“Либелла боттлерс” ЖШС экономикалық жағдайын және инвестицияны пайдалану тиімділігін талдау

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ МЕН ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Инвестицияның мәні, түрлері және инвестициялық саясат 6
1.2 ҚР экономикалық жүйесіне инвестицияны пайдаланудың ерекшеліктері және факторлары 15
1.3 Инвестицияны пайдаланудың көрсеткіштері және оны анықтау әдістемелері

2 “ЛИБЕЛЛА БОТТЛЕРС” ЖШС ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ
2.1 ҚР инвестициялық ахуалының мәні мен факторлары және оны бағалау 36
2.2 “Либелла Боттлерс” ЖШС экономикалық жағдайын талдау 45
2.3 “Либелла Боттлерс” ЖШС инвестициялық дамуын талдау 52

3 КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТАРТЫМДЫЛЫҒЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 “Либелла Ботлерс” ЖШС ішкі инвестициялық мүмкіндіктерін пайдаланудағы стратегиясын дайындау 60
3.2 Кәсіпорынға қосымша инвестиция тартудың тетіктерін жақсарту 65

ҚОРЫТЫНДЫ 70

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ КӨЗДЕРІ 73
КІРІСПЕ
Дамудың қазіргі кезеңінде Қазақстанда экономикалық реформалардың негізгі бағыты ретінде жоғары экономикалық өсу қарқындарын қамтамасыз етуге және экономика тиімділігін жоғарлатуға бағытталған мемлекеттің инвестициялық саясатын дайындау мен іске асыру болып отыр.
Инвестициялық жобалар бойынша жеңілдіктер мен преференциялар беру экономика дамуына әсер ететін маңызды мемлекеттік тұтқалардың бірі болып табылады.
Қазіргі таңда, біздің елімізде бұл саладағы бар негізгі сұрақтар заңдармен емес, заңға сәйкес актілермен реттеледі. Қиянат жіберуші ережелер бар.
Айқындылықты жоғарылату үшін, “Тікелей инвесицияларды мемлекеттік қолдау туралы” заңына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізумен, инвестиция көлеміне сай салықтық жеңілдіктерді беру мерзімдері мен көлемін заңды түрде бекіту қажет. Осыған орай чиновниктердің жеңілдіктер көлемін реттеу мүмкіншіліктері заңмен қатаң шектеледі, сәйкесінше – осы саладағы корумпирлік төмендейді.
Нарықтық қатынастарға өту инвестицияларды қосымша тарту мен пайдалану есебінен ұлттық экономикаға инвестициялық процесті жеделдетудің нақты алғышарттарының пайда болуының қажеттілігін ескертті. Инвестиция – бұл әртүрлі формадағы қаржылық және материалдық құндылықтарға бос ақша қаражаттарын салу. Экономикадағы инвестициялау процесі ақша қаражаттарын оларды иемденушіден қажетсінетіндерге қайта бөлу формасында жүзеге асырылады.
Өтпелі экономиканың өнеркәсіптік өндірісіне инвестициялық салымдардың жеткіліксіздігі оның құлдырауының алғашқы себебі болып, инвестициялаудың потенциалды каналдарын іздестіру қажеттілігін өршітті.
Соңғы жылдары өңдеуші салалардағы, ауыл шаруышылығындағы ұзақ және қысқа мерзімді сипаттағы инвестициялық жобаларға ақша ресурстарын бағыттауға және халық тұрмысының әлеуметтік проблемаларын шешуге мүмкіндік беретін, 2/3 бюджеттік түсімдерді қамтамасыз ететін, экспортты шикізаттық салалардың даму арқасында, инвестициялық арнаға отандық капиталдың біртіндеп қайтарылу процесі байқалады.
Осы факторларды есепке ала, дипломдық жұмысымның мақсаты ретінде Қазақстанның инвестициялық ахуалын талдап, кәсіпорындардың инвестицияны пайдалануын арттыру жолдарына тоқталдым. Дипломдық жұмыс объектісі болып “Либелла Ботлерс” ЖШС –гі табылады.
Міндеттері ретінде:
- нарықтық экономика жағдайында инвестицияның алатын орнын анықтау;
- инвестициялық саясаттың маңызын ашу;
- “Либелла Ботлерс” ЖШС –ке жалпы сипаттама беріп, оның қаржылық жағдайын бағалау;
- Серіктестіктің инвестициялық жағдайы мен пайдалану тиімділігін талдау;
- Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын жетілдіру жолдарын анықтау;
Бірінші тарауда инвестицияның теориялық мәселелері қарастырылды. Оның тартымдылығын арттыруға әсер ететін факторларға және реттеййтін заңдарға қысқаша тоқталып өтеміз.
Екінші тарауда сусындар шығару саласында көптеген жылдар бойы қызмет етіп келе жатқан “Либелла Боттлерс” ЖШС –ке жалпы сипаттама беріліп, қаржылық–экономикалық жағдайына талдау жасалады. Кәсіпорынның инвестициялық жағдайы анықталып, талданады.
Үшінші тарауда кәсіпорынның инвестициялық мүмкіндіктерін пайдалануына тоқталып, талданды. Сонымен қатар, оның инвестициялық тартымдылығына әсер ететін инновация туралы да сөз болды.
Зерттеудің методологиялық негіздеріне ҚР заңдары, Президент жолдаулары, статистика мәліметтері, теориялық бөлімінде ой қозғаған шетелдік және отандық ғалым-экономистерді және мамандардың ой-пікірлері мен еңбектері қолданылады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ КӨЗДЕРІ

1. Қазақстан Республикасының Президентінің халыққа Жолдауы: «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» // Егемен Қазақстан, 2006 жыл, 1 наурыз.
2. Қазақстан Республикасының Президентінің халыққа Жолдауы: «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» // Егемен Қазақстан, 2005 жыл, 18 ақпан.
3. ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жалдауы. Бәсекеге қабілетті ұлтқа, бәсекеге қабілетті экономикаға, бәсекеге қабілетті Қазақстанға // Егемен Қазақстан, 19 наурыз, 2004 жыл.
4. Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақстан – 2030: Барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы: Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы // Алматы: Білім, 1997. -176 б.
5. Нұрсұлтан Назарбаев. Жаңа уақыт, жаңа экономика // Егеменді Қазақстан, 2004 жыл, 16 желтоқсан
6. Қазақстан Республикасының “Инвестициялар туралы” заңы // Егемен Қазақстан, 2003 жыл.
7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің Инвестциялық преферециялардың қолдау мерзімдерін белгілеу туралы // ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің актілер жинағы, 2005 жыл, 5 шілде.
8. Инвестициялар // Қазақстан және оның аймақтары, 2003 жыл.
9. Қазақстан Республикасының “Инвестициялық қорлар туралы” заңы // Егемен Қазақстан, 2004 жыл, 10-20 шілде.
10. Инвестициялық тартымдылықты әлеуметтік салаға жұмылдыру халықаралық // Саясат, 2004 жыл, №26, 75 б.
11. “Қазақстан мұнайгаз кешеніне инвестициялық ресурстарды тартудан тиімділікті экономикалық бағалау” // Научный журнал Мин. Образования и науки “Ізденіс-Поиск”, 2004 год, №3, с.28.
12. “Политические основы инвестиционной деятельности государства (на примере РК)” // Вестник КазНУ: Серия Межд.отнош.и межд.право, 2005 год, №1, с.16-20.
13. “Инвестицияонная стратегия Казахстана агрессивна в хорошем смысле” // Финансы и кредиты, 2004 год, №3, с.13-16.
14. “Инвестиционная политика, инвестиционные проекты” // Экономика и право, 2005 год, №1, стр.5-7, №4, с.2-4.
15. “Инвестиционная деятельность в Казахстане: правовая основа и проблемы” // Вестник ВЭД, 2004год, №19, с. 10-12.
16. “Приоритеті инвестиционой политики в Казахстане” // КазСпектр, 2003 год, №3, с.52-57.
17. “Как привлечь инвестиций в регионы” // Бизнес и банки, 2005 год, №44, с.1-8.
18. “Экономикамыздың дамуына инвесторлардың да үлесі бар: Елбасы жолдауына орай” // Ана тілі, 2005 жыл, ақпан, 7 б.
19. “Біз бәсеке қабілетті бола аламыз” // Жетісу, 2005 жыл, 24 қыркүйек.
20. “Қазақстан экономикасы: нәтижелер, басымдықтар және міндеттер” // Егемен Қазақстан, 2006 жыл, 31 қаңтар.
21. Сейтказиева А.М. “Инвестиционная деятельность предприятия” // Алматы: Экономика, 1998год, с.172.
22. Смагулова Н.Т. Планирование и организация предпринимательства // Алматы, Экономика, 2002г
23. Раматуллаева Г.А. “ҚР-ғы инвестициялық жобаларды шетелдік қарыздар арқылы несиелеу механизмі” // Э.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисертациялық авторефераты, Алматы, 2002 жыл.
24. “Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности” // Учебное и практическое пособие, Алматы, 1997 год, с.132.
25. Кейнс Дж. “Общая теория занятости, процента и денег” // М.,1979год, с.117.
26. Булатов А.С. “Вывоз капитала. Своя компания за рубежом” // Пособие для предпринимателей, М.: БЕК, 1996год.
27. Горбашк Е.А. “Конкурентоспособность промышленной продукции” Учебное пособие // Миннауки, высш. Школа техн. политики РФ. С.-Пб. Ун-т экономики и финансов, Санкт-Петербург, 1998 год.
28. Налоговый кодекс Республики Казахстан. Изд-во: «Бико», Алматы, 2003 г.
29. Методические рекомендации к стандарту бухгалтерского учета 7 «Учет товарно-материальных запасов» в части формирования состава и классификации затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) // Бюллетень бухгалтера, 2003 год, №30, с.2.
30. Сергеева О.А. “Учет затрат на производство и калькулирование продукции себестоимости продукции, работ и услуг” // Библиотека бухгалтера и предпринимателя, №4, апрель, 2003 год.
31. Инструкция «Об особом порядке формирования затрат, учитываемых при расчете цен (тарифов) на производство и предоставление услуг (товаров, работ) субъектами естественной монополии» от 14.08.1998 г. Постановление комитета РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.
32. Бланк И.А. “Управление прибылью” // Киев, «Ника-Центр», 1998 год.
33. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. “Профессиональный комментарий к Положению о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли” // Екатеринбург, 2000 год.
34. Ворст, Ревентлоу “Экономика фирмы” // М: Высшая школа, 2003 год.
35. Герике Р. “Контроллинг на предприятии” // Берлин: АБУ-консальт ГмбХ, 1998 год.
36. Грузинов В.П., Грибов В.Д. “Экономика предприятия” // М.: «МИК», 1996 год, с.60-73.
37. Давид Миддлтон “Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений” // М: ЮНИТИ, 2003 год.
38. Денисова И.П. “Управление издержками и ценообразование” Учебное пособие // М., 2002 год.
39. Друри К. “Введение в управленческий учет” // М., 2001 год.
40. Друри К. “Учет затрат методом стандарт-костс” Пер. с англ. // М: «Аудит», 1998 год.
41. Кемтер В.Б., Мосин Е.Ф. “Прибыли и убытки фирмы: структура, бухучет, налогообложение” // СПб, ЭЛБИ. 1999год.
42. Пунин Е.И. “Альтернатива затратному синдрому: промышленность, цены, внешнеэкономические отношения” (Вопросы теории и практики). // М.: Издательство АО «Консалтбанкир», 2002 год.
43. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. “Бухгалтерский учет на предприятии” // Алматы, 1998 год.
44. “Справочник директора предприятия” Под ред. Лапусты М.Г. // М.: Инфра-М, 1999 год.
45. Осипова Г.М. “Экономикалық теория негіздері” // Алматы, 2002 жыл.
46. Шмален. “Основы и проблемы экономики предприятия” // М., 2001 год.
47. Крылов Э.И., Журавкова Э.И. “Анализ эффективности инвес. и иннов. деятельности предприятия” // М., Финансы и стат., 2001 год, с. 384.
        
        ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
«КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ»
МАЗМҰНЫ
Кіріспе
3
1 Инвестициялық қызметтің экономикалық маңызы мен теориялық ... ... ... ... және ... саясат
6
1.2 ҚР экономикалық жүйесіне инвестицияны ... ... ... ... ... ... және оны анықтау әдістемелері
30
2 ... ... ЖШС ... ... және ... ... ... ҚР инвестициялық ахуалының мәні мен факторлары және оны бағалау ... ... ... ЖШС ... жағдайын талдау
45
2.3 “Либелла ... ЖШС ... ... ... ... ... тартымдылығын жетілдіру жолдары
3.1 “Либелла Ботлерс” ЖШС ішкі инвестициялық мүмкіндіктерін пайдаланудағы
стратегиясын ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... КЕЗЕҢІНДЕ ҚАЗАҚСТАНДА ЭКОНОМИКАЛЫҚ РЕФОРМАЛАРДЫҢ
НЕГІЗГІ БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ ЖОҒАРЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ ... ... ... ... ... ... ... МЕМЛЕКЕТТІҢ
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫН ДАЙЫНДАУ МЕН ІСКЕ АСЫРУ БОЛЫП ... ... ... ... мен ... ... ... әсер ететін маңызды мемлекеттік тұтқалардың бірі болып
табылады.
Қазіргі таңда, ... ... бұл ... бар негізгі сұрақтар
заңдармен емес, заңға сәйкес актілермен реттеледі. Қиянат жіберуші ережелер
бар.
Айқындылықты жоғарылату ... ... ... ... ... заңына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізумен,
инвестиция көлеміне сай салықтық жеңілдіктерді беру мерзімдері мен ... ... ... қажет. Осыған орай чиновниктердің жеңілдіктер көлемін
реттеу мүмкіншіліктері заңмен қатаң шектеледі, ... – осы ... ... ... өту ... ... ... мен пайдалану
есебінен ұлттық экономикаға инвестициялық ... ... ... ... ... ... ескертті. Инвестиция – бұл
әртүрлі формадағы қаржылық және ... ... бос ... ... Экономикадағы инвестициялау процесі ақша қаражаттарын
оларды иемденушіден қажетсінетіндерге қайта бөлу ... ... ... ... ... ... салымдардың
жеткіліксіздігі оның құлдырауының алғашқы себебі болып, инвестициялаудың
потенциалды каналдарын іздестіру қажеттілігін өршітті.
Соңғы ... ... ... ауыл ... ұзақ ... ... ... инвестициялық жобаларға ақша ресурстарын
бағыттауға және халық тұрмысының ... ... ... мүмкіндік
беретін, 2/3 бюджеттік түсімдерді қамтамасыз ететін, экспортты шикізаттық
салалардың даму ... ... ... ... капиталдың
біртіндеп қайтарылу процесі байқалады.
Осы факторларды есепке ала, ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындардың инвестицияны
пайдалануын арттыру жолдарына тоқталдым. Дипломдық жұмыс объектісі ... ... ЖШС –гі ... ретінде:
- нарықтық экономика жағдайында инвестицияның алатын орнын ... ... ... ... ... ... ... ЖШС –ке жалпы сипаттама беріп, оның ... ... ... ... ... мен ... ... талдау;
- Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын жетілдіру жолдарын анықтау;
Бірінші тарауда инвестицияның ... ... ... ... ... әсер ... факторларға және реттеййтін заңдарға
қысқаша тоқталып өтеміз.
Екінші тарауда сусындар шығару саласында көптеген ... бойы ... келе ... ... ... ЖШС –ке ... сипаттама беріліп,
қаржылық–экономикалық жағдайына талдау жасалады. Кәсіпорынның инвестициялық
жағдайы анықталып, талданады.
Үшінші тарауда кәсіпорынның инвестициялық мүмкіндіктерін пайдалануына
тоқталып, ... ... ... оның инвестициялық тартымдылығына әсер
ететін инновация туралы да сөз болды.
Зерттеудің методологиялық ... ҚР ... ... статистика мәліметтері, теориялық бөлімінде ой ... және ... ... және мамандардың ой-пікірлері мен
еңбектері қолданылады.
1. Инвестициялық қызметтің экономикалық маңызы мен теориялық негіздері
1. ИНВЕСТИЦИЯНЫҢ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... экономиканың маңызды құрамдас бөлігінің бірі –
тартылған инвестициялар туралы білімдердің елеулі ... ... ... ... ... ... өкілдерінің ғылымдағы көптеген
дискуссияларынан кейін, осы жағдайдың спецификасы мен оны құқықтық реттеу
қажеттілігі мойындалды.
Бұл ... ... ... ... ... ... “инвестициялау көмегімен бүгінгі қажеттілік қанағатын
келешекте күтілетін қанағатқа айырбастау актісі” деп ... ... ... ... ... ... ... құндылығының ағымдағы өсімі” ретінде, немесе, “тұтыну үшін
қолданылған, қазіргі кезеңдегі табыстың сол ... ... ... жұмыстарында инвестициялау процессінің ... ... ... ... саланы дамыту сатысы инвестициялаудың
көкейтесті ... ... көп ... ... ... өрістетумен
сипатталады.
В.Фельзенбаум, “капитал жұмсалымдары” және ... ... ... ... бойынша жақын, инвестиция түсінігі нақты
инвестицияларды қамтиды деп ... ... ... ... ... ... меншік иесінің титулымен байланысты акция, облигация және тағы
басқа құнды қағаздарға салынған салымдар.
Инвестициялаудың негізгі этаптары:
- ... ... ... ресурстарды қайта құру, яғни
инвестиция қызметінің (тіпті ... ... ... ... ... ... түпкілікті қайта құру мен жаңа ... ... ... ... ... ... ... өсіміне айналуы;
- табыс және әлеуметтік әсер нысанындағы капитал құндарының өсімі, яғни
инвестициялық қызметтің түпкілікті мақсаты жүзеге асады.
Инвестициялау ... ... үшін ... ... ... кейбір артықтардың қорлануының (жиналуының) нәтижесі
болып келеді.
Жоспарланатын шығындар мен ұлттық өнім, және мультипликатор арасындағы
мұндай байланыс ... ... ... ... ... ... ... Және де шығындар бабында жеке тұтыну, инвестициялық және
мемлекеттік шығындарды бөліп ... әр ... ... өсуі ... ... сомасының
артуына алып келеді. ... ... ... ... мен инвестициялар
тепе–теңдігінің проблемасына классикалық мектептің көз қарасы бар екені
әйгілі. Бірақ, бұл ... ... ... оның ... формасына қосып –
жинақ ақшаға және оған ... ...... ... ... ... ... кейнсианстық теория күшті, әрі жеткілікті
болып келмейді. Мұнда, қаржы нарығы ... пен ... ... күші
капиталдың тек бір түріне және бір ... ... ... ... ... Ал, ... күрделірек болып келеді “сандық
аспект капиталдың сұранысы мен ұсынысы сапалық сипаттамамен ... ... ... ... дәлме-дәл кескіндемейді”.
Инвестициялар, төлемақылардан басталатын, әрі қарай түсімдер ... ... ақша ... ... ... Инвестициялық
қызмет шаруашылықтың нарықтық жағдайында ... ... ... келеді
және табыс табу мақсатында инвестициялық нарықта шаруашылық жүргізуші
субьектілермен жүзеге асырылады.
Инвестициялар дегеніміз – ... ... ... ... оларға деген құқық, сондай–ақ пайда (табыс) алу мақсатында иевестордың
кәсіпкерлік қызмет нысандарына жұмсаған меншікке ... ... ... ... әкелінетін капиталды жекеменшік,
мемлекеттік және сыртқы деп бөлуге болады. Ол ақшалай және тауарлы ... және ұзақ ... ... және ... бола ... ... ... ішінара ссудалық) тікелей және портфельді
инвестициялармен ұсынылған.
Тікелей инвестициялар – тікелей өндірістік ... ... ... ... ... негізгі айрықша
сипаттамасы – тікелей инвестор кәсіпорынды басқаруға елеулі әсер ... ... ... кәсіпорында 10 %-дық қатысуды қамтамасыз ететін
барлық ... ... ... деп ... ... ... жататын операциялар санына, мұндай қатынастар негізін қалайтын
капитал жұмсау ... ... ... ғана ... инвестор мен
кәсіпорын арасындағы кейінгі ... ... ... ... – пайда табу үшін ... ... ... басқадай құнды қағаздар сатып алуларын
білдіреді. Олар ... ... ... бөлу ... ... ... рөл
ойнайды. Инвестициялық қорға адамдар пайда алу үмітімен ақша салады.
Нарықтық ... ... ... ... ішкі ... ... ... инвестициялар да белсенді түрде қатысады. Бұл, ... ... ... ... ... ... материалдық
өндіріс аясынан қаржылық аясына көшуінің спецификалық жағдайы – отандық
инвестициялық қордың мәртебесі туралы ойға ... ... ... қор ... әр ... ... ... қызметтің түпкі нәтижелерін
жоспарлауға, бағалауға және бақылауға болады.
Портфельдік инвестицияларды ... ... ... сипаттайды. Қазіргі
кезде, портфельдік инвестициялаумен ... екі типі ... ... бос қаражаттарын орнықтыру проблемалары барлар
(мысалы, ірі ... ... ... ... ... ... ... ретінде ұсынатындары жатады
(мысалы, аса ірі емес банктер, қаржы компаниялары т.б. ).
Сонымен қатар, инвестициялар тәуекелдік ... және ... ... капитал – үлкен тәуекелге байланысты жаңа саладағы қызмет
көрсетудегі жаңа ... ... ... ... ... ... ... жұмсалған қаржының үлкен өтелімділігі
есебіндегі өз-өзінен байланысты емес ... ... Ол ... ... ... ... несиелік, акционерлік, кәсіпкерлік.
Ануитеттік – тұрақты аралық уақыт арқылы салымшыға елеулі табыс
әкелетін, ... және ... ... ... ... ... ... жұмсау сипатына қарай мынадай түрлерге
бөледі:
- өндірістік–материалды салаға қаржы жұмсау. Экономика тепе-теңдігінің
бұзылуы және осы салалардағы капитал айналымдылығының ... ... ... ұлттық шаруашылыққа сипатты, жағымсыз ... ... ... ... ... ролі ... ... емес–материалды емес салалардағы капиталды игеру, қызмет
көрсету саласын қоса. Өндірістік салалармен салыстырғанда өндірістік
емес салаларға ... ... ... ... ЖІӨ құрылымында халыққа
қызмет көрсету, сауда–делдал үлесі өскен. Қызмет көрсету саласында
капитал ... ... ... ... Сонымен қатар,
қызмет көрсету саласының дамуы елдің экономикалық өсуіне елеулі әсер
етпейтінін айта кеткен ... ... ... ... ... – бірнеше айға қаржы беру. Қазақстанда қысқа мерзімді
қарыздар мен несиелер кеңінен қолданылады. Олардың ... ... ... пайыздық мөлшерлеме; екішіден, кепілдіктің болуы;
үшіншіден, көлемдерінің аздығы.
- ұзақ мерзімді – ... ... ... беру.
Инвестор санаты бойынша инвестициялардың бөлінуі:
- жеке – Қазақстанның, сонымен ... ... жеке және ... ... ... ... бола алады. Мысалға, ондай
инвестицияларға несие желісінің ашылуы, ... ... ... ... ... ... ... зерттеулер нәтижесі
бойынша жасалынатын қорытынды – елімізде бар ... ... ... Бұл, республикаға шетел инвестицияларын тарту
үшін қолайсыз режиммен ... ... ой ... ... ... ... ... 3 млр. АҚШ ... ... ... ... кері әсер ... ... үшін ... бір тәуекел білдіретін сыртқы қарыздары бар
екенін де айта кеткен жөн.
- Мемлекеттік – капиталды мемлекеттік ... ... ... Ауыр ... ... ... ... істейтін мемлекеттік банктердің қаражаттары шектелген.
Инвестиция көздері бойынша:
- ішкі – республиканың банктік институттарымен несиелеу.
Жоғарыда айтып кеткендей, ... банк ... ... ... ... екінші деңгейдгі акционерлік, жеке, біріккен және
коммерциялық ... үшін де ... ... деңгейдегі банктер
макроэкономикалық тұрақсыздық жағдайында (инфляция, ... ... тез ... ... табу үшін ... мерзімді несиелер беруге
бағдарланады. Коммерциялық банктер қаржы нарықтарындағы тұрақсыз жағдай мен
инвестициялау ... ... ... ... ... ... несиелеуге аз көңіл бөледі. Сонымен ... ... ... ... ... ... мемлекеттік те, коммерциялық банктер де
ұлттық экономикаға әлеуетті ... бола ... ... – шетел жақтарынан капиталды тарту.
Сонымен, әр түрлі формадағы және түрдегі ... ... үшін ... ... ... керек
Жұмсалымның жоғары тиімділігіне жету үшін ... ... ... ... ... ... ... тиімділік қағидасы. Кез–келген кәсіпорын
өндірілетін өнім ... ... ... ... ... ... ... табуға тырысады. Өндірістің жеткен
деңгейіндегі табыс өндіріс шығындарынан асатын ... ... ... жалғастырады. Тауар сатудан ... ... ... ... ... жағдайда ғана ол өз қызметін тоқтатады.
Ал, егерде тауардың бір ... ... ... оны ... ... асса кәсіпорынға өнім шығаруын кеңейтуге тура ... ... ... сатудан түскен түсім өндіріс шығындарына тең болса,
кәсіпорын өндірісін кеңейтпейді. Кәсіпорын өндірісін жалғастырған кезде,
шекті табыс ... ... ... тең ... өнім ... ... Бұл екі ... әмбебап сипаты бар кез – келген нарық құрылымына,
меншік формасына қолданылады.
Инвестициялаудың оңтайлы көлемі - 5 млн ... 6 млн ... ... ... ... тиімділігі екі маңызды факторға тәуелді:
• өндіріс шығындарының өсу қарқыны;
• өндірісті монополиялау деңгейі;
“Замазка” қағидасы. Бұл қағида инвестициялау тиімділігін ... ... ... ... береді.
Инвестициялау замазкамен жұмыс істеу сияқты: шешім қабылдау еркіндігі
оларды жүзеге асыру кезінде жәймен көбейетін еркінсіздікке ... ... ... сатып алу керек , оны жалға беру ... ... ... пе, осы ... ... қай ... және неше ... алу керек шешімдерін еркін қабылдай алады. Бірақ, осы үрдістерді
жүзеге асырғаннан ... ... ... қиынға түседі. Бұл станокты ... бойы ... ... ... ... несие бойынша пайыздарын төлеу
керек және тағы сол ... ... ... жоба ... ... соң
әрекет еркіндігі шектеулі болады.
Инвестициялық шешім жүзеге асқаннан ... ... ... ... болмайды. Сатып алынған станоктар немесе акцияларды қайта сатуға,
дезинвестициялап, олардан ... ... ... ол үшін ... ... басқарушылық қызметкерлердің күшімен, ... ... ... ... ... іскерлік
серіктестіктердің атақтығына орай қателіктерді ... үшін ... ... Осыған орай, инвестициялық жоба жүзеге аспай тұрып, оның
тиімділігін алдын - ала есептеп алу керек.
Күрделі қаржы жұмсалым тиімділігін ... және ... ... ... ... бағалаудың үш қағидасы бар:
• шығын мен шығарылымның салыстырмалы бағаларын салыстыру арқылы,
яғни тек құнды және ақшалай талдау. ... ... ... тек ... бағалауға сүйену жеткіліксіз
екенін көрсетеді – мұндай ... ... ... ... ... ақшалай және техникалық ... ... ... ... ... кепілдікке алынған (жобаға
салынған) технологияның өзіне де байланысты. Технология өндірістік
қуаттарды ... ... ... тапсырады және
инвестициялық мақаттарды жүзеге асыру тәртібіне әсер ... ... ... ... тәсілі, ол бизнесті нарықтық
(құндық) бағалауды ескермейді, осыған орай, ол көп қолданылмайды.
Биімделу ... ... ... шығындары – бұл жаңа
инвестициялық ортаға үйренуімен байланысты ... ... ... жаңа
жабдық қондырылған, бірақ оны өзгерген коньюнктура ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру және кадрларды қайта
дайындаудан жоғалған шығарылым ... ... Жаңа ... ... оны іске асыру алдында және өтемділік аралығында әрдайым уақытты
артта ... ... ... ... кету ... ... Кез – келген
биімделудің өз шығындары болады: жаңа ақпарат, жаңа технология, ... ... ... және тағы да ... ... ... тез ... азаюы үйрену үшін төлем болып отыр.
Тіпті акция мен облигацияның өздерін де, ... ... ... тез арада
тиімді қайта сату мүмкін емес. Уақыттың өтуі капиталдың құлдырауын, оның
табыстылығының ... ... Ал, ... ... ... бұдан да көп. Мысалы, қол еңбегін машиналыға алмастыру
орынды. Бұл әйгілі биімделу шығындарын (тікелей және ... ... ... ... кадрларды қайта дайындау; ескі жабдықты ... ... ... нәтижесінде жұмыссыз қалған ... ... ... ... өз ... ... ескі ... тұрақсыздық төлемдері және т.б. ... жаңа ... ... ... ... да қосу керек. Бұл баға өндіріс үшін шикізат,
материалдар, ... ... ... ... ... ... ... капитал жұмсалымына артықшылықты. Өнімге деген ... ... ... ... ... ете ... биімделу шығындарының көп болуына
әсер етеді. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, сұраныс бағасы ... ... көп әрі ұзақ ... ... ... қарамастан соншалықты
инвестициялау тиімдірек болады.
Мультипликатор (көбейткіш) қағидасы. Мультипликатор ... ... ... Бұл ... автомобильге деген
сұраныстың өсуі технологиялық ілеспе тауарларының: ... ... және тағы да ... өсімін туғызады. Мультипликатор, салалар
арасындағы нақты бар байланысын ... және осы ... ... ... ... ала ... ... уақыты мен экономикалық қуатын
білуге, осы ақпаратты тиімді ... ... ... тоқтату
және коньюнктураны оза отырып, уақытылы жаңа бизнеспен айналасуға мүмкіндік
береді. Осындай уақытылы әрекет акцияларды ... сату және ... ... ... ... асуы ... әсері саладан – сұраныс пен ... қуат ... ... ... ... өседі. Сонымен қатар, мультипликатор
әсері уақытылы да ... ... ... сала алға ... ... ... ... стратегиясын түзету керек.
Q – қағида. Q – қағида – бұл қор биржасындағы активті бағалаумен ... ... ... құны ... ... анықтау. Бұл
тәуелділік көрсеткіші – Q – қатынас:
Q=Материалдық активтердің ұдайы өндірісін ... ... / ... ... ... ағымдағы шығындары
Егер, бөлшек бірден жоғары болса, онда инвестициялау тиімді. Қанша көп
болса, сонша тиімді.
Инвестициялау тиімділігі сұраныс ... мен ... баға ара ... ... кәсіпорынды сатып алуды инвестициялағанда былай
анықтаймыз
Q=Бүкіл фирманың ... ... / Оның ... ... ... шығындары
Бұл қағиданың қолданылуына қарағанда, оны мемлекеттік реттеу деңгейі
көбірек.
Тәжірибе көрсеткенде, Q – ... ... ... ... ... көлік, автомобиль жасау, түсті металлургия, резинотехникалық
өнеркәсіп, пластмасса ... ... ол ... ... ... мұнай шығару, газ саласы және тағы да басқа.
2. ҚР ... ... ... ... ... ... инвестициялық ресурстар нарығындағы жағдайды реттейтін,
негізгі ... бірі ... бой ... ал оның ... ... саясаты көбіне елдегі инвестициялық ахуалдың күйін
анықтайды, әлеуетті инвесторлардың шешім қабылдауларына әсер етеді.
Нарық ... ... ... ... ...... ... құру және жүргізу үшін алғышарттар
қалыптасты: кәсіпорынның шаруашылық қызметін реттеудің нарық ... ... ... арқылы басқарудың нарықтық
әдістерін әзірлеу және ... қос ... банк ... өту; ... ... және оны қаржыландыру көздерін ... және ... ... ... ... және елдің ішкі
резервтерінің есебінен ... ... ... ... ... қарамастан, экономиканың инновациялық ... ... ... ішкі, солай сыртқы инвесторлар үшін әлі
төмен. Бұл ... ... ... ... ... ресурстарды ғылымның және өндірістің басымдырақ ... және ... бұл ... қатысу үшін қолайлы
инновациялы – инвестициялық ахуал қалыптастырудан тұрады.
Мемлекеттік ... ... ... ... саясаттағы
жаңсақтықтар нарық жағдайында тұрақтылықты қамтитын кәсіпорындардың
инвесторлар үшін ... алып ... ... өз ... ... жоқ. Бұл көбінесе, үлкен экспорттық мүмкіншіліктері бар және
осыдан шығатын, инвестиция көздерін ... ... ... мен газ өндіру өнеркәсіптері. Осы ... мен газ ... ... ... деңгейін анықтады. Ол экономиканы
ұзақ уақытқа қалыптастырушы фактор болып келеді. Нарық ... ... ... өндірістік емес және кен өндіруші өнеркәсіп
салаларына қайта бағдарлануы болған. Бұл, ... ... ... қысқаруына алып келіп, инвестиция ... ... ... ... жасамады.
Инвестицияның салалық құрылымы біздің ... ... ... ... де, түбінде экономика өсіміне жағымсыз әсер етеді.
Осы құрылымдық қиғаштықтар ... ... ... – аймақ
экономикасының дамуындағы ... ... және ... ... ... тәсілдемені іске асыратын экономикалық
саясат шараларының ... ... ... ... ... жоғары
табыс нормасын басшылыққа ала отырып, салаларды өздері ... ... ... ... бұл процесске елеулі әсер етпейді.
Отандық өндірістің құлдырауынан болған ішкі ұсыныстың жеткіліксіздігі,
сол ішкі сұраныстың көп бөлігі ... ... ... алып ... ... ... ... отандық өндіріс ... және ... ел ... ... алып ... ... жағдай жасайды.
Индустриалды–инновациялық дамытудың мемлекеттік инвестициялық
саясатының ... жеке ... ... ... ... ... алмайтын тауашаларына, қаржыландыру көздерін және инвестицияны қолдау
және тартудың қатысты механизмдерін анықтаудан ... ... ... ... ынтасының сәйкестігінде ғана мүмкін болатын, инвестиция белсенділігін
арттыру арқылы экономикалық ... ... және ... ... ... инвестициялық қызметтің негізгі бағыттары
болып, жоғары техникалық және технологиялық деңгейді сақтаған, салалар мен
өндірістің экспорттық және ... ... ... ... ... ... ... тәжірибені талдау, құрылымының қайта құрылуының шешуші
шарты болып қарастырылатын, экономикадағы ... ... ... экономика өсуінің тұрақты қарқындарын қолдау және
жетістік түріндегі нақты нәтиже ... ... ... ... және экономикалық негіздері 2003 жылы 8 қаңтарда
қабылданған ҚР–сының “Инвестициялар туралы” заңында ... Бұл ... ... ... ... ... ... құқықтық және экономикалық негіздерін айқындайды, ҚР–да
инвестицияларды жүзеге ... ... ... құқықтарын қорғауға
кепілдік береді, инвестицияларды мемлекеттік қолдау шараларын, инвесторлар
қатысатын дауларды шешу ... ... ... пайдаланатын қолданыстағы өндірісті жаңарту,
кеңейту және жаңаларын ... ... ... үшін ... дамыту үшін жағымды ... ... ... ... ... ... ... асырылады.
Инвестицияны мемлекеттік қолдау келесі ... ... ... салықтық преференциялар;
- кеден баждарымен салық салудан босату;
- мемлекеттік натурдық гранттар;
Өңдеуші ... ... үшін ... ... ұсынатын
тауарларын экспорттайтын салаларға бағдарлану ... ... ... ... ... ... мемлекеттік тапсырыс беруді
кеңейту және сыртқы экономикалық саясаттағы ... ... ... ... ... ... ... әл – ауқаттық
деңгейін және отандық өнімдерге ... оның ... ... ... ... ... бойынша шаралар қабылдануы қажет. Бұл
мультипликативті әсер ... ... ... ... оларды
төлеуге, несие берушілермен және мемлекетпен ... ... ... ... ... еді.
Инвестициялық процеске кәсіпорынның өз қаражатын және халықтың ... ... ... ... ... және ... өсу үшін
маңызды болып келеді. ... ... ... компаниялары,
инвестициялық қорлар және басқа да институционалдық инвесторлар капиталдың
отандық нарығын дамытуға жәрдемдесу керек және осы ...... ... ТМД ... салыстырғанда Қазақстан Республикасы, инвесторлар
үшін тартымды болып келетін, ... ... ... ие. ... ... ... саяси дамудың тұрақтылығы ҚР – сының
артықшылықтарының бірі ... ... ... ... тұрақтылығы,
қоғамның демократияландырылуы, нарық реформаларының жалғасуы жағымды
инвестициялық ... ... ... ... Әлеуетті
инвесторлар алдында тұрған проблемаларды мемлекетпен ұғыну қажет.
Қазақстан Республикасының дүниежүзілік экономикалық жүйеге ... ... үшін ... ... және ... жағдайларды
қалыптастырусыз мүмкін емес. ҚР-ның экономикасын жаңғыртуда шетел капиталы
маңызды роль ... Ұзақ ... ... бар жаңа іскерлік ахуал жасау
міндетті түрде қажет. Тек осы ... ғана ҚР ... ... ... ... ... ... әлеуеті
мен білімі бар халықты қосқанда, капитал ... ... ... ... ... ... ... дамыған
инфрақұрылымдағы өмірлік ... кең ... және ... шаруашылық–салалық құрылымымен анықталады. ҚР–сы
қысқа мерзімде негізгі өндірістік қорларға капитал ... ... ... және ... ... мен ... сақтау мен дамыту мақсатында
шикізат ... ... ... қайта өңдеуді ұйымдастыру керек.
Болмаған жағдайда, экономика құрылымын қайта құру ... ... ... – шикізаттық бағдарлануы ҚР – на ... ... ... ... ... ... жету үшін ... инвестициялық салымдарды талап етеді. Капитал салымдары, тұтыну
деңгейінің ары қарай ... ... ішкі ... ... қатаң
биімделуді талап етеді, ал, бұл саяси-әлеуметтік түсініктемелерге қолайлы
емес. Негізгі ... ... ... ... ... ... ... болып келеді.
Дүниежүзілік тәжірибе көрсеткендей шетел инвесторларына тек ... және ... ... ... ... ... ... операциондық территориясын кешенді инфрақұрылымдық ... ... ... өте ... ... болып табылады. Біріншіден, жол
және көлік жүйесін, теңіз порттарын, ... ... және ... ... ... ... логистикалық жүйелерді,
тұрғын үй секторларын дамыта бастау керек.
Дамыған және тез дамушы елдер, әсіресе ...... ... аймақ,
соңғы 30 – 40 жылда өз елдерін инфрақұрылымдық жайғастыру үшін ... ... ... ... ... тез ... тартқан. Несиелік
қарызға алумен ұштастырылған жеке тікелей салымдар жетістікке жету ... ... ... ҚР–сы үшін сыни ... ... ... ... үшін ... ақшаның жетіспеушілігінде ғана емес.
Инвестициялық ахуал нарық реформаларының жетілуінің, жеке ... ... және ... ... ... ... капиталдың
сенім білдіруінің өлшемі болып келеді.
Сонымен қатар, ұлттық шаруашылықтың ең ірі ... ВОТ ... (Build – Operate - ... – салу ... – эксплуатациялау –
беру стратегиялық инвесторларды тарту дүниежүзілік нарыққа тез ... ету. Тек ... ... ... ғана ... сонымен қатар,
сәйкес салалардағы жұмыс тәжірибесі, нарық білімі, ... ... ... ... ... ... бар стратегиялық
инвесторларды тарту маңызды. ЖҰӨ ... ... ... ... ... ететін, негізгі өндіріс қорларына салынған капиталдар
ғана стратегиялық ... ... ... ... Мысалы, пепси–кола
өндіретін завод ҚР–ның макроэкономикалық ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді және шетел шикізат
концентратының өндірісін, тұрлаулы ... ... ... ... да, ... ... ... инвестициялар пайдалану, өңдеу және
отандық мыстың экспортына стратегиялық болып келеді. Сонда, ... ... және ... өнеркәсіптерге капитал салымдары
қаржыландырады және ЖҰӨ -ге салым қамтамасыз етіледі.
Сонымен ... ... ... ... ... ... үшін жеке
консорциумға белгілі бір уақыт кезеңіне жоба береді. Консорциум бұл ... ... ... бойы ... және өз ... өтеп отырып,
жобаны пайдаланудан табыс алып отырады. Консцессия мерзімі аяқталған соң
консорция жоба активтерін ... ... ... қарыздар мен несиелерден тұратын болса, үкімет
міндеттенбейді және қайтарымдығына кепілдік бермейді.
Қайтарымдылығы тек операциондық ... ... ... ... қаражатын тарту қажеттілігі алынады да, барлық тәуекел
жеке секторға жатады.
Шетел инвестицияларының жоғары деңгейімен дамыған нарық ... ... өсу ұзақ ... ... бірі екендігі
Қазақстан – 2030 стратегиясында анықталған. Батыс Қазақстан экономикасының
нақты секторына ... өте ... ... өмір сүру ... орай халықтың ақша жинауға және олардың нвестициялауға
мүмкіндігі жоқ.
Шетел және ... ... ... ... ахуалды қажет
етеді: саяси өкіметтің тұрақтылығы, бизнес туралы тұрлаулы заңдар, тізбекті
және ашық салық тәртіптемесі мен ... ... аз ... ... түсімі Қазақстандағы демографиялық жаңғыртуды жалғастыру
және нарық реформаларын дамытуды, аймақтың ... ... ... ... ... ... жағдайында, мемлекет экономикаға, сонымен
қатар, қоғамда болып жатқан әлеуметтік поцесстерге әсер ету ... ... ... ... ... бірі ... мәнге ие болады.
Солай, кәсіпкерлердің бөлек категорияларына ... ... ... ... түрлі салаларына мемлекет әсер ету шамасында, және
керісінше, белгілі бір салаға жоғары салықтарды ... ... ... ... белсенділігін төмендете алады, тіпті өнідірісті
тоқтатуға дейін.
Инвестициялық ресурстар ұлттық ... ... ... ... және экономикалық өсуді қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... өндірісін қамтамасыз ету ең басты
проблема болып отыр. Жалпы, бұл ... ... Ұзақ ... ... ... ... ... нақты секторындағы инвестциялық
процестің ұдайы өндірісінің өзгеруіне алып ... ... ... ... ... жасауда конверсиялық шаралар жүргізу үшін инвестициялар қажет.
Проблеманы шешудің тиімді жолдарының бірі – ... ... ... ... макроэкономикалық шаралар көмегімен ішкі ... ... жеке ... мен ... сатып алу қабілеттілігін
жоғарлату, инвестициялар құрылыс үшін ... өсіп ... ... ... отандық тауарларды тікелей сатып алуларды жоғарлату
арқылы жетуге болады.
“Халықтың ... ... ... ... ... ... ... сұраныстың маңызды шарттары ретінде тұтыну сұранысын көтереді.
Қаржы саласын тұрақтандыру, ... ... ... ... ... ... жинақ ақшаларын өсіру үшін ... ... ... және қорлануға олардың ... – деп ... В.К ... ... ... ... ... тарту үшін
жинақтаушы зейнетақы қорларының және сақтандыру қорларының ... ... Ол ... ... иелері үшін инвестицияның табыстылығы
мен қайтарымдылық сенімділігін қамтамасыз ... ... ... ... қор ... ... ... әзірлеу керек.
Өтпелі кезеңдегі халықтың жинақ ақшаларына жасалған мемлекеттік
эксперимент банктік ... және ... ... ... ... ... ... жинақ ақшаларының максимальді қауіпсіздігіне кепілдік
беру қажет.
Қазақстандық банктер мен ... ... ... ... ... мен ... жеке инвестицияларын салғанда ғана өнеркәсіп
тауарларының отандық өндірісінің өсуі мүмкін болады.
Табыс инвестицияны ... ... ... ... болып
табылады. Кәсіпкерлер өндіріс қаражаттарын, мұндай сатып алулар табысты
болады дегенде ғана бір компонент бар, ол – ... ... және де ... сектордың өңдеуші салалары жеке
инвесторлар үшін тартымды болып қала береді. Мұнда, ... ... ... ... үшін қолайлы инвестициялық ахуал жасау мемлекет
міндеті болып табылады.
Қызметтің басым түрлеріндегі кәсіпорындардың тіркелген активтеріне
салымдар ... ... жеке ... ... ... экономикалық тұтқа ретінде “ Қазақстан Республикасының
инвестициялар ... ...... ... инвестициялы салықтық және
кедендік жеңілдіктер, мемлекеттік ... ... және ... ... ... ... заңмен қарастырылатын
преференсиялар, берілген ... ... ... ... ... ... ... сектор салаларының дамуына қажетті әсер ... жоқ. ... ... ... фискалды саясат шараларымен
толтыру қажет.
Экономикалық тұтқаларды ... ... ... ... ... ҚР мен оның аймақтарының инвестициялық
мүмкіншіліктері туралы ... ... ... мен ... ... ... ... туралы инвесторлардың шешім қабылдауына
үлкен әсер ... ... ... ... мүмкіншіліктердің
призентациясы бойынша жасалып жатқан жұмыстарында индустриалды–инновациялық
сектор салаларын дамытуға ерекше көңіл аударылуы ... ... ... ... ... ... және жеке ... алатын, инвестициялық жобаларды ... мен ... ... ... ... ... орталықтарды құру бойынша жұмыс ұйымдастырылуы
керек.
Ақпараттық–презентациялық шараларды ... ... ... ... ... жүргізуге көшу керек, әсіресе, ... ... ... ірі ... ... ... асыруда.
Сонымен қатар, басымды өндірістердің ... ... ... ... ... қабылданады, бағытталған:
- акционерлер құқығын қорғауды күшейтуге және корпоративті басқарудың
тиімділігін ... ... ... ... ... ... есеп ... халықаралық стандарттарына кәсіпорындардың өтуін
тездетуге;
Индустралды–инновациялық даму айналасында жүзеге асырылатын
мемлекеттік ... көзі – ... және ... ... ... қатар, мемлекет басқаруындағы кәсіпорындардар (дамудың
мемлекеттік қаржылық ұйымдары, ұлттық ... ... ... ... бюджеттік инвестициялар арасында, индустриалды-инновациялық
даму үшін интеллектуалды және инфрақұрылымды негіз құратын ... ... ... ... ... ... ... өндірістердің
қалыптасуының маңызды қосымша шарты болатын және ... ... ... ... ... ... ... қажетті басымды және
әлеуметтік инфрақұрылымның дамуына бағытталуы қажет.
Индустриалды–инновациялық секторлар ... ... ...... ... ... ... ішкі және
сыртқы нарығында қаражаттарды, сонымен қатар, экономиканың ... ... ... ... үшін институционалды
инвесторлар қаражаттарын тарту болып табылатын – дамудың мемлекеттік
қаржылық ұйымдары ... ... ... ... ... әлеуетін анықтаған соң, инвестициялық саясат өз күшін
Қазақстан экономикасының ... ... ... ... тоқтату
керек. Тек осы жағдайда ғана, өндіруші сектормен ... ұзақ ... ... ... ... құра ... бірнеше жаңа
қуатты салалардың пайда болуы мүмкін.
Басқаша айтқанда, мемлекеттің инвестициялық және әкімшілік ... ... ... ... ... салаларға тарату тек жоғары
қосылған құны бар орта дамыған салалардың пайда болуына алып келуі ... ... ... ... ... ... ... дамудағы мемлекеттік инвестициялық саясатты
жүргізудің басқа құралы – ұлттық компаниялар. ... осы ... ... ... ... ... олардың ресурстарын,
шикізат емес секторында жоғары технологиялық ... ... ... және ... ... ... де тарту керек.
Мұнай мен газ салаларына салынатын инвестициялар табиғи байлықтарды
табуға, мұнай мен газ ... және ... ... береді, ал, мемлекет
бюджеті бұл сатулардан ... ... ... ... ... ... ластануына алып келеді. Сонымен қатар, бұл салаға ҚР – ... ... ... ... ... инвестицияларын пайдалана отырып, мемлекет реттеуінің дұрыс
жүйесінде тек ... ... ғана ... ... ... ... құрылыс, ауыл шаруашылығы және ... ... ... ... және білімді де жоғарылатуға болады.
Дүние жүзі экономиканы тез ғаламдану жағдайында ... ... ... инвестицияларын тарту бойынша бәсеке қалыптасты.
Шетел инвестицияларын ... ... ... ... халықарлық еңбек бөлінісінде ел экономикасының қатысу ... ... ... ... ... Басқа елдердің тәжірибесі
көрсеткендей, капиталдың құйылуынсыз ... ... ... ... ... ... шоғырлану мақсатын қойып, Қазақстаннан
капиталды шығару және оның Қазақстанға импорт процессінің объективтілігін
мойындамауға болмайды. Шетел ... үшін ... ...
жақсы экспорттық потенциалы мен кең монополияланбаған ішкі ... ... ... ... ... ... Инвестицияны ең
көп қажетсінетін салалар: электр энергетикасы мен ... ...... ... ... Жинақтау дифициті жағдайында барлық салалар
қосымша қаржыландыру ... ... ... ... ... және ... ... бағытталуы экономика құрылымының
қайта құрылуын және экономика өсімін ... ... ... ... ... – ол, ... ... біздің еліміздің нақты жағдайын біршама бейнелейді. Біздің
еліміз халықаралық экономикалық сахнада, біріншіден ... ... ... ... мен алғашқы ... ... ... ... және ... ... техникалық өнімдері мен қызмет
көрсетулерінің импортері ретінде, ... ... ... ... ... ешқандай әсер етпей, ... ... ... ... тек ... ... ... катализаторы” ретінде
әсер етеді.
Инвестициялық саясатты өмірге келтіру, салалардың басымды бағыттарын
талдау - өте ... ... ... ... ... жүзеге аса
бермейді. Мұнда, мемлекет жағынан қатаң бақылау қажет; және де ... ... ... ... ... қолдау үшін жақсы саясат; шетел инвестицияларын тарту
бойынша ... ... ... белсенді мемлекеттік саясат та қажет.
Шетел инвестицияларының көлемі өндірістік секторға ҚР–дың экономикалық
саясатына және ... ... ... байланысты болады деген көзқарас бар.
Дүниежүзілік тәжірибе көрсеткендей, шетел ... ... ... ...... шығудың ең тиімді әрі тіке жолы, елдің
әлеуметтік – экономикалық ... ... ... ел ... ... үлгісі фундаменталді ғылымға және
ғылыми кадрларды дайындауға көп шығындарды қажет етеді. Өндірістік білімдер
(ноу–хау) мен технологиялық прогреске ... ел ... ... жолы ... мен ... және ... ... мүмкін емес. Қазақстанда бұл салалар тез дамушы дүниежүзілік
ғылыми – ... және ... ... ғаламдану мен
ақпараттануды қосқанда, әсер ете алатын дамушы болу керек.
2015 жылға ... ... даму ... дамытудағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары нақты
белгіленген: оның ... ... ... ... ... ... сиымды, ресурс сақтаушы және экологиялы таза
өндірістердің ... ... ... ... ... іс ... ... асуын қамтамасыз ететін; механизмдер мен
ынталар жүйесін құру; ғылыми зерттеулер жүргізу үшін ... ... Бұл ... жету үшін ғылым саласында сапалы ... ... ... ... ... ... потенциалды сақтау және
дамыту, жоғары біліктілігі бар мамандарды дайындау және ... ... ең ... ... ... ... жас ... ғалымдарды
қолдау сияқты бағыттарды өзіне қосады.
Мемлекеттің ғылыми–техникалық және инвестициялық саясатының құрылымдық
бөлігі аммортизациялық саясат болып ... ... ... ... ... мен пайдалануын белгілей отырып, мемлекет ... ... мен ... және ... ... ... ... реттейді.
Амортизациялық саясатты дайындағанда мемлекет келесі қағидаларды
ұстану ... ... ... ... ... ... уақыттылық және
дұрыстылық, әсіресе, инфляция жағдайында;
2. амортизация нормалары негізгі құралдардың функционалды белгіленуіне
байланысты және ... ... ... ... ... ... болу керек;
3. амортизация нормалары тек қарапайым үшін жеткілікті болу керек емес,
сонымен қатар кеңейтілген ұдайы ... ... ... Меншіктің барлық формаларындағы кәсіпорындарда және шаруашылықтың
ұйымдастырушылық формаларында амортизациондық аударымдар олардың
функционалдық ... ... ... ... ... тездетілген ... ... ... ... негізгі құралдардың жаңаруына және ҒТП –ның
тездетілуіне себепші болу керек.
Дұрыс амортизациондық саясатты жүргізе ... ... ... ... ... және ... түрде кеңейтілген ұдайы өндірісі
үшін жеткілікті инвестициялық ... ... ... ... ... қызметті белсендіру үшін экономикалық,
ұйымдатырушы–құқықтық және методикалық ... ... ... ... ... сипаттағы шаралар:
1. импорт алмастырушы бәсекеге қабілетті салалар мен өндірістің әлемдік
технико–технологиялық деңгеін ... ... ... тұрып қалғандарды тиеу және ... ... ... ... ... өндірістің капитал сиымсыз өсімінің мүмкіншіліктерін
қолдану, біріншіден, бәсекеге қабілетті өнім шығаратындар;
3. нақты ... ... ... ... ... ... жеңілдіктерді реттеу;
4. инвестицияларға жинақ ақшаларды трансформациялау ... осы ... ... сектордағы инвестициялық қызметті
ынталандыру;
5. негізгі құралдарды қайта бағалау кезінде ... ... ... ... ... ... инвентарлау, меншікке аммортизация
мен салық салу кезінде кәсіпорын балансынан оны босату, оның ... ... және оны ... ... ... ... қызметтегі бәсеке ортасын дамыту, капиталдық құрылыс
тиімділігін ... ... ... ... ... ... ... ынталандырушы
деңгеңге дейін банктік пайыз мөлшерлемесін біртіндеп төмендету;
8. корпоративті ... ... ... ... ... және ... санын кеңейту;
Ұйымдастырушы – құқықты сипаттағы шаралар:
1. инвесторларға ... ... ... ... мемлекеттің,
фирмалардың, жеке тұлға қаржылық құралдарын біріктіруші, кепілдемелік
және кепілдік ... ... құру ... ;
2. ... ... пен ... ... дамытуды тездету;
3. банктердің арнайы шоттарындағы амортизациялық ... ... ... құру және осы ... ... аударымдар
пайдалануын бақылауды күшейту;
4. инвестициялық сайыс арқылы кәсіпорындар ... ... ... ... ... ... олардың
орындалуын бақылау;
5. инвестициялық қызметтің қажетті заңды ... ... ... ... ... мен ғимараттар арқылы жерге деген меншік туралы
сұрақтарды шешу негізінде ... ... ... сипаттағы шаралар:
1. корпоративті қағаздардың қазақстандық нарық қызметінің құқықтық
қамсыздандыруын ... ... ... дайындау, қарастыру және мақұлдау
процесстерін реттеу, ... ... ... ... бойынша талаптарын қатаңдату;
3. инвестициялық шешімдерді оптимизациялау үшін ... ... ... ... ... ... және пайдалану;
3. Инвестицияны пайдаланудың көрсеткіштері және оларды анықтау әдістемелері
Инвестициялар ... ... ... ... ... ... функцияларсыз кез – келген мемлекеттің ... ... ... ... ... негіз болады:
• ұлғаймалы ұдайы өндірістің саясатын жүргізу үшін;
• ғылыми – техникалық прогресті ( ҒТП ) ... ... ... ... ... бәсеке қабілеттілікті қамтамасыз ету үшін;
• қоғамдық өндірісті құрылымдық қайта құру, халық шаруашылығының ... ... ... үшін;
• өнеркәсіптің қажетті шикізат базасын құру үшін;
... ... ... ... ... жоғары және орта
мектептерді дамыту және ... ... ... шешу ... ... ... ... немесе шешу үшін;
• табиғи ортаны қорғау үшін;
• әскери - өнеркәсіптік кешенді конверсиялау үшін;
• қорғаныс қабілеттілігін ... ету үшін және ... ... шешу үшін;
Көптеген уақыт бойы экономикалық дағдарыстағы ҚР–дың экономикасы үшін
инвестициялар оның тұрақтануы, жандануы мен көтерілуіне қажетті. Өндіріске
жаңа ... ... ... ... ... ... ... әшкә нарықта) аман қалуға көмек етеді, өз өнімінің бағаларын икемдірек
реттеуге мүмкіндік береді, тағы сол сияқты.
Макроэкономикалық ауқымдағы бүгінгі әл – ... ... ... ... ... өз ... ... өнімділігімен және одан да
жоғары әл – ... ... ... ... ... Біз әрдайым бүгінгі
және ертеңгі тұтыну арасындағы таңдауда ... ... ... көп ... біз сақтаймыз және ... ... көп ... ... ... қаншалықты бүгінгі
ресурстарды тұтынуға көп пайдаланамыз, соншалықты ертең ... ... ... болады.
Инвестициялар микродеңгейде де айрықша маңызды роль атқарады. Бұл
деңгейде олар келесі жетістіктерге жету үшін қажет:
... ... және ... ... ... шамадан тыс моральдық және физикалық тозуын
болдырмау;
... ... ... ... ... ... өнімінің бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ету және
сапасын көтеру;
• табиғатты қорғау шараларын жүргізу;
• басқа кәсіпорындардың активтеріне қаражат салу және құнды ... ... келе олар ... ... ... жұмыс істеуін,
тұрақты қаржы жағдайын және табысты ... ... ету ... ... ... ... категория болып келеді және
макро мен микро деңгейде маңызды роль атқарады, біріншіден, қарапайым және
кеңейтілген ұдайы өндіріс, ... ... ... ... осы негізде көптеген әлеуметтік проблемеларды шешу үшін.
Бірақ, ортақ экономикалық тұрақсыздық, ... ... , ... табыстылығының деңгейін асыратын несие бойынша
жоғары пайыздық мөлшерлемелер үшін ... ... ... ... ... ... ... бірден қысқарды. Бұл, республиканың экономикалық
жағдайын нашарлатып жіберді.
Инвестицияның құрылымын ортақ және жеке деп бөледі.
Инвестицияның ортақ құрылымына нақты және ... ... ... ... деп бөлінуін жатқызуға болады. Инвестициялардың жалпы
көлемінің көп бөлігін ... ... ... ... 1996 ... жалпы көлеміндегі капитал құрушының үлесі 81% құрады, ... ... тек 19% ... ... жеке ... ... ... келесі түрлері жатады: технологиялық, ... ... және ... құрылым деп – шығындар түрлері мен олардың жалпы
сметалық ... ... ... белгілі бір объект құрылысына кеткен
шығындар құрылымы ... ... ... ... ... үлесі
олардың жалпы мөлшерінде ...... ... ... ... ... ... және олардың монтажына, ...... ... ... Капитал салымдарының технологиялық
құрылымы оларды пайдалану тиімділігіне елеулі әсер етеді. Бұл ... ... ... құнындағы жабдықтар мен машиналардың үлесінің
оңтайлы деңгейге дейін ... ... ... ... ... құрылымы келер кәсіпорынның негізгі ... ... және ... ... ... ... мен ... яғни келер кәсіпорынның негізгі өндірістік
қорларының активті ... ... өсуі оның ... ... ... өнім бірлігіне салынған капиталдың төмендеуіне алып
келеді. Экономикалық тиімділік механикаландырулар ... мен ... ... өсуі және бір ... ... шартты түрде тұрақты
шығындардың азаюы арқылы жүзеге асады. ... ... ... талдау қалай ғылыми, солай тәжірибе түрінде маңызды болып келеді.
Ұдайы өндірістік құрылым да оларды пайдалану ... ... ... салымдардың ұдайы өндірістік құрылымы деп – ... ... ... ... ... ... ... жалпы
сметалық құнындағы, үлестірілуі мен орта қатынасы. ... ... ... ... үлесі жаңа құрылысқа, қолданыстағы өндірісті
қайта ... және ... ... ... ... анықтауға
болады.
Теория мен тәжірибе көрсеткендей, өндірісті қайта құру мен ... ... жаңа ... ... тиімдірек. Себебі:
Біріншіден, қосымша өндірістік қуаттардың іске қосылу мерзімі
қысқарады.
Екіншіден, меншікті капитал ... ... ... ... ... ... нақты инвестициялардың ұдайы өндірістік
құрылымының өзгеру ... оң және ... ... ... ... ... тенденцияларды көрсете алады. Оның жағымсыз аспектісі –
жаңа ... ... ... ... өсуі ... ... ... құруға және техникалық қайта ... ... өсуі ... алып ... ... Бұл өндірістің ... және ... ... яғни ... кері ... ... ... оң аспект – талданатын кезеңде, мысалы, ... құру ... ... ... ... және осыған орай
жаңа құрылысқа ... ... ... артқандығында көрінеді.
ҚР–да шағын бизнесті құру және экономикада оның ролінің өсуі қажетті ... ... ... ... ҚР ... ... ... бөлу
республика үшін маңызды, себебі, оның болашағы белгілі бір шамада ... ... ... ... ... ... салалық және территориялық құрылымына байланысты.
Салалық құрылымы – экономика мен ... ... ... ... мен ара ... Оның ... үйлесімдікті қамтамасыз ету
және Қазақстан Республикасындағы барлық халық ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін салаларды ... ... ... ... ... ... және басқа
тұтқалар көмегімен прогрессивті бағыттағы инвестицияның салалық құрылымының
өзгеру тенденциясына елеулі әсер ете алады.
Меншік формалары мен қаржыландыру көздері ... ... ... инвестиция тиімділігі үшін маңызды болып келеді.
Меншік формалары бойынша меншік құрылымы дегеніміз – олардың меншік
формалары бойынша ... ... ара ... мен ... ... ... ... органдарға, жеке және заңды тұлғаларға, немесе
аралас меншік ... ... Жеке ... ... ... үлесінің өсуі оларды пайдалану деңгейіне және де республика
экономикасына оң әсер етеді.
Қаржыландыру көздері ... ... ... дегеніміз –
қаржыландыру көздерінің ... ... ара ... мен ... бұл ... ... ... тыс қаражаттар
үлесінің оңтайлы деңгейге дейін ... ... ... ... серпіні негізінде оң және кері ... ... ... ... болады.
Кәсіпорындағы инвестицияларды пайдалану тиімділігі, оның қаржылық
жағдайы кәсіпорындағы олардың ... ... ... ... ... деп – ... соммасындағы нақты және
портфельді ара ... ... Оның ... ... және ... ... қайырым алуда тұжырымдалады. Бұл ең ... ... ... ... ... бағытталу керек екенін
білдіреді. Қазіргі кезде кәсіпорын үшін қалай нақты, ... ... ... маңызды болып келеді. Портфельді инвестициялар
құрылымы деп олардың кәсіпорындардан сатып алынған құнды қағаздар түрлері
бойынша және ... ... ... ... ақшалары бойынша ара
қатынасы мен бөлінісі.
Мемлекеттік инвестициялардың үлесі бірден ... ... ... жоғарылағанда, инвестицияның жалпы тиімділігі
оларды пайдалану тиімділігінен, сонымен қатар, кәсіпорындағы ... ... ... ... жалпылай, мынадай қорытынды жосауға болады - әр
түрлі бағыттар бойынша инвестиция ... ... ... және
тәжірибелік мәні бар. Оның тәжірибелік мәні – инвестиция құрылымының өзгеру
тенденциясы ... және осы ... ... ... ... ... ... Инвестициялық құрылымды талдаудың теориялық
мәні – осы ... ... ... ... және ... тиімділігіне әсер ететін, бұрын белгісіз болған жаңа факторлар
анықталады.
2 “либелла боттлерс” жшс экономикалық жағдайын және ... ... ... ҚР ... ... мәні мен ... және оны бағалау
Инвестициялық ахуал дегеніміз - инвестордың тиімді капитал ... ... ... ... барлық жағдай мен шараларды есепке
алу. Басқаша айтқанда ... ... ... ... ... жағдай жасайтын капиталды сыртқа шығаратын ... ... ... ... және ... ... жиынтығын
білдіреді. Бірақ біздің ... ... ... әлі ... емес.
Көптеген шетелдік және жергілікті экономистер инвестициялық ахуал ... ... ... ... ... ... басқа ұлттық
рыноктарға жақындығында қосады.
Еліміздің бизнес-ахуалын талдау барысында күрделі қаржы бөлудің барлық
параметрлерін балмен ... ... ... ... ... келтіреді.
Қорытындысында инвестициялық тәуекел көрсеткіш немесе елдің ... ... ... ... ... ... жағынан өлшеу
мүмкін болады. Бұл көрсеткіштер инвесторлардың тәуекел мен ... ... ... ... ... тұтынушы елдің шығынын білдіреді.
Көптеген халықаралық қаржы ұйымдары, тәуелсіз рейтінгілік агенттіктер
және ірі компаниялар әдетте 60- ... ... ... ... тәуекел
үшін сыйлық әдісіне келеді. Ол ұсынған тәуекелді бағалаудың сандық әдісі
инвестициялық климаттың өңделген үлгісін ... ... ... Бұл ... ... ... тартудың негізделген стратегиясын жасауда маңызды
орын алады. ... ... ... әсер ... оның көңіл-күйін дәлелді
түсінуге жағдай жасайды. Факторлардың қозғаушы күші ... ... ... ... ... Р.Боддун және Я.Ригардсон
"Фирмаға инвестициялауды не талап қойғанын білмей, ... ... ... кері ... саясатты жасау мүмкін емес - ... ... ... ... ... ... пайдасы
бар. Бірақ шешім қабылдау себептері әр түрлі болады, өйткені компанияның
ішкі фирмалық стратегиясы әр ... ... ... ... бағалау
мегамаркетингпен байланысты. Оны ұлттық рыноктар ұлғайған ... ... ... ... қажет. Тауар өткізу мен шетке
шығарудың, яғни капиталды шетке шығарудан гөрі жиі ... ... ... ... ... инвестициялық ахуалды таддаудың кұрамдас
бөлігі ретінде қарауға болады. Күрделі қаржы салудың ... ... ... ... ... ұзақ мерзімдік сипатта
болады. Инвесторлардың күрделі қаржыны салып, одан әрі ... ... тез ... ... ... ... көшуге мүмкіндігі жоқ.
Сондықтан инвестициялық климатты ... өте ... және ... ... ... Инвестициялық ахуалды жан- жақгы және соған сәйкес микро және
макролық кіші және ... ... ... ... Инвестициялық ахуал
кіші дәрежеде нақты шетеддік инвестор мен рыноктық шаруашылық ... ... ... ... екі ... ... ... көрінеді, елдегі
нақгы саяси және әлеуметтік жағдайды ... ... ... ... мен ... ... су айырылысы сияқгы қатал бөлініс
жоқ. Олардың жиынтығында капитал ... ... ... ... жағдай жасау
үшін, оның басқару мекемелерінің елдегі біріккен саясаты ретінде ұстануға
болады. ... ... ... ... ... ... біріншіден
экономиканың жалпы жағдайы, қаржы жүйесі, валюталық-несиелік зерттеу,
қолданып жатқан кедендік және ... ... әсер ... ... жағдайы несиелік рейтингтің және оның банктердегі
көрсеткіштерін ... ... ... рыногының даму дәрежесі және соған
сәйкес халықаралық капитал рыногынан қаржылар тартуға әсерін ... ... ... ... ... сайын жалпы инвестициялық
тәуекелділік төмен болады. Атап өтпесе ... тағы бір ... ... ... (ТҮҚ) ... салалық өндірістік комплекісін қосымша
жетілдіріп ... үшін ... ... атқарып жатқан кәсіпорындарға
күрделі қаржы енгізу арқылы жүргізіп отыр. Сондықтан инвестициялық ахуалды
бағалауға републикалар ... ... ғана ... ... ... ... иелігін алу мен жекешелендіру процесі, жұмыс
істеп тұрған кәсіпорынды игеріп алу ... де әсер ... ... тартуға өте үлкен әсер ететін себептер ол ұлттық экономиканың
даму деңгейі ... ... ... ... ... әлі ... жоқ, соның
әсерінен күрделі қаржыны кәсіпкерлікке тарту кең ... және ... ... де баяу ... жатыр. Инфрақұрылым "физикалық" ғана емес,
сонымен қатар инвестицияны қайтару ... ... ... ... ... де тұрады. Оған жаңа технология, рынок және ... ... ... хабарламалардың қозғалыс жүйесі, жұмыс ... ... Олар ... инфрақұрылымның "матариалдық емес" бөлігі
капитадды реттеудің басқару ұйымдастырушылық ... ... ... орын алады. Бизнес-ахуалдың бағалауға өндіріс шығыны көлеміне және
жұмыс күші сапасына әсер ететін әлеуметтік ... ... ... ... Жұмыс күшінің жоғары дәрежелі мамандығына карамастан төмен болуы
капиталдың органикалық құрылымын (С:У) төмендетеді, сөйтіп ... ... ... ... ... жағы ... ... дәрежесіне, жалпы алғанда жиі көрінетін қоғамдық сандық қатынастың
жеке меншік сипатын береді. ... ... ... ... ... келісімдердің дәстүрін сақтауға, қауіпсіздігін сақтауға жекеше
роль атқаруға тиіс. ... ... ... ... ... ... ... жетілдірудің методологиялық кілті. Ол институттық құрамымен
бекітілген және комплекстік шара жүйесі деп анықтама ... ... ... ... ... ... өте тығыз байланысты. КҚҚЖ ... ... ... ... ... ... қатар, оның өз бетінше
атқаратын орны бар, себебі инвестициялық ахуалдың қалыптасуына кері әсер
етеді. ... ... ... ... ... ... ҚР—да соңғы кезге
дейін ішкі жағдайдың әсерінен қалыптасқан шетелдік жұмысты және ... ... ... ... алға ... бар. Қазақстандық ККҚЖ
шетелдік капиталды инвесторларды әр түрлі жолмен ... ... ... ... ... ... да, оның ... ескерілмеді. Сайып келгенде, КҚҚЖ мекемелерінің іс-әрекеттері қолайсыз
жақтарға ... Одан ... ... ... ... ... сыртқа
басқаруға беру келісімдерін, басқа да ... ... рет ... болды. Қазақстан Республикасында шетелдік ... ... ... ... ... капиталды сыртқа шығарушы елдер
арасында кездесетін бәсекенің әсерінен жүріп жатыр. Соған қарамастан ... ... ... ... аспаптарын үлестіреді. КҚҚЖ құрлымы
негізі төмендегідей бөліктерден ... ... ... қаржы салуды сенімді құқықгық қамтамасыз ету
- валюта-несиелік және ... ... ... ... ... ... және сақтаңдыру жүйесі, елдің экономикалық қауіпсіздігін
қамтамасыз ету механизмі.
Дегенмен де бұл ... ... ... ... ... ... ... жетіддіріп жақсартуға байланысты.
Өмірде бос ... ... ... шетелдік инвестициялық күрделі
қаржыларға біз бұрынғыдан да көбірек мұқтажбыз. Барлық ... ... өтіп ... ... көп, ... ... барлығы отаңдық өнеркәсіпті мемлекеттік каржыландырудың іс жүзінде
толық ... ... ... ... ... Бұл ... мәні
өндірістің заттай факторларында негізгі қорлардың ескілігі елеулі сезілуден
олардың тозу дәрежесі әжептеуір өсіп ... ... ... ... мен өте жетілген техникаға мұқтаж. Оны әкелуді шетелдік
инвесторлар ... етуі ... ... ... ... құрал-
жабдықтарының тозуынан ғана емес, сонымен бірге басқада ... ... ... экономика талаптарына сәйкес келмей отыр.
Ондай кәсіпорындар жабылып жатыр немесе ... ... сай ... ... жаңа ... ... ... Ал, бұл көптеген
инвестицияны тартуды талап етеді. Мына жағдайда да қоса айта кетуге болады.
Еліміздің ... тез ... ... тек ішкі ... ... ... ғана емес, сонымен
қатар бұрынғы КСРО-дан бөлінген мемлекеттермен Шығыс Европа
мемлекеттері сияқты рыноктың қалыптасуы әсер ... ... бұл ... ... ... дүние жүзілік бірлестіктің меншік кұқығының сенімді елдегі
жалпы жағдай да сенімді деуге болады. Республикада саясатшылар мен
экономистердің пікірінше шетелдік күрделі қаржыны ... ... ... ... ... ... шығару мүмкіңдігінің
артуы: -оны шикізат ... ... ... сыртқа шығару қызметтерін
күшейту және сыртқы рыноктағы үлесін арттыру: -сырттан әкелінетін өнімдерді
дамыту: ... ... ... ... ... техника мен
технология: -басқару әдісін өнім ... ... ... -артта қалған және
тоқырап ыдыраған аудандардың дамуына көмектесу: -ұлттық ... ... ... ... -қазіргі заманғы өндірістік және басқару мамандарын
оқыту ... ... ... мақсатты белгілерді барлық дамыған ... ... ... ... ... қалыптасуына ыңғайлы жағдай жасау ұлттық
және шетелдік инвесторлар қызметтерін біртіндеп ... ... ... ... ... ... ... ретінде анықталған
жағдайды анықтауға тырысуда. Қазіргі кезде шетелдік инвесторлар өте тиімді
жағдайда тұр. Тек ... және ... елде таза ... ... ... ... ... тиімді болады. Қазақстанда шетелдік инвесторлар
сенімін ... ... ... ... қажет. Сол мерзім
бітуіне сәйкес инвестициялаудың ескі тәртібін нақты "ұлттық тәртіп" негізі
ретінде ұсынуға ... ... ... ... ... ... ... және сыртқы инвесторлармен орын алған келіспеушіліктер
жойылуда.
Инвестиция көлемінің динамикасынын ... ... ... ... талдауын жасауға болады. 1990 жылдардың басында
жиынтық сұраныстың төмендеуіне инвестициялық сұраныстың төмендеуі байқалды.
1998 ... бұл ... ... ... және ... ... ... (кризис) дейін нашарлады.
Статистикалық деректері бойынша 1995-1996 жылдары терең инвестициялық
дағдарыс болғанын көруге ... ... ... ... ЖІӨ-ң төмендеу
қарқынынан жоғары. 1997 жылдан 2004 жылға дейін ахуал өзгереді. Инвестиция
көлемі тезірек жоғарылайды (1-кесте).
1-кесте – ... ... ... ... ... ... ... |Нақты |Нақты көлем ... ... |
| ... ... ... |капиталға |индексі, |
| ... |ЖІӨ, ... ... жылға|салынған |салыст. |
| ... %|тн. |% ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | |тн. ... |
| | | | | ... | | | | |., % ... |14,7 |1014,2 |91,8 |148,6 |57,5 ... |8,4 |1415,7 |100,5 |119,0 |60,1 ... |8,4 |1672,1 |101,7 |139,8 |111,6 ... |15,2 |1733,3 |98,1 |263,9 |141,9 ... |18,3 |2016,5 |102,7 |369,0 |133,0 ... |22,9 |2599,9 |109,8 |595,7 |148,5 ... |29,0 |3250,6 |113,5 |943,4 |144,7 ... |29,1 |3776,3 |109,8 |1100,0 |110,6 ... |28,8 |4612,0 |109,3 |1327,9 |116,6 ... |27,6 |5542,5 |109,4 |1530,6 |110,6 ...... ... ҚР ... ... ... ... сұраныс жағдаяттың (конъюктура) өзгеруіне әсер етеді.
Оның әсері әр салаларда бірдей емес. Энергетикалық отын ... ... ... және өңдеу өнеркәсіп салаларында жоғарырақ. Егер,
соңғы 15 жылдағы инвестиция көлемінің ... ... ... ... ... ... ... жылдары – құлдырау; 1997-2001 жылдары –
инвестиция өсуі; 2002-қазіргі кезге дейін - өсу ... ... ... ... ... өндіруші салалар жағына қарай
ауытқуды көрсетеді. Сонда, 1998 ж. ... ... мен кен ... ... ... 34,5 % ... ал басқа салаларға тек 25 ... 2003 ж. 32,8 % және 31,5 ... ... ... ... ... ... дифференцияларының күшеюіне алып келмеуге болмайды. Жоғарырақ
тиімділік кен ... ... кері ... ... өнеркәсіпте және
машина мен жабдықтар өндірісінде.
Қазақстандағы институционалды ... ... ... ... инвестиция және зейнетақы қорлары жатады. Бұл
институттардың инвестициялық ролі мыналарға негізделеді:
- ақша ... ... ... жаңаларға, яғни, бос ақша
қаражаттарын ... ... ... тиімді
пайдалану туралы хабардар ету, ... ... ... ... ... көрсетулерді кеңейту, үрдістерді
мамандандыру арқылы тиімдіректеріне ауысу;
- жаңа ... ... және ... ... ... жүйесін жақсарту жолымен тұтыну белсенділігін және
инвестициялық сұранысты ... ... ... ... ... ... болып табылады. 2005 жылдың соңына қарай республикада 34 екінші
деңгейлі банктер жұмыс істеді. 2005 ... 1 ... банк ... ... ... есебі капиталы 486,3 млрд. теңгені құраған.
Банктердің жиынтық активтері 3871,2 ... ... ... ... ... 2001 жылдан 4 есеге өсіп, 2005 ... ... ... ... ... ... деңгейлі банктер несиелерінің құрылымын талдау ... ...... ... ... ... Айналым
құралдарын сатып алуға несиелер ең көп үлес салмақты қамтиды – 2000 жылы 81
% және 2005 ... ... 57 % , ... ретінде соңғы 5 жылда 24 ... ... ... ... ... ... ... негізгі қорларды
сатып алуға несиелердің төмен деңгейі келеді, соңғы 5 жылда шамамен – 5,6
%, бірақ, осы ... ... оң ... айта ... жөн – 2000 ... %-дан 2004 жылы 9,4 % (3,4 ... ... Жаңа ... пен
реконструкцияға несиелер жағдайы: 2000-2005 жылдар аралығында несиелер
көлемі 1 % -дан 5,9 %-ға ... ... ... қалып отыр. Сонда, екінші
деңгейдегі банктер қызметі, бір ... ... ... сай ... ал екіншіден, ... ... ... ең ... бола отырып өз потенциалын
жеткіліксіз пайдаланады.
Қазақстанның даму банкі мемлекеттік ... ... ... ... ... Даму Банкінің үш жылдық тәжірибелік
жұмысы кезінде ... 55 ... ... мен ... 1033,5 млн. АҚШ доллары Банк қатысуымен 555,7 млн. АҚШ доллары
эквиваленттік жалпы соммаға, мақұлданған және қабылданған. Осы ... ... 60 мың жаңа ... ... ... ... береді.
Қазақстанның Даму Банкі – “ұзын” инвестициялық жобаларды (20 жылға
дейін) ең төмен пайызға ... 8-9 ... ... ... ... Қазақстандағы жалғыз қаржылық институт. 2002 жылдан бастап Даму ... ... ... ... несиелеу көлемін үнемі үлкейтіп отырады.
Жылдық өсім шамамен 100 % құрайды. Даму банкінде ең аз ... – 1,4 - 1,5 ... ... – 5-6 %.
Инвестициялық қорлар инфрақұрылымдық облигациялар ... ... ... жеке ... бос ақша ... ірі инфрақұрылымдық
жобаларды жүзеге асыру үшін – ... ... ... ... газ және мұнай құбырлары, темір және автокөлік жолдарын ... ... ... ... ... Оның ... жобасы Шар - Өскемен
теміржолдарын салу, кезекте – ... ... ... ... желілері және тағы да басқа.
Қазақстандағы институционалды инвесторларға жинақтаушы ... 2005 ... ... салымшыларының зейнетақы жинақтары 610,3 млрд.
теңгені құрады, ал, ... ... ... ... ... ... ... 23,7 % құрайды.
Жинақтаушы зейнетақы қорларының инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... инвестициялар
үлесі төмендеді, сонымен қатар ҚР-ң қаржы Министрлігінің құнды қағаздарына
2001 жылы 53,8 %-дан 2005 жылы 24,4 %-ға дейін. ... ... ... ... 2001 жылы 3 % -дан 2005 жылы 2 %-ға ... азайды,
сонымен қатар, халықаралық қаржы ұйымдарының құнды қағаздарына 2001 ... %-дан 2005 жылы 0,6 %-ға ... ... мұны біз позитивті динамика
ретінде бағалаймыз, немесе шетел активтеріне инвестицияларды кеңейту ресми
ұзақмерзімді ... ... ... ... деп ... экономикалық агенттердің мемлекеттік емес құнды қағаздарына
инвестициялардың өсуін оң тенденция ретінде қарастырамыз: 2000 жыл 23,2 ... 2005 жылы 34,6 % -ға ... ... секторындағы №1 артықшылық Каспий теңізінің
Қазақстандық секторын меңгерудің мемлекеттік бағдарламасын ... ... ... Бұл ... 2003 жылы ... ... ... бекітілген,
елдің мұнай салаларын 2015 жылға дейін дамытуды болжайды. ... ... ... ... ... ... ... және
қалдықсыз пайдалануға келісім шарттар жасау арқылы елдің тәуекелін азайту.
2.2 “Либелла Ботлерс” ЖШС экономикалық жағдайын талдау
“Либелла Боттлерс” Жауапкершілігі шектеулі ... ... ... ... ... 1999 жылдың 13 наурыз айында тіркелді. Оның
заңды түрде тіркелген мекен-жайы: ... ... ... ... ... Зеленая көшесі 2А. “Либелла Боттлерс” ЖШС-нің негізгі құрушысы
шетел азаматтығы бар (Литва Республикасының азаматы) жеке ... ... ... ... ... – 100 %. Құжаттарға сәйкес жарғылық
капиталдың көлемі – 150 000 қазақстандық тенге, ... ... ... ... ... ... 120 000 қазақстандық тенге.
“Либелла Боттлерс” ЖШС қызметінің негізгі бағыты – ... ... яғни ... және ... (аса ... өндірісі болып табылады.
Кәсіпорынның экономикалық қызметінің негізгі көрсеткіштерін талдайтын
болсақ 2004 және 2005 ... ... ... ... ... ... түсім бір жылда 465 145 мыңға көбейіп, өсу қарқыны 178 %-
ға ... осы ... ... ... құны да 410 991 мың теңгеге
көбейген. Өзіндік құн ... ... ... ... арттып,
қаржылық – шаруашылық жағымды ... ... еді, ... ... ... ... мен шығын өссе де жалпы табыс 72 154 мың теңгеге көбейіп, ... ... 84 % ... ... ... ... құн, ... айыппұлдар мен өсімпұлдар
және экономикалық санкциялар тағы басқа факторлар оң әсерін ... ... 2004 жылы 32 999 мың ... болып 2005 жылы 49 119 мыңға ... 118 мың ... ... ... ... 1 ... ... шығыны 0,11
– ға көбейіп отыр.
Жұмыскерлер мен жұмысшылар саны 4 және 2 ... ... жылы ... ... 267,6 % және 272,1 % ...... ... қызметінің негізгі көрсеткіштері
|Көрсеткіштер |Өлш. |2003 ж. |2004 ж. ... |
| ... | | |
| | | | |(+;-) |% ... өткізуден |мың тг.|260 516 |725 661 |+465 145 |278 ... ... | | | | | ... ... |мың ... 299 |586 290 |+410 991 |334 ... құны | | | | | ... ... |мың тг.|85 217 |157 371 |+72 154 |184 ... ... |мың тг.|32 999 |82 118 |+49 119 |249 ... өнімнің 1 |тг. |0,85 |0,90 |+0,11 |113 ... ... ... | | | | | ... саны ... |98 |102 |+4 |104 ... ... | | | | | ... ... |85 |87 |+2 |102,3 ... ... | | | | | |
|- 1 ... |мың тг.|2 658,3 |7 114,3 |+4 456 |267,6 |
|- 1 ... |мың ... ... |+5 276 |272,1 ... |мың тг.|23 405 |29 988 |+6 583 |128,1 ... ақы қоры | | | | | ... ... |мың тг.|17 684 |21 750 |+4 066 |123 ... қоры | | | | | |
|1 ... орта |мың ... |294 |+55,2 |123,1 ... еңбек ақысы | | | | | |
|1 ... орта |мың ... |250 |42 |120,2 ... ... ақысы | | | | | ... ... |% |14,8 |12,4 |-2,4 | ... мәліметтері бойынша есептелген.
Жұмыскерлердің еңбек ақы қоры 2005 жылы 6 583 ... ... ... ... ақы қоры 2004 жылы 17 684 мың ... болып 4 066
мыңға көбейіп 21 750 мың ... ... бір ... орта ... ... ... 238,8 мың теңгеден
294 мың теңгеге өсті, ал бір жұмысшының орта жылдық еңбек ақысы 2005 ... ... ... 250 мың ... ... өнім ... 2004 жылы 14,8 % – дан 2005 жылы 12,4 % – ға
жеткен.
Осы ... ... ... ... ... түрде
қызметін табысты орындаған.
Бұл жағдай қаржылық жағдайға қолайлы болып тұр.
3-кесте – Кәсіпорынның негізгі құралдарын пайдалану ... ... |Өлш. |2003ж. |2004ж. ... |
| | ... | | |
| | | | | |(+;-) |% ... ... ... ... |3,4 |6,6 |+3,2 |194 ... ... ... |теңге |0,2 |0,1 |-0,1 |50 ... ... ... |мың. тг.|795,3 |1062,9 |+267,6 |133,6 ... ... ... |% |72,1 |79,4 |7,3 | ... ... деңгейі |% |27,9 |20,6 |-7,3 | ... ... ... ... ... негізгі құралдарын пайдалану көрсеткіштері
көрсетілген кестеге тоқталайық. ... ... жылы ... +3,2 теңгеге көбейген, пайыздық қатынаста 94 % өскен 2005
жылда. Сатылатын өнім ... ... мен ... ... ... ... ... қысқаруы бұл көрсеткіштің оң белгіленуіне себеп болып отыр,
бірақ өнімнің қорқайтарымдылығы (+) – ке артқандықтан,өнімнің қорсиымдылығы
-0,1 ... ... ... ... жылы +267,6 мың ... көбейген, сонда бір
адам 2005жылы негізгі қордың құнын ағымдағы жылға қарағанда 33,6 % – ға ... ... тозу ... 2004 жылы 72,1 % – дан 2005 жылы 79,4 % – ға ... ... ... ... қызметі артып, өнім саны көбейіп, жұмысы оң
нәтиже беріп отырғаны бізге мәлім. Сонымен ... ... ... ... үнемдеп пайдаланатынын көріп отырмыз. Себебі, тозу ... аз ... ... ал оның ... бір ... ... (7,3 % – ға) ... - “Либелла Боттлерс” ЖШС еңбек ресурстарының жағдайын жалпы бағалау
|№ р/р |Көрсеткіштер |2004 ж. |2005 ж. |2004 ж. |
| | | | ... |
| | | | |2003 ж. |
| | ... |% ... |% | ... ... |98 |100,0 |102 |100,0 |104 |
| ... | | | | | |
| ... ... | | | | | ... ... |85 |86,7 |87 |85,3 |102,3 ... |-ИТЖ және |13 |13,3 |15 |14,7 |115,3 |
| ... | | | | | ... ... |8 |8,2 |9 |8,8 |112,5 ... ... |5 |5,1 |6 |5,9 |120 ... ... ... ... ... байқайтынымыздай, “Либелла Боттлерс” ЖШС 2005
жылы тіркелген барлық жұмыскерлердің ішінде негізгі үлесті ... ... ... үлесі осы жылы 85,3 % құрап, өткен 2004 жылғы ... % кем ... Ең ... үлес кәсіпорын қызметкерлеріне келіп отыр.
Олардың үлесі 2005 жылы 0,8 % артып, 10,0 % теңесті. ... ... ... ... ... дәрежесі ондағы персоналдардың
жоспарлы санының нақты көрсеткіштермен сәйкестігі арқылы ... ... ... ... және ... жас ... ... еңбек ресурстарының пайдалануын бағалағанда қажетті шарт
болып саналады.
Кәсіпорындағы еңбектің жалпы жағдайын бағалағанда ... ... ... Еңбек өнімділігі - кәсіпорындағы бір жұмысшының және жалпы
жұмыскерлердің еңбек ету тиімділігін көрсетеді. ... ... ... ... ... ... және ... сиымдылығы.
Өнімділік өндірілген өнім көлемін оған кеткен уақыт шығынына бөлу
арқылы ... ... ... ... ... ... және жылдық
мерзімге анықталуы мүмкін.
Өнымнің шығарлуына байланысты өнімділіктің натуралды, құндық және
еңбектік ... ... өнім ... көрсеткіштерін пайдалана отырып, біз еңбек
өнімділігінің жылдық, күндік және ... ... ... ... Боттлерс” ЖШС еңбек өнімділігі ... ... ... өнім көлемінің 2005 жылы 178 % артуына байланысты,
бір жұмыскердің еңбек өнімділігі осы ... ... 2004 ... салыстырғанда 4 456 мың теңге немесе 167,6 %-ға, 1 ... 17 935 ... ... 163,2 %-ға, ... ... ... ... 163,3 %-ға өскен.
5-кесте - “Ойл Сервис Компани” ЖШС жұмыскерлерінің еңбек өнімділігінің
деңгейі
|№ ... |Өлш. |2004ж. |2005ж. ... ... | ... | | | |
| | | | | |(+;-) |% ... ... ... тг.|260 516 |725 661 |465 145 |278 |
| ... | | | | | ... ... ... |98 |102 |4 |104 |
| ... саны | | | | | ... |Бір жұмыскер. |мың. тг.|2 658,3 |7 114,3 |4 456 |267,6 |
| |жыл. ... | | | | | ... |Бір ... |тг. |10 985 |28 920 |17 935 |263,2 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... |Бір жұмыск-ң |тг. |1 373 |3 615 |2 242 |263,3 |
| ... ... | | | | | ... ... ... |242 |246 |2,0 |101,6 |
| ... | | | | | ... |Жұм. ... |сағат |8,0 |8,0 |- |100,0 |
| ... | | | | | ... ... бойынша есептелген.
Сонымен қатар, еңбек өнімділігінің өсуіне кәсіпорында ... ... ... де ... ... ... кезеңде жұмыс күнінің
ұзақтылығы 8 сағатты құрап, ол шама ... ... ... ... ... ... өнімділіктің жоғарылауына шығарылатын өнім
түрлерінің ұлғаюы да әсер етті.
6-кесте - ... ... ... ... |Өлш. |2004ж. |2005ж. ... ... |
| ... | | |(+;-) ... % ... ... |мың тг. |85 217 |157 371 |72 154 |184 ... ... | | | | | ... |мың тг. |59 153 |107 015 |47 862 |189,9 ... |мың тг. |26 064 |50 356 |24 292 |193,2 ... | | | | | ... ... |мың тг. |32 999 |82 117 |49 118 |248,8 ... ... |% |14,8 |12,4 |-2,4 |- ... ... |% |12,6 |11,3 |-1,3 |- ... ... |% |42 |75 |33 |- ... ... бойынша есептелген.
“Либелла Боттлерс” ЖШС негізгі өндірістерінің ішінде концентратталған,
концентратталмаған және натуралды ... ... ... ... ... ... 2004 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда тиісінше 47 862 мың ... 24 292 мың тг. ... ... таза табысы есепті кезеңде 49 118
мың теңге артып, өндіріс ... ... 33 ... әсер ... ... өнім мен ... ... 2,4 және 1,3
пайызға төмендеді.
7-кесте - “Либелла Боттлерс” ЖШС кезең шығындарын ... ... |2004 ж. |2005 ж. |2004 ж. %-бен ... | | | |2003 ж. |
| | |мың тг. |% |мың тг. |% | ... |Кезең шығындары |47 450 |100 |73 351 |100 |154,5 |
| ... ... | | | | | ... |-жалпы және |22 286 |46,9|30 808 |42 |138,2 |
| ... ... | | | | | ... ... ... |25 134 |53,1|42 543 |58 |169,2 ... ... ... есептелген.
7 – кесте мәліметтерінен кезең шығындары жалпы және ... мен ... ... ... көріп отырмыз. 2005 жылы
кәсіпорынның кезең шығындары 2004 ... ... 54,5 % ... байқалады.
Жалпы және әкімшілік шығындарының үлес салмағы 2004 жылы 46,9 пайыздан 42
пайызға азайғанмен соммасын ... 38,2 % ... Ал, ... үлес ... 53,1 ... 58 пайызға артып, соммасы 69,2
пайызға ... Үлес ... ... “Либелла Ботлерс” ЖШС инвестициялық дамуын талдау
Дүниежүзілік банктің мәліметтеріне сүйенсек, Қазақстан Республикасы
неғұрлым инвестициялық қатынастар ... ... 20 ... ... Тек, 1999 ... ... Қазақстан Республикасына 1,5 млрд.
АҚШ доллары тартылса, ... 10 жылы ... 10 ... ... Даму және ... ... Европалық банк Қазақстанның
тартылған инвестициялары көлемі бойынша Тәуелсіз мемлекеттер достастығы
елдерінің ... ... ... және ... ... мен ... ... Польша мен Венгриядан кейінгі үшінші орынды иеленетінін
дәлелдейді.
Республиканың ... ... ... ... шетел инвесицияларын
талдау жетекші орында АҚШ иеленуін ... 1999 ... ... ... 1998 ... ... 2,3 есе өскен. Содан соң
Нидерланды мен Великабритания көзге түседі. Германия, Канада, Қытай, ... ... ... ... ... ... құлдырау байқалуда.
Сусындар өндірісінің салаларының ... ... ... ... ... ... қатар жақын жылдардағы экспорттық
сусындар өндірісінің құрылысымен байланысты сусын ... ... ... деп ... ... ... инвестициялау өз нәтижелерін беруде. 2000
жылы Республикада 1999 ... ... 35,3 млн. ... ... % ... жылғы сусындар ресурстары бойынша әрекет етуші жобалар саны ... ... ... 82 - ... мерзімдік жоспарларға сай 2005 жылы сусындар өндірісінің көлемі
60 млн. тоннаны құрайды, ал экспорттық потенциал 48 млн. ... ... ... өзі тиімді өткізу мен дүниежүзілік ... ... ... байланысты мәселелерді туғызады, яғни тасымалдау бойынша
қосымша қуаттарға мұқтаждықтартың жоғары деңгейі байқалады. ... ... ... ... ... және ... ... бар
сусын өндіруші компанияларының қаржылық қолдауымен тығыз байланысты.
Нарықтық сипаттағы жаңа ... ... ... ... ... ... екі жаққа да ... ... ... кең спекторын қамтиды.
Осындай Қазақстан Республикасының басты міндеттері мынандай
жағдайлармен ... ... ... ... ... державаларының тәжірибесін зерттеу;
- дайын және аралық өнімдерді өткізудің ішкі және ... ... ... ... ... ... полимерлерді өндіру бойынша мекемелерді
құру мүмкіндіктерін дәлелдеу;
Сол ... ... ... ... ... ... салықтық және басқа да ... ... ... ... және ... ... ... мен тәсілдерін реттеуші заңдық
база болмады.
Сондықтан, Қазақстан Республикасында мынандай заңдар ... ... ... “Мемлекеттік мекеме туралы”, “Шаруашылықтық сріктестіктер
туралы”, “Еркін экономикалық зоналар туралы”, Қазақстан сусындар ... ... ... ... ... ... ... даму деңгейін бағалау
үшін, біз оның қаржылық жағдайына мән береміз. Өйткені, ... ... ... ... ... инвестициялық бағалаудың ... ... ... ... ең ... ... ... төлем қабілеттілігін бағалау болып саналады. Төлем
қабілеттілігі ... - ... ұзақ ... міндеттемелерін
қайтару қабілеттілігі. Яғни міндеттемелеріне қарағанда активтері көп
кәсіпорынның төлем ... ... деп ... ... ... ... мерзімді міндеттемелері үшін төлеу
қабілеттілігі қарызды жою деп саналады.
«Либелла Боттлерс» ЖШС ... жою ... ... үшін ... абсолютті есептеу көрсеткіштерін қолданамыз.
8-кесте - Кәсіпорынның ... ... ... ... абсолютті
көрсеткіштер
|№ |Көрсеткіштер |Өлшем |2004 |2005 ... |
| | ... |жыл |жыл | |
| | | | | |
|1 ... |0,87 |0,86 |0,5-0,6 |
| ... Кн | | | |
|2 ... ... Кз |0,13 |0,14 |0,4-0,5 |
|3 ... ... |6,5 |6,2 |> 1 |
|4 ... және ... ... |0,162 |< 1 |
| ... | | | |
|5 ... коэффициенті Ки |1,01 |0,998 |≥0,5 |
|6 ... ... ... |249,4 |-33,6 |- |
|7 ... ... |0,014 |0 |≥0,5 ... - «Ойл ... ... ЖШС мәліметтері бойынша есептелген.
Келесі, кәсіпорынның ... ... ... ... қатыстырылған капиталға қатынасын ... ... ... ... Бұл ... ... болған сайын, соғұрлым
банктер мен инвесторлар қаржыландыруға соғұрлым сенімді ... ... ЖШС бұл ... мәні 2004 жылы - 6,5, ал 2005 ... тең ... ... коэффициентінің оңтайлы мәні > 1.
Қаржыландыру коэффициентіне кері көрсеткіш, ... ... ... ... ... ... және ... қаражаттар
қатынасының коэффициенті.
Қарыз және меншікті қаражаттар қатынасының коэффициент кәсіпорын
активтеріне ... ... ... ... ... қанша қарыз
қаражатын тартқанын көрсетеді. Біздің кәсіпорнымызда бұл көрсеткіш келесі
берілгендермен сипатталады: 2004 жылы – 0,154, 2005 жылы -0,162. ... ... есеп беру ... яғни 2004 жылы ... салынған меншікті
қаражаттардың әрбір теңгесіне қарыз қаражатының 15 ... ... Ал 2005 жылы ... ... ... ... әрбір
теңгесіне 16 тиынға дейін көбейген. Демек, кәсіпорын ... ... күш ... ... өзінің қаржылық тұрақтылығын жоғалтпаған.
Келесі көрсеткіш инвестициялық коэффициенті. Бұл коэфициент меншікті
капиталдың негізгі құралдар мен басқа да активтер ... ... ... Боттлерс» кәсіпорында бұл көрсеткіштің мәні 2004 жылы – 1,01,
2005 жылы – 0,998-ге тең. Инвестициялық коэффициенттің ... мәні ... ... қандай бөлігі иммобильді сипаттағы құндылықтардың
бекітілмегендігін сипаттайтын көрсеткіш - меншікті айналым капиталы ... ... ... ... ... мәні 2004 жылы ... ал 2005 жылы – 0-ге тең болды. Яғни бұл ... ... ... ... табельді нысанда екендігін сипаттайды. Біздің
кәсіпорынымызда бұл коэффициент 2005 жылы ... 0-ге тең ... ... да ... ... тартымдылық деңгейі дұрыс деген
мағынаны білдіреді.
3 ... ... ... ... ... “Либелла Боттлерс” ЖШС ішкі инвестициялық мүмкіндіктерін пайдаланудағы
стратегиясын дайындау
Жеке инвестициялық ... ... ... ... ... ... бағытталған, құрылымды – инвестициялық саясатты
жүзеге ... ... ... салаларының жаңа кен орындарын, көлікті,
өңдеуші және машина ... ... ... ... ... кеңейту үшін
ірі отандық және шетел ... ... ... ... ... ЖШС – нің алға ... мақсаттары нақты жобаларды
жүзеге асыру процессінде атқарыла ... ... мәні ... ... ... және банктермен қызығушылықтарын біріктіру, осы
негізде өнеркәсіптік – қаржылық топтарды құру;
... ... алып ... көлденең және тікелей
салааралық байланыстарды дамыту;
• алдыңғы ... ... ... және ... ... ... ары қарай тереңдету;
• сусындар өндіруші саланы жоғары мамандандырылған кадрлармен
қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... жаңа әдістерімен иемдену;
• республиканың алдыңғы қатарлы банктарымен консорциумды құру;
“Либелла Боттлерс” ЖШС–ның инвестициялық стратегиясының ... ... ... ... және инфляцияға қарсы шараларды жүзеге
асыру;
- құрылымдық қайта құруды жүзеге асыру және тиімді бәсекеге қабілетті
ұлттық экономиканы қалыптастыру;
- ... ... ... және ... ... ... енгізу
негізінде өндірісті модернизациялау;
- нарық инфрақұрылымын және институционалды қайта жаңаруларды дамыту;
- аймақтардың және ұлттық экономиканың ахуалын жақсарту мақсатында ... ... ... ... ... ... дамыту, Қазақстанның қор
нарығының ролі мен көлемін үлкейту;
- тікелей және жанама мемлекеттік әсер ету ... ... ... экономикалық реттеудің жаңа нарықтық
әдістерін енгізу;
- аймақтардағы белсенді инвестициялық саясатты жүргізу;
- аймақтық инвестициялық саясатты қалыптастыру, тиімді ... ... ... ең көп ... және ... ... ... белсенді инвестициялық стратегияны жүзеге асырудың
ұйымдастырушылық формасы – ... ... ... ... ... “Либелла Боттлерс” ЖШС –нің бағдарламалары салааралық,
салалық және аймақтық мағынадағы бөлімшелерін ... ... ... бір
уақыттық мерзімге және инвестиция көздеріне байланысуында және соңында,
мемлекет қатысуымен барлық ... ... және ... ... ... ... және ... орындалуын
бақылау инвестициялық ... ... ... макроэкономикалық
координацияны нақты етеді.
Отандық экономистердің болжамдық ... ... ... ... ... ... несиелер мен қарыздар келешекте
мемлекет бюджетінің ... ... 20 % ... ... ... ... бөлу
және пайдаланудың ұйымдастырушылық формаларын сапалы өзгерту қажет.
“Либелла Боттлерс” –те, ... ... ... мен ... ... ... сәйкестікте мемлекеттік инвестициялық қаражаттарды
бөлуге өту керек. Екіншіден, коммерциялық емес сипаттағы және ... ... жоқ, ... ... ... үшін қайтарымсыз
қаржыландыруды сақтау. Үшіншіден, қайтарымсыз қаржыландыру және ... ... ... ... бюджет қаражаттарының
мақсатты шығындалуын мемлекеттік бақылауды күшейту. Төртіншіден, ... ...... ... ... ... қаржыландыру тәжірибесін кеңейту, сонымен қатар, жеке ұлттық және
шетел капиталын ... ... ... мен инвестицияларды
сақтандыру арқылы жанама қолдау, мамандандырылған инвестициялық банктер,
қорлар ... ... және тағы ... ... ... ... ... Боттлерс” ЖШС–нің экономикалық өсуі және көп каналды
қаржыландыруды қалыптастыру жағдайындағы ... ... ... қосу ... ... қаржыларды толық және жеке ... ... ... ... қодауымен, мемлекет үшін маңызды өмірлік
қамтамасыз ету (жизнеобеспечение) объектілеріне капиталдық ... ... пен ел ... өсуінің базасы бола алатын, бөлек
объектілердің нүктелік инвестициялауы;
- ... ... ... ... мен ... ... ... кең көлемде инвестициялау;
Инвестиция саласындағы парадигманың ауысуы, кез–келген ... ... және қиын ... ... ... ... инвестициялармен істің
қазіргі жағдайының тез өзгеруіне, жеке капитал құрылғанша дейін және ... ... мен ... ... ... жинақтауының құрылуына
дейін, үміттенбеу керек.
Қазіргі кезде, ҚР–ның экономикасы белгілі бір құлдырудан ... ... ... және одан әрі өсу үшін ғана ... оны қолдау
үшін де қаржылық ресурстардың көп мөлшерінде қажетсінеді.
Елдегі ақшаның жеткіліксіздігі бәрімізге белгілі фактор.
Мұндай жағдайда, ... ... ... ... ... ... бағыттардың бірі болып қарастырылады. Шетел
инвестициялары ішкі ... ... даму ... өсуі бола алады. Әсіресе, бұл тікелей инвестицияларға ... ... ... тек ақша ғана ... ... ...... жинақталған көп жылдық тәжірибе де алынып
келеді. Сонымен қатар, шетел ... ... ақша ... ... бірақ, сыртқы қырызды өсіру жолымен, сонда, ел
тәуелділігін ... ... ... ... өсуі ... ... ақшаның қозғалыс цикліне қосылуының серігі (спутник) болып
табылады, және дүниежүзілік шаруашылыққа шоғырлануға себепші болады.
1992 – 1998 ... елде ... ... процессі, құнды
қағаздардың ұлттық нарығының тез дамуы және оның нормативті базасын құру
бірінші рет ... ... ... ... ... ... үшін
алғышарттарды жасады. Сонымен қатар, белгілі бір ... ... ... ... толықсыздық және тұрақсыздық
нормативті–құқықтық базаның шетел инвестицияларын ... ... ... ... қалып отыр.
Сонымен қатар, соңғы ... ... ... шетел
инвестицияларының иелерімен алынған, табысты шетелге шығарудың бірден өсуі
қауіпті болды. Тікелей шетел ... ... ... ... туралы келесі кесте мәліметтері айтады.
10-кесте - Тікелей шетел инвестициялары мен 2000-2004 ... ҚР ... ... ... ... ... ... |өлшем |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |
| ... | | | | | ... ... |АҚШ |1468,0 |1278,2 |2860,6 |2157,1 |2188,1 ... |млн.долл. | | | | | ... |АҚШ |329,6 |934,3 |1056,5 |926,6 |1015 ... | | | | | ... табыс | | | | | | ... ... |% |22,5 |73,1 |36,9 |43,0 |46,0 ... | | | | | ... ... ... | | | | | | ... ... шетелге шығарылған, Қазақстанда тікелей шетел
инвестициялар иелерімен алынған, табыстарының көлемі 2000 жылы 330 млн. ... 2004 жылы ... АҚШ ... дейін көбейгенін 2–ші кесте
мәліметтерінен көре ... Бұл, жаңа ... ... ... реинвестицияланатын табыстар үлесі 2004 жылы 46 % жеткенін ... жылы ... ... ... ... 2001 жылы ... -дан 36,9 % -ға ... төмендеген сияқты. Бірақ, бұл елес жаңа ... 2,2 ... ... ... Егер, олар алдыңғы жылғы
деңгейде сақталса, ал бірінші жылы оларда ... ... ... онда ... ... ... ... тікелей
инвестицияға қатынасы 79,8 % жетер еді. ... ... әр ... түскен табыстан шетелге жыл сайын шамамен 80
% “аққан”.
Жасалған септер бойынша, жыл ... ... ... инвестицияларының
ҚР–на тартылған әр 100 АҚШ долларынан шетел фирмаларының ... 45 % ... ... ... ... ... ҚР–на
инвестицияланған әр доллардың табыстылығы жылдық 45 % ... ... ... ... ол 7-9 есе аз бола ... ... ... бос қаражаттарды шетел активтеріне емес, ... ... салу ... ... қатар, салықтық заң шетел инвестицияларын тартудың маңызды
шарттарының бірі болып табылады. Ал ... оның ... ... ... ғана ... елге ... ... мәні де
байланысты. Республиканың мұнай өндіру кешенін дамытудың ... ... ... Қазақстан секторындағы Касспий теңізінің кен
орындары меңгеруді қарастыратындақтан да, бұл өте ... Бұл ары ... бөлу ... ... ... ... жорамалдау.
3.2 Кәсіпорынға қосымша инвестиция тартудың тетіктерін жақсарту
Қазіргі кезде ... ... ... ... әсірісе нақты
сектор саласына қатысты өндірістерге инвестиция тарту мәселесі өткір
күйінде ... ... Бұл ... ... ... ... ету үшін оның ... белсенділігін арттырған жөн.
Ғылыми-техникалық потенциал кез-келген мемлекеттің ұлттық байлығының
негізгі саласы. ... ... ... төжірибесі көрсеткеніндей,
экономикалық даму, көркейтудің негізгі жолы - ... ... ... ... ... мен жаңалықтар экономиканың құлдырауына төтеп беріп,
ғылыми-техникалық прогрестің белсенді түрде дамуына жағдай ... ... ... мен ... ... ... Сондықтан
бүкіл дүниежүзіңдегі кәсіпкерлер ... ... ... ... ... бөледі. Ал мемлекет өз тарапынан ғылыми-техникалық және
инновациялық даму саласына қолдау ... ... ... ... ... ... ... және инновациялық саясат - ғылыми-
техникалық жетістіктерді адам игілігі үшін пайдаланып, адамзат өмір ... ... ... ... бағытталған. Сондықтан да, шетел
технологиясы мен техникасын ... ... өз ... ... ... ... жасап, отаңдық ... ... ... ... ... бағалай білуіміз қажет.
Инновациялық жетістіктерді өңдіріске ... ... кең ... ... әрі тұтынушылардың сұраныстарын зерттей отырып, ... ... ... ... ... ... процестерді жетілдіруге итермелейтін тағы бір жайт, ол -
көптеген өндірістердегі негізгі құралдардың тозуы.
"...Қазақстаңда ... ... ... ... ... ... ... техника мен технологияларды енгізу қажет. Отандық
тауар өңдірушілер ... ... ... ... бұл ... құрал-жабдықтардың импорты қажет және ол мемлекеттік мүддеге
сай. Онсыз мемлекет жоғары технологаялы бәсекеге қабілетті жөне ... ... ... ... ... ... процестерді жүргізу бағыттарына қарай тауарлық
жене өндірістік деп ажыратуға болады. Тауарлық инновациялар өнімнің ... ... ... ... жаңа өнім түрлерін шығаруға
бағытталған жұмыстарды қамтиды. Бұл тарапта, май ... ... ... ... ... майлары мен шикізаттарының
терең және жүйелі өңделуі жөне ... ... ... қуаты жоғары
сапалы өнімдер шығару мемлекеттің қаржылаңдыруына, ... ... ... ... ... ... істеп тұрған
көсіпорыңдарды жарақтандыру мен жаңартуға мүдделі.
Қазіргі кезде бұл көсіпорындардағы инновациялық жұмыстар ... ... ... арттырумен қатар, әлемдік нарықта үлкен
сұранысқа ие бола бастаған өнімнің жаңа ... ... да ... ... ... ... өндірістік процестерді
диверсификациялау және өнімді дифференциациялау деген атаумен ... ... жаңа ... ... ... ... нарықтағы бәсекелік
қабілетін нығайтуға жөне ... ... ... сапасын жаңа
қасиеттермен арттыру арқылы ... ... ... ... бағыттардың өзіндік құндылыктары да бар, оларға:
- өнімнің бағасын жоғарылату,
- нарықта жаңа тұтынушыларды табу;
- сауда ... ... ... ерекшелену мүмкіңдіктері жатады.
Аталған ерекшеліктердің өндіріске тиімділігін арттыру үшін
нарықтық талаптарға сай, қажетті көлемде ... ... ... ... ... ғылыми-техникалық жөне инновациялық жетістіктерді
енгізу өнімдерінің бөсекелік қабілетін қамтамасыз ... ... ғана ... осы ... қолдап отыратын мемлекеттік
саясаттың да ... бір ... ... ... ... ... ... экономиканы құруда мемлекеттің
орны заңдылық ретінде ұлғаюы тиіс. Бұл мемлекеттік ғылыми саясатты әрдайым
дамыту мен ... ... ... түбірлі ғылыми зерттеулер
нәтижесін өндіріске ... ... ... асуы ... ... өзгерістерді жылдамдатуда мемлекеттің ықпалынсыз
ғылыми сиымдылығы жоғары технологияларды салықтық, бюджеттік және сыртқы
сауданың экономикалық инструменттері ... ... ... ... өнімнің бәсекелік қабілетін арттыруда сапалық тетікті ғылыми-
техникалық және инновациялық саясат арқылы жетілдіру, төмендегі ... ... ... ... сай ... және ... ... әзірлеу;
- өнімнің сапалық қасиеттерін жақсартуға немесе жаңа өнім ... ... ... нсгіздеу,
- жобаны іске асыруды қаржыландыру көздерін айқындау;
- өндірілетін өнімнің ... ... ... ету ... ... ... ... өзіңдік ерекшелігі де
осы салаға бөлінетін қаржының келемімен сипатталады. Қазақстанда тек ... ғана ... пен ... ... ... ... ... жетістіктерге жетуге болатынын сезінуде.
Біздің ойымызша, мемлекеттің ғылыми-техникалық жетістіктерді өндіріске
енгізу бағыттарын ... ... оның ... ... мен оны ... ... белгілеу арқылы шешіледі. Бұл
тарапта, өңдірістерді инновациялық дамыту, еңдігі ... ҚР ... жылы № 617 ... бекіткен “2001-2015 жылдарға ... ... ... 2002 жылы ... ... туралы” ҚР Заңының және осы ... ... ... ... ... ... қалайтын “Қазақстан Республикасының
индустриялық-инновациялық дамуының ... ... ... ... ... Бұл ... ... мақсаты болып
шикізаттық бағыттан бас ... ... ... ... ... ... ... тұрақты дамуына қол жеткізу, ұзақ мерзімді
жоспарда сервистік-технологнялық экономикаға өту үшін ... ... ... ... ... ... ... орташа жылдық өсу қарқынын 8-8,4% мөлшерінде
қамтамасыз ету, 2000 жылмен ... 2015 жылы ... ... 3 есе ... және ІЖӨ энергия сиымдылығын 2 есе төмендету;
- өңдеуші өнеркәсіптің негізгі қорларының өнімділігін арттыру;
- ... ... ... ... және жеке секторды
ынталаңдыратын әрі ... ... ... ... ұстау, қосылған құнға барынша қол жеткізе отырып, ... ... құн ... ... ... ғылымды көп қажет ететін және ... ... ... ... құруды ынталаңдыру;
- сапаның әлемдік стаңдарттарына көшу,
- дүниежүзілік ғылыми-техникалық және инновациялық ... ... ... шаруашылық жүйесіне және өңірлік экономикаға ықпалдасуды
үдету;
- елдің ... ... ... құны ... ... мен
қызметтердің мүддесіне қарай әртараптандыру болып ... ... ... даму ... жүзеге асу аясы да
ғылым мен техника жетістіктерін мемлекеттің ұзақ мерзімді дамуына ... ... пен ... негізделген.
Аталған құжаттар жалпы инновациялық жетістіктерді қолданысқа енгізу
шараларын реттеп, оның тиімді жүзеге асуын қамтамасыз етеді деген ... ... ... ... ... ... саласына қатысты
арнайы инновациялық дамыту бағыттарын анықтаған жөн. Өйткені, әрбір саланың
өңдірістік ерекшеліктері мен оны дамыту ... ... ... оны алу ... ... ... нысандары мен экономикалық
қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі маңыздылығы осыны ... ... Сол ... көрсетілгеніңдей, қазіргі кезде ауыл шаруашылығы өнімдерін
өңдеу мен оны сақтау, отын-энергетикалық комплекс, ... және ... ... ... және басқа да ... ... ... ... ... ... арттыру кәсіпорынның инвесторлар үшін
тартымдылығын қамтамасыз ететін негізгі фактор болып қала бермек.
Қорытынды
Дипломдық ... ... ... мен ... ... ... қорытындыға келуге болады.
Жаңа экономика жағдайында нақты ... ... және ... ... ... ... және мемлекетпен жаңа
кертартпа тәртіппен байланысты автономды бизнес –бірліктерді енгізу қажет.
Инновациялық үрдістерді де жүзеге ... үшін ... ... ... ... ... мемлекет қалыптастыру керек.
Біз, аймақтық инвестициялық ... ... ... даму ... ... ... даму ... әдісіне бағытталуы керек деп ойлаймыз. ... ... ... әсері облыстың потенциалын күшейтеді және
мыналарда ... ... ... және ... салалардың өсуімен;
облыстың салықтық потенциалын ... жаңа ... ... ... ... даму деңгейінің өсуімен;
халық ағыны, оның жұмыспен қамтылуының ... ... ... өсуімен.
Дүниежүзілік тәжірибе мен ғылымдағы әдістерді жалпылай ... ... ... қаржы капиталын құюдың келесі жолдарын
ұсынамыз: Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... құру; жергілікті билік органдарының кепілімен
шағын және орта кәсіпорындарды несиелеуді кеңейту; қоймадағы ... тағы ... ... ... бір бөлігін кепілдеме (залог)
ретінде пайдалану; қаржы ... кең ... ... ... ... ... Интернет арқылы қабылдау; шағын
және орта бизнеске несиелерді ... ... ... қаржыландырудың
құрылымдық формасын қолдану.
Біздің ойымызша, барлық экономикалық агенттерінде өндірістік
инветициялардың, сонымен ... ... ... жеке ... ... ... ... және бөлек банктік спецшоттарға
(инвестициялық субшоттар) ... ... ... ... және
инвестициялардың, материалды емес активтердің тозу ... ... ... ... ... және ... ... объектілерін сатудан ... ... ... қаржылық қолдау ретінде мемлекетпен ұсынылатын
және қаржылық инвестицияларды жүзеге асыру үшін қайтарымсыз көмек ретінде
түсетін қаржылардың міндетті ... ... ... ... қатар, инвестициялық процестерді жеделдету үшін маркетингтің
кең көлемде енгізілуі қажет. ... ... ... ... Яғни, дәлелденбеген қаржыландырудың қосымша
көздерін және олардың мақсатсыз қолданылуын ... үшін ... ... ... ... тәжірибесіне көңіл аударады.
Инвестиция жоспарын дайындаған ... ... ... ... ... ... мәліметтерді талдап, және жабдықтар паркін жаңарту бойынша
дәл болжау жасау керек.
Шетел ... ... ... ... мелекеттің саяси тұрақтылығы;
- макроэкономикалық жағдай;
- объектиті заңдылық;
Батыс экспортерінің ойынша ... ... ... ... ... ... салықтық заңдылықтағы және ... ... ... ... ... ... және тағы басқалар сияқты маңызды қайшылықтар шетел
капиталы мен ... ... ... ... ... ... шетел инвесторлары үшін іскерлік ахуалдың базалық параметрлері
бойынша ... ... ... келеді, республикаға ірі нарықтық потенциал,
табиғи және еңбек ресурстарының молшылығы тән.
Шетел инвестицияларын тарту және ... ... ... ... және елдің сыртқы қарызға алуларының ... сай ... оның ... ... ... ... ... Республикасында инвестициялар жүзеге асырылады:
- шетел капиталының (біріккен кәсіпорындардың) үлескерлік ... ... ... мен ... шетел инвестицияларына түгелдей
қатысты кәсіпорындар құру;
- кәсіпорын ... ... ... ... ... ... үлесін, акциялар, облигациялар мен басқа ... ... ... ... алу;
- жер мен басқа табиғи ресурстарды пайдалану құқықтарын, ... ... да ... ... ... ... ... мүліктер және мүліктік құқықтарды және тағы да
басқаларын ұсыну;
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН әдебиет КӨЗДЕРІ
1. Қазақстан Республикасының Президентінің халыққа ... ... ... жаңа ... ... ... // Егемен Қазақстан, 2006 жыл,
1 наурыз.
2. Қазақстан Республикасының Президентінің халыққа ... ... ... және ... ... ... ... // Егемен
Қазақстан, 2005 жыл, 18 ақпан.
3. ҚР Президенті ... ... ... ... жалдауы. Бәсекеге
қабілетті ұлтқа, бәсекеге қабілетті экономикаға, бәсекеге қабілетті
Қазақстанға // Егемен Қазақстан, 19 ... 2004 ... ... ... ... – 2030: Барлық Қазақстандықтардың өсіп-
өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы: Ел ... ... ... // ... Білім, 1997. -176 б.
5. Нұрсұлтан Назарбаев. Жаңа уақыт, жаңа экономика // Егеменді ... жыл, 16 ... ... ... ... ... заңы // ... 2003 жыл.
7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің Инвестциялық преферециялардың қолдау
мерзімдерін белгілеу туралы // ҚР ... мен ҚР ... ... 2005 жыл, 5 ... ... // ... және оның аймақтары, 2003 жыл.
9. Қазақстан Республикасының “Инвестициялық қорлар туралы” заңы // ... 2004 жыл, 10-20 ... ... ... ... салаға жұмылдыру халықаралық //
Саясат, 2004 жыл, №26, 75 б.
11. ... ... ... ... ресурстарды тартудан
тиімділікті экономикалық бағалау” // Научный ... Мин. ... ... ... 2004 год, №3, с.28.
12. “Политические основы инвестиционной деятельности государства ... РК)” // ... ... ... ... межд.право, 2005 год,
№1, с.16-20.
13. “Инвестицияонная стратегия Казахстана агрессивна в ... ... ... и ... 2004 год, №3, с.13-16.
14. “Инвестиционная политика, инвестиционные ... // ... и ... год, №1, ... №4, ... ... деятельность в Казахстане: правовая основа и проблемы”
// Вестник ВЭД, 2004год, №19, с. ... ... ... ... в ... // ... ... №3, с.52-57.
17. “Как привлечь инвестиций в регионы” // Бизнес и банки, 2005 год, ... ... ... ... да ... бар: ... жолдауына
орай” // Ана тілі, 2005 жыл, ... 7 ... ... ... ... бола ... // Жетісу, 2005 жыл, 24 қыркүйек.
20. “Қазақстан экономикасы: нәтижелер, басымдықтар және міндеттер” //
Егемен ... 2006 жыл, 31 ... ... А.М. ... ... ... // Алматы:
Экономика, 1998год, с.172.
22. Смагулова Н.Т. Планирование и ... ... ... ... ... ... Г.А. “ҚР-ғы инвестициялық жобаларды шетелдік қарыздар
арқылы несиелеу механизмі” // Э.ғ.к. ... ... алу ... ... ... Алматы, 2002 жыл.
24. “Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности” // Учебное и
практическое пособие, ... 1997 год, ... ... Дж. ... ... ... процента и денег” // М.,1979год,
с.117.
26. Булатов А.С. ... ... Своя ... за рубежом” // Пособие для
предпринимателей, М.: БЕК, 1996год.
27. Горбашк Е.А. ... ... ... Учебное
пособие // Миннауки, высш. Школа техн. политики РФ. С.-Пб. Ун-т экономики
и финансов, Санкт-Петербург, 1998 год.
28. ... ... ... ... ... ... Алматы, 2003 г.
29. Методические рекомендации к стандарту ... ... 7 ... ... в ... ... состава и
классификации затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)
// ... ... 2003 год, №30, ... ... О.А. ... ... на ... и калькулирование продукции
себестоимости продукции, работ и ... // ... ... ... №4, ... 2003 ... Инструкция «Об особом порядке формирования затрат, учитываемых при
расчете цен ... на ... и ... ... ... ... ... монополии» от 14.08.1998 г. Постановление
комитета РК по ... ... ... и защите конкуренции.
32. Бланк И.А. “Управление прибылью” // Киев, «Ника-Центр», 1998 ... ... А.В., ... В.Р., ... А.Н. ... к Положению о составе затрат по производству и ... ... ... ... в ... ... (работ,
услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при
налогообложении прибыли” // Екатеринбург, 2000 год.
34. Ворст, Ревентлоу “Экономика ... // М: ... ... 2003 год.
35. Герике Р. “Контроллинг на предприятии” // Берлин: ... ... ... ... В.П., ... В.Д. “Экономика предприятия” // М.: ... ... ... ... ... “Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений” // М:
ЮНИТИ, 2003 год.
38. Денисова И.П. “Управление издержками и ... ... ... М., 2002 ... ... К. ... в ... учет” // М., 2001 год.
40. Друри К. “Учет затрат ... ... Пер. с ... // ... 1998 ... ... В.Б., ... Е.Ф. “Прибыли и убытки фирмы: структура, бухучет,
налогообложение” // СПб, ЭЛБИ. 1999год.
42. Пунин Е.И. ... ... ... промышленность, цены,
внешнеэкономические отношения” ... ... и ... // ... АО ... 2002 ... ... В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. “Бухгалтерский учет на
предприятии” // Алматы, 1998 ... ... ... ... Под ред. ... М.Г. // М.: Инфра-
М, 1999 год.
45. Осипова Г.М. ... ... ... // ... 2002 ... ... ... и проблемы экономики предприятия” // М., 2001 год.
47. Крылов Э.И., Журавкова Э.И. “Анализ эффективности ... и ... ... // М., ... и ... 2001 год, с. 384.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 69 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«GALANZ bottlers» компаниясындағы оқу-танысу тәжірибе есебі27 бет
«Лизинг- инвестицияның қысқа мерзімді қаржыландырудың әдісі ретінде»22 бет
Автономды және индуцирлі инвестицияның теориялық негіздері. Кәсіпорынның инвестициялық портфелінің тиімділігін талдау35 бет
Бағалы қағаздар инвестицияның объектісі ретінде32 бет
Бағалы қағаздар портфельдік инвестицияның объектісі ретінде35 бет
Инвестицияны басқарудағы даму приоритеттері7 бет
Инвестицияны сақтандыру5 бет
Инвестицияның жіктелуі5 бет
Инвестицияның жіктелуі жайлы6 бет
Инвестицияның жіктелуі жайлы ақпарат4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь