М.ЖАНПЕЙІСОВАНЫҢ МОДУЛЬДІК ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ДАМУЫН КӨТЕРУ ЖОЛДАРЫ1 Қазіргі уақытта педагогика
2 Педагогикалық технология
3 Оқу ойыны
Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда.Бұл процесс білім берудегі ескі мазмұнның орнына жаңасы келуде.Я.А.Коменскийдің,И.Гербарттың дәстүрлі объект-субъектілі педагогикасының орнын басқасы басты, ол балаға оқу қызметінің субъектісі ретінде,өзін-өзі өзектілендіруге,өзін танытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылатын дамушы тұлға ретінде бағытталған. Мұндай жағдайда педагогикалық процестің маңызды құрамы оқу ісіндегі субъектірлер-оқытушы мен оқушының тұлғалық-бағытталған өзара әрекетті болып табылады.
Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен дағдысын емес, оның тұлғасын,білім алу арқылы дамуын қойып отыр.
Егер «жеке тұлға» ұғымының мазмұнын талдап,түсінік беретін болсақ,біздің ойымызша Г.К.Селевко айтқандай: «Жеке тұлға-бұл адамның психикалық,рухани мәні,ол әр түрлі жинақталған қасиеттер жүйесіне тән:адамның әлеуметтік маңызды қасиеттерінің жиынтығы,өзіне және өзімен-өзінің,дүниеге қатынастарының жүйесі, айналадағы қоршаған әлемді және онда өзін-өзі жете түсінуі,қажеттілік жүйесі,щығармашылық мүмкіншілігі мен қабілеттерінің жиынтығы, сыртқы жағдайларға әсерінің жиынтығы және т.б.» [1.1]
Қазіргі уақытта педагогика ғылымының бір ерекшелігі-баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуы.
Ғылымға мықтап енген «педагогикалық технология» ұғымына әртүрлі түсініктемелер берілген (В.П.Беспалько, В.М.Шепель, И.П.Волков, М.Чошанов, М.В.Кларин және т.б.).Дегеннен,барлық анықтамалардың ортақ басты негізі бар,бұл келесі түсіндірмеде айқын көрінеді.М. Жанпейісованың айтуынша:
«Педагогикалық технологиялар-бұл білімнің басымды мақсаттарымен біріктірілген пәндер мен әдістемелердің ; оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың өзара ортақ тұжырымдамамен байланысқан міндеттерін,мазмұнының,формалары мен әдістерінің күрделі және ашық жүйелері,мұнда әр позиция басқаларына әсер етіп,ақыр аяғында оқушының дамуына жағымды жағдайлар жиынтығын құрайды»[1.2].
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңыңда оқыту формасын,әдістерін,технологияларын таңдауда көп нұсқалылық қағидасы бекітілген,бұл білім мекемелерінің мұғалімдеріне,педагогтарына өзіне оңтайлы нұсқаны қолдануға,педагогиқалық процесті кез келген үлгімен,тіпті авторлық үлгімен құруға мүмкіндік береді.
1.Селевко Г.К.Технологии развивающего обучения.-М.: НИИ школьных технологий,2005.-С.3-4
2.ЖанпейісоваМ.М.Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде.-Алматы:Білім,2002-85б.
3.Жанпейісова М.М.Оқытудың белсенділік түрлері.Алматы,2002-162б.
4.Артыкова Т.М.Опорные схемы по казахскому языку.Алматы,2000-15б.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 13 бет
Таңдаулыға:   
Баяндама:
М.ЖАНПЕЙІСОВАНЫҢ МОДУЛЬДІК ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚАЗАҚ
ТІЛІНЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ДАМУЫН КӨТЕРУ ЖОЛДАРЫ.

Нұрғалиева Е.В.
№40 мектеп

Павлодар қ.
Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі
қалыптасуда.Бұл процесс білім берудегі ескі мазмұнның орнына жаңасы
келуде.Я.А.Коменскийдің,И.Гербартты ң дәстүрлі объект-субъектілі
педагогикасының орнын басқасы басты, ол балаға оқу қызметінің субъектісі
ретінде,өзін-өзі өзектілендіруге,өзін танытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға
ұмтылатын дамушы тұлға ретінде бағытталған. Мұндай жағдайда педагогикалық
процестің маңызды құрамы оқу ісіндегі субъектірлер-оқытушы мен оқушының
тұлғалық-бағытталған өзара әрекетті болып табылады.
Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен дағдысын
емес, оның тұлғасын,білім алу арқылы дамуын қойып отыр.
Егер жеке тұлға ұғымының мазмұнын талдап,түсінік беретін болсақ,біздің
ойымызша Г.К.Селевко айтқандай: Жеке тұлға-бұл адамның психикалық,рухани
мәні,ол әр түрлі жинақталған қасиеттер жүйесіне тән:адамның әлеуметтік
маңызды қасиеттерінің жиынтығы,өзіне және өзімен-өзінің,дүниеге
қатынастарының жүйесі, айналадағы қоршаған әлемді және онда өзін-өзі жете
түсінуі,қажеттілік жүйесі,щығармашылық мүмкіншілігі мен қабілеттерінің
жиынтығы, сыртқы жағдайларға әсерінің жиынтығы және т.б. [1.1]
Қазіргі уақытта педагогика ғылымының бір ерекшелігі-баланың тұлғалық
дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуы.
Ғылымға мықтап енген педагогикалық технология ұғымына әртүрлі
түсініктемелер берілген (В.П.Беспалько, В.М.Шепель, И.П.Волков, М.Чошанов,
М.В.Кларин және т.б.).Дегеннен,барлық анықтамалардың ортақ басты негізі
бар,бұл келесі түсіндірмеде айқын көрінеді.М. Жанпейісованың айтуынша:
Педагогикалық технологиялар-бұл білімнің басымды мақсаттарымен
біріктірілген пәндер мен әдістемелердің ; оқу-тәрбие процесін
ұйымдастырудың өзара ортақ тұжырымдамамен байланысқан
міндеттерін,мазмұнының,формалары мен әдістерінің күрделі және ашық
жүйелері,мұнда әр позиция басқаларына әсер етіп,ақыр аяғында оқушының
дамуына жағымды жағдайлар жиынтығын құрайды[1.2].
Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңыңда оқыту
формасын,әдістерін,технологияларын таңдауда көп нұсқалылық қағидасы
бекітілген,бұл білім мекемелерінің мұғалімдеріне,педагогтарына өзіне
оңтайлы нұсқаны қолдануға,педагогиқалық процесті кез келген үлгімен,тіпті
авторлық үлгімен құруға мүмкіндік береді.
Оқыту технологиясының бір ерекшелігі-оның білімді меңгеруге емес,тұлғаның
танымдық қабілеттерін және танымдық процестерді:яғни,жадының алуан түрлерін
(есту,көру,қимыл және т.б.), ойлауды,ынтаны,қабылдау қабілетін арнайы
жасалған оқу және танымдық жағдайлар арқылы дамытуға,сондай-ақ тұлғаның
қауінсіздігін,өзін-өзі өзектілендіру, өзін-өзі бекіту,қарым-
қатынас,ойын,танымдық және шығармашылық қажеттіліктерін
қанағаттансыруға;белсенді сөздік қорын(ауызша және жазба тілінде) дамытуға
бағытталуы.
Ал базалық білім бұл технологияның алдына қойған мақсаттарына жетудегі
басты құралдарының бірі болып қана табылады.
Осы технологияның нұсқасы модульдік мінез деп табылады және М.Жанпейісова
модульдік оқыту технологиясы деп аталады.

Педагогикалық технология негізіне оқу циклін қайта жаңғырту идеясы алынған.
Оның мазмұнына:
1) оқытудың жалпы мақсатын қою;
2) жалпы қурылған мақсатты нақтыландыруға көшу;
3) оқушылардың білім деңгейін алдын ала (диагностиқалық) бағалау;
4) оқу әрекеттерінің жиынтығы (бұл кезеңде жедел кері байланыс негізінде
түзету жүргізілуі тиіс);
5) нәтижені бағалау енеді.
Осының арқасында оқу процесі модульдік сипат алып,құрылымы ортақ,бірақ
мазмұны әр түрлі жеке блоктардан жасалады.
Оқу модулі білімді қайта репродуктивті оқу циклі ретінде үш құрамдас
бөлімен:кіріспеден ,сөйлесу бөлімінен және қорытынды бөлімнен тұрады.
Осыған орай,оқу процесі модульдік мінезді табады,құрылымы жалпы болса
да,мазмұны әр түрлі болады.
Тақырыптар тобының ерекшелігіне қарай әр оқу модуліне бөлінетін сағат саны
әр түрлі болады.

Таблица №1
Алтыншы сынып.
Лексикалық тақырып: қыс
Грамматикалық тақырып: зат есім
Бөлімі Сабақ Модульдің мазмұны Уақыты
саны
КІРІСПЕ 1-сабақ 1. Модульге кіру 5 минут
2. Граматикалық тақырып 10 минут
3. Сөздік жұмыс 8 минут
4. Лексикалық тақырып 12 минут
5. Бекіту 10 минут

СӨЙЛЕСУ 2-сабақ 1.Топпенжұмыс.Желтоқсан.Қаңтар.Ақп ан.Қар 20 минут
кесегі ойыны.
2. Сөздік диктант
3. Грамматикалақ жаттығулар.Жұптық жұмыс. 7 минут
4. Сұрақ-жауап 10 минут

8 минут
3-сабақ 1. Ауа райы (жұптық жұмыс) 10 минут
2. Суретпен жұмыс 10 минут
3. Морфологиялық талдау жасау 12 минут
4. Өз жұбыңды тап оқыта үйрету ойыны 13 минут
4-сабақ Қысқы киім.Тіл дамыту сабағы 45 минут
ҚОРЫТЫНД5-сабақ 1. Фонетикалық талдау 15 минут
Ы 2. Қыс келбеті.Даналық ағашы ойыны 10 минут
3.Үш деңгейлік тапсырмалар.Жеке-топтық жұмыс
20 минут
6-сабақ 1. Тест 10 минут
2. Ауызша сынақ 35 минут


Оқушы нені білуі тиіс:
Қыс тақырыбы туралы қысқаша әңгімелей білу;
Осы тақырып бойынша өтетін сөздер мен сөз тіркестерін сөйлемдерде
дұрыс пайдалана білу;
Зат есімнің түрлерін ажырата білу, сұрақтарын дұрыс қоя білу.
Оқушы нені үйренуі қажет:
Қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды, тақырып бойынша өтетін сөздер мен
сөз тіркестерін дұрыс айтуға және сауатты жазуға үйрену;
Зат есімнің түрлерін ажыратуға үйрену.
Сөйлемдерде сөздердің орын тәртібін сақтай білу,дұрыс қолдана білу.
Мысалы: алтыншы сыныптарда оқу модулі қазақ тілі пәнінен жалпы бес-алты
сағаттан құрылады. (Таблица №1)
Таблицаға қарағанда кіріспе бөліміне және қорытынды бөліміне бір сағаттан
беріледі. Қалған барлық сағат сөйлесу бөліміне бөлінеді.
Кіріспе бөлімінде мұғалім оқушыларды оқу модулінің жалпы қурылымымен және
мазмұнымен таныстырады,грамматиканың ережесін түсіндіреді,лексикалық
материалды тірек сызбаларға сүйене отырып қысқаша (15-20минут ішінде)
түсіндіреді.
Сөйлесу бөліміне төрт сағат бөлінеді. Осы бөлімінде оқушылардың қазақ
тіліне қызығушылық дамуын көтеру үшін оқу ойындарын пайдалануы қажет.
Оқу ойыны-бұл оқуды ойын арқылы ұйымдастыруы,оқушылардың оқыту процесінде
оқу ойындарын қолданудың жоғары тиімділігін көрсетедуі.
Ойындарды оқу модулінің сөйлесу бөлімінде қолдануға баса назар аудару
қажет. Мұнда негізінен оқыта үйрету ойындарды пайдалану,өйткені олардың
мазмұны баланың оқудағы еңбегі табылады. Оқушылар ойынға қатыса отырып аз
шаршайды,оқу, қызметінен көбінесе жағымды эмоциялар алып,қанағаттанады.
Мәтін бойынша осындай ойындарды пайдалануға болады: Даналық ағашы,
Мәтінді құр, Қарлы кесек және т.б.
Таблица № 2
Қар кесегі ойыны.
Құрал-жабдығы:
1. Бағыттаушы парақтар (қатысушылардың санына қарай) .
2. Қатысушылардың нөмірі жазылған жетондар.
3. Үстелді белгілеуге арналған сілтемелер (А,Б,В,Г ) .
4. Жалпы бағалау парағы (оны тақтаға сызуға болады) .

Ортақ бағалау парағы.
-1 -2 -3 -4 -5 Ең жақсы сөйлеген Топтың ортақ
ойыншы нөмірі ұпайы
А
Б
В
Г

Атобы - Желтоқсан мәтіні бойынша мәлімет дайындайды.
Б тобы - Қантар мәтіні бойынша мәлімет дайындайды.
В тобы - Ақпан мәтіні бойынша мәлімет дайындайды.
Г тобы - Қыс мәтіні бойынша мәлімет дайындайды.

Қарлы кесек ойында оқушылар төрт топқа бөлінеді,А,Б,В,Г деген төрт
үстелде отырады. Әр үстел өз тапсырмасын алады. Дайындыққа алты минут
беріледі. Оқушылар дайындалып болған соң , бірінші тур басталады. Оқушылар
әрқайсысы өз үстелдеріне отырып жауап береді де, қолдарына берілген жүру
бағыты парағына өзіне ұнаған жауаптың нөмірін белгілейді. Яғни әр оқушы
жүру бағыты парағы мен соның нөміріне сөйкес үстелінің нөмірі жазылған
парақты кеудесіне тағып алады. Әрі қарай екінші турда оқушылар жүру
бағыты парағында көрсетілген үстелге барып,реті бойынша сөйлейді. Осылай
үш тұрда үш үстелге отырып, жауап беріп, тыңдап шығады. Осы ойында оқушылар
мәтіннің мазмұнын айтуға үйренеді, тілі дамиді. Ойының соңында ортақ
бағалау парағында ең жақсы сөйлеген ойыншының нөмірі,топтың ортақ ұпайы
белгіленеді.
Қорытынды бөлімінде мысалы Даналық ағашы ойынды пайдалануға болады. Осы
ойында оқушылар мәтінді жылдам,бірақ мұқият оқып шығуға,сұрақтар қоюға
үйренеді. Жүргізушінің қолында сандықша болу тиіс, соған оқушылар кезегімен
өз сұрақтарын салады.Әр оқушы сандықшыдан сұрақ жазылған қағаз алып,
дауыстап неғұрлым толық жауап береді.
Таблица № 3
Блиц-турнир.Оқушылар дайындықсыз тез жауап беруге тиісті.Әр дұрыс жауапқа
бес ұпай беріледі.
1. Мен ... қаласында тұрамын.
2. Менің қалам Қазақстанның ... орналасқан.
3. Менің қалам ... .
4. Қаламда ... астам тұрғын бар.
5. Қаламда ... оқу орындары бар.
Оқушыларға жарыс ойыңдар ойнауға ұнайды.Мысалы: Жарыс ойыны, Блиц-
турнир ойыны, Брейн-ринг және т.б. Осы ойындарда оқушылардың сөздік қоры
байиды,оқушылар сөздермен сөз тіркестер, сөйлемдер құрып үйренеді. Осы
ойындар жұппен, топпен жүргізіледі. Оқушылар осындай ойындарда жарыстық
ықыласқа ұмтылады, өз тобына көп ұпайлар табуға ұмтылады, өз тобына немесе
серіктесіне көмектесу жан ашу сезімі дамиді, әр тапсырманы биік сапаға
орындауға тырысады.(таблица № 3)
Осы ойындарда оқушылар өздері (өзін,бір-бірін,команданы,топты) бағалайды.
Кім өз жұмысында осы технологияны пайдаланам десе, технологияны жақсы білу
үшін, бірінші: теориялық материалмен міндетті түрде танысуға қажет.Жұмыстың
екінші жылында осы технологияның әр элементтерін сабаққа кіргізуге болады.
Келесіде Жанпеисова модульдік оқыту технологиясы бойынша тесттер,ойындар
шығарып, ашық сабақ өткізуге болады.
7 – сыныптарға арналған қазақ тілі пәнінің тақырыптық – күнтізбек жоспары
оқулық бағдарлама және мемлекеттік стандарттің талабына сай құрылған.
Жоспар ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Модульдік оқыту технологиясының болмысы
Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде
Модульдік оқыту технологиясы жайлы
Модульдік технологияның гипотезасы
Тарихты оқытуда модульдық оқыту технологиясын пайдалану
Оқытудың педагогикалық теориялық негіздері мен инновациялық педагогикалық технологияның ерекшеліктері
Деңгейлеп оқытудағы деңгейлік тапсырмалар мен оқушылардың даму мониторингі
ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ДЕҢГЕЙЛІК ТАПСЫРМАЛАР
Модульдік оқыту технологиясының құрылымын анықтау
Модульдік оқыту технологиясы
Пәндер