Білім туралыІ. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
1.Қазақстан Республикасының "Білім туралы" заңы.
2.Білім беруді ұйымдастыру жүйесі.
3.Білім берудің мемлекеттік стандарттары.
4.Орта білім беру жүйесінің даму тенденциялары
ІІІ. Қорытынды
IV. Пайдаланылған әдебиеттер
Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңында "Білім беру жүйесінің басты міндеті — ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңцауға бағытгалған білім алу үшін қажетгі жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу " деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері көзделеді. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, әр мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге, жаңа қарым-қатынасқа өту қажеттігі туындайды.
Қазақстан Республикасының алдында тұрған әлеуметтік-экономикалық міндеттерінің аса күрделілігіне қарамастан, оның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуының сипаты, халықтың рухани, адамгершілік көзқарасы жастар арасындағы тәрбиеге байланысты. Ал ұрпақ тәрбиесі — Қазақстаңда өтіп жатқан реформалар мен ғылыми-техникалық прогрестің алғы шарттарының бірі. Білім беру саласындағы кейбір жағымсыз әрекеттердің орын алуы, мектептердің оқу-тәрбие жұмысының мазмұны, басқа да ТМД елдеріне қатысты халықтың ежелгі даму жолын анықтауда қазақ мемлекетінің білім беру және тәрбие туралы тұжырымдамаларының мақсаты - өрелі идеялар мен қағидалардың ғылыми жүйесін түзу. Бір ретте халықгың этнопедагогикалық мұрасын ұрпақ тәрбиесінде пайдаланудың мәні зор. Алдымен, халықтық педагогиканы іс-әрекетте пайдаланып, адамгершілік сипат пен мінез-құлықты жастар арасында жаңартудың басты қағидалары: жеке тұлғалар арқылы қоғамды дамыту, демократияландыру, ізгілендіру. -
Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатыңда қазіргі кезде Қазақстаңда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үрдіс педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіне нақты өзгерістер енгізумен қатар елімізде болып жатқан тұрлі бағыттағы білім беру қызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, жастардың шығармашылық әлеуетін дамытуды, мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғында ұйымдастыруды талап етеді.
1. Государственная программа "Образование". Алматы, 2000.
2.Государственные стандарты начального образования Республики
Казахстан. Алматы, 1998.
З.Государственные стандарты среднего образования Республики Казахстан.
Кн. 1,2. Алматы, 1998.
4.3акон Республики Казахстан "Об образовании".
Алматы, 2000.
5.3акон Республики Казахстан "О языках в Республике
Казахстан".Алматы, 1997.
6.Конституция Республики Казахстан. Алматы, 1995.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 10 бет
Таңдаулыға:   
Жоспар

І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
1.Қазақстан Республикасының "Білім туралы" заңы.
2.Білім беруді ұйымдастыру жүйесі.
3.Білім берудің мемлекеттік стандарттары.
4.Орта білім беру жүйесінің даму тенденциялары
ІІІ. Қорытынды
IV. Пайдаланылған әдебиеттер

Қазақстан Республикасының "Білім туралы" заңы.
Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңында "Білім беру жүйесінің
басты міндеті — ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен
практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби
шыңцауға бағытгалған білім алу үшін қажетгі жағдайлар жасау, оқытудың жаңа
технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу " деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту
міндеттері көзделеді. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, әр
мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру,
өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге, жаңа қарым-қатынасқа өту
қажеттігі туындайды.
Қазақстан Республикасының алдында тұрған әлеуметтік-экономикалық
міндеттерінің аса күрделілігіне қарамастан, оның егеменді мемлекет ретінде
қалыптасуының сипаты, халықтың рухани, адамгершілік көзқарасы жастар
арасындағы тәрбиеге байланысты. Ал ұрпақ тәрбиесі — Қазақстаңда өтіп жатқан
реформалар мен ғылыми-техникалық прогрестің алғы шарттарының бірі. Білім
беру саласындағы кейбір жағымсыз әрекеттердің орын алуы, мектептердің оқу-
тәрбие жұмысының мазмұны, басқа да ТМД елдеріне қатысты халықтың ежелгі
даму жолын анықтауда қазақ мемлекетінің білім беру және тәрбие туралы
тұжырымдамаларының мақсаты - өрелі идеялар мен қағидалардың ғылыми жүйесін
түзу. Бір ретте халықгың этнопедагогикалық мұрасын ұрпақ тәрбиесінде
пайдаланудың мәні зор. Алдымен, халықтық педагогиканы іс-әрекетте
пайдаланып, адамгершілік сипат пен мінез-құлықты жастар арасында жаңартудың
басты қағидалары: жеке тұлғалар арқылы қоғамды дамыту, демократияландыру,
ізгілендіру. -
Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатыңда қазіргі кезде
Қазақстаңда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үрдіс педагогика теориясы
мен оқу-тәрбие үрдісіне нақты өзгерістер енгізумен қатар елімізде болып
жатқан тұрлі бағыттағы білім беру қызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен
табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, жастардың шығармашылық
әлеуетін дамытуды, мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғында ұйымдастыруды талап
етеді.
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің
инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі —
маңызды мәселелердің бірі.
Бүгінгі таңца Қазақстаңда Ш.Қаланованың, Ж.Караевтың, Ш.Таубаеваның,
Қ.Қабдықайыровтың, С.Лактионованың, М.Жангіейісованың, Ә.Жүнісбек пен
Қ.Нағымжанованың, С.Көшімбетованың, т.б. ғалымдардың зерттеулерінде
оқытудың жаңа технологиялары жан-жақты қарастырылады.
Елбасымыз Н.Назарбаевтың "Қазақстан—2030" Қазақстан халқына арнаған
Жолдауында "Біздің жас мемлекетіміз өсіп, жетіліп, кемелденеді, біздің
балаларымыз бен немерелеріміз онымен бірге ер жетеді. Олар өз ұрпағын
жауапты да жігерлі, білім өрісі биік, денсаулықтары мыкгы өкілдері болады.
Олар бабаларының игі дәстұрлерін сақтай отырып, қазіргі замангы нарықтық
экономика жағдайында жұмыс істеуге даяр. Олар қазақ, орыс, ағылшын тілдерін
еркін меңгереді, олар бейбіт, абат, жылдам өркендету үстіндегі, күллі
әлемге әйгілі, әрі сыйлы өз елінің патриоттары болады " деп көрсетілгендей,
ертеңгі келер күннің бүгінгіден гөрі нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат
қоғамын алға апаратын қүдіретті күш — білімге тән. Жас мемлекетіміздің
болашағы — бүгінгі мектеп оқушылары. Оларға бірдей талап қойып, олардың
табиғи қабілеттерін, нақты мүмкіндіктерін анықтап, соған негіздеп оқыту —
бүгінгі күннің өзекті мөселесі.
Сондықтан да оқушылардың ой-өрісін, ұлттық мәдениетін, ұлттық рух пен
сана-сезімін дамытып, алғыр тұлғаны қалыптастыруда тәрбие жүйесіндегі
инновациялық іс-әрекеттердің ендірілуі үлкен жетістіктерге жетелейді.
Жас ұрпақ біздің өміріміздің тікелей жалғастырушы өкілі ғана емес,
еліміздің тірегі, мызғымас болашағы. Бүгін мектеп табалдырығын аттаған жас
өркеннің ертең қандай адам болып шығатыны ата-аналар мен ұстаздар қауымының
арасында мәңгілік таусылмас тақырып болып қалып отыргандығы да сондықтан.
Бұл білім мен тәрбиенің егіз ұғым екенін көрсетеді. Сол себепті де білім
беру жүйесінде жалпы азаматтық және ұлттық негізде жеке тұлғаны дамыту және
қалыптастыру үшін қажетті жағдайлар жасалуда.
Білім беру жүйесі өз қызметінің барысында айтарлықтай жетістіктерге
қол жеткізді. Аз ғана уақыт аралығында елдегі сауатсыздық жойылып, жалпы
білім беретін және кәсіптік оқу орындары құрылып, жалпыға бірдей оқу ісі
жүргізілді. XX ғасырдың 60-жылдарындағы ЮНЕСКО-ның білім саласындағы сандық
және сапалық көрсеткіштері бойынша КСРО дүние жүзінде екінші орынды
иеленді. ЮНЕСКО бақылаушылары ақысыз орта және жоғары білім беруді жоғары
бағалады.Олардың көзқарастары бойынша Кеңес Одағының тәжірибесін сақтап
қалу тиімді, ол ұлттық негіздегі білім беру жүйесі, осы тәжірибеге сүйенуі
керек. Бірақ, айта кететін бір жәйт, кеңестік білім беру саласында. оның
дамуына кедергі келтірген кемшіліктер де болды. Әсіресе, Білім беру
жүйесінің шектен тыс идеологияландырылуы, өмірден және әлемдік тәжірибеден
алшақ болуы, тарихи-мәдени, этнопедагогикалық құндылықтарды ескермеу, оқу
орындары мен білім мазмұнының қатаң әрі біркелкі болуы т.б
Қабылданған нормативтік курсаттар еліміздің негізгі заңының
ережелеріне сүйенеді. Қазақстан Республикасының Конституциясы (Ата заңы)
бойынша, (30 бап): -азаматтарға мемлекеттік оқу орындарында ақысыз орта
білім алуға кепілдік береді, орта білім міндетті: -мемлекет жалпыға
міндетті білім стандарттарын белгідейді, кез-келген оқу орындарының қызметі
осы стандарттарға сәйкес болуы орта және бастауыш кәсіптік, сондай-ақ
конкурстық негізде (мемлекетті білім беру заңына сөйкес) орта кәсіптік
ақысыз білім алуға кепілдік береді, егер азамат осы деңгейлердің
әрқайсысын бірінші рет білім алса. Білім бағдарламалары үздіксіз және
сабақтастық қағидалар негізінде білім берудің төрт деңгейін: мектепке
дейінгі тәрбие мен оқыту 1-6 (7) жас аралығында мектепке дейінгі оқыту
орындарында немесе отбасында жүзеге асады. Мектепке дейінгі ұйымдарда,
мектепте немесе отбасында 5-6 жасар балалар міндетті түрде мектепке
дайындау жүргізілуі тиіс. Орта білім-жалпы орта (бастауыш, негізгі, орта)
немесе кәсіптік (бастауыш, орта) білімді қамтиды.
Білім беруді ұйымдастыру жүйесі.

Қазақстан Республикасы, блім беру жүйесі Заң бойынша білім беру
ұйымдарының (меншігіне, типіне, түріне қарамастан), оқыту бағдарламалары
мен әр деңгейдегі мемлекеттік білім беру стандарттары, басқару орындары мен
оларға бағынышты ұйымдардың өзара байланысы негізінде құрылады. Білім
беру жүйесінің негізгі міндеті ретінде білім алу жеке тұлғаның дамуы ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау ережесі
Дуальды оқыту туралы шарт
Арнайы білім беру жүйесін регламенттейтін құжаттар
Бақылау комитетінің басшылығы, қызметін ұйымдастыру, миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері
Арнайы білім беру жүйесінің жалпы сипаттамасы
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесі
Инклюзивті білім беру саласындағы нормативтік құқықтық заңдарды аңықтау
Білім беру басқару органдарын және білім беру ұйымдарының жетекшілерін оқыту және тәрбиелеу сапасын жетілдіру
Норма мен патологиядағы психикалық даму заңдылықтары туралы тұжырымдама
Мүмкіндіктері шектелген балаларды оқытудың тұжырымдамалық негіздері
Пәндер