Кеден органдарындағы кедендік рәсімдеу мен бақылау жүргізу тетіктерінің теориялық аспектілері


МАЗМҰНЫ

КlРlСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2

1.Кеден органдарындағы кедендік рәсімдеу мен бақылау жүргізу тетіктерінің теориялық аспектілері

1.1.Кедендік рәсімдеу мен бақылау жүргізу тетіктерінің мәні мен мақсаты..4

1.2.Кедендік рәсімдеу және бақылау жүргізудің негізгі принциптері ... ... ... ..9

1.3.Кедендік рәсімдеу мен бақылау жүргізудің әлемдiк тәжiрибесi ... ... ... ..12

2. Қазақстан Республикасы кеден органдарының кедендік рәсімдеу мен бақылау жүргізуді ұйымдастыру

2.1. Тауарларды экспорттау және импорттау кезінде валюталық бақылау жүргізуді ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16

2.2. Кедендік құжаттарды бақылау кезінде қолданылатын техникалық құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20

2.3. Кеден органдарының ҚР мемлекеттік шекарасында радиациялық бақылау жүргізуді ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28

3. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Кедендік бақылау департаментінің кедендік ресімдеу мен кедендік бақылау жұмыстарына талдау

3.1. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Кедендік бақылау департаментінің кедендік ресімдеу мен кедендік бақылау жұмыстарын талдау ... ... ... ... ... ..40

3.2. Кедендік ресімдеу мен кедендік бақылаудың мәселелері мен жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43

Қорытындылар мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..50

Қолданылған әдебиеттер тiзiмi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..55

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .57
КlРlСПЕ

Қазақстан Республикасының жас кеден қызметi аяғынан бекем тұрып, өз алдында тұрған мiндеттердi ойдағыдай орындауда. Бұл ретте кеден органдары өзiнiң қызметiн ҚР Президентiнiң Қазақстан халқына жолдаған жолдауында баяндалған “ Қазақстан даму стратегиясы-2030” ұзақ мерзiмдi бағдарламасына сүйене отырып жұзеге асырады. Кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлiк құралдарын тасымалдау тәртiбi оларға мәлiмдеген кеден режимiне, сондай-ақ кедендiк рәсiмдеуi мен кеден бақылау процедурасы Кеден Кодексiне сәйкес анықталады.
Негiзгi кедендiк ресiмдеу алдындағы және тыйым салынған тауарларды ҚР-ың кедендiк аумағына өткiзуге жол бермеу үшiн жүзеге асырылатын iс-әрекеттер ҚР-ның кедендiк шекарасы арқылы тасымалдау пунктiнде алдын ала кедендiк ресiмдеу болып табылады. ҚР-ның кедендiк шекарасы арқылы тасымалдау пунктiнде алдын ала кедендiк ресiмдеу кезiнде:
• орналасуы кеден органдарымен келiсiлген тиеу-түсiру операцияларын жүргiзу үшiн арнайы бөлiнген және жабдықталған орындарда тауарлармен және көлiк құралдарымен тиеу-түсiру операцияларын жүзеге асыруға;
• тауарлармен және көлiк құралдарымен тиеу-түсiру операцияларын жүзеге асырушы тұлғаны-сұрауы бойынша тауарлар тиеу-түсiру операцияларын жұзеге асыруға қажеттi мерзiм iшiнде уақытша сақтау орнына қойылмастан мұндай операцияларды жүргiзу орындарында болуына жол берiледi.
Кедендiк бақылау-ҚР кеден заңдылығын сақтау және халықаралық келiсiмдер мен одан туындайтын халыєаралық мiндеттердiң орындалуын қамтамасыз ету мақсатында елдiң кеден органдары қолданатын жиынтығы.
Кедендiк бақылау-ҚР кеден органдарының лауазымды тұлғаларымен келесi нысанда жүзеге асады:
- кедендiк бақылауға қажеттi құжаттар мен мәлiметтердi тексеру;
- тауарлар мен транспорттық құралдарды кедендiк тексеру;
- жеке тексеру;
- республика кеден шекарасы арқылы өтетiн заттарды есепке алу;
- жеке және лауазымды тұлғаларды ауызша сұрау;
- есептiлiк және құжаттылық жүйесiн тексеру;
- кедендiк бақылауға жатқызылатын заттар орналасатын уақытша сақтау қоймасы, кеден қоймасы, бажсыз сауда дүкенi және өзге жерлердiң аумақтары мен бөлiмдерiн тексеру;
- кеден баждары мен өзге төлемдердi жинау.
Тауарларды негiзгi кедендiк ресiмдеу кедендiк ресiмдеу үшiн қажеттi жағдайлар болған кезде ҚР-ның кедендiк шекарасы арқылы тасымалдау пунктiнде не кедендiк Кодекске сәйкес басқа да кеден органында жүргiзiлуi мүмкiн.
Кедендiк ресiмдеу бойынша кедендiк операциялар кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерiнiң кедендiк ресiмдеу жөнiндегi әрекеттердi жасауға уәкiлеттi тиiстi бөлiмшелерi олар орналасқан орындарда және ҚР-ның нормативтiк құқықтық кесiмдерiмен белгiленген өзге де орындарда жүзеге асырылады.
Кедендiк бақылау кезеңдерiнiң бiрiнде ҚР-ның кеден заңнамасын бұзушылық анықталған жағдайда, лауазымды адам кеден органының мамандандырылған бөлiмшесiне мұндай жолсыздықтар туралы ақпарат бередi.
Пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi


1. Лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасының кеден органдарында қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 2002 жылғы 12 тамыз N1238.
2. Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кеден комитетiнiң құрылымы туралы Қазаєстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1997 жылғы 5 мамырдағы N786.
3. Аль-Пари,. Мониторнг внешнеэкономической коньюнктуры. 2001N1/2
4. Әлiбеков С. Қазақстанның кеден құқығы, Оқу құралы Алматы Аркайм—2002ж
5. Әлибеков.С.Т. Таможенное право и его место в таможенном деле Таможенное дело в Р.К.—Алматы издательство “Әдiлет Пресс” 1998г
6. Әлибеков С,Т, Таможенное органы // Таможенное дело в Р.К. Алматы--Әдiлет Пресс 1998г
7. Драганов А.Основы таможенного дело 1999 Москва
8. Диденко А. Таможенное право РК. 2001 Алматы.
9. Ершов А.Д. Международные таможенные отношения. 2000. Алматы
10. Кеден iсiн ұйымдастыру және басқару. Д.М. Мадиярова, А.Е. Қалдыбаева, µ.А. Текенов., С.О Есiмбаева.
/оқу құралы/. Алматы -2000
11. Структура электронных копий грузов таможенной декларации и таможенной стоймости //Бюллетень народно прововых Актов. Р.К. 1999г
12. Серiкбаев Т.К. Кеденнiң келешегi бұгiннен (Астана кеденнiң бастығы Серiкбаевпен сұхбат.) Заман Қазахстан 1999 жыл мамыр.
13. Дербiсов.Е Кеден қызметi мемлекеттiң экономикалық мүддесiн яфєорғауға бағытталған; Ә, Әбдiрәш. // Егемен Қазаєстан-1996ж 13 Наурыз.
14. Наушабай Д. Ел экономикасын көтеру жолында кеден тәртiбi қатая түспеу Заң газетi—1997ж 26 наурыз
15. Мемлекеттiк бажды есептеу және төлеу туралы тәртiбi туралы нұсқаулық. Заң газетi—1997ж 8 Қараша.
16. Кеден iсiнде кедергi немесе алыс берiс ұлғайып ел қазысы толыға тұседi. Жолмергенқызы. Н. Кеден келешегi (Атакент “Кеден туралы//Егемен Қазақстан-1997ж 14Қараша”)
17. Наушабай Д. Ел экономикасын көтеру жолында кеден тәртiбi қатая түспеу Заң газетi—2005ж 26 наурыз
18. Мемлекеттiк бажды есептеу және төлеу туралы тәртiбi туралы нұсқаулық. Заң газетi—2005ж 8 Қараша.
19. Кеден iсiнде кедергi немесе алыс берiс ұлғайып ел қазысы толыға тұседi. Жолмергенқызы. Н. Кеден келешегi (Атакент “Кеден туралы//Егемен Қазақстан-2002ж 14Қараша”)
20. Тоєтамов. Р.Р. Кеден келелi iстер, жоғары көрсеткiштер. Қаржы—Қаражат 1999ж,4
21. Сәтiмбеков. Қ. Кеден тәртiбi бұзылмауы тиiс //Заң және заман—1998ж ғ2.
22. Кеден сөздiгi (желтосан басы: 1998ж N1санында// Қазаєстан Заңдары 1998 ғ2. 75).
23. Қуменбаев. Д. Тұсiм туралы кеден жүйесiнiң қызметi // Қаржы—қаражат 1999ж ғ8-9 44б
24. Нұрахметов.Б. Қ.Р. Кеден iсi—сұраєтар мен жауаптар. Алматы. Жетi жарғы 2000жыл
25. Қ.Р. Кеден iсi туралы—О томоженной деле в Р.К.—Алматы Жетi жарғы 1999г.
26. Кеден—сыртқы экономикалық байланыс барометрi (кеден туралы)//Жас алаш—2002ж.
27. Тiлемесов.Н. Ел келбетi кеденнен көрiнедi. //Егемен Қазақстан –2001ж 28 Қараша.
28. Н. Исингарин. Казахстан и Содружества. Алматы 1999.
29. Мегаполис. Бермуды стали основным торговым портнерам Казахстана. 2003 март Ахас Тажутов.
30. Ершов А.Д. Основы управения и организции в таможенном деле. Учебное пособие. Санк-Петербург 1999г.
31. Мадиярова Д.М. Кеден iсiн Ұйымдастыру және басқару Алматы 2000 жыл.
32. Саясат. Отандыє кәсiпорындарды дамытуда иновацияның қосатын үлесi. 2001 N2
33. Шаликбаев С.К. Реформирование экономики. Москва Дружба Народов –2001
34. Шаликбаев С.К. Стратегия регулирование экономики. Москва Дружба Народов –2001.

Пән: Кеден ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тауар мен көлік құралдарын рәсімдеу және кедендік бақылау механизмін жетілдіру жолдары73 бет
"Халықаралық тасымалдарды рәсімдеу шарттары"3 бет
«Еуропа Одағының бірқатар елдері арасында төлқұжаттық және кедендік бақылауды алып тастау туралы келісімі»4 бет
«Қазақстан Республикасындағы кедендік саясат»34 бет
Ішкі істер органдарындағы мемлекеттік қызметті ұйымдастыру және құқықтық негіздері59 бет
Авторлық шартты рәсімдеу96 бет
Адамның жеке басын тексеріп қарау кедендік бақылаудың ерекше нысандары ретінде47 бет
Акцизделетін қызмет түрлерін есептеу және рәсімдеу тәртібі34 бет
Алматы қаласы кедендік бақылау департаменті бойынша кедендік әкімшіліктендіру қызметін ұйымдастыру мен жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеу250 бет
Біріңғай кеден одағы6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь