Төменгі сынып оқушыларының білім сапасын арттыру жолдары

Кіріспе 3.7

І.тарау. Бастауыш сыныпты оқытуда ғылымилылық принцип.8.22
1.1. Төменгі сынып оқушыларын оқытуда қолданылатын
әдістер 8.16
1.2. Бастауышта білім берудің мазмұны 17.22

ІІ.тарау. Төмменгі сынып оқушыларының білімі мен дағдысын
бақылау әдістері 23.40
2.1. Оқушылардың білімін бақылау және бағалау 24.29
2.2. Білім мен дағдының тексерудің маңызы мен формалары 30.40

Қорытынды 41.44

Пайдаланылған әдебиеттер 45.47
Кіріспе.

Тақырыптың көкейкестілігі:
Қазіргі кезде пайдаланылп жүрген мектеп бағдарламаларын жете зерттеудегі аса бір күрделі міндет педагогикалық жағынан дұрыс деп табылған ғылым негіздерінің әрбір бастауыш курсының қол жетерліктей болуы мен ғылымилылығын үлестіруді іске асыру болып отыр.
Оқытудың ғылымилылық принципі нәтижесінде мектеп оқушыларды ғылым, техника және мәдениет дамуының қазіргі заманғы деңгейіне сай біліммен қаруландыруды қолға алып отыр. Алайда, қазір пайдаланып жүрген бағдарлама жасау үстінде барлық пән бойынша комиссия мына пікірді бір ауыздан қолдады, «орта мектеп оқушыларының қолы жеткен дайындық пен даму деңгейі жағдайында, мектепте білім алу мазмұнына, ғылымның, техникалық және мәдениеттің маңызды жетістіктерінің өзін тура енгізуге мүмкін емес». Жаңа бағдарлама жобасының бірінші вариантын талқылау кезінде, оның кемшілігі әлі белгілі дәрежеде орныққан деп немесе мектеп оқушыларының оның меңғеруі қажет деп есептеуге болмайтын, қазіргі заманғы ғылымның осындай бөлімдерінің бағдарламаға енгізгендігі болып табылатындығы атап өтілді. Бастауыш сынып оқушыларының қазіргі ғылым жетістіктері мен танысуын өзін-өзі ақтаған, көкейкесті деп тіпті де қабылдауға болмайды. Мұнымен бірге оқушыларға жеткізілген теориялық мәліметтер, олар оқып үйренетін ереже оның дамуының қазіргі деңгейіндегі ғылыми біліміне қарама-қайшы келмеуін талап ету орынды.
Ғылыми принциптің осы аспектісі бағдарламалар мен оқулықтардың мазмұндарында қатаң сақталған, оны әрбір мұғалім күнделікті тәжірибесінде басшылыққа алуы тиіс.
Оқытуды бұлайша құру мектептің жоғары сыныптарына ауысу дәрежесіне қарай оқушыылардың қайта межеге және қайта оқуының қажеттілігін болдырмайды.
а) Ғылыми негіздерінің мектептік курсының бір мақсатқа бағытталған кұрылымы. Классикалық ғылымның негізгі қағидалары мен қазіргі заманғы ғылыми териялардың дұрыс арақатынасын белгілеу талап етіледі. Мектепте білім берудің мазмұнында дәстүрлі мәселерді ескермеу, оларды жаңа және ең жаңа ғылыми негіздерінің көптеген курстарын төменгі сынып оқушыларының саналы оқып үйренуіне мүмкіндік жасамағандық және, екіншіден, оқушыларды адамзат баласы жасаған байлықтардан тұратын білімдермен қаруландыруға бағытталған мектептің, білім беру тәрбие қызметіне шек қойғандық болар еді. Пайдаланып жүрген бағдарламаның негізіне алынған, төмендегідей проблеманы шешу неғұрлым дәлелденген болып шықты: «Ғылым негіздерін оқытудың ғылыми-теориялық дәрежесін көтеру әрбір оқу пәнінің жетекші идеясын анықтау жолымен жүзеге асады, мұнан келіп оқытудың нақтылы мазмұны ашылуы тиіс. Сөйтіп педагогикалық міндет осы идеяларын қазіргі заманғы ғылым дамуының негізгі бағыттарымен сәйкес келуінен және мұнымен бірге мектеп оқушыларының, тіпті қарапайым түрде болса да меңгеруіне лайық болуынан тұрады... білім берудің мазмұнын одан әрі қарай дайындау осы идеяны дұрыс түсінуге тірек болып табылатын, түсініктер мен ұғымдар қалыптасатын, материалды анықтаудан, жаңа идеялар оқып-үйренетін ұғымның номенклатурасын жай ғана кеңейтуге айналмай, ғылым негіздері материалды қазіргі ғылыми көзқарастар мен әдістердің көрінетін идеялармен ұштастыру үшін, тиісті курстардың құрылымы мен мазмұнын өзгертуден тұрады»2.
Оқу материалын жетекші ғылыми идеяның негізінде ұмымдастыру жалпы білім беретін орта мектептің 4-10 сыныптарында оқып үйренетін, ғылым негіздерінің бірқатар жүйелі курстары праграммаларының негізгі ерекшеліктері болады. Бұл принципті белгілі бір дәрежеде бастауыш мектептің жекелеген праграммалары құрылымында да іске асыруға мүмкіндік туды.
Мәселен,орыс тілі бастауыш курсының негізінде тілді жан-жақты дамыту жатады. Бұл міндетке фонетиканы, лексиканың әлементтерін,морфологияны, синтаксисті оқып үйрену бағындырылды. «Дұрыс айту, ауызекі сөйлеудің ұғынықтылығы және мәнерлілігі,сөздікті байыту,сөзді дұрыс және дәл қолдану,сөз тіркесі,сөйлем байланыстырып(контекстік) сөйлеу, арфаграфиялық жағынан сауатты жазу хақындағы жұмыс -бастауыш сыныптардағы тіл сабақтарының негізгі мазмұны осындай», 1-3 сыныптардағы орыс тілі программасының түсінік хатында осылай айтылған.
Математиканың бастауыш курсының негізі натуралдық сандар мен негізгі шаманың арифметикасы болып табылады.Натуралдық сандар мен ноль арифметикасының теориялық мәселелері соңғы жиынтық әрекеттері негізінде ашылады.Праграмма талап еткендей: «балалар заттар жиынтығын анықтаудан сандар әрекетіне,ал олардан - арифметикалық амалдар мен сандардың жалпы қасиетін құрастыруға және оларды әріптерді пайдаланып жазуға көшеді». Математиканың бастауыш курсының маңызды идеясы тура және қайта әрекеттердің, оның компоненттері мен нәтижелері арасындағы байланысты ашудан тұрады.
Ғылым негіздері курсының жетекші ғылыми идеясының айналасына бүкіл бағдарламалық материалды ұйымдастыру табиғат тану бойынша бағдарламада біршама дәйекті түрде көрсетілген. Бағдарламаның әрбір тақырыбының материалында өлі және тірі табиғаттың, адамдардың табиғаты мен еңбегі құбылысының өзара шарттылығы құрастырылады. Бейнелеу өнері бастауыш курсының басты идеясын бейнелеу қызметінің көптеген түрлерінде көркем бейненің мазмұны мен формасының бірлігінің балалардың түсінуі үшін лайықты формада көрсету болып табылады. Оқушылар бұл бірлікті сурет салудың барлық түрлерінің процесінде де (натурасынан, тақырыптың және декоративтік салу), сондай-ақ бейнелеу өнері шығармаларымен танысу кезінде де байқай алады. б) Ұғым жүйесінің қалыптасуы.
Жетекші гылыми идеяның негізінде ғылым негіздері курсының құралуы- бастауыш білім берудің мазмұнында ғылыми принциптің жүзеге асуы жолдарының бірі ғана. Бұл принциптің маңызды көрінуі ғылым негіздері барлық курстарының теориялық мәліметтерінің кеңеюі және оқытудың ұғымдық негізінің біршама дәйекті сақталуы болып табылады. Бастауыш сыныптарда ұғымдық негіздерін дәйектілікпен жүзеге асыру өмір шындығын бейнелі түрде қабылдауға байланысты қалыптасатын түсініктердің ролін ешбір кемітпейді. Табиғат құбылыстары жөнінде, тарихи оқиғалар туралы, қазіргі кездегі техника туралы, көркемөнер шығармалары туралы берілетін түсініктер бастауыш сыныптардағы бағдарламалық материалдың елеулі бөлігін құрады.
Бағдарламалық материалды игеру деңгейі, демек, оқыту ісінің әсерлігі де көрнекіліктің әралуан құралдарын пайдаланып отыруға көп жағынан тәуелді келеді. Бұрынынырақта көрсетіп кеткеніміміздей, белгілі бір жағдайларда көрнекі құралдарды пайдаланып отыру оқушылардың абстрактілік ойын дамытуға емес, сонымен бірге оқушылар тарапынан аса маңызды ойлау маңызды операцияларының меңгеруіне септігін тигізеді.
Бастауыш білім берудің теориялық дәрежесін көтеру, бастауыш сыныптарда меңгерілуге тиісті мәліметтер көлемінің өсуі төменгі сынып оқушыларын оқытудың түсініктілік проблемасын айтарлықтай күрделендіріп отыр. Бұл проблеманы шешуде балалардың танымдық мүмкіншіліктерін артық бағалау қандай қауіпті болса, кем бағалауда да соншалықты қауіпті.
Бала псхологиясы мен педагогикалық психология саласындағы соңғы зерттеулер оқыту ісінің мазмұны мен әдістерін өзгерте отырып, балаларға жекелеген психикалық процестер мен функцияларды дамыту жағынан кереметтей жетістіктерге қол жеткізуге болады; осының нәтижесінде төменгі сынып оқушылары әдетте анағұрлым ересек жасқа тән деп есептеліп келген психикалық процестердің ерекшеліктеріне ие бола бастайды.(мәселен,төменгі мектеп жасындағыларының өзінде ойлаудың теориялық формаларының пайда болуы).
Бұл негіздеме бізге адамның жасына қатысты ұғымды жоққа шығару үшін тіпті дәрменсіз тәрізді көрінеді , өйткені жасқа қатысты ұғым жекелеген ерекщеліктердің карапайым қосындысымен емес, баланың жеке басына тән кейбір тұтас құрылымдық өзіндік айырмашылықтармен және дамудың дәл осы кезеңге лайықты ерекше тенденцияларымен сипатталады. Басқа сөзбен айтқанда, баланың жасына қатысты психиологиялық сипаттама оған тән жекелеген ерекшеліктерімен айқындалмайды, оның жеке басының әрбіржас кезеңдегі әр түрлі құрылысымен- оның қажет ету аясымен, оның ақыл ой құрылымымен және оның өмір шындығына жасайтын қатынасының ерекше сипатымен айқындалады.
Оқушыларға жоғары теориялық және практикалық дайындығын үйлестіру мектептің ең маңызды міндеті болды және болып қала берді. Оқытудың теориялық деңгейін арттыруды оқушылардың дағдыларын жетілдірумен қоса жүргізбейінше тиімді деп санауға болмайды. Мұндай
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Ақпанбек Г. Қазақтардың дүниетанымы. — Алматы, Қазақ университеті, 1989.
2. Айтмамбетова Б. Жаңашыл педагогтар идеялары мен тәжірибелері. -
А., 1991.
3. Айтмамбетова Б., Бозжанова К., т.б. Балаларды семьяда адамгершілікке
тәрбиелеудің кейбір мәселелері. - Алматы, 1985.
4. Айтмамбетова Б., Бейсенбаева. Тәрбиенің жалпы әдістері. - А.,1991.
5. АйғабыловаН. Бала мінезінің қалыптасуы және оны тәрбиелеу
жолдары. - А., Өнер. 1972.
6. Ахметов Ж. Балаларды мәдениеттілікке тәрбиелеу жолдары. //Қазақстан мұғалімі, А., 1994.
7. Алмаханова X. Жас өспірімдерге әстетикалық тәрбие бері. /Методикалық нұсқау. А., 1990.
8. Ақназаров Б. Класс жетекшісі. - А., Мектеп, 1973.
9. Әбенбаев С. Оқушы жастарға әстетикалық тәрбие беруді жетілдіру. А.,1992.
10. Ю.Әбенбаев С. Мектептегі тәрбие жұмысының әдістемесі. - А., 1999.
11 .Әбдіразақов Е. Адамгершілік, имандылық тәрбиесі. - Шымкент 1994.
12.Әбиев Ж. Жаңа адамда қалыптастыру. - Алматы, 1988.
ІЗ.Әбиев Ж. Еңбек тәрбиесінің педагогикалық негіздері. - Алматы, 1997.
14. Н.Әбиев Ж. Оқушыларға атеистік тәрбие беру. Алматы, //Қазақстан мектебі, 1959. №3.
15. Әбілова Зоқушыларға әстетикалық тәрбие беру. — А., 1972. іб.ӘбіловаЗ. Әтнопедагогика — А., 1997.
17. Әтемова Қ. Ата-аналар жиналысының мәні. Қаз.мем. 1-1996. 18.Болдырев Н. Мектептегі тәрбие жұмысының методикасы. - Алматы, 1987. Ш-УІтарау.
19.Болдырев Н. Класс жетекшісі. - А., Мектеп, 1980. 20.Богословский В. т.б. Жалпы психология - А., Мектеп, 1980, 13 тарау. 21.Безкаравайный С, Жұмабаев А. Мектепте өткізілетін тарихи -әдеби
кештер. - А., Мектеп, 1968.
22.Бержанов Қ, Тәрбие мен оқытудың бірлігі. - Алматы, 1973. 23.Бержанов Қ., С.Мусин. педагогика тарихы. - А., Мектеп, 1984. 24. Бержанов Қ. Оқу-ағартудағы халықтар достығы. Алматы, 1976. 25.БарановС. Принципы обучения. - Москва, 1975. 26.Бабанский Ю. Педагогика. - Москва 1988. 27.Батышев С. Научная организация учебно-воспитательного процеса. -
Москва, 1975. 28.Внутришкольное управление: Вопросы теории и практики. Под ред.
Т.И.Шамовой. 29.Дорженов С. Бүгінгі ислам. - Алматы, Білім қоғамы, 1988.
ЗО.Дүйсенбинова Адамгершілік тәрбиесіне айқын бағыт //Қазақстан
мектебі. 7-1991ж/ 31 .Елеманов С, Күктілеуов А. Жастарға арналған праволық білім беру
негіздері. - А., 1985. 32.Егембердиев Ж. Мектеп жұмыстарын жоспарлау /Методикалық
ұсыныстар. А., Мектеп, 1975. ЗЗ.Жұмаханов Ә. Семьяда балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің кейбір
мәселелері. А., 1985. 34.Жас ұрпаққа дамгершілік әстетикалық тәрбие беру концепсиясы.
//Қазақ мұғалімі, 1-тамыз 1989. 35.Жақыпов А. Өнеге өрісі- А., Мектеп, 1975. Зб.Жұмабаев Ә. Ата-аналар жауапкершілігі. А.,1977. 37.Ильина Т. Педагогика. Москва, 1984.
38.Иванова Н., Қозғанбаева М. Оқыту процесінің мәні. - Алматы, 1991. 39.Керімов Л. Праволық тәрбие жүйесі. Алматы, 1991. 40.Капралов Р. Класс жетекшісінің жүмысы. Алматы, 1983. 41.Класный час и его организация. Алматы, 1989. 42.Капралова Р. Сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізілетін жұмысы,-
Алматы, 1973.
43.Керімов Л. Қиын бала және оны қайта тәрбиелеу. - Алматы, 1990. 44.Көпжасарова М. Оқушыларды кластан тыс жүмыстарда коллективизмге
тәрбиелеу. Алматы, Мектеп, 1978.
45.Көшекпаев Н. Оқыту теориясы. - Алматы, Мектеп, 1976. 46.Кочетов А. Оқушылардың өзін-өзі тәрбиелеуі. Москва, Просвещение,
1967. 47.Крупская Н. Көркемдікке тәрбиелеудің міндеттері туралы. Таңдамалы
педагогикалық шығармалары.- Алматы, 1973. 48.Қоянбаев Ж., Қоянбаев Р. Педагогика. Астана,1998. 49.ЛембергР. Оқыту әдістері. Алматы, 1958. 5О.Лернер И. Дидактические основы методов обучения. Москва,
Педагогика, 1981.
51.Методика правового воспитания. - Москва, 1984. 52.Макаренко А. ¥стаздық дастан. Алматы, 1985. 53.Макаренко А. Ата-аналар кітабы.Алматы, 1985. 54.Маслов., Карагоз Ю. Планирования воспитательной работы в учебной
группе. Москва, 1985.
55.Мурзалин С. Рухани байлық. Алматы, Казақстан, 1988. 56.Махмудов М. Мектепте проблемалы оқытуды ұйымдастыру.
Алматы,1981. 57.Николаева В. В школе и после школы вместе: Книга для учителя.
Москва, Проссвещения, 1988. 58.Нысанбаев Ә., Әбжанов Т. Ой. Ақыл. Адамгершілік. Алматы, Білім,
1994. 59.Нұрғалиева Г. Оқыту әдістері. Алматы, 1991. бО.Нұрмағанбетов С, Овчиникова Р. Метептегі кластан тыс жұмыстар.
Алматы, Мектеп, 1969. бі.Нүрланова Г.К. Орта ғасыр ғүламаларының тәрбие тағылымдары.
Алматы, 2003.
62.Оқушыларды сабақтан тыс уақытта тәрбиелеу. Алматы, Мектеп, 1975. бЗ.Основы внутришкольного управления.(Под ред.П.В. Судоминского)
Москва, Педагогика, 1987. 64.0қушыларды тәрбиелеудің үлгі мазмұны. (ред. басқарған Макаренко
А.С.) Алматы, Мектеп, 1978. 65.Положения о ретинго-тестовой контроля качества знания, навыков и
умений студентов. Алматы, Казгумя, 1996.
бб.Педагогика школы./под ред. Г.И.Шукиной. Москва, Поссвещения, 1977. 67.Подласый И. Педагогика. Москва, 2000. 68.Сабыров Т. Болашақ мүғалімдердің дидактикалық дайындығын
жетілдіру. Алматы, Ы.Алтынсарин атындағы қазақтың білім
академиясының баспа кабинеті, 1999.
69.Сухомлинский В. Балаларға жүрек жылуы. Алматы, 1976. 7О.Сейталиев К. Тәрбие теориясы. Алматы, 1986. 71.Сухомлинский В. Мектептің жас директорларымен сырласу. Алматы,
1987.
72.Төлеубеков А.Р. Адамгершілік тәрбиесінің негіздері. Алматы, 1991. 73.¥зақбаева С. Әстетикалық және әкономикалық тәрбие негіздері.
Алматы, 1991. 74.¥зақбаева С. Балаларға әстетикалық тәрбие берудегі халық дәстүрі.
Алматы, 1990.
        
        ҚАЗАҚСТАН БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Тақырыбы: Төменгі сынып оқушыларының білім сапасын арттыру жолдары.
Жетекші:
Орындаған:
Кіріспе 3-7
І-тарау. Бастауыш ... ... ... ... ... ... ... қолданылатын
әдістер 8-16
Бастауышта ... ... ... ... Төмменгі сынып оқушыларының білімі мен дағдысын
бақылау әдістері 23-40
Оқушылардың білімін бақылау және бағалау ... мен ... ... ... мен ... 30-40
Қорытынды 41-44
Пайдаланылған әдебиеттер 45-47
Кіріспе.
Тақырыптың көкейкестілігі:
Қазіргі кезде пайдаланылп жүрген ... ... ... аса бір ... ... ... жағынан дұрыс деп табылған
ғылым негіздерінің әрбір бастауыш курсының қол ... ... ... ... іске ... болып отыр.
Оқытудың ғылымилылық принципі нәтижесінде мектеп оқушыларды ... және ... ... ... ... ... сай біліммен
қаруландыруды қолға алып отыр. Алайда, қазір пайдаланып жүрген ... ... ... пән ... комиссия мына пікірді бір ауыздан қолдады,
«орта мектеп ... қолы ... ... пен даму деңгейі жағдайында,
мектепте білім алу мазмұнына, ғылымның, техникалық және мәдениеттің маңызды
жетістіктерінің өзін тура енгізуге мүмкін емес». Жаңа бағдарлама ... ... ... ... оның ... әлі ... дәрежеде
орныққан деп немесе мектеп оқушыларының оның меңғеруі қажет деп есептеуге
болмайтын, ... ... ... ... ... бағдарламаға
енгізгендігі болып табылатындығы атап өтілді. Бастауыш сынып ... ... ... мен ... ... ақтаған, көкейкесті деп
тіпті де ... ... ... ... ... жеткізілген
теориялық мәліметтер, олар оқып ... ... оның ... қазіргі
деңгейіндегі ғылыми біліміне қарама-қайшы келмеуін талап ету орынды.
Ғылыми принциптің осы аспектісі бағдарламалар мен ... ... ... оны ... мұғалім күнделікті тәжірибесінде
басшылыққа алуы тиіс.
Оқытуды бұлайша құру мектептің жоғары сыныптарына ауысу дәрежесіне
қарай ... ... ... және ... ... қажеттілігін
болдырмайды.
а) Ғылыми негіздерінің мектептік курсының бір мақсатқа бағытталған
кұрылымы. ... ... ... қағидалары мен қазіргі заманғы
ғылыми ... ... ... ... ... етіледі. Мектепте
білім берудің мазмұнында дәстүрлі мәселерді ескермеу, оларды жаңа және ең
жаңа ... ... ... ... ... сынып оқушыларының
саналы оқып үйренуіне мүмкіндік жасамағандық және, екіншіден, оқушыларды
адамзат баласы ... ... ... білімдермен қаруландыруға
бағытталған мектептің, білім беру тәрбие ... шек ... ... ... ... ... негізіне алынған, төмендегідей проблеманы
шешу неғұрлым ... ... ... ... ... оқытудың
ғылыми-теориялық дәрежесін көтеру әрбір оқу пәнінің жетекші идеясын анықтау
жолымен жүзеге асады, мұнан келіп оқытудың нақтылы мазмұны ... ... ... ... осы идеяларын қазіргі заманғы ғылым дамуының
негізгі бағыттарымен сәйкес ... және ... ... ... ... қарапайым түрде болса да меңгеруіне лайық ... ... ... ... одан әрі ... ... осы идеяны дұрыс
түсінуге тірек болып табылатын, түсініктер мен ... ... ... жаңа ... ... ұғымның номенклатурасын
жай ғана кеңейтуге айналмай, ғылым негіздері материалды қазіргі ғылыми
көзқарастар мен әдістердің ... ... ... ... ... ... мен ... өзгертуден тұрады»2.
Оқу материалын жетекші ғылыми идеяның негізінде ұмымдастыру ... ... орта ... 4-10 ... оқып ... ғылым
негіздерінің бірқатар жүйелі курстары праграммаларының негізгі
ерекшеліктері ... Бұл ... ... бір ... ... ... ... құрылымында да іске асыруға
мүмкіндік ... тілі ... ... ... ... ... ... Бұл міндетке фонетиканы, лексиканың ... оқып ... ... ... ... ... сөйлеудің
ұғынықтылығы және мәнерлілігі,сөздікті байыту,сөзді ... және ... ... байланыстырып(контекстік) сөйлеу, арфаграфиялық
жағынан сауатты жазу хақындағы жұмыс -бастауыш ... ... ... ... ... 1-3 сыныптардағы орыс тілі
программасының түсінік хатында осылай айтылған.
Математиканың бастауыш курсының негізі натуралдық ... мен ... ... ... табылады.Натуралдық сандар мен ноль
арифметикасының теориялық ... ... ... ... ... ... еткендей: «балалар заттар жиынтығын анықтаудан
сандар ... ... - ... ... мен ... жалпы
қасиетін құрастыруға және оларды әріптерді пайдаланып жазуға көшеді».
Математиканың бастауыш ... ... ... тура және ... оның ... мен ... арасындағы байланысты
ашудан тұрады.
Ғылым негіздері курсының жетекші ғылыми идеясының айналасына бүкіл
бағдарламалық материалды ұйымдастыру ... тану ... ... ... түрде көрсетілген. Бағдарламаның әрбір ... өлі және тірі ... ... ... мен еңбегі
құбылысының өзара шарттылығы құрастырылады. Бейнелеу ... ... ... ... бейнелеу қызметінің көптеген түрлерінде көркем
бейненің мазмұны мен ... ... ... ... үшін ... көрсету болып табылады. Оқушылар бұл бірлікті сурет салудың барлық
түрлерінің процесінде де (натурасынан, тақырыптың және декоративтік салу),
сондай-ақ ... ... ... ... ... де ... алады. б)
Ұғым жүйесінің қалыптасуы.
Жетекші гылыми ... ... ... ... ... ... білім берудің мазмұнында ғылыми принциптің жүзеге асуы
жолдарының бірі ... Бұл ... ... ... ғылым негіздері
барлық курстарының теориялық мәліметтерінің кеңеюі және оқытудың ұғымдық
негізінің біршама дәйекті ... ... ... ... ... ... дәйектілікпен жүзеге асыру өмір шындығын бейнелі түрде
қабылдауға байланысты ... ... ... ... ... ... ... тарихи оқиғалар туралы, қазіргі кездегі
техника туралы, көркемөнер шығармалары ... ... ... ... ... ... елеулі бөлігін құрады.
Бағдарламалық материалды игеру деңгейі, демек, оқыту ісінің әсерлігі
де көрнекіліктің әралуан құралдарын пайдаланып отыруға көп ... ... ... көрсетіп кеткеніміміздей, белгілі бір жағдайларда
көрнекі құралдарды пайдаланып ... ... ... ойын дамытуға
емес, сонымен бірге оқушылар тарапынан аса ... ... ... ... септігін тигізеді.
Бастауыш білім берудің теориялық дәрежесін көтеру, бастауыш сыныптарда
меңгерілуге тиісті мәліметтер көлемінің өсуі төменгі ... ... ... ... ... ... ... Бұл
проблеманы шешуде балалардың танымдық мүмкіншіліктерін артық бағалау қандай
қауіпті болса, кем бағалауда да соншалықты қауіпті.
Бала псхологиясы мен ... ... ... ... оқыту ісінің мазмұны мен әдістерін өзгерте отырып, ... ... ... мен ... ... жағынан кереметтей
жетістіктерге қол жеткізуге болады; осының нәтижесінде төменгі сынып
оқушылары ... ... ... жасқа тән деп есептеліп келген психикалық
процестердің ... ие бола ... ... ... ойлаудың теориялық формаларының пайда болуы).
Бұл негіздеме бізге адамның жасына қатысты ұғымды жоққа шығару ... ... ... көрінеді , өйткені жасқа қатысты ұғым жекелеген
ерекщеліктердің карапайым қосындысымен ... ... жеке ... кейбір тұтас құрылымдық ... ... ... дәл осы ... лайықты ерекше тенденцияларымен сипатталады. Басқа
сөзбен айтқанда, баланың жасына қатысты психиологиялық сипаттама оған тән
жекелеген ... ... оның жеке ... ... әр ... құрылысымен- оның қажет ету аясымен, оның ақыл ой
құрылымымен және оның өмір ... ... ... ... сипатымен
айқындалады.
Оқушыларға жоғары теориялық және практикалық дайындығын үйлестіру
мектептің ең ... ... ... және ... қала ... Оқытудың
теориялық деңгейін арттыруды ... ... ... ... тиімді деп санауға болмайды. Мұндай жақсартудың орын
алғандығын осы ... ... ... ... ... дәлелдейді.
Алайла сөйте тұрғанымен оқушылардың білім деңгейі мен дағдыларының арасында
белгілі дәрежеде алшақтықтың бар екендігі мектептердің ... ... ... де орын ... ... ... ұсынылатын грамматикалық
тапсырмалардың төмен орындалу нәтжелері дәлел бола ... Ол ... ... ... ... түрде біртіндеп күрделене
беретіндігіне ... ... ... ... ... ... граматикалық тапсырмалар оқушылардың диктанттарды пайдаланылған
емле ережелеріне негізделген ... ... ... ... ... етіп ... еске ... оқушылардың бірер бөлігінің
орфографиялық дағдыларды формальды меңгергендігі айқын болады.
Сонымен бірге ... есте ... ... ... ... ... ... қателер мен сөйлемдердегі сөздерді
талдау арқылы теориялық ... ... еске ... ... орфограммаларды жіберілген ... ... ... да орын алып ... ... ... оқушыларын дайындау ісіндегі өте күрделі кемшілік ауызша
және жазбаша байланыстыра сөйлеу ... ... ... ... Жаңа
программа бойынша оқытуда. Бұл міндеттің шешуі қандай да бір ... ... ... ... бөлінгенін практикалық тапсырмаларды орындаған
кезде алынған білімін саналы түрде пайдалана алмауы математикадан ... ... ... де байқалды. Егер негізінен ... ... есте ... негізделген есептерді үшінші сынып оқушыларьшың
аз ... ғана ... ... ... ... ... тәртібін
оқушылардың көпшілігі бұзып отырады. Үшінші ... ... ... салыстырған кезде, екінші мысалдың нәтижелерін бірінші ... ... ... табуда, амалдар компононттері мен
нәтижелері арасындағы тәуелділіктерді ... ... ... ... және ... ауданын есептеп шығару кезінде
ойланбай ... ... ... ... ... ... біріне жуығы орындай алмады.

Зерттеу объектісі. Жалпы білім беретін орта мектептеріндегі бастауыш
сыныпты оқыту және тәлім - тәрбие беру ... ... ... . ... ... ... ... білім беретін мектептерінің педагогикалық проблемаларын айқындау, жас
буынды оқыту және ... ... ... тәсілдерін көрсету, оны
іске асыру.
Зерттеудің міндеттері:
Жалпы және кәсіптік білім берудің ... - ... ... ... еңбек іс-әрекетіне және кәсіптік орта, ... ... ... ... ... ... ... жоғары талаптарға сай жазылған оқу
бағдарламалары мен оқулақтарға байланысты. Жалпы білім беру ... ... үш ... ... ... ... ... циклдер, еңбек және дене шынықтыру дайындығы.
Жалпы және кәсіптік білім беру ... оқу ... оқу ... ... жаңарту.
Әрбір пән бойынша сабақ берудің сапасын арттыру.
Политехникалық білім, еңбек тәрбиесі мен оқыту, кәсіптік бағдар
беру.
Жалпы білім беру мазмұнын ізгілендіру және гуманитарландыру.
Дипломдық ... ... - ... екі ... ... ... тізімінен тұрады.
I - тарау. Бастауыш сыныпты оқытуда ғылымилылық принципі.
1.1. Төменгі сынып ... ... ... кезде пайдаланылп жүрген ... ... ... аса бір ... ... ... жағынан дұрыс деп табылған
ғылым негіздерінің әрбір бастауыш курсының қол жетерліктей ... ... ... іске ... ... ... ... принципі нәтижесінде мектеп оқушыларды ғылым,
техника және мәдениет дамуының қазіргі заманғы ... сай ... ... алып отыр. Алайда, қазір пайдаланып жүрген бағдарлама
жасау үстінде барлық пән ... ... мына ... бір ... ... ... оқушыларының қолы жеткен дайындық пен даму деңгейі жағдайында,
мектепте білім алу мазмұнына ғылымның, техникалық және ... ... өзін тура ... ... ... Жаңа ... жобасының
бірінші вариантын талқылау кезінде, оның кемшілігі әлі ... ... деп ... ... ... оның ... қажет деп есептеуге
болмайтын, қазіргі ... ... ... ... багдарламаға
енгізгендігі болып табылатындығы атап өтілді. Бастауыш сынып оқушыларының
қазіргі ғылым жетістіктері мен танысуын өзін-өзі ақтаған, ... ... де ... ... Мұнымен бірге окушыларға жеткізілген
теориялық мәліметтер, олар оқып үйренетін ... оның ... ... ... ... ... келмеуін талап ету орынды.
Ғылыми принциптің осы аспектісі бағдарламалар мен ... ... ... оны ... ... ... ... алуы тиіс.
Оқытуды бұлайша құру мектептің жоғары сыныптарына ... ... ... қайта межеге және ... ... ... ... ... ... курсының бір мақсатқа бағытталған
құрылымы. Классикалық ... ... ... мен ... ... ... дұрыс арақатынасын белгілеу талап етіледі. ... ... ... ... ... ескермеу, оларды жаңа және ең
жаңа ғылыми негіздерінің көптеген ... ... ... оқушыларының
саналы оқып үйренуіне ... ... ... ... адамзат баласы ... ... ... ... ... ... білім беру тәрбие қызметіне шек
қойғандық ... еді. ... ... ... ... ... проблеманы шешу неғұрлым
дәлелденген ... ... ... ... оқытудың ғылыми-
теориялық дәрежесін көтеру әрбір оқу пәнінің жетекші идеясын ... ... ... ... ... ... нақтылы мазмұны ашылуы тиіс.
Сөйтіп педагогикалық міндет осы идеяларын қазіргі заманғы ғылым дамуының
негізгі ... ... ... және ... ... ... ... қарапайым түрде болса да меңгеруіне лайық болуынан
тұрады... ... ... ... одан әрі ... ... ... дұрыс түсінуге тірек болып табылатын, түсініктер мен ... ... ... жаңа идеялар оқып- үйренетін ұғымның
номенклатурасын жай ғана ... ... ... ... ... ғылыми көзқарастар мен әдістердің көрінетін идеялармен
ұштастыру үшін, тиісті курстардың құрылымы мен ... ... ... ... ... идеяның негізінде ұйымдастыру жалпы
білім беретін орта мектептің 4-10 ... оқып ... ... ... жүйелі курыстары праграммаларының негізгі
ерекшеліктері болады. Бұл принципті белгілі бір ... ... ... ... ... да іске асыруға мүмкіндік туды.
Мәселен, орыс тілі бастауыш курсының негізінде ... ... ... Бұл ... ... ... ... оқып үйрену бағындырылды. «Дұрыс айту,ауызекі сөйлеудің
ұғынықтылығы және ... ... ... және дәл
қолдану,сөз тіркесі,сөйлем байланыстырып(контекстік) сөйлеу, арфаграфиялық
жағынан сауатты жазу ... ... ... ... тіл
сабақтарының негізгі мазмұны осындай», 1-3 ... орыс ... ... хатында осылай айтылған.
Математиканың бастауыш курсының негізі натуралдық сандар мен негізгі
шаманың арифметикасы болып ... ... мен ... теориялық мәселелері соңғы жиынтық әрекеттері негізінде
ашылады.Праграмма талап еткендей: ... ... ... ... ... ... - ... амалдар мен сандардың жалпы
қасиетін ... және ... ... ... ... көшеді».
Математиканың бастауыш курсының маңызды ... тура және ... оның ... мен ... ... ... тұрады.
Ғылым негіздері курсының жетекші ғылыми идеясының айналасына ... ... ... ... тану бойынша бағдарламада
біршама дәйекті ... ... ... ... ... өлі және тірі табиғаттың, адамдардың ... мен ... ... ... ... ... ... курсыныңбасты идеясын бейнелеу қызметінің
көптеген түрлерінде көркем ... ... мен ... ... ... үшін ... ... көрсету болып табылады. Оқушылар
бұл бірлікті сурет салудың барлық түрлерінің процесінде де ... және ... ... ... ... ... ... кезінде де байқай алады. б) Ұғым жүйесінің қалыптасуы.
Жетекші ғылыми идеяның ... ... ... ... ... білім берудің мазмұнында ғылыми принциптің жүзеге асуы жолдарының
бірі ... Бұл ... ... ... ғылым негіздері барлық
курстарының теориялық ... ... және ... ұғымдық негізінің
біршама дәйекті сақталуы болып табылады.
Бастауыш сынып бағдарламасында ... ... ұғым ... ... оқу әрекеті процесінде, балалардың соған сәйкес
құбылысты тікелей байқауы кезінде қалыптасады. Мұндакй ... ... ... ... ... ... :
Орыс тілі. Дауысты және ... жуан және ... қос ұяң және ... ... екпін түсетін
және екпін түспейтін дауыстыларды ажырату, кто? Что ... ... ... ... ... бөліп алу. Грамматика мен
көркем жазу сабақтарында, оқу ... (1 ... ... ... ... және қарама-қарсы сөздерді бөліп алу.
Мағынасына қарай байланысты сөздер ... ... ... предлогтың айырмашылығын танып білу (2-3 сынып).
Мәнәне, ... ... ... ... ... алу (3
сынып).
Математика. Практикалық танысу- ... ... мен және ... ... ... ... ... және байланыстырушылық
қасиетімен (1 сынып), қосынды санға қатысты көбейту және бөлу
қасиетімен, көбейтудің орналастырушылық ... (2 ... (1-3 ... ; ... (2 сынып), теңсіздіпен (2-3
сыныптар) шама үлесімен (2 сынып), бөлшек сандармен, бөлшектің
алымымен және ... ... ... ... ... ... ... бірқатар
геометриялық ұғымдарды : түзу және қисық сызық, түзу кесінді, кесіндінің
ұзындығы, төрт ... ... көп ... ... ... ... Температурамен қардың жаууы, боран,сең жүруі,
өзеннің тасуы және су тасқынымен іс жүзінде танысады. Нақты
өсімдіктерден бүршіктер мен ... ... ... ... тамыр атпаларын (2 сынып) ажырата білу. План мен
картаны ажыратып, масштабын анықтау (3 сынып).
Бейнелеу өнері. Сурет салу тәсілдерін ... ... ... және ... жылы және ... түстерді
ажыратуды үйренеді, сызық дегеніміз не және горизонт деңгейі,
перспектива, көру нүктесі, шығу нүктесі дегенді іс жүзінде біледі;
балалар жарық ... ... ... ... өнер ... ... ... ... ... портреттің
өзіне тән белгілерін меңгереді.
Музыка. Музыка ән ... ... ... музыкалық
шығармалардан мысалдар арқылы музыка жанрларымен ... ... ... ... ... ... шумақтарды, фразаларды ән
бастамасын, ... ... ... Дене ... Бұл пән бойынша сабақтың ... ... ... ... қозғалу режимі, мүсін, шынықтыру дегендердің
не екенін біледі.
Түбір ұғымын оқушы өздігінен жұмысында одан әрі қарай оқып ... ... ... ... сөз ... ... әдістермен анықтауға
болатындығын меңгерудіайқын мақсат етіп қою керек;
Оқушылармен бірге осыған байланысты белгілі бір ... ... оны ... ... ... ... ... қолдануын бақылай отырып,
оларды жаттығу жолымен жүйелі түрде бекітіп, оқушылардыөзін-өзі
бақылауға ұйреті керек.
Мұғалім ... ... сай ... ойын ... корытындылауға бағыттауда тиісті көрнекі құралдарды,
дидактикалық тарпта материалдарды, кестелерді ... ... ұғым ... ... ... ... мектептің
мұғалімі оқушылармен тікелей жұмыстар жүргізуге көп уақыт бөледі. Шағын
комлектілі мектептегі сабақ құрылымы мынадай ... ... ... ... ... ... ... меңгеруге қажетті жаттығуларды орындау) ;
Жаңа ұғымдардың негізіне ... ... ... ... ... Мұғалімнің басшылыңымен жинақтау және қорытындылау.
Жаңа ... ... ... ... (мұғалімнің
басшылығымен жаппай жұмыс);
Жаңа ұғымдарды қолданудағы ... ... ... ... жаттығулардың қатарына мына жаттығулар жатады: ... ... ... ... ... ... диктанттар,
математиклық өрнектерді, теңсіздіктерді салыстыру, ... ... ... ... өрнектерді тану және т.б. ең
соңында, дұрыс жазу дағдысы мен есептеу, ... ғана ... ... ... ... ... ... туғызатынорыс
тілі мен математика бойынша жаттығуларды дәстүрлі түрлерін орындау.
Өкінішке орай, оқытудың дедуктивтік әдәсі үшін жаңа ... ... ... көптеген мектептерде әлі өз ... ... ... ... ... төмедетіп,
оларды біршама нашарлатуға әкеліп соқтырады.
Бастауыш сыныптарда ұғымдық негіздерін дәйектілікпен жүзеге асыру өмір
шындығын бейнелі түрде ... ... ... ... ... ... Табиғат құбылыстары жөнінде, ... ... ... ... ... ... ... шығармалары туралы
берілетін түсініктер бастауыш сыныптардағы бағдарламалық материалдың елеулі
бөлігін құрады.
Бағдарламалық материалды игеру деңгейі, демек, оқыту ... ... ... ... құралдарын пайдаланып отыруға көп жағынан тәуелді
келеді. Бұрынынырақта көрсетіп кеткеніміміздей, белгілі бір жағдайларда
көрнекі құралдарды ... ... ... ... ойын ... сонымен бірге оқушылар тарапынан аса ... ... ... ... ... тигізеді.
Көп мәселенң түйіні сол көрнекі құралдың сипатына ... ... ... ... ... да бір ... қүралдарға қандай роль
жүктейтіндігінің де ... ... бар. Оқу ... әр ... ... оның ішінде көрнекі құралдар мен мүғалімнің өз
сөз бір- бірімен ... ... ... мәні ... ... ... оқу процесіндегі роліне қарай екі үлкен
топқа:- заттық бейнелік көрнекі ... ... ... ... ... ... көрнекі құралдары (картиналар, фотосуреттер,
суреттер,диапазитивтер,диафильмдер, кино үзінділер,кино ... және т.б.) ... ... мен ... ... ... ... оқушылардың арқа сүйеуіне жәрдем ... ... ... ... ... көлемді
модельдер,схемаклар, чертеждар,карталар т.с.с) ... ... ... ... және ... ... ... қабылдауға көндікпейтін ішкі құрылымын түсіндіру
үшін керек.
Көрнекіліктің қандай түрінде болсын изоморфизм мен ... ... ... ... ... ... ... оқылып жатқан
объектілердің қүрылымы және қатыныстары көрнекі құралдар арқылы берілген
кескіндемемен,ол кескіндеме қандай ... ... ... ... ... ... керек. Кабылдау қарапацымдылығы мәселесіне оралсақ
көрнекі құралдар жасаған кезде оқылатын объектің барлық маңызы ... мен ... ... ... ... ... , ... немесе түсініктерін басты компонеттерін белгілейтін тек ... ... мен ... ғана ... арқылы қол жеткізіледі.
Көрнекілітің әр құралы оның жоғары әсерлілігін қамтамасыз ететін ... өзі ... ... ... ғана тән ... ... ие болып
отырады.
Көрнекілік қүралдарының әр алуан дидактикалық қызметіне және
мүмкіншіліктеріне ... ... ... ... ... ... оларды
қолдану қажет. Тек осы жағдайда ғана ... ... ... ... ... шешу ... ... әсерлікке қол жеткізуге болады.
Көрнекіліктің әртүрлі құралдарын комплексті түрде қолдану қажеттігі
оның сабақ үстінде әр ... ... ... ... ... ете алуына да байланысты.
Сонымен бірге көрнекілік құралдарының әлденеше түрін тек оқылып жатқан
қүбылыстың әртүрлі жақтарын ашып беруге, ал оның әрқайсысын ... ... ... сенімді түрде және толық бейнелей алуға болатын
жағдайда ғана пайдаланған ... ... ... ... ... мүмкіндігін әрбір оқу пәнінің өзіндік ерекшелігімен және ... ... ... алу ... Бүл ... Ю.К.Бабанскийдің
«көрнекілікпен шектен тыс айналысу өмір шындығын онсыз әсерлі түрде тану
мүмкін емес ... ... ... ... Көрнекілікті өте мол
қолдану көп жағдайда оқушылар зейінін шашыратады, олардың ... ... ... танудан басқаға аударады, мүның өзі әсіресе ес
қабілеті ... ... ... гөрі, сөздік логикалық қабылдауға
бейім балалармен айналысқанда орын алады» ... ... ... ... орынды қолджана білмеудің білім меңгеруге тигізетін
кері әсерін Е.Н:Кабанова - Меллер де атап ... ... ... ... ... ... ... үстінде
олардың әртүрін педагогикалық жағынан орынды ұштастыра білуге ғана ... ... ... пен ... да ... ... атап айтқанда
мүғалім сөзінің арақатысына байланысты болады.
Көрнекі құралдар мен мұғалім сөзін ұштастыру проблемасы ... ... мен ... ... оқыту ісіндегі үштастығы» және
«оқыту ісіндегі көрнекілік пен ... ... ... ... ... толық қолданған. Л.В.Занковтің пікірінше, мұғалім
сөзі мен көрнекі құралдарды ұштастырудың алты формасы бар:
1-форма: ... ... ... ... ... ... жасайды, объектінің бейнесі туралы, оның тікелей ... мен ... ... бөлімді оқушылар бақылау ... ... ... ... ... мүғалім сөздің көмегімен
оқушылардың өздері көрнекі объектілерге жасаған бақылаулары негізінде ... ... ... ... ... ... арасындағы
қабылдау процесінде көзге көріне қоймайтын байланыстарды саналы түрде
ұғынуға және түжырымдауға ... ... ... ... оның ... ... мен қатынастары туралы мәләметтері оқушылар мұғалімнің сөз
мәлімдемесінен алады, ал көрнекі қүралдар ... ... ... ... нақтай түсу қызметін атқарады. 4-форма: мектеп оқушыларының
көрнекі объектіге жасаған бақылауларына ... ... ... қүбылыстар
арасындағы оқушылар тікелей қабылдай ... ... ... яки ... ... ... деректерді біріктіреді,
жинақтайды. 5-форма: көрнекі түрде көрсете отырып мүғалім оқушыларға қолда
бар ... ... ... ... ... іс-әрекеттерге қатысты,
сондай-ақ ол іс-әрекеттердің орындалу әдістеріне қатысты нұсқау береді.
6-форма: педагог сөздің жәрдемімен оқушыларға қолда бар ... ... ... ... ... ... ... нүсқау береді,
мұның өзінде мүгалімнің нүсқауы қолма-қол көрсетіліп отырады.
Әксперименттік жүмыстың нәтижелеріне ... ... ... ... ... сыртқы бейнесімен таныстырған кезде мұғалімнің сөзі мен
көренкі қүралдарды ұштастырудың 1- ... аса ... және ... гөрі ... ... ... Қүбылыстардың
байланысы мен тәуелдігін оқу қажет болған жағдайда 4- ... ... 2- ... ... ... көрінеді. Сонымен рірге әксперимент оқушылардың
білімді баянды меңгеруі үшін мұғалімнің сөзі мен ... ... 1 және 2- ... тиімділік әсерінің жоғары ... ... ... мен ... бкру ... бірі ретінде
пайдаланылмай, мүғалім сөзінің иллюстрациясы ретінде ғана қызмет ... ... ... ... ... ... ... тәрибесінде мүғалімнің сөзі мен көрнекі құралдарды^штастырудың
дәл осы ... әлі ... ... ... ... етек ... Демек, оқу
процесін жетілдіру міндеттерінің бірі ... ... ... ... ... кездері ретінде кеңінен пайдалануда болып табылады. Бү_л
оқушылардың сабақ ... жеке ... ... әр ... ... ... істеп отыруын, зат сабақтарын, жеке тәжірибелер
мен бақылаушылардың (табиғат тану және еңбек оқу ... ... ... ... ... оқып үйренуге негізделген
тапсырмаларды орындатуды және т.с.с. керек етеді.
Көрнекі құралдарды ... ... ... ... оқушылардың өздігінен қорыта алу дәрежесімен айқындалады.
Мектеп оқушыларының теориялық ойлауын дамытуга көрнекілктің, бір
жағынан, көптеген ... мен ... тән ... ... ... тануға және олардың мәні шамалы қасиеттеріне ... ... ... ал ... ... ... деректендіруге септігін
тигізетін түрлерін қолдану жәрдем етеді. Көрнекі қүралдардың ... ... ... ... ... ... көрсетілген.
Онда былыа делінген: «Әр алуан нәрселермен және геометриялық фигуралар
модельдерімен жанаса, көптеген ... ... ... ... кандай материалдардан жасалғандығына, түр-түсіне, жай- жапсарына,
салмағына және т.с.с. қатысы шамалы оларға ... ... ... ... ... образды деректендіру тәсілін жүйелі түрде
қолдану арқылы қол жеткізіледі.1
Оқыту ісінде көрнекі ... ... ... ... ... ... түрде қолданудың оқыту процесінде сезім мен
тиімділікті табиғи түрде ұштастыруға ... ... ... ... өзі ... ... ... дәрежесін көтеруге тиімді жағдайлар
туғызады.
Ғылым негіздерін оқытудың ... ... ... сонымен
көрнекіліктін көптеген қүралдарының сипаты мен қүрылымына елеулі өзгерістер
енгізуді және осыған қоса оларды сабақтарда пайдалану тәсілдерін жетілдіре
түсуді шарт етіп ... ... ... ... ісі ... аса ... ... олардың өз арасындағы қатынастарды айыра
алуға және қабылдауға кедергі жасайтын бейнелеу артықшылықтарынан және тым
көп ұсақ-түйектерден арылту бағытында жүргізілуге ... ... ... ... ... оқылып жатқан объектілердің мәні шамалы
қасиеттеріне көңіл аудармауға ... ... ... өзі ... мен
түсініктерді қалыптастыруға тиімді жағдайлар туғызады.
Бір сабақта қолданылатын көрнекі қүралдардың орынсыз көп түрінен бас
тарту да оқу танымы ... ... ... ... объектілердің
анағүрлым мәнді жақтарын айыруды жеңілдетеді және олардың мәні шамалы
қасиеттеріне көңіл ... ... ... ... ... мен ... бкру кездерінің бірі
ретінде пайдаланылмай, мүғалім сөзінің иллюстрациясы ... ғана ... ... ... тиімділігі анағүрлым төмен болып шығады. Мектеп
тәжірибесінде ... сөзі ... ... ... дәл осы формасы әлі күнге дейін анағұрлым
кеңірек етек алуда. Демек, оқу ... ... ... ... ... қүралдарды мәлімет берудің дербес кездері ретінде
кеңінен пайдалануда болып табылады. Бүл оқушылардың ... ... ... ... әр ... түрлерімен өздігінен жұмыс
істеп ... зат ... жеке ... ... ... тану және ... оқу ... жүргізіп
отыруды, демонстрациялық көрнекі ... оқып ... ... ... және ... ... етеді. Көрнекі
қүралдарды пайдаланудың тиімділігі оларда берілетін ... ... ... алу ... айқындалады.
Мектеп оқушыларының ... ... ... бір жағынан, көптеген нәрселер мен қүбылыстарға тән анағұрлым
ортақ қасиеттерін айырып ... және ... мәні ... ... ... мүмкіндік беретін, ал екінші жағынан -үғымдарды деректендіруге
септігін тигізетін түрлерін қолдану жәрдем етеді. Көрнекі ... ... ... жазған мақалалардың бірінде ашылып көрсетілген.
Онда былыа делінген: «Әр алуан нәрселермен және ... ... ... көптеген тәжірибелерді орындай отырып,
оқушылар олардың қандай материалдардан жасалғандығына, түр-түсіне, жай-
жапсарына, салмағына және ... ... ... оларға анағұрлым
ортақ қасиеттерді айқындайды.» Мүнда геометриялық образды деректендіру
тәсілін жүйелі түрде қолдану ... қол ... ... ... ... ... ... берудің теориялық дәрежесін көтеру, бастауыш сыныптарда
меңгерілуге тиісті мәліметтер ... өсуі ... ... ... ... ... айтарлықтай күрделендіріп отыр. Бұл
проблеманы шешуде балалардың танымдық мүмкіншіліктерін артық бағалау ... ... кем ... да ... ... ... алғырлығына табыну да сондай-ақ жас ерекшеліктерін
ескермеу де біздер үшін бірдей ... - деп ... ... ... ... ... мол ... мүмкіншілігін ашу,
сонымен бірге олардың әр жастагы және сол жасңа ... оку ... атап ... ... әрекетінің өзіндік ерекшеліктерін көрсету
болып табылады» .
К.Д.Ушинскийдің «жалпылай алғанда оқудың, оның ішінде жеке бір ... ... ... ... ... кездесу және жас жағынан игеруге
болмайтын қиындықтарға тап болу нәтижесінде бала өз күшіне деген сенімді
жоғалтуы және бүл сенбеушілік бала ... ... ... да, тіпті
оның оқуын көпке дейін бәсеңсітуі де ... ... ... те ... ... ... талайы тап осы адам үшін барлық істе соншалықты
қажетті өз ... ... ... ... бүрын жасалған талпыныстарды
жоғалтқандықтан да топас та жалқау ... ... ... мән-мағынасы әлі
күнге дейін күшті.
Бала псхологиясы мен педагогикалық психология саласындағы соңғы
зерттеулер оқыту ... ... мен ... өзгерте отырып, балаларға
жекелеген психикалық процестер мен функцияларды дамыту жағынан кереметтей
жетістіктерге қол ... ... ... ... ... ... ... анағүрлым ересек жасқа тән деп есептеліп келген психикалық
процестердің ... ие бола ... ... ... ойлаудың теориялық формаларының пайда болуы).
Бұл негіздеме бізге адамның жасына қатысты үғымды жоққа шығару үшін
тіпті дәрменсіз тәрізді көрінеді , ... ... ... ұғым ... қарапайым қосындысымен емес, баланың жеке басына тән кейбір
түтас қүрылымдық өзіндік айырмашылықтармен және ... дәл осы ... ... ... ... ... сөзбен айтқанда, баланың
жасына қатысты психиологиялық сипаттама оған тән ... ... оның жеке ... ... жас ... әр түрлі
құрылысымен- оның қажет ету аясымен, оның ақыл ой құрылымымен және ... ... ... ... ... сипатымен айқындалады.
Н.П.Ерастовтьщ оқу материалының игерімділік белгілерін ... ... ... ... Оның ... мұндай
белгілер бесеу :
Бағыттылық. Материалды іріктеп алудағы бағыттылықты бірінші
кезекте оқыту ... ... ... ... ... ғылымның
негізгі мазмұнынан табиғаттың, қоғамның және ой-пірдің мейілінше
ортақ заңдары жөніндегі дұрыстығын анағұрлым ... ... Оқу ... ... ... үшін
іріктеліп алынатын ғылыми білімдер ... ... ... ... жасамайтындай мөлшерімен сипатталады:
Номалылық. Оқу ... ... ... жетерліктей етіліп, есте сақтауға және ... ... ... ... жалпыға бірдей міндетті
нормалар мен ережелерді ажырата білумен сипатталады.
Жеңілділік. Оқу материалының ... ... ... ... ... ... және ... үсынудың ... ... ... ... ... ... ... Оқу материалының ... іс ... ... оқу ... ... мектеп
оқушыларының жас ерекшеліктеріне сәйкес оқу жылдары бойынша
орналастыруы.
Сабақтың ең басты мақсаты оның ... ... ... мұғалім
баяндайтын материалдың дәлдігі болып ... ... ... тіпті
әдістемелік түрғыдан алғанда өте тамаша сабақтың өзі де, егер оны баяндау
барысында мұғалім фактіден берілетін ... ... ... өмір ... ... теріс түсініктерді ... ... ... ... ... ... ... деуге болмайды.
Балаларды мектепке түсуге ... ... ... ... ... тығыз байланысты.
Жас баланы мектепке дайындау жөніндегі жүмыстың ... ол ... ... мектеп жасында кәмілеттілік деп ... ... ... ... мен белгіленеді.
Бастауыш білімге окудың жаңа мазмүнына көшкен кезде мүғалімдер, мектеп
басшылары мен әдіскерлер арасында бү_л бағдарламаларды материалдарды ... ... ... ... есеп ... және ... жаза білуге
үйренген балалар ғана меңгере алады деген пікір кең өріс алды. Алты жасар
балаларды бүған ... ... ... ... ... ... ... оқу жылы ішінде үйретуі керек деп есептелінді.
Бірте-бірте «ата-аналарды жаппай оқытудың» ... ... ... ... ... ... сабақтар жүргізу ісі
қалаптаса бастады.
Келешекте бірінші сынып оқушылардың ата- аналар ... ... ... өте ... егер ... алдын-
ала оқуға, аздап есеп шығарып, жаза білуге ... біз ... ... - ... сөздерді жиі естуге болады. 1- сыныпқа келген ... ... оның ... ... ... ... ... да кездесіп
отырады. Әсіресе мұндай жағдай бірқатар пәндер шетел ... ... жиі орын ... ... ... ... ... оқуға үйрету емес, бұл
мектеп міндетіне жатады, әр сәбидің білімді бағдарлама талаптарының ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Бүл істе көп ... ... ... ... алады.
Ата-аналар бала мектепке келместен көп бүрын оның сөйлеу ... ... ... ... ... ... үлкен көмек көрсетеді. Ашығына
келгенде, жетік тіл-жетілген ойдың аса ... ... бірі ... баланы дыбыстарды дүрыс айта білуге, айқын дикцияға дүрыс интонацияға,
мәнерлі сөйлеудің әр алуан аиалына үйретудің маңызы зор. Оны ... ... ... ... айтайын дегенін жүйелі, түсінікті етіп
баяндауға үйрету керек. Балалардың тілі мен ісін ... ... ... тыңдату және оларды қайта айтқызу, тақпақтар ... ... ... ... ... ... балалармен кеңес жүргізу,
олпрдың күн бойында көрген-білгендері туралы ... ... ... олардың мазмұны туралы кеңестер өткізу бірінші ... ... ... ... ... нақты ситуацияларда дүрыс
бағдар жасай білуіне игі ... ... ... ... ... ... тобын сан жағынан
салыстыру үшін де ... ... ақ түс көп; ... ... ... ... қабат болса, бүл үйдеде сонша қабат бар т.с.с.) пайдаланған
тиімді. ... ... ... ... ... үшін де ... үш ... дөңгелек),ү_зынырақ, қысқарақ, биігірек, төменірек
кеңірек тарырақ деген сияқты түсініктерді қалыптастыру үшін де ... ... ... ... зор ... ойындар кезінде де осылардың
барлығымен танысады. Әсіресе баланы ... ... ... ... ... олардың кеңістіктегі жағдайын айқындау ойындары өте
пайдалы. Балалар сутет салуды ұнатады, ал ... өзі ... ... ... ... ... жанүяда интеллектуалдық жағынан дамытудың басқа да рационалды
жолдары аз емес.
Ата-аналарды келешекте бірінші ... ... ... ... ... ... ұйымдастырумен қабат көптеген халық ағарту
орындары мектептер жанынан алты ... ... ... құра ... ... бүл үшін ... арнаулы бағдарламалар да жасалды. Олардың
көпшілігіне ортақ бір қате ... ... ... дамыта отырып
дайындау ісін мектеп жасына дейінгі ... ... ... ісімен
ауыстыруға тырысушылық орын алады. Балаларды мектепке дайындау міндеттерін
былайша ... ... ... ... қазірдің өзіндн дн жойылмай отыр.
Мектепке дайындау сабақтарын ... ... ... балалар
ұжымындағы мінез- қүлық ережелерімен, мектептегі тәртіппен таныстыру үшін
де, оларды мектеп өміріне қажетті нәрселерді пайдалана білуге ... ... ... ... ... бәрі мұғалімнің бірінші сынып оқушыларымен
жүргізуге тиісті ... ... ... ... - оның ... ... шарты. Дұрыс ұйымдастырылған оқу процесінде оқытудың
ғылымилылығымен бірімен-бірі тығыз ұштасып отырады. ... ... ... ... ... ... маңызы зор.
Оқытудың ғылымилылығы мен ... ... ... ... ... ... меңгеруін көтеріп
отыратын бағдарламалық материалды ... алу ... ... ... ... оқу ... әр пәнге және әр сабақтың
мазмұнына тән ерекшеліктерді ескере отырып оқытудың әдістері мен
амалдарын ... ... ... ... қамтамасыз етіледі.
Бастауыш білімге оқытудағы игерімділіктің маңызды шарттарының
бірі - балаларды мектепке дайындау болып тыбылады. Ол ... ... ... оның негізгі міндеті - алты
жастағы балалардың бағдарлама бағдарлама материалын жеңіл және
барынша тиімді меңгеруіне мүмкіндік бере ... ... ... мұғалімдер оқушылардың білімі немесе дағдылары туралы
алынатын ... ... ... бір ... және ... ... ... дәрежеде қамтамасыз ете ... ... ... ... ... кеңінен пайдаланып отырады.
Оқыту ісіндегі кері ... ... әлі ле ... ... соңғы жылдарда оны практикада іске асырудың өзін-өзі ақтаған
көптеген тәсілдері ... ... бүл ... ... ... перфопапкаларды қолданып отырады.
Сабақтарда әсіресе ... ... ... ... Бүлар қатты қағаздан немесе кардоннан ... ... ... ... белгілер жазылған шағын көлемді карточкалар.
Осындай карточкаларды көтеру арқылы ... ... ... бір мезгілде
мұғалім қойған сүраққа жауап қайтарады немесе өздіктерінен ... ... ... қол ... ... ... карточкаларды кемінде тіке мәнді және кодаланған карточкалар
деп екі түрге әдейі бөлуге болады. Тіке ... ... ... ... ... ... көрсетуге көмегін тигізетін
цифрлар жазылған карточкаларды қосуға болады.
Тәжірибе сигналдық карточкаларды тақырыптық аудармалы блакноттармен
біріктірудің ... ... ... ... ... ... ... О.И.Шрамко көп жылдан бері қолданып ... ... ... Горбуновта блок-сигнал деп аталатын құрал жасаған.
Сигналдық карточкаларда қолданылатын кодалау әлементтері грамматикалық
категогриялардың, формалардың, ... ... ... ... тікелей айтылған аттарын олардың шартты белгілерімен ауыстыруда болып
табылады. Сигналдық карточкалар оларды түрлі түске бояу арқылы, ... ... ... әр ... абстрактылы белгілі қолдану арқылы
қолданылады.
Тіке мәнді сигналдық ... ... ... көп ... бұл туралы мұғалима Н.А.Абрамова былай деп жазады: ... ... ... тани білу ... және ... ... керекті
сөздерді тез таба білу дағдысын жылдам қалыптастыруға оқылып жатқан
орфограммалар ... ... ... жәрдем береді...
... Сөздердің жазылуына сигналдық карточкалардың ... ... беру ... өтеді...
Аттарында оқылып жатқан орфограмалар бар нәрселерді кескінделген
иллюстрацияларды көрсетеді. Оқушылады орфограмманың жазылуы жөнінде ... әріп ... ... ... сигнал береді де, мүғалім рүқсат
етсе, сөздің өзін жазуға кіріседі...
Кодаланған карточкалармен жүмыс істеудің ... ... бір ... көрсетілген болатын. Мүғалима оқушылардың
«Дыбыстар және әріптер» тақырыбы ... ... ... ... ... 1-ден 6-ға дейінгі цифрлар жазылған карточкалар таратылып
берілген. Мүғалима былай дейді: «Мен ... ... ... ... ... бар ... есептеңдер, қанша әріп жазу керектігін ойлап алыңдар.
Егер дыбыс туралы ... - цифр ... ... ... көтеріңдер.
Егер әріп туралы сүрайтын ... -көк ... ... Жүмыс
басталады : Мүғалима ... ... ... ... ... ... санын көрсетеді. Екінші бір жағдайларды
тақтаға, карточкаларға дәптерге оқылған ... ... ... геогметриалық фигуралардың, орфограммалардың және
т.б. шартты ... ... ... шартты белгілер оқушылардың
сигналдық карточкаларына да ірі ... ... ... ... ... ал ... бәрі ... белгілерімен жауап қайтарылады.
Перфокарталар кері байланыс жасаудың жалпыға танымал қүралына айналды.
Сигналдық карточкалар сияқты перфокарталарда тіке ... және ... ... ... ... ... ... бәрі ешқандай шартты
белгілерсіз тікелей көрсетіліп ... ... ... сондай-ақ дәл осындай сигналдық ... ... ... үшін ... тиімді сияқты болып көрінеді. ... ... ашу өз ... келгенде ойды оқылып жатқан объектіден
басқаға аударатын операциялар ... ... Олар ... емес, көмекші ... ... ... ... ... ... талап етеді. Балалардың оқу әрекетінің мұндай
әрекетін шектен тыс пайдалануға болмайды, оның мазмүнын ... ... ... ... ... ... ... үшін, құбылыстар арасындағы
байланыстарды анықтау үшін пайдалану керек. Балалардың ... ... ... ... ... ... орындатуға бөлмеу
керек. Кері байланыстың қандай да болсын ... оны ... ... яғни ... ... қызметті атқармайтын операцияларды
неғұрлым аз тілейтін ... ... ... ... ... кодалаудың балаларды орындалып жатқан тапсырмалардың түпкі
мәнінен ... ... ... ғана ... болады. Мысалы,
сигналдық карточкалар тірі және өлі ... ... ... белгілеу үшін, сөз таптарын немесе сөз бөлшектерін айыру және
т.б. үшін ... ... ... пайдалы. Кодаланған
тапсырмалардың анағұрлым ... ... ... және кері
байланыстың басқы қарапайым қүралдарымен ... ... ... - ... сынып оқушыларының білімі мен дағдысын бақылау әдістері
2.1. Оқушылардың білімін бақылау және бағалау
Оқушыларға жоғары теориялық және ... ... ... ең маңызды міндеті ... және ... қала ... Оқытудың
теориялық деңгейін арттыруды оқушылардың дағдыларын жетілдірумен қоса
жүргізбейінше ... деп ... ... ... ... ... осы ... жұмысында келтірілген көрсеткіштер айқын дәлелдейді.
Алайла сөйте түрғанымен ... ... ... мен ... арасында
белгілі дәрежеде алшақтықтың бар екендігі мектептердің едәуір бөлігінде
қазірдің өзінде де орын ... ... ... ... ... ... ... нәтжелері дәлел бола алады. Ол ... ... ... ... ... біртіндеп күрделене
беретіндігіне байланысты. Сынып ... ... ... ... ... тапсырмалар оқушылардың диктанттарды пайдаланылған
емле ережелеріне негізделген мәселелерді ... ... ... ... етіп ... еске ... ... бірер бөлігінің
орфографиялық дағдыларды формальды меңгергендігі айқын болады.
Сонымен бірге ережелерді есте ... ... ... ... ... жіберілген қателер мен сөйлемдердегі сөздерді
талдау арқылы теориялық ережелерді қолданылуын еске ... ... ... ... қателер арасындағы үлкен
айырмашылықтардың да орын алып отырғандығын көреміз.
Білім және ... ... жыл ... ... ... нәтижелерінен осындай қорытынды шығарады.
Олардың орташа нәтижелері мынадай:
|Қателердің сипаты мен |Кластар бойынша қате жіберген ... ... (%) |
| |I |II |III ... ... | | | ... қиын | | | ... ... басым | | | ... Ызың ... | | | ... | | | ... ... |14,8 |3,6 |2,8 ... ... ... ... | | | ... | | | ... дауысты дыбыстар|8,4 |9,3 |9,3 ... ... ... | | | ... ... | | | ... ... | | | ... | | | ... | | | ... ... ... ... | | | ... | | | ... ... ... |- |16,2 |12,3 ... Приставкалар | | | ... | | | ... ... |- |15,4 |12,8 ... Зат ... | | ... | | | ... |- |- |13,8 ... Сын ... | | | ... | | | ... |- |- |15,7 ... ... ... | | | ... | | | ... |- |- |~ ... оқу ... да ... ... ... ... де әбігерлендірмей қоймайды. Бастауыш кластардың бәрінде
де оқу ... ... ... ... ... ... аясында, тіпті одан да жылдам оқиды. Алайла дүрыс және
мәнерлеп оқу жағы әлі де ... ... ... ... ... оқу техникасын және мәнерлеп оқуын жетілдіре аларлықтай ... ... ... оқушыларын дайындау ісінің осал жері бүрынғысынша
каллиграфия болып отыр. Мүны тек қана жазу ... ... ... ... ... ... беруден туындап отыр деп түсіндірген дұрыс
емес. Істің мәні ... ... әлі ... ... тек ... бар
автоқаламсаптармен ғана емес, ... ... ... ... де ... ... ... графиканы пайдаланып жүрген
мектептерде де оқушылар каллиграфиясының сапасы қанағаттанарлықсыз күйде
қалуда. Керісінше, ... ... ... ... ... аса ... қол жеткізіп жүрген мыңдаған мұғалімдерді атап өтуге болады.
Бәленің басы жазу ... ... ... ... байланысты жүмыс методикасын шарикті қаламсаппен үйретуді үнемі қоса
жүргізбеуінде болып отыр. Бастауыш ... ... ... ... тез ... қажет
Төменгі класс оқушыларын дайындау ісіндегі өте күрделі кемшілік ауызша
және жазбаша байланыстыра сөйлеу ... ... ... ... Жаңа
программа бойынша оқытуда. Бүл міндеттің шешуі қандай да бір ... ... ... ... бөлінгенін практикалық тапсырмаларды орындаған
кезде алынған білімін саналы түрде пайдалана алмауы математикадан бақылау
жұмыстарын жүргізген кезде де ... Егер ... ... ... есте ... ... есептерді үшінші сынып оқушыларының
аз бөлігі ғана шығара алмаса, арифметикалық амалдарды орындау ... ... ... отырады. Үшінші сыныптардың оушылары көбіне
шамаларды салыстырған ... ... ... ... ... ... бойынша іздестіріп табуда, амалдар компононттері мен нәтижелері
арасындағы тәуелділіктерді анықтауда ... ... ... және олардың ауданын есептеп шығару кезінде ойланбай қолдануды
талап ... ... ... ... ... ... ... алмады.
Математикалық мысалдардың ойланылмай шығарылуына Д.Б.Әльконин өте
сенімді мысал келтірген.
Бастауыш білім берудің теориялық деңгейін ... ... ... дағдылардың әлі күнге дейін саналы түрде меңгерілуіне жеткізбей отыр?
Оқушылардың практикалық шеберліктерімен ... ... ... ... бірін оқу процесінің мына тәрізді мейлінше
кең тараған кемшілігінен — теориялық ... оқып ... ... ... ... ... Әдетте, осы түсіндіруге
жеткілікті уақыт беріледі, оның ... ... ... ... көп ... мұғалім оқушылардан практикалық жұмыстарды орындаған
кезде, есептер шығарғанда, ... ... ... теория
мәселелерді еске түсіруді талап етіп отырмайды.
Осылайша оқушыларды емле ережелерімен есептеу тәсілдерімен және басқа
да ережелермен таныстыру барысында ... ... ... мәніне
әрдайым назар аударып отырмайды.
«Мектептерде сонымен бірге жазуға ... және ... ... ... ... таза ... тәсілдерін қолдану
орын алып жүр ,- дейді С.П.Резодубов,-алайда біздің орыс ... ... ... көп ... ... ... және белгілі бір
грамматикалық ... ... ... көмегімен оңай
ұғындыруға болады. Оқушылардың ... ... ... орындауы сауатты жазу дағдыларын қалыптастыруды тежеитші
айқын».
Төменгі сынып ... ... ... ... ... ... орфографиямен пунктуацияның оқылып кеткен ережелерін қайталана
алмайтындығын, бірқатар жағдайларда осы ... ... ... ... түсінбейтіндігін көрсетеді.
Төменгі сынып оқушыларының 40%-ке жуығы ... ... ... өзге ... ... алатынын және өзара ... ... ... ... ... фонетикадан алған білімдерін
фонетикалық талдаулар жасатуға жеткілікті түрде пайдаланбаумен түсіндіруге
болады. Көптеген ... 2-3 ... ... талдаулар анда-санда
бір жүргізіледі.
Оқушылардың білімді тиянақты игеруімен дамытуы дағдыларды саналы түрде
меңгеруден ... ... ... ... да оқушылардың дағдыларын
тексерген кезде мүғалім оқушының тапсырманы қалай орындайтындығын : ... ... ғана ... ма, әлде оның ... одан ... ... іскерліктер мен дағдыларды саналы түрде қолданып отырды ма соны
айқындай керек. Соның ішінде мектептерді тек ... ... ... ... белгілі бір типті есептерді шығарудың жатталып алынған
тәсілдерінің тар ... ... ... ... ... ... бас ... керек.
Ойланып қабылдау кезеңінде бір мітіннің өзін бірнеше қайтара оқу ісі
ұйымдастырылады, яғни оқушылардың көп оқу ... ... ... оның
барысында оқушылар оқылып жатқан мәтіннің мазмүнына бойлап қана қоймайды,
олар сонымен бірге мәтінді оқуға жаттығады, ... ... ... ... ... компонентті меңгеруге қатысты жүмыстарды
орындайды.
Әсіресе мәнерлеп оқуға ... ... ... ... ... ... ... әстетикалық тәрбие беру міндеттерін қалыптастырған кезде айтылып
та кеткен ло айтылғандарды Л.А.Горбушинаның оқушыларды ... ... ... ... ... ... ... оқу үшін оның мазмүнына бойлау керек. Шығарманың
мазмүнына бойлаудың қүралы ... оқу және ... ... ... ... 1-ші ... ... оқу бойынша жүргізілетін жүмыс жағдайында
жүмыстың бүл ... ... ... мынадай кезеңдерден тұрады»:
1. Мүғалімнің көрке шығарма оқып беруі.
1. ... ... ... түсінілгендігін тексеріп,
алған
әсерлерін айқындау мақсатында қысқаша әңгіме ... ... ... ... ... ... балаларды оны
іштен оқуы.
2. Қиын сөздер мен сөз ... ... ... ... ... ... жүмыс.
3. Онша таныс емес тыныс белгілерін оқуда.
4. Мәтінді бөлімдерге бөліп және түтастай оқу.
5. Мазмүнға талдау жасау.
6. Алдын-ала мынадай міндеттерді ... ... рет ... ... ... ... ойды ... көрсетілген втордың
көңіл-күйін айқындау.
Бүл жұмыстардың бәрі жұмыстың соңғы кезеңіне - мәнерлеп ... ... ... ... Бұл ... ... ... мәтіннің логикалық
мазмүнын жете ү_ғыну мақсатында жүргізіледі. Мәтін оқушылар тарапынан оның
тілін қарастырудың барлық деңгейінде : ... мен ... ... ... ... ... үшін ... болып қалса, морфемалар
деңгейінде, дауыстап айту ... ... мен ... ... ... .
Жоғарыда көрсетіп өткеніміздей, оқушылардың ... ... ... ... ... теориялық білімін, яғни
теориялық жағынан білгірлігіне ... ... ... ... алу ... |Дыбыстар түрлері ... заңы ... | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | | |
| | ... ... ... ... аты- ... ... |Ілге- |Кейін- |Тоғыс- | |ы
|жөні |Жуан жіңішке |Ашық қысаң |Еріндік езулік |Қатаң |¥яң |Үнд і ... |ДІ ... ... ... | | |Таспаев А |' 5 |5 |5 |4 |5 |5 |5 |5 |-
| | ... Г |5 |5 |5 |5 |5 |4 |4 |- |4 | | ... М |4 |- |4 ... |4 |- |4 |- | | | |— |- |- |- |- |- |- |- |- | | | | | | | | | | | |37 ... ... «3» не «2» -нің орнын білдіреді.
Білім бағалау үшін перфокарта ... ... | | | | | | | |№3 | | | ... ... |X
|Жіңішке |Ашық |Қысаң |Еріндік |м
И |св
Н
& |¥яң |Үнді |Мүғалім бағасы | |Отан үшін отқа ... |10 |14 |4 |6 |5 |5 |5 |5 |8 | |6 |«5» | | | | | | | | | | | | |
| | ... ... ... ... алуды жүргізе отырып, олардың
білімдерін нақты бағалауда карточка, перфокарта , ... жүйе ... ... деп есептеймін.
Балалар дамытушы маңызы зор болатын ойындар кезінде де ... ... ... ... ... ... дайындау үшін
заттарды санау, олардың кеңістіктегі жағдайын ... ... ... ... ... ... ... ал мүның өзі мектепте оқуға қажетті
шығармашылық қиялды дамытады.
Балалар жанүяда ... ... ... ... да ... аз ... келешекте бірінші сыныпта оқитын оқушылармен сабақтар
өткізу әдістемесіне үйретуді үйымдастырумен ... ... ... ... ... ... алты ... балалар топтарын құра бастады.
Бірқатар жерлерде бүл үшін тіпті арнаулы бағдарламалар да ... ... ... бір қате — ... ... ... дамыта отырып
дайындау ісін мектеп ... ... ... жанүяда оқыту ісімен
ауыстыруға тырысушылық орын алады. Балаларды мектепке дайындау міндеттерін
былайша теріс түсіну ... ... ... ... дн ... ... ... сабақтарын сонымен бірге балаларды ... ... ... ... мектептегі тәртіппен таныстыру үшін
де, оларды мектеп өміріне қажетті нәрселерді пайдалана білуге үйрету үшін
де ... ... ... бәрі ... ... ... оқушыларымен
жүргізуге тиісті жү_мысын жеңілдетеді.
• Оқытудың түсініктілігін сақтау — оның ... ... ... ... үйымдастырылған оқу процесінде оқытудың
ғылымилылығымен бірімен-бірі тығыз ұштасып отырады. Әсіресе төменгі сынып
оқушыларын оқытуда осылай ұштасудың маңызы ... ... мен ... ... ғылым негіздерін саналы түрде меңгеруін көтеріп
отыратын ... ... ... алу арқылы, ол
материалды жүйелі түрде оқу арқылы, әр пәнге және әр ... тән ... ... ... ... әдістері мен
амалдарын комплексті түрде пайдалану арқылы қамтамасыз етіледі.
Бастауыш білімге оқытудағы игерімділіктің маңызды шарттарының бірі ... ... ... ... тыбылады. Ол мектеп бағдарламаларын
қайталамауы ... оның ... ... - ... балалардың бағдарлама бағдарлама материалын жеңіл және
барынша тиімді меңгеруіне мүмкіндік бере ... ... ... мүғалімдер оқушылардың білімі немесе дағдылары ... ... ... теңдігін бір мезгілдігін және жалпы
қамтымдылығын әдетте жеткілікті ... ... ете ... ... ... ... тәсілдерін кеңінен пайдаланып отырады.
Оқыту ісіндегі кері байланыс проблемасы әлі ле ... ... ... ... оны ... іске ... өзін-өзі ақтаған
көптеген тәсілдері табылды. Мұғалімдер бүл ... ... ... перфопапкаларды қолданып отырады.
Сабақтарда әсіресе ... ... ... көбірек
пайдалануда. Бүлар ... ... ... ... жасалып беттеріне
әріптер, цифрлар, шартты белгілер жазылған шағын көлемді карточкалар.
Осындай карточкаларды ... ... ... ... ... бір ... ... сұраққа жауап қайтарады немесе өздіктерінен жүмыс істеу
барысында өздері қол жаткізген ... ... ... ... тіке мәнді және кодаланған карточкалар
деп екі түрге ... ... ... Тіке ... ... үлгісіне
орфограммалар немесе есептеулердің нәтижелерін көрсетуге көмегін тигізетін
цифрлар жазылған карточкаларды ... ... ... ... ... аудармалы блакноттармен
біріктірудің тиімді екенін көрсетуде. Мүндай блакноттарды ... ... ... көп ... бері ... келеді, осы
принциптің негізінде Горбуновта блок-сигнал деп ... ... ... карточкаларда қолданылатын кодалау әлементтері грамматикалық
категогриялардың, формалардың, математикалық ... ... ... ... айтылған аттарын олардың шартты ... ... ... Сигналдық карточкалар оларды түрлі түске бояу
арқылы, цифрларды шартты мәнде ... әр ... ... ... қолдану
арқылы қолданылады.
Тіке мәнді сигналдық карточкаларды қолдану жөнінде көп жазылған.
Мәселен, бүл ... ... ... былай деп жазады: «Тексеруді
талап ... ... тани білу ... және ... ... ... тез таба білу ... жылдам қалыптастыруға оқылып жатқан
орфограммалар жазылған сигналдық карточкалар жәрдем береді...
... Сөздердің ... ... ... жәрдемімен дербес
түсіндірме беру қызықты өтеді...
Аттарында оқылып жатқан орфограмалар бар нәрселерді ... ... ... ... ... ... ... әріп жазылған карточканы көрсетіп сигнал береді де, мүғалім рұқсат
етсе, сөздің өзін жазуға кіріседі...
Кодаланған карточкалармен ... ... ... тәсілдері
В.А.Кирюшкинаның бір мақаласында көрсетілген болатын. Мұғалима ... және ... ... ... алған білімін тексеріп жүр.
Балаларға 1-ден 6-ға ... ... ... ... ... Мұғалима былай дейді: «Мен сөздерді атаймын. Сендер оларды ... бар ... ... ... әріп жазу керектігін ойлап алыңдар.
Егер дыбыс туралы сүрасам — цифр ... ... ... ... әріп ... сұрайтын болсам —көк карточканы ... ... : ... ... ... балалар карточкалардың көмегімен
әріптердің, дыбыстардың санын көрсетеді. Екінші бір жағдайларды тақтаға,
карточкаларға дәптерге оқылған грамматикалық ... ... ... ... ... және т.б. ... ... Мүндай шартты белгілер оқушылардың сигналдық
карточкаларына да ірі ... ... ... ... ... қояды, ал
оқушылардың бәрі шартты белгілерімен жауап қайтарылады.
Перфокарталар кері байланыс жасаудың жалпыға танымал қүралына айналды.
Сигналдық карточкалар сияқты перфокарталарда тіке ... және ... ... ... ... қажетті деректердің бәрі ешқандай шартты
белгілерсіз тікелей көрсетіліп берілген. Бізге ... ... ... дәл ... сигналдық карточкалар бастауыш сыныптарды қолдану үшін
анағүрлым ... ... ... ... ... және коданы ашу өз
түрғысынан келгенде ойды оқылып жатқан ... ... ... ... ... Олар танымдық операциялар емес, көмекші
операциялар алайда оларды орындау елеулі ... ... ... етеді.
Балалардың оқу әрекетінің мүндай әрекетін шектен тыс ... ... ... ... ... алып, оқылып жатқан нәрсенің мәнән меңгеру
үшін, қүбылыстар арасындағы байланыстарды анықтау үшін пайдалану керек.
Балалардың ... ... ... ... ... ... операцияларды
орындатуға бөлмеу керек. Кері байланыстың қандай да болсын құралы оны
қолдану ... ... ягни ... ... қызметті атқармайтын
операцияларды неғүрлым аз тілейтін ... ... ... ... ... ... балаларды орындалып жатқан ... ... ... алаңдатпайтын тәсілдері ғана пайдалы болады. ... ... тірі және өлі ... ... мен қүбылыстарды
белгілеу үшін, сөз таптарын немесе сөз ... ... және т.б. ... ... ... пайдалы. Кодаланған тапсырмалардың анағүрлым күрдалі
түрлерін сирек және кері байланыстың басқы қарапайым құралдарымен қабыстыра
отырып пайдаланған жөн.
Қорытынды.
Мектепке дайындау ... ... ... ... ... мінез- қүлық ережелерімен, мектептегі тәртіппен таныстыру үшін
де, ... ... ... қажетті нәрселерді пайдалана білуге үйрету үшін
де пайдалану керек. Мұның бәрі мүғалімнің ... ... ... ... ... ... ... келіп :
Оқытудың түсініктілігін сақтау — оның ... ... ... ... үйымдастырылған оқу процесінде оқытудың
ғылымилылығымен бірімен-бірі тығыз ұштасып отырады. Әсіресе
төменгі сынып оқушыларын оқытуда осылай ... ... ... ғылымилылығы мен ... ... ... ... ... ... меңгеруін көтеріп
отыратын бағдарламалық ... ... алу ... ол
материалды жүйелі түрде оқу арқылы, әр пәнге және әр сабақтың
мазмұнына тән ерекшеліктерді ескере отырып оқытудың әдістері мен
амалдарын комплексті ... ... ... ... ... ... оқытудағы игерімділіктің маңызды шарттарының бірі -
балаларды мектепке дайындау болып тыбылады. Ол ... ... ... оның ... ... - алты
жастағы балалардың бағдарлама бағдарлама материалын жеңіл және
барынша тиімді меңгеруіне ... бере ... ... ... келе ... ... оқыту идеясының тіпті ең табанды
насихатшылары да «оқытатын» машиналарды қолданудың белгілі ... ... ... . ... «Бағдарламалап оқытудың
перспективалары» атты кітаптың ... ... ... ... ... берік орын алуға тиіс, бірақ олар мұғалімнің орнына ... ... ... ... ... деп ... Оқытатын машиналар ең
тәуір дегеннің өзінде пәннің нақты материялын ... бір ... ... қана оқыта алады. Кейбір күрнделірек машиналардың мүмкіншіліктері
бүдан да зор, бірақ ... ... ғана ... ... ... бере алады, толық «адапциялықты» байқатып ... ... ... ... қамтамасыз ете алады.
Сонымен, біріншіден олардың ең қарапайымдарын кеңінен пайдалауы керек,
екіншіден, механикаландырылған ... ... ... түсу
бағытындағы ізденістерді жалғастыра беру ... ... ... балалардың білімін анықтаудың көптеген тәсілдерімен оқушылар
анықтаудың творчестволық сипатта жүргізілуін ... ... ... ... ... ... ... бастауыш оқудың жаңа бағдарлама
бойынша ... ... ... ... ... алға ... Және
мүнда жаңа ... ... ... ... арналған
әдістемелік құралдарда бұрын басылып шыққа әдістемелік ... ... . Ол ... ... сынынан өтті.Бүл дипломдық
жұмыста мектеп практикасында кездесіп қаталатын педагогикалық әдебиетте
насихатталып ... ... ... ... ... ... Диплам
жұмысында шағын комплектілі село мектебінің жұмысына тән ерекше мәселелер
баяндалған жоқ, өйткені олар ... ... ... ауыл ... атты ... ... ... болатын. Алайда кейбір дидактикалық
мәселелерді қарастырған кезде оларды мүғалімнің аз комплектілі ... ... ... шешіп отырудың ерекшеліктеріне көңл бөлінді.
Біз мектептің бірінші кезектегі міндеті ... ... - ... ... ... ... бірінші сыныптан бастап
көркетуге тырыстық. ... ... ... ең ... төменгі
сынып оқушыларынан-ақ бастамасы қалана бастайтын дүниеге диалектикалық —
материалистік көзқарасты қалыптастыру ісіне сүйеніп отырады. Бүл ... ... ... ... және ойлаудың даму заңдылықтарын дұрыс
бейнелейтін белгілі білім шеңберін меңгеру арқылы, оның өзіндеде мүғалім
оқытылатын материал мазмүнын ... ... ... ... ... ... ... байланыстарына төменнен жоғары қарай
дамуы ... ... ... мен ... ... ... назарын аударып отырған жағдайда ғана қамтамасыз етеді.
Дамыта оқыту мәселесіне үлкен мән бере ... оны ... оқу ... дәредеде айқын мақсат қоя отырып жүргізу нәтижесінде ғана жүзеге
асыруға болмайтындығын ... ... ... жылдары жүзеге асырылып ... ... ... ... көтеру, дамыта оқытуға бет бү_ру істері оқушылардың
практикалық шебелліктері мен дағдыларына қойылатын талаптарды еш ... ... Оның ... жаңа ... ... кезінде оқушылардың
теориялық түрғыдан ойлау ... ... ... жүйесінде
бейнеленетін аса маңызды жалпы заңдылықтар мен ... ... ... ... ... ... меңгеруі бүл білімді барлық ... ... ... қолданып отыруға мүмкіндік бередіндігі, яғни
тиісті ... ... ... ... ... ойлау
операциялары мен практикалық операцияларды саналы түрде орындауға мүмкіндік
беретіндігі ескерілген болатын.
Бүл ... ... ... ... мен және ... түрде қаруландыру ісімен ұштастырылып отыруы бастауыш сыныпты
оқытудың білімдік биік деңгейін қамтамасыз ... Бү_л ... ... ... ... ... бола да ... Бұл дәстүрдің мазмұны
жастарға орта білім бері ісіне көшуге байланысты қазіргі кезде мейлінше өсе
түсуде.
Бастауыш сыныптардағы оқу ... ... ісі ... ... ... ... шешу ісімен қоса жүзеге асырылуы керек. Жалпы
білім беретін орта мектептің негізгі міндеттері мыналар болып табылады:
- ... мен ... ... және ... ... осы ... ... жауап бере алатын жалпы орта
білім беретін жүзеге асыру, оқушыларды ғылым ... ... ... ... ... ... бойында өз білімдерін
үздіксіз білімдерін жетілдіріп отыруға ұмытылу сезімін және олардың
өздігінен ... ... мен ... ... білу ... ... бойындағы сезімді Отанды қопғауға
дайын тұру сезімін тәрбиелеу;
оқушылардың бойында биік адамгершілік ... ... ... ... ... ... мәдениетті болуын
қамтамасыз еті; Оқушылардың денсаулығын нығайту, оларға әстетикалық және
дене тәрбиесін ... ... ... ... ... ... мамандықты
саналы түрде таңдай білуге әзірлеу.
-бастауыш ... ... ... ... ... ... жеке ... саласындағы ғылыми зерттеу жұмысының
нәтижелерін тек жүйелі түрде іске асырып отыру негізінде ғана одан ... ... ... Әр бір ... ... озат педагогикалық
тәжірибелердің пайдаланылып отырудың маңызы бұдан кем емес.
Алайда мүның негізінде педагогикалық сенсацияларды, ... ... ... ... ... болмау және жекелеген педагогикалық
үжымдардың күнбе ... ... ... ... ... ... ... керек. Олар қол жеткізіп отырған табыстардың ... ... ... аса ... ... және ... принциптердің
жаңалықтарын да сондай-ақ дәстүрлерін де жүйелі және жоспарлы түрде ... ... ... ... ... керек.Мүндай тәжірибені байқай
қою, оған талдау жасау , оның тиімділігін ... шолу ... ... тап осындай тұтас тәжірибені күнбе-күнгі практикаға ендіру ... ... ... ... ... етеді.
Демек, мектеп жүмысындағы педагогикалық ... баға ... ... нәрсе партия мен үкіметтің мектеп туралы қаулыларынан
туындайтын талаптар мен ... үзақ ... ... сынынан өткен
аса маңызды ғылыми қағидалары болуға тиіс.
Балалар дамытушы маңызы зор болатын ойындар ... де ... ... ... баланы математика сабақтарына дайындау үшін
заттарды ... ... ... жағдайын айқындау ойындары өте
пайдалы. Балалар сутет салуды үнатады, ал мұның өзі мектепте оқуға ... ... ... ... ... ... дамытудың басқа да рационалды
жолдары аз емес.
Ата-аналарды ... ... ... оқитын оқушылармен сабақтар
өткізу әдістемесіне үйретуді ... ... ... ... ... ... жанынан алты жасар балалар топтарын қүра бастады.
Бірқатар жерлерде бүл үшін тіпті арнаулы бағдарламалар да ... ... ... бір қате -балаларды мектепке жалпылай дамыта отырып
дайындау ісін мектеп жасына ... ... ... ... ... ... орын ... Балаларды мектепке дайындау міндеттерін
былайша теріс түсіну бірсыпыра жерлерде қазірдің өзіндн дн жойылмай отыр.
Мектепке дайындау ... ... ... ... ... ... қүлық ережелерімен, мектептегі тәртіппен таныстыру ... ... ... ... ... ... пайдалана білуге үйрету үшін
де пайдалану керек. Мүның бәрі мұғалімнің бірінші сынып ... ... ... ... ... ... - оның ... жүргізілуінің
маңызды шарты. Дұрыс үйымдастырылған оқу ... ... ... ... ... ... Әсіресе
төменгі сынып оқушыларын оқытуда осылай ұштасудың маңызы зор.
Оқытудың ғылымилылығы мен ... ... ... ... ... ... ... көтеріп отыратын
бағдарламалық материалды ... алу ... ол ... жүйелі
түрде оқу арқылы, әр пәнге және әр сабақтың
мазмүнына тән ... ... ... ... әдістері мен
амалдарын комплексті түрде пайдалану арқылы қамтамасыз етіледі.
Бастауыш білімге оқытудағы игерімділіктің маңызды ... бірі ... ... ... ... ... Ол ... бағдарламаларын
қайталамауы керек, оның негізгі міндеті - алты
жастағы балалардың бағдарлама бағдарлама ... ... ... ... ... ... бере ... қамтамасыз ету.
Пайдаланылған әдебиеттер
Ақпанбек Г. Қазақтардың дүниетанымы. — Алматы, Қазақ университеті, 1989.
Айтмамбетова Б. Жаңашыл педагогтар ... мен ... ... ... Б., Бозжанова К., т.б. Балаларды семьяда адамгершілікке
тәрбиелеудің кейбір мәселелері. - Алматы, 1985.
Айтмамбетова Б., Бейсенбаева. Тәрбиенің жалпы әдістері. - ... Бала ... ... және оны ... - А., ... ... Ахметов Ж. ... ... ... ... мұғалімі, А., 1994.
Алмаханова X. Жас ... ... ... ... нұсқау. А., 1990.
Ақназаров Б. Класс жетекшісі. - А., Мектеп, 1973.
Әбенбаев С. Оқушы жастарға ... ... ... жетілдіру. А.,1992.
10. Ю.Әбенбаев С. Мектептегі тәрбие жұмысының әдістемесі. - А., ... ... Е. ... ... ... - ... ... Ж. Жаңа адамда қалыптастыру. - Алматы, 1988.
ІЗ.Әбиев Ж. Еңбек тәрбиесінің ... ... - ... 1997.
14. Н.Әбиев Ж. ... ... ... ... ... ... 1959. ... Әбілова Зоқушыларға әстетикалық тәрбие беру. — А., ... ... — А., ... ... Қ. ... ... мәні. Қаз.мем. 1-1996.
18.Болдырев Н. Мектептегі ... ... ... - Алматы, 1987. Ш-
УІтарау.
19.Болдырев Н. Класс жетекшісі. - А., Мектеп, 1980. 20.Богословский В.
т.б. Жалпы психология - А., ... 1980, 13 ... ... ... А. ... ... тарихи -әдеби
кештер. - А., Мектеп, 1968.
22.Бержанов Қ, Тәрбие мен ... ... - ... ... Қ., ... педагогика тарихы. - А., Мектеп, 1984. 24.
Бержанов Қ. Оқу-ағартудағы ... ... ... 1976. ... ... - ... 1975. 26.Бабанский Ю. Педагогика. - Москва
1988. 27.Батышев С. Научная организация учебно-воспитательного процеса. ... 1975. ... ... ... теории и практики.
Под ред.
Т.И.Шамовой. 29.Дорженов С. Бүгінгі ислам. - Алматы, Білім қоғамы,
1988.
ЗО.Дүйсенбинова ... ... ... ... ... 31 ... С, Күктілеуов А. Жастарға арналған
праволық білім беру
негіздері. - А., 1985. 32.Егембердиев Ж. ... ... ... А., Мектеп, 1975. ЗЗ.Жұмаханов Ә. Семьяда балаларды
адамгершілікке тәрбиелеудің кейбір
мәселелері. А., 1985. 34.Жас ұрпаққа ... ... беру ... мұғалімі, 1-тамыз 1989. 35.Жақыпов А. Өнеге өрісі- А., ... ... Ә. ... жауапкершілігі. А.,1977. 37.Ильина Т.
Педагогика. Москва, 1984.
38.Иванова Н., Қозғанбаева М. Оқыту процесінің мәні. - Алматы, 1991.
39.Керімов Л. Праволық тәрбие жүйесі. Алматы, 1991. ... Р. ... ... ... 1983. ... час и его ... 1989. ... Р. Сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізілетін
жұмысы,-
Алматы, 1973.
43.Керімов Л. Қиын бала және оны қайта тәрбиелеу. - Алматы, 1990.
44.Көпжасарова М. Оқушыларды кластан тыс ... ... ... Мектеп, 1978.
45.Көшекпаев Н. Оқыту теориясы. - Алматы, Мектеп, 1976. 46.Кочетов А.
Оқушылардың өзін-өзі тәрбиелеуі. Москва, Просвещение,
1967. 47.Крупская Н. ... ... ... ... шығармалары.- Алматы, 1973. 48.Қоянбаев Ж., Қоянбаев Р.
Педагогика. Астана,1998. 49.ЛембергР. Оқыту әдістері. Алматы, 1958.
5О.Лернер И. ... ... ... обучения.
Москва,
Педагогика, 1981.
51.Методика правового воспитания. - Москва, 1984. ... ... ... Алматы, 1985. 53.Макаренко А. Ата-аналар кітабы.Алматы,
1985. 54.Маслов., Карагоз Ю. Планирования воспитательной работы в учебной
группе. Москва, 1985.
55.Мурзалин С. Рухани байлық. Алматы, ... 1988. ... ... ... оқытуды ұйымдастыру.
Алматы,1981. 57.Николаева В. В школе и после школы вместе: ... ... ... 1988. ... Ә., ... Т. Ой. ... Алматы, Білім,
1994. 59.Нұрғалиева Г. Оқыту әдістері. Алматы, 1991. ... ... Р. ... кластан тыс жұмыстар.
Алматы, Мектеп, 1969. бі.Нүрланова Г.К. Орта ғасыр ғүламаларының
тәрбие тағылымдары.
Алматы, ... ... тыс ... ... Алматы, Мектеп, 1975.
бЗ.Основы внутришкольного управления.(Под ред.П.В. Судоминского)
Москва, Педагогика, 1987. 64.0қушыларды тәрбиелеудің үлгі мазмұны.
(ред. ... ... ... ... 1978. ... о ретинго-тестовой контроля
качества знания, навыков и
умений студентов. Алматы, Казгумя, 1996.
бб.Педагогика школы./под ред. Г.И.Шукиной. Москва, Поссвещения, 1977.
67.Подласый И. Педагогика. ... 2000. ... Т. ... ... ... ... Ы.Алтынсарин атындағы ... ... ... ... В. Балаларға жүрек жылуы. Алматы, 1976. 7О.Сейталиев
К. Тәрбие теориясы. Алматы, 1986. 71.Сухомлинский В. ... ... ... ... А.Р. ... ... негіздері. Алматы, 1991.
73.¥зақбаева С. Әстетикалық және ... ... ... 1991. 74.¥зақбаева С. Балаларға әстетикалық тәрбие берудегі
халық дәстүрі.
Алматы, 1990.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 39 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мектептегі оқу процесінің нәтижелі болуына танымдық әрекеттердің психологиялық әсерін зерттеу80 бет
Сыныптан, мектептен тыс музыкалық тәрбие жұмысы3 бет
Тәрбие жоспары және қойылатын талаптар6 бет
«Ақшат 1» әктас кенорнының өнеркәсіптік маңызын айқындап, С1 және С2 категориялары бойынша қор есептеу52 бет
Алаңдардағы түзілімдерден мұнай мен газ шоғырларын ашу мұ-най іздеу жұмыстарының көлемін ұлғайту122 бет
Ақтөбе – Астрахан күмбезі71 бет
Бастауыш сыныптағы оқушының психикалық дамуының ерекшеліктері61 бет
Бетпақ-дала үстіртінің қазіргі бедер құрушы процестері43 бет
Жергілікті жансыздандыру түрлері (оқу әдістемелік нұсқау)86 бет
Жетісу алатауының физикалық-географиялық орны мен геологиялық құрылысының ерекшеліктері88 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь