Мақтарал ауданының жергілікті бюджетін жоспарлау және болжауды ұйымдастыру

ЖОСПАРЫ.

Кіріспе

1.білім. Жергілікті бюджетті қалыптастыру жолдары.
1.1.Қазақстан Республикасының “Бюджет кодексіне” шолу.
1.2 Бюджетті жоспарлау мен болжаудың ролі және мақсаттары
1.3.Алымдар мен төлемдерді жоспарлау.

2.Білім Жергілікті бюджеттің кірістері мен шығыстарын жоспарлау.
2.1 Бюджет кірісі мен шығысының жіктемесі .
2.2 Жергілікті әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыруға бөлінетін бюджеттік қаржыларды жоспарлау.
2.3. Білім беру саласында жергілікті бюджеттің атқарылуын талдау.

Қорытынды:.

Пайдаланған әдебиеттер.

Қосымшалар
Кiрiспе
Қазақстан Респуликасында экономикалық реформаларды жүзеге асыру үшін қазіргі кезеңге дейін нарықтық экономика аумағындағы жинақталған жалпы қаржы қарым- қатынасының , оның ішінде бюджеттік қарым қатынастың даму тәжірибелерін білу және дұрыс пайдалану қажет.
Экономиканың жұмыс iстеуiнiң нарық жағдайында мемлекет тауар –ақша қатынастарын әлде қайда аз дәрежеде реттейдi, негiзгi реттеуiш тауарлардың, жұмыстардың және қызметтер көрсетудiң сұранымы мен ұсынымы болып табылады. [2,8-бет]
Қаржының пайда болуының бастапқы шарты ақша қатынастарымен ортақтастырылған тауар өндiрiсi болып есептелiнедi. Экономикалық өмiрде қаржының сыртқы көрiнiсi қоғамдық өндiрiстегi әр түрлi қатысушылар қаражаттарының қозғалысы түрiнде болып жатады. Тауар –ақша қатынастарының жалпы қамтуындағы сипатқа ие болып отырған нарықтық экономика жағдайында қаржы нақтылы және үздiксiз болып жататын ақша айналымын – ақша ағынын бейнелеп көрсетедi.
Қазақстан Республикасының бюджет Кодексі бюджет процесін жүзеге асырудың жаңа ұстанымдарын айқындайды. Ең алдымен, мемлекеттің экономикалық саясатына сәйкес орта мерзімдік бюджетті жоспарлау қажеттігіне назар аударылуда. Бюджетті жоспарлау процесіне стратегиялық бағдар беру мақсатында алдағы үш жылдық кезеңге арналған салық – бюджет саясатын анықтайтын құжат – Орта мерзімді фискалдық саясатты жыл сайын әзірлеу шешімі қабылданды. [1,6-бет]
Бұл құжаттың қажеттілігі экономикалық реформалар жетістігінің қоғамының қаржы жүйесін дамыту бағыттарына жүргізіліп жатқан салық –бюджет саясатының заман талабына бара – бар тікелей тәуелділігімен негізделген. Мұндай жағдайларда бюджет мемлекеттің ресурстарын жұмылдыру мен жұмсаудың басты құралы ретінде саяси билікке экономикаға ықпал етуге, оның құрылымдық қайта құрылуын қаржыландыруға, экономиканың басым секторларын дамытуды көтермелеуге, халықтың неғұрлым қорғалған жіктерін әлеуметтік қолданумен қамтамасыз етуге шынайы мүмкіндік береді. Тиісті қаржы жылына арналған бюджеттің әзірлеу кезінде орта мерзімді саясат негізі болып табылады.
Жерiлiктi бюджеттердi басқарудың жергiлiктi органдарының сан қырлы қызметтерiнiң негiзгi қаржы базасы бола отырып, олардың экономикалық дербестiгiн нығайтады, шаруашылық қызметiн жандандырады, аумақтың экономикалық әлуетiн кеңейтуге, қаржы ресурстарының резервтерiн ашып пайдалануға мүмкiндiк жасайды. Сонымен жергiлiктi бюджеттер жергiлiктi экономикалық жән әлеуметтiк мiндеттердi жүзеге асыруда елеулi рөл атқарады. Бұл тұтынудың қоғамдық қорларын бөлген кезде көрiнедi. Жергiлiктi бюджет арқылы мемлекеттiк бюджет қаражаттарының басым бөлiгi әлеуметтiк инфрақұрылымға жұмсалады.
С.Құлпыбаев, Қ. Iлиясовтың “Қаржы” әдебиетiнде “Жергілікті ќаржылыќ билік пен басќарудыњ жергілікті органдарыныњ сан ќырлы ќызметініњ ќаржы базасы болып табылатын жергілікті бюджеттерге мањызды рол беріледі.” деп жазған. [2,339-бет] Сондықтан жергiлiктi бюджет каржы саласының басты базасы болып табылады.
Б. С. Өтебевтың “Мемлекеттік бюджет” әдебиетінде бюджеттік іс- әрекет жүргізу мемлекеттің орталықтандырылған ақша қаражаттары қорын қалыптастыру мен пайдалануына байланысты және ерекше экономикалық, ұйымдастырушылық формаларды қолдану негізінде жүргізіледі деп жазған. [24,10-бет]
Менің дипломдық жұмысымның тақырыбы: ” : Мақтарал ауданының жергілікті бюджетін жоспарлау және болжауды ұйымдастыру ”.
Дипломдық жұмыс тақырыбының мақсаты - жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тиімділігін бағалауды және жергiлiктi бюджеттерiнiң кiрiс- шығыстарына талдау жасау және нақты дұрыс жүргізілу бағыттарын анықтау.
Бірінші бөлімде Қазақстан Республикасының бюджет кодексiн шолу,” бюджетті жоспарлау мен болжаудың ролі және мақсаттары , алымдар мен төлемдерді жоспарлау бойынша Қазақстан Республикасының бюджет кодексіне сәйкес жергілікті бюджеттік бағдарламалар және бюджет жүйесінің құрылымы , бюджеттің негізгі принциптері және бюджетті жоспарлау мен болжаудың ролі мен мақсаттары бойынша бюджетті жоспарлаудың негзігі мақсаттары мен бағыттары , бюджет кірістерін болжамдауқағидалары, алымдар мен төлемдерді жоспарлауда салық кодексі бойынша жергілікті бюджетке түсетін алымдар мен төлемдерді белгілеген.
Екінші бөлімде бюджет кірісінің және шығысының жіктемесі, әлеуметтік салаларға төленетін бюджеттік қаржыларды жоспарлау, білім беруге арналған бюджет шығыстары жан- жақты талданды.
Бюджет кірісінің және шығысының жіктемесінде жергілікті бюджеттің экономикалық мәні мен Мақтаарал ауданының 2006 жылға арналған аудандық бюджет түсімдері мен шығыстарының талдауы орындалған.
Әлеуметтік салаға бөлінетін бюджеттік қаржыларды жоспарлау бойынша 2007 жылы әлеуметтік қамтамасыз ету бағдарламаларды қаржыландыруға арналған бюджет шығындарының көлемі мен оның ішкі жалпы өнім құнына шаққандағы деңгейі , зейнетақы төлемдері жөніндегі функциялар, халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі жәрдемақылар маңызы сипатталған.
Білім беруге арналған бюджет шығыстарында азаматтардың білім алу құқығы мен білім берудің негізгі принциптері Қазақстан Республикасының “Білім беру туралы ” заңына сәйкес жазылған.Сондай-ақ білім беру жүйесінің негізгі міндеті мен оның басымды мақсаттары , білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламалары және мемлекеттік бағдарламаға сәйкес жоғары білім беру жүйесі туралы мәселелері қарастырылған.
Соңында қорытынды мен әдебиеттер тізімі көрсетілген.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Қазақстан Республиканың Бюджет Кодексі 2005ж.
2. Қаржы Қ.Қ. Iлиясов , С. Құлпыбаев Алматы 2005ж
3. Банктегі бухгалтерлік есеп С.Т Мыржақыпова
4. Қаржылық жалпы курсы В.Д. Мельников, В.Д. Ли
5. Бухгалтерський управленческий учет В.Б. Ивашкевич.
6. Бухгалтерський учет в государственных учреждениях Алматы. 2003.
7. Бухалтерских учет на прозводственных предприятиях. В.Э. Каримов.
8. Управленческсий учет. Энтони А. Аткенсон. М 2005 г.
9. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі Алматы 2003 ж.
10. Қазақстан Республикасының Салық кодексі А 2002 ж.
11. Инструкция по учету операций Н.Б РК с ценным бумагами (постовление совета директаров от 12.06.97 №209);
12. Инструкция по учету доходов и расходов и их отражению по кодам ,
13. Бюджетной классификаций Н.Б. РК (постовление совета директаров от 14.05.97 г №170)
14. Инструкция по учету операций с таварно – мариальными запасами, в том чесле молоценными и быстро – изномивающими предметами в подазрениях НБ РК (постовление совета директаров от 12.06.97 г №201).
15. Собраник задач по финансовому анализ 1997 г.
16. Ковалев В.В “Финансовый анализ” М 1998 г.
17. Абрюкина М.С., Грачев А.В. Анализ финансова – экономической деятельности предприятия учебно – практическое пособие – М; изд. “Дело и сервиз”, 1998 г.
18. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030 Процветание, безопапсность и улучщение блогосостояние всех казахстанцов Послание Президента страны народу Казахстана.
19. Ф.Б. Диполь “Финансвый и управленческий анализ” Москва 1998 г.
20. Қаржы қаражат. “Заңды тұлғалардың табыс салығының ерекшеліктері” 1996 жыл. №6 ;
21. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы заң күші бар жарлығы.
22. Налог – учебник под редакцией. Чериника;
23. Салықтар – оқулық. А.Б. Ермекбаев, Алматы 1995ж.
24. Мемлекеттiк бюджет Өтебаев Н Алматы 2005
25. “Білім беру туралы ” заңы 1999 жылы маусым айының 7 жұлдызы.
        
        Тақырыбы:  Мақтарал ауданының жергілікті бюджетін жоспарлау және болжауды
ұйымдастыру.
ЖОСПАРЫ.
Кіріспе
1-бµлім. Жергілікті бюджетті қалыптастыру жолдары.
1.1.Қазақстан Республикасының “Бюджет ... ... ... ... мен ... ролі және ... мен төлемдерді жоспарлау.
2-Бµлім Жергілікті бюджеттің кірістері мен шығыстарын жоспарлау.
2.1 Бюджет кірісі мен шығысының жіктемесі ... ... ... ... және ... қамсыздандыруға бөлінетін
бюджеттік қаржыларды жоспарлау.
2.3. Білім беру саласында жергілікті бюджеттің атқарылуын талдау.
Ќорытынды:.
Пайдаланѓан єдебиеттер.
Ќосымшалар
Студенттіњ ќолы ... ... ќолы ... ... ... айы, ... ... экономикалық реформаларды жүзеге асыру үшін
қазіргі кезеңге ... ... ... ... ... жалпы
қаржы қарым- қатынасының , оның ішінде бюджеттік қарым ... ... білу және ... ... ... ... ... нарық жағдайында мемлекет тауар –ақша
қатынастарын әлде қайда аз дәрежеде реттейдi, негiзгi реттеуiш ... және ... ... ... мен ұсынымы болып табылады.
[2,8-бет]
Қаржының пайда болуының ... ... ақша ... ... ... ... есептелiнедi. Экономикалық өмiрде
қаржының сыртқы ... ... ... әр ... ... қозғалысы түрiнде болып жатады. Тауар ... ... ... сипатқа ие болып отырған нарықтық экономика жағдайында
қаржы нақтылы және үздiксiз болып ... ақша ... – ақша ... көрсетедi.
Қазақстан Республикасының бюджет Кодексі бюджет процесін
жүзеге асырудың жаңа ... ... Ең ... ... ... сәйкес орта мерзімдік бюджетті жоспарлау қажеттігіне
назар аударылуда. Бюджетті жоспарлау процесіне стратегиялық бағдар ... ... үш ... ... ... ... – бюджет саясатын
анықтайтын құжат – Орта мерзімді ... ... жыл ... ... ... [1,6-бет]
Бұл құжаттың қажеттілігі экономикалық реформалар жетістігінің
қоғамының қаржы жүйесін дамыту бағыттарына жүргізіліп ... ... ... ... ... бара – бар ... тәуелділігімен негізделген.
Мұндай жағдайларда бюджет мемлекеттің ресурстарын ... мен ... ... ... саяси билікке экономикаға ықпал етуге, ... ... ... қаржыландыруға, экономиканың басым секторларын
дамытуды көтермелеуге, халықтың ... ... ... ... ... етуге шынайы мүмкіндік береді. Тиісті ... ... ... ... ... орта ... ... негізі болып
табылады.
Жерiлiктi бюджеттердi басқарудың ... ... сан ... ... қаржы базасы бола отырып, олардың экономикалық
дербестiгiн нығайтады, ... ... ... ... ... ... қаржы ресурстарының резервтерiн ашып
пайдалануға мүмкiндiк жасайды. Сонымен жергiлiктi ... ... жән ... ... жүзеге асыруда елеулi рөл атқарады.
Бұл тұтынудың қоғамдық қорларын бөлген кезде көрiнедi. Жергiлiктi бюджет
арқылы ... ... ... басым бөлiгi әлеуметтiк
инфрақұрылымға жұмсалады.
С.Құлпыбаев, Қ. Iлиясовтың “Қаржы” әдебиетiнде ... ... пен ... ... органдарыныњ сан ќырлы ќызметініњ ќаржы
базасы болып табылатын жергілікті бюджеттерге ... рол ... ... ... Сондықтан жергiлiктi бюджет каржы ... ... ... табылады.
Б. С. Өтебевтың “Мемлекеттік бюджет” әдебиетінде бюджеттік іс- ... ... ... ақша ... қорын қалыптастыру
мен пайдалануына байланысты және ерекше экономикалық, ұйымдастырушылық
формаларды қолдану негізінде ... деп ... ... дипломдық жұмысымның тақырыбы: ” : Мақтарал ауданының
жергілікті ... ... және ... ... ... ... ... мақсаты - жергілікті бюджеттік
бағдарламалардың тиімділігін бағалауды және ... ... ... ... ... және ... ... жүргізілу бағыттарын анықтау.
Бірінші бөлімде Қазақстан Республикасының бюджет кодексiн шолу,”
бюджетті жоспарлау мен ... ролі және ... , ... ... ... ... Қазақстан Республикасының бюджет кодексіне
сәйкес жергілікті бюджеттік бағдарламалар және бюджет жүйесінің ... ... ... ... және ... жоспарлау мен болжаудың ролі
мен мақсаттары бойынша бюджетті жоспарлаудың ... ... ... , ... кірістерін болжамдауқағидалары, алымдар мен төлемдерді
жоспарлауда салық кодексі бойынша ... ... ... ... мен
төлемдерді белгілеген.
Екінші бөлімде бюджет кірісінің және ... ... ... ... бюджеттік қаржыларды жоспарлау, білім беруге ... ... жан- ... ... кірісінің және шығысының жіктемесінде жергілікті бюджеттің
экономикалық мәні мен ... ... 2006 ... ... аудандық
бюджет түсімдері мен шығыстарының талдауы орындалған.
Әлеуметтік салаға бөлінетін бюджеттік қаржыларды ... ... жылы ... ... ету ... қаржыландыруға арналған
бюджет шығындарының көлемі мен оның ішкі ... өнім ... ... , ... төлемдері жөніндегі функциялар, халықты әлеуметтік
қорғау ... ... ... ... ... ... бюджет шығыстарында азаматтардың білім алу
құқығы мен білім ... ... ... ... ... беру ... ” заңына сәйкес жазылған.Сондай-ақ білім беру ... ... мен оның ... ... , ... ... ... бағдарламалары және мемлекеттік ... ... ... беру ... ... мәселелері қарастырылған.
Соңында қорытынды мен әдебиеттер тізімі көрсетілген.
1-Бµлім. Жергілікті бюджетті қалыптастыру жолдары.
1. Қазақстан Республикасының бюджет ... ... ... бюджеттік және бюджетаралық қатынастарды реттейді
және ... ... ... ... ... қаражаттарының құрылуы мен
пайдалануының негізгі ережелерін, принциптері мен тетіктерін белгілейді.
Егер ... ... ... халықаралық шартта осы
Кодекстегіден өзгеше ережелер белгіленсе, онда ... ... ... ... ... ... ... Республикасының
бүкіл аумағында қолданыста болады және барлық жеке және ... ... ... Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың
тиісінше республикалық және жергілікті бюджеттерден тиісті қаржы жылына
арнап ақша бөлу туралы ... осы ... ... ... ақша бөлу
туралы ерешелерін қоспағанда, ағымдағы қаржы жылы аяталғаннан кейін ... ... ... ... республикалық бюджет туралы заңға
өзгерістер мен толықтырулар енігзу ... ... ... ... ... жергілікті бюджет туралы мәслихаттардың шешімдеріне өзгерістер ... ... ... мәслихаттардың шешімдері, сондай – ақ Қазақстан
Республикасының үкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың оларды іске
асыру ... ... ... ... ... 1 ... бастап қолданысқа
енгізіледі.[1,4-бет]
Егер заң актілерінде және өзге де нормативтік ... ... ... ... ... ... ... ережелер көзделсе,
онда Қазақстан Республикасы бюджет заңдарының ережелері қолданылады.
Мемлекеттік бюджет – араларындағы өзара өтелетін операцияларды есепке
алмағанда, республикалық және ... ... ... ... ретінде пайдаланылатын және бекітуге жатпайтын жиынтық
бюджет;
Инвестициялық ұсыныс – ... ... ... оған жету ... ... және ... ... одан әрі алдын ала іріктеуді жүзеге асыру ... ... ... жоба ... ... ... – қаржы жылы ішінде шығыстар ... ... ... мен ... ... бос ... көлемінен асып
түсуі;
Жергілікті бюджет – облыстық бюджет, ... ... ... ... ... ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеті;
Бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган –жергілікті
бюджеттен қаржыландырылатын, жергілікті бюджеттің ... ... ... ... ... және тиісті қаржы жылына арналған
жергілікті бюджеттің жобасын жоспарлау ... ... ... атқарушы орган;
Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган – ... ... ... ... жергілікті бюджеттің атқарылуы
жөніндегі бюджеттік есеп және есептілікті жүргізу саласындағы функцияларды
жүзеге асыратын атқарушы орган; ... бөлу ...... әр түрлі деңгейлердегі
бюджеттердің арасында бөлудың проценттік ... ... ... – Қазақстан Республикасының Үкіметі
бекітетін, экономиканың жекелеген салаларының (секторларының) неғұрлым
маңызды міндеттерін ... ... ... ... ... жергілікті) бюджеттік инвестициялық
жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі республикалық ... ... ... ... ... ... ... (бағдарламалардың) тізімі болып табылатын, республиканы немесе
аймақтарды әлеуметтік-экономикалық дамытудың орта ... ... ... ...... ... игерудің барлық деңгейінде
бюджет қаражатын пайдаланатын орталық және жергілікті атқарушы ... ... жеке және ... ... сондай – ақ қаржылық
қызмет көрсететін, соның ішінде азаматтық – құқықтық мәмілелер ... ... ... ... - ... бекітетін, аймақтың (аумақтың)
әлеуметтік – экономикалық дамыту ... ... ... ... ... – тиісінше Қазақстан Республикасының Парламентінде
немесе мәслихатта нақтыланбай, Қазақстан Республикасының Үкіметі ... ... ... ... ... мен ... ... бекітілген немесе нақтыланған бюжет;
Әлеуметтік – ... ... ... ... ... ... ... немесе мәслихат бекітетін, республиканы
немесе аймақты әлеуметтік – экономикалық ... үш ... ... ... ... мен бағыттарын және оларды іске асыру
жөніндегі шараларды айқындайтын құжат; [1,5-бет]
Трансфеттер – бюджетне және ... ... ... ... ... ... ... жеке және заңды тұлғаларға Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... және
қайтарылмайтын төлемдер;
Бекітілген бюджет – ... ... ... ... ... Парламенті немесе тисті мәслихат бекіткен бюджет;
Нақтыланған бюджет – атқарылуы ... ... ... ... тиісті мәслихат қабылданған өзгерістер мен толықтыруларды
ескере отырып тиісті қаржы жылына бекітілген бюджет;
Қаржыландыру – бюджет ... ... осы ... ... жылы – ... атқарылуы жүзеге асырылатын, күнтізбелік
жылдың 1 қаңтарынан басталып, 31 желтоқсанында аяқталатын уақыт кезеңі;
Бюджеттік жоспарлау ... ... ... орган – орташа
мерзімді кезеңге арналған мемлекеттік бюджеттің болжамды көрсеткіштерін
және тиісті ... ... ... ... ... ... ... функцияларды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
Ішкі бақылау жөніндегі орталық уәкілетті орган – ішкі мемлекеттік
қаржы бақылауы функцияларын ... ... ... атқарушы орган;
Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган – республикалық
бюджетті және өз құзыреті ... ... ... ... жөніндегі
бюджеттік есеп пен есептілікті атқару, жүргізу саласындағы ... ... ... ... орган;
Экономикалық жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган – Қазақстан
Республикасының әлеуметтік – экономикалық дамуының ... ... ... ... ... ... атқарушы орган.
Қазақстан Республикасы бюджет заңдарының осы ... ... ... осы ... ... ... ... мәндерде
пайдаланылады.
Қазақстан Республикасы бюджет заңдары ұғымдарының анықтамалары
бюджеттік ... ... ... ... ... да заң
салалары ұғымдарының анықтамаларымен сәйкес келмеген кезде Қазақстан
Республикасы бюджет заңдарының ... ... ... пайдаланылатын Қазақстан Республикасының басқа да заңдар
салаларының ұғымдары, егер осы Кодексте өзгеше көзделмеген болса, ... ... осы ... ... ... мәнінде
қолданылады.
Бюджеттің құрылымы мынадай бөлімдерден тұрады: [1,10-бет]
1) кірістері:
салықтық түсімдер;
салықтық емес түсімдер;
негізгі капиталды сатудан түскен ... ... ... ... ... ... таза ... кредит беру;
бюджеттік кредиттер;
бюджеттік кредиттерді өтеу;
5) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо;
қаржы активтерін сатып алу;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан ... ... ... ... ... ... тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану);
қарыздар түсімі;
қарыздарды өтеу;
бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы.
Бюджеттерді бекіту және бюджеттердің атқарылуы туралы ... ... ... ... көрсетілген құрылым бойынша жүзеге асырылады.
Кесте-1
Қазақстан Республикасы бюджет жүйесінің сызбасы
Қазақстан Республикасының ... ... ... бөлігі
республикалық бюджетке шоғырланған.
Республикалық бюджет – бұл ... мен ... ... ... Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңнамалық актілер
жүктелген міндеттерді жүзеге асыру үшін ... ... ... бағдарламаларын қаржыландыруға арналған Қазақстан Республикасының
заңы мен бекітілген орталықтандырылған қоры.
Жергілікті бюджеттер – ... ... ... аудандарың
бюджеттері. [1,8-бет]
Қаржы жылына ... ... ... ... ... ... бюджеттер мәслихаттардың шешімдерімен
бекітіледі.
Бюджет жүйесінің жұмыс істеуі бюджеттердің әр түрлі ... ... ... және ... ... қарау, бекіту, атқару,
бақылау тәртібімен, сондай-ақ республикалық және ... ... ... ... ... ... Республикасының бюджет жүйесі мемлекеттік бюджет ... ... ... бірлігі, дербестігі, толықтығы, нақтылығы және
жариялығы қағидаттарына негізделеді.
Бюджеттің бірлігі ... ... ...... дәрежесін білдіреді. Бірлік қағидаты КСРО – ның бюджет
жүйесінде неғұрлым толық көрінді. ... ... ... жергілікті
органдарының дербестік алынумен және оларға қаржы ... ... ... берілумен байланысты. Бұл қағида әлсіреді.
Бюджеттердің бірлігі ел аумағында қолданылып жүрген ... ... ... өмір ... мемлекет шығыстарының бір ... Бұл ... ... ... ... мен
ұйымдастырылуының бірлігіне, оның әлеуметтік-экономикалық болжаумен өзара
байланыста кепілдік береді. Бюджет бірлігі қағидатының ... ... ... ... ... ... бақлауды қаржы
саясатын қамтамасыз етуге бағытталған және ең ... ... ... ... ... ... және ... тірек етеді. Ол реттеуші кіріс көздерін пайдалану арқылы барлық
деңгейдегі бюджеттердің зара іс-қимылына, төменгі ... ... үшін ... ... қолдауға, сондай-ақ ішінара қайта
бөлудің мақсатты және ... ... ... ... да ... ... ... құқытық негізбен, қаржы министрлігі
бекіткен біріңғай бюджеттік сыныптаманы пайдаланумен, бюджеттің ... ... ... беріліп отыратын мемлекеттік қаржы стастикасы
нысанының бірлігімен, бюджет рәсімінің қағидаттарымен ақша ... ... ... ... ... ... салық саясатын қоса
бірыңғай әлеуметтік – экономикалық саясат арқылы іске асырылады.
Алайда бюджеттердің бірлігі бюджет жүйесінің құруды маңызды ... ... оның жеке ... ... ... ... ... әртүрлі деңгейдегі бюджеттердің арасындағы кірістерді бөлуді
тұрақты нормативтерін ... және ... ... ... ... құқығы арқылы қамтамасыз етіледі.
Биліктің әрбір органы өз бюджетін жасайды, бекітеді және оны ... жеке ... ... ... ... мен ... шектейтін айқын құқықтар белгіленген сонымен бірге бюджеттердің
барлық түрлерінің шығыстары осы ... ...... ... және ... тиісті органдарының нақты функцияларымен,
құзырымен анықталады.
Бюджеттің ... ... ... барлық қаржы операцияларының оның
жинайтын барлық кірістерін және ... ... ... ... ... ... ... түсімдерімен шығыстары ескерілетін бюджетті
жасауды ... ... ... салық және бюджет
заңнамаларында белгіленетін барлық түсімдердің, соның ішінде ... ... бар ... қоғамдардан және республикалық мемлекеттік
кәсіпорындардың ... ... ... ... жинақтап,
жұмылдырудың объективтік қажеттігін қамтып көрсетеді. Осыған байланысты
барлық ақша түсімдерін, сондай – ақ ... ... ... мен ... ... ... ... іске асатындай болуы тиіс, нақты экономикалық және ... ... ... ... қажеттілікті есепке
алу қажет. Дүние жүзілік практикада бұл қағидат ... ... оны ... ... ... дербес көздері бар автономды ... ... ... аса көп ... ... ... ... Қазақстанда мемлекеттік қаражаттарды қалыптастырудың
орталықтандырылған ... ... ... 1998 ... бастап
мемлекеттік бюджетке бюджеттен тыс қорлардың – ... ақы, ... жол, ... ... ... ... қорларының
қаражаттары енгізілген.
Бюджеттің нақтылығына ішкі және сыртқы саясатының негізгі ... ... ... ... жыл сайынға Жолдауына сәйкес оларды
Қазақстан Республикасының әлеуметтік – ... ... ... ... ... экономикалық және әлеуметтік
бағдарламаларының өлшемдеріне сәйкес ... ... қол ... оның ... көп ... есеп – ... негізделуі
тиіс, бюджеттердің атқарылуына, ведомстволардың өткен кезеңдегі ... ... ... ... ... болжамдық бағалау есепке
алынуы қажет. Дүние жүзілік ... ... ... қозғалысын
ағымдағы жылға, анағұрлым ұзақ мерзімге ... ... ақ ... ... ... байланысты қаржы жылы ішіндегі түзетуді пайдаланады.
Нақтылы қағидатына ең алдымен жеке қаржы жоспарының ... және ... ... ... ... жасау процесінде қол жетеді.
Нақтылы қағидаты бюджет тізімдемесін бұрмалауды болдырмау және
бұзылуын жою үшін ол ... ... ... ... шыншыл
көрсетілуін бекітілген сомалардың бюджеттік арналымдардың атқарылуына
сәйкестігін ... ала ... ... ... ... көрсеткіштеріне негізделетін және бюджеттік резервтердің
болуымен нығайтылған кірістердің барлық көздерімен шығыстар бағыттарының
есеп – ... ... ... ... бекітілген бюджеттермен алдағы қаржы жылына
арналған бюджет туралы заң мен өткен кезеңдегі ... ... ... ... ... ... етіледі.
Жариялылық елдерге адам құқығын, демократиялық өзгерістерді сақтаудың
маңызды ... ... ... ... ... ... бюджет
ресурстарының бағытталуы сияқты шаруашылық жүргізу ... ... ... ... ... ... ... олар бюджеттің
мазмұны, оны қалыптастыруды көздері, салық ... ... ... – ақ ... ... ... туралы болуы тиіс. Президент
қол қойған Қазақстан Республикасынің бюджеті заң мәртебесін қабылдайды ... ... ... ... қатысушылары үшін міндеті болады. Заң,
өткен кезеңдегі бюджеттің ... ... есеп ... ... ... бюджеттің кірістерімен шығыстарының көлемі, ... ... ... ... ... ... ... және оның
жабудың әдістері жария етіледі.
Бюджет жүйесін құрудың ... ... ... ... ... бірі ... отырады, олар егеменді еліміздің Конституциясында
және “Бюджет жүйесі туралы”, “Жергілікті өкілді және ... ... ... Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару туралы”
арнайы заңдарда және ... да заң ... ... ...... бюджеттердің қалыпты және тиімді жұмыс істеудің
шарттары дербестікпен қатар ... ... ... деңгейлер бюджеттердің теңгерімділігі бюджет – ... ... ... ... ... ... Бюджеттерді қарау және
бекіту кезінде билік пен басқарудың тиісті органдары бюджеттердің ... ... ... ... ... ақша эмиссиясы есебінен жабуға болмайтындығы заңмен
белгіленген. Бюджет тапшылығы жабудың ... ... ... ... мемлекеттік қарыздар шығару;
кредит ресурстарын пайдалану. [1,13-бет]
Бюджеттердің атқарылуы процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік
бағдарламалардың тізбесін ... ... ... ... ... ... 2. ... жоспарлау мен болжаудың ролі
және мақсаттары.
Бюджеттік жоспарлаудың ... ... ... ... әр ... буындары арасында қоғамдық өнім құны мен ұлттық табысты
орталықтандырылған түрде бөлісу мен ... ... ... ... ... бюджеттерді жасау мен атқару ... ... ... ... ... елдің мемлекеттік әлеуметті- экономикалық даму
бвғдарламасы табылады. [24, 96 бет]
Жалпы қаржылық жоспарлау және оның маңызды құрамалы буыны- ... яғни ... құру мен ... ... ... ... ... органикалық бөлшегі болады. Сонымен қатар ,
қаржы ресурстарын басқарудағы бюджеттік жоспарлаудың ролі өте зор, ... тек қана ... ... мен ... ... ... және оларды
атқаруы, яғни төлемдер бойынша міндеттермелерді тағайындау мен ... ... ... ... Бюджеттің басқа қаржы
жоспарлар ішінде ... ... ... ... жоспарлауға жалпы
мемлекеттік мән береді. Ол мемлекеттік басқаруды реформалау мен ... ... ... ... ... қатысушылар
арсындағы қаржылық және бюджетаралық қатынгастарды жетілдіру байланысында
және мемлекеттік шығындарды, олардың формалары мен ... ... ... ... ... ... , бюджеттік арнаулардың
мақсаттық сипаттарымен, резервтердің ... және ... ... теңгерушіліктермен өзара талаптарына сәйкес ... ... ... ... ... – ол ... әрбір түрі бойынша
салықтар мен басқа да кірістердің жылдық түсімін ... және әр ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Кірістер мен шығындарды басқарудың ... ... ... ... ... ... мен ... түсуін болжамдау , талдау
мен бақылау жөніндегі жұмыстарын ұйымдастыру мен ... ету , ... ... жұмсау және мемлекеттік бюджеттің кірістік пен шығындық
бөлімдерін атқару ... есеп ... ... .[24, ... ... ... ... негізгі мақсаттар шешіледі:
- орталықтандырылған және орталықтандырылмаған ... ... ... ... пен ... ... қатынастарды
анықтау;
- бюджет процесінің әрбір қатысушыларының елдің дамуын қаржылық
қамтамасыз етудегі қатысу дәрежесін ... ... ... жалпы көлемін тағайындау мен оларды мемлекеттік
мекемелер мен бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша бөлу;
- салалар , іс- әрекет салалары мен ... ... ... ... ... бюджет кірістерінің жалпы көлемі мен
әртүрлі көздер арқылы түсетін кірістер көлемін анықтау;
- бюджеттің жалпы және ... ... ... ... ... ... процесінде осы мақсаттарды шешу ... ... ... ... ... мен шығындарын тиімді бөлуді,
әрбір бюджеттің нақты теңгерушілігін , жыл бойы ... ... және ... ... уақытында қаржыландыруды қамтамасыз
етеді. Сонымен бірге мемлекеттік материалды және қаржы резервтер, жоспарды
орындау мен бюджетті атқару барысына ... ... ... ... мен ... болжамдау тығыз байланысты. Бюджеттік
болжамдау маңында бюджеттің кірістік және шығыстық бөлімдерінің дамуының
ықтимал ... ... ... ... ... Бұл ... ... жоспарлауына негізделеді, себебі натуралды көрсеткіштердің
болашақ ... ... ... ... ... ғылыми болжамдау
мүмкін емес.
Бюджеттік болжамдаудың негізгі мақсаты – ол ... ... ... ... ... , ... ... экономикалық шарттарды
және олардың өзгерістерінің болашақ ... ... ала ... ,
бюджеттің оңтайлы дамуын жасау мен дәйектемелеу. Мұндай ... ... ...... саясатында тиімді шаралар
қабылдауда өте маңызды мәні ... ... мен ... ... үш маңызды бағыттарда жұмыс ... ... мен ... ... ... ... контингентердің
болжамдық мөлшерін анықтау ;
- әрекеттегі заңнамаларға сәйкес бюджет жүйесінің ... ... ... ... ... ... мен бюджеттік қамсыздандыруды теңестіру себебінен
жоғары және төмен тұрған бюджеттер арасында ... ... ... мен ... іс- ... ... ... ол жалпы
мемлекеттік мұқтаждыққа қажетті бюджеттік құралдардың ... ... ... ... ... ... ... , жалғастырушылық , басымдылық ,
теңгерушілік және дәйектемелік ... ... ... ... ... ... ... құрамына республикалық және
жергілікті бюджеттер кіретін елдің мемлекеттік бюджеттін құрумен қамтамасыз
етіледі. Әрекеттегі заңнамаларға сәйкес бұл ... ... ... ... қаржыландыратын бюджеттік бағдарламалар тізімін
қалыптастыруға , ... ... ... кірістер бөлісу
нормативтері мен ұзақ мерзімді субвенциялар және бюджеттік алымдар ... ... ... ... орта ... ... ... мен елдің әлеуметтік – экономикалық даму болжамдарына
негізделген ... және ... ... ... тіркесімімен
қамтамасыз етіледі.
Басымдылық принцип елдің орта мерзімді әлеуметті- ... ... ... ... ... ... жоспарлау мен
қамтамасыз етіледі.
Бюджеттің кірістері мен шығындарының теңгерушілік принципі бюджетті
қалыптастыруда ... ... ... ... ... ... Бюджеттің теңгерушілігінің қажеттілігі қайбір деңгейдегі бюджетті
атқару мақсатымен ... және ол ... ... ... ... арқылы немесе бюджет шығындарын қысқарту арқылы ... ... ... ... не ... басқа да заңнамалармен
қарастырылған әдістер арқылы қамтамасыз етіледі.
Дәйектемелік принцип бюджет ... осы ... ... ... ... енгізу қажеттілігін анықтайтын нормативті құқықтық актілер
негізі арқылы бюджет жоспарлаумен қамтамасыз етіледі.
Бюджетті жоспарлағанда ... ... ... ... ... ... алу қажет, себебі олар әр аймақ
тұрғындары жағдайларының негізгі және анықтаушы факторлары. ... ... ... ... ... ... жоспарлау мен
атқаруда міндетті түрде пайдаланылатын материалды немесе материалды емес
қажетті байлықты тұтынудың ... ... Олар ... ... ... ... ... қолданатын кірістері бөлісу нормативтер-ол әр
деңгейдегі бюджеттер арасындағы кірістердің пайыздық арасалмағы. ... ... ... бар, себебі ол орта мерзімді фискалдық
саясаттың негізінде анықтамалады және ... ... ... ... ... ... ... байланысты.
Бюджеттік жоспарлау - әр түрлі статистикалық , ... ... және ... ... пайдалану арқылы іске
асырылады. Негізінде бюджет- толық көлемдері ... ... ... ... ... ... беретін баланстық әдіспен құрылады. ... ... ... ... мен шығындарын басқа бір де ... ... ... ... Жоспарлауда бюджет құрудың бюджетбрутто
және бюджет-нетто атты әдістері де қолданылады. Егерде бюджетте мемлекеттің
барлық кірістік және ... ... ... ... онда ... бюджет-брутто деп атайды. Ал егерде бюджеттің көрсеткіштері
баптары бойынша сальдолық нәтижелер ... ... яғни ... баптары бойынша түсімдер көлемі сол кірістерді алуға жұмсалған
шығындарсыз анықталса, онда мұндай ... ... деп ... ... ... іске ... құрал ретіндегі ролі өте маңызды болғандықтан, сол рөлді атқаруға
сәйкес арнайы бюджеттендіру әдістері ... орта ... ... ... қажет. Бағдарламалы-арнайы бюджеттелеу әдіс маңында
бағдарламалық даму стратегия мен ... бар ... ... ... ... ... жоспарлау негізі арқылы бюджеттік шығындарды
жоспарлау, яғни алдымен елдің даму стратегиялық басымдылықтары ... ... ... көрсетіледі.
Бюджеттің жобасын құрастыру процесінде бюджеттік теңестірудің арнайы
әдістері ... Олар ... ... және ... теңестіру әдістерге бөлінеді. Мағыналары бойынша бұл
әдістермен ... ... ... ... қаржылық
мұқтаждарын (жергілікті бюджеттердің шығындық бөлімі) қамтамасыз ету
мақсаттары шешіледі. Мысалы, тікшіл ... ... ... ... іске асырудың қаржылық базасы қамтамасыз ету мен биліктің әр
деңгейлері бойынша ... ... ... ... ... ... ... бойы қалыптастырудың негізгі кезеңдері ретінде
түсімдердің барлық түрлері бойынша болжамдық мөлшерлерін ... ... ... ... ... ең ... ... түсімдерді
болжамдау кезеңі, содан кейін-маңыздылық мәні аз емес ... ... ... ... Келесі кезеңдері –ол негізгі капиталды сатудан
түсетін ... ... ... ... ... ... ... активтер сату мен Үкіметтік займдардың түсімдерін
анықтау.
Алдағы жылғы бюджетке ... ... ... ... ... мен ... да ... құқықтық актілерге сәйкес іске
асырылады. ... ... ... мен ... орта ... ... даму жоспарларының макроэкономика-лық көрсеткіштері, елдің
орта мерзімді фискалдық саясаттың ережелері мен ... ... ... мен ... ... әсер ететін ... ... ... ... ... ... болжамдау
пайдаланылатын негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер ретінде ... ... ... ақша ... ... ... ... мөлшері, инфляция
индексі, тауар айналымының көлемі, импортты-экспорттық операциялардың
көлемі, Ұлттық валюта курсы ... ... ... ... келесі принциптер жатыр:
• республика бойынша болжамдық көрсеткіштердің есептемелер қалыптасуының
бірыңғайлығы;
• болжамдық көрсеткіштердің анықтығы мен объективтігі
• барлық ... ... ... ... әр ай мен тоқсанға бөлінген
және жалпы жылға ... ... ... ... ... көрсеткіштер ... ... ... ... біраз ерекшеліктері бар, себебі жылдық
көрсеткіштер тікелей есептеулер әдістерімен ... Ал ... ... ... ... ... ... қиын. Сондықтан бюджет
кірістерінің болжамдауы көбінесе әр түрлі динамикалық сипаттары бар әдістер
пайдалану арқылы іске ... ... ... ... ... ... бар кірістерді болжамдауда қолданатын экстрополяция әдісі,
екіншісі –эксперт –мамандар ... ... ... ... ... ... ... Тәжірибеде, объективтік болжам алу
үшін осы екі әдісті бірге қолданады.
Бюджет кірістерін болжамдауда ... ... ... ... ... ... ... мақсатта корреляциялық модельдер
пайдалануы мүмкін. Мұнда бюджеттік көрсеткіштерді бюджет ... ... ... ... ... байланысты қаралады. Бюджет
кірістерінің әр түрлі факторлар өзгерістерінен ... ... сол ... және ... шығындар көлемдерін анықтауға
мүмкіншілік беретін ... ... ... ... ... ... ір түрлі бастапқы мәліметтер ... ... ... ... ... ... болады:
1. Кірістерді болжамдау
Кесте-2.
|Кірістер мониторингі: ... ... ... ... ... ... түрлері мен төлемдердің ай |
|салыстыру ... ... ... ... ... ... ... |
|Заңнамалық база мен экономикалық | ... ... | ... бойынша экономикалық | ... | ... ... | ... ... ... ... ... ... ... ... ... мен төлемдерді жоспарлау.
Алымдар , баждар және төлемдер деп әдетте ... және ... ... ... ... ... қызметтері үшін
төлемдерін айтады. Бұл төлемдердің сомасы жергілікті бюджеттердің кірісіне
не белгіленген үлестерде ... мен ... ... не арнаулы
қызметтер көрсететін ... ... ... ... ... ... ... дамытып , жетілдіру үшін түгелдей қарамағына түседі.
Алымдармен төлемдерді төлеу көбінесе қаржы ... ... ... ... , техникалық рәсімдер мен тіркеулерді, объектінің
қызметтің белгілі бір халін ... ... ... да ... ... кең аясы бойынша жүзеге асырылады. Осыған орай
алымдар мен төлемдерді ... салу ... сан ... болып келеді,
алымдар мен төлемдерді есептеу мен төлеу тәртібі де әр ... ... ... ... белгілеген мөлшерлемелер бойынша есептеледі және
тіркеуші органдарға тиісті құжаттарды бергенге дейін төленеді.
Алымдарды ... ... ... ... түрлерінің сан
алуандығы олардың көбісін тиісті қызмет көрсетулерге көбінесе ... ... ... таза ... шеңберінен шығарып жібереді. Тіпті мемлекеттік
органдардың көбінесе ақылы қызмет ... ... ... және ... ... ... ... тауар ақша қатынастарына түрленіп
отарған нарықтық қатынастар жағдайында бұл ... ... ... ... ... ... ... міндеттемесі мемлекет алдындағы әрбір салық төлеушінің
міндеттемесі болып ... және ол ... ... ... жүргізіледі.
2001 жылғы 12 маусымда №209-11 Қазақстан ... ... ... төленетін басқа да міндетті төлемдері туралы» (өзгертулермен
және толықтырулармен) ... ... ... жеке және ... ... салықтар мемлекеттік бюджетті толықтырудың
негізгі көзі ... ... ... ... және ... бюджетке түсетін салықтарды,
алымдар мен салымдарды және басқа да ... ... ... Республикасы заңдарымен реттелетін кеден баж ... мн ... ... ... ... барлық салықтық қатынастарды ... ... ... ... болып табылады. Салық кодексі ... ... ... ... тәртібін, салық салу обьектілерін,
салықтың ... ... ... ... ... ... мен басқа да міндетті төлемдер деп ... ... ... ... ... ... ... аударылған (бөлінген) қаражаттарды айтамыз. [5, 3-
бет]
Салықтарды, ... және ... да ... төлемдерді
енгізу және аудару немесе тоқтату құқығы ... ... ... ... ... Бұл құқық тек ... ... ... мен толықтырулар енгізу арқылы ... ... ... міндеттемесін орындау барысында, салық
салынатын обьектісін, ... ... ... ... ... ... ... болады. Бұл кезде: салық салынатын обьектісі
және салық салумен ... ... ... және әрекеті болып
табылады, егер де олар бар ... онда ... ... де ... ... ... деп құқықтық, физикалық базасын айтады және де
салық салу ... ... да ... ... ... ... мүмкін. Салық базасының негізінде ... ... және ... ... мөлшері анықталады.
Салық мөлшерлемесі салық ... ... ... ... ... ... табылады. Салық мөлшерлемесі пайыздық ... ... ... ... ... өлшем бірлігіне қарап
белгіленеді.
Салық кезеңі – бұл уақыт кезеңі, ... ... ... ... ... басқа да міндетті төлемдеріне ... ... сол ... ... кейін салық базасы анықталынып
бюджетке төленуге ... ... пен ... да міндетті төлемдері
есептелінеді.
Қазақстан Республикасындағы салық заңы – мүліктің ... ... сату ... жөнелтілген, қызметтің көрсетілген,
жұмыстың атқарылған кезеңімен есептелген шығысы мен төленген ... ... ... ... ... орап есептеу әдісі
бойынша құрылады.
Қазақстан ... ... етіп ... салықтар мен
басқа да ... ... ... ... ... төменде
көрсетілген.
Кәсіпорынның бюджетпен есеп ... ... 63 ... ... ... шоттарында есепке алынады. Бұл бөлімшеге:
631 ... ... ... ... 632 ... ... ... 633 «Қосылған құн салығы», 634 «Бюджетпен басқадай есеп
айырысу» шоттары ... ... ... Корпоративтік табыс салығы бойынша
бюджетпен есеп айырысу 631 «Төлеуге жататын ... ... ... ... шотында жүреді.
Корпоративтік табыс салығының ... ... ... ... ... табысы болып табылады, оның ... ... ... мен ... ... ... ... қызметін
жүзеге асырмайтын, резидент еместерді қоспағанда) арасындағы айырмасы
арқылы анықтайды:
Жылдық ... ... ... ... атқарылған жұмыстар,
көрсетілген қызметтер және ... да ... ... ... ... ( ... ... ақшалай немесе басқа да қаражаттар, ... ... ... ... ... ... тікелей, не жанама
түрінде шығындарды өтеуге жібрілген ... ... ... түсетін кірістерге: өнімді (жұмысты, қызметті) сатқаннан
түсетін кірістер; ... ... сату ... құнының
өсуінен, сондай-ақ амортизациялауға ... ... ... ... ... ... есепке алу барысында ... ... да ... түскен тыс кірістер, соның ішінде:
проценттер бойынша кіріс; дивиденттер; ... ... ... мен ... мүліктерді жаға беруден ... ... ... және басқа да заңды тұлғадардан алынған жәрдем ... ... ... оның ... ... ... қарыздарды есептен шығарудан түскен кірістер және ... ... ... ... ... ... тастау
керек.
- дивиденттер, Қ.Р. заңды тұлға резиденттерінен ... ... ... ұсталғандары;
- кәсіпорынның меншігіндегі акциясының құны, олардың ... ... ... яғни ... орналастыру кезінде
және меншікті ... ... ... ... ... мемлекеттік бағалы қағаздарды сатқаннан түскен табыстары;
- әртүрлі ... ... ... ... ... жағдайда,
гуманитарлық көмек ретінде алынған мүліктердің ... егер ... ... бойынша пайдаланылса;
- мемлекеттік кәсіпорындардан тегін негізде ... ... ... зейнетақыны қамтамасыз ету туралы ҚР ... ... ... табыстары.
Заңды тұлғалардың жылдық табысының ... оны ... ... ... ... ... ішінде табыс салығы салынатын еңбек
ақы бойынша шығындары да, яғни ... ... ... әл- ... көтеруге шығарылған шығындар, сондай-ақ
Қазақстан ... ... ... ... әлеуметтік
сақтандыру және арнайы қорларға салынған ... ... ... тиісті құжаттары бар болса,
яғни жылдық табыс жиынтығын алумен ... ... ... ... ... Бұл ... сол өзінің ... ... ... бірақ оған болашақ ... ... ... ... ... ... ... бабымен іс –сапарға кеткен шығындары және өкілеттік шығыстары
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... сі ... ... ... дейін кеткен нақты жолымен
байланысты шығындары (билеттің құны), ... ... ... ... шетелдік іс-сапарда жүрген кезіндегі тәулік шығындары Қазақстан
Республикасының үкіметінің белгіленген ... ... ... сыйақы (мүдде) бойынша шегерім келесі деңгейде ... ... ... несие (кредит, займ), мүліктер, дисконттар мен
депозиттер ... ... ... ... оның ішінде қаржылық лизинг бойынша
да, ... ... ... ... алынса (немесе
орналастырылса), онда ... ... ... банкісі бекіткен
қайта қаржыландырудың 1,5-ке еселенген ресми ... ... ... шегінде шегеріледі, ал ол ... ... ... ... болса, онда ол Лондонның банкаралық
рыногының 2-ге еселенген мөлшерлемесі ... ... ... ... ... ... Республикасының Ұлттық банкісінің қайта ... және ... ... ... депозиттерді, бағалы
қағаз қарыздарды, мүліктерді, сондай-ақ несиені (қарызды) ... ... ... ... ... несие (қарыз) үшін марапаттау сомасын
есептеу ... ... ... мөлшерлемесі және сол мәміленің
(операцияның) нақты ... ... ... ... ... ... шегеріс жасау. Бұл жерде мемлекеттік бюджетке ... ... ... ... ... яғни ... жиынтық табыс
анықталғанға дейінгі салықтар; Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... мен корпоративтік
табыс салығы, ... ... ... ... ... ... ... сайын, одан ұсталатын салықтың да ... ... ... ... ... үшін ... салық
кезеңінде төленген салықтар да шегерілуі тиіс.
Ағымдағы салықтық ... ... ... үшін ... ... ... ... сол кезеңнің шегеріміне жатқызылады.
3. Салық салынатын табысты ... ... ... жиынтық табыстан
келесі шығыстар шегеруге жатпайды;
- жылдық жиынтық табысты алумен байланысты емес ... ... ... ... яғни ... ... ... сатып алуға кеткен шығыстар;
- мемлекеттік бюджетке ... ... мен ... жылдық жиынтық табысты алумен байланысты болса да, бірақ Салық
Кодексінің ... ... ... ... онда ол
шегерімге жатқызылмайды;
Қазақстан Республикасының заң актісімен белгіленген нормадан ... ... ... ... ... төлемдерінің басқа да
сомасы;
- кәсіпкерлік қызметте пайдаланбайтын, құрылыс обьектілерін салу,
пайдалану және ...... ... ... ... ... ... қызметтердің құны;
Кәсіпкерлік қызметтен тартқан зияндар (егер шегерім түзетілген жылдық
жиынтық табыстан асып ... ... ... ... ... ... ғимараттардан, қондырғылардан тартқан зиянды
салық төлеушінің келешектегі ... ... өтеу үшін үш ... ... ... кейінге қалдырылады.
Корпоративтік табыс салығын ... ... 851 ... 631 шоты ... Бұл ... ... соңында бір рет
есептелінеді.
Корпоративтік табыс ... ... ... ... оның
ішінде аванстық төлемін қоса алғанда 631 шоты ... 441 ... ... ... бойынша және 632 шотының кредиті бойынша
кейінге қалдырылған ... ... ... ... ... кезеңде
уақытша айырмасының жойылғанын, болашақта ... ... ... Жыл ... ... ... ... жұмсалған
шығыс сомасына 571 шоты дебеттеліп, және 851 шоты ... ... ... ... және ... ... ... қалдырылған салықтың есебі үшін 632 ... ... ... шоты ... Бұл ... бухгалтерлік және салық
есебінің талаптарындағы ... ... ... ... ... көрсетіледі.
Бухгалтерлік есепте табыс пен зиян есеп ... ... есеп ... ... ... бойынша қаржылық
шаруашылық қызметінің нәтижесі анықталады. Салықтық ... ... ... ... ... ... ... сомамен салыстырылып,
солардың арасындағы айырмасына ... ... ... ... ... ескерген жөн: салық (жедел) ... ... ... ... ... амортизациялау, негізгі құрал-
жабдықтарды жөндеу, проценттер және тағы басқалары ... ... ... ... сондай-ақ табыстар туралы ... сату ... ... ... ақша ... ... ала ... амортизациялауға жатпайтын алашақтардың
өсуі; кәсіпкерлік ... ... ... және ... үшін тағы басқалары жөнінде хабарлама ... ... ... ... ... ... және ... төленуге
тиісті заңды тұлғалардан алынатын табыс салығының сомалары ... әрі ... ... ... ... ... әкеп
соғады.
Бухгалтерлік және салық есебі ... ... ... оңай шара емес, өйткені олардың арасында тұрақты ... ... ... ... нәтижесінде уақытша және тұрақты айырмашылықтар, сондай-
ақ уақытша ... ... ... ... айырмашылықтар – бұл ағымдағы есепті кезеңде ... ... ... ... кезеңдерде жойылмайтын (бухгалтерлік есеп
деректері мен заңды тұлғалардан ... ... ... ... ... ... деректер арасындағы айырмашылықтар)
салық салынатын және ... ... ... айырма ретінде келесі ... ... ... ... ... ... де, ... жүргізуші субьектінің
кәсіпкерлік қызметімен де байланысты емес ... ... ... алу, ... абономенттерді алу, спорт құрал-
жабдықтарын алу және т.б.)., бұл аталған шығыстар ... ... ... ал ... ... ... ... танылмайды;
- бюджетке төленетін айыппұл санкциялары бухгалтерлік есепте
жылдық табыстан ... ал ... ... ол ... нормадан жоғары белгіленген іс-сапар мен ... ... ... ... шығыстарына жатқызылады, ал ... ол ... ... ... ... ... ластаудан тазартуға кеткен шығындар
бухгалтерлік есепте ... ... ... ал ... ол ... ... ... шегеруге жатпайды;
- марапаттау бойынша шығыстар толық көлемде ... ... ... ал ... ...... шектеулер
шегінде ғана ескеріледі;
- несие бойынша, соның ішінде қаржылық лизингі ... ... ... да, ... ... ... алынған
мүліктер бойынша да Қазақстан Республикасының Ұлттық ... ... ... ... 1,5 есе еселенген
ресми мөлшерлемесінің шегіндегі ... ... ал ... ... валютада орналастырылса, онда Лондондық ... 2-есе ... ... ... ... ... ... есепте ешқандай шектеусіз
шығысқа жатқызылады, ал ... ... – ол ... ... ... ... ... жағдайда класы бойынша өкілетті органдардың
белгілеген шегінде ғана ... асуы ... ... ... ... ... пайдалануы мен
күтіп-ұстау шығыстары бухгалтерлік есепте ... ... ... есептелінеді, ал ол салық есебінде ... ... және ... да ... айырма бухгалтерлік табысты есептеген ... ... ... ... ... бір ... бір есептік кезеңде, ал салық ... ... ... басқа есептік кезеңде есептелінеді. Сондықтан
бірінде болған айырма, екіншіде ... ... ... емес ... мен негізгі құралдар бойынша
жасалатын амортизациялық ... ... ... ... үшін ... тәсілдер мен
нормалар пайдаланылады және ондағы есептелген сома шығын ... ... ... тек ... ... ... пайдаланылады.
Сондай-ақ екі есептің пайдаланатын нормасы да ... ... ... ... есебі бойынша обьекті толық амортизациялануы
мүмкін, ал ... ... ол ... ... ... ... негізгі құралды жөндеу шығындарын толық
көлемде ... ал ... ... оның ... ... 15% тең
сомасын ғана алады;
- 15% асқан сомасы ... ... ... балансына қосылып,
одан амортизация срмасы есептелінеді, яғни салық салынады. Бухгалтерлік
есепте тап ... ... ... таппайды.
- бағалы ... ... ... зиян ... сату кезінде
пайда болады, сол пайда болған ... ... ... ... ... көрініс табады. Салық есебінде аталған зиянды ... ... ... ... ал егер де ... онда оның жабу ... үш жылға дейін созады;
- ... ... ... ... ... ... салығын
қоспағанда бухгалтерлік есепте есептеу тәсілі ... ... ал ... ...... тек ... салық қана
алынады;
- теріс бағамдық ... ... ... ... ... салық есебінде шегерімге жатқызу үшін ... ... ... сомасын мынадай жолмен анықталады:
Салық салынатын табыстың сомасынан 50%
алынады, ал ол ... ... ... ... ... + ... (табыс пен шығыстың ... ... ... ... ... сомасы негізінен шектеудің ... ... ... ал ... ... ... іздестіру барысында ... ... ... ... ... ... ... теріс айырмасы
оны жүргізудің кезеңдік ... ... ... ... және салық
есебінде оның обьективтік құны ескерілсе, бухгалтерлік ... ... ... ... басқа да .
Тұрақты және уақытша ... ... ... субьектісінің
есеп саясатына бухгалтерлік есептің де, ... ... де ... ... салдарынан болуы мүмкін. Бұл ... ... ... ... ... ... болмайды, ал уақытша
айырма жойылады. Тұрақты айырманы да, уақытша айырманы да өте ... ... ... егер де ... бухгалтерлік регитрлеріне
салықтық есеп ... ... ... ... ... салықтық эффектіні бухгалтерлік ... ... ... жолымен оның ... ... ... ... ... жататын немесе кейінге қалдырылатын төлем болып саналады.
Халықаралық ... ... ... ... бойынша табыстан
алынатын салықты сол табысты табу үшін ... ... деп ... ол ... есептеу қағидасына сәйкес, өз кезеңіне қарап, тиесілі
пайда болған табыстармен ... ... ... ... ... ... ... болған салық
эффектісі 632 «Кейінге қалдырылған ... ... ... ... ... ... бюджеттің кірістері мен шығыстарын жоспарлау.
2.1. Бюджет кірісі мен шығысының жіктемесі.
Жергілікті бюджет- бұл ұлттық табысты ... ... ... ... ... және ... пен басқарудың жергілікті органдарының
қаржы базасын жасауды қамтамасыз ... ... ... ... қалыптастыру мен пайдалану өндіріс пен айырбасқа
қатысушылар арасындағы, атап айтқанда : ... ... ... ... ... ... ... өндірістік емес салаларының кәсіпорындары, ұйымдары мен мекемелері
бюджет ... ... , ... пен ... ... қоғамдық өнім
құнының қозғалысын білдіреді.
Жергілікті бюджеттердің экономикалық мәні олардың мынадай айналымында
көрінеді: ... пен ... ... ... ақша ... ... жергілікті деңгейдегі инфрақұрылым салалары мен халықтың
арасында қайта бөлу.
Жергілікті ... ... пен ... ... ... ... қызметінің негізгі қаржы базасы бола отырып , олардың экономикалық
дербестігін нығайтады, ... ... ... ... ... ... ... дамытуға , аумақтың экономикалық
әлеуетін кеңейтуге , қаржы ресурстары ... ашып ... ... , жергілікті бюджеттер жергілікті деңгейдегі экономикалық және
әлеуметтік міндеттерді ... ... ... рол ... Бұл ... ... ... кезде көрінеді. Жергілікті бюджет арқылы
мемлекеттік бюджет қаражаттарының ... ... ... ... және отандық тарих жергілікті шаруашылығы ... ... ... ... ... мен ... ... жақсартуға , сондай-ақ әлеуметтік сфера мекемелерін ұстаудағы
жергілікті қаржының маңызын дәлелдеп отыр.
Дамыған ... ... бар ... биліктің жергілікті
органдарының бюджеттері мемлекеттің бүкіл қаржы ресурстарының 30 пайыздан
60 пайызға дейін ... ... және ... ... ... , бүкіл
әлеуметтік сферасын дамытуда , ... ... ... ... рол ... ... ... ортаны қаржыландыруға жұмсалатын шығындардың
үлкен ... ... ... ауыл ... су ... көлікті және басқаларын қаржыландыруға жұмсалады);
Жергілікті бюджет арқылы өндірістік емес ортаның дамуы қаржыландырылады,
сөйтіп қоғамдық өндіріске ... ... ... ... ... бөле ... ... бюджеттер жұмыс күшін
ұдайы молайтып отыруға мүмкіндік туғызады.
Қазақстан Республикасының жергілікті бюджетінің ... ... ... және ... бюджетін қамтиды. Қазіргі кезде
қазақстандағы жергілікті бюджеттер ... мен ... ... ... ... ... 50 ... аралығын құрайды. Олар
мемлекеттік бюджеттің құрамды бөлігі ... ... ... ... ... ... ... жиынтығын құрайды.
Қаржы қатынастарын ұйымдастырудың бюджет түрінде екі тенденция қатар өмір
сүреді:
• дағдарыстан шығу және тұрақтандыру ... ... ... негіздерді дамытудың анағұрлым ортақ процесінің
қамтып көрсетілуі ретінде қаржы ресурстары ... ... мен ... жүйесін орталықтандыру;
• қаржы қорларын қалыптастыру мен пайдалануда билікпен басқарудың
жергілікті ... ... ... ... ... ... ... орындардың жергілікті жағдайларға жуықтығымен
дәлелденеді.
Дүниежүзілік ... ... мен ... ... бюджеттер бюджет
жүйесінің дербес бөлігі ретінде жұмыс істейтіндігін айқындайды.
Бюджеттің дербестігі деп ... ... ... ... берілген
кіріс базасының негізінде бюджеттің ... ... ... ... ... ... мен ... өзі анықтайтын қағида
ұғынылады. Оның атқарылуыбасқарудың аймақтың органдарының бұл ... ... ... ... ... ... ... басқарудағы централизмнің қажеттілігін орынды , ... жай ... ... шектерде қажет етеді. Ол әрдайым
салыстырмалы және аймақ ... кіші ... , бұл ... ... ... аз ... Оның үстіне аймақтардың әлеуметтік – экономикалық ... ... , ... ... қатынастардың қалыптасқан сипаты ,
нарықтық экономикаға көшу кезеңінің ... ... ... ... ... дербестігі туралы аз айтуға
мүмкіндік бермейді.Сондықтан әлеуметтік инфрақұрылымдық халықты әлеуметтік
игіліктердің кепілдікті минимумымен ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылуы тиіс. ... ... ... ... бір ... деңгейі болуы тиіс,
бұл деңгейдің критерийі осы аймақтың экономикалық мүдделерінің ең жоғарғы
мүмкіндікте іске ... ... ... ... ... маңызды шарттарының бірі оларда
аймақтық ресурстарды жаңарту ... ... ... ... ... ... ... көздерін жасау болып табылады.
Оперативтік- шаруашылық дербестігі жергілікті ... ... ... кем ... жабатын кірістердің оқшаланылған, бекітіліп берілген
жүйесін жасауды, бюджетке ұзақ ... ... ... бекітіліп
берілуін қажет етеді.
Республикалық бюджеттің кірістері олар мыналардын тұрады:
А) салықтар, алымдар және ... да ... ... ... ... ... түсімдерден;
б) капиталмен жүргізілетін операциялардан алынатын кірістерден.
Мақтарал ауданының 2007 жылға арналған аудандық бюджет
түсімдерінің орындалуы.
| | |2007 ... ... жылы |2007 ... | ... | |н |н ... |н |
| | ... ... |бюджетпен,|аудандық |
| |Мазмұны ... ... ... | | | ... |, |
| | | | ... ... | | | ... |н |
| | | | | ... |
| | | | | ... | | | | ... |
| ... |6181695 |6191819 |1421660 |10124 |
|1 ... ... |947300 |947300 |94454 |0 |
|2 ... емес ... |7838 |7838 |2157 |0 |
|3 ... ... ... |123709 |123709 |32236 |0 |
| ... ... | | | | |
|4 ... ... ... |5112972 |1292813 |10124 |
| ... | | | | ... ... ... ... ... ... және
кезектен тыс сессияларында бюджетке 4 рет өзгерістер мен ... 2007 ... ... ... ... ... кірісі бойынша 6
млрд 181 млн 695 мың теңге нақтыланса, түзетілген ... ... ... млрд 191 млн 819 мың ... ... анықталды
Нақтыланған бюджеттің кіріс көздері жергілікті алымдар мен
салықтар бойынша 1 ... 078 млн. 847 мың ... ... ... ... 902 млн. 927 мың теңгені құрап, 83,7 пайызға, немесе 175 млн.
920 мың теңгеге кем орындалды. ... және ... ... ... ... трансферттерден түсетін түсімдер бойынша түзетілген
жоспар 5 млрд. 112 млн. 972 мың теңгенің орнына, нақты түскені 5 ... ... 063 мың ... ... ... өткізілген тендрлік комиссияның
қортындысы ... ... 18 млн 454 мың ... және 17455,0 мың ... ... ... Жалпы 35 млн 909 мың теңге кем түсіп 99,3
пайызға орындалды. Сонымен ... ... ... ... ... кіші және орта ... қолдауға берілген ... ... ... 1 млн. 597 мың теңгенің небәрі 370 мың
теңгесі қайтарылып, қалған 1 млн. 227 мың теңгесі ... ... ... арналған аудандық бюджетте жергілікті алымдар мен салықтар бойынша
кіріс ... 5 түрі ... ... орындалмады.
Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы бойынша жоспарланған 202 млн
197 мың теңгенің ... 174 млн 678 мың ... ... 27 млн 519 мың ... орындалған. Бұл салық түрінің орындалмағаны 2006 жылы екінші тоқсанында
аудандағы ірі мақта ... ... ЖШС ... ... бірнеше
кәсіпорынға таратылып кетті, олардың бірі ... ... ... ... ауданындағы «Айша Бибі» мақта тазалау зауыты. Осы таратылудың
салдарынан кәсіпорыннан 751 жұмысшы қысқарылып, айлық жалақы қоры 64 ... ... және ... көзінен ұсталатын жеке табыс салығы 3 млн 800 мың
теңге және ЖШС ... 2 млн 829 мың ... ... ... түспеген.
Қызметін бір жолғы талон бойынша жүзеге асыратын жеке ... жеке ... ... анықталған жоспары 50 млн теңге, ... ... млн 172 мың ... ... 82,3 пайыз мөлшерінде орындалып, 8 млн 828
мың теңгеге кем орындалған. Бұл ... түрі ... ОҚО ... «Бір ... ... беру ... мәлеметіне сәйкес,
ауданымызда 16 базар 1 сауда қатары тіркелеген және сондағы ... ... ... Бір ... ... орташа бағасы 144 тенге. ... жүк ... ... құралдары, ара-тұра сипаттағы
кәсіпкерлік қызмет ... 412 ... ... Аудан көлеміндегі барлық
базарларда сауда жасаушы сатушылар және ... ... ... салық төлеуге өтуде, өйткені патент сомасы бір ... ... кем ... және осының салдарынан нақтыланған ... ... 2006 ... ... 19 млн 980 мың ... артық
түскен.
Әлеуметтік салық бойынша анықталған жоспар 450 млн 242 мың теңге,
нақты түскені 368 млн 101 мың ... ... 82 млн 141 мың ... ... Бұл ... ... ... себебі ЖШС «Мырзакент
корпорациясының» ... ... 2006 жылы 18 млн 346 мың ... ... ал 2007 жылы 4 млн 960 мың ... немесе 13 млн 386 мың 700
теңгеге кем түскен және ЖШС «Ақалтын» 3 млн 577 мың ... ... ... Жұмысқа жарамсыздық парақтары мен жүктілігі мен босануы бойынша
есептелінген ... ... 162 млн 500 мың ... ... ... ... ... сатудан түсетін түсімдер бойынша анықталған
жоспар 88 млн 463 мың ... ... ... 15 млн 607 мың ... ... пайыз мөлшерге немесе 72 млн 856 мың теңгеге кем орындалған. Бұл ... ... ... ... Үкіметінің 2004 жылы ... №923 ... ... ... ... ... ... дамытудың 2005-2007 жылға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске
асыру шеңберінде Мақтарал ауданында әр қайсысы 100 ... метр ... ... ... үй ... ... болатын, бірақ бағдарламаға
сәйкес тұрғын үйлер, аудандағы екінші деңгейдегі банк ... ... ... ... ... ... Халық банк» ААҚ арқылы Жетісай
қаласында тұрғын үйлер несиге сатылуда, ал ... ... ... мен Мақтарал ауылдық ... ... ... ... ... төлем қабілеттілігі анықталған азаматтардың құжаттарын
банкттер қабылдамауда және ... тек қана ... ... салынған
тұрғын үйлердің құжаттарын қабылдауда, осының салдарынан бұл салық ... ... ... ... ... ... анықталған
жоспар 35 млн 236 мың теңге, нақты түскені 26 млн 414 мың теңгені ... 8 млн 822 мың ... кем ... Бұл ... түрінің анықталған
жоспардың орындалмауы, ірі кәсіпорындарының мен жеке тұлғалардың салық
төлеу ... ... және қате ... 6 млн 500 мың ... ... ... ... кіріс көздерінің жергілікті салықтар мен алымдары бойынша
түсетін түсімдердің 34 түрі бойынша ... ... ... Атап
айтқанда;
Мүлікке салынатын салықтар бойынша анықталған жоспар 76 млн 350 мың ... ... ... 86 млн 944 мың ... ... 113,8 пайыз мөлшерде немесе
жоспардан 10 млн 594 мың ... ... ... Оның ... заңды
тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салығы бойынша 8 ... мың ... және жеке ... ... ... салығы 2 млн 543 мың
теңге артық орындалған. Бұл салық түрінің артық орындалу себебі, ЖШС ... ... ... 6 млн 500 мың ... АҚ «Мақта контракт
корпорациясы» 14 млн 67 мың теңге ... ... ала ... ... ... ... бойынша анықталған жоспар 41 млн 590 мың ... ал ... ... млн 89 мың ... ... 106,0 пайызға немесе 2 млн 499 мың теңгеге
артық орындалған. Оның ішінде: елді ... ... жеке ... жер ... мың теңге, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге
заңды тұлғалардан, жеке кәсіпкерлерден, жеке нотариустар мен адвокаттардан
алынатын жер ... 2,0 мың ... елді ... ... ... жеке ... жеке ... мен адвокаттардан
алынатын жер салығы-1 млн 854 мың ... мына ... ... ... ЖШС ... -20 мың ... Арыс дизс. пути-126 мың теңге,
Казгидромет - 6,3 мың теңге, және МКК ... ... ауыз су ... ... ... 1 млн 522 мың ... төлеуінен артық
орындалған.
Көлік құралдарына салынатын салық бойынша анықталған жоспар 41 млн 510 ... ... ... 47 млн 13 мың ... ... 113,3 пайыз мөлшерге
немесе 5 млн 503 мың ... ... ... Оның ішінде заңды тұлғалардың
көлік құралдарына ... ... млн 664 мың ... жеке тұлғалардан
көлік құралдарына салынатын салығы-3 млн 839 мың теңгеге артық орындалған.
Біріңғай жер салығы бойынша анықталған жоспар 21 млн 792 мың ... ... ... 26 млн 492 мың ... ... 121,6 ... ... 4 млн 700 мың теңгеге артық түскен. Артық орындалуы, себебі шаруа
қожалықтардың ... ... 18 млн 731 мың ... және ... 5 млн 964 мың ... қарыздарын төлеуінің нәтижесінде байланысты
болып ... ... ... ... 28 млн 561 мың ... ал нақты түскені
29 млн 631 мың теңгені ... 103,7 ... ... 1 млн 70 мың ... ... Оның ішінде: Қазақстан Республикасы аумағында өндірілген
коньяктар-796 мың ... ... ... ... ... ... -183 мың теңге, құмар ойын бизнесі-23 мың теңгеге, заңды және
жеке ... ... ... ... ... өзінің өндірістік
мұқтаждарына пайдаланатын бензин (авияциалықты қоспағанда) 33 мың ... ... Бұл ... ... артық орындалу себебі «Молчанов
және К» – 11 млн 499 мың теңге, ал ... ойын ... ... ЖШС ... мың теңге, жеке кәсіпкерлерден-480,9 мың теңге және жыл басынан бері
9750 мың тонна ... ... 4 млн 875 мың ... ... және ... ... жүргізгені үшін алынатын алымдар бойынша
жоспар 21 млн 871 мың ... ... ... 26 млн 399 мың ... 120,7 ... ... 4 млн 528 мың теңгеге артық түскен. Оның
ішінде: жеке кәсіпкерлерді ... ... үшін ... ... ... теңге, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін алынатын
лицензиялық алым- 893 мың ... ... ... ... тіркегені
үшін алынатын алым- 8 мың ... ... ... ... ... ... тіркегені үшін алым- 145 мың теңге, жылжымайтын
мүлікке және ... ... ... ... ... ... ... алым- 1 млн 989 мың теңге, жергілікті маңызы бар және ... ... ... ... ... бөлу жол ... (көрнекі) жарнамаларды орналастырғаны үшін алынатын төлемі- 1 ... мың ... ... ... ... ... ... себебтері
кәсіпкерлердің жекелеген қызмет түрімен айналысуға ... ... ... ... ... және ... қайта тіркеу және мына
мекемелердің жылжымайтын мүлікке мемлекеттік құқығын ... үшін ... ... ... ... автомобиль жолдарының бөлу жолағында
жарнамаларда орналастырғаны үшін артық түсіп отыр. Атап ... ... ... мың ... ӨК «Бақ-сұлтан»-40,4 мың теңге, ... ... -43,7 мың ... ЖШС ... мың ... ... Oil»-361 мың теңге, ЖШС «Вавилон-2030»-531 мың теңге төлегендігі
салдарынан ... ... ... ... ... алым бойынша,
соттың шешімімен ААҚ «Халық ... -10 млн 120 мың ... ... ... ... ... бюджеттің орындалу барысында кіріс
көздері бойынша жыл басында ... ... ... мен ... ... ... 79 млн 884 мың теңге болатын, ал 2008
жылдың 1 ... ... ... 48 млн 757 мың ... ... ... 31
млн 126 мың теңгеге кеміген.
Төлем көзінен ұсталатын жеке ... ... ... ... ... мен ... жыл ... 14 млн.569 мың теңге, ал жыл соңында 8
млн.229 мың теңгені құрап, ... 6 ... мың ... ... ... WHITE GOLD» мекемені банкроттық тануына байланысты-116,8 мың
теңге, мерзімнен түспеген салықтар мен түсімдер ... ... атап ... мың ... СПКВ «Жанузак»-30 мың теңгеге азайған.
Әлеуметтік салық бойынша мерзімнен түспеген салықтар мен ... ... 46 млн 942 мың ... ал жыл ... 32 млн 523 мың ... құрап,
ЖШС «Махталы WHITE GOLD» мекемені банкроттық тануына байланысты-544,5 ... РГП ... 1 млн 54,3 мың ... және ... түспеген салықтар мен түсімдерді төлеу нәтежесінде 14 млн 419 мың
теңгеге азайып отыр.
Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің ... ... ... ... ... ... мен ... жыл басында 3 млн 62 мың теңге, ал
жыл ... 1 млн 282 мың ... ... ЖШС ... Invest ... мың ... ЖШС ... компаниясы»-60 мың теңге, және ... ... ... кооперативтері «Мұрагер»-46,6 мың теңге, «Жылы-су» -22,9
мың теңге, «Ақ жол»-18,8 мың ... ... мың ... ... ... мен түсімдерді төленуінің салдарынан 1 млн 780 мың
теңгеге азайып отыр.
Біріңғай жер ... ... ... түспеген салықтар мен түсімдер
жыл басында 12 млн 145 мың ... ал жыл ... 6 млн 181 мың ... ... ... жер ... бойынша қарыздарын төлеуіне
байланысты 5 млн 964 мың теңгеге ... ... ... 2007 ... ... аудандық бюджеті
шығыстарының орындалуы
| | |2007 ... ... ... жылы |
| | ... |
| | |н |н |н ... |
| | ... ... |аудандық |бюджетпен, |
| |Мазмұны ... ... ... |
| | | | ... |
| | | | |н ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... | |
| |ІІ. ... |6072842 |6082966 |1399653 |10124 |
|1 ... ... ... |267443 |267643 |43517 |200 |
| ... ... | | | | |
|2 ... |31882 |31882 |23796 |0 |
|4 ... беру |4980097 |4980597 |1073752 |500 |
|5 ... ... |150 |150 |-50 |0 |
|6 ... ... ... |305466 |9356 |0 |
| ... ... | | | | |
|7 ... ... |278007 |288131 |225331 |10124 |
| ... | | | | |
|8 ... ... ... және |117507 |117757 |8977 |250 |
| ... кеңістiк | | | | ... ... су, ... ... |12721 |14521 |474 |1800 |
| ... | | | | ... |Өнеркәсіп сәулет, қала |17226 |17326 |11140 |100 |
| ... және ... | | | | |
| ... | | | | ... ... және коммуникациялар |46535 |46535 |17535 |0 ... ... |15503 |12653 |-14490 |- 2850 ... ... ... |305 |305 |-305 |0 ... |Қарыздарды өтеу |88463 |88463 |0 |0 ... ... ... ... ... ... бойынша нақтыланған
бюджет 6 млрд. 072 млн. 842 мың теңге болса, түзетілген ... 6 ... млн. 966 мың ... ... ... ... 5 ... 910 млн. 767
мың теңгені құрап 97,2 ... ... 172 млн. 199 мың ... ... ... атап өткендей шығыс көздерінің толық игерілмеу
себебтері 2007 жылға ... ... ... ... ... ... болып отыр. Сонымен қатар облыстық ... ... беру ... ... ... ... ... 17922 мың
теңге және кіші және орта ... ... ... ... ... болып отыр.
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету функционалдық тобындағы
шығыстарға аудандық мәслихат аппараты, аудан әкімі аппараты, қала әкімінің
аппараты және 3 ... 20 ... ... ... ... ... ... және бюджеттік ... ... ... ... ... ... ... материалдық-техникалық
базаларын нығайтуға, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыруға
арналған шығыстар қарастырылған. Жалпы сипаттағы ... ... ... тобы ... ... жоспар 267643,0 мың теңге,
ал орындалғаны 256739,0 мың теңге, яғни 95,9 пайыз ... ... мың ... кем ... Мемлекеттік органдардың ғимараттардың үй
жайлары және құрлыстарын күделі жөндеу бағдарламасына жоспарланған қаржы
14900,0 мың ... ... ... ... ... ... жұмыстарына
жұмсалып 100,0 пайыз ... ... ... ... мемлекеттік
органдардың материалдық-техникалық базаларын нығайтуға ... ... ... 35110,0 ... қаралып, бұл қаржы толығымен
игерілген. Бұған ВАЗ 54-110-20 1 дана, Шевроле-Нива 1 дана автокөліктер, ... ... ... мен 14 дана ... ... және ... қызмет
көрсету орталығына ғимарат сатып алынған.
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету
|Мазмұны |2007 ж |2007 ж ... ... |ан ауд. |қ ... |
| ... ... |
| | ... | |
|Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету |267643 |256739 |95,9 ... ... ... + |9130 |8943 |97,9 ... қызметшілердің біліктілігін арттыру|122 |88 |72,1 ... ... ... |35091 |30461 |86,8 ... ... біліктілігін арттыру|550 |550 |100 ... ... ... |14900 |14900 |100 ... және ... күрделі жөндеу | | | ... ... ... |35110 |35110 |100 |
|жарақтандыру | | | ... ... ... ... бар ... кент, |149898 |144648 |96,5 |
|ауыл (село), ауылдық (селолық) ... ... | | | ... жұмыс істеуі | | | ... ... ... |2400 |2300 |95,8 ... | | | ... бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |9728 |9414 |96,8 ... ... ... ... ... |200 |200 |100 ... ... есебінен іс-шаралар өткізу | | | ... және ... ... ... |10514 |10126 |96,3 ... қамтамасыз ету | | | ... ... тобы ... жоспарланған қаржы 31882,0 мың
теңге болса, нақты орындалғаны 31332,0 мың ... яғни 97,4 ... ... 550,0 мың ... кем ... Атап ... бірдей міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар ... ... 8557,0 мың ... ал ... ... 8336 мың ... яғни 97,4 ... игеріліп, 221 мың теңгеге коммуналдық қызметтеріне
қарастырылған қаржылар жергілікті бюджеттің алымдары мен ... ... ... ... ... алдын алу және жою
жөніндегі іс-шаралар қарастырылған 23325,0 мың теңгенің, нақты ... мың ... яғни 98,6 ... ... 328,9 мың ... кем жұмсалған.
2.2 Жергілікті әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыруға бөлінетін
бюджеттік қаржыларды жоспарлау.
Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... ... ... нарық жүйесін құруға
бағытталған. ... ... ... ... бір ... елдің қаржы ресурстарны орталықтандыру мен қайта бөлісі табылады.
Осынгың салдарынан мемлекет әртүрлі механизмдерді пайдлана отыврып нақты
мұқтажды ... ... ... ... ... әлемуттік көмек
көрсетеді. Мысалы, 2005 жылы әлеуметтік қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... өнім құнына шаққандағы ... 4,4 ... ... ... ... ... ... оның әлеуметтік көмек
көрсетумен әлеуметтік ... ету ... ... іс ... ... ... ... маңызы мемлекеттің нақты әлеуметтік
функцияларын іске асыруда көріністі болады.
Әлеуметтік мемелкеттің барлық экономикасының дамуынан ... ... емес ... әлеуметтік саланың іс әрекетте болуы оның басты шартын
ол бұл ... ... ... ету. Әлеуметтік саланы қаржыландыру
нарықтық ... ... ролі ... ... ... ... себебі экономикалық реформаларды мемлекетпен нарықтың
әсер салаларын шектеудің өте маңызды ролі бар. ... ... ... елге тән ... ... және әлем ... ... анықталады.
Шаруашылықты жүргізу нарықтық механизмін объективтік кемшіліктерін жеңу
үшін қажетті экономиканы ... ... ... мемлекеттің
араласу ауқымдары түрлі болуы мүмкін.
Біріншіден оң ... ... тек ... функциясын атқару ретінде
болатын, ал қайта бөлу іс әрекеті минималды шығындарды қаржыландырумен
шектелетін мемлекеттің араласуының ... ... ... ... ... ... реттеудің механизмдерін пайдаланудың
шекарасын шектейді, ... ... ... ... ... ... шешілу мүмкін емес.
Екіншіден, ол мемлекеттік реттеудің нарықтық механизмге кірісуі, демек
соған бағынатын мемлекеттің ... ... емес ... ... ... ... және ... салалары арасындағы қарама-
қарсылықты реттеу міндеттемелерін ... ... ... ... ... осы ... іске ... ол мемлекеттік ... ... ... ... ... ... экономикаға шексіз әсерін тигізетін
мемлекеттің араласуының тікелей формасы.
Қазақстан ... ... ... ... ... бар. Бұл аумақтағы мемлекеттің саясаты ҚР ... және ... ... ету ... атты ... ... заңға сәйкестік 1998 жылдан бастап Қазақстанда зейнеттік қамтамасыз
етудің сол уақытқа дейін ... ... ... ... ... жүйесін енгізілді. Бұл заңмен тағы бір тағайындалған шарт ол
1998 ... ... ... ... ... дейін зейнетке шыққан
азаматтарға мемлекет зейнетті ... ... ... ... Бюджет
құралдары ақылы зейнеттік қамтамасыз етудің құқықтары бар азаматтарға
зейнетақы ... ... ... ... . ... ... жөніндегі уәкілетті орган ретінде мемлекеттік
кәсіпорын ... ... ... ... ... ... Бұл ... келесі функцияларды орындайды:
- зейнетақымен қамтамасыз етуге құқықтары бар азаматтарға республикалық
бюджет құралдары арқылы зейнетақы ... ... ... жеке кодтар иелену;
- міндетті зейнетақылық жарналарды кейіптеулік есебі;
- міндетті ... ... ... жиынтық зейнеттік
қорларға аудару
- мемлекет ... ... ... ... ... ... орталық атқарушы органдарға объектілердің тізілімдемелірі мен
төлем құжаттарын ұсыну.
Осы Орталық жаңа зейнеттік жүйе енгізу ... ... ... ... келесі тәртіппен тағайындады:
А)1998 ж 1 қаңтарға дейін зейнетақы алатын азаматтарға
Ә) зейнеттік ... ... ... 1998 ж 1 ... бастап 61 жасқа толған ер адамдарға , 56 жасқа
толған әйелдерге
- 1998 ж 1 ... ... 61,5 ... ... ер ... 56,6 ... ... 1999 ж 1 шілдеден бастап 62 жасқа толған ер адамдарға, 57 ... ... 2000ж 1 ... ... 62,5 ... ... ер адамдарға, 57,6 жасқа
толған әйелдерге
- 2001 ж 1 шілдеден бастап 63 жасқа толған ер ... 58 ... ... ... жас ... байланысты зейнетақылық төлемдерді ер
адамдардың еңбек стажы 25 жылдан және әйелдердің стажы 20 ... ... ... ... ... ... ақы тағайындайды. Ал толық емес
көлеміндегі зейнеттік төлемдер нормативтік актілерде белгілеген тәртіппен
есеаптеледі. Зейнетақылық төлемдер өмір бойы төленеді. Егер де ... ... ... онда оның жанұясына орталықтан мезгілде 15 ... ... ... төлем беріледі.
Орталықтан төленетін зейнетақылық төлемдер әрбіреу үш жыл ... ... ... 60 ... мөлшерінде есептеледі. Бұл арадла табыс
құрамына еңбек ақының барлық түрлерімен Үкімет ... ... ... ... Осы ... ... тиісті жылға республикалық бюджет
жөніндегі заңды белгіленген 15 айлық ... ... ... 1998 жылы 1 ... дейінгі мерзім үшін орташа айлық табыс
мөлшері халықты әлеуметтік қорғау ... ... ... ... ... жиынтық зейнетақы қорға міндетті зейнетақылық
төлемдер жасалған табысқа сәйкес ... ... ... төлемдердің максималды мөлшері 25 ... ... 75 ... ... тиіс.
Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінде жәрдемақылар маңызды орын ... ... ... байланысты асыраушы адамынан айрылып
қалу орайда және жас шамасына ... ... ... ... мемлекеттік адрестік әлеуметтік жәрдем алуға
құқықтары бар. ... ... ... ... ... ... асырылады тек қана мемлкеттік адрестік әлеуметтік жәрдем төлемдері
жергілікті бюджеттер құраладынан төленеді. . ... ... ... ... және әлеуметтік көмек
функционалдық тобы бойынша анықталған жоспар 305466,0 мың ... ... 303542,0 мың ... яғни 99,4 ... ... ... немесе
1925,0 мың теңгеге игерілмеген.
Осы фукционалдық тобындағы қоғамдық жұмыстар ... ... ... ... 99,0 ... ... нақты орындалғаны 7481,0 мың
теңгеге игерілген. Оған 592 ... адам ... ... ... ... ... ... кәсіптік даярлау және қайта даярлау
бағдарламасына 2344,0 мың теңге ... ... оған 65 ... ... ... көтеруге Шымкент қаласындағы ЖШС Аулеата-ГРУП-қа 2007
жылдың сәуір, мамыр, маусым, ... ... ... ... ... және кіші ... кәсіпкері», «Хатшы», «1С ... ... ... ... алып 1994,0 мың ... ... ... ... ... ... әлеуметтік қорғау жөніндегі
қосымша шаралар бағдарламасына 700,0 мың теңге қаралып, ... ... мың ... ... ... 100,0 мың теңге методикалық материалдар
алуға 84,0 мың теңге және 33 адам ... ... ... ... 514,0 мың теңге қаржы жұмсалған. Ауылдық жерлерде ... ... ... ... ... ... ету, ... отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек көрсету бағдарламасына
9650,0 мың теңге жоспарланып, оған 12063 қызметкерге 800 ... ... ... бойынша ай сайын орта есеппен 682 отбасына, 3816,0 мың теңге
адамға 7127,0 мың ... ... ... ... әлеуметтік көмек
есептелініп беріліп отырады. Әлеуметтік қамсыздандыру саласы ... мың ... ... 88,9 ... ... 9736,0 мың теңгеге
игерілген. Республикалық бюджет есебінен отбасылар 1632 мың теңге ... 1365,0 мың ... ... 267,0 мың ... ВИЧ ... адам мамыр айында қайтыс болуына ... ... ... ... ... бойынша азаматтардың жекелеген
топтарына ... ... ... қаралған қаржы 2445,0 мың теңгеге
игерілген. Атап айтқанда; 130 Ұлы отан соғыс ... мен ... ... ... ... 1403,0 мың теңге
жұмсалса, 843 Ұлы отан ... ... мен оған ... және ... ... ... жазылуға 806,0 мың теңге және 5
соғыс ардагерінің үйлеріне ... ... ... 236,0 мың теңге
жұмсалды. 843 Ұлы отан соғыс ардагерлері мен оған ... ... ... ... материалдық көмек ретінде 596,8 мың
теңге, Ұлы жеңістің 62 жылдық ... ... ... 175 ... ... 8 соғыста қаза тапқан жауынгерлердің жесірлеріне 5,0 мың теңгеден
915,0 мың ... бір ... ... ... және 12 Ұлы отан ... мен 3 тыл ... ... күрделі жөндеуден өткеруге
материалдық көмек ретінде 450,0 мың теңге қаржы жұсалды.
Үйден ... ... ... ... ... ... бағдарламасына 936,0 мың теңге қаржы қаралып 137 балаға ... ... ... мемлекеттік балалар жәрдемақысына 177623,0 мың теңге қаржы
қаралып 4777 ... 18503 ... ... оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді
арнайы гигиеналық құралдармен ... ... және ... ... жеке ... ... ... бағдарламасына
республикалық бюджеттен 4114,0 мың теңге қаржы қаралып толығымен игерілген.
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
| ... |2007 ж |2007 ж ... |
| | ... ... | |н ауд. ... |
| | ... |аны | |
| ... көмек және әлеуметтiк |305466 |303542 |99,4 |
| ... | | | |
|1 ... ... |7560 |7481 |99,0 |
|2 ... ... даярлау және қайта|2344 |1994 |85,0 |
| ... | | | |
|3 ... ... ... ... |700 |698 |99,7 |
| ... ... ... ... | | | |
| ... ... | | | |
|4 ... ... ... денсаулық |9650 |9650 |100 |
| ... ... ... ... қамтамасыз| | | |
| |ету, ... ... отын ... алу | | | |
| ... ... ... көрсету | | | |
|5 ... ... ... ... |27200 |27200 |100 |
| |есебінен іске ... | | | |
|6 ... ... ... ... |10948 |9736 |88,9 |
| ... азаматтардың жекелеген топтарына | | | |
| ... ... | | | |
|7 ... ... ... ... |1672 |1672 |100 |
| ... материалдық қамтамасыз ету | | | |
|8 ... ... үйде ... ... |32751 |32720 |99,9 |
| ... | | | |
|9 ... республикалық бюджеттен |118000 |118000 |100 |
| ... ... ... ... | | | |
| ... ... | | | ... жергілікті бюджет қаражаты |59623 |59623 |100 |
| ... іске ... | | | ... ... жеке ... |4114 |4114 |100 |
| ... мұқтаж мүгедектерді арнайы | | | |
| ... ... ... ... | | | |
| ... ... тілі ... жеке | | | |
| ... ... ... | | | ... жергілікті бюджет қаражаты |500 |500 |100 |
| ... іске ... | | | ... ... және ... |28498 |28258 |99,2 |
| ... бөлімінің қызметін | | | |
| ... ету | | | ... мен ... да ... |1310 |1300 |99,2 |
| ... ... төлеу және жеткізу | | | |
| ... ... ... төлем | | | |
| ... | | | ... ... ... бюджет шығыстары.
Азаматтардың бiлiм алу құқы ҚР Конситутциясында кепiлденген және
1999жылы ... ... 7 ... ... ... беру
туралы”Заңменреттеледi. . [25,8-бет] Осы ... ... ... ... беру ... ... ... етедi .ҚР азаматтарына мемлекет ақысыз жалпы ортамен алғашқы
кәсiби бiлiм және ... ... ... ... негiзде
ақысызорта кәсiби, жоғары кәсiби және жоғарғы оқу ... ... бiлiм ... азамат осы әрбiр деңгей бойы бiлiмдi ... рет ... жылы ... беру ... 7 негізгі 111 орта, барлығы 118
мектепте 3593 ... ... онда 75328 ... ... ... штат ... штат оның ішінде 6475 педставка), 17 бала ... 316 штат ... ... 1140 бала ... ... ... ... білім беру
саласында 1 оқу өндірістік комбинаты 41,5 штат ... 2 саз ... ... ... 3 ... ... ... 41 штат бірлігімен, 1 әскери
оқу орталығы 21,5 штат ... 1 ... ... 30 штат бірлігімен,
есепшілер бөлімі 7 штат бірлігімен жұмыс ... ... ... ... ... ... тобына 2007 жылға анықталған жоспар 4 млрд 980 млн ... ... ... ... 4 млрд 980 млн. 597 мың ... ... 4 млрд 839 млн 073 мың ... яғни 97,2 пайыз мөлшерінде
орындалып ... ... 141 млн 524 мың ... ... ... ... ... қаржылардың себебі өздеріңізге ... ... ... трансферттердің толық көлемде түспеуі, кіріс көздеріндегі
кіші және орта бизнесті ... ... ... ... ... ... мен салықтарының орындалмау әсерінен болып
отыр. Игерілмей қалған қаржылардың негізгі бөлігін коммуналдық ... ... ... ... ... беру ... ... бойынша анықталған жоспар 447691 мың теңге ... ... мың ... яғни 762,0 мың ... игерілмеген. Оның 267,0 мың
теңгесі тендер комиссияның қорытындысы бойынша үнемделген ... ... мың ... ... ... ... түскен, қалған 28,0 мың
теңгенің, 4,0 мың теңгесі айлық жалақыдан 1 мұғалімнің аты, тегі, ... 11,0 мың ... 3 ... мұғалімдерінің әлеуметтік код беру
туралы куәліктерінің ... ... және 9 мың ... ... өтпеуінен игерілмеген. Ұлғайтылған қаржыға мектептерге қосымша
821 штат бірлік; оның ішінде аға ... 3,5 ... ... 97 ... 111 ... ... 53 ... кіші мейірбеке 46,5 штат, завхоз 43 штат,
аула сыпырушы 47 штат, ватер 198 штат және еден ... 212 штат ... 402291,0 мың ... ... желісін дамытуға 7105,0 мың теңге,
кітап қорын ұлғайтуға 19373,0 мың ... ... ... 2675,0 мың ... ... ... кабинеттерге 35620,0 мың теңге қаржы қосымша
қарастырылды.
2007 жылы жергілікті ... ... ... аудан әкімдігінің
15 қаңтар 2007 жылғы №53 қаулысымен 2 топ ... саны 45 Арай ... 9 ... 2007 жылғы №75 қаулысымен 2 топ балалар саны 45 Атамекен
бала бақшасы қосымша ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету бағдарламасы бойынша анықталған жоспар 100958 мың
теңге ... ... 98802,0 мың ... яғни 2156,0 мың ... ... кіріс көздерінің орындалмауынан кем игеріліп 97,9
пайызды құраған.
Оқу өндірістік ... және ... ... ... бағдарламасы бойынша жоспарланған ... 14692,0 ... ... ... 14498,0 мың ... яғни 98,7 ... ... мың теңге кем игерілген. Оқу өндірістік комбинаттарда жылдың басында
штат саны мен пед ставка39,5 ... ... ... ... ... саны 146-ға ... ... пед ставка 2-ге артты жалпы
штат саны мен ... саны 41,5 ... ... және орта ... ... жергілікті бюджет қаражаты есебінен қамтамасыз ету бағдарламасы
бойынша анқталған жоспар 3791435,0 мың теңге, нақты ... ... ... яғни 97,0 ... мөлшерінде орындалып, жергілікті бюджеттің кіріс
көздерінің орындалмауынан 115462,0 мың ... кем ... ... ... ... ... биология және
мультимедиялық кабинеттерді құрал жабдықтармен жабдықтауға берілген қаржы
71243,0 мың теңге болса, нақты ... 53321,0 мың ... оның ... ... келісім шартта көрсетілген талаптар орындалмауына байланысты
игерілмесе, 17922,0 мың ... ... ... ... ... жергілікті бюджеттен 27200 мың теңге қаржы қаралып 38
мектепке әр мектепке 5 дана ... 1 дана ... және 7200,0 ... 48 ... ара-қашықтықтан оқыту кабинеті орнатылған.
Балалардың жазғы демалысы мен сауықтырылуын ... ... ... ... қалған, аз қамтамасыз етілген көп ... ... баса ... ... киім ... әперуге 1000,0 мың
теңгеден 831 оқушыға 831,0 мың теңге, 4000,0 мың теңге әр-бір балаға 8 ... 500 бала ... ... ... ... қатар
оқушыларды мектеп алды лагеріне ыстық тамақпен қамтамасыз етуге 728,0 мың
теңге қаралып оған 1456,0 бала ... ... ... 7975,0 мың ... ... ... ... 11-ші сынып оқушыларымен далалық
әскери оқу жаттығулар ... ... 7757,0 мың ... ... Азық
түлікпен қамтамасыз етуге 6531,0 мың теңге 2516 оқушыға 519 ... ... 1004,0 мың ... дала ... өткізілетін орындарын
залалсыздандыру жұмыстарына 222,0 мың ... ... 18 ... ... жұмыстарынан өткеруге 23400 мың теңге бөлініп, нақты
орындалғаны 23372,0 мың теңге оның ішінде:
- ... орта ... ... алмастыруға 1898,0 мың теңге;
- Оңдасынов орта мектебінің спорт, акт залдарын, асхананың шатырын жабуға
998,0 мың ... ... орта ... қосымша ғимаратқа еден салып, шатырын ... мың ... ... орта ... шатырын, еденін, терезесін алмастыруға 1998,0
мың теңге;
- ... орта ... акт ... еден ... 990,0 мың ... Соқпақбаев орта мектебін күрделі жөндеу жұсымтарын жүргізуге1050,0 мың
теңге;
- Қайнар орта мектебінің ... ... 2000,0 мың ... Бапышев орта мектебінің шатырын жабуға 1500,0 мың теңге;
- Момышұлы орта мектебінің ... және акт ... ... жабуға 1050,0
мың теңге;
- Өтемісұлы орта мектебінің алдынан дәліз салуға және ектерін ауыстурна
1000,0 мың ... ... орта ... жылу ... ... ... ... 1500,0
мың теңге;
- Дәуір орта мектебінің шатырын алмастыруға 400 мың теңге;
- Еңбек мектебінің ... ... ... ауыстыру 1200 мың теңге;
- Рысқұлов орта мектебінің шатырын ауыстыруға 1500,0 мың теңге;
- ... орта ... акт зал және ... ... ... мың ... ... орта мектебінің акт зал және шеберхананың шатырын жабуға 1000,0
мың теңге;
- Асанов орта ... жылу ... ... ... ... 1000,0
мың теңге;
- Титов орта мектебінің жылу жүйесін күрделі жөндеуден өткізуге 1300 мың
теңге;
Мақтарал аудандық білім беру ... 2007 ... ... ... ... |2007 ж |2007 ж ... |
| | ... | |ған ... |аны |
| | ... ... |
| | | ... | |
|1 ... беру |4980597 ... |
|2 |Мектепке дейінгі тәрбие ... |100958 |98802 |97,9 |
| ... ... ету | | | |
|3 ... ... ... ... |1350 |1002 |74.2 |
| ... ... ... алып ... және кері | | | |
| ... келуді ұйымдастыру | | | |
|4 |Оқу ... ... және ... |14692 |14498 |98,7 |
| ... ... оқыту | | | |
|5 ... ... және орта ... |447691 |446929 |99,8 |
| ... ... | | | |
| ... ... берілетін ресми | | | |
| ... ... ... ету | | | |
|6 ... ... және орта мектептердң, |3791435 |3675973|97,0 |
| |мектептер-балабақшалардің қызметін | | | |
| ... ... ... ... | | | |
| ... ету | | | |
|7 ... ... бюджеттен |19373 |19373 |100 |
| ... ... ... ... іске | | | |
| ... | | | |
|8 ... ... ... қаражаты |38729 |33001 |85,2 |
| ... іске ... | | | |
|9 ... мен жас ... үшін ... |12067 |11956 |99,1 |
| ... беру | | | ... беру ... ... ... |3643 |3643 |100 |
| ... ... ... | | | ... ... аппараттары Білім |6346 |6157 |97 |
| ... ... | | | ... ... ... ... |500 |500 |100 |
| ... ... ... ... | | | |
| ... ... | | | ... ... ... ... |13434 |13434 |100 |
| ... дамыту | | | ... ... ... |522913 |507760 |97,1 |
| ... ... ... ... іске | | | |
| ... | | | ... ... бюджет қаражаты |5266 |4441 |84,3 |
| ... іске ... | | | ... ... ... берілетін |2200 |1604 |72,9 |
| |ресми трансферттер есебінен іске ... | | | ... бiлiм ... ... ... бiлiм ... ... бюджеттiк қаржыландыру немесе бiлiм беру мекемелерiне
бiлiм беру қызметтерiн сатып алуды ... ... ... ... беру ... iске ... беру ... заңнамалар мемлекеттiк саясаттың принцптерiн
анықтайды ,азаматтардың бiлiм алу құқын ... ... ... ... атқарушы оргндардыңөтемақыларын шектейдi, бiлiм беру процесiнiң
субъектiлерi арасындағықаттынастарды реттейдi, олардың ... және ... ... беру ... ... ... негiзгi принциптерi
болып келесiлер табылады:
• барлық азаматтардың бiлiм алу ... ... ... азаматқа бiлiм алудың барлық деңгейлерiнiң мүмкiндiлiгi;
• бiлiм берудiң дiннен тыс сипаты;
• тұлғаның бiлiмдiлiгiн ынталандыру және ... ... бiлiм беру ... ... ... мен тәрбиелеудiң
бiрлестiлiгi;
• бiлiм беру мекемелерiнiң меншiк формалары, оқыту мен ... және бiлiм беру ... ... ... бiлiм беру, ғылым және өндiрiстiң шоғырлануы;
• оқитындарды кәсiптiк бағдарлау;
• бiлiм беру ... ... бiлiм беру ... ... ... ара ... ... меншiк
форма, тип және түрлерiнен тәуелсiз бiлiм беру мекемелерi, әр ... ... ... ... бiлiм беру бағдарламалары мен мемлекеттiк жалпы
мiндеттi бiлiм беру жалпы стандарттары және бiлiм беру бағдарламаларды iске
асыру мен бiлiм беру ... ... ... ... бiлiм ... органдар көрсетiледi.
Бiлiм беру жүйесiнiң негiзгi мiндетi-ол ұлттық жалпы азаматтық
құндылықтар мен ... және ... ... ... ... ... және ... жаралуына бағытталған бiлiм алу үшiн
қажеттi ... ... Оның ... ... ... ... ... бiлiм беру бағдарламаларды игеру үшiн шарттар жасау;
• тұлғаның творчествалық, рухани және ... ... ... пен аман ... ... ... ... қалыптастыру;
• азаматтық пен отаншылдықты, мемлекеттiк рәмiздер құрметтеудi, ... ... ... мен ... ... төзiмсiздiктi тәрбиелеу;
• тұлғаның өз мiндеттерi мен құқықтарын сезiмдi қатынасын және
республиканың ... ... ... және ... ... қажеттiлiгiн қаыптастыру;
• әлем және отан мәдениетiнiң жетiстiктерiне қатыстыру, қазақ ... ... ... ... пен ... ... орыс және ... тiлдерiн игеру;
• бiлiм беру ... ... ... мен ... және ... ... жаңа ... енгiзу мен бiлiм берудi ақпараттандыру;
• еңбек нарығындағы бәсекелестiкке қабiлетi бар бiрлiктi жұмысшылар мен
мамандарды дайындау, олардың ... ... және ... әр ... және ... бiлiм беру ... ... дамуына
жәрдем беру.
Бiлiм беру бағдарламалар бiлiм берудiң тиiстi деңгейлерi мен олардың
сатыларының ... ... ... ... бiлiм ... сипатына байланысты олардың екi ... ... және ... және ... (негiзгi және ... iске ... ... бiлiм беру бағдарламалары тұлғаның жалпы мәдениетi және оның
өмiрмен ... ... ... ... ... ... ... сезiмдi таңдау мен игерудiң негiзiн жасауға бағытталған. Кәсiби
бағдарламалар кәсiп пен ... ... ... мен ... және оқитындардың жалпы бiлiмдерi мен кәсiби деңгейлерiн
тiзбектi ... ... . ... бiлiм берудiң мазмұны оның әрбiр сатысы бойынша тиiстi жалпы
бiлiм беру бағдарламамен анықталады және мектепке ... ... мен ... орта бiлiм ... қалыптасады. Бiлiм берудi дамытудың 2005-2010
жылдарға ... ... ... ... ... орта бiлiм ... ... 12 жылдық оқытудан құрасады:1-саты-жалпы бастауыш ... ... ... бiлiм беру.
Бұл бағдарламада кәсiптiк бастауыш бiлiм беру мен техникалық және
ауыл шарушылығы мамандықтары бойынша кәсiптiк орта ... ... ... беру ... ... бөлiгi болып табылады және техналогиялар мен
еңбек нарығы талаптарының деңгейдегi тиiмдi ... ... ... ... техникалық және кәсiптiк бiлiм беру өзгертiлетiнi туралы
да мәлiмденген. Сонымен қатар, бұл ... ... орта бiлiм ... ... iске ... өзi орта ... ... бiлiм
беру арқылы жаңа деңгейге көтерiледi.
Орта бiлiмнен ... ... ... бiлiм беру тек қана ... бiлiм беру ... ... етiледi және кәсiптiк бiлiм беру
бағдарламаларын iске асыру үшiн кәсiптiк бiлiм беру мен ... ... ... ... , ... экология, медицина ,
ақпараттық технолгиялар, инновациялық менеджмент ... ... ... ... ... ... орта буын ... басымдылықпен даярлайды.
. ... ... бiлiм беру ... ... ... бiлiм беру
бағдарламалар негiзiнде университет , академия, ... және ... оқу ... ... iске асырылады. Сонымен қоса , ... ... ... лицензиялары болған жағдайда орта, техникалық және
кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi кәсiптiк бiлiм беру ... ... ... ... ... бiлiм беру ... Мемлекеттiк бағдарламаға
сәйкес оқу процесiн ұйымдастыру технологиясының дәстүрлi жүйесiнiң орнына
оқытудың кредиттiк жүйесi енгiзiледi. Бұл жүйе, ... ... ... ... өз ... ... ... iстеуiн ынталандырады,
жеке бiлiм бағытын таңдаудың болуын қамтамасыз етедi, бiлiм ... ... бiлiм беру ... ... әсер ... бағдарламаға сәйкес жоғары кәсiптiк бiлiм беру негiзiнде
екi деңгейден қалыптасады- ... бiлiм беру және ... оқу ... бiлiм ... ... бiлiм беру –ол жоғары базалық бiлiм беретiн
баклавриат болады. Бакалавриаттың бірінші екінші ... ... ... ... бөлігінің мазмұны бірізділігінен ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады . Барлық
мамандықтар бойынша(медицина және ... ... ... ... ... 4 жылды құрайды. ... ... ... ... бір ... ... ... беру
бағдарламасын игеру белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... атестаттаумен
аяқталады. Бакалавриатты бітірген азаматтардың жоғары оқу ... ... беру ... яғни ... өз ... ... бар ... дайындық 1-2 жылдық ... және 2 ... – ол ... және ...... ... ... беру бағдарламалардың негізгі мақсаты болып
оқитындарға іргелі ... ... ... және ... ... мен
ғылыми бір бағыты ... ... ... ... ... ... магистыр атты академиялық дәрежиесі
беріліп , олар ... ... ... ... ... және ... еңбек қвзметімен айналасуға құқығы бар.
Жоғары оқу ... ... ... ... ең ... ... және ... педагогикалық кадрлар даярлаудың аяқтаушы білім
беру деңгейі болып ... ... ... ... ... бойынша оқу ... ... 3 ... ... Бұл
бағдарламаларды игеруге және ... ... ... ... ... ... ... ал бейіндік
доктарантураны игерген ... ... ... ... ... ... ... жалпы орта мен техникалық ... ... ... ... кепіл негізі болып мемлекеттік
білім беру мекемелерін ... ... ... ал ... және жоғары оқу ... ... ... ... беру ... ... .
Білім беруге арналған шығыстар құрамы ... ... ... ... ... ... ... Республика
бюджет бұл топтың үлесі жыл сайын ұлғаюда және ... ... ... ішкі өнімнің 4 ... ... ... ... топ ... мектепке дейінгі тәрбиемен, ... және орта ... ... ... орта ... беру , ... беру , жоғары білім беруге мемлекеттік ... және ... ... ... ... көрсетіледі. Осы көтерілген
білім беру ... ... да ... ... . ... білім беру мекемелерінің типтері мен ... ... ... ... іске ... көздері болып ... және ... және ... тыс ... ... ... ... іс- әрекетін қаржыландыратын бір немесе құрылтайшылар
болғандықтан, ... ... беру ... ... Республикасының
Азаматтық кодекс ережелеріне сәйкес ... ұйым деп ... ... білім беру мекемелерінің жекеменшік ретінде ... ... және ... басқару органдары болғандықтан, олар
осы мекемелердің мемлекеттік ... және ... ... кепіл берушісі болады. . [24,174-бет]
Білім беру ... ... ... ... ... ... беру ... қоғамдық тауар ретіндегі қасиеттері
мен елдің ... ... ... ... Ал бюджеттен бөлінетін құралдар көлемі ... ... ... ... емес . ... мемлекеттік
реттеудің қай-қайсысы өз алды бюджеттік қамтамасыз ... ... ... және ... ... ақшалай түрдегі әлеуметтік
нормативтер тағайындауды талап етеді . Мысалы, ... ... ... үшін ... тапсырыс бойынша оқитындар контингентінің
саны, мемлекеттік білім беру ... ... ... ... ... ... тиіс екені анықталған.
Қазіргі ... ... беру ... ... үшін ... ... ... деңгейлері бойынша жіктелінеді. Орталық
Республикалық деңгей бойынша ... ... мен ... ету үш
бағытқа бөлінеді, яғни орталық ... ... ... ... білім беру бағдарламаларды іске асыруға және
қаржылық ... ... ... трансферттер ретінде білім ... ... және ... ... ... ... ... жергілікті, бағыныштағы білім беру ... ... ... беру ... іске ... ... ... құрастырылады.
Білім беру саласын ... ... ... ... ол
қаржылық қамтамасыз ету. Бұл ... ... ... бірінші
мақсаттарды шешу қажеттігі пайда болады, олар ... ... ... ... жаңа ... ... және пайдалану,
қолда бар ресустарды тиімді пайдаланудың ұйымдық және ... ... , ... ... ... ... өкілеттіктi
дәйекті үлестіру. ... ... бойы ... ресустармен
қамтамасыз ету білім беру дамуының басымды ... ... ең ... ... ... әр ... деңгейлері бойынша
шығындардың арақатынасын анықтауға байланысты.
Бүкіләлемдік Банк мәліметтері ... ... ... ... ... ... білім беру арналған ... ... ... ... ... елдерде мұндай ... ... ... ... 67 ... (АҚШ) 89 ... ... ... Осы елдерде жоғары білім беруге ... ... 8 ... (Жапония) 27 пайыз(АҚШ) пен 34 пайызға дейін
(Канада), ал мектепке ... ... ... ... ... 11
пайызға дейін толықсыды. Қазақстанда шығындар құрылымының ... бар. ... ... ... ... ... бірі- ол ... ... ... ... ... салыстырғанда жоғары үлес салмағы-27% және мiндеттi бiлiм
беруге арналған шығындардың төмен үлесi - ... 50 %, оның ... ... ... ... % ... ... білім беруге
қалған 12 % жатады.
Қазіргі уақытта ... ... ... ... ... ... ... беріліп жатыр. Мұндай процес
ең алдымен ... ... беру ... ... ... ... ... болған жағдайда аймақтық ... ... ... ... кадрлар дайындауды есептеуі өте
қиын.Тағы бір ... ол ... беру ... ... ... ... ... жоқтығы. Мысалы, өткен
ғасырдың 90-шы жылдардың ... ... ... ... арқылы білім беруге арналған шығындардың 84 % құраған, ал
қалған 16 % ... ... ... арқылы қамтамасыз
етілген.
Мемлекеттік дамудың жаңа беталыстарына сәйкес ... ... жеке ... ... орын ала бастады. Білім беру
қызметінің нарығы ... ... ... ... ... ... әр ... ... ... ... талап етеді. Білім беру процесіне
қалыптасып жатқан ... ... ... әр ... ... пен ұйымдардың Ұлттық ... ... ... ... Олардың білім беру жүйені өз мүделеріне сай
көркейту ... ... ... емес оқу ... және мемлекеттік ... ... ... жасауға
ниеттендіреді. Бұл арада мемлекеттік мекемелерде ... ... ... ... іске асыруға және ... ... ... беру ... ... спектрін көрсетуге құқы
бар. Демек, білім беруді қаржыландыру қосымша көздер ... ... ... ... яғни ... беру мекеменің өзінің кәсіпкерлік
іс әрекеті және ... ... ... заңды және жеке
тұлғалармен ... ... ... ... кәсіптік білім беру
мекемелерінде ... ... тыс ... ... қызмет
көрсету формалары ретінде келесілер болуы мүмкін:
• ғылыми- ... ... ... ... ... ... ... және басқа да қызмет
көрсету;
• мемлекеттік ... пен ... ... ... ... ... кәсіпорындар мен ұйымдармен , басқа
да заңды және жеке тұлғалармен ... ... ... тыс ... ... ... ... персоналдың
біліктілігін көтеру ;
• шет ел студенттері, аспиранттармен стажерларды оқытудың ... ... ... ... оқу ... ... инфрақұрылымдарын келе-келе ақылы
пайдалануға өту;
Сонымен қатар тағы бір ... көзі ... ... ол ... ұйымдардың ақысыз негізінде ... ... ... іске ... ... ... ... құралдар. Қайырымдылықтық құралдар ... ... ... Ол ... беру ... барлық
қатынасушылардың - білім беру орнының ... ... ... ... шаруашылық субьектілер - ... ... ... ерекшелігі- ол ақша ... ... ... ... емес қолдаушы өзі анықтайды, ал, ... ... ... коммерциялық іс- әрекетінен түскен табысты өз ... . ... ... ... ... ... білім беру
саласына әсері бар өте маңызды өзгерістермен ... ... өсіп келе ... ... ... мен ... шарттар жасау мемлекеттік білім беру жүйесінің ... және бұл ... жас ... ... ... әсер
ететін факторлар ішіндегі рөлі өте зор. Сондықтан ... ... ... ... ... дейін жеткен деңгейін, сапасын және базалық
білім алудың ... ... ... қалу және әрі ... Бұл мақсатты шешу білім беру аумағының басымдылықтары мен
олардың іс - ... ... ету ... ... ... беру дамуының мемлекеттік қаржылық ... ету ... ... бағыттарын таңдау ең алдымен білім
берудің әр ... ... ... ... ... ... етеді. Бұл арасалмақ қазіргі уақытта білім беру ... ... 4%-ға ... ... ... тәрбие мен ... ... орта ... беруге, 3%- дан аса кәсіптік білім беруге, 4-
% ... ... ... аса ... білім беруге жұмсалады.
Қазіргі ... ... беру ... бойы ... ... экономикалық ахуалды көрсетеді. Ал болашақта ... ... ... ... ... ... ... іске
асыруға байланысты өзгерістер ... ... ең ... ... мен ... ... үшін шығындардың бірталай өсуі.
1999 жылдан бастап ... ... ... жаңа ... ... жаңа үлгіге және ... ... ... жаңа әдіс ... көшу іске асырылды.
Осы ... ... ... ... жоғары білім ... ... ... беру ... ... мамандықтар
бойынша мемлекеттік білім беру ... ... ... ... ... беру ... арналған республикалық бюджет
шығындарын жоспарлау жыл бойы бір ... ... ... есебі
арқылы іске асырылады. Ал мемлекеттік білім беру ... ... ... бір студентке шаққандағы көлемін ... ... ... ... ... жылдық шартты контигенттіне
бөлумен анықталады.
Жоғары кәсіптік білімді ... ... ... ... ... ... ... :
• оқытушылар, қызметкерлермен басқа да персоналды еңбек ақысы
• қосымша ақшалай ... ... ... ... ... ... ... практикасына арналған шығындар.
• коммуналдық шығындар
• оқу әдістемелік әдебиеттер алуға арналған шығындар
• басқа да шығындар
Студенттік контингентті ... жаңа ... ... білім
беруді қаржыландырудың жаңа әдісінің оң болғанымен, мемлекеттік білім беру
тапсырысқа арналған шығындарды жоспарлау әдістері көбінесе ... ... әр ... ... ... кадр даярлау процесінің ерекшеліктерін
есепке алмайды. Сонымен қоса, гранттар арқылы бөлінетін құралдар ... ... ... ... ... ал ... материалдық
техникалық базаларын бекітумен дамуын қамтамасыз етпейді.
Білім беру ... ... ... ... тиімділігін
бюджет құралдарының нақты қажеттілігін есептемелерімен ... ... ... ... ... беру туралы”Заңға
сәкес мемлекет жыл сайын білім беру ... ... ... ... ... етеді. Бұл құралдардың мөлшері
бюджет жүйесінің ... ... ... көлемімен
реттеледі. Сондықтан, білім беруге ... ... ... енгізу
олардың қажеттілігімен қоса сол шығындарды іске асыру ... ... беру ... ... ... ... ... сәйкес бөлінеді. Бұл саланы ... ... ... ... ... әр ... мекеме үшін ... ... ... ... ... ... Мысалы, осындай көрсеткіштер болып ... ... ... үшін ... мен ... саны , ... үшін
оқушылармен сыныптар саны табылады. Шығындарды ... ... ... ... ... ... ... бойынша анықталады.
Мемлекеттік білім беру ... ... ... ... негізгілік еңбекақысына арналған шығындар есптемелерін құру
үшін 02-111 және 03-101 ... ... Бұл ... ... ... атаулары, жұмыскерлердің ... мен ... ... ... ... ... ... ақы сомалары анықталады
. Білім беру мекемелерінде тамаққа арналған шығындар ... үшін ... ... Бұл форма бір оқушы немесе бір балаға шаққандағы тамақ
нормасы мен ... ... ... саны ... ... ... ... көрсетіледі. Үкімет тағайындаған нормативтер негізінде
комуналдық және электроқуатқа арналған шығындар көлемін есептеу үшін 01-041
және 01-044 ... ... ... ... , ... ... мен ... да негізгі құралдарды ұстау, күту және жөндеуге
арналған шығындар көлемін есептеу үшін 01-146 форма ... ... ... ... ... ... құралдар көлемі
анықталып, білім беру ... ... ... Бұл ... ... аты мен ... жайы және
бюджеттік шамаланған кірістер түсінуіне ... ... ... ... бөлумен экономикалық ... ... бойы ... ... ... ... әдебиет беттерінде білім беру ... ... әр ... әдістер ұсынылады. Солардың бірі,
ақпараттық жалпы қаржылық ... ... ... ... ... ... ... пайдалануға негізделеді. ... ... ... ... да ... көрсеткіштердің
деңгейі есепке алу қажет, мысалы, мұғалімдер кадрлары мен ... ... ... ... орта ... білім ... ... ... көлемімен жағдайын және тағы
басқалары. Мысалы ... ... ... ... ... ... пайдалану мүмкіндігін қарайық. Бұл ... ... ... ... орта білім беруге арналған
шығындар мөлшері арналған. Республика ... осы ... ... ... алғанда 156 АҚШ долларын құрайды. Бұл ... ... ... оның ... ... ... қор ... (Қк)енгізу қажет. Осы коэффиценттің ... ... ... ... ... ... ... сомасы обьективті түрде өсу мүмкіндігін есептегенде
, мысалы, 30%-ке тең ... ... орта ... беру ... ... ... ... (Сж) келесі формула ... ... ... АҚШ ... нәтиже республика бойынша көрсеткіштің орта ... ал ауыл мен қала ... ... орта ... ... ... ... анықтау үшін осы есептелген ... ... ... ... ... ауыл тұрғындарының
мекендеу ерекшеліктерін және ... ... ... ... ... ... тұратындарын есептей отырып, оқушылардың біріне шаққандағы
шығындар ... ... әр ... ... ... ... анықтауға болады, яғни, мысалы, ауылдық жердегі ... ... ... ... ... орта ... беру ... үшін жеткілікті
шығындар көлемі айтылған ерекшеліктерді есептей отырып келесі формула
арқылы анықталады:
СЖР=Саж*Оса+ ... , ... ... ... ... үшін ... ... есептелген
шығындар мөлшері .
Сққ-қалалық қоныстану мектептер үшін оқушылардың біріне есептелген
шығындар ... ... , ... ... ... қарым-қатынастағы әр
түрлi қатысушылардың әлеуметтiк-экономикалық мүдделерiн қалыптастыратын
күрделi және көп мiндет ... ... ... ... ... ... пен аймақтар арасындағы әлеуметтiк шығындар мен салық ... мен кiрiс ... ... ... ... дотациялар мен
трансферттер бөлу арқылы мемлекет ... және ... ... iске асырады. Ал бюджет экономикалық құжат ретiнде қоғамның
саясаттық және әлеуметтiк ... ... ... ... ... ... ... Өз алды бюджеттiк сала болуы адамзаттың
субъективтiк пiкiрiне ... ... ең ... ол ... ... ... ... ресурстарға, мемлекеттiк табиғаты мен
функцияларынан ... ... ... ... ... ... статистикалық, математикалық экономика-математикалық
және арнайы әдістер пайдалану ... іске ... ... ... ... ... ... – ол республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң арасындағы қарама-
қарсы өтеу операцияларын есептемегенде ... ... ... және ... ... қосындысын құрайтын жалпы бюджет”.
Сонымен қатар, “жергiлiктi ... ... ... ... және
басқаратын орталықтандырылған бюджеттiк қор мағынасында да пайдаланады.
Айтылған ... жету үшiн ... ... ... ... ... ... жүйесiндегi теориялық және
практикалық аспектiлердi қорытындылай отырып, ... ... ... негiздерiн логикалық тiзбектi түрде жазуын, әр түрлi
деңгейдегi бюджеттердiң мазмұны мен функциялары, осы аумақтағы заңнамалық
және атқарушы органдардың функцияларын ... ... ... ... пен ... ... органдарыныњ сан
ќырлы ќызметініњ ќаржы ... ... ... жергілікті бюджеттерге
мањызды рол беріледі.
Бұл жұмыстың мазмұны мен құрылымы – ... ... ... мен ... ... ... және ... аудандық бюджетін
басқару және жоспарлау”бөлімі және олардың құрылымына сәйкес.
Жергiлiктi ... және ... ... ... ... бюджетті есеп айырысу- кассалық күтуін ... ... ... бюджетті есеп айырысу-кассалық күтуін өрістету оның
ішінде ақылы қызмет көрсетуден депозиттік сомалардан және ... ... ... ... ... ... шоттарды, бюджет жүйесіндегі
бухгалтерлік пен есеп беруді және қаржылық органдар жүйесіндегі ішкі
аудитті ... мен ... ... ... дұыс ... ... бюджет саласын тиiмдi жүргiзу, республикалық және өз құзіреті
шегінде жергілікті бюджеттердің ... ... және ... ... ... ету, ... ақпараттық жүйесінің іс-
әрекетін қамтамасыз ету.
Жергілікті ќаржы мемлекеттіњ ќаржы ж‰йесініњ ... ... ... ... Ол ... бюджеттерді, арнаулы бюджеттен тыс ќорларды жєне
басќарудыњ жергілікті органдарыныњ ќарамаѓындаѓы ... ... ... ... ... ... оныњ ќ±рылымы мен баѓыты б‰тіндей
билік пен басќарудыњ жергілікті органдарына ... ... ... ... ... аумаќтыќ ќ±рылысымен жєне оныњ
саяси –экономикалыќ баѓыттылыѓымен аныќталады. Жалпы жергілікті ќаржыныњ
жай-к‰йі єрќашанда, ... ... ... ... ... ... ... экономикалыќ єлуетіне, ‰шіншіден, билік пен
басќарудыњ жергілікті органдарыныњ ќ±ќыѓы мен ... ... ... реттеп отыратын мемлекеттік зањдардыњ дењгейіне, төртіншіден,
биліктіњ жергілікті органдары ќ±зырыныњ ... ... ... ... ... ... Бюджет Кодексі 2005ж.
2. Қаржы Қ.Қ. Iлиясов , С. Құлпыбаев Алматы 2005ж
3. Банктегі бухгалтерлік есеп С.Т ... ... ... ... В.Д. ... В.Д. Ли
5. Бухгалтерський управленческий учет В.Б. Ивашкевич.
6. ... учет в ... ... ... ... ... учет на прозводственных предприятиях. В.Э. Каримов.
8. Управленческсий учет. Энтони А. Аткенсон. М 2005 ... ... ... ... кодексі Алматы 2003 ж.
10. Қазақстан Республикасының Салық кодексі А 2002 ж.
11. Инструкция по учету операций Н.Б РК с ... ... ... директаров от 12.06.97 №209);
12. Инструкция по учету доходов и расходов и их отражению по кодам ,
13. ... ... Н.Б. РК ... ... ... ... г №170)
14. Инструкция по учету операций с таварно – мариальными запасами, в том
чесле ... и ...... ... в подазрениях
НБ РК (постовление совета директаров от 12.06.97 г ... ... ... по ... ... 1997 ... ... В.В “Финансовый анализ” М 1998 г.
17. Абрюкина М.С., Грачев А.В. ... ...... предприятия учебно – практическое пособие – М; изд. “Дело
и сервиз”, 1998 ... ... Н.А. ... – 2030 ... безопапсность и
улучщение блогосостояние всех казахстанцов Послание Президента страны
народу Казахстана.
19. Ф.Б. ... ... и ... ... ... 1998 ... ... қаражат. “Заңды тұлғалардың табыс салығының ерекшеліктері” 1996
жыл. №6 ... ... және ... ... ... да ... төлемдер туралы заң
күші бар жарлығы.
22. Налог – ... под ... ... ...... А.Б. ... ... 1995ж.
24. Мемлекеттiк бюджет Өтебаев Н Алматы 2005
25. “Білім беру туралы ” заңы 1999 жылы маусым айының 7 ... ... ... ... ... е р г і л і к т і б ю д ж е т т е ... бюджеттері
Астана және Алматы қалалардың бюджеттері
Облыстық
бағыныштағы
қалалардың
бюджеттері
Қалалық бюджет
тер
Аудан
дық бюджет
тер
Облыстық бюджеттер
Аудандық
бюджеттер

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 70 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жергілікті бюджет жайлы102 бет
Мақтарал ауданының қаржылық жағдайын жоспарлау және ұйымдастыру жолдары59 бет
Кәсіпорындағы сервистік қызметті ұйымдастыру және дамыту болашағы15 бет
Мақтарал ауданының сұлу табиғаты және экологиялық мәселелерін болдырмау жолдары13 бет
"ОҚО Мақтарал ауданы Тоған ЖШС жер алқабын суғару жүйесін жетілдіру."99 бет
Cu, Pb, Ni, Cr ауыр металдарының күріш алқаптарындағы топырақтардағы сандық және сапалық құбылымдары (Қызылорда облысы, Шиелі ауданының мысалында)30 бет
«Ақмола облысы Шортанды ауданының жер учаскесінің кадастрлық құнын анықтау»41 бет
«корпоративтік табыс салығы және Қазақстан Республикасында компаниялар қызметіне оның әсері (ауезов ауданының салық басқармасы мысалында)»85 бет
«Федоров ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары9 бет
«Қазығұрт ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь