Кәсіпорынның өнімді өткізуді ұйымдастырудың теориялық аспектілері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1. КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНІМДІ ӨТКІЗУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.1 Маркетингтік қызметіндегі өнімді өткізудің ролі, орны және оған әсер ететін факторлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.2 Кәсіпорын қызметінде өнімді өткізудің әдістемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
1.3 Кәсіпорында өнімді өткізу саясатының негізгі бағыттары ... ... ... ... ... ... .17

2. “ПОЛИМЕР МЕТАЛЛ. Т” ЖШС.ң ӨНІМДІ ӨНДІРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
2.1 Кәсіпорынның өндірістік. экономикалық қызметінің сипаттамасы ... ... ..42
2.2 “Полимер Метал.Т” ЖШС.ң қаржы. экономикалық жағдайын талдау ... 47
2.3 “Полимер Метал.Т” ЖШС.ң өнімді өткізу қызметінің тиімділігін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54

3. “ПОЛИМЕР МЕТАЛ.Т” ЖШС.Ң ӨНІМДІ ӨТКІЗУ ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54
3.1 Кәсіпорында өнімді өткізу жүйесін кешенді пайдалану жолдары ... ... ... 54
3.2 “Полимер Метал.Т” ЖШС.ң өнімді өткізу саясатын жетілдіру бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...64

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...68

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР КӨЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...70

ҚОСЫМШАЛАРЫ
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық және қоғамдық өмірінде өтіп жатқан іргелі өзгерістер кәсіпорындардың шаруашылық іскерліктің жаңа жолдарын қарастырумен қатар, экономикалық тиімділікті қамтамасыз етуде бірқатар маңызды мәселелердің шешімін табуын талап етеді. Солардың бірі ретінде маркетинг жүйесінің қалыптасуын атап өтуге болады. Бұл үшін осы жүйе қызметін талдау және өнімді өткізуді кәсіпорынның өндірістік - өткізу қызметінде қолдану технологиясын әзірлеген жөн.
Қазіргі кезде өнімді өткізу кәсіпорындардың шаруашылық қызметін жоспарлау, өндірісті ұйымдастыру мен басқарудың барлық жақтарын қамтуы тиіс. Бұл жағдай осы заманғы маркетингтің ролі мен маңызы туралы көзқарастарға сәйкес келеді. Шындығында кәсіпорын тиімді қызметін басқару үшін қазіргі замандағы маркетинг біртұтас және жүйелі бағытта дамуы қажет, бірақ мұндай бағыт әзірге жүзеге асырыла қойған жоқ.
Кәсіпорындардың маркетинг қызметіне жүргізілген талдау, нақты мақсаттарға іс жүзінде қол жеткізу үшін оның жекелеген бөлшектерінің маркетингтік шаралар түрінде қолданылатындығын көрсетті. Сонымен қатар, отандық өнеркәсіп орындарындағы маркетинг көп ретте жарнама және өнімді өткізу ісіне бағытталған. Ал тауар саясаты маркетинг қызметінің негізгі құрамдас бөлігі екенін ескере кетсек, онда тауар саясатына тоқталмай айналып өту мүмкін емес.
Бұл жағдай Республика Президентінің 2007 жылғы 28 ақпанындағы Қазақстан халқына Жолдауында ерекше айтылады: «Экономика біздің дамуымыздың басты басымдығы, ал экономикалық өсімнің барынша жоғары қарқынына қол жеткізу – негізгі міндетіміз болып қала береді. Біз бұған өз экономикамыздың бәсекелестік қабілетін арттыру арқылы, қол жеткіземіз»./1/
Маркетингтің классикалық теориясындағы маркетинг– концепциясының басты бөлігі тауар дегенге келсек, кәсіпорынның маркетинг қызметі барлық нарықтық бәсекелестерге төтеп бере алуы үшін дұрыс тауар саясатын өз қызметтерінде дұрыс жүргізе алмауда. Осы себептен көптеген кәсіпорындар бәсеке талаптарына шыдай алмай және де тұтынушылардың тілектерін орындай алмай нарықтағы өз позициясын жоғалтуда.
Зерттеудің өзектілігі өнімді өткізу саясаты кәсіпорын қызметіндегі тауар ассортиментін қалыптастыруды, олардың жаңа түрлерін шығаруды, олардың сапасының жоғары болуы мен бәсеке қабілеттілігін, өмірлік кезеңін талдауды, тауар белгілерін, қораптамасын, маркіленуін және де сервистік қызмет көрсетуін талап ететін көп факторлы қызмет аясы. Сондықтан да өнімді өткізу саясаты төңірегінде қазіргі таңдағы нарық талаптарына сай өзіндік проблемалары бар. Бүгінде біздің еліміз әлемдік сауда ұйымына мүше болуға ат салысып жатқанда біздің кәсіпорындарымыз өндіретін өнімдер дүниежүзілік талаптарға сай болуы керек. Ал, бұл талаптардың бәрі сайып келгенде, тауар саясатына, яғни тауар ассортиментіне, жаңа тауарлар шығаруға, тауардың өмірлік кезеңінің ұзақтығына, қораптама, орама түрлерінің сан алуандығына байланысты. Олай болса, әрбір кәсіпорындарының өз қызмет аясында өнімді өткізу саясатын дұрыс бағытқа қою заман талабы.
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі, президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың 2006 жылдың 1 наурызындағы халыққа жолдауында айтылғандай «елдің дамуын бәсеке қабілетті экономика құру арқылы жүргізу керек», сондай-ақ «Қазақстанның әлемдегі бесекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» болып табылады /2/.
Жоғарыда көрсетілген жағдайлар осы зерттеу тақырыбын таңдауды айқындайды және оның маңыздылығын сипаттайды.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – маркетинг қызметіндегі өнімді өткізу саясатының теориялық және әдістемелік мәселелерін зерттеу, құрылыс өнімдерін шығаратын “Полимер Метал-Т” ЖШС-ң маркетингтік қызметін талдау және өнімді өткізу саясатынын жетілдіру жолдарын қарастыру. Көзделген мақсатқа қол жеткізу үшін келесі міндеттер айқындалынды:
• Кәсіпорындардағы маркетингтік қызметінің және де соның ішінде өнімді өткізу саясатының теориялық және әдістемелік мәселелерін зерттей отырып, оның отандық кәсіпорындарда қолдану деңгейін анықтау;
• Қазақстанның құрылыс өнімдері нарығын зерттеу;
• Кәсіпорында өнімді өткізу саясаты үрдісін қарастыру;
• Өнімді өткізу саясатын зерттеу барысында әдістемелерді әзірлеуді зерттеу;
• Тауар ассортиментін кеңейту жолдарын іздеу;
• Өнімнің өмірлік кезеңі бойынша, тауардың нарықта неғұрлым ұзағырақ тұруын қарастыру;
• Тұтынушылардың талғамына сай жаңа құрылыс өнімдерінің түрлерін шығару үшін тұтынушылардың қажеттілігін зерттеу;
• Құрылыс өнімдерін өндіретін “Полимер Метал-Т” ЖШС-ң саясатына шолу және оны жетілдіру жолдарын көрсету.
Дипломдық жұмыстың зерттеу пәні ретінде “Полимер Метал-Т” ЖШС-де жүргізілген маркетингтік зерттеулер талданады.
Дипломдық жұмысты зерттеудің теориялық, әдістемелік негізінде қазақстандық және шетелдік ғалым-экономистердің маркетинг пен менеджмент саласындағы нақты өнімді өткізу саясаты бойынша еңбектері алынды. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңдары мен экономикалық мәселелері бойынша ақпараттық басылымдардағы нормативтік құқықтық құжаттары қолданылды. Сонымен қатар, өнімнің технологиялық құрамын және талаптарға сай дайындалуын білу үшін “Полимер Метал-Т” ЖШС-і жөнінде мәліметтер алынды.
Осы жұмысты орындау барысында, ғылыми талдау жүргізудің жүйелі бағыты, салыстырмалы талдау, хабар өңдеудің статистикалық әдістері, т.б. ғылыми тәсілдер қолданылды.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР КӨЗДЕРІ

1. ҚР-ның Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан » , «Егемен Қазақстан» 2007, 4 наурыз.
2. ҚР-ның Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» , «Егемен Қазақстан» 2006, 2 наурыз.
3. Гэбей Дж. Маркетинг: новые возможности. Ағылшын тілінен қысқыартылып аударылған. Москва: Фаир-Пресс, 2002.
4. Ф.Котлер Маркетинг в третьем тысячелетие: как создать, заваоевать удержать рынок. Москва: АСТ, 2000.
5. Ф.Котлер Маркетинг и менеджмент. СП: Питер, 2004.
6. Голубков Е.П. Основы маркетинга. Москва: Финпресс, 1999
7. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. МН: Финансы, учет, аудит, 1997
8. Хлусов С.Н. Основы маркетинга. Москва: ПРИОР, 2000
9. ЗавьяловП.С. Маркетинг с схемах, рисунках и таблицах. Москва: ИНФРА – М, 2001
10. Маслова Т.Д. Маркетинг: маркетинговые исследования. Товары и цены. Коммуникационная политика. Москва: Финпресс, 2001
11. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. Москва: ОСЬ, 1999
12. Маркетинг. Оқу құралы. Н.Қ.Мамыровтың жетекшілігімен. Алматы – экономика, 1999
13. Алтынбаев Б.А., Истаева А.А. Основы маркетинга. Алматы, Экономика, 2001
14. Есимжанова С.Р. Маркетинг в Казахстане: теория, методология, практика. Алматы – Аян Эдет, 2001
15. Әмірханов Р.А. "Маркетинг" . Алматы, Мектеп-1997ж.
16. Жапбарханов М.С. "Маркетинг" // Алматы, Экономика-2004ж.
17. Сатыбалды С. "Маркетинг-нарықтану. Оқулық" // Алматы, Білім-1994ж.
18. Котлер Ф. "Маркетинг негіздері" // Алматы, 2000ж.
19. Қазақстанның Статистикалық мәліметтері // Алматы, 2006ж.
20. Жомартова Н.К. Кәсіпорын экономикасында маркетинг қызметін басқару.
21. Жапбарханова М.С. Маркетингтік зерттеулерді талдаудың негізгі бағыттары. // Алматы, Экономика-2004ж.
22. "Қазақстанның БСҰ-ға кіруі: жүйелік жағдайларын талдау, оң бағыты, теріс салдары. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. ІV бөлім" // Алматы, Экономика-2004ж.
23. Жүнісбекова Б.Б. "Кәсіпорындардың маркетингтік қызметінің экономикалық және ұйымдастыру аспектілері (кілем бұйымдарын өндіруші кәсіпорындар мысалында)" // Алматы, КазЭУ-2001ж.
24. Бисенғазиев М.Б. "Кәсіпкерлік негіздері" // Орал,Балауса- 2001ж.
25. Жумина Г.Е. Кәсіпорын қызметіндегі маркетингтің ролі. "Қазақстан экономикасын реттеу стратегиясы: ХХІ ғасырға көзқарас. Мәдениет жылына арналған ғылыми-практикалық конференция. V бөлім" // Алматы, Экономика-2000ж.
26. Мейірбеков А.Қ., Әлімбетов Қ.А. "Кәсіпорын экономикасы" // Алматы, Экономика-2003ж.
27. Жолдасбаева А. "Кәсіпорын экономикасы" // Алматы, Экономика-2003ж.
28. Мауленова С.С., Бекмолдин С.Қ. "Экономикалық теория" // Алматы, Экономика-2003ж.
29. Савицкая Г.В. "Анализ хозяйственной деятельности" // Минск, 2003ж.
30. Есимжанова С.Р. Маркетинг: теория и опыт становления в Казахстане – Экономика Казахстана на пороге ХХI века. Ғылыми мақалалар жинағы – Н.Қ.Мамыров жетекшілігімен, Алматы, Экономика, 1998
31. Мынбаев Ж.М. Қазақстан кәсіпорындарындағы маркетинг проблемалары. Қаржы қаражат, 2003, №2
32. Есимжанова С.Р. Маркетинговый анализ. Весник КазЭУ. 2001, №2
33. Степанов В.И. Маркетинг в Казахстане. Мысль, 2004 жыл, №1
34. Сейдахметова Ф.С. Учет, аудит и анализ в инфомационных системах маркетинга. Вестник КазЭУ, 2002 №2.
35. Трубилин А. Конкурентоспособность – главный фактор эффектив-ности производства // АПК: экономика, управление, 2002.
36. Шувалов А.И. Некоторые аспекты оценки конкурентоспособности изделий. Обновление продукции и конкурентоспособность. М: Знание, 2003.
37. Сергеев И.В. Экономика предприятия. Издание 2-е, перер. и доп. М: Финансы и статистика, 2000.
38. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М: Внешторгиздат, 2000.
39. Белый Е., Барашков С. Конкурентоспособность и качество продукции: два уровня управления // Маркетинг, 2003, №4.
40. Мамыров Н.К., Саханова А.Н. и др. Государство и бизнес. Менеджмент государственного сектора. Книга 1-4. Учебник. Алматы: Экономика, 2002.
41. «Полимер Металл–Т» ЖШС –нің есеп беру деректері мен балансы. 2005-2006 ж.ж.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...............................................3
1. КӘСІПОРЫННЫҢ ... ... ... ... МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ӨНІМДІ ӨТКІЗУДІҢ РОЛІ, ОРНЫ ЖӘНЕ ОҒАН ӘСЕР
ЕТЕТІН
ФАКТОРЛАРЫ..................................................................
.................................7
1.2 ... ... ... ... ... ... ... саясатының негізгі
бағыттары.........................17
2. “ПОЛИМЕР МЕТАЛЛ- Т” ... ... ... ЖӘНЕ ... ҚЫЗМЕТІН
ТАЛДАУ......................................................................
.....................29
2.1 Кәсіпорынның ... ... ... ... Метал-Т” ЖШС-ң қаржы- экономикалық жағдайын талдау....47
2.3 “Полимер ... ... ... ... қызметінің тиімділігін
талдау......................................................................
...............................................54
3. “Полимер Метал-Т” ... ... ... ... ... Кәсіпорында өнімді өткізу жүйесін ... ... ... ... ... ... өткізу саясатын жетілдіру
бағыттары...................................................................
............................................64
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
....................................68
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... ... және ... өмірінде
өтіп жатқан іргелі өзгерістер кәсіпорындардың шаруашылық іскерліктің ... ... ... ... ... қамтамасыз етуде
бірқатар маңызды мәселелердің шешімін ... ... ... ... ... маркетинг жүйесінің қалыптасуын атап өтуге болады. Бұл үшін осы
жүйе қызметін ... және ... ... ... ... - өткізу
қызметінде қолдану технологиясын әзірлеген жөн.
Қазіргі кезде өнімді ... ... ... ... ... ... мен басқарудың барлық жақтарын ... Бұл ... осы ... маркетингтің ролі мен маңызы ... ... ... Шындығында кәсіпорын тиімді қызметін басқару
үшін қазіргі замандағы маркетинг біртұтас және ... ... ... ... ... бағыт әзірге жүзеге асырыла қойған жоқ.
Кәсіпорындардың маркетинг қызметіне жүргізілген ... ... іс ... қол ... үшін оның ... ... шаралар түрінде қолданылатындығын көрсетті. Сонымен қатар,
отандық өнеркәсіп орындарындағы ... көп ... ... және өнімді
өткізу ісіне бағытталған. Ал тауар саясаты маркетинг қызметінің негізгі
құрамдас бөлігі ... ... ... онда тауар саясатына тоқталмай
айналып өту мүмкін ... ... ... ... 2007 ... 28 ... халқына Жолдауында ерекше айтылады: «Экономика біздің дамуымыздың
басты басымдығы, ал экономикалық өсімнің ... ... ... қол
жеткізу – негізгі міндетіміз болып қала ... Біз ... ... ... ... ... арқылы, қол жеткіземіз»./1/
Маркетингтің классикалық теориясындағы маркетинг– концепциясының ... ... ... келсек, кәсіпорынның маркетинг қызметі барлық нарықтық
бәсекелестерге төтеп бере алуы үшін ... ... ... өз қызметтерінде
дұрыс жүргізе алмауда. Осы ... ... ... бәсеке
талаптарына шыдай алмай және де тұтынушылардың тілектерін орындай алмай
нарықтағы өз позициясын ... ... ... ... ... ... қызметіндегі
тауар ассортиментін қалыптастыруды, олардың жаңа түрлерін шығаруды, олардың
сапасының жоғары болуы мен бәсеке қабілеттілігін, өмірлік кезеңін ... ... ... маркіленуін және де сервистік қызмет
көрсетуін талап ететін көп факторлы қызмет аясы. Сондықтан да өнімді ... ... ... ... ... ... сай өзіндік
проблемалары бар. Бүгінде ... ... ... ... ұйымына мүше болуға
ат салысып жатқанда ... ... ... ... ... сай болуы керек. Ал, бұл талаптардың бәрі сайып келгенде, тауар
саясатына, яғни тауар ассортиментіне, жаңа ... ... ... кезеңінің ұзақтығына, қораптама, орама түрлерінің сан ... Олай ... ... ... өз қызмет аясында өнімді
өткізу саясатын дұрыс бағытқа қою ... ... ... ... өзектілігі, президентіміз Н.Ә.
Назарбаевтың 2006 ... 1 ... ... ... ... ... ... қабілетті экономика құру арқылы жүргізу керек», сондай-
ақ «Қазақстанның әлемдегі бесекеге қабілетті 50 ... ... ... болып табылады /2/.
ЖОҒАРЫДА КӨРСЕТІЛГЕН ЖАҒДАЙЛАР ОСЫ ... ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН СИПАТТАЙДЫ.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – маркетинг қызметіндегі ... ... ... және ... ... ... құрылыс
өнімдерін шығаратын “Полимер Метал-Т” ЖШС-ң маркетингтік қызметін талдау
және өнімді ... ... ... ... ... Көзделген
мақсатқа қол жеткізу үшін келесі міндеттер айқындалынды:
• Кәсіпорындардағы маркетингтік қызметінің және де соның ішінде өнімді
өткізу саясатының ... және ... ... ... оның ... ... ... деңгейін анықтау;
• Қазақстанның құрылыс өнімдері нарығын зерттеу;
• Кәсіпорында өнімді өткізу саясаты үрдісін қарастыру;
... ... ... ... барысында әдістемелерді әзірлеуді
зерттеу;
• Тауар ассортиментін кеңейту жолдарын іздеу;
• Өнімнің өмірлік кезеңі бойынша, тауардың ... ... ... қарастыру;
• Тұтынушылардың талғамына сай жаңа құрылыс өнімдерінің түрлерін ... ... ... ... ... ... ... “Полимер Метал-Т” ЖШС-ң саясатына шолу
және оны жетілдіру жолдарын көрсету.
Дипломдық жұмыстың зерттеу пәні ... ... ... ... ... ... ... жұмысты зерттеудің теориялық, әдістемелік негізінде қазақстандық
және шетелдік ғалым-экономистердің маркетинг пен ... ... ... ... ... ... еңбектері алынды. Сонымен қатар,
Қазақстан ... ... мен ... ... ... басылымдардағы нормативтік құқықтық құжаттары қолданылды.
Сонымен қатар, өнімнің ... ... және ... ... білу үшін ... ... ... жөнінде мәліметтер алынды.
Осы жұмысты орындау барысында, ғылыми талдау жүргізудің жүйелі бағыты,
салыстырмалы талдау, хабар өңдеудің статистикалық ... т.б. ... ... ЖШС ... жазылған дипломдық жұмыс: кіріспе, 3
бөлім және қорытынды бөлімдерден тұрады.
Бірінші бөлімде: ... ... ... ... теориялық
аспектілері қарастырылды.
ЕКІНШІ БӨЛІМДЕ: “ПОЛИМЕР МЕТАЛЛ-Т” ЖШС-Ң ҚҰРЫЛУ ТАРИХЫ, ЖАЛПЫ СИПАТТТАМАСЫ;
ӨНІМДІ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ӘЛЕУЕТІ ЖӘНЕ
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ТАЛДАНДЫ.
ҮШІНШІ БӨЛІМДЕ: “ПОЛИМЕР МЕТАЛ-Т” ЖШС-Ң ӨНІМДІ ӨТКІЗУ ... ... ... ... ӨТКІЗУ ЖҮЙЕСІН КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ
ӨНІМДІ ӨТКІЗУ САЯСАТЫН ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ ҚАРАСТЫРЫЛДЫ.
АТАЛҒАН БӨЛІМДЕРДІ ... ... ... ... ЖШС-НІҢ ҚЫЗМЕТІ ... ... ... ОНЫ ... ... КӨРСЕТІЛЕДІ.
1. КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНІМДІ Өткізуді ұйымдастырудың теориялық аспектілері
1.1 МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ӨНІМДІ ӨТКІЗУДІҢ ... ОРНЫ ЖӘНЕ ОҒАН ... ... ... ... ... маңызды ролі – бәсекелік
басымдығының болуымен анықталады. Ол – ... ... ... ... ... ... ... баға, жеткізу жүйесінің ... ... ... ... ... бұл көрсеткіштер жеткіліксіз, яғни бұл
өнімнің басымдықтары тұтынушылардан қолдау ... ... ... шаруашылығы құрылымын қайта құру үрдісінде болып
жатқан өзгерістер, өндіруші еркіндігі мен ... ... ... ... ... ... тұжырымдамасын қолдануды талап етеді.
Маркетинг тұжырымдамасы нарықта кәсіпорынның белсенді басымдық саясатының
стратегиясы мен ... ... ... және барлық өндірістік
ресурстар түрлерін тиімді қолдану нәтижелеріне әсер ... ... ... ... мәні тұтынушының қажеттілігін
кәсіпорынның пайдасына айналдыратын кәсіпкерлік қызметте ... ... ... ... сала ... ... жақын уақыттан
бастап қолданыла бастады, ал бұған ... ол ... ғана тән ... және ... ... ... саналып келеді. Маркетингті осылай
теріс қабылдау іс жүзіндегі әміршіл басқару жүйесінің қағидаларына ... ... ... – бұл тауарларды итермелеу емес, тұтынушының
талаптарын, нарықтың нықты сегменттерінің талаптарын талдап ескеретін, ... ... ... ... ... ғылыми зерттелген
тұжырымдама. Басқаша айтқанда, маркетинг бұл – ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік іс немесе өнімге деген сұранысты болжап ... ... ... мен ... реттеп, қанағаттандырып отыратын
әлеуметтік үрдіс.
Маркетинг нақты бір ... тән ... ... ол ... ... үрдістеріне де жатпайды. Маркетингтің негізге алатын ...... ... мен ... ... ... және
тереңдей зерттеу; кәсіпорынның қатысы тұрғысынан өндірістік өнім өткізу
мүмкіндіктерін ... ... ... ... мен оны ... оны
инновациялық және жоспарлау жұмыстарын жүргізу, т.б./4/
Маркетинг ... мен ... ... ... болу ... бастап
макроэкономика деңгейінде басымырақ дамыды, оның зерттеу объектілері
ретінде компаниялардың маркетинг жүйелері және ... ... ... ... ... және оның ... сол ... экономиканың даму қалпына байланысты.
Қазақстандағы микромаркетинг ... ... даму ... негізгі
белгілеріне сай қалыптасуы кезеңінде.
Өнеркәсіптік маркетингтің объектісі өндірістік мақсатқа арналған
тауарларды ... ... ... ... ... табылады.
Ұлыбританияда өнеркәсіптік маркетинг үлесі 26%-ды құрайды және оның өсу
тенденциясы бар. Мұндай құрылым мен ... ... ... ... ... ... тұтынушылық маркетинг түрі ... ... да ... ... ... ... және өндірістік одақты құру -
әлемдік тәжірибе, ғылыми техникалық қымбаттауларды жасау және ... ... жаңа ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының Статистикалық Агенттігінің зерттеулері ... ... ... ғылыми зерттеу ... ... ... ... етуін кәсіпорындардың тек 8,6%
ғана орындайды.
Өнімді өткізу саясаты тұтынушы талабына сай тиімді ассортименттік, ... бір ... ... әр ... болатын өнім модификациясы мен
жаңа тауарды шығару проблемасын топшылайды.
Бір уақытта нарықта ... ... ... ... ерекшеленетін
тауарлар ассортиментін оңтайландыру фирма ... мен ... ... бір ... ... өткізудің келесідей топтары болады:
• Негізгі – кәсіпорынға негізгі пайда әкелетін және өсу кезеңіндегі
тауарлар;
• Қолдаушы – сатудан түскен ... ... және де ... тұрған тауарлар.
Фирма нарықтағы лидерлігіне, ... ... және ... ... ... ... ... өз өнімдерінің жетістіктеріне
сендіруге тырысады.
Бұл ... ... ... ... ... сұраныс өсуі жағдайында нарықты кеңейту;
• тауар модификациясы есебінен тура бәсекелестен арылу;
• тауарларды үлкен ... сату үшін ... ... ... ... тұтынушылардың жаңа тобын тарту мақсатында бағаны төмендету.
Мұндай нарықта даму үшін ... ... ... болуы керек./5/
Тауардың кемелдену кезінде алғашқы ... ... ... ... сатысы ең ұзақ болып саналады. Нарықтар шектен тыс сегменттелген.
Бұл кезең өндірістің қуаттылығын толық немесе кейбір артып ... ... ... ... Өнім ірі ... шығарылып,
ассортиментті кеңейту және тереңдету шығындары жоғары болады. ... ... ... ... ... ... ... басымды сапасымен ерекшеленеді және ол дәстүрлі разрядқа өтеді.
Бұл кезеңде тауарды табысы орта ... ... ... Нарықтың
молығуы шеңберінде өткізу тұрақтанады. Сондай ақ нарықта әлі де ... ... ... ... ... ... ... іс жүзінде қол жеткізу үшін оның ... ... ... ... ... ... ... қатар,
отандық өнеркәсіп орындарындағы маркетинг көп ретте жарнама және тауарды
өткізу ісіне бағытталған. Ал ... ... ... ... ... ... екенін ескере кетсек, онда тауар саясатына тоқталмай өту
мүмкін емес./6/
Тауар ... ... ... ... ... олардың жаңа түрлерін шығаруды, олардың сапасының жоғары
болуы мен бәсеке қабілеттілігін, ... ... ... ... қораптамасын, маркіленуін, және де сервистік қызмет көрсетуін
талап ететін көп ... ... ... ... ... ... ... ішкі және сыртқы сияқты
түрлі факторлар әсер етеді.
Ішкі факторларға ... ... ... ... өнім өндіру
қабілетімен, яғни кәсіпорынның қызметімен тікелей байланысты факторлар
жатады. Оларды келесі топтарға ... ... ... ... ... ... факторлар - өнімді өткізу деңгейіне тікелей әсер етеді,
өйткені жаңа технологияны, жаңа ... ... ... ...... қабілетті өнім өндірудің материалдық негізі.
Ұйымдастырушылық факторлар – ... пен ... ... өнім ... ... және ... ... өндіріс мәдениетін қалыптастыру және персоналдың біліктілік
деңгейін сәйкестендірумен байланысты.
Экономикалық ... - ... ... және ... ... ... және ... жоғары сапалы өнім өндіруге ... ...... ... ЖАҒДАЙЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА, ӨЗ КӘСІПОРЫНЫНЫҢ ТАУАРЛЫҚ МАРКАСЫНА БЕРІЛГЕНДІК, ОНЫ МАҚТАН
ЕТУ, ЖҰМЫСКЕРЛЕРДІ ... ... ... ӘСЕР ... ... ... ҚАБІЛЕТТІ ӨНІМ ӨНДІРУ МЕН ӨКІЗУДІҢ МАҢЫЗДЫ ... ... ... сыртқы факторлар өнімді өткізу деңгейіне
қалыптасуына әсер етеді. Сыртқы немесе ... орта қай ... ... ... ... бөлігі болып табылады. Сыртқы ортаның
барлық әсерлерін жеке-жеке мынадай: экономикалық, ... ... ... ... және ... факторларға бөліп
көрсетуге болады.
Кәсіпорынның маркетингтік ортасы – кәсіпорыннан тысқары жерлерде
әрекет етуші, мақсатты клиенттермен ... ... ... ... ... тұрудағы маркетинг қызметіне басшылық жасаудың мүмкіндіктеріне
ықпал етуші белсенді субъектілер мен ... ... ... орта ... және макро орталардан құрылады. Микроорта –
клиенттерге қызмет көрсетуі ... ... ... және ... ... қатынасы бар күштермен, яғни жабдықтаушылармен,
маркетингтік делдалдармен, клиенттермен және байланыстағы аудиториялармен
ұсынылған.
Кәсіпорынның табысы ... оның ... ... ... ... аудиториялардың әрекеттеріне қатысты ... ... ... ... ... күштер келесі сурет түрінде
көрсетілген.
Өнімді өткізудің микроортасы – кәсіпорын қызметіне тікелей ... ... ... Өнімді өткізу қызметінің жетекшілері ... ... ... ... өз ... басқа топтарды ескеруі
қажет. Мысалға: жоғары ... ... ... ... ... ... ... ІШІНДЕ ЕРЕКШЕ ОРЫНДЫ ТҰТЫНУШЫЛАРҒА БЕРУГЕ БОЛАДЫ. СЕБЕБІ
ТҰТЫНУШЫ ОСЫ ... ... ... БОЛУЫНА КӨМЕКТЕСЕТІН БАСТЫ
ФАКТОР. ОЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ АРҚЫЛЫ КӘСІПОРЫН ОЛАРДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ МЕН ҚАЛАУЫН,
ТАУАРЛАР МЕН САТУ КӨЛЕМІНЕ ДЕГЕН СҰРАНЫСТЫ БІЛЕ ... ... ... ... ӨНДІРУГЕ БАР КҮШТЕРІН САЛАДЫ. ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ЕЛЕУЛІ
ӨЗГЕРІСТЕРІ БАЙҚАЛҒАН ЖАҒДАЙДА, ... ... ... МЕН ... ... ҚАЖЕТ.
1- сурет – Кәсіпорынның микроорта шеңберінде әрекет етуші күштер
Тұтынушылар арасында тауарлардың қозғалуына, өткізуіне және ... ... ...... ... ... сауда делдалдарын таңдай білу компания тауарын өткізуде өте ... ... ... пайдалану дәрежесіне қарай кәсіпорын бәсеке
қабілеттілікке қол жеткізеді. Кез-келген кәсіпорын көптеген бәсекелестермен
бетпе-бет ... ... ... ең ... ... ... тауарларды сатып алу туралы шешімді қалай қабылдайтындығын
зерттеу керек. Бәсекеге жетудің тағы бір тәсілі – ... ... ...... ... ... мен қызмет көрсету үшін
қажетті ... ... ... ... ... мен
ұйымдар. Осылайша кәсіпорынның мақсатына және бәсеке қабілетті ... ... үшін оның ... ... ... ... тигізеді.
Кәсіпорын және оның жабдықтаушылары мен делдалдары, ... кең ... ... ... ... ... – неғұрлым кең
шеңбердегі күштер арқылы берілген. Ол ... ... ... және ... әсер ... ... тұрады. Бұл ортаны сипаттайтын
факторлар келесі ... ... ... – Кәсіпорынның макроорта факторлары .
Суреттегі түсініктерге қысқаша тоқталатын болсақ, алғашқысы ... яғни ... ... ... ... ... ... ғылым.
Бұл ортаның зерттелуі бүкіл дүние жүзі біртұтас әлемдік ... ... ... ... ... ... үшін демографиялық
орта үлкен қызығушылық тудырады, өйткені нарықтың өзі адамдардан тұрады.
Нарықтың үнемі ... ... ... ... ... ... ... әрдайым бақылап отыруы қажет.
БҰЛ ФАКТОРЛАРДЫҢ ІШІНДЕ КӘСІПОРЫН ЖАҒДАЙЫНА ӘСЕР ... ЕҢ ... ... ... ... ТАБЫЛАДЫ. СОНДАЙ-АҚ ӨНЕРКӘСІПТІҢ ҚОРШАҒАН ТАБИҒИ
ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛТІРУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ҚОҒАМДА КӨПТЕГЕН АЛАҢДАТУШЫЛЫҚ ТУҒЫЗУДА,
ЯҒНИ ... ... ... ӨЗ ҮЛЕСТЕРІН БАҚЫЛАП ОТЫРҒАНЫ ЖӨН. МАРКЕТИНГ
ҚЫЗМЕТІН АТҚАРУШЫ КӘСІПОРЫН ЖЕТЕКШІЛЕРІ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ... ... ... ... ЖӘНЕ БҰЛ ... ... ... ТИІС./8/
ҒТП – өндіріске жаңа техника мен алдыңғы қатарлы технологияны енгізу
негізгі және ... ... ... ... ... саналады.
Жаңартылған құрал-жабдықтарды енгізу арқылы кәсіпорын өз қызметін ... ... ... және өндіретін өнімі де біршама жоғарылайды.
Ғылым мен техниканың ... ... ... ... ... ... қауіп тудырады. Сондықтан да кәсіпкерлер өз ... ... ... ... кері ... тигізбеуі үшін ғылыми-техникалық
ортадағы өзгерістерді ескеруі қажет.
Маркетингтік шешімдер қабылдауда саяси жағдайлардың әсері күшті. Бұл
орта бірінші кезекте ... ... ... ... ... ... маркетингтік қызметінің дамуына әлеуметтік-мәдени
факторлар да әсер етеді.маркетинг мамандары маркетингтік мүмкіншіліктерді
анықтау үшін әлеуметтік-мәдени ... ... ... алдын-ала
болжауға тиіс. Бұл орта ең ... ... ... ... орын ... мен ... адамдар арасындағы қарым-қатынас маңызды мәнге ие
болады.
Нарықтың өзгермелі жағдайына бейімделу үшін ... ... ... ... түрде бақылап отыруы қажет. Бірақ ... ... ... ... ... әсер ... Ұйым өз
тарапынан макроортаның қандай факторлары ... зор әсер ... ... ... ... ... ... қажет./9/
Осылайша кәсіпорын әлемдік нарықта өз орнын табу үшін, кәсіпорын ішкі және
сыртқы орта факторларын ескеруі қажет. Яғни, кәсіпорынның нарықтағы ... ... мен ... ... мен ... ... әр
түрлі макро және микроорта факторларының әсерінен қалыптасады.
1.2 Кәсіпорын қызметінде өнімді өткізудің әдістемесі
Өнімді өткізу, оның құрамын ... ... ... ... ... ... құрамын келесі топтар бойынша классификациялау
өте кең ... ... ... көрсеткіштері, сенімділік,
технологиялық, стандарттау және унификациялау, эргономикалық, эстетикалық,
транспортабельділік, патенттік-құқықтық, ... және ... ... ... құрамы мен құрылымын анықтаудың
негізгі ... ... ... ... бағалайтын көрсеткіштер
классификациясынан көрініс ... ... ... ... ... ... балл, көлемі шектеусіз), сондай-ақ бағалық
бірліктермен ... ... ... деңгейінің бағалануына
байланысты – базалық және қатысты көсеткіштер. ... ...... ... өндірістік, эксплуатациялық көрсеткіштер.
Сипатталатын белгілеріне байланысты – ... және ... ... ... ... мүмкін. Бірліктік және кешенді өткізу
көрсеткіштері, обьектінің (жүйенің) сыртқы ортамен ... ... ... ... ... ... бағытының көрсеткіштері
өнімнің қай салада, қай жағдайда қолданылатынын көрсетіп қана қоймай, ... ... ... тиімді эффектті да айқындайды. Бұл ... ... ... ... белгілі уақыт аралығында қандай көлемде
өнім өндірілетінін немесе өндірістік қызмет көрсетілетінін ... ... - ... ... ... ... ... сипаттайды. Транспортабелділік көрсеткіштеріне
мыналарды жатқызуға болады:
- ӨНІМДІ ТАСЫМАЛДАУҒА ОРТАША ДАЙЫНДАУ УАҚЫТЫ;
- өнімді тасымалдауға дайындауда орташа ... ... ... бір тасымалдау құралына орташа орналастыру
уақыты;
- тасымалдау құралының көлемін пайдалану коэффициенті;
- өнімді белгілі бір тасымалдау құралынан орташа түсіру уақыты;
Транспортабелділік көрсеткіштерін ... үшін өнім ... ... көлемі, физико-механикалық құрамының ... ... ... ... сақталу көрсеткіштері, тасымалдау режимдерінің
шекті рұқсат етілетін мәндері (транспорт шекті ... ... және т.б.), ... ... ... ... отырған
өнімді тасымалдауда транспорт ... жүк ... ... ... ... ... ... жүктің сыртқы
жылулық және механикалық әсерлерге төзімділігі және т.б.сияқты тасымалдау
үрдісін ... ... ... ... ... және ... шығындарын бір мезгілде, ... адам саны мен ... ... және де уақыт ... ... ... ... ... ... толық және жан-жақты бағалауға көмектеседі.
Патенттік-құқықтық көрсеткіштер өнімнің патенттік қорғалғандығын ... ... ... ... ... ... ... маңызды
фактор болып табылады. Патенттік-құқықтық ... ... жаңа ... және ... ... ... ... және эспортталатын елдердегі бұйымның тауарлық белгісінің және
өнеркәсіптік үлгісінің тіркеуден өтуін есепке алған жөн.
Өнеркәсіптік ... ... ... 2 ... ... ... ... (патент қабілеттілік) көрсеткіші
және патенттік тазалық көрсеткіші. Патенттік қорғалғандық ... ... ... шығаруда, оның құрамына қатысатын, шетелдерде де өндіруші
елде де патентпен және ... ... ... ... ... мен идеяларының саны мен алатын орнын сипаттайды. ... ...... ішкі және ... ... еш ... ... әлеуметтік бейімделген нарықтық экономиканың қалыптасуы
мен дамуына сәйкес, кәсіпорындар әлемнің дамыған елдерінде ... ... ... ... ... ... тұжырымдамасын пайдалануы керек. Кез-
келген кәсіпорын нарықпен тығыз байланыс орнатып, тұтынушыларға ... ... ... ... ... ақпаратпен қамтамасыз етіп, өз
қызметін жүргізеді. Кәсіпорын нарықтан ақша және тағы басқа да ... ... ... ... ... ... ... қалыптастырады.
Жауап ретінде кәсіпорын сондай-ақ ақпарат пен ақша жібереді. Сөйтіп, кез-
келген кәсіпорынның қызметі маркетингтік ортаға тәуелді ... ... ... ... ... ... ... саясатының
тағы бір көрсеткіші – ТӨЦ, бұл ... ... болу ... ... американдық ғалым Теодор Левитт 1965 жылы жасаған. Оның
айтуынша әр тауардың ... ... ... ... ... ... ... болады және ол ерте ме, кеш пе жетілген немесе қымбат емес
тауарлардың нарыққа ... ... Ол ... ... ... ... тауар ассортиментін, нарық сегментін, бәсекелестердің іс қимылын
және әр ... ... ... ... ... ... концепциясы тауар түріне, типіне қатысты, сондай ақ сауда
маркасына ... ... ... сызба - Өнiмнiң өмiрлiк циклiнiң кезеңдерi
Тауар типі, әдетте тауар түрі мен ... ... ... дәстүрлі
өмірлік циклде нақтырақ өтеді.
ТӨЦ ең алғаш маркалы ... ... ... ... ... ... ... стильдің, техникалық прогрестің
әсер етуінен ... ... ... ... ... көлемі, пайда
немесе фирманың басқа да көрсеткіштері, тек жалғыз ғана ... ... ол – ... Осы көрсеткіштердің дамуы уақытқа сай ... ... ... ... ... ... Олардың саны әр
авторларда әр ... 4 пен 6 ... ... әдетте 4 кезеңге бөлінеді: енгізу (нарыққа шығару), өсу,
кемелдену, ... ... ... Жеке ... үшін олар ... ... маркетинг жоспарына, бәсекелік ортасына, табыс
деңгейіне және ... ... ... ... ... Әр ... ТӨЦ әр кезеңінде әртүрлі ұзақтықта болады: бірнеше күннен бірнеше
жылға дейін.
ТӨЦ кезеңдері қажеттілік пен сұраныс ... ... ... (ол жоғары болған сайын ... жиі ... ... ... ... даму ... нарық конъюнктурасы сияқты факторларға
байланысты сараланады. Төмендегідей тұжырымдар анықталған: ... ... ... және ... орта ... ... әр ... үшін басымды стратегиялық мақсаттарды анықтайды;
• әр кезеңде шығындар мен пайда құрылымы әрқалай;
• өнімді өткізу бағдарламасы әр кезеңге бағытталуы керек.
Маркетингтің ...... ... ... ... ... ... алайда ҒТП дамуы тауардың жылдам «ескіруіне» әкеп ... ... ... ... ... ... ... шығындар, бәсеке
қабілеттілік деңгейі, тауар ... ... ... ... ... нарыққа шығуы және ену кезеңі. Кезең мақсаты – тауарға нарық
қалыптастыру. Ол ... ... ... ... ... әлі даму ... нарыққа нашар анықталған
өндірістік күштер жұмылдырылмаған, тауарды шығару аз партиямен жүзеге ... ... ... ... ... өсу ... тауар жаңашылдығы мен тұтынушы сұранысына жауап
беру көлеміне ... ... жаңа ... гөрі ... ... ... жаңа тауарлар жетістігі үшін негізгі мәнге оның технологиялық
сипаты, дизайны тұтынушылық қасиетіне ие. Ал ... кері ... ... үшін ... ... Нарыққа жаңа тауармен
шыққан ... ... ... ... немесе мәнсіз болуынан
нарықта айрықша орын ... ... ... және ... ... фирма жоғарғы беделді бағамен бастайды. Бағалар басқа кезеңдерге
қарағанда жаңашылдығы мен біртектілігіне байланысты жоғары болады. ... баға ... ... ... ... ... Алайда «сілкініс
стратегиясы» кезінде фирма нарықтың төмен бағасын қолдануы ... ... ... ... ... немесе ол мәнсіз болып, фирма залалға
ұшырайды. Бірінші ...... жаңа ... ... және ... ... ... алатын жаңашылдар.Тұтынушылар жаңа тауарларға
уақытша енжарлық танытады. Сондықтан оларды жаңа өнімді алып көруге сендіру
керек, бұл ... ... ... ... ... ... ақпараттық
сипатқа ие және оған көптеген құралдар жұмсалады.
Бұл өткізу көлемінің ... ... ... Жаңа ... ... бөлу жүйесі жасалады.
Енгізу кезеңіндегі маркетингтің негізгі міндеттері:
• кәсіпорынның өткізу жүйесінің модификациясы есебінен өткізудің балама
желісін құру;
• жаңа ... ... мен ... ... ... беру үшін ақпаратты жарнама саясатын белсенді жүргізу;
• жаңа өнім мен ... бар ... өнім ... функционалды бәсекені
анықтау;
• жаңа өнімнің нарыққа келуіне бәсекелестерді жауапты мінез ... ... жаңа ... нарыққа бейімделуін қамтамасыз ету.
Өсу кезеңінде тұтынушылар тауарды ... осы ... оны ... ... тауар модификациясы кеңейеді, өндіріс толық қуаттылыққа жұмыс
істейді, алайда кейбір ... ірі ... ... өту ... ... жоқ. Нарықта нақты тауар ... ... ... ... бола ... ... ... жұмыс істелінгендіктен және жетілгендіктен оның
сапасы өте жоғары. Өсудің ... ... ... ... табысы
жылдам өседі және кезең аяғына дейін максималды шамасына жетеді. Себебі
бұқаралық нарық осы ... ... ... ... ... алу ... ... өсу кезеңіне ... ... ... ... нарықты қамтуға мүмкіндік беретін төмендеу тенденциясына
ие. Тауар шығару көлемінің өсуінен шығындар төмендейді, бәсекелестер саны
өседі. ... ... ... енетін жаңа фирмалар пайда болады, енгізу
көлемі тез өсіп, тұтынушылар тобы кеңейеді. Бұл ... ... ... жүзеге асады.
Өнімнің экологиялылық көрсеткіштері өнімді өткізу деңгейін анықтайтын
негізгі фактор болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... үрдістеріне, оның құрамының
қоршаған ортаға химиялық, ... ... ... ... және де ... ... ... үшін талдау жасалады. Аталған
факторлардың қоршаған ортаға зиянды әсері анықталған жағдайда ... ... ... ... ... ... үшін ... номенклатурасына енгізу қажет. Экологиялық ... ... ... ... ... май, көмір, газ) ... ... ... ... ... (элементтер, қышқылдар,
металдар және т.б.) мөлшері;
- өнімді тұтынғанда ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі;
- атом энергиясын игеріп, пайдалану үшін зерттеулер
жүргізетін атом электростациялары мен басқа да обьектілер қызметінің
радиоактивтілігі;
- түрлі саладағы транспорт құралдары мен басқа да ... ... ... ... әсер ету деңгейі;
Әртүрлі обьектілер бойынша барлық экологиялық көрсеткіштер сәйкес
нормативтік құжаттар мен актілерде ... ... ... норамлары
мен инструкциялар) жарияланады.
Қауіпсіздік көрсеткіштері - өнімді жөндеуде, сақтауда, тасымалдауда
тұтынушы ... ... ... ... ... улы және жарылғыштардан, акустикалық шудан, ... ... ... артықшылығын сипаттайды.
Тауар стратегиясы – бұл фирманың стратегиялық мақсаттарына жету ... ... ... мен ... ... жағдайына сәйкес тауар
өндірісінің ұзақ мерзімді болашағындағы даму ... ... ... ... ... ... шығаратын нақты тауар түрін
ұйымдастыратын, оның сапасын, ... ... ... ... және ... көрсетуі кіретін өнім саясаты түсінігі бар.
Дизайн – бұл ... бір ... ... ... ... мен ... ... сипаттайды. Дұрыс жасалған дизайн
инновациялылықтың факторы бола ... ... ... ... көтереді. Бұл әрине шығындарды азайтып өткізу көлемін
көбейтуге ықпал етеді./14/
1.3 Кәсіпорында өнімді өткізу ... ... ... ... ... ... ... бағытта құрылуы мүмкін:
• өндірісті мамандандыру;
• дифференциациялау;
• әртараптандыру;
... ... ... ... әсер ... ... ұлғайтуға ресурстардың болмауы;
• технологиялық процестің ерекшеліктері және тауардың ... ... ... ... ... ... ... бәсекелестердің тауарлары мен ... ... өте ... ... ... мен қызметтердің бөлініп
шығуы, оларға айрықша тұтынушылық қасиеттер, ерекше ... ... ... технологиялық ерекшеліктер, шикізаттың басым ... ... ... ... және ... түрі жатады. Алайда, бұл саясат
үлкен шығындарды талап етеді.
Диверсификация саясаты фирманың ... ... ... ... ... аз ... ... бәсекелестер позициясы өте ... ... ... және таза ... ... ... ... диверсификацияда фирма өндіріс тізбегінен шығып, өндіріс
бағдарламасын қызметтің басқа түрлерімен толықтырады.
Таза ... ... ... және ... де ... ... жаңа түрі меңгеріледі. ... ... ... ... ... өзгергенде тәуекелділікті
төмендетуге мүмкіндік беретіндіктен кәсіпорынды тұрақты ... ... ... ... и К» ... ... кәсіпорнын
диверсификациялы деп атауға болады, себебі кәсіпорын құрамына тәулігіне 10
т. шұжық өнімдері мен ет ... ... ... ... 1000 ... шошқа
фермасы, 500 кг жуық нан пісірілетін шағын наубайхана, сыра өндіретін зауыт
және «Пруссия» ... ... ... ... өндіріс және өткізу тізбегінде әртүрлі маңызды
буындардықадағалай отырып, өз табысын көтеру ... ие ... ... ... ... көлденең және тік, «алға» (сауданы қамту) және «артқа»
(жабдықтау көздерін қамту) деп ... ...... ... бір технологиялық тізбекке
шоғырландырады. Оған жататындар шикізатты ... оны ... ... ... және өз ... ... бойынша өткізу. Бұл саясат арзан
шикізатты, озық технология мен интеграциялы өндіріс тәжірибесін пайдалана
отырып, шығындарды ... ... ... ... тиімділігі
өндірістің қуаттылығын, ғылыми техникалық базаны және жалпы өткізу желісін
қолдану есебінен ғана ... ... ... ... ... шұғыл сұраныс
ауытқуы жағдайында көп сипатталады. Тігін машиналарын шығаратын «Зингер»
компаниясы барлық өндіріс ... ... ... ... алу ... ... ... тігін машиналарын шығарғанға дейін жүзеге асырды.
Қазақстанда «артқа» ... «Фуд ... ... ... ... ... учаскесі бар ферманы құрды. Ал «алға» интеграциясын өз
қызметінде «Рахат» кондитер фабрикасы ААҚ және ... и К» ... ... фирма көрсеткіштерін жақсартып, нарық ... ... ... ... ...... ... бақылау арқылы фирма
позициясын күшейту. Фирманың ассортименттік саясатта, сондай ақ, ... өнім ... де ... ... ... да тәжірибелі өнім
өндіруді қалыптастыруда мынадай стратегия түрлері қолданылуы мүмкін.
Өнім ... – бұл ... ... жоспары. Элиминация бойынша
шешімді төмендеу немесе енгізу сатысында келесідей факторлар ... ... ... ... және оның ... айналым көлеміндегі бөлігін
төмендету;
• нарық бөлігін қысқату;
• нақты өнім есебінен шығындарды жою нолге төмендейді;
• жарнамалаудың жоғарғы пайызы;
• сұраныс ... ... және ... ... ... өнім шығару туралы шешімді ... ... ... ... шығын) және фирма тауары арасындағы
байланысты талдағаннан кейін ғана қабылдау керек./15/
Ассортименттік саясат – ұсынылатын өнімдер – бұл ... сапа ... ... ... ... арнайы сызығы. Ассортименттік
саясаттың негізгі ...... ... ... немесе
қысқартқанда, факторлар кешенін ... ... ... табу ... ... саясат талғамдары мен ақша қаражаттары әр ... ... ... ... сонымен қатар нарықтағы
кәсіпорынның үлесінің өсуін қамтамасыз ету және ... ... ... ... ... немесе ұлғайтудың ... та, олар ... ... ... ... бұл ... тәсіл, келесісінде өнімнің түрі мен оның жағдайы (ішкі және сыртқы
факторлар) қарастырылады.
Ассортименттік саясатты ... ... үшін ... ... жұмысшы
топтарының құрамы болуы мүмкін (өнімді өндіру, оның ... ... ... директор, қаржылық директор, маркетинг бөлімінің бастығы,
экономикалық, дайын өнімді басқару, жаңа технологиялар және ... егер де ... ... ... экспресс жағдайда енгізілсе, онда
жаңа өнім жүйесін енгізу керек. Жаңа өнім жүйесі ... ... ... – өнім ... ... – нарықта сатуға ұсынылуы мүмкін өнім туралы жалпы |
|ұғым. Жаңа өнім стандартты ... еш ... ... оригиналды болуы |
|мүмкін. ... ... және ... – жаңа ... айтарлықтай тартымды идеясын |
|таңдау ... ...... ... таза ... және ... алыну уақытын|
|есептеу ... ... ... – экспресс талдау – нарықтағы өнімнің жағдайы, жаңа өнімнің ... ... мен ... ... ... көру – бұл ... анкета жасап, оны әрі қарай ақпарат |
|ретінде өңдеу ... ...... комиссиясы белгіленген уақытта сатуды |
|байқап көру, әрі қарай ... ... ... және ... бойынша |
|түзеу. ... ... ... ... ... бойынша кәсіпорында
құрылған жұмысшы топтары ... ... ... алу үшін әр ... өз ... бөліп береді. Ассортименттік саясат пен жаңа
тауар шығарупроцестері бір біоімен тығыз байланысты. Себебі, ассортименттік
саясатты ... ... үшін біз жаңа өнім ... ... Ал ... ... жаңа тауар шығару мен ассортименттік саясат өнімнің
бәсеке қабілеттілігін арттыратыны сөзсіз.
Коммуникациялық саясаттың ... ...... Ол өнім
сапасын тұтынушылардың қажеттілігі мен ... ... ... ... жарнамалық қызметке бөлетін шығындары батыстық фирмалармен
алшақтығы жоғары. Жан басына шаққандағы ... ... ... ... –та ... ... 450 доллардан асып түседі), Еуропаның басқа да
мемлекеттерінде (150 ... ... ТМД ... ... ... 10 ... да төмен деңгейде. ... мен ... ... ... ... шығындарына қаражат жұмсайтын банктер және
басқа да қаржылық институттар болып табылады.
Өнімді өткізу саясатының негізгі бағыттарының бірі - ... ... ... ... iшкі және сыртқы талаптарына сәйкес
келетiн ... ... ... ... ... ... ... түрде
көтеру фирманың сапа жөнiндегi саясатының бөлiгi болып табылады.
Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... ... нарықта ғана емес, сондай-ақ iшкi ... да ... бола ... ... ... ... ... кейiн тұрады, республикада «баға-сапа- сервис» аумағы құрылған.
Қазақстанда ( нарықтық экономикаға өту кезеңiнде) сапа үшiн ... ... Сол ... Қазақстанда тұтынушылық тауар сапасын
көтеру мәселесiн соңғы он жылдықта сапа менеджмент аясында ең бiр ... бiрi ... ... әртүрлiлiгi, өнiмге, қызметке,
персоналдарға талаптар және менеджмент әдiстерi сапа түсiнiгiнде ... ... ... әрi тез ... ... және қызмет
көрсетуде жаңа қағидалар ... ... ... етiп өнiм шығару, ең тиiмдi
әдiс оны тез әрi арзан етiп ... ... бәрi ... ... ... ... ... үшiн жасалынады.
Сапаны көтеру тұрақты даму ... ... ... және ... ... ... сапа ... және өндiрiстiк
жағдайды кеңейту бойынша түсiндiрiледi.
Өнiм сапасын тұрақты түрде көтерудiң мақсаты тұтынушылардың ... ... ... ... ... ... деңгейде болуы керек.
Сапаны тұрақты түрде ... ... сапа ... ... болып
табылады.
Сапаны жоғарылату өнiмдi дайындау сапасын және техникалық деңгейiн
көтерудiң тұрақты жұмысында, сапа ... ... ... ... шешу ... реттеушi заңнамалық базаның және ... ... ... ... ... ... ... сапасына бақылау жүргiзу
Қазақстандық кәсiпорындар өнiмдерiнiң бәсекеқабiлеттiлiгiн ... ... ... жылдары республикамызға келiп жатқан және әлi де
келетiн ... ... ... саны ... ... Сондықтан өнiм
сапасын көтеру мәселесi елiмiздiң ең басты бағытының бiрi болып отыр. Сол
үшiн, яғни ... ... ... ... ... ... ... сапа тұтынушы талабына сәйкес екi методикалық әдiстеменi орындау
керек
- кәсiпорын ... өз ... сапа ... ... ... ... үшiн, бәсекенi қамтамасыз ету үшiн, ... ... ... және ... ... енгiзу қажет;
- сапа жәй ғана бақыланып қоймау керек, ол ... ... ... ... ... қамтамасыз етiлу керек. Өндiрiстiк процесте
қамтамасыз етiлмеген тауар ... және ... ... жарнамалағаны
үшiн үшiн әкiмшiлiк және қылмыстық жаза ... ... ... ... ... және оны тез ... ... iздестiру .
Өнiм сапасын жоғарылату қоғамдық өндiрiстерде және ... ... ... ең ... бағыты болып табылады.
Өнiм сапасын жоғарылатудағы экономикалық тиiмдiлiк келесiдей
формуламен анықталады:
Тиiмдiлiк=сапа сату ... / ... ... ол сату ... қысқару кезiнде де жоғары болуы
мүмкiн, ол тек мынадай жағдайда, егер өнiм сапасы өте тез ... ... сату және ... ... қарқыны төмен болады. Тәжiрибеде мұндай
әдiстеме өндiрiсте өнiм ... ... ... ... ... ... экономикалық тиiмдiлiктi ... ... ... ... ... өнiм ... жоғарылату үшiн қосымша ағымдағы
мерзiмдi шығындар талап етiледi;
- Өнiм сапасын көтерудегi экономикалық тиiмдiлiк ... ... оны ... ... ... өнiм ... ... кезiнде өнiмдi шығаруды және сатуды
кеңейтуден, сату ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан экономикасында нарықтық экономикаға тән
маркетингтің бәрі біртіндеп дамуда. Өнеркәсіптік ... ... ... ... ... жедел маркетинг,
макромаркентингке қарағанда ... кең ... ... ... ... даму ... ... маркетингті енгізу
кешенді сипатта өтуі керек және әрбір ұйымның қызметі басқарудың қазіргі
нарықтық тұжырымдамасына ... ... ... ... ... ... жүзінде енгізу – сатып алушы нарығының қалыптасуы,
нақты тұтынушылар тобының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ... ... ... МЕТАЛЛ- Т” ЖШС-ң ӨНІМДІ ӨДІРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ
2.1 Кәсіпорынның өндірістік- экономикалық қызметінің сипаттамасы
"ПолимерМеталл-Т" ЖШС-гі өз қызметін ... ... ... ... және ... ... ... да міндетті төлемдер туралы”
ҚР кодексі (Салық кодексі), ... ... ... ... ... да заң ... негізінде жүзеге асырады. Серіктестіктің жеке
фирмалық атауы ... мөр ... ... мүлкі және басқа да
реквизиттері бар. бар. Ол ҚР ... ... ... ... ... өз
міндеттемелері бойынша жауап береді. "ПолимерМеталл-Т" ЖШС-гі Қазақстан
Республикасының Юстиция Министрлігімен 2003 ... 24 ... №241 ... ... ... өтті. Серіктестік ұйымдық-құқықтық меншік түрінде –
жеке болып табылады. ... ... ... ... : ... Алтынай , Ронина Людмила , Лунев
Сергей , Котоянц Ирина. Серіктестіктің ... ... ... Республикасы, Алматы., Қапшағай қаласы, Индустриалдық көшесі, ... ... ... ... ...... Т” Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі орыс тілінде – Товарищество с ... ... Т”. ... құру мен ... ... ... ... қанағаттандыру, шетел және отандық
бәсекелестіктеріне орын бермейтін сапалы құрылыс ... ... ... ... ... табу. Табыс табу негізінде кәсіпорын қызметіне
қатысушылардың экономикалық және әлеуметтік мүдделерін ... ... ... ... ... ҮШІН ... КЕЛЕСІ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІН
ОРЫНДАЙДЫ:
• металлқұрылмалары мен жабын материалдарының өндіру және өткізу;
• тұрмыстық ... ... ... ... ... сыртқы экономикалық қызмет;
• көтерме, бөлшек және комиссиялық сауданы ... ... ... ... ... қызмет;
• делдалдық қызмет;
• импорт-экспорттық қызмет;
• дүкендер, супермаркеттер, ... ... мен ... ... ұйымдастыру;
• азық-түлік, халық тұтыну тауарлары, өндірістік-техникалық өнімдерін
өндіру, сатып алу, ... ... және ... ... автожуу, ЖЖМ мен мұнай өнімдерін өткізу;
• құрылыс, жөндеу-құрылыс, ... ... ... ... ... құрылыс материалдары мен құрылымдарды өндіріп, сату;
• қоғамдық тамақтану ... ... ... алаңдар, барлар және
т.б.) ұйымдастыру;
• серіктестіктің ойын және шоу ... ... ... құқы ... ... ... ... тыйым салынбаған басқа да
әрекеттер;
Серіктестік өз қызметін толық шаруашылық есеп негізінде ... ... ... ... ... ... және ... емес құқықтар мен
міндеттемелерге ие. Серіктестікте жарғы капиталы оның ... ... ... ... ... ... ... және
өздері салған салымдарының мөлшерінде міндеттемелерін ... ... ... түрлерін жүзеге асыру үшін серіктестік
лицензияны ... ... ... ... алады. Серіктестіктің жарғы
капиталынан 25 пайыз есебінде сақтық капиталын құруға ... ... жыл ... ... капиталының 25 пайызына жеткенше таза табыстың 5
пайызын аударып отыру жолымен құралады.Активтерінің ... ... ... ... ... болып келеді.
СЕРІКТЕСТІКТІ БАСҚАРУДЫҢ ЖОҒАРҒЫ ОРГАНЫ – ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ;
АТҚАРУШЫ ОРГАН – БАС ДИРЕКТОР;
ТЕКСЕРУ ОРГАНЫ – ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ.
Серіктестікті басқарудың ... ... ... ... ... ... ЖАРҒЫСЫН ӨЗГЕРТУ, СОНЫМЕН ҚАТАР ЖАРҒЫ ... ... ... ... ... ... ... ЖАРҒЫСЫН ЖАҢА РЕДАКЦИЯДА БЕКІТУ;
2) серіктестіктің атқарушы органын құру және оның ... ... ... ... ... ... бақылау кеңесінің өкілеттігін
тағайындау және мерзімнен бұрын тоқтату;
4) жылдық қаржы есебін ... және таза ... ... ... ... құру немесе тарату туралы шешім қабылдау және т.б.
сұрақтар қаралады.
Серіктестіктің Жалпы жиналысы кезекті және кезектен тыс ретінде ... ... ... ... ... ... күн ... талқылауға қатысуға, шешім қабылдау кезінде дауыс беруге құқылы.
Серіктестікті қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру)
ерікті ... ... ... ... немесе өкілетті мемлекеттік
органдардың шешімі бойынша немесе сот шешімі ... ... ... ... ... ... құрылтайшы қайта құ ... ... ... бола ... ру туралы шешім қабылдағаннан кейін екі ... ... ... ... ... ... орнықтыру керек.
Серіктестік құрылтайшының шешімі және сот шешімі бойынша – ... жоқ ... заң ... тыйым салынған қызметтер немесе
заңға бірнеше мәрте дөрекі қайшылықтар жасаған қызмет ... ... ... ... ... “ ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ-Т” ЖШС-НІҢ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ.
НАРЫҚТЫ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ... ... ... МЕН МАҢЫЗЫ ЗОР БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. БҰЛ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ МЕНШІК ИЕСІ,
ЖҰМЫСКЕРЛЕРІ, КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ... ДА ... ... ... ... ТОЛЫҚ ЖАУАП БЕРУШІЛІК ... ... ... ... ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУДЫҢ КӨМЕГІМЕН
КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТІНІҢ ... ... ... ДАМУ ... ... ЖҰМЫСШЫЛАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ НӘТИЖЕСІ
БАҒАЛАНАДЫ. НАРЫҚТЫ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА ... ... ... ... ... ТАЛДАУДЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН МАҢЫЗЫ ЗОР БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ. БҰЛ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ МЕНШІК ИЕСІ, ... ... ... ДА ... АЛДЫНДА КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕСІНЕ ТОЛЫҚ ЖАУАП
БЕРУШІЛІК АЛАТЫНЫНА БАЙЛАНЫСТЫ. СЕРІКТЕСТІКТЕ ӘР ... ... ... МЕН ... ЕҢБЕК ПЕН ... ... ... ҚАРАСТЫРАЙЫҚ. ӘР БӨЛІМШЕ АРА-ҚАТЫНАСТАРЫ:
- МАРКЕТИНГ БӨЛІМІ;
- жабдықтау жөніндегі менеджер;
- дайын өнім қоймасы;
- ТМЗ қоймасы;
- кәсіптік техникалық қызмет көрсету;
- экономист;
- кадр ... ... ... өндірістік цех;
- кеңес беруші заңгер;
- техникалық бақылау инженері;
- құрылыс инженері;
-стандарттармен жұмыс ... ... және т.б. ... ... байланыста.Нарықты экономика ... ... ... және ... ... ... талдаудың мазмұны мен маңызы
зор болып табылады. Бұл кәсіпорындардың меншік ... ... және ... да ... ... ... ... толық жауап берушілік алатынына байланысты.
Ұйымның құрылымы еңбектің бөлінуін білдіреді, ол ... ... ... ... ЖАҒДАЙЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ТИІМДІ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ
ТҰТЫНУШЫЛАР ҚАЖЕТТІЛІГІ ... ... ... ... ... ... ЖАҢА ... БАҒДАРЛАМАСЫН ЖАСАҒАНДА ЕРЕКШЕ БІР БАҒЫТ
ҰСТАНУЫ ҚАЖЕТ. ТИІМДІ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ІСКЕ ... ... ... ... ... ... ... ОНЫҢ ТАҢДАЛҒАН ТАУАРЛЫҚ ... ... ... ... ... ҚАНАҒАТТАНДЫРАТЫН ӨНІМДІ
ӨНДІРУ ЖОСПАРЫ АЛҒА ШЫҒАДЫ.
Технологиялық үрдістің сапасы оның жаңалық ... ... Ол ... ... жағынан сондай-ақ
экономикалық көрсеткіштер ... ... ... Көп ... жүрген
техника-экономикалық және функционалдық-құндық әдістерді талдау техника
мен экономикалық көрсеткіштер арасындағы ... ... ... ... ... инновациялық әрекеттің маңызды кезеңі
техникалық ... мен ... ... ... ... ... ... сапа мәселесі және жаңа ... ... ... шешу ... ... Ол үшін ... ... көрсететін өзіндік құн, өндіріс шығындарын анықтайтын
үлгілерді яғни, баламалы варианттарды таңдау керек. Кәсіпорындар саны, өнім
көлемі мен ... және ... ... ... автоматтандыру
деңгейіне байланысты құрылыс өндірісінде металл өнімдері аса маңызды рөл
атқарады.
“ ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ-Т” ЖШС-НІҢ ӨНДІРІСТІК ... ... ... ... КІРЕДІ – ҚҰРЫШ ОРАМАСЫН ҰСТАП ТҰРУШЫ ҚҰРЫЛҒЫ, ҚҰЙМАНЫ
ТИЕУГЕ АРНАЛҒАН ... ... ЖӘНЕ ... РУЛОН БЕТТЕРІН КЕСУГЕ
АРНАЛҒАН ... ... ... ... ... ЖЕЛІМДЕУ
СТАНЦИЯЛАРЫ, ЖЫЛЫ МИНЕРАЛДЫМАҚТА САЛАТЫН ҚҰРЫЛҒЫЛАР, АРАЛЫҚ ... ... ... ... ҚАЛДЫҚТАРДЫ ШЫҒАРЫП ТАСТАУ ЖҮЙЕСІ,
РУЛОНДЫ ҰСТАП ТҰРУШЫ КОМПЛЕКТТЕР, АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ПАНЕЛДІ РЕТТЕУ КЕШЕНДЕРІ,
АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ПАНЕЛДЕРДІ ОРАУ ... ... ... ... ҚАСИЕТІМЕН ӨНДІРІСТЕ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚҰРЫЛЫСТА
КЕҢ ҚОЛДАНЫС ТАПТЫ. ІШКІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ ӘКІМШІЛІК, САУДАЛЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ
ЖОҒАРҒЫ ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ҒИМАРАТТАРДА ҚОЛДАНЫЛАДЫ.
“СЭНДВИЧ” ПАНЕЛІ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛЫ, ЖОҒАРЫ ... ... ... WANG GENERAL ... ... ... ... ТЕХНОЛОГИЯСЫМЕН
ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ.
ӨНДІРІС ЖЫЛДАМДЫҒЫ МИНУТЫНА 2,9-5 М², ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚУАТТЫЛЫҚ 200КВТ/САҒ
ЖӘНЕ 701 М² ... ... 1 ... ... ... – 50-200 ... Ұзындығы –13000 мм
2 Ені – 1000 ... ... ... 1 ... 600 м² ... құрайды.
125 мм орташа панелді дайындау үшін 1м² : 10,71 кг- ... , 0,641 кг- ... 0,146 м³- ... қажет болады.
Қапшағай қаласында орналасқан зауыттың келесідей ... ... ... ... 683,2 ... ... ... 4460,0 ... ... 26,0 ... ... ... 94,0 ... бақылау пункті №1 16,8 ... жер ... 1,6335 ... Т” ЖШС ... жанбайтын категориядағы өнімдер
қатарына жатады. 1-кестеде “сэндвич” типті қабырға ... мен ... ... ... ... ... - ... өртке шыдамдылық көрсеткіштері
|Панель | ... ... мм ... | |
| | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 ... |Е I 30 |Е I 60 |Е I 90 |Е I 150 |Е I 180 |Е I 180 ... | | | | | | ... | | ... |RE 30 |RE 60 ... | | ... ... ... “сэндвич” типті үшқабатты панельдерді
салыстырғанда, бұл өнім жинау, ... ... ... және ... ... ... 3-кестеде “сэндвич” панелінің сыртқы
қабатының 0,5/0,5мм қоса ... ... ... - ... ... ... қабатының 0,5/0,5мм қоса алғандағы
массасы
|Панель типтері | ... ... |
| | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 ... ... ... | 16,3 | 19,1 | 22,13| 24,53| 28,13| ... ПТС П1С,1м,кг | | | | | | ... ... ... | 15,5 | 18,5 | 21,5 | 23,9 | 27,5 | 33,5 ... ПТС СС, 1м, кг | | | | | | ... ... ... | 16,85 | 19,8 | | 25,25| 28,85| ... ... ПТК | | |22,25 | | | ... 1м, кг | | | | | | ... Т” ЖШС- нде 2006 ... деректер бойынша 84 адам жұмыс
жасаған. Оның ішінде:
- БАСҚАРУ АППАРАТЫ – 16
- мамандар – 27
- жұмысшылар -41
Кәсіпорынның ... ... ... ... мен ... ... ... мамандармен қамтылған. Есепті жылы өндірістік-өнеркәсіптік
персоналдар саны 18 адамға көбейгендігіне қарап отырып ... ... да ... 2005 ... ... 2006 жылы ... ... түсім
330755 млн. теңгеге артқан. Кәсіпорында ... ... ... ... ... ... Қазақстсан Республикасының қазіргі “Еңбек
туралы” Заңына сәйкес жүргізіледі.
Төмендегі кестеде “ПолимерМеталл- Т” ЖШС-ң жұмыскерлерінің саны мен олардың
еңбек ақы қоры 2006 ... ... ... ... – Серіктестіктің жұмыскерлерінің саны мен еңбек ақы қоры.
|№ |Көрсеткіштер |Өлш. |2005ж |2006ж ... ... |
| | ... | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |+;- |% |
|1 ... ... |мың тг. |214998 |545752 |+330754 |254 |
| ... табыс | | | | | |
|2 ... ... | |71 |84 |+13 |118 |
| ... саны |адам | | | | |
|3 ... ... |мың тг. |3028 |6497 |+3469 |214 |
|4 ... ... | |282250 |495375 |+213125 |175 |
| ... ... құны |мың тг. | | | | |
|5 ... ... |мың тг. |6083 |5581 |- 501 |92 |
|6 ... ақы қоры |мың тг. |18901 |27043 |+8142 |143 |
|7 ... ... жалақы | тг. |22184 |26828 |+4644 |121 ... ... ... есептелінген
Осыған байланысты еңбек ақыға жұмсалған талдау негізіндегі қаражат үлкен
мағынаға ие. ... ... ... ... қорына жүйелік тексерістерді
іске асыру жөн, өнімнің еңбек сиымдылығын төмендету мен ... ... ... ... мүмкіндіктерін туғызу. Жалақыны төлеу қоры
қолданыстағы ҚР статистика агенттігінің нұсқауына сәйкес жүргізіледі.
Еңбек ақы ... ... ... ... ... жүйесі көп
қолданылады. “атқарылған жұмысына қарай” бағалау жүйесі біркелкі білікті
жұмыскерлерге еңбек ақыны төлеуде ... ... ... ... үшін ... Жұмыскерге баға беру факторы өндірістік (мөлшерді
орындау, жұмыс уақытын тиімді пайдалану) және жеке түрлері болады.
“АТҚАРЫЛҒАН ... ... ... ... ... САУАЛ БЕРУ ЖҮЙЕСІ;
▪ САРАПТАП БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ;
ЖҰМЫСКЕРДІҢ ҚАРЖЫЛАЙ ҚАТЫНАСЫНЫҢ ӘРТҮРЛЕРІ ОЛАРДЫҢ ФИРМА ӨМІРІНЕ
ҚАТЫСУЫН ЫНТАЛАНДЫРАДЫ, ЖОҒАРҒЫ КӨРСЕТКІШТІ ЖҰМЫС АТҚАРУҒА, ЕҢБЕК ӨНІМІН
АРТТЫРУҒА ҚҰЛШЫНДЫРАДЫ.
5- ... - ... Т” ... ... ... ... |Көрсеткіштер |Өлш. |2005ж |2006ж |2006/ |
| | ... | | |2005 |
| | | | | ... |
| | | | | |% |
|1 ... ... ... ... |71 |84 |118 |
| ... | | | | |
|2 ... ... саны ... |11 |12 |109 |
|3 ... ... қызметкерлер |адам |9 |7 |78 |
|4 ... ... ... ( 2|% |15,5 |14,3 |92 |
| ... жол * 100%) | | | | |
|5 ... шығу коэффициенті ( 3 |% |12,7 |8,3 |65 |
| |жол/ 1жол * 100%) | | | | |
1 ... ... ... есептелінген
2 Еңбек ақының ... ... және оның ... өсуі ... ... ... ... әкеледі. Бұл жағдай өнеркәсіптердің
өсуіне және жаңа кәсіпорындардың пайда болуына ... ... ... ... ... ... ақы табыстың негізгі және қалың
халықтың күн көріс көзі. Еңбек ақының ынталандыру ... ... ... ... және ... ел мен ... ... деңгейдегі еңбек ақы кәсіпорын басшыларын жұмыс күшін дұрыс
пайдалануға, өнеркәсіпті ... ... ... ... одан жоғары көтеруге болмайтын белгілі бір мөлшері
болады.
Жұмыс күшінің сапасының ... ... ... келесі жағдайлар үшін
керек:
• ЖҰМЫСКЕРДІ ЖҰМЫСҚА АЛУ ҮШІН;
... ... ... АТТЕСТАЦИЯЛАУ;
• ӨНДІРІСТЕ ЖҰМЫС КҮШІНІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ;
• КӘСІПОРЫНДА ЖАҚСЫ ...... ... ЖҰМЫС ЖАҒДАЙЫН ҚҰРУ ҮШІН;
• ЖҰМЫСКЕРДІҢ МАМАНДЫҚ БІЛІКТІЛІГІН ТҰРАҚТЫ ... ... ӨСУ ... ... ... АҚЫ ... ... АҚЫ МЕН ТӨЛЕМДЕР
АРҚЫЛЫ ІСКЕ АСЫРЫЛАДЫ. ӘСІРЕСЕ, ЖҰМЫСКЕРДІҢ ... ... ... ... ... ЗОР. СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ БҰЛ ЖҮЙЕ БОЙЫНША
ЖҰМЫСТАҒЫ ТАБЫСТАРЫНА ҚАРАЙ ... ... ... ЖҮР. ЕҢБЕК АҚЫ
ҚҰРАМЫНДА “ ҮСТЕМЕ АҚЫ” ДЕГЕН ҰҒЫМ БАР. БҰЛ ҰҒЫМ ... ... ҮЙ ... ТАҒЫ ... ҚОСЫМША ТӨЛЕМДЕР БАР. БҰЛ ... ... ... ... АҚЫСЫНЫҢ 9-10% ҚҰРАЙДЫ, ӘРИНЕ ЕҢБЕК АҚЫНЫҢ БАРЛЫҚ
МӘНІНЕ ҚАРАҒАНДА ОНША КӨП ЕМЕС, БІРАҚТА ЖҰМЫСКЕРДІҢ ӘРБІР ... ... ... ТЫС ... ... ... ... КЕЗ КЕЛГЕН ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН
КӘСІПОРЫН ӨЗ ҚЫЗМЕТІ БАРЫСЫНДА ӨНІМ ӨНДІРУДІ, ОНЫ ӨТКІЗУДІ БІРНЕШЕ ... ... ... ... ... ... ОЛ ҰЗАҚ ... БАҒҒЫТТТАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ БІРДЕН-БІР ЖОЛЫ. ӨНДІРІСТІК
ТИІМДІЛІГТІ АНЫҚТАУ БАРЫСЫ КӨБІНЕСЕ ... ... ... ... ... ... ... САЯСАТЫ ТАҒЫ ӘСЕР ЕТЕТІНІ АЙҒАҚ.
Кәсіпорын шығыны өнім көлемі мен оны ... ... ... өнім көлемі және өндірістің оң тиімді деңгейі анықталады.
кәсіпорынның өнім өндіру құрылымының ... ... ... өзгертеді, яғни рентабелдік, таза табыс, құндық түрдегі
өндірілген өнім ... ... ... және т.б.
Кез келген кәсіпорын өнім өндіргенде шикізат пен
материалдарды, ресурстарды негұрлым аз пайдаланып, соғырлұм ... ... өнім ... Оған ... ... жолы ол ... технология
мен техниканы, қолда бар материалдық ресурстарды тиімді пайдалана
отырып, өнім өндіру, бір ескертетініміз шикізатты аз пайдалануымыз ... өнім ... әсте ... ... ... ... нәтижесінде
өндіріс факторларын тиімді үйлестіре отырып, өндірілген өнім бәсекеге
қабілеттілікке қол жеткізеді.
Қазіргі кездегі бәсекелестік күрестерде өнім өндіруші
кәсіпорындардың қайсысы қолда бар ... ... ... ... нарық жағдайында оң нәтижеге жететіні белгілі.
"ПолимерМеталл- Т" ЖШС-дегі жаңарту және ... ... ... 2006 жылы ұзақ ... активтері 36915 мыңға
өсті (баланс деректері). Осы ұзақ мерзімді активтердің үлес салмағында
кәсіпорынның ... ... 36926 ... ... (108%). ... жағдайымен оларды пайдалану дәрежесі – сараптау қызметінің
маңызды белестерінің бірі. Себебі өндіріс тиімділігін арттырудың басты
факторы негізгі қорлары екені ... ... ... ... ... өндіруші кәсіпорын негізін құрайды. Негізгі қорлардың шаруашылық
жүргізуші жүргізуші субъектілердің негізгі капиталдағы ... ... ... ... ... Негізгі қорлардың сандық, сапалық жағдайы
және оларды тиімді пайдалану кәсіпорының соңғы нәтижесін анықтауда
айтарлықтай әсер береді.
Жалпы негізгі қорларды ... қор ... қор ... ... ... ету жылдарына және т.б.
көрсекіштермен сипатталады.
6-КЕСТЕ-"ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ-Т" ЖШС-НIҢ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КӨРСЕТКІШТЕРІ
|№ |Көрсеткіштер ... |2005 |2006 | ... |
| | ... | | | |
| | | | | | (+; - )| % |
| 1 ... ... |мың тг |214998 |545752 |330754 |254 |
| ... ... | | | | | |
| 2 ... өнімнің |мың тг |161975 |398741 |236766 |246 |
| ... құны | | | | | |
| 3 ... ... |мың тг |53023 |147011 |93988 |277 |
| 4 ... ... |мың тг |72348 |80679 |8331 |111 |
| 5 ... ... |мың тг |- 19325 |66332 |85657 |443 |
| ... ... | | | | | |
| 6 ... емес |мың тг |- 2386 |14530 |16916 ... |
| ... ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| 7 ... ... |мың тг |- 21711 |80863 |102574 ... |
| |дейінгі жиынтық табыс| | | | | |
| 8 ... ... |мың тг |- 21711 |76783 |98494 ... |
| 9 ... ... |мың тг |431884 |468810 |36926 |108 |
| |орт. ... құны | | | | | |
| 10 ... ... |мың тг |282250 |495375 |213125 |175 |
| |орт. ... құны | | | | | |
| 11 ... саны ... |71 |84 |13 |118 |
| 12 |1 ... ... |мың тг |3028 |6497 |3469 |214 |
| ... | | | | | |
| 13 ... ... |мың тг |18901 |27043 |8142 |143 |
| |ақы қоры | | | | | ... ... ... ... | тг. |22184 |26828 |+4644 |121 |
| 15 ... |% |8 |22 |14 |275 |
| ... | | | | | |
| 16 ... рентабельділігі |% |24 |26 |2 |108 |
| 17 ... ... |% |75 |75 |- |100 ... |Қор ... |тг |0,49 |1,2 |0,71 |245 |
| 19 |Қор ... |тг |2 |0,8 |-1,2 |40 |
| 20 ... қарулану |мың тг |6083 |5581 |- 501 |92 |
| 21 ... |% |- |8 |8 |8есе |
| ... | | | | | ... ... ... ... отырған кәсіпорын бойынша өндіріс тиімділігінің негізгі
көрсеткіштерін талдаудың технико-экономикалық көрсеткіштерін № 6 кестеден
көреміз.
2006 ЖЫЛЫ 2005 ... ... ... ... ... ... ... КӨРЕМІЗ. ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ 246% АРТҚАНЫ ЖӘНЕ ... ... ӨСУІ 111% ... ... өнім ... ... байланысты негізгі
құралдардың үлес салмағы 2005 жылы 61 %-ті ... ал 200 жылы 55 ... ... белсенді бөлігінің өсуі кәсіпорынның алдағы
стратегиялық жоспарларына үлкен көмегін ... ... ... ... ... ... ... қоса техникамен қаруланғандығын
білдіреді, бұл өз ... қор ... ... әсерін береді.
Негізгі қорлардың өсуі құндық көрсеткіште:
• негізгі қорлар объектілерінің іске жаңадан қосудан
... ... ... ... ... сатып алудан
• заңды және жеке тұлғалардан негізгі қорларды ... ... ... ... бағалаудың есебінен жүреді.
Негізгі қорларды пайдалану бойынша ... ... ... және қор ... ... қанағаттандырарлық.
Кәсіпорынның орташа жылдық негізгі құралдары құнының 1 теңгесіне қанша
өткізілген өнім ... ... қор ... ... ... ... көреміз.
Ққ = Qө
Нқ ... Qө – ... ... көлемі
Нқ – негізгі құралдардың орташа жылдық
құны
2005 ж. Ққ = 214998 = 0,49
431884
2006 ж. Ққ = 545752 ... қор ... ... 245 ... өсіп ... ... ... түрде өсуі өндірістік негізгі қорлардың
тиімді пайдалануы мен өндірілетін өнім көлемінің өсуін ... ... ... іске ... бұл көрсеткіші жеткіліксіз. Қор
сиымдылығын ... ... кему ... 40% ... бұл ... бір ... қанша негізгі қор келетінін аңғартып тұр.
2005 ж. Қс = 431884 = ... ж. Қс = 468810 = ... ... ... ... ... негізгі қорларын
тиімді және капитал салымының үнемдеуін көрсетеді. Жалпы ... ... жылы – 53023 мың ... ... ... 2006 жылы 147011 мың теңге
жалпы табысқа қол жеткізген, яғни 2,7 есеге артып отыр. ... ақ, ... 2005 ... ... 2006 жылы 111 ... артып отыр.
Бұның өзі салыстырмалы түрде алға жылжығандығын білдіруі мүмкін. Таза ... ... өсіп ... ... ... қаржы- экономикалық жағдайын талдау
Кәсіпорынның тиімді қызмет жасауы – қаржылық нәтижесі көрсеткіштерін ... ... ... ... тікелей байланысты. Кәсіпорынның қаржылық
талдау сапасы қолданатын әдіс – тәсілдер мен ... ... ... ... ...... ... субъектілердің
қаржылық жағдайын бағалау, қаржылық тұрақтылығын, ... ... ... коэффициентін анықтауға және басқа да ... ... ... ... ... ... ... және оның құрылымдық бөлімдерінің қаржылық жағдайын ... ... ... ... кәсіпорынның жалпы және нақты жағдайын объективті бағалау;
- көптеген көрсеткіштер ... ... ... әсер ... ... қаржылық жағдайын жақсарту мүмкіншіліктерін табу;
- қаржылық жағдай ... ... ... ... қаржылық жағдайын жақсартуға басқару шешімдерін дайындап
негіздеу ... ... ... кезеңдегі және жылдық бухгалтерлік есеп беру
көрсеткіштері сүйене, ағымдық талдау ... ... ... ... ... ... ... жүргізе нақты жағдайын
көруге болады. ... ... ... ... қатарындағы
кәсіпорынның мүліктік жағдайын, өтімділігін, қаржылық тұрақтылығын,
табыстылығын бағаласақ:
Абсолюттік өтімділік коэффициенті = Ақша ... ж. = 8619 = ... ж. = 12936= ... ... мерзімді міндеттемелерін өтеу қабілеттілігі 2006 жылы
127% ... ... ... өтеуде кәсіпорынның қабілетін
көрсетіп отыр.
Тез өтімділік = Ақша қаражат+ қысқа мерзімді салым.+дебиторл. қарыз.
коэффициенті ... ... ж. = 8619 + 77928 = ... ж. = 12936 + 289905 = ... өтімділік коэффициенті 2006 жылы 283%- ға артып отыр.
Бұл да ... ... емес ... ... ... ... = Ағымдағы активтер
Ағымдағы
міндеттемелері
2005 ж. = 282250 = 0,39
722457
2006 ж. = 495375 = 0,55
895714
Жалпы ... ... 2006 жылы 141 % өсіп ... Бұл – 2006 жылы
ағымдағы активтер ... ... 2005 ... ... ... ... коэффициентері кәсіпорынның төлем – қабілеттігінің негізі болып
саналады. ... ... ... ... ... деуге болады.
Қаржылық тұрақтылығын бағалау үшін 7-кестеге сүйенсек, "ПолимерМеталл-Т"
ЖШС-нiң тәуелсіздік коэффициенті 2006 жылы 8 ... ... ... ... кері ... коэффициенті 2006 жылы ... Бұл ... ... ... ... қарыз капитал жағдайын
көрсетеді.
Келесі қаржылық ... ... ... ... бұл ... ... ... меншікті капиталмен қаншасы қарыз капитал есебінен
қаржыланғанын көрсетеді.
Кәсіпорынның қаржы жағдайы осы кәсіпорынның белгілі бір ... ... және оның өз ... ... ... ... ... қарыз міндеттемелерін уақтылы өтеуі үшін қаржы ресурстарымен
қамтамасыз ... ... ... жылдардағы қаржылық тұрақтылығын бағалау
|Көрсеткіштер ... ... |2005 ж |2006 ж |+; ― |% өсу |
| | | | ... |кему |
|Тәуелсіздік |Меншікті капитал |-0,01 |0,07 |0,08 |8есе ... ... ... | | | | ... |Қарыз капитал |1,01 |0,93 |- 0,08 |92 ... ... ... | | | | ... ... ... |-0,01 |0,07 |0,08 |8есе ... ... капитал | | | | ... және ... ... |-95,4 |12,9 |108,3 |8есе ... ... ... | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... ... |2,57 |4,01 |178 ... ... ... | | | | ... | | | | | ... ... ... есептелінген
Кәсіпорынның айналым капиталының ішінде тауарлы – материалдық қорлар
орны ерекше. ... ... ... ... ... ... жылы ... 2006 жылы 2,57-ге өскен. Бұл көрсеткіштерге талдау жасай
отыра, кәсіпорынның қызметіне оң баға бере ... ... әр ... ерекшеліктері бойынша тауар қоры ... ... ... ... ... ... көрсететіндігі белгілі.
Нарықтық қатынастар жағдайында ... ... ... маңызы өте зор. Бұл кәсіпорынның тәуелсіздікке ие ... ... ... ... ... ... циялық серіктестіктер
және де басқа контрагенттер алдында өзінің өндірістік-кәсіпкерлік
қызметінің ... үшін ... ... те ... ... қаржы жағдайы әлсіз және өмір сүру ... ... ... ... ... ... экономика жағдайындағы
кәсііпорынның сенімді болуын, ... және ... ... ... “Полимер Метал-Т” ЖШС-ң өнімді өткізу қызметінің тиімділігін талдау
Кәсіпорынның маркетингтік қызметі ... ... бірі ... ... онда ... көп ... яғни нарықты алдын-ала болжау элементі бар. Жағдайлық ... мен ... ... ... ішкі және ... ... ... және маңызды түрде ерекшеленеді. Нарықтың ішкі және ... ... ... бәсекелестерді және басқаларын
зерттегеннен кейін өндіруші кәсіпорынның және оның тауарының ... ... ... ... нық тұра ... ... бірге тұтынушылармен
байланысты жақсартып, белгіленген мақсаттарға қол жеткізе алады. Табысты
ұлғайту, пайда алу, өткізу ... және ... ... ... ұлғайту.
Нәтижесінде ол нарық жағдайында өмір сүруге және кәсіпорынның маркетингтік
стратегиясын дайындауға мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... ... ... және нарық саны ең алдымен
кәсіпорынның өзіне ... ... ... Бұл ... ... тауарлар
нарықтары бірқалыпты болады. Нарықты зерттеу – маркетингтік зерттеулердегі
өте кең ... ... ... ... ... ... ... байланысқан маңызды шешімдерді қабылдауға арналған
қажетті барлық ақпарытты ... ... ... ... және ... емес. Осы нарықты зерттеу барысында кәсіпорын нарықта өз ... ... ... өз ... ... ... енді тұтынушылардың
талғамын, сұранысын білу қажет, яғни тұтынушыларды зерттеуі керек. ... ... ... ... ... ... ... бүкіл кешенін анықтауға және зерттеуге мүмкіндік береді.
Объектілер ретінде жеке ... ... үй ... ... ... ... Кәсіпорын мақсатына жетуі көбінесе факторлар
мен функционалды ... ... ... Яғни, кәсіпорын
маркетинг қызметін функционалды ... ... ... ... ... ... ... жеке тұлғасы, немесе тұлғалар тобы белгілі
жауапкершілікті өзіне артуын белгілейді.
4- сурет –“ ПолимерМеталл-Т” ... ... ... ... ... ... бөлімінде – мұнда ең бастысы, ол әлеуетті
тұтынушыларды анықтауы тиіс, олардың қажеттерін зерттеу, ... ... алу үшін ... бүгінгі және болашақтағы
сұранысты белгілеу, әсіресе нарыққа жаңа тауарларды дайындау, оны
өңдеп шығаруда маңызды орын алады.
• Баға ...... ... сату орнының ерекшелігіне
қарай, түпкі бағаны белгілеп, оның деңгейін маркетингтік ортаның
факторларына қарай анықтайды. ... ... ... ... ... жасайды.
• Өткізу бөлімінде - ... ... және ... ... ... ... тұтынушының талғамы
мен қалауына да көңіл бөледі. Сонымен қатар көзделген табысқа жету
үшін қанша өткізу арналарын ұйымдастырады. Мысалы: көтерме ... ... ... ... бөлімінде - өндірісті өткізу, тауарды сатып алушыларға
қарай ... ... ... ... ... ... ... пайдалану және оған көбірек көңіл бөлу. өнімдер туралы
тұтынушыларға ақпараттар тарату үшін ... ... ... ... ... ... ... қолданады.
• Маркетингті бақылау бөлімінде – бұл бөлім арқылы өз ... үшін ... ... ... ... Бұл
бақылау үшін үш жағдай жүргізіледі: жылдық жоспардың орындалуы,
пайда деңгейі және ... ... ...
ПолимерМеталл-Т” ЖШС-нің өндіретін тауарларының ... оның ... ... тауарларына, нарық жағдайына
байланысты. Неғұрлым ... ... ... ... ... да көп ... тұтынушының қанағатын қанағаттандырады.
“ ПолимерМеталл-Т” ЖШС-нің маркетингтік талдамаларына тоқталып өтпес
бұрын, ішкі және сыртқы орталарын зерттеуіміз ... ... ... ... ЖШС ... Т” және ... ... “Электрощит” өнімі болып табылады. Сонымен бірге Қытайдан
әкелінетін панельдің көлемі нарықта 45,2% ішкі өндірісті құрайды, ал ... 2006ж 25,8% ... ... ... ... өндірістерін 2005
жылдан бастап белсенді жүргізе бастаған. 2008 жылға арналған болжамдар
мәліметтеріне сүйенсек, ... ... ... ... 25%-ға ... ... 2005ж - ... сэндвич панельді өндірістің көлемі
91 кв.м. құрады, оны құнымен есептегенде (орта ... 1 ... ... АҚШ ... 4550000 млн $ АҚШ) ... ... ... мен “ПолимерМеталл-Т” кәсіпорынның
өнімінің бағасымен салыстыру
| БӘСЕКЕЛЕСТЕР ... ... ... ... ЖШС САМАРА | 52$ |+2$ ... | | ... ... | 51$ |+1$ ... | | ... ... | 58$ | +8$ ... ... ... ... НАРЫҒЫНЫҢ 45%-ЫН “ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ- Т” ЖШС ... АЛЫП ... АЛ АСА ... ... ... ЗАУЫТ “ЭЛЕКТРОЩИТ”,
“ТЕРМОСТЕПС - МТЛ” ИЕЛЕНІП ОТЫР. 1 ПАНЕЛЬДІҢ 1 КВ.М. ОРТА ... 51$ - ... ... ... ЖШС МЕН БАСҚА ДА БӘСӘКЕЛЕС КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ
“СЭНДВИЧ” ПАНЕЛІ ӨНІМІНІҢ БАҒАСЫНА ТАЛДАУ ЖАСАЙТЫН БОЛСАҚ КЕЛЕСІ КЕСТЕГЕ
НАЗАР ... - ... ... НАРЫҚ | ... ... % ... ... ... | 64,03 ... ... ОБЛЫСЫ | 10,8 ... ... | 12,45 ... ... ОБЛЫСЫ | 12,72 ... ... ... ... пен ... база (газ бен ... ... панелі өнім ретінде саудалық желілер мен өндірістік кәсіпорындарда
қолданылады және де Қазақстанның көптеген аймақтарында ... ... ... ... ... Шығыс Қазақстан, Қызылорда облыстарын
жатқызуға болады. ... ... орта ... ... өнім Шығыс Қазақстан облысында – 10,8%, Батыс Қазақстанда –
12,72%, Қызылорда ... – 12,45%, ал ... ... 64,03% ... ... – ОНЫҢ ... ЖӘНЕ ... ЭКСПЛУАТАЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫНДЫ
ҚАЖЕТ ЕТПЕЙДІ. 2005ЖЫЛДЫҢ ТАМЫЗ АЙЫНАН ЖЕЛТОҚСАН АЙЫНА ДЕЙІН 16267 М², ... ... ... ... ... АЙЫНА ДЕЙІН 46830М² СЭНДВИЧ ӨНДІРІЛГЕН,
ЖАЛПЫ БАРЛЫҒЫ 63097М² ... ... ... ... ... жарнама сувенирлері, радио
жарнама, сыртқы жарнама, интернет жарнамасы ... ... ... ... ... тауарды нарыққа жылжыту саясатының қаржылық
мүмкіндіктері мен маркетингтік ... ... ... ... ...... ... үйлестірудің негізгі
құралы. Көптеген ұйымдарда маркетингтік ... ... ... бірлескен тобымен жасалып, басқарудың сәйкес деңгейлерінде
жүзеге ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген.
10-кесте - Маркетингтік жоспар
|Көрсеткіштер |1 кв. 2007 ж. |2 кв. 2007ж. |3 кв. 2007ж. |4 кв. 2007ж. ... |35000 |30000 |30000 |40000 ... м² | | | | ... ... ... ... кәсіпорын 2007 жылы 135000 м² өнім өндіру
жоспарлауда.
Тауарды нарыққа ... ... ... ... ... ең ... орынға қояды. Жарнама үндеуі тауар
артықшылығын атап көрсетуі, шынайы ... ... ... ... ... ... атап көрсету керек. Бұл
серіктестікте басқа кәсіпорындар ... ... ... ... ... 45%-ЫН ... Т” ЖШС
ӨНДІРГЕН ӨНІМІ АЛЫП ОТЫР. АЛ АСА МАҢЫЗДЫ БӘСӘКЕЛЕСІ ... ... ... - ... ИЕЛЕНІП ОТЫР.
11-кесте - Дайын өнімді тұтынушылар
|Негізгі |Сатылға|Тауар аты ... ... ... |Келісім |
|тұтынушылардың |н өнім | | ... ... ... ... | | | | ... ... |9,36% ... |60% алдын |2 жыл |01.02.07ж.|
|Теміртау | | |ала ... | | ... ... ... |10,27% ... |80% ... |1 жыл ... | | |ала ... | | ... ... |13,56% ... |80% ... |2 жыл ... | | |ала ... | | ... ... |0,75% ... |80% ... |1 жыл ... | | |ала ... | | ... ... |5,54% ... |80% ... |1 жыл ... | | |ала ... | | ... VITA |3,14% ... |80% ... |1 жыл ... | | |ала ... | | ... ... kz |1,78% ... |80% алдын |1 жыл |31.12.06ж.|
| | | |ала ... | | ... ... |15,25% ... |80% ... |1 жыл ... | | |ала ... | | ... ... Фуд |16,07% ... |80% ... |1 жыл ... | | |ала ... | | ... Интер Пиво |13,5% |панельдер |80% алдын |1 жыл ... | | |ала ... | | ... ... - ... ... БЕРУШІЛЕР
| ЖЕТКІЗУШІЛЕР |ПАЙЫЗДЫҚ ҮЛЕСІ|САТЫП |ТӨЛЕУ ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... | | ... |
| | | | | ... ... | 6% | ӘР ... |100% |2 ЖЫЛ ... ... | ... ... АЛА | |ДЕЙІН |
| | | ... | | ... CO LTD | 7,1% ... |100% ... ЖЫЛ ... |
| | | |АЛА ... | ... ... STEEL | 55,9% ... |100% ... ЖЫЛ |31.12.2007Ж. |
|CORPORATION | | |АЛА ... | ... ... | 31% ... |100% ... ЖЫЛ ... ... | |АЛА ... | ... ... МӘЛІМЕТТТЕРІ
СОНЫМЕН, НАРЫҚ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕСІ ... ... ... ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ҮШІН КӘСІПОРЫННЫҢ ӨЗ ӨМІРШЕҢДІГІН
САҚТАП ҚАЛУ ЖӘНЕ ... ... ОНЫҢ ... ЕКІ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢІ –
ӨНДІРУ МЕН ... ... ... ЖАҢА ... ЯҒНИ МАРКЕТИНГ ІС-
ӘРЕКЕТІН ПАЙДАЛАНУ ҚАЖЕТТІГІН ТУДЫРАДЫ.
3. “Полимер Метал-Т” ЖШС-ң Өнімді Өткізу қызметін жетілдіру жолдары
3.1 Кәсіпорында өнімді өткізу ... ... ... жолдары
Көптеген компаниялардың болашағы өндірістің ұлғаюы мен олардың сыртқы
нарыққа шығу мүмкіндігіне байланысты. Бүгінгі ... ішкі ... ... ал халықаралық сауда либералды болуда. Байланыс және
көліктің жаңа ... ... ... ... арасындағы арақашықтықты
қысқартады. Кейбір ... ішкі ... ... ... мен оны ... қолданады, ал мұның нәтижесінде өмір сүру бағасы өсіп, ... ... ... одан әрі ... ... беруіне жағдай туады.
Кәсіпорында өнімді өткізу жүйесін кешенді пайдалану – отандық және
шетелдердегі ... ... мен ... ... ... ... ... маркетингтік іс-
әрекеті. Ішкі және ... ... ... ... ... ... ... сол қағидалар, мақсаттар және әдістер ... ішкі ... ... ... маркетинг кең мағыналы болып
табылады. Сонымен бірге, халықаралық маркетингтің саяси және ... ... ... валюта жүйелеріне, заң жүйесі және ... ... ... ... өзгешеліктері бар.
Халықаралық өнімді өткізу жүйесін кешенді пайдалану кеңінен қолдену,
әлбетте, ірі ... тән, ... орта және ... ... ... оның ... ... Coca-Cola тапқан пайдасының 80%-ға жуық
өнімін әлемнің 155 еліне сату арқылы табады.
Халықаралық өнімді өткізу жүйесі мынадай ... ... ...... ... ... ... шетел нарығына
экспортқа шығаратын компаниялардың маркетингтік қызметі;
2. Мультиұлттық өнімді өткізу жүйесі -мультиұлттық ... ... ... ... ... және сол жерлерде
жұмыс істейді. Көпұлтты компаниялардың бірнеше елдерде еншіліс
фирмалары ... Олар үшін ... ... бір ... ... үшін ... маркетинг кешенін әзірлейді.
3. Ғаламдық өнімді өткізу жүйесі – ... бір өнім ... ... өндіріледі. Ғаламданудың арқасында әлем біркелкі болып,
ұлттық нарықтар арасындағы ... ... өте ... ал ... ... ... ... мүлдем
жойылуы мүмкін.
Бұл өнімді өткізу жүйесі кезінде біріңғай маркетинг стратегиялары және
бәсекелестік артықшылыққа қол ... үшін ең көп ... ... жасалынады. Тұтыну өнімдері нарығында 125 жылдан астам ... ... ... "Nestle" ... ... ... өнімді өткізу жүйесін
жүзеге асырудың көрнекті мысалы бола алады. Фирманың ... жер ... ... ... ... 400-ден астам кәсіпорын кіреді. Ал, бұл
фирманың өз елінде ... өнім ... ... сату ... небәрі
2%-ын құрайды.
Ғаламдану үрдісі Қазақстанды да айналып өткен жоқ. "Orient" сағаты,
Armani киімі, ... және ... ... ... Англия, АҚШ,
Германия, Франция және тағы басқа университеттерінде оқу, "Sony", "Philips"
теледидарлары – ... ... ... ... бар ... ... ... үлгісі бола алады.
Болашақта Қазақстан ғаламдану үрдісіне тек тұтынушы ретінде ғана емес,
сондай-ақ өнім өндіруші ретінде де кіру ... ... ... өнімді өткізу жүйесі ортаның мәдени аспектілері салт-
дәстүр, тыйым салулар мен ... ... ... ... Сонымен қатар, бұл ортаның көрсеткіштері шетел ... ... ... ... ... мен ... діни наным-сенімдер
сияқты аспектілерді зерттеуге мәжбүрлейді.
Халықаралық өнімді өткізу жүйесі соңғы жылдары ... ... ... ... ... ... елдерде қаржылық
жағдай болып өтті, ғаламдақ ... саны күрт ... ... ... ... ... ... бірге халықаралық
маркетингтің дамуына экономикалық одақтар және ... ... ... ... ... қазіргі кезде Америка және Европа фирмалары жаңа ... ... ... ... ... ... баға ... өндірістің тиімділігін арттыру және шетелдік ... ... кіру ... ... шараларды жүргізу арқылы
бұрын иеленген нарықтарын біртіндеп қайта билеп алуда.
Қазақстанның қазіргі нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпорынды ... ... ... ... ... ... жетілдіру бағыттары мен
даму ерекшеліктерін ... ... ... ... мен ... ... ... маңызды болып табылады.
Халық шаруашылығы кәсіпорындарының бәсекелі нарықта нәтижелі жұмыс
жасауларына, ... ... ...... ... ... ... өткізу нарығының ... ... ... ... мен мүмкіндіктерін
анықтауға жағдай туғызатын маңызды құралдардың бірі болып ... ... ... ... ... жүйесіне өнімді өткізу жүйесін енгізу
ерекшеліктері 1990 жылдар басында пайда болып, бүгінгі күні ... ... ... ... өткізу жүйесінің даму деңгейі мен сипатты
ерекшеліктері осы ... мен ... ... және жекелей ішкі
жүйелерінің даму ... ... ... ... ... ... ... пайдасына айналдыратын кәсіпкерлік
қызметте көрініс алады.
Қазіргі кезде еліміздегі көптеген өндірістік және қызмет көрсетуші
кәсіпорындар, соның ... ... ... ... ... ... ... қызметтерін осы маркетинг жүйесімен байланыстыра
отырып, нарық талаптарына икемделуде. Дұрыс ... ... ... ... ... ... қайтаратынын уақыттың өзі дәлелдеуде.
Кәсіпорындағы өнімді өткізу жүйесінің негізгі орны, бағалық емес
бәсекеде, ... ... ... өнімдерін тиімді өткізу
көрсеткіштері арқылы ерекшеленуге ... ... ... ... ... ... қалыптасқан өнімді ұсыну мен оның сұранысына қатысты
маркетингтік қағидалар ... ... ... ... ... байланысты жаңа бағытта көрініс таба бастады. ... өз ... ... ... ... ... етті.
Негізгі үш қағидадан тұратын бұл бағыттың негізгі ... ... ... ... ... ... Тұтынушылардың қажеттілігін ... Бұл ... ... ... нарықтағы өзгерістерді, тұтынушылардың
талғамдарына сай ... ... ... ала отырып, нақты
қажеттіліктерді қанағаттандыру жолдарын ... ... ... өнімнің көлемін арттыру мүмкіндіктерінен бұрын, өнімнің жаңа
түрлерін ұсынуға болатын нарық нишасын ... осы ... ... ... ... ... тез ... Қазіргі тұтыну нарығы
қажеттіліктердің неғұрлым қысқа ... ... Дер ... ... ... ... ... білген
өндіруші өзінің бәсекелік мүмкіндіктерін арттырары да сөзсіз.
3. Өндірістің ... ... ... ... ... ... ұстану. Маркетингті біртұтас жүйе ретінде қарастыратын ... ... ... ... ... ... ғылыми – техникалық жетістіктерге сай өнімнің тартымдылық ... оны ... ... ... жаңа сипаттағы өнімнің
ассортиментін кеңейту;
2. сұраныс пен ... ... ... мақсатында тиімді
баға саясатын жүргізу;
3. өнімді өткізу ... мен ... ... ... өткізу бағыттарының ара салмағын сақтау;
5. өнімді өткізуді ынталандыру ... ... ... тиімді
байланыс жүйесін жетілдіру және әсерлі жарнамалық құралдарын ұтымды
пайдалану.
Сонымен, ... ... ... ... ... ... нарыққа тиісті жауап қайтара алатын, өзара тығыз ... ... ... ... ... ... жұмсалатын
қаржыларды барынша үнемдеуге, қысқартуға ... ... ... ... ... да, бір ... ... өткізіліп жатқан өнімге артық
шығын жұмсау орынсыз шығындылыққа итермелейді. Алайда, әлемге ... ... дәл осы ... ... жетілдіру,
ынталандыру арқасында үлкен жетістіктерге жеткені белгілі.
Жалпы алғанда, өнімді өткізу жүйесіне жұмсалатын қаржылардың ... ... ... де осы ... бөлім болмақ.
Ұсынылған маркетингтік бөлімді атқаратын қызметтеріне байланысты үш ... ... ... Бұл ... ... ... ... сай болуын және оларды жүзеге асырудағы тиісті ... ... ... жөн (3 ... ... ... бастығына қарасты бұл
қызмет жүйесінің бірінші бағыты маркетингтік ... мен ... ... жұмыстарымен байланысты болуы тиіс
5- сурет - Кәсіпорынның стратегиялық мақсаттары мен ... ... ... ... ... даму мақсаттары мен ... ... ... ... ... бағалаудың
негізділігіне байланысты болжаудың тиімді әдісі анықталады.
Болжау әдістерінің қолданысқа көп ... түрі – ... ... ... мен ... ... ... ескеруі арқылы ерекшеленеді.
Жалпы алғанда, маркетингтік жүйенің нәтижелі, әрі шынайы ... ... ... осы ... ... ... ... байланысты.
Маркетингтік бөлімнің бұл бағытының негізгі міндеттеріне келесілерді
жатқызуға болады:
• нарықтағы өнімнің ұсынысын зерттеу (бәсекелестердің ... ... баға ... ерекшеліктерін, олардың өнімдерінің тұтынушылық
артықшылықтарын талдау, кәсіпорынның баға саясатын ұйымдастыру),
• құрылыс өнімдері ... ... ішкі ... мен ... ... ... сұранысы мен тұтыну ерекшеліктерін) кешенді
және жүйелі түрде зерттеу;
• кәсіпорындағы өнім ... ... ... ... ... өткізілу көлемін, өткізудің арту немесе төмендеу себептерін)
және оны жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау;
... ... ... ... ... оны арттыру
мүмкіншіліктерін, әрбір өнім бойынша өткізу стратегиясын) және осыған
байланысты жалпы өндірістің дамуын болжау.
Өнімнің сапасы мен оны ... және ... бір – ... ... байланысты, сондықтан да өнімнің бәсекелік қабілетін арттыруда
бұл екі жүйені ... ... ... өзара қарастырған жөн.
Бұл тұрғыда үкіметтің іс – қимылы экспортты мемлекеттік қолдау жүйесін
құруға бейімделмек. Әлемдік тәжірибелер көрсетіп отырғанындай, ... ... және ... ... ... ... қол ... қойған күннің
өзінде, мемлекеттің қолдауынсыз дайын өнімдер шығару мен экспортты өсіру
мүмкін емес. Импортшылардың ... ... ...... ... сияқты, абыройсыз бәсекелестік тудырып отырған демпингтік жағдайларға
белсенді тосқауыл қою мәселелері қарастырылуда. ... ... ... және дамушы елдердегі сауда ахуалының жақсаруынан,
әлемдік нарықта тұрақты сұраныстың қалыптасуынан ... ... ... ... ... ... бәсекелестігін арттыру отандық ... ... ... ... сапасын арттыру арқылы жүзеге асатынын
ескерсек, бұл бағытта ҚР ... 2001 ... 2 ... №590 ... “2001 –2005 ... арналған Республикалық “Сапа”
бағдарламасын” қабылдағанын атап өтуге ... Бұл ... ... мен ... ... бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын,
сондай – ақ отандық өнімдердің бәсекелесу қабілетін ... ... және ... ... ... және өзге де ... мен
кәсіпорындар қызметтерінің негізгі
бағыттарын айқындайды.
Өнімді өткізу жүйесін қалыптастыру тетіктері
6- сурет - ... ... ... арттыру жолдары
Сонымен құрылыс өнімдерінің сапасын арттыру осы сала өндірісінің даму
тұрақтылығы мен ... ... шығу ... ... ... ... бұл ... келесі нақты қадамдар шешімін табуы тиіс деп
санаймыз:
• Отандық тауар өндірушілердің өнім ... ... ... ... ... отандық тауарларды шығару және олардың бәсекелік
қабілетін қалыптастыру мақсатында мемлекеттік сапа жүйесін
жетілдіру. Бұл ... ... мен ... ... ... ... тәжірибелерін негізге алу;
• Отандық қалыптасқан дәстүр ... ... ... сай таза ... ... ... ұстану;
• Өнімнің биологиялық құрамын табиғи түрінде сақтау үшін ғылыми
негізделген жолдары мен әдістерін іздестіру;
• Өнімнің ... және адам ... ... ... мен ... ... ... бойынша
ұсыныстар жасау;
• Өнімді дайындау мен өңдеуде отандық және ... ... ... мен ... ... ... әр ... деңгейлеріне сай өнімнің жаңа түрлерін
шығару арқылы ассортиментті кеңейту.
Қазіргі таңда кәсіпорындағы өнім сапасын ... ... ... 9000 ... ИСО ... ... кең ... стандартта көрсетілген құжаттарға сай өнім сапасы саласындағы саясат,
яғни өнім ... ... ... ... және оны басқаратын
тікелей сапа жүйесі ... ... ... ... ... ... ... немесе
ұзақ мерзімді қағида ретінде қалыптасуы мүмкін. Оларға жатататындар:
• Кәсіпорынның экокномикалық жағдайын жақсарту;
... ... ... және жаңа ... жаулап алу;
• Алдыңғы сатылы кәсіпорындар мен фирманыі деңгейін көтеретін ... ... ... ... бір ... мен ... ... қажеттіліктерін
қанағаттандыруға бағыттау;
• Жаңа қағидалар бойынша өткізілетін функционалдық ... ... Өнім ... ... ... ... Өндірілген өнімнің ақаулық деңгейін төмендету;
• Өнімді сақтау мерзімінің кепілдігін ұзарту;
• Қызмет ... ... ... сай, ... өмірлік циклі шетел әдебиеттерінде сапа
сабақтастығын білдіреді және де ол он бір ... ... ... ... басталып, өндіріс процесінінің соңы да
маркетингке келеді. Нақты айтар ... өнім ... мен ... ... және ... ... бастап, сапаны басқару
мен бақылау әдіс ... ... және ... ... ... ... ... қызмет көрсетуді қамтитын шығарылған өнім сервисі ... ... ... барлық маркетинг кешенінің функциялары орындалып
отырады. Шетелдік фирмалардың тәжірибесіне келер ... ISO ... ... ... орындаған жағдайда фирма өнімдерінің сапасы
ғана жақсарып қоймай, жалпы ... аясы бір ... ... еш
қиындықсыз әлемдік нарыққа өз өнімдерін шығара алады.
Президентіміз Н.Ә.Назарбаев 2006 жылы Қазақстан халқына ... ... елу ... ... ... ... ... керектігін
ұсынды. Ол үшін әрине біз әлемдік нарқтағы бәсекеге төтеп бере алатын
сапалы ... ... ... ... ... ... сай ... өткізу жүйесін қолдану керек./2/
3.2 “Полимер Метал-Т” ЖШС-ң өнімді өткізу саясатын ... ... ... ... өнімді өткізу саясатын жетілдіру жұмысын
жақсарту үшін тауардың нарықта өткізілуіне әсер ететін факторларды ... ... ... сатылуына көптеген факторлар әсер етеді, солардың
бірі микроортадағы факторларды көрсетуге болады (13 кесте).
13-кесте – Тауардың нарықта сатылуын әсер ... ... ... ... ... факторлар ... ... ... |1. ... ... алмау |
|2. Кәсіпорынның тұрақты жұмыс |2. ... ... ... |
|істеп тұруы | ... Жаңа ... табу | 3. ... байланысты жоғалту |
|4. Тұтынушылардың ... |4. ... ... ... ... сапасына деген |сапасына деген ... ... | ... ... ... деген |5. Аудиторияда кәсіпорынға деген |
|жағымды пікірдің қалыптасуы ... ... ... ... ... жағымсыз факторлардың әсерін төмендету немесе мүлдем
жою үшін келесі жағдайларды қолдануға болады:
1. Өндірістік қорларды құру, жаңа жабдықтаушыларды ... ... ... ... ... ... өткізудің жаңа нарықтарын іздеу;
4. Өнім сапасына деген ... ... ... Кәсіпорын тарапынан аудиторияға, яғни халыққа кәсіпорын туралы
шынайы ақпараттар беріп ... ... ... өз жұмысын жетілдіру мақсатында көптеген
көрмелер мен ... ... ... Оның ... ... ... ... өнімі туралы хабардар ету, ... ... ... ... қалыптастыру және өнімге деген
қызығушылығын ояту. Осы жәрмеңкелерде тауарды көрсетіп қана ... ... ... ... дәм татуға беру керек. Басқа сөзбен айтқанда, әр
түрлі ... ... сол ... ... ... білуге болады. Бұл
жерде өнімге деген халықтың ойы, оның сапасын, орамасын және тағы ... ... ... осы ... мәліметтерді келешекте өнім
өндіру барысында ескеруге болады.
Негізінен бұл кәсіпорынның жұмысын мына шараларды қолдану ... да ... ... корпоративті рухын қалыптастыру. Егер кәсіпорында оған
деген берілгендік, сүйіспеншілік ... онда ол ... ... өз ... ... ... Нарықтық жағдайда осындай жайды
қалыптастыру әрбір фирманың басты міндеті болып саналады. Әр
жұмысшы ... ... ... ... ... ретінде өзін тануы
қажет және ол компанияға деген берілгендік, ... ... ... оята білу ... ... бөліміне тауарды бренділеумен айналысатын топты құру.
Осы бренд-тобына бірнеше бренд-менеждерлерді кіргізуі тиіс және ... ... ... ... ... ... ... арнайы маркетингтік стратегиялар, жоспарлар
және олардың жүзеге асырылуындағы жолдары көрсетілуі тиіс;
3. Әр түрлі жарнамалық акциялардың ... Бұл өз ... ... екі ... одан да көп рет ... ... ... шаралардың
басты мақсаты – сату көлемін ... ... ... ... ... ... деген берілгендікті күшейту;
4. Сонымен қатар әрбір тұтынушы жұмысымен ... ... ... үшін Интернет жүйесінде кәсіпорын сайты болуы қажет және ... ... ... жаңа ... ... ... Бұл
сайтта кәсіпорын туралы толықтай ақпараттар берілуі ... ... ... ... ... құрылғандығы, қандай бағытта
жұмыс істейтіндігі, тауар ... ... ... болатын
дүкендердің адрестері мен байланыс телефондары және тағы ... ... ... ... ... ... ... көздеріне берілетін жарнаманың
көлемін ұлғайту;
6. ... ... ... яғни ... ... ... ... міндетті түрде тұтынушылармен жақсы қарым-қатынаста
болуы ... Бұл ... ... ... үшін ... ... жұмыс істеу қажет:
2- сызба – Ақпаратпен алмасу
Бұл тізбек еліміздің және де ... ... ... ... ... ... ... жетелеуде.
Тағы да ескертетін бір жағдай, жаңа техника мен технологиялардың ... ... ... сай ... ... бұл өнім ... ... қатысты емес, сонымен қатар, өндірісті басқару, оны нарыққа шығару,
сату процестеріне де қатысты айтылған мәселелер.
«Полимер Металл–Т» ЖШС –гі ... да ... ... ... айналысады, бірақ шетелдік бәсекелестермен салыстырғанда
қаражатты айтарлықтай аз ... ... ... ... ... бөлінетін шығындар жылдан – жылға
өсуде және бұл экономикалық өмірдің маңызды құралы болып ... ... ... ... ... мәжбүр болуда, себебі көптеген ... ... ... ... ... тұтынушылардың сұранысына әсер
етудегі шешуші құралңа айналып отыр. Бір жағынан, көптеген кәсіпорындарға
мүмкін болатын ... ... ... ... ... ... өз кезегінде өнімді өткізу қызметінде жаңашыл бағыттар ... ... осы ... ... ... әкелуде. Өнімді
өткізу жолдарын және әдістерін қолдану ... ... ... ... ... ... –Т» ЖШС –гі көбіне ... ... ... ... Ол ... ... ... болашақ сатып
алушылармен қатынас жасау немесе оларға ақпараттық материалдар жіберу
арқылы және т.б. түрінде ... Бұл ... ... ... ... ... ... көмектесуде.
Тауарлық нарықта бәсекелестіктің дамуына қарай өнім өндірушілер
жарнамаға көп қаражат бөлгендіктен, бұл ... ... бір ... мен ... ... ... күрделі болып табылады.
Қазақстанның БСҰ-ға өту мерзімі экономиканың тиімділігі мен сапасын арттыру
мәселесі неғұрлым ... бола ... ... мүше болу Қазақстанның
әлемдік экономикалық ... ... және ел ... ... ... ... роль атқаратыны анық.
Пікірімізше, БСҰ-ға мүше болып кіретін ... ... ... өз ... мен қызметтерінің сапасын арттырумен қатар,
мемлекеттік деңгейде ... ... шешу ... өндіріске озық үлгідегі жаңа технологияларды және сапа
басқару жүйесін енгізу, өйткені озық технология ... ... ... ... жасайды және олардың беделiн көтередi. Бұл ... ... ... ... алып ... ... орталықтар,
технополюстер және бизнес-инкубаторлар құру қажет.
Екiншiден, өндiрiстi басқаруда инновациялық менеджмент әдiстерiн
қолдану.
Үшiншiден, ... ... ( ... ... ... өту мәселелерi жөнiндегi мамандандырылған қызмет
құру.
Төртiншiден, өндiрiс ... ... ... ... мен техникалық регламенттердi даярлау.
1 Қорытынды
Кәсіпорынның маркетинг қызметіндегі өнімді өткізу саясатын жетілдіру
кешендері негізгі орынға ие және де оның ... ...... саясаты болып
саналады. Қазақстан кәсіпорындарындағы тауар саясатының қалыптасуын зерттеу
көтерме сатушылардың тапсырыс беру арқылы ... ... ... ... проблемалардың кешенін құратын тауар саясатына өтудің
тиімділігін көрсетті. Бұл әсіресе тұтынушылардың талғамын ... ... ... ... ... ... жаңа ... нарыққа
шығарумен, өнім сапасы мен бәсеке ... ... ... ... ... ТӨЦ ... маркетинг саясатын
шығарудан, тауар белгісі мен қораптарын тиімді пайдаланудан көрінеді.
Кәсіпорынның нарықтық экономика ... ... ... ...... күннің аса өзекті мәселелерінің бірі. Кәсіпорын алға қойған
мақсаттарына жету үшін ... және ... ... ... ... жөн. Сондықтан да тауар саясатының талаптарына
бүкіл кәсіпорын ... – жаңа ... ... ... ... тауарды
алып тастау туралы шешімді қабылдағанға дейін бағынуы керек. Міне сонда
ғана кәсіпорын бәсеке ... өнім ... ... өз ... ... нарықтағы позициясын, біріншіден, тауардың бәсеке
қабілеттілігін анықтайды. Сондықтан кәсіпорын ... ... сай ... ... ... қана қоймай, оның өмірлік циклін, ... және ... ... ... ... ... өнім өндіру жолында еңбектену керек. Тауар қаншалықты жоғары сапалы
болса да, ... ... ... ... қабілетті бола алмайды.
Қазақстан нарығында құрылыс өнімдерін шығаруға маманданған «Полимер
Металл –Т» ЖШС –гі табысты қызмет етіп келеді. Онымен қоса ... ... өз ... ... сауда өкілдерін ашуда. Атап өтсек,
Өскемен және Көкшетау қалаларында өнім түрлерін шығарып, нарықтың ... ... ... ... ... ... Астана және Шымкент қалаларында
филиалдарын ашу жоспары өз күшіне еніп келеді. Кәсіпорын үшін ең ... өнім ... ... ... Себебі өнім сапасы нарық сегментінің
кеңеюін, кәсіпорынның өсіп, өркендеуін, пайданың өсуін қамтамасыз ... ... ЖШС –гі ... өткізу саясатын зерттеуде қаржы
шаруашылық қызметіне талдау ... ... ... ... есеп пен өзін
өзі қаржыландыру арқылы жүзеге асырады. Өндірістік, әлеуметтік қызметі және
еңбек ақы төлемі ... ... ... ... ... ... өткізуден түскен түсімінен материалды шығындар өтеледі. Табыс
кәсіпорын қызметінің жалпылама жинақтаушы ... ... ... ... мемлекеттік бюджет пен екінші дәрежелі банктер алдындағы
борышын өтеуге жұмсайды, ал екінші бір ... ... өз ... ... ... ... қызметті талдау және бақылау. «Полимер Металл–Т» ЖШС
–нің өмірлік цикліндегі ең маңызды ... ... ... ... ... маркетинг кешенінің барлық элементтері
мен функциялары бойынша жұмыс істейді. Бөлім ... ... ... тауар ассортименті тұтынушыларды қанағаттандырады, жаңа ... ... ... ... сай ... және олар ... ... Металл–Т» ЖШС –нің нарықтағы өз позициясын жоғалтып алмас ... ... ... ... ары ... ... беру мақсатында нақты
құрылған маркетинг ... ... ... ... ... ... күшті және әлсіз жақтары, мақсаттары мен ... ... даму ... тауар қозғалысын құру ... ... ... құру стратегиясы, өнімді өткізуді ынталандыру
стратегиясы, бағдарлама бюджетін құру стратегиясы
Жалпы алғанда, «Полимер Металл–Т» ЖШС ... ... ... ... ... ие, ... да ... беделді үлесін қамтып, тұтынушының
ойынан шығатын өнімдерін ұсынып отыр.
1 ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... халқына Жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа
Қазақстан » , «Егемен Қазақстан» 2007, 4 наурыз.
2. ... ... ... ... Жолдауы «Қазақстан өз
дамуындағы жаңа ... ... ... Қазақстанның әлемдегі
бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» ... ... 2006, 2 ... ... Дж. Маркетинг: новые возможности. Ағылшын тілінен қысқыартылып
аударылған. Москва: Фаир-Пресс, 2002.
4. Ф.Котлер Маркетинг в третьем ... как ... ... ... ... АСТ, ... ... Маркетинг и менеджмент. СП: Питер, 2004.
6. Голубков Е.П. Основы маркетинга. Москва: Финпресс, 1999
7. Дурович А.П. ... в ... ... ... ... ... ... Хлусов С.Н. Основы маркетинга. Москва: ПРИОР, 2000
9. ЗавьяловП.С. Маркетинг с схемах, рисунках и ... ... ... ... ... ... Т.Д. ... маркетинговые исследования. Товары и цены.
Коммуникационная политика. ... ... ... ... Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. Москва: ОСЬ,
1999
12. Маркетинг. Оқу құралы. ... ... ... ... ... ... Б.А., Истаева А.А. Основы маркетинга. ... ... ... С.Р. ... в ... ... ... практика.
Алматы – Аян Эдет, 2001
15. Әмірханов Р.А. "Маркетинг" . Алматы, Мектеп-1997ж.
16. Жапбарханов М.С. "Маркетинг" // ... ... ... С. "Маркетинг-нарықтану. Оқулық" // Алматы, Білім-1994ж.
18. Котлер Ф. "Маркетинг негіздері" // Алматы, 2000ж.
19. Қазақстанның Статистикалық мәліметтері // Алматы, ... ... Н.К. ... ... маркетинг қызметін басқару.
21. Жапбарханова М.С. ... ... ... негізгі
бағыттары. // Алматы, Экономика-2004ж.
22. "Қазақстанның БСҰ-ға кіруі: жүйелік жағдайларын талдау, оң бағыты,
теріс ... ... ... ... ІV бөлім" // Алматы, Экономика-2004ж.
23. Жүнісбекова Б.Б. "Кәсіпорындардың маркетингтік қызметінің экономикалық
және ұйымдастыру аспектілері (кілем бұйымдарын ... ... // ... КазЭУ-2001ж.
24. Бисенғазиев М.Б. "Кәсіпкерлік негіздері" // Орал,Балауса- 2001ж.
25. Жумина Г.Е. Кәсіпорын қызметіндегі маркетингтің ... ... ... ... ХХІ ... көзқарас. Мәдениет жылына
арналған ғылыми-практикалық конференция. V бөлім" // Алматы, Экономика-
2000ж.
26. Мейірбеков А.Қ., Әлімбетов Қ.А. "Кәсіпорын ... // ... ... А. ... экономикасы" // Алматы, Экономика-2003ж.
28. Мауленова С.С., ... С.Қ. ... ... // Алматы,
Экономика-2003ж.
29. Савицкая Г.В. "Анализ хозяйственной деятельности" // Минск, 2003ж.
30. Есимжанова С.Р. ... ... и опыт ... в Казахстане –
Экономика Казахстана на пороге ХХI века. Ғылыми мақалалар жинағы ... ... ... Экономика, 1998
31. Мынбаев Ж.М. Қазақстан кәсіпорындарындағы маркетинг проблемалары.
Қаржы қаражат, 2003, ... ... С.Р. ... ... ... ... 2001, №2
33. Степанов В.И. Маркетинг в Казахстане. Мысль, 2004 жыл, №1
34. Сейдахметова Ф.С. Учет, аудит и ... в ... ... ... ... 2002 №2.
35. Трубилин А. Конкурентоспособность – ... ... ... // АПК: ... управление, 2002.
36. Шувалов А.И. Некоторые аспекты оценки ... ... ... и ... М: ... ... Сергеев И.В. Экономика предприятия. Издание 2-е, перер. и доп. М:
Финансы и ... ... ... И.Н. ... и ... коммерческое дело. М:
Внешторгиздат, 2000.
39. Белый Е., Барашков С. ... и ... ... ... ... // ... 2003, ... Мамыров Н.К., Саханова А.Н. и др. Государство и бизнес. Менеджмент
государственного сектора. Книга 1-4. Учебник. Алматы: ... ... ... ... ЖШС ... есеп беру ... мен ... 2005-2006
ж.ж.
-----------------------
Кәсіпорынның өнімді өткізу ортасы
Жабдық-таушылар
Маркетингтік делдалдар
Байланыс аудиториялары
Кәсіпорын
Бәсекелестер
Клиенттер
Микроорта
12. Пайдаланудан кейiнгi утилизация
11. Сатудан кейiнгi қызмет
10. Техникалық ... пен ... ... ... және эксплуатация
2.Өнiмдi өңдеу мен жобалау
3. Материалды-техникалық
4. Өнiмдi дайындау мен өңдеу
5. Өнiм ... ... сату және ... ... мен зерттеу
1.Маркетинг
7. Қораптау және ... ... ... ... ... факторлар
Әлеуметтік-мәдени факторлар
Табиғи факторлар
Ғылыми-техникалық факторлар
Саяси факторлар
Маркетинг директоры
Баға бөлімі
Жарнама бөлімі
Өткізу бөлімі
Маркетингті бақылау
Маркетингті ... ... ... ... ... ... ұлғайту
Өнімдердің бәсекелік қабілетін арттыру ыарттыру
Нарықтың жаңа бөлігін иемдену
Нарықтағы беделін өсіру
Маркетингтік зерттеулер мен ... ... ... талғамын зерттеу және нарыққа жаңа өнімдер шығару
мүмкіндіктерін бағалау
Өнімнің ... ... ... табу және ... ... ... ... жүйесі және оны кешенді пайдаланудың негізгі
бағыттары
Директор
өндіріс және техникалық мәселелер жөніндегі директор орынбасары
САПА ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ БӨЛІМІ
ҚАРЖЫ-ЕСЕП БӨЛІМІ
ЗАҢГЕР
ТРАНСПОРТ ... ... ... ... ... ... цех
3 цех
Кәсіпорында өнімді өткізу жүйесін кешенді пайдалану ... ... ... ... және ... тиімділіктерін жарнамалау;
Кәсіпорынның сауда белгісін нығайту;
Өнімнің сыртқы келбеті мен жағымдылық ... ... ... ... мен тактикаларын дайындау.
Баға саясатын реттеу
Нарықта баға стратегиясын айқындау;
Өнімнің өзіндік құнын ... ... ... ... ... ... ... жағдайына байланысты бағасын белгілеу
Өнім сапасын арттыру
Халықаралық сапа стандарттарын енгізу;
Ғылыми-техникалық және ... ... ... ... циялау;
Еңбек күшінің ықпалы.
Өндірісті мемлекеттік қолдау
БСҰ кіру қарсаңында өндірушілерді заңдылық тұрғыдан қорғау;
Инвестициялық саясат ұстану;
Экономикалық қолдау ... ... ... ... байланысты шараларды кешенді дамыту.
Өнімді өткізу жүйесін арттыру ... ... ... беру және ... ... анықтау
Кәсіпорын
Мәліметтерді тарату
Маркетинг бөлімі
БАҚ
Ақпарат
-----------------------
45

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бизнес – жоспарлаудың мәні мен мазмұны лекция39 бет
Қаржылық жағдайдың мәні және оны талдаудың мақсаты31 бет
Қаржылық жағдай түсінігі, мазмұны және оны талдаудың мақсаттары7 бет
Педагогтар ұжымындағы құндылықтар жүйесі7 бет
2 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты11 бет
Басқарудағы жоспарлау функциясы11 бет
Жарнама және өткізуді ынталандыру25 бет
Жарнама туралы мәлімет25 бет
Жарнама. Өткізуді ынталандыру16 бет
Кәсіпорында өнімді жоспарлау мен өткізуді ұйымдастырудың маңыздылығы13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь