Физикалық клиенттердің банктік салымдардың есебін жүргізудің ақпараттық жүйесін тұрғызу

Мазмұны:

Кіріспе

Халық банкінің депозиттер есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...2
• Курстық жұмыс мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
• Курстық жұмыс құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1 . ТАРАУ. Негізгі бөлім

1.1. Қолдану саласы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1) Халық банкінің депозиттер есебінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ..5
2) Банктің депозиттерге сәйкес қолданатын ережелер және заңдар жинағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
3) Депозиттер қызметін жүзеге асырушы ұйымдық құрылымдар ... ... .8

1.2. Ақпараттық жүйені тұрғызу мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
1.3. Ақпараттық жүйеге қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
1) Ақпараттық жүйенің құрылымына қойылатын талаптар ... ... ... ... ... .11
2) Ақпараттық жүйенің ресурстарына қойылатын талаптар ... ... ... ... ... 12

1.4. Ақпараттық жүйенің концептуалдық сызбасы ... ... ... ... ... ... ... ...18

2 . ТАРАУ. Ақпараттық жүйені жобалау

2.1. Мәселе қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
2.2. Кіріс ақпараты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20
2.3. Шығыс ақпараты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
2.4. Программалық жабдықтамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..28
Кіріспе

Қазіргі кезеңнің ерекшелігі, үлкен көлемдегі материалдық және шикізаттық қорларға негізделген индустриялды экономикадан ақпараттың негізгі қоры болып есептелетін «ақпараттық экономикаға» ауысу болып отыр. Ақпарат – қазіргі кезде ұлттық стратегиялық ресурстардың бір түрінің айрылмас бөлігі бола тұра, ақпараттық өнімдер мен қызметтер нарығында өз сұранысы мен ұсынысына ие. Бұған дәлел ретінде Республика Парламентінің «Қазақстан Республикасының ақпараттандыру заңын» қабылдағанын жатқызуға болады.

Курстық жұмыстың тақырыбы - Физикалық клиенттердің банктік салымдардың есебінің ақпараттық жүйесі.

Курстық жұмыстың мақсаты – депозиттер жүйесінің мәнін ашып көрсету, біздің еліміздегі депозиттер жүйесін жетілдірудің мүмкін болатын жолдарын анықтау және ақпараттық жүйесін құру болып табылады.
Осы мақсаттарға жету үшін келесі міндеттерді орындауды жөн көрдім:
• Қазақстан Республикасындағы депозиттер жүйесінің ерекшеліктері мен мақсатын анықтау;
• «Халық Банк» АҚ-ның депозиттік портфелін саралау;
• «Депозиттік операциялар бойынша қызмет көрсету» ақпараттық жүйесін (АЖ) құрудың мақсатын анықтау;
• «Депозиттік операциялар бойынша қызмет көрсету» ақпараттық жүйе деңгейін бағалау және оны қолданудың мүмкін аумақтарын анықтау;

• Курстық жұмыстың құрылымы .

Жалпы курстық жұмыс бес тарау кіріспе, негізгі бөлім, АЖ-ны жобалау, қорытынды және пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады. Курстық жұмыстың бірінші тарауында, негізгі бөлімінде, пәндік облыстағы сипаттамасы берілген, яғни депозит жүйесінің түсінігі кіргізіледі. «Халық Банк» АҚ-ның физикалық клиенттерінің зерттелетін объектісі ретінде сипаттамасы, оның ұйымдық құрылымы берілген. Бұл бөлімде жеке тұлғаларға депозиттік операциялар бойынша қызмет көрсетудің ақпарат жүйесінің бағыты және оны құру мақсаты негізделген, ақпарат жүйесінің құрылымының талаптары анықталған, ақпарат жүйесінің ресурстарының талаптары қалыптастырылған: ақпараттық, программалық, техникалық, ұйымдастырушылық қамтамасыздандыру, ақпаратты қорғау талаптары, ақпарат жүйесінің қаржылық тәуекелділігін болжаудың концептуалды сызбасы жасалған.
Негізгі бөлім деп аталған екінші тарауда, осы ақпарат жүйесі бойынша жасалған жобалық шешімдер қарастырылған.

Бұл бөлімде «Физикалық тұлғаларға депозиттік операциялар бойынша қызмет көрсету» міндеттерін қою қарастырылған, онда осы міндеттің сипаттамасы берілген, кіріс және шығыс ақпараты берілген. Міндеттеме қаулысынан кейін машина сыртындағы ақпараттық база сипатталған. Машинадан тыс ақпараттық базасында кодтау жүйесі және сыныптауда қолданылытын ақпараттық модель қарастырылған. Машина ішіндегі міндеттер кешенін тарату әр қайсысы сәйкесінше кестелерде келтірілген құрылымдық сипаттамалық мәліметтер базасының тізімі берілген. Бұл бөлімде ақпарат жүйесіне математикалық, программалық қамтамасыздандыруына сипаттама берілген.

Курстық жұмыстың өзектілігі. Халықтың жинақтаулары ішкі инвестицияның негізгі көзі болып табылады. Мұндай жинақтауларды ірі көлемде тарту қажеттілігі экономикадағы көкейкесті сұрақтардың бірі. Халықтың жинақтауларын мобильдеудің екі негізгі жолы бар: бағалы қағаздар нарығы арқылы және қаржылық мекемелер арқылы. Қазақстан Республикасында негізгісі болып қаржылық мекемелер жүйесі саналады. Қазіргі уақытта қаржылық институттар, әсіресе банктер халықтың жинақтауларын тартудағы бәсекелестікте айтарлықтай белсенділік танытып жатыр. Банктер тартатын қаражаттар құрамы жағынан әркелкі болып келеді. Ең негізгі түрлері – физикалық клиенттермен жұмыс істеу процесінде тартылатын қаражаттар (депозиттер), қаржы инструменттерін шығару жолымен жинақталған қаражаттар (депозиттік және жинақ сертификаттары, вексельдер, облигациялар) және басқа несиелік мекемелерден қарызға алынған банк аралық несиелер.
Нарықтық экономиканың қалыптасуының қиыншылықтарын жеңіп, дамудың жаңа сатысына өткен Қазақстан үшін депозиттер жайлы мәселесінің өзектелігі сөзсіз.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Конституция Республики Казахстан.- Алматы.-1995.
2. Мақышев С.Б. ''Комерциялық банктер операциялары'', Алматы: ФиС, 1996. – 5,3 б.б.
3. Лаврушина О.И. ''Банковские операции'', М.: Инфор М, Банковское дело, часть I, 1995.
4. Ширинская Е.Б. ''Операции комерческих банков'', М.: Финансы и Статистика, 1995.
5. Усоскин В.М. ''Современный коммерческий банк'', М.: Возраждение, 1994.
6. Қадырбаев А.Г. ''Финансовые услуги коммерческих банков РК(Регион. аспекты)'', Алматы: Банковская деятельность, 2003.
7. Бралиева Н.Б., Байшоланова Қ.С. Гагарина Н.Л. ''Бизнестегі ақпарат жүйелері'', Алматы: Ротапринт КазГАУ, 1994. – 6,6 б.б.
8. Бралиева Н.Б., Байшоланова Қ.С. Гагарина Н.Л. ''Экономикадағы ақпарат жүйелері'', Алматы: НҰР, 2001. – 6. б.б.
9. Бралиева Н.Б., Байбөлекова Л.А., Балашов Қ.Т. ''Ақпараттық менеджмент негізі''.- Алматы: Экономика, 2001.- 5,8 б.б.
10. Программа Информатизации Казахской ССР на 1991-1995 годы и на период до 2005 года (Постановление Кабинета Министров Казахской ССР №474 от 18 августа 1991 года).
11. Постановление Правительства Республики Казахстан № 492 от 4 апреля 2000 года "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создание ЗАО "Национальные информационные технологии"
12. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения ЭИС. - М.: Финансы и статистика, 2000
13. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных.- Киев, 1998
14. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных. - М.: Финансы и статистика, 1995
15.Бухгалтерские информационные системы: Учебное пособие/ Тулегенов Э.Т., Бралиева Н.Б., Л.А. Стороженко, И.А. Матвеева. – Алматы: Экономика,1999. – 120 с.
15. Диго С.М. Проектирование баз данных: Учебник. – М.:Финансы и статистика, 1998. – 216 с.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«Қолданбалы информатика»
кафедрасы
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: Физикалық клиенттердің банктік ... ... ... ... ... ... ... Курстық жұмыс
мақсаты.................................................................
3
• Курстық жұмыс
құрылымы.............................................................3
1 – ТАРАУ. Негізгі бөлім
1. Қолдану саласы
сипаттамасы........................................................
....4
1) Халық банкінің депозиттер ... ... ... ... ... ... және ... Депозиттер қызметін жүзеге асырушы ұйымдық құрылымдар.........8
1.2. Ақпараттық жүйені тұрғызу
мақсаты..............................................10
1.3. Ақпараттық жүйеге қойылатын
талаптар......................................10
1) ... ... ... қойылатын
талаптар.....................11
2) Ақпараттық жүйенің ресурстарына қойылатын
талаптар....................12
1.4. Ақпараттық ... ...... ... ... жобалау
2.1. Мәселе
қойылымы....................................................................
...........19
2.2. Кіріс
ақпараты....................................................................
..................20
2.3. Шығыс
ақпараты....................................................................
.............21
2.4. Программалық
жабдықтамасы.........................................................24
Қорытынды...............................................................
.............................26
Пайдаланылған ... ... ... ... көлемдегі материалдық және
шикізаттық қорларға негізделген индустриялды экономикадан ақпараттың
негізгі қоры ... ... ... ... ... ... отыр.
Ақпарат – қазіргі кезде ұлттық стратегиялық ... бір ... ... бола ... ... ... мен ... нарығында өз
сұранысы мен ұсынысына ие. Бұған дәлел ретінде Республика Парламентінің
«Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... - Физикалық клиенттердің банктік
салымдардың есебінің ақпараттық жүйесі.
Курстық жұмыстың мақсаты – депозиттер жүйесінің ... ашып ... ... ... жүйесін жетілдірудің мүмкін болатын жолдарын
анықтау және ақпараттық жүйесін құру болып табылады.
Осы мақсаттарға жету үшін келесі міндеттерді ... жөн ... ... Республикасындағы депозиттер жүйесінің ерекшеліктері
мен мақсатын анықтау;
• «Халық Банк» АҚ-ның депозиттік ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық
жүйесін (АЖ) құрудың мақсатын анықтау;
... ... ... ... ... ... ... бағалау және оны қолданудың мүмкін аумақтарын анықтау;
• Курстық ... ... ... ... ... бес ... ... негізгі бөлім, АЖ-ны
жобалау, қорытынды және пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады. Курстық
жұмыстың ... ... ... ... ... ... ... яғни депозит жүйесінің түсінігі кіргізіледі. «Халық Банк» АҚ-ның
физикалық клиенттерінің зерттелетін ... ... ... оның
ұйымдық құрылымы берілген. Бұл ... жеке ... ... ... қызмет көрсетудің ақпарат жүйесінің бағыты және ... ... ... ақпарат жүйесінің құрылымының талаптары
анықталған, ақпарат жүйесінің ресурстарының талаптары ... ... ... ... ... ... талаптары, ақпарат жүйесінің қаржылық тәуекелділігін
болжаудың концептуалды сызбасы жасалған.
Негізгі бөлім деп аталған екінші тарауда, осы ... ... ... ... шешімдер қарастырылған.
Бұл бөлімде «Физикалық тұлғаларға депозиттік операциялар бойынша
қызмет ... ... қою ... онда осы ... ... кіріс және шығыс ақпараты берілген. Міндеттеме
қаулысынан кейін машина сыртындағы ... база ... ... ... ... кодтау жүйесі және сыныптауда ... ... ... Машина ішіндегі міндеттер кешенін тарату
әр қайсысы ... ... ... ... ... базасының тізімі берілген. Бұл ... ... ... программалық қамтамасыздандыруына сипаттама берілген.
Курстық жұмыстың өзектілігі. Халықтың жинақтаулары ішкі инвестицияның
негізгі көзі болып табылады. Мұндай ... ірі ... ... ... ... ... ... Халықтың
жинақтауларын мобильдеудің екі негізгі жолы бар: бағалы қағаздар ... және ... ... ... ... Республикасында негізгісі
болып қаржылық мекемелер жүйесі саналады. Қазіргі уақытта ... ... ... ... ... ... айтарлықтай белсенділік танытып жатыр. ... ... ... жағынан әркелкі болып келеді. Ең ... ... ... ... ... ... процесінде тартылатын ... ... ... ... ... жинақталған қаражаттар
(депозиттік және жинақ сертификаттары, вексельдер, облигациялар) және басқа
несиелік мекемелерден қарызға алынған банк ... ... ... ... ... ... ... жаңа
сатысына өткен Қазақстан үшін депозиттер ... ... ...... Негізгі бөлім
Қазақстан Республикасындағы банк жүйесі
Елімізде қабылданған банктік заңдылықтарға сәйкес[1] ҚР-ғы банк жүйесі
екі деңгейден тұрады.
ҚР Ұлттық банкі – ... ... банк ... ... ... ... ... (мемлекеттік даму банкісінен басқасы) – екінші
деңгейді ... ... да ... ... екінші деңгейдегі
банктер деп атайды.
Бүгінгі таңдағы Қазақстанда қызмет ететін банктік жүйенің не бары он ... ... бар. Бұл ... ... ... ... нәтижесінде
еліміздің өз тәуелсіздігін алуының себеп болғандығын айта кету керек. Содан
бері банк жүйесінде түбегейлі реформалау жалғасуда. ... ...... ... ... ... ... болып табылады.
1.1. Қолдану саласы сипаттамасы
Халық Банкі туралы
Халық Банкі – Қазақстанның банк саласында өнеркәсіптің ... ... әл – ... ... сияқты оң үрдісті жүйелерді құрушы ретінде
алдыңғы қатарлы банктердің бірі.
Қазақстан Республикасы Президентінің 1994 ... 20 ... ... ... Банкі мен оның салымшылар мүддесін қорғау
туралы» қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Коммерциялық Жинақ Банкі
ХАЛЫҚ БАНКІ болып құрылды.
Ал 2003 ... 24 ... ... Халық Жинақ Банкі Ашық
Акционерлік қоғамы жаңа ...... ... ... ... ... ... Банкі - коммерциялық банк болып табылады. Сондықтан банктің
ұйымдастыру құрылымы ... ... бір ... мен ... ... ... мен ... тұрады. Мысал ... ... ... ... ... ... ... қарап
өтелік (1-сызбаны қара).
Сонымен қатар, Халық ... өз ... ... ... ... ... ... сондай-ақ еншілес банктерін аша
алады.
Халық Банктің ұйымдастыру құрылымы басты екі әдіспен анықталады ... ... ... және оның ... ... ... ... басқару құрылымына оның жарғылық қорының қалай құрылуы
(біртұтас, пайыздық және ... ... оның ... ... ... даму ... ... ықпал етеді.
Қазіргі уақытта Халық ... ... ... ... оны ... ... ... Халық Банкінде қазақстандықтар 55 млрд. теңгеге жуық ... ... Оның ... жүйесіне 850 мың ... ... ... ... ... 70 пайызы), 365 банкомат (
рыноктың 65 ... ... ... ... 568 ... (рыноктың
50 пайызы) біріктіреді.
Халық Банкінің меншік құрылымы жеке және ... ... ... ... ... Жеке ... ... акционерлер 30 – 40
мыңнан астам, бұл көрсеткіш әр жылы өзгеріп отырады. ... ... ... » ААҚ ... саны – 35089.
1.1. 1) Физикалық клиенттерге Халық банкіндегі
депозиттер есебінің сипаттамасы
Қызметінің сипаттамасы
Жалпы Халық Банк ... банк ... ... ету және
пайда табу мақсатында орналастыруға бағытталған банктің меншікті ... ... ... ... ... ... ... Халық Банкінің
ресурстарының құрылымында біршама өзгерістер болуда:
• Меншікті қаражаттар қатарына, біріншіден банктің ... ... ... сол ... ... қорлар кіреді.
• Тартылған қаражаттардың түріне: Ұлттық Банктен және ... да ... ... ... облигацияларды сатудан түскен
қаражаттар, тауарлы – материалды ... ... ... ... ... тартылатын қаражаттарды жинақтау
тәсілдеріне байланысты үлкен 2 топқа бөлінеді:
1) Депозиттік қаражаттар;
2) ... емес ... ... ... ... ... ең көп бөлігін депозиттер құрайды.
Депозиттер кез келген банк үшін ... – бір ... ... көзі болып
табылады.
Депозит – бұл клиенттердің ( жеке және ... ... ) ... бір ... салған және өздері пайдалана алатын қаражаттары.
Депозиттік емес тартылған қаражаттар – бұл ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздарын сату жолымен тарататын
қаражаттары.
Халық банкі негізінен депозиттік емес ... ... ... ... емес ... ірі сомада сатып
алғандықтан да, ... ... ... ... арқылы сипаттайды.
Халық банкінде депозиттік ... ... ... ... ... ескертумен Депозиттік саясаттың негізінде Ұлттық
банкпен бірге жүргізіледі. Халық банкінің базасының ...... ... ол ішкі ... ... ... ... береді, өйткені банк міндеттерінің өсуі негізінен халық ... ... ... салу есесінен жүреді.
2003 жылмен салыстырғанда Халық банкінің депозиттік портфелінің жалпы
өлшемі 2004 жылы 902 млн. ... ... ... ... Бұл кезде шетел
валютасында депозиттер көлемі елеулі түрде азайды. Бұл ... ... өсуі мен ... ... және ... ... ... орнаған сенімділік туралы куәландырады. Салымшылар өз жинақ
ақшаларын ұлттық валютада ... ... жөн ... ... ... 2003 жылмен салыстырғанда 1,7%-ға өсті. Депозиттік портфельдің
негізгі көлемі заңды тұлғалардың салымдарына сәйкес келеді. 2004 жылы ... ... ... бойынша айналымдар алдынғы жылдың көрсеткішінен 2
еседен асты, ал жедел депозиттерге келсек, онда ... өсуі 232 ... ... Мұндай өзгерістер депозиттер сомаларын олардың ішкі
құрылымында қайта орналастырудың ... ... ... яғни ... ... ... валютадағы салымдарға клиенттермен бөлшектей
аударылды.
Халық Банкінің несиелік ресурстарының көп бөлігі осы ... ... іске ... ... ... депозиттер жүйесі
ағымдық салымдарды ( қажет уақытында талап ететін салымдар ), заңды және
жеке ... ... және ... салымдарын қамтиды.
Қажет уақытында талап етілетін депозиттер :
1.ақшаларды алу және салу кез ... ... ... ... те, ... де ... ... ақшаларды шоттан қолма – қол немесе чек арқылы да алынуына;
2. шот иесі ... ... ... үшін тұрақты айлық мөлшерлеме түрінде
немесе әрбір жазылған чек үшін ... алым ... банк ... ... ... етілетін депозиттер бойынша Орталық банкке
мерзімді депозиттерге қарағанда ең төменгі ... ... ... ... ... Ал ... депозиттердің анық белгілі бір мерзімі бар, ол бойынша
тұрақты пайыз төленеді және ... ... ... бұрын алуға шек
қойылады. Мерзімді ... жеке ... ... және ... банктерде шоттарға алдын ала белгілі
бір мерзімге, ... 1 ... кем ... ... ... ... ... жағдайында қолданатын депозиттерді жіктеудің тәртібін
келесі сызбадағы түрде көрсетуге ...... ... бойынша депозиттер:
1.1. 2) Халық банкінің қызметке ... ... мен ... ... өз ... 1995 жылы 30 ... қабылданған
“Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі” және 1995 ... 31 ... ... ... ... және банктік қызмет
туралы” Қазақстан ... ... ... ... ...... жүйенің екінші деңгейін білдіреді. Ол банктік
ресурстарды шоғырландыра отырып, заңды және кең көлемде банктік ... ... ... ... ... ... бағалы металдармен операцияларды жүзеге асыру үшін ҚР
Ұлттық банкінен лицензия алады.
1995 жылдың 31 тамызында ... ... ... және ... қызмет туралы” Қазақстанның заңына сәйкес ... ... ашу ... оның ... ... ... ... тұрады:
1) Банк ашуға Ұлттық банктен рұқсат алу;
2) Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден ... Банк ... ... ... банктен лицензия алу;
“Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызметтер
туралы” заңына 2 сәйкес банктік ... ... ... ... тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу ... жеке ... ... қабылдау, банктік шоттарын ашу ... ... және ... ... ... ... жүзеге
асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу
– ломбардтық операциялар: тез іске асатын бағалы ... ... ... ... алып, қысқа мерзімді несиелер беру;
– төлем карточкаларын шығару;
1.1. 3) Осы ... ... ... ... ұйымдық құрылымдар
Халық банкінің қызметтері жүзеге асырушылар заңды немесе жеке
тұлғалар және экономиканың әр түрлі ... ... ... көп ... ... ... компаниялар, орталық үкіметтің,
жергілікті үкімет органдарының қаржылық мекемелері, коммерциялық ... ... – ақ ... да ... ... болып табылады. Халық
банкінің қызметті жүзеге асырушы тұлғалар мен ұйымдық құрылымдар төмендегі
сызба нұсқада көрсетілген:
2 – сызба
Салым ... ... ... өз ... ... ... отандық өндірушілер класын
құруға және бекітуге көмектесу, ауыл шаруашылық, сауда, өндіріс дамуын
реттеу және ... және отан ... ... ... тарту
болып табылады.
2003 жыл ішінде банк банктің стратегиясына сәйкес клиенттер үшін
иілмелі және ... ... ... ... ... ... маркетингтік анализі жасалып, сондай-ақ, жеке тұлғалардың
салымдарын кепілдендірудің міндеттемелері жасалды. Банк ... ... ... міндеттердің орындалу мерзімін және көлемін ескере отырып
тарту және орналастыру мөлшерлемелерін реттеуге бағытталған. ... ... ... нұсқаларда көрсетілген:
3 – сызба
Заңды тұлғалардың депозиттері бойынша ... ... ... ... ... және заңды тұлғалардың депозиттері бойынша шетел валютасында 0,03%
деңгейінде, және 0,15% теңге түрінде және физикалық тұлғалардың депозиттері
бойынша шетел валютасында 0,23% ... ...... халқының жедел салымдар нарығанда, қатаң бәсеке ... ... ... шарттары модернизацияландырылды. Банк өзінің
филиалдық желісі арқылы ... ... ... ... ... ... дамытты, бұл нарық региондарында Халық банкінің
позициясын күшейтті.
Халық банк депозиттердің әр түрлерін ... ... ... ... жинақ ақшаларын тек сақтап қана қоймай, оларды көбейтуге болады. Бүгінгі
таңда банк салымдардың келесі түрлерін физикалық клиенттерге ұсынады:
... ... ... – қорлану мерзімі: 1 жыл,
3 жыл, 5 жылдық. Төменгі сомасы – 2000 ... не 50 АҚШ ... ... ... ... – 1, 2 және 5 ... «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД» салымы – салымды ... күні ... ... ... ... сомасы – 1000 теңге не 100 АҚШ доллары ... ... ... – 3 және 6 ... ... салымы – сыйлық ақы мөлшерлемесі бар әмбебап талап
етуге ... ... ... ... –500 теңге.
• «ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ» салымы – 50 жасқа толған адамдар мен ... ... ... сомасы 100 теңге. Мерзімі – 90 күн;
• «АҚ БОТА» салымы – арнайы балаларға арналған салым. Төменгі сомасы ... ... не 5 АҚШ ... ... – 5 ... ... ... – Инетернет – Банкинг жүйесінде ашылған салым.
Төменгі ... – 10000 ... не 100 АҚШ ... ... 30 күн, 90
күн, 180 күн, 270 күн, 360 ... 2. ... ... ... ... ... қызмет
көрсету»
АЖ-сін тұрғызу мақсаты
Кез келген АЖ-ның мақсаты, оның қолданылу аумағынан құрудың
әдістерінен, техникалық ... ... ... ... тәуелсіз
түрде толық, сенімділікті және өз уақытында ақпаратты беру.
«Депозиттік операциялар ... ... ... ... құрудың
негізгі мақсаты - клиенттің әрбір бөлімшесі бойынша ... ... ... ... өңдеуді, сақтауды, жинауды автоматтандыру болып табылады.
ЭАЖ-ні құрудың негізгі мақсатымен сәйкес ... ... ... ... жеке ... қызмет көрсету бөлімінің қызметкерлерінің еңбегінің
оперативті жұмысы мен өнімділігі;
- жеткізілетін мәліметтердің сенімділігі;
- клиент сұраныстарымен ... ... ... мәліметтерді
алудың оперативтілігі;
- берілетін ақпараттың қорғалуы мен сенімділігі ... ... ... ... ... ... ... көрсету» АЖ-нің міндеті болып
қаржылық ақпаратты беру не бақылау, ... ... ... автоматтандыру табылады, нақты алсақ: иеленушілердің сұранысы
бойынша жеке тұлғалардың ... ... , ... жөніндегі
ақпараттар.
Жүйенің функционалдық және ақпараттық құрылымы ары қарай дамуы ... ... ... қосу үшін ашық ... ... жұмыс істеу кезіндегі жақын интерфейс өнімділік пен
қызметкерлердің жұмыс сапасын ... ... ... 3. ... ... ... операциялар бойынша қызмет
көрсету» АЖ-сіне қойылатын талаптар
Ақпараттық жүйе (АЖ) – бұл қолданушыларға олардың сұраныстарына
сәйкес түрде ақпаратты ... ... ... ... және жеткізу үшін
арналған. АЖ бағдарламалық құралдар кешенінен шешілетін ... ... ... үшін жүйе ... және ... ... және
санкцияланбаған әрекеттерден қорғауға ие болуы қажет.
Банктік жүйеде ақпарат конфиденциальды және құпия ... ... ... ... жүйе ... ... сипаттамаларын
жақсартумен және қол жеткізуді шектеу жолымен санкцияланбаған қол ... ... ... қорғалумен қамтамасыз етілуі тиіс.
АЖ құрылымы – бұл ішкі жазықтық-уақыттық ... ... және ... мен ішкі жүйе ... арасындағы қатынасы,
ішкі жүйенің атқаратын қызметтердің ... және ... ... өзара
байланысы.
АЖ жабдықтаушы және функционалды бөлімдерден тұрады. Жабдықтаушы
бөлімі – бұл есептердің және есептер комплексінің немесе ішкі ... бұл ... ... ... ... – бұл ... ... бөлігі, ақырғы немесе орта
аралық қорытындының нақты формада көрсетілуі (құжат, хабарлама және ...... ... мінездемесі
|Элементтері ... ... ... ... ... МБ түрінде |
| ... ... түрі ... ... ... ... фасеттік кодтау |
| ... ... ... ... ... және ... |
|Қорғау ... ... ... ... |
| ... өшіп ... ... |
| ... ... келу ... |
| ... |
4 – ... ... ... ... ... ... жүйе: Microsoft Windows|
| |ХР, Office XP ... |Borland Delphi 7.0 |
5 – ... ... ... құрал атауы |Физикалық модуль |Мінездеме ... – Intel Pentium 4 ... ... |ATX Pentium 4 |
| ... |Intel, 1800 MHz |
| |ОЗУ |256 Mb |
| |Video card |64 Mb |
| ... |SVGA, ... |
| ... |102 ... |
| ... |2 ... ... ... |HP LaserJet 1100 ... ... |HP Sсan Jet 3200 C ... 1) ... ... ... ... ... ... құрылымы - жүйешіктердің функционалдық міндеті мен олардың сыртқы
ортамен ... ... ... оның жеке ... мен элементтері
арасындағы қатынастар мен ішкі кеңістіктік – уақыттық ... ... ... ... олардың міндеті, кіріс және шығыс ақпарат, сондай-ақ,
қолданушы төмендегі кестеде келтірілген:
6 – кесте
« Депозиттік операциялар бойынша қызмет көрсету» АЖ-сіндегі ... ... ... ... |Шығыстық ақпарат|Қолда-нушы|
| | ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... мен ... ... ... ... туралы |дың келісім|портфельдің ... ... ... ... ... |туралы есеп беру| |
| ... беру | | | ... оның ... ... ... ... ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... беру | | | ... ... есеп – бұл ... ... соңғы немесе аралықтық
нәтижемен сипатталатын, автоматтандырылған функцияның ... ... ... ... көрсетуге
болады:
▪ жоғары алгоритмдеу;
... яғни ішкі ... ... кіруі;
▪ шешімнің бір қалыптығы;
▪ шешімге белгілі бір ... ... ... ... ... ... және жалпыламалығы;
▪ жүйенің шығу-кіру ... ... және ... 2) ... ... ... қызмет көрсету АЖ-нің
ресурстарына қойылатын талаптар
Ақпараттық ресурстар деп – материалдық ресурстар ретінде
жүретін және қандай да бір ... үшін ... ... ... ... ... сыртқы жадыда сақталатын мәліметтердің негізгі
және көмекші масивтері, және ... ... ... ... ... ... үшін жүйенің қамтамaсыз ету
бөлігі қажет, ол мына ресурстардан тұрады – ... ... ... программалық ақпараттық және ұйымдастырушы
жабдықтаудан.
Программалық және математикалық жабдықтау ... ... ... экономика-математикалық әдістерді және
модельдерді қосады.
Ақпараттық жабдықтау ақпараттық ресурстарды құрайды (кіру, уақытаралық
және шығу ... ... ену ... ... АЖ жоспарлау әдісі және құралы ұйымдастырушы
жабдықтауға кіреді.
Өңделетін жүйеге ... ... ... ... ЭАЖ ... мүмкіндіктері лизинг мамандары дайындайтын ... ... ... ... ... ... жабдықтау нақты уақытта жұмысқа еркіндік беру
және кіру/шығу, оқу, ... ... ... ... ... ... Қосымша программалы құралдар мәліметтер ... ... ету ... ЭАЖ ... оңай және ... ... қажет;
• Жүйені аппараттық өткізу қолайлы арзан болу керек;
Жоғарыдағы талаптарды жүзеге асыру қарапайым және ... ... ... ... ... Бұл жүйе ... еңбек өнімділігн
арттыруғабөлшек сауда бөлімінің ... ... ... ... көрсету сапасын жоғарылатады.
3. 3) Ақпараттық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар
Басқару үрдісі ақпаратты ... ... ... АЖ-де
ақпараттық қамтамасыз етуді ұйымдастыру әсіресе маңызды.
Ақпараттық ... ... ... ... ... массивтерінің және құжаттаманың үйлестірілген
жүйелерінің, экономикалық ақпаратты кодтау және жіктеудің ортақ ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық базаға
өзгерістер енгізуде, басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін шығыстық
ақпаратты беруде құралады.
Ал олар өз ... ... ... ... ... сандық және сапалық сипаттамалары;
• ақпараттың құрамы қандай;
• ақпаратты іздеу уақытының ... ... ... ... ... және ... ... клиенттерге қызмет көрсету» АЖ-нің есептер
орналымымымен ... ... ... ... ... ... мәліметтер базасының барлық элементтеріне жататын құрылым деңгейінен
тәуелсіз түрде оңай қол жеткізу;
- мәліметтер базасын ұйымдастырудың алгоритмнің функционалдық міндетінен
тәуелсіздіктері;
- ... ... ... ... ... ... үшін ... ақпаратты сақтаудың кедергілерден қорғалғандығы мен сенімділіктері.
Ақпаратпен жабдықтау–бұл АЖ-дағы қолданылатын ... ... және ... белгілеудің біріңғай жүйелері мен
құжаттардың және ақпарат массивтердің ... ... ... табылады. Ақпаратпен жабдықтаудың негізгі міндетіне – ақпаратты
сақтау мен жинау, ақпараттар ... ... ... ... ... үшін шығатын ақпаратты беру жатады.
Ақпарат қоймасы – бұл ... ... ... ... ... ... тыс ақпарат қоймасы – АЖ-ны жұмыс істетуде қолданылатын
құжаттар мен белгілердің, мәлімдемелердің ... ... ... (ЕТ) адамға түсінікті болатын ақпарат қоймасының бір бөлігі.
Машинадан тыс ... ... ... мен ... ... жүйелері
мөлшерлік-анықтама құжаттар, жедел ақпарат жатады. Жіктеу мен шартты
белгілеу ... ... ... ... ... есептеу желісінің
жадында тиімді іздеп және белгілеу үшін қолданылады.
• Машинадан тыс ... ... тыс ... база – ақпараттық жүйенің әрекет
етуінде есептеуіш техникасының құралдарын қолданусыз адаммен қабылданатын
түрде ... ... ... және ... ... ақпараттық базаның бөлігі.
Машинадан тыс ақпараттық база жіктеумен кодтау ... ... ... ... ... ... ... уақыттың дәл берілген сәтінде объекттің күйлерін
көрсетеді, ... бұл ... ... ... Машина ішіндегі ақпараттық база
Машина ішіндегі ақпараттық база – ... ... ... ... ... тасымалдаушыларында АЖ-де пайдаланылатын
мәліметтер жиынтығын білдіретін, ... ... ... ... ... ... ДЭЕМ-да ақпаратты автоматты енгізу үшін
жарамды, материалдық объектті білдіреді. ... ... ... дисктер
(винчестерлер), жұмсақ магниттік дисктер (дискеттер), магнитті ... ... ... ... ... ... және тасымалдаушылардың басқа түрлері жатады.
Қазіргі уақытта жұмсақ магниттік дисктер (дискеттер) кең ... ... ... ... ... сақталатын,
оперативті және қызметтік ... ... ... ... ... массивтері) нормативті құжаттардан және
анықтамалардан алады, ... ... ... ... қалыптасады
және ақпараттық жүйелердің есептерін шешуде ... ... ... ... ... ... ... ақпарат жатады.
Мәліметтер базасы (МБ) тікелей қол жеткізудің (магниттік дискілер)
есте сақтаушы құрылғыларында сақталатын ... ... ... аталған құрылымданған жиынтығын білдіреді және АЖ-нің басқару
функцияларының жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді.
МБ құрудың мақсаты мәліметтерді ... ... ... ... мен ... жою, ... ... сенімділігі және тағы басқалар болып табылады.
Машина ішіндегі ақпараттық база, берілген есептің ... ... және ... ... ... ... ... (файлдардың)
массивтерінен тұрады.
3. 4) Ұйымдастырушылық қамтамасыздандыруға
қойылатын талаптар
АЖ-нің қызмет етуі мен құрудың маңызды ... ... ету ... табылады.
Ұйымдастырушылық қамтамасыздандыру – ақпараттық ... ... оның ... ету ... ... ... бар
жүйесін талдау және оның тиімділігін өсірудің бағыттарын ... ... ...... тұрғызу мен жұмыс істеуге
арналған шаралардың, әдістер мен жабдықтардың жиынтығы. Ол ... ... ... ... ең көлемді мәселелерді қарастырып және элементтердің
құрамын, байланысын, ... ... ... құрылымын анықтайды,
сондай ақ жүйе қызматін ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу үшін өте қажет. Бұл
дегеніміз, нақты ... ... ... ... ... сапасын және жеделдігін арттыру үшін экономика-математикалық
әдістер мен үлгілерді, қазіргі заманғы есептеу техникасын, жаңа ... ... өте ... ... ... ... ұйымдастырумен
жабдықтаудың мақсаты, жүйені тұрғызу мен әрі қарайғы қолданудың ұйымдастыру-
құқықтық негізін қалыптастыру. Оған АЖ-ның ... және ... ... ... ... мен ... сондай-ақ жобалау
жұмыстарының жүргізілуін, оның ендірілуін, таңдауды анықтайтын ... ... және ... жатады.
1.3. 5) Техникалық қамтамасыздандыруға
қойылатын талаптар
Техникалық қамтамасыздандыру (ТҚ) деп автоматтандырылған АЖ-нің
жұмысын ... ... ... ... құралдар кешені (ТҚК)
аталады.
АЖ-ні техникалық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... және ... ... АЖ-нің берілген
есептік және ... ... ... ... етуі ... жүйе конфигурациясын ... ... ... ... оған
ақпараттандырудың (автоматтандырудың) ... ... және ... жаңа ... ... ... ... жіберу;
- жүйенің дамуының деңгейі бойынша оның конфигурациясын кеңейтуге
(өзгертуге) мүмкіндік беретін, ... ... ... ие ... ... техникасының құралдарына техниканың қызмет көрсетуі мен
бағдарламалық қамтамасыз етуді, ... ... бір ... және сериялап шығарылатын, құрылғылар мен
кешендер кіруі қажет.
Техникалық және бағдарламалық құралдардың құрамы мынадай болуы керек:
- ... ... қол ... ... ... максималды
автоматтандыруды, ТҚК-нің жеке элементтерінің ... ... ... (сақталатын) ақпараттық ... ... ... ... керекті жерде өңделетін ақпараттық құпиялылығын қамтамасыз ету.
1.3. 6) Бағдарламалық қамтамасыздандыруға
қойылатын талаптар
Бағдарламалық ... (БҚ) – ... ... ... ... ... ... ететін, есептер мен мақсаттарды
жүзеге асыру үшін бағдарламалардың жиынтығы.
БҚ-ге қойылатын ... ... мына ... ... ... есте сақтаушы құрылғылар мен сыртқы тасымалдаушыларға
кітапханаларды ұйымдастырудың ... ... ... ... ... бойынша қызметкерлердің ЭЕМ-мен тіл ... ... ... ... және жылдам қол ... ... ... кодтаудың бір мәнділігі.
Ақпараттық жүйеде айналатын, барлық ... ... ... көлемдерінің салдарынан пайдаланылатын бағдарламалық құралдар келесі
талаптарды ... ... ... жүйе – Microsoft Windows, Server, Workstation.
□ Өңдеудің ортасы – Delphi.
1.3. 7) ... ... ... қамтамасыздандыру – бұл ақпаратты өңдеудің
математикалық әдістерінің, ... мен ... ... ... ... ... ... нақты есептерді шығаруға және оның ... ... ... ... мүмкіндік береді,осы есептерді шешу
үрдісінде ДЭЕМ жұмысын басқару және оның жұмысының дұрыстығын бақылау тиіс.
«Депозиттік ... ... ... математикалық
қамтамасыздандырылуы мыналарды қосуы тиіс:
- ... ... мен ... ... ... және ... ... қатар, ЭЕМ-да мәліметтерді енгізуді, сенімділікті
бақылауды);
- мәліметтерді іздеу мен сұрыптаудың алгоритмдері, ... ... және ... (экранға және баспа).
АЖ-нің математикалық қамтамасыздандыруына қойылатын жалпы ... ... ... аса ... математикалық әдістермен алгоритмдерді пайдалану;
- қолданбалы бағдарламалар пакеттермен берілетін, типтік әдістерді,
алгоритмдерді, модельдер мен ... ... ... ... ... ... ... және бағдарламалық
құралдардың мүмкіндіктерін ескеруі қажет, орын алатын жадының көлемі
мен шешу уақыты бойынша минималды ... ие ... ... ... ... кез ... пішімі рұқсат етіледі: формулалық,
кестелік, блок-схема, сөздік бейнелеу және тағы ... ... ... ... ... ... қолайлы математикалық әдістер мен алгоритмдерді пайдалану;
2) ... ... ... ... үлгі ... ... пайдарану;
3) алгоритмнің кез келген түрі кіргізіледі: формулалық, ... ... және ... жабдықтау келесі жалпы талаптарға сай келу қажет:
• ақпаратты іздеу нақты ... мәні жоқ болу ... ... ... ... пакетке енгізілетін стандартты
іздеу және есептеу процедураларын максималды ... ... ... ... бақылауды қамтамасыз ету;
1.3. 8) Лингвистикалық қамтамасыздандыруға
қойылатын ... ... – бұл ... ... есептеуіш
техникасының құралдарымен АЖ ... ... ... құру мен ... табиғи тілді қалыптастыру үшін
тілдік құралдардың жиынтығы.
Лингвистикалық жабдықтауға мыналар жатады:
1) ақпараттық базаның құрылымын бейнелейтін ақпараттық ... ... ... және ... жасау тілі;
3)Ақпараттық жүйені жобалау және жобалауды автоматтандыру жүйесінің тіл
құралдары;
Бағдарламалардың көптеген пакеттері бағдарламалаудың бірдей тіліне
ие. Мұны бағдарламалау ... ... ... ... ... ... жүргізудің қарапайымдылығы болжалуы тиіс. Бағдарла-малармен жұмыс
кезінде ... ... ... мен ... ... ететін,
мәліметтер анықтамалары мен сөздіктер жүйесі алдын-ала қарастырылуы ... ... ... ... ... ... бас әдістемелер кезінде ақпараттық жүйенің
жұмыс жасауын және оның ... ... ... жүйелердің жобалы құжаттарының өңделуі
кезінде жүйенің әр ... ... ... ... маңызды
орынға ие болады, ... ... ... ... ... ... ... процестердің, айналым
қүжаттарының, ақпараттардың көптігі және т.б.
Тұтас ақпараттық жүйенің негізгі концептуалды схемасы бүтіндей жүйені
құрудың ... ... ... және ... ... анықтайды, сонымен қатар функционалдық ішкі жүйелеріне кіретін
пәндік салалар. Ал функционалдық ішкі жүйелерінің ... ЛЕЖ ... ... ... ... ... ... концептуалдық схемасы төмендегі ... ... Ол ... ... ... ... және функционалды бөлім.
Ақпараттың жүйенің жабдықтау бөлімі программалық, техникалық,
ақпараттық ... ... Олар ... кестелерде берілген.
Ақпараттық жүйенің функционалдық ... ... ... бөлімінің қызметкерлері және басқа көздердің алынған ақпаратты
қалай өңделетін және ... ... ... ... көрсетілген.
Қамтамасыз етуші бөлікті құрайды: техникалық қамтамасыздандыру (ТҚ),
математикалық қамтамасыздандыру (МҚ), бағдарламалық ... ... ... (АҚ), ... ... ... ... қамтамасыздандыру (ҰҚ).
2 –ТАРАУ. Ақпараттық жүйені жобалау
2.1. Мәселе қойылымы
Қазақстанда кәсіпорындарға ... ... ... үшін банк ... ... ... үшін банк ... желісін
дамытуды жалғастыруда. Халық банкі Қазақстан Республикасының түсімді
дамуында ... рөл ... ... ... ... тануға жету үшін өз
алдына мақсат қояды.
Халық банкінің құрылтайшылары (ақы төленген жарғылық капиталдағы 5%-дан
астам акция ... ... ... Банктің сәтті жұмысының кепілі
қазақстандық және халықаралық ... ... ... стандарттар мен банк қызметкерлерінің жоғары кәсіпқойлығы ... Банк ... ең ... жақтарының бірі - әрдайым банк өкімінде
бар, қазақстандық рыногтық халықаралық банк ... ... ... ... ... ... ... экономикалық
жағдайдың барлық өзгерістеріне оперативті қабылдауға және ... ... ... ... клиенттерге қызмет көрсетуді
бірмезгілде жүргізуге мүмкіндік береді.
Банктің клиенттері болып республиканың түрлі аймақтарында орналасқан
ірі ... және ... ... ... ... ... күні
Халық банкілік сервистің жоғары деңгейін тек Алматыда ғана емес, сондай-ақ,
ҚР – ның басқа да ... ... ... ... АҚ негізгі қызметі.
Өткен жыл Қазақстанның экономикасының, оның ішінде ... ... және ... өсу жылы ... Халық салымдары 33,3%-ға өсті және
343,2 млрд. теңге құрады. Қазақстан ... ... ... ... өсті және 1056,8 ... теңге құрады.
«Халық Банк» АҚ өткен жылы мемлекетіміздің қаржылық секторының тиімді
дамуына өз ... ... 2004 жылы ... Банк ... қаржылық
институттармен байланыстарын дамытты.Өткен жылы банктың жеткен жетістіктері
және Қазақстандық экономиканың позитивті ... ... ... ... мүмкіндік береді. Келешекте біз акциялардың қосымша эмиссиялары
есесінен капиталды көбейтуді ... ... ... ... қабылданған стандарттар негізінде дамудың
стратегиясын құрайды, ол ішкі ресурстарды тарту ... ... ... ... банк ... өсуі ... халық және
өнеркәсіп ақшаларын депозитке салу есесінен жүреді.
Депозиттер ... ... ... ... депозиттер бойынша
сыйақының және ... ... ... ... сақтаудың,
мерзімдерді тиімділеудің, қызмет көрсету сферасын кеңейтудің, маркетингтық
жаңа енгізілімдердің клиенттерге қызмет көрсетудің технологиялық ... ... мен ... және жүзеге ... ... ... ... ... ... сәйкес келеді.
2004 жылы талап етуге дейінгі депозиттер бойынша айналымдар алдыңғы ... 2 ... ... ал ... ... келсек, онда олардың
өсуі 232 млн. теңгеге бақыланады. ... ... ... ... ішкі ... қайта орналастырудың негізінде пайда болды, яғни
шетел валютасындағы ... ... ... ... ... аударылды.
2.2. Кіріс ақпараты
Кіріс ақпараты – АЖ ... ... үшін ... ... ... түсетін ақпарат.
Банк салымының келісім -шартындағы кіріс қатынас ... ... ... мен ... ... ... ... салымының келісім –шарты |DBV ... ... ... ... ... ... |
|1 |2 |3 ... түрі | VID_DEP |А(15) ... ... ... |N_DOG |9(3) ... аты – жөні |FIO |А(25) |
| ... ... |SUMMA |9(6) ... |VALUT |3 ... ... |PROSENT |9(6) ... шот ... |N_SER_S |9(3) ... – жайы |ADRES |A(25) ... |DATA |9(10) ... ... ... ... – бұл берілетін басқару объектісіне, қызметшіге немесе
басқа басқару жүйелеріне құжаттар, бейнелеулер, мәліметтер және сигналдар
түрінде берілетін және ... ... ... ... ... ... Шығыс мәліметтерінің тізімі 13-кестеде көрсетілген.
Шығыс ... ... ... ... көзі |
| ... | ... ... |Ұсыну | | |
| | ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... және |OVT ... және | ... ... ... | ... ... ... ... есеп | ... | | ... | | | | ... |OVIDDEP ... және ... ... ... бойынша | ... | ... |
| | ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... беру | ... | | ... |DPRDEP ... және |Сұрау бойынша|Бухгалтерия, |
|тартымды-лығы| ... | ... ... | ... | | ... | | | | ... | | | | ... қатынастары ақпарат құрылымдық бірлігінің тізімі
мен сипаттамасы
|Қатынас атауы ... ... және ... ... есеп |OVT ... | ... ... |Есеп қойлымы ... ... ... |FIO |А(25) ... ... |DATAPR |9(10) ... мерзімі |DATAVOZ |9(10) ... |SUMMA |9(6) ... |VALUT |3 ... мөлшерлемесі |NACH_VOZN |9(6) ... түрі |VID_DEP |А(15) ... ... ... ... ... ... мен сипаттамасы
|Қатынас атауы ... |
| ... түрі ... есеп беру OVIDDEP ... ... ... ... |Реквизит ұзындығы ... ... ... ... ... ... ... атауы ... ... ... лығы |DPRDEP ... ... ... | ... ... ... ... ... ұзындығы |
|Күн |DATA |9(6) ... |SUMMA |9(10) ... түрі |VID_DEP |A(10) ... ... ... ... ... тілінен аударғанда “depositium” – сақтауға
берілген зат дегенді білдіреді. ... – бұл бір ... ... бір ... қайтарылу шартымен уақытша пайдалануға беретін ақшаның сомасы. Бұған
шарттағы мерзімі өткен соң қайтарылуға тиіс ... сома мен ... ... ... депозит дегеніміз Халық банкінің ресурстық ... ... ... тұрақтылығын қамтамасыз ететін клиенттермен арада белгілі бір
шарт негізінде сырттан ... ... ... ... ... ... ... бөлігін құрайды.
Депозит тек қана салымшы емес банк үшін де ... ... ... ссудалық капиталын қалыптастырады. Капиталды қарызға алушылардан
келетін проценттер мен депозиттер бойынша проценттер арасындағы ... ... ... қызметтер бойынша проценттік табыс болып табылады. Банктер
осы проценттік табыстың ... ... үшін ... ... ... ... депозиттік операциялардың объектілері ... ... ... – бұл ... және жеке тұлғалардың ... бір ... ... ... уақытында талап етілетін салымдарға
тартуға байланысты ... ... ... ... ... ... 70-80% үлесі тиеді.
Әлемдік банктік тәжірибеде ОВЕРДРАФТ (ағыл. overdraft) ағымдағы шоттың
контокорренттік шотпен белгілі бір ұқсастықтары бар. Бұл шот ... ... банк ... ... шарт ... ... бір мөлшерде дебеттік
сальдо рұқсат етіледі. Алайда бұл екі шот ... ... ... ... бойынша мұндай қарыздар (контокоррентпен салыстырғанда)
тұрақсыз сипатқа ие. ... бұл ... ... ... ... ... ағымдағы шотымен қатар қосымша депозиттік және ссудалық шоттар
ашылуы ... ал ... ... банк пен клиент арасындағы барлық
операциялар көрініс табады. Сонымен қатар, контокорренттік шоттар ... үшін ... ал ... шоты ... жеке ... ... ... мен шығыстауының арасындағы уақытша айырманы
жабу үшін ... ... өз ... ... қалу ... ... шоттың
жаңа түрін салымшыларға пайдаланады, ол бір ... ... ... ... есеп ... үшін ... ... қамтамасыз етсе,
ал екінші жағынан салымшыларға белгілі бір табыс алуды қамтамасыз етті. Бұл
шот – НАУ-ШОТ (NOW – ... order of ... деп ... тек ... ғана ... Бұл ... ... төлемдер үшін пайдалануы мүмкін
есеп айырысу траттасы немесе қаражаттарды алу туралы бұйрығы, сондай-ақ ол
чектер сияқты есеп айырысу тратталарын ... ... ... шот, ... ... ... ... түрінде табыс алуға болады. 1981
жылдан бастап заң ... ... ... аймағында шоттың бұл формасы рұқсат
етілді.
Депозиттік шоттардың келесі түрі – ATS шоттары (счета автоматического
перечисления). Бұл ақша ... ... ... ... ... депозиттерге аударуға мүмкіндік беретін депозиттердің түрі. Банктер
қаражаттарды ... ... ... рұқсатымен проценттер алып келетін
шоттардан қажет уақытында ... ... ... несиені жабу үшін
немесе чектік шоттарда минималды балансты сақтау үшін ... ... ... ... талап етілетін салымда өте аз соманы сақтауға
және автоматты түрде аудару шоттары ... ... ... мүмкіндік
береді.
Банк жүйесіндегі тартылған депозиттердің өзгеру динамикасы
|Жылдар |Барлығы |Жеке тұлғалардың |Соның ішінде ... ... | |
| ... | | |
| | | ... ... ... ... |
| | |млн. ... |% |млн. ... |% |млн. теңге |% ... |73 514 |27 867 |37,9 |20 321 |72,9 |7 545 |27,1 ... |73 464 |28 953 |39,4 |18 913 |65,3 |10 040 |34,7 ... |168 156 |54 858 |32,6 |25 252 |46 |29 603 |54 ... |284 533 |91 706 |32,2 |32 701 |35,7 |59 006 |64,3 ... |420 725 |187 470 |44,5 |49 063 |26,2 |138 407 |73,8 ... |581 933 |254 123 |43,6 |68 723 |27 |185 401 |73 ... |738 663 |334 552 |45,3 |141 579 |42,3 |192 973 |57,7 ... ... ... көріп отырғанымыздай, 1999 жылы ... ... ... ... ... 73 464 млн. теңге болса, 2004
жылдың қаңтарына бұл көрсеткіш шамамен 10 ... ... 738 663 млн. ... ... ... жеке ... ... депозиттер сомасындағы үлесі
1999 жылы 28 953 млн. ... 2004 жылы 334 552 млн. ... ... артқан.
Бұл ең алдымен депозиттерді сақтандыру жүйесінің құрылуымен байланысты.
Міне ... ... ... ... ... ... ... жүйесіне деген сенімі нығая түсті деген қорытындыға келуге болады.
«Депозиттік операциялар бойынша қызмет көрсету» есеп кешенінің ақпараттық
жүйесі
Ақпараттық модель
«Депозиттік ... ... ... ... ... ақпараттық
моделі – ақпараттық ағындардың өзара байланысын көрсетеді, сондай-ақ, осы
есепті ... ... ... ... ... ... модель ақиқаттылықты модельдеудің ресми тәсілдерін
бермейді, алайда, есептер ... ... ... ... Оны ... сызбадан көруге болады.
Ақпараттық базаның құрылымы.
Машинадан тыс ақпараттық база – ақпараттық ... ... ... ... ... қолданусыз адаммен қолданылатын түрде
пайдаланылатын, хаттамалар, сигналдар және ... ... ... ... базаның бөлігі.
Машина ішіндегі АБ – бұл машиналық тасымалдаушылардағы ақпараттардың
жиынтығы.
Депозиттік мәліметтер базасының құрылымы
|Жинақтаушының атауы ... ... МБ |BDKred ... ... ... ... |өріс түрі |
|ФИО |FIO |Alpha ... ... |N_DOG |number ... мерзімі | | ... ... |DATAPR |date ... |DATAVOZ |date ... |VALUT |alpha ... түрі |SUMMA |short |
| |VID_DEP |alpha ... банкінің депозиттер есебін» талдай келе, келесідей ... ... ... ... ... ... ... қалыптасып, даму
жолында интенсивті өсудің көптеген кезеңдерден өтті. Азаматтарды ... ... ... ... ... ... ... артуда. Өткен жылдармен салыстырғанда қазіргі уақытта халық,
активті түрде, өз капиталдарын орналастырудың тиімді ... ... ... ... ... ... ... етуде. Сол операциялар
ЭАЖ алдына қойылған талаптарға негізделіп дайындалуда.
Біздің тұрғызған ақпараттық жүйе ... ... ... ... ... ... ... береді. Пайда болған
нәтиже тез арада ... ... ... осы ... уақытты үнемдеуге қол
жеткізді.
Курстық жұмыс өңделген, автоматтандырылған ақпараттық жүйесін
ұсынады.
Сонымен қатар, курстық жұмысымда тақырып ... ... ... ... ... барынша көп сервисті пайдаланушыға
арналған түсініліктің және қол жетерліктің, сонымен қатар есеп комплексінің
ақпараттық технологияларын әрі ... ... анық ... ... ... ... ... Республики Казахстан.- Алматы.-1995.
2. Мақышев С.Б. ''Комерциялық банктер операциялары'', Алматы: ФиС,
1996. – 5,3 ... ... О.И. ... ... М.: Инфор М, Банковское
дело, часть I, 1995.
4. Ширинская Е.Б. ''Операции комерческих банков'', М.: ... ... ... ... В.М. ''Современный коммерческий банк'', М.: Возраждение,
1994.
6. Қадырбаев А.Г. ... ... ... ... ... Алматы: Банковская деятельность, 2003.
7. Бралиева Н.Б., Байшоланова Қ.С. ... Н.Л. ... ... ... ... ... 1994. – 6,6 б.б.
8. Бралиева Н.Б., Байшоланова Қ.С. Гагарина Н.Л. ... ... ... НҰР, 2001. – 6. б.б.
9. Бралиева Н.Б., Байбөлекова Л.А., ... Қ.Т. ... ... ... ... 2001.- 5,8 ... ... Информатизации Казахской ССР на 1991-1995 годы и на
период до 2005 года ... ... ... ... №474 от 18 августа 1991 года).
11. Постановление Правительства Республики Казахстан № 492 от 4
апреля 2000 года "О ... ... ... в Республике Казахстан и создание ЗАО "Национальные
информационные ... ... А.М. ... ... обеспечения ЭИС. - М.:
Финансы и статистика, 2000
13. Дейт К.Дж. Введение в системы баз ... ... ... Диго С.М. ... и ... баз данных. - М.:
Финансы и статистика, 1995
15.Бухгалтерские информационные системы: Учебное пособие/ ... ... Н.Б., Л.А. ... И.А. ... – Алматы:
Экономика,1999. – 120 с.
15. Диго С.М. Проектирование баз данных: Учебник. – ... ... 1998. – 216 ... ... нұсқасы
DBV
ZOS
DOP
ZC
RNN
UD
Толықтырулар:
Кіріс документтері:
DBV – Банк салымының келісім-шарты (договор банковского вклада)
ZOS – шот ашуға арналған өтініш (заявление на открытие счета)
DOP – қол қою ... бар ... ... с ... подписей)
ZZS – шотты жабуға арналған өтініш (заявления на закрытие счета)
RNN – салық төлеушінің тіркелген нөмірі (РНН)
UD – ... ... ...... және ... ... есеп беру (отчет по валюте и сроку)
OVIDDER – депозиттің түрі ... есеп беру ... по ... ...... ... ... есеп бАқпараттық
қамтамасыздандыру мінездемесі
-----------------------
[1]«ҚР банктер және банктік қызмет туралы» ҚР Заңы. 31.08.1995 ж.
-----------------------
Жалпы ағымдық шоттардағы салымдар
Овердрафты ағымдық шоттардағы ... ... ... ... серти-фикат-тар
Мен-шікті мерзімді салымдар
Ағым-дық шоттар-дағы салым-дар
Депо-зиттік серти-фикат-тар
Мер-зімсіз салымдар
Қажет уақытын-да ... ... ... ... жоқ ... ... ... бір мерзімі бар міндеттемелер), қысқа және
ұзақ мерзімді
- Жалпы сома
- Уақыт
- Депозит түрі
- Жалпы сома
- Депозит ... ... ... ... уақыты
-Жабылу уақыты
DTENDEP
DPRDER
OVIDDER
OVT
- Жалпы сома
- Уақыт
- Депозит түрі
- Жалпы сома
- Депозит түрі
-Аты-жөні
-Сома
-Валюта
- Пайыз
-Зейнеттен
діру
-Депозиттің түрі
-Барлығы, қорытынды
-Аты-жөні
-Сома
-Валөта
-Пайыз
-Зейнеттен
діру
-Ашылу уақыты
-Жабылу ... ... ... тыс ... ... ... ... материал
Оперативті ақпарат
Нормативті құжаттар
Кодтаудың жіктелу жүйелері
Ақпараттық жүйелер
МБ
Корпоративті жазбалар
Клиенттің портфелі
МБ
Филиалдары
29
28
Шотпен жұмыс
Ақпаратты жинау және МБ толықтыру
Пайызды есептеу
Есеп беру формала-рын құрастыру
Жеке тұлға ... ... ... ... ... ... ... фирмалар және т.б. коммерция-лық ұйымдар
Қазына және басқа да ... ... ... ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Депозиттік операциялар9 бет
Қазақ жері туралы ерте кездегі географиялық мағлұматтар78 бет
Банктердің депозиттік саясаты30 бет
Орталық банктердің функциялары4 бет
Қаражанбас кен орны10 бет
1922-1924 жж. ақша реформасын жүргізудін, себептері және оның мазмұны6 бет
5 қабатты тұрғын үйдің іргетас құрылысына технологияық карта тұрғызу21 бет
Excel ортасында графиктер мен диаграммаларды тұрғызу7 бет
Іс жүргізудің мерзімдері41 бет
Іс қағаздарын жүргізудің нормативтік базасы8 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь