Delphi ортасында мәліметтер қорымен жұмыс

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 BORLAND DELPHI ОРТАСЫНДА МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
1.1 BDE Administrator арқылы мәліметтерге қатынауды ұйымдастыру
1.2 Active XDate Object (ADO) технологиясының ерекшеліктері
1.2.1 BDE және ADO компоненттерінің арасындағы байланыс
1.2.2 Мәліметтер Қорына ADO компоненттерін біріктіру тапсырмасы
1.3 InterBase Express (IBX) технологиясы

2 BORLAND DELPHI ОРТАСЫНДА МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 DataBase Desktop көмегімен мәліметтер қорын құру
2.2 BDE технлогиясының көмегімен мәліметтер қорының байланысы үшін қолданылатын компоненттер

3 МӘЛІМЕТТЕРДІ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАМАЛАУ
3.1 Decision Cube компоненттері мәліметтерін көпөлшемді талдау
3.1.1 Қолданба мәліметтерін баптау
3.1.2 Орындалу қолданбаларын басқару
3.1.3 DecisionPirot компоненті
3.1.4 DecisionGraph компоненті
3.2 Отчеттардың құрылуы
3.3 Мәліметтерді құжаттамалау үшін Сом серверін қолдану

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

ҚОСЫМША А DataBase Desktop көмегімен кестемен жұмыс істеу
КІРІСПЕ

Информатика ғылымының негізгі салаларының бірі - алгоритмдеу және программалау болып табылады. Бұл бөлімде қазіргі кезде жиі қолданылатын белгілі бір программалау тілдері, олардың құрлымы, қазіргі кездегі программалардың дамуының негізгі тұжырымдамалары қарастырылады.
80-жылдардың ортасында программалауда жаңа бағыт орын алды, оны объектілі-бағытталған программалау (ОБП) деп атады. Borland фирмасы Delphi программасын жасап шығарды. Delphi – объектілі-бағытталған программалаудың тамаша жүйесі. Delphi – қазіргі кездегі жеке қолданбалы Windows программаларын құруға мүмкіндік беретін, сонымен қатар интернетте және корпоративтік жүйелерде жұмыс жасауға арналған күшті жүйелердің бірі.
Delphi тілінің негізінде Object Pascal тілі жатыр. Delphi-де кросс-плотформалы программалар құру мүмкіндігі бар, олар Windows ортасында және Lunix ортасында да жұмыс жасай алады. Delphi – бұл бірнеше маңызды технологиялардың комбинациясы:
- машиналық кодта жоғары өндіруші компилятор;
- құрауыштың объектілі-бағытталған үлгісі;
- қолданбаларды көрнекі тұрғызу;
- мәліметтер қорын тұрғызу үшін масштабталған орта.
Қазіргі уақытта Delphi-де мәліметтерге қатынау механизмдердің бірнешеуі іске асырылған және кез-келген механизмге өзінің меншікті компоненттер жиынын сәйкестіреді. Ол Delphi-дің алғашқы нұсқаларында мәліметтер қорымен жұмыс істеудің негізі болып Borland Database Engine (BDE) - Borland фирмасының мәліметтер қорының процессры болып табылады. Бұл ең дамыған механизм, мұнда мәліеттер қорын құру бағдарламаның кітапханасының күшті қоры құрылып, ол универсалды интерфейс арқылы жүзеге асырылады. Өңдеуші жергілікті мәліметтер қорын драйверлер ретінде пайдалана алады. Сонымен қатар серверлердің кең алынған тізімі үшін, мысалға Interbase, Oraсle Subase, Informix, Microsoft SQL, серверлері және DB2, ODBC драйверлері арқылы да қосылу мүмкіндіктері бар.
Курстық жұмыстың мақсаты - Borland Delphi-де мәліметтер қорын құру принципінің теориялық негізін зерттеу және мәліметтер қорының байланысын ұйымдастырудың технологияларының ерекшеліктерін қарастыру, Database Desktop көмегімен мәліметтер қорын құру
Курстық жұмыстың өзектілігі – қазіргі ақпараттық технологиялар қарқынды дамуы кезеңінде қуатты мәліметтер қорымен жұмыс істеу қажеттілігі мен өзектілігі артып келе жатыр. Сондықтан мәліметтер қорымен жұмыс жасайтын бағдарламалар ішіндегі танымал нұсқаларының бірі – Borland Delphi ортасында мәліметтер қорын ұйымдастыру, басқару, ондағы мәліметтердің өңдеу және сақтау мамандардың пікірі бойынша тиімді. Курстық жұмыстың құрылымы: курс жұмысы мазмұнынан, кіріспеден, негізгі бөлімнен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады. Кіріспе бөлімінде жұмыстың мақсаты және өзектілігі көрсетілген. Негізгі бөлімінде мәліметтер қорын Borland Delphi-де құру принципінің теориялық негізі, мәліметтер қорының байланысын ұйымдастыру технологиялары туралы түсініктеме қарастырылады. Қосымшада Borland Delphi7 ортасында DataBase Desktop көмегімен кесте құру мысалы қарастырылған. Курстық жұмыс 42 беттен тұрады.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Архангельский. А.Я. Программирование в Delphi 7 / А.Я. Архангельский. – M.: OOO «Бином-Пресс», 2005 г. – 1152 б
2. Кандзюба С.П., Громов В.Н. Delphi 6/7. Базы данных и приложения./ С.П. Кандзюба, В.Н. Громов., – СПб.: ООО «ДиоСофкЮП», 2002. - 576 б.
3. Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование./ М.П. Малыхина., -СПБ.: БХВПетербург, 2004.-512б.
4. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: Учебник для высших учебных заведений./ А.Д. Хомоненко., В.М. Цыганков., М.Г. Мальцев., - СПБ.: «КОРОНА принт», 2004.-736б.
5. В.В. Фаронов. Программирование баз данных в Delphi 7: Учебный курс / В.В. Фаронов.– СПб.: Питер, 2004. – 459 с.
6. Харрингтон Д. Проектирование объектно-ориентированных баз данных / Д. Харрингтон; Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 272 с.
7. Орлик С.В. Секреты Delphi на примерах / С.В. Орлик– М.:Бином, 1996.-352с.
8. Хомоненко А. Д., Гофман В. Э. Работа с базами данных в Delphi. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб: БХВ-Петербург, 2005. -640с.: ил.
9. Дарахвелидзе П. Г., Марков Е. П. Программирование в Delphi 7. – СПб: БХВ-Петербург, 2003. -784с.: ил.
10. Фаронов В. В. Delphi 5. Учебный курс. / В. В. Фаронов – М.: Нолидж, 2001. -608с
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ТЕХНИКА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ
Математикалық модельдеу және
компьютерлік технологиялар кафедрасы
КУРС ЖҰМЫСЫ
тақырыбы: DELPHI ОРТАСЫНДА МӘЛІМЕТТЕР ... ... BORLAND DELPHI ... ... ... ... ІСТЕУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
1.1 BDE Administrator арқылы мәліметтерге қатынауды ұйымдастыру
1.2 Active XDate Object (ADO) ... ... BDE және ADO ... ... ... Мәліметтер Қорына ADO компоненттерін біріктіру тапсырмасы
1.3 ... Express (IBX) ... BORLAND DELPHI ... ... ... ... ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 DataBase Desktop көмегімен мәліметтер қорын құру
2.2 BDE ... ... ... ... ... ... ... МӘЛІМЕТТЕРДІ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАМАЛАУ
3.1 Decision Cube компоненттері мәліметтерін көпөлшемді талдау
3.1.1 Қолданба мәліметтерін баптау
3.1.2 Орындалу қолданбаларын басқару
3.1.3 DecisionPirot ... ... ... ... ... Мәліметтерді құжаттамалау үшін Сом серверін қолдану
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША А DataBase Desktop көмегімен ... ... ... ... ... салаларының бірі - алгоритмдеу және
программалау болып табылады. Бұл бөлімде қазіргі кезде жиі ... бір ... ... ... ... ... ... дамуының негізгі тұжырымдамалары қарастырылады.
80-жылдардың ортасында программалауда жаңа бағыт орын алды, оны
объектілі-бағытталған программалау (ОБП) деп ... Borland ... ... ... ... Delphi – ... ... жүйесі. Delphi – қазіргі кездегі жеке қолданбалы ... ... ... ... сонымен қатар интернетте және
корпоративтік жүйелерде жұмыс жасауға арналған күшті жүйелердің бірі.
Delphi тілінің негізінде Object Pascal тілі ... ... ... ... құру ... бар, олар Windows ортасында және
Lunix ортасында да ... ... ... Delphi – бұл ... ... ... ... кодта жоғары өндіруші компилятор;
- құрауыштың объектілі-бағытталған үлгісі;
- қолданбаларды көрнекі ... ... ... ... үшін ... ... ... Delphi-де мәліметтерге қатынау механизмдердің
бірнешеуі іске ... және ... ... ... ... ... сәйкестіреді. Ол Delphi-дің алғашқы нұсқаларында
мәліметтер қорымен жұмыс істеудің негізі ... Borland Database ... - Borland ... ... қорының процессры болып табылады. Бұл
ең дамыған механизм, мұнда мәліеттер ... құру ... ... қоры құрылып, ол универсалды интерфейс арқылы жүзеге
асырылады. Өңдеуші жергілікті мәліметтер қорын драйверлер ретінде ... ... ... ... кең алынған тізімі үшін, мысалға
Interbase, Oraсle Subase, Informix, Microsoft SQL, ... және ... ... арқылы да қосылу мүмкіндіктері бар.
Курстық жұмыстың мақсаты - Borland Delphi-де мәліметтер ... ... ... ... ... және мәліметтер қорының байланысын
ұйымдастырудың технологияларының ерекшеліктерін қарастыру, Database Desktop
көмегімен мәліметтер қорын құру
Курстық ... ...... ... ... ... кезеңінде қуатты мәліметтер қорымен жұмыс істеу ... ... ... келе ... ... мәліметтер қорымен жұмыс жасайтын
бағдарламалар ішіндегі ... ... бірі – Borland Delphi ... қорын ұйымдастыру, басқару, ондағы мәліметтердің ... ... ... пікірі бойынша тиімді. Курстық жұмыстың құрылымы: ... ... ... ... ... қорытындыдан, әдебиеттер
тізімінен және қосымшадан тұрады. Кіріспе бөлімінде жұмыстың мақсаты және
өзектілігі ... ... ... ... ... Borland Delphi-
де құру принципінің теориялық ... ... ... байланысын
ұйымдастыру технологиялары туралы ... ... ... Delphi7 ... DataBase Desktop ... ... құру мысалы
қарастырылған. Курстық жұмыс 42 беттен тұрады.
1 BORLAND DELPHI ОРТАСЫНДА ... ... ... ... ... нұсқаларында мәліметтер қорымен жұмыс істеу негізі
болып Borland Database Engine (BDE) - Borland фирмасының ... ... ... ... Ол ... өз ... ... жоқ.
Бірақта, Delphi 5 ... ... ... ... альтернативті миханизмдері пайда бола бастады. ... ... Delphi 6 – да ... болды. BDE қолданба мен мәліметтер қоры
арасында келістіруші ... ... ... ... Ол ... ... қорын жүзеге асыратын бірыңғай ... ... ... береді. Осыған орай мәліметтер қорын жүзеге асырудың ... ... ... ... ... Delphi ... мәліметтер
қорына BDE арқылы қатынайды. Бұл жағдайда мәліметтер қорымен ... 1 – де ... ... ... ... қолданбасы мәліметтер қорымен байланысу қажет болған жағдайда
BDE жүгінеді немесе әдетте мәліметтер қоры ... ... оған ... ... BDE динамикасы біріктірілген DDL кітапханасы түрінде
жүзеге асырылған (IDAPIO1.DLL, IDAPI32.DLL ... Олар ... ... ... сияқты IDAPI(Integrated Database Application Program
Interface) деп ... ... Program ...... ... ... Бұл қолданбада қоолданылатын
мәліметтер қорымен жұмыс істеу үшін арналған процедуралар мен ... ... аты ... ... ... ... ... келетін
драйверлерді табады. Драйвер – бұл анықталған типті мәліметтер қорымен
қалай жұмыс істеуді білетін көмекші бағдарлама. Егер BDE-де ... ... өз ... бар ... онда BDE ол арқылы мәліметтер қорымен және
қажетті кестелермен байланысады. BDE Microsoft Access, Fox Pro, ... және т.б ... ... ... ... сүйемелдейді.
Сурет 1 Delphi қолданбасының мәліметтер қорымен байланысу сызбасы
Егер BDE-де МҚБЖ қажет драйвер жоқ ... онда ODBC ... ODBC (Open Database ... - ... ... BDE ... ұқсас DLL. Ол ODBC. DLL ... ... Sybase, ... SQL, Oracle, ... ... SQL серверлерімен
мәліметтер алмасуға мүмкіндік беретін сұраныстардың ... тілі ... Бұл ... ... клиент/сервер платформасында және
үлестірілген қолданбаларда кеңінен қолданылады.
1.1 BDE Administrator арқыыл мәліметтерге қатынауды ұйымдастыру
Қазіргі уақытта ... ... ... ... іске ... және ... механизмге өзінің меншікті
компонеттер жиынын сәйкестіреді. Borland Database Engine (BDE) ... құру – ең ... ... ... ... құру бағдарламаның
кітапханасының қуатты қоры құрылып, ол әмбебап интерфейс арқылы жүзеге
асырылады. ... ... ... ... драйверлер ретінде
пайдалана алады. Сонымен қатар серверлердің кең ... ... ... ... Oracle Subase, Informix, Microsoft SQL серверлері және
DB2, ODBC драйверлері ... да ... ... бар. ... ... ... және ... процестерінің
күрделіліктерін жатқызуға болады, дегенмен бұл технология жиі қолданылады.
Біз SQL-стандартын қолдайтын мәліметтер қорының көп үлгілі ... ... Бұл ... ... ... мақсатта өңделеді: мәліметтерді
сақтау үшін және SQL-серверінің көмегімен өңделуін жүзеге ... ... ... ... мәліметтерді басқару үшін фирма, арнайы
бағдарламаны, драйверлерді ... Ол ... ... мәліметтер қорының
арасында делдал ролін атқарады. Бұл драйвер SQL-серверінің сәйкес клиенттік
бөлімінде бірге жүйеге орнатылады. Дегенмен клиент ұсынысы ... ... ... бір ... ... істей алады. Delphi-ді жасаушылар барлық
функцияларды бір блокқа шығарады. Бұл функциялар ... ... ... ... Жеке блок Borland Database Engine – ... BDE – мен бірге ең әйгілі SQL LINK деп аталатын мәліметтер қорына
рұхсат үшін ... ... ... BDE ... ... SQL үшін емес қор үшін реттеуді өз мойынына ... ... ... ... SQL – ... генерациясы, мәліметтердің үлгісінің
өзгертілуі және т.б.
BDE–нің қолайлылығы клиент ұсынысына жеке орналасқан. ... ... ... ойланбауға болады. Кейбір шартты атпен көрсетсе жеткілікті
және бағдарлама күйге келтірумен ... өзі ... ... ... ат ... деп аталады. Сонымен қатар альяс арқылы жұмыс істеген кезде
қосымшаны бір ... ... ... ... ... ... біз ... үшін қосымшаны құрамыз және жөндейміз, сондай ... ... ... ... оны ... ... байланыстырамыз. Бұл
бағдарламада өзгерту енгізбейсіз. Әрине SQL сервері SQL ... ... ... мүмкін. Бұл әдіс өңдеуде жиі қолданылып, қосымша ... ... ... іске ... Ары ... ... желі түріне
ауысады. Мұндай ауысу масштабтау деп аталады. Delphi-дің бұл ... ... CASE ... ... Осылайша, бағдарлама қор
мәліметтерімен қор жасау үшін ... ... ... ... ... ... Delphi ... бұл үшін арнайы қызмет бағдарламаны қарастырған.
1.2 Active XDate Object (ADO) технологиясының ерекшеліктері
Delphi – де ... ... ... істеудің альтернативті
мүмкіндігі енгізілген. Бұл Microsoft фирмасында құрылған Activex ... (ADO) ... ADO- бұл ... және ... ... ... Электрондық пошта, жүйелі, мәтінді, графикалық файлдардан
тұратын мәліметтерден кез келген типіне ... ... ... ... байланысу OLEDB технологиясының қатысуымен жүзеге
асырылады.
ADO – ны қолдану мәліметтермен ... ... ... етеді. ADO
– мен жұмыс істеу үшін компьютерде ADO 2.1 және одан ... ... ... қажет.
1.2 .1 BDE және ADO компоненттерінің арасындағы байланыс
Алғашқы Delphi 5, ... ... ... жасауға мүмкіндікті
Microsoftтың Active XDate Object (ADO) технологиясы арқылы жетілдірілді.
ADO – Бұл кез-келген ... ... ... ... және ... емес ... қорын енгізуші, электронды
почталы, жүйелі, мәтіндік және графикалық файлды. ... ... ... OLE DB ... ... ...... альтернативті Borland Database Engine (BDE)-ге
келіп, мәліметтердің эффективті жұмысымен қамтамассыз етілген. ... ... үшін ... ... ADO.2 немесе оданда жоғарғы
версиялар орнатылуы керек. ... ... SQL Server, сіз ... ... қоры үшін OLE DB ... ODBC ... орналасады.
Олар (Connection обьектілері, Command және Record set ... ... ... ... Бұл ... жаңа Delphi
ADOConnection, ADOCommand және ... ... ... ... ... ADO ... ... бауымен іске
асырылады: мәліметтер жиынтығы ... ... (Data ... ... және мәліметтерді тартып алу компененттері
(DBGrid, DBedit, және басқа).
Тек ғана алғашқы бөлімде мұндай баулар компененттерде ... ... ... компененттер, ADO – да жұмыстау үшін арналған, ... ... ... BDE – де ... ADO ... BDE ... |Table ... |Query ... ... ... ... ... |Table, Table, ... ... |- ... |- ... ADO ... қысқаша мінездемесінің көрсетілімі
|ADOConnection |ADO мәліметтер ... ... үшін |
| ... ... ... бірнеше |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... көрінеді. ... ... ... ... ... |
| ... ... басқа режимде жұмыстап тұрса, |
| |BDE ... Table, Query, ... |
| ... ... Бір немесе көптеген |
| ... ... ... ... |
| ... ... тура жүзеге асады. |
|ADOTable ... ... бір ғана ... ... |
| ... ... ... тура байланысуы |
| ... ... | ... | ... | ... ... ADO бөлімінің компоненттері тура көрінуге ... ... ... ... болсақ, бірнеше ADO компоненттерінің қатынасы BDE
компоненттерінен ... ... Бұл ... ... мәселе
шығармайды (үнемі мұндай мәселенені білмейді). Қазіргі ... ... ... ... BDE ... Unicode символында болып, мұндай
мәселелер шығуы мүмкін. Басқадай ... ADO, ... ... ... ... ... етідген бағдарлама қазіргі WINDOWS
версиясында қойылып енгізілген. Осылай BDE компоненттері пайдаланушыға ойын
болып келуге қам ... ADO ... ... ... Мысалы,
Мәліметтер Қорында Excel қалай жұмыстау. Дәл осы ... ... ... ADO ... ... емес. Мысалы, олар
қасиеттер сөздігін пайдалану мүмкін емес. ADO Мәліметтер ... ... ... ... жұмыстауы мүмкін. Мысалы, Paradox, ADO
Мәліметтер жиынтығына графикамн жұмыс жасамайды. Сонымен ... ... үшін BDE – ден ADO – ға ... өту керек.
1.2.2 Мәліметтер Қорына ADO компоненттерін біріктіру тапсырмасы
BDE ... ... – Table, Query және т.б. ... ... ADO компоненттерінің DatabaseName қасиеті жоқ.
Мәліметтер Қорына қатынауды жүзеге асыру ... ... ... үшін –
ConnectionString қасиеті немесе ADOConnection компонент бөлімініңкөмегімен,
Connection ... ... ... орындайды. ConnectionString
қасиетінің көмегімен Мәліметтер Қорының біріктірілуі ADO ... ... ... ... ConnectionString қасиеті өз жолдарын
көрсетіп, біріктіру параметрлерін болдырады. Бөлім ... бір ... ... және ... ... ... ADO төрт параметрді қолдайды.
|Provider ... аты, ... үшін ... ... name |Файл аты, ... ... ... ... Provider ... аты, ... жағын пайдаланады ... Server |Жол және ... аты ... бұл ... ... біріктіруді тағы басқа параметрлермен
қосуы мүмкін, пайдалану жүйесінің ерекшеліктері: қолданушы идентификаторы,
пороль және тағы ... ... ... ... ... ... күрделі. Сондықтан Delphi бұл жұмыста диологтық терезені арнайы
сақтандырады. Қарастырсақ, бұл ... ... ... ... ... ... фирмасын тасымалдап және Инспектор Обьектісінің
көп нүктенің ішінен ConnectionString қасиеттер батырмасын шертіңіз. Алдымен
сізге ... 10. 17 ... ... ... ... Use Data ... радиобатырмасы .udl файлдық байланысын пайдалануға рұқсат етеді. Бұл
файл туралы біз кейін танысамыз. Төменгі Use ... ... біз ... қолданып, бұл диологтық режимдегі жолдың бірігуін
формироваттауға рұқсат етеді. Осы батырманы қосып және Build ... ... ... біріктіру қасиеттерін орындайтын көп беттік
терезесі ашылады. Бұл терезе ODBC мәліметтер ... ... ... ... ... форматталу сәйкестіріліп, Windows басқару
панелі тура жүзеге асуы ... ... ... ... немесе ODBC
мәліметтер жиынтығының пиктограммасының болуы, немесе мұндай пиктограмма
қосылып болғаннан кейін Администратор ... ... түрі және ODBC ... ... ... диологтық
терезесінің құрылымы Windows версиясына тәуелденіп, мазмұндаманың барлық із
басарларының әрекетіне шек қояды. Жоғардағы суреттің көрінісі Windows ... ... Build ... ... ... ... ... байланыс орнату терезесі ашылады. ... оның ... ... сіз, OLE DB ... ... ... ... үшін оны жинақтаңыз. Көптеген мезеттен кейін сізге Microsoft ... Provider for ODBC Drivers – ті ... ... ... Бір ... SQL Server немесе Oracle жұмысы үшін басқа ... ... ... ... ... сіз ... (Connection)
(сурет.10.18) бетіне қайта оралуыңыз керек. Алдымен сіз ... ... ... ... ... Бұл өту автоматты түрде бүктелінеді.
Подключение бетінен сіз, ODBC – тің ... ... ... ... имя ... данных (Use data source name) батырмасын
таңдап, ODBC тіркеуінің түсіретін тізімінен мәліметтер көзі (Data ... - DSN) – атын ... ... ... ... (Use Connection String ) батырмасы
өздігімен біріктіру жолымен орындауын жүзеге ... ... ... (Use ... String ) ... және ... (Build) – ті ... Кейін сізге сурет.10.19 терезесі
ашылып көрсетіледі. Бұған қатынаудың екі ... ... ... (File data source) беті – ... көзі ... ... Источник
данных компьютера (Machine Data Source) беті – компьютердің мәліметтер
көзімен жұмыстау. Сонымен әр бет ... ... ... (New) ... ... Бұл ... ... данных компьютера бетіне шертіңіз.
Кейін сізге диологтық терезенің кезегі келіп, мұнда сіз мәліметтер
көзін құру ... ... ... Жаңа ... Paradox ... dbp ... ... бұл кітабынан Microsoft Paradox Driver (*.db)
драйверін таңдау үшін қолданылады. Бұның соңынан ... ... ... ... атын ... ... ... сізге Мәліметтер Қорының
нұсқауын пайдалану, сол үшін сіз мәліметтер көзін ... ... аты ... ... т.б.с.с. Осының ең ... ... ... ... деген мәліметтер көзінің құрылғанын дайын
екенін байқайсыз. Кейіннен сурет.10.19 терезесін ... ... ... ... ... жаңа ... ... OK – ді ... ... ... ... ... ... деп көрсетілгеннен кейін
біріктіру ... ... ... ... (Connection) бетіне
оралуыңыз керек.
Сурет.10.17
Біріктіру жолының тапсырмасының
алғашқы диологтық терезесі
1.3 InterBase Express (IBX) технологиясы
Мәліметтер қорына ... ... тағы бір түрі – ... (IBX) ... ... Delphi 5-ке енгізілген Interbase. Delphi
5 компоненттер кітапханасында Interbase-бен жұмыс ... ... ... беті ... ... Бұл ... BDE-ң қарапайым
компоненттері қатынай алмайтын ... ... жаңа ... ... ... 6 және 7 ... ... қорына қатынаудың
альтернативті мүмкіндіктері dbExpress ... ... ... ... ... SQL серверлеріне қатынауды қамтамассыз ететін
драйверлер жиыны.
Delphi 7-де Borland ... ... ... бас ... ... ... ... BDE емес dbExpress қолдануды ұсынды. BDE-
ден біртіндеп бас тарту Delphi 6-да аздап басталды, яғни BDE ... ... ... ... дара беттерге көшіріледі.
2 BORLAND DELPHI ОРТАСЫНДА МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 DataBase Desktop көмегімен мәліметтер қорын құру
Database Desktop бағдарламасы BDE және ... ... ... ...... Delphi) қойылып, МҚБЖ–де мәліметтер қорына ... ... ... ... ... ... және құруға болады. Әдеттегідей
негізгі менюден Delphi-ден Tools – ты ... Database Desktop – ... Егер бұл ... бізге пайдалы көмекші команда
Tools/Сontigure Tools – ты қосу керек. Database ... ... 2 Database Desktop ... негізгі терезесі
Ал Database Desktop кестесінің көмегімен мәліметтер қорының ... 7–ні ... Paradox 7 ... қоры – бұл ... ... ... жатады. Бұл .db кеңейтуі бар файлдар. Сондықтан кез-келген ... ... ... ... ... католог құру керек,
мысалы, «Жетекші» көмегімен. Ары қарай Database Desktop File/New ... ... ... ... 1 Database Desktop ... Query ... визуалдық құрылысы және бұл сұраныстың |
| ... ... ... File ... ... ... және оны файлға жазу ... ... ... құру ... ... ... ... терезесі ашылады. Оған түсетін тізімді
МҚБЖ-нен таңдап, қайсысы үшін ... ... ... Одан көретіндіктен,
қандайдабір МҚБЖ- нің кестесі көмекші Database Desktop арқылы ... ... ... ... ... орындап (Өріс және оның типтері),
екінші индексті құрып, ... ... ... енгізіп, үнсіздік
мәндеріне және құратын кестеге мәліметтерді енгіземіз.
Өрістердің берілу. Құрылатын кестедегі кез-келген өріс үшін алдын-ала
барлығының аты көрсетіледі – ... ... ... Ол 25 ... және пробелмен бастауға болмайды. Сосын бұл ... ... ... ... Бұл Type өріс ... атын ... үшін тышқанның оң
батырмасын шертіңіз. Қатынау типтерінің тізімі ... ... ... ... ... 2 ... ... мәліметтер типі
|Белгі |Өлшем |Белгіленуі |Сипаттамасы |
|A |1-255 |Alpha ... ... ASCll ... ... |
| | | ... Размер – симболдар саны. |
|N | |Number ... сан -10 -ден ... 15 |
| | | ... мән. Бұл ... ... |
| | | ... |
|$ | |Money |Оң ... теріс сандар, Number формасында |
| | | ... ... ... ... ... |
| | | ... Форматтың таңдалуын Paradox-тың |
| | | ... ... ... |
|S | |Short ... сан -32 767-ден 32767-ге дейін. |
|I | |Long Integer ... сан ... ... ... |
Кесте 2 жалғасы
|# | |BCD |BCD (Binary Coded Decimal) ... сан. |
|D | |Date ... ... көрсетеді. Форматтың таңдалуын |
| | | ... ... ... ... |
|T | |Time ... мәнін көрсетеді. Форматтың таңдалуын |
| | | ... ... ... ... |
|@ | ... ... және ... ... ... ... |
| | | ... ... ... көрсету |
| | | ... ... ... ... | ... |(Size) ... | |
|M | |Memo ... ұзындықты мәтінде сақтауға |
| | | ... ... ... ... ... |
| | | ... ... көрсетілімі – мәтіндегі |
| | | ... ... сан және ... тура |
| | | ... Paradox ... Delphi |
| | | ... Memo ... ... ... |
| | | |көр. |
|F | ... Memo|Мәтін .mb.файлдық бөлімінде сақталады. Өлшем |
| | | ...... ... ... сан |
| | | ... ... тура ... Paradox ... |
| | | |Delphi ... Formatted Memo өрісін |
| | | ... ... көр. |
|G | |Graphic |.bmp, .pcx, .gif ... .eps ... |
| | | ... ... Database Desktop ... | | |.BMP ... ... Paradox ... |
| | | |Delphi ... Graphic өрісін |
| | | ... ... көр. |
|O | |OLE |OLE ... типі - ... үні. |
| | | ... Desktop бұл ... өрісті қолдамайды. |
| | | |Paradox ... Delphi ... OLE |
| | | ... ... ... көр. |
|L | |Logical ... ... ... true және false |
| | | ... ... |
|+ | ... | |
|B | |Binary ... ... .mb ... ... |
| | | ... Бұл файлда дыбыс және кез-келген |
| | | ... ... ... ... |
Validity Checks - ... ... ... Validity Checks ... ... бұл ... ... және оған бірнеше өзгертулер тәуелді болуы
мүмкін.
Кесте 3 Validity Checks терезесіндегі өрістердің сипаттамасы
|Required Field |Өріс бұл индификатормен әр ... ... ... ... |
| ... бас ... ... ... үшін Fam, Nam, |
| ... Par ... ... ... ... |Бөлім минималдық. Бұл қасиет сандық өрістер үшін ... ... ... Vear_b ... үшін ... бөлім |
| ... ... ... махсималдық. Бұл қасиет сандық өрістер үшін |
| ... ... ... Vear_b ... үшін махсималдық |
| ... ... ... ... ... ... Бұл ... сандық және логикалық |
| ... үшін ... ол ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... үшің Vear_b |
| ... орындалса, Sex өрісі (мысалы, қолданушы ақпаратты |
| ... ... ... ... ... ... ... |
|Picture |Мәліметтерді енгізуге арналған шаблон. Мысалы, Телефон |
| ... ... ... ... # #_# #_# #). |
| ... ... үшін Database Desktop ... ... |
| ... ... болады. ... |Picture ... құру үшін бұл ... ... терезесін |
| ... ... Indexes –– ... индекс. Ол анықталмаған екіші индексті
құруға рұқсат береді. (Алғашқы ... ... өріс ... құрылады)
Define батырмасын басу арқылы жаңа ... ... не ... ... Indexes сұхбат терезесінде Fields - қатынас құратын
өрістер тізімі болады, ал Indexed Fields оң терезесінен индекске ... ... ... ... Сол жақ ... ... өрісті және оң
жақтағы қызықтырған өріспен топтастырылған өрістерді ерекшееп, оң жақтағы
көрсеткішті ... Change order ... ... бір тәртіпке
келтіріп, индексті өзгертеді.
Password Securіty – парольмен ... Paradox ... ... ... ... әр ... ол үшін операцияларды анықтайды. Define
батырмасын шертіңіз. 3-суреттегі сұхбат терезесі ашылады. ... ... (Master password ... енгізіп, (verify master password)
терезесі оны рас ... ... ... ... ... ... ... жаңа диологтық терезесі ашылып, көмекші парольды енгізуге
және қатынауға ... ... 3 ... ... терезесі
Current Password ағымдағы пароль ... ... ... ... ... қажет. Passwords терезесінің парольдар тізімімен
перделеніп, ең ... Add ... ... New ... жаңа ... ... ... болады.
Table Language – кестелер тілі. Table Proрerties ... ... ... ... ол орындалмаса), немесе кестелер тізімін анықтап
(Мodify батырмасымен), Көмекші BDE ... ... ... ... орнатамыз. Тілдің дұрыс таңдауы анықталған
соң, орыс текстік кестесін дұрыс оқитын болады.
Соңында кестенің енгізілген туралы барлық ... ... ... ... ... сақтаймыз. Қатардағы бұл терезе Alias тізімінен
артығырақ болады. Бұл тізім ... ... ... ... әр ... ... бүркеніш аты болуы өз ... ... ... BDE ... көмегімен мәліметтер қорының байланысы үшін
қолданылатын компоненттер
Delphi версиясынан үздік болып табылатын Delphi 7 және 6 VCL ... ... ... ... үшін ... ... ... BDE арқылы Delphi 6 компоненттері мәліметтер ... ... ... Data Access бетінде орналасады. Delphi 7 және 6 ... ... бұл ... ... да, ал BDE ... ... Мәліметтерінің ... ... үшін Data Control ... орналасады. Кез-келген қолданба,
мәліметтер қорын пайдаланушы, шеткі өлшем үшін, келесі үш тип тек ғана ... ... ...... жиыны (Data set). Бұл мәліметтер
қорымен ... BDE үшін ... Table, ... ... ... ... Бөлім.10 көрсетілім
бойынша басқа технологиялар үшін ... ... ... ... ... – Мәліметтер көзі (data source). Бұл барлық
компоненттердің ... ... ... ... ... және компоненттерімен визуалданатын және
мәліметтерді меңгереді.
- DBGrid, DBText, DBEdit және ... ... ... ... ... ... бұл компонентерінің бір-бірімен байланысын 4
суреттегі сызба арқылы көрінеді.
Сурет 4 Мәліметтер қорының Delphi ... ... ... ... қолданбада Database компонентімен орналасуы
мүмкін. Бұл ... ... ... ... қолданба
ретіде пайдаланылады. Ол жойғыш серверінің қатынасын ұйымдастырып, шынайы
түрлендіріп, паролдармен ... Database ... ... сирек
жағдайда салыстырмалы түрде енгізуге орынды. Егер ол ... ... ... ... ... ... ретінде үнемі пайдаланып автоматты түрде
құрады. Session компоненті – Ол тағы Delphi-де автоматты түрде құрады. ... ... ... ең ... ... ... табылады. Бұл
айқын көріністе бұл компоненттер тек ғана көп деңгейлі қолданба ретінде
мағына беріліп, бірнеше ... ... ... өңделеді.
Жаңа қолданбаны ашып, BDE кітапхана ... Table ... ... Data Access ... ... компонентік
фирмасына тағы тасып, кейін мәліметтер көзінде көрінетін болады. Бұл
визуалды ... ... олар ... көрінбейтін болады.
Сондықтан оларды фирманың кез-келген орынына орналастыру керек. ... ... ... Data Control ... ... ... Бұл визуалды компонент кейін мәліметтер формасынан
көрінеді. Сондықтан оны енімен созып, ... оның Align ... ... ... ... ... қасиеті, басқа компоненттермен визуалданып, data
source мәліметтерін басқарады. DBGrid1 ... ... ... обьектіден data source қасиетін шертіңіз. Түзу тізімін қарасаңыз
кейін мәліметтер көзі формасында ... ... ... ... бұл
жағдайымызда тек ғана data source – ... көзі ... Оны data ... ... сапаға орнатыңыз. Кейін барлық ... ... ... ... ... ... керек. data source компонентін ерекшелеп
және инспектр обьектісінен оның data set негізгі ... ... ... түсу ... ... ... алып шертіңіз. Енді мәліметтер
қорының кестесінен тексерілмей, Table компоненттімен байланысып қалады. Бұл
жағдайда Table-дің екі ... бар. ... және ... ... ... ... орнату керек. Инспектор обьект-ден бұл
қасиетті түзу ... BDE ... ... ... ... ... мүмкін. Бұл тізімнен dbp бүркеніш атын таңдаңыз. Бұдан кейін
TableName қасиетінің мәнін орнатыңыз. Бұл ... ... түсу ... ... ... ... ... қатынас құрамыз. Pers кестесін
таңдаңыз. Ал енді басталуға ең ... ... кез. Бұл ... ... ... ... тура болуы мүмкін. Қосылу Active қасиетімен
жүзеге асады. Үнсіздікте ол false – ге тең. Оны Trut – мен ... ... іс ... ... мәліметтер қорының ... ... ... ... ... бір ... қасиеті Table – Exclusive екенін атап өтейік.
Бұл қасиет қолданылатын ... ... ... ... үндеуде,
қатынас құруды анықтайды (Мысалы, ... ... желі ... ... ... Егер True қасиетінде бұл мәнді орындайтын болса,
келесі қолданба үшін кесте жабық ... ... тек ғана Active = ... ... ... ... ... қарапайым қолданбаны жасайтын тағы
бір компонент – навигатор DBNavigator кестенің жұмысын ... ... ... Data Control ... ... ... ... қорының қолданбаларын байланыстыратын
және жалпы басқаруын іске асырады. Session компоненті әдетте, пайдаланушыға
қамын жеу үшін ... ... ... қорында кез-келген
қолданбаны Delphi, автоматты түрде обьектіні генерациялайды. Бұл обьектіні
Session-нің бірнеше ... ... ... ... ... ... Олар cbAlias және cbTable деп ... Алғашқысы оған мәліметтер
қорын қолданушыларын таңдау үшін аргалған, екіншісі – ... ... ... On Create ... ... ... көмектеседі:
Session.GetAliasNames(cbAlias.Items);
Бұл оператор Session обьектісінен GetAliasNames әдісін пайдаланады.
Кейін TStrings типі өз ... BDE ... ... ... ат тізіміне табыс етеді.
Бұл таңдауда мәліметтер қорының ... ... ... қорының пайдаланушылар cbAlias тізімі cbTable толтыру керек. Бұл
cbAlias оператор компонентті On Change жинақтап өңдеушісі іске қосады.
Session.GetTableNames(cbAlias.text,’ ‘,true, false6 ... ... бұл ... ... әдісін пайдаланып, мәліметтер
қорының тізім кестесінен Tstrings (мысалда бұл cbTable.Items ... ... ... ... ... бұл ... ... параметрі кесте атынг таңдау үшін шаблон жасауға рұқсат береді.
3. МӘЛІМЕТТЕРДІ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАМАЛАУ
3.1 Decision Cube ... ... ... талдау
3.1.1 Қолданба мәліметтерін баптау
Delphi – де мәліметтер қорынан ... көп ... ... үшін Decision Cube кітапханасы беттерінде орналасқан арнайы
компоненттер қолданылады. ... ... ... ... текше
(метатекше) немесе шешім текшесі түрінде ұсынылады. Осы текшені әрбір өлшеу
бір өріске сәйкес келеді. ... Pers ... ... ... ... ... ... жынысы, туған күндері бойынша және
олар басқармада немесе ... ... ... ... ... талданады. Осыған орай, төрт өлбшемді текше пайда болады. Талдау
барысында сонымен ... ... және ... ... ... адам ... қанша ер және әйел адам бар екендігі, әрбір басқарма мен
өндірістік ... ер мен әйел адам ... ... жылдары бойынша
қызметкерлердің бөлінуі бойынша талдау ... ... ... өте көп ... ... ... және ... мәліметтер қоры мәліметтері негізінде мәліметтер қабылдайтын
барлық сұрақтарды қамтитындай ... да бір ... ... және ... элементтері арқылы қарастыру үшін емес. Әдетте қандайда ... ... ... тиімді кесте түрінде немесе графикалық формада
кез – келген ... ... ала ... ... тиіс.
Бұл жүйе келесі компоненттерден тұрады:
|DecisionCube ... ... ... ... ... |
|DecisionGraph |Көпөлшемді ... ... ... ... |
| ... графика түрінде бейнеленеді. |
| ... ... ... талдануына сәйкес |
| ... ... ... ... ... |Қолданушыға текшені жеке ... ... ... |
| ... ... ... ... |Текшесні құру үшін қолданылатын мәліметтер жиынын |
| ... Query ... ... ... |
| ... (міндеттеріне) үшін бейімдетілген. |
|DecisionSource ... ... ... қөзі және олар |
| ... ... ... үшін |
| ... ... осы ... ... dbp қандайда бір ұйым
қызметкері туралы мағлұматтардан тұрады. Pers кестесімен жұмыс ... ... ... Жаңа қолданба формасына DecisionQuery,
DecisionCube, DecisionSource компоненттері – визуалды (көрнекі) ... ... ... кез – ... ... ... ... Ал
мәліметтерді бейнелейтін DecisionGrid компоненті – визуалды. Форманың бетін
толық толтыру үшін оның Align ... alClient ... ... ... жұмыс істейтін қарапайым компонентерді
байланыстыратын сілтеме тізбегіне ұқсас ... ... ... ... ... бейнелейтін DecisionGrid1
компонентінің DecisionSource қасиетінде DecisionSource1 мәліметтер көзі
компонентіне ... ... ... ... ... ... ... метатекшеге сілтеме енгізу қажет. Ал
DecisionCube1 метатекшенің Data Set ... ... ... ... жасау қажет. Осылайша тізбек құрылады: мәліметтер жиыны
(DecisionQuery) метатекше ... ... ... ... ... ... ... ... ... қолданылатын тізбек бр ... ...... жиын мен ... көзі ... ... ... бастау DecisionQuery1 мәліметтер жиынын бастаудан
басталады. Осы компонентке екі рет шертіңіз. 11.1 ... ... ... ... ... ... 3.1
DecisionCube сұранысты түзету терезесі
Database терезесінде жұмыс істегелі отырған мәліметтер ... ... ... қажет, ал Table терезесінде – осы ... ... ... ... ... ... барлық қолжетімді өрістер тізімінде
(List Of Available Fields) кесте ... ... ... ... Олардың
ішінен таңдауға қажеттілерін таңдаймыз. Сұрыптау үшін List Of ... ... ... ... осы ... Dimensions - өлшеу тізімі
арасындағы оңға бағытталған бағытқа басу қажет. Осылайша таңдаған өріске
сәйкес ... ... ... ... ... ... ... бағанасына, ал қалғандары жолына сәйкес келетін
болады. Қолданушының жолдарға ... ... ... ... ... ... ... болады. Демек, осы мысалда тізімді
сурет 11.1 көрсетілгендей қалыптастыру қажет.
Summaries тізіміне ... ... ... ... есептемелері үшін ұяшықтарда кескінделетін суммалық сипаттамалар
үсмемелеу қажет. Жазба Count(*) ... ... ... ... ... Count(*) for Averages ... қосамыз. Бұл қызметкерлер саны
бөлім бойынша, жынысы, ... ... ... ... береді.
Қызметкерлердің орташа туған күндерін ... ... Ол ... Year_b ... белгілеп, Summaries терезесі маңындағы оң бағымқа
шертеміз. Яғни, sum – сумма, count – саны ... average – ... ... меню (мәзір) пайда болады. Осыдан average ... ... ... ... ... ... – тұған жылдар
қосындысы енгізіледі. Бұл дегеніміз – орта мәнді есептеуге ... ... Query ... 11.2) ... осы әрекеттер нәтижесінде қалыптасқан
SQL сұранысын көре аламыз. Бұл жағдайда ол ... ... ... DEP, SEX, YEAR_B, COUNT(*) ... SUM ... PERS
GROUP BY DEP, SEX, YEAR_B
Бұл сұраныста SELECT кілттік сөзінен кейін (DEP, SEX, YEAR_B,) өлшеу
өрісі, одан кейін суммалық сипаттама көрсетілген. Оператор ... GROUP ... ... ... ... ... түрде өлшеуге сәйкес келетін барлық
өрістер SELECT тізімінде орналасқан тізбегі бойынша қайталануы тиіс.
Осы сұранысты Edit Query ... баса ... ... ... ... ... ... түзетуге болады. Түймешедегі Edit Query жазбасы
Edit Done – ге ... ... ... ... осы ... ... енгізілген өзгертулер сақталады немесе қате болған ... ... ... ... ... Edit Cancel түймешесі түзетуді тоқтатуға
мүмкіндік береді.
Сурет 3.2
Decision Cube ... ... SQL Query ... ... ... SQL Builder ... сұранысты қалыптастыруға
болатын SQL көрнекі сұраныстар құруды шақыруға ... ... ... ... ... Decision Cube ... редактор терезесінің SQL
Query бетінде бейнеленеді.
Сұраныс редактор ... ... ... ... OK ... Жобаланған қолданбаға қайтып ораламыз, ал ... қоры ... SQL ... ... ... Decision Query ... ... SQL қас иетіне енгізіледі.
Яғни, негізгі компонент - Decision Query қолданылады. Оның Active
қасиетін true – ге ... ... оны ... ... Осы ... ... DecisionGrid1 компонентінде мәліметтер бейнеленеді.
(Сурет 3.3).
Қарапайым қолданба формасы.
Алдымен олардың бейнелену формасын қалыптастыра отырып, 11.3 суретте
көрініп тұрғандай Орыс жазбалы ... алу ... Decision ... екі рет ... ... осы компоненттің Dimention Map қасиеті
маңындағы Обьектер инспекторы терезесіндегі көп нүктелі түймешені ... ... ... оң жақ ... ... баса отырып контекстік
мәзірден Decision Cube Editor бөлімін таңдаймыз. Осы нұсқалардың барлығын
таңдай отырып сурет 11.4 көрсетілгендей терезе ... ... ... ... Setting ... ... Decision Setting бетінде Available Fields тізіміндегі
әрбір өрісті таңдай отырып, Display Name терезесінде мәліметтерді кескіндеу
компоненттер ... ... ат ... ... Type ... Fields ... ... типті көрсетеді. Бұл терезедегі
мәнді өзгерту мүмкін емес. Active Type тізімі As Needed – оны ... ... Active - ... Inactive – ... ... кезде анықталады. Көп жағдайларда As Needed мәнін ... ... ... ... ... форматтауға беруді Grouping тізімі
(None) барлық мәндері кескіндерін ... ... Year – жыл, Quartel ... Month – ай, Single Value – бір ... ... сияқты тек нақты
шекараларда жатқан ... ... ... ... Бұл ... ... ... жатады.
Текше шешімі редактор терезесіндегі Memory Control ... ... ... ... ... Designer Data Ortions ... бөлуге болады. Қолданбаның орындалу үрдісі барысында мәліметтерді
кескіндеуге бұл ... әсер ... ... редакторы жоғарыда сипатталған тәсіл бойынша егер,
қолданбада бірнеше компонент болса, онда бір ... ... ... ... ... (Display Name – ... орыс аттары) баптауға
мүмкіндік береді. Бірақ мәліметтерді ... ... ... ... ... баптауды жүргізуді қажет етеді. ... ... ... ... аударайық. Қасиет маңындағы көп
нүктелі түймешеге баса отырып өлшем ... ... ... ... ... кескіндеу атын (Display Name) формат беруге болады және Subtotal
қасиетінде осы ... ... ... кескіндеу қажет немесе қажет еместігі
туралы білуге болады. ... ... ... ... ... ... жылдары
бойынша қызметкерлер санын білуге болады. Туған жыл өрісі үшін Subtotal ... ... ал ... ... жылы үшін “# # # 0.#” ... беру ... ... кесте ұяшықтарындағы бейнелеу үтірден кейін бірінші таңбаға
дейін ... Егер ... бір ... ... жоқ ... ... туған жылдары 0 – мәніне ие болады, сондықтан осы 0 ... ... ... ... Options ... cgPivotable және т.б
опциялар қатарынан тұрады.Бұл опциялық іске қосылуы қолданушыға орындалатын
қолданбаларды басқаруға мүмкіндік береді.
DecisionGrid ... ... ... ...... ... ... ұзындығы қасиетіне көңіл аударуға болады. Бұл
қасиет ұзындықты ... ... ... ... ... ... ... бағаналар ұзындығын өз қалауынша өзгерте алады.
LabelColor және LabelSumColor ... ... ... қосынды жолы немесе бағаналарына сәйкес түстерін береді.
2. Орындалу қолданбаларын басқару
Қолданбаны бастау аяқалғаннан кейін оны арындауға болыады. ... ... “ + ” ... ... ашу ... “ - ” бүктеу символдары бар
индикаторларды көреміз. Жолдарды толығымен бүктеуге болады ... ... тек ... ... ... ... Бүктеуді жалғастыра
отырып, біәрінші өлшем – бөлімдерді аламыз. Бұл жағдайда кесте тек ...... ... санын бейнелейді. Екінші өлшемді ашамыз
(сурет 3.5.б), сонда ақпарат бөлімімен жынысы бойынша қызметкерлер ... екі ... ... Егер тағы бір ... енгізсек, онда
ақпарат бөлім, жынысы және туған жылдары бойынша сұрыпталады.
Егер жобалау ... ... ... ... ... cgPivotable опциясы орнатылған болса, онда қолданушы тек “ + ”
және “ - ” ... ... ... ... ... ... ... оң жақ түймешесі арқылы тақырыптың ... ... бос ... Сонда сурет 11.6 көрсетілгендей меню ... ... ... ... ... болса, онда меню тек бір жоғарғы бөлімнен
тұрады). Мұнда қажет өлшеулерді белгілеуге болады және ... ... ... ... ... ... жыл бөлімін белгілей отырып қызметкерлер саны
бейнеленген бөлімге өтуге болады.
сурет 3.5
Орындарда уақыты ... ... ... ... ... ... 3.6.а менюдің жоғарғы бөлімі аралық және ... ... ... ... ... ... ... 3.6
Қолданбаның контекстік
менюі ... ... бір ... ... тышқанның оң жақ ... ... ... ... 11.6.б ұқсас меню ашамыз. Display Data and
Sub Total бөлімі берілгендер бойынша мәлімет және аралық ... ... ... ал Display Data Only ... өлшемнің аралық суммасын жоюға
және тек ... ... ... береді. Осылайша, сурет 3.6 меню
арқылы жекеленген өлшемдер бойынша аралық суммаларды және барлық суммаларды
жоюға ... ... ... біәр ... ... бос ... ... оң түймешесі
арқылы баса отырып бір бөлімді Drill info this value ... ... ... ... ... сәйкес өлшемді жоюмен пара – пар. ... ... 11.6 меню ... ... ... ... болады.
СgPivotable опциясы орнатылған бойынша қолданушы жекеленген өлшемдер
көрнектілігін манипуляциялап қана қоймай басқада әрекеттер жасай алады.
Мысалы, ол ... бір ... ... ... ... орын ... және
осылайша өлшемдер тізбегін алмастырады. Сонымен қатар, ол ... ... ... ... ... ... және ... өлшемдерді
алмастырады.
3. DecisionPirot компоненті
компоненті өлшемдерді тиымды басқаруды қамтамассыз етеді. ... ... ... ... оның Align ... alTop және
DecisionSource қасиетіне мәліметтер көзі ... ... ... ... іске қосып сурет 3.7 ұқсас қолданба аламыз.
DecisionPirot компонент тақтасы түймешелердің үш тобына ие. Сол
жағында ... ... ... ... ... түймеше
орналасқан. Бұл түймеше бейнеленетін шаманы ауыстыруға мүмкіндік беретін
тізбегінен жабықталған (біздің ... ... саны ... ... жыл) ... түймешелер тобы кесте жолдарына орнатылған өлшемдерге
сәйкес келеді. (Бұл мысалда жыныс және т.б) Оң ... ... ... ... ... орнатылған өлшемдерге сәйкес келеді. Қандайда
бір түймешеге басу ... ... ... ... немесе өшіруге
мүмкіндік береді. Түймешелерді тышқан көмегімен өлшемдер ... ... ... ... ... ... және керісінше орната отырып
орын ауыстыруға болады. Жодардан бағаналарға ... ... ... ... ... ... түймешесінің тышқанның оң жақ түймешесі
арқылы шерте отырып контекстік менюден сәйкес бөлімді таңдау арқылы жүзеге
асыруға болады.
DecisionPirot ... ... ... ... ... береді.
Тышқанның оң жақ түймешесі арқылы тақтаның қандайда бір түймешесіне ... ... ... ... Drilled in ... таңдау арқылы түймешедегі
жараны өгертуге ... Осы ... ... ... өлшемдер бейнеленеді.
Бірақ осыдан кейін түймешеге бассақ онда Open ... - ... ... ... ... ... ... All Values – суммалық
мәліметтерді бейнелеу және осы өлшемнің барлық мәндеріне тұратын ... ... меню ... болады. Қандайада бір мәінді таңдай ... 3.7.в) тек осы ... ... ... ... ... ... тауарлармен қызметтерден тұратын мәліметтер қорымен жұмыс атқарсақ,
онда нақты қандайда бір тауар немесе қызмет туралы ақпарат ... ... ... ... ... ... ... мен графикалық енгізуге
мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... ... қасиетіне DecisionSource1 мәнін ... ... тек ... ... емес ... ... ... көре
аламыз. DecisionGraph компонентінің негізгі қасиеттері Chart компонентінің
көптеген қасиеттеріне ұқсас келеді. Баптау ... ... ... түрде енгізіледі, сондықтан ресімдеу элементтерін орнату қажет.
Decision Cube көмегімен мәліметтерді көпөлшемді талдауды қарастыру
барысындағы мысалда ешбір ... ... жоқ. ... ол тек ... ... ... мүмкін. Decision Cube жүйесінің
компоненттерін бағдарламалық түрде орындалу ... ... ... ... ... ... ... көмегімен беруге
болады.
Сурет 3.8
Диограммалы қолданба
1. Отчеттардың құрылуы
Мәліметтер қорының ағымды жағдайы ... ... ... ... баспаға беру өте жиі қажет етіледі. Delphi ... атап ... Delphi 7 ... отчеттарды дайындау және
баспаға беру үшін Quick ... ... Delphi 7 ... бұл ... фирмасының Rave Reports Borlond Edition жүйесі сиыстыра алады.
Жоғардағы мысалда, қолданылған dbp мәліметтер қоры үшін ... оның ... беті ... 3.9 ... «КАДРОВЫЙ СОСТАВ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА ...» тақырыбындағы отчет келесі ... ... ... ... ... ... ақпарат ... ... ... тізбегі ... ... ... ... ... ... ... қатарынан тұрады, сонымен қатар |
| ... аты – ... ... аты, ... туған |
| ... ... және ... ... ... |
| ... ... ... отчетты құрмас бұрын алдымен мәліметтер қоры бойынша отчеттар
құрудың бірнеше ... ... ... ... қолданылатын мәліметтер
жиынынан тұратын қолданба құру қажет. Жаңа қолданба құруға ... ... ... ... ... ... беті
Қолданба формасында Table екі компонентін орналастырамыз, оларды dbp
мәліметтер қорының Pers және Dep ... ... ... ... Dep ... байланысқан Table1 компоненті негізгі мәліметтер
жиыны, ал Table2 компоненті – ... жиын ... ... ... осы ... арасында ешқандай байланыстар орнату қажет емес. Ол
отчет формасында жасалады.
Формаға Rave ... ... екі ... ... ... Table1 ... жиынымен
Dataset қасиетімен байланыстырамыз, ал RvDatasetConnection2 компонентін
Table2 – мен аналогтық түрде ... ... ... ... ... отчет формасын құру
үрдісіне көшеміз. Delphi – де Tools | RaveDesigner командасын ... ... ... ... Rave жаңа жоба құруға немесе осы жобада
жаңа отчет құруға болады. Егер ... ... ... ... ... отчеттарға қасиеті арқылы ат бере отырып өзгертеміз және Full
Name, Description және Category ... ... ... ... ... – ал қарау обьектерін енгізу қажет.
Ол үшін File | New Data Object ... ... ... ... сәйкес
жылдам түймешеге шерту қажет (текше суреті бар ... ... ... ... ... ... Обьект типін таңдау терезесі ашылады.
Онда Direct Data View – ді белгілей ... Next ... ... диологтық терезелерде жобаның ... ... ... ... ... ... ... отырып Finish түймешесіне шертеміз. Обьектілер тармағының Data View
Dictionary ... ... View1 ... басы ... ... байланысқан анологтық түрде Data View2 обьектісін
құрамыз. Обьектілер тармағында және Data View2 тармақ бастарын аша ... ... ... обьектілерін көруге болады. Delete түймешесі
арқылы қажетсіздерін жоюға болады.
Сурет ... ... ... ... терезесі
Отчет формасы қурастыруды қарастырайық. Яғни, Report ... ... Region ... ... бетіне ауыстырудан
бастаймыз (сурет 11.10 – да ... оң ... ... ... ... ... осы ... тұрады. Сондықтан оны отчет
бетінің толық ауданына ... Region1 ... ... ... ... ... табылады. Мұндай жолақтардың бір түрі –
Band. Бұл жолақ бір рет басып шығарылатын болады. Жолақтың екінші бір ... ... Бұл ... мәліметтер көзі арқылы байланысады және мәліметтер
кестесінде қанща жазба бар болса, сонша рет басып шығарылатын болады.
Біздің қолданбада бірінші ... ... ... ... ... ... ... политрасынан Band компонентін тасымалдаймыз.
Жолақ Region1 ... ... ... ... ... Ал ... мәтіндер компоненті жолағына орнатуға болатындай етіп ... ... Standard ... Text ... ... Оны жолақтың
барлық ұзындығы бойынша созамыз және оның Text қасиетіне “ӨНЕРКӘСІПТІҢ
КАДРЛЫК ҚҰРАМЫ” мәтінін ... Fonts ... ... ... ... ... ... таңдаймыз. FontJustify қасиетіне жазба ... ... үшін pjCenter ... ... ... екінші бөлігі ағымдық датадан ... ... ... бөлім үшін Report бетінің DataText компонентін аламыз.
Оныда алдыңғы компонентке ... ... ал ... ... СОСТОЯНИЮ НА” + Report.Date Short жолын енгіземіз.
Бұл ... ... ... тікелей жазуға болады ... ... ... ... ... ... көп ... шерте отырып, шақырылған арнайы редакторды қодануға болады. Енді
отчетта “Бөлімдер” бірінші бөлімнің тақырыпшасын енгізу қажет немесе сәйкес
компонентін ... ... Band1 ... орнату қажет және ол ... ... ... ... ... кейін Data View1 обьектісімен байланысқан Dep
кестесінен алынған ... ... ... ... ... осы тізім үшін
DataBand жолағы қажет. Оны Report ... ... ... ... - Data ... ... тізімінен мәліметтер алуға болатын Data
View1 обьектісін таңдаймыз. Жолақ Data View1 обьектісімен ... ... ... жазба бар болса, сонша рет басып шығарылады.
Отчеттың бірінші бөлігі дайын болғаннан кейін жоба ... ... баса ... ... ... ... түймешеге принтр суреті бар
жоғарғы қатардағы оң жақ түймешені шерте отырып сақтауға болады және ... ала ... ... ... ... ... ... бөлігіне көшеміз. Отчетқа Band жаңа ... және оған ... ... ... ... ... ... Data Band2 жаңа жолағын орнатып, оның ... Data ... ... ... DataText орната отырып, оны View ... View1 ... ... байланыстырамыз. Data Field компоненті
қасиетіне:
“ БӨЛІМҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ” ... ... ... ... ... ... ... мәтіннен тұратын Dep
кестесіндегі әрбір жазбаны баспаға беруді қамтамассыз етеді.
Мәтінді баспаға беру үшін ... ... ... ... ... ... беруді қамтамассыз етеді. Ол үшін Pers ... және Data Band2 ... ... Data Band ... жолағын
қарастыру қажет. Отчет ... Data Band жаңа ... Оның Data View ... Data View2 ... ... ... обьектісін көрсетеміз.
Сонымен қатар жолақ Data Band2 ... ... ... ... ... жиынын бір – бірімен байланыстыру үшін
MasterDataView қасиетінде мәліметтер көзі – Data View1 ... ... ... ... Dep ... ... көмекші кесте
өрісін көрсету қажет. Обьектер Инспекторы терезесінде осы ... ... көп ... түймешеге баса отырып BandStyle қасиетін орнатамыз.
Сурет 3.11 ұқсас терезе ... Онда Defail (D) және First ... ... ... ... осы ... ... жолақтың
детализациясы болып табылатынын көрсетеміз және ол әрбір ... ... ... кейін баспағаберілуі тиіс.
Детализация жолағының барлық қажетті қасиеттері орнатылады, ... ... ... ... ... бейнелейтін компоненттерді орнату
қажет. Фамилия, аты, әкесінің атын ... үшін DataText үш ... ... ... ... ... ... кестесінің
жекешелеген өрістерімен байланыстыру қажет. Бірақ оны бір ... ... ... ... DataText ... ... және оның
Data View2 мәліметтер көзінің Data View ... ... ... ... ’+Nam+ ’ ‘+Par мәтінін енгіземіз.
Компонентте бос орынмен бөлінген Fam, Nam және Par өрістер ... ... ... ... ... бейнелеу үшін DataText компонентін қолдануға болады, оны
мәліметтер көзімен байланыстырып оның DataField ... ... ... ... жүзеге асыру үшін DataMemo, ал
фотосуреттер үшін – Borland ... Bitmop ... ... ... компоненткеде мәліметтер түсетін мәліметтер көзінен ... ... ... 3.10 ... осы компоненттерден басқа ... ... Text ... қосылғанын көре аламыз.
Отчет формасын құру аяқталғаннан кейін алдын – ала қарау терезесінен
отчетты қарап алуымызға болады және жоба ... ... Енді ... ... осы ... жұмыс атқаратын қолданбаның жұмысын аяқтаймыз.
RvProject1 компонентінің ProjectFile ... ... жоба ... ... Button ... орналастырып, оның шерту өңдеушесіне
RvProject1.ExecuteReport (‘ReportDepPers’); операторын ... ... ...... ... ... отчет
аты. Егер жоба тек бір отчеттан тұратын болса, онда ... ... ... болады.
Жобаны сақтап, оны орындаймыз немесе оның ... ... ... көз ... Қолданбаны пайдалана отырып, кез – келген уақытта
мәліметтер қорының ағымдық жағдайы ... ... ... ... ... Мәліметтерді құжаттамалау үшін Сом серверін қолдану
Мәліметтер қоры мағлұматтарына тұратын отчеттар құру барысында Rave
жүйесін қолдануға болады. ... Rave ... ... ... шектеулер
қойылады. Rave негізінде жиі жаңартылатын мәліметтерден тұратын ... ... үшін ... ... ... ... ... жазу
барысында ауқымды мәтіндер қою мүмкіндігі ... ... ... әрбір дербес комьпютермен жұмыс атқаратын Window Word
бағдарламасы береді. Delphi қолданбалары ... ... ... өңдеу барысында бағдарламасын қолдану әдістемесіне көңіл
аударады.
Word, Excel т.б. көптеген ... кең ... ... ... Delphi 5-7 ... Servers ... ... компонентердің көмегімен жүзеге асады. Мұндай қолданбаларға
сурет 11.12 келтірілген. ... dbp ... ... Pers ... мүмкіндік береді және мензердің ағымдық позициясынан ... ... ... ... мағлұматтарды немесе кестенің барлық
жазбалары туралы ақпараттарды Word белсенді құжатына енгізеді.
Сонымен қатар, қолданушы қажетті ақпараттарды таңдап алып, құжатқа
құжатқа ... ... ... ... ... аты, әкесінің аты
міндетті түрде ... Егер ... ... ... ... (NDDep) ... болса, онда “Бөлім қызметкерлері... (ер)” (ер)
қызметкер жұмыс істейтін бөлім ... ... ... ... ... енгізіледі. Құжатқа туған жылы, мінездеме немесе фотосуреттердің
енгізілуі құралдар тақтасындағы TBYear6 ... TBPhoto ... ... ... ... Word құжатының фрагменті сурет
3.13 келтірілген. Құжатқа енгізілген мәтін ... ... ... стилі форматтау барысында құралдар тақтасының TBBold – ...... ...... ... ... Белгіленген мәтінді іздеу TBLeft (солға), TBCenter (ортаға),
TBRight (оңға) түймешелеріне сәйкес жүзеге асады.
Қолданба Word серверіне жаңа ... ... ... ашу, ... ... ... – ала қарау, баспаға беру сияқты стандартты
әрекеттерді орындай отырып басқарады.
Сурет ... ... (а) ... ... қолданба
Терезесі
Word – пен жұмыс істеу терезесі қолданушыға көрінбеуі мүмкін.
Құралдар ... ... ... баса ... Word терезесін көрнекті
етіп алуға болады. Сол терезеге өту арқылы мәтінді түзетуге, ... ... т.б ... ... ... ... сипаттау үшін оның dbp мәліметтер қорымен
байланысудан жүзеге ... ... SQL ... Select * ... операторын жазамыз.
Query1 байланысты мәліметтер көзі болып DecisionSource1 табылады.
Онымен қатар ... ... ... DBEdit1 - ... ... өрісін бейнелейтін компонентер, DBRichEdit1 компоненті,
мінездмесні бейнелейтін компонент, DBImage1 ... және ... ... ... қолданба орындалатын негізгі әрекеттер ... ... ... Қолданба мәліметтеріндегі
TForm1.ARecordExecute процедурасында фотосурет құжатына ... ... ... ... ... обьектісі қолданылады. ... ... ... ... ... ... ... барлық жазбалары туралы ақпараттарды құжатқа тасымалдауға ... ... ... тек ... ... циклді
ұйымдастырады, бірақ құжатқа ақпаратты тасымалдайды. Ал құжатқа ағымдық
жазбаны ақпаратты тасымалдауға ... ... ... ... ... диограммасы бапталады немесе көрнекті
болады. Оның Position қасиеті әрбір циклде ... Цикл ... ... түймешесі көрінбейтін болады.
Кластан тыс сипатталған DocumentSearch процедурасы Word – та ашылып
тұрған құжатарды тексеруді жүзеге ... Біз ... ... жұмыс
істейтін Delphi қолданбасынан Word ... ... ... ... мәліметтермен жұмыс істейтін Delphi қолданбасынан Word
– тан ... ... кері ... бар болуы мүмкін. Ол үшін Word – ... ... ... құру ... Word – тан Delphi – де құрылған кез
– келген қолданбаны іске қосу үшін алдымен макрос құру ... ... ... функциясын қолдану қажет. Бұл функцияға екі аргумент: – шаыруды қажет
ететін қолданбаның орындалатын файл аты, және ...... ... беріледі. Қолданбада Shell функциясын шақыру ... ... ... Кері ... нөль мәнін қайтарады.
Pathname аргументі тек аттан ғана ... ... ... ... ... ... ... қатар ол командалық жолмен берілетін
параметрлерден тұрады.
WindowsStyle аргументі ... емес ... ... Егер ... ... онда қолданба бүктеулі түрде іске қосады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Бұл курс жұмысы барысында Borland Delphi ортасында мәліметтер қорымен
жұмыс ... ... ... ... негізі қарасырдық. Соның
ішінде Database Desktop көмегімен мәліметтер қорын құру, ... ... ... технологиясы BDE Administrator арқылы мәліметтерге қатынауды
ұйымдастыру мен олардың қолдануына мағлұмат ... ... ... ... ... ... қасиеттері қарастырылды.
Сонымен бұл курстық жұмыста ... ... ... ... ... Бұл курстық жұмыста Borland Delphi ортасында мәліметтер қорымен
жұмыс істеудің негізін зерттелді.
2) Мәліметтер қорымен жұмыс ... ... ... Database Engine (BDE), ADO) ... Borland Delphi7 ... DataBase Desktop ... кесте құру
мысалы қарастырылды.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Архангельский. А.Я. Программирование в Delphi 7 / А.Я. Архангельский. –
M.: OOO ... 2005 г. – 1152 ... ... С.П., Громов В.Н. Delphi 6/7. Базы данных и ... ... В.Н. ... – СПб.: ООО ... 2002. - 576 ... ... М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование./ М.П.
Малыхина., ... ... ... ... А.Д., ... В.М., ... М.Г. Базы данных: Учебник для
высших учебных ... А.Д. ... В.М. ... ... - СПБ.: «КОРОНА принт», 2004.-736б.
5. В.В. Фаронов. Программирование баз данных в Delphi 7: Учебный курс ... ... СПб.: ... 2004. – 459 ... ... Д. Проектирование объектно-ориентированных баз данных / Д.
Харрингтон; Пер. с ... – М.: ДМК ... 2001. – 272 ... ... С.В. Секреты Delphi на примерах / С.В. Орлик– М.:Бином, 1996.-
352с.
8. хомоненко А. Д., ... В. Э. ... с ... ... в Delphi. – 3-е
изд., перераб. и доп. – СПб: БХВ-Петербург, 2005. -640с.: ил.
9. ... П. Г., ... Е. П. ... в Delphi 7. – СПб: ... 2003. -784с.: ил.
10. Фаронов В. В. Delphi 5. Учебный курс. / В. В. ... – М.: ... ... қолданбасы
Borland Database Engine (BDE)
Драйвер
Paradox
...
Драйвер
ODBC
ODBC
Интерфейс
мәліметтер қоры
мәліметтер қоры
мәліметтер қоры
SQL
сервер
кесте
кесте
кесте
кесте
мәліметтер қоры
кесте
кесте
мәліметтер қорының
кестесі
Data set
Table, Query
немесе
StoredProc
data source:
Data Source
Визуалдану және басқару:
DBGrid,
DBText,
DBNavigator...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 39 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Delphi-де мәліметтер қорын құру технологиялары жайлы ақпарат7 бет
Delphі ортасында жұмыс істеу технологиясы80 бет
Есік-терезе жасау цехының тапсырыс қабылдау жұмысын автоматтандыру51 бет
Жылжымайтын мүліктер агентігі20 бет
Ғылыми жаратылыстану бағытындағы сыныптарда delphi ортасындағы мәліметтер қоры туралы түсініктерді қалыптастыру78 бет
Delphi бағдарламасында Шымкент қалалық жол полициясының деректер қорын жобалау21 бет
Delphi және мәліметтер қоры100 бет
Delphi және мәліметтер қоры сервері31 бет
Delphi және мәліметтер қоры сервері. мәліметтерге ado арқылы қатынау26 бет
DELPHI ортасында мәлметтер қорымен жұмыс жасау24 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь