Қазақстандағы ипотекалық несиелендіруді бағалау мен талдау

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1 НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ИПОТЕКАНЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ МЕН РОЛІ
1.1 Ипотекалық несиенің экономикалық мәні және
қажеттілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Ипотекалық несиелендіру жүйесі және оның құқылық
қатынасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕЛЕНДІРУДІ БАҒАЛАУ МЕН ТАЛДАУ
2.1 Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің ипотекалық
несиелендіруін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Екінші деңгейлі банктермен берілетін ипотекалық несие
бойынша қарызалушының несие қабілетін бағалау ... ... ... ... ... ...
2.3 Қаржылық мекемелердің, құрылыс компанияларының
ипотекалық несиелендіруін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕЛЕНДІРУІНДЕГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ДАМУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
КІРІСПЕ
Қазіргі кезде ипотекалық банктер экономикада екі мағына береді, біріншісі, әлеуметтік институттар, олар ұзақ мерзімді жер несиесін қамтамасыз ету және қосымша құжаттардың эмитенті ретінде процент әкелетін капиталдың қорғаушы құралдары. Екіншіден, капитал салымы және несие делдалы. Жалпы ипотекалық банктер әртүлі коммуналдық, қоғамдық құрылымдарға қарыз береді. Бұл жағдайда қарыз ипотекамен қамтамасыз етілмейді, ол салықтан түскен қаржыдан қамтамасыз етіледі. Ипотекалық банк қызметтері негізінен бағала қағаздарға салым салу, кепіл ретінде бағалы қағаздарды алып қарыз беру және басқа қаржылық қызмет көрсету болып табылады.
Курстық жұмыстың басты мақсаты Қазақстан Республикасындағы ипотекалық несиелендірудің қажеттілігін, оның экономикамыздағы атқаратын қызметі мен ролін және ипотекалық несиелендіру жүйесін дамыту жөніндегі мәселелерді қарастыру, сонымен қатар Қазақстанда ипотекалық несиелендіруді ұйымдастыру жолдарын жүзеге асыру болып табылады.
Курстық жұмыста ипотекалық несиелендіру шарттары, құқылық қатынастары, несиелендіру жүйесі, механизмі мен тәртіптері келтірілген. Сондай-ақ оның дүниежүзілік тәжірибелеріндегі үлгілері бойынша талдау көрсетілген, оның біздің экономикамызға тиімді жақтары қарастырылған.
Соңғы жылдары экономикамызда ипотека деген сөз аз кездесіп жүрген жоқ. Жалпы ипотека деген сөз ең бірінші рет б.з.д. I-II ғасырда Рим қаласында, ал одан бұрын б.д.д. VII-VI ғасырларда Ежелгі Грецияда қолданыла бастады. Бұл қарызгердің кредиторға белгілі-бір жерді иелікке берумен және оған байланысты құрылыстарды қамтамасыз ету мақсатында пайдаланылды.
Мемлекеттің тұрақтылығы және даму көрсеткіші ретінде әлеуметтік тұлғаның деңгейі және өзінің баспанамен қамтамасыз етілуі маңызды фактор болып табылады.
Әлемдегі әрбір дамушы мемелекеттің ипотекалық несиелендіру жүйесі әлеуметтік тұлғаның нақты табысын көздей отырып оны тұрғын үймен қамтамасыз етуге бағытталған.
Қазақстан республикасында ипотекалық несиелендіру бастамасы ҚР Президентінің 1995 жылғы 23-желтоқсанда №2723 «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» заңдық күші бар Жарлығынан бастап қолға алынды. Бұл жарлық бойынша ипотека жылжымайтын мүлік кепіл ретінде анықталған және ұзақ мерзімге берілетін несие түрі болып саналады.
Алғашқы кезеңдері Қазақстанда тұрғын үй реформасының жалпы ипотекалық моделін құру өте бәсең жүрді, себебі тұрғын нарығының реформасы несие-қаржы механизмдермен қамтамасыз етілмеді. Көбінесе ипотекаға сұраныс Алматы және Астана қалаларында болды.
Қазақстанда ипотекалық несиелендірумен мемлекттің арнайы Қазақстандық ипотекалық компания және Тұрғын үй құрылысы жинақ банкі айналысады. Қазақстандық ипотекалық компания 2001 жылдың басында Ұлттық банкпен құрылған, ол АҚШ-тың Fannie Mae және Кіші Азияның Cagamas Berhad атты атақты компанияларына сәйкес өз жұмысын бастады. Қазақстандық ипотекалық компания тұрғындарға ипотекалық несиелендіруде аралық буын болып табылады.
Қазақстандағы жалпы ипотекалық несиелендіру мақсатына тоқталсақ:
1) Ипотекалық несиелерді беру және онымен тұрғындарды
қамтамасыз ету;
2) Тәжірибеде андеррайтинг қызметін дамыту;
3) Банктердің, компоненттердің несие бойынша олардың торабын
құқығын жеңілдету;
4) Ипотекалық облигацияларды эмиссиялау.
Ипотекалық несие беру-тұрғын үй саласына инвестициялар тартудың ең тиімді тәсілдерінің бірі. Дәл осы ипотека халықтың тұрғын үй жағдайларын жақсарту, банктердің тиімді және пайдалы жұмыс істеу, құрылыс кешенінің өндірісті ырғақты жұмыспен жүктеу және халыққа ипотекалық несие беруді кең қолдануға жәрдемдесетін экономикалық өсуге ынталы мемлекеттің мүдделерін үйлестіруге мүмкіндік береді.
Курстық жұмыс әдістемелік нұсқауға сай орындалған және қолданылған әдебиеттер отандық және батыс елдерінікі, сонымен қатар орындалған жұмыс үш тараудан, кіріспе, қортындыдан және қосымшалардан тұрады. Курстық жұмыс әдістемелік нұсқауға сай орындалған.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1.ҚР Президентінің 23.12.1995 ж. «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» заңдық күші бар жарлығы
2.ҚР ипотекалық несиелендіруі бойынша өзгірістер мен толықтырулар туралы, ҚР заңдары 03.06.03 ж., №427 // ҚР Парламентінің ведомостері – 2003 - №11
3. Елбасы ҚР Президентінің 18.02.2005ж халыққа жолдауы.
4.Елбасы ҚР Президентінің Мемлекеттік тұрғын үй құрылысын 2005-2007 ж.ж. дамыту бағдарламасы.
5.Банк ісі: Жоғары оқу орындары студенттерінің оқулығы / Г.С. Сеитқасымов – Алматы: Қаржы баспасы,1998, 574-бет
6.Банк ісі: Жоғары оқу орындары студенттерінің оқулығы / О.И.Лаврушин Москва: Қаржы және статистика, 1998, 456-бет
7.Банктер және банк ісі: Жоғары оқу орындарының оқулығы / И.Т. Балабанов, 2002 – 253-бет
8.Ахтамбердиева Г.Т. Особенности ипотечного кредитования в Казахстане// Бухгалтер и налоги – 2004 - №4 – 35-40-бет
9.Абдильманова Ш. Вопросы развития ипотечного жилищного кредитования // Банки Казахстана – 2000 - №3 – 32-35-бет
10.Абсаттарова Р.К. Ипотечное кредитования как способ обеспечения доступности жилья // Банки Казахстана – 2002 - №5 – 31-34-бет
Жумабаев Е. Особенности национальной ипотеки // Юридическая газета – 2004 - №1 – 42-45-бет
11.Абдильманова Ш. О развитии рынка ипотечного кредитования жилья 12.Валентинова Л. Ипотечное кредитование // Промышленность Казахстана – 2004-№4-28-30-бет
//Экономика и статистика – 2003 -№2-55-58-бет
13.Валеев Ш. Об актуальных аспектах гарантирования ипотечных кредитов // Банки Казахстана –2004-№10-6-9-бет
9.Дюсембаев И. Вопросы стимулирующей составляющей ипотечного кредитования // Финансы Казахстана – 2004 - №2 – 34-39-бет
12.Дюсембаев Н. Сущность и принципы ипотечного кредитования // Финансы Казахстана – 2004 - №1 – 34-39-бет
13.Дюсембаев Н. Перспективы развития ипотечного кредитования в Казахстане // Банки Казахстана – 2004 -№1-42-45-бет
14.Донцов С. Современные перспективы развития жилищного кредитования в Казахстане // Банки Казахстана-2004-№6 – 31-43-бет
15.Ким Т. Казахстанские ипотечные облигации // Рынок ценных бумаг Казахстана – 2004 -№11 – 95-97-бет
16.Киреева развития системы ипотечного кредитования в РК // Саясат – 2001 - №7 – 8 – 72-77-бет
17.Косолапов Г. Развития рынка жилья и ипотечного кредитования в Казахстане //Предприниматель и право – 2004 -№15 – 15-17-бет
18.Лисак Б.И. Ипотечные операции банков, как путь дальнейшей диверсификации их деятельности // Банки Казахстана – 2001 -№5-20-22-бет
19.Мыргиясова М. Состояние и перспективы развития жилищного кредитования населения // Аль Пари 2004-№15 –13-15-бет,№16-7-14-бет
20.Муслимова Э. Ипотечное кредитование – перспективное направление банковского обслуживания населения // Банковские услуги – 2004 -№6 –7-
21.Нурсеитова Р. Ипотечное кредитование в Казахстане: проблемы и перспективы развития // Евразийское сообщество: общество, политика и культура – 2003 №4-23-29-бет
22.Рамазанов Н. Ипотечное кредитование: состояние и перспективы // Деловая неделя –2001 - №27
30.Салихова А. Система жилищного кредитования: современное состояние и перспективы развития // Банки Казахстана –2004 - № 8 – 25-30-бет.
31.Токабаев Н. Развитие ипотечного кредитования и создание рынка ипотечных облигаций в РК // Рынок ценных бумаг Казахстана – 2001 - №8- 25-28-бет
32.Утин Т. Рынок жилья в Республике Казахстан: специфика функционирования и перспективы развития: Автореферат диссертации к.э.н. – Алматы –2004 – 30-бет
18192021.
33.Утин Т. Финансирования жилищного строительства и развитие ипотечного кредитования в Казахстане // Транзитная экономика –2003 - №3-158-161-бет.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе.....................................................................
.......................................
1 НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ИПОТЕКАНЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ МЕН РОЛІ
1. Ипотекалық несиенің экономикалық мәні және
қажеттілігі..........................................................
..............................
2. Ипотекалық несиелендіру жүйесі және оның ... ... ... ... ... ... МЕН ТАЛДАУ
2.1 Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің ипотекалық
несиелендіруін
талдау......................................................................
.....
2.2 Екінші деңгейлі банктермен берілетін ипотекалық несие
бойынша қарызалушының ... ... ... ... ... ... компанияларының
ипотекалық ... ... ... ... ... МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН
ДАМУ
ЖОЛДАРЫ.....................................................................
..............................
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
............................
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... ... ... экономикада екі мағына береді,
біріншісі, әлеуметтік институттар, олар ұзақ ... жер ... ету және ... ... ... ... ... әкелетін
капиталдың қорғаушы құралдары. Екіншіден, капитал салымы және ... ... ... ... ... коммуналдық, қоғамдық құрылымдарға
қарыз береді. Бұл ... ... ... ... ... ... түскен қаржыдан қамтамасыз етіледі. Ипотекалық банк қызметтері
негізінен бағала қағаздарға ... ... ... ... бағалы қағаздарды
алып қарыз беру және басқа қаржылық қызмет көрсету болып табылады.
Курстық жұмыстың ... ... ... ... ... қажеттілігін, оның экономикамыздағы атқаратын қызметі ... және ... ... ... ... жөніндегі мәселелерді
қарастыру, сонымен қатар Қазақстанда ипотекалық несиелендіруді ұйымдастыру
жолдарын жүзеге асыру болып табылады.
Курстық ... ... ... ... ... ... жүйесі, механизмі мен тәртіптері келтірілген.
Сондай-ақ оның дүниежүзілік ... ... ... ... оның ... ... ... жақтары қарастырылған.
Соңғы жылдары экономикамызда ипотека деген сөз аз ... ... ... ... ... сөз ең ... рет ... I-II ғасырда Рим
қаласында, ал одан бұрын б.д.д. VII-VI ғасырларда Ежелгі ... ... Бұл ... кредиторға белгілі-бір жерді иелікке берумен және
оған байланысты құрылыстарды қамтамасыз ету мақсатында пайдаланылды.
Мемлекеттің тұрақтылығы және даму ... ... ... ... және ... ... қамтамасыз етілуі маңызды фактор
болып табылады.
Әлемдегі әрбір дамушы мемелекеттің ипотекалық ... ... ... нақты табысын көздей отырып оны тұрғын үймен қамтамасыз
етуге бағытталған.
Қазақстан республикасында ипотекалық несиелендіру ... ... 1995 ... 23-желтоқсанда №2723 «Жылжымайтын мүлік ипотекасы
туралы» заңдық күші бар Жарлығынан бастап қолға ... Бұл ... ... жылжымайтын мүлік кепіл ретінде анықталған және ұзақ ... ... түрі ... ... ... Қазақстанда тұрғын үй реформасының жалпы ипотекалық
моделін құру өте ... ... ... ... ... реформасы несие-қаржы
механизмдермен қамтамасыз етілмеді. Көбінесе ипотекаға ... ... ... ... ... ... ... мемлекттің арнайы Қазақстандық
ипотекалық компания және Тұрғын үй ... ... ... ... ... компания 2001 жылдың басында ... ... ол ... Fannie Mae және Кіші ... Cagamas Berhad ... ... сәйкес өз жұмысын бастады. Қазақстандық ипотекалық
компания тұрғындарға ипотекалық несиелендіруде аралық буын болып ... ... ... ... ... ... Ипотекалық несиелерді беру және онымен тұрғындарды
қамтамасыз ету;
2) Тәжірибеде андеррайтинг қызметін дамыту;
3) Банктердің, ... ... ... ... ... ... Ипотекалық облигацияларды эмиссиялау.
Ипотекалық несие беру-тұрғын үй саласына инвестициялар тартудың ең
тиімді тәсілдерінің бірі. Дәл осы ипотека ... ... үй ... ... ... және пайдалы жұмыс істеу, құрылыс кешенінің
өндірісті ырғақты ... ... және ... ... несие беруді кең
қолдануға жәрдемдесетін экономикалық ... ... ... ... ... ... жұмыс әдістемелік нұсқауға сай орындалған және қолданылған
әдебиеттер отандық және батыс ... ... ... ... ... үш
тараудан, кіріспе, қортындыдан және қосымшалардан тұрады. Курстық жұмыс
әдістемелік нұсқауға сай орындалған.
1 НАРЫҚТЫҚ ... ... ... ОРНЫ МЕН РОЛІ
1.1 Ипотекалық несиенің экономикалық мәні және қажеттілігі
Соңғы жылдары экономикамызда ипотека деген сөз аз ... ... ... ипотека сөзі ең бірінші рет б.з.д. IV- ғасырда Ежелгі Грекияда ... Бұл ... ... белгілі бір жерді иелікке беру мен ... ... ... ету ... ... бір ... өмір ... көкейкесті арманы-жеке баспана
сатып алу болады. Батыс жақтан келген диірменші үй ... жаңа ... ... яғни бар ... үй сатушыға беріп баспанасының алғашқы
ақысын төлейді. Қалған соманы ай сайын 2 қап ... ... ... Сөйтіп
15 жылда қарызынан құтылады. Ежелгі гректер болса ... ... ... ... орнатып, оларда сол аумақтың құнын көрсетіп, оны жер
алушыдан талап ете алатынын ... ... бар ... ... деген
атауға ие болды.
Ипотека Қазақстан банктерінде 3 жылдан бері қолджанысқа ие болып ... ... жаңа ... Оның ... ... ... ... банкінде
болса, екінші деңгейдегі банктер мүмкіндіктеріне сай өз бағдарламаларын
құрып жатады. Несиенің бұл түрі сатып ... ... үйді ... ... ... бір ... ... банкке бөліп екі төлеуіне мүмкіндік
береді. Алғашқы жарна банк ... ақша мен ... ... ... ... бойы ... үй ... белгілі мөлшері банк ... ... ... үй ... ұзақ ... ... ... жұмыстағы
тұрақтылығын көрсетеді. Жұмыстағы тұрақтылық елдегі экономиканың ... ... ... тұрғын үйлердің қымбаттауына әкеліп соқса,
бағасы жоғары ... ... ... созылған ипотекалық несие ... ... ... ... тілінен кепілзат) жылжымайтын мүлік кепілі,яғни бұл
кепіл беруші ... ... ... мүлік. Ипотека заты – ол
жылжымайтын мүлік немесе оған ... ... ... ... ... ... мүлік кепілдігі
жөніндегі міндеттемелік куәлік. Ипотекалық несиелендіру коммерциялық және
арнайы ... ... ... ... ... (жер, ғимарат, өндірістік және коммерциялық салаға
байланысты жылжымайтын мүлік) кепілге ала отырып ұзақ ... ... ... ... кепілді беру формасының механизмі мен
процедурасы кепілдендірілген ... ... ... ... ... ... механизмінің мәні қарыз алушы кредиторға
кепілдік міндеттеме береді, яғни қарыз алушының белгілі ... ... ... кепілдікке салынған жылжымайтын мүлік банктің
меншігінде қалатынын растайтын құқық беру болып табылады.
Тауар айналымы мен ... ... ... жоғарылауына
байланысты ипотекаға ... ... ... сәйкес міндеттеме
кепілзатпен қамтамасыз етіледі. Заңдық негізде ипотекалық кепілзат басқа
қамсыздандыру түрлеріне қарағанда кредитордың ... ... яғни ... ... емес ... ... табылады. Сонымен кепілділік ... ... ... ... ... ... ... құқығы
ауысқаннан кейін де кепілзат болып қалады. Ипотека туралы заңдылықтар
гректердің заңдылықтарынан ... ... ... жеке ... ... ... тәжірибеде ол өзгеріссіз қолданылып келеді,
сонымен ... ол ... ... ... ... Республикасының азаматтық кодексіне сәйкес «Ипотека-кепілге
салынған мүлік ... бір ... ... ... кепіл түрі. Ипотека
заты өндірістік құрылыстар, ғимараттар, үймереттер, көп ... ... ... ... ... ... айналымдағы тауар және т.б.
азаматтардың мүліктік айналынан алынбаған заттар болып табылады.
Ипотека түсінігі анағұрлым көп диапазон алып ... да, ... ... ... ... бар. Азаматтардың кодекске сәйкес
өнеркәсіптің, құрылыстың, ... ... жер ... ... ... жылжымайтын мүліктің кепілі Қазақстан Республикасының ипотека ... ... ... ... ... ... ... тіркеуден
өткізетін органға тіркеу керек. Өйткені ипотекалық куәлікті мемлекеттік
тіркеуден өткізгеннен кейін ғана ... ... Егер ... ... ... екі жақты келісімге отырса да заңдық күші жоқ болады.
Экономикалық жүйе ... ... ... ... ... байланысты қаржылық нарықта ипотекалық несиелендіруді жүзеге
асыратын несиелік мекемелерге ... ... ... ... ... ... әдістерді еске алмай-ақ
қайта қаржыландыру моделі бойынша ипотекалық несиенің бар ... ... ... ... қаржыландырудың негізгі түрі болып, ұзақ мерзімді
ипотекалық несиелендіру жүйесі ... ... үй ... ... жүйесі-бұл өз капиталын тұрмыстық жағдайын
жақсарту үшін кейін ... ... ... ... ... ... жүйесі.
Құрылыс жинақтық жүйеде тұрғындар өз жағдайын ... ... ... ... ... ... қарыз жинақтық шотында жинайды, ал банк ... ... ... ... ... мен ... сомасы арасындағы
көлемге байланысты қарыз береді. Мұндай жүйе қазіргі уақытта Қазақстанның
«Тұрғын үй құрылыс жинақтық банкінде» ... күні ... ... құру үшін 2000 жылы ... ... ... ... нормативтік құқықтық база қалыптасқан. 2001 ... ... ... ... ... ... шыға ... жинақтық жүйенің отаны-Германияда тұрғындардың 35 % құрылыс
жинақтық келісімге отырған және салынып жатқан тұрғын үйлердің 43% ... ... ... ... ... ... жүйе ... соғыстан кейін дами бастады.
Жоғарыда көрсетілгендей ипотекалық несиелендірудің ... ... ... ... ... болып табылады. Бұл моделдің негізгі
қағидасы капиталдың ... ... ... ... ... тарту, бұл моделдің негізгі сипаттамасы болып табылады.
Моделдің спецификалық сипаттамасы оның ... , ... ... ... ... яғни ... ... кредитор тұлғаның басқа кейінгі
үшінші инвестор тұлғаға сату мүмкіндігі болып табылады.
Ипотекалық несиелендірудегі барлық ... ... ... ... және екінші нарыққа бөлінетіндігі. Бұл екі ... бір ... яғни ... ... ... ... және ... болуы болып табылады.
Алғашқы нарық – жалпы несиелік нарықтың сегменті, заңды және жеке
тұлғалардың жылжымайтын мүліктерін кепілге ала ... ... ... ... ... ... ... береді. Бірінші нарықтағы ипотекалық
несиенің негізгі кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... өтініші ... ... ... ... ... Ипотекалық банкпен
кепілзат
мүлікті бағалау ... ... ... ... ... ... ... субъектілердің қарым-қатынасын құратын несиелік
келісім-шарт болады.
Бұл нарықтың негізгі субъектісі ... ... ... ... ... ... мекемелер және олардың
қарыз алушы клиенттері.
Ипотекалық несиеде көп ... ұзақ ... ... бергендіктен
көптеген мәселелерді туғызады. Олар 2 себептен пайда болған:
Біріншіден,ұзақ мерзім кезең бойында ... ... ... ... ... ол жеке ... ... отырған
жағдайда. Несие кезеңінің ... ... ... ... өсіп ... ... пайдасыздығы,яғни несиелік ресурстың ұзақ
мерзімге салынуы болып табылады.
Осы және басқа да себептер ипотекалық несиелендіруде ... ... ... ... ... нарық тұрақтандырылған тұтынушы несиесін
тарту болса, ал екінші нарықта капитал нарығының ... ... ... ... ... ... ... болып
табылады, яғни кепілзаттың нарықтағы айналымына персоналданған кепілзаттың
бағалы қағаздағы қолма-қолсыздығына-секъютиризация, және оларды ... ... ... ... ... ... портфелінің
жиынтығын қалыптастыру негізінде ресурстарды жинақтайды. Бұл нарықтың басты
мақсаты оны ұйымдастыру және ... ... ... ... арқылы
банктердің минималды ставка мөлшерінде тұтынушылары үшін, сонымен ... ... ... арасында тәуекелді бөлу үшін несителік
ресурстарды арзандатады.
Екінші ... ... ... ... ... Өтімділікті қамтамасыз ету, кепілзатты белгілі бір сала
деңгейінде ... ... ... ... да ұстаушы оны нарықта өз
қажетіне қамтамасыз ету мақсатында сату;
2) Тұрмыстық үйлерді қаржыландыру ... ... ... ... ... ... ... нарық арқылы жылжымайтын
мүліктің нарықтағы айналымдығы төмендейді, яғни олар жылжымайтын мүлік пен
капитал нарығын ... буын ... ... ... арасында капиталды бөлшектеу. Екінші нарық ... ... ... үй қаржыландыруға тапшылығын қамтамасыз ету үшін
аймақтардағы ... ... ... етеді. Тапшылық бұл
несиеге сұраныс жинақтаудан көп болған аймақтарда, яғни капиталға салымдар
төмендегенде байқалады;
4) Инвестициялық ... ... және ... ... ... ... ... жинақталуы аймақтар
арасындағы несиелік ставка бойынша және инвестициялық портфелді аймақтық
тәуекелден қорғау мақсатында ... ... ... ... негізгі субъектісі болып: Ипотекалық банк - ... ... ... және ... ... ... бос ақша
қаражаттарын табыс әкелетін құралға салуы үшін ... ... ... құралдар арқылы ипотекалық несие беру болып табылады.
Ұзақ мерзімді ипотекалық несиелендірудің мәселелерін шешудің негізгі
бағыттары нарық механизмін, қоғамның бюджеттен тыс ... ... оны ... ... ... ... үшін түрлі жағдайлар жасау
болып табылады.
Қазақстандық ипотекалық компанияның (ҚИК) дамуы ... ... ... ... Бұл ... ... туралы
заңдылықтар елдің барлық масштабы ... әлі ... ... ... нарық субъектілері әлі біріктірілмеген жағдайда қабылданды. Жүйе
енгізілгеннен кейін келісім-шартты ... ... ... қымбатқа
түсті, одан тұрғындарға несие беру қымбаттап ... және ... ... ... ... үшін ... жеңілдіктер берілген жоқ. Осыған байланысты
қазіргі кезеңде Қазақстан республикасының Ұлттық банкі кейбір ипотекалық
заңдылықтарға өзгерістер мен ... ... тура ... ... мен толықтырулар республикадағы ипотекалық несиелендіруді
дамытуға септігін тигізеді. Бірақ ипотекалық несиелендірудегі ... ... ... ... дамыту.Мұндай тартымды қаражаттарды енгізу
үшін ... ... ... яғни ол ... ... ... мен құқықтарына сәйкес жүргізілуі қажет. Негізгі
Отандық институционалдық инвесторлар ... ... ... ... ... ... табылады.
Қазақстандағы ипотекалық несиелендіруде тағы бір ... ... ... ... ... ... орташа алғанда төмен деңгейде
болуы қиынға соқты (3-5 жыл). Мұның негізгі себебі нарыққа ... ... ... ал ... институттар банктік емес
ұйымдар болғандықтан осындай мәселе туған.
Отандық және шетел тәжірибелері бойынша ... ... ... ... ... ... меншік құқығын шектей отырып қарызгердің
пайдалануына беру;
2) кепіл үлесі түрінде қарыз көлемін анықтау;
3) кепілге сол мүлікті қосымша ипотекалық қарыз түрінде ... ... ... ... беру;
5) несиені мерзімінде қайтармаған жағдайда мүліктен айырылу
немесе оны басқа ... ... ... көптеген мемлекеттердің әлеуметтік,
экономикалық дамуына әсер ... ... ... табылады. Ол әсіресе елдің
экономикалық дағдарыстан шығу кезеңінде үлкен роль ... ... ... ... үй ... ... ... басталғаны
кездейсоқ жағдай емес. Мұндай жағдай тек АҚШ-та ғана емес басқа елдерде ... ... ... ... ... ... кеткен экономикалық дағдарыстың жойылуы өндірістік секторға көп
көлемді қаржыны банктік несие арқылы инвестициялаудан бірте ... ... ... ... ... ... ... ең
негізгі қаржылық құралы, ол кәсіпкерлік субъектілердің инвестициялық
қызметін дамытатын, сонымен бірге кредитор ... ... ... ... ... ... пен материалдық емес сфераны дамыту
мақсатындағы қаржылық ... ... ... ... ... дамыту
арқылы көптеген өндірістік салалардың қарқынды дамуына,яғни экономиканың
нақты секторының ... әсер ... ... несиенің көмегінсіз
тұрғын құрылысын жалғастыруға, ... ... даму ... мүмкіндік болмайды. Құрылыстың өсуі құрылыс материалдары мен
ағаш өңдейтін, жиһаз ... ... ... мен ... ... және т.б ... ... септігін тигізеді.
Өнеркәсіптік ипотекалық несиелендіру өндірістің модернизациялануына,
өнімнің бәсекеге қабілеттігін жоғарлатуына әсер етеді. ... ... ... қарқынының өсуіне әкеледі.Біріншіден әлеуметтік
тұрақсыздықты жоюға көмек көрсетеді, яғни құрылыс болып жатқан аймақтарға
қосымша ... ... ... ... мәселесін шешеді. Екіншіден,
әлеуметтік тұрақтылыққа жетудің ең маңызды ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етілу-әрбір
жанұяның басты қажеттілігі.
Ипотека-сатып алушының жылжымайтын мүлігін кепілге ала ... ... ... ... ... ... кезде Қазақстан республикасындағы
ипотекалық несиелендіру жүйесі тұрғын үй саясатының ең маңызды бағыты ... ... ... ... және экономикалық дамыту
қызметінен басқа, елдің ... ... ... және ... ... ... ... Ипотеканың бір артықшылығы елде дағдарыс болған
жағдайда
Кәсіпорын дефолт жариялайды, ал ... өз ... ... ... күні ... ... 80-90 % ... болып табылады.
Қазақстан республикасында қазіргі кезде ипотекалық несиелендіру
механизмін дамыту келесі себептермен байланысты:
1) ... үй ... ... ... ... ... қаржыландырудың әлеуметтік жағдайды жақсартуы;
2) экономиканың рецессиялық жағдайы, кейбір жағымды конъюктуралық
өзгерістерге қарамастан ипотеканың ынталандыру қызметін атқаруы;
3) ... ... ... ... ... ... ... салаға бағыттауына көмектеседі./4.361-
бет/
Ипотекалық несиелендіру республиканың салықтық тәртіптерін реттеуге
көмектеседі, яғни ... ... ... ... ... ... төлем қабілеттілігін растайтын ресми құжат және ... ... ... ... ... мүлікті ала отырып ұзақ мерзімге
берілетін несие түрінің келесідей артықшылықтары бар:
1) басқа ... ... ... төмен проценттік көрсеткіштер;
2) жылжымалы сыйақы сомаларынан тұратын барлық кезең бойындағы
тұрақты төлемдер;
3)несиені мақсаттық қолдану, яғни тұрғын үйді ... алу, ... ... тек банктік несие емес, ол банктік және ... ... ... әсер ететін қаржылық құрал. Егер де бұл құрылымның
бірі өз ... ... ... беру ... де ... ... ... жағдайының жақсаруына қажетті құрал болып саналады.
Жоғарыда келтірілген барлық факторлар Қазақстан экономикасының дамуына
ипотекалық несиелендіру жүйесін енгізіп ... ... ... ... ... ... ... Ипотекалық несиелендіру жүйесі және оның құқықтық қатынасы
Қазақстандағы бұрынғы тұрғын үйді қаржыландыру саясаты дәстүрлік
кеңестік жүйе ... ... ... ... ... ... қалыптасқан. Сондықтан Қазақстанда экономикалық реформа
бастамасында тұрғындардың өз ... ... үй ... ... ... ... елде келеңсіз жағдайлар өріс алды.
Тұрғын үй құрылысындағы басты мәселе-оны қаржыландыру. Егер 1990 ... ... үй ... негізгі капиталға инвестиция көлемінен 20 %
құрса, ал 1998 жылы ол тек 8 % ғана ... ... ... бұл ... шешу ... ... кезеңінен бұрын
басталған.
Германияда бұл үдеріс 1930 жыл ортасынан басталды.АҚШ-та Рузвельттің
«Жаңа курсы» үй иеленушілерді несиелендіруден ... ... ... ... ... ... ... 3 трлн. доллардан жоғары көлемде қомақты
қаржы айналыста жүруде.
Қытайда дағдарыстан шығудың басты әдісі ... ... ... ... ... ... үй сатып алушылар арасында ... ... ... табылады. 2000 жылы Қытайдың 2-деңгейлі банктері
ұзақ мезімді тұрғын үй сатып алуға 36,14 млрд ... ... ... ... ... үй ... ... қаржылық-несиелік
механизм тұрғысынан тиімсіз болды.Қазақстанда тұрғын үй құрылысы 1999 жылы
1990 жылмен салыстырғанда 8 есе ... ал 2001 жылы ол ... ... ... ... Қазқстан Республикасында мемлекеттік
емес секторлардың, яғни жеке құрылысшылардың тұрғын үй ... ... 1990 ... бастап олардың үлес салмағы 90,4% дейін жетті. Сонымен
1990 жылы тұрғын үйді қаржыландыру саласындағы жағдай ... ... ... ... ... ұзақ ... несиелендірудегі
процент көрсеткіштің жоғары тәуекелділігі және инфляцияның тұрақсыздық
қарқыны;
2)несиені төлей алмаған жағдайдағы ... ... ... ... ... ... ... қымбат бағасын орташа жалақы алатын тұрғындардың қалтасы
көтермейді, сонымен қатар оған ... ... ... қиынға
түсуі.
Осыған байланысты ... ... ... тұрғын
қаржыландыру саласын құрылыс жұмыстарына, ... ... ... ... несие ұсынумен байланысты жаңа саяси бағыт алуына себеп болды.
Тұрғын үй құрылысын ұзақ мерзімді ... ... ... қабылданған ипотекалық несиелендіру мен құрылыстық жинақтау ... ... Сол ... ... ... мен құрылыстық
жинақтау жүйесі Қазақстандағы тұрғын үй саясатын жүргізудегі басты бағыт
болып ... Жаңа ... үй ... ... ... ... Банк ... тәуекелін төмендететін және тұрғындарға несие алу
мүмкіндігін жоғарылататын ұзақ мерзімді ипотекалық ... ... ... ... ... ... ... үшін несиені қамтамасыз ету мақсатында
кепілзатты қолдану, егер қарыз міндеттемесі орындалмаған жағдайда кепілге
салынған мүліктің айналымына ... ... ... ... ... және ... ... экономикада
несиелендірудің балама құралын енгізу;
4) Проценттік көрсеткіштерді субсидиялаудан гөрі орташа және ... ... ... тұрғындарға ипотекаға бастапқы салымын өтеу сомасын
субсидиялаудың тиімді жүйесіне ауысу.
Ипотекалық несиелендіруді дамыту көптеген ... ... даму ... ... ... ... ... реттеу қатынастарын өңдеу келесі жағдай үшін қажет:
біріншіден, ипотекалық операциямен байланысты ұйымдардың ... ... ... бір ... ... ... иегердің жерінде орналасқан
жағдайдағы қосымша ... ... ... ... ... және ... болу ... жоғарылата
тын заңдылықтарды бекіту, яғни меншік иегерінің құқығын қорғау мақсатында;
төртіншіден, жылжымайтын мүлік кепілін дәстүрлі нысанда, ... ... ... ... ... ... ... процедураларын құру.
Ипотека жөніндегі заңдылықтар келесілерді қамтиды: Біріншіден,
ипотекалық қатынастарға қатысты барлық ... ... ... ... бағалы қағаздарды қолдану; Үшіншіден, ипотекалық
құқылық қатынастарға байланысты толық заңды анықтама беру.
Ипотекалық несиелендіруді және оның ... ... ... бар, ... ипотекаға сұраныс пен ұсыныс қалыптасады. «Ипотекалық
несиелендіру» терминін ... ... ол ... ... бір ... ол ... нарығының сегменті болып табылады. Жалпы алғанда ипотека
бүтіндей бір құрылым , ол қарыз беруші мен ... ... ғана ... ... риэлторлық, құрылыс,сақтандыру компанияларын және нарықтың
басқа да субъектілерін енгізеді. Екінші ... ... ... ... бері ... капитал нарығынан қаржылық ресурстарды
тартатын механизмін және жылжымайтын мүлік нарығындағы ... ... көп ... үлгі болып табылады. Осыған байланысты ипотекалық
несиені бірнеше арлық нарықтарда олардың ... ... ... ету, ... қорғауда пайдаланатын қатынастар жүйесінде қарастыруға болады.
Ипотеканы дәл ... ... ... ... ... ... ипотекалық
нарықтың даму деңгейін көрсетеді. Қазіргі кезде экономикасы дамыған елдерде
ипотекалық нарық қалыптасып ... ... ... жағдайда көптеген елдерде ипотеканы азаматтардың тұрғын үй
мәселесін шешетін тиімді құрал ... ... ... ... ... ... ... несиелендіруді дамыту жалпы
Ұлттық экономиканы оңтайландырады. Нарықтық экономикаға көшкеннен бері
біздің елде ... алу ... ... №2723 ... ... туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің заңдық күші бар
жарлығы Қазақстандық ипотеканың даму бастамасы ... Бұл ... ... жылы ... ... құрылысын қаржыландыру механизмін құру, тұрғындардың үй
мәселесін шешу, ... үй ... ... үшін және оның ... ... ... Республикасы Үкіметінің қаулысы бойынша
2000 жылы ... №1290 ... ... ұзақ ... қаржыландыру
және Қазақстан Республикасының ипотекалық несиелендіру жүйесін ... ... ... ... ... ... ипотекалық
несиелендірудің екінші нарық операторын құруы шешілді, ол тұрғындарға ұзақ
мерзімді ... ... ... ... ... ... ... Қазақстандық ипотекалық компания (ҚИК) алды. ҚИК ... ... ... ... ... процедурасында қолданылатын талаптар мен
стандарттар негізінде несиелендірушіні қайта қаржыландыру;
2) Ипотекалық бағалы қағаздар шығару;
3)Тұрғын үй кешенін ... ... ... ... ... операциясында несие берушіге және алушыға
неғұрлым тиімді тәуекелсіз тәжірибе орнату.
ҚИК қатысуы бойынша ипотекалық несиелендіру жүйесін 2-сызбадан көруге
болады.
Ипотекалық ... ... ... мен ... Грек
мен Римдік құқықтары бойынша негізделіп алынған. ... ... ... ... ... келесілер бола алады:
1) кәсіпорын, сонымен қатар кәсіпкерлік қызметке қолданатын ғимараттар
мен басқа да мүліктер;
2) жер ... әуе, ... және ішкі ... ... көліктер
ғарыш объектілері;
4) аяқталмаған құрылыс және жылжымайтын мүлік. /4.44-бет/
Ипотека ... ... ... ... ... иелігінде болуы қажет,
онсыз бұл кепілзат бола ... ... ... 1995 ... ... ... мүлік ипотекасы туралы» жарлығы мен 1997 ... ... және 2000 жылы ... ... ... мен ... ... терминдер мен анықтамаларға тоқталайық:
1) сенім білдірген тұлға-соттан тыс ... ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлкі немесе ондағы үлесі ипотеканың мәні
болып табылатын тұлға;
3) кепіл ... ... ... мүдделері ипотекамен
қамтамасыз етілген тұлға;
4) ... ... ... ... ... ... ... үлесі кепіл берушінің немесе 3-тұлғаның ... ... ... ... ... ... ... айқындау туралы тараптардың
келісімі;
6) жылжымайтын мүлік-жер учаскелері, сондай-ақ үйлер, ғимараттар ... ... ... өзге де ... ... міндеттеме-ипотекамен толық немесе ішінара қамтамасыз
етілген борыштық немесе өзге де міндеттеме;
8) ипотеканы өткізу- ипотеканың мәні ... ... ... ... ... шарты немесе өзге де міндеттеме бойынша кепіл ұстаушыға
қарыздың негізгі сомасының толық немесе ... ... ... ... ... етеді. Егер шартта көзделмесе ипотека ... ... ... қанағаттандыру көлеміне қарай:
1) негізгі міндеттеменің орындалмауынан, мерзімі кешіктірілуінен немесе
өзге келтірілген шығындарды ... ... үшін ... ... ... негізгі міндеттемеде не заң актілерінде ... ... ... ... ... үшін айыпақыны қоса өтеуі.
Ипотека келісім-шартының 4 нысаны бар:
1) ипотека шарты жазбаша нысанда жазылып, оған кепіл беруші мен ... ... ... беруші борышкер болмаса борышқор да қол қояды;
2) ипотека шарты мемлекеттік тіркеуге жатады. Ипотека құқығы ... ... ... ипотека шартын нотариалдық куәландыру тараптардың қалауы ... ... ... берушінің құқықтары ипотека куәлігін беру арқылы расталады.
Кепіл беруші мен кепіл алушы арасында міндетті түрде ... ... ... ... ... кепіл беруші мен кепіл ұстаушының аты-жөні және мекен-жайы;
2) негізгі міндеттеменің мәні, оның мөлшері мен орындалу мерзімі;
3) кепілге ... ... ... ... мен ... ... берушінің меншігі болып табылатын құқықтың атауы (меншік құқығы,
шаруашылық жүргізу құқығы);
5) тараптардың кез келгенінің өтініші бойынша ... ... ... жеткізілуге тиіс және заңдарда тыйым салынбаған өзге де ... ... оның ... ... ... міндеттеме бойынша
орындалуды алу мақсатында кепілге берілген жылжымайтын мүліктен ... алу ... ... ордерлік бағалы қағаз болып табылады.
Ипотека куәлігі бір ... ... және ... ұстаушыға беріледі. Ипотека
шартының барлық данасында ипотека ... ... ... ... Куәлікте келесілер көрсетілуі тиіс:
1) құжаттың атауына енгізілген «Ипотека куәлігі» сөздері;
2) кепіл берушінің аты-жөні және мекен-жайы;
3) борышқордың аты-жөні, мекен-жайы;
4) ... ... ... күні мен ... егер олар ... тиіс болса, негізгі міндеттеменің сомасы мен
процентінің мөлшерін көрсету;
6) ... ... ... мен ... ... ... көрсету.
Бұл сома немесе процент бөлініп төленуге тиіс ... ... ... мен ... оның ... және ... айқындауға мүмкіндік
беретін шарттарды көрсету;
7) кепілге ... ... ... ... мен ... ... мәні ... табылатын мүліктің кепіл берушінің ... ... ... ... ... ... ... аты-жөні және мекен-жайы;
10) жылжымайтын мүлікке басқа да ипотека ... бар ... ... ... ... бе немесе оның өзгеше ауыртпашылығы бар
екенін немесе жоқ екенін көрсету;
11) кепіл берушінің қолы;
12) ипотека куәлігінің берілу ... ... күші одан ... құқықтар жүзеге асырылған
ретте, кепіл берушіге ерікті берілгенде, егер одан ... ... ... ... борышқорларға негізгі міндеттемені орындау
мерзімі басталғаннан кейін бір ай өткенге дейін қойылмаса, ипотеканың мәні
жоғалған ... ... ... ... ... ... ... ұстьаушы өз
талаптарын ипотеканы сот тәртібімен өткізеді, егер бұл заң ... ... ... ... ... ... тыс ... Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 322-бабында
көрсетілген ... ... ... ... Бұл ... ... міндеттемені орындауы нәтижесінде ипотека тоқтатылған, сондай-ақ
кепілге берілген жылжымайтын мүлікті сату ... да, оны ... ... ... ... ... шарты орындалған жағдайда, кепіл ұстаушы
аталған іс-әрекеттер жасалғаннан кейін 15 күн ішінде ... ... ... ... ... ... ипотеканың тоқтатылғаны туралы
айғақтайтынжазбаша құжатты береді.
Соттан тыс тәртіппен сауда-саттыққа кепілге берілген мүлік ... ... ... ... ... ... , ... кепілге
берілген мүлік кепіл ұстаушының ... ... ... ... бір ... негізгі міндеттеме де тоқтатылады.
Бүгінгі күнгі Қазақстандағы ипотека құрылыс және ... ... , ... және бағалау агенттіктері, жылжымайтын
мүлікті сатушы және сатып алушы қатысатын дамыған жүйе болып ... ... ... ... ... ... ипотека нарығын
дамытады:
1) Азаматтардың төлем қабілеттігінің сұранысын ... Жер ... ... Халық жинағын тұрғын құрылысын дамытуға қаражаттарын тарту
арқылы база құру;
4) Экономикалық жылжымайтын мүлік ... үшін ... ... тұрғын үй деңгейін жоғарылату.
Ипотекалық несиелендіру жүйесінің ұйымдастырылуын ... ... ... ... ... ... басты мәселесі болып
табылады.Ипотекаға байланысты банктің мемлекеттік және ... жер ... ... бөлігіне бақылау жасауға көмектеседі. Бір
мезгілде ипотекалық экономиканың түрлі салаларына капиталдың салым ретінде
маңызды жолы ... ... ... РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕЛЕНДіРУДІ БАҒАЛАУ МЕН
ТАЛДАУ
2.1 Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің ипотекалық несиелендіруін
талдау
Әрбір банктердің ипотекалық несие ... ... ... ... ... төлем қабілеттілігін талдау болып ... ... ең ... ... етіп ... ... ... 10-30 %
мөлшері болуы керек, яғни ... ... ... бөлігін несиеге беру
арқылы тұрғын үйді кепілге ала отырып ұсынады. Ипотеканы ресімдеу келесідей
жолмен жүзеге асырылады:
1) Өтініштерді қабылдау ... ... ... қажетті құжат бланктерін
алып өз бетімен толтырады;
2) Сараптау (экспертиза) бөлімі. Толтырылған құжат ... ... яғни ... ... жөнінде толық мағлұмат болады: жұмыс орны,
табысы, шығыны, салықтары, егер бар болса ... ... ... ... тіркеледі. Клиенттен салымдарын тексеру үшін сенімхат алады.
Банк салымдардың үнемі түсіп отыру ... ... Егер ... тартылған мұра және т.б жағдайлар бойынша құнды заттары болса оның
барлығы тиянақты тексеріледі. Сонымен қатар қарыз ... ... ... ... бар ... жоқ екенін тексереді. Тексеріс қорытындысы
бойынша сараптау (экспертиза) бөлімі клиенттің ... мен ... ... ... ... Егер ... міндеттемесі оның жалпы табыс сомасынан
32% асатын ... онда ... беру ... бермеу жөнінде қорытынды
жасайды. Ипотеканы беру үшін мысал ретінде қажетті табыс көлемін есептеуде
келесілерді ұсынуға болады:
3) ... ... ... Төлем жүйесі жүргізілетін несиелік қызмет,
мысалы қарызгердің еңбекақысынан немесе фирма жұмыскерінің ... ... ... ... ... және т.с.с ... көрсету басқармасына
жүктеледі. Ипотекалық несие құны оған төленетін процент төлемінен және сол
сияқты әртүрлі комиссиондық ... мен ... ... Банк ... ... ... ашқаны үшін комиссиондық төлем алады, яғни ол ... ... ... ... ... ... Бұл ... қарыз сомасын берер кезде алынады және ол соманың 1-1,5 % құрайды.
Кесте 1.
Ипотекалық несиені берудегі ... ... ... |25000 |25000 |25000 |25000 |25000 |25000 |25000 ... % |7 |15 |15 |15 |25 |25 |25 ... | | | | | | | ... |10 |10 |5 |3 |10 |5 |3 ... ... |290 |403 |595 |867 |569 |734 |994 ... долл. | | | | | | | ... ... |968 |1344 |1982 |2889 |1896 |2446 |3313 ... ... таза | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... |1396 |1940 |2861 |4169 |2736 |3530 |4781 ... сайын талап | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... | | | | | | | |
* ... №12, .2004ж. 20 ... ... ... ... ... кезде екі факторды еске алған
жөн: төлем мерзімі мен қарыз сомасы. Төлем мерзімінің ... ... ... құны мен ... ... ... ... құнынан асып кетсе,
банктің төлем ... ... ... Бұдан басқа мерзім
ұзақтылығы мен ... ... ... ... ... ... төмендетеді.
Алынған ипотекалық несие төлемінің сомасын есептеу келесі жолдар
бойынша жүргізіледі:
Мысалы алынған несие 20000 АҚШ ... оны 3 ... ... болса, ол
тоқсан сайын ануитеттік төлем ... ... ... жылына 18%
көлемінде сыйақы төленіп ... ... ... ... сома ... формуламен есептеледі:
Р = К * n / 1 - (1 + n) - ... Р – ... ... ... төленіп отыратын бірдей ... ... ... ...... ... сомасы (20000)
n – процент көрсеткіші
t – төлеу мерзімінің саны
Р = 20000 * 0,045 / 1 – (1+0,045)-12 = 2189,8 АҚШ ... ... ... ... ... ... ... несиені қайтару кестесі
|Төлеу |Алғашқы ... ... ... ... ... |кезеңдегі |бойынша процент|бірдей төлем |төлеу сомасы |
| ... ... ... ... | |
| ... | | | |
|1 |20000 |900 |2189,8 |1289,8 |
|2 |18710,2 |841,959 |2189,8 ... |
|3 ... |781,3062 |2189,8 ... |
|4 ... ... |2189,8 ... |
|5 ... ... |2189,8 |1538,11 |
|6 ... |582,4745 |2189,8 ... |
|7 ... ... |2189,8 ... |
|8 ... ... |2189,8 |1755,24 |
|9 ... |355,5746 |2189,8 ... ... ... |273,0345 |2189,8 ... ... ... |186,78 |2189,8 |2003,02 ... ... |96,644 |2189,8 ... ... |- ... ... |20000 |
* ... ... № 5, 2004. 17 бет.
Ипотекалық несиелендіруде ең ... ... ол ... кепіл
ретінде ұсынған меншікті мүлігін бағалау болып табылады. Кепілді ... ең ... ... ... көмектеседі. Бірақ жылжымайтын мүліктің
нақты бағамы тез ауысып отыратын сыртқы ... ... ... ... ... Ал ... мүлдем нақты талдауға көнбейді.
Бағалау процесі ғимараттың орналасқан жерін қадағалаудан басталады,
сонымен қатар жылжымайтын мүліктің сипаттамасы мен ... ... ... кейін бұл объектінің қолдану мүмкіндігін талдайды.
Бағалаудың келесі кезеңі-құнын ... ... ... ... ... ... ... қарастырып отырған меншік бағамына
маңызды әсер ететін барлық факторларды есептеу арқылы жүзеге асырады.
Жылжымайтын мүлік ... ... 3 ... әдіс ... шығындалу әдісі;
2) табыс алу әдісі;
3) сатудың тікелей салыстырмалы талдау әдісі.
Бұл әдістерді қолдану ... ... ... 3 ... ... көре ... Бұдан кейінгі салыстырмалы талдау әрбір ... ... мен ... көруге және меншікті объектінің соңғы
бағамын бекітуге мүмкіндік береді.
«Шығындалу әдісі» ғимаратты қайта қалпына келтіру құнына, яғни оның
тозу ... ... жер ... ... ... ... бағалауға
негізделген. Бұл бағалау әдісі негізінен жылжымайтын мүлік нарығындағы
сұраным мен ... ... ... ... ... ... ... құны мен тозу құнын нақты бағалауға мүмкіндік береді.
«Табыс алу ... ... күту ... ... яғни ... ... ... алушы жылжымайтын мүлікті иеленгеннен ... ... ... ... немесе табыс алуды күту болып табылады. ... құны ... ... ... әкелу мүмкіндігін есептеп
қарастырады.
Құндылықты табыс алу әдісімен анықтайтын болсақ, ... кең ... ... ... ... ... ... капитализациялау.
Бұлар бағалаудың әмбебап әдісі болғандықтан көбінесе оларды мүліктік
кешендердің кез келген түрлеріне қолданады. ... ... ... нарықтағы субъектілердің сәйкес сату-сатып алу ... яғни ... ... ... ... байланысты жүзеге
асыруға негізделген. Бұл әдіс жылжымайтын объекті туралы мәліметтердің
сенімді және ... ... ... ... Берілген әдіс бағалап
отырған объектіге сәйкес жылжымайтын мүлік нарығындағы сату және ... ... ... ... ... ... ... параметрлерін ескере отырып түзетулер енгізеді. Түзетуден кейін
бағаланып отырған объектінің нарықтық құнын талдауға қолданады.
«Сатуды тікелей салыстырмалы талдау ... ... ... ... ... ... бағалау объектілері негізінде жасалған келісімдер
туралы, бағам ,ұсынымдар жөнінде ақпаратты ... ... ... ... ... жасалған келісімдер жөнінде ақпараттардың
ресми түрде расталу мүмкіндігін жоғарылату мақсатында мәліметтер
жинақтау;
3) Әрбір таңдалған өлшеу бірліктері үшін салыстырмалы талдау
жүргізу және сәйкес ... ... ... ... ... ... жеке ... бойынша \
нарықта сатылған немесе ... ... ... ... ... және ... құнына түзету енгізу.
Егер берілген ақпараттар жеткіліксіз немесе төмен сапада болса, ... құны ... ... тобы түрінде беріледі. ... ... ... ... ... ... ... анықтауға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар бұл әдісті қолданған кезде несиенің тиімді дәрежеде ... және ... ... ... ... немесе аз шығындармен
қайтарылуын қамтамасыз етеді.
Тұрғын үй ғимаратын (жекеменшік үй немесе пәтер) бағалауда төмендеу
коэффициенті 20-50% ... ал ... емес ... ... құны ... ... ... көрсетілген әдістер бойынша есептеп
жүргізгеннен кейін ... ... ... ... ... ... біріктіру мақсатында оның әрбірінің артықшылығы
мен кемшілігін анықтау үшін алынған бағамдарды ... және ... ... шығарады.
Қарастырылып отырған жылжымайтын мүлікті ... ... ... мен кемшілігін келесі белгілер бойынша анықтауға болады:
1) Талдау жүргізу ... ... ... ... және кең ... Объектінің өзіне ғана тән артықшылығын есептеу мүмкіндігі,
мысалы оның қолданылуы, табыстылығы және т.б;
3) Жылжымайтын ... ... ... экономикалық
жағдайды тіркеу;
4) Қарастырылып отырған аймақтағы экономикалық , саяси ... ... ... ... ... АҚ-да ипотекалық несиені беру ... ... ... ... ... ... ипотекалық несиелендірудің негізгі
шарты екі кепіл түрімен қамтамасыз етілу болып табылады:
1) негізгі кепіл ... ... ... ... ... ... түрімен қамтамасыздандырылған-банктегі
қарыз алушының немесе үшінші тұлғаның (заттай кепілгер) салымы,
яғни оның сомасы банк бекіткен сомадан төмен болмауы тиіс.
Ипотекалық қарыз АҚШ ... ... ... ... Қарыздың
минималды және максималды мерзімін, сыйақы ставкасын, маржа көлемін банктің
тағайындалған органы бекітеді. Қарыз ... ... және ... ... ... үй ... ... қолдану қатаң тәртіппен
қадағаланады. ... ... ... ... алу 21 ... толғандарға
ғана беріледі және қарызды төлеп біту мерзіміндегі жеке тұлғалар 65 жастан
аспауы тиіс.
Қарыз алушының банктен ипотекалық ... алуы үшін ... ... жасау керек. Салым иесі банкке жылжымайтын мүлік сатып алуы үшін
несиелік өтінім жазады. Ипотекалық ... ... ... ... ... беріледі. Қарыз алушы несиелік өтініммен бірге сатып
алынатын ... ... ... құжаттар көшірмесін тапсырады.
Құжаттардың несиелік өтініммен бірге ... ... ... ... ол несиелік маманның қарастыруымен тексеріліп, тіркеледі.
Тапсырылған құжаттар пакеті келесі құжат ... ... ... өтінім;
2) қарызгер анкетасы;
3) қарызгердің жеке куәлігінің көшірмесі;
4) Салық төлеушінің тіркеу нөмірі құжатының ... ... ... ... ... банктік салым келісімінің
көшірмесі;
6)Салым иесінің жұбайы келісімінің нотариалды куәландырылған
құжаты;
7)Сатып алынатын жылжымайтын мүлік туралы құжаттар
көшірмесі./13,33-бет/.
Қарыз алушының берілген ... ... банк оның ... ... ... ... ... Кепілзатты бағалау актісін
жасағаннан кейін несиелік маман жоба ... ... ... ... кейін
оны банктің жеке тұлғаларды несиелендіру бойынша мамандандырылған бөліміне
апарып тапсырады. Қарыз сомасы тек ... ... ... мүлік
бағаланғаннан кейін ғана беріледі.
«Қазақстан Халықтық банкі» АҚ ипотекалық несиенің жолдау талаптарына
сай келетін несиенің жаңа түрін ... ... ... ... бұл банк ... ... ... ұсынып отыр.
Ипотеканың бұл түрі жұмыс орнынан ... ... ... қағаздарын
қажет етпейді. 15 жылға дейінгі несие өтемақысы жылына 7% ... ... ... ... ... ... ... банкі»
АҚ-ның «Ипотека-Lights» ипотекалық несиелендіру бағдарламасында жыл сайын
процент көрсеткішінің төмендегенін көруге болады. 2004 жылмен ... ... ... несиелендірудің процент көрсеткіші оның мерзіміне
байланысты өзгеріп отыратынын келесі кестеден көреміз:
Кесте 3.
«Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның ... ... ... көрсеткіштері /12,35-бет/
|Несие |Қарызгердің меншік ақша қаражаттары ... | |
| ... |15% |20% |30% |40% |50% |
| | |01 |
| | |04 ... ... құны |117650 |117650 ... ... ... бастапқы сомасы |100000 |94120 ... ... ... ... |107220 |97220 ... ... ... жойылу құны |60% |60% ... ... ... таза ... |70590 |70590 ... таза ... (5-3) |-36630 |-26630 ... ... ... ... (2*30%) |30000 |28240 ... ... ... ... |30000 |26630 ... ... ... ... кейінгі |-6630 |0 ... ... ... ... (6+8) | | |
2 ... ... ... бұл модельде бойынша К/3 коэффициенті 85 %
несие алушының ... 4460 ... ((1) ... ... та К/3 ... ... ... шығындары толық жабылады. ((2) жолы)
Кесте 5.
2 Модель бойынша кепілді төлеу кестесі
|Кепілді төлеу ... |(1) |(2) ... ... құны |117650 |117650 ... ... ... бастапқы сомасы |100000 |94120 ... ... ... ... |107220 |97220 ... ... ... жойылу құны |60% |60% ... ... ... таза ... |70590 |70590 ... таза ... (5-3) |-36630 |-26630 ... кепілдің максимум сомасы (2*30%) |32160 |28240 ... ... ... ... |32160 |26630 ... ... мүлікті өткізгеннен кейінгі |-4460 |0 ... ... ... ... (6+8) | | |
3 ... бұл модель бойынша несие алушының ... ... К/3 ... % ... несие алушының шығыны 1837
теңгеге тең ((1) жол), ал К/3=80 болса, 13310 теңге. ... Бұл ... ... тиімдірек және арзанырақ.
Ипотекалық несиелеуді кепілдендірудегі бұл модельдер қазіргі кезде
АҚШ-тың қолданылу және Австрияның ипотекалық ... үшін және ... ... ... ... ... ... үшін негіз болып
табылады.
АҚШ-тың Fannie Mae және Freddy Mack компаниялары К/3 коэффициенті ... ... ... ... яғни оған ... сақтандыруы болмаса.
Осындай үлгімен андыруы болмаса. Осындай үлгімен Ginnie Mae ... ... үй ... ... мен ... ... ... мен Жаңа Зеландияның 2-нарықтарында белгілі компаниямен
сақтандырылған және ... ... ... ... ... ... Қор қазіргі кездегі тек жалғыз ғана екі нарықта
оператор ролін атқаратын «Қазақстандық ипотекалық компания» ... ... ... ... Олар ... ... ... сапасын
жоғарлатуға бағытталған.
Қор әлемнің барлық ипотеканы кепілдендіру (сақтандыру) жүйесі үшін
негізі болатын қағидаларға сәйкес қызмет ... ... ... ... әлемдік тәжірибеде талаптар
мейлінше қатаң капиталдық тәуекелге минималды қатынасы 20/1 ... ... ... ал егер ... ... ... ... сыйақыдан 60 %
деңгейінде болуы қажет.
Қор Қазақстан Республикасының қаржылық нарығын және қаржылы ұйымын
реттеу, ... ... ... пен ... және ... республикасының
Қаржыгерлер Ассоциациясымен бірге 2004-2006 жылдар аралығындағы Қазақстан
Республикасындағы сақтандыру ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру үшін жұмыстар жүргізу.
Қортытындысында айта кететін болсақ, екінші деңгейлі банктер мен
ипотекалық компанияларды ... ... ... ... ... сонымен қатар бағдарламаны жүзеге асыруда Қор ... ... ... ... ... үшін және ... банкілердің несиелік тәуекелдерін барлық ... ... 30 дан 50 % ... ... ... отыр. Бұдан басқа Қор
көрсететін қызметіне тарифті төмендету жүргізіліп отырған ... ... ... өзгерістер енгізуге, сонымен қатар
ипотекалық несиелеудегі кепілдендіру ... ... ... ... ... күш салу болып табылады.
Бүгінгі күні астаналық баспасөз басылымдарынан бірінші нарықта тұрғын
үймен ... ... ... ... хабарламаларды көре аласыз. Мұнда
алдымен құрылысқа өзіңіздің ... қосу ... яғни ... ... өз ... салу ... ... аласыз. Болашақ пәтердің
иегері қажетті соманы бірден немесе белгілі – бір ... ... ... ... 50 %. ... ... ал қалғанын объектіні
қолдануға бергенге дейін ай сайын төлеп отырады. Сонымен қатар жалпы пәтер
құнының ... 30 % ... ... ал ... ... тұрғын үй құрылысына
қатысу үлесі бар несиелендіру бағдарламасын жүзеге асыратын банктердегі
несиені алу болып ... ... та ... маңызы бір жағдай, ол несиені
алу үшін жанұяның ... ... 650 АҚШ ... төмен болмауы тиіс.
Үлестік құрылыс жобасының сенімді қызметі үшін, ең алдымен «Тұрғын үй
құрылысының үлестік қатысуы туралы» ... яғни ... ... жаңа ... ... ... арасындағы құрылған келісімнің дұрыс
болуын бақылау қажет. Мұнда 2 ... ... ... ... ... ... ... кепілін қарастыру қажет.
Сондай-ақ, құрылысқа үлестік қатысу үшін ... ақша ... ... ... жөніндегі агент компанияны дұрыс таңдауы өте
маңызды шарт болып табылады. Егер бұл ірі және ... ... ... ол өз ... ... ... деген кепіл болады. Әрине бұл
компанияның алдымен-қаржылық экономикалық тұрақтылығын бағалау ... та ... ... үшін ... ... қиынға соқпайды. Сондықтан
таңдап алынған агенттіктік белгілі бір банкпен ... ... ... ... қажет. Бұл жағдайда жоғарғы білікті
банк мамандары агенттің үлестік құрылыс жобасы бойынша ... ... ... ... ... тексеріс бағамын бере алады.
Аталған алдын-алу шараларын артық деп ... ... ... ... ... ... үлестік құрылыс компаниясы ...... ... Басқа экономикасы дамыған елдерге қарағанда біздің
елімізде күрделі құрылысқа үлестік қатысу аз көлемде дамыған. Бүгінде ... 45 үйде ... ... 20 ... ... қызмет
атқарады.
2.3 Қаржылық мекемелердің, құрылыс компаниялардың ипотекалық
несиелендіруін талдау
Бүгінгі күнгі астаналық баспасөз басылымдарынан 1-нарықта тұрғын үймен
қамтамасыз етілу ... ... ... ... ... Мұнда
алдымен құрылысқа өзіңіздің үлесіңізді қосу арқылы, тұрғын үй құрылысына ... қосу ... ... ... ... ... иегері қажетті
соманы бірден немесе белгілі-бір уақыт аралығында салып отыруына болады.
50% ... ... ал ... объектіні қолдануға бергенге дейін ай
сайын төлеп отырады. Сонымен қатар жалпы пәтер құнының 15-30% ... ... ... үй ... қатысу үлесі бар ... ... ... ... ... ... ... Бірақ мұндағы
маңызды жағдай, бұл несиені алу үшін бір отбасының табысы айына 650 ... кем ... ... ... ... ... қызметі үшін ең алдымен «Тұрғын үй
құрылысына үлестік қатысу туралы» келісім-шарттың, яғни жылжымайтын ... мен жаңа ... ... иегері арасында құрылған келісімнің
дұрыс болуын бақылау қажет. ... екі ... ... төмен деңгейде
болуын қамтамасыз ететін кепілзатты қарастырады. Сонымен қатар құрылысқа
үлестік қатысу үшін ... ақша ... ... ... ... агенттік-компанияны дұрыс таңдауы өте маңызды шарт болып
табылады. Егер бұл ірі және ... ... ... онда ол ... ... ... ... кепіл болады. Әрине бұл компанияның
алдымен қаржылық-экономикалық тұрақтылығын бағалау керек. Бірақ ... үшін ... ... ... ... Сондықтан таңдап алынған
агенттіктің белгілі-бір ... ... ... ... ... Бұл ... жоғары білік ті банк ... ... ... ... ... ... бола ... жөнінде жан-жақты
тексеріс бағамын бере алады.
Аталған алдын алу ... ... деп ... болмайды, өйткені
Астанадағы бірде бір үлестік құрылыс ... ... ... Басқа экономикасы дамыған елдерге қарағанда біздің елімізде
күрделі құрылысқа ... ... ... ... ... ... жаңа
Астанада 45 үйде ... ... ... агенттіктер қызмет
атқарады.
Қазақстан Республикасы қазіргі ... ... ... ... ... ... бөлігі ғана пайдалана алады, яғни айлық табысы
95000 теңгеден кем ... Бұл ... ... үй ... дамуына
қарағанда тиімді түсетінін ... ... ... ... өзінің қызмет атқаруына және банктік ... ... ... ... алады, екіншіден, тұрғын үйдің болашақ
иегері құрылысқа ... ... ... құру ... оның ... алады, ол құрылыс кезеңі аяқталғанша ешқандай өзгеріске
ұшырамайды, үшіншіден, банктік ... ... ... қауіпсіз
және тиімді салғандағы қосымша мүмкіндікке ие болады.
Нақты үлестік құрылыс саласында қызмет ... ... ... ... ... «Альянс стройинвест» фирмасы АТФ банкісімен
Астана қаласында құрылысқа үлестік қатысу жобасы бойынша қызмет ... ... үй ... сипаттамалары келесідей:
1) Жаңадан құрылып жатқан 9 қабатты ... үй ... ... ... ... және сумен қамтамасыз ету орталықтандырылған;
4) Пәтерлер газбен, телефонмен, лифтілермен
қамтамасыздандырылған;
5) Пәтер дайындығы ... ... ... көріктендірілген.
Пәтер құны:
1) 1 бөлмелі, 38 шаршы метр – 2 220 000 тг. жоғары
2) 2 бөлмелі, 74 ... метр - 4 270 000 тг. ... 3 ... 92 ... метр – 5 465 000 тг. ... 2003 жылы ... айында басталған, 1-кезектегі бітіру мерзімі-
2004 жылдың қыркүйек айы, төлем ... 1 ... ... ... болады.
Үлестік құрылыстың Қазақстандық жүйесін жүзеге ... мен ... АТФ банк оның ... үшін жылына 17 % жаңа несиелендіру
бағдарламасын ұсынып отыр. Мұнымен сатып алушы алғашқы ... ... ... 30% ... төлеп, қалған сомасын 7 жыл ішінде төлеуіне болады.
Қазіргі кезде ... ... ... 2-нарығында бағалар шарықтап
кеткен, яғни 1-бөлмелі пәтер көлемі 30-35 ... метр ескі ... үйде ... АҚШ ... ... ... ... жөндеуге шығындар әкеледі
(1000-5000 АҚШ доллары). Егер үй құрылысына үлестік ... ... ... шаршы метр болашақ 1 бөлмелі пәтер (ескі өлшем ... 2 ... ... ... ... 17-21 мың АҚШ ... ... Осындай
жолмен, дәл сол мөлшермен қаражат жұмсау арқылы жаңа, кең, және ... ... ... ... үй ... ... ... жобасы тұрғындар арасында
сұранысқа ие болса, және қауіпсіз ... үшін ... ... ... ... ... ... Мұндай несиелендіру жүйесін жеңілдету
үшін үлестік қатысушылар ... ... ... ... ... болып
табылады. Сонда қауіпсіздендірілген және кепілденген ... ... ... және ... ... үй ... ... үй несиелендірудің мұндай перспективті бағытының бұрынғы тұрғын
құрылыс кооперативтері мен ... ... үй ... ұқсастығын
көреміз.
Жоғарыда көрсетілгендей, Қазақстанда ипотекалық несиелендірудің
механизмі жүргізілген. Процент көрсеткішінің ... және ... ... ... үйді ұзақ ... ... жүйесін
ұлғайтты, бірақ тұрғындардың орта ... ... ... ... ... болмай отыр.
«Қазақстандық ипотекалық компания» АҚ бағалы ... ... ... ... ... ипотеканың қалыпты дамуы тиімді қызмет
атқаратын құрылыс ... ... ... ... Бұл ... ... ... жинақ мекемелерінің депозиттік шоттарына жинақтау,
яғни депозит мерзімі аяқталғанда ипотекалық несие алуға құқығы ... ... ... ... ... келісім-шарттық
жинақтау «Bausparkassen» жүйесі негізінде құрылған. ... ... ... ... ... оның тиімдігіне байланысты болды, және
ол көптеген бұрынғы социалистік елдерде ... ... ... ... 2003 жылы сәуір айында тұңғыш рет
тұрғындардың құрылысқа немесе тұрғын үй ... ... ... ... ... ... институт – Тұрғын үй құрылыс жинақ банкін
құрды.Ол өз қызметін 2003 жылы ... ... ... Оның ... ... ... үй құрылыс жинақтары туралы» заңға сәйкес реттеліп
отырады. Тұрғын үй қаржыландырудың негізгі көздерін келесі ... ... ... көздері
Құрылыс салушы ... ... ... ... ... ... ... құру
Банк ... ... ... ... ... ... ... үй ... ... ... жеке тұлғалар салымдарының
міндетті ұжымдық кепілдендіру жүйесіне қатысушы болып табылады, сондықтан
ол азаматтардың тұрғын үй мәселесін тиімді ... ... ... ... ... 2 млн. ... азаматтар, Қаза0стан
Республикасының қалалық тұрғындарының экономикалық активтерін құратындар,
яғни 10000-нан 70000 ... ... ... табатындар құрылыс жинақтау
жүйесіне қатыса алады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
хабарлағанындай бұл ... ... ... ... ... ... тиіс.
Қазіргі таңда тек осы банк қана адамдарға жылына теңгемен алғанда 3,5-6,5 ... ... ... ... ... ... ... 15 жылға несие беруге
өзіне міндеттеме ... ... ... ... мемлекеттің 100% қатысуымен және
салымдарға кепілдік беру ... ... және ... ... ... ... ерекше талап қоюымен қамтамасыз етіледі.
Қазақстандық Тұрғын үй құрылыс жинақ банкісінің бірінші салымшысы
болып, ... ... ... банкі төрағасы Г.Марченко болды. Ол
өзінің 7 жасар ұлына 11 ... ... ... ... сәйкес Г.Марченко
ай сайын 5000 теңге төлеп отырады. Баласы кәмелеттік жасқа толғаннан кейін
салым сомасына үй ... ала ... ал ... ... ол ... ... ... жинақтау жүйесі ипотекалық несиелендіру жүйесінен
біршама айырмашылығы бар. ... үй ... ... ... 2 ... ... ... үй құрылысы жинағы жөнінде банкпен келісімге отырады. Қол
қойылған құжатта салымшыға қажетті келісім ... ... ... ... мен тұрғын үй қарызынан құралады. 1-кезеңнің тапсырмасы-
банктегі шотқа үй құнының жартысынан астамын ... ... ... ... ... ... жыл. Салым бойынша жинақтау
сомасынан жылына 20% ... ... ... ... (60 айлық есептік
көрсеткіштен жоғары емес). 1-кезеңде жинақталған қаражат сомасы ... ... ... мен ... ... ... ... сыйақы ретінде аударылған қаражаттар салымның негізгі сомасының
тезірек ұлғаюына ... ... ... қадамы тұрғындар үшін
қосымша ынталандыру болып табылады. Сыйақы ... ... ... ... жеке ... ... ... соманы жинақтап алғаннан кейін құрылыс ... ... ... Ол ... ... ... үй құрылыс жинақ
банкісінен 10-15 жылға несиеге ... Ол ... үй ... ... мен ... соманың айырмасы болып табылады. Бұл несиелендіру ... ... ... валютасында – теңгеде жүргізіледі. Қарыз
құралдарына процент көрсеткіш ... ... ... ... ... мөлшерде аз болады. 2003 жылы жасалған келісімдер ... ... 7 % ... ... Сонымен қатар келісімде
көрсетілген процент көрсеткіш мерзім аяқталғанға дейін өзгермейді.
Тұрғын үй ... ... оның ... ... ... ... ... етілуі болып табылады. Клиент Тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі қызметін тек үй ... ... ... ... ... жинақталған
соманы және несиені үйді жөндеу ... ... ... ... ... ... жер ... мердігерлік қызметті төлеуге
қолдануына болады. Бұл банк «Қазпочта» АҚ бөлімдері арқылы барлық ... және ... ірі ... ... ... ... тұрғын үй жинақ жүйесі тұрғындардың қандай бөлігінің
мәселесін шеше алады және ол Отандық ипотекалық ... әрі ... ... ... белгілеу үшін келесілерді қарастыруымыз
қажет. ... үй ... ... ... ... бұл несиені тек
орташа есеппен 4-5 жыл бойы ... ... ... және жыл сайын ақша
қаражаттарын сақтай отырып, тұрғын үй құнының 50% ... ... ... алады. Мысалы, егер белгілі-бір отбасының табысы орташа деңгеймен
алғанда, ай ... 10000 ... ақша ... ... ол 5 жылдан кейін 600
000 теңгені ... Бұл ... 10% ... ... ... сыйақыны
құрайды (жылына 3%). Жиналған қаражаттар сомасының бөлігі мемлекетпен жыл
сайын ... ... ... ... 20 ... сыйақы аудармаларын
құрайды. Бірақ бұл жылына 60 айлық ... ... ... ... көрсетілген мысалда барлығы 900 000 теңге құралады. Қорытындысында
қарастырылып ... ... құны 1 800 000 ... ... ... үй ... Бұл ... валютасының ағымдағы бағамы бойынша 12 000 АҚШ долларын
құрайды. Ал бұл жағдайдағы 5 жылдан кейінгі тұрғын үй құны ... ... ... ... ... үй ... ... негізгі кемшіліктерін байқауға болады:
1) әрбір отбасы өзінің тұрғын үй мәселесін тек 5-7 ... ... ... ... ... төмен отбасыларға ай сайын 10 000
теңге төлеп отыру қиынға соғады;
3) жылжымайтын мүлік құны жыл сайын өзгеріп
отыратындықтан ... орта ... ... ... ... 50% жинақтау қиынға түседі;
4) инфляциялық жағдайда салымға ... ... ... уәде еткен 3-4% сыйақы аударымдарын жылдық
инфляциялық шарықтау ... ... ... қатар, бұл тұрғын үй жинағы жүйесінің артықшылық жақтары да
бар:
1) салымшыға сыйақы ... ... ... ... ... жыл сайын 52 000 теңге) беруі, яғни ол ... ... ... ... ... ... үшін тұрғын үй мәселесінің шешілуі;
3) тұрғын үй несиелендіру механизмінің қауіпсіздік кепілі, яғни
«Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» жеке тұлғалардың салымдары бойынша ... ... ... ... ... ... ... Республикасы халқының тұрғын үйге қолжетімділігн қамтамасыз
ететін тұрғын үй құрылысын одан әрі ... ... ... ... және ... министрлігі Қазақстан Республикасында
тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған ... ... ол ... ... Президентінің 2004 жылғы
11-маусымдағы ... ... ... ... ... ... тарапынан да, сұраныс тарапынан да толыққанды
теңгерімді тұрғын үй ... ... ... тұрғын үй салуға жекеше инвестицияларды тарту және жеке
тұрғын үй ... ... ... ... индустриясының тиімді нарығын қалыптастыру;
4) халықтың қалың жігі үшін ипотекалық несие беру және ... ... ... ... іске ... 3 жыл ішінде мемелекеттік қаражат
қажеттілігі 150,0 млрд. ... ... ... жылы – 60,5 ... теңгені, 2006 жылы – 63,7 млрд. теңгені,2007
жылы – 25,8 ... ... ... ... 2005 жылы несиеге берілетін
42 млрд. теңгені 2007 жылы қайта ... ... ... болады.
2005-2007 жылдары Бағдарламаны іске асыруға мемлекеттің, ... ... ... ... ... болады.
Бағдарламаны іске асыру нәтижесінде, тұрғын үйлерді пайдалануға беруді
жыл сайын өсіру қарқыны кезінде 3 жыл ішінде:
1) жалпы алаңы 12 млн. ... ... ... үй ... 45 ... ... адам үшін жаңа ... орындары ашылады;
3) тұрғын үй қорының жайлылығы жақсарады;
4) қалалар мен басқа да елді мекендердің сәулеттік бейнесі
жақсарады;
5) ... ... ... ... және инвестициялық процесс
одан әрі дамиды;
6) құрылыс өнімдері импортының көлемі төмендейді;
7) инвестициялық салымдардың ... мен ... ... нормативтер жүйесі арқылы қаражаттарды
жұмсауды оңтайландыру артады;
8) құрылыс қызметінен бюджетке түсетін салықтарды, соның
ішінде жылжымайтын мүлікке салынатын салықты, ... ... ... табыс салығын жинау
ұлғаяды;
9) құрылыс ... ... ... ... және ... өнеркәсіп өнімдерін, сондай-ақ жаңа тұрғын
үйлерді жайластыру заттарын шығаруды арттыру ... ... ... ... ... қатар бұл Бағдарламаға сәйкес:
1) тұрғын үй құрылыс жинақ банктерінде жинақталуы тиіс ақша мөлшерін тұрғын
үй құнының 25% ... ( 50 % ... ... ... ... ... ... қарай 25 жылға дейін (15 ... ... ... мемлекет ынталандыратын сомасы мөлшерін 200 айлық есептік
көрсеткішке дейін (60 АЕК ... ... ... ережелер «Қазақстан Республикасы тұрғын үй құрылысы жинақтары
жөніндегі» Қазақстан Республикасының заңына тиісті ... ... ... бұл шарттар 2003-2004 жылдары тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы
шарттарын жасаған барлық салымшыларға да қатысты болады.
Осыған ... ... ... тұрғын құрылысын дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының ... ... үй ... ... ... ... қолжетімді тұрғын үй құрылысының
тұрақты өсу қарқынын қамтамасыз ету, ... беру ... ... ... ... ... мен ставкаларын азайту болып табылады.
Қарағанды облысы бойынша тұрғын үй ... ... ... көруге болады. Өткен 2004 жылы Қарағанды облысында 135,6 ... ... ... ішінде ипотека есебінен 57 мың шаршы ... 28,3 ... ... ... үшін салынып, пайдалануға берілді. ... ... үй ... 2003 жылмен салыстырғанда 3,5 есе өсті.
2005-2007 жылдардағы Тұрғын үй ... ... ... жүзеге
асыру мақсатында Қарағанды және Теміртау қалаларында жалпы алаңы 11942
шаршы метр 206 ... ... үй ... ... ... ... ... 2,1 есе артық.
2008 жылға дейін жыл сайын республикалық ипотекалық несиелеу есебінен
кемінде 25,6 мың ... метр ... үй салу ... Бұл ... ... ... істейтін жас отбасыларына, мемлекеттік қызметшілерге, бюджет
саласының ... ... ... ... үй ... ... қатынастарға көшті және
тұрғын үй саясатының басты ... ... ... ... дамыту арқылы тұрғын үйді сатып алу және ... ... ... табылады.
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИПОТЕКАЛЫҚ
НЕСИЕЛЕНДРУІНДЕГі МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ДАМУ ЖОЛДАРЫ
Кейбір сарапшылардың пікірі бойынша ... ... ... үй ... ... тиімді шешу үшін Отандық
құрылыс саласын дамыту қажет. Тұрғын үй алғашқы нарығының ... ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлік құнының
өсуін тежеу, азаматтардың нақты табыстарын ... ... ... ... ... база қалыптастыру, ипотекалық
несиелеуге байланысты процент көрсеткішті төмендету және ... ... ... қажет. Соңғы жылдары нақты осы бағыттар бойынша көңілге
қонымды нәтижелер байқалады.
Егер 2001 жылы ипотекалық ... ... ... 20-24% ... ... 5 жыл болды. Ал 2002 жылы көрсеткіш 16-19% ... ал ... 10 ... ... ... 2003 жылы ... ... алғанда жылына 12,5% және ... ... 15 жыл ... ... ... ... жыл ... ипотекаға проценттік көрсеткіш біршама
төмендейді делінген.
Ипотека бойынша процент көрсеткіштерді төмендету үшін ... ... ... ... ... ... ипотекалық облигацияларын тиімді
орналастыру жолын қарастыру;
2) шетел инвесторларын арзан несиелік ресурстарымен қарқынды дамыту
3) банктерге ... ... ... ... ... ... ... яғни несиелік портфель неғұрлым үлкен үлес-салмағы арқылы
ипотекалық несиелендіру аппаратын қамсыздандыру;
4) ... және ... ... ставкасын төмендету арқылы жалпы
экономикалық жағдайды тұрақтандыру.
2003 жылға дейін ипотекалық ... ... ... ... дамымаған. Ипотекалық несиелендіру тек оңтүстік және ... ... ... ... ... аймақтарда дамыған, яғни бұл
аймақтарда төлем қабілеттілігі жоғары тұрғындар шоғырланған. Қазіргі кезде
жағдай өзгерді ипотека Ақтау, ... ... ... Өскемен, Қарағанды,
Павлодар қалаларында дами бастады. Банктердің осы ... ... ... ... ... бұл ... экономикалық жүйенің
нығаюы мен сонда тұратын азаматтар табысының жоғарылауын білдіреді.
Отандық ипотекалық несиелеудің ең маңызды мәселесі оның ... ... ... ... табылады. Клиенттермен ... ... ... жоғары болу қажет. Ипотекамен айналысатын эксперт
банк ісін, азаматтық және ... ... ... ... ... қызметін, сақтандыру процесін неғұрлым терең білуі қажет. Бұл
сала бойынша елімізде жоғары дәрежелі мамандар аз ... ... ... ішкі банктік процедураларды қайта қарастыру қажет.
Біздің республикамыздағы ... ... ... енді ғана қалыптасуына байланысты заңдылықтарда ... ... ... ... ... клиенттерге қызмет көрсету саласы
клиенттердің мәдени жоғары деңгейіне байланысты. Көбінесе ... ... ... қарауын талап ететін ... ... ... ... көрсетеді.
Құрылысқа несие беретін екінші деңгейлі банктердің негізгі мәселесі
жобаны жүзеге асыру жағдайын нақты бағалау. ... ... ... ... ... ... ... және салынған тұрғын
үйдің өтімділігіне ... ... ... ... ... Ол ... ... тәуекелдің барлық кешенді факторларын талдауы ... ... банк ... және ... ... ... төмендету жөнінде
мәселелерді жағымды жағына қарай шешуі қажет. Мұндағы несиелік тәуекел
деңгейі ... ... ... ... ... алу ... ... жылжымайтын
мүлікті жалға алу туралы және кейін сатып алуға құқық беретін келісім жасау
арқылы қамтамасыз етуге болады.
Проценттік тәуекелге ... банк өзін ... үшін ... ... ставка қолдануына болады. Бұл ... ең ... ... ставка мен еңбекақының ең төменгі көрсеткішінің
өзгерісіне сәйкес ... ... ... индекстеу арқылы несиелендіруді
жүргізу болып табылады.
Ипотекалық несиелендіру ... ... ... ұзақ ... ... ... әртүрлі моделдерін қолдану керек, ... ... ... ... ... ... ... шығаруы және
оны өткізу;
2) ұжымдық инвестиция жүйесі арқылы несие берушілерді қайта қаржыландыру;
3) ипотекалық ... ... ... ... ... ... ... несиелерді қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету үшін
несие ... өз ... ... ... ақша ... ... ... мамандандырылған операторлар арқылы жүзеге асыру
болып табылады. Ипотекалық несиелендірудің қажетті және перспективті жобасы
нарықтық қатынастарға өту ... ... ... үй ... жалғастыруға қажет.
Соңғы жылдардағы отандық және шетелдік тәжірибе ... ... ... ... ... дамытылуы үй сатып алатын азаматтарға және
ірі ... ... ... ... ... ... зерттеу
қорытындысы бойынша қазіргі кездегі тұрғын үй ... ... ... ... ... жағынан да құрылысшылар
жағынан да қанағаттанарлықтай болмауы болып табылады. Мұндай мәселені ... ең ... ... ... ... тұрғын үй несиелендіру жүйесі
бойынша Санкт-Петербург қаласында 1999 жылы шығарылған тұрғын үй ... оң ... ... Бұл облигациялар рубльдік номиналға ие болды,
бірақ ол рубльмен де, ... үй ... ... де ... ... иеленушісі таңдау құқығына ие болады, яғни бұл қаржылық
құралды тұрғын үй ... ... жеке ... үшін ... ... ... ақша ... салатын қаржылық институт үшін тиімді
артықшылығын көреміз. Төлем ... ... ... ... ... ... пәтермен төлейтіндігі жөнінде мәлімдейді. Пәтермен төлеу тек
облигация құнының тұрғын үй ауданының құнына сәйкес болғанда ғана ... Егер ... ... ... ... үй құрылысы аяқталғанға
дейін облигация сомасын толық ... ... ... онда ол ... жатқан
тұрғын үйдің келесі объектісіне көше алады, соған сәйкес облигация сомасын
әрі қарай ... ... Егер ... ... қағаз ұстаушының жағдайы өзгеріп
кетсе, яғни пәтер ... ... ... ... ... ... ... онда
бұл облигация ешқандай қиындық туғызбай 2-нарықта сатылады. Оны өткізуге
банк-агент көмектеседі. ... ... ... ... ... қайтарып алу әрі тез, әрі қолайлы болып ... ... ... ... салушы оңай өте алады. Ол ақша қаражатын
жоғалтпай және оған қоса ... ... ... ... ... үй құрылысын қаржыландыру бағдарламасын жүзеге асыру үшін қарыз
облигациясын пайдалану арқылы ... ... ... ... қызмет
түрлерін көрсетуі керек:
1) жобалық қаржыландыру-инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын ... ... ... ... ... жобада тұрғын үй құрылысының тиімді
мониторингін қамтамасыз ету;
2) эмиссиялық қызмет-бағалы қағаз ... ... ... ... және ... ... ... (шығарылған бағалы қағазды орналастыру
қызметі), депозитарлық қызмет;
4) несиелендіру - заңды және жеке тұлғаларға тиімді тұрғын үй ... ... және оған ... кең ... қызмет түрлерін көрсету.
Қаза0стан Республикасы қор нарығының ... ... ... ... ... жүйенің интеграциясы бойынша сәйкес ... ... ... ... ... ортасында еліміздің қалыптасып келе
жатқан қор нарығында Қазақстандық ... ... ... ... ... ... ... заңдық күшіне енді. Қазақстан
Республикасы Президентінің «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» заңының 12-
бабының ... ... ... ... ... ордерлік бағалы қағаз
табылды.
Қазақстан Республикасындағы ипотекалық ... ... ... ... және инвесторлардың құқығы мен мүддесін қорғау үшін Қазақстан
Республикасының Ұлттық ... ... жылы №392 ... бағалы қағаздар туралы Ұлттық комиссиясының өкіміне
өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде» 1996 ... №156 ... ... мен өтеу тәртібін бекіту» заңына ... ... ... ... ... ... ... мен толықтырулар банктік ипотекалық ... ... ... ... ... және ... ... куәлігі жөнінде құқықтық
талаптар көрсетілген.
Қазақстан Республикасының ипотекалық несиелендіру ... ... ... ... ... ... ипотекалық несиелендіру туралы
заңдарға өзгерістер мен ... ... ... ... Азаматтық кодексіне ипотекалық несиелендіру ... ... ... ... ... құқықтық актілерді қабылдағаннан
кейін Қазақстандық ипотека біршама ... ... ... ... ... беру процесі, кепілді ресімдеу, кепілге салынған мүлікті
өткізу, дағдарыс жағдайында және талап ету құқығын ... ... ... ... ... тек ипотека заңдылықтарына ғана емес, ... ... ... ... ... ... туралы», «Банк
және банк қызметі» туралы заңдарға өзгеріс енгізеді.
Қазақстандағы ипотекалық ... үй ... ... үшін ... инвестициялық субъектілерін анықтау ... ... үй ... ... ... 4 ... ... ететін
модулдерді анықтауға болады:
1) «Клиентура» модулі-ипотекалық ... ... ... ... ... ... мұнда қаржылық инвестор қызметін, яғни
клиенттерге және құрылыс фирмаларға ... беру ... ... ... ... ... және ... фирмалардан тұрады.
Мұнда тұрғын үйді салу және ... ... ... ... ... модулі, мұнда жергілікті әкімшілік органдардың ... ... ... ... үй ... қалыптастыруға
жұмсалады.
Әрбір модулдің сәйкес қызмет атқару саласына ... ... ... ... ... мен ... өз үлесін қосады.
Үкіметіміз қазір ипотекалық несиені дамытудың басқа жолдарымен бірге
кейін қайтарылатындай ... ... ... ... ... ... ... тұрғын үй бағдарламасын қолға алып отыр.
Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты – тұрғын үй ... ... ... халықты неғұрлым арзан пәтермен қамтамасыз ету, бұл үшін тұрғын
үйді несиелендіру мерзімдерін ұзартып, оның ... ... ... ... болып табылады.
2005 жылы республикалық бюджеттен осы мақсатта коммуналдық тұрғын үй
құрылысына 393,75 млн. теңге, сонымен ... ... ... ... үйге 256 млн. ... ... бөлу қарастырылуда.
Бұл орайда, мемлекет тарапынан жаңа ... үй ... ... несие алуда артықшылық алдымен балалары бар жас отбасыларға,
мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар мен ... сол ... ... ... ... ... көмектеседі.
Қазір-әрбір облыс орталығындағы өкілетті орган осы несие жөнінде
хабарласып жатқан азаматтардың ... ... ... ... ... ... берумен айналысады. Серіктес банктер Қазақстандық ... ... ... ... ... 12 ... күні ішінде несие
алушының төлем қабілетін анықтап, мәселе дұрыс болғанда екі ... ... ... мен ... ... ... ... сату-сатып алу жөнінде келісім-шарт жасалады.
Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес ыңғайлы тұрғын үй сатып ... ... ... ... ... Алматы, Астана қалаларында қолға
алынып, өзінің оң ... ... ... ... ... ... өте қарқынды дамуда,
өткен жыл аяғында ол 29,5 ... ... ... өсті. Мұндай көрсеткіштерді
келесі кестеден көруге болады:
Кесте 4.
Тұрғындарға банктердің ипотекалық несие беру көлемі
| |12.2004 |12.2005 |12.2006 |
| ... ... ... ... %|млн.тг |үлесі, %|
|Барлық несие |2624 |100 |7632 |100 |29508 |100 ... | | | | | | ... |1095 |41,73 |1517 |19,88 |6727 |22,80 ... | | | | | | ... |1530 |58,31 |6114 |80,11 |22782 |77,21 ... ... | | | | | |
| |156 |5,95 |181 |2,37 |438 |1,48 ... ... | | | | | | |
| |2468 |94,05 |7451 |97,63 |29071 |98,52 |
| | | | | | | ... жылы ипотекалық несие 2004 жылға қарағанда 190,9%, сонымен қатар
2006 жылы ипотекалық несие деңгейі 2005 жылмен салыстырғанда 287% ... бұл ... және ... ... ... ... динамиканың
қалыптасқанын көрсетеді. 2004 жылдың ... ... ... ... ҚИК-пен 5,6 млрд.теңге сомасында 3410 несие өтініші қабылданды, яғни
ол екінші деңгейлі ... ... ... ... көлемінен
19% құрайды. 2006 жылдың 1-наурызындағы ... ... ҚИК ... ... ... несиені 10 млрд. теңге сомасынан жоғары
мөлшерде алуға құқық ... ... ... ... құрылымына назар аударсақ,
ол 2-кестеде көрсетілген.
Кесте 5.
Аймақ бойынша тұрғындарға ипотека берудегі ... жыл ... ... ... ... |үлесі,% |
|Барлығы |29508 |100 ... ... |13864 |46,98 ... ... |4331 |14,68 ... |2449 |8,3 ... ... ... |1428 |4,84 ... Қазақстан облысы |1085 |3,68 ... |1067 |3,62 ... |1040 |3,52 ... |940 |3,19 ... |922 |3,12 ... ... ... |819 |2,78 ... |655 |2,22 ... |318 |1,08 ... ... ... |296 |1 ... ... |156 |0,53 ... ... |83 |0,28 ... ... |55 |0,19 |
* ... Казахстана №1. 2006ж. 25 бет.
Көбінесе берілген несиелердің тең жартысы Алматы қаласына келеді.
Астана қаласы бұл ... ... ... ... ... ... оның жалпы
көлемі 15 % құрайды. Сонда ол оңтүстік астанаға қарағанда 3,2 есе ... ... ... ... мәліметтері бойынша
Астананың тұрғын үй құрылысын қаржыландырудың негізгі ... ... және ... инвесторлар, ал Алматыда тұрғын үйді сатып алу және
қаржыландыру негізінен тұрғындардың және банк ... ... ... ипотекалық несиелендіру жүйесінің қызмет ету қорытындысын талдай
отырып, оның көптеген жетістіктерге жеткендігін ... ... ... ... ... әсер ... Макроэкономикалық
жағдайдың тұрақтануы, тұрғындар табысының өсуі және ... ... ... базаларының көбеюі ипотекалық несие көлемінің өсуіне
әсер етті. Сонымен ... ... ... осы сала ... ... ... қабылдауға көмек көрсетті.
Жоғарыда көрсетілген барлық факторлары, Қазақстанның даму кезеңіндегі
ипотекалық ... ... көп ... бөлу ... ... бұл ел ... дамуындағы маңызды қадамдардың бірі болып
табылады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Зерттеу және талдау барысында ипотекалық несиелендіру ... ... ... мәні мен ... ... Тұрғын үйді
несиелендіру нарығын реттеудегі кейбір ... ... ... ... ... бойынша ипотекалық несиелендіру
жүйесінің әртүрлі моделдерінің қалыптасуы мен қызмет атқаруы көрсеткендей,
Қазақстанда бұл ... ... оның екі ... қатысушылары үшін,
сонымен қатар ипотекалық несиелендіру жүйесінің тиімді қызмет атқаруына
кепіл беретін мемлекеттік ... ... ... ... несиелендіру жүйесінің дамуына әсер ететін негізгі ... және ... ... үй ... ... ... моделі ұсынылды. Онда ипотекалық ... ... ішкі және ... ... ... мен ... өзара
әсері сипатталған.
Бүгінгі күні екінші деңгейлі банктердің ипотекалық несиелендіру үшін
ресурстары банктің дәстүрлі ... ... ... ... оның ұзақ мерзімге берілуі, көлемі және тұрақтылығы әрбір
банкті ... ... ... ... ... ... үй құрылысын дамыту
қарқыны өсіп келеді. Бұл тұрғындардың тұрғын үй алуға ынталануы, олардың
қаржылық ресурстарының ... ... ... яғни ... ... қарқыны тұрғындар сұранысы бойынша көтерілуде.
Қазақстанның тұрғын үй нарығында қазір жаңа элиталық үйлерді ... ... Бұл ... ... ... үйлердің құны 2-нарықта
қымбаттап кету факторына әкеліп соғады, ал ... емес ... ... ұзақ ... ... ... ... қарауға
мәжбүрлейді.
Ұсынылған тұрғын үй ипотекасының экономика – математикалық моделдері
екінші деңгейлі банктерге, риэлторлық агенттіктерге, құрылыс компанияларына
және ... ... ... тұрғын үй құрылысына ипотекалық
салымдарын анықтайды. Бұл ... ... ... ... ... ... немесе төмендеу дәрежесінің негізгі
факторларын ... ... ... ... ... тарту үшін тұрғындардың тұрғын үй құрылысына үлесінің төмендеу
себептеріне назар аударуымыз керек. Бұл жағдайда ... ... ... ... базалары мен кепілдік объектілерін кеңейтіп
бекітуі қажет, сонымен қатар қаржылық ресурстардың халыққа қолжетімділігін
жоғарылату үшін ... ... ... ... ... ... бойынша жасалған экономика – математикалық
модель ... ... ... ... және ол ... ... ... сызбаларын үлгілеуге көмектеседі. Бұл ... мен ... ... тұрғын үй құрылысына ақша ағымын
анықтауға, тәуекелді төмендетуге жағдай жасайды. ... ... ... үй ... ... көрсеткішінің төмендеуіне әкелетін
фактор ретінде қалыптасады.
Бұл тақырып бойынша ұсынылған ұсыныстар өңдеу барысында ... ... және ... ... үй несиелендіру шараларының жетілуіне,
сонымен қатар тұрғындардың төлем ... ... ... ... ... етілуіне көмектеседі. Бұл Қазақстан республикасының тұрғын үй
нарығының қалыптасуына, ипотекалық несиелендіру жүйесінің дамуына ... шарт ... ... Осы ... ... ... президенті
Н.Ә. Назарбаевтың жыл сайынғы беретін Жолдауына ... яғни 2005 ... ... ... - ... ... туралы Жолдауының орындалу
бастамасы болып табылады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1.ҚР Президентінің 23.12.1995 ж. «Жылжымайтын мүлік ... ... күші бар ... ипотекалық несиелендіруі бойынша өзгірістер мен толықтырулар ... ... 03.06.03 ж., №427 // ҚР ... ... – 2003 - ... ... ҚР ... 18.02.2005ж халыққа жолдауы.
4.Елбасы ҚР Президентінің Мемлекеттік тұрғын үй ... ... ... ... ісі: ... оқу ... ... оқулығы / Г.С. Сеитқасымов –
Алматы: Қаржы баспасы,1998, 574-бет
6.Банк ісі: Жоғары оқу орындары ... ... / ... ... және ... 1998, ... және банк ісі: ... оқу орындарының оқулығы / И.Т. Балабанов,
2002 – 253-бет
8.Ахтамбердиева Г.Т. Особенности ... ... в ... и ... – 2004 - №4 – ... Ш. ... развития ипотечного жилищного кредитования //
Банки Казахстана – 2000 - №3 – 32-35-бет
10.Абсаттарова Р.К. ... ... как ... ... ... // ... ... – 2002 - №5 – 31-34-бет
Жумабаев Е. Особенности национальной ипотеки // Юридическая газета – 2004 -
№1 – 42-45-бет
11.Абдильманова Ш. О ... ... ... ... ... Л. ... ... // Промышленность Казахстана ... и ... – 2003 ... Ш. Об ... ... гарантирования ипотечных кредитов //
Банки ... ... И. ... стимулирующей составляющей ипотечного кредитования
// Финансы Казахстана – 2004 - №2 – 34-39-бет
12.Дюсембаев Н. Сущность и ... ... ... // ... – 2004 - №1 – ... Н. Перспективы развития ипотечного кредитования в ... ... ... – 2004 -№1-42-45-бет
14.Донцов С. Современные перспективы развития жилищного ... ... // ... ...... Т. ... ... облигации // Рынок ... ... – 2004 -№11 – ... развития системы ипотечного кредитования в РК // ... – 2001 ... – 8 – ... Г. ... ... ... и ипотечного кредитования в Казахстане
//Предприниматель и право – 2004 -№15 – ... Б.И. ... ... ... как путь ... ... деятельности // Банки Казахстана – 2001 -№5-20-22-бет
19.Мыргиясова М. Состояние и ... ... ... кредитования
населения // Аль Пари 2004-№15 –13-15-бет,№16-7-14-бет
20.Муслимова Э. Ипотечное кредитование – ... ... ... населения // Банковские услуги – 2004 -№6 –7-
21.Нурсеитова Р. Ипотечное кредитование в ... ... ... развития // Евразийское сообщество: общество, ... ... – 2003 ... Н. ... ... ... и перспективы // Деловая
неделя –2001 - №27
30.Салихова А. ... ... ... ... ... ... развития // Банки Казахстана –2004 - № 8 – 25-30-бет.
31.Токабаев Н. ... ... ... и ... ... ... в РК // ... ценных бумаг Казахстана – 2001 - №8- 25-28-бет
32.Утин Т. Рынок жилья в Республике Казахстан: специфика функционирования ... ... ... диссертации к.э.н. – Алматы –2004 – 30-
бет
18192021.
33.Утин Т. Финансирования жилищного строительства и ... ... в ... // ... ... –2003 - №3-158-161-бет.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 48 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Ипотекалық несие»17 бет
«Пәкістан Ұлттық Банкі» АҚ20 бет
«Қазақстан Республикасында ипотекалық несиелеуді дамытудың негізгі бағыттары»32 бет
Ипотекалық кредиттің экономикалық мәні мен мағынасы38 бет
Ипотекалық несие8 бет
Ипотекалық несие жайлы43 бет
Ипотекалық несие және оның Қазақстан Республикасындағы дамуы63 бет
Ипотекалық несие түсінігі30 бет
Ипотекалық несие түсінігі туралы23 бет
Ипотекалық несиелендіру50 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь