Мәліметтер базасын құру алгоритімі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

I ТАҚЫРЫПТЫ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.1 Қолдану саласын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.2 Кіріс ақпараты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.3 Шығыс ақпараты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10

ІІ М.Б. ҚҰРУ АЛГОРИТІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2.1 Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
2.2 Құру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
КІРІСПЕ.
ЭЕМ (электронды есептеуіш машиналардың) маңызды ерекшеліктерінің
бірі- ақпараттың мол көлемін сақтау және өңдеу,сонымен бірге мәтіндік
және графикалық құжаттар (суреттер,сызулар,фотосуреттер,географиялық карталар) ғана емес,жаһандық жүйе,дыбыстық және бейнефайлдардың беттері де жинақталады.Бұл мүмкіндіктер мәліметтер базасының көмегімен іске асады.
Мәліметтер базасы(МБ)-белгілі бір арқауы ауқымға қатысты мәліметтерді баяндау,сақтау менамал-тәсілдермен ұқсата білудің жалпы принциптерін қарастыратын белгілі бір ережелер бойынша ұйымдастырылған мәліметтердің жиынтығы.Адамның қатысуы ықтимал,автоматтық құралдармен өңдеуге жарамды түрде ұсынылған ақпарат мәліметтер ретінде түсініледі.
Арқаулы ауқым ретінде нақты зерттеуші үшін қызықты нақты әлемнің бөлігі түсініледі.
Қарапайым МБ мысалы ретінде телефон анықтамалығын,поездар қозғалысы кестесін,кәсіпорын қызметкерлері туралы мәліметтерді,студенттердің сессия тапсыру қорытындылары және т.б. айтуға болады.
Электронды мәліметтер базасының басты қасиеті-ақпараттық тез іздестіру мен сұрыптау,сондай-ақ берілген форма бойынша есепті қарапайым түрлендіру мүмкіндігі.Мысалы:сынақ кітапшаларының нөмерлері бойынша студенттердің аты-жөндерін оңай айыруға болады немесе жазушының аты-жөні бойынша шығармаларының тізімін жасауға болады.
Мәліметтер базасын басқару теориясы дербес пән ретінде шамамен алғанда ХХ ғасырдың 50-жылдарының басынан бері дами бастады.Осы уақыт ішінде белгілі бір іргелі ұғымдар жүйесі қалыптасты.Олардың бірқатарын келтірейік.
Объект деп мағлұматтары мәліметтер базасында сақталатын ақпараттық жүйесінің элементтері аталады.
Атрибут-объектінің қасиеттерін ақпараттық бейнелеу.Әрбір объект атрибуттардың кейбір жиынтығымен сипатталады.
Мәліметтердің басты элементі деп мәліметтердің басқа элементтерінің мәндерін анықтауға мүмкіндік беретін осындай атрибут аталады.
Алғашқы кілт- объектінің(жазбаның) әрбір данасын бірегей түрде ұқсастарын атрибут(немесе атрибуттар тобы).
Екінші ретті кілт-бірнеше жазбалар үшін мәні қайталанатын атрибут
(немесе атрибуттар тобы).Ең алдымен,екінші реттегі кілттер жазбаларды іздестіру операцияларында қолданылады.

Мәліметтер базасы ұғымымен мәліметтер базасын басқару жүйесінің ұғымы тығыз (МББЖ) байланысты.
МББЖ-жаңа құрылымын құруға арналған программалық құралдар кешені,оны құрамын толықтыру,құрамында барды редакциялау және ақпаратпен көрсетушілік.
База ақпаратын көрсетушілік ретінде берілген критерийге сәйкес бейнелейтін мәліметтерді іріктеу,оларды реттеу,сосын шығаратын құрылғыға беру немесе байланыс арналары бойынша беру.
Кез келген МББЖ мәліметтермен төрт қарапайым операцияны орындауға мүмкіндік береді:
1.Кестеге бір немесе бірнеше жазбаны қосу;
2.Кестеден бір немесе бірнеше жазбаны жою;
3.Кейбір өрістердің бір немесе бірнеше жазбаларындағы мәндерді жаңарту;
4.Берілген шартты қанағаттандыратын бір немесе бірнеше жазбаларды табу.
МББЖ-ның тағы бір функциясы-мәліметтерді басқару.Мәліметтерді басқару ретінде,әдетте,мәліметтерді рұқсат етілмей қол жетуден қорғау,мәліметтермен жұмыс режимін көп мәрте пайдалануды қолдау және мәліметтердің тұтастығы мен үйлесімділігін қамтамасыз ету түсіндіріледі.
Мәліметтер базасын жіктеу. Мәліметтер арсындағы байланыстарды орнату әдістері бойынша ажыратылады:Реляциялық,ирархиялық және желелік МБ.
Реляциялық МБ кесте түрінде мәліметтерді ұсынудың қарапайым және әдеттегі формасы болып саналады.Көптеген теориялар ішінде кестеге қатынас(relation) термині сәйкес келеді және ол МБ-ға осы атты берген.Ол үшін дамыған математикалық операциялар айқындалатын реляциялық есептеу мен реляциялық алгебра.
Осы типтегі МБ жасауға амкрикандық ғалым Е.Кодд елеулі үлес қосты.
Реляциялық МБ-ның жақсы қасиеті-оны қолданудың аспаптық құралдарының салыстырмалы қарапайымдылығы,кемшілігі-мәліметтер құрылымының қатаңдығы(ерікті ұзындық кестенің жолдарын берудің мүмкін еместігі) және оның жұмысы жылдамдығының мәліметтер базасы мөлшеріне тәуелділігі.Мұндай МБ-ға белгіленген көптеген операциялар үшін барлық МБ қарау қажетті болуы мүмкін.
Ирархиялық және желілік МБ қайсыбір ортақ белгісі бар мәліметтер арасындағы байланыстардың бар болуын көздейді.Ирархиялық МБ-да мұндай байланыстар ағаш-сызық жол түінде бейнеленуі мүмкін ,мұнда биік шар бастан төменгі кішілеріне қарай біржақты байланыстар ғана болуы ықтимал.Егер барлық ықтимал сұрақтар ағаш құрылымында бейнеленсе ғана,бұл қажетті ақпаратқа жетуді тездетеді.Ақпарат алудың ешқандай басқа сұрау салулары қанағаттандырмайды.
Аты айтылған кемшілік желілік МБ-дан алып тасталды,онда(тым болмағанда,теориялық жағынан) «бәрімен барлық жағынан» байланыс болуы ықтимал еді.Іс-тәжірибе жүзінде мұны іске асыру мүмкін болмағандықтан,кейбір шектеулерге жүгінуге тура келеді.
Мәліметтердің әрбір элементі құрамында кейбір басқа элементтердің сілтемесі болуы тиіс.Сол себептен ЭЕМ оперативті және дискілік жадындағы едәуір ресурстар талап етеді.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.
1. Қазақстан – 2030 Н.А.Назарбаев. Қазақстандықтар жағдайының өркендеуі, қауіпсіздігі және жақсаруы. Президенттің Қазақстан халқына жолдауы – Егеменді Қазақстан,11 қазан 1997жыл.
2. “ Қазақстан Республикасының Конституциясы – Алматы,1995.
3. Банки и банковское дело. Под ред. Д.э.н. профессора И.Т. Балабанова.-СПб:Питер,2001-304б
4. «Банковское дело» Лаврушина О.И. ФиС, 1998.
5. «Банковское дело» Платонов В.И. Хиггнис М. Москва: Консалт Банкир, 1998
6. «Банковское дело» под ред. Сейткасымова Г.С. Алматы: Қаржы-қаражат, 1998ж
7. Коммерциялық банктер операциялары. Мақыш С.Б. Алматы: Издат маркет, 2004
8. С.Б. Мақыш, А.Ә.Ілияс Банк ісі: оқу құралы – Алматы: Қазақ университеті, 2004.
9. Экономикадағы автоматтандырылған ақпараттық технологиялар: Оқулық. Трибулина И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 бет.
10. Ольшаный А.И. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт) –М: ИНИТИ, 1998.
11. Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования в банке. М:Финстатинформ,1998
12. Гусьева Г.И «Проектирование базы данных примерах и задачах», Москва, 1992
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.....................................3
I ТАҚЫРЫПТЫ ТЕОРИЯЛЫҚ
НЕГІЗДЕУ.............................................7
1.1 Қолдану саласын талдау………………………………………………7
1.2 Кіріс ақпараты………………………………………………..8
1.3 Шығыс ақпараты ……………………………………........................10
ІІ М.Б. ҚҰРУ
АЛГОРИТІМІ..................................................................
......12
2.1 ... ... ... ... ... ... маңызды ерекшеліктерінің
бірі- ақпараттың мол көлемін сақтау және өңдеу,сонымен ... ... ... ... (суреттер,сызулар,фотосуреттер,географиялық
карталар) ғана емес,жаһандық жүйе,дыбыстық және бейнефайлдардың ... ... ... ... ... көмегімен іске асады.
Мәліметтер базасы(МБ)-белгілі бір арқауы ауқымға қатысты
мәліметтерді баяндау,сақтау ... ... ... ... ... ... бір ережелер бойынша ұйымдастырылған
мәліметтердің жиынтығы.Адамның қатысуы ықтимал,автоматтық құралдармен
өңдеуге жарамды ... ... ... ... ... ... ... ретінде нақты зерттеуші үшін қызықты нақты әлемнің бөлігі
түсініледі.
Қарапайым МБ мысалы ретінде ... ... ... ... ... ... ... қорытындылары және т.б. айтуға
болады.
Электронды мәліметтер базасының ... ... ... мен сұрыптау,сондай-ақ берілген форма бойынша ... ... ... ... ... ... аты-жөндерін оңай айыруға болады немесе жазушының аты-жөні
бойынша шығармаларының ... ... ... базасын басқару теориясы дербес пән ... ... ХХ ... ... басынан бері дами бастады.Осы уақыт
ішінде белгілі бір ... ... ... ... ... деп ... ... базасында сақталатын ақпараттық
жүйесінің элементтері аталады.
Атрибут-объектінің қасиеттерін ақпараттық ... ... ... жиынтығымен сипатталады.
Мәліметтердің басты элементі деп мәліметтердің басқа элементтерінің
мәндерін анықтауға ... ... ... ... ... кілт- объектінің(жазбаның) әрбір данасын бірегей түрде
ұқсастарын атрибут(немесе атрибуттар тобы).
Екінші ретті кілт-бірнеше жазбалар үшін мәні ... ... ... ... ... ... кілттер жазбаларды
іздестіру операцияларында қолданылады.
Мәліметтер базасы ұғымымен ... ... ... ... ... (МББЖ) байланысты.
МББЖ-жаңа құрылымын құруға арналған программалық құралдар
кешені,оны құрамын толықтыру,құрамында ... ... және ... ... көрсетушілік ретінде берілген критерийге сәйкес
бейнелейтін ... ... ... ... ... ... байланыс арналары бойынша беру.
Кез келген МББЖ мәліметтермен төрт қарапайым операцияны орындауға
мүмкіндік береді:
1.Кестеге бір немесе бірнеше ... ... бір ... ... ... жою;
3.Кейбір өрістердің бір немесе бірнеше жазбаларындағы мәндерді жаңарту;
4.Берілген шартты қанағаттандыратын бір ... ... ... табу.
МББЖ-ның тағы бір функциясы-мәліметтерді басқару.Мәліметтерді
басқару ретінде,әдетте,мәліметтерді рұқсат ... қол ... ... ... көп ... ... ... және
мәліметтердің тұтастығы мен үйлесімділігін қамтамасыз ету түсіндіріледі.
Мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ажыратылады:Реляциялық,ирархиялық және желелік МБ.
Реляциялық МБ кесте түрінде мәліметтерді ұсынудың қарапайым және
әдеттегі ... ... ... ... ... кестеге
қатынас(relation) термині сәйкес келеді және ол МБ-ға осы атты берген.Ол
үшін дамыған ... ... ... ... ... ... алгебра.
Осы типтегі МБ жасауға амкрикандық ғалым Е.Кодд елеулі үлес қосты.
Реляциялық МБ-ның ... ... ... аспаптық құралдарының
салыстырмалы қарапайымдылығы,кемшілігі-мәліметтер ... ... ... ... берудің мүмкін еместігі) және
оның ... ... ... ... ... ... ... белгіленген көптеген операциялар үшін барлық МБ қарау ... ... және ... МБ ... ... ... ... арасындағы байланыстардың бар болуын көздейді.Ирархиялық МБ-да
мұндай байланыстар ағаш-сызық жол түінде бейнеленуі мүмкін ,мұнда биік ... ... ... ... ... ... ғана ... барлық ықтимал сұрақтар ағаш құрылымында бейнеленсе ... ... ... ... ... ешқандай басқа сұрау
салулары қанағаттандырмайды.
Аты айтылған кемшілік желілік МБ-дан алып тасталды,онда(тым
болмағанда,теориялық ... ... ... ... байланыс болуы
ықтимал еді.Іс-тәжірибе жүзінде мұны іске ... ... ... ... тура ... ... элементі құрамында кейбір басқа элементтердің
сілтемесі болуы тиіс.Сол себептен ЭЕМ оперативті және ... ... ... ... ... ... ... табысты жұмыс жасауы үшін ақпараттық жүйенің
дамығанын талап етеді. Сонда сол ... ... ... ... және монипуляциялауды іске асырады.
Мәліметтер қоры - ақпаратты сақтауды және де мәліметтерге
ыңғайлы,тез кіруді қамтамасыз етеді. Мәліметтер қоры ... ... ... сай ... ... ... ... қоры деп деректердің электрондық сақтаушысын айтады.
Оларға қатынас бір ... ... ... ... іске асады.
Мәліметтер қорын ... ... ... ... ... ... ... арналған программалық жабдық болып табылады.
ТАҚЫРЫПТЫ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕУ.
1.1.Қолдану саласын талдау
Курстық ... ...... атына сәйкес қонақ үй
администраторы қызметінің мәнін ашып көрсету, біздің еліміздегі қонақ ... ... ... ... ... ... және мәліметтер
базасын құру болып табылады.
Курстық жұмысымның тақырыбы – Қонақ үй администраторы ... ... ... ... жету үшін ... ... ... жөн көрдім:
• Қонақтарды қабылдау және орналастыру ... ... ... үйді ... әдістері;
• Қонақ үйлердегі қызмет түрлеріне сипаттама;
Қонақтарды қабылдау және орналастыру қызметін ұйымдастыру
Қонақ үй ... ... ... ... ... ... ... қалыптасады.
Қонақ үй қызметін тұтынушылармен жұмыс әрекеті ... ... ... ... сұраныс беру (брондау)
2. Қонақтарды қабылдау, тіркеу орналастыру
3. Қонақжайлық және тамақтану қызметін ұйымдастыру, өткізу
4. Тұрғындарға қосымша қызмет көрсету
5. Есеп ... ... ... айтылғандар кешенді түрде ұйымдастырылса тұтынушы ... ... ... жағдайда қызмет көрсету дәрежесінің жоғарғы
болғандығын көрсетеді. Тұрақты тұтынушы, қонақ үй имджінің жоғарғы дәрежеге
көтерілгендігін, жарнама ісінің дұрыс ... ... ... тыс ... ... бөледі.
Алдын ала орынға сұраныс берумен, тұтынушыны орналастыру қабылдаумен
кезекші администратор, портье, есеп айырысу кассирі, ... ... ... және ... қызметі көпшілік қонақ үйлерде
ағылшынша ... деп ... ... және ... ... ... ... ... сай ... ... басты міндеті, тіркеу журналын тексере отырып
сұраныс ақпаратын ... ... ... ... ... ... нөмірлік қорының санын және оның қонақтармен қоныстану деңгейінің
есебін біліп ... ... Есеп ... ... ... тиянақтылықты талап
етуі.
Портье қызметі– бөлме кілттерін ... ... ... ... жағдайда беру міндетіне жауап береді. Сонымен ... ... ... ... ... және ... ... операторы уақытылы есеп айырысуды бақылай отырып,
бухгалтерлік есеп беру ... ... ... ... – төлқұжат мәліметтерін тексерумен ... ... ... виза уақытын қадғалауға міндетті.
Қонақ үйдегі брондау ... ... ... беру ... телефон
арқылы және соңғы жылдардағы кең тараған компьютерлік әдіспен (WEB–сайт
жүйесі) жүргізеді.
Қонақтарды ... және ... жеке ... ... және шетел азаматтарын қабылдаудың әртүрлі тәртібі жолдары бар.
Негізгі мақсат қонақтың бабын табу, сұранысын толық ... ... ... ... ... ВИЗА мәселесіне басты назар
аударуымыз керек. Визалық рұқсат төлқұжатта ... ... ... ... ... ... Олар: жеке, топтық, бір рет пайдалануға,
бірнеше рет пайданануға, студенттік, кіру, шығу, транзиттік ... ... ... ... ... қызмет бабындағы, жай, туристік
болып та келеді.
Келген қонақтар үш ... ... өз ... ... ... ... ... барлық қонақ үйлерде кездесе бермеуіне байланысты
жергілікті ішкі істер бөлімінде ... ... ... ... ... жасау
үшін лицензиясы болуы керек.
Қонақ үйлердегі қызмет түрлеріне ... ... ... ... ... оның ... Оның ... категориясына, нөмірлік қордың ауқымдылығына,
орналасқан орнына, қонақтардың ерекшелігіне т.б факторларға қатысты.
Қызмет көрсету түріне ... ... ... ... ... ... қызмет түрі:
–әкімшілік –басқару қызметі;
–қабылдау және орналастыру қызметі;
–нөмірлік қор қызметі;
–қоғамдық тамақтандыру ... ... ... және ... ... ... міндеттеріне қонақ үй кешеніндегі барлық бөлім
қызметтеріне жауапты. Қаржы ... ... ету, ... ... ... ... ... жасау, еңбек ережесін ... ... ... ... және ... ... қамтамасыз етеді. Қызмет құрамы: хатшы, ... ... ... ... ... кауіпсіздік).
1.2. Кіріс ақпараты
Кіріс ақпараты – бұл пернетақтадан түскен сигналдар, мәліметтер,
құжаттар түрінде түскен ақпарат және ақпараттық ... ... үшін ... ... және ... негізінде алынған файлдар өз кезегінде
шапшаң және шартты – ... ... ... бұл ... материалдық,
еңбектік, технологиялық және басқа да нормалар мен ... ... ... ... ... ... ... ақпарат бақылаудан өтуі қажет. Ең аз қажет
етілетін бақылау пайдаланушының визуалды ... ... ... ... ... ... енгізу кезінде ... ... ... шешу ... ... ... мен бақылау формалары
қарастырылуы қажет.
«Жеке куәлік» кіріс құжатының ақпараттық құрылымдық бірлігінің сипаттамасы
мен тізімі
|Құжат аты: Жеке ... ... |
| ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... Zher ... жері |
| ... ... |
| ... zher ... жері |
| ... ... берген мекеме |
| ... ... күні |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... ақпараттық құрылымдық бірлігінің сипаттамасы мен
тізімі
|Құжат аты: Өтініш ... |
| ... ... |
| ... ... аты-жөні |
| ... ... күні |
| ... ... ... күн |
| ... ... ... ... ... бірлігінің сипаттамасы мен
тізімі
Құжат аты: Виза
|Белгіленуі ... ... ... ... ... ... ... жері ... kuni ... күні ... ... ақпараты – бұл басқару объектісіне, қызметшіге немесе ... ... ... ... ... және ... ... журналы» шығыс құжатының ақпараттық құрылымдық
бірлігінің сипаттамасы мен тізімі
|Құжат аты: ... ... |
| ... |
| ... ... |
| ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... жақ ... мен қолы |
| ... ... құжатының ақпараттық құрылымдық бірлігінің сипаттамасы
мен тізімі
Құжат аты: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... шығыс құжатының ақпараттық құрылымдық бірлігінің сипаттамасы
мен тізімі
Құжат аты: Есеп қағазы
|Белгіленуі ... ... ... ... ... ... ... саны ... | ... ... ... ҚҰРУ ... ... ... ... негізгі шарттар және орындау жолдары.
Бұл курстық жұмыстың мақсаты- деректер базасын құру және онымен
жұмыс істеу.Олардың қарым-қатынасын құрып,оларға қойылған талаптарды жүзеге
асыру. ... құру ... ... ... ... ... келесі шарттар орындалуы тиіс:
1) Атрибуттарға есім берілуі керек және олардың ... ... ... ... ... ... ... Атрибуттардың реттілігі маңызды емес.
4) Қайталанатын жолдары болмауы тиіс.
Осы жұмысты іске асыру алдында, ... құру ... ... ... жолын таңдадық. Оның ең тиімді жолы екі кестені қолдану болып
табылады.
Қазіргі уақытта кез келген ұйымды, ... және ... ... ... құру ісі бірінші кезекке қойылып отыр. Ол
шетелдерде қызмет еткенмен, ... елде ... ... ... Оның ... ... өзі де ... органдардың мәліметтер базасын
құруды айтып отыр. ... ... 2008 ... ... ... ... ... де бар.
2.2 Құру жолдары.
Мәліметтер базасын құру алдында, ең алғаш бос мәліметтер
базасының файлын құру керек.
Mіcrosoft Access-ті іске ... ... ... ... ... ... терезе пайда болады. Ол терезеде, біз жаңадан ... құра ... ... сақталған деректер базасын ашып, жұмыс істей
аламыз.
Бұл терезе Сервис-Парамертры-Вид-Отображать терезесіндегі ... ... ... орнатылған болса іске асырылады.
«Кітапхана бөлімінің» мәліметтер базасын құру алгоритімі
1. Сұхбат терезесінен Новая база ... ... ... Егер ондай бұйрық жоқ болса, Файл-Создать бұйрығын ... ... ... ... болады.
3. Общие-база данных бұйрығын таңдаймыз.
4. Файл новой базы данных ... ... ... ... ... қажет.
5. Имя файла деген өріске жаңа деректер базасын Несиелік тәуекел
атымен енгіздім.
Деректер базасының кестелерін ... ... ... құру 2 ... ... ... кестенің құрылымы анықталады: өріс құрамы, олардың атаулары, әрбір
өріске арналған мәліметтер түрлері, өріс көлемі, кілттер, кестелер
индекстері мен тағы да ... ... ... кезең кестенің құрылымы мен
олардағы мәліметтерді толтырумен еркшеленеді.
Кесте құрылымын дайындау
Access-те кестені ... ... ... ... ... ... - ... кестені Кесте режимінде құру;
• Конструктор - кестелерді Конструктор көмегі арқылы құру;
• Кестелер шебері - кестені Кестелер шебері ... ... ... ... - ... деректер базасынан мәліметтерді
көшіру немесе импорттау арқылы орындау.
• Кестелермен байланыс - сыртқы ... ... ... ... базасымен қосылу әрекеттері.
Жоғарыдағы аталған кесте құрылымдарының ең тиімдісі ол ... ... Бұл ... ... ... ... өзгертуге мүмкіндік
береді.
Кестелер констукторын пайдаланып Кітаптар атты ... ... ... ... атты ... базасының терезесінен Таблицы-
Создать объектісін таңдаймыз.
2. Новая таблица атты терезеде ... ... ... ... ... өріс атауларын, олардың құрылымын
төменгі кесте бойынша өзгертеміз.
Мәліметтерді енгізу
Мәліметтерді енгізу біріншіден кестені ашудан басталады.Ол үшін
саймандар тақтасындағы Режим таблицы пернесін пайдалану немесе ... ... ... Открыть пернесін басу арқылы ашып аламыз. Ал ... ... ... ... ... ... реттегі кілтті орнату
Бірінші реттегі кілті анықтау үшін Кітап атауы(КА) деген өрісті
таңдап, ... ... ... суретін басу керек немесе Ключевое
поле бұйрығын таңдаймыз. Ол Правка менюіде орналасқан.
Mіcrosoft ... ... 3 ... ... ... ... жай кілт және ... кілт.
Егер бірінші реттік кілт қолданушымен қойылмаған болса, онда
Mіcrosoft Access міндетті түрде ол кілтті ... ... ... ... ... ... болса, Mіcrosoft Access санағыш типтес
кілттік өрісті Код атымен енгізеді.
Жай кілттік өріс- бұл өріс тек арнаулы жазулары бар өрістермен
анықталады. Кілттік өріс ... ... ... бос ... ... жол ... ... өріс Mіcrosoft Access-те іздестірудің ең
тиімді түрде, тез ұйымдастыру мүмкіндігін береді. Өйткені осы кілтте әр
бір жазуға арналған арнайы орын беріледі.
Егер ... ... ... бар екендігін анықтау мүмкін болмаса, онда
біз құрылымды кілтті пайдаланамыз. Ол ... ... ... ... ... ... ... көбінесе 2 кестені байланыстыру арқылы
қолданған жағдайда жасалады.
Ал біздің қарастырып ... ... ... пен ... ... режимінде Номер пернесін басып тұрып, тышқанның сол жақ
түймесін басып, одан кейін саймандар тақтасында Ключевое поле ... ... ... ... өзгертулер автоматты түрде мынадай
жағдайларда орындалады:
• Келесі жазуға өту кезінде
• Кесте ... жабу ... ... ... ... қосу және алып ... ... жаңа жазуға қосу:
1. Жаңадан енгізген жазудың бос өрісіне келеміз.
Мәліметтерді немесе жазуларды жою үшін:
1. Жойылатын жазуды ерекшелеп, ... сол жақ ... ... тұрып
керекті жазуларға апарамыз.
2. Del пернесін басамыз немесе Правка-Удалить записи бұйрығын таңдаймыз.
Кестелерді байланыстыру.
Access ... ... ... ... ... береді және
осы кестелер бір-бірімен байланыса алады. Бұл өз кезегінде пішіндерден,
санақтардан, кестелерде байланысқан деректерді автоматты түрде таңдауға
мүмкіндік ... ... ... бір ... кілт ... ... нұсқау береді. Басқа кестедегі мәліметке сілтеуіші бар
кілтті, сыртқы кілт деп атайды.
Кестелер арасындағы байланыстарды анықтау үшін келесі шарттар
орыдалу керек:
• Байланыстырылатын ... ... ... ... ... ... бірдей типтес өрістері болуы керек. Бірақ сол
өрістердің атаулары әр түрлі ... ... Екі ... де ... бір ... ... сақталуы
керек.
Байланыс типтерін анықтағанда, өрісті дұрыс белгілеу керек және бұл
белгілегеннен ... түрі де ... ... ... тек байланыстырылып отырған өрістер
кілттік болса ғана орындалады.
2. Бірдің көпке байланысы тек бір өріс ... ... ... Бұл ... ... ... бастапқы кілті бар кесте
болады. Ал қалған кестелер бағынышты кестелер болып саналады.
3. Көптің-көпке байланысы. Бірдің ... ... ... және бұл ... кесте арқылы белгіленеді. Бұл
жердегі кілттер басқа кестелердің сыртқы кілттері болады.
4. Егер ... ... де ... өріс ... отношения өрісінде «Не определено» ... ... ... ... деген терезесін ашып, Добавление таблицы ... ... ... ... ... ... ... бұйрықты
орындаймыз. Схема ... ... ... ... ... Бұл ... тізім диалогтық терезеде көрінеді. Барлық
кестелерді бірден қосуға болады. Ол үшін Shіft пернесін ... ... ... және соңғы кестені белгілейміз.
Закрыть нүктесін басамыз. Соңында ... үй ... ... ... ... мәліметтерді көреміз.
Есеп қағазы және ... ... ... ... байланыс
орнатамыз. Бұл байланыск код жай ... ... ... Ол үшін Схема данных
терезесінде тышқан курсорын Есеп қағазы атты басты кестесінде орналасқан
Код өрісінде ... және бұл ... ... ... жұрналы атты Код
өрісіне тасымалдаймыз. Керек емес байланыстарды Del пернесі ... ... ... ... Тип отношения жолынан бірдің–көпке байланысын
таңдаймыз.
Каскадное обновление связанных полей және Каскадное удаление связанных
полей деген жерде жалаушаларды орнатамыз. Сонда ғана ... ... ... ... ... өзгертіледі. Создать
батырмасын басамыз.
Жай кілттік байланыстарды келесі сыңарланған ... үшін ... ... ... Код
Бұл байланыстарды пайдалана отырып, кітапхана бөліміні туралы
мәліметтерді көрсе болады.
Пішінді дайындау.
Ақпаратты деректер базасына енгізудің екі жолы бар: ... ... ... ... ... жиі ... болса, онда оны пішінге
енгізу қажет. Өйткені бұл ... ғана ... ... ... көңіл
бөлінеді.
Кез келген Пішін деректер базасының кестелерінде немесе сұраныстарда
құрастырылады. Өріс атаулары ... ... ал ... өз ... болады. Бір кесте негізінде қолданушы бірнеше пішінді
құрастыра алады. Пішінді 3 түрлі ... ... ... Пішіндер конструкторы көмегімен
• Пішіндер шеберімен
• Автопішінді қолдану
Әр бір пішінді экранда 3 режимде көрсетуге болады:
• Конструктор режимінде
• Пішіндер ... ... ... ... ауыстыру Вид көмегімен іске асырылады.
Сұраныстарды ұйымдастыру.
Сұраныс дегеніміз- деректерді бір немесе бірнеше ... ... алу ... ... ... бұл- кестелік түрде берілген жазулар
тізімі, оларды ... ... ... және алып тастауға болады.
Сұраныстар деректер базаларында барлық кестелер үшін жұмыс орындай ... ... ... келесі түрлерін орындауға болады:
1.QBE сұраныстары (Query By Example - Үлгі ... ... ... ... сұраныстар
• Қиылыс сұранысы
• Кестені құруға арналған сұраныс
... ... ... Жаңадан жазуларды қосу сұранысы
• Жазуларды өшіру сұранысы
• Параметрлік сұраныс
2.SQL (Structured Query ... ... ... ... ... істеу, инструкциялар тізбегін орындау негізінде
орындалады.
Негізінен сұраныстарды Қолмен ... ... үшін ... ... .Ол сұраныстарды Үлгі бойынша(бланк запроса по ... ... ... ... құрылымы бейнеленеді, ал төменгі жағы
бағанарға бөлінген. Бұл жерде ... ... ... ... ... ... басты қызметі – деректер базасында сақталынған құрама
мәліметтерді баспаға ... және оны ... ... ... ... Оны ... ... және Конструктор режимі арқылы құруға
болады. Шебер көмегімен жасалған отчетті ... ... әрі ... ... ... қонақ үй администраторы мәліметтер базасын
құрдым.
Курстық жұмыс алты ... ... Әр бір ... ... ... ... бөлім Кіріспе бөлімі деп аталады, яғни онда жалпы
мәліметтер ... ... ... ... мен ... ... ... бөлімі, Теориялық бөлімі, онда курстық жұмыстың ... ... үй ... ... ... қатар, құрылымы мен
формалары қарастырылған.
Үшінші бөлім, курстық жобаны ... ... ... қонақ үй
әкімшілігінің толық мәліметті анықтауға арналған мәліметтер ... ... ... ... ... жағдайлардағыдай Қорытынды бөлімі. Қорытынды
бөлімінде жалпы курстық жұмыстың орындалу барысы, бөлімдер саны, ... ... ... осы ... ... жазу барысында қолданылған әдебиеттер
тізім көрсетілген.
Соңғы бөлім, қосымшалар, яғни онда ... ... яғни ... ... ... және әр бір ... ... іс-
әрекеттердің программасы көрсетілген.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.
1. Қазақстан – 2030 Н.А.Назарбаев. Қазақстандықтар ... ... және ... ... ... ... ...
Егеменді Қазақстан,11 қазан 1997жыл.
2. “ Қазақстан Республикасының Конституциясы – ... ... и ... дело. Под ред. Д.э.н. профессора И.Т. Балабанова.-
СПб:Питер,2001-304б
4. ... ... ... О.И. ФиС, 1998.
5. «Банковское дело» Платонов В.И. Хиггнис М. Москва: Консалт Банкир, 1998
6. ... ... под ред. ... Г.С. ... ... Коммерциялық банктер операциялары. Мақыш С.Б. Алматы: Издат ... ... С.Б. ... ... Банк ісі: оқу ... – Алматы: Қазақ университеті,
2004.
9. Экономикадағы автоматтандырылған ақпараттық ... ... И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 ... ... А.И. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт)
–М: ИНИТИ, 1998.
11. Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и ... ... ... ... Г.И ... базы данных примерах и задачах», Москва,
1992

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Delphi программалау тілінде декарттық координаталар жүйесінің кез-келген функцияның графигін сызуға арналған қосымша құрастыру »64 бет
Супермаркеттің деректер қорын жобалау33 бет
Қонақ үй жұмысы22 бет
"Деректер базасы және оның объектілері"4 бет
"Кітапхана" деректер базасы (Delphi тілінде)14 бет
Access мәліметтер базасымен жұмыс істеу11 бет
Delphi визуалды программасы30 бет
Delphi программалау ортасы. Мәліметтер базасы19 бет
Microsoft Access 200014 бет
Microsoft Access программасы12 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь