Шетел тілі мұғалімінің мәдениаралық коммуникативті біліктілігін қалыптастыруда интернетті пайдалануСоңғы он жылдықта революциялық жетістіктердің бірі дүние жүзі оқу процесінде айтарлықтай өзгерістерге ие болды. Дүние жүзінде компьютерлік орталық қалыптасып, Интернет деген атау пайда болды. «Дүние жүзілік байланыс» шетел тілі мұғалімдерінің мәдениаралық коммуникативті біліктілігін жетілдіруде, компьютерді пайдалана отырып, кибернетикалық кеңістікті қолдану , жаңа жалпы дидактикалық және жеке әдістердің пайда болуына әкеліп соқты. Шетел тілі мұғалімдерінің мәдениарлық коммуникативті біліктілігін компьютерлік технологиялардың негізінде жан-жақты дамуымен қоса, жұмыстарды жинақтаудың жаңа стильі қалыптасып, оқытуды академияландыруда. Білімді компьютерлендірудің массалық негізі, сөзсіз ойлау жүйесінің оптималды дамуын қамтамасыз етеді. Р.Уильям және К.Макли өз зерттеулерінде шетел тілі мұғалімдерінің мәдениаралық коммуникативті біліктілігін компьютерлік технология негізінде дамытудың артықшылықтарын былай атап көрсетті.
.шетел тілі мұғалімдерінің елтанымдық біліктілігін жетілдіруде, көмекші құрал болып саналады. Электронды машина ешқашан жағымсыз әсер тудырмайды. Яғни танымдық іскерліктердің жеке тиімді аспектілерін қамтамасыз етеді. Шетел тілі мұғалімдерінің мәдениаралық коммуникативті біліктілігін қалыптастыруда, компьютерлік технологияларды қолданудың негізгі мақсаты, ұстаздар қауымының әлемдік түсінігін қалыпттастырумен қатар, қарым-қатынастың жаһандық келбетін қалыптастыру болып есептеледі.
Осыған орай интернетті қолданудың үш деңгейін атап өтуге болады.
1. қарым-қатынас
2. ақпарат
3. жариялылық
Қарым-қатынас электронды жәшік арқылы жұмыс жасауға мүмкіндік береді.
World Wide Web. Қарым қатынас шетел тілі мұғалімдерінің мәдениаралық коммуниктивті біліктілігін қалыптастыруда ең басты мазмұнға ие. Жариялылық интернеттің жеке беттерімен жұмыс жасауға мүмкіндік береді.
Интернеттен тыс қарым-қатынас жасау - әртүрлі ұлттар, кросс-мәдент орталықтар, миллиондаған адамдардың өмірі шетел тілінде қарым-қатынас жасауға негізделген, бір уақытта сөйлейді, өте кең ауқымды әңгімелесушілерді қамтамасыз етеді. Оны шетел тілі мұғалімдерінің өміріне енгізу, қарым-қатынастың жаңа үлгісін қалыптастырады. Тілдік ортада қарым-қатынас жасау, компьютерлік технологиялармен қамтамасыз ету дүниеге көзқарасты кеңейтеді, әп сәтте біліп алу,түпнұсқа бойынша жұмыс жасау және т.б. Ақпараттық жүйе ретінде интернет өз қолднаушыларын әртүрлі ақпараттар мен ресурстарды қамтамасыз етеді. Базалық қызмет көрсетулер: электронды жәшік (e-mail), телеконференция(usenet), видеоконфренция, жеке ақпаратты жариялау, жеке үй парақтарын жасау (homepage) және оны веб-серверге орналастыру. Интернетке кіру ресурстары: анықтама каталогтары,Yahoo! Info Seek, Ultra Smart, Look Smart, Galaxy, іздеу жүйесі Alta Vista, Hot Bob, Open Text, Web Crawler, Excite әңгіме Chat.
Шетел тілі мұғалімдерінің мәдениаралық коммуникативті біліктілігін жетілдіруде компьютерлік технологиялардың көмегімен елтанымдық біліктілікті арттыруда тыңдалым, оқылым, жазылым және айтылым әрекеттерін қолдану өте тиімді болып табылады.
Шетел тілі мұғалімдерінің коммуникативті біліктілігін компьютерлік технология негізінде тыңдалым арқылы сөйлеу әрекетінің дағдыларын қалыптастыру.
Lucent Technologies компаниясының сайты Bell labs деп аталатын сайты кез-келген фразаны шет тілінде тыңдауға мүмкіндік береді. Мұнда сойлеу әрекетінің синтезаторы қалыптасуымен қоса, шетел тілі мұғалімдерінің басылған жұмыстарының сол тілде дыбысталуына мүмкіндік береді. Ол үшін төмендегі сайтқа кіру қажет. http:// www. bell-labs. com/ project/tts/index.html. Бұл мәліметтер ағылшын, неміс, итальян, француз және испан түрінде жұмыс жасаудың артықшылығын көрсетіп отыр. Жоғарыда көрсетілген сайт арқылы, аталған тілдер бойынша фразаны тек дыбыстап қана қоймай, дискте сақтап интернетке кірмей жұмыс жасауға болады.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 4 бет
Таңдаулыға:   
шетел тілі мұғалімінің мәдениаралық коммуникативті біліктілігін
қалыптастыруда интернетті пайдалану

Елжанова Л.А.- магистрант (Алматы қ., ҚазмемқызПУ)

Соңғы он жылдықта революциялық жетістіктердің бірі дүние жүзі оқу
процесінде айтарлықтай өзгерістерге ие болды. Дүние жүзінде компьютерлік
орталық қалыптасып, Интернет деген атау пайда болды. Дүние жүзілік
байланыс шетел тілі мұғалімдерінің мәдениаралық коммуникативті
біліктілігін жетілдіруде, компьютерді пайдалана отырып, кибернетикалық
кеңістікті қолдану , жаңа жалпы дидактикалық және жеке әдістердің пайда
болуына әкеліп соқты. Шетел тілі мұғалімдерінің мәдениарлық коммуникативті
біліктілігін компьютерлік технологиялардың негізінде жан-жақты дамуымен
қоса, жұмыстарды жинақтаудың жаңа стильі қалыптасып, оқытуды
академияландыруда. Білімді компьютерлендірудің массалық негізі, сөзсіз
ойлау жүйесінің оптималды дамуын қамтамасыз етеді. Р.Уильям және К.Макли
өз зерттеулерінде шетел тілі мұғалімдерінің мәдениаралық коммуникативті
біліктілігін компьютерлік технология негізінде дамытудың артықшылықтарын
былай атап көрсетті.

.шетел тілі мұғалімдерінің елтанымдық біліктілігін жетілдіруде, көмекші
құрал болып саналады. Электронды машина ешқашан жағымсыз әсер тудырмайды.
Яғни танымдық іскерліктердің жеке тиімді аспектілерін қамтамасыз етеді.
Шетел тілі мұғалімдерінің мәдениаралық коммуникативті біліктілігін
қалыптастыруда, компьютерлік технологияларды қолданудың негізгі мақсаты,
ұстаздар қауымының әлемдік түсінігін қалыпттастырумен қатар, қарым-
қатынастың жаһандық келбетін қалыптастыру болып есептеледі.

Осыған орай интернетті қолданудың үш деңгейін атап өтуге болады.

1. қарым-қатынас

2. ақпарат

3. жариялылық

Қарым-қатынас электронды жәшік арқылы жұмыс жасауға мүмкіндік береді.

World Wide Web. Қарым қатынас шетел тілі мұғалімдерінің мәдениаралық
коммуниктивті біліктілігін қалыптастыруда ең басты мазмұнға ие. Жариялылық
интернеттің жеке беттерімен жұмыс жасауға мүмкіндік береді.

Интернеттен тыс қарым-қатынас жасау - әртүрлі ұлттар, кросс-мәдент
орталықтар, миллиондаған адамдардың өмірі шетел тілінде қарым-қатынас
жасауға негізделген, бір уақытта сөйлейді, өте кең ауқымды
әңгімелесушілерді қамтамасыз етеді. Оны шетел тілі мұғалімдерінің өміріне
енгізу, қарым-қатынастың жаңа үлгісін қалыптастырады. Тілдік ортада қарым-
қатынас жасау, компьютерлік технологиялармен қамтамасыз ету дүниеге
көзқарасты кеңейтеді, әп сәтте біліп алу,түпнұсқа бойынша жұмыс жасау және
т.б. Ақпараттық жүйе ретінде интернет өз қолднаушыларын әртүрлі ақпараттар
мен ресурстарды қамтамасыз етеді. Базалық қызмет көрсетулер: электронды
жәшік (e-mail), телеконференция(usenet), видеоконфренция, жеке ақпаратты
жариялау, жеке үй парақтарын жасау (homepage) және оны веб-серверге
орналастыру. Интернетке кіру ресурстары: анықтама каталогтары,Yahoo! Info
Seek, Ultra Smart, Look Smart, Galaxy, іздеу жүйесі Alta Vista, Hot Bob,
Open Text, Web Crawler, Excite әңгіме Chat.

Шетел тілі мұғалімдерінің мәдениаралық коммуникативті біліктілігін
жетілдіруде компьютерлік технологиялардың көмегімен елтанымдық біліктілікті
арттыруда тыңдалым, оқылым, жазылым және айтылым әрекеттерін қолдану өте
тиімді болып табылады.

Шетел тілі мұғалімдерінің коммуникативті біліктілігін компьютерлік
технология негізінде тыңдалым арқылы сөйлеу әрекетінің дағдыларын
қалыптастыру.

Lucent Technologies компаниясының сайты Bell labs деп аталатын сайты
кез-келген фразаны шет тілінде тыңдауға мүмкіндік береді. Мұнда сойлеу
әрекетінің синтезаторы қалыптасуымен қоса, шетел тілі мұғалімдерінің
басылған жұмыстарының сол тілде дыбысталуына мүмкіндік береді. Ол үшін
төмендегі сайтқа кіру қажет. http: www. bell-labs. com
projectttsindex.html. Бұл мәліметтер ағылшын, неміс, итальян, француз
және испан түрінде жұмыс жасаудың артықшылығын көрсетіп отыр. Жоғарыда
көрсетілген сайт арқылы, аталған тілдер бойынша фразаны тек дыбыстап қана
қоймай, дискте сақтап интернетке кірмей жұмыс жасауға болады.

Шетелтілі мұғалімдерінің мәдениаралық коммуникативті біліктілігін
арттыруда кемпьютерлік технологияның көмегімен оқылым әрекеті арқылы сөйлеу
дағдысын қалыптастыру өте маңызды болып табылады. Интернет соңғы
оқиғалармен және ғаламдық ақпаратпен қамтамасыз етудің маңызды ресурсы
болып табылады. Дүние жүзінің барлық газеттерінің веб-беттері бар сайт
Media Links(httpwww.media info.emedia) арқылы мүмкін болған
ақпараттың барлығын табуға болады. Аталған сайттың ағылшынша нұсқасы the
washington post (http:www. washington post.com) оқуға, бейне
нұсқаларды көруге және жарнамалар афишасымен танысудың үлкен
мүмкіндіктерін пайдалануға болады. The washington post сайтының веб –
беттері ең маңызды бес рубрикаға бөлінеді.

1.Жаңалықтар(News)

2.Халықтың өмір сүру деңгейі(Style)

3.Спорт(Sports)

4.Жарнамалар(Classified)

5.Жәрмеңкелер жаңалығы(Market Place).

Шетел тілі мұғалімдерінің мәдениаралық коммуникативті біліктілігін
қалыптастыруда компьютерлік технологияларды пайдалану арқылы онлайн
жүйесімен ақпар алуға мүмкіндік береді. Ол дүние жүзі оқиғаларын білуге,
соңғы ақпараттар мүмкіндігімен таныстыруға, оқиғаларды түрлі жағынан
қамтуға мүмкіндік ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Шет тілін оқытудағы интернет ресурстары
Шетел тілін оқытудағы лингвомәдени құзіреттілікті қолданудың теориялық сипаттамасы
Лингвомәдени құзыреттілікті қалыптастыру компоненттері
Ағылшын тілі сабағындағы интернет-ресурстарын қолдану
ИНТЕРНЕТТІ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Ағылшын тілін оқытудың құрылымы
Компьютер арқылы ағылшын тілінде сабақтар өткізу
Бастауыш сыныптарында оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты шетел тілін оқытудың мәселелері
Кәсіби құзыреттілік ұғымының мазмұны
Ағылшын тілін оқытуда интернет мүмкіндіктерін пайдалану
Пәндер