Инвистиция тарту жолдарын арттыру

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.

1 НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИТЦИЯЛЫҚ ТАРТЫМДЫЛЫҒЫН АРТТЫРУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7.
1.1 Кәсіпорындарда инвестициялық тартымдылықты арттырудың экономикалық мазмұны .7.
1.2 Кәсіпорындардың инвестициялық қызметін анықтайтын көрсеткіштер

1.3 Инвестициялық жобаларды тиімді ұйымдастыру. инвестициялық тартымдылықты арттырудың экономикалық негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22.

2 «МАҚТАРАЛ» АҚ.Ң ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТАРТЫМДЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31.
2.1 «Мақтарал» Акционерлік Қоғамының экономикалық қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31.
2.2 «Мақтарал» Акционерлік Қоғамының қаржылық жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41.
2.3 Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын талдау ... ... ... ... ... ... ..47.

3 КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ИНВЕСТИТЦИЯЛЫҚ ТАРТЫМДЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51.
3.1 Қазақстан Республикасының инвестициялық тартымдылығын жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...51.
3.2 Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын күшейту жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59.

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...64.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР КӨЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..67.
КIРIСПЕ


Қазақстан нарықты экономика жүйесiне енгелi қоғам өмiрi көптеген өзгерiстердi бастан өткердi. Бүгiнгi таңда шаруашылықты жүргiзу барысында экономикалық саясаттың басты мақсаты өнеркәсiптiк өндiрiстiң тиiмдiлiгiн арттыру болып табылады. Нарық жағдайында кәсiпорындардың тиiмдi қызмет етуi, экономикалық өсуi және дамуы адам ресурстары, материалдық ресурстары және басқа да ресурстардың ең тиiмдi пайдалануға мүмкiндiк беретiн стратегиялық бағыттың дұрыс анықталуына тәуелдi.
"Қазақстан – 2030" стратегиясы әлемдiк трансформациялық үрдiстердiң негiзгi ерекшелiктерiн, Қазақстан геосаяси және ұлттық тарихы ерекшелiктерiн, ресурстың әлеуметiн ескерек отырып, мемлекеттiң әлеуметтiк экономикалық даму векторын ұсынды./1/ Экономикалық аспектiде "Қазақстан – 2030" ең алдымен экономикалық өсу стратегиясы.
Нарықты қатынастар жағдайы кәсiпорын мен мемлекет арасындағы қарым-қатынастардың жаңа формалары мен әдiстерiн талап етедi. Үзiлiссiз дамуды, икемдiлiктi және қазiргi заманғы кәсiпорын қызметiнiң тиiмдiлiгiн қамтамасыз ететiн бiрдей мағынаға ие бәсекелестiк пен ынтымақтастық сияқты нарықты экономиканың маңызды құраушыларының арақатынасын белгiлеу күрделi мiндеттерiнiң бiрi болып табылады.
Шаруашылық жүргiзудiң нарықтық жүйесiнде бәсекеге қабiлеттiлiк шешушi экономикалық категориялардың бiрi болып есептеледi. Бәсекелестiк қатынастарды дамытпай ұлттық экономикамыз серпiндi даму жүйесiне айналуы екiталай. Соңғы жылдары көптеген кәсiпорындар сапалы және оңтайлы бағада өнiм өндiру қажеттiлiгiн сезiмдi. Бұл дегенiмiз жалпы өндiрiс шығындарын азайта азайта өнiм сапасын, өнiмнiң бәсеке қабiлеттiлiгiн жоғарлату. Нарықты экономика талабы бойынша өндiрiс тиiмдiлiгiн барынша арттыру кәсiпорындардың өмiрлiк ұстанатын қағидаларының бiрi. Осы жағдай кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын арттыру, жалпы тиiмдiлiктi жоғарлату әдiстерiнiң басты бағыттарын анықтау өте маңызды.
Кез-келген меншiк нысанындағы кәсiпорындар үшiн белгiлi бiр кезеңге қаржылық нәтижесiн көрсететiн шығыстар мен табыстар арақатынастарын есепке алып, олардың есептi жылдағы нәтижелерiн бағалап, талдап тұжырым жасау өзектi мәселе болып табылады. Инвестициялық тартымдылықты арттыру жолдары барлық уақытта да маңызды болған және алдағы кезеңдерде бола беретiнi анық. Мемлекетiмiздiң өсiп-дамуының тағдыры қазiргi жас буын мамандарының қолында десек артық болмайды, яғни олар келешекте ұлттық экономикамыздағы кәсiпорындардың инвестициялық тартымдылығын қандай әдiстермен шешедi және қандай іс-шаралар кешенін қолданатыны өзекті мәселе.
Инвестицияларды экономикаға тарту iшкi жинақтардың және қаражаттардың жетiспушiлiгiнен құтылуға, өндiрiстiң өсуiне, экспорттың жоғарылауына, импорттың төмендеуiне, тауарлық тапшылықтың қысқаруына және өндiрiстi ұйымдастырудың тиiмдiлiгiн жоғарылатуға көмектеседi.
Жалпы қазiргi кезде адамдар экономикаға салынған инвестициялардың нақты тиiмiдiлiгiн көруi тиiс, ол жұмыс орындарының көбеюiнен, жаңа өндiрiстердiң пайда болуынан, еңбек өнiмдiлiгi артуы үшiн жағдайдың жақсаруынан танылады.
Осыған орай Қазақстанда инвестиция саласын одан әрi жетiлдiру мәселесiнiң маңызы артуда.
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі, президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың 2006 жылдың 1 наурызындағы халыққа жолдауында айтылғандай «елдің дамуын бәсеке қабілетті экономика құру арқылы жүргізу керек», сондай-ақ «Қазақстанның әлемдегі бесекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» болып табылады \2\.
Экономикалық дамуға көптеген факторлар әсер етеді, олар табиғи ресурстардың саны мен сапасы, қолдану мүмкіншілігі, негізгі капиталдың көлемі мен сапасы, технологияның дәрежесі, жаңа техниканы қабылдау жүйесі, еңбек ресурстарынның кәсіптілік дәрежесі, оның ғылыми және мамандану сипаттамасы, өндірілген өнімге сұранысты арттыру және қолдана білу, ұлттық басқаруда бар ресурстарды тиімді қолданып өте көп мөлшерде сапалы өнім өндіре білу.
Біздің стратегиялық алға қойған мақсатымыз- бәсекеге қабілетті елдердің қатарына қосылу. Сондықтан мемлекет пен жеке секторлар бір-бірімен екі жақты сенімділік пен табысқа негізделген жақсы қатынаста болу керек/3/.
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы өз аймағы бойынша саяси-экономикалық маңызды мәселелерді шешуде жетекші орынға ие болып отыр.
Саяси тұрақтылық, әлеуметтік-экономикалық рекформалардағы жетістіктер, табиғи және қоғамдық мүмкіншіліктеріміз біздің еліміздің іргетасы болып табылады. Егеменді ел болып жарияланғаннан кейін, шетелдік инвесторларды елдің экономикасына тарту стратегиялық мақсаттардың бірі болған еді. Нарықтық экономиканы тапқырлықпен жүзеге асырған өркенниетті елдердің тәжірибесі көрсеткендей, шетелдік инвестицияның экономиканы дамытуға, халықтың әл-ауқатын көтеруге үлкен септігін тигізетінін айғақтайды. Шетелдік инвестиция тарту жөнінде Қазақстан ТМД мемлекеттері арасында алдыңғы орында тұр. Өзіндік жинақтаған тәжірибесі бар және тәжірибе негізінде бағыт-бағдарын айқындауда. Қазіргі таңда шетелдік инвестицияларды елдің экономикасына жаңа әдіс-тәсілмен тарту мәселесі алға шығуда. Ол-дегеніміз көлемнен сапаға өту саясатын ұстану болып табылады. Бұл диплом тақырыбының зерттеудегі маңыздылығы. Қазақстанның қазіргі кездегі экономикасы үшін инвестиция өте маңызды рөл атқарады десек те болады,яғни казіргі уақыттағы өнеркәсіптік-экономикалық дағдарыстан шығуға көмектеседі деп білеміз. Өнімділіктің негізгі құралы ретінде инвестициялық әрекет экономикалық ортаға жаңа элементтер енгізетін әрекетке ие. Бұл кәсіпорын шеңберінде өнім өндіруде ұтымдылықты қамтамасыз етуге, ресурстарды тиімді пайдалануға және әрине өзіміз айтып өткендей экономикалық дамуға әкеледі.
Дипломдық жұмыстың зерттеу обьектісі: «Мақтарал» Акционерлік Қоғамы..
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР КӨЗДЕРІ

1. Н.Ә. Назарбаев Қазақстан 2030. Барлық Қазақстандықтардың өсіп өркендеуі, қауіпсіздігі мен әл-ауқатының артуы. Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы.- Алматы: Білім, 1998.
2. Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы.- Егемен Қазақстан, - 2006 жыл, 1-наурыз.
3. Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы.- Егемен Қазақстан, - 2005жыл, 18-ақпан.
4. Богатов В.В. Инвестиции: Инвестиционный портфель. Источник финансирования. Выбор стратегии. СПБ: Питер 2003г.
5. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. Пер.с анг.М. Юнити 2000г
6. Вахрин П.И. Инвестиции: Учебник. М: Дашков и К 2003г
7. Липсис И.В. и др. Инвестиционный проект: методы подготовки проекта. Москва, 1998г
8. Ефимов Б.И. Инвестиционный комплекс технического процесса. М: Наука 1996г
9. Ендовицский Б.И. и др. Практикум поинвестиционному анализу. Уч. пособие М: Финансы и статистика ,2001г
10.Косолапов Г.В. Анализ финансовой устойчивости предприятия// Бизнес и буудущее. Вектор развития. Алматы.2005,-том1 124-127б.
11. Кульман Анри О современных методах финансового анализа // Бизнес
и банки.-2002.-№68-9б.
12.Экономика предприятия. Учебник для Ву3зов. В.Я. Горфинкеля,проф.В.А. Швандара.-2-е изд.,перераб и доп.-М.Банки и биржы.ЮНИТИ,2003-630б.
13. Кэмпбелл Р. Макконел, Стэнли Л., Брю Экономикс. Т.2. –М: Республика. 1992. С.204.
14. Савицкая Г.В Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск,2004-530б.
15. Маркарьян Н.А Герасименко Г.П Финансовый анализ-М: «ПРИОР,1999-360б.
16.Торговое дело: экономика и организация. Под.ред. Л.А Брагина :ИНФРА-М,2001.-320б.
17. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент.Управление денежным оборотом предприятий: Учебник для вузов.-М:Банки и биржы,ЮНИТИ, : 1999.406б
18. Стоянова Е.С Финансовый менеджмент в условиях инфляции.-М.Перспектива,2003-360б.
19. Грузинов В.П Экономика предприятия. М ЮНИТИ.2003-450б.
20. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиции. Анализ отчетности.-М.Финансы и статистика,2000-360б.
21. Финансовое управление компании.Под.ред.Е.В Кузнецовой.-М Фонд «Правовая культура»,1999-450б.
22. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятий. Методы оценки.-М.Издательство «ДИС»,1999-280б.
23. Маркетинг.Учебное пособие/ Под ред. Д.э.н., профессора Мамырова
Н.К.-Алматы.Экономика,1999-450б
24. Давильбекова Ж. Роль иностранных инвестиций в экономике
Казахстана // Аль-Пари. –2001. N1-1. -.73-77.
25. Еспенбетова Б. Обоснование инвестиционной политики
накопительных пенсионных фондов // Банки Казахстана. –2002. –
N11. –с.56-63.
26 Мухетдинова Н. Инвестиции и государственная инвестиционная
политика // Российский экономический журнал. -–2002. N8. –с.50-
27. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты. Учебник , ИНФРА-М,2001.
28. Валдайцев С.В. и др. Инвестиции: учеб. Москва: «Проспект»
2004г
29. Налоговый Кодекс Республики Казахстан.Алматы.2005ж
30. Ихданов Ж., Орманбеков Ә. Экономиканы мемлекеттiк реттеудiң
мәселелерi. Алматы: Экономика, 2002 ж.
31.Идрисов А.Б. “Cтратегическое планирования и анализ
эффективности
инвестиций” М:1998 г.
32. Инвестиций в Казахстане: Материалы научно-практической конференций // Под.ред. Н.К. Мамырова – Алматы: Экономика, 1997 г.
33. Инвестиционная деятельность в Республике Казахстан: Статистический сборник // Под.ред.А.А. Смаилова. –Алматы: Агенство РК по статистике, 2004 г.
34.Инвестиционная привликательност: Южно-Казахстанская область –
Investment Attractiveness: Soutth Kazakhstan oblast; Информационный
справочник. Алматы: Нурлы алем, 2000 г.
35.Карамендин Т. Роль иностранных инвестиций в экономике Казахстана // Евразийское сообщество. 2002. –N2. с.56-74.
36Кирюхин Ю. Инвестиционная политика в области, Анализ и предложения // Южный Казахстан. –2000. –7июля. –с.1,3.
36.Кирин А.В. Регулирование иностранных инвестиций в экономический развитых странах. М:Изд-во МГУ, 2001. –72 с.
37 Концепция государственной политики РК (проект). –Алматы. –2003.
38.Кочуров Н.И. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в условиях рынка. //Пищевая промышленность. –2002. –N12. –с.10-11.
39.Мамырова М.К. Эффективность инвестиций в промышленном производстве: Монография. –Алматы: Экономика, 2001. –230 с.
40.Майлин Б. Иностранные инвестиции в экономике Казахстана: анализ, объемы, структура // Казахстанская правда. –2002. –29 дек. –с.3.
41.Мухетдинова Н. Инвестиции и государственная инвестиционная политика // Российский экономический журнал. -–2002. N8. –с.50-60.
42.Назарбеков К. Особенности инвсетиционного рынка в Казахстане// Аль-Пари. –2001. N5-6. с.32-37.
43.Назарбеков К. Имидж уже создан. Инвесторы проявляют интерес // Южный Казахстан. –2001. N10, 26 января. –с.4.
44.Омаров А.Д. Инвестиционные целевые концепции развития и совершенствования государственной и общественоой политики Казахстана // Вестник Казахской Академии транспорта и коммуникаций. –2002. –N6. –с.3-6.
45.Шалгимбаев К. Релизуя государственную инвестиционную политику //Казахстанская правда. –2002. –6 дек. –с.4.
46. Статистический ежегодник Казахстана, 2003. Алматы: Агенство Республики Казахстан по статистике, 2004.
47.Региональный статистический ежегодник Казахстана. Статистический сборник // Под.ред. Смаилова А.А. Алматы:2001.
48. Минин Б.А. Уровень качества. Социально- экономические вопросы оценки качества и защита потребителя.-М.: Изд-во стандартов, 2002.
49.Каренов Р.С. Терминология рыночной экономики и бизнеса. Алматы: Гылым, 1994
50.Турсумбаев Б.М., Петренко И.Я., Исмуратов С.Б. Основы организа-ции бизнеса. Учебник. Челябинск, Южно-Уральское кн. изд-во, 2001
51.Трубилин А. Конкурентоспособность – главный фактор эффектив-ности производства // АПК: экономика, управление, 2002.
52.Белый Е., Барашков С. Конкурентоспособность и качество продукции: два уровня управления // Маркетинг, 2003, №4.
53.Мамыров Н.К., Саханова А.Н. и др. Государство и бизнес. Менеджмент государственного сектора. Книга 1-4. Учебник. Алматы: Экономика, 2002.
54."О вступлении Казахстана в ВТО" С.Туржанов - директор Департамента малого бизнеса Аппарата Акима г.Алматы. «Казахстанская правда» // №29, 2004, 23 июль.
55.«Взгляд Президента» // «Казахстанская правда» // №13, 2004, 31 марта.
        
        Мазмұны
КіріспЕ.....................................................................
..........................................-3-
1 Нарық жағдайында кәсіпорынның Инвеститциялық тартымдылығын арттырудың
экономикалық
негіздері.................................................................
.....................................-7-
1.1 Кәсіпорындарда ... ... ... ... Кәсіпорындардың инвестициялық қызметін анықтайтын көрсеткіштер 14
1.3 Инвестициялық ... ... ... инвестициялық
тартымдылықты арттырудың экономикалық негізі
.......................................-22-
2 ... Ақ-ң ... ... ... ... ... экономикалық қызметін
талдау......................................................................
.............................................-31-
2.2 ... ... ... ... ... Кәсіпорынның ... ... ... ... тартымдылығын АРттыру
жолдары.....................................................................
..............-51-
3.1 Қазақстан ... ... ... ... ... ... күшейту
жолдары.....................................................................
..........................................-59-
Қорытынды...................................................................
...............................-64-
Пайдаланылған ... ... ... ... ... ... ... өмiрi
көптеген өзгерiстердi бастан өткердi. Бүгiнгi таңда шаруашылықты ... ... ... ... ... өнеркәсiптiк өндiрiстiң
тиiмдiлiгiн арттыру болып табылады. Нарық ... ... ... етуi, экономикалық өсуi және дамуы адам ресурстары, ... және ... да ... ең ... ... ... ... бағыттың дұрыс анықталуына тәуелдi.
"Қазақстан – 2030" стратегиясы әлемдiк трансформациялық үрдiстердiң
негiзгi ерекшелiктерiн, Қазақстан ... және ... ... ... ... ... ... мемлекеттiң әлеуметтiк
экономикалық даму векторын ұсынды./1/ Экономикалық аспектiде "Қазақстан –
2030" ең алдымен экономикалық өсу стратегиясы.
Нарықты қатынастар ... ... мен ... арасындағы қарым-
қатынастардың жаңа формалары мен әдiстерiн талап етедi. Үзiлiссiз дамуды,
икемдiлiктi және ... ... ... қызметiнiң тиiмдiлiгiн
қамтамасыз ететiн бiрдей мағынаға ие бәсекелестiк пен ынтымақтастық сияқты
нарықты ... ... ... арақатынасын белгiлеу күрделi
мiндеттерiнiң бiрi болып табылады.
Шаруашылық жүргiзудiң ... ... ... ... шешушi
экономикалық категориялардың бiрi ... ... ... ... ... ... ... даму жүйесiне айналуы
екiталай. Соңғы жылдары көптеген кәсiпорындар ... және ... ... ... қажеттiлiгiн сезiмдi. Бұл дегенiмiз жалпы өндiрiс шығындарын
азайта азайта өнiм сапасын, ... ... ... ... ... ... бойынша өндiрiс тиiмдiлiгiн барынша арттыру
кәсiпорындардың ... ... ... бiрi. Осы ... ... ... ... жалпы тиiмдiлiктi
жоғарлату әдiстерiнiң басты бағыттарын анықтау өте маңызды.
Кез-келген ... ... ... үшiн ... бiр ... ... ... шығыстар мен табыстар арақатынастарын есепке
алып, олардың есептi жылдағы ... ... ... ... ... мәселе болып табылады. Инвестициялық тартымдылықты арттыру жолдары
барлық уақытта да маңызды болған және алдағы кезеңдерде бола ... ... ... ... ... жас буын ... ... артық болмайды, яғни олар келешекте ... ... ... ... қандай әдiстермен шешедi және
қандай іс-шаралар кешенін қолданатыны өзекті мәселе.
Инвестицияларды экономикаға тарту iшкi ... ... ... ... өндiрiстiң өсуiне, экспорттың
жоғарылауына, импорттың төмендеуiне, тауарлық ... ... ... ... ... ... көмектеседi.
Жалпы қазiргi кезде адамдар экономикаға салынған инвестициялардың нақты
тиiмiдiлiгiн көруi тиiс, ол жұмыс орындарының ... жаңа ... ... ... ... артуы үшiн жағдайдың жақсаруынан танылады.
Осыған орай Қазақстанда инвестиция саласын одан әрi ... ... ... ... тақырыбының өзектілігі, президентіміз ... 2006 ... 1 ... халыққа жолдауында айтылғандай
«елдің дамуын бәсеке қабілетті экономика құру арқылы жүргізу керек», сондай-
ақ «Қазақстанның әлемдегі ... ... 50 ... ... кіру
стратегиясы» болып табылады \2\.
Экономикалық дамуға көптеген факторлар әсер етеді, олар табиғи
ресурстардың саны мен ... ... ... ... ... мен ... ... дәрежесі, жаңа техниканы қабылдау жүйесі,
еңбек ресурстарынның кәсіптілік дәрежесі, оның ... және ... ... ... сұранысты арттыру және қолдана білу, ұлттық
басқаруда бар ресурстарды тиімді ... өте көп ... ... ... ... стратегиялық алға қойған мақсатымыз- бәсекеге қабілетті
елдердің қатарына қосылу. ... ... пен жеке ... бір-бірімен
екі жақты сенімділік пен табысқа негізделген жақсы қатынаста болу керек/3/.
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы өз ... ... ... ... ... шешуде жетекші орынға ие болып отыр.
Саяси тұрақтылық, әлеуметтік-экономикалық рекформалардағы ... және ... ... ... ... ... ... Егеменді ел болып жарияланғаннан кейін, шетелдік инвесторларды
елдің экономикасына тарту стратегиялық ... бірі ... ... ... тапқырлықпен жүзеге асырған өркенниетті елдердің
тәжірибесі көрсеткендей, ... ... ... ... әл-ауқатын көтеруге үлкен септігін ... ... ... тарту жөнінде Қазақстан ТМД мемлекеттері арасында
алдыңғы ... тұр. ... ... тәжірибесі бар және тәжірибе
негізінде бағыт-бағдарын айқындауда. Қазіргі таңда шетелдік ... ... жаңа ... ... мәселесі алға шығуда. Ол-
дегеніміз ... ... өту ... ... ... табылады. Бұл диплом
тақырыбының зерттеудегі маңыздылығы. ... ... ... үшін ... өте ... рөл атқарады десек те болады,яғни
казіргі ... ... ... ... ... ... Өнімділіктің негізгі құралы ретінде инвестициялық әрекет
экономикалық ортаға жаңа элементтер енгізетін әрекетке ие. Бұл ... өнім ... ... ... ... ... тиімді
пайдалануға және әрине өзіміз айтып өткендей экономикалық дамуға әкеледі.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... негізі: кәсіпорында инвестициялық тартымдылық үрдісін танып-
білу.
Диплом зерттеуіндегі қолданған ... ... ... ... ... ... талдау жасау;
- құрылымдық-функционалды әдіс.
Дипломдық жұмыстың мақсаты - ... ... ... жолдарының теориялық және әдістемелік негiздерiн
зерттеу, инвестициялық саясаттың тиiмдiлiгiн талдау және ... ... ... ... болып табылады. Аталған
мақсатқа жету үшін ... ... ... ... ... ... теориялық және басқарудың
әдістік тәсілдерін танып-білу.
----«Мақтарал» АҚ-ың инвестициялық тартымдылығын ... ... ... ... ... әрекеттеріндегі қазіргі
заманға лайық басқаруының даму жолын қарастыру.
Дипломдық жұмыстың теориялық ... ... ... ... ... ... ... мен бағдарламалары,
отандық және шетелдік ғалым- экономистерінің ... ... ... ... алынды.
Диплом жұмысы кіріспеден, үш тараудан, қорытынды және қолданылған
әдебиеттерден тұрады.
1 ... ... ... ... ... ... негіздері.
1.1 Кәсіпорындарда инвестициялық тартымдылықты арттырудың экономикалық
мазмұны.
Инвестиция сөзі латын тілінен шыққан, ... - ... ... ... ... ... кезінде инвестиция деген вассалдың
феодалдық қолына кіруін айтқан: бұл сөзбен Епископтардың орын ... ... және ... ... ... сол ... иесін білідіретін
Инвестура жаңа жерге ие болу мен ... және сол ... ... билеуге,
өз пайдасына қолдануға рұқсат берілген.
Бір жағынан қарқынды ... ... және сол ... ... табу ... есе өсіп қоймай, және жер даму ... ... деп ... ... ... пай, акциялар, және
тағы басқа құнды қағаздар, технологиядағы машиналар, лицензия, ... ... т.б. ... ... ... ... интелектуалды
игіліктер, жаңадан іске қосылған кәсіпорындар және т.б. жұмыс түріне, пайда
табу ... ... ... ... ... деп ... болады.
Ал инвестициялық қызмет бойынша түсінігі, шаруашылық қызмететті ... үшін әр – ... ... ... ... ... ... (матриалдық инвестиция). Материалды инвестиция деп –
инвестиция тікелей өндіріс процесіне қатысады. (Мысалы: инвестиция ... ... ... құрлысқа)
2. Қаржы инвестициясы – қаржы мүлігін, басқа басқа фирма жұмысына қол сұғу
және т.б. фирмалардың ... ... ... ... ... ... Материалы емес инвестиция – материалды емес құндылыққа инвестиция ... ... ... ... ... екі түрге бөлуге болады: портфельдік
және тікелей.
Портфельдік – құнды қағазға салынуы, ... ... ... алу, ... сол ... басқаруына қатысуға құқық береді.
Портфельдің пайда болуы ол- құнды қағаздар және тағы басқа ... алу ... пада ... – бұл неше ... инвестициялық құндылықтар жинтығы, бұл
инструмент салушының жалпы бір ... ... ... ... ... ішіне бір типті құнды қағаздар кіруі мүмкін (акция) және
әртүрлі инвестициялақ құндылығы бар ... ... ... депозит,
сертификаттар, және т.б.)
Тікелей (реалды) ... - ... және жеке ... бір ... құйылуы.
Тікелей инвестиция екі әр түрлі ... ... ... ... ... құю, ол дегеніміз қайта жасалған капиталды
жағдай (компьютер өндірісі құрылымы, өндіру станоктары)
Екінші компонент – инвестицияны товар – ... ... құю, ... шиізат қорларын үлкейту, өндіріс процесіне жататын, ... ... ... ... тауар – материалдық қорлар, капитал
қорының бір негізгі бөлімі ретінде саналады ... ... ... құрал-жабдықтар сияқты өте қажет өндіріс ғимараты.
Тікілей инвестиция тағыда; ішкі және сыртқы болып екіге ... – бұл ... ... ... ... ... факторына
өзінің қаржы – қаражаттан қаржыландыру.
Сыртқы – бұл ... ... ... өндіріс факторына,
инвестиция керек шаруашылық субъект Тікелей инвестицияға тағыда жалпы
және таза ... ... ... ... таза инвестиция бұл жалпы
инвестиция деп аталады, ... ... ... ... өзіндік
капиталдан тұрады/6/.
Ұсталыным сипаты бойынша:
Бірінші инвестициялар; немесе нетто инвестициялар, олар ... ... ... ... ... инвестициялар; (экстенцивті ... бұл ... ... ... ұлғайтады.
Реинвестиция: бұл инвестициядан түскен табыстан бос ақшаны қайта жаңа
құрал жабдықтарды алуға, және жаңа ... ... құю, ... негізгі қорларын ұстауға жұмсалған.
Ауыстыру инвестициясы: бұл ескі құрал – ... жаңа ... ... ... бұл ... техника және
технологиялық процестерді модернизациялау.
Шығарылатын ... ... ... ... ... ... ... номенклатурасын
ауыстыруына байланысты, жаңа ... ... ... және даңа ... табу.
Инвестицияны кәсіпорында тоқтап қалмауын қамтамасыз ету, ҒЗКТЖ-ға жіберу,
кадр дайындау, жарнама, қоршаған ортаны қорғау.
Буртто ... ол ...... ... тұрады.
Тәуекел инвестициялар немесе венчурлы капитал инвестиция, жаңа ... ... жаңа ... саласында шығарылатын, үлкен тәуекелмен
байланысты.
Венчурлық капитал инвестициясы бір – бірімен байланысты емес объектілерге
құйылады, бұл ... ... тез ... ... капитал салымдар,
өндірушіден біраз акциясын алумен жасалады, сонымен бірге соңғы акциялардың
конверсиялақ ... ... ... ... жоғары деңгейі кішігірім, шағын
кәсіпорындарды қаржыландыруға, жаңа технологиялар енгізумен ... ... ... ... ... бар: ... акционерлік,
кәсіпкерлік/8/.
Ол ғылыми сыйымды кәсіпорындардың жарғылық капиталы жоғары және ... ... ... ... ... ... Қысқа мерзімдік инвестицияляр
- Ұзақ мерзімдік инвестициялар
Аннуитет – инвестиция, әр – бір уақыт мерзім кезінде жеке бір ... ... ... ол ... ... ... қорларға енгізуі. Сақтандыру
компаниялар мен зейнетақылық қорлар, ұзақ мерзімді міндеттемелер шығарады.
Болашақта кездесетін шығындарды жабу үшін ... сол ... ... оларды құяды/9/.
Анри Кульман – жанама және тікелей инвестициясы
Франция ... ... ... ... – Анри ... инвестицияның
класификациясын, проблемасын мүлде басқа аспектте қараған. Ол ... ... ал ... ... ... ... болады деп
ойлаған.
Екінші түрде еңбек өнімін тікелей өндіру ... ... ... ... ... ... кету. Бұндай инвестицияның механизімі көбінесе
ауыл шаруашылығанда жасалады. Мысалы: фермер ірі – қара малмен өз ... тек қана ... жабу үшін ғана ... одан көп ... Олар оз ... ... ұлғайтуға әсер етеді. Бұл кезде тікелей
инвестициялау жүргізіледі.Сондай-ақ бақташыны алсақ олда ... ... ... ... тек қана 75% ... ал 25% ... ... өзінің шаруашылығын ұлғайтады.
Тікелей инвестиция өте аз қолданылады өйткені ... ... ... өз ... тағы ... салуға арнамайды және осы қағида кең
таралмаған/11/.
Экономика ... ... ... ... iске ... жаңа
ғылыми-техникалық негiзде өндiрiстiк әлеуетті құрудың ... ... ... ... негiзгi шарты жоғары инвестициялық
белсендiлiк болып табылады. Оңтүстiк-Шығыс Азияда “жаңа индустриалды елдер”
атты экономикалық феноменнiң ... ... ... ... ... қажет
ететiн салалардың тез дамуы осы ... ... ... тез ... ... ... болды/12/.
Нарықтық қарым-қатынастар жағдайында республикадағы өнеркәсiптiк
өндiрiстiң дамуына инвестициялардың әсерiн ... үшiн, ... ... ... ... ... ... – бұл, нарықтық экономикаға өту кезеңiнде ... ... ... үшiн ... жаңа термин. Орталықтандырылған
жоспарлы жүйеде негiзгi қорларды қайта ... ... ... ... ... қосатын “жалпы күрделi салымдар” түсiнiгi қолданылады.
Ғылыми әдебиеттерде инвестицияны анықтауда көптеген пiкiрлер бар. ... ... ... немесе капиталды құру деп, бiз қоғамның
нақты капиталының ... ... ... және т.б.) таза өсiмiн айтамыз. Тұрғын адам “инвестициялау” деп,
өзiнiң жер учаскесiн, айналымда жүрген ... ... ... ... ... ... ... алғанын айтады. Бiрақ таза инвестициялау тек қана
жаңа ... ... ... ... ғана орын ... деп ... ... авторлары инвестиция түсiнiгiн кең түрде
түсiндiрдi. ... ... ... инвестиция- “өндiрiс шығындары
және өндiрiс құралдарын жинақтау және материалды қорларды ... ... ... және жинақтардың барлық жиынтығы/13/.
Инвестиция көзi болып, жинақ қаражаттары табылатыны белгiлi. Бiрақ
жинақтар бiр ... ... iске ... ол ... ... ... тобы ... шаруашылық субъектiлерi iске асыруы мүмкiн.
Сондықтан ғалымдар тобы түсiнiктi анықтау кезiнде ... ... ... оның ... ... да ... ... В.Бочаров инвестицияны
тұтынуға қолданылмайтын табыстың бiр бөлiгi деп түсiндiредi. Инвестициялық
қорлар инвестициялық iс-әрекеттiң ... ... ... ... ... өсiмi ... ... немесе әлеуметтiк эффект түрiнде
болады/14/.
В. Фельзенбаум, инвестиция түсiнiгiн мағынасы ... ... ... ... ... инвестициялар түсiнiктерiне, яғни меншiктен
табыс алуға құқық беретiн акцияларға, облигацияларға және басқа да ... ... ... ... келетiн нақты инвестицияларды қамтиды
деп атап өткен/15/.
Инвестицияға анықтама бергенде, ... тек қана ... ғана ... ... ... олардың мақсатты бағытталуына да аса
назар аудару қажет. Осы көзқарастан қарайтын болсақ, инвестиция ... ... ... ... ... ... бөлiгiн құрайды,
яғни капитал құрумен, физикалық капиталды кеңейтумен ... ... және ... кеткен шығындар болып саналады.
lс-тәжiрибеде әр түрлi зерттеушiлер ... ... әр ... ... ... ... сана-сезiм деңгейiнде инвестицияны жер сатып
алуға, қозғалмайтын мүлiк, акциялар ... ... ... ... ... бар кен орындарына және т.б. қаржылық салымдарды салу деп
түсiндiредi.
Инвестицияларды ... ... ... – жаңа ... ... ... кәсiпорынды қайта құруға ... ... ... ... және ... ... – мемлекеттiң, әртүрлi
кәсiпорындардың, инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары мен акцияларын
сатып алуға жұмсалған салымдар деп ... ... ... ... ... ... салымдар деп бөлуге болады. Бiрiншi жағдайда қаржы
салымдарын жасайтын кәсiпорын-инвестор, өзiнiң өндiрiстiк өзiнiң өндiрiстiк
капиталын – ... ... ... және ... ... ... қажеттi
айнымалы бағалы қағаздардан табыс-дивидендтер алу арқылы ұлғайтады. ... ... ақша ... ... ... ... ... қаржы құралдарын тарту үшiн акцияларды шығарған басқа кәсiпорындар
мен ұйымдар жасайды.
|Жаңа | ... | ... | ... ... | ... | ... | ... |
|құруға | |бағытталған | ... | ... ... | |инвес-тициял| |инвес-тициял| |талаптарын |
|инвестициялар| |ар | |ар | ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... ... ... Тәуекелдiлiктiң төмен
дегейi ... түрi мен ... ... арасындағы байланыс.
Кәсіпорын деңгейінде инвестициялық ... ... ... ... кезеңдерге арналған даму сипаттары үлкен орын ... ... ... ... ... кезеңдердегі көкжиегін нақты
талдаулар жасау арқылы болжанған жетістіктерге қол жеткізу ... ... ... ... ... өнім ... мен оған кететін
өндірістік шығындарды дұрыс есептеп, үнемді пайдалану. ... ... ... ... ... ... ... байланысты. Инвестициялық қызметтің ұтымды жолдарының бірі
инвестициялық ... ... өте ... ... ... Шаруашылық
қызметтің негізгі шарттарының бірі болып, өндідістің барлық элементтерін
ұдайы жаңартып, ... ... ... ... ... арттыру көбінесе инвестициялық жобаларды ғылыми негіздеп, іс-
тәжірибеге лайық, сондай-ақ ... ... ... ... бере ... ... ... анықталады/15/.
1.2 Кәсіпорындардың инвестициялық қызметін анықтайтын ... ... ... кәсiпорынның тiршiлiкке
қабiлеттiлiгiн сақтауда және оның дамуында ... ... ... ... ... және ... ... яғни олар арқылы кәсiпорын алдында, ... ... шешу ... екендiгiне байланысты. Осы позициядан
инвестициялардың барлық мүмкiн ... ... ... ... ... ... ... бағытталған инвестициялар. Олардың мақсаты
ең алдымен құрал-жабдықтарды ауыстыру, персоналды оқыту немесе өндiрiстiк
қуатты, ... ... ... ... ... ... ... төмендету болып табылады;
2) Өндiрiстi кеңейтуге бағытталған инвестициялар. ... ...... өндiрiстер шеңберiнде ертеректе
құрылған нарықтар үшiн тауар өндiру мүмкiндiктерiн кеңейту;
3) Жаңа ... ... ... ... ... кәсiпорында бұрындары өндiрiлмеген тауарларды шығаратын
немесе жаңа қызмет түрiн ... ... жаңа ... ... ... ... ... өндiрiсте жүрген тауарлармен жаңа
нарықтарға ... ... ... ... ... ... басқару органдарының талаптарын қанағаттандыру
мақсатына бағытталған инвестициялар. Инвестициялардың бұл ... ... ... қауiпсiздiгi және iс-әрекет шарттары
жөнiнен үкiметтiң талаптарын орындау қажеттiгi кәсiпорын алдында ... ... түрi мен ... деңгейiнiң арасындағы ... ... ... ол ... ... ... ... нәтижелерiнiң өзгеруiне нарықтың мүмкiн реакциясын дұрыс болжай
алмау қаупi деңгейiмен ... ... ... белгiсiз өнiм шығару
болып табылатын жаңа өндiрiстi ұйымдастыру жоғары дәрежелi белгiсiздiкпен
байланысты, ал ... ... ... ... ... ... төмендету), инвестициялау нәтижесiнiң минималды қауiп
әкелетiндiгi түсiнiктi. Осы ... ... ... ... ... мақсатымен жасалған ... ... ... ... ... ғылыми-техникалық өндiрiстiк циклдi инвестициялауға болады
немесе оның ... ... - ... зерттеулер, жобалық –
конструкторлық жұмыстар, ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру немесе жаңа өнiмдi ... және т.б. ... ... болады.
Өндiрiстiк-экономикалық потенциалды сақтау және дамыту – кәсiпорынның
өндiрiстiк – шаруашылық iс-әрекеттiң маңызды бөлiгi болып ... ... ... ... ... iс-әрекет деп аталады.
“Тiкелей ... ... ... ... ... Заңына сәйкес, инвестициялық iс-әрекет деп, инвестициялауды
iске ... ... ... кәсiпкерлiк iс-әрекеттi айтамыз.
Инвесторлар (инвестициялық iс-әрекеттi iәске асырушы ... ... ... ... ... ... ... iс-
әрекет объектiлерiн пайдаланушылар, жабдықтаушылар, инвестициялық қорлар)
және ... ... ... да ... – инвестициялық iс-
әрекет субъектiлерi болып табылады. Тапсырыс берушiлер ретiнде инвесторлар
немесе инвестициялық жобаны iске ... ... ... ... жеке ... тұлғалар болуы мүмкiн.
Инвестициялық iс-әрекеттiң субъектiлерi ... жеке және ... ... ... ... ... мемлекеттер және халықаралық
ұйымдар болуы мүмкiн.
Инвестициялық ... ... ... ... және ... да жеке және ... ... мемлекеттiк және
жергiлiктi мекемелер, шет мемлекеттер және халықаралық ... ... ... ... ... ... құрылысы ортасы, мұнда салалардың негiзгi және айнымалы
өндiрiстiк қорларға инвестиция салу жүргiзiледi;
- инновациялық ... ... ... өнiм және ... iске ... ... ... айналымы ортасы (әртүрлi түрдегi ақшалай, қаржылық
және қарыздық мiндеттемелер)/18/.
Нақты инвестицияларды қаржыландыру ... ... ... ... ... және ... ... қарастыру қажет.
Макродеңгейде мұндай қаржыландыру көзi ретiнде жалпы ... ... жеке ... ... ... және ... бюджеттiң
сальдосы қарастырылады.
Жалпы жинақтар – бұл ... ... ... ... да ... ... ... ағымдағы табысының бiр бөлiгi және бұл
инвестициялаудың қаржылық негiзiн құрайды.
Жалпы мемлекет көлемiнде жалпы инвестициялар мен ... ... ... ... ... мен ... ... бөлек
экономика секторларында басқаша болуы ... ... ... ... ... иесi жеке ... екендiгiнiң принципиалды
маңызы жоқ, себебi, бұл қаражаттар қаржы ... ... ... ... қаржылық қамтамасыз етудiң маңызды көздерiнiң бiрi
халықаралық экономикалық байланыстар арқылы келетiн қорлар болып табылады.
Нарықтық ... ... ... ... ... ... ... қабылданады. Кәсiпорында қаржы салымдарын
жасау үшiн бiрнешесе альтернативтi қаржыландыру мүмкiндiктерi бар. ... ... бұл ... ... бiрге қолдануы мүмкiн.
Тәжiрибеде солай жиi болады/19/.
1-кесте-кәсіпорынның каржыландыру көздерiн топтастыру.
|Қаржы ресурстары ... ... көзi |
|1 |2 ... Жеке | ... ... ... ... түскен түсiм (өзiндiк |
|қорлар мен материалды емес ... |құн) ... тозу ... | ... ... | ... мен қызмет көрсетулердi | ... ... ... (кәсiпкерлiк |өткiзуден түскен табыс ... ... да ... ... ... да ... түскн табыс. | ... тыс ... ... | ... ... тыс ... ... қор | ... ... ... табыс ... ... | ... ... ... ... ... ... ... ... қорлары |
|2.1. Ағымадағы инвестициялық қызметтегi | ... ... ... | ... ... қағаздарды эмиссиялаудан | ... ... | ... Еңбек ұжымының мүшелерiнiң жеке | ... ... ... ... және | ... да ... | ... Сақтандыру төлемдерi. | ... ... ... ... ... ... түсуi | ... ... | ... ... қаржы бөлiнулер ... ... ... ... Бюджеттiк емес қорлардан түскен |Бюджеттiк емес қорлардың ... ... ... ... қаражаттар. ... ... ... ... Банк ... | ... ... да ... институттардың | ... | ... ... ... | ... ... ... | ... ... | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... | ... ... | ... ... ұжымының мүшелерiнiң жеке | ... ... ... ... және | ... да ... | ... ... ... | ... ... ... аренда бойынша| ... ... | ... ... | ... Бюджеттiк қаржы бөлiнулер. |Бюджеттiк қаржыландыру қаражаттары|
|8. Бюджеттiк емес ... ... ... емес ... |
|тұсiмдер. ... ... ... ... ... ... ... бастапқы
жарналарын және капиталды салымдарды қаржыландыруға ... ... ... ... ... ... жинақтарды қосады.
Кәсiпорында инвестицияларды қаржыландырудың iрi көзiне амортизациялық
қаржы бөлiнулер ... Осы ... ... ... ... ... өндiрiсiн кеңейтуге қолданылатын бос ақша қаражатары
қалыптасады.
Табыстан төленетiн салықтар мен ... да ... ... ... таза ... ... Оның бiр ... өндiрiстiк және әлеуметтiк
сипатты капиталдық салымдар ретiнде қолдануы мүмкiн.
Несиелiк қаражаттар несие берушiлер есебiнен ... ... ... тез эффект беретiн кәсiпкерлiк iс-әрекет беретiн кәсiпкерлiк iс-
әрекет салаларын несиелеуге тырысады.
Инвестициялаудың бағыттарының бiрi ретiнде лизингi ... ... деп ... ... ... ... және де
өндiрiстiк мағынасы бар ғимараттардың ұзақ мерзiмдi арендасын айтамыз.
Осында айта кету керек, ... ... ... жағдайында лизингтiң
құрал-жабдықтарды инвестициялаудағы үлесi 25% құрайды/11/.
Бюджеттiк қаржы бөлiністері – бұл ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттiк
орталықтандырылған капиталды салымдарды қаржыландыру, ол- объектiлер
құрылыс жұмыстарының бекiтiлген тiзiмiне және ... ... ... ... ... ғана ... әр ... түрлерiн тарту және қолдану мақсатында
мемлекеттiң және ... ... рөлi ... ... мен ... ... басқаруға беру, халықаралық несие үшiн), және
экономикалық тетіктер арқылы жанама әсер ... ... ... және ... ... саяды.
Реттеу дәрежесi инвестиция объектiлiгiмен анықталады және ... ... ... ... ... мемлекет болып
табылатындықтан, ол несиенi аралық иемдену құқығына ие, ... ... ... ... ... жасауға мiндеттi.
Инвестициялаудың коммерциялық түрiнде мемлекет тiкелей бақыламайды, ... тек ... ... ғана ... ... заң механизмi (салық жүйесi
және т.б.) және ... ... ... ... ... ... ... нарықтық экономиканың
iшкi тұрақсыздығы туралы алғышартты негiздей отырып, ... ... ... ... ... тұрақсыздық өндiрiс факторларын
жеткiлiксiз қолдану және тұрғындардың жұмыспен толық қатылмау салдарынан
туындайтын ресурстарға ... ... ... Сондықтан
Кейнс бойынша макроэкономикалық саясаттың негiзгi мақсаты төлеуге араласуы
көмегiмен қол жеткiзетiн толық ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етедi және соның нәтижесiнде жалпы iшкi өнiм динамикасына
әсер етедi/20/.
Басқаша айтқанда Кейнс ... ... ... ... дамуының циклдiгiнiң басты себебi болып табылады. Өз кезегiнде
бұл сұраныс ... ... ... өсiм ... ... мөлшер)
деңгейiне байланысты болады. Осыдан келiп баға динамикасы мен өсiм ... әсер ету ... ақша ... ... ... ... ... арқылы көрсетуге болады: ақша массасы – пайыз мөлшерi –
инвестиция – жапы iшкi өнiм. ... ... ... көптеген елдерiнде 50-60-
ыншы жылдары тиiмдi жұмыс iстедi/20/.
Елде ақша-несие саясатын қалыптастыра ... ... ... ... ақша және өсiм ақының валюталық құнын анықтайды. Мемлекет (Ұлттық
банк) өсiм ... ... ... ... қатынасын нарықтық күштер және
мемлекеттiк реттеу арқылы анықтайды.
Шетел капиталын тарту мақсатындағы өсiм ақыны ... тек ... ғана ... ... ... экономикасы дамыған елдер де қолданады.
Мысалы, ... ... ... ... АІШ ... балансының
жеткiлiксiздiлiгiн қаржыландыру үшiн өсiм ақыны көтердi. Нәтижесiнде елге,
әсiресе ... ... ... ... ... тез өстi. Сол кездегi
күрделенген жағдай экономикалық әдебиеттерде “өсiм ақы соғысы” деп ... ... ... бiр қарағанға қарапайым емес. өсiм ... ... ... ... және ... ... жағдайының нашарлауы және т.б. қолайсыз жағдайлар туады. ... ... ... ... себебi несиенiң қымбаттауы өнiм
құнының өсуiне әкеледi. ... өсiм ақы ... ... ... ... ... қарағанда нарық факторына сүйенедi/22/.
Мемлекеттiк реттеу проблемасы мына себептер бойынша реттеудiң бiр
факторлы ... ... ... ... өсiм ақының өзi көп
факторлы, күрделi нарықтық категория болып табылады. Екiншiден, өсiм ... ... ... ... ... ... несие ағынына үлкен
дәрежеде әсер ... ... ... ... оны екi ... ... көрсеткен
жөн:
1) Шетелдiк капиталды тарту кезеңi;
2) Тартылған капиталды қолдану кезеңi;
Кәсіпорындарға шетелдiк капиталмен жұмыс iстеудiң әр ... ... мен ... ... ерекшеленедi. Мемлекеттiк несиелеу және
акционерлiк емес кәсiпкерлiк түрiнiң сфералары жеке шетелдiк ... ... ... және ... ... инвестиция)
түрiнде тарату және қолдану сферасына қарағанда мемлекет тарапынан ... ... ... ... ... ... маңызы артады.
Осы ерекшелiкке байланысты шетелдiк капитал аумағындағы заңдылықтар сыртқа
заем беру және ... ... ... ... тарту және қолдану кезiндегi мемлекеттiк реттеу қызметтеру
көрсетiлген. Реттеу әдiстерi сондай-ақ ... ... және ... ... жiтеледi. Халықаралық мемлекеттiк және банктiк ... Бұл ... ... ... ... халықаралық несиенiң аралық
заемщигi болып табылумен анықталады. Мемлекет несиелiк келiсiмге қол қояды,
үкiметтiк кепiлдiк берумен оның жабылуын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... атқарады.Бұл жағдайда мемлекет
ролi мынамен анықталады:
- ол кредитор, ... ... және заем ... ... ... отырып,
халықаралық несиелiк қатынастың белсендi қатысушысы болып табылады;
- мемлекеттiк несие беру бюджет құралдарын жинақтау жолдарымен жүзеге
асырылады;
- көптеген ... ... ... ... ... ... экспорттық несиелер берiледi;
- әлемдiк нарыққа сай қызмет көрсету үшiн жеке ... ... ... ... ... саудалық операцияларды несиеге
беру және сақтандыруды көздейтiн мемлекеттiк немесе жартылай
мемлекеттiк кәсіпорындар құруы ... ... ... ... ... үшін ... ... өте маңызды шарт болып табылатыны анық.
1.3 Инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... бар
(сызулар, түсіндермелі хаттар, инвестициялық жобаның бизнес-жоспары және
жобаны жүзеге асыру үшін қажетті ... ... ... ... ... ... ... аңыктайтын смета табылады.
Жоба – бұл техникалық материалдар(сызба, есептер, жаңа ... ... ... т.б) ... бір ... ... алдымен өндірістік бағытта инвестициялық жобаны өндеу ұзақ мерзім
уақыт бойы жүзеге асады- идеядан бастап материалдық деңгейге дейін.
Инвестициялық ... ... ... ... ... үшін жұмыстын басталуы мен аякталуын нақты білу ... ... үшін ... ... идеяның туындауы болса, бизнесмендер үшін-
алғашқы ақша ... ... ... асыру үшін салу болып табылады.
Жобаны қаржыландыратын инвесторларды ... ... ... ... ... табыс қызықтырады. Ал жобаны жүзеге ... ...... ... ... ... үшін жұмыстың аякталуы –
қаржыландырудың тоқтатылуынан, ... ... ... ... ... ... болады.
Жобамен жұмыс істеу мезгілінің басталуы мен аяқталуы құжатты түрде
негізделу керек.
Жобаның басталу кезінен өтімділік ... ... ... ... цикл деп ... циклды 3 топқа бөлуге болады. Оның ... ... мен ... бар:
- нвестицияға дейінгі- бастапқы зерттеулерден ... ... ... ... яғни соңғы зерттеулерге дейін
- ивестиция кезеңі- келісім- шарт жасау кезеңі
- өндірістік- ... ... ... ... ... ... дейінгі және ... ... ... ... ... ... Ал өндірістік кезең арнайы жүргізуші
кезеңдер ( өндірістік мекеме және еңбек күші, болжау, ... ... ) ... ... ... ... болашақ объектіні жобалау қарастырылады.
Кәсіпорын инвестиция туралы алдын-ала шешім қабылдайды, салынып ... ... ... ... ... ... ... бағасын зертеуді кәсіпорынның өзі жүргізеді немесе
мамандырылған мекемелердің көмегіне жүгінуге болады/21/.
Жобаның ... ... ... ... ... ... Ол ... экономикалық жолдарды табу, жобаның өтімділігін бағалау, оның бизнес-
жоспарын құру. ... ... ... ... принципке сүйене жүру керек,
яғни жұмыстың басында тиімсіз жобадан бас тартқан жөн.
Екінші инвестициялық ... жоба ... ... ... кәсіпорынды таңдау;
- жобалық сызуларды және модельді объектілерді ... ... және ... ... алдын – ала жоспары;
- деталдық жоспарлау және спцификация;
- құрлыстық орындардын сызбасы.
Осы кезеңде бас мердігер және ... ... мен ... есеп ... үшін ... мерзімді зайымдар
аңыкталады.
Инвестициялық кезеңде орындалған көп нұсқаулы есептер нақты жобаны,
оның ... және ... ... ... ... Осы ... шешімдер техникалық деңгейін, құрлымын құрлыстық ... ... ... ... ғана ... сонымен қатар пайдалану
шығындарына да тәуелді/22/.
Жобалау үрдісін 2 кезеңге бөлуге болады:
- жоба алдындағы;
- ... ... ... ... инвестиция салудың алғы шарттарын жасайды. Дәл
осы кезеңде жобаның өміршеңділігі мен ... ... ... Жобалау алдындағы кезең зерттеулері нақты инвестициялық жобаның
толық ... ... ... өмірлік циклін бұл кезеңде дәл
анықтау мүмкіндігі қиынға соғады.
Нақты жобалау өзі екі кезеңді ... және ... ... ... ... ... сметасы аңықталады.
Өндірістің техника-ұйымдастырушылық дәрежесінің көтерілуі соның
ішінде: еңбек,еңбек құралдары және еңбек заттары деңгейінде көрінеді. ... ... ... ... іске ... ... техника мен
технологияның тиімділіктерінің дәрежесін көтереді. Жоғарыдағы көрсеткіштер
(еңбек өнімділігі,қорқайтарымдылық,материалсыйымдылық) интенсификацияның
жеке ... деп ... ... талдау технико-ұйымдастырушылық
дәреженің факторымен шығару керек. Жеке көрсеткіштерге ... ... ... /23/.
Барлық жалпы көрсеткіштер жиынның технкалық және ұйымдастырушылық
тиімділігін сипаттайтын, ... ... ... ... ... ... ... қоры жоғарылауы;
• Материал қайтарымдылығының өсуі (материалдар шығынын азайту);
• Негізгі қор қайтарымдылығын көтеру;
• Айналым коэффициентінің артуы;
• Өнім ... ... ... ... құнының төмендеуі;
• Қаржылық тұрақтылық жағдайын көрсеткіштерін жоғарылату;
Инвестициялық мүмкіншіліктерді қолданудың экономикалық ... ... ... ортақ. Әдістік ұсыныстар іс-шараларының кешені
ғылыми-техникалық прогресті үдетуге бағытталған.
Жобалау ... ... ... ... мәселелері
шешіледі. Олар: өз белгілеуіне сәйкестілігі; прогресті пайдалану талаптары;
қысқа мерзім ішінде аз ғана еңбек күшін, ... және ақша ... ... ... ... ... ... мынандай бөлімдерді
өзіне енгізеді:
- түсіндірмелі хат;
- техника-экономикалық бөлім;
- бас жоспар;
- енбек ... ... ... ... ... ... сметалық құжаттар.
Инвестициялық жобаның әр жұмысының кезенінде оның ... ... ... ... оның кем ... төрт ... ... және
олардың нақты денгейі жобаны ... ... ... ... зертеу кезінде алдын-ала құнның бағасы ... ... 25-40% ... болу ... ... әр ... ... экономикалық
өтімділігі, табыстылығы аңыкталады.Басқа сөзбен айтқанда шығындарды
алынатын ... ... ... ... ... ... ... ұсыныстарды «жинағанда» оларды
бағалау жэне ранжирлеу процесі басталды. ... ... ... ... ... ... бизнес жоспары кұрылады, олар өз
кезегінде, банк және басқа да кредиторларға ұсынылатын техника-экономикалық
жағдайда жүзеге ... ... ... ... ... бар кәсіпорындар
өз қызметтерін кеңейте келе, міндетті түрде инвестиция тартуға есік ашады.
Бұл өз кезегінде инвестициялық ... ... де ... түрде ұсыну
арқылы инвестиция тарту тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... қолданады. Олар пайды
мұрагерлікке қалдыруға, бағалы қағаздар заңына сәйкес басқа да ... ... ... кәсіпорындар инвестициялық қарекетпен байланысты.
Инвестициялық жоба бойынша шешім ... ... ... ... инвестицияның түрі, инвестициялық жобаның құны, қаржы
ресурстардың шектеулігі, шешім қабылдаумен байланысты тәуекелділіктер.
Инвестицияны қажет ететін себептер көп ... ... ... ... үш ... ... ... қолда бар материалды-техникалық базаны
жаңарту, өндірістік қарекеттің көлемін ұлғайту, жаңа қарекеттердің түрін
меңгеру. Инвестициялық жобаны ... ... әр ... әртүрлі. Егер бар
өндірістік қуатты ауыстыру керек болса, онда шешім оңай қабылданады, себебі
кәсіпорынның ... жаңа ... ... ... ... нақты біледі. Ал егер негізгі әрекетті кеңейтумен байланысты
инвестиция туралы ... ... ... ... Осы ... ... ... ескеру қажет. Олар: тауар нарығында ... ... ... ... ... жэне т.б.
Инвестициялық сипаттағы бақылау шешімін қабылдау процесі негізінде
болашақ ақша түсімдері мен ... ... ... ... ... ... салыстырылатын көрсеткіштер әр түрлі уақытқа қатысты,
осындағы ең негізгі проблема оларды салыстыру. Оған ... ... ... жэне ... ... ... ... қарқыны болатын
түсімдердің көлемі, болжау көкжиегі, аналитиктердің білім деңгейі және т.б.
Қаржылық мененджмент тәжірибесі инвестициялық қызметтерді ... ... атап ... мен ... ... Матариалдық негізін ақша құрайтың қаржы
ресурстары уақытша құндылыққа ие. Қаржы ресурстардын ... ... ... ... ... ... ... сатып алу қабілеттілігімен
байланысты. Екінші аспект ақша ... ... ... айналымымен және осы
айналымнан табыс алумен ... Ақша жаңа ... ... ... ... капитал салу мерзіміне байланысты табысты әкелу.
Дисконтау есебімен өскен капитал мен қосымша табысты ... үшін ... ... ... бастапқы сомасынан t-мерзімінің аяғында капиталдың
салымдарының мөлшері.
К- салынған капиталдын мөлшерін ағымдағы бағалау, яғни ... ... ... ... ... позизиясы.
n-дисконтау коэфициенті (яғни ... ... ... ... ... ... ... косымша табыс, тенгемен
Ағымдағы мезгіл позициясынан болашақ ақша түсімдерін ... ... ... қолданылады. Инвестор капиталды салғанан кейін, келесі
жағдайларды басшылыққа ... әр ... ... ... ... ... ... төмен емес капиталға табыстың
мезгілдік ... ... ... ... ... алатынын бағалау керек
және табыстың болжанған деңгейінен жұмыстың басталуына максималды мүмкін
болатын қаржылық ресурстар соммасына ... ... ... ... ... ... әдісі. Бұл әдіс бастапқы инвестиция
көлемін дисконттау таза ақша түсімдерінің жалпы соммасын келтірілгеннен
құралған. ... ақша ... ... ... бойынша бөлінген. Ол
аналитик инвестициялығысы келетін немесе инвестициялай алатыннын ... ... шыға ... ... арқылы дисконттталады.
Мысалы мынандай болжам жасалынады, инвестиция (IC) жыл ішінде басқарылады,
ал жылдық табыстар P1,P2,.............Pn ... (NPV) ... ... бойынша есептелінеді:
PV= Рк/ (1+r )e ;
NPV= Рк/ (1+r )e -С-С ... NPV> 0, онда ... ... ... жобаны қабылдау керек
PIIC /28/
Инвестицияны өтелу мерзімінің көрсеткішін есептеу қажет. Сонымен қатар
талдауда ... ... ... бар. Біріншіден, ол ... ... ... ... ... ол ... ... бірдей жобаларды ерекшелемейді, бірақ оларды жылдар
бойынша бөлуді ... ... ... ... ... тұратын әдістерді қолдану дұрыс бола ... ... ... ... ... ... ... көбінесе өтімділік проблемасын
шешумен айналысқанда ;
- инвестиция тәуекелділіктің жоғарғы деңгейімен байланысты, сондықтан өтелу
мерзімі ... ... ... ... тәуекелділігі де аз болады.
2 «МаҚтарал» Ақ-ң инвестициялық ТАРТЫМДЫЛЫҒЫН талдау
2.1 «Мақтарал» АҚ-ң экономикалық қызметін талдау
Оңтүстік ... ... ... ... ... ... ... зауыты 1939-1943 жылдар аралығында Велико-Алексей мақта зауытының
еншілес кәсіпорны ретінде құрылған. 1943 жылдан бастап бір ... ... ... 4 мың ... ...... шығарып отырды.
1958-1960 жылдар аралығында зауыт ... ... жаңа ... ... Онда екі ... ...... ХДД-
80 агрегаты, 4 ХЛП маркасындағы батарея, 18 СДЛ жабдық орнатылды. 1965 жылы
ПО-160 маркалы лентер сондай-ақ 2 СБ-10 ... ... ... 1968 жылы жаңа ... ... ... зауыттың қуаттылығы
жылына 12 мың мақта талшығын шығаруға мүмкіндік ... ... ... ... 1983 жылы ... қайта жарақтандырылып ЛП-1 желісімен,
атақты «мехнат» және қосымша 2 СБ-10 ... ... ... кезеңде зауыт өнімділігі 18 мың тоннаны құрады. 1994 жылы сәуір айында
Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік мүлік жөнінде ... ... ... ... ... кәсіпорынға мемлекеттік акция пакетін
басқаруға тендер жариялады. Оны «Айша-бибі» ... ... ... ... пакетінің 65,1 пайыздық көлемін сенімгерлік басқаруға
алады. 1999 жылы тамыз ... ... ... бойынша міндеттемілерді
жақсы орындағаны үшін мемлекеттік акция пакеті ... ... ... ... ... ... ... ұжымының меншігінде болды. Осы жылы
зауыт қайта жарақтандырылып цехтағы ДА-82-39 маркалы ... ... ... ... ... ... құрал-жабдықтармен
алмастырылады.
Шикізат түріндегі мақьаны дайындау бойынша зауыттар арасында бәсекелестік
туындайды. Осының салдарынан ... ... ... мақта қабылдау
бөлімдері ашылады. Оларға: Мақтарал ауданында – 25, «Дихан», «Жамбыл»,
«Ділдабеков», «Абай» және т.б. ... ... – 18, ... ... ... ата» және т.б. Сарыағаш ауданында – 6, ... ... ... ата» және т.б. ... ... – 4, «Спатаев», «Жеңіс»,
«Қара аспан», «Төрт күл».
2000 жылы Сарыағаш қаласында жанар-жағармай ... ... ... атты ... ... ... ашылды.
“Мақтарал” АҚ-ны өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы,
Азаматтық кодекс, Салық және бюджет төленетін ... да ... ... ҚР ... (Салық кодексі), кәсіпорынның жарғысы, ұйымдастырушы
құжаттар және басқа да заң актілері негізінде жүзеге асырады. ... жеке ... ... ... мөр ... арнайы мүлкі бар. Ол
Қазақастан Республикасының заңына сәйкес өзінің барлық ... ... ... ... ... ... құру мен қызметтің басты
мақсаты – тұрғындардың қажеттіліктерін қанағаттандыру, шетел және ... орын ... ... ... ... ... оны өткізу
арқылы табыс табу болып саналады. Табыс табу ... ... ... және ... ... ... ... жылы 29-қыркүйек айындағы ... ... ... ... Қазақстан Республикасының кәсіпкерлер
одағында 22 кәсіпорын болып, оның ішінде «Мақтарал» АҚ ... ... ... Соның нәтижесінде 2002 жылы бас ғимаратқа толық жөндеу жүргізіліп,
цехтарды қайта жарақтандыру ... ... ... ... ... ... СБ-10 ... орнына СБО, СЧ-
02 тазалау машинасы және т.б. Осы шаралар нәтижесінде ксіпорындар тазалау
әрекетінен ... ... оң әсер ... сондай-ақ электр энергияны
сағатына 200-300 КВт-ға үнемдеуге ... ... ... ... ... ... ... 60 орынды асхана, мереке залы
сонымен қатар мешіт салынды.
Кәсіпорынның өнім ... ... ... ... ... ... табылады. Өнімді өңдеудің шектеулілігімен сұраныстың көп
кезінде бірінші орынға өнімді өңдеу көлемі ... Ал ... ... қаныққан шағында мақтаны өңдеу кәсіпорынның экономикалық
жағдайына әсер ететін басты фактор болып ... ... ... және ... оның сапасы «Мақтарал» кәсіпорынының шығына, табысмен
рентабельділігіне ... әсер ... ... да ол ... ... роль ... Оның ... міндеттері өнімді өңдеу мен өткізудің
динамикасын және жоспардың орындалу деңгейін талдау. Бұл ... ... ... анықтау.
Жалпы өнім – аяқталмаған өндірісті қосқандағы ... ... ... мен ... ... ... Тауарлық
өнімнің жалпы өнімнен айырмашылығы – аяқталмаған ... пен ... ... ... ... ... пен ... айналымының құралымы бойынша кейбір кәсіпорындарда тауарлық өнім
жалпы өнімге сәйкес келеді.
өнім өткізу көлемі өнімді жөнелтумен ... ... ... ... ... және ... қазіргі бағамен көрсетілуі мүмкін. Нарық
экономикасы жағдайында бұл көрсеткіш алғашқы орында болады. ... ... пен ... ... ... ... ... табылады. өнімнің
нарықта жаппай сатылуы мен оған сұранысқа байланысты оған ... ... ... ... ... өңдеу саласында бәсекелестерінің
қатары көп болғандықтан шикізат мақтасын дайындау мәселесі алға ... ... да ... ... ... жетілдіру көзделген. Кәсіпорындағы
өнім көлемі ... ғана емес ... ... ... ... кезде
шетелдерден техниканың жаңа түрлерін аліға көптеген алғы шарттар жасалуда.
Талдауды өндіріспен өткізудің ... және ... ... ... ... ... «Мақтарал» АҚ-ң өңдеу және өткізу көлемін талдау
|№ |Көрсеткіштер |Өлшем |2004 |2005 |+/- ... |
| | ... | | | ... |
|1 ... ... | | | | | |
| ... түрінде |мың тг. |1128777 |2031800 |903023 |180 |
| ... ... ... |86 |112 |26 |130 |
|2 ... ... | | | | | |
| ... ... |мың тг. |1581484 |2030690 |449208 |128 |
| ... ... |тонна |121 |113 |-8 |93,3 ... ... ... ... ... көлемі құндық түрінде 2005 жылы 2004 жылмен салыстырғанда 1,8 ... ... ал ... ... 1,3 есе ... ... Айтып кететін жай
2004 жылы өндіру көлемі өткізу көлеміне қарағанда төмендігі ... ... ... қалған өнімді өткізумен байланысты түсіндіреміз.
Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын ... ... ... ... өнім
мен тұтынушыға жұмсалу керек.
Ұйым құрылымы бөлімдердің өзара жақсы байланыста болуын, жауапкершілік
пен құқықтардың дұрыс бөлінуін ... ... бұл ... ... ... ... да ... Кәсіпорындағы қызметті
ұйымдастырудың мәліметтері 1-суретте келтірілген.
«Мақтарал» АҚ-да 2005 жылғы деректер бойынша 592 адам ... ... ... ... ... – 34 ... өндірістік персоналдар – 385 адам;
- қойма персоналдары – 18 адам;
- құрама жұмысшылар – 93 адам;
Кәсіпорынның басқару аппараты, ... ... ... ... ... 2005 жылы ... қоры 190600 мың ... құрады.
Есепті жылы өндірістік - өнеркәсіптік персоналдар саны 18 адамға азайғанына
қарамастан бұл ... 19610 мың ... ... ... қоғам жұмысшыларын
ынталандыру жоғары ... ... ... ... ... ... » заңы және басқа да нормативтік заңнамаларға
сәйкес жүргізіледі. 2005 жылы 1 ... ... ... 1,3 ... көреміз. Бұл еңбек шығынының азаю ... және ... ... болуы мүмкін.
2-кесте-еңбек ресурстарының көрсеткіштері
|№ |Көрсеткіштер ... |2004 |2005 | |
| | ... | | ... |
| | | | | | +/-;| % |
|1 ... саны | | | | | |
| | ... |610 |592 |-18 |97 |
|2 ... ... |мың | | | | |
| | ... |2571 |3430 |859 |133 |
|3 ... ... қоры |мың | | | | |
| | ... |170990 |190600 |19610 |111 |
|4 |1 ... орташа | | | | | |
| ... ... ... |23359 |26829 |3470 |115 ... ... ... АҚ-ның мәліметтерінен
Кестеде көрсетілгендей 1 жұмысшының орташа айлық еңбекақысы 3470
теңгеге яғни 115 ... ... ... Еңбекақы негізгі және қосымша
бөлімдерден тұрады. Негізгі ... ... ... Қосымша – үстемақы мен
сыйақыдан тұрады. Ұйымда жұмыскерлердің ... ... ... ... ... басқа персоналдарды үйреткені үшін, жоғары
біліктілігі үшін, және т.б. қосымша үстемақылар мен ... ... ... ... ... ... ... жұмыс берушіге
әлеуметтік әріптестік жүйесіндегі келісімнің ... ... ... ... ... ... және жұмысшылардың мүддесін қорғайтын
кәсіподақтың Республикадағы ұйымдары ат салысып еңбек қатынастарын реттеуге
үлкен үлес қосу ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның техника-экономикалық және
қаржы экономикалық жағдайын талдаудың мазмұны мен ... зор ... Бұл ... ... иесі, жұмыскерлері, коммерциялық және
басқа да тұлғалар алдында кәсіпкерлік қызметінің нәтижесіне толық жауап
берушілік ... ... ... ... ... ... ... қызметінің жоспары жасалады, кәсіпорынның даму қорлары
анықталып, ... ... ... ... ... ... ... отырып, қызметіне талдау жасап
есептеп шығарамыз. Кәсіпорынның ... ... ... қызметті
үздіксіз жүргізумен қарыз міндеттемелерін мерізмінде өтеу үшін ... ... ... ... және оның ... ресурстарымен
қамтамасыз етілуін көрсетеді.
«Мақтарал» кәсіпорынының қаржы – ... ... ... ... технико-экономикалық көрсеткіштерін анықтаймыз. Ол 2- ... ... ... ... өнімнен түскен табыс :
Әрине өнімді өткізу ол кәсіпорынның шығарылған өнімінің ең соңғы кезеңі
деп айтсақ болды және ол кәсіпорын үшін өте ... Бұл - өнім ... ... оның ... ... табыстарының талдауында және тағы
басқа қаржы көрсеткіштерінде көрінеді, талдау кезеңі 2005 жылы 2004 ... 2030692 мың тг. ... ... түрінде 128% артты. Бұл жалпы
кәсіпорын ... ... бар ... ... (1,2 есеге сатудан
түскен табыс артты.) Бұл ... ... ... ... ... ... ... деңгейі әсер етуі мүмкін. «Мақтарал» АҚ-ның негізгі
қызметі мақта ... ... түк ... сату ... ... қызметі көптеген сақтық шарларын ұстанады және
тәуекелділік деңгейі де жоғары болып есептелінеді.
2-кесте-“Мақтарал” АҚ-ның ... ... ... ... | ... ... |
| | | |2004 |2005 |+/- |% |
|1 ... ... |мың |1581484 |2030692 |449208 |128 |
| ... ... |тг | | | | |
|2 ... өнімнің |мың |1447564 |1805992 |358428 |125 |
| ... құны |тг | | | | |
|3 ... ... |мың |133920 |224700 |90780 |168 |
| | |тг | | | | |
|4 ... ... |мың |398747 |547104 |148357 |137 |
| | |тг | | | | |
|5 ... ... |мың |-264827 |-322404 |57577 | |
| ... ... |тг | | | |122 |
|6 ... емес |мың |406670 |389589 |-17081 |95 |
| ... ... |тг | | | | |
| ... | | | | | |
|7 ... ... |мың |141843 |67185 |-74658 |47 |
| ... табыс |тг | | | | |
|8 ... ... |мың |99290 |47029 |-52261 |47 |
| | |тг | | | | |
|9 ... ... |610 | 592 |-18 |97 |
| ... саны | | | | | ... ... ... |170990 |190600 |19610 | |
| ... ақы қоры |тг | | | |111 ... |1 жұмыскердің орташа|тг |23359 |26829 |3470 |115 |
| ... ... ... | | | | | ... ... ... |мың |532687 |811703 |279016 |152 |
| ... ... құны |тг | | | | ... |Қор ... |тг |0,34 |0,39 |0,05 |115 ... |Қор қайтарымдылығы |тг |2,96 |2,5 |-0,1 |84 ... ... |мың |873 |1371 | |157 |
| ... ... |тг | | |498 | |
| ... | | | | | ... ... 1 ... |тг |0,91 |0,88 |-0,03 |96 |
| ... шығын | | | | | ... ... ... |мың |2571 |3430 |859 |133 |
| | |тг | | | | ... ... ... ... ... негізінде жасалынды.
2. көрсеткіш бойынша өткізілген өнімнің өзіндік құны:
Бұл кәсіпорынның басқару есебі қалай ... ... ... ... ... ... мәселесі бірінші орында болғандықтан,
өндірістегі шығындарды есептеу, қаржылық жұмыс, нақты субъектідегі басқару,
ұйымдастыру мәселесі тікелей осы ... ... ... ... ... жылы 125 ... өскенін көрміз. Бұл бұйымдарды өңдеудегі шығындардың
мәселесін кәсіпорын деңгейінде дұрыс, тиімді ... ... ... мұнда да сатылынып алынатын шикізаттардың бағасы ... ... ... бойынша жалпы табыс:
Жалпы табыс кәсіпорынның нақты нәтижелігін көрсететін көрсеткіш ретінде
қарастырылмайды.Себебі кәсіпорынның ... мен ... ... есеп
беруде жалпы табыстан кезең шығындары ... ... Ол 2005 ... мың ... яғни 1,6 ... ... ... бойынша кезең шығындары:
Бұл көптеген кәсіпорындардың ... ... ... ... бөлігі. “Мақтарал” АҚ-ндағы кезең ... ... ... және оңтайлы шешімдер қабылдауынан болуы мүмкін. Мәселен 2005
жылы жалпы табыс 1,6 есеге ... ... ... ... ... ... ... Кезең шығындары көптеген бухгалтерлік сатыларды
қосатындықтан, жалпы-бағаның барлық салаларда өсіуі 2005 ... ... ... қоса ... шығындарын да өсірді. Кезең
шығындарына өнімнің өзіндік құнына кірмейтін ... ... ... кәсіпорындар есептілігінен көруге болады.Ол-
қарастырып отырған кәсіпорында 2005 жылы 148357 мың ... ... ... ... ... ... бойынша негізгі қызметтен түскен табыс:
2005 жылы негізгі қызметтен түскен табыс 575777 мың тг. төмендеді. Бұл ... ... және ... ... ... ... ... қарастыруды талап етеді.
6. көрсеткіш бойынша негізгі емес қызметтен түскен табыс:
Негізгі емес қызметтен түскен табыс 2005 жылы 17081 мың ... ... ... ... жылы 389589 мың ... құрады.
7. көрсеткіш бойынша салық салғанға дейінгі табыс:
Бұл көрсеткіш табыстың 2004 жылмен салыстырғанда 74658 ... ... ... таза ... ... ... 52261 мың ... төмендеуде. Осының салдарынан
кәсіпорын инвестиция тарту ... ... алға ... Ол – ... ... ... ... жұмысшылардың тізімдік саны:
Жұмысшылардың тізімдік саны сәйкесінше 18 адамға азайып отыр.
10. көрсеткіш бойынша жұмысшылардың жылдық еңбек ақы қоры:
Еңбек ақы қоры ... ... Заң, ... ... сондай-
ақ тұтыну себеті мен еңбек өнімділігіне сәйкес 1,1есеге өсті.
11. көрсеткіш бойынша жұмысшылардың орташа айлық ... ... ... ... еңбек ақасы инфляция деңгейі және кәсіпорынның
ынталындыру шеңбері есебін өскенін көреміз. Ол 2005 жылы 3470 ... ... ... бойынша өндірістегі негізгі қордың жылдық орташа құны:
негізгі қордың орташа жылдық өсімі біріншіден, негізгі қорларды ... ... ... ... ... құрылтайшылардың негізгі қор
есебінен жарналарын көбейтулерінен және негізгі қорларды реконструкциялау
және тағы басқа ... ... ... ... ... кор ... ... 2005 жылы өндірілген өнімнің 1 ... 0,39 ... ... ... ... ... ... бойынша қор қайтарымдылығы:
Қор қайтарымдылығы кері көрсеткіш, сондықтан әрбір негізгі ... ... 2005 жылы 2,5 ... өнім ... ... ... ... жұмысшылардың қормен қарулануы:
Бұл - әрбір жұмысшыға қанша негізгі қордың келетін деңгейін көрсетеді.
2005 жылы 1 жұмысшы 2004 ... ... 498 ... артық қаруланған.
16. көрсеткіш бойынша өнімнің 1 теңгесіне кететін шығыны:
Кәсіпорынды шығындар есебін ... ... ... қарастырмайынша,
кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын арттыру жолдары мүмкінге ие
болмайды. “Мақтарал” АҚ-нда 2004 жылы ... 1 ... ... ... жылы 0,88 ... ... отыр. Бұл дегеніміз - әрбір теңгеге 2005 жылы 3
тиынға төмендегенін көрсетеді.
“Атамекен” АҚ-ның башылығының алға ... ... ... - ... ... ... алға шығуда. Инвестицияны кәсіпорынға тарту
мәселесі бірнеше көрсеткіштер мен ... ... ... тартымдылығын көрсететін тиімділіктің негізгі көрсеткіші
ретінде шығындарды басқару стратегиясы инвестордың алғы ... ... ... АҚ-ң ... ... талдау
Нарық қатынастары жағдайында кәсiпорынның қызметi және оның дамуы
көбiне өзiн-өзi қаржыландырумен, яғни меншiктi ... ... ... Тек ол ... жетпегенде ғана шеттен тартылады. Меншiктi
капиталдың көлемiн анықтаумен қатар капиталдың жалпы сомасындағы оның ... да анны ... Бұл ...... ... оның ... ... бұл коэффициентке қарап кәсiпорын сырттан тартылған қаржыдан
қаншалықты тәуелсiз екендiгiн және өз ... ... ... көруге болады. Қазіргі жағдайда кәсіпорынның қаржы-экономикалық
талдау үлкен мәнгеие. Сондықтан қарастырып, ... ... ... ... ... ... өте ... – бұл кәсіпорынның тәуелсіздігі, меншік иелерінің ... мен ... да ... ... ... ... толық түрде мағлұматтар, деректер беретін көздері ... ... ... ... ... әсер етеді.
Оларды келесідей жіктеуге болады:
• Ішкі және ... ... ... Маңыздылығына қарай – басыңқы және басыңқы емес;
• Қарапайым (жәй) және күрделі;
• Тұрақты және уақытша;
Кәсіпорындағы ішкі факторлар өзінің қызметіне байланысты болады. ... ... ... ... сондай-ақ сыртқы факторларға да байланысты
болатыны анық. Кәсіпорында өндірілетін өнім және өндірістік технологиясымен
тығыз байланысты. Кәсіпорынның ... ... ... ... – активтердің тиімді құрамы мен құрылымы, сондай-ақ қаржылық
стратегияның негізінде инвестиция ... ... ... білу ... тартымдылықтың маңызды факторларының бірі – кәсіпорындағы
қаражат ... және ... ... ... оны ... ... стратегиясы және қысқа мерзімді ... ... ... ... ... ... міндеттемелер
нарығының үлкен әсер етуі ... ... да ... ... қорлану көздерін талдау негізінде оларды ... ... ... ... ... ... меншікті және тартылған
капиталдың көрсетілген көлемі ... есеп беру ... ... себептері анықталып, оларға баға беріледі. Бұл кезде өз ... ... ... себебі өз қаражаттарының қоры болуы оның
қаржылық тұрақтылығының бар ... ... ... мәні – кәсіпорын сырттан тартылған қаржыдан
қаншалықты тәуелсіз ... және өз ... ... ... көруге болады. Батыс ... ... ... ... ... ... ... деп санайды. Себебі бұл қаржы
көздрінің тұрақты ... ... ... ... Ивесторлар, несие
берушілер дәл осындай құрылымды бақылайды. Себебі, осы ... ... ... ... ... деп есептейді.
Тәуелсіздік коэффиценттін мешікті капиталды барлық авансталған капиталған
бөлумен анықталады.
Ктәуелсіздік =Мк/Бв
КТ (2004 ж) = 127908 / 2882565 = ... (2005 ж) = 1297247 / 4103471 = ... ... ... меншікті капиталының шоғырлануы 0,1
позицияға төмендегенін аңғартады. Дегенмен, кәсіпорын инвестиция ... бар бар ... ... мен ... ... ... ... қатаң сақталатын және кәсіпорынның атағына үлкен мән
берілетін нарықтық ... ... ... ... ... ... ... /33/. Мәселен, Ұлыбританияда оны 0,27 дейін
темендетуге ... ... ... ... ... құрамы және құрылымы.
|№ |Көрсеткіштер |2004 |2005 ... |
| | ... |% ... |% |+/- |% |
| | |мың тг. | |мың тг. | | | |
|1 ... ... мың |2882565 |100 |4103471 |100 |1220906 |142,3 |
| |тг. | | | | | | |
| ... ... | | | | | | |
| ... капитал мың|1279081 |44,4 |1297247 |31,6 |18166 |101,4 |
| |тг. |1603484 |55,6 |2806224 |68,4 |1202740 |175 |
| ... ... мың | | | | | | |
| |тг. | | | | | | |
|2 ... ... |1,2 |Х |2,2 |+1 |183 |
| ... ... | | | | | | |
| ... ... | | | | | |
|3 ... |Х |0,4 |Х |0,3 |-0,1 |75 |
| ... | | | | | | |
|4 ... ... |0,56 |Х |0,68 |+0,3 |123 |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
|5 ... ... |Х |0,01 |Х |0,008 |-0,002 |80 |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | |Х |0,8 |Х |0,5 |-0,3 |62 |
|6 ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... ... ... АҚ-ның мәліметтерінен.
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын сипаттайтын ... ... ... ... ... ... ... қарыз және
меншікті капиталдың қатынасының коэфиценті:
Кқ / ш = Тк / Мк ;
Тк – ... ...... капитал
Кқ / ш 2004 = 1603484 / 1279081 = ... / ш 2005 = 2806224 / 1297247 = ... ... ... ... ... әрбір теңгесіне
қанша қарыз қаражаттарын тартқанын ... ... ... ... ... ... 2005 жылы 1 ... 20 тиын келетін
көрсетіп отыр. Демек, кәсіпорынға қарық ... ... ... ... керек. Тәжірибеде Кқ / ш < 1 ... . Егер оның ... асып ... онда ... ... тәуелсіздігі мен тұрақтылығына
қауіп төнуі мүмкінділігі айтылдған, бірақ жауап әр уақытта бір жақты бола
бермейді. ... және ... ... ... ... ... ... шарушылық қызметінің сипатына және айналым
қаражаттарының айналу жылдамдылығына да ... ... ... ... ... жоғарғы көрсеткіштері және дебиторлық
борыштардың одан да жоғары айналымдылығы кезінде коэффиценттің қауіпті мәні
бірден де асып ... ... ол ... да ... ... ... әсерін тигізбейді /34/.
Келесі, кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... капиталға қатынасын көрсететін ... ... ... = Мк / Тк ... – меншікті капитал
Тк – тартылған капитал
Кқ 2004 = 1279081 / 1603484 = ... 2005 = 1297247 / 2806224 = ... ... ... ... сайын, соғұрлым банктер мен инвесторлар
қаржыландыруға сенімді кіріседі. Қаржыландыру коэффиценті < 1 ... ... ... ... ... қарыз қаражаттармен
қалыптасқан) төлем қабілеттілігінің кауіпті жағдайға жеткендігін және несие
алуды қиындататын көрсетеді. “Атамекен” АҚ-ның бұл ... 2005 жылы ... ... сондықтан кәсіпорын басшылығы осы бағытта белсенді ... ... алға ... ... ... және ... бухгалтерлік есеп беру
көрсеткіштеріне талдау жүргізіп, өтімділік ... ... ... өтімділігін талдаудың мәні – активтегі өтімділік дәрежесі
бойынша топталған қаражаттарды пассивтегі міндеттемелер мен салыстыруда.
Актив пен ... ... ... бір ... пен ... /35/. ... яғни ақша қаражаттарына айналу жылдамдылығына ... ... ... топтарға бөлінеді: абсалютті өтімділік
коэффиценті, аралық өтеу ... ... ... ... ... өтімділігін талдау барысы:
Абсалютті өтімділік коэффиценті.
Кабс = ақша ... / ... ... 2004 = 68957 / 689498 = ... 2005 = 267971 / 1487298 = 0,18
Кәсіпорынның абсалютті өтімділігі 2005 жылы 1,8 есе ... Бұл ... мәні 0,2 ... ... ... ... дұрыс болмайды.
Себебі әр кәсіпорын банктегі шоттары мен кассадағы ақша көлемін өз көз
қарастарымен ... өтеу ... өтеу = ... ... - ТМЗ / ... ... өтеу 2004 = 620548 / 689498 = ... өтеу 2005 =1070854 / 1487298 = 0,72
Бұл мәннің төмендеуі “Мақтаарал” АҚ-ның ақша қаражаттарының ... ... ... ... ... ... көрсетеді. Бұл
өз кезегінде жеткізушілермен есептесуге көмектесетіні белгілі. Нәтижесінде
аралық өтеу коэффиценті 0,16 пунктке төмендеп ... ... ... мен ... ... арақатынасының тұрақтылығына үлкен мән
беру қажет. Ағымдағы өтімділік коэффиценті:
Кағымдағы = ағымдағы активтер / ағымдағы міндеттемелер
Кағымдағы 2004 = 1241096 / 689498 = ... 2005 = 2825866 / 1487298 = ... ... ... мәні 2 ≥ 1 ... 2-ден ... өз ... тиімсіз пайдаланылатын көрсетеді /35/.
3. Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын талдау
«Мақтаарал» АҚ-ы бәсекелестік қабілетін ... ... ... ... жарақтанудың техникалық ... ... ... Осы ... инвестициялық қызметін жандандыру
яғни ... ... ... ... қажеттілігі алға
шығуда. Осыған орай АҚ-да инвестициялық жоба жасалынды. Бірінші кезеңінде
кәсіпорынның ескірген негізгі ... ... ... ... ... ісін қарастыруда. Сондай-ақ екінші ... ... ... ... ... сай ... іске
қосу. Бұл өз кезеңінде шикі мақта өңдеуді жылына 20 мың ... ... ... ... ... бар. АҚ ... бұл ... барысында мамандар шақыра отырып. Кәсіпорынның ... ... ... инвестициялық жоба жасалынды. Бұл жобаны
жасаудың негізделуі:
- отандық және шетел нарығында мақтаға сұраныстың әрдайым болуына;
- жобаны іске ... ... ... күші ... ... ... ... және алдын-ала жасалынған келісім шарт бойынша батыс
Еуропаға ... ... іске ... үшін ... АҚ-ы ... ... ... жұмыс істей алатын өндірістік және ... ... ... ... ... осы ... ... іске асырғаннан кейін кәсіпорын өндірісті
модернизациялаудың келесі кезеңіне өтуді көздейді. Ол – ... ... ... ... ... жіа еру ... «Мақтаарал» АҚ-ы жаңа технологияны меңгеру үшін қажетті кәсіпқойлық
деңгейге ие ... ... іске ... ... ... ... ... жоғары сапалы
мақталарды тазалап келісім бойынша жеткізу, ... ... ... ... ... тартылған қаражаттарды тарту ұдайы өндіріс циклін
тұрақты қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... оған сыртқы нарықта орнығуына оңтайлы жағдайлар жасайды.
Өнімді өткізу саясаты арнайы маманданған маркетингтік қызмет айналысады.
Ол – ... және ... ... ... жағдайларды зерттеп,
қадағалап отырады. Инвестициялық жобаны іске асырудың ... ... іс ... ... ... бөлінеді және компанияның сатып
алушыларының әрекеттерін бақылауға арналады.
Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығының жауапты ... ... ... ... болып табылады. Нарық экономика жүйесінде
қызмет ететін ... ... ... ... көрінеді. Жобаның қаржылық негіздеушісі белгілі ... ... оның ... ... ... ... ... тиімділігін негіздеуде ең жоғары
табыстылық, ең төменгі еңбек ... ... ... ... ... ... үлесі сияқты тағы да басқа көрсеткіштер болуы мүмкін.
Жобаны іске асыруда шығындарды дұрыс есептеу өте ... ... ... ... ... жіте ... алға ... мерзімдегі инвестиция салуда өнімнің өміршеңділігі есепке алынады.
Дүние жүзінде инвестициялық жобалар оң сипаты ... да ... ... және әлеуметтік әсері болуы қажет. Тиімділігін ... ... ... ... ... ... және инвестициялық
рентабельділігі қарастырылады.
“Мақтаарал” АҚ-ның басшылығының шақыруымен мамандардың ... ... ... тарту мақсатында барлығы 60000 мың теңге
қаражат қарстырған. Оның 50000 мың ... ... жаңа ... сатып алуды қарастырған. Меншікті айналым капиталын 10000 мың
теңгеге өсіру көзделіп отыр.5 жылға есептелінген бұл ... ... ... ... нақты қаражаттарды мамандардың есептеулері “Мақтаарал” АҚ-
ның деректері бойынша 32330 – 12500 = 1380 + 3275 = 4655 мың ... ... ... құны 3275 мың ... болып отыр. Бұл қалдық құн
пайдалану мерзімінен кейін, яғни бес жылда 10% құрауы ... ... ... Ал ... құн ... 5% ... ... мың. Сонда
операциялық табыс 5000-250=4750 мың теңге, бұдан алынатын ... ... ... ... ... 30%. ... мың ... Таза қалдық немесе
жою құны 500-1425 = 3575 мың теңге бойынша болып отыр. Бұл ... ... ... 3575 мың ... ... ... Жалпы
“Мақтарал” АҚ-ның инвестициялық ... ... ... кәсіпорынның
инвестициялық қаржыландырудың несиелік немесе қарыздық кәсіпорын мүлкін
кепілге беру ... ... ... ... ... әдіс- намалық шараларды қолдануы мүмкін.
4-кесте- “Мақтаарал” АҚ-ның ... ... ... ... ... ... ... |
| | |1-ші |2-ші |3-ші |4-ші |5-ші |
|1 ... ... |75000 |88000 |102000 |107000 |105000 |
| ... ... | | | | |
| |мың тг. | | | | | |
|2 ... ... |21000 |22000 |23000 |24000 |
| ... ақысы, мың тг.| | | | | |
|3 ... ... |27500 |30000 |32500 |35000 |
| ... мың тг. | | | | | |
|4 ... ... |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |
| |мың тг. | | | | | |
|5 ... |10000 |10000 |10000 |10000 |10000 |
| ... мың тг. | | | | | |
|6 ... ... |12500 |12500 |9400 |6300 |3100 |
| ... мың тг. | | | | | |
|7 ... ... |6500 |16000 |29600 |34200 |31900 |
| ... ... мың | | | | | |
| |тг. | | | | | |
|8 ... ... (30%), |1950 |4800 |8880 |10260 |9570 |
| |мың тг. | | | | | |
|9 ... таза |4550 |11200 |20720 |23940 |22330 |
| ... ... | | | | | ... ... |14550 |21200 |30720 |33940 |32330 |
| ... түсетін | | | | | |
| ... ... мың | | | | | |
| |тг. | | | | | ... ... ... ... ... кесте нәтижесінде «Мақтаарал»АҚ-ның инвестициялық түсімі ... ... ... ... ... Бұл ... ... мағлұмат
алуға болады. Соның ішінде жобалық таза табысты атап өтетін болсақ ... 4550 мың ... ... таза ... ... жылы 22330 ... ... өсетінін көреміз. 17780 мың теңге өсіп, 490 ... бес жыл ... ... ... ... АҚ-ның инвестициялық жобадағы қаржылық қызметі.
|1 |Меншіктікапитал, мың тг. |10000 |- |- |- |- |
|2 ... ... ... |50000 |- |- |- |- |
| |мың ... | | | | | |
|3 ... ... мың ... |- |-12500 |-12500 |-12500 |-12500 |
|4 ... ... ... |60000 |-12500 |-12500 |-12500 |-12500 |
| |мың ... | | | | | |
|5 ... ... ... |-45450 |21200 |30720 |33940 |32330 |
| |мың ... | | | | | |
|6 ... ... |14550 |8700 |18220 |21440 |19830 |
| ... мың ... | | | | | |
|7 ... нақты |14550 |23250 |41470 |62910 |41270 |
| ... ... мың | | | | | |
| ... | | | | | ... ... ... АҚ-ның мәліметтерінен.
Кестенің нақты инвесторлардың зерделеп, ... ... ... ... ... ... жылы ... мән береді. Ал екінші
жылдан бастап 21200 мың теңгеден жобаның бесінші жылы 32330 мың ... Бұл 11130 мың ... ... ... ... ... ... нақты қаражаттар 14550 мың теңгеден 41270 мың теңгесі банк
несиесін қайтаруға.Сатылып ... ... бір ... ... ... ... қоса есептелінген
қаражаттарпайыздық көрсеткіште бұл бап әр жылы 10000 мың теңгені ... ... ... ... ... бұл ... сондай-
ақ еліміздің қазіргі экономикалық-тұтұнушылық қабілетін талдау жасай ... ... ... ... көреміз.
6-кесте- “Мақтаарал” АҚ-ы жобасының тиімділігінің негізгі көрсеткіштері
|№ |Көрсеткіштер ... |
| | |1-ші |2-ші |3-ші |4-ші |5-ші |
|1 ... ... |-60000 |- |- |- |3575 |
| ... ... мың | | | | | |
| |тг. | | | | | |
|2 ... ... |-45450 |21200 |30720 |33940 |32330 |
| ... ... мың| | | | | |
| |тг. | | | | | |
|3 ... ... |14550 |21200 |30720 |33940 |32330 |
| ... ... мың | | | | | |
| |тг. | | | | | ... ... ... ” АҚ-ның мәліметтерінен.
Бұл жоспарланған жоба әрине, Қазақстан Республикасының ішкі және ... ... ... байланысты екені белгілі.
3 кәсіпорындардың Инвеститциялық тартымдылығын АРттыру жолдары
3.1 Қазақстан Республикасының инвестициялық ... ... ... ел ... ... ... ... экономикасына инвестицияларды тарту маңызды
стратегиялық мәселе ретiнде ... ... ... ... ... шаққандағы инвестиция тарту ауқымы алғанда ТМД елдерiнiң арасында
көш басында келедi. Шетелдiк тiкелей ... жыл ... ... ... орташа алғанда ЖIӨ-нiң 8-10% құрайды. Ендi инвестициялар
бiздiң ... алға ... ... ... ... ... айналып
отыр/43/.
Инвестицияларды экономикаға тарту iшкi жинақтардың және қаражаттардың
жетiспушiлiгiнен құтылуға, өндiрiстiң өсуiне, экспорттың ... ... ... тапшылықтың қысқаруына және өндiрiстi
ұйымдастырудың тиiмдiлiгiн жоғарылатуға көмектеседi.
Экономика дамуының құрылымдық өзгерiстерiн табысты iске асырудың, ... ... ... ... ... ... нарықта
бәсекелестiк позицияны күшейтудiң негiзгi шарты жоғары инвестициялық
белсендiлiк болып табылады. Оңтүстiк-Шығыс ... ... ... елдер”
атты экономикалық феноменнiң пайда болуы, қазiргi заманғы ғылымды қажет
ететiн салалардың тез ... осы ... ... ... тез ... арқасында мүмкiн болды. Инвестициялаудың әр
түрлi түрлерiн тарту және қолдану мақсатында мемлекеттiң және ... рөлi ... ... мен ... ... кәсiпорындарды
басқаруға беру, халықаралық несие үшiн), және экономикалық ... ... әсер ... ... кәсiпкерлiктiң тiкелей және портфельдi
әдiстерi) жатады.
Реттеу дәрежесi инвестиция объектiлiгiмен анықталады және мысалы,
несиелiк ... ... ... ... табылатындықтан, ол несиенi
аралық иемдену құқығына ие, сондықтан да ... ... ... ... ... ... коммерциялық түрiнде мемлекет
тiкелей бақыламайды, оның рөлi тек жанама түрде ғана ... ... ... ... ... және т.б.) және ... ... арқылы
реттейдi. Инвестициялық тартымдылықты арттыруда ... ... ... және ... ... ... жұмыс iстеуде, оны екi кезеңге ... ... ... ... кезеңi;2.Тартылған капиталды қолдану кезеңi;
Шетелдiк капиталмен жұмыс iстеудiң әр кезiнде мемлекет қызметтерi мен
реттеу ... ... ... ... және ... емес
кәсiпкерлiк түрiнiң сфералары жеке ... ... ... (тiкелей және портфельдi шетелдiк инвестиция) түрiнде тарату
және қолдану сферасына қарағанда мемлекет тарапынан ... ... ... ... ... қарыздарды басқару” туралы жаңа заң жобасына
сәйкес инвестициялық жобаларды iрiктеудiң келесiдей ... ... бұл ... ... ... ... кепiлдiкке ие
несиелер арқылы қаржыландырылуын талап ететiн жобалар.
Мемлекеттiк ... ... ... ... ... емес ... заемдердiң есебiнен қаржыландыруға
ұйғарылатын, Қазақстан ... ... жыл ... ... ... секторларының тiзiмiне сәйкес берiледi. Бұл тiзiм
баршаны хабардар ету үшiн ... ... ... ... ... ... ... сәйкес несиелiк рейтингi және
инвестициялық жоба бойынша кепiлдiк мiндеттемесi болса, онда ... ... ... ... Қаржы Министрлiгiне Мемлекеттiк ... ... ... құқылы. Несиелiк рейтинг деңгейi, рейтингтiк агенттiк
тiзiмi және контргаранттарға қойылатын талаптарды ... ... ... ... ... сәйкес несиелiк рейтингi және инвестициялық жоба
бойынша кепiлдiк мiндеттемесi болса, онда өтiнiш беретiн ... ... ... ... ... ... беру туралы
өтiнуге құқылы. Несиелiк рейтинг деңгейi, рейтингтiк агенттiк ... ... ... талаптарды үкiмет белгiлейдi.
2. Кәсiпкерлiктiң акционерлiк емес әдiстерiн реттеу. Бұл ... ... тiптi ... ... елдерiнде танымалы емес, бiрақ Қазақстанда
үлкен өрiс ала отырып, ... ... ... ... ... ... ... талап етедi. Мемлекеттiк реттеу басқарылуға
берiлетiн кәсiпорындарды өзiн iрiктеуден басталады. ... ... үшiн аса көп ... ... ... ететiн және зиянды
болу керек. Реттеудiң негiзгi ... iрi ... ... өтетiн
конкурстың ашық механизмi болып табылады. Кәсiпорынды ... беру ... тек ... ... ... ... және оның ... тиянақты өлшенгеннен кейiн қабылданады.
3. Халықаралық кәсiпкерлiктiң тiкелей және портфельдi түрлерiн реттеу ақша-
несие, ... және ... ... ... және де ... инвестиция
бойынша арнайы заң көмегiмен жүзеге асырылады. Осы ... ... ... түзедi. Экономикалық практикада кең тараған рычаг
шетелдiк инвестицияны ынталандырудың салықтық ... ... ... ... ... бар ... инвесторлардың тәуелсiздiк
жағдайымен кейде келiсе алмайды және ... ... ... шетелдiк
инвестиция процесiне араласады. Бұл көбiнесе ... және ... ... көрiнедi.
Шетелдiк капитал мен инвестицияны тарту және қолдану саясаты
негiзiнде нақты экономикалық ... және ... ... әр ... жүзеге асырылатын базалы принциптер жатыр.
Бұл принциптер келесiлер:
1. Экономикалық қауiпсiздiк принципi. Халықаралық мемлекеттiк және банктiк
несиенi (сыртқы ... ... ... және қолдану үшiн бұл принцип сыртқы
борышты және ... ... ... ... сияқты экономикалық қауiпсiздiк
параметрлерiн секеру керектiгiн бiлдiредi.Өзiнiң табиғаты бойынша жеке
капитал – бұл тиiмдi сфераны ... ... және ... ... бұл ... ... ... табиғи ресурстар, шикiзат салалары болып табылады.
Бiрақ осы ... ... бiр ... ... тек ... ... ... қана қоймай, сонымен қатар әлемдiк нарықта зияндылықты
және бағаның ... ... ... бұл ... да ... ... төмендетедi.
2. Мемлекеттiң инвестициялық мақсаттарын iске асыру принципi. ... ... ... ... және ... ... ... бағытталуы керек: ЖIґ өсiмi; төлем балансын жоғарылату;
өндiрiстiң және жұмыс бастылықтың тербелуiн басу; ... ... ... ... ... бюджет тапшылығын төмендету және
басқалар. Осында шетелдiк инвестициялардың тиiмдiлiк критерийi экономиканың
бәсекелеске ... ... ... ... ... ... қолдану бағыттарының сатылығы мен басымдылық
принципi. Шетелдiк ... және ... ... ... ... ... және дағдарыстық жағдайынан жоғары даму ... ... ... жалпы мiндеттерiне бағынады. Бұл даму келесi
стадияларды қамтиды:
а) импортты алмастыру
б) ... ... ... ... ... ... ... құру.
4. Несиенi қолданудың жобалық әдiсi принципi. Сыртқы заем ... ... ... қолдану және бақылауды тиiмдi ұйымдастыру
мақсатында мемлекет приоритеттi ... мен ... ... ... Қаржыландырудың жобалық әдiсi кез-келген несие берудiң негiзiнде
жатуы ... ... ... iшкi қор ... нормасының асуы принципi. Несиенi
қолданудың ... ... тек мына ... ... егер елде ... мен ... төлеу түрiнде кредиторға қайтарылатын несие құнына
қарағанда, қаржы немесе материалдық байлық көп болатын болса. Керi ... зиян ... деп ... ... несиенi тарту принципi. Бұл принцип төртiншi принциппен ұқсас,
бiрақ ... – ол ... ... ... талдау жүргiзiлген
инвестициялық жобаны iске асыруға және оның ... ... ... ... ... ... ґкiнiшке орай, тарту процесi ТМД-ның
көптеген елдерiнде аясы тар мақсатқа айналды. ... ... ... ... несиелiк линиямен iрiктеу басталады. Мұндай тәртiп ... анық ... ... және механизмi жоқ
астанкестенгеайландырады. Жоба несиемен iрiктелмей, керiсiнше ... ... ... керек.
7. Жобаны iрiктеу кезiндегi конкурстылық принципi. Жобалар арасында
приоритеттi ... ... ... ... ... бiлдiредi.
8. Сыртқы заем берудiң әрттүрлi формаларын салыстырмалы бағалау принципi.
Мемлекеттiк ... ... ... ... ала беру ... ... болмайды. Мысалы, ұзақ мерзiмдi несиелер қысқа мерзiмдiге
қарағанда артықшылығы бар, егер мемлекет қысқа ... ... ... алатын болса, онда ол ... ... ... ... ... ... ... тиiмдiлiгi аз.
9. Инвестициялық хал-ахуалды жақсарту принципi.
10. Шетелдiк ... ... және ... ... ... ... Әлемдiк тәжiрибе көрсеткендей, ресурстық немесе экономикалық
базасы бар кез-келген ... ел ... тек ... ... ету үшiн ғана ... ... ... ұзақ
мерзiмдi экономикалық даму мақсатында басымды салаларға ... ... ... ... үшiн тең ... ... ... Шетелдiк
инвесторлар өз инвестициялық қорларын қосымша салықтық жеңiлдiксiз де
дамушы елдерге ... ... ... ... ... ... құнының төмендiгi және т.б.). Жеңiлдiк жағдайларды жасау
шетелдiк капитал қйылуы бойынша күтiлген ... ... ... ... белсендiлiгiне керi әсерiн тигiзедi.
12. Табысты аударуға уақытша шектеу принципi. ТМД-ның ... ... ... ... және кең ... пiкiр ... шет елге аударуға шектеу
болмау керек – деген пiкiр кателiк болып табылады. Алғашқы табысынан бастап
пайданы ... ... ... ... ... ... пайда
көрмейдi. Басқа дамушы ел тәжiрибесi көрсеткендей, олардың ... ... ... ... ... ... заңдарына сәйкес шетелдiк
компания бес жылдан ерте пайданы аударуға құқығы жоқ.
Мемлекеттiк саясат принциптерi жүзеге ... ... ... ... - инвестициялық саясатты реттеудiң ұйымдық механизмi болып табылады.
Мемлекеттiк механизм шетелдiк ... мен ... ... ... ... ... жасауға негiзделуi керек. Концепция шетелдiк
капитал және ... ... ... ... принциптерiнен басқа
бағдарламалық шаралар мен оны ... ... ... ... ... сыртқы заем беру (халықаралық, мемлекеттiк, банктiк ... ... ... түрi, ... бағыттары сияқты бөлiмдер
болуы керек.
Қазақстанда кпиталды тарту тәжiрибесiнiң тағы бiр кемшiлiгi туарлары
несиенi кең ... ... ... ... ... ... ... икемсiз,
сонымен қатар елдiң халықаралық беделiн түсiретiндiгiн ескеру керек
3.2 ... ... ... ... жолдары
Қазақстанның Инвестициялық қоры Қазақстан Республикасының мемлекеттік
даму ... бірі ... ... ... ... 2003 жылдың 11-
маусымында басталған-ды. Инвестициялық жобалардың табысты іске ... ... ... ... ұйымдастыру деңгейін қамтамасыз
ететін , ... ... ... жүзеге асыру үшін
маркетингтік және технологиялық жеткілікті тәжірибесі бар және ... ... ... ... стратегиялық инвесторлары бар,
кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ... ... және дүниежүзінің басқа елдеріндегі салаларды дамыту
беталысын талдау негізінде бәсекеге қабілетті салалар мен ... ... ... ... ... ... атап айтқанда:
1. ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеу (консервілік, жүнді және мақтаны
қайта өңдеу өнеркәсібі мен басқа салаларды ... ... ... ... ... ... ... құрылыс
материалдарының әрлеу мен қапталына дейінгі өндірісіне шейін);
3. әйнек өнеркәсібі;
4. химия және мұнай химия өнеркәсібі;
5. металлургия;
6. машина жасау;
7. ... және ағаш ... ... ... ... ... (энергетика және көлік).
Қазіргі уақытта қор қызметінің түйіні құрылымды құрайтын мәні бар және
экономикалық кластерлерді жаңадан құру мен ... ... ... ірі және ... бар маңызды жобаларды кезеңмен
қаржылындыруға ... көп ... ... ел ... ... ... ... бүгінгі айшықты орын қалыптастыра бастаған ... ... ... ... ... даму ... ... Елбасы Н. Ә. Назарбаевтің тікелей қозғау салып ықпал етумен дүниеге
келген болатын. Бастапқыда бұл игі ... ... ... Республикасының
индустриялдық инновациялық дамуының ... ... ... ... саладағы көптеген кәсіпорындарға ... ... ... қарап, қорды бірнеше кәсіпорындардың басын біріктіруші
холдингтік құрылым депте қарауға ... ... ... кез ... кәсіпорынның акцияларының бақылаушы пакеті Қордың иелігінде емес,
ол әрбір жобаның бастамашыларына ... ... қор ... ... ... ... мемлекеттік органдармен өзара қарым-қатынас орнатуға,
салықтық басымдықтар алуға, инвестиция тарту ... ... алу үшін ... ... ... жасасуға, инфрқұрылымдық мәселелерді шешу
тұрғысынан және ... да ... ... ... көмек көрсетеді.
Қазақстанның инвестициялық қорының құрылу арқылы елімізде қазір үлкен
бір жаңаша іс қолға ... ... ... акционерлік капитал арқылы
инвестиция тарту мәдениеті, сол арқылы ірі ... ... ... ... дами ... Бұл ... ... бұрыннан қалыптасып қалған
салдары. Жалпы, инвестициялық жобалардың жемісті жүзеге асу тұрғысынан
алғанда, Қазақстанның инвестициялық қоры ... ... ... ... ... ... кәсіпорын акциясының бақылаушы пакетін
ұстайтын әрі жобаның техникалық-технологиялық жағын іске ... ... жіне ... ... бар ... ... инвестор немесе инвесторлар тобы) қолында болғаны ... ... ... ... ... ... бірнеше жылдың ішінде
ішкі инвестицияның үлес салмағы сыртқы инвестицияның ... ... ішкі ... ... ... шетелдің бақылауындағы кәсіпорындар
көтеріп отыр. отандық бизнеске ... ... ... ... Сондықтанда экономиканың бұл бағыттағы қадамын алға
бастыру үшін ... ең ... ... ішкі ... ... ... ... басын оңға бұруға күш салып, ішкі сапалы өндіріске жан бітіру
қажет. Инвестициялық қордың ... ... ... жоба ... тек қана нақты
нәтижеге қол жеткізуі де осыдан.
Қазіргі ... ... ... ерекшелігі техникалық
қаруландыруға салымдар және ... ... ... ... ... ... жасау саласына , ауыл шаруашылық саласына
жіберу, ресурс алатын , ... және ... ... ... ... ... ... саясатын жүргізген
кезде мыналарды ескеру керек:
- өндіріс орынның қаржылық ахуалы;
- өндірістің техникалық дәрежесі;
- аяқталмаған құрылыс;
- лизинг арқылы құрал-жабдыктарды алу ... ... ... ... ... нарығының конъюктурасы;
- мемлекеттен келетін жеңілдіктер;
- инвестициялық бағдарламаның коммерциялық және бюджеттік тиімділігі;
- сақтандыру қызметі;
- салық;
- ... ... ... сату ... өнімді сатудағы географиялық шекараның жағдайы;
- жалпы өнімнің мөлшері;
- инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... дәрежесі;
- техникалық мүмкіншілігі және дамыту мүмкіншлігі.
Инвестицияны өндіріс орнында басқаруды жақсарту үшін мынандай шараларды
қолдану керек:
- инвестиция ... ... ... ... үлес ... ... ... табылады, яғни
мемлекет тарапынан көрсетілетін, берілетін жеңілдіктер. Жеңілдіктер ... ... ... ... салыктық преференциялар;
- кеден баждарын салудан босату;
- мемлекеттік ... ... ... беру ... ... ... басым түрлерінің тізбесіне сәйкес болу керек;
- осы заманға сай техникалар ... ... жаңа ... ... ... ... ... кәсіпорындарды кеңейту.
Қолданылып жүрген инвеститцияларды көтермелеу және өзара ... ... ... ...... ... кәсіпорындарға маңызы
үлкен.
«Мақтарал» кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын ... ... жоба ... Бұл ... ... негізделуі:
- отандық және шетел нарығында мақтаға сұраныстың әрдайым болуына;
- жобаны іске асырудың негізгі қозғаушы күші ... ... ... ... және алдын-ала жасалынған келісім шарт бойынша ... ... ... іске ... үшін ... АҚ-ы ... ... нарық
жағдайында жұмыс істей алатын өндірістік және жоғары маманданған
мамандардың құрамына иелік етеді;
- осы ... ... іске ... кейін кәсіпорын өндірісті
модернизациялаудың келесі кезеңіне өтуді көздейді. Ол – ... ... ... ... мақтадан, жіа еру үрдісіне
көшу;
Жобаны іске ... ... ... шетел нырығына жоғары сапалы
мақталарды тазалап келісім бойынша жеткізу, ... ... ... ... ... ... қаражаттарды тарту ұдайы өндіріс циклін
тұрақты қамтамасыз ету.
“Мақтаарал” АҚ-ның қаржы көрсеткіштерінің ... ... ... ... ... және ... технологилық құрал-жабдықтар алу оны монтаждау сияқты бір
кезеңдік шығындары;
• Жобаны іске ... ... ақша ... түсу ... ... ... Негізгі экономикалық көрсеткіштер;
• Инвестициялық шығындар және қаржыландырудың жоспары;
• Өндіру мен өткізудің бағдарламасы;
• Жабдықтардың күтілуі мен жөнделуі;
... және ... ... Айналым капиталдың қажеттілігі;
• Амортизациялық аударымдар;
• Ақша қаражаттарының қозғалысы;
Жоғарыдағы шарттарды орындау өнімінің бәсеке қабілеттілігін ... ішкі және ... ... ... ... ... жасайды.
Қорытынды
Инвестициялар – бұл, нарықтық экономикаға өту кезеңiнде пайда
болған, Қазақстандық ... үшiн ... жаңа ... ... ... негiзгi қорларды қайта өндiруге,
оларды жөндеуге жұмсалатын шығыстардың барлығын қосатын “жалпы ... ... ... ... ... экономикасын дамытудың маңызды
факторларының бiрi болып табылады. Сондықтан да ... ... ... ... мәселелердiң бiрi болып табылады.
Елдiң экономикалық өсуiнiң орнықты қарқынына қол ... үшiн ... ... ... ... ... Бұл үшiн мына
негiзгi мiндеттер орындалуы тиiс:
а) Жалпы инвестициялық ахуалды жақсарту;
ә) Жаңа ... ... ... ... ... ... жүйесiн одан әрi
жетiлдiру;
Инвестициялық ахуалды ... ... ... ... ... инвесторлардың да экономиканың нақты секторына салуын
тиiмдi ... ... ... ... да, ... ... шетелге кетуiн болдырмауына да жәрдемiн тигiзетiндей iскер
ортаны қалыптастыруды талап етедi. Бұл үшiн ... ... ... және кеден режидерiн, жұмыс күшi рыногын, жер және жылжымайтын
мүлiк рыногын, көлiк және ... ... ... ... ... қаржы қызмет көрсетулер рыногын одан әрi дамыту ... ... ... ... ... ... ... экономикалық ұйымдар мен өзара iс-қимылды күшейту, жарнамалық-
ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... жұмыс iстеуi мен жандандырылуы
тиiс.
Тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдаудың жүйесiн жетiлдiру
инвестицияларды мемлекеттiк қолдаудың ... ... ... ... ... ... ... жетiлдiруге,
мемлекеттiң инвестициялық тәуекелдердi сақтандыру ... ... ... ... ... тиiдi ... ... тиiс.
Инвестициялық тартымдылықты арттыру ... ... ... ... ... бiрi ... табылады.
Сондықтан да инвестициялық iс-әрекеттi жандандыру әрдайым басымды
мәселелердiң бiрi ... ... ... ... ... ... арттырудың
теориялық негіздері қарастырылған.
Екінші бөлімде «Мақтаарал» ... ... ... ... ... қаржылық жағдайы талданады.
Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын арттыру ... ... ... ... бөлімде Қазақстан Республикасының инвестициялық тартымдылығын
жетілдіру және ... ... ... ... жолдары
ұсынылған.
Міне осыншалықты тәжірибеден кейін барып кәсіпорында тиімді жүйе пайда
болды. ... ... да ... ... ... ... ие болу ... Дағдарыс кезінде басшы көптеген баламалы
шешімдерді қарастыру керек. ... ... ... ... өз
фирмасының құрылымын білу керек, осы құрылымның жаңалық енгізуге ... ... ... ... болашақта қандай өзгертулер болатынын
болжай білу керек.
Кәсіпорынның бәсекегеқабілеттілігін сақтау үшін, жұмыс бір нақты өнім
мен тұтынушыға ... ... Ұйым ... ... ... ... ... пен құқықтардың дұрыс бөлінуін қалайды.
Алайда бұл мақсаттар кәсіпорынның ... ... ... ... ... үлкен нәтижелерге қол жеткізу үшін тұтынушыларды
зерттей білу керек, ... әр ... білу ... және ... ... ... ... әр бөлімнің бір-бірімен деген ... ... және алға ... ... жету үшін, жауапкершілікті
бөліп береді. Ұйымдастырушылар фирмалардың арасындағы байланысты да
қадағалайды.
Ұйымдастыру жұмыстарын алға жылжыту үшін құқықтары ... білу ... ... ... ... ... ... қажет.
Ұйымдастырушы структура ең бастысы фирманың барлық бөлімдерінде жақсы
байланыс болғанын қалайды, ... әр ... ... ... бөліп береді.
Сонымен алға қойылған мақсаттар мен оның орындалу мүмкінділігі өте
жоғары, елдің жоғарығы шикізат ... ... ... ... және ... жері ... материгінің ортасында және
екі жағындағы ... ... ... мен ... ... ірі
экономикалық аймаққа айналады десек қателеспейміз. Осындай жағдайда ... ... ... ... ... жетуіміз қажеттігін
президентіміз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан 2015 жылға дейінгі индустриалдық
инновациялық даму бағдарламасында айтып ... ... Ол үшін ... пен ... ойланып қана қоймай, бүкіл халық өз үлестерін қосу
қажет екенін жеке айтып кеткен жөн. ... ... ... ... адам ... ... білімділігімен XXI
ғасырда дүние жүзінде өзінің орнын табатынына күмәніміз жоқ.
Пайдаланылған әдебиеттер Көздері
1. Н.Ә. Назарбаев ... 2030. ... ... ... ... мен әл-ауқатының артуы. Ел Президентінің
Қазақстан халқына жолдауы.- Алматы: Білім, 1998.
2. Қазақстан өз ... жаңа ... ... ... ... ... Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына
жолдауы.- Егемен Қазақстан, - 2006 жыл, 1-наурыз.
3. Қазақстан экономикалық, ... және ... ... ... ... ... Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан
халқына жолдауы.- Егемен ... - ... ... ... В.В. ... ... ... Источник
финансирования. Выбор стратегии. СПБ: Питер 2003г.
5. Беренс В., ... П.М. ... по ... ... ... ... Юнити 2000г
6. Вахрин П.И. Инвестиции: Учебник. М: Дашков и К 2003г
7. Липсис И.В. и др. ... ... ... ... ... ... ... Б.И. Инвестиционный комплекс технического процесса. М: Наука
1996г
9. Ендовицский Б.И. и др. ... ... ... ... М: ... и ... ... Г.В. Анализ финансовой устойчивости предприятия// Бизнес и
буудущее. Вектор ... ... ... Анри О современных методах финансового анализа // Бизнес
и банки.-2002.-№68-9б.
12.Экономика ... ... для ... В.Я. Горфинкеля,проф.В.А.
Швандара.-2-е изд.,перераб и доп.-М.Банки и биржы.ЮНИТИ,2003-630б.
13. Кэмпбелл Р. ... ... Л., Брю ... Т.2. ... 1992. ... ... Г.В ... хозяйственной деятельности ... ... Н.А ... Г.П ... ... ... ... экономика и организация. Под.ред. Л.А Брагина :ИНФРА-
М,2001.-320б.
17. Павлова Л.Н. ... ... ... ... ... для вузов.-М:Банки и биржы,ЮНИТИ, : 1999.406б
18. Стоянова Е.С ... ... в ... ... Грузинов В.П Экономика предприятия. М ЮНИТИ.2003-450б.
20. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиции.
Анализ ... и ... ... ... ... ... Фонд
«Правовая культура»,1999-450б.
22. Крейнина М.Н. Финансовое ... ... ... ... ... ... пособие/ Под ред. Д.э.н., профессора Мамырова
Н.К.-Алматы.Экономика,1999-450б
24. Давильбекова Ж. Роль ... ... в ... // ... –2001. N1-1. -.73-77.
25. Еспенбетова Б. Обоснование инвестиционной политики
накопительных пенсионных фондов // Банки ... ... ... ... Н. Инвестиции и государственная инвестиционная
политика // Российский экономический журнал. -–2002. N8.
–с.50-
27. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты. ... , ... ... С.В. и др. ... ... Москва: «Проспект»
2004г
29. Налоговый Кодекс Республики Казахстан.Алматы.2005ж
30. Ихданов Ж., ... Ә. ... ... ... ... ... 2002 ... А.Б. “Cтратегическое планирования и анализ
эффективности
инвестиций” М:1998 г.
32. Инвестиций в Казахстане: Материалы ... ... ... Н.К. Мамырова – Алматы: Экономика, 1997 г.
33. Инвестиционная деятельность в Республике Казахстан: Статистический
сборник // Под.ред.А.А. ... ... ... РК по ... г.
34.Инвестиционная привликательност: Южно-Казахстанская область –
Investment Attractiveness: Soutth Kazakhstan oblast; Информационный
справочник. Алматы: Нурлы алем, 2000 г.
35.Карамендин Т. Роль ... ... в ... ... ... сообщество. 2002. –N2. с.56-74.
36Кирюхин Ю. Инвестиционная политика в области, Анализ и предложения //
Южный Казахстан. –2000. ... ... А.В. ... ... инвестиций в экономический
развитых странах. М:Изд-во МГУ, 2001. –72 ... ... ... ... РК ... ... –2003.
38.Кочуров Н.И. Государственное регулирование ... в ... ... ... ... –2002. ... М.К. Эффективность инвестиций в промышленном производстве:
Монография. –Алматы: Экономика, 2001. –230 ... Б. ... ... в ... ... анализ,
объемы, структура // Казахстанская правда. –2002. –29 дек. ... Н. ... и ... ... ... ... экономический журнал. -–2002. N8. –с.50-60.
42.Назарбеков К. Особенности инвсетиционного рынка в Казахстане// Аль-
Пари. –2001. N5-6. с.32-37.
43.Назарбеков К. ... уже ... ... проявляют интерес // Южный
Казахстан. –2001. N10, 26 января. –с.4.
44.Омаров А.Д. ... ... ... ... и
совершенствования государственной и общественоой политики Казахстана
// ... ... ... ... и ... –2002. ... К. ... государственную инвестиционную политику
//Казахстанская правда. –2002. –6 дек. ... ... ... ... 2003. ... Агенство Республики
Казахстан по статистике, 2004.
47.Региональный статистический ежегодник Казахстана. Статистический
сборник // ... ... А.А. ... Минин Б.А. Уровень качества. Социально- экономические вопросы
оценки качества и ... ... ... ... 2002.
49.Каренов Р.С. Терминология рыночной экономики и бизнеса. ... ... Б.М., ... И.Я., ... С.Б. ... ... Учебник. Челябинск, Южно-Уральское кн. изд-во, 2001
51.Трубилин А. Конкурентоспособность – главный фактор ... // АПК: ... ... ... Е., Барашков С. Конкурентоспособность и ... ... ... управления // Маркетинг, 2003, №4.
53.Мамыров Н.К., Саханова А.Н. и др. Государство и бизнес. Менеджмент
государственного сектора. Книга 1-4. ... ... ... ... ... ... в ВТО" ... - директор Департамента
малого бизнеса Аппарата Акима г.Алматы. «Казахстанская правда» // №29,
2004, 23 июль.
55.«Взгляд Президента» // ... ... // №13, 2004, ... ... ... ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
“Экономика” факультеті
“Экономика” кафедрасы
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы:“Инвистиция тарту жолдарын арттыру ”
-----------------------
Өндіріс, техникалық мәселелерден, қамтамасыз етуден, вице президент
Акционерлердің жиыны
Президент
Заңгер
Қарж-есеп бөлімі
Сапа және ... ... ... бөлімі
Транспорт бөлімі
Кәсіпорын персоналы
Басты технология
1 цех
3 цех
2 цех

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Инвестиция түсінігі және оның түрлері34 бет
2013-2015 жылдардағы ҚР-ның макроэкономикалық көрсеткішіне сипаттама14 бет
Invitro жағдайында өсірілген өсімдік жасушыларының биологиясы12 бет
«Қаржы нарығы және делдалдар» пәні бойынша негізгі дәріс материалдары75 бет
Инвестицияның мәні, инвестициялық банктер25 бет
Коммерциялық банктердің несиелік портфелін басқару11 бет
Несие жүйесінің ұғымы және оның құрылымы туралы4 бет
Облигация бойынша табыстар төлеудің әдістері8 бет
Облигацияларды зерттеу27 бет
Экономикалық ақпараттық жүйелердегі берілгендерді талдау75 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь