Кеден органдарындағы кедендік рәсімдеу мен бақылау жүргізу тетіктерінің теориялық аспектілері

МАЗМҰНЫ

КlРlСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2

1.Кеден органдарындағы кедендік рәсімдеу мен бақылау жүргізу тетіктерінің теориялық аспектілері

1.1.Кедендік рәсімдеу мен бақылау жүргізу тетіктерінің мәні мен мақсаты..4

1.2.Кедендік рәсімдеу және бақылау жүргізудің негізгі принциптері ... ... ... ..9

1.3.Кедендік рәсімдеу мен бақылау жүргізудің әлемдiк тәжiрибесi ... ... ... ..12

2. Қазақстан Республикасы кеден органдарының кедендік рәсімдеу мен бақылау жүргізуді ұйымдастыру

2.1. Тауарларды экспорттау және импорттау кезінде валюталық бақылау жүргізуді ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16

2.2. Кедендік құжаттарды бақылау кезінде қолданылатын техникалық құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20

2.3. Кеден органдарының ҚР мемлекеттік шекарасында радиациялық бақылау жүргізуді ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28

3. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Кедендік бақылау департаментінің кедендік ресімдеу мен кедендік бақылау жұмыстарына талдау

3.1. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Кедендік бақылау департаментінің кедендік ресімдеу мен кедендік бақылау жұмыстарын талдау ... ... ... ... ... ..40

3.2. Кедендік ресімдеу мен кедендік бақылаудың мәселелері мен жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43

Қорытындылар мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..50

Қолданылған әдебиеттер тiзiмi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..55

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .57
КlРlСПЕ

Қазақстан Республикасының жас кеден қызметi аяғынан бекем тұрып, өз алдында тұрған мiндеттердi ойдағыдай орындауда. Бұл ретте кеден органдары өзiнiң қызметiн ҚР Президентiнiң Қазақстан халқына жолдаған жолдауында баяндалған “ Қазақстан даму стратегиясы-2030” ұзақ мерзiмдi бағдарламасына сүйене отырып жұзеге асырады. Кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлiк құралдарын тасымалдау тәртiбi оларға мәлiмдеген кеден режимiне, сондай-ақ кедендiк рәсiмдеуi мен кеден бақылау процедурасы Кеден Кодексiне сәйкес анықталады.
Негiзгi кедендiк ресiмдеу алдындағы және тыйым салынған тауарларды ҚР-ың кедендiк аумағына өткiзуге жол бермеу үшiн жүзеге асырылатын iс-әрекеттер ҚР-ның кедендiк шекарасы арқылы тасымалдау пунктiнде алдын ала кедендiк ресiмдеу болып табылады. ҚР-ның кедендiк шекарасы арқылы тасымалдау пунктiнде алдын ала кедендiк ресiмдеу кезiнде:
• орналасуы кеден органдарымен келiсiлген тиеу-түсiру операцияларын жүргiзу үшiн арнайы бөлiнген және жабдықталған орындарда тауарлармен және көлiк құралдарымен тиеу-түсiру операцияларын жүзеге асыруға;
• тауарлармен және көлiк құралдарымен тиеу-түсiру операцияларын жүзеге асырушы тұлғаны-сұрауы бойынша тауарлар тиеу-түсiру операцияларын жұзеге асыруға қажеттi мерзiм iшiнде уақытша сақтау орнына қойылмастан мұндай операцияларды жүргiзу орындарында болуына жол берiледi.
Кедендiк бақылау-ҚР кеден заңдылығын сақтау және халықаралық келiсiмдер мен одан туындайтын халыєаралық мiндеттердiң орындалуын қамтамасыз ету мақсатында елдiң кеден органдары қолданатын жиынтығы.
Кедендiк бақылау-ҚР кеден органдарының лауазымды тұлғаларымен келесi нысанда жүзеге асады:
- кедендiк бақылауға қажеттi құжаттар мен мәлiметтердi тексеру;
- тауарлар мен транспорттық құралдарды кедендiк тексеру;
- жеке тексеру;
- республика кеден шекарасы арқылы өтетiн заттарды есепке алу;
- жеке және лауазымды тұлғаларды ауызша сұрау;
- есептiлiк және құжаттылық жүйесiн тексеру;
- кедендiк бақылауға жатқызылатын заттар орналасатын уақытша сақтау қоймасы, кеден қоймасы, бажсыз сауда дүкенi және өзге жерлердiң аумақтары мен бөлiмдерiн тексеру;
- кеден баждары мен өзге төлемдердi жинау.
Тауарларды негiзгi кедендiк ресiмдеу кедендiк ресiмдеу үшiн қажеттi жағдайлар болған кезде ҚР-ның кедендiк шекарасы арқылы тасымалдау пунктiнде не кедендiк Кодекске сәйкес басқа да кеден органында жүргiзiлуi мүмкiн.
Кедендiк ресiмдеу бойынша кедендiк операциялар кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерiнiң кедендiк ресiмдеу жөнiндегi әрекеттердi жасауға уәкiлеттi тиiстi бөлiмшелерi олар орналасқан орындарда және ҚР-ның нормативтiк құқықтық кесiмдерiмен белгiленген өзге де орындарда жүзеге асырылады.
Кедендiк бақылау кезеңдерiнiң бiрiнде ҚР-ның кеден заңнамасын бұзушылық анықталған жағдайда, лауазымды адам кеден органының мамандандырылған бөлiмшесiне мұндай жолсыздықтар туралы ақпарат бередi.
Пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi


1. Лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасының кеден органдарында қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 2002 жылғы 12 тамыз N1238.
2. Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кеден комитетiнiң құрылымы туралы Қазаєстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1997 жылғы 5 мамырдағы N786.
3. Аль-Пари,. Мониторнг внешнеэкономической коньюнктуры. 2001N1/2
4. Әлiбеков С. Қазақстанның кеден құқығы, Оқу құралы Алматы Аркайм—2002ж
5. Әлибеков.С.Т. Таможенное право и его место в таможенном деле Таможенное дело в Р.К.—Алматы издательство “Әдiлет Пресс” 1998г
6. Әлибеков С,Т, Таможенное органы // Таможенное дело в Р.К. Алматы--Әдiлет Пресс 1998г
7. Драганов А.Основы таможенного дело 1999 Москва
8. Диденко А. Таможенное право РК. 2001 Алматы.
9. Ершов А.Д. Международные таможенные отношения. 2000. Алматы
10. Кеден iсiн ұйымдастыру және басқару. Д.М. Мадиярова, А.Е. Қалдыбаева, µ.А. Текенов., С.О Есiмбаева.
/оқу құралы/. Алматы -2000
11. Структура электронных копий грузов таможенной декларации и таможенной стоймости //Бюллетень народно прововых Актов. Р.К. 1999г
12. Серiкбаев Т.К. Кеденнiң келешегi бұгiннен (Астана кеденнiң бастығы Серiкбаевпен сұхбат.) Заман Қазахстан 1999 жыл мамыр.
13. Дербiсов.Е Кеден қызметi мемлекеттiң экономикалық мүддесiн яфєорғауға бағытталған; Ә, Әбдiрәш. // Егемен Қазаєстан-1996ж 13 Наурыз.
14. Наушабай Д. Ел экономикасын көтеру жолында кеден тәртiбi қатая түспеу Заң газетi—1997ж 26 наурыз
15. Мемлекеттiк бажды есептеу және төлеу туралы тәртiбi туралы нұсқаулық. Заң газетi—1997ж 8 Қараша.
16. Кеден iсiнде кедергi немесе алыс берiс ұлғайып ел қазысы толыға тұседi. Жолмергенқызы. Н. Кеден келешегi (Атакент “Кеден туралы//Егемен Қазақстан-1997ж 14Қараша”)
17. Наушабай Д. Ел экономикасын көтеру жолында кеден тәртiбi қатая түспеу Заң газетi—2005ж 26 наурыз
18. Мемлекеттiк бажды есептеу және төлеу туралы тәртiбi туралы нұсқаулық. Заң газетi—2005ж 8 Қараша.
19. Кеден iсiнде кедергi немесе алыс берiс ұлғайып ел қазысы толыға тұседi. Жолмергенқызы. Н. Кеден келешегi (Атакент “Кеден туралы//Егемен Қазақстан-2002ж 14Қараша”)
20. Тоєтамов. Р.Р. Кеден келелi iстер, жоғары көрсеткiштер. Қаржы—Қаражат 1999ж,4
21. Сәтiмбеков. Қ. Кеден тәртiбi бұзылмауы тиiс //Заң және заман—1998ж ғ2.
22. Кеден сөздiгi (желтосан басы: 1998ж N1санында// Қазаєстан Заңдары 1998 ғ2. 75).
23. Қуменбаев. Д. Тұсiм туралы кеден жүйесiнiң қызметi // Қаржы—қаражат 1999ж ғ8-9 44б
24. Нұрахметов.Б. Қ.Р. Кеден iсi—сұраєтар мен жауаптар. Алматы. Жетi жарғы 2000жыл
25. Қ.Р. Кеден iсi туралы—О томоженной деле в Р.К.—Алматы Жетi жарғы 1999г.
26. Кеден—сыртқы экономикалық байланыс барометрi (кеден туралы)//Жас алаш—2002ж.
27. Тiлемесов.Н. Ел келбетi кеденнен көрiнедi. //Егемен Қазақстан –2001ж 28 Қараша.
28. Н. Исингарин. Казахстан и Содружества. Алматы 1999.
29. Мегаполис. Бермуды стали основным торговым портнерам Казахстана. 2003 март Ахас Тажутов.
30. Ершов А.Д. Основы управения и организции в таможенном деле. Учебное пособие. Санк-Петербург 1999г.
31. Мадиярова Д.М. Кеден iсiн Ұйымдастыру және басқару Алматы 2000 жыл.
32. Саясат. Отандыє кәсiпорындарды дамытуда иновацияның қосатын үлесi. 2001 N2
33. Шаликбаев С.К. Реформирование экономики. Москва Дружба Народов –2001
34. Шаликбаев С.К. Стратегия регулирование экономики. Москва Дружба Народов –2001.
        
        МАЗМҰНЫ
КlРlСПЕ.....................................................................
............................................2
1.Кеден органдарындағы кедендік рәсімдеу мен бақылау жүргізу тетіктерінің
теориялық аспектілері
1.1.Кедендік рәсімдеу мен ... ... ... мәні ... ... және бақылау жүргізудің ... ... мен ... жүргізудің әлемдiк
тәжiрибесi..............12
2. Қазақстан Республикасы ... ... ... рәсімдеу мен
бақылау жүргізуді ұйымдастыру
1. ... ... және ... ... ... ... ... Кедендік құжаттарды бақылау кезінде қолданылатын ... ... ... ҚР ... ... ... ... ұйымдастыру ... ... ... облысы бойынша Кедендік ... ... ... мен кедендік бақылау жұмыстарына талдау
3.1. Оңтүстік Қазақстан ... ... ... бақылау департаментінің
кедендік ... мен ... ... ... ... ... мен ... бақылаудың мәселелері мен жетілдіру
жолдары
............................................................................
....................................43
Қорытындылар ... ... ... ... жас ... ... аяғынан бекем тұрып,
өз алдында тұрған мiндеттердi ойдағыдай орындауда. Бұл ... ... ... ... ҚР ... ... халқына жолдаған
жолдауында баяндалған “ Қазақстан даму стратегиясы-2030” ұзақ ... ... ... ... асырады. Кеден ... ... мен ... ... ... тәртiбi оларға ... ... ... кедендiк рәсiмдеуi мен кеден ... ... ... сәйкес анықталады.
Негiзгi кедендiк ресiмдеу алдындағы және ... ... ... ... аумағына өткiзуге жол бермеу үшiн жүзеге
асырылатын ... ... ... шекарасы арқылы тасымалдау
пунктiнде алдын ала кедендiк ... ... ... ҚР-ның кедендiк
шекарасы арқылы тасымалдау пунктiнде алдын ала кедендiк ... ... ... ... ... ... ... үшiн арнайы бөлiнген және жабдықталған ... және ... ... ... ... ... ... және көлiк құралдарымен тиеу-түсiру операцияларын
жүзеге ... ... ... ... тиеу-түсiру
операцияларын жұзеге асыруға қажеттi ... ... ... ... ... ... ... жүргiзу
орындарында болуына жол берiледi.
Кедендiк бақылау-ҚР кеден ... ... және ... ... одан туындайтын халыєаралық мiндеттердiң ... ... ... ... кеден органдары қолданатын жиынтығы.
Кедендiк бақылау-ҚР кеден органдарының лауазымды тұлғаларымен келесi
нысанда ... ... ... бақылауға қажеттi құжаттар мен мәлiметтердi тексеру;
- тауарлар мен транспорттық құралдарды кедендiк тексеру;
- жеке тексеру;
- республика кеден шекарасы ... ... ... есепке алу;
- жеке және лауазымды тұлғаларды ауызша сұрау;
- есептiлiк және құжаттылық жүйесiн тексеру;
- кедендiк ... ... ... ... уақытша сақтау
қоймасы, кеден қоймасы, бажсыз сауда дүкенi және өзге жерлердiң
аумақтары мен бөлiмдерiн тексеру;
- кеден ... мен өзге ... ... ... ... ... кедендiк ресiмдеу үшiн
қажеттi жағдайлар болған кезде ҚР-ның ... ... ... ... не ... ... сәйкес басқа да кеден
органында жүргiзiлуi мүмкiн.
Кедендiк ресiмдеу бойынша кедендiк ... ... iсi ... ... ... ... ... кедендiк ресiмдеу
жөнiндегi әрекеттердi жасауға ... ... ... олар
орналасқан орындарда және ҚР-ның нормативтiк құқықтық кесiмдерiмен
белгiленген өзге де ... ... ... бақылау кезеңдерiнiң бiрiнде ҚР-ның кеден заңнамасын бұзушылық
анықталған жағдайда, лауазымды адам ... ... ... ... ... туралы ақпарат бередi.
1.Кеден органдарындағы кедендік рәсімдеу мен ... ... ... ... ... ... мен бақылау жүргізу тетіктерінің мәні мен
мақсаты
Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы ... ... ... ... ... кедендiк ресiмдеу жөнiндегi нұсқаулықты бекiту туралы
ҚР-ның Кедендiк бақылау агенттiгi төрағасының 2003 жылғы 3 ... ... ... ... ... ... арқылы өткiзiлетiн тауарлар мен көлiк
құралдарын кедендiк ... ... ... ... ... ... ... кедендiк шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарлар
мен көлiк құралдарын кедендiк ресiмдеудi жүргiзу кезiндегi iс-әрекеттерiнiң
жүйелiлiгiн айқындайды. ... ... ... ... ... мен көлiк құралдары ҚР-ның Кеден кодексiне, кеден iсi ... да ... ... ... ... нұсқаулықта көзделген
тәртiппен кедендiк ресiмдеуге жатады.
Кедендiк рәсiмдеудi жүргiзу кезiнде заңдарда ... ... ... ... ... үшiн ... құжаттар мен
мәлiметтердi беруге мiндеттi болып табылады және кеден органдары орындалуын
бақылауын ... ... ... ҚР ... ... ... ету үшiн қажеттi құжаттар мен мәлiметтердi талап етуге құқылы
және кедендiк ... үшiн ... ... ... және ... беру
мерзiмi заңдарда белгiленедi. Кеден органдарының кедендiк рәсiмдеу ... ... ... ... ... әсер ... ... өзгертпейтiн қате басылған жазбалар, техникалық ... ... ... ... ... қабылдаудан бас тартуға
құқығы жоқ, ... ... ... ... ... ... үшiн
қажеттi құжаттар электронды тұрде берiлуi ... Бұл ... беру ... ... ... iсi ... жөнiндегi уәкiлеттi орган
айқындайды.
Кедендiк рәсiмдер- кеден органдары мен iсi ... ... ... ... ... мен көлiк құралдарына қатысты
жасайтын iс -әрекеттердiң жиынтығы.
Кедендiк ... ... ... не одан тыс ... ... мақсаттарына қарай тауарлар мен көлiк құралдарын ҚР-ның кедендiк
аумағы арқылы өткiзу кезiндегi олардың кеден iсi ... ... ... ... ... ... ... органдары тауарлар мен көлiк құралдарын кедендiк
рәсiмдеу кедендiк алып жүру үшiн кеден ... ... ... үшiн алатын кедендiк төлем түрлерi.
Кеден- кедендiк шаралардың жүруi үшiн ... ... және ... ... ... кезеңдерiнде техникалық ... бар ... ... және ... ... және т.б.) анықталған
жағдайда, бөлiмшенiң оларды тапқан лауазымды адамы оларды санамалай отырып
iлеспе жазба жасайды. ... ... ... ... анықталған
техникалық сипаттағы қателер де осы iлеспе жазбаға енгiзiледi. Осы
жазбаның ... ... ... ... ... ... өзiнiң қолымен және мөрiмен растай отырып бұл қателердi түзетуге
құқығы бар. Тиiстi ... ... ... ... ... ЭК-сiне
енгiзедi. Барлық өзге жағдайларда ҚР-ның кеден iсi жөнiндегi ... ... ... ... ... ... және ... салынған тауарларды
ҚР-ның кедендiк аумағына ... жол ... үшiн ... ... ... кедендiк шекарасы арқылы тасымалдау пунктiнде
алдын ала кедендiк ... ... ... ... ... ресiмдеу
кезiнде:
• орналасуы кеден органдарымен келiсiлген тиеу-тұсiру операцияларын
жүргiзу үшiн ... ... және ... ... және көлiк құралдарымен тиеу-түсiру ... ... ... және ... ... ... ... асырушы тұлғаны-сұрауы бойынша тауарлар ... ... ... қажеттi мерзiм iшiнде уақытша сақтау
орнына қойылмастан мұндай операцияларды ... ... ... ... Бұл ... сақтаудың жалпы мерзiмi тауарларды
уақытша сақтаудың ... ... ... ... аспауы
керек. Бұл ретте тауарлар жоғалған не олар ... ... ... ... ... ... ... тұлғалар
кедендiк төлемдердi және ... ... ... ... ... ресiмдеу мен кедендiк бақылауды жүргiзудiң тетiктерi:
• сыртқы экономикалық айналымды жеделдетуге септiгiн тигiзетiн жағдайларды
жасауды;
• тауарлар мен көлiк құралдарының ... ... ... ... ... тәртiбiн сақтауды;
• контрабандаға, кеден ережелерiн және салық заңдарын бұзушылықтарға қарсы
күресуге , сондай-ақ шекара ... ... ... ... ... жарылғыш заттардың, көркем өнер туындыларының, халықтың ... ... ... ... ... ... ... кедендiк баждарды, салықтар мен өзге де кедендiк төлемдердi уақытылы және
толық ... ... ... ... ... ... және арнаулы кеден
статистикасын жүргiзудi және кеден органдарының құзiретiнiң шегiнде
валюталық бақылауды жүзеге асыруды қамтамасыз етуге ... ... ... ... ... ресiмдеу үшiн
қажеттi жағдайлар болған ... ... ... ... ... ... не ... Кодекске сәйкес басқа да кеден
органында ... ... ... ... ... кеден
кодексiнде көзделген нормаларды ... ... ... болып
табылады. Кедендiк ... ... ... ... ... реттеледi. Қызметiн кедендiк тасымалдаушы ретiнде
жүзеге асыру үшiн Қазақстандық ... ... ... ... ... тасымалдауға арнап тиiстi уәкiлеттi мемлекеттiк орган
белгіленген ... ... ... ... Кодексiнде көзделген тәртiппен тиiстi қаржы жылына ... ... ... заңмен белгiленген он мың еселенген айлық
есептiк көрсеткiш ... ... ... ... және ... қамтамасыз етуге;
-кеден кодексiнде белгiленген талаптарға ... ... ... болуға;
-кедендiк бақылаудағы тасымалданатын тауарлардың есебiн жүргiзудi және олар
бойынша ... ... ... ... мен ... ... iшкi кедендiк транзит рәсiмiне сәйкес
өткiзуге мынадай шарттар ... ... ... ... ... әкелуге немесе ҚР-ның кедендiк
аумағынан әкетуге тыйым салынбаған;
-жеткiзудi ... ... ... кодексiнiң бабына сәйкес ресiмделген;
-кеден кодексiнiң бабының тармағына сәйкес тауарлар мен көлiк ... ... ету ... бiрi ... ... жол ... ... транзиттiң рәсiмiне сәйкес тауарлар мен көлiк құралдарын
жеткiзудi қамтамасыз ету ... ... осы ... ... ... ... беру ... мiндеттемесiн табыс етуi;
- кез келген кеден органында кедендiк төлемдердiң және ... ... ... тауарларды кедендiк тасымалдаушының өткiзуi;
- тауарларды кедендiк алып жүру ... ... ... құжатын ресiмдеудi жүргiзу ... ... ... ... ... ... табыс етедi. Табыс
етiлген құжаттарды жеткiзудi бақылау құжатының ... ... ... ... ... органының лауазымды адамы куәландырады.
Тауарлардың жеткiзiлуiн бақылау құжаты–Қазақстан Республикасының
кедендiк шекарасы арқылы ... ... ... ... ... ... тауарлардың межелi кеден органына ... ... ... ... үшiн ... құжат. Тауарлардың
жеткiзiлуiн баєылау ... бiр ... ... ... ... ... ... әрбiр легiне ... ... ... ... ... ... ... әрбiр
жүк жөнелтушi мен жүк алушыға ... ... ... бақылау құжатын декларант, ал декларант болмаған кезде
кеден ... ... ... ... Тауарлардың жеткiзiлуiн
бақылау құжаты нысанын және толтыру тәртiбiн кеден iсi ... ... ... ... ... ... ... болып
табылады. ҚР бекiткен халықаралық ... ... ... ... ... ... ... осындай шарттармен
белгiленген құжаттар пайдаланылады.
Кедендiк бақылаудағы тауарлар мен көлiк ... iшкi ... ... ... Қ ... ... аумағы бойынша кедендiк
төлемдер және ... ... ... етiлгенiн растайтын құжатты
пайдаланып өткiзiлуi мүмкiн.
1.2. Кедендік рәсімдеу және бақылау жүргізудің ... ... ... және ... жүргізудің негізгі принциптері :
-заңдылық;
-заң алдындағы қорғалу мен теңдiк ... ... ету ... және кеден iсi саласындағы өзгеде қызметке қатысушылардың
құқықтарын құрметтеу мен сақтау;
-жариялылық ... ... ... мiндеттерi:
-кеден саясатын әзiрлеуге және iске асыруға қатысу;
-өз құзыретi шегiнде егемендiк пен ... ... ... iсi саласында ... мен ... ... ... ... ... тауарларға қатысты кеден
ережелерiн және салық заңдарын ... ... ... әуе ... халықаралық азаматтық авиация ... ... жол ... ... ... арқылы өткiзiлетiн тауарлар мен көлiк құралдарына
қатысты заңдарда белгiленген тарифтiк және ... емес ... ... ... ... және ... iсi саласындағы өзге де қызметке
қатысушылардың құқықтары мен мүдделерiн қорғау;
-ҚР-ның ... ... ... iсi ... ... ... қарсы
күресу және кедендiк ресiмдеу мен кедендiк бақылауды жүзеге асыру ... ... ... кедендiк шекарасы арқылы тауар айналымын
жеделдетуге ... ... ... құзыретi шегiнде валюталық бақылауды жүзеге асыру;
-сыртқы экономикалық қызметтiң тауар номенклатурасын жүргiзу;
-ҚР-ның халықаралық мiндеттемелерiнiң ... ... ету және ... кеден iсi саласындағы халықаралық шарттарын әзiрлеуге қатысу;
-шет мемлекеттердiң ... және өзге де ... ... ... ... ... iсi ... бойынша ынтымақтастықты
жүзеге асыру;
Кеден органы бос көлiк құралының ... ... келу ... көлiк
құралының мұмкiндiктерiн, белгiленген бағытты негiзге ала ... ... бiр ... ... екi мың километр есебiмен белгiленетiн
шектi мерзiмнен аспайтын етiп белгiейдi. Шетелдiк бос автокөлiк ... ... ... ... нысан бойынша журналға тiркеу арқылы
жүргiзiледi.
Көрсетiлген құжаттарды баратын кеден органының лауазымды адамы растайды
және ... ... ... ... (ТЖҚ) қоса ... ... құжаттар (оның iшiнде шот-фактуралар немесе шот проформалар)
кедендiк бiрдейлендiру құралдары болып табылады.
Салынған ... ... ... ... ... ... ... бақылаудаға тауарларды тасымалдау кезiнде қоданылады.
Пломбылау құрылғылары мен қондырғыларына:
- сөмкелерге және қапшықтарға, ... және ... бар ... ... ... ... техникалық жабдықтардың
бекiтпелерiне салу үшiн, ... ... мен ... үй –жайларды
сүргiлеу үшiн пайдаланылатын ... ... (не оның ... және жеке ... бар, қажет болған жағдайда –логотивтi не ... ... ... бар ... кескiштi пломба салғыштар жатады.
Бұранда кескiштiң диаметiрi 10 мм тең болуы тиiс.
Бiрдейлендiрушi белгiлер- ... мен ... ... ... мен ... ... бiрдейлендiру құралдары болып табылады.
Тауарларды тасымалдау кезiнде пайдаланылатын бiрдейлендiру ... ... ... ... ... ... бар ... ҚР орталық кеден органдарының атауы сөздерiнiң ... ... ... ... ... ... ... агенттiгi эмблемасының бейнесi көрсетiледi және оны тасымалдаушы
кеден органы тауарды бiрдейлендiру тексерiсiнен ... жүк ... ... кез ... кезеңiнде тексерудi жүзеге асыратын
лауазымды адам кедендiк декларацияның сыртқы жағына ... ... ... ... ... ... қоймған, қолымен және жеке нөмiрлiк
мөрiнiң мөртаңбасымен ... ... ЖКД ... ... ... ... қою үшiн кедендiк ресiмдеу кезеңдерiнiң бiрiнде бақылауды
жүзеге асырған жауапты адамға қайтарылады.
Бақылаудың қажеттiлiгi туралы шешiм ... ... ... ... ... Бұл ... тиiстi лауазымды адам ЖКД-ның
сыртқы жағына мұндай шешiмнiң ... ... ... ... бұл
туралы тексерiске тапсырма беретiн, шығару үшiн жауапты лауазымды адамды
хабардар етедi.
Кедендiк рәсiмдеу мақсатында принциптер сынамалар мен ... ... мен ... ... ... ... не ... шығарудың мүмкiн
еместiгi туралы шешiм қабылдау жолымен кедендiк ресiмдеудi ... ... ... ... ... ... ... қайтарылмайды.
Кедендiк ресiмдеу алымдарының сомасы банк мекемелерi ... ... ... ... ... ... ... органдарының
кассасына нақты төленедi.
Кедендiк ресiмдеудiң кез келген сатысында тексерудi жүзеге асыратын
лауазымды адамда ... ... оның ... ... ... ... кезде, сондай-ақ халықтың өмiрi мен ... ... ... ... ... ... жағдайда, лауазымды адам тиiстi
бөлiмшенiң бастығына не оның орнындағы адамға ... ... ... ... ... ... баяндайды немесе жазбаша дәлелдi ұсыныс
жасай алады.
3. Кедендік ... мен ... ... ... ... ... мен ... жүргізуде әлемде Қазақстан
Республикасы Кедендiк Бақылау агенттiгi, сондай-ақ халықаралық ұйымдармен
тығыз ... ... ... ... ... ... ретке
келтiру үшiн жалған ақша белгiлерiнiң табылу фактiлерi туралы хабарламаның
форматы ... Ол ... ... ... тиiстi
мәлiметтердi телетайп арқылы ұсыну үшiн ... ... ... ... ақша бегiлерi табылған кезде, сондай-ақ
қылмыстар ашылғаннан ... iшкi ... ... және өзге де ... үш ... ... Интерполдың ҚР ұлттық Орталық бюросына табылған
әрбiр жалған банкнот бойынша 88-1/F ... алу ... ... жiбередi.
Алынған материалдардың негiзiнде Интерполдың ҚР-ғы ұлттық Орталық бюросы
Бас хатшылыққа ақпарат дайындайды және жiбередi, онда ... ... ... үш ... ... ... ... ел валютасы, бегi бiр
контингент елдерiнiң тобы, бiр ғана ел ... ... ... ... Интерпол картотекасында тiркелген реттiк ... ... ... ... ... ... қажеттi ақпараттар
алуға:
- басқа мемлекеттерден әкелiнген көлiк құралдарын сатып алу, ... ... ... беретiн техникалық құжаттамалардың ... ... ... ... шыққан автокөлiк агрегаттарындағы, тораптарындағы,
сондай-ақ сәйкестендiру нөмiрлерiндегi зауыт ... ... ... ... ҚР ... шет ... ... алынған автокөлiк нөмiрлерiнiң,
тораптары мен агрегаттарының кеден құжаттарындағы, техникалық ... ... ... ... алу-сату шарттарындағы және өзге де
құжаттарындағы жазбалармен сәйкес келмеуiнiң анықталуы;
- шет ... ... ... ... ҚР iшкi ... ... єызметтерi алған мәлiметтерi бойынша ... ... ... ... ... ... ... ҚР lшкi iстер министрлiгiнiң 2000 жылғы
24 қарашадағы N631 бұйрығымен бекiтiлген Интерпол ... ... ... ... ... ... ҚР lшкi ... органдарының
қызметтерiмен бөлiмшелерiнiң жұмысын ұйымдастыру жөнiндегi ... ... ... Федеративтi Республикасының кеден қызметi “Zol”, яғни көне
грек тiлiндегi ... ... ... ... ... ... ... және
Германияда болып жатқан кейiнгi өзгерiстер ... ... ... ... ... жаңа ... сай өзгерiстерге ұшыраған.
Бұрындары Еуропалық Одаєєа мүше ... ... ... ... жолаушыларға баєылау қысєартылған және тек таңдамалы түрде ғана жедел
баєылау жүргiзiледi. Бұл өзгерiстер Еуропаның бiрiгуi ... ... ... ... ... ... ... қызметiнiң
ерекше өзгерiстерге ұшырауы 1990 ... ... ... осы ... ... ... бiрiгуiне байланысты кеден қызметiнiң
ыңғайлануы кезек алады. ... ... ... ... ... қызметi ЕуроОдақтың сыртқы ... ... ... отырып,
қауымдастықтың бүкiл мүдделерiн қорғайды.
Федералды үкiмет кеден iсi ... ... ... ... келiсiлген кеден қызметiн ұйымдастыру және оның жүзеге ... ... ... ... ... Оның ... негiзгi
ұстанымы барлық үшiншi мемлекеттермен шекаралас ЕуроОдақтың кеден
бекеттерiнде, ... ... мен ... ... ... әдiстерiн
єолдану болып табылады. Бұл, өз кезегiнде түрлi алаяқтық әрекеттерге жол
бермеудiң ... ... ... Германия Федеративтi Республикасының кеден ... 40 ... жуық адам ... ... Олар түрлi денгейлердегi 600
бөлiмдерiнде әртүрлi қызметтердi жүзеге асырады. Германия ... ... ... үш ... ... ... түрiнде өзiнiң
негiзгi єызметiн жүеге асырады. Оның ең жоғарғы федералды ... ... ... жатады. Федералды қаржы министрлiгi кеден
қызметiне басшылық жасаушы негiзгi орталық ... ... ... ... ... ... төлемдерi мен акциздерiне жауап беретiн арнайы
салалық департамент бар, ол әдетте ... III ... ... ... саны 21 ... бас қаржы дирекциясы
жатады. Олардың ... ... ... мен ... ... бар және ... төмен тұрған кеден қызметтерiне бақылау жүзеге
асырады.
Арнайы қызметтердi орындау мақсатында федералды мекеме құрылған, ... және ... ... мен бас ... дирекциялары арасында
орналасқан. Мұндай арнайы мекемелерге мысалы: Кëльн қаласында орналасқан
Кеден-қылмыстық ... мен ... ... орналасқан спирттiк
монополия жөнiндегi Федералды басқармалар жатады.
Кеден қызметiнiң жергiлiктi жерлердегi өз ... 99 бас ... ... ... ... 412 кедендер мен 54 ... ... ... ... ... ... байланысты қызметтердi асырып
қана қоймайды, сонымен қатар үшiншi мемлекеттермен тауар айналымына ... ... ... ... Жергiлiктi кеден бөлiмшелерiне
жедел-iздестiру кедендерi де жатады. Олардың ... ... ... ... ... ... ... алдын алу.
Кеден төлемдерi мен салықтарын алу және басқа да ... ... ... бас ... ... ... ... топтары,
кәсiпорындарда тексерудi жүзеге асыратын бөлiмшелер жүзеге асырады.
Бас қаржы дирекцияларының кеден төлемдерi ... ... ... iсiн ... саласында орталықтандыру мен кеден
қызметi қызметкерлерi мен ... ... ... ... Сонымен қатар, бас қаржы дирекциялар кеден техникалық
лабораториялары мен ... ... ... ... ... ... 80 ... жуық қызметкерлерi жұмыс
iстейдi. Олардың негiзгi ... ... ... үшiншi
мемлекеттерден немесе керiсiнше тауарлар мен тұлғалардың енуiмен ... ... ... ... ... ... төлемдерi мен
акциздердi алу, кеден iсiнде адам ... ... ... ... Бас ... ... ... болғандықтан, кедендiк
ресiмдеумен қатар, кеден ережелерiмен күрес жұргiзу ... ... Осы ... олар ... ... ... мен лицензиялар
беру сияқты қызметтердi де атқарады. Бас кеден құрамына ... ... ... ... ... жүргiзу, кәсiпорындарда сыртқы
тексеру жүргiзу, заңсыз қызметтер атқарумен және жедел бақылау ... ... ... ... енуi мен ... бақылау
жасайды және кеден төлемдерiн орнатып оларды жинайды. Жедел бақылау топтары
кеден қызметi заңы негiзiнде тауарлардың айналымына бақылау ... ... ... тиым ... ... ... (мысалы: есiрткi
заттары, қару-жарақ, радиоактивтi заттар, фауна және флора түрлерiн қорғау
сияқты). Олар тұлғаларды және көлiк ... ... ... көлiк
құралдарын және жүктердi тексеруге құқылы. Кедендiк ресiмдеу мен жедел-
iздестiру қызметтерiн ... ... ... және ... ... ... ақпараттық жүйелерi қолданылады.
2. Қазақстан Республикасы кеден органдарының ... ... ... ... ... Тауарларды экспорттау және импорттау кезінде валюталық бақылау
жүргізуді ұйымдастыру
ҚР территориясында валюталық операцияларды жүзеге асыру тәртіптері ... ... ... жүргізетін субъектілер құқықтары мен
міндеттері, валюталық заң бұзушылық үшін ... ҚР ... ... заңы ... ... ... ... еліміздің төлем балансын күшейтуді
қамтамасыз ету мақсатында валюталық операцияларды ... ... ... ішкі ... рынокты дамыту және сонымен қатар
оның ҚР валютасымен есептесу, шетелдік валютаны алу, ҚР ... және ... емес ... ... есебін жүргізу, тәртібінің
аудару және валюталық ... ... ... ... ҚР және ... ... ... шетел валютасына есеп ашу құқығы ... емес ... ҚР ... шетелдік валюта мен ҚР валютасына
есеп ашу ... ... ... органдардың (валюталық реттеу
органдары) қызметіне жатады.
ҚР валюталық операцияларды жүргізудің ... ... ... және ... бақылау органдарының өкілеттілігі менфункциялары,
жеке және заңды тұлғалардың валюталық құндылықтарды иелену, пайдалану және
жұмсауға ... ... мен ... ... қатар валюта
заңдылықтарын бұзғаны үшін жауапкершілік ... ... ... ... ... төмендегілер белгіленген:
1. ҚР Ұлттық банк нормативті – ... ... ... салықтық және кедендік заңдарында ... ... ... ... операциялар бойынша
барлық төлемдер мен аударулар тек ҚР валютасымен жүргізіледі.
2. Резиденттер мен ... емес ... ҚР ... ... алу ... және ... өкілетті банктер
менбанк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізетін ұйымдар
сондай-ақ ҚР ұлттық белгілеген ... ... ... ... ... жүргізіледі
3. Өкілетті банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүргізетін ұйымдар, ... ... ... ... ... ... ... сатып алу, сату және ... ... ... ... ... ҚР ҰБ ... құқықтың
актілеріне сәйкес резиденттер мен резидент емес ... ... ... ... өзара келісімге сай кез-
келген валютада жүргізіледі.
5. ҚР-нан ... ... ... мен ... ... ... валюталық түсім резидентердің есеп шотына ҚР
банктерінде кедергісіз қабылданады.
6. ... ... ... ... валюталарды және ұлттық
валютадағы төлем құралдарын әкелу және әкету ҚР Ұлттық ... ... ... ... ... құны ... ... берілген бағалы қағаздарды
әкелу және әкету ҚР ... банк ... ... қағаздарды
тіркеу және айналу және шығарылу аумағында реттеуші қатынас,
мемлекеттік орган анықтайтын тәртіпке жүзеге асырылады.
8. ... ... ... мен ... ... рәсімдеу
кеден заңдылығына сәйкес жүзеге асырылады.
ҚР валюталық бақылау органы болып,ҚР заңдылығына сәйкес ... ... ... құқылы мемлекеттік органдар болып табылады.ҚР-да
валюталық реттеудің негізгі органдарына ҚР ... ... ... ... ... ... ҚР Ұлттық банкі жатады. ҚР Үкіметі ... да ҚР ... ... ... міндеттілі шегінде валюталық реттеуді
жүзеге асырады.
Валюталық бақылаудың агенттеріне банктік операциялардың ... ... ... ... ұйымдар мен өкілетті банктер жатады. Валюталық
бақылау аумағына кеден ... ... «ҚР ... ісі туралы»
Заңындағы 220 бабымен анықталады.
Орталық кеден органы валюталық бақылау аумағында ҚР кеден ... ... ... ... ... ... ... кеден
органдарының басқа да міндеттері мен қызметтерін анықтайды.
Тауарларды экспорттау кезінде валюталық бақылау валюталық ... ... ... ... немесе ҚР влютасындағы ақша
құралдарының өз ауқаттылығын және толықтылығын ... ету ... ... бақылаудың негізгі бағыттары:
- жүргізіліп жатқан экспорттық валюталық ... ... ... ... және ... жағдайда сәйкес тірекеу
куәлігі мен лицензиялардың бар болуы;
- төлемдердің төленгенін дәлдігін тексеру;
-экспорттық валюталық операцилар ... есеп ... ... ... іс ... заңдылыққа сәйкес отандық экспортерлермен әр бір
сырттқы экономикалық қызмет келісімдері бойынша резидент шотын жүргізетін,
соңынан экспорттан ... ... бір ... қол ... бір ... ... түсім экспортердің ... ... ... ... уақытта есепке алынуына рұқсат етіледі, егер ҚР
Ұлттық банкі лицензиясына сәйкес болған жағдайда.
Егер келісім – ... ... ... және ҚР территориясында
тауарларды кедендік рәсімдеуден кейін 120 күннен асып кеткен ... ... ... ... ... ҚР ... ... нормативті-
құқықтық актісіне сәйкес лицензиялау жүргізуге міндетті.
Тауарлардың экспортымен байланысты валюталық операцияларды жүргізу
бойынша құжаттарды кедендік рәсімдеу ... ... ... ... паспорты (к/п);
-келісім паспортының электронды көшірмесі;
-экспорт бойынша досье;
-экспорт бойынша іс.
Келісім паспорты үш ... ... ... органына
экспортермен келісім паспортымен қоса, негізінде келісім паспорты
құрастырылған ... өзі және ... ... ... паспортының бір экземпляры кеден органының өкілетті тұлғасымен
қол ... ... ... ... ... ... ... органымен экспорт бойынша досье ашу үшін негіз
болады. Үшінші экземпляр ... ... ... ... іс ... негіз болып табылады. Өкілетті банк келісім паспортын
қабылдап және тексеріп болғаннан кейін, кеден органына ... ... ... ... ... банк растайтын хабар жібереді.
Кеден органы банктен шоттың ашылғаны туралы хабарды алғаннан кейін, ... ... ... ... ... ... жүргізуге құқылы.
ҚР әкелінетін тауарларды валюталық бақылаудың мақсаты ҚР тыс жерлерде
влюта ағылуын тоқтату және сыртқы ... ... ... импорт
мақсатында тенге және шетел валютасында құралдарды ... ... ... ... ... ... ... жүргізіліп жатқан импорттық валюталық операциялардың қазіргі ... ... және ... ... ... тіркеу куәлігі мен
лицензияның бар болуы;
- төлемдердің төленгенін тексеру;
- импорттық валюталық операциялар бойынша есептің ... ... ... –на импортталатын тауарларды валюталық бақылаудың функциялары ҚР
кеден органдарына және ... ... ... өнім ... қалған жағдайда және келісім шартта белгіленген
уақытта аударылған ақша түспей ... ... , ... ҚР ... үшін ... ... ... міндетті.
Заңды тұлға- резиденттер және ... ... ... ... ... ... төлемдер қолма-қолсыз тәртіп бойынша жүзеге
асырылады.Импортер болып табылмайтын, импорталатын тауарға төлемді үшінші
тұлғаға жүргізу ... мен ... ...... арасында келісім болған
жағдайда рұқсат етіледі.
Әр бір сыртқы экономикалық келісімгебір банкпен қол қойылған, импорт
бойынша төлем жүргізлетін, резидент ... ... бір ... ... ... ... ... кезінде қолданылатын техникалық құралдар
ТМД елдерінің тәуелсіздік алуы және өз ... ... ... ... ретінде әлемдік рынокқа шығуы Қазақстан Республикасында
кедендік бақылау механизмін құру ... ... ... экономикалық байланыстардыңинтенсивті дамуы, ... және ... ... ... көбеюі, рыноктық
экономиканың қалыптасу жағдайында кедендҚк саясаттың өзгеруі, ... ... ... пен ... ... кеңейту кеден
қызметтерінен жоғары өнімділік қамтамасыз етуді, кеден шекарасы арқылы
өтетін жүктерді ... ... ... ... ... тиімділігін талап етеді.
Оперативті кеден қызметкерлерінің күнделікті қадағалау ... ... бірі бұл ... ... бақылау мәдениеті мен
сапасын, деркезділігін қамтамасыз ету ... ... ... ... әр бір кедендік бақылау учаскісінде, қол жүгі және жолаушылар
жүгі, ... ... орта ... ... ... жүк,
халықаралық пошталық жіберілемдірді бақылау, транспорттық құралдардың
барлық түрлерінің халықаралық ... ... ... ... ... ... болады.
Мемлекеттік шекара арқылы өткізілетін әр бір обьектілерді кедендік
бақылау үшін кедендік ... ... ... ... ... ... түрлері қолдануы тиіс. КБТҚ оперативті-техникалық
мүмкіншіліктерін, қазіргі әдістерін және оларды қолдану тәсілдерін, ... ... ... дағдыларын жақсы білу осылардың барлығы белгілі
бір дәрежеде кедендік ... ... ... ... ... ... ... бақылаудың техникалық құралдары (КБТҚ)-
мемлекеттңк шекара арқылы өткізілетін ... ... ... ішінен әкелуге не әкетуге тыйым салынған немесе ... сай ... ... ... ... мақсатында оперативті
кедендік бақылау процесін жүргізу кезінде кеден ... ... ... ... кешені.
Кедендік құжаттардың түп нұсқалығын тексеру кеден ... ... ... ... бастапқы мазмұнының өзгеруі анықталған
факті затқа экспресс зерттеу жүргізуді ... ... ... емес ... ... ... құжаттар:кедендік декларация, министрліктер,
ұйымдар, ведомстволар, банктер рұқсат берген әр түрлі ... ... ... не әкетуге рұқсат беру, ... ... және ... құндылықтарды шығару рұқсат беру), жекелеген жүктерге
жолдама құжаттар, автокөлік сатып алуға рұқсат құжаттар және т.б.
Тауарлық айналым кезінде ... ... ... ... жүктің
кедендік декларациясы, кәсіпорындарды мемлекеттік тіркеуге ... ... ... және ... ... келісімдер банктік құжаттар,
жүктерді кедендік рәсімдеуге сенімхат және басқа да әр ... ... ... ... ... ... ... мәтіндеріне,
қолдарына, мөрлеріне байланысты.
Көптеген құжаттарды зерттеу саласында көп ... бар, ... ... ... ... ... сызбадан тұрады.
Ең алдымен, жекелеп зерттеуге және талдауға ұсынылған кеден шекарасы
арқылы өткізілетін құжаттар объектілерінің құжаттарының орнатылған ... ... ... ... ... талап етілетін реквизиттердің бар немесе
жоқ болуы: штамп, мөр, қолдың қоюлуы, күндердің және т.б. ... ... ... ... үлгісі, түрлеріне сәйкес бланкілердің,
штамптардың, сонымен ... ... ... қойлған қолдарының түп
нұсқасының оттискісі болуы қажет. ... ... бұл ... визуалды түрде
іске асырылады.
Келесі этап криминалистикаға бағытталған ... ... ... ... ... іске ... ... сыртқы
белгілерін зерттеу болып табылады.
Мемлекеттік шекера арқылы өткізілетін объектілерге мыналар жатады:
қол жүгі, жолаушылардың багаждары, жүктердің ... ... ... жіберілімдер, транспорттық құралдардың халықаралық қатынасы.
Анықтамадан көріп тұғандай, КБТҚ – кеден қызметкерлерінің ... ... ... және ... ... ... ... қолданылатын ең қажетті “қаруы”
Жобаның мақсаты: КБТҚ бойынша максималды-қаныққан ... ... ... бұл ... ... қолайлы ақпараттық базаны дамыту
мақсатында, барлық қызығушы тұлғаларды КБТҚ қызметі біріктіру; КБТҚ ... ... және ... ... үшін ... ... ... жасанды тәсілдерін кең тарағалғаны, ... ... түп ... ... ... өзгерту енгізу:
тазартып өшіру, қосып жазу, құжаттардың кейбір беттерін ауыстыру және өңдеу
(сызба 1).
Тазалап өшіру- мәтінді немесе оның бір ... ... ... ... ... басқада өткір заттармен қыру
арқылы механикалық жою.
Тазалап өшіру нәтижесінде ... ... ... ... -“сәуле” арқылы көру кезінде және жарықты қиғашынан түсіру арқылы
қадағалау кезінде талшықтардың көтеріліп тұрғаны байқалады. ... ... ... сызықпен қорғау сеткаларының сызықтары болса онда
олар қағаздың жоғарғы ... ... ... жіңішке сызықтары
жойылады.
Бұл белгілер микроскоп немесе лупа ... тез ... ... бастапқыда жазылған құжаттардың мәнін және мағынасын
бұрмалайтын ... ... ... ... ... және олардың байланыстарын ... ... ... ... құжаттардың бастапқы мазмұнын өзгертудің түрі.
Сурет 1- Құжаттардың түпнұқалығын өзгерту жолдары және олардың
ерекшеліктері
Қосып жазу ... ... ... ... ... түсті қолдану
арқылы құжаттардың мәтіннен бос жерінде жүргізіледі:
Қосып жазуда сипаттайтын негізгі белгілер:
• жаңа жазу мен бастапқы ... ... ... ескі мәтінде жаңа жазуларды орналастыру айырмашылығы;
• әріптер, сөздер,қатарлар арасындағы аралықтың ұлғайуы немесе қосылуы;
• жөнсіз қысқартулар;
жаңа немесе бастапқы мәтіндердің инфрақызыл және ... ... ... ... ... ... сілтілер және
тотықтырғыштар арқылы штрихтар бояуларын түссіздендіру арқылы ... ... ... және онәң ... жою ... ... әсерінен қағаздың сол жерлері сынғыш,осал,кедір-
бұдырлау қағаздың жоғары бетінде майда жарықтар пайда ... ... түсі ... ... қоңыр түс пайда болады.Көптеген
шарик ручкаларының пасталары және тушь химиялық ... ... ... өңдеу мүмкін емес.
Құжаттардың бөлімдерін ауыстыру,бірнеше парақтан тұратын құжаттарда
жүргізіледі. Парақтарды ауыстырудың белгілеріне,беттердің номерлеріндегі
айырмашылық,беттердің бұлғануы,қағаз сорттары, ... ... ... ... болып оған құқықтық күш беретін қойылған
күш болып табылады.Оныжалған ... ... ... кезекте жалған қойған
қолды үлгі-қолға барынша ұқсастығын көрсетуге тырысады. Бұл ... ... ... ... қойылған қолды дәл жасауға жету үшін арналған
техникалық құралдар көмегі арқылы жүзеге асады.
Қылмыстық тәжірбиеде ... ... ... ... ... төмендегідей
бөлінеді.
• Қолды алдын ала қаламмен сызып алып соңынан пастамен тущпен немесе сия
бастыру арқылы
• Қолды көшірме қағаз арқылы ... ... ... ... ... ... құжатқа жоғары көшіру қабілетіне ие
заттар арқылы көшіру;
• Фотомеханикалық электрографикалық
Қойылған қол ... ... ... ... ... және ... іздерін жасанды ету келесідей ... ... ... ... салынғанклише арқылы
• Құжаттардың түп нұсқасын қайта көшіру;
• Қолдан жасалған рельефті клейше арқылы;
... ... теру ... ... ... арқылы;
• Компьютерлік техника арқылы;
Қорыта келе, кедендік бақылаудың техникалық құралдарын қолдануды ... ... ... оперативті міндеті, кеден қызметкерлерінің
оперативті қызметінде КБТҚ орнымен рольмен ... үшін ... ... ... ... ... ... жеті бөлімнен
тұрады:кедендік құжаттардың оперативті диагностиканың ... ... ... ... ... құрамының классификатциясы,кедендік
бақылау обьектілер инспекцисының техникалық ... ... ... ... ... ... ... обьектілерінің
кедекдік рәсімдеу құралдары, кедендік бақылау ... ... ... ... ... ақпараттарды
тасымалдаушының бақылаудың техникалық құралдары.
Бірінші бөлімінде. КЕдендік ... түп ... ... ... айтқанда тексеру сызбасы мен заты,құжаттың ... ... ... анықтау,мөрмен штамп ізінің жасандылығын
анықтау,сонымен қатар,кедендік құжаттардың түпнұсқалығын ... ... ... ... ... группалары,микроскоп, ультра
сәулелер,құжаттарды тексеретін стол үсті құралдары.
Жоба мазмұнынасүйене отырып айтуға,айтуға ... ... ... ... қолдан жасаудан- өзгерту,қосу жазу,өшіру ... ... ... ... ... кедендік орындары бұған ерекше мән
беріп қарапайым,бірақ арнайы ... қиын ... ... ... бөлімінде тексеретін ренгендік ... ... ... тексергіш ренгендік техника классификациясы, бақылаудың ренгендік
әдістерінің физикалық негізі және түсінігі, кеден органдарында қолданылатын
тексергіш ренгендік ... ... ... инспекциялы-тексергіш
кешендер, стратегиялықажет шикізат өнімдерінің кейбір түрлерінің көлемін
дистанциялық бақылаудың техникалық құралдары.
Үшінші бөлімінде жасырын және ... ... ... және ... ... ... объектілерінің қиын жерлерін локациялық және
оптика-механикалық зерттеу үшін ... ... және ... техникалық
құралдарының кешені туралы қарастырылған.
Төртінші бөлімінде кедендік қамтамасыз ету және олардың бүтінділігін
анықтау атрибуттарын ... ... ... яғни ... ... пластмассалық пломбалардың үлгілері, пломбиратордың іздері мен пломба
сымдары, сонымен қатар қазіргі кезде ... ... ... бақылаудың Эдсил-Н пластикалық пломбасы, ... ... ... ТРОС күш ... ... ... және де Кликер Контейнер
Сил күш беретін пломбалары.
Бесінші бөлімінде «Кедендік ... атты ... ... ... ... техникалық құралдары қарастырылған,
сонымен қатар, кеден ... ... ... сия және ... бөлімінде кедендік бақылау аумағында нақты жеке тұлғалардың
кедендік құқықбұзушылық әрекетімен ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін арналған, визуалды бақылаудың техникалық құралдары
қарастырылған.
Жетінші бөлімінде ақпараттарды тасымалдаушылар ... ... ... бұрын анықтауды қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... қарастырылған.
Бұл тақырыпты қарастыруда келесідей қорытынды жасауға болады, КДТҚ
қолданумен ... ... ... ... ... табысына
қарамастан, бақылаудың бұл бағыты қазіргі ... ... ... ... ... ... принципиалдық және қырағылық талап етіледі.
2.3 Кеден органдарының ҚР мемлекеттік шекарасында радиациялық бақылау
жүргізуді ұйымдастыру
Осы Кеден органдарының ҚР ... ... ... жүргізу ережесі ҚР Кеден кодексі 19-бабының 12 ... және ... ... ... энергиясын пайдалану туралы”, “Халықтың
радиациялық қауіпсіздігі туралы” “Халықтың санитарлық – ... ... ... ... ... ... “Экспорттық бақылау
туралы” ҚР нормативтік құқықтық келісімдерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№1196 тіркелген ҚР Энергетика және ... ... ... ... ... комитеті төрағасының 2002 жылғы 3 қыркүйектегі №65
бұйрығымен бекітілген радиоактивті материалдарды ... ... ҚР бас ... снитарлық дәрігерінің 1999 жылғы 9
желтоқсанындағы №10 қаулысымен бекітілген ... ... ... ... ... ... ҚР ... құқықтық келісімдерін
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2198 тіркелген ҚР Денсаулық ... 2003 ... 31 ... №97 ... ... ... ... ету жөніндегі санмтарлық ережелер мен нормалары”
нормативтік құқықтық кесімдеріне ... ... мен ... ... ... бақылау ҚР-ның
мемлекеттік шекарасындағы кедендік бақылау түрлерінің бірі бола ... қару мен ... ... тартпау, ... ... ... ... деңгейі бар тауарлармен құралдарын
мемлекеттік шекара арқылы өткізу кезіндегі кеден ережелерін ... алу ... ... сақталуына бағытталады.
Радиациялық бақылауға ҚР мемлекеттік шекарасынан өтетін ... ... ... ... ... да ұшырайды. ҚР
мемлекеттік шекарасынан ... ... ... ... ... ... ... мынадай бағыттардын тұрады:
- ҚР мемлекеттік шекарасында ионданушы саулелену
деңгейі ... ... ... көлік құралдарының өткізілуін
кедендік бақылау;
- ҚР ... ... ... ... көлік құралдарына радиациялық бақылау
жүргізуді ұйымдастырудың негізгі ережелерімен
тәртібін айқындау;
- ҚР мемлекеттік шекарасында ... ... ... бақылау жүргізудің жалпы
өлшемдерімен тәсілдерін айқындау;
- Жоғары иондаушы ... ... бар ... ... тауарлар көлік
құралдарын ҚР мемлекеттік шекарасы ... ... ... жағдайда радиациялық
қауіпсіздікті ұйымдастыру жөніндегі іс-шараларды
жоспарлау мен жүзеге асырудың өлшемдерін анықтау.
Осы ережелерде мынадай түсініктер ... ... ... көзі – ионданушы сәулелену шығаратын немесе
шығара алатын радиоактивтік зат немесе қондырғы;
2. Мөлшердің қуаты уақыт бірлігі ... ... ... ішіндегі
сәулелену мөлшері;
3. Радиактивтік материалдар- оларда белсенділік концентрациясы, ... ... ... 71-76 ... немесе тиісінше МАГАТЕ/№TS-
R-1 (ST-1 Revised) Ережесінің 401-406 тармақтарымен ... ... ... ... авария адамдардың белгіленген нормалардан жоғары
сәулеленуі ... ... ... ... әкеп ... немесе әкеп соқтыратын радиактивтік ... ... ... ... ... ... ... шекарасынан
шығатын атом энергиясын пайдалану объектісін қауіпсіз пайдалану
шектерін бұзу;
5. радиациялық бақылау – дозиметрлік және ... ... ... ... ақпарат алу;
6. орам – радиациялық қауіптің белгілері бар ... үшін ... оның ... ... бар орау ... сәулелену деңгейі – мөлшердің мини зиверт сағатына (мкзв/сағ)
бейнеленген тиісті қуаты;
8. ... ... ...... ... ... ... белсенділігі . Материалдың үлестік белсенділігі ... ... ... ... ... ... белсенділігі (Бк/г) .
Пайдаланылатын аппаратураның класын ескере отырып ҚР мемлекеттік
шекарасында радиациялық бақылау мынадай кезеңдерден тұрады:
1. бастапқы ... ... ... ... ... ... ... бақылау;
4. сараптама
ҚР қолданылып жүрген нормативтік құқықтық базасына сәйкес барлық
радиациялық бақылау кезеңдерінде ... ... да ... ... ... қабылдануы тиіс.
Тауарлар мен көлік құралдары легінің арасынан жоғары ионданушы
сәулелену деңгейі бар ... ... ... ... ... жедел анықтау және жою бастапқы радиациялық бақылаудың ... ... ... радиациялық бақылауды тауарлар мен ... ... ... ... ... бақылайтын және кедендік
тексеруді жүзеге асыратын кеден ... ... ... ... РМ ... ... техникалық құралдарын РМ ... ... ал ол ... ... ... жарамсыз болғанда –
жылжымалы радиациялық бақылау аппаратурасын ... ... ... ... ... болып табылады.
Бастапқы радиациялық бақылау аппаратурасының ... ... РМ КБ ... тұрақты (жалған емес) жұмыс
істеуі жоғары деңгейлі ... ... ... ... объет
жіктелуінің өлшемі болып табылады. Бастапқы радиациялық бақылау кезінде
анықталған жоғары ... ... ... бар объектілер тауарлар мен
көлік құралдарының жалпы бөлігінен бөлінеді. Бөлінген объектілер қосымша
радиациялық ... ... үшін ... ... ... адамы
белгілеутін белгілі бір кедендік бақылау аймағы учаскісіне (тауарлар ... ... ... ... 15-20 метр ... алшақтатылған
ашық алаң, жеке үй жәй) орналастырылады.
РМ анықтаудың стационарлық аппаратурасы нейтрон арнасы бойынша іске
қосылған ... ... ... ... ... ... локализациялау мен бірделендіру жөніндегі одан арғы әрекеттері
нейтрон ... ... бар РМ КБ ... ... ... ... ... РМ анықтаудың стационарлық кедендік жүйесінің немесе
жылжымалы аппаратураның әрбір белгіленген ... ... РМ ... ... ... ... аппаратураны іске қосылуын тіркеу
журналында тіркеледі.
Олар мыналар:
1. Бастапқы радиациялық бақылаудың нәтижелері;
2. Жедел іздестіру ... ... ... ... ... Тауарға ілеспе құжаттарды тексерудің нәтижелері;
4. РМ және радионуклидтердің жоғары мөлшері бар тауарлардың болуының
белгілерін анықтау, оның ... ... ... ... ... қауіптілік белгілерін анықтау тауарлар мен көлік
құралдарына ... ... ... жүргізу үшін негіздеме
болып табылады.
Қосымша ... ... ... РМ ... ... іске қосу ... анықтау;
2. Жоғары иондаушы сәулелерінің деңгейі бар обьектілерді іздестіру
және локализациялау, обьектінің ... ... ... немесе көлік құралын ашпастан ... және ... ... өлшеу;
3. Оъектінің радиациялық қауіптілігі дәрежесін бағалау болып табылады.
Қосымша радиациялық бақылауды ... мен ... ... ... ... жеткізілуін бақылайтын және кедендік тексеруді
жүзеге ... ... ... ... ... лауазымды адамдары,
сондай-ақ РМ КБ бөлімінің қызметкерлері жүзеге асырады.Қосымша ... ... үшін ... ... ... ... ... аппаратура пайдалануы тиіс.
Иондаушы сәулеленудің жоғары деңгейі бар объектілерді іздеу және
локализациялау кезінде көлік құралдарының ... жүк ... ашу ... ... ... ... тыйым салынады.
Радиациялық қауіпсіздікті қамтамассыз ету мақсатында қосышша
радиациялық бақылау жүргізу барысында ... ... ... ... ... иондаушы сәулелену деңгейі бар объект ... ... ( ... ... мен ... ... 20
метрден кем емес) алыстатылуы тиіс.
2. Кеден органдары лауазымды адамдардың жоғары иондаушы ... бар ... ... болу ... ... ... 3 метрден кем емес қашықтықтан айқын ... ... ... белгілерінің болуы (қоршаудың қойылуы).
Қосымша радиацилық бақылау тауарлар мен ... ... ... ... жүргізу әдістемесі бойынша ... ... ... ... қуат ... орташа арифметикалық
мәні шамасының 0,5 Нф шамасына кедендік бақылау ... ... ... ... (Нф) ... ... ... радиациялық зерттеу жүргізу
қажеттігін айқындайтын ден қою өлшемі болып табылады, яғни Қөлш=105 Нф.
Мұнда,Қөлш- ... ... ... үш қуат ... ... ... шамасы,ол мынадай өрнек бойынша есептеледі:
Қөлш=1/3 Қөлш.і,(1=3болғанда)
Мұнда Қөлш.і – объект бетіндегі гамма сәулелену мөлшері қуатының мәні;
Нф – кедендік бақылау аймағында ... ... фон ... ... ... ... ... бақылаудың нәтижелері ионданушы сәулеленудің
жоғары деңгейі бар тауарлар мен көлік құралдарының ҚР мемлекеттік шекарасы
арқылы өтуі ... ... ... ... объектінің жоғары иондаушы сәулелену деңгейі және онда РМ бар
екендігін растайтын қосымша ... ... ... ... ... жүргізу үшін негіздеме болып табылады.
Терең радиациялық зерттеудің мақсаты максималды мүмкін болатын
локализациялау мен ... ... РМ ... ... табылады.Терең радиациялық зерттеудегі РМ КБ бөлімінің лауазымды
адамдары жүзеге асырады, не ҚР ... ... ... ...
эпидемиологиялық қадағалау органдарының қызметкерлері шақырылады. Терең
радиациялық зерттеудегі жүргізу үшін ... ... ... және ... ... ... ... және локализациялау ... ... ... ... ... ... деігейі баробъектілерді іздестіру және
локализацилау кезінде көлік құралдарыныңбөліктерін,жүк ... ... ... ашу ... ... ... талаптарға қатаң
сәйкестік жүзеге асырылуы тиіс.Терең ... ... мен ... ... радиациялық бақылауды жүргізу әдістемесі бойынша
жүргізіледі.. терең радиациялық зерттеудің нәтижелері журналға ... ... ... жолдама және тауарды терең радиациялық
зерттеудің нәтижелері бойынша тауарлар мен көлік ... ... ... ... сараптама жүргізу үшін ... ... ... ... ҚР ... кодексінің 58 тауарында
сәйкес жүргізіледі.
Тауарда сараптамаға беру және оны ... ... ... шаралары мен нормаларын сақтай отырып РМ КБ қызметі
лауазымды ... ... ... ... ... ... енгізіледі.
Сараптаманың нәтижелері бойынша кеден ... ... ... Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғау ... ... ... ... ... ... ... ҚР Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу туралы.
“Еуразиялық экономикалық қоғамдастық сыртқы эконсмика қызметінің
жалпы ... ... ... ... ... ... ... жылы 11 маусымдағы №567 қаулысымен бекітілген Еуразиялық қоғамдастыққа
мүше мемлекеттердің сыртқы экономикалық қызметі тауар номенклатурасының
тауар ... ... ... ... ... ... ... мыналар болып табылады :
1. 2612 – урандық немесе торилік кендер мен концентраттар;
2. 2844 – химиялық радиоактивті элементтер және ... ... ... кіретін тауарларға арналған:
3. 34013000000 – жылу бөлінетін элементтер, сәулеленбеген;
4. 9022 ... ... ... мен ... ... ... ... – альфа, бетта немесе гамма – немесе
нитронды сәулелерді пайдалануға негізделген аппаратура.
Кеден қатысушы ... ... ... ... ... ... 2000 ... 22 маусымындағы №73 шешімімен бекітілген
кеден деклорацияларды (ЖКД) тексеру кезінде РМ КБ ... ... ... ... ... ... аударуы қажет :
- ЖКД-ның қосылыстың атауы ... ... ... ... ... ... ... белгіленген өзге де
заттар номенклатурасының арасында экспорты ҚР
экспорттық ... ... ... кесімдерімен бақыланылатын өнім болуы
мүмкін. Жоғарыда көсетілген тауарларды кедендік
рәсімдеу ҚР Энергетика және ... ... Атом ... ... ... ... ... болған жағдайда жүргізіледі;
- РМ өткізу кезінде арнайы контейнерлер туралы,
оның ішінде:
1. ... ... ... ... ... арналған
радиацияға қарсы қорғасын жабындысы бар;
2. радиоактивтік заттарды тасымалдауға арналған радиацияға қорғасын ... ... ... ... ... ... ... тасымалдауға арналған арнайы
контейнерлер туралы;
РМ тасымалдауға арналған контейнерлердің зауыттық ... ... ... ... ... ... ... не оның
орнындағы адам РМ КБ бөліміне декларацияланатын тауарға кедендік тексеруді
жүзеге асыруға тапсырма жазады.
РМ ... ... СежН ... ... беретін көрсетілген
мақсаттар үшін арнайы көзделген үй-жайларына ... РМ ... ... жеке ... және ... ... ... РМ КБ арнайы техникалық құралдарының
мүмкіндіктері ... ... РМ ... ... ... ... ЖКД- да ... және ұсынылған құжаттардағы мәліметтердің
дұрыстығын айқындауға бағытталған іс-шаралар кешенінен ... РМ ... ... РМ кедендік тексеру жүргізуі орамдағы пломбалардың
бүтіндігін тексеруден басталады.
Орамдағы пломбалардың бұзылған жағдайда:
1. ... ... ... РМ ... ... 1 метр ... ең көп ... мөлшердің
қуаты айқындалады. Егер сәулелену деңгейі ... ... ... ... – РМ бар ... ... қуаты өлшенеді. Орамдар мен көліктік
пакеттердің санаттары кестесіне сәйкес ... ... ... ... ... радиациялық сипаттамалары
мен көлік санатаның көліктік орам жиынтығының немесе ... ... ... орналастырылған жабыстырмаларды
таңбаларға сәйкестігі тексеріледі;
2. Гамма – спектометрдің көмегімен ... ... ... РМ ... сипаттамаларында алшақтық
анықталған жағдайда РМ ... ... ... ... орамдарын ашуға тыйым салынады;
3. Ілеспе құжаттарда көрсетілген салмақты бірдейлендіру үшін РМ
бар орам өлшенеді.
4. Орамға және қорғаныстық ыдысқа кедендік ... ... ... ... бүтіндігі бұзылмаған
жағдайда:
1. Орамдардың жабыстырылмағандағы және жүк ... ... ... ... ... РМ белсенділігі шұғылдығы
бойынша қауіпсіздік индекстері тексеріледі;
2. Көлік құжаттары тексеріледі.
Жеке тұлғалар мен олардың жол ... ... ... РМ ... не ... ... ... көмегімен жүргізіледі.
РМ КБ техникалық құралдары іске қосылған жағдайда кеден ... ... ... ... ... ... ... кардиоостимулятор орнату мен байланысты жүрекке жасалған
операция туралы ... ... ... да осы ... ... медициналық құжаттардың бар-жоқтығын тексеру; жылжымалы
дозиметрдің көмегімен жолаушы денесіндегі және ... ... ... доза ... өлшеу қажет.
Жолаушы денесінде көрсетілген бөлігінде сәулеленудің ... бар ... ... емдеудің жүргізілгендігі туралы
куәландырады. ... ... ... ... ... енгізілген емделушіден 1 метр қашықтықта гамма сәулелену
мөлшерінің ... ...... мекемесінің радиологиялық
бөлімшасінен шығу кезінде мк3в/сағ ауыспауы тиіс.
Өлшеу нәтижелері жүргізілген емдік курсы ... ... ... ... ... ... ... рұқсатымен ҚР заңнамасына сәйкес
РМ КБ қызметі өкілінің қатысуымен жолаушыға жеке тексеру жүргізііледі. Жеке
тұлғалармен жол ... ... ... нәтижелері бойынша кеден органы:
1. Жолаушыны ҚР мемлекеттік шекарасы ... ... ҚР ... сәйкес одан арғы шараларды қабылдау
үшін кеден органдарының ... ісі ... және ... ... қары ... ... қаралуына беру туралы шешім
қабылдайды.
Егер кедендік бақылау жүргізу кезінде РМ тасымалдау не ... ... ... бар ... мен ... ... өткізу кезінде
радиациялық авария болған жағдайда РМ КБ бөлімі (қызметі) 100 мк3в/сағ.
Қауіпсіздік параметрін айқындайды және ... ... ... ... ... бойынша мөлшерлерінің қуаты 2мк3в/сағ болатын
қауіпті объектінің орналасқан аймағы қоршалады;
2. Қоршалған аймақтың периметрі бойынша 3 метрден кем ... ... ... қауіптілік белгілері
ілінеді;
3. Аймақта және қоршау периметріндегі адамдар көшіріледі;
4. Обьектіні алып ... ... мен ... ... ... ... ... заңнамасына сәйкес іс-шаралар жүргізіледі;
5. Жергілікті өзін-өзі басқару органдары хабардар етіледі ;
6. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамассыз ету үшін ... де ... ... ... ... ... ұзындығы бар (теміржол, жүк
автомобилі, контейнер) және ... жүк ... ( ... ... ... ... өлшеу обьектінің бүйір қабырғасы ұзындығының орта
сызығы бойынша ... ... ең көп ... ... ... өлшеу олардың арасындағы
аралықтардың ортасында және көршілес екі өлшеу ... ... ... онда өлшенетін шама ең көп болатын нүктені өлшеу сызығы ... ... ... рет ... ... қарама-қарсы бүйір беті үшін де қайталанады. Егер құралдың
осы өлшеу серияларындағы ең көп және ең аз ... ... ... ... ерекшеленетін болса, көздіңлокальді сипаты бар және ... ... ... ... ... ... жасалады. Егер
ең көп және ең аз шамалар 2 есе ... ... ... радияцияның
көзі жүктің барлық көлемі бойынша бөлінді деп санау қажет.
Радиактивті көз дәл осы ыдыста бар ... ... ... оны табылған
объектіден объектінің ең үлкен төрт көлденең мөлшерінен кем емес ... ... ... ... ... ... азаюы бола алады.
Егер ыдыс жеткілікті дәрежеде үлкент болса, радиоактивтік көзді анықталған
объектінің шегінде ... ... ең көп ... және ... тығыздығының максималды мәндері мен бетіндегі гамма сәулелену
мөлшерінің ... ... ... және ... ... радионуклидтерімен
ластану бетін анықтау мақсатында жоғарыда ... ... ... ... ... ... көзін локализациялаған кейін онда РМ
бастапқы бірдейлендіру ... ... ... ... сәулелену бойынша жүргізілсе, онда
абсалютті максимум нүктесінде онда гамма ... ... ... ... ... болуы зерттелетін объектінің құрамында
бөлінетін ... болу ... ... ... ... тіркелетін ағымы болмаған жағдайда жылжымалы гамма спектометр
немесе спектометрлік арнасы бар радиометр болса объектіге орамды ... ... ... Оңтүстүк Қазақстан облысы бойынша ... ... ... ... мен ... бақылау жұмыстарына талдау
3.1. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Кедендік бақылау департаментінің
кедендік ... мен ... ... жұмыстарын талдау
Кесте 1- ОҚО КБД кедендік рәсімдеу мен бақылау жұмыстарын ... |2005 |2006 |+/- |
| | | ... ... ... ресімделген КЖД |10479 |11250 |771 ... | | | ... (10) |3297 |4092 |+795 ... ... (11) |12 |25 |+13 ... ... ... (31) |317 |351 |+34 |
| ... ... ... шығару |6568 |6606 |+38 ... | | | ... ... (41) |16 |21 |+5 ... ... ... ... |1 |2 |+1 ... (51) | | | ... ... ... ... |2 |- |-2 ... (52) | | | ... аумағынан тысқары жерде |54 |28 |-26 ... ... ... (61) | | | ... ... ... (71) |- |- |- ... ... ... |95 |17 |-78 ... ... (73) |- |- |- ... ... (74) |57 |60 |+3 ... ... үшін ... бас тарту|7 |3 |-4 ... | | | ... жою (76) |3 |1 |-2 ... (80) |48 |44 |-4 ... |2839,2 мың ... мың ... ... |1941,9 мың ... м.т |-875,7 ... |434,1 млн. $ |650.9 млн $ |+216.8 ... |162,2 млн $ |160.4 млн $ |-1,8 ... алып ... ... | | | ... | | | ... |947 |358 |-589 ... |251 |88 |-163 ... ... ... өткізілген | | | ... ... | | | ... ... ... | ... |63 906 ... |+214 891 ... |47 902 |298 781 |+250 879 ... 2005ж ... 2006ж өнім ... өсуі ... ... ж өнім ... 1 599,4 ... артты, ал импорт 875,7 мың ... ... ... де арту ... яғни 2006ж
экспортталатын тауарлардың құны 216,8 млн. АҚШ ... ... ... ... құны 1,8 млн. АҚШ ... ... ... бойынша жүргізілген талдауға сәйкес экспорттаушы негізгі
елдер:
Импорт ... ... ... Ресей
2. ... ... ... Қытай
болып табылады.
Статистикалық мәліметтер көрсеткендей, тауарлардың негізгі жағыны
Ресей Федерациясына келеді. 2006ж Ресей мен ... ... ... ... ... ... 64% құрады, ал 2005 ж бұл ... ... ... ... ... ... ... халық тұтынатын
тауарлар болып табылады.
Кесте 2- Тауарларды жеткізу бойынша мәліметтер
|Көрсеткіштер |2005 |2006 |+/- ... ... ... | | | ... |17758 |17955 |+197 ... |2450 |3611 |+1161 ... ... | | | ... |17365 |16036 |-1329 ... |2446 |3499 |+1053 ... ... | | | ... |97% |89,3% |-7,7% ... |99,8% |96,8% |-3% ... ... ... 2005ж 2006ж дейін 2005ж жеткізу - 97%,
2006ж -89,3% құрайды. Жеткізбеудің пайызы ... ... ... ... төмендеуі ҚР заңдылығына сәйкес тауарлар мен көлік
құралдарын, жеткізу, көлік құралдарының ... ... ... ... 2000км ... ... шекті мерзімнен аспауы керек.
Бұдан шығатыны, уақытша кеден декларациясының берілген саны бойынша
жеткізу мерзімдері ескірмеді.
2006 ж ... ... ... ... жүктердің ең көпе
саны:
- Батыс Қазақстан Облысы бойынша Кеден басқармасы -490 дана.
- Павлодар облысы ... ... ... шекаралас кеден
басқармалары тауарлармен көлік құралдарының негізгі ... ... ... ... ... тауарлардың жеткізбеудің
ең үлкен пайызы соларға ... ... ... ... ... ... халықаралық келiсiмдер мен одан туындайтын халықаралық мiндеттердiң
орындалуын ... ету ... ... кеден органдары қолданатын
жиынтығы.
Кедендiк бақылау-Қазақстан Республикасы кеден органдарының ... ... ... ... ... кедендiк бақылауға қажеттi құжаттар мен мәлiметтердi ... ... мен ... ... кедендiк тексеру;
- жеке тексеру;
- республика кеден шекарасы арқылы өтетiн заттарды есепке алу;
- жеке және ... ... ... ... ... және ... жүйесiн тексеру;
- кедендiк бақылауға жатқызылатын заттар орналасатын ... ... ... ... ... сауда дүкенi және өзге жерлердiң
аумақтары мен бөлiмдерiн тексеру;
- кеден баждары мен өзге төлемдердi ... ... ... бойынша Кедендiк бақылау департаментi
аумағында 15 ... ... ... етедi, олардың 8 шекаралас автоқыту
кеден бекеттерi және 2 ... ... ... ... 700 ... ... ... ортақ мемлекеттiк шекараны бақылаудан
өткiзедi. Ел Президентiнiң 2003 жылы 10 ... ... ... ... ... ... Бақылау Агенттiгi тауарлар мен
көлiк құралдарын өткiзетiн кеден бақылау ... 100 ... ... жасады. Кеден аумағын бақылауда негiзгi назар көлiк құралдарын
тексеруге аударылады. Өткiзiлiп жатқан шаралар ... 9 ... ... ... 900 ... ... жол ... 60 әуе кемесi, 74
мыңнан астам адамдар тексерiлдi. Нәтижесiнде, Оңтүстiк ... ... ... ... ... қызметкерлерiмен Ақтөбе облысы
бойынша Кедендiк бақылау департаментi ... ... ... 300 ... ... ... ... ресімдеу мен кедендік бақылаудың мәселелері мен жетілдіру
жолдары
Қазақстан Республикасы даму стратегиясының басым ... ... өсуі мен ... ... ... мүмкіндік туғызатын
табыстарды алу мақсатында мұнай және газды ... мен ... ... ... ... ... ... қолдану болып табылады.
Бізге белгілі, энергоресурстар мемлекеттің валюталық түсімдерінің
негізгі көзі бола отырып тауарлар экспортының жалпы ... ... ... ... ... ... жалпы көлемінен шамамен 30
пайызын құрайды, газ жалпы үлестің 13-15 ... ... ... тереңдеуі мен байланысты
мұнаймен, газбен, оларды өңдеу өнімдері мен электр ... мен ... ... ... ... сыртқы экономикалық ... саны ... ... орналасуының ерекшелігі көмірсутек шикізатын
әлемдік рыноктарға жеткізу үшін тиімді құбыр тасымал ... ... кең ... ... ... ... корсорциюмның қаратенгіздік терминалындағы
бірінші танкеріне Қазақстандық ... ... ... ... ... ... ... жүргізудің алғашқы кезеңі ... ... ... ... ... ... ... келісімдер
Қазақстандық мұндайды жерорта теңізінде тасымалдау мүмкіндігін зерттеуіне
ынталандырады. “Атасу” ... ... ... “Терең-өзек” және
Шұбарқұдық бекеті ашылды, “Бестамақ” мұнайқұю эстакадасы арқылы ... ... ... бәрі ... стратегиялық маңызы бар шикізатты ... ... ... талап етеді.
- Кедендік ресімдеуді нақты бақылауды ұйымдастырудың ... ... ... ... арқылы энергетикалық ресурстарды
өткізу технологиясын жасау қызметі сондай-ақ белгіленген тәртіпте құзыретті
органдарды энергоресурстарға бағалардың ... ... баға ... ... ... ... және энергетикалық ресурстарды
қайта өңдеумен байланысты операциялар бойынша кеден ... ... ... кіретін Орталық энергетикалық кеден –үйлестіруші орган
болып табылады.
2006ж қорытындысы бойынша ... ... ... ... ... ... ... өндірілді бұл 2005ж мен
салыстырғанда 140 пайызды құрайды.
Кедендік төлемдер мен ... ... ... ... ... ... Ақтөбе облысы бойынша Кеден Басқармасы-694 млн. тенге;
• Атырау облысы бойынша Кеден Басқармасы-703 млн. тенге;
• Батыс Қазақстан облысы бойынша ... ... млн. ... ОҚО ... Бас ... Басқармасы-499 млн тенге
• Алматы қаласы бойынша Бас ... ... 775 млн ... ... ... ... ... басқармасы – 442 млн тенге
Мұнай өнімдерін әкелуде кедендік бақылауды ... ... ... коммуникация Министрлігімен ақпаратпен алмасу жөнге салынды. Әр он күн
сайын теміржол көлігімен республикаға әкелінген ... ... ... ... ... ... ... ұсынылатын есептіліктің
берілгендерімен салыстырылады.
Энергоресурстар нарығындағы баға ... ... ... ... ҚР ... ... ... демпинг бағалары бойынша мұнай
экспорты туралы ақпараттандырылды, соның нәтижесінде ҚР ... ... ... атап ... кезекте ҚР үкіметі мұнай өндіруші компанияларға шикізатпен
қамтамасыз ету үшін және ішкі ... ... емес ... ... үшін ... өндірілетін мөлшерінің бөлігін мұнай өндіретін
кәсіпорындарға қоюды міндет етті. Бұл ... ... ішкі ... ... ... туралы” 02.08.2000 жылдың N1172 үкімет
қаулысында көрініс тапты;
-“Трансферттік бағалар туралы” Заң қабылданды;
-өткізу пункттерін анықтау және ... ... ... ... ... ... ҚР үкіметі қаулысының жобасы жасалады
және ведомстволарға келісуге жіберіледі. Қазіргі уақытта бұл жоба ... ... ... нақты бақылаудың, валюталық бақылау мен кеден
табыстарының, ... ... ... ... ... беретін программалық құралды құруды басым мәселе деп санайды
Бұл программалық құрал тек есептілікті қалыптастыруды ғана ... ... ... ... ... ... тасымалдаушыларының декларациялау кезеңінен сәйкес шоттарға
валюталық түсімдерді аударуға дейін қозғалсын ... бәрі ... мен ... ... ... ... мүмкіндік
береді, сонымен қатар республиканың сыртқы сауда саясатын ... үшін ... ... көрсетеді:
Осы мәселені шешу үшін кеденнің жергілікті есептегіш желісін жасау;
мәліметтерді байланыс арналары бойынша беру процесін ... ... ... ... ... тек қана энергоресурстарды ғана емес, басқа да
тауарларды өткізуде кедендік рәсімдеу мен ... ... ... ... ... басқармаларында кедендік жүк декларация ... ... үшін ... ... енгізуді дайындау жөнінде
жұмыстар ... ... ... ... кедендік
рәсімдеудің барлық кезеңдерін өту процестерін бақылау пайда болады.
Мұндай ақпараттық жүйе Қарағанды облысы бойынша Кеден басқармасында
іске енгізілді. ... ... ... ... бекеті
монитормен жабдықталған.
Онда
- КЖД номері;
- соңғы орындалған операция туралы ақпарат;
- сол операцияны ... ... ... ... ... ... ... арада мұндай жүйелер басқа да кеден органдарында орнатылады.
Қазіргі уақытта Агенттіктегі сәйкес ... ... ... қызметке қатысушыларға кеден брокерлерінің қызметін
қолданбай өздерінің тауарларын ... ... ... ... жүргізуге мүмкіндік беретін ереже қолданылады. Сөйтіп, ... ... ... ... ... көрсетуші, сонымен қатар
осындай қызметтерді қажет ... ... ... ... ... ... қойылған.
2006 жылдың 1-қарашасында ҚР орталық ... ... жеке ... үшін электрондық көшірмелерін жасауына сыртқыэкономикалық
қызметке ... 121 ... ... ісі ... ... жаңа ... маңы обьектілерінің
құрылымын, соның ішінде уақытша ... ... (УСО) ... болып
табылады. Уақытша сақтау орындары ретінде жүк алушылардың ашық ... ... ... Егер ... ... ... ... кедендік рәсімдеу уақытысында тауарлар мен ... ... ... ... орналастыруға мәжбүр болса, онда қазір, уақытша
сақтау орындарын құруға кедендік ... ... ... ... ... ... қызметке қатысушы тауарларды жеке меншік немесе
жалға алған қоймаларда сақтай ... Бұл ... ... ... ... және ... сауда қызметін ынталандырады.
Қазіргі уақытта ҚР кедендік бақылау ... ... ... үшін ... жағдайлар жасау жөнінде және әдістері мен
формаларын енгізу жөнінде шаралар қабылданды.
Атап айтқанда, Қорғас кеденінде 2006 жылы 5,4 ... ... ... жылы 720млн. тенге) кедендік төлемдер мен салықтардың көлемі 165 ... ... ... 2005 жылғы көрсеткіштерінің 4,6 есеге көп. 2006 жылдың
тамызында Қалжат кедені жұмысын ... онда 5 ... ... 700 млн ... ... ... мен кедендік бақылаудың сапасын жақсарту мақсатында
бірқаьар кеден бекеттері жойылды, ал ... ... ... ... ... құрылды. Жалпы, Қазақстанда 161 кеден бекеттері жұмыс
істейді.
Бірқатар басқармаларда кедендік жүк ... бір ... ... (күнде күн) жүйесі бойынша рәсімделе бастайды
ОҚО бойынша кеден басқармасында бұл көрсеткіштер -99,5 пайызды, Жамбыл
облысы бойынша -99,4 ... ... Ең ... ... ... ... Кеден басқармасында 81,6 пайыз, Маңғыстау облысы бойынша 81,8
пайызды құрайды.
Сонымен бірге тарифтік емес реттеу мен ... ... ... ... ету ... ... ... жөніндегі
кемшіліктер бар. Радиациялық бақылауды жүргізудің технологиялық нұсқасын
бұзуда кедендік бақылау ... ... ... бұза ... ... ... жылы республикаға мүмкін болатын радиациялық деңгейін арттыру
себебімен Қытай аумағынан металл сынықтары мен қара ... ... Қара ... ... ... аумағынан қайтарудың ең жоғары
көрсеткіші – Ақмола облысы бойынша, Шығыс Қазақстан облысы ... ... ... ... ... тіркелді.
Сонымен қатар, қазіргі таңда 2007-2010 жылдарға арналған ҚР кеден
органдары дамуының мемлекеттік ... ... ... яғни
соған сәйкес кеден бекеттері мен терминалдарын салу мен ... ... ... ... мен ... ... ... қамтамасыз ету, асыл тұқымды иттерді ... алу, ... ... мен ... жетілдіру мәселелері талқыланды.
Кедендік ... мен ... ... ... ... ... ... ұсынамын:
1. Қазақстанда 2015 жылға дейін қабылданған мемлекеттік жаңартпалы
–индустриялық дамыту бағдарламасын енгізген ... ... ... ДСҰ кіру
үшін экспорттың өсуіне ұлттық бәсекелестік ... ... ... ... емес ... ... сөйлесу үрдісіндегі жайғасымды
күшейту;
2. кеден ... ... ... ... ... ... ... терроризммен күрестi күшейту, дiни
экстремизм, ... ... ... ... ... ... мақсатында
жасалған келiсiмдер шеңберiнде шет елдердiң кеден ... ... ... ... ... ... мен ролiн бекiту мақсатында жемқорлық және басқа да
құқық бұзушылықтармен, кеден органдары қызметкерлерiнiң адал, ... ... ... ... ... ету мен тұрмыстық жағдайын
қамтамасыз ететiн, жоғарғы халықаралық стандарттарға ... ... ... және ... үй ... ... мен тармақталған күрделi кеден
инфрақұрылымын сала отырып жетiлдiру және дамыту;
5. Кеден бекеттерiнiң жеке құрамын қызметтiк өткеруден ... бiлiм ... ... ... ... ... ... бiлiктiлiктi
арттыру және компьютерлi сауатсыздылықты әр бiр ауысатын құрамға кеден
тақырыбында ситуациялық ... ... ... жою. Бұл ... ... ... қашықта оқыту әдiстерiн, тренинг, кооперативтi оқыту
жүйелерiн пайдалану;
6. ... ... және жеке ... ... бәсекелестiк
қабiлетiн қамтамасыз ету мақсатында, үрдiстi түрде ҚР-ның кедендiк ... және ... ... ... ... ... жатқан сыртєы
экономикалық жағдайлардағы өзгерiстерiнiң қарқыны туралы ақпараттармен
қамтамасыз ете отырып, ... және ... ... ... ... ... мен ұсыныстар
Кеден органдарына жүктелген функциялардың кешенiн iске ... ... ... ... ... мен ... ... жүзеге асыру қажет.
Кедендiк рәсiмдеу мен бақылау кедендiк ресiмдердi оңайлату, оларды әлемдiк
стандарттарға жақындату. ... ... ... толық сақтау
(тауарлар мен көлiк ... ... ... пункттерiнде ресiмдеу)
жолымен ҚР-ның ... ... ... ... ... мен көлiк
құралдарын кедендiк ... ... ... ... ... ... қалыпты жұмыс iстеу үшiн бейiмделмеген және халықаралық
деңгейге сәйкес келмейтiн тасымалдау ... ... ... ... ... деңгейiн жақсартып, оларды ары қарай дамыту үшiн арнайы
бағдарлама жасау ... Ол ... ең ... ... ... ... ... сай құрал жабдықтармен қамтамасыз ету
керектiгi қаралу қажет және сол жоспарды жүзеге асыру үшiн ... ... ... сонымен қатар жұмыстың аяқталуы мерзiмi белгiленуi
керек. Бұл жобаның iске асуы ең ... ... мен ... ... ... ... бақылауды тез әрi сапалы жүргiзуiне
септiгiн ... ... ... және жеке ... ... ... ... осы салаға үлкен көңiл ... көп ... ... ... пайда түсу ықтималдылығы артады.
Кеден бекеттерiн салуға және техникалық қамтамасыз етуге ... ... ... ... ... тәуелсiздiгiн
нығайтуға және мемелкеттiк бюджетке түсiмдердiң өсуiне мүмкiншiлiк бередi.
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, ҚР-ның кеден ... ... ... ... ... ... бойынша менiң ұсыныстарым:
• кеден органдары қызметiнiң заңнамалық және құқықтық базасын одан ... ... ... ... ... реттеу және оның жүзеге асырылуын
бақылау жүйесiнiң бiртұтастығы;
• сыртқы ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттiң және оның органдарының сыртқы сауда қызметiне қисынсыз
араласуын болдырмау;
• кеден қызметiн тиiмдi басқаруды ... ... ... мен ... ... ... ... қайталануы мен қосарлануын жою мақсатында орталық
басєару органдарын қайта ұйымдастыру;
• кедендiк құрылымдар мен ... ... ... ... және
жолаушылар ағынының өзгерiп ... ... ... ... ... бақылау мен ресiмдеудiң технологияларын жетiлдiру, кедендiк
рәсiмдердi бiрдейлендiру және стандарттау, кеден ... ... ... технологиялармен, сондай-ақ телекоммуникациялар мен
байланыстың тиiмдi құралдарымен қамтамасыз ету;
• кедендiк статистиканың дұрыс декертерiн қалыптастыру;
• басқарушылық шешiмдердi жедел дайындау үшiн ... ... ... ақпараттық базамен және технологиялармен жарақтандырылған
ақпараттық-талдау жүйесiн құру, кеден қызметiне ақпараттық ... ... кадр ... одан әрi ... ... мен штат ... ... валюталық бақылаудың тиiмдi тетiгiн әзiрлеу;
• сыртқы сауда қызметiн реттеуде бiрыңғай қадамды қамтамасыз ... ... ... ... министрлiктерiмен және
ведомостволарымен өзара ... ... ... ... ... ... ... базасын дамыту болып табылады.
Жаңа кеден ... мен ... құру және ... ... ... ұйымдастыру, олардың ҚР-ның аумағы бойынша орналастыруды
оңтайландыру. Бұл бағыттағы ұсыныстардың ... ... мен ... ... ... мен күрделене түсiп ... ... ... ... ... және СЭҚ-ға қатысушылар үшiн
қолайлы кедендiк ресiмдеудi ... ету ... ... ... мен ... ... саласындағы ұсыныстар:
• кеден органдарының жеке адамдарды кедендiк ресiмдеудi жүзеге асыратын
штат ... ... ... ... ... мен ... ... арта түсiп отырған учаскелерде мамандандырылған ... ... ... ресiмдеудi жүзеге асыратын кеден органдарының бөлiмшелерiн
қайта ұйымдастыру , сыртқы сауда ... ... ... ... қажеттiгiне сүйене отырып, оларды ұтымды орналастыру;
• кедендiк ... ... ... бұл ... ... ...... төңiрегiндегi инфрақұрылымдардың” өкiлдерiн
бiрiктiру;
• кеден органдарының бар инфрақұрылымдарын кедендiк ресiмдеудiң қазiргi
заманғы талаптарына сәйкес келтiру;
• интеллектуалдық ... ... ... ... және ... қалдықтардың қозғалысын кедендiк бақылау
жүйесiнiң қанат жаюы;
• кеден органдарының техникалық базасын жетiлдiру, ... ... ... құралдарын әзiрлеудi, жасауды және ... ... ... ... ведомостволық нормативтiк-техникалық және
нормативтiк-ұйымдастырушылық базасын қалыптастыру және ҚР-ның кеден
органдарында кұрделi ... ... ... және басқару жүйесiн
жетiлдiру болып табылады.
• кедендiк ресiмдеу мен бақылаудың сараланған технологияларын әзiрлеу.
Кедендiк ресiмдеу мен кедендiк бақылау жүргiзу ... ... ... жұмыстар жасауды қажет етедi:
• жүк айналымының көлемiне, кедендiк және кеден маңы инфрақұрылымының
даму ... ... ... ... мен ... ... ... жеткiлiктi және қажеттi санын айқындау;
• шекаралық темiр жол станцияларын өткiзу пунктi ретiнде айқындау;
• кедендiк бақылаудың заңдар мен ... ... ... ету үшiн ... болып табылатын нысандарын қолдану;
• аталған постыларды кейiн кеден мәртебесiн беру ... ... ... ... ... ... ҚР кедендiк шекарасында тасымалданатын
тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... ресiмдеу үшiн жедел және сапалы кедендiк ресiмдеу мен бақылау
үшiн қажеттi жеке құраммен, техникалық және ... да ... ... iрi постыларды дайындау;
• банктiк, брокерлiк және басқа да қызмет көрсетулердi қалыптастыру;
• осы посттарда кедендiк ресiмдердi тiкелей ... ... ... ... ... және жеке тұлғаларды ресiмдеуге кiрiсу;
• жүк тасымалдарының ... ... ... ... ... ... мейлiнше жанды учаскелерде посттарды дамыту;
• қолданылып жүрген нормативтiк құқықтық актiлерге өзгерiстер ... ... ... мен ... ... ... тетiгi:
• сыртқы экономикалық айналымды жеделдетуге септiгiн тигiзетiн жағдайларды
жасауды;
• тауарлар мен көлiк қралдарының кеден шекарасы ... ... ... ... ... контрабандаға, кеден ережелерiн және салық заңдарын бұзушылыєтарға қарсы
күресуге , сондай-ақ ... ... ... заттарының, қарудың, оқ-
дәрiнiң, жарылғыш заттардың, көркем өнер туындыларының, халықтың тарихи
және археологиялық игiлiктерiнiң заңсыз ... ... ... ... ... ... мен өзге де ... төлемдердi уақытылы және
толық төлеудi;
• Қазаєстанның сыртқы саудасының кедендiк статистикасын және анаулы кеден
статистикасын жүргiзудi;
... ... ... ... ... ... жұзеге
асыруды қамтамасыз етуге мiндеттi.
Кедендiк ресiмдеу мен кедендiк бақылау тетiгiн жетiлдiру және одан
әрi ... ... қол ... үшiн, күштi отандық экспортшылары
қолдауға, экспорт режимiн қолдану ... ... және ... бойынша күш жұмсау керек.
Пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi
1. Лауазымды адамдардың Қазақстан ... ... ... ... ... ереженi бекiту туралы
Қазақстан Республикасы ... ... 2002 ... 12 ... ... ... Мемлекеттiк кеден комитетiнiң құрылымы
туралы Қазаєстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1997 жылғы 5
мамырдағы ... ... ... внешнеэкономической коньюнктуры. 2001N1/2
4. Әлiбеков С. Қазақстанның ... ... Оқу ... Алматы
Аркайм—2002ж
5. Әлибеков.С.Т. Таможенное право и его ... в ... ... дело в ... ... ... ... 1998г
6. Әлибеков С,Т, Таможенное органы // Таможенное дело в Р.К. Алматы--
Әдiлет Пресс 1998г
7. Драганов А.(Основы таможенного дело( 1999 ... ... А. ... ... РК. 2001 Алматы.
9. Ершов А.Д. Международные таможенные отношения. 2000. ... ... iсiн ... және басқару. Д.М. Мадиярова, ... µ.А. ... С.О ... құралы/. Алматы -2000
11. Структура электронных копий грузов таможенной декларации ... ... ... народно прововых Актов. Р.К.
1999г
12. Серiкбаев Т.К. ... ... ... ... кеденнiң бастығы
Серiкбаевпен сұхбат.) Заман Қазахстан 1999 жыл мамыр.
13. Дербiсов.Е Кеден қызметi ... ... ... ... Ә, ... // ... ... 13
Наурыз.
14. Наушабай Д. Ел экономикасын көтеру ... ... ... ... Заң газетi—1997ж 26 наурыз
15. Мемлекеттiк бажды есептеу және ... ... ... ... Заң газетi—1997ж 8 Қараша.
16. Кеден iсiнде кедергi немесе алыс ... ... ел ... ... ... Н. ... келешегi (Атакент “Кеден
туралы//Егемен Қазақстан-1997ж 14Қараша”)
17. Наушабай Д. Ел ... ... ... ... ... қатая
түспеу Заң газетi—2005ж 26 ... ... ... ... және ... ... ... туралы
нұсқаулық. Заң газетi—2005ж 8 Қараша.
19. Кеден iсiнде кедергi немесе алыс ... ... ел ... ... ... Н. ... келешегi (Атакент “Кеден
туралы//Егемен Қазақстан-2002ж 14Қараша”)
20. ... Р.Р. ... ... ... жоғары көрсеткiштер.
Қаржы—Қаражат 1999ж,4
21. Сәтiмбеков. Қ. Кеден ... ... тиiс //Заң және ... Кеден сөздiгi (желтосан басы: 1998ж N1санында// Қазаєстан Заңдары
1998 ғ2. 75).
23. Қуменбаев. Д. ... ... ... ... ... //
Қаржы—қаражат 1999ж ғ8-9 44б
24. Нұрахметов.Б. Қ.Р. Кеден iсi—сұраєтар мен ... ... ... ... Қ.Р. ... iсi ... ... деле в Р.К.—Алматы Жетi жарғы
1999г.
26. Кеден—сыртқы ... ... ... ... ... Тiлемесов.Н. Ел келбетi кеденнен көрiнедi. //Егемен Қазақстан
–2001ж 28 Қараша.
28. Н. Исингарин. Казахстан и Содружества. ... ... ... Бермуды стали основным торговым портнерам Казахстана.
2003 март Ахас Тажутов.
30. Ершов А.Д. ... ... и ... в ... деле.
Учебное пособие. Санк-Петербург 1999г.
31. Мадиярова Д.М. (Кеден iсiн Ұйымдастыру және басқару( Алматы 2000
жыл.
32. ... ... ... ... ... ... 2001 ... Шаликбаев С.К. Реформирование экономики. Москва Дружба ... ... С.К. ... ... ... Москва Дружба
Народов –2001.
ҚОСЫМШАЛАР
Бiрдейлендiу құралдарын дайындау тәртiбi мемлекеттiк ... ... ... Республикасының заңнамасына сәйкес жүргiзiледi.
Тасымалдауды бақылау құжаттарын кедендiк рәсiмдеу
Журналы
|N | |ЖБҚ |ЖБҚ ... ... ... |
| ... ... ... ... |(атауы,ме|
| | |ң ... | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |12 |13 |14 |15 |16 |
| ... ... ... бақылау агенттiгi |
| ... ... ... |
| ... ... |
| ... бақылауындағы тауар 200_____ жылғы |
| ... ... ... |
| ... ... |
| ... |
| ... ... |
| |
| ... Республикасының бақылау агенттiгi |
| ... ... ... ) |
| ... келiп түстi |
| ... |
| ... ... ... кеден органының тауарларды алушының есепке алып рәсiмдеу журналы
|N |Атауы, мекен-жайы, ... ... ... ... |
| |кәсiпорынның және ұйымның |єою туралы |мен мәлiметтер ... ... ... ... ... ... |(қосымша тексеру | |
| ... ... ... ... күн ... | |
| ... ... | ... мәлiметтер)| |
| | | | | |
|N | ... ... ... ... ... ел ... |12 |13 |14 |
N ... ... ... ... журналы
|N |Түскен|ЖБҚ |Қысқаша |Жiберушi/ата|Алушы ... ... ... |күнi ... жүк |уы/ ... |(атауы,ме |СЭҚ ТН бойынша |
| | |а ... ... ... ... |
| | |N ... N | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... жалғасы
|Салмағы |Орын ... ... ... ... |Ескерту |
|Брутто-нет-то|саны |коды |/ста-тистик|құралының ... ... | ... | | |а |N ... | ... |12 |13 |14 |15 | | ... ... ... мен жеткiзiлгендiгiн растау
туралы
200__________жылғы “______”_________N_______куәлiк
_________________________________________________________
(баратын кеден органы)
ЖБҚ бойынша (ХЖТ кiтпшасы) N_________тауарларды
кедендiк бақылау мен ... ... ... мен салықтардың төленуi қамтамасыз етiлетiнiн растайтын
құжат көрсету__________________жылғы N__________
__________________________________________көрсету аяқталды.
аталған құжатты тiркеген кеден органы
200________ жыл. “________”_________________
Мөр орны __________
Көлiктi ... ... ... ... қолы және ЖНМ
КЕДЕНДlК САРАПТАМАҒА ЖОЛДАМА
N_____________
“______”____________ 200__ж
N________________________ЖКД бойынша кедендiк ресiмдеудi
жүргiзу мқсатында
________________________________________________________
кедендiк сараптама жүргiзу үшiн жолдаймыз:
1. Зерттеу ... ... ... ... ... ... ... (тауарға iлеспе құжаттар; тауарлардың сынамалары,
үлгiлерi, олардың мөлшеi)
___________________________________________________
______________________________________________________
Бастық___________________ ... ... ... (қолы) (тегi, аты-жөнi)
Жолдамамен таныстым:
Декларант(күнi)_________________ ... ... ... ... да ... ... арқылы
Тотықтырғыш арқылы түссіздендіру
Пышақтың жүзімен
Әріптер, сандар, сөздер, қатарлар арасындағы аралықтың бұзылуы
Сілтілер арқылы түссіздендіру
Ұштарының жүзімен
Өшіргішпен өшіру
Штрихпен жаңа жазулардың түстерінің өзгеруі
Қышқылдар арқылы ... ... ... ...

Пән: Кеден ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тауар мен көлік құралдарын рәсімдеу және кедендік бақылау механизмін жетілдіру жолдары73 бет
"Халықаралық тасымалдарды рәсімдеу шарттары"3 бет
«Еуропа Одағының бірқатар елдері арасында төлқұжаттық және кедендік бақылауды алып тастау туралы келісімі»4 бет
«Қазақстан Республикасындағы кедендік саясат»34 бет
Ішкі істер органдарындағы мемлекеттік қызметті ұйымдастыру және құқықтық негіздері59 бет
Авторлық шартты рәсімдеу96 бет
Адамның жеке басын тексеріп қарау кедендік бақылаудың ерекше нысандары ретінде47 бет
Акцизделетін қызмет түрлерін есептеу және рәсімдеу тәртібі34 бет
Алматы қаласы кедендік бақылау департаменті бойынша кедендік әкімшіліктендіру қызметін ұйымдастыру мен жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеу250 бет
Біріңғай кеден одағы6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь