Алматы-2 станциясында тауар АРМ енгізу жағдайында жұмысКіріспе
1 Алматы.2 станциясының техникалық пайдалану сипаттамасы.
1.1 Станция мен контейнер пунктерінің техникалық сипаттамасы.
1.2 Станция мен контейнерлік терминалдың пайдалану сипаттамасы.
2. Станцияның тәуліктік жұмыс көлемінің есебі.
2.1 Жылдық жүк айналымды тәуліктік жүк ағынына аудару.
2.2 Контейнерлерді тиеуде техникалық мөлшерді белгілеу.
2.3 Контейнер санын тұтынудың есебі.
2.4 Контейнерлерді тасымалдауға арналған вагон санына тұтынудың есебі
3. Контейнер ауданы сыйымдылығының есебі.
3.1 Контейнер алаңдарының сиымдылық есебі.
3.2 Контейнер алаңдарының мамандырылуы.
4 Кешенді миханикаландыру және жүк тиеу.түсіру жұмыстарын автоматтандыру.
4.1 Кранның қажетті санын анықтау.
5 Контейнерлерді алып келудің тоқсандық жоспары.
5.1 Контейнерлерді кіргізудің күнтізбелік жоспары.
6 Стансаның АБЖ (автоматтық басқару жүйесі) жағдайында жұмыс істеуінің технологиялық ерекшеліктері.
6.1 Сұрыптау станцияларын басқарудың автоматталған жүйесін.
6.2 Автоматтандырылған басқару жүйесінің объектісі жүк станциясы.
6.3 Материялдық және ақпарат ағындары.
6.4 Контейнер пункттерінде комерциялық атқарудың автоматтық жүйесі.
6.5 Тауар кассирінің автоматтандырылған жұмыс орны.
7 Контейнер тасымалының тиімділігі.
8 Тіршілік қауіпсіздігі мен экологиялық қауіпсіздік.
8.1 Әзірлемелі объектінің қызмет ету үлдісі кезіндегі қауіпті және және зиянды факторының сипаттамасы.
8.2 Қауіпті және зиянды факторларды мөлшерлеу.
8.3 қоршаған орта мен адамға зиянды және қауіпті әсерлерді азайтуға арналған нұсқаулар.
8.4 Станса кезекшісі бөлмесінің күрделі қоршау құрылысымның дыбыс өткізгіштік қабілетін есептеу.Қорытынды :
Қолданылған әдебиеттер:
Қосымша:
Көлік – экономика инфрақұрылымын құратын салалардың бірі Қазақстанда жеткілікті түрде дамыған көлік жүйесі темір жол, автомобиль, әуе, ішкі су және құбыр өткізгіш көліктері қалыптасқан, Қазақстан көлігі республика халық шаруашылығының салалық кешендерін құру есебімен (алкоөнеркәсіптік, отынэнергетикалық, таукен металургиялық, құрылыстың және тағы басқа) дамып, экономика салалары мен өндіріс түрлерін ғана емес сонымен қатар аумақтың кешендерді де қамтыды.
Қазақстан темір жол көлігі төмендегі ерекшеліктермен сипатталад: жүк және жолаушы тасымалының климаты жағдайлары жыл мен тәулік мезгілдеріне қатыссыз ұдайы болуы:
жоғары жіберу мен өткізу қабілеті: жүк пен жолаушы тасымалы өзінді бағасының салыстырмалы төмендігі жалпылама жүктерді алыс және орта қашықтыққа, әсіресе маршруттармен тасымалдаудың жоғары тиінділігі:
Теміржол құрылысы үлкен капитал салымен керек етеді жолдарға жүк және жолаушы ағыны елеулі түрде шоғырланғанда ғана өзін ақтайды.
Қазақстан Республикасының статика есептігінің мәліметтеріне сәйкес көлік рыногындағы жалпы жүк айналымындағы теміржол көлігінің үлесін 76%, құбыр өткізу көлігінің үлесіне 16 % , автомобильге - 8 % , жүк тасымалындағы өзен және әуе көліктерінің үлесіне оннан бір пайыз ғана келеді. Негізінен,осындай арақатынас Қазақстан өнеркәсібінің өндіріс құрылымының шикізеттан тұратындылығымен түсіндіріледі. Тасымалға берілетін тауар өнімдерінің негізгі бөлігі жаппай үйілетін немесе құйылатын жүктер – көмір, астық, мұндай, кен, миниралды тыңайтқыш және тағы басқа тәрізді болып келеді, оларды автомобиль көліктерімен тасымалдау тиімсіз.
Географиялық жағдайлар, Қазақстан териториясының кеңдігі, өндіріс құрылымы мен өндіріс күштерінің орналасуының шашырақ қылығы, автомобиль жолдары инфрақұрылымының жеткіліксіз дамуы ел экономикасында теміржол көлігінің рольі мейілінше маңызды екенін көрсетеді. Бұл жағдай жақын болашақта да жалғасады деп күділуде.
Осылайша теміржол көлігі ел экономикасының дамуында, мемлекетаралық және халықаралық тасымалдар жасау да транзитті қоса алғанда, жетекші рол атқарады және еліміздің еркін рыноктық экономикаға қозғалысына қолдау жасайды.
1. Дерибас А.Т. , Повороженко В.В. , Смехов А.А. « Организация грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте » М.Транспорт 1980г7
2. Перепон В.П. , Поликарпочкин П.В. « Грузовая и коммерческая работа (организация и управление) » М.Транспорт 1990г.
3. Смехов А.А. « Управление грузовой и коммерческой работай на желнодарожном транспорте » М. Транспорт, 1990г.
4. Правила перевозок грузов 1 – часть М. Транспорт 86
5. Тарифное руководства № = 1 часть 1,2.
6. Тарифное руководства № = 4 часть 1,2,3.
7. Гриневич Г.П. « Комплексная механизация и автоматизация погрузочно работ » М. Трансорт 1981г.
8. Карсыбаев Е.Е. , Мұхамеджанова А.В.
Әдістемелік құсқау " Тауар канторындағы құжат айналымын ұйымдастыру"
Алматы 1999 жыл.

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 86 бет
Таңдаулыға:   
Форма №24

Каз ККА
найменование вуза
Факултет ТҰ Кафедра
ЖЖБ
Специялность: КЖКЖҰ

Утверждаю

Зав.кафедрой


г.

ЗАДАНИЕ
ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ (РАБОТЕ)
СТУДЕНТА
Досжанов Булат Амзеұлы
(фамилия, имя,
отчество)
1 Тема проекта (работы): Алматы-2 станциясында тауар АРМ енгізу
жағдайында жұмыс
технологиясы.
Утверждена приказом по институту от 23 02
05г № 331
2. Срок сдачи студентам закончанного проекта (работы)
3. Исходные данные к проекту (работе): контейнерлер 3 және 5т – 1170
контейнерлер 20т – 330

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих
разработке вопросов
Алматы-2 станциясының техникалық пайдалану станциясының тәуліктік
жұмыс көлемінің
есебіконтейнер ауданы сыйымдылығының көлемі кешенді механикаландыру және
жүк таяу түсіру
жұмыстарын автоматтандыру, контейнерлерді салып кетудің тоқтасымдық
жоспары станцияның
АБЖ жағдайында жұмыс істеуінің технологияның ерекшеліктері. Тіршілік
қауіпсіздігі және
экономикалық қауіпсіздік.

5.Перечень графического материяла (с точным указанием
обязательных чертежей): Алматы-2 станциясының
схемасы. Алматы-2станциясында тауар контейнердегі меңгерушінің жедел
байланыс схемасы тауар конторында құлсатыны өңдеу тасымалдау құлсатының
жиынтығы жүк
айналым схемысы ақпарат қозғалысының сххемасы жүк тасымалдау тізімінің
сипаттамасы Помос
2005 бағдарламасы арқылы төлем ақыны оның тасу кезекшісі бөлмесінің кұрделі
қоршау
құрылысының дыбыс өткізгіштік қабілетін есептеу.

6.Консульанты по проекту (работе, с указанием
относящихся к ним разделов проект

раздел Консультант
Подпись, дата
а
Задание выдал Задание принял

Дата выдачи 24.02. 05.

Руководитель:

Поддпись
Задание принял к исполнению:

подпис

Календарный план

Найменование этапов Срок выполнения
Примечание дипломного проекта
(работы) этапов проекта (работы)
Алматы-2 станциясының тех- 26.02 – 28. 02. 2005.
Никалық пайдалану сипаттама
сы

Станцияның тәуелдік жұмыс 01.01 - 06. 01. 2005.
көлемінің есебі.

Контейнер ауданы сыйымды- 7. 01 – 11. 01. 2005.
лығының есебі.

Кешенді механикаландыру 15.01 – 26. 03. 2005.
Және жүк таяу–түсіру жұмыс-
-тарын автоматтандыру

Контейнерлерді алып келудің 30. 01 – 11. 04. 2005.
тоутасындық жоспары

Станцияның АБЖ жағдайын 15. 04 – 29. 04. 2005.
да жұмыс істеуші технолог-
иялық ерекшеліктері.

Контейнерлер тасымалдану 30. 04 – 02. 04. 2005.
тиімділігі.

Тіршілік қауіпсіздігі және 01. 05 – 04. 05. 2005.
экономикалық қауіпсіздік

Студент дипломник

Руковадитель проекта

КАЗ АТК
Полиурафические услуги

Кіріспе
1 Алматы-2 станциясының техникалық пайдалану сипаттамасы.
1.1 Станция мен контейнер пунктерінің техникалық сипаттамасы.
1.2 Станция мен контейнерлік терминалдың пайдалану сипаттамасы.
2. Станцияның тәуліктік жұмыс көлемінің есебі.
2.1 Жылдық жүк айналымды тәуліктік жүк ағынына аудару.
2.2 Контейнерлерді тиеуде техникалық мөлшерді белгілеу.
2.3 Контейнер санын тұтынудың есебі.
2.4 Контейнерлерді тасымалдауға арналған вагон санына тұтынудың есебі
3. Контейнер ауданы сыйымдылығының есебі.
3.1 Контейнер алаңдарының сиымдылық есебі.
3.2 Контейнер алаңдарының мамандырылуы.
4 Кешенді миханикаландыру және жүк тиеу-түсіру жұмыстарын
автоматтандыру.
4.1 Кранның қажетті санын анықтау.
5 Контейнерлерді алып келудің тоқсандық жоспары.
5.1 Контейнерлерді кіргізудің күнтізбелік жоспары.
6 Стансаның АБЖ (автоматтық басқару жүйесі) жағдайында жұмыс істеуінің
технологиялық ерекшеліктері.
6.1 Сұрыптау станцияларын басқарудың автоматталған жүйесін.
6.2 Автоматтандырылған басқару жүйесінің объектісі жүк станциясы.
6.3 Материялдық және ақпарат ағындары.
6.4 Контейнер пункттерінде комерциялық атқарудың автоматтық жүйесі.
6.5 Тауар кассирінің автоматтандырылған жұмыс орны.
7 Контейнер тасымалының тиімділігі.
8 Тіршілік қауіпсіздігі мен экологиялық қауіпсіздік.
8.1 Әзірлемелі объектінің қызмет ету үлдісі кезіндегі қауіпті және және
зиянды факторының сипаттамасы.
8.2 Қауіпті және зиянды факторларды мөлшерлеу.
8.3 қоршаған орта мен адамға зиянды және қауіпті әсерлерді азайтуға
арналған нұсқаулар.
8.4 Станса кезекшісі бөлмесінің күрделі қоршау құрылысымның дыбыс
өткізгіштік қабілетін есептеу.

Қорытынды :
Қолданылған әдебиеттер:
Қосымша:

Көлік – экономика инфрақұрылымын құратын салалардың бірі Қазақстанда
жеткілікті түрде дамыған көлік жүйесі темір жол, автомобиль, әуе, ішкі су
және құбыр өткізгіш көліктері қалыптасқан, Қазақстан көлігі республика
халық шаруашылығының салалық кешендерін құру есебімен (алкоөнеркәсіптік,
отынэнергетикалық, таукен металургиялық, құрылыстың және тағы басқа) дамып,
экономика салалары мен өндіріс түрлерін ғана емес сонымен қатар аумақтың
кешендерді де қамтыды.
Қазақстан темір жол көлігі төмендегі ерекшеліктермен сипатталад: жүк
және жолаушы тасымалының климаты жағдайлары жыл мен тәулік мезгілдеріне
қатыссыз ұдайы болуы:
жоғары жіберу мен өткізу қабілеті: жүк пен жолаушы тасымалы өзінді
бағасының салыстырмалы төмендігі жалпылама жүктерді алыс және орта
қашықтыққа, әсіресе маршруттармен тасымалдаудың жоғары тиінділігі:
Теміржол құрылысы үлкен капитал салымен керек етеді жолдарға жүк және
жолаушы ағыны елеулі түрде шоғырланғанда ғана өзін ақтайды.
Қазақстан Республикасының статика есептігінің мәліметтеріне сәйкес
көлік рыногындағы жалпы жүк айналымындағы теміржол көлігінің үлесін 76%,
құбыр өткізу көлігінің үлесіне 16 % , автомобильге - 8 % , жүк
тасымалындағы өзен және әуе көліктерінің үлесіне оннан бір пайыз ғана
келеді. Негізінен,осындай арақатынас Қазақстан өнеркәсібінің өндіріс
құрылымының шикізеттан тұратындылығымен түсіндіріледі. Тасымалға берілетін
тауар өнімдерінің негізгі бөлігі жаппай үйілетін немесе құйылатын жүктер –
көмір, астық, мұндай, кен, миниралды тыңайтқыш және тағы басқа тәрізді
болып келеді, оларды автомобиль көліктерімен тасымалдау тиімсіз.
Географиялық жағдайлар, Қазақстан териториясының кеңдігі, өндіріс
құрылымы мен өндіріс күштерінің орналасуының шашырақ қылығы, автомобиль
жолдары инфрақұрылымының жеткіліксіз дамуы ел экономикасында теміржол
көлігінің рольі мейілінше маңызды екенін көрсетеді. Бұл жағдай жақын
болашақта да жалғасады деп күділуде.
Осылайша теміржол көлігі ел экономикасының дамуында, мемлекетаралық
және халықаралық тасымалдар жасау да транзитті қоса алғанда, жетекші рол
атқарады және еліміздің еркін рыноктық экономикаға қозғалысына қолдау
жасайды.

Бөлім 1

ДЖ.-3001.06.ЖЖБ.-2005

Өлш Бет Құжат № Қолы Күні

Каф. Мең Мұсабаев Б.Қ Алматы-2
стансаның Әдеб Масса Масштаб
Н.Бақыл Бексейітов Ғ.А техникалық
пайдалану Бет 9 Беттер
Жетекші Мұхаметжанова А.В
сипаттамасы ҚазККА
Кнңесші Мұхаметжанова А.В
“ТҰ” факультеті
Дипломшы Досжанов Б.А
“ЖЖБ” кафедрасы
Станция мен контейнер пунктерінің техникалық сипаттамасы

Теміржол станциясы-тасымал процесіндегі маңызды құрамдас бөлік, бұл процес
осында басталып, аяқталады вагон ағындары өңделуі станциясының вагондармен
жұмыс істеуіне, олардың айналым мерзіміне көбіне тәуелді болады, тасымалдау
бойынша тапсырманың орындалуының табысты немесе табыссыз болуына
байланысты. Өз кезегінде станция жұмысының көрсеткіштері оның техникамен
жабдықтау денгейіне технологияның ұмталуына кадрлар біліктігіне ұжымдағы
тәртіп пен ұқыптылықтың сақталуына құрамдас бөлімшілермен нақты арақатынас
орнауына еңбек пен басқару ұйымдастырылуының денгейіне байланысты.
Қазақстан темір жолы ҰҚАҚ бірінші класты Алматы тасымап бөлімшесінің
кластан тыс Алматы-2 станциясы атқаратын жұмысының сипатына қарайжүк
бағытты бірақ үлкен көлемді жолаушы тасымалды болып жабылады.
Алматы-2 станциясы Алматы қаласының орталығында. Алматы 1 станциясына
8 км және Астана станциясынан 1327 км қашықтықта орналасқан. Станция
түйықталған негірі жұмыс апаты бойынша елеулі жолаушы көлемімен жүк
тосымалы бағытты, бір жақты Алматы-1,. Алматы-2 жолы автоматты локомативті
белгі бергішпен жабдықталға.
Жүк станциясында: тасымалға қабылдау өлшеу, сақтау, тиеу, түсіру,
сурып тау және жүк беру: контейнерлерді өңдеу: тасымал құжаттарын рәсімдеу
қабылдау тарату құрастыру комерциялық бақылау жүк поездарына техникалық
қызмет көрсету мен жіберу : жүк алушылар мен таяу-түсіру алаңдарына
вагондар беру мен оларды тазалау, кәсіпорындардың кіретін жолдарына қызмет
көрсету туралы ақпарат беру қамтамассыз етіледі.
Станцияның қабылдау –жіберу парктері орталық беккеттен басқарылатын
орталандырылған блокты маршрутты нұсқалар мен белгі бергіштермен
жабдықталған.
Станция поездік, жүк, маневр және жолаушының жұмыстарын атқару үшін
мыналармен қамтамасыз етеді.
Қабылдау-жіберу паркін жолаушы және жүк поездарын қабылдап, жіберу,
сондай – ақ туристік құралдарды тоқтату сұрыптау паркі жүк поездарын
қөабылау жіберу таратумен қарастыру және беретіндерін кіретін жолға қою:
техникалық паркі жолаушы құрамдарын рейске дайындау үшін қарау жөндеу,
сондай -ақ жолаушы вагондарын тұраққа қою:
Маневрлік жұмыстар үшін жол тараптары :
Жолаушы қабылдау – жіберу паркі.
А жолы жолаушы және жүк поездарын қабылдау және жіберу:
жол – жолаушы және жүк поездарын қабылджау жіберу:
4.жол – жолаушы және жүк поездарын қабылдау:
6.в жолаушы және жүк поездарын қабылдау:
8. жол – жүк поездарын қабылдау мен жөнелу:
10 жол-жүк поездарын қабылдаумен жөнету
36 жол-тарапты.

Техникалық парк
12 жол – жолаушы вагондарын жөндеу мен керек – жарақпен қаиту:
13 жол – жолаушы вагондарын жөндеу мен керек – жарықпен қамту:
14 жол -- жолаушы вагондарын жөндеумен керек жарақпен қамту:
16 жол -- жолаушы вагондарын жөндеу мен керек – жарақпен қаиту
17 жол – жуыпшаятын:
Жолаушы вагондарының тұрақ парк:
18 жол-жолаушы вагондарының тұрағы:
19 жол-жолаушы вагондарының тұрағы:
20 жол-жолаушы вагондарының тұрағы:
21 жол-жолаушы вагондарының тұрағы:
22 жол-жолаушы вагондарының тұрағы:
23 жол-жолаушы вагондарының тұрағы:
24 жол-жолаушы вагондарының тұрағы:
25 жол-жолаушы вагондарының тұрағы
26 жол-жүретін:
27 жол-жолаушы вагондарының тұрағы:
28 жол-жолаушы вагондарының тұрағы:
29 жол-жолаушы вагондарының тұрағы
30 жол-жүретін:
32 жол-жолаушы вагондарының тұрағы
Сұрыптау паркі
213 жол-жүретін:
211 жол-қойылым:
29 жол-қойылым:
27 жол-жиынтық:
25 жол-қабылдау жөнелту:
23 жол-қабылдау жөнелту
21 жол-қабылдау жөнелту
22 жол-қабылдау жөнелту
4 А жол-қойылым және жиынтық:
6 Б вагондарды жинақтау үшін:
28 0 жолы-қойылым және жинақ:
63,65 жол-түсіру және вагондар жинақтау үшін:
1 Г жол-тарап жолы
2 Г жолы – тарап жолы
10 жолы-жүретін жол:
11 жол-жүретін жол:
Станция кәсіпорындар мен ұйымдардың 90 кірме жолдары Жоламар Ақ мен
Ақ Жарық жол маневр құралдарымен, 3 жол айырық иеліктері лакомативтермен
басқаларына станцияның манневр құралдары қызмет көрсетеді.
Станцияда жолаушыларының керек- жарықпен қамтитын вагон депосы
орналасқан, ол алыс және жергілікті поездар жолаушы құрамдарын пайдалануда
қамтамассыз етеді.
Станция жұмысын жедел басқару үшін қажетті өткізгішті және
радиобайланыстаы бар.
Контейнерлі терминал Алматы-2 станциясынан 50 м жерде орналасқан.
Контейнерлі терминалының қызметіне Казтрансервис ЖАҚ Южный екі филиалы
мен Кеден трансервис Алматы филиалы басшылық жасайды.
Кеден трансервис ЖАҚ жүк терминалының кірме жолы Алматы-2
станциясына №13,№31 нұсқаларымен жанасады, 13,31,37,39 нұсқалары орталық
тандырылған және Алматы-2 станциясының бекетінен басқарылады № 13,31,37,39
орталықтандырылған нұсқаларының техникалық жағдайына ПЧ, ШЧжауапты №
163,173,175,177 нұсқаларының техникалық жағдайымен ұстап тұруына жүк
терминалы аумағында орналасқан айырық иегерлері жауап беред.
Кірме жолдардың шекарасы №13 нұсқаудың шекті бағанасы мен №13
нұсқауына тірелгенге дейінгі жол: №13 нұсқаудың шекті бағанасы мен 103 пен
103 жолдардың қақпасына дейінгі жолдар болып табылады.
Айырық иегерлері теміржол жолдарының жалпы ұзындығы 4081м құрайды.
№108, 108А, 109,111 контейнер алаңдарының жолдарында ауысымдардың
алдында және соңында құрамдарды бекіту нұсқаулардың қосылыстары арқылы
жүзеге асырылады. №110 жолда бекіту былайша жүргізіледі тіректен өткенге
дейін – тірек жағынан, өткеннен қосылыс нұсқауына децін – қосылыс нұсқауы
жағынан.
Контейнерлік терминал қызметі жағынан жүк жөнелетін түріне жотады.
Контейнер пунктінде: контейнерлерді уақытша сақтайтын төрт қойма ақаулы
контейнерлерді жөндейтін жөндеу зонасы, тиеу және түсіру жұмыстарының
барлығы 10 массалық кран көмегімен атқарылады, автомбиль көліктері өтетін
жолдары бар, 108 жолда бір эстакада, контейнер қабылдайтын 2
контейнерпункттері бар.

Станция мен контейнерлік терминалдың пайдалану сипаттамасы .
Алматы-2 станциясында төмендегі операция түрлері жүргізіледі :
жолаушы және берілетін поездарды тарату мен құрастыру:
тиеумен түсіру жүк көтерімділігі кез-келген контейнерлерді сұрыптау:
билеттер сату жолаушыларды отырғызу мен түсіру:
баланс пен поштаны қабылдау, сақтау, беру, тису мен түсіру:
туристерге қызмет көрсету:
кірме жолдарға вагондарды қою мен тазалау:
Жүк жұмыстарындағы жалпы тиеудің көлемі 255480 тонна, түсіру көлемі
25529 тонна.
Контейнерлік пункт – станциясының бір бөлігі, онда; тиеу, түсіру,
сұрыптау сақтау, кіогізу, әкету, толықтыру, контейнерлердің техникалық
бақылау мен кезекті жөндеуі, жүк тасымалы мен көлік экспидициялық
құжаттарды рәсімдеу. Жүк жіберушілерді контейнерлердің келгені туралы
ақпарат беру, сондай-ақ контейнерлермен басқа да жұмыстар атқарылады.
Контейнерлік пункте бір немесе бірнеше контейнер алаңдары болуы
мүмкін, оған тиеу-түсіру және кран асты жолдары, контейнерлерді қысқа
мерзімге сақтауға арналған алаң, жүк көтергіш машиналар мен автомобиль
өтетін жолдар жатады.
Техника экономикалық есеп бойынша контейнер пунктін ашу үшін
жүкайнымалы тәулігіне 15-20 шартты контейнерлік (3 тонналық) , егер тиеу
мен түсіру арақатынасы бірдей болса, және тәулігіне 20-25 контейнер егер
олар жүк тиеуге бос баратын болғанда өзін-өзі ақтайды. Жоғарыда айтылған
бірінші шарт бойынша 20 тонналық ірі тонналық контейнерлерді өңдейтін
контейнерлік пунктті тәулігіне 6-8 контейнер, ал екінші шарт бойынша
тәулігіне 10-12 контейнер болғанда алады.
Тиеу-түсіру жолдарының саны алаңдардың саны мен тізбек мөлшерлері
жұмыс көлемі, операция сипаттары мен механизация құралдарымен анықталады.
Контейнер қоймаларының көлемі станция мен тараптарды жобалауға арналған
белгіленген нұсқаулықтар нормасына сәйкес есептеледі.
Брктто салмағы 10,20 және 30 тонна ірі тонналық контейнерлермен
операциялар арнаулы контейнер пунктерінде атқарылады. Ол жұмыстарға
арналған машинаның түрі икелі аспалы тұтқыш органының аралығы 25 м және
жүккөтергіштігі 20-40 тонналық екі кертпелі мысалы крандар болып табылады.
Контейнер пунктері станция жолдарына сұрыптау қондырғылары орналаскан
жағынан немесе аузына тасқау орналасқан. Түйістіретін жолға парелель
контейнер поезінің 50 % құрамын сыйғыздыратын ұзындығы 220 м – дей болатын
қойылым жолының болғаны орында. Контейнер пунктерінегі автомобиль
көліктерінің қорғалысы үзіліссіз авто өткелдер темір жол жолдарын бір
деңгейде кесіп өтпегені дұрыс болар еді.
Контейнер пунктері жұмысын басқаруға төмендегі байланыс түрлері
қолданылады:
-строп жүйесі;
-индикация жүйесі;
-радиобайланыс.
Строп индуктивті өткізгіштік байланыс жүйесі диспетчер, аға қабылдау-
тапсырушы, краншылар, қабылдау-тапсырушылар, пункт бастығы, өндіріс
учаскесінің шебері және басқа да қызметкерлер арасында жедел ақпарат
алмауға арналған. Ол өзара алып шығу мен дауыстап келісімдер жүргізу, аға
қабылдаушы-тапсырушы мен краншылар кран асты жолындағы тиісті зонаға
дауысты хабарлайтын жүемен ақпараттар беруді қаптамасыз етеді.
"Индикция" жүйесін енгізу контейнерлердің тұрған орнын машинист
кранның қасында, станция постындағы қабылдау-тапсырушының жарық тақтасында
бір мезгілде автаматты түрде көрінуіне мүмкіндіп жасады. Дыбыстың және
жарықтық
ақпарат беру бірсымды тролец сызығымен іске асады.
Радиобайланысты қолданған кезде крандарды станциялық теміржрол
радиостанциялары қондырылады, ал қабылдау тапсырушы да жылжымалы
радиобайланыс болады.
Контейнер пунктінің байланыс аппаратурасының топтамасымен қамтамасыз
ету үшін 500м кран асты жолдарымен бар дегенде 5 тонналы бескертпелі мосалы
кран қажет.
Парк пен жол тізімдемесі стансаның масштабының схемасында берілген.
Стансаға 90 кірме жолдар мен ұйымдар жалғасады 44 кірме жолдарды АҚ
Жолашар-дың маневрлік құралдары, және АҚ жарықжол қызмет жасайды, 4
локоматив айырық иелері, ал қалғандары-стансаның маневрлік құралдарымен.
Стансада жолаушылар экипрлік депоға бөлінген, ол жолаушылар құрамдар мен
алыс, жақын поездардың эксплутациясын қамтамасыз етеді. Жұмысқа басшылық
жасау үшін станса сымдық және радиобайланыспен жабдықталған.
Станса жұмысы мен басшылық етуді станса бастығы өз мойнына алұмысқа
басшылық жасау үшін станса сымдық және радиобайланыспен жабдықталған.
Станса жұмысы мен басшылық етуді станса бастығы өз мойнына алған. Ол
Теміржол стансаның ержесіне сайкеліп және комуникация министірлігінің
бұйрығына сай құқылы және жауапты.
Станса жұмысының технологиялық пройесін енгізу, техникалық құралдарды
тиімді пайдалану жөніндегі іс-шаралар пайыз қозғалысының қауіпсіздігі мен
қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету, сонымен қатар станса жұмысының
анализін бас инжинер жүргізеді, ол жоқ жерде станса бастығының орынбасары
орындайды.
Комерциялық және жүк жұмысына басшылықты стансаның комерциялық және
жүк жөніндегі бастықтың орынбасары атқарады, көпшілік пайдаланатын жерлерде
мұндай операциялармен тікелей жүк аймағының менгерушісі атқарады. Қоймада
контейнер пунктінде, жүкті сұрыптау платформасында және басқа да осы
операциялар іске асатын орындарда меңгерушілер немесе бас қабылдау
тапсырушылар атқарады. Комерциялық жұмыс пен жүкті жұмыстарды атқарушы
бастық орынбасарының міндеті төмендегіде:
-теміржол жарғысының. Тасымалдау ережелері мен тариф жолабына сай
жыл,квартал, ой кезеңдеріне байланысты жүк коменкулаториясы мен әр
жіберушіге қарай тиеудің белгіленген жоспарына қарай орындалуын қамтамасыз
ету:
-аптаның әр күнінде түсіру жұмысының техникалық жоспарына сай
тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз ету:
- вагондарды ағыту, ағытпау арқылы комерциялық ақауды жоса үшін станса
паркіндевагон мен комерциялық пайыздарды құраудың комерциялық пунктінің
жұмысын ұйымдастыру:
- кірме жолдардың иегерлеріне техникалық қалпын сақтауды талап ету:
- жүк операциялыры кезіндегі вагон тұрағы туралы құжаттың дұрыс
жүргізілуіне қатаң бақылау жасау:
- жұмысшыларға қауіпсіздік механикасы туралы инструктажжасау және оның
орындалуын бақылауға алу:
Станса жұмысын жедел басқару күндік және жоспарларының орындалуына
бақылау, комерциялық және жұмыстарын ұйымдастыру, вагон мен пойыздарды
технологиялық процеспен өндеу бастықтың орынбасары мен ауысым басшыларына
жүктелген.
Халық шаруашылығының тұтынуда тасымалдауды толық және сапалы
қамтамасыз етуде теміржолдық барлық бөлімшелерінде стансадан келіп және
комуникация министірлігіне дейін басқару жұмысының жасау негізгі роль
атқарады.
Комерциялық операциялар жүк жұмыстарының іске асатын, жүк қабылдаушы
мен жүк тапсырушылармен қарым-қатынас іске асатын теміржол бөлімшесінің
шегіресі ол станса болып есептеледі.
Барлық жұмысты станса бастығы басқарады, жүк операциялары көп жерлерде
орынбасар басқарады. Жүк жұмыстарының көлеміне қарай, жүк алаңының,
қойманың сұрыптауплатформасының контейнер аққының, тауар кеңесінің
менгерушісі, қабылдау-тапсырушылар, бас тауар касирлері, комерциялық
агенттер жүкті іздеу жөніндегі агенттігі болады.

Бөлім 2

ДЖ.-3001.06.ЖЖБ.-2005

Өлш Бет Құжат № Қолы Күні

Каф. Мең Мұсабаев Б.Қ Алматы-2
стансаның Әдеб Масса Масштаб
Н.Бақыл Бексейітов Ғ.А техникалық
пайдалану Бет 24 Беттер
Жетекші Мұхаметжанова А.В
сипаттамасы ҚазККА
Кнңесші Мұхаметжанова А.В
“ТҰ” факультеті
Дипломшы Досжанов Б.А
“ЖЖБ” кафедрасы
Жылдық жүк айналамды тәуліктік жүк ағынына аудар.
Алматы-2 стансасына тқмендегі жүктері келіп, жөнелтіледі:қара метал
сынықтары, металдар, құрылыс материалдары, мұнай, азық-түлік жүктерді орман
жүктері, химикаттар, құрал-жабдықтар, таас көмір, тағы басқа.
Бұл дипломдық жобаға жүкті контейнерлерде тасымалдау қарасталылады.
Контейнерлер өз мақсатына қарай арнаулы және әмбебап болдып
бөлінеді.Әмбебап түрі кең коменкулатуралы жүкті тасымалдауға арналған, ал
арнаулылар- біір немесе белгілі жүктің тобына арналған.
Әмбебап контейнерлер ыдыссыз немесеалғашқы буып-түсудің жеңіл ыжыстағы
ұсақ партиялы жүкті тасымалдауға арналған. Сұйық жүктер 1 метрлі ыдыста,
жеңіл ыдыста тасымалдауға болады. Майлы заттарды тиеу үшін жіберуші еденге
тығыздалған қағаз төсеп, контейнер мен жүк қабырғаларының арасына
төсенінежасау керек. Әмбебап контейнерлердің қабырғалары мен едендерін
ластайтын қара және түсті металл анықтарын алып жүруге болмайды.
Контейнерлерде 120 кг-нан асатын жүкті тасымалдауға болады. Алғашқы
буып-түюдің жүктерді көгеру, мыжылу артық суыту немесе жылытудан сақтау
керек. Бұл үшін қабырғалар қағазбен қапталып қорғану панкілері қойылып,
резинка төсеніштер жасалуы керек. Контейнерлерге орналастырған кезде еркін
қозғалатын болмауы керек, еден мен контейнер қабырғаларына қысым бір келкі
болуға тиісті.
Контейнерлік жүк коменкулаторасына сай берілген жылдық жүк ағымының
негізінде бір күндік жүк ағымына формуламен есептеледі.

Q жыл ∙ F m
(2.1)
Q тәу = m тәу
365
мұнда
Qжыл – женке жүк бойынша тапсырылған жылдық жүк ағымы, m.
Км – тасымалдау уақыты менг жүк түріне қарай теңсіздік каэфициентті (Км =
1,2)
Тәуліктік жүк ағымы тапсырылған жүктің келуі мен жөнелтілуі 2.2
кестесіне түсірілген.
Қағаз бұйымдары (3 m)

жөн -11184 ∙ 1,2
Q тәу = = 36,8 m тәу
365

Арахис (5 m)

кел 2000 ∙ 1,2
Q тәу = = 65,8 m тәу
365

Керамикалық плиталар.
кел 26416 ∙ 1,2
Q тәу = = 86,8 m тәу
365

Шливовкаға арналған ұнтақтар ( 5т )

кел 2400 ∙ 1,2
Q тәу = = 78,9 m тәу
365

жөн 20280 ∙ 1,2
Q тәу = = 66,7 m тәу
365

Шақпақ қант ( 20т )

жөн 50081 ∙ 1,2
Q тәу = = 164,6 m тәу
365

2.2 Контейнерлерді тиеуде техникалық мөлшерді белгілеу.
Контейнерлерді тиеуде техникалық мөлшерді белгілеу жүкті тасымалдау
ережесінің № 160 жинағында келтірілген.
Контейнерлерді тиеудің техникалық мөлшері үлкен көлемді жүктердің
жеңіл түрі мен жүк көтерімділігін идалана отырып ауыр жүкке де
қараластылылған.

Кесте 2.1
Контейнерлерді тиеудің техникалық мөлшері.

Контейнерлер түрі
Контейнер тиеудің техникалық 1
мөлшері т40
3 тонналық
0,95 : 24
5 тонналық
2,5 : 4
20 тонналық
16,5 : 19

Контейнер санын тұтынудың есебі.

Жүк көтерімділігіне байланысты контейнер санын п конт формуласымен
есептейді: контейнер саны мына формуламен есептеледі:

Q 10 т
n конт = конт
(2.2)
Р техи

мұнда
Р техи - контейнерлерді жиеудің техникалық нормасы.

Қағаз бұйымдары ( 3т )

жөн 36,8
n конт = = 22 конт
1.7
Арахис ( 5т )

жөн 65,8
n конт = = 16 конт
4
Керамикалық плиталар ( 5т )

кен 86,8
n конт = = 22 конт
4
Шливовкаға арналған ұнтақтар ( 5т )

келу 78,9
n конт = = 20конт
4

жөн 66,7
n конт = = 17 конт
4
Конт – шақпақ ( 20т )

жөн 164,6
n конт = = 11 конт
15,5

Контейнерлерді тасымалдауға арналған вагон санына тұтынудың есебі.

3.5 тонналық контейнерлерге платформаны пайдаланамыз ол 20-тонналық
контейнерлер арнаулы жылжымалы құрамды тасымалданады.
Вагон саны мына формуламен анықталады:
сом
∑n конт
N ваг = ваг
(2.3)
И конт
мұнда
И конт - бірлік қозғалмалы құрамдағы контейнерлерді тиеудің мөлшері
қағаз бұйымдары (3 т)

жөн 22
N ваг = = 2 ваг.
12
Арахис (5т)

келу 16
N ваг = = 3 ваг
6
Керамикалық плиталар (5т)

келу 22
N ваг = = 4 ваг
6
Шливовкаға арналған ұнтақтар (5т)

келу 20
N ваг = = 4 ваг
6

кел 17
N ваг = = 3 ваг
6
Шақпақ – қант (20т)

жөн 11
N ваг = = 6 ваг
2
Есеп қорытындысы 2.2 кестеге түсіріледі:

кесте 2.- вагон ағымының жинақ кестесі

Жүктің жүк айналымы контейнер ағымы
вагон
аты
№ келу жөнелту келуі
жөнелтілуі ағымы

3 т
5 т 20 т 3 т 5 т 20 т келу жөнелту
Қағаз - 36,8 - -
- 22 - - - 2
1 бұйымдары
Арахис 65,8 - - 16
- - - - 3 -
2
Шливовкаға 78,9 66,7 - 20 -
- 17 - 4 3
3 арналған ұнтақ
Керамикалық 86,8 - - 22 -
- - - 4 -
4 плиталар
Қант

5 - 164,6 -
- - - - 11 - 6
Барлығы 23,5 268,1 - 58 -
22 17 11 11 11

Бөлім 3

ДЖ.-3001.06.ЖЖБ.-2005

Өлш Бет Құжат № Қолы Күні

Каф. Мең Мұсабаев Б.Қ Алматы-2
стансаның Әдеб Масса Масштаб
Н.Бақыл Бексейітов Ғ.А техникалық
пайдалану Бет 32 Беттер
Жетекші Мұхаметжанова А.В
сипаттамасы ҚазККА
Кнңесші Мұхаметжанова А.В
“ТҰ” факультеті
Дипломшы Досжанов Б.А
“ЖЖБ” кафедрасы
3.1 Контейнер алаңдарының сыйымдылық есебі.
Контейнер алаңдарының негізгі параметрі болып сыйымдылығы, алаңның
ұзындығ, ені, алаң саны есептеледі.
Сыйымдылықты анықтауда контейнер – орын деген термин қолданылады.
Контейнер арасы деп алаңдағы әмбебап контейнердің алатын жерін
айтамыз.

м тиеу жөн
тиеу түсіру
Епл = K n [1- æөн ) n конт ∙ t сақт + (1+аn ) ∙ n конт

келу тиеу түс
t сақт + 0,03 (n конт + n конт ) ∙ tp
конт (3.1)
мұнда

Кн – 5 вагоннан жоғары орташа сөмкелік тиеуге теңсіздік каэфициенті
(Кн = 1,3 + 1,4) жөн меу
а n , а n -
автомрбилден вагонға немесе керісінше
жөн
жиеу
міндетті қайта тиеу каэфициенті а n = 0,15; а n = 0,2;
таяу түс
n конт , n конт - алңға контейнерлердің келу және жөнелту алдындағы
сақталу уақыты сот:
tp – қираған контейнердің алаңда орташа қалу мерзімі, сот; tp = 1 - 3
сот
Бұдан соң мына формуламен контейнер алаңының ауданын анықтаймыз:

өр
Fконт = Кқос ∙ Е алаң ∙ ∆Ựк ∙ м2
(3.2)

мұнда
Қ қос – аралық жүру жолдары, пайыз жіне теміржол құрылымының қарай
қосымша алаң тұтынуды есепке алу каэфициенті ( Кқос = 1,7 : 1,9)
∆Ự - бір контейнердің алатын орны, (3-3 ты – 2,8 м2, 20 ми = 14,7 м2 )

Контейнер алаңының ұзындығы мына формуламен анықталады:

Fkn
L= м
(3.3)
Bkn
мұнда
е с – сектор сыйымдылығы контейнер – орын ( контейнердің екі еселенген
санына
контейнер алаңының ені мен араласуы таңдап алынған механизация схемасы мен
контейнеодің ораласуына сай алынады )
Алаңның ені кран ауқымы мен-түсіру жолдарының орналасуына байланысты.
Контейнер алаңының екі тиеу – түсіру жолдарының ішкі орналасуына қарай
мына формуламен есептелед:

Вқойма = l np ∙ 2â 2 ∙ ì
(3.4)
мұнда
lnp – кран ауқымының көлемі, м:
в 2 – кран астындағы жақындаудағы контейнер габариті, в 2 = 1,23м.
Контейнер алаңының тұтыну ауданына сұраныс ұзындығы мен екеуінің
көбейтіндісі мен анықталады.

Ғ тұт = L ∙ B қойма м2
(3.5)
Ортатонналық контейнерлер ( 3 және 5 т)

м
Еауд = 1,3 ((1 – 0,15) ∙ 39 ∙ 1 + (1 + 0,2 ) ∙ 58 ∙ 1,5 + 0,03 ∙ ( 39 + 58)
= 138 конт

Ғконт = 1,7 ∙ 138 ∙ 2,8 = 13,54 м2

Вкн = 16 – 2 ∙ 1,23 = 13,54м

656,9
Lкн = = 48м
13,54

Ірітонажды контейнерлер (20т)

м
Еауд = 1,4 ((1 – 0,15 ) ∙ 11 ∙ 1 + 0,03 ∙ 11 ∙ 1 = 14 конт

Ғконт = 1,7 ∙ 14 ∙ 14,7 = 39м2

Вкн = 24∙ 2 ∙ 1,23 = 21,54 м

391
Lкн = = 18,15 м
13,54

Ғпұт = 18,15 ∙ 21,54 = 391 м2

3.2 Кнтейнер алаңдарының мамандарылуы.
Контейнерлер пунктінде бір немесе бірнеше алаң болуы мүмкін. Контейнер
пунктінде бірнеше алаңның болуы әрқайсысында тиеу, түсіру және сұрыптау
жұмыстары немесе осы бағыт бойынша мамандырылуы мүмкін. Контейнер алаңдары
контейнерлерді қайта өңдеу түріне қарайды және ірітонажды контейнерлер
үшін.
Алаңдардың құрылымы, олардың тік және көлденең жоспарлануы
контейнерлердегі жүктердің су болмауын, әсіресе көктем мен қыста,
қамтамасыз етуі керек. Алаңның электр жарығы барлық жүк операцияларын
орындауға ие жүк көп басғанда сақтау және оны қарау жұмысын іске асыруға
белгіленген талапқа сай болуы керек. Алаң қапты затпен төселуі керек:
фальтолған немесе ұсақ тас
төселген – орташа тоннажды контейнер үшін темір бетон төселуге тиісті.
Контейнерлерді орналасу алаңы секторларға бөлінеді. Әр сектор
контейнер орын тобына қарай екіқатар алаңға көлденең контейнерлер
орналасуға арналған.
Әр контейнерлер орын сектордағы, контейнер орын қатардағы нөмерленеді.
Сектор аралығында қабылдау – тапсырушы өтетін жол болады. Ал нөмерлеу
арқылы қажетті контейнерлерді таулы алуға болады.
Контейнер- орын деп 3 тонналық немесе 20 тонналық контейнерлердің
алатынорнын айтамыз, ал 5 немесе 30 тонналық контейнерлерге екі
контейнер – орын керек.сектор аралығында 0,6 метрден кем емес ал
контейнер аралығында 0,1 м болатын жол крек. Алаңда әр 100метрден соң
көлденеңі 10 м болатын өртке қарсы қалқан орнатылады. Автокөлік ету үшін
ені 3,5 – 4 м болатын қозғалу сызығы жолы болады.
Ірітоннажды контейнерлер алаңда ұзын жағымен алаң бойына
орналастырылады.
Барлық жиелген контейнерлер есіктерілің қалай орналасуына қарамастан
есіктері қатар келетін етіп орналастырады. Контейнерлердің есіктері далаға
қаратып жасайды, әр контейнер секторда қоршалған қоршауға есіктері қарап
орналасқан жағдайда араластырылады.
Алаңның резервтегі бөлігінің қосымша ұзындығы тұйықталған жерге дейін
3 м боуға тиісті. Теміржол жолдарының ұзындығы алаң бойына кран астыдағы
жолдардың ұзындығынан кіші болмауы керек.
Кранның шығып тұратын тіреу белгі мен контейнерге дейін арақшықтығы
700мм, ал темір жол жолдарының осінен контейнерлерге дейін – 2450мм болуы
керек.
Ортатоннажды контейнерлер алаңда бір-рұсқа орналастырылады. Қажет
болған жағдайда жоғары көтерімдігі бар крандар және қатты төсенішпен
төселген алаң болғанда, орташа тоннажды контейнер үш яруспен да
орналастырылады.
Жоғары орташатоннажды контейнерлерді көлдененің не ұзын бағытта
араластырып орналастыруға болмайды. 3 тонналық контейнеолер үстіне 5
тонналық контейнерлер қоюға болмайды.
Контейнер-орын алақын мамандырылған жағдайда, жергілікті
контейнерлерді қайта өндеуге бөліп алған кезде, оларды жөнелту және келу
бөлінтеріне бөледі.
Қосақталған операция мен кранның басқа жүру рейсін қысқарту мақсатында
да, тиеу-түсіру жұмысын паралель жүргізу көзделген контейнер орын бөлігі,
теміржол жолдарына жақын орналасқан, теріржолмен жөнелтуге арналған
контейнерлерге арналады да, ал автакөлік келетін жол бойына, автокөлікпен
шығарылатын жүкке арналады.
Жөнелту бөлігін тағайындау жолы мен қалыптастыру жоспарының мақсатына
қарай жолдар секцияларына бөлінеді.
Егер алаң сыйымдылығы жетіспеген жағдайда, онда контейнерлердің
кіргізудің күнтізбелік жоспарына салт пайдаланады, немесе бір секцияға
бірнеше жұмысты жүргізуді жүктейді.
Қажетті жағдайда тайғанақты мамандандыру жөнелту және келу
бөлімдерінде пайдаланылады. Мұндай жағдайда алаң енімен түгелдей өте алатын
секцияға бөлінеді. Контейнер пунктінің алаңында, мүмкіндік бар жағдайда,
жөндеуді қажет ететіне қираған және салтаң жүрісті контейнерлер үшін оларды
жеке орналастыруға арналған секцияға бөлінеді.
Қалыптастыру жоспарының мақсатын қарай контейнер алаңын арнайы өндіру
ең тиімдісі болар еді. Мұндай жағдайда кранның бос жүрісі кеміп, олардың
өнімділігі артып, контейнерлердің орналасуы айқын белгіленер еді. Контейнер
пунктіндегі қайта өнделетін контейнерлердің көп болуынан алаң да көп болуы
мүмкін. Алаңдарды орташатоннажды және ірітоннажды кщнтейнерлерді қайта
өңдеу деп бөледі. Егер бірнеше алаң болса, онда жөнелту және келу алаңы деп
мамандандырады.

Бөлім 4

ДЖ.-3001.06.ЖЖБ.-2005

Өлш Бет Құжат № Қолы Күні

Каф. Мең Мұсабаев Б.Қ Кешенді
механикала - Әдеб Масса Масштаб
Н.Бақыл Бексейітов Ғ.А -
андыру және тиеу Бет 41 Беттер
Жетекші Мұхаметжанова А.В түсіру
жұмыстарын ҚазККА
Кнңесші Мұхаметжанова А.В
автоматтандыру “ТҰ” факультеті
Дипломшы Досжанов Б.А
“ЖЖБ” кафедрасы

4.1 Кранның қажеті санын анықтау.
Кран деп үзілісті қозғалыстағы әмбепап жүккөтергіш, остов пен
құралтырылған механизмдердің көмегімен тік және көлденең азғантай
арақашықтыққа жүкті алмастыруға арналған машиналарды айтады.
Олар жүкті көтеруге арналған пебедка сияқты және жүкті қыстырып алуға
бейімделіп жасалған миханизмдерден тұрады, қозғалту, кран астовын немесе
оның бір бөлшегін алмастыруға: жүкті қысып алуға немесе кран автовының
айналу бөлшегінің айналуын өзгертуге бейімделген. Әр механизмнің жеке
приводы бола алады.
Крандар ауыр машиналарды, пакет пен контейнерлерде тасымалданатын
жүкті, құрамды метал және темірбетонды құрылымдарды, сонымен қатаро осындай
жүктермен қойма операцияларын орындауға, жүкті тиеу, түсіруге арналған.
Крандарды арнаулы қысып алатын және грейферлермен жабдықтағанда немесе
кабельді жүкті тасымалдау кезінде крандарды массалық төгілетін кесек
жүктерді тиеп және түсіргенде пайдаланады, ал электрпомагнитермен
жабдықтағанда – мырыш пен темірден жасаған заттарды тиеу мен түсірген кезде
пайдаланады.
Крандар конструкциясына астованың формасына, қозғалу сипаты мен
ауданының конфегурациясына қарай төмендегідей топқа бөлінеді:
Мысалы тигтес, олар тікбұрышты алңда жүкті көтеріп, алмастыра алады.
Айналмалы бағдаршамен ( айнымалы бағдаршалы крандар, айналмалы
дөңгелекте, жалпақ табанды, адым жүрісті, жүзбелі крандар, мұралы,
портальды және жартылай портальды крандар)
Кобельді көтергіш механизмді канатпен қозғалатын, бір сызықпен жүкті
көтеретін және алмастыратын, егер кран тұрақты болса тікбүрышты алаңды
немесе сектор айналасында, егер кран жылжымалы болса.
Кертпелі крандар жұмыс сипаты мен құрылым принцпіне қарай мосылға
ұқсас. Кертпелі кран мосы ерекше тіреу мосына қойылған және ашық қойма
аймағын жауып тұрады, теміржол жолдары мен автомобиль жолдары жүккөтеруші
арбаның көмегімен тиеу операциялары, оның ішінде мысалы кранмен жұмыс
кезіндегідей операциялар орындалады.
Кертпелі крандар кран астылық эстакада құрылымын қажет етпейді, ол 40-
60%-ға мысалы кранмен жұмыс параметрінің өзіндік құнын төмендетеді.
Кертпелі крандар құрылымы жағынан консольсыз, тірек ағашы көзелдің
тірегішіне мосы тіреліп тұратынды, және консольды болып егер екі жағынын
аралығында консольдар құрылып қалса, бөлінеді.
Кертпелі мосылы крандар металлл парақтардан
(КК – 5м, КК – 10, КК – 20, КК -32) қарапайым түрі, ал жеңілденген түрі
( К – 0,5, К – 09, ККС -10) құрылымдары Гост – 7352 – 75 – ке жалпы
қолдануға арналған электрлі кертпелі ландар. Түрі негізгі параметрі мен
көлемі сай жасалады. Стандартты кранда жүккөтергіші 8,12,15,20 және 32б;
ағымда 16,25 және 32м көтеру жылдамдығы 8 – ден 30 м мин, арбаның
қозғалысы 40 тан 100ге дейін және мосынікі 40 тан 80 ммин – дейінгісі
қарастырылад.
60 – 80 % техникалық өнімділігі кем болса, қарапайым кранды дайындау
және қолдану тиеміз болады. Контейнер мен жүкті 5т – ға дейін тиеуде КК -6
және КК – 5 м кранды пайдаланады.
20 – 30 тонналы контейнер мен жүкті тиеу үшін арналған кертпелі
контейнерлік жүк көтерімдігінің қамту 20,32 және 40 тонналық крандар қызмет
етеді, орталығы 16,25 және 32м шығарады. Аралық екі мен жүккөтергіштігіне
қарай консолбдердің жұмыс ұзындығы 4ғ5 : 7,3 және 8,5 бекітілген. Рельс
басының биікті денгейінен контейнердің автоматтандырылған қысуына дейін 8,5
немесе 11,5м – ге қоймадағы контейнерлердің араласу жағдайына байланысты
тең болады. 20м аралықта консольды кертпелі крандарды тірек арасындағы
жарық ені 8,5м және 20м–14,5м- ден жоғары етіліп қондырылған.
Кран астындағы жол ретінде теміржол рельстері мен олардың жалғауын жол
ретінде теміржол рельстері мен олардың жалғауын қолданады. Рельстер ағаш
немесе темірбетон шлагдарына орналастырылады. Жолдың икемділігі 1мм 10кн –
жүктемеден аспауы керек. Кран астындағы жолдың екі жібеде әр 50 м сайын ала
мырышпен жер қондырыларына жалғастырылады. Қар және жаңбыр суын алып кету
үшін бомаст қабатынан дрекаж бен нювет жасайды. Жоғарыдан түсетін суды
алыстату үшін 0,05 уклонды көлденең бағытта сүзіледі. Қажеттер 0,01 уклонда
орындалып, жалпы су әкететін жүйеге қосылады.
Контейнерлерді өңдеу үшін механизм саны мына формуламен анықталады:
n
N2
Z мех = мех
(365 – Tp) ∙ n cм ∙ Q np
мұнда

n
N2 - контейнерлерді қайта өңдеудің жылдық самасы, былай анықталад.
11 кел 1 жөн n
1
N2 = Kд ∙ ( Nm ∙ (2 –аn ) + N2 (2 – а0 ) + Nn (2 – аn ))
конт (4.2)
жөн
Мұнда N2, N2 - бір жылда жіберілген және қабылданған контейнерлер саны:

к к
N2 = nконт ∙365.
(4.3)

жөн жөн
N2 = nконт ∙ 365
(4.4)
1 n
àn, àn - вагоннан автомобильге және керісінше міндетті тиеуді ескеру
каэфициенті:

1 11
àn = 0,4; àn, = 0,3;

Nn – бір контейнер пунктінің жұмысының ауысым саны;

Q2 = l,3 (7964 (2 – 0,4л) + 22564 (2 – 0,3n) + 14600(2 – 0,4n )) =
96799,56к

96799,5
Zìåõ = = 2 мех
(365 – 20) ∙ 2 ∙ 80

Бөлім 5

ДЖ.-3001.06.ЖЖБ.-2005

Өлш Бет Құжат № Қолы Күні

Каф. Мең Мұсабаев Б.Қ
Контейнерлерді Әдеб Масса Масштаб
Н.Бақыл Бексейітов Ғ.А алып
келудің Бет 48 Беттер
Жетекші Мұхаметжанова А.В тоқсандық
ҚазККА
Кнңесші Мұхаметжанова А.В жоспары
“ТҰ” факультеті
Дипломшы Досжанов Б.А
“ЖЖБ” кафедрасы

5.1 Контейнерлерді кіргізудің күнтізбелік жоспар.

Жұмысты тиімді ұйымдастыру үшін жасалады және контейнер пунктінің
жұмысшылары мен тапсырыскерлердің бірден – бір басқарушы құжаты болып
табылады.
Күнтізбелік жоспар контейнерлер мен вагондардың ең аз тоқтап қалуын
ескеріп жасалады. Контейнерлерді кіргізудің күнтізбелік жоспары бір айға
вагондарды құрастыруының жоспарын контейнерлермен топталса құрау есебімен
жасалады.
Контейнер ағымының тағайындау бойынша білудің маңыз:

А В
С Д
10 % 40 % 30 %
20 %

Стансадан контейнерлерді жөнелтудің бір айлық жалпы мөлшері былай
анықталад.

конт n
Nì = ∑ Qi ∙ 30
конт (5.1)
i=e
мұнда
n – жоспар бойынша тағайындау саны:
Qi – бір сөткедегі келетін контейнер саны і = е
Әр тағайындау боынша жүргелікті және транзитті контейнерағымын былай
білеміз:

к
Qi = Nм ∙ à .

(5.2)

Nmp = qi ∙ 0,4

Аз және жоғары тағайындаудағы жергілікті және транзит контейнердің
контейнер ағымын табамыз:

мех конт
Nì = Nì ∙ 0,25
конт

min конт
Nì = Nì∙ ∙ 0,02
конт

мах мах
Nmp = Nì ∙ à4
конт
міп міп
Nmp = Nì ∙ 0,4
конт
Контейнер ағымын тағайындауға байланысты орналастырып, оның өсуін
былай есептеуге болады:

q màx - q min
qi = q min + (і - ℓ)
(5.4)
n – 1

і – жергілікті контейнерлерді тағайындай саны, і = 3
J – транзитті контейнерлерді тағайындау саны, j = 2.
Белгілі бір тағайындауға контейнер ағымының есебі вагонға толық
топтамамен топтастырылады қалуы мүмкін. Жетіспеген контейнер саны бар
вагондарға тиеуді қажет ететін былай анықталад.
mp
қос Nj ∙ tmp
N = m (c + 1) -
(5.5)
конт 30 ∙ 24

мұнда m – шартты контейнер топталық саны (12 дана)
tòð – алаңдағы транзитті контейнердің тұрып қалуы (10 сақ)
с – бүтін сан, шартын қанағаттандыру үшін алынады.


Nj ∙ tmð
С ≤
(5.6)
30 ∙ 24

і – е тағайдауға арналған контейнерлермен вагондарды тиейтін бір айдағы ең
көп күн саны формуламен анықталады:

qmax - qmin
qmin + (і – 1)
n-1
Кі= mð mð күн (5.7)
N max – Nmin
mp (1-1))∙tm
m (c+1) ∙ (Nj + n-1
30 ∙ 24

Контейнер ( 3 және 5 т )

конт
Nì = 11 ∙ 30 = 330 конт
і – ні тағайындауға бір ой ішінде түсетін, жеке тағайындауға арналған
контейнерлер үшін есеп жасаймыз:
Контейнерлер ( 3 және 5 т )

q а = 1170 ∙ 061 = 117 конт

q в = 1170 ∙ 0,4 = 468 конт

q с = 1170 ∙ 0,3 = 351 конт

qд = 1170 ∙ 0,2 = 234 конт

А
Nmp = 117 ∙ 0,4 = 47 конт
В
Nmp = 468 ∙ 0,4 = 188 конт
С
Nmp = 351∙ 0,4 = 141 конт
Д
Nmp = 234 ∙ 0,4 = 94 конт

Контейнерлер ( 20 т )

q А = 330 ∙ 0,1 = 33 конт

q В = 330 ∙ 0,4 = 132 конт

qс = 330 ∙ 0,3 = 99 конт

q д = 330 ∙ 0,2 = 66 конт

А
Nmp = 33 ∙ 0,4 = 14 êîíò
В
Nmp = 132 ∙ 0,4 = 53 êîíò
С
Nmp = 99 ∙ 0,4 = 4 êîíò
Д
Nmp = 66 ∙ 0,4 = 27 êîíò

Жергілікті және транзитті контейнерлердің минимальды және максималды
тағайындауға контейнерағымын табамыз:

Контейнер ( 3т және 5т )

Nmax = 468 ∙ 0,25 = 117 êîíò
min
Nì =117 ∙ 0,02 = 3 êîíò
max
Nmp = 118 ∙ 0,4 = 75 êîíò
min
Nmp = 47 ∙ 0,4 = 19 êîíт

94 ∙ 10
С = = 1.
30 ∙ 24

468 – 117
q 1 = 117 + ( 3 – 1 ) = 351 конт
4 – 1

mp 188 – 47
Nj= 47 + (2 – 1 ) = 94 конт
4 – 1

қос 94 ∙ 10
Nêîíò = 12 ∙ ( 1 + 1 ) - = 23 конт
30 ∙ 24

Контейнерлер ( 20т )

мах
Nì = 468 ∙ 0,25 = 117 конт
міп
Nì = 117 ∙ 0,02 = 3 конт
мах
Nì = 118 ∙ 0,4 = 75 конт
міп
Nmp = 47 ∙ 0,4 = 19 конт

94 ∙ 10
С = = 1
30 ∙ 24

468 – 117
q1= 117 + ( 3 – 1 ) = 351 конт
4 – 1

mp 188 – 47
Nj = 47 + ( 2 – 1 ) = 94 конт
4 – 1

қос 94 ∙ 10
Nконт = 12 ∙ ( 1 + 1 ) - = 23 конт
30 ∙ 24

Контейнер ( 20 т )

мах
Nì = 132 ∙ 0,25 = 33 конт

Nì = 33 ∙ 0,02 = 1 конт

Nmp = 14 ∙ 0,4 ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Коммерциялық қатынастағы поездарды технологиялық тексеру
Теміржол көлігі бойынша жүк тасымалдауды ұйымдастыру
Салық түсімдерінің анализіне ақпараттық жүйенің құрылуын негіздеу
Шу-Отар телімінде ОРЦ мен XML құжаттарымен құжат алмасуы
Электрондық құлыппен басқару модулін конструкциялау
Банктік операциялар жүйесінде клиенттерге қызмет көрсетудің ақпараттық жүйесін тұрғызуды жобалау
RFID технологиясының даму тарихы
Шымкент-Түркістан бағыты бойынша көліктік-экспедициялық қызмет көрсету технологиясын жетілдіру жобасы
Логистика есептерінде иерархияларды талдау әдісін қолдану
Кристаллдағы жүйелер. Жобалау және дамыту
Пәндер