Коммерциялық банктердің теориялық аспектілері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ... .
1.1 Коммерциялық банктердің құрылымы және заңдық ұйымдасуы ... ... ... ..
1.2 Коммерциялық банктердің дәстүрлі және дәстүрлі емес қызмет көрсетулері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКСЫНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ
БАНКТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУЛЕРІН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ..
2.1 Жезқазған аймақтық филиалы ААҚ «Халық Банк» қызмет көрсетулерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Жезқазған аймақтық филиалы ААҚ «Халық Банк» қаржылық жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Жезқазған аймақтық филиалы ААҚ «Халық Банкінің» банктік қызметтерінің даму болашағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАНКТІК САЛАНЫ ДАМЫТУ БОЙЫНША ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕМЕН САЛЫСТЫРУ ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... .

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
КІРІСПЕ

Банктер-нарықтық құрылымдар жүйесінің орталық бөлімшелерінің бірі, олардың қызметінің дамуы-нарықтық механизмін нақты құруға қажетті жағдай болып табылады.
Несие жүйесінің негізгі буыны-банктер болғандықтан, масштабы мен маңызы жөнінен несие қатынастарының басым көпшілігі банктер арқылы өтеді. Банктер мемлекет пен кәсіпорындардың, акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мектептер, мен ауруханалардың, институттар мен бала-башқалардың және халықтың уақытша бос ақшаларын шоғырландырып, оларды іс жүзіндегі капиталға айналдырады. Сонымен қатар, банк төлем, есеп айырысу, несие беру, сақтандыру және тағы басқа көптеген сан алуан операциялар жүргізеді.
Ұзақ уақыт бойы банктер мемлекеттік ұйым болып табылады және экономиканың «мәнсіз бөлігі»ретінде қызмет атқарады.Нәтижесінде банк ісін ұйымдастыру Ресей банктерінің дәстүрін және тәжірибесін жоғалтты. Бүгінгі таңдағы мақсат, нарықтық экономиканы құра отырып, біз банк ісін ұйымдастыра отырып әлемдік деңгейге шығуымыз қажет.
Банктер нарықтық құрылымдар жүйесінің орталық бөлімшелерінің бірі, олардың қызметінің дамуы нарықтық механизмін нақты құруға жағдай болып табылады. Сонымен қатар, банктер өндірістің материалдық және материалдық емес сфераларының даму бағыттары қоғамның бір этаптан басқа этапқа көшу қозғалысын реттейді.
Банктер арқылы эканомиканың әр түрлі салаларынан капиталдың көбеюі жүзеге асып, өндірістің үдерісі үздіксіз дамиды. Екінші деңгейлі банктердің қызметінің дамуы мен жетілдірілуі Қазақстан экканомикасына үлкен септігін тигізеді.
Осыдан келе дипломдық жұмыстың тақырыбы мәселелі және жан-жақты болып табылады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты болып, коммерциялық банктердің қызметтерін дамыту жөніндегі сұрақтар және Қазақстанм эканомикасында оның алатын рөлі.
Осы мақсаттарға жету үшін келесі мәселелер қойылды:
Біріншіден, коммерциялық банктердің заңдық, құрылымдық ұйымдасуы, екіншіден, коммерциялық банктердің дәстүрлі және дәстүрлі емес қызметтерін әзірлеу, үшіншіден, Қазақстан Республиккасындағы коммерциялық банктердің қызметіне талдау беру, төртіншіден, Қазақстан Республикасындағы банктердің қызметін бағалау, бесіншіден, комерциялық банктердің қызмет етуінде шетел тәжірибесін қарастыру.
Дипломдық жұмыстың әдістемелік негізі болып, Қазақстан Республикасының заңдылық және нормативтік-құқықтық актілері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк нұсқамалары отандық және шетелдік экономистердің еңбектері, ААҚ “Халық банк” мағлұматтары баспасөз баптары, ситатистикалық берілгендер алынды.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. «Ұлттық банк туралы» заңы 30.031995 ж. N2155.
2. «Банк және банк қызметтері» туралы заңы, 30.08.1995ж.
3. ҚР-ның Ашық акционерлік қоғам халықтық банктің
борыштық қарыз есебінің тәртібі 2000 ж. 20 қаңтар N20.
1. Алимбаев А.А. Банктік және өнеркәсіптік капиталдың
шоғырлануы: Қазақстанда қазіргі беталыс және түйінді мәселелердің дамуы. -Қарағанды 2002.
5Давлетова М.Т. Кредитная деятельность банков в Казахстане: учебное пособие. –Алматы: Экономика, 2001
6) Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Печникова А.В. и др. Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов. –М. 1999 г.
7) Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары: Оқу құралы. –Алматы: Экономика, 2000 ж.
Лаврушин О.И., Мамонов И.Д., Валенцева Н.И. и др. Банк
Көшенова Б. Ақша, несие, банктер және валюта қатынастары. Алматы, 2000.
1. Сатыбалдин Б., Өмірбаева О. Ақша, қаржы, банктер. Алматы, 1997.
2. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно банковское дело: Учебник/ под ред. О.И. Лаврушина. – М.: кредитная политика/ Пер. с английского В. Лаврушевича и др.; Под общей редакцией В.Лукашевича. – М.: 1996
3. Ильясов К.К. Финансово – кредитные проблемы развития экономики Казахстана/ Под.ред. – Алматы: Білім, 1995 – 240 с.
4. Пресс – релиз 003 от 6 февраля 2003 года «О ситуации на финансовом рынке.
5. Райзберг Б.А. Курс экономики: Учебник / Под.ред. – ИНФРА – М, 997 – 720 с. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка, М.: Финансы и статистика, 1996 г.
6. Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под.ред. проф. – Алматы: Экономика, 1996 – 364 с.
7. Сивакова В. Что в России делают банки?// Аргументы и факты – 2001- г33
8. Стратегическое бизнес – планирование – под.ред. Уткина Э.А., М.: Экмос, 1997
9. Уткин Э.А. Стратегический менеджмент – М.: ФЭП, 1996
10. Чекмаева Е.Н. Межбанковский кредитный рынок и его регулирование (Деньги и кредит) 1994 г5-6, с. 68-71
11. Саркисянц А. Проблемы интеграции российских банков в мировую банковскую систему // Вопросы экономики – 1998 - г9 – с.105-120
12. Макмутова М., Святов С., Алибекова Ф. Эвалюция банковской системы // Банки Казахстана – 2000 - г5 – с.19
13. Локотова С., Гришанков Д. Хочешь дешевый кредит? Будь паинькой и плати, плати, плати, плати // Эксперт – 1997 - г4 (72) – с.26-29.
14. Иконникова А. Жизнь в кредит: за и против // Континент Т. – 2001 - г4 (42) – с. 16-21
15. Вместе поможем // Мои деньги – 2001 – 5 сентября
16. Томас Берелл, Майкл Хиччинс. Стратегическое планирование // «Банкосвкое дело: стратегическое руководство, - М.: 1998.
17. Справочник банкира – М.: Тандем, 1998
18. Махмутова М. // «Банки Казахстанаң, г5, 2000
19. Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под.ред. проф. – Алматы: Экономика, 1996 – 364 с.
20. “Предприниматель и право” г12 (73), май 1997 г.
21. Банковское дело (под. Ред. В.И. Колесникова), М.: Финансы и статистика, 1995.
22.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...................................
1 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ.....
1. Коммерциялық банктердің құрылымы және заңдық
ұйымдасуы..............
2. ... ... ... және ... емес ... ... ... КОММЕРЦИЯЛЫҚ
БАНКТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУЛЕРІН ТАЛДАУ..........................
2.1 Жезқазған аймақтық филиалы ААҚ «Халық Банк» қызмет көрсетулерін
талдау.....................…………………………………………...........................
2.2 Жезқазған аймақтық филиалы ААҚ «Халық ... ... ... Жезқазған аймақтық филиалы ААҚ «Халық Банкінің» банктік қызметтерінің
даму
болашағы..................................................................
3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАНКТІК САЛАНЫ ДАМЫТУ БОЙЫНША ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕМЕН
САЛЫСТЫРУ...............................
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
.........................
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТЕР ТІЗІМІ.........................
ҚОСЫМШАЛАР..................................................................
.......................
КІРІСПЕ
Банктер-нарықтық ... ... ... ... ... ... ... механизмін нақты құруға қажетті жағдай
болып табылады.
Несие жүйесінің негізгі буыны-банктер болғандықтан, ... ... ... ... ... басым көпшілігі банктер арқылы өтеді.
Банктер мемлекет пен кәсіпорындардың, ... ... ... ... ... мектептер, мен ауруханалардың,
институттар мен бала-башқалардың және ... ... бос ... ... іс ... капиталға айналдырады. Сонымен қатар,
банк төлем, есеп айырысу, несие беру, сақтандыру және тағы ... ... ... ... ... ... бойы банктер мемлекеттік ұйым болып табылады және
экономиканың «мәнсіз бөлігі»ретінде қызмет ... банк ... ... ... ... және ... жоғалтты. Бүгінгі
таңдағы мақсат, нарықтық экономиканы құра отырып, біз банк ісін ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің орталық бөлімшелерінің бірі,
олардың қызметінің дамуы ... ... ... құруға жағдай болып
табылады. Сонымен қатар, банктер өндірістің материалдық және ... ... даму ... ... бір этаптан басқа этапқа көшу
қозғалысын ... ... ... әр ... ... капиталдың көбеюі
жүзеге асып, өндірістің үдерісі үздіксіз дамиды. Екінші деңгейлі банктердің
қызметінің дамуы мен жетілдірілуі Қазақстан экканомикасына ... ... келе ... ... ... ... және жан-жақты болып
табылады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты болып, коммерциялық ... ... ... ... және ... ... оның
алатын рөлі.
Осы мақсаттарға жету үшін келесі мәселелер қойылды:
Біріншіден, ... ... ... ... ... ... ... дәстүрлі және дәстүрлі емес қызметтерін
әзірлеу, үшіншіден, Қазақстан Республиккасындағы коммерциялық банктердің
қызметіне талдау беру, ... ... ... банктердің
қызметін бағалау, бесіншіден, комерциялық банктердің қызмет етуінде шетел
тәжірибесін қарастыру.
Дипломдық ... ... ... болып, Қазақстан
Республикасының заңдылық және нормативтік-құқықтық ... ... ... Банк ... ... және ... ... ААҚ “Халық банк” мағлұматтары баспасөз ... ... ... ... ... ... ... құрылымы және заңдық ұйымдасуы
Банктердің пайда болуы мен шығу ... ... да ... ... ... ... ... ғана байланысты емес,олардың
мәні одан да зор болып келеді. Қысқаша айтқанда, ... мәні ... ... ... тарихи үдерістеріне байланысты болып табылады.
Өндірістің материалдық және ... емес ... даму ... бір этаптан басқа этапқа көшу қозғалысын реттейді. Осы ... ... даму ... ... ... ... бастап банктердің пайда болуымен қызмет етуі, өзінің
дамуында бірнеше ... ... ... ақша ... ... Рим және ... ... ақша рөлін мал атқарған кезде, ешқандай
банктер туралы сөз болуы мүмкін емес еді. Бірақта, ежелгі және ... ... да ... ... операцияларды орындаумен байланысты
пайда болғаны жөнінде ... ... жоқ. ... да эканомикалық
әдебиетте банктердің шығу тарихы толық ... ал ... ... мәліметтер бойынша банктердің пайда болуын метал ақшаның ... ... ... аламыз. Осы жерде француз елінің мақалын келтіре кету
артық емес: «Егерде тиын домалақ болса-ол ... ... Оның ... ... ... Кейбір ғалымдардың айтуы бойынша, ... ... ... болды, ал басқа ғалымдардың ойы бойынша ақша және
несие қатынастары құлиеленушілік ... ... ... де өз ... ... еді.
Банк деген ұғым не, ол ... ... ... ... ... ... ... деген ұғым италиян сөзі «bank»-орындық, ... орны ... ... банктердің ең қарапайым қызметі, мысалы тұқым ... ... ... ... ... жаңа эраға дейінгі Вавилонда кездескен. Сол
сияқты ... ... алып ... ... Грецияда, Римде зәулім
ғимараттар салған. Ал ... өту ... ... ... ... ... ... тарылып, тек XIII-XIV ғасырларда сауданың кең
өрістеуіне байланысты төлем делдалы ... банк ісі ... ... ... банк ісінің орталығы Италия, Германия, ... ... ал ерте ... ... ... ... банктердің алғашқы ізашарлары Флоренция мен Венецияда
1587ж. айырбас ісінің негізінде, яғни әр ... ... ... ... Банктердің негізгі операциялары ақшаны сақтау, қабылдау мен ... ... ... ... ... есеп ... ... мәні-екі
клиенттің қатысуымен банктердің кітабына бір шоттан екінші шотқа ... ... ... ... ол ... негізде Амстердамда (1609ж.)
және Гамбургте (1618ж.) ... Бұл банк ... ... түрі еді. Бұл ... банктер саудаға және есеп
айырысуға қызмет еткенмен, олардың өндіріспен, өндірістік ... ... ... аз ... ... ақшаларын шығару қызметі
де дамыған жоқ. Ал капиталисттік ... ... ... өндірістің
өнеркәсіп және сауда капиталының қажеттілігінен пайда болды. ... ... ... мен ... ... дамуы есеп айырысу мен
несиенің маңызын артырды. Жалдамалы еңбекке көшу халық ... ... ақша ... ... ... етті. Тұрақты ақша айналысы пайда
болды, оны ... мен ... ... ... ... банктер
өздеріне алды.
К.Маркс банктердің пайда болуы туралы былай деген: «Кәсіпкерлік
тің ерекше саласы ... ... ... ол ... сала ... ... ақша механизмін қамтамасыз етеді, ол шоғырланып, ірі масштабта
жүргізіледі». ... ... ... «несие ісінің екінші жағы-өсім әкелетін
капиталды да» басқарады. Өйткені банктер фирмалар мен ... ... ... ... мен ... ... уақытша бос ақша қаражатын да
шоғырландырып және оны несиеге беру ... ... үшін ақы ... ... Банктер іріленген сайын тұтас несие беруші ретінде капиталистік
кәсіпкерліктің дербес ... ... ... ... ... олар ... ... банк-ол айналысқа ақша белгілерін эмиссиялауға, шығаруға
құқысы бар, әдетте, орталық банк. Әр мемлекеттерде орталық банк ... ... ... ... ол ... деп, ал қазіргі Қазақстанда-
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі деп аталады. Мемлекеттің Орталық
банкінің негізгі мақсаты ... ақша ... ... ... ... ақша ... сату және банк ... несие-есеп, эмиссиялық жұмысын
басқару. Ол елдің екі деңгейлі банк жүйесінің-жоғары деңгейдегі банк.
Мемлекеттегі басқа банктердің барлығының да ақша ... ... жоқ ... емес ... Олар ... деңгейлі, инвестициялық,
инновациялық, ипотекалық және тағы да басқа ... ... ... ... ... ... ұлғайтып
тұратын әмбебап үлгідегі банк. Ал басқа банктер бір-екі қызмет ... ... және ... ... екі түрі де ұзақ уақытқа
ақша қаражатын шоғырландырумен маманданады, яғни олар акция, облигация және
басқа бағалы ... ... ... ақша ... ... ұзақ ... береді. Инвестициялық банктер кәсіпкерлерге қарыз берсе, ал
инновациялық банктер технологиялық жаңалықтарды ... және оны ... ... және ... ... ... алып,
ұзақ мерзімге несиеге береді. Олар ипотекалық облигация, акция және басқа
бағалы қағаздарды сату арқылы ақша жинақтайды.
Алғашқы ... XVIII ... ... ... ... банк ... пайда болды, XIX ғасырдың аяғы және XX ғасырдың
басында Ресейдің банк ... ... ... банк-несие мекемесінен
құрылды: мемлекеттік банк (1860ж. құрылған), қоғамдық қалалық (252 ... жер ... көп ... жеке ... ... банктер (49
филиалдары бар 44 банк), өзара несиелейтін қоғамдар (83), екінші денгейлі
банктер (32), несие-жинақтау ... (729). ... ... банктік
операциялардың көпшілігін жүргізіп, сонымен ... ... ... ... үшін ... ... тартумен шұғылданатын
банктік кеңселер, сауда үйлері, айырбастау дүкендері ... ... ... ... банк ісін ұиымдастыруды мемлекет
монополиялы түрде өз қолына алып, нәтижесінде жеке ... ... ... ... несие мекемелері Мемлекеттік банкпен біріктірілді.
90-шы жылдың басында банктердің саны 200-ден асты, әрине бұл ... ... ... сипаттаса, сол жылдың орта кезінен бастап, күні
бүгінге дейін банктерімізідің саны біртіндеп ... ал бұл ... ... ... ... болады.
ҚР екінші деңгейдегі банктері ҚР Ұлттық банктің ... ... ... етеді.
Лицензияның өзіндік стандартты формасы бар және онда коммерция
лық банктердің айналысатын қызмет түрі ... ... ... ... шет ... ... ... болып табылады.
ҚР-дағы банк қызметінде мемлекеттік органдар ... ... ... ... ... ... ... тағы басқалары. Қазақстандық банктер бағалы қағаздар нарығына да
тікелей қатысуға толық ... ... ... ... ... ... басқа ҚР
Ұлттық банктен валюталық операцияларды жүзеге асыруға бас лицензия алады.
Бас валюталық ... ... өз ... жүзеге асыру үшін қажетті
саналатын банктер қатарымен корреспонденттік қатынастар орнатуға, сондай-ақ
дамыған шет елдерде өз ... мен ... ... ... береді.
Кесте 1.
ҚР-дағы коммерциялық банктердің сандық құрамы *
кезеңнің
басына
|Банк түрлері |01. |01. |01. |
| |01. |01. |01 |
| |96. |97. |98. ... ету ... |209600 |456400 |471400 ... |58087 |78988 |106503 ... |132095 |160578 |179012 ... |399782 |695966 |756915 |
* ... аймақтық филиалы ААҚ «Халық Банктің» бух.балансы 2003-
2004ж.
Кесте 2. бойынша ... ... ... ... ... арасын
да ең үлкен үлес салмағы 2004 жылдың аяғына барлық депозиттер қалдығы
нан ... ету ... және ... ... яғни 2004
жылы депозитердің көбеюі байқалады.
Банк келесі қызмет банктің ұсынатын несиелері.
Несиелер: Несиелер-қайтарылу мерзімі жағдайында қарыз алушы
ға берілетін ақшалай ... ... ... ... қарыз алушының
қолданған қарыздары үшін пайыздық төлем.
Несие-бұл қайтару негізінде несие беруші мен ... ... ... ... түрінде берілетін несие: көбінесе несие үшін процент
төлеу түрінде, несиенің сан ... ... ... ... проценттерді
төлеу бойынша ажыратылады.
Несиелік келісім-шартта несиелік қарым-қатынастардың субъектілері-
несие ... және ... ... берушілер ретінде белгілі бір мерзімге
меншікті бос ақша қаражаттарын несиеге беретін тұлғалар ... ... ... бір ... ... қаржыны пайдала
ну үшін қажет ететін несиелік қатынастардың бір жағы. Банктік ... ... ... субъектісі-бұл жерде міндетті түрде екі тұлға
несие ... және ... ... ... тартылған қаражаттар негізінде жұмыс істеумен байла
нысты, яғни шаруашылық органдар, халық және мемлекетке қатысы бойын
ша банктегі ... ... ... иесі ... қарыз алушы
саналады. Қажет ететін ... ... ... ... ... ... ... беруші ретінде болып отырады.
Халық банкте пайдалану мерзімі бойынша несиенің ... ... ... мерзімді-негізінен бір жылға дейінгі мерзімге және кәсіп
орынның айналым капиталын қалыптастыру мақсатында ... ... бес ... ... ... ұзақ ... ... артық
мерзімге берілген және инвестициялық капитал ретінде қолданылады.
Қамтамасыз ету ... ... ... ... қамтамасыз
етуге, кепілдікке беріледі, бланктік (сенімділік) несие кепілдікпен ... ... теке қана ... ... жеке сенім негізінде берілетін
несие, несиелік карточкалар бойынша қарыздар, депозит кепілдігіне қарыз.
Мақсаты ... ... ... ақшалай формада ұсыныла
ды, коммерциялық заңды және жеке тұлғаларға тауарлы түрде қарыз мін
деттемелері бойынша беріледі, халықаралық-сатып алушылардың сатушы
лардан тауарларды алу үшін ... ... ... ұсынылған несиелердің көлемі мен үлесін келесі
үшінші кесте арқылы көре аласыздар.
Кесте 3.
Жезқазған аймақтық филиалы ААҚ ... ... ... ... |2002 |Үлесі,%|2003 |Үлесі, |2004 ... |
| |жыл | |жыл |% |жыл | | ... |2860 |24,6 |32675 |32,3 |- |- | ... |5108 |44,0 |35397 |35,0 |- |- | ... |- |- |6271 |6,2 |1000 |9,1 | ... ... |- |- |2024 |2,0 |- |- | ... |3640 |31,4 |19640 |19,4 |- |- | ... өндіріс | | |5207 |5,1 |10015 |90,9 | ... |11608 |100,0 |101214 |100,0 |11015 |100,0 | |
* ... ... ... ААҚ ... ... бук.балансы
2002-2004ж
Сонымен кесте3. бойынша 2002 және 2003 жылдарды ... ... үлес ... өндіріске берілген несиелер, сәйкесінше 6,25% және 36,8%
өнеркәсіпке берілген барлық несиелер қарыз портфелінің жалпы ... ... Ал 2004 ... 2003 ... салыстырғанда бар
лық түрлеріне сұраныс болмаған, бірақта несиенің ... ... ... ... қарқынды даму қызметінің түрі клиенттерге
пластика
лық карточкалар ұсыну.
Пластикалық карточкалар шығару: ААҚ “Халық ... ... және ... жеке кәсіпкерлер үшін еңбекақыны ... жеке және ... ... яғни ... ... пайдалану. Кәсіпорындар мен
ұйымдар үшін банк ALTYN-VISA және EVROPAY
/MASTERCARD ... ... ... ... ... уақытта Халық банктің пластикалық карточкаларымен 1500-
ден астам ұйымдар еңбек ақыларын алуда. сонымен ... ... ... ... білдіруде, Қазақмыс, Узеньмұнайгаз, Қазақойл,
Қазтрансойл, Демир ... ... ... ... Нұрсат, Гонгок энд Шанхай
Бэнкинг Корпорешн, Қазақстандық Қор ... ... оф Пэл мэл, ... ... энд ... Қазақстан.
Банк үшін негізгі құралдарды тартудың басты қайнар көзі болып,
клиенттердің депозиттері саналады, олар ... ... ... таяу ... 67% ... яғни Қазақстандағы жеке тұлғалардың барлық
депозиттердің 2/3 бөлігі Халық ... ... яғни бұл ... Банктердің
сенімділікпен қамтамасыз етуін және халық жағынан Халық ... ... ... ... ... банктің” қызмет көрсетуіне баға беретін болсақ, келесі
төртінші кестені қолданамыз.
Кесте 4.
Жезқазған аймақтық филиалы ААҚ “Халық Банктің ... ... ... |2002 |2003 |2004 ... |жыл |жыл |жыл |
| ... |Нақты |Жоспар |Нақты ... ... ... |400000 |399782 |650000 |695966 |750000 |756915 ... | | | | | | ... беру ... |11608 |---------|101214 |---------|11015 ... ... |200 |201 |300 |298 |400 |431 ... | | | | | | ... | | | | | | ... |500000 |431528 |530000 |512365 |570000 |585213 ... | | | | | | ... да |400 |439 |500 |581 |600 |672 ... | | | | | | ... ... ... ААҚ ... ... ... 2003-2004ж
Кесте 4. бойынша 2003 жылдың басына салымдар қалдығы 695996 ... ... 2002 ... ... қалдықпен салыстырғанда 172% құрды.
Салымдар көлемінің ұлғаюы, Халық Банктің жеке тұлғалардың жеке топтарына
бағытталған ... жаңа ... ... ... ... мәліметер бойынша аймақтық деңгейде клиент
терге көрсетілетін қызметтердің түрлері мен көлемі ... ... ... ... ... ... сурет арқылы көруге
болады. Талдау үшін клиентерге депозит беру ... ... Ол ... ... ... бірнеше банктерді аламыз, ол банктердің ... ... ... депозиттерді тарту (мың тенге) 2004жылы.
Сурет 2.
Келтірілген сурет бойынша келесідей талдау беріледі. Депозиттер
көлемі бойынша бірінші орында Жезқазғандық ... ... ААҚ ... ... ... Транзит Банктің” депозиттерді тарту бойынша ең
төмен деңгейі оның депозиттерді ... ... ... мүшесі
болмауымен түсіндіріледі. ААҚ “Казкоммерцбанк”, “ТуранАлемБанк” және Центр-
кредит Банктің депозиттерінің ... 41%-ке ... ... яғни 34182 ... ... қатар, тұрғындарға көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыруға
кеткен ... ... ... да ... жөн. Өнімнің өзіндік құнының
жүйелік төмендеуі депозитердің көзі ... ... ... ... ... бойынша өзіндік құнды ... ... ... ... ... келесіні айтуға болады.2002 жылы бір
операцияның өзіндік құны 12 теңгеге тең ... 2003 жылы - ... ... ... ... ... ... 8теңге және 6тенге. Көрсеткіштердің төмендеуі шығындар
сома
сы мен орындалған операциялардың ... ... ... ... ... баптарын үнемдеумен байланысты. Операциялар саны 2002 жылы
көбейді, себебі мемлекеттің ... ... ... бюджеттік
ұйымдардың еңбек ақысын төлеуді Халық Банк ... ... ... шығындардың өзгеруіне
мүмкін әсер ететін факторларға келесілер жатады:
1. жүргізілетін операциялар көлемінің ... ... ... өзгеруі;
3. ауыспалы шығындар деңгейінің өзгеруі;
4. тұрақты шығындар сомасының ... ... ... көлемінің өзгеруі;
6. бағаның орта деңгейінің өзгеруі;
Жалпы банк қызметінің қаржылық нәтижесін талдау ең алдымен түскен
табыс ... және ... ... және ... ... ... түсімдер мен өткізілген өнімнің толық өзіндік құн арасындағы
айырма (бюджеттік және бюджеттік емес қорларға түсімдер, ... ... ... кейін қалған түсім).
2004 жылы Жезқазған аймақтық филиалы ААҚ ... ... ... көрсеткіштері ұсынылған.
кіріс бөлімі бойынша: 58743 мың тенге
мың тенге. шығыс бөлімі бойынша: 144816 мың тенге
қаржылық нәтиже (алынған табыс): 88473 мың ... жыл ... ... көрсеткіштерінің фактикалық орындалуы:
кіріс бөлімі: 62348 мың тенге.
шығыс бөлімі: 22369
Осы берілгендер бойынша келесі бесінші кестені ұсынып отырмын.
Кесте 5.
2004 жыл бойынша ... ... ... атауы |Бюджет ... ... ... |4736 |3582 |-1154 ... | | | ... емес |53436 |59472 |6036 ... | | | ... кірістер|9738 |19410 |9672 ... |40836 |36847 |-3989 ... | | | ... |2247 |3188 |941 ... ... | | | ... проценттік |1480 |2739 |1259 ... ... | | | |
* ... аймақтық филиалы ААҚ «Халық Банктің» бук.балансы 2004ж
Сонымен проценттік кірістер бойынша ... ... ... ... ... ... тұлғаларды несиелеу сызығы
жабық.
Проценттік емес кіріс бойынша ... ... ... ... ... ... кірістердің көбеюімен байланысты.
Комиссиялық кірістер бойынша орындалмауы жоспарланған бюджет
ке қарсы қайта орындалуы ... ... ... бойынша негізгі
қарыздың алынған сомасының қайтып келуімен байланысты.
Келесі банк ... ... ... ... алтыншы кесте арқылы
беріледі.
Кесте 6. бойынша проценттік шығындар көрсеткішінің жоспарлық азаюы,
жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... да шығындардың көбеюі, бас банктің жыл басынан осы банка сомалар
салынбаған.
Кесте ... ... ... (мың ... атауы |Бюджет ... ... ... шығындар |23482 |29758 |6276 ... емес ... |123648 |203102 |79454 ... ... |791 |387 |-404 ... ... |586 |338 |-248 ... шығындар |67953 |63007 |-4946 ... ... ... ... |51296 |-884 ... шаруашылық және |28735 |22384 |-6351 ... ... | | ... ... | | | ... ... |2501 |357 |-2144 ... | | | ... ... ... |460 |139 ... ... ... |110753 |89822 ... да шығындар |19 |1031 |1012 |
* ... ... ... ААҚ ... Банктің» бук.балансы 2004ж
Табыс сомасының көбеюінің негізгі резервтері келесілер:
1) жүргізілетін операциялар көлемінің өсуі;
2) ... ... ... ... өзіндік құнының төмендеуі;
4) көрсетілетін қызметтердің қызметтерінің сомасын жоғарлату;
5) қызметердің жаңа түрлерін енгізі үшін жаңа бағдарламаны ... ... ... филиалы ААҚ “Халық Банкінің” қаржылық
жағдайын талдау
Жалпы банктің қаржылық ... ... оның өз ... ... айтылады. Ол банктің қызмет етуі үшін ... ... ... ... орналастыру және пайдалану
тиімділігінің мақсаттылығымен, басқа да заңды және жеке ... ... ... және қаржылық
тұрақтылығымен сипатталады.
Банктің уақытында төлемдерін төлеу, кеңейтілген ... ... ... оның қаржылық жағдайының ... ... ... ... ... ... баға ... қиын
мәселе, оны шешуде ең басты орынды оның қызметін сипаттайтын көрсеткіштер
жүйесі алады. ... ... ... ... ... капитал жеткілігінің көрсеткіштері, активтер ... ... ... ... Барлық аталған көрсеткіш
тер арасында тығыз тікелей байланыс бар.
Капитал жеткілілігі түсінігі өз құрамына келесі ... ... банк ... банк үшін жағымсыз ... тұру ... ... ... ... ... табыстылық және
өтімділік саналады.
Коммерциялық банк активтерінің сапасының негізгі көрсеткіштері:
меншікті капитал = бөлінбеген табыс + ... ... + ... ... қорлар;
өтімді активтердің сомасы = кассалық шоттардағы сома + ... ... шот+ банк ... ... + ... қағаздар
бойынша активтер;
операциялық қызметтен кірістер = банкаралық несиелер мен қарыздар
бойынша несиелер + бағалы қағаздар бойынша ... ... ... және ... ... ... бойынша комиссиялар +
шетел валютасымен операциялардан кірістер + басқа да операциялық кірістер;
Кесте 7.
Жыл аяғына банктің ... ... ... ... ... ... ... ... |762515 |761797 |1400001 ... ... ... |37487731 ... құны | | | ... |2274282 |3211191 |3344781 ... | | | ... ... ... ... |32211229 ... мен | | | ... | | | ... несиелер|7898793 |14355112 ... ... |6278643 |6610138 |6393072 ... ... | | | ... ... |677739 |779525 |243862 ... табысы |2,54 |2,61 |0,65 ... ... |29,80 |24,28 |7,29 ... активтер |20793837 |11523965 ... ... | | | ... кесте бойынша капитал жеткілілігі түсінігінен тыс
несиелік және проценттік ... ... ... ... ... сомасы, активтердің баланстық құны сомасы, өтімді активтер сомасы,
меншікті қаражаттар сомасы, депозиттер мен несиелер сомасының қатынасына үш
жылда орта ... 2,08 ... ... банктің клиентердің несиеге
деген талаптарын қанағаттан
дыру, төлем қаражаттарының жетіспеушілік жағдайында оған қойылатын
міндеттемелерді төлеу үшін өз ... ... және ... салу ... тұрғысынан қарастырылады.
Жалпы банктің тұтынушыларын 2 топқа бөлуге болады:
1) заңды тұлғалар
1) кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалар
Банк тұтынушылары 1- топ ... ... ... ... ... ... қарастыруға болады:
Екінші топтың тұтынушылары келесідей жолмен топтастыруға болады:
Жалпы банк ішіндегі кіріс бөлімінің қайнар көзі ... ... ... ... 2- топ ... ... ... аймақтық филиалы ААҚ «Халық Банкінің» банктік
қызметтерінің даму стратегиясы
Банктік істің даму шегі бойынша стратегиялық ... ... ... факторларынын бірі болып табылады.
Кейде стратегиялық жоспарлау жылдық бюджеттің құрастырылуы және мақсат
емес, оған жету ... ... ... ... бұл жаңа ... және
құқықтық актілерінің пайда болу жағдайында менеджмент қиын және ... шешу ... ... ... ... банк ... арттыруға қажетті құқықтар алуға бағытталады. Бұл шаралар қажет
етілетін нәтижелерге қол жеткізбейді, бірінші бұл ... ... ... ... іс-әрекеттер бағдарламасы және банк
стартегиясы ... ... ... ... ... ... ... ғана анықталуы тиіс. Мұндай жағдай және бәсекелес
ортада өмір сүру ынтасы банк ... ... жаңа ... ... ... ... банк ... ішкі мүмкіндік
тиімділігін ашатын жаңа механизмдер іздейді. Себебі банктің бәсекелес
қабілеттілік факторлар ... оның ішкі ... ... ... ... ... нарықтағы тұрақтылық жағдайын қамтамасыз ете алады.
Коммерциялық банк несиелік ұйымды дамыту стартегиясы сапасында өзінің
мәселерін шешуді іске асырады. Ең ... банк ... ... құру
процесін түсінуге қажетті білім қажет.
Банктік стратегия сипаттамасы және мақсаттары:
Біріншіден, банк ілімі ретінде банктің негізгі ... ... яғни ... ... бірлік бағытын, болашақтағы мақсатын, ... ... ... қызметін жоспарлауда мәселелерді шешудегі жүйелі
бағытын талдау қажет. ... ... ... даму ... ... ... іскерлік айналымның императивті факторлары, яғни зандылық ... ... ... ... ... ... яғни сыртқы және банктің
ішкі толық ортасы.
c) Екіншіден, даму стратегиясы және жоспарлау қызметтері ... ... жаңа ... ... кезінде банк қызметінің сәйкес
ортасын ескеру қажет, ал бұл өз кезегінде қызметтердің ... ... банк ... ... ... қажетті
функцияоналды-қажетті құжаттау (жоспар, іс-әрект, бағдарламалар тәртіптер,
нұсқаулар) банктің нақты стратегиясын басқаруды және ... ... ... банктің даму стартегиясын басқаруды өңдеуде бірлік прин
ципті қажет етеді.
Бесіншіден, ... даму ... ... және өңдеудің жауап
кершілік деңгейін бөлі, ол банктегі қабылданатын шешімге байланысты
болуы ... ... ... ... ... ... ... сыртқы жағдайын талдау, мақсаттар мен міндеттерді
талдау, ішкі талдау, альернативті стратегияларды қалыптастыру және ... ... ... ... ... ... ... бағалау.
Банктің даму стратегиясының мақсаттары мен сипатын одан әрі көрсету
үшін белгіленген анықтмалар ... ... ... бұл баптың мақсаттары
мен міндеттеріне жауап беруі тиіс.
Жоспарлау-кім және ... ... ... ... ... ... ... барлық деғгейіндегі қызметтері. Бірақ жоспарлау көлемі
және сипаты билік деңгейіне байланысты болады. Сонымен қатар ... ... ... ... мен ... ... ... кез-келген түрінде іс-әрекеттердің
кезектілігі, сондықтан топтастыру келесідей бөлінеді: мақсат немесе негізгі
стратегия, іс-әрекеттер курсы ... ... ... даму стратегиясы
тәртіптер бағдарламалар.
Негізгі стратегия-негізгі мақсаттарға жетуге ресурстарды және қызмет
терді бөлу бағдарламасының жоспары.
Банктің қызметтерінің курсы-шешім қабылдау кезінде іс-әрекеттерді ... ... ... ... түсініктер мен жалпы жағдай
ды көрсетін жоспар. қызметтер курсы банктегі деңгей көлеміне ... ... курс ... және ... ... сәйкестігін
қарастырады.
Банк саясаты-банк критерилері деңгейіне сапалық негіз алған шешім
қабылдау кезіндегі жоспар.Міндет-банк ... ... ... даму ... ... пайдалану, бөлу, алу іске
асырылатын мақсаттар мен шаралар, несиелік ұйымдардың мақсаттары ... ... ... жоспары болып табылады. Даму стратегиясы-
стандартты емес ... ... ... ... ... ... тиімділігі мақсаттарды іске асыруы енгізетін салымдардың
мөлшерімен анықталады.
Процедуралар-болашақ қызметтердегі әдістерді анықтаудағы жоспар
лау. ... ... ... ... жүйелік
кезектілігі тәржіліктер- басқа жоспарларға сәйкес бірнеше ... ... ... ... Тәртіп белгіленген жағдайда нақты іс-
әрекетті талап ... ... ... бір ... ... ... тек қана іс-әрекетті бағыттайды. Егер курс мақсаты
жеке іс-әрекеттер мүмкін сапасында сәйкес ... ... ... ... іс-әрекеттерден тұрады. Бағдарлама мақсаттар тәртіптер
жиынтығын көрсетеді, ... ... ... ... ... қажетті
элеметтерден тұрады.
Бюджет - сандық сипата нәтижесінде күтілетін жоспар.
Тәртіп-құжаттардың жағдайлары, формалар, іс-әрекеттер кезектілігін жал
пы сипаттайтын жоспар болып табылады, ... ... банк ... технологиялық процестерді орныдауға жәрдемдеседі.
Нұсқау-функционалды-технологиялық құжат ретінде, реттеші ұйымдық
технологиялық ... ... ... арнайы бағыттары және
өндірістік қызмет саласында банк қызметкерлерінің ... ... ... ... ... ... әрі-бизнес стратегия)
кешенді және жоспарлар жүйесімен сипатталады.
Банктің жүйелік стратегиясын басқару және өңдеуді ... ... ... ... ... ... ретінде
бағыттарды іздеумен сипатталады. Сондықтан да ... ... да ... ... ... ... ішкі микро орталар және сыртқы
макро және микро ... ... ... ... ... қалыптасуы. Мысалы ретінде маңызды стратегиялар жиынты
ғын кертіруге болады. ... ... ... ... ішкі ... және ... ұйымдардағы процестер есебімен
байланысты бағытты маңдаған ... ... ... ... банк ... ... тұрақтылығы жағдайы қызықтыр
ғандықтан олардың ойларымен де санасу ... Осы ... ... ... ... ... ... жұмысын
(жоспарлау, ұйымдарстыру, бақылау) тек қана бір бағытты ... ... ... ... ... ... қаржылық делдал болып
табылатын банк үшін, нақты жағдайлар-тұтынушылардың қажет
тіліктерін анықтау және оларды қанағаттандыруды қалыптастыру.
3 ... ... ... ДАМЫТУ
БОЙЫНША ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ
СССР тарағаннан кейін бұрынғы ... ... ... ... елдердің шетелдегі активтері үлесінен бас ... ... ... өз ... ... жарияланды. Осы себепке ... ... ... Ресей банктеріне қарағанда дүниежізілік қаржылық
нарықта ... ... ... нарықтар
да өзін жақсы жағынан көрсету қажет болды. Банктік сектордың әрі ... және ... ... ... ... Ұлттық банкісімен
көптеген шаралар жүргізілді оның ішінде елдегі екінші деңгейлі банктердің
халықаралық ... ... көшу ... ... табылады. Ұлттық
банк және Үкімет қызметтерінің нәтижесінде жеткілікті дамыған бәсекелес
ортада банк қызметтерінің нарығы ... ... ... ... ... іске ... олардың бизнесінің көлемін ұлғайтты.
Банктер халықаралық қаржылық нарықтарға ене бастады. ... ... ... ... ... халықаралық рейтинг тағайындау кезеңінен
басталады.
Банктік сектордағы интеграциялық ... екі ... ... ... ... ... нарықтарда қазақстандық банктік
сектордағы ... және ... ... ... ... ену ... негізінде. Сонымен қатар, бұл екі процесс
қатар жүреді, соған қарамастан екі даму ... ... ... ... ... ... елде шетелдік қатысуымен 16
банк қызмет етеді, оның ішінде 12 ... ... ... ... табылады.
Сонымен қатар, ірі халықаралық институттар өкілеттіліктері қызмет етеді.
Заң ... ... ... ... шек қойылады, бұл заңға сәйкес
барлық банктердің жиынтық көлемі шетелдік капиталдың тіркелген ... ... ... ... тиіс.
2003 жылдың басына банктердің ... ... ... ... 31 ... ... 6 жыл ... 10 есе артты. Банктердің
қатысу үлесі жоғарлады. 2000 жылдың ... ... ол 23 ... Бұл банктердің активтері негізінен халықаралық банктік несие
нарығына тартылады. Отандық банктер үшін ... ... ... ... ... қөрсеткіштер бойынша, мысалы ABN AMRO Bank
Республикадағы ірі ... ... ... ... отандық банк секторы өте аз мөлшерді құрайды. Қазіргі кезде
Халық Жинақ банкі, Темірбанк әлемдегі алты елде ... ... ... ... ... ... рет шығуы 1997 жылы
іске асырылды. Орталық Азиядағы алғашқы банктердің бірі Казкоммерцбанкке
депозиттік ... ... ... ... да ... кейін 1998 жылы бірінші рет ірі банктерде корпоративті евро бондарды
эмиссиялау бойынша процедураның өзі көптеген ... ... ... ... ... негізінен, тек қана үш ірі ... ... ... рет Казкоммерцбанктің эмитенті түрінде біздің банктердің
евроноталары 1998 жылы үш жыл айналым ... ... және ... ... ... ... ... корпоративті
Еврооблигациялары болып табылды. Қазіргі ... ... ... ... ... Алем ... 100 миллион АҚШ доллары сомасына 3 жыл ... ... ... ... ... ... ... 1998 жылы мемлекеттік емес, ТМД ... ... ... дағдарыстан кейінгі бірінші эмиссия болып
табылады.
Нақты айтқанда соңғы екі - үш жылда сыртқы нарыққа шығу ... ... ... ішкі және ... ... ... ... әсер етеді. Отандық банктер үшін сыртқы ортаға
шығарудың накты ... неде ... ... ... Бұл ... жауап беру
үшін банктердің шетел тартылған және орналастырылған құралдардың құнына
бағалау жүргізу қажет.
Сонымен, республикалық ... ... ... ... ... игерудің орташа ставкасы кезінде валюта 10-12%, орташа орналастыру
кезінде 20-22%, біздің банктер үшін ... ... 10-12% ... Бұл аталған
мәліметтер қысқа мерзімді ресурстар үшін. Ішкі нарықта ұзақ ... ... ... ... ... қарыздар құны, мысалы
Lіbor + 3%, ал шығарылған ... ... 11,5% ... ... ... халықаралық нарыққа шығу отандық банктер жағынан
көп шығындарды ... ... ... ... ... ... егер ... комиссиондық шығындары, ресурстарды пайдаланғаны
үшін төленетін проценттік ... онда ... ... ресурстар
құны сыртқы орналастырулардың құнынан арзан болып табылады. Банктер “ұзын”
ақшалардың көп көлемін игеруге көп ... ... ... банктер
өздерінің маржаларын 10% мөлшерінде сақтау үшін көп күш салады. Инфляцияның
төмен деңгейі кезінде бұл ... өте ... ... табылады.
Дамыған елдерде банктердегі маржаның орташа көрсеткіші 3-6% ... ... ... банктер өздерінің тәуелелділіктерін жоғары
бағалайтынын ... ... ... ... ... ақша көлемінің өсуіне
әкеледі. Нақты алғанда банктер экономика үшін несиені беру ... ... ... ... ... ... біздің Банктердің шетелдің
қаржы нарықтарына шыгуымен байланысты қарқынды байқауға болады.
Банктер осы нарықтардағы өздерінің өмір сүру үздіксіздігіне байланысты
мәселелерді ... ... Бұны ... ... ... және ... ... еншілес банктерді ашу
ойлары негізінде байқауға болады. Бұл нарыққа ... ... ... ... ... ... ... және “Тұран Әлем” банктерінен
байқауға болады. Бұл банкінің бақылаулық пакеті Қазақстандық ... ... ... ... ... ... дайын. Бұндағы
біздің банктердің негізгі қызығушылығы-жоғарғы процентттік маржа болып
табылады. Мысалы, Ресей қысқа ... ... ... орташа проценттік
ставка депозитеррі бойынша 4,8% ставкасы кезінде 17,1%, ... ... ... ... мөлшерінде болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... банктердің
басқа елдердің экономикасындағы тәсілдері туралы айту керек.
Республикадағы банктік сападағы ... ... ... ... талдау келесілерді айтуға мүмкіндік береді:
1) елдегі банктік нарық ... ... ... ... көп ... ол ... құрылымды және өсу динамикасы байқалуда;
2) басқа елдердің қаржылық нарықтарындағы отандық банктердің
белгіленген жағдайы халықаралық іскерлік қоғамымен қабылдануы;
3) ... ... ... ... ... ... ... жағдайы жақсаруда;
4) ұзақ мерзімді, орта мерзімді ресурстарды көп бөлігін игеру есебінен
банктердің баланстарының құрылымының ... ... ... ... ... бар, ... банктердің дамуына
инвестор белгілі талаптар қоюда;
6) банктік бизнестің ішкі процестерінің қалыптасуында белгілі өзара
байланыстар тәжірбиеесін қалыптастырады. ... ... ... ... ... ... рейтингтік
агенттермен бағалауы негізінде осы тұрғыдан аз айырмашылықтарды байқауға
болады.
Осы аталған барлық ... ... ... ... ... ... жатқан интеграциялық процестер біздің банктік жүйенің
елдегі экономика шегінде дұрыс дамуда екенін ... ... ... ... ... ... өзінің капиталының мөлшеріне көңіл аударуды заң
қызметтерді ... жаңа ... және ... ... құру ... ... талап етеді. Капиталының шоғырлану деңгейі ... ... ... ... және штаттың үлкен санына өзінің әсер етуін кеңейте
алады. Капиталы аз банктер қатаң ... әсер ету ... ... ... ... ... ... қызметтерінде көп шектеулерді
басына кешіреді. «Капитал бойынша реттеудің» мұндай негізінде банкроттық
ықтималдылығын ... ... ... банк ... көп ... ... банк операциясының сапасын бақылауға көп акционерлер көңіл
білдіреді. Бірақ реттеуші ... ... ... талаптары да белгілі шекте
болады. Капитал көлеміне тым қатал талап, экономикалық ... ... ... банк ... нашарлатады.
Трансакционды (төлемдік) депозиттер.
Банк депозитін жүргізу бойынша қызметтердің ертеден қолданылып келе
жатқан түрі банк ... ... ... ... ... ... талап етілуге дейінгі депозиттерге қызмет
ете отырып, ... ... ... ... ... ... бойынша
үшінші тұлғамен жасалынған қаражаттардың қайтарылуын ... ... ... ... ... талап етілуге дейінгі пайызсыз
депозиттер олар ... ... ... ... ... үшін есеп айырысулар
жүргізуді жеңілдетеді, қаражаттардың сақталуын қамтамсыз етеді және ... ... ... жүргізеді.
Пайыздар төлемін қарастыратын талап етілуге дейінгі салымдар.
70 жылдары жаңа Англияда чектік және ... ... ... ... ол ... деп аталды, немесе банк клиентінің жинақтаушы
шотынан қаражаттардың ... ... ... тапсырыс. НАУ-шот пайыздық
табысты қамтамсыз ететін жинақтаушы депозит деп ... Ол ... ... ... алуы ... алдын – ала ескертуді талап ете алады.
Ескерту туралы талап жиі ... , ... ... ... ... үшін чектік шот ретінде қолданылады. 1980 жылы
депозиттік мекемелерді реттеу Заңы ... ... 1981 ... ... ... ел ... ... етілді. Бірақ олар жеке тұлғалар үшін және
табысы жоқ кәсіпорындар үшін ғана ашыла ... ... ... ... ... ... ... қаражаттардың автоматты түрде аударымы
жүйесін құруға рұқсат етті, ол бойынша ... ... ... ... ... қаражаттар аударымын жасауды тапсыра алады және жинақтаушы шот
бойынша алынатын пайыздарға тең ... ... ... ... екі түрі 1982 жылы ... ... туралы Тарн-Сен-Жремен Заңына сәйкес құрылды. Банктік
және банктік емес депозиттік ... ... ... ... қағаздар
пакетімен қамтамасыз етілетін, жоғары пайыздық ставкалар қолданылатын ақша
нарығының ... ... ... ... үлестік шоттар мен
бәсекелес депозиттік шоттар аша ... ... ақша ... ... ... және супер НАУ-шоты пайда болды, олар ақша ... ... ... ... ... тауарлармен қызметтердің
төлемі үшін клиенттің тапсырысы бойынша ақша ... ... ... ... ... ... табылады.
ММDAS күнге, аптаға немесе айға ашылатын ... ... ... ... және банк ... ... ... және ұстау үшін кез-
келген пайыздық ставканы төлейді. Айына жеті аударым ... ... үш рет қана ақша ... рұқсат етіледі. (алайда банктер клиентпен
қаражаттарды алу санын және максималды сомасын белгілеу ... ... ... ... ... ол азаматтар үшін де,
фирмалар үшін де ашыла алады.
Супер ... ММDAS ... ... енгізілді, бірақ оларды
азаматтар және пайдасы аз кәсіпорындар қолдана алады. ... ... ... шек ... Бірақ банктер ММDAS-ға қарағанда супер
НАУ шоттары бойынша төменгі пайыздық ставканы ... ... ... шоттары бойынша қысқа мерзімді ... жиі ... ... ... ... күні ... трансакционды депозиттерге емес
,жинақтаушы депозиттерге жатқызуы тегін емес.
Банктер ... ... бойы ... ... бір ... түрін-ағымдағы шотты ұсынғандықтан, олар ... ... ... кітаптармен депозиттер кіші сомалардан бастала отырып, үй
шаруашылығына ашылатын (жинақтаушы кітабы бар депозиттер 5 ... ... және кез ... уақытта алуына мүмкіндік беретін) Бірақ банктер
заң бойынша жинақтаушы кітабы бар ... ақша алу ... ... талап етуге құқықтары бар. Алайда көптеген ... бұл ... ... ставкасы төмен болғандықтан бұл талапты қолданбайтын.
Жеке тұлғалар табысы аз кәсіпорындар және үкіметтік ұйымдар ... ... ... ... ... иелене алады, бірақ
Екінші денгейлі фирмалар ... ... 150000 ... ... ... етілмейтін.
70 жылдардың аяғынан өзгермелі ... ... ... ... ... бастады. Себебі банктің көптеген клиенттері
жинақтаушы шоттарды пайдалана отырып, өздерін ... ... ... ... ... 1971 жылы ... бақылау
ведомоствосы тарапынан қоолдау алды, ал олар бойынша пайыз
дық ставка АҚШ ... ... ... ... ... ... ... мұндай депозиттер бойынша салымдардың
жоғарғы минималды сомасы бекітілді және ... ... ... ... айыппұл салынды.
Банк депозитінің портфелі ... ... ... ... ... сұранымына байланысты болады. Маңызы бойынша екінші
негізгі фактор банктен қаражаттарды алу әдісі ... ... оған ... ... әртүрлі депозит түрлеріне пайыздық ставкалар депозиттік шоттары
бар клиенттерді тарту және сақтау бойынша жұмсалатын ... пен ... ... ... ... депозиттерге сұраныс білдірді. 3.2.1
кестесінде көрсетілгендей, «Олжа» және жинақтаушы депозиттер 1989 жылдың
соңында ... ... ... барлық Екінші денгейлі
банктерінің отандық ... ... 80% ... ... қатар,
«Олжа» және жинақтаушы депозиттер ішінде жоғары табысты ... ... ақша ... ... нарықтық жағдайлардың
өзгеруімен қоса өзгеретін және реттелетін ... ... ... ... ... қарқында дамыды. Пайыздар төленбейтін талап
етілуге дейінгі депозиттер ... ... және ... ... ... ... ... бірін құрады. Бұл төмендеу ... ... 5/6 ... ... пайыздарының НАУ-шотының өсуімен
табылды.
АҚШ банктерінің жиынтық депозиттерін маңызды ... ... тағы бір ... ... ... ... ... депозиттердің саны әсіресе 60-шы, 70-ші жылдары өсті, ал
1980 жылы АҚШ ... ... ... бестен бір бөлігін құрады,
бұл дүниежүзілік сауда және шетелдегі американдық ... ... ... одан әрі ... ... ... депозиттерінің
саны азайды, себебі банк үшін ішкі пайыздық ставкалар тиімдірек болады.
Мысаы, ірі ... ... ... ... ... ... және ... іске асырылуы бойынша
нұсқауларды, несиелерге қатысуларды, клирингтік операцияларды ... ... кіші ... және ... депозиттік мекемелерде
жүргізіледі.
Басқа банктердің депозиті бар банктер оларды өзінің балансында «лоро»
шоты бойынша ... ... ... (осы ... ... ... Басқа банкте депозитін ұстайтын банк оларды «ностро» шоты
бойынша актив ... ... ... ... табысты клиенттерді тартуға бағытталған бағаның қалыптасуы.
Көптеген банктер әсіресе ірі қалаларда, жоғары ... ... ... баға қалыптастыру әдісін қолданады. Олар кәсіпкерлер,
менеджерлер және жоғарғы табысты ... үшін ... ... ... ... ... аз ... және операциялардың
көп санын қажет ететін басқа ... ... ... ... әкелетін шаралар қолданыла алады немесе олардан өте жоғарғы
бағаға көмегімен ... ... ... бойынша орташа деңгейден жоғарғы
бағалардың қалыптастырылуы стратегиясы банктің стратегиялық бағдарламасымен
байланысты, ол ... ... ... ... ... ... қызметтеріне
бекітіліп барлық жұмысына атқарады.
Жаңа Англиядағы Трейн және Рейли ... и ... ... ... ... банктің кейбір клиенттері әсіресе ... банк ... ... ... өте тез ... Бұл
клиенттер қызмет құнының төмендеуі тосады. Жергілікті депозиттер нарығында
жоғарғы табысты клиентті ... ... ... мен ... ... сәйкес бәсеке күшейеді.
Бәсеке өсімінің қарқыны сақталатындықтан ... ... ... ... ... шаралар қолданылып жатқанын назар
аударулары тиіс. Технологиялық және маркетингтік жаңа енгізулер жиі ... ... ... ... ... ... қаржылық талаптарға
сәйкес салымдардың жаңа ... ... ... олардың арасында
индекстік депозиттік ... ... ... ... ... сертификаттар бар.
Индексті депозиттік сертификаттар келесідей
1987 жылы қаржы нарығындағы инвесторларды дүниежүзілік орталық
несиелік ... ... ... ... Манхеттен Банк» және «Ферст Чикаго
корпорейшн» банктерінің депозиттік сертификат құралы ... ... ол қор және ... ... ... динамикасына байланысты
табыстардың анықталуымен сипатталынды. Индексті депозиттік сертификат
ретіндегі ... бұл ... жаңа түрі ... акциялар немесе
тауар бағасы өссе өте жоғарғы пайда алуға мүмкіндік береді, бірақ егер ... ... ... көп бөлігі жоғалтылады.
Нарықты индексті нарықтық сертификаттар болашақта жағдайды жақсартуды
қамтамсыз ету мақсатында депозиттерді ... ... ... жылы қаңтарда фьчерстік тауарлы нарығындағы ... ... ... CFTC ... ... ... сата ... деп
шешті.
Брокерлік депозиттер
1986 жылы қазанда қор нарығының дүниежүзілік дағдарысы және 1996 жылғы
мұнайға дүниежүзілік бағаның өсуінің ... әлем ... ... ... ... сол ... ... көбісі кез-келген мүмкін
болатын құпия депозит көздерін белсенді түрде ... ... ... ... ... ... ... депозиттерін құру ойын
ұсынды. Мысалы 1988 жылдың қарашасында «Фиделити инвестментс» инвесторларға
ұсынгушыға облигация және АҚШ қазыналық құнды ... ... ғана ... ... ... ... ... алатын жинақтаушы
шоттарын ұсынды. Жаңа жинақтаушы жоспар брокерлік депозиттерді қабылдайтын
банктерден ақша ... және ... ... ... ... ... мүмкіндік беріп, ақылы қызметтер ... ... ... ... ... орналастырылған брокерлік депозиттің
мөлшері 100000 доллардан аспауы тиіс. 1990 жылы ... ... 80 ... ... ... салымдар депозит үшін жоғарғы бәсекеге әкеледі және банктер
үшін өтімді қаражаттарын тағы бір көзін құрады. ... ... ... ... ... үшін ... ... болуы мүмкін. Брокерлік
фирмадан сақтандырылған депоненттері оны қолданған банктер банкрот болған
жағдайда, ... ... ... ... ... ... ... депозиттер бойынша жоғарғы пайыздық ... ... ... ... ... ... мен инвестициялар есебінен пайда
болған шығындарды жаба алады. ... ... ... қолданатын
банктер банкрот болуы мүмкін ықтималдылығы өседі.
Қазіргі ... ... ... жүйе ... ... ... ... есеп бері арқылы бақылай ды. 1991 жылы
конгресс банк ... ... жаңа заң ... – жеткілікті айналымы жоқ
банктерге брокерлік депозиттерді қабылдауға және ұзартуға ... ... ... ... ... ... ... турлы заңы. Капиталдың орташа көлемін иеленетін банктер EDIC тен
рұқсат алмай ... ... ... және ... ... ... көлеміне иеленентін банктер ғана реттеуші ұйымның
рұқсатынсыз брокерлік депозиттерді қабылдай және ... ... ... ... ... жоқ және ... ... банктер нарықта
сақтандырылған депозиттер ... ... ... ... тағайындай алмайды.
Шетелдік валютадағы депозиттік сертификаттар
80 жылдың аяғында 90-шы жылдардың басында АҚШ-тың ... ... ... ... ... ... және ... «Бэнк оф
Америка» өздерінің тәуекелділігі жоғары клиенттері үшін шетелдік валютадағы
депозиттік сертификаттарын шығара бастады. Жаңа ... ... ... 3 ... 6 пайызға дейін мөлшерді құрайтын АҚШ-тың ақша
нарығындағы пайыздық ставкалардың төмендеуі болды. Ал ол ... ... ... ... ... ... екі есе көп ... Мысалы,
неміс маркасындағы үш айлық депозиттік сертификаттар ... ... он ... ... ... Ал сол ... АҚШ ... үш айлық
депозиттік сертификат бойынша алты пайыз мөлшерінде ғана максималды
ставканы тағайындай алатын шетелдік валютадағы ... ... ... тәуеклділік бар. FDIC- тің ... ... ... ... ... ... шетелдік валютаның құнының жағымсыз
өзгерістерінен жоғалтуларды жаба ... ... ... банкке қаражаттарын бағыттай отырып шетелдік
валютада депозит аша алғанымен шетелдік банктердің бұл ... ... ... ... етілетін салымның минималды мөлшері АҚШ-тың
100000 доллары көлемінде болуы тиіс) ... ... ... ... ... мен ұсақ фирамалар үшін мүмкін емес. Шетелдік ... ... ... ... үшін ... жаңа ... ... әкелді. Олар қаражаттарын ұзақ мерзімге инвестициялай
алады. Сәйкесінше қысқа ... ... ... инвесторлар сияқты
шетелдік валюта курстарының жағымсыз өзгеру әсерін сезінбейді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Сонымен дипломдық жұмысты қорта келе келесілеріді айта кетуге болады.
Коммерциялық ... ... ... етуі тек қана ... ... емес ... қатар олар қызмет ететін ... ... ... да ... ... да бұл ... ұлттық
эканомиканың мәселелері мен нарықтық эканомикаға көшу барысындағы
мемлекеттің дағдарыстық ... ... да ... ... әсер етпеуі де
мүмкін емсес
Қазір, тауарлы және қаржылық нарықтың дамуы мен ... жүйе ... ... жаңа ... ... және ... көрсетудің жаңа түрлері пайда болуда. Тұрақты, ... және ... ... құру - ... ... ... ... табылады.
Республикадағы банктік салада іске асырылып отырған процестерді таңдау
арқылы отырған процестерді таңдау арқылы, келесілерді көруге ... ... ... ... ... ... нарық сыйымдылығы
көп емес, бұл ол сапалы құрылым мен өсу динамикасына ие;
2. отандық банктердің дүниежүзілік қаржылық ... ... ұзақ ... орта ... ... ... көлемін игеру есебі
мен асырылады, банк балансының құрылымдық сапасы жақсы.
Осы аталған факторлар негізінде елдегі экономиканың қабылданған курсы
шегінде банктік ... ... даму ... ... байқауға болады.
Қазақстанның дүниежүзілік қоғамға үнемі араласуы мемлекет ... ... ал ... ... ... ... ... жүктейді.
Жақын жылдағы даму стратегиясы негізінде-банктің активті операциялары,
олардың қалыптастыру көздерін қалыптастыруға ынталандырады.
Екіншіден, ... ... өсу ... ... ... тұрақты табысы адамдардың санының ... жеке ... ... ... ... Бұл ... ... ішінде банктің
депозиттік базасын аз шығындар кезінде қалыптастыруға жәрдемдеседі.
Елдер ... ... ... ... ... құндылықтар мен
дәстүрлер отандық кәсіпорындардың шетел ... ... ... ... ... қорыта келесідей тұжырымдама жасауға болады:
1. нарықтық экономикадағы банктердің рөлін арттыру
2. банктердің қызметтерін жетілдіру және
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. «Ұлттық банк ... заңы ... ж. ... «Банк және банк қызметтері» туралы заңы, 30.08.1995ж.
3. ... ... ... қоғам халықтық банктің
борыштық қарыз есебінің тәртібі( 2000 ж. 20 ... ... ... А.А. ... және ... ... ... қазіргі беталыс және түйінді мәселелердің
дамуы. -Қарағанды 2002.
5Давлетова М.Т. Кредитная деятельность банков в ... ... ... Экономика, 2001
6) Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Печникова А.В. и др. ... ... ... для вузов. –М. 1999 г.
7) Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары: Оқу ... ... 2000 ... О.И., ... И.Д., Валенцева Н.И. и др. Банк
Көшенова Б. Ақша, несие, банктер және валюта ... ... ... Б., ... О. ... ... ... Алматы, 1997.
2. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и ... ... ... под ред. О.И. ... – М.: ... ... Пер. с
английского В. Лаврушевича и др.; Под общей редакцией В.Лукашевича. – М.:
1996
3. Ильясов К.К. ...... ... развития экономики
Казахстана/ Под.ред. – Алматы: Білім, 1995 – 240 с.
4. ...... 003 от 6 ... 2003 года «О ... на ... ... Б.А. Курс экономики: Учебник / Под.ред. – ИНФРА – М, 997 – 720
с. Панова Г.С. ... ... ... ... ... ... и статистика, 1996 г.
6. Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки: Учебник / ... ... ... Экономика, 1996 – 364 с.
7. Сивакова В. Что в России делают банки?// Аргументы и ... – 2001- ... ... ...... – под.ред. Уткина Э.А., М.: Экмос,
1997
9. Уткин Э.А. ... ... – М.: ФЭП, ... ... Е.Н. ... ... рынок и его регулирование (Деньги
и кредит) 1994 г5-6, с. 68-71
11. ... А. ... ... ... ... в ... банковскую
систему // Вопросы экономики – 1998 - г9 – с.105-120
12. Макмутова М., Святов С., Алибекова Ф. Эвалюция ... ... ... ... – 2000 - г5 – ... Локотова С., Гришанков Д. Хочешь дешевый кредит? Будь ... и ... ... ... // ... – 1997 - г4 (72) – ... ... А. Жизнь в кредит: за и против // Континент Т. – 2001 - ... – с. ... ... ... // Мои ... – 2001 – 5 ... ... Берелл, Майкл Хиччинс. Стратегическое планирование // «Банкосвкое
дело: стратегическое руководство, - М.: 1998.
17. Справочник банкира – М.: ... ... ... М. // «Банки Казахстанаң, г5, 2000
19. Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки: ... / ... ... ... Экономика, 1996 – 364 с.
20. “Предприниматель и право” г12 (73), май 1997 ... ... дело (под. Ред. В.И. ... М.: ... и ... ... ... филиалында халықтан депозиттерді тартудағы өзіндік
құнын есептеу
|№ ... ... |2002 |2003 |2004 |
| | |жыл |жыл |жыл |
|1 ... ... оның ... |172374 |165523 |159832 |
|2 ... |76347 |72078 |70350 |
| ... және ... | | |
| ... | | | |
|3 ... ... ... |59895 |63720 |64832 |
| ... | | | |
|4 ... ... |12970 |10274 |9975 |
|5 ... төлемі |10 |9 | |
|6 ... ... |1180 |582 |304 |
| ... ... | | | |
| ... ... ... | | | |
|7 ... орталықтың | | | |
| ... ... | | | |
|8 ... ... |21972 |18860 |14364 |
|2 ... ... ... |26971 |26365 |26293 |
| ... | | | |
|3 ... ... ... |19,2 |13,7 |10,68 |
| ... ... ... | | |
| ... | | | |
|4 ... ... ... |33096 |22677 |17070 |
| ... ... | | | |
|5 ... ... |628142 |658976 |66662 |
| ... | | | ... ... ... филиалындағы бір операцияның өзіндік құнын есептеу
|Көрсеткіштер атауы |2002 |2003 |2004 |
| |жыл |жыл |жыл ... ... саны | | | ... |16944 |21544 |28524 ... |18484 |242337 |29990 ... ... ... ... |20332 |193899 |185324 ... ... ... құны (тенге) | | | ... |12 |9 |6 ... |11 |8 |6 |
1 ... А. // ... ... 2005, №3
-----------------------
БАНК
Өндіреді
Орындайды
Сатады
Қызмет кӨрсетулер
ОПЕРАЦИЯЛАР
КЕЛІСІМДЕР
ӨНІМДЕР
ТАПСЫРАДЫ
ЖАСАЙДЫ
ТҰТЫНАДЫ
САТЫП АЛАДЫ
КЛИЕНТ
КЛИЕНТІҢ КОНТР АГЕНТТЕРІ
ОРНАТАДЫ

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 69 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциялық банктердің несиелік операциялардың теориясының аспектілері41 бет
«Казкоммерцбанк» АҚ-ның қаржылық экономикалық жағдайын талдау73 бет
Банктің ұйымдастырылу құрылымы және оның функционалдық қызметтері мен әдістері75 бет
Банктер нарықтық қатынастар жағдайындағы өзіндік ерекшелігі бар кәсіпкерліктің дербес түрі31 бет
Коммерциялық банктің инвестициялық қызметінің теориялық аспектілері мен маңызыдылықтары86 бет
Шетел тілі мұғалімінің мәдениаралық коммуникативті біліктілігін қалыптастыруда интернетті пайдалану4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь