Қылмыстық сот ісін жүргізудегі заттай дәлелдемелер және дәлелдеу құқығының түсінігі

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3.4

1.тарау.Қылмыстық сот ісін жүргізудегі заттай дәлелдемелер және дәлелдеу құқығының түсінігі.Таным теориясы мен шындықтың ұғымы.
1.1. Қылмыстық сот ісін жүргізудегі заттай дәлелдемелер және дәлелдеу
құқығының түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5.7
1.2.Қылмыстық іс жүргізуде дәлелдеу құқығы және оның дәлелдемелер
теориясындағы орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8.10
1.3. Қылмыстық іс жүргізуде дәлелдеу процесінің түсінігі мен маңызы...11.15 1.4.Таным теориясы дәлелдеме теориясының негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16.18
1.5.Қылмыстық процестегі шындықтың ұғымы мен мазмұны ... ... ... ... ..19.21
1.6.Қылмыстық іс бойынша шындықты анықтаудың іс жүргізудегі
кепілдіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22.25

2.тарау.Дәлелдемелердің қайнар көздері мен олардың іске қатыстылығы.
2.1.Дәлелдемелердің қайнар көздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26.28
2.2.Дәлелдемелерді топтастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29.35
2.3Дәлелдемелердің қатыстылығы және іске жіберілуі ... ... ... ... ... ... ... .36.41
2.4.Дәлелдемелер мен жедел.іздестіру арқылы алынған процессуалдық емес
ақпараттың арақатынасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .42.51
2.5.Техникалық құралдарды қолдана отырып жедел.іздестіру жолымен
алынған ақпаратты дәлелдемеге айналдырудың іс жүргізушілік
шарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..52.54

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..55.

Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Кіріспе.
Қазақстан Республикасы ,яғни тәуелсіз еліміз 1995 жылғы 30-шы тамызда қабылданған Конституцияның 1-ші бабында Қазақстан Республикасы өзін демократиялық ,зайырлы, әлеуметтік және құқықтық мемлекет ретінде орнықтырады.
Құқықтық мемлекет тек парасаттылыктың ,әділлеттіліктің шынайы белгісі ғана емес ,сонымен бірге адамның бостандығын, қадір -қасиетін ,
ар-намысын, теңдігін қорғайтын демократияны қалыптастыратын күш.
Құқықтық мемлекетте Заң бір әлеуметтік топтық емес халықтың шынайы еркін білдіреді.
Қазақстан Республикасының Конституциясында құқықтық мемлекеттің демократиялық принциптері мемлекеттің жүргізіп отырған соттық-құқықтық реформасында одан әрі дамып жетілуде. Халықаралық-құқықтық нормалардың басымдығының ішкі құқықтардан жоғары болуын мойындау республиканың заңдық актілерін халықаралық стандарттармен сәйкестендіруді талап етеді. Бірінші кезекте бұл қылмыстық істер бойынша іс жүргізу барысында кездесетін құқықтық қатынастарға қатысты.
Қ Р Президентінің 2002 жылғы 20 қыркүйектегі №949 Жарлығымен мақұлданған Қазақстан Республикасы құқықтық саясатының тұжырымдамасы қолданыстағы заңнамалардың құқықтық реттеу жұмыстарында кездесетін олқылықтарды толықтыра отырып олардың нормаларын келешекте жетілдіру және олардың қоғамдық өмірдің аса маңызды салаларында тереңдету қажеттілігін атап көрсетті.
Бұл жерде заңдық актілерді дайындау ісі сілтеме жасалатын нормалардың санын азайтумен және заңдардың мүмкіндігінше нақты болуымен сипатталуға тиіс.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның 2004 жылға арналған ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындау барысында құқық қорғау және сот органдарының қызметін жетілдіруді бәрінен бұрын азаматтардың құқықтары мен бостандығын қамтамасыз ететін тұрғыдан қаралуға тиісті басты мәселелердің бірі ретінде атап көрсетті.
Бүгінгі таңда Қазақстан бұл бағытта белсенді жұмыстар жүргізіп отыр, бұған нормативтік құқықтық актілердің көптеп қабылдануы дәлел. Солай бола тұра олардың көптеген ережелері істе белгілі мүддесі бар істің белсенді қатысушыларының құқықтары мен мүдделеріне қатысты мәселелер төңірегінде заңды жетілдіруге бағытталған.
Қылмыстық іс қатынастар саласына тартылған өзге тұлғалардың қылмыстық іске қатысуына байланысты түйінді мәселелер ғылыми және норма шығару қызметінің аясынан тыс қалуда.
Іс жүргізу форма дәлелдемелерді жинауда, зерттеуде, бағалауда және пайдалануда ғана емес, қылмыстық іс бойынша іс жүргізу барысында тәртіп ережелерін анықтайтын немесе міндеттер мен талаптарды белгілейтін құқықтық ұйғарымдарды сақтауда да ықпал ететін әртүрлі дәрежелі азаматтардың факультативтік қатысуымен қатар міндетті қатысуын да қарастырады.
Осыған байланысты қандай да бір іс жүргізу әрекеттің ісін дұрыс және тиімді жүргізуге қажетті тұлғаларды қылмыстық іске қатысу үшін таңдау мен тартуда қиындықтар жиі кездесіп отырады. Заңда бекітілген іс жүргізу қызметті жүзеге асырудың ережелері қаншама жетілдірілсе де олар процессуалдық іс-әрекеттердің тиісті түрде өтуімен қамтамасыз ететін тұлғалардың қылмыстық сот ісіне қатысуына байланысты барлық мәселелерді толығымен реттей алмайды.
Бұл мәселені қалыптасқан соттық-тергеу тәжірибесін талдау және заңнамаларды жетілдіруге ғана емес, сонымен қатар қылмыстық іс жүргізу қызметті дұрыс ұйымдастыруды қамтамасыз ететін ғылыми жетістіктерді пайдалануға бағытталған ғылыми негізделген ұсынымдарды әзірлеу жағдайында шешуге болады.
1.1. Қылмыстық сот ісін жүргізудегі заттай дәлелдемелер және дәлелдеу
құқығының түсінігі.
Қазақстан Республикасы қылмыстық істер жүргізу кодексінің
25-бабында қылмыстық іс жүргізу заңында ешқандай дәлелдеменің күні бұрын белгіленген күші болмайтыны көрсетілген.Ол мына принциптерге негізделінген:
-іс бойынша жинақталған дәлелдемелерді, заттай айғақтарды соттың, прокурордың ,тергеушінің, анықтаушының еркін бағалауы;
-соттың өз тұжырымдамаларында қылмыстық ізге түсу органдарының бағалау пікірлері мен байланысты болмауы;
Қылмыстық іс жүргізуде заттай айғақтар дәлелдеме қатарына жатқызылған.Сондықтан да заттай айғақтар дәлелдеме міндеттерін атқаратыны айқын болып табылады.
Кінәсіздік презумпциясы принципі бойынша кінәлінің айыбын құқық қорғау органдарының қызметкерлері заттай дәлелдемелер арқылы заңдылықты сақтай отырып дәлелдеуге тиіс.
Дәлелдеме ұғымының екі жақты сипаты болады:
а) тектік сипаттағы философиялық ұғым;
ә) түрлік сипаттағы іс жүргізу құқықтық ұғымы.
Философия көзқарасы тұрғысынан дәлелдеме дегеніміз шындықты анықтаудың процесі (әдісі), пайымдаудың шынайылығын негіздеу. Кең мағынасындағы "дәлелдеме" қандай да бір пайымдаудың шынайылығын айқындайтын кез келген рәсім, бұл кейбір қисынды пайымдауларды, сондай-ақ кейбір табиғи құбылыстар мен затгарды сезім арқылы қабылдау жолымен жүзеге асырылады. Тар мағынасында бұл шынайы алғышарттардан дәлелденетін тезистерге бастайтын дұрыс ой қорытындыларының тізбегі.
ӘДЕБИЕТТЕР:
1.ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы. Төлеубекова Б.Х. Алматы 2000
2.Уголовный процесс РК. Оспанов Алматы 2000
3. Уголовный процесс. / Под ред. Гуценко К.Ф. Москва 1997.
4. Уголовный процесс. / Под ред. Н.А. Лупинский. М.1998г.
5.Курс советского уголовного процесса /ч.Общая/- под.ред. А.Д. Бойкова А.Д., И.А. Карпеца. М.1989.
6.Сов. Уголовный процесс. Под ред. Н.С.Алексеева., В.З. Лукашевича – М.1998.
7.Уголовный процесс Казахской ССР. Под ред. М.Мамутова и Ю. Д. Левщица. /ч.Общ./-Алматы 1989г.: /ч.Особенный/, Алматы 1990.
8.Ларин А.М., Мельников Э.В. Савицкий В.М., Уголовный процесс России . Москва 1998.
9.Комментарий к Уголовному Процессуальному кодексу. /ч.общая/. Жети-Жаргы. 2002г.
10.Белкин Р.С. Собирание,исследование и оценка доказательств. М.,1966г.
11.Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М.,1960.
12.Шейфер С.А. Предварительные следствие. Общие условия и основные этапы производства. Куйбышев.1986.
13.Шимановский В.В. Общие условия производства предварительного следствия. М.1983.
14.Белозеров Ю.Н.,Чугунов А.А. Проблема обеспечения законности обоснованности возбуждения уголовного дела. М:1976.
15.Мотовиловкер Я.О. Обстоятельства, исключающие производства по уголовному делу. // Государство и право,1994. № 12. С. 60-63
16.Вопросы расследования преступлений. Справочное пособия. Под ред. Кочанова А.Я. М.1996г.
17.Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М.1991г.
18. Демидов И.Ф.Проблемы прав человека в Российском уголовном процессе. М.,1995г.
19.Щерба С.П. , Зайцев О.С. Охрана прав потерпевших и свидетелей по уголовным делам. М.1996.
20. Шетуков М.П. Участники процесса на предварительном следствии. Проблемы процессуального положения – Рига 1988г.
21.Галкин Б.А. Советский уголовно - процессуальный закон.М.1967.
22.Защита прав потерпевшего в уголовном процессе. М.1993.
23.Богословская Л.Л. Процессуальный статус участников уголовного судопроизводства // Харьков, 1991.
24.Михаилова Т.А. Предание суду в советском уголовном процессе. М.1981.
25.Николаева Т.Н. Деятельность проркурора при окончании предварительного следствия. Саратов 1990.
26. Агафанов П.Н. Порядок судебного разбирательства по уголовному делу. М.1985.
27.Загорский Г.Н. Судебное разбирательство по уголовному делу. М.1985.
28.А.М.Дворянский. Организация и методика работы прокурора судебных стадиях уголовного судопроизводства. М.1996.
29.Пастухов М.И. Реабилитация невиновных. Основы правового института. МИнск 1993.
30.Короневский Ю.В. Государственные обвинение в в условиях судебной реформы. М.1994.
31. Леви И.А. и др., Получение и проверка показаний следователем. Справочник. 1987.
32.Барабаш С.А., Володина М.М. Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основанием в стадии предварительного расследования. Томск,1986.
33.Белозеров Ю.Н., Юфимевич С.П. Обвинительное заключение в уголовном процессе. М.1982.
32.Божьев А. Прекращение дел на досудебных стадиях. //Россия. Юстиция. 1986. №5. С.21-22.
33.Быков В. Основание приостановления производства по уголовному делу.// Россия. Юстиция. 1995. №3. С. 15-16.
34.Шимановский В.Сроки содержания под стражей на предварительном следствии. Порядок исчисления и продления// Законность 1995г. №3 с.16
35.Ознакомление с материалами уголовного дела. // Законность. 1994. № 10. С.48-50.
36.Пашкевич П.Ф.Свидетельские показания:вопросы обеспечения правдивости и рационального использования // Вопросы осуществления правосудия по уголовным делам. Калининград,1984.
37.Михайленко А.Р.Роль потерпевшего и свидетеля в обеспечения законности на предварительном следствии//Укрепленные законности предварительного расследования в условиях перестройки.Сборник научных трудов. Волгоград., 1990.С.113.
38.Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. М.,1950. С.276.
39. Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности. М.,1961. С.179.
40.Голунский С.А.Вопросы судопроизводства и судопроизводства в новом уголовно-процессуальном законадательстве. М.,1969. С.80.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе.....................................................................
..............................................3-4
1-тарау.Қылмыстық сот ісін жүргізудегі заттай дәлелдемелер және дәлелдеу
құқығының түсінігі.Таным ... мен ... ... ... сот ісін ... ... ... және дәлелдеу
құқығының
түсінігі....................................................................
.................5-7
1.2.Қылмыстық іс жүргізуде дәлелдеу құқығы және оның дәлелдемелер
теориясындағы
орны........................................................................
...........8-10
1.3. Қылмыстық іс жүргізуде дәлелдеу процесінің түсінігі мен маңызы...11-15
1.4.Таным ... ... ... процестегі шындықтың ұғымы мен мазмұны..................19-
21
1.6.Қылмыстық іс ... ... ... іс ... ... көздері мен олардың іске қатыстылығы.
2.1.Дәлелдемелердің ... ... және ... мен ... ... алынған процессуалдық емес
ақпараттың
арақатынасы.................................................................
........42-51
2.5.Техникалық құралдарды қолдана отырып жедел-іздестіру жолымен
алынған ақпаратты дәлелдемеге айналдырудың іс жүргізушілік
шарттары....................................................................
..............................52-54
Қорытынды...................................................................
...................55-
Пайдаланған
әдебиеттер..................................................................
.......
Кіріспе.
Қазақстан Республикасы ,яғни тәуелсіз еліміз 1995 ... 30-шы ... ... 1-ші ... ... ... ... ,зайырлы, әлеуметтік және құқықтық мемлекет ... ... тек ... ... ... белгісі
ғана емес ,сонымен бірге адамның бостандығын, қадір -қасиетін ,
ар-намысын, теңдігін қорғайтын ... ... ... ... Заң бір ... топтық емес халықтың шынайы еркін
білдіреді.
Қазақстан ... ... ... ... ... мемлекеттің жүргізіп отырған соттық-құқықтық
реформасында одан әрі ... ... ... ... ішкі құқықтардан жоғары болуын мойындау республиканың заңдық
актілерін ... ... ... ... ... ... бұл ... істер бойынша іс жүргізу барысында кездесетін
құқықтық қатынастарға қатысты.
Қ Р ... 2002 ... 20 ... №949 ... ... ... ... саясатының тұжырымдамасы
қолданыстағы ... ... ... ... ... ... отырып олардың нормаларын келешекте жетілдіру және
олардың қоғамдық өмірдің аса маңызды ... ... ... көрсетті.
Бұл жерде заңдық актілерді дайындау ісі сілтеме жасалатын ... ... және ... ... нақты болуымен сипатталуға
тиіс.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның 2004
жылға арналған ішкі және ... ... ... ... ... ... қорғау және сот органдарының қызметін жетілдіруді бәрінен
бұрын ... ... мен ... ... ... ... ... басты мәселелердің бірі ретінде атап көрсетті.
Бүгінгі таңда ... бұл ... ... ... жүргізіп отыр,
бұған нормативтік құқықтық актілердің көптеп ... ... ... ... ... ... ... істе белгілі мүддесі бар ... ... ... мен ... ... мәселелер төңірегінде
заңды жетілдіруге бағытталған.
Қылмыстық іс қатынастар саласына тартылған өзге тұлғалардың қылмыстық
іске қатысуына байланысты ... ... ... және ... шығару
қызметінің аясынан тыс қалуда.
Іс жүргізу форма дәлелдемелерді ... ... ... және
пайдалануда ғана емес, қылмыстық іс бойынша іс жүргізу барысында тәртіп
ережелерін анықтайтын немесе міндеттер мен ... ... ... ... да ... ... әртүрлі дәрежелі азаматтардың
факультативтік қатысуымен қатар міндетті қатысуын да ... ... ... да бір іс ... ... ісін дұрыс және
тиімді жүргізуге қажетті тұлғаларды қылмыстық іске қатысу үшін таңдау мен
тартуда қиындықтар жиі ... ... ... ... іс жүргізу
қызметті жүзеге асырудың ... ... ... де ... ... ... түрде өтуімен қамтамасыз ететін
тұлғалардың қылмыстық сот ісіне қатысуына байланысты ... ... ... ... ... ... ... тәжірибесін талдау және
заңнамаларды жетілдіруге ғана емес, сонымен қатар ... іс ... ... ... ... ететін ғылыми жетістіктерді
пайдалануға ... ... ... ... ... ... ... Қылмыстық сот ісін жүргізудегі заттай дәлелдемелер және дәлелдеу
құқығының түсінігі.
Қазақстан Республикасы қылмыстық істер жүргізу кодексінің
25-бабында ... іс ... ... ... дәлелдеменің күні бұрын
белгіленген күші болмайтыны көрсетілген.Ол мына принциптерге негізделінген:
-іс ... ... ... заттай айғақтарды соттың,
прокурордың ,тергеушінің, анықтаушының еркін бағалауы;
-соттың өз ... ... ізге түсу ... пікірлері мен байланысты болмауы;
Қылмыстық іс жүргізуде заттай айғақтар ... ... да ... ... ... ... ... болып табылады.
Кінәсіздік презумпциясы принципі бойынша кінәлінің айыбын құқық
қорғау органдарының қызметкерлері ... ... ... заңдылықты
сақтай отырып дәлелдеуге тиіс.
Дәлелдеме ұғымының екі жақты сипаты болады:
а) тектік сипаттағы философиялық ұғым;
ә) түрлік сипаттағы іс ... ... ... ... ... ... ... шындықты анықтаудың
процесі (әдісі), пайымдаудың шынайылығын негіздеу. Кең мағынасындағы
"дәлелдеме" қандай да бір ... ... ... кез келген
рәсім, бұл кейбір қисынды пайымдауларды, сондай-ақ кейбір табиғи құбылыстар
мен затгарды сезім арқылы ... ... ... ... Тар
мағынасында бұл шынайы алғышарттардан дәлелденетін тезистерге ... ой ... ... ... ... ... екі ... қамтиды:
а) дәлелдеме-шындықты анықтаудың процесі не әдісі;
ә) дәлелдеме-тану мен бағалаудың статистикалық объектісі.
Қылмыстық іс жүргізу ... үшін ... ... деген дәлелдеме
ұғымының екінші мағынасы тән, қылмыстық сот ісін ... ... ... түрі ... ... анықтау процесінің өзі "дәлелдеу"
терминімен белгіленеді.
"Дәлелдеме" ұғымының ... іс ... ... ... ... ... ... (анықтаудан) ажырата отырып, А. И. Трусов былай
деп жазды: "...Сот дәлелдеуде жалаң ойлармен ғана емес, ең ... ... ... істейді".
А. И. Трусов соттық дәлелдемелердің мынадай негізгі белгілерін негіздейді:
а) соттық дөлелдермен іс ... ... ... ... кез ... іс жүзіндегі деректер соттық дәлелдемелер болып
танылмайды, нақты көмегімен жағдайды айқындауға ... ... істі ... шешу үшін ... барлары ғана соттық дәлелдемелер бола
алады;
в) соттық дәлелдемелер арқылы занда көзделген ... ... ... яғни ... бір тәртіппен фактілер анықталады
немесе жоққа шығарылады.
Қылмыстық процестегі дәлелдемелердің мәні туралы ... ... тану ... өзара байланысқа түскен кезде ... ... іс ... ... аса ... ... бірі ... табылады
деп айта аламыз. Дәлелдеме сот әділдігінің басты сипаты. Сот ісін ... ... ... мен ... ... қызметі іс бойынша шындықты
анықтауға және осы арқылы істі әділетті шешуге ... ... ... үкім шығаруға кұқықтық негіз жоқ.
Келтірілген түйінді жағдайлар қылмыстық ... ... ... түрде бекітудің негізіне алынған болатын. ... ... ... ... деп ... ... ... анықтаушы, тергеуші, прокурор,
сот осы Кодексте белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Қылмыстық
кодексінде көзделген ... ... ... ... бұл әрекетті жасағандығын немесе ... ... ... не ... емес екендігін, сондай-ақ істі дұрыс
шешу үшін маңызы бар өзге де мән-жайларды анықтайтын ... ... ... ... ... қылмыстық іс бойынша дәледдемелер болып табылады".
Сонымен, дәлелдеменің белгілері мыналар болып табылады:
а)дәлелдемелердің ҚІЖК-сінде ... ... ... ... ... ... ... бар іс жүзіндегі
деректердің болуы;
в)дәлелдемелерді жинақтау және солардың негізінде қылмыстық ... ... бар ... немесе болмағандығын анықтау;
д)мұндай анықтауды анықтаушының, тергеушінің, прокурордың және соттың ғана
құқығына беру;
е)жасады деп айып тағылып отырған ... ... ... екендігін не
кінөсіздігін анықтау.
Заң іс үшін маңызы бар іс жүзіндегі дерек ... ... ... ... көздер қатарына:
- сезіктінің, айыпталушының, жәбірленушінің, куәгердің жауаптары;
-сарапшы қорытындысы;
-заттай айғақтар;
-іс жүргізудің хаттамалары және өзге де ... ... ... іс ... дәлелдеу құқығы және оның дәлелдемелер
теориясындағы орны.
Дәлелдеу құқығы дәлелдеме теориясының ... ... ... табылады.
Н. С. Алексеев атап көрсеткеніндей, дәлелдеме теориясы "дәлелдеме тарихының
мәселелерін, олардың теориялық негіздерін, ... ... ... ... ... түрлі жүйелерді, даулы теориялық
проблемаларды қамтиды".
Қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... Г. М. ... былай деп жазды: "Дәлелдеме теориясы қылмыстық
процесс ... бір ... ... ... ол ... ... ... ала
тергеуде және сотта дәлелдеу процесін зерттеуге арналған.
Дәлелдеу теориясы мынадай мәселелерді талдайды:
а) таным процесінің бір түрі ... ... ... ... осы ... танымның негізі және шындықтың өлшемі ретінде
керінетін қоғамдық тәжірибенің өзгеше нысандары туралы;
в) қылмыстық істерді ... және ... ... ... ... мен ... ... қылмыстық сот ісін жүргізудегі дәлелдемелер ұғымы, олардың түрлері
мен жіктелуі туралы;
дәлелдемелерді пайдаланудың және ... ... ... ... ... ... ... кепілдіктер беру туралы.
Дәлелдеме теориясының мазмұны дәлелдеу құқығының мазмұны үшін шешуші
болып табылады. П. С. ... ... ... дәлелдеу құқығын
дәлелдемелерді жинақтаудың, тексерудің және ... ... ... ... және ... құралдарын реттейтін қылмыстық іс жүргізу
нормаларының жүйесі, сондай-ақ осындай бағалаудан туындайтын құқық қолдану
органдары қорытындыларының негізділігі мен ... деп ... ... ... ... ... ... оның өзіне тән белгілерін
тұжырымдауға мүмкіндік береді. Дәлелдеу құқығының ... ... ... ... ... мен ... реттеу тақырыбы
қылмыстық іс ... ... ... қалыптасатын құқықтық
қатынастардан тұрады; аталған құқықтық қатынастарды дәлелдеу қүқығымен
реттеу ... ... іс ... ... ішінара дәлелдемелерді
жинақтауға, тексеруге және бағалауға бағытталған ... ... яғни ... ... ... ... іс ... құкығы
нормаларының кұрамдас бөлігі болып табылады;
дәлелдеме және дәлелдеу мәселелері бойынша дәлелдеу ... ... іс ... ... мақсаттарының бір бөлігімен сәйкес
келеді және әрбір қылмыстық іс бойынша ... қол ... және ... жүзеге асыруды қамтамасыз етуді көздейді;
қылмыстық іс жүргізу құқығына негізделген дәлелдеу құқығы алғашқысы
сияқты құрылымдық тұрғыдан ... және ... ... белінеді; аталған
бөлімдердің қарым-қатынасы да қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... ... дейін дербес сипаты
болады, мұның өзі ... іс ... ... ... жаңа ... және қолда барды терендету процесіне дәлелдеу құқығының оң
ыкпал ... ... ... ... ... ... ... құрылымы
тұтас алғанда қылмыстық іс жүргізу құкығы нормаларының құрылымына сәйкес
келеді, сонымен ... ... ... ... ... ... іс жүргізу құқығы нормаларын құрудың ерекшелігін көрсетеді.
Сот ісін ... ... ... істеу, әділ соттың ұзақ жылдық
тәжірибесі қүқық қолдану қызметінде орын алған қайшылықты, сәйкессіздікті
анықтады. ... және ... ... жиынтығы осы
проблемалардың ... және ... ... ... түрде
жетілдіру қажетігін өмірге әкелді. Әуел баста бөлек-бөлек зерттеулер түптеп
келгенде ... және ... тән ... ... ... іс ... ... процесінің түсінігі мен маңызы.
Дәлелдеу процесі мәнісін философиялық ... «кең ... ... ... жанама түрде байланысты. Мұндай айқындама
жағдайында қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... «тар мағынадағы дәлелдеме» ұғымына сай келеді.
Дәлелдеме (объектілер) және дәлелдеу ... деп ... ... гөрі әдістемелік мәні бар. Міне, сондықтан біз іс жүргізудің
«дәлелдеу» ұғымына барабар ретінде «кең ауқымды мағынасындағы дәлелдеменің»
философиялық ... ... ... ... ... да бір пайымдаудың
шынайылығын анықтаудың кез келген процедурасы (осы ... ... ... деп ... бұл кейбір логикалық ... ... ... ... заттар мен кұбылыстарды сезіммен
қабылдау арқылы жүзеге асырылады.
Қылмыстық сот ісін ... ... ... құқыктық түсіндіру
қаралып отырған қызмет саласының ерекшелігімен елеулі түрде кемелденуі және
процессуалдық ... ... ... мынадай айқын ғылыми пайымдаулармен
толықты.
М. М. Гродзинский дәлелдеу процесін "дәлелдемелерді жинау, бекіту және
бағалау жөніндегі ... және ... ... ... деп
белгіледі./5.61/
А. М. Лариннің пікірі бойынша дәлелдеу "қылмыстық сот ісін ... ... ... ... ... мақсатнында жасалған (немесе
жорамалданған) ... және ... ... ... ... шындықты
білу үшін фактілерді зерттеуден тұратын, ерекше, заң белгілеген нысандарда
жүзеге асырылатын ... ... ... ... ... ... ... баска да қатысушылардың
(субъектілердің) күрделі қызметі"./17.60/
М. С. Строгович "Дәлелдеу — ... істі шешу үшін ... бар ... ... ... ... жасалмағандығын,
белгілі бір адамның қылмыс жасаудан ... ... ... және
қылмыс жасаған адамның ... ... ... өзге ... ... көмегімен анықтау".
Әрі қарай М. С. Строгович мынаған назар ... ... ... ... ... ... ұғымына тең, ұксас". М. М.
Гродзинскийдің позициясына В. Д. ... ... тұр, ... ... ... "Қылмыстық іс жүргізуді дәлелдеуді белгілі бір шектерде
қылмыстық іс ... заңы ... және ... ... іс ... ... болған жағдайларды анықтау мақсатында ... ... және ... ... ... ... және басқа да органдар мен
адамдардың қызметі ретіңде қарау керек./9.59/
Р. С. Белкин дәлелдеудің танымдық (гносеологиялық) сипатына тоқталады,
ол дәлелдеу ... "осы ... ... және оларды баска да
фактілермен, ... ... ... байланыстарды анықтау. Бұл
байланыстардың объективті түрдегі сипаты бар: олар ... ... ... ... ... асыратын адамның еркіне
қарамастан болады. Дәлелдеу процесінде олар ... ... ... бір жорамалдың шындығына көз жеткізуге мүмкіндік береді". Әрі қарай
ол дәлелдеудің мәнісі дәлелдемелерді жинаудан, ... және ... деп атап ... ... ... терең анықтамасы А. Р. Ратиновқа тиесілі:
"Оқиға туралы мәліметтер алынуы мүмкін ... ... ... ... ... ... іс ... түрінде бекіту, қылмыстық іс үшін
маңызы бар мән-жайларды сенімді түрде ... ... ... ... — қылмыстық іс бойынша дәлелдеу процесінің мазмұнын құрайды".
Өзара диалектикалық іс-қимылға ... ... және ... тең екі жақтың үилесімін дәлелдеудің мәнісін айқындай келіп Ф. ... ... деп ... ... ... ... ... — заңда көрсетілген органдар мен адамдардың іс жүргізу ... ... ... ... ... осы ... ... сол
сияқты іс бойынша сенімді ... ... ... ... мен олардың көздерін жинаудан, тексеруден және ... іс ... ... ... туралы осы заманғы түсінік
таным мен ... ... ... ... ... ... пайымдауға
негізделген.
Қылмыстық іс жүргізу дәлелдеудің мәнісі туралы ... ... ... ... ... анықтау үшін А. А. Давлетовтың ... ... ол ... деп ... "Қылмыстық іс жүргізу танымы
құрылымында дәлелдеуді ажырата білу ... ... ... ... ... ... дегеніміз — заңда көзделген тәртіппен жүргізілетін сот ісін
жүргізу органдарының тергелетін қылмыс және онымен байланысты өзге де ... ... ... алу ... ... ... іс ... танымы
-дәлелдемелерді зерттеу және мән-жайларды дәлелдеу сияқты екі ... ... ... сот ісін жүргізудегі дәлелдеу
процесін мынадай негізгі сипаттарға бөлуге мүмкіндік береді:
1) гносеологиялық дәлелдеу — бұл ... ... бір ... логикалық
дегеніміз — бұл ... ... ... ... ... ... туралы пайымдаудың шындығын негіздеу операциясы;
2) дәлелдеу мен таным сәйкес келмейді: олар тегі ... және ... ... ... ... ... ... процесі — құқықтың және гносеологогиялық екі аспектінің
үйлесімін білдіреді.
Құқықтық аспект мынадай кезеңдерді қамтиды:
а)дәлелдеу-тану;
ә)дәледдеу-көзжеткізу;
б) дәлелдеу-негіздеу.
Дәлелдеудің әрбір келесі ... ... ... ... ... содан логикалық түрде туындайды.
Гносеологиялық аспект мынадай деңгейлерден тұрады:
а) ақпараттық дәлелдеу;
ә) логикалық дәлелдеу;
4) тергеу жене сот қызметінде орын ... ... ... ... ... ... ... тергеу жэне сот талкылауының тақырыбы ... және ... ... қол ... қылмыстық сот ісін жүргізуде дәлелдеу ... тар ... ... ... істі ... сот), ... мағынасында тұтас
қоғам болып табылады;
7) дәлелдеу тәртібі қатаң түрде қылмыстық іс жүргізу ... ... ... ... ... төмендегілер бойынша дәйекті
қызметті қамтиды:/2.59/
а)дәлелдемелерді жинаудан;
ә) зерттеуден;
б) дәлелдемелерді пайдалануға қабылдаудан.
Бұл қызмет әдебиетте ... ... ... ... ... процессуалдық қызмет ... ... ... ... қол ... ... табылады. Объективтік шындыққа қол
жеткізу танымның жалпы және жеке әдістерін қолдануға негізделген. ... ... ... ... ... бұл ... емес ... барлық
және қарама-қайшы нәрселерді алып тастанды. Іс бойынша мәні бір фактілер
мен ... ... ... ... және анықтаудың нақгы
әдістерінен көрінетінтанымның жеке ... ... ... ... ... танылуы қажет тақырыптың сыртқы белгілерін анықтауға
есептелген бақылау мен ... ... ... ... ... ... түсіру, видео жазба арқылы арнайы химиялық
технологиялық құралдарды пайдалануға ... ... ... ... ... және сыртқы жай-күйін табу мен тіркеудің
ғылыми-техникалық әдістері;
в) ... ... ... ... алу үшін ... ... немесе оларды қолданбастан өлшеу мен есептеудің математикалық
әдістері;
г) іс бойынша ... ... ... мен ... ... үшін
колданылатын акпаратты (талдау, жинактау,тендестіру) өндеудің логикалық
әдістері;
д) ... ... ... психологиялық және өзге
де ғылыми құралдар көмегімен жүзеге асырылатын модельдеудің, ... ... ... ... белгілі бір материалдық объектілердің және ... ... ... ... шешу үшін жүргізілетін криминалистік тендестіру
әдістері;
ж) қылмыстық істің белгілі бір мән-жайының деректерін тәжірибе жолымен
алуға мүмкіндік беретін ... ... ... ТЕОРИЯСЫ - ДӘЛЕЛДЕМЕ ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗІ
Дәлелдеу негізіне іс бойынша шындықты анықтау ... ... тану ... қол ... ... ... ... айқындауды
объективті түрде талап етеді.
Танымның философиялық проблемаларын жалпы ... ... ... ... ... философиялық дербес бөлікке
айналды. Таным теориясының негізінде біздің санамыздан тыс және тәуелсіз
объективті ... ... тану мен оны ... ... туралы
мәселелерге диалектикалық-материалистік көзқарас жатыр. Бірден бір ғылыми
әрі дұрыс маркстік-лениндік таным ... ... ... ... ... қарамастан осы заманғы дәлелдеу теориясының
іргетасын құрайтын бірқатар қорытынды ережелердің ... ... ... тану ... ... ... ... мен байланысы мынада: соңғысы
ғылыми таңдауы дәлелдеме ... ... ... ... ... ... ... негізін білдіреді.
Гносеология-жеке ғылыми әдістер мен тәсілдер тұрғысында түсіндірілетін
ғылыми танымдық қызметтің кез ... ... ... ... ... ... ... дәлелдеме теориясына да тікелей қатысы
бар. Осындай әдістемелік кілт ... осы ... ... ... ... А. ... былай деп жазды: ... іс ... ... ... ... жалпы, философиялық және әсіресе
қылмыстық іс жүргізу заңдылықтарды ... ... ... ... ... ... ... бір мәселесін шешу тетігі мынадан
көрінеді: ең әуелі оның ... ... ... ... ... ... ... ережелері алынады, содан кейін философиялық
негізге орныққан, бірақ ерекше (қылмыстық іс ... ... ... ... теориясы құқықта объективті түрде пайда болған "терезені"
толықтырды, ол әдістемелік аса маңызды ... ... ... жүргізу құкығының нормативтік нұсқамаларын пайдаланады және соған
негізделеді. Сонымен бірге қылмыстық іс жүргізу ... ... ... таным процесі, ой қызметі, ішкі ... және ... ... ... ... емес. Нормативтік реттеу саласынан тыс
қалатынның бәрі де ... ... ... ... ... ... ... Олардың кұқықта болуы занды және сөзсіз. Оларды
толыктыру ... ... ... ... жүзеге асырылады, дәлелдеме
теориясына қатысты кілт ретінде біз гносеологияны немесе ... ... ... осы ... ... келіп, А. П. Шептулин
былай деп атап өтті: "танымның диалектикалық ... ... ... жеке ... ... ... ... арнайы ғылымдарда және
танымның диалектикалық әдісі ... ... ... пайдаланылуы
мүмкін".
Сонымен бірге методологиялық негіздің әмбебаптығын сөзбе сөз түсінбеу
керек. Методологияның негізгі ... ... ... ... ... ерекшелігін ескере отырып түсіндіруді көздейді. Қылмыстық сот
ісін жүргізуде шындыққа қол жеткізудің ... ... ... "бұл
жерде таным объектісінің тақырыбы бізді қоршаған әлем емес және ... ... мен ... да емес. Ғылым тақырыбынан бір ерекшелігі
сот ісі бойынша зерттеу ... ... ... ... окиғаны құрайтын
және соған байланысты фактілердің ... ... ... ... зерттеудің ерекше әдістері, ерекше тәсілдері және осы қызмет
жүзеге асыратын нысандар мен ... ... де ... ... ... ... ... болса да ол басқа ештеңе де емес,
таным қызметінің бір түрі болып ... ... оның ... ... теориясы дәлелдеу теориясын зандармен және ойлау нысаңдарымен
толықтырады. Кез келген саладағы ... тану үшін ... ... жалпыға
ортақ нысандары мен тәсілдерін формальды логика зерделейді. Тап ... ... ... ... "ой қорытындысы", "анықтама", ұғымының
қалыптасуының "ережесі не принциптері" туралы түсінік ... ... ... танымның диалектикалық теориясының құрамдас бөлігі бола
отырып, бір ... ... ... ... де ... ... дәлелдеме теориясымен байланысының жанама ... ... іс ... ... және ... ... ерекшелігін "сокырға таяқ ұстатқандай" етіп көрсетеді.
Методологияның әмбебап сипаты туралы мәселеге қайта оралсақ, қылмыстық
іс бойынша шыңдықты анықтау процесінде қалыптасатын әр ... ... үшін ... ... ... ... тар ... айту кажет.
Мәселе мынада, "формальды логика алынған қорытындылардың ғана емес, олардың
негізіне ... ... ... дұрыстығын, шындығын тексеру
туралы мәселелермен айналыспайды. Формальды логика қандай жолмен танымнан
білім туындайтынын, толық емес және дәл емес ... ... және дәл ... ... ... дәрмені жок".
Формальды логиканың осы шектеулілігі:
1) тұтас алғанда танымның диалектикалық ... ... ... есебінен;
2) іс жүргізу дәлелдемелерін жинау, бекіту, тексеру және ... ... бар ... ... регламенттеу есебінен толығады.
1.5.Қылмыстық процестегі шындықтың ұғымы мен мазмұны.
Қылмыстық іс жүргізуде дәлелдеудің мақсаты ... ... ... ... ... бойынша шындық дегеніміз танушы субъектіні
объектінің барабар бейнелеуі, адам мен оның санасынан тыс және ... ... сол ... ... ... сот ісін ... ... қолжеткізу
соттың қателеспеуіне кепілдік береді. Бұл мәселедегі түсінбеушілік адамның
тағдырында үлкен қателікке ұрындырады.
Сот ... - ... ... көз жеткізбеудің салдары. Шындыққа
қол жеткізу ... ... ... сот ... ... ... функциясын
қандай да бір мағынадан айырады.
Дәлелдеудің мақсаты ... ... ... процессуалдық
құқықтық табиғаты болады. Қылмыстык, сот ісін ... ... ... ... ... тез және ... ашу деп көрсетіледі. Одан әрі
ҚІЖК-нің ... ... ... ... ... және ... үшін соттың, прокурордың, тергеушінің, анықтаушының заңда козделген
барлық шараларды қабылдауға міндетті екендігі ескертіледі. Шындык ... ... мен ... ... тарауда да аталады. Атап ... ... ... делінген: "сот тараптардың пікірімен байланысты
емес және өз бастамашылығымен қылмыстық іс ... ... ... ... ... қолдануға кұқылы".
Шындық ұғымын қылмыстық процестің принциптерімен өзара байланыста
қарау ... ... өзі оған ... ... береді.
Бұл ережелер өзінің мәнісінде мынаны көздейді: қылмысты ашу өмірде
орын алған ... ... ... ... ал ... ... ... дәлелдемелерді алу және бағалау процесінде алаламай және алдын
ала тон пішпей адалдық ... ... осы ... заң ... қол ... білімнің тану объектісіне сәйкес келуі қажеттігін
ескертеді. Объекті туралы білімнің объектінің шынайы ... ... ... ... ... сот ісін ... ... дәлелдемелермен
өткеннің бейнесін ойша қалпына келтіру арқылы шындыққа кол жеткізіледі. Осы
шындық дәлелдеме теориясында материалдық шындық деп ... М. ... ... ... ... ... тергеудегі және шешілу
үстіндегі істің жай-жапсары туралы, кылмыстық жауапкершілікке тартылған
адамдардың кінәлі екендігі ... ... ... ... тергеу мен сот
қорытындыларының ... ... ... және ... келуі деп
анықтайды.Әрі қарай ол өз ойын материалдық шындық ... ... деп ... М. С. ... ... В. Д. Дороховтың
анықтамасы да жақын келеді, соңғысы объективті шындық дегеніміз ... ... ... адамзат білімдерінің мазмұны және ол субъектіге,
адамға, адамзатка тәуелсіз деп түсіндірді. Атап айтқанда, шындық ... өзі ... ... ... ... ... ... Ол
объективті, өйткені оның ... ... ... ... ... сот ісін ... саласында объективті шындықты әлдеқайда ... ... ... ... бейнелеудің жоғарғы шыңына шығарады
және объективтік шындықты зерттелетін фактілер мен жағдайларға субъективтік
пайымдаудың толық және дәлме дәл сәйкес келуі деп ... ... ... ... ... ... алғанда
дәлелдеудің мақсаты шындықты анықтау деп түсінеді және бұл ... ... ... философиялық түсіну, мұның өзі методологиялык; көзқарас тұрғысынан
өте маңызды, оның екі жақты бастауын: ... және ... ... ... Шектеулі білімнен анағұрлым терең және дәл білімге өрлеу
процесі шыңдыкқа салыстырмалы сипат ... ... ... ... ... ... ... шектеулілігімен алдын
ала анықталады. Бірақ шындық объективті болса, онда кез келген салыстырмалы
шындықты ... ... ... ... Бұл орайда философия
абсолюттік шындықты тақырыпты толық, егжей-тегжейлі ... және ... әрі даму ... жоққа шығарылуы мүмкін емес білім деп бағалайды.
Осыны ескерсек, қылмыстық сот ісін ... қол ... ... ... ... шешу ... теориясы үшін принципті түрде маңызды
болып табылады.
Қылмыстық процесте кол жеткізілетін шындықтың екі жақты ... ... ... ... көзкарас мынадайтүсініктер бойынша анағұрлым
қолайлы көрінеді.
Принципінде абсолюттік шындыққа қол жеткізуге болады деп ... сот ісін ... ... ... ... ... кызметінің
нәтижесінде де абсолюттік шындыққа қол жеткізуге болады деп есептеуге ... және ... ... ... және ... ... диалектикалық заңның жалпыға бірдейлілігі тең ... сот ісін ... қол ... ... сипатына да
қолданылады.
Дәлелдеуде абсолюттік (объективтік) шындыққа қолжеткізу ... ... ісі ... сот ... әділеттілігіне және шынайылығына,
яғни сот әділдігін орындаудың мүмкіндігі мен қажеттілігіне күмән келтіреді.
Дәлелдеуде салыстырмалы шындыққа қол ... ... ... ... ... келеді, мұның өзі айналып келгенде дәлелдеме мен
дәлелдеудің мәнісін ғылыми ... ... ... ... не ... тануда меңгере алмайтын шегі бар екендігін тануға әкеледі.
Қатаң түрдегі ... ... ... мен ... беру ... ... мен сот ... қызметінің ерекшелігі танымдық қызметіің
терендігіне, келеміне өзінің ізін қалдырады. Бұл қызмет, бір жағынан, ... ... ... ... ... құқықтық нұсқамалардың
шеңберімен шектелген. Осы ... ... ... қол жеткізілген
шындықтың толық сипаты бар және сондықтан ол абсолюттік болып табылады.
1.6.Қылмыстық іс ... ... ... іс ... іс ... ... процесінде объетивтік шындықты анықтау
іс жүргізу кепілдіктері ретінде көрінетін ... бар ... ... ... ғана ... ... құқығында олардың
бірнеше түрлері бар; қылмыстық іс жүргізу ... ... ... ... іс ... жағдайын саралау жолымен
белгілеу; ... сот ісін ... ... ... ... ... заңдық тұрғыдан көздеу; сот ісін жүргізу кезендері
мен сатыларының ревизиалық негізі; іс жүргізушілік мәжбүрлеу ... іс ... ... ... ... ... іс жүргізу жағдайын саралау ... ... іс ... ... ... ... құқықтары мен міндеттерінің жиынтығы
қалыптасатын құқықтық ... ... ... куәгердің
міндеті тек қана шындықты айту, куәгер анықтау ... ... ... ... ... ... ... бас тартса, соңдай-ақ әдейі жалған
жауап берсе қылмыстық жауапкершілікке тартылады.
Бұл заң ... ... бар ... тергеу мен соттың істің ... ... ... ... ... ... кепілдік береді.Біз
қарастырып отырған түрдің ... ... ... ... болып
табылады: ол не себепті өзін кінәлап отырғанын білуге; өзіне тағылған айып
бойынша түсінік беруге; қорғаушы ... ... ... ... шағымдар
түсіруге құқылы. Айыпталушының құқығын ... ... ... ... өзге де ... еркі мен тілегіне қарамастан шыңдықты анықтауға
жәрдемдеседі.
Объективтік шыңдықты анықтаудың елеулі кепілдігі сот ... ... ... ... ... ол сот ... шындықты
анықтауға бағыттауға және қаралып отырған іске ... ... ... ... ... міндетті (ҚІЖК-нің314-бабы).
Қылмыстық іс жүргізу құқығы көздерінің нормаларымен бекітілген
қылмыстық сот ісін ... ... ... өз өзінен салалық
кепілдіктермен қамтамасыз етілген, мұның өзі іс бойынша принциптер ... ... ... екі ... кепілдіктері деп есептеуге
мүмкіндік береді.
Сот әділдігін тек соттың жүзеге асыруы, ... ... ... ... ғана ... ... ... өзінің ішкі сенімі
бойынша және заңға сәйкес бағалауы, ... ... ... ... ... жөнінде соттың қызметіне кімнің де болсын араласуына жол
бермеу (Қазакстан Республикасы Конституциясының 77-бабы) ... ... ... ... Конституциясының 79-бабы) істі толық,
жан-жақты, объективті және алаламай ... және оны мәні ... ... ... бар сот кепілдіктерін қамтамасыз етеді.
Процеске қатысушылардың құқықтары мен занды ... ... ... ... ... ... іс ... шындықты анықтаудың
тағы бір елеулі кепілдігі болып табылады. Принциптердің осы тобына заң
белгілеген ... және ... ... ... ... ... ... тартуғажол бермеу; тұлғаға қол сұғылмаушылық; тұрғын үйге
қол сұғылмаушылық; ... жеке ... ... хат-хабар, телефондық
әңгімелердің және телеграфтық хабарлардың ... ... және ... ... кұкығын қамтамасыз ету; күш қолдану,
катер төндіру және өзге де заңсыз шаралар арқылы айыпталушыдан және ... ... да ... ... ... тыйым салу; ... және өзге де ... ... ... ету; ... сот алдында баршаның теңдігі; кез келген күдіктенушілікті айыпталушының
пайдасына шешу; өзі қорғауға алған ... ... ... ... ... ... өзіне белгілі болған мәліметтерді жариялауға
тыйым салу; өзіне, жұбайына (зайыбына) және ... ... ... діни ... ... сенім білдіретін діндестеріне карсы
куәлік беруіне тыйым салу жатады.
Іс бойынша шындықты анықтау кезіндегі ... ... ... ... ... ... ... сияқты процестің
кейбір принциптері нақты нормада бекітілмегендігі, іс жүргізу ... ... ... ... ... коса процесс принциптерінің
жекелеген нормаларда толық емес бейнелену ... ... ... ... жағдайда оған тікелей катысы бар кұқық нормасы емес, процесс
принципі сот әділдігі мақсаттарына, тұлғаның құқықтары мен занды мүдделерін
қорғауға қол ... ... ... көрінеді".
Іс жүргізу нысандарын заң жүзінде ... ... ... ... жағдайларды қамтамасыз етуге бағытталған. Кепілдік
берудің мұңдай сипатында жалпы іс ... ... және іс ... шындыққа
қол жеткізу мақсатын көздеп жасаған ... бар ... бой ... ... бар нысан ретінде істің іс жүзіндегі сипатына қарамастан
үкімді жоққа ... ... ... болуы мысал бола алады.
Айталық, егер іс ... ... ... ... егер ... ... судьялар кеңесінің құпиялылығы бұзылса, егер судьялардың ... қол ... онда үкім ... ... ... ... жағдайларда
үкімді жоққа шығару үшін мәнісі бойынша үкімнің әділеттілігі және жасалған
іс әрекеттің ауырлығына сәйкес ... ... ... да ... ... ... бойынша үкімді жоққа шығарудың құқықтық
салдары заңның барлық нұсқамаларын ... ... істі ... ... ... ... анықтауға бағытталған ерекшелігі бар іс жүргізу
нысаны заттық ... іске тігу мен ... ... ... ... міндетті түрде тағайындау, сотта куәгерлерден жауап ... ... ... мен ... ... ... ... және
басқалары жоғарыда аталған топқа жатады.
Әділ сотта іс жүргізу нысанының мағынасын асыра сілтеп айту ... ол ... ... ... Бірақ объективті шындықты анықтау
кезіндегі оның мәні айрықша. ... ... ... ... іс ... бұзу жүргізілген тергеудің объективтілігіне және іс ... ... ... ... ... тиіс. Мұндай күдік туындаған
жағдайда қылмыстық іс бойынша объективті шындықтың анықталатындығына ... өз ... ... ісін ... ... мен ... ... негізі -өткен
сатының не кезеңнің іс жүргізу нұсқамалары сақталған жағдайда ғана әрбір
келесі саты, кезең орын алуы ... ... ... іс ... ... ... ... береді.
Процессуалдық мәжбүрлеу шараларының жүйесі тұлғаның субъективті
құқықтарын қорғай отырып, ... сот ісін ... ... ... тиімді кепілдіктерін қамтамасыз етеді. Мәселен, анықтау
органынын немесе тергеушінің ... ... ... ... ... ... оны ... әкеледі; адам қылмыстық іс бойынша шындықты
анықтауға кедергі келтіруі мүмкін деп ... ... ... ... ... шаралары қолданылады; дәлелдемелерді қамтамасыз ету
мақсатында почта-телеграф хат-хабарларын пайдалануға тыйым ... ... ... ... мен олардың іске қатыстылығы.
2.1.Дәлелдемелердің көздері.
Дәлелдеме көздері немесе дәлелдеу тәсілдері ҚІЖК-нің 115-бабының 2-
бөлігінде егжей-тегжейлі тізбеленген және ... ... ... беруі, жәбірленушінің жауап беруі, сезіктінің ... ... ... беруі;
сарапшының қорытындысы;
заттық айғақтар;
процессуалдық іс-қимыл хаттамалары;
өзге де құжаттар;
Кең ауқымды мағынасында дәлелдеудің көздері деп ... ... ... оларды алудың әдістерін, дәлелдеу барысындағы ... ... ... ... ... кең ауқымды мағынада түсіндірудің құқықтық негізі бар.
Мәселен, ҚІЖК-нің 116-бабында былай деп белгіленген: көзі ... ... ... ... ... емес ... мәліметтеріне негізделген
куәгердің және жәбірленушінің жауаптары дәлелдемелер сипатында қызмет ете
алмайды. Бұл ... көз ... ... ... ... деп есептеуге
мүмкіңдік береді. Дәлелдемелер сипатында сақтаушылар емес, оларда негізі
каланған ақпарат есептеледі.
Дәлелдемелер ... ... ... ... ... ... ... олардың мәні негізінен тізбені кенейту
қажеттілігіне сүйенеді. ... П. П. ... ... ... ... ... ... жауаптарын, азаматтық жауапкердің
жауаптарын, олардың өкілдерінін жауаптарын қарауды ұсынады. А. С. ... ... ... ... ол ... ... кәмелетке толмаған
айыпталушының занды өкілінің жауаптарымен ... ... ... ... ... ... айғақтар көздер бола
алмайды, өйткені олар дәлелдеу тәсілдері мен дәлелдеме ... ... ... орналасқан. Ол сондай-ақ заттық айғақтарға қатысты олардың
"алғашқы көздері", яғни олар табылған және алынған орын ... ... ... ... түрлерінің мәні туралы көзқарастарға сыни ... П. П. ... пен А.С. ... ... ... және практикалық
мүдделілік туғызады және заң шығарушы қабылдап алуға тұрады деп ... ... В. Д. ... ... ... да, қарсыластары
да бар. Іс жүргізушілік мағынада дәлелдеме көздері заттың өзі емес, іс ... бар іс ... ... ... яғни ... ... заттың қасиеттері деген Р. С. ... мен А. И. ... да ... ... ... ... ... үлгілерге
қатысты айтатын болсак, онда М. М. Михеенконың пікірі бойынша олар заттық
айғақтар да, ... ... ... де, ... ... де болып
табылмайды. Бұл көзқарас Н. А. Селивановтың пайымдауымен ... ... ... деп ... ... ... айғақ деп тану осы зат пен істің анықталған
мән-жайы арасындағы байланыстың болуын көздейді. Ал салыстырмалы үлгілерге
қатысты ... ... ... ... өзі артық. Олар тергеліп жатқан
оқиғамен емес, ... ... және оның ... іске ... ... бір субъектіні немесе объектіні сипаттайды. Салыстырып
қарауға кемектесе отырып, мәні ... ... ... ... ретінде
қызмет етеді және осы тұрғыда оларды заттық айғақтарды зерттеуді ... ... ... кұралдармен, құрылғылармен және басқа ... ... ... ... ... ... алатын
әдеби көздерде бар анықтамалық және ғылыми деректермен салыстыруға болады".
Дәлелдемелердің ... ... ... ... іс жүргізу заңы іс
жүргізушілік
іс-қимыл хаттамаларын атайды. Бірақ қандай да бір ... ... ... Тергеу іс-қимылдарының хаттамалары дәлелдеме көздері ... ... ... ғалым-процессуалистер арасында әр түрлі
көзқарас орын алған. В. Д. Арсеньев қылмыстык іс ... ... ... ... тергеу іс-қимылының хаттамалары ішінара дәлелдеме көздері болып
табылады деп ойлайды. Оған керісінше Ф. Н. ... мен В. Я. ... ... ... ... ... ... хаттамалары
ғана дәлелдеме көздері болып табылады деп ... ... ... ... ... мақсатына анағұрлым сәйкес келетін ... ... ... ... ... ... ғана бар ... дәлелдемелер жинақтау тәсілдерін құрамайды (мәселен, мәйітті сойып
көру оны қарауды және ... ... ... үшін ... ... ... ... көзқарасын жақтай отырып, В. Я.
Дорохов былай деп жазды: "Хаттамалардын, ... ... ... ... ... іс ... тәсілдері болып табылатын тергеу
және сот іс-қимылының хаттамаларына қатысты ғана қойылуы мүмкін".
Дәлелдемелер ... ... ... ... және кеңейтіп
түсіндіруге жатпайды, мұның өзі тиісті емес ... және ... ... ... ... қылмыстық процесте осы сипатында шыға
алмайтындығы іс жүргізушілік құқығының ережесіне сәйкес келеді.
2.2.Дәлелдемелерді ... ... ... ... та, ... та ... ... маңызы мынадан көрінеді: жіктеу зерттелетін объектілерге ... ... ... табылады. Қызмет ретінде дәлелдеу процесінің
күрделілігі мен әр ... іс ... ... ... ... сондай-ақ дәлелдемелер мен мазмұнының ... ... ... ... бұл өте маңызды.
Дәлелдемелерді жіктеудің практикалық ... ... айта ... А. А. ... деп атап ... дәлелдемелерді жіктеу "оларды жинаудың, зерттеудің
және бағалаудың ... ... ала ... ... ... іс ... ... сондай-ақ оларды пайдаланудың жолдары
мен әдістерін, ... ... ... дұрыс анықтауға көмектеседі.
Жіктеу істің мән-жайынжан-жақты, толық және объективті түрде зерттеуге
жәрдемдесуі тиіс және жинақталған ... ... бір ... ... жататын іс жағдайларының қайсысы жеткілікті түрде
толық анықталғанын, қайсысы әлі де ... не ... ... ... ... ... үшін атап өту ... жоғарыда айтылғанындай зерттеу
объектісінін көп қырлылығына байланысты қандай да бір негізі немесе белгісі
бойынша дәлелдемелерді толық ... ... ... ... да есте ... ... жіктеу дәлелдемелердің қайсысы "жақсы" деген сұраққа
жауап бермейді. Мәселені осылайша қою ... бір ... күні ... күші ... ... қылмыстық іс жүргізушілік ... ... ... дәлелдемелерді жіктеудің практикалық маңызы
іс бойынша ... ... ... кезінде соттың қорытынды
ережелерінің сипатына қолданылмайды.
Дәстүрлі түрде қабылданған ... ... ... ... ... ... мен олардың көздерінің байланысы бойынша;
2) дәлелдемелердің сипаты бойынша;
3) дәлелдемелерді алу мен пайдаланудың сипаты бойынша.
Дәлелдемелер мен олардың көздерінін байланысы бойынша ... ... ... ... заттық;
ә) әуел бастағы және іс жүргізу барысындағы;
б) сапалы және сапасыз.
Жеке және заттық ... ... ... қалыптасу
тетігін сипаттайды және осы тетіктің акпаратты сақтаушысымен байланысын
анықтайды. Егер ... көзі адам ... ... сезіктінің,
куәгердің жауаптары, сарапшы қорытындысы), онда ол жеке ... Егер ... ... мен ... ... бұл ... ... жауап беруін тіркемеуге тиіс, онда олар ... ... ... ... айта ... Ф. Н. Фаткуллин былай деп
көрсетеді: "Іс жүзіндегі акпараттың сақтаушысы ... ... ... ал ... өзі тілден тыс нысанда берілетін дәлелдемелер мен
көздер заттық деп ... ... ... ... ... ... мен ... қоғамдык қауіпті әрекеттің іздері бар заттар,
қылмыстық жолмен болған кұндылықтар жатады. Бұл ... іс үшін ... ... ... ... ... қылмыстық істі тергеу және соттың қарау
кезіңде тікелей сезіммен ... ... ... "іздер" мен нақты
фактілер түрінде сақталады және беріледі".
Дәлелдемелерді жеке және ... деп бөлу ... ... мен ... саралаудан көрінеді. Мұндай саралау дәлелдемелерді
жинаудың, тексерудің және ... ... ... мен ... ... ... ... негіз бойынша дәлелдемелерді жіктеуден туындайтын
түрлі көзқарастарды талдай отырып, П. С. ... ... ... ... ... ... айтады: олар "дәлелдемелердің екінші
түрін тек заттық айғактарға әкеліп тірейді, біз мұнымен келісе ... ... ... ... ... ... компоненттерінің
бірін құрайды. Мынаны да ескеру керек: тергеу және сот ... ... бір ... шыққан акпаратты (мәселен, жауап алу
хаттамасы) не заттар мен кұжаттарда бар ... ... ... ... хаттамасы, тінту кезінде табылған құжатты ... ... ... ... және ... куәландыра алады. Кез ... ... ... қол ... және осы формальды ... ... ... ... ... болар еді, дегенмен шешуші рөлді оның
мазмұны көрсетеді ол адамдардан ... және ... мен ... ... бекітеді".
Дәлелдемелерді жекежәне заттық деп бөлудің бар болғаны ... ... ғана бар және өзін ... ... ... ... бейнелейді.
Бастапқы және туынды дәлелдемелер. Мұндай жіктеу Ф. Н. Фаткуллин ... "іс ... ... жататын факті мен оның бейнесі ... ... ... дәнекерлік деңгейінің белгісіне негізделеді".
Бастапқы дәлелдемелерге тікелей бастау көзден шыққан және акпарат
сақтаушысы мен ... ... ... да бір ... буын жоқ ... ... өзін қызықтырған фактіні тікелей қабылдаған куәгердің
жауабы бастапқы дәлелдемелер болып табылады. Осы ... ... ... ... ... материалдандырылған "бөліктері ретінде"
заттық ... да ... ... ... тергеу, сот органдары ақпараттың
екінші көзінен, "екінші қолдан" (құжат көшірмесі, куәгердің тікелей тиісті
оқиғаны ... ... ... не ... ... жауап беруі және
басқалары)" алған ақпараты жатады.
Дәлелдемелерді бастапқы және ... деп ... ... ... ... ... қаншалықты деңгейге ұлғайғанын анықтаудың
практикалық ... ... ... ... ... ... ... қате мәлімет алудың ықтималдығы ұлғая түседі.
Туынды дәлелдеудін мәні туралы мәселеде ... бір ... бар. ... ... ... ... атап өткеніндей, туынды дәлелдемелерді
қалыптастыру процесінің кездейсок, ... ... ... ... ... ... асыратын адамның еркінен тыс орын алатынның бәрі
де кездейсоқ сипатта болады (мәселен, тікелей ... мен өзге де ... ... ... туралы кездей соқ пікір алмасу). Сот ісін ... ... ... ... ... процесі де жүреді. Мәселен.
"егер оқиғаның басында болған куәгер тергеушіге ... ... ... ... ... ... қатысты жауап беріп ... ... ... ... ... беруге келе алмаса) туынды дәлелдеменің көзі
ретінде шыға алады. Осы себепке байланысты тікелей ... алу, ... ... өзге де ... ... хаттамалардың өзінде тіркелген
дәлелдемелерге ... ... ... ... ... Міне, осыны назарға
ала отырып, С. В. Курылев құжаттарды жасауға. "туынды, ... ... ... ... процесі" деп сипаттама берді.
Сапалы және сапасыз дәлелдемелер. Мұндай жіктеу "іс жүзінде ... оны ... ... ... және көз ... ... қабілетін,
қандай да бір басқа себепке байланысты хабарланатын ақпараттың ... оның ... ... ... және ... ... ... білдіреді.
Дәлелдеменің сапалық сипаты сыртқы белгілерді ғана емес, сонымен ... ... ... мен ... да ... Сыртқы және ішкі
сипаттамаларының жалпы іс жүргізушілік сипаттарға ... ... іс ... ... ... мән-жайын объективті түрде бейнелейді және өзінің
сапалылығына ... іс ... ... ... қалыптастыруда
маңызы болады дегенді білдіреді.
Сапалы дәлелдеме өзінің сипаты бойынша мынадай ... ... ... және ... ... және жанама.
Айыптау және ақтау дәлелдемелері. ... ... ... ... ... қатысын білдіреді.
Айыптауға заңға қайшы іс-әрекет жасаған адамның кінәлілігін ... ... ... ... ... ... іс ... жатады. Ақтауға айыптауды ... ... не ... ... ... анықтайтын дәлелдемелер жатады. Ақтау
дәледдемелерінің бір түріне алиби жатады.
"Дәлелдемелер теориясының" авторлары (1973 ж.) ... ... ... ... ... ... мүмкін деген Р. Д. Рахуновтың
тезисін сынға алады, А.И. Винберг дәлелдеменің "бейтараптығы" қылмыстық іс
жүргізушілік заңның ережелеріне қайшы ... деп ... ... ... іс ... деректер қоғамның қауіпті әрекетінің, адамның кінәсінің
және іс үшін ... бар өзге де ... ... ... анықтау үшін негіз болып ... Яғни ... ... тану ... іс жүргізушілік мағынасында жоққа
шығаруға әкеліп соғады.
Дәлелдемені ақтауға және айыптауға жатқызудың құбылмалы сипаты бар.
Қылмыстық сот ісін ... әр ... ... ... бір ... ... да, айыптау сипатында да көрінуі мүмкін.
Тікелей және жанама дәлелдемелер. Логикалық сипаттағы ... ... ... ... процесінің кұрылымын білдіреді. ... ... ... ала отырып, бірқатар зерттеушілер тікелей
дәлелдемені — бір сатылыға, ал жанаманы — көп сатылыға ... ... ... ... ... тікелей және жанама деп
жіктеудің негізіне олардың белгілі бір адам ... ... іс ... ... деп ... фактіге ғана қатысын алған анағұрлым орынды. Бұл
орайда тікелей дәлелдемелер ... іс ... ... ... ... ... деректер іс бойынша белгілі бір әрекетті жасаушы ... ... ... ... тікелей және бір мәнді етіп көрсетеді. Мұндай белгілер
қатарына жәбірленушінің сезіктіні тануы, айыпталушының өзіне таңылған іс-
әрекетті ... ... ... нақ осы ... ... туралы мәліметтер беруі, осы адамның арамдық жасағандығы туралы
сарашпының қорытындысы, айыпталушының алибиі жатады.
Жанама дәлелдемелер деп нақты іс ... ... тану ... деректер тергеліп жатқан әрекетті жасаушыға тікелей қатысты емес,
істің калған мән-жайларының жиынтығыңда ғана қылмысты ашуға, және ... ... Бұл, ... тас жол бойында жатқан мәйітті табу,
мәйітті машинаның басып кеткен іздері, нақты машинадан адам ... ... ... ... уакытпен бір шамада осы тас жол бойымен
машинаның жүру ... ... ... ... бәрі және ... ... белгілі әрекетті белгілі бір адамның жасағандығы туралы қорытындыға
әкеледі.
Дәлелдемелерді басты факт және дәлелдемелік факті деп ... ... ... ... ... дамыту болып табылады. Атап айтқанда М. С.
Строгович былай деп жазды: "Дәледдемелер айыпталушы ... ... ... ... ... ... немесе дәлелдемелік фактіні, яғни басты
фактіге енбейтін, бірақ істің баска да ... мен ... ... ... үшін ... ететін қандай да бір қосымша фактіні ... ... және ... ... ... ... ... фактіні анықтайды... Жанама дәлелдемені басты ... ... ... ... ... өз ... басты фактінің
дәлелдемесі болып табылады".
Дәлелдемелерді тікелей немесе жанама деп бөлуге катысты П. С. Элькинд
өзіндік бағыт ... Атап ... ол ... ... ... мынаны жатқызады: "нақты ... ... ... ... ... өзі ... қылмыс құрамының субъектісі мен ... ... ... және ... деп бөлу — іс ... ... іс жүзіндегі деректердің жиынтығын бағалау негізінде істі
мәні бойынша шешу туралы талаптардың маңыздылығын кемітпейді. ... ... ... ... ... ... Оның
үстіне ізделетін фактілер жанама дәлелдемелердің негізінде ғана дәлме-дәл
анықталуы ... ... ... жанама дәлелдемелерді өзара байланысы жоқ
үзік-үзік мәліметтер ... ... ... ... өйткені керісінше
жағдайда әрекеттің логикалық дәлме-дәл өлшенген суретін қайта қалпына
келтіруге болмайды.
2.3.Дәлелдемелердің ... және іске ... ... ... ... ... кезінде дәлелдемелерді
іріктеудің бет алды сипаты ... Іс ... ... ... ... ... және соттың қабылдауы, оларды нақты ... ... ... тарту дәлелдемелердің қатыстылығы туралы мәселені
шешуге негізделген. Дәлелдемелердің қатыстылығын-олардың және ... ... ... ... ... ... деп түсіну
қабылданған, осыған байланысты қылмыстық іс бойынша ... бір ... ... ... ... үшін пайдаланылуы мүмкін. Дәлелдемелердің
қатыстылығының өлшемі сипатында мыналар көрінеді: дәлелдеменің ізделетін
фактімен байланысы; ... ... ... ... іс үшін
маңызы; тап осы мән-жайды анықтау үшін ... ... ... ... ... ... ... мынадан көрінеді:
осы өлшемге сүйене отырып, "тергеу мен сот қылмыстық ... ... ... ... ... ... ... іс жүзіндегі материалдардың
"үйіндісінен" оларды дұрыс шешу үшін қажетті деректерді ... ала ... ... ... ... шешу үшін ... бар
ақпарат сипатының маңызы болмайды (дәлелдемелер ізделетін ... ... ... ... ... Қатыстылық — дәлелдеменің мәнділігіне
ықпал ететін ішкі қасиетінің белгісі. Сонымен бірге осы айтылған белгінің
сыртқы көрінісі ... ол істі ... ... жағдайларды
анықтауға қатысы бар материалдарды іске шоғырландыруға мүмкіндік береді.
Дәлелдемелердің іске жіберілуі дегеніміз — көздерінің, олар алынған
әдістер мен ... ... ... ... ... толықтығы. Дәлелдемелердің іске жіберілуін қамтамасыз ететін
іс жүргізу нысандарының мынадай ... ... ... ... ... қатысушысы; заңда көзделген дәлелдеме көзі; заңға сәйкес
тергеу іс-қимылын (дәлелдеме алуға көмектескен) өткізудің тәртібі.
Дәлелдемелердің ... мен іске ... ... ... ... В. Д. ... ... деп жазды: "Егер қылмыстық іс жүргізу
дәлелдемелерінің мазмұны олардың іске ... ... іс ... ... — олардың осы іс бойынша іске жіберілуін
айқындайды".
Дәлелдеудің ... ... ... ... мазмұнының негізінде
дәлелдеп керсету айыпталушыға аударуға қатысты қылмыстық іс ... ... ... бұл ... басқасының бәрі де дәлелдеуі тиіс дегенді
білдірмейді. Заңда ... ... ... анықтау жүргізетін
адамға, прокурорға жүктеледі. Бұл ... ... ... тек ... ғана дәлелдемелерді мақсатты түрде жинауға және нақты іс
бойынша оларды қылмыстық сот ісін ... ... ... ... ... берілгендігін білдіреді. Істі сот қарауы ... ... ... ... ... тігу ... сот ... көзделген дәлелдемелер көзі іс жүзінде қолда бар көздін ҚІЖК-нің
115-бабының 2-бөлігінде көзделген тәсілдердің ... ... ... Бұл ... заң ... ... мән-жайын дәлелдеу үшін ... ... ... пайдаланылуы мүмкін екендігін белгілейді.
Алайда белгілі бір жағдайларда мән-жай қатаң ... ... бір ... ... ... ... 240-бабына сәйкес қаза табуының
себептерін анықтау, дене ... ... мен ... ... ... және ... ... жай-күйін анықтау
тиісті сот сараптамасын жүргізу жолымен ... ... Осы ... ... ... ... бір көздері сарапшылардың
қорытындылары болады. Дәлелдемелердің көздеріне ... ... ... адамның жасы туралы құжаттарда керсетілген мәліметтердің
дұрыстығына ... ... ... ... ... хал ... жазу)
қажетті құжаттары ... ... ... ... жасын анықтау кезінде жасалатын саратшылар қорытындылары да
жатады.
Заңда көзделгеніндей ... алу ... іс ... тағы бір ... элементі. Дәлелдемелерді жинақтау мақсатында
анықтаушы, тергеуші, прокурор және сот ... ... ... ... ... ... алу үшін ... ретінде
қорытынды беруі үшін кез келген адамды іске тартуға; ... ... ... ... ... мен ... ... кажетті іс жүзіндегі деректерді анықтауға жәрдемі тиетін заттарды,
кұжаттарды, сондай-ақ мәліметтерді ... ... ... ... ... ... айыптаушы, сондай-ақ жәбірленуші және оның
өкілі, ... ... ... ... және ... ... ... кез келген азамат, кәсіпорын, мекеме және ұйым беруі мүмкін.
Бұл ереже дәлелдеу тәсілдерінің тізбесімен ұштаса ... ... ... ... ... ... ... жүргізудің нәтижесінде;
2) соттың іс-қимыл жүргізуі нәтижесінде.
Дәлелдеме алудың басқа жолы жок, ... ... және сот ... ... ... көрсетілген.
Дәлелдеме алуға жәрдемі тиген заңға сәйкес тергеу іс-қимылын ... — іске ... ... ... ... Заң шығарушы
тергеу іс-қимылын жүргізудің екі деңгейдегі тәртібін көздейді: а) жалпы; ә)
жеке. Барлық тергеу іс-қимылдарына қатысы бар ... ... ... ... ... туындайтын талаптарға негізделген. Осы деңгейге тергеу
істерін хаттамалау, ... ... ... ... ... талаптар
жатады. Жеке деңгейдің жекелеген (нақты) тергеу іс-қимылын жүргізудің
регламентіне катысы ... іске ... оның ... туралы мәлімет көзі ретінде осы
фактіні анықтаудың құралы болып алу қабілеті және осы тұрғыдағы ... ... іс ... ... ... ... ... занда іске жіберілу категориясы ... ... ... оның ... ... ... ... белгілі бір
деректерді іске ... ... ... ... ал іске жіберуге болмайтын өлшемдерге қайшы келмейтіннің
барлығын да іс жүзіндегі ... ... ... іске ... тану үшін ... ... қарау керек". ҚІЖК-нің 116-бабында:
"Іс жүзіндегі деректер, егер олар осы ... ... бұза ... қатысушыларды олардың заңмен кепілдік берілген кұқықтарынан айыру
немесе оларды қысу жолымен немесе қылмыстық процестің өзге де ... деп атап ... ... ... ... қайшы
келмейтін барлық басқа деректер дәлелдемелер алудың процедуралық талаптары,
іс материалдарына тігудің талаптары сақталған жағдайда ... ... үшін ... бар, іс ... ... алу ... жол берілген
ҚІЖК-нің талаптарын бұзу деп ... ... күш ... ... аддап арбау, сол сиякты өзге де заңсыз іс-қимылдар; қылмыстық
процеске қатысушы адамға түсіндірмеу немесе ... ... ... ... түсіндіру салдарынан туындаған оның өз құқықтары мен ... ... ... ... жоқ адамның тергеу іс-қимылын
жүргізуі; қарсылық білдірілуі тиіс адамның іс жүргізуге ... іс ... ... түрде бұзу; іс жүзіндегі фактілердің белгісіз көзден не сот
мәжілісі анықтауы мүмкін емес көзден алынуы; ... ... осы ... ... қайшы келетін әдістерді қоддану.
Іс жүзіндегі деректерді, егер осы деректердің ... ... ... ... ... ... ізге түсу ... сондай-ақ соттың үкімін және өзге де қорытынды шешімін негіздеу
үшін пайдалануға заң тыйым салады. Осы айтылған ... ... ... ... іс ... маңызы зор жағдайлар да ықпал етпейді:
сезіктінің, айыпталушының, жәбірленушінің және ... ... ... ... ... ... отырып алу, жауаптарды қолданылып жүрген
процедуралық нұсқамаларға сәйкес хаттамаларда ... ... ... ... ... ... ... қаулысына сәйкес жүргізу
негізінде жасауы, сараптаманың барлық белгіленген ережелерді сақтай отырып
жасалуы; қылмыстық процесті ... ... ... каулысына сәйкес
заттық айғақтарды іске тігу және ... ... ... ... ... осы ... қатыстылығының белгілері болуы; тергеу және сот ... ... ... және өзге де ... тиісті түрде
ресімдеу.
Іс жүзіндегі деректердің заң белгілеген көздерін қылмыстық ... ... ... ... іске жіберу мәселесін
шешу кезінде оларға қойылатын талаптарды елеулі түрде бұзу деп ... ... іс ... ... ... ... ... органының бастығы анықтаса, онда ол ҚІЖК-нің ... ... осы ... ... ... ... нұсқау беруге құқылы. Егер
занды бұзушылықты айыптау қорытындысы немесе айыптау ... ... іс ... ... түскен кезде прокурор анықтаса, онда ол ... ... ... ... ... жасау үшін
өзінің жазбаша нұсқауларымен бірге істі тергеушіге, ... ... ... ... Егер заң ... судья (сот) анықтамаса,
онда ол ҚІЖК-нің 300-бабының ... ... ... қылмыстық іс
материалдарының тізімдемесіне ... ... ... алып ... ... ... іс ... деректерді іске жіберуге
болмайтындығын, сондай-ақ құқықтық күші жоқ екендігін танудың ... бола ... сот; ... ізге түсу органдары; тараптар.
Сот, қылмыстық ізге түсу органдары дәлелдемелердің құқықтық күші ... және ... ... ... кезінде пайдалануға
болмайтындығын, сондай-ақ оларды алу кезінде ... ... ... ... дәлелдеу тақырыбының кез келген элементін дәлелдеуге
жатпайтындығын тану туралы қаулы шығарады. Тараптар соттың немесе қылмыстық
ізге түсу ... ... өз ... ... ... Өтінішті қарау
нәтижесі бойынша уәкілетті адам қанағаттандыру туралы немесе бас тарту
туралы ... ... ... өтініші қанағаттандырылған жағдайда іс
жүзіндегі деректерді дәлелдемелер ретінде тануға жол берілмейтіндігі ... ... ... ... шығарылады.
2.4.Дәлелдемелер мен жедел-іздестіру арқылы алынған процессуалдық емес
ақпараттың арақатынасы.
Қазақстан Республикасының "Жедел-іздестіру қызметі туралы" ... ... ... ... 1994 ... ... ... жедел-іздестіру қызметінің бірі ретінде қылмысты анықтауды,
алдын алуды, болдырмауды және ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады:
а) ішкі істер орган-дары,
ә) ұлттык қауіпсіздік ... ... ... ... барлау органдары;
в) Қаржы министрлігінің салық қызметі органдары;
г) Қазақстан Республикасы Президентінін күзет қызметі (жедел-іздестіру
қызметі туралы Заңның 6-бабы).
ҚІЖК-нің ... ... ... ... ... және оны ... ... табу мақсатында анықтау органдарына
қажетті ... ... ... ... Осы ... ... Президентінің "Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары
туралы" Заң күші бар Жарлығында дамытылды. Мәселен, ... ... ... ... деп жазылған: "Жедел-іздестіру қызметі туралы" Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес қылмыстардың алдын алуға және ... ... ... ... ... ... етуге, сондай-ақ
қылмыстық-атқару заңдарымен белгіленген бас бостандығынан айыру орындарында
режимді сақтауға ... ... ... ... ... ... жедел-іздестіру шараларын жүзеге асыруға кұқылы ішкі істер
органдарынын, ... мен ... ... Ішкі ... ... Одан әрі ... ... 11-бабына (1-бөлім, 10-
тармақ) сәйкес өздеріне уәкілеттік берілген қызмет адамдарының атынан ішкі
істер органдары ... ... ... ... және жедел-іздестіру
материалдары бойынша қажетті ... ... ... бар", ... ... 1-бөлімінің 14-тармағына сәйкес ішкі істер органдары "заңда
көзделген жағдайларда және тәртіппен қылмыстық іс жүргізу ... ... ... ... ... жүргізуге мамандарды тартуға,
дерек мәліметтерді жинау мен ... үшін ... ... ... бар".
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының ұлттық
қауіпсіздік ... ... Заң күші бар ... да ... ... регламент бар. Мәселен, осы ... ... ... ... ... ... міндеттерді орындау
үшін "жалпы және арнаулы жедел-іздестіру шараларын жүргізуге" күкығы бар.
Өзге де анықтау ... ... ... ... тұрғыдағы
көздерін талдау—олардың жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру құқығы
жоғарыда келтірілгендерге ... ... ... шектерінен шыкпайтындығы
туралы куәландырады. ... ... ... ... мен ... емес ... ... анықтамас бұрын
төмендегідей мәселелерде айқындалуы ... ... ... ... ... ... асыру кұқығы бар органдардан айырмашылығы;
процессуалдық емес акпараттың мәні.
Қолданылып жүрген қылмыстық іс жүргізу ... ... ... ... ішкі істер органдары; ұлттық қауіпсіздік органдары;
әділет ... ... ... ... ... органдары; әскери
полиция органдары; шекара ... ... ... ... ... ... ... өкілдіктерінің,
консулдық мекемелерінің және өкілетті өкілдіктерінің ... ... ... қызмет органдары; геологиялық барлау партияларының ... ... ... ... ... "Жедел-іздестіру қызметі туралы" Заңмен
жедел-іздестіру кызметін жузеге асыру құқығы ... ... ... көлемде сәйкес келмейді. Бұдан мынадай қорытынды туындайды:
анықтаудың кез ... ... ... ... жүргізуге құқылы
емес, сондай-ақ осындай ... бар ... ... ... ... болып
табылмайды. Мұны мысал арқылы түсіндіріп көрелік. "Жедел-іздестіру қызметі
туралы" Заңның 6-бабына ... ішкі ... ... ... ... ... субъектілердің бірі болып табылады. Ішкі істер
органдарының жүйесін ... ... ... ... Ішкі істер
министрлігі; оған бағынысты облыстардың ішкі істер ... және ... ... ... калалық, аудандык, ... ... ... ... ... және ... ... оқу
орындары, мекемелер мен ... ... ... ...... ... қандай да бір қызметке, бір бағытқа
бағдарланған негізгі және ... ... ... (оперативті,
тергеу, кадр және т.б.) күрделі жүйесін білдіреді. Ішкі ... ... ... ... сипаты да осымен түсіндіріледі, оган сәйкес
жедел-іздестіру іс-шараларын жүзеге асыруға кұқылы ішкі ... ... мен ... ... Ішкі ... министрлігі
белгілейді.
Осындай іріктеу сипаты жедел-іздестіру қызметімен айналысуға ... ... да ... тән. Мұндай органдардың қатарында, ... ... ... қызметі туралы" Заңның 6-бабында ішкі істер
органдары аталады, мұның, өзі ... ... ... жедел-іздестіру
қызметінің міндеттерін орындайтын белімшелерде болатынын көздейді. ... ... ... ... ... ... 3-бөлі-гінде бір
мәні регламенттеледі, онда: "Жедел-іздестіру ... ... ... ... ... және ... ... тізбесін жедел-
іздестіру қызметін жүргізуші органдардың басшылары ... ... ... ... ... қызметінің субъектілері
болып табылатын Қорғаныс министрлігінің әскери барлау органы, Қазақстан
Республикасы Президентінің ... ... ... ... анықтау
оргаңдарының қызметін атқармайды. Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын
анықтау органдары мен органдардың мұндай саралануы анықтау субъектілері мен
жедел-іздестіру ... ... мен ... ... Ал
шындығында жедел-іздестіру шараларын жүргізу негіздерінің тізбесі қылмыстық
сот ісін жүргізу мақсаттарынан тысқары ... ... ... туралы" Заңның 10-бабы мұндай негіздер ретінде мыналарды көздейді:
а) қозғалған қылмысты істің болуы;
ә) жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдарға ... ... ... жасалып жатқан немесе жасалған құқық бұзушылық; жауапалу,
тергеу және сот ... ... ... ... ... жүрген
адамдар; азаматтардың хабарсыз кетуі және ... ... ... ... мен ... үйымдардың арнайы қызметгерінін барлау-
бүлдіру әрекеттері туралы хабарламалар;
б) өздерінің қарауындағы ... ... ... ... ... және ... ... соңдай-ақ соттың ұйғарымдары;
в) құқықтық көмек беру туралы шартқа (келісімге) сәйкес ... ... ... және шет ... ... ... ... салулары;
г) қоғам, мемлекет мүддесі мен оның экономикалық және ... ... ... орай ... ... алу қажеттігі жөніндегі
хабарламалар негіз болады.
Анықтау мақсатына жедел-іздестіру шараларын жүргізу жолымен ... ... ... ... ... жүзеге асыру анықтау
міндеттерін шешуге ғана бағытталмаған. Бұл орайда анықтау қылмыстың алдын
ала ... ... ... ... ... ... ... мен
лауазымды адамдардың қылмыстық іс ... ... ... ... ол ... ... арыздар мен хабарларды қарауға және шешуге,
қылмыстық істі ... ол ... ... ... ... бойынша іздестіру және тергеу іс-қимылдарын жүзеге асыруға,
сондай-ақ қылмыстарды ... ... ... қабылдауға бағытталған.
Осыған байланысты жедел-іздестіру қызметінің ... ... аз ... ... ... ... 1-бабында белгіленгеніндей "жедел-
іздестіру кызметі — азаматтардың өмірін, ... ... мен ... ... меншікті қорғау, шет мемлекеттер мен
халықаралық ұйымдардың ... ... ... қол ... ... барлау-бүлдіру әрекетінен қоғам мен мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз
ету ... ... ... берілген мемлекеттік органдар" өз құзыреті
шегінде Қазақстан Республикасының ... осы ... ... ... да ... мен қалыптық кұжаттарына сәйкес жүзеге
асыратын жария және ... ... ... және ... ... негізделген жүйесі".
Жедел-іздестіру қызметінің занды түрде бекітілген ұғымына түсінік беру
оның ... ... ... ... келмейді. Мәселен, А. Н.
Васильев жедел-іздестіру ... ... ... ұғым ... ... ... мен ... бақылау, жария және жария емес көздерден
мәліметтер жинау, ... ... ... ... ... ... мен үй-жайларды тексеру, қандай да бір оқиғаның
куәгерлерін анықтау және ... ... ... Проблемаға мұндай
көзқарасты Р. С. Белкин де колдайды. Ол ... деп ... ... ... ... емес ... ... жатқан немесе жасалған қылмыстарды ... ... мен ... ... оның байланыстары туралы мәліметгер жинауға,
объектілерді — дәлелдеу ақпаратының ықтимал иелерін белгілеу және олардың
амандығын ... ... ... ... ... дәстүрлі
түсіндіру кезінде анықтау мен жедел-іздестіру қызметін ... ... ... ... ... қана ... сонымен бірге жедел-
іздестіру қызметі мен жедел-іздестіру іс-шараларының ұғымдарын ... ... жол ... ... мынадай қорытынды туындайды:
жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын субъектілердің бәріне де ... ... ... ... іс ... ... ... органдары
ретінде тіркелгендері ғана осындай міндетті жүзеге асыра алады.
Бұл жағдайдың қылмыстық сот ісін жүргізу мақсаттары мен ... ғана ... іс ... емес акпаратты, әскери барлау,
экономикалық және қорғаныс әлеуетін ... ... ... өзге де іс
жүргізушілік емес ақпараттан саралау қажеттілігіне байланысты маңызы бар.
"Жедел-іздестіру кызметі туралы" Заңда (11-бап) ... және ... ... ... ... ... байланысты
оларды іріктеу бет алды жүргізілмейді. Анықтау міндеттерін шешу ... ... ... ... ... ... ... төмендегідей арнайы жедел-іздестіру іс-шаралары жүргізілуі
мүмкін:
а) ішкі істер ...... ... ... және ... ... почта жөнелтілімдеріне бақылау ... және өзге де ... ... ... жүйелерінен және өзге
де техникалық құралдардан хабарламаларды алып тастау, байқау, соның ішінде
арнаулы ... ... ... ... кино-сурет
түсірілімдерін және басқа техникалық құралдарды), материалдар мен заттарды
пайдалана отырып байқау; ... және ... ... ... ... ... ... және өзге техникалық құралдарға кіру және ... ... ... ... — почта жөнелтілімдерін бақылау;
байланыстың почта-телеграф арналарында сыртқы белгілері бойынша жедел-
іздестіру; ... және өзге ... ... ... ... компьютерлік жүйелерінен және өзге техникалық құралдардан
хабарламаларды алып ... ... ... ішінде арнаулы техникалық;
құралдарды (дыбыс-бейне жазбаларды, кино-сурет түсірілімдерін және ... ... ... мен ... ... отырып байқау;
тұрғын және басқа жайларға, ... ... жер ... ... өзге ... ... кіру және оларды тексеру.
Басқа анықтау органдарына қатысты ... ... ... ... ... ... жүргізу құқығы беріледі, ... ... ... ... ... ... сұрақ қою, олардан ақпарат алу;
азаматтармен жария және жария емес қатынастар орнату,оларды ... ... ... ... ... ... ... бейнелейтін мінез-құлық үлгілерін қолдану; құпия кәсіпорындар мен
ұйымдарды пайдалану; жеткізілімдерге жедел бақылауды жүзеге асыру; арнайы
техникалық құралдарды ... ... алу ... ... кәсіпорындар
және ұйымдар жөнінде анықтамалар жинау және тексеру; сынама мен үлгілерді
зерттеу үшін іріктеп ... ... ... алу; іздестіру иттерін
қолдану; белгілері бойынша тұлғаларды іздестіру және ... ... ... ... ... емес ... және ... алу, оларды алдын
ала зерттеу; ... ... ... немесе жасаған адамдардың ізіне түсу және
оны ұстау; ұсталған адамдарды жеке ... ... ... және ... ... ... болуы мүмкін заттарымен құжаттарын алып қою,
сондай-ақ тұрғын үй-жайларды,жұмыс және өзге де ... ... ... ... қарулы қылмыскерлерді ұстау жөніндегі операцияларды
жүргізу; жедел ... ... алу және ... ... ... ... сот ісін жүргізу мақсаттарына қол жеткізу үшін жүргізілетін
осы іс-шаралардың негізгі белгісі олардың ... емес ... іске ... ... ... ... және ... іс
материалдарына қосудың іс жүргізушілік нысандарын сақтау ... ... нені ... ... ... ... ... Заңында көзделген іс жүргізу жолымен алынған процессуалдық емес
ақпараттың өзін дәлелдемелерді іске жіберу ... ... ... ... Бұл ереже "Жедел-іздестіру қызметі туралы" Заңның 14-
бабында бекітілген, онда: "жедел-іздестіру қызметі ... ... ... жұмыстарын әзірлеу және жүзеге асыру, қылмыстардың алдын
алу, оларды болдырмау және ашу жөніндегі жедел-іздестіру ... ... ... қылмыстық іс жүргізу заңдарына сәйкес олар тексерілгеннен
кейін қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... іс-шараларын жүргізу нәтижесінде алынған ... ... іс ... ... көзделген нысанға келтірілгенге
дейін не оларды қылмыстық процеске енгізу мүмкіндігі ... ... ... ... ... жеке және ... тұлғалардың құқықтарын,
бостандықтарын және заңды мүдделерін шектеу үшін негіз болып табылмайды.
Жедел-іздестіру ... ... ... ... ... іске жіберудің анағұрлым маңызды өлшемдері заң шығарушының
көзқарасы ... ... ... ... ... ... іс ... нысанын беру; тиісінше әйгілеуге жататын іс жүргізу
емес ақпаратты"Жедел-іздестіру кызметі туралы" Заңда көзделген ... ... ... ... ... ... ... алу (11, 12-
баптар).
Іс жүргізу яғни, дәлелдемелік және іс ... ... яғни ... ... ... ... акпараттардың ара жігін
айырудың өлшемдері ретінде мыналар алынады; дәлелдемені (іс ... ... іс ... заңы белгілеген көзден алу және іс ... емес өзге ... алу; ... ... іс ... ... ... алып тастау үшін құқықтық негіздердің болуы.
Дәлелдемелер тобынан іс жүргізу жолымен алынған ... алып ... ... негіздер болғанның өзінде ол іс ... ... ... ... деген сөз емес. Қылмыстық сот ісін жүргізуден алып
тасталған ақпараттың ... ... ... ... әр ... болуы
мүмкін.
Дәлелдемелер сипатындағы ақпаратты алып тастаудың қүкықтық негіздері
ретінде ... ... көзі ... ... ... ... ... ете алмайтын ережеге сәйкес; қорғаушының
міндеттерін орындауына ... ... ... ... ... ... ... туралы куәгер ретінде айыпталушының (сезіктінің)
корғаушысынан (адвокаттан, кәсіподақ пен басқа да ... ... ... ... салу; іс үшін маңызы бар құбылысты дұрыс қабылдауға дене
және психикалық кемістіктеріне ... ... ... және ... дұрыс жауап бере алмайтын адамдардан куәгерлер ретінде жауап алуға
тыйым салу; жеткілікті ... анық ... ... ... не қорытындының
негізделмегендігі себептеріне байланысты сарапшы қорытындысын пайдаланудың
мүмкін ... ... ... ... ... ... сараптама
қорытындысын пайдаланудың мүмкін ... сот ісін ... ... білдіруге әкеліп соғатын жағдайлардың бар болуы;
өзінің келісімінсіз ... ... ... (зайыбына) және жақын
туысқандарына қарсы, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... тыйым салу; дайындалып жатқан немесе
жасалған қылмыстар туралы жасырын шағымдарды дәлелдемелерге емес, алдын ала
тексеруден ... ... іс ... ... ғана ... ... талаптарды сақтаса да аталған көздерден алынған
ақпарат, ақпарат иегерінің іс ... ... ... заң ... ... ... дәлелдеме ретінде танылмайды.
Тұтас алғанда мұндай ақпаратты жедел-іздестіру мақсатында пайдалану
мүмкіндігі туралы мәселені шешу ол ақпаратты ... сот ісін ... ... ... ... негіздердің сипатына байланысты болады.
Психикалық ауытқудан зардап шегетін адамнан ... ... ... ... үшін ... ... ... емес.
Сонымен бірге Д. И. Бедняков атап ... ... және ... ... арасында еңсерілмейтін шекара жоқ, өйткені ол ... емес ... ... белгіленген жағдайларда іс жүргізушілік
(дәлелдемелік) ... ... не ... іс ... шешімдерді қабылдаған
кезде және тергеу іс-қимылы тактикасында пайдаланылуы мүмкін".
2.5.Техникалық құралдарды қолдана отырып жедел-іздестіру жолымен
алынған ақпаратты дәлелдемеге айналдырудың іс жүргізушілік
шарттары.
Жедел-іздестіру ... ... ... мен іс ... ... ... туралы мәселенің практикалық үлкен маңызы
бар. Әңгіме шығу тегі техникалық құралдарын ... ... ... ... ақпарат туралы болғанда бұл ... ... ... ... сот ісін ... ... техникалық құралдарды қолдану
қылмыстық іс жүргізу құқығынын, әр ... ... ... ішкі істер органдары туралы Жарлықтың 11-бабында ішкі істер
органдарының өздеріне ... ... ... үшін ... ... ... емес ... іс-шараларын, оның ішінде азаматтарды ерікті
негізде бірлесіп жұмыс істеуге тарта отырып, іс ... ... ... ... үшін ... ... пайдалана отырып жүзеге асыруға;
суретке түсіру, дыбыс ... кино және ... ... ... анықтау
барысында ғылыми-техникалық зерттеу жүргізуге құқығы бар екендігі айтылады.
Жалпы сипаттағы бұл ... ... ... нақтыланады, ол
бойынша қылмыстық іс жүргізу заңында көзделген тәртіппен ... ... ... ... ... ... алынған кез
келген іс жүзіндегі деректер қылмыстық іс ... ... ... іс ... ... ... алдын ала тергеу немесе
жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында кино-сурет ... ... ... жазбаларды пайдалана отырып алынған іс ... ... ... ... ... ... және
өзге де әңгімелерді тындауға қатысты айтатын болсақ, бұл ... ... ... 237-бабы реттейді. Сонымен бірге заңда
кино сурет ... және ... ... ... ... ... ... ақпаратын дәлелдемелерге айналдырудың іс
жүргізу құралдарына байланысты бөлігінде кемшіліктер бар.
ҚІЖК-нің 237-бабынан мынадай қорытынды туындайды: аталған ... ... ... ... ... ... қарамастан (қылмыстық
іс қозғалғанға дейін, алдын ала тергеу немесе жедел-іздестіру іс-шараларын
жүргізу барысында) бұл ... ... ... ... ал ...... қатысуымен дыбыс жазбаларын тындау арқылы қамтамасыз
етіледі. Керісінше ... ... ... (іс ... ... ... танылмайды.
Мұнымен қатар ізделетін жедел-іздестіру ақпаратын анықтаушыға немесе
тергеушіге берудің ұйымдық-процессуалдық шарттарының өзі ... ... ... беру ... қылмыстық іс жүргізу ... ал іс ... ... ... ... ... ... маңызды. Дәлелдемелерді сот ісін жүргізуге тартудың практикалық
орындылығы, сондай-ақ ортақ қылмыстық іс ... ... ... алу ... ... бейне, дыбыс-бейне жазбаларды колдану жолымен алынған
ақпаратты жедел-іздестіру ... ... ... ... мынадай
тәртібін ұсынуға мүмкіндік береді.
Жоғарыда аталған техникалықкұраддарды қолдану арқылы ... ... ... ... жеделіздестіру бөлімінін бастығы іс-
шараларды өткізгеннен кейін орындаушыдан тиісті құжатты ... оған ... қоса ... ... зерттеу жедел-іздестіру бөлімінің
бастығына төмендегі екі шешімнің бірін қабылдауға құқық береді:
1) материалдарды ... ... ... ... ісіне ғана
жіберу;
2) материалдың түпнұсқаларын тергеушіге, ал ... ... ... ... алу ... жіберу.
Аталған материалдарды тергеушіге беру іс жүргізу жолымен жүзеге
асырылуға тиіс. Материалдарды беруді ... ... ... ... ретінде оперативті қимылдайтын қызметкерлердің тергеушіге берген
егжей-тегжейлі рапорты бола алады. ... ... ... реквизиттермен
қатар мыналар көрсетілуге тиіс: техникалық құралдарды пайдаланудың мақсаты;
техникалық құралдарды қолдануды жүзеге асыратын нақты ... ... ... қай ... ... жағдайларда қолданылады; аппаратураның,
алмастыру тетіктерінің түрі (объективтер.микрофондар) және таспалар, ... бар ... ... ... нөмірлері; техникалық құрал қолданылған адам
(адамдар) туралы қысқаша деректер; тіркелген ақпараттың қысқаша мазмұны.
Қолданылған ... ... ... ... ... бар ... бейнетаспа, фотокиноматериалдар коса тіркеледі.
Тиісті қосымшасы бар рапорт ілеспе хатпенен бірге тергеу бөлімі ... ... ... пен ... хат ... оперативтік есепке алу
ісінде сақталады.
Қорытынды.
Қылмыстық іс жүргізу заңдарын одан әрі жетілдіру қажет. Бұл орайда
негізгі ... ... іс ... адам ... ... ... ... түбегейлі принциптерін нақты нормаларда одан
әрі дәйекті іске ... ... ... ... де ... ... кінәлігі заңда көрделген тәртіппен
дәлелденбейінше және заңды күшіне енген сот ... ... ... ... есептелетінін тұжырымдайтын кінәсіздік презумпциясы:
-ешкімнен де өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті еместігі:
-айыптау үкімінен жорамалдарға негізделе алмайтындығы және ... ... ... ... тиіс ... сот ісін ... материалдандырылатын дәлелдемелер мен
өткеннің бейнесін ойша қалпына келтіру арқылы қол жеткізеді.Осы ... ... ... шындық деп аталады.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 16 бабында көзделген
азаматтардын жеке бас ... ... іске ... үшін ... ... ... етіледі.
Іс жүргізу заңдарын жетілдіруің өзекті бағыттарының бірі істі ... ... ... де, сот ... да ... ... ... болып табылады. Осыған байланысты анықтау жүргізудің қолдану
саласын кеңейту, ... ақ ... және ... алу ... рәсімдерін
жеңілдету мақсатқа сай болмақ. Қамауға алуға ... ... ... ... барынша егжей тегжейлі реттеу қажет.
Анықтау және алдын ала тергеу рәсімдерін жеңілдету мынадай ... ... ... ... қылмыстық жазаланатын ауыр емес және орташа
ауыр іс әрекет жасаған адамдардың ... ... ... ... үшін қылмыстық қылмыстық жекелеген құрамдарын әкімшілік құқық
бұзушылық санатына жатқызу ... ... ... ... ... жалғастыру:
Іс жүргізу форма дәлелдемелерді жинауда, ... ... ... ғана ... ... іс бойынша іс жүргізу барысында тәртіп
ережелерін анықтайтын немесе міндеттер мен ... ... ... ... да ... ... әртүрлі дәрежелі азаматтардың
факультативтік қатысуымен қатар міндетті қатысуын да қарастырады.
Қылмыстық процестің тиімділігі мен ... ... үшін ... ең ... дәлелдерді іздеп табуда ,бекітуде және бағалауда аса
күрделіліг тудырмайтын ... ... ... алдын-ала тергеу жүргізу
міндетті емес және анықтау жүргізумен шектелетін істердің тізбесін ... ... ... ... сыртқы белгілерді ғана ... ... ... ... ... мен ... да ... дәлелдемелер дәлелдемелік ... ... ... және осы ... ... ... байланысын анықтайды.
Егер ақпараттың көзі адам ... ... ... ... ... ... онда ол жеке дәлелдемелерге жатады. Егер
ақпарат заттар мен кұжаттарда болса, бұл орайда құжаттар ... ... ... ... онда олар ... ... ... айғақтар туралы айта ... Ф. Н. ... ... ... "Іс ... ... ... материалдық объектілер болып
табылатын, ал акпараттың өзі ... тыс ... ... ... мен
көздер заттық деп аталуы мүмкін. Мұндайлардың қатарына ... ... мен ... ... ... әрекеттің іздері бар заттар,
қылмыстық жолмен болған ... ... Бұл ... іс үшін ... бар
жағдайлар туралы тиісті ақпарат қылмыстық істі ... және ... ... ... ... ... ... материалдық "іздер" мен нақты
фактілер түрінде сақталады және беріледі".
Дәлелдемелерді жеке және заттық деп бөлу ... ... мен ... саралаудан көрінеді. Мұндай саралау дәлелдемелерді
жинаудың, тексерудің және бағалаудың тиімді әдістемесі мен тактикасын жасау
үшін қажет.
Қылмыстық іс жүргізудегі заттай ... ... ... ... шындыққа көз жеткізудің құралы, сонымен бірге заттай дәлелдеме
шындықты ... ... ... ... ... дәлелдемелердің мәні туралы жалпы түсінік
шындықты тану процесінде ... ... ... кезде заттай дәлелдемелер-
қылмыстық іс жүргізу құқығының аса маңызды сипаттарының бірі болып табылады
деп айта алмаймыз.
Заттай ... сот ... ... ... ... ... ... мәлім.Заттай дәлелдемесіз нақты адамға үкім шығаруға
құқықтық негіз жоқ.
Нормативтік актілер.
1. Қазақстан Республикасының ... ... 1995ж. 30 ... ... ... ... іс жүргізу кодексі. Алматы. Юрист.
2004ж.
3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Алматы. 1998ж.
4. ... ... ... ... ... ҚР ... №2709 Заңы. 2002 жыл. 9 тамызындағы №346-11, 2003ж. ... №483-2 ... ... өзгерістер мен толықтырулар.
5. Закон Республики Казахстан “Об оперативной-розыскной деятельности” от 15
сентября 1995г. №24. ... ... ... Положение о Департаменте расследований Министерства Юстиций Республики
Казахстан: Утв. Пост. ... РК. От 7 ... 1998г. // САПП ... ... ... ... ... “Об оперативной-розыскной деятельности” от 15
сентября.1994 // Вед. ВС Республики Казахстан – 1994. № 13. Ст. ... №24. ... ... ... 1996. 19 ... “Об ... ... ”Закон Республики Казахстан от 5 декабря.
Алматы 1998г.
9. “О некоторых вопросах применения законадательства о ... ... ...... ... суда ... Казахстан от
14 мая. 1998г. // ЮГ. 1998. №24.
10. Қазақстан Республикасы Президентінің ... ... ... ... туралы" Заң күші бар Жарлығы.
ӘДЕБИЕТТЕР:
1.ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы. Төлеубекова Б.Х. Алматы 2000
2.Уголовный процесс РК. ... ... ... ... ... / Под ред. ... К.Ф. Москва 1997.
4. Уголовный процесс. / Под ред. Н.А. ... ... ... уголовного процесса /ч.Общая/- под.ред. А.Д. Бойкова
А.Д., И.А. Карпеца. М.1989.
6.Сов. Уголовный ... Под ред. ... В.З. ... ... ... ... ССР. Под ред. ... и Ю. Д. ... 1989г.: ... ... 1990.
8.Ларин А.М., Мельников Э.В. Савицкий В.М., Уголовный процесс России .
Москва 1998.
9.Комментарий к ... ... ... ... ... Р.С. ... и ... доказательств. М.,1966г.
11.Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М.,1960.
12.Шейфер С.А. Предварительные следствие. Общие ... и ... ... ... В.В. Общие условия производства предварительного следствия.
М.1983.
14.Белозеров Ю.Н.,Чугунов А.А. ... ... ... ... ... ... М:1976.
15.Мотовиловкер Я.О. Обстоятельства, исключающие производства по уголовному
делу. // Государство и право,1994. № 12. С. ... ... ... ... пособия. Под ред.
Кочанова А.Я. М.1996г.
17.Ларин А.М. ... по ... ... ... функции.
М.1991г.
18. Демидов И.Ф.Проблемы прав человека в Российском уголовном процессе.
М.,1995г.
19.Щерба С.П. , ... О.С. ... прав ... и ... ... ... ... Шетуков М.П. Участники процесса на предварительном ... ... ... – Рига ... Б.А. Советский уголовно - процессуальный закон.М.1967.
22.Защита прав потерпевшего в уголовном процессе. М.1993.
23.Богословская Л.Л. ... ... ... ... // Харьков, 1991.
24.Михаилова Т.А. Предание суду в советском уголовном процессе. М.1981.
25.Николаева Т.Н. Деятельность проркурора при ... ... ... ... ... П.Н. Порядок судебного разбирательства по уголовному делу.
М.1985.
27.Загорский Г.Н. Судебное разбирательство по ... ... ... ... и методика работы прокурора судебных стадиях
уголовного судопроизводства. М.1996.
29.Пастухов М.И. Реабилитация невиновных. Основы правового ... ... Ю.В. ... ... в в ... ... ... Леви И.А. и др., ... и ... ... ... 1987.
32.Барабаш С.А., Володина М.М. ... ... дел ... ... в ... предварительного расследования.
Томск,1986.
33.Белозеров Ю.Н., Юфимевич С.П. ... ... в ... М.1982.
32.Божьев А. Прекращение дел на досудебных стадиях. //Россия. Юстиция.
1986. №5. С.21-22.
33.Быков В. Основание ... ... по ... делу.//
Россия. Юстиция. 1995. №3. С. 15-16.
34.Шимановский В.Сроки содержания под стражей на предварительном следствии.
Порядок исчисления и продления// ... 1995г. №3 ... с ... ... ... // Законность. 1994. № 10.
С.48-50.
36.Пашкевич П.Ф.Свидетельские показания:вопросы обеспечения правдивости и
рационального использования // ... ... ... по
уголовным делам. Калининград,1984.
37.Михайленко А.Р.Роль потерпевшего и свидетеля в обеспечения законности на
предварительном ... ... ... в ... перестройки.Сборник научных трудов. Волгоград.,
1990.С.113.
38.Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. ... ... Р.Д. ... уголовно-процессуальной деятельности. М.,1961.
С.179.
40.Голунский С.А.Вопросы судопроизводства и судопроизводства в новом
уголовно-процессуальном ... ... С.80.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ҚР сот сараптамасы пәнінен лекциялар44 бет
Азаматтық іс жүргізудегі құқықтық қатынастар3 бет
"Азаматтық iс жүргiзудегi дәлелдеменi» түсiнiгi мен топтастырылуы46 бет
1 Стресс,анықтамасы,жіктелуі,себебі. 2 Домбығу немесе ісіну18 бет
1998-2006 жылдардағы мұрағат ісін дамыту проблемалары47 бет
Swot талдау4 бет
SWOT талдау жүйесі3 бет
XVII ғасырда Ресейде ағарту ісінің дамуы5 бет
«Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдеудің нысаны»76 бет
«Математикалық сөйлемдер теоремаларды дәлелдеу әдістері»31 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь