Қазақстанның инвестициялық саясатын талдау

ЖОСПАР

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

I БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ.
1.1.Инвестицияға жалпы мазмұндама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.2. Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының алғы шарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

II БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫН ТАЛДАУ.
2.1. Қазақстан Республикасының инвестиция тартудан әлемде алатын орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17
2.2. Қазақстандағы Республикасының инвестициялық белсенділігін арттыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22
2.3. Инвестицияны негізгі басым өндіріс салаларына тарту ... 28

III БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ.
3.1. Инвестицияны елімізге тарту және инвесторлар үшін жағдай жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
3.2. Қазақстандық кәсіпорындардың инвестициялық саясатын жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..48

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...72

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: ... ... ... ... ... ... ...76
КІРІСПЕ
Кез келген мемлекеттің экономикалық, әлеуметтік, және қаржылық тұрақтылығын және әрі қарай өсуін анықтайтын шешуші факторлардың бірі – бұл оның инвестициялық белсенділігі. Қазақстан Республикасында нарықтық қатынастарға көшкелі бері жүргізілген экономикалық бетбұрыстар халық шаруашылығының негізгі буыны болып саналатын кәсіпорындардың құқықтық, қаржылық-экономикалық және әлеуметтік жағдайын, олардың шаруашылық және азаматтық жүйелердегі дәрежесін айтарлықтай өзгерістерге ұшыраттты. Жеке меншікте, аралас, акционерлік меншікте құрылған миллиондаған кәсіпорындар пайда болды және қазіргі таңда қызмет етуде, көбею үстінде, даму барысында. Осылардың барлығы кәсіпорындардың инвестициялық қызметін ұйымдастыру және басқару механизмінің өзгеруіне себеп болды. Мемлекеттің инвестициялық қызметі оның экономикалық өсуінің, ішкі және сыртқы нарықтарда бәсекелестікке қабілетті болуының алғы шарттарының бірі болып табылатындығы сөзсіз.
Нарықтық қатынастардың дамуымен қатар барлық ұйымдық-құқықтық кәсіпорындардың қаржылық-шаруалылық тәжірибесінде қаржылық инвестициялар да кеңінен етек жайып келеді. Акционерлік қоғамдар жыл өткен сайын көптеп ашылу үстінде, банктер, сақтандыру компаниялары, зейнетақы қорлары, кәсіпорындар мен ұйымдар, сондай-ақ мемлекет те уақытша бос ақша қаражаттарын тарту үшін қарыздық құнды қағаздарды кеңінен пайдаланатын болды. Туынды құнды қағаздар (фьючерстер, опциондар және т.б.) нарығы да дамып келе жатыр.
Осы айтылғандар мемлекет тарапынан қазіргі заман талаптарына, нарықтық экономика талаптарына сай инвестициялық саясат жүргізуді қажет етеді. Кез-келген мемлекет инвестициялық саясаты мүмкін болған инвестициялық жобалардың ішінен өзінің стратегиялық мақсаттарына сай нұсқаларын таңдап ала білумен сипатталады. Сонымен қатар, инвестициялық саясат жобаларды қаржыландырудың оңтайлы көздерін тартуды, оларды тиімді орналастыруды, нәтжижесінде инвестициялық табыс табуды немесе капитал өсімін қамтамасыз етуі керек. Сондықтан да инвестицияларды дұрыс басқару қазіргі таңдағы көкейтесті мәселелердің бірі болып отыр.
Дипломдық жұмысымның тақырыбы – «Қазақстан Республикасының инвестициялық саясаты» болып табылады. Жұмыстың негізгі мақсаты - Қазақстан Республикасының ұстанатын инвестициялық саясаты, оның қызметін басқару, инвестиция тартудың күрделі мәселелерін шеше отырып елімізге тарту. Инвестицияны өз елімізге тартудың негізгі себептері, қиыншылықтары мен кедергілері, инвестицияны негізгі тетік көздеріне, экономикалық-қаржылық, стратегиялық және тактикалық маңызы бар басым салаларға бағыттау менің дипломдық жұмысымның басты мақсаты болып табылады. Нарықты зерттеп, еліміздің экономикасына тура баға беріп, жоспарлы стратегия негіздеріне сүйене отырып, инвестициялық сипаттағы тиімді шешімдер қабылдаулың бастапқы негіздерін игеру болып табылады.
Жұмыс үш тараудан тұрады. Бірінші тарауда Қазақстан Республикасының инвестициялық қызметін басқарудың негіздері, инвестициялық саясатты қалыптастырудың және жүзеге асырудың принциптері қарастырылады.
Екінші тарауда инвестициялар бойынша шешімдер қабылдаудың әдістері қарастырылып, оларды нақты тәжірибе жүзінде қолдану жағдайлары қарастырылады. Әлемдік тәжирибеде кеңінен қолданылатын инвестициялық жобаларды талдау әдістері мысалдармен өрнектей отырып кестелермен толықтырдым.
Үшінші тарау қазіргі таңдағы еліміздегі артта қалып қойған немесе дамымай қалған салаларды дамыту және сол салаларға инвестиция құю қызметімен, белсенділігімен, олардың инвестициялық қызметін қаржыландыру ерекшеліктерімен байланысты мәселелері және оларды шешудің жолдарына арналады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Қазақстан Республикасының 2003-жылдың 8-қаңтарындағы «Инвестициялар туралы» Заңы Қазақстан,
2. 28. 06. 1998.Қазақстан Республикасының "Ұлттық қауіпсіздік туралы" Заңы. 26. 06. 1998 // Егемен
3. Балабанов И.Т., «Основы финансового менеджмента», Москва – 2002
4. Игликов Е., «Инвестиционный потенциал финансовых институтов Республики Казахстан: состояние и перспективы», Рынок ценных бумаг Казахстана, 2005, №2
5. Ковалев В.В., «Финансовый анализ», Москва – 2000
6. Ковалева А.М., «Финансы фирмы», Москва – 2002
7. Кучукова Н., «Стимулирование инвестиций и повышение конкурентоспособности казахстанской экономики», Қаржы-қаражат – Финансы Казахстана, 2004, №1
8. Попов В. М., «Бизнес-план инвестиционного проекта», Москва – 2001
9. Романовский М.В., Сабанти Б.М., «Финансы», Москва – 2002
10. Сейтказиева А. М., «Инвестиционная деятельность предприятия», Алматы - 2006
11. Сембеков Е., «Об отдельных вопросах совершенствования инвестиционного проектирования в Казахстане», Қаржы-қаражат – Финансы Казахстана, 2004, №2
12. Тургулова А.К., «Проблемы и пепспективы обеспечения финансовыми ресурсами предприятий реального сектора экономики», Банки Казахстана, 2005, №3
13. Шим Джей. К, «Финансовый менеджмент», Москва – 2004
14. Н.Ә. Назарбаев. Қазақстан 2030. Білім баспасы 2001 жыл.
15. Назарбаев Н.А. Стратегия ресурсосбережения и переход к рынку. — М., 1993.
16. Нұрғалиев Қ.Р. Қазақстан экономикасы. Алматы 2000.
17. Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. Алматы 1998.
18. Ашимбаев Т.А. Экономика Казахстана. Алматы 2003.
19. Қазақстан Республикасының Президентінің 2004 жылғы 19 наурыздағы халыққа жолдау.
20. Есимов А.С. Стратегическое развитие экономики Казахстана // Саясат-Политика, 1998, №3
Байкенова С.М. Сратегия как объект управления // Саясат-Политика, 2001, №5.
21. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан Халқына Жолдауы Алматы 2005 ж.
Назарбаев Н. Ә. Қазақстан - 2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі қауіпсіздігі және әл - ауқатының артуы. Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. Алматы, Білім, 2006ж.
22. Антикризисное управление. Учебник под ред. Короткова Э.М. М.: ИНФРА-М, 2001.
23. Антикризисный менеджмент Под ред. Грязновой А.Г.М:Экмос,1999.
24. Теория и практика антикризисного управления. Учебник под ред. Беляева С.Г. М.:ЮНИТИ, 1996.
25. Мухамбетов Т.И., Нукушев А.Г. Банкротство и антикризисное управление предприятием (учебное пособие). Алматы, 2000.
26. Справочник кризисного управляющего. Под ред. Уткина Э.А. М.: Экмос, 1999.
27. Управление развитием организации: модульная программа для менеджеров. Модуль "Антикризисное управление", М.,2000.
28. Клейнер Г.Б., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной
экономической среде: риски, стратегии, безопасность. М.:Экономика, 2001.
29. Экономическая стратегия фирмы. Под ред, Градова А.П. СПб.: специальная литература, 2000.
30. Востриков П. О банкротстве предприятий заемщиков и банков за рубежом // Хозяйство и право, №3,2002.
31. Монич Ю. Банкротство предприятий в странах Центральной и Восточной Европы: цели, проблемы, результаты //Проблемы прогнозирования, №5, 2002.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«Экономика факультеті»
«Қаржы және есеп кафедрасы»
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
ТАҚЫРЫБЫ: «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ»
ЖОСПАР
Кіріспе.................................................................
.........................3
I БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ... ... ... Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының алғы
шарттары....................................................................
....................9
II БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ инвестициялық саясатын талдау.
2.1. Қазақстан Республикасының инвестиция тартудан әлемде алатын
орны.................................................................
.............17
2.2. ... ... ... ... Инвестицияны негізгі басым өндіріс салаларына тарту....28
III БӨЛІМ. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... тарту және инвесторлар үшін жағдай
жасау.......................................................................
.................45
3.2. Қазақстандық кәсіпорындардың ... ... ... ... тізімі:...........................76
Кіріспе
Кез келген мемлекеттің экономикалық, әлеуметтік, және қаржылық
тұрақтылығын және әрі ... ... ... ... ... бірі – бұл
оның инвестициялық белсенділігі. ... ... ... ... бері ... экономикалық бетбұрыстар халық
шаруашылығының негізгі буыны болып саналатын ... ... және ... ... ... шаруашылық және
азаматтық жүйелердегі дәрежесін айтарлықтай өзгерістерге ... ... ... акционерлік меншікте құрылған миллиондаған кәсіпорындар
пайда болды және қазіргі таңда қызмет етуде, көбею үстінде, даму ... ... ... ... ... ұйымдастыру және
басқару механизмінің өзгеруіне себеп болды. Мемлекеттің ... оның ... ... ішкі және ... ... қабілетті болуының алғы шарттарының бірі болып табылатындығы
сөзсіз.
Нарықтық қатынастардың дамуымен қатар ... ... ... ... ... инвестициялар да
кеңінен етек жайып келеді. Акционерлік қоғамдар жыл өткен сайын ... ... ... ... ... ... ... мен ұйымдар, сондай-ақ мемлекет те ... бос ... ... үшін қарыздық құнды қағаздарды кеңінен пайдаланатын
болды. Туынды құнды ... ... ... және т.б.) нарығы да
дамып келе ... ... ... тарапынан қазіргі заман талаптарына, нарықтық
экономика талаптарына сай ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық саясаты ... ... ... ... ... стратегиялық мақсаттарына сай нұсқаларын таңдап
ала білумен сипатталады. Сонымен қатар, инвестициялық ... ... ... ... ... ... тиімді орналастыруды,
нәтжижесінде инвестициялық табыс табуды немесе капитал өсімін қамтамасыз
етуі керек. Сондықтан да ... ... ... ... ... ... бірі ... отыр.
Дипломдық жұмысымның тақырыбы – ... ... ... ... ... ... негізгі мақсаты ... ... ... ... ... оның қызметін
басқару, инвестиция тартудың күрделі мәселелерін шеше ... ... ... өз елімізге тартудың негізгі себептері, қиыншылықтары
мен ... ... ... тетік көздеріне, экономикалық-
қаржылық, стратегиялық және тактикалық маңызы бар басым ... ... ... ... ... ... ... табылады. Нарықты зерттеп,
еліміздің экономикасына тура баға беріп, жоспарлы стратегия негіздеріне
сүйене ... ... ... ... ... ... бастапқы
негіздерін игеру болып табылады.
Жұмыс үш тараудан тұрады. ... ... ... ... қызметін басқарудың негіздері, инвестициялық саясатты
қалыптастырудың және жүзеге асырудың ... ... ... ... бойынша шешімдер қабылдаудың ... ... ... тәжірибе жүзінде қолдану ... ... ... ... ... ... талдау әдістері мысалдармен өрнектей отырып ... ... ... ... еліміздегі артта қалып қойған немесе
дамымай қалған салаларды дамыту және сол ... ... ... ... ... ... қызметін қаржыландыру
ерекшеліктерімен байланысты мәселелері және ... ... ... ... ... ... ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ.
1.1.Инвестицияға жалпы мазмұндама.
Инвестиция - лизинг келісімшартын жасасқан сәттен бастап, қаржы ... ... ... ... түрі ... ... арналған
тауарлардан басқа), сонымен қатар, заңдық тұлғалардың жарғылық капиталына
инвестордың салатын оларға ... ... ... ... ... ... тіркелген активтердің өсуі. Бағалы қағаздар ... ... ... ... ... және т.б. ... ... алуды
білдіреді.
Тікелей инвестициялар: тікелей инвестициялау кәсіпорны тікелей шетел
инвесторына жай акциялардың немесе акционерлер дауысының кем ... ... ... осындай қатысудың баламасы тиесілі.
Портфельдік инвестициялар: Қазақстан қор ... ... ... ... баға белгіленетін акциялардың құнын түзету үшін
қолданылады. Шетел инвестицияларын тіркеу, ... ... ... екі ... ... ... салыстырып тексеру үшін пайдаланылады.
Қаржылық туынды құралдар: жүргізілген мәмілелердің көлемі аз және бөлек
санатта көрсетілмеген («Портфельдік инвестициялар» бабы ... ... ... ... ... ... ... инвестициялар бойынша деректер, ең алдымен,
банктер мен кәсіпорындардың сыртқы активтері мен міндеттемелері жөніндегі
есеп нысанымен қамтамасыз етіледі. Есептің ... ТБ және ХИП ... ... ... және баға мен ... ... ... өзгерістер мен құн өзгерістерін ... ... ... ... Индустриялық-инновациялық даму саласында
жүзеге асырылатын мемлекеттiк инвестициялардың көздерi республикалық және
бюджет қаражаты, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ұлттық компаниялар, мемлекеттiк
кәсiпорындар) қаражаты болады.
Бюджеттiк ... ... ... индустриялық-
инновациялық даму үшiн зияткерлiк және инфрақұрылымдық негiз ... ... тиiс. ... ... ... болуы жоғары
технологиялы өндiрiстiң қалыптасуының маңызды қосымша ... ... ... және ... ... ... ... өңiрлерде
iскерлiк және инвестициялық белсендiлiктi күшейтуге ықпал ететiн болады.
Бюджеттiк инвестицияларды ... ... ... ... ... ... несие капиталының сыртқы және ... ... ... болып табылатын қазiргi және құрылатын ... ... ... ... ... экономиканың басым
салаларындағы инвестициялық жобаларды қаржыландыру үшiн институционалдық
инвесторлар қаражаттары ... ... ... ... Әр ... ... ... инвестициялық ... ... ... емес ... ... тар ... ... салу керек. Осындай жағдайда ғана өндiрушi ... ... ... ... ... ... негiзiн құрайтын бiрнеше
жаңа қуатты салалар пайда болуы мүмкiн.
Басқаша ... ... ... және ... ресурстары
шектеулi және барлық ресурстарды көптеген салаларға бөлшектеу қосылған құны
жоғары, бiрақ салыстырмалы түрде ... ... ... ... ... eмec ... ... дамыған бiрқатар салалардың пайда
болуына әкеп соғады.
Индустриялық - инновациялық дамуда мемлекеттiк индустриялық ... ... ... ... ... ... ... тиiс. Мемлекет
экономиканың стратегиялық салаларында осы ... ... ... оларды ресурстарын шикiзаттық емес сектордың жоғарғы технологиялы
өндiрiсiн дамытуға инвесторлар, ... ... ... ... ... ... ... тиiс.
Қазақстан Республикасының «Тікелей инвестицияларды қолдау туралы» ... ... ... ... мен ... бойынша баптарын
жетілдіру;
отандық және шетелдік инвесторлардың құқықтарын теңдестіру мақсатында жаңа
«Инвестициялар туралы» заңды жетілдіру;
«Құнды қағаздар нарығындағы инвесторлардың құқықтары мен ... ... Заң ... ... ... ... бағалау бойынша әдістемелік
нұсқаулар әзірлеу, жобаларды талдау үшін ... ... ... ... ақша ... ... алу;
инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау үшін экономикалық көрсеткіштер
жүйесін әзірлеуде экономикалық, ... ... ... ... инвестициялардың тиімділігінің экономикалық негіздерін
анықтау барысында өндірістік шығындарын толық есепке алып, кәсіпорынды ... да ... ... ... ... жобаларды бағалау ... ... ... ... міндетті түрде ескерілуі, инвестициялық
жобаларға инфляция деңгейін ... ... ... ... ... ... анықтаудың уақытша әдісін әзірлеу.
Аталған шаралардан басқа ... және ... ... ... ... және ... ... дәлірек
айтқанда, «инвестициялық кодексті» қалыптастыру ... Бұл ... және ... ... ... ... ... анықтауға мүмкіндік береді.
1.2. Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының алғы ... ... ... ... ... ... айрықша
маңыз береді. Республикада даму үшін барлық ... ... ... ол мүмкіндіктер жылдан-жылға жақсара түсуде.
“Глобал Инсайттың” жуырдағы есебіне сәйкес, Қазақстандағы саяси,
экономикалық және ... ... ... ... ... ... орташа көрсеткіштен әлдеқайда төмен. Қазақстанда нақты жұмыс
істейтін нарық экономикасы бар. ... ... ... ... ... өсуі 10%-дай болды.
Өскелең экономикалық өсім мемлекеттік саясаттың әлеуметтік бағыттылығын
елеулі түрде кеңейтуге мүмкіндік ... ... өзі ... ... ... Үш жылда ғана елімізде жан басына шаққандағы ІЖӨ ... ... ... ... ... ... 2008 ... өзінде ІЖӨ-нің өсуін
2000 жылмен салыстырғанда 2 есе өседі деп ... ... ... ... ... ... ... секторларында аса ірі
трансұлттық компаниялар мен әлемге танымал ... ... ... ... ... ... компаниясымен бірлесіп, алюминий
электролиз зауытының құрылысын жүргізудеміз; “Базель” ... ... ... салынатын болады; “Дженерал Электрик” ... ... ... ... ... сұр ... өндіру
жөніндегі жұмыстар басталды; “Хевен Хаус” тұрмыстық және офистік жиһаздар
шығарады; “Шкода” ... ... ... ... ... ... және “Штайнерт” секілді ... ... ... әйнек өндірісін салу көзделуде.
Мен қазір Қазақстанның мұнай-газ ... ... аса ... ... атаған жоқпын. Әлемде мұнай-газ кешені
Қазақстанға ... ... ... сала деп санау қабылданған.
Бірақ та ... ... ... осы ... түсімдер 25%-дан аспайды.
Тау-кен өндірісі саласы, түсті және қара металлургия, феррохромды өндіріп,
әлемдік рынокқа ұсыну ... ... ... ... ... ... табылады. Және бұл салалар тұрақты түрде дамып келеді. “Қазақмыс”
компаниясының Лондон биржасына ... орай ... ... ... ... ... жылдан бастап тікелей шетелдік инвестициялардың бүкіл көлемі 50
миллиард АҚШ долларына жуықтады. Елімізге ... ... ... ... түрде ұлғайып келеді: егер 2003 жылы 5 миллиард АҚШ
долларына жуық ... ... 2005 жылы оның ... 1,5 есе ... ... АҚШ ... ... Осы тұста Мемлекет басшысы Қазақстан
экономикасына бүгінгі таңда өзінің қаржы ресурстарын ... ... ... ... ... айтқан болатын. Инвестициялардың барынша үлкен ағыны
АҚШ-тан, Нидерландыдан, Ұлыбританиядан, Италия мен Қытайдан ... бір ... ішкі ... да ұлғайып келеді. 2005 жылы
ғана негізгі ... ... 20 ... АҚШ ... шамалас
болған. Үстіміздегі жылдың төрт айында олар 1,3 есе өскен.
Мұның бәрі - еліміздің осы заманғы экономикалық жүйе құрудағы табыстары
мен одан әрі ... мол ... ... Бұл ... пен ... ... нәтижесі.
Бүгінде еліміздің алдында жаңа, өршіл міндеттер тұр. Қазақстанда
әлемнің бәсекеге барынша қабілетті 50 ... ... кіру үшін ... бар. ... ... 1 ... ... халқына жолдауында ол осы мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін
стратегияның басымдықтарын атаған ... ... ... үшін және ... бағыттан арылу үшін елімізде
2015 жылға дейінгі ... даму ... ... іске асыру ел экономикасын 3,5 есе ұлғайтуға мүмкіндік береді. Бұл ... Даму ... ... қор және басқа даму институттары
құрылып, оларды ... ... ... 1 ... ... ... Мұнда да шетелдік инвестициялардың капиталы ... кең ... бар. ... ... бағыттарда айрықша преференциялар
жасауда.
Бұл, ең алдымен, Қазақстанның ... ... ... негізделген елді дәйектілікпен экономикалық жаңарту. Мұндай
“секіріс” сыртқы дүниеге ашық ұлттық ... ... ғана ... ... ... ... ... тауарлар, қызметтер, еңбек
ресурстары, капитал, осы ... ... мен ... ... да ... ... бола ... және болуға тиіс. Бұл үдерісте біз
халықаралық компаниялар тарапынан келетін ... ... ... ... да ... ... ... жақсарту үшін тұрақты
жұмыс істеудеміз.
Президентіміздің Қазақстандық III инвестициялық саммитінде мемлекет
басшысы ... жыл бойы ... ... істеп келе жатқан Шетелдік
инвесторлар ... ... ... ... еске ... ... болатын.
Біз әр кездесуде шетелдік инвесторлар үшін туындайтын барлық ... ... ... және ... кедергілерді жою үшін ... ... ... ... ... деп атап айтты Нұрсұлтан
Әбішұлы.
Мемлекеттің инвестициялық саясатында даму институттарына белсенді рөл
жүктеледі, олардың қызметі 2015 ... ... ... ... іске ... ... бұл ... инвестициялық жобалар портфелі
қаржыландырылуы мақұлданған 134 жобадан ... ... ... ... ... АҚШ ... жуық болса, даму институттарының ... ... ... ... ... Оңтүстік Қазақстан облысында тоқыма кластерін жасау бойынша
бірнеше жобаларды қаржыландыруда, сондай-ақ Ақтау халықаралық теңіз ... ... Бұл екі жоба ... ... тиімді жағдайда
тартуға әзір.
Қазақстанның Инвестициялық қоры отандық жобалармен қатар Қытайда, Ресей
мен ... ... ... ... ... инновациялық қор капиталдану көлемі 100 миллион АҚШ доллары
болатын қазақстандық 5 ... қор ... Ол ... ... көлемі
жарты миллиард АҚШ доллары болатын 4 ... ... ... және Малайзиялық венчурлық қорларға қатысуда.
Даму институттары әлдеқайда тиімді жұмыс ... ... ... үшін ... ... даму ... АҚ құрылды.
Бүгінде туризм, тамақ өнеркәсібі, тоқыма өнеркәсібі, металлургия, мұнай-
газ мәшинесін жасау, құрылыс материалдары және көлік логистикасы секілді 7
басым ... ... ... ... ... Бұл ... қадам Оңтүстік Қазақстан облысында арнаулы экономикалық ... ... біз ... ... ... ... Атырау облысында мұнай-химия
технопаркін дамыту үшін осындай шаралар ... ... ... мен ... тартуды
белсенді ету мақсатында - таяудағы уақытта елде іскерлік ортаны жетілдіру
және бизнес жүргізу жағдайларын жақсарту ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымды – жолдарды, көпірлерді,
әуежайларды, телекоммуникациялар мен ... ... ... ... Осы айда ... ... ... саланы
дамыту, байланыс пен Интернеттің тарифтерін төмендету үшін ... Жер ... ... Біз ... ... ... ... әзірлеуге
кірістік, ол еліміздің аумағы мен жер ... ... ... ... ... ... айналып, өзінің ұшыру қондырғысын
дамытатын болады.
Инфрақұрылымда мұнай мен газды әлемдік ... ... зор ... бар ... сөзсіз. 2010-2015 жылдарға ... ... ... 2 есе ұлғайып, газ өндіру ... 40-50 ... ... ... ... Солтүстік Каспий мұнай құбырын дамыту және
оның қуатын бүгінгі 23 миллион тоннадан 60 миллион тоннаға ... ... ... ... маршрут. Екіншісі – Ресей арқылы Балтық бойына. Өздеріңізге
мәлім, былтырғы жылы Қытайға 1000 ... ... ... ... ол ... 20 ... тонна мұнай өткізуге қабілетті және бұл бағыт
дамытылатын болады. ... ... ... ... ... ... ... газ
құбырын салу мәселесі қарастырылуда. Сонымен бірге осы айда біз Әзірбайжан
үкіметімен Қазақстанды Баку-Жейһан тұрба құбырына қосу туралы келісімге ... Ішкі және ... ... газ құбырлары – инвестициялау үшін өте
қызықты нысандар.
Қазіргі кезде мемлекеттің жол ... ... мол ... ... ... ... жөн. Жыл сайын біз 1500 шақырым автомобиль жолдарын жөндеп,
қалпына келтіреміз, 300-400 ... ... ... ... ... ... магистралін кеңейту басталмақ. Батыс Қытай өте ... ... ... да қазақстандық компаниялар бұл үдеріске белсене қатысуға
ұмтылады.
Жуырда қабылданған Қазақстанның 2015 жылға дейінгі ... ... ... Алматы, Астана және Атырау қалаларындағы тораптық ... ... ... мұның өзі әуе тасымалдарының тиімділігін
арттыруға және ... ... ... іске ... ... ... ... бірі – Ұлттық ақпараттық супермагистральді іске асыру
жөніндегі ... ... ... фискалдық ахуал бизнес пен халықтың сұранысына ... ... ... ... ... Атап ... ішкі ... сұранысты ұлғайту және сату жөніндегі айналымды жариялы ету
мақсатында ҚҚС ... 15 ... ... ... 13-12 пайызға дейін
кезең-кезеңмен төмендету көзделіп ... 2008 ... ... ... салық ставкасы орта есеппен 30%-ға төмендейді деп күтілуде.
Сондай-ақ таяу ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындары үшін инвестициялық преференциялар ... ... ... импортын кеден төлемдерінен босату да
инвесторларға елеулі қолдау болмақ. Сол ... ... ... құрылыстарға арналған жер учаскелерін инвесторлардың меншігіне
мемлекеттік грант түрінде тегін беру ... ... ... аппараттың тиімділігін арттыру ... ... ... жөніндегі қызметке айрықша назар
аударылады. Біз қабылданатын мемлекеттік ... ... ... ... қамтамасыз етуге ұмтылудамыз. Электронды үкімет құру және
әкімшілік реформалар пакеті осыған бағытталған. ... ... ... ... ... көрсету одан әрі дамиды.
Төртіншіден, мемлекет пен жеке меншік әріптестігі тетігінің де шетелдік
әріптестермен өзара тиімді ынтымақтастық үшін үлкен әлеуеті бар. Бизнес ... ... ... ... ... орнату әлемдік практикада қалыпты
құбылысқа айналды. Мұндай ынтымақтастық осы секторлардың ... ... ... ... ... және ... мүдделерге қол жеткізуге
жәрдемдеседі.
Бесіншіден, ішкі өңірлік жобалар перспективалық жобалар болып табылады.
Кез ... ... ... ... ... өңірлерді дамытпайынша мүмкін
еместігі баршаға белгілі. Қазақстан көрші мемлекеттермен ... ... ... көп ... ... ... ... жылы
Ресеймен бірлесіп, жарғылық капиталы 1,5 миллиард АҚШ доллары ... даму ... ... Бұл ... ... ... аясында нақты
міндеттерді шешуге көшу мүмкіндігін туғызады. Еуразиялық банк ... ... ... ... инвестициялық жобалар мен
бағдарламаларды іске асыруға жәрдемдеседі деп білемін. Банк ... ... ... ... бірге бүкіл ТМД аумағында ... ... ... ... ... ... ... экономикалық интеграция
саясатын, соның ішінде төрт мемлекеттің – ... ... ... ... ... ... аясында жүргізіп отыр.
БЭК аясында негізгі құжаттарға көп кешікпей қол қойылады деп ойлаймын.
Демек, Қазақстанның шетелдік әріптестермен өзара ... ... ... ... бар. Бұл ... ... ... үшін қолайлы жағдайлар
туғызу мемлекеттің ... ... ... ... ... мен ... тартудың, өңірлік өндірістер
мен аса ірі әлемдік компаниялар филиалдарын, ең жаңа технологиялар мен ноу-
хаулар орналастырудың ... бола ... және ... ... Инвестициялық
тартымдылық – бәсекеге қабілеттілік қасиеті деп білеміз.
Осында, Алматы қаласында өңірлік қаржы ... ... ... деп ... ... ... ... заңдар қабылданды, қала аса
ірі әлемдік банктер мен компаниялар ... ... ... ... ... үшін ... ... Еуразияның кіндігінде орналасқанбыз, серпінді дамып келе жатқан
экономикамыз бар, демократиялық қоғам құрып жатырмыз – ... бәрі ... ... үшін ... ... ... болып табылады, дей келіп
шетелдік ... ... ... ... ынтымақтастық
орнатуға жаңа мүмкіндіктер беріп, іскерлік топтар арасындағы ... ... ... ... ... 15 жыл ... ... Қазір Қазақстан бүкіл
әлемге белгілі. Солай болса-дағы, шетелге шыққанда біз ... ... оның ... күні мен ... жоспарлары туралы Батыста
әрдайым және барлық жерде жеткілікті біле бермейтінімен ... ... ... біз одан да биік ... ... деген сенімдемін.
II БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ инвестициялық саясатын талдау.
2.1. Қазақстан ... ... ... ... ... орны.
Егер еске түсірер болсақ, 1991 жылы әлемдік қоғамдастық үшін Қазақстан
бұрынғы Кеңес Одағының басқа мемлекеттерінен айырмашылығы аз және ... ең ... бола ... ... бірі ... ... біздің еліміз әлемнің ... ... ... отырған
мемлекеттерінің бірі ретінде сипатталады. Қазақстан инвестициялар ... ... ... елге ... ... ... ... Орталық Азияға келген барлық шетелдік инвестициялардың 80 пайыздан
артығы Қазақстанда шоғырланған.
Елге тартылған тікелей шетелдік инвестициялардың жан ... ... ... ... ТМД мемлекеттерінің арасында көшбасшы болып
қалуда, сондай-ақ ТМД елдерінің арасында инвестициялық ... ... ... бірінші ел болып табылады. Бүкіләлемдік банк Қазақстанды
әлемнің ... үшін ... ... ... елінің қатарына қосты.
Қазақстанның дүние жүзілік шаруашылыққа интеграциялануға ұмтылысы ... ... және ... ... ... түрде қатысуын
талап етеді. Бұл қатынастардың толыққанды мүшесі болу үшін Қазақстанға
бірталай проблемаларды шешуге тура ... ... ... ... ... ... құнының тұрақтылығын орнықтыру және оны еркін ауысатын ... ... ... ... өзі бip ... ... екінші жағынан, шетелдік тауарлар мен валюталар үшін ашық
ұлттық рыноктың болуын ... ... ... ... ауысатын
валюталармен салыстырғандағы курсының ... ... ... үшін ... ... шығудың тиімді жолы.
Қазақстанда қазірдің өзінде теңгенің ел ішінде ... ... ... ic жүзінде қол жеткізіліп отыр. Ішкі ... ... - ол ... ішкі ... ... ... ... курс бойынша еркін айырбасталу мүмкіндігі. Ал, теңгенің толық
ауысу (полная конвертируемость) ... ... үшін ... ... және қаржы-қаражат турақтылығы, алтын, валюта резервтерінің
қорлануы, ТМД елдерімен валюталық ... ... ... ... қарай теңгенің ішкі ауысуының тұрақсыздығы
экономиканың, сонымен ... ... бар ақша ... ... ... ... шаруашылыққа интеграциялануға ұмтылыстары
қарыз капиталының дүниежүзілік рыногына ... ... және ... ... ... мол ... ... Керісінше,
егер валюталық шектеулерге, шетелдік капитал үшін қолайсыз инвестициялық
ахуалға, ... ... ... ... жағдайларына жол бepiлce
аталған мүмкіндіктерден айырыларымыз анық. Бұл ... ... ... ... ... ... ... керек. Осы тізбекті
үзіп алмай, экономикалық реформалар бағытымен тынбай ... ... ... ... ... ... ... дамыта беру Қазақстанның
дүниежүзілік рынокта өз ... ... ... ... саясатының маңызды бағыттарының бipi ТМД елдермен
экономикалық және валюта одағын ... Бұл ... ... ... ... бай ... пайдалану қажет.
Қазақстанның Халықаралық валюта Қоры (МВФ) сияқты халықаралық қаржы
ұйымдарына мүше болып Kipyi ел ... ... үшін ... ... келтірудің оңтайлы жолы болып отыр. Халықаралық
экономикалық және ... ... ... елге бірқатар несиелер ... ... ... ... төлем мүмкіндіктің төмендегі оған
бөлінген кредиттердің тауар жеткізуге байланыстырылып, немесе белгілі ... ... ... ... тапшылығы т. б.) шектеліп,
инвестициялық ... ... ... ... ... ... жедел жүзеге
асыру мүмкін емес, ал оның кейбір бвліктерінің пайдаланылмай қалуы да ғажап
емес.
1997 жылдан ... ... ... өз жұмысының басты бағыттарының
бipi шетелдік Инвестицияларды тарту және ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттерді былай қойганда, дамыған
елдердің өзінің пайдаланатындығы белгілі.
Шетелдік инвестициялар рыногындағы ахуал оларға деген Шығыс Еуропа және
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы ... ... зор ... ... шиеленісіп келеді. Осының нәтижесінде капиталды импорттаушылар
арасында үлкен бәсеке к,алыптасып отыр. Қазіргі ... ... ... ... Қазақстанның бәсекелестик қабілеті төмен болып отыр.
Қазақстан әлі де болса қызмет ... және ... ... ... қолайлы деңгейіне жеткен жоқ. Кептеген ... ... ... капиталмен жұмыс істеу жүйесінің өзінде де
әлі айқындық жоқ. Біз әрбір инвестормен жеке ... ... ... мен ... ... ... бажы) икемді жүйесін
қалыптастырып, орнықтыруға ұмтылуымыз қажет.
Қазақстанға шетелдік инвестицияларды тарту бағдарламасын әзірлеу қажет,
ол мынадай қағидаларды қамтуға тиіс:
- Біздің ... ... ... келуіне байланысты барлық
рәсімдерді оңайлату. Біз визалар алу, шекара және ... ... ... істеу құқығына және ел ішінде жүріп-тұруға руқсаттар беру ... ... және тағы ... ... ... ... іскер әлем қарым-қатынас жасасатын ағылшын ... ... ... ... қажет. Бұл бәрінен бұрын
мемлекеттік қызметшілер мен қызмет көрсету саласында істейтін ... ... ... ... отырғандай, ipi бизнес ... бар елде ... ... Нақ сондықтан да дамушы елдердің
көпшілігі ... бip ... ... ... ... ... ... авиажелілеріміздің, әуежайларымыздың, ондағы қызмет керсетудің
қолайлылырына, жоғары сапалы ... ... көп ... ... ... мақсатымыз шетелдік бизнесменге
неғұрлым жеткілікті ықылас көрсету, оның уақытын ... ... ... ... құны оны әдетте екінші кезекте ғана толғандырады.
- Инвестицияларға немесе кредиттерге ... ... ... ... шегерімдерін беруді қоса алғанда, салық жеңілдіктерін,
жеделдетілген амортизацияны, жеңілдікті кеден бажын және тағы ... ... ... Олар ... басымдықтарды іске асыру үстінде
жаңа құрылыс салу жайында әңгіме қозғалған жерде және тек қана сонда болуға
тиіс.
Тым ... ... ... қажеті жоқ қарапайымнан курделіге қарай
жүріп отыру қажет. Бүгін біздің инфрақұрылым объектілеріне — энергетикаға,
газ және ... ... ... ... ... ... және ... жолдарға, су құбырларына ... ... ... Бұл ... ... елде ... ахуалдың экспорт пен сауданың, бизнестің өмір суруін
қамтамасыз етудің куллі жүйесінің жақсы ... icтeyi ... ... ... және ... ... халық тутынатын тауарларды, тағам
мен ауыл шаруашылық шикізатын өңдеу өнімдерін алмастыру жайында ... ... ... ... ... басымдықтарды әрі ең алдымен халықты жұмыспен
қамту ... ... ... ... мен ... жүйесі
басымдықтар жүйесімен қатар ұластырылуға ... Бұл ... ... барлық ықтимал қиянаттарына сенімді тосқауыл қоя отырып, ... ... ... ... Жер мен ... мүлікке берілетін құқық түріндегі гранттар,
қызметкерлерді оқытуға арналған демеу ... әр ... ... ... ... нысанды да пайдалану қажет. Бірақ тағы да
басым болып ... ... ... ... ... ... ... әр түрлі қызметтер мен
жергілікті шикізатты ... ... ... ... қажет.
- Үйлестірілген және оралымды жұмыс жүргізу үшін тікелей шетелдік
инвестициялармен айналысатын арнайы ... ... құру ... ... ... бағдарламасымен қазірдің өзінде мамандар
жұмыс icтeп жатыр. өз ... ол ... ... Қазақстандағы Республикасының инвестициялық белсенділігін арттыру.
Қазақстанда өзіндік өндірісті дамыту экономикамыздың шикізат секторынан
тәуелділік мәселесін шешуде ... орын ... Осы ... ... ... ... жаңаландыру сауалдары көкейтесті болып
отыр. Әр түрлі дереккөздерге сүйенсек, ... ... ... ... ... 80%-ға ... ... көрінеді. Бұл, әрине,
кәсіпорындардың тиімді ... ... ... ... ... ... етеді.
Кәсіпорындар үшін инвестициялық жобаларды қандай қаражат көздері арқылы
қаржыландыру және ... ... ... ... ... өте маңызды. Осы
тұрғыдан қарағанда кәсіпорындардың инвестициялық әлуеті меншікті ... ... ... ... ... кәсіпорындардың өздерінінің өндірістік деңгейін
дамыту мақсатында инвестициялық жобаларын қаржыландыру құрылымына ... ... онда ... қаражаттардың жыл санап басым үлес алып,
өзінің маңыздылығын көрсетіп келе ... ... ... ... ... ... ... меншікті
қаражаттардың үлесі 2003-жылы 64,3% құраса, 2007-жылы бұл көрсеткіш 61,0%
дейін төмендеген. Сәйкесінше, инвестициялауға ... ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар, меншікті
қаражаттардың абсолюттік өсімі 2003-2007 жылдары 209% ... ... ... ... ... да ... Әдетте, қарыз қаражаттар тарту экономиканың қаржы институттары
жүйесі – банктер, зейнетақы ... ... ... лизингтік
компаниялар, шағын несие ұйымдары. Қаражаттар тартудың ... ... ...... ... ... көздері
млн. теңге
|Көрсеткіштер |2003-жыл |2004-жыл |2005-жыл ... ... ... қаражаттар |492 683,0|751 801,0|792 909,0|917 061,0|1 080 000|
| үлесі, % |64,3 |62,5 |58,6 |59,5 |61,0 ... ... |273 ... ... ... 207,4|690 131,0|
|Банктік несиелер |39 683,0 |115 ... ... ... ... ... % |14,5 |25,7 |18,6 |20,7 |20,1 ... ... ... |169 ... ... ... 594,0|246 500,0|
| үлесі, % |62,1 |43,8 |50,4 |38,3 |35,7 ... ... |45 517,0 |76 267,0 |104 ... ... 000,0|
| үлесі, % |16,7 |16,9 |18,7 |26,4 |26,8 ... ... ... |18 388,8 |61 388,3 |69 217,4 |91 394,4 |119 ... ... % |6,7 |13,6 |12,4 |14,6 |17,3 ... инвестициялар |765 867,0|1 203 304|1 352 111|1 542 268|1 770 ... ... ... ... несиелердің үлесі артып
келеді. Айталық, 2003-жылы тартылған қаражаттардың ... ... ... 14,5% ... 2007-жылы бұл көрсеткіш 20,1% жеткен.
Өзге инвестиция көздерінің құрылымында лизингтік несиелердің ... ... айта кету ... ... ... ... инвестициялардың
құрамында лизингтік несиелердің үлесі дамыған елдерде 20-30% құрайды,
дамушы ... 10-20% ... ... ... ... аталған
көрсеткіш 2003-жылы небәрі 1% құраса, 2004жылы 2% жеткен. Көршіміз Ресейде
бұл көрсеткіш 5% құрайды. Бұл, әрине, отандың тауар ... ... ... ... ... ... бере ... куәсі.
Бүкіләлемдік банктің мәліметтері бойынша, кәсіпорындарға шағын несиелер
берумен айналысатын ұйымдар екі миллионнан астам кәсіпорындарға ... ал ... ... ... ... 2 ... АҚШ долларын
құрайды. Ал шағын несиелердің жалпы экономикадағы несиелердегі үлесі
дамыған ... 20% ... ... ... ... ... үлесі небәрі
2% ғана жетеді.
Қазақстан экономикасының ... ... ... ... ... тоқталар болсақ, олар үшін инвестициялық қаражаттар ... ... ең ... ... ... ... ... Олар үшін бүгінде
инвестицияларды қаржыландырудың бірден-бір көзі – ... ... ... ... ... ұйымдары мен лизингтік компаниялар елімізде енді ғана
қалыптасу үстінде. Шағын кәсіпорындарға берілетін банктік несиелердің ... жыл ... ... ... ... ... ... банктік мекемелердің шағын бизнес
субъектілерін қаржыландыруға жұмсаған қаражаттары соңғы жылдары абсолюттік
көрсеткіші бойынша ... ... ... ... ... ... ... несиелер 2003-жылы 39,9 млрд. теңгені ... ... ... 196,2 ... теңгеге жеткен, яғни, бір көзбен қарағанда, соңғы
бес жыл ішінде шағын кәсіпорындарға берілген ... ... ... ... өскен.
Алайда, осы несиелерді жалпы несиелер құрылымындағы үлесі тұрғысынан
қарастыратын ... онда кері ... ... Жалпы экономикаға
берілген несиелердің құрылымында шағын кәсіпорындарға берілген несиелердің
үлесі 2003-жылғы 26,8%-дан 2006-жылы 20,0%-ға ... ... ... ... ... ... ... және дамыту бағдарламасының әлі де болса
«жаяу баяңмен» іске асырылып жатқандығын көрсетеді.
2.1-кесте
Банктердің шағын бизнес субъектілеріне ... ... ... ... ... |2004-жыл |2005-жыл |2006-жыл |2007-жыл |
|Жалпы банктік несиелер |148,8 |276,2 |489,8 |672,5 |978,1 ... ... ... |39,9 |74,2 |122,0 |146,5 |196,2 |
|- ... ... |22,3 |40,7 |46,7 |55,5 |104,4 |
| ... ... |12,5 |23,2 |24,1 |30,7 |48,3 |
| ұзақ ... |9,9 |17,6 |22,6 |24,8 |56,2 |
|- шет ел ... |17,5 |33,5 |75,3 |91,1 |91,8 |
| ... ... |8,0 |17,0 |36,1 |32,4 |32,4 |
| ұзақ ... |9,5 |16,5 |39,2 |58,7 |59,4 ... ... ... % |64,0 |85,1 |64,4 |20,0 |33,9 ... ... ... |26,8 |26,9 |24,9 |21,8 |20,0 ... ... % | | | | | ... ... ... ... және отандық бәскелестік
қабілеті жоғары тауарлардың өндірілуін қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... ... Арнайы
қаржы-несиелік мекемелер жүйесін қалыптастыру арқылы қолайлы инвестициялық
жағдайлар жасайтын қаржылық инфрақұрылымды ... түсу ... Бұл ... ... ... ... нақты секторына ақша ағындарын тиімді
орналастыратын ролін көтеру де шешуші роль ... 2006 ... 1 ... ... өсуі байқалды. Аталған
кезеңнің неғұрлым жоғары көрсеткіштері Шығыс Қазақстан облысында
2,4 есе жəне Астана қаласында 1,8 есе ... ... ... ... ... ... ... тиісінше 6,5% жəне
13,1% төмендеуі байқалды.
Тұтастай алғанда ел бойынша 2006 жылғы 1 ... ... ... ... өнеркəсібіне, ауылшаруашылығына, көлікке,
байланысқа жəне ... ... ... ... ... ... үлкен бөлігі негізгі капиталға салынды.
• Инвестициялардың негізгі көлемі кəсіпорындар мен жеке тұлғалардың
меншікті ... ... ... ... олардың үлесі шамамен
64,2%, одан кейін шетелдік инвестициялар, олардың үлесі ... ... ... ... ... 7,4%, басқа заемдық
қаражат, шамамен 8,1%, болып табылады
Қазiргi кезде дамып келе жатқан елдердiң басты ... бiрi ... ... ... ... ... Бұл саяси жүйеге
деген сенiмдiлiктiң ... ... ... ... ... ешкiмнiң де
өз қаржысын салмайтыны белгiлi ғой. Осы көрсеткiш бойынша Қазақстан ... ... ... ... ие. ... банк ... ... салуға тартымды 20 елдiң қатарына ... ... ... ... ... тартылған инвестиция көлемi 50 миллиард доллардан
асып отыр.
Бұл ... ... ... ... бүкiл әлемнiң мойындап
отырғанын көрсетедi.
Қостанай облысының 2007 жылдың қаңтар-сәуір айлары ішіндегі әлеуметтік-
экономикалық дамуы туралы ақпараты.
Негізгі капиталға ... . 2007 ... ... ... ... млн.теңге сомасында инвестициялар салынды, ол 2006 жылдың ... 182 % ... ... және ... -8389,6 ... ... көлемінің 79%) жеке қаражаты есеп берген кәсіпорындар ... ... ... қаржыландырудың негізгі көздері болып
табылады, ол 2006 жылдың қаңтар-сәуірінен 1,4 есе артық..
Республикалық бюджеті ... ... 730,5 ... игерілген
(жалпы көлемінің 4,9%) немесе өткен жылдың деңгейіне қарағанда 118,5%,
жергілікті бюджеті ... ... 299,3 ... ... ... 2%) ... 35,7 есе ... шетел инвесторлары -1613,6 млн.теңге
(жалпы көлемінің 10,7%).
Заем қаражаты 509,4 ... ... ... көлемінің 3,4%) ол 2006
жылдан 73,6 есе артық.
Пайдалануға 65479 ш.метр ... үй ... ... 2006 ... ... ... ... негізгі басым өндіріс салаларына тарту.
Қара металлургия - өзінің негізгі өнімдерін екінші рет қайта өңдеудің
аяқталған ... ... ... ... сала ... ... бірге басқа
салалар мен ... ... ... ... ... болып
табылады. Қазақстан үшін қара металлургия - екінші дүние жүзілік соғысынан
кейінгі жылдары ғана пайда ... ауыр ... ... ... ... Қазақстанда шойын, болат, бұйымдарды илемдеу және ферроқорытпа
өндіріледі.
Болатты өндіру және тұтыну көлемі әрқашан ... ... ... ... ... кіретін. Сондықтан, Қазақстан
Республикасы Үкіметімен елімізде импорттың ... ... және ... көтеретін, металлургиялық кешенінде жоғары тауарлық дайындықтағы
өнімді шығару өсімін қамтамасыз ететін, ғылымды ... ... ... ... ... ... ... Республикасының 1999-2003 жылдарға арналған тау-кен металлургия
кешенін дамытудың тұрақты жұмыс істеуін және ... ... ... ету" ... ... ғылыми-техникалық
Бағдарламасымен шағын және орта өндірісін құру ... ... ... ... және ... ... ... бәсекеге қабілетті өнімдерін
шығару бойынша технологияны меңгеру мақсаты қойылды.
Сонымен қатар, ... ... ... жылдарға арналған
металургиялық кешеніндегі төртінші және ... ... ... ... қамтамасыз ететін ғылыми-техникалық Бағдарламасы әзірленген, мұны
іске ... ... ... ... жаңа ... мен ... жағдай жасайды. Осындай өндірістерді ұйымдастыру
импорт бойынша шығынды бірқатар төмендетуге, жұмыс ... ... ... ... жаңа жұмыс орындарын құруға, осы ... ... ... ... ... ... ... қазіргі кездегі Қазақстан Республикасындағы
металлургиялық ... ... ... ... сипатталады:
елімізде қазіргі кездегі өндірісті дамыту үшін ғылымды қажетсінетін,
жоғары технологиялық, арнайы ... мен ... ... ... ... жасау, мұнай газ, таулы-металлургиялық, жеңіл, тамақ және
өнеркәсіптің басқа салалары, ... ... ауыр ... ... ... жасау үшін темір қақтау және металл өнімдеріне ... ... ... озық ... ... - ... металлургия,
электрометаллургия, гальванотехника, жаңа литейлі мен ... және т.б. ... мен ... ... ... ... ... дейін есептелмеген, металлдардың екінші ресурстары
жеткіліксіз тиімді пайдаланылады, ал шетелге шығару ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді
жоспарына өту үшін ... ... ... ... өтуіне жағдай жасайтын, экономика саласын әртараптандыру жолымен
еліміздің тұрақты ... ... ... ... Республикасы
Индустриалдық-инновациялы дамудың 2003-2015 жылдарға ... да ... ... ХХ және ХХІ ... ... халықаралық
экономикалық қатынастарды дамытудың негізгі бағыттары ... ... ... болған экономиканың ғаламдығы болып табылды.
Халықаралық ... ... ... ... ... қайта
бөлу және өндірістің тиімділігін көтеру құралына айналды, яғни бұл дүние
жүзілік металлургия ... ... ... ... ... нарығында ірі біріктірілген компаниялардың ... ... ... қосылған құн бәсекелестігінің шиеленісуіне
және ішкі саудада ұлттық қорғаныс шараларын қолданудың ... ... ... ... ... бойынша жұмыстарын
активизациялау, осы жағдайда өндірістің анағұрлым ... ... ... ... пен ... ... қамтамасыз ететін, анағұрлым арзан
табиғи және ... ... ... күші бар ... ... жж. ... ... дүние жүзілік экономикасында оң
тенденциялары байқалады. Ғаламатты ЖҰӨ-ң өсуі 2002 ж. 3 ... 2003 ... ... ... ал 2004 ж. 4,2 пайызға өсуі болжанды. Дүние жүзілік
экономиканың көтерілуі және металл өнімдеріне ... ... ... ... қажетсінетін экономика жағынан, бірінші кезекте Қытайда
(2003 ж. оның экономикасының өсуі 9 ... ал ... ... 34 ... ... ... және басқа азия елдерінде металл ... ... пен ... ... ... ... елеулі өсуіне әкелді.
Мысалға, АҚШ-та ыссы соғылған болаттың тоннасы 2001 ж. 230-249 доллар,
2004ж. қаңтарда оның құны 330 ... ... ал ... -550-600 ... ... 2004 ... қаңтарынан болаттың бағасы 60 ... ... 2001 жылы ... ... ... жүзілік нарығында 100
доллар болса, ал қазір ол 300 долларға жетті.
Металл өнімдері бағасының ... тағы да бір ... ... ... ... өсуі ... жетекші дүние жүзілік жеткізушілердің темір
рудалық шикізатына ... ... ... ... ... ... қатар шикізаттың маңызды бір түрі - қара ... да ... Қара ... ... нарығы 2003 жыл ішінде
бірнеше рет бағасының өсуін басынан өткізді, және ... оның ... ... тоннасы 300 долларға көтерілді. Бүгінгі таңда темір
рудасына жоғары бағасынан басқа қара ... ... қара ... ... байланысты, бірқатар проблемалар туындайды.
Экологиялық талаптардың және аса ... ... ... ... үшін ... осы ... ... әрқашан өсуде. Батыста
соңғы кездері сынықтардан барлық болаттың 70 ... ... ... ... тек ... ... ... айырықша әлсіреуі, сонымен бірге металлға құнының
көтерілуіне әкелді. Ірі тұтынушылардың бірі болып табылатын ... ... ... құны ... бұл АҚШ-ң ішкі өндірушілері
бағасының көтерілуін ынталандырады, яғни өзінің ... ... ... ... ... мен болат халықаралық институттың статистикасы бойынша ... жылы ... ... ... 8,8 ... көтерілді және 1,05 млрд.
тонна рекордтық деңгейге дейін жетті, оның ... өсу ... - ... IISI ... ... ... ... Жапонияда 2004 ж. 2
пайыздан 112,7 млн.т., АҚШ - 5,2 пайыздан 98,5 млн. т., ... - ... 65,3 ... ... Корея - 2,6 пайыздан 47,5 млн.т., Германия -
3,6 пайыздан 46,4 млн. т., ... - 4,9 ... 38,7 ... ... - 5,7 ... 32,9 млн. т. ... ... - 2,7 пайыздан 32,6
млн.т., Италия - 5,6 пайыздан 28,3 млн. т. ... ... ... ... 2004 жылы 2003 ... салыстырғанда 13,2
пайыздан 499,3 млн.т. өсті. Егер Қытайды санамағанда, өсу көрсеткіші 3
пайызды құрады.
Ең ірі ... ... ... ... қалуда, ол 2004 ж. 272,5 млн.т.
болат өнімдерін (2003 ж. ... -23,2 ... ... ... ... ... ... өндіруде Қытайдың үлесі 2004 жылы 25,8 пайызды
құрады. Бұл ұлттық экономиканы салқындату ... ел ... ... ... ішкі ... ... ғана әсер ... қатар, өркендеп келе жатқан қытай өндірісі ... жүзі ... ... ... қабілетті.
Қазіргі кездегі жағдай. Ішкі технологиялық байланыстардың түрлері
бойынша қара металлургияның ірі кәсіпорындары ... ... ... ... Қара ... ірі ... ... байланысының түрі бойынша ... ... ... ... ... ... ... бірден-бір ірі жетістіктері болып табылады. Оны пайдалану
өндірістік ... ... ... және құю ... ... және ... үшін жағдай жасайды.
Ірі болатты балқыту зауыттары біртұтас ... ... ... анықтайтын кәсіпорындар болып табылады. Яғни, бар жоғы ... ... ... ... ... 5 ... жуық болатты балқытатын
"Миттал Стил Теміртау" АҚ ... ... ... ... ... жоғары білікті он мың мамандарға қызмет көрсететін бірқатар
ірі кәсіпорындардың қауыртты және келісілген ... ... ... ... өндірушілері мен жеткізушілерді, сондай-ақ темір жол
және автокөлік жолдарының ... ... ала ... ... көмір
шахтасының, руда кенін және Қостанай, Қарағанды, Ақмола және Қазақстанның
басқа облыстарының флюстық қосындыларының қызметін ... ... ... ... Стил ... АҚ-ң барлық өнімдері түржиыны бойынша бір
типті - табақты болып табылады. Еліміздің тұрақты ... ... ету және ... аз ... сұраным конъюнктурасынан осы
өнімнің түріне Қазақстанда және болат ... ... ... ... ... ... құру қажет.
Машина жасау.
Машина жасау саласына 1/3 құнындағы дүние жүзілік өнеркәсіп өндірісі
(экономикасы жоғары дамыған елдерде - 35-40 пайыз, ал ... ... ... және ... 24-36 ... ... Әр ... дамыған елдердің
үлесі машина жасауда 90-нан 92 пайызға ауытқиды.
Дамыған елдердегі ... ... ... дамушы елдермен
салыстырғанда жоғары ... және ... ... ... жоғары үлес
салмағы болып табылады. Дамыған елдердің көпшілігінің машина жасау өнімінің
үлесі экспорттық жалпы ... 25 ... ... Машина жасаудың
анағұрлым толық құрылымындағы ірі елдердің экспортындағы ... ... ... соғұрлым жоғары (Жапониядағы жоғарылығы - 64 ... ... мен ... ... ... ... ... пен Германияда - 1986 ж. 48 пайыздан). Экспорттың жалпы құнының 1/3 ... ... ... Францияға, Ұлыбританияға, Италияға, Канадаға, кіші
жоғары дамыған елдердің ішінде -Швейцария мен Швецияға келеді.
Көпшілік дамыған ... ... ... тағы ... ... ... құнындағы машина мен жабдықтардың
өнеркәсіптік өніміндегі жалпы құнының ... ... ... аса ... ... ... табылады. Бұл дүние жүзілік нарығында
дамыған елдердің машина жасау өнімдерінің жоғары ... және ... ... ... ... ... жалпы машина жасау ... ... ... 37 пайызға дейін), көліктік (33-35 пайыз) және ... ... ... (30-31 пайыз) иеленеді.
Көліктік машина жасаудың рөлі электротехниканың айырықша өте тез ... ... ... баяу ... ... ... ... соңғысында
ауыл шаруашылық машиналарын өндіруін дамытудың ... ... ... ... (мысалға, тоқыма) шығарудың қысқаруынан, жол-
құрылыс машиналарын, ауыр машина жасау ... ... ... өте жаңа ішкі ... пайда болды (кеңселік ... және т.б. ... ... жалпы машина жасау станок жасауды және өндірістік
жабдықтардың барлық түрлері мен ауыл шаруашылық машиналарын ... ... өте кең ... ... Ол ... және ... елдерде бір
текті емес. Біріншіден, саланың ішінде станок жасауды, ауыр машина жасауды
және т.б. ... ... ... ... ... ең алдымен ауыл
шаруашылық машиналарын шығаруды ұсынады. ... ... ауыл ... ... және аз қиындықтағы жабдықтарды шығаруда ілгерілеу көрінеді
және дамыған елдердің машина бұйымдарының өте қиын ... ... ... ауыр ... ... ... ... ұсынылды. Ауыр машина
жасау бұйымдарының толық номенклатурасын дүние жүзінде тек екі ел - ... ... ... ... мен ... толық профилі болды. Англия
оларға жақын. Барлық басқа елдер жетіспейтін бұйымдарын сырттан кіргізуі
керек. ... ... ... ... Чехия және Словакия, тіпті
Швейцария мен Финляндия, Австрия және т.б. сияқты ... ауыр ... ... ... ... ... олар ауыр жабдықтардың бір
немесе бірнеше ... ... ал ... ... ... ... мен ... басқа) ауыр машина ... ... ... ... ... ... ... қатар өнеркәсіптік, ғылыми және әскери бағыттағы ... ... ірі ішкі ... ... ... ... ... өсуде. Электроэнергетикалық және ... ... ... ... ... ... ... 37 ... ішкі ... ... 14 ішкі сала және ... ... дамыған. Бірақ
Қазақстан Республикасының ЖҰӨ-де машина жасаудың үлесі 1990 ж. 15,9 ... және 2003 жылы 3,2 ... ... ... ... машина жасау
кешенінің үлесіне 5 пайыздан аспайтын ... ... ... ... ... ... инвестиция көлемінен барлығы 0,7
пайыз және жылсайын енгізілетін өнеркәсіп-өндірістік қордың құнынан 0,86
пайызға жуығы, өнеркәсіп-өндірістік персоналдың жалпы ... 12,5 ... ... ірі және орта ... саны 1999 жылы ... жылы 208-ге дейін төмендеді. ... ... ... ... ... - ... ... өнімдерінің қорытынды түрлерін
өндіретіндер тек 6 ... ғана ... ... кәсіпорындардың
өндірістік қуаттылығы шығарылатын өнімнің төмен ... ... ... ... ... ... ... өнімінің экспорттық үлесі
экспорттық жалпы көлемінен 2 ... ал ... мен ... ... ... - 43 ... құрайды. Ішкі нарықта отандық өнеркәсіп бұйымдары
үлесінің 13 пайызына жуығы машина жасау өнімі. Бұл ең бірінші ... ... ... ... бәсекеге қабылеттілігімен байланысты. Ол
түгелдей дерлік Ресей мен ТМД-ның басқа ... ... ... ... ресурстардың жинақтамаларына пайдалануға негізделген, және жоғары
көлік ... ... ... ... ... аса жоғары құнын анықтайды.
Сонымен қатар, соңғы жылдары ... ... ... ... ... материалды енгізу, маркетинг және сатудан кейінгі
қызмет ... ... ... ... қалу ... ... ... өндірісінің өсуі ірі және орта кәсіпорындардың өнеркәсіп
- өндірістік персонал санының ... және ... ... ... ... ... өсуінен ілесіп отырды. Бірақ жалпы
отандық машина жасау үшін төмен ... ... тән ... ... ... көзі - ... ... (96,5
пайызы) жеке меншік қаржаттары болып қалуда. Негізгі қордың тозу ... -
43 ... ... ... ... белсенділік бөлігі 40 пайызға дейін.
Дамыған елдерден дамушы - жаңа индустриализация ... ... ... ... өндірістің алға жылжуы жалпы тенденциясы болып табылады.
Бұл - машина жасау өндірісінің ақырындап қиындауы, құрылымдық және ... ... ... ... ... жетуі, дамушы елдердің
төмен және орта қиындықтағы өндірісті өткізуімен ілесуі.
Аталған жаңа процестер ... мен ... ... ... ... Олар ... ... өндіріс масштабының
көтерілуімен негізделеді. Мамандану мен ел аралық ... ... ... ... зәру ... Осыған байланысты, барлық континент нарығына
есептелген өндірістік және кооперациялық жүйені құрайтын ҰАК-ң тәжірибесі
анықталған технико-экономикалық ... және жеке ... ... ... ... ... кешендерін құру
тенденциясын иеленеді, жеке өндіріс пен ... ... ... ... ... ... ... болады.
Қазақстан экономикасын техникалық жаңартуының масштабты мақсаты машина
жасау кешенінің басымды ... ... ... ... саласында қажеттілер:
- жоғары технологиялық, бәсекеге қабілетті өнімді шығаруды қамтамасыз
ететін аса ... ... ... ... қолдау;
- халықаралық кооперацияны кеңейту, бірлескен ... ... ... ... ... фирмалар өндірісін құруға ықпал жасау;
- техникалық жаңарту мен өндірісті ... ... ... ... ... - ... тартымдылығының
актуалдылығы, алдыңғы қатарлы ноу-хоу трансфертінің жағдайы және оның ... ... ... және ... ... ... Аталған
бағыттағы прогресі үшін дағдарысты факторлары алдыңғы қатарлы компанияларда
тәжірибе алмасу жолымен ұлттық ... ... және ... білікті
жұмысшы кадрларын мақсатты дайындау, қажетті мамандықтардың жүйеленген
тізбесін құру және ... ... ... ... ... ... ... әлеуеті жобаларды іске асыру жағдайы бойынша
жоғарылайтын болады:
- конструкциялық машина жасау материалдарын ( болат ... ... ... және ... ... ... ... және машина жасау
дайындықтарының арнайы өндірісін ... ... ... ... ... металлургия, композициялық
материалдар және т.б.), перспективалы құралдар мен метиздерді жандандыру;
- материалдарды өңдеу технологиясын дамыту (пісіру, кесу және т.б.);
- ... ... ... майлау материалдары және лактыбояумен жабу
өндірісі;
- ... ... ... ... ... ... ... құрастыру;
- икемді автоматтандырылған өндірісті енгізу, құрал жасаудың салалық
өнерекәсібін дамыту
Соңғы жылдары машина ... ... ... ... ... өндірушілерінің үлесін көтеру мақсатымен, технология мен
өндірістің ... ... ... серкітестіктерді тартумен) жаңа
әзірлемесі бойынша венчурлық кәсіпорындарды қолдау қажеттілігі анықталды.
Қазақстанның Инвестициялық қоры ... ... ... жаңартуды
Қазақстанның Индустриалды-инновациялық стратегиясын іске асыру жоспарындағы
бірден-бір басымды бағыты ... ... ... кезде Қордың
қарастыруында ауыл шаруашылық, мұнайгаз және ... ... ... ... ... ... алғанда бірнеше жобалары бар.
Құрылыс материалдарын өндіру.
Құрылыс материалдар өнеркәсібі - бұл өзіне 20-ға жуық дербес салаларын
енгізетін, ... ... ... көпшілігінің құрамына өндірістің бірнеше
түрлерін иемденеді, осыған қарамастан әрбір сала ... ... ... ... ... дербес жұмыс істейтін өзінің ... ... ... ... ... өндірістерді кіргізеді:
цемент, асбест, асбесті цементтік бұйымдар, құрама ... ... мен ... қабырғалық материалдар, табиғи тастардан
әшекейлі материалдар мен ... ... ... кеуекті толтырғыш,
полимерлік шикізат негізіндегі құрылыс материалдары, әктік, гипстік және
тұтқырғыш ... және ... ... ... жылу ... жылу ... материалдар, әйнектен, руда емес
және басқа материалдардың бұйымдарын.
Қазақстанның құрылыс материалдары өнеркәсібінде 90 мың ... ... ... 600 ... ұсынады. ЖІӨ-ң салымы 501,74 млн. АҚШ
долларына (0,7 ... ... ... 2003 жылы Қазақстан нарығының
сыйымдылығы 800 млн. АҚШ ... ... ... ... өңдеуші, керамикалық, форфорлы-фаянстық,
керамзиттік, цементтік, әйнек өнеркәсіптерін дамыту, сондай-ақ әк, ... ... ... және т.б. ... үшін бай ... ... ... асбест қорлары бойынша дүние жүзінде 3-ші ... 60-қа жуық ... ... ... цементті өндіру үшін қажетті карбонатты және кремнеземисті
шикізаттардың ірі ... ... және ... Карбонатты шикізаттың
негізгі кеніші (11) республиканың барлық аймағында орналасқан, және 3 млрд.
тоннадан аса жалпы ... ... ... ... үшін қажетті 8 әк кеніші мемлекеттік баланспен ... ... ... бойынша 15,2 млн. тонна жалпы қорды
құрайды. Әкті күйдіру үшін қажетті әк ... ... ... ... ... қоры 480,2 млн. ... құрайды.
Цемент пен құрылыс әгін өндіруге пайдаланылатын бордың 13 кеніші
ашылған. Жиынтық қоры 136,14 млн. ... ... ... ... ... өндіру үшін артықшылықпен
пайдаланылатын, кремнеземисті түрлерін (опоктар, диатомиттер, ... ... ... фарфорлы-фаянстық және әйнек өнеркәсібінде пайдалану үшін
қажетті, бетониттік топырақтың 29 ... ... ... ... Олардың қорлары барлық өнеркәсіптік категориялар бойынша 1 млрд.
тоннадан асады. 40 млн. тоннаға ... ... ... ... ... (13) барланған.
Қазақстан аумағында қабырғалық тастарды, кірпіштік ... ... ... қиыршықтасты, мәрмәр үгіндіні,
кесек тасты өндіру үшін қажетті руда емес ... 429 ... ... (осы ... ... экспорт, импорт) құрылыс
материалдарын пайдалануда ... ... - 50 ... асады. Сонымен
қатар, өндірушілер ... ... ... ... шығарылатын
фактілерін атауда, осыған сәйкес жергілікті өндірушілердің сұранысын
қанағаттандыру үлесі бірқатар төмен.
Тарихи ... ... ... ... ... ... жоғары
деңгейде өңдеу жеткіліксіздігі туындаған. Қазіргі кезде тауарлы өнімнің 6
пайыздан төмені экспортқа шығарылады. ... ... ... ... ... ... ... өндіруде оң
тенденцияларының өсуі анықталды: ... ... үшін ... ... керамикалық плиткалар, жиналмалы құрылыс конструкциялары,
рубероидтар.
Құрылыс ... ... ... және ... ... ҚР Үкіметімен "Қазақстан Республикасында 2005-2014 ... ... ... ... мен ... ... ... әзірленген. Бағдарламада өнімнің материалды, энергияны
және жұмсалған еңбекті төмендету, ... ... ... және ... ... ... жаңа технология мен жоғары өндіруші
жабдықтарды енгізу қарастырылған.
Құрылыс материалдары индустриясының ... құн ... ... өнімді
зерттеу және әзірлеу звеносын, дайын өнімді өндіру, ... және ... ... ... ... мен сату ... енгізеді.
Қазақстанда құрылыстың өзіндік құны ТМД елдерінің ... ең ... ... атап өту ... ... ... ... - республикада
құрылыс материалдарына бағаның жоғары болуы болып табылады. ... ... ... мен көлемі қазіргі кездегі құрылыс
қажеттілігін ... ... ал ... ... ... ... үлкен үлестің көлік шығынын құрайтын
импорттық өнімнің орнын толтырады.
Индустриалды-инновациялық даму стратегиясын, ... ... ... ... ... іске ... ... құрылымы мен
қарқынының өсуіне тікелей әсер етеді, яғни өз ... ... ... ... алға ... ... туады.
Салада жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар негізгі материалдарындағы
құрылыс кешенінің қажеттілігін қамтамасыз ... және ... ... ... ... қалуда. Осы проблеманы қысқа мерзімде ... бір жолы - ... ... яғни ... технологиялық тізбекке
байланысты - шикізатты ... ... ... ... ... ... құру.
Құрылыс материалдарын кластерлік құру үш кезеңде ... ... ... ... - ... базасын дамытудың перспективалы
бағыттарын анықтау қарастырылады, ... ... ... ... ... ... ... және кеңейтуге кірісу, сонымен
бірге, құрылыс материалдары өндірісінде ... ... ... ... Екіншіде - жаңа кәсіпорындарды құрумен қатар,
кластердің өзін құрастыру да ... ... ... ... ... өңір ... және салааралық байланыстардың анық айқындалуы
жоспарлануда. ... ... - ... ... ... ... және ... экспортқа бағдарлаған өндірісін көтеруге ... ... ... ... ... ... негізгі алғы шарты -
құрылыстың серпінді дамуы ( әсіресе Алматы қ., ... қ., ... ... ... ... ... 5 жылда орта жылдық өсуі жылына 10 пайызға
жетті, бұл экспорттың құрамдас ... ... ... ... жасайды. Қазақстандық құрылыс материалдары үшін ... ... ... ... ... ... ... және Қырғыстан сияқты
елдер кіреді.
Экспортты бағдарлау өнеркәсібінің алға ... ... ... әсер етуі ... ... басқа, ТМД-ң көрші республикаларында
құрылыс материалдарының жоғары технологиялы өндірісі мүлдем ... үй, ... ... өндірістік құрылыс қажеттілігін сапалы,
үнемді, экологиялық ... ... ... ... ... ... ... ету, бірқатар шаралардың, соның ішінде мыналарды
әзірлеу мен жүзеге асыруды талап етеді:
- ... ... ... ... ... қайта құру және жаңарту, сондай-
ақ тоқтап тұрған өндірісті қалпына келтіру;
- мемлекеттік қаражат ... ... ... үй ... импорттық
құрылыс материалдарын азырақ пайдалану мәліметі;
- ресурстық базаны ... ... ... аса прогрессивті
әдістерін енгізу бойынша шараларды қамтамасыз ету, ... ... ... жер қойнауы мен геологиялық ... ... ... жүргізуді кеңейту;
- лицензиялау процедураларын оңтайландыру және оңайлату;
- отандық құрылыс өнімдерінің бәсекеге ... жету ... ... ... - ... мен ... ұлттық
жүйесін дамыту, халықаралық стандарттаудың талаптарына сай, сапа жүйесі мен
экологиялық менеджментті әзірлеу және енгізуді кәсіпорындарында түсіндірме
жұмыстарын ... ... ... ... жаңа ... ... - мен ... жинақтау
технологиясын меңгеру және енгізу бойынша шараларды әзірлеу;
- ғылыми зерттеуге бюджеттік ... ... ... ... және инновациялық қызметтің мемлекеттік қолдауы ... ... ... ... ... ресурсты
үнемдеуді және экологиялық таза ... ... ... ... ... ... қатарлы технологияны тартуымен жүйені
әзірлеу;
- темір жол тасымалдауына тарифтерді ... ... ... ... ... дамыту, шетел
инвестицияларын тарту, жаңа технологияны өткізу ... ... ... ... ... ... саласы құрылыс
материалдарының презентациясы бойынша ақпараттық жұмыстарды өткізу;
- жоғары сапалы бәсекелік өнімді өндіруші-кәсіпорындарды салықтық және
тарифтік ... ... ету, ... ... алу ... ... ... түсіндірме жұмыстарын жүргізу.
ҚИҚ құрылыс материалдары саласын дамытуға белсенді қатысады. ... ... ... ... ... 49 ... ... ішінде өнеркәсіп бойынша: қабырғалық материалдар - 15 жобалар, руда
емес құрылыс материалдары - 6, ... - 2, ... ... ... - 8, ... ... қаптағыш материалдар - 3, әйнек - 1,
минералды негізде жылуоқшаулағыш материалдар - 8, әк -1, ... - 1, ... ... ... - 3 ... Екі ... ... басталды: "Руда емес құрылыс материалдарын өндіру" (Жоба
бастамашысы "Мырзабек-АТГ" ЖШС, Маңғыстау облысы) және ... ... ... ЖШС, ... ... ... ... географиялық қарастыру мынадай түрде бөлінеді: Ақмола облысы
- 9 жобалар, Алматы облысы - 9 жобалар, Ақтөбе облысы - 4 ... ... ... - 4 жоба, Жамбыл облысы - 3 жоба, Батыс-Қазақстан облысы -
4 жоба, Қарағанды облысы - 3 жоба, ... ... - 1 ... ... - 2 ... ... облысы - 5 жобалар, Павлодар облысы - 1 ... ... - 1 ... ... ... ... - 6 ... заманға сай ірі масштабты өндірісті цемент, табақты әйнек,
керамикалық плиткалар, санитарлы-фаянстық бұйымдар, жаңа ... ... ... ... ... құру ... құрылыс индустриясы
үшін жүйелік құруын іске асыру бойынша ... ... ... ... және ... ... ... кәсіпорындарды осы
өнімдерді негізгі пайдаланушылардың ... ... ... ... қорына жақын орналастыру болжануда. Мұндай ... ... ... ... ... ... Алматы және Астана ққ.
қанағаттандырады.
Керамикалық кірпіш зауыттарын Орталық (Астана) және Батыс ... ... ... ... Бұл ... істеп тұрған зауыттардың
Қазақстанның оңтүстік өңірінде - Алматы қ. мен Алматы ... ... ... ... осы өңірлерде қалыпты ғана
емес, сонымен қатар қаптамалы кірпіштерді пайдалануының тұрақты ... ... ... ... (Көкшетау қ.) мен Оңтүстік
Қазақстанда (Алматы ... ... ... ... осы ... ... тұтынуымен шарттасылған: Алматы қ. мен Алматы облысында
республика бойынша жалпы тұтынуының 70 ... ... ал ... қ., ... ... Қазақстан облыстарында - 12,5 пайыздан аса пайдаланады.
Руда емес ... ... ... ... және ... ... ... етілген болып табылады. Батыс өңірі қабырғалық
тастар, кірпіш блоктар, ... ... ... әк ұн, құрылыс әктері
және тағы басқа өндірістер үшін шикізат ретінде пайдалануға болатын ... ... ... айырықша лидер болып табылады. Қазіргі кезде негізгі
өндіруші және өңдеуші қуаты ... ... ... Жаңа ... Шығыс және Солтүстік Қазақстанның перспективалы кеніштерінде
орналастыру мақсатқа сай болар еді. ... ... ... ... ... әктасты өндіретін кәсіпорындардың өндірістік ... ... ... Жаңа ... ... Батыс Қазақстанда,
республиканың Солтүстік және Оңтүстік ... ... ... ... ... ... ... саясатының даму
перспективалары.
3.1. Инвестицияны елімізге тарту және ... үшін ... ... ... ... ... ... мақсаты қаржыландыру көзiн, жеке сектордың мемлекеттiң араласуынсыз
шамасы келмейтiн ... ... ... мен ... ... ... ... табылады.
Мемлекеттiк инвестициялық саясатты жүргiзу шикiзаттық емес өндiрiстердi
дамыту мақсатында жеке инвестицияларды ... және ... ... асыру жөнiндегi шаралар кешенiнiң үйлесiмi болады.
Стратегия аясында мемлекеттiк инвестициялық саясаттың барлық мүмкiн
болатын тетiктерiн пайдалану көзделiп ... ... үшiн ... ... ... ... жиhаз, фармацевтика, қағаз және өнеркәсiптiң басқа
да бiрқатар өңдеушi салаларын (металлургия және тамақ ... мен ... ... ... ... ... үш жылда жыл сайын 68-ден 130 млн.
AҚШ доллары, ал мұнай ... ... ... 2300 млн. AҚШ ... ... инвестициялары жеке инвестицияларда айтарлықтай үлеске ие,
олардың экономиканың басқа салаларын дамытуға мультипликативтi әсерi болар
едi. ... ... алу ... жер ... ... ... ... инвесторлардың кiрiстерiнiң бiр бөлiгiн iлеспе
қайта өңдеу өндiрiстерiн құру мен дамытуға ... ... ... мен ... ... ... беруiне тапсырыстар орналастыру
жөнiндегi мiндеттемелерiн ескертiп айту керек.
Қызметтiң басым түрлерiне тiкелей отандық және шетелдiк ... ... ... ел ... ... ... қамтамасыз ету
үшiн Қазақстан Республикасына 2003-2005 ... ... ... ... ... ... оның негiзгi бағыттарының бiрi
өңдеушi өнеркәсiптi дамыту болып табылады.
Алайда, өңдеушi өнеркәсiптiң, оның ... ... ... жеке ... үшiн тартымсыз болып қалып отыр. Осыған орай өңдеушi
өнеркәсiпке жеке ... ... үшiн ... инвестициялық жағдай
жасау мемлекеттiң мiндетi болып табылады.
Жеке ... ... ... ... ... ... инвестициялық салық преференциялары, мемлекеттiк заттай
гранттар және "Инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының ... ... ... ... кәсiпорындарының тiркелген активтерiне
салымдарды жүзеге асыратын ... ... ... ... ... ... ... көзделген преференциялар (артықшылықтар)
аталған салалардың коммерциялық тартымсыздығымен салыстырғанда берiлетiн
жеңiлдiктердiң сәйкес келмейтiнiн ескере ... ... ... дамытуға тиiсiнше ықпал ететiн жағдайда ... ... ... ... ... шараларымен толықтыру қажет.
Экономикалық тетiктердiң қолданылуы ұйымдық сипаттағы iс-шаралармен
толықтырылуы тиiс. Қазақстан ... және оның ... ... ... ақпаратты ұсыну көлемi мен сапасы
инвесторлардың ел ... ... салу ... ... ... әсер етедi. Осыған байланысты инвестициялық мүмкiндiктермен
таныстыру жөнiнде жүргiзiлетiн жұмыс аясында ... ... ... күш ... тиiс. ... ... жөнiнде ықтимал инвесторларға да, жеке инвесторды қызықтыратын
инвестициялық ... ... әрi ... ... ... ... ... ақпараттық-консультативтiк орталықтарды тiкелей
өңiрлердiң өзiнде құру жөнiнде жұмыстар ұйымдастырылатын ... - ... ... iрi ... ... ... ... инвесторлармен, әсiресе трансұлттық компаниялармен ақпараттық
- тұсаукесер iс-шараларын өткiзуден гөрi барынша белсендi сұхбат ... ... ... басым өндiрiстердiң инвестициялық тартымдылығын арттыру
мақсатында мемлекет мыналарға бағытталған шараларды қолға алады:
миноритарлық акционерлердiң ... ... ... ... ... тиiмдiлiгiн арттыру;
кәсiпорындарды тiркеудiң оңайлатылған жүйесiн енгiзу;
қызмет түрлерін лицензиялаудың ашық ... ... ... ... ... ... өтуiн
жеделдету.
3.2. Қазақстандық кәсіпорындардың инвестициялық саясатын жетілдіру жолдары
.
Стратегиялық тұрғыдан инвестициялар кәсіпорындардың дамуын, техникалық
жарақтануын және экономикалық өсуін анықтайтын ... буын ... ... ... ... ... ... байланысты кәсіпорындар үшін
де біршама қолайлы инвестициялық жағдай қалыптасты. 2003жылы 8-қаңтарда
қабылданған ... ... ... ... ... ынталандырудың экономикалық негіздері мен ... ... ... ... одан әрі ... ... қатар отандық кәсіпорындардың инвестициялық қызметін жетілдіруге
кедергі болатын бірқатар, әлі де болса ... ... ... ... ... шикізат көздеріне бағытталғандығы;
өңдеуші өнеркәсіптің өнімділік деңгейінің төмендігі;
ішкі нарықтағы тауарларға деген тұтынушылық сұраныстың төмендігі;
өндірістік және ... ... жете ... ... ... және ... жағынан артта
қалғандығы;
ғылыми-зерттеу және ... ... ... шығындардың төмен деңгейі және т.с.с.
Өкінішке орай, жалпы ішкі өнімде (ЖІӨ) инвестициялардың деңгейі төмен
болып қалып отыр – небәрі 19%. ... ... ... екі ... ... ... ... кезде инвестициялардың басым бөлігі (80%-ға
дейін) негізінен айналымдық қаражаттарға ... ... ... ... ... Елден сыртқа қарай капитал ағындары орын алуда. Осы
орайда кәсіпорындардың инвестициялық қызметін ынталандыру бірінші кезектегі
мәселе болып отыр.
Қазақстандық ... ... ... ... ... ... фактор – инновациялық жобаларға салынатын
инвестицияларды ... ... ... ... инновациялық жобаларды
жүзеге асыру үшін инвестициялар тарту бойынша біршама тәжірибе жинақталған,
мысалға, Қарағанды, Екібастұз, Өскемен, Шымкент ... ... ... іске ... ... Айта кету ... ... басты ерекшілігі – бастапқы шикізат көзі ретінде техногендік
өнімдер, өнеркәсіптік тауарлар және өндірістік ... ... ... шикізат көздері, баршаға мәлім, экспортқа және ... ... ... ... ... ... инновациялық қызметтің қажетті
инфрақұрылымының жоқтығынан, инвестициялық жаңалық ашқан кәсіпорындар
бірқатар қиындықтарға тап болады. Сол ... жаңа ... ... оны жүзеге асырып, өндіріске енгізуге және өнімдер шығаруға дейін
ұзақ уақыт кетеді. Атап ... ... ... ... ... ... ... тәуекел деңгейінің жоғары болатындығына
байланысты қаржыландыруға құлықсыз. Сондай-ақ, несиелерді ... ... ... ғылыми-зерттеу жұмыстарының құнын бағалау
механизмі жоқтың қасы, ... ... ... әлі де ... ... ... отыр.
Жоғарыда айтылған мәселерді шешумен қатар, инвестициялар туралы
заңнаманы да ... ... ... ... жағдайлар
жасау керек. «Инвестициялар туралы» жалғыз заң еліміздегі инвестициялау
және инвестициялық ... ... ... ... Атап ... ... және ішкі инвестицияларды тарту арқылы инвестициялық
жобаларды тиімді құруға және жүзеге асыруға кедергі ... ... ... айтуға болады:
заңнамалық актілердің жетілмегендігі, шет елдік және отандық ... ... орын алуы және жиі ... ... ... ... және ... мамандарының төмен біліктілігі
және жауапкерсіздігі, олардың жиі алмастырылуы;
инвестициялық жобалаудың әдістемелік негіздерінің жоқтығы; бұл өз ... ... ... ... ... ... ... бөгеттер жасады, нәтижесінде оларды қолданудың тиімділігін төмендетіп
жіберді.
Қазіргі таңда кәсіорындардың тиімді инвестициялық саясат жүргізуі ... ... шешу ... атап айтқанда келесі шараларды жүзеге асыру
керек:
салықтық жеңілдіктер мен инвестициялық ... тек ... жаңа ... ... ... ғана беру;
Қазақстан Республикасының «Тікелей инвестицияларды қолдау туралы» Заңын
инвестициялық жобаларды сараптауды ұйымдастыру мен ... ... ... және ... инвесторлардың құқықтарын теңдестіру мақсатында жаңа
«Инвестициялар туралы» заңды жетілдіру;
«Құнды қағаздар нарығындағы инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін ... Заң ... ... қаржылық тиімділігін бағалау бойынша ... ... ... талдау үшін нақты қаржылық көрсеткіштер мен
қаржылық ақша ағындарын негізге алу;
инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау үшін экономикалық ... ... ... ... ... ... ... инвестициялардың тиімділігінің экономикалық негіздерін
анықтау барысында өндірістік шығындарын толық есепке алып, кәсіпорынды да,
тұтынушыны да қанағаттандырарлық ... ... ... ... ... бойынша әдістемелік нұсқауларда
тәуекелділік факторларының міндетті ... ... ... ... деңгейін ескере отырып түзетулер енгізу;
инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтаудың уақытша әдісін әзірлеу.
Аталған шаралардан ... ... және ... ... ... ... және ... негіздерді дәлірек
айтқанда, Инвестициялық ... ... ... Бұл ... және инвестициялық жобалауды жетілдірудің негізгі ... ... ... ... шаруашылық шикізаттарын қайта өңдеу.
Агроөнеркәсіп кешенін дамыту Қазақстанның экономикалық саясатының
бірден-бір маңызды ... ... ... Бір ... ... алғы шарты бар, атап айтқанда, кең ... ... ... ( өз ... ... ... ... қажеттілігін
қанағаттандыруға болжанған), еліміздің ішкі ... ... ... ... ауыл ... пайдаланылатын
жері, сондай-ақ Қытай мен Ресейдің дамыған нарығындағы айырықша экпорттық
әлеуеті. ... ... ... ... - ... ... көбі ауылды жерде тұрады. ... ... және ... ... ... даярлау бойынша отандық бастаманы қолдау
қажеттілігі - әсіресе Еліміздің Дүниежүзілік Сауда Ұйымына ... ... ... ... қоры өзінің мақсаттарына сай бірінші кезекте
Агоөнеркәсіптік кешен өндірісі ... ... ... және ... ... ... Сонымен бірге, өзара байланыстың талдауы
АӨК салаларында ... ... ... ... ... жоғары құнына және шикізат сапасының бір текті еместігінен
тежелетіні анықталды. Осы мәселелерді жою үшін ауыл ... ... ... ... талап етеді, атап айтқанда ескі және жаңа
тұқымдық пен тұқым өсірушілік шаруашылығын ... ... ... қазіргі
кездегі агротехнологияны енгізу, тиісті инфрақұрылымды құру және т.б.
Осылай туындап отырған жағдайда, ... ... ... оны ... ... ... ... бағасының сатылас-біріктірілген буынын
құруды қарастыратын аса перспективалы және экономикалық тиімді жобаларды
ұсыну.
Басымды тобына ... ... ... ет пен ... ... ... және ... өндіру;
2. сүтті өндіру және қайта өндіру;
3. жүнді өндіру және қайта өңдеу;
4. жеміс-жидек пен ... ... және ... ... ... ... және қайта өндіру;
6. ауыл шаруашылық техникасын өндіру.
- 1990 ж. Қазақстанда ІММ 9,82 млн., қой мен ешкі 36,22 млн., ... млн. ... ... Етті ... 1,55 ... тері - 7,55 млн.
дананы құрады. Реформа ... ... ... ... басы ... ... кезде: ІММ 4,85 млн. басы, МММ 12,15 млн., ... 1,35 ... ... ... өндіру кәсіпорынының ішінен тек азы ғана кризистен
шықты. 2004 ж. 0,7 млн. ... ет және 126,0 млн ... тері ... 8,68
мың тонна шұжық бұйымдары, 2,36 мың тонна ет консервілері және 6,20 ... тері ... ... ... ... бола тұра ет ... ... жыл сайын өсуде, және 1990 ж. деңгейінен 45,3 пайызға жетті.
Ет ел тұрғындарының азық-түлік балансындағы аса ... ... ... экономикалық және экологиялық тиімділікті қамтамасыз ету үшін
қалдықсыз ет комбинаттарын құру ... яғни ... ... ... ... ... ... теріні, мүйізді, тұяқты және іш-құрылысына
дейінгі тағы басқаларды қайта дайындау жолға қойылатын болады. ... ... әрі ... ... ... ... ... өнеркәсібінде (тер),
құрылыс индустриясында (қайта дайындалған мүйіз және тұяқ), кетгут ... ... ... және тағы ... ... үшін ... Осындай жағдайда, малды сою мен қайта даярлауға ... ... ... ... ... да жол ... ... кластерлер мал шаруашылығын қайта қалпына келтіру және дамыту
үшін жағдайы бар: тұқымдық шаруашылық, жайылым, жем, ... ... ... ... ... ... Ақмола, Ақтөбе, Солтүстік-
Қазақстан, Шығыс-Қазақстан облыстарында құрылуы мүмкін.
- Ұсақ мал ... ірі ... ... ... ... ... тұрақты жеткізілуін қамтамасыз ету саланы дамытудың
қажетті жағдайы болып табылады. ... ... ... ... ... көбі жеке ... иелігінде. Туындаған құрылымды өзгерту
біраз жылды ... ... ... Қордың мақсаты - өзінің құрылымында жеке ірі
мал шаруашылығының бөлімі бар қайта өңдеу компаниясына қолдау жасауды және
дамытуды ... ... ... сүт ... қайта дайындау кәсіпорындарында 60
пайыздан аса сүт қайта даярланды, және де ... ... ... ... аса ... ... пайдаланылды, бұлардан сүт ... ... және ... ... және ... ... сүт (КҚС және ... 150-ден аса түрі бар сүт өнімдерінің ассортименті ұсталынды және
үнемі жаңарып отырды. Қазіргі кезде 1990 жылмен ... ... ... сүт ... ... ... аса ... (5,64-тен 4,28
млн. тоннаға дейін) қысқарды, оның өнеркәсіптік қайта даярлау ... ... 12,2 ... ... ... ... өнімнің пайдалылығын көтеру мақсатында сүт өнімдерінің әр қилы
түрлері үшін ... ... және ... ... ... ... пайдалану қажет. Жоғары қосымша бағадағы аса
перспективалылар: ірімшіктер, құрғақ ... ... ... ... балмұздақ, консервіленген сүт, UHT - сүтті өндіру болып табылады.
Қайта өндіру өндірісін шикізат ... ... ... ... ... яғни ... ... мал шарушылығының өңірлерінде: Солтүстік-
Қазақстан, Ақмола, Қостанай, Павлодар, Шығыс-Қазақстан, Алматы, ... жаңа ... ... ... ... ... ... жолымен сүт өнімдерін өндіретін жұмыс ... ... ... ... ... ... мақсатқа сай болар еді.
- 1990 жылы Қазақстанда 35,7 млн. басты қой болған ... қой ... 107,9 мың т. ... ... жылдарында МММ басы елеулі қысқарды,
тұқымдық қордың сапасы шаруашылықты ірілеу және шағын жеке ... ... ... ... ... 2003 жылы 1990ж. ... үш есе аз болғанда, жүнді өндіру 4 есе - 25,9 мың т. аз болды.
Жүнді қайта өндіру тоқыма, ... ... ... ... және ... ... ете ... жеңіл өнеркәсібінің
қосымша бағасының буынында маңызды звено болып табылады. Сонымен қатар
саланы ... ... ... ... және мәдени ықпалы бар,
өйткені мал шаруашылығын дамытуымен ауыл ... ... ... және ... ... ... жағдай жасайтын болады.
Қазақстанның кең ауқымдағы табиғи жайылымы қойды арзан өсіруіне жағдай
жасайды, бұдан барып ... ... ... ... ... ... жуылған жүн және оның өнімдерін қайта даярлау ... ... ... ... және т.б.) ... жүзілік нарықта бәсекеге қабілетті
және экспорттық ақшалай ... ... көзі ... ... Мұны жүн ... ... ... өнімдері табыстың бірден-бір негізгі көзі ... ... ... мен Жаңа ... ... ... атауға
болады. Бұл елдер жүннің аса бағалы типтері - ... және ... ... ... ... жүнді мал шаруашылығы Шығыс-
Қазақстан, Алматы, Жамбыл, Оңтүстік-Қазақстан облыстарында дамыған. Биязы
жүнді малды өсіруге, жүнді ... ... ... ... ұсынатын, жүнді алғашқы қайта даярлауға, топсты, тоқыманы, матаны,
көрпені өндіруге, ет өнімдерін, ... етті ... ... ... және ... ... үшін шикізатты (ланолин) өндіруге
мамандандырылған кәсіпорындарды, дистрибьюторлық және сауда ... ... ... ... ... ... құрылуы
мүмкін.
Мұндай кластерлерді құру ҚИҚ-тың қатысуымен жүнді алғашқы өңдеудің
Семей фабрикасының ... ... Жоба ... ... ... мал ... дайындау ұйымдарын, жүнді алғашқы
өңдеу фабрикасын, жүнді-тоқыма өндірісін, етті ... ... ... сатылас-интеграциялық буынын құрауды қарастырады. Жобаны ... ... мал ... ... ... ... ... тигізеді.
- 1991 жылға дейін ... ... 7 ... ... және ... ... аса ... цехтерінде 300
миллион (120 мың тонна) шартты банкі, соның ішінде бала тамақтары 25,0 МШБ
(10,0 мың ... ... ... ... ... жеміс-көкөніс
консервілері мен бала тамақтарына қажеттілік, тиісінше 1,0 ... ... (400 мың ... және 100 МШБ ( 40 мың ... құрады. Бұл кезеңде
жеміс-көкөніс консервілерінің 60 түріне ... ... ... бала
тамақтарының 25 түріне жуығын кәсіпорындар дайындады.
Жеміс консерві ... ... ... Алматы, Жаңашар, Қаскелең,
Мичурин мен Талдықорған (Алматы облысы), ... мен ... ... ... ... ... ... консерві зауыттарына
бағытталған болатын. Шағын цехтар Қазақстанның әрбір облыстарында болды.
Реформа жылдарында ауыл шаруашылығын ірілеу және ауыл ... ... ... жеміс пен көкөністі дайындау көлемі ... ... ... және ... ... сай ... еліміздің
оңтүстігіндегі, соның ішінде Ресейде табиғи-климаттық ... және ... ... ... ... ... ... мен жемістерді қайта даярлаудың шикізат базасына байланыстығын
ескере отырып, қалпына келтіру және ... ... ... жаңа ... құру ... перспективалы.
Қазақстанның оңтүстік жерлері егіншіліктің ... ... ... ... ... көкөністің әр қилы түрлерін қайта
даярлауға ... ... құру ... ... ... ... тиімділігін көтеру үшін, тұқым, сүйек, жмыха, кондициялық
емес шикізатты ... ... ... ... ... ... ... қосылған бағадағы өнім алынуы мүмкін: фармацевтикалық ... ... үшін ... ... қосындылары, бағалы жем
компоненттері, тыңайтқыш және т.б.
Бір текті сападағы шикізатты қайта даярлауға арналған ... ... ... ... мен қой ... ... ... бірнеше
жылды қажет етеді. Осыған байланысты, Қорға жақын уақытта жеке ... бар ... ... компаниялардың жобаларын қаржыландыру
мақсатқа сай ... ... 1990 жылы ... ... жалпы жинау 324,1 мың тоннаны, 2003
жылы - 386,8 мың тоннаны құрады. Өндірістің өсуі егіс алқабының 119,7 ... 199,5 мың ... ... ... ... ... жетті және
егіннің шығуы 27,1 ц/га-дан 19,7 ... ... ... Егін ... ең ... ... шаруашылығы санының жетіспеушілігіне,
дренаждық жүйенің бұзылуына және агротехникалық іс-шаралардың ... ... ... ... ... жеткілікті дамыған: елімізде
жылына 755 мың тонна шикізатты қайта даярлау ... ... ... ... тазалау зауыттары бар. Қазіргі кезде барлық өндірілген мақта-волокно
экспортқа шығарылады. 2003 жылы 125,5 мың ... ... ... 95 пайызын экспорт құрайды.
Тереңірек қайта өңдеуге ... 2003 жылы ... ... ... 3,74 мың т. ... бұл 1990 ... (39,9 мың ... бірқатар төмен, м/м маталарын өндіру көлемі - 1990 ж. 151,3 ... ... 19,9 млн. м2. ... ... ... ... ... отандық өнімнің төмен бәсекеге ... ... даму ... ... Қытайдағы тоқымаға, матаға
және трикотажға аса тәуір сападағы жоғары технологиялық өндіріске жұмсалым
есебінен жеткені ... ... ... ... ... ... ... көтеру. Сатылас-интеграциялық буынды құрауды
қарастыратын, мақтаны өндіру мен қайта ... ... үш ... ... ... мен ... ... элиталық тұқымдық
материалдарынан мақтаны өсіруді; шикізат пен тиісті өнімдерді (тұқым,
линта, улюка) кешендік ... ... ... ... ... экстра-
класс өнімдерін өндіруімен талшықты тереңірек қайта өндіруді ... аса ... ... ... ... Қазақстанда ауыл шаруашылық техникасы паркінің қазіргі заманғы
жағдайы мынадай цифрлармен ... ... 82 ... ... 1991 ж. ... ... 15-18 ... - 1994 ж. дейін және
барлығы 3-10 ... ... - 2004 ж. ... ... 1991 ж. ... ... ... 78 пайыздағы тракторлар, 72 пайыздағы астық
жинайтын комбайндар, 82 пайызда сепкіш, 76 пайызда жатка және 85 ... ... ... ... жатады. Ауыл шаруашылығының техникалық
жарақтандыру деңгейінің ... ... оның ... ... ... басты факторы, тұқымдық алаңының қысқару себебі, ауыл ... ... ... ... ... ... ... таралуы, егінді жинау кезіндегі ... ... ... егінінің 30 пайызы машина-трактор паркінің ... ... ауыл ... ... мен ... ... сапасының
төмендеуі болып табылады.
Елімізде ауыл шаруашылығы техникасының негізгі түрлерін жаңартудың
жылсайынғы қажеттілігі: 3200 тракторларды, 3000 ... ... ... сепкіштігін, 800-1000 жаткаларды құрайды. Соңғы ... жыл ... орта ... ... ... ... 10 пайызынан аса
тракторларға және сепкіштерге, 25 пайызы - жаткаларға жүргізілді. ... ... ... ... импорттың есебінен, сонымен
бірге өз кезегінде көлемі сұранымды жаппауынан қамтамасыз етіледі.
Республиканың ауыл ... ... ... ... ... ... ... сұраныстарына жауап беретін арзан,
үнемді, ... ... ... машиналар қажет. ... ... ... ... ... ... ... бағыттары бойынша
дамуы мүмкін және қажет етеді, атап айтқанда ... және ... ... ... және ... ... ... тракторлық прицеп, жатка,
шөп жинау техникасы, ... мал ... үшін ... ... машина жасауын дамыту бірінші кезекте импорттың ... ... ... ... бірге саланың өнімі басқа елдерге, ең
алдымен шекаралас аудандарға және ... Азия ... ... ... шаруашылығының машина жасауын дамыту үшін таяныш төшкесі мына
кәсіпорындар ... ... ... ... өңірлеріндегі 3 зауыты
- "Астана-Агропромтехника" ЖШС, "Қазахсельмаш" Корпорациясы ЖШС ... ... ... ... және ... 1 ... -
"Уральскагрореммаш" ААҚ (Орал қ.) . Осы кәсіпорындардың ... ... ... және ... өнімді өндіретін өндірістің
технологиялық буыны құрылатын болады. Осы ... ... ... ... ... ... ... Солтүстік Қазақстанда бірнеше
жыл ішінде ауыл шаруашылығының ... ... ... ... ... ... косметика және тұрмыстық химия.
Фармецевтика, косметика және тұрмыстық химия химиялық өнеркәсіпке
жатады, ... ... - бұл ... ... тауарлар. Шикізат ретінде
табиғи және синтетикалық препараттар және ингриденттер ( ... ... емес ... ... Осы сала үшін ... ... -
қауіпсіздікті, пайдалылықты, тиімділікті айқындайтын сапасы, сондай-ақ
тұтынушылардың кең ... үшін ... ... Бұл салалар өндірістің ең
пайдалы түрлерінің қатарына жатады және ... да ... ... ... ... ... құнының үлесі 40-65 пайызды
құрайды.
Қазақстан үшін импорттың орнын басу ... ... ... ... ... ... айырықша экспорттық әлеуетке ие,
және ... ... ... ... ... ... мүмкін. Отандық
кәсіпорындар үшін экспорттық ... ... ... ... ... аса білімді ұйымдастыру және ... ... ... болуы. Жоғары сыйымдылықтағы нарыққа, атап
айтқанда Ресей, ... ... ... ... және ... басқаларға шығу
жағдайлары бар.
Жалпы дүние жүзілік масштабта, тұрмыс сапасын ... ... ал ... ... байланысты фармацевтика, косметика және
тұрмыстық химия инвесторлар үшін тартымды ... ... ... ... ... және ... сыйымдылығымен сипатталады.
Фармацевтика мен косметологиядағы ... және ... ... тез өсу тенденциясы барлық дамушы елдердің осы салаға ұзақ
мерзімді мүддесін көрсетеді.
Ғаламдық ... ... ... айналымы бойынша
бірінші орында болады. Дәрі-дәрмек заттары мен медициналық бұйымдар дүние
жүзілік нарықта жыл ... 5-10 ... ... және 1 ... ... ... ... препараттардың нарығы жылына 1-3 пайыздан
аспай өседі, негізгі ... ... ... ... Фармацевтикалық
нарықтың өсу қарқыны өңірлер мен елдер бойынша ... ... ... сату орташа 10-12 пайызға, Еуропада (7 алдыңғы қатарлы
елдер) 7-10 ... ... ... ... ... ... екінші орындағы
Жапонияда дәрі-дәрмектердің ... ... ... енгізілген
шектеулердің негізінде аса қарапайым қарқынмен 2-3 пайызға көтерілуде. ... азия ... ... сату ... - 12-15 ... ... ... өсіп келе жатқан аргентикалық нарық болып табылады - онда соңғы
жылдары сату 37 ... ... ... фармацевтикалық нарық белсенді
дамуда. Соңғы жылдары ресей нарығындағы ... ... ... ... ... ... басында қазақстандық фармацевтикалық өнім дәрі-дәрмек
заттарын жалпы пайдаланудың 3 пайызға азын ... ... ... ... ... тіпті болмаған, және тек тұрмыстық химия
секторындағы жағдай анағұрлым қолайлы болды, ... ... ... ... ... мен кір ... ... шығаратын. Қазіргі кезде
медициналық препараттардың тұтыну нарығында 11 пайыздан аспайтын ... ... ... ... Ресейде фармацевтикалық және
медициналық өнімдердің жеке ... ... ... ... ... 30 ... 50 пайызға дейін ауытқиды).
Сарапшылардың бағалауы бойынша қазіргі кезде дүние ... ... ... 200 ... ... аса құрайды. Косметика нарығының ғалами
өсуі 5-8 пайызға ... ... Және ең ... өсу ... ... ... көрінуде. Сонымен қатар, осы елдерге дүние жүзілік ... аса ... ... ... ... 28 пайызы, одан кейін Солтүстік
Америка (27 пайыз), ... ... ... (23 ... ... Америкасы (11
пайыз), Африка мен Жақын Шығыс (10 пайыз) келеді.
Қазақстанда ... ... мен ... ... тауарларына
қажеттілік негізінен импорттың есебінен ... ... ... ... ... - ... емес, тауар категориясына
қатысты 3-15 пайыз шамасында болады.
Шикізат ... мен ... үшін ... ... ... ... дәрі-дәрмек заттарын өндіру үшін негізгі шикізат субстанция ... ... ... ... ... ... 150 атауындағы
субстанция пайдаланылады. Қазіргі уақытта косметикалық ... ... ... ... ... ... тізімінде
шикізаттың 12500 атауы тіркелген. Республикада косметиканы өндіру кезінде
осы кезге косметикалық ... 120-ға жуық ... ... ( ... мен ... ... пен ... ауыр эфирі, қышқылдың
туындылары мен полимерлері, майлар, бояулар, биологиялық активті қосымшалар
және т.б.)
Тұрмыстық ... ... үшін ... косметикалық шикізаттар
пайдаланылады, бірақ, негізінен спецификалық, немесе ... ... ... қатты майландыратындар қолданылады. Тұрмыстық химия тауарларын
өндіру, сонымен бірге дайын реагенттерді араластырумен ... ... ... ... натрия/триполифосфат натрия, жеңіл активті заттар,
желілік ... сода және ... ... бағыттағы толтырғыштар.
Өндірістік процесстің маңызды құраушысы дамыған ғылыми-технологиялық
инфрақұрылым, ең ... ... ... сонымен қатар ғылыми
және білім мекемелері шеңберіндегі арнайы лабораториялар болып табылады.
Лабораториялар жеке ... және ... ... ... мен ... ... ... дайындаудың әйгілі
рецептурасына бейімделуімен айналысады.
Рецептура мен шикізат - ... ... ... сапасын қамтамасыз
ететін басты компоненттер.
Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) мәліметтері бойынша
Қазақстанның ... ... ... ... 300 ... АҚШ
долларын құрайды, соның ішінде тек қана өмірге қажетті дәрі-дәрмек заттары
бойынша - 9 ... ... ... ... 7000-ға жуық
медикаменттер айналымда жүреді, денсаулық сақтау ... 6 ... ... препараттары (Ресейде - 24 мыңнан аса) тіркелген.
Фармацевтикалық препараттар нарығының құрылымы дәрі-дәрмек заттарының
типтері бойынша (ақша түрінде) мынадай:
- жаппай ... ... ... (ТМД ... ... ... сегмент) - 27 пайыз, қысқаруға тенденция
- қазіргі ... ... ... ... атауларындағы
препараттар, жеке меншік сауда атауларымен, Шығыс Еуропа компанияларының
тауашысы және Батыс Еуропаның дженерикалық ... ... ... ... ... ... - 30 ... тұрақты өсу динамикасы
- патенттелген сауда атауындағы және жаңа ұрпақ дәрі-дәрмектерінің
оригиналды препараттар мен бренділер ( ... ... ... ... ... - 43 пайыз, патенттік қорғаудың мерзімі аяқталу себебі және
осының 2-ші ... өтуі ... ... заңды базалардың
жетілдірілуіне байланысты кейбір төмендетілген тенденциясы.
Бүгінгі таңда республикада 600 атауынан ... ... ... ... көпшілігі шөптік дәрі-дәрмек шикізатын дайындаумен
және галендік өнімдерді өндірумен айналысады), 100-ден аса атаулары негізгі
өмірге қажетті маңызды дәрі-дәрмек құралдарының тізіміне ... ... ... аса ... ... ... ... жалпы жылдық
көлемі 22-23 млн. доллар ... ... ... ... ... - "Химфарм" АҚ және "Ромат" ЖШС болып табылады.
Косметика мен ... ... ... ... өндіру дамудың жоғары
қалыпсыздығымен ... ... мен жуу ... өндірісі
анағұрлым деңгейде дамыған. Өнеркәсіп химиясының көрсетілген саласы ... ... ... бір ... ... ... мен сату ... құру болып табылады. Маркетингіде жарнаманың және тауарды жылжыту
жағдайы мен формасының ... ... ... өндірушілердің оң жағы көлік шығындары мен серіктестіктермен
туындаған байланысы ... ... ... ... ... аса төмен бағасы, сондай-ақ бәсекеге қабілетті өнімді
жеткізудің ... ... ... ... ... ... ... ұтылады. Сондай-ақ, әлсіз жағы өндірістің дәстүрінің болмауы,
төмен имиджі, ... ... ... тұтынушылардың психологиялық
стереотипінде қалыптасқан, алыс шет ... ... ... және ... ... ... ... болып табылады.
Макроэкономикалық тенденция сақталған кезінде ... ... және ... ... тауарларының нарығы жылына орташа
15-20 пайызға өсетін болады, тұрақты осы ... ... ... жаңа ... ... ... Осылай отандық өндірісті
дамыту үшін жағдайларға жол ашылады, инновациялық ... ... мен ... ... үшін ... ... стандарттар жақсарған жағдайда, сатып алушылардың
артықшылықтығы ... ... - ... ақырындап аса қымбат өнімдер
жағына ауысады, ... ... ... ... ... ұлттық позицияларын сақтап және бекітіп, жоғары бағалық
сегменттері үшін ... ... ... тауарлық ассортименттерге
тиісті қайта жайғасымды уақытында жүргізулері қажет.
ҚИҚ фармацевтика, косметика және ... ... ... ... ... ... бар, аса тартымды, тұрақты
кластерлері негізінде қарастырады.
Ағаш өнеркәсібі. Қазақстанда ағаш ... ... ... - ... ... (мұнай, газ және т.б.) айырмашылығы, қоры
таусылмайтын, ресурсы жаңарып ... және ... ... ... ... ... Болжауларға қарағанда ағаш әрқашан тұрақты болып
қалады, өйткені ағаш ... ... ... ... ... кезінде орны
толмас материал.
Сұранымның дүние жүзілік нарығы және тенденциясы
Дүние ... ағаш ... ... ... ... ... 21
соның ішінде қылқан жапырақты кесінділері 6
- "- ... ... ... ... және ... 5
Ағаш кесу өнімі 26
соның ішінде қылқан жапырақты кесу ... 22
- "- ... ... ағаш ... ... ... ... фанерасы 6
АЖТ 2
АТТ ... ... ... ... ... целлюлоза 18
газеттік қағаз ... және жазу ... ... және ... ... ... ... ФАО, ООН
Ағаш секторының дүние жүзілік дамуын және ағаш-қағаз ... ... ... ... ... ... ... негізгі айқын
көрінетін тенденцияларының болуын атап өту қажет:
1) Ағаш қағаз өнімдерінің, ... ағаш ... ... және ағаш ... сату ... ... ... болып табылатын
қағаздың және картонның дүние жүзілік тұтыну деңгейінің тұрақты өсуі.
2) Көптеген елдердің ... ағаш ... ... ... ... ... ... ағаш қалдықтарын,
макуллатураларды қайта өңдеу бойынша өндірістің алға шығуын ... ... ... сату ... ... ... болжауы болып табылады.
3) Әсіресе шет елдер үшін жоғары ... бар ... ... ... келе ... ... тартымды болып табылады.
АӨК өнімдерін экспорттау
100 млн. куб.м. кесу ... ... 40 ... аса
Канадаға келеді. Ірі экспорттарына, сондай-ақ АҚШ - 7-9 млн., Швеция - 7-
8, Финляндия -5 және Австрия - 4. ... кесу ... ... Малайзия - 5 млн.куб.м және АҚШ -2 млн.куб.м. жатады.
Фанера нарығында Индонезия ... 16 ... ... ... 9 аса оған ... ірі жеткізушілер: Малайзия - 1 млн.куб.м., АҚШ- 2 млн. дейін.
Ағаш ... ... ... 13 ... жетеді, бір немесе
бірнеше экпорттаушылардың айқын меңгергендері жоқ. Плиталарды басқаларынан
көбірек Канада мен Бельгия - 2 ... ... - 1,3 млн., АҚШ ... - 1 ... аса ... ... саудада барлық өткізілудің үштен екіге жуығы дүние
жүзілік нарығында үш елден: Канада- 8,2 млн.т., АҚШ - 5,6 ... ... - 2,9 ... ... ... ... көп санымен сипатталады. Бірақ, осы өнім
бойынша да ... ... ... 50 млн. ... ... ... - 7, ... - 6,5, АҚШ-5, Германияға- 4 млн.т. келеді.
Ағаш өнеркәсібін ... ... ... ... ... жоғары.
Ішкі нарықта іске асыру үшін кесу ... ... ... ... ал ағаш ... 15 ... ағаштарды 7 пайыз өндірісінің бесінші бөлігі бағытталған. Өндіріс
пен ... үшін ішкі ... ... мәнділігіне қатысты дүние жүзінде,
орман ресурстары, және ағашты қайта өңдеудің ... ... ... ... ... да бір ... ... % Ағаш шикізаты Кесу ... ... ... % Орны % Орны ... 20 7 4 1 44 4 ... 13 1 24 2 9 2 ... 10 17 1 5 5 11 ... 9 12 1 3 9 16 ... 7 4 7 8 1 5 ... 4 6 5 9 1 6 ... 3 23 0 20 0 1 ... 3 2 13 4 6 7 ... 3 18 1 6 4 8 ... 3,5 3 12 7 4 13 ... 25 32 17 ... ... ... ... ... жағдайлар байқалады. Солтүстік
жарты шарында орналасқан 30 жуық өнеркәсіптік дамушы елдердің 80 пайызынан
аса дүние ... ... ... ... ... ... болып бірінші
АҚШ шығады - дүние жүзілік импорттың 16 пайызы. Одан әрі: ... ... ... және Германия - 10 пайыздан, Франция мен Италия - ... ... ... ... ... ... Швецияда,
Швейцарияда, Қытайда,Оңтүстік Кореяда, Австралия мен Гонконгта (Қытайда
алып-сату) импорт миллиард доллардан асады.
Ағашты қайта ... ... ... ... тобы кесу ... және ... ағаш
материалдарымен жұмыс жасайды. Ағаштан жасалатын ... ... кең. ... ... бойынша осы өнеркәсіптің ... ... ... ... - ағаш ... - ... кесу - фанерлі
қабыршақты ұсақтау және ... - ағаш ... ... - ... ... - ... басқа өнімдері. Ағаш одан ... үшін ... ... ... ... ... қажет. Бұған ағаш өнеркәсібінің аталған алдыңғы үш саласы
бағытталған. Осы ... 20 жуық ... ... ... ... аралау, ұсақтау, комприссиондық ... ... ... ... ... өңдеу және т.б.
Қазақстан нарығы.
Қазақстан үшін ағаш материалдарының (ағаш, жиһаз, целлюлозды-қағаз
өнімдері және т.б.) 1 млрд. АҚШ ... ... және ... ... пайызындағы ішкі нарықтың жоғары көлеміне қатыстылығымен сипатталады.
Осы жағдайда, ... ... - 50 ... ... яғни ... өркендеуі үшін жоғары әлеуеті бар.
Қазіргі ... ... ... ... ҚР АӨК ... ... 4,0 млрд. жуық АҚШ доллары, соның ... ... ... -
1,0 млрд. доллар. жуығын құрайды. Осылай қазіргі ... ішкі ... ... өндірісінің және осыған сәйкес ағаш пен тақта ... ... ... ... материалдар бойынша нарықтың
сыйымдылығы отандық өндірісінің 45-50 пайыз өнімдерімен, ... ... - 65-70 ... ағаш бұйымдарымен толтырылады.
Ағаш жаңқасы мен ағаш талшығы тақталары (бұдан әрі-АЖТ мен ... ... ... 250 мың ... және тиісінше 6,5 млн. кв.м. ... ... ... ... ... өндірісі бір қалыпты дамымайды. 90-жылдардың ... ... ж. ... ағаш ... ... көтерілу байқалды, 2001 ж.
өнеркәсіп өндірісінде төмендеу болды, ал ... екі ... ... сипатталады. Осындай жағдайда 2003 ж. ... өсуі ... ... рет өсу ... бойынша өңделетін өнеркәсіпті өндіруші
өнеркәсіптің алдына шығуына жағдай жасаған бірден-бір өнеркәсіп ... ... ... 1999 2000 2001 2002 2003
Өндірістік ... ... млн. ... 3236 5314 6202 ... көлемінің индексі, % 102,9 133,8 120 124,7 165,3
Өнеркәсіптегі саланың ... % 0,1 0,3 0,3 0,3 ... ... және ... саны 625 580 544 ... ... дейінгі табыс, млн.теңге -19,1 -8,6 13,5 ... ... % 23,4 44,9 ... ... ... ... -16 -31,2 8,4 35,1
Рентабельділігі, % -1,8 -2,2 0,4 ... баға ... 101,5 103 108,1 ... капиталға инвестициялар млн. теңге 64 192 141 ... ... % 95,3 276,5 68 ... ... ... оң ... ... Біраз
жылдардан кейін қаржы-шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... тенденциясы байқалуда, 2 пайыз
деңгейіндегі пайдалылығы дайындау өнеркәсібінің ... ... ... ... ... ... болып қалуда. ... ... ... ... ... ... де көрінеді,
бірақ олардың көлемі айтарлықтай мәнді ... ағаш ... ... ... ... ... ... жағдай жасайтын, жұмсалымның
елеулі өсуі жоқ.
Даму перспективалары.
Қазақстан арқылы "солтүстік-оңтүстік" ... ... ... ... негізгі ағаш ағыны оңтүстік бағытта Қазақстан арқылы ... ... ... және ... сату ... ... экспорттау
шикізатты дайындаудан бастап тереңірек және қалдықсыз қайта ... ... ... ... ... жүзеге асыру, сатылас-
интеграциялық құрылымын құру үшін тереңірек ... ... ... мен кәсіпорынды құру мүмкіндігі.
Қазақстанның ағаш өнеркәсібі ... ... ... кешендік жағдай кезінде, сондай-ақ кластерлердің құрылуы кезінде
алдыңғы қатарлы технологияның құрылуына және одан әрі ... жол ... ... ... ... ... бағыттардан тұратын болады: жеке
меншіктік шикізат базасын құру үшін орманды қалпына келтіру және ... ағаш ... және ағаш кесу ... ... ... ағашты
тереңірек қайта даярлау бойынша кәсіпорындарын құру, дистрибуциялар желісін
қалыптастыру. Мұның Қазақстан мен ... ... ... ... ... ... болады, яғни барлық ... ... ... ... ... және ... саланың бірінші кезеңінде-ақ
ағашты қайта ... ... ірі ... құрылуына жағдай жасайды.
Қазақстан үш өңірлерінде: солтүстік, ... ... ... үшін ... кең ... ... ерекшеленеді. Ағашты өсіру тек
қана экологиялық пайдалы іс ... ағаш ... ... ... ... ... қамқорлық қана емес, ... ... ... ... ... Дүние жүзілік тәжірибесін пайдалануға және
ағашты секьюритизациялау немесе ... ... ... көзі ... табылатын, зейнетақы қорларының қаржы қоржыны
компонентінің бірі - орманды қаржы ... ... ... ... ... тәжірибе орманды активтерге жұмсалым табысты ... ... ... ... ... ... ... өсуі
немесе табыстылығын көрсететін NCREIF Timberland index анағұрлым айқын
көрсеткіш. 90-шы жылдар бойы ... ... ... 10 пайыздан төмен
түспеді, ал орташа мәні 17 пайыз деңгейінде ауытқыды.
Осылай ағаш ... ... ... ... ... ... ... ішінде мемлекеттік ретінде де, сондай-ақ жеке капитал ретінде де
қатысуымен Қазақстанда ірі орман ... ... құру ... ... ... ... табылады.
Плантацияларда өсірілген орман, өнеркәсіптік пайдалану үшін
кейінірек, плантациялық өсірумен ... қол ... ... ... және ... ... келтіру бойынша жобалар іске асырылуы
мүмкін. Осыған байланысты, алдағы жылдары дайындау өнеркәсібінің ... ... ... орналасқан, қуатты орманнан кіргізу болжанып
отыр.
Шикізатты Ресейден импорттау бай шикізат базасынан басқа, ... ... ... бар - ... ... ... жұмыс күшінің құны
мен шикізат. Ағашты импорттау мәселесін шешудің бірден-бір шешімі ... млн. ... ... ... әлеуетімен Ресейде дайындау базасын құру
болып ... Ағаш ... осы ... болашақта шикізатпен бүкіл
Қазақстанды, сондай-ақ Орталық Азияны да ... ... ету ... ... технологиялық қиын процесс болып табылады, ал ағаштан
дайындалатын өнімнің ... ... ... ... ... ... Сондықтан ірі тонналық өндірісті жеке-жеке жүзеге ... ... Тек ірі ... ... ғана ... құны ... ... бәсекелестік үшін қажетті сапаға жетуі мүмкін. Одан
басқа кешендік қайта даярлау кезінде ... ... ... ... ... ... ... шығуын көтеру үшін жағдай туады.
Қазақстанның ағаш өнеркәсібі кешені ... ... ... өркендеуінен басқа дайын және ... ... ... ... үшін ... ақауы сапалы отандық жартылай өнімдерінің
(щиттер, АТТ, АЖТ) артта ... ... ... ... ... ... негізгі
өндірістік процесстерді меңгеруді және ағаш өңдеуде технологиялық ... ... ... ... ... етеді.
Құрылыс және жиһаз өнеркәсібі ағаш өнеркәсібі ... ... ... өнімі болып табылады. Қазақстандық жиһаз нарығында импорттың үлесі
дәстүрлі жоғары, ... ... ... басу ... іске ... ... заманғы жиһаз фабрикаларын техникалық қайта жарақтандыру мен
құрылысы басымды болады.
Ағаш өнеркәсібі ... ... ... ... іске
асыру Қазақстанда ағаштың бұйымдарына көлемінің көтерілуіне және ... ... ... ... ... кәсіпорындарын құру өнім
сапасының көтерілуін қамтамасыз ... және ... ... ағаш ... өндірісінің пайда болуына жағдай жасайды.
Қорытынды
Кез-келген мемлекеттің қаржыны басқару жүйесіндегі ... ... ... қызметі болып табылады. Мемлекеттің қаржылық ресурстары
алдағы шығындарды қаржыландыруға және ... ... ... ... мақсаты, түптеп келгенде, кәсіпкерлік
табысқа немесе капитал өсіміне қол жеткізу болып табылады. ... ... ... ... етеді және келесідей мәселелерді
шешуге мүмкіндік береді:
қаржылық және материалдық ресурстарды жинақтау ... ... ... кеңейту;
жаңа кәсіпорындарды сатып алу;
бизнестің жаңа түрлерін меңгеру нәтижесінде өз қызметін әртараптандыру.
Инвестицияларды дұрыс ... білу ... ... ... ... оның өз ... ... айтарлықтай әсер ететіні сөзсіз. Сондықтан да, инвестициялық
қызметті басқару мемлекеттің маңызды да жауапты міндеттерінің бірі ... ... ... ... жүйесі мемлекеттің инвестициялық
саясатымен негізделеді. Инвестициялық саясатты ... ... ... ... мен ... ... қызметкерлері, сондай-ақ маркетингтік,
өндірістік және басқа да бөлімшелердің қызметкерлері ... Бұл ... ... ... ... ... бағытының келешекте дұрыс
сарында жұмыс істеуіне септігін тигізеді.
Мемлекет аталған міндеттерін жүзеге ... үшін ... ... ... ... сүйене отырып жүргізу керек. Кз келген
мемлекеттің инвестициялық ... ... ... ... келесідей:
капитал салымдарын қаржыландыру көздернінің алуан түрлі болуы;
іріктеушілік және ұқыптылық – инвестициялық ... ... ... іріктеп, таңдап алу;
мақсаттылық – инвестициялық ... ... ... ... ету ... ...... бағдарламаны жүзеге асыруға қажетті шаралардың
жиынтығын жалпы ұлттық экономиканың даму деңгейімен байланыстыра ... ...... ... жоба ... ... түрімен (қаржылық, еңбектік, ақпараттық, материалдық)және қажетті
мөлшерде қамтамасыз етілуі тиіс;
өтелімділік – ... ... ... үлкен өсіммен
қайтарылуы;
инвестициялық белсенділікке ықпал ету ... ... ... ... ... ... ... және ұқыптылық принциптерін жүзеге
асыру мемлекеттің экономикалық өсіміне және жандана түсуіне септігін
тигізетін ... ... ... ... ... ... қажет
етеді. Кез-келген мемлекет үшін инвестициялық саясатты жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарға немесе жаңа өнімдерге қаражаттар салу мақсатында өзінің
өндірістік әлуетін (потенциалын) дамыту;
инвестициялық бағдарламалардың өміршеңдігін қамтамасыз ету ... ... ... қолдау көрсетілетін салаларға капитал салу;
бәсекелестік қабілеті жоғары, ішкі және сыртқы нарықтарда үлкен сұранысқа
ие ... ... мен ... ... ... сипаттағы басқарушылық шешімдерді қабылдаудың негізінде
болжамдалған ... ... мен ... ақша ... ... және ... жатады. Салыстыруға жататын көрсеткіштер уақыттың әр
түрлі мезетіне жататындықтан, мұндағы өзекті мәселе оларды салыстыру болып
табылады. Оларды ... ... ... ... және субъективті
факторларға көңіл аударылады: елдегі ... ... ... көлемі мен олардан келетін ақша ағындарына, инвестициялық
жобаларды талдаушы маманның біліктілігіне және ... ... ... ... ... ... және ... өсуін анықтайтын негізгі буын болып табылады.
Елімізде болған соңғы жылдардағы өзгерістерге байланысты кәсіпорындар ... ... ... инвестициялық жағдай қалыптасты. 2003 жылы 8-қаңтарда
қабылданған Қазақстан ... ... ... ... ... ... негіздері мен принциптерін
анықтап, еліміздегі инвестициялық жағдайды одан әрі ... ... ... отандық кәсіпорындардың инвестициялық қызметін жетілдіруге
кедергі болатын бірқатар, әлі де ... ... ... ... ... ... ... көздеріне бағытталғандығы;
өңдеуші өнеркәсіптің өнімділік деңгейінің төмендігі;
ішкі нарықтағы тауарларға деген тұтынушылық сұраныстың төмендігі;
өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымның жете ... ... ... және ... ... ... және тәжірибелік-конструкторлық ... ... ... ... деңгейі және т.с.с.
Қазіргі таңда кәсіорындардың тиімді инвестициялық саясат жүргізуі үшін
аталған мәселелерді шешу қажет, атап ... ... ... ... ... ... мен инвестициялық ... тек ... жаңа ... ... ... ғана ... ... «Тікелей инвестицияларды қолдау туралы» Заңын
инвестициялық жобаларды сараптауды ұйымдастыру мен жүргізу ... ... және ... ... ... ... ... жаңа
«Инвестициялар туралы» заңды жетілдіру;
«Құнды қағаздар нарығындағы инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғау
туралы» Заң қабылдау;
инвестициялық ... ... ... бағалау бойынша әдістемелік
нұсқаулар әзірлеу, жобаларды талдау үшін нақты қаржылық көрсеткіштер мен
қаржылық ақша ... ... ... ... ... бағалау үшін экономикалық көрсеткіштер
жүйесін әзірлеуде экономикалық, әлеуметтік, құрылымдық ... ... ... ... экономикалық негіздерін
анықтау барысында өндірістік шығындарын толық есепке алып, кәсіпорынды ... да ... ... ... тиіс;
инвестициялық жобаларды бағалау ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық
жобаларға инфляция деңгейін ескере отырып түзетулер енгізу;
инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтаудың уақытша әдісін әзірлеу.
Аталған шаралардан ... ... және ... жобалау
туралы біртұтас заңдық және ... ... ... ... ... қалыптастыру қажет. Бұл инвестициялық
саясаттың және ... ... ... ... ... ... ... береді.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан Республикасының 2003-жылдың ... ... Заңы ... 28. 06. ... ... ... ... туралы" Заңы.
26. 06. 1998 // Егемен
3. Балабанов И.Т., «Основы финансового менеджмента», Москва – ... ... Е., ... ... ... ... Республики
Казахстан: состояние и перспективы», Рынок ценных бумаг Казахстана, 2005,
№2
5. Ковалев В.В., «Финансовый ... ...... ... А.М., ... ... ... – 2002
7. Кучукова Н., «Стимулирование инвестиций и повышение
конкурентоспособности казахстанской экономики», Қаржы-қаражат – Финансы
Казахстана, 2004, ... ... В. М., ... ... проекта», Москва – 2001
9. Романовский М.В., Сабанти Б.М., «Финансы», Москва – ... ... А. М., ... ... ... - ... Сембеков Е., «Об отдельных вопросах совершенствования инвестиционного
проектирования в Казахстане», Қаржы-қаражат – Финансы Казахстана, 2004,
№2
12. Тургулова А.К., «Проблемы и ... ... ... ... ... сектора экономики», Банки Казахстана,
2005, №3
13. Шим Джей. К, «Финансовый менеджмент», Москва – 2004
14. Н.Ә. ... ... 2030. ... ... 2001 ... ... Н.А. ... ресурсосбережения и переход к рынку. — М.,
1993.
16. Нұрғалиев Қ.Р. Қазақстан экономикасы. Алматы 2000.
17. Назарбаев Н.А. ... ... и ... Казахстана как
суверенного государства. Алматы 1998.
18. Ашимбаев Т.А. Экономика Казахстана. Алматы 2003.
19. Қазақстан ... ... 2004 ... 19 ... жолдау.
20. Есимов А.С. Стратегическое развитие экономики Казахстана // ... 1998, ... С.М. ... как ... ... // ... 2001, №5.
21. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан
Халқына Жолдауы Алматы 2005 ж.
Назарбаев Н. Ә. ... - 2030. ... ... ... және әл - ... ... ... ... ... ... ... Білім, 2006ж.
22. Антикризисное управление. Учебник под ред. Короткова Э.М. М.: ... ... ... Под ред. ... ... ... и ... антикризисного управления. Учебник под ред. Беляева
С.Г. М.:ЮНИТИ, ... ... Т.И., ... А.Г. ... и ... ... ... пособие). Алматы, 2000.
26. Справочник кризисного управляющего. Под ред. Уткина Э.А. М.: Экмос,
1999.
27. Управление ... ... ... ... для ... ... ... М.,2000.
28. Клейнер Г.Б., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной
экономической среде: риски, стратегии, безопасность. М.:Экономика, 2001.
29. Экономическая стратегия фирмы. Под ред, ... А.П. СПб.: ... ... ... П. О ... ... ... и банков за рубежом //
Хозяйство и право, №3,2002.
31. Монич Ю. Банкротство предприятий в странах Центральной и ... ... ... ... ... ... №5, 2002.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Халықтың әл-ауқатын арттырудағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық саясатының маңызы88 бет
Шетел инвестицияларын қазақстан экономикасына тарту процесін реттеу9 бет
Қазақстан экономикасын дамытудағы инвестициялық процестер24 бет
Қазақстанның инвестициялық саясаты туралы74 бет
Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу93 бет
Нақтылы инвестициялық жобаларды бағалау73 бет
Қр-ның экономикалық өсіміне экспортты-импорттық операциялардың әсері туралы90 бет
«Қазақстанның ежелгі дәуір тарихы» пәні бойынша практикалық (семинар) сабақтарына арналған оқу-әдістемелік нұсқау32 бет
Аймақтағы петроглифтерді зерттеу ісінің қалыптасуы мен дамуы16 бет
Климаттық ресурстар туралы түсінік11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь