Қазақстан Республикасы Үкіметінің қуруІ. Кіріспе:
1.1. Қазақстан Республикасының Үкіметі
ІІ. Негізгі болім:
2.1. Қазақстан Республикасының Үкіметі .
атқарушы биліктің жоғары алқалық органы.
2.2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қуру,
оның қурамы және өкілеттік мерзімі.
2.3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің
құзыреті.
2.4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің
актілері.
2.5. Үкіметтің мемлекеттік органдармеи
қарым.қатынасы.
ІІІ. Қортынды бөлім:
IV. Қолданылған әдебиеттер.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 64-бабына сәйкес Үкімет Қазақстан Республикасының атқарушы билігін жүзеге асырады, атқарушы органдардың жүйесін басқарады және олардың қызметіне басшылық жасайды. Кез келген мемлекетте Үкімет атқарушы биліктің жоғары алқалық органы болып табылады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің құқықтық мәртебесі Қазақстан Республикасы Конституциясының V бөлімінде, "Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы" 1995 жылғы 18 қазандағы Кон-ституциялық заңда, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 24 ақпандағы және "1999 жылғы 6 мамырдағы Конституциялық заңдарымен енгізілген өзгертулер және толықтыруларымен бекітілген. Оларда Қазақстан Республикасы Үкіметінің заңдық табиғаты ашылады, оның мемлекеттік билік органдары жүйесіндегі орны айшықталады және оның қызметі сипатталады. Атқарушы биліктің жоғары алқалық органы ретінде Үкімет мемлекеттік басқаруды жүзеге асырады, ол оның өкілеттіктерімен қатмамасыз етіледі.
Үкімет министрліктердің, атқарушы биліктің комитеттері және басқа да орталық органдарының жұмысының негізгі бағыттарын айқындайды және ұйымдастырады.
Атқарушы органдар жүйесін басқара отырып, Қазақстан Рес-публикасйның Үкіметі оның жүргізуіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, конституциялық заңдармен, заңдық күші бар Президент Жарлықтарымен жатқызылған мәселелерді өз алдына дербес шешеді. Ол өз құзыреті шеңберінде Констотуцияның, республикалық заңдардың, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтарының, Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының, Республиканың және басқа да нормативтік құқықтық актілерінің орындалуын ұйымдастырады.
1.ҚР-ның Конституциясы-Алматы 1995ж.
2.ҚР сот және судьялар мәртебесі туралы: ҚР-ның
Президенттінің жарлығы 20.12.1995ж.
3.ҚР-ның Қылмыстық іс жүргізу кодексі- Алматы баспа
1998ж.
4.ҚР-ның прокуратурасы туралы :ҚР-ның Президенттінің
жарлығы 20.12.1995ж.

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 10 бет
Таңдаулыға:   
1. Қазақстан Республикасының Үкіметі -атқарушы биліктің жоғары алқалық
органы
Қазақстан Республикасы Конституциясының 64-бабына сәйкес Үкімет
Қазақстан Республикасының атқарушы билігін жүзеге асырады, атқарушы
органдардың жүйесін басқарады және олардың қызметіне басшылық жасайды. Кез
келген мемлекетте Үкімет атқарушы биліктің жоғары алқалық органы болып
табылады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің құқықтық мәртебесі Қазақстан
Республикасы Конституциясының V бөлімінде, "Қазақстан Республикасының
Үкіметі туралы" 1995 жылғы 18 қазандағы Кон-ституциялық заңда, Қазақстан
Республикасының 1997 жылғы 24 ақпандағы және "1999 жылғы 6 мамырдағы
Конституциялық заңдарымен енгізілген өзгертулер және толықтыруларымен
бекітілген. Оларда Қазақстан Республикасы Үкіметінің заңдық табиғаты
ашылады, оның мемлекеттік билік органдары жүйесіндегі орны айшықталады және
оның қызметі сипатталады. Атқарушы биліктің жоғары алқалық органы ретінде
Үкімет мемлекеттік басқаруды жүзеге асырады, ол оның өкілеттіктерімен
қатмамасыз етіледі.
Үкімет министрліктердің, атқарушы биліктің комитеттері және басқа да
орталық органдарының жұмысының негізгі бағыттарын айқындайды және
ұйымдастырады.
Атқарушы органдар жүйесін басқара отырып, Қазақстан Рес-публикасйның
Үкіметі оның жүргізуіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен,
конституциялық заңдармен, заңдық күші бар Президент Жарлықтарымен
жатқызылған мәселелерді өз алдына дербес шешеді. Ол өз құзыреті шеңберінде
Констотуцияның, республикалық заңдардың, Қазақстан Республикасы
Президентінің Жарлықтарының, Қазақстан Республикасы халықаралық
шарттарының, Республиканың және басқа да нормативтік құқықтық актілерінің
орындалуын ұйымдастырады. Өзінің барлық қызметінде Үкімет Республика
Президенті алдында жауап береді.
2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қуру, оның қурамы және өкілеттік
мерзімі
"Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы" Конституциялық заң
Үкіметтің құрылу тәртібін, құрамын, өкілеттік мерзімін анықтайды; оның
Президентпен, Парламентпен, жергілікті өкілді және атқарушы органдармен
қарым-қатынасын сипаттайды.
Үкіметті Республика Президенті құрады және Президент екілеттігі
шеңберінде қызмет етеді және жаңадан сайланған Республика Президенті
алдында ез өкілеттігін доғарады (3,4-бб). Дегенмен, Республика Үкіметінің
жаңа құрамы бекітілгенге дейін Республика Үкіметі өз міндеттерін атқара
береді (Үкімет туралы конституциялық заңның 4-бабы).
Президент Үкіметті Парламенттің қатысуымен құрады. Бұл Премьер-
Министрді Парламенттің келісімімен тағайындаудан көрінеді (Қазақстан
Республикасы Конституциясының 53-6. 5-т.). Егер Президент Парламент
ұсынылған Премьер-Министрді тағайындауға екі мәрте келісім бермегенде
Парламентті тарата алады (Конституцияның 63-бабының 1-тармағы) және жаңа
сайлау тағайындайды. Үкіметтің құрылымы мен құрамы туралы ұсыныстарды
Премьер-Министр тағайындалғаннан кейін он күн мерзімде Премьер-Министр
Республика Президентіне енгізеді. Үкімет мынадай құрамда құрылады:
Республиканың Премьер-Министрі, Премьер-Министрдің орынбасарлары,
Республика Үкіметі Аппаратының жетекшісі, министрлер, Республиканың
мемлекеттік комитеттерінің төрағалары. Үкіметтің барлық мүшелерін қызметке
Республика Президенті тағайындайды және босатады (Конституцияның 44-6 3-
т.). Үкімет мүшелері Қазақстан халқына және Қазақстан Президентіне ант
береді.
Қазақстан Республикасының заңдарында Үкімет құрамында болуға
байланысты бірқатар шектеулер қарастырылған. Республика Үкіметі
мүшелерінің: өкілді органның депутаттары болуға; оқытушылық, ғылыми немесе
өзге шығармашылық қызметтерден басқа ақы төленетін қызметтер атқаруға;
кәсіпкерлікпен шұғылдануға; коммерциялық ұйымның басшы органының немесе
байқаушы кеңесінің құрамына кіруге хақы жоқ (Үкімет туралы Конституциялық
заңның 8-бабы).
Премьер-Министр өзі тағайындалғаннан кейін бір ай мерзім ішінде
Парламентке Үкімет бағдарламасы туралы баяндаматабыс етеді. Үкімет
Бағдарламасы қабылданбаған жағдайда Премьер-Министр екі ай ішінде
Бағдарлама жөнінде қайтадан баяндама табыс етеді. Республика Парламентінің
Үкімет бағдарламасын қайта қабылдамауы әр Палата депутаттары жалпы санының
үштен екісінің көпшілік даусымен жүзеге асырылуы мүмкін және Үкіметке
сенімсіздік вотумының білдірілгенін көрсетеді.
Заң егер өздеріне жүктелген функцияларды одан әрі жүзеге асыру мүмкін
емес деп санайтын болса, Үкімет толық құрамда немесе оның кез келген мүшесі
Республика Президентіне өзінің орнынан түсуі туралы мәлімдеуі мүмкіндігін
қарастырады (Конституциялық заңның 5-бабы). Үкімет жүргізіп отырған
саясатпен келіспейтін немесе оны жүргізбей отырған Үкімет мүшелері де
орнынан түседі.
Үкімет Парламент Үкіметке сенімсіздік вотумын білдірген жағдайда
Президентке өзінің орнынан түсетіні жөнінде Президентке мәлімдеуге тиіс.
Президент орнынан түсуді қабылдау немесе қабылдамау туралы мәселені он күн
мерзімде қарайды. Орнынан түсуді қабылдау Үкіметтің немесе оның тиісті
мүшесінің өкілеттігі тоқтатылғанын білдіреді. Премьер-Министрдің орнынан
түсуін қабылдау бүкіл Үкіметтің өкілеттігі тоқтатылғанын білдіреді.
Үкімет өз қызметінде заңдылық, жариялылық, биліктерді бөлу және
басқарушылық кәсіпқойлық принциптерін басшылыққа алады.
3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті
Үкімет жалпы немесе көп функциялы құзыретті орган болып та-былады. Ол
атқарушылық және өкім етушілік сипаттағы жалпы мәселелерді жүргізеді. Әз
құзыреті шеңберінде Үкімет атқарушы биліктің төмен тұрған органдары
қызметіне бақылау жасайды. Үкімет құзыретінің шеңбері сан алуан, олар
Қазақстан Республикасының Конституциясымен белгіленген. "Қазақстан
Республикасының Үкіметі туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық
заңы ел өмірінің түрлі салаларындағы Үкіметтің өкілеттіктерін жанжақты баян
етеді. Төмендегі салалардағы өкілеттіктер ерекшеленеді: мемлекеттік
басқару, халықаралық сала, заң шығарушылық саласы және т.б.
Мемлекеттік басқару саласындағы Үкіметтің құзыреттері:
- мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі ба-ғыттарын,
оны жүзеге асыру жөніндегі стратегиялық және тактикалық шараларды
белгілейді және оларды Президенттің бекітуіне ұсынады;
- әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық дамудың индикативтік
жоспарларын әзірлеу және жүзеге асыру;
- республиканың қаржы жүйесін нығайту жөніндегі шараларды әзірлейді
және жүзеге асырады;
- мемлекеттік валюта, қаржы және материалдық ресурстарды жасақтау
мен пайдалануда заңның сақталуына мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етеді;
- мемлекеттік меншікті пайдалану жөніндегі шараларды әзірлеу және
жүзеге асыру, т.б.
Үкімет мемлекеттік аймақтық саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеп,
жүзеге асырады.
Экономика саласында Үкімет экономикалық процесстерді реттеуді,
құрылымдық және инвестициялық саясатты жүзеге асырады, экономикалық
кеңістіктің бірлігін және елдегі экономикалық қызметтің бостандығын
қамтамасыз етеді. Бюджет және қаржы саласында Үкімет бірыңғай қаржы, несие
және ақша саясатын жүргізуді әзірлеп, қамтамасыз етеді, республикалық
бюджетті әзірлейді және оның орындалысын қамтамасыз етеді, Парламентке оның
орындалысы туралы жөніндегі есепті ұсынады, салық саясатын әзірлейді.
Әлеуметтік салада Үкімет азаматттардың әлеуметтік қамсыздан-дырылуы,
сондайақ азаматтардың еңбек құқықтарын іске асыру бойынша шаралар
қолданады, бірыңғай мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандыру саясатын
қамтамасыз етеді, азаматтардың әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы
конституциялық кепілдіктерін қамтамасыз етеді, мәдениетті, білімді,
денсаулық сақтау ісін дамытудың мемлекеттік саясатын ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КЕЛІСІМДЕР
Республика Үкімет Аппаратының жетекшісі
Қазақстан Республикасы үкіметінің билікті бөлу принципімен сәйкес конституциялық-құқықтық уәкілеттігі
Акционерлік қоғамдар
Қазақстан Республикасының техникалық реттеу жүйесін дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы
Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын талдау және әлеуметтік-экономикалық дамудың 2006 – 2008 жылдарға арналған негізгі көрсеткіштері
Қазақстан Республикасының мемлекеттік секторы
Тұрғын үйді жалдау
Министрлік зейнетақы және әлеуметтік төлемдерді арттыру және зейнетақымен қамсыздандыру жөніндегі жұмыс жүргізуде
Мемлекеттік кәсіпорындар туралы жалпы түсінік
Пәндер