«АРНАЙЫ МАҚСАТТАРҒА АРНАЛҒАН ШЕТЕЛ ТІЛІ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУШЫНЫҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


2 Пәннін мақсаты мен міндеттері
2.1. Мақсаттары
2.2. Міндеттер
2.3Білім мен іскерлік
Үшінші оқу жылында жоғарғы деңгейде ағылшын тілін меңгеру қалыптасады, яғни жалпы Еуропалық халықаралық стандарт С1 деңгейіне жақындайды. Арнайы мақсаттарға арналған шетел тілін оқыту білімгердің болашақ мамандықтарының ерекшеліктерін көрсететін оқып жатқан тіліндегі қажеттіліктерді тағайындайды. Бұл негізгі базалық шетел тілінен басты айырмашылығы.
Пәннін курсын біткеннен кейін сіз келесі теориялық курстарды тындай аласыз:
Ағылшын тілінің тарихы
Стилистика
Ағылшын тілінің теориялық грамматикасы
Ағылшын тілінің теориялық фонетикасы
Арнайы – болжалды әдістеме
Тәжірибелік аудару
Академиялық мақсаттарға арналған ағылшын тілі
Және де пәннің курсын біткеннен кейін сіз алған білімдеріңізді ағылшындармен сөйлесу кезінде шындай аласыздар.

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ

БЕКІТЕМІН

Жұмыс бағдарламасы бойынша

комитет төрағасы

_______________________2014 ж.

АРНАЙЫ МАҚСАТТАРҒА АРНАЛҒАН ШЕТЕЛ ТІЛІ ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУШЫНЫҢ ОҚУ ЖҰМЫС
БАҒДАРЛАМАСЫ

Кафедра: Герман тілдері және герман тілдері

оқыту әдістемесі

Оқу жылы: 2010-2011
Кредит саны: 7
Пән коды: YaSC 3301
Оқу түрі күндізгі
Курс: 3
Семестр: 5,6
практикалық 60 сағат
СОӨЖ: 60 сағат
СӨЖ: 60 сағат
Емтихан 5,6 семестр

Тараз 2014

Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік стандартқа және ҚАЗМУӘҚ және ӘТ-нің типтік
бағдарламасына сүйеніп жасалынды,2006 жыл.
Курстың бағдарламасын ”Шетел тілдері кафедрасының аға оқытушысы
Нурманалиева Р.Б. жасады.

Жұмыс оқу бағдарламасы ” Шетел тілдері ” кафедрасының мәжілісінде
талқыланды.

Хаттама № 1 от. 1.09.2014 жыл.

Кафедра меңгерушісі Ким Р.М.

Жұмыс оқу бағдарламасы факультеттің әдістемелік мәжілісінде талқыланды.

Хаттама № “ ” 2014 жыл.

Төрағасы

Келісілген:

Шығарушы кафедра меңгерушісі

Оқытушы жайлы мәлімет: Мустафина Маржан Абдимажитовна, аға оқытушы.
Оқитын пәндері: Базалық негізгі шет тілі, Арнайы мақсаттарға арналған
шетел тілі, Кәсіби бағытталған шет тілі, Салыстырмалы типология

Мәлімет: кафедра Шетел тілдері, Ауд. 3.313

Мекен-жайы: Толе би, 68

Кафедрада болатын уақыты: сабақ кестеміне сәйкес
Сабақ кестесі: күнделікті 50 мин 3сабақ.
Консультация уақыты сабақ кестесімен байланысты

2 Пәннін мақсаты мен міндеттері
Үшінші оқу жылында жоғарғы деңгейде ағылшын тілін меңгеру қалыптасады, яғни
жалпы Еуропалық халықаралық стандарт С1 деңгейіне жақындайды. Арнайы
мақсаттарға арналған шетел тілін оқыту білімгердің болашақ мамандықтарының
ерекшеліктерін көрсететін оқып жатқан тіліндегі қажеттіліктерді
тағайындайды. Бұл негізгі базалық шетел тілінен басты айырмашылығы.
2.1. Мақсаттары
Арнайы мақсаттарға арналған шетел тілін оқытудың басты мақсаты –
мәдениеттік компетенциясын әрі қарай дамыту және іскерлігін қалыптастыру.

2.2. Міндеттер:
1. Білімгердің аргументтік – полемиялық іскерлігін қалыптастыру
2. Диалогтың ішіндегі монологқа немесе полилогқа оқыту
3. Академиялық хаттың негіздерін оқыту
4. Монологтық және диалогтық аутентикалық текстерді тыңдау қабілетін
дамыту
5. Оқудың басты стратегияларын (оқыту, таныстыру, көру, іздеу)
қалыптастыру
2.3Білім мен іскерлік
Білімгер білуі керек:
1. Өзінің ойын жеткізу мақсатында сөздерді қиналмай тандап алу
2. Кез-келген тақырыпқа еркін түрде әңгіме жүргізе алу
3. Әр түрлі сөйлеу стилін көрсететін аудиотекстті түсіну
4. Күрделі әдеби және публицистикалық текстердің мазмұнын түсіну
5. Текстте берілген фактілерге сүйене тексттің басты идеясынойын түсіну
6. Көркемфилімдерді, телебағдармаларды еркін түсіну
7. Жалпымамандандырылған бағыттағы арнайы мақалаларды түсіну
8. Саясаттық құбылыстарға сипаттама беру
9. Тақырыпқа байланысты хабарлама, баяндама құрай алу
10. Резюме, эссе, хат, шақыруды жаза білуб сауалнама мен бланкірлерді
толтыра білу
11. Жиналысты, диспутты бастай алу және өкізе алу, онда талқыланған
мәселелерді қорытындылау және күннің басты мәселесін хабарлай алу
12. Әңгімелесудің, диспуттын, дискуссияның қорытындысын бағалау мен
талқылай алу
4. Пәннің пререквизиттері: негізгі базалық шетел тілі
Пәннің постреквизиттері:
Пәннін курсын біткеннен кейін сіз келесі теориялық курстарды тындай
аласыз:
Ағылшын тілінің тарихы
Стилистика
Ағылшын тілінің теориялық грамматикасы
Ағылшын тілінің теориялық фонетикасы
Арнайы – болжалды әдістеме
Тәжірибелік аудару
Академиялық мақсаттарға арналған ағылшын тілі
Және де пәннің курсын біткеннен кейін сіз алған білімдеріңізді
ағылшындармен сөйлесу кезінде шындай аласыздар.

2.5. Курс мазмұны

2.5.1. Практикалық сабақтардың күнтізбелі-тақырыптық жоспары

№ күнМодульдің Са Тәжірибелік Бақылау формасы Білімгердің бойында
н і және сабақтыңғат пәндердің өтілу қалыптасатын
тақырыбы және түрі біліктілік және
реттік саны білімділік
1 1 Module 1 1 The students Checking of Students learn
Lesson 1 discuss the reading political lexis,
Theme: “Types peculiarities of comprehension, acquire skills of its
of political political systems:written task use in context, the
system” democratic state, communicative
anarchy, monarchy, competence is
empire, etc. Work developed.
with the text
1 2 Lesson №2. 1 Individual and Question work, The students can use
Тема: group work with discussion new vocabulary in
Governmental the text and answering questions,
system of vocabulary they can comment what
Great Britain they have read

1 3 Lesson № 3 1 Presentation, Answering Skills to express
Тема: System discussion questions, work opinion, using topical
of Government with the text vocabulary are formed
of the USA
2 4 Lesson №4. 1 Presentation, Activities for The ability to use
СӨЖ: System discussion, work checking reading political lexis is
of Government with vocabulary, comprehension formulated, students
of the text acquire the knowledge
Republic of of political systems
Kazakhstan of Great Britain and
RK.
2 5 Lesson №5. 1 Group work, Question work St-s can compare and
Theme: presentation in find differences in
Differences small groups systems of government
in systems of of different
government of countries.
Great
Britain, the
USA,
Kazakhstan
2 6 Lesson №6 1 Work in groups, Checking reading St-s are able to use
Theme: The presentation, workcomprehension new lexis, develop
history of with the text skills of
the presentation.
presidential
institution
in the USA
and
Kazakhstan
3 7 Lesson №7 1 Activities for Answering S-s are able to use
Theme: checking reading questions, new vocabulary in
Political comprehension exercises context, discussing
parties in what they have read
Kazakhstan
3 8 Lesson№8. 1 Individual and Answering St-s are able to use
Theme: group work with questions, vocabulary while
Systems of text and discussion answering the
election in vocabulary questions and
the USA and discussing what they
Great have read
Britain
3 9 Lesson №9. 1 Group work, Presentation S-s are able to
Theme : presentation in compare and identify
Differences small groups similarities and
of election differences in the
systems of system of election of
Great different countries
Britain, the
USA, RK”
4 10 Lesson№10. 1 Individual and Oral test, S-s can formulate the
Theme: group work with discussion problem, express their
Internationa the text and opinion
l affairs newspaper
materials
4 11 Занятие№11 1 Individual and Presentation, S-s can consider and
Тема: group work with discussion compare the
Peculiaritie the text and peculiarities of the
s of culture Internet resources cultures of different
and mentality countries.
of the
peoples of
great Britain
and
Kazakhstan.
4 12 Lesson №12. 1 Individual and Oral test, S-s can analyze and
СӨЖ: group work with discussion comment on the
Internationa the text and material they have
l relations Internet resources read, express their
presentation opinion
5 13 Lesson№13 1 Individual and Oral test, S-s can analyze and
Theme: group work with discussion comment on the
Internationa the text and material they have
l and ethnic Internet read, express their
conflicts resources. opinion
Checking the
exercises
5 14 Занятие№14 1 Individual and Discussion S-s can analyze and
СӨЖ: group work with comment on the
Peculiaritie the text and material they have
s of cultures Internet resources read, express their
and opinion
mentality
5 15 Lesson №15 1 Individual and Answering S-s can analyze and
Theme: Test group work with questions, comment on the
the text and discussion material they have
Internet resources read, express their
opinion
6 16 Lesson №16 1 Individual and Oral test, S-s can analyze and
Theme: group work with discussion comment on the
Economic the text and material they have
development Internet read, express their
of Great resources. opinion
Britain
6 17 Lesson №17 1 Individual and Activities for Ability to express
Theme: The group work with checking reading opinion, the knowledge
history of the text and comprehension of economic terms are
economic Internet resources formulated
development
of Great
Britain
6 18 Lesson №18 1 Individual and Answering S-s are able to
СӨЖ group work with question, analyze what they have
тапсырмасы the text and discussion read and comment it.
International Internet resources
affairs.
7 19 Занятие№19 1 Presentation Answering S-s are able to
Тема: Individual and questions, analyze what they have
Экономичес group work with interview read and comment it,
кое развитие the text and express their opinion.
Казахстана. Internet
Отрасли, resources.
формы
предприятий
Control work
1
7 20 Занятие №20 1 Индивидуальная и Control of Формируются навыки
Тема: групповая работа сfulfilling говорения, студенты
Экономичес текстовым suggested смогут употреблять
кое развитие материалом. exercises тематическую лексику в
Казахстана. Выполнение диалогах, во время
Становление заданий. обсуждения
рыночной
экономики в
постсоветский
период.
7 21 Занятие №21 Индивидуальная и Control of Формируются навыки
СӨЖ групповая работа сfulfilling говорения, студенты
Economic текстовым exercises смогут употреблять
development материалом. тематическую лексику в
of GB Выполнение диалогах, во время
заданий. обсуждения
Рубеждік
бақылау
8 22 Занятие№22. 1 Individual and Answering S-s can analyze and
Тема: group work with questions, comment on the
Европейское the text and discussion material they have
сообщество Internet read, express their
resources. opinion
8 23 Задание №23 1 Работа в парах по Presentation of S-s are able to do
СӨЖ подготовке свода the news bulletinproject work
тапсырмасы экономических
Economic новостей
development
of
Kazakhstan
8 24 Занятие№24 1 Individual and Answering S-s can analyze and
Тема: group work with questions, comment on the
Главные the text and discussion material they have
направления Internet resources read, express their
внутренней и opinion
внешней
политики СИЯ
9 25 Занятие№25 1 Индивидуальная и Answering S-s can analyze and
Тема:Economi групповая работа сquestions, comment on the
cal and текстом и discussion material they have
political вокабуляром. read, express their
integration Проверка opinion
упражнений
9 26 Занятие №26 1 Индивидуальная и Answering S-s are able to
Тема: групповая работа сquestions, identify the problems,
Основные текстами и discussion give explanation,
социальные вокабуляром express their opinion
проблемы в
СИЯ
9 27 Занятие №27 1 Presentation Checking of lexisS-s are able to
Главные Work with the formulate the problem
направления text. Tasks for and suggest its
внутренней и checking reading solution
внешней comprehension.
политики
Казахстана
10 28 Занятие №28 1 Individual and Answering S-s can comment on the
Тема: group work with questions, situation using the
Demographic the text and discussion topical vocabulary
situation in statistic data.
great
Britain
10 29 Занятие № 29 1 Individual and Discussion of theSkills to express
СӨЖ: group work with text for reading agreement and
Demographic the newspaper disagreement are
situation in formulated.
Kazakhstan.
Main
problems.
The problem
of migration
10 30 Lesson №30 1 Individual and Answering Ст-ты смогут
Theme: group work with questions, прокомментировать
Domestic and the text and discussion ситуации, используя
international statistics data статистические данные
policy of
Kazakhstan
11 31 Lesson №31 1 Round table Discussion Ст-ты смогут
Theme: Life аргументированно
and study высказаться по теме,
abroad – соблюдая правила
arguments for ведения дискуссии
and against
11 32 Lesson №32 1 Individual and Checking reading Ст-ты смогут
Theme: group work with comprehension прокомментировать
Программы the text and ситуации, используя
студенческого Internet resources статистические данные
обмена, Presentation
программа
Болашак,
программа
Work and
travel
11 33 Lesson №33 1 Individual and Discussion S-s are able to
Theme: Youth group work with formulate the problem,
problems in the text and discuss it and express
GB and Internet resources their opinion
Kazakhstan
12 34 Lesson №34 1 Individual and Discussion, S-s are able to fill
Theme: group work with writing in the documents
Documents the text and autobiography necessary for applying
necessary to Internet for the job
apply for the resources,
job” presentation
12 35 Lesson №35 1 Meeting of the Debates S-s are able to
Theme: The discussion club display their ability
problem of to take part in
unemployment debates
12 36 Lesson №36 1 Individual and Answering S-s are able to
СӨЖ Problems group work with questions, formulate the problem,
of migration the text and discussion discuss it and express
Internet resources their opinion
13 37 Lesson №37 1 Work in large and Discussion S-s are able to
Theme: small groups express their opinion
Fundamental on the topic,
rights of a following the rules of
person the discussion
13 38 Lesson № 38 1 Individual and Answering S-s are able to
“Crime and group work with questions, comment on the
punishment. the text and discussion material they have
Types of Internet resources read, express their
punishment agreement and
disagreement
13 39 Lesson №39 1 Individual and Answering S-s are able to
СӨЖ: Youth group work with questions, comment on the
problems. the text and discussion material they have
Internet resources read, express their
agreement and
disagreement
14 40 Lesson №40 1 Presentation Discussion S-s are able to
Theme: Ways Individual and comment on the
of struggle group work with material they have
with crimes the text and read, express their
Internet resources agreement and
disagreement
14 41 Lesson №41 1 Individual and Answering S-s are able to
Theme: Court group work with questions, comment on the
system of the the text and discussion material they have
USA and RK Internet resources read
14 42 Lesson № 42 1 Individual and Answering S-s are able to
СӨЖ: Search group work with questions, comment on the
for job the text and discussion material they have
Control work Internet resources read, express their
2 agreement and
disagreement
Рубеждік
бақылау
15 43 Lesson №43 1 Meeting of Debates S-s are able to
Theme: discussion club comment on the
Capital material they have
punishment: read, express their
arguments for agreement and
and against disagreement
15 44 Lesson №44 1 Individual and Answering S-s are able to
Theme: group work with questions, comment on the
Problem of the text and discussion material they have
drug Internet read and express their
addiction in resources, opinion
GB and presentation
Kazakhstan
15 45 Lesson №45 1 Written test Written control Students can use their
Test knowledge
independently

СӨЖ-ге арналған тапсырмалар тізімі

Семестр 5

№ СӨЖ-дің СӨЖ-ге тапсырма Бақылау Тапсыру ТапсыЖұмыстың
тақыры-бы формасы мерзі ру апкөлемі және
Та орындау
мі, сы талаптары
аптасы
1 Preparation forTo study main and Articles Oral 1 1.to write
the lessons additional vocabularyInside out control out new words
№1-2. on the topic 2.to do
Theme: System To read and exercises
of government understand the 3.to prepare
in the USA and meaning of dialogues visual
Kazakhstan and texts materials for
To find additional presentation
vocabulary and to
prepare for
presentation
2 Preparation for1. To study main and Inside out Oral 2 1. to write
the lessons additional vocabularyArticles control out new words
№1-2. on the topic 2.to do
Theme: To read and exercises
Political understand the 3.to do
parties. meaning of dialogues exercises for
Elections. and texts home reading
To prepare for home
reading
3 Preparation forTo read and Inside out Oral 3 1.to write
the lessons understand the control out new words
№1-2. content of the texts 2.to do
Theme: and dialogues, answer exercises
Difference of the questions 3.to prepare
systems of to find additional visual
elections vocabulary and materials for
prepare for presentation
presentation
: to prepare for
dispute
4 Preparation forTo read and Internet Oral 4 1. to do
the lessons understand the resources control exercises
№7-8. meaning of dialogues 2. to do
Theme: and texts exercises for
International To prepare for home home reading
relations reading
5 Preparation forto prepare for Inside out Oral 5 1. to repeat
the lessons presentation control material
№9-10. to prepare for the
Theme: test
“Peculiarities
of cultures and
mentality"
6 Preparation forTo study main and Inside out Oral 6 1.to write
the lessons additional vocabulary control out new words
№11-12. on the topic 2. do
Theme: To read and exercises
“International understand the
affairs” meaning of dialogues
and texts
7 Preparation forTo study main and Internet Oral 7 1.to write
the lessons additional vocabularyresources control out new words
№13-14. on the topic Inside out 2. do
Theme:” To read and exercises
Economic understand the
development of content of the texts
Great Britain” and dialogues, answer
the questions
8 Preparation for To read and Thesaurus Oral 8 1. to do
the lessons understand the control exercises
№15-16. meaning of dialogues 2. to do
Theme: and texts exercises for
“Economic To prepare for home home reading
development of reading
Kazakhstan”
9 Preparation forTo read and Internet Oral 9 1..to do
the lessons understand the resources control exercises
№17-18 meaning of dialogues Inside out
Theme: Economicand texts
and political
integration
10 Preparation forto prepare for Internet Oral 10 1.to repeat
the lessons discussion resources control material
№18-19. to prepare for the
Domestic and test
international
policy of
Kazakhstan

11 Preparation forand additional Inside out Oral control11 1.to write
the lessons vocabulary on theFirst out new
№20-21. topic Certificate. words
Theme: Main To read and 2. do
social problemsunderstand the exercises
of GB and RK content of the
texts and
dialogues, answer
the questions
12 Preparation forto answer the Inside out Oral control12 .1. to write
the lessons questions on the First out new
№45-48 text and Certificate. words
Theme: dialogues 2. to do
“Problems of to study exercises
migration” statistical data 3. to do
to prepare report exercises
on home reading for home
reading
13 Preparation forTo read and Inside out Oral control13 1. to write
the lessons understand the First out new
№49-52. content of the Certificate. words
Theme: Youth texts and 2.to do
problems dialogues, answer exercises
the questions 3.to do
to find exercises
additional for home
vocabulary and reading
prepare for
presentation
14 Preparation forto answer the Inside out Oral control14 To write out
the lessons question on the First words
№53-56. content of the Certificate. To do
Theme: “Search text exercises
for job” to study the To write CV
samples of CV and and
autobiography autobiograph
y
15 Preparation forto study labor Inside out Oral control15 1.take notes
the lessons contract First of main
№57-60. to prepare for Certificate. points of
Theme:. debates labor
Тема: to prepare for contract
Atmosphere in the test 2.to repeat
collective material

1. Қолданылған әдебиеттер тізімі:
4.1. Негізгі әдебиеттер:

Автор Аталуы Баспа Жылы
1 Аракин В. Д. Практич курс АЯ Владос 2000
2 Inside out Macmillan 2005
3 Liz and James TailorOpportunities Macmillan 2006
4 Clie Oxenden and English File upper-Oxford 1997
Christina Latham- intermediate
Koening

4.2. Қосымша әдебиеттер;

Авторы Аталуы Баспасы Жылы
1 Michael Vince FirsCertificate Macmillan 2006
2 Virginia Evans Round up Longman 2004
3 Качалова К.Н Практич.грамматика М. Высшая школа 2000
4 Мurphy R English grammar in Cambridge University 2002
use

5. Баға қою саясаты келесі критерийлар арқылы қойылады.Бақылаудың
үш түрі қолданады:
- ағымды (СОӨЖ және практикалық сабақтар кезінде күнделікті
жүргізіледі);
- рубеждік ( деканаттың графигі бойынша жүргізіледі);
- аралық (әр триместрден кейін жүргізіледі).
Баллдар келесідей бөлінеген:
Ағымдық бақылау - 40 балл
Рубеждік бақылау - 20 балл
Аралық – 40 балл
Жалпы – 100 балл

Жұмыстардың барлық түрлерін бақылау тәртібі
- Баллдар білімді бақылау графигіне байланысты қойылады.
- Егер білімгер семестр кезінде сабақты жібермесе, қорытынды бағаға
мадақтау балы қосылады.
- Егер білімгер сабақты себепсіз жіберген болса, қорытынды бағадан 1
балл шегеріледі (әр жіберген сабағы минус 1 балл)

4. Баға қою саясаты

Компоненты курса Кол-во Вес оценки Максимальный балл
№ заданий
1 Сабақтағы белсенділік 15 13,3 0.4*5=2; 0,6*10=6
2 Бақылау жұмысы 2 6,7 2*2=4
3 Мәтінмен жұмыс (аудару, 8 5,3 0,2*2=0,4; 0,4*4=1,6;
түсінік айту) 0,6*2=1,2
4 Диалог, ситуация құру 8 8,5 0,1*1=0,1; 0,5*2=1;
0,6*1=0,6; 0,8*3=2,4;
1*1=1
5 Ауызша жауап 15 22 0,1*1=0,1; 0,2*1=0,2;
0,4*1=0,4; 0,5*3=1,5;
1*7=7; 2*2=4
6 Презентация 5 4,2 0,2*1=0,2; 0,4*2=0,8;
0,5*1=0,5; 1*1=1
7 БӨЖ-ді орындау және 6 6,7 0,6*5=3; 1*1=1
қорғау
8 Рубеждік бақылау 2 33,3 2*10=20
Барлығы 100 60

Білімді тексеру графигі
Айлар Қыркүйек Қазан Қараша Желтоқсан
Бар
лы
ғы
Апталар 1 2 3
A 4.0 95-100 өтежақсы
A- 3.67 90-94
B+ 3.33 85-89 жақсы
B 3.0 80-84
B- 2.67 75-79
C+ 2.33 70-74 Қанағаттан
дарылған
C 2.0 65-69
C- 1.67 60-64
D+ 1.33 55-59
D 1.0 50-54
F 0 0-49 Қанағаттандыр
ылықсыз

2. Пәннің саясаты
Біздің ойымызша сіздің пәнге деген қарым-қатынасыңыз ТарМПИ
білімгерлерінің ар-ұят кодексіне сәйкес болады деп сенеміз. Білімгер
міндетті:
1. Сабаққа кешікпеуге
2. Сабақ үстінде сөйлемеу,ұялы телефонды өшіру, сағыз шайнамау
3. Сабақты жібермеу, ауырған жағдайда анықтама қағазын көрсету
4. Жіберілген сабақтарды оқытушы белгілеген уақытты тапсыру
5. Берілген тапсырманы уақытында орындамаған жағдайда, қорытынды балы
кемиді
6. Сабаққа уақытында келу
7. Сабақта белсенділік таныту
8. Үй жұмысын орындау
9. Оқытушыға және курсталастарыңа құрметпен қарау
10. Сабақты себепсіз жібермеу
11. Аудиторияларда темекі шекпеу
12. Сабақ үстінде алкоголь ішімдіктерін пайдаланбау
Егер сіз сабаққа 15 минутқа кешіксеңіз, оқутышының рұқсатымен сабаққа
кіруге болады. Ол уақытта аудиторияға жәй кіріп, оқу үрдісіне араласып
кету. 15 минуттан көп кешіксеңіз аудиторияға кіруге тыйым салынады.

Баға қою саясаты келесі критерилар арқылы қойылады.Бақылаудың үш түрі
қолданады:
- ағымды (СОӨЖ және практикалық сабақтар кезінде күнделікті
жүргізіледі);
- рубеждік ( деканаттың графигі бойынша жүргізіледі);
- аралық (әр триместрден кейін жүргізіледі).
Баллдар келесідей бөлінген:
№ Бақылау түрлері Баллдар
дп
1. Аралық бақылау 40
2. Рубеждік бақылау 20
3. Ағымды бақылау 40

Білімгердің білімін бақылау:
Оқытушы алдын-ала ескертусіз кез-келген уақытта тест алуы мүмкін. Оның
баллы қорытынды бағаға қосылады. Сонымен қатар, білімгердің орындаған әрбір
тапсырмасы бағаланады.

Білімгердің сабаққа дайындалу талаптары:
Білімгер тәжірибелік сабаққа қажетті конспекті дайындап келу керек.
Берілген барлық тапсырмалар орындалуы керек. Білімгер сабақта өзінің
білімін толық көрсете алу керек. Оқытушы берген тапсырмаларды орындамаған
үшін баллдарды шегереді:
- конспекттің жоқтығы- минус 1 балл
- тәжірибелік сабаққа берілген тапсырмаларды орындамаған үшін минус 1
балл
- берілген тапсырманы уақытында тапсырмаған үшін минус 0,5 балл

Білімгерлерді мадақтау
Білімгер берілген тапсырманы уақытында және қосымша ақпарат жинау
арқылы орындаса оған 2 балл қосылады. Сабақта белсенділік көрсеткен үшін
0,5 балл. Үй жұмысын уақытында тапсырған бес білімгерге 0,5 балл қосылады.
Реферат немесе баяндаманы уақытында ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
«Қазақ тілі» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы
Педагогика пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасы
Пәннің студенттерге арналған жұмыс оқу бағдарламасы «менеджмент» пәні бойынша
Саяхаттану пәні бойынша жұмыс бағдарламасы
Магистранттарға арналған пән бойынша оқу бағдарламасы
Net - программалау пәні бойынша оқу бағдарламасы (syllabus)
«Дендрология» пәні бойынша жұмыстың оқу бағдарламасы
Интернет құралдары бойынша жұмыс оқу бағдарламасы
«Қазақстан Республикасының салық қызметін ұйымдастыру» пәні бойынша оқу бағдарламасы ( syllabus)
«Қазіргі қазақ тілі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь