Салықтардың қажеттілігі, мәні мен маңызы және экономикадағы ролі

ЖОСПАР

КІРІСПЕ

1. САЛЫҚТАРДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ, МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАДАҒЫ РОЛІ

1.1 Салықтардың объективті қажеттілігі, және экономикадағы мәні
1.2 Қазақстан Республикасында төленетін салықтар мен алымдардың сипаттамасы
1.3. Салықтардың экономикадағы ролі

2. РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ КІРІС БӨЛІГІН ҚАМТИТЫН САЛЫҚТАР МЕН ТӨЛЕМДЕРДІ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ

2.1. Республикалық бюджетке түсетін салықтар мен төлемдерді
есептеу және төлеу тәртібі
2.2. Республикалық бюджеттің кіріс бөлігін қамтитын салықтар мен алымдар талдау және бағалау
2.3 Республикалық бюджеттің кіріс бөлігінің орындалуына салықтық ауыртпашылықтың әсері

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА САЛЫҚ САЛУДЫ ЖЕТІЛДІРУ

ҚОРЫТЫНДЫ

ЌОЛДАНЫЛЃАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Мемлекетті басқарудағы негізгі тапсырмалар орталықтанған өкімет органдарына жүктелген.
Осы міндеттемелерді орындау барысында, жалпы мемлекеттік қаржылық шараларды қамтамасыз ету орталықтанған қаржы қоры – республикалық бюджетті қалыптастырады.
Республикалық бюджет – салықтық және басқа да түсімдер есебінен қалыптастырылатын және орталық мемлекеттік органдардың, оларға ведомоствалық бағынышты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржымен қамтамасыз етруге және мемлекеттік саясаттың жалпы республикалық бағыттарын жүзеге асыруға арналған ақша қоры.
Республикалық бюджет арқылы жалпы ішкі өнімді және еліміздің ұлттық табысын экономика саласында, аймақтық, әлеуметтік – ұлттық топтар арасында, бөлу және қайта бөлу процесін іске асырады.
Республикалық бюджетте жалпы мемлекеттік шараларды қаржыландыруға байланысты қорғаныс қабілеттілігін қамтамасыз ету, басқарма, ғылыми жетілдіру, аса білікті мамандар дайындау міндеттелген.
Республикалық бюджеттің кіріс бөлімін қалыптастыруда салықтар маңызды орын алады. Бүгінгі таңда республикалық бюджеттің кіріс бөлімінің 85% астам мөлшері салықтық түсімдерден қалыптасады. Олардың тиімді жиналуынан республикалық бюджеттің кіріс бөлімінің орындалуы тәуелді.
Сондықтан салықтық түсімдердің үнемді жұмылдырылуы негізгі мәселелердің бірі болып табылады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – салықтардың экономикалық маңызын қарастырып, республикалық бюджеттің кіріс бөлігін қамтудағы ролін анықтау.
Осы мақсатқа жету үшін келесі тапсырмалар қойылды:
- салықтардың қажеттілігін қарастырып, олардың экономикалық маңызын ашу;
- Қазақстан Республикасында төленетін салықтар мен алымдарды
ЌОЛДАНЫЛЃАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясы. 1998 ж. 7 казанында енгізілген өзгертулер мен толыќтырулармен. Алматы: 2002 – 40 б.
2. Ќазаќстан Республикасыныњ салыќ кодексі. 2002 ж. 12 желтоќсанынан
№ 209 – II. А: 2004 – 238 б.
3. Ќазаќстан Республикасыныњ Азаматтыќ кодексі (Жалпы және ерекше бөлімдері) – А : Юрист. 2002 – 329 б.
4. Ќазаќстан Республикасыныњ салыќ кодексі. 2002 ж. 12 желтоќсанынан
№ 209 – II. А: 2004 – 238 б.
5. «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңырау жолында» ҚР Президенті Н. А. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.
6. «2030 ж стратегиясы» ҚР Президенті Н. А. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.
7. Бабич А.М., Павлов Л.Н. Государственные и муниципиальные финансы. – М.: ЮНИТИ, 1999 – 687 с.
8. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я.В.Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 569 с.
9. Дюрнберг Р.Л. Международное налогообложение. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 201 с.
10. Налоги в развитых странах / Под ред. И.Русаковой. – М.: ЮНИТИ, 1991 – 231 с.
11. Налоги и налогообложение / Под ред. И.Русаковой. – М.: ЮНИТИ, 2001 – 462 с.
12. Сейдахметов Ф.С. Налоги в Казахстане. – А.:«LEM»- 2002. – 160 с.
13. Статистический ежегодник Казахстана: Статистический сборник / Под ред. А.А.Смаилова – А.: Агенство РК по статистике, 2003. – 583 с.
14. Худяков А.И., Бродский Г.М. Теория налогообложения. – А.: Норма-К, 2002 – 392 с.
15. Худяков А.И., Наурызбаев Н.Е. Налоги: понятия, элементы, установление, виды. – А.: ТОО «Баспа», 1998 – 160 с.
16. Лукпанова Ж. «Налоговая нагрузка и ее влияние на деятельность субъектов предпринимательства». // Ќаржы – ќаражат, №6 – 2003 –стр.58.
17. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. – М.:ИНФРА – М, 1998 – 429 с
18. «Аймаќтыњ фискалды саясаты». // Аль-Пари, №1, - 2003, 136 бет.
19. «Салыќ мәдениеті – салыќты дұрыс төлеп, адал өмір сүру» // Егемен Ќазаќстан 2002 ж. 7 маусым, 3 бет.
20. «Салыќ кодексіндегі соњѓы өзгерістер».// Егемен Ќазаќстан 2004 ж. 22 ќањтар, 2 бет.
21. «Экономиканыњ ќамќоршысы ќаржы полициясы».// Жас Алаш 2004 ж. 9 ќыркүйек, 3 бет.
22. «Салыќ жењілдіктерініњ маќсаты».// Егемен Ќазаќстан 2004 ж. 10 ќазан, 2 бет.
23. «Кәсіпкерлікті ќолдау».// Егемен Ќазаќстан 2004 ж. 1 ќараша, 2 бет
24. «Салыќ кодексіне түзетулер енгізіледі».// Егемен Ќазаќстан 2004 ж. 12 ќыркүйек, 1 бет.
25. «Влияние налогового бремени на предпринимательскую деятельность». / / Қаржы-қаражат 2003, № 6.
26. «О внесениях изменениях в Налоговой кодекс на 2003 год».// Файл Бухгалера 2004 г. 8 сентября, 8-9 стр.
27. «Финансовые инструменты регулирования местных финансов». // Қаржы-қаражат 2003, № 1.
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ
1. САЛЫҚТАРДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ, МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ... ... ... қажеттілігі, және экономикадағы мәні
1.2 Қазақстан Республикасында төленетін ... мен ... ... ... ... РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ КІРІС БӨЛІГІН ҚАМТИТЫН САЛЫҚТАР МЕН ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... мен ... және төлеу тәртібі
2.2. Республикалық бюджеттің кіріс бөлігін қамтитын салықтар мен ... және ... ... бюджеттің кіріс бөлігінің орындалуына салықтық
ауыртпашылықтың әсері
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА САЛЫҚ САЛУДЫ ЖЕТІЛДІРУ
ҚОРЫТЫНДЫ
ЌОЛДАНЫЛЃАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Мемлекетті басқарудағы негізгі тапсырмалар орталықтанған өкімет ... ... ... ... ... ... қаржылық
шараларды қамтамасыз ету орталықтанған қаржы қоры – республикалық ... ...... және басқа да түсімдер ... және ... ... ... ... ... ... мекемелердің міндеттері мен
функцияларын қаржымен қамтамасыз ... және ... ... ... ... жүзеге асыруға арналған ақша қоры.
Республикалық бюджет арқылы жалпы ішкі өнімді және еліміздің ұлттық табысын
экономика саласында, ... ...... ... ... ... ... бөлу процесін іске асырады.
Республикалық бюджетте жалпы ... ... ... қорғаныс қабілеттілігін қамтамасыз ету, ... ... аса ... ... ... ... ... кіріс бөлімін қалыптастыруда салықтар маңызды орын
алады. Бүгінгі таңда ... ... ... ... 85% ... ... ... қалыптасады. Олардың тиімді жиналуынан
республикалық ... ... ... ... ... ... түсімдердің үнемді жұмылдырылуы негізгі мәселелердің
бірі болып ... ... ...... ... маңызын қарастырып,
республикалық бюджеттің кіріс бөлігін қамтудағы ролін анықтау.
Осы ... жету үшін ... ... ... ... қажеттілігін қарастырып, олардың экономикалық маңызын ашу;
- Қазақстан Республикасында төленетін салықтар мен алымдарды қарастыру;
- салықтардың экономикадағы ... ... ... Республикасындағы республикалық бюджеттің кіріс ... ... мен ... ... ... ... ... салуды жетілдіру жолдарын ұсыну.
Дипломдық жұмыстың бірінші тарауында Қазақстан Республикасында ... мен ... ... ... ... ... ... жұмыстың екінші тарауында Қазақстан ... ... ... ... ... ... мен алымдарға
талдау беріліп олардың экономикадағы ролі анықталды.
Дипломдық жұмыстың үшінші тарауында Қазақстан Республикасында салық салуды
жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... және нормативтік-құқықтық актілері, Қазақстан Республикасының Қаржы
Министрлігінің нұсқамалары мен ресми мағлұматтары, жетекші экономистердің
монографиялары, баспасөз баптары, статистикалық ... ... ... ... МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАДАҒЫ РОЛІ
1.1 Салықтардың объективті қажеттілігі, және экономикадағы мәні
Салықтар дегеніміз – ... ... ... және жеке ... пен екі ... мемлекеттік бюджет арқылы жүзеге асырылатын, қаржы
қатынастарын сипаттайтын ... ... ... мәні ... салықтар шаруашылық жүргізуші
субъектілер мен халық табысының қалыптасуындағы қаржылық қатынастардың бір
бөлігін білдіреді. Сондай–ақ ... ... ... мен ... ... бір ... ... үлесіне жинақтап, жиынтықтаудың
қаржылық қатынастарын көрсетеді.
Салықтар мемлекеттің құрылуы мен ... ... ... және мемлекеттің өмір
сүріп, дамуының негізі болып табылады.
Мемлекет құрылымының ... ... ... ... оның ... жүйесінің
қайта құрылуымен, жаңаруымен бірге қалыптасады.
Әр-бір мемлекетке ... ішкі және ... ... жүргізу үшін белгілі бір
мөлшерде қаржы көздері қажет. Салықтар – мемлекеттің тұрақты қаржы ... ... ... дамыту, тұрақтандыру барысында қуатты
экономикалық тетік ретінде пайдаланады.
Салықтардың мәнін толық түсіну үшін, олардың ... ... ... Ал салықтардың экономикалық маңызы ... ... ... ... ... негізгі қызметтері (функциялары) бар:
1) реттеушілік;
2) фискальдық;
3) қайта ... ... ... ... ... салықтардың ынталандыру,
бақылау функцияларын да атауға болады.
Реттеушілік қызметі – салықтың ең негізгі ... Осы ... ... ел ... өз ... тигізеді, яғни салықтық реттеу жүзеге
асырылады. Салықтық реттеудің ең басты мақсаты - ... ... ... Салық түрлері, салық ставкалары, салық жеңілдіктері, салық салу
әдістері салықтық ... ... ... ... ... ... ... тетіктері тек қана ... ... қана ... ... ... ақша және баға ... ... ынталандыру, шағын және кіші кәсіпкерлікті дамыту ... ... ... ... ... ... ... атқару үшін, олардың басқа
да экономикалық тетіктері мен тығыз байланыста болуы ... ... ... ... мен ... ... алатын орны ерекше.
Себебі ғылыми негізделмеген, шектен тыс ... ... ... ... ... өндірістің қарқынын бәсендетеді, ал
шектен тыс төмен қойылған ставкалар салық ... ... ... ... және ... ... кірісінің азайуына
әкеліп соқтырады.
Осы сияқты салық жеңілдіктерінің де тиімсіз жағы да бар. ... ... ... ... ... ... байқауға болады:
1) егер төленетін салық мөлшері салық төлеуші табысының 50% пайызынан асып
кетсе, онда ол өндірістің тоқтап қалуына ... егер ... ... ... төлеуші табысының 45-50% пайыз ... онда жай, ... ... ... егер салық мөлшері, салық ... ... 35-40% ... ... ... онда ұлғаймалы ұдайы өндіріске әкеледі.
Салықтардың екінші қызметі – ... ... ... ... ... ... арқылы мемлекттік бюджеттің кіріс бөлімі құрылып,
салықтардың қоғамдық ... ... ... тек ... мемлекеттік
бюджеттің кірісін топтастыра отырып, әлеуметтік, әскери-қорғаныс, тағы бақа
да шаралардың іске ... ... ... бөлу ... ... ... субъектілер табысының бір бөлшегі мемлекет
пайдасына өтеді. Бұл ... ... ... ішкі ... ... ... үлес ... арқылы анықтайды.
Соңғы жылдардағы мәліметтер бойынша Қазақстан ... ... ... үлес салмағы 40% пайыздан көбірек болып отыр. ... ... ... ... әлде ... ... ... мемлекет
мүддесі үшін қаржы көздерін орталықтандырудың бір ... ... мына ... ... ... ... ... отырып еліміздің салық жүйесін ... ... ... ету ... ... жалпы экономикалық саясатты негізге ала
отырып, ... ... ... ... мәні және ... ... ... болады. Оған
тоқталмай, енді салықтарды топтастыру туралы айтып өтеміз.
Салықтарды мынадай нышаны, белгілері ... ... ... ... салу ... ... ... қарай;
3) Салық салу органына байланысты;
4) Экономикалық ерекшелігіне байланысты;
5) Салық салу ... ... ... ... салу объектісіне қарай салықтар (тура) тікілей және жанама ... ... ... жалғаусыз немесе тікелей табысқа немесе мүлікке ... ... мына ... жатады:
1) корпорациялық табыс салығы
2) қосылған құн салығы;
3) жеке табыс салығы;
4) мүлік салығы;
5) жер ... жер ... ... ... ... ... әлеуметтік салық;
8) көлік құралдарына салынатын салық және тағыда басқа;
9) акциз.
Тікелей (тура) салықтар-салық төлеушінің кірісімен ... ... ... Олар өз ... ... және жеке ... салықтар салық төлеушілердің мүлкінің (меншігінің) кейбір түрлеріне
(үй, жер, ... ... ... және тағы сол сияқтыларға) салынады.
Жеке салықтар – бұл жеке адамдар заңи ... ... мен ... ... ... ... жеке салық салу әрбір
салық төлеушінің жеке ... мен ... де, оның ... ... ... ... ... жанама түрде тауар немесе қызмет құны арқылы
алынады.
Жанама салықтарға мына салықтар жатады:
1) қосылған құнға салынатын ... ... ... ... емес ... алушы, яғни тұтынушы төлейді. Тауар
немесе қызмет ... ... ала ... ... іс жүзінде оны
бюджетке сатушы аударады.
Жанама ...... ... ... ... ... ... кірістері мен мүлкіне тікелей байланысты емес салықтар.
Пайдалану тәртібіне ... ... ... ... және ... ... бөлінеді.
Жалпы салықтар тиісті деңгейлердің бюджеттеріне шоғырландырылады және жалпы
мемлекеттік қажеттіліктерді қаржыландыруға пайдаланылады.
Арнайы салықтар бюджетке түскен соң ... ала ... ... нақтылы шараларға жұмсалады. Мысалы: көлік құралдарына салынатын
салық.
Салықты алатын және салыққа ... ... ... ... қарай
салықтар республикалық және жергілікті болып бөлінеді.
Республикалық ... ... ... ... ... ... ... Қосылған құн салығы;
Жергілікті бюджетке түсетін салықтар:
а) жеке табыс салығы;
б) мүлік салығы;
в) жер салығы;
г) әлеуметтік салық;
д) жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары мен ... ... ... ... қарай салықтар табысқа салынатын салық және тұтынуға
салынатын ... ... ... ... салықтар салық төлеушінің кез келген салық салынатын
объектісіне түсетін табысынан алынады. Оларға мыналар жатады: ... ... жеке ... салығы, жер салығы, мүлік салығы, және тағы ... ... ... салықты, салық төлеуші тұтынушы ретінде тауар
немесе қызмет ақысын төлеген кезде өзінің ... ... ... ... ... ... салынатын салық және акциздер
жатадаы.
Салық салу объектісін бағалау дәрежесіне қарай салықтар нақтылы және дербес
салықтар болып ... ...... төлеушінің салық салу ... ... ... байланысты емес, яғни салық төлеушінің ... ... ... ... жер ... ... салығы, бағалы қағаздармен жүргізілетін
операцияларға салынатын салықтар ... ... ... ... салық төлейтін объектісінен алынатын
табысының мөлшеріне байланысты ... ... ... табыс салығы
мен жеке табыс салығы ... ... ... ... ... ... ... жүйесін мемлекет пен және заңды тұлғалар ... ... ... салықтар мен алымдар, салық салу ... ... ... ... мен ... қатысты актілер, салық салу органдары
мен салық қызметі жиынтығы құрайды.
Салық жүйесі мемлекет қаржы ... ... ең ... ... ... ел ... ... құруға, өндірісітің ұлғайып дамуына және саяси
- әлеуметтік шаралардың толығымен іске асуына мүмкіндік туғызады.
Қазақстан ... 1991 ... ... ... ... ... жүйесі туралы” Заңы, тәуелсіз
Қазақстанның ... ... ... ең ... бастамасы болып табылады. Бұл
еліміздің экономикасын реформалаудағы күрделі істердің бірегейі.
Осы мезгілден бастап ел экономикасында бұрын болмаған жаңа құбылыстар ... ... ... атап айтсақ: шаруашылықты жүргізудің
еркіндігі; меншік түрлерінің бір-біріне өзара тепе-теңдігі; шаруашылық
жүргізуші ... мен ... ... ... ... негізде
жүргізілуі тағы да басқа.
Бұл заң салық жүйесін құрудың басты принциптерін, алым мен ... ... ... түсу ... ... ... ... құжат
болып есептеледі.
Осы заң бойынша салық төлеушілер мен салық қызметі органдарының құқықтары
мен ... ... және ... ... ... ... ... қызметтері, құқықтары мен міндеттері айқын бекітіледі.
Қазақстан Республикасының салық жүйесін құруда ең ... ... ... ... көрсетілген Заңның ел экономикасын реформалаудағы маңызы
мен алар орны ерекше.
Дегенмен, өмірге келген әрбір жаңа ... ... ... кемшіліктер де бұл Заңда да тыс қалмаған ... Яғни ... ... ... салық жүйесінде бірқатар шешуін таппаған
мәселелер, кемшіліктер мен жетіспеушіліктер аз емес.
Әрине, бұл кемшіліктердің түрлі себептері де бар. ... ... сол ... ... ... ... жиынтықталған ғылыми немесе практикалық
тәжірибе болған жоқ. ... ... ... да, ... ... де ... ... психологиялық жағынан дайын еместігі көрінді.
Еліміздің алғаш қабылданған салық жүйесінде біз жоғарыда айтып ... ... ... келген салық принциптері сақталмады.
Сондықтан бұл салық жүйесінің нарықтық қатынастардың талабына ... ... ... ... Ең ... ... жүйесінің өндірісті
дамытуға ешқандай ықпал етпеуі, бюджет ... ... өз ... ... ... яғни ... көзі табыс немесе пайда емес, керісінше тұтыну
болып табылды.
Салық санының көптігі, айналымды анықтаудың қиындығы, шектен тыс ... ... ... ... ставкаларының бір салық бойынша
бірнеше түрлі болуы, халықаралық салық салудың негіздерінің тыс қалуы және
тағы да ... ... ... ... одан әрі ... реформалаудың
қажет екенін айқын көрсетті.
Әрине бұл өмір талабына сай. Экономиканы реформалау бір екі жылдың ішінде
мүмкін еместігін баршамыз ... ... ... ... де ... ... әрі ... дамиды.
Қазақстан Үкіметі 1995 жылдың басында салық реформасының ұзақ ... ... ... ... ... жүйесін салық заңдылығын бірте-бірте
халықаралық салық салу принциптеріне сәйкес қызмет ... ... ... концепцияны іс жүзіне асырудағы бірінші кезең Қазақстан ... ... жылы ... Заң күші бар ... және ... басқа да міндетті төлемдер туралы” жарлығы болып табылады.
Қазақстан Республикасында 1995 жылдың бірінші шілдесінен бастап жаңа салық
жүйесі іске қосылды. Бұл жаңа ... ... ... ... да ... ... бейімделіп, халықаралық тәжірибеге мейлінше
жақындатылған.
Салықтың ең басты түрі ... ... ... ... яғни ... емес
табыстан салық алынатын болды.
Салық салудың негізгі принциптері ... ... ... ... ... ... біршама өз шешімін тапқан.
Айта кететін бір жаңалық, жаңа ... заңы ... ... ... ... ... ... ішіндегі ең маңызды шешімдердің бірі
салық заңдарын бұзғаны үшін жауапкершілікті ... Осы ... ... ... ... ... болып есептеліп, бюджет кірісіне
төленуге жатады.
Салық немесе ағымдағы төлемдер ... ... ... ... оны ... ... олардың дебиторларының шоттарынан са-
лық, айыппұл және өсім жөнінде пайда болған берешек шегінде, егер ... ... оның ... осы ... ... келісетін болса,
өндіріп алынады.
Салықтар, айыппұл немесе өсім түріндегі берешектердің төленуін ... үшін ... ... ... салық төлеуші мен оның ... ... ... ... ... ... ... иеленуге құқылы.
Берешек өтелген жағдайда мүлікті иелену туралы шешім жойылады.
Жаңа салық жүйесіндегі ... ... бірі ... ... ... ... болып табылады. Яғни 2001 жылы қабылданған жаңа заң 2002
жылы өз ... ... ... жаңа ... жүйесі туралы заң өмір талабына сай, одан ... ... ... ... бір ... ... тұруы мүмкін емес.
Ел экономикасының дамуы, нарықтық қатынастарға көшу жолында қалыптасатын іс
–тәжірибелер, экономикасы дамыған ... ... ... ... ... салық жүйесі де өзгеріп, дамып, ... ... ... ... ... орынды салықтардың түрлері алатыны ... ... ... ... Республикасындағы салықтардың, салық сипатындағы алымдардың
тізбесі ... ... ... салығы;
2) Жеке табыс салығы;
3) Қосылған құнға салынатын салық;
4) Акциздер;
5) Жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары мен арнаулы төлемдері;
6) әлеуметтік салық;
7) жер ... ... ... ... салық;
9) мүлікке салынатын салық.
Алымдар:
1) Зады тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым;
2) Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым;
3) Жылжымайтын ... ... және ... ... мәмілелерді
мемлекеттік тіркегені үшін алым;
4) Радиоэлектрондық құралдарды және жиілігі жоғары құрылғыларды
мемлекеттік тіркегені үшін ... ... ... ... мен ... ... ... алым;
6) Теңіз, өзен кемелері мен шағын көлемді кемелерді мемлекеттік
тіркегені үшін алым;
7) ... әуе ... ... тіркегені үшін алым;
8) Дәрілік заттарды мемлекеттік тіркегені үшін алым;
9) Автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағы арқылы жүру
алымы;
10) Аукциондардан ... ... ... ... ... қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым;
13) Телевизиялық және радиохабар ұйымдарына ... ... ... ... үшін ... кейбір салықтар мен алымдарға сипаттама беріп өтейік:
Корпорациялық табыс салығы бюджет ... ... орын ... Бұл
салықты Ұлттық банк пен мемлекеттік ... ... ... ...... тұлғалары, сондай-ақ ... ... ... ... ... жүзеге асыратын немесе
республикадағы көздерден тыс алатын бейрезидент – заңы ... ... ... ... ... 1 ... көрсетілген. Салыќ
төлеушілер салыќ кодексінде ... ... ... ... ... ... ... ішінде корпорациялыќ табыс салыѓын төлейді.
1 кесте
Корпорациялыќ табыс салыѓыныњ ставкалары
|Салыќ төлеушініњ салыќ ауыртпашылыѓына әсер ететін көрсеткіштер|Ставка |
| ... ... ... ... табыс салыѓыныњ ставкасы |30% |
|Жерді пайдаланатын ... ... үшін ... ставкасы |10% ... ... ... ... |15% ... ... арќылы ќызмет атќаратын бейрезидент – зањды |15% |
|тұлѓа үшін ... ... | ... ... ... салу механизмі заңды ... ... ... ... алу ... женілдіктер мен санкцияларды, төлеу
уақытын айқындайды.
Жеке табыс салығы. Бұл төлем бойынша қаражаттардың түсімі жеке тұлғалардан
алынатын табыс салығы ... ... ... 0,9% ... алады.Салық
салу объектілері бар жеке тұлғалар жеке табыс салығын төлеушілер ... ... салу ...... ... салық салынатын табыстар
және төлем көзінен салынбайтын табыстар болып табылады.
Қосылған құнға салынатын салық дүркінді, тауарларды өндіру мен ... ... ... ... алынатын салық, ол өзіне тауар қозғалысының өткен
стадияларындағы барлық алымдарды қосып ... ... ... тек ... өндірушісі тауарды өндіру мен өткізу стадиясында алынған қосылған
құнға салынатын салық түседі. Сонымен бірге ... ... ... ... ... ... – бағаға қосылатын және сатып алушы төлейтін тауарларға салынатын
салық.
Акциздерді өзінің айрықшалықты ерекшелігіне қарай монопольды түрде жоғары
бағалары мен ... ... ... ... ... төлейді.
Акциздер көрсетілген қызметтерге де алынуы мүмкін, бұл орайда салық сомасы
тарифке кіріктіріледі.
Жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары мен арнаулы ... ... ... ... ... ресурстарды, пайдалы қазбаларды, жер
қойнуын пайдалануға байланысты бірқатар төлемдер бар, оларды шартты ... ... бар ... ресурстар үшін төленетін төлемдер ретінде бір
топқа біріктіруге ... ... ... ... ... ... ... пайдаланушылардың арнаулы төлемдері, су үшін ... ... ... үшін ... және тағы да басқалары жатады.
Аталған төлемдер негізінен ренталық сипатта болады, өйткені олардың пайда
болуы мен мөлшерлемелерінің шамасы ... және ... ... ... ... ... ресурстарды алу,
тұтыну, олардың сапасы табиғат факторларымен байланысты.
Техногендік ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүзеге
асыратын заңды және жеке ... жер ... ... ... ... ... мен арнаулы төлемдерді төлеушілер болып табылады.
Жер қойнауын пайдаланғаны үшін белгіленген салық режимі тек қана Қазақстан
Республикасының ... ... ... жер ... ... келісім шартта айқындалады.
Әлеуметтік салыќты есептеу аныќталѓан әлеуметтік салыќ салу объектісіне
белгіленген ставканы ќолдану ... ай ... ... ... ... 1 ќањтарынан бастап осы салыќ жеке адамныњ табысына ... ... ... ... (2 ... кесте
Әлеуметтік салыќтыњ ставкалары
|Салыќ салынатын объект ... ... ... ... ... ... ... салынатын кіріс сомасынан 20% |
|көрсеткішке дейін | ... ... ... ... |15 ... ... есептік ... 40 ... ... ... ... ... + одан ... көрсеткішке дейін ... ... 15% ... ... ... есептік |40 ... ... ... ... 200 ... ... |көрсеткіштен салыќ сомасы + одан |
|есептік көрсеткішке дейін ... ... 9% ... ... ... ... |200 еселенген жылдыќ есептік ... 600 ... ... ... ... ... + одан ... көрсеткішке дейін ... ... 9% ... ... жылдыќ есептік |600 еселенген ... ... ... және одан ... ... ... сомасы + одан |
| ... ... 7% ... ќоса ... ... ... үшін ... салыќты есептеу
тәртібі өзгертілген.
2004 жылдыњ 1 ќањтарынан ... ... ... база ... ... ставкасы төмендейтін тәсіл бойынша есептелінеді.Бұл мынадай көрініс
алады (3 кесте).
3 кесте
Шетел мамандарыныњ кірістері үшін ... ... ... табыс ... ... ... ... ... ... |Салыќ салынатын кіріс сомасынан 11% |
|көрсеткішке дейін | ... ... ... ... |40 ... жылдыќ есептік ... 200 ... ... |көрсеткіштен салыќ сомасы + одан ... ... ... ... сомадан 9% ... ... ... ... |200 ... ... ... |
|көрсеткіштен 600 еселенген жылдыќ ... ... ... + одан ... ... дейін ... ... 7% ... еселенген жылдыќ есептік |600 ... ... ... ... және одан ... |көрсеткіштен салыќ сомасы + одан |
| ... ... 5% ... ... ... салыќ төлеушініњ тіркеу есебін алынѓан әсері
бойынша есепті айдан кейінгі айдыњ 15 - інен кешіктірілмей ... ... ... ... ... органдарына есепті тоќсаннан кейінгі айдыњ
15 - інен кешіктірмей ... ... ... ... ... – бұл ... ... мынадай мақсаттарды көздейді: экономикалық
әдістермен жерді ұтымды пайдалану және жерге орналастыру, жердің құнарлығын
арттыру, оны ... ... ... ... үшін, сонымен бірге
аумақтың әлеуметтік-мәдени дамуы үшін бюджет кірістерін қалыптастыру. Жер
салығын төлеу барлық жер ... үшін ... ... ... ... ... ... меншік құқығына салық салу объектілері
бар жеке тұлғалар және меншік, шаруашылық ... ... ... басқару
құқығына салық салу объектілері бар заңды тұлғалар, және
олардың құрылымдық бөлімшелері төлеушілер болып табылады.
Мүлікке ... ... тура ... салыққа жатады, оның мөлшері мүліктің
табыстылығына емес, төлеушілер ... ... ... ... Салық
мүлік иелеріне оны тиімді иеленуге түрткі болады.
Ал енді кейбір алымдарға тоқталайық:
Заңды тұлғаларды мемлекеттік ... үшін алым ... әрі ... заңды
тұлғаларды және олардың филиалдары мен өкілдіктерін құру мен ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ
олардың мемлекеттік (есептік) тіркеу (бұдан әрі-тіркеу) туралы ... алуы ... ... Тіркеуді Қазақстан Республикасының ... ... ... және ... ... ... ... әрі
– төлеуші орган) жүзеге асырады.
Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алым (бұдан әрі - ... ... ... ... ... ... заңды тұлға құрмай
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаларды мемлекеттік тіркеу
(бұдан әрі - ... ... ... олар ... тіркеуді
куәландыратын құжаттың дубликатын алған кезде алынады. Тіркеуді Қазақстан
Республикасының заң актісінде ... ... және ... ... (бұдан әрі – тіркеуші орган) жүзеге асырады.
Жекелеген қызмет түрімен айналысу құқығы үшін ... алым ... әрі ... Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес лицензиялануға тиісті
белгілі бір қызмет түрімен ... ... ... дубликатын)
беру кезінде алынады. ... ... ... ... ... ... тәртіппен және жағдайларда уәкілетті орган (бұдан әрі
- лицензиялар) жүзеге асырады.
Сөйтіп, Қазақстан Республикасының ... ... ... және ... ... ... ... тым сараланған.
Салық қатынастарын реттеуші құқықтық нормалар ... ... ... сараланған және тиісті нұсқаулықтарда келтірілген.
Салық қызметтері органдары ... және ... ... ... да ... ... түсуін, міндетті зейнетақы жарналарының толық және дер
кезіңде аударылуын қамтамасыз ету жөніндегі, сондай-ақ салық төлеушілердің
салықтық ... ... ... бақылауды жүзеге асырады.
“Салық” және “Салық салу” ұғымдарын ажырата білген жөн: бірінші жағдайда –
бұл экономикалық және ... ... ...... механизмді пайдалана отырып салық төлемдерін өндіріп алу ... алу) ... ... экономикадағы ролі
Салықтар әлеуметтік, экономикалық қызметтерді атқару үшін қажетті ... ... ... ... ... ... қарым-
қатынастар жиынтығын (бюджет және бюджеттен тыс ... ... ... - қатынастардың ажырамас бөлігі ретінде салықтар
экономикалық базисқа жатады.
Мемлекет объективтік тұрғыдан ... ... ... қалыптастырады,
мемлекеттің қаржы жүйесінде оның құрылымын жетілдіріп қызмет ету механзмін
құрайды. Әлеуметтік және ... ... ... ... ... ... әкеледі: нарықтық жүйеге көшу
процесі мемлекет тарапынан объективтік түрде салықтық жүйе мен ... ... ... қажет етті. Еңбек нарығының қалыптасуы және оның
қызмет етуі ... ... ... ... ... ... ... субъектілердің міндетті аударымдары арқылы құралады. Сонымен
қатар міндетті медициналық сақтандыру қоры құралады.
Нарықтық экономикада салықтар ... ... ... ролін атқарады. Олар
барлық деңгейдегі бюджетті қалыптастырудың басты ... ... ... ету ... жергілікті өзін-өзі ... ... ... қана ... ... бірге мемлекеттің шаруашылық
субъектілерімен халықтың қаржылық мүмкіндегі мүдделерін
теңестіру қызметін де ... ... ... мен ... экономикалық белсенділігіне
бағытталған. Бұған салық салу мөлшері арқылы қол жеткізеді.
Салық деңгейі ең алдымен қоғамдық қажеттерді қанағаттандыруға байланысты.
Егер олар ... ... ... ... ... ... арқылы
қанағаттандырылса, онда салықтар деңгейі жоғары, ал халықтың жеке табыстары
мен кәсіпорындардың қаржысынан құрылса, салық деңгейі ... ... ... ... ... ... қаржыландыруға жетіспесе бюджет
тапшылығы пайда болып, инфляция туады. Тапшылық ақшаның құнын ... ... да ... та зиян ... егер осы ... ... ... қаржы жинап, ақша айналысы жақсарса, онда экономика қалпына келіп
уақытылы іркіліс қана қалады, ал кері ... ... ... ... және ... ... инфляцияға және ақшаның
одан сайын құнсыздануына әкеп соғады.
Салықпен реттеуде ... ... ... мен ... ... жеңілдіктері жүйесінің де маңызы зор.
Дамудың қоғам үшін ... ... ... ... табиғатты
қорғау мен қайырымдық іс-шараларына, өнімдердің, жұмыстардың, қызметтердің
жаңа түрлерін өндіруге, өнім мен ... ... ... ... ... жұмсау сияқты бағыттары жеңілдіктер арқылы ... ... ... да ... ... ... ... тиіс.
Әйтпесе салық жеңілдіктері ... ... ... мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға ұмтылдырмайды, оның ... ... ... ... - салық алынатын субъектердің теңдігі
принципі бұзылады.
Адамдардың тұтыну ... ... үшін ... ... ... қаржыландыруға женілдіктер жасаумен келісуге болады.
Бұл жөнінен экономикалық жағынан дамыған елдердің тәжірибесі ... ... ... бір ... ... ... жеңілдіктердің көпшілігін
жойған.
Салықпен реттеуде маңызды екі ... ... ... ... ... ... ... мәнінің - өзгешелігін білген жоқ.
Қосылған құнға салынатын салық жиналатын қаржының ... ... ... қояды, яғни бұл салыққа өндіріс өнімдерінің қалай өндірілгені
бәрібір. Осы ... ... ... ... ... ... арта ... және өндіруші салалар басым болмаған елде салықтың маңызды орасан
зор. Бірақ, салықтың ... ... ... ... ... дамытуға нұқсан келтірмейді, бұл аралас өндірістің қоғам
қажеттерін қанағаттандыруға ... ... ... ... ... басқа түрі - акциздер өнімнің ... ... ... Олар да ... ... ... ... түсімдері
көпшілік қолды тұтыну тауарларын ... ... ... ... ... байланысты.
Үкімет акциздердің мөлшері мен салық салынатын тауарлардың түрлерін
өзгертіп, қажетіне қарай ... ... ... ... ... ... деңгейін реттеу мүмкіндіктері елеулі ... ... ... ... ... әсер етуі ... күшейе түседі,өйткені олар
тауардың бағасына кіреді және ... ... ... салынатын салық іс-әрекетінің де өзіндік ерекшеліктері
бар.
Дағдарыс кезінде кәсіпорындар пайдасын едәуір бөлігі, өндірісті ... ... ... үшін оның ... ... жұмсалады. Бұған
бүкіл қоғам мүдделі, сондықтан бюджетке түсетін табыстың бір ... ... ... ... ... ... ... салық базасын кеңейтеді,
сөйтіп салық базасының төмендетілуінің есесі қайтарылады.
Қосымша табысқа ... ... ... келесі талап – біркелкілік,
яғни пайда ... ... ... да, ставка бірдей болуға тиіс. Салықтың өсіп
отыратын ставкалар, өсіп отыратын ... үшін бір жаза ... ... ... ... ... ... саны мен
сапасының артуына жол ... ... ... акциздер мен белгілі бір
өндіріс саласында еңбек ... жеке ... ... ... ... ... атқарады.
Жергілікті бюджетке түсетін түсімдер біріңғай ставка шегінде болуға тиіс,
оның біріңғайлылығы ... ... ... мен ... ... түгел таралады.
Бұл қазіргі уақытта рентабельділігі неғұрлым жоғары салаларға қаржының
нарықтың табысына, талабына ... ... және ... шаруашылығындағы
рентабельділіктің орташа деңгейін көтеру үшін қажет.
Орташа деңгейден рентабельділігі жоғары өнімдерге қол ... ... ... мүмкіндік береді. Алынған пайданың көлеміне
қарай салықтың сатылы ставкасын ... ... ... ... аса ірі корпорациялары бар дамыған елдерде қолданылады. Мысалы,
Америка ... ... ... 75 мың ... ... 34% салық алынады.
Ондай елдерде ірі кәсіпорындардың артықшылықтары бар: олардың қаржы ... ... ... ... ... ... келеді.
Ал нарық енді қалыптаса бастаған Қазақстан Республикасының жағдайында ірі
кәсіпорындардың ондай артықшылықтары жоқ.
Керісінше, орташа және ... ... ... ... ... көп ... ... кәсіпорындардың жаңа өнімдері игеруге икемі мол, қаржы жүйесі ... ... әр ... ... ... да ... яғни нарықтың
бастапқы кезінде олардың өміршеңдігі ірі кәсіпорындардан кем соқпайды оның
үстіне ірі кәсіпорындар ... ... ... ... ... ... ... өндіріс факторларын: табиғат ресурстарын,
еңбекті және капиталды территория бойынша орналастыру үлкен әсер тигізеді.
Сонымен жоғарыдағылар ... ... ... ... ... жалпы
салықтар – экономика жағдайына, әлеуметтік қоғамға, және мемлекеттің саяси
жағдайына ықпалы мен елдің экономикасын нығайтушы күштердің ... ... ... ... ... ... ақша ... алу және
оларды өндірістік емес салаға жұмсау немесе ... ... ... ... ақша алу, ... ... ... жағдайына
кері әсер етеді. Бұл “салық экономиканың туындысы” деген ... ... ... ... құбылыс сияқты экономика өзіне кері әсер
ететін ... ... ... ... ... негативті әсер етеді деген қорытынды
оларды толық жою талабының себебі бола ... ... ... қоғамның мемлекеттегі қажетілігімен келісілген. Біздің ... ... ... ... ... - кезеңді байланыстар бар.
Бір құбылысқа зиянын келтіретін зат, екінші біреуге ... ... ... ... ... ... ... барлық төменгі тәртіптегі құбылыстар
негативті факторлармен келісуге тура келеді.
Сонымен қатар, салықтар экономикаға кері әсер етеді ... ... ... ... ... да, кәсіпкер салық төлей отырып, белгілі сомадан
айырылады, бұл қаражаттарды өндірісті дамытуға, еңбекақы мөлшерін ... ... еді. ... ... ... ... жүргізуге жеңілдік
беретін, құқығын қорғайтын, меншігіне зиянын тигізетін қылмыскерлерден
сақтайтын заңды қажет ... Ал ... ... ... ... өмір
сүретін мемлекет береді.
Сондықтан, мемлекеттің ...... өмір сүру ... ... үшін мемлекет қажет болса, онда ол осы мемлекеттің өмір сүруінің
материалды ... ... ... ... көнуі тиіс.
2. РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ КІРІС БӨЛІГІН ҚАМТИТЫН САЛЫҚТАР МЕН
ТӨЛЕМДЕРДІ БАҒАЛАУ
ЖӘНЕ ... ... ... салықтар мен төлемдерді
есептеу және төлеу тәртібі
Қазақстан Республикасы мемлекеттік ... ... ... республиалық
бюджетте шоғырланған.
Республикалық бюджет - бұл ... және ... да ... ... және орталық мемлекеттік органдардың, оларға ведомстволық
бағынышты ... ... ... мен ... ... ... және мемлекеттік саясаттың жалпы республикалық бағыттарын
жүзеге асыруға арналған ... ақша ... ... ... оның ... бойынша есепке алу мен
есептеме жүргізуге, оның ... ... ... деңгейде
Республикалық бюджеттің атқарылуын ... ... есеп ... ... ... ... комиссиялары жүзеге асырады.
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау ... есеп ... ... реттеу саласында республикалық бюджеттің атқарылуына
сыртқы бақылауды жүргізу тәртібін белгілейді. Ішкі ... ... ... ... ... мемлекеттік қаржы бақылауының
стандарттарын әзірлейді, ... ... ... және ... ... ... және төтенше мемлекеттік бюджеттің атқарылуына,
бақылау іс - шараларының қорытындылары ... ... ... ... және ... ... заңдарына сәйкес өзге
де өкілеттіктерді жүзеге асырады. Тиісті қаржы ... ... ... ... ... ... бекітіледі.
Республикалық бюджеттің кіріс бөлігін қамтитын негізгі ... ... ... ... мен қосылған құн салығы.
Корпорациялық табыс салығын төлеушілерге Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі мен ... ... ... ... ... заңды тұлғалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасында қызметін
тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын немсе ... ... ... ... ... емес ... тұлғалар (бұдан әрі бөлім
бойынша – салық төлеушілер) жатады.
Салық салу объектілері мыналар:
1) ... ... ... ... ... салық салынатын табыс;
3) Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын
резидент емес заңды тұлғаның таза ... ... ... ... ... ... табылады.
Салық кодексінің 79 бабына сәйкес ... ... ... ... жиынтық
табыс пен түзетулерді ескере отырып көзделген шегерімдер арасындағы ... ... ... табыс.
1) Резидент заңды тұлғаның жылдық жиынтық ... ... ... ішінде
Қазақстан Республикасы мен одан тыс жерлерден алынуға тиіс ... ... ... ... ... мекеме арқылы жүзеге асыратын
резидент емес заңды тұлғаның жылдық жиынтық ... ... ... ... анықталған.
2) Жылдық жиынтық табыста салық төлеуші ... ... ... ... тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) өткізуден түсетін табыс;
ә) үйлерді, ғимараттарды, құрлыстарды, сондай-ақ амортизациялауға ... ... ... құн ... ... ... міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыстар;
в) күмәнді міндеттемелер бойынша түсетін табыстар;
г) мүлікті жалға беруден ... ... ... ... ... ... жасауға рұқсат етілген
банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ... ... ... ... ... ... борышты талап етуді басқаға беруден түсетін табыстар;
4) кәсіпкерлік қызметті шектеуге немесе тоқтатуға ... үшін ... ... ... активтер құнының ішкі топтың құн балансынан асып түсуінен
алынатын табыстар;
6) кең орындарын игеру зардаптарын жою жөніндегі нақты ... ... ... ... ... жою ... аударылған соманың асып түсуінен
алынатын табыстар;
7) ортақ үлестік меншіктен түсетін табысты бөлу ... ... ... ... ... ... қайтарылған айыпұлдардан басқа,
борышкерге салынған ... ол ... ... ... ... ... да түрлері, егер осы сомалар бұрын шегеріп тасталмаған
болса;
9) бұрын жүргізген шегерімдер бойынша ... ... ... ... ... ... жұмыстар, көрсетілген қызметтер;
11) девиденттер;
12) таза табысты бөлген кезде алынған және ... ... ... үлесін сақтай отырып, резидент заңды тұлғаның жарғылық қорын
ұлғайтуға бағытталған ... ... оң ... ... ... теріс бағамдық айырма сомасынан асып
кетуі;
15) ұтыстар;
16) роялти;
17) әлеуметтік сала объектілерін ... ... ... ... ... қамтылады.
Салық кодексі бойынша жылдық жиынтық табыстан шегерімдерді алып тастау
қажет.
Шегерімдер:
1) Есептелген шектерде ... ... ... салықтар шегерімге
жатады, оларға:
а) жылдық жиынтық табыс ... ... ... шығарылатын салықтар;
ә) Қазақстан Республикасының аумағы мен басқа мемлекеттерде ... ... ... мен ... ... ... ... салынатын салық қосылмайды.
2) Өткен салық кезеңі үшін ағымдағы салық ... ... ... ... салық кезіңде шегерімге жатады.
Жылдық жиынтық табысты қарастыра отырып түзетулер еңгізу қажет.
1) ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы төлем ... ... ... ... ... ... ... тұлғасынан алынатын девиденттер.
ә) эмитент өз акцияларын орналастыру кезіңде алған олардың құнының
номиналдық ... асып ... және ... өз ... ... құн өсімі;
б) мемлекеттік бағалы қағаздармен және агенттік облигациялармен жасалған
операциялардан түскен табыстар;
в) Қазақстан Республикасының зейнетақымен ... ... ... ... және жеке зейнетақы шоттарына ... ... ... ... ... ... сақтандыру туралы
заңдарына сәйкес алынған және мемлекеттік әлеуметтік ... ... ... ... инвестициялық табыстар;
3) Активтерді бағалаудың салық төлеуші осының алдындағы салық ... ... өзге ... ... кезде салық төлеушінің ... ... ... жаңа ... ... ... алынған оң айырма
сомасына ұлғайтылуға және теріс айырма сомасына азайтылуға ... ... ... ... ... шегереміз:
1) Түзетілген жылдық жиынтық табыстан шегерімдердің асып түсуі кәсіпкерлік
қызметтен шегетін залал деп танылады.
2) Бағалы қағаздарды өткізуден шегетін ... ... ... ... ... ... ... қағаздар бойынша -
өткізу құны мен иемденіп алу құны арасындағы теріс айырма.
ә) борыштық бағалы қағаздар бойынша - ... ... ... ... ... ... ... құны мен иемденіп алу құны
арасындағы теріс ... ... ... ... залалдар, сондай-ақ салық ... ... ... үйлерді, құрылыстарды, ғимараттарды
өткізуден шеккен залалдар кейінгі салық кезеңдерінің салық салынатын ... өтеу үшін үш ... ... мерзімге, үшінші жылы қоса есептеліп,
ауыстырылады.
Корпорациялық табыс салығын есептеп ... ... мен оны ... ... ... ... шығару.
Салық төлеушілер салық кодексінде белгіленген тәртіппен аванстық төлемдерді
енгізу жолымен салық кезеңі ішінде корпорациялық табыс салығын ... ... ... ... ... табыс салығы бойынша аванстық
төлемдер сомаларын салық төлеуші ағымдағы салық кезеңі үшін ... ... ... ... негізге ала отырып, бірақ
егер өзгеше көздемесе, өткен салық кезеңі үшін аванстық ... ... ... төлемдердің орташа айлық есептелген сомасынан кем емес
етіп есептеп шығарады.
Өткен салық кезеңі үшін ... ... ... ... ... ... ... міндеттемесінің сомасы өткен салық кезеңі
үшін аванстық төлемдер сомаларынан асып кеткен ... ... ... өткен
салық кезеңі үшін корпорациялық табыс ... ... ... іс жүзіндегі салық міндеттемесі мөлшерін негізге ала ... ... ... кезең үшін аванстық төлемдер ... ... ... ... тиіс аванстық төлемдер сомалары салық кезеңі ішінде
тең үлестермен төленеді.
Салық төлеуші ... ... ... бойынша декларация тапсырғанға
дейінгі кезең ішінде төленуге тиіс аванстық төлемдер сомаларының ... ... ... ... 20 ... ... салық төлеушінің
тіркелген орны бойынша салық органына табыс етеді.
Корпорациялық табыс салығы бойынша декларация тапсырылғаннан кейін ... ... ... ... ... ... төлеуші декларация
тапсырған күннен ... ... ... күні ... ... ... ... 20 сәуірінен кешіктірмей табыс етеді.
Салық кезеңінің қорытындысы бойынша залал ... ... ... ... жоқ ... ... корпорациялық табыс салығы бойынша декларация
тапсырған күннен ... ... ... күні ... ... жаңадан
құрылған салық төлеушілер құрылған күннен бастап жиырма жұмыс күні ... ... ... ... тиіс ... ... болжамды сомасының
есебін салық органына табыс етуге ... ... ... ... ... ... ... кезеңі үшін декларация
тапсырғанға дейін төленуге тиіс аванстық төлемдердің сомаларын ... ... ... ... отырып, салық кезеңінің алдағы айлары
үшін аванстық төлемдер сомаларының түзетілген ... ... ... ... ... ... салығын төлеуді өзінің тұрып жатқан
орны бойынша жүзеге асырады.
Салық төлеушілер корпорациялық табыс салығы ... ... ... салық кодекстің 126 бабына сәйкес анықталған мөлшерде ағымдағы
айдың 20-сынан кешіктірмей ай сайын төлеп тұруға ... ... ... ... аванстық төлемдер сомалары салық кезеңі үшін
корпорациялық табыс салығы жөніндегі декларация бойынша ... ... ... салығын төлеу есебіне жатқызылады.
Салық төлеуші кезеңінің қорытындысы бойынша корпорациялық ... ... ... есеп ... ... декларация тапсыру үшін
белгіленген мерзімнен ... он ... ... ... ... ... ... бюджетті қамтитын қосылған құн салығы.
Қосылған құн салығы тауарларды ... ... ... өндіру
және олардың айналысы процесінде қосылған, оларды өткізу бойынша салық
салынатын айналым ... бір ... ... ... ... ... ... тауарлар импорты кезіндегі аударымды
білдіреді.
Салық салынатын айналым бойынша ... ... ... ... ... сатылған тауарлар (жұмыстар, қызмет ... үшін ... құн ... ... мен ... тауарлар (жұмыстар, қызмет
көрсетулер) үшін ... ... ... құн ... ... ... ретінде айқындалады.
Салық салу объектілері:
1) салық салынатын айналым;
2) ... ... ... қосылған құн салығын салу объектілері болып
табылады.
Тауарларға қатысты өткізу бойынша айналым:
1) ... ... ... ... оның ішінде - тауарды сату;
а) тауарларды тиеп жөнелтуді, оның ішінде басқа тауарларға (жұмыстарға,
қызмет көрсетуге) ... ... ... ... тегін беруді;
в) жарғылық капиталға жарна төлеуді;
г) жұмыс берушінің жалдамалы қызметкерге жалақы есебінен тауар
беруін;
2) тауарды төлем мерзімін ... ... тиеп ... комиссия шарттары бойынша тауарды тиеп жөнелтуді;
4) қарызды төлемеген жағдайда кепіл берушінің кепілге қойылған мүлкін
(тауарын) беруін;
5) кәсіпкерлік қызмет мақсаты үшін ... ... ... ... ... ... үшін, сондай-ақ қосылған құн салығын
төлеушінің не оның жалдамалы қызметкерлерінің, ... ... ... тұлғалардың жеке тұтынуы үшін пайдалануын:
Салық салынатын айналым былай анықталады.
Қосылған құн ... ... ... ... ... ... ... жасаған айналымы салық салынатын айналым болып
табылады, оған:
1) салық кодексіне сәйкес қосылған құн салығынан босатылған;
2) өткізу орны Қазақстан ... ... ... ... ... импорт қосылған құн салығының екінші объектісі
болып табылады.
Қазақстан ... ... ... ... декларациялануға тиісті,
Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін немесе ... ... ... ... ... ... ... айналым мөлшері келесідей анықталады:
Егер трансферттік бағаларды қолдану ... ... ... ... ... ... заңдарында өзгеше
көзделмесе, салық салынатын айналым мөлшері, оған ... құн ... ... ... ... ... бағалар мен тарифтерді негізге
ала отырып, өткізілетін тауарлар (жұмыстар, қызмет ... ... ... ... ... түзету келесідей:
Өткізілген тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) құны қандай да
бір өзгеріске түскен жағдайда, ... ... ... ... ... ... ... салық салынатын айналым мөлшерін түзету:
а) тауарлар толық немесе ішінара қайтарылған;
ә) мәміленің шарттары өзгерген;
б) өткізілген тауарлар (жұмыстар, қызмет ... үшін ... ... ... ... (жұмыстар, қызмет көрсетулер) үшін теңгемен төлеу
кезінде құнның айырмасын алған.
Күмәнді талаптар бойынша салық салынатын ... ... ... түзетіледі.
Егер өткізілген тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) үшін төленетін
ақының бір ... ... ... ... ... ... табылса, қосылған құн
салығын төлеушінің мынадай жағдайлары бар:
1) күмәнді ... ... ... ... құн ... ескерілген
салық кезеңі аяқталғаннан кейін үш жыл өткен соң;
2) банкрот деп танылған дебиторды заңды тұлғалардың ... ... ... ... ... шешімі шығарылған салық кезеңінде
бюджетке жарна ... ... тиіс ... құн ... ... құқығы бар.
Салық салынатын импорт мөлшері былай еңгізілген.
Салық салынатын импорт мөлшеріне Қазақстан Республикасының кеден ... ... ... ... кедендік құны, сондай-ақ
импортқа қосылған құн салығын қоспағанда, ... ... ... ... ... ... және бюджетке төленетін басқа да
міндетті ... ... ... ... ... кодексінде нөлдік ставка бойынша салық
салынатын айналым қарастырылған. Оларға тауарлар экспорты жатады. ... ... ... ... ... ставка бойынша салық салынады.
Қазақстан Республикасының кеден заңдарына сәйкес ... ... ... кеден аумағынан тауарлар әкету тауарлар экспорты
болып табылады.
Сонымен ... ... құн ... ... ... ... тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді):
1) пошталық ақы төлеудің мемлекеттік белгілері.
2) Уәкілетті органдар жүзеге асыратын, салаларға ... ... ... ... ... қызметті, нотариалдық іс-әрекеттерді жүзеге асыру бойынша
көрсетілетін қызметтерді;
1) Қазақстан Республикасының Ұлттық ... ... ... ... ... меншікті жекешелендіру тәртібімен өткізілетін мүлікті;
3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік ... ... ... ... құралдарды беру, сондай-ақ
мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік кәсіпорындар пайдасына өтеусіз
негізде негізгі құралдарды беруді;
4) Жарғылық ... ... ... ... ... ... ... мүлікті қайтарып алуды;
6) Жерлеу бюроларының әдет-ғұрыптық қызмет көрсетулерін, зираттар мен
кредиторийлердің қызмет ... ... ... ... ... көрсетулерді қоспағанда, лотореялық
билеттерді өткізу бойынша айналымды;
8) Банк карталарымен операциялар бойынша есеп-қисаптарға ... ... және ... беру ... ... ... алғанда, есеп-қисаптарға қатысушылар арасында ақпараттық ... ... ... ... ету ... ... өткізу бойынша айналымдар;
9) Тұрғын ұй қорын басқару, ұстау мен пайдалану жөнінде ... ... ... ... ... ... кеден заңнамасына сәйкес айқындалған,
“Еркін қойма” кеден режимі қолданылатын аумақта ... ... ... кеден аумағының қалған бөлігіне өткізілетін
Қазақстандық тауарларды ... ... ... ... ... ... тармақшада көрсетілген тауарлар ... ... ... ... ... ... бойынша бюджетке төленуге тиіс қосылған ... ... ... ... ... ... ... қосылған құн
салығының сомасы мен есепке ... ... ... ... ... анықталады.
Қосылған құн салығының ставкалары бойынша төленуі.
Қосылған құн салығының ... 15 ... тең ... және ... ... ... ... айналым мөлшеріне қолданылады.
Аталған тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізу бойынша айналымдарға
қосылған құн салығы нөлдік ... ... ... құн ... ... салық кезеңі күнтізбелік ай болып табылады.
Егер алдыңғы тоқсан үшін бюджетке төленуге тиіс ... құн ... ... ... 1000 ... ... ... кем болса, онда салық
кезеңі тоқсан болып табылады.
Егер күнтізбелік ай ішінде есепке жатқызылған қосылған құн салығының ... ... ... асып ... ... қосылған құн салығын
төлеуші дербес айқындаған ... ай не ... ... ... ... шаруашылық өнімін өндіруші заңды тұлғаларға арналған арнаулы салық
режимі қолданатын ... құн ... ... үшін аталған арнаулы
салық ... күші ... ... ... ... ... тиіс қосылған құн салығы бойынша салық кезеңі салық жылы ... ... ... ... ... құн ... ... әрбір салық кезеңі үшін қосылған құн салығы
бойынша декларацияны салық кезеңінен ... ... ... ... етуге міндетті.
Ауыл шаруашылық өнімін өндіруші заңды ... ... ... салық
режиміне қолданатын қосылған құн салығын төлеушілер әр тоқсан үшін ... ... ... ... есепті тосаннан кейінгі айдың ... ... ... ... ... ... ... ішінде сатып алынған тауарлар (жұмыстар,
қызмет көрсетулер) бойынша ... ... ... ... ... ... ... уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.
Қосылған құн салығын төлеуші қосылған құн салығы бойынша ... үшін ... ... күнге дейін немесе сол күні ... ... үшін ... ... ... ... тауарлар бойынша қосылған құн салығы ... ... ... ... ... ісі ... уәкілетті орган белгіленген
тәртіппен төлеу үшін Қазақстан Республикасының кеден заңдарында белгіленген
күні төленеді.
Қорытындылай ... ... ... ... ... бөлігін қамтитын негізгі салықтар мен алымдар осылар.
Республикалық бюджеттің кіріс бөлігін қамтитын салықтар
мен алымдар талдау және бағалау
Мемлекетті ... ... ... ... ... ... міндеттемелерді орындау барысында, жалпы мемлекеттік қаржылық шараларды
қамтамасыз ету орталықтанған қаржы қоры – ... ... ... бағдарлама - бюджеттік бағдарлама, мемлекеттік
басқару функцияларына және ... ... ... ... ... бағытталған. Қаржы жылына арналған республикалық бюджеттік
бағдарламаны Қазақстан ... ... ... ... ... жалпы ішкі өнімді және еліміздің ұлттық табысын
экономика саласында, ... ... ... ... арасында, бөлу және
қайта бөлу процесін іске асырады.
Республикалық бюджетке жалпы ... ... ... ... ... қабілеттігін қамтамасыз ету, басқарма,
ғылыми жетілдіру, аса білікті мамандар дайындау міндеттелген.
Республикалық ... ... ... ... құруда
құрылымдық қаржыландыру көзі болып табылады, ... ... ... жаңа ... ... ... бір айта ... жай, республикалық бюджет өнердің, ... ... ... дамуында үлкен роль атқарады.
Сонымен, салықтық және басқада түсімдер есебінен қалыптастырылатын және
орталық мемлекеттік ... ... ... бағынышты мемлекеттік
мекемелердің міндеттері мен функцияларын ... ... ... ... саясаттың жалпы республикалық бағыттарын іске асыруға арналған
орталықтандырылған ақша қоры ... ... ... ... ... ... сәйкес республикалық бюджеттің
негізі кіріс бөлігін қамтитындар келесілер:
1) республикалық бюджет кірістері;
2) ... ... ... ... бюджеттен берілген несиелерді қайтару.
Республикалық бюджеттің құрылымын кесте ... ... (4 ... ... ... бюджетінің (2002-2004 жылдарға
арналған) құрылымы
|Көрсеткіштер |2002 ж. |2003 ж. |2004 ж. ... ... |100 |100 |100 ... ... |85,7 |90,6 |91,01 ... ішінде: | | | ... ... ... |85 |90 |90,5 ... салықтық емес түсімдер |0,6 |0,5 |0,4 ... ... ... ... |0,1 |0,1 |0,11 ... ... | | | ... ресми трансферттер |10 |5,6 |5,19 ... ... |4,3 |3,8 |3,8 ... ... ... 2004 ... арналған құрылымын (1-
сурет) арқылы көруге болады.
Қазақстан Республикасының республикалық ... 2004 ... ... ... -ші ... көрсеткендей үлес салмағының көп ... ... ... емес ... ... ... бюджеттің кірістері
алады.
Республикалық бюджет кірістерінің көбеюіне салықтық төлемдердің көбеюі әсер
етеді, бұл ... 2000 жылы ... күні ... ... ... ... ... бюджет кірісінің құрылымын нақтырақ кесте арқылы
өрнектеп толығырақ ... ... ... ... ... (5 ... кесте
Республикалық бюджеттің кіріс бөлігінің 2002-2004 жылдардағы құрылымы
|№ |Көрсеткіштер |2002 ж |2003 ж |2004 ж |
| ... ... |393,5 |509,9 |557,5 |
| ... ... | | | |
|1 ... ... |313,4 |456 |512,3 |
| ... табыс |90,6 |262,5 |298,5 |
| ... | | | |
| ... құн ... |150,8 |183,3 |206,5 |
| ... |17,5 |10,2 |7,3 |
|2 ... емес ... |58,5 |48,0 |40,5 |
|3 ... ... |21,6 |5,9 |4,7 |
| ... ... | | | |
| ... | | | ... ... ... ... бюджеттің 90,5 % салық
түсімінен қалыптасқан, яғни берілген ... 2004 жылы 512,3 ... ... ... 2003 жылы ... ... ... салықтық түсімдерді
2002 жылмен салыстырғанда 45 % көбеюін көреміз.
Салықтық төлемдердің талдамалық көрсетілімі ... ... ... ... ... 1,9 есе өсті.
Енді Қазақстан Республикасының республикалық бюджетінің кіріс бөлігінің
2004 жылға арналған ... ... 2 ... ... көруге болады.
Республикалық бюджеттің кіріс бөлігінің 2004 жылға арналған құрылымы
2 сурет
Корпорациялық табыс салығы 5,3 есе, ал ... құн ... 2,2 ... ... ... ... ... яғни оларға салық салынатын, бағаның
жоғарылауын, елдегі экономикалық жағдайдың жақсарғанын, ... ... ... ... ... ... 2001 жылы ... ... ... Республикасының
Заңына өзгертулер еңгізілді, соның нәтижесінде корпорациялық табыс ... ... ... ... құн ... ... айтатын болсақ, ол республикалық ... ... ... тең ... ... қаласының
территориясында жасалған қызметтер мен орындалған жұмыстар және ... ... ... ... бюджет кірістерін қалыптастырады.
Республикалық бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастыратын салықтық ... ... ... ... ... мен қосылған құн салығы 80%-нан
астамын құрайды.
Бүгінгі күнде республикалық ... ... ... ... осы ... ... ... тәуелді болып табылатының көріп отырмыз. Ал
басқа салықтық түсімдер болса республикалық бюджетке мұндай ықпал етпейді.
Республикалық бюджеттің салықтық түсімдерінің өсу ... ... ... (3 ... ... ... ... түсімдердің өсу динамикасы
2000-2004 жыл
3. сурет
Жоғарыда айтылғандардан мынадай қорытынды жасауға ... ... ... әліде болса жетілдіріп, зерделеу, және де ... ... ... ... ... қажет. Республикалық бюджеттің
салықтың екі немесе бір түрінен ... ... ... ... ... корпорациялық табыс салығы мен қосылған құн салығынан).
2.3 ... ... ... бөлігінің орындалуына
салықтық ... ... ... 2002 ж. ... ... ... ... белгіленген. “Салықтық жүйені мақсатты ықшамдау, бір
қалыпты қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... салықтық жүйеде жоғарыда айтылған сапалы қажеттіліктердің жоқтығы
мойындалады. Бұған дәлел елдегі ... ... ... ал бұл тікелей
экономикаға әсерін тигізеді.
Яғни уақытында төленбеген салықтардан бюджетте ... ... ... ал ... кезегінде бюджеттік кәсіпорындар мен ұйымдардың уақытында жалақы
төлемеуіне әсер ... ... ... ... ... болатын берешек кесірлі шеңбердің
пайда болуына әкеп ... мұны тек ... ... ... саяси және
экономикалық шараларды қолдану арқылы ғана бұзуға болады.
Бұл мәселенің тууының себебі ... ... ... кәсіпорындар салықты
төлемейді, және сонымен олар өздері қажет ететін мемлекеттің тұрақты
шаруашылық жүйесін ... ... ... ... ... ... ... жасайды, дегенмен
көптеген келтірілген тұжырымдар салықтың төменгі дәрежеде ... ... ... ... ... екендігінің айнасы болып табылатынына сай
келеді.
Сондықтан да бүгінгі таңда экономикалық сұрақтарға ... ... ... ... Салық кодексінің заң күшіне енуі және салық
жүйесінің баламалы таңдау ... ... ... ... ауыртпашылығының мәселесі шаруашылық қызмет агенттерін алаңдатады:
1) Мемлекет - өз аумағында шаруашылық кәсіптің субъектісі ретінде табысты
қайта бөлу ... ... ... және ... өмір ... ... ... тиесілі элементтерін басқарады;
1) Ұйымдар және кәсіпорындардың объектісі мемлекеттік басқаруды ықпал
ететін және субъектісі ... ... ... ететін
кәсіпорынның табыс көзіне және өзіне сай ... салу ... ...... қызметке қатысушы ретінде, өздерінің өмір
сүру амалдарын және дамуын, мемлекеттік өмірдің қатысушысы ретінде
танылады;
Қолда бар баға ... ... ... жеке тұлға ретіндегі жұмыскерден
және заңды тұлға ретіндегі кәсіпорыннан да еңбек ақы ... ... ... ... ... онда Қазақстандағы кәсіпкерлердің ... одан да ... ... ... ... ... емес деген де ойлар бар.
Себебі, олар ... сай ... ... ... бойынша жалпы ішкі
өнімнің үлесі бойынша құрылған.
Қазақстандағы ... ішкі өнім ... ... ... құны және ... ... ... келтірілген тұжырымдар өзінше дұрыс. Қарама-қарсы ... ... ... ... ... ... ... бағалау факторы растайды.
Ал енді, ағылшын экономисті Лаффердің дәлелдеуі бойынша, ... ... ... ... әсерін, және де салықтық
ауыртпашылықты бөлу арқылы тиімділікті жоғарылатуды қарастырамыз.
Корпорациялық табыс салығы фирмалардың ... ... ... ... Бұл ... фирманың таза пайдасына (жалпы түскен түсімнен барлық
шығындар мен залалдарын алып тастағанда қалғандар) салынады.
Дивидент түрінде ... ... ... ... таза ... ... салу әр елде әр түрлі жүреді. Алынған девиденттер жеке
тұлғаларға салынатын табыс салығы ... ... ... елдердің көбінде қолданылатын маңызы жағынан екінші ... ... құн ... Еңбек процесінде өздерінің қарамағына келіп түскен
еңбек заттарына құн қосқан салық төлеушілеріне, ... ... ... ... ... салық төлеушілердің әрқайсысы осы соманы түпкі тұтынуға
жылжып отыратын өзінің тауарының бағасына қосады.
Американдық экономист Лаффердің ... ... ... төмендеуінің
нәтижесінде экономикалық өсу және мемлекет табыстарының өсуі орын алады
(Лаффердің қисық сызығы).
Корпорациялық ... ... тым көп өсуі ... ... ... ... жоққа шығарады, ғылыми – ... ... ... ... төмендетеді. Осының нәтижесінде мемлекет бюджетінің
түсімі азаяды.
Профессор Лаффер бастаған американдық эксперименттердің ... ... ... ... ... елу ... асқанда фирмалар мен адамдардың
іскерлік белсенділігі күрт төмендейді.
График түрінде осы жағдай мынандай көрініс алады. (4-сурет).
Лаффердің ... ... ... ... ... ... кейін
Мем. бюджет түсімі Мем. ... ... салу ... ... ... табысының өсуіне байланысты өзгеретін
салық мөлшерлемесін құрастыруға әкеледі.
Жалпы салық жүйесінің сипаттамасын анықтаған кезде, яғни ... ... – бұл ... нейтралды әлде регрессивті болып ... қана ... ... ... ғана ... ... қатар нақты
салық төлеушілерден басқа экономикалық субъектілерге қайта бөлінетін нақты
салықтардың деңгейінен және салықтың ақырғы төлеушісі ... кім ... ... ... ... және регрессивті болып бөлінеді.
1) Егер орташа салық мөлшерлемесі табыс деңгейі өскен сайын өсетін
болса, онда ... ... деп ... Егер орташа салық мөлшерлемесі табыс деңгейі өскен ... ... онда ... ... деп ... ... ... мөлшерлемесі табыс деңгейі өскен сайын өзгермей ... ... онда ... ... деп аталады.
Прогрессивті, пропорционалды және регрессивті
қиын, ... ... ... жиналатын көздерден жиналмайды. Сондықтан
салық ауырпашылығын бөлуді қарастыру қажет. ... ... ... ... ... кейбір салықтардың қайта бөлу сипаты және басқа да
экономикалық әдістер арқылы ауыстыру туралы қорытынды беруге негіздейді.
Салық ... ... ... ... ең ... ... құнға салық, акциздер, заңды тұлғалардың мүлігіне салықтар және
корпоративті табыс салығы табылады.
Салық ауыртпалығын қайта ауыстыру ... ... ... да ... ... байланысты. Оны есептеусіз ... ... ... яғни ... ... ... салықтардың ықпалын көруге болмайды. Әртүрлі
салықтарды ... ... ... ... ... ... ... Оларды келесі үш топқа топтастыруға болады:
1) берілген ... ... оның ... ... өндіріс көлемінен тауарды өндірудің тиімділігінің тәуелділігі;
3) экономикалық монополизациялаудың деңгейі;
Салық ... ... ... пен ... икемділігі ұғымы
көмектеседі.
Шарап өндірушілердің акциздік салығын болжамды мысал ретінде қарастырайық.
Осы салықты өндірушілер ... ме, әлде ... ... ме? Талдау арқылы
салық ауыртпашылығының басқа да экономикалық құбылыстарын қарастырамыз.
5–суретте шарап нарығы көрсетілген: салық алынбай тұрғандағы бір ... ... ... 4 ... ал тепе-теңдік өнім көлемі 15 млн.
шөлмек. Үкімет акциздік ... ... деп ... Акциздік салық
мөлшері бір шөлмек шарапқа 1 доллар. Мұндай жағдайда салық ... ... ... ... дейінгі ұсыныс қисығы S, ал салық салынғаннан
кейінгі ұсыныс қисығы St. ... ... баға 4 ... ... ... тепе-теңдік баға 4,50 доллар.
Бұл жағдайда салықтың жартысын тұтынушылар, жартысын өндірушілер төлейді.
5- сурет
Ұсыныстың ... бір ... ... ... неғұрлым икемсіз
болса, соғұрлым салықтың үлкен бөлігі тұтынушылар үлесінде болады.
Бұл жағдайда сұраныстың абсолютті ... және ... ... ... ... көруге болады. Бірінші жағдайда салықты ... ... ... жағдайда салықты тұтынушылар төлейді. 6 және 7 ... ... ... De ... ... ... икемді, ал
Dі икемсіз.Сұраныс икемді екендігін 6 сурет арқылы көруге ... . ... ... тұтынушыға, ал (PPa) ... ... ... ... ... ... ... икемсіз. Салықтың үлкен бөлігі (PPi) тұтынушыға, ал
(PP) аз ... ... ... сурет
Ауыртпашылықты жоғарылату 5-суретте авс үшбұрышы салық салу нәтижесінде
тиімділікті жоғарлату болып ... ... ... ... тұтынушылар төлейтін салық мөлшері, ал
төменгі бөлігі ... ... ... мөлшері
Міне осылайша салық ауыртпашылығын бөлу арқылы ... ... ... ... САЛЫҚ САЛУДЫ
ЖЕТІЛДІРУ
Егеменді еліміздің салық саясаты жөнінде әртүрлі пікірлер бар. Әрине, бұл
түсінікті де, ... жаңа ... ... кәсіпкерлердің түрі көбейді,
меншіктің алуан түрлілігі пайда болды.
Осының бірі салық саясатына ұдайы өндірістер енгізіп отыруды алға ... ... ... де казір қолданылып жүрген заңдылықтарға сәйкес
салықтарды толық көлемде уақытылы жинау – басты ... ... ... уақытылы аударылуы және алынуы бюджет қорының толығуын ... ... ... ... ... ... ... көлемде түсуінің
алуан әдістерін қолданып, қадағаланбайынша, ... ... ... ... ... ... ... бұл бағытта табысты қадамын
қамтамасыз ету мүмкін еместігін ... ... ... ... ... ... салық төлеушінің ең бірінші
кезектегі міндетін салықтан құтылу екенін түсінетіндей жауапкершілікке жете
қоймағанымыз бәрімізге аян ... ... Әлі де ... ... ... ... ... заңдылықты айналып өтем деушілер
баршылық ... ... ... ... ... ... толмайды. Бұл өз
кезегінде зейнетақы мен бюджеттік мекемелер қызметкерлеріне ... ... ... ... ... ... - 2030” ... атап көрсеткен мемлекеттік сектордың бірінші
кезектегі міндеті экономиканы тұрақтандыру болып табылады.
Мұндай тұрақтылық ішінара фискальдық саясат құралдарымен ... ...... деген мағынаны білдіреді, латын сөзі. Ресейде І
Петр заманында салықтардың түсімін және ... ісін ... ... ... ... экономикалық әдебиетте фискальдық саясат мемлекеттік шығыстар мен
салық ... ... ... ... саясаттың көмегімен мемлекет экономиканың бір қалыпты өсуіне,
бағаның тұрақтануына және халықтың еңбекке жарамды бөлігін ... ... ... ... ... ... ... алуға шаралар қолданады.
Жоғарыда айтылған және басқа да міндетті жүзеге асыру Қаржы министрлігінің
жанынан Салық ... ... ... фискальдық саясат
бағыты мен қаржылық бағдарламаны қалыптастыруды жүзеге асыратын фискальдық
саясат департаменті құрылады.
Департаменттің міндетті фискальдық және ... ... ... ... жүзеге асыру, қолданылып жүрген салық және кеден
заңдарын талдау, оларды ... ... ... әзірлеу болып
табылады. Салық жүйесін қайта құру туралы шешім ... ... ... ... 45 ... ... Президентінің 3
жарлығымен реттеліп отырды.
Олардың ішінде 18-акт салықтық ... ... салу ... ... 11-акт бюджеттен тыс қорлар қызметтерінің тәртіптерін, ал ... ... ... ... ... ... ... салықтар мен алымдардың 47 түрі, түрлі
аударымдардың 6 түрі ... ... ... салынатын салық негізгі
салық түрі болды, оның мөлшері барлық шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін
45% пайыз және қосымша құн ... ... 20% ... ... ... ... ... бойынша 10% пайыз болатын банктерден басқа 30%
пайыз құрады. Салық жеңілдіктерінің саны жыл сайын ... ... атап ... яғни ... жылға салық жүйесінің өзгеруі мен дамуы байқалады.
Ал ... ... яғни 2004 ... ... және ... ... ... міндетті төлемдер туралы Салық кодексі 18 бөлімнен 101 тараудан тұрады.
Салық ставкалары:
1) Салық төлеушінің салық ... 122 ... ... ... ... Салық кодекстің 124 бабында белгіленген тәртіппен шек-
кен залалдары сомасына азайтылған салық салынатын табысы 30 ... ... ... ... ... ... өндіріс құралы жер болып табылатын
салық төлеушінің ... ... 122 ... ... ... ... ... Кодекстің 124 бабында белгіленген тәртіппен шеккен
залалдары сомасына азайтылған салық ... ... 10% ... ... ... ... ... еместердің Қазақстан Республикасының көздерін алатын табыстарын
қоспағанда, төлем көзінен салық салынатын табыстар төлем көзінен 15 % ... ... ... ... ... ... мекеме арқылы қызметін жүзеге асыратын
резидент емес заңды тұлғаның таза ... ... ... ... ... кодексінің 185 - бабында белгіленген тәртіппен 15 %-ң ставка
бойынша ... ... ... Жаңа ... ... ... салық салынатын
табыс пайда алуға байланысты барлық шығыстардың жылдық жиынтық табысынан
игеру жолымен ... ... ... ... ... түзеледі.
Нәтижесінде жаңа салық заңының ережесі, ескі заңмен салыстырғанда, ... 20 ... ... ... ... ... алу пайызын кемітуге
мүмкіндік беретін атап өткен орынды. Импорттық тауарлардың қосымша ... ... ... ... ... ... кезінде қосымша құн
салығы уақытылы төлеу мәселесі туындады. Өнеркәсіпті өңдеу үшін алынған
импорттық ... ... ... шешу үшін ... үш айға ... ... уақытта жабдықтарды, шикізаттарды, қосалқы бөлшектерді, ... және ... ... басқа тауарларды импорттау
кезінде қосылған құнға салынатын салықтан босатуға мүмкіндік беретін тетік
жұмыс ... ... мен ... жүйесінің қарапайымдылығын сақтауды қамтамасыз
ете отырып, салық кодексінде заңды ... үшін де, жеке ... үшін ... ... жеңілдіктердің саны ең аз мөлшерге дейін қысқартылды.
Сонымен қатар, жаңа салық заңында жалпы (ауқымды) жеңілдіктер көзделген.
Олардың ... ... ... ... үш ... дейінгі мерзімге
көшіру құқығы мен болашақ ... ... ... ... ... жабу мүмкіндігін айрықша атап айтуға болады. Салық ... ... жеке ... ... салық салу бөлігінде
өзгерістер жасалды. Компютерлік қондырғылар амортизациясы нормаларының шегі
30 пайызға дейін ... ... ... процестерді дамытуға
және кеңейтуге бағытталған қадам жасау үш ... ... ... ... технологиялық жабдықтар бойынша алынған кірістерге ... ... ... ... ... ... ... салуға деген
көзқарас түпкілікті өзгерді. Біріншіден, бағалы қағаздар қозғалысы бойынша
жасалатын операцияларға салық салу ... ... ... ... ... салық салынбайтын болды. Осылайша, осы эмиссияларды
тіркегенге дейінгі төленген бағалы қағаздардың эмиссияларын ... ... бір ғана ... ... Бұл ... ... бағалы қағаздар
нарығын жандандырып дамытуға жәрдемдеседі осылайша еліміздің ... ... ... үшін ... құрылды. Табиғат апатынан басқа
кезде ... ... ... және ... ... толық көлемде
акциздерді төлеуді белгілейтін шара енгізілді. Бұл қосымша акцизделетін
өнімдерді жалған жою жолымен ... ... ... ... ... ... Есепке қоюдан жалтару мақсатында айналысқа салынатын
салықты бөлшектеу ... ... құн ... ... жалтаруды болдырмау
және жалған салық шот-фактураларын жазып беру үшін ... құн ... алу ... “айналымнан ең аз салық алынатын” деп ... ең аз ... ... деп ... қарсы жауап енгізілді. Бұл
шара ... ... ... есебін жүргізуге және салықты ... ... ... салынатын салықты қайтару кезінде бюджетпен ... ... ... ... ... ... ... бар салық
төлеушілерге өтініш алған сәттен бастап 90 күн ішінде жауап қайтарылады.
Бұл шара ... ... ... ... қорлары бар салық төлеушілер
мен делдал ұйымдарға бюджетке ... ... ... ... ... және кеден саясаты бойынша ... мен ... да ... ... ... салық және кеден қызметтерінің өкілдерімен
түсінік жұмыстары жүргізілуде, ... өз ... ... тыс
пайдалануына шектеулер қойылды. Департаменттің басқа маңызды міндеттері жер
қойнауын пайдалануға деген шарттардың ... және ... ... ... ... салық сараптарын жүргізу болып табылады.
Әлемдік тәжірибеге ... ... жаңа ... ... жер ... ... мен төлемдеріне қатысты біріңғай жаңа ереже
енгізілген. Бұл ... ... ... ... ... ... отырған тіркелген (рентті) төлемдерге сәйкес келеді.
Мұндай төлемдерге ... ... ... салынатын салық жатады.
Өнеркәсіптің ... ... ... ... ... ... немесе өкілетті органымен көрсетілген төлемдердің ережелері мен
тәртіптері бойынша шарт жасады. Шетел инвесторларының мүдделерін ... ... ... ... ... ... салықтың алдын алу
туралы екі жақты конвенция жасау ... ... бір ... ... ... салықты болдырмау және салықтарды төлеуден
жалтарудың алдын алу ... ... ... ... ... саясат олардың мәтіндерімен келісу және келісімнің жобасына
Үкімет деңгейінде қол қоюға ... және ... ... ... ауыртпалығының сәйкестігін атап
көрсететін экономистер, тұрақтандырылған нарықты экономикасы бар ... ... ... ... ... және ... ... айырмашылықтары көп екенін көрсетпейді. Мысалы, Батыс елдердегі
салықтар экономиканы реттеуші болып табылады, оның ... ... бір ... ... тауарлар мен қызметтер өндірісін ... ... ... өндірісті шектеуді қажеттілігі жоқ. Сонымен қатар,
талдаушылардың айтуы бойынша, көшпелі экономикалы бірде – бір елде ... ... ... ЖІӨ ... кезінде өсіп отыратын
мемлекеттік шығындарды жабу мүмкін емес.
Салықтық ... ... ... ... ... ... ... бойынша көлеңкелі капитал ЖІӨ- ң 50 пайызына дейін
жинақталады. Осыған байланысты ... ... үшін ... салыстыру альтернативасы шаруашылықтанудың шетелдік жағдайы емес,
ал жартылай ... ...... ... болып табылады.
Салықтардың реттеушілік көзқарасы бойынша олардың «сыртқы» әділдігі өзін -
өзі қаржыландыру негізінде тиімді ... ... ... ... тиіс.
Егер, «ішкі» салықтық әділдік туралы айтатын болсақ, ... ... ... ... ... ... мысалы: өндірістің
еңбек сыйымдылығы, материал сыйымдылығы және қор сыйымдылығы.
Салық жүйесіндегі негізгі мәселе – ... ... ... емес, ал
салық салынатын базаны анықтау болып ... ... ... ... ... ... ... АҚШ-ң мемлекеттік үкімет ұйымдарына қарағанда ... көп ақша ... ... құнсыздану кезінде бухгалтерлік есеп жүйесі
алынған табысты жоғарлатып көрсетті. Бұл жүйе өзіндік ... ... ... ... ... салық жүйесі ... ... ... ... ... салықтық ауыртпалықтың жиынтығын сандық түрде
бағалау үшін олардың барлығын бірліктік ... ... ... ... ... ... мемлекетке берілетін үлесі. Кәсіпорынның пайдасын
ұлғайтуға ұмтылуы, нәтижесінде – кәсіпорынның өзінің қосылған ... ... ... ... ұмтылуы, бұл табыс көзі және
салықтардың ... көзі ... ... ... ... ... сектордың бәсекелестігінде
қарастырылады. «Көлеңкелі секторға салық салыну» ... 50 ... ... ... ... ... ... бұл бәсекелестік
күресте жеңіледі. Бұл қолданыстағы салық жүйесі ... ... оның ... мен ... ... яғни ... оның
ішінде өндірістік мақсаттарға, ішкі және сыртқы нарықтағы қазақстандық
өнеркәсіптің бәсекелестәк ... ... ... ... ... ... ... экономикалық құрылымдарда салықтық
ауыртпалықты сандық түрде талдауды және салық жүйесін жеңілдетуді ұсынады.
Бүгінгі таңда 14 мемлекетпен – ... ... ... АҚШ-пен және басқа елдермен ... ... ... ... ... ... ал енді Қазақстан Республикасының салық
жүйесінің артықшылығын, Нидерландымен салыстырайық.
Қазақстанның салық жүйесінің бір орында, өзгеріссіз тұруы ... ... ... ... ... қатынастарға көшу жолында қалыптасатын іс
тәжірибелерін жолдап жиынтықтау ... ... ... де ... ... жақсаруды тиіс.
Еліміздің салық жүйесінің артықшылығы басқа елдермен ... ... ... ... ... орай ... елдердің бірі Нидерландының салық
жүйесі – 12 провинциядан тұратын заң шығарушы ... ... да ... ... салық бойынша заңдылығымен
ерекшеленетін мемлекет.
Әртүрлі деңгейдегі өкімет салықтық реттеуде классикалық ... ... ... ... ... ... ... құру
принципіне ие. Салықтық қызмет елдің қаржы министрлігінің құрамына енеді
және мұнда екі ... ... ... және ... ... Олардың міндеттеріне салық салуда ағымды
ақпараттарды жинау мен ... ... ... ... салықтың түсімдер
бойынша баға беру, ең басты салық департаменті фискальдық ... ... Оның ... салық жинау мен салықтың заңдарды
орындалуына бақылау жасайды.
Нидерландының салықтық қызметі бейкоммерциялық құрылым. Оның ... ... ... ... ... ... ... Ал басқа қызмет
түрлеріне келетін ... ... ... ... рұқсат болуы керек.
Ал енді салық төлеушілердің пікірінше Нидерландыда ... ... ... ... ... салық екіге бөлінеді. Оған: жанама және тікелей.
Салықтың жоғары ... елде ... ... ауыр ... ... мемлекет оған жағымды жағдайлар жасап отыр. Мемлекет
корпорациялық табыс салығының ставкасын төмендету ... ... ... ... ... ... отыр. Жалпы Нидерландыда жеке
тұлғаларына салынатын салық түсімінің жалпы көлемі 35%; заңды ... ... ... ... 5 % ... акциз – 7%; қосымша құн салығы –
24% ... ... ... ... ... инвестицияларға бірқатар
жеңілдіктер жасаған ал ол өз кезегіңде капитал үшін өте ... ... ... ... ... ... ... реттеудің
модельдерінің тек бірі ғана болып табылады. Осы модельдердің бір ... ... ... тиімді болу қажет, және салық ... ... ... ... не үшін төлегендерін біліп отырулары қажет.
Бүгінгі күні барлық салық жүйелерінің міндеті салық ... ... одан ... ... болып табылады. Салық жинаудың резерв көздерін жинасақ.
Ол:
1) қолма қол ақшалай;
2) бартер тағы да ... ... ... ... ... түскен табысты
бақылауды күшейту;
3) өнімдерді тасымалдаудан, түскен табыстардан түсетін табыстан төленетін
салық ерекшесін енгізу;
4) есте сақтау ... бар ... ... қолданбағаны үшін
салынатын төлемдер;
Салық органдары ... осы ... өзге де ... ... ... ... ... асыру үстінде.
Қазақстанның салық жүйесін жетілдіруде мемлекеттің өз саясатын қарастырып,
салықтық реформалауды және Қазақстан Республикасының ... ... ... 2005 ... ... жолдауын да жүзеге асыру қажет:
1) Иновациялық экономика құру және ... емес ... ... Биылғы жылдың ортасына қарай біздің қолымызды нарықтық туризм,
мұнай-газ машиналарын ... ... және ... ... ... ... металлургия және құрылыс
материалдары сияқты салаларда кемінде 5-7 кластерін жасау мен
дамытудың жоспары болуы керек.
3) ... және орта ... ... яғни ... және орта
кәсіпкерлікті дамытудың түбірінен жаңа идеологиясын түземіз. Біз
кәсіпкерлік ... ... іске ... үшін ... ... ... “Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры”
өзіндік бір “үлкен қаржылық маркетке” айналуға тиіс. Біз қорға
биылғы жылы ... ... ... 10 млрд. теңге
бөлеміз, онда шағын бизнес субъектілерін кредиттеу мүмкіндігі 25
млрд. теңгеге дейін өседі делінген.
4) ... жылы ғана ауыл ... ... ... ... 57,9 ... бөлінуі жоспарланды. Ол
өз кезегінде ауыл шаруашылығының ... ... ... ... ... одан әрі дамыту үшін қазір құнды қағаздар нарығын
дамыту мен 2005-2007 жылдары жинақтау зейнетақы жүйесін дамыту
бағдарламаларын іске ... ... ... ... ... біз іс ... әрбір отбасының мүддесіне
игі ықпалын тигізетін 2005-2007 жылдарға арналған ... одан әрі ... ... іске ... ... Биылғы жылы 1 шілдеден бастап, біз барлық зейнеткерлерге, еңбек өтеміне,
жалақысымен тағайындалған зейнетақысының мөлшеріне ... 3000 ... ... негізгі зейнетақы төлем жасайтын боламыз. Осылайша ең
төменгі зейнетақының мөлшері негізгі зейнетақы төлемімен бірге 9200 ... ал ... ... мөлшері 12000 теңгеден асатын болды.
ә) Биылғы жылы 1 ... ... ... саласының қызметкерлері-
мұғалімдердің, дәрігерлердің, мәдениет пен әлеуметтік қамтамасыздандыру
қызметкерлерінің және ... ... ... орта ... 32
% ... ... деп саналады. Ал 2007 жылдан бастап орта есеппен 30 % ... ... ... ... мемлекеттік қана емес, жеке меншік секторда да
өтуге тиісті. Осыған орай биылғы жылы 1 ... ... ең ... жалақы
мөлшері 9200 теңгеге дейін өседі.
Салық салуда дүниежүзілік тәжірибені ... ... ... ... ... ... Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың
«Қазақстан экономикасы, әлеуметтік және саяси жедел ... ... ... ... іске ... Қазақстан Республикасында
салық салу жүйесін әрі қарай жетілдіруді дамытуға ... ... ... ... ... шағын және орта бизнесті дамыту
үшін қолайлы жағдай құру, Қазақстан экономикасының өнеркәсіптік салаларының
өндірістік инфрақұрылымын ... ... ... ... ... көздерін жасақтаудың ең негізгі құралы болумен
қатар, ел экономикасын қайта құруға, өңдірістің ұлғайып дамуына және саяси
әлеуметтік ... ... іске ... мүмкіндік туғызады. Салық
органдары қазір осы шараларды өзге де ... ... ... ... жүзеге асыру үстінде.
Қорыта айтқанда Қазақстанның салық жүйесін жетілдіруде мемлекеттің ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің құрылуы мен бірге пайда болады және ... ... ... ... ... ... ... құрылымының өзгеруі,
өркендеуі қашанда болса оның салық жүйесінің ... ... ... ... дегеніміз – мемлекеттік бюджетке заңды және жеке тұлғалардың
мемлекет пен екі арадағы мемлекеттік ... ... ... ... ... сипаттайтын экономикалық категория.
Салықтардың мәнін толық түсіну үшін олардың ... ... ... Ал ... ... ... олардың атқаратын қызметтеріне
тікелей байланысты, яғни салықтардың келесідей негізгі ... ... ... ... ... ... ... Республикасында төленетін негізгі тоғыз салық және 13 алым
түрлері бар. Салықтарға ... ... ... ... қосылған
құн салығы, жеке табыс салығы, акциздер, жер ... ... ... ... ... жер ... ... салығы және мүлік салығы.
Қазақстан Республикасының салық жүйесі салықтардың және басқа міндетті
төлемдердің түрлері бойынша тым ... ... ... және ... ... ... білген жөн: бірінші жағдайдас - бұл ... ... ... екінші жағдайда - экономикалық-құқықтық механизмді
пайдалана отырып салық төлемдерін өндіріп алу (есептеу және алу) ... ... ... ролі де ... ... ... мемлекет
қаржы көздерін жасақтаудың ең негізгі ... ... ... ... ... ... ... өсіп дамуына және саяси - әлеуметтік
шаралардың толығымен іске асуына мүмкіндік береді.
Мемлекетті ... ... ... ... ... ... Осы ... орындау барысында, жалпы
мемлекеттік қаржылық шараларды қамтамасыз ету орталықтанған ... қоры ... ... ... ... ... ... ішкі өнімді және еліміздің ұлттық табысын
экономика саласында, аймақтық, әлеуметтік – ... ... ... ... қайта бөлу процесін іске асырады. Республикалық бюджете ... ... ... ... ... қабілеттілігін
қамтамасыз ету, басқарма, ғылыми жетілдіру, аса білікті мамандар дайындау
міндеттелген.
Қазақстан Республикасының республикалық ... ... ... екі ... Олар: корпорациялық табыс салығы мен қосылған құн салығы.
Корпорациялық табыс салығы дегеніміз: Қазақстан ... ... мен ... ... ... ... Республикасының
резидент заңды тұлғаларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасында қызметін
тұрақты мекеме арқылы ... ... ... ... ... табыс алатын резидент емес заңды тұлғалардың төлемдері.
Қосылған құн салығы тауарларды өндіру және оларды ... ... ... айналым құнының бір бөлігін бюджетке аударуды, ... ... ... ... ... кезіндегі
аударымдарды білдіреді.
Республикалық бюджеттің кірістері жыл сайын өсіп келеді, яғни 2002 ... үлес ... 85,7% ... 2004 жылы олар 5,31 ... өсіп 91,01%-
ды құрды.
Республикалық бюджеттің 90,5% салықтық түсімдерден қалыптасады, ... ... 2004 жылы 512,3 ... ... құрды. Елеулі өзгерістер
2003 жылы ... ... ... ... ... 2002 ... 45%-ға көбейді.
Салықтық төлемдердің талдамалы көрсетілімі бойынша, ... ... ... ... 1,9 есе ... осы екі салық республикалық бюджет кірісінің ... көзі ... ал ... ... ... ... бюджетке ықпал етпейді.
Қазақстан Республикасында салықтық ауыртпашылық республикалық бюджеттің
кіріс бөлігінің орындалуына әсер етеді. Яғни ... ... ... ... ... соқтырады, бұл мемлекетіміздің
экономикасының ... әкеп ... ... ... ... ... тапшылығын тудырады, ал бұл өз кезегінде кәсіпорындар мен
ұйымдардың уақытында жалақы төлемеуіне әсер етеді. Сондықтан бұл ... үшін ... тура ... дер ... ... ... толық көлемде, уақытылы аударылуы және алынуы бюджет қорының
толығуын айқындайтын фактор болып табылады.
Президентіміздің ... ... ... 2030» ... атап
көрсеткен мемлекеттік сектордың бірінші кезектегі ... ... ... табылады. Бұл үшін, бұрын жыбылып қалған кәсіпорындардың
мәселесін шешу ... ... енді ... сауданы, шикізат шығаруды дамыту
мәселесін шешуді алға қоюымыз ... Ол үшін орта және ... ... керек. Себебі, орта және шағын бизнес мемлекеттегі ірі ... ... күш ... ... жүйесінің дамуы тек қана әлеуметтік салаға ғана емес, сондай-ақ заңды
тұлғалардың да қызметтеріне әсер етеді.
Экономиканы тұрақтандыру фискальдық саясат ... ... ... ... ... фискальдық саясат мемлекеттік шығындар ... ... ... ... білдіреді. Фискальдық саясаттың
көмегімен мемлекет экономиканың бір ... ... ... ... ... еңбекке жарамды бөлігін жұмыспен қамтуға қол жеткізе отырып
экономикада инфляцияның ... ... ... жүйесін жетілдіруде мемлекеттің өз саясатын қарастырып
салықтық реформаларды және Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың 2005 жылға арналған ... да ... ... қажет. Ол
үшін, инновациялық экономика құру және шикізаттың емес ... ... ... ... ... ... ... нарығын, әлеуметтік
реформаларды, және тағы да басқа секторларды дамыту қажет.
Сонымен, салық ... ... ... ... Қазақстан халқына
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың
«Қазақстан ... ... және ... ... ... ... ... бағдарламаларды іске асыру барысында, егеменлі
еліміздің экономикасының өнеркәсіптік салаларының өндірістін инфрақұрылымын
жедел ... және ... ... ... жақсартуға мүмкіндік
аламыз.
ЌОЛДАНЫЛЃАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Ќазаќстан Республикасыныњ ... 1998 ж. 7 ... ... мен ... ... 2002 – 40 б.
2. Ќазаќстан Республикасыныњ салыќ кодексі. 2002 ж. 12 ... 209 – II. А: 2004 – 238 ... ... ... ... кодексі (Жалпы және ерекше
бөлімдері) – А : Юрист. 2002 – 329 ... ... ... салыќ кодексі. 2002 ж. 12 желтоќсанынан
№ 209 – II. А: 2004 – 238 ... ... ... ... және ... ... жаңырау жолында»
ҚР Президенті Н. А. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.
6. «2030 ж ... ҚР ... Н. А. ... Қазақстан
халқына Жолдауы.
7. Бабич А.М., Павлов Л.Н. Государственные и ... ... ... ... 1999 – 687 с.
8. Ван Хорн Дж.К. ... ... ... Пер. с ... / Гл. ред.
серии Я.В.Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 569 ... ... Р.Л. ... ... – М.: ... 1997. – 201
с.
10. Налоги в развитых странах / Под ред. И.Русаковой. – М.: ... 1991 ... ... Налоги и налогообложение / Под ред. И.Русаковой. – М.: ... 2001 ... ... ... Ф.С. ... в ...... 2002. – 160 с.
13. Статистический ежегодник Казахстана: Статистический сборник / Под ... – А.: ... РК по ... 2003. – 583 ... ... А.И., ... Г.М. ... налогообложения. – А.: Норма-К,
2002 – 392 ... ... А.И., ... Н.Е. ... ... ... установление,
виды. – А.: ТОО «Баспа», 1998 – 160 с.
16. Лукпанова Ж. «Налоговая нагрузка и ее ... на ... ... // ...... №6 – 2003 ... Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. – М.:ИНФРА – М, 1998 – 429 ... ... ... ... // ... №1, - 2003, 136 ... «Салыќ мәдениеті – салыќты дұрыс төлеп, адал өмір сүру» // ... 2002 ж. 7 ... 3 ... ... ... ... ... Егемен Ќазаќстан 2004 ж. 22
ќањтар, 2 бет.
21. «Экономиканыњ ќамќоршысы ќаржы полициясы».// Жас Алаш 2004 ж. ... 3 ... ... ... маќсаты».// Егемен Ќазаќстан 2004 ж. 10 ќазан,
2 бет.
23. «Кәсіпкерлікті ќолдау».// Егемен Ќазаќстан 2004 ж. 1 ќараша, 2 бет
24. «Салыќ ... ... ... Егемен Ќазаќстан 2004 ж. 12
ќыркүйек, 1 бет.
25. ... ... ... на ... / / ... 2003, № ... «О внесениях изменениях в Налоговой кодекс на 2003 ... ... 2004 г. 8 ... 8-9 ... ... ... регулирования местных финансов». // Қаржы-
қаражат 2003, № 1.
-----------------------
Акциздік салықты бөлу
(1 айда млн.шөлмек)
1 шөлмек ... ... ... ... ... ... ... долл.
St
f
с
a
b
10 15 ... ... және ... тауқыметін бөлу

St
с
a
b
Q2 Q1 ... ... ... 6 ... арқылы көруге
болады . Салықтың (PPe) бөлігі тұтынушыға, ал (PPa) ... ... ... мөлшері.
Р
Pe
P
Pa
S
Ұсыныс икемсіздігі және салық тауқыметін бөлу
Di
St
с
a
b
Q2 Q1
Р

P
Pb

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Экономикалық жүйенің дамуы үшін қажетті алғы шарттар мен жағдайлар."4 бет
«Шымкент май» ақ-дағы басқа да дебиторлық қарыздарды аудиторлық тексерудің қажеттілігі69 бет
Іс -әрекет психологиясын қалыптастыруға қажетті негіз30 бет
Аграрлық секторды мемлекеттік реттеудің қажеттілігі мен мүмкіндіктері20 бет
Агробизнесті мемлекеттік реттеудің қажеттілігі11 бет
Адамның қажеттілігі мен мұқтаждығын және іс - әреет түрлері8 бет
Азық құрамындағы қоректі заттардың рөлі мен маңызы малды толық құрамды азықтандыру оған қажетті қоректік заттарды анықтайтын факторлар10 бет
Архивтеу программалары. файлдарды архивтеудің қажеттілігі10 бет
Аса қажеттілік жағдайында қылмыс жасау жағдайлары32 бет
Ата-аналарға ойын терапиясының маңыздылығын қалай түсіндіру қажет4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь