Фирманың негізгі қорларының есебінің ақпараттық жүйесі

Жоспар

Кіріспе

1. Фирманың негізгі қорларының есебінің ақпараттық жүйесін негіздеу
1.1 Қолдану саласын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5.8
1.2 Ақпараттық жүйені тұрғызудың мақсаты ... ... ... ... ... ... ... .8.9
1.3 Ақпараттық жабдықтау құрылымына қойылатын талаптар ... ..9.14
1.4 Ақпараттық жүйенің концептуалды сызбасы ... ... ... ... ... ... ... 14.17
1.5 Ақпараттық жүйенің декомпозиция сызбасы ... ... ... ... ... ... ... ... .18

2. Фирманың негізгі қорларының есебінің ақпараттық жүйесін жобалау
2.1 Мәселенің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19.23
2.2 Кіріс ақпарат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24.26
2.3 Шығыс ақпарат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
2.4 Программалық жабдықтау сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..28.29

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
Кіріспе

Ақпарат – латынның “informatio” деген сөзінен шыққан, яғни істің жай-күйі немесе біреудің іс-әректі туралы ақпарат, мәлімдеме немесе қандай да бір нәрсе туралы мәліметтер жиыны.
Ақпарат жүйесі – қандай да бір обьектіні басқаруға қажетті ақпаратты жинау,сақтау,жаңарту,өңдеу,іздеу және шығарып беру жүйесі деп қарастырылады. Әрбір ақпарат жүйесі ақпараттық обьектілердің бірігуін қамтитын қандай да бір ақпараттық кеңістікті бейнелейтін пәндік саланы иемденеді. Ақпарат жүйесіне қатысты ақпарат құрылымын қарастырсақ, оны ақпараттық бірліктерге: реквизиттер, көрсеткіштер, құжат, массив, ақпарат ағыны және ақпарат жүйесі деп бөлуге болады. Мұндағы ақпараттың әрі қарай бөлінуге жатпайтын ең кіші өлшем бірлігі – реквизит десек, оның екі түрі бар екені белгілі: реквизит-негіз және реквизит-белгі. Әрбір реквизит әріптер мен сандар жиынтығынан тұрады және мән-мағынаның сандық қасиетін сипаттайды. Бұл жағдайда ол реквизит-негіз деп аталады. Ал ол мән-мағынаның сапалық қасиетін білдірсе, ол – реквизит-белгі деп аталады.


Ақпарат жүйесін тұрғызу мақсаты – Фирманың негізгі қорларының есебінің ақпараттық жүйесін талдау және автоматтандыру. Ақпараттық жүйені тұрғызудағы мақсат – ақпарат қорларының өзара тиімді әсерлесуін өзгертпей біріктіру болып табылады.Мен осы курстық жұмысымда фирманы қорлар есебін дұрыс жүргізу жолдарын, кезеңдерін, нарыққа өтудің жолдарын, даму перспективаларын жасаумен, шаруашылық жүргізудің түрлі формаларын қолдану тиімділігін, жедел басқарушылық шешімдерді орындауымен, ауқымды кеңейтілуіне талдау жасау болып табылады. Осыған байланысты ЭЕМ негізінде экономикалық талдауды автоматтандыру объективті қажеттілік болуда. Ол басқару процесінде сапалы ақпараттық қызмет көрсетудің маңызын арттыру, техникалық мүмкіндіктердің қарқынды дамуы мен экономиканың дамуының негізінде орындалады.
Осы курстық жұмыстың мақсаты- фирманы негізгі қорларың есептеудың дұрыс және тиімді жолдарын құру. Қолда бар потенциалды қолдану және фирманың ыдырауына жол бермеу. Бұл стратегиялық жоспарлау мен басқаруға анағұрлым салмақты қарауды, фирманың іскерлік белсенділігінің дамуына негіз жасайтын заман талабына сай ақпараттық технологияларды қолдану.
Іскерлік белсенділік деп ұйымның, оны құраушыларының сыртқы ортамен үйлесімді келісілген дамуы негізінде экономикалық өсуіне, соның ішінде өндірістік-өткізу жүйесі себептесетін әрекерттердің жиынтығын түсіну қажет.
Іскерлік белсенділікті сандық бағалау дәстүрлі түрде екі бағыт бойынша жүзеге асырылады- жоспардың орындалу дәрежесі бойынша және ресурстарды қолдану тиімділігінің деңгейі бойынша.
Қазақстан Республикасында осы күнгі қолданылып жүрген ереже бойынша фирмалар жылына кем дегенде бір рет өздерінің меншігіндегі материалдық қорларына түгендеу жұмысын жүргізуі керек. Түгендеу жұмысы міндетті түрде мынадай жағдайда жүргізіледі:
• Жылдық есеп беру (жыл аяғында) алдында маусыммен жұмыс істейтін қайта өндіруші ұйымдар, сондай-ақ дайындаушы және басқа ұйымдар материалдар мен шикізаттарға олардың қалдығының азайған кезінде түгендеу жұмысын жүргізе алады.
• Материалдық қорларды міндетті түрде түгендеу материалдарға жауапты адамның ауысуына байланысты, ұрлық және қиянат жасалғанда, сондай-ақ материалдық қорлар бұзылғанда, табиғи апат, өрт болғанда, ұйым таратылғанда (қайта құрылғанда) тағы да басқа жағдайларда жүргізіледі.

Түгендеу жүргізу үшін фирма басшысының бұйрығымен орталық түгендеу комиссиясы құрылады. Бұл комиссияны кәсіпорын басшысы немесе оның орынбасары басқарады. Сонымен қатар әрбір цех, бөлімше бойынша жергілікті түгендеу комиссиясы құрылады. Оның жұмысын орталық комиссия ұйымдастырып және басқарып отырады.
Фирма басшысының бұйрығымен түгендеу жүргізу оның басталуы және аяқталуы мерзіміне жауапты адам тағайындалады. Түгендеу жұмысы материалдарға жауапты адамның жауап-кершілігіндегі материалдардың түрлері және олардың сақтаулы тұрған жерлері бойынша жүргізіледі.Фирмада сақталып тұрған, бірақ оның өз меншігіне жатпайтын яғни басқа ұйымдардың немесе жеке адамның материалдарында түгендеу керек.[12]
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Қазақстан-2030 Н.А.Назарбаев. Қазақстандықтар жағдайының өркендеуі, қауіпсіздігі және жақсаруы. Президенттің Қазақстан халқына жолдауы – Егеменді Қазақстан, 11 қазан 1997 жыл.
2. Закон РК. Об информатизации// Казахстанская правда, 14 мая 2003 г.
3. Моисеева Н. Маркетинговые технологий в обеспечений деловой активности организаций.// Проблемы теории и практики управления - 2002. - №6-с. 91-98.
4. Смирнова Т. и др. “Проектирование экономических информационных систем ”.
5. Қ.С. Байшоланова Ақпараттық жүйелер теориясы, Алматы: Экономика -2002ж.
6. Данилов А.В. Корпоративные информационные системы. Москва 2004 г.
7. Н.Б.Бралиева, Қ.С.Байшоланова, Н.Л.Гагарина “Экономикадағы ақпараттық жүйелері”. Оқу құралы. Алматы, 2001 ж.
8. Н.Б.Бралиева, Л.А.Байбөлекова, Қ.Т.Балашов “Ақпараттық менеджмент негіздері”. Оқу құралы. Алматы: Экономика, 2000 ж.
9. Н.Б.Бралиева, В.Ф.Тимошенко, Н.Л.Гагарина “Информационные системы бизнеса”. Алматы, 1994 ж.
10. Бралиева Н.Б., Куличихин А.А. “Информационные аспекты создания и функционирования автоматизированных информационных систем”.
11. “Информационные системы в экономике”. Учебник под редакцией Дика В.В., Москва, 1999 ж.
12. Төлегенов Е.Т. “Бухгалтерлік ақпарат жүйелері”. Оқу құралы Экономика 2001 ж.
13. Internet.Сайт: www.google.ru
14. Internet.Сайт: www.kurs.lab.ru
15. Internet.Сайт: www.kurs.lab.ru
16. Internet.Сайт: www.yandex.ru
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«Қолданбалы информатика»
кафедрасы
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: «Фирманың негізгі қорларының есебінің ақпараттық жүйесі»
Тексерген:
Орындаған:
Жоспар
Кіріспе
1. Фирманың негізгі қорларының ... ... ... ... Қолдану ... ... ... ... мақсаты...……………………..8-9
1.3 Ақпараттық жабдықтау құрылымына қойылатын талаптар......9-14
1.4 ... ... ... ... ... ... Фирманың негізгі қорларының есебінің ақпараттық жүйесін жобалау
2.1 Мәселенің
қойылымы..................................................................
..19-23
2.2 Кіріс
ақпарат.....................................................................
..............24-26
2.3 Шығыс
ақпарат.....................................................................
..............27
2.4 ... ...... ... деген сөзінен шыққан, яғни істің
жай-күйі немесе біреудің іс-әректі туралы ақпарат, мәлімдеме немесе қандай
да бір нәрсе ... ... ... ... – қандай да бір ... ... ... ... және ... беру ... ... Әрбір ақпарат жүйесі ақпараттық обьектілердің бірігуін
қамтитын ... да бір ... ... бейнелейтін пәндік саланы
иемденеді. Ақпарат жүйесіне ... ... ... ... оны
ақпараттық бірліктерге: реквизиттер, көрсеткіштер, құжат, массив, ақпарат
ағыны және ақпарат ... деп ... ... ... ... әрі қарай
бөлінуге жатпайтын ең кіші өлшем бірлігі – ... ... оның екі ... ... ... ... және ... Әрбір реквизит
әріптер мен сандар жиынтығынан тұрады және мән-мағынаның сандық қасиетін
сипаттайды. Бұл жағдайда ол реквизит-негіз деп ... Ал ол ... ... ... ол – ... деп ... ... тұрғызу мақсаты – Фирманың негізгі қорларының есебінің
ақпараттық жүйесін ... және ... ... тұрғызудағы мақсат – ақпарат қорларының өзара ... ... ... ... ... осы ... ... қорлар есебін дұрыс жүргізу жолдарын, кезеңдерін, нарыққа ... даму ... ... ... ... ... ... тиімділігін, жедел басқарушылық шешімдерді орындауымен,
ауқымды кеңейтілуіне талдау жасау ... ... ... байланысты ЭЕМ
негізінде экономикалық талдауды ... ... ... Ол ... ... ... ... қызмет көрсетудің маңызын
арттыру, техникалық мүмкіндіктердің қарқынды дамуы мен ... ... ... ... ... ... ... негізгі қорларың есептеудың дұрыс
және тиімді жолдарын құру. Қолда бар потенциалды қолдану және ... жол ... Бұл ... ... мен басқаруға анағұрлым
салмақты қарауды, фирманың іскерлік белсенділігінің ... ... ... ... сай ... технологияларды қолдану.
Іскерлік белсенділік деп ұйымның, оны құраушыларының сыртқы ... ... ... ... ... өсуіне, соның ішінде
өндірістік-өткізу жүйесі себептесетін әрекерттердің жиынтығын түсіну қажет.
Іскерлік ... ... ... ... ... екі бағыт
бойынша жүзеге асырылады- жоспардың орындалу дәрежесі ... ... ... ... ... ... ... осы күнгі қолданылып жүрген ереже бойынша
фирмалар жылына кем дегенде бір рет ... ... ... ... ... ... керек. Түгендеу жұмысы міндетті түрде
мынадай жағдайда жүргізіледі:
... есеп беру (жыл ... ... ... ... ... өндіруші ұйымдар, сондай-ақ дайындаушы және басқа ... мен ... ... қалдығының азайған кезінде
түгендеу жұмысын жүргізе алады.
• Материалдық қорларды міндетті түрде түгендеу ... ... ... ... ұрлық және қиянат жасалғанда, сондай-ақ
материалдық қорлар бұзылғанда, табиғи апат, өрт ... ... ... ... тағы да ... ... жүргізу үшін фирма басшысының бұйрығымен ... ... ... Бұл ... кәсіпорын басшысы немесе ... ... ... ... әрбір цех, бөлімше бойынша жергілікті
түгендеу комиссиясы құрылады. Оның жұмысын орталық комиссия ұйымдастырып
және ... ... ... ... ... ... оның басталуы және аяқталуы
мерзіміне жауапты адам тағайындалады. Түгендеу жұмысы ... ... ... ... ... және ... ... жерлері бойынша жүргізіледі.Фирмада сақталып тұрған, бірақ оның ... ... яғни ... ұйымдардың немесе жеке адамның
материалдарында түгендеу ... ... ... ... ... ақпараттық жүйесін негіздеу
1.1 ... ... ... ... ... ... жері ... яғни кәсіпорын қоймасында
және кәсіпорын бухгалтериясында есептеледі. Материалдық ... ... ... ... ... ... сақталуына, қоймадағы жұмыстың
дұрыс жүргізілуіне және олардағы жұмыстың қалай қойылғандығына ... ... ... әрбір түрлері, сорттары бойынша ... ... ... маркасы, сорты, көлемі, номенклатуралық
нөмірі, өлшем бірлігі,сақталып ... ... ... , тағы ... ... ... ... фанерге жазылып, материалдарға байланып
немесе жапсырылып ... ... және ... материалдардың
талдамалық есебі белгіленген түрі бойынша олардың ... ... ... орай ... ... материалдық қорлардың тек қана
сандық есебі жүргізіледі. ... ... ... ... ... ... түрі М-17 ... ашылады. Бұл ... ... аты, ... ... сорты, өлшем бірлігі,
номенклатуралық нөмірі және есептеу бағасы көрсетіледі. Бұл ... ... ... ... кәсіпорынның бухгалтериясы дайындап,
одан кейін ... ету ... ... ... ... ... беріледі.
Қойма қызметкері немесе қойма меңгерушісі алынған карточкаға материалдық
қорлардың қай жерде сақталып тұрғаны ... ... ... Материалдық
кіріс-шығысының сорттық-сандық есебін сол материалдарға ... ... ... ... материалдарға жауапты адамның келісімі бойынша
қойманың карточкалық есебін жүргізу ... ... ... яғни ... ... ... ... Материалдардың түрі номенклатуралық
нөмірі аз болатын кәсіпорынның қоймаларында бұл ... ... ... ... ... ... дайындалып жасалған сорттық есеп
кітабында жүргізуге болады. Мұндай жағдайларда сорттық есеп кітабында қойма
есебінің карточкасындағы деректер болуы қажет. ... ... ... ... ... ... ... материалдардың кіріске
алынуын және есептен шығару операцияларын, олардың іске асырылған күнін
қойманың есеп ... ... онда ... ... ... ... ... шығарып отыруы керек. Бұл ... ... ... ... ... ... ... кететін жағдай, ай соныңда ... ... ... ... ... алынып болмағанына қарамастан шектеулі-заборлық
карточкасының барлығы тапсырылуы тиіс. Толық алынып ... ... ... айға жаңа ... ... жазылып береді.Қоймашы
материалдардың қоймалық сорттық есеп карточкасының деректері ... ... ... әр ... түрінің қалдығы, оның
тұрақты қор мөлшерден ауытқуы, көптен бері пайдаланылмай жатқан ... ... ... ... Қоймалық сорттық карточканың ... ... ... ... керек.Бухгалтерия қызметкері жиі-
жиі (апта сайын, 10 күнде) қоймашымен қоймадағы операцияларды ... ... ... ... ... ... қоймалық сорттық
карточканың дұрыс жүргізілуін және карточкадағы материалдар ... ... ... отыруы қажет. Карточкадағы ... ... және оны ... ... ... қызметкері
есеп карточкасының тиісті жеріне қол ... ... ... ... ... меңгерушісінің бухгалтерияға
материалдарды кіріске алуы кезінде ... ... ... Қойма меңгерушісінің бухгалтерияға тапсыратын құжаттары үлгілі
түрі М-18А ... ... ... ... ... ... келісімі бойынша бухгалтерия қызметкері әр ... ... ... және ... ... жайында карточкаға
қол қояды.Мұндай жағдайда құжаттарды қабылдау-өткізу тіркелімін ... ... Егер ... қойма немесе цех ... ... ... ... ... ... ... операциялардың
дұрыс құжатталынуы, материалдарға жауап беретін адамның есеп ... ... ... ... ... Мұндай жағдайда кіріс
және шығыс ету құжаттары белгіленген ... ... ... ... ... ... ... орталығынан қашық жерде
орналасқан қойма меңгерушісі белгіленген күні бухгалтерияға екі дана етіп
материалдардың ай ... ... ... ... ... ... өзгерісі (кірісі мен шығысы ) бар материалдар бойынша жасаланып,
онда тек қана ... ... ... ... ... цех,
қойма, бөлімше бастығы және ол құжатты толтырушы қол қояды. Дұрыстығын
тексеріп болғаннан ... ... бір ... жіберілген қателіктер
жөніндегі ескертумен қоймаға қайтарылады. Материалдардың есебін жедел
оперативтік, ... ... ... жүргізген жағдайда қоймалық
есеп карточкасымен қатар үлгілі түрі М-20 ... ... ... ... жүргізіледі. Қойма меңгерушісі карточкалардағы ай
бойындағы жиынтық деректері бойынша материалдардың келесі ... ... ... ... осы ... ... ... Тізімдемеде
материалдар қоймалық есепте қаралған номенклатуралары бойынша ... және ... ... ... ... ... материалдардың қалдығы олардың жоспарланған
есептеу бағасына көбейтіліп, ай ... ... ... ... ... Егер пайдаланатын материалдар номенклатуралары аз болған
жағдайда материалдарды ... ... ... тек қоймалық есеп
карточкасында қою арқылы босатуға болады. Мұндай ... тек 1 ... ... ай соңында бухгалтерияға тапсырылады. Келесі айда олардың
орнына жаңа ... есеп ... ... оған ... ай
басындағы қалдығы ... ... ... құрылыс басындағы
бөлімшелері қоймалық-сорттық карточкасының орнына ай сайын ... ... және ... жайлы үлгілі түрі М-19А санды карточкасын
толтырып есеп беріледі. Бұл ... ... ... ... ... ... ... Берілетін есепте
материалдардың кіріске алынуы, ... ... және ... ... ету, ... негізінде көрсетіледі. Құрылыс
бөлімшелері құрлысықа жұмсалған материалдарға босату құжатын толтырмайды.
Сондықтан да ... ... ... есеп ... ... ... алғашқы құжаты тіркелмейді.[12]
Мысал ретінде бүгінгі таңда Қазақстандағы жаңа әрі ... ... ... компаниялардың бірі - “ҚазМұнайГаз” компаниясын. Ол ... ең ... ... ... ... ғана ... сыртқы және ішкі сындарлы саясатының стратегиясы нәтижесінде өзін
көрсете білді. Компания – тың ой-саналы және ең жаңа ... ... ... тәжірибесі мен дәстүрінің жемісті қоспасының жарқын
көрінісі. ... ... ... 2002 жылғы 20 ақпандағы №
811 Жарлығымен “Қазақойл” ҰМК” ЖАҚ және “Мұнай және газ тасымалдау” ҰК” ... ... ... ... ... ЖАҚ ... 2004 жылдың
16 наурызында компания қайта ... ... ... ... қоғамы деп аталды. Құрылтайшысы – Қазақстан Республикасының
Үкіметі.
Компания энергетикалық ресурстардың ... және ... ... ... ... ... және оның әлемдік ... ... ... Қазақстанның мұнай-газ саласын ... ... ... ... мұнай-газ саласында мұнай-газ ресурстарын тиімді әрі ... ... ... ... толтыруға және тиісті инфрақұрылымды дамытуға
бағытталған бірыңғай мемлекеттік саясат пен стратегияны әзірлеуге және
іске асыруға қатысады;
... ... ... ... ... ... мемлекеттік мүдделерді білдіреді, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының аумағында мұнай-газ операцияларын жүргізуге конкурстар
ұйымдастыруға ... ... және ... көмірсутегі шикізаты мен оның өңделген
өнімдерін барлау, игеру, өндіру, өңдеу, тасымалдау және сату бойынша
жұмыстар мен ... ... ... ... сондай-ақ мұнай-
газ құбырлары мен өндірістік инфрақұрылымды жобалауды, салуды ... ... ... ... ... ... және телекоммуникациялар саласында
да кең ауқымды қызметтер көрсетеді[13].
Ірі еншілес кәсіпорындары:
• “ҚазМұнайГаз” (барлау, ... ... ... ... “ҚазТрансГаз” (газ тасымалдау),
• «Атырау мұнай өңдеу зауыты»,
• “Қазтеңізкөлікфлот” (танкерлік тасымалдау),
• “Атырау ... ... ... - Эйр” тікұшақ компаниясы,
• “ҚазТрансКом” телекоммуникациялық компаниясы.
Сондай-ақ аталған еншілес ... ... ... ... әр ... бейінді компаниялар мен кәсіпорындар кіреді.
2. Ақпараттық жүйені ... ... және XXI ... ... ... ... ... басты жетістіктерінің бірі- ақпаратты басқару құралына,
ал ақпарат ағынын қажетті қор ... ... және оны ... ... - ... техниканы қоғамдағы барлық салаларға жаппай ендіру
болып отыр. Басқару үрдісіндегі негізгі элемент болып ... ... және оған ... жаңа ... даму ... - ... ... ыңғайларды қалыптастыруда. Ақпарат жүйесін күрделі
динамикалық жүйе ретінде қарастырып, оны ... ... ... ... Жүйелер теориясын ... ... ... ... ... ... мен ... барысын үлгілеуде аса қажетті өзара
әсерлесетін еркін құрылымдағы ... ... ... қарастыратын,
күрделі жүйелерді үлгілеуді ұйымдастыру әдісін ұсынды.
Елімізде өтіп жатқан нарықтық ... тек ... ... ғана ... бүкіл қоғамдық өмір үшін де орасан зор маңызы бар екендігін
республикамыздың тәуелсіздігінің 10 жыл ішінде ... ... ... ... ... ... экономикалық қатынастарға елеулі
өзгерістер енгізді және сайып келгенде әрбір ... ... ... бұған дейін ынта-ықыластың уақыт өткен сайын ... арта ... өмір ... ... ... ... ... қызметтің барлық
экономикадағы негізгі буыны – бұл фирмалар. Міне, ... да , ... ... ... өнім өндіріліп, қызмет көрсетілуі ... ... да бар. ... ... ең ... ... жинақталады. Мұнда
ресурстарды үнемдеп жасау, жоғары өнімді ... мен ... ... кең ... ... Фирмаларда өндірісті және өнімдерді
сатуға кететін шығындарды ... ... қол ... Сол ... ... ... ... қолданылады, тиімді басқару жүйесі –
менеджмент іске асырылады.
Ақпараттандыру - жеке және ... ... ... ... мақсатында ақпараттық ... ... ... ... ... негізінде құруға
және дамытуға бағытталған ұйымдастырушылық, әлеуметтік - экономикалық және
ғылыми - техникалық үрдіс[2].
Мен осы курстық ... ... ... ... ... ... ... нарыққа өтудің жолдарын, даму ... ... ... ... ... қолдану тиімділігін, жедел
басқарушылық шешімдерді орындауымен, ауқымды кеңейтілуіне талдау жасау
болып ... ... ... ЭЕМ негізінде экономикалық талдауды
автоматтандыру объективті қажеттілік болуда. Ол ... ... ... ... көрсетудің маңызын арттыру, техникалық ... ... мен ... ... ... ... ... жұмыстың мақсаты- фирманы негізгі қорларың есептеудың
дұрыс және ... ... ... Қолда бар потенциалды қолдану және
фирманың ыдырауына жол бермеу. Бұл стратегиялық жоспарлау мен ... ... ... ... ... ... ... негіз
жасайтын заман талабына сай ақпараттық технологияларды қолдану.
Іскерлік белсенділік деп ұйымның, оны ... ... ... ... ... негізінде экономикалық өсуіне, соның ішінде
өндірістік-өткізу жүйесі себептесетін әрекерттердің жиынтығын ... ... ... ... ... ... түрде екі бағыт бойынша
жүзеге асырылады- жоспардың орындалу дәрежесі бойынша және ... ... ... ... ... ... ... талаптар
Ақпараттық жабдықтау (АЖ) – бұл ақпараттық жүйеде қолданатын
экономикалық ақпаратты жіктеудің және ... ... ... ... ... және ... ... үйлестірілген жүйелерінің
бірігуі болып табылады. Ақпараттық жабдықтаудың негізгі бағыты сақталуынан,
ақпараттың ... ... ... ... ... басқару
шешімдерін қабылдау үшін кіріс ақпараттарының берілуінен ... ... ... ... ... ішкі
жүйелеріне қарамастан барлық экономикалық ақпарат жүйелеріне бірдей болады.
Оның құрамы белгілі бір ... ... ... емес. Жабдықтаушы ішкі
жүйелеріне: ұйымдастырушылық, техникалық, математикалық, программалық,
ақпараттық, лингвистикалық, және технологиялық ішкі ... ... ... - ... ... ... ... және кодтаудың бірыңғай ... ... және ... ... ... ... жиынтығы.
Шешім қабылдаудың тиімділігі айналымдағы ақпаратты толықтығына,
сапасына, сенімділігіне және ... ... ... есептеу жүйесінде болатын үрдістерді объективті бейнелеу;
• практикалық нысаналылықтың болуы, яғни АЖ-ды ... ... ... ... ... ... тікелей бақылау және өлшеу үрдістерінде алынбайтын есепті-талдамалы
ақпараттардың болуын қамтамасыз етеді;
• қорларды ... ... ... деңгейлерінде ақпаратты
пайдаланудағы коэфициентті көтеру;
• ақпарат жүйелерінің барлық түрінің ақпараттық ... ... ... ...... ... атқаруды қажет
ететін күрделі және еңбекті көп керек ететін үрдіс:
• ақпаратты жабдықтауды ұйымдастырудың әдістемелік негіздерін жасау;
• ақпаратты сыныптаудың және ... ... ... ... ақпарат көлемдері мен ағындарын анықтау;
• деректер базасының құрылымы мен құрамын анықтау;
• деректер базасын ... және ... ... таңдау;
• тұтынушылардың сұраныс тілі мен деректердің сипаттамсын
сәйкестендіру;
Осыған ... ... ... ... базаны құрудың
құралдары мен әдістерінің жиынтығы ретінде қарастырып анықтауға болады.
Ақпаратпен ... ... тыс және ... ... база ... ... ... база деген бұл басқару функцияларды ... ... ... ... заңдар және анықтамалар. Ішкі
машиналық ақпараттық база кіріс және шығыс құжаттарынан тұрады.
ҚЕАЖ-нің машинадан тыс ақпараттық жабдықтау.
ҚЕАЖ-нің ... тыс ... ... ... кіреді:
• Рейтингті талдау ақпарат ұғымы, оның сыныптамасы және құрылымы;
• Сыныптау және кодтау;
• Нормативті-анықтамалық ... ... ... ұғымы банк қызметінің, жұмысының қандай
деңгейде екендігін анықтау үшін керекті мәліметтер, ақпараттар.
Сыныптау дегеніміз – ... ... ... әр ... ... ... келтіріп тарату болып табылады. Объектілер сыныпталатын
топтық белгілер мыналар: ... ... ... топ, қосымша топ, ... түр, ...... кодтық белгілер беру үрдісі. ... ... – бұл ... код беру ... жиынтығы.
Нормативті-анықтамалық құжаттарға есептеуде ұзақ уақыт өзгеріссіз
пайдаланатын, әр ... ... ... мөлшерлер және басқа
деректер кіреді.
Жедел ақпарат ... ... ... ... жай күйін
бейнелейді, яғни бұл бастапқы өңделмеген ақпарат[5].
Ішкі жабдықтау – ҚЕАЖ-нің ... ... ... ... ... ... ауқымдарының жиынтығын құрайтын ақпараттық қордың
бөлігі. Машиналық тасығыштар, ЭЕМ немесе ДЭЕМ-де ақпаратты ... ... ... ... ... ... Оған қатты магниттік
табақшалар, магниттік барабандар, магниттік карталар, ... ... және тағы ... ... ...... ... атауланған және
ұйымдастырылған, өзара семантикалық байланыста болатын деректер ... ... ... ... ... деректеменің ұзындығы және
олардың АА-ға орналасу тәртібі анықталады. АА-дың тағайындалуы бойынша
енуші, ... және ... ... бөлінеді. Енуші ауқымдарға жедел немесе
бастапқы ақпарат және объектінің ... ... ... ... деген
сұраныстар кіреді. Шығару ауқымы экранға немесе ... ... ... Осы ... ... пайдаланушылар шешім
қабылдайды, яғни ақпараттарды пайдаланады.
Ұйымдастырушылық жабдықтау - жүйені құрудағы мақсаттар мен бағыттарын
айқындаудағы ақпарат ... ... ішкі ... ... ... ... дегеніміз – ақпараттық жүйені тұрғызу мен жұмыс
істеуге арналған шаралардың, әдістер мен ... ... ... төрт ... атап ... ... топ құру және фунционалдау үрдісінде маңызды әдістемелік
құжаттарды қамтиды:
• ақпараттық жүйені құрудағы ... ... ... ... ... шешімі;
• фирманы алдын ала тексерудегі жобалау және өткізудегі
әдістемелік ... ... құру және іске қосу ... ... ... ... ... жобалауға және ақпараттық жүйені
функционалдануында керекті тиімді құралдардың жиынтығынан тұрады.
Үшінші компонент тексеру кезінде алынатын техникалық құжаттама ... ... ... мен енгізу: техника-экономикалық негіздеме,
техникалық тапсырыс, техникалық және ... ... мен ... ... ішкі жүйесі ақпараттық жүйені енгізу және
эксплуатацияға беруге арналған, ол жерде ... ... ... ... ... ... және ... жүйе ақпаратында қайта
түзету.
Жүйені тұрғызу барысында ... ... ... мен
атқарушының келісім-шарты, жүйені тұрғызушылар арасындағы ... ... ... енгізу кезінде оған мынадай құжаттар жатады: жасалып жатқан жүйе
деңгейінің мінездемесі, ақпарат жүйесі бөлімдерінің ... ... жеке ... ... ... ... құралдарды
қолдану кезіндегі қолданушылардың құқықтық қатынасы.
Техникалық жабдықтау – бұл ... ... ... ... ... ... қолданылатын техникалық құралдар кешені.
Басқарудың ақпараттық үрдісі жеке ... мен ... ... ... ... ... Барлық амалдарды үш сатыға топтауға
болады: ... ... ... және ... ... экономикалық объектілердің қызмет үрдісі кезінде пайда
болатын бастапқы ақпаратты жинақтау және тіркеу ... ... ... операцияларының тобы (екінші ... ... ... ... ... және ... ... бағытталған.
Үшінші саты, басқару шешімдерін қабылдау үшін және басқарудың
ақпараттық үрдісін ... үшін ... мәні бар ... ... ... қойылатын талаптар:
|№ |Түрі ... мәні |
|1 ... ... |2500 Ггц |
|2 ... жадының көлемі |1024 Мб |
|3 ... ... ... |200 Гб |
|4 ... ... |
|5 |CD – ROM ... |
|6 ... |Pentium (R) 4 CPU |
|7 ... ... емес |
|8 ... ... |NTFS |
|9 ... түс беру ... |32 бит ... ... ... ... |1152 нүкте 864 нүктеге ... ... |128 Мб ... ... – бұл ... құралдар кешенінің қызметін
қамтамасыз ететін ақпараттық жүйенің функциясын ... ... ... ... ... ... екі бөлімнен тұрады: жалпы ПЖ
және арнайы ПЖ.
Жалпы ПЖ – бұл кең көлемді пайдаланушыларға ... ... ... мен ... ... жиі ... есептерді шешуге
бағытталған программалар жиынтығын құрайтын фиманы ... ПЖ ... ... ... ... ... кіреді: операциялық жүйе,
программалық өнім және ... ... ... ... ... әр ... ... қосалқы жүйелері
үшін нақты мәселелерді шешуге және жеке ... ... ... жабдықталуына қойылатын талаптар:
|1 |Жалпы жүйелік программалық ... 2000, NT, XP |
| ... | |
|2 ... ... |Office 2002 |
|3 ... программалық ортасы |Delphi 7 программалық ортасы |
|4 |МББЖ ... Oracle, FoxPro, Informix |
|5 ... ... |Драйвер, утилиталар, |
| | ... ... ... ...... технологиялар және олардың
ішінен нақты есептерді шешуге арналған ең ... ... ... ... case ... ... ... жабдықталуы – ең озық есептеу техникасының ... ... ... ... ... және ... шешуге арналған
математикалық әдістердің, үлгілер мен ... ... ... ... ... ... ... программалау жобасын жасаймын. Жабдықтау белгілі бір ... ... ... ету ... және міндеттерді шешу барысындағы
дербес ЭЕМ-нің қызметін басқарып, оның орындалуын бақылап отырады.
Лингвистикалық жабдықтау – бұл, ... ... ... ... ... және ... ақпараттық техникалық құралдармен
байланысын ... үшін ... ... ... ... ... табиғи тілді қалыптастыру ережелірінің жиынтығы.
КБРТАЖ-нің лингвистикалық жабдықтауына алгоритмдік тілдер: ... ... ... ал ... тілдерге: Paradox, Database Desktop, SQL
кіреді[6]. ... ...... әр ... ... ... жоғары
тиімділікпен жұмыс істеуіне дұрыс жағдайлар жасау және сонымен бірге оны
игеру ... ... ... мен ... ... ФБАЖ-нің
эргономикалық жабдықтау құрамына мыналар кіреді:
• жұмыс орындарында, ақпараттық үлгілерге және жұмыскерлер құрамына
эргономикалық ... ... ... ... ... бұл талаптарды іске асырудың мақсатқа сай тәсілдерін
таңдау; оларды іске асыру ... ... ... ... ... ... ... және іріктеу жүйесіне қойылатын
талаптарды негізге ала отырып тұжырымдауды ... ... ... ... және ... ... кешені.
1.4 Фирманың негізгі қорларының есебінің ақпаратты жүйесінің концептуалды
схемасы
Концептуалды схема ақпараттық жүйе құру мен оның іс ... ... ... ... ... ... ... концептуалды схемасы тұтас жүйе тұрғызудың әдістемелік
аспектілерін ... және ... ... анықтайды.
Ақпараттық жүйелер құрамындағы элементтердің атқару роліне қарай екі
бөлшекке бөледі. Ол ... және ... ... ... ... ... ... жатады, ол жабдықтаушы бөлшекке
жабдықтаушы жүйелер жатады.
Концептуалдық схема
2. Фирманың негізгі қорларының есебінің ақпараттық ... ... ... ... Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы SAP
біріктірілген ақпарат жүйесін енгізу ... ... ... ... жүйесіне қойылатын талаптарды анықтау жұмыстары жүргізіліп, осыған
ұқсас жүйелердің ... ... 2005 ... ... ... ... жұмыстар өткізілді. Бағдарламамен қамтамасыз ету нарығында ең
бірінші жетекші ... ... және ... ТМД елдерінде, Қазақстан
Республикасында SAP AG /Германия/ компаниясының бағдарламалық өнімі ... ... ... ... ... ... ... жетекшілері SAP жүйесін енгізу жобасы бойынша ... ... ... ... мақсаты. SAP жүйесін енгізу жобасының негізгі мақсаты –
SAP жүйесі негізінде нақты уақыт тәртіптемесінде жұмыс ... ... ... ... ... ... және ... ағындарын басқаруға
мүмкіндік беретін кәсіпорынды басқарудың көп ... ... ... ... SAP ... ... үшін қажетті алғы шартын
жасау мақсатында жобаны басқару жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... SAP жүйесін
енгізу жобасының жоспары әзірленді. 2005 жылдың наурызында SAP жүйесін
енгізу бойынша ... топ ... оның ... ... қазынашылық,
экономикалық талдау департаметтерінің, материалдық-техникалық жабдықтаудың,
Орталық аппаратының ақпараттық технологиялардың, ... ... ... ... ... ... үш ... анықталады:
1. Атқарымдық көлем, ұсынылатын енгізу шеңберінде қолданылатын
бизнес үдерістерімен анықталады.
2. Географиялық көлем, ... ... ... ... SAP ... ... ... анықталады.
3. Техникалық көлем, жоғарыда көрсетілген атқарымдық көлемі мен
географиялық көлемінде жүйенің жұмыс қалпында болуымен ... ... ... Жоба ... ... SAP ... атқарымдылықтың келесі құрамы белгіленді:
• FI модулі – қаржы-қаражат,
• CO – ... MM – ... ... ... SD — ... PP модулі — өндірісті жоспарлау.
Жобаның техникалық көлемі. Жобаның техникалық көлеміне SAP
жүйесі жұмыс істеу үшін және ... ... ... ... бір ... ... ... модулі – қаржы-қаражат
FI модулі – қаржы-қаражат модулінің негізгі мақсаты бухгалтерлік
есепті автоматтандырылып жүргізу және кірістерді ... ... ... ... ... компанияның ұйымдастырушылық-экономикалық
құрылымы көрсетіледі, бухгалтерлік шоттардың жоспары ... ... ... ... ... шаруашылық операциялар
сәйкестендіріледі, қарызгерлер, несиегерлердің біртұтас ... ... ... ... ... ... ... қолдайды.
Қосылған құн салығының кодтарын жүргізуі қосылған құн салығы бойынша салық
мағлұмдамасын ... үшін ... ... ... алу үшін ... FI – ... модулінің құрамына келесі функциялар жатады:
• айналымнан тыс активтердің қозғалысы,
• банкінің операциялары және кассалық операциялар,
• дебиторлық және ... ... ... бюджеттік және бюджеттен тыс ұйымдармен есеп айырысу,
• меншікті капиталдың ... ... пен ... есепке алу,
• есеп беру кезеңін жабу операциялары.
СО-модулі
CO – контроллинг модулі ... ... пен ... алу, ... маршруттау бойынша өзіндік құнды есептеу
саласындағы қызметін талдау құралы болып ... CO – ... ... ... ... ... Жанама шығынның
контроллингі шығысты талдау:
- бюджетті ... ... ... ... «3-1» ... қызметінің контроллингі шығыс пен табысты талдау:
-табыс пен шығысты салыстыру: жоспар дерек,
-«Қорытынды табыс-шығын» есебін қалыптастыру.
Нәтижелер есебі кәсіпорын қызметінің түрлері ... ... ... қызмет түрлері бойынша табыс шығын,
- тасымалды маршруттау бойынша ... ... ... қалыптастыру,
-клиенттер бойынша, өткізім бойынша есептерді қалыптастыру.
ММ-модулі
Материалдық тасқынды басқару ММ модулі — материалдық қорды мөлшерлік
және құндылық басқаруға, ... ... ... ... және ... ... ... ММ модулі жүйедегі толық құжат
айналымын, сатып алу процесіне қатысты, материалдар қозғалысы процесінің әр
кезеңіндегі жұмыс ... ... дер ... ... ... ... ішінде әрдайым материалдардың негізгі қоры жөнінде толық ақпарат
сақталынады. Қорды басқару материал керектігін ... ... алу ... ... ... ... ... қатар, ерекше дайындаманың
әртүрлі нысандарға қолдау көрсетіледі, мысалы консигнация, ... ... ...... ... өткізім мәселесін тез және мақсатты шешуді
ұйымдастыруға, компанияның дайын ... ... ... ... ... ... ... толық құжат айналымын көрсетуге, өнімді ... әр ... ... барысы туралы қажетті ақпаратты кез келген
уақытта ұсынуға мүмкіндік береді. Модульдің ішінде әрдайым ... ... ... және ... ... ... ... ақпарат
сақталынады. Кәсіпорынның негізгі және ... емес ... ... мәліметтерге, тапсырыс берушілердің дебиторлық ... бар ... ... ... ... ... және ... қозғалысы туралы мәліметтерге кәсіпорынның әр бөлімшесінің
қызметкерлері мен басшыларына қарауға және ... ... қолы ... ... ... ... ... бар процесстер жүзеге
асырылады, олардың көмегімен компанияның негізгі және негізгі емес қызметі
бойынша ... ... ... Business Suite жүйесінде өндірісті жоспарлау мен басқару келесі
құрылымда көрсетілген:
• өндірістің негізгі деректері
• өндіріс пен ... ... ... ... ... материалдардың қажеттігін жоспарлау
• өндірісті басқару
• өндірістің қуаттылығын жоспарлау
• өнімнің шығынын жоспарлау
• сериялық өндіріс
• үзіліссіз ... ... ... кәсіпорынның өндірістік
бағдарламасын, өндіріс үшін тұтынатын материалдарды және ... ... ... ... және ... ... ... қалыптастыру, технологиялық және өндірістік ... ... ... ... ... ... растау,
өндірістің мөлшерінің нақты дерегін растау, өнімнің ... ... ... ... - ... ... кезеңінде
қолданылатын басқару құралы болып табылады. Жоба – ... ... ... жиынтығы, ол жалпы жағдайлар мен шектеулердің бірегейлігін
сипаттайды. SAP СП және ... және ... ... SAP-ң ... компоненттердің интеграциясы жоғары деңгейде болғандықтан, SAP
СП қажетті бизнес-процестерін жылдам және ... ... ... ... СП арқылы тиісті ... мен ... ... ... ... үшін ... мен ... мерзім, шығын, түсім, бюджет,
қор, материалдар және т.б. бойынша жоспарлау мен талдауды іске ... ... Бұл ... SAP ... ... ... ... яғни ол SAP жинақтаған, ең үздік енгізу практикасын
есепке ала отырып құрылған. Төменде SAP әдіснамасының кезеңдік қысқаша
сипаттамасы берілген.
Тұжырымдамалық ... Бұл ... біз ... ... тәртібін, жобаға жататын барлық бизнес-процестерін анықтай
аламыз, кәсіпорынның мақсаты мен ұйымдастырушылық құрылымын біле алып,
сондай-ақ SAP бұл процестерді қалай іске ... ... ... кәсіпорынның келешектегі ақпарат жүйесінің «тұжырымдамалық жобасы»
болады.
Іске асыру. Бұл кезеңде жүйе тұжырымдамалық жобада белгіленген
«ҚазМұнайгаз» БӨ» АҚ компаниясының ... ... ... ... бұл кезеңде «KazTransCom» АҚ кеңесшілері өздерінің
білімдерін «ҚазМұнайгаз» БӨ» АҚ жобалық тобының мүшелеріне тапсыра алады.
Соңғы дайындау. Бұл кезеңде жүйе ... ... SAP ... үшін ... және ... ... Алғашқы деректер
жүйеге енгізіліп, пилот аймағындағы тапсырыскер орындары инсталляцияланады.
Тәжірибелік пайдалану. Бұл ... ... ... жүйе нақты уақыт тәртіптемесінде жұмыс істеуге көшеді. Мүмкіндік
бойынша, түпкілікті пайдаланушылардың қажетсінуін қанағаттандыру бойынша іс-
шаралар ... ... ... ... деректерді дайындау және ауыстыру
• Түпкілікті пайдаланушыларды оқытуды жалғастыру
• Жүйенің өнімділігін түпкілікті қалыпқа келтіру
Жобаның ағымдағы жағдайы. ... ... ... ... ... ... іске ... бойынша жұмыстар
аяқталды және «Жобаны іске асыру» кезеңі бойынша жұмыс орындауда.
Тұжырымдамалық жобалау кезеңінде ... БӨ» ... ... мен ... ... ... ... материалдар, негізгі құрал-жабдық, қызмет,
шоттардың жоспары, шығындардың ... ... ... және тағы ... ... Іске ... кезеңінде «ҚазМұнайгаз» БӨ»
АҚ компаниясының ... ... ... жүйенің түп тұлғасы қалпына
келтірілді, өкілеттік ... ... жоба ... ... ... ... ... жоспары
әзірленді, жүйе сәулетіне ... ... ... ... бөлме
дайындалды және сервер жабдықтар үшін SAP ... ... ... ... БӨ» ... ... 2007 ... аяқталады[11].
1. Мәселенің қойылымы
Жобаны тұрғызуда тиімді әдістер мен жабдықтарды қолдану, ... ... ... ... – құрастыру жұмысының шығыны мен
мерзімін азайтып, сапалы жүйелерді тұрғызуға мүмкіндік береді.
АЖ-ны жобалау әдісі ... ... ... ... қолдану
арқылы АЖ-ны тұрғызу тәсілі. Мұндағы жобалау жабдықтарына - типтік жобалау
шешімдері, қолданбалы ... ... ... ... жобалары,
жобалаудың құралдық жабдықтары, яғни МББЖ, ... ... ... ... жатады.
Жобалаудың барлық әдістері, жобалау жұмыстарын автоматтандыру
дәрежелеріне ... түп ... ... ... ... жобалау болып топтарға бөлінеді. Түп нұсқалы жобалау АЖ-
ны тұрғызудың бастапқы тарихи деңгейінде қолданылады. Бұл әдістің кемшілігі
ол үлкен еңбек ... әрі ... ... ... ... етуі және
АЖ-ны жұмыс істету тұрақсыздығы, жүйенің жаңа ... ... ... ... ... ... – АЖ-ны жобалауда оған аз шамалы өзгерістер
ендіріп пайдалана беруге болатындай, тұрғызылатын ... ... ... ... және олардың әрқайсысына дайын жобалау ... ... ... жаңа ... ... ... жатады.
Автоматтандырлған жобалау жүйелерін қолдану ... ... ... ... ... ... сүйемелдеуді ұсынады, сондықтан
бұл әдіс үлгілік жобалау деп те аталады. Бұл әдіс ... ... ... ... және оның негізгі ерекшелігі әдістің өз үлгісінің
түрінің болуы, басқару үлгілерінің өңделуі, әр ... ... ... ... ... ... ... сенімділігінің жоғары
деңгейлігі болып табылады. Ал ... ... ... ... ... тұрғызу мен функционерлеудегі жинақталған
тәжірибелер мен басқару объектісінің сипатына қарай өзгешелеу. ... ... ... әр ... топтарының пайда болуына әсер етті.
Қазіргі уақыттағы АЖ-ның барлық түрлері ақпараттық – ... ... ... ... яғни ол ... ... ... шешімін қабылдаумен
әлсіз байланысқан.
Орталықтандыру деңгейіне қарай, АЖ-орталықтандырылған ... деп ... ... ... екі ... ... ... олар: кез келген автоматтандырлыған басқарушы жүйелерге кіретін
жүйелер және жеке ... ... мен ... саласын иемденетін
жүйелер.
2.2 Кіріс құжаттары
Кіріс құжаты – бұл пернетақтадан түскен ... ... ... түскен ақпарат және ақпараттық жүйелердің функцияларды орындау үшін
қажет.
Кіріс құжаттары және олардың ... ... ... өз ... және шартты – ... ... ... бұл ... ... ... және ... да нормалар мен нормативтер және барлық
керекті мәліметтер көрсетілген.
Қайта ... ... ... ... өтуі ... Ең аз қажет
етілетін бақылау пайдаланушының ... ... ... ... сонымен
қатар ақпаратты пакетке енгізу кезінде бағдарламалық бақылау қарастырылған.
Есепті шешу кезінде қосымша әдістер мен ... ... ... Құжат ... көзі ... |Аты ... түрі | ... ... ... |Құжат |Қаржы бөлімі ... ... ... |Құжат ... ... ... ... ... |Арнайы ... ... ... ... |Бөлімше |
| | | ... ... ... |Құжат ... ... ... ... ... ... ... бірлігінің сипаттамасы
мен тізімі
|Құжат аты: Фирманың қоры ... ... |
| ... ... ... ... ... ... тыс ... |5 ... ... ... |5 |
| Tabys kolemi ... ... |12 ... kolemi ... ... |10 ... ... беру ... |12 ... ... ... ... ақпараттық құрылымдық бірлігінің сипаттамасы
мен тізімі
| ... ... |
| ... ... ... ... |
| Tabys kolemi ... ... |5 ... kolemi ... ... |10 ... ... құн |12 ... ... ... ... ақпараттық құрылымдық бірлігінің сипаттамасы
мен тізімі
| ... ... |
| ... ... ... ... ... ... қор |5 ... ... ... |10 ... ... |15 ... ... ... ... ... ... бірлігінің сипаттамасы
мен тізімі
| ... ... |
| ... белгі |Реквизит негіз ... ... ... ... |6 ... ... емес ... |15 |
| ... | ... ... |12 ... ... ... ... ақпараттық құрылымдық бірлігінің сипаттамасы
мен тізімі
| ... ... |
| ... ... ... ... ... |Мерзім |12 |
| ... | ... ... |15 ... | ... өндіріс |20 ... ... ... құжаты – бұл басқару объектісіне, қызметшіге немесе ... ... ... ... ... және ... түрінде берілетін
және ақпараттық жүйелер ... ... ... ... ... ... ... |
|Белгіленуі |Аты ... түрі | ... |Қор ... ... |Бас-бухгалтер ... ... ... ... |ALSER ... ... ... құжатының ақпараттық құрылымдық бірлігінің сипаттамасы
мен тізімі
| ... ... |
| ... белгі ... ... ... ... ... |9 ... |Басымдық көрсеткен |10 |
| ... | ... ... |12 ... ... ... құжатының ақпараттық құрылымдық бірлігінің
сипаттамасы мен ... ... ... |
| ... белгі |Реквизит негіз ... ... ... |15 ... ... ... |10 ... ... |12 ... ... ... ... ... жабдықтау Мәліметтер базасын өңдеу процедурасын
қамтамасыз ететін программалар ... ... ... ... ... ... және ... базасы жүйесі
жобалаудын тұрады.
Программалық жабдықтау екі ... ... ... ... ... ... ... жабдықтау құрамына әмбебап құралдар, пакеттер және
программалар кіреді, бұлар ... ... ... бейімделген.
Қолданбалы программалар персоналды компьютерге өте ... ... ... ... үйренуге және ойнауға мүмкіндік береді.
Қолданбалы программа қарапайым ... ... ... ... да бір ... ... ... маманға есептелуі мүмкін.[10]
Қолданбалы программаларды өңдеу үшін ... ... ... ... қажет. Осы мақсаттарға байланысты Delphi – Borland, C++
және тағы басқа тілдер кеңінен тараған, осы ... ... ... бар, ... ... олар ... программалау құралы
ретінде саналады. Құралдар жабдығының категориясына жоғарғы деңгейдегі
тілдер трансляторы ғана емес, сонымен ... ... ... ... ... жүйелік программалар жатады. Құралдар жабдығының көмегімен
қолданбалы программалар, жаңы құрал ... да, ... ... ... Бұл программалық қамтамасыз ету түрі қолданушыны компьютер
ресурстарын басқарудан ... ... ... ... ... яғни ... нақты жұмыс істеуге дайындайды. Жүйелік қамтамасыз ету
операциялық жүйелерден, МББЖ-дан, МБ-ның дистанциондық өңдеуінен ... ... ету ... ... ... ... Қолданбалы программалар кейбір есептерді шешу ... ... ... ... ... ... ЭЕМ құрал ретінде
пайдаланады, яғни есептегіш жүйеге ... ... ... ... көңіл
бөлінеді. ДЭЕМ программалық қамтамасыз ету нарығы күтпеген функционалдық
мүмкіндігі бар әр ... ... МББЖ және ... тілдері бар.
Осы құралдар әр түрлі болғандықтан кез келген қолданушының, білікті ... ... ... ... ... ... Cobol-e, Pascal, C++, Borland Pascal 7.0 FoxPro 2.0 ... ... ... ... етудің құрылымы жалпы жүйелік және арнайы
программалық ... ... ... ... жүйелік программалық
қамтамасыз ету – программалар бірлігінен тұратын кең қолданушылар көлеміне
бағытталған ... ... және ... ... ... ... ету ... Операционды жүйе дербес компьтерлердің
аппарат құралдарының ақпараттық қабықшасының ең төменгі деңгейінен тұрады.
Дербес компьютер үлгілерінде, архитектуралары, ... әр ... жүйе ... ... ... программалық өңдеу және
қолдану үшін ұсынылатын қызметтер әр түрлі болады, яғни ... ... ... қызметтеік программалар көмегімен жүзеге асады. Осы
программалар көмегімен дискінің бастапқы ... диск ... ... ... жадыны тестілеу, компьютердің басқа да
компоненттерін, ақпараттық баспада ... ... ... ... ... ... ... операциондық жүйе аппарат ... ... ... ... ... ... ... программалы қамтамасыз ету – нақты ... ... ... оның ... ... ... үшін ... программалар бірлігі.
Қорытынды
Бұл курстық жұмысымды жаза отырып, мен фирманы ... ... ... ... ... тұрғыздым. Фирманың негізгі
қорларының есебінің ақпараттық ... ... және ... жүйені тұрғызудағы мақсат – ақпарат қорларының өзара тиімді
әсерлесуін өзгертпей ... ... ... осы ... ... қорлар есебін дұрыс жүргізу жолдарын, кезеңдерін, нарыққа өтудің
жолдарын, даму ... ... ... ... ... қолдану тиімділігін, жедел басқарушылық шешімдерді орындауымен,
ауқымды кеңейтілуіне талдау жасау болып табылады. ... ... ... ... ... автоматтандыру объективті қажеттілік
болуда. Ол басқару процесінде сапалы ақпараттық қызмет ... ... ... ... қарқынды дамуы мен ... ... ... ... ... ... Н.А.Назарбаев. Қазақстандықтар жағдайының
өркендеуі, қауіпсіздігі және жақсаруы. Президенттің ... ...... ... 11 ... 1997 жыл.
2. Закон РК. Об информатизации// Казахстанская ... 14 мая ... ... Н. Маркетинговые технологий в обеспечений деловой
активности организаций.// Проблемы ... и ... ... ... - №6-с. 91-98.
4. Смирнова Т. и др. “Проектирование ... ... ... Қ.С. ... ... ... теориясы, Алматы: Экономика
-2002ж.
6. Данилов А.В. Корпоративные информационные ... ... 2004 ... ... ... ... ... жүйелері”. Оқу құралы. Алматы, 2001 ж.
8. Н.Б.Бралиева, Л.А.Байбөлекова, Қ.Т.Балашов “Ақпараттық менеджмент
негіздері”. Оқу ... ... ... 2000 ... Н.Б.Бралиева, В.Ф.Тимошенко, Н.Л.Гагарина “Информационные системы
бизнеса”. Алматы, 1994 ж.
10. Бралиева Н.Б., Куличихин А.А. “Информационные аспекты создания и
функционирования автоматизированных информационных ... ... ... в экономике”. Учебник под редакцией Дика
В.В., Москва, 1999 ж.
12. Төлегенов Е.Т. “Бухгалтерлік ақпарат жүйелері”. Оқу ... 2001 ... ... ... Internet.Сайт: www.kurs.lab.ru
15. Internet.Сайт: www.kurs.lab.ru
16. Internet.Сайт: www.yandex.ru
-----------------------
Ақпараттық жүйе
... ... ... ... Математикалық жабдықтау
• Құқықтық жабдықтау
• Техникалық жабдықтау
• Технологиялық жабдықтау
... ... ... ... ... жабдықтау
• Функционалдық жоспарлау
• Функционалдық ұйымдастыру
• Функционалдық бақылау
• Функционалдық есеп жүргізу
• Функционалдық талдау
• Функционалдық болжау
ҚЕАЖ ақпараттық ... тыс ... ... ... және ... ... ауқымдар
Машина ішіндегі АЖ
Аралық
Шығушы
Желі
ААЖ
Топология
Түрі
ААЖ
Желі
Жүйе технологиясы
Сипаттамасы
Жүйе
Фирманың негізгі қорларының есебінің ақпаратты жүйесі
Локальді желі
Сақина
Қүжаттық
Функционалдық жабдықтау
Жабдықтау бөлімі
Фунционалдық бөлім
Техникалық жабдықтау
16
Ақпараттық жабдықтау
16
15
15
Ақпараттық база
Болжау және ... ... ... капитал өтімділігі, актив сапасы, менеджмент, өтімділік,
тәуекелділік, табыстылық..
Фирманы қорларының негізгі мәліметтер базасы
Қызметкер-
лерге қажет анықтамалар
Өңдеу
PP ...... ......... тасқынды басқару
CO – контроллинг
FI модулі – қаржы-қаражат
Баланс есебі
Қаржы есебі
Деңгейі, басымдық көрсететін көрсеткіш, уақыты
Есеп беру мерзімі, кәсіпорын ... ... ... ... бойынша жұмыс істеу
Материалдар
ФИРМАНЫҢ НЕГІЗГІ ҚОРЛАРЫНЫҢ ЕСЕБІНІҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ
Дайын өнім
Сапалы товар
Қаржы
Тұрақты клиент
Транспорт
Фирманың қаржылық нәтижесін алу
Бас бухгатер
Қарапайым жұмысшы
Архитектор
Басқару функциялары
Құрлысшылар
Жоспарлау
Қор басшысы
Ғимарат құру
Ғимарат жабдықтау
Администратор
Мотивация
Қор ... ... ... аты: ... ... аты: ... аты: Тәуекелділік
Құжат аты: Табыстылық
Құжат аты: Қаржы есебі
Құжат аты: Баланс есебі

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Шенгел и К» ЖШС63 бет
Фирмалар мен фирма қаржысы17 бет
Фирманың қаржылық ресурстары8 бет
Шағын кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау және дамыту13 бет
Қазақстан Республикасының ақша – несие саясаты4 бет
Қаржы менеджментінің даму эволюциясы18 бет
Қаржылық менеджмент оқу құралы274 бет
Қаржылық менеджменттің мәні, мақсаты, бағыттары және құрылымы24 бет
Бизнес жоспардың анықтамасы, мақсаттары мен тапсырмалары3 бет
"Стандарт-кост” әдісі бойынша шығындар есебінің жүйесі.20 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь