Өсімдік жасушасының органикалық құрамы. Өсімдік жасушаларының көмірсулары және липидтері


1.Көмірсулардың жіктелуі.
2.Моносахаридтердің және дисахаридтердің құрылысы.
3. Полисахаридтердің құрылысы.
4.Көмірсулардың негізгі қызметтері.
5.Липидтердің құрылысы.
6.Липидтердің негізгі қызметтері.
Өсімдік жасушасының органикалық заттары 4 негізгі топқа жатады:көмірсулар,липидтер,ақуыздар,нуклеин қышқылдары.Көмірсулар немесе қант фотосинтездің алғашқы өнімі болып табылады, содан биохимиялқы процестен кейін басқа да органикалық заттарды түзуге қатысады. Химиялық құрамы - бұл көміртек, су, оттегі. Кеңістіктегі құрылысы молекуланың күрделілігімен анықталады.Көмірсулар 3 негізгі топқа жіктеледі:
• моносахаридтер – қарапайым қанттар.
• олигосахаридтер.
• полисахаридтер.
Моносахаридтер – бұл қарапайым молекула. Ең кең таралған моносахаридтер – глюкоза және фруктоза. Барлық моносахаридтер тәтті болып келеді, кристаллданады және суда жылдам ериді. Олигосахарид – бұл 2-3 молекуладан тұратын моноз. Ең көп тараған олигосахаридтердің өкілі - сахароза.
Дисахаридтер екі моносахаридтің қосылуы нәтижесінде пайда болады, қор заты ретінде пайдаланылады.Олардың ішінде ең көп таралғандары: мальтоза, лактоза және сахароза. Полисахаридтер моносахаридтерден тұрады.Қажет болған жағдайда олар гидролиза жолымен қантқа қайта айнала алады.
Крахмал (глюкозаның полимері) жасушада крахмал дәндері ретінде қорға жиналады. Жануар жасушасында крахмалдың эквиваленті гликоген болып табылады (омыртқалыларда олар бауырда бұлшық еттерде жиналады).Крахмал және гликоген қор және энергия көзі ретінде маңызды рөл атқарады. Картоп түйәндерінде, бұршақ, астық тұқымдарында крахмал көп жинақталады.
Целлюлоза – өсімдік жасушасының қабықшасы (органикалық зат). Целлюлоза глюкозаныңполимеріболыптабылады. ӨсімдікжасушасыныңнегізінқұрайтынЖалпымассасыбойынша целлюлоза органикалықбайланыстардыңарасындабіріншіорынғаие.
Полисахаридтер – бұлбиополимерлер, яғникөпмөлшердегіқанттардантұратынкүрделі молекула, бұлмолекулалар суда ерімейді. Еңкөптарағанполисахаридтер - крахмал, гликоген, клетчатка немесе гемицеллюлоза, пектиндер.
Көмірсулардыңқызметі:энергетикалық,құрлыстық, қор жинаушы.
Липидтердіңхимиялыққұрылымыкүрделізаттар. Барлықлипидтергидрофобты, яғни суда ерімейді.Липидтердің қызметі химиялық құрамына байланысты әртүрлі. Липидтер биополимерлерге жатпайды. Липидтер қызметіне және құрылысының күрделігіне байланысты үш топқа жіктеледі: майлар, талшықтар, фосфатидтер.
Пигменттер (хлорофиллдержәнекаротиноидтер),стероидтар.Май қышқылдары қаныққан және қанықпаған болып бөлінеді, олар майдың құрылысын анықтайды. қатты майлар (қаныққан май қышқылдары) майлар деп аталадды, сұйық майлар қанықпаған май қышқылдары деп аталады. Майлардың негізгі қызметтері - энергетикалық,құрылыстық қорлық.
Талшық (Воск) – бұл қатты майға ұқсас заттар. Химиялық құрамы бойынша күрделі эфирлер, май қышқылдары және май қатарындағы жоғары молекулалы бір атомды спирттерден тұрады. Негізгі қызметі - қорғаныштық.Фосфатидтерге лецитиндер және кефалиндер жатады – бұл күрделі эфир глицерин молекуласы, май және фосфат қышқылдарынан тұрады. Бұл заттар қорлық майлардың құрамына енеді және олардың қансып кетпеуінен сақтайды. Фосфатидтердің негізгі қызметі – қор сақтаушы1869 жылы Ф.Мишер іріңді жасушаны зерттеген кезде нуклеин қышқылдарының бар екенін тапты. 1889 жылы Рихард Альтман – нуклеин қышқылы деген терминді енгізді.
Негізгі:
1. Ә.Ә. Әметов Ботаника./ Жоғары медицина және колледждеріне арналған оқулық/ Алматы: Дәуір, 2005-512 б.
Қосымша:
1. Уалиханова Г.Ж. Өсімдік биотехнологиясы: оқулық – 2-ші толықт. Бас.- Алматы: Дғуір, 2009.- 336 с. Ботаника:Учебник для вузов (по спец. 0405 Фармация). 2-е изд., испр.- СПб.:СпецЛит, СПХФА,2003.-647с.
2. ЯковлевГ.П., ЧеломбитькоВ.А.; Под ред. КамелинаР.В.. Ботаника:Учебник для вузов (по спец. 0405 Фармация). 2-е изд., испр.- СПб.:СпецЛит, СПХФА,2003.-647с.
3. КислицкаяВ.Н.: Высшие растения: Учеб.- метод.пос/КГМА.-Караганда,2007.- 56 с.
4. ЗакревскийВ.В.:Генетически модифицированные источники пищи растительного происхождения: прак. Руков. По санитарно-эпид. Надзору: учеб. пособие.- СПб: Диалект, 2006.- 152 с.
5. ЗакревскийВ.В.:Развитие фитохимии и перспективы создания новых лекарственных препаратов.- Алматы: Ғылым.- 2004
6. КузнецовВ.В., КузнецовВ.В., РомановГ.А.: Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии растений.- БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.- 487 с.

Пән: Медицина
Жұмыс түрі:  Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ҚММУ Ф 43-0503
2007 ж. 14 маусымдағы №6 НХ

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

Молекулярлық биология және медициналық генетика кафедрасы

Зертханалық сабаққа арналған әдістемелік ұсыныс

Тақырып 4: Өсімдік жасушасының органикалық құрамы. Өсімдік жасушаларының көмірсулары және липидтері

Пән:Ботаника

Мамандығы:5В011300 Биология

Курс:I

Құрастырушылар:
Дюсенбекова Б.Н.
ҚалиеваГ.Т.

Қарағанды 2014

Кафедра отырысында талқыланып және бекітілді.
Хаттама № ____ ______2014

Кафедра меңгерушісі ____________________ Б.Ж. Құлтанов

Тақырып 4: Өсімдік жасушасының органикалық құрамы. Өсімдік жасушаларының көмірсулары және липидтері

Мақсаты: өсімдік жасушасының химиялық құрамын оқу, органикалық қосылыстардың негізгі кластарын белгілеу.

Оқыту мақсаты:
1. Липидтердің, көмірсулардың құрылысын және қызметтерін оқу.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1.Көмірсулардың жіктелуі.
2.Моносахаридтердің және дисахаридтердің құрылысы.
3. Полисахаридтердің құрылысы.
4.Көмірсулардың негізгі қызметтері.
5.Липидтердің құрылысы.
6.Липидтердің негізгі қызметтері.

Білім берудің және оқытудың әдістері: зертханалық сабақтар, қазіргі заманауи жарық микроскоптары құралдарымен танысу, уақытша микропрепараттарды дайындау әдістерін меңгеру, дайын препараттарға сипаттама жасау.

Қолданылатын әдебиеттердің тізімі:
Әдебиеттер:
Негізгі:
1. Ә.Ә. Әметов Ботаника. Жоғары медицина және колледждеріне арналған оқулық Алматы: Дәуір, 2005-512 б.
Қосымша:
1. Уалиханова Г.Ж. Өсімдік биотехнологиясы: оқулық - 2-ші толықт. Бас.- Алматы: Дғуір, 2009.- 336 с. Ботаника:Учебник для вузов (по спец. 0405 Фармация). 2-е изд., испр.- СПб.:СпецЛит, СПХФА,2003.-647с.
2. ЯковлевГ.П., ЧеломбитькоВ.А.; Под ред. КамелинаР.В.. Ботаника:Учебник для вузов (по спец. 0405 Фармация). 2-е изд., испр.- СПб.:СпецЛит, СПХФА,2003.-647с.
3. КислицкаяВ.Н.: Высшие растения: Учеб.- метод.посКГМА.-Караганда,2007.- 56 с.
4. ЗакревскийВ.В.:Генетически модифицированные источники пищи растительного происхождения: прак. Руков. По санитарно-эпид. Надзору: учеб. пособие.- СПб: Диалект, 2006.- 152 с.
5. ЗакревскийВ.В.:Развитие фитохимии и перспективы создания новых лекарственных препаратов.- Алматы: Ғылым.- 2004
6. КузнецовВ.В., КузнецовВ.В., РомановГ.А.: Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии растений.- БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.- 487 с.
Өсімдік жасушасының органикалық заттары 4 негізгі топқа жатады:көмірсулар,липидтер,ақуыздар ,нуклеин қышқылдары.Көмірсулар немесе қант фотосинтездің алғашқы өнімі болып табылады, содан биохимиялқы процестен кейін басқа да органикалық заттарды түзуге қатысады. Химиялық құрамы - бұл көміртек, су, оттегі. Кеңістіктегі құрылысы молекуланың күрделілігімен анықталады.Көмірсулар 3 негізгі топқа жіктеледі:
* моносахаридтер - қарапайым қанттар.
* олигосахаридтер.
* полисахаридтер.
Моносахаридтер - бұл қарапайым ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Өсімдік жасушасының химиялық құрамы
«Өсімдік жасушасының қасиеті»
Өсімдік жасушасының құрылысы
Өсімдік биологиясы. Протопласт. Өсімдік жасушаларының органоидтары. Жасушалық қабықша
Өсімдік ауруы
«Өсімдік физиология»
Өсімдік шаруашылығы
Өсімдік пигменттері
Өсімдік морфологиясы
Топырақ және өсімдік жамылғысы
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь