«Микрохирургия және видеоэндохирургия туралы түсінік»1. Эндоскопиялық хирургия анықтамасы.
2. Эндоскопиялық хирургия даму этапы.
3. Эндоскопиялық хирургия жалпы принциптері, артықшылығы.
4. видеоэндохирургиялық операцияға көрсеткіш.
5. видеоэндохирургиялық операцияға қарама қарсы көрсеткіш.
6. Операцияға дайындық.
7. Лапароскопиялық операцияларға керек құралдар.
8. Операция орындалу техникасы.
9. видеоэндохирургиялық операцияның асқыныстары.
10. Лапароскопиялық операциялар мысалы: диагностикалық лапароскопия, лапароскопиялық декомпрессиялық холецистостомия
Эндоскопиялық хирургия - бұл науқастың ұлпалары мен мүшелерін зақымдай отырып орындалатын емдік - анықтамалық іс - әрекеттер (лапароскопиялық, торакоскопиялық, риноскопиялық, артроскопиялық операциялар), немесе физиологиялық тесіктер арқылы (фиброэзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, бронхоскопия, цистоскопия).
1990 жылдан бастап М.И. Прудков (Екатеринбург қаласы) өт тас ауруларында, жедел холециститте мини-ассистент аспаптарын қолдана отырып минилапаротомияны ұсынды. Тұл тәсілдің мағанасы оң жақ қабырға астылық 5-6 см трансректальды тілік арқылы холецистэктомияны жасау. Теріні 5-6 см ұзұна бойы болмаса көлденең тік ет үстінен тіледі. Апоневрозды көлденең кесіп, тік етті талшықтарының бойымен қуалай ажырытып, артқы апоневрозды қайтадан көлденең кеседі. Жіңішке ұзынша ілмешіктермен жараны үш жақтан кере ашып бауырдың астына сальфеткалар салып көршілес мүшелерді ығыстырып өтті жалаңыштана ілмешіктермен ашады. Мини-ассистенттің бір ерекшелігі бауырды ығыстыратын ілмешікте жарық көзі бар. Қалған операция жолы дәстүрлі түрінен айырмашылығы жоқ.
Минилапаротомияның ерекшілігі:
Операциялық зақымдалудың аздығында;
Науқас үшін операциядан кейінгі кезең өте жеңілдігінде және ерте төсектен тұруында;
Операциядан кейінгі асқынулар сирек (құрсақ қуысының жабысқақ ауруы, операциядан кейінгі жарықтар, тромбоэмболия, пневмония т.б., ) кездесуі;
Операциядан кейін науқастардың ауруханада төсекте жату мерзімінің қысқаруы;
Еңбек қабілетінің ерте жетілуі;
Минилапаротомияның жетіспеушілік жағы:
Құрсақ қуысына толық тексеріс (ревизия) жүргізе алмауында;
Арнайы аспаптың – мини-ассистентің қажеттілігі;
Тәжірибесі мол маманның (хирургтің) қажеттілігі;
Минилапаротомиялық холецистэктомия жалпы және жайылмалы перитонитте және өт жолдарына реконструктивті операцияда қолдануға болмайды.
Қазіргі заманда кеңінен қолдана бастаған операция – лапароскопиялық холецистэктомия (ЛХЭ). Қазақстанда 1990 жылдардардан бастап қолданып келеді. Бұл операциялық зақымдылығы шамалы операция түріне жатады. ЛХЭ созылмалы тасты холециститте өте жиі қолданады. Дегенменде жедел холециститтің бастапқы кезеңінде, әсіресе инфильтрат түзүлгенге дейінгі уақытта қолдануға болады. Науқасқа бұрын лапаротомия жасалса (құрсақ жабысқақ ауруы болуы мүмкін), жүрек ауруы кезінде (II, III кезеңді қан айналымының жетіспеушілігінде) бұл операцияны қолдануға болмайды.
ЛХЭ жалпы интубациялық наркоз арқылы арнайы лапароскопиялық аспаптарды қолдана отырып, құрсақ қуысына Вереш инесін енгізіп көмірқышқыл газын жіберуден бастайды. Ортаңғы сызық бойынан 1,5-2 см кіндіктің астынан, болмаса үстінен теріні апоневрозға дейін тілеміз. Апоневрозды қысқышпен көтеріп 45º көлбеулікте 10 мм троакармен құрсақ қабатын тесеміз.
1. Клиническая хирургия: национальное руководство + СД: в 3-х томах. - М.: ГЭОТАР-Мед. -2008. Т. 1. – 864 с.
2. Хирургические болезни: Учебник + СД: в 2-х т./ под ред. В.С. Савельева и др - М.: ГЭОТАР-Мед. -2008.Т. 1. – 608 с.; Т. 2. - 400с.
3. Клиническая хирургия: Нац. рук-во. В 3-х тт./Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. -М.:ГЭОТАР-Медиа. Т.2.-2009.-825с.+ CD
4. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости /Под ред. В. С.Савельева.-М.:Триада-Х,2005.-640 с.
5. Суковатых Б.С. Хирургические болезни и травмы. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 624 с
6. Таричко Ю.В. Хирургические болезни:Учебник для студентов мед. вузов -М.:МИА,2007.-783с.
7. Хирургические болезни: Учебник для вузов с компакт-диском в 2- х т./Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко.-2-е изд.,испр.-М.:ГЭОТАР-Медиа. Т.1.-2006.-608с.
8. Хирургические болезни: Учебник для вузов с компакт-диском в 2- х т./Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко.-2-е изд.,испр.-М.:ГЭОТАР-Медиа. Т.2.-2006.-400с
9. Видеоэндоскопические вмешательства на органах живота, груди и забрюшинного пространства. Рук-во для врачей. - СПб: Янус, 2002.-416с.
10. Неворотин, А.И. Введение в лазерную хирургию:Учеб. пос./А.И. Неворотин.-СПб.:СпецЛит,2000.-175с.
11. Прудков И.Д. Очерки лапароскопической хирургии..-Свердловск,1989.-142 с. 2 экз
12. Сухопара Ю.Н., Майстренко Н.А., Тришин В.М.Основы неотложной лапароскопической хирургии.-СПб: Элби, 2003.-92с.

Пән: Медицина
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 10 бет
Таңдаулыға:   
Ф КГМУ
43-0401
ИП № 6 УМС при
КазГМА
от 14
июня 2007 г.

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

ЕДШ және физиотерапия курсымен әскери-далалық хирургиясы бар
№1 хирургиялық аурулар кафедрасы

Дәріс
Микрохирургия және видеоэндохирургия туралы түсінік тақырыбы

Хирургиялық аурулар бойынша

051301 – Хирургиялық аурулар мамандығы үшін

4 курс

Уақыты (ұзақтығы) 1 сағат

Қарағанды 2010 ж.

Кафедраның әдістемелік жиналысында бекітілген

_____________________ 2010 ж. № ____ Хаттама

Кафедра меңгерушісі
м.а., доцент
Бегежанов Б.А.

• Тақырыбы: Микрохирургия және видеоэндохирургия туралы түсінік

• Мақсаты: Микрохирургия және видеоэндохирургия туралы түсінігімен,
эндоскопиялық аппарат түрлерімен, операцияға көрсеткіш және қарама қарсы
көрсеткіштермен асқынуларымен студенттерді таныстыру.

• Дәріс жоспары:
1. Эндоскопиялық хирургия анықтамасы.
2. Эндоскопиялық хирургия даму этапы.
3. Эндоскопиялық хирургия жалпы принциптері, артықшылығы.
4. видеоэндохирургиялық операцияға көрсеткіш.
5. видеоэндохирургиялық операцияға қарама қарсы көрсеткіш.
6. Операцияға дайындық.
7. Лапароскопиялық операцияларға керек құралдар.
8. Операция орындалу техникасы.
9. видеоэндохирургиялық операцияның асқыныстары.
10. Лапароскопиялық операциялар мысалы: диагностикалық лапароскопия,
лапароскопиялық декомпрессиялық холецистостомия.

• Тезисы лекции
Эндоскопиялық хирургия - бұл науқастың ұлпалары мен мүшелерін
зақымдай отырып орындалатын емдік - анықтамалық іс - әрекеттер
(лапароскопиялық, торакоскопиялық, риноскопиялық, артроскопиялық
операциялар), немесе физиологиялық тесіктер арқылы
(фиброэзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, бронхоскопия, цистоскопия).
1990 жылдан бастап М.И. Прудков (Екатеринбург қаласы) өт тас
ауруларында, жедел холециститте мини-ассистент аспаптарын қолдана отырып
минилапаротомияны ұсынды. Тұл тәсілдің мағанасы оң жақ қабырға астылық 5-6
см трансректальды тілік арқылы холецистэктомияны жасау. Теріні 5-6 см ұзұна
бойы болмаса көлденең тік ет үстінен тіледі. Апоневрозды көлденең кесіп,
тік етті талшықтарының бойымен қуалай ажырытып, артқы апоневрозды қайтадан
көлденең кеседі. Жіңішке ұзынша ілмешіктермен жараны үш жақтан кере ашып
бауырдың астына сальфеткалар салып көршілес мүшелерді ығыстырып өтті
жалаңыштана ілмешіктермен ашады. Мини-ассистенттің бір ерекшелігі бауырды
ығыстыратын ілмешікте жарық көзі бар. Қалған операция жолы дәстүрлі түрінен
айырмашылығы жоқ.
Минилапаротомияның ерекшілігі:
Операциялық зақымдалудың аздығында;
Науқас үшін операциядан кейінгі кезең өте жеңілдігінде және ерте
төсектен тұруында;
Операциядан кейінгі асқынулар сирек (құрсақ қуысының жабысқақ ауруы,
операциядан кейінгі жарықтар, тромбоэмболия, пневмония т.б., ) кездесуі;
Операциядан кейін науқастардың ауруханада төсекте жату мерзімінің
қысқаруы;
Еңбек қабілетінің ерте жетілуі;
Минилапаротомияның жетіспеушілік жағы:
Құрсақ қуысына толық тексеріс (ревизия) жүргізе алмауында;
Арнайы аспаптың – мини-ассистентің қажеттілігі;
Тәжірибесі мол маманның (хирургтің) қажеттілігі;
Минилапаротомиялық холецистэктомия жалпы және жайылмалы перитонитте
және өт жолдарына реконструктивті операцияда қолдануға болмайды.
Қазіргі заманда кеңінен қолдана бастаған операция – лапароскопиялық
холецистэктомия (ЛХЭ). Қазақстанда 1990 жылдардардан бастап қолданып
келеді. Бұл операциялық зақымдылығы шамалы операция түріне жатады. ЛХЭ
созылмалы тасты холециститте өте жиі қолданады. Дегенменде жедел
холециститтің бастапқы кезеңінде, әсіресе инфильтрат түзүлгенге дейінгі
уақытта қолдануға болады. Науқасқа бұрын лапаротомия жасалса (құрсақ
жабысқақ ауруы болуы мүмкін), жүрек ауруы кезінде (II, III кезеңді қан
айналымының жетіспеушілігінде) бұл операцияны қолдануға болмайды.
ЛХЭ жалпы интубациялық наркоз арқылы арнайы лапароскопиялық аспаптарды
қолдана отырып, құрсақ қуысына Вереш инесін енгізіп көмірқышқыл газын
жіберуден бастайды. Ортаңғы сызық бойынан 1,5-2 см кіндіктің астынан,
болмаса үстінен теріні апоневрозға дейін тілеміз. Апоневрозды қысқышпен
көтеріп 45º көлбеулікте 10 мм троакармен құрсақ қабатын тесеміз. Газ
жіберуін тоқтатпай троакарға 10 мм лапароскопты енгізіп құрсақ қуысын толық
қарап шығамыз. Екінші 10 мм троакарды эпигастральдық нүктеден – семсер
тәрізді өсіндінің астынан, үшінші нүктеден 5 мм троакарды өт қабының
тұсынан және төртінші нүктеден 5 мм троакарды оң жақ мезогастрии тұсынан
көз бен қарап тұрып енгіземіз. Үшінші нүктедегі троакар арқылы 5 мм
қысқышты енгізіп өт қалтасының түбін ұстап диафрагма астына қарай көтере
итереміз. Осы манипуляция арқасында бауыр мен өт қабы жоғары көтеріліп өт
қабының алқамы ашылады. Төртінші нүктедегі троакар арқылы 5 мм негізгі
жұмыс істелетін қысқыш енгізіліп өт қабының Гартман қалтасын ыңғайлып
көтеріп ашады. Екінші нүктедегі троакар арқылы Г-тәрізді коагуляциялық
ілмешекті енгізіп алқымындағы висцеральды іштікті күйдіріп тіледі.
Диссектор арқылы Колё үшбұрышын ашып, өт артериясын және өзегін жалаңыштап
тазартады. Міндетті түрде холедохтың диаметріне (қалыпты ма әлде ұлғайған
ба) назар аудару керек. Өт артериясы мен өзегін екі жерден титанды
клипспен қысып кеседі. Өт қабын ілмешекпен күйдіре отырып сірлі астылық
холецистэктомия жасалынады. Арнайы ирригатор арқылы операция соңында
құрсақты жуып шайады. Қажет болса 5 мм троакар арқылы бауыр астына түтік
(дренаж) тастауға болады. Лапароскопты эпигастральды нүктеге ауыстырып
салып, үлкен қысқышты кіндіктің жанындағы троакар арқылы енгізіп алып
тастаған өт қабының мойнынан ұстап осы нүктеден троакармен бірге тартып
шығарады. Өттің тастары шашылып қалса арнайы контейнерге салынып алынуда
мүмкін. Операция соңында газды толық шығарып тіліктерді тігеді.
ЛХЭ науқас үшін өте жеңіл, операциядан кейін тез айығып кетеді.
Науқастың жағдай қосалқы аурудың салдарынан өте ауыр болса радикальды
операцияны көтере алмайтын болған жағдайда және перитонит болмаса
механикалық сарғаю кезінде өт жолдарының обструкциясын жою үшін
операцияның 1 этапы есебінде холецистостомияны жасаған жөн. Жалпы немесе
жергілікті (жансыздандырудың осы түрі дұрыстау) анестезия арқылы оң жақ
қабырға астынан 5-6 см тілік жасап, өт қабын ашып (холецистотомия) тастарын
алғаннан соң өт қабының ішіне түтік салып екі рет кисет жібімен бекітеді.
Дренажды тіліктен тысқары тесік арқылы сыртқа шығарып теріге байлап
бекітеді. Бауыр астына дренажды тастауғада болады. Холецистостоманы
ганренозды шіріген өт қабына салуға болмайды.
Жедел холециститтің операциядан кейінгі емі.
Ауырсынуды басатын ем – промедол 2 % (1% ) – 1,0 мл 3-6 рет етіне
инъекция. Ауырсынуды басу үшін наркотиктік емес дәрілерді қолданады –
баралгин, трамал, кетанал т.б.
Жалпы жағдайына қарай су-тұз алмасу балланысын түзеу үшін 5-10 %
глюкоза, 0,9 % физиологиялық ертіндісін, Рингер-Локк ертіндісін және қажет
болса белоктар, қан алмастырғыштар, гемодез, декстран ертінділерін тамырға
жібереді.
Деструктивті холецистит кезінде антибактериальды терапия қажет.
Алғашқы кезінде спекторы кең әртүрлі топтағы антибиотиктің 2-3 түрін
қолданамыз. Әдетте, цефалоспорин мен аминогликозид тобындағы антибиотикті
қолданады. Батериальды себудің нәтижесі қарап антибиотикті ауыстыруға
болады.
Өкпе мүшелердің ауруларының алдын алу үшін демалу гимнастикасын,
қақырық түсіретін инголяция қолданады. Қажет болса басқа мүшелердің
ауруларын алдын алу үшін де ем қолдануға болады.
Тромбоэмболияның алдын алу үшін 3-4 күнге гепарин (5 мыңнан 4 мезгіл
тері астына), схема бойынша фраксипарин дәрілерін қолданады.
Перитонит болып интоксикацияны (улануды) төмендету үшін
экстрокорпоральды детоксикациялық ем (плазмафарез, плазмосорбция,
лимфасорбция, қанды ультрофиалетті күйдіру т.б.) қолданады.
Жалпы организмді көтеру үшін витаминдік терапия.
Жергілікті жараны күнбелікті бақылап аспетикалық таңба жасап отырады.
Холециститтің асқынуы.
Эмфизематозды холецистит – газ түзуші бактериальды метаболиттердің
әсерінен туындайды (көбінесе клостридилер, e. coli немесе стрептококктар).
Эмфизематозды холецистит еркектер мен қантты диабеті бары (20-30 ()
науқастарда жиі кездеседі. Құрсақ рентгенограммасында эмфизетазды
холециститі бар науқастардың өт қабында газ болады.
Емі : Холецистэктомия, антибиотикпен емдеу.
Обтурациялды холециститте конкремент өт қабының өзегінде тұрып қалып,
бітейді.
Оның фазалары: -өт қабының сулануы - өзекте серозды сұйықтықтың
жиналуы;
-эмпиелга- жедел іріңді қабыну мен жүректің өт қабының инфицирленуі;
-гангренозды холецистит өт қабы артериясында тромбоз болғанда дамып,
өт қабының некрозына алып келеді; Мұнда оттегі микрофлораның сезімталдығын
бақылап, антибактериальді терапия қажет болады. Операция – холецистэктомия.
-Перфоративті (тесілген) холецистит өт қабы қабырғасының некрозы
кезінде дамиды;
-Жергілікті перфорация – құрсақ қуысына аққан өт бауыр астының
кеңістікке өтіп, жайылмалы перитонитке әкеледі, оның 25 ( өнімге әкеледі,
ол аурудың алғашқы клиникалық көріністерінде дамиды.
-Көрші жатқан мүшеге тесілуі мүмкін – он екі елі ішекке, аш ішекке,
көлденең мықын ішекке, асқазанға, сөйтіп жыланкөздер түзеледі. Ішектерге
тастардың өтіп, оларды бітеуі мүмкін ( өт тасты өтімсіздігі).
-Өт – тасты жыланкөздер мен өт тасты өтімсіздіктер. Өт қабында жатқан
тастар оның қабырғасын жидетіп көрші жатқан мүшелермен ( жалпы өт өзегі,
он екі елі ішек, асқазан, көлденең ішек ) жыланкөз түзеді. Өт тастары
ішекті бітеп, оның өтімсіздігіне әкелуі мүмкін. Көбінесе өт қабы мен он екі
елі ішек аралық жыланкөздер түзеледі. Бітелу мықын ішегінің терминальді
бөлігінде дамиды. 2-3 см-гі өт тастары тік ішек арқылы өздері – ақ шығады.
Егерде тастар бос іш қуысына түсетін болса, қабыну мен жабысу
процесіне әкеледі. Бұл жағдайда ішектік өтімсіздік ішектің әрбір аймағында
болуы мүмкін.
Холедохолитиаз.
Холедохолитиаз - өт тасының өт қабының өзегі арқылы өт жолдарына
өткенде немесе тұрып, кептеліп қалғанда дамиды. Жалпы өт өзегінде тастар
біреу немесе көп болып, холецистэктамияда 10-20 ( жағдайларда анықталады.
Өт қабын алып тастағанда әсіресе, өзектің бітелуі мен тарылуы болғанда
жалпы өзекте тастардың түзілуі мүмкін.
Клиникалық көрінісі.
Холедохолитиаздың клиникалық көрінісі тастың орналасқан жеріне
байланысты. Холедохтың супрдуаденальды бөлгінде орналасқан тас әсіресе, ол
кеңейген болса қалықтап жүріп клиникалық көрініс ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Цитологияның даму тарихы мен зерттеу әдістері туралы алған ұғымдарын қосымша-материалдар арқылы дамыту
Эндоскопия
Цитологияның зерттеу тәсілдері
Жасуша биологиясына кіріспе. Жасуша құрылымдық бірлік
Клетканың жалпы морфологиясын оқып үйрену
Жарық көзі ретінде ультракүлгін сәулелерді қолданған кезде оптикалық микроскоптың шешуші қабілетінің шегі
Медициналық қызметкерлер
Биологияны оқыту процесінде ұйымдастырудың негізігі формалары
Цитология және гистология пәні бойынша құрылған электронды оқулық
Адамда тұқымқуалайтын патологияға ортаның және тұқымқуалаушылықтың ролі
Пәндер