Қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз ету1 Әскериқауіпсіздіктіқамтамасызетудіңбастымақсаты
2 Қауіпсіздік саясаты
3 Қауіпсіздік периметрі
4 Қорғаныш жоспарын жүзеге асыру
Әскериқауіпсіздіктіқамтамасызетудіңбастымақсаты — елдіңаумағын, егемендігін, экономикасын, мемлекеттікинституттары мен азаматтарынсоғысқатеріненқорғау, агрессияныңнемесеәскериқақтығыстартуғызудыңалдыналу, ҚазақстанРеспубликасыныңорнықтыдамуыүшінқолайлыжағдайтуғызу.Әскериқауіпсіздіктіқамтамасызетуүшінмемлекетмынадайміндеттердішешеді: Бейбіткезенде:
әскериқауіпсіздіктіқамтамасызетусаласындабірыңғаймемлекеттіксаясатгықалыптастыру мен іскеасырутетігінжетілдіру;
қорғанысәлеуетіннеғұрлымықтималсоғысқатерінесайма-сайжәнеелдіңэкономикалыкмүмкіндіктерінесәйкескелетіндеңгейдеұстау;
ҚарулыКүштерді, басқа да әскерлер мен әскериқұрылымдардыолардың

сыртқыжәнеішкіқатерлердіңалдыналу мен жолынкесужөніндегіүйлесімдіісқимылдарғаәзірлігінарттырумақсатындажан-жакты қамтамасызетужәнесапалыктұрғыдажетілдіру;
ҚазақстанРеспубликасыныңегемендігіне, аумақтықтұтастығынажәне баска да әмірлікмаңыздымүлдесінеқолсұғушылықжәнеарандатуәрекеттерінанықтап, жолынкесу;
елдіңмемлекеттікоргандарын, ұйымдары мен халқынәскериқауіпсіздіктіқамтамасызетужөніндегіміндеттердішешуге, азаматтыкжәнеаумақтыққорғанысқакатысуғажан-жақтыдайындау;
экономиканыңжүмылдырудаярлыгынқамтамасызету;
әскериинфрақүрылымдыдамытужәнежетіддіру;
әскериқызметтіңбеделінарттыру,

Пән: Алғашқы әскери дайындық
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 5 бет
Таңдаулыға:   
Қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз ету --- Әскери қауіпсіздікті қамтамасыз етудің басты мақсаты -- елдің аумағын, егемендігін, экономикасын, мемлекеттік институттары мен азаматтарын соғыс қатерінен қорғау, агрессияның немесе әскери қақтығыстар туғызудың алдын алу, Қазақстан Республикасының орнықты дамуы үшін қолайлы жағдай туғызу. Әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мемлекет мынадай міндеттерді шешеді: Бейбіт кезенде:
әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында бірыңғай мемлекеттік саясатгы қалыптастыру мен іске асыру тетігін жетілдіру;
қорғаныс әлеуетін неғұрлым ықтимал соғыс қатеріне сайма-сай және елдің экономикалык мүмкіндіктеріне сәйкес келетін деңгейде ұстау;
Қарулы Күштерді, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарды олардың

сыртқы және ішкі қатерлердің алдын алу мен жолын кесу жөніндегі үйлесімді ісқимылдарға әзірлігін арттыру мақсатында жан-жакты қамтамасыз ету және сапалык тұрғыда жетілдіру;
Қазақстан Республикасының егемендігіне, аумақтық тұтастығына және баска да әмірлік маңызды мүлдесіне қол сұғушылық және арандату әрекеттерін анықтап, жолын кесу;
елдің мемлекеттік органдарын, ұйымдары мен халқын әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді шешуге, азаматтык және аумақтық қорғанысқа катысуға жан-жақты дайындау;
экономиканың жүмылдыру даярлыгын қамтамасыз ету;
әскери инфрақүрылымды дамыту және жетіддіру;
әскери қызметтің беделін арттыру, әскери қызметшілерді және олардың отбасы мүшелерін, сондай-ақ әскери қызметтен босатылған адамдарды әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік шаралар кешенін жүзеге асыру;
қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу, ел азаматтарының Қазақстан Республикасын қорғау мен әскери кауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ісшараларды орындауға моральдық психологиялык әзірлігін қалыптастыру;
Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери кұрылымдардың әскери кауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді орындауға әзірлігіне, сондай-ақ іс-шаралардың жүргізілуіне мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру;

Қатерлі кезеңде және әскери қақтығыс басталғанда:
әзірленігі жатқан қарулы шабуылды немесе жағдайдың қатерлі дамуын уақытында анықтау және оларды болдырмау жөнінде шаралар қолдану;
соғыс жағдайын уақытында жариялау, елде немесе оның жекелеген аудандарында төтенше немесе соғыс жағдайын енгізу, Қарулы Күштерді стратегиялық орналастыруды агрессияға (қарулы қақтығыска) тойтарыс беру мен оның жолын кесуді ұйымдастыру жөніндегі ісәрекетпен үйлестіру;
Соғыс уақытының нормативтік қүқықтық актілерін қолданысқа дереу енгізу, соғыс қимылдарын даярлау мен жүргізу жөнінде шешім қабыддау және іске асыру;
ел экономикасын, көлік пен коммуникацияларды соғыс уақыты жағдайында жұмыс істеуге көшіру жөніндегі іс-шаралардың барынша қысқа мерзімде орындалуын қамтамасыз ету;
азаматтық және аумақтык қорғаныс іс-шараларын ұйымдастыру мен жүзеге асыру;
мемлекет ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Аграрлық саясат
Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделері мен қауіпсіздігіне саяси сараптама, жан-жақты талдау
Қазақстан Республикасының әскери доктринасы
Қазақстан Республикасының тұңғыш әскери доктринасы
Қазақстан Республикасының әскери қауіпсіздігі және әскери-экономикалық қамтамасыздандыру негіздері
Қазақстанда ұлттық қауіпсіздік
ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Экономика салаларындағы қауіпсіздік мәселелері
Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің нормативтік-құқықтық негіздері
Қазақстандағы азық-түлік нарығы мәселелерін теориялық, әдістемелік және тәжірибелік тұрғыдан зерттеу
Пәндер