Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық - құқықтық нысандары

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

Ι КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ӨЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІГІ
1.1. Кәсіпорын.шаруашылық субъект ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2. ҚР ұдайы өндірістік құрылымдарда кәсіпкерліктің корпоративтік және ұсақ формаларын дамыту проблемалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 13
1.3. Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік қызметінің дамуы және оның ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .38
1.4. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің ұйымдастырылуы және оны дамыту жөнімдегі мемлекет саясаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..41

ΙΙ «ТУРАН ӘЛЕМ БАНК» ААҚ
2.1."Туран Алем банк" ААҚ жалпы сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
2.2."Туран Алем банктің" әлемдік қаржы нарығындағы орны ... ... ... ... ... 53

ҚОРЫТЫНДЫ

Қолданылған әдебиеттер тізімі
КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасы ХХ ғасырдың 90 жылдарынан бастап егеменді ел болып өз экономикасын дамытуға мүмкіндік алып әлемдік еңбек бөлісіне қатыса бастады. Он бір жыл ішінде елімізде бұрын-соңды болмаған тарихи маңызды, орасан зор өзгерістер болды. Осы жаңалықтардың негізі материалдық өндірістің, бұрынғы экономикалық қатынастардың орнына жаңа қатынастардың пайда болуы. Социалистік деп аталған мемлекеттік және кооперативтік меншіктің орынына көп түрлі меншік формаларының келуі, оның ішінде жеке меншік түрлерінің пайда болуы. Меншіктің жекешелендірілуі, мемлекет иелігінен алынуы әкімшілік жүйенің құлауына жол ашты. Бірақ шаруашылықты тиімді ұйымдастырушы, ортақолды меншік иелерін қалыптастыру оңай жүргізілетін шаруа емес. Оның басты себебі совет елінде 70 жылдан астам мемлекетке қызмет атқарған адамдар психологияс жеке адамдарды кәсіпкерліктен алшақтатты, шынын айтқанда кәсіпкерлік теорияс болған жоқ, керісінше бұл қызметті мемлекет басқару органдары атқарады деген пікір қалыптасты.
Совет экономикасы пролетарлық саяси экономия догмасына сәйкес бір орталықтан басқарылатын күрделі фабрика ретінде қаралды. Оның үстіне кәсіпкерлер - қанаушы тап капиталистер деген ұғым халық санасына молынан енді. Кейбір ынталы, жігерлі, өз бетімен еңбекке, кәсіпкерлікке талпынушы адамдар алдында заң жүзінде кедергі қойылып, олар жазаға тартылған жағдайлар да кездескен. Бүкіл Совет Одағына аты шыққан қазақстандық шаруа Худенко А.В. мердігерлік егіншілік бригадасын құрған үшін жауапқа тартылып мезгілсіз, жазықсызда дүние салды. Әлемдік тәжірибе мен ғылымда кәсіпкерлік теориясы кең қолданылды да индустриясы дамыған елдер экономикасында айтарлықтай жетістіктер болғаны жұртқа мәлім. Теориядағы сыңаржақтық, я болмаса тура бұрмалаушылық экономикаға орасан зор кедергі келтіреді, қоғам мүшелерінің әл-ауқатын, мәдени дәрежесін төмендетері сөзсіз. Осыған орай, теориядағы догмалардың кесірі ұзақ жылдар бойы бүкіл совет халқының, оның ішінде қазақстандықтардың материалдық жағдайына қолайсыз болғаны белгілі.
Трансформациялық экономика жағдайында шаруашылықты ілгері дамыту үшін кәсіпкерліктің бастапқы нысандарын қалыптастыру үлкен мәнге ие болды. Себебі, ұдайы өндіріс тұрғысында кәсіпкерлік құрылымдар ғана экономикалық жүйелерді бір-бірінен айырма алады. Осыған байланысты, нарықтық принциптерге негізделген кәсіпкерлік сектордың жүйелі факторлары маңыздылыққа ие болады.
Методологиялық тұрғыдан нарықтық сектор кезеңі фирманың өндірістік, қаржылық және ақпараттық жүйесін қайта бағыттау мен кәсіпкерліктің қазіргі заманғы институционалдық құрылымын қалыптастыруды анықтайды.
Әдістемелік тұрғыдан қазіргі заманғы кәсіпкерлік табиғатына ішкі және сыртқы ынталылықты, жоғары табысты әрекетке деген ынталылықты жүзеге асырудың мінез-құлықтық құралдары енеді.
Кәсіпкерлік нысандар көшпелі жағдайда ұдайы өндірістік қатынастарды келесідей жүйелі нәтижелерге әкелетіндей реформалау тұрғысынан қарағанда іс жүзінде шешуші рөл атқарады. Трансформациялық жағдайда кәсіпкерліктің түрлері туралы мәселе Ұдайы өндірістік реформалау тұрғысынан маңыздылықты иеленеді. Кәсіпкерліктің өзі нақты нысандарда жүзеге асырылады, солардың ішінде ең пәрменділері - корпорациялар (ірі бизнес деңгейінде), лизинг, франчайзинг, венчурлық бизнес кәсіпкерліктің орта және шағын деңгейлерінде болып табылады. Акционерлік қатынастарды дамыту нәтижесі ретіндегі корпорациялау нақты өндірістік сектор мен қатар қаржылық сектордың белсенділігін арттырады. Бұл өндіріс сатысында (комбинаттар, трестер) және айналыс деңгейінде (банкілік консорциумдар, брокерлік ассоциациялар) бірлескен нысандардың пайда болуына әкеледі. Осының салдары қорпоративтік құрылымдардың (ҚӨТ, ТҰК) қалыптасуы болып табылады. Бұл өз кезегінде солардың тиімділігінің қосымша талдауын талап етеді. Сондықтан, мәселенің негізгі элементтеріне:
- біріншіден, кәсіпкерліктің қалыптасуының шаруашылық тетігі, егер оның құрылуы үшін технологиялық негіз болса;
- екіншіден, тұрақсыз экономикалық орта жағдайында базалық кәсіпкерлік нысандарының факторлық ерекшеліктері;
- үшіншіден, кәсіпкерліктің экономикалық және әлеуметтік тиімділігін дәл көрсететін оның оңтайлы нысандарын іздестіру;
Кәсіпкерлік қызметінің қандайы болмасын мемлекеттің экономикасы аясынан өзіне тиісті орнын, дәреже-деңгейін тапқаны бүгінде баршаға мәлім. Ал бүгінгі таңда Қазақстандағы кәсіпкерлікгің туындап, дамуы жүргізіліп жатқан зкономикалық реформалардың өзегі ретінде көрініс табуда. Өйткені, нарық экономикасына көшудің (өтудің) бірден-бір жолы, бұл кәсіпкерлік құрылымдардың материалдық базасы жекеменшік инвестициялар болып табылуымен қатар, олардың басқару бастауында білікті және қайратты кәсіпкер тұруы қажет.
Мемлекет тарапында жүзеге асырылатын кызметтерге тұлғаның жұмысқа кіруі еркін сипатта болғанымен, басқару қызметі басқарушы органың мүддесіне соған жету жолында жүзеге асыратын функциаларына, әдістеріне және т,б, негізделгендіктен қызмет істеу еріксіз болып табылады.
Жалпы экономикалық прогресс кәсіпкерліктің дамуымен тікелей байланысты. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпкерлік – шаруашылық қызметтің маңызды түрі болып табылады. Өйткені, нарықтық экономиканың өзі – кәсіпкерлік экономика. Оның ролін көрсетуде, Адам Смит кәсіпкерді коммерциялық идеяны жүзеге асыру және пайда табу үшін экономикалық тәуекелге баратын меншік иесі ретінде сипаттайды. Кәсіпкерлік өндірістің, нарықтың және бүкіл қоғамның дамуына ықпал етеді. Осыған байланысты кәсіпкерліктің теориясы мен тәжірибесіне деген мүдделілік өсіп отыр.
Экономикалық теорияда "кәсіпкерлік" түсінігін өзіндік ерекшеліктеріне сәйкес бірнеше кезеңдерге бөлінеді. Кәсіпкерлік концепциясының бірінші кезеңі "кәсіпкерлік теориясының" классигі Р.Контильон есімімен байланысты. Ол бірінші рет кәсіпкерліктің негізгі тұлғасын анықтады. Кәсіпкер – белгілі бағада сатып алушы, белгісіз бағада сатушы, яғни тәуекелге барушы адам. Классикалық экономикалық теорияда кәсіпкерлік ұдайы өндірістің негізі ретінде тәуекел үшін табыс алу ретінде қарастырылды. Тәуекелді төмендету үшін кәсіпкерге негізгі өндіріс факторларын: жер, еңбек, капиталды тиімді үйлестіруіне тура келеді. (1)
А.Маршалл өз кезегінде кәсіпкерлік қызметтегі технологияны үйлестірудің жаңа әдістеріне, өндірісті ұйымдастыру мен басқарудың жаңа нысандарына тиімді деп есептеген. Кәсіпкерлік теориясының қалыптасуында Й.Шумпетердің "тиімді монополия" концепциясының ролі ерекше. Оның айтуынша, кәсіпкерліктің мәнін жаңашылдық механизмі құрайды. Кәсіпкер- экономикадағы барлық динамикалық өзгерістерге негізгі жаңалық енгізуші. Сондай-ақ, Й.Шумпетер классиктерге қарағанда кәсіпкерліктің жаңашылдық қызметін капиталистің қызметінен бөліп көрсетеді. Капиталистің қызметі: кәсіпкер барлық уақытта таза күйінде қандай да бір мүлікке меншік құқығына ие бола бермейді. Сондықтан да ол қарсы тәуекелге бармайды. Кәсіпкер ол менеджер емес,оның міндеті – жасаған жаңалығын жүзеге асыру және оның экономикалық дамуына септігін тигізу. Кәсіпкер – бұл меншік иесі, әрі ол шаруашылықпен тікелей айналысады. Ол нарыққа өзінің дербес жауапкершілігі арқылы тәуекелге баратын адам. Ал менеджмент – жалпы өндіріс пен тауар айналымын (бизнесті) тиімді жүргізу мен пайда табу мақсатындағы басқару жүйесі мен әдістерінің жиынтығы.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Блауг М. Экономическая теория в Ретроспективе, М., Дело ЛТД, 1994, 426 б.
2. Маршалл А. Принципы экономической науки: М; Прогресс-Универс, 1993,Т1. 377-387 б.
3. Шумпетер Й. Теория экономического развития.-М.; Прогресс-Университет, 1992, с.84
4. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества – М.:Прогресс,1976
5. Маркс К., Капитал –М., Политиздат, т.1., 67 б.
6. Маршалл А. Принципы экономической науки: М.; Прогресс-Универс., 1993, т.1, 87 б.
7. Коуз Р. Природа фирмы. //Вестник Санкт-Петербургского университета. -1992. №4.-С. 13. Коуз Р. Фирма, рынок, право. - М. : Дело, 1993- 193с. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческаяң контрактация.
8. О. Уильямсон. Экономические институты капитализма- Спб: 1996., 47 б.
9. Винслав Ю., Хуснутдинов М., Пухова Е., Ухин А. К развитию постсоветских ТНК /РЭЖ, 1999- 11-12., 12-21 б.
10. Мовсесян А., Либман А. Современные тенденции и развития и управления ТНК. // Проблемы теории и практики управления- 2001, 55-59 б.
11. Драчева В., Либман А., Формирование системы внутренних рынков ТНК и место России в этом процессе // Менеджмент в России и за рубежом – 2000.- 94-102 б.
12. Мовсесян А., Огнивцев С. Транснациональный капитал и национальные государства – МэиМО.- 1999- 6., 56-60 бб.
13. Косолапов. Финансовые рынки и финансовые институты //РЦБ, №2, 2002/.
14. Войтенко А. Состояние и перспективы официальных ФПГ в России // РЭЖ, 1999, №11-12, Б.22 – 28/.
15. Кутиков В., Латышева Г., Николаев А. Образование финансово – промышленных групп (необходимость, цели и механизмы) // Рос.экон.журнал, 1994 – 1, 34 б.
16. Майзель А.И., Пивоваров И.С. Рыноктық экономикадағы кәсіпқойлық құрылымдар. – Санкт-Петербург экономика мен қаржы университеті, - 197 б.
17.Ю.Комлев, С.Ордабаева. О формировании финансово – промышленных групп в СНГ. Выводы для Казахстана. // Экономика Казахстана. – 2002. -№ 7-8/.
18.Блауг М. Экономическая теория в Ретроспективе, М., Дело ЛТД, 1994, 319-321 б.
19.Шумпетер И. Теория экономического развития. М., 158-159 б.
20.А.Дынкин. Новый этап НТР. Экономическое содержание и механизм реализации в капиталистическом хозяйстве., - М., 1991, 167 б.
21.Иновационный процесс в странах развитого капитализма (методы, формы, механизм). э.ғ.д. Рудакованың редакциясы бойынша, М.: Москва универститетінің баспасы, 1991, 11 б.
22.В.Иноземцев. Структурирование общественного производства в системе посиндустриалных координат (методоло-теоретические аспекты), Рос.эконо. журнал, М., 1997,, №11-12, 65 б.
23.Шумпетер И. Теория экономического развития. М., 83 б.
24.Аоки М., Х. Ким Корпоративное управление в переходных экономиках: инсайдерский контроль и роль банков. СПб: Лениздат, 1997.
25.Положение об участии иностранных инвесторов в процессе приватизации государственной собственности в РК (Постановление Кабинета Министров РК. Приватизация: нормативные документы. Т.п. Ж.С.Карибжановтың редакциясы бойынша- Алматы: Караван АҚ, 1993,-15 б.
26.Указ Президента РК, имеющий силу закона, "О приватизации"Казахстанская правда. 1995, 22 желтоқсан
27.Есіркепов Т., Мерғалиева Л. Государственная собственность в условиях перехода к рыночным отношениям: теория и практика. –Алматы,2001, 103-104 б. +
28.Кенжегузин М., Экономика Казахстана на пути преобразований, Алматы, 2001, 251-252 б.
29.Маркс К Капитал- М. Политиздат, т1кн.1.67 б.
30.Коуз Р. Природа фирмы. //Вестник Санкт-Петербургского университета. -1992. №4.-С. 13. Коуз Р. Фирма, рынок, право. - М. : Дело, 1993- 193с.
31.Винслав Ю, Хуснутдинов М., Пухова Е., Ухин А. К развитию постсоветских ТНК /РЭЖ, 1999 - № 11-12. – С.12-21/.
32.КосолаповГ. Финансовые рынки и финансовые институты//РЦБ, № 2, 2002/.
33.Куликов В., Латышева Г., Николаев А. Образование финансово-промышленных групп (необходимость, цели и механизмы// Рос. экон. журнал, 1994 - № 1, С. 34
34.Майзель А.И., Пивоваров И.С. Предпринимательские структуры в рыночной экономике. - Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, 1995.- С. 197/.
35.Ю. Комлев, С.Ордабаева О формировании финансово-промышленных групп в СНГ. Выводы для Казахстана //Экономика Казахстана. - 1997. -№ 7-8/. 36.Львов Д. Институциональная экономика. М.: Дело, 2001
        
        Кәсіпкерлік қызметтің  ұйымдық – құқықтық нысандары
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.......................................... 3
Ι КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ӨЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІГІ
1.1. ... ... ... 6
1.2. ҚР ұдайы өндірістік құрылымдарда кәсіпкерліктің ... ... ... ... ... 13
1.3. Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік қызметінің дамуы және ... ... ... ... ... ... және оны
дамыту ... ... ... ... ӘЛЕМ ... ААҚ
2.1."Туран Алем банк" ААҚ жалпы сипаттама………………..……………....48
2.2."Туран Алем банктің" әлемдік қаржы нарығындағы орны..……………...53
ҚОРЫТЫНДЫ
Қолданылған ... ... ... ХХ ... 90 ... ... егеменді ел
болып өз экономикасын дамытуға мүмкіндік алып әлемдік еңбек бөлісіне қатыса
бастады. Он бір жыл ішінде елімізде ... ... ... маңызды,
орасан зор өзгерістер болды. Осы ... ... ... ... ... қатынастардың орнына жаңа қатынастардың
пайда болуы. Социалистік деп ... ... және ... ... көп ... меншік формаларының келуі, оның ішінде жеке
меншік түрлерінің пайда болуы. Меншіктің ... ... ... ... ... ... жол ашты. Бірақ шаруашылықты
тиімді ұйымдастырушы, ортақолды меншік ... ... ... ... ... Оның басты себебі совет елінде 70 ... ... ... атқарған адамдар психологияс жеке адамдарды
кәсіпкерліктен ... ... ... кәсіпкерлік теорияс болған жоқ,
керісінше бұл қызметті мемлекет басқару органдары атқарады ... ... ... пролетарлық саяси экономия догмасына ... ... ... ... ... ретінде қаралды. Оның үстіне
кәсіпкерлер - қанаушы тап ... ... ұғым ... ... ... Кейбір ынталы, жігерлі, өз бетімен еңбекке, кәсіпкерлікке ... ... заң ... ... ... олар ... ... да кездескен. Бүкіл Совет Одағына аты шыққан қазақстандық шаруа
Худенко А.В. мердігерлік егіншілік ... ... үшін ... тартылып
мезгілсіз, жазықсызда дүние салды. Әлемдік тәжірибе мен ғылымда кәсіпкерлік
теориясы кең қолданылды да ... ... ... ... жетістіктер болғаны жұртқа мәлім. Теориядағы сыңаржақтық, я
болмаса тура бұрмалаушылық экономикаға орасан зор ... ... ... ... ... ... ... сөзсіз. Осыған орай,
теориядағы догмалардың кесірі ұзақ жылдар бойы бүкіл совет халқының, ... ... ... ... ... болғаны белгілі.
Трансформациялық экономика жағдайында шаруашылықты ілгері дамыту үшін
кәсіпкерліктің бастапқы нысандарын қалыптастыру ... ... ие ... ... ... ... кәсіпкерлік құрылымдар ғана экономикалық
жүйелерді бір-бірінен ... ... ... ... нарықтық
принциптерге негізделген ... ... ... ... ие болады.
Методологиялық тұрғыдан нарықтық сектор кезеңі фирманың өндірістік,
қаржылық және ақпараттық жүйесін ... ... мен ... қазіргі
заманғы институционалдық құрылымын қалыптастыруды анықтайды.
Әдістемелік тұрғыдан қазіргі заманғы кәсіпкерлік табиғатына ішкі және
сыртқы ынталылықты, жоғары ... ... ... ... жүзеге
асырудың мінез-құлықтық құралдары енеді.
Кәсіпкерлік нысандар ... ... ... ... ... жүйелі нәтижелерге әкелетіндей реформалау тұрғысынан қарағанда іс
жүзінде шешуші рөл атқарады. Трансформациялық ... ... ... ... Ұдайы өндірістік реформалау тұрғысынан маңыздылықты
иеленеді. Кәсіпкерліктің өзі ... ... ... ... ... ең ... - ... (ірі бизнес деңгейінде), лизинг,
франчайзинг, венчурлық бизнес кәсіпкерліктің орта және ... ... ... ... ... дамыту нәтижесі ретіндегі
корпорациялау нақты өндірістік сектор мен қатар ... ... ... Бұл ... ... (комбинаттар, трестер) және
айналыс деңгейінде ... ... ... ... нысандардың пайда болуына әкеледі. Осының салдары қорпоративтік
құрылымдардың (ҚӨТ, ТҰК) ... ... ... Бұл өз ... ... қосымша талдауын талап етеді. Сондықтан, мәселенің
негізгі элементтеріне:
- біріншіден, кәсіпкерліктің ... ... ... егер ... үшін ... ... ... екіншіден, тұрақсыз экономикалық орта жағдайында ... ... ... ... ... ... экономикалық және әлеуметтік тиімділігін дәл
көрсететін оның оңтайлы нысандарын іздестіру;
Кәсіпкерлік қызметінің қандайы болмасын ... ... ... ... ... ... тапқаны бүгінде баршаға мәлім. ... ... ... ... ... ... ... жатқан
зкономикалық реформалардың өзегі ретінде көрініс табуда. ... ... ... ... бірден-бір жолы, бұл ... ... ... ... ... болып табылуымен
қатар, олардың басқару бастауында білікті және қайратты ... ... ... ... ... кызметтерге тұлғаның жұмысқа кіруі
еркін сипатта болғанымен, басқару қызметі басқарушы органың мүддесіне соған
жету жолында жүзеге ... ... ... және ... ... ... ... болып табылады.
Жалпы экономикалық прогресс кәсіпкерліктің дамуымен тікелей ... ... ... ... – шаруашылық қызметтің маңызды
түрі болып табылады. ... ... ... өзі – ... Оның ... көрсетуде, Адам Смит кәсіпкерді коммерциялық идеяны
жүзеге асыру және пайда табу үшін экономикалық тәуекелге баратын ... ... ... ... ... ... және ... дамуына ықпал етеді. Осыған байланысты кәсіпкерліктің теориясы мен
тәжірибесіне деген мүдделілік өсіп отыр.
Экономикалық теорияда "кәсіпкерлік" түсінігін өзіндік ерекшеліктеріне
сәйкес ... ... ... ... концепциясының бірінші
кезеңі "кәсіпкерлік теориясының" классигі Р.Контильон есімімен ... ... рет ... ... ... анықтады. Кәсіпкер – белгілі
бағада сатып алушы, белгісіз бағада сатушы, яғни тәуекелге барушы адам.
Классикалық экономикалық ... ... ... ... ... тәуекел үшін табыс алу ретінде қарастырылды. Тәуекелді төмендету
үшін кәсіпкерге негізгі өндіріс факторларын: жер, ... ... ... тура ... (1)
А.Маршалл өз кезегінде кәсіпкерлік қызметтегі технологияны үйлестірудің
жаңа әдістеріне, өндірісті ұйымдастыру мен басқарудың жаңа ... деп ... ... ... қалыптасуында Й.Шумпетердің
"тиімді монополия" концепциясының ролі ... Оның ... ... ... механизмі құрайды. Кәсіпкер- экономикадағы
барлық динамикалық өзгерістерге негізгі ... ... ... классиктерге қарағанда кәсіпкерліктің жаңашылдық қызметін
капиталистің қызметінен бөліп ... ... ... ... уақытта таза күйінде қандай да бір мүлікке меншік құқығына ие бола
бермейді. Сондықтан да ол ... ... ... ... ол ... ... – жасаған жаңалығын жүзеге асыру және оның экономикалық
дамуына септігін тигізу. Кәсіпкер – бұл ... ... әрі ол ... ... Ол ... ... дербес жауапкершілігі ... ... ... Ал ...... ... пен ... айналымын
(бизнесті) тиімді жүргізу мен пайда табу мақсатындағы басқару ... ... ... ... ... ... СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ӨЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІГІ
1.1.Кәсіпорын - шаруашылық субъект ретінде.
Фирма - кез-келген шаруашылық кәсіпорынға қатынасы бар ортақ атау. Бұл
ұғым тек ... ... ... құқығы бар екендігін көрсетеді. Сонымен
қатар, фирма- бұл өнеркәсіптік, инновациялық, сервистік, саудалық кәсіпорын
немесе заңды тұлға құқығынан қолданатын бизнесмен. ... ... ... мен ... ... Олар жалғыз ( "Мариар" маркетингтік фирмасы)
.аралас (" ... және КО " ... ... ... "Фирма" ұғымы тәрізді кәсіпорынның ... ... ... бұл ... ... ... ... әріптеспен сөйлесу кезінде қызықтыруы мүмкін.
Тура осы сипаттама әріптеске де қатысты. Компания ... кез ... ... транспорттық т.б. іскер адамдардың жиналған тобына беретін
кез келген кәсіпорын. Олардың ерекшелігі біріккен іс әрекет ... ... ... ... ... жеке дара ... ... кәсіпорнының
фирмасы деп атауға болады. Ал ... ... ... "КО" ... ... ... деген мәртебе бере алмайды. "Кәсіпорын" терминінің
бірнеше түсініктері кездеседі. ... ... ... ... ... субъект. Басқа жағдайларда кәсіпкерлік - дегеніміз белгілі бір
элементтерден тұратын ... ... ... ,Ең ... ... еңбек, Бұл "компания" термині -зауыт .фабрика сауда ұйымы. ... ... да ... ... қызметі жеке кәсіпорын құру немесе серіктестік нысанын да
құруға болады.
Жеке ... - бұл бір ғана ... ... ... ... сол ... ... барыеына толығымен өзі жауап ... бұл ... ... ... ... бар және заңды тұлға емес
кәсіпорын негізінде де ... аса ... ... ... ... ... көшіру үшін міндетті түрде
заңның талаптарын сақтау ... ... бұл ... ... мен оның
қызметтерінің түріне де байланысты. Заңды тұлға ретінде өзіндік жеке
жарғысы бар, ... ... және ... ... реестріне енген іскер
кәсіпорындар ғана бола алады. ... ... ... асуы үшін ... мәртебесі жоқ кәсіпорын қандай да бір кез-келген ... ... ... кәсіпкерлік ұйымда кәсіптік құқық бар. Бұл құқық
шаруашылық кәсіптік еріктілік принципіне негізделген. Яғни әр ... ... ... ... ... ... болуы. Кәсіптік құқық бұл
мерзімдер олардың эконикалық жүйесінің бөлінбейтін ... ... ... ... шектеулер кез-келген елде бар. Бір елде банкілік
сфера қызметін жоспарлауда оған келісім алуы ... ... ... ... ... да ... жоқ болады.
Ресейде кәсіпкерлік қызметің заңына сәйкес заңсыз шешім қабылдауға қатаң
жаза қолданылады.Егер ... ... ... ... ... ... еңбек қызметі ретінде тіркеледі.Кэсіпкерлік егер адамдар
жалдайтын болса ,онда кәсіпорын деп тіркеледі.
Ресейде кәсіпорын - ... бұл ... бір заң ... ... шаруашылық субьект және де олар қоғамның тұтынушылар мен пайда алу
мақсатында өнім ... ... ... ... ... ... жүзеге
асырады, өзінің шығарған өнімінен ... ... өзі ... ... ... салық пен басқа да міндетті төлемдерді өз ... ... ... ... ... оның ... қасиеттөрін бөліп шығарады:
- белгілі бір негізділік: мүліктік немесе ... ... ... мәртебе, бұл кәсіпорынға белгілі бір ... пен ... ... ... мен оның ... ... нысаны .Бұл арқылы
кәсіпорынға жауапкершілік жүктеледі.
Кәсіпорын сонымен -өзіндік заңды тұлға және мүліктік құқығы бар ... ... ... ... ... оның ... мән береді.
Кәсіпорынның атауы- бұл ... ... ... да бір істі
бастауына әсер ... ... ... ұзақ ... ... Атау фирманың
болашағы және ол бойынша оның қызмет сферасын біле алады.
Пайданы ... ... ... ... ... бөлу ... қатар, оларды біріктіру жағына да бағыттауын
күшейтеді. Капиталды қызмет етуші - ... және ... деп ... ... ... ... кең өріс ... қоғам – бағалы қағаздар мен акцияларды сату жолымен
құрылатын капиталды ... ... ... ... ... ... Ост Инд компаниясы) пайда ... ... ... ... ... ... құрамына айналып, капиталды
жинақтау болып табылады. Олар өндірісті шоғырландыру және орталықтандыру
процестерін ... ... ... байланысты. Акционерлік
кәсіпорындар пайда болуының материалды негізі – ... ... ... ... ... нәтижесі ретінде акционерлік
капиталды анықтауда К.Маркс: “капиталдың өндірушілер меншігіне ... ... енді ... ... жеке ... емес,
өндірушілердің ассоциацияланған меншігіне өтетін, яғни, тікелей ... ... ... ... ... ... тұжырымдап өткен. Ал,
қоғамдық кәсіпорындар ... ... ... өндірушілер мен меншік
иелерінің бірігуі болғандықтан, капитал жеке меншік капиталына қарама ... ... ... формасына ие болады (тікелей ассоциацияланатын
тұлғалар капиталы). К.Маркс ... ... ... ... қоғамдық
формасының жетілмегендігін айтып өткен. ... ... ... ... мен ... ... капиталистік өндіріс
тәсілінен ассоциацияланған өндіріс тәсіліне өту ... ... ... ... мұндай сипаты оны әрқалай түсіндіріліп –
талдауға ... ... ... ... күн ... ... ... болып көрінеді.
Акционерлік меншік жоғары икемділікпен сипатталады. Экономикалық
теория акционерлік ... ... ... ... және қазіргі
шаруашылық қызметінің болашағына оң әсер береді. ... ... ... ... кең қолдану және екіншіден, жұмысшының қоғамдық
шеттетуін реттеу, ішкі ... ... ... ... ... ... қоғамның спецификалық ерекшелігінің мәні –
жұмысшылар арасында акцияларды ... ... ... жеке ... аз ... ... біріге иемденушілік сезімін тудыру.
Осындай жабық акционерлік қоғамдар ... ... ... ... ие ... жағдайдағы ұйымдық форманың артықшылықтарын талдай
отырып, оларға өте мән ... ... ... А.Маршалл: “кәсіпорын
жұмысшылары өздерінің жеке ұсталары мен менеджерлерінен жақсы ие ... ... ... ... ең қиын жұмыс – бұл ... ал ... ... ... қызметкерлер кәсіпорынды
басқарудағы еңбектің ... ... ... және ... төленетін жалақысына қызғана қарауына бейім болады”. Сонымен қатар,
мұндай қоғамдар ... ірі ... ... ... ... эгоизмді
туындатады. Кәсіпкерлік қызметтің акционерлік формасы капитал ресурстарын
жинақтауды ... ... ... ... ... ... ... ұлғайтады.
Кәсіпкерлік қызметтің акционерлік формасының ары қарай дамуы,
меншіктің жаңа үлесіне негізделетін: шектеулі ... ... ... серіктестіктер, яғни компанияның жаңа ұйымдық - құқықтық формасының
құрылуынан көрінеді.
Жауапкершілігі шектеулі ... – тек ... ... өз ... ғана ... ... ... қатысушыларының капиталын
біріктіру формасы. ... ... мен ... ... ... ... айырмашылықтар төмендегіше:
- біріншіден, акционерлік капиталдың жарғылық қоры тек құрылтайшылар
құралдарының құрылтайшы ... ... ... ... ... ғана ... ол ... қатар, жазылым
инкорпорациясы процесінде барлық тілектестерге компания акцияларын еркін
сату есебінен де ... ... ... ... ... ... мүлікті түрде салынады, оның құрылтайшыларының пайлық
салымдары ... де ... ... ... ... ... құру үшін, жарғылық капиталдың ең аз
мөлшері (минимумы) және бір ... ең аз ... ... ... ... шектеулі қоғам құру үшін жарғылық қор мөлшері аз
болады;
- үшіншіден, акционерлік қоғамды құру үшін - ... ... ... (минимумы) қажет, әдетте, акционерлердің жоғарғы ... ... ... ... ... пайшылардың
саны, компаниядағы акционерлер санына қарағанда, өте аз мөлшерлі болады,
ал кейбір мемлекеттерде жауапкершілігі шектеулі ... бір адам ... ... мен ... Федеративті Республикасы мемлекеттерінде)
құра алады;
- төртіншіден, егер антимонополиялық заңдылықты бұзбаса, акцияның бір
меншік иесінен екіншісіне өтуі ... ... қор ... ... еркін сатылып және сатып ... ... ... ... беру ... ... немесе барлығының
қолдауы арқылы жүргізіледі;
- бесіншіден, жауапкершілігі шектеулі ... құру ... ... қарағанда жеңіл, ал оған кеткен уақыт пен құралдардың шығынында
төмен;
Қазіргі экономикадағы өте ірі ... көп ... және ... ұзақ ... инвестицияларды, старттық капиталды талап ететін
бизнес, тап осы екі құқықтық формада қызмет етеді. ... ... ... осы ... ... ... дамуының мақсаты – ресурстарды рационалды қолдану ... ... ... ... ... монополизацияға
әкелетін факторларды ескермеу, шығындарды минимизациялау (үнемдеу) сияқты
элементтермен сипатталды. Болашақта мақсатты ... ... ... ... дамытып, онан әрі “бәсеке - монополия” байланыстарының
қайшылығын күшейтеді. Осы ... - ... ... шешу ... бірі ... ... құру. Осындай жағдайларда дамитын орта ... ... ... ... бәсекемен” қатар, рынокқа жат
монополизмнен кетуге ұмтылады. Осы корпоративті бизнестің мәні – ... ... ... ... ... ... ... бұл порцесс
келесідей: өндірістің вертикалды интеграциясы, өзін - өзі инвестициялау
мүмкіндігі, фирманың өндірістік, ... және ... ... ие болуы.
Постиндустриалдық қоғам теоретикалық көріністі институционалды
идеологиясынан тапты. Институционалды концепцияның негізін ... ... ... Ол, ... ... вариантын ашты.
Т.Веблен ХХ ғасыр капитализмінің басты экономикалық институты деп ірі
өнеркәсіптік ... ... Оның ... ... ... ... ... қарама - қайшылығы – бұл өндірісті ... ... ... ... және ... ... ... көзқарасы бойынша қоғамның коллективті ... ... ... ... болып және оның тиімділігін
көрсетеді. Нәтижесінде қоғамдық мүдделерді ... ... ... инженерлер болып табылады. Соңғыларын ол, әлеуметтік түсінігі
ысырапшылыққа шыдамсыз, техника мүмкіндіктерін шектеулі және ... ... ... ... ... деп ... ... әдісіне сүйене отырып, ... өмір сүру ... ... мен ... ... ірі ұйымның осы технологиямен шығарған қажеттілігінен ірі
фирмалардың сипатын ашып ... ... ... ... ... түрі ... ... дамуы – алғашында
институционализм шеңберінде оң бағамен ... ... ... ірі кәсіпорын ретінде корпорация ... ... алып ... ... ... еркін
бәсекелі механизм негізінде ... ... ... ... ... ... ... арасындағы өзара
қарым-қатынастар тиімділігі мәселерінің мәніне ие болып отыр. ... ... ... ... және ... ... атап ... Бұл қатынастар жүйесі жаңа институционализмнің талдау нысаны болды.
Институционализм теориясына негізгі ... ... ... ... ... ... сұраныс пен ұсынысты белгілі бір ... ... ... қатынастар жүйесі ретінде анықтайды. Осы жағдайды
негізге ала отырып, рыноктық шаруашылықтың механизмін жеткілікті ... ... ... ... ... бәрі де екі шаруашылықты субъект
арасындағы келісім–шартқа, яғни ... және ... ... ... ... сұраныс және ұсыныс ара қатынасымен анықталатын кейбір ... ... ... институционалды орта және
нормалар, ережелер, формалар, құралдарсыз қарапайым ... ... ... Осы ... ... ... ... формасы ретінде
ұйымдастыру процесінде ғана емес, сонымен қатар, институттар ... ... ... ... ... ... ... және өзара
байланыстылығы, олардың тұтастай алғандағы рыноктық және қоғамдық ... ... ... ... ... жақтаушылар ... ... ... ... ... экономикалық
талдау мүмкіндіктерін кеңейтуге тырысуда. Сонымен қатар, олардың ойынша,
маңызды институттар – рыноктар, фирмалар, және ең ... ... ... арасындағы келісімдік байланыстар жүйесі болып
табылады. ... бір ... ... институттарға ұйымдық формалар
жатқызылса, екінші жағынан келісім – ... ... ... өзара қызметінің ережелері, нормалары мен әдіс – тәсілдері
жатады.
Институттар ... ... ... да, шешім қабылдау
процесінің алдын алады. Сондықтан, бірінші кезекте, ... ... ... ... ролді атқаратынын, олар қалай пайда болғанын және
өзгертілгенін, бір – бірімен өзара байланыстылығын анықтау ... ... ... –фирманың өзінің даму барысында құрылатын ішкі
институттары мен ... ... ... алғышарттары ретіндегі
сыртқы институттардың әр түрлілігі ең ... ... ... рыноктық
шаруашылықты жүргізе алатын, негіздеуші ережелер мен нормалар жиынтығын
құрайды. Бұл, ... ... ... және ... кепілдік беретін,
жауапкершілікті, еркіндік және келісім – шарттар орындалуына міндеттілік
пен ... ... ... экономиканың негізін құраушы еркін ... ... ... ... ... ... элементтері
қызметін атқаратын институттар.
Осы берілген шеңберде ... ... ... ... ... және тәуекел деңгейін төмендететін сыртқы институттарға
шаруашылықты бейім формасын көрсететін көптеген тікелей рыноктық (сыртқы)
институттар пайда болады. Олардың құрылуы ... ... ұзақ ... ... ... және ... субъектілердің мүдделеріне сай
әр түрлі көптеген сынаулардан өтті. Ішкі институттардың қызмет етуі әрдайым
екі жақты ... ... ... асып ... ... тарапынан – құқықтық,
рынок тарапынан – экономикалық. Барлық көрсетілген ... ... ... олар ... ... меншік жүйесі және
келісімдік қатынастар принципі негізінде ... ... ... дұрыс қалыптасуы шығындардың төмендетілуіне ... ... ... ... ... ... ... экономикалық
элементтердің өзара келісімдік формасы жеке шаруашылық субъектілері үшін
ақпараттық белгісіздік мәселесін шешеді, экономикада тұтастай мән ... ... ... жүргізу үшін арнаулы бір экономикалық институттар
құру қажет. Осы ... ... ... теорияның жаңа ағымдары
шеңберінде берілген фирма сипаттары - жаңа ... ... ... ... – ақ, ... нақты тұлғасы- корпорация.
Жаңа институционалды теорияда корпорацияны зерттеуді екі бағытпен
қарастырады: трансакциондық ... ... ... және ... ... Негізгі өкілдері А.Алчиан және Г.Демсец ... ... ... ... қандай болмасын ... ... ... ... Сондықтан олар корпорацияны да рынок
бейнесі (болашақ үлгісі) ретінде қарастырады. Осы ... ... ... ... ... ... тауарлы рынокта сатушы мен
сатып алушы қатынастарына ұқсас болатын ...... ... ... тұрғыдан мәселелерді шешу құралы емес, керісінше,
кәдімгі рыноктық келісім – шарттың ... ... ... ... ... ... ішкі ... қатынастарға назар аударады және рыноктық
шаруашылық ... ... ... ... ... Агенттік қатынастар теориясында фирманың негізгі талдау
мәселесінде келісім – шарт бағасы туралы сұрақ туындайды .
Осы теорияға ... ... ... рынок ресурстары ретінде
қарастырылады да,интерналды ... ... ... ... негізгі
айырмашылығын соңғыға экономикалық ... ... ... Іс ... ... ... қызмет етуі, берілген
концепцияның ішкі корпоративті ... ... ... ішкі
корпоративтік бәсеке және оның шекараларына, ... ... мен ... ... – шарттық қатынастарға назарын аударады.
Трансакциондық шығындар теориясында О. ... ... ... ... Ол ... жаңа ... теориясын ұсынады. Бұл
тұжырымдамада горизонталды рыноктық қатынастардан иерархиялық ... ... ... үкімет қатынастары мен беделділік (авторитет)
ескеріледі. Бұл жағдайларда, фирма барынша оң қызмет ... ... ... ... жеке пайдасын көздейтін субьектілердің іс-әрекеттері
сенімді тәртіп орнату құралы ретінде;
- екіншіден, рынок агенттерінің ... ... ... фирма
ролінің тұрақтанып келе жатқандығын дәлелдейді. Ұйымдық құрылым ретінде,
тек ... ғана ... ... ... кездейсоқтық жағдайларға
төтеп беруге көмектеседі. Фирма, сондай-ақ, біріккен корпоративті
кәсіпорын түрінде ұйымдасқан.
О. Уильямсон айтқандай, ... ... ... ... ... ... ... емес, оның мүдделерді
ортақтастыратындығында және шешім қабылдаудың тиімді ... ... ... Уильямсон, бұл жағдайда, трансакциондық шығындарды топтастыру – ex
ante мен ex post ... яғни ... ... ... және кейінгі
шығындармен байланыстырады. Мәміле жасасуға дейінгі шығындарға:
- ақпарат іздеу ... ... ... әріптес және рыноктағы
жағдай туралы ақпарат іздеуге ... ... ... ... толық еместігіне немесе жетілдірілмегендігіне ... ... ... шығындары;
- анықтау шығындары (мәміле жасалатын тауарлар мен қызмет көрсетулердің
сапасын анықтауға ... ... ... ... ... ... post ... мыналар кіреді:
• мониторинг және оппортунизмнің алдын алу ... ... ... ... ... алу ... сақталуын, яғни осы шарттардан
ауытқушылықты бақылау шығындары);
• арнайылық және меншік құқығын қорғау шығындары ... ... ... ... ... ... ... соттарды, төрелік
соттарды, ресурстарды ұстауға шығатын шығындар);
• үшінші ... ... ... ... ... ... ... пайданың бір бөлігіне ... ... ... шарт ... ... ... трансакциондық шығындарды
топтастыру, олардың сандық бағасын микро-, және макроэкономикалық деңгейде
нақтылауға мүмкіндік береді. Бұл ... ... ... ... жоғары дәрежеде рационализациялайды.
Эволюциялық теория аталған концепцияларға қарамастан, ... ... ... ... мен ... түсетін келісім-шарттық қатынастар емес,
фирманың өзі болып табылатынын қарастырады. Осы ... ... ... ... ... өз ... ... ұйымдастыру жолымен
ауыспалы жағдайларға бейімделуінің динамикалық процесіне аударылуы тиіс.
Сонымен бірге, эволюциялық доктринаға сай, ... ... ... және ... ... ... құруға қолайлы жағдай
жасайды. Осы ... ... ... ... жалпы
мәселесіндегі өзгерістерді атап көрсету қажет.
Қазір фирмаларды басқаруға өте үлкен көңіл ... ... ... коммерциялық құқық құрамына кіретін болса, енді ... ... ... дамуындағы нақты қозғалыстарын
айқындайды. Қаралып отырған салада фирманы басқару ... ... ... Бұл жерде фирма ұғымында қазіргі жағдайдағы оның неғұрлым кең
тараған түрі- корпорация ... атап өту ... ... корпорациясы 30-шы
жылдары, АҚШ-та басқарудың жеке меншіктен ... ... ... өнеркәсіптік фирманың сипаты оны басқару тәсілдерінде және оның ... ... ... жалдама жұмысшылармен және ... ... ... ... көрінеді. Бұл теорияның тірек шарты
менеджерлер мүдделерінің акционерлер ... ... және ... одан әрі ... негізіне байланысты. Бұл жағдай фирманың үш
үлгісінің туындауына алып келді.
Сонымен, У. Баумоль сату ... ... ... олигополисттік
фирманың үлгісін жасады. Оған негіз ... ... ... ... кәсіпорынның пайдадан гөрі, сатуға көп алаңдаушылығы еді. Мұны
сатудан түскен ... ... ... ... болатындығымен, ішінара
түсіндіруге болады, пайданы өлшеу ... ... ... ... ... үш ... бар.
Біріншіден, басқарушылықтың пайдалылығы тұрғысынан қарағанда, пайда
мен сатудың арасында таңдау жоқ деп болжанады.
Екіншіден, сатудың өсуіне байланысты табыстың бір ... ... ... ... ... ... ... сатылу қарқыны төмен жағдайда фирма сату көлемінің ... ... ... ... үлгіні басқару пайдалылығын көтерген кәсіпорынның экономикалық
жағдайын сипаттау процесімен Р. Мэррис ... Оның ... ... ... ... екі ... айнымалылардың” өсу қарқыны және
корпорацияны жаулап алу қатерінен сақтауға кепілдік ... ... ... бағалау нормасы анықталған. Өсу мен ... ... ... ... қосымша өсу түріндегі ... ... тең ... ... ... фирманың акция құнының
жоғарылауымен емес, өсудің басқару пайдалылығының оңтайлы ... ... ... ... ҚР ... ... құрылымдарда кәсіпкерліктің корпоративтік және
ұсақ формаларын дамыту проблемалары
Кеңес Одағы кезеңіндегі ... ... ... ... ... ... нысандары үшін нақты мүмкіндіктер
мен түрлі ... ... еді. ... ... ... ... ... металл өңдеуде, химиялық және мұнайхимиялық кешенде, ... ... Одақ ... ... ... болды. Өндірістік қорлар
тікелей және көлденең интеграциясы бар ірі ... құру ... ... аяғына тұрғызды. Бұл ірі тресттер ... ... жол ... ірі ... ... ... ... салалы формалардың дамуына әсерін тигізді.
Осыған байланысты ірі бизнестің ұйымдасқан құрылымы мынадай жағдайда
қайта бағытталады, яғни ... ... ... бір ... ... ... ... да көрініс тапса, ал көп салалы
кәсіпкерлік тек мемлекеттік емес корпорацияларда байқалады. Олардың алғашқы
базасы холдингтердің ... ... ... Бұл процесс алғаш рет
реформалау кезеңіндегі шаруашылық ... ... ... ... болды. Егер 1990 жылы елімізде 86791 шаруашылық тұлғалар қызмет етсе,
олардағы меншіктің ... емес ... ... 3503 құрады. Онда
10 жылдан кейін меншіктің мемлекеттік емес нысандарындағы ... ... ... Ол 84,1 пайызды құрады. Бұған қоса жеңіл және ... ... орта және ... ... ... мен ... үшін ... мүмкіндіктер
жасалған.
Егер өндірістік сектордағы корпоративті құрылым ... ... ... не ... ... ... түспейді. Соның
ішінде, отандық әдебиетте ... ... ... ... 4 түрі ... ... компаниялар (ҰК "Қазмұнай Газ", "КЕГОК" АҚ және т.б.) – 13 бірлік.
- Мемлекетпен құрылған және жоба ... ... ... ... ... ААҚ, "Қазақмыс" ААҚ және т.б.) – 40-қа
жуық:
- ... ... ... ... ... жеке ... ААҚ, "Қазақстан Каспийшель" АҚ) 10-ға жуық:
- Қазақстандық ТНК (СП "Теңізшеврон" /Chevzon/, ... ... АҚ ... 45-ке ... ... ... ... қалыптасуының алғашқы элементі
ретінде ұлттық (мемлекеттік) компаниялардың құрылуын тілге тиек етеміз.
Бұл біріңғай халықшаруашылық кешені шеңберіндегі ... ... ... ... ірі ... ... ... Осы компаниялардың құрылымы келесідей көрініс табады:
1 Кесте.
Компания құрылымдарының көрінісі
| ... ... түрі ... ... |
|1 ... ... ... |Су көлігінің көмекші ... |
| ... РМК ... ... ... |
| |жүргізу құқындағы ҚР | | |
| ... және ... | |
| ... | | |
|2 ... ААҚ ... ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... |
|3 |"Қазақстан темір жолы" |Темір жол транспорты ... |
| |ЖАҚ | ... |
|4 ... ... ... ... |Мемлекеттің |
| |газ ... ЖАҚ ... ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... меншігі |
|5 |"Электр желілерін ... ... және ... |
| |басқару жөніндегі |электр ... ... ... |
| ... ... ... ... |кәсіпорын меншігі |
| |ААҚ | ... |
| | | ... |
|6 ... ... ... және жүк ... |
| ... РМК |тасмалдауына қатысты қызмет|меншік |
|7 ... ... ... ... ... және |
| |азық-түлік ... ... ... |
| ... ЖАҚ ... ... |қатысуымен |
| | | ... ... |
|8 ... ... ... ... мен ... |
| |технологиялар" ЖАҚ ... ... ... |
| | | ... ... |
|9 |"Эйр ... ЖАҚ ... бойынша жұмыс |Мемлекеттің |
| | ... әуе ... ... |
| | | ... ... ... ... РМК |Әуе транспортын пайдалануды|Республикалық |
| | ... ... ... |"Мемлекеттік зейнетақы |Мемлекеттік зейнетақымен |Мемлекеттің |
| |жинақтау қоры" ЖАҚ ... ету ... |
| | | ... ... ... |"Казатомпром" Ұлттық |Уран рудасын өндіру ... |
| ... ... ЖАҚ | ... |
| | | ... ... |
|13 |"Қазпочта" ААҚ |Ұлттық почта қызметі ... |
| | | ... |
| | | ... меншігі |
|14 |"Қазмұнайгаз" ЖАҚ |Мұнай және газ ... ... |
| | ... мен ... |қатысуымен |
| | | ... ... ... ... режимінде жұмыс жасайтын ірі мемлекеттік
кәсіпорындар табиғи монополияның өкілдері ... ... Осы ... ... меншік құрылымы мен шаруашылық бағыттары анықталған. Сондай-ақ,,
қазіргі таңда Қазақстанда өндірісті ұлғайту процесі ... ... емес ТҰК ... де ... ұлғаю үстінде. Статистикалық дерек
бойынша 2002 жылдың 1 ... ... ... ... құрылымы
келесідей көрініс тапты:
Ірі кәсіпорындар – 1719;
Орта кәсіпорындар – 9428;
Шағын кәсіпорындар – ... ... ... ... ірі бизнес келесідей бөлінеді:
Ауыл шаруашылығы – 275;
Балық аулау – 8;
Тау-кен өнеркәсібі – 246;
Электр қуатын, газды, суды өндіру мен ............ және ... – 88;
Қаржылық қызмет – 16;
Мейманханалар мен қонақүйлер – 10;
Мемлекеттік басқару – 228;
Білім – 81;
Денсаулық сақтау және ... ...... және ... ... – 57;
Жылжымайтын мүлікпен операциялар – 116.
Бірақ бұл классикалық корпорация да, интеграцияланған корпоративті
құрылым да ... ірі ... ... корпоративтену процесін
анықтап отыр. Бұл компаниялардың ... ...... ... ... ... ете ... меншіктің
тиімсіз құрылымы. Ол сәйкесінше күшеюдің ... ... жол ... ... ... әсерін ТҰК
бөлімдерінің қызметі мысалынан ғана көруге болады. (7)
Қазақстандағы ТҰК ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан экономикасына қатысу масштабы
бойынша АҚШ, Ұлыбритания және Жапония ... ... ... ... бөлімшелерінің жағымды сипаттамасына келесі
жағдайларды ... ... көп ... және ... әр түрлілігін кеңейту.
Қазіргі таңда "Оңтүстік мұнайгаз" АҚ 90 %, ... ... ... фирмасына "Қаражанбас мұнай" АҚ 90 ... ... ... ... мен ... ТҰК ... ... әлемдік қор рыногында сатуын, корпорацияның мүмкіндіктерін
көрсетіп отыр. Бұл ... ... ... ... ... ... ... ТҰК корпоративті басқарудың ұйымдық мүмкіндіктерін байқатуды;
4). ТҰК дамуы қаржы ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан өнеркәсіп
кешенінің дамуы жақын арада кейбір экономикалық мәселелерді шешуді талап
етеді. Бұл ... ... ... ... ... кешенінің дамуының негізгі бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді.
Олар “Әлеуметтік – экономикалық реформаларды тереңдету мен ... ... ... бағдарламалары”, “1996-98 жылдар аралығындағы Қазақстандағы
экономикалық реформалардың орта мерзімдік бағдарламасы”, “Стратегия - 2030”
сияқты маңызды құжаттармен анықталады.
Қазақстанда ... ... ... ... ... ... әрі қарай қалыптасуы, әсіресе мұнай-газ
өндірістері;
- металлургиялық кешендердің, түрлі-түсті және қара кендердің ... ... ... ... ... ... азық-түлікпен, халықты қажетті тауарлармен қамтамасыз ету;
- өндірістік инфрақұрылымдардың тиімді дамыту.
Осы даму ... ... ... экономикалық бірігу жолдарын
есепке ала ... ... ... ... КСРО ... тәуелсіз
мемлекеттердің құрылуы бұл мемлекеттерді геосаяси және экономикалық ауыр
жағдайда ... Жаңа ... ... ... ... ... және алыс шет елдер, ... ара ... ... ... ... болып отыр.
Инвестициялық деңгейдің жетіспеушілігі экономиканың біркелкі дамуына
кедергі жасайды. Өндірістің құлдырауы, қаржыландырудың төмендеуі, инфляция
деңгейінің өсуі ... ... ... ... ... дағдарыстың жағдайында инвестиция динамикасының кемуі
өндірістік ... ... асып ... ... ... ... оларды тартудың әділ шекарасы барын ескеруді ұмытпау керек.
Бұл шекара ... ... ... ... ... ... ... шарттарымен, шетел капиталының өзіндік табиғат үрдісімен анықталады.
Қазақстанда қызмет ететін шет ел ... ... ... ... ... ... ... қарау қажет. Сондықтан, оның ұдайы
өндірілудің, мононполисттік капиталдың өзіндік өсу ... ... ... ... ... ... жөн. Мұны жеке ... айналысы өндіріспен тығыз
байланысып, қосымша құн иелену ... ... ... ... ... негізгі мақсаты барынша жоғары пайда алу. Бұл
капиталдың ағымы дамыған ... ... да, көп ... ... ... ал Қазақстандағы оның көздеген энергия-шикізат салаларын қамту,
не ... ... ішкі ... ... алу.
Сонымен Республикада өнеркәсіпті инвестициялаудың жаңа жүйесіне деген
қажеттілік бар. Бұл мәселені шешу рыноктық жағдайда өз ... дами ... ... ... ... ... болады. Қаржы -
өнеркәсіптік топтың негізгі ... ... ... ... ... ... мен Қазақстан кәсіпорындары бірлесуінің бұл формалары
қазіргі таңда өте тиімді.
Жақын ... ... ... ... да жақын шет елдермен негізгі
шаруашылық байланыстарын қалпына келтіру - экономикалық ... ... ... алып ... ... Екі елдің тауар айналысы құрылымдық
қатынаста жақын арада ешқандай өзгерісті қажет етпейді, неге ... ... ... ... екі жаққа да тиімді.
Қазақстан Ресейден келетін табиғи газ, мұнай, кокс, қара металл, темір
трубалар, ... ... ... ... ... шикізат, орман
материалдары, қағаздар, машина жасау, заттары жеңіл өндіріс, азық-түлік
қажеттіліктері қамтамасыз етілуіне ... ... ... Ал ... ... ... мұнай, көмір, қара металлургия өнімдерін, түрлі - түсті
металл, химиялық шикізат, құрылыс материалдарын, жүн, ... ... ... ауыл ... шикізаттарын, экспортқа шығатын тауарлар, ферросплав,
сары фосфорды ұсына алады. Экспорттық потенциал ферросплав, сары фосфор,
түрлі-түсті ... ... ... ... ... Ресейдедегі негізгі тұтынушылары қара металл
бойынша Магнитогорск, Челябинск, ... ВАЗ, ... ... ... ... ... Кеморов цинк заводы, Владивосток, Тюмень қорғасын ... на ... ... ... ... газ ... ... заводы,
Бийск заводы. Қазақстанның негізгі сауда серіктес қазіргі кезде Ресей болып
отыр (сауда ... 60 ... ... ... Одақ Республикаларын рыноктың басқа түріне ауыстыру
мүмкін емес, неге десеңіз ... ... ... ... ... ... ... сапалы кіру жоғарыда айтылған мәселелерді
шешіп қана қоймай, қадағалап отыру керек.
Тәуелсіз мемлекеттерде экономикалық одақты құру, жақын ... ... бірі ... ... соның ішінде саяси мәселе, тәуелсіз мемлекет
елдерінде қаржы - ... ... мен ... ... ... ... болады.
Қаржы - өнеркәсіптік топтар арасында тәуелсіз елдерде де “Форд үшін ... ... ... үшін де ... деген ұран өзекті. Экономист
зерттеушілер бірлестіктің саяси жағын ұмыт ... Осы ... ... ... ... ұзақ мерзімді американың саясаты
“Америкаға ... ... ... ... ... ... құрылуына кедергі жасау” болып табылады.
Мемлекеттік деңгейдегі ұсақ ... ... ... мен ... кедергі жасайды. Ұзақ уақыт бойы кеңес Үкіметінде трансұлттық
компаниялар ... ... ... ... ... ... жүйелеу,
әлем шаруашылығында жекелеген елдерде құрылымдық тепе-теңдік қалыптастыруға
жағдай жасайды. Мұның барлығы саяси әсерге ... ... ... -
өнеркәсіптік топтар көп ұлттылығының ... ... ... ... ... ... табады. Бұл үлгі үшін ... ... ... ... кем ... ... шығару әлемдік талаптар деңгейіне
сай болуы керек. Сондықтан негізгі экспорттық тауар ... ... және ... қажет тауарларға байланысты. Қазақстан сияқты
Ресейге де мемлекет аралық ... ... ... бағыт болып
қалмақ.
Шикізат салаларына қатынастарды ... екі ... үшін де ... ... Ең ... химиялық машина жасау кешендерінде өндірісті-
кооперативті ... ... мен ... ... бұл ... ең ... өндірістік-кооперациялық нысаны, біздің ойымызша ҚӨТ
болып отыр. Бірнеше жылдар бойы ҚӨТ ... ... ... ... ... ... Экономикада ірі шаруашылық
құрылымдарының дамуын ешкім ... ... ... ... ... ... ... тежейтін отандық экономиканың тас
қамалына айналу қаупі бар. Қаржы - ... ... ... ... ... есеп бойынша мемлекеттік “ошақтарды” қолдаудың
тиімділігі, ... өсу ... ішкі ... ... ... ... жан – ... өсіру, қаржы активтері,
коммерциялық банктер, сауда формаларын ... ... ... ... ... табылады.
Қаржы - өндірістік саясатты мемлекетпен келісе жүргізу жеке меншіктік
бастамаға жан-жақты ... ... - ... ... ... ... топтары ретінде нақты өндірушілер мен мемлекеттік
құрылыстар арасында орта деңгейде қызмет атқарады. ... ... ... ... ... жасайды, жаңа технология енгізеді.
Ресей мен Қазақстанның қаржы, өндірістік, ... ... ... тек экономикалық құлдыраудан сақтап қалмай, өз ... ... ... қорғайды. Кейбір деңгейлік дамуы ... ... ... ... ... ... компаниялар бірлестігі –ең
алдымен шикізат көздерін қолдану, арзан жұмысшы күшін пайдалану, рыноктарды
бөлу, не ... ... ... ... ... кезде трансұлттық
компаниялар дамушы елдерде өңдеу ... ... ... құру арқылы белсенді қызмет жасауда. Бұл ... де ... ... ... қарапайым, көп еңбек сіңіруді керек қылатын
өнім шығаратын ... ... Бұл- ... ... ... ... ... және басқа да тауарлар өндіру. Жалпы,
мұндай ынтымақтастық дамушы елдер экономикасына өндірісті ұйымдастыру ... ... ... ... ... тиімді болуы мүмкін. Себебі,
жоғары технологияларға қол жетпейді. Меншіктік ірі және ... ... ... ... ... байланысы мен ғылыми-техникалық
қарым-қатынасы нәтижелі болуы мүмкін. “Газпром” РАҚ мен неміс “Рур газ”,
РАҚ “Газпром” мен ... ... ЖШС ... ... ... ... ... дәлелі. Кейінгі кездері үкімет орындарында,
сонымен ішінде, ... ... ... құру өте кең орын ... РАҚ ... + “Шелл”, ОНЭКСИМ + “Бритиш ... ... ... ... ... ... ... Ресей-Белорус
мұнай компаниясы “Славнефть”, белорус автомобиль заводы + ярославль ... ... ... ... ынтымақтастық өндірістік- техникалық, қаржы
байланыстардың әлемдік сипатына ғана емес, қор ... ... ... ... ... сілтеу жасайды.
ТМД елдері алдындағы қарыздарды кәсіпорын ... ... ... кәсіпорындарының негізінде қаржы - өнеркәсіптік топтар құрылуын
жеделдетуге өз көмегін тигізеді. Мұндай интеграциялық ... ... ... ... ... ... интеграция деңгейі жоғары
елдерді қамтуы мүмкін.
Батыстың және Кеңес үкіметінің материалдық кешендерінің дамуы ... 1970-80 ... ... ... құрылған ғылыми-өндірістік кешендер
қазіргі кездегі ҚӨТ техникалық-қаржысымен көптеген ұқсастықтары бар деген
қортынды жасауға алып ... Бұл екі ... да, ірі ... сөз ... ... ... ... Қазақстан үшін өнеркәсіптің маңызды
бағыттарымен қатар, нақты мақсаттары бар. ... ... ... ... ... ... ... тәжірибеде қабылданған негізде даму;
• Өнеркәсіпті инвестициялайтын жаңа ... ... ... ... Рыноктық жағдайда өзі дами алатын қабілетті, бірлескен құрылымның
пайда ... ... ... коммерциялық банктер мен сауда
фирмаларындағы ... ... ... НИОКР саласы мен жоғарғы технологияларында құрылымдық, қаржы-
инвестициялық дағдарыс;
• Отандық өндірістердің сыртқы рынокқа өз ... шығу ... мен ... ... ішкі ... рыногында басқа шетелдік өнімдерінің пайда
болуы әсерінен өз еншісін жоғалтуы.
Қазақстанда қаржы - ... ... ... болу ... әлеуметтік салаларда дағдарыс тудыратын жағдайлардың алдын-
алуына негізделуі керек.
Қазақстанда ... - ... ... ... ... маңызды бағыттары:
• Бірлескен бағдарлама жобаларын іске асыру;
• Ресей мен ТМД арасында өзара тиімді байланыстарды ұйымдастыру;
• Жаңа ... ... ... Бірлескен жобаларды өңдеп, іске асыру;
Ұлттық қаржы-өнеркәсіптік топтардың негізгі мәселесі – әлем ... ... ... ... өндіріс жұмысының тұрақтылығын
бақылау.
Экономикалық дағдарыс кезінде Қазақстанның өндіріс ... ... ... мәселелерді шешуді талап етеді. Бұл даму
“Дағдарыс тудырмайтын ... мен ... ... ... ... ... аралығындағы Қазақстандағы экономикалық реформалардың
шұғыл ... “2030 ... ... арқылы анаықталады.
Қазақстандағы өндіріс дамуының негізгі приоритетті бағыттары:
• Энергетика, ... ... ... әрі ... ... ... ... ауыр металлургия байыту, өңдеу, металлургия
кешенінде ғылыми-техникалық табыстарды қолдану;
... ... ... ... Рынокты азық түлікпен, халыққа қажетті тауарлармен қамтамасыздандыру;
• өндірістік инфрақұылымның тиімді дамуы.
Осы приоритетті бағдарламалардан ... ... ... ... ... ... ... керек.
Жанармай – энергетикалық кешен саласында жақын арада ... ... ... ... ... ... тез ... мұнай – газ кешендерінің
дамуының (Теңіз, Королевский, Қарашығанақ, ... т.б.) ... ... ... ТЭЦ, Оңтүстік Қазақстандағы ТРЭС, Гурьевтің
НПЗ, Павлодар НПЗ құрылыстарын аяқтау;
2. Химиялық, химиялық емес өндірістерде оттегі шикізаттарын ішкі, ... ... ... ... ... смола, пластмасс,
синтетикалық каучук, химиялық ... сары ... ... хром ... ... ... металлургияда да труба өндірістерін ұлғайту, әлемдік
рынокқа шығу.
4. Машина жасауда, ауыл ... ... ... ... ... да салаларда қажеттілігі жоғары технологиялы ғылыми-
өндірістік потенциалдарды дамыту.
5. Ұзақ мерзімді мақсат Қазақстан үшін ... ... ... ... пайда болуы осы мемлекеттер экономикасына қиындық жағдайда
қалдырды. ... ... даму ... анықтау, дұрыс жолға
бейімдеу үшін оның қазіргі жағдайын зерттеген жөн. Тәуелсіздіктің алғашқы
жылы Қазақстан үшін өте ауыр ... ... ... аса қатты жылдамдықпен
өсуде. Өндірістік шығындардың құрылысы қалпына келуден қалды.
Қазіргі жағдайдағы ... ...... ... саяси
қызмет жүргізу. Біріншіден өндірісті қаражатпен қамсыздандыру.
Экономиканың жөнге келуі, оның өсуі – ... ... ... ... ... ... ... жоқтығына, инфляцияның жоғары деңгейде өсуіне ... ... ... ... ... кезінде, өндірістік
динамиканың азаюынан асып түседі.
Салыстыру мақсатында:
Дамыған елдерде соңғы 40 жыл ішінде капитал ... 38% ... ... 30% ... ... ... ... Оңтүстік Корея,
Малайзия) 31-40%, Сингапурда 45-48% болды[i].
Бірлестік активтердің азаюы инфляцияның жоғарылауына ғана емес сонымен
қатар, қаржы жағдайына, инвестициялық ... ... ... машина
жасауда тыңғылықты жұмыспен қамсыздандырудың қиындығынан пайда болады.
Құрылыстың екі саласы да ... ... ... ... ... ... ... саласында өндірістің кемуі
мемлекеттік бірлестік іскерлігінің әлсіздігі, ... ... ... ... ... ... ... сұраныстың аздығы өндірістің құлдырауына әкеп соқтырады.
Өндіріс тәсілдердің құнсыздығы, төлем ақысының уақтылы төленбеуі
нәтижесінен салаларда 25-40% ... ... ... ... өз ... бар, бұл ... 92-93% ... бірлестіктердің күрт кемуі, өндірістің дамуына ықпал
жасамады, керісінше ... ... ... ... ... ... қысқаруына соқтырды[ii]. Бірлестік құрылыстың қаңтар-
маусым айында (1998ж.) капиталға ... ... ... бюджетті
қаржыландыру бірнеше мәрте өскенін көреміз.
2 кесте
Негізгі капиталдағы инвестициялы құрылыс
(қаржыландыру көзі бойынша)
| |2005 ж. ... ... ... ... ... |
| ... ... нақты|% |
| ... млн. ... | |
| | ...... |
| | |2003 |2004 |2005 ... |64790 |100,0 |100,0 |100,0 ... | | | | ... түрі | | | | ... |20404 |42,8 |23,5 |31,5 ... | | | | ... ... |38206 |56,8 |69,0 |59,0 ... ... |0,4 |7,5 |0,5 ... ... | | | | ... жеке | | | | ... | | | | ... ... қиын ... ... жүйеге, салыққа байланысты
банктік жүйе, рыноктық қор капиталының ... ... бола ... ... үшін қорды қолдану керек. Қордың өндірістің дамуына
көмегі тиюі үшін ... мен күш ... Ол үшін ... жүйеде негізгі
қаражат керек.
Соңғы кезде Республикамызда ішкі капиталдардың ағымын реттейтін заңды
базасы көптеген өзгерістерге ұшырады. ... ... ... ... ... ... саясаттың мақсатты іске асуы үшін бірлестіктің
мемлекеттік комитеті құрылды.
Бірақ шешілмеген мәселелер көп. Ол ... ... ... ... ... ... мерзімі, шаруашылық сұрақтарына байланысты. Шетел
бірлестіктерінің өзіне тартудың негізгі формасы шетел ... ... пен ... ... ... Мұны ... капиталы
шетел фирмаларының басқаруымен бірге іске асырады.
6 ай ішінде 2005 жылы Қазақстан Республикасы негізгі қор 65,6 ... 2004 ... ... 61 ... ... Шетел инвесторлары
2003 жылға қарағанда 9 есе өскен.
3 ... ... ірі, орта ... ... |2005 ... | Жалпы капиталдағы нвестиция |
| ... ... ... ... ... |
| ... млн. Тенге| |
| | ... ... |
| | |2004 |
| | |2005 ... ... |64790 |100,0 |100,0 ... | | | ... | | | ... ... |35995 |71,1 |55,6 ... | | | ... | | | ... | | | ... ... | | | ... |11615 |4,3 |17,9 ... ... |10573 |3,2 |16,3 ... | | | ... | | | ... ... |1,1 |1,6 ... тыс ... |4,3 |6,0 ... |13265 |20,3 |20,5 ... | | | ... ... ... ... қара ... ... Мұнай – газ саласның ең ірі инвесторлары– Оңтүстік Корея, АҚШ, Турция,
Ұлыбритания, Италия, Норвегия, Германия, ...... ... ... Канада, Ресей әзір инвесторлық ... онша ... ... ... қарамастан өзіне тартудың да орны бар. Бұл орын ... ... ... ... ... ... филиалы сияқты.
Сондықтан негізгі сипаттамасы монополисттік капиталдың сұранысымен
анықталады, әрі ... ең аз ... ... ... ... біріншіден, жеке меншік капиталдың қозғалысы өндіріс және қосымша
бағаны иемденуімен байланысты. Екіншіден, жеке меншік капиталы ең ... ... ... ... сол ... ... жүреді, ал Қазақстанда тек энергия,
шикізат салаларымен ғана шектеледі, болмаса ішкі нарықты ... ... ... шет ел ... ...... ... 1 кварталы аралығында игеруі
1 сурет
Сонымен Республикада инвесторлық өндірістің жаңа жүйесін ... ... Бұл ... ... ... ... құру, ал
рыноктық жағдайда құрылыс өзі дами алатындай болуы ... Неге ... ... ... ... ... бірлестік жобасын
жасап, таратуы қажет. Бұл форма, Ресей мен Қазақстан үшін өте тиімді.
Жақын арада Қазақстан мен Ресей ... ... ... ... ... жаңа ... экономикалық қатынас құруға жағдай жасады.
Екі елдің құрылыс негізінде ... ... ... ... ... кезеңдегі жекешелендіру негізгі көрініс болды. Оның темптері
бойынша, Қазақстан ТМД елдері арасынан ... ... ие. ... қатар,
республикада өндірістік құрылымдар құрыла бастады. ТМД әр түрлі елдерінің
өндірісін біріктіруші құрылымдар құрыла бастады.
Бес ірі ... ... ... “Қарағанды”,
“Титан”, “Алюминий”, “Эртекс”) құрылуы туралы келісім-шарт пайда болды.
Олар Қазақстан, Ресей, Украина, ... ... ... пайдалы
комбинаттарды, металлургиялық зауыттарды, титан, алюминий, қорғасын
өнеркәсіптерін қамтиды.
ТМД ... ... ... ... ... ... ете қоймады, кәсіпкерлік, жекеменшіктік экономикаға әсер ... дами ... ... ... жағдай (42 пайыз қазақтар, 37 ... ... ... ... ... ... достық
пайдалы қатынастарды қолдауды, талап етеді. Тек қана осы ... ... ғана қол ... ... ... Батыс Азия, Орта Батыс
Еуропа, Латын Америка елдерімен де қатынас жасамақшы. Мұндай саясаттың ... ... ... ... ... ... Турция темір жол
қатынасы, өз саясатында ... ... ... – саттық басқа да халықтық
қатынастарды қолданумен бірге Ислам факторын да қолданады.
Қазақстан Ресейден табиғи газ, ... ... қара ... ... ... қорғасын, қалайы, апатит, пластмасса жасайтын ... ағаш ... ... машина жасау өнімдерін алып пайдаланады.
Өз кезегінде Қазақстан Ресейге мұнай, көмір, ауыр металлургия, түрлі-
түсті металдар, химиялық ... жүн, ... ... ауыл ... және басқа да өнімдерді бере алады.
Қазақстан мен ... ... ... ... ... – Магнитогорск, Челябинск металлургия комбинаттары; түрлі -
түсті металдарды – Красноярск, Новокузнецк, Братск; цинкті – ... ... ... ... ... ;
Қалайыны – Тюмень, Комсомольск на Амуре; ... ...... мұнай
өнеркәсібі Барнаул АТИ заводы, “Утяжитель” Бийск зауыты және т.б. ... ... ... сауда серіктестері қазіргі ... ... ... 60 ... ... ... ... арасындағы шаруашылық байланыстарының даму талдауын
Ресей мен Қазақстан арасындағы экономикалық ... ... ... де ... зиян ... көрсетті.
Қазақстанның рыноққа өту және экономиканы түрақтандыру кезеңіндегі
әлеуметтік-экономикалық ... ... және ... ... ... ... оның ... мақсаты –
жақын болашақта рыноктық механизмдерді және сонымен бірге, ... ... ... және де ... ... туралы құжаттары өзара пайдалы ... ... ... анықтау қажет.
Өтпелі кезеңнің негізгі мақсаттарының бірі болып, екі мемлекеттің
экономикасындағы ... ... ... және ... байланыстарды қайта құру және де әлемдік рыноктың конъюктурасы
мен алғы технологиялар базасында жаңадан қалыптастыру ... ... ... ... ... бет ... қысқа мерзім ішінде мүмкін
емес, өйткені Батыс рыноктары тауар массасы бойынша тарихи ... ... ... ... ... кіру үшін ... стандарқа сай, сапалы
тауарларды өндіру шартын қажет етеді,себебі мұндай тауар массасына ... ... ... ... ... сертификат керек. Сондықтан
шетелдерге экспортталатын өнімдердің ... ... ... шетелде
тапшылыққа ие болатын энергоұстаушылар және кейбір ... ... ... ... байланысты экономиканы тұрақтандыру және біркелкі экономикалық
кеңістікті сақтау процессіндегі ынтымақтасу мемлекеттерінің экономикалық
қарым-қатынастарының орны туралы ... ... ... ... ... кіру ... ... экономикалық қатынастар дамуының, байланыстардың
коммерционализациялануының, сонымен бірге ҚР-ң және ... ... ... ... ... ... ... жаңалармен, пайдасы
молырағымен алмастыру керек.
Қазақстан мен Ресейдің екі жақты экономикалық келісім шартын сақтаған
кезде, екі мемлекеттің ... ... ... ... ... ... және ауыртпалықсыз болуы мүмкін.
Қазақстанның және басқа да Достастық елдерінің ... ... беру ... ... болашақта Ресей мен ... ... ... ... отын және электроэнергияның
жабдығымен ең аз мөлшерде сипатталынуын қарастыру керек. Ал ... ... ... және мұнай-химиялық өндірісті, азық-түліктерді
айырбастау жөніндегі байланыс сақталады.
Қазақстанның Ресейге тау-кен, ... және ... ... жеңіл өнеркәсіптің өнімдерін айырбастау, бидайдың ... ... ... ет ... ... ... ... байланыстарды сақтауда
маңызы зор.
Ресейдің және Қазақстанның, сонымен қатар ТМД елдерінің экономиканы
және экономикалық байланыстарды дамытудың ... ... ... ... ... (ТҰК) құру негізіндегі өнеркәсіп
салансын тұтыну ... ... ... ... ... ... жету үшін Қазаақсттанның және ТМД елдерінің
экономикаларын ... ... ... ... ... ... қажет етеді, яғни олардың
экономикаларын жаңа технологияларға, қорғаныс кешенін ... және ... салу ... ... ... ... мен Ресейдің экономикалық қарым-қатынасының қазіргі кездегі
деңгейі бұл мемлекеттерді ... ... ... жаңа ... байланыстарының құрылуымен, олардың экономикалық дамуындағы
өзгерістерімен және шетелдермен байланысуының жоғарғы ... ... ... ... әрқайсысының мүдделерінің ... ... Одақ ... ішкі ... ... сипатталады.
Қазақстан, сонымен қатар Ресей үшін мемлекетаралық экономикалық
ынтымақтасу ... ... ... ... қала ... ... интеграциясы мен жалпы әлеуметтік-экономикалық мүдделерімен,
геосаяси жағдайымен, экономикалық потенциалдың даму ... ... ... ... Европалық және Евразиялық рыноктарды құруға
бірлескен талпыныстармен, жалпы алғышарттары бар экономикалық ... ... ал ол ... ерекшеліктері және қаржы-
несиелік қарым-қатынастарға байланысты екі ... ... ... етеді.
Шикізат салаларында жақсы байланыстардың орнатылуы екі ... ... ... ... ... ... болады, ал машина жасау және химиялық кешендеріндегі өндірістік-
кооперациялық байланыстардың дамуы маңызды және перспективалық сатысы болып
табылады. Ресей мен ... ... ... ... ішінде
байланыстардың дамуының өндірістік-ұйымдық нысанындағы қаржы - өнерәсіптік
топтар (ҚӨТ) болып табылады.
Өтпелі экономикасы бар ... ... ... ... ... құрылымдық өндірістердің негізгі шарты мыналар ... ... ... ... ... ... мемлекет тарапынан
тиімлі қолдау;
- ішкіұлттық жиынтық сұранысты қанағаттандыру;
- ... ... ... ... ... коммерциялық
банктердің және сауда фирмаларының қаржылық активтерін көбейту;
- ... ... ... ... ... ... ... және қаржылық саясатты жүргізу;
- жеке бастамашылықты қолдау.
ҚӨТ, соның ... ТҰҚ ... ... мен ... өндірушілер
арасында орташа деңгейде, шаруашылық звено ретінде қызметін атқаратын, тек
жоғарыда көрсетілген міндеттерін шешуге ғана көмектеспейді, ... ... ... орталықтандырылған жоспарлауды өткізуден пайда болған
басқарудағы нышаны толтырады. Мемлекеттік ұйымдық құрылымдардың бұзылуынан
үлкен мөлшерде ұсақ тауар өндірушілердің, фирма делдалдарының, ... ... ... ... ... және ... тәуекеліне үлкен және артта қалған байланыстары
жойылған мемлекеттік ... ... ... ... ... ... пайда болу сатысы басталды.
Тұрмыс-тіршілік шаруашылық ... жаңа ... ... қаржылық несиелерді іздеуге, теледидар және
пресса арқылы жарнаманы өткізуге, үкіметтік және ... ... ... ... ... өмір сүру ... бірлесуге
итереді.
ТМД Экономикалық Одағының нақты құрылуы, ең ... ... ... ... ... ... өзекті мәселелелі болып тұр, ал ҚӨТ
және ТҰК-ң жиынтығы ... жаңа ... ... ... ... бірге жаңа қағидаларының негізінде, тек ТМД елдері
емес, СЭВ-ң де, ... ... ... ... құруға мүмкіндік
береді.
Сонымен бірге келесі бір маңызды факторға да көңіл аудару ... ... мәні - ТМД ... мемлекеттік ұйымдары үшін ҚӨТ және ... ... ... және ... ... механизмі болып табылады. ҚӨТ-ң арқасында ТМД үшін де
танымал ұран маңызды болады: ... үшін не ... ... сол Америка үшін де
жақсы болады. Экономист-зерттеушілер ... Одақ ... ... ... көз ... ... отыр. Сондықтан да,
Ресейге байланысты американдық саясатының шынайы және ұзақ мерзімді ... ... ... құруының басын алу, өйткені ол Америкаға жаңа
Евроатлантикалық жүйені құруға кедергі ... ... ... ... ... керек.
Мемлекет деңгейіндегі ұсақ амбициялар ... және ... ... ... ... ... өтпелі экономикасы бар
елдерді дамыған мемлекеттердің шикізат көздеріне, арзан жұмыс күшінің
рыногына және ... ... ... ... ... ... қажеттілігін тану және ҚӨТ түрінің белгілі ұйымдасудың құндылығы.
ТМД елдері экономикасының құрылымында және дәстүрлі ... ТҰК ... ... Бұл ұлттық экономиканың тұрақтануына алып келді. Ал бұл
дегеніміз, Әлемдік шаруашылықтың және ... ... ... ... әкелді. Бұл саяси ... ... ... ... жүзінде өтпелі кезеңдегі елде және КСРО ... ... және ... ... ... ретінде
көрінді. Олардың экономикаға әсері, яғни оларды аймақты және континентальды
деңгейде ұстануы, көпұлтты ҚӨТ құруды қызықтыратын, бұл оның ... ... ... шешу ... бақылауды қаржылық-өндірістік
концентрацияланған үлгісін құру болып ... Бұл үлгі ... ... ... ... ету және ... ғылыми дамуы,
жаңа технологияның енгізілуі, соңғы бәсекелестік өнімге бағыттау.
Қазақстан және Ресейдің ғылыми потенцилы және шикізаты, ... ... ... ... ... ... ... тағы
рынокты дамыған елдердің экспансиясынан және жорықсыз бәсекелестерден
сақтайды.
Елдің даму деңгейіне ... ... ... ... ... ... ... өсу деңғейінің жоғары еместігі
мақсаттың ерекшелігін немесе бөлектігін көрсетеді. ТҰК ... ... ... ... ... ... қолдану, өткізу
рыноктарын бөлу және жаулап алу соңғы кезде ... ... ... ... өнеркәсібінде көрінеді. Соның ішінде біріккен кәсіпорындар
формасын құруда ерекше көрінеді. Бірақ та, бұл жердегі ... ... ... қиын емес ... шығару және еңбекті өнімге бағытталады.
Бұл дегеніміз автомобиль бөлшектері өнеркәсібі, трактор, ... және ... ... болып таылады. Жалпы бұл бірлесудің пайдасы
... ... ... ... өнеркәсіп ұйымдарына менеджент
тәжірибесін меңгеруі.(жоғарғы технологияға жол жоқ) деп айта кетеліе. ... ... ... ... толу үшін ішкі ... ... күшеюіне алып келеді. ... ... және ... жеке ірі және ... ... ... ... елдердің
фирмаларымен бірігуі, бірлесуі болады. Бұларға мысал ретінде көпжылдық
бірлескен РАҚ ... және ... ... РАҚ Газпром және белорусь ПО Азот
бола алады. Соңғы кезде үкімет шеңберінде, соның ішінде Батыс ... ... ... РАҚ ... ... ОНЭКСИМ Бритиш Петролиум,
МАЗ, МАН,. ДЭУ Өзбекстандағы ... ... ... ... ... ... ... Славнефть, белорусь автомобиль
ярослав мотор жасау зауыттары.
Аталған мысалдар ... ... ... ... және ... байланыстарын көрсетеді, ол тығыз байланыс және
қор рыногына, ішкі және сыртқы рыногына әсер етеді.
Кәсіпорындардың Достастық мемлекеттері жабдықтаушылары-ның ... ... ... өтеуі бұл мемлекеттердің кәсіпорындарының
базасында ҚӨТ-ң ... ... ... ... ... процестер,
әсіресе, интеграциялы жоғары деңгейі бар мемлекеттерді- Ресей, Украина,
Қазақстан және Белорусия өнеркәсібін қамтиды.
Әртүрлі ... ... 100 ... ... үлесіне шетелдердегі
әлемдік инвестициялардың үшінші бөлігі келеді, ал 1/3 корпорациялар ... ... ... екі ... Жапонияның ТҰК-ң сонымен бірге шығыс және
оңтүстік-шығыс Азия мемлекеттерінің ... ... ... негізінен, электроника және жаңа технологиялар саласында қызмет
ететін жапондық ТҰК әлемде ... ... ... ... ... орын
алады және Жапониядан тыс 6 мың өкілдіктері бар.
Батыс және посткеңестік материалдық кешеннің қызмет ... ... ... жасауға мүмкіндік береді. Яғни, қазіргі ҚӨТ техника-
экономикалық талдау КСРО-да 70-80 жылдары құрылған ... мен ... және ... кешендерді көрсетеді. Бұл жағдайда және
қарастырып отырған зерттеуде ірі ... ... ... ... кәсіпорындар, ҒЗИ (НИИ) КБ, транспорттық бөлімшелер, бұлар банкпен
тығыз байланысты ұстанды) туралы сөз қозғалды.
Қаржы-өнеркәсіптік топтардың Қазақстан үшін ... ... ... ... ... ... ... бағытталған
алғышарттар бар және олар нақтылы болып табылады.
Оларға мыналар жатады:
1) бәсекеге жарамды өндіру бойынша қалыптасқан кооперациялау және
технологиялық ... ... ... сонымен қатар
жалпыға танымал әлемдік тәжірибе негізінде оларды дамыту;
2) ... ... ... ... ... өзін-өзі дамытуға қабілеті бар біріктірілген
құрылымдарды құру;
4) өнекәсіптердің потенциалды инвесторлары болып табылатын ... мен ... ... ... ... әсіресе, жоғары технологиялар мен ... ... және ... ... отандық кәсіпорындардың дербес сыртқы ... ... ... және ... ірі ... ... ... қатар трансұлттық компаниялардың
пайда болуынан Қазақстанның ішкі тауар рынок үлесін жоғалтуы.
Инвестициялық ресурстарды шоғырландыру және ... ... ... ретінде ҚР-нда қаржы-өндірістік топтардың құрылу процесі әлеуметтік
және экономикалық ... ... жою үшін және ... банк ... мен ұйым ... ... сараптау және дербес
пысықтауға негізделуі керек.
Бірлескен қаржы-өнеркәсіптік топтарды ... үшін ... ... ... ... ... бәсекеге қабілетті өнімдер өндіруге және шығаруға
бағытталған инвестициялық бағдарламаларды жүзеге асыру;
2) ... ... ... ... ... және ... және мемлекеттермен бірге инвестициялық
бағдарламаларды ... ... ... ... экономикалық байланыстарды талдау;
4) инвестициялық бағдарламаларды жүзеге асыру, ал олар ... ... ... ... саласының
приоритеттеріне сәйкес болуы керек;
5) мемлекеттік емес қаржылық-несиелік және инвестициялық институттары
үшін коммерциялық тиімді ... ... ... ... ... ... болғанда, оның негізгі мақсаты
болып дүниежүзілік рынокта қазақстандық тауарлардың бәсекелестік қабілеті
жоғарылауы және кәсіпорын жұмыстарының артуы болып табылады.
ҚӨТ ұйымдық-құқықтық ... ... ... ... ... ... Бұл процесс үш жолмен жүреді:
1) өзін-өзі реттеу көмегімен. Бұл жағдайда ҚӨТ, ірі компаниялар мен
банктер маңында ... ... ... ... Берілген топтар ҚӨТ формасындағы заңды құжаттауға
асықпайды. Осындай ҚӨТ ережеге сай ресейлік коммерциялық банктер
негізінде топтастырылады (Менатеп, Империал, Инкомбанк, ... ... ... топ ҚӨТ ... жасалған. Мұнда ҚӨТ түрінде заңды ... ... ... ... ... ... ... актілер шеңберінде жасалады. Сонымен бірге, капиталдың
негізгі үлесі мемлекеттік кәсіпорындарға тиесілі.
Берілген ... ҚӨТ ... ... болса да, акционерлік қоғам
формасында немесе холдингтік компания ретінде тіркеледі. ... ... ... ... ... ... РФО «ЕЭС Ресей« және т.б. түрлері
жатады. Олар сонымен қатар, ірі ... ... ... Әрине,
мұндай топтардың туындауына объективті негіздеме бар. Біріншіден, бұлардың
көбісі аралас мемлекеттік меншіктік кәсіпорын ... ... ақша ... ... ... шығады. Сонымен бірге бұл ірі ... ... ... ... ... ... болып құрылады.
Бірақ ҚӨТ құрудың мұндай әдісі «бөлуге« жақын тері ... ... ... ... құрылымдарды басқара отырып, олар коррумпиялық
топтардың жеке баюы мақсатында жеке және ... ... ... ... үшін ҚӨТ ... ... ... реттеудің күшті
экономикалық, әлеуметтік және саяси механизмдері қажет.
3) Үшінші топ - бұл ... ... ... ... 2003 жылдың
ортасында Ресейде 35 болған.
Бұл ҚӨТ ... ... де ... ... ... ... ... көзқарастармен ақталады. Ұлттық ... ... жеке ... ... және ... ... өсіру процесін
реттеуге мемлекет мақсатты бағытталуы мүмкін.Өркениетті ... ... ... ... және кәсіпкерлік мәдени жүйедегі елдерде ҚӨТ
тіркелуі жүргізілмейді. Осындай жағдайда ҚӨТ ... ... - ... ... ... ... Россияның немесе Қазақстанның жер
қойнауына механикалық тасымалдау өтпелі ... ... ... Бір ... ҚӨТ ... ... ... капиталдың өсуі және
концентрациясы процесін мемлекеттік бақылауға қояды. ... ... ... ... ... ... формальды, басқарылуы қиын
процедурада қарастыратын процесті жасайтын тиісті корпоративтік ... ... ... ... ... ... экономикасына
қатысты нақты рекомендацияларды жасау үшін Ресей ... ... бұл ... ... ... ... ... қажеттілігінің
көзқарасы құқықтық жағынан қамтамасыз етілді.
ҚӨТ құрудың құқықтық базасы РФ Президентінің 05.12.1993 ж. № ... ... ... ... ... ... ... сәйкес
қаржы - өнеркәсіптік топ болып осы шарттарға сәйкес капиталдардың қосылуы
жүрген корпорациялардың тобы саналады. ... ... ... ... ... ... түрлі несие-қаржылық және басқа да
инвестициялық компаниялардың, оның ішінде шетелдік те, топтың қатысушылары
болуға құқықтары бар.
ҚӨТ қалыптасуының жағдайында 3 әдіс ... өзі жеке ... ... ... ... ... ... сатып алатын әрбір
қатысушы; (РФ Үкіметінің шешімімен) үкіметаралық келісім негізіндегі РФ
Үкіметінің шешімі. Соңғы ... ... ҚӨТ ... Осы ... ... ҚӨТ-ке белгілі ... ... ... оларды
қалыптастыруда көп тежеулер (заңды және заңсыз) енгізілді ... ұзақ ... ... 1995 ... 30 ... “Қаржы -
өнеркәсіптік топтар туралы” заң қабылданған болатын. Онда ҚӨТ құруды тежеу
мәселелері шешілді. Қазір ҚӨТ өмір ... ... ... ... ... ҚӨТ оның алдында көрсетілген алуан түрлі түріне,
сыныптамасына байланысты пайда болып келе ... ... ... сала ... ҚӨТ, ... ... ... және трансұлттық ҚӨТ бар.
Негізінен, соңғы көрсетілгендері болашаққа негізделген, ең ... ҚӨТ ... ... және Қазақстанның
бірлестіктерімен құрылып келе ... ... ... ... капиталының трансұлттық ҚӨТ-тері ұйымдастырылуда. ... ... ҚӨТ ... КСРО -ң 9 ... ... мен ... ... капиталының консолидациясы
негізінде детрансұлттық ҚӨТ ... ... ... Тиімділіктің осы мәселеге
байланыстылығын екінші ... ... яғни екі ... ... ... ... ... инвестициялық
дағдарыстың жеңуі механизмін ойлап шығару.
Ресейде мамандандырылған (РАҚ Газпром, АҚ ... БК ... ... ... техника” және т.б.) құрылуда,
диверсификацияланған ... ... ... конгломераттық ҚӨТ
жақсы мысал ретінде ҚӨТ күшті конгломераты “Менатеп” болып табылады, ... ... ... ... Осы ... ... ... банкі
кіреді, инвестициялық компания “Альянс Менатеп”, Екатеринбургтағы СКБ-банкі
“Менатеп” банкімен орталықталған, аффирленген “Токобанк”-пен ... ... ... ... ... ... ... құрамындағы өзіндік капиталының мөлшері шамамен 1900 млрд руб.
Топтың өнеркәсіп блогы 5 бағыттан тұрады:
1) ... қор ... ең ірі ... ... ... ... бойынша
екінші орында. Компанияға өндіруге арналған ”Юганскнефтегаз” және
“Самаранефтегаз”, Новокуйбышевский НПЗ, ... ... өнім ... ... ... сауда компаниялары
2) азық өндіруге бағытталған, яғни “Колос”, “Ерденеевское”,
“Моспищекомбинат” ... ... ... ... ... “Супермаркет” кәсіпорындары, “М-фуд” өнім
өткізетін кәсіпорны да оған ... ... ... 5 ірі ... ... бірлестіктері;
4) Құрылыс кешені: құрылыс-монтаждық ұйым және 8 ірі өнеркәсіп құрылыс
материалдары кәсіпорындары;
5) ... ... ... бірлестігі.
Сонымен қатар ҚӨТ -қа мыналар кіреді: 5 ірі мыс өндіретін бірлестік
кіретін “Инвестбанк”, Березниковский титан-магний ... ... ... және ... ... ... байланысты ; “Менатеп
Импекс сауда блогы” – ірі сыртқы ... ... бірі ... ... ... және импортымен айналысады), “Менатеп” сауда ... ішкі ... ... ҚӨТ ... ... ... ... компаниясы, акционерлік қоғам формасында ... ... ... “Менатеп” банкі 29 ресей кәсіпорындарының бақылауын
акцияларының пакетін ... тағы 50 ... ... ... ... ... ... банкісі өнеркәсіп “империясымен”
байланысқан, ресейлік ... ірі ... ... ... ... табылады.
“Менатептің” өнеркәсіптік холдингі ресми тіркелген ҚӨТ болмауына
қарамастан, оның ... ... ... бір ... қолдауы бар
болады. “ЮКОС” мұнай компаниясының кепілдік аукционында ірі, тәжірибе
жүзіндегі ... ... ... сатып алуы, оның нысандарының бір ... ... ... бұл ... ... ... біз осы ... акцияларының мемлекеттік пакеті құнының жете бағаланбағандығынан
ғылыми түрде негізделгенге жатқыза алмаймыз.
Ресейде ҚӨТ-ң ... ... ... да көп ... ... ... ... және т.б.) Бұлардың ... ... ... және одан ... үшін ... стратегиялық
инвестициялық шешімін және басқарудың тиімділігін көтеру жолын қабылдау
керек.
Сонымен ... аз ... ... егер ... деп ... ... ... айбарлы, шиеленіскен 170 бірліктен тұратын
массасы.
ҚӨТ-ң ... ... ... құқықтық базасы мемлекеттің
реттенуінсіз, яғни ойынның ... ... ... Жекешелендіру
барысында топтар алыпсатарлық пікір ... ... яғни ... акциясының бақылаушы пакеті арзан сатып алады және оларды
қымбат ... ... ... ... ... Олар ... ... салуды ойлаған жоқ және олар оны ... ... ... ... ... ... ... объективті кепілдікке
салынған потенциалдық экономиканың дамуына ... ... ... ... ... ықпал етпейді; ұдайы өндірістің
қоғамдық жаңартпашылығын қалыптастырмайды және ресей экономикасының терең
экономикалық дағдарыстан ... және ... ... ... ... ... реттеудің қалыптасу процесінің ғылыми түрге
негізделген қажеттілігі және де ҚӨТ Ресейде және жақын шетелдерде жұмыс
істеуін ... ... ... ... және оң ... қарастыруы мүмкін.
Ресейдегі ҚӨТ-ң қалыптасу процесі әрі қарай жалғаса береді, яғни ірі
өндірістік корпорациялардың коррективтерінің мүддесіне және ... ... ... төлем дағдарысы, яғни жалпы мемлекеттің
мүддесіне бәсекеге қабілетті өнімді ... ... ... мұқтаждығын
қамтамасыз етуі. Оған құқықтық қамтамасыз етуінің пайда болуы ғана емес,
сонымен қатар банктік құрылымның жағдай ... яғни ... ... ... Егер ... ірі өндірістік және сауда корпорацияларымен
тұтаспаса, онда олар ұдайы өндірістің тұрақты ақшалай капиталын ... ... Ірі ... ... ... ... салу ... 2580 банктің ішінен 100 ірі банк есептелген: Мемлекеттің мақсаты –
мотивациялық механизмді құру, яғни ірі ... ... ... салу үшін ... ... ... ететін және ресейлік
экономиканың бетін анықтау. Лизинг - ұйым ісінің ... яғни ұзақ ... ... ... ... Ол ... және оперативтік
болады. Қазақстанда ... ауыл ... ... ... ... көзі – ... даму ... қарыз бағдарламасы
болып табылады. Бүгінгі таңда ... 16 ... ... ... ЖАҚ, ... ЖАҚ, ... ЖШС, ... лизинговая компания”ЖШС, “Инвестлизинг” ЖШС, “Корпорация
SDM Tradіng Post состав Совета директоров” ЖАҚ, “Лизинг-групп” ЖШС, “НБ
Инвест ... ЖШС, ... ... ... ЖШС, ... Қазахстан” ЖШС, “Халық Лизинг” ЖАҚ, “Лизингтік орталық” ААҚ, ... ЖАҚ, ... ... ААҚ. ... ... одан әрі дамуы
кіші және орта бизнестің негізгі құралы болып есептеледі.
Кез - ... ... - ... ... ... ... ... - оның талап ететін ... мен ... ... ... іскерлік жобаларды жүзеге асыруда жоспарлау бір жұмыста, ал
кәсіпкердің идеясы ұзақ мерзімді ... ... ... жұмыс
болып табылады. Бірінші жағдайда кәсіпорын идеясын міндеттемелік ... ... ... ... ... ... консультациялық фирма
ұйымдары). Басқа жағдайда кәсіпорын идеяны ... ... ... ... ол ... емес.
Сонымен қатар, өзіміздің ұйымдық қызмет нысанының мақсатына лайықты
қортындылау үшін ... іс- ... заң ... ... Бұл ... ... инвестициалау (басқа елдегі кәсіпорын
мекемесі) туралы кәсіпкерді шешім қабылдауында ... роль ... ... ... ... және ... жарғыда бекітіледі.
Ал жарғыны құрылтайшылар бекітеді. Құрылтайшы ретінде топтық тұлғалар
болса, онда жарғы жиналыста ... ... ... ... ... ... шешім қабылдайды. Бұл барлық қатысушылар
келісімінде қойылып, яғни құрылтайшылар келісімінде ... ... ... протоколы немесе құрылтайшылар конференцияс) құрылған
кәсіпорынды мемлекеттік тіркеу және мемлекеттік реестрге енгізу үшін қажет.
Қазіргі ... ... ... ... кәсіпорын категориясына
жатады. Әлемдік тәжірибеде мұндай кәсіпорындардың өмір сүру ... ... ... ... ... 100 ... кәсіпорындардың он иесі жұмысты
бастамай ... өз ... ... яғни 1 жыл ... он бесі екі ... ... жылда олардың саны жиырмаға қысқарады, ... - ... ... ... ... ... ... жүздің жиырма кәсіпорыны
қалады. Олардың болашаққа деген перспективалары жақсы.
Бұл ... ... ... жоқ - яғни табиғи таңдау. Бір кәсіпорындар
қарызын төлеуге дәрмені болмай қалушылықтан, келесісі - кәсіпкерлік идеясын
дұрыс таңдамауына байланысты өз ... ... ... өз ... ... ... ... Ал төртінші кәсіпорын иесі одан да
тиімді немесе сәйкес келетін жұмыс табуына байланысты.
Әлемдік тәжірибеде басқа да қажетті тенденцияны ... ... саны ... ... бизнес экономика негізі болып табылады. Бірақ
өндіріс .жұмысысшылар саны айналым көлемі бойынша ... орын ... ... елде олардың саны әр -түрлі 10-100-ге дейін .Осы
кәсіпорындар жалпы ... және ... ... жеке
салаларына тұрақтылық береді. Бұл екі топ ... ... ... саны да ... ... кәсіпорын сипаттамасы әр елде әр-түрлі критерилер
негізінде жүзегс асады.
Кәсіпкерлік құқық-шаруашылықтың ... ... ... ... ... ... ... қызмет ету заң негізінде құрады. Әр
елдің кәсіпкерлік құқығы ... ... ... нысандарын
толығымен өзгертуге рұқсат ... ... ... ... ... ... қарастырғанда меншік кәсіпорын жеке
және ұжымдық негізде жүзеге аса ... ... ... ... ... пен бірлескен
кәсіпкерлік болып табылады. Өзіндік кәсіпкерлікті бір ... ... ... ... ... мүлік негізінде .сондай -ақ мүлікті пайдалануға және
оған ... ... жол ... өзге де ... ... дербес жүзеге
асырады. Бірлескен кәсіпкерлікті азаматтар тобы орта меншік құқығы бойынша
өздеріне тиесілі негізде, ... ... ... ... және ... ... жол беретін өзге де құқыққы байланысты жүзеге асырады.
Бірлескен кәсіпорынның түрлері:
Ерлі - зайыптылардың ... ... ... ... ... ... ... Шаруа шаруашылығыныың ортақ
меншігі немесе жекешелендірілген ... үйге ... ... ... жүзеге асырылатын отбасының кәсіпкерлік қызмет үлестің ортақ
меншік негізінде жүзеге асырылатын жай ... ... үшін жеке ... ... ... 1.берілген
нысанда аты-жөнін, туған кезі мен туған жерін: кәсіпорын болса оның ... ... ... ... 2, Мемлекетік тіркеудің алым төленгені туралы
құжат табыс етеді. Өзге құжаттарды талап етуге тыйым салынады.
Осы ... 1 ... ... ... ... жағдайды тіркеуші
орган жеке кәсіпкерге ... ... күні ... ... Осы заңның тоғызыншы бабының бірінші тармағында көздеген
жағдайларда ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... ... ... ... жай серіктестік нысанындағы бірлескен жеке
кәсіпкерлігі тіркеу кезінде әрбір ... ... ... ... ... ... ... жеке кәсіпкерліктің барлық мүшелері атала
отырып ... ... ... ... үшін заңмен белгіленетін мөлшер мен
тәртіп бойынша алым алынады. Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... өзгерген жағдайда кәсіпкер қайта
тіркеуді жүзеге асырып, жаңа куәлік алуға міндетті.
Кәсіпкер мемлекеттік тіркеу туралы куәлігін жоғалттырған жағдайда ... ... ... ... ... ... ... тіркеу
туралы куәлік берілгені жасалған өтініште ... ... ... кәсіпкер қайта тіркеуді жүзеге асырып, жаңа куәлік алуға міндетті.
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік берілуіне жасалған өтініште ... ... ... кәсіпкер қайта тіркеуді жүзеге ... ... ... ... ... ... тіркеу туралы куәлігін жоғалтып
алған жағдайда оған өзінің өтініші бойынша куәліктің көшірмесі беріледі.
Мемлекеттік тіркеу ... ... ... ... кәсіпкерден заңмен
белгіленетін мөлшер мен тәртіп бойынша алым алынады.
Кәсіпкердің құқықтық мәртебесінің екі нысаны ... ... ... ... ... күнтізбелік жыл ішінде әртүрлі көздерден тапқан
табыстарының ... түрі ... ... ... есептеледі. Түсініктірек айтсақ
заңды тұлғаның өз кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыру барысында бір жылдың
ішінде тапқан ... ... ... табыстарға мына табыс түрлері
жатады:
- еңбекақы төлеу;
- ... ... ... ... серіктестік. Жай серіктестік бірлескен шаруашылық қызмет туралы
шарт негізінде құрылады. Бірлескен ... ... ... ... шарты) бойынша талаптар (жеке кәсіпкерлер) жеке кәсіпкерлікті
жүзеге асыру үшін, бірлесіп - әрекет жасауға ... ... ... ... үшін жай ... ... ... немесе өзге де мүліктік құқытары мен, соның ішінде,
санаткерлік қызмет нәтижесіне құқығын қоса енгізеді.
Қатысушылардың ... ... жай ... ... өзгеше
көзделмесе, құны бойынша тең болып кездеседі. Мүлік немесе ... ... ... ... ... ... ... бойынша
жүргізіледі.
Шартқа қатысушылар ақшалай немесе қөзге де ... ... ... ақ ... ... ... ... асыру нәтижесінде жасалған
немесе сатып алынған ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызмет бойынша ортақ шығындарды және оның
нәтижесінде болуы мүмкін зияндарды өтеу ... ... ... ... ... ... тәртіп көзделмесе, ортақ шығындар ... ... ... ... ... ... өтеледі, ол жетпеген
сомалар слардың арасында өздерінің осы мүліктегі үлестеріне пропорциялы
түрде бөлінеді.
Серіктестікке ... ... ... ... ... ... егер жай серіетестік шартында өзгеше көзделмесе, олардың
ортақ мүліктегі үлестеріне пропорциялы ... ... ... - да ... ... ... ... туралы келісім жарамсыз болып табылады.
Серіктестік қатысушыларының ортақ мүліктегі өз үлесіне билік етуге
тиісінше серіктестікке қатысу қүқығын өзге де ... ... ... ... ... қатысушының өз қалауы бойынша бірлескен ... бас ... ... ... ... қатысушылардың қайсы бірі шыққан немесе қайтыс
болған ... ... - ақ ... - ... ... не әрекет қабілеттілігі
жоқ немесе әреке қабілеттілігі шектелген деп танылған жағдайда және ... ... ... бір ... ... ... оның үлесіне сәйкес
келетін мүліктен ақы ендіріп алған реттерде серіктестік өз ... ... ... ... ... серіктестіктің
міндеттемелері бойынша өзінің мүлкімен қосымша жауап ... бір ... да көп ... мен ... ... ... ... қызметі жүзеге асыруына қатыспайтын қатысушылардың болуы.
Шаруашылық барысында жарғылық қор өзгертілуі мүмкін. ... ... ... ... ... ... белгілейді және ол заң
жүзінде белгіленген ең төменгі мөлшерден кем болмауы мүмкін. ... ... ... сені ... ... қорының 50% аспауы
тиіс. Сенім серіктесітігін жарғылық қорын азайту қажет болған жағдайда ... ... ... хабарландыру берілгеннен кейін ғана рұқсат
етіледі. Бұл ... ... ... өз ... байланысты тиісті
міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтату немесе ... ... - ақ, ... залал шекпесе, оның орнын толтыру жөнінде талап етуге құқылы. Осы
тәртіпті басшылыққа алмай, өз ... қор ... ... ... ... ... ... арыздары негізінде сот шешімімен сенім
серіктестігі таратылады.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік - ... ... ... жиналысы болып табылады. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік өзінің
мәні бойынша тұлғалар мен ... ... ... Бұл ... ... ... серіктестігінің арасында, сондай - ақ акционерлік қоғам арасында
өз орнын алатын ... ... ... ... байқалады. Жалпы
жиналыстың құзіретіне мыналар жатады:
1. Серіктестіктің жарғысын өзгерту соның ... оның ... ... өзгерту;
2. Серіктестіктің атқарушы органдар құру және кері шақырып алу;
3. Серіктестің жылдық есебі мен бухгалтерлік балансын ... және ... мен ... ... ... қайта құру немесе тарату туралы шешім шығару;
5. Серіктестіктің тексеру комиссиясын сайлау. Акционерлік қоғамның өз
қатысушыларының ... ... ... ... ... және ... бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады, сондай- ақ өз
қатысушыларының міндеттемелері ... ... ... ... ... ... басқа акционерлер келісімінсіз бөліп бере
алатын ... ... - ашық ... қоғам болып табылады. Ашық
акционерлік қоғам - өзі ... ... ... ашық ... ... және ... ... белгіленген жағдайда
еркін сайлауға құқылы.
Акционерлік қоғамның құрылтай ... ... ... ... болып табылады. Осы ... ... ... ... ... ... түрі ... және жабық);
2. Пайданы бөлу және залалды етеу тәртібі;
3. Қоғам қорларын құру ... ... ... ... ... нақты құны, саны туралы олардың
иелерінің ... ... ... ... ... және басқа ресми атаулары ... ... жайы ... ... ... ... жоғарғы орган ... ... ... ... табылады.
Акционерлік қоғамда акционерлердің, соның ішінде құрылтайшылардың
арасынан да өзге шақырылған мамандар ... да ... ... ... ... ... атқарушы органдардың ... ... ... басқарма, дирекция немесе диретор, ... ... ... ... ... органдар акционерлік қоғам
қызметіне күнделікті басшылықты жүзеге ... және ... ... ... есеп ... ... Республикасының кәсіпкерлік қызметінің дамуы және ... ... ... болмасын мемлекеттің экономикасы аясынан
өзіне тиісті орнын дәреже деңгейің тапқаны бугінде баршаға ... Ал ... ... ... ... ... жүргізіліп жатқан
экономикалық реформалардың өзегі ретінде көрініс табуда. Өйткені, нарық
экономикасына ... ... - бір жолы ... ... әр ... аяда
қызмет атқаратын өндіріс, кәсіпорындармен тай ... және ... ... ... бар кәсіпкерлік құрылымдарын құру, дамыту
болып табылады. Демек бұл кәсіпкерлік құрылымдарын материалдық базасы жеке
меншік ... ... ... ... олардың басқару бастауында
білікті және қайратты кәсіпкер тұруы қажет. ... ... ... ... ... жекешелендіру саясаты ... ... ... ... ... жойьіп мемлекеттік емес
коммерциалдық емес құрылымдардың дамып, өркендеуіне бағыттылған деп ... ... ... деп, ... ... ... жету және табыс
табу мақсатында қатысушыларының өз қарамағындағы муліктерімен ... ... ... ... ... ... заңдардың
көлемінде жүзегв асырылатын шаруашылық және басқа да коадмерциалық қызметті
айтамыз. Кәсіпкерлік ... ... ... өнеркәсіп өнімдерін және басқа
қызметтер жөніндегі қоғамдағы, мемлекетімізде ... мен ... ала ... ... асырылатын қызмет болатындықтан ол тек ... емес ... ... ... айғағы ретінде ... ... ... Ел ... тарапынан көрсетіліп жатқан жәрдем, қамқорлықтарды
айтуға болады. Бірақ бұл жерде айта ... бір жай ... ... ... ... мен ... да заңға сәйкес актілердің қабылдауына
және өркениетті жекешелендіру саясатының бірқалыпты жүргізілуіне қарамастан
кәсіпкерлердің, әсіресе ... ... ... кесіпкерліктің
ойдағыдай дамымай отырғаны белгілі.
Себебі бюракратиялық аппараттың әлі де ... ... ... ... жекешелендіру саясатын жергілікті және басқа да деңгейде
айтарлықтай жүзеге асырмауы, ... - ақ ... ... ... ... қызметтің субъектілері заң ... ... ҚР - ның ... мен ... ... сондай - ақ
шетелдік жеке және заңды тұлға резиденттер ... ... ... айналысатын жеке тұлға азамат заңды тұлға ... ... ... ... ... ал ... ... кооперативтер немесе
әкімшілік - аумақтың кәсіпкерлік қызметтері өз меншіктің негізінде заңды
тұлға құру ... ... ... Енді ... осы ... мен ... тоқталайық. Бұл жөнінде бұрыннан қалыптасқан дәстүрлік
көзқарастардан бөлек келешегі бар концепцияда ... ... іс - ... ... ... сипатына байланысты мынадай негізгі екі типке бөлінеді:
бастапқы базистік ... - ... ... және ... еріксіз қызмет.
Біріншісі кәсіпкерлікке жатады, өйткені ол ... ... ... ... ... асыру жолдары меи әдістерін таңдау еркіне,
мақсат еткен нәтижесіне жетуіне, өзінің ... ... ... ... ерікті қызмет болғанымен заңда ... ... ... ... мемлекет мүддесіне яғни ұйымдасқан қоғам
мүддесіне зиян келуі мүмкін.
Кәсіпкерлік мемлекеттің ... ... ... ... ... ол өндіріс аясындағы ... ... ... ... ерекшелінеді. Мемлекеттің өзі саяси биліктің субъектісі
және мемлекеттік меншік иесі болғандықтан ... ... ... ... араласпайды, ол тек әзірше (мүмкіндігінше ... ... ... ... ... ... ... шаруашылық ұйымдары арқылы кәсіпкөрлік қызметке араласады.
Бұл турасында ҚР азаматтық кодексінің 10 ... ... - ... ... қарамастан, азаматтар мен ... ... ... ... ... пайда немесе табыс
табуға бағытталған, жеке меншікке не мемлекеттік кәсіпорынды шаруашылық
басқару қүқығына ... ... ... ... ... ... оның тәуекелімен және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылады.
Осыған орай кәсіпкердің кім екені жөнінде түсінік беру ... ... ... ... және өз ... ... тауарлармен өнімдерді өндіру, сату
немесе сатып алу ... ... ... және қызмет көрсету арқылы
пайда табу мақсатындағы қызметті ... ... ... ... азаматты
немесе заңды тұлғаны айтамыз. Мемлекет тарапынан кәсіпкерлік ... ... ... ... мен ... ... ... өкілетті органдар қамтамасыз етеді.
Дәл осы жерде кәсіпкерліктің қүқықтық режимі жөнінде айта ... ... қай ... болмасын құқықтық режимнің екі түрі: ... ... ... яғни ... ... ... рұқсат беру арқылы
көрініс табатын императивтік түрі белгіленеді.Кәсіпкерлік ... ... тек ... етілген құқықтық реттеу сипатында болады,
сондықтан ... екі ... ... заң ... тең құқықты.
Кәсіпкерлік қызметте әрбір жасалынатын әрекет жөнінде нормативтік
-құқықтық акт қабылдау арқылы оны реттеу сияқты ... ... ... ... мол ... мемлекет тарапынан келіл, зкономикалық
негіз ретінде жеке меншік ... ... ... ... ... ... қызметті жузеге асыратын жеке тұлғалар заңды тұлға құрмай -ақ
осы қызметтпен айнальюуға патент алған кезде ... ... ... ... ... ... ... тіркелгені жөнінде куәлік және
кәсіпкерлік ... ... ... ... ... лицензия болып табылады.
Ал шаруа (фермер) қожалығы құрамында ;мердігерлік шарт және өзге ... ... ... ... бір ... ... атқаратын;көтерме және
бөлшек сауда желісінен басқа өздеріне тиесілі мүлікті, сондай-ақ өндірілген
, өңделген, сатып ... ... оған қоса ... ... ... ... сол үшін ... бөлінген жерлерді немесе комиссиялық
дүкендер арқылы сатумен ... ... : ... ... қызмет
көрсетудің түсімі жылына ең төменгі жиырма жалақы жиынтығынан аспайтын
азаматтар мемлекеттік ... ... яғни ... ... ... ... ... қызметінің негізгі мақсаты ретінде пайда ... ... ұйым ... ... ... ... ... жүзеге асыратын заңды тұлғаларға ... ... ... ... серіктестіктері,
жауапкершілігі шектеулі серіктестер, ... ... ... өндірістік кооперативтер жатады.
Сонымен ҚР-дағы кәсіпкерлік екіге бөлінөді деп айта аламыз.Оны шағын
және орта кәсіпкерлік, яғни жеке ... ... ... бөлу ... ... негізінің заңды маңызын
білуге және реттеуге ... ... ... ... арқылы
белгіленеді, сондықтан олар құқықтық негізі болып табылады .
1.4. Қазақстан ... ... ... және ... ... ... ... аумағында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын заңды
тұлғалардың, ... ... ... ... ... жеке тұлғаларға
қарағанда басым көпшілігі екені белгілі. Кәсіпкерлікпен айналысатын ұйымдар
құқықтық нысандарының белгіленуі арқылы ... бір ... ... ... ... жағдайы кәсіпкерлік аясындағы экономикалық функцияны
жүзеге асыруына заңды жағдай туғызады. Ең ... ... ... ... ... ... ал ... құқық субъектілікке тек заңды тұлға
ғана ие ... ... ... ... мына төмендегідей ұғымы берілген
"меншік, шаруашылық жүргізу немесе ... ... ... оқшау мүлкі бар
және сол мүлікпен өз ... ... ... ... өз ... және мүліктік емес жеке құқықтыр мен міндеттемелерге ие болып,
оларды жүзеге асыра алатын, сотта талапкер мен ... бола ... ... тұлға деп табылады ".
Осыған орай әрбір заңды ... ... тән ... балансы немесе
сметасы болады. Заңды тұлғалар өз ... ... ... ... ... құрылтай шартымен жарғысы, не тек құрылтай шарты негізінде жүзеге
асырылады.
Заңды ... өз ... ... ... және ... ... ... Өз қызметінің негізгі мақсаты ретінде пайда келтіруді
көздейтін коммерциялық ұйым, не мақсат ретінде пайда ... ... ... пайдасын қатысушыларына үлестірмейтін- коммерциялық емес ұйым заңды
тұлға бола алады . Ал осы коммерциялық ұйым болып табылатын ... ... ... ... серіктестік және өндірістік кооператив
нысандарында құрылуы мүмкін.
Коммерциялық емес ұйым - заңды ... ... ... бірлестік, тұтыну
кооперативі, қоғамдық қор және діни ... ... және ... көзделген өзге де нысыандарда құрыла алады. Осы ұйым
кәсіпкерлік қызметпен ... ... ... сай ... ... ... ... қарағанда Қазақстан аумағындағы коммерциялық заңды
тұлғалардың құрылу құқықтық нысандары мына бағытта дамыған: мемлекеттік
кәсіпорындар, шаруашылық ... және ... ... ... женіндегі заңдардың дамуы 1990 ... ... ... ... Осы ... ішінде қабылданған басқа да
заңдарга сәйкес кәсіпкерліктің мынадай ұйымдық нысандары көзделген болатын:
> Қандай да болмасын меншік ... ... және олар ... ... және өзге де ... мен ... ... және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқығы бар өзге ... ... ... ... ... ... осы жоғары да аталған кәсіпкерлік нысандарын мұқият қарастырамыз.
Кәсіпорындардың әр-түрлі ... ... ... белгілі және бұл
жағдайлар ... ... және ... ... ... көзделген
болатын.
Бұлардан басқа мемелекеттік ... ... ... құру көзделген болатын:
1. Қазақстанның әлеуметтік және ... ... ... ... шешу ... ... ... республикалық
кәсіпорындар;
2.Тиісті аумақтың тұрғылықты ... ... ... үшін ... коммуналдық меншіктегі
кәсіпорындар;
Негізінде осы аталған кәсіпкерлік нысандары еліміздегі орта және шағын
кәсіпкеліктің өсіп дамуына ... ... ... де құрылулары
мүмкін.
Кезінде құрылған шағын кәсіпорындар кәсіпорындар деп ... ... ... өте келе бұл ... ... ... ... белгілі. Сондықтан
шағын кәсіпорындардың барлығы азаматтық кодексімен көзделген ... бірі ... ... ... ... болатын.
"Шаруашылық серіктестері және акционерлік қоғамдары туралы " заңға
сәйкес шаруашылық серіктестіктердің мына келесідей түрлерін құру ... еді. ... ... ... ... ... ... шектеулі серіктестік;
4. Қосымша жауапкершілігі бар серіктестік;
5. Акционөрлік ... ... ... ... серіктестік;
Енді осы кәсіпорындардың ұйымдарының әрбір түрлеріне ... ... ... ... ... ... қарастыратынымыз
мемлекеттік кәсіпорындар, оның ішінде жеке бөліп ашып ... ... ... ... ... ... ... қысқаша сипаттамасы :
1. Мемлекеттік көсіпорьіндар құқығына негізделген жөне шаруашылық жүргізу
құқығына негізделіп ... ... ... ... ... ... және оны салымдар бойынша,
соның ішінде кәсіпорын қызметкерлері арсында бөлуге болмайды ;
3. ... ... ... ... оның мүлкі көрсетілуі
тиіс;
4. Мемлекеттік кәсіпорын уәкілдік берілген мемлекетгік органның шешімі
бойынша құрылады;
5. ... ... ... ... берілген мемлекеттік орган
тағайындайтын және оған есеп ... ... ... ... ... ... ... және қайта құру оның құрылтайшысының
шешімі бойынша жүзеге асырылады;
Енді шаруашылық жүргізу құқығына негізделген ... ... ... ... ... ... ... кодексінде ҚР Президентінің "Мемлекеттік кәсіпорындар туралы "Заң
күші бар жарлығында және т.б. нормативті ... ... ... ... ... түрлеріне байланысты кәсіпорындар республикалық
және комумналдық мемлекеттік кәсіпорындарға бөлінеді.
Республикалық меншіктегі республикалық мемлекеттік ... ҚР ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік кәсіпорындардың негізгі бағыты қоғам және мемлекет
мұқтаждықтарымеи айқындалған ... ... ... ... ... ... орай мемлекеттік кәсіпорындар өз қызметтерін :
Мемлекеттің қорғаныс қабілеттілік материалдық ... ... және ... ... қорғауға ;
> өндірістің жеке бизнеспен қамтылмаған немесе айтарлықтай ... мен ... ... ... ;
> ... монополиясына жататын немесе мемлекеттік функциялар болып
табылатын аяларда қызметтерін жүзеге асыруға бағыттайды ;
Мемлекеттік кәсіпорындар ... ... ... ... юстиция
органдарына тіркеледі. Кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ... саналады . Жарғыда кәсіпорын атқаратын
қызметтің бағыты мен мақсаты көрсетілуге ... ... тек мына ... құрылып, қызмет атқара
алады:
1. банктік, сақтандыру жене т.б. ... ... қару ... оқ ... ... құралдары, әскери техникаларды және
олардың жабдықтарын әзірлеу, өндіру, жөндеу, ... және ... ... және ... ... ... мен заттарға байланысты
кейбір жұмыстардың түрлері, сондай-ақ белгілі бір ... ... ... бар ... ... ... және ... медикаменттерді, дәрілік құралдарды және еңбек препараттарын медициналық
жабдықтар мен ... ... және ... ;
5. ... ... ... немесе шаруашылық қызметті жүзеге
асырудың арнайы тәртібі белгіленген аялардағы қызмет;
6. ... ... ... ... ... ... ... жене жылумен
жабықтау, магистральді көлік, байланыс, коммуникация, коммуналдық ... үй ... ... ... да ... ... жүйелер.
Азаматтық заңдарға сәйкес жарғылық қоры құрылтайшылардың үлесіне
бөлінген коммерциялық ұйым ... ... деп ... ... ... кеңінен тараған нысанына
жатады. Осы нысан шеңберінде қандай да ... ... ... ... асыруға болады. Мысалы, өндірістік, сауда делдалдық,
несиелік-қаржылық, сақтандыру және т.б. Осы ... ... ... ... асырылса 1995 жылғы 2 мамырдың ... ... ... ... " Заң күші бар ... серіктестіктері толық серіктестік, сенім серіктік,
жауапкершілігі шектеулі ... ... ... ... ... ... нысандарында құрылуы мүмкін. Құрылтай шарты
мен жарғы шаруашылық серіктестіктің ... ... ... ... куәландыруға тиісті. Құрылтайшылардың салымдар есебінен құрылған
сондай-ақ шаруашылық серіктестік өз қызметі үрдісінде өндірген және алған
мүлік ... ... ... ... ... ... серіктестіктерінің әрбір қатысушының үлес мөлшері туралы,
серіктестіктің жарғылық қорына олар ... ... ... құрамы, мерзімі
және тәртібі туралы; Серіктестіктің жарғылық ... ... салу ... ... үшін ... ... ... ережелер және
заң құжаттарында көзделген өзге де ... ... ... ... заң ... көзделген реттерді
қоспағанда, басқа шаруашылық серіктестіктердің құрылтайшысы болуы ... ... ... ... мүдделі адамдар танысуы қажет.
Айта кететін бір жайт, осы шаруашылық ... ... ... ... түрлері жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, толық
серіктестік және ... ... ... ... ең ... нысандары сенім серіктестіктері және қосымша жауапкершілігі ... ... ... ... сандарына тоқталып, қысқаша сипаттап өтейік, Нысаны бойынша
толық серіктестік тек жеке тұлғалардан тұрады және олардың саны екі ... ... ... ... ... ... және салық салушылардан
тұрады. Сан жағынын екі адамнан кем ... ... және олар ... ... ... ... және бір ... салушылардан тұруы керек. Жауапкершілігі
шектеулі ... ... ... және жеке ... тұрады,
қатысушылар саны бір адамнан отыз адамға ... ... ... бар серіктестіктің де қатысушылары жеке және заңды тұлғалар
болып табылады. Қатысушьшар бір адамнан отыз ... ... ... ... акционерлік қоғам нысандары шаруашылық серіктестігінің қатысушылары
жеке және заңды тұлғалар болып белгіленеді және заң сан ... ... ... жеткізіледі .Акционерлік қоғамнан басқа шаруашылық
серіктестігінің акциялар ... ... жоқ. Ашық ... ... да
жеке және заңды тұлғалардан тұрады, сондай-ақ олардың санына ... Осы ... заң ... ... ... ... мен міндеттері бар.
Жеке тұлға тек бір ғана толық серіктестіктің қатысушысы бола алады.
Толық серіктестіктің ең жоғарғы органы ... ... ... ... ... ... ішкі мәселелер жөніндегі шешім ... ... ... ... ... ... ... қалған қатысушылардың келісімінсіз өз атынан және өз мүдделері
немесе үшінші жақтардың мүдделері үшін ... ... ... мәмілелер жасауға құқығы жоқ. Бұл ереже бұзылған ... өз ... ... ... ... серіктестікке
келтірілген залалдың орнын толтырудың, не ... ... ... ... серіктестікке беруін талап етуге құқылы.
Толық серіктестіктің құрамында жалғыз қатысушы ғана қалса сондай - ақ
ол 6 ай ... ... ... ... ... жаңа ... ... таратылады. Былай айтқанда:
1. жаңа қатысушылар қабылдау арқылы серіктестікті сақтап қалу;
2. салымшылармен келісу арқылы толық ... ... ... ... ... ең ... ... жөніндегі шартты сақтай отырып толық
серіктестікті жауапкершілігі шектелген немесе қосымша жауапкершілігі бар
серіктестікке немесе акционерлік ... ... ... серіктестікті тарату.
Сенім серіктестіктеріне міндетті түрде «командиттік серіктестік» сөзі
қосылып отыруы және барлық толық серіктестіктердің аты ... бір ... ... " жеке ... " деген сөз қосыла жазылуы қажет.
Сенім ... ... ... ... ... ... тек ... сенім серіктестігінің толық серіктестігі бола ... ... ... серіктес толық серіктестіктің қатысушысы бола
алмайды. Сенім серіктестігінің ... қоры оның ... ... ... ... жарғылық қордың өзгертілуі мүмкін. Жарғылық
қордың мөлшерін сенім серіктестігінің толық серіктестері белгілейді және ол
заң ... ... ең ... ... кем ... ... ... мөлшері сенім серіктестігінің жарғылық қорының 50 процентінен
аспауы керек.
Енді жауапкершілігі шектеулі ... ... ... ... ... деп бір немесе бірнеше адам құрған,
жарғылық қоры құрылтай құжаттарымен ... ... ... ... - ақ ... шектеулі серіктестіктің қатысушылары оның
міндеттемелері бойынша жауап бермейтін және ... ... ... ... ... құны ... тәуекел ететін серіктікті
айтамыз. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік өзінің мәні бойыиша тұлғалар
мен капиталдардың бірігуін ... Бұл ... ... және ... ... ... - ақ ... қоғам арасында өз ... ... ... ... ... байқалады. Осы серіктестік түрі 19
ғасырдың ... ... ... ... ... ... ... саны 30 -дан аспауы
қажет» яғни ол 1 жыл ... ... ... етіп қайта құрылуға тиіс
басқа жағдайда. Егер осы ... ... ... саны 30 - ға ... онда ол сот тәртібімен таралуға тиіс.
Қатысушылардың бір ауыздан қабылданған шешімі бойынша өз еркімен ... ... ... ... ... құрылған жағдайда ол тек акционерлік
қоғам болуға құқылы.
Қазақстанда кеңінен тараған кәсіпкерліктің бір ... ... ... ... ... ... 1998 ... 10 шілдеде
"Акционерлік қоғамдар туралы " ҚР Заңы ... ... ... ... ... ... негізделген. Себебі жекешелендіру кезінде
мемлекеттік кәсіпорындар тек акционерлік қоғамдарға айналдыратын, басқа
серіктестік ... ... оның ... ... ... ... қоры ... нақты құнына тең белгілі санына бөлінген
сөріктестік акционерлік қоғам деп аталады. Акционерлік қоғам ... ... ... ... ... ... бөліп бере
алатын акционерлік қоғам ашық акционерлік ... деп ... тек өз ... ... алдын-ала белгіленген өзге
адамдар арасында таратылатын акционерлік қоғам жабық акционерлік қоғам
болып ... ... ... ... жоғарғы орган оның
акционерлерінің жалпы жиналысы болып табылады.
Жабық түрдегі акционерлік қоғамның жарғылық қорының мөлшері 5 ... ... кем ... ... ... елу ... ... ,ал
айрықша акцияларды шығару көлемі ... ... 25 ... ... Ашық ... акционерлік қоғамның жарғылық қоры 10000 айлық есептік
көрсеткіштен төмен болмауға тиісті .Тіркеу кезінде елу процент , ... ... жыл ... ... қорда болуы және айрықша акция шығару жарғылық
қордың 25 проценттінен аспауы керек.
Акционерлік қоғамдар жиналыс шешімі бойынша ... ... ... ... ... ... құрылу жағдайында ол тек қана жауапкершілігі
шектеулі серіктестік болып ... ... ... және тәуелді шаруашылық
серіктестіктері толық серіктестік ... ... ... ... ... ... ... ретінде құрыла алмай ды. Сонымен, еншілес
серіктестік деп жарғылық қорға қатысуына ... не ... ... ... ... ... ... қабылдайтын шешімді өзгеше түрде
белгілей алатын шаруашылық серіктестікті айтамыз.
Тәуелді акционерлік қоғам деп дауыс беруші акцияларының 20 ... ... ... тұлғаныкі болатын акционерлік қоғамды айтамыз.
Өндірістік кооператив коммерциялық заңды тұлғаның бір ... ... ... бірлескен кәсіпкерлік қызметтері үшін мүшелік
негізде олардың өз еңбегінің ... және ... ... ... ... біріктіріу негізделген ерікті бірлестігі
өндірістік кооператив болып есептелінеді. Кооператив мүшелері екі ... ... ... .Қазақстанда кооперативтік қозғалыстар 80 жылдың аяғына
таман күрт дами бастаған болатын. ... ... ... және
субъективті жағдайларға байланысты, сондай -ақ нормативті ... ... ... осал ... 1991 ... оның құлдырауына алып келді. Осы
жағдайды түзету мақсатында 1995 жылғы 5-ші ... ҚР ... ... туралы" заң күші бар Жарлығы қабылданған ... ... ... ... осы ... және
азаматтық кодекспен белгіленіп айқындалады.
Өндірістік кооперативтің қызметі өзінің жарғысына немесе ... мен ... ... ... ... асырылады. Құрылтайшылар
өндірістік кооператив құру жөнінде құрылтай шартын жасауды өз ... ... ... ... ... орын ... мәліметтер тізімі
анықталған. Өндірістік кооперативтің жарғысында мына келесідей мәліметтер
бар: ... ... ... ... ... ... ... мен жарна қосу тәртібі және олардың жарна қосу жөніндегі
міндеттемелерді бұзғаны үшін ... ... ... қызметіне
оның мүшелерінің еңбек пен қатысу сипаты мен тәртібі және ... ... ... ... ... ... үшін ... кооперативтің пайдасы мен залалдарын бөлу тәртібі ... ... ... ... құзіреті және олардың шешімдер
қабылдау, соның ішінде шешімі бір ауыздан немесе білікті көпшілік дауыспен
қабылданатын ... ... ... ... ... туралы ережелер
болуға тиісті. Осы мәселелердің кейбірі Президент жарлығында көрініс тауып,
ашылып көрсетілген.
Кооператив мүшелері екі адамнан кем ... ... ... ... ... ... кооперативке мүше бола алады және өзі міндетті түрде
кооператив ... ... ... ... ... ... ... заңда көзделген
мөлшер мен тәртіп бойынша қосымша жәрдем беруге жауапты болады.
ΙΙ «ТУРАН ӘЛЕМ БАНК» ААҚ
2.1." Туран Алем ... ААҚ ... ... Алем Банк " ЖАҚ 1997 жылы 15 қаңтарда " Алем Банк ... ... ... және " ... Банк " акционерлік қоғам қосылып, Қазақстан
Республикасының ... ... Банк ... ... ... "
Туран Банк " Акционөрлік қоғамының тарихы 1925 жылдан басталады, яғни СССР-
де Промбанк бөлімі республика ... ... Банк ... ... ірі ... ... кіші және орта
кәсіпорындар, яғни кооперативті және жеке меншіктегі және сонымен ... ... Банк бар іс ... ... ... ірі
қаржы мекемесі санына кірді. " ... Банк " ... көп және ... ... республикада екінші орын ... Банк ... ... ... қалыптасуымен және құрылуымен
байланысты болды. Банк құрылыстарды қаржыландыруды ... ... ... Республикасындағы ірі кәсіпорындарында қызмет етті, яғни Турксиб
Түркістан - ... ... жолы , ... медь ... ... ... ... Қарағанды металлургия комбинаты, Екібастүздағы "Богатырь"
көмір кешені, ... ... ... заводы, Қапшағайдағы ГЭС,
Талдықорғандағы аккумулятор заводы және тағы басқаларда.
"Алем Банк ... " ... ... өз қызметін 1990 жылы және
көптеген жылдар бойы ҚР өкіметінің мемлекеттік кепілдікпен шетел несиелерді
тарту жағымен агент ... ... Банк ҚР ірі және ... болып саналған
және ҚР-ғы алғашқы банк болды. Сыртқы рынокта ... ... ... Банк ... " барлық белгілі банк аралық жүйеде.
Халықаралық карточкаларды және қазіргі техникалық платформаларда
қызмет ... ... ... ... ... 1994 жылы ... локальды дебеторлық карточкаларды АLЕМ САRD шығарды.
Екі банк қызметіне нарық ортасының өзгеруі мен байланысты проблемалар
әсер етті. Кәсіпорының ... ... ... Осы және тағы да ... ... Тұран Банк және Алем Банк ірі өндірістік өнеркәсіп
негізгі массасында қызмет көрсеткен, яғни ... ... банк ... ... ... ... жүргізді. Олардың теріс капиталы 8 млрд,
жалпы шығындары 1996 жылы $34 млн. асты және ... ... ... ұзақ мөрзімге кешігіп төлөді, осыдан клиенттердің кетуі кеп
болды.
Осы банктердің ҚР ... ... ... ... Республика
өкіметі және ҰБ олардың қослуымен ЖАҚ ... ... ... ... ... ... " Банк Туран Алем " ЖАҚ материалды ... ... ... кадр ... міндетер және талаптар бойынша қызмет
көрсетті.
1997 жылы қаңтарда ҚР-ң министрлік по- станциасында ЖАҚ "Банк Туран ... ... ... Т 4500 млн. , яғни 1997 жылы Т 7720 ... ... 100 % ... ... меншігінде ҚР- ң қаржы
министерствасында болды. Банк мемлөкеттік лицензия алды, оны ҚРҰБ ... ... ... $ 90 млн. ... қайта құрылымдық процесіне ЕБРР және " Глендей Консалдинг
Лимитед" (Ирландия) ,яғни ... Банк ... ... ... құрылымдау бойынша қабылданған өлшемді қысқа мерзімді және
Банкті жөндеу ... ... жәие т.б. ... ... аяғында Банктің баланс құрылымын жөндеді, яғни ... ... ... ... ... ... ... өкіметі банкті сатып алу бойынша тендер дайындады, банктің сеюоры
жекешелендіру саяасатын жүзеге асырады.
1998 жылы 21 қантарда ... ... ... ... ... ... ... 100 пайыз акциясын сатып алуда
тендер жариялады.
1998 жылдың 23 науырызында банктің 100 пайыздық акциясына ... ... ... ... ... жеңіп алды. Сәйкесінше,
1998 жылы 2 сәуірде Қазақстан Республикасының қаржы министрлігі ... ... қол ... ... 100 ... акциясы толығымен
төленді. "Банк Туран Алем" 100 пайыз акциясын жеке ... ... ... ... ... келісім шарты бойынша 1998 жылы 2-ші
сәуірде болды. 1998 жылы 6 ... ... ... акционерлік қоғамнан жабық
акционерлік қоғам тіркеу туралы шешім ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету туралы, тәуекелдерін
төмендетті, банктің ... ... ... ... үшін
қарапайым акцияларға қосымша эмиссия туралы шешім қабылданды, нәтижесінде,
банктің акцияларының ... 15 $ млн ... ... Қазақстанның
кәсіпорындарының акциясын сатып алу құқығы арқылы банктіің ... ... ... банк алдындағы шешімді ... ... ... орта ... ... ... дамиды.
Сондықтан банк персоналын басқару саясаты келесі принцитптер бойынша
қарастыруға болады;
> ... және ... ... банк - ... ... ... банк қазметкері арасындағы "корпоративті дух" сезімін құру;
> перспективті жұмысшылар және олардың мамандығы бойынша ... ... ... ... ... жоғарғы квалификациялық шетел
мамандарын тарту.
Қазіргі кезде, банкте персоналдарды оқыту және персоналды қайтап
дайындау жүйесі ... ... ... ... және ... ... негізгі талаптары:
- көмекші жәнө кіші қызмөт көрсөтөтін пөрсоналдар, ... ... үшін ... ... ... ... ... ретінде
қосымша оқытуды дамыту;
- жеке қабілетке, қызметкерлердің жұмысын ... ... ... жеке
жеке дайындау;
- мамандыққа және ... ... ... байланысты
үзіліссіз күнделікті және кезеңдік дайындау;
- қызметкерлерді үйрету бойынша ... ... құру және ... ... және ... ... ... жауапкершілігі;
- банктің өндірістік және қаржы есебі.
ЖАҚ "Банк ТуранАлем" ұйымдастырылған кезден бастап 170 қызмөткерлерді
бас корреспондеттік банктерді жетілдіруді: Іnternational ... ... ... Ваnк. Банк ... ... ... ... өз
білім деңгейін жоғарлатуын банк үшін жеткіліксіз, бірақ бұл реорганизация
және ... ... ... ... ... осы кезеңдегі
банктің қаржы шектерінің мүмкіншіліктеріне байланысты.
Банк ... ... ... ... және шетел әріптестерімен
банктік персоналды ... ... ... ... сонымен қатар
мамандықтарды оқу орындарымен, яғни Алматы қаласындағы ҚазМБА, КИМЭП, Тұран
Университеті және т.б.
Сонымен ... банк ... ... келесі оқу орталықтарымен:
Алматыдағы банктік оқыту орталығы, Қазақ Халықаралық банктік іс институты,
"Арман" Халықаралық ... ... ... ... ... ... ... Ассоцияциясы, бағалы қағаздар рыногының мамандарының
қатысуымен ұллтық Ассоцияциясының, "Ісіоп"банк оқыту орталығы ... ... ... ... ... ... ... кезде өзінің даму бастауында түр. Банк алдындағы мақсаты өте
қиын, бірақ оған жету мүмкіндігі бар.Банктің ... ... к ... ... АлемБанкі" ЖАҚ Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... Алем Банк "ЖАҚ ... болып табылады және Қазақстан
нарығында ... банк ... ... түрін көрсетеді. Жоғарғы
мамандардың персоналдар, жаңа банктің технологияларды көрсету ... ... ... яғни ... іскерлік және қаржы жұмыстарының байланысты
қамтамасыз етеді. Банкте жақсы дамыған филиалдары бар; 60 ... ... ... оның ... ... өтеді.
Банк клиенттері-Республикадағы Халықаралық шаруашылық саласындағы
жетекші кәсіпорындар :мұнай өндіруші, газ ... тау ... ... ... ауыл шаруашылық және сауда.
Банк клиенттері үшін келесі қызметтер түрлері көрсетіледі:
- қолма-қол ... жәие ... ... ... жүзеге асырылады;
- шет ел валютасымен, теңге арқылы ағымдық шоттарды жүргізеді;
- белшек және корпаративті клиеттерден ... ... ... ... ... және шет ел ... жүргізеді;
- күттілген сомадан көлетін овердравтар ұсынады;
- қаржы және ... ... ... жүзеге асырады;
- трасттық .форфейтингтік, валюталық арбитраж, лизингтік;
- асыл бағалы металдардың және ... ... ... ... ... тікелей және бекітілген аккредитивтік және кепілдікгер ұсынады;
- сауда сделкаларын қаржыландырады;
- ... АБР, ... ВБ ... ... ... ұсыну.
"Тұран Алем Банк" ЖАҚ екінші қарыз траншасына қызмет бойынша Әлемдік
Банк "әлеуметтік қорғау бойынша жоба", ... ... ... ауыл ... ... ... үшін АБР ... алу, ЕБРР
орта және шағын бизнөсті несиелер және сауданы дамыту ... ... ... ... шет ел ... сеті ... ... нақты жоне тез клиент ... ... ... ... күнде банк Алматы қаласында АLЕМСагсd төлем жүйесімен қызмет етуді
ұсынады, VIZА ІпіегnаіtіоnаІ Халықаралық ... ... ... ... Алем Банк" ЖАҚ Қазақстан Республикасындағы бағала ... ... ... ... 1997 жылы Банк номиналды иегер
ретінде клиенттердің шоттарын жүггізу құқығымен мемлекеттік бағалы ... және ... ... ... ... кепілдік алуы, сонымен
қатар Ұлттық Банк ... ... ... МЕККАМ нарығында алғашқы диллер
статусын алды, Ұлттық жинақтаушы облигациялар ... ... ... ... ... ... ... бойынша қызмет
керсетуді субдепозиттеу және орналыстыруда қаржы агентгігі болдьі.Банк
VIZA, Маster Сагd, Аmегісаn ... ... ... ... жол чек
операцияларын жүзеге асырады.
Банкте көлесі негізгі бағыттағы жұмыстарға бағытталған маркетингтік
қызмет дамыған:
> ... ... ... нарығын зертеу, сәйкес рыноктағы Банктің
үлесін анықтау, ... ... ... және ... жағдайдағы
рынокты сегменттеуге талдау жүргізу.
> Рынокты талдау және ... ... ... ... ... ... банк ... сұранысы осы рынокта қалыптасуын зерттейді,
сонымен қатар қанағаттандыру ... ... яғни ... ... ... ... ... және мықты жақтарын және
олардың әлует мүмкіндіктеріне бағалау жүргізеді.
> Банктің жаңа қызметтерін құруға қатысу, жаңа ... ... ... ... ... клиент сервистің жаңа түрлерін және ... және ... ... қызметкерлер тарифтік қойылым бойынша банк саясатына қалыптасуына
қатысады;
> Банктік және жарнамалық қызметтер өткіру ... ... ... Банк ... жөне ... ... ... аймақтық
ерекшеліктерді ескере отырып 3-5 жылға маркетингтік қызметінің жоспарын
құру қажет, сонымен ... банк ... ... және ... ... ... ... бағалау жүргізеді, жарнама
саясатының концепциясын және оны өткізу ... ... ... кіреді.
Банктің автоматтандыру саласындағы негізгі бағытты приориттеті төлемдерді
және есеп жүйесін ... ... ... ... бағытталған.
Банк жүйесіне 1993 жылдың желтоқсанында бұрынғы "Қазақстан Алем Банк
"АҚ болған кезінде енген.
1996 жылдың 12 ... 292 ... ... ... ... стандартқа көшу тәртібі ... ... ... ... ... көшу ... ... анықталған.
Критериі ретінде жеткілікті капитал, активтер сапасы, ... ... есеп ... беру жөне ... ... Банктің осы қаулысына сәйкес Ұлттьщ Банкке қызметті жақсарту
жене рекапитализациялау жоспарлары қызыметін ұсынады. ҚРҰБ 487 1997 ... ... ... АлемБанкі"ААҚ қаулысында бірінші банк топтары, яғни
Халықаралық стандартқа көшуді жүзеге асырған.
Осы қаулыға сәйкес 1998 ... ... ... банк ... ... ... ... анықталған. Нәтижесінде Банкте
жоспарлаудың шаралары ... ... ... стандарт қызметінде алға
жылжиды;
- Банк операцияларының автоматтандырылған масштабты бағдарламасы ... Есеп және есеп беру ... ... ;
- ... ... ... ... жаңа сапалы деңгейге көтерілді;
- Филиалдық сетердің басқару құрылымы рационалданған және т.б.
Соңғы жылдары Банктің құрылымдық байланысты мақсаты клиенттің ... ... үшін ... ... әзірленуде.
Банк активінің сапасын жақсарту тенденциясы тұрақты ... ... ... ... ... -5,9 ... ... Қайтарымды активтер
мөлшері жоғарылады. Шот бойынша орта айлық қалдық, яғни қайтарамды активтер
табыла жататын қалдықтар жарты ... үш жүз ... ... өсті. Банктің
левереджі едәуір жақсарды: - 5.5 ... 86 ... ... ... ... ... банк портфелінің сипаттамасы бойынша
несиелерді толық жабу ... ... банк ... бойынша жоғалтуға
мүмкін резервтер бар. ҚРҰБ ... ... ... ... ... ... күшті жақтарына келесілер жатады:
- Банктің қызметін лшицензиялау пакетінің болуы;
- ҚР-ның барлық территорияда кең және дамығән сет ... ... ... және ... ... ... Өнеркәсіптің әр-тұрлі сфөрасын несиелеу жәнө қаржылау ... ... ... Шет ел ... ... сеттері дамыған ;
- Квалификациясы жоғарғы кадрлардьі алу жоғарғы деңгейде ;
- Республика бойынша жеке жиһаздарының және ... мен ... жеке ... ... ... ... ... есебін , ішкі есеп, қарыз қызметін бақылауды жоспарлау;
- Банк жүйесі бойынша ... ... ... ... тарату
бар;
- Салымшылар санының көптігі;
Сонымен қатар ... ... ... да бар, ... ... болады:
- Банктің бүгін жұмыс істөйтін ақысының төхнологиялары сайквс келуі ;
- Нақты уақыттағы тәртіп ... ... ... ... беретін
бағдарламаның қамтамасыз етуі әлсіз;
- Негізгі қорларының жарамауы және жарауы ;
- Аяқталмаған құрылыс объектерінің бар ... және ... ... Алем Банк "ААҚ шет ел ... және Халықаралық қаржылық
ұйымдарының ... ... ... " ... (Ресей) және басқада банктермен
корреспондеттік ... ... ... және Азия басты банктегі шетел корреспондеттік сеттері
дамыған, Банк 1-2 күн аралығында түрлі валюталық төлемдерді жүзеге ... ... ушін ... ... ... болады. Жобаларды өндеу
бойынша қарыздар бөріледі, ол "Кроссроудз" Азияның несие компаниясымөн және
"АБР" - ның нөсиелер беру ... ... ... ... ... Азиядағы несие компания келісім бойынша орта және шағын
бизнесті дамыту ушін ... ... ол АБР ... ауыл ... өндеу нөмесө өндіріс үшін құрал жабдық сатып алуға ... ... ... ... ... ... жеке ... қосымша имиссия есебімөн көбейту. 15 млн. доллар
қарапайым ақша эмиссисын қосу. Бұл өз ... ... ақша ... ... ... ... мумкіндік береді.
2. 1998 жылы ағымдағы пайдасы 150 - 200 млн. долар мөлшерінде жоспзрланады,
ол 1998 ... ... ... ... ... және ... қойылымдық шығындардың төмендеуі;
- бәнктің сапалық активтерінің жоғарлауы;
- жұмыс істейтін ... ... ... ... алу үшін ... ... жүргізу; 15 млн,
долар сомасына баланстан тыс активтерді жүзеге асырды. "Туран ... ... ... Алем ... АҚ ... ... шaралардың өткізілуіне байланысты Банктің несие капиталы 60 - 65
млн. долларға жоғарлауы жоспарланған.
2.2. Туран Алем банк" ... ... ... ... 1999 - 2000 жылдары акциянерлік капиталдары 100 млн. доллар
"Туран Алем Банкі" ААҚ жаңа ... ... ... ... ... Қазіргі кезде Банк ЕБРР және ҚРҰБ мен ... 4. Банк 1999 жылы ... ... ... ... қосымша эмиссия есебімен қабылданды.
Банк халықаралық бірлесуге қатыса отырып, ішкі ... ... ... ... ... ... жолы" РГП,
Казтрансойл" және т.б. компания ірі ... ... үшін Банк 1998 жылы 4 ... 20-80 ... доллар
саласында синдицирленген қарыздар алады.
Сауданы қаржыландыру клиенттің ... жабу үшін ... ... 50 ... ... мөлшерінде кредиторлардың линияларын алуды
жоспарлап отыр.
Қазіргі көздө ҚР-ның корпарацияларын жузеге асыру Банк програмалары
бойынша ... ... ... ... келді, Онда
ерекше орынды Республикадағы Шағын және орта ... ... ... алады. Банк капиталының институты қатысады, хальіқаралық
бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес "Артур Андерсон" тәуелсіз ... ... ... жүргізеді, сонымен қатар Банк 1998 жылы ... ... ... несие алуды жоспарлады. Банк ... ... ... алып ... ... ... ол ... анықталған негізгі принципі бойынша капиталдың халықаралық
стандартына сәйкестігінің қажеттігімен байланысты болатын ... ... ол ... алу ... ... 223 шетел және 180 жақын шетел банктерін корреспонденциалық
қатынаста бағытталған елдер Германия, АҚШ, ... ... ... ... ... Бельгия және Италия - алыс шетелдегі елдер және
Ресей Прибалтика, Украина және Қырғызстан "Туран Алем ... ЖАҚ - тың ... және ТМД ... ... жөие ... ... ... кореспондеттік
шоты бар. Олардың ішіндегі НОТРО-ның қызмет ... ... ... - ... және 39 шоты ТМД елдерінің ... ... ... " ... ... 26 алыс ... ал 38 ... шетелде ашылған: "Лоро" шоттарының
109 ГМД және Бельгия ... ... және 85 ... ... ... дамуының стратегиялық мақсаты - қаржы институты ретінде
минимальды ... ... ... алу үшін жәнө ... акциялар
құның өсу шотындағы акционерлердің құндылық құралдарының максимизациалау
болып табыпады. Бұл мәқсат оның әмбвбап банккө ... яғни ... ... ... тобы кең ... болды.
Сонымен басқару жүйесін дамыту, оның ... ... ... ... ... мақсәты болып табылды. Банкте
басқару қөұрылымы қайта құрылып, негізгі конторлары және филиалдары ... ... ... ... - ... ... ... бөлімдерін және
бөлімшелерін ақпарат, техникалық және ... ... ... ... елімізде жүзеге асырылып жатқан түбегейлі ... және ... ... ... қол жеткізген
табыстарымызды есепке ала отырып кәсіпкерлііғгі ... ... ... ... ... қуқықтық реттеу кезінде нарықтық
экономикасы дамыған елдердің осы өзекті мәселелері бойынша ... ... ... ... ... деп ... кету қажет, қазіргі кезде кәсіпкерліктің әлсіз жағына мыналарды
жатқызуға болады;
- Қаржылық және ... ... ... ... ... ... деңгейдегі басқармалары;
- Маркетингтік жұмыстардың жеткіліксіз деңгейде атқарылуы;
- Мол, пайдалы нәгижеге " тез ... алға ... ... қабілеттілігін және сұраныстын нашар есепке алуы;
- Рынокқа тек жоғары пайдалы ... мен ... ... ... ... тез ... жағдайларға байланысты дер кезінде
бизнестің жаңаша бағыттай ... " ... ... ... ... ... ... жағымен қатар мықты жақтарында мына түрде сипаттауға ... ... ... ... ... асырылуда;
- өндіріс жағына аса ден қойылуда;
- өзгеріп жатқан жағдайға төз бейімделіп, икөмделуде;
- шағын рыноктардағы бәсекөлестік позицияларға ... ... ... ... осы бір ... ... тақырыпқа байланысты барлық
теориялық мәселелерді қарастыру мүмкін ... ... да ... жоғарыда
аталғән түпкілікті маселелөр бойынша кейбір тұжырымдамалар мен ... ... ... ... ... қатынастар тек кәсіпкерлік
құқықтық нысанда, былайша айтқанда кәсіпкерлік құқықтық қатынастар түрінде
кездеседі; ұйымдық-құқықтық нысандарында ... ... ... ... ... ... қызметтің жалпы қағидаттары
сипатталған.
Қазіргі ... ... ... дамуында
кәсіпкерліктің ұйымдық құқықтық нысанының дамуына зор көңіл бөлу қажет.
Жоғарыда айтылғандардан мынадай қорытынды шығаруға ... еді. ... ... мен ... ... меншік пен кәсіпкерліктің әр қилы
формлары, қазіргі рыноктық экономикаға аралас экономика сипатын береді.
Мұндай ... бір ... ... ... ... үлкен артықшылығы бар. Өйткені онда көп уклад орын ... ... ... ... ... ... ... қоғам мушелерінің
әр қилы қажеттіліктерін тиімді ... ... Аса қиын ... жүйеден кәсіпкерліктің аралас моделіне көшіп жатқан ... бұл ... ... ... бизнестің әкімшілік формалары ерекше ұдайы өндіріс
потенциалын құрайды; аймақтық және ... ...... ... ... ... орта және кіші ... әсері өте
салмақты болып келеді.
Акционерлік типтегі корпорацияны кешенді зерттеуді трансакциондық
шығындар ... ... жаңа ... ... арқылы қарастырмау мүмкін емес. Траксакционды шығындардың
мазмұнын жалпылай ашу кең ауқымды мәселені- ... ... ... ... ... ... жағдайлардан сандық бағаға дейін
зерттеуге мүмкіндік береді. Трансакциондық теория тұрғысынан экономика
экономикалық ... ... ... ішкі ... ... ... ... (нарықтық) модельдерінің артықшылығы арасындағы
бәсеке ... ... ... ... ... формасы ретінде пайда болуы
барлық формалардағы капиталды иемденудің жеке ... ... ... ... ... ... ... капитал меншігінің жаңа
субъектісінің - жалдамалы еңбектің өкілдері пайда болады. Бұл ... ... ... ... ... тобы ... сектордың қазіргі заманғы институционалды
модернизациясының негізі болып есептеледі. Мұндай әдіс берілген ... ... ... ... ... корпорацияның инвестициялық
және иновациялық әрекетінің құралдарын анықтауға мүмкіндік береді.
Отандық ортада корпоративтік ... ... ... ... болады:
- халықаралық корпоративтік құрылымдардың (МФПГ, ТНК филиалдары) басым
қызметі;
- инвестициялық нәтижелерді іске асыру – ішкі және ... ... ... ... потенциалды іске асыру – нарық қоры мен нарықтық
инфрақұрылымның дамымауының ... ... ... жағдайда арттыру үшін:
- ішкі және ... ... ... ... ... ... ... жеңу;
- келісімнің монопольды-келісім сипатын жеңу арқылы корпорацияның
трансакционды ұдайы өндіріс белсенділігін жетілдіру;
- ... ... ... таза ... ... ... ... қорлану нормасын өсіру, акционерлендіру арқылы инвестициялау
өзіндік ... ... Бұл ... ... ... ... ... екінші бейімделу сипатын жеңу мен иновациялық тауар түрін
модификациялау.
Қазақстанда корпоративтік құрылымды ... ... ... ... ... болады:
1. құқықтық базаны жетілдіру. Акционерлік қоғамдардың заңи және нормативтік
негіздерін ... ... ... ... жаңа заң қабылдау, "ФПГ
туралы" заң, "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңның бағалы қағаздарды
сенімді басқару ... ... ... ... және ... ... ... құрылымдарға
мемлекеттің қатысу формаларын жетілдіру. ... ... ... құрылымтүзушілік орнын ескере отырып, осы
құрылымның мемлекеттік индустриалдық саясаттың приоритетін іске
асырудағы рационалдық ... ... ... ... ... ... бизнес-инкубаторларын құру).
3. Қор рыногының қызметін жақсарту. Ол үшін қор рыногы қатысушыларының
тәуекелдік ... ... ... және ірі ... ... ... ... ретке келтіруді жетілдіру
қажет.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Блауг М. ... ... в ... М., Дело ЛТД, 1994, ... ... А. ... ... науки: М; Прогресс-Универс, 1993,Т1.
377-387 б.
3. Шумпетер Й. Теория экономического развития.-М.; Прогресс-Университет,
1992, ... ... Дж. ... ... и цели ...... Маркс К., Капитал –М., Политиздат, т.1., 67 б.
6. Маршалл А. Принципы экономической науки: М.; Прогресс-Универс., ... 87 ... Коуз Р. ... ... ... ... ... №4.-С. 13. Коуз Р. Фирма, рынок, право. - М. : Дело, 1993- 193с.
Уильямсон О. Экономические ... ... ... рынки,
«отношенческаяң контрактация.
8. О. Уильямсон. Экономические институты капитализма- Спб: 1996., 47 б.
9. Винслав Ю., Хуснутдинов М., Пухова Е., Ухин А. К ... ... /РЭЖ, 1999- 11-12., 12-21 ... ... А., ... А. Современные тенденции и развития и управления
ТНК. // Проблемы ... и ... ... 2001, 55-59 ... Драчева В., Либман А., Формирование системы ... ... ТНК ... ... в этом ... // Менеджмент в России и за рубежом – ... ... ... А., ... С. Транснациональный капитал и национальные
государства – МэиМО.- 1999- 6., 56-60 бб.
13. Косолапов. Финансовые рынки и ... ... ... №2, ... Войтенко А. Состояние и перспективы официальных ФПГ в России // РЭЖ,
1999, №11-12, Б.22 – 28/.
15. Кутиков В., ... Г., ... А. ... финансово –
промышленных групп (необходимость, цели и механизмы) // Рос.экон.журнал,
1994 – 1, 34 ... ... А.И., ... И.С. ... ... ... – Санкт-Петербург экономика мен қаржы университеті, - 197 б.
17.Ю.Комлев, С.Ордабаева. О формировании финансово – ... ... ... Выводы для Казахстана. // Экономика Казахстана. – 2002. -№ 7-8/.
18.Блауг М. ... ... в ... М., Дело ЛТД, 1994, ... ... И. Теория экономического развития. М., 158-159 б.
20.А.Дынкин. Новый этап НТР. Экономическое содержание и механизм реализации
в капиталистическом хозяйстве., - М., 1991, 167 ... ... в ... ... ... (методы, формы,
механизм). э.ғ.д. Рудакованың редакциясы бойынша, М.: ... ... 1991, 11 ... ... ... ... в системе
посиндустриалных координат (методоло-теоретические аспекты), Рос.эконо.
журнал, М., 1997,, №11-12, 65 б.
23.Шумпетер И. ... ... ... М., 83 ... М., Х. Ким ... управление в переходных экономиках:
инсайдерский контроль и роль банков. СПб: Лениздат, ... об ... ... ... в процессе приватизации
государственной собственности в РК ... ... ... ... ... документы. Т.п. Ж.С.Карибжановтың редакциясы
бойынша- Алматы: Караван АҚ, 1993,-15 б.
26.Указ Президента РК, имеющий силу закона, "О ... 1995, 22 ... Т., ... Л. Государственная собственность в условиях
перехода к рыночным отношениям: ... и ... ... ... ... М., ... Казахстана на пути преобразований, Алматы,
2001, 251-252 б.
29.Маркс К Капитал- М. Политиздат, ... ... Р. ... ... ... ... университета.
-1992. №4.-С. 13. Коуз Р. Фирма, рынок, право. - М. : ... 1993- ... Ю, ... М., ... Е., Ухин А. К ... ... /РЭЖ, 1999 - № 11-12. – С.12-21/.
32.КосолаповГ. Финансовые рынки и ... ... № 2, ... В., ... Г., ... А. ... ... (необходимость, цели и механизмы// Рос. экон. журнал, 1994 - № 1, С.
34
34.Майзель А.И., ... И.С. ... ... в ... - ... ... экономики и финансов, 1995.-
С. 197/.
35.Ю. Комлев, ... О ... ... групп в
СНГ. Выводы для ... ... ... - 1997. -№ 7-8/.
36.Львов Д. Институциональная экономика. М.: ... ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 55 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпкерлік туралы мәлімет12 бет
"нысанды-бағдарланған программалаудың негізгі принциптері:инкапсуляция, мұрагерлеу, полиморфизм"5 бет
33,34,35,36,37,38,39,40-нысандар15 бет
«Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдеудің нысаны»76 бет
«Мемлекет нысаны түсінігі, түрлері және ерекшелігі»68 бет
«ҚазАгроҚаржы» АҚ-на қарыз нысанында қаржыландыру алуға өтінімдерді қарау үшін ұсынылатын инвестициялық жобаларға арналған бизнес-жоспар12 бет
«Қаржы » пəн бойынша сырттай оқу нысанында оқитын студенттерге өзіндік жұмыстарды орындауға арналған əдістемелік нұсқасы11 бет
«Қаржы менеджмент» пəн бойынша сырттай оқу нысанында оқитын студенттерге өзіндік жұмыстарды орындауға арналған əдістемелік нұсқасы24 бет
«Қылмысқа қатысушылық нысандары»79 бет
«Құрылыс нысанындарындағы өрт қауіпсіздігі»31 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь