Әлеуметтендіру арқылы жеке тұлғаны қалыптастыру жолдары


1 Әлеуметтендіру арқылы жеке тұлғаны қалыптастыру жолдары
2 Колледж студенттерінің әлеуметтендірудің психологиялық мүмкіндіктерін дамытуға бағытталған эксперименттік зерттеу
Әлеуметтену - қарым-қатынаста және іс-әрекетте жүзеге асырылатын, индивидтің әлеуметтік тәжірибені белсенді қайталаудың процесі және меңгеруінің нәтижесі.
Әлеуметтену - бұл тұлғаның қоғамда өмір қамын дұрыс тәсілмен іске асыруына мүмкіндік беретін білімдердің нормалары мен құндылықтардың белгілі бір жүйесін игеру үрдісі болып табылады.
«Тұлға болып туылмайды, тұлға болып қалыптасады» (А.Н Леонтьев).
Мұның басты мағынасы тұлғаны қоғамда қалыптастыруымыз керек. Әлеуметтену динамикалық сипатта болғандықтан тұлға бұл әр қашанда үдеріс, бұл үнемі қалыптасу.
Әлеуметтенудің мәні мына процестерінің қиылысуында ашып көрсетіледі: бейімделу, интеграция, өзін-өзі дамытуы, өзін - өзі жүзеге асыруы.
Зерттеумақсаты:
Жеке тұлғаны әлеуметтендіру арқылы тәрбие бағыттарының
Әлеуметтендірудің жетекші және анықтаушы бастауы – тәрбиелеу. Тұлғаны әлеуметтендірудің педагогикалық негіздері бала жасының психологиялық ерекшеліктеріментығызбайланыстыболуғатиіс. Оқушылардыңдербестігіменбелсенділігінолардыңеңбекке, өздеріне, қоршағанортағадегенқұндылыққатынастарындамыту, оқытументәрбиелеупроцесіндежүзегеасыруарқылықалыптастыруғаболады.
Осыбағытта Ж.Досмұхамедоватындағыпедагогикалықколледждетәрбиежұмысыоқушыныңтұлғасынәлеуметтендірудежүйеліқұрылымбойыншажұмысжасайды. Әрбірстуденттіңсаясимәдениетінің, тәрбиесінің, салауаттыөмірсалтының, әлеуметтікқоғамдықдамуыныңдұрысбағытталуыколледжініңтәрбиелікнегізгібағыты.
1. Р.Әбсаттаров, М.Дәкенов, «Әлеуметтану», Алматы «Ғылым» ғылымибаспаорталығы; 2003.
2. Рахметов Қ.Ж, Болатова А.Н, Исмағамбетова З.Н, «Социология» Алматы 2005 «Өлке»
3. Оданова Р.К «Социология тарихыжәнетеориясы», Шымкент, 2005- 256б.
4. Ж. Сәрсенова, Г. Тәңібергенова «Әлеуметтану» Алматы, 2000
5. Н.Р. Айтов, Қ.У. Биекенов «Социология» Алматы, 2000
6. Ә.И Икенов, А.Д. Жүсіпова «Әлеуметтанунегіздері» Алматы, 2004
7. Человек и общество // Социально-политические науки 1992 №8.
8. Н.Смелзер. Социология М.1994.

Пән: Социология, Демография
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 11 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Перейти назад
Әдістемелік баяндамалар
Әлеуметтендіру арқылы жеке тұлғаны қалыптастыру жолдары
Әлеуметтену - қарым-қатынаста және іс-әрекетте жүзеге асырылатын, индивидтің әлеуметтік тәжірибені белсенді қайталаудың процесі және меңгеруінің нәтижесі.
Әлеуметтену - бұл тұлғаның қоғамда өмір қамын дұрыс тәсілмен іске асыруына мүмкіндік беретін білімдердің нормалары мен құндылықтардың белгілі бір жүйесін игеру үрдісі болып табылады.
Тұлға болып туылмайды, тұлға болып қалыптасады (А.Н Леонтьев).
Мұның басты мағынасы тұлғаны қоғамда қалыптастыруымыз керек. Әлеуметтену динамикалық сипатта болғандықтан тұлға бұл әр қашанда үдеріс, бұл үнемі қалыптасу.
Әлеуметтенудің мәні мына процестерінің қиылысуында ашып көрсетіледі: бейімделу, интеграция, өзін-өзі дамытуы, өзін - өзі жүзеге асыруы.
Зерттеумақсаты:
Жеке тұлғаны әлеуметтендіру арқылы тәрбие бағыттарының
Әлеуметтендірудің жетекші және анықтаушы бастауы - тәрбиелеу. Тұлғаны әлеуметтендірудің педагогикалық негіздері бала жасының психологиялық ерекшеліктеріментығызбайланыстыболу ғатиіс. Оқушылардыңдербестігіменбелсенділіг інолардыңеңбекке, өздеріне, қоршағанортағадегенқұндылыққатынаст арындамыту, оқытументәрбиелеупроцесіндежүзегеас ыруарқылықалыптастыруғаболады.
Осыбағытта Ж.Досмұхамедоватындағыпедагогикалық колледждетәрбиежұмысыоқушыныңтұлғас ынәлеуметтендірудежүйеліқұрылымбойы ншажұмысжасайды. Әрбірстуденттіңсаясимәдениетінің, тәрбиесінің, салауаттыөмірсалтының, әлеуметтікқоғамдықдамуыныңдұрысбағы тталуыколледжініңтәрбиелікнегізгіба ғыты. Топтардағытәрбиежұмысыныңжоспарыкол ледждіңтәрбиежүйесіненегізделіп,
1. Жанұя
2. Ұжым
3. Қоғам
4. Әлем
5. Мен - Жекетұлға бағдарыбойыншажұмыстанады.
Осыфакторларбойыншажекетұлғаныжан - жақтыдамыту, қалыптастырукөзделген. Осыбағыттарбойыншажүргізілгенжұмыст ар топ жетекшілердіңоқушылардыәлеуметтенді рудегіжұмысыныңнегізінқұрайды. Оқужылыныңбасында топ жетекшілероқушылардыңәлеуметтікқұжа тынтолтырып, осынегіздежалпыколледжстуденттеріні ңәлеуметтіккартасыжасақталды.
Әлеуметтендірудің сәттілігі тұлғаның қоғамға бейімделуін білдіреді. Сонымен бірге өзін-өзі дамытуға, өзін анықтауға, өзін жүзеге асыруға кедергі келтіретін өмірлік бұрылыстарға қарсы тұру қабілетінде байқатады. Жалпы колледжде жүргізілген барлық жұмыстары студент тұлғасын әлеуметтендіруде негіз бола алады.
Тұлғаның әлеуметтік бейнесін сомдау оның жалпы тіршілік әрекетінің неғұрлым маңызды жақтарын сипаттау негізінде жасалды. Ол үшін жүйелеу жолымен мынадай негізгі бағыттар: отбасылық жағдайы, бос уақытын тиімді пайдалану жолдарына материалдық жағынан қамтамасыз ету жағдайына, өмірлік жоспарларына т.б. әсерлер болып алынды.
Жеке тұлғаны әлеуметтендіру дегеніміз не?
Жалпы білім беретін мектеп жағдайында жекетұлғаны әлеуметтендіру - мәдени элементтерді түсіндіру, әлеуметтік мұрағаттар мен құндылықтарды игеру негізінде жеке тұлға қасиеттерін қалыптастыру. Әлеуметтендіру қоғам талаптарынан жеке тұлғаның қалыптасу кезеңінде бірте - бірте игеруі, сана мен тәртіптің маңызды әлеуметтік даму барысында қоғамда адам өзін тұлға ретінде сезінеді. Бұл тәрбие, адам өздігінен алдында мақсат қойып, оған жетуде өзінің беделі мен сезімін түсінеді, қоғамдағы өз орнына сенімді. Әлеуметтендіру идеяларын іске асыру, жалпы алғанда, педагогикалық процесте оқу және оқудан тыс уақытты толыққанды пайдалануды, сондай-ақ, отбасымен, қосымша білім беру ұйымдарымен тығыз ынтымақтастықты талап етеді.
Тұлғаның әлеуметтенуінің әлеуметтік - психологиялық факторлары жалпы түрде екі үлкен топқа бірігуі мүмкін:
1) әлеуметтенудің әлеуметтік - мәдени жағын көрсететін және оның тарихи, мәдени, ұлттық ерекшеліктері мәселелерін қарастыратын әлеуметтік топ;
2) белгілі бір деңгейде тұлғаның өмір жолының кезеңдерімен анықталатын жеке тұлғалық топ.
В.Г.Крыська тұлғаның әлеуметтенуінің үш факторын (микрофакторлар, мезофакторлар, макрофакторлар), механизмдері мен құралдарын көрсетті.
Тұлғаның әлеуметтенуіне қызығушылық өткен ғасырдың ортасында пайда болды. Әлеуметтену - тұлғаның (барлық өмір сүру кезеңінде) дамуы, қалыптасу процестері және нәтижесі. Әлеуметтену - тұлға мен қоғамның өзара әрекет процесі мен нәтижесі.
Бүгінгітаңдаәлемдік білім кеңестігінетолығыменықпалдасужоғары білім беру жүйесінхалықаралықдеңгейгекөтеруді талап етеді. Әлемніңкөптегеналдыңғықатарлыелдері нің білім беру жүйесіжоғары білім берудіңқұрылымын, мақсатыменміндеттерін, мазмұныментәрбиетехнологиясынөзгерт ті. Білімді, білік - дағдыларды беру емес, ақпараттық-зияткерлікресурстарды өз бетіншетауып, талдапжәнепайдаланабілетін, адамгершілікидеялардыңқуаткөзіболат ын, жеделөзгеріпотыратынәлемжағдайындад амитынжәнеөзін-өзіашыпкөрсетеалатын жекетұлғанытәрбиелеуқажеттігітуында потыр.

ҚР "Білім туралы" Заңындакөрсетілгендей білім беру жүйесініңнегізгіміндетіұлттықжәнежа лпыадамдыққұндылықтар, ғылыммен практика жетістіктерінегізіндежекетұлғаныңқа лыптасуымендамуынақажеттіжағдайтуғы зуболыпотыр.
Нәтижеге бағытталған білім беру моделі тұлғаның әлеуметтену процесіне қоғамды, түрлі қауымдастықтарды тартуды қарастырады. Осы мақсатта аталған мәселемен айналысатын кәсіби қауымдастықтар арасында өзара күш біріктіру үшін қарым - қатынастар орнатып, білім берудің мақсаттары мен нәтижелері турасындағы талқыға бүкіл қоғамды қатыстыру жұмыстары жүргізілуде.
Нәтижеге бағытталған білім беріп, құзіретті маман қалыптастыру жұмысында мынадай жауапкершіліктерді де бөліп көрсетуге болады:
* оқушы өмірде және қоғамда конструктивті роль атқару үшін болашақ нәтижелерге ұмтылуға міндетті;
* оқытушы оқу ісін ұйымдастыру шарты ретінде оқу процесін шығармашылық тұрғыда ұйымдастыруға міндетті;
* ата - ана өз баласының қажетті дәрежеде білім алуына жағдай жасауға тиіс;
* мектеп әрбір оқушының өз даму траекториясын құруына жағдай жасауға міндетті;
* мемлекеттік органда әлемдік білім беру кеңістігіндегі ағымдарды ескере отырып, білім беру жүйесінің сапсы мен оқушылардың жетістіктеріне ұлттық мониторинг жасаудың негіздерін айқындауға міндетті;
* қоғам күтілетін нәтижелердің жетілдірілуіне, білім беру жүйесі жетістіктерінің ашық түрде жариялануына жауапты болуы керек.
Әрбір мұғалім оқушылардың сыныптағы іс - әрекетін ұйымдастыра отырып, 12 жылдық оқытудың тұжырымын ұғына отырып, мына төмендегі қасиеттерді басшылыққа алса, жас ұрпақты әлеуметтендіру мәселесінің шешімі нәтижелі болмақ:
* жеке тұлғаны әлеуметтік бейімділікке үйрету;
* жеке тұлғаны әлеуметтік өзін - өзі ұйымдастырушылыққа үйрету;
* жеке тұлғаны әлеуметтілік белсенділікке үйрету;
* жеке тұлғаны әлеуметтілік жауапкершілікке үйрету;
* жеке тұлғаны әлеуметтілік экономикалық еріктілікке үйрету;
* жеке тұлғаны ақпараттық біліктілікке үйрету;
* этномәдени, саяси әлеуметтік сәйкестілік, т.б.
Бүгінгі біздің білім жүйесінің мақсаты басқа елдердегі тәрбиенің озық үлгілерін қайталау емес, тәрбие үрдісінің негізінде білім беру және оқушыны тұлғалық деңгейде қарастырып, тұлғаны жан - жақты дамытып, әлеуметтендіру - заман талабынан туындаған өзекті мәселе екендігін мойындау.
Әлеуметтендіру жұмыстарын сараптау барысында төмендегідей мәселелер анықтадым:
* жастар ісі комитетінің жұмысын тиімді ұйымдастыру, студент санын көбейту;
* оқытушылар мен оқушылар арасындағы қарым - қатынасты жақсарту;
* студенттердің әлеуметтік белсенділігі мен қоғамға қарсы қылықтарының алдын алу мақсатында оқушылармен жұмыс түрі мен әдістерін жетілдіру;
* студенттердің жан-жақты қабілеттерін дамыту мақсатында оларды бос уақыттарын тиімді пайдаланулары үшін әртүрлі үйірмелерге тарту;
* тәрбиеленуші тұлғаны терең зерттеп, жиналған ақпаратты диагностикалау.
Колледж студенттерінің әлеуметтендірудің психологиялық мүмкіндіктерін дамытуға бағытталған эксперименттік зерттеу аттыпсихологиялық мүмкіндіктерін ашу мақсаттары мен міндеттеріне негізделіп дайындалған ғылыми-әдістемелік құралдардың мазмұны сипатталып және эксперименталдық әдістемелер қолданылды:
1. Әлеуметтік интеллектіні зерттеу.
2. Түсініктерді салыстыру.
3. Интеллект лабилділігі немесе ауыса білу іскерлігі әдістемесі.

2 а,б Әлеуметтікістобындатәрбиежұмысын 5 бағытбойыншажүргіздім: Қоғам, Ұжым, Жанұя, Әлем, Мен - Жеке тұлға
Тәрбие жұмысының мақсаты: бәсекеге қабілетті, саяси мәдениетті, азаматтық, ұлттық, патриоттық деңгейі жоғары, адами байлықты меңгеруде шығармашылығы қабілетті, қиындықты жеңе білетін кәсіби тұлғалы құзыретті маман дайындау.

Міндеттері:
1 курс
2 курс

Топпен жұмыс:

2011жылдың қыркүйек айынан бастап 2 а,б Әлеуметтік іс тобына топ жетекшісі ретінде берілді. Топта 33 студент бар. Алғашқы қабылданғаннан бастап топ белсенділерін сайлан алдым.

Топ басшысы: Ермекова М.,
Оқу секторы Бериккалиев А.,

Мәдениет секторлары:Рахимов Қ. және Төреғалиева Ж.
Спорт секторлары: Тұрдалиев Б.,

Жанұя
Ерлер мен әйелдердің тең құқықтары
Қазақстан отбасына гендерлік көзқарас пікірталас мұнда ерлер мен әйелдердің тең құқықтары, гендерлік көзқарасдеген сауалдар тасталып, сол жөнінде пікір алмасты, Ата-аналармен хабарласып тұрдым.
Ұлт дәстүрін ұлықтай біл
Қоғам бағыты бойыншаТұңғыш ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Оқушылардың жеке тұлғасын әлеуметтендіру түрлері
Оқушылардың әлеуметтік-азаматтық сезімінің қалыптасуының педагогикалық-психологиялық негізі
Колледж студенттерін кәсіби әлеуметтендіру
Жеке тұлғаны өмірлік даярлауда әлеуметтендірудің алатын орны
Дене тәрбиесі мен спорт мамандарын дайындауда жеке тұлғаны әлеуметтендірудің рөлі
Жеке адам әлеуметтануы
Әлеуметтік педагогика пәні
Әлеуметтану ғылымындағы тұлғаның әлеуметтік мәселесі
Тұлғаның қалыптасуы туралы
Жетім балалар үйіндегі балалардың әлеуметтенуінің анықтау кезеңіндегі эксперимент нәтижелерінің салыстырмалы көрсеткіші
Пәндер