Интернет құралдары бойынша жұмыс оқу бағдарламасы


1 Түсінік хат
2 Оқу практикасы бағдарламасының құрылымы мен мазмұны
2.1 Оқу практикасы (интернет құралдары бойынша) бағдарламасының құрылымы
мазмұны
3 Тәжірибе жинақтауында машықтанушыларда қалыптастырылатын білім, білік және бақылау және есебі
4 Тәжірибе жинақтау нәтижелерін бақылау және есебі
5 Тәжірибе жинақтау қорытындысы бойынша тәжірибе жинақтаушыларды бағалау өлшемдері
6 Әдебиеттер тізімі
Желі топологиясы. Локальды желі. Глобальды желі. Бүкіл дүниежүзілік өрнек. Корпоративті және аймақтық желi. Желілік адаптер. Кабельдердер. Кең таралған адаптерлер. Байланыс арналары. Компьютердегі стандартты аппараттық жабдықтамалар. Коммуникациялық жабдықтар.. Қолданбалы программалар. Интерфейстер.
Практикалық жұмыс:
1. Желілік адаптерлерді таңдау және ажырату
2. Ethernet. Token Ring. ArcNett адаптерлерімен жұмыс істеу
3. Есілген қоссым, коаксиалды кабель, оптоталшық кабельдерін кезегімен қосу
4. Желінің программалық жабдықтамаларын орнату
5. Желілік карта түрлерімен танысу
6. Желіні интернетке қосу жолдарын бақылау

1.2-тақырып. Интернет желісі
ARPAnet. SRI – Стенфорд университетiнiң Зерттеу орталығы. UCLA – Лос-Анжелестегi Калифорния унверситетi. UCSB – Cанта Барбарадағы Колифорния университетi. UTAN – Юта штатының университетi. Компьютерлік желілерге қажет жабдықтар. Аймақтық домен аттары. Домендік аттар қызметі. Домендік аттардың құрылуы
Практикалық жұмыс:
1. Интернет желісіне доступ беру.
2. Интернет желісіне қосылу
3. Интернет желісімен ақпарат алмасу
4. Интернет желісінен ақпарат іздеу

1.3- тақырып. Интернетте ақпарат алмасу
Жергілікті желінің түрлері. Бір орталықтан басқарылатын желі. Бір деңгейлі компьютерлер желісі (бір рангілі). «Клиент - сервер» желісі. Топология (байланысу тәсілі) бойынша желілердің жіктелуі. Шиналық топология. Жұлдыз топологиясы. Сақина топологиясы. Ақшақар тәрізді топология. Бұтақ тәрізді топология. Толық байланысты топология. Аралас топология. Ауқымды желі құрылысы.
Практикалық жұмыс:
1. Топологиясына қарай ақпарат алмасудың тиімділігін зерделеу
2. Макет арқылы компьютерлік желілердің байланысу түрлерін анықтау
3. Компьютерлік желілердің топологиялық артықшылықтарын анықтау

1.4- тақырып. Интернетте ақпарат іздеу жолдары
Желіаралық байланыс. Интернет. Желілік хаттама. Сервер. Модем. Провайдер. Nursat. Para sang. S&C Communications. Қазахтелеком. Астел Арна Спринт. Mega line. Turbo. Hip. Start. ADSL. Информацияны тарату қызметтері: WWW, Gopher, FTP, Telnet. Электрондық түрде мәлімет алмасу қызметтері: Е-mail, Usenet, Maillists, ICQ, IRC, IP-телефония.
1. Балафанов Е.К., Буребаев Р.М. Операционная система Windows ХР. Лабораторный практикум. Учебное пособие. – Алматы: ИНТ, 2005.
2. Бекишева А.И. Руководство по лабораторным работам Windows. Word. Учебное пособие. – Алматы, Бiлiм, 2000.
3. Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Мельников И.В. Работа в сети Internet. – Харьков: Фолио, М.: ООО «Издательство «АСТ», 2000.
4. Дж.Борман. Компьютерная энциклопедия для школьников и их родителей. Пер. с англ. – СПб: Питер, 1996.
5. Валединский В.Д. Информатика. Словарь компьютерных терминов. М.: Аквариум, 1997.
6. Грошев С.В., Коцюбинский А.О., Комягин В.Б. Современный самоучитель профессиональной работы на компьютере: Практ. пособ. – М.: Триумф, 1998.
7. Дьяконов В.П. Компьютер в быту. – Смоленск: Русич, 1997.
8. Евсеев Г.А., Пацюк С.Н., Симонович С.В. Вы купили компьютер: Полное руководство для начинающих в вопросах и ответах. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 1999.
9. Ермеков Н., Стифутина Н. Информатика: Учебник для 7 класса общеобразовательной школы. – Алматы: Атамура, 2003.
10. Ермеков Н. И др. Информатика. Учебник для 8 класса. – Алматы: Жазушы, 2001.

Қосымша:

1. Избачков Ю. Информационные системы: учебное пособие / Ю.Избачков, В.Петров. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 655с.
2. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. 2-е издание. –СПб.: Питер, 2005. – 640 с: ил.
3. Егоров В.В., Скибицкий Э.Г., Криворучко В.А., Шпигарь Н.Н. Компьютерные технологии в делопроизводстве. – Алматы: Бiлiм, 2006. -384 с.
4. Ефимова О., Морозов В., Угринович Н. Курс компьютерной технологии с основами информатики. – М.: ООО «Издательство АСТ»; АBF, 2000. - 432 с.
5. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Практическая информатика: Учебное пособие для средней школы. Универсальный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 2001. – 480 с.
6. А.С. Инчин. Работа на персональном компьютере. Часть 1, 2. – А.: 2002. - 380c.
7. Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере / Под ред. Н.В Макаровой.3-е изд. Перераб.-М: Финансы и статистика, 2002.-320c.
8. Кетков Ю.Л., Кетков А.Ю. Практика программирования: Бейсик, Си, Паскаль. Самоучитель.- СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 480 c.
9. Тычков Ю.И. Информационные системы управления пром. предприятием / Отв.ред. Н.Б.Миросецкий. – Новосибирск: Наука, 1982. – 191с.: ил.
10. Левин А. Самоучитель по работе с компьютером., - М.: Наука, 2001. – 220 c.
11. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Учебное пособие «Специальная информатика». - М.: Инфорком-Пресс, 2002.-220c.
12. Евсеев Г.А., Симонович С.В. WINDOWS 98: Полный справочник в вопросах и ответах. – М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА: Инфорком-Пресс, 2003. - 496 с.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі:  Реферат
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
М.Мәметова атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжі

Жұмыс оқу бағдарламасы

Тәжірибе жинақтау түрі: Интернет құралдары бойынша

Мамандығы: 1304000-Есептеу техникасы және
бағдарламалық
қамтамасыздандыру

Біліктілігі: 1304063 – Компьютерлік
құрылғыларға қызмет көрсететін техник

Курсы: ІІ

Тобы ЭЕТ-Е-15

Жұмыс оқу бағдарламасы Ақпараттық жүйе ПЦК отырысында қаралып,
талқыланып, бекітілді.

Хаттама №2. 1.09. 2016 жыл

Тәжірибе жинақтау әдіскері:
Ғ.Жұмағұлова
Ә.Жүнісова

ПЦК жетекшісі:
Г.Қаражанова

Мазмұны

Рс Бағдарлама мазмұны Беті
1 Түсінік хат 3

2 Оқу практикасы бағдарламасының құрылымы мен мазмұны 4

2.1 Оқу практикасы (интернет құралдары бойынша) 4
бағдарламасының құрылымы.
Тақырыптық жоспар

2.2 Интернет құралдары бойынша тәжірибенің мазмұны 5
(Оқу практикасы)

3 Тәжірибе жинақтауында машықтанушыларда қалыптастырылатын 12
білім, білік және дағдылар
4 Тәжірибе жинақтау нәтижелерін бақылау және есебі 13

5 Тәжірибе жинақтау қорытындысы бойынша тәжірибе 14
жинақтаушыларды бағалау өлшемдері

6 Әдебиеттер тізімі 15Түсінік хат

Ұсынылып отырған жұмыс оқу бағдарламасы 1304000 – Есептеу техникасы
және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы үшін Техникалық және кәсіптік
білім беру бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен білім беретін оқу
бағдарламалары (бұйрық № 268 10.07.2013) негізінде 1304063 – Компьютерлік
құрылғыларға қызмет көрсететін техник біліктілігіне сәйкес әзірленген.
Бұл жұмыс оқу бағдарламасы интернет құралдары оқу практикасының мазмұны
мен дайындау деңгейіне және мемлекеттік талаптарды жүзеге асыруға
негізделген.
Оқу практикасы (Интернет құралдары бойынша) ІV семестрінде
жүргізіледі. Оның ішінде:
ІV семестрде:
• 1-апта – оқу практикасы
Бөлінген сағат – 36 сағат
Өтілетін орны: колледж

Интернет құралдары курсын оқытудың негізгі мақсаты интернет
құралдарының түрлерін, жұмыс принциптерін, айырмашылықтарын, интернетке
қосылу әдістерін, интернет қызметтерін, электронды пошта, чаттар, форумдар,
он-лайн конференцияларды ұйымдастыруды, веб-сайт жасау әдістерін,
программаларын үйрету.

Тәжірибелік мақсат – оқушыларды ақпараттық кеңістіктегі өмірге
дайындауға, еңбекке, іскерлікке дайындауға, интернеттен ақпарат іздеу,
ақпарат алмасу, сайт жасау жолдарын меңгеруге бағытталған.
Колледж оқушылары үшін оқу практикасының негізгі міндеті интернет
желісіне қосылуды, интернет қызметтерімен жұмыс жасауды, қарапайым веб-
беттер, сайт құрылымымен меңгерту.

Оқу практикасын жүргізудің міндеттері:
• Интернетке қосылуды, құралдарымен жұмыс жасауды меңгерту;
• Интернет қызметтерімен таныстыру;
• Электронды пошта, чаттар, форумдар, он-лайн конференциялармен
жұмыс жасауды меңгерту;
• Веб-сайт жасауды меңгерту;

Бұл бағдарлама тәжірибеден өтушілердің компьютерлік желі, желілік
технология т.б. пәндер бойынша біліміне және білгірлігі мен іскерлігіне
негізделеді.

2. Оқу практикасы (Интернет құралдары бойынша) бағдарламасының
құрылымы мен мазмұны
2.1. Оқу практикасы (Интернет құралдары бойынша) бағдарламасының құрылымы.
Тақырыптық жоспар

№ Тараулар мазмұны Курс бойынша
бөлінісі
Барлығы 36
І 1-тарау. Желіні Интернетке қосу 12
1.1. Желіні Интернетке қосу 2
1.2 Интернет желісі 2
1.3 Интернетте ақпарат алмасу 2
1.4 Интернетте ақпарат іздеу жолдары 2
1.5 Электронды пошта. Пошта ашу 2
1.6 Чат. Конференция. Форумдар 2
ІI 2-тарау. Web – бағдарламалау 24
2.1 Web – бағдарламалау 2
2.2 HTML гипермәтіндік тілі 2
2.3 HTML құрылымдық тегтері. Негізгі ұғымдары 2
2.4 HTML парақтарын құру. Мәтіннің пішінін өзгерту үшін 2
қолданылатын тегтер
2.5 HTML парақтарын безендіру. HTML-де қолданылатын арнайы 2
символдар
2.6 Тақырыптар. HTML-де суреттер 2
2.7 Құжат денесі. Формалар 2
2.8 Мәтінді пішімдеу. Сілтеме 2
2.9 Кестелер (Tables). Кесте көмегімен пішімдеу. 2
2.10 Кесте шекараларын басқару. HTML-де тізім жасау (Lists) 2
2.11 Web- парақта графика орналастыру. Фреймдер мен пішіндер 2
қолдану
2.12 HTML құжатына бейнелер қосу 2

2.2 Интернет құралдары бойынша тәжірибенің мазмұны
(Оқу практикасы)

1-тарау. Желіні Интернетке қосу.

1.1-тақырып. Желіні Интернетке қосу
Желі топологиясы. Локальды желі. Глобальды желі. Бүкіл дүниежүзілік
өрнек. Корпоративті және аймақтық желi. Желілік адаптер. Кабельдердер. Кең
таралған адаптерлер. Байланыс арналары. Компьютердегі стандартты аппараттық
жабдықтамалар. Коммуникациялық жабдықтар.. Қолданбалы программалар.
Интерфейстер.
Практикалық жұмыс:
1. Желілік адаптерлерді таңдау және ажырату
2. Ethernet. Token Ring. ArcNett адаптерлерімен жұмыс істеу
3. Есілген қоссым, коаксиалды кабель, оптоталшық кабельдерін
кезегімен қосу
4. Желінің программалық жабдықтамаларын орнату
5. Желілік карта түрлерімен танысу
6. Желіні интернетке қосу жолдарын бақылау

1.2-тақырып. Интернет желісі
ARPAnet. SRI – Стенфорд университетiнiң Зерттеу орталығы. UCLA – Лос-
Анжелестегi Калифорния унверситетi. UCSB – Cанта Барбарадағы Колифорния
университетi. UTAN – Юта штатының университетi. Компьютерлік желілерге
қажет жабдықтар. Аймақтық домен аттары. Домендік аттар қызметі. Домендік
аттардың құрылуы
Практикалық жұмыс:
1. Интернет желісіне доступ беру.
2. Интернет желісіне қосылу
3. Интернет желісімен ақпарат алмасу
4. Интернет желісінен ақпарат іздеу

1.3- тақырып. Интернетте ақпарат алмасу
Жергілікті желінің түрлері. Бір орталықтан басқарылатын желі. Бір
деңгейлі компьютерлер желісі (бір рангілі). Клиент - сервер желісі.
Топология (байланысу тәсілі) бойынша желілердің жіктелуі. Шиналық
топология. Жұлдыз топологиясы. Сақина топологиясы. Ақшақар тәрізді
топология. Бұтақ тәрізді топология. Толық байланысты топология. Аралас
топология. Ауқымды желі құрылысы.
Практикалық жұмыс:
1. Топологиясына қарай ақпарат алмасудың тиімділігін зерделеу
2. Макет арқылы компьютерлік желілердің байланысу түрлерін анықтау
3. Компьютерлік желілердің топологиялық артықшылықтарын анықтау

1.4- тақырып. Интернетте ақпарат іздеу жолдары
Желіаралық байланыс. Интернет. Желілік хаттама. Сервер. Модем.
Провайдер. Nursat. Para sang. S&C Communications. Қазахтелеком. Астел Арна

Спринт. Mega line. Turbo. Hip. Start.
ADSL. Информацияны тарату қызметтері: WWW, Gopher, FTP, Telnet. Электрондық
түрде мәлімет алмасу қызметтері: Е-mail, Usenet, Maillists, ICQ, IRC, IP-
телефония.
Практикалық жұмыс:
1. Модем түрлерімен танысу
2. Mega line линиясына қосылу
3. Ақпаратты тарату қызметтерін таңдау
4. Электрондық түрде мәлімет алмасу қызметтерін таңдау
5. Өз мамандықтарының жетістіктері жөнінде ақпарат іздеу
6. Компьютерлік технологиялардың жетістіктері туралы ақпарат іздеу

1.5- тақырып. Электронды пошта. Пошта ашу
Дүниежүзілік өрмек (World Wide Web). Электрондық пошта. SMTP (Simple
Mail Transfer Protocol) —электрондық поштаның арнайы (E-mail) хаттамасы.
POP3 – алушы маңындағы серверге келіп түскен мәліметті керекті компьютерге
жіберуді қамтамасыз етуші хаттама. Электрондық пошта адресі. Абонент
идентификаторы (mir) - бұл тұтынушы аты. Пошта координаттары
(mail.ifmo.ru).
Практикалық жұмыс:
1. Электрондық пошта хаттамаларымен жұмыс жасау
2. Электрондық поштаның арнайы (E-mail) хаттамасы арқылы өз есімімен
пошта ашу.
3. Электронды поштаның құпия коды мен атын өзгерту
4. Пошта координаттарын өзгерту

1.6- тақырып. Чат. Конференция. Форумдар
Web – сайт. Жалпы мәліметтер. Жұмыс технологиясы. TELNET қызметі.
Метақатынас символдары (emoticons-смайликтер). USENET жаңалықтар тобы
немесе телеконференциялар. NNTP (Net News Transfer Protocol) протоколы.
Телеконференциялық топтар атаулары. Тарату тізімдері (Списки рассылки -
mail lists). ICQ (I seek you – мен сені іздеймін). IRC (Internet Relay Chat
- Интернет арқылы тікелей хабарласу - чат).
Практикалық жұмыс:
1. Метақатынас символдарын (emoticons-смайликтер) пайдалану
2. Метақатынас символдарының (emoticons-смайликтер) жаңа түрлерін
енгізу
3. Конференция ашу
4. Телеконференцияға ат қою
5. Чат арқылы тікелей хабарласу
6. IP – телефония қызметін пайдалану

2-тарау. Web – бағдарламалау

2.1-тақырып. Web – бағдарламалау
Браузер-программалар. Netscape Communicator, Microsoft Internet
Explorer, Opera.
Практикалық жұмыс:
1. Браузер- бағдарламаларды жіктеу
2. Netscape Communicator браузерін орнату
3. Microsoft Internet Explorer браузерін орнату
4. Opera браузерін орнату

2.2-тақырып. HTML гипермәтіндік тілі
HTML (Hyper Text Markup Language - гипермәтінді белгілеу тілі - язык
разметки гипертекста) тілі. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – гипер-
мәтінді тасымалдау протоколы – протокол передачи гипертекста) протоколы.
Көрсеткі (обо-зреватель) немесе навигатор. Internet Explorer, Netscape
Navigator, Mosaic. Броузер (browser). GOPHER қызметі. FTP (File Transfer
Protocol) қызметі.
Практикалық жұмыс:
1. HTML тілі шығу тарихын зерттеу
2. HTTP хаттамасымен танысу
3. HTTP хаттамасымен жұмыс істеу
4. Гиперсілтемелердің негізгі тегтерін оқып -үйрену.
2.3- тақырып. HTML құрылымдық тегтері. Негізгі ұғымдары
Құжаттың структурасы. Тег. Жұпты тег. Жұпсыз тег. Блокнот программасы.
Атрибуттар. Мәтінді форматтау тегтері. html тегі. title тегі. IMG
тегі. HEAD тегі. BODY тегі. FONT face=аrial. Құжат денесі. Тақырып
бөлім. Негізгі бөлім. Тақырып бөлімі. META тегтер. Мәтін, графика, кесте,
аудио және видео ақпараттарды енгізу.
Практикалық жұмыс:
1. HTML тілі мен гиперсілтемелердің негізгі тегтерін оқып- үйрену.
2. Блокнот программасын ашу
3. Жұпты тегтерді пайдану
4. IMG тегі арқылы сурет кірістіру
5. Құжат денесін, тақырып бөлігін жазу

2.4-тақырып. HTML парақтарын құру. Мәтіннің пішінін өзгерту үшін
қолданылатын тегтер
Hi тегі және оның мәні. P азат жол тегі. FONT тегі. Мәтіннің
түсі, шрифы, көлемі. BR тегі. Мәтіннің пішінін өзгерту үшін қолданылатын
b, big, em, i, small, strong, sub, sup, ins, del
тегтері.
Практикалық жұмыс:
1. Таңдалған фирманың жұмысы бейнеленген кетседен тұратын web-бет
құру.
2. Веб-бетке аудио материалдарды енгізу
3. Мәтінді қалың әріптермен жазу
4. Мәтінді үлкейтіп жазу
5. Мәтінді қисайтып жазу
6. Мәтінді қалың етіп жазу
7. Мәтінді кішірейтіп жазу
8. Шрифті жоғарғы және төменгі индекспен көрсету
9. Мәтіннің үстін және астын сызып көрсету
10. Веб-бетке видео материалдарды енгізу

2.5-тақырып. HTML парақтарын безендіру. HTML-да қолданылатын арнайы
символдар
Тізім. OL және l1 тегтері. OL start=5 тегі атрибутымен. Тізімнің
түрін ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Педагогика пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасы
Саяхаттану пәні бойынша жұмыс бағдарламасы
Пәннің студенттерге арналған жұмыс оқу бағдарламасы «менеджмент» пәні бойынша
Мейрамхана интернет жарнама құралдары
«Дендрология» пәні бойынша жұмыстың оқу бағдарламасы
Net - программалау пәні бойынша оқу бағдарламасы (syllabus)
«Қазақ тілі» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы
Топырақ географиясы пәнінің ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жалпы жер тану пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы
«ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУ» ПӘНІНІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь