Адамның жеке басын тексеріп қарау кедендік бақылаудың ерекше нысандары ретінде

М А З М Ұ Н Ы

КІРІСПЕ

І . ТАРАУ. КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Кедендік бақылау жүргізудің ұғымы мен принциптері;
1.2. Кедендік бақылау жүргізудің нысандары мен тәртібі;
1.3. Адамның жеке басын тексеріп қарау.

II . ТАРАУ. ЖЕКЕ ТЕКСЕРУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ
2.1. Кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке
қатысушыларды тексеру;
2.2. Жеке тексеру рәсімдерін жүргізу және оны ресімдеу тәртібі;
2.3. Қол жүгiн, теңдеме жүктi, жүктi, поштаны, борт тағамын, әуе кемесiнiң экипажын бақылау, тексеру мен жолаушылардың жеке басын тексеру.
І - ТАРАУ. КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1. КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗУДІҢ ҰҒЫМЫ МЕН ПРИНЦИПТЕРІ

Адамның жеке басын тексеріп қарау, кедендік бақылаудың ерекше нысаны болып табылады және Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өтетін не кедендік бақылау аймағындағы немесе халықаралық әуежайдың транзит аймағындағы жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының заңдарын бұзу объектілері болып табылатын тауарларды өзінде жасырып, бермей тұр деп санауға негіз болған жағдайда, кеден органы басшысының немесе оның орынбасарының жазбаша шешімі бойынша жүргізілуі мүмкін.
Адамның жеке басын тексеріп қарау, жеке тексеру рәсімдерін жүргізу және оны ресімдеу тәртібінің арнайы ережесі қабылданған. Аталған ереже Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің 448-бабына сәйкес әзірленген және оны жүргізудің тәртібін және тіркеу нысанын айқындайды.
Қазақстан Республикасындағы кеден iсi тауарлар мен көлiк құралдарын Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы арқылы өткiзудiң, кедендiк ресiмдеу мен кедендiк бақылаудың, кедендiк режимдердi қолданудың, кедендiк төлемдерi және салықтарды алудың, кеден iсi саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрес жүргiзудiң тәртiбi мен шарттарын, мемлекет пен сыртқы экономикалық және өзге де қызметтi жүзеге асырушы тұлғалардың арасындағы билiк қатынастарына негiзделген кеден саясатын iске асырудың басқа да құралдарын қамтиды.
кедендiк бақылау - Қазақстан Республикасының кеден және өзге де заңдарын сақтау бойынша, оның iшiнде тәуекелдердi басқару жүйесiн пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының кеден органдары жүзеге асыратын, орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының кеден органдарына жүктелген шаралардың жиынтығы.
Кедендiк бақылау жүргiзуді кеден органдарының лауазымды адамадары жүзеге асырады.
Кеден органдарының лауазымды адамдары:
1) Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарлар мен көлiк құралдарына;
2) оларды тапсыру осы Кодексте көзделген тауарлар мен көлiк құралдары туралы кедендiк декларацияға, құжаттар мен мәлiметтерге;
3) кеден брокерi, кедендiк тасымалдаушылар ретiндегi тұлғалардың қызметiне, сондай-ақ жекелеген кедендiк режимдердiң шеңберiнде және уақытша сақтау бойынша кеден қызметтерiн көрсету жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын тұлғалардың қызметiне қатысты;
4) тауарларды пайдалануға және оларға билiк етуге белгiленген шектеулердiң сақталуына;
5) кедендiк төлемдердi және салықтарды есептеуге және төлеуге қатысты кедендiк бақылау жүргiзедi.
Қазақстан Республикасының кедендiк аумағына әкелiнген тауарлар мен көлiк құралдары Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасынан өткен кезден бастап және:
1) кеден кодексінің 14-бабына сәйкес шартты шығаруды қоспағанда, еркiн айналыс үшiн шығарылғанға;
2) жойылғанға;
3) мемлекеттiң пайдасы үшiн тауардан бас тартқанға не оларды мемлекеттiк меншiкке айналдырғанға;
4) тауарларды, көлiк құралдарын Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасынан тысқары жерлерге нақты шығарғанға дейiн кедендiк бақылауда болады.
Қазақстандық тауарлар мен көлiк құралдары оларды Қазақстан Республикасының кедендiк аумағынан тысқары жерлерге әкету кезiнде кедендiк декларацияны берген немесе тауарларды Қазақстан Республикасының кедендiк аумағынан тысқары жерлерге әкетудi жүзеге асыруға тiкелей бағытталған өзге де әрекеттер жасаған кезден бастап Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасынан өткенге дейiн кедендiк бақылауда болады.
Кеден органдары тұлғалардың қазақстандық тауарлар мен көлiк құралдарын не оларды қайта өңдеу өнiмдерiн осы Кодексте айқындалған тәртiппен кедендiк режимдердiң талаптарына сәйкес қайта әкелу туралы мiндеттемелерiн орындауына кедендiк бақылауды жүзеге асырады.
Кедендiк бақылауды жүргiзу кезiнде кеден органдары iрiктеу принципiн негiзге алады және Қазақстан Республикасының кеден заңдарының сақталуын қамтамасыз ету үшiн жеткiлiктi нысандармен шектеледi.
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк (кедендiк) шекарасы арқылы тауарларды және көлiк құралдарын өткiзу пункттерiнде радиациялық бақылау жүргiзу тәртiбiн тиiстi уәкiлеттi мемлекеттiк органдармен келiсiм бойынша уәкiлеттi орган белгiлейдi.
Тауарлар мен көлiк құралдарын тексеру, және (немесе) кедендiк тексерiп қарау арқылы кедендiк бақылауды жүзеге асыру, оларды сақтау және кедендiк қадағалаумен өткiзу мақсаттары үшiн Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы бойында, кедендiк ресiмдеу, алдын ала операцияларды жүргiзу орындарында, тауарларды қайта тиеу, оларды тексеру және кедендiк тексерiп қарау орындарында, кедендiк бақылаудағы тауарларды тасымалдайтын көлiк құралдарын уақытша сақтау, тұрақ орындарында, кеден қоймаларында, арнайы экономикалық аймақ аумағында, еркiн қоймаларда, бажсыз сауда дүкендерiнде, кеден органдары орналасқан орындарда кедендiк бақылау аймақтары құрылады.
Кедендiк бақылау аймақтары оларда кедендiк бақылауға жататын тауарлар ұдайы болған жағдайларда - тұрақты, немесе тауарларды тексеру немесе кедендiк тексерiп қарау қажет болған жағдайда уақытша және осындай операцияларды жүргiзу кезiне құрылатын болуы мүмкiн.
Кедендiк бақылау аймақтарын құру мен белгiлеудiң тәртiбiн, сондай-ақ кедендiк бақылау аймағына жiберу тәртiбiн уәкiлеттi орган айқындайды.
Адамдарды кедендiк бақылау аймағына жiберу - тек кеден органының рұқсатымен жүзеге асырылады, ал құқық қорғау органдары мен арнаулы қызметтер үшiн осы органдардың қаулысын немесе ұйғарымын көрсету бойынша рұқсат етiледi.
Өндiрiстiк және өзге кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға, тауарлар мен көлiк құралдарын осындай аймақтардың шекарасы арқылы және солардың шегiнде өткiзуге кеден органының рұқсатымен және соның бақылауымен ғана жол берiледi.
Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы арқылы тауарлар мен көлiк құралдарын өткiзушi не бақылауы кеден органдарына жүктелетiн қызметтi жүзеге асырушы тұлғалар кедендiк бақылау үшiн қажеттi құжаттар мен мәлiметтердi ауызша және (немесе) жазбаша, және (немесе) электронды нысанда кеден органдарына беруге мiндеттi.
Кеден органы кедендiк бақылау үшiн қажеттi құжаттар мен мәлiметтердi жазбаша және (немесе) электронды нысанда сұратып алуға құқылы.
Кедендiк бақылауды жүргiзу үшiн кеден органдары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардан жүзеге асырылатын экспорттық және (немесе) импорттық мәмiлелер бойынша ақша операциялары туралы мәлiметтер мен анықтамалар алуға құқылы.
Тауарлар мен көлiк құралдары шығарылғаннан кейiн кедендiк бақылауды жүзеге асыру мақсатында кеден органдары осы тауарлармен және көлiк құралдарымен жасалатын сыртқы экономикалық операцияларға қатысты, ал Қазақстан Республикасының кедендiк аумағына әкелiнетiн тауарлар мен көлiк құралдарына, сондай-ақ осы тауарлармен және көлiк құралдарымен жасалатын кейiнгi операцияларға қатысты коммерциялық құжаттарды, бухгалтерлiк құжаттаманы және басқа да ақпаратты, оның iшiнде электронды нысандағы ақпаратты декларанттан немесе тауарлармен және көлiк құралдарымен жасалатын операцияларға қатысы бар немесе көрсетiлген құжаттар мен мәлiметтерге иелiк етушi кез келген тұлғадан сұратуға және алуға құқылы.
Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары, салық қызметi органдары және өзге де бақылаушы органдары, банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар, ұйымдарды тiркеудi жүзеге асыратын органдар, нотариустар кеден органдарының сұрау салуы бойынша оларға Қазақстан Республикасының
        
        Адамның жеке басын тексеріп қарау кедендік бақылаудың ерекше нысандары
ретінде
|М А З М Ұ Н Ы ... ... - ... ... ... ... ... НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... мен ... ... ... жүргізудің нысандары мен тәртібі; ... жеке ... ... ... ...... ЖЕКЕ ТЕКСЕРУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... iсi ... сыртқы экономикалық және өзге де қызметке ... ... ... Жеке ... рәсімдерін жүргізу және оны ресімдеу тәртібі; ... Қол ... ... жүктi, жүктi, поштаны, борт тағамын, әуе кемесiнiң|
|экипажын бақылау, тексеру мен жолаушылардың жеке басын тексеру. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
І - ... ... ... ... ... ... КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗУДІҢ ҰҒЫМЫ МЕН ПРИНЦИПТЕРІ
Адамның жеке басын тексеріп қарау, кедендік бақылаудың ерекше нысаны
болып табылады және ... ... ... ... арқылы
өтетін не кедендік бақылау аймағындағы немесе халықаралық әуежайдың транзит
аймағындағы жеке ... ... ... ... бұзу
объектілері болып табылатын тауарларды ... ... ... тұр ... ... ... жағдайда, кеден органы басшысының немесе оның
орынбасарының жазбаша шешімі бойынша жүргізілуі мүмкін.
Адамның жеке ... ... ... жеке ... ... ... оны ресімдеу тәртібінің арнайы ережесі қабылданған. Аталған ереже
Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің 448-бабына сәйкес ... ... ... ... және тіркеу нысанын айқындайды.
Қазақстан Республикасындағы кеден iсi тауарлар мен ... ... ... ... ... арқылы өткiзудiң, кедендiк
ресiмдеу мен кедендiк ... ... ... ... кедендiк
төлемдерi және салықтарды ... ... iсi ... құқық
бұзушылықтарға қарсы күрес жүргiзудiң тәртiбi мен ... ... ... экономикалық және өзге де қызметтi жүзеге асырушы ... ... ... ... ... ... iске асырудың
басқа да құралдарын қамтиды.
кедендiк бақылау - Қазақстан Республикасының кеден және өзге де ... ... оның ... ... ... ... ... отырып,
Қазақстан Республикасының кеден органдары жүзеге ... ... ... ... кеден органдарына жүктелген шаралардың
жиынтығы.
Кедендiк бақылау жүргiзуді кеден ... ... ... асырады.
Кеден органдарының лауазымды адамдары:
1) Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы ... ... мен ... ... ... ... осы ... көзделген тауарлар мен көлiк ... ... ... ... мен мәлiметтерге;
3) кеден брокерi, кедендiк ... ... ... ... ... ... режимдердiң шеңберiнде және
уақытша сақтау бойынша кеден қызметтерiн көрсету жөнiндегi ... ... ... ... ... тауарларды пайдалануға және оларға ... ... ... сақталуына;
5) кедендiк төлемдердi және салықтарды есептеуге және ... ... ... ... ... ... аумағына әкелiнген тауарлар мен көлiк
құралдары Қазақстан Республикасының кедендiк ... ... ... ... ... кодексінің 14-бабына сәйкес шартты шығаруды қоспағанда, еркiн
айналыс үшiн шығарылғанға;
2) жойылғанға;
3) мемлекеттiң пайдасы үшiн тауардан бас тартқанға не ... ... ... ... ... құралдарын Қазақстан Республикасының кедендiк
шекарасынан ... ... ... ... ... ... ... тауарлар мен көлiк құралдары оларды ... ... ... ... жерлерге әкету кезiнде кедендiк
декларацияны берген немесе тауарларды Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... тiкелей бағытталған өзге
де әрекеттер жасаған кезден бастап Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... болады.
Кеден органдары тұлғалардың қазақстандық тауарлар мен көлiк ... ... ... ... ... осы ... ... тәртiппен кедендiк
режимдердiң талаптарына сәйкес қайта әкелу туралы ... ... ... ... ... бақылауды жүргiзу кезiнде кеден органдары iрiктеу принципiн
негiзге алады және Қазақстан Республикасының кеден ... ... ету үшiн ... ... ... Республикасының мемлекеттiк (кедендiк) шекарасы ... және ... ... ... ... радиациялық бақылау
жүргiзу тәртiбiн тиiстi уәкiлеттi мемлекеттiк ... ... ... орган белгiлейдi.
Тауарлар мен көлiк құралдарын тексеру, және (немесе) кедендiк
тексерiп қарау арқылы ... ... ... ... ... сақтау және
кедендiк қадағалаумен өткiзу мақсаттары үшiн ... ... ... ... ... ... алдын ала операцияларды
жүргiзу орындарында, тауарларды қайта тиеу, оларды тексеру және ... ... ... ... бақылаудағы тауарларды тасымалдайтын
көлiк құралдарын уақытша сақтау, тұрақ ... ... ... ... ... аумағында, еркiн қоймаларда, бажсыз сауда
дүкендерiнде, кеден органдары ... ... ... ... ... бақылау аймақтары оларда кедендiк бақылауға жататын тауарлар
ұдайы болған жағдайларда - тұрақты, немесе ... ... ... ... қарау қажет болған жағдайда уақытша және ... ... ... құрылатын болуы мүмкiн.
Кедендiк бақылау аймақтарын құру мен белгiлеудiң тәртiбiн, сондай-ақ
кедендiк ... ... ... тәртiбiн уәкiлеттi орган айқындайды.
Адамдарды кедендiк бақылау ... ... - тек ... ... ... асырылады, ал құқық қорғау органдары мен арнаулы
қызметтер үшiн осы органдардың ... ... ... көрсету бойынша
рұқсат етiледi.
Өндiрiстiк және өзге кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға, ... ... ... осындай аймақтардың шекарасы арқылы және солардың ... ... ... ... және ... ... ғана жол
берiледi.
Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы арқылы тауарлар мен көлiк
құралдарын ... не ... ... органдарына жүктелетiн қызметтi
жүзеге асырушы тұлғалар кедендiк бақылау үшiн ... ... ... ауызша және (немесе) жазбаша, және (немесе) электронды нысанда
кеден органдарына беруге мiндеттi.
Кеден органы кедендiк бақылау үшiн қажеттi құжаттар мен ... және ... ... нысанда сұратып алуға құқылы.
Кедендiк бақылауды жүргiзу үшiн кеден органдары ... ... ... ... мен банк операцияларының жекелеген
түрлерiн жүзеге ... ... ... ... ... ... импорттық мәмiлелер бойынша ақша операциялары туралы мәлiметтер
мен анықтамалар алуға құқылы.
Тауарлар мен ... ... ... ... кедендiк бақылауды
жүзеге асыру мақсатында кеден ... осы ... және ... ... ... ... операцияларға қатысты, ал
Қазақстан Республикасының кедендiк аумағына әкелiнетiн ... мен ... ... осы ... және көлiк құралдарымен ... ... ... коммерциялық құжаттарды, бухгалтерлiк
құжаттаманы және басқа да ... оның ... ... нысандағы
ақпаратты декларанттан немесе тауарлармен және көлiк құралдарымен жасалатын
операцияларға қатысы бар немесе көрсетiлген құжаттар мен мәлiметтерге ... кез ... ... ... және алуға құқылы.
Қазақстан Республикасының құқық қорғау ... ... ... және өзге де ... ... ... мен банк
операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ... ... ... асыратын органдар, нотариустар кеден органдарының сұрау
салуы бойынша оларға Қазақстан Республикасының заң ... ... және ... ... ... үшiн ... қолда бар
мәлiметтер туралы хабарлауға мiндеттi.
Тұлғалар және ... ... ... ... үшiн ... ... ... 431-бабына сәйкес тауарлар мен көлiк құралдарының кедендiк
бақылауда ... ... ... ... ... бес жыл сақтауға тиiс.
Кеден брокерлерi мен кедендiк бақылаудағы тауарларға ... ... ... ... өзге де тұлғалар құжаттарды осындай тауарлармен
кедендiк операциялар жүргiзiлген жылдан кейiн бес жыл бойы ... ... ... ... ... ... сәйкес кедендiк
бақылау жүргiзуге жәрдемдесу үшiн ... ... ... шарттық негiзде өзге де ұйымдардың мамандары мен сарапшыларын
тартуға құқылы.
Мемлекеттiк ... мен өзге ... ... ... ... мемлекеттiк құпия, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де
құпия болып табылатын мәлiметтердi, сондай-ақ ... iсi ... ... және өзге де ... қатысушыларға қатысты құпия ақпаратты
жария етпеуге мiндеттi.
Кедендiк бақылау кедендiк бақылау аймағында, сондай-ақ тауарлар, көлiк
құралдары және олар туралы ... оның ... ... ... бар құжаттар орналасқан, кеден органдары айқындайтын ... ... ... ... ... ... ЖҮРГIЗУДIҢ НЫСАНДАРЫ
МЕН ТӘРТIБI
Кедендік ресімдеу, күні бұрынғы операциялар жүргізу, тауарларды қайта
тиеу, ... ... және ... ... орындары, уақытша сақтау орындары,
кедендік бақылаудағы тауарларды тасымалдайтын көлік құралдарының тұрақтары,
кеден қоймалары, арнайы экономикалық ... ... ... ... ... ... және жолаушылармен тауар ағымдарының ... ... және ... ... ... және өзге ... қатысушылардың сыртқы экономикалық байланыстары дамуының қарқынын
негізге ала ... ... ісі ... ... уәкілетті орган
айқындайтын Қазақстан Республикасы кеден органдарының орналасқан ... ... ... ... ... ... аймағы Қазақстан Республикасының кеден органдары
белгілеген ... ... ... ... ... деп тану үшін:
1) уақытша сақтау орындары деп тану ... ... және ... сақтау
қоймасын, еркін қойманы, ... ... ... ... ... ... ... кеден органының орналасқан орны туралы тіркеу құжаты;
3) Кеден кодексінің 20-бабына сәйкес, кедендік ресімдеу ... ... ... ... ... ... ... туралы
Қазақстан Республикасы кеден органының шешімі;
4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің халықаралық өткізу пункттерін ... ... ... құру (ашу) ... акт ... ... ... кедендік бақылау аймағы мынадай талаптар сақтала отырып таным
белгілерімен ... ... - ... шағылыстырғыш қабаты бар ақпараттық-нұсқау
белгілерімен және (немесе) "Жол қозғалысының қауіпсіздігі туралы"
Қазақстан ... ... ... жол ... қамтамасыз ету бөлігіндегі ережелердің, нормативтердің
және стандарттардың талаптарына сәйкес ішкі және сыртқы жарықтандыру;
2) Ережеде ... өзге де ... - ... мөлшердегі
белгілермен: биіктігі - 50 см, ені - 100 см. Белгінің көк алаңында ақ
әріптермен үш жолға (қазақ, орыс және ... үш ... ... ... ... орындалады. Әріптердің мөлшері биіктігі бойынша
- 10 см, ені - 3,7 см ... ... ... ... ... суда ... шағылыстырғыш бояумен орындалған
"Кедендік бақылау аймағы" жазуы қызыл түсті бояумен белгіленуі мүмкін.
Кедендік бақылаудың ... ... құру ... ... ... ... аймақтарынан тыс қарауды немесе кедендік тексеруді
жүзеге асыру қажеттілігі ... ... ... ... адамы
қабылдайды. Уақытша кедендік бақылау аймағын белгілеудің ... 8 ... ... ... ... аймағы мынадай талаптар сақтала отырып таным
белгілерімен белгіленеді:
1) уақытша бақылау аймақтарының шектері ... ... ... ... ... ... деген жазуы бар ені 50
миллиметрден кем емес ... сары ... ... ... не ... 2 метрден аспайтын қашықтықтағы және 0,5 метрден кем емес,
алайда ... ... ... ... ... 4 метрден артық
емес қашықтықтағы жол конустарымен шектеледі.
2) уақытша кедендік бақылау аймағы автомобиль жолдарына ... ... ... мен ... ... ... 3.17.1 жол тобының
"Кеден" белгісі қолданылады;
3) уақытша кедендік бақылау аймағы оның ... ... ... ... ... етіп ... ... құқық қорғау және арнайы қызметтері лауазымды
адамдарының кедендік ... ... кіру және онда ... ... кеден органының рұқсатымен және оның ... ... ... мемлекеттік орган құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу және
алдын алу жөніндегі ... ... және ... іс-шараларын жүргізуге арнап тіркеген қаулының немесе нұсқаманың
болуы шартымен жүзеге ... ... ... ... ... ... мен мәлiметтердi тексеру;
2) ауызша пiкiр сұрау;
3) түсiндiрмелер алу;
4) кедендiк қадағалау;
5) тауарлар мен көлiк ... ... ... мен көлiк құралдарын кедендiк тексерiп қарау;
7) жеке тексеру;
8) тауарларды арнаулы таңбалармен таңбалау не осы Кодексте және Қазақстан
Республикасының салық ... ... ... ... ... соғу;
9) тауарлар мен көлiк құралдарының есебi мен олар ... ... ... ... мен ... ... ... алу;
11) үй-жайлар мен аумақтарды тексеру болып табылады.
Кедендiк декларацияны, құжаттар мен ... ... ... ... ... және ... ... мақсатында, тауарлар мен көлiк құралдарын кедендiк
ресiмдеу ... ... ... ... ... және
мәлiметтердi тексередi.
Кеден органдарына кедендiк ресiмдеу кезiнде берiлген ... ... ... ... дерек-көздерден алынған ақпаратпен
салыстыру, арнаулы кедендiк статистиканың мәлiметтерiн талдау, ... ... ... ... ... ... сондай-ақ
Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған басқа да тәсiлдермен
жүзеге асырылады.
Кедендiк бақылауды жүзеге асыру ... ... ... кедендiк
декларациядағы ақпараттарды тексеру мақсатында тұлғалардан жазбаша түрде
барлық құжаттар мен мәлiметтердi сұратып ... ... ... ... кеден органдарының құжаттар мен мәлiметтердi
тексеруiне жол берiледi.
Кеден кодексінің 442-бабының 3-тармағына сәйкес қосымша құжаттар мен
мәлiметтер ... және ... ... егер ... кодексінде тiкелей өзгеше
көзделмесе, тауарларды шығаруға кедергi жасамауға тиiс.
Ауызша пiкiр сұрау
Қазақстан ... ... ... ... ... мен ... ... кедендiк ресiмдеудi жүргiзу, алдын ала
операциялар мен өзге де ... ... ... ... ... адамдары тұлғалардан ауызша пiкiр сұрауға құқылы, аталған
тұлғалардан мұндай пiкiр сұрау нәтижелерi ... ... ... алу
      Түсiндiрмелер алу - кеден органдары лауазымды ... және ... ... ... ... үшiн ... бар мән-
жайлар туралы мәлiметтердi бiлетiн өзге де ... ... iсi ... ... ... ... нысанда ресiмделедi. Адамды түсiндiрме алу үшiн
шақыру туралы хабарламаға тиiстi кеден органының басшысы қол ... ... ... қол ... алу арқылы тапсырылады.
Кедендiк қадағалау
      Кедендiк қадағалау - кеден органдары лауазымды адамдарының кедендiк
бақылаудағы ... мен ... ... ... ... жүк ... де операциялардың жасалуын көзбен шолып, оның iшiнде техникалық
құралдарды қолдана отырып ... мен ... ... тексеру
      Кеден органы лауазымды адамдарының тауарлар мен көлiк құралдарын,
оның ... ... ... ... жеке тұлғалардың багажын
қарауы кедендiк бақылаудағы тауарлардың ... ... жерi, ... ... тауарларда, көлiк құралдарында және олардың жүк тиелетiн
бөлiктерiнде кедендiк пломбалардың, ... және ... да ... ... бар ... ... мәлiметтердi растау үшiн
жүзеге асырылады.
Тауарлар мен көлiк құралдарын тексеру - егер мұндай ... ... мен оның жүк ... ... ... және тауарлардың орамаларын
бұзумен байланысты болмаса, кедендiк ... ... үшiн ... ... ... көлiк құралдарын, жүкке арналған ... ... ... және өзге де ... ... ... сырттай көзбен тексеру.
Кедендiк бақылау аймағында тауарлар мен ... ... ... тауарлар мен көлiк құралдарына қатысты өкiлеттiктерi бар өзге де
адамдар және ... ... ... ... ... ... ... қоспағанда, аталған адамдардың қатысуынсыз жүргiзiлуi мүмкiн.
Тауарлар мен көлiк құралдарын ... ... ... ... лауазымды адамдары, егер мұндай тексерудiң нәтижелерi кедендiк
мақсаттарда пайдаланылатын болса, белгiленген нысан бойынша акт ... ... ... адамдары тауарлар мен көлiк құралдарына қатысты
өкiлеттiктерi бар ... ... ... акт ... ... ... жүргiзiлгендiгi туралы актiнiң екiншi данасы тауарлар мен көлiк
құралдарына қатысты өкiлеттiктерi бар ... ... мен ... ... ... ... қарау
Кедендiк тексерiп қарау - кеден органдары лауазымды адамдарының
тауарлардың орамаларын немесе көлiк құралының жүк ... ... ... ... және ... бар ... ... мүмкiн өзге де
орындарды ашумен байланысты тауарлар мен ... ... ... ... тексерiп қарау ... ... ... ... ... мәлiметтердiң дұрыстығын анықтау не Қазақстан
Республикасының кеден заңдарын бұзу туралы ақпарат болған ... ... ... ... iрiктеп тексерудiң негiзiнде кедендiк бақылау
жүргiзу мақсатында жасалады.
Белгiленген жағдайды қоспағанда, ... ... мен ... ... ... бар өзге де ... және ... өздерiнiң бастамасы бойынша тауарлар мен көлiк құралдарын кедендiк
тексерiп қарау кезiнде қатысуға құқылы.
Тауарлар мен көлiк құралдарына қатысты өкiлеттiгi бар ... ... ... және ... ... ... ... лауазымды адамдарының
талабы бойынша тауарлар мен көлiк құралдарын тексерiп қарау ... және ... ... ... ... ... ... көрсетуге
мiндеттi. Тасымалдаушы арнайы уәкiлеттiк берген өкiл болмаған ... ... ... жеке ... осы ... ... болып табылады.
Кеден органы декларант, тауарлар мен көлiк құралдарына қатысты
өкiлеттiктерi бар өзге де ... және ... ... ... ... жағдайларда:
1) аталған адамдар тауарлар мен көлiк құралдары тапсырылғаннан кейiн он
күн өткен соң ... ... ... ... ... өмiрi мен денсаулығына, қоршаған ортаға,
Қазақстан Республикасы халықтарының ... ... ... қауiп
болған жағдайда және кейiнге қалдыруға болмайтын өзге де жағдайларда;
3) тауарларды халықаралық почта жөнелтiмдерiмен жiберген кезде;
4) тауарлар мен ... ... ... ... кедендiк
аумағында кедендiк режимдi бұза отырып қалдырған ... ... ... ... ... ... ... жүргiзуге құқылы.
Аталған жағдайларда тауарлар мен көлiк құралдарын кедендiк тексерiп ... ... ... ... және ... ... ... нысан
бойынша кедендiк тексерiп қарау актiсi ресiмделедi.
Егер ... ... ... ... бiр ... ... тауарлар ретiнде кедендiк тексерiп қарауға ұшыраған болса, онда
мұндай ... ... ... ... ... көрсетiлген
осындай барлық тауарларға қолданылады.
Кедендiк тексерiп қараудың нәтижелерi бойынша екi дана етiп акт ... ... ... ... ... актiде мынадай мәлiметтер:
1) кедендiк тексерiп қарауды жүргiзген кеден органының ... ... оны ... ... қатысқан адамдар туралы мәлiметтер;
2) декларанттың, тауарлар мен көлiк құралдарына қатысты өкiлеттiктерi ... де ... ... ... тексерiп қарау жүргiзудiң себептерi;
3) кедендiк тексерiп қараудың ... ... ... ... ... мен ... құралдарына қатысты
өкiлеттiктерi бар адамға не оның өкiлiне тапсырылады.
Жеке тексерiп қарау
      Кедендiк ... ... ... ретiндегi жеке тексерiп қарау
Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы арқылы өтетiн не ... ... ... ... әуежайдың транзит аймағындағы жеке
тұлғаның ... ... ... бұзу ... ... ... ... жасырып, бермей тұр деп ойлауға жеткiлiктi
негiздер болған жағдайда, кеден органы ... оны ... ... ... ... кедендiк шекарасындағы бақылау-өткiзу пунктi
уәкiлеттi лауазымды адамының жазбаша шешiмi бойынша жүргiзiледi.
Жеке тексерiп қарау жүргiзуге байланысты рәсiмдi және жеке ... ... ... ... орган айқындайды.
Жеке тексерiп қарау басталар алдында кеден органының лауазымды адамы
жеке тұлғаға кеден органы басшысының немесе оны ... ... ... ... ... туралы шешiмiн көрсетуге, жеке тұлғаны ... ... ... ... ... ... және ... өз еркiмен беру туралы ұсыныс жасауға мiндеттi.
Кеден органы лауазымды адамының жеке ... ... ... ... жеке ... ... мен абыройына нұқсан келтiрмеуге тиiс.
Өзiне қатысты жеке тексерiп қарау жүргiзiлiп отырған жеке тұлғаның:
1) жеке тексерiп ... ... ... ... оны ... тәртiбiмен
және жеке тексерiп қарау жүргiзу туралы шешiммен танысуға;
2) Қазақстан Республикасының заңдарын бұзу объектiлерi ... ... ... ... өз ... ... жеке ... қарау жүргiзетiн кеден органы ... ... ... ... ... туралы хаттамаға мiндеттi түрде енгiзе отырып,
мәлiмдеме ... жеке ... ... ... ... және iс ... ... жеке тексерiп қарау жүргiзетiн кеден органы лауазымды адамдарының iс-
әрекеттерiне осы Кодекске ... ... ... ... қызметтерiн пайдалануға құқығы бар.
Өзiне қатысты жеке тексерiп қарау ... жеке ... ... ... ... ... хаттаманың көшiрмесi, тауарлардың
алынып қойғаны туралы актi ... ... ... ... қаралатын адаммен бiр жыныстағы кеден
органының лауазымды адамдары сол ... екi ... ... ... сай ... оқшауланған үй-жайда
жүргiзедi. Бұл үй-жайға басқа жеке ... ... және ... жеке ... ... ... қадағалау мүмкiндiгiне жол
берiлмеуге тиiс. Тексерiп қаралатын ... дене ... ... ... қажет болған жағдайда арнайы медициналық техниканы
пайдалана отырып жүргiзуге тиiс.
Қазақстан Республикасының заң ... ... ... ... ... ... ... немесе оны алмастырушы
адамның жеке тексерiп қарауды жүргiзу туралы шешiмiн орындаудан ... ... ... ... жүргiзiлгендiгi туралы уәкiлеттi орган
бекiтетiн нысан бойынша хаттама жасалады.
Хаттамаға - жеке тексерiп қарауды жүргiзген ... ... ... өзiне қатысты тексерiп қарау жүргiзiлген жеке тұлға, куәгерлер, ал
тексерiп зерттеу жүргiзiлген кезде - дәрiгер қолдарын қояды.      
Тауарларды ... ... ... ... ... ... Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда кеден
органдары кедендiк бақылауды тауарларда ... ... ... бiрдейлендiру белгiлерiнiң немесе оларды Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... растау үшiн
пайдаланылатын тауарларды белгiлеудiң өзге де ... ... ... ... асырады.
Тауарларда арнаулы таңбалардың, бiрдейлендiру белгiлерiнiң ... ... өзге де ... ... егер ... ... ... адам, декларант не өзге де мүдделi адам басқаша дәлелдей
алмаса, Қазақстан Республикасының кедендiк ... ... ... мен ... ... ... асырылған тауарлар әкелу ретiнде
қаралады.
Тауарлардың және көлiк ... ... мен олар ... есептiлiк
жүйесiн тексеру
Кедендiк бақылаудың нысаны ретiндегi ... және ... ... мен олар ... ... ... тексеру мынадай
жағдайларда:
1) тұлға кеден кодексінің ... ... ... ... ... қолдану туралы мәлiмдеген кезде;
2) Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған тәртiппен есепке
алынуға тиiс тауарларды шартты түрде шығарған ... ... ... ... ... ... қызметтi жүзеге
асыратын, сондай-ақ жекелеген кедендiк режимдер шеңберiнде және
уақытша ... ... ... ... ... ... ... асыратын тұлғаларға қатысты;
4) кедендiк бақылаудағы тауарлар мен көлiк құралдарына ... ... ... ... ... ... қолданылады.
Кеден кодексінде көрсетiлмеген жағдайларда, есеп пен есептiлiк жүйесiн
тексеру кеден iсi ... ... ... және өзге де ... ... ... кедендiк бақылау жүргiзу кезiнде iске асырылуы
мүмкiн.
Тауарлар мен көлiк ... ... ... ... шығарылған тауарлар мен көлiк құралдарын, тарифтiк және
тарифтiк емес реттеу шаралары белгiленген тауарларды бақылауды қамтамасыз
ету ... ... ... осы Кодекске сәйкес кедендiк ресiмдеу мен
кедендiк ... ... ... ... ... ... ... белгiлеген тәртiппен және нысандарда Қазақстан ... ... ... ... ... мен көлiк құралдарының есебiн
жүргiзедi.
Қазақстан Республикасының аумағында ... ... ... ... ... ... пайдаланатын тұлғалар және осы Кодексте белгiленген
өзге де ... ... ... ... және ... ... уәкiлеттi
орган белгiлеген тәртiппен есептiлiк тапсыруға мiндеттi.
Үй-жайлар мен ... ... ... заң ... ... жағдайларды
қоспағанда, кеден бақылауын жүргiзу мақсатында кеден органының лауазымды
адамдары қызметтiк куәлiгiн және ... ... ... қол ... ... кезде, кедендiк бақылауға жататын тауарлар мен көлiк
құралдары, кедендiк бақылау үшiн қажеттi ... ... не ... ... ... ... ... қатысты қызмет жүзеге асырылатын аумақ
пен үй-жайларға (тексерiп ... мен ... ... құқығынсыз) кiруге құқығы
бар.
Кiруге прокурор рұқсат ететiн тұрғын үй-жайларды қоспағанда, аумаққа
және үй-жайға кiргiзуден бас тартқан ... ... ... лауазымды
адамдары, аумаққа және үй-жайға екi куәгердiң қатысуымен қарсылықтың жолын
кесу және жабық ... ашу ... ... ... ... ... кесу және ... үй-жайларды ашу арқылы кiрудiң барлық
жағдайлары туралы ... ... ... төрт сағаттың iшiнде прокурорды
хабардар етедi. Кеден органдары лауазымды адамдарының аумақ пен ... ... ... ... ... ... ... жауапты болады.
Кейiнге қалдыруды күттiрмейтiн жағдайларда прокурордың рұқсаты ... ... ... да, ... ... ... жиырма төрт
сағаттың iшiнде жазбаша хабардар ете отырып жүргiзiлуi мүмкiн. Прокурор
аталған хабарламаны ... ... ... ... ... және олар заңсыз болған жағдайда күшiн жояды ... ... ... сипатындағы шараларды өз қаулысымен тоқтатады.
Егер Қазақстан Республикасының заң ... ... ... ... ... ... ... арнаулы тәртiбi
белгiленсе, онда мұндай объектiлерге кiру осы заң актiлерiнде айқындалған
тәртiппен жүргiзiледi.
Кедендiк ... оның ... ... түрде шығарылған тауарлардың
бар екендiгiн растау ... ... ... мен ... ... ... қоймаларында, кеден қоймаларында, бос ... ... ... бажсыз сауда дүкенiнiң үй-жайларында,
сондай-ақ осы ... ... ... ... немесе кедендiк
режимдердiң шарттарына сәйкес тауарлар болуы тиiс тұлғаларға жүргiзiледi.
Үй-жайлар мен аумақтарды ... ... ... оларды иелiктен
айырғандығы не оларға осы Кодексте белгiленген талаптар мен шарттарды бұза
отырып өзге де ... ... ... ... ... ... ... ақпаратты тексеру үшiн, ... ... ... ... ... ... ... үй-жайлары мен аумақтарын
тексерудi кеден органдары осындай үй-жайларда немесе аумақтарда Қазақстан
Республикасының кедендiк ... осы ... ... ... ... әкелiнген тауарлардың бар екендiгi туралы ақпарат болған жағдайда,
осындай ақпаратты тексерiп шығу үшiн ... ... ... ... орган бекiтетiн нысан бойынша акт жасалады, оның екiншi данасы
тексеру жүргiзiлген ... ... мен ... ... ... 89, 104, 130, 145, ... белгiленген бағалау талаптары мен шарттарына сәйкестiгiн анықтау
үшiн ... де ... ... ... ... ... нәтижелерi
бойынша уәкiлеттi орган белгiлейтiн нысан бойынша қорытынды жасалады.
Адамның жеке басын тексеру
Адамның жеке ... ... оның ... ... тексеру қажет болған
жағдайларда әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау құралдарын не ... ... ... 2. Жеке басын тексерудi осы Кодекстiң 620-бабында тiзiп ... ... ... 3. Жеке ... ... ... бiр жыныстағы адам және осы
жыныстас екi куәгердiң қатысуымен жүргiзе алады. 
      4. Жеке ... ... ... (қол ... теңдеме жүктi, аң және
балық аулау құралдарын, олжалаған өнiмi мен өзге де заттарды) тексерiп
қарауды, яғни олардың құрылғылық тұтастығын бұзбай жүзеге асырылатын
тексерудi осы ... ... тiзiп ... оған ... ... осы ... меншiктенушi немесе иеленушi адамның
қатысуымен және екi куәгердiң қатысуымен жүргiзедi. 
      5. Жеке адамның қолында ... өмiрi мен ... ... үшiн ... ... қару ... өзге заттар бар деуге
негiз болған ерекше жағдайларда жеке басын тексеру, заттарын тексеру ... ... төрт ... ... ... ... куәларсыз жүргiзiлуi
мүмкiн. 
      6. Қажет болған жағдайларда фотоға және киноға түсiру, ... ... ... ... ... өзге де әдiстерi
қолданылады. 
      7. Адамның жеке басын тексеру, оның қолындағы заттарды тексеру
жөнiнде хаттама жасалады. Адамның жеке басын тексеру жөнiндегi хаттаманың
көшiрмесi ... ...... ... ... оның ... ... Хаттамада оның жасалған күнi мен орны, хаттаманы ... ... ... жеке басы ... ... ... түрi,
саны, өзге де тақылеттестiк белгiлерi туралы, соның iшiнде ... ... ... ... ... ... ... оқ-дәрiлер саны және
түрi, арнайы жедел iздестiру шараларын жүргiзуге арналған арнайы техникалық
құралдар және ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдары туралы
мәлiметтер көрсетiледi. 
      8. ... ... ... және кино ... ... ... өзге де ... қолданылғаны туралы жазба
жасалады. Фото- және кино түсiрiлiмдерiн, бейнежазбаны, заттай
дәлелдемелердi көрсетудiң өзге де белгiленген құралдарын қолданып, тексеру
жүргiзу кезiнде алынған материалдар ... ... қоса ... 9. ... жеке ... тексеру, заттарды тексеру хаттамасына оны
жасаған лауазымды адам, жеке басы тексерiлген ... ... ... ... қол ... Жеке басы ... адам, тексерiлген заттар
иесi хаттамаға қол қоюдан бас тартқан жағдайда, хаттамаға тиiстi жазба
жасалады.
II – ТАРАУ. ЖЕКЕ ТЕКСЕРУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ... ... IСI ... ... ... ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ... ... iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де ... ... - ... ... ... органдарына жүктелген
Қазақстан Республикасының кеден және өзге де заңдарының ... ... ... ... ... Кеден iсi саласындағы сыртқы
экономикалық және өзге де қызметке қатысушыларды ... ... ... ... ... ... ... және жүргiзiледi. 
Қажет болған жағдайда кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және
өзге де ... ... ... ... ... ... да
мемлекеттiк органдарды тарта отырып жүргiзуi мүмкiн.
Кеден iсi саласындағы сыртқы ... және өзге де ... ... ... ... ... ... - кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және ... ... ... ... ... ала ... тексеру. Жоспарлы
тексеру:
• сыртқы экономикалық қызметке қатысушыны осы ... ... ең ... ... ... ... жатқызу мәртебесiн беру
және бекiту;
• шартты түрде шығарылған тауарларды пайдалану және оларға билiк ету
жөнiндегi шектеулер мен ... ... ... ... ... мен талаптарын сақтау;
• Қазақстан Республикасының валюталық заңдарын ... ... iсi ... ... уәкiлеттi орган берген лицензиялардың
талаптарын сақтау;
• мемлекеттiк бақылау (қадағалау) органдарының ресми өтiнiштерi;
... ... ... ... алу ... қолдану
негiздемелерi бойынша тағайындалады;
2) жоспардан тыс тексеру - мынадай:
• мемлекеттiк ... ... ... берген Қазақстан
Республикасының кеден заңдары талаптарының бұзылуын куәландыратын,
сондай-ақ кеден iсi мәселелерi ... ... ... ... ... ... ... деректер базалары мен
банктерiндегi ақпараттарды талдау нәтижелерi бойынша мәлiметтер алу;
шет мемлекеттердiң салық, кеден және құқық қорғау органдарымен ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық iс жүргiзу заңдарында көзделген
жағдайлар негiздемелерi бойынша тағайындалатын тексеру;
3) рейдтiк тексеру - ... ... ... ... және өзге ... ... ... органдарымен бiрлесiп жүзеге асыратын тексеру;
4) үстеме тексеру - кеден органдары тексеру жүргiзген ... ... ... мәлiметтерiнiң дұрыстығын растау мақсатында үшiншi
тұлғаларға байланысты қосымша ақпарат алу ... ... ... тұлғаларға қатысты жүргiзiлетiн тексеру;
5) құжаттық тексеру - ұйғарым ... ... ... және ... ... ... кедендiк ресiмдеу кезiнде сыртқы экономикалық қызметке
қатысушылар берген жүктiң ... ... ... ... ... де ... ... зерделеу және талдау негiзiнде тiкелей
кеден органдары жүзеге асыратын тексеру.
Құжаттық тексеру тiкелей кеден ... ... жер ... органдары кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де
қызметке ... ... ... ... ... ... тексерудi - кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге
де қызметтiң нақты қатысушысына қатысты жылына бiр реттен жиi ... ... ... - ... ... ... қорғау және өзге де
мемлекеттiк органдары белгiлеген мерзiмдерге сәйкес жүзеге асырады.
Шектеу мына жағдайларда көзделмейдi:
1) жоспардан тыс ... ... ... - ... ... ... кеден заңдары талаптарының бұзылғандығын
куәландыратын, мемлекеттiк бақылау (қадағалау) органдары берген
мәлiметтер ... ... ... кеден iсi мәселелерi жөнiндегi
уәкiлеттi органның және мемлекеттiк бақылау (қадағалау) органдарының
деректер базалары мен ... ... ... ... шет ... ... кеден және құқық қорғау
органдарымен ... ... ... ... ... тексеру
үшiн, сондай-ақ ... ... ... көзделген жағдайларда тағайындалады;
2) үстеме тексерулер жүргiзу кезiнде - аталған тексерулер тексерiлетiн
субъект пен үшiншi тұлғаның ... ... ... ... құжаттық тексерулер жүргiзу кезiнде - кеден органдары аталған
тексерулердi кеден ... ... ... ... ресiмдеу
мақсаттары үшiн берiлген кедендiк декларациялар мен құжаттарды
қайталап тексеру арқылы жүзеге асырады.
Шағын кәсiпкерлiк ... ... ... кеден iсi саласындағы
сыртқы экономикалық және өзге де ... ... ... ... Республикасының заңдарына сәйкес айқындалады.
Кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де ... ... ... ... ... ... ... аумақтық
бөлiмшелерi не кеден берген нұсқама ұсыныла отырып жүргiзiледi.
Нұсқамаға кеден органының ... ... оның ... адам қол ... ол ... мөрмен расталған, уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiпке
сәйкес арнаулы журналда тiркелген болуға тиiс.
Нұсқама Қазақстан ... ... ... ... ... тиiс.
Кеден органының нұсқамасында мынадай деректемелер:
1) нұсқаманың кеден ... ... күнi мен ... ... ... кеден органының атауы;
3) сыртқы экономикалық және өзге де қызметтерге қатысушының толық ... ... ... ... ... ... ... тексерушi адамдарының лауазымы, тегi, аты, әкесiнiң аты;
7) тексеру жүргiзудiң мерзiмi;
8) тексерiлетiн кезең болуға тиiс.
Бiр ... ... ... iсi ... ... экономикалық және
өзге қызметке қатысушыға бiр ғана тексеру жүргiзiлуi мүмкiн.
Кеден кодексінің 462-бабының ... ... ... ... ... ... ... нөмiрi мен тiркелген күнi
көрсетiлген ... ... ... iсi ... сыртқы экономикалық және өзге де ... ... ... ... ... көрсете отырып, нұсқаманы
тапсырған кез тексерудiң басталғаны болып есептеледi.
Кеден iсi ... ... ... және өзге де  ... ... ... ... сәйкес ресiмделген
нұсқаманы алудан бас тартуы тексерудi тоқтату үшiн негiз болып табылмайды.
Тексерудi жүзеге асыру ... ... iсi ... ... және өзге де ... ... тексерiлетiн құжаттарға
өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуiне жол ... ... ... кеден органы қызметiнiң аймағы шегiнен тысқары
жерде құрылымдық бөлiмшелерi бар кеден iсi саласындағы ... ... өзге де ... ... ... ... тексеру жүргiзу мерзiмi
алпыс жұмыс күнiне дейiн ұзартылуы мүмкiн.
Кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де ... ... ... ... ... iсi ... ... және өзге де қызметке қатысушыларға кеден органының құжаттар
беру туралы ... ... және ... сұратылған құжаттарды берген
кездiң арасындағы уақыт кезеңдерiнде, сондай-ақ кеден органының сұратуы
бойынша мәлiметтер мен ... алу ... ... ... iсi ... ... ... және өзге де қызметке қатысушы
осы Кодекстiң ... ... ... ... ... ... ... үй-жайға (тұрғын үй-жайлардан басқа) жiберудi ... ... ... ... ... ... адамдарын көрсетiлген аумаққа
немесе үй-жайға (тұрғын үй-жайлардан басқа) жiберудi қамтамасыз етуден ... ... ... ... екi ... ... ... жүргiзетiн кеден органының
лауазымды адамы және ... iсi ... ... ... және өзге ... ... қол қояды. Кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және
өзге де ... ... ... ... қол ... бас тартқан
жағдайда бас тартудың себептерi туралы жазбаша түсiнiк беруге мiндеттi.
Кеден iсi саласындағы ... ... және өзге де ... ... ... ... етiлмеген не белгiленген тәртiппен ресiмделмеген;
2) нұсқамада көрсетiлген тексеру ... ... ... ... ... органдарының осы лауазымды адамдары нұсқамада көрсетiлмеген;
4) егер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тексеруге жататын
аумаққа немесе үй-жайға ... үшiн ... ... ... ... ... ... аумаққа немесе үй-жайға кiруге мұндай рұқсаттары
болмаған;
5) сұратылған құжаттаманың тексерiлетiн ... ... ... ... органының лауазымды адамдарына тексеру жүргiзу үшiн
аумаққа немесе үй-жайға жiберуден бас тартуға не оларға құжаттарды
бермеуге ... ... iсi ... ... экономикалық және өзге де қызметке
қатысушыларға тексеру жүргiзу ... ... ... ... тауарлар мен көлiк құралдарының болуын тексеруге және оларға
кедендiк қарауды жүзеге ... ... iсi ... ... ... және өзге де қызметке
қатысты құжаттарды, оның iшiнде бухгалтерлiк құжаттаманы тексеруге;
3) ... ... iсi ... ... экономикалық және өзге де
қызметтi жүзеге асыруға қатысты құжаттар, оның iшiнде бухгалтерлiк
құжаттамалар, анықтамалар, жазбаша және ... ... ... ... мен ... құралдары бар үй-жайларды мөрлеуге;
5) Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған тәртiппен кеден
iсi саласындағы сыртқы ... және өзге де ... ... ... iсi ... құқық бұзушылықтардың жасалғаны туралы
куәландыратын құжаттарды алып қоюға құқылы. Алып қою ... ... ... экономикалық және өзге де қызметке қатысушыға
алып қойылатын құжаттардың көшiрмелерiн ... алу ... ... жүргiзiледi.
Алынған құжаттар Қазақстан ... ... ... және ... ... шараларды қолданбау кеден iсi саласындағы құқық бұзушылықтарды
жасыруға әкеп соғуы мүмкiн ... ... ... және алып қою ... ... ... ... органының лауазымды адамдары:
1) тексерудiң жүргiзiлген орнын, акт жасау күнiн;
2) тексеру жүргiзген ... ... ... ... лауазымын, тегiн,
атын, әкесiнiң атын;
3) кеден iсi ... ... ... және өзге де ... ... ... ... атын не толық атауын;
4) кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де ... ... ... банк ... ... iсi ... сыртқы экономикалық және өзге де ... ... және ... ... ... кеден органдары
өндiрiп алатын кедендiк төлемдердiң және салықтардың төленуiне жауапты
басшысы мен лауазымды адамдарының ... ... ... атын;
6) алдыңғы тексеру мен бұрын анықталған Қазақстан Республикасының кеден
заңдарын бұзушылықтарды жою ... ... ... ... ... iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушы
тексеру үшiн тапсырған құжаттар туралы мәлiметтердi;
8) кеден iсi ... ... ... ... Қазақстан
Республикасы заң актiлерiнiң тиiстi нормаларына сiлтеме жасай отырып, егжей-
тегжейлi сипатталуын;
9) ... iсi ... ... экономикалық және өзге де ... ... ... ... ... ... ... iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке
қатысушыға тексеру актiсiн тапсырған күн тексеру ... ... ... ... ... ... кейiн Қазақстан Республикасының кеден
заңдарын бұзу ... ... ... ... ... ... актiсiне тексеру барысында алынған құжаттардың көшiрмелерi,
есептер және басқа да ... қоса ... ... тексеру жүргiзген кеден органы лауазымды адамының қолы
қойылып үш дана етiп жасалады.
Тексеру ... ... ... ... ... ... ол нөмiрленген, байлап-қайымдалған және кеден органының мөрiмен
бекiтiлген ... ... ... бiр ... ... iсi ... сыртқы экономикалық
және өзге де қызметке қатысушыға қол қою арқылы немесе тексеру актiсiн алу
фактiсiн растайтын өзге де ... ... iсi ... ... ... және өзге де ... тексерудiң нәтижелерiмен келiспеген жағдайда, кеден iсi
саласындағы сыртқы ... және өзге де ... ... ... уәкiлеттi лауазымды адамы тексеру актiсiне тиiстi жазба жасайды.
Кеден iсi ... ... ... және өзге де ... ... ... ... тексеру актiсiнде көрсетiлген
нәтижелердiң негiзiнде кеден органы осы Кодекстiң 350-бабында көзделген
нысанда кедендiк ... ... және ... есептелген
сомалары туралы хабарлама шығарады.
Хабарлама кеден кодексінің 350-бабында көзделген тәртiпке сәйкес кеден
iсi саласындағы сыртқы ... және өзге де ... ... ... салықтардың және өсiмпұлдардың есептелген
сомалары туралы хабарлама алған кеден iсi ... ... ... өзге де ... ... оны ... кодексінің 350-бабында белгiленген
мерзiмде орындауға мiндеттi.
Кеден iсi саласындағы сыртқы ... және өзге де ... осы ... ... ... және ... тексерудiң
нәтижелерiне шағымдануға құқылы.
2.2. ЖЕКЕ ТЕКСЕРУ РӘСІМДЕРІН ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ОНЫ РЕСІМДЕУ ТӘРТІБІ
Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі
төрағасының 2003 жылғы 12 ... N 196 ... ... ... рәсімдерін жүргізу және оны ресімдеу тәртібінің ережесі» адамның
жеке басын ... ... ... ... ... ... Республикасы
Кеден кодексінің 448-бабына сәйкес әзірленген.
Осы Жеке тексеру ... ... және оны ... ... ... ... ... кодексінің 448-бабына сәйкес әзірленді
және оны жүргізудің тәртібін және тіркеу нысанын айқындайды.
Ереже ... ... ... ... ... лауазымды
адамдарының орындауы үшін міндетті болып табылады.
Жеке тексеру кедендік бақылаудың ... ... ... ... ... ... ... шекарасы арқылы өтетін не кедендік
бақылау аймағындағы ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдарын бұзу ... ... ... ... ... ... тұр деп ... негіз болған
жағдайда, кеден органы басшысының ... оның ... ... ... ... ... бақылаудың Кодекстің 471-бабына, сондай-ақ Әкімшілік құқық
бұзушылықтар туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің ... ... ... ... адамдар жеке тексерілуге ұшырауы мүмкін
емес.
Кеден органының басшысы (оның орнындағы адам) қабылдаған анықталған
жеке тұлғаны жеке ... ... ... ... осы ... ... жазбаша ресімделеді. Шешімде жеке тексеруді жүргізу тапсырылған
кеден органының нақты лауазымды адамы ... ... Жеке ... ... ... ... ... қолхат арқылы хабарланады.
Жеке тексеруді тексерілетін тұлғамен бір жыныстағы кеден органының
лауазымды адамы сол ... екі ... ... ... ... жауап беретін бөлінген үй-жайда жүргізеді.
Үй-жайға бөгде жеке тұлғалардың енуі және олар жағынан жеке тексеру
жүргізуді қадағалау мүмкіндігі болмауы ... ... дене ... ... қажет болған жағдайда
арнайы медициналық техниканы пайдаланумен тек дәрігер-маман ғана ... ... жеке ... өзінде жасырылған тауарларды анықтау үшін
қажетті ... ... ... ... төмендету мен денсаулығына
зиян келтіруді және заңсыз мүлкіне залал тигізуді болдырмайтын ... ... ... ... ... сәйкес тексерілуге жататын адамдардың
кеден ... ... ... ... ... нәтижесінде
келтірілген зиянның орнын толтыруға құқығы бар.
Тексерілетін тұлға жеке тексеру ... ... ... ... ... ... ... Республикасы Кеден кодексінде
белгіленген тәртіпте шағымдана алады.
Кеден кодексінің 448-бабына сәйкес тексерілетін ... ... ... ... ... ... ... адамдар.
Жеке тексеру жүргізуге тексерілетін жеке тұлғаның туысқаны ... ... жеке ... ... бір ... ол ... ... жанама мүдделлі деп санауға мүмкіндік беретін өзге де жағдайлары бар
кеден органының лауазымды адамы ... ... ... ... жеке ... жүргізу мүмкіндігі
болмаған жағдайлар болған кезде ... ... ... ... ... жаңа ... жеке тексеру жүргізуді кеден органының басқа лауазымды
адамына тапсырады. Сол негіздерде ... ... ал ... ... ... ... жеке ... кезінде – оның заңды
өкілі немесе оны алып жүрушы ... ... ... ... ... ... жеке ... қатысатын өзге адамдарға қарсылығы
мәлімделуі мүмкін. Қарсы болу туралы өтініш ... ... ... ... болу
туралы өтінішті кеден органының басшысы ... ... ... қарайды.
Қарсы болу туралы өтініш берілген кезде жеке ... ісі ... ... ... ... ... жеке ... жүргізу тапсырылған
кеден органының лауазымды адамы:
1) жеке тексеру басталар алдында жеке тұлғаға кеден органы басшысының
немесе оның ... ... жеке ... ... ... ұсынуы;
2) жеке тұлғаны құқықтары мен міндеттерімен ... ... ... өз ... ... ұсынуы;
3) белгіленген нысанда жеке тексерудің хаттамасын жасауы тиіс.
Куәлар ретінде (екі адамнан кем емес) тексерудің нәтижелеріне ... ... ... ... ... толған азаматтары
(көлік қызметкерлері, жолаушылар және басқалары) шақырылуы мүмкін.
Жеке тексеруге қатысуға Қазақстан Респуликасы заң ... ... ... Кеден кодексінің 448-бабына сәйкес кеден
органы ... ... оның ... ... жеке ... жүргізу туралы
шешімін орындаудан бұлтартуға құқығы жоқ дәрігер-маман шақырылуы мүмкін.
Егер тексерілетін ... ... ... орыс ... ... ... қатысуға аудармашы тартылады.
Аудармашы ретінде тексерудің нәтижесіне мүдделлі емес, жеке тексеру
жүргізу ... білу ... ... ... ... және саңыраулардың
белгілерін түсінетін) кез-келген кәмелетке толған адам ... оның ... ... (осы ... ... екінші
абзацында көрсетілген жағдайларды қоспағанда) жеке тексеруге ... ... ... екінші абзацында көрсетілген жеке тексеру кезеңінде
аудармашының қатысуы тексерілетін тұлғаның талап етуі бойынша ... ... ... аудармашы ретінде кеден органының
қызметкерін тартуға жол ... жеке ... ... жүргізу кезінде оларды шешу үшін арнайы
танымдар талап етілетін мәселелер туындаған ... жеке ... ... ... органының лауазымды адамы өзге де мамандарды тартуы
мүмкін.
Жеке тексеру жүргізу кезеңдері
Жеке тексеру үш кезеңде жүргізіледі.
Бірінші ... ... жеке ... қолхат алу арқылы кеден органы
басшысының (оның орнындағы адамның) жеке ... ... ... ... ... ... тұлғаға, сондай-ақ жеке тексеру
жүргізуге қатысушы адамдарға ... ... мен ... ... тұлғаға кеден бақылауынан жасырылған тауарларды
өз еркімен беру ... ...... жеке ... кезеңі. Кеден органының лауазымды
адамы жеке тұлғаға тікелей жеке тексерудің басталуы туралы хабарлайды. ... жеке ... ... ... мен ... ... ... болған
жағдайда оларды зерттеу жүзеге асырылады.
Маман (дәрігер-маманнан басқа) мен ... ... ... ... ... ... сондай-ақ тұлға денелік киімде не
киімсіз болған ... ... ... ... ... осы уақытта
суретке, киноға түсіру және бейне жазбаға жол ... ...... Бұл ... жеке ... құжатты ресімдеу
жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... ... ... бұзушылықтар туралы Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің
626-бабына ... жеке ... ... ... ... ... ... кезеңі
Кеден органының лауазымды адамы жеке ... оған ... ... жүргізу ниеті туралы хабардар етеді, жеке ... ... ... ... ... (оның орнындағы адамның) шешімімен
таныстырады.
Жеке тұлғаның жеке тексеруді жүргізу туралы ... ... ... тексеру жүргізу туралы шешімге тиісті жазба және қол қою ... ... ... ... ... ... бас тартқан
жағдайда жеке тексеру жүргізу ... ... ... ... ... органы лауазымды адамының және ... ... жеке ... ... ... шешімге белгі қойылады.
Жеке тұлғаның жеке тексеру жүргізу туралы шешіммен ... ... жеке ... ... ... ... ... лауазымды адамының
Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін ... ... ... ... ... ... мен рәсіміне кез-келген нұсқауы мен
талабы оған қатысты жеке ... ... ... жеке ... үшін
міндетті болып табылады.
Жеке тұлға жеке тексеру жүргізу ... ... ... ... жеке ... ... үшін ... үй-жайға кіргізіледі, ол жерде
куәлардың қатысуымен оған құқықтары түсіндіріледі.
Жеке тұлға дәлелді бас ... ... ... ... ... ... оны кеден органы басшысының ... ... ... жеткізеді, өтінілген бас тартуға ... ... ... ... кеден бақылауынан жасырылған тауарларды өз еркімен беру
ұсынылады. Берілген тауарлар жеке ... ... ... ... тұлға жасырылған тауарларды өз еркімен беруден бас ... не егер ... ... ... адамының мұндай тауарларды
бергеннен кейін де жеке тұлға кеден бақылауынан қандай-да бір ... ... ... ... ... кеден органының лауазымды адамы
тікелей жеке тексеруге көшеді.
Жеке тексеруді ... ... ... ... ... ... ету мақсатында
оны жүргізу басталғанға дейін ауызша нысанда тексерілетін тұлғада оқпен
атылатын, газ және суық ... және ... ... үшін ... басқа да
заттар мен бұйымдардың, сондай-ақ еркін айналымына тыйым салынған өзге де
заттардың жоқтығына көз жеткізу қажет.
Жеке тексеру ... ... ... ... ... ... ... осы мақсат үшін арнайы жабдықталған бөлінген
үй-жайында жүргізіледі.
Жеке тексеру әуежайдың, вокзалдың, ... ... ... ... басқа) санитарлық-гигиеналық талаптарға жауап беретін бөлінген үй-
жайларында, сондай-ақ көлік ұйымдарының, Қазақстан ... ... және өзге де ... ... бөлінген үй-жайларында
жүргізілуі мүмкін.
Жеке тұлғаны жеке ... ... ... алып бару ... ... өзінде бар тауарларды, заттарды, құжаттарды лақтырып жібермеу
не жойып ... үшін ... ... ... ... ... ... адамы куәлардың қатысуымен жеке тексеру
жүргізілетін үй-жайды алдын-ала тексеруі қажет. ... ... ... иллюминаторлар тығындалып жабылуы, шабуыл жасау қаруы
ретінде пайдаланылуы мүмкін заттар алып тасталуы тиіс.
Жеке тексеру жүргізілетін үй-жайға бөгде ... енуі және ... ... олардың қадағалау мүмкіндігі болмауы тиіс.
Бір мезгілде бір үй-жайда бірнеше тұлғаны жеке тексеру жүргізуге тыйым
салынады.
Кеден органының жеке тексеру ... ... ... ... ... бар ... аяқ киімді және басқа да заттарды ... ... үшін ... ... ... және тексеретін
техникалық заттар болуы қажет.
Жеке тексеру барысында:
1) тексерілетін тұлғада бар барлық ұсақ ... ... ... ... автоқалам, портсигар және басқалары) тексеріледі;
2) тексерілетін тұлғадан біртіндеп шешілетін сыртқы киімі, аяқ ... бас ... ... ... ... барлық денесі денелік киімінің сыртынан
жоғарыдан төменге қарай ұстап көріледі;
4) тексерілетін тұлғадан жоғарыдан төменге қарай ... ... киім ... тексерілетін тұлғаның денесі (шаштары, жұдырығы, аяқ-басы және
басқалары) тексеріледі.
Жеке тексеру барысында тексерілетін ... ... ... ... ... ... бар ... аяқ киімнің және
заттардың жөнделу іздеріне, оның ... ... мен ... ... ... отырып жеке тексерудің аралық нәтижелерін ескеру, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы заңсыз өткізілетін ... өзге де ... ... ... ... ... қажет.
Киімді және аяқ киімді тексеру кезінде ортопедиялық аяқ киімдерге, бас
киімдерге, сондай-ақ киімнің ... ... ... ... аяқ ... ... ... ұлтарағына,
өкшесіне ерекше көңіл бөлу керек.
Жеке тексеруге қатысатын адамдар ... ... ... ... ... қараулары қажет.
Тексерілетін тұлға тауарларды өз еркімен ... ... ... тағы да ... бір тауарларды жасырады деген жеткілікті болжам
негіздері болмаса, ... ... ... ... ... алып ... ... Нақты шешім жеке тексеру хаттамасында көрсетілуі керек.
Өз еркімен берілген немесе жеке ... ... ... ... үшін жеке тексеруге қатысатын тұлғаларға ұсынады және ... қолы ... ... қойылады.
Жеке тексеру аяқталғаннан кейін оны ... ... ... ... жеке ... жүргізілген үй-жайды мұқият тексеруге
міндетті.
Үй-жайда жеке тексеру басталғанға дейін ... ... ... кеден органының лауазымды адамы олардың кімдікі екенін анықтау
үшін шаралар ... ... ... ... адамдарға тексерудің нәтижелерін, ... ... ... болған тексерілетін тұлғаның дене ерекшеліктерін
жаюға тыйым салынады.
Жеке тексеруді құжатты ... ... жеке ... жүргізу үшін кеден органының басшысы немесе
оның орнындағы адам қол қойған жеке тексеруді жүргізуге арналған шешімнің
(1-қосымша) болуы ... ... ... ... ... ... лауазымды адамы
белгіленген нысан бойынша (2-қосымша) жеке тексеру хаттамасын жасайды.
Хаттаманың көшірмесін тексерілетін ... не оның ... ... арқылы тапсырады.
47. Жеке тексеру хаттамасына:
1) жеке тексеру жүргізген кеден органының лауазымды адамы;
2) куәлар ;
3) осы Ережеге ... жеке ... ... ... өзге ... оған ... жеке тексеру жүргізілген жеке тұлға қол қояды.
Оған ... жеке ... ... жеке ... жеке ... қол ... бас тартқан жағдайда, хаттамада бұл туралы куәлардың
қолы қойылып куәландырылған тиісті жазба жасалынады.
Жеке тексеру ... ... ... ... бұзудың объектісі болып
табылатын тексерілетін тұлға өз еркімен ... ... ... ... ... бұзудың объектісі болып
табылатын жеке ... ... ... және ... ... жеке тексеру барысында орындалған фотографиялық суреттер мен
негативтер, киноленталар, аудио және ... ... ... ... ... ... маманның, куәлардың
жеке парақтардағы түсініктері мен өтініштері;
5) құжатты түрде тіркелген қадағалаудың, өлшеулер мен зерттеулердің
нәтижелері қоса ... ... ... ... ... болып табылмайтын
өзге де заттар жеке тексеру аяқталғаннан кейін тексерілетін ... ... бұл ... ... тиісті жазба жасалады.
Тексерілетін тұлға өз еркімен берген, одан жеке ... ... және ... ... ... ... фото-, кинопленкалар және
басқа заттай ... жеке ... ... ... және ... ... ... болуы тиіс және куәлар мен жеке ... ... ... ... ... ... ... қажет.
Жеке тексеру хаттамалары «Жеке тексеру хаттамаларын тіркеу ... ... ... ... бастап ұлғаймалы тәртіппен міндетті
түрде тіркеуге ... іс ... ... ... бұзушылықтар туралы іс қозғалған
кезде жеке тексеру хаттамасының ... ... ... істің немесе
әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істің ... қоса ... ... оның ... ... Республикасының Кедендік
бақылау агенттігі төрағасының
200 __ жылғы “____” __________
№ ___ ... ... ... ... ... ... ресімдеу тәртібінің ережесіне
1-қосымша
Жеке тексеру жүргізу туралы
шешім
200 __ жылғы «____» ___________ ... ... ... органының бастығы немесе оның орнын ауыстыратын адам, аты-жөні)
________________________________________________________________
____________________________ жедел ақпаратты қарап
БЕЛГІЛЕДІ:
Қазақстан Республикасының кеден шекарасы ... жол ... ... аймағындағы немесе халықаралық әуежайдың транзиттік аймағындағы
азамат/ша ... ... ... ... бұзудың
объектілері болып табылатын заттар/ тауарлар, валюта қаражаттары ... және ... ... негізінде және Қазақстан Республикасы Кеден
кодексінің 448-бабын басшылыққа ала отырып,
ШЕШТІ:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ ... ... жеке ... ... ... ... аты-жөні) ... ... ... «____» ... ... Республикасының Кедендік
бақылау агенттігі төрағасының
200 __ жылғы “____” __________
№ ___ бұйрығымен бекітілген
Жеке тексеру ... ... ... ресімдеу тәртібінің ережесіне
2-қосымша
ЖЕКЕ ТЕКСЕРУ
ХАТТАМАСЫ
200 __ жылғы «____» ___________ ... ... ... тексеру _____сағ. _____ мин. басталды
Жеке тексеру _____сағ. _____ мин. аяқталды
________________________________________________________________
(кеден органының атауы, жеке тексеруді жүргізген
________________________________________________________________
және хаттаманы жасаған ... ... ... ... ... аты, ... аты)
________________________________________________________________
(кеден органының атауы, оның шешімі бойынша жеке тексеру
________________________________________________________________
жүргізілген кеден органы лауазымды адамының
_____________________________________________________ шешіміне ... ... аты, ... ... ... жүргізу туралы шешім хабарланған, Қазақстан Республикасы Кеден
кодексінің ... ... оның ... мен ... ________________________________________________________
(тексерілетін тұлғаның азаматтығы, тегі, аты, әкесінің аты,
________________________________________________________________
туған жылы, төлқұжат деректері)
_________________________________________ жеке тексеру жүргізді.
___________________________________
(тексерілетін тұлғаның қолы)
Қазақ ... орыс ... ... ... ... көрсетуін ________________________________ және ... ... ... ... ... ... тұлғаның қолы)
Жеке тексеру жеке тексеру басталардың алдында Қазақстан Республикасы Кеден
кодексінің 448-бабымен, Әкімшілік құқық ... ... ... ... 595, 596, ... ... ... мен міндеттері түсіндірілген, бұдан басқа куәларға ... ... ... ... және нәтижелерін куәландыру міндеттері
түсіндірілген
куәлар:
1. ... аты, ... аты, ... ... ... ... ... деректері)
2. ______________________________________________________________
__________________________________________________________ болуымен,
аудармашы _____________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты, жұмыс орны немесе қызметінің тегі,
___________________________________________________________
жеке ... ... ... ... ... ... қатысқан маман-медициналық қызметкердің, маманның
_________________________________________________________
тегі, аты, әкесінің аты, ... орны мен ... ... қатысуымен ____________________________
(жеке тексеру ... орын - ... ... т.б. ... ... ... және т.б. ... жарықтандыру)
Куәлар: 1. ______________________ 2. _____________________
Маман: 1. ... 2. ... ... ... ... жеке тексеруді жүргізу кезінде ________________
(жеке тексеру кезінде
__________________________________________________________
пайдаланылатын техникалық құралдарды, кино-фото суреттерді, ... де ... ... ... аспаптарды (параметрлері, атауы,
түрі,
_____________________________________________________________
маркасы, модельі), оларды қолданудың шарттары мен ... ... ... ... пайдаланылатындығы жарияланды.
Азамат(ша) ________________ кедендік бақылаудан жасырған заттарын өз
еркімен беру ... ... ... ... және ... ... ... нақты қандай заттар берілгенін, олардың
___________________________________________________
мөлшері мен дербес белгілерін, ... және ... ... көрсету)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________________ көрсетті.
Азамат(ша) ___________ жеке тексеру нәтижесінде ____________
_______________________________________________________
(тексерудің хронологиялық дәйектілігінде ... ... ... ... мен дербес белгілерін, тәсілін және жасырылған орнын,
______________________________________________________
не алдағы тексерудің жүргізілмегендігін көрсету)
______________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________
__________________________________________________________ табылды.
Жеке тексеру жүргізудің шегі: _____________________________
______________________________________________________
(жеке тексеру жүргізудің шегі, ... ... ... ... мен ... қоса: 1. ________________________________________
(жеке тексеру жүргізу кезінде өз еркімен берілген немесе табылған заттардың
атауы,
_________________________
мөлшері және ... ... ... ... ... тәсілдері)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
2. ________________________________________________________
(жеке тексеру кезінде орындалған фотографиялық суреттер және негативтер,
киноленталар,
__________________________________________________________
аудио- және бейне жазбалар, ... ... және ... түрде тіркелген нәтижелері)
3. _______________________________________________________
(жеке парақтардағы тексерілетін тұлғаның, медицина қызметкерінің, маманның,
_________________________________________________________
куәлардың түсініктемелері мен өтініштері)
______________________________ берілді.
Тексерілетін тұлғаның тәртібі туралы белгі ... ... ... жеке ... ... ... ____________ тіліне
аударылды.
Дұрыс жазылды, қатысушылардың атынан толықтырулар, ... ... ... олар түскен жағдайда жеке тексеруге қатысушылардың
өтініштерін
_________________________
және қолдаухаттарын көрсету)
________________________
Жеке тексеруді жүргіздім және хаттама жасадым:
______________ ... ... ... ... ... ___________ ... ... ... ... ... ... ... ... ... аты-
жөні)
Мамандар: ___________ ... ... ... ... ... ... ___________ ... ... ... ___ ж. «____» ... ... ... ... ... ... ... ... ... Республикасының Кедендік
бақылау агенттігі төрағасының
200 __ жылғы “____” __________
№ ___ бұйрығымен бекітілген
Жеке тексеру рәсімдерін жүргізу және
оны ... ... ... ... ... тексеру хаттамаларын тіркеу
журналы
|р/с |Жеке |Тексерілетін ... ... ... ... ... |
|№№ |тексеруді|тұлғаның ... ... ... ... |
| |жүргізу ... ... кім |кім ... ... |
| ... ... |қабылдады |жүргізді | ... |
| | ... | | | ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
| | | | | | | ... ... ... ... агенттігінің «Қазақстан
Республикасының кедендік шекарасы арқылы жол жүретін не кедендік бақылау
аймағындағы немесе ... ... ... ... жеке
тұлғаларға жеке тексеру жүргізу туралы
нұсқаулығын бекіту туралы» ... ... ... ... ... жол ... не
кедендік бақылау аймағындағы немесе халықаралық ... ... жеке ... жеке ... ... ... ... бекіту
туралы» бұйрық Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің 448-бабына сәйкес
әзірленді және ... ... ... ... ... жол ... тұлғаларға қатысты өткізілетін жеке тексеру жүргізудің негіздемесін,
тәртібін және тіркеу нысанын айқындайды.
Нұсқаулықта жеке тексеруді жүргізуге және оған ... ... ... ... ... мен ... жеке ... (тексерудің
кезеңдерін) жүргізу кезіндегі кеден органдары лауазымды адамдарының ... ... ... Жеке ... ... құжаттамалық
ресімдеудің тәртібі, сондай-ақ жеке тексеру жүргізуге және оны тіркеу үшін
қажетті процестік құжаттардың нысандары ... Жеке ... ... ... ... ... айқындайтын норма
көзделген.
Кеден органдары лауазымды адамдарының ... ... ... ... жол ... жеке ... қатысты жеке тексеру
жүргізуінің рәсімін реттеу, республика ... ... ... дұрыс
емес түсінік беру мен пайдалану фактілерін болдырмау, сондай-ақ ... ... ... жеке ... ... ... мен
мүдделерін бұзу, әрбір ... ... ... ... ... ... шектеу фактілерін болдырмау, жеке тексеруді құжаттау мен
тіркеудің бірізді нысанын белгілеу осы бұйрықтың мақсаты ... ... ... ... ... ... жеке тексеру оның
заңды өкілдерінің ... ... ... ... не ... алып ... адамдардың қатысуымен жүргізіледі.
Жеке тексеру кезінде оған қатыспайтын және оған қатысы жоқ адамдардың
қатысуына тыйым салынады.
Жеке тексеруге қатысушы адамдар, оның ... ... ... ... тексерілетін тұлғамен бір жыныста болуы қажет.
Оның құқықтарымен жүргізу кезінде міндеттерімен таныстыруға және жеке
тексеру ... ... жеке ... ... шешім туралы жариялауға, жеке
тексеру жүргізу туралы кеден органы бастығының (оның орнындағы ... оны ... ... ... ... бойынша оған жеке
тексеру жүргізу туралы шешімнің көшірмесін тапсыруға, оны;
3) жеке тексеруге қатысатын барлық тұлғаларға ... ... ... ... жеке тексеру жүргізу туралы Қазақстан ... ... және осы ... ережелерін қатаң түрде сақтауды қамтамасыз
етуге;
5) 6) ... ... жеке ... ... таныстыруға
міндетті
Куәлар :
1) жеке тексеру жүргізуші лауазымды адамның шақыруы бойынша ... ... және ... ... жеке ... ... кезінде қатысуға және тиісті хаттамада
өзінің қолын қоюмен оның ... ... ... ... ... ... мазмұнын және нәтижелерін куәландыруға міндетті.
Куәлар :
1) тексерілетін тұлғадан алынған ... ... ... ... жеке ... хаттамасына енгізуге жататын жүргізілген іс-
әрекеттері жөнінде ескертулерді ... ... ... ... ... ... лауазымды адамы жеке
тексеру жүргізуге шақырған дәрігер-маман:
1) тексерілетін тұлғаның денесін оның ... мен ... ... жеке ... ... ... тұлғаның денесін тексеру бойынша түсініктеме беруге;
3) өзінің қолын қоюмен оның қатысуымен болған ... ... ... олардың мазмұнын және нәтижелерін куәландыруға міндетті.
Дәрігер-маман:
1) өзінің шақырылуының мақсатын білуге;
2) егер оның тиісті ... ... мен ... болмаса жеке тексеру
жүргізуге қатысудан бас тартуға;
3) жеке тексерудің хаттамасымен танысуға және ... ... ... ... бөлімінде ескертулер жасауға;
4) қажет болған жағдайда тексерілетін тұлғаның өмірі мен ... ... және оған ... ... ... ... ... аспаптарды, жабдықтарды және басқаларды) пайдалануға құқылы.
Жеке тексеру жүргізуге қатысуға Қазақстан ... ... ... ... ... маман:
1) жеке тексеру жүргізетін кеден органы лауазымды адамының нұсқауларын
нақты басшылыққа алуға;
2) тексерілетін тұлға жасыратын ... табу және ... ... мен
нәтижелерін оны тіркеу үшін өзінің арнайы білімі мен дағдыларын пайдалана
отырып жеке ... (осы ... ... ... ... қатысуға;
3) тауарларды жасырудың мүмкін болатын орындары мен тәсілдерін жеке
тексеру ... ... ... ... ... ... және оларды табу туралы нұсқамалар беруге;
4) өздері орындайтын іс-әрекеттер жөнінде ... ... ... ... ... оның ... болған аталған іс-қимылдарды
жасау фактісін, олардың мазмұнын және нәтижелерін куәландыруға міндетті.
Маман:
1) өзінің ... ... ... егер оның ... ... білімі мен дағдысы болмаса жеке ... ... бас ... жеке ... ... ... органы лауазымды адамының рұқсатымен
тексерілетін тұлғаға сұрақтар қоюға;
4) ғылыми-техникалық құралдар мен жасырылған заттарды табу мен алу
үшін ... ... бұл ... ... жасауға;
5) бақылау, өлшеу және зерттеу жүргізуге;
6) арнайы білімдер мен дағдыларды талап ететін мәселелер бойынша ... ... ... ... ... адамына кеңестер беруге;
7) ол қатысқан кезде жүргізілген әрекеттердің барысы мен нәтижелерін
тіркеудің толықтығы мен ... ... ... ... ... мен ескертулер жасауға құқылы.
Аудармашы:
1) егер оның аударма үшін қажетті ... ... жеке ... бас ... ... ... кезінде қатысатын адамдарға аударманы нақтылау үшін
сұрақтар қоюға;
3) жүргізілуіне ол қатысқан жеке тексерудің хаттамасымен танысуға және
аударманы ... ... мен ... қатысты хаттамаға енгізуге
жататын ескертулер жасауға құқылы.
Аудармашы:
1) жеке тексеру жүргізетін ... ... ... ... ... ... және ... келуге және оған тапсырылған аударманы
нақты және толық орындауға;
2) оның қатысуымен ... жеке ... ... ... ... дұрыстығын куәландыруға міндетті.
26. Тексерілетін тұлға жеке тексеру барысында жеке тексеру жүргізетін
кеден органының ... ... ... ... орындауға міндетті және
мыналарға:
1) жеке тексеру жүргізу басталғанға дейін жүргізу тәртібімен және жеке
тексеру жүргізу ... ... ... ... ... заңдарын бұзу объектілері болып табылатын
өзінде жасырған тауарларды өз еркімен беруге;
3) өз құқықтары мен міндеттерімен танысуға;
4) қарсылықтарды өтінуге;
5) түсініктемелер беруге, ... ... оны ... ... ... жеке ... хаттамасымен танысуға
және оның мазмұны бойынша ескертулер жасауға;
7) ана тілін немесе өзі білетін басқа ... ... ... пайдалануға;
8) адвокаттың қызметтерін пайдалануға;
9) жеке тексеру аяқталуы бойынша, егер жеке ... ... ... ... мен ... ... қысым жасалды деп санаса, кеден органының
лауазымды ... ... ... ... бар.
2.3. ҚОЛ ЖҮГIН, ТЕҢДЕМЕ ЖҮКТI, ЖҮКТI, ПОШТАНЫ, БОРТ ТАҒАМЫН, ӘУЕ ... ... ... МЕН ... ЖЕКЕ ... ... ... теңдеме жүктi, жүктi, поштаны, борт тағамын, әуе кемесiнiң
экипажын бақылау, тексеру мен ... жеке ... ... ... ... Үкiметiнiң Қаулысы 1996 ... 10 ... N ... қабылданған. Аталған "Қазақстан Республикасының әуе ... және ... ... ... ... ... ... күшi бар Жарлығының 97-бабына, Халықаралық азаматтық авиация туралы
Чикаго Конвенциясына (1944 жыл) ... ... қол ... ... ... ... поштаны, борт тағамын, әуе
кемесiнiң экипажын ... мен ... iшкi және ... желiлерде
Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен арнайы Тiзбе бойынша мемлекеттiң
лауазымды адамдарынан, сондай-ақ дипломатиялық иммунитеттi ... ... ... жеке басын тексеру тәртiбiн белгiлейдi.
Бақылау мен тексерудiң мақсаты ұшулардың ... ... ... ... ... жер ... қызметкерлердiң, халықтың
өмiрi мен денсаулығын сақтау, әуежай құралдарын заңсыз араласу актiлерiнен
қорғау болып ... ... iшкi ... ... ... органдарына,
Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне және пайдаланушыларға қол
жүгiн, теңдеме жүктi, поштаны, борттық ... әуе ... ... және әуе ... ... жеке ... ... құқығы
берiледi.
Тексерудi осы мақсатқа арнайы тағайындалған адамдар әуежайда не ... ... ... бас тартқан жағдайда тасымалдаушы ондай жолаушымен
жасалған әуе тасымалы туралы шартты ... ... ... жүк ... ... ... ... есiктер жабылған
сәттен бастап, жүктi түсiру үшiн сол ... кез ... ... ашылған
сәтке дейiн тексеру жолаушының келiсуi-келiспеуiне қарамастан жүргiзiлуi
мүмкiн.
Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен арнайы ... ... ... адамдарын, сондай-ақ дипломатиялық иммунитеттi
пайдаланатын адамдарды қоспағанда, әуе ... ... ... ... өткiзiледi.
Тексерудi жүргiзу ережесi мен тексеруге құқығы бар адамдардың тiзбесiн
Қазақстан ... ... ... авиажелiлерде қол жүгiн, теңдеме жүктi ... ... мен әуе ... экипаждарының мүшелерiн, сондай-ақ жүктердi,
почтаны, борт тағамын жеке тексерудi ... ... ... және шекара органдарының қызметкерлерi жүргiзедi.
Қол жүгiн, теңдеме жүктi бақылау, тексеру және әуе ... мен ... ... жеке ... ... ... поштаны,
борт тағамын тексеру азаматтық әуе кемелерiнде ... ... ... ... ... мен ... ... белгiленген
қауiптi жүктер мен нәрселердi, сондай-ақ есiрткiнiң барлық түрлерiн (бұдан
әрi - ... ... алып ... ... үшiн ... Тiзбенi
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасымен, Iшкi iстер министрлiгiмен
және Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк ... ... ... ... ... Кеден комитетiмен
келiсiлгеннен ... ... ... ... ... ... сату үшiн бөлiнген орындар, ... ... ... ... ... ... ... мен
мiндеттерi бөлiгi бойынша осы Ережеден алынған үзiндiлермен жабдықталады
және жолаушылардың бәрiнiң ... үшiн ... ... ... ... ... жүктi, бақылау мен тексеру және жолаушыларды ... ... ... ... ұсыну бойынша жүргiзiледi.
Қол жүгiн, теңдеме жүгiн және жеке басын тексертуден бас тартқан
жолаушыларды тасымалдауға жол ... мен ... ... ... ... қолданылады. Бақылау
мен тексерудi ұйымдастыру үшiн ... ... ... ... жүктеледi.
Қол жүгiн, теңдеме жүгiн бақылау, тексеру мен жолаушылардың жеке басын
тексерудiң алдында жолаушыға өзiнде бар ... ... ... белгiленген
қауiптi жүктер мен нәрселердi көрсету жөнiнде ұсыныс жасалуға тиiс. 
Жолаушының өзi алып жүрген қол ... ... ... ... ... оның ... жүзеге асырылады. Кешiктiруге болмайтын жағдайда
мұндай ... жүк ... ... ... мүмкiн. 
Теңдеме жүктi ашу қажеттiгiне байланысты жолаушы болмағанда теңдеме
жүктi бақылау мен тексеру әуежайлар басшыларының, ... ... ... ... ... ... қызметiнiң,
осы қызметтiң ауысылымдары, қалалық аэровокзал, қызмет атқаратын аумағында
әуежайлары (қалалық ... бар ... ... ... ... және кедендiк бақылау жасалатын әуежайлар аймақтарында -
шекара әскерлерi бақылау өткiзу ... және ... ... ... ... шешiмi (жазбаша түрде баяндалған) ... ... жоқ ... ... туралы шешiмдi белгiленген
тәртiппен олардың орнын басшы адамдар қабылдауы мүмкiн. 
Аталған ... ... ... ... шығу екi ... қатысуымен
жүзеге асырылып, тексеру хаттамасы ресiмделедi. Теңдеме жүгiн, қол ... ... ... кезiнде азаматтық әуе кемелерiнде тасымалдауға
тыйым салынған заттардың, жүктердiң немесе нәрселердiң табылу фактiсi,
сондай-ақ ... ... ашу ... байланысты тексеру ... және ... ... тiркеледi. 
Жолаушылардың жеке басын тексеру техникалық ... ... ... ... ... авиация қауiпсiздiгi қызметi мен
құқық қорғау ... ... ... дәлелдi шешiмдерi бойынша
азаматтық әуе кемелерiнде тасымалдауға ... ... ... ... ... табу үшiн ... ... жүргiзiледi. 
Тексеру нәтижесi хаттамамен ресiмделедi, оған тексеру туралы шешiм
қабылдаған адам, тексеру ... және ... қол ... жеке ... тексеруге және теңдеме жүктi ашу қажеттiгiне
байланысты ... ... ... ... ... осы ... ... аталған лауазымды адамдардың, сондай-ақ олардың тапсыруы бойынша
- әуежайларының (қалалық аэровокзалдардың) ... ... ... мен кезекшiлерiнiң, милицияның ... ... ... ... ал шекаралық және кедендiк бақылау жүзеге
асырылатын аймақтарында - ... ... ... пунктерiнiң
офицерлер құрамының адамдары мен ... ... ... бөлiмдерi бастықтарының, аға инспекторларының құқығы бар. 
Ережеледе аталған ... ... ... ... қол жүгi мен
теңдеме жүктi жолаушының қатысуымен тексерудi ... ... ... ... ... ... ... (кезекшiлерi), шекаралық және кедендiк ... ... ... ... - шекара әскерлерiнiң бақылау-өткiзу
пункттерiнiң бақылаушылары мен ... ... ... ... ... тексерудi сол тексерiлетiн жолаушымен бiр жыныстағы адамдар
ғана ... ... ... ... ... ... және
гигиеналық талаптарға сай келетiн үй жайларында жүргiзедi. 
Бiр үй-жайда бiрнеше ... бiр ... ... ... салынады. 
Ұшып бара жатқан азаматтық әуе кемесiнде қол ... ... ... және ... жеке басын тексерудi әуе кемесi командирiнiң
шешiмi бойынша экипаж құрамына кiретiн адамдар жүргiзе алады. Қол ... ... ... мен ... жеке ... ... ... болғанда,
жолаушылардың келiсiмiнсiз жүргiзiлуi мүмкiн. 
Жолаушының жеке басын тексергенде немесе оның қол жүгi мен ... ... ... ... ... ... қауiптi заттар, жүктер
мен нәрселер табыла қалған ... ... ... ... ... ... сәйкес жауап бередi. 
Егер қол жүгiн, теңдеме жүктi тексерген ... және ... ... тексергенде азаматтық әуе кемелерiнде алып жүруге ... ... ... мен нәрселер табылмаған ... ... ... ... ... ... басқа да адамдар жолаушыны
билет алған рейсiмен немесе кезектi ... ... және оған ... және ... ... ... Республикасының қолданылып
жүрген заңдарына сәйкес өтелуiн қамтамасыз ететiн қажеттi ... ... орай ... ... ... ... ... ұшудан
немесе ұшуды жалғастырудан бас тартқан жағдайда авиакәсiпорын оның талабы
бойынша билеттiң құнын толық немесе оның пайдаланылмаған ... ... жүгi мен ... жүкке бақылау, тексеру, жолаушылардың және экипаж
мүшелерiнiң жеке басына ... ... ... жолаушылармен қарым-
қатынаста ықтиятты әрi сыпайы болуға және ... ... ... жол бермеуге мiндеттi. Ережелердi ... ... ... ... ... бередi. 
Техникалық кедендік бақылау құралы - бұл, деректер ... ... ... ... ... ... және олардың арасынан кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық
фактілерін ... ... ... ... ... ... шекарасы
арқылы өткізілетін объектілердің барлық түрлерін жедел ... ... ... арнайы техникалық құралдардың кешені.
Техникалық кедендік бақылау құралын қолданудың негізгі ережесі, ... ... ... ... ... мен ... ... және
олардың құрамындағыларды қашықтан, бұзбай бақылау ... ... ... ... пайдалану кезінде дайындаушы зауыт ұсынған техникалық
паспорттарда көрсетілген барлық нормалар мен ... ... ... ... ... ... жануарлар мен өсімдіктердің
өмірі мен денсаулығы үшін қауіпсіз болуы және тауарлар мен ... және алып ... ... ... ... ... ... бақылау құралдары мынадай түрлерге бөлінеді:
     1) Рентгендік тексеру техникасы - кеден ... ... ... және алып ... ... ... почта жөнелтімдері мен
кіші және орташа көлемдегі ыдыстардағы тауарлардың ... ... ... ... ... ... ... тексеру үшін пайдаланатын техникалық
кедендік бақылау құралдарының түрлері. Аталған жүйелерде түсі ... ... ... материалдарды органикалық және органикалық емес
бөлу функциялары пайдаланылады. Кеден органдары стационарлық және жылжымалы
жүйені қолданады.
     2) ... ... ... ... - ... және ... ... қауіпті қалдықтарды табуға,
таратпауға және бірдейлендіруге, олардың сандық және сапалық сипаттамаларын
өлшеуге арналған кедендік бақылаудың техникалық ... ... ... ... және ... ... бөлінетін және
радиоактивті материалдарды табудың стационарлық жүйелері жатады.
     3) Техникалық іздеу құралдары - жолаушылардың алып ... және ... ... ... ... почта жөнелтімдеріне, тауарларға және
көлік құралдарындағы қол жетуі қиын ... ... ... ... кезінде пайдаланылатын кедендік бақылаудың техникалық құралдарының
бір түрі. Мұндай техникалық құралдарға:
     металлодетекторлар - қара және ... ... ... ... ... электрондық приборлар; портативті, ... ... ... ... - ... ... нысандар мен мөлшердегі
айналар жиынтығы бар телескопиялық ұстағыштар ... ... ... арналған жарық түсіру қол аспаптарымен, сондай-ақ көлік
құралдарындағы қол жетуі қиын ... ... ... ... ... ... қолданылады;
     тексеру қуыс бұрғылары - әртүрлі диаметрдегі және ұзындықтағы ерекше
шыңдалған металл стержендер, шаншып тесуге ... ... ... ... ... ... құралдарының отырғыштарынан, төгілмелі
жүктерден және т.б.) сынамалар алуға арналған арнайы ... ... ... - ... ... қол ... қиын жерлер мен әртүрлі
оның ішінде агрессиялы сұйықтар толтырылған ыдыстарды тексеруге ... ... Үш ... ... ... -
оптикалық қатты бекітілген элементтер мен жарық талшықты жарық түсіру жгуты
орнықтырылған  әртүрлі ... және ... ... ... ... ... ... және жарықтандыру мен зерттелетін
кеңістікті ... ... ... екі ... ... жгуты бар
"иілгіш"»(флескоскоптар), сондай-ақ "жартылай қаттылар";
     тексеру шамдары жатады.
     4) техникалық бірдейлендіру құралдарды - ... ... ... ... ... ... және өзге де ... пломбалардың, мөрлердің
түпнұсқалылығын анықтау приборлары;
• қымбат бағалы металдар ... ... ... ... ... тастар сынамаларының түпнұсқалылығын анықтау приборлары;
• есірткі және жарылғыш заттарды бірдейлендіру приборлары;
криминалистік кешендер;
• микроскоптар, лупалар, ультракүлгін ... ... ... ... жатады;
• энергия ресурстарын есептеу құралдары;
• озонды бұзатын заттарды бірдейлендіру құралдары.
5) Техникалық ... ... - олар ... анықтау жүргізу кеден
органдарының құзыретіне кіретін қылмыстар туралы істер бойынша шұғыл тергеу
әрекеттерін жүргізу процесінде құқық ... ... ... ... ... сондай-ақ нақты істер бойынша қызығушылық  білдіретін
адамдардың берген жауаптарының дыбыс- және ... ... ... ... ... ... ... құралдарының түрі.  Бұл
техникалық құралдарға: фотоаппараттар, бейнекамералар, бейнемагнитофондар
мен диктофондар ... ... ... бақылаудың техникалық құралдары - ... ... ... ... Кедендік бақылау жүзеге асырылатын
объектілердегі шұғыл жағдайларды ... үшін ... ... ... ... оптикалық аспаптары - дүрбілер, монокулярлы және
стереотүтіктер, түнде көру приборлары, ... ... ... ... ... - ... ... пультімен қашықтан
басқарылатын телевизиялық камералар мен ... ... ... Аудио және бейнеақпараттар тасымалдаушыларды техникалық ... - ... ... ... ... ... Оларға:
магнитофондар, бейнемагнитофондар, барлық жүйедегі плейерлер және ... ... ... ... ... ... фото-,
кино-, слайдпроекторлары, микрофиштерді қарауға арналған құрылғылар, сондай-
ақ аудио-, бейнеақпараттарды өшіруге арналған құрылғылар жатады.
8) Техникалық жедел ... ... - ... ... (УҚТ-радиобайланыс) аппаратуралары ... ... ... ... ... басқару үшін кеден органдарының лауазымды
адамдары қолданатын техникалық кедендік бақылау құралдары түрлерінің бірі.
Кешен: кеден ... ... ... радиожиілікте жұмыс істейтін
радиобайланыстың тасымалданатын, ... ... ... ... ... қамтамасыз ету атрибуттарын салу құралдары - контейнерлерді,
вагондарды, цистерналарды, әртүрлі ... мен ... ... ... алу үшін ... ... кедендік бақылау құралдары
түрлерінің бірі. Оларға - ілмекті ... ... ... ... ... ... ... фломастерлер
жатады.
Техникалық кедендік бақылау құралдары мынадай тәртіпте пайдаланылады:
     1) Интраскопиялық техниканы пайдалану ... ... оның ... ... тәртібін сақтау қажет: монитордағы рентгендік
бейненің сапасы және оны үлкейту; қараған кезде монитордағы ... ... ... ... ... бөлу ... ... жарылғыш және
тауарлардың басқа контрабандасын); қайта ... үшін ... ... ... ... ... таспаға рентгендік бейнені жазу;
рентгендік бейнелердің деректер базасын орталықтандырылған бағалау; техника
қауіпсіздігінің ... ... ... ... ... және
тексерілетін объектілер үшін рентгендік сәулелену қатерінің болмауы.
Интраскопиялық техника жолаушылардың бірге алып жүретін және жеке жүретін
жол жүктерін, халықаралық почта жөнелтімдері мен ... ... және ... ... жол ... ... үшін ... тексерудің барлық
жағдайларында қолданылады.
Интраскопиялық техникамен жұмыс істейтін қызметкерлер олардың ... және ... ... ... көрсету бойынша оқытудан өтуі
тиіс. Адам ... ... ... ... ... ... оқудан
қосымша өтуі тиіс.
2) Радиациялық бақылаудың техникалық құралдарын пайдалану кезінде мынадай
кезеңдердің сақталуы тиіс:
• бастапқы радиациялық бақылау;
• қосымша радиациялық бақылау;
• терең ... ... ... ... ... ... мен көлік құралдарын кедендік
бақылау аймағына орналастыру кезінде ... ... ... ... мен көлік құралдарын жедел анықтау, ... мен ... ... ... ... кеден органдарының кедендік
тексеруді жүзеге асыратын қызметкерлері жүргізеді. Бұл кезеңде ... ... және ... ... қолданылады. Бастапқы
радиациялық бақылау нәтижелері Орталық кеден зертханасы әзірлеген нысан
бойынша ... ... ... ... аппараттардың іске қосылу
себептерін ... ... ... ... ... бар ... ... іздеу мен деңгейін өлшеу болып табылатын ... ... ... ... радиациялауды бақылаудың
жылжымалы құралдарымен ... ... ... ... ... сәулеленудің жоғары мөлшері бар
объектілер қауіпсіз қашықтыққа әкетілуі тиіс және ... ... ... ... болу ... ... тиіс ... белгілерін ілу қажет. Қосымша радиациялық бақылау нәтижелері
Орталық кеден зертханасы әзірлеген нысан бойынша құжаттамаланады.
Терең ... ... ... үшін ... ... ... ... барынша локализациялау және бастапқы
бірдейлендіру ... ... ... ... ... ... ... гамма-
спектрометрлер, жартылай өткізуші гамма-спектрометрлер) пайдаланылады.
Терең радиациялық бақылаудың ... ... ... ... әзірлеген
нысан бойынша құжаттамаланады.
Радиациялық жүкті сараптау қызметтің тиісті ... ... ... ... бақылау құралдарымен жұмыс істейтін қызметкерлер халықтың
радиациялық қауіпсіздігі мен ... ... ... ... ... актілерімен таныс болуы тиіс.
Жұмыста Орталық кеден зертханасы әзірлеген радиациялық ... ... ... ... үшін ... бақылау
жүргізудің әдістемелік ұсынымдары мен технологиялық сызбаларын ... ... ... ... ... ... ... кедендік тексеру
жүргізген жағдайда техника ... ... ... мен ... ... ... ... жеке тұлғаларды тексеру әдебін
сақтау қажет.
Шағын және көшпелі ... ... ... ... жеке ... ... мен хат-хабарларға бақылау жүргізу
кезінде қолданылады.
Стационарлық металл ... ... ... жол ... залдарында және т.б. көпшілік адамдар жиналатын орындарда кедендік
тексеруді жүргізу кезінде адамның киіміне жасырылған оқпен ... ... ... табу үшін қолданылады. Металл іздегіштерді қолдану бойынша
жұмыс істейтін қызметкерлерді арнайы оқыту талап етілмейді.
Тексеру айналары ... ... ... қол ... қиын ... ... көзбен көріп бақылау үшін кедендік ... ... ... ... ... ... ауыстырмалы айналар
мен шамдардың жиынтығы кіреді. ... ... ... объектіге
неғұрлым қолайлы қол жеткізу үшін ... ... ... ... жұмыс істейтін қызметкерлерді арнайы оқыту талап етілмейді.
Тексеру шұптары сынамалар алу мүмкіндігін қоса алғанда жұмсақ ... ... ... ... ... ... ... және т.б. тасымалдау кезінде) бөгде заттар мен ... үшін ... ... ... Шұптарды қолдану кезінде
зерттелетін ... ... ... жол ... ... Тексеру
шұптарын қолдану бойынша жұмыс істейтін қызметкерлерді арнайы ... ... ... ... ... ... шағын тесіктері
бар жабық қуыстардан: корпустар мен ... ішкі ... ... ... ... бәктерден, контейнерлер мен үй-
жайлардан оларды бөлшектеместен контрабанда ... үшін ... ... ... ... ... бойынша жұмыс істейтін
қызметкерлерді ... ... ... ... шамдарын кеден органдарының қызметкерлері түнгі уақытта және
әлсіз ... ... ... ... ... ... ... саласындағы қылмыстар мен құқық бұзушылықтар ... ... ... ... ... ... санитарлық-эпидемиологиялық
қадағалау ұйымдары берген гигиеналық сертификаты болуы тиіс.
4) ... ... ... кеден органдарының
қызметкерлері мынадай жағдайларда қолданады:
• құжаттар мен ақша ... ... ... ... ... жиынтықтар, ультракүлгін шамдар қолданылады;
• қатты, сұйық және ... ... ... ... жасау үшін
рентгенофлуорэсценттік анализаторлар қолданылады, аталған ... ... ... ... ... қоса ... техникалық
паспорт пен нұсқаулыққа сәйкес арнайы оқыту қажет;
• есірткі заттарын тексеру ... ... ... ... ... ... беттерінен кейіннен талдауға арналған; детектордың
компрессорын қосу арқылы күдікті учаскіден буларды талдауға арналған;
арнайы мөлдір ыдыстардағы ... ... ... ... ... ... қолдану, детекторге орналастыра отырып салфеткалардың
көмегімен микробөлшектер жинау ... ... ... мен экспресс-анализаторлары қолданылады; аталған
құралдарды пайдалану ... ... ... ... ... ... техникалық паспорттар мен нұсқаулықтарда болады;
• жарылғыш заттарды тексеру кезінде ... ... және оны ... ... ... детекторға орналастыру
жолымен; детектор компрессорының көмегімен күдікті учаскілерден булар
жинау жолымен жарылғыш заттардың микробөлшектері мен ... ... ... ... ... ... мен металдардың сынамаларын бірдейлендіру үшін
қымбат бағалы тастардағы сәулелердің сынуын талдау негізінде ... ... мен ... ... ... электр өткізгіштігі
әдісін пайдаланатын құралдар қолданылады; қымбат бағалы тастар мен
металдарды ресімдеудің ... ... ... ... мен көлік құралдарды тексеру кезінде озонды бұзатын заттарды
анықтау үшін ... ... ... және ... ... ... құралдарын қолдана отырып ... ... ... тауарларды терең зерттеу үшін сараптамаға
жіберу үшін негіздеме болып табылады;
уақыттың бірлік өлшемінде ... ... ... ... ... ... ... деректерді алмасу желілерімен байланысты ақпараттық
жүйеге өлшемдер нәтижелері жазылатын энергия ресурстарын есептеу ... ... ... ... ... ісі ... ... мен
құқық бұзушылықтардың іздерін бекіту мақсатында жедел іс-шаралар жүргізу
кезінде қолданылады.
Фотоаппараттар іздер мен оқиға болған жерді ... үшін ... ... ... ... мен ... ... түсіру үшін,
күдікті адамдарының көрсетімдерін таспада бекіту үшін қолданылады.
Бейнемагнитафондар ... ... ... ... ... ... ... көрсету үшін қолданылады.
Диктофондар күдікті адамдардың ауызша көрсетімдерін жедел ... және оны ... ... ... үшін қолданылады.
6) техникалық көзбен көріп қадағалау құралдарын тұрақты түрде кеден
органдарының қызметкерлері кедендік бақылау аймақтарындағы жедел ... ... ... ... ғимараттарының объектілерін түнгі және
күндізгі уақытта қадағалау үшін қолданады.
7) аудио және ... ... ... ... ... осы ... ... тасығыштардың экспорты мен импорты кезінде
магниттік тасығыштарға ... ... ... дискілердегі, ЭЕМ дискеттеріндегі) жазылған аудиоақпараттар
мен бейне ақпараттарды ... ... және ... үшін ... ... ... немесе оған әкелуге тыйым салынған аудио және бейне
ақпараттар анықталған жағдайда тиісті ... ... ... ... ... ... өшіріледі. Шығарылған фотопленкалар
мен кинопленкаларды, слайдтар мен микрофишаларды көзбен ... ... ... үшін де ... ... байланыстың техникалық құралдарын кеден органдары
жұмылдырылған топтармен жүргізілетін ... ... ... байланысты
қамтамасыз ету үшін тұрақты түрде қолданылады.
Қазіргі кезде ҚР кеден органдарында жұмылындырылған топтар мен ... ... ... адамдардың өзара жедел іс-қимылына арналған өз
кезегінде бірге алып жүретін, жылжымалы, автокөліктер тасымалданатын ... ... ... ... ҚТ және УҚТ ... ... Кедендік қамтамасыз ету атрибуттарын салудың техникалық ... ... ... ... алу мақсатында тауарларды ... ... ... ... және ... да ыдыс ... ... аяқталғаннан кейін қолданылады. Салынған атрибуттар кеден
органдарының қызметкерлері тауардың кеден бекеттері мен ... ... ... ... үшін жүк ... декларациясына енгізіледі.

Пән: Кеден ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Әлеуметтану пәнінен дәрістер жинағы89 бет
Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде90 бет
Кеден бақылауының нарықтық экономикадағы қажеттілігі72 бет
Кедендiк транспорт түрлерiн бақылау ерекшелiктерi43 бет
Кедендік сараптама: мақсаттары, міндеттері, объектілері38 бет
Қазақстан Республикасының кеден саясаты29 бет
Қазақстан Республикасының кедендік бақылаудың формалары мен принциптері43 бет
«Бақылаудың статистикалық әдістері» пәннің оқу-әдістемелік комплексі45 бет
«Еуропа Одағының бірқатар елдері арасында төлқұжаттық және кедендік бақылауды алып тастау туралы келісімі»4 бет
«ҚазАгроҚаржы» АҚ-на қарыз нысанында қаржыландыру алуға өтінімдерді қарау үшін ұсынылатын инвестициялық жобаларға арналған бизнес-жоспар12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь