АТС жұмысын жеңілдету үшін автоматтандырылған басқару жүйелерін пайдалану

Мазмұны

КІРІСПЕ

І Теориялық бөлім . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .6
1.1 Мәліметтер базасын ұйымдастыру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..6
1.2 BDE Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...6
1.3 Мәліметтер базасының кестесін құру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...7
1.4 Кестенің қасиетін беру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...9
1.5 Paradox форматының кестелері . . . . . ... ... ... ... . . . . . . . . ..11
1.6 Компоненттер парағы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 13

ІІ Программаның баяндалуы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..15
2.1 Жалпы мағлұматтар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...15
2.2 Функционалдық тағайындалуы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..15
2.3 Логикалық құрылымның баяндалуы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
2.4 Шақыру және жүктеу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..18
2.5 Қажетті техникалық жабдықтар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..18
2.6 Кіріс мәліметтер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...18
2.7 Шығыс мәліметтер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...19

ІІІ Тәжірбиелік бөлім
3.1 Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2 Есептің алгоритмі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

V Қорытынды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Қолданылған әдебиеттер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Қосымша А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .22
Қосымша Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
КІРІСПЕ
ЭЕМ (электронды есептеуіш машиналардың) маңызды ерекшеліктерінің бірі- ақпараттың мол көлемін сақтау және өңдеу,сонымен бірге мәтіндік және графикалық құжаттар (суреттер,сызулар,фотосуреттер,географиялық карталар) ғана емес,жаһандық жүйе,дыбыстық және бейнефайлдардың беттері де жинақталады.Бұл мүмкіндіктер мәліметтер базасының көмегімен іске асады.Мәліметтер базасы(МБ)-белгілі бір арқауы ауқымға қатысты мәліметтерді баяндау,сақтау менамал-тәсілдермен ұқсата білудің жалпы принциптерін қарастыратын белгілі бір ережелер бойынша ұйымдастырылған мәліметтердің жиынтығы.Адамның қатысуы ықтимал,автоматтық құралдармен өңдеуге жарамды түрде ұсынылған ақпарат мәліметтер ретінде түсініледі.Арқаулы ауқым ретінде нақты зерттеуші үшін қызықты нақты әлемнің бөлігі түсініледі.Қарапайым МБ мысалы ретінде телефон анықтамалығын,поездар қозғалысы кестесін,кәсіпорын қызметкерлері туралы мәліметтерді,студенттердің сессия тапсыру қорытындылары және т.б. атуға болады.Электронды мәліметтер базасының басты қасиеті-ақпараттықтез іздестіру мен сұрыптау,сондай-ақ берілген форма бойынша есепті қарапайым түрлендіру мүмкіндігі.Мысалы,сынақ кітапшаларының нөмерлері бойынша студенттердің аты-жөндерін оңай айыруға болады немесе жазушының аты-жөні бойынша шығармаларының тізімін жасауға болады.Мәліметтер базасын басқару теориясы дербес пән ретінде шемемен алғанда ХХ ғасырдың 50-жылдарының басынан бері дами бастады.Осы уақыт ішінде белгілі бір іргелі ұғымдар жүйесі қалыптасты.Олардың бірқатарын келтірейік.
Объект деп мағлұматтары мәліметтер базасында сақталатын ақпараттық жүйесінің элементтері аталады.
Атрибут-объектінің қасиеттерін ақпараттық бейнелеу.Әрбір объект атрибуттардың кейбір жиынтығымен сипатталады.
Мәліметтердің басты элементі деп мәліметтердің басқа элементтері-нің мәндерін анықтауға мүмкіндік беретін осындай атрибут аталады.
Алғашқы кілт- объектінің(жазбаның) әрбір данасын бірегей түрде ұқсастарын атрибут(немесеатрибуттар тобы).
Екінші ретті кілт-бірнеше жазбалар үшін мәні қайталанатын атрибут (немесе атрибуттар тобы).Ең алдымен,екінші реттегі кілттер жазбаларды іздестіру операцияларында қолданылады.

Мәліметтер базасы ұғымымен мәліметтер базасын басқару жүйесінің ұғымы тығыз (МББЖ) байланысты.
МББЖ-жаңа құрылымын құруға арналған программалық құралдар кешені,оны құрамын толықтыру,құрамында барды редакциялау және ақпаратпен көрсетушілік.База ақпаратын көрсетушілік ретінде берілген критерийге сәйкес бейнелейтін мәліметтерді іріктеу,оларды реттеу,сосын шығаратын құрылғыға беру немесе байланыс арналары бойынша беру.Кез келген МББЖ мәліметтермен төрт қарапайым операкция орындауға мүмкіндік береді:
1.Кестеге бір немесе бірнеше жазбаны қосу;
2.Кестеден бір немесе бірнеще жазбаны жою;
3.Кейбір өрістердің бір немесе бірнеше жазбаларындағы мәндерді жаңарту;
4.Берілген шартты қанағаттандыратын бір неме,се бірнеше жазбаларды табу.
МББЖ-ның тағы бір функциясы-мәліметтерді басқару.Мәліметтердібасқару ретінде,әдетте,мәліметтерді рұқсат етілмей қол жетуден қорғау,мәліметтермен жұмыс режимін көп мәрте пайдалануды қолдау және мәліметтердің тұтастығы мен үйлесімділігін қамтамасыз ету түсініледі.
Мәліметтер базасын жіктеу.Мәліметтер арсындағы байланыстарды орнату әдістері бойынша ажыратылады:Реляциялық,ирархиялық және желелік МБ.Реляциялық МБ кесте түрінде мәліметтерді ұсынудың қарапайым және әдеттегі формасы болып саналады.Көптеген теориялар ішінде кестеге қатыныс(relation) термині сәйкес келеді және ол МБ-ға осы атты берген.Ол үшін дамыған математикалық операциялар айқындалатын реляциялық есептеу мен реляциялық алгебра.Осы типтегі МБ жасауға амкрикандық ғалым Е.Кодд елеулі үлес қосты.Реляциялық МБ-ның жақсы қасиеті-оны қолданудың аспаптық құралдарының салыстырмалы қарапайымдылығы,кемшілігі-мәліметтер құрылымының қатаңдығы(ерікті ұзындық кестенің жолдарын берудің мүмкін еместігі) және оның жұмысы жылдамдығының мәліметтер базасы мөлшеріне тәуелділігі.Мұндай МБ-ға белгіленген көптеген операциялар үшін барлық МБ қарау қажетті болуы мүмкін.
Ирархиялық және желілік МБ қайсыбір ортақ белгісі бар мәліметтер арасындағы байланыстардың бар болуын көздейді.Ирархиялық МБ-да мұндай байланыстар ағаш-сызық жол түінде бейнеленуі мүмкін ,мұнда биік шар бастан төменгі кішілеріне қарай біржақты байланыстар ғана болуы ықтимал.Егер бпрлық ықтимал сұрақтар ағаш құрылымында бейнеленсе ғана,бұл қажетті ақпаратқа жетуді тездетеді.Ақпарат алудың ешқандай басқа сұрау салулары қанағаттандырмайды.Аты айтылған кемшілік желілік МБ-дан алып тасталды,онды(тым болмағанда,теориялық жағынан) «бәрімен барлық жағынан» байланыс болуы ықтимал еді.Іс-тәжірибе жүзінде мұны іске асыру мүмкін болмаған-дықтан,кейбір шектеулерге жүгінуге тура келеді.Мәліметтердің әрбір элементі құрамында кейбір басқа элементтердің сілтемесі болуы тиіс.Сол себептен ЭЕМ оперативті және дискілік жадындағы едәуір ресурстар талап етеді.Әр түрлі ұйымдардың табысты жұмыс жасауы
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Уэйт М., Прата С., Мартин Д. Язык СИ. Москва: "Мир", 1998 .
2. С.В.Федотова. Москва: “ Создание Windows – приложений в среде Delphi ”,2004./201-203 беттер/.
3. Фаронов В.В. Москва, изд.” Нолидж ”: “ Работа в среде Delphi ”,2000.
4. Архангельский А.Я. “ Программирование на Delphi - 7 ”-Москва: Бином, 2004./324-328 беттер/.
5. Гофман В.Э, Хоманенко А.Д. “ Delphi - 6 ”-СПБ:БХВ.2001. /95-103 беттер/.
6. Иванова Т.С, Ничушкина Т.Н, Пугачев Е.К. “ Объектно –ориентирование программирование ”- Москва: изд.МГТУ Им.Н.Э.Баумана, 2003.
7. Фаронов В.В. “Delphi - 6” Учебный курс – СПБ. Питер,2002.
        
        Мазмұны
КІРІСПЕ
І Теориялық бөлім . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ... ... ... ұйымдастыру . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .. ... BDE ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ... ... ... ... құру . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ... Кестенің қасиетін беру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ... Paradox ... ... . . . . . ... . . . . . . . . ... ... парағы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ... ... мағлұматтар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ... ... ... баяндалуы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... және ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .. ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ... Тәжірбиелік бөлім
3.1 ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . ... әдебиеттер . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .. . . . . . . . ... Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ... ... есептеуіш машиналардың) маңызды ерекшеліктерінің бірі-
ақпараттың мол көлемін сақтау және ... ... ... ... ... ... ... емес,жаһандық жүйе,дыбыстық және бейнефайлдардың беттері ... ... ... базасының көмегімен іске
асады.Мәліметтер базасы(МБ)-белгілі бір арқауы ауқымға ... ... ... ұқсата білудің жалпы принциптерін
қарастыратын белгілі бір ережелер ... ... ... ... ықтимал,автоматтық құралдармен өңдеуге жарамды
түрде ұсынылған ақпарат мәліметтер ретінде түсініледі.Арқаулы ауқым ретінде
нақты зерттеуші үшін ... ... ... ... ... ... ... телефон анықтамалығын,поездар қозғалысы кестесін,кәсіпорын
қызметкерлері туралы мәліметтерді,студенттердің ... ... және т.б. ... болады.Электронды мәліметтер базасының басты
қасиеті-ақпараттықтез іздестіру мен ... ... ... ... қарапайым түрлендіру мүмкіндігі.Мысалы,сынақ кітапшаларының
нөмерлері бойынша студенттердің аты-жөндерін оңай ... ... ... ... ... ... тізімін жасауға болады.Мәліметтер
базасын басқару теориясы дербес пән ретінде шемемен алғанда ХХ ... ... ... бері дами ... ... ... белгілі бір іргелі
ұғымдар жүйесі қалыптасты.Олардың бірқатарын келтірейік.
Объект деп мағлұматтары мәліметтер базасында ... ... ... аталады.
Атрибут-объектінің қасиеттерін ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... деп мәліметтердің басқа элементтері-нің
мәндерін анықтауға мүмкіндік беретін ... ... ... ... ... ... данасын бірегей түрде ұқсастарын
атрибут(немесеатрибуттар тобы).
Екінші ретті кілт-бірнеше ... үшін мәні ... ... (немесе
атрибуттар тобы).Ең алдымен,екінші реттегі кілттер жазбаларды іздестіру
операцияларында қолданылады.
Мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... тығыз
(МББЖ) байланысты.
МББЖ-жаңа құрылымын құруға ... ... ... ... ... барды редакциялау және ... ... ... ... берілген критерийге сәйкес
бейнелейтін мәліметтерді іріктеу,оларды реттеу,сосын шығаратын ... ... ... ... ... ... ... МББЖ мәліметтермен
төрт қарапайым операкция орындауға мүмкіндік береді:
1.Кестеге бір ... ... ... ... бір ... ... ... жою;
3.Кейбір өрістердің бір немесе бірнеше жазбаларындағы мәндерді жаңарту;
4.Берілген шартты қанағаттандыратын бір неме,се бірнеше ... ... тағы бір ... ... ... ... қол жетуден қорғау,мәліметтермен
жұмыс режимін көп мәрте пайдалануды қолдау және мәліметтердің тұтастығы мен
үйлесімділігін қамтамасыз ету түсініледі.
Мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... және желелік
МБ.Реляциялық МБ кесте түрінде мәліметтерді ... ... ... ... ... ... ... ішінде кестеге
қатыныс(relation) термині сәйкес келеді және ол МБ-ға осы атты ... ... ... ... ... реляциялық есептеу мен
реляциялық алгебра.Осы типтегі МБ жасауға амкрикандық ғалым Е.Кодд елеулі
үлес қосты.Реляциялық МБ-ның ... ... ... ... ... ... ... ұзындық кестенің жолдарын берудің мүмкін еместігі) ... ... ... мәліметтер базасы мөлшеріне тәуелділігі.Мұндай МБ-
ға белгіленген көптеген операциялар үшін барлық МБ ... ... ... және ... МБ ... ... ... бар мәліметтер арасындағы
байланыстардың бар болуын көздейді.Ирархиялық ... ... ... ... жол ... ... ... ,мұнда биік шар ... ... ... біржақты байланыстар ғана болуы ықтимал.Егер бпрлық
ықтимал ... ағаш ... ... ... ... ... ... алудың ешқандай басқа ... ... ... ... желілік МБ-дан алып
тасталды,онды(тым болмағанда,теориялық ... ... ... жағынан»
байланыс болуы ықтимал еді.Іс-тәжірибе жүзінде мұны іске ... ... ... ... тура ... әрбір
элементі құрамында кейбір басқа элементтердің сілтемесі болуы тиіс.Сол
себептен ЭЕМ ... және ... ... ... ... ... түрлі ұйымдардың табысты жұмыс жасауы үшін ... ... ... ... Сонда сол деректермен автоматтандырылған жинауды,
өңдеуді және монипуляциялауды іске асырады. ... қоры - ... және де ... ... ... ... ... қоры өзінен белгілі бір ережелерге сай құралған деректер
жиынтығын құрайды.Мәліметтер қоры деп ... ... ... ... ... бір ... бірнеше компьютерлер көмегімен іске
асады. Мәліметтер қорын басқару жүйесі деректер базасын құруға, ... ... ... ... жабдық болып табылады.Delphi
жүйесі деректер базасын басқару жүйесі болып табылмайды, бірақ толық МББЖ ... ... ... ) ... отырған Delphi құралы локальдік және
тораптық деректер базасын құрып және оның ішінде жұмыс ... және ... ... ... ... ... ... қолданба құруға мүмкіндік
береді.
Курстық жұмыс тақырыбы: « АТС жұмысының мәліметтер базасын ... ... ... ... АТС ... ... ... бөлім
Мәліметтер базасын ұйымдастыру
Мәліметтер базасы кейбір ... ... ... ... ... ... ’Сирена’ немесе ’Экспресс’ авиа және теміржол
билеттерін сату системасы. Мәліметтердің ұйымдастыру ... ... ... деректердің негізгі модульдері келесі түрде болады:
• иерархиялық
• желілік
• реляциялық
• объекті-бағытталған
Иерархиялық ... ... ... ... ... ... ... осындай ұйымы иерархиялық реттелген ақпараттармен
жұмыс жасағанда ыңғайлы, бірақ қиын ... ... ... иерархиялық модель әлсіз .
Желілік модельде деректер ... граф ... ... ... кемшілігі болып, құрылымының қаттылығы және оны ұйымдастырудың
қиындылығы болып табылады. ... ... ... және ... кемшіліктерінің бірі болып, деректер құрылымының деректер
базасын жобалау кезінде берілуі және деректерге ... ... ... ... ... базасының жазбасы объект түрінде
беріледі. Объекті-бағытталған модель желілік және ... ... ... ... ... ... ... пайдаланылады.
BDE
Administrator
DELPHI қолданбасы деректер базасына қатынауды BDE ( Borland DataBase ... ... ... ... ... ) ... ... асырады.
BDE өзінен деректерге қатынайтын динамикалық ... және ... ... BDE ... ... ... ... барлық
компьютерлерге орнатылуы тиіс. Деректер базасына BDE арқылы жіберілген
сұраныс, қолданушы сұратқан ... ... ... базасы және онымен жұмыс істейтін ... ... ... Бұл ... ... жүйе ... сәулетке
ие. (Сурет 1.1)
Сурет 1.1. Дербес сәулет
Деректер базасымен жұмыс, ережеге сай, ... ... ... STANDART ... ... ... Paradox деректер базасы,
мінездемелер псевдонимі жиынтығы минималды болады: Type – ... аты ...... ... жол. PATH ... басқанда, сіз көп нүктелі
батырманы көресіз. Оны басқанда Windows – тің жаңа ... ... ... ... ол арқылы біз керекті каталогты таңдап аламыз.
STANDART типті драйверлерді тек Paradox, dBASE, FoxPro ... ... ... ... базасына қатынау үшін BDE деректер базасының ... ... ... Олар dBase, Paradox, FoxPro және ... ... жасайды. Жергілікті деректер базасын қолданғанда, желіде
деректер базасына көпқолданушылық қатынауды ... ... ... ... ... файлдары және осымен жұмыс істейтін қолданбалар
желінің серверінде орналасады. ... ... ... өз ... орналасқан қолданбаны қосқанда, өз ... ... ... ... ... ... базасын құрайтын кестелер қатты дискідегі ... ... ... ... , ... ... ... электрондық
кестелерге ұқсас. Кестелерді көшіруге, ... ... ... ... ... деректер базасының кестелері көпқолданбалы қатынау
режимін қолдайды, яғни бірнеше қолданбалармен бірмезгілде ... Бір ... үшін ( ... ... ... т.б құрайтын )
бірнеше файлдар ... ... ... ... ... ... ... деректер файлы болып есептеледі. Кестені таңдағанда, әсіресе оның
негізгі ... ... Мыс: dBase ... үшін ... DBF ... ал Paradox кестесі үшін DB кеңейтіндісі болып табылады. Деректер
базасының әрбір кестесі ... және ... ... бір типті
объектілердің ақпараттық жүйелер деректерін сақтауға ... ... ... ... ... қамтиды. Кестенің негізін оның
өрісінің сипаты құрайды. Әрбір кестенің кем ... бір ... ... ... ... ... өте кең және оның ... өріс сипаты
• кілт
• индекс
• өрістің мәтініне шек қою
• кестелер арсындағы біртұтастықты сақтау
• парлольдер
кіреді. Кестені құрғанда кестенің аты және құрылымы беріледі. ... ... ... және оның ... жаңа атқа ие ... Бұл үшін ... кестелерімен жұмыс істейтін арнайы программалар қолданылады. Мыс:
Database немесе Data Pump. ... ... ... оның ... файлдары
да жойылады.Ал енді мәліметтер базасымен жұмыс жасамас бұрын, біз ... ... ... Ол ... ... ... ... базасын
құру DatabaseDesktop (DBD) утилит көмегімен іске асырылады. DBD утилит
көмегімен кестені құруға және оның ... ... оның ... және ... ... құру және ... жасауға болады.
Жаңа кестені құру келесі команда бойынша іске асады: Пуск\Программы\Borland
Delphi7\Database Desktop. DBD ... ... ... ... ... алу керек. Ол үшін DBD менюінде ... ... ... терезеден D:\BOLATKHAN каталогына сілтеме жасаймыз. Менің
жағдайымда Raspisanie кестесін құру үшін File\New\Table. DBD Create ... ... оның ... ... алу ... басып, біз осы форматты аламыз. Экранда келесідей сурет шығады:
Сурет1. Кестенің құрылымын құру ... ... ... ... ... бір ... ... келеді. Field Name
бағанына өріс атын, Type – ... ... ... ... типін
анықтайды. Size бағанына – сан қойылады, ... ... ... ... егер бұл өріс бойынша біріншілік кілт қою керек болса.
Кестенің қасиетін беру
Validity Checks – бұл қасиет кестенің мәндерінің дұрыстығын ... ... оң жақ ... 2 – ... ... және ... ... қарай
өзгеріп отыруы мүмкін:
2 – кесте Validity Checks қасиеттері.
|Required |Бұл индекаторда әрбір ... ... ... ... ... ... ... |Мәннің минимумы. Бұл қасиет сандық өріске берілу тиімді.|
|Maximum ... ... Бұл ... ... ... ... |
| ... ... |Бұл ... ... және ... ... ал ... |
| ... ... ... ... ... ... мәннің түрін корсетуге болады. Мысалы, |
| ... ... ... (## - ## - ##). ... |Бұл ... Picture ... ... көмектесетін диалогтық |
| ... ... ... Lookup – бұл ... ... кестенің өрісін басқа көрсетіліп отырған
кестенің ... ... ... Table Lookup – ті ... ...... ... шығады. Бұл батырманы басқанда көру ... ... Бұл ... ... мен ... қолдана
аламыз.
Secondary Index – бұл бөлім ары қарай жұмыс барысына керекті екінші индекс
құруға мүмкіндік береді.
Жаңа индекс құру үшін Define – ... ... басу ... Бұл ... көру диалогтық терезесі ашылады. Оның cол жақ терезесінде ... ... ... ... ал оң жақ ... Indexed
fields екінші индекс болатын өрістер көрсетіледі.
Index Options радиобатырма панелі келесідей қасиеттерді ... ... |Бұл ... екінші индекс болатын өрісті болдырмайды, |
| ... ... бір – ... ұқсас өрістер болса. |
|Descending |Бұл ... ... кему ... реттейді. ... ... |Бұл ... енгізілген символдардың регистріне назар |
| ... ... ... бұл ... ... онда кестеде өзгерістерден |
| ... ... ... ... ... ... ... оның индексін беретін терезе ашылады.
Referential Integrity – бұл ... ... ... ... бүтін
сілтеме байланыстарды қамтамасыз ету үшін қолданылады. Егер екі кестенің
арасында сілтеме байланыс көрсетілсе, оның ... – бас, ал ... ... ... онда ... ... бас кестеден алатын мәннің өрісі
көрсетіледі. Сонымен қатар, бас кестедегі ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін операция көрсетуге ... ... ... деңгейі барлық кестелерге тән емес, бірақ Paradox 7 –
де барлығы қарастырылған.
Update rule – ... тобы егер бас ... ... ... ... ... болатын өзгерістерді анықтайды. Егер Prohibit –
ті таңдасақ, онда Database Desktop бұндай операцияны болдыртпайды. ... ... ... онда ... ... бар бас ... өзгеріс болса,
онда қосымша кестеде де өзгеріс блады. Ал егер сіз бас ... кілт ... ... ... онда ... ... сол кілттік өрісі бар жазба
автоматты түрде ... ... ... ... Paradox – тың ... ... ... Paradox for DOS) кестелердің ... ... ... Барлық операциялар біткеннен кейін құрылған сілтеме
атын беру керек. Password Security бөлімі Paradox – та ... ... оның әр өріс ... ... ... мүмкіндік береді. Бұл үшін Define
батырмасын басу керек, сонда диалогтық ... ... ... ... ... (Master password ... ... және сол парольді
мақұлдауға (Verify master ... ... ... Егер ... ... ... батырмасын бассақ қосымша парольдарды
тағайындауға және өрістерге қатынаудың ережесін көрсетуге ... Password ... ... ... сіз ... ... ... кірген парольге ұқсас болуға тиісті емес), бұл пароль арқылы ... ... ... Table Rights ... ... ... тобында кестеге жалпы қатынау құқығын анықтауға болады.
|All ... ... ... ... ... |
| ... өзгерту, парольдерді өзгерту және өшіру. |
|Insert & Delete |Кестедегі жазбаларға барлық операциялар ... |
| ... қою, ... бірақ кестенің құрамын |
| ... және ... тиім ... ... Entry ... ... және ... қоюға |
| ... ... ... ... және ... құрылымын|
| ... ... тиім ... ... |Кестені көруге және кілті жоқ ... ... |
| ... ... Only |Тек ... көруге болады. ... Language – бұл ... BDE ... ... ... ... (егер көрсетілмесе) немесе анықтауға (Modify батырмасы) мүмкіндік
береді.
Dependent Tables – бұл ... ... ... ... ... көруге мүмкіндік береді.
Барлық керекті құрылымдық мәліметтер кестеге енгізілгеннен кейін Save As
батырмасын басу керек, сол кезде Windows – тағы ... ... ... ... ... айырмашылығы Alias тізмнің болуында. Бұл тізімде
әр түрлі мәліметтер ... ... бар. Сіз ... ... таңдап, кестені сақтайсыз.
Paradox форматының кестелері
Delphi – дің өзіндік кестелік форматы жоқ, бірақ ол Paradox ... ... ... Осы ... ... ... ... бар.
Paradox кестесі деректер базасын құруға және онымен жұмыс істегенде ыңғайлы
болып табылады .
Оның негізгі артықшылықтарын атап өтейік ... ... ... әртүрлі типті деректерді ұсынуға арналған өрістік типті
• енгізілген деректерді тексеруді
• кестенің парольдық қорғанысын
қамтамасыз етеді . кестесінде Paradox 7 ... ... типі ... ... Белгіленуі Мәннің мазмұны ... A ... ... ... 255 ... . ... N ... ... саны . ... $ ... ... . ... S ... сан . ... ... ... I ... сан . ... ... 648...2 ... |
|BCD # Екілік – ондық жүйедегі сан . ... D Күн . ... T ... ... @ Күн мен ... ... M ... ... ... шенелмеген . ... F ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G Графиктік көрініс.Форматтары BMP,PCX,TIF,GIF. |
|OLE O OLE технологиясын ... ... ... ... L Логикалық мән. ... + ... ... ... B ... тізбегі. Ұзындығы шенелмеген . ... Y ... ... Ұзындығы 255 символдан аспайды ... Paradox7 ... ... типі ... ... Desktop ... ... жұмыс істегенде Graphic,
Binary,Memo және OLE ... ... мәні ... ... өріс аты әріптен басталып, әріптер мен сандар құрылуы
тиіс. Өріс атының ... ... 25 ... ... ... ... ... пробел ," # " ," $ " символдарын қолдануға болады. Бірақ , "." , "
! " , " | " ... ... ... ... бұл символдар DELPHI –
де басқа мақсаттарда қолданылады .
Paradox кестесінің кемшілігі болып, кестелік деректерді сақтайтын ... ... ... ... Бір ... келесі каталогқа қандай
да бір кестенің орнын ауыстырғанда немесе көшіргенде, осы кестені қамтитын
барлық файлдарды ... ... ... ... ... кестесінің файлдарының келесі кеңейтінділері бар :
1. DB – деректі кесте
2. MB – BLOB-деректер
3. PX – ... ... XG* және YG* – ... индекстер
5. VAL – деректердің және сілтемелік тұтастықты тексеретін параметрлер
6. TV және FAM – Database Desktop ... ... ... ... ... ... ... кестелік форматы болмаса да, әртүрлі
МББЖ ... ... ... базасымен жұмыс істеуге арналған Delphi
құралын екіге ... ... :
1. ... құрал
2. компоненттер
Аспаптық құралдарға арнайы программалар мен пакеттер жатады. Олар ... ... ... ... ... ... базасымен
операция жасайтын қолданбаларды құруға арналған. Біз ... ... ... ... ... құруда қолданылатын компоненттерді
қарастырайық. Деректер базасымен жұмыс істегенде ... ... Access, Data Control, Midas, Decision Cube, Rave және ... ... Access ... деректерге қатынауды ұйымдастыратын визуалды емес
компоненттер орналасады:
• DataSource – ... ... Table – ДБ ... негізделген деректер жинағы
• Query – SQL – сұранысқа негізделген деректер жинағы
• StoredProc – серверде сақталатын ... ... DataBase – ДБ ... Session – ДБ ... ағымды сеансы
• BatchMove – топ жазбалармен операцияларды орындау
• Update – деректер жиынтығын модификациялау
• NestedTable - қойылған ... Controls ... ... ... ... ... DBGrid – ... DBNavigator – навигациялық интерфейс
3. DBText – жазба
4. DBEdit – ... ... DBMemo – ... ... DBImage – ... ... ... – қарапайым тізім
8. DBComboBox – комбинацияланған тізім
9. DBCheckBox – тәуелсіз ауыстырғыш
10. DBRadioGroup – тәуелді ауыстырғыш топтары
11. DBLookupListBox – ... өріс ... ... ... ...... өріс деректерінің комбинацияланған тізімі
13. DBRichEdit – ... ... ... ... DBCtrlGrid – модификацияланған кесте
15. DBChart – диаграммма
Программаның баяндалуы
Жалпы мағлұматтар
Қарастырылып отырған мәліметтер базасы Delphi 7 ортасында құрылды. Ол үшін
компьютер Celeron 1800| 256 Mb| 40 Gb| 32 Mb GeForce| M| K ... ... ... ... ... мәліметтерге қатынаудың жолын
қысқартады. Мәліметтер базасы үлкен фирмаларда, мекемелерде және т.б көп
жерлерде ... ... ... ... ... Unit1 деген ат беріледі
2) интерфейсін құру
3-5) модульдерді баяндау
6) типін беру
7) бірінші форманы ашу
8-16) Компонентер қою
17-30)Менюларды қою
31-40) ... ... ... ... ... Form1 құру және unit термен байланыс
52-55) Form1-ға жабу ... ... ашу ... ... ашу ... ... ашу процедурасы
68-71) Form6-ға ашу процедурасы
72-75) Form7-ға ашу ... ... ашу ... ... ашу ... ... ашу процедурасы
89-91) Form11-ға ашу процедурасы
92) соңы
2) Unit3
1) Unit3 атын беру
2) интерфейсін құру
3-4) модульдерді таңдау
5-10) Компонентерді белгілеу
11-13) процедураларды баяндау
14-18) Диклорациялар
19) Айнымалылар ... Form3 ... Insert ашу ... Cancel ... Form3- жабу ... соңы
3) Unit4
1) Unit4 атын беру
2) интерфейсін құру
3-4) модульдерді таңдау
5-10) типтерін беру
11-13) процедураларды ... ... ... бөлімі
20-23) Form5 құру және unit термен байланыс
24-27) Insert ашу программасы
28-31) Cancel программасы
32-35) Form4- жабу процедурасы
36) соңы
4) Unit5
1) Unit5 атын беру
2) ... ... ... ... ... ... ... баяндау
14-18) Дикларациялар
19) айнымалылар бөлімі
20-23) Форма5 құру Unit-термен байланыс
24-27) Insert ашу программасы
28-31) Cancel программасы
32-35) Form5- жабу ... ... ... Unit6 атын ... ... құру
3-4) модульдерді таңдау
5-13) типтерін беру
14) процедураларды баяндау
15-19) Дикларациялар
20) айнымалылар бөлімі
21-24) ... құру ... ... Form6- жабу ... ... Unit7
1) Unit7 атын беру
2) интерфейсін құру
3-4) модульдерді таңдау
5-16) типтерін беру
17) процедураларды баяндау
18-22) Дикларациялар
23) Айнымалылар бөлімі
24-27) Форма7 құру ... ... Form7- жабу ... ... ... Unit8 атын беру
2) интерфейсін құру
3-4) модульдерді таңдау
5-25) типтерін беру
26-30) Дикларациялар
31) ... ... ... құру ... ... ... Unit9 атын беру
2) интерфейсін құру
3-4) модульдерді таңдау
5-21) типтерін ... ... ... ... айнымалылар бөлімі
31-34) Форма9 құру Unit-термен байланыс
35-38) Next программасы
39-42) Prior программасы
43-46) Form9- жабу процедурасы
47) соңы
9) Unit10
1) Unit10 атын ... ... ... ... таңдау
5-34) типтерін беру
35-39) Дикларациялар
40) айнымалылар бөлімі
41-44) форма 11құру
45) соңы
10) Unit11
1) Unit11 атын беру
2) интерфейсін құру
3-4) модульдерді таңдау
5-23) ... ... ... ... ... ... ... форма 11 құру
37-40) Next программасы
41-44) Query1.Prior программасы
45-48) Form11- жабу ... ... ... Unit13 атын беру
2) интерфейсін құру
3-5) модульдерді таңдау
6-23) типтерін беру
24-26) Процедураларды баяндау
27-31) Дикларациялар
32) айнымалылар бөлімі
33-36) форма 13 құру
37-40) ... ... ... ... Form13- жабу ... және ... базасын Delphi-де ашу үшін Пуск|Программы|Borland Delphi7|
Delphi7 ... Өз ... ... ... ... Оны Ғ9 ... ... жабдықтар
МБ жасауда Pentium 2660| 512 Mb| 80 Gb| 64 Mb GeForce| M| K ... ... ... принтер қажет.
Кіріс мәліметтер
Мәліметтер базасындағы мәліметтер толығымен кестеде көрсетілген. Ол ... А ... ... ... ... ... ... екі документ жасадым. Оларды Қосымша А ... көре ... ... арналған негізгі шарттар және орындау жолдар. Бұл курстық
жұмыстың мақсаты- деректер ... құру және ... ... ... құрып,оларға қойылған талаптарды жүзеге асыру. Қатынастар
құру ... ... ... ... қолдандық. Қатынастарда
келесі шарттар орындалуы тиіс:
Атрибуттарға есім берілуі керек және олардың құрылымы біртекті болуы тиіс.
1. Жолдың ... ... ... Атрибуттардың реттілігі маңызды емес.
3. Қайталанатын жолдары болмауы тиіс.
Осы жұмысты іске асыру алдында, қатынас құру схемасын ... ... ... ... Оның ең ... жолы екі ... ... болып табылады.
АТС жұмысы қала кодтарын, қала тұрғындары және олардың ... ... ... ... ...... ... қала, аудан
тұрғындарын телефон жүйесімен қамтамасыз етудегі ... ... ... ... сыйғызу десе де болады.
Телекоммуникация секторының ырықсыздануы және ... ... ... ішкі және ... ... бәсекелесе алатын,
маркетинг-бағдарланған, жаңартпалық, ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігін абонент қатынауы деңгейінен магист-ралдыққа
дейін дамыту жолымен тұтынушыларға бүкіл республика аумағында Интернет
желісіне кең ... ... ... ... көп ... ... дейін телекоммуникациялық қызметтердің кең көлемді
спектрін ұсыну. Ұтымды байланыс ... ... осы ... ... ... бір ... құрып алдым. МБ
кестесін құрмас бұрын, алдымен BDE Administrator-да сол ... ... ... атын ... ... соң DBD – қа ... ... құрдым.
Әрбір кесте құрар алдында ... ... ... ... өз ... ... ... кестелерімді сол папкаға сақтадым. Бағынышты кесте
бас кестелер арасына байланыс ұйымдастырдым. (Сурет қара.) DBD-да жұмысымды
аяқтап, Delphi7 ... ... ... ... барлығы осы ортада
көрініс алады. Delphi-ге кірдім, форма1 өзі шығып тұрады. Оның ... ... ... сол ... ... өз ... ... Осы форма ішінде негізгі меню кнопкаларын жасадым. (Form1-ді
Сурет-дан қара).
DBD-да байланыстырған ... ... ... ... Ол
File|New|Others|DataModule аламыз. Бөлек бір кішкентай терезе шығады. Оның
ішіне өзімнің үш кестемді тастап және әр ... ... Access ... ... деректердің басын тастадым. (Сурет
10 қара)
Негізгі менюдағы Rabota s BD ішіндегі үш кетеге әрқайсысына ... ... ... ... үшін ... 11 ... ... кестесі үшін
Form4 (Сурет 12) және Стадион ... үшін Form5 ... 13) ... ... ... ... екі ... жасадым. Біреуі команданың
күнтізбесі туралы документ ... Form6 ... 4), ... ... ... ... ... жасадым Form7 (Сурет 5).
Statistica менюіне отчеттарды жасадым. Отчеттарды жасау барысында отчет
жасау генераторы Rave- ті ... ... ... ... ... туралы отчет жасасам Form8 (Сурет №11), ал екінші жағдайда жаңа
DataModule қолданып, query ... ең ... ... ... ... ... 12).
O Programme менюына инструкция Form9 (Сурет №13) және об авторе туралы
Form10 (Сурет №14) жаздым.
Vyhod ... Delphi ... шығу ... ... Form11 ... №15)
Қорытынды
Қорыта айтар болсақ, АТС жұмысын жеңілдету үшін автоматтандырылған басқару
жүйелерін ... өте ... ... ... қалалары саны шексіз
көп. Олардың мекен-жайларына анықтамалық жасау-әр бір мекемеге өте пайдалы.
Міне осындай жағдайларда оны осы автоматтандырылған ... ... ... оңай ... аламыз. Автоматтандыру іске аспаған ... ... ... көп уақыт алады және алынған ақпараттың дәлдігіне де
сенімсіз қарауға тура келеді.
XXI ғасырды ақпараттық технологиялар ... деп ... ... ғалым
немесе кез келген маман қандай да бір мәселені шешу ... ол ... ... ... ... іздеуді, таңдауды, талдауды және оны қолдануды
білу керек. ... ол ... ... бұл ... шеше ... – ді ... бұл ... белгілі- бір бөлігін,адамның қатысуынсыз
жұмыс істейтін және жылдамдғы адамның жылдамдығынан ... ... ... ... құрылғыларға аударуға болады.
ЭЕМ – дер адам қызметінің барлық салаларына еніп ... ... ... істеуге ұмтылған адамдар үзіліссіз артуда. ... ... ... ... ... ... тілдерінің алатын
орнының мағынасы үлкен. ЭЕМ – мен ... тілі ... және ... ... адам мен ЭЕМ – нің ... ... тиімді болады.
Программалау дағдыларын бала кезінен қалыптастыруға ... ... ... ... тілдері ерекше қызығушылық танытты. Бұл
курстық жұмыс арқасында АТС ... ... ... ... білдім.
Delphi тілін жетік меңгердім, болашақта осы тілде жұмысымды жалғастырамын
деген ойдамын.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Уэйт М., ... С., ... Д. Язык СИ. ... ... 1998 .
2. ... ... “ Создание Windows – приложений в среде Delphi
”,2004./201-203 ... ... В.В. ... ... Нолидж ”: “ Работа в среде Delphi ”,2000.
4. Архангельский А.Я. “ Программирование на Delphi - 7 ”-Москва: ... ... ... В.Э, ... А.Д. “ Delphi - 6 ... ... Иванова Т.С, Ничушкина Т.Н, Пугачев Е.К. “ Объектно –ориентирование
программирование ”- ... ... ... ... Фаронов В.В. “Delphi - 6” Учебный курс – СПБ. Питер,2002.
Сурет №1
Сурет№2
Сурет №3
Сурет ... ... ... ... ... №10
Сурет №11
Сурет №12
Сурет №13
Сурет №14
Сурет №15

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қонақ үйінің жұмысын автоматттандыр65 бет
Автоматты басқару жүйесі19 бет
Қылмыстық жауаптылық және жазаны жеңілдететін мән-жайлар73 бет
Access бағдарламасында мектептің оқу үрдісін автоматтандыру арқылы жұмыс жүйесін жеңілдету17 бет
Delphi ортасында Гуманитарлық-техникалық бөлім меңгерушінің автоматтандырылған жұмыс орыны81 бет
Linux файлдық жүйелеріне жалпы мәлімет4 бет
OLAP ТЕХНОЛОГИЯСЫН ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУДЫ ҚОЛДАУ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕ ҚОЛДАНУ4 бет
S-12 типті электронды АТС жобалау8 бет
«Iprint» типографиясының дайын өнімінің құнын есептеуді жеделдету үшін автоматтандырылған ақпараттық жүйе құру74 бет
«Деканат» - автоматтандырылған ақпараттық жүйе44 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь