Кассаға ақшаларды қабылдау және беру есебі

КІРІСПЕ

I БӨЛІМ. Есеп айырысу.касссалық қызметтің ұйымдық.құқықтық негізі.

II БӨЛІМ. Есеп айырысу.кассалық бөліміндегі клиенттерге есеп айырысу қызметін көрсету.
2.1. Есеп айырысу.кассалық бөлімде заңды және жеке тұлғаларға шот ашу және шотты жабуды жүзеге асыру.
2.2. Төлем тапсырысымен алдын . ала және кейінгі төлем тәртібі бойынша есеп айырысу.
2.3. Төлем талап . тапсырысымен есеп айырысу.

III Бөлім. Есеп айырысу.кассалық бөліміндегі клиенттерге кассалық қызмет көрсетулер
3.1. Нақты ақша қабылдау кассалық қызметін көрсету
3.2. Нақты ақша беру кассалық қызметін көрсету
3.3. Касса және құндылықтарға тексеру

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасында нарықтық экономика талабына сәйкес банк жүйесі қалыптасты. Бәсекелестік ортада банктер жүйелі қызмет атқару үшін бөлшектік банктік қызметті қалыпты жүргізу, салымдар көлемін кеңейту, клиентке қызмет көрсетудің материалдық-техникалық базасын кеңейту мәселелерін қарастыруда. Нарық талабын орындай алмаған банктер таратылды. Ал қалыпты қызмет атқарушы банктер тұрақты ресурстық базасын қалыптастырып, тартылған қаржыларды орналастырып, нарықтық экономиканың табыс көздерін іздестіруде.
Сан қилы сыннан өткен банктер бәсекелестік ортада клиентура базасын кеңейтуде. Сол себебті заңды және жеке тұлғаларға көрсетілетін банктік қызмет көлемін кеңейту, клиент қызығушылығын таба білу, есеп айырысудың жаңа нысандарын енгізу банктің басты басқарушылық жоспары болып табылады. Қазіргі таңда күнделікті жүзмыңнан аса аймақаралық төлемдер жүргізіледі, және банктер қоғамдық көзқарасқа негізделе қызмет етеді.
Тақырытың өзектілігі банктің басты стратегиялық мақсатына негізделеді, яғни клиенттерге сапалы қызмет көрсету, бірінші деңгейлі клиенттерді тарту және олармен ұзақ мерзімде серіктестік қатынаста болу, сонымен қатар клиентке қызмет көрсетудің түрілері қолма-қол және қолма қолсыз жолмен есеп-айырысудың мәні мен мазмұнына көңіл бөлуге, есеп айырысудың жаңа оңтайлы жолдарын іздестіруде, клиент алдында сенімділік танытып, банктің негізгі ресурстық базасы болып табылатын салымдар көлемін кеңейту және басқа да төлемдерді қабылдау аясын сапалы түрде қалыптастыруды көздейді.
Тақырыпты таңдауымның мақсаты-болашақ банк маманы ретінде банк жүйесінің дамуның негізі клиентерге сапалы қызмет көрсетуде, клиент қызығушылығын таба білуде деп ойлаймын. Банк экономиканың қалыптастырушы ұйым балып табылады, оның қалыпты қызмет атқаруы экономиканы тұрақтандыруға және дамытуға әсерін тигізеді. «Банк-ол оның клиентері»деген тұжырым бар банктің атқаратын барлық қызметтері клиентті тарту негізінде жүргізіледі, неғұрлым клиент саны көбейген сайын соғұрлым банк деңгейі өседі.
Тақырыптың міндеті клиентке қызмет көрсетулердің түрлерін, әдістерін,жаңа нысанын оқып білуде.
Жұмыстың зерттеу обьектісі- есеп айырысу-кассалық бөлімде клиентке қызмет көрсетудегі жүргізілетін операциялардың түрі, мәні мен мазмұны, орындалу тәртібіне негізделеді.
Жұмыстың бірінші бөлімінде клиентке қызмет көрсетудің басты аясы есеп-кассалық бөлімнің ұйымдық- құқықтық негізі мен жалпы түсінігі, клиентке қызмет көрсетудің ұйымдастырылуына көңіл аударылады.
Екінші бөлімінде есеп айырысу-кассалық бөлімінде клиентке қолма қолсыз есеп айырысу формасында қызмет көрсетулермен таныс боласыздар, яғни клиенттерге банктік шот ашу, рәсімдеу, шот бойынша операция жүргізу,төлем тапсырысы, төлем талап тапсырысы және пластикалық карточкалар бойынша есеп айырысулармен таныс боласыздар.
Үшінші бөлімде клиентерге қызмет көрсетуде кассалық операцияның мәні, жалпы түсінігі, яғни нақты ақшаны қабылдау, нақты ақшаны беру және оның бухгалтерлік есепте бейнеленуі қарастырылады және есеп айырысу-кассалық бөлімде есеп айырысудың енгізілген жаңа нысандары қарастырылады.
Жұмысты орындау барысында негізгі әдістемелік реттеуші құрал ретінде Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заңы 30. 03. 1995. №2155 (өзгерістер мен толықтыруларды қоса 30. 05. 2001. №182-II), Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Банктер және банктік қызмет туралы» Заңы 31. 08. 19995. №2444 (өзгерістер мен толықтыруларды қоса 25. 04. 2001. №179-II), Қазақстан Республикасының «Ақша төлемдері мен аударулары туралы» Заңы 29. 06. 1998. №237-I (өзгерістер мен толықтыруларды қоса 29. 03. 2000. №42-II), «Пруденциалды нормативтер туралы» ережелер 23. 05. 1997. №219 (өзгерістер мен толықтыруларды қоса 02. 06. 2000. №265), Ұлттық Банктің Қаулысы «екінші деңгейлі банктердің меншікті капиталының минималды мөлшері» 02. 06. 2001. №192, Ұлттық Банктің «Екінші деңгейлі банктерде және банк операциясының жекеленген түрін жүзеге асыратын мекемелерде кассалық операцияны жүргізу» ережесі 03. 03. 2001. №58, оқулықтардан Банковское дело. Под ред. Сейткасымов Г.С. – Алматы «Қаржы-Қаражат», 1998, Қалғұлова Р. Ж. Екінші деңгейлі банктердегі бухгалтерлік есеп –Алматы, 2005.
Жұмыстың барысына байланысты төмендегі сұрақтар қарастырылады:
• Клиентке шот ашу, шот бойынша операциялар жүргізу;
• Құжаттарды формалды және мәні жағынан тексеру;
• Кассалық операциялардың есебі;
• Есеп айырысу операцияларының есебі;
• Есеп айырысу-кассалық операциялардың жаңа нысандары.
Қолданылған әдебиеттер
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі;
2.Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заңы 30. 03. 1995. №2155 (өзгерістер мен толықтыруларды қоса 30. 05. 2001. №182-II);
3. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Банктер және банктік қызмет туралы» Заңы 31. 08. 19995. №2444 (өзгерістер мен толықтыруларды қоса 25. 04. 2001. №179-II);
4. Қазақстан Республикасының «Ақша төлемдері мен аударулары туралы» Заңы 29. 06. 1998. №237-I (өзгерістер мен толықтыруларды қоса 29. 03. 2000. №42-II);
1. «Пруденциалды нормативтер туралы» ережелер 23. 05. 1997. №219 (өзгерістер мен толықтыруларды қоса 02. 06. 2000. №265);
2. Ұлттық Банктің Қаулысы «екінші деңгейлі банктердің меншікті капиталының минималды мөлшері» 02. 06. 2001. №192;
3. Ұлттық Банктің «Екінші деңгейлі банктерде және банк операциясының жекеленген түрін жүзеге асыратын мекемелерде кассалық операцияны жүргізу» ережесі 03. 03. 2001. №58.
4. Банковское дело. Под ред. Сейткасымов Г.С. – Алматы «Қаржы-Қаражат», 1998;
9.Қалғұлова Р. Ж. Екінші деңгейлі банктердегі бухгалтерлік есеп –Алматы, 2005;
10. Банковское дело. Под ред. Лаврушина О.И. – М: «Финансы и статистика».1999
11.Словарь банковских и финансово-экономических терминов Под ред. Н. К. Мамырова.- Алматы: Экономика, 1999
12. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк Хабаршысы
13. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк Статистикалық Бюллетень
14.Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк Экономикалық шолу
15. Қазақстан Республикасының Банки казахстана
        
        Қазақстан Республикасының Ғылым және Білім Министрлігі 
Тақырыбы: «КАССАҒА АҚШАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ БЕРУ ... ... Есеп ... ... ... ... ... Есеп айырысу-кассалық бөліміндегі клиенттерге есеп айырысу
қызметін көрсету.
2.1. Есеп айырысу-кассалық бөлімде заңды және жеке ... шот ашу ... ... ... ... Төлем тапсырысымен алдын – ала және кейінгі төлем ... ... ... ... ... - тапсырысымен есеп айырысу.
III Бөлім. Есеп айырысу-кассалық бөліміндегі клиенттерге кассалық қызмет
көрсетулер
3.1. Нақты ақша ... ... ... көрсету
2. Нақты ақша беру кассалық қызметін көрсету
3. касса және құндылықтарға тексеру
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
Кіріспе
Қазақстан Республикасында нарықтық экономика талабына сәйкес банк жүйесі
қалыптасты. ... ... ... ... қызмет атқару үшін бөлшектік
банктік қызметті қалыпты жүргізу, салымдар көлемін кеңейту, клиентке қызмет
көрсетудің ... ... ... ... ... ... ... алмаған банктер таратылды. Ал қалыпты қызмет атқарушы
банктер ... ... ... ... тартылған қаржыларды
орналастырып, нарықтық экономиканың табыс көздерін іздестіруде.
Сан қилы сыннан өткен банктер бәсекелестік ортада ... ... Сол ... ... және жеке ... ... банктік
қызмет көлемін кеңейту, клиент қызығушылығын таба ... есеп ... ... ... ... басты басқарушылық жоспары болып табылады.
Қазіргі таңда күнделікті жүзмыңнан аса аймақаралық төлемдер ... ... ... ... негізделе қызмет етеді.
Тақырытың өзектілігі банктің басты стратегиялық мақсатына ... ... ... ... ... бірінші деңгейлі клиенттерді тарту
және олармен ұзақ мерзімде серіктестік қатынаста ... ... ... қызмет көрсетудің түрілері қолма-қол және қолма қолсыз ... мәні мен ... ... бөлуге, есеп айырысудың жаңа
оңтайлы жолдарын іздестіруде, клиент алдында сенімділік танытып, ... ... ... ... ... ... ... кеңейту және
басқа да төлемдерді қабылдау аясын сапалы түрде қалыптастыруды ... ... ... банк ... ретінде банк
жүйесінің дамуның негізі ... ... ... ... клиент
қызығушылығын таба білуде деп ойлаймын. Банк экономиканың ... ... ... оның ... қызмет атқаруы экономиканы тұрақтандыруға
және дамытуға әсерін тигізеді. «Банк-ол оның ... ... ... ... ... ... ... тарту негізінде жүргізіледі,
неғұрлым клиент саны көбейген сайын соғұрлым банк деңгейі ... ... ... ... ... ... ... оқып білуде.
Жұмыстың зерттеу обьектісі- есеп айырысу-кассалық бөлімде клиентке
қызмет көрсетудегі жүргізілетін ... ... мәні мен ... ... ... ... ... клиентке қызмет көрсетудің басты аясы есеп-
кассалық бөлімнің ұйымдық- құқықтық ... мен ... ... ... көрсетудің ұйымдастырылуына көңіл аударылады.
Екінші бөлімінде есеп айырысу-кассалық бөлімінде клиентке қолма
қолсыз есеп ... ... ... ... ... боласыздар, яғни
клиенттерге банктік шот ашу, рәсімдеу, шот бойынша операция жүргізу,төлем
тапсырысы, төлем талап ... және ... ... ... ... ... боласыздар.
Үшінші бөлімде клиентерге қызмет көрсетуде кассалық операцияның ... ... яғни ... ... ... ... ... беру және оның
бухгалтерлік есепте бейнеленуі ... және есеп ... есеп ... ... жаңа ... ... ... барысында негізгі әдістемелік реттеуші құрал ... ... ... ... ... ... ... Ұлттық Банкі туралы» Заңы 30. 03. 1995. №2155
(өзгерістер мен ... қоса 30. 05. 2001. ... ... ... Республикасының Банктер және банктік қызмет
туралы» Заңы 31. 08. 19995. №2444 ... мен ... қоса ... 2001. ... ... ... ... төлемдері мен
аударулары туралы» Заңы 29. 06. 1998. №237-I ... мен ... 29. 03. 2000. ... ... ... ... ережелер 23.
05. 1997. №219 (өзгерістер мен толықтыруларды қоса 02. 06. 2000. ... ... ... ... ... ... ... капиталының
минималды мөлшері» 02. 06. 2001. №192, Ұлттық ... ... ... және банк ... жекеленген түрін жүзеге асыратын
мекемелерде кассалық ... ... ... 03. 03. 2001. ... ... ... Под ред. Сейткасымов Г.С. – Алматы «Қаржы-
Қаражат», 1998, ... Р. Ж. ... ... ... бухгалтерлік
есеп –Алматы, 2005.
Жұмыстың барысына байланысты төмендегі сұрақтар ... ... шот ашу, шот ... ... жүргізу;
□ Құжаттарды формалды және мәні жағынан тексеру;
□ Кассалық операциялардың есебі;
□ Есеп айырысу операцияларының есебі;
□ Есеп айырысу-кассалық операциялардың жаңа нысандары.
I Бөлім. Есеп ... ... ... ... ... ... ... әрі банктерде) клиентерге қызмет
көрсетулер есеп кассалық, салымдарды қабылдау, несие ұсыну және ... ... ... көрсетіледі. Банктер клиентерге қызмет көрсету ауқымын
кеңейту арқылы клиентура базасын ... ... ... мен
өтімділігі оның қызметінің кірістілігін мінездейді. Банктің клиенттерге
қызмет көрсетулері Ұлттық Банк ... ... ... ... түсініктемелер:
Банк - «ҚР банктер және банк қызметі» туралы заңға сәйкес банк қызметті
жүзеге асыруға құқылы ... ... ... ... ... табылады. Банк
құрылымын 1. кестеде көре аласыздар.
1- сурет
Еншілес банк-жарғылық капиталының 50% ... енші ... ... ... ... банк.
Филиал-заңды тұлға болып табылмайтын, банк тұрған жерден тыс ... ... ... банк ... жүзеге асыратын, банк берген
өкілеттік шегінде әрекет ететін банк бөлімшесі.
Өкілдік-заңды тұлға болып табылмайтын,банк тұрған ... тыс ... ... және оның ... бойынша әректін банк операцияларын жүзеге
асырмайтын банк бөімшесі.
Есеп айырысу-кассалық бөлім-Ұлттық Банк келісімімен ... ... ... ... ... ... ... жоқ, Қазақстан
Республикасының аумағында банк ... ... ... ... ... ... есеп айырысу-кассалық бөлімін ашу үшін Ұлттық Банк келісімі және
банктің капиталының ең төменгі ... ... яғни ... бар
банктер үшін 1000.000.000 теңге, бір есеп-кассалық бөлімнен көп ... ... ... және ... мен ... ... әр бір есеп ... бөлім ашу үшін , басқа ... ... ... басқа елді мекендерде орналасқан есеп кассалық
бөлімдерге 5 миллион теңге қосылуы тиіс.Ұлттық Банк ... беру ... үш ай ... ... ... ... бас банктің жағдайы туралы мәліметтер
алады, яғни пруденциалдық нормативтердің орындалуын қарайды. ... ... есеп ... ... ... саны ... айырысу-кассалық бөлім ашу үшін мына құжаттар талап етіледі:
1. Банктің есеп айырысу- кассалық бөлім ашуға келісім беру жөнінде өтініш;
2. Есеп ... ... ... уәкілдігі болатын ... ... ... ... бойынша есеп айырысу-кассалық бөлімнің атында, ашушы банктің аты
да жазылып, қаншасыншы бөлім екендігі көрсетілуі тиіс; ... ... ... есеп ... бөлім №9»
4. Бөлімшені ашуға жергілікті өкілді және атқарушы ... ... ... ... ... ... ... беруден бас тарту
төмендегі кез келген ... ... ... ... ... қаржылық қадағалау агенттігінің қалыптық талаптарына сәйкес
болмаса;
2. Пруденциалдық ... және ... ... ... мен лимиттерді
сақтамау.
Есеп айырысу –кассалық бөлімінің құрылымы франт- офис және бэк ... ... ... ... ... шарт ... ал бэк-офис –орындалған операцияны тіркейтін бөлім. Есеп айырысу ... ... ... есептің жүргізілуі негізгі болып табылады.
Халық шаруашылығы мен банктің басқару жүйесіндегі бухгалтерлік ... ... ... ... ... емес. Бухгалтерлік есеп жүйесі
банк басшысына банкті ұйымдастыруды жоспарлау мен бақылау үшін ... және ... ... ... ... ... жүйе.
Бухгалтерлік есеп жүйесінің сапалылығын келесі белгіліермен сипаттауға
болады:
1. Ақпараттарды тиімді өңдеуге мүмкіндік береді
2. Есеп беру мәліметтерін жедел түрде ... ... ... ... ... дәрежеде қамтамасыз етеді
4. Алаяқтықтың мүмкіндіктерін азайтады.
Уақтылы, толық және обьективті есеп банк жұмысын үнемді жүргізуге, көп
шығын ... ... ... іздестіруге, пайданы көбейтуге
мүмкіндік береді. Бухгалтерлік есеп- бұл ... ... ... ... ... ... ... байланысқан бейнесі. Банктегі
бухгалтерлік есеп өзінің оперативтілігімен ерекшеленеді. Мысалы ... бір ... ... 3-4 ... (9-13 ... ... есеп айыру, кассалық, несиелік және тағы басқа операциялары
сол күнгі анлитикалық есептің ... яғни ... ... ... ... ... құру әдісі арқылы бақыланады. Бұл ақша
айналымы мен есеп несие қатынасының ... ... ... ... алуға және
ақша айналымы мен ... ... ... ... мүмкіндік
береді. Банктегі бухгалтерлік есептің ең басты обьектісі болып мекемелер
мен шаруашылық ... ... ... ... мен ... есепте бейнеленуі болып табылады. Сол сияқты аналитикалық
есептің ... ... ... есеп ... ... ... және ... есеп айыру бойынша операциялардың
жүргізілуі жатады, әр ... ... ... мен ... ... ... кезіндегі қаржылары, банк несиесін ұсынудың және қайтарудың әдістері
мен ережелері, төлемнің ерекшеліктері тағы басқалары жатады. Есеп ... ... және ... ұйымдастыру банк мекемесінің банк қызметінің жақсы
орындалуына әсерін тигізеді. Бухгалтерлік есептің обьектілері мыналар болып
табылады: ... ... ақша ... ... ... ... мен қымбат бағалы металдармен жүргізілетін ... ... және ... ... ... ... және несиелік
мекемелермен есеп айырысу, шаруашылық шығындар және банк шығындары ... ... ... ... үшін ... ... жүргізудегі
құжат айналымымен, есеп беруді ұйымдастыру мен бақылаудың ортақ тәртібі
белгіленген.
Есеп айырысу-кассалық бөлімде ... және жеке ... ... ... және ... ақшасыз түрде есеп ақша құжаттарына сай
орындалатын жұмыс шеңбері-есеп операция ... деп ... Есеп ... ... операцияларды жүзеге асыратын және олардың сомасын есепте
бейнелейтін қызметкерлер-есеп операция аппараты деп аталады. Есеп ... ... ... ... ... ... ... клиенттерден, байланыс бөлімшелері ... ... сол күні ... ... ... ... Күнделікті жұмыс күнінің басында бухгалтер клиент шотындағы қалдықты,
шотқа қойылатын талаптарды біліп отыруы тиіс;
3. Мекемелерге күнделікті ... ... ... және ... ... қолданылған құжаттың көшірмесін беріп отыруы керек;
4. күнделікті құжаттардың аналитикалық және ... ... ... ... ... ... бөлім операциялық күннің аяқталуына байланысты күнделікті
бухгалтерлік баланс құруы керек.
Жұмысты ұйымдастыруға байланысты барлық аталған талаптар банк ... ... мен ... ... ... ... есепті ұйымдастыру банк басшысына және бас ... оның ... мен ... заң және нормативті актілерде
белгіленген. Бас бухгалтер заңға қарсы келетін операциялар бойынша ... ... ... ... тиым ... Есеп операция
аппараты менеджерлер принципі ... ... ... ... ... ... ... қол қояды. Есеп операция аппаратының негізгі
міндеттерін, менеджерлерге, ... ... ... ... ... бас ... арнайы шоттарды белгілеуі туралы кітапқа
тіркеу арқылы жүзеге асырады. Қазіргі ... ... ... ... ... ... жою үшін ішкі ... ашылуы тиіс. Оның
принципі мынандай: әр қызметкер өз бөлімшесінде жүргізілетін операцияларды
қадағалап, сол ... ... ... Есеп ... ... ... түскен құжаттар клиенттік деп аталады-бұл құжатты
кәсіпорын басқармасы мен аға бухгалтер қол ... мен мөр ... ... ... Олар ... төлем тапсырысы
2. төлем талап-тапсырысы
3. есеп айыру чегі
4. ақшалай чек
5. хабарламаға қолма-қол жарна
6. аккредитивке өтініш
Банктік құжаттарға:
1. мемориалды ордер
2. кіріс және ... ... ... кіріс және шығыс валюталық ордер
4. несие беру туралы, несие бөлімінің өкімі
Есеп айырысу-кассалық бөліміне түскен құжаттарды ... ... ... ... ... есеп айырысу-кассалық операциялары
мынандай түрге ... ... ... ... ... ... ... валютасында аударым операциялары;
□ Алдағы уақытта валюталау күні қойылуға ... ... ... ... ... ... ... не қайтару;
□ валюталық операцияларға бақылау жасау,
□ шоттың архивін ... ... ... ақша ... ұсақ ақшаларды ірілеп беру;
□ банктен кеңсеге дейін ... ... ... ... ... жеткізіп беру;
□ Салымдарды қабылдау;
□ Коммуналдық төлемдерді қабылдау;
□ Басқада операциялар
Банктер есеп айырысу-кассалық операцияларды ұйымдастырушы болып табылады.
Есеп ... ... ... белгілеріне байланысты
жіктеледі:
Есеп айырысу субъектілеріне қарай:
... емес ... ... субъектілер) арасындағы банктер
арқылы есеп айырысулар ;
□ жеке сектор- ұй ... ... ... есеп айырысулар;
□ банктік сектор- банкаралық есеп айырысулар.
□ Есеп айырысу ... ... ... операциялар бойынша есеп айырысулар;
□ бюджет және басқа ... тыс ... ... банк ... вексельдері және басқа да ... ... Есеп ... ... ... ... ішіндегі есеп айырысулар, оның ішінде:
□ бір қаланың ішнде;
□ қаладан тыс жерлерде, ... ... ... есеп айырысулар.
□ Есеп айырысу уақытына қарай:
□ сауда операциясы басталғанға дейінгі төлемдер;
... ... соң, ... ... ... ... шартында, яғни мәміле жасалған соң белгілі ... ... ... ... бұрын, яғни келіскен мерзімге дейін;
□ ашық шот бойынша, яғни тауарларды алған сайын ... ... ... ... ... яғни бастапқы белгіленген мерзімін ұзарту
жолымен;
□ мерзімі өтіп кеткен төлемдер;
□ Есеп айырысу жүйілеріне қарай:
□ пошта байланысы арқылы;
□ телеграф-телетайп ... ... ... ... ... ... ... арқылы;
□ СВИФТ жұйесі арқылы.
□ : Есеп айырысу формаларына қарай:
□ Қолма – ... ... ... оның ... ... ... ашық шот арқылы;
□ аккредитив;
□ инкассо.
□ Қолма-қол ақшалар арқылы:
□ Есеп айырысу тәсіліне қарай :
□ толық есеп айырысу;
□ жартылай есеп ... ... ... ... мен ... ... алу, ... арқылы есеп
айырысу.
□ Есеп айырысу құралдарына қарай:
□ Кредиттік аударымның құралдарымен есеп айырысулар:
□ төлем тапсырмасы.
□ Дебеттік аударымның құралдарымен есеп ... ... ... ... ... ... өқімдер;
□ Аралас құралдармен есеп айырысулар, яғни бірде дебеттік, ... ... ... ... ... пластикалық
карточкалар, банктік аударымдар т.б
□ Есеп айырысушамасына қарай:
□ ірі ... ұсақ ... ... қарай:
1. жалақы, бюджет, сақтандыру т.с.с. төлемдер;
2. материалдық құндылықтар үшін төлемдер;
3. несиелер үшін төлемдер;
4. сот ... ... ... құжаттарымен есеп айырысу
Қазіргі таңда Казақстан Республикасында 34 екінші деңгейлі банктердің
1210 есеп ... ... ... ... ... ... айға ... |ЕКБ жалпы |ЕКБ бар |Ашылған |Жабылған ... |БТА |
| ... ... |ЕКБ |ЕКБ | | |
| | ... | | | | ... |1111 |24 |7 |6 |379 |195 ... |1112 |24 |18 |12 |379 |196 ... |1118 |24 |20 |7 |382 |195 ... |1131 |24 |26 |3 |383 |193 ... |1154 |24 |24 |- |388 |193 ... |1178 |24 |21 |- |390 |193 ... |1199 |24 |18 |- |391 |194 ... |1217 |23 | |26 |391 |194 ... |1191 |23 |19 |- |395 |199 ... |1210 |23 |18 |- |397 |200 ... ... ... ... журналы
Кестеден байқағанымыздай Халық банкі мен Тұран Алем банкінің есеп айырысу-
кассалық бөлімі өсті ;яғни 18 және 5ке ал ... саны 99 ... ... 1210 ... бөлім 171, жабылған 54 Халық ... ... ... Тұран Алем банк 16,5% құрайды. Халық банкі
мен Тұран Алем банкінің есеп айырысу-кассалық бөлімінің жалпы ... ... есеп ... ... динамикада өскенің байқадық. Себебі
банктің клиенттік базасы кеңейіп, банк ... арта ... ... ... ... бір ... ... клиенттерге қызмет көрсету саясаты ұзақ ... ... ... ... ... ... көрсетудегі банктік қызметтің
барлық спектрларын меңгеруде, қызметті жоғарғы сапада көрсету және клиент
мүддесін қорғау үшін максималды қолайлы ... ... ... ... ... қызмет көрсетуден заңды тұлғалардан қабылданған қолма-қол
ақша түсімін мына кестеден көре аласыздар.
2. Кесте
Банктер және банк операциясының жекеленген түрлерін жүзеге ... ... ... ... түскен қолма-қол ақша*
| |2003 |2004 |01.04 |02.04 |03.04 |04.04 ... ... |885904 |1136835 |73981 |74929 |87367 |86980 ... ... және |743973 |959716 |60665 |61975 |72684 |72772 ... ... | | | | | | ... ... |59256 |67768 |6059 |5749 |6414 |5928 ... ... |31462 |41589 |2554 |2581 |3211 |3048 ... |45690 |60859 |4333 |4258 |4669 |4757 ... | | | | | | ... |3200 |4543 |180 |252 |265 |244 ... 2004 жыл 3-тоқсанда кәсіпорындардың ... ... ... яғни 27,4% -да банктер көрсететін қызметтерге жоғары
қажеттілік болды. 22,1%-ның бұл қызметтерді алуға мүмкіндігі жоғары болды.
Тиісінше, ... 65,6% . 68,8% бұл ... ... ... 8,3% ... деңгейін көрсетті. Банктер көрсететін қызметтерге
қажеттілікті қанағаттандыру дәрежесін кәсіпорындардың қалыпты- 9,1/% ... 8,2% ... мен ... ... ... ... құндылықты жеткізу
бойынша есеп айырысу банк ... ... Бұл ақша ... ... Мына ... ... тиіс:
1. Заңға сәйкес барлық кәсіпорындар ұйымдық-құқықтық құрылымына қарамастан,
яғни заңды тұлғалар қаржы ... ... ... ... ҚР ... банк ... 2000 ... 25 сәуірде бекіткен №179
қаулысына сәйкес, заңды тұлғалар ... 4000 ... ... ... яғни ... ... ... жоғары
мөлшерде есеп айырысулар тек қолма-қолсыз тәртіпте жүзеге асырылуы тиіс;
3. « ҚР 29 маусым 1998 жыл №237-1 ... және ақша ... ... ... ... тек ... ... қабылданған кезде ғана жүргізілуі тиіс;
4. ҚР азаматтық кодексінің 747-бабының 2 тармағы бойынша заңды тұлғалар мен
азаматтар ... ... ... ... өз бетінше таңдауға,
бірнеше банктің қызметін тұтынуға құқығы бар.
Клиентерге есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету үшін шот ... ... ... ... ... негізіне қарамай (мемлекеттік,
жекеменшік т.б)
және жеке тұлғалар банкте корреспонденттік, ағымды,жинақ шотын аша ... шот - ... ... ... ... орындау
бойынша банктер мен ұйымдардың банктік шоты.
Ағымды және жинақ шоты - бұл заңды және оқшауланған бөлімшелердің шоты.
Банкте шот ашу банк пен ... ... шот ашу ... құрылған келісім-
шартқа негізделеді. (қосымша 1 ) көре аласыз. Келісімге отыру үшін ... «ҚР ... ... ашу және ... ... №266 ... ж. ... сәйкес құжаттарын ұсынуы тиіс. Қажет деп ... банк ... ... етуі ... ... жеке ... мен қол және мөр ... құжатты ұсынады.(қосымша 2). Есеп айырысу-кассалық бөлімнің заңгері ай
сайын шот менеджерінен шот бойынша операцияларды тексереді.
Сонымен клиенттерге есеп айырысу– кассалық ... ... ... ... ... ... ҚР Азаматтық Кодексі
2. ҚР «ҚР Ұлттық Банкі туралы» ... ҚР «ҚР ... және ... ... ... Заңы
4. ҚР «Ақша төлемдері мен аударулары туралы» Заңы
5. ... ... банк және банк ... ... ... ұйымдардың кассалық операцияларды жүргізу бойынша ереже.
II Бөлім. Есеп айырысу-кассалық бөліміндегі клиенттерге есеп ... ... Есеп ... ... ... және жеке ... шот ашу ... жабуды жүзеге асыру.
Шаруашылық байланыстар банк қызметіндегі қажетті шарттардың бірі
болып табылады. ... ... ... ... қатынаспен
белгіленеді. Есеп айыру қатынасы - сатып алушының мерзінде қызметті төлеуі
және банк ... ... ... ... қарызын қайтаруы.
Ақшасыз есеп айырысу - банктің мекемелерде төлеушінің (ақша ... ... ... ... аудару негізінде ... ... есеп ... ... асыру процесінде шаруашылық
келісімдерді орындау бойынша, жабдықтаушы мен сатып ... ... ... ... ... ... пайда болды, ал банк қойылған есеп-
айыру ережелердің орындалуын және есеп айыру операциялардың ... ... ... есеп ... жүзеге асыру процессінде оларды ұйымдастыру
принциптер ... рөл ... Банк ... ... ... өшіруді тек шот ... ғана ... ... ... есеп ... ... таңдай алады және оны төлеуші мен орындаушы
арасындағы келісімдерде белгілей алады.
3. Есеп айырысулар Қазақстанның Банкаралық Есеп Айырысу ... ... ... ... клирингтік орталықтар немесе банкаралық
келісулер негізінде бір-біріне корреспонденттік шот ашу арқылы жүзеге
асырылады.
4. Төлеуші мен ... ... есеп ... ... ... екі жақпен
белгіленген тәртіппен банк қатысуынсыз шешіледі.
Банк пен клиент арасындағы есп айырысуды нақты ұйымдастырудың мәні зор:
1. Айналым ... ... ... ... уақытылы түсуіне;
3. Берешектің азаюына әсер етеді
Барлық ұйым, мекме, шаруашылық, мекемелер арасындағы ... ... ... банк ... арқылы жүргізіледі. Банктер есеп айырысу
операцияларын өздерінде ашылған клиентердің шоты негізінде ... ... ... ... қаржыларын шотта сақтайды;
2. Түскен ақша сомасын осы шотқа есепке алады;
3. Мекемелердің шоттан ақша беру және ... ... ... ... ... ... ережелер мен келісімдерде қарастырылған басқа да
банктік операциялар бойынша бұйрығын орындайды.
Банктер есеп айырысу операциясын жүргізу кезінде мекемелердің есеп ... ... ... және есеп ... ... ... ... кездегі ақшасыз есеп айырысудың негізгі формалары мынандай:
1. Төлем тапсырысы
2. Төлем талап-тапсырысы
3. Чекпен есеп айырысу
4. Аккредитив
Төлеуші мен алушы арасындағы есеп ... ... ... ... Есеп ... ... көбіне төлем тапсырысы, ... ... ... ... көп жүргізіледі. Есеп айырысу бойынша
төлеуші мен алушы арасындағы ... ... ... ... ... бойынша қарастырылады. Есеп-кассалық бөлім тарапынан
жіберілген ... ... ... ... шот - бұл ... ... қабылдау бойынша шот иесі
арасындағы келісімдік қарым-қатынастарды бейнелеу әдісі және ... ... бар шот ... ... ... мен ... ... операцияларды орындау әдісі. Банктік шоттар теңгеде, ... ... ... ... ашу мен ... банк пен шот ... жасалған келісімге негізделеді.
Шот ашу үшін заңды тұлға келесі құжаттарды ұсынуы тиіс:
1. шот ашуға өтініш; (қосымша 3 )
2. қол ... және мөр ... ... нотариалды
куәландырылған құжат;
3. салық мекемесінен берілген клиенттің салық төлеуші есебіне
тіркелгендігі туралы құжат;
4. ... ... ... мекемеден берілген клиенттің
мемлекттік тіркеуден өткендігін дәлелдейтін құжат;
5. бекітілген тәртіппен куәландырылған клиенттің ... ... ... көшірмесі.
Шот ашу үшін жеке тұлға келесі құжаттар тізімін ұсынуы ... жеке ... ... ... ... ... ... төлеуші есебіне тіркелгендігі
туралы құжат;
Шотты ашу үшін клиент құжаттарды бас бухгалтерге ұсынады. Құжаттар
заң мекемелермен бірге заң мен ... ... ... соң ; ... ... алу үшін банк басшысана жібереді. Шот ашқаны үшін ... ... ... ... төлемі ұсталынады.
Банкте ашылған барлық шоттар бас ... ... ... және әр ... оған ... белгілі бір саласына
жататыны бойынша шот нөмірі беріледі. Мысалы: ағымды шот №0000468К01
- алғашқы үш сан және екі сан ... ... ... дербес
шоттың нөмірін көрсетеді;
- 468-шот нөмірі;
- К-ЭВМ үшін ... ... ... шоты ... ... ... дебет бойынша клиент
шотынан өшірілген сома орындалады, яғни ... ... ... төлем
талап-тапсырысы.Кредиті бойынша клиент шотына аударымдар, өнімдерді сатудан
түскен қаржылар бойынша аударулар жүргізіледі.
Ағымды шоттың сальдосы-кредиттік ... ... ... ... ... қаншалықты бар екенін көрсетеді. ... ... ... емес және қате аударуларды жүргізгені үшін , банк уақтылы
емес аудару бойынша әр ... күн үшін ... бір ... ... жабу жүзеге асырылады:
1. келісім мерзімі аяқталғаннан соң;
2. клиент тапсырысы негізінде
3. ... ... ... ... ... ... шотта қаржы жоқ болса немесе заңды тұлғалар үшін 1 жыл, ... үшін 3 жыл ... ... шот ... ... ... ... болса , онда шоттың жабылуына тыйым салынады. Мысалы
картотека №2 (экспорт, импорт бойынша құжаттардың бар ... ... ... ... ... ... ... мен чек кітапшасын ұсынады,
содан кейін бас бухгалтер шоты жабады. Шот жабылған ... ... ... түрлері бар айналым қағазын дайындауы тиіс:
1. несиелік операциялар;
2. бухгалтерлік есеп;
3. экономикалық ... ... және ... күн ... банкте жабылған шоттар бойынша салық мекемесіне хабарлауы
тиіс.
2.2. Төлем тапсырысымен ... – ала және ... ... тәртібі бойынша есеп
айырысу.
Төлем тапсырысы – ақша жіберуші тұлғаның ... ... ... ... ... бенфициар шотына аудару туралы ... ... ақша ... ... да, ... банкіне ұсынады (мерзімі
10 күн). Жазылған күннің уақыты көрсетілген ... ... ... күн ... ... ... тапсырыс бойынша төлемдер,
тауарлы және тауарлы емес операциялар бойынша жүзеге асырылады. ... ... ... ... немесе көрсетілген қызмет үшін жазылады
(қосымша 4).
Тауарлы емес операцияларға ... ... ... зейнет – ақы қорына міндетті салымдарды аудару;
әр түрлі қоғамдық ұйымдарға аударулар;
қысқа мерзімді несиені мерзімінен бүрын өшіру;
жоғары ... ... ... ... ... бойыныша төлемдер алдын ала және кейінгі ... ала ... ... ... ... ... бар ... және сол
тауарды жіберуге дайын болып тұруына көз жетуі керек.
Бұл кезде төлем тапсырыстығы ... ... ... ... ... үшін ... ала ... екендігін, шоттың нөмірін және мерзімін
көрсету керек.
Салық төлеу үшін аударылған сома ... ... ... ... ... – ала тәртіппен төлеу үшін, міндетті түрде төлеушінің ... ... ... болуы тиіс.
Алдын – ала тәртіппен төлемді жүргізу кезінде, жабдықтаушы ... ... ... ... 3 ... күні ішінде тауарды тиеп жіберуі
тиіс.
Кейінгі ... ... ... ... ... ... ... кейін тауар
құнын төлейді.
Қалааралық есеп айыру кезінде, ... ... 4- ... ал
электронды байланысты қолданған кезде 2- экзамплярда жазылады.
Ақша қаржылары бар болғанда, төлем тапсырыс ақша ... ... ... ... ... ... басқарманың шот менеджері келесілерді
тексереді:
□ клиенттің ағымды шотында ... бар ... ... ... ... дұрыс безендіруін:
□ құжаттың бар болуын;
□ құжаттың нөмірін;
□ құжат жазылған күн, ай, жылын;
□ ақша ... ... ... ИНК, ҚҰБ – мен ... ... алынған ақшалардың толық атауы, оның ИНК-і мен бенефициар коды;
□ ақша жіберуші банкінің толық атауы мен ... ... түрі мен ҰБ ... ... коды;
□ төлем құжат негізінде жүргізілгендектен, сол құжаттың номері, атуы ... ... ... ... ... ... ... санмен және жазумен;
□ бюджетке төлем кезінде бюджет топтастырудың коды;
□ валюта уақыты-бұл юенефицияр ақшаны алу уақыты;
□ бенефициар мен ақша ... ... ... ... ... келесі тәртіппен орналастырады:
А) 1-ші данасы төлеушінің банкіндегі күндік құжаттар ... ... ... ... ... ... (2203)
Б) 2-ші, 3-ші данасы алушы банкіне жауапты өткізбе құру үшін және ақшаны
алушы шотына енгізу үшін ... 4-ші ... банк ... ... ... қайтарылады.
Төлем тапсырысымен төлем жүргізгенде шот ... ... ... ал 2-ші және 4-ші ... қол, ... ... Егер ... тапсырысы
2 данада ұсынылсы, онда 1-ші данасы төлеушінің банкінде күндік құжаттар
ішінде қалады, ... ... ... есеп ... схемасы:
1. Төлеуші мен бенефициарарасында келісім шарт жасалынады.
2. Тауар тиеледі немесе қызмет ... ... 4 ... төлем тапсырысты жазады да, өз банкіне ұсынады.
4. Клиенттің банктік шотын ... ... ... ... дұрыс
толтырғанын тексереді, берілген қол мен мөр ... ... ... тапсырысты безендіреді.
Төлем тапсырыстың бірінші данасы бойынша қалааралық есеп ... ... ... ... құрылады:
Дт-2203
Кт-1051
1-ші данасы күндік құжаттарда қалып, 2-ші данасы клиенке беріледі.
5. Шотты жүргізетін менеджер ҚБЕАО төлеуші банкі ... ... ... ... тапсырыстың 2-3 данасын алушы банкке жібереді.
6. Алынған электрондық төлем негізінде ... ... ... ... өшіріп, алушы банкінің шотына аударады.
7.Алушы-банк барлық құжаттарды қабылдағаннан соң,бенифициар ... ... ... ... 2-ші ... бенефициардың күндік құжаттарында қалады.
8.Бенефициар шотынан алынған көшірме ... ... 3-ші ... да, ... ... растайды.
Егер төлеуші шотында төлем тапсырысты төлеу үшін ... жоқ ... ... ... ... ... ... баланстан тыс №7303 шотта
есептеледі немесе ақшаны бөліп төлесе мемориалды ордер толтырылады
Төлеуші шотына ақша қаржылары ... ... №2 ... ... ... ... қоса төленеді:
Дт-2203
Кт-1051
Шығын-7303-төлем тапсырыс сомасына
2.3. Төлем талап - ... есеп ... ... ... ... алушыға көрсетілген қызмет
немесе өнімнің бағасын келісім негізінде төлеу тапсырысы ... ... есеп ... ... ... ... басталады. Жабдықтаушы реестр
кезінде төлем-талап тапсырысы 2 данада өзінің банкіне инкассоға ұсынады
(қосымша 5).
Ұсынылған құжаттарды шот ... ... яғни ақша ... СТН, ИНК, ... ... ... ... атауы мен оның БИК және
бенефициар бойынша ұқсас реквизиттерді ... есеп ... ... төлем-талап тапсырысы 4 данада,
электронды түрде 2 данада толтырылады. Барлық құжаттар тексерілгеннен ... ... ... 1-ші ... банкте қалады, 2-сі банк
белгісімен бенефициарға қайтарылады. Шот менеджері ... ... ... ... ... ... ... Банк 30 календарлық күн ішінде
тапсырыс жазылған күннің уақытымен бірге ... ... ... ... ... ... тапсырысты тексереді де,
барлық даналарда қабылданған уақытты қояды және ақша ... ... ... ... ... ... ... тіркейді. Бұл журналда
төлем бойынша және төлем-талап тапсырыстың акцептінен бас ... ... ... - ... ... ... ... үшін жабдықтаушының төлем-
талап тапсырысын төлеуге ... ... ... ... күннен кейін келесі күні акцепт төлем үшін және жабдықтаушының
келісімдегі барлық шарттарын орындағанын тексеру үшін ... ... ... 1-щі ... төлеушіге ұсынуы тиіс. Егер төлеуші 3
жұмыс күн ішінде акцепттен ... ... ... бас ... ... онда ол ... тапсырысты төлеуге келісті деген
сөз.Төлеуші ... ... ... бас ... ... жазады,
жабдықтаушыға хабарлама жібереді.
Акцепттен бас тартудың себептері:
1. келісімдегі шарттардың орындалмауы;
2. тауарлар сапасыз болған жағдайда;
3. санауларда арифметикалық қате ... ... ... түрі ... және ... бас ... ... түрде болса, онда төлем-талап тапсырыс бойынша
акцепттен бас тартудың 1-ші ... ... ... ... ал 2-сі
хабардар ету үшін жабдықтаушы банкіне жіберіледі.
Егер төлеуші төлем-талап тапсырысты ... өз ... ... ... ... жолмен безендіріледі.
төлем-талап тапсырыстың 1-ші данасында шот реттеушілердің ... ... сома ... және төлеуші шотынан қаржыларды өшіруге
жауапты болатын банкке ұсынады.
Төлем-талап тапсырысты төлеген кезде:
Дт-2203 (төлеуші ... ... ... ... ... ... ... №2
орналастырылады, пеня төленеді: Кіріс-7303. Кейбір төлем-талап ... ... яғни ... ... көрсету үшін, электронды және
т.б. төлемдер үшін (акцептсіз деген ... ... ... ... ... ... ... кезде қабылданады. Пеня төлеушіден
жіберілген төлем күні үшін бенефициар пайдасына ... ... ... ... бенефициар банкінде төлем-талап тапсырысы ... ... ... ... мен ... бір банк қызмет көрсетсе:
Дт-2203(төлеуші)
Кт-2203 (бенефициар)
Төлем-талап тапсырысымен есеп ... ... ... ... ... ... есеп ... карточка - заңды және жеке ... ... ... ... үшін төлемді жүзеге асыру үшін қолма-қол ақшаны алуға,
шетел валютасымен айырбас операцияларды жүргізу үшін ... - ... ақша ... ... ... ... карточка - өз иесіне карт-шотындағы ақша қалдығы шегінде есеп
айырысуды жүргізуге мүмкіндік береді. Жүргізілетін операциялар –қолма-қол
ақшаны алу;- тауарлар мен ... ... үшін ... ... ... - ... ақша ... қарамастан көп
мөлшерде есеп айырысуды жүргізуге болады. Бұл карточка банктен белгілі
мөлшерде ақшаны жалға алу ... ... ... яғни ... алу. ... бойынша сый-ақы үлкен емес және пайыз нақты сомаға, несие ... ... ... ... ... жүзеге асырылады:
• қолма-қол ақшаны банкомат арқылы алу;
• әр түрлі тауарлар мен көрсетілген қызмет үшін төлем;
• телефон сөйлесулер үшін т.б.
Жеке ... ... ашу үшін ... ұсынады:
• жеке куәлік;
• СТН;
• Белгіленген тәртіптегі үлгі бойынша өтініш пен анкетаны;
• Жұмыс орнынан табысы туралы анықтама.
Клиенттерге төлем карточкасын беру ... ... ... ... (қосымша
6).
Банк клиенті болып саналатын заңды тұлға келесе құжаттарды ... ... ... тұлғаның банктегі типтік немесе валюталық шоттар бойынша
соңғы 2 ай ішіндегі ақша ... ... ... ... ... ... ... жоқ екендігі туралы анықтама ;
- ұйымның өз қызметкеріне карточка ашуға рұқсаты;
- ... ... ... ... ... ... ... карточканы ашу үшін банкпен келісім шартқа отыру керек және
қызмет көрсеткені үшін комиссияны ... ... ... ... ... аты бар құжаттар. Олар банкпен шығарлады және карточка
иелерінің қаржылармен қамтамасыз ... ... ... ... операцияларды жүргізу үшін
қабылданғанда келесі өткізбе құралады:
Дт-1001
Кт-2860 «Басқа да ... ... ... пластикалық карточкалармен операциялар клеиенттің
депозиттік шоты арқылы жүргізілсе, келесі өткізбе құралады:
Дт-2211-2221 «Клиенттердің ... ... ... ... ... ... түседі.
Пластикалық карточка клиентке кез келген тауарда сатып алуға, кез келген
қызметтер үшін төмендерді жүргізуге және банкке кірмей, нақты ақшаны ... ... ... ... карточкаларды келесі мақсаттарға
қолдануға болады:
-кез келген коммерциялық банктің айырбастау пункінде немесе бөлімдерінде
нақты ... және ... ... ... ... жүргізуге рұқсат бар ұйымдарда тауарлар,
қызметтер үшін төлемді жүгізу.
ҚР-нтерриториясында пластикалық карточкаларды ... ... ... ... ... ... ... айырбастау пункінде немесе бөлімдерінде
нақты ақшаны және АҚШ-ң долларын алу;
-мұндай операцияларды жүргізуге рұқсаты бар ұймдарда тауарлар,
қызметтер үшін ... ... ... әр ... слипті көшіру арқылы бейнеленеді.
Слип-бұл арнайы құрылған формада чек, ол карточка арқылы ... ... ... және ол ... ... жасайтын 3 экземплярдан тұрады.
Слип реквизиттері:
-аты мен карточка иісінің фамилиясы;
-мерзімі;
-карточканы қабылдаған сауда нүктесінің атауы;
-операция жасаған күні.
Бұл мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ұйымның жұмысшы түсінікті жазумен келеселерді толтырады:
-валюта түрі мен жүргізілген операция ... ... ... ... ... қызметкерінің көзінше қол қою керек.
Нақты ақша берілген кезде, нақты ақша беру пункттің қызметкері слипке өз
қолын қою керек. Слип ... ... 1-ші ... эмитенпен есеп
айыруды жүргізу үшін банктің пластикалық карточкаларды ... ... есеп ... ... жіберіледі. 2-ші экземпляр клиентке беріледі.Ал 3-
шін нақты ақша беру ... ... ... ... кезде түзетулер мен
сызуларды жасауға болмайды. Егер қате жіберілсе, онда ... ... ... слиптің қиылсынан қояды да, 3 ... ... ... деңгейлі банктер және Казпочта АҚ 04.11 айында төлем құралдарын
пайдалана отырып 29934,3 млрд теңге, саны 56686,6 мың ... ... ... ... ... ... ... көбеюі байқалды, сонымен
өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда төлем саны 30,6%, ал сомасы ... ... жылы ... құралдарына қатысты төлемдер
|Төлем ... |2003 ... ... |2004 ... айына | |
|құралдары ... | | | |
| | ... ... |абсолютті |Жалп ... |
| | | ... | ... |% |
| | | |% | | | ... ... |К |17139,1 |39,5 |23425,1 |41,3 |36,7 |
| |С |18188,4 |95,4 |28963,3 |96,8 |59,2 ... |К |123,2 |0,3 |84,5 |0,1 |-31,4 ... | | | | | | |
| |С |45,1 |0,2 |48,9 |0,2 |8,4 ... және |К |231,4 |0,5 |200,2 |0,4 |-13,5 ... ... | | | | | ... ... | | | | | | |
| |С |178,1 |0,9 |186,4 |0,6 |4,7 ... ... |К |158,1 |0,4 |191,2 |0,3 |20,9 ... дебеттеу| | | | | | |
| |С |24,3 |0,1 |4,7 |0,02 |-80,5 ... өкім |К |178,6 |0,4 |238,7 |0,4 |33,6 |
| |С |274,8 |1,4 |218,2 |0,7 |-20,6 ... ... |К |0,8 |0,002 |1,5 |0,003 |98,3 |
| |С |5,1 |0,03 |15,0 |0,05 ... ... ... |25577,4 |58,9 |32545,6 |57,4 |27,2 |
| |С |349,0 |1,8 |497,7 |1,7 |42,6 ... ... |К |43408,6 |100,0 |56686,8 |100 |30,6 |
| |С |19064,8 |100,0 |29934,3 |100 |57,0 ... ... ... American Express ... Diners ... халықаралық жүйелерінің ... ... ... ... ... құралдарының жалпы санының көбеюі негізінен
төлем карточкалары ... 6968,2 тыс ... ... ... болды.
Төлемдер көлемінің көбеюі негізінен төлемдер көлемі төлем ... ... 10775 млрд ... өсті. Төлем тапсырысы және төлем
карточкасы қазақстан ... ... Бұл ... ... ... ... ... 2004 қараша айында 1,2 миллион теңге болды және
өткен жылда саны ... ... Есеп ... ... ... ... қызмет
көрсетулер
3.1. Нақты ақша қабылдау кассалық қызметін ... ... ... ... ... ... ... және нақты
ақшаны орнықтыруы үшін есеп айырысу кассалық бөлімде ... ... ... Кассалық операция қызметі Ұлттық Банктің екінші денгейлі
банк және банк ... ... ... ... ... ... ... жүргізу бойынша 2001 жыл үшінші наурыздағы
№ 58 ережесіне сәкес ... ... ... ... - ... ақша және басқа да құндылықтарды қабылдау және ... ... ... ... операция, бұл қабылдау, қайта санау, ... ... беру және ... ... ... жұмыс көлеміне байланысты келесі кассалар құрылуы мүмкін;
1. Кіріс кассасы;
2. Шығыс кассасы;
3. Ақша түсімін қайта есептеу кассасы;
4. Валюталық касса;
5. ... беру ... ... ... және ... ... ... және беру үшін касса жұмысына
басқару және бақылау жүргізетін касса меңгерушісімен басқарылатын ... ... ... ... материалды жауапты тұлғалар мыналар:
1) Банк басшысы;
2) Бас бухгалтер;
3) Касса меңгерушісі.
Банк басшысы кассалық жұмыстың ... ... мен ... яғни банк ... ... ... кіргізу және шығару
тәртібіне қойманың өз уавқтында ашылып және ... Бас ... ... ... ... ... ... қарайды.
Нақты ақшаларды қабылдау және құндылықтарды беру бойынша жұмыспен кассалық
аппарат айналысады. Әрбір касса ... жеке іс ... ... ... ... құжаттар, материалды жауаптылық тұралы келісім,
жұмысқа қабылдау туралы бұйрық көшірмесі ... ... ... ... ... сейф ... ... бір-бірінен алыстатылған
үстелдерімен жабдықталу керек. Касса қызметкері өз жұмысын банктің ... ... ... ... банк ... арнайы қоймалар және
ол жерде міндетті түрде сақталуда:
1. ... аұша ... ... есеп беру ... бағалы қағаздар;
4. шетел валютасы.
5. ағымды жылдағы кассалық құжаттар.
Қойма барлық техникалық талаптарға сай ... ... ... ашу және жабу
материалды жауапты тұлғамен беітілген бір уақытта жүргізіледі.
клиенттерден банктерге ағымды және корреспонденттік шоттарына ақша аудару
екі құжат бойнша ... ... ... ... ... ... кіріс касалық ордер (Қосымша 8).
Хабарламаға қолма-қол жарна үш бөлімнен тұрады:
1. хабарлама;
2. түбіртек;
3. ордер.
Клиент хабарламаны толтырып ... соң, шот ... ... ... ... ... тексереді және кіріс кассалық журналға
тіркейді. Хабарлама кассаға өткізіледі. Клиенттен ... ақша ... ... ... ... ... мөр басылып беріледі, ал ордер
бухгалтерияға немесе бэк-офиске өткізіледі. Келесі өткізбе құрылады
Дт -1001
Кт – 2203
Нақты ақша беру үшін ... ... ... құжатты толтырады, шот
менеджеоіне ұсынады. Шот ... ... ... ... ... ... ... контралер құжатты кассалық журналға
тіркейді және клиенттің қол мөр үлгісі бар ... ... ... ... ... ... ақша ... Қабылданған сумма
мен құжатта көрсетілген сумма салыстырылады. (Егер жетіспеушілік табылса
акт жазылады. (Операциялық ... ... ... ... ... мен кіріс
кассалық журнал тексеріледі. Барлық қабылданған нақты ... ... сол күні ... ... ... ақша беру ... ... көрсету
Нақты ақшаны беру шығыс кассасы арқылы ақшалай чек және шығыс кассалық
ордер (Қосымша 9) құжаттары бойынша жүргізіледі. Ақшалай чек – бұл ... ... ... ... ... ... шотынан ақша алуы үшін
жазылады (Қосымша 10).
Шығын – 7339 – 1 тенге
Ақшалай чекті мына мақсаттарда ұсынады:
▪ Жалақы ... Іс – ... ... Жалпы шаруашылық шығындарға;
Ақшалай чек шот менеджеріне мыналарды тексеру үшін беріледі:
... ... ... Жеке ... ... ... ... шот менеджері клиентке кассаға көрсету үшін чекпен бақылау
маркасын ... ... ... ... ... ... қайта
тексереді:
1. Клиент шоттарын жүргізетін жауапты қызметкерлер қолдарының болуы;
2. Сома жазбаша және санмен жазылғандығын;
3. Жеке бас ... ... ... ... оны чекке жабыстырады;
5. Клиентке ақшаны береді және кассалық құжаттарға қолын қойады.
Ағымды шоттан ақшалай чекке ... ... ақша ......... да ... беру үшін баланстан тыс ордер құрылады. Кассадан
нақты ақшаны бергенде реестірлік журналға тіркейді. Операциалық күн шегінде
клиент ... чек ... бір ... ... рет ... ақша ... ... Шот менеджері шығыс кассалық журналды бухгалтер контралерге тапсырады.
Бухгалтер контралер міндетіне құжатта міндетті тұлғалар қол ... ... ... ... ... ... кассалық құжатты
кассирге береді. Кассирдің міндетіне ақшалай ... ... сома ... ... ... ... клиент құжатарын тексеру және де
клиентке ... ... ... ... ... салыстыру. Операциялық
күннің соңында шығыс кассалық журнал айналым кассалық ... ... және ... ... қаражаттары мен құндылықтарының сақталуын бақылау мақсатында банк
мекемелерінде жоспарлы және кенеттен тексеру ... ... ... ... ... ... банк ... тапсырысы бойынша тоқсанына бір рет;
2. жыл сайын, қаңтардың 1-де;
3. басшы касса менгерушісі ауысқанда;
4. банк немесе Ұлттық Банк ... ... ... ... - ... бөлімде тексеру кезінде ақша артығы ... ... ... ... -1001
Кт – 4802, 4920
Ал кассадан табылған ... ... ... ... ... ... табылса:
Кіріс – 7339 – 1 тенге
Операциялық күн соңында касса бойынша жүргізілген ... ... ... ... ... Банк ... Кассалық Операция бөлімінде
екінші деңгейлі банктердегі кассалық қызметті реттеу жүйесін ... Бұл ... ақша ... ... басты себеп болып табылады.
Кассалық операция банк ... ең ... ... ... ... ... ... көлемі мен үлесіне көңіл аудару керек. Бұны
талдауда резервтік ... ең ... ... ... ... ... көлемі міндеттемелерде анықталады. Резервтік талаптың ең төменгі
мөлшерінің орналастыруының екі түрі бар. ... ... айда ... ... ... ... активтердің сомасы резервтік
талаптан кем болмау керек. Бұл ... ... ... ... пайдаланады. .
Резервтік активтерге келесілер жатады:
- нақты ақша;
- Ұлттық Банк коршотындағы ақшалар;
- Аффинерленген алтын.
Екінші әдісі - Ұлттық Банкте сақтайды. ... ... ... ... ... көрсетуде кассалық қызметтің маңызы
зор. Қазіргі таңда кассалық қызмет көрсету жүйесі ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетулердің ережесін
бекітеді. Кассада жүргізілетін операциялар бойынша ... ... ... заң ... ... банкноттар мен монеталарды
қабылдады, жәбірлену көлемі 70% ... ... ... ... оңтайлы кассалық қызмет көрсетудің әдістерін іздестіреді.
Қорытынды
Қазіргі таңда банкоматтармен қатар, есеп айырысудың ... ... ... ... ... ... қызметті үйде тұтынуға
болады.
Бұл ... ... 1982 жылы ... Building Society құрылыс
компаниясымен Шотландия ... және ... ... компаниясының
Homeline жүйесін енгізуден басталады. Осы жүйені қолдану арқылы ... ... ... ... ... ... Төлем құжаттарын электронды түрде ұсынады;
□ Шоты бойынша жүргізілген операциялар анықтамасын ... ... ... ... алады;
□ Кәсіпорын-банк жүйесі арқылы операциялар орындайды;
Бұл жүйе қазақстанға 2003 ... ... ... Санаулы банктер бұл
жүйенің қызметін тұтынуда. « Home-Банкинг» жүйесінде сақтық әдісіне терең
көңіл бөлінген.
Жұмыс барысында байқағандай есеп ... ... ... көп есеп ... ... Халық Банкінде. Ол жерде есеп айрысу-
кассалық бөлімінің қызметкерлерінің біліктілігін көтеру мақсатында ... ... Есеп ... ... ең ... ... төлем картасы бойынша жүргізілетін операциялар болып табылады. Банктің
стратегиялық мақсаты сенімділікті сақтай білу болып табылады, яғни ... ... ... ... керек ол үшін банктің басқару жүйесі
терең қарастырылуы ... ... ... өнімді жоғарғы дәрежеде бағалау
үшін маркетингтік зеттеулер жүргізілуі тиіс. ... жеке ... ... корпаративті клиенттер алдында респектабельді және ... ... ... ... ... ... ұмтылуы тиіс.
Банктік қызмет көрсету жүйесінің алдағы уақытта ... ... ... ... ... ... болашақта банк жүйесінің
дамуында елеулі өзгерістер болады. Барлық банктік ... ... ... ... яғни ... ... жұмыстарын үйіде
орындай алады. Офистердегі ... ... ... мекемелердің
қажеттілігі азаяды, осы кезекте еңбек өнімділігі 4 есе ... ... ... ... ... ... ... қазастандық банктердің қызметі жүйелі түрде дамуда,
есеп айырысу-кассалық бөлімінде клиенттерге қызмет көрсету бойынша
операциялардың аса көптеген ... Егер осы ... банк ... ... ... зор ... жетуімізге сенімдімін.
Қолданылған әдебиеттер
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі;
2.(Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық ... Заңы 30. 03. 1995. №2155 ... мен ... қоса ... 2001. ... Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Банктер және
банктік қызмет туралы» Заңы 31. 08. 19995. №2444 ... ... қоса 25. 04. 2001. ... ... ... ... төлемдері мен аударулары туралы» Заңы
29. 06. 1998. №237-I (өзгерістер мен толықтыруларды қоса 29. 03. 2000. ... ... ... ... ережелер 23. 05. 1997. ... мен ... қоса 02. 06. 2000. ... ... ... ... «екінші деңгейлі банктердің меншікті капиталының
минималды мөлшері» 02. 06. 2001. №192;
7. Ұлттық Банктің «Екінші ... ... және банк ... түрін жүзеге асыратын мекемелерде кассалық операцияны жүргізу»
ережесі 03. 03. 2001. №58.
8. Банковское дело. Под ред. Сейткасымов Г.С. – ... ... Р. Ж. ... ... банктердегі бухгалтерлік есеп –Алматы,
2005;
(10. Банковское ... Под ред. ... О.И. – М: ... ... ... и ... ... Под ред. Н. К.
Мамырова.- ... ... ... ... ... Ұлттық Банк Хабаршысы
13. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк Статистикалық Бюллетень
(14.(Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк ... ... ... ... ... казахстана
-----------------------
Өкілдік
Ақша жіберуші
Жабдықтаушы бенефициар
Бенефициар банкі
Ақша жіберуші банкі
2
1
8
4
3
7
5
6
Бенефициар
алушы
Төлеуші-ақша жіберуші
Бенефициар банкі
Ақша ... ... ... ... бөлім
Еншілес банк
Бас банк

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Есеп айырысу шоты бойынша операциялар есебі3 бет
Ұйымның қаржы қызметі3 бет
Банк кассасынан қолма-қол ақшаларды қабылдау және беру есебі27 бет
Кассеталық технология бойынша жылына 20 мың м3 ішкі қабырға панельдерін өндіретін цех18 бет
Кеңестік дәуірде Қазақстан соттарының шешімдерін қайта қарау институттары6 бет
Тиімді нәтижеге жетудің мақсатты бағыты бар салық әкімшілігі бойынша жұмысы3 бет
Қазақстан Республикасы және ұлттық банктің халықаралық валюталық реттеу бойынша өткізетін өзекті саясаттары26 бет
Бухгалтерлік есеп бойынша есептер жинағы21 бет
Кассадағы ақша қаражат есебі, оның құжатталуы 22 бет
Кассадағы ақша қаражаттар есебі34 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь