Ақша қаражаттар қозғалысы

ЖОСПАР

Кіріспе

І. Ақша қаражаттар қозғалысы туралы жалпы анықтама ... ... ... ... ... 5

1.1 Ақша қаражаттар қозғалысының мәні мен маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.2 Ақша қаражаттар қозғалысының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.3 Консолидацияланған қаржылық есеп беру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12

ІІ. Ақша қаражаттар қозғалысының ҚЕХС бойынша есебі ... ... ... ... .16

2.1 7 ҚЕХС бойынша «Ақша қаражаттар қозғалысы» туралы есептілік және оның түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
2.2 Дисконтталған ақша ағымдарын есептеудің негізгі мақсаты ... ... ... ... ..27
2.3 Ақша қаражаттар қозғалысы туралы есептіліктің нысандары ... ... ... ... 31

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...35

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37

Қосымшалар
КІРІСПЕ

Нарықтық экономика жағдайында басқаруды жетілдіруде ақша - қаражаттар қозғалысының ролі мен мәні артуда. Басқару мен нарықтық экономиканың дамуына, әр түрлі деңгейдегі басқару шешімдерін әзірлеуге, негіздеу мен қабылдауға субъектінің нарықтағы іс-қимылын анықтап, бәсекелес субъектіні айқындауға, субъектілердің қаржылық қызметі туралы сапалы, уақытылы ақпаратты қалыптастыру ақша қаражаттар қозғалысының есептілігінің басты мақсаттары болып табылады.
Ақша – бұл барлық тауарлардың құнын өлшейтін, жалпыға балама айрықша тауар. Өндіріс және бөлу процесіндегі адамдар арасындағы қатынасты бейнелейтін, тарихи турде дамып келген экономикалық категория.
Ақшаның экономикалық категория ретіндегі мәні, оның мынадай үш қасиетінің біртұтастығынан байқалады:
• жалпыға тікелей айырбасталу формасы;
• айырбас құнының дербес формасы;
• еңбек өлшемінің заттай формасы.
Жалпыға тікелей айырбасталу формасы, оның кез келген материалдық бағалы затқа айырбасталатынын сипаттайды. Екіншісі тауарларды сатумен байланыссыз. Соңғы қасиеті тауар өндіруге жұмсалған еңбектік ақша көмегімен өлшеуге болатын құнын сипаттайды.
Ақшаның қазіргі экономикада атқаратын қызметтеріне мыналар жатады:
1. құн өлшемі және баға масштабы;
2. айналыс (айырбас) құралы;
3. төлем құралы;
4. қорлану және қор жинау құралы
5. дүниежүзілік ақша
Ақша өзінің дамуы барысында екі түрге бөлінеді: толық құнды ақшалар және толық құнсыз ақшалар.
Толық құнды ақшалар – номиналдық құны оны дайындауға кеткен нақты құнымен сәйкес келетін ақшалар. Мұндай ақшаларға металл ақшалар, соның ішінде: мыстан, күмістен және алтыннан жасалғандары жатады.
Толық құнсыз ақшалар – номиналдық құны нақты құнынан, яғни олардың өндірісіне кеткен қоғамдық еңбектен жоғары болып келетін ақшалар. Оған: қағаз ақшалар және несиелік ақшалар жатады.
Қағаз ақшалар – бұл нағыз ақшалардың өкілдері. Тарихта олар айналыста жүрген алтын және күміс монеталардың орынбасарлары ретінде пайда болды. Қағаз ақшалардың айналыста жүруінің объективті мүмкіндігі, олардың айналыс құралы қызметін атқару ерекшеліктеріне байланысты.
Қағаз ақшалар – бюджет тапшылығын жабу мақсатында шығарылатын және металға ауыстырылмайтын, сондай-ақ мемлекет белгілеген өзіндік номиналы бар құнның белгілері. Олар тек қана айналыс құралы және төлем құралы қызметін атқарады.
Несиелік ақшалар – тауар өндірісінің дамуымен, яғни тауарларды сатып алу және сатудың уақытын кешіктіріп төлеуге (несиеге) берілуімен байланысты пайда болған ақшалар. Олардың шығуы банктердің несиелеу операцияларымен байлланысты. Оларға: вексель№ банкнота және чек жатады.
Вексель – белгілі бір соманы алдын-ала келісілген мерзімде және белгіленген жерде төлейтіндігі туралы борышқордың қарыздық міндеттемесі.
Банкнота – орталық банктің айналысқа шығарған әр түрлі номиналдағы ақша бірліктері.
Чек – ағымдағы шот иесінің чекті ұстаушыға белгілі бір ақшалай соманы төлеу туралы немесе басқа ағымдық шотқа аудару туралы өзінің банкісіне берген жазбаша бұйрығы.
Мен өзімнің курстық жұмысымда қарастырылған ақша қаражаттар қозғалысының болуы тұтас экономика үшін немесе жеке сектор, кәсіпорын, жай қарапайым халық үшін маңызды болып келеді.
Менің «Ақша – қаражаттар қозғалысы» атты курстық жұмысымда, жалпы ақшалар туралы, оларды қозғалысының есебі, дисконтталға ақша ағымының есебі, олардың нысандары, түрлері мен 7 ҚЕХС бойынша есептілігі толық қарастырылды деген сенімдемін.
Сонымен, ақша қаражаттар қозғалысы есебінің негізгі мақсаты – ақша қаражаттарының немесе оның эквиваленттерінің өзгерістері жайлы ақпараттармен қамтамасыз ету болып табылады.
Ақша қаражаттар қозғалысының есептілігі басқадай есептік формаларымен бірге, ақпараттарға қызығушылығын білдірген қолданушыларға компанияның таза активтер динамикасын бағалауға, қаржылық құрылымындағы өзгерістерін, ақша қаражаттар қозғалысын тиімді басқаруын, тез арада өзгеріске түсетін нарықтық талаптарға тез бейімделу мүмкіндігін береді.
Есептілікте көрсетілетін көрсеткіштердің талдауын, бағалауды жүргізу үшін модельдерді құруға және компанияның болашақтағы ақша қаражаттар қозғалысының дисконтталған құнын көрсетуге мүмкіндік береді.
Ақша қаражаттар туралы қорытынды мәліметтер – олардың өткен жылдардағы болжанған бағаларының нақтылығын анықтауға және таза ақша қаражаттар мен табыстылықтың арасындағы байланысты көрсету үшін қажет.
Осы тақырыбыма байланысты, тікелей және жанама әдістермен есептелген мысал есептертер келтірілген.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Кеулімжаев Қ.К., Әжібаева З.Н., Құдайбергенов Н.А., Жантаева А.Ә. «Қаржылық есеп» Алматы, Экономика, 2001ж.
2. Міржақыпова С.Т. «Банктердегі бухгалтерлік есеп» Алматы, Экономика, 2004ж.
3. М.А. Вахрушина, Л.А. Мельникова, Н.С. Пласкова «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» Москва, 2005г.
4. Назарова В.Л. «Шаруашылық жүргізуші субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп» Алматы, Экономика, 2005ж.
5. Радостовец В.К., Ғабдуллин Т.Ғ., Радостовец В.В., Шмидт О.И. «Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп» Алматы, 2003ж.
6. Төлешова Г.Қ. «Дамыған қаржылық есеп» Алматы, Экономика 2005ж.
7. Толешова Г.К. «Финансовый учет и отчетность в соответствии с международными стандартами», часть 1, Алматы, 2004г.
8. Вводный курс по МСФО. Отчет о движении денежных средств. Модуль 5 // Евразийский вестник аудитора // №12, 2003г.
9. И.В. Хегай «Дисконтирование денежных потоков для целей учета» // МСФО // №4, 2003г.
10. М.Черемицына «Приложения №41, 42 Отчет о движении денег» // Бюллетень бухгалтера // №4, 5, январь, 2006г.
11. Э. Нурсеитов «МСФО 7, Отчеты о движении денежных средств» // Файл бухгалтера // №41 (138), 7-13 октября, 2003г.
12. // Ақиқат // №8, 1998ж., 30-35 б.
13. // Астана ақшамы // 1 қаңтар, 2002ж.
14. Д.Мәжітов «Ақша айналысы – экономиканың айнасы» // Егемен Қазақстан // 15 желтоқсан, 2004ж.
15. ҚЕХС бойынша шоттар жоспары // Бухгалтер бюллетені // №3, қаңтар, 2006ж.
16. Ш.Мырзабеков «Ақша – экономиканың қан айналымы» // Егемен Қазақстан // 19 мамыр, 2004ж.
17. Насырова М.Р., Тоқсанбай С.Р., Құлпыбаев С.Қ., Гуляева С.П. «Қазіргі экономикалық орысша – қазақша түсіндірме сөздік, анықтамалық» Алматы, 2003ж.
        
        ЖОСПАР
Кіріспе
І. Ақша қаражаттар қозғалысы туралы жалпы анықтама....................5
1.1 Ақша қаражаттар қозғалысының мәні мен
маңызы...................................5
1.2 Ақша қаражаттар қозғалысының
есебі........................................................7
1.3 ... ... ... Ақша қаражаттар қозғалысының ҚЕХС бойынша есебі.................16
2.1 7 ҚЕХС ... ... ... қозғалысы» туралы есептілік және оның
түрлері.....................................................................
.....................................16
2.2 Дисконтталған ақша ағымдарын есептеудің негізгі
мақсаты..................27
2.3 Ақша қаражаттар қозғалысы ... ... ... ... ... ... ... ақша - қаражаттар
қозғалысының ролі мен мәні артуда. Басқару мен ... ... әр ... ... ... ... ... негіздеу мен
қабылдауға субъектінің нарықтағы іс-қимылын анықтап, бәсекелес субъектіні
айқындауға, субъектілердің ... ... ... ... ... ... ақша қаражаттар қозғалысының есептілігінің басты
мақсаттары болып табылады.
Ақша – бұл ... ... ... ... ... балама айрықша
тауар. Өндіріс және бөлу процесіндегі адамдар арасындағы ... ... ... ... келген экономикалық категория.
Ақшаның экономикалық категория ретіндегі мәні, оның мынадай ... ... ... ... тікелей айырбасталу формасы;
• айырбас құнының дербес формасы;
• еңбек өлшемінің заттай формасы.
Жалпыға ... ... ... оның кез ... ... бағалы
затқа айырбасталатынын сипаттайды. Екіншісі тауарларды сатумен байланыссыз.
Соңғы қасиеті тауар өндіруге жұмсалған еңбектік ақша ... ... ... ... қазіргі экономикада атқаратын қызметтеріне мыналар жатады:
1. құн өлшемі және баға масштабы;
2. ... ... ... ... ... ... және қор жинау құралы
5. дүниежүзілік ақша
Ақша өзінің ... ... екі ... ... толық құнды ақшалар
және толық құнсыз ... ... ...... құны оны дайындауға кеткен нақты
құнымен ... ... ... ... ақшаларға металл ақшалар, соның
ішінде: мыстан, күмістен және алтыннан жасалғандары жатады.
Толық ... ...... құны ... ... яғни ... ... қоғамдық еңбектен жоғары болып келетін ақшалар. Оған:
қағаз ақшалар және несиелік ақшалар жатады.
Қағаз ... – бұл ... ... ... ... олар ... ... және күміс монеталардың орынбасарлары ретінде пайда болды.
Қағаз ақшалардың айналыста ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктеріне байланысты.
Қағаз ақшалар – бюджет тапшылығын жабу мақсатында шығарылатын және
металға ауыстырылмайтын, сондай-ақ мемлекет ... ... ... бар
құнның белгілері. Олар тек қана айналыс құралы және ... ... ... ... – тауар өндірісінің дамуымен, яғни тауарларды сатып
алу және сатудың уақытын кешіктіріп төлеуге (несиеге) берілуімен ... ... ... ... ... ... несиелеу операцияларымен
байлланысты. Оларға: вексель№ банкнота және чек ...... бір ... ... келісілген мерзімде және
белгіленген жерде төлейтіндігі туралы ... ... ... – орталық банктің айналысқа шығарған әр түрлі номиналдағы ақша
бірліктері.
Чек – ағымдағы шот иесінің чекті ұстаушыға ... бір ... ... ... ... ... ағымдық шотқа аудару туралы өзінің банкісіне
берген жазбаша бұйрығы.
Мен өзімнің ... ... ... ақша қаражаттар
қозғалысының болуы тұтас экономика үшін немесе жеке сектор, кәсіпорын, ... ... үшін ... ... ... ... – қаражаттар қозғалысы» атты курстық ... ... ... ... ... есебі, дисконтталға ақша ағымының
есебі, олардың нысандары, ... мен 7 ҚЕХС ... ... толық
қарастырылды деген сенімдемін.
Сонымен, ақша қаражаттар қозғалысы есебінің негізгі мақсаты – ... ... оның ... ... ... ... ету ... табылады.
Ақша қаражаттар қозғалысының есептілігі басқадай есептік формаларымен
бірге, ақпараттарға қызығушылығын білдірген қолданушыларға компанияның таза
активтер динамикасын бағалауға, қаржылық ... ... ... ... тиімді басқаруын, тез арада өзгеріске түсетін
нарықтық талаптарға тез бейімделу мүмкіндігін ... ... ... ... ... ... модельдерді құруға және ... ... ақша ... ... ... ... ... береді.
Ақша қаражаттар туралы қорытынды мәліметтер – олардың өткен жылдардағы
болжанған бағаларының нақтылығын анықтауға және таза ақша ... ... ... байланысты көрсету үшін қажет.
Осы тақырыбыма байланысты, тікелей және жанама әдістермен есептелген
мысал есептертер келтірілген.
І. Ақша қаражаттар қозғалысы туралы ... ... ... ақша қаражаттар козғалысы туралы мәліметтер ... ... Ақша ... ... мәні мен маңызы.
Қай саладағы кәсіпорындар мен ұйымдар болмасын өз қызметі ... ... және жеке ... ... ... белгілі. Сол
уақыттардағы операциялардың барлығы дерлік ақшамен есеп ... ... ... ... Ал ақша ... есеп ... ... бір
заңға сәйкес жүргізілуді ... ... ... ... ... ететін
кәсіпорындар мен ұйымдар ақшалармен есеп айырысу операцияларын Қазақстан
Республикасының Ұлттық банк ... ... ... мен ... ... ... таңда ақшалар қозғалысын басқару қаржы нарығының күрделілігіне
байланысты маңызды мәселе болып саналып отыр.
Ақша қаражаттар қозғалысы – шаруашылықтағы тауарларды өткізуге, сондай-
ақ, ... емес ... және есеп ... ... ... ... қолма-қол және қолма-қолсыз ақша ... ... Ол ... айналымына қызмет ете отырып, барлық жиынтық қоғамдық
өнім айналысы мен айырбасына дәнекер болады. Ақшаның қолма-қол және ... ... ... ... ... ... несиелік және
жалған капиталдың қозғалысы жүзеге асырылады.
Қолма-қол ақшалар айналысы – нақты ақшалар қозғалысын білдіреді. ... ... және ... ... ... ... ... айнасы – қолма-қолсыз ақшалар ... ... ... ... ... ... электрондық
аударымдар көмегімен пайдаланылатын клиенттердің шоттардағы ... ... ақша мен ... ... арасында тығыз байланыс пен
өзара тәуелділік бар. Ол ақшаның үнемі бір ... ... ... өтіп ... ... қолма-қол ақшалардың банктегі депозитке салынуы, олардың қолма-
қолсыз ақшаға айналуын білдірсе, ал банктен жалақы, жәрдемақы, стипендия,
зейнетақы және ... ... үшін ақша ... ... қолма-қолсыз
ақшалардың қолма-қол ақшаларға ауысуы байқалады.
2. Ақша қаражаттар қозғалысының есебі
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... және ... ... департаментінің» №4 ‘Ақша – қаражаттарының
қозғалысы туралы есеп’ - деп аталатын ... есеп ... ... ... мен ... яғни ... ақша –
қаражаттарының қозғалысы туралы есебі осы деректі пайдаланушыларды түрлі
операциялық және инвестициялық ... ... ... ... кезеңдегі ақша
– қаражаттарының келіп түсуі, кірістелуі ол қаржылардың жұмсалуы туралы
ақпараттармен қамтамасыз етіп және ... осы ... ... ... ... ... ... бағалауына мүмкіндік береді»
делінген. Ал осы стандарттың екінші бабында: «Заңды ... ... ... ... ... ... осы ... талаптарына сай
жүргізеді және есепті кезеңдегі қаржы нәтижелері ... ... ... ақша қаражаттары ҚЕХС-ң шоттар кестесіндегі 10.1 «Қысқа мерзімді
активтер» деген алғашқы бөлімнің бірінші тобына ... Бұл ... ... ... ... ... ... активтерін есепке алуға
арналған. Актив,егер:
Оны іске асыру болжамдалса, немесе ұйымның қалыпты операциялық циклінің
барысында ол сату ... ... үшін ... ... ... ... ... қысқа мерзімге және оны іске асыру
баланстың күнінен кейін он екі айдың ішіңде күтілсе;
Пайдалануда шек қойылмайтын ақша немесе оның ... ... ... ... ретінде жіктеледі.
Барлық қалған активтер ұзақ мерзімді активтер ретінде жіктеледі.
1000 – «Ақша қаражаты» кіші бөлімі - ақша ... ... ... және ... мына 7 ... кіргізеді.
1010 «Кассадағы теңгемен ақша ... онда ... ... ақша қаражатының қозғалысы есепке алынады. ... ... ... 1010 (451) ... ... ақша ... ... (452) «Кассадағы валютамен ақша қаражаты» - деп ... ... ... мен ... яғни ... субъектілердің
кассадағы ұлттық валюта ... ... ... ... ақша
қаражаттарының кірісі мен ... ... ... ... ... банк ... ... кассалық операциялар есебін
жүргізудің тәртібіне сәйкес ... ... ... ... ақша ... бұл ... ... шетел
валютасымен ақша қаражатының қозғалысы есептелінеді. Жалпы кәсіпорынның
кассасындағы шетел валютасы түріндегі ақша қаражаттарының ... ... ... ... ... ақша ... есебіне ұқсас жүргізіледі.
1010 (451) «Кассадағы ... ақша ... және 1020 ... ... ақша ... - деп ... шоттар бойынша
жүргізілетін операциялардың есебі: кредиті бойынша номері бірінші журнал –
ордері, ал ... ... осы ...... ... жүргізіледі.
Яғни кассаның кірісі бойынша операциялар №1 ... ...... ал ... ... ... №1 ... журнал – ордерде
есептеліп жүргізіледі.
1030 «Жолдағы теңгемен ақша ... бұл ... ... ... ... көрсетіледі. Бұл шот ... ... ... шотына келіп түспеген, яғни кіріске алынбаған ақша ... ... ... ... ... ... ... шоттардағы теңгемен ақша қаражаты», онда банктік
шоттардағы ұлттық валюта түріндегі ақша ... ... ... ... мен ... фирмалар өздерінің ақшалай
қаржыларын сақтауға банк мекемесінен арнаулы шот ашуына болады. Бұл ... ... ... ... чек кітапшаларындағы ақшалай
қаржылар, банктердегі ... ... ... және ... ... ... ... қаржылар есептелінеді. Жалпы субъектілердегі
есеп айырысу шоты бойынша ... ... 1040 (441) – ... Бұл шот дебеті бойынша 1210,2110 (301), 1420 – 2810 ... (451), ... ... және т.б ... ... ал ... 1040 (141-143), 1610 (351-352), 1150 ... 1010 ... ... 3310 (671) тағы ... ... ...... кредитінде жазылған операциялар номері 2 – ... ... ал ... ... ... осы ... ... «Ағымдағы банктік шоттардағы валютамен ақша қаражаты», мұнда
ағымдағы банктік шоттардағы ... ... ... ақша ... ... көрсетіледі.
1060 «Депозиттік банктік шоттардағы ақша қаражаты», бұл жерде
депозиттік ... ... ақша ... ... ... «Арнайы шоттардағы ақша қаражаты», бұл жерде арнайы шоттардағы
ақша қаражаттарының қозғалысы есепке алынады.
Бұл ... ... ... ... қаржылар, чек
кітапшаларындағы ақшалай қаржылар, ... ... ... ... ... құжаттардағы (вексельден басқа) ақшалай ... ... ... 1070 (421) – «Аккредитивтердегі
ақшалай қаржылар» - деп ... ... ... және ... да
кәсіпорындар мен ұйымдардың, фирмалардың ... ... ... ... есептейді. Негізінен есеп айырысудың бұл түрі ... ... ... ақшасыз есеп айырысу үшін қолданылады.
Бұл есеп айырысу құжаты бойынша сатып алушы өзіне ... ... ... ... ... шоты ... яғни оған қызмет көрсететін
банктен аккредитив ... Есеп ... бұл түрі 1931 ... ... ... – сатып алушыға қызмет ... банк ... ... ... ... ... шаруашылық субъектісіне қызмет
көрсететін банк мекемесіне ... ... ... ... ... құжаттар бойынша төлем төлеу
жайлы тапсырмасы.
Ашылған аккредитив сомасы 1070 – «Аккредитивтегі ақшалай ... ... қай ... аударылғанына қарай, егер есеп ... ... 1040 – ... ... ... 1020-1050 аударылса,
банктерден алынған несиелердің есебінен аударылса, 3010 (601) – ... тыс ... да ... ... ... ... болса: 3020
(602) – шоттың кредитіне жазылады. Ал жабдықтаушыға аккредитивтен төленген
сома бухгалтерияда 3310 (671) ... мен ... ... шотының дебетіне 1070 (421) «Акредитивтегі ақшалай қаржы» - деп
аталатын шоттың кредитіне жазылады.
Ақша қозғалысының есебінде ... ... ... ... ... ... туралы ақпараттарды және ақша сомасының көбею көзі, сол
сияқты оларды ... ... ... ... ... қозғалысы жөніндегі есепті дайындау ... ... ... және ... пайдалану әдістерін бөліп көрсету қажет. Сондықтан
кәсіпорынның таза табысы - ... ... – егер ... ... ... ... ақша көзі болып табылады, ал шығындар, егерде олар ... ақша ... ... онда ... азаюымен байланысты болады.
Ақша қозғалысымен байланыссыз, алынған таза табыстар мен ... ... ... ... ... ... амортизациялық аударымдар;
- провизияны құруға кеткен нақты шығындар сомасы;
- ... ... ... ... ... және ... ... шығындар;
- сыйақы төлеумен және алумен байланысты емес, алынбаған табыс немесе
кеткен шығындар сомасы
Ақша қаражаттар қозғалысының есебі, оларды ... ... ... ... ... ... ... кезеңдегі ағымын көрсету
қажет.
3. Консолидацияланған қаржылық есеп беру
Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп беру ... ... ... мына ... ... ... операциондық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысын ашу
үшін кәсіпорын қандай әдісті пайдаланады ... ме, жоқ ... ... ... ақша ... мен клиент атынан ... ... ... ... ма, ... кәсіпорынның өз ақша
қаражатынан клиенттердің ақша қаражаты асып кеткен жағдайда;
- ақша қаражатының қозғалысы бойынша шектеулер және т.б.
Бұл арада ... бір ... ... ... ... ... ... берілетін түсініктемелерге жол бермеуді қадағалау керек.
Кәсіпорындар мен ұйымдардағы ақшалардың қозғалысын ішкі бақылаудың
қажеттілігі:
а) активтердің ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін;
б) бухгалтерлік есепте көрсетілген деректердің сенімділігін қамтамасыз
ету үшін және тағы да ... ... ... және ... да ... ... ... ішкі бақылау
жасаудың қатал жүйесі қаржылық есепті ... үшін ... ... ... ... дәл және сенімді ақпарат болып
табылатындығына сенімділіктерін арттырады. Ақшалардың сақталуын қамтамасыз
ету, яғни оны ... ... ... мен ... ең маңызды
мәселесі болып табылады. Ақшаларды жасыру немесе оны ұрлау өте ... ... ... бір ... жоқ және тез ... мен ... ... ішкі бақылау жасау мынадай
функцияларды жүзеге ... яғни ... ... ... жеке есебін жүргізу мен бөлек сақталуын бақылау;
- қолма-қол есеп айырысу негізінде жүргізілген операциялардың есебін
бақылау;
- кассада тек қана ... ... ... ақша ... касса қалдығын белгіленген мерзімде уақтылы тексеру;
- табыс әкелмейтін ақшалардың қайтарылуын қамтамасыз ету;
- ақшалардың сақталуына жеке тұлғаның ... ... ... ... бақылау кез келген кәсіпорындар мен ұйымдарда
түрлі операцияларды орындауға және пайдалануға байланысты жүргізіледі. ... ... ... орындалған операцияларды тіркеп жазып отыру
және оны ақша ... ... ... ... есеп ... бір адамға міндеттеу ақшалардың ұрлануын, ... ... ... ... ... ... ... Ұрлықтар мен қателіктердің ... ... ... ... Ақшалардың үздіксіз және тұрақты банк шоттарына келіп ... ... ... мақсатымен есептеу және тіркеп жазу жұмысы үшін
жауапты адам ... ... ... ... ... ... есептеу;
- кешіктірмей уақытында жазу;
- алынған ақшаларды дер кезінде ... ... ... мен оны ... ... ... жазу
функцияларының жүзеге асырылуына үздіксіз бақылау ... ... ... күнделікті қабылданатын және касса ... ... ... ... ... мен ұйымдар өздерінің ақшаларының жұмсалынуын ... ... ... және жеке ... ақша төлеу барысында арнайы
үлгідегі құжаттар белгілі ... ... ... ... ғана төлем
жүргізуге болатындығын белгілейді.
Есептік кезең біткен соң шаруашылық ... ... ... ... ... ... жүргізуші субъекттің құрамында Қазақстан
Республикасының аймағында және онан тысқары жерлерде тұратын еншілес ... ... бар ... ... ... есеп ... қоса,
консолидацияланған есеп беруді жасайды, яғни бірнеше заңды тұлғаның есеп
беруін біріктіреді.
Заңды тұлға ... және ... ... ... және қосымша серіктестік, акционерлік қоғам) егер де басқа
(негізгі) заңды ... ... ... ... ... салымдарының басым
көпшілігін иеленсе және қабылданатын ... ... ... ... ие ... онда олар еншілес серіктестік ретінде танылады.
Заңды тұлға (коммандалық және толық ... ... және ... ... ... ... егер де ... артықшылығы бар) заңды тұлғаның бар болғаны 20% дауыс ... ие ... ... ... ... ... ... бар болса,
тәуелді серіктестік ретінде танылады.
Қаржылық есеп беруді пайдаланушылар олардың топтасқан бөлігін емес,
тұтас ... ... ... ... ... ... қажеттілік
консолидацияланған есеп беруге қойылатын талапты күшейтеді.
Консолидацияланған есеп ... ... ... балансы, консолидацияланған қаржылық – шаруашылық ... ... есеп ... ... ақша ... қозғалысы
туралы есеп беруі және түсініктеме жазбасы кіреді.
№ 13 БЕС ... ... есеп беру және ... инвестицияның есебі» негізгі заңды тұлға жергілікті және
шетелдегі еншілес заң тұлғалардың ... ... есеп ... тек мыналарды қоспағанда: егерде еншілес серіктестік жақын
арада сатуға арналса және ... ... ... ... ... ... олар
қатаң түрде ұзақ мерзімді шектеулі жағдайда әрекет етіп ... онда ... ... ... серіктестіктердің мәліметі консолидалынған
қаржылық есеп беруге қосылмайды.
Негізгі заңды ... және оның ... ... ... ... ... қаржылық есеп беруді бірлесіп, белгілі бір күні
жасайды, ол үшін бір ... ... ... пайдаланып, аналитикалық
операцияларын және қаржылық-шаруашылық қызметінің оқиғаларын дайындайды.
Егер де ... есеп ... әр ... ... ... ал оның айырмасы
үш айды құрса, онда олардың ... ... ... Егер ... мүшелерінің пайдаланатын есеп саясаты әрқилы болса, онда қаржылық есеп
беруді консолидациялауға қабылдаған есеп саясаты негізге ... ... ... ... ... ... тұлғаның шаруашылық қызметінің
нәтижесі консолидацияланған есеп беруге ... ... ... ... ... Егер де ... алу ... жыл бойы жүретін болса, онда
сатып алынған заңды тұлғаның қаржылық – ... ... ... кезеңде сатып алынғанға дейін және сатып алынғаннан ... ... ... ... ... Ақша ... ... ҚЕХС бойынша есебі
Бұл тарауда ақша қаражаттар қозғалысының ҚЕХС бойынша есептілігі,
дисконтталған ақша ағымдарының ... ... әрі ... ... 7 ҚЕХС ... ... қаражаттар қозғалысы» туралы есептілік және
оның түрлері.
7 ҚЕХС «Ақша қаражаттар ... ... ... ... ... 7 ... ... мақсаты – операциондық, инвестициялық
және қаржылық қызметтерінің нәтижесінде пайда болған ақша ... ... ... ... ... талап ету.
Ақша қаражаттар қозғалысы туралы есептілік – қаржылық есептіліктің
төртіншісі болып табылады. Есептіліктің мақсаты – ... ... ... ... түсімі мен төлемдері туралы ақпараттарды ұсыну болып
табылады.
Ақша қаражаттар қозғалысының негізгі көрсеткіштері ...... және ... ... қолданылады.
Ақша қаражаттар қозғалысы туралы ақпарат – ... ... алу ... және ... эквивалентін және ақша ағымын
болжауға көмектеседі.
Ақша қаражаттары – компанияның ... және ... ... ...... ... тез өтімді салымдар (өтеу мерзімі 3
ай ... ... аз), тез ... ... ... ... қозғалысының жіктелуі:
Ақша қаражаттардың түсуі немесе төленуі ақша қаражаттар қозғалысының
есептілігінде ... ... ... ... Операциондық қызмет – компаниядағы ақша қозғалысының негізгі ... ... Оның ... таза ... ... ... анықтаған
кездегі компанияның табыстары мен шығыстарын ескереді. ... ... ... ... ... ... жұмыстан түскен түсім,
жабдықтаушыларға немесе қызметкерлерге төленетін төлемдер)
б) Инвестициялық қызмет – инвестициялық және ұзақ ... ... мен ... ... ... беру мен ... берілген заттарды қайтару
қызметтерін өзіне біріктіреді. (Мысалы негізгі құралдарды, үлестік және
займдық құралдарды, ... ... сату және ... алу, ... ... ... түскен ақша қаражаттардың қозғалысы компанияның
ресурстарын қалыптастыру, болашақ табыстарын ... алу және ... алу ... сипаттайды.
в) Қаржылық қызмет – компанияның капиталы мен ... ... мен ... ... ... ... түскен ақша қаражаттарының қозғалысы – ақшалардың
баланстағы түсімдерін болжау үшін анықталады.
Қаржылық қызмет міндеттемелер мен капитал ... әсер ... ұзақ ... ... шығаруға және қарыздық құралдарды өтеумен
байланысты алынатын ақша қаражаттары
- эмиссиондық ... ... ... да ... ... ... ... жатады. (Мысалы, шығарылған ... ... ... ... ... несиелік сомаларды өтеу т.б.
жатады)
«Ақша қаражаттар қозғалысы» туралы есеп – ақша ... ... ... ақша қозғалысын операциондық, инвестициялық, қаржылық
қызметтер негузунде жіктеп, белгілі бір ... ... ... ... әр ... жіктелуі мүмкін. Мысалы несиені өтеу кезіндегі
төленетін пайыздар – операциондық қызмет ретінде, ал қалған ... ... ... ... ... ... опреациялар, ақша қаражаттарын қолданумен байланысты болмайтын
операцияларды (облигациялар мен акцияларға ... ... ... жай ... ... ... “ақша қаражаттар қозғалысы”
есептілігінен алынып тасталуы тиіс. Мұндай операциялар, өздері жеке немесе
ақша ... ... ... ... ... ... немесе
қаржы есепкерлігіндегі қосымшаларда көрсетілуі тиіс.
Есептіліктің құрамында қызметтің 3 түрі анық ... ... ... орындалады:
- операциондық
- инвестициялық
- қаржылық
1) Алдымен, есепті мерзімдегі ақша қаражаттардың өсімі ... Ол әр ... ... таза ақша ... қосындысымен
анықталады.
2) Содан кейін, есепті мерзімдегі таза ақша ... ... ... ақша ... ... ... (немесе алынып
тасталынады). Шыққан сома, мерзімнің соңындағы ақша қаражаттар қалдығына
тең болады.
3) Есептіліктің соңғы бөлімінде жеке-дара ақша ... ... емес ... ... мен ... ... ... қаражаттар қозғалысы туралы есептіліктегі ақша ... ... ... ... ... ... бағалауға көмектеседі:
а) компанияның ақша ағымын реттеудің потенциалды мүмкіндігін;
б) компания өзінің міндеттемелерін орындау мен дивидендтерді ... ... ... ... таза ... пен тпза ақша ... ... себептерін;
г) Ақша қаражаттарын пайдаланумен байланысты ... ... ... және қаржылық операциялардың қызметтерін.
Ақша қаражаттар қозғалысы туралы есептілік түзетілген айналым ведомосі
негізінде құрылмайды. Осы есептілікті ұйымдастырудың ... ... ... ... ... алуға болады:
а) белгілі бір мерзімге құрылған бухгалтерлік баланстан;
б) ағымдағы мерзімдегі табыстар мен шығындар есептілігінен;
в) басқа да ... ... ... ... ... а) таза өсімшені анықтау / ақша қорларының азаюы
Бұл өте қарапайым әрекет болып ... ... ... бір ... баланстан алынған ақша қаражаттар қалдығын мерзімнің басы ... ... ... өте оңай есептеуге болады.
б) операциондық қызметтегі таза ақша ... ... Бұл ... ... ... ... мен ... туралы есептілігіндегі
көрсеткіштерге талдау жасалынып қоймай, сонымен қоса белгілі бір мерзімдегі
бухгалтерлік ... және ... ... ... да ... ... және ... қызметтен түскен таза ақша қаражаттарын
анықтау. Бұл талдауда бухгалтерлік баланстағы басқа көрсеткіштердің өзгеруі
нәтижесінде олардың ақша ... ... ... ... ... ... тәсілімен айқындалған операциондық қызметтің
көрсеткіштерін кассалық ... ... ... ... қажет
етеді. Мұндай қайта есептеуді тікелей және жанама әдісті қолдану арқылы
жүзеге ... ... Екі ... ... ... бір нәтижелік көрсеткіш – операциондық
қызметтің таза ақша қаражаттары көрсетіледі, дегенмен де, ... ... ... және ... ... ... ашу жолымен есептеледі.
б) 7 ҚЕХС-де көбінесе тікелей әдісті қолдануға мән береді.
Жанама ... Бұл әдіс ... ... ... ... ... сатыда ақша қаражаттар қозғалысы туралы есептілікті
ұйымдастыруда ақша ... таза ... мен ... ... бұл ақша ... жыл басы мен жыл ... ... саты. Екінші сатыда операциондық қызметтегі таза ақша қаражаттары
анықталады:
а) 7 ҚЕХС ... ... ... ... ... Ол шығындармен
табыстардың пайда болуы мен көлеміне байланысты қарастырылады.
б) ... ... ... ақша ... ... ... кассалық әдіс арқылы анықтау қажет. Бұл әдістің мақсаты ... ... ... ... ... ол ақша ... ... байланысты болмайды.
Операциондық қызметтегі таза ақша қаражатын анықтау үшін:
а) қысқа мерзімді активтердің өсімшесін ... ... ... ... ... ал ... таза табысқа қосылады.
б) қысқа мерзімді міндеттердің өсімшесі таза табыстан қосылып, ал ... таза ... ... ... ... мен ... ... сатудан пайда болған
шығындар таза табысқа қосылып, ал негізгі құрамы сатудан түскен түсім ... ... ... ... Үшінші сатыда инвестициялық және қаржылық қызметтегі таза ақша
қаражаттары анықталады. Ең ... ... ұзақ ... ... ... қатысты бухгалтерлік баланстың салыстырмалы баптарының
негізінде және тағы да ... ... ... ... ... егер ... сальдосы «Жер» 50000 $-ға өссе және (келісім-шарттың
мәліметтерінде көрсетілгендей) жерді сатып алу құны ... ... ... ... ... ақша қаражаттарының төленуі белгіленеді.
Б) егер шоттың сальдосы «Жай акциялар» 100000 $-ға өссе және (келісім-
шарттың мәліметтерінде ... ... ... ақша ... ... онда ол ... қызметтен түскен ақша қаражаттары
болып табылады.
Қарызды өтеу, өзіндік акцияларды сатып алу немесе келісімдерді бұзу ... ... ... ақша қаражаттарымен белгіленеді.
Тікелей әдіс. Бұл әдіс бірнеше сатыдан өтеді.
1)саты. Бірінші сатыда таза ақша қаражаттарының өсуі мен ... яғни ақша ... жыл басы мен жыл ... ... ... ... ... табыстар мен шығындардың есебін есептеу тәсілі
бойынша айқындалатын операциондық қызметтен түскен таза ақша ... ... ... көрсеткішін кассалық әдіс бойынша есептеуді
көрсетеді:
• егер ... мен ... ... ... ... ... ал жыл ... дебиторлық қарыздық
өсімі-20000$-ды құраса, онда алынған ақша қаражаттарының
түсімі-100000$-ды құрайды (120000$-20000$).
• егер ... мен ... ... ... ... ... ал жыл ... қарыздық өсімі-12000$ құраса, онда операциондық
шығындар ақшалай түрде- 48000$ құрайды (60000$-12000$).
«Операциондық қызмет» ... ... ... мен шығысы тек
негізгі топтар арқылы анықталады:
• тауарлар мен қызметтерді ... ... ... және
пайыздар, инвестициялар мен ссудалардағы дивидендтерден
түскен түсімдер арқылы;
... және ... ... бойынша,
операциондық шығындар бойынша, пайыздар ... ... ... ... ... шығындар арқылы;
Сатып алушылар мен тапсырысшылардан түскен ақшалардың есебі келесідей
формуламен көрсетіледі:
+ ... ... ... ... ... ... көбеюі
Жабдықтаушылармен есеп – айырысу мына формуламен есептеледі:
Сатылған + ... ... ... қарызардың азаюы
тауарлардың ... құны - ... ... Кредиторлық қарыздардың өсуі
Ақшалай төлемдерді операциондық шығындар бойынша есептеу келесі
формуламен көрсетіледі:
+ Алдағы кезең ... ... ... Есептелген қарыздық шығындардың азаюы
(тозуы есептелмегенде) ... ... ... ... ... өсуі
Табысқа салынатын салық ... ... ... ... ақшалай табыстарды есептеудің формуласы келесідей:
Табысқа + Табысқа салынатын ... ... ... ... - Табысқа салынатын салықтық ... ... ... ... ... инвестициялық және қаржылық қызметтердің
таза ақша қаражаттары анықталады. Ең бастысы олар, ұзақ мерзімді активтер
мен міндеттемелерге қатысты ... ... ... ... және басқадай мәліметтерге сүйену негізінде анықталады.
Мысал есеп
«Демо» компаниясы.
Салыстырмалы бухгалтерлік баланс.
2005 жылдың 31 желтоқсанына.
Қысқа ... ... 2005 ... ... қарыздар 30.000$ ... ... Жал ... алдағы кезең 15.000$ ... ... ... ... 2.000$ ... ... ... Кредиторлық қарыздар 18.000$ ... ... % ... ... ... 4.000$ ... салықтар бойынша қарыздар 3.000$ ... ... ... мен ... бойынша есептілік
2005 жылдың 31 желтоқсанына
Табыстар:
- Өнімді өткізуден түскен табыс ... ... ... ... ... ... ... тауардың өзіндік құны ... ... ... ... ... ... тозуы ... % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... түскен таза ақша
қаражаттарын тікелей және жанама әдіспен есептеу қажет.
1) Операциондық ... ақша ... ... әдіс ... ... компаниясы.
Ақша қаражаттардың қозғалысы туралы есептілік.
2005 жылдың 31 желтоқсанына
Операциондық қызметтегі ақша қаражаттардың қозғалысы:
- Таза ... ... таза ақша ... таза ... ... ... ететін түзетулер:
- Негізгі ... тозу ... ... сату ... ... ... ... ... Жал ... ... ... ... көбеюі ... ... ... ... қарыздардың ... % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... таза ақша ... ... ... ақша ағымын тікелей әдіспен есептеу.
Есептеу
Қосу Алып ... ... ... 400.000$ ... 409.000$ ... ... ... сатудан түскен 20.000$ ... ... ... ... 280.000$ 2.000$ ... ... құны ... ... ... 75.000$ 5.000$ ... ... үшін
- Негізгі ... 15.000$ ... ... ... % - ды ... ... 8.000$ - ... (-)
шығындар
қарыз
- Табысқа салынатын 7.000$ 2.000$ ... ... ... сал. ... Таза ... 35.000$ ... 40.000$
тен түскен ақша
қаражаттары
«Демо»компаниясы.
Ақша қаражатының қозғалысы туралы есептілік.
2005 жылдың 31 желтоқсанына
Операциондық ... ... ақша ... ... ақша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... салынатын салықтар бойынша ... ... ... ақша ... ... ақша ... ... негізгі мақсаты.
«Ақшаның уақытша құны» деген ұғым – ақша мен уақыт ... ... үшін ... ... құны – бұл ... ... (ҚЕХС) стандартты
емес, ол басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін ... ... яғни ... ... ... ... шешімдер, бірақ белгілі бір
мерзімдегі инвестицияны қайтарумен ... ... пен ... ... жиынтығын көрсетеді.
Әрбір бизнес саласында ұзақ мерзімді келісім – ... ... ... ... күні ... ... ... құнға ие болады,
келесі жылға қарағанда. Яғни бүгінгі – 10.000 ... ... ... ... Ол төмендеп не жоғарылап кетуі мүмкін. Инфляцияға
байланыссыз болғанның өзінде. Егер де ... 0- ге тең ... ... ... ... отырамыз. Неліктен? Бұл ақшаның ... ... ... әр ... ... ... ... бизнеске салуға мүмкіндік
береді және тікелей тәуекелге байланысты белгілі бір табыстарды алады.
Сондықтан да біз дұрыс шешім қабылдау мақсатында, ... ... ... ... ... құнмен салыстырып, болжап отыруымыз қажет.
ҚЕХС бойынша жалгерліктің операциясын бағалағанда немесе ұзақ мерзімге
алынған қаржылық ... ... ... құн ... – бұл ақша мен ... ... Осы байланысты
келесілер көрсетеді:
• Пайданы алу мақсатында ақшалар жұмсалады.
• Қосымша пайданы немесе ... ... ... алып ... ... ... ... тиіс. Бірақ, пайданың немесе
табыстың мөлшері жоғары ... ... ... ... ... түсіруі қажет.
• Қаржылық салымдар тиімді болып есептелінеді, егер олар инвесторға
уақыттық мөлшерін ... және осы ... ... ... ... ... ... бағдарламасын бағалаған кезде, әр түрлі
уақытты есепке алып, жеткілікті пайданы, осы ... алып ... ең ... ... ... ... ағымдарды дисконттау әдісі – бұл ақша құнының
уақыттағы өзгеруін есептейтін бағалау ... ... ... ... ... ... ... 0- ге тең болса да, ... ... ... ... ... бұл әр түрлі нысандарда қарызға берілген капиталдан ... ... ... және ... мінездемесі бар инвестициялардан
түскен табыс.
Пайыздар - әр түрлі болады:
1. Жай пайыздар – бұл ... ... ... ақшалай сомаға
қолданылатын пайыздар.
Мысалы: 1) ... – 500.000 ... ... 3 ... берілді. 30 % - қ
жылдық жай қойылым бойынша, онда 3 жыл ... ... ... ... 500.000 * 30 % * 3 жыл = 450.000 теңге.
2. Күрделі пайыздар – реинвестицияланған пайызға ... ... ... ... ... салымға төленетін пайыздарды негізгі сомаға
қосады. Осының ... ... ... ... және ... төлейді.
Күрделі пайыздарды есептеу- бұл дисконттауға кері үрдіс. Өйткені,
күрделі пайыздар арқылы қазіргі уақыттағы қолма – қол ... ... ... ... ... біз, банкке – 1000 теңге салсақ 10 -%- қ жылдық
қойылымы ... және ... ... бір рет ... ... ... онда
табыстылықтың келесі көрсеткіштеріне сенер едік:
• Бір жылдан соң ... ... ... ... ... Яғни %- р ... ... 100 болады.
• Егер осы банктік шотта, біз өзіміздің ... ... ... құны 2 ... соң 1210 теңге болады. ... ... ... 2 жылы 110 ... болады. (1210-1100) Осыны
басқаша түрде жазуға болады. Алғашқы инвестицияның мөлшеріне 2 жылдың
пайыздарын есептеу арқылы, яғни ... Егер біз, осы ... 3 жыл бойы ... онда 3 ... ... құны келесі мөлшерлерге дейін өсер еді. ... 3 ... ... 121 ... ... ... ... инвестициялар құнын анықтау әдістемесін күрделі ... ... ... ... ... және ағымдағы
анықтамаларда пайдаланады.
Ағымдағы құн – бұл ... ... ... ... ... – бұл ... пайыздардың керісінше есептелуі. Дисконттау
әдісін қолданып, біз болашақ ақшалай ағымдардың ... ... ... ... ... қойылымы бойынша қанша соманы
салуымыз керек, анықталған мерзімнен кейін инвестицияның пайдалы құнын алу
үшін.
Мысалы: 6 ... ... 4 жыл ... соң, 5000 ... ... алу үшін ... ақша салу ... құн келесі формуламен анықталады:
PV = FV / (1+r)n немесе FV * 1 / (1+r)n. Осы ... ... ... ... ... құн әртүрлі мерзімдер үшін және
қойылымдар үшін С1 ... ... ... ... келешектегі 4 жылдан кейін инвестиция 5000 теңгеге ... ... 6 ... ... бойынша формулаға сәйкес, келесідей соманы
қою керек.
PV = 5000 x (1 / ... = 5000 x 0,792 = ... ... ... біржолғы төлемдерді емес, ақшалай
түсімдердің кезектілігі ... ... ... мен ... ... ... және тұрақсыз салымдар ретінде осындай кезектілік төлемдердің
ағымы деп аталады.
Ануитед және қаржылық рента – бұл ... ... ... бір ... ... ... белгіленген ағымы.
Ануитедтердің теориясы – қаржылық матеметиканың маңызды бөлігі. Ол
бағалы қағаздардың табысын анықтауда инвестициялық ... ... ең жиі ... ... ... ... қорына тұрақты
салымдар, ұзақ мерзімді несиелі өтеу, бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ... өзара келесі негізгі сипаттамалар бойынша бөлінеді:
1) Әр бөлек төлемнің мөлшері бойынша;
2) ... ... ... ... Соңғы мерзімнің бітуіне дейін, ануитедтердің басынан бастап
(бірақ мәңгі ануитедтер болуы мүмкін)
4) ... ... ... және ... дисконттау кезінде
қолданылады.
Ануитедтің түрлері:
1) Пренумеранды – бұл сәйкестендірілген ... ... ... ... ... ... кәдімгі ануитед – бұл интервалдың соңында
төлем жасайтын ануитед, ол ең жиі қолданылатын ... ... ... – бұл ... ... кіргізетін немесе
белгілі бір заңдылықпен өзгерілетін ануитедтер. Олар тәжірибеде
аз ... ... ... ... құны – бұл ... кіргізілген әрбөлек
төлемнің немесе түсімнің болашақ құнының сомасы.
Мысалы: біз 3 жыл аралығында 250 теңгені 10 пайыздық жылдық қойылыммен
әр жыл ... ... ... ... 250 ... ... құны ... болады.
Шешім: Есептеу үшін болашақ құндардың формуласын қолданыңыз.
FV = PV*(1+r)n Әр мерзім үшін бөлек. Онда 250 теңгенің ... ... жыл ... әр ... ... ... ... болады:
1 жыл – 250*(0,1*0,1) = 250*1,21 = 302,50
2 жыл – 250*(0,1) = 275
3 жыл – 250*1 = ... ... ... үшін 1$ - ғы ... ... ... кестесі (жылдың соңында толтырылатын ануитед) қолданылады. Ол С-4
кестесі. Оны қолданып, біздің мысал бойынша, келесіні табамыз:
250*3,31=827,5
Ануитедтердің ағымдағы құны – бұл ... ... әр ... ... түсімнің ағымдағы құнының сомасы. Оны ... ... ... ... 250 ... 3 жылға 10 % -қ жылдық қойылымы бар, әр ... ... ... ... құнын анықтау керек.
Шешімі: Ол үшін келесі формула қолданылады:
PV=FV*1/(1+r)n әр мерзім үшін ... ... жыл: ... ... 227,2
2 жыл: 250*1/1,21= 250*0,8264= 206,6
3 жыл: 250*1/1,331= 250*0,7513= ... ... ... С-2 ... ... ... жетуге болады.
250*2,4869=621,72
2.3 Ақша қаражаттар қозғалысы туралы есептіліктің нысандары.
Былтырғы жылғы нысанмен салыстырғанда, кейбір ... ... айта ... ... ... жоқ, ... да ... нысандар қарастырылды. ҚБЕС және ҚЕХС бойынша ақша қозғалысы туралы
есеп жасаудың арасында ... бар, ... аса көп ... өзгерістер негізінде есеп құру қисыны аса қарапайым: егер
сіз бір нәрсе сатып ...... ... ақша ... ...
жағдай керісінше болады. Жеткізушіден активтер алынды (немесе сатып алушыға
тиеп жөнелтілді), бірақ төлем әлі ... жоқ – ... ... ... ... ... ... келетін жолын қараңыз. Активтер
өтеусіз алынды немесе тиеп жөнелтілді – осыларды үмітсіз операция ... ... ... құны амортизация немесе қайта бағалау
есебінен азайды – үмітсіз активтер бойынша тағы да түзету (ақшаңыз ... ... ... ... ... ... ... – (-) белгісі, өйткені ТМҚ – ның
әкелінуі ақшаның әкетілуіне алып келеді;
Баланстың кредиттік баптарын ... – (+) ... ... және өзге де кредиторлармен есеп айырысқандықтан, сіз
ақшаның әкетілуіне уақытша жол бермедіңіз;
Егер ... бап ... ... ... – (+) белгісі,
белгілерді шатастырып алмау – осы есептіліктің негізгі ... ... ... ... ... ... бола ... Егер есептілік тікелей әдіспен жасалатын болса, сіздің
кәсіпорын шағын болса, есеп айырысулар ... – күн ... ... аса ... ... – бір ... ескі ... 100.41 – нысан бойынша жасалса –
сіз қатесіз жасай аласыз. Дегенмен, егер кенеттен сәйкес келмеушілік пайда
болса, ... ... ... ... ... тырыспай, оны өзіңіз
тексеруіңіз қажет. Жұмыс ... ... ... болу үшін ... онда ... еш ... де жоқ: шын ... сіз баланстың артық данасын басын
шығара аласыз (және кірістер мен шығыстар туралы есептен қажетті ... ... жол ... ... оған тағы да 2 ... қоса ... (біріншісіне басындағы сальдо мен ... ... ... ... ... ... бірдей операцияның қайталануына жол
бермес үшін белгі қоямыз).
Мысалы, жеткізушіден бір уақытта тіркелген ... мен ... не ... арналған қосалқы бөлшектер сатып алынды. Төлем
кезіндегі жазба біреу:
Дт 671 (3310) ... мен ... ... мерзімді
кредиторлық берешек»
Кт 441 (1040) «Ағымдағы банктік шоттардағы теңгемен ақша қаражаты»,
яғни ... ... ... ... қай ...... ... операциондық қызметке жатқызуды бірден ... Егер ... ... ... ... ... жасамаса - әрбір
осындай жағдай бойынша «бастапқы» жұмыс кестесін ... ... ... жүзінде 100,41/1 – 100.42/2 (ҚЕХС бойынша) және 100.41 және 100.42 ... ... ... ... ... ... үшін, «ББ-нің» 2006
жылғы 4-5 – нөмірлеріндегі 100.41/1 – 100.42/1-нысандарын есептеген кезде
пайдаланылған жағдайды мысал ... ... ... ... ЖШС ландшафтық дизайн бойынша қызмет көрсетеді және сирек
кездесетін өсімдіктерді ... 2005 жылы ... ... осы ... ... алды: сатылған өсімдіктер үшін сатып алушылар толығымен есеп
айырысты (4100 мың теңге), көрсетілген қызмет үшін (4400 мың ... ... ... 2006 ... ... ... 2005 жылы ... бойынша төлемге
жұмсалған сома 3989 мың теңге ... ... ... ... үйі ... ... себепті (мердігер шарты бойынша) құны 100 мың ... ... ... ... ... жоқ, ... ... аударымдар есептемеуге шешім қабылданды. Үйді қайта ... 200 мың ... ... ... ... ЖШС ... ұзақ
мерзімді кредиті есебінен құны 400 мың теңгеге арнайы жабдықты қосымша
сатып алды. Жабдық ... 2005 ... ... ... 250 мың
теңгені құрады. Сондай-ақ бағдарлама әзірлеушіден арнайы бағдарламалық
қамтамасыз ету (40 мың ... ... ... ... қамтамасыз ету
бойынша амортизациялық аударымдар 20 мың теңгені құрады. Бастапқы құны 150
мың ... ... ... ... ... 50 мың теңгеге сатылды,
жабдықты сатудан түскен пайда өзге кіріс ретінде көрсетілді. 2004 жылы ... ... ... 5 ... кейін қайтару шартымен 300 мың теңгеден
процентсіз несие берілді. 2005 жылы осы несиеге қосымша, негізгі ... ... ... 40 мың ... ... ... ... шығыстардың
бөлігі салықтық есепке алуда шегерімге жатпайтын болып ... ... 516,7 мың ... ... ... пайда болды. Жыл бойы КТС
бойынша 140 мың теңге аванстық ... ... ... ... салықтардың ықпалын мысалда әдейі көрсетпейміз). Құрылтайшыларға 2004
жыл үшін 250 мың ... ... ... ... ЖШС-нің құрамынан шыққан
құрылтайшы өзінің 200 мың теңге жарғылық капиталын алып кетті.
Ақша қозғалысы туралы есептіліктің әр ... ... ... ... ... ЖБ ... – «жыл ... ЖА «жыл аяғында» дегенді
білдіреді, шоттардың нөмірлері 2005 жылы қолданылған ... ...... = сату (100.39 – ... ...... ... (немесе + кемуі) (100.38 – нысаннан деректер) – алынған
аванстардың кемуі ... + ... (100.38 – ... ... біз 100.39 – нысаннан алынған сату сомасын сатып алушылардың
уақытша ... ... ... және ... ... ... үшін ... алынған ақша авансының сомасын «қалпына келтіреміз», яғни
шын мәнінде ... ... ... ... ... ... келтіреміз.
8 500 000 – (630 000 – 430 000) = 8 300 000 теңге. ... ... ... ... ... ... түсуін нақтылаймыз:
100.41.001А – жолы = 100.39.001 – жолы + (100.38.018ЖБ-100.38.018ЖА) +
(3510-3510 (661-663) шот сальдосы ЖБ - ... шот. ... ...... – 430 000)+(160 000 – 210 000)=8 250 000 теңге.
100.41.001В – жолы = ((3510 ... шот. ... ЖБ) – (3510 ... ...... = 50 000 ... ... бабының ұлғаюы: белгі+ !)
100.41.001С – жолы, 100.41.001D – жолы, 100.41.001Е – жолы = тиісті
қызмет ... ... ... олар бойынша дебиторлық берешектің
ұлғаюы алынып тасталады (немесе қосылады – азайтылады)
Осыны ескерудің маңызы қандай?
Егер ... ... ... ... ... сіз сату ... аз ақша аласыз, егер кемісе – демек, биылғы жылғы сатудан
түскен ақша ағынына ағымдағы жылы ... ... ақша ... ... – жолы – ... ... ... сай келмейтін
түсімдер көрсетіледі, мысалы, төтенше жағдайлардан түскен ақша түсімдері.
100.41.002А – жолы. ... ... ... ... ... (өзіндік құны) + 786 000 (өткізу бойынша шығыстар) +
281 000 (әкімшілік шығыстар), төленген еңбекақы сомасына және ... ... олар ... ішінде «отыр», бірақ жеткізушілерге
төленген төлемдер болып табылмайды), ТМҚ және кредиторлық ... ... ... ... ... 3 263 000 теңге шығады.
100.41.002В – жолы = -(1610 (351-353) шот. сальдосы ЖБ – 1610 ... ... – жолы = ... ... сомасы + 3350 (681) шот.
сальдосы ЖБ – 3350 шот. ... ... – 430 000 = ... ... – жолы = ... ... сомасы + (100.38.037 – жолдың
сальдосы ЖБ – 100.38.037 – жолдың сальдосы ЖА)
440 000 + ...... 140 000 ...... ... – жолы – ұқсас.
100.42 – нысаны
100.42.001 – жолы – таза ... (100.39 – ... = 510 000 ... – жолы – ... – 100.42 002H ... ... жолы – есептелген тозу және амортизация = +270 000 теңге
(кірісті азайтқан бап – ... ... – жолы – ұзақ ... активтерді сатудан түскен пайда =
-50 000 теңге (кірісті ұлғайтқан бап – «минус» белгісі)
100.42.002C – жолы – дебиторлық ... ... ... = ... жолы – ... ... шығыстардың өзгеруі - жоқ
100.42.002E – жолы – өзге де ағымдағы активтердің ... (ТМҚ – ... = ... ... – жолы – ... берешектің өзгеруі (ұлғаюы) = 800 000
теңге
100.42.002G – жолы – ... ... ... ... (кредиторлық
берешектің өсуі) = 300 000 теңге
100.42.002H – жолы – өзге де ағымдағы міндеттемелердің өзгеруі – ... және ... ... ... ... ... екі ... ескермегенде, іс жүзінде «ББ» - нің 4-5-
нөмірлерінде аса ... ... ... келеді, сондықтан
оларды қайталау қажет емес.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта келгенде, мен өзімнің «Ақша каражаттар қозғалысы» атты курстық
жұмысымды жан-жақты қамтып, зерттеу ... ... ... ... ақша ... ...... тауарларды
өткізуге, сондай-ақ, тауарлы емес төлемдерді және есеп айырысуларды ... ... ... ... және қолма-қолсыз ақша формаларындағы
ақшалардың қозғалысы болып табылады.
Ақша қаражаттарының болуы, оның үнемі қозғалыста ... ... ... ... ... ... ... нарықтық экономикаға өтуіне байланысты, қазіргі ... ... ролі ... ... Оның ... ... ... отыру
мақсатында көптеген әдістер, есептіліктер және т.б. арнайы қолданылатын
қаржылық құжаттар мен шаралар дайындалған. Соның ең бір ...... ... ... ... ... табылады.
Негізінен ақша – экономиканың негізгі айнасы болып табылады. Мәселен,
өткен жыл еліміздің ... ... оң ... ... ... ... ... сондай-ақ экономиканың қаржы және ... ... бірі – ... ... ... ... артуы болып табылады.
Инфляция деңгейі ақшалардың ұлғаюында өзінің ... ... ... ... ... ақшаның көбею себептері,
біріншіден, экономикалық өсудің жоғары қарқынының сақталуы себепті ... ... ... сондай-ақ зейнетақыларды қайта есептеуге
байланысты бюджеттен ... ... ... едәуір ұлғаюы
болады., бұл айналыстағы ақшалардың едәуір өсуіне ықпал етті.
Екіншіден, айналыстағы ақшалардың ұлғаюына екінші деңгейдегі ... ... ... ... ықпал етті.
2005 жылы резидендтердің банк жүйесіндегі депозиттері 0 % - дан астам
өсті.
Осыған байланысты ... ... ... ... ... жауапты әрі қолма-қол ақша айналысының тікелей агенттері
болып табылатын уәкілетті органдар ретінде екінші деңгейдегі банктердің ... бір ... ... ... ... және басқа балама төлем
құралдары аркылы клиенттермен есеп- айырысу және ... ... ... қолма-қол ақшамен жасалмайтын операцияларды жандандыруға жұмсалуы
тиіс. Екінші жағынан, экономиканы банкноттар мен ... ... ... ... ету үшін ... ... қажеттігі
туындайды, қандай да бір номиналдардың жеткілікті саны ... ... ақша ... ... банкноттармен ақша айналысының
толықтырылуынан және ... ... ... ... оған ... ... ... мумкін инфляциялық үрдістерге жол
бермейді.
Тұтастай алғанда республика ... және ... ... ақша
қаражаттар қозғалысының көрсеткіштерін бақылау, экономика субъектілерінің
қажеттіліктеріне сәйкес ... ... ... ... ... іс-шаралардың тұтас кешенін жүзеге асыру, ... ... ... алу және оларды қолдан жасаудан қорғау – Қазақстан
Республикасы Ұлттық ... елде ... ... ... экономикалық
өзгерістер барысында ерекше маңызы бар ақша қозғалысын реттеу саласындағы
2006 жылғы негізгі қызметі солардан тұрады.
Сонымен, ... ... мен ... ... ... ... ... қаншалықты маңызды әрі күрделі екендігіне көзім жетті. Ақшалар-
төлем, құн, айырбас және т.б құралдар ... ... ... ... осы ... маңызды орында тұрғандықтан,
экономиканың ... ... ... болғандықтан, қазіргі кезде ақша
қаражаттар ... ... ... ... ... ... ... қолдану, келешекте кездесетін көптеген ... ... және ... ... ... ... ... тізімі
1. Кеулімжаев Қ.К., Әжібаева З.Н., Құдайбергенов Н.А.,
Жантаева А.Ә. ... ... ... ... ... С.Т. ... бухгалтерлік есеп»
Алматы, Экономика, 2004ж.
3. М.А. ... Л.А. ... Н.С. ... ... ... и ... Москва, 2005г.
4. Назарова В.Л. «Шаруашылық жүргізуші субъектілеріндегі
бухгалтерлік есеп» Алматы, Экономика, 2005ж.
5. Радостовец В.К., Ғабдуллин Т.Ғ., Радостовец ... О.И. ... ... ... ... Төлешова Г.Қ. «Дамыған қаржылық есеп» ... ... ... Г.К. ... учет и ... ... с ... стандартами», часть 1,
Алматы, 2004г.
8. Вводный курс по МСФО. Отчет о движении ... ... 5 // ... ... ... //
№12, 2003г.
9. И.В. Хегай «Дисконтирование денежных ... ... ... // МСФО // №4, ... ... ... №41, 42 Отчет о движении денег» //
Бюллетень бухгалтера // №4, 5, январь, ... Э. ... ... 7, Отчеты о движении денежных средств» // Файл
бухгалтера // №41 (138), 7-13 ... ... // ... // №8, 1998ж., 30-35 ... // Астана ақшамы // 1 қаңтар, 2002ж.
14. Д.Мәжітов «Ақша айналысы – экономиканың айнасы» // Егемен Қазақстан
// 15 ... ... ҚЕХС ... ... жоспары // Бухгалтер бюллетені // №3, қаңтар,
2006ж.
16. Ш.Мырзабеков «Ақша – экономиканың қан ... // ... ... 19 ... ... Насырова М.Р., Тоқсанбай С.Р., Құлпыбаев С.Қ., Гуляева С.П.
«Қазіргі ... ...... ... ... ... 2003ж.
Қосымша 1
Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп беруді жасау үшін әзірленген
(жұмысшы) кестесі
|Қа-|Көрсеткіштер атауы |«Қаратау» |Еншілес заңды |Жою* ... |ААҚ ... | ... ... | ... | | ... беру |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| | | ... | |
| | | |ьс» ... ЖШС | | |
| | ... ... ... |сомасы |сомасы |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... ... ... | | | | |
| ... ақша | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
|1 ... ақша |88 882 |11 321 |4 917 |-900 |104 220 |
| ... | | | | | |
| ... ... |87 882 |11 310 |4899 | |104 031 |
| ... сатудан | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... ... | |11 | | |11 |
| ... |900 | | |-900 | |
| ... да түсімдер |160 | |18 | |178 |
|2 ... ақша |69 780 |10090 |3 830 |-900 |82 800 |
| ... | | | | | |
| ... ... 150 |8 160 |2 460 | |74 770 |
| ... | | | | | |
| ... шоты ... | | | | | |
| ... ... |2 410 | |7 | |2 417 |
| ... ... ақы |1 460 |890 |1 160 | |3 510 |
| ... | | | | | |
| |ЖЗҚ ... ... |89 |116 | |351 |
| ... бойынша |132 |40 |73 | |245 |
| ... ... |1 440 |900 | |-900 |1 440 |
| ... да ... |42 |11 |14 | |67 |
| ... | | | | | |
|3 ... ... |19 102 |1231 |1 087 |0 |21 420 |
| ... ... | | | | |
| ... ... | | | | | |
| |(+), ... (-) | | | | | ... |ІІ. ... | | | | |0 |
| ... ... ақша | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
|1 ... ақша |0 |2100 |1 600 |-3 700 |0 |
| ... | | | | | |
| ... емес | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... да ... | |2100 |1 600 |-3 700 |0 |
|2 ... ақша |4 579 |361 |27 | -4 500|467 |
| ... | | | | | |
| ... ... | |361 | | |361 |
| ... емес | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... ... ... |79 | |27 | |106 |
| ... | | | | | |
| ... ... қаржылық|3700 | | |-37001 |0 |
| ... | | | | | |
| ... ... ... | | |-8005 |0 |
| ... ... | | | | | |
| ... да ... | | | | | |
|3 ... |-4 579 |1 1739 |1 573 |800 |-467 |
| ... нәтижесінде | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... (+), ... (-) | | | | | ... қызметтен | | | | | |
| ... ақша | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
|1 ... ақша |1 500 |0 |800 |-800 |1 500 |
| ... | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... басқа да бағалы | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... банк ... 500 | |800 |-8005 |1 500 |
|2 ... ақша |100 |0 |0 | |100 |
| ... | | | | | |
| ... ... |100 | | | |100 |
| ... өтеу | | | | | |
|3 ... ... |1 400 |0 |800 |-800 |1 400 |
| ... ақша | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| |(-), ... (+) | | | | | |
| ... ... |15 923 |2 970 |3 460 |0 |22 353 |
| ... (+), азаю (-) | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... ... |51 | | | |51 |
| ... ақша | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... ... |15 974 |2 970 |3 460 |0 |22 404 |
| ... ақша | | | | | |
| ... | | | | | ... ... ... ... ақшалардың төлемдер мен түсімдерінің |
|стандартты жіктелуі ... ... ... ... ... мен ... ... түскен түсім; ... мен ... ... ... түім. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... бойынша; ... да ... ... |
| ... ... ... түсім: ... ... мен ... да ұзақ мерзімді активтерді сатудан; ... ... ... ... ... ... ... берілген ссуда бойынша қарыздардың негізгі сомасын |
|өтеуден. ... ... ... құралдарды сатып алуға; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... қызмет ... ... ... ... ... ... қарыздық құралдарды шығарудан (облигация, вексель); ... ... ... төленетін дивидендтер түріндегі төлемдер; ... ... өтеу мен ... жай ... ... алу үшін |
|төленетін төлемдер. ... ... ... ... ... ... қызмет ... ... ... мен шығыстар туралы есептілік. ... ... ... байланысты емес қысқа мерзімді активтер мен |
|міндеттемелердің өзгерістерін ... ... ... ... ... ... өсуі мен ... туралы талдау ... ... ... ... мен ... ... өсуі мен төмендеуін талдау |

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақша қаражаттар қозғалысы және iшкi аудитi29 бет
Ақша қаражаттар қозғалысы мен есебі17 бет
Ақша қаражаттар қозғалысы туралы есептілік: құру тәсілдері және мазмұны32 бет
Ақша қаражаттар қозғалысы туралы жалпы түсінік19 бет
Ақша қаражаттар қозғалысының аудиті26 бет
Ақша қаражаттар қозғалысының есебі39 бет
Ақша қаражаттарының есебі және ақша қаражаттар қозғалысы15 бет
Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру, оның аудиті және алдауы54 бет
Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептер39 бет
7 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь