Жер салығының мәні мен маңызы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

1 ЖЕР САЛЫҒЫНЫҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ
1.1 Салықтардың экономикалық мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.2 Жерді пайдаланудың экономикалық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
1.3 Жер қатынастарын реттеу заң шығару базасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕР
САЛЫҒЫНЫҢ РӨЛІ МЕН ОНЫ ӨНДІРУ МЕХАНИЗМІ
2.1 Жерге салық салу механизмі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27
2.2 Шаруақожалықтарына салық салу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
2.3 Жер қатынастарын экономикалық тұрғыдан бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..44
2.4 Бюджет кірістерінің қалыптастыруындағы жер салығының рөлі ... ... ... ... .48

3 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖЕР РЕСУРСТАРЫНА САЛЫНАТЫН
САЛЫҚ ПЕН ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...51

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...57

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...62
КІРІСПЕ


Жер кодексі жерді пайдаланушылардың барлығына жерді үнемді және ақылға сай пайдалануды қамтамасыз етуге міндеттейді. Елімізде жерді алу жөнінде қатаң тәртіп орнатылған. Тек мемлекет қана суармалы жерлер мен егістік жерлерді басқа мақсатқа алып немесе бөлуге құқылы. Жерді уақытша алу жергілікті акимат арқылы жүргізіледі.
Материалдық дүниелер мен игіліктер жасаудың маңызды алғышарты мен табиғи негізінде жер ресурстары жатады. Жер адамзат қоғамының тіршілігі үшін өте маңызды шарт болып табылады. Ауыл шаруашылық өндірісінің процесі жерсіз мүмкін емес болғандықтан жер маңызды өндірігіш күш болып табылады. Осыған сәйкес жер ауыл шаруашылығындағы өндірісітің ең белсенді құралы болып табылады. Жер еңбек процесінің ең қажетті алғышарты, өндірістегі ең маңызды заттық факторлардың бірі болып табылады. Жер өндірісітің нағыз, ең айрықша, теңгерілмейтін құралы болып табылады.
Жерді экономикалық тұрғыдан бағалау жердің табиғи-экономикалық аудандарға сай объективтік жағдайлардан негіз алатын ауыл шаруашылығындағы өндірістің ерекше құралы ретінде салыстырмалы құндылығын бейнелейді. Экономикалық бағалау негізінде табиғи және экономикалық жағдайлар арқылы болатын топырақтың сапасындағы айырмашылықтар жатыр.
Табиғи ресурстарды пайдалануға деген төлемдер- табиғи ресурстарды пайдалану кезінде көрсетілетін қызмет немесе ресурстардың тұтынылатын мөлшерінің бағасы, осындай төлемдердің біріне жерге деген төлем жатады. Жерге деген төлем Қазақстан Республикасының заңымен реттеліп отырады. Жерге деген төлем формасының біріне жер салығы жатады.
Сондықтанда жерге салық салу, салық салушы субъектілер арасындағы салықтық қатынастардың тиімді түрде қалыптасуы жөнінде негізгі сипаттамаларды өңдеу мәселелерін зерттеу өте актуальді болып табылады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты: экономика дамуының қазіргі жағдайындағы жер салығының ролін, маңызы мен мазмұнын қарастыру. Осы мақсатқа сай қойылған мына мәселелерді шешу керек.
Жер салығының экономикалық мазмұнын қарастыру.
Қазақстан Республикасындағы жер салығын өндіріп, төлету механизмдерін талдау.
Қолда бар теориялық және практикалық материалдар негізінде мемлекеттегі экономикалық дамуды ескере отырып Қазақстан Республикасының жер ресурстарына салықсалуды жетілдіру.
Зерттеудің пәні мемлекетпен жер салығының субъектілері арасында пайда болатын салықтық қатынастар болып табылады. Зерттеудің объектісі заңды және жеке тұлғалардың қарауындағы жер учаскілеріне салық салу механизмі оның қалыптасуы, қазіргі кездегі мұның жағдайы мен дамуы болып табылады.
Дипломдық жұмыстың әдістемелік негіздеріне экономикалық ғылым саласындағы классиктердің еңбектері, сонымен бірге жер қатынастары мен жерге салық салу мәселелері төңірегінде үлесі бар отандық және шет елдік экономистердің монографиялары мен статьялары еңбектер пайданылды.
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


1. Архипов И.Г. О нормах предоставления земельных участков в частную собственность// биен-1999-11 октября.
2. Қазақстан Республикасының «Конституциясы »: Конституция
3. Қазақстан Республикасының Жер кодексі, 2003
4. Қазақстан Республикасының Салық кодексі, 2003
5. Қазақстан Республикасының «Ауылшаруашылық серіктестіктер және олардың ассоциациялары туралы» заңы, 2001
6. Қазақстан Республикасының «Бюджетке төленетін салықтар және басқада міндетті төлемдер туралы» кодексі-Алматы: Юрист, 2003
7. Қазақстан Республикасының «Жеке кәсіпкерлік туралы» заңы ///www.zakon.kz.
8. Қазақстан Республикасының «Бюджет жүйесі туралы» заңы
9. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жер комитетінің 2001-2003 аралығындағы мәліметтері.
10. Қарағанды облысы бойынша салық комитетінің 2001-2003 жылдар аралығындағы мәліметтері.
11. Каримова З., Реутов А. «Шаруақожалықтарын 1999-2000 жылдары дамыту»// Экономика және статистика-2001
12. Коваленко Н.Я. «Экономика сельского хозяйства» - Москва 1999 г.
13. Калиев Г.А. «Казахстан: рынок в АПК» Алматы: Қайнар, 1994 г.
14. Налогооблажение: учебное пособие
15. Налоговый терминологический русско-казахский словарь справочник/ Под. ред. М.Т. Оспанова.-Алматы: Познание, 1996 г.- 428 с.
16. Литвин М.И. Налоговая нагрузка и интересы предприятия
17. Тонкопий М.С. Экология и экономика природопользования: Учебник-Алматы: Экономикс 2003 г.
18. Сейдахметов Ф.С. « Налоги в Казахстане »/ Алматы 2002
19. Серикбаев К. «Жерге салық салу жүйесін жетілдіру»// Қазақстан қаржысы 2003 ж.
20. Райханова К.А. Налоговый контроль- Алматы: Бико 2001-26 с.
21. Республикалық референдумда 30 тамыз 1995 жылы бекітілген, өзгерістер. 7 қараша 1998 ж . енгізілген Алматы – 2002.
22. Худяков А.И. Гродский Г.М. «Теория налогооблажения»- Алматы: Норма- 2002
23. Худяков А.И. Наурызбаев Н.Е. «Налоги: понятие, элементы, установление, виды» Алматы ТОО Баспа, 1998-158с.
24. Пуртов В.А. «Формирование рыночной инфраструктуры и налоги»//Финансы-1997 №5-17 с.
25. Юткина Т.Ф. Налоги и налогооблажение: Учебник.-М Инфра 2001г-576с.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...................................................5
1 ЖЕР САЛЫҒЫНЫҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ
1.1 Салықтардың экономикалық мәні…………..............………………………….7
1.2 Жерді пайдаланудың экономикалық негіздері……………………….............13
1.3 Жер қатынастарын реттеу заң шығару базасы……………………….............22
2 ҚАЗАҚСТАН ... ... РӨЛІ МЕН ОНЫ ... ... ... ... ... ... ... Жер ... ... ... Бюджет ... ... жер ... ... ЖЕР ... САЛЫНАТЫН
САЛЫҚ ПЕН ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫН
ЖЕТІЛДІРУ...........................................51
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
........................................57
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ...............................................................60
ҚОСЫМШАЛАР..................................................................
.....................................62
КІРІСПЕ
Жер кодексі жерді пайдаланушылардың ... ... ... ... сай ... қамтамасыз етуге міндеттейді. Елімізде жерді алу
жөнінде қатаң тәртіп орнатылған. Тек мемлекет қана ... ... ... ... ... ... алып ... бөлуге құқылы. Жерді уақытша
алу жергілікті акимат арқылы жүргізіледі.
Материалдық дүниелер мен игіліктер жасаудың маңызды ... ... ... жер ресурстары жатады. Жер адамзат қоғамының тіршілігі
үшін өте маңызды шарт болып табылады. Ауыл ... ... ... ... емес ... жер маңызды өндірігіш күш болып табылады.
Осыған сәйкес жер ауыл ... ... ең ... ... ... Жер ... процесінің ең қажетті алғышарты, өндірістегі ең
маңызды заттық факторлардың бірі ... ... Жер ... нағыз, ең
айрықша, теңгерілмейтін құралы болып ... ... ... бағалау жердің табиғи-экономикалық
аудандарға сай объективтік жағдайлардан ... ... ауыл ... ... құралы ретінде салыстырмалы құндылығын бейнелейді.
Экономикалық бағалау ... ... және ... жағдайлар арқылы
болатын топырақтың сапасындағы айырмашылықтар жатыр.
Табиғи ресурстарды пайдалануға деген төлемдер- ... ... ... ... қызмет немесе ресурстардың тұтынылатын
мөлшерінің бағасы, осындай төлемдердің біріне жерге деген ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңымен реттеліп отырады. Жерге
деген төлем формасының біріне жер салығы жатады.
Сондықтанда ... ... ... салық салушы субъектілер арасындағы
салықтық қатынастардың тиімді түрде ... ... ... ... мәселелерін зерттеу өте актуальді болып табылады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты: экономика дамуының қазіргі жағдайындағы
жер салығының ... ... мен ... ... Осы ... сай
қойылған мына мәселелерді шешу керек.
Жер салығының экономикалық мазмұнын қарастыру.
Қазақстан Республикасындағы жер ... ... ... ... бар ... және ... материалдар негізінде
мемлекеттегі экономикалық дамуды ескере ... ... ... ... ... ... пәні мемлекетпен жер салығының субъектілері арасында
пайда болатын салықтық қатынастар болып ... ... ... және жеке ... ... жер ... ... салу
механизмі оның қалыптасуы, қазіргі кездегі мұның жағдайы мен дамуы болып
табылады.
Дипломдық ... ... ... экономикалық ғылым
саласындағы классиктердің еңбектері, сонымен бірге жер ... ... ... салу ... ... үлесі бар отандық және шет ... ... мен ... еңбектер пайданылды.
1 ЖЕР САЛЫҒЫНЫҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ
1.1 Салықтардың экономикалық мәні
Кез келген ... ... өмір сүре ... ... ... ... үшін және өзінің қызметтерін жүзеге асырғанда пайда болатын
шығындарды жабуы үшін ... ... ... ... қатар ақша материалдық
өндірістің өнімі болып табылады, бірақ ... ... өз ... әр
түрлі басқарушылық қызметпен айналысатын мұнда қатыспайды. Басқа сөзбен
айтсақ, мемлекеттік қызметтердің нақты еңбегі ... ... ... ... ... ... ... айқын құны ретінде ақша
көрінетін өнім ... Енді ... ... ... жақтан іздеуге
мәжбүр.
Мемлекетті қамтамасыз ету үшін қажетті, ақша ... және ... ақша ... құру деп ... ... оның ... ... ұстап тұру үшін мемлекетке ақша табу қажет.
Мемлекет өзіне қажет ақша ... әр ... ... ... Бір ... ... ерікті түрде беруіне негізделген әдісті қолданады. Бұл әдістің
классикалық үлгісіне мемлекеттік қарыздарды жатқызуға ... ... ... ... ... ... табу үшін мәжбүрлеп алу әдісін
қолданады. Мұның классикалық үлгісіне салықтар жатады.
Салықтардың мәнін түсіну үшін, салық салу ... ... ... ... ... ... болады. Қазіргі мемлекеттің салық жүйесінің
кезінде, осы ғалымның идеясы мен ... ... ... салықтар төмендегі талаптарға жауап беруі керек:
- заңдық тәртіп. Заң формасындағы, мемлекеттен жиналған ... оның ... және ... тәртібі. Мемлекеттің салық салу құқығы,
мемлекеттің өмір сүруі үшін және ... ... жеке ... ... мекемелердің өмір сүруі үшін қажеттілігінен туындайды;
- бір ... ... ... ... ... тапқан
табысына сәйкес кез келген тұлға мемлекетті қолдауға тиісті;
- анықталығы. Салық төлеушіге төлемнің көлемі, тәсілі, уақыт ... орны ... ... ... ... ... Салық жинау төменгі деңгейдегі ... асуы ... және ... ... ... ... ... түсуі
қажет;
- шаруашылық дербестілік. Салық субъектісі ретінде, өзіндік нақты
қажеттілігі бар және ... ... ... ... ... ... болуы қажет.
Бірақта та айта кететін жәйт, экономикалық және ... ... ... тұжырымдамалар болса да, салық жинаудың көп жылдық тарихына
қарамастан, «салық» түсінігі жайлы таластар қала бермек.
Солардың негізгілерін қарастырайық:
С.Д.Ципкин ... « ...... ... ... ... алдын – ала қаралған ставкамен және нақты анықталған
мерзімге, мемлекетпен бекітілеген міндетті, жеке ақысыз ... ... ... ... ... кең жайылған түрі. Бұл анықтамада салықтың
құнсыздық белгісі көрініс таппаған.
П.К.Воронкова салыққа келесідей ... ... ...... ... ... ... анықталған көлемі мен
белгіленген мерзімі бар, өкілетті мемлекеттік ... ... ... тұлғалармен, азаматтардың-бюджетке ақысыз төлемі». Бұл
заң ғылымдағы негізгі категориялардың алатын қорына ... ... ... ... та ... міндеттілігі, қайтарымсыздығы,
эквивалентсіздігі сияқты белгілері көрініс таппаған.
Д.Соколова «Салық- ... ... және ... ... ... ... ... жүзеге асырылатын міндетті ақысыз
төлем».
С.Пепеляев ойынша:«Салық-міндеттеме бастамасы ретінде жеке және заң
ды тұлғалардың меншігін, мемлекеттік ... ... ... ... ... ... төлем қабілетін қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік
мәжбүрлеумен қамтамасыз етілген, салықтың анықсыздығы, қайтарымсыздығы».
Берілген ... ... ... ... өзінің жетіспеушіліктері
бар:
-«жалғыз заңдық» пен «заңмен бекітілген» түсініктер маңызы бірдей
емес;
- салық-меншікті ... ... түрі ... ... басқа да түрлері
бар;
- салық барлық жағдайда ... алу ... ... ... ... ... ... жағынан қазақстандық
ғалым Е.В.Порохов келесідей ұсынады: «Салықтар – заң ... ... ... ... жеке және заңды тұлғалардан ... ... ... ақысыз және қайтарымсыз ақшалай ... ... ... ... ... күштеу арқылы мемлекеттік бюджетті
қамтамасыз етеді».
Е.В.Порохов анықтамасы бойынша салықтар бюджетке аударылады, бірақ
та бюджеттен тыс ... ... ... кездеседі. Салықтың
субъектісі ретінде жеке және заңды тұлғалар анықталған, ... ... ... ... ... және жеке ... ... салық
төлеушілер бар. Осы заңға сәйкес салықты ақшалай, салықтар натуралды түрде
төлеуге рұқсат етілген.
Салық дегеніміз – мемлекетпен бір ... ... ... ... ... ... жатқан, мемлекеттік табысқа, міндетті ақшалай немесе
натуралды, мемлекеттік ... мен ... ... ... ... мерзімде, анықталған көлемде, қайтарымсыз, ақысыз,
эквивалентсіз және тұрақты төлем.
Салықтың қызметі бұл – ... ... ... ... ... категория инструменті ретіндегі табысты бөлу және қайта ... ... өз ... ... ... салық қызметі көрсетеді.
Сонымен салықтың бөлу қызметі фискалдық механизм көмегімен қоғамды
бөлу ... ... ақша ... ... ... ... ... бұл қызметімен өз қызметін жүзеге ... үшін ... жүйе ... тыс қор ... ... ... ресурстар
құрылады. Бастапқыда салықтық бөлу қызметі фискалдық сипатта ... және ... ... ... ... іске ... және ... бойынша төменгідей жеңілдік түрлері бар:
- салық салынушы объектінің салық салыну ... ... ... ... бір ... алып ... белгілі бір тұлғаларды немесе ... ... ... ... ... ... ... төмендету;
- мақсатты салықтық жеңілдіктер;
- салықтық несиелер;
Енді ... ... ... ... пайдасына
салық салудың жеңілдіктері:
- өндірісті ұлғайтуға және тұрғын үй құрылысына кеткен шығындарды
мемлекет тарапынан қаржыландыру;
- ... ... ... ... мен ... ... қамтамасыздандыру;
- әлеуметтік мәдени және қоршаған ортаны қорғауда ... ... ... ... ... ... дайындалатын тауарларды елге әкелгенде, кедендік
баждардан баға шегерімдері түрінде болады. Сонымен преференциялық қатынасты
дамушы ... кең ... ... мен ... ... іске ... оның
толықтығы
мен тереңдігі салықтық тәртіпке байланысты. Яғни, ... ... ... салықты дер мезгілде толық көлемде төлеуі. Салықтық
органдардың ... ... ... ... төлеу мерзімі мен салық
көлемі төлеудегі заң бұзушылықтар жиі кездесетін құбылыс.
Қорытындылай келе, жоғарыда ... ... ... бюджеттік
қатынастың және салықтық саясаттың тиімділігін көрсетеді.
Фискалдық қызметі ол мемлекеттік бюджетпен байланысты ... ... яғни ... және ... байланысты реттеу
жүйелері. Ол мемлекеттік тапсырмалармен сатып алуды көбейту не азайту. Бұл
құралдардың ішіндегі маңыздысы болып, ... ... алу ... сатып алу әр түрлі болуы мүмкін. Мысалға, мемлекеттік
бюджетпен, мектеп, басқа да ... ... ... ... ... ... қаруларын сыртқы сауда өнімдерін сатып алу тағы басқалар.
Бұл сатып алулардың ... ... өзі ... ... ... бұл ... алуды не тұтынуға, не болмаса нарықты реттеуге
қолданады.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... рөлі зор. Мемлекеттік тапсырма бұл кәсіпорындар үшін
белгілі көлемдегі өндіріс, өнімдерді өткізу ... Әр ... ... көп ... ... ... ... тырысады.
Фискалдық функциясы – салықтардың күшімен мемлекеттің ақша ... ол ... ... ол ... ... экономика
салаларына, сфераларына ықпалы іске асырылады. ... ... ... салықтық тұтас бірлікті іске ... ... ... ... ... ... бір ... көрсетеді.
Фискалдық қызмет екіге бөлінеді:
- Дискрициондық түріне-мемлекеттің ЖҰӨ-ң нақты көлеміне, жұмыспен
қамтуға, ... және ... ... ... ... салуы және мемлекеттік шығындарды саналы түрде
реттеуі жатады;
- Автоматтық қызметіне –ішкі ... ... ... Ішкі
тұрақтандырушылаға үкімет жағынан ешқандай шешім қабылдау-
ды қажет етпейтін, өзі автоматты ... ... ... жауап ретінде ұнамды шаралар қолданатын экономикалық
механизмдер жатады. Ішкі ... ... ... өзгерту механизмі жатады. Сондықтан ЖҰӨ-ң шапшан өскен
кезде салық түсімі автоматты түрде ... бұл ... ... төмендеуін және экономикалық өсудің тежелуін қамтамасыз
етеді. Керісінше, экономикалық құлдырау кезеңінде ... ... ... ... ... қаржы ресурстарын жинау түрлері мен ... ... ... ... оның ... міндеттерінің арасында терең
қайшылық ... Бұл ... ... өз ... мен ... ... зерттеп анықтау экономикалық саясат теориясының міндеті.
Мамандардың пікірінше, мына принциптерге негізделген салық жүйесі
тиімді ... ... ... ... өте ... оған жұмсалатын шығындар
мүмкін болғанша төмен, ал тиімділігі жоғары болуы қажет;
- ... ... ... салық төлеушілер үшін ыңғайлы;
- салық салмағы шамадан тыс арттырып, кәсіпкерлердің белсендігі мен
қапыр қайтарына ... ... ... ... салық салу принципі өндіріс шығындарын арттырып, өндіріс ... ... ішкі және ... ... ... ... керек.
Нарықтық экономикада салықтар өте маңызды тұрақтандыру қызметін
атқарады. Салық ... ... ... ... ... ... ... икемделеді. Олар мынадай:
- нарық конъюктурасы өскен жағдайда ұлттық табыстың көлемі артады;
- мемлекеттік ... ... ... жүйесі, жеке табыстарды теңестіру
саясатын іске асыру мүмкіндігі артады;
- экономикалық мүмкіншілігі шектеулі ... жеке ... ... ... ... ... ... ұлттық экономика жүйесінде тепе-
теңдік сақталады.
Өзін-өзі реттеп нарық жағдайына бейімделген салық түрлері ғана
экономика ... ... ... ... Яғни ... ... көрсеткіштерге негізделген салық жүйесін құру қажет.
Салық саясатының жалпы экономика субъектілерінің іс-әрекеттерін
естен шығармау керек.
1.2 Жерді ... ... ... ... мен ... ... табиғи негізі мен
маңызды алғышарттарына жер ресурстары ... ... ролі өте кең ... ... ... ... ерекшеліктері оның табиғи
ресурстары арасындағы ролін анықтап ... Жер ... ... ... ең ... да түбегейлі материалдық негізі болып табылады.
Сонымен бірге жер өндіргіш ... ... мен ... ... үшін
кеңістіктік базис және экономикалық өсудегі ... ... ... ... ... ... өндірістік процесстердің қалыпты
түрде жүруі үшін негіз болып табылады. «Еңбек дегеніміз-материалдық ... ... ... ал жер оның ... ... В.Петтидің формуласының
дұрыстығын да тарихымыз дәлелдеп ... ... ... ең ... ... ... ең ... заттық факторлардың бірі болып
табылады. Жер ауыл шаруашылығындағы өндірістің ең ... ... ... Жер ... ең ... ... ... еш нәрсемен алмастыруға
келмейтін құрал. Өндірістің құралы ретінде көрініс ... ... 1-ші ... ... ... ... ... жердің өзінің ерекше белгілері бар,
бұл белгі
әсіресе өндірістегі жасанды жолмен пайда ... ... ... ... жер табиғаттың жемісі болып табылады, сондықтан да
жердің ең ... ... ... оны ... адам ... қарай құнға ие болмайды.
Екіншіден: өндірістегі жасанды жолмен пайда болған құралдар кем
дегенде, оның ... ... ... ... ... Жердің
топырақтық жабыны да жаңарған табиғи ресурсқа жатады, бірақ та оны табиғи
жолмен қайта қалпына ... үшін ... ... ... Ал бұл келешекте
топырақты қабаты бұзылған, қарқынды шаруашылық ... ... ... ... ... ... ретінде көрініс беретін жердің сипаттамасы.
|Жердің өндіріс құралы ретінде беретін ерекшеліктері. ... ... ... ... ... ... Жердің ұлғайып, немесе қайтадан пайда |
|болуы мүмкін емес. ... ... ... басқа құралдары алмастыра алмайды. ... ... ... ... ... әртекті болуы мүмкін. ... бір ... ... ... ... ... болмайды ... ... ... ... және ол ... ... 2,5 см ... қабатты қайта қалпына келтіру ... жыл ... Ал ... 18 см болатын егістік қабатын қайта қалпына
келтіру үшін 2-7 мың жыл керек. Бұл жаңармайтын табиғи ... мен ... ... әдіс ... ... ... ... Жерді пайдалануда дұрыс әдіс тәсілдер қолдану және оны ... ... ... оның ... ... мен ... ... деңгейінде сақтап қалуға ғана емес, сонымен ... ... да ... ... ... ... ретінде көрініс беретін жердің тағы бір
басты ерекшелігі заттық қызметі мен еңбек ... бір ... ... ... ... ... жер ... процесі кезінде тек табиғи ғана
емес, және шикізаттық ресурс ... де ... ... ... ... адам ... басқа да құралдарының көмегімен, ауылшаруашылық
өсімдіктерінің өсімі үшін қолайлы жағдай тудырады. Мұндай жер ... ... ... ... ... адам ... физикалық-химиялық қасиеттерін
ескеріп, пайдалана отырып өсімдіктің ... ... ... ... жерге құрал және субъектінің заты ретінде өзіне тең
ресурстардың ... ... оның ... ... баса алмайды, өйткені
жерді пайдалану адамзаттың алғашқы ... ... ... ... құралы ретінде көрініс беретін жер
ресурстарының сипаттамасы үшін ... және ... ... зор.
Бесіншіден: әр түрлі аймақтарда орналасқан жер ... ... ... ... құрамына, климатқа, рельефке,
су ресурстары мен қамтамасыз етілуіне қарай әр түрде ерекшеленуі ... ... ең ... ... ... ... қосымша табыс көзінің пайда болуына негіз болады, ал бұл ауыл
шаруашылығындағы шаруашылық ... ... ... ... ... шаруашылығына жатпайтын жер пайдаланушылармен болатын
қатынасты реттеу үшін септі талап етеді.
Алтыншыдан: жер ресурстары кеңістіктік ... ... ... пайдалану кезінде өндірістің басқа құралдарына қарағанда, өндірісті
ұлғайтуға болмайды.
Жетіншіден: жер участоктары ... ... ғана ... ... өзінің тұрақты мекені болады , ал бұл ... ... ... үшін ... байланыстар үшін инфрақұрылымдар
жүйесін дамыту үшін өндірістің арнайы құралдарын жасау қажеттілігі туады.
Жасанды жолмен ... ... ... ... көбісі
мобильділікке ие яғни, олар ... ... ... кеңістікте
ауыстыруға болады. Өндіріс құралы ретінде көрініс ... ... ... ... басты міндет жердің өнімділігімен түсімділігін ... ... Жер ... ... ... ... ... олар:
табиғи, жасанды және экономикалық. Табиғи өнімділік мыңдаған жыл аралығында
болатын геологиялық, климаттық және топырақ ... ... ... ... ... қасиеті бар және дербес табиғи денесі бар топырақ
жөніндегі түсініктер ХІХ ғасырдың соңғы ... ... ... 1874 ... ... ... ... «Смолендық
губерниясының сортанды топырағы жөнінде» атты баяндаманы ... ... нақ осы ... ... ... топырақ тану ісі
басталды.
1883 жылы В.В.Докучаевтың «Орыстың қара топырағы» атты еңбегі
басылып ... Мұда ... ... ... ... климат, рельев
деген сияқты топырақ түзуші ... ... ... пайда болатын,
қалыптасатын ерекше табиғи тарихи дене деп жанадан анықтама берді.
В.В.Докучаевтың генетикалық ... ... деп ... ... ... ... топырақтың түзілу
факторы
жөніндегі, топырақ ерекше табиғи-тарихи дене туралы ... жаңа ... тану ... ... ... болып табылады. В.В.Докучаев
топырақтар картографиясымен оны зерттеудің жаңа әдістерін өңдеп, ... ... ... ... ... жөніндегі ілімді әрі ... ... ... мен ... минерал зерттеуші В.И.Вернадскийдің еңбектерінде
бұған зор үлес қосты. Ол геохимиялық негізін қалағандардың
бірі және ... ... ... негізін қалаушы. Ал
топырақтанушылардың қатарына К.Д.Глинка, М.Н.Сибирцев, ... ... ... ... М.Н. ... ... ... кіріспе» оқулығының
алғашқы авторы. Топырақ қатты (минералды және органикалық), сұйық (топырақ
су) және газ тәрізді (топырақты ауа) сияқты ... ... ... ара
қатынастары алуан түрлі ғана емес біртектік ... ... әр ... барлығында органикалық заттардың құрамы мен топырақтың
жоғарғы көк жиегінен ... көк ... ... тірі ... ... Топырақтарды форма бойынша шартты түрде бөлген В.В.Докучаев болатын.
Топырақ пішінінің жекелеген қабаттарын В.В.Докучаев топырақтың генетикалық
көкжиек деп ... ... бар ең ... ... көк жиек өте маңызды
біздің планетамыздың беті 510 млн. км 2( 51000 млн. ... ... ... ең үлкен бөлігі -361 млн. км 2 (361000 млн. га)-ны құрайды. Мұның ... ... ал ... ... қалғаны 149 млн. км 2 (14900 ... Осы ... ... 4060 млн. га. (28%) ал жайылымдарды,
жабындықтарды – 2600 млн. га.(17%) өңделген ... 1450 млн. ... (6 ст, ... ... ... ауыл ... ... салыстырмалы
салмағы қалалар бойынша ТМД-27%, АҚШ-53%, Канадада-7%, Бразилия-28%,
Аргентина -65%, Қытай-40%, Жапония-16%, Үндістан-60%, ... ... ... Бұл айырмашылықтар әртүрлі қалалардағы ... ... ... , ... тауы , шөлі , климаты суық
немесе жылы ... ... Ауыл ... ... динамикасына көптеген
процестер етуі мүмкін. Мысалы: ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... ... ... жаңа
территорияларды игеру аграрлық жерлердің құрылымын өзгерту. Өнеркәсіптердің
инфрақұрылымын ... ... ... ... ... ... ... өнеркәсіптеріндегі объектілердің,
транспорттық коммуникациялардың шығарылуына алып келді. Осыған байланысты
жел және су ... ... ... ... ... ... ... сортаңдауы, жердің саздануы, жер ресурстарының
жайылуына және жер өнімділігінің ... ... ... жағдайда ұшырауына себеп болатын мына жағдайлар:
ауылшаруашылық жұмыстарын қарқынды түрде ... ... ... ... күштің өсуі. Ауылшаруашылығына қуаты зор машиналар, тынайтқыштармен
улы химикаттардың ... ... зор, ... ... ... бастады
және бұдан шығатын салдар-жерге түсетін салмақтың ... ... ... ... ... ... ... қысқарып жатыр. Мысалға, АҚШ-тағы пайдаланатын жерлердің
ауданы 1960 жылы 540 млн. ... 1990 ... 492 млн. ... ... ... ... 7 млн. га-дан 5,6 млн. га-ға дейін қысқарды. Францияда 39
млн. га-дан 35 млн. га-ға дейін қысқарды, ФРГ 14 млн. ... 12 млн. ... ... Италияда 22 млн.га-дан 20 млн. ... ... ... Ал,
халық санының өзіне байланысты бұл жердің орташа қамтамасыздығы ... ... өсуі ... ... алып ... Ал жекелеген
елдерде әр бір жан басына есептесек: ТМД-0,81 га, АҚШ- 0,63 га, Қытай- 0,16
га, ФРГ- 0,15 га, ... 0,13 га, ... 0,04 га ... ... қосымша түрде пайдалануға болатын жерлер бар, бірақ олардың
сапасы төмен , өйткені , ауылшаруашылығының ... сай ең ... ... бос ... ал ... ... мүмкіндіктері шектеулі.
Ауылшаруашылық өндірісінің көлемі бойынша ең бірінші орынды АҚШ ... ... бұл ... табиғи жағдайлары өте қолайлы, жазықтық кеңістігі
өте кең, климаты қоңырсалқын.
Қазақстан Республикасы орманды, жазықты, жартылайшөлейт және шөлейт
зоналарын қосқанда ... ... ... 272,5 млн. ... ... 9 ... алады. Қазақстан Республикасындағы топырақтың алуан
түрлілігі ендікті зоналығына, батыстан шығысқа дейінгі климат ... ... әр ... бөліктеріндегі геология-
лық-геоморфологиялық ерекшеліктеріне байланысты. Қазақстан жазығындағы
топырақтардың зоналық ... ... ... ... ... ... ... Топырақтардағы мұндай айырмашылықтарды
мынадан көруге болады; Біріншіден: батыстық Сібір жазықтығына жататын
Қазақстанның ... ... суды ... ... ... ... гидроморфтылықпен сипатталады. Сондықтан ондағы топырақтық жабындар
сазданып батпақтанады. Зоналық қара жер ... ... көк ... ие, бұл көк ... төменгі шегі тегіс емес, ал құрамындағы
гумус өте көп.
Екіншіден: Қазақстанның орташа ендікті ... ... ... ... ... ... ... байланысты
топырақ түзуші жыныстардың сортаңдауына байланысты топырақтарда сарғылттана
береді. Ұсақ таулы жерлерде тығыс жыныстарда әлсіз дамыған және ... ... ... болады. Орташа белдеудегі топырақтың мұндай ... емес және ... ... ... ... оңтүстігінде, аридтық және экстраидтық
жағдайларында қоңыр құба, ... және сұр ... ... бұл
батыстан шығысқа дейінгі топырақ құрамындағы корбанаттардың біртіндеп
азаюымен ... . Мұны ... ... ... жалпы алғанда континентальдық және оңтүстіктегі
аридтық климаттың арқасында Қазақстан ... ... ... ендікті зоналарда аса құрамалалықпен ерекшеленеді. Сортаң, ... және ... ... ... кең ... бұған грунтты
тұзды сулардың тигізетін әсері мол.
Қазақстан Республикасындағы жер ресурстарының жалпы таралуымен
олардың ... ... 1 және ... көрсетілген (8).
Госкомземнің мәліметтері бойынша ауылшаруашылығында пайдаланатын
жердің ауданы 2001 ... 1 ... 222,5 млн. ... ... 86,1 мил. ... ... 39 ... ғана ауылшаруашылық
бағдарындағы жер құрамына ... ... ... ... ... ... 5,6 млн. ... құрайды. Сонымен бірге 7 проценті
берілген, ( 9 стр ... қоры ... 37,7 ... ... 102 млн. ... ал оның ... ... ауылшаруашылықтың пайдалануы үшін
жарамсыз болып ... ... су ... ... ... ... рекрециялық және тарихи-мәдени бағыттағы ... ... 2,7 ... ... 7,0 млн. ... құрайды.
2 КЕСТЕ
2001 жылдың қаңтарындағы жерді пайдаланушылардың категориясы бойынша
Қазақстан Республикасындағы жер ресурстарын үлестіру.
|Жерді пайдаланушылардың категориялары ... млн. |% |
| | | |
| |гек. | ... ... |2725 |100 ... ... жер |139 |51 ... ... ... |18,2 |6,6 ... өнеркәсіп, байланыс тораптарының |+5,6 |2 ... ... | | ... су, ... ... ... сауықтыру, |7,0 |2,7 ... ... ... ... жерлер | | ... қоры |102,7 |37,7 ... ... ... ... көптеген мөлшері 46,5 проценті
құрамында шағын гумусы бар жерлер.
3 КЕСТЕ
Қазақстан ... ... ... ... Жер ... | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4-ке ... ... |2-ге ... ... ... 80 ... ... ... ... және күңгірт сұрғылт топырақты жерлерінде өндіріледі, бірақта бұл
жерлер эрозияға ... ... ... 20,30 процент гумустан
айрылып, ... ... ... ... ... ... ... 2,4 млн. га. Құрайды және бұл територияның 40 проценті
өсімдік тораптарының комплекстік түрде ұйымдастырылуын жүзеге ... ... ... ... ... сумен қамтамасыз болуын жоғарлатуы
керек.
Республикадағы 147 мың гектарға ... ... бар, ... ... ... бау-бақшаны, 22 мың гектарға жүзімдіктерді құрайды, 1975 жылдан
1995 жыл аралығына дейін 20 жыл ішінде ... ... ... ... гектарға қысқарды. Республикамыз кең көлемді жайылымдық жерлерге бай,
олар 182,2 млн. гектарын құрайды, оның 75 проценті ... және ... ... ... ... оның ішінде жаздың типке 33 проценті, ... ... 44 ... ... ... 13 ... кіреді.
Сапасы жағынан су жоғарғы жайылымдықтарды қарқынды түрде және жүйесіз
пайдалану оның өнімділігінің ... және ... ... ... ... ... Сапасы төмендеген жайылымдық жерлердің
сулануы 63 процентті ... ... үшін ... ... орындар
қайтадан ұйымдастыруды талап етіп отыр.
Республикамызда бар жер ресурстарын ... сай ... ... жоғарлатсақ сыртқы және ішкі қажеттіліктерді қанағаттандыруда алуан
түрлі ауыл шаруашылық өнімдерінің өндірісін ... ету ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы, жер
ресурстарына бай, бірақ ... ... ... ... ... яғни жылына жауын-шашынның орташа жылдық саны 300 мм-ден кем. Мұнда
жер өңдеу шаруашылығы өте ... ... Жер ... реттеу заң шығару базасы
Жер қатынастары саласындағы ... ... ... Республикасының территориясында 1996 жылы қабылданған заң шығару
актілері әсер етті, ... ... ... ... 2003 жылы ... жер кодексі өз күшінде ... ... ... ... Қазақстан Республикасының, жер
жөніндегі заңынан өз ... ... ... ... ... заңы ... өз ... ене бастағаннан бастап, Қазақстан
Республикасында жерге деген жеке меншік және ... ... ... ... ... ... ... талқыланды.
Белгіленген заңның басты ерекшелігін өзгертіп, жер учаскілерін
камандалық-административтік тұрғыдан үлестіріп, жер ... ... ... Жер ... ... ... заңына сәйкес, жер
кодексінде, азаматтардың және меншігінде ... жеке ... ... ... бау ... ... үшін жеке ... Сонымен бірге азаматтардың жеке меншігімен мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға ... не үй салу үшін жер ... да ... ... ... ... ерекше қорғалатын табиғи
территориялардағы, су, ... ... жер ... жеке меншікке
берілмейді.
Белгіленген заңның ең басты ерекшелігі: ондағы сату және сатып алу
заты жер участогымен ... ... ... ... Ал бұ ... мен ... деген шаруашылықтың бағдарды тартуға, қатыстыруға
мүмкіндік береді, жер ... ... жеке ... пен ... ... ... арасындағы айырмашылық мынадай меншік иесі жерді иеленуге,
пайдалануға құқылы, ал жерді пайдалану құқығына ғана ие. ... ... ... жер участігі сот шешімімен ғана алынады.
Жалпы алғанда заң жер участогына ... ... ... мен ... ... қорғайды. Бұрынғы жер кодексімен салыстырғанда, заңдағы
жер участігін бөлу процедурасы ... ал жер ... ... ... бұл ... иесі иен жерді пайдаланушыға ... ... ... ... облыс әкімдеріне ауыл
тұрғындарының барлығына жер үлесін беру құқығы жөнінде ... ... ол үшін әр ... оған ... ... ... ... азаматтардың саны 933333 адамдай ( 87 стр 45
), жер үлесіне ие ... ... ... ... ... ете алады, оны
сатуға, сыйлауға, кәсіпорындар фондында беруге кепілге бере алады. ... әрі ... ... жер ... ... егер ... мекендерде жер ресурстарын басқару жөніндегі
атқарушы органдардың өз өкілдері болса ғана. Осыны ескере ... ... ... ... және ... қалаларда жер қатынастары туралы
мемлекеттік басқару ... ... ... ... Ал бұл үшін
құралдарды ауыл шаруашылығының есептік негізден яғни жерді пайдалану мен
жеке меншікке жер ... ... ... ... еңбекке ақы беру
есебінен алынады. Сонымен бірге аудан әкімінің ... жер ... ... ... ... де толқылау қарастырылған.
« Жер туралы » заңда декламацияланған тезистерді практикалық
тұрғыдан жүзеге ... ... ... ... және « жеке ... ... ... жерді пайдалануға берілетін жерге деген
төлемнің ставкасын бекіту жөніндегі» жер ... ... ... де ... ... жер ... ... қаражаттар
есебінен Қазақстан Республикасының жүйесі үшін бірдей болатын орындарда жер
ресурстарымен және оның ... ... ... ... ... жүргізіледі.
« Жерді жеке меншікке беру, немесе мемлекеттің жерді пайдалануға
берудегі ... ... ... ... ... туралы » қаулыда жер
участоктарына, елді мекендегі жерлерге деген төлемнің әртүрлі ставкалары
бекітілген, ... ... ... ауыл ... ... жүргізуге
беретін жеріне төленетін төлемнің ставкалары да ... ... ... ... ... қара жерде орналасқан 1 га
суландырылмаған айдалған жер орташа есеппен 54,5 мың теңгеге бағаланған, ... ... ... ... ... сұр топырақты
зоналарында орналасқан суландырылып айдалған жердің 1 га 350,4 мың ... Жер ... ... ... ... ең бастысы
ол жерді қорғау және оны пайдалануға бақылау жасау. Үкіметке мемлекеттік
жер инспекциясын жасау ... ... ... берілген.
«Жер туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, жеке меншікке
жеке қосымша ... ... ... құрылысын жүргізу үшін берілетін
жер участоктары беріледі. Нақ осындай мақсатта ... үшін ... ... ... 1996 ... 8-ші сәуірінен ... ... ... ... « Азаматтар мен заңды тұлғаларға жер участоктарын беру
нормасын бекіту ... ... ... ... жер ... ... ... азаматтарына мына мөлшерде
ғана тегін беріледі, егер:
1. Жанұяға жеке меншікке
- жеке қосымша ... ... үшін ... ... ... ... га, ал ... жерден 0,25 га жер беріледі.
- жеке үй мен құрылыс үшін 0,7 га жер беріледі.
- ... мен ... ... 0,12 га жер ... Ал ... үй ... ... үшін мемлекеттік қызметкерлерге
жеке ... ... үшін жер ... ... 1996 жылы 7-ші ... қабылданған «Мемлекеттік
қызметкерлерге тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін, тұрғын үй
шаруашылығы үшін жер участогын беру ... мен ... ... ... ... №720 қаулысында оларға 0,15 га көлемінде
тегін жер беріледі. Ал жеке ... ... ... рет ... ... ... ... бау-бақша, саяжай құрылысын, тұрғын үй
құрылысын жүргізу үшін жеке меншікке берілетін жер ... ... ... мен ... ... атқарушы органдар бекітеді және бұл
жергілікті жағдайлар мен ... де ... жеке ... ... ... қосымша жер
участоктарының ең жоғарғы көлемді участоктарды азаматтар ақы төлеп ... ... және ... емес ... және сол
ғимараттарды
қамтамасыз етуге бағытталған жер участоктарын азаматтар мен ... ... ... жеке меншікке ақы төлеп алады. Мұндай мақсатқа
берілетін жер ... ... ... бір ... қызмет үшін немесе
қала құрылысы мен жобалық техникалық құжаттамаларға сай ... ... ... ... ... Жеке ... ... бау-бақша және саяжай құрылысы үшін
берілетін жер ... шет ел ... жеке ... ... пайдаланушыларға мемлекеттің жер участогын беру ... ... ... ... ... жерге төленетін төлем ставкасын 3%-нен
төмен болмауы керек.
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕР ... РӨЛІ МЕН ОНЫ ... ... ... салу механизмі
Қазақстан Республикасының жер кодексіне сәйкес республикадағы жерді
иелену мен пайдалану ақылы болмақ, жерге төленетін төлем жер ... ... ... ... төленеді.
Жерге деген төлемді пайдалану және оны өндіру тәртібі мен салық
салу принциптері Қазақстан Республикасының «Жер ... ... ... бұл заң 1992 ... 1-ші ... ... күшіне енген болатын
және әрі қарай 2003 жылдың жер кодексінде өз көрінісін тапты(17,11)
Табиғи ресурстарды пайдалану үшін ақы төлеу бұл ... ... ... ... ... ... ресурстардың тұтынылатын
мөлшерінің бағасы.
Төлемдердің біріне жерге ақы төлеу де жатады. Жерге ... ... ... заң ... ... ... отырады. Ол мына
мақсатқа сай төленеді.
- жерді ақылға сай ... ... жаңа ... ... ... ... ... өнімділігін арттыру үшін;
- сапасы әр түрлі жерлердегі ... ... ... ... үшін;
- осы шараларды қаржыландыру арнайы фонд ұйымдастыру;
Республикадағы ... салу ... жер ... ... Ауыл
шаруашылық бағытындағы жерлерге ... ... ... ... ... өз ... жер участогы бар жеке немесе
заңды тұлғалар бола алады. Жер ... ... оның ... ... мекеніне, сапасына байланысты анықталады.
Мұндай салықтың базалық ставкасын заң шығарушы органдар бекітеді.
Нақты жер иеленушілер мен жерді пайдаланушылар үшін ... ... ... ... жер ... мен жерді пайдаланушылар
үшін ставкаларды жергілікті үкімет органдары бекітеді.
Әр түрлі категориялы ... ... ... ... ... ... шаруашылық бағытындағы жерге деген жер ... ... 1 га ... ... де топырақтың сапасы ... ... ... ... ... құрылысын жүргізу үшін
азаматтарға берілетін жерлерге ... ... жер ... ставкасы
0,01 га-ды құрайды.
Өнеркәсіп, транспорт, байланыс тараптары және басқа да ... ... ... жерге қойылатын базалық ставкалар ауданы 1
га ... ... ... «Жер ... ... заңында жерге
төленетін төлем бойынша жеңілдіктер де бекітілген.
Табиғатты қорғау, ... ... ... ... ... ... ... Ауыл шаруашылықта игеріліп немесе сапасын
жоғарылатып жатқан кезеңдегі жер участоктарына салық салынбайды. Сонымен
бірге ... ... ... ... ғылыми зерттеу
мекемелеріне, ауыл шаруашылық және орман шаруашылық мамандығындағы оқу
орындарына бөлінген жер ... да ... ... ... ... ... ... денсаулық сақтау, білім беру,
мәдениет мекемелері, сонымен бірге қоғамдық ұйымдар да жерге төлем ... ... ... ... ... ... ... босатылған. Заң
арқылы бекітілген кейбір жағдайларда жер ... ... ... ... ... ... бекіте алады.
Салықтық заң шығару органдарында жер салығының базалық ... ... ... ... ... ... ставкаларға коэф-
фициент бекітілген, 1997 жылы коэффициент 1,3 көлемінде, 1998 жылы 1,45
көлемінде, 1999 жылы 1,57 көлемінде, 2000 жылы 1,81 ... 2001 ... ... ... ... ал 2002 жылы ... ... кодексіне
байланысты коэффициент бекітілмеді. Бонитеттің балы жер ... ... ... ... ... ... ... салынады:
- ауыл шаруашылығының бағытындағы;
- елді мекендердегі;
- өнеркәсіп, транспорт, байланыс тараптарындағы;
- ерекше ... ... ... ... ... табиғи территорияларға;
- орман фонды;
- су фонды;
- қордар.
Жер салығын төлеушілер өз меншігінде жеке жер участоктары бар заңды
және жеке ... бола ... Ауыл ... ... жерге деген салық.
Ауыл шаруашылық бағытындағы ... ... жер ... ... 1 га ... ... де топырақтың сапасы бойынша
дифференцияланады. Жері ... қара ... ... құрғақ зона
жазықтығындағы жерлердің базалық ставкалары бонитет балына пропорционал
түрде бекітіледі. Бұл ставкалар 4-ші ... ... ... және ... ... зона ... салынатын жер салығының
базалық ставкалары.
|Бонитет балы ... ... ... ... |
|1-10 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |202,65 ... ... сұр, ... ... жерлердегі жартылай
шөлейт және шөлді территориялы жерлерге салынатын жер салығының ... 4-ші ... ... Жеке ... ... ... ... жүргізу үшін азаматтарға ... ... ... ставкасының ауданы 0,50 га-ға дейін 0,01 га үшін 20 ... ... ал осы ... ... асып кетсе 0,01 га үшін
100 теңге бекітілген.
5 КЕСТЕ
Шөлейт және жартылай шөлейт территориялардағы жерге ... ... ... ... балы ... есептелген салық ставкасы |
|1-10 |0,48 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |50,18 ... ... ... өз компетенциясының шеңберінде жер
участогының орналасу ... ... жер ... ... ... ... жоғарлатуға құқығы бар, бірақ 20 проценттен ... Елді ... ... салық.
Елді мекендердің жеріне салынатын салықтың базалық ставкалары
ауданның бір ... метр ... ... ... 5- ... ... ... салынатын салық әрбір жер ... ... ... үшін ... үкімет органдары анықтап береді. Ал
бірнеше аудандары бар ... ... ... ... ... анықталады.
Елді мекендерде орналасқан ауыл шаруашылыққа жатпайтын және
өнеркәсіп, транспорт, байланыс тораптары ... ... 70 ... төмендетілген базалық ставка бойынша салық салынады.
Жергілікті үкімет органдары жер ... ... ... ... ... төмендетіп жоғарлатуға құқығы бар. Бұл ... ... ... оңай ... құрылыстың архитектуралық көркемдік
және ландшабдтық құндылығына, ... ... жай ... ... ... гигиеналық жағдайларға байланысты.
3) Өнеркәсіп, транспорт, байланыс торабтары және басқа да ауыл
шаруашылығына жатпайтын бағыттағы жерлерге ... ... Елді ... тыс ... ... ... ... торабтары және басқа
да ауыл шаруашылығына жатпайтын ... ... ... ... ... 1 га ... ... Салық салу ставкалары 6-шы
таблицада көрсетілген.
6 КЕСТЕ
Аймақтық бөлімдердің жеріне арналған салықтың базалық ставкалары
| ... емес | |
| ... |
| ... , ... , ... ... қорымен |
| ... ... үшін өте ... ... ... бөлімнің түрі |қажет , және де ... ... мен |
| ... ... дәл сол |
| ... ... |уақыттағы жерге деген |
| ... ... ... теңге |
| ... өзге де ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |28,95 |0,96 ... |19,30 |0,96 ... |9,65 |0,58 ... |6,75 |0,58 ... |8,20 |0,58 ... |8,17 |0,58 ... |9,65 |0,58 ... |8,68 |0,58 ... |5,79 |0,58 ... |6,27 |0,58 ... |9,65 |0,58 ... |5,79 |0,58 ... |5,79 |0,58 ... |9,65 |0,58 ... |9,17 |0,58 ... ... | | ... ... қала |6,75 |0,39 ... ... қала |5,79 |0,39 ... ... | | ... ... қала |5,79 |0,39 ... ... қала |5,02 |0,39 ... ... | | ... ... ... облыс үшін |0,39 |
| ... ... 85% | ... ... | | ... ... ... ... үшін |0,19 |
| ... ... 75% | ... |0,96 |0,13 ... |0,48 |0,09 ... ... ... жер участоктарындағы бонитет балын
анықтау мүмкін болмаған кезде жер салығының көлемі мен мөлшері аралас ... ... ... ... анықталады. Аудандық үкімет органдары
салықтың базалық ставкасын төмендетуге немесе жоғарлатуға құқылы, бірақ ... ... ... 20 ... ... ... ... транспорт, байланыс тораптары мен басқа да ауыл
шаруашылығына жатпайтын ... ... ... ... ... балы ... есептелген салықтың базалық |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... жоғары |5790,02 ... ... ... ... жоқ ... ... жер
пайдаланушылардың мақсаты үшін берілген жерлер ауыл ... ... ... ... базалық ставкасы бойынша салық ... ... ... ... салынатын салық төлеудің тәртібі мен
шарты Қазақстан Республикасының үкіметі мен анықталады.
3) Айрықша қорғаудағы табиғи территориялардағы жерге салынатын са-
лық . Жеке және ... ... ... және ... ... қорғаудағы табиғи территорияның жерлеріне салық салынады.
Айрықша қорғаудағы табиғи территориялық жерлердің құрамына кіретін
және ауыл шаруашылық мақсатына ... ... ... салық
базалық ставка бойынша салынады.
5) Орман фондының жеріне салынатын салық.
Орман фондының жеріне салынатын салықтар:
1) ауыл шаруашылық мақсаты үшін қолданылады.
2) ... ... ... ағаш дайындау кәсіпорындарының
пайдалануына беріледі.
3) орман ... ... ... мен ... да ... ... ... пайдаланатын орман фондының жерінің
құрамына кіретін участоктарға базалық ставка бойынша салық салынады.
Орман фондының жерлеріне ағаш ... ... ... ... ... ... ... салынады.
6) Су фондының жеріне салынатын салыққа мыналар жатады:
а) ауыл ... ... үшін ... су ... ... жүргізіледі.
Сонымен салық салынатын жерлердің саны 6 түрлі категорияларға
бөлінеді. Заң шығарушы ... ... ... ... салудың өз
ережесін қолданады.
Жерге салық салу принциптері былай жүзеге асырылады:
1) Жер салығының көлемі мен ... оның ... ... жер
участогының сумен қамтамасыз етілуіне байланысты анықталады, яғни
жерді иеленуші мен ... ... мен ... еш ... ... Жер ... жер ауданның бірлігі есебінен әр сайын белгіленген төлем
түрінде бекітіледі.
3) Басқа ... ... жер ... ... үшін ... ... мен шартын осы мемлекетпен ... ... ... ... ... Жер салығының базалық ставкаларына Қазақстан Республикасының үкіметі
әр жыл сайын бекіткен коэффицент қолданады.
2.2 Шаруақожалықтарына салық салу
Шаруа (фермер) ... ... жеке ... ... ... ... деп жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру ауыл шаруашылығы
өнімін өндіру үшін ауыл ... ... ... үшін ... ... ... осы өнімді ұқсатумен және өткізумен тоқтаусыз
байланысты тұлғалардың отбасылық-еңбек бірлестігі танылады.
Бұдан басқа, шаруа қожалығы жер ... ... ... ... ... құрылған болып саналады.
Бірлескен кәсіпкерлік немесе жай ... ... ... ... ... ... ... мүддесін көрсетуге
уәкілетті тұлға бар – бұл шаруа қожалығының басшысы. ... ... және ... ... Салық кодексіне сәйкес шаруа
қожалығы шаруашылықты мемлекеттік тіркеу үшін алым ... ... ... Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 ... ... 2001 жылы ... ... жер ... құқығын беру
бойынша ережелер өзгергенін атап өту қажет. Біздің ойымызша ... ... ... ... ... ... ... қожалықтарының жер пайдалану құқығы.
«Жер туралы» Қазақстан Республикасының 2001 ... 24 ... ... ... ... жүргізу үшін(80- баптың 1- тармағы)
учаскілері уақытша жер ... ... ... ... ... 5 ... ... және ұзақ мерзімді 49 жылға дейін). Шаруа үшін жер
заңнамасындағы ... ... да ... ... керек деп ойлаймыз,
олардың кейбіреулері салқытар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдерді ... ... ... ... ... ... ... мүмкін.
«Жер туралы» ҚР Заңына (124-бап) сәйкес тұрақты немесе ұзақ
мерзімді жер пайдалану құқығындағы ... ... ... үшін ... жер ... ... жалға алу шартында алғашқы уақытша ұзақ
мерзімді жер пайдалануға қайта рәсімделуі ... ... алу ... жер ... ... ... ... шаруа қожалығы осы жер
учаскілерін пайдаланғаны үшін жал ... ... жер ... ... ... ... ал ... жалпы белгіленген тәртіпті таңдаған
шаруашылықтар жер ... ... оны ... ... ол ... жер
учаскілері бойынша(алғашқы тегін негіздегі жер пайдалану немесе тұрақты жер
пайдалану ... ... ... олар төлер еді.
Жер учаскесі мен жеке кәсіпкерлікті тіркеп Сіз салық төлеушінің
мемлекеттік тіркеу рәсімін өтуіңіз ... ... ... ... ... қожалықтарын қоса салық төлеушілерді тіркеу ... ... және ... ... ... ... үзінді). Мемлекеттік тіркеу мен салық төлеушінің тіркеу нөмерін
алу үшін ... ... ... ... ... ... туындау сәтінен бастап 10 жұмыс күні ішінде салық
органына өтініш беру ... Бұл ... ... жеке ... жері бойынша салық органына беріледі. Өтініш нысаны мен ... ... ҚР ... ... министрлігі белгілейді.
Салық кодексімен белгіленген қажетті деректердің барлығын алғаннан
кейін ... ... ... төлеушінің куәлігін береді.
Салық төлеушіні мемлекеттік ... ... ... шаруа
қожалығына салық органдарында:
- тұрғылықты жері ... ... салу ... ... мен ... жері ... ... қызметін жүзеге асыру орны бойынша тіркеу есебіне тұру
қажет.
Тіркеу есебіне қою үшін ... ... ... ... ... ... құрамында салық органдарына тиісті өтінішті береді,
міндетті тәртіпте өз аты-жөнін, туған күні мен орнын, тұрғылықты ... ҚР І І М ... жеке ... ... көрсетеді.
Салық кодексімен норма белгіленген, соған сәйкес тіркеу есебіне қою
туралы ... ... ... көрсеткен тіркеу деректерінің өзгеруі
кезінде салық төлеуші осындай деректердің өзгеру сәтінен бастап 10 ... ... ... органына бұл туралы хабарлауға міндетті.
Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері үшін ... ... ... ... бірі осы ... ... ... қолдану
мүмкіндігінің жер учаскесінің орналасқан тіркеу есебіне қоюдан кейін жер
учаскесінің орналасқан жері бойынша ғана беріледі.
Бұдан ... ... ... ... есеп айырысуды жүзеге асырудың
режимін таңдауы тиіс, яғни салық салу режимі. Оған ерікті негізде не ... ... ... ... ... ... салық режимін таңдау
ұсынылады.
Шаруа қожалықтары үшін арнайы салық ... ... алу үшін ... ... ... ... ... келуі қажет.
Арнайы салық режимдерін қолдану үшін жағдай.
Шаруа қожалықтарын құру жер учаскесімен тікелей байланыста екенін
ескеріп, Салық ... ... бар, ол ... аталған санат үшін арнайы
салық режимін қолдану құқығы жер пайдалану құқығындағы және жер ... ... ... ... бар ... ... ... шаруа қожалықтары үшін арнайы салық режимін қолданудың
негізгі шарты салық төлеуші ауыл шаруашылығы өнімін өндірумен, өз өндірісі-
нің ауыл ... ... ... және оны ... айналысатынын атап
өту керек.
Кірістің әр дәрежесін ескеріп ... ... өз ... ауыл
шаруашылығы өнімін ұқсату өнімі болып табылатын акцизделген өнімді өндіру,
ұқсату және сату бойынша арнайы ... ... ... ... норма енгізілген.
Мысалы, «Адал» шаруа қожалығы өсімдік шаруашылығының өнімін, дәнді
дақылдарды, жеміс-жидек және ... ... ... өз ... ... ... ұқсатумен айналысады, шаруашылықта жеміс-жидектер
мен жемістердің, күшейтілген шырындар мен ... ... ... ... ... ... кондитер цехы, шағын жеміс-консерві
зауыты бар. Бұл жағдайда шаруашылық қызметі жүзім ... мен өз ... ... ... ... жатады, бірақ күшейтілген шырынды,
одан шарапты шығару өндіріске, ал акцизделген тауарларды ұқсатуға жатады.
Соңғы шектеулердің енуімен бөлшек ... ... ... ... арнайы салық режимдерінің қызметіне таралмайтын қызметтің түрлерін
жүзеге асыру кезінде ... ... ... ... ... ... ... мүліктердің бөлшек есебін жүргізуге міндетті.
Арнайы салық режимдерін қолдану бухгалтерлікті қоса есеп ... ... қате ... ... және ... ... жүргізу.
Арнайы салық режимдерін қолдану салық есебінің оңайлатылған
жүргізілуін болжайды.
Бухгалтерлік есеп туралы ... ... ... ... және тәртіпті оңайлатуда босатылу көзделмеген. ҚР заңнамасы(23-
«Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің есебі мен есеп жүргізу» ... ... ... ... ... үшін ... есеп
жүргізудің оңайлатылған тәртібін көздейді.
Арнайы салық режимін қолдануға құқық.
Арнайы салық режимдерін қолдану құқығы ... ... ол ... негізінде беріледі. Өтінішті беру мерзімі-ағымдағы ... ... ... шектелген . 20 ... ... ... құрылған шаруа
қожалықтары жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік алу күніне өз
арнайы ... ... ... ... өтініш береді;
Аталған мерзімге өтінішті бермеу автоматты түрде жалпы белгіленген
тәртіпте бюджетпен есеп ... ... ... ... ... ... ... арнайы салық режимін таңдаған біріңғай жер салығын төлеуші
жылдың ішінде таңдалған салық салу режимін өзгертуге құқығы жоқ.
Қосылған құн ... ... ... ... ... жер ... осы салық бойынша тіркеу есебіне қою туралы салық органына
өтінішті өз еркімен ... ... есеп ... ... ... ... ... үшін арнайы салық режимін қолдану тәртібі.
Шаруа қожалықтары үшін арнайы салық режимін қолдану біртұтас жер
салығын ... ... ... есеп ... ... ... ... жер салығы сомасының есебі жер учаскесін ... ... 0,1% ... ... қолдану жолымен жүргізіледі.
Жерді бағалау құны туралы мәлімет жер ресурстарын басқару ... ... ... ... актісін уақытында бере алмаса, онда
мұндай жағдайда салық салу мақсаты үшін оның жер ... ... ... ... Деректерді Қазақстан Республикасының Жер
ресурстарын басқару жөніндегі агенттігінің аумақтық органы береді.
Біртұтас жер салығын ... ... ... ... өз өндірісінің
ауыл шаруашылығы өнімін ұқсату өнімдерін сату мен шаруашылығы өнімін сату
бойынша кірістерден табыс ... мен ... құн ... жер ... қажеттілік нормативтерінің шегінде мүлік салығы мен көлік салығын
төлемейді. ... жер ... ... ... қожалықтары үшін арнайы салық
режимі мынадай салықтардың және басқа беруін есептеудің, ... ... ... ... ... ... салық, қоршаған ортаны
ластағаны үшін ... ... ... су ... ... ... және т.б.
Салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің жекелеген түрлерін
есептеу.
Шаруа қожалықтары ай ... ... ... ... қолданбайтын
кәсіпкерлерден біраз аз айлық есептік көрсеткіштерден 20% ... ... ... мен ... ... үшін әлеуметтік
салық сомасын есептейді.
Төлем көзінен ұсталатын жеке ... ... ... ... ... үшін ... мен үстіңгі көздерден су ресурстарын пайдаланғаны үшін
төлемді есептеу Салық кодексіне сәйкес, яғни жалпы белгіленген ... ... ... ... міндетті зейнетақы жарналарын
есептеу тәртібі Қазақстан ... ... ... ... ... ... кезінде салықтарды төлеу.
Осы арнайы салық режимін таңдаған шаруа қожалықтары жыл ішінде ... екі рет жер ... ... жері ... ... ... жер ... сомасын енгізеді. Бұл ... 20 ... ... – осы жылдың ағымдағы ... ... ал ... ... декларация бойынша есеп айырысуларды ескеріп бұрынғы жыл
үшін біртұтас жер салығы бойынша ... есеп ... ... жер ... ... ... ... мерзімінде
бұрынғы салық кезеңі үшін жер салығы бойынша декларацияда ... ... ... кем емес ... ... ... ... қазанға дейін құрылған біртұтас жер салығын төлеушілер, сондай-
ақ салықты есептеу үшін ... ... ... ... ... ... жер ... бойынша ағымдағы төлемдер ... ... ... ... кем емес ... ... төлемді
төлеуді жүргізеді.
Оны төлеу мерзімінде біртұтас жер ... ... ... ... жеке табыс салығының есептелген сомасын, жинақтаушы
зейнетақы қорларына міндетті ... ... ... ... ... ... ... үшін төлем мен үстіңгі көздерден су
ресурстарын пайдаланғаны үшін ... ... ... ... ... ... ... бойынша бөлінеді:
- ағымдағы салық кезеңінің 20 ... ... ... 1
қаңтардан 1 қазанға дейінгі кезең үшін ... сома ... ... ... ... ... ... кезеңінің 20 наурызынан
кешіктірмейтін мерзімде 1 қазаннан 1 желтоқсанға дейінгі кезең үшін
есептелген сома ... есеп ... ... жер ... ... үшін ... ... салықтар мен
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің негізгі ... ... ... есеп ... саны ... Қолданылып жүрген беруде
олар ай сайын немесе тоқсан сайын немесе тоқсан ... ... ... мен ... да ... ... жиі кездесетін
түрлері бойынша салық есеп беруін беру мерзімі біртұтас жер салығы бойынша
түпкілікті есеп айырысу мерзіміне ... жер ... ... ... кезеңінің ағымдағы 15
наурызынан кешіктірмейтін мерзімде жыл сайын жер учаскелерінің орналасқан
жері ... ... ... ... ... ... ... біртұтас жер салығы ағымдағы төлем есебі;
2) бұрынғы ... жыл үшін ... жер ... ... ... ... ... бойынша декларация;
4) төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы бойынша есеп;
5) ... ... ... міндетті зейнетақы жарналары бойынша
есеп беру;
6) үстіңгі көздерден су ... ... үшін ... мен
қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем бойынша декларация.
Аталған декларацияларды ... ... ... ... ай ... ... ... пайдаланғаны үшін төлем ... ... ал ... ... ... ... үшін төлем бойынша есеп
беруді ұсынған.
Бұдан басқа, соңғы жылдары осы арнайы салық режимін қолдануда шаруа
біртұтас жер ... ... ... егер ... және ... ... бір ... болмаса, жерді бағалау мен жер ... ... ... қайта бермейтінін білу қажет.
Қоғамның дамуы тұрақты түрде жүріп жатқанын және ... ... өз ... жоғарғы сатысына көтерілу қажеттілігіне-заңды
тұлғаға айналу қажеттілігіне келгенін біздің ... да ... ... ... ... ... үшін ... есеп айырысудың өзіндік ерекше оңайлатылған тәртібі бар.
2.3 Жер ... ... ... ... ... ... нарықтық экономиканың күрделі кезеңін
бастан өткізіп отыр. Шаруашылықпен айналысушы субъектілердің қызметін
реттеудегі ... ... ... ... ... табыс рөлінің ұлғайтуы, ауыл шаруашылық кәсіпорындардағы
экономикалық ... ... ... ... жағдайларда
төмендеп барады. Жерді пайдаланушыларға ... ... ... ... ... ... ... асыру құқықтық,
материалдық және экологиялық жағдайларда, шарттарды орындау қажеттілігін
ескертеді. Құқықтық шарттар топырақтың ... ... ... ... ... ... заңды органдардың болуын міндеттейді.
Материалдық шарттар ластану мен саздану үшін топырақтың өңдейтін
эрозияға қарсы шаралардың жүзеге ... үшін ... ... ... ... ... ... шаралар жер өнімділігін сақтаудағы өндірістің ... ауыл ... ... ... қалыпты деңгейде сақтап
тұруы керек.
Ауыл шаруашылығының материалдық базасы дағдарысқа ұшыраған. Мұндай
экономикалық ... мәні ... ... ... баға ... арқылы
жүретін ауыл шаруашылығындағы қажетті қосымша өнімнің бөлігі ... оның ... ... және ... капитал сферасына
үлестіріп кетеді.
Осының салдарынан жер жасанды түрде құнсыздана ... ... ... немесе меншікке сатуға беретін жерге деген төлемнің
үкімет арқылы ... ... ... ... ... ... Сату және сатып алу арқылы болатын мұндай жағдайдағы жердің нарықтық
айналымында , ... ауыл ... ... ешқайсысын шешпейді. Бұдан шығатын нәтиже қауіпті. Көбінесе
жерге деген төменгі нарық бағасы объективті түрде өте қымбат агротехникалық
және ... ... ... ... ... ... ... ол мұның салдарынан жер деградацияға ұшырап,
мақсатқа сай ... ... ... ... ... ... тәсілі жүзеге асырылады екен. Біздің елімізде қазіргі кезеңде ауыл
шаруашылығымызда абсолютті екен. Тіпті бұл кері ... ие, жер ... ... ... ... ... ... климаттық
жағдайы өте қолайлы жекелеген жер участоктарында ғана пайда болады.
Экологиялық рента экожүйенің ресурстық-энергетикалық потенциалын ең
жоғарғы түрде ... ... ғана ... Жерді пайдаланудағы
экологиялық рентаның есебі шаруашылық қызметіндегі шынайы ... ... ... ... ... Ауыл шаруашылық дамуындағы табиғатты
құртушы типі ... ... ... ... ескермегендігін
көрсетеді.
Өндірістің даму процесі кезінде көрініс беретін ... мен ... ... ... ... ... мәселелердің тууына
әкеледі. Көптеген ... бері ... ... ... ... істе болып тұрды. Табиғи объектілер сату, сатып ... ... ... пікірлерден кейін оған ақшалай баға қойылмайды.
Мысалы: жерді суландыруға жіберілетін суға ақы төлеу жерді ... ... ... ... Бұл концепцияның маңызын түсіну күрделі емес,
өйткені қоршаған ортаның ресурстарын шаруашылық қызметінің ... өте ... ... да ешқандай шығындарды қалдырмады. Ол кездегі
табиғи ... ... ... ... ... ... ... болашақта жеткіліксіз болатынын ешкім білмеді. ... ... ... ... ... ... дамуы ғалымдардың ілімдері мен
пікірлеріне өз түзетулерін енгізді . ... ... ... аса бай ... қазбалардың таусылуына әкелді де,
ауылшаруашылық өндірісіне берілетін ... ... ... ... бастап, елдің көптеген аймақтарындағы су ресурстарының шектеліп
бара жатқандығы сезіле бастады. Табиғи ... ... ... ... ... ... ... концепциялар да пайда болды. Бұл
концепциядағы негізгі тезистер С.Г. ... ... ... Жерге ақшалай баға беруді табиғи ресурсты игеру құнымен ... ... ... Шығын туралы концепциядағы жалпы ... ... ... ... ... қолдану процесі кезінде нақтылана
түсті. Оларды бағалау кезінде бүкіл материалдық және ... ... ... ... ... ресурстарды экономикалық тұрғыдан ... ... ... ... ... ... концепция бірнеше рет сынға
ұшырады. Егер бұл концепцияны ақырына ... ... ... онда ... ... ... ... қара жер участоктары оны игерудегі
еңбектің ешқандай шығынсыз болып қоғам үшін құны төмен болар еді. Өнімді ... ... ... ... ... шын мәнінде шығын туралы
концепция тегін табиғи байлықтар жөніндегі ... ... ... илмиттеуші фактор ... ... ... ... ... материалдық және еңбек ресурстарының көлемі
көрініс береді, ол табиғи ... өзі құны ... ... ... ... өлшемін анықтай алмайды. Мысалы: екі түрлі табиғи
көздерге кететін шығын біріңғай болса, онда шығатын ... де ... ... Ал ... ең ... ... ие, олардың екеуінің де ... үшін ... біз ... туралы концепцияның әлсіз жақтарын көрсете отырып
табиғи ресурстарды ... ... ... ... ... оны
игерудегі шығындар базалық сипаттама ретінде қарастырылуы ... ... ... ... . ... ... ... байлықты
игерудегі
шығындар табиғатты ақылға сай пайдалану стратегиясын жүзеге асыру процесі
кезінде маңызды ... ие. ... ... ... ... нәтижелі концепция
пайда болды. Бұл концепция бойынша, табиғатты пайдалану объектісіне баға
ретінде оны эксплуатациялау арқасында ... ... ... ... шығындарды да есептеуге болады. Бұл концепция пайдалануға берілетін
жерлерді бағалау кезінде кеңінен жайыла бастады.
Осы нәтижелер концепцияның ең ... ... ... объектіні
халық шаруашылығының басқа да саласына бөліп алып қарастыруында, ... бұл ... ... ... ... ... ... қолданудың альтернативтік мүмкіндіктерін көре
алмайды. Шығын туралы концепция мен нәтижелі концепцияның бір-біріне қайшы
болғанымен бұл екі ... да ... ... ... ... және халық шаруашылығының басқа да звеноларынан тыс
қарауында. Бұл екі концепцияның әдіс ... тар ... ... ... ... үшін оларды пайдаланудағы ... ... ... ең төменгі модификация ондағы кемшіліктердің
жойылуына еш септігін тигізбейді. Мұнда К.Маркстың айтқан пікірін келтіруге
болады, яғни «Товар ... ... ... яғни өз ... қоғамдық
қажетті еңбекке сай сатылуы үшін ... ... ... ... ... қоғамдық қажеттіліктер көлеміне сәйкесуі керек». Мұндай әдіс
табиғи ресурстарды бағалаудың ренталық ... ... ... бір ... ... ... ... басу үшін қажетті шығынның
үнемділігін бейнелейді.Рента шығындар мен нәтижелер сияқты екі ... ... ... ... ... ... жекелеген кәсіпорындардың қызметінің объективті
жағдайының дифференциациясын бейнелеп, табысты құрайды. Бұдан рента ... ие ... ... ... тың ... ... төлемдер құнмен қатар ... ... ... роль ... ... ... ... қолайсыз
кумулятивтік нәтижелермен күрес ... үшін де ... ... ... ... үш түрлі категорияны ажыратуға болады, олар:
дифференциалдық нәтиже, ренталық нәтиже және ... ... ... ... ... осы категорияларды бір-бірімен шатастырып
алуда.
Дифференциалдық нәтиже халық шаруашылығының ... ... болу ... ол жеке ... ... қажетті шығынның асып кетуіне
сәйкесіп, шектеулі ... ... ... ... ... ... ... арқасында еңбек өнімділігін арттыру жолымен
шығынды болдырмауды ... ... ... ... ... ... шығындағы
бұл айырмашылық сақталып тұрады. К.Маркс жекелеген ... ... ... ... ... өнеркәсіптерде пайда болатын
дифференциалдық нәтижелер динамикасын нақты суреттеп ... ... ... олардың тұрақсыз болатынын да көрсеткен.
Мұндай табыстар рентаға айналмайды. Ренталық бағалау концепциясы
дифференциалдық рента териториясынан негізделеді. ... ... ... ... ... ... ... болатын.
Ренталық нәтиже ондағы ақшалай қайтарылып берумен шығындар көлемі-
нің арасындағы айырмашылық ретінде анықталады. Жер ... ... ... жер ... мен ... пайдалану ақылы
болады. Жерге деген төлем жер салығы немесе арендалық ... ... ... ... ... ... жер ... рөлі
Салық салу жүйесінің функционалдық көрінісінің ... ... ... Бұл ... оңды не кері ... ... мүмкін. Салықтың
рөлі практикада ең жоғарғы дәрежеде салық салу ... ... ... ... салу ... ... ... төлеушінің мүдделері бір-
біріне бетпе-бет келеді. Олар салықтық рөлінде әртүрлі қатынаста болады. ... ... ... ... пен ... төлеушінің мүдделері
қарама-қарсы келіп қалады. Нақ осы кезде ... ... ... ... салық салу жүйесіне өзгерістер енгізуі ... ... ... ... ... жер салығының
салыстырмалы салмағы көрсеткендей, барлық салықтық кірістердің ... ... ... 0,04% ... ... салмақтың мұндай маңызды
болмауы мынаған байланысты : ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңына
сәйкес жергілікті бюджеттің кіріс көзі болып табылады. ... ... ... ... ... ... суммасы мен бюджеттің атқарылуы
кезіндегі олардың көлемі арасындағы ... ... ... №8 ... ... ... ... бойынша жергілікті
бюджеттің кірістеріндегі кіріс салығының рөлі ... ... ... ... ... кірісіндегі жер
салығының салыстырмалы салмағы. 2001 жылдан 2003 жылға дейін 1,26 ... ... ... ... күй ... отыр. 2001-2002 жыл аралығында салық
ставкаларының ... ... ... санының өсуіне байланысты салық-
тың суммасы 16,1 млн. ... ... ... жер ... бойынша
түсетін суммада өсу тенденциясына ие, 2001-2002 жыл аралығында сумма 2,5
млн. теңгеге ... Бұл ... ... ... ... КЕСТЕ
2001-2003 жыл аралығында Қарағанды облысы бойынша бюджет кірісіне
жер және біріңғай жер салықтарының түсуі.
| |2001 |2002 |2003 |
| | | | ... | | | |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| |млн. тг ... % |млн. тг |салмақ % |млн. тг |салмақ % |
|Жалпы түсім | | | | | | |
| |32 |100 |24 |100 |27 |100 |
| |210 | |760 | |359 | ... | | | | | | ... |31 |96 |24 |98,4 |26 |98 |
| |025 | |366 | |907 | ... ... | | | | | | |
| |38 |1,2 |40 |1,6 |40 |1,5 |
| |4 | |1,0 | |0,9 | ... жер | | | | | | ... |17 |0,06 |17 |0,07 |19 |0,07 |
| |1 | |0 | |5 | ... салу ... есебінің негізгі бір ... ... ... ... көп мән ... ... тудырудың табиғи негізі мен алғышартына жер ресурстары
жатады. Табиғи ресурстарды пайдалану үшін оған ... ... ал ... рента болмақ, ренталық құраушылардың ... ... ... ... ... ... ... анықтайды.
Жер участоктарын ұқыпты ақылға сай пайдалану үшін жер ... өте ... ... ЖЕР ... ... ПЕН ЖЕР ... ... шаруашылығында ұзақ уақыт бойы экологиялық табиғи фактор
бағаланбай келді. ... ... ... ... тіпті күрделеніп
кетті. Ауыл шаруашылығында ауыр және қуатты ... ... ... ... көп ... улы ... мен тыңайтқыштарды қолданады.
Агроэкожүйелерді қырып ... ... ... ... ... ... экономикалық және әлеуметтік дағдарыстар
шығуда.
Экологиялық дағдарыстың мәні еліміздің ... ... ... ... ... ... ... ондағы зиянды
химиялық заттардың мөлшері ұлғайуда. ... лас ... ... ... аурудың түрлерінің өсуіне, ... ... ... ... ... ... әкеледі; АПК дамуының
табиғатты жоюшы типі теория мен практикадағы қалыптасқан АПК ... ... ... ... ... ... АПК дамуының басты
принципіне ауыл шаруашылығын ... ... ... ... жатқызамыз. Ең жоғарғы экологиялық экономикалық
тиімділікпен қатар ауыл шаруашылығын ... зор ... ... Ал бұл ... таза ауыл ... ... тұтыну, ауа
бассейіндерінің, жер ресурстарын, судың ластануын азайту ... ... ... ... ... Ауыл ... болатын кез-
келген реформалар, жекешелендіру, меншік формасын өзгерту ... ... ... ... ... ... басталуы керек. Ауыл
шаруашылығындағы экологиялық жағдай реформа ... ... ... орта ... ... ... ... механизмін құраушы мыналар:
- жер және су ресурстарын пайдалануда төлем төлеу.
- ... ... ... ... ... салу.
- табиғи объектілердің жақсаруы үшін ақшалай төлем төлеу.
- жеңілдік тұрғысынан ... ... ... ... ... сақтаудың ең маңызды аспектілеріне жер және су ... ... ... ... ... ... ... құнды ауыл
шаруашылық жерлерінің жоғарлауын әкеледі.Жердің өнімділігі төмендеуде. ... ... ... үшін ... ... ... ... тартуымыз керек. Ең маңыздысы ең ақырғы нәтижелерге бағыт ... ... ... ... ... ... ... көрсекте
бұл жерлердегі дала жұмыстары әлі де жүргізіліп келеді. Бұ ... ... ... ... өнімділігі төмендеуде. Мұндай жерлерді
егістіктен ... ... ... тастауымыз керек. Есептік шығындар
қатарына экологиялық шараларды да ... ... ... ауыл
шаруашылық өнімдері біріңғай баға бойынша жұзеге ... ... ... рентаны алып тастау керек. Экологиялық рента
жер рентасын құраушы ... ... Ал ... ... ... ... бағасымен бірге өндіру керек. Салықтық заң шығару органдары
бойынша, жер салығының төлеушісі ... өз ... жер ... ... немесе жеке тұлғалар бола алады. Жер ... бар ... ... ... мен ... да жер ... ... бола
алды.
Салықтық кодексте көрсеткендей, жер салығын ... ... ... ... ... ... оның
филиалдары мен өкілдері, ... ... ... ... ... Ал ... бұлар жер участоктарын жалға ... осы ... ... жер салығын толық көлемде төлейтін болады. Ұлы
Отан соғысына қатысушылар , ... ... ... ... , ... ... ... Салық кодексі жер участогына деген жалпы
меншікке салым салу объектісінің төлеушіні айқындау ережелерін ... ... ... жер ... ... күрделі
мәселелердің болуымен сипатталады. Әртүрлі қолайсыз факторлардың әсер етуі
барысында ауыл ... ... ... ... ... ... 1990 жылы 81,2 % құраса 2000 –шы жылы олардың салыстырмалы ... ... ... Егістік жерлердің мөлшері екі есеге төмендеді, мысалы
: 1990 жылы 35182,2 мың га болса, 2000-шы жылы 16195,3 мың га ... ... ... ... қалпына келтіру шараларын жүргізу үшін құралдар
жеткіліксіз, жердің сапасы одан әрі нашарлауда.
Деградацияға ... ... саны 175 млн. ... құрайды, яғни
Қазақстан территориясының 60%-ті мемлекет жағынан диқан шаруашылығына
қаржылай көмек ... ... жоқ. 2000 жылы ... ... тек 551 ... құрады. Қазіргі уақытта жерді жекешелендіру
жөніндегі мәселелер талқылануда.
Жекешелендіруді тікелей ... ауыр ... ... ... ... ... Осыдан кейін ауыл шаруашылық
өндірісті, техниканы қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... жалпы меншігіне беру
қажет.
Мұндағы тағы бір кемшілік аграрлық сфераның көп ... ... ... үлестіруде шаруалардың көбісі қалыс қалды. Сондықтан
жекешелендіру бұл саланың сапалық жағынан жаңа деңгейге көтерілмей ... ... ... Осы ... ... ... негізгі мәселелерді
шешу үшін меншіктік қатынастарды ... ... Яғни ауыл ... жеке ... ... қатынастар сферасына ендіру керек.
Профессор И.А. Иконецкаяның айтқандай: «Адамзат ... ... ... оның экономикалық және әлеуметтік жағдайы
үшін маңызды рөл ... деп ... ... ... ... меншік
мәселелері жөніндегі пікірлерге ... ... ... Жеке меншік
құқығы басқа да жүйелі ... ... ... ... ие. Бірақта шет
елдік тәжірибемен қазіргі заманғы ... ... ... ... бұл ... тиімді болмақ. Оны шексіз жетілдіре беруге
болады.
Аграрлық жер қатынастарына ... жеке ... ... позициялардан көрініс береді. Біріншіден бұл ең бастысы шаруашылық
жерден жатсынуын болдырмауға алғы шарт бола ... ... жеке ... ... ... ... ие. Жеке ... бұл-капиталдың
аграрлық қатынастар сферасына түсуіне мүмкіндік тудыратын өлшем болып
табылады.
Өйткені жалға берушілер емес ... иесі ... ... ... ... ... ... ауыл шаруашылық жерлеріне
деген жеке ... ... ... ... ... ... ... мөлшерінің азайуына мүмкіндік туады.
Үшіншіден жеке меншікте жерді пайдаланудың экологиялық аспектісі
ұтымдылыққа ие ... Ауыл ... ... ... ... ... жерді бағалау сияқты күрделі мәселелерге
келіп тіреледі.
Ол үшін жерге деген жеке меншікті ... ... ... ... тез ... қолдану керек. Ең ... бұл ... ... ... жеке ... жер нарқының қалыптасуына әкеледі. ... ... ... ... ... ... ... үшін құрылыстың
құны болса, ал жердің ондай құны жоқ.
Сондықтан жер ... ... ... жер ... ... өте күрделі іс. Жер қаруын қалыптастырудың алғашқы кезеңінде
мемлекетке жерге деген шынайы нормаға сай бағалар бекіту қажет.
Біздің ... ... ауыл ... ... ... ... жерге деген төлемнің ставкасы өзінің абсолюттік көлемі
бойынша реалды емес. Жерді жекешелендіру ... ... ... қашу ... ... ... бір жерге ауыл шаруашылықтың қол-
дану түрінен тәуелсіз баға бекіту. Екіншіден, жерді суарылатын ... оны ... ... ... ... құрылыстан
бағалау керек. Үшіншіден, суарылатын егістік жерлерді ондағы ... ... ... тәуелсіз бағалау керек. Өйткені, бағалау
кезінде біз жерді емес оған ... ... ... ... ... деген меншікті жеке формасын жүргізу ... ... және баға беру ... ... ... ... салу жүйесін ұйымдастыру үшін оның ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... сақталған түрлері болып табылатын фискальды кадастірлер ... ... ... үшін өте ... болып табылады.
Бұл салық төлеушілерді анықтауға мүмкіндік береді. Қазақстан елі де
құрамында фискальды және заңды ... бар ... ... ... ... ... біздің елімізде салық салу үшін қажетті
ақпараттарға ие бірақ, басқа мақсатта ұйымдастырылған жер кадастрлері ... үшін ... ... ... өзгертіп, оны көптеген
элементтермен толықтыру керек. Бір кадастрдің ... ... ... ... ... бірге қызмет етуі материалдық құралдардың және
еңбек ресурстарының үнемділігін қамтамасыз етеді. Ақпараттық база ... ... ... өңдеу қажет. Өйткені бұл, салықтың ... ... ... ... ... жерге деген төлемді есептеу үшін ... ... ... жер ... рөлі ... ... ... мәселесі өте күрделі. Заңға сәйкес жер салығы мақсатқа
сай емес салыққа жатады. Яғни, салықтан ... ... ... қаржылануға жұмсалады, яғни мыналарға:
- мектепке дейінгі бастауыш жалпы білім беру жергілікті деңгейде.
- ... ... ... ... беру ... әскери
қызметке шақырылу бойынша шараларға.
- жергілікті деңгейде кездейсоқ жағдайлармен жұмыс жүргізуде.
- жергілікті деңгейде құқық сақтаушы қызметтерге .
- жергілікті ... ... ... ... ... көрсетуге.
- жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы бағдарламаларға
білім беру бағдарламаларына ... ... ... ... ... деңгейде кәсіпорын, транспорт және құрылыс объектілеріне.
- жергілікті деңгейде жобалық жұмыстар жүргізуге.
- халықты ауыз суымен қамтамасыз ету бойынша ... ... ... жер ресурстарын басқару фондынан органикалық және
минералды тыңайтқыштарды қолдануға көптеген концепциялар қажет. Өйткені бұл
топырақтың өнімділігі ең ... ... ... ... байланысты
болады. Пайдаланатын жердің күйін жақсартуға кететін қаражатты бөлу үшін
жеңілдіктер ... ... сай ... ... ... Жерді сақтау
кезінде компенсациялық төлем ... ... ... Бұл ... ... төлену формасы болып табылады. Компенсациялық төлемдердің көлемі
рентаны есептегенде шығынның құнымен ... ... ... жер
салығының рөлін жоғарлату жер меншігіндегі салық салу жүйесіне түзетулер
енгізуді талап етеді. Осыған ... ... ... ... ... принциптер салық төлеу механизмдері, жер кадастырын жүргізу,
жердің бұзылуына кететін айыппұлдардың жүйесіне ең ... ... ... ... ... ... ... пайдалану арқылы екендігін
көрсетеді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Материалдық дүниелердің маңызды алғы шартына жер ресурстары ... ... ... ... ... әлемде 9-шы орынды
алады мемлекеттегі жер қатынастарының саласындағы нарықтық ... ... «Жер ... ... өз бейнесін тапты. Қазақстан
Республикасының жер кодексіне сай жерді иелену және пайдалану ақылы болмақ.
Жерге ... ... жер ... және ... ... ... ... Жер
салығының көлемі оның сапасына, орналасу мекеніне, сумен қамтамасыз ... ... Жер ... құрылысы бір аудан бірлігіне сәйкес
келетін салықтың базалық ставкасын қолданумен анықталады.
Базалық ставкаларға «Республикалық ... ... ... ... бекітілген коэффициенттер қолданылады.
Мынадай жерлерге салықтар салынады:
- ауыл ... ... елді ... ... ... байланыс тораптарындағы;
- ерекше қорғаудағы табиғи территорияларға;
- орман қорына;
- су ... ... ... ... өз ... жеке жер участоктары бар жеке
және заңды тұлғалар болып табылады.
Салық салу принциптері:
1) Жер салығының көлемі мен ... оның ... ... ... ... ... етілуіне байланысты анықталады, яғни жерді
иеленуші мен пайдаланушының қызметі мен ... еш ... ... Жер салығы жер ауданның бірлігі есебінен әр сайын белгіленген төлем
түрінде бекітіледі.
3)Басқа мемлекеттің берген жер участоктарын пайдалану үшін ... ... мен ... осы мемлекетпен Қазақстан Республикасының
жасасқан келісімі арқылы ... ... ... ... ... ... әр жыл ... бекіткен коэффицент қолданады.
Аудандық үкімет органдары салықтық базалық ставкасын төмендетуге не
жоғарлатуға болады, бірақ 20%-тен аспауы керек. 2000 ... 3-ші ... ... Республикасында өз күшіне енген салыққа біріңғай жер
салығы ... Бұл ... ... ... және ... да ... басқа төлемдер туралы» заңға сәйкес төленеді.
2002 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап мемлекет территориясына енген
салық кодексінен кейін жер ... ... ... ... ... ... қалып қойды. Біріңғай жер салығын төлеуші ретінде тек
диқан шаруашылығы көрініс береді, өйткені ... жеке ... ... бар. ... салығы сияқты басқа салықтармен салыстырғанда
бюджеттің кіріс базасының қалыптасуындағы жер салығының рөлі ... ... бұл ... жер ... ... пайдалану үшін басты мән
беріледі. 2001-2003 жыл аралығындағы жер салығының салыстырмалы ... ... ... 1,2; 1,6; 1,5% ... Осы ... ... салығынан салыстырмалы салмағы бюджеттің салықтық кірісінің 1,2; 1,6;
15% құрады.
Осы кезеңде біріңғай жер салығынан ... ... ... ... 0,04; 0,06; 0,07% құрады. Осы ... ... ... және ... жер ... түскен кірістер ұлғайды. Бұл салықтың заң
шығару органдарындағы салық ставкаларының өзгеруімен байланысты. ... ұзаұ ... бойы ... ... ... бағаланбай
келді. Ал соңғы жылдары экологиялық дағдарыс одан әрі күшейе ... ... ... ... ... ... үшін ең ауырғы
нәтижелерге бағытталуы керек. Есептеу шығындарына экологиялық шараларды
жатқызамыз. ... жеке ... мына ... ... С, V, m- материалдық шығындар, еңбек төлемі және қосымша өнім ... Cμ, Vμ- ... жер ... экологиямен байланысты болған
жұмысқа кеткен ... және ... ... уақытта ауыл шаруашылығының өнімдері біріңғай баға бойынша
жүзеге асырылады. Мұндай жағдай ... ... ... ... Ал ... ... жер ... формасы түрінде алынады.
Экологиялық компоненттерге сәйкес келетін рентаның бір бөлігі экологиялық
шаралар ... үшін ... ... ... ... Яғни,
топырақтың өнімділігін жасату үшін.
Қазіргі уақытта ... ... жеке ... ... ... ... жатыр. Жерге деген жеке меншіктің кірістірілуіне сәйкес ... ... ... Бірінішден ол жердің бағасына әсер ... жеке ... жер ... ... әкеледі. Екіншіден бұл
салық салу процесінде көрініс береді. ... ... ... ... жер ... ... ... ойластыру керек. Бұл 2003-
2005 жылдар аралығына есептелген, қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында
жүргізілетін ауылды дамыту ... ... ... тығыз
байланысты.
Жерді ұқыпты және ауылға сай ... қол ... ... рөлінің артуы жер меншігіндегі салық ... ... ... тудырды. Осыған байланысты жердің ақшалай құнын анықтау, ... ... ... ... ... ... ережесін, жердің
бүлінуіне айыппұл төлеу жүйесінің ... ... ... тегін емес, ақылы екендігін дәлелдейді.
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Архипов И.Г. О ... ... ... ... в ... ... октября.
2. Қазақстан Республикасының «Конституциясы »: Конституция
3. Қазақстан Республикасының Жер кодексі, 2003
4. Қазақстан Республикасының Салық кодексі, 2003
5. Қазақстан ... ... ... және олардың
ассоциациялары туралы» заңы, 2001
6. Қазақстан Республикасының «Бюджетке төленетін салықтар және ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының «Жеке ... ... ... ... ... ... ... туралы» заңы
9. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жер комитетінің 2001-2003
аралығындағы мәліметтері.
10. Қарағанды ... ... ... ... ... ... мәліметтері.
11. Каримова З., Реутов А. «Шаруақожалықтарын 1999-2000 жылдары дамыту»//
Экономика және статистика-2001
12. Коваленко Н.Я. «Экономика сельского хозяйства» - ... 1999 ... ... Г.А. ... ... в АПК» ... Қайнар, 1994 г.
14. Налогооблажение: учебное пособие
15. Налоговый терминологический русско-казахский словарь справочник/ Под.
ред. М.Т. Оспанова.-Алматы: Познание, 1996 г.- 428 ... ... М.И. ... нагрузка и интересы предприятия
17. Тонкопий М.С. Экология и экономика природопользования: Учебник-Алматы:
Экономикс 2003 г.
18. Сейдахметов Ф.С. « Налоги в ... »/ ... ... ... К. ... салық салу жүйесін жетілдіру»// Қазақстан қаржысы
2003 ж.
20. Райханова К.А. Налоговый контроль- Алматы: Бико 2001-26 ... ... ... 30 ... 1995 жылы ... ... қараша 1998 ж . енгізілген Алматы – 2002.
22. Худяков А.И. Гродский Г.М. «Теория налогооблажения»- Алматы: ... ... А.И. ... Н.Е. ... ... ... установление,
виды» Алматы ТОО Баспа, 1998-158с.
24. Пуртов В.А. «Формирование рыночной инфраструктуры и налоги»//Финансы-
1997 №5-17 ... ... Т.Ф. ... и ... Учебник.-М Инфра 2001г-576с.
2 КЕСТЕ
2001 жылдың қаңтарындағы жерді пайдаланушылардың категориясы бойынша
Қазақстан Республикасындағы жер ... ... ... ... ... млн. |% |
| | | |
| |гек. | ... ауданы |2725 |100 ... ... жер |139 |51 ... ... ... |18,2 |6,6 ... өнеркәсіп, байланыс тораптарының |+5,6 |2 ... ... | | ... су, ... ... қорғау, сауықтыру, |7,0 |2,7 ... ... ... ... ... | | ... қоры |102,7 |37,7 |
4 ... және ... ... зона ... салынатын жер салығының
базалық ставкалары.
|Бонитет балы ... ... ... ... |
|1-10 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |202,65 |
5 ... және ... ... ... ... салынатын жер
салығына базалық ставкалары.
|Бонитет балы ... ... ... ... ... |0,48 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |50,18 |
6 ... бөлімдердің жеріне арналған салықтың базалық ставкалары
| ... емес | |
| ... |
| ... , аудандармен , |Тұрғылықты үйлер қорымен |
| ... ... үшін өте ... ... ... ... түрі |қажет , және де |олардың құрылуы мен |
| ... ... дәл сол |
| ... ... ... ... деген |
| ... ... ... ... |
| ... өзге де ... ... базалық |
| ... ... ... ... |
| ... база-лық ставка| ... |28,95 |0,96 ... |19,30 |0,96 ... |9,65 |0,58 ... |6,75 |0,58 ... |8,20 |0,58 ... |8,17 |0,58 ... |9,65 |0,58 ... |8,68 |0,58 ... |5,79 |0,58 ... |6,27 |0,58 ... |9,65 |0,58 ... |5,79 |0,58 ... |5,79 |0,58 ... |9,65 |0,58 ... |9,17 |0,58 ... облысы | | ... ... қала |6,75 |0,39 ... ... қала |5,79 |0,39 ... облысы | | ... ... қала |5,79 |0,39 ... ... қала |5,02 |0,39 ... ... | | ... деңгейдегі |Орталық облыс үшін |0,39 |
| ... ... 85% | ... қалалар | | ... ... ... ... үшін |0,19 |
| ... ... 75% | ... |0,96 |0,13 ... |0,48 |0,09 |
7 ... ... ... тораптары мен басқа да ауыл
шаруашылығына жатпайтын бағыттағы жерлерге ... ... ... балы ... есептелген салықтың базалық |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |5790,02 |
8 ... жыл ... ... ... ... бюджет кірісіне
жер және біріңғай жер салықтарының ... |2001 |2002 |2003 |
| | | | ... | | | |
| ... ... ... ... |Салыс-тыр|
| |түсім ... ... ... ... |малы |
| |млн. тг ... % |млн. тг ... % |млн. тг ... % ... түсім | | | | | | |
| |32 |100 |24 |100 |27 |100 |
| |210 | |760 | |359 | ... | | | | | | ... |31 |96 |24 |98,4 |26 |98 |
| |025 | |366 | |907 | ... салығы | | | | | | |
| |38 |1,2 |40 |1,6 |40 |1,5 |
| |4 | |1,0 | |0,9 | ... жер | | | | | | ... |17 |0,06 |17 |0,07 |19 |0,07 |
| |1 | |0 | |5 | |

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«АЗИЯ МАГИСТРАЛЬ»-ДЫҢ ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫНЫҢ ЕСЕБІ32 бет
Еліміздегі корпоративтік табыс салығының мемлекеттік бюджет табыстарын қалыптастырудағы, сондай-ақ жалпы экономикадағы ролі33 бет
Жеке табыс салығының бюджеттегі орны35 бет
Жеке табыс салығының есебі4 бет
Жеке табыс салығының міндеттері21 бет
Жеке табыс салығының ұғымы және жеке табыс салығын салу объектілері10 бет
Жер салығының теориялық аспкетілері65 бет
Жер салығының түсiнiгi23 бет
Жер салығының экономикалық мәні6 бет
Жер салығының экономикалық мәні және мазмұны21 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь