Қазақстан тұқтылық және жаңару жолдары

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1. Бөлім. Стратегиялық жоспарлауды «Қазақстан 2030» бағдарламасының маңызы.
1.1. Стратегиялық жоспарлаудың объективтік, тарихы және
әдебиеттерге шолу.
1. 2. Қазақстан Республикасының 1997 жылғы Қазақстан
халқына жолдауы және «Қазақстан 2030» стратегиясы.
1.3 Қазақстан экономикасының 1991 . 2003 жылдар арасында
дамуы және проблемалары.

2. Бөлім. Стратегиялық жоспарлау және оны жүзеге асыру менеджмент.
2.1. Стратегиялық жоспарлаудың ғылыми. теориялық негіздер.
2.2. Стратегиялық жоспарлау негізгі мемлекеттік реттеу.
2.3. Макроэкономикалық реттеу барысында менеджмент.

3. Бөлім. Қазақстан тұқтылық және жаңару жолдар
3.1. Қазақстан Республикасының Президентінің 2007 жылғы
жолдауына шешімін табу мәселелер мен ұсыныстар.
3.2. Әлеуметтік саладағы мәселелерді орындау мен дамудың
негізгі бағыттары.

Қорытынды
Кіріспе
Дамыған нарықты экономикалы елдерде стратегилық жоспарлау экономиканы мемлекеттік реттеудің маңызды құралы болып табылады. Қазақстан жағдайында, басқарудың барлық деңгейінде нарықтық реформалаудың жаңа кезеңіне өтуіне байланысты болашаққа қатысты ұйымды шешімдерді қабылдай алатын, ағымдағы іс-әрекеттерді стратегиялық мақсаттармен тұрақты үйлестіретін мамандардың рөлі жоғарылайды. Ал, стратегиялық ойлау қабілетін дамытуға "стратегиялық жоспарлау" пәні толық мүмкіндік береді.
Жоспарлау бойынша АҚШ-тың белгілі ғылыми Р.Акофф жэне сол мақсаттарға жету жолдарын анықтау, адам баласының қол жеткізген ақыл-ой іс-әрекетінің ең күрделі түрінің біреуі.
Жоспарлау арқылы басқарушылар іс-әрекеттің ең басты бағытына көңіл аударуға мүмкіндік жасалады, мақсаттары, стратегиялық жэне тактикасы анықталады, соңғы нәтижелермен байланыстыру камтамасыз етіледі, қолда бар әлеуеттің және ресурстардың шектелуі жағдайында мүмкіндіктерді толық, дұрыс пайдалану ойластырылды. Стратегиялық жоспарлау дегеніміз бұл ғылыми және іс-тәжірибенің іс-әрекеттерінің ерекше түрі, бұл іс-әрекеттер стратегиялық шешімдер әзірлеуден құралады. Олар әр түрлі болады: болжамдар жасау түрінде, бағдарламалар жобалары, жоспарлау т.б. Әлемге белгілі экономика жэне менеджмент жөніндегі әдебиеттер деректерінде "стратегия" түсінігі мақсатқа кол жеткізуді қамтамасыз ететін жан-жақты және кешенді жоспар ретінде анықталады.[1.-69бет]
Әлеуметтік-экономикалық процесстерді мемлекеттік реттеудің негізгі құралы болып табылатын стратегиялық жоспарлаудың мәні осыдан туындайды. Өйткені, "стратегиялық жоспарлаудың динамикалық процесі барлық басқару функциялары астына жиналатын қолшатыр болып табылады"
Жоспарсыз: шаруашылык жүргізу тәжірибесі елдің экономикалық даму стратегиясын жасау мен жүзеге асыру, оның орта және ұзақ мерзімдік

жоспарларын дайындау объективті қажеттілік екендігіне біздердің көзімізді жеткізді. Сондықтан да ҚР Президенті Қазақстан халқына жолдауында (қазан, 1997ж) нақтылы міндеттер қойды: 1) үкіметтің жалпы экономикалық қызметі, салалық және аймақтық басқару органдарының жұмысы барысында стратегиялык жоспарлауға жетекші рөл берілуі қажет; 2) бұл қызмет, ҚР Үкіметі мен халық қалаулырының күнделікті жүмысын қоса алғанда "дамудың стратегиялық жоспарын жүзеге асыру" мақсатында тәуелді болу керек; 3) мемлекеттік тәртіпті нығайту барысында "стратегиялық жоспарлаудың орындалу" тәртібіне ерекше орын берілуі тиіс.
Диплом жұмысының негізгі мақсаты стратегиялық жоспарлаудың ғылыми-методологиялық, ұйымдастырушылық-құқықтық негіздерін, және де салалар мен аймақтардың стратегиялық жоспарларын жүзеге асырудың мемлекеттік тетіктерін жете меңгерген жас экономист кадрларды дайындаусыз мүмкін б Стратегиялық жоспар бұл бір тұтас басқару объектісінің жағдайын ұзақ мерзім болашақта ғылыми негізде болжамдау.
Стратегиялық жоспарлау пәнінің негізгі бөлімдерін стратегиялық жоспарлаудың негізгі нысандары мен әдістері макроэкономикалық, салалық аймақтық, қызметтің маңызды түрлері деңгейінде қарастырылады. Мақсаттар мен кұралдар өзгерісінің өзара байланысты үздіксіз менеджменті сипаттамасының көрсеткіштері әдебиеттерде тұтастай экономиканы мемлекеттік реттеудің аппараттық менеджментінің тиімділігін бағалау көрсеткіштері мультипликаторлар арқылы белгілі болады.
Қазіргі уақытқа дейін әлеуметтік-экономикалық дамудың ғылыми негізделген мақсаттарына қол жеткізу қарастырып отырған құралдар құрамына халық шаруашылық басымдықтарын ғылыми негіздеу менеджменті өзіне қажетті орнын ала алмаған.
Бұл құралдың басқалардан ерекшеліктері: Ол экономика дамуының мақсаты мен оны мемлекеттік реттеу менеджментінің аралық жағдайын қамтиды.

Стратегиялық жоспарлау ұзақ мерзімдегі мақсаттарға болжау жасау, соған
жету жоспарын әзірлеу, оның ғылыми- практикалық негіздерін қалау болып
табылады. Осы жолмен экономикада тиімді теңгермелілік пен макроэконо-микалық тұрақтылық қамтамасыз етіледі.
Экономиканы реформалаудың барысында халық шаруашылығының салаларының даму барысын стратегиялық жоспарлау, болжау керек екендігін өмір айқындап берді. Сондықтан да осы жылдар ішінде экономикалық дамуын болжау мен жалпы мемлекеттік жоспарлаудың керек екендігін сан рет қайталаған Президент 1997 жылдың наурыз айының бас кезінде тікелей өзіне бағынатын стратегиялық жоспарлау жөніндегі агенттігін құрды. жоспарлар жасау арқылы оған кол жеткізу жолдарын белгілеу тапсырылды. Ал, индикативті жоспарды эзірлеу алғашында экономика министрлігіне, кейін ол таратылған соң жаңа құралған экономикалық жоспарлау агенттігіне тапсырылған болатын. ҚР-ның Президентінің 1999 жылдың 13 қазанында қол қойылған "ҚР-ның мемлекеттік органдарының жүйесін жетілдіру және қызметтерін анықтау туралы" жарлығына сәйкес жоғарыда аталған функцияны қайтадан құрылған экономика және сауда министрлігі атқаратын болды.
Кез келген қоғам болжаусыз өмір сүре алмайды. Әр бір қоғам болашақтағы
даму переспективасын анықтап, болжау жасауы керек. Осы болжау арқылы қоғамның даму мақсатын, ол мақсатқа жетуге қажетті экономикалық ресурстар көлемін-ұзақ, қысқа мерзімді жоспардын тиімді вариантын, үкіметтің экономикалық, техникалық саясаттарының негізгі бағыттарын анықтау үшін қажет.
Болжам дегеніміз - белгілі бір объектінің болашақтағы жай-күйі, даму жолдары туралы ғылыми-дәлелді пікір. Болжамды зерттеп дайындау процесі болжау деп аталады. Болжау - қоғам өмірінің барлық саласында теория мен практиканы байланыстырып тұратын өте маңызды түйін болып саналады.
Қолданылған әдебиеттер:
1. Айтбаев М. Стратегия планирования в условиях рынка // Азия- экономика и жизнь.
2. Байзаков С. Стратегическое планирование: опыт и проблемы. В сб: Стратегия развития Казахстан, 1998 г. Проблемы и пути их реализации. Алматы: Казахстан, 1998 г.
3. Забелин, Н.К Моисеева. Основы Стратегического управления - Москва, 1998 г.
4. Стратегия развития Казахстана до 2030г. и пути их реализации. Алматы, 1998г.
5. Л.С Басовский, Прогназирования и планирования в условиях рынка. Москва «ИнфраМ» 1999 г.
6. Малышева В. Эффективно планировать и упровлять // Финансы Казахстана 1996 г №8
7. Погназирование и планирование в условиях рынка (Под. Ред Т.Г Морозовой и А.В Пикулкина). М ЮНИТИ, 1999 г.
8. Изменение методов планирования. // Плановое хозяйство, 1990 № 4
9. Ж.О Идханов, Ә.0 Орманбеков. Экономиканы мемлекеттік реттеудің өзекті мэселелері.
10. ҚР -ның Президенті Н. Назарбаевтың халқына жолдауы, Астана, 2007 жыл 28 ақпан.
11. Силлабус «Стратегиялық жоспарлау», Жетісай, 2005жыл.
12. Қазақстан Республикасының 2030 стратегиясы. Алматы, 2001.
13. Идрисов А.Б и др. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиции - Москва: Филин. 1996 г.
14. Нурсейтов А. Трансформация системы экономического планирования: этапы и переспективы. // Азия - Экономика и жизнь, 1996, № 27
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
......................................................
1- Бөлім. Стратегиялық жоспарлауды «Қазақстан 2030» ... ... ... ... ... және
әдебиеттерге шолу.
1. 2. Қазақстан ... 1997 ... ... ... және «Қазақстан 2030» стратегиясы.
1.3 Қазақстан экономикасының 1991 - 2003 жылдар арасында
дамуы және проблемалары.
2- Бөлім. ... ... және оны ... ... ... ... ... ғылыми- теориялық негіздер.
2.2. Стратегиялық жоспарлау негізгі мемлекеттік реттеу.
2.3. ... ... ... ... ... Қазақстан тұқтылық және жаңару жолдар
1. Қазақстан Республикасының ... 2007 ... ... табу ... мен ... ... саладағы мәселелерді орындау мен дамудың
негізгі бағыттары.
Қорытынды
Кіріспе
Дамыған нарықты экономикалы елдерде стратегилық жоспарлау экономиканы
мемлекеттік реттеудің ... ... ... ... ... ... ... деңгейінде нарықтық реформалаудың жаңа кезеңіне өтуіне
байланысты болашаққа қатысты ұйымды шешімдерді қабылдай алатын, ағымдағы іс-
әрекеттерді ... ... ... ... ... рөлі
жоғарылайды. Ал, стратегиялық ойлау қабілетін ... ... пәні ... ... ... бойынша АҚШ-тың белгілі ғылыми Р.Акофф жэне сол мақсаттарға
жету жолдарын анықтау, адам баласының қол жеткізген ақыл-ой ... ... ... ... ... ... ... ең басты бағытына көңіл
аударуға мүмкіндік жасалады, мақсаттары, ... жэне ... ... нәтижелермен байланыстыру камтамасыз етіледі, қолда бар
әлеуеттің және ресурстардың шектелуі жағдайында мүмкіндіктерді толық, ... ... ... ... ... бұл ... және ... іс-әрекеттерінің ерекше түрі, бұл іс-әрекеттер стратегиялық
шешімдер әзірлеуден құралады. Олар әр ... ... ... ... ... жобалары, жоспарлау т.б. Әлемге белгілі экономика
жэне менеджмент ... ... ... ... ... кол жеткізуді қамтамасыз ететін жан-жақты және кешенді жоспар
ретінде анықталады.[1.-69бет]
Әлеуметтік-экономикалық процесстерді ... ... ... ... ... ... ... мәні осыдан туындайды. Өйткені,
"стратегиялық жоспарлаудың динамикалық процесі барлық ... ... ... ... ... ... ... жүргізу тәжірибесі елдің экономикалық даму
стратегиясын жасау мен ... ... оның орта және ұзақ ... ... ... ... ... біздердің көзімізді
жеткізді. Сондықтан да ҚР Президенті Қазақстан халқына жолдауында (қазан,
1997ж) ... ... ... 1) үкіметтің жалпы экономикалық қызметі,
салалық және аймақтық басқару органдарының ... ... ... жетекші рөл берілуі қажет; 2) бұл қызмет, ҚР Үкіметі мен ... ... ... қоса алғанда "дамудың стратегиялық жоспарын
жүзеге асыру" мақсатында тәуелді болу керек; 3) мемлекеттік тәртіпті
нығайту ... ... ... ... ... ... ... тиіс.
Диплом жұмысының негізгі мақсаты стратегиялық жоспарлаудың ғылыми-
методологиялық, ... ... және де ... ... стратегиялық жоспарларын жүзеге асырудың мемлекеттік тетіктерін
жете меңгерген жас экономист кадрларды ... ... ... ... бұл бір ... басқару объектісінің жағдайын ұзақ мерзім
болашақта ғылыми негізде болжамдау.
Стратегиялық жоспарлау пәнінің негізгі бөлімдерін ... ... ... мен ... макроэкономикалық, салалық
аймақтық, қызметтің маңызды түрлері деңгейінде қарастырылады. Мақсаттар мен
кұралдар өзгерісінің ... ... ... ... ... ... тұтастай экономиканы мемлекеттік ... ... ... ... ... арқылы белгілі болады.
Қазіргі уақытқа дейін әлеуметтік-экономикалық дамудың ... ... қол ... ... ... ... ... шаруашылық басымдықтарын ғылыми негіздеу менеджменті өзіне қажетті
орнын ала алмаған.
Бұл құралдың ... ... Ол ... ... мен оны ... ... менеджментінің аралық
жағдайын қамтиды.
Стратегиялық жоспарлау ұзақ мерзімдегі мақсаттарға болжау жасау, соған
жету жоспарын әзірлеу, оның ғылыми- практикалық негіздерін қалау ... Осы ... ... ... теңгермелілік пен макроэконо-
микалық тұрақтылық қамтамасыз етіледі.
Экономиканы реформалаудың ... ... ... даму ... ... жоспарлау, болжау керек екендігін
өмір айқындап берді. Сондықтан да осы жылдар ішінде ... ... мен ... ... ... ... ... сан рет
қайталаған Президент 1997 жылдың наурыз ... бас ... ... өзіне
бағынатын стратегиялық жоспарлау жөніндегі агенттігін құрды. жоспарлар
жасау ... оған кол ... ... ... тапсырылды. Ал, индикативті
жоспарды эзірлеу алғашында экономика министрлігіне, кейін ол таратылған соң
жаңа құралған экономикалық жоспарлау агенттігіне тапсырылған ... ... ... 1999 ... 13 ... қол қойылған "ҚР-ның мемлекеттік
органдарының жүйесін жетілдіру және қызметтерін анықтау туралы" жарлығына
сәйкес жоғарыда аталған функцияны қайтадан құрылған ... және ... ... болды.
Кез келген қоғам болжаусыз өмір сүре алмайды. Әр бір қоғам
болашақтағы
даму ... ... ... жасауы керек. Осы болжау арқылы
қоғамның даму ... ол ... ... қажетті экономикалық ресурстар
көлемін-ұзақ, қысқа мерзімді жоспардын ... ... ... ... ... негізгі бағыттарын анықтау
үшін ... ... - ... бір ... ... ... ... туралы ғылыми-дәлелді пікір. Болжамды зерттеп дайындау процесі
болжау деп аталады. ... - ... ... ... ... мен практиканы байланыстырып тұратын өте ... ... ... ... жоспарлауды «Қазақстан-2030» бағдарламасының
маңызы.
1.1 Стратегиялық жоспарлаудың объективтік қажеттілігі, тарихы ... ... ... дегеніміз бұл ғылыми және іс-тәжірибенің іс-
әрекеттерінің ерекше ... бұл ... ... ... ... Олар әр ... болады: болжамдар жасау түрінде,
бағдарламалар жобалары, жоспарлау т.б. Бұл жоба ... ... ... мен ... шешімдерді басқаруды реттеу жэне
жетілдіруге көмектеседі. Бүл шешімдердің жүзеге ... ... ... ұзақ ... ... ... ... және сыртқы, қоғамдағы
өзгерістерге жедел түрде бейімделуін реттейді.
Стратегиялық ... ... оның ... ... ... шараларын анықтап белгілейді:
• Стратегиялық болжамдар
• Бағдарламалар әзірлеу
• Жобалау(экономиканың әр жоспарларды эзірлеу)
Стратегиялық жоспарлаудың басқару объектісінің: мемлекет, сала ... ... ... талдау жасалынып баға беріледі, оларды дамытудың
негізгі ... ... және ... факторлардың әсері анықталады.
Стратегиялық бағдарламалар дегеніміз, бұл экономикалық, өндірістік,
ұйымдасытру-техникалық ... ... олар ... ... болжамдар жүйесі моделінде экономиканың белгілі бір ... ... ... және іс-әрекеттің негізгі жолдарын анықтауға
бағытталған. Стратегиялық бағдарламалардың негізгі функциялары:
... ... ... ... ... ... ... қалыптастыруды жеке ... ... ... шешу ... ... ... ... дамыту мәселелері бойынша ... Ұзақ ... ... бар даму табатын мәселелерді шешу ... ... Алға ... ... шешу ... ... ... (тепе-
теңцік) деңгейін жоғарылату
• басқару субъектілерінің іс-әрекеттерін өзара келісу. Жобалау -
бұл ... ... ... ... [1.56 бет ]
Оның негізгі атқаратын жұмысы барлық деңгейлерде және ... ... ... ... әзірлеу.
Стратегиялық жоспардың жобасы, бұл ... ... ... ... ... және ... ... жоспар бұл бір тұтас басқару объектісінің жағдайын ... ... ... негізде болжамдау.
Стратегиялық жоспарлау пәнінің ... ... ... ... ... мен әдістері макроэкономикалық, салалық
аймақтық, қызметтің маңызды түрлері деңгейінде қарастырылады. Мақсаттар мен
кұралдар өзгерісінің өзара байланысты ... ... ... ... ... ... мемлекеттік реттеудің
аппараттық менеджментінің ... ... ... арқылы белгілі болады.
Қазіргі уақытқа дейін әлеуметтік-экономикалық дамудың ғылыми
негізделген ... қол ... ... ... ... құрамына
халық шаруашылық басымдықтарын ғылыми негіздеу менеджменті өзіне қажетті
орнын ала алмаған.
Бұл ... ... ... Ол ... ... мен оны мемлекеттік ... ... ... ... ... ... негізінен басымдылықтарға бағыттау керек, себебі
экономика оларға бағынышты. Экономиканы басқару ... ... ету ... ... ... ... ... экономика: микроэкономика және
макроэкономикадан кұралады, макроэкономиканың ... ... ... ... реттеу менеджменті нарықтық реттеу
механизмдерін ... ... үшін ... ... туындатады. Тиімді
макроэкономикалық саясатты жүзеге асыру арқылы ... ... ... ... ... ... жэне сыртқы қарыздардың өсуіне
жол ашады.
Шаруашылық жүргізудің нарықтық механизмдерін іске қосуда жоғарыдан
экімшілік-эміршілік ... ... ... ... тек ... жағдайды
күрделендіреді және бәсекелестік органды қалыптастыра алмайды, алып
сатарлыққа алып келеді.
Сондықтан нарықтық механизмнің ... мен ... ... ... жасау
қажет: Ол үшін мемелекет төменнен ықпал жасауы қажет.
Макроэкономиканы реттеу ... ... ... ... ... ... қажет. Мысалы, әлеуметтік саланы дамуытуға оның
ішінде тиімде ғылымға бөлінетін бюджет шығындарын бақлау ұстап, ... ... ... ... ... ... ... және табиғи
байлығы экономиканың болашағының кепілі.
Сонымен қатар, қүрылымдық-инвестициялық ... ... мен ... баса ... ... ... ... байланысты
шетел инвестициясын салу және ... ... ... жаңа ... ендіру. Сырттан әкелінетін өнімдердің
өндірісін ұйымдастыру, жаңа ... ... ... рыноққа кіру
жоспарланады.
Экономиканы реформалау мен шаруашылық жүргізудің нарықтық моделіне өту
жөніндегі кең көлемді ... ... ... ... ... ... ... объективті
қажеттілік ... ... өзі ... ... ... ... тепе-теңдігін сақтау, макроэкономикалық үдерістерінің өзгерісін
тұрақты түрде зерттеп ... ... ... ... ... болашақты
болжау мен стратегиялық жоспарлау. Мынадай сұрақ туындайды: кономиканы
мемлекеттік реттеу стратегиялық ... ... ... асырылатын
болғандықтан, мұндай араласу объективті қажеттілік пе, әлде ол әрдайым
субьективті сипатта бола ма? Бұл ... ... ... беру ... ... дамыған елдердің білгір мамандары ... ... ... ... экономикалық үдерістерді реттеу жөніндегі
мемлекеттің жүзеге асыратын шаралары ... ... ... ... Тиімді экономиканың шведтік моделін жасаған және көрнекті маман
Класс Эклунд ... ... ... реттелмейтін нарық ешбір елде жоқ және
нақтылы айтқанда, ешқашан болған емес"-деп тұжырым жасады. Ұжымдық
шаруашылықтардың ... ... ... ескерту ... ... ... ету ... ... ... ... орайда мәселе, тағы қоғамдық тауарлар; яғни нарықтық қатынастар
механизмдерінің ... ... ... ... болып отыр.
Мемлекетті өз шекарасын, ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді. Бұл қорларды тұтыну,
жекелеген сұраныс жиынтығын анықтау арқылы ... ... ... жүзеге
асырылады, бұл нарықтық ... ... және ... тауар
көрсеткіштерін қалыптастырады. [1.59-бет ]
Стратегиялық жоспар бойынша мұндай ... ... ... ... ... азаматтардың занды құқығын қорғау, қоғамдық
тәртіпті сақтау, ... ... ... ... ... құру ... экономикалық жүйені құру мен пайдалану, жалпы мемлекеттік
табиғатты қорғау, төтенше жағдайдың алдын ала ... ... ... тауарларды өндірушілер мен ... ... ... күшеюі мен тығыздылығының "сыртқы
әсерлері" болып табылады. ... ... ... ... ... ... және табиғи шикізатты тиімді
пайдалануға ықпал жасау және бағыттау.
Нарықтық субъектілерінің өзара іс-әрекеттерінің шарттарын ... ... ... ... ... ... және реттеу жобалары
жасалады.
Үшінші, халықты әлеуметтік ... және ... ету ... ... ... болғандықтан жоспарлауды қажет етеді.
Макро және микроэкономикалық ... бір ... ... ... ... бөлігінде жүзеге асырылады.
Нарықтық механизмдерді қолданудың ... ... ... ... ... және ... байланысты. Осылайша бұл
қажеттілік тауарлар мен ... ... ... ... мен ... жэне ... ... дислектикалық бірлігінен туындайды.
Мысалы, күрделі ... ... ... және ... пайдалануды
алайық. Алғашқысын жүзеге асыруда бірінші кезекте жалпы мемлекет деңгейінде
жоспарлауда және реттеу қажет. Ал ... ... ... нарықтық механизм шешуші рөл атқарады, себебі ... ... ... ... ... ... анықтау нарықтық қатынастың субъектілері ... ... ... ... ... ... ... ... оның ... сыртқы ... ... тыс ... ... ... ... өндірістің кері ... ... ... орындарын орынсыз, тиімсіз пайдалану, қалдық зиянды
заттардың көп болуы. Мұндай ... ... ... ... ... ... Сонықтан мемлекет төмендегі үш бағыт бойынша ... ... ... Ағымдағы кезеңде жэне болашақта табиғатты қорғау ... ... ... ... жүргізу
• Шаруашылық жүргізу суъбектілер іс-әрекетінің сыртқы ... ... ... ... мен ... ... ... болса, оларға әкімшілік-
құқықтық шектеулерді бекіту
• Табиғатты ... ... ... ... ... ... кәсіпкерліктің дамыған жағдайы қоғам мүшелерінің әлеуметтік
жіктелуінің табиғи процесімен сипатталады. Ұтымды нарықтық механизм тұсында
тауар өндірушілердің ... ... ... ... мен қызметтерді
сатуда, істі жүргізуге кабілетті болмаса аяусыз ... ... ... ... ... қоржысын қамтамасыз ете алмайтындар, көп
балалы отбасыларға мемлекет табысты әділ қайта бөлуді жоспарлауы қажет
болады. Осы ... қоса ... ... ... денсаулық
сақтау, білім беру салаларын орталықтандырылған қаржы ... мен ... ... ... Бәрінен бұрын стратегиялық
жоспарлау мемлекеттің макроэкономикалық тұрғыдан тұрақтылықты реттеу үшін
жобалары іске ... ... ... ... жэне ... ... ... "стратегия" түсінігі мақсатқа кол жеткізуді қамтамасыз ... және ... ... ретінде анықталады.
Әлеуметтік-экономикалық процестерді мемлекеттік реттеудің негізгі
құралы болып табылатын стратегиялық жоспарлаудың мәні ... ... ... ... ... процесі барлық басқару
функциялары астына жиналатын қолшатыр болып табылады" [5. -85бет]
Шаруашылық жүргізудің жоспарлы ... ... ... әр ... әлеуметтік-экономикалық жүйелердің жалпы әлемдік қалыптасу
даму практикасын зерттеу нәтижелерінің ғылыми қорытындылары куә бола алады.
Бұл нәтижелер көрсеткендей, "экономикалық ... ... жою ... көптеген жетістіктерге жеткен және техникалық-экономикалық
жағынан дамыған мемлекеттер қатарына тез кірген елдер экономикалық ... ... ... ... ... де ... қолданған (Жапония,
Оңтүстік Корея, Малайзия, Гонконг, Тайван жэне т.б). Ал Ресей басшылығы
болса бұл басқару ... ... ... ... Қазақстан Республикасының 1997 ... ... ... және ... -2030» ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің 200-2002 жылдарға арналған іс-
қимыл бағдарламасы Қазақстан Республикасының 2030 ... ... ... ... ... және ... ... Парламентінің (1999
жылғы 12 қараша, №204-1 ҚРП) және ... ... ... (1999
жылғы 11 қарашадағы №1684) қаулыларымен мақұлданған Қазақстан ... ... ... ... ... ... туралы
Баяндамаға сәйкес әзірленді.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... айырбас бағамын,
республикалық бюджет тапшылығы экономикалық ... ... ету ... ... ... ... алда ... қызметінде мынадай
негізгі бағыттарды белгілейді:
• саяси тұрақтылықты сақтау және ... ... ... ... макроэкономикалық саясатты қалыптастыру және экономикалық
өсу үшін жағдай жасау;
• экономиканың нақты, әсіресе ... ... жэне ... секторы мен жұмыспен қамтуды және ішкі рыноктың сыйымдылығын
арттыруды қамтамасыз ететін салаларын дамытуды қамтамасыз ету;
• мемлекеттік меншікті басқарудың ... ... ... - ... монополияның қызметін реттеу кәсіпкерлік
пен бәсекелестікті дамыту үшін, ... орта ... және ... ... банктік жүйесін қамтамасыз ету және екінші ... ... ... ... ... ... үшін ... жасау; бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ахуалын қалыптастыру және ... ... ... ... ... нығайту, тікелей
инвестицияларды тарту жөніндегі ... ... және ... тауар
өндірушілерге қажетті мемлекеттік қолдау көрсету; мемлекеттік қарыз ... ... мен ... айқындау және үкіметтік кепілдіктерді ұсыну;
• заемшылардың ... ... ... ... ... ету;
• кедейлік өлшемінің атаулы әлеуметтік көмектер ұсыну;
• әлеуметтік көмек көрсету жөніндегі ... ... ... сақтандыру, халықтың зейнетақы жасында кірістерді қамтамасыз ету
жөніндегі жеке жауапкершілікті түсінуін қалыптастыру саласында сақтандыру
рыногын дамыту;
... ... ... одан әрі жетілдіру, ... ... ... нығайту.
Қазақстан Республикасының Үкіметі өзі қызметінің алдағы кезеңдегі негізігі
принциптері ретінде:
• Қоғамдық және үлттық келісімді ... ... жэне ... тиімділіктің арасындағы орынды
тепе- теңдікті қамтамасыз етуді;
... ... ... ... мемлекеттік бюджеттің шынайлылығын;
• әлеуметтік көмекті, ең алдымен аз қамтамасыз етілгендерге, беруді;
•сыбайлас ... ... ... ... ... рухани дамыту проблемаларына назар аударуды күшейтуді;
• сыртқы саясаттағы көп ... ... ... ... мен Қазақстан Республикасының Үкіметі
мүшелерінің дербес жауапкершілігін арттыруды айқындады.
Осы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000-2002 ... ... ... ... қойлыған міндеттерді іске асыруға бағытталған іс-
шаралар кешені, Үкіметтің алдағы кезеңдегі қызметінің негізгі бағыттары мен
принциптер кешіні баяндалған.[5.-26 ... ... ... ... ... ... төмендегідей:
Ой-ниет. Негізгі басымдықтар ретінде Қазақстанның егемндігі мен аумақтық
тұтастығын, ... ... ... сақтай орытып, ... ... ... ... экономикалық, әскери,
әлеуметтік-саяси, экологиялық және ақпараттық компонеттерін ... ... ... ... ... ... ... мүдделі мемлекеттермен, ең алдымен
көрші елдермен достық, тең құқықты жэне ... ... ... әрі ... бағытталған байыпты және сындарлы сыртқы ... ... ... ... Кеден Одағы, Орталық ... ... ... ынтымақтастықты нығайтуды жалғастырады.
Бұрыңғы ТМД-да интеграциялық процестерді нығайтуға көп көңіл ... ... ... және ... ... ... ... жөніндегі
кеңестің шеңберіндегі жүмысты жалғастырады, сондай-ақ НАТО-мен ... ... ... де ... ... ... Азияда терроршылдықтың, діни экстремизмның ... ... ... ... ... әрекет ету мақсатында
халықаралық қоғамдастықпен өзара іс-қимылға баса назар ... ... ... және ... ... қол
жеткізілуіне орай іргелес мемлекеттермен шекараны делимитациялауды ... ... ... ... ... ... ... мәртебесін
реттеу жөніндегі келіссөздерде ілгерілеуге қол жеткізбек, Қытай ... ... ... ... заң
жүзінде рәсімдеуді аяқтамақ және шекара арқылы өтетін суларды пайдалану
жөнінде Қазақстан үшін ... ... қол ... ... ... әскери қауіпсіздікті нығайту Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы
мен жаңа әскери доктринаға сәйкес жүзеге асырылатын ... ... ... ... ... ... түрін өзгерту, елдің ең төменгі
қорғаныс шығыстарын бекіту, қаржыландырудың бағдарламалық-мақсатты ... ... ... ... ... құрылымының түрін өзгерту, ... ... ... ... ... ... ... көшу арқылы Қарулы Күштердің экономикасын қайта ұйымдастыру жөнінде
шешімдер қабылданатын, елдің экономикалық мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... қару-жарақ пен әскери
техниканың басым түрлерін сатып алу ... ... ... ... ... және әскери ғылымды дамыту бағдарламасы іске ... ... ... жэне аумақтық қорғанысты ұйымдастырудың
принциптері қайта қаралатын болады.
Қорғаныс өнеркәсібін дамытудың және өнеркәсіптің азаматтық секторымен
өзара іс-қимылының негізгі бағыттары әзірленіп, ... ... мен ... ... көтеру жөнінде кешенді ақпараттық бағдарлама
қабылданатын болады.
ІІМ ішкі әскерлері құрамаларының жауынгерлік даярлығы мен ... ... ету, ... ... ... пен ... ... іс-қимыл мәселелерінде Қорғаныс министрлігімен және ҰҚК
-нің Шекара қызметімен ... ... ... ... ... бет]
Экономикалық қауіпсіздікті нығайту мақсатында жаңа технологияларды
енгізу, Қазақстанның дүниежүзілік рыноктағы экспорттық ... ... ... ... барынша пайдалану, елдің ... ... және ... ресурстардың пайдаланылуын бақылауды
күшейту, ... жэне ... ... ... ... ... ... әсерінің алдын алу жолымен
отандық өндірістің бәсекелестік қабілетін арттыруға бағытталған ... ... ... ... және ... елдермен өзара іс-қимылды
нығайту дүниежүзілік қоғамдастықтың Арал, Семей полигоны мен ... да ... ... ... проблемаларының экологиялық және
әлеуметтік зардаптарын бейтараптандыру жөніндегі күш-жігерін біріктіруге,
экология, радиациялық және ... ... ... жаупкершілікті
күшейтуге, ядролық қаруды таратпау режимін қолдау, ядролық жэне басқа да
радиоактивті материалдардың ... ... ... ... ұлттық
қауіпсіздік мүдделерін ескере отырып, табиғатты пайдалану және айналадағы
ортаны қорғау жүйелерін оңтайландыру, экологиялық қауіпсіздік ... алу ... құру ... ... ... және ... ... жетілдіруге бағытталады.
Ұлттық ақпараттық қауіпсіздікті ... ... ... ... жылдарға арналған арнаулы ... іске ... атап ... оның ... ... ... қорғау, ұлттық криптографиялық қызметтік жұмыс істеуі,
мемлекеттік басқарудың ұлттық ... ... құру ... ... ... ... ... кеңейту және
қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарын ... ... ... ... саясаты жүргізілетін болады.
Үкімет халықты, объектілерді және аумақтарды табиғи және техногендік
сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғауды ... ... ... ... 2000 жылы ... ... ... тәртіппен
Қазақстанның табиғи апаттарға дайындығының жоспары әзірленіп, ... ... ... ... және ... ... ... - саяси тұрақтылықты сақтау, ұлтаралық келісім мен
әлеуметтік әріптестікті нығайту, халықтың әл-ауқатының ... ... жеке ... ... олардың құқықтары мен бостандығын
қамтамасыз ету, құқықтық реформаны одан әрі ... ... ... ... қоғамды одан әрі демократияландыру,
заңдылық пен құқық ... ... ... ... ... ... сақтау мәселелеріне зор көңіл бөледі, ... ... ... ... әйелдер, жастар және басқа да үкіметтік емес
ұйымдармен сындарлы диалогты жалғастырады. Елде қарсы тұрудың ... ... да ... принциптері бойынша партиялық бәсекелестіктің
мүмкінідігін болдырмайтын демократиялық партия жүйесінің қалыптасуына ықпал
ету қажет. [12.- ... ... ... 1991 - 2003 жылдар арасында дамуы және
проблемалары.
Жаңа кезеңдегі есептеу нүктесі, біз мемлекеттің 15 ... ... ... ... ... ... және жаңа экономиканы іздеудің
күрделі кезеңі болды. Кідіріссіз де қысқа мерзімде біртұтас үш міндетті:
1. Тәуелсіз мемлекет құру.
2. ... ... ... ... және ... көшуді жүзеге асыру міндеттерін шешу қажеттігі туындады.
Ал бүгін өткен жылдарды еске ... жэне ... күш - ... ... ... ... нық ... былай деуге болады. Біз
стратегиялық тұрғыдан дұрыс ... ... ... ... ... ... қаншалықты пайда алып келді. Ел экономикасы ... ... ... даму ... ... ... өңір ... болып саналды және барынша бәсекеге
қабілетті экономикасы бар елу ... ... ... орын алуға
ұмтылды. Біз экономикалық модель жасап, өте оңды қоғам құрдық деп ... ... айту ... ... ... еді. ... өзі де
біз үшін тор өрісті мансат болған жоқ. Біз оларды өз ... өмір ... ... келесі ұрпақтарының ... ету үшін ... ... ... мақсатымыз
конституциясымен бекітілген: «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық
мемлекет ретінде анықтайды» оның ең ... ... адам және ... құқықтарымен бас бостандықтары.
Біз экономиканы жылдамдатуға әзір едік, бірақтан нарықшылар командасы
болмай шықты. Қазақстан жауапты ... ... және ... меншік
арқылы формаларын дамытуға негізделген экономикаға әлеуметтік бағдарлануды
белгіледі. Алайда ... ... және елді ... ... ... ... мәні ... емес міндеттер болды. Тұтас ұрпақтар- тіршілік
әрекетінің мүлдем басқа жағдайларына бейімделген. Ел үшін ... және ... ... нарық тетігін қалыптастыру. Тарихи
тұрғыда жүйелікке көшу жөніндегі күрделі ... ... ... айрықша ауқымды проблемаларды шешуді өз -өзінен көздейді. Өткен
өзгерістердің ... ... ... ... ... ... жөн: біз нарық тетігін іске қосып, сұраныс пен ... ... ... ... ... ... табиғатын инвестиция
арналарын айқындайтын ахуал жасай алдық. [4.-87бет]
Елеулі экономикалық табыс біз таңдаған ... ... ... дәлелдейді.
Мұны нақты және өзгерістің динамикасы айқын көрсетеді. Мысалы 2003
жылы 1991 жылмен салыстырғанды ЖӨ-нің артуы 106,3 ... ... ... бұл ... ... біз ... ... 1990 жылдық
психологиялық тұрғыда маңызды шебіне әбден жақындай түссек, 2004 ... ... бұл ... ... ... ... ... темір руда
қорының 25 пайызын иемденеді. Ал мұнай саласын барлауы бойынша ... 12 ... ... және болжам бойынша 2015 жылы мұнай өндірудің
көлемі жағынан алғашқы ондық елердің қатарына кіреді. Қазақстан ... ел ... ... ... ... ... қоры ... тоннаны құрайды. Бұл жалпы әлемдік ... 3,6 ... ТМД ... ... ... қоры мен оны ... бойынша Қазақстан Ресеймен
Украинадан кейін үшінші орын алады.
Біздің Республикамыздың міндетіне үлкен бөлігі тасып әкетілітін ... ... ... ... өндірілетін мұнайдың 70, темір
рудасының 55, қара металдың 46, көмірдің 28 пайызы сыртқа кетіп жатты.
Біздің ... ... ... құны бар ... ... онда 4 және 5 ... бөлісулер болмады. Жерімізде рессурстардың
барлық түрі бола тұра, біз ақырғы өнімді шығармадық. ... және ... ... тән еді. ... ... ... және
қымбат тұратын әсем шөлдегі мол шаруашылығы тиімсіз болды. Түсімі өте төмен
егіс алқаптары елдің астыққа ... ... ... ... ... ... ... өзін ақтамады. Қазақтстанның ауылдарына тыңайтқыштар
ауылшаруашылық машиналар сатып алу, ... ... ... ... орталықтан 1985 жылы 4 млрд. рубльге жуық ... ... ... жағынан дербес емес, барлық ірі кәсіпорындардың 80
пайызы Одаққа бағынышты болды. Тек тамақ және жеңіл ... ... ... ... 1990 жыл ... ... ... алдында жүретін, бірақ
уақыт бәріні өз орнына қоятын. Егемендік алған соң жаңа мемлекетке дербес
экономикалық ... ... тура ... ... өту алдын - ... ал көшу ... ... күн ... ең қиын ... ... көп ... жасанды байланыстардың үзілуі алғашқы жылдары
келеңсіз ... ... ... ... тақтап, он мыңдаған адамдар
жұмыссыз қалды. Ауыл шаруашылығы тірек еткен дотациялар мен ... ... ... ... ... алуға бағдарланған
колхоздармен совхоздар бір сәтте бәрінен айырылып тынды. Келеңсіз процесс
салдарынан бюджетке кіріс түспей ... ... мен ... ... ... ... қаржы резервтері түгеді. 1991 жылы Қазақстанда
жағдай одан эрі ... ... ЖӨ 12 ... ... ... ... ... бола бастады. Сол мезгілде бізге бірден екі мәселені шешуге
тура келді, ол ... ... ... ... құру еді. ... ... жақсы білетін отандық кәсіпқойларда болмады. Реформалау
тәжірбесі және қажетті заңнамалық база жоқ еді, ... ... де жоқ еді. Ал жаңа ... көшу өте ... ... ... асыру қажет
еді. Сондықтан-да біз стратегиялық шешімдерді жедел қабылдай отырып, алға
қарай жүрдік.
Макроэкономикалық тұрақтандыру. Нарық экономикасына көшу ... ... пен ... ... мен ... ақша
массасы айналым қаражатымен инвестициялық рессурстардың ... ... ... Бұған мемлекет иелігінен алу
және жекешелендіруді жүргізу, яғни жекеменшік институтын енгізу арқылы қол
жеткізуге ... ... ... ... ақша - ... ... - ... баға
және антимонополиялық, инвестициялық, технологиялық саясат құру тиіс ... екі ... банк ... ... ... валюта резервінің қорлануы ,
қор биржасы салық кеден т.б ... ... жаңа ... және ... қалыптастыру және дамытуды талап етті.
Бірінші кезеңде басқарудың әміршілік - әкімшілік әдістерін ... ... ... ... шеше ... едік. Олар анық көрініс
берді.
Тұтыну тауарларын өндіру барынша азайды, қаңыраған сөрелер ... ... ... ... ... Тек ... өсіру себебінен
қуаңшылықтың жалпыға ортақ жаршысы болып ... ... ... өсіп бара
жатқан гипринфляция жағдайында бірінші кезекте ... ... ... өтудің табанды қадамы болды. Тауарлармен қызметтермен қамтамасыз
етілген нарықтық ақша проблемасын жоспарлы экономика әдісімен шешу ... Бұл ... ... - бір шығу жолы ... ... ашық
инфлияцияға айналдыру болғандықтан, кесінді бағалардан еркін бағаларға
біртіндеп көшу ... ... еді, ... оны классикалық
әдістер бойынша күресу көмектеспеді.[2.-41бет]
Алайда рынокты тұтыну тауарларымен толтыру айтарлықтай тез ... ... ... жүйе ... ... белгілі бір дәрежеде
кәсіпкерлік бастамашылық көрініс берді. Бұл ... пен ... ... ... ... өндіріс тақтап, байланыстар үзілген ... ... ... аймағында тұрып жатуымызда жағдай күрделі болып қала берді. Бұндағы
келеңсіз ... ... ... ... ... ... ... Ресейден Қазақстанға рубль вогондап жөнетілді, мұның ... ... ... еді. Біздің алдымызда ақша массасын қысу керек, не
бағаға қатаң мемлекеттік ... ... ... ... нұсқа ескі
кезеңдерден
әлдеқайда қалыпты болып көрінетін, бірақта әулі бастан-ақ реформаларға
қайшы келетін.
Біз өз ... ... ... валюта енгізүді көздеді. Қазақстан
бұдан бұрынғы Одақ елдерінің ішінде ... ... ... ... ... ... экономикалық байланыстары әлдеқайда берік еді. Бірақ
біздің шыдамымыз шекке жетті. Сөйтіп 1993 жыл 15 ... ... ... тәуелсіздіктің аса маңызды нышаны -ұлттық валютамызға ие
болдық. Жуырда біз аса ... ... ... одан ... ... ... ... сол оқиғаның он жылдығын атап өттік. Бұл бізге
1994 жылынан - ақ ... ... ол 1995 жылы оны ... ... ... ... ... процесін ауыздықтауға мүмкіндік
берді.
Тәуелсіздік алғаннан кейін бірінші кезекке дербес бюджет, салық және
кезең ... құру ... құру ... Іс жүзінде оларды тақыр жерден
құруға тура келді. Бірінші кезеңде нормативті құқықтық ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік бюджеттің өте үлкен
сәйкезсіздіктеріне соқтырып әлеуметтік ... ... ... ... асып ... Мысалы 1991 жыл бюджет тапшылығы
20 пайыз артық болды.
Теориялық ... ... ... ... алынатын салықтарды кілт ұлғайту және ... ... кілт ... ... жетуге болады. Алайда
салық ауыртпалығын ... ... ... ... ... бұл ... ... және экономиканың көлеңкеге кетуіне соқтыратын
еді. Сондай-ақ кәсіпорындарға үлкен салықтарды төлеуге жеткілікті ... ТМД ... ... ... ... ... реформасын
жүргізіді. 1995 жылы Президенттің салық және бюджетке төленетін төлемдер
туралы заң күші бар ... ... Оған ... үш ... ... Салық органының қызметі принципті түрдегі басқа сипатқа ... ... ... ... ... ретінде ғана емес, сонымен
бірге инвеститциялық өндірістік қызметті ынталандырудың құралы ретінде де
қарастырыла бастады.
Қазақстан Республикасының экономикасының дамуының негізгі
параметрлері
|Аттары |2000 ж |2001 ж |2002 ж |2003 ж |2004 ж |
| ... ... | ... ... ... млрд |2596 |3044 |3499 |3891 |4329 ... | | | | | ... өсімі % |109,6 |110,2 |107 |107 |105,3 ... |109,8 |106,8 |106,5 |105,9 |105,8 ... | | | | | ... (%) | | | | | ... 1 жылда |113,2 |108,4 |106,2 |106,3 |105,9 ... АҚШ | | | | | ... ... | | | | ... ... |145,4 |150,5 |157,0 |164,4 |168,9 ... бір |142,4 |147,1 |154,6 |161,1 |166,6 ... | | | | | ... |9615 |9740 |10356 |10890 |11455 ... млн.| | | | | ... | | | | | ... ... |6850 |8360 |9447 |10480 |11225 ... млн. | | | | | ... | | | | | ... |28,2 |26,5 |24 |20 |19 ... ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... 1 | | | | | ... | | | | | ... ... ... ... ... ... салық жүйесінде біз
екпінді өндіріс саласынан айналым саласына көшірдік. 2002-ж ҚҚС ... ... ... ... ... 26-ден 21 пайызға дейін төмендеттік. 2004-
ж бірінші қаңтардан бастап ҚҚС ставкасы 15 ... ... ... ... ... ... кезінде 20-дан 7 пайызға дейін регрестік ставка
әрекет етеді.
Қазақстанда принциптік тұрғыдағы жаңа және осы ... екі ... ... құрылды, оны халықаралық барша қаржы ұйымдары ТМД-дағы үздік
жүйе деп атайды. Ұлттық банк тәүелсіз болды. Бұл ... ақша ... ... кілт даму ... ие ... Өз ... Банк
саласындағы реформаларлар бағалы қағаздар рыногін қалыптастыру жөніндегі
белсенді күш - ... ... ... ... ... негізгі
бағыттарын белгілейтін мемлекеттік шағын несие бағдарламасын жасау, сондай-
ақ шағын несиеге мониторинг жүргізудің тиімді жүйесін қалыптастыру ... ... ... ұзақ ... және орта ... ... ... алды. Мұның іс - әрекет жоспары бар, оны жүзеге асыру үшін көп
және қажырлы жұмыс ... ғана ... ... ... ... ... сақтай білу керек.
2-Бөлім. Стратегиялық жоспарлау жэне оны жүзеге асыру менеджменті.
2.1 Стратегиялық жоспарлаудың ғылыми - ... ... ... экономикасын реформалау мен шаруашылық
жүргізудің нарықтық моделіне өту ... кең ... ... ... ... мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық
процестерге
араласуы обьективті қажеттілік ... ... ... ... ... обьективтілігі ұлттық шоттар жүргізудің жаңа жүйесіне ... ... ... ... ... мемлекеттік реттеудің обьектісі болып табылатындығымен
және ... ... ... ... өзгерісін
тұрақты түрде зерттеп отыруды қажет ... ... ... ... реттеу рөлінің күшеюі мемлекет аралық, оның ТМД елдерінің
арасында ... ... ... және ... ... ... ... қарастыру керектігіне байланысты
екенігін атап өту керек. Осы ... ... ... ... ең
негізгі құралы-болашақты болжау мен жоспарлау болып ... ... ... - методологиялық және ұйымдастыру жақтарының
рөлі зор.
Стратегиялық жоспарлау ұзақ мерзімдегі мақсаттарға ... ... ... ... оның ... ... негіздерін қалау болып
табылады. Осы жолмен экономикада тиімді теңгермелілік пен ... ... ... ... [1.- 12бет]
Экономиканы реформалаудың ... ... ... ... даму ... стратегиялық жоспарлау, болжау керек
екендігін өмір ... ... ... да осы жылдар ішінде экономикалық
дамуын болжау мен жалпы мемлекеттік ... ... ... сан ... ... 1997 жылдың наурыз айының бас кезінде тікелей өзіне
бағынатын стратегиялық жоспарлау жөніндегі агенттігін ... ... ... ... ... онын басыңқы бағыттарын анықтау
стратегиялық жоспарлар жасау арқылы оған кол ... ... ... Ал, ... ... ... алғашында экономика
министрлігіне, кейін ол таратылған соң жаңа ... ... ... тапсырылған болатын. ҚР-ның ... 1999 ... ... қол ... ... ... органдарының жүйесін жетілдіру
және қызметтерін анықтау ... ... ... жоғарыда аталған
функцияны қайтадан құрылған экономика және сауда министрлігі атқаратын
болды.
Кез келген ... ... өмір сүре ... Әр бір ... переспективасын анықтап, болжау жасауы керек. Осы болжау арқылы
қоғамның даму мақсатын, ол мақсатқа ... ... ... ... қысқа мерзімді жоспардын тиімді вариантын, үкіметтің
экономикалық, техникалық ... ... ... ... ... дегеніміз - белгілі бір объектінің болашақтағы жай-күйі, даму
жолдары туралы ғылыми-дәлелді ... ... ... ... ... деп аталады. Болжау - қоғам өмірінің барлық ... мен ... ... тұратын өте маңызды түйін болып
саналады.
Болжау негізінде екі мағынадан түрады:
• болжап айту
• болжап көрсету.
Зерттеу процесін жүргізу ... ... және ... ... ... ... болжау, болжап көрсетудің үш формасы бар:
Гипотеза, болжам және жоспар. Экономикалык болжаулар төрт ... ... ... ... ... және аймақтық), экономикалық
кешендер (агроөнеркэсіптік, ... ... және ... ... ... Жоспарлау экономиканың обьективті зандары мен
зандылықтарын зерттеп түсіне білу және оларды сапалы түрде пайдалану ... - ... ... ... ғылыми негізде дайындау мен
олардың орындалуын ұйымдастыру процесі. Жоспарлаудын ... ... ... ... мен ... тұрақтылықты қамтамасыз
ету үшін белгілі бір пропорциялар мен ара ... қол ... ... формацияның қалыптаса бастаған алғашқы кезеңінде,
пропорциялар нарықтық үйлесу механизмі ... және ... ... Оған ... даму ... ықпал етіп отырады. Тауар
өндірушілер өндірген тауарына баға қойған кезде, тек ... ... ... ... ... ... базарда қалыптасқан жағдайды
ескереді. Оған құн заңы ықпал етеді.
Өндіріс күштерінің дамуы жоғарғы деңгейге жеткен кезде ... ... ... ... ... ... кезде) нарықтық
үйлесу механизмі де, кредиттер де ... ... ... бола ... Сол ... ... ... құрылған пропорционалды
жоспарлылық қолданылады. Жоспарлаудың ғылыми негіздерінде экономикалық
заңдарды тану және ... ... ... ... ... ... теориясы,
жүйелілік, кешенділік, жоспар жасау тәртібі, реті мен логистиканың ... ... мен ... ... ... ... нақтылығы және тиімді болу қағидасы;
• жоспарлардың үздіксіз болуы;
• жалпы мемлекеттік және жеке мүдделерді үйлестіру;
• жетекші салаларды үйлестіру, басыңқылықтарды белгілеу;
• жалпы ... ... ... кешенділігін қамтамасыз ету.
1. Стратегиялық жоспар дайындау ісінде жалпы ғылымдық әдістер мен бірге
болжау мен жоспарларға тән ... ... ... ... ... ... ... көзқарасты талап етеді. [7.-54бет]
Қазіргі кезеңдегі, ғылымның бағасы ... ... ... 150 ... бар, іс жүзінде соның 15 - 20 шақтысы ең негізгі әдістер
ретінде көп ... ... ... ... әдістерін екі топқа бөлуге болады:
интуициялық ... ... ... баға ... ... әдістер.
Эксперттік баға әдістері екі топқа бөлінеді: дербес эксперттік баға
беру және ... баға беру ... ... баланс
|Р/с |Қор ... ... ... |
|1 ... |60 |1 ... тұтыну|120 |
| ... | | ... | |
| ... | | | | |
|2 ... |150 |2 ... ... |60 |
| | | | ... | |
|3 ... |40 |3 ... сату |20 |
| | | | ... | |
|4 ... ... |10 |4 ... |30 |
|5 | | |5 ... ... |10 |
| | | | ... | |
| | | |6 ... ... |
| | | | ... | |
| ... |260 | ... |260 |
2. ... жоспарлау негізгі мемлекеттік реттеу.
Мемлекеттік реттеу қажеттілігін айқындауға мүмкіндік беретін
келесі маңызды түсінік ... ... мен ... ... өзара қатынастарының күшеюі мен тығыздылығының
"сыртқы әсерлері" ... ... ... бұл қарым-қатынастар
аумағында тауарлар (қызметтер) өндіруге кететін шығындар құрамында
табиғатты қорғау ... мең ... ... ... ... ... шығындарды ескеруді ынталандыру механизмі жоқ.
Осыдан келіп, өз қызметін тек қана ... ... ... ... ... ... ... қоршаған табиғи
ортаның ластануын болдырмау және табиғи шикізатты (өсіресе оның ... ... ... ... ... толықтай шет
қалатындығы әбден түсінікті. Адамдардың өндірістік ... ... ... ... ... болатын бұл мәселенің шешімі ең алдымен
мемлекеттің араласуын талап етеді. ... ... ... ... шарттарын анықтауға және олардың сақталуын ... ... ... ... ... рөлі ... ... салыстырмалы түрдегі төменгі мөлшерін көбінесе
мемлекет тарапынан мәжбүр ету ... ... ... ... ал оған ... ... катысушылардың бәрі де мүдделі.
Ең соңында халықты әлеуметтік жағынан ... мен ... ету ... айту ... ... бұл ... саясатпен "көршілес" тұратындығын
ескеріп, оларды дер кезінде шешіп отыру керек болса, бұл ... ... ... ... ... ... Сонымен, мемлекеттік реттеудің объективті
қажеттілігі қандай? Белгілі ... ... ... ... ... ... ... отырып, бұл жүйенің негізін —
микроэкономикалық, ал ... ... ... ... пирамида түрінде елестетуге болар еді. ... ... ... ... ... ... орталық
бөлігінде жүзеге асады, бұл тұста халық шаруашылығын ... ... ... ... ... ... басым болып
келеді. Егер де көрсеткіштердің тұтастай ... ... ... ... ... ... ... болсақ, онда
пирамида негізінің беріктілігі макроэкономикалық сипаттағы және нарықтық
қатынастар өрісінің кеңеюі үшін барынша ... ... ... мүмкіндік
беретін, көбінесе қоғамдық тауарлардың нарықтан тыс қозғалысына тәуелді
нарықтык механизм әрекетінің тиімділік ... ... ... ... ... ... қолданудың тиімділік коэффициенте
қоғамдық тауарлар қозғалысын мемлекеттік реттеуді ескермеудің дәрежесіне
қарай төмендейтіндігін ... ... ... ... егер ... объективтілігі ескерілген болса, әлгі тиімділік коэффициентінің
мөлшері жоғарылайды.
Осылайша, бұл қажеттілік тауарлар мен қызметтердің барлық түрін өндіру ... ... және ... ... ... ... Мысалы, күрделі ғылыми зерттеулер жүргізуді және ... ... ... жүзеге асыруда бірінші кезекте жалпы
мемлекет ... ... ... ... Ал ... нәтижелерін
пайдалануды ұйымдастыруда нарықтық механизм шешуші рөл атқарады, өйткені
өнімді ... ... ... азайту және оның сапасын арттыру (оған
нарықтық қатынастардың субъектілері де мүдделі) барысын ғылыми-техникалық
жетістіктер деңгейі анықтайды. Мұндай ... ... ... ... түрлері бойынша келтіруге болар еді. Кәсіпкердің мүддесі нақтылы ... ... ... ал сыртқы нәтиже оның ой-өрісінен
тыс қалатындығы әбден ... да, ... Бұл ... ... ... ... асады. Ал сыртқы нәтиже қоршаған табиғи
ортаның ластануымен, шикізаттардың қайта өндірілмейтін және ... ... ... пайдаланумен, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... бола алмайды, сондықтан келесідей ... ... ... ... ... асыруға мәжбүр болады:
а) ағымдағы және болашақтағы табиғатты қорғау ... ... ... ... ... шаруашылық жүргізуші субъектілер іс-әрекетінің сыртқы нәтижесі аддын ала
бекітілген ережелер мен мөлшерден артық кететін болса, оларға ... ... ... ... ... ... ... механизмді жасап-
дайындау және бақылау.
Мемлекеттік реттеудің рөлі қарастырып отырған салада адамның ... ... ... ... ... ... күрделі мәселе болып
отырғандығына байланысты үздіксіз артатындығын ерекше атап өту ... ... оның ... ... ... ... ... өтудің алғашқы кезеңінде ерікті кәсіпкерлікке қатысушылардың
өндірістік қызметінің сыртқы нәтижесін ... ... үміт ... де ... Оның үстіне экологияның кең ауқымды
мәселелерін шешу көптеген мемлекеттер күш-жігерін біріктіру ... ... атап ... тура ... ... нарықты экономикалы елдерде стратегилық жоспарлау экономиканы
мемлекеттік ... ... ... болып табылады. Қазақстан жағдайында,
басқарудың барлық деңгейінде нарықтық реформалаудың жаңа ... ... ... ... үйымды шешімдерді қабылдай алатын, ағымдағы іс-
әрекеттерді стратегиялық мақсаттармен тұрақты үйлестіретін мамандардың рөлі
жоғарылайды. Ал, стратегиялық ойлау ... ... ... пәні ... ... береді.
Жоспарлау бойынша АҚШ-тың белгілі ғылыми Р.Акофф және сол мақсаттарға ... ... адам ... қол ... ... іс-әрекетінің ең
күрделі түрінің біреуі.
Жоспарлау арқылы басқарушылар іс-әрекеттің ең басты бағытына көңіл
аударуға мүмкіндік ... ... ... және тактикасы
анықталады, соңғы нәтижелермен байланыстыру қамтамасыз ... ... ... және ... шектелуі жағдайында мүмкіндіктерді толық, дұрыс
пайдалану болып табылады. Стратегиялық жоспарлау дегеніміз бұл ғылыми және
іс-тәжірибенің іс-әрекеттерінің ерекше түрі, бұл ... ... ... ... Олар әр түрлі болады: болжамдар жасау
түрінде, бағдарламалар жобалары, жоспарлау т.б. Бұл жоба ... ... ... мен ... ... басқаруды реттеу және
жетілдіруге көмектеседі. Бұл шешімдердің жүзеге асырылуы арқылы халық
шаруашылығының ұзақ ... ... ... ... және ... ... ... түрде бейімделуін реттейді.
Осы орайда осындай мемлекеттік реттеудің ең негізгі құралы-болашақты
болжау мен жоспарлау болып табылады, бұл ... ... ... ... рөлі зор. Стратегиялық жоспарлау ұзақ
мерзімдегі мақсаттарға болжау жасау, соған жету ... ... ... ... ... ... ... табылады. Осы жолмен экономикада
тиімді теңгермелілік пен макроэкономикалық тұрақтылық қамтамасыз етіледі.
Экономиканы ... ... ... ... ... ... стратегиялық жоспарлау, болжау керек екендігін өмір ... да осы ... ... экономикалық дамуын болжау мен жалпы
мемлекеттік жоспарлаудың керек екендігін сан рет ... ... ... наурыз айының бас кезінде ... ... ... ... ... агенттігін құрды. Агенттіке экономиканың дамуын болжау
негізінде онын басыңқы ... ... ... жоспарлар жасау
арқылы оған қол жеткізу жолдарын белгілеу тапсырылды. .[4-57бет]
Ал, ... ... ... алғашында экономика министрлігіне,
кейін ол таратылған соң жаңа құралған экономикалық жоспарлау агенттігіне
тапсырылған ... ... ... 1999 ... 13 ... ... ... мемлекеттік органдарының жүйесін ... ... ... ... ... сәйкес жоғарыда аталған функцияны
қайтадан құрылған экономика және ... ... ... ... ... ... барысында менеджмент.
Макроэкономикалық, құрылымдық (сала аралық және аймақтық), экономикалық
кешендер (агроөнеркәсіптік, ... ... және ... ... ... ... экономиканың обьективті зандары
мен зандылықтарын зерттеп түсіне білу және оларды сапалы түрде пайдалану
арқылы әлеуметтік - ... ... ... ... негізде
дайындау мен олардың орындалуын ұйымдастыру процесі. Жоспарлаудын негізгі
мақсаты-экономикада баланстық ... мен ... ... ету үшін ... бір пропорциялар мен ара қатынасқа қол жеткізу.
Капиталистік ... ... ... ... ... ... нарықтық үйлесу механизмі арқылы және кризистер
арқылы қалыптасады. Оған экономиканың даму зандары ықпал етіп ... ... ... ... баға ... ... тек өзінің жүмсаған
шығынын есептеп қоймай, сонымен бірге базарда қалыптасқан ... Оған құн заңы ... ... [17.- 25бет]
Өндіріс күштерінің дамуы жоғарғы деңгейге жеткен кезде ... ... ... ... ... ... кезде)
нарықтық үйлесу механизмі де, кредиттер де экономикалық ... ... бола ... Сол ... ... ... қүрылған
пропорционалды жоспарлылық қолданылады. Жоспарлаудың ғылыми ... ... тану және ... ... ... ... ұдайы өндіріс
теориясы, жүйелілік, кешенділік, жоспар ... ... реті ... ... ... ... мен ... жатады.
• Басқарудың ғылыми нақтылығы жэне тиімді болу қағидасы;
• Жоспарлардың үздіксіз болуы;
• Жалпы мемлекеттік жэне жеке ... ... ... салаларды үйлестіру, басыңқылықтарды белгілеу;
2. • Жалпы мемлекеттік жоспарлардың ... ... ... ету;
Аталған жағдайда мемлекеттің реттеуші нақты көз ... ... ету ... ... да ... ... Көз жеткізудің нәтижесі
негізінен әлеуметтік баспалдақтың төменгі ... ... ... ... бола ... Ал ... ету әдісінің мәні
көбінесе әлеуметтік сипаттағы мемлекеттік шараларды қаржыландыру ... ... ... ... ... ... ... салық салуды бекітуте келіп тіреледі. Бұл шаралардың ішінде
әлеуметтік-мәдени саланың, ... ... ... ... ... ... ... дамуын қамтамасыз етуге маңызды орын бөлінеді. Бәрінен
бұрын, экономиканы реттеу мемлекеттің макроэкономикалық тұрғыда қолданатын
іс-әрекеті екендігін атап өту ... Бұл — ... ... ... ... ... өйткені ерікті кәсіпкерлік жүйесі мен ... ... ... жағдайындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету
мәселесін мемлекетке қалдырады. Келесі жағдайларға ... ... ... ... ... мазмүнға ие болады: өндірістік немесе әлеуметтік
сипаттағы ... ... ... ... оны ... ... яғни, тек жиынтық табыстарды жиынтық шығындармен
салыстыру жағынан келгенде тиімсіз болып шығуы әбден мүмкін. Егер ... ... ... ... ... бойынша көрсеткіштер
деңгейінен жоғары болса, бұл шешімнің тиімділігі күмәнді болады;
- халық шаруашылығының ... ... ... ... құру жөніндегі
мемлекеттік шаралар жекелеген шаруашылық жүргізуші субъектілердің, салалар
мен аймақтардың түрғысынан тіпті де тиімді ... ... ... ... ... мемлекеттің макроэкономикалық мүдделері әрдайым
қарастырыла бермейді; егер экономиканы өсіңкілі ... ... ... қарастыратын болсақ, онда макроэкономикалық ... ... ... болашақтағы даму тиімділігінің факторы ретінде алынады.
Осыларды ескеретін болсак, мемлекеттік ... ... оз ... ... мерзімге есептелген мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық ... ... ... тұтастай экономикалық жүйе дамуының бағдарламалы-
мақсатты нұсқауларына бағындырылуы қажет екендігі туындайды.
"Макроэкономикалық тұрақтылық" ... де ... ... ... ... - макро-көрсеткіштердің өзара байланысқан жүйесі экономиканың
өткен кезеңге қарағанда ілгерілеуін ... Бұл ... ... ... механизмінің бар арсеналын ... ... ... ... бұл өз ... ... ... жанама ықпал етеді. Нәтижесінде, мұндай тұрақтылық өздігінен ұдайы
өндірілетіндей, оның ... ... ... жеке ... ... қозғалысының болуы, табыстардың қалыпты ағымы жэне
олай болса, мемлекет бюджеті кірістерінің уақытылы ... ... Бұл — іс ... Ал теория тұрғысынан экономиканың мұндай жай-
күйі егер ол ... ... ... ... ... ... ... пен ұсыныс, қажетті онтүрлілік және т.б.) ... ... ... ғана ұзақ мерзімдік сипат ала алады. Бұл заңдардың
ықпалы ... ... ... материалдық игіліктер мен қызметтерді
өндіру, болу, айырбастау және тұтыну сатыларында қалыптасатын әлеуметтік,
өндірістік және экономикалық қатынастардың ... ... ... ... бұл қатынастар тобының әрқайсысы сәйкес ... ... ... атап өту маңызды. Мысалы, өндіріс факторлары мен
алынған өнімнің ... ... ... ... сапалы көрсеткіштер
динамикасын зерттей отырып, егер өнімнің артуы осы факторлардың тек
біреуінің ... ... ... онда ол ... ... ие болады.
Бұдан келіп, ... ... ... және ... ... ету ... шаралар кемімелі тиімділік заңының
талабын ескеруге негізделуі керек. Егер сұраныс пен ... заңы ... ... білдіретін материалдық-ақшалай қатынастар жөнінде сөз
болатын ... онда ... ... және микро деңгейлерде реттеу нәтижесінде
өндірілген тауарлар мен қызметтердің тиімді пропорциялары қалыптасуы керек.
Бірақ олардың ... ... емес ... қанағаттандыруға
жұмсалатын бөлігін жүзеге асырудың тиімділігі, оларды ... ... ... ... ... баяу арту заңдылығына
негізделген объективті кемімелі пайдалылық заңының ... ... ... ... Мемлекеттік реттеу барысында мұндай зандылық қоғамның
өндірістік емес қажеттіліктерін біртіндеп қанағаттандыру ... ... ... ... ... өнеркәсібін дамуын сипаттайтын негізгі көрсеткіштер
|Көрсеткіштер |1990 |1995 |2000 ... ... |100 |100 |100 ... ... өнеркәсіп |20,5 |23,5 |31,9 ... ... |34 |12,3 |8,6 ... |12 |6,5 |5,2 ... және ... |9,4 |10,7 |11,9 ... |24 |47,0 |42,1 ... Қазақстан тұрақтылық және жаңару жолдары.
3.1 Қазақстан Республикасының Прездентінің 2007 жылғы жолдауына
шешімін табу керек мәселелер мен ұсыныстар.
Осыдан он жыл бұрын — 1997 жылы ... ... ... ... 2030 ... дейінгі Дамуының ...... ... мен мемлекетіміздің мақсат-мүұаты баян етілді. Біз бұл
ретте ... ... ... ... дамуымыздың самғау сызығы кандай
болуы керектігін анық білуге, айқын түсінуге тиіс ... ... ... ... ... ... ... тиісіңше ерік-жігер,
төзімділік пен мақсаткерлік таныта білсек, алдымызда тұрған кез ... ... ... біз ... ... Біз ... бүгін толық жауапкершілікпен былай деп мәлімдеуімізге болады:
Қазақстан өтпелі кезеңнен ойдағыдай ... әрі өз ... ... жаңа
кезеңіне нық сеніммен қадам басты.
Күн тәртібіне еліміз дамуының ой қисыны, ... ... кең ... терең мағынасы бар барынша байыпты түбегейлі ... ... ... Осы ... қыр ... мен қатерлер әлеуметтік-
экономикалық және қоғамдық-саяси қатынастардың бүкіл жүйесін ... ... ... ... ... ... өзі ... Кеңес
Одағы тарағаннан кейінгі кеңістіктегі әрі Орталық ... көш ... ... ... бәсекеге барынша қабілетті және серпінді дамып келе
жатқан мемлекетінің біріне айналуына мүмкіндік береді.
Қазақстанды жан-жақты жаңартудың Жаңа ... ... ... мен ішкі және ... ... аса ... 30 ... айқындап
отырмын.
Қолымызда бар мүмкіндіктерді айқындау және пайдалану, сондай-ақ ... ... ... ... ... жаһандық
экономикаға ойдағыдай кіріктіругe бағытталған мемлекеттік саясат
Бірінші бағыт - Экономиканың бәесекеге қабілеттілігінің орнықты сипатын
қамтамасыз өтугө бағытталеан толымды стратегия ... жөнө оны Іске ... ... ... ...... ... бойынша жұмыс
істейтін қалыптасқан әрі орнықты тетік. Біз де осы ережелерге сай ... кepeк, ... ... ... ... ... ... жоқ, бірақ біз
онда қажеттігімізді танытып, іргемізді бекітіп алуымыз қажет. Ол үшін бізге
мыналар қажет:
Біріншіден, Қазақстан ... ... ... ... ... олардың экспорта; табыстыльарының деңгейі мен соны айқындатын
факторлар тұрғысынан жүйелі талдау, мониторинг және бағлау жұргізу. ... ең ... ... ... ... шығындардың төмендігі, басқа
елдердің қолы жетпейтін ресурстар мен материалдардың болуы, ... ... ... ... ... ... және т.т. ... мұндай
жұмыс толық көеміндеңде орындалмая отыр.
Екіншіден, басқа елдердің бәсекелес ... мен ... ... нақ сол халықаралық рыноктарға қатысатын ... ... ... ... ... экспорттаушылар мен экономика
секторларының кейіндеп қалуына әкеліп соғатын немесе, ... ... ... ... ... баға беру.
Үшіншіден, нақты экспорттық салалардың оң және теріс тұстарына баға
беру және ... ... қай ... қколдану, ал керек жерінде орын
алған проблемаларды жоюдың бағыттарын айқындау.
Бұл ретте біздің келешегі зор ... ... ... ішкі рынокты
дамыту жөнінде жасаяған ... ... баға ... ... ... ... ... қарастыруымыз қажет.
Төртіншіден, осындай жүйелі талдаудңы негізінде біз өнеркесіптін
құрылымын өзгертуге қабілетті әрі ... ... ... ие ... экспорттық және ресурстар үнемдеуші әөлеуеті бар серпінді
ауқымды зор жобалар әзірлеуіміз қажет.
Бесіншіден, Қазақстан бизнесінің ... ... ... үшін нысаналы
жүйелі қолдауды ұйымдастырудың маңызы зор.
Үкметке экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен ... ... жаңа ... ... ... ... іске асыруды тапсырамын.
Осы негізде тиісті іс-қимыл бағдарламасын, оның аралық ... беру және оны ... іске ... ... ... жөн. ... "Атамекен" ұлттық одағымен бірлесе әзірлеген ірі, орта және
шағын бизнеске арналған ұсынымдар, заңнамамаға ... ... ... ... ... мемлекетік жәрдем жасаудың пәрменді ... ... ... ... Осы ... сүйене отырып, біз экономикамызды
кемелділікпен қайта ... осы ... ... ... ... қабілетілік және экспорт жөніндегі ұлттық кеңес бұл істің
үйлестірүші әрі жұмыс органы ... ... оны ... мен ... ... - ... ... жүйесінде қазақстандық "тауашалард”
іздестіру, оларды қолғақкарату және ... біз ... ... жетістіктеріміз бен табыстарымызды
пайдалана алатын бағыттарды кеңейте беруге тиіспіз. Бұл ретте басты назарды
Ресейдің, Қытайдың, Орталық ... ... мен Қара ... ... аударған жөн.
Екіншіден, әлбетте, бір Қарағанда, тартымдылығы аз ... ... де ... ... ... да ... тыс калдырмай,
жаңаларын да іздестіре беру қажет. Бұл жұмысқа ... ... ... ... ... де тартуғга болады.
Үшіншіден, Қазақстанда халықаралық бәсекеге қабілеттілік денгейіне жете
алатын, жаңа экспорттық "тауашаларды" игеруге жәрдемдесетін ... ... ... техиологиялық жаңа өндірістерді дамыту.
Мәселен, өткен жылы Солтүстік ... ... ... баламасы жоқ биоэтанол өндіретін бірегей кәсіпорын ашқанымыз
өздеріңізге мәлім.
Биылғы жылы Атырау облысында алғаш рет шоғырлаған негізінде мұнай-химия
кешенінің ... ... ... ол ... ... ... ... мұнай-химия кеішенін дамытуға мүмкіндік берек. Ал
Атырау мұнай өңдеу зауыты қазірдің өзіде есропалық стандарттарға ... ... мен ... отынын шығара алады. [1.-36 бет]
Төртіншіден, біз шекаралас аудандарда жаңа өнеркәсіп өндірістерін құру
мен ... ... ... жасауымыз керек, өзімзге көршілес
мемлекеттер онда бүгінгі таңда-ақ сауда-өнеркәсіп, ... мен ... ... ... ... ... ... жобалар, айталық, Қытай мен
Оңтүстік-ІІІығыс Азия елдері экономикасының өркеңдеуіне байланысты болуы
мүмкін. Қытаймен шекарада қазақстандық ... ... осы ... ... энергия көздерімен, отынмен және басқаларымен Қытайдың алым алынбайтын
сауда аймақтарын қамсыздандыра алатын кәсіпорындар құру тиіді болмақ. Содан
кейінгі ... біз онда ... ... ... ... ... іскс ... және "Қорғас — Шығыс қақпасы" сауда-
экономикалық аймағын құру арқылы тасымалдау, тауарлар бөлу, материалдық-
техникалық қамсыздандыру жәнінде ... ... ... ... ... едік.
Үкімет және бірінші кезекте, Индустрия және сауда министрлігі, сондай-
ақ мемлекеттік ... ... ... қатысушыларға жауапты
ұсынымдар жасау арқыды экспорттық ... ... ... ... ... игеріп, кеңейту бағдарламасын әзірлеп, іске қосуға
мідетті.
Үшінші бағыт іргелі және "серпінді" жобаларға қатысу
Біздің экономикалық ... ... ... Азия
эономикасында көшбасшылығын айқындатады.
Ендігі жерде біздің ... ... ... ... ... әрі оны ... ... табысты "ойыншысына" айналдыра
алатындай күш бар.
Біріншіден, ... ... ... зор ... ... ақпараттандыру жүйессін жасап, олардың осындай жобаларға қатысуына
және конкурстық негізде мемлекеттік ... ... ... ... жоғары технологиялық өндірістер, инфрақұрлымдық және басқа да жобалар
болуы мүмкін.
Екіншіден, біздің ірі корпорацияларымыздың нақты "серпінді" ... ... ... компаниялармен ынтымақтастығын ынталандырып
отыру керек.
Үшіншіден, Қазақстан өңірлік ... ... ... ... ... топтасуын дамыта отырып, бұл өңірде осы заманғы
халықаралық сауда технологияларының ... ... ... астық биржасын құратын болады.
Үкіметке, барлық тиісті органдар мен институттарға, соның ішінде
мемлекеттік холдингтерге Қазақстанды ... және ... ... ... өңірлік орталыққа" айналдыруға қолайлы жағдайлар туғызуды, ең
бастысы, ... ... ... ірі экономикалық жобаларға
қатысуы үшін нақты шаралар қолдануды тапсырамын.
3.2. ... ... - ... ... ... ... ... жұмысын халықаралық стандарттарға сәйкес ұйымдастыру
Біздің мемхолдингтердің, көп жағдайларда, ... ... ... ... көп ... ... ... кетуіне жол
бермеу керек. Сондай-ақ олардың белгілі бip ... ... ... қаржылық "acmaуға" айналып кетуінен де ... ... ... өз ... кіретін ұлттық компаниялар мен ұйымдардың
қызметін қайталамай, керісінше, осынау экономикалық қызметті жаңа ... ... ... ... ... пен ... арылуға, олардың тиімділігі мен ашықтығын қамтамасыз етуге ... ... ... ... ... ... әлемдік экономикаға
ойдағыдай кірігуіне бағытталған ұлттық cтратегиясыяның ... мен іске ... ... ... ... ... ... алуға тиіс.[5.- 14бет]
Біріншіден, мемхолдигтерге жане тиісті мемлекеттік органдарға бүгінге
дейін жинақталған талдау, ... және ... ... ... ... ... нәтижелері мен қол жеікізу ... ... ... іс-қимылды айқындауды тапсырамын. Біздің экспорттаушы-
ларымызға арналған "тауашалар" қалыптастыру және ... ... ... ... ... ... іске ... осы заманғы
айқын міндеттері мен жоспарының болуын қажет ... ... ... ... ... ... сондай-ақ олардың Қазақстанға келуіне жәрдемдесу жөнінде белсенді
жұмыс жүргізуге тиіс. Біз ... ... ... емес секторлардағы
бірлескен жұмыс ерекше маңызды.
Үшіншіден, ... ... ... өзіндік рөл
атқаруға, осы үлеріске қазақстандық шағын және орта ... ... ... ... ... ... ... міндеттерді шешу үшін мемхоллингтерді біртұтас
организм ретінде қайта ... ... ... ... ... ... жұмыс істейтін, тиімді, икемді әрі ашық ... ... ... ... ... әрбір мемхоллингті құрайтын
құрылымдарға, олардың тиімділігі мен ... ... ... ... ... әрбір мемхолдингтің басқаруында қандай активтердің қалатынын
олардың калай дамитының қайсысын бәсекелестік ... ... ... ... "Самұрықтың" ннегізгі міндеті — экономиканың мемлекеттік
секторындағы кәсіпорыпдарды басқара отырып, олардың құнының ... ... ... ... оның ... ... ... айқындайтын, өз дамуының біртұтас
cтратегиясын жедел қарқынмен әзірлеуді ... ... ... отандық инфрақұрылымдық қызметті
тұтынушыларға, ... ... ... тиісті секторларына
бәсекелестік артықшылықтар беруге тиіс міндеттер мен жобаларды орындау үшін
өзінің ... мен ... ... ... ... бен халқымыз, сөзсіз неғұрлым сапалы әрі мүмкіндігінше
арзан энергетикалық ... жол, ... және ... ... тиіс.
Төртіншіден. "Самұрық" өзінің cтратегиясын қамтамасыз eту ... ... ... даму ... және қазакстандық,
сондай-ақ шетелдік жеке инвесторлардың қаражатын тартудың айқын ... ... ... құрамына кіретін барлық институттар мен ұйымдар
қызметінің ортақ ... ... іске ... ... ... ... болуы тиіс ол — Қазақстанның шағын, орта және ... ... ... мен ... ... ... көмек көрсетілуі мен ынталандырылуын, халықаралыө "серпінді" жобаларды
қамтамасыз ету және экспорттық "тауашаларды" қалыптастыру үшін ... ... ... ... ... қоры ... зор кәсіпкерлер мен өндірістердің
бәсекеге қабілеттілігін арттыру мен экспортына ... ... үшін ... ... ... ... ... сыртқы және
ішкі рыноктарға орнықтыруға дейінгі осы заманғы қызмет көрсетуді қамтамасыз
етуге тиіс. Қор экспортқа сервистік ... ... ... ... ... ... [4.-25бет]
Екіншіден, "Қазына" экономиканың ... ... мен ... бәсекеге қабілеттілігі мен экспорттық мүмкіндіктерін арттыру
мақсатында жаңа технологиялардың енгізілуі мен қолданбалы ... ... ... ... алуы ... "Қазына" қорының өзіміздің озық кәсіпорындарымызға, бастысы,
өнім өндірмейтін өнеркәсіпке, соның ішінде ... ... ... ... ... және т.б. арқылы сыртқы сауда-
саттық ... ... ... және экспорттың ... ... ... ... ... өз ... тауып, ондағы берік
тұғырларын сақтай алатын жаңа өндірістерді конкурстық негізде венчурлық
қаржыландыру үдерісін ... ... жөн. ... ... ... ... бәсекеге қабілетті жаңа өндірістері мен
секторларын жасақтау үшін ... ... ... ... Қор қызметінің маңызды бағыттарының бірі тиісті халықаралық
компанияларды экспорттық әлеуеті мол бірлескен өндірістерге тарту ... Қор ... ... бағытта құрылған арнайы экономикалық
және индустриялық аймақтарға, тсхнопарктерге отандық және шетелдік бизнесті
белсене тартуға тиіс.
Жетіншіден, биылғы жылы Қорлар қорын соның ... ... ... ... құру ... "ҚазАгро"
"ҚазАгро" ұлттық холдингі жұмысына да осы тәріздес қадамдар енгізілуі
тиіс.
Біріншіден, "ҚазАгроның" негізгі міндеті — ауыл ... ... ... жердің тозуының алдын алу, еліміздің су ... ... ... ... ... ... ... қатар
ескірген аграрлық технологиялардың қолданылуына, аграрлық ғылымның ... ... қою, ... ұсак ... ... ... мәселелерін жүйелі түрде шешу.
Екіншіден, "ҚазАгро" алға қойылған ... ... ... ... ... сапалы талдау жүргізіп, бірінші ... ... ... бағыттарды айқындауға міндетті. Мәселен, бүкіл
дүние жүзінде жедел дамытыла бастаған ауыл ... ... ... ... ... ... — экологиялық таза өнімдер, жаңа өндірістер және
басқалары.
Үшіншіден, ... таяу ... ... ... ... ... және жаңа ... өнім өндірушілерін қаржыландыру
жүйесін әзірлеп, іске асыруға тиіс. Мұндай қаржыландыру нысаналы болуы тиіс
әрі ескірген агро ... ... және ... ... өнер ... ... қарастыруы қажет. Бәлкім, бұл үдеріске операторлар
ретінде екінші деңгейдегі банктерді тарту қажет.
Барлық ... ... ... ... ... мен ... ... міндеті корпоративтік ... ... ... ... пен ашықтықты енгізу арқылы олардың қызметін ретке
келтіру ... қала ... ... ... ... үшін корпоративтік басқарылымның үлгі-
қалыбына айналуы ... ... ... Корпоративтік басқару кодексіне
сәйкес құрылуы қажет.
Екіншіден, мемхолдингтер қызметінің ашықтығын арттыра берген жөн. Қоғам
бұл компаииялардың cтратегиясын, ... ... ... ... кызметінің нәтижелері және тағы басқалары жөніндегі ... ... ... ... ... ... жеке құрамды іріктеуі
және басқалары ашық конкурстық ресімдер негізінде жүзеге асырылуға тиіс.
Төртіншіден, cтратегияны жүргізу үшін ... ... мен ... ... ... ... асыру үшін Директорлар кеңесінің
ұтымды ... ... ... ... біздің ойымызша, мінсіз беделге ие тәуелсіз аудитордың
тартылуы арқылы мемхолдингтер ... ... ... жүргізілетін
жыл сайынғы аудит аталған холдингтер ... ... ашық ... ... және осы жария түрде олардың қызметіне баға беруге
жердемдесетін ... ... ... ... ... айкындауға тиіс.
Мемхолдингтер басшыларына 2007 жылғы тамыздан кешіктірмей, Президенттің
бекітуі үшін өздерінің ... мен жаңа ... ... ... ... мен ... бекітілгеннен кейін "Самұрық",
"Қазына". "ҚазАгро" алдарына қойған міндеттерді іске ... ... ал ... ... ... ... үшін дербес жауап береді. [7.-
12бет]
Бесінші бағыт - Өндіруші сектордың ... мен ... ... ... алдағы уақытта да жауапты әрі өзара тиімді энергетикалық саясат
жүргізуге ниеттіміз.
Көмірсутегі секторын одан әрі ... ... және ... ... ... ... тікелей байланыстырып,
осы арқылы жаңа, келешегі зор өндірістер құру ... ... ... керек.
Үкімет тиісті заң жобасының қажеттігін қаперге ала отырып біздің табиғи
ресурстарымызбен жұмыс ... ірі ... ... ... ... әрі ... үлес қосуы жайында мәселе қоюы керек.
Біз, ең әуелі, Қазақстанның ұлттық басымдықтарын негізге аламыз. Бұл
ретте біз ... бен ... ... тұрақтылығын,
болжампаздығын және ұзак мерзімді мүдделестігін қамтамасыз етеміз.
Қазақстанның өңірлік энергетикалық кеңістіктегі тұғырын одан ... ... ... ... ... ... ... мемхолдингтермен бірлесіп, қазақстандық энергияны
экспортқа шығарушылардың халықаралык рыноктардағы ... ету және ... ... ... ... ... ... Үкімет газ өндіру саласының жаңа cтратегиясын тұжырымдауы
және оны іске асырудың заңнамалық негізін ... ... ... ... ... ... ету үшін өз
көршілерімізбен келелі ... ... ... ... ... өңір ... энергетикалық желілерінің кешенді жүйесін
жасақтау тиімді ... ... ... және ... қауіпсіздікті қамтамасыз ететін нарықтық жүйе қалыптастыруға
жәрдемдесетін Энергетикалық қауіпсіздік жөніндегі кеңес құрудың да маңызды
екеніне көз ... ... ... өзі ... ... ... ... келеді.
Төртіншіден, өзіміздің табиғи ресурстарымызды ұқыптылықпен ... ... ... ... ескірген әрі "лас" технологияларды
бақылаусыз әкелу, ... ... ... тиімсіз пайдалану секілді
және басқа да проблемаларды шешу үшін ықпалды заңнамалық негіз қалыптастыру
қажет.
Каспий қайраңындағы мұнай өндірілетін кен ... ... ... ... ... ... ... бақылауды күшейту
қажет. Үкімет көмірсутегін өндіру кезінде "Жасыл ... ... ... ... ... ... міндеттейтін халықаралық
сертификаттар енгізу мәселесін қаперге алуы тиіс.
Біздің ... мен ... ... ... ... мәселесі —
энергия өнімдеріне қосылған құнды ұлғайту арқылы осы ... ... ... ... жеке ... ... ... ашық конкурстық ресімдер негізінде жүзеге асырылуға тиіс
Төртіншіден, cтратегияны жүргізу үшін басқару ... мен ... ... ... жүзеге асыру үшін Директорлар кеңесінің
ұтымды жұмысын қамтамасыз еткен жөн.
Бесіншіден, біздің ойымызша, мінсіз беделге ие ... ... ... ... ... қорытындылары бойынша жүргізілетін
жыл сайынғы аудит аталған холдингтер қызметіне айқын, ашық жүйелілікті
қамтамасыз ... және осы ... ... ... ... баға ... болады.
Мұндай қағидаттар барлық мемхолдингтер жұмысын айкындауға тиіс.
Мемхолдингтер басшыларына 2007 жылғы тамыздан кешіктірмей, Президенттің
бекітуі үшін ... ... мен жаңа ... тұжырымдамасын ұсынуды
тапсырамын. Cтратегиясыялары мен құрылымдары бекітілгеннен кейін "Самұрық",
"Қазына". "ҚазАгро" алдарына қойған міндеттерді іске ... ... ал ... ... жұмыс нетижелері үшін дербес жауап береді.
Бесінші бағыт - Өндіруші сектордың тиімділігі мен ... ... ... алдағы уақытта да жауапты әрі өзара тиімді энергетикалық саясат
жүргізуге ниеттіміз.
Көмірсутегі секторын одан әрі ... ... және ... ... ... әртараптандырумен тікелей байланыстырып,
осы арқылы жаңа, келешегі зор өндірістер құру жөніндегі маңызды міндеттерді
шешу керек.
Үкімет тиісті заң ... ... ... ала ... ... табиғи
ресурстарымызбен жұмыс істейтін ірі инвесторлардың алдына Қазакстанды
индустрияландыруға үлкен әрі нақтылы үлес ... ... ... қоюы ... ең ... ... ұлттық басымдықтарын негізге аламыз. Бұл
ретте біз көршілеріміз бен халықаралық әріптестеріміздің тұрақтылығын,
болжампаздығын және ұзақ ... ... ... ... ... энергетикалық кеңістіктегі тұғырын одан ... ... ... ... ... ... [3.- 41бет]
Біріншіден, Үкімет мемхолдингтермен бірлесіп, қазақстандық энергияны
экспортқа ... ... ... ... ету және ... жөнінде нақты шаралар қолдануға тиіс.
Екіншіден, Үкімет газ өндіру саласының жаңа cтратегиясын тұжырымдауы
және оны іске асырудың заңнамалық ... ... ... ... үздіксіз жеткізуді қамтамасыз ету үшін ... ... ... жүргізіп, олардың көздерін Орталық
Азияда өңір мемлекеттерінің ... ... ... ... ... ... сондай-ақ өңірлік және ... ... ... ... ... жүйе қалыптастыруға
жәрдемдесетін Энергетикалық қауіпсіздік жөніндегі кеңес құрудың да маңызды
екеніне көз жеткізуіміз керек. Мұның өзі ... ... ... мүддесіне
сай келеді.
Төртіншіден, өзіміздің табиғи ресурстарымызды ұқыптылықпен пайдалану
және қоршаған ортаның ластануы, ... әрі "лас" ... ... ... ... ... тиімсіз пайдалану секілді
және басқа да проблемаларды шешу үшін ықпалды заңнамалық негіз қалыптастыру
қажет.
Каспий қайраңындағы ... ... кен ... игеру барысында
табиғатты қорғауға бағытталған заңнаманың ... ... ... ... ... ... кезінде "Жасыл мұнай" қағидаты бойынша
экологиялық стандарттарды қатаң ... ... ... енгізу мәселесін қаперге алуы тиіс.
Біздің энергетика мен мұнай-химия салаларын дамытудың басты мәселесі —
энергия өнімдеріне қосылған құнды ... ... осы ... ... Әсіресе, мұнай-химия, газ ресурстары, экспорттық
энергия маршруттары сияқты басым секторларды басқару пәрменді ... ... ... және ... ... ... ... мен
газ өңдеу кәсіпорындарын жаңарту мен ... ... жаңа ... құру ... ... ... оларды іске асыруы
қажет. Біз мұнай мен газ секторында қосылған құны ... және ... ... ... ... тиіспіз.
Үкімет еліміз экономикының қазіргі кезеңдегі негізгі саласы осы
министірлік – ... ... ... біліктілікпен шешуге
қабілетті осы ... ... ... ... энергеика және минералдық ресурстар министрлігі ... ... ... ... ... ... ... көшу
жөніндегі практикалық шаралар бағдарламасын әзірлеуге тиіс. Табиғи
ресурстарлы ... мен ... ... ... ... ... ... экономикалық және экологиялық факторларды оңтайлы
ұштастыру қағидаттарын сақтай отырып жүзеге асырған жөн. Мұндай бағдарлама
айталық энергетика өндірісі мен ... ... төгу мен ... ... ... ... кәсіпкерлердің экологиялық нормаларды
сақтау жөніндегі контрактілік ... ... ... ... ... және басқа да мәселелерді қарастыруы қажет.
Үшіншіден, Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі осы жылдың
соңына дейін мұнай мен газ ... ... ... мен экспортқа
шығаруға, сонымен бір мезгілде көмірсутегінің жаңа кен орындарын ... ... және ... ... ... жаңа ... бағытталған жаңа даму стратегиясын әзірлеуі тиіс.
Төртіншіден, заңнамалық ... ... жер ... жер қойнауын пайдалануы мен міндеттемелерін орындауының
кешенді мониторингін жүзеге асыру қажет. Үкімет бюрократиялық кедергілерге
жол ... ... ... ... тізбесін азайтып, жер қойнауын
пайдаланушыларға құқық беру тәртібін оңайлатуы тиіс.
Бесіншіден, ... ірі ... ... ... және шетелдік білікті жұмыс күшін ... ... ... ... ... ... жүйесін
жетілдіруі қажет.
Алтыншы бағыт - Ырықтандыру жағдайында ... ... ... ... ... жаңа ... ... банктеріміз жергілікті рыноктағы, сондай-ақ өңірлік
әрі халықаралық жобалардағы бәсекелестік тартысқа әзір болуы керек. Біздің
қаржы ... ... ... ... ... ... ... біз Қазақстанның БСҰ-ға кіруі ... ... алып ... банк жүйесі тарапынан экономикалық келешегі зop секторларына
нарықтық ... ... ... ... үшін ... ... және
банктердің өңірлік экономикалық жобаларға, соның ішінде мемлекеттік — жеке
меншік әріптестік шеңберінде ... ... ... [4.- ... ... ... ... банктердің капиталын ұлттық
ауқымдағы, әсіресе, энергетикалық, ннфрақұрылымдық және ... іске ... үшін ... ... ... ... шешу қажет.
Төртіншіден, капиталдың қозғалысы саласындағы негізсіз шектеулерді алып
тастау жайындағы ... тағы да ... ... Бұл ... оңтайлы жиынтық сыртқы қарызын қолдау қажеттігін есепке ала
отырып қарастырған дұрыс. ... ... ... ... ... иек ... ... өзі еліміздің сыртқы жиынтық қарызының ... әкеп ... ... біз ... жүмыс істейтін қор рыногын құруымыз керек.
Халықты өзінің жинақ ақшасын бағалы ... ... ... ... ... ... ... Халықты инвестициялық сауаттылық әліппесі бойынша
нысаналы оқыту бағытында ауқымды ... ... де ... ... банк қызметтері инфрақұрылымын кеңейту үшін
заңнамалық негізді одан әрі жетілдіру электрондық сауданы дамытудың ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген,
осындай жұмысты ... ... мен ... ... ... ... бағыт - Қазақстан үшін тиімді
жағдайларда БСУ-ға кіру
Қазақстанның жаһандық экономикадағы бәсекелестік ұстанымдарын көп ретте
оның Бүкіләлемдік сауда ұйымына кіруіне байланысты ... ... ... біз ... жыл бойы ... түрде шешудеміз, әрі тиянақтауға да
тақаумыз.
Бірішнідсн, еліміздің ұлттық мүдделерін ескере келгеңде, биылғы жылдың
соңына дейін ... ... ... ... ... ... ... қажет.
Екіншіден, Қазақстанның БСҰ-ға кіруінің барысында Үкімет ... ... ... ... ... ... және өнеркәсіп орындарын
БСҰ жағдайында ... ... ... дайындау жөніндегі тиісті бейімдеу
шараларын іске асыруы керек.
Үшіншіден, кедендік әкімгерлікті ... мен ... ... осы ... ... ... сәйкестігін қамтамасыз ету
жөнінде нақтылы, пәрменді және жүйелі ... ... ... ... ... өңір елдерінің арасындағы кедендік ... және ... ... ... ... ... ... саясатын
жүргізуге тиіспіз. Осы және басқа да мақсаттарға ... ... ... өзіміздің кеден жүйесіне едәуір қаржы бөліп келеді.
Төртіншіден, барлық заңды тұлғалардың қаржылық есептіліктің ... ... ... ... ... ... ''Атамекен" одағымен бірлесіп, таяудағы уақытта
экономиканың ... ... ... өндірісшілер мен
кесіпкерлеріміз үшін тиісті ұсыныстар әзірлеуге тиіс.
Сегізінші бағыт - Экономиканы әртараптандыру және ... ... ... ... ... ие шикізаттық емес секторларындағы
“ұшқыр" инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға баса ... ... ... ... ... ... "өсуді басқаруға"
көшуіміз керек, мұның өзі, ең ... ... ... ... ... одан әрі индустрияландыруға ... ... ... ... білдіреді.
Біріншіден, Үкімет нақтылы еселемелі тиімділік беретін ... және жүйе ... ... ... ... жағдай
туғызуға тиіс. Мұндай өндірістердің, айталық, мұнай-газ ... ... ... ... және ... ... ... ауылшаруашылық өнімдерін өндеу, құрылыс материалдары өндірістерін
және басқаларын ... ... [3.- ... ... ... саласында Үкімет оның салаларының өнімділігі
мен кірісін өсіру, отандық өнімнің ұлттық бәсекелестік ... ... ... ... ... дамыту бағдарламасын іске
асыруы керек.
Үшіншіден, заңнамалык базаны жетілдіру, жер ... ... ... және жер ... ... ... жүзеге асыру қажет.
Төртіншіден, Үкімет жер қойнауын пайдалану, машина ... және ... ... ... ... ... ... дамыту жөнінде
пәрменді шаралар әзірлеуге тиіс.
Үкімет пен ... ... ... одағымен кеңесе
отырып, аса ірі компаниялар үшін олардың индустриялық әртараптандыру
cтратегияларын ... ... ... мен ... ... ... - ... технологияларды енгізуге және инновацияларды
қолдауға бағытталған біртұгас мемлекеттік cтратегиясын жүргізу
Біріншіден, өзіміздің ... ... ... ... ... трансфертен белсенді әрі байыпты жүргізуіміз ... жаңа ... ... ... ... жүзеге асыратын,
сондай-ақ отандық ғылыми ... ... ... ... ... мен жобалау ұйымдарының желілерін құруға жәрдемдесу
қажет.
Екіншіден, ... ... ... ... ... ішінде венчурлық негізде қаржыландыруды қолдайтыи құрылымдар жасақтау
керек. Қазақстан ғалымдарының ... ... ... кетуіне жол
беруге болмайды.
Үшіншіден, Қазақстан бизнесінің инновациялық белсенділігін көтермелеу
шарт. Ғылыми-зерттеу және конструкторлық қызметтегі зор ... ... ... ... ... жөн.
Төртіншіден, зерттеу жұмыстарына мемлекеттік тапсырыстар жасауды бір
жүйеге келтіру қажет, сонда ғана бұл жұмыстардың ... ... ... ... ... болады.
Бесіншіден, зияткерлік меншік пен сауда белгілерінің қорғалуын
нығайтып, технологиялық ... ... ... ету ... ... ... үшін ашық болатын инновациялар мен патенттер банкін құру
қажет. Бұл — "Қазынаның" міңдеті.
Оныншы бағыт - ... асу мен ... ... ... ... және олардың жұмыстарын бастауы
Едәуір экономикалық әлеуеті бар көшбасшы қалаларды басымдықпен дамыту
есебінен өңірлік ... және ... өсу мен ... ... ... үйлесімді қалыптастыру өңірлік дамуды
қамтамасыз етуде ... рөл ... ... ... ... ... ... орталықтары ретінде ... үшін ... ... ... осындай орталықтарды анықтауға тиіс.
Небәрі он жылдың ішіңде шалғайдағы шағын қаладан осы заманғы мүмкіндігі
мол шаһарға айналған біздің байтағымыз — Астананың ... ... ... ... ... ... қазақстандықтарға ғана емес,
баршаға аян.
Егер біз ... ... ... ... ... ... ... онда өзіміздің осы мүмкіндіктерімізді одан әрі еселей беруіміз керек.
Біріншіден, Астананың оңтүстік-шығыс бағытындағы оң және сол ... екі жаңа ... ... кірісуіміз керек.
Екіншіден, Астанадағы Ұлттық биотехнологиялар орталығы жаңа ғылыми
кешенінің құрылыс қарқынын жеделдетудің ... ... ... ... іске ... ... ... ғылыми инновациялық медицина орталықтарының негізіңде
Астанада медициналық кластер қуру ... ... ... ... ... ... ... құрлықтағы су ресурстарын зерттеу мен қорғау
мәселелерін кешенді тұрғыда шешуге тиіс ... су ... құру ... ... ... мен ... орта ... және ұзақ мерзімді
кезеңде қол жеткізуге болатын әлеуметтік-экономикалық дамудың ... ... ... ... туралы мәселе де көкейкесті.
Біз инфрақұрылымды дамытуды, еңбек ресурстарының жинақылығын және
өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін көтеруді ... ету әрі ... "өсу ... ... ... ... ... қол жеткізу мақсатын алдымызға қойып отырмыз.
Біріншіден, бұл міндетті ... ... ... әрі осы ... ... ... мен жоғары технологиялық
индустрия орталығына айналдыру арқылы іске ... ... ... ... ... ... үдерісін пайдаланып, айталық қазірде ... ... ... ... ... мәселен,
Астана қаласы, Ақмола мен Қарағанды облыстарының ... ... ... ... ... нақтылы "өсу орталықтарын" құру қажет.
Екіншіден, мұндай "экономикалық өсу ... ... ... ... ... ... тиіс, онда мектепке дейінгі,
орта және кәсіптік-техникалық білім беруге баса көңіл ... ... "өсу ... сонымен қатар, әлеуметтік-кәсіпкерлік
корпорациялар (ӨКК) желісін дамыту негізінде де жасақтаған дұрыс. ... ... ... және басқа секторларда инвестициялық
және инновациялық жобаларды жүзеге асыруды ... ... ... мемлекеттік меншік пен активтерді беріп, кәсіпкерлердің қатысуымен
корпорацияларды дамыту мәселелерін шешкені дұрыс.
Үкімет пен әкімдер ... ... ... ... мен ... ... ... жоспарларымызды ескере отырып, осы
орталықтарда өнеркесіп орындары мен индустриялық ... ... ... ... ... тиіс.
Он бірінші бағыт - Мемлекеттік-жекеменшік әріптестіктің негізінде
cтратегиялық инфрақұрылымды дамыту, сондай-ақ осы ... ... ... әкімдермен бірлесіп, осы заманғы инфрақұрылымды ... ... ... бұл ... ... ... инфрақұрылымдық рынокқа кірігуімізді;
- өңірлердің экономикалық белсенділік орталықтарын дамытуды;
- көліктің алуан түрлері ... ... ... ... ... пен ... ... кеміту міндеттерін жүзеге асыруды
көздейді.
Бұл жоспарды іске ... үшін біз ... ... барынша пайдалануға және мемлекеттік-жекеменшік әріптестік
негізінде инфрақұрылымдық даму тетігін ... ... [8.- 78 ... ... ... ннфрақұрылымын нысаналы түрде қолдап, жаңартып
және кеңейтіп отыруымыз керек. Біз еліміздің транзиттік ... ... ... бұл үшін ... көлік жүйемізді әлемдік жүйеге
кіріктіруіміз керек.
Екіншіден, әye тасымалы саласын белсенді ... ... ... бен авиация саласын ұлттық экономиканың талаптары мен
халықаралық деңгейге сәйкес ... ... Әуе ... сапасын,
қауіпсіздігін арттыру және құнын төмеңдету үшін жергілікті ... ... ... үшін ... жағдай жасалуы керек.
Осы инфрақұрылымды дамытудың тиісті бағдарламасы 2007 жылдың соңына
дейін әзірленуге тиіс.
Үшіншіден, ... жол ... мен оны ... кезең-кезеңімен нарық
негізше көшіру арқылы еліміздің темір ... ... ... ... ... ... Бұл орайда Темір жол көлік-логистикалық орталықтары
осындай көлік ... ... ... және ... ... деңгейде құрылып, кеңейтілуге тиіс. Темір жол ... ... мен ... көрсету шапшаңдығы жағынан әлемдік
стандарттарға, ал ... ... ... ... ... ... болуға
тиіс.
Көлік және коммуникациялар министрлігі "Самұрық" мемхолдингімен
бірлесіп, қолданыста жүрген Темір жол ... ... ... ... ... ... ... жоғары деңгейіне сәйкес
келетін жаңа ережелерін әзірлеуі керек.
Төртіншіден, телекоммуникациялар саласында монополиясыздандыру ... ... ... ... ... ... жүргізу міндеті алда тұр. Бұл
салаға басқа инвесторлардың келуі үшін тарифтерді қайта теңдестіру жұмысын
да ... кез ... ... ... біздін мектептерімізге,
кәсіпорындарымыз бен үйлерімізге келуін арттыру үшін интернет-қызметтің
құнын төмеңдетуге жағдай туғызу ... су ... ... дамытуға да дәл осындай жауапты
тұрғыдан келу қажет. Каспий қайраңының қарқынды игерілуі жаңа ... ... ... ... ... Кеме ... ... жаңа қуаттарын
жасақтау мен қолданыстағы теңіз бен өзен ... ... ... ... ... ... ннфрақұрылымын дамыту. Өткен жылы Автомобиль
жолдары саласын 2012 жылға ... ... ... іске ... ... Авто жол саласын қаржыландыруға мемлекет тұңғыш рет 10 млрд.-қа
жуық АҚШ ... ... ... Бұл инфрақұрылымды дамыту, сондай-ақ қозғалыс
кауіпсіздігін арттырып, жолдағы жарақаттану қатерін азайтады.
Үкімет жарты жылдың ішінде халықаралық маңызы бар ... ... ... ... ... ... ... әзірлеуі
керек. Сонымен қатар, көлік-логистикалық кластерді дамыту ауқымында Батыс
Еуропаны Батыс Қытаймен жалғастыратын Қазақстанның ... ... ... жолы ... ... ... Қазақстанның ең шалғай елді ... ... ... ... бар ... желісін жедел кеңейтуіміз қажет.
Он екінші бағыт - Электрэнергетикалық ресурстарды дамыту және ... ... ... ... ... ... Қарағанды, Ақтөбе, Қостанай облыстары
мен Алматы қаласын электр қуатымен қамтамасыз ету аса ... ... ... ... елдердің қуаттарын тарту арқылы өзіміздің
энергиясы мол және энергиясы талшы ... ... ... ... ... ... ... энергия үнемдейтін технологияларға көшуіміз
қажет.
Екіншіден, электр энергетикасы саласын дәйекті түрде ... ... мен ... проблемасын шешу, жаңа өндірістерді
дамыту, ... ... ... ... мен ... ... ... кеңейту мен қайта жаңғырту үшін жағдай туғызу қажет.
Үшіншіден, энергия көздерін әртараптандыру еліміздің бүкіл ... ... ... ... ету ... атом энергетикасын
дамытуды талап етеді. Сөйтіп, ... атом ... ... құрылысының
техникалық-экономикалық негіздемесін жасау қажеттігі туып отыр.
Төртіншіден, Норвегия мен Швецияның үлгісі бойьшша энергетикалық одақ
шеңберінде іргелес ... ... ... ... ... де ... ... және минералдық ресурстар министрлігіне 2007 жылдың соңына
дейін өңірлердің энергетикалық қажеттіліктерін шешу үшін ... ... ... ... ... ... жаңа ұқсатушы қуаттар салу ... ... ... ... ... шаралар кешенін әзірлеуді
тапсырамын. Еліміздің оңтүстігін энергиямен жабдықтауда жүйелі әрі нақты
қадамдар жасайтын ... ... ... ... ... ... ... ынталандыруға,
сондай-ақ энергетика саласына энергия үнемдейтін, ... ... ... енгізу тетіктерін әзірлеуге бағытталған экономикалық және
әкімшілік шаралар да жұмысымыздың маңызды ... ... ... ... бағыт – Шағын және орта бизнесті қолдау жөніндегі дәйекті Іс-
қимыл
Біріншіден, Үкімет іскерлік бастамашылық ... ... ... ... кедергілердің қашан және қалай пайда болатынын анықтап
алуға, оларды барынша қысқартуға, ... ... және орта ... мемлекет алдында қандай да бір негізсіз есепті болуына жол
бермеуге тиіс. Сонымен ... ... ... кәсіпкерліктің дамуын
толығымен ынталандыратындай, сондай-ақ бизнестің ... ... етіп одан әрі ... түсу қажет.
Екіншіден, біз әділ бәсекелестік орта қалыптастыру мен экономикалық
ойыншылардың бәріне ... ... ... ... ... тиянақтауға
тиістіміз. Үкіметке антимонополиялық заңнамаға кешенді тексеріс жүргізіп,
бәсекені шектеу мен ... ... ... ... ... іргелі салаларын "жасырын" монополияландыруға
жол бермеудің айқын тетіктерін ... ... айып пұл ... ... ... ұсыныстар әзірлеуді тапсырамын.
Үшіншіден, біз табиғи монополиялар аясын барынша қысқартуға тиіспіз,
біздің ... ... ... қатынастарды қайта құрылымдау мен
дамытудың жаңа ... ... ... ... ... Экономиканың табиғи монополиялар сақталып қалған телекоммуникациялар
мен аэронавигация, темір жол көлігі мен порттар, электр энергетикасы, мұнай
мен газ құбыры көлігі, ... ... үй ... ... ... ... мен бақылау мақсатында теуелсіз салалық реттегіштер
жасақтауымыз керек. Алқалы органдар басқаратын бұл құрылымдар тарифтік ... ... ... қоса ... ... [5.- 48 ... жаңа кәсіпорындар мен компаниялар құру үдерісін ... ... ... ... ... шеңберінде кәсіпкерге фирманы екі-үш
күннің ішінде тіркете алатындай жағдай туғызу ... ... және ... ... өсу үшін біздің
Қазақстанның шағын және орта бизнесінің жоғары ... ... ... ... ... ... ... мемлекет пен
мемкомпаниялардың ресурстарын жариялы әрі ... ... ... ... жаңа өндірістерді ашық және жариялы конкурстық негізде
дамыту үшін арнаулы ... ... ... онда ... бизнес-идеялар
жаңа бизнес қалыптастыру, айталық, заңгерлік және консультациялық
шығыңдарды жабу үшін қаржылық және техникалық қолдау алар еді. Бұл ... ... ... деп ойлаймын.
Он төртінші бағыт - Халықаралық талаптарға сай келетін техникалық
стаңдарттарды жедел әрі барлық ... ... ... ... өрістегі бәсекеге толықаннды
қатысуы халықаралық техникалық стандарттар талаптарын орындауды ... ... өнім мен ... ... қамтамасыз ету құралы
ретінде ғана ... ... ... бен ... жаһандық
экономикадағы бәсекеге қабілеттілігін жүзеге асырудың міндетті ... де ... ... ... стандарттау ғылым мен техниканың және
практикалық ... ... ... негізінде жүргізіліп, көптеген
жалпы экономикалық ... және ішкі ... ... ... айқындауға тиіс.
Индустрия және сауда министрлігіне:
біріншіден, техникалық реттеу туралы заңды ... ... ... ... ... алты ... ішінде халықаралық стандарттау тәртібі мен
ережелерін практикалық қолданысқа енгізу ... ... ... ... ... - Жеке ... ... және контрактілік
қатынастарды дамыту
Жеке ... ... мен ... ... ... нығайту
тұрғысындағы біртұгас бағдарламаны іске асыру жөніндегі жұмысты жалғастыра
беру қажеттігін тағы да атап көрсеткім келер еді.
Біріншіден, бұл ... ... база мен ... ... ... ... сөз жоқ, бірінші кезектегі міндеттердің қатарына
жатады. ... ... ... ... ... ... Таяуда
"Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын ... ... ... ... ... ... мүлікке
құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу мәселелері
бойынша Қазақстан Республикасының кейбір ... ... ... ... енгізу туралы заң жобалары қабылданады деген ойдамын.
Екіншіден, барлық деңгейлерде жеке меншік институты Мен ... ... ... ... ... ол үшін ... беру мен сот
жүйесіндегі мемлекеттің мүмкін деген барлық тұтқаларын және тағы басқаларды
пайдалану ... Мен ... ... ... қоғам институттарының
сындарлы рөліне үлкен үміт артамын, өйткені жеке меншік институтын нығайту
дегеніміз — бір ... ... ... мен ... үшін ... ... деген сөз.
Үшіншіден, Үкімет мемлекет пен жеке меншік әріптестіктің ережелерін
нақты анықтайтын ... ... ... үшін тиісті шаралар
қолдануға тиіс.
Он алтыншы бағыт - Қазақстанды одан әрі индустрияландыру негіздерін
қалыптастыру
Экономиканың ... ... біз ... ... осы ... сай ... ... одан әрі индустрияландыру саясатының
негізінде қамтамасыз етуге тиіспіз.
Біріншіден, экономиканың өндірістік ... ... ... ... қордың ескіруі проблемасының ауқымын толық ... ... ... және негізгі құрал-жабдықтарды, өндірістік
инфрақұрылым мен ... ... ... ... бағытталған
нақты іс-қимыл бағдарламасын әзірлеу керек.
Екіншіден, неғұрлым басымдықты салалар мен кәсіпорындарды және оларды
осы заманғы негізде индустрияландыру ... ... ... ... анықтап алу керек.
Үшіншіден, одан әрі индустрияландыру барысында жетекші рөл атқаруға
тиіс жеке меншік секторды ... ... ... ... қажет.
Үкіметке 2008 жылдың соңына дейін Индустриялық — ... ... ... Экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен
экспорттық мүмкіндіктерін сапалық жаңа деңгейге көтеру cтратегиясымен ... ... ... ... ... [9.- ... рыногының даму ырғағы мен келешегіне сәйкес келетін білім беру
мен кәсіптік қайта даярлаудың халықаралық ... ... ... ... ... Он ... бағыт - Бастауыш және орта білім
беру, сондай-ақ кадрларды қайта даярлау жүйесін әлемдік ... ... ... ... ... ... деңгейінде сапалы білім
беру қызметін ... қол ... ... 3 ауысымдық оқытуды жою керек. Таяудағы үш ... ... ... ... ... ... ... мектеп салу қажет.
Екіншіден, оқытудын, әр оқушының білімі мен ... ... ... ... ... ... ... он-лайн тәсілінде оқыту тәжірибесін дамытып, елімізде ... құру ... оқу ... ... ... ... бірінші
кезекте, математика мен ақпараттанудан қосымша сағаттар немесе ... ... ... ... ... бейініндегі арнаулы сыныптар жүйесін
құруды қарастырған жөн. Үкімет осы ... ... ... ... әзірлейтін болсын.
Бесіншіден, мектептерге ағылшын тілінің шетелдік оқытушыларын тарту
қажет. Кез келген орта санатты мектептің балалардың ең ... ... ... оқып ... ... ... дәрежесіне қол жеткізуіміз қажет.
Алтыншыдан, жұмыстың жоғары нәтижелеріне қол ... ... ... ... мемлекеттік конкурстар жүйесін енгізу туралы
ойластырған жөн, айталық, оларды аз ... ... ... ... ... ... ... болар еді. Бұл олардың
одан әрі неғүрлым беделді әрі озық білім беру мекемелерінде білім алуларына
жағдай жасайды.
Үздік ... ... ... мен оларға сыйакы төлеу жүйесін өте
мұқият зерделеген жөн.
Он сегізінші бағыт - Оқу орындарын халықаралык, стандарттар ... ... ... ... беру саласында нақтылы және инженерлік
ғылымдарды басым дамыту
Біріншіден, Үкімет әрбір жоғары оқу орнындағы ... беру ... ... ... ... ... деңгейде аттестациялау жүйесін
енгізугс тиіс. ... ... беру ... ... ... ... ... тарту жөнінде де ойланған жөн.
Екіншіден, ғылымды құрылымдық реформалау шеңберінде ... ... ... ... қатарлы жоғары оқу орындарымен
біріктірген ... ... өзі ... беру мен ... ... ... университеттер құруға негіз болар еді. [11.- 19 бет]
Үшіншіден, Үкімет оқытудың мамандандырылған бағдарламалары мен ... ... ... ... ... дамыту үшін
тиісті нормативтік құқықтық база әзірлеуге тиіс.
Төртіншіден, ... және ... ... мен ... өзге де ... ғылыми-техникалық оқыту бағдарламасын әзірлеп, ақша қаражатын
тиімді пайдалану мен ғылыми және қолданбалы зерттеулердің ... ... ... ... және ... ... ... үйлестірілуін нығайту қағидаттары ... оның іске ... алуы ... ... ... мемлекеттік даму институттарын
белсендірек тартып, ... ... жеке ... ... инвестицияларының
математикалық және ғылыми білім беру ісіне ... ... ... біз үшін ... ... туғызып отырған білім беру
салаларына шетел ғалымдары мен ... ... ... ... ... құрамы мен инжәнер-педагог кадрлардың санын ұлғайту
жөніндегі cтратегиямыздың құрамдас ... ... ... ... ... мен ақпаратты таратудың жаңа
нысандарына ... ... ... беру ... ... де алдымызда тұр.
Он тоғызыншы бағыт - "Парасатты ... ... ... ... байланыстары жүйесіне белсене кіріккен осы ... ... ... ... бәрін де "парасатты -экономиканың"
жолына тіккен еді. Ондай ... құру ... ең ... ... ... ... ... екені анық.
Бастапқы кезеңде біз мыналарға назар аударуымыз керек: Біріншіден,
тұтас алғанда әлемдік технологиялық даму деңгейіне ... ... ... ... ... ... ... базасын ұдайы жаңартып отыру
үшін ілгері талаптар қойып, тиісті ... ... ... білім беру бағдарламаларын іске асыру мен ғылыми қолданбалы
зерттеулер жүргізу үщін ... ... беру ... ... қолдау көрсету міндет.
Үшіншіден, ғылыми-зерттеу институттары мен ... оқу ... ... жеке меншік сектордың ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-
конструкторлық жұмыстарға тапсырыстарын, гранттар, бірлескен ... және т.б. алу үшін ... ... ... ... беру қажет.
Төртіншіден, жаңа ... ... ... ... жұмыс істеуге тиіс қазақстандық құрамды міндетті ... ... ... ... жеке ... сектордың ғылыми-технологиялық
камтылуы мен басекеге қабілетгілігіне мүдделі болуына қажетті ... да ... ... ... ... мамандарды оқьпу
жөніндегі контрактілік міндеттемелерін орындауын қалтқысыз бақылап отырудың
да маңызы үлкен.
. Осы заманғы әлеуметтік ... ... ... - ... сұранысы
мен қажеттіліктері және жұмыс орындарын жасақтау
Осыдан екі жыл ... біз ... ... ... ... бет ... ... қол жеткіздік.
Біз үшін ең бастысы — маңызды осы көкейкесті өмірлік қағидаттарды іске
асыру үшін қазақстандықтарға:
- отбасын қамсыздандыру;
- ... үй ... ... ... ... ... ... жөнінде барлық қажетті жағдайлар
туғызу болып табылады.
Өзіміздің алдыңғы тәжірибемізден және ... ... ... біз екі ... ... ... ... Мемлекет тарапынан халықты әлеуметтік қалдау ол нысаналы әрі
атаулы сипат алған жағдайда ғана нәтижелі болады. Мемлекет қоғамның осындай
көмекке ... зәру ... ... ... және сол үшін
жауапкершілікті іс жүзінде өзіне алып отыр, олар, ең алдымен: ... ... ... ... ... Ең пәрменді әлеуметтік саясат өнімді еңбекке ынталандыру және
жаңа жұмыс орындарын жасақтау болып келді, әрі ... ... қала ... ... ... да бір ... жұмысынан айырылып қалған
адамдардың еңбекке оралуына ... ... ... ... ... ... жағдай жасауымыз керек. Сонымен ... ... ... ... ... өнеркәсіптегі мамандықтың беделін асырып,
кеңінен насихаттауды қайтадан қолға алуымыз қажет. [14.- 49 бет ]
Біріншіден, Үкімет ... ... ... ... ... ... ... дамыту, қол жетерлік жалға берілетін
тұрғын үй ... ... жер ... бөлу ... ашықтығын
қамтамасыз ету, жеке тұрғын үй ... ... ... ... іске ... ... жеделдетуге тиіс.
Екіншіден, халықаралық сапа стаңдарттарына көшу жолымен құрылыстың және
құрылыс нысандарына қызмет ... ... ... ... ... келеді.
Үкіметтің және тиісті министрліктердің алдында елімізде жылжымайтын
мүліктің нақты, ... ... әрі ашық ... құру ... ... тұр. Бұл рынок халықтың тұрғын үй алуына неғұрлым қолайлы жағдайлар
туғызылуын, сатып ... ... ... мен бағасы туралы толық
ақпарат берілуі, қаржы ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Үшіншіден, жылжымайтын мүлікпен сауда-
саттық жасасу саласында әкімшілік және ... ... ... ... ... жөн. Сондай-ақ жер учаскелерін ... ... ... беру ... ... ... ... де шешкен дұрыс.
Төртіншіден, жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын
мәмілелерді мемлекеттік тіркеу жүйесін жетілдіру ... ... ... жылжымайтын мүлікті бағалаудың тиімді әдістемесін әзірлеу қажет.
Бесіншіден, кең ауқымды тұрғын үй ... ... үшін ... ... ... мүмкіндіктерін де бағалау керек.
Алтыншыдан, Үкімет жылжымайтын мүліктің халықаралық ... ... озық ... тәжірибенің негізінде жалға берілетін
тұрғын үй құрылысын одан әрі ... ... мен жеке ... ... салуды ынталандырудың ұтымды тетіктерін жасауға тиіс.
Жетіншіден, ипотекалық кредиттеуге қатысты қызмет ... ... ... ... ... жасақтау да қажет.
Жиырма бірінші бағыт - Медициналық қызмет көрсету сапасын жақсарту және
денсаулық сақтаудың жоғары технологиялық жүйесін дамыту
Біріншіден, ... ... ... ... ... мен ... тетіктерін қайта саралау арқылы медициналық қызметтің
нәтижелілігі мен сапасын арттыруға жету керек деп санаймын. Сонымен ... ... ... ... ашық ... ... де, әрі ... мен сыртқы аудит жүйесін де енгізген жөн.
Сайып келгеңде, медициналық қызметтің ... ... ... беретін уақыт жетті әрі оны жеке ... ... ... ... жағынан, жеке медицинаның дамуына да мүмкіндік беру керек.
Екіншіден, орташа өмір жасының ... ... ... ана мен ... көрсеткіштерін төмеңдету, туберкулезбен сырқаттану және АҚТҚ/ЖҚТБ
дертіне ... етек ... ... ... ... ... ... медициналық даярлық барлық мектептер ... оқу ... ... ... ... ... Осыған
байланысты халықтың саламатты өмір салты мен ... ... ... ... мен ... ... беру міндет. Халық арасында
спорттың бұқаралық сипат алуына және спортты насихаттауға ерекше ден ... ... үш ... өзінде мемлекеттік-жекеменшік
әріптестік тетігін ... ... ... ... 100 аурухана
салынатын болады.
Бесіншіден, Қазақстанның санитарлық ... ... ... ... елді ... сапалы ауыз су мен қамтамасыз ету міндет.
Алтыншыдан, халықтың қолы ... ... және ... ... ... ... дамыту үшін көтермелеу
шаралары әзірленуі шарт.
Жетіншіден, дәрігерлер мен медицина қызметкерлерін оқыту, аттестациялау
мен даярлаудың ... ... ... ... көшу қажет.
Сонымен қатар біліктілік санатының ... ... ... ... ... ... ... медицина қызметкерлерінің еңбегіне ақы
төлеудің ынталандырушы жүйесін ... де ... ... ... ... бір ... халықтың қалың топтарының қолы жететін жоғары
технологиялық денсаулық сақтау жүйесін ... ... ... ... Бұл ... ... сақтау министрлігі, бірінші кезекте, мектепке
дейінгі мекемелер мен мектептерде осы заманғы және ... ... ... алу мен ... ... ... ... медициналық
консультациялар беру, әлеуметтік сипаты бар сырқаттарды емдеу мен сауықтыру
жүйесін ... ... ... ... ерте ... мен одан ... жоғары технологияны орталықтардың құрылуын көтермелеп отыру
қажет.
Екіншіден, мемлекет денсаулық ... ... ... ... ... ... дамытуға, соның ішінде науқастардың ұлттық
электрондық медициналық картотекасын жасау арқылы жәрдемдесуі
керек.
Жиырма екінші бағыт - Жинақтаушы зейнетақы жүйесін дамыту
Үкімет ... ... ... одан әрі жетілдіру жөнінде
ұсыныстар әзірлеуге тиіс.
Неғұрлым өзекті міндеттер мыналар:
Біріншіден, зейнетақылық жинақтаулардың сақталуы мен ... ... ... ... ... ... жөнінде мемлекеттік кепілдіктерді
қамтамасыз ету.
Екіншіден, ... ... ... ... ... ... ... ығытына қарай саяси және әкімшілік даму
Жиырма үшінші бағыт - Саяси ... ... ... ... ...... танылған демократиялық
құндылықтар мен ... ... және көп ... ... ... ... ... демократиялық және құқықтық
мемлекеттің негіздерін одан әрі нығайта беру.
Дамуымыздың негізгі бағыттары, ең алдымен, мыналар:
- ... ... ... ... өзара ықпалдастық тиімділігін
арттырып, тежемелілік пен тепе-теңдік жүйесін нығайта беру;
- бөліктің өкілді органдарының өкілеттіктерін кенейте беру;
- ... ... ... ... ... қоғам институттарын дамыту
үшін қолайлы жағдайлар туғызу;
- меморгандар жұмысының ... мен ... ... ... шешімдер әзірлеу үдерісіне жұртшылықгың қатысуын қамтамасыз
ету жолында атқарушы билік құрылымдарын реформалау;
- адамның құқықтары мен ... ... ... одан әрі ... ... ... өзін-өзі басқарудын дамуы үшін жағдай туғызу;
- БАҚ-тың үйлесімді дамуына жәрдемдесу. Мемлекеттік комиссия, бір
жыл бойы ... ... ... ... ... бағыттарын
ұсынды. Ендігі шаруа заңдар мен ел ... ... ... ... тобының қолында.
Мұның бәрі де, сайып келгеңде, Қазақстан дамуының жаңа кезеңі ... ... ... және ... ... ... ... мүмкіндік беретініне мен сенімдімін.
Жиырма төртінші бағыт - Әкімшілік реформаларды іске асыру жене атқарушы
билікті жаңарту
Біз корпоративтік басқару, ... ... және ... ... ... ... үздік халықаралық тәжірибеге
сүйеніп, мемлекеттік басқарудың ... жаңа ... ... Үкімет әкімдермен бірлесе отырып, бағдарламалық құжаттарды
әзірлеу мен олардың мазмұнына көзқарасты түбегейлі өзгертуге тиіс. ... ... ... жоспары болуы керек, барлық мемлекеттік
органдар қызметінің ... ... ... ... ... әр ... ... жұмысы соларға жетуге
бағдарлануы шарт. Қолданылып жүрген бағдарламаларды қайтадан ой елегінен
өткізуді ... ... ... ... өзіміздің cтратегиялық
басымдықтарымызға шоғырландырып, қалғанын қысқартқан немесе басқа деңгейге
берген ... ... ... ... ... және бақылау-қадағалау міндеттерінің бөлінісі лайықгы тиянағын
табуға тиіс. Жыл сайын міндеттердің қосарластығына жол ... ... ... ... ... ... еңсеру мақсатында Үкімет
шешімдеріне талдау жүргізіп отыру қажет.
Үшіншіден, тиімділікті, нәтижелілікті, бақылауда ұстауды және ашықтықты
қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік ... ... ... ... мемлекеттің экономикалық қызметінің барлық
cтратегиялық емес түрлерін бәсекелестік-нарықтық ортаға ... ... ... ... алуларды ұйымдастыру жүйесі айқын
ережелер белгілейтін болуы ... ал ... ... ашық, бақыланатын,
түсінікті әрі орындауға оңтайлы болғаны дұрыс.
Алтыншыдан, Үкімет мемлекеттік қызмет көрсетудің сапалы ... мен ... ... етуге міндетті. Үкіметтің биылғы 1
шілдеге ... ... ... ... деңгейлерде көрсетілетін
барлық мемлекеттік қызмет түрлерінің тізбесін бекітуі керек.
Жетіншіден, Үкімет пен жергілікті атқарушы билік органдары ... ... мен ... ... ... ... ... тиіс.
Сегізіншіден, мемлекеттік қызметшілер жауапкершілігін арттыруға, сондай-
ақ олардың жұмысқа деген ықыласын нығайтуға ... ... ... енгізген дұрыс.
Тоғызыншыдан, мемлекеттік органдардың қызметі азаматтарға көрсетілетін
қызметтің тиімділігі мен сапасы, ... ... ... ... бағдарламаларды іске асырудың нәтижесі ескеріліп, екшелуге тиіс.
Оныншыдан, "электрондық үкімет" жасақтау ... ... ... ... жүргізу керек. Осыны ескере отырып, әрі әлемнің
жетекші елдерінің ... ... осы ... ... ... ... беру қажет болады.
Үкіметке әкімшілік реформа жүргізуге қажетті нормативтік құқықтық негіз
әзірлеуді тапсырамын.
Жиырма бесінші бағыт - Қоғамдық келісім мен ... одан ... үшін ... халықтары Ассамблеясының рөлін көтеру
Қоғамдық келісімді одан әрі нығайту, ... ... ... ... ... ету мен ... алдымызға қойған асқақ міндетті ойдағыдай
орыңдаудың негізі болып табылады.
Сондықтан да Қазақстан халықтары Ассамблеясының практикалық қызметі мен
жауапкершілігі ... ... оның ... ... арттыра беру, әсіресе,
заңнамалық денгейде арттыру қажет. [12.- 19 ... ... ... жаңа ... мынадай міндеттерді дәйекті
түрде шешуге тиіс:
Біріншіден. Халықтардың ... ... және ... ... саяси идеология мен ағымдағы "сұраныстан" биік тұратын негіз
қалаушы құндылықтары бойынша арнайы ... ... ... мен ... Қазақстанның барлық азаматтары үшін ... ... ... ... ... шығу тегіне қарамастан, тең
мүмкіндіктерге негізделген ... ... ... ... этносаралық және конфессияаралық келісім мен
ықыластылықгы одан әрі нығайтуға қажетті қолайлы ... ... ... ... мен ... кез келген
көріністеріне және біздің азаматтарымыздың конституциялық ... ... ... ... қарсы қатаң әрі дәйекті қарсы тұру.
Жиырма алыншы бағыт - Қазақстан халықтарының рухани дамуы ... тіл ... ... ... ... ... жүргізілген
жұмысты жалғастыра отырып, "Қазақстан Халықтарының Рухани Даму Қорын" ... ... жете ... ... Қор ... мониторинг жүргізіп,
мемлекеттік-жекеменшік әріптестіктің көмегімен және ... ... ... ... біздің халықтарымыздың мәдени құндылықтары мен
дәстүрлерін дамытуды қолдап отыруға тиіс. Қорды басқару ... ... ... ... ... ... ... мәдени жобасын кезеңден іске асыруды
қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын
жоғары білімді ел ... ... ... ... ... тілі — мемлекеттік
тіл, орыс тілі — ұлтаралық ... тілі және ... тілі — ... ... ... ... жетінші бағыт - Құқық қолдану ... ... ... тәртібін нығайту
Ашық, демократиялық қоғамның іргесін дәйекті нығайта ... ... мен ... ...... ұғымдар екенін, бірінсіз бірінің
өмір сүре алмайтынын естен шығармауымыз керек. Сондықтан да ... мен ... ... ... жүйе ... құқық қорғау мен басқа мемлекеттік оргаңдардың ... ... ету ... ... және заңнамалық шараларын
жетілдіру жөніндегі іс-қимылын үйлестіруді күшейту керек.
Екіншідеи, өз назарымызды ... ... ... ... ... мұны ... ... қолдану міндет.
Үшіншіден, өзіміздің құқық қорғау органдарымызға есірткі ... ... ... ... ... қарсы күресу үшін қосымша ресурстар мен
құралдар беруіміз қажет.
Төртіншіден, елімізде құқық бұзушылықтың алдын алудың ... ... ... ... ... ... ету, бұл іске ... пен
халықты кеңінен тарту керек.
Қазақстанның жаңа өңірлік және геосаяси жауапкершілігі
Жиырма сегізінші бағыт - ... жаңа ... ... ... ... ... ... және жаһандық қатерлереө қарсы күреске
қатысу
Қазақстан ядролық қарулануды тежеуге, халықаралық лаңкестікке, ... ... ... мен ... да осы ... қатерлерге қарсы
күреске жұмылған халықаралық ауқымды ынтымақтастықтың белсенді мүшесі ... және ... қала ... ... проблемаларының, айталық, табиғатты қорғау сияқты
проблемасының, шекарааралық сипаты бар. ... ... ... ... ... ... Азия ... бірлесіп, бассейндік
қағидаттың негізінде ғана ... ... Бұл үшін ... ... Альпі және Анды келісімдерінің үлгісі бойынша ... ... ... ... тиіс [13.- 95 ... ... қамтамасыз етуден бастап, індеттер мен
экологиялық апаттарға қарсы күреске дейінгі өміршең ... ... ... ... ... отырып, біз өңірлік ынтымақтастық пен
халықаралық қауымдастықтың жауапты мүшесі ретінде өзіміздің ... ... ... ... да ... ... боламыз.
Мұның бәрі де біз үшін басымдықгы ... ... ... және
Қытаймен арадағы тату кершілік өзара қарым-қатынастарымыздан, АҚШ-пен
cтратегиялық серіктестікті, ... ... ... көп ... ... ... бен бұл ... практикалық
қадамдарымыздан айкын кәрінеді.
Жиырма тоғызыншы бағыт -Қазақстанның ... ... ... Орталық Азия елдерінің экономикалық ықпалдастығын дамыту мен
Каспий және Қара теңіз ... ... ... ... ... дамудың артықшылықтарын пайдалану үшін өңірдегі елдердің
неғұрлым терең әрі ... ... ... ... ету ... бәрі де ... Орталық Азиядағы, Азия мен Таяу ... ... ... ... ЕурАзЭҚ, АӨСШК, ШЫҰ секілді
өңірлік құрылымдарды нығайту жөніндегі сындарлы ... ... ... ... ... біз алдағы уақытта:
Біріншіден, өзіміздің көршілерімізбен Орталық Азияның бүкіл аумағында
барынша қолайлы іскерлік ахуал ... ... ... ... ... компанияларымызға көрші елдерге еркін қаражат салуға мүмкіндіқ
беретін, импорт пен экспорт арнасында, капитал мен ... ... ... және ... ... ... ... беретін ерекше
келісімдер жасасу қажеттілігі тууы да ықтимал.
Екіншіден, біз өзіміздің ... ... Азия ... ... ... мен отандық компанияларды тарту арқылы тиісті
жобаларды іске асыру мәселелеріне жұмылдыруымыз қажет. Бұл, ең ... ... ... ... ... ... жұмыс күштері жылжуының
арнайы тәртібін енгізу мәселесін талқылай алар ... Біз ... Азия ... білікті жұмыс күшінің еркін, ... ... ... ... ... - ... "өркениеттердің үндесуін" дамытудағы
мадениетаралық және конфессияаралық орталык ретіндегі тұғырын бекемдеу
Халықаралық қоғамдастықта біздің ... ... ... ... ... ... болып табылатын барлық ұлттар өкілдерінің
ұстамдылығын, конфессияаралық және мәдениетаралық татулығын ... ... ... барынша танылып отыр.
Біріншіден, бүгінде мәдениетаралық және конфессияаралық үндеудің
маңызды халықаралық орталығы ... ... ... жаңа ... ... ... болған кезде біздің еліміз тайталас туып кетуі ықтимал
жағдайларда өзара келісуге боларлық саяси ... табу ... ... міндеттерін де атқара алар еді.
Екіншіден, өркениеттердің үндесуін кеңейту мен тереңдетуге дәл осылайша
мүдделі болып отырған бірқатар мемлекеттермен ... біз осы ... ... ... ... ... пен ... арасындағы түсіністікті
жақындастыруға бағытталған ірі халықаралық ... ... алар едік ... ... ... мен ... мүшелері!
Ханымдар мен мырзалар!
Біз алдымызға қойып отырған биік мақсаттарға жету биліктің барлық
органдары мен институттары, іскер, ... жеке ... ... ... көп ... ... ... десеңіз, көп ретте іске жаңаша
қарауды, ... ... ... ... ... етеді.
Ең бастысы, кешенді жаңарту үдерісі еліміздің күллі халқының, қоғамның
барлық топтары мен ... ... ... әрі ... тікелей
қатысуымен жүргізіледі. [10.-16 бет]
Қортынды
Қорыта айтқанда, Қазақстан Республикасының экономикасын реформалау мен
шаруашылық жүргізудің ... ... өту ... кең көлемді шараларды
жүзеге асыру тәжірибесі мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық процестерге
араласуы ... ... ... түпкілікті түсінуді қажет етеді.
Оның обьективтілігі ұлттық шоттар ... жаңа ... ... экономикалық дамудың ... ... ... реттеудің объектісі болып табылатындығымен
жэне макроэкономикалық үдерістердің сандық-сапалық көрсеткіштері езгерісін
тұрақты ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар
мемлекеттік реттеу рөлінің күшеюі ... ... оның ТМД ... ... ... ... және ... мәселелері әлемдік деңгейде қарастыру ... ... атап өту ... Осы ... ... ... ... ең
негізгі құралы-болашақты болжау мен ... ... ... бұл
мәселенің ғылыми – методологиялық және ұйымдастыру ... ... ... ұзақ ... ... ... ... соған
жету жоспарын әзірлеу, оның ғылыми- практикалық негіздерін қалау болып
табылады. Осы ... ... ... ... ... ... ... етіледі.
Экономиканы реформалаудың барысында халық шаруашылығының ... ... ... ... ... керек екендігін өмір айқындап
берді.
Сондықтан да осы ... ... ... ... болжау мен жалпы
мемлекеттік жоспарлаудың керек ... сан рет ... ... 1997
жылдың наурыз айының бас кезінде тікелей өзіне бағынатын стратегиялық
жоспарлау ... ... ... ... экономиканың
дамуын болжау негізінде онын басыңқы бағыттарын ... ... ... ... оған қол жеткізу жолдарын белгілеу тапсырылды.
Ал, индикативті жоспарды әзірлеу алғашында экономика ... ол ... соң жаңа ... ... жоспарлау агенттігіне
тапсырылған болатын. ҚР-ның Президентінің 1999 жылдың 13 қазанында қол
қойылған ... ... ... ... ... ... ... туралы" жарлығына сәйкес жоғарыда аталған ... ... ... және сауда министрлігі атқаратын болды. Кез
келген қоғам ... өмір сүре ... Әр бір ... ... ... ... болжау жасауы керек.
Осы болжау арқылы қоғамның даму мақсатын, ол ... ... ... ... көлемін ұзақ, қысқа мерзімді жоспардын ... ... ... ... ... негізгі
бағыттарын анықтау үшін қажет.
Қорыта айтқанда стратегиялық жоспарлау кез келген мемлекеттің өсіп ... зор мән ... ... кез ... мемлекеттің экономикасы
тығырыққа алып келеді.
Қазақстанның көптеген проблемаларының, айталық, табиғатты қорғау сияқты
проблемасының, шекарааралық ... бар. ... ... ... ... ... ... Азия мемлекеттерімен бірлесіп, бассейндік
қағидаттың негізінде ғана шешуге ... Бұл үшін ... ... ... және Анды ... үлгісі бойынша тұрлаулы дамудың
шекарааралық аймағы құрылуға тиіс.
Энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ... ... ... ... апаттарға қарсы күреске дейінгі ... ... ... басқа елдермен ынтымақтаса отырып, біз өңірлік ынтымақтастық пен
халықаралық қауымдастықтың ... ... ... ... ... бен
беделімізді алдағы уақытта да нығайта беретін боламыз.
Мұның бәрі де біз үшін ... ... ... Ресеймен және
Қытаймен арадағы тату кершілік өзара ... ... ... Еуропа Одағы ... көп ... ... ... бен бұл ... ... ... кәрінеді.
Өңірлік дамудың артықшылықтарын пайдалану үшін өңірдегі ... ... әрі ... ... ықпалдастығын қамтамасыз ету керек.
Мұның бәрі де Қазақстанның Орталық Азиядағы, Азия мен Таяу ... ... ... ... ... ... ШЫҰ секілді
өңірлік құрылымдарды нығайту жөніндегі сындарлы бастамаларынан ... ... ... ... тақтап, байланыстар үзілген ретте біздің біртұтас
рубль аймағында тұрып жатуымызда жағдай күрделі ... қала ... ... ... Мәскеу жүргізіп отырған, жүйесіз ақша, эмиссиясымен
айқындалды. ... ... ... ... ... мұның өзі
инфлияция нәрлі толырақ еді. Біздің алдымызда ақша массасын қысу керек, не
бағаға ... ... ... ... ... Екінші нұсқа ескі
кезеңдерден
әлдеқайда қалыпты болып көрінетін, бірақта әулі ... ... ... әдебиеттер:
1. Айтбаев М. Стратегия планирования в условиях рынка // Азия- экономика
и жизнь.
2. Байзаков С. ... ... опыт и ... В ... ... Казахстан, 1998 г. Проблемы и пути их реализации.
Алматы: Казахстан, 1998 г.
3. Забелин, Н.К Моисеева. Основы ... ... - ... г.
4. Стратегия развития Казахстана до 2030г. и пути их ... ... Л.С ... Прогназирования и планирования в условиях рынка. Москва
«ИнфраМ» 1999 г.
6. Малышева В. ... ... и ... // Финансы Казахстана
1996 г №8
7. Погназирование и планирование в условиях рынка (Под. Ред Т.Г Морозовой
и А.В Пикулкина). М ... 1999 ... ... ... ... // ... ... 1990 № 4
9. Ж.О Идханов, Ә.0 Орманбеков. ... ... ... өзекті
мэселелері.
10. ҚР -ның Президенті Н. Назарбаевтың халқына жолдауы, Астана, 2007 жыл
28 ақпан.
11. Силлабус «Стратегиялық жоспарлау», Жетісай, 2005жыл.
12. ... ... 2030 ... ... ... ... А.Б и др. ... планирование и анализ эффективности
инвестиции - Москва: Филин. 1996 г.
14. Нурсейтов А. Трансформация системы экономического планирования: этапы
и переспективы. // Азия - ... и ... 1996, № ... ... ету ... деңгейді талдау.
Материалдық-техникалық, табиғи экономикалық және интеллектуалды қорлардыф
болжау.
Сыртқы экономикалық байланыстарды болжау.
Халықаралық экономикалық саясаттың мүмкін болатын өзгерістерін болжау.
Ішкі шаруашылық әлеуметтік ... ... ... ... ... саясатты қалыптастыру.
Сыртқы экономикалық саясатты басқару.
Мемлекттік экономикалық саясатты.

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 80 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Біз қалай мұсылман болдық?6 бет
Бір жасар баланың дене тәрбиесі11 бет
Бұғы, еліктің тәуліктік белсенділігі. Миграция.Түлеу. Реттелген және реттелмеген миграция. Қарақұйрықтылар отрядының морфофизиологиялық мінездемесі5 бет
Дәрілік өсімдіктерге тарихи және әдеби шолулар35 бет
Жалпы қолданбалы өнердің ұлтымыздың мәдени дамуында алатын орыны50 бет
Жеміс – жидек түрлері13 бет
Зоология пәнінен сабақтар жоспарлары76 бет
Зоология сабағында жергілікті жердегі кейбір төменгі сатыдағы жануарларды оқушыларға таныстыру70 бет
Күрделігүлділер тұқымдасы7 бет
Мал сою әдісі15 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь