Маркетингті жоспарлаудың мәні мен мазмұны

Мазмұны

Кіріспе

I.Бөлім.Маркетингті жоспарлаудың мәні мен мазмұны
1.1.Жоспарлаудың мәні,методологиялық негіздері және көрсеткіштері
1.2.Маркетинг жүйесіндегі стратегиялық жоспарлау

II.Бөлім.Кәсіпорынның жұмысын жоспарлау
2.1.«Қант»ААҚ жалпы сипаттама
2.2.«Қант»ААҚ.ның маркетингтік мүмкіндіктерді
талдау
III.Бөлім.Кәсіпорынның стратегиялық жоспарын әзірлеу
3.1.Кәсіпорынның даму жоспарының негізгі бөлім.
дері мен көрсеткіштері
3.2.Фирма өсу жолының стратегиялары

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе

Қазақстан экономикасында маркетингті қолданудың ерекшеліктері мен серпіні және экономикалық субьектілердің қоршаған орта факторларының қағидаларын пайдалану барысына ықпал ету сипаты көбіне өтпелі кезең жағдайына орай анықталады.Қазақстанда маркетинг ғылым бағыты, шаруа-шылық қызмет аумағы және өндірістік-өткізу қызметін ретінде республика-ның нарықтық қатынастарға өтуінен бастап қалыптасты.
Нарықтық қатынастар экономикалық дамуды жетілдірудің үлкен по-тенциалын өзінде жасырады.Бұл нарықта шаруашылық етуші субьектілерді жеке кәсіпкерлік қызметіне шексіз бостандық беруіне байланысты.Жоғары тиімді жұмысқа барлық өсуші өлшемдерде табыстарды немесе пайданы алуға нақты мүмкіндіктер себепші болады.Ең үлкен пайданы алуға ұмтылу кәсіп-керлерді нарықты зерттеуге және сұраныс бар салаларға өз ақшаларын және еңбектерін салуға мәжбүрлейді.
Қазіргі жағдайда көптеген ірі және орта кәсіпорындарда, сондай-ақ банктерде маркетинг қызметі,ал олардың кейбіреуінде департаменттер іс-әрекет етеді.Бұлардағы маркетинг бөлімдерін ұйымдастырудың нақты сызба-лары мен түрлері әр түрлі болуы мүмкін,бірақ олар:нарықты маркетингтік зерттеу,сұраныс жағдайын,тауарлық өткізу,баға және коммуникация ұйым-дастыру сияқты жалпы міндеттерге негізделеді.
Еліміздегі көптеген компаниялар маркетингті жоспарлаумен шұғыл-данбайды.Шағын фирмалардың менеджерлері тек ірі корпорациялар ғана маркетингті жоспарлаумен айналысады деп есептейді.Қазақстандық компа-ниялардың кейбір мамандары нарық өте жылдам өзгереді,сондықтан оны жоспарлау қажет емес деген көзқараста.Мұндай тұжырым қате,жоспарлауды қолданатын компаниялардың жеткен жетістіктеріне көз жүгіртсек,жоспарлау қажет екендігі айқын аңғарылады.Нарықтағы қарқынды өзгерістер шын мә-нінде жоспарлау барысын қиындатады,алайда фирма басшылығына өзгеріс-терді болжауға,оларға әрі қарай қимыл-әрекет жасауға тек мұқият жоспарлау ғана көмегін тигізеді.
Америкалық төрт жүз жетекші компанияны зерттеу мәліметтері жос-парлауды жүйелі жүргізетін компаниялардың сату көлемдері мен пайдасы жоғары қарқынмен өсіп тұратынын көрсеткен.
Көптеген фирмаларға өздерінің ресми қабылдаған жоспарлау мен бақы-лау жүйелерін жетілдіру қажет екені айдан анық.Әртүрлі шешімдерді үздіксіз қабылдау жоспарлауды алмастыра алмайды.Фирма үшін жоспарлау көп жағ-дайда өткізу және табыс көрсеткіштерін жақсартатын жоғары сатылы жұмыс болып саналады.
Фирманың жақсы талқыланған бағдарламалық мәлімдемесін құрастыру өте жауапты іс.Жоспарлау-фирма өзінің құрамына кіретін әрбір өндірісті ба-ғалап,оларды кеңейту,сақтау,доғару не олардың жемістерін жеу туралы қо-рытынды шығаруды талап етеді.
Берілген жұмыстың тақырыбы кәсіпорындағы маркетингті жоспарлау болып табылады.Нарықтық экономика заманында әрбір кәсіпорын өз жұмы-сының тиімділігін арттыру үшін әртүрлі жоспарлар жасайды.Өйткені жос-парлау-басқарудың маңызды бір функциясының элементі болып табылады. Сондықтан да курстық жұмыстың тақырыбы маркетингті жоспарлаудың теориялық негіздері мен «Қант»ААҚ-ның жұмысын тиімді жоспарлаудың маңызы зор.Ол үшін курстық жұмыстың бірінші бөлімінде барлық осы жос-парлаудың тиімділігі және де оның қажеттілігі толық ашылып көрсетілген.
Жалпы курстық жұмыс үш бөлімнен тұрады:
1.Теориялық:бұл бөлімде маркетингті жоспарлаудың мәні мен мазмұны тура-лы түсініктемелер берілген.
2.Зерттеліп отырған «Қант»ААҚ-ның жалпы қызмет жағдайына талдау жүр-гізілген.
3.Кәсіпорынның қызметінің тиімділігін арттыруда стратегиялық жоспарын әзірлеу.
Курстық жұмыстың осы бөлімдерден кейін қорытынды жүргізіліп,қолданыл-ған әдебиеттер тізімі беріледі.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1.Котлер Ф. Маркетинг негіздері:проф.М.Ізбасардың жалпы редакциялауы-мен ағылшын тілінен тәржімеленген-Алматы:Жазушы,2000.
2.Есімжанова С.Р. Маркетинг оқу құралы.-Алматы:«Эко»Баспа үйі,2005.
3. Есимжанова С.Р. Маркетинг в Казахстане:теория,методология,практика.-Алматы:Аян Әдет, 2001.
4. Сүндетов Ж. Планирование и прогнозирование в условиях рыночной экономики:Учебное пособие(2-е издание,дополненное и переработанное)-Алматы:Экономика, 2004.
5.Маркетинг:Учебное пособие/под.ред. Н.К.Мамырова.Алматы:Экономика, 1999.
6.Ілиясов Д.Қ. Маркетинг:теориясы мен практикасы:Оқу құралы:Алматы, Қазақ Университеті,2002.
7.Голубков Е.П.Основы маркетинга.-М.:Издательство«Финпресс»,1999
8.Дюсембекова Ж.М. Маркетинговые исследования:Учебное пособие-Алматы: «Экономика»,2005
9.Котлер Ф.,Армстронг Г. и др.Основы маркетинга.-2-е европейское издание-М.;СПб.;К.: Издат.Дом«Вильямс»,1999.
10.«Қант»ААҚ-ның мәліметтері
        
        Мазмұны
Кіріспе
I-Бөлім.Маркетингті жоспарлаудың мәні мен мазмұны
1.1.Жоспарлаудың мәні,методологиялық негіздері және
көрсеткіштері
1.2.Маркетинг жүйесіндегі стратегиялық жоспарлау
II-Бөлім.Кәсіпорынның ... ... ... ... ... мүмкіндіктерді
талдау
III-Бөлім.Кәсіпорынның стратегиялық жоспарын әзірлеу
3.1.Кәсіпорынның даму жоспарының негізгі бөлім-
дері мен көрсеткіштері
3.2.Фирма өсу ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері мен
серпіні және экономикалық субьектілердің қоршаған орта ... ... ... ... ету сипаты көбіне өтпелі кезең
жағдайына орай анықталады.Қазақстанда маркетинг ғылым бағыты, шаруа-шылық
қызмет ... және ... ... ретінде республика-ның
нарықтық қатынастарға өтуінен бастап қалыптасты.
Нарықтық қатынастар экономикалық ... ... ... ... ... ... нарықта шаруашылық етуші субьектілерді жеке
кәсіпкерлік қызметіне шексіз бостандық беруіне ... ... ... ... ... ... ... пайданы алуға нақты
мүмкіндіктер себепші болады.Ең ... ... ... ... ... ... және ... бар салаларға өз ақшаларын және еңбектерін
салуға мәжбүрлейді.
Қазіргі жағдайда көптеген ірі және орта ... ... ... ... олардың кейбіреуінде департаменттер іс-
әрекет етеді.Бұлардағы маркетинг ... ... ... сызба-лары
мен түрлері әр түрлі болуы ... ... ... ... ... және ... ... сияқты жалпы міндеттерге негізделеді.
Еліміздегі көптеген компаниялар маркетингті жоспарлаумен ... ... ... тек ірі ... ... ... айналысады деп есептейді.Қазақстандық компа-
ниялардың кейбір мамандары нарық өте ... ... ... ... емес деген көзқараста.Мұндай тұжырым қате,жоспарлауды
қолданатын компаниялардың жеткен жетістіктеріне көз ... ... ... ... ... ... шын ... барысын қиындатады,алайда фирма басшылығына өзгеріс-терді
болжауға,оларға әрі ... ... ... тек ... ... ғана
көмегін тигізеді.
Америкалық төрт жүз жетекші компанияны зерттеу мәліметтері ... ... ... ... сату ... мен ... ... өсіп тұратынын көрсеткен.
Көптеген фирмаларға өздерінің ресми қабылдаған жоспарлау мен ... ... ... ... ... ... шешімдерді үздіксіз
қабылдау жоспарлауды алмастыра алмайды.Фирма үшін жоспарлау көп жағ-дайда
өткізу және табыс көрсеткіштерін жақсартатын ... ... ... ... ... ... ... мәлімдемесін құрастыру өте
жауапты іс.Жоспарлау-фирма өзінің құрамына кіретін әрбір өндірісті ... ... не ... ... жеу ... қо-
рытынды шығаруды талап етеді.
Берілген жұмыстың тақырыбы ... ... ... болып
табылады.Нарықтық экономика заманында әрбір кәсіпорын өз жұмы-сының
тиімділігін ... үшін ... ... ... ... маңызды бір функциясының элементі болып табылады. Сондықтан да
курстық жұмыстың ... ... ... ... ... ... ... тиімді жоспарлаудың маңызы зор.Ол үшін ... ... ... ... осы ... тиімділігі және де оның
қажеттілігі толық ашылып көрсетілген.
Жалпы курстық жұмыс үш ... ... ... ... ... мәні мен ... ... берілген.
2.Зерттеліп отырған «Қант»ААҚ-ның жалпы қызмет жағдайына талдау жүр-
гізілген.
3.Кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... осы ... кейін қорытынды жүргізіліп,қолданыл-ған
әдебиеттер тізімі беріледі.
I-Бөлім.Маркетингті жоспарлаудың мәні мен мазмұны
1.1.Жоспарлаудың мәні,методологиялық негіздері және көрсеткіштері
Жалпы жоспарлауды нарықтық қарым-қатынастардың ... ... ... бастады.Жоспарлау-өндірістің пропорциялық қарым-қатынасына ... ішкі ... ... мен тұтынуға бағытталған
саналық адам қызметін көрсетеді.Сондықтан, жоспарлау халық шаруашылығын
басқарудың басты ... бірі ... ... ... даму ортасында өзгерушілік пен анықталмағандықтың кері әсерін
жоюға негізделген.
Яғни,жоспарлау-алдағы қызметтерді қамтамасыз ... анық ... ой ... өңдеу.Жоспарлау-бұл ең бірінші, қоғамдық өндірістің
нәтижесі мен дамуын ғылыми алдын алу,оның заңдылығын құру,ғылыми-техникалық
үрдістің,обьективті тәуелділіктің және ... ... ... ... ... экономикада өнеркәсіптің тиімді еңбек етуі кәсіпорын жұмысын
дұрыс ... ... ... ... Кәсіпорынның негізгі
жоспарларына кәсіпорынның даму жоспары,өндірістік ... ... - ... даму ... ... ... кәсіпорынның даму жоспарын жасау барысында, жоспарлау
методологиясын әрі қарай жетілдіруге көп назар аударылады.
Жоспарлау ... ... ... барысында, жоспарлау
методологиясын дамытудың негізгі бағыттары:
- жоспарларды дамыған ғылыми-техникалық және ... ... ... ... мен ... ... ... техникалық - экономикалық негіздеу;
- баланстық есептеулер жүргізу;
- ... ... ... ... ... ... материал сыйымдылығын, қор сыйымдылығын азайту;
- ... ... ... ... ... өнім шығаруды ұлғайту;
- жоспарлардың ыңғайлылығын, ықшамдылығын ... ету және ... даму ... ... ... - ... мен ... қолдану арқылы негіздейді. Норма дегеніміз
қандай да бір өнімді шығаруға ... ... ... ... энергияның ең көп кеткен шығыны, ол абсолюттік шама ... ... ... шама, еңбек құрал-жабдықтарының
қолданылуын көрсететін көрсеткіш.
Нормалар мен нормативтерді жасаған кезде, ғылым мен техниканың ... ... ... қуатын кеңінен қолдануды және алғы
өнеркәсіптік тәжірибені есепке алып отыру керек.
Техникалық - экономикалық ... мен ... ... ... жасалынады:
- нақты еңбек шығындары (өнімді шығаруға кеткен ... ... ... нормасы, жұмысшылар санының нормативі);
- нақты еңбек ... ... ... ... уақыт
шығыны, қызмет ету нормасы, жұмысшылар санының нормативі);
- материалдық шығындар ... ... ... ... жылу,
энергия, жабдықтарын үлестік нормалары);
- еңбек құрал - жабдықтарын қолдану нормативтері ... ... - ... ... құрал - саймандарды қолдану
нормативтері);
- ... ... ... ... ... ... ... өндірістің көлемі, шикізат, материалдар,
отынның қорлары);
- іске қосылатын ... ... ... ... ... берілген өндіріс ... ... ... ... ... ... қаншалықты көлемде қолданылуы есептелінеді.
Нормалар мен нормативтер әртүрлі жағдайларда қолданылады. Тірі еңбек
шығындарының нормасы еңбек ... ... ... ... ... ... көлемін анықтауға қолданылады. Материалдық
материалдың жеке түрлері анықталады.
Нормалар мен нормативтер ... ... ... ... үшін
қолданылады.
Жоспарларды техникалық - ... ... ... олардың
көрсеткіштерін анықтайды.
Жоспарлар мынадай көрсеткіштерді қолдану ... ... ... сапалық;
- көлемдік ;
- ... ... - ... өнім мен ... ... ... ... жұмысшылардың саны, жалақының қоры, пайда көлемі, ... ... ... ... ... - ... экономикалық тиімділігі, еңбек
өнімділігінің өсуі, өзіндік ... ... ... ... ... ... ... жатады.
Сандық және сапалық көрсеткіштер бір-бірімен тығыз байланысты болады.
Көлемдік көрсеткіштерге - өндірістің жалпы көлемі, жеке процестер ... ... ... ... - ... ... бірнеше
көрсеткіштердің арақатынасы жатады, мысалы: бір ... ... ... шығыны.
Өнеркәсіптің жоспарлық көрсеткіштерін есептеу үшін табиғи, еңбек және
құндық өлшемдер қолданылады.
Табиғи өлшемдер - ... ... ... ... ... Олар ... жэне сандық көрсеткіштерді қамтиды.
Еңбек өлшемдері - еңбек өнімділігін есептегенде, жалақының мөлшерін,
өнім нормасын ... ... ... ... - ... ... өлшемдері - көрсеткіштердің құнын көрсетеді. Құн өлшемі арқылы
өнімді сату көлемі, тауар және ... өнім ... ... жоспар жалпы корполративтік жоспардың ... ... ... әр ... бағыттарының
(өндіріс,қаражат,өткізу,кадр,маркетинг) жоспарлары кіреді.
Маркетингтік жоспар кәсіпорынның маркетингтік қызметін ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктерін нарықтың
талаптарына сәйкес келтіруге бағытталған талдау,басқару және тексеру ... ... ... ... ... мен ... ... талдау;
2.мақсаттарды анықтау;
3.стратегиялық шешімдерді қабылдау;
4.маркетингтік шаралардың жоспарын әзірлеу;
5.шығындардың жалпы көлемі мен құрамын есептеу,
6.тексеру және жоспарға түзету;
Маркетинг ... ... етіп ... зор ... жүзеге асыру
үшін нысанды амалдар (процедуралар),ұйымдастыру ... ... ... қажет.
Маркетингтік жоспар айқын ... ... ... менеджерлер маркетинг жоспарын әзірлеудің
мәнін,рөлін,мақсаттарын,талдау мен жасау ... ... ... ... үшін ... ... ... дұрыс бөліп,оның
жасау мерзімін,бюджетін белгілеу қажет.
Маркетинг жоспары-бұл белгілі уақытта маркетинг мақсатына жету үшін
әзірленген ... және ... ... жиынтығы нысандандырылған
құжат.
Ол-маркетингтік шараларды ... ... ... ... ... ... бөлімдердің қызметкерлерінің
бірлескен тобымен жасалып,басқарудың сәйкес деңгейлерінде жүзеге асырылады.
Маркетингтік жоспарлар корпорация және оның ... ... ... ... және жеке өнім,жеке
нарықтар және маркетинг кешенінің әрбір элементі бойынша жасалынады.
1.2 Маркетинг жүйесіндегі стратегиялық ... ... ... ... ... ... ... Жаңадан
құрылған фирмалардың басшылары жұмыспен сонша көп айналысатындығынан
олардың - жоспармен ... ... жоқ. ... ... ... ... олар осы ... дейін формалъды, жоспарлаусыз да
жұмыстарын орындап келе ... оның онша ... ... ғой ... Олар ... ... ... уақытын алғызғысы да келмейді.
Олардың айтуынша, ... ... ... тез өзгеретіндіктен,
жоспарлаудан онша пайда болмай, ол ақыр аяғында шаң ... ... ... ... және де ... ... себептерден көптеген фирмалар
өздерінде формальды жоспарлаумен айналыспайды.
Дегенмен, формалъды жоспарлау бірталай пайдалардан дәмелендіреді. Ол
пайдаларды Мелвиил ... ... ... атап ... ... тұрақты түрде келешекті ойлауға итермелейді.
2.Ол ... ... ала ... ... тура ... ... келешекте бақылауға болатын жұмыс ... ... ... ... өз ... және ... ... дәл анықтауға мәжбүр
етеді.
5.Фирманың төтенше езгерістерге дайыңдығын жоғарылатады.
6.Ол барлық лауазымды адамдардың міндеттерінің өзара байланысын ... ... ... ... ... ... үшін ... болғандықтан оны ең алдымен қараймыз. ... ... деп ... ... ... - бұл ... ... фирма мақсаты мен
потенциальды мумкіншіліктерін ... ... ... ... ... басқару процесі. Ол фирманың дәл ... ... ... ... мен ... ... ... портфеліне және өсу стратегиясына
сенеді.
Стратегиялық жоспарлау үш ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық қоржынды басқару
принципінде құрылады.оның мәні-компанияның әрбір қызмет бағытын орындау
үшін ресурстардың ... ... ... ... қызмет түрінің келешегін бағалау.Осы мақсатпен
нарықтық өсу көрсеткіштері және компанияның ... ... ... ... сату ... ... көлеміне бейімделген компаниялар
олардың шектеулі екндігіне көздері жетті.Мысалы,1970 жылдары «Ford ... үшін ... ... ... ... ... нарықтық
зерттеулер тұтынушылардың сұранысы шағын литражды автомобильдер жағына
ауғанын көрсетті.Сондықтан ... ... ... сол кезде
залалды болған шағын автомобильдерге ... ... ... ... үшін ұзақ ... жету ... жасалады.Сондықтан,әрбір компания іс-
әрекетін,мақсаттарын,мүмкіндіктерін,ресурстарын зерттей ... ... ... саясаты шығындарды төмендетуге
бағытталса,оның бәсекелесінің ... жаңа ... ... ... ... ... 1 ... келтірілген, ал оларды
суреттеу төменде беріледі:
1 сурет. Стратегиялық жоспарлаудың кезеңдері
Ақпарат көзі:1,426 бет
Көптеген ірі компаниялардың ұйымдық құрылымы төрт ... ... және ... ... бас ... іс-әрекетін келешекте пайда берсе,штаб-
пәтер оның бөлімшелерін дамыту,бизнестің жаңа ... ашу ... ... жабу ... ... қабылдайды.Компанияның әрбір бөлімшесі
іс-әрект бағыттары бойынша ресурстар бөлінген жоспарын әзірлейді.Бизнес-
бірліктің стратегиялық жоспары оны ұзақ ... ... ... ... мақсаттарына жетуге бағыттайды.
Көптеген компанияларда маркетингтік ... ... ... екі ... әзірленеді.Стратегиялық жоспар компанияның даму
келешегін анықтайды, ... ... ... ... тек бір ғана өнім ... ... ... байланысты жасалып қоймайды,ол кәсіпорынның барлық ... ... ... ... ... ... ... негізінен стратегиялық
жоспарлауда қарағанда, жедел жоспарлауды көбірек пайдаланады. Стратегиялық
жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... жоспарлаумен айналысатын фирмалардың жетістіктері жоғары
болатындығы зерттеулер нәтижесінде ... ... ... ... ... ... және ... байланысты өсіп отырады.
II-Бөлім.Кәсіпорынның жұмысын жоспарлау
2.1.«Қант»ААҚ жалпы сипаттама
«Қант»ААҚ Жамбыл Облысының Тараз қаласының ... ... ... ... жалпы тамақ индустриясында ең алғы ... ... ... ... ... ... Кәсіпорынның
1993 жылы 17 желтоқсанда тіркелінді. Куәлік N 10508. жарғы облыстық әділет
басқармасымен бекіттілді. «Қант»ААҚ заңды ... және ... ... Республикасының қызмет етуші заңы және жарғысы негізінде жұмысын
жүргізуде. «Қант»ААҚ өз ... ... ... есел шоты және ... аты
көрсетілген мөрі бар. «Қант»ААҚ-ның қызметінің мақсаты ... ... ... алу. «Қант»ААҚ-ның негізгі өндірісіне - ком, патока, әк
шығару ... ... ... ... - ... электро энергияларын, су
қамтамасыз ету және су коймаларын, химиялық тазартылған су, қысылған ... ... және ... ... көлікке кызмет көрсету, жөндеу -
механикалык шеберхананың ... ... ... КИПиА цехының
қызметі, жөндеу - құрылыс учаскісі жатады.
«Қант»ААҚ ... ... ... қант ... ... бастады. Оның
құрылысы 1932 жылы ... ... 1937 жылы ... ... ... ... аты да, ... да өзгеріп отырды.
1932 жылдың қаңтарынан ССРО құрылыс жөніндегі халық комиссариатының
қант зауыттарының құрылысы мен монтажы жөніндегі ... ... ... қант ... ... конторасы.
1935 жылдың қаңтарынан ҚазССР Оңтүстік Қазақстан Облысының Алматы қант
қызылша трестінің Әулие - Ата зауыты.
1938 ... ... ... ... ... Облысының
Жамбыл қант қызылша зауыты.
1939 жылдың қаңтарынан – «Жамбыл қант комбинаты».
1993 ... ... ... «Қант орталығы» ЖШС-тің мерзімі ... ... ... ... қол ... Бизнес -
жоспары өнеркәсіптің ... ... ... ... ... ... ... қант - сырец). Одан
басқа күзде ... жеке ... ... ... ... ... олардың өткізген қант қызылшасын өңдейді. Қызылшаның өңдеген ақысына
өңделген заттың 35 % кәсіпорында қалады.
«Қант»ААҚ шығарылатын ... ... ... ... ... және т.б. ... келесі құрылымдық бірліктерден тұрады: қант ... ... ... ТЭЦ, ... ... шикізат бөлі-мі.Олардың
бәрі кәсіпорын территориясында орналасқан және ... ... ... ... ... қант ... ... ең ірі Тараз шақпақ қант шығаратын
комбинаты негізінде дамыған. Бұл ... ... ... республиканың барлық шақпақ қаңтын өңдіреді. Қант өндірісінің
қалдығын пайдалану негізі де осы АӨК ... ... ... 2/3 ... ... ... көп ... шикізат өндеп аз көлемді ілеспелі өнім
береді.Сондықтан қант кәсіпорындарын шикізат көздеріне және осы ... ... ... орналастыру жөн.
Кез келген әлеуметтік - экономикалық жүйе біршама дербес ... ... екі ... ... ... және ... бөліктер.
Басқару - ұйымдасқан жүйеге нысаналы түрде ықпал жасау ... ... ... ... тәртібі мен мақсатын қолдау.
Түрлері: заттарды басқару - технологиялық процестерді басқаруға ... ... - ... ... ... ... ... (ақпараттың болуы), кадрлар (басқарушылар, мамандар орындаушылар),
басқару техникасы (ақпарат жинау, ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Кәсіпорынды басқару - басшының не басқару органдарының адамдарды
бірлескен еңбек үшін ... және ... ... ... жасауы. Ол басқару принциптерін және меншік иесінің өз мүлкін
шаруашылыққа ... ... ... ... ... сәйкес жүзеге асырылады. Жалпы алғанда кәсіпорынды ... ... ... функцияларын, әдістерін, теориясын,
ұйымдық құрылымды, техникалық құралдар мен технологияны автоматтандырылған
басқару жүйелерін қамтиды.
Басқару әдістері - басқару ... ... ... көмегімен
еңбек ұжымының, жекелеген орындаушылардың жұмысы басқару ... ... ... ... ... Олар ... ... тәжірибеде іске асыру кұралы болып табылады, ... ... ... ... ... ... ... негіздеу, басқарудың
нақты мақсатына қол жеткізу үшін қажет. ... ... ... олар ... және ... ... өндіріске немесе
қызметтің басқа да ... ... ... ... ... ... ... тәсілдерін, басқарушылық шешімдерді әзірлеу ... ... ... басқару процесінің әдістерінен өзгеше түрде
басқару әдістері басқару объектісіне ықпал ету тәсілдерінің жиынтығымен
сипатталады. ... ... ... ... байланысты және өзара
тәуелді, жиынтығында ... ... ... ... кешенді
міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін ... ... ... ... әдістер, әкімшілік (ұйымдастыру - өкім беру)
әдістер және әлеуметтік–психо-логиялық ... ... ... объектісіне ықпал жасаудың белгілі бір ... бар және ... ... ... құрайды.
«Қант»ААҚ-ның басқару құрылымы келесідей формада белгіленген:
Атқарушы директор – кәсіпорынының барлық өндірістік – ... ... ... ... ... ... ... бас бухгалтер, заң бөлімінің басшысы, бас бухгалтер, ... ... ... бөлімінің басшысы, бас агроном, маркетинг және
коммерция бөлімінің басшысы, ... ... ... ... директор - негізгі өндірісті және көмекші ... ... Оған ... және шақпақ қант зауыттарының бас
инженерлері, ТЭЦ жэне ТВК, КИПиА басшылары, электорцехтар, теміржол ... - ... ... және механизациялау цехы бағынады.
Бас бухгалтер - шаруашылық ... ... және ... ... ... ... ... қызметін атқарады. Бас
бухгалтер шикізаттың, материалдардың, дайын өнім және оның ... Бас ... ... ... ... ... есептік бөлім
және орталық бухгалтерия бағынады.
Заң бөлімінің бастығы - заң бөлімін басқарады, кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... және
өндірістік тәртібін қадағалайды.
Экономика бөлімінің бастығы – «Қант»ААҚ-ның экономикалық жұмысын
басқарады. Бұл ... ... ... ... ... ... қызмет түрлерінің
статистикалық және өндірістік есепті құраумен айналысады.
Бас агроном - шикізат бөлімі және шикізат ... ... ... ... және ... ... ... орынбасары. Ол
қызылша өндірушілермен келісім шартқа тұрады.
Маркетинг және коммерция бөлімінің бастығы - ... және ... ... ... ... ... қосымша
материалдармен, техникамен, құралдармен қамтамасыз ... ... ... - ... ... ... ... бөлімінің басшысы - кадрлар бөлімінің жұмысын басқарады. ... ... жеке ... есебін жүргізеді. Кадр бөліміне
жұмысшылардың жұмыс уақытысының есебін ... ... ... ... негізгі мақсаты-жоғары сапалы ... ... ... ... алу,рухани және материалдық мінез-құлқын
қанағаттандыру мақсатында ... ... ... ... ... дамуына ... ... ... ... ... стандартқа сай құмшекер және
қант өнімдерін өндіруде,келесідей қызметтерді жоспарлауда:
-тұтынушылардың күтілімін арттыру;
-нарықта бірінші болу,нарық мүмкіндіктерін құру және жаулавп алу;
-тұтынушыларға өнімнің ... ... ... ... ... ... ықпалын үнемі төмендеуін алдын
алу;
-заңдардағы барлық бизнес элементтеріне,табиғатты қорғау қызметіне
және еңбектің қауіпсіздік шарттарына сәйкес келуі;
жоғары ... ... ... ... және ... ... жоғалуын алдын алу және қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
Төмендегі кестеде «Қант»ААҚ-ның техника-экономикалық ... ... ... ... ... |өлшем |2002 |2003 |2004 ... |
| | ... | | | |(+;-) ... ... ... |мың.тг |725640 |672791 |1212097 |486457 |
| ... ... | | | | | ... ... |мың тг. |8790268 |7207996 ... |1470056 |
| ... ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... өнім ... ... |111565,8 |144633,0 |3818,3 |
| |көлемі,барлығы | | | | | |
| ... ... |6726,2 |8062,9 |7692,6 |966,4 ... ... | | | | | |
| ... кұмшекер |тонна |4671 |4602,4 |7692,6 |3021,6 |
| ... ... ... |940,2 |1400,5 |- |- |
| ... | | | | | |
| ... ... ... |1115,0 |2060,0 |- |- |
| ... | | | | | ... ... ... ... |103502,9 |136940,4 |2851,9 |
| ... | | | | | |
| ... ... ... ... ... |125646,1 |4552,4 |
| |Үгітілмелі шақпақ |тонна |2566 |1841,4 |2748,7 |182,7 |
| ... | | | | | |
| ... ... ... |1324 |904,8 |3115,0 |1791 |
| ... | | | | | |
| |1 ... ... ... |- |- |5430,6 |- |
| ... қант | | | | | |
|4 ... саны |адам |1123 |1123 |1182 |59 |
| ... ... |1002 |1006 |1064 |62 |
|5 ... ақы қоры |мың тг. |160465,3 |182488,6 |243446,8 |82981,5 |
| |- жұмысшылар |мың тг. ... ... ... |70311,6 |
|6 ... ... |11910 |13540 |17160,0 |5250 |
| ... ... | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| |- 1 ... |теш е |10870 |12390 |15740,0 |4870 |
|7 ... ... | | | | | |
| |- 1 ... |мың тг. |646,16 |599,1 |1025,5 |379,34 |
| |- 1 ... |мың тг. |724,2 |668,8 |1139,2 |415 |
|8 ... ... |мың тг. |1138662 |1141886 |1191377 |52715 |
| ... құны | | | | | |
|9 ... ... |мың тг. |1117226 |1120679 |1180666 |63440 ... |Қор ... ... |0,64 |0,59 |1,02 |0.38 ... |Өзіндік құн ТӨ |мың тг. |762216 |558965 |1097361 |335145 ... |1 ... ... ... |1,05 |0,83 |0,90 |-0,15 ... ... өткізуден |теңге |824375,131|700449,0 |1274649,341|450274,2 |
| |түскен ... | | | | | ... ... ... ... |598189,0 |1122768,758|407601,6 |
| |өзіндік құны | | | | | ... ... ... ... ... ... |42672,6 |
|16 |Нақтылы бағадағы |теңге |-36025,979|20116,0 |2822,338 |38348,32 |
| |ТӨ ... таза | | | | | |
| ... ... | | | | | ... ... ... |мың тг. |-36576 |113826 |114736 |151312 ... көзі:Ішкі бухгалтерлік есеп деректері бойынша
Сонымен, «Қант»ААҚ-ның техника-экономикалық көрсеткіштерін талдайтын
болсақ, есепті жылмен өткен жылды салыстырғанда тауарлы өнім көлемі ... ... ... Ал ... ... өзіндік құны 2003 жылы ... 2004 жылы ... мың ... ... ... 87,69 %-ға ... бұл ... бағамен тауарлы өнімнің артуына байланысты, сонымен
ол есепті жылмен өткен жылды салыстырғанда 3052328 мың ... ... ... ... ... өнім ... 2002 жылы 140814,7 ... 2003 жылы
111565,8 тонна, 2004 жылы 144633,0 тонна өнім ... 2004 ... ... қант ... ... ... қанты,«Шамбон»
шақпақ қанты) өндірістен мүлден шығарылып, өндіріске басқа қант түрі, яғни
1 кг-дық буылған шақпақ қантты ... ... Оның 2004 жылы ... шығарылған көлемі 5430,6 тонна.
Кәсіпорынның еңбеккерлер саны есеп беру жылы базистік жылға қарағанда
59 адамға көбейген. Соның ішінде жұмысшылар саны 58 ... яғни 5,3 ... ... ақы қоры 2002 жылы 160465,3 мың ... 2004 жылы
243446,8 мың теңгеге дейін өскен. ... ... ... ... ақы қоры
2004 жылы 2002 жылға қарағанда 5,8% -ға ... 1 ... ... айлық
еңбек ақысы 2004 жылы 17160,0 теңге болса, 2003 жылы 13540 ... ... 3620 ... ... Ал 1 ... ... айлық еңбек ақысы есеп беру
жылы 2003 жылға қарағанда 3350 ... яғни 27%-ға ... 1 ... өнімділігі 2003 жылы 599,1 мың теңге, 2004 жылы 1025,5 мың теңге
болды. Ал 1 ... ... ... 2004 ... 2003 ... 470,4 мың теңгеге өсті.
Кәсіпорынның негізі өндірістік қорының орташа жылдық құны 2003 ... мың ... ... жылы 1191377 мың ... болды. «Қант»ААҚ-ның
өндірістік қорлары есеп беру жылы базистік жылмен салыстырғанда 59987 мың
теңгеге өскен.
«Қант»ААҚ-ның табысын ... ... ... болып табылады. Себебі,
мұның әсерінен кәсіпорынның ... ... ... ... ... бе жұмыс атқарғанын айқындаймыз. «Қант»ААҚ-ның 2003 жылы 113826
мың теңге табыс түсірсе,2004 жылы 114736 мың ... ... ... маркетинг мүмкіндіктерді талдау
Өнім көлемі - жеке бір кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... істеп шығаруға тиісті өнім мөлшері. «Қант»ААҚ-ның
өнімдерінің көлемі келесі кестеде көрсетілген.
2 Кесте. ... ... ... | |жылдар |Өсу ... 2004 |
| ... | ... ... |
| | |2002 |2003 |2004 |2002 |2003 |
|1 ... ... |725640 | 672791 | 1212097 | 167,04 | 180,16 |
| ... өнім | | | | | |
| ... | | | | | ... ... ... есеп ... ... График
Бұл кестеден көріп отырғанымыздай нақты бағадағы тауарлы өнім көлемі
есеп беру жылын базистік жылмен салыстырғанда 486457 мың ... ... ... өнім ... | | |Өсу ... |
| ... |ТӨ нақты бағада | |
| | |мың ... | |
| | | ... ... ... |1999 |200113 |100 |100 ... |2000 |292051 |145,94 |145,94 ... |2001 |384109 |191,95 |131,52 ... |2002 |725640 |362,62 |188,92 ... |2003 |672791 |336,21 |92,72 ... |2004 |1212097 |605,71 |180,16 ... ... бухгалтерлік есеп деректері бойынша
2 График
Орташа жылдық өсу қарқыны
1+1,4594-1,3152+1,8892+0,9272-1,8016=2,89%
«Қант»ААҚ-ның тауарлы өнім көлемін 1999-2004 жылдар аралығында өскен
болса,2003 жылы 52849 ... ... жылы ... ... ... ... аралығындағы тауарлы өнім ... | ... ... |
| ... | ... |
| | | |(+;-) |
| | |2002 |2003 |2004 | ... ... ... тг. |725640 |672791 |1212097 |+486457 ... ... адам ... |1123 |1123 |1182 |+59 |
| ... | | | | ... |Бір ... ... |646,16 |599,1 |1025,5 |-379,34 |
| ... ... | | | | ... ... ... ... | | | | |
| ... ішінде | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... | | | ... ... көзі:Ішкі бухгалтерлік есеп деректері бойынша
Бұл кестеден көріп отырғанымыздай өнім көлеміне ... ... ... барысында өнім көлемі өскен өнімділігінің, жұмыс-шылар
санының ұлғайғаны әсер еткенін ... саны есеп ... ... ... ... 59 адамға,ал өнім көлемі 486457 мың
теңгеге өскен.
5 Кесте. «Қант»ААҚ-ның өнімдер көлемі
|№ | | | | | | | |
| ... ... ... ... | ... | | | | | |
| | | | |
| | |2002 |2003 |2004 |2002 |2003 |2004 ... |Қант |4390471 |656069,6 |553867,2 |4,9 |9,1 | |
| ... | | | | | | |
| ... ... ... ... |3,3 |4,1 | |
| ... |65814 |100836 | |0,7 |1,4 | ... |Шетел |8351227 |6651926 |9694139,8 |95,0 |92,3 | |
| ... | | | | | | |
| ... ... | |8795227 |91,8 |0 | |
| ... ... ... |219896 |2,0 |1,9 | |
| ... | | | | | | |
| ... |99300 |-255430 |1,1 |0 | | |
| ... қант | | | | | | |
| |1 ... | - | - |11999,2 |0 |0 | |
| ... ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| |Жай қант | | ... | | | |
| ... |8790268 |7207996 ... |100 |100 | ... ... бухгалтерлік есеп деректері бойынша
«Қант»ААҚ-ның өнім түрлеріне талдау ... ... өнім ... ... ... ... ... қатар еңбек,техника-
лық және т.б. ресурстарға қажетсінуі тиімді пайдалануы керек.
Өнім түрлерінің ассортимент бойынша өнім көлемін ... баға ... кіші ... әдісі бойынша 99,6%-ды құрады.
2.Орташа пайыз әдісі бойынша 7194494,4/7207996*100=99,8%-ды құрады.
3.Бұл жағдайда ассортиментің өзгеру ... өнім ... ... ... мынаған тең:(10260324*0,998)*10260324=-20520,648 мы4 те4ге
Маркетингтік мүмкіндіктердді талдау
Маркетингтік мүмкіндіктер-пайда алу үшін кәсіпорынның нарықтағы
күштерінің тартымды ... ... үшін 4 әдіс ... ... ... STEP-талдау
• SWOT-талдау
• GAP-талдау
Жағдайлық талдау-маркетингтің сыртқы және ішкі ортасын талдап,олардың
маркетингтік мүмкіндіктеріне ықпалын бағалау.
|Сыртқы орта ... орта |
| ... ... ... ... ... ... |
|Тұтынушылар ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | ... ... бағыттары:кәсіпорынның микроортасындағы жағ-дайы,
нарықтың жағдайын білу,тұтынушылардың мінез-құлқын есепке алу,
Бәсекелестердің әрекеттеріне кәсіпорынның әсерлесуін бағалау.
-STEP-талдау-макроортаны талдау;
-SWOT-талдау-кәсіпорынның әлді (Strengths) және ... ... ... мен ... ... ... ... мен нақты жағдайдың
алшақтығын талдау немесе мақсаттар мен оларға жету жолдарын ... ... ... ... ... ... негізгі мақсаты-жоғары сапалы өнімдерді ұсына
отырып,отандық ... ... ... және ... ... ... адамдарға қуаныш әкелу болып табылады.Біздің
бизнесіміздің ... ... ... ... ... ... стандартқа сай құмшекер және
қант өнімдерін өндіруде негізделеді.Ал енді кәсіпорынның SWOT-
талдауына келетін болсақ,ол ... ... ... ... ... SWOT-талдауы
|Әлді жақтары ... ... ... ... ... ... мәдениеттің төмендігі |
|кәсіпорынның дамуы ... ... көп ... бөлуі|
|-Капитал мөлшері ... аз ... ... ... |-Маркетинг саясатының нашарлығы |
|-Ұйымдық құрылымы ... ... ... ... менеджмент жүйесінің дамуы | ... ... ... | ... ... ... ... жоғарлата алу |-Саяси тәуекелдер ... ... ашу ... ... ... ... ... қауіп-қатер ... және жаңа ... | ... | ... ... ... деректері бойынша
III-Кәсіпорынның стратегиялық жоспарын әзірлеу
3.1 Кәсіпорынның даму жоспарының негізгі бөлімдері мен ... даму ... ... ... тұрады:
• Өнеркәсіп өнімін шығару жоспары (өндірістік бағдарлама) - негізгі
бөлім болып саналады. Бұл бөлімде әртүрлі ... ... және ... ... ... және өнім ... қарастырылады. Сонымен бірге кәсіпорындарды ... ... ... жоспарланады.
• Ғылым мен ... ... ... Бұл ... ... - ғылыми - техникалық прогресті жылдамдату, ғылыми -
зерттеу ... ... таза ... ... ... ... қолдану, өндіріс процесін автоматтандыру,
автоматтандырылған ... ... ... жоспарлау,
еңбекті ғылыми түрде ұйымдастыру.Бұл ... ... ... ... ... да жатады. Ғылым ... ... ... ... ... ... ... еңбекті механикаландыру және автоматтандыру
деңгейі, ... ... ... ... ... техникалық жағдайын жақсарту арқылы ... ... және ... ... ... ... ... өнімнің
сапасын арттыру,құрал - ... ... ... ... ... ... ... және т.б. жатады.
• Өндірістің ... ... ... Бұл ... ... ... тиімділігін
арттырудың жалпы ... - ... ... ... ... ... күрделі қаржыны, материалдық ресурстарды қолдану
көрсеткіштері беріледі. Бұл бөлімнің ... ... - ... ... ... ... қарқыны, ортақ тұрақтылық, еңбек ... ... қор ... ... қорларының айналысы, капитал
сыйымдылығы және материал сыйымдылығы.
... ... және ... ... ... жаңа ... салуды, кәсіпорындарды кеңейту және қайта
құруды, ірі ... мен ... ... өнеркәсіпті
техникалық қамтамасыз етуді, ... ... ... мен ... ... Негізгі
көрсеткіштері- өндірістегі негізгі корлар мен өндірістік қуаттарды іске
қосу, жеке объектілер мен ... ... ... өндіріс
қуатының өсімі, ... ... ... ... - ... көлемі, аяқталмаған өндірістің көлемі.
• Материалдық-техникалық ... ету ... Оған ... ... кететін ... ... ... ... ... ... өнеркәсіпке
қажетті материалдық ... ... мен ... ... ... шығарады. Бұл жоспарда шикізат, материал,
отын, энергия және т.б. ... ... ... жолдары
қарастырылады.
• Еңбек және кадрлар ... Бұл ... ... ... және оның ... арттырудың негізгі
белгісі ретінде өнімділігін жүйелі ... ... ... ... салыстырмалы бағадағы ... ... ... ... ... ... санына бөлу арқылы анықталады. ... ... ... саны мен ... ... қажетті
жұмысшылар саны белгелінеді.
• Өндіріс шығындары жоспары. Бұл жоспардың ... - ... ... ... ... осы арқыльі өндірістен алынатын
пайданың көлемін табу және материалдық, ... және ... ... ... ... ... жоспар (қаржы). Қаржы жоспарында ... ... - ... ... ... ... айналымын
тездету, кәсіпорынның мемлекеттік ... ...... ... ... салу және ... пайданы есептеу. ... ... ... - несие жоспары.
• Кәсіпорын ... ... даму ... ... даму ... ... әлеуметтік жағдайын, еңбек
жағдайын, демалысын ұйымдастыруда жоспарлау шаралары қарастырылады.
• Табиғатты ... және ... ... пайдалы
қолдану жоспары. Су ресурстарын, жер ресурстарын ... ... әуе ... ... мен ... ... ... өсу жолының стратегиялары
Стратегиялық жоспарлау бар өндірістерді бағалаумен қатар, фирма
келешекте қандай ... ... ... ... өз ... ... ашуы ... Фирманың өсу жоспарын мына мысал арқылы
көрсетелік: «Модерн паблишинг ... ... ай ... ... 300 мың ... проблемасына арналған жетекші ... ... ... ... ... ... жаңа бәсекелестердің пайда
болуы және баспа шығыны көзқарасы бойынша алатын болсақ, өте ... ... он ... өзінің өсу жоспарының кешенін дайындауға тырысуда.
Өсу стратегиясын үш ... ... ... ... ... ... ... фирманың қазіргі жұмыс масштабында ... ... ... ... өсу ... ... маркетинг жүйесінің басқа ... ... ... ... өсу мумкіншіліктері). Үшінші
кезеңде сала шегінен тыс мүмкіншіліктерді анықтайды (диверсификациялы өсу
мүмкіншіліктері). 1 ... осы үш ... ... ... ... ... түсінік береді.
8 кесте. Өсу мүмкіншіліктерінің негізгі бағыттары
|Интенсивті өсу ... өсу ... өсу ... ... кіру ... интеграция |Концентрациялы |
| | ... ... ... ... интеграция |Горизонтальды |
|кеңейту | ... ... ... |Горизонталды интеграция |Конгломератты |
| | ... ... ... ... ӨСУ. ... өсу фирма өзінің қазіргі тауарларына және
нарықтарына тән мүмкіншіліктерді аяғына дейін пайдаланбаған жағдайда өзін
өзі ... ... өсу ... ашу ... ... және ... ... торы» деп атақ алған ыңғайлы
әдісті пайдалануды ұсынған. Мысал ретінде ... ... тор ... ... үш негізгі түрлерін көрсетеді.
1. Нарыққа терең түрде ену. Фирманың ... ... ... бар ... ... ... өткізуді өсіру мүмкіншіліктерін
іздестіруі. Ол үшін «Модерн паблишинг компани» баспасы, мүмкін:
а) қазіргі басылымға жазылушыларды ... ... өз ... ... ... ... ... көбейтуі;
ә)өз басылымын денсаулық ... ... ... көрсетуі не оның төмен бағамен ұсыну арқылы ... ... ... ... ... ... демек, қазіргі кезде денсаулық
туралы журналдарды ... ... ... пішіні қазіргі
жазылушыларға ұқсас жазылушыларды жасақтауға тырысуы;
2. Нарық шекарасын ... ... ... бар ... жаңа ... ... ... қабілеттерін кебейту талабы. Ол үшін «Модерн паблишинг
компани», ... ... ... ... жана ... бүкілұлттық не
халықаралық нарықтарда тарата бастау;
ә)журналға жаңа қажетті келбет беру арқылы нарықтың жаңа ... ... ... жаңа ... ... ... нарқына, мысалға,
ауруханаларға, дәрігерлердің қабылдау бөлімдеріне, денсаулық ... ... ... ... ... ... бар ... жаңа не жетілдірілген
тауарларды ұсыну арқылы өткізуді өсіру талаптары болып саналады. Ол үшін
«Модерн паблишинг ... ... ... ... бар денсаулық проблемаларын қызықтайтын
оқырмандарға ұнайтын жаңа журнал шығару;
ә)денсаулық проблемасына ... ... ... ... ... онша ... ... ұнататын аудитория үшін ай сайын
журналдың ... ... ... ... өсу ... ... ... мықты жағдайда
не фирма сала шегінде алға, артқа не горизонтальды ауысу арқылы қосымша
пайда келтіретін ... өзін өзі ... ... интеграция фирма өз
жабдықтаушыларын қол астына алғысы келетіні не оларды қатаң бақылауға ... ... ... ... ... ... ... үшін «Модерн
паблишинг компани» баспасы қағазбен жабдықтайтын фирманы не баспаны сатып
алуы мүмкін. Прогрессивті ... ... ... жүйесін өз қол астына
алуға не қатаңырақ бақылауға алатын ... ... ... ... ... ... журналдарды көтерме тарату кәсіпорнын не ... ... ... ... деп ... мүмкін. Горизонтальды интеграция
фирманың бірқатар бәсекелес кәсіпорындарын сатып алғысы не қатаң ... ... ... «Модерн паблишинг компани» басқа денсаулық
проблемаларына арналған журналдарды түбірімен сатып алуы ... ӨСУ. ... өсу, сала ... одан әрі қарай
өсуіне мүмкіншілік бермейтін жағдайда не өсу мүмкіншілігі сала ... ... ... өзін өзі ... ... ... кез келген
кездейсоқ мүмкіншіліктерге жабыспауы керек. ... ... ... пайдалануға болатын не өзінің бар ... ... ... ашуы ... ... үш түрі болады:
1.Шоғырланған диверсификация, демек, өз номенклатурасын ... ... не ... ... ... ... толықтыру. Дағдылы жағдайда, бұл ... жаңа ... ... аударады. Мысалға, «Модерн паблишинг компани» баспасы жұқа
мұқабалы кітап өндірісін ... алып және ... ... өз ... сату
үшін жолға қойылған ... ... ... ... ... демек, өз ассортиментін ... ... ... ешқандай қатысы жоқ, бірақ бар клиенттерді
қызықтыруы мүмкін ... ... ... «Модерн паблишинг
компани» баспасы ... ... ... арналған
журналына жазылушылар мүше болады деген мақсатта өзінің денсаулық ... ... ... ... ... фирма техно-
логиясына не оның қазіргі тауарларына және нарықтарына ешқандай қатысы ... ... ... ... ... жеке пайдалану
компьютерлерін шығару, жылжымайтын тауарларды сатуға жеңілдік беру ... ... ... ... ... ... ашу ... жаңа жұмыстар өрісімен айналысқысы келуі мүмкін.
Маркетингті жоспарлау
Фирманың стратегиялық жоспары ол ... ... ... ... ... ... баяндайды. Енді олардың әрқайсысына жекеленіп
нақтыланған жоспарды дайындау кажет. Егер ... ... ... бірнеше тауарларды, маркаларды және нарықтарды қамтитын болса,
онда олардың әр ... жеке ... ... керек. Сондықтан біздер
өндіріс жоспарларымен, ... ... ... ... ... ... ... әрекеттер жоспарларымен кездесеміз. Бұл
жоспарлардың бәрін бір терминмен – ... ... деп ... ... ... ... және ... бюджетін
дайындаудың бірізді кезеңдеріне тоқталық.
2 сурет. Маркетинг жоспарының ... ... ... ... ... не маркалы бұйымдарды шығару жоспары мынадай тараулардан құралады:
бақылау көрсеткіштерінің мәліметтері, ... ... ... ... және ... тізімі, маркетинг стратегиясы,
қауіптілік және мүмкіншілік тізбектері, жұмыс бағдарламасы, ... ... ... ... ... (3 ... ... МӘЛІМЕТТЕРІ. Жоспардың ең басында жоспарда
қаралатын негізгі мақсаттар және ұсыныстар туралы қысқа ... ... ... 1983 ж. ... жоспары өткен жылмен салыстырғанда фирма
табысын және сату көлемін бірқатар өсіруі керек, ... ... ... 80 млн.долл, ол жоспарланған өсімінің 20%-і. Бұл өсімге жақсарып
келе жатқан ... және ... ... және де ... ... да байланысты қол жеткізуге ... бар ... ... мөлшері 8 млн. долл, демек, өткен жылдың көрсеткішімен
салыстырғанда 25 % ... Бұл ... қол ... үшін ... ... мөлшері 1,6 млн. долл, ол жоспарланған сату ... ... тең. ... ... ... ... 2,4 млн. ... ол жоспарланған
сату көлемінің 3 %-і.
Бақылау ... ... ... сатыдағы басшыларға жоспардың
негізгі бағытын тез аңғаруға мүмкіншілік береді. Мәліметтерден кейін ... қою ... ... ... ... ... ... тарауында мақсатты
нарықтың сипаттамалары және фирманың осы нарықтары жағдайы келтіріледі.
Жоспарды ... ... оның ... ... ... ... мұқтаждығы және орталықтың арнайы ... ... ... тауарларға шолу жасайды, бәсекелестердің тізімін
келтіреді және ... ... ... ЖӘНЕ ... Бұл тарау басшыларды тауар алдында
кездесіп қалуы мүмкін кауіптіліктер мен мүмкіншіліктер туралы келешекке ... ... ... ... мақсаты - фирмаға үлкен ықпалын
тигізуі мүмкін маңызды окиғаларды алдын ала ... ... ... ... ... ... максимальды қауіптіліктермен
мүмкіншіліктерді санақтауы керек. Темекі компания басқарушысы ... ... ... бас дәрігері конгресске мынадай заң қабылдау туралы ұсыныс ... Әр ... ... ең ... бас ... және айқастырылған қос
жіліктің суреті және мынадай ескерту орналасқан: ... ... ... ... ... орта ... ... жеті жылға қысқартады».
2.Темекі тартуға тыйым салынатын қоғамдық орындар саны ылғи өсуде не темекі
тартушыларға және оны ... жеке ... ... ... ... жаңа ... ... жасап, егер
олармен күресу жолдары ... ... ... ... және ... қатты өсуі ықтимал.
4.Фирма лабораториясы салатты зиянсыз темекіге айналдыруды ашу жолында.
Егер бұл ... ... ... зиян ... ... ... ... ... ... ... шет ел нарықтарында, әсіресе даму үстіндегі елдерде тұтыну
тез өсуде.
6.Бірқатар топтар марихуананы легализациялауды ... ... ... оны ... ... еркіндік талап етуде.
Осы айтылған жағдайлардың әрқайсысы темекі ... ... ... Бірінші үшеуін қауіптіліктер деп ... ... ... былай дей анықтама береміз:
Қауіптілік - нақтылы оқиға не ... ... ... пайда
болған, егер мақсатты бағыттағы маркетингілік әрекеттерді қарсы қоймаса
тауардың тіршілігіне зиян келтіретін не оның ... ... ... үш ... ... ... мүмкіншіліктері деуге болады.
Маркетингілік мүмкіншілікікке былай деп ... ... ... - ... ... ... қарағанда
басылымдылық мүмкіншіліктерін беретін маркетингтің ұнамды бағыттары.
Баскарушы әрбір қауіптіліктің, ... ... болу ... ... фирмаға тигізетін ыкпалын бағалай білуі қажет.
МІНДЕТТЕР ЖӘНЕ ПРОБЛЕМАЛАР.Тауарға байланысты болатын кауіп-тіліктер мен
мүмкіншіліктерді басқарушы ... одан ... ... ... ... шешу ... алға ... Бұл міндеттер жоспар жұмыс
атқару кезеңінде ... қол ... ... ... ... ... Мысалға, басқарушы нарыктың 15%-не, сатудың 20 %
табыстылығына ... ... ... және ... қорға салық төлегенше,
25 % табыстылыққа қол жеткізгісі ... ... ... ... үлесі
10 % деп болжамдалық. Нарыктағы үлесті қайткен жағдайда өсіруге болады
деген ... ... ... ... ... ... тырысу
нәтижесінде пайда болатын ... ... ... ... ... ... Басқарушы маркетингтің бұл тарауында алға қойылған
мәселелерді шешу үшін кеңейтілген маркетингілік әдісті баяндайды. Маркетинг
стратегиясына былай деп ... ... ... - ... ... ала ... өзінің маркетин-гілік
мәселелер шешуге пайдаланатын мақсатты нарық стратегияларын, маркетинг
кешенін және ... ... ... ... рациональды логикалы
құрылым.
Мақсатты нарықтар. Маркетинг стратегиясы фирма өзінің ... ... ... ... сегменттерін тура атауы қажет. Бұл
сегменттер ... ... ... ... ... ... айрықшаланады. Фирма өз күштері және қуаттарын
бәсекелестік көзқарас бойынша алғанда жақсы қызмет атқара ... ... ... деп ... ... Әрбір таңдалынып алынған
сегментке арнайы маркетингілік стратегияны дайындау қажет.
Маркетинг ... ... ... ... жаңа ... ... ... ұйымдастыру, жарнама, өткізуді ынталандыру, баға және
тауарды ... ... ... ... ... баяндалған ... ... ... ... ... ... қөзкарасы бойынша
негіздеуі қажет.
Маркетинг шығынының деңгейі. ... ... ... ... ... стратегияларды іске асыруға кажетті маркетинт бюджетінің мөлшерін
көрсетуі керек. ... ... ... ... өткізу ыктималдылығын
қамтамасыз ететіндігін ... ол ең ... ... ... бюджетті дайындауы қажет.
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ. Маркетинг стратегиясын мынадай сұрақтарға жауап беретін
нақтылы бағдарламаға айналдыру кажет: 1) не ... 2) ... 3) кім ... 4) ол қашан тұрады? Мысалға, басқарушы нарықтың
тиесілі үлесін игеру үшін түйінді ... ... ... ... ... ... Ол үшін арнайы көрмелерге қатысу, сату
орындарында экспозиция т.б. ... ... ... ... және ... атқару уақыты көрсетілген өткізуді ынталандыру шараларының дайындалуы
қажет. Жыл бойына жаңа проблемалардың, жаңа ... ... ... ... жоспарына түзетулер енгізіледі.
БЮДЖЕТТЕР. Шаралар жоспары басқарушыға шынында табыстар мен шығындардың
болжамы бола ... ... ... ... ... ... «Кіріс»
графасында келешекте сатылатын тауар даналарының саны және орташа баға ... ... ... ... ... ... өндірістің, тауар
қозғалысының және маркетингтің шығындары көрсетіледі. Олардың айырмашылығы
күтіліп отырған табыс сомасын көрсетеді. Жоғары сатылы ... ... ... оны бекітеді не оған өзгерістер енгізеді. Бекітілген бюджет
материалдар ... ... ... кестесін дайындауға, жұмыс күшіне
қажеттілік жоспарын дайындауға және ... ... іске ... ... ... ... соңғы тарауында барлық белгіленген мәселелерді
бақылау тәртібі баяндалады. ... ... және ... ай ... не ... ... ... Мұндай жағдай жоғары
басшыларға әрбір ... ... ... қол жеткен нәтижелерді
бағалау арқылы алдына ... ... ... ... уақытында ашуға мүмкіншілік береді деген сөз. Бұл өндірістің
басқарушылары кажетті түсініктемелер береді және ... ... ... шаралар керектігін көрсетеді.
Маркетинг бюджетін дайындау
Енді біздер өткізуді және ... ... ... ... ... арналған маркетинг бюджетін дайындау процесін қарастырамыз. ... ... ... ... ... мысалы келтіріліп, одан кейін
оны қалай жетілдірілетіндігі туралы айтамыз.
ЖОСПАРЛАУ
«Хайнц» фирмасының ... ... ... Джон ... жылдық
маркетинг жоспарын дайындау қажет деп ... Ол ең ... 2 ... ... көрсеткіш негізінде жоспарлау деп аталған әдісті
пайдалануы мүмкін. Бұл үлгі жоспарлауды ... ... ... орындауды
болжамдайды:
1 кезең: Джон Смит кетчуп нарқының келесі жылға қажетті жалпы ... ... ... ... жақын арадағы өсу темпін (6%) нарықтың
биылғы ... (23,6 млн. ... ... ... ... ... ... көлемі 25 млн. жәшік болуға тиіс.
2 кезең: Смит келесі жылғы кетчуп нарқындағы «Хайнц» фирмасының ... Бұл ... ол ... осы ... 28 % ... ұстайды деп
санайды.
3 кезең:Смит ... ... ... ... сату көлемін бол-
жамдайды.Егер нарықтың жалпы ... 25 млн. ... ... ... ... ... үлесін сақтаған жағдайда сату көлемінің ... саны ... ... ... кезең: Смит әр жәшікті дистрибьюторларға 4,45 долл. сатуды белгілейді.
5 кезең: Енді Смит келесі жылы ... ... ... ... ... - 31,15 млн. ... Бұл ... сату көлемінің есепті ... (7 млн. ... ... ... (4,45 ... ... арқылы тапқан.
6 кезең: Смиттің есебі бойынша бір жәшік тауардың құбылмалы шығындары 2,75
долл. Бұл сан ... ... ... және ... - ... ... және оның қақпақтары - 1, жұмыс күші -1,1,тауар қозғалысын
ұйымдастыру - 0,15 долл.
7 ... ... ... (2,75 ... әр жэшік) тауардың сату бағасынан
(4,45 долл. жәшік) алып ... ... сату ... ... ... (7 млн. жәшік), Смит вал табысының болжамын анықтап, оның ... ... және ... ... ... ... ... табыс
көлемі болады. Біздің мысалымызда табыс көлемі 11,9 млн. долл.
8 кезең: Смит тұрақты шығындарды есептеу үшін ... ... 1 ... ... жәшік санына көбейту арқылы 7 млн. долл. анықтайды.
9 кезең: Смиттің есебі бойынша вал табысы 11,9 млн. ... ... ... шығындар, маркетингті ұйымдастыру шығындары өтеледі және олардан
қалғаны табысқа жатады. Бұл сомадан 7 млн. долл ... ... ... Смит ... ... ... және ... есебіне - 4,9 млн
долл. қалғанын есептейді.
10 кезең: кетчупты ... ... ... ... көрсеткіш 1,9 млн.
долл.
11 кезең: мақсатты табыс сомасын (1,9 млн. долл) вал ... ... және ... ... ... (4,9 млн. ... алатын
болсақ оның айырмашылығы 3 млн долл. маркетингті өткізуге жұмсауға болады.
12 кезең: Смит ... ... 3 млн. ... ... ... ... ... ынталандыру және маркетингілік зерттеулер
сияқты ... ... ... Бөлу ... түрде өткен жылғы пропорция
мөлшерінде, демек, ассигнацияланған қордың 2/3 жарнамаға, 1/3 ... ... ... ал ... ... ... ... ОПТИМИЗАЦИЯЛАУ НЕГІЗінДЕ ЖОСПАРЛАУ. Мақсатты табыс көрсеткіші
негізінде жоспарлау ... ... ... ... келтіруді міндеттемейді. Енді табысты оптимизациялау жоспарын
дайындау ... ... ... ... ... ... ... кешенінің басқа құралымдарымен байланыста екенін
тікелей түсінуді талап ... ... ... және ... ... ... бірнеше құралымдарымен байланысын қамтамасыз ету үшін өткізу
реакциясьның ... ... ... пайдаланамыз.
Өткізу реакциясының функциясы - анықталған уақыт аралығында маркетинг
кешенінің бір не ... ... ... ... әртүрлі жағдайында
сату көлемін ықтималды түрде болжау.
9 кесте.Мақсатты табысты ... ... ... ... |
|1.Нарықтың жалпы көлемін болжамдау |25 млн. ... ... ... ... ... |28% ... ... ... |7 млн. ... ... сату ... ... |4,45 долл. әр жәшікке ... ... ... санау |31,15 ... әр ... ... ... сомасын санау |2,75 ... әр ... ... ... ... маркетингті өткізуге |11,9 млн. долл ... ... ... және ... ... вал| ... сомасын есептеу | ... ... ... ... |7 млн. долл ... ... маркетингті өткізуді өтеуге |4,9 млн. долл ... ... және ... ... бөлігін | ... | ... ... ... есептеу |1,9 млн. долл ... ... ... соманы есептеу |3 млн. долл ... ... ... | ... |2 ... ... ... |0,9 млн. долл ... ... |0,1 млн. долл ... ... ... реакциясының тағы бір функциясы 4 суретте келтірілген. Одан, фирма
белгіленген уақыт аралығында маркетингке неғүрлым ... ... ... ... өсу ықтималдығы көрсетілген. Біздің суретімізде
ирек 8 әрпі түрінде көрсетілген, бірақ ол ... ... де ... ... ... ирек маркетинг шығынының төменгі деңгейі (100 мың долл) өткізудің
өсуінің екі талай екенін көрсетеді. ... ... ... ... мың долл) өткізудің деңгейін камтамасыз етеді. Бірақ шығын-ның өте
жоғары деңгейі өткізудің пропорционалъды ... ... ... соқтырмауы
мүмкін, демек, «маркетингілік асып кету» деп аталатын эффектінің пайда
болуы. ... ... өте ... ... сату ... қысқаруын
бірқатар себептермен түсіндіруге болады. Біріншіден, әрбір нақтылы тауарға
деген жалпы сұранымның ... бір ... шегі ... Ең ... ... ... бірден сатып алады, ал көнбейтіндердің
ешқандай реакциясы болмайды. Жоғарғы шекке ... ... ... тұтынушыларды тарту бірте-бірте қымбаттай түседі. Екіншіден,
фирма өз маркетингілік жұмыстарын интен-сивтендірген сайын, бәсекелестер ... ... ... Соның нәтижесінде әр ... ... өсе ... тап ... Және ... өткізу ылғи тұрақты
өсу темпінде болса ол ақырында табиғи ... ... еді. ... тек қана ... ... ... жүргізер еді. Бірақ бұл жағдай бола
қоймайды.
100
200 ... ... ... маркетинг
шығыны,мың.долл
3 сурет. Өткізу реакциясы функциясының мүмкін түрі
Ақпарат көзі:1, 438 бет
Маркетинг кызметінің басқарушысы өткізу реакция функциясын ... өз ... ... туралы калай құрастыруы керек? Мұны үш тәсілмен
орындауға ... ... ... әдіс деп ... ... ... ... көлем, маркетинг кешенінің айналмалы деңгейі
туралы деректер ... және ... ... ... ... көмегімен бағалайды. Екіншіден, маркетингілік шығындар ... ... ... ... географиялық не басқа бірліктер ... ... ... ... ... өлшеуге болатын
тәжірибелі әдіс бар. Үшіншіден, қажетті ... ... ... ... болжамдарын басшылыққа алатын экспертті бағалау
әдісі бар. Өткізу реакция функциясын ... ... ... ... ... ... болады?
4 суретте олардың көмектерімен маркетингілік шығындардың оптимальды деңгейі
көрсеткішіне шығуға болатын бірнеше ирек сызықтар көрсетілген. ... ... ... ... ... ... Ол екі ... 3 суретте келтірілген 5 - түрлі иректі еске салады. ... ... ... ... ... тауар бірліктер санымен көрсетілмей
ол максимальды табыс деңгейіне сәйкес маркетингілік ... ... ... ... ... ... ақша сомасын көрсетеді. Және,
екіншіден, өткізу реакциясының нөл белгісінен ... ... ... ... біршама көлемі маркетингке шығынданбаған
жағдайда байқалады.
Маркетингілік шығындардың оптимальды деңгейін анықтау үшін маркетинг
басқарушысы өткізу ... ... ... ... ... ... ... соның нәтижесінде вал табысы функциясын алады.
Содан кейін маркетингілік шығындар функциясы нөл ... ... ... бір ... ... ... вертикальдың әр он
долларына қатынаста көлбей жоғары ... түзу ... ... ... вал табыс функциясынан маркетингілік шығындар функциясын азайту
арқылы ... ... ... ... ... функциясы маркетингілік
шығын деңгейлерінің Мтөмен және ... ... таза ... ... осы маркетингілік шығынның рациональды диапозоны. Таза табыс функциясы
өзінің максимумына М нүктесінде жетеді. Сондықтан максимальды таза ... ... ... ... М ... тең болуы керек.
Графикалық шешімді сан бойынша не алгебралық ... ... ... егер өткізу көлемі маркетинг кешенінін бірнеше
айналмалысының туындысы болған жағдайда бұл есептеуді бәрі бір ... ... ... ... ... ... деңгейі және табыс араларындағы
байланыстылық.
Ақпарат көзі:1, 439 бет
Қорытынды
Халықаралық жүйелердің дамуының ... ... ... ... ... тенденция бір жағынан жоспарланып отырған
мақсаттарды,міндеттерді ... ... ... ... ... ... тасымалдау, телеком-
муникациялық,дисстрибутивтік және басқа да жүйелердің ... мен ... ... ... өткен жылдармен салыстырғанда халықтың
әл-ауқаты,тұрмысы жақсарғанын көрсетеді.
Фирмалардың бәрі бірдей ресми қабылданған жоспарлау жүйесін пайдалана
бермейді, ал пайдаланатындары оны ылғи ... ... ... Ал ... ... табыстар келтіруі мүмкін ғой. ... ... ... ... ... ... дәл үйлестіру, міндетті тура қою, қол
жеткен нәтижелерді жетілдірілген әдістермен өлшеу, т.б ... ... ... және табыстың өсуіне жеткізуі керек.
Қазіргі нарықты экономикаға байланысты әрбір кәсіпорынның жұмыстарын
тиімді жоспарлауды өте қажет ... ... ... ... тақырыбы
кәсіпорындағы маркетингті жоспарлау деп алынды.Осыған ... ... ... ... ... туралы маңызымен қажеттілігін ашып
берді,екінші бөлімінде «Қант»ААҚ-ң ... ... ... ... үшінші бөлімінде стратегиялық жоспарын ... ... ... ... ... ... ... түрлері шығару болып есептеледі.
Фирма шегіндегі кез келген жоспарлауға ... ... ... Стратегиялық жоспарлаудың құрамы:фирма бағдарла-масын ... ... мен ... ... ... ... ... және
мекеменің келешекте өсуін жоспарлау.
Фирманың өсуін қамтамасыз ету үшін стратегиялық жоспарлау ... тым ... ... ... ... ашуды талап
етеді. Мұндай мүмкіншіліктерді қазіргі ... - ... ... интенсивті өсу жолдарынан (нарыққа енуді тереңдете түсу, өз
нарқының шекарасын кеңейту не ... ... сала ... өсу ... (регрессивті, прогрессивті не горизонтальды
интеграция) және диверсификациялық өсу ... ... не ... ... ... болады.
Әрбір өндіріс стратегиялық жоспарды дайындағаннан кейін, тауарлар,
маркалар, жеке нарықтар бойынша ... ... ... қажет.
Маркетинг жоспарының негізгі бөлімдері: бақылау көрсеткіштерінің жоспарының
негізгі бөлімдері, ... ... ... ... маркетингілік
жағдайды дайындау, қауіптілік және мүмкіншіліктер тізімі, міндеттер және
проблемалар тізімі, маркетинг стратегиясын баяндау, әрекеттер ... және ... ... ... ... ... ... оптимализациялау не мақсатты табыс көрсеткіштерін белгілеу әдісі не
өткізу реакциясы функция әдісімен белгіленуі мүмкін.
Зерттеліп отырған ... ... ... қант ... ... ... негізгі қызмет емес болып сол қант ... ... ... ... ... ... ... жылу,ыстық сумен,энергиямен,сумен қамтамасыз ету.Бұл кәсіпорынның
қазіргі жағдайы жақсы деп ... ... ... ... Ф. ... ... жалпы редакциялауы-мен
ағылшын тілінен тәржімеленген-Алматы:Жазушы,2000.
2.Есімжанова С.Р. Маркетинг оқу құралы.-Алматы:«Эко»Баспа үйі,2005.
3. Есимжанова С.Р. Маркетинг в ... ... ... ... Ж. ... и ... в ... рыночной
экономики:Учебное пособие(2-е издание,дополненное и переработанное)-
Алматы:Экономика, 2004.
5.Маркетинг:Учебное пособие/под.ред. Н.К.Мамырова.Алматы:Экономика, 1999.
6.Ілиясов Д.Қ. ... мен ... ... ... Е.П.Основы маркетинга.-М.:Издательство«Финпресс»,1999
8.Дюсембекова Ж.М. Маркетинговые исследования:Учебное пособие-Алматы:
«Экономика»,2005
9.Котлер Ф.,Армстронг Г. и ... ... ... издание-
М.;СПб.;К.: Издат.Дом«Вильямс»,1999.
10.«Қант»ААҚ-ның мәліметтері
-----------------------
Фирма бағдарламасы
Фирманың міндеті және мақсаты
Шаруашылық портфелінің өркендеу жоспары
Фирманың өсу стратегиясы
Бақылау көрсет-
кіштерінің мәлі-
меттері
Қазіргі марке-
тингілік жағ-
дайды ... ... ... ... және ... ... стратегиясы
Жұмыс бағдарламасы
Бюджеттер
Бақылау тәртібі

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 49 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бизнес – жоспарлаудың мәні мен мазмұны лекция39 бет
Корпорация қаржыларын ұйымдастыру98 бет
Қаржы жоғары оқу орындарына арналған оқулық107 бет
Қаржы. «Қаржы» мамандығы бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық109 бет
Қаржылық жоспарлау және болжамдар жүйесі32 бет
Биология сабақтарында қолданылатын әдістемелік құралдар және олардың маңызы туралы45 бет
Еңбек қорғау пәнінен дәрістер69 бет
Тұтас педагогикалық үрдістегі тәрбие. Дәрістер105 бет
Cтратегиялық жоспарлау12 бет
«АУРА» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ЖОСПАРЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗДЕРІ30 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь