Нарықтық қатынаста салық жүйесі

МАЗМҰНЫ

КIРIСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1.ТАРАУ. САЛЫҚТАР, ОНЫҢ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК . ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6
1.1. Салық туралы ұғым ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
1.2. Салық, олардың әлеуметтік . экономиканың мәні ... ... ... 13

2.ТАРАУ. НАРЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТА САЛЫҚ ЖҮЙЕСІ ... ... ... ... ... ... .. 15
2.1. Қазақстан Республикасының салық туралы
заңның дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
15
2.2 Азаматтардың салықтардан жалтару себептері ... ... ... ... .. 28

3.ТАРАУ.САЛЫҚТЫҚ ЗАҢДЫЛЫҚТАРДЫ БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
31
3.1. Салықтық заңдылықтарды бұзғаны үшін
қылмыстық жауапкершілік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31
3.2. Салықтық заңдылықтарды бұзғаны үшін
әкімшілік жауапкершілік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
36
4.ТАРАУ. САЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ ОРГАНДАРЫ, КЕДЕН
ОРГАНДАРЫ. САЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ ОРГАНДАРЫНЫҢ
БАСҚА МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРМЕН ӨЗАРА
ІС.ҚИМЫЛЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

46
4.1. Салық қызметі органдарының міндеттері мен
құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
46
4.2. Кеден органдарының салықтар алу жөніндегі
өкілеттігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
50
ҚОРТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 53

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56
КІРІСПЕ

Мемлекеттік бюджет түсімдерінің ең басты көзі - салықтар. Өнеркәсібі дамыған елдердің бюджетіндегі салықтардың үлесі 90 пайызды құрайды. Салықтың негізгі түрлеріне табыс салығы, одан басқа қоғамның құқықты мүшелерінің табыстарына, корпорация пайдаларына салынатын салықтар жатады. Өндірістік бірлестіктер, кәсіпорындар, капитал иелері өздері жариялаған мәлімдемелері бойынша салық төлейді.
Салық мәлімдемесі салық төлеушілердің өз табыстарының мөлшері туралы хабары, ал жалдамалы еңбек адамдарынан салық жалақы төлегенде ұсталады.
Табыс салығын алу белгілі бір төменгі деңгейден басталады. Номиналдық табыстың ұлғаюына сәйкес табыс салығын өсірудің базасы жасалады, салық төлеушілердің саны артады, мемлекеттің шоғырландырылған жалпы қаржы-қаражаттары көбейеді. Салық салудың нормасы - салық ставкасы объектінің бір өлшеміне салынған мөлшері. Салық ставкаларының көптеген түрлері бар. Егер табыстың көлеміне байланыссыз салық төлеудің бірыңғай пайызды тағайындалса, олар пропорциялы ставкалар болады. Егер ставкалар табыстың өсуімен көбейсе, онда прогрессивті, үдемелі ставкалар болғаны. Салық салудың тәжірибесінде бір объектіге (мысалы, көлікке) оның құнына қарамастан салынатын қатаң ставкалар кездеседі.
Салық салу жүйесінің басты буыны - бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде пайда болған корпорациядан алынатын салық. Салық акционерлік қоғамның таза пайдасынан алынады, яғни жалпы пайдадан басқаларды шегергеннен кейін, мысалы, жедел амортизация, табиғи кендердің азаюы, қайырымдылық қоры төлемдері және тағы басқа шығындар. Көптеген елдерде корпорация пайдаларына салық, салу ставка пропорциялары арқылы жүреді.
Салық салу тарихында жоғары пайдаға салық салу деген де бар. Ол пайданың белгілі мөлшерден артық болуына байланысты салынады. Мұндай шара әдетте төтенше жағдайларда, соғыс, экономикалық күйзеліс кездерінде қолданылады. Табыс салығының қатарына мүлік салығы капиталды пайдаланумен байланысты атқарылған істер салығы да жатады. Бірінші жағдайда салық мүліктің құнына қарай (жер, құрылыс) әрбір адамнан және заңды тұлғалардан алынады.
Капитал иесінен алынатын салық корпорациялардың бағалы қағаздарды сату, сатып алуынан түскен табыстардан алынады.
Тікелей табыс салықтарымен қатар жанама салықтар да маңызды рөл атқарады. Олар тауарлар немесе қызмет көрсету бағаларына қосылады. Бұл салықты тауарды тұтынушылар (сатып алушылар) төлейді. Қаржы ресурстарын бюджетке шоғырландырудың басты құралы тікелей салықтар, алайда жанама салықтардың да рөлі кеміген жоқ.
Жанама салықтар бугінде үш түрге бөлінеді: акциздер, фискалды, монопольді салықтар және кеден салығы. Бұлардың ішіндегі ең бастысы - акциздер. Олар тауар бағаларына немесе қызмет көрсету тарифтеріне қосылады. Әрбір елдің ерекшеліктеріне қарай акциздер халық тұтынатын тауарларға, транспорт, байланыс, тұрмыстық қызмет көрсету турлеріне салынады. Қазіргі кезде акциздің бір түрі - қосымша құнға салынады.
Фискалды (монопольді) салық - мемлекеттің монопольді өндіретін тауарларына салынатын жанама салық. Нақты елдердің ерекшеліктеріне қарай бұлардың қатарында темекі бұйымдары, алкогольдік ішімдіктер, сусындар, тұз және тағы басқа заттар болуы мүмкін. Фискалды (монопольді) салықтың түсімдері әдетте мемлекеттік бюджетке, біраз бөлігі, жергілікті үкіметтің бюджетіне түседі.
Жанама салықтың қатарында кеден, баж алымдары жатады. Олар тауарларды мемлекеттік шекарадан әрі - бері алып өткенде төленетін салықтар. Қазіргі кезеңде, әсіресе шет елдер тауарларынан алынатын кеден салығының маңызы зор. Кеден салығының механизмі арқылы мемлекет белгілі тауарлардың шеттен әкелінуін тежеп, өзінің ішкі рыногын шетелдік бәсекеден қорғайды. Қазіргі мемлекеттердің финанс жүйесінде маңызды рөлді орталық үкіметтің салықтарымен қатар, жергілікті жерлердің салықтары да атқарады. Олардың ішіндегі ең бастылары: меншік салықтары, әр түрлі жанама салықтар (темекі, ішімдікке, жанармайға және т. б.).
Жергілікті әкімшіліктің қажеттіктерін өтеуге өз салықтары жетіспегендіктен көптеген елдерде орталық үкіметтің жергілікті органдарға субвенция (көмек) беруі үшін белгілі сомалар бөлінеді. Жалпы, өзінің табиғаты жағынан субвенция дегеніміз - орталық үкіметке түсетін салықтың бір бөлігі, ол жергілікті бюджетке бөлініп беріледі.
Бұл дипломдық жұмыстың өзегі болып салықтық заңдылықтарды бұзғаны үшін қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылық алынып отыр.
Қазақстан өз алдына егемендік алған соңғы 13 жылда осы салық жүйесі бойынша бірнеше деген үлкен заңдар қабылданды. Атап айтқанда 12 маусым 2001 жылғы “Салық және бюджетке төленетін басқада да міндетті төлемдер туралы” Қазақстан Республикасының кодексі қабылданды. 16 шілде 1997 жылы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі қабылданып онда салық заңдылықтарын бұзғаны үшін арнайы баптар, 30 қантар 2001 жылы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі қабылданып ондада салық заңдылықтарын бұзғаны үшін арнайы баптар кіргізілді.
ПАЙДАЛЫНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасының Конституция – 2003 ж. Алматы.
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер тұралы Қазақстан Республикасының кодекс. (2004 ж. 1 қантардағы жағдай бойынша). – БИКО баспа үйі, 2004 ж.
3. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі. (2001 ж., 30 қантар). – Алматы: Юрист.
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі.- 2003 ж., Алматы: Юрист.
8. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. .- 2003 ж., Алматы.
9. Бухгалтер бюлетені. – Алматы: БИКО баспасы 2003 ж. №1-3.
10. Бюлетень бухгалтера. - Алматы: БИКО, 2003 г,. №1-3.
11. Алауханов Е. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім. – Алматы: Жеті Жарғы, 2001 ж.
9. Салықтық құқық бұзушылықпен жауапкершілігі - Заң - 2002 №2 - 37 бет.
10. Байдүйсенов А. Д. - Қазақстан салық жүйесіндегі кейбір мәселелер Қаржы - Қаражат, 2001 №4 -32 бет.
11. Балғабеков Н. Салық төлемдері - Шымкент келбеті 2001, 26 қаңтар.
12. Салық мәдениеті - қоғам дамуының айқындаушы тетігі - Егемен Қазақстан, 2001, 7 шілде.
13. Қазақстан Республикасының заңы - Заң газеті, 2001, 7 ақпан.
14. Қалманбетова Г. Салық жеңілдіктер артықшылықтары мен кемшіліктері - Егемен Қазақстан 2001 27 наурыз.
15. Қанатов С. Салық жүйесінің жаңа нормалары –Заң 2001 №12 - 20бет.
16. Қосылған құн салығын қайтару тәртібі - Бухгалтер бюллетені - 2001 №14 -15 - 28 бет.
17. Салық салу саласындағы құқық бұзушылық үшін әкімшілік жауапкершілігі - Бухгалтер бюллетені, 2001 – 14 бет.
18. Дорашова Г. Тауарларды өтеусіз табыстау - Бухгалтер бюллетені - 2000 №50 - 9 бет.
19. Қайыржанов Е. Айқынбаев. Салық төлеуден жалтарушылық пен күрес проблемалары. Заң №10 – 2000.
20. Мютючина Г.Д. Жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы бойынша жеңілдіктер - Бухгалтер бюллетені, 2000 №47 - 7 бет.
21. Дулатов Ы. Мемлекеттің салық саясаты және оның кейбір мәселелері - Заң газеті, 1999, 3 қараша 5 бет.
22. Салықтық материалдық фактуралардың қолданылу тәртібі - Бухгалтер. 1994 №8 - 9 - 57 бет.
    
    |Мазмұны                                 |    ... ...             |3   ... ... оның ... жӘне Әлеуметтік – экономикалық мӘні   |    ...       |6   ... ... ... ұғым                         |6   ...     |    ... ... ... ... - экономиканың мәні ............     |13   |
|2-ТАРАУ. Нарықтық қатынаста ... ... ... |15 ... ... Республикасының салық туралы | ... ... |15 ... ... | ... ... ... жалтару себептері.................. |28 ... ... ... ҮШІН ... | ... |31 ... ... ... ... үшін | ... жауапкершілік |31 ... | ... ... ... ... үшін | ... ... |36 ... | ... ... ... ... ... | ... САЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ ОРГАНДАРЫНЫҢ | ... ... ... ... | ... |46 ... ... | ... ... ... ... ... мен | ... |46 ... ... | ... ... органдарының салықтар алу жөніндегі | ... |50 ... ... | ... ……………..………………………………………................... |53 ... ... ... |56 ... ... ... ең ... көзі - салықтар. Өнеркәсібі
дамыған елдердің бюджетіндегі салықтардың үлесі 90 ... ... ... ... ... салығы, одан басқа қоғамның құқықты
мүшелерінің табыстарына, корпорация пайдаларына салынатын салықтар жатады.
Өндірістік ... ... ... ... ... жариялаған
мәлімдемелері бойынша салық төлейді.
Салық мәлімдемесі салық төлеушілердің өз табыстарының мөлшері туралы
хабары, ал жалдамалы еңбек ... ... ... ... ... ... алу белгілі бір төменгі деңгейден басталады. Номиналдық
табыстың ұлғаюына сәйкес табыс ... ... ... ... ... саны артады, мемлекеттің шоғырландырылған жалпы қаржы-
қаражаттары көбейеді. Салық салудың ... - ... ... ... бір
өлшеміне салынған мөлшері. Салық ставкаларының көптеген түрлері бар. ... ... ... салық төлеудің бірыңғай пайызды тағайындалса,
олар пропорциялы ставкалар болады. Егер ставкалар ... ... ... ... үдемелі ставкалар болғаны. Салық салудың тәжірибесінде
бір объектіге (мысалы, көлікке) оның құнына ... ... ... кездеседі.
Салық салу жүйесінің басты буыны - бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде
пайда болған корпорациядан ... ... ... акционерлік қоғамның таза
пайдасынан алынады, яғни ... ... ... шегергеннен кейін,
мысалы, жедел амортизация, табиғи ... ... ... ... және тағы басқа шығындар. ... ... ... салық, салу ставка пропорциялары арқылы жүреді.
Салық салу тарихында жоғары пайдаға салық салу ... де бар. ... ... ... ... болуына байланысты салынады. Мұндай шара
әдетте төтенше жағдайларда, соғыс, ... ... ... ... ... қатарына мүлік салығы капиталды пайдаланумен
байланысты атқарылған ... ... да ... ... ... салық
мүліктің құнына қарай (жер, құрылыс) әрбір ... және ... ... иесінен алынатын салық корпорациялардың бағалы қағаздарды сату,
сатып алуынан түскен ... ... ... ... ... ... ... да маңызды рөл
атқарады. Олар тауарлар немесе ... ... ... ... ... ... ... (сатып алушылар) төлейді. Қаржы ресурстарын
бюджетке шоғырландырудың ... ... ... ... ... ... да рөлі ... жоқ.
Жанама салықтар бугінде үш ... ... ... ... ... және ... ... Бұлардың ішіндегі ең бастысы -
акциздер. Олар ... ... ... ... ... ... ... елдің ерекшеліктеріне қарай акциздер ... ... ... ... тұрмыстық қызмет көрсету ... ... ... ... бір түрі - ... құнға салынады.
Фискалды (монопольді) салық - мемлекеттің монопольді ... ... ... салық. Нақты елдердің ерекшеліктеріне қарай
бұлардың қатарында темекі бұйымдары, алкогольдік ... ... ... тағы ... заттар болуы мүмкін. Фискалды (монопольді) ... ... ... ... ... бөлігі, жергілікті үкіметтің
бюджетіне түседі.
Жанама салықтың қатарында кеден, баж алымдары жатады. Олар тауарларды
мемлекеттік ... әрі - бері алып ... ... ... ... ... шет ... тауарларынан алынатын кеден салығының маңызы
зор. Кеден салығының механизмі арқылы ... ... ... ... тежеп, өзінің ішкі рыногын шетелдік бәсекеден қорғайды. ... ... ... ... ... орталық үкіметтің
салықтарымен қатар, жергілікті жерлердің салықтары да атқарады. ... ең ... ... салықтары, әр түрлі жанама салықтар (темекі,
ішімдікке, жанармайға және т. б.).
Жергілікті ... ... ... өз салықтары
жетіспегендіктен көптеген елдерде орталық үкіметтің жергілікті органдарға
субвенция (көмек) ... үшін ... ... бөлінеді. Жалпы, өзінің
табиғаты жағынан субвенция дегеніміз - ... ... ... ... ... ол ... ... бөлініп беріледі.
Бұл дипломдық жұмыстың өзегі болып салықтық ... ... ... және ... ... бұзушылық алынып отыр.
Қазақстан өз алдына егемендік алған соңғы 13 жылда осы салық жүйесі
бойынша бірнеше ... ... ... ... Атап айтқанда 12 маусым 2001
жылғы “Салық және ... ... ... да ... төлемдер туралы”
Қазақстан Республикасының кодексі қабылданды. 16 шілде 1997 жылы Қазақстан
Республикасының қылмыстық ... ... онда ... ... үшін ... баптар, 30 қантар 2001 жылы Қазақстан Республикасының
әкімшілік құқық бұзушылық туралы ... ... ... салық
заңдылықтарын бұзғаны үшін арнайы баптар кіргізілді.
1-ТАРАУ. Салықтар, оның ... жӘне ...... ... ... ... ... дегеніміз - мемлекеттік бюджетке заңды және жеке тұлғалардан
белгілі бір мөлшерде түсетін міндетті ... - ... ... ... жеке тұлғалардың,
мемлекет пен екі арадағы мемлекеттік бюджет арқылы жүзеге асырылатын, қаржы
қатынастарын ... ... ... ... ... мынада: салықтар шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халық табысының
қалыптасуындағы ... ... бір ... ... ... ... субъектілер мен халық табысының белгілі бір мөлшерін
мемлекет ... ... ... ... қатынастарын көрсетеді.
Салықтар мемлекеттің құрылуымен бірге пайда болады және мемлекеттік
өмір сүріп, дамуының негізі болып табылады. ... ... ... ... да болса оның салық жүйесінің қайта құрылуымен, жаңаруымен
бірге қалыптасады.
Әрбір мемлекетке өзінің ішкі және ... ... ... үшін ... мөлшерде қаржы көздері қажет. Салықтар - мемлекеттің тұрақты қаржы
көзі.
Мемлекет салықтарды экономиканы дамыту, ... ... ... ... ... ... ... толық түсіну үшін, олардың ... ... ... Ал ... ... ... ... атқаратын
қызметіне тікелей қатысты.
Мемлекетте салынатын салықтар түрлерінің оларды құрудың салық жүйелері
мейлінше ... үлгі ... ... ... береді, өйткені салықтардың
саны, оларды төлеушілер, салық салудың тәсілдері, салық ... ... ... әр ... ... ... жіктеп - саралауға
болады:
1) салық салу объектісіне және төлеуші мен ... ... ... ... қарай;
3) салық алатын органға қарай;
4) объектінің экономикалық ... ... ... салу ... ... дәрежесіне қарай.
Бірінші белгісі бойынша салықтар тіке және жанама болып бөлінеді.
Табысқа ... ... ... ... салықтар (пайдаға салынатын
салық, жер салығы, мүлікке салынатын салық, табыс ... тіке ... ... ... - ... бағасы арқылы, оған көрсетілетін
қызметтер арқылы (қосылған құнға салынатын салық, акциздер, баж салықтар)
алынады. Салық сомаларын тауарлар мен ... ... соң ... ... ... ... жалпы және арнайы болып бөлінеді.
Жалпы салықтар мемлекет қорына түсіп, пайдаланылуы барысында негізденеді.
Арнайы салықтар ... ... ... (мысалы: көлік құралдарына
салынатын ... ... ... құралдарын сатып алуға салынатын ... ... ... пайдаланатын органға қарай мемлекеттік және жергілікті
салықтар болып ажыратылады.
Объектінің ... ... ... ... ... салықтар
және тұтынуға салынатын салықтар болып бөлінеді; алғашқылары - ... ... ... ... ... ... мен ... тұтыну
кезінде төленетін шығындарға салынатын салықтар.
Салық салу объектісін бағалау дәрежесіне қарай ... ... және ... ... ... ... - мүліктерді сыртқы белгісіне қарай, нақтылы
табыстың түсуі ... (жер ... ... ... қағаздарға
салынатын салық) салынады. Жеке салықтар жеке адамдар мен заңды тұлғалардың
қаражат жағдайына байланысты (пайдаға салынатын ... ... ... ... ... тарту, ауысқан мүліктерге салынатын салық) салынады. Салық
салу обьектілерінің есепке алу және бағалату тәсілдеріне қарай, ... ... ... алу ... 3 ... ... ... салық алынатын объектілердің тізім негізінде, олардың
табыс нормаларын көрсете ... ... және салу (жер ... мүлік
салығы) нақтылы табысты есептемей іске асырылады.
Жарияланымында төлеуші табыстың мөлшерін, ... ... ... сомасын көрсетеді.
Үшінші әдіс бойынша, салық төлеуші жұмыс істейтін заңды тұлғалардың
бухгалтериясында есептелініп, сол ... ... ... ... ... - ... адамдар мен баж
салықтарының үш тобын, салық қатынастар реттеп отыратын құқықтық нормалар
мен оның ... ... ... (Бас ... инспекциясы мен оның
жергілікті ... ... ... ... ... ... ... оларды алу шарты мен
тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарына белгіленеді.
Оларға мыналар жатады:
- қосылған құнға салынатын салық;
- пайдаға ... ... ... ... ... жасалатын операцияларға салынатын салық;
- кеден тарифі мен баж салығы;
- ... ... ... ... ... ... салық;
- автотасымалдау құралдарын алуға салынатын салық;
- республикаға автомобиль ... ... үшін ... ... ... ... ... салық;
- азаматтардан, шет елдік азаматтардан және азаматтығы жоқ адамдардан
алынатын ... ... ... ... ... ... ... салық.
Екінші топқа Қазақстанның заң актілерімен күшіне енгізілген, нақты
ставкалары жергілікті өкілетті шешімдерімен ... ... ... ... ... мен ... ... Оларға мыналар жатады:
- жер салығы;
- жеке адамдардың мүлкіне салынатын салық;
- орман ... су үшін ... ... ... салық;
- кәсіпкерлік қызметті тіркегені үшін алынатын алым;
- кәсіпкерлік қызметтің субъектісі ретінде тіркелмеген ... ... ... ... мен жеке ... тіркеу алымы;
- мұрагерлік және сыйға тарту тәртібімен ауысқан мүлікке алынатын
салық;
Үшінші топ, Жоғарғы құқық ... ... ... ... ... органдар белгілейтін жергілікті салықтар мен алымдар. Бұл топқа 19
төлем енеді, олардың мына ... ... ... ... ... ... ... объектілер құрылысына
салынатын салық;
- автомобиль көлігі, есептеу техникасын және жеке компьютерлерді қайта
сатуға ... ... ... Бас ... ... мен ... ... қалалық
салық инспекцияларынан құралатын мемлекеттік халық қызметін қамтиды. ... және ... ... ... ... ... ... және
бағалар мен тарифтер тәртібінің қатаң сақталып, орындалуын жүзеге асырып
отырады.
Нарықтық қатынастарының қалыптасуы ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Белгілі ғалымдар (Я. Корнаи және басқалар)
ұсынған дүниежүзілік тәжірибеде сынақтан ... ... бар, ... ... ... ... ... белгілеу барысында қарапайым нысандарды
қолданған жөн. ... ... бір ... ... ... ... төлеуден жалтаруға тырысады.
2. Салық жүйесі мүмкіндігінше бейтарап болуы тиіс. ... ... ... ... ынталандыруға да, жазалауға да жол бермеуі тиіс. ... ... ... бөлігінде табыстарды қысқартудың орнына, ... ... ... қарастырылуы тиіс. Бұл ашық істеледі. Салық
ставкасы түріне қарамастан бірынғай ... ... ... ... ... ... ... топтарды салықтан орынсыз босатуға жол
бермеуі тиіс. Әлеуметтік саясат, денсаулық ... ... ... ... бұл ... салық ставкаларын өзгерту жолымен
алуға болмайды. Саяси бірлік жекелеген топтардың қысымына берілмеуі тиіс.
Бұл қағида ... ... ... да маңызды қағида. Шынайы
бағаларсыз нарық болмайды. Орынсыз салық жеңілдіктері бағада көрініс тауып,
әрбір ... ... ... бере ... ... ... орнына тікелей пропорционалды салықтарды
басымдырақ пайдалану. Тіке тұтыну ... ... ... ... салық
турінде жұмысшылар мен қызметшілердің жалақыларының бірыңғай тіке салығын
пайдаға салынатын салықты пайдаланған жөнінде ... ... ... ... меншік нысанына қатыссыз, бірыңғай болуы тиіс.
4. Салық жүйесі экономика ... ... ... ... ... ... ... Көп жұмыс истегендерге прогрессивті салықты
салуға ... ... ... және ... салымға
салықтардың
ықпалы қандай болатынын ... ... Егер ... ... ... ... реті жоқ.
Салықтың мынадай негізгі қызметтері (функцииялары) бар:
- ретеушілік;
- фискалдық;
- қайта бөлу;
Жоғарыда ... ... ... ... ... ... ... да атауға болады.
Реттеушілік қызметі - салықтың ең негізгі қызметі. Осы ... ... ел ... өз ... тигізеді, яғни салықтық реттеу жүзеге
асырылады. ... ... ең ... мақсаты - өндірістің дамуына ықпал
ету. Салық ... ... ... ... ... ... салу
әдістері салықтық реттеудің тетіктері болып саналады.
Жоғарыда көрсетілген салықтық реттеудің тетіктері тек қана ... ... қана ... Сонымен қатар ақша және баға саясаты, шетелдік
инвесторларды ынталандыру, және кіші кәсіпкерлікті дамыту жұмыстарын жүзеге
асырады. Әрине, ... ... ... ... ... атқару үшін,
олардың басқа да экономикалық ... ... ... ... ... реттеуде салық ставкалары мен ... ... ... ... ... ... ... шектен тыс жоғары қойылған
ставкалар кәсіпкерлердің ынтасын төмендетіп, ... ... ал ... тыс ... қойылған ставкалар салық төлеушілердің
жауапкершілігін азайтып, өндірістің төмендеуіне және мемлекеттік бюджет
кірісінің ... ... ... Осы сияқты салық жеңілдіктерінің де
тиімсіз жағы және бар. ... ... ... ... ставкалары жөнінде
мынаны байқауға болады:
А) егер төленетін салық мөлшері салық төлеуші табысының 50 пайызынан
асып ... онда ол ... ... ... ... егер ... ... салық төлеуші табысының 45-50 пайызы аралығында
болса, онда жай, ұдайы өндіріске әкеледі;
Б) егер салық ... ... ... ... 35-40 ... ... ... онда ұлғаймалы ұдайы өндіріске әкеледі.
Салықтардың екінші қызметі - фискалдық немесе бюджеттік ... ... ... ... ... ... ... бөлімі құрылып,
салықтардың қоғамдық міндеті артады. Себебі, салықтар мемлекеттік бюджеттің
кірісін топтастыра отырып, әлеуметтік, ... тағы ... ... іске ... ... ... белу ... арқылы түрлі субъектілер табысының бір бөлшегі
мемлекет пайдасына өтеді. Бұл қызметтің іс-әрекетінің ... ішкі ... ... ... үлес ... арқылы анықтайды. Соңғы жылдардағы
мәліметтер бойынша Қазақстан Республикасының ішкі өніміндегі ... ... 40 ... ... ... ... Бұл экономикасы дамыған басқа
елдерден әлде қайда жоғары. Еліміздегі мемлекет мүддесі үшін ... ... бір ... ... мына ... көрсетілген салықтардың қызметін (функциясын)
пайдалана отырып еліміздің ... ... ... ... механизмінің
қызмет ету жолдарын белгілейді, жалпы экономикалық саясатты негізге ала
отырып, салық саясатын анықтайды.
1.2. ... ... ... - ... ... - ... бір ... және мерзімді алынатын заң бойынша
қарастырылған міндетті төлемдер. Салықтардың экономикалық мәні ... ... ... ... ... ... табыстың бір бөлігін алу
жөніндегі өндірістік қатынастардың бір ... Оны ... ... мен ... ... үшін ... ... бірге пайда болады және оның өмір сүруінің негізі
болып табылады. Мемлекетті ұстау үшін оның азаматтарының ... ... ... ... ... төлейтін жарналары қажет ... даму ... ... ... мен әдістері мемлекеттің
сұранымдары мен қажеттеріне қарай бейімделіп, өзгерістерге ұшырап отырады.
Олардың қызмет ауқымы кеңейіп, әлеуметтік - ... ... ... ... ... ... - ақша ... неғұрлым дамыған жүйелерде
салықтар да жақсы дамып, оларға ... әсер ... ... ... ... ... кезінде Адам
Смит ұсынған еді. Олар мыналар:
А) салық әрбір төлеушінің табысына ... ... ... ... ... мен төленетін мерзімі ... ала әрі ... ... ... алынатын салықтың шығындары мейлінше аз болуға тиіс.
Бұл қағдаларды қолданылу салық салудағы сорақылықтарды ... ... ... Сондықтан А. Смит: «төлеушілер үшін салықтар - құлдықтың
емес, бостандықтың ... - деп ... ... салық түсімдеріне тән ерекшелік - олар сан ... ... ... ... ... ... басқа
өкімет органдары белгілейтін сан алуан мақсатқа арналған жарналардан,
аударымдардан, ... ... ... ... ... ... қатаң нысаналы аударымдар, ... ... ... ... мен ... ... мәні олардың функцияларынан көрінеді.
Салықтын, мемлекеттік бюджетке түсуін қамтамасыз ететін фискалдық
функциясы ... оның ... ... ... ... ... - ақша
қатынастары, өндіріс дамыған сайын бұл функция мемлекетке қаражаттың көп
түсуін қамтамасыз етеді.
Салықтардың ... белу ... ... ... ... табысының бір бөлігін мемлекеттің пайдасын қайта ... Бұл ... ... ... пайдасын қайта бөлуден көрінеді. ... ... ... ұлттық табыстағы салықтар үлесімен анықталады; ол
ұлттық табыстың мемлекеттену ... ... ... - ... ... ... экономикалық
қызметі қеңейгенде басталады. Олар қабылданған бағдарламаларға ... ... ... ... ... ... ... Сонымен салық формалары
таңдалып, оның ставкаларының ... ... ... ... ... ... ұдайы өндірістің құрылымы мен пропорцияларына,
қорлану мен тұтынудың көлеміне әсер ... ... ... - ... ... де қолдану тиімді. Салық ... ... ... ... ... ... ... және
қажетті нәтиже шығуын қамтамасыз ... ... ... ... мен әдістері Мемлекеттік қаржылық ... ... ... ... ... - ... ... іс-шаралар жүйесін
әзірленген экономикалық саясатқа сәйкес қоғам дамуының нақты кезеңіндегі
әлеуметтік-экономикалық және басқа мақсаттар мен міндеттеріне қарай
жүргізеді.
2 -ТАРАУ. ... ... ... ... Қазақстан Республикасының салық туралы заңның дамуы
Салық мемлекеттік бюджет кірісінің негзгі көзі ретінде мемлекеттің
әлеуметтік-бағдарламасын орындауда ... зор. ... ... ... ... ... ... алудың тәсілі ретінде салық төлеушілердің қаржылық
күйіне шешуші әсер жасайды. Сондықтан да бұл мақала ... ... ... ... ... ... көкжиектеріне арналған.
Салық заңын реформалау кезінде біз басты ... ... ... ... ... төлеушілермен әділ қарым-қатынастарды ендіруді
алдық, сөйтіп ... ... ... ... жеткілікті
сомадағы қаржы ресурстарын бағыттауға қажетті мүмкіндікке ие болды. Сондай-
ақ ... ... ... ету ... ... ... еш
негізделмеген жеңілдіктер қайта қарастырылды. Қабылданған Салық ... ... ... ... бойынша есептеулердің ақтайтынын
көрсетті. Біз болжаған ... ... ... кодексіне ескерілген
қосымша шығындармен жабылады.
Республикада жаңа салық заңын дайындау жөнінде жұмыс басталды. ... ... ... заң күші бар ... және ... ... ... төлемдер туралы”
“Салық және бюджетке басқа да міндетті төлемдер туралы” Жарлығымен аяқ
талды. Осы жаңа ... ... 2001 ... 12 ... ... ... Ол ... нақты өмір мен туындай ... ... ... ... салық заңын түбегейлі түрде реформаларды.
Жаңа салық заңының негізгі мақсаты ... ... ... ... ... ету болатын. Бұл жағдайға сан алуан
мақсаттық қорларға қаржыларды таратуды қысқарту, сондай-ақ өз ... ... ... ... қол ... қазіргі кезде өнімнің (жұмыстың, қызмет көрсетудің) өзіндік
құнының 5 пайыз мөлшерін құрайтын Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... 1 пайызын
құрайтын кәсіпкерлік пен бәсекелесиікті дамытуды қолдайтын ... ... ... ... ... 5-тен 20 ... ... қалалық жолаушы көлігін ұстауға арналған шығындар жойылды.
Жаңа салық заңы ... ... 45 ... ... 11 ... ... ... азайту жоғарыда көрсетілген ... ... ... ... ... ... жақындаған салық
салынатын кірісті анықтау тәртібін өзгерту арқылы қамтамасыз етіледі. ... ... ... ... ... олардың қызметіне
байланысты шығындарының жекелеген түрлерінің өзіндік ... ... ... ... заңына сәйкес салық салынатын кіріс жылдық ... осы ... ... ... ... ... алып ... табылады, сөйтіп шынайы салық базасы анықталады.
Салық салу ... ... ... ... ... және
мемлекеттегі салықтық құқық қарым-қатынастарын реттейтін біртұтас ... ... ... төлеушілердің мемлекет бюджетіне қанша және қашан
төлеуін білудің негізін ... ... ... норма салық төлеуші мен
салық заңын сақтауды және мемлекет ... ... ... қамтамасыз ететін ... ... ... жеңілдетуге мүмкіндік береді.
Ақыр аяғында жаңа салық заңы ... ... ... ... ... алу ... ... есеппен 20 тармаққа ... ... ... атап айтқан жөн. Сондай-ақ мұнда Салық
кодексін жасақтауға бұрынғы шақырылған депутаттар, ... ... ... Президенті жанындағы кәсіпкерлер кеңесінің өкілдері,
бірқатар ірі және шағын кәсіпорындардың басшылары мен бас ... ... атап ... ... ... кодексінің сан алуан ережелерін
дайындаумен бірге олар ... ... ... ... ... ... заңының ережелеріне егжей - тегжейлі тоқтамай-ақ олардың
кейбіріне, яғни ... ... ... қызметін
жасақтауға мүмкіндік беретіндеріне тоқталып өтейік.
Тауарлық - материалдық құндылықтардың толық бағаланған сомасын қаржылық-
шаруашылық қызметтің нәтижелеріне ... ... ... ... ... ... бағаланған соманы салық салынатын ... ... ... ... ... ... ... етіледі.
Жаңа заңда сонымен бірге кәсіпорынды негізгі қорды ... ... ... үдетілген нормалары қарастырылады.
Мұнда кәсіпорындарға өздерінің қарауы бойынша жаңа технологиялық ... жыл ... ... құңын толық алып тастауға мүмкіндік беретін
мүлдем жаңа норма енгізілген.
Импорттық тауарлардың ... ... ... ... ... оны
кедендік тіркеу кезінде дер кезінде төлеу мәселесі туындады. Бұл жағдай
бойынша өнеркәсіптік ... ... ... тауарлары бойынша мәселе
шешілді - оларға үш айға дейін мерзім ұзартылды.
Ал, қазіргі кезеңде кедендік тіркеу сәтінде автоматты ... ... ... ... жабдық пен дәрі-дәрмектерге қосымша құн салығын
төлемеуге мүмкіндік ... ... өз ... ... ... өз ... басты міндетіне барлық салық
төлеушілерге, Қазақстанның барлық тұрғындарына жаңа ... заңы мен ... ... ... жеткізуді жатқызады. Бұл бір күндік ... ... ... ... ресми парыздарынан аландауына мәжбүр етеді.
Ең алдымен біреуді оқытпас ... өзің оқу ... ... ... қажет.
Осыған байланысты Бас салық инспекциясының осы жұмыскерлерімен ... ... және ... ... ... ... ... кең көлемде түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Жер - жерден салалық
семинарлардан басқа Алматыда салық салу ... ... ... ... ... апталық семинар өткізілді. 3 мың маман
оқытылып шығарылды. Іс ... ... ... ... ... ... бойынша семинарлар жүргізілді, әрбір ... ... ... ... төлеушілермен семинарлар өткізілді, біздің мәлімет
бойынша семинарларға барлығы шамамен 300 мың ... ... ... ... ... ... 2,5 мың ... өткізіліп,
баспасөзде 1900 материал мен мақала жарияланған, ал радио мен теледидар
бойынша 1766 рет ... ... ... ... ... ... телефондар анықталынып, солар бойынша салық төлеушілерге
салық ... ... ... ... ... жүзінде Бас салық инспекциясының барлық басшылық құрамы радио және
теледидар арқылы сөйледі, оның үстіне хабарлар тікелей эфир ... ... орыс ... ... ... енгізілгеннен бастап бугінгі күнге дейін оған ілеспелі
нормативтік құжаттар ... ... қызу ... істелінуде, 10
нұсқаунама әзірленіп шығарылды.
Қазақстан Республикасының Үкіметі 17 қаулы қабылдады, атап айтқанда:
- Қазақстан Республикасының территориясында акциздік ... ... ... және ... ... ... ... сату
жөнінде;
- ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер көлік құралдарына салық
төлеуден босатылу үшін ... ауыл ... ... ... ... ... төлеуші - заңды тұлғаның салықтар және бюджетке басқа да
міндетті ... ... ... ... ... байланысты салық
қызметті органдары тәркілеген оның мүлкін сату үшін ... ашық ... ... мен ... ... ... ... туралы;
- Қазақсган Республикасының базарларында тауарларды ... ... ... ... туралы;
- импорттық акцизді тауарларға акциз мөлшерлемесі және ... ... ... кедендік бекетінен акциз салық
салынбайтын акциздік ... ... ... ... ... Республикасы Министрлер Кабинетінің 1995 жылғы 13
шілдедегі заңды тұлғаларды ... ... үшін ... ... ... ... ... 960 қаулысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу
туралы;
- Қазақстан ... ... ... тауарларға және ойын-
сауық бизнесіне акциз мөлшерлемесі туралы;
- Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1995 ... 14 ... ... өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.
Бұрындағы жылдың 21 ... ... ... ... Республикасы Президентінің заң күші бар ... ... заң ... мен Қазақстан Республикасы
Президентінің жарлықтарына өзгертулер мен толықтырулар ... ... заң ... қалыптасқан экономикалық ахуалды ескеретін жекелеген
ережелерді, ... ... ... ... мен ... ... жекелеген шешімдерін заңды түрде бекіту мақсатымен
қабылданды.
Республикалық бюджетінде зейнетақы, ... және ... да ... ... үшін жаңа ... ... ... салық заңына
мөлшері кезекті жылдың республикалық бюджетінде немесе ... ... ... ... ... ... ... есептеу үшін ең
төменгі жалақыны ауыстыру ... ... ... түзетулер енгізілді.
Көптеген банктердің ауыр қаржылық күйін ескере ... және ... қаз ... ... үшін ... ... заңында қарастырылған шектеулі
көлемдердің орнына Қазақстан Республикасының Қаржы ... ... ... Республикасы Ұлттық банкісі тағайындаған мөлшерде күдікті
және сенімсіз қарыздырға қарсы провизиялармен айырма есеп жасау ... ... ... ... ... кірісінен есеп айыру
бөлігі бойынша заң тағайындаған айырма есеп ... ... ... ... ... технологиялық жабдық құнын
үш жыл өткеннен кейін айырмалау тәртібі ... ... ... ... ... ... құру және кеңейту мақсатымен ... ... ... ... және ... атқаратын заңды тұлғалар кірістері
үшін 20 пайыз көлемінде ... ... ... ... табыс салығы бойынша мынадай жеңілдіктер енгізілді.
Ақмола қаласының инфрақұрылым дамытуға ... ... ... ... ... ... және жеке тұлғалар үшін
кіріс салығының 10 ... ... ... ... ... атты ... қорға, Ақмола қаласында тұрғын үй салуға жұмсалған қаржы сомасына кеп
құйылады және мақсатты міндетпен сол жылы ... ... ... 1996 ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының Үкіметі анықтаған ұйымдарды заңды ... ... ... ... мен ... төлемінен босату туралы толықтырулар енгізілді.
Бұл ұйымдарға сонымен бірге Ақмола қаласында құрылыспен байланысты қызмет
мерзімі бес ... ... ... ... ... мекемелер кіреді.
Күшіне енген салық заңы жеке тұлғаларды табыстарынан 1997 ... ... ... ... ... бойынша банктер төлейтін пайыздармен
салық төлеуден босату қарастырылған. Қазіргі заң ... ... ... ... ... ... ... Беларусь..
Жеке кәсіпкерлікке салық салуды жетілдіру ісіндегі маңызды ... - ... ... ... жеке ... ... тәртіп азаматтардың заңды тұлға құрмай-ақ сатып алған патенті
негізінде кәсіпкерлік қызметін ... ... ... Ал бұл
кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу жөнінде куәлігі және лицензиясы болып
табылады.
Салық қызметі органдарының ... ... ... ... ... беру тәртібі туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
1995 жылғы 16 тамыздағы қаулысымен ... ... ... ... ... ... тұрақты тұратын жері бойынша салық
инепекциясына патент беру және салықтық тіркеуге ... ... ... қою туралы өтініш беретіні көрсетілген. Салық инспекциясы келіп
түскен ... 10 күн ... ... ... ... бір салық жылына жарайды деп есептелінеді. Әгәрки лицензияларда
мерзім бір жылдан кем ... ... ... ... ... лайық
болса) патент осы лицезияның іс мерзіміне беріледі.
Патент бөтендік бола ... оны ... ... ... ... ... ... атқару құқысына патенттерді сатып алған
адамдар алған табыстары туралы декларация толтырмайды, ... ... ... ... көлемінің есебінен және оны бюджетке ... үшін ... ... облыс (Алматы қаласы) бойынша ... ... ... ... ... ... ... кіріс
сомасы мен өндірістік шығындар ... ... ... ... ... ... мәліметтермен жасақтайды.
Осыған ұқсас патент негізінде салық төлеу жөнінде жұмыс қазіргі ... ... ... ... ... және ... ... қолма-қол
ақшамен жұмыс істейтін немесе шектеулі ... бар ... ... ... ... ... ереженің шаруашылық субъектілеріне
әсерін зерттеу үшін оны бір аймақтың шеңберінде ... ... ... ... ... Мұндай іс-тәжірибе қабылданатын ереженің әлсіз
және оны сәйкестендіруге мүмкіндік береді.
Осы тәртіп ... ... ... үшін ... қызметтің мүдделі
субъектілері өздерінің ұсыныстары мен ... ... ... Салық
төлеішілер мен салық органдары болашақта бірлесе отырып жұмыс ... салу ... ... мен ... ... жол бермеуге,
өзара тиімді мәселелерін өтене түсінуіне мүмкіндік туар еді.
Салық салу мақсатында есептеу ... ... ... ... ... рет
заң щығарушы өнеркәсіп пен қызмет көрсетулердің аталған салаларында жұмыс
істейтін кәсіпорындарға салық салу ... ... ... ... және ... ... жүзеге асыру құқығын бекітіп берді. Сатқан
кезден бастап рұқсат етілген 60 және 90 күн салық салу ... ... ... береді. Нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналым
тізбесіне тоқыма, тігін, былғары аяқ киім ... ... ... жөніндегі айналым енгізілген.
Аталған салалардың нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымы салық
төлеушілерге сатып алынған материалдар, шикізат, ... ... ... құнға салынатын салықты өтеуге мүмкіндік береді, бұған сырқы ... ... ... ... үшін ... шарттарға
қатысушы елдерден солар бойынша қосылған құнға салынатын салық ескерілетін
бағалар бойынша өзара есеп айырысулар көзделетін жағдайлар кірмейді.
Жер ауыл ... ... ... ... құралы болып табылатын,
сондай-ақ өздері өндірген ауыл шаруашылық өнімін ұқсатушы ауыл шаруашылық
өндірісшілері ... ... ... ие ... ... ... ... бірыңғай жер салығын төлеуге құқығы бар.
Ауыл шаруашылық өнімін өндірудің ... ... жер ... ... ... ауыл ... ... өндіру үшін жерді пайдаланумен
байланысты, сондай-ақ өздері ... ауыл ... ... ... тұлғалар ҚР Қаржы министрлігімен келісе отырып, ҚР Мемлекеттік кіріс
министрлігі белгілейтін тәртіп бойынша ... ... ... төлей
алады.
Патенттің құнын есептеу кезінде бюджетке төленуге тиісті салық құны
ауыл шаруашылық өнімін өндірудің негізгі ... жер ... ... ... ауыл ... ... ... үшін жерді пайдаланумен байланысты
заңды тұлғалар үшін 80% кемітіледі.
Бірыңғай жер салығын ... ... ... ... қызмет көрсетулерді) сату жөніндегі айналым бойынша табыс
салығын және ... ... ... ... төлемейді. Өздері өндірмейтін
тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сату жөніндегі айналым ... жер ... ... ... қүн ... жалпыға белгіленген
тәртіппен төлейді (Заңның 6.6 және 55. 1-2-баптары), оның ... ... ... шегінде көлік салығын және мүлік салығын төлеушілер
болып ... ... ... ... ... ... ... тігін,
былғары аяқ киім, резинадан және пластмассадан жасалған бұйымдарды өндіру
немесе химия өнеркәсібі салаларындағы ... ... ... заңды
тұлғалардың осы тармақ күшіне ... ... ... ... ... салықтарын және айыппұл санкцияларын (жергілікті бюджеттерге толық
көлемде түсетін салықтар мен акциздерді қоспағанда) төлеу мерзімі, ... ... ... өсімақыны есептемей, жиынтық жылдық табыстың
көлемінде кемінде 51% құраған ... 2003 ... 1 ... ... Осы тармақтың ережелері акцизделетін тауарларды өндіретін және
(немесе) сататын және (немесе) импорттайтын заңды тұлғаларға ... ... ... ... ... ... "Күмәнді
міндеттемелер бойынша табыстар" және 16-тармақпен “Осы Заңның 138-1-бабына
сәйкес бағаларды түзетуден түсетін табыстар” қосымша негізілген. ... ... ... жаңа ... түрі ... табылады, ол осы
Заңның 5-бабының 45-тармағына сәйкес белгіленеді, бүл ... ... ... ... көрсетулер) бойынша туындаған және туындаған
кезден бастап екі жыл ... ... ... ... ... ашып ... салық заңдарының осы нормасы екі
жыл ішінде төленбеген кредиторлық борышты ... деп ... ... толықтыру мерзімдері бойынша қандай да бір ... ... ... ... ... ... ... енгізуді
шектейді. Бапты өзгерту 1999 жылғы 1 сәуірден бастап ... ... ... топтарының тізбесі “Коммуникация жабдықтары” деген 8-
топпен толықтырылған:
- коммутация мен ... ... ... ... ... ... өлшеу техникасы, амортизация шекті нормасы - 25%;
- жер серігі, ұялы байланыс, радиотелефон, пейджинг және ... ... ... ... ... -15%;
- байланыс желісі, коммутация мен беру ... ... ... нормасы -10%;
“Үйлер, ғимараттар, құрылыстар” деген 7-топ “... құрылысы ҚР Үкіметінің
кепілдігімен қамтамасыз етілген шетел валютасындағы заем ... ... ... ... ... сомасына қайта бағалау сомаларын
қоспағанда...” деген сөздерден толықтырылды.
23-1-“Табиғи ресурстарды геологиялық зерделеуге және өндіруге дайындық
жұмыстарына ... ... ... ... ... ... редакциясы:
“осы шығыстар пайдалы қазбаларды сату кезінде алынған ... ... ... ... жиынтық
жылдық табыстардан осы Заңның 13-бабына ... алып ... ... және осы ... ... сәйкес салық салудан босатылған
табыстарды ... ... ... және ... ... ... жасалған келісім-шарт шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет
бойынша жер қойнауын пайдаланушы ... ... ... ... азайту
арқылы түзетілуге тиіс” деп өзгертілді.
2-тармақ енгізілді: “Осы баптың 1-тармағында белгіленген ... ... ... ... ... ... пайдалану құқығын алуға
байланысты ... ... ... емес активтерге ... да, ... жер ... пайдаланушы бюджетте іс жүзінде
төлеген келісім-шарттық аумақтарда мемлекет жұмсаған тарихи шығындарды
өтеу ... да ... Бүл ... ... ... алынған табысқа жұмсалған шығыстар сомасына түзету енгізеді және,
демек, оны кемітеді, ол бұрын болған емес.
“Шығындарды көшіру” атты ... ... ... ... ... қызметтен пайда болған шығын осының алдындағы редакциядағыдай 5
жыл емес, қоса алғанда 3 жылға дейінгі мерзімге көшіріледі.
Заңға ... ... ... ... ... алу мен ... ... құнын қамтиды (балтың редакциясы
1999 жылдың 12 ... ... ... ... қосылған құнға есептелген салық есепке алынған салықтан кем
болмауға тиіс ... ... ... ғана ... ... мөлшеріне бақылау жасалуға тиіс. Сату ... ... есеп ... 80, 81 және ... ... ... де, ... қызмет бойынша да, сондай-ақ осы шығындарды
өзіндік ... ... ... ... ... ... түрлеріне
жатқыза отырып, жұмыстар (қызмет көрсетулер) бойынша да белгіленген ... 19 ... №519 ... ... Заңның соңғы
редакциясының нормаларына ... ... ... ... ... ... бар ... актілерді,
атап айтқанда, №37 Нұсқаулықтың 196-тармағын басшылыққа алған жөн, онда
шаруашылық жүргізуші ... ... ... ... ... алу ... (нақты қалыптасқан шығындардан) төмен
сатқан жағдайда, тауарлар (жұмыстар, көрсетілген қызметтер) сату жөнінде
есептелген ... ... мен ... ... ... салық сомасы арасында
пайда болған айырма бюджетке қайтарылуға тиіс және салық салынатын табысты
анықтаған кезде ... ... ... Бұл ... ... ... Заңға сәйкес болмағандықтан, алып тастау керек.
Будан басқа, Заңның 47-бабына сәйкес активтерді төмендетілген ... сату ... ... құны өнім ... бойынша бөлінбестен,
есепті кезең үшін тұтастай ... ... ... ... ... тауарлар жөніндегі
акциз сомасы қосылады", демек, бір ... ... ... ... ... ... 6-тармағынан салық салынатын айналымнан "табиғи
монополистерге арналған нормадан тыс шығындар" алып ... ... ... мынадай ереже болады: "Мүліктер бүлінген, жоғалған
кезде (ол бойынша ... ... ... ... есепке алу көзделмеген
мүлікті, сондай-ақ табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар салдарынан пайда
болған ... ... осы ... құны салық салынатын айналым
ретінде қаралады".
58-баптың 6-1-тармағынан өндірістік қызметке ... ... ... Тармақтың жаңа редакциясы: "Тауарларды экспорттық операциялар
бойынша сауда-делдалдық қызмет үшін сатып алу ... ... ... ... ... ... ... кезіндегі Заңның 66-
бабында белгіленген ставка ... ... ... ... ... ... ... салынатын импортқа енгізілген баждар
мен салықтар алып тасталды, бұл баптың қазіргі редакциясы: "Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... тауарлардың кеден құны,
сондай-ақ тауарларды импорттау кезінде ... ... ... ... ... импорт мөлшерінен енгізіледі". Қосылған құнға салынатын
салық төлеуден босатылған айналымдардан ... алып ... ... Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген ликер-
арақ өнімдеріне, ... ... ... ... ... акциз ставкаларын белгілеген кезде оның құрамында таза (100%)
спирттің болу мөлшеріне байланысты белгіленуі мүмкін деп қосымша ... ... ... ... ... мерзімі үш
күнен он күнге дейінгі мерзімге ұзартылды.
Атауынан көрініп тұрғанындай, V бөлім ... ... ... ... ... ... нөмірін бергені үшін алынатын
алым да акциялар эмиссиясын тіркеу ставкалары бойынша - 0,1% төленеді деп
толықтырылған.
Есепті ... ... ... ... ... ... ... ұсынылуға
тиіс жәзылу жүргізілетін бонус бойынша декларациялар енгізілген.
Заңның бұрынғы редакциясында әлеуметтік салықты ... ... ... ... ... ақы ... қоры бойынша
төлейтін, жаңа редакциясында: "... сондай-ақ Қазақстан Республикасында
тұрақты тұратын шетел ... мен ... жоқ ... деген
сөздер қосылған. Заңды тұлғаның ... ... оның ... және өзге де ... ... ... олардың орналасқан орны бойынша ұсынуға және салық төлеуге
рұқсат етілген.
Азаматтарға жеке қосалқы шаруашылық ... ... ... ... ... салу үшін ... ... оған қоса қосалқы құрылыстар
орналасқан жерлерге жер салығының ставкалары ... 0,5 ... жер ... - 0,01 ... үшін 20 теңге және 0,5 гектардан асатын
жер алаңына -0,01 гектар үшін 100 ... ... ... ... ... базалық ставкалары 3 теңгеден 5 теңгеге дейін ұлғайтылған, сондай-
ақ қалған елді мекендер үшін жанындағы құрылыстары мен ... ... ... үй қоры алып жатқан жерлерді қоспағанда, үй маңындағы ... ... ... ... ... 0,5 ... ... жер
алаңына - 0,01 гектар үшін 20 теңге және 0,5 гектардан асатын жер алаңына -
0,01 ... үшін 100 ... ... 112,2-бабы). Өзгерістер 2000 жылға 1
қаңтардан бастап салық күшіне енгізіледі.
2.2 Азаматтардың салықтардан жалтару ... ... ... ... ... төлемдерін азайту үшін
табыс көздерін немесе мөлшерін кемітіп көрсетуі. ... ... ... ... ... ... ... азайып, әрбір
аймақта, салада негізгі көрсеткіштер бұрмаланады және т.б.
Салықтардан жалтару себептері:
1) салықтың тым ауыр ... ... ... ... қалыпты
жүргізуге мүмкіндік бермейді; саны да көп, салмағы да ауыр салықтар олардың
субъектілерінің көлеңкедегі ... ... ... ... ... ... көп өзгерістер, түзетулер енгізілуі олардың әр түрлі
долбарланып, бір ізге түсірілмеуі қиғаштықтар, қисынсыздықтар туғызады.
3) салық ... ... ... ... ... мен ... білімдерінің таяздығы ... ... ... ... суыққолдылығы.
4) субъектілердің салықтан жалтарап, көлеңкедегі экономикаға ойысуы.
Салықтан жалтарудың әдістері көп. Әсіресе, жанама салықтардан жалтару
бел ... ... - ақша ... ... тыс жүргізу жанама
салықтардан жалтаруға мүмкіндік береді.
Қосылған құн салығынан жалтару ... сату ... мен ... ... ... ... процесте жүреді, яғни көбірек сатып ... ... ... ... игіліктер мен өткізілген тауарлар арасындағы
айырмашылық төлеушіге бюджеттен қайтарылады. ... ... ... ... - ... ... көбейтіп көрсетіп, ал шығындарды
жоғары бағамен көрсету.
Жалған құжаттар жасау жолымен еңбекақы шығындарын көбейтіп көрсетуде
кең ... ... ... ... ... ... ... құн есебінен өтеу арқылы пайданы жасырады, сонымен бір мезгілде
бұл тәсіл әлеуметтік сақтандыру ... ... ... ... ... сан ... ... деп есептелген мүліктер сатып алынады.
Пайданы жасыру үшін заңды бұзуға ... та етек ... Бұл ... сан ... ... ... мен ... сан алуан түрлерін ынталандыру үшін көптеген ... ... кең ... Атап ... шағын кәсіпорындарға
алғашқы кезеңде көптеген жеңілдіктер берілуі осындай жағдайды туғызады.
Құрылтай құжаттарында жазылған мақсат - ... ... ... ... ... жасаудың орнына басқа істермен шұғылдану.
Қайырымдылық, гуманитарлық, ғылыми, мәдениет т.б. ... атын ... ... ... де көп.
Тағы бір тәсілі - заң бойынша жеңілдік берілген табыс көздерін көбейтіп
көрсетіп, бірнеше бөліктерге ... ... ... жеке ... ашу тағы ... ... жолы ... шығындарды көбейтіп, пайданы
азайтып көрсетеді, ... ... да ... ... ... ... төмен жерлерде тіркелу де қолданылады. ... ... ... ... ... ... ... соң, жаңадан бөлім, филиал,
акционерлік қоғам т.б. құрады да, мүліктің бөлігін ... ... тағы ... пайдаланылады. Ал кәсіпорын күйіп кетті деп жарияланады ... ... ... ... қатынастардағы кәсіпорындар
меншік нысандарының, ұйымдық тұрпаттарының сан алуандығына ... ... ... ... заң ... ... ... жатуы жиі пайдаланылуда.
Салық заңдарын арбитраждар мен соттарда істердің дұрыс қаралмауы да әсер
етуде: шағымдардың қаралуы ұзаққа созылып, жауапқа тартылудан жалтаруға
мүмкіндік берілуде.
3-ТАРАУ. ... ... ... ҮШІН ... ... ... ... үшін қылмыстық жауапкершілік
Қазақстан өз алдына егемендік алған соңғы 13 жылда осы салық ... ... ... үлкен заңдар қабылданды. Атап айтқанда 12 маусым 2001
жылғы “Салық және ... ... ... да ... ... ... Республикасының кодексі қабылданды. 16 шілде 1997 жылы Қазақстан
Республикасының қылмыстық кодексі ... онда ... ... үшін ... ... 30 ... 2001 жылы Қазақстан Республикасының
әкімшілік құқық бұзушылық туралы ... ... ... ... ... үшін арнайы баптар кіргізілді.
Қылмыстың тікелей объектісі - мемлекет бюджетін кұрастыруға байланысты
қаржы ... ... ... ... ... ... 1) жинақхалған жылдық табыс туралы декларация, егер
декларация беру ... ... 2) ... ... ... объект салық алудың негізі болып табылады, ол объектіге
салык төлеушінің табысы мен мүлкі жатады.
Салық салынатын объектілерді ... ... ... ... ... және ... болып бөлінеді. Қосымша құнға және
акцизге салынатын салық жанамаға жатады.
ҚР Президентінің 1995жылғы 24 сәуірдегі “Салықтар және бюджетке ... ... ... ... сәйкес елде жалпымемлекеттік салықтар,
сондай-ақ ... ... мен ... ... алымдар бар.
Жалпымемлекеттік салықтарға: табыс салығы; косымша құн салығы,
акциздер; бағалы ... ... ... ... арнаулы төлемдер
және жер қойнауын пайдаланушылар салығы жатады.
Жергілікті салықтарға және алымдарға: жер ... ... ... көлік
құралына салық; заңды тұлғаны тіркеу алымы; қызметтің кейбір ... ... ... ... сатудан алым жатады.
Салық төлеуші - резиденттің жинакталған жылдық табысына оның Қазақстан
Республикасында және одан тыс ... ... ... ... Резидент
дегеніміз - Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кұрылған ... ... оның іс ... ... органы Қазақстан Республикасында орналасқан.
Салық төлеуші - резидент еместің жинақталған жылдық табысы оның заңсыз
көздерден тапқан ... ... ... ... ... ... ... оның ішінде
еңбекақы түрінде алынған табыстар, кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... жатады.
ҚР Азаматтық кодексінің 34-бабына сәйкес, мекеме заңды ... ... және ... ... ... олар ... және
коммерциялық емес болып бөлінеді.
Меншіктеуге, шаруашылық жүргізуге немесе оперативтік басқаруға құқылы,
өзіне тән ... бар және өз ... ... мүліктік және мүліктік емес
құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыруға құқы бар, ... ... ... бола ... ұйым – ... ... деп саналады.
Жинақталған жылдық табыс пен жасалған шегерістер ... ... ... ... ... ... ... салық қызметі оргаңдарына
есепті жылдан кейінгі жылдың 31 ... ... ... ... жағы мына ... ... 1) Декларация
беру міндетті бола тұрып жинақталған жылдық табыс туралы декларация ... ... ... ... құжаттарға табыстар немесе шығыстар
жайында көрінеу бұрмаланған мәліметтер енгізу. Бухгалтерлік есеп ... ҚР ... 1995 ... 26 ... ... есеп
туралы” заң күші бар Жарлығымен реттеледі. Бухгалтерлік есептің міндеті -
өзінің шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... сақтайтындығын бақылауы үшін мемлекеттік органдары
қажетті ақпараттармен қамтамасыз ету.
3. Салық салудың басқа объектілерін ... ... ... ... бұл ... ... ... басқа да міндетті төлемдерді ірі
мөлшерде, яғни екі мың айлық есептік көрсеткіштен асатын сомада, ... ... онда ... ... ... ... - арнаулы - жасы 16-ға толған, бухгалтерлік ... ... ... ... құжаттарға қол қоюга құқылы,
салық төлеу туралы құжаттарды рәсімдеуге және ... ... ... есі дұрыс адам.
Осындай құжаттарды салық огандарына берген ... ... ... ... ... ... төлеуден жалтаруы
Салық салу тек мемлекеттік шығыстарды жабу амалы (салықтың фискалдық
мақсаты) ғана емес, ... ... ... ... ... ... объектісі - мемлекеттің бюджет құрастыру жөніндегі
қаржы қызметі саласында қалыптасқан қоғамдық қатынастар.
Қылмыстың заты - ... ... ... Бұл - белгіленген үлгідегі
ресми құжат, оны салық төлеуші толтырып, мемлекеттік салық ... Осы ... ... ... ... төлеуге тиісті салықтың мөлшерін
анықтауға негіз болады, ал салық ставкісі дегеніміз - ... ... сай ... ... ... ... ... Салық төлеу тәртібі Қазақстан
Республикасы Президентінің 4995 жылғы 24 сәуірдегі “Салықтар және бюджетке
түсетін басқа міндетті төлемдер ... ... ... ... табыс және жасалған шегерістер туралы декларация есептік жылдан
кейінгі жылдың 21 ... ... ... салығы салық төлеушіден ұсталады. Салық төлеуші біржола есеп
береді және ... жыл үшін ... ... ... пен жасалған
шегерістер туралы декларация берген күннен бастап 10 күн ішінде ... ... ... есепті жылдан кейінгі жылдың 10 сәуірінен
кешіктірмейді.
Жинақталған ... ... оны ... ... ... барлық шығыстар
шегеріледі. Жинақталған жылдық табысқа ... ... ... оның
ішінде еңбекақы түрінде алған табыстар; кәсіпкерлік ... ... жеке ... ... ... ... ... жағы әрекетпен немесе ... олар мына ... ... Салық төлеуден жалтаруды ірі мөлшерде жасау – декларация беруге
міндетті болса да табыс ... ... ... ... ... жылдық табыс және жасалған шегеріс туралы декларация беру,
ҚР Президентінің 1995 жылғы 24 ... ... ... көзделген
мына жағдайларға жеке тұлғалар үшін міндетті болып табылады:
а) егер Қазақстанда төлеу көзінің табыстарына салық салынбайтын ... егер ... жылы ірі ... жүргізсе немесе бір жылда 1000 айлық
есептік көрсеткіштен асатын жалпы сомаға ірі зат ... ... сырт ... ... ... ... ақша
қаражаты болса;
г) елден тысқары жерде табыс тапса;
д) декларацияны ҚР Парламенті мен мәслихаттарының депутаттары, сондай-
ақ мемлекеттік ... үшін ... заң ... таралатын адамдар,
мерзімді әскери қызметтегі әскери қызметкерлерден ... ... ... ... қызметке кірген. мемлекеттік қызметке
тағайындалған, мемлекеттік қызметке ... ... бұл ... және ... ... жататын, меншіктенген құқығы бар ... ... ... ... ... ... елде 30 ... аса жүрген немесе қазақстандық көздерден 500 айлық
есептік көрсеткіш мөлшерінде табыс тапқан жеке ...... ... декларацияны уақтылы бермеу ірі мөлшерде ... ... ... онда қылмыс кұрамы жоқ.
2. Табыстар немесе шығыстар туралы көрінеу ... ... ... ... ірі ... ... ... бұлтару
(әрекет).
Ірі мөлшер ҚК-тің 221-бабына берілген ... ... ол ... ... ... ... төленбеген салық сомасын құрайды.
Айлық есептік көрсеткіштің мөлшері “Республикалық бюджет туралы” ... ... ... - 16 ... ... есі ... адам ҚР Президентінің
1955 жылғы 24 сәуірдегі Жарлығының 5-бабына сәйкес, табыс салығын төлейтін
жеке тұлғаларға ... ... шет ... азаматтары,
азаматтығы жоқ адамдар жатқызылған.
Қылмыс субъектісі - ... Ол - ... ... және өзінің төлеуі
үшін салық қызметі органдарына өз ... ... ... ... ... ... төлеуге міндетті жеке тұлға.
Қылмыстың объективтік жағы – тікелей немесе жанама ниет түріндегі кіне.
3.2. Салықтық заңдылықтарды бұзғаны үшін әкімшілік ... ... 2001 жылы ... ... ... ... ... кодексі қабылданып ондада салық заңдылықтарын бұзғаны үшін арнайы
баптар кіргізілді. Атап ... мына ... ... ... органында тіркеу есебіне қою туралы өтініш берудің Қазақстан
Республикасының заң актілерінде белгіленген ... ... ... ... - ... есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі
мөлшерінде, лауазымды адамдарға - оннан ... ... ... ... жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
Салық органында ... ... қою ... ... ... ... заң ... белгіленген мерзімін тоқсан күннен уақыт
бұзу.
- жеке адамдарға – айлық ... ... ... ... ... ... адамдарға – оннан қырыққа дейінгі мөлшерінде, заңды
тұлғаларға қырықтан жүзге ... ... ... ... әкеп ... төлеушінің қосылған құн салығын төлеуші ретінде есепке қою туралы
өтініш берудің Қазақстан Республикасының заң ... ... ... ... ...... есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі
мөлшерінде, жеке кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға есепке тұрмаған әр айы
үшін салық ... ... ... елу ... ... ... әкеп ... төлеушінің кәсіпкерлік қызметтің салық заңдарында белгіленген
жекелеген түрлерін жүзеге асырдың басталуын ... ... орны ... ... ... Қазақстан Республикасының салық заңдарынада
белгіленген мерзімін бұзуы. –
жеке кәсіпкерлерге және лауазымды ...... ... ... ... дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға елуден
жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
Салық есеп-қисабын, сондай-ақ ... ... ... ... ... құжаттарды табыс өтпеу
Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген мерзімде салық
органна салық есеп-қисабын табыс етпеуі. ... ...... ... ... оннан жиырмаға дейінгі
мөлшерінде, лауазымды адамдарға – қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, ... және ... ... ... ... бірақ төленбеген
салықтың және басқа да ... ... ... он ... ... салуға әкеп соғады.
Салық төлеушінің мұндай есеп-қисапты табыс етудің ... заң ... ... ... ... күн өткенше
салық органна салық есеп-қисабын табыс етпеуі. -
жеке адамдарға – айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан ... ... ... ...... ... дейінгі мөлшерінде, жеке
кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға төленуге тиісті, бірақ ... және ... да ... ... ... елу проценті мөлшерінде
айыппұл салға әкеп соғады.
Салық төлеушілердің ... ... үшін ... ... ... электронды түрдегі) салық төлеушінің табыс етпеуі не он табыс
етуден бас ... салу ... ... ... ... салық салу ... ... ... адамдарға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға ... ... ...... ... ... мөлшерінде, жеке
кәсіпкерлерге және зыңды тұлғаларға жасырылған салық салу ... елу ... ... ... ... әкеп ... шығыстарды және салық салу объектілерін ... ... ... ... төлеушіде кірістер, шығыстар және ... салу ... ... ... осы ... ... ... көзделген жағдайларды
қоспағанда, оның Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіпті
бұза отырып жүргізілуі. -
лауазымды адамдарға – ... ... ... ... ... мөлшерінде, жеке кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға ... ... ... ... ... құнының он проценті
мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза ... бір жыл ... ... нақ сол ... ... - ... ... көрсеткіштің елуден жетпіске
дейінгі мөлшерінде, жеке кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға ... ... ... ... қызметтер) құнының жиырма
проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді) есепке алу және ... ... есеп ... ... ... ... және ... тұлғаларға есепке алынбаған тауарлар
(жұмыстар, көрсетілген қызметтер) құнның он ... ... ... әкеп соғады.
Салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомасын
кемітіп көрсету
Салықтың және басқа да ... ... ... ... ... -
жеке адамдарға –айлық есептік ... ... онға ... жеке ... және лауазымды адамдарға - қырықтан елуге
дейінгі мөлшерінде, заңды ... ... және ... ... басқа
да міндетті төлемдердің төленбеген сомасының елу проценті мөлшерінде
айыппұл салуға әкеп ... ... ... ... жеке табыс салығын салу мақсатын
көздеп, шеккен залал сомасын декларацияда өсіріп көрсету.-
жеке кәсіпкерлерге және ... ... ... ... ... ... есептелген корпоративтік табыс салығы немесе
жеке табыс салығы сомасының елу ... ... ... ... ... ... ... төленетін ағымдағы төлемдер сомасын кемітіп
көрсетуі. –
жеке кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға ағымдағы төлемдердің кемітіп
көрсетілген сомасының елу проценті ... ... ... әкеп ... кезеңі ішінде іс жүзінде есептелген корпоративтік табыс салығы
немесе жеке ... ... ... ... ... ... ... аванстық
төлемдер сомасынан елу проценттен астам мөлшерде артық көрсетілуі. -
салық салынатын кіріс ... екі ... ... ... ... ... ... ішінде іс жүзінде есептелген корпораттивтік табыс салығы
немесе жеке табыс салығы ... ... ... ... ... ... ... жиырма бес проценттен астам мөлшерде артық көрсетілуі.-
салық салынатын кіріс сомасының бес проценті мөлшерінде айыппұл салуға
әкеп соғады.
Салық агентінің және өзге де ... ... ... ... ... ... ... да міндетті төлемдерді ... қалу ... ... ... ... орындамауы
Салық агенттерінің салық заңдарына сәйкес ұсталып қалуға және ... ... ... және ... да ... төлемдер сомасын ұстап
қалмауы немесе толық ұстап қалмауы. ... ... және ... тұлғаларға салықтың және басқа да
міндетті төлемдердің аударылмаған сомасының елу проценті мөлшерінде ... әкеп ... ... және ... заңдарында белгіленген өзге де уәкілетті
органдардың (ұйымдардың) салық заңдарына ... ... ... және бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... ... немесе толық аудармауы. -
жеке кәсіпкерлерге және заңды тұлғалғрға салықтың және ... ... ... ... ... елу проценті мөлшерінде айыппұл
салуға әкеп соғады.
Жалған шот-фактура жазып ... ... ... шот-фактура жазып беруі. –
Жеке кәсіпкерлерге және лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің
қырықтан елуге ... ... ... ... ... ... құн ... сомасының екі жүз проценті мөлшерінде
айыппұл салуға әкеп ... ... ... ... ... ... ... базар аумағында тауар сатуға, жұмыс
істеуге және ... ... ... ... ... заңдарының
талаптарын бұза отырып жіберуі. -
базар әкімшілігінің лауазымды адамдарына айлық есептік көрсеткіштің
оннан жиырмаға дейінгі ... ... ... әкеп ... ... ... бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан
кейін бір жыл ... ... ... нақ сол ... ... ... ... адамдарына айлық есептік көрсеткіштің
жиырмадан қырыққа дейінгі мөлшерінле айыппұл салуға әкеп ... ... ... ... ... ... және өткізу
ережелерін бұзу
Акцизделетін тауарларды әкелудің, тасымалдаудың, өндірудің, сақтау мен
өткізудің заңдарда белгіленген ережелерін бұзу, ... ... ... ... жеке ... ... ... оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға
жиырмадан қырыққа дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп ... жады бар ... ... қолдану тәрітін бұзу
Фискалдық жады бар кассалық-бақылау машиналарын қолданбай не жарамсыз,
салық органдарында тіркелмеген кассалық-бақылау ... ... ... сату ... ... ... ... фискалдық жады бар
кассалық-бақылау машиналарын қолдану тәртібін ... ... ... және лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің
бестен жиырма ... ... ... ... ... әкеп ... жады бар ... машиналарын қолданған кезде салық
төлеушіінң сатып алушыға кассалық чекті ... не ... ... ... үшін ... сома азайтылып немесе ... ... ... ... ... және ... адамдарға айлық есептік көрсеткіштің
бестен онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
Осы баптың бірінші және ... ... ... әкімшілік жаза
қолданылғаннан кейінгі бір жыл ... ... ... нақ сол ... ... кәсіпкерлерге және лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің
оннан ... ... ... ... ... әкеп ... және банк ... жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
басқа да ұйымдар, қор биржалары лауазымды адамдарының салық ... ... ... және банк ... ... ... жүзеге асыратын
басқа да ұйымдар, қор биржалары лауазымды адамдарының ... ... ... ... - ... ... ... тұлға құрмай кісіпкерлік
қызметті жүзеге асыратын жеке ... банк ... ... ... ... ... хабарламау, салық төлеушілердің өздерінің банк
шоттарынан органдарына хабарламау, салық төлеушілердің ... ... ... ... ... ... оларға салық
органдары берген және оны ... қою ... ... ... ... ... және жергілікті бюджеттерге аударуға төледер
тапсырмасын жүзеге асыру;
салық ... ... банк ... ... ... төлемдердің Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген
айыппұлдар мен өсімпұлдар сомасын республикалық және ... ... ... ... ... ... кезекте орындамау;
банкке немесе бюджет жүйесінің кассалық орындалуын жузеге асыратын
басқа ұйымға ... және ... ... басқа да міндетті төлемдер
сомасын салық төлеушінің банк ... ... ... ... жөніндегі
операция жүргізілген күні есептемеу (аудармау);
салық органдарының салық ... ... ... ... ... өсімпұлдар сомасын өндіріп алу жөніндегі
инкассолық тапсырмаларын бірінші кезекте орындамау;
салық қызметі органдарының қызметкерлерін банк шоттары бойынша, ...... ... ... тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті
жүзеге асыратын жеке тұлғалардың) осы ... ... ... ... ... ... ... нақты жеке тұлғалардың
операцияларын және шоттарда, салымдарда ақшасы ... ... бас ... немесе осы тексерулерді жүзегеасыруда өзгеше кедергі
жасау;
салық орғандарының ... ... банк ... ... ... ... тоқтата тұру жөніндегі өкімдерін орындамау, салық ... ... ... жою туралы талаптарды орындамау, салық
қызметі органдарына және олардың лауазымды адамдарына бухгалтерлік ... мен ... ... мен ... және ... ... ... төлемдерді есептеумен және төлеумен бағалар және ... ... ... ... ... да ... тапсырмау немесе тапсырудан
бас тарту;
салық органдарының свуал салулары бойынша ... бір ... ... ... жасалған операциялар туралы, салық төлеушілердің осы
шоттарда ақшасының бар-жоғы туралы мәліметтерді табыс етпеу:
банктердің, банк ... ... ... ... ... қор ... ... адамдарының салық қызметі
органадарының сауал салулары бойынша салық төлеушілердің ... ... ... ... туралы және уәкілетті ... ... ... мен ... ... ... ... (мүдде) туралы
мәліметтерді табыс етпеу түрінде орындамау. –
айлық есептік көрсеткіштің оннан елуге дейінгі мөлшерінде ... әкеп ... ... бір інші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан
кейін бір жыл ... ... ... нақ сол ... ... ... ... жиырмадан жүзеге дейінгі мөлшерінде айыппұл
салуға әкеп соғады.
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге ... ... ... ... міндеттерді орындамау
Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың салық заңдарында белгіленген міндеттерді:
салық төлеушінің (жеке ...... ... ... ... ашуг кезінде оның тіркеу нөмірін есепке алмау;
салық төлеушінің – заңды тұлғаға немесе заңды тұлға құрмай ... ... ... жеке ... банк ... ашылғаны туралы салық
органдарына үш жұмыс күні ішінде хабарламау;
клиенттер ... ... ... ... ... қоспағанда),
салық төлеушінің тіркеу нөмерін табыс етпей, операциялар жүргізу;
салық төлеушілердің – ... ... ... ... ... ... қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалардың банк шоттары бойынша
барлық шығыс операцияларын салық заңдарында ... ... ... ... ... ... немесе бюджет жүйесінің кассалық орындалуын жүзеге асыратын
басқа ... ... және ... ... ... да ... төлемдер
сомасын салық төлеушінің банк шотынан ақшаны есептен шығару жөніндегі
операция жасалған күні ... ... ... ... ... ... ... шешімі
бойынша тиісті салықтады ... ... ... ... бір ... ... ... салықты және басқа да мөлемдерді, ... ... алу ... ... ... ... бір ... орындамау түрінде жүзеге асырмауы. –
заңды тұлғаларға салық төлеушілердің банк шоттары бойынша жасалған
шығыс операциялары сомасының бес ... ... ... ... ... және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың шартты банк салымы туралы ... ... ... және ... ... ... да міндетті төлемдердің сомасын
аудармауы немесе дер кезінде аудармауы. –
заңды тұлғаларға шартты банк салымында ... ... дер ... ... ... және ... ... басқа да
міндетті төлем сомасының Елу ... ... ... ... әкеп
соғады.
Банк операциялары туралы көрунеу жалған мәліметтер ... ... және банк ... ... ... жүзеге
асыратын ұйымдардың заңды немесе жеке ... банк ... ... туралы көрінеу жалған мәліметтер табыс ... сол ... ... іс ... ... ... көрінеу қамтамасыз етілмеген
тапсырмалар, кепілдіктер және өзге де міндеттемелер беруі, егер бұл ... жеке ... ... ... не ... ірі ... ...
Лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің оннан елуге ... ... ... әкеп соғады.
Есекерту. Құқық бұзушылық жасалған кездегі бес жүз ... ... ... ... сома – жеке ... ... екі мың ... көрсеткіш мөлшерінен асатын сома заңды тұлғаға келтірілген залалдың
ірі мөлшері деп танылады.
Салық қызметі ... мен ... ... ... заңды
талапатрын орындамау
Салық төлеушінің салық ... ... мен ... ... ... ... орындамауы. –
жеке тұлғаларға – айлық есептік көрсеткіштің ... онға ... ... адамдарға оннан жиырмаға дейінгі мөлешрінде ... әкеп ... ... ... бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан
кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған нақ сол әрекеттер. ... ...... ... көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі
мөлшерінде лауазымды адамдарға жиырмадан қырыққа дейінгі мөлшерінде айыппұл
салуға әкеп ... ... ... ... үшін ... ... немесе үй-
жайға (тұрғын үй-жайдан басқа) салық ... ... ... ... ... адамының келіп кіруіне заңсыз кедергі келтіру. –
Жеке кәсіпкерлерге және лауазымды адамдарға айлық есептік ... ... ... ... ... ... әкеп соғады.
Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан
кейін бір жыл ... ... ... нақ сол ... ... ... және жеке кәсіпкерлерге айлық есептік көрсеткіштің
елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
4-ТАРАУ. САЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ ОРГАНДАРЫ, КЕДЕН ... ... ... ... МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫ
4.1. Салық қызметі органдарының міндеттері мен құрылымы
Салық қызметі ... ... және ... ... басқа да
міндетті төлемдердің толық түсуін, міндетті зейнетақы ... ... дер ... ... ... ету ... сондай-ақ салық
төлеушілердің салық міндеттемелерін орындауына салық ... ... ... міндеттер жүктеледі.
Салық қызметі органдары уәкілетті ... ... мен ... ... ... ... салық комитеттері, облыстар, Астана және
Алматы қалалары бойынша салық комитеттері, ауданаралық ... ... ... және ... ... ... салық комитеттері
жатады. Арнайы экономикалық аймақтар құрылған жағдайда, бұл аймақтардың
аумағында салық ... ... ... ... тиісті жоғары тұрған салық қызметі органына төменнен
жоғары қарай тікелей ... және ... ... ... ... мәмлекеттік орган салық органдарына басшылық жасауды ... ... ... басшыларын қызметке уәкілетті мемлекеттік
органның бірінші басшысы тағайындайды.
Салық қызметі ... ... ... ... органдары: заңда көзделген нормативтік құқықтық
актілерді әзірлеуге және бекітуге;
өз құзыреті шегінде салық міндеттемелерінің ... ... ... ... ... жүзеге асыруға және түсініктеме беруге;
заңда белгіленген тәртіппен салық бақылауын жүзеге асыруға;
салық ... ақша ... ... ... ... ақшасының бар-жоғына, бағалы қағаздарына, есеп
айырысуларына, декларацияларына және салық ... ... өзге де ... ... ... заң актілерімен
белгіленген талаптарды сақтай отырып, тексеру жүргізуге;
салық ... ... ... ... ... ... ... және бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... ... мен ... ... құжаттар, оларды толтыру жөнінде
түсіндірмелер, сондай-ақ салық жөне бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... ... ... ... есептелгендігін және дер кезінде төленгендігін (ұсталғандығын және
аударылғандығын) ... ... ... ... ... ... заң актілерінде белгіленген тәртіппен салық
тексеруін жүзеге асыру барысында салықтық құқық, ... ... ... ... ... алып қоюға;
орналасқан жеріне қарамастан табыс табу үшін пайдаланылатын кез ... салу ... мен ... ... ... ... тексеруге,
салық төлеушінің мүліктеріне (тұрғын үй-жайлардан басқа) ... ... ... бекітетін тізбе бойыиша уәкілетті
мемпекеттік орган белгілеген тәртіппен салық ... ... ... ақпарат алуға:
тексерілетін салық төлеушіге - заңды тұлға мен жеке ... ... ... ... бойынша коммерциялық, банктік және заңмен
қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді ... ... ... заң ... белгіленген талаптарды сақтай отырып,
банктерден ... банк ... ... ... ... асыратын
ұйымдардан оның банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы
шоттардағы ақшаның қалдығы мен ... ... ... алуға;
заңда ерекше бөлімінде көзделген жағдайларда салық төлеушінің салық
міндеттемесін жанама әдіспен айқындауға;
салық ... ... да ... ... ... ... ... сәйкес соттарға талаптар қоюға;
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 49-бабы 2-тармағының
4)-тармақшасында көзделген негіздер бойынша ... ... ... ... талап-арыз беруге құқылы.
Салық қызметі органдарының Қазақстан Республикасының заң актілерімен
көзделген өзге де құқықтары ... ... ... төлеушінің құқықтарын сақтауға;
мемлекеттің мүдделерін қорғауға;
салық төлеушінің салық міндеттемелерін орындауына, сондай-ақ жинақтаушы
зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарының дер ... ... ... ... бақылауын жузеге асыруға;
салық төлеушілердің, салық салу объектілері мен салық салуға байланысты
объектілердін есебін, есептелген және ... ... және ... ... да ... ... ... белгіленген тәртіппен
жүргізуге;
белгіленген салық есептілігінің нысандарын толтыру ... ... ... ... ... жүргізуге;
осы Кодекс ережелеріне сәйкес салық құпиясын сақтауға;
осы Кодексте кезделген мерзімдер мен жағдайларда салық төлеушіге ... ... ... ... ... ... өтініші бойынша үш күн мерзімнен кешіктірмей салық
міндеттемелерін орындауы жөніндегі бюджеттпен есеп ... ... оның жеке ... ... ... төлеушіге берілетің салық және бюджетке төленетін басқа ... ... ... ... ... орындалу фактісін
растайтын квитанциялар көшірмесінің бес жыл бойы ... ... ... ... ... ... алу, сақтау, бағалау және
өткізу тәртібінің сақталуың сондай-ақ оны сатудан ... ... ... және дер ... ... бақылауды жүзеге асыруға;
салық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін қолдануға
және салық төлеушіден салық берешегін осы Кодекске сәйкес ... ... ... ... ... ... туралы кодексіне
сәйкес салық төлеушіге әкімшілік айыппұлдар салуға ... ... ... ... және ... ... ... да
міндетті төлемдерді төлеуден қасақана жалтару фактілері, сондай-ақ қылмыс
белгілерін көрсететін ... ... ... ... ... ... органдары Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес іс жүргізу
шешімін қабылдау үшін ... ... ... органдарының тергеуіне жататын
материалдарды жібереді.
Салық қызметі органдары Қазақстан ... ... ... өзге де ... орындайды.
Салық қызметі органдары лауазымды адамдарының жақын туысы (ата-анасы,
жұбайы (зайыбы), ... ... ... ... ... ... ... ата-анасы мен балалары)
болып табылатын және ... ... ... ... ... ... бар салық төлеушіге қатысты мұндай лауазымды адамның қызметтік
міндеттерін жүзеге асыруына тыйым салынады.
4.2. Кеден органдарының салықтар алу ... ... ... ... ... кеден шекарасынан тауарлар
өткізілген кезде, осы ... және ... ... ... сәйкес салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді
алуды жүзеге асырады.
Уәкілетті органдардың ... ... ... ... ... ... осы заңда ерекше бөлімінде айқындалады.
Жергілікті атқарушы органдардың өкілеттіктері
Жергілікті атқарушы органдар салық төлеуші - жеке ... ... ... ... салықтары мен жер салығын жинауды жүзеге асыра алады.
Жергілікті атқарушы органдар аталған ... ... ... ... мен ... ... Қаржы министрлігі
белгілеген қатаң есептілік құжаты болып табылатын квитанция ... ... ... ... ... жеке ... ... төлеу фактісін растайтын квитанция
беруге;
төленген салық сомаларын растайтын квитанция берілген ... ... ... кешіктірмей оларды дер кезінде және толық көлемде банкке
енгізуге, ал елді мекенде банк ... ... үш ... ... ... ... бюджетке енгізуге;
квитанциялардың дұрыс толтырылуы мен сақталуын қамтамасыз етуге;
уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде салық
органына ... ... ... ... ... ... сомаларының енгізілуі туралы есепті табыс етуге міндетті.
Жергілікті атқарушы ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
Салық қызметі органдарының басқа мемлекеттік органдармен өзара ... ... ... ... және жергілікті мемлекеттік органдармен
өзара іс-әрекет жасайды, бірлескен бақылау шараларын қолданады, өзара
ақпарат ... ... ... ... ... ... ... бақылауды жүзеге асыру
жөніндегі міндеттерді орындауда салық қызметі органдарына жәрдемдесуге
міндетті.
Салық ... ... мен ... органдары өздеріне жүктелген салық
бақылауын ... ... ... ... өзара іс-әрекет жасау арқылы
орындайды.
Салық қызметі органдары мен жергілікті атқарушы органдар салық ... ... ... ... ... ... ... қызметі органдарының лауазымды адамдары қызметтік ... ... ... ... ... ... асыруына байланысты салық қызметі
органдарының лауазымды адамының денсаулығына орташа ... зиян ... оған ... ... ... бес ... жалақы мөлшерінде
біржолғы өтем-ақы төленеді, ... бұл сома ... ... ... кінәлі адамдардан өндіріп алынады.
Қызметтегі жұмысын жүзеге асыруына ... ... ... лауазымды адамының денсаулығына кәсіби қызметімен одан әрі
айналысуына ... ... ауыр зиян ... ... ... ... қаражатынаң оның ... ... ... ... арасындағы айырма (өмір бойы) төленеді.
Салық қызметі органдарының лауазымды адамы ... ... ... ... болған жағдайда, қаза тапқан (қайтыс болған) адамның
отбасына немесе оның асырауындағы ... ... ... ... ... адамның соңғы лауазымы ... ... ... он ... ақшалай табысы мөлшерінде
біржолғы жәрдемақы төленеді;
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... байланысты мемлекеттік әлеуметтік
жәрдемақы тағайындалады.
Қызметтік міндеттерін орындауына байланысты салық қызметі ... ... ... мен ... ... зияң ... қызметі органдары лауазымды адамдарының отбасы мүшелері мен ... ... мен ... ... ... осы сома ... кінәлі
адамдардан өндіріп алына отырып, республикалық бюджет ... ... ... ... мелекет пен және заңды тұлғалар арасындағы ... ... ... мен алымдар, салық салу ... ... ... заңдары мен салыққа қатысты актілер, салық салу органдары
мен салық қызметі жиынтығы құрайды.
Салық жүйесі мемлекет қаржы көздерін ... ең ... ... ... ел экономикасын қайта құруға, өндірістің ұлғайып дамуына
және саяси - әлеуметтік шаралардың ... іске ... ... ... 1991 ... 25-желтоқсанында қабылданған
«Қазақстан Республикасындағы салық жүйесі тұралы» Заңы, ... ... ... ең ... ... ... табылады. Бұл
еліміздің экономикасын реформалаудағы ... ... ... ... бастап ел экономикасында бұрын болмаған жаңа құрылыстар іске ... ... атап ... ... ... ... ... бір-біріне өзара тепе-теңдігі; шаруашылық жүргізуі субъектілер
мен мемлекет арасындағы қатыстардың құқықтық негіздег жүргізілуі т.б.
Бұл заң салық жүйесін ... ... ... алым мен ... ... бюджетке түсу тәртібін белгілеген тұңғыш тарихи құжат
болып есептеледі.
Осы заң бойынша ... ... мен ... қызметі органдарының
құқықтары мен міндеттері, ... және ... ... да ... ... қызметтері, құқықтары мен міндеттері
айқын бекітілді.
Қабылданған Заңға сәйкес 1992 жылдың бірінші ... ... - ... ... ... - ... ... төленетін жергілікті салықтар мен алымдар;
18 - жергілікті салықтар мен алымдар ... ... ... ... ... ... ... қосылған құнға
салынатын салық және т.б. салықтар құрады.
Қазақстан Республикасының салық жүйесін ... ең ... ... ... ... көрсетілген Заңның ел экономикасын реформалаудағы маңызы
мен алар орны ерекше.
Дегенмен, ... ... ... жаңа ... ... ... кемшіліктер де бұл Заңда да тыс қалмаған сиықты. Яғни Қазақстан
Республикасының алғашқы құрылған салық ... ... ... ... ... мен жетіспеушіліктер аз емес.
Әрине, бұл кемшіліктердің түрлі себептері де бар. Басты себеп, ол біз
салық жүйесін құрғанда елімізде ... ... ... ... ... жоқ. Салық қызметі органдары да, салық төлеушілер де мұндай
жаңа бастамаға психологиялық жағынан дәйын ... ... ... қабылданған, салық жүйесінде біз жоғарыда айтып кеткен дүниежүзілік
тәжірибеде қолданылып келген салық принциптері ... ... ... ... ... қатынастардың талабына толығымен жауап беруге
мүмкіндігі болмады. Ең бастысы салық жүйесінің ... ... ... ... ... ... ... өз рөлін жете атқара ... ... көзі ... немесе пайда емес, керісінше тұтыну болып табылды.
Салық санының көптігі, ... ... ... ... ... ... ... жеңілдіктері, салық ставкаларының бір салық бойынша
бірнеше түрлі болуы, халықаралық салық салудың негіздерінің тыс қалуы және
т.б. кемшіліктер салық ... одан ары ... ... ... ... ... ... бұл өмір талабына сай. Экономиканы реформалау 1-2
жылдың ішінде мүмкін еместігін ... ... ... салық жүйесі
де біртіндеп қалыптасады, түзеледі, ары қарай дамиды.
Қазақстан Үкіметі 1995 жылдың ... ... ... ұзақ ... қабылдады. Бұл құжатта, негізінен, салық жүйесін салық
заңдылығын ... ... ... салу ... ... қызмет
етуге жеткізу көзделген.
Осы ... іс ... ... ... ... ... ... 12.06.2001 жылы қабылданған Заң күші
бар „Салық және ... ... ... да ... ... ... ... табылады. Қазақстан Республикасының 2001 жылдың бірінші
шілдесінен бастап жаңа салық жүйесі іске ... Бұл жаңа ... ... болса да нарықтық қатынастар талабына бейімделіп, ... ... ... ... ... ... сақталып, салық салуда қарапайымдылық,
әділеттілік, салыстыру қағидалары біршама өз шешімін тапқан.
Мысалы: заңды тұлғалардың табысына салынатын салықтың ставкасы ... 30 ... ... ... ... ... төлеуші үшін 20 пайыз
көлемінде бекітілді.
Сонымен ... ... ... жаңа тәртібі енгізілді.
Бухгалтерлік есеппен қатар енді салықтық есеп жүргізіледі.
Айта ... бір ... жаңа ... заңы ... ... ... ережелері енгізілді. Одардың ішіндегі ең ... ... ... ... бұзғаны үшін жауапкершілікті ... Осы ... ... мемлекет алдындағы борыш болып есептеліп, бюджет ... ... ... ... Республикасының Конституция – 2003 ж. Алматы.
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... ... (2004 ж. 1 ... ... бойынша). –
БИКО баспа үйі, 2004 ж.
3. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық ... ... ж., 30 ...... ... ... ... Қылмыстық кодексі.- 2003 ж., Алматы: Юрист.
8. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. .- 2003 ж., Алматы.
9. ... ...... БИКО ... 2003 ж. №1-3.
10. Бюлетень бухгалтера. - Алматы: БИКО, 2003 г,. №1-3.
11. Алауханов Е. Қылмыстық құқық. Ерекше ...... Жеті ... ... Салықтық құқық бұзушылықпен жауапкершілігі - Заң - 2002 №2 - 37 бет.
10. Байдүйсенов А. Д. - Қазақстан салық ... ... ... ... ... 2001 №4 -32 ... Балғабеков Н. Салық төлемдері - Шымкент келбеті 2001, 26 қаңтар.
12. ... ... - ... дамуының айқындаушы тетігі - Егемен Қазақстан,
2001, 7 шілде.
13. Қазақстан Республикасының заңы - Заң газеті, 2001, 7 ... ... Г. ... ... артықшылықтары мен кемшіліктері -
Егемен ... 2001 27 ... ... С. ... ... жаңа нормалары –Заң 2001 №12 - 20бет.
16. Қосылған құн салығын қайтару тәртібі - Бухгалтер бюллетені - 2001 ... - 28 ... ... салу ... құқық бұзушылық үшін әкімшілік жауапкершілігі -
Бухгалтер бюллетені, 2001 – 14 бет.
18. Дорашова Г. Тауарларды ... ... - ... бюллетені - 2000
№50 - 9 бет.
19. Қайыржанов Е. ... ... ... ... пен ... Заң №10 – ... ... Г.Д. Жеке тұлғалардан алынатын ... ... ... - ... ... 2000 №47 - 7 бет.
21. Дулатов Ы. Мемлекеттің салық саясаты және оның кейбір мәселелері - ... 1999, 3 ... 5 ... ... материалдық фактуралардың қолданылу тәртібі - Бухгалтер. 1994
№8 - 9 - 57 бет.

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Нарықтық қатынастар жағдайында Қазақстан Республикасының салық жүйесінің дамуы10 бет
"Модильяни мен миллер үлгілері"11 бет
"Қазақстандағы жекешелендіру процесі және оның ерекшеліктері"4 бет
«Сервис саласындағы кәсіпорынның менеджмент ерекшеліктері»63 бет
Аграрлық секторда кәсіпкерлікті дамытуды жетілдіру жолдары21 бет
Аудит пәні, мақсаттары мен міндеттері9 бет
Ақша айналысының эволюциясы37 бет
Ақша мен несиенің экономикалық – теориялық негізі27 бет
Ақша қаражаттарының есебі,талдауы32 бет
Ақша-несие саясатының механизмі және оның ерекшелігі9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь