Бастауыш сынып оқушыларының патриоттық сезімдерін қалыптастыру мәселелері

Мазмұны:

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

І бөлім. Бастауыш сынып оқушыларының патриоттық сезімдерін қалыптастыру
мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.1. Бастауыш сынып оқушыларының патриоттық сезімдерін қалыптастырудың педагогикалық тұрғысы ... 8
1.2. Бастауыш сынып оқушыларының патриоттық сезімдерін қалыптастырудың психологиялық
тұрғысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21

ІІ бөлім. Бастауыш сынып оқушыларының патриоттық сезімдерін педагогикалық процестер арқылы қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 45
2.1.Сынып сабақтарында бастауыш сынып
оқушысының патриоттық сезімдерін тәрбиелеудегі
негізгі бағыт бағдарлылық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
2.2. Сыныптан тыс жұмыстар арқылы бастауыш
сынып оқушысының патриоттық сезімін
қалыптастыру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 55

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74

Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 77
Кіріспе

Зерттеудің көкейкестілігі. Бастауыш буын – қайталанбайтын кезең, ақиқаты сол, білім негізі бастауыштан басталады. Бастауыш білім беру сатысы оның үздіксіз білім беру жүйесіндегі басқа буындармен тек сабақтас болуымен ғана емес, ең алдымен оқушы тұлғасы ұйытқысының қалыптасуы мен дамуы қуатты жүретін аса маңызды, құнды, қайталанбайтын буын екендігімен ерекшеленеді. Бастауыш сатыдағы білім берудің бағдарлы мақсаты – оқу әрекетін қалыптастыру; айналадағы дүниемен белсенді әрекеттестік тәрбие түрлеріне сай сезім қатынас қарым – қатынасқа дайындау; өзін қоршаған және өмір сүрген жаңа табиғи және әлеуметтік ортаны тануға, сүюге, қорғауға, өзін ұстай білуге үйрету болып табылады. Оны оқу, ойын, еңбек, қарым – қатынас сияқты түрлерін меңгерумен қамтамасыз етуге болады.
Басты назар аударатын мәселелердің бірі – патриотизм. Патриотизм патриоттық тәрбие құндылықтары арқылы жүзеге асатыны белгілі.
Бастауыш сынып оқушылары оқу сабағы, тәрбие сағаттары, сыныптан, мектептен тыс жұмыстар арқылы танымдық, тәрбиелік әрекеттерін қалыптастырады.
Оқу адамның жеке басы танынымының ерекше түрі. Оқи жүріп оқушылар өздерін қоршаған дүниені, елін, жерін, ұлтын, мәдениетін, тілін таниды.
Өмір ағымы талап етіп отырған жаңа қоғамға лайықты саналы, білімді, жетілген жеке тұлғаны дайындау бүгінгі мектеп алдында тұрған негізгі міндет. Сондықтан мектептің бастауыш оқыту сатысындағы оқу – тәрбие жұмыстарын жан – жақты толықтырып, халықтық тәлім- тәрбиенің озық үлгілерімен сабақтастырып, бойында еліне, жеріне деген сүйіспеншілік сезімі дамыған азамат тәрбиелеу бүгінгі күн талабының өзекті мәселелерінің бірі болып отыр.
Отаншылдыққа, туған жерін қорғауға баулу мектептің тәрбиелік жұмыстарының аса маңызды бөлігін құрайтындықтан, өмірде болып жатқан бетбұрыстар, қоғамдағы саяси көзқарастар, әлеуметтік – экономикалық өзгерістер – еліміздің тарихына, ұрпақтан – ұрпаққа жалғасқан салт – дәстүріне құрметпен қараумен қатар, оны бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне пайдалануға жол ашып отыр.
«Қазақстан – 2030 бағдарламасына қатысты Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Оқушыларды қазақстандық патриотизмге, шығармашылық жағынан дамыған жеке тұлға ретінде тәрбиелеу қажет. Бүгіннен бастап ұлттық мінез – құлық, биік талғампаздық, тәкаппарлық, тектілік, білімділік, биік талғам, ұлттық намыс қасиеттерін сіңіріп қалыптастыруымыз керек», - делінген.
Отан сүю, патриотизм деген ұғымдар мектепке, үйге жақынына, туған қаласына (ауылына) деген сүйіспеншіліктен басталады.
Әрбір халық ел мен жер қадірін, ата – баба дәстүрін, ұрпағының құлағына кішкентайынан құюға тырысады. Бұл тұрғыда, қазақ халқының жаңа туған нәрестені бесікке салып, шілдехана тойынан бастау алып, тұсау кесу, қыз ұзату, үйлену тойы, тіпті адамды соңғы ақтық сапарға шығарып салу секілді сан – қилы ырымдар мен кәделерге толы салт - дәстүрлерінің маңызы ерекше.
Ұрпақты ата – салтымызбен ұлтжанды етіп тәрбиелеу ұстаздар қауымына үлкен талап қоюда. Себебі бала мектеп табалдырығынан көрсем – білсем деген алып – ұшпа құмарлық сезіммен келеді. Осы сәтті ұтымды пайдаланып, білімді ұлттық тәрбиемен ұштастыра білген мұғалім ғана жемісті жетістіктерге қол жеткізеді. Жас ұрпақты халқымыздың әдет – ғұрып, салт – санасымен сусындату ел ертеңін ойлайтын саналы азамат қалыптасуының бірден – бір кепілі.
Мектепке келген баланың отбасында бойына сіңірген мейірімділік, сүйіспеншілік, бауырмалдық секілді қасиеттерін одан әрі шыңдап, соның негізінде патриоттық сезімді аша білу үшін әрбір мұғалім жүйе бойынша белгіленген нақты іс- шараларды аса шеберлікпен үйлестіріп жүргізуі тиіс.
«Елдің елдігін оның тарихы, әдебиеті, салт – дәстүрі сақтайды» деген ұғымды бастау етіп алатын болсақ, патриотизмге тәрбиелеу үрдісін шартты түрде мынандай іс – шараларға бөлуге болады:
 тілді құрметтеу;
 ұлттық салт – дәстүрді зерделеу;
 елдің тарихы мен мәдениетін оқып зерттеу;
 ата – бабалар өсиетін орындау;
 жер байлығы мен табиғатты қастерлеу.
Яғни, патриоттық тәрбие беруде, ең алдымен ана тілі, табиғаттану, әліппе сияқты пәндер едәуір үлес қосады. Тарихты оқу үйрену, әсіресе Отанымыздың тарихын оқу еліміздің қаһармандық өткені мен теңдік алған қазіргі күніне сүйіспеншілік сезімдері нығаяды. Халқымыздың әдебиеті мен тіл өнері – бабаларымыздың бізге қалдырған бай мұрасы. Ана тілімен Отан деген ұғымдар – бір – біріне ажыратуға келмейтін түсініктер. Ана тілінің бүгіні мен болашағына немқұрайлы қарайтын кісі өз Отанының мүддесіне де дәл солай салғырт қарамақ.
Табиғаттану сабақтары еліміздің жер байлығы мен әсем табиғаты туралы түсінік беріп қана қоймай, оқушылардың елі үшін мақтаныш сезімін оятып, мұндай байлықты қорғау қажеттігін көрсетуі тиіс.
«Ел болам десең, бесігінді түзе», - дейді ұлы жазушымыз Мұхтар Әуезов. Халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан салт – дәрсүр, әдет – ғұрып үлгілері мен өнегелері соның айғағы. Елін сүйген адам сол елдің салт – санасын, мәдени мұрасын қастерлеп, өнеге тұтуы тиіс.
Оқушыларды өз елін, туған жерін қорғауға және оны сүюге баулып, оларға сонау Абылай бабамыздан бастап кешегі желтоқсанға дейін азаттық үшін алысқан ұлы тұлғалардың ел тәуелсіздігі жолындағы ерлік істерін ұғындыру мақсатында ел тану материалдарын, белгілі қоғам
Пайдаланған әдебиеттер

1. Назарбаев Н. Ә. Қазақстанның болашағы қоғамның идеялық бірлігінде. – Алматы: Қазақстан, 1993.
2. Назарбаев Н. Ә. «Қазақстан - 2030»
3. Бержанов Қ., Мусин С. Педагогика тарихы. – Алматы: Мектеп. 1984.
4. Жарықбаев Қ. Б., Психология – Алматы «Білім» 1993.
5. Жарықбаев Қ. Б., Қазақ ағартушылары жастарды тәрбиелеу туралы. – Алматы, 1965.
6. Жарықбаев Қ. Б., Қазақтың тәлім – тәрбиелік ой – пікір антологиясы. – Алматы, 1998.
7. Мухина В. С. Детская психология. Москва, 1990.
8. Немов Р. С. Психология. В 3т. – Москва, 1998.
9. Овчарова Р. В. Справочная книга школьного психолога. – Москва, 1996.
10. Абрамова Г. С. Практическая психология. – Москва, 2001.
11. Возрастная и педагогическая психология. Под. ред М. В. Голиза. – Москва, 1995.
12. Сухомлинский В. А. Балаға жүрек жылуы. – Алматы, 1961.
13. Байділдина К. Патриоттық тәрбие бастауы. – Бастауыш мектеп.
1986, №9.
14. Табылдиев Ә. Қазақ этнопедагогикасының және оқыту әдістемесі. – Алматы, 2004.
15. Қалиұлы Серғазы. Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы. – Алматы, 2003.
16. Үсенов Ә., Мәуленов С. Музыка сабағы арқылы ұлттық тәрбие беру.– Бастауыш мектеп, 2005, №6.
17. Алексеенко А. Н., Қозыбаев М. К., Романов Ю. И. Этносы Казахстана. – Астана, 2001.
18. Макаренко А. С. Избранные педагогические произведения. – Москва, 1956.
19. Макаренко А. С. Ата – аналар кітабы. – Алматы, 1987.
20. Коменский Я. А. Ұлы дидактика.
21. Баласағұни Ж., Құтты білік. – Алматы, Ана тілі, 1993.
22. Кожахметова К. Ж., Таубаева Ш., Жанзакова Ш. Методология общей и этнической педагогики в логико – структурных схемах. – Алматы, 2005.
23. Тоболов С. В. Воспитание мужчинный в народной педагогике народа саха в контексте роли мужчин в воспитании. Этнопедагогика в системе образования, 2005 №6.
24. Тілеужанов М., Халық тағылымы. – Алматы, 1996.
25. Ушинский К. Д. Избранные педагогические произведения. – Москва. Учпедгиз, 1968.
26. Шаханов Мұхтар. Тілсіздендіру анатомиясы. – Алматы, 2006.
27. Құсайынов А. Қ., Демеуова М. Е., Молдыбаева Ш. Б. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері. – Алматы, 2006.
28. Әбиев Ж. Ә., Бабаев С. Б., Құдиярова А. М. Педагогика. – Алматы, 2004.
29. Сабиров Т. С. Болашақ мұғалімдердің дидактикалық дайындығын жетілдіру. – Алматы, 1999.
30. Төлеубекова Р. Адамгершілік тәрбиесі туралы. – Алматы, 1990.
31. Кәрімбаев Нұрсұлтан Жастарға жол нұсқайтын кітап. – Егеменді Қазақстан. 2007. 26 қаңтар.
32. Дүйсебаев Чатай Молодежь и патриотизм. – Каз. правда. 2006.
3 қараша
33. Әшімов Б. Т. Жастарды патриотизмге тәрбиелеудегі еліміздегі
бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі. – Алғашқы әскери дайындық.
2006 №5.
34. Тоқсанбай Қарашаш. Ана тілі аспандайтын жыл. 2007 жыл Қазақ тілі жылы деп жарияланды. – Егеменді Қазақстан 2007. 19 қаңтар.
35. Қазақстан Республикасының 2007 – 2024 жылдарға арналған орнықты дамуға көшу тұжырымдамасы. – Егеменді Қазақстан. 2006. 18 қараша.
36. Қоқымбаева Т. Мектеп оқушыларына ұлттық тәрбие берудегі халық педагогикасының маңызы. - Мектептегі психология. 2007 №1.
37. Ғаббасов Совет – Хан. Бауыржан Момышұлы: Ана тілі және ұлттық тәрбие. – Мектептегі психология 2007. №1.
38 Белгібаева Г. Патриоттық тәрбие беруде ауыз әдебиетінің атқаратын рөлі – Бастауыш мектеп. 2005. №8.
39. Наурызбаев Ж. Ұлттық мектептің ұлы мұраты. – Алматы. 1996.
40 Әлімбаев М. Халық қажап тәлімгер. – Ана тілі. Алматы. 1996.
41. Сәтірқызы Гүлзейнеп. Отансүйгіштік қасиет тәлім – тәрбие мен үлгі - өнеге арқылы қалыптасады. – Егеменді Қазақстан. 2006. 15 желтоқсан
42. Указ Президента Республики Казахстан. О государственной программе потриотического воспитания граждан РК на 2006 – 2008 г. – Казахстанская правда. 2006 12 октябрь.
        
        Мазмұны:
Кіріспе.....................................................................
................. 3
І бөлім. Бастауыш сынып оқушыларының патриоттық сезімдерін
қалыптастыру
мәселелері..................................................................
............. 8
1.1. Бастауыш ... ... ... ... ... ... ... Бастауыш сынып оқушыларының патриоттық сезімдерін қалыптастырудың
психологиялық
тұрғысы.....................................................................
............... 21
ІІ ... ... ... ... патриоттық сезімдерін
педагогикалық процестер арқылы
қалыптастыру...................................................... 45
2.1.Сынып ... ... ... патриоттық сезімдерін тәрбиелеудегі
негізгі бағыт
бағдарлылық................................................... 45
2.2. Сыныптан тыс жұмыстар арқылы ... ... ... ... ... 71
Пайдаланылған әдебиеттер............................................... 74
Қосымша.....................................................................
........... 77
Кіріспе
Зерттеудің көкейкестілігі. Бастауыш буын – қайталанбайтын кезең,
ақиқаты сол, ... ... ... ... ... ... ... оның үздіксіз білім беру ... ... ... ... ... ғана емес, ең ... ... ... қалыптасуы мен дамуы қуатты жүретін аса маңызды, ... буын ... ... ... сатыдағы
білім берудің бағдарлы мақсаты – оқу ... ... ... ... әрекеттестік тәрбие түрлеріне сай сезім
қатынас ...... ... өзін қоршаған және өмір ... ... және ... ... ... сүюге, қорғауға, өзін
ұстай ... ... ... ... Оны оқу, ... еңбек, қарым –
қатынас сияқты түрлерін меңгерумен қамтамасыз етуге ... ... ... мәселелердің бірі – патриотизм. Патриотизм
патриоттық тәрбие ... ... ... ... ... ... оқушылары оқу сабағы, тәрбие сағаттары, ... тыс ... ... танымдық, тәрбиелік әрекеттерін
қалыптастырады.
Оқу адамның жеке басы ... ... ... Оқи ... ... ... дүниені, елін, жерін, ұлтын, мәдениетін,
тілін таниды.
Өмір ... ... етіп ... жаңа ... ... ... жетілген жеке тұлғаны дайындау ... ... ... негізгі міндет. ... ... ... ... оқу – тәрбие жұмыстарын жан – жақты толықтырып, халықтық
тәлім- ... озық ... ... бойында еліне,
жеріне ... ... ... ... ... тәрбиелеу бүгінгі
күн талабының өзекті ... бірі ... ... ... ... ... ... мектептің тәрбиелік
жұмыстарының аса маңызды бөлігін құрайтындықтан, өмірде болып ... ... ... ... ...... – еліміздің тарихына, ұрпақтан – ұрпаққа ... салт ... ... ... ... оны бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне
пайдалануға жол ашып ... – 2030 ... ... ... ... ... қазақстандық патриотизмге, шығармашылық
жағынан ... жеке ... ... ... ... Бүгіннен бастап
ұлттық мінез – ... биік ... ... ... биік ... ұлттық намыс қасиеттерін сіңіріп
қалыптастыруымыз ... - ... сүю, ... ... ... ... үйге ... қаласына (ауылына) деген ... ... ... ел мен жер ... ата – баба дәстүрін, ұрпағының
құлағына кішкентайынан құюға тырысады. Бұл тұрғыда, ... ... ... ... ... ... ... тойынан бастау алып,
тұсау ... қыз ... ... ... ... ... ... ақтық
сапарға шығарып салу секілді сан – қилы ... мен ... ... - ... ... ... ата – ... ұлтжанды етіп тәрбиелеу ұстаздар
қауымына үлкен ... ... ... бала мектеп табалдырығынан
көрсем – ... ... алып – ұшпа ... ... ... Осы
сәтті ұтымды пайдаланып, білімді ... ... ... ... ғана жемісті ... қол ... Жас ... әдет – ... салт – ... ... ел ... саналы азамат қалыптасуының бірден – бір ... ... ... ... ... ... мейірімділік,
сүйіспеншілік, бауырмалдық секілді қасиеттерін одан әрі ... ... ... сезімді аша білу үшін ... ... ... белгіленген нақты іс- шараларды аса шеберлікпен үйлестіріп
жүргізуі тиіс.
«Елдің ... оның ... ... салт – ... ... ... бастау етіп алатын болсақ, патриотизмге ... ... ... мынандай іс – шараларға бөлуге болады:
➢ тілді құрметтеу;
➢ ұлттық салт – дәстүрді зерделеу;
... ... мен ... оқып ... ата – ... ... орындау;
➢ жер байлығы мен табиғатты қастерлеу.
Яғни, ... ... ... ең алдымен ана ... ... ... пәндер едәуір үлес қосады. Тарихты оқу
үйрену, әсіресе Отанымыздың ... оқу ... ... ... ... алған қазіргі күніне сүйіспеншілік сезімдері ... ... мен тіл ...... бізге қалдырған
бай мұрасы. Ана тілімен Отан деген ұғымдар – бір – ... ... ... Ана ... ... мен болашағына немқұрайлы
қарайтын кісі өз ... ... де дәл ... ... қарамақ.
Табиғаттану сабақтары еліміздің жер байлығы мен әсем табиғаты
туралы ... ... қана ... ... елі үшін ... ... ... байлықты қорғау қажеттігін көрсетуі ... ... ... ... ... - ... ұлы жазушымыз Мұхтар
Әуезов. Халқымыздың ғасырлар бойы ... салт – ... әдет ... ... мен ... ... ... Елін сүйген адам сол
елдің салт – санасын, мәдени мұрасын ... ... ... тиіс.
Оқушыларды өз елін, туған жерін қорғауға және оны ... ... ... ... ... ... кешегі желтоқсанға
дейін азаттық үшін алысқан ұлы ... ел ... ... ... ұғындыру мақсатында ел тану ... ... ... өмір ... ... ... ... сезімдерін тереңдетені сөзсіз.
Жастарымыздың бойында елжандылық, ... ... ... ... ... жан ... жетілгенде ғана ... ... ... түседі.
Негізгі білім бастауышта болғандықтан, жастайынан халықтың ... ... ... ... әдет – ... өнегесін, салтын сақтауға,
саналы көз қарасын ... ... ... ... ... ... ... мектеп саласымен ... ... ... ... ... ұрпақтан ұрпаққа мирас етіп ... ... жан – ... ... ... рөлі
ерекше. Сондықтан дипломдық ... ... ... ... ... сезімдерін қалыптастыру» деп таңдауыма негіз
болды.
Зерттеу ... ... ... ... ... сезімін
қалыптасырудың мазмұнын, формасын, әдістерін ... ... ... ... ... ... пәні: патриоттық сезімді жетілдірудің ... ... ... ... ... ... қазіргі кезде қалыптасып отырған ой ... ... ... тәрбие жөніндегі теориялық, ... ой ... ... ... ... ... ... сезімін тәрбиелеу
құндылықтарын белгілеу;
4. Бастауыш сынып ... ... ... ... ... ... қарастыру.
Зерттеудің ғылыми болжамы: егер патриоттық тәрбиенің кіші мектеп
жасы ... ... ... ... ... сезімі
қалыптастырылса Егеменді Қазақстан Республикасының өркендеуіне, оның
құндылықтарын сақтауға, ... ... ... ... ... сияқты сезімдерінің арқасында ... ... ... меңгереді.
Зерттеу әдістері: педегогикалық, психологиялық, этно ... ...... ... бастауыш
әдістемелік, әдеби, әлеуметтік әдебиеттерге тақырып ... ... ... ... ... мен ... ... сынып
мұғалімдерінің инновациялық ... ... ... ... ... ... ... кіріспеден, екі бөлімнен, әр бөлім
екі бөлімшеден, ... ... ... ... ... ... ... сынып оқушыларының патриоттық сезімдерін
қалыптастыру мәселелері.
1.1. Бастауыш сынып оқушыларының патриоттық сезімдерін ... ... ең ... ... ... ... ... берілген
білім – азаматтың қас жауы, ол келешекте оның ... ... ... ... - ... әл – ... ... Мұнан өз тағдырын өзін
шешуге қолы жеткен халқымызға ... ... ... ... аса ... екенін байқаймыз.
Отаннына деген сүйіспеншілікті қалыптастыру мәселесі – ... ... беру ... ... тұрған маңызды міндеттерінің бірі.
Отан дегеніміз – халық. Халық дегеніміз – адам. ... сүю – ... ... ... ...... ерте заманнан қалыптасып
келе жатқан қасиетті сезім. ... ... ... ... ... азаматтыққа тәрбиелеудегі өлең - жырлар, мақал –
мәтелдердің әсері ұтымды ... ... ... ... та, ... та ... ... қай халықтың болмасын басты тәрбие бағдары
болады. Патриоттық ... ... ... құралдар пайдаланылады.
Патриоттық сезімдер құралдарына:
1. Ұлттық құндылықтары – жер, ел, тіл ... ... ... - Ел ... Ту, ... Ұлттық мәдениеті – сөз, бейнелеу, саз, дене тәрбие және т.б.
4. ... ... ... іс - ... мен сөздері.
Халқымыздың отан сүйгіштік, ... ... ... ... ... ... ... ХҮ – ХҮІІІ ғасырлардағы Асан Қайғы
бастаған, Ақтамберді, ... ... ... ... т.б. ақын
– жыраулардың ... ... ой ... ... ... оның ішінде төменгі сынып ... ... нәр алуы ... ... ... ... Қазақ
халқының өте әрідегі ата – бабаларының өмір ... ... ... ... қағанаты) бастау алып, күні бүгінге ... ... келе ... ... ... бірі – ... педагогика. Халық
педагогикасының басты мәселелерінің бірі – ұлттық ... ... ... ... ... ... тәрбиелеу болды.
Қазақ ... ... мәні зор ой – ... ... ... ... ... мен аңыздарда, шешендік сөздер ... - ... ... - ... мен ...... кездеседі. Мұндағы ұрпақ тәрбиесінің негізгі түйіні ...... ақыл – ой, ... ... ... патриоттық
тәрбиесіне байланысты мәселелерге келіп тіреледі. Қазақ халқы бала
тәрбиесімен ... ... ... орындар (балалар бақшасы
т.б.) ашпаса да, өз ... ... ... ... ... - ... – жыр мен ... ертегі, тақпақ тәрізді мәтіндік ... ... ... ... арқылы тәрбиелеп отырған. Ауыз
әдебиетінің басқа түрлеріне ... ...... ... ... мен ... бар. Ол адам ... ... ... қоғамдық жайларда ... әр ... ... мәні бар ... ... ... ... тұжырымды түйін
есебінде қолданылады.
Отансүйгіштікке тәрбиелейтін мақал – мәтелдердің алатын орны ... бір ... ... – мәтел ойды ... да ... ... ... қолдана айтатын сөздер. Онда ел, жер, ... ... ... ... сөздер өте көп. Мысалы, «Өз елім ... «Ел – ... ... жұтамы жоқ», «Туған жердің күні ... де ... ... жер – ... ... ел - ... т.б.
мән мағынасына зер салатын ... ... ... ... жас ... отансүйгіштік, патриоттық сезімін жетілдіру
үшін қажетті қағидалар, бұлардың ... ... ... ... ... кең ... Өзінің мақалдарында туған жер, ел
– отанды аса ... ... ... ... енді ... ... ер – азаматтың басты борышы деп ... Ел ... ... ... ... жау болса, оған қарсы ... ... ... ... демі ... ... ... дұшпаннан Отанды
қорғап қалу халқын сүйген ... ер ... ... ... ... «Жат елдің жақсысы болғанша, өз ... ... ... ... ер ... деген мақалдар осының айғағы.
Халық мақалдары ел қорғау, басқыншы жауды ... жену ... ... қара ... қақ жарған, қиядан тартып жол салған,
жау ... ... ... ... ... тайсалып тартынбаған
жігіттерді ардақтайды, ... атақ пен ... ... ... ... ерлік істерін кейінгі ұрпаққа үлгі етеді.
Қазақ ауыз ... орын ... және ерте ... ... ... ... даму, өсу үстінде келе ... ... ... ... - ... ұрпаққа білім берерлік, ... мәні ... ... ... адамның логикалық ойын дамытса, жұмбақ,
жаңылтпаш жас баланың ... ... ... өмір ... мен қиялдау қабілетін дамытады. Жұмбақ ең ... ... ... Оның өзі ... ... өлең ... ... Алдында айтылған мақал – мәтелдер тәрізді ... ... ... ... ... ... маңызды
құралдардың бірі. Өйткені көптеген жұмбақтардың ... ... ... ... ... бес ... жасырын түрінде айтылады.
Мысалы: Белі қайқы, жоны ... ... ... ... ... ... ... жұмбақты сөз образының кілті ... ... ... ... ұрығы – дәні тәрізді. Жұмбақтардың шешуін іздеймін
деген баланы ойына және ... әсер етіп қана ... ... ... найза тәрізді ер қаруын қолға ... елін ... ... ... ... ... әңгімелерде елдің мұңын мұндап, жоғын жоқтайтын қаһармандар
өскелен буынға тәрбиелі де ізгі ... ... ... мәлім, ұлы даланың абыз ... ... Асан ... ... ... ... Асан ... халқы уайым - қайғыны
білмейтін, жан – жануары жылына екі ... ... жазы ... ... Жерұйықты іздеуі баяндалады. Желмаяға мініп тынымсыз
сапар ... ... мен ... арасындағы жер – ... ... ... ... ... ... дала даңышпаны қартайған шағында
жарғақ ... ... ... ... ол ... үшін ... қызметі.
Сол үшін де халқы да оны ... оны ... ... Қайғының отаншылдығын, үлгі етіп ұсынған. Асан ... ... ... ... ... Асан ... емес, сонымен бірге Жиренше
шешен туралы айтылған аңыз ... де ... ... ... ұзақ ... бойы әз – ... ... ақ
ордасында болып, өзінің ұядай қосына анда – ... бір ... екі ... ... ... ... баспанасы жайлы «қайран
менің өз ... кең ... боз ... деп айтатын қанатты сөзінде
патриоттық ой жатыр. Өйткені, ел ... ұғым осы ... ... ... жерге деген сүйіспеншілік осындай түсініктен ... қиыр ... шет ... ... ... ... білген.
Сондықтан, оны ұрпақығына өнегелі жол деп ... бай ... бірі – ... ... ... ... ой ... жемісі болып саналатын ертегілер балалардың ... аса ... рөл ... ... ондағы патриотизм
шығарма қаһармандарының туған еліне, кіндік қаны ... ... ... ауыз ... ... ... жанрларына
қарағанда ертегілерде анық байқалады. ... «Ер ... ... бас ... ... ... ауып кеткен
ағаларын іздеп тауып әкелуі, өз ... ... ... ... қызы ... мен Жалмауыз кемпірден құтылып, кек ... ... ... ізгі ... азаматтығын да байқатады. Халық
ертегілері өткенді ғана ... ... ... келешек
туралы қатты ойланады. Қазақ ... ... ... ... ... ... адамгершілік, қайырымдылық ... ... пен ... мадақталып, өскелең ұрпаққа – үлгі ретінде
ұсыналады.
Отаншылдық, ел – жұртын сүю, ... ... ... болатын
халықтық рухани құндылықтың бірі – ар – намыс. Бұл – ... ... ... күш. Осы ... ... ар – намыс қазақ
халқының бойына туа ... ... ... - ... ... және ол ... ... жерін, тілін сүюге
отандық ойлау жүйесінің негізі ... ... ... ... ... намысын қалыптастыру үшін халықтық ертегілердің, ер – ... ... үлгі ... ... ерлігін ... ... ... ауыз ... ертеден кем ... ... ...... жыры. Бұл жырлардың көпшілігі халықтың Отанды сүю,
басқыншы жаудан елді ... ... үшін емес ... ... ... ... ... қазақ эпосы – ұрпақтар бірлігі ... ... ... ... ... күні де ... ... ғасырдан – ғасырға, ұрпақтан – ұрпаққа асыл мұра
болып ... ... ... жыры бір ... ғана ... ... Ол
халықтың ертедегі тұрмыс – ... ... ... ... ... ... ... жасасқан. Елін, жерін қорғаған
батырларды мадақтап жырға қосу ... ... жас ... ... мәрттілікке, ұлтжандылыққа үйретуге тырысқан. Мысалы,
«Қамбар ... жыры ... ... кіші ... ... сай шығарма. Қамбар батырдың ... ... ... ... ... ... өжет іске ... ойындардың да балаға тигізетін пайдасын халық ... ... ... ... ... озып ... ... батылдық пен
өжеттілікке, шапшаңдыққа, ... ... ... ат
құлағында ойнайтын қазақ баласы үшін бәйге ертеңгі әскери ... ... ... ... ... жасы ... ... атқа
мінгізіп үзеңгіні ұстатуы, ел болуға, өз ... ... ... де ... ... Бұл жерде баланың жетіге келгенде
мектепке баруы да, оң – ... ... ... ... ... ... кез келген адам соғыс іс - ... ... ... ... ... бару үшін ... ... тұрғыдан дайын
болуы ... ... ...... маңызының зор екенін ... ... ... да осы ... ... өте алмады.
Жалпы ... ... ... ... ... ... ... ұлттық құндылықтарын ... ... ... ... ... ... ... көрнекті ... ... ... алаш ... ... ... ой – пікірлері патриоттық тәрбиенің құралы бола алады.
Қазақ зиялыларының ...... беру ... құндылықтары
елжандылық, халқы үшін адал қызмет ету ... өз ... ... ... ... елін ... ғажайып күш
екендігін терең сезінген ежелгі ... ақын – ... ... ... осы ... ... арқау етті, көп көңіл бөліп,
халықты елі үшін ... жеда ... ... ... ... баса ... ... елжандылық рухта тәрбиелеу ... ... ... өлеңдерінде өзекті орын алады. Ол өз ... ... Отан ... ар – намысты ... ... ... қай ... ... та, ... ... ет, еліңді, жеріңді жаудан қасық қаның қалғанша қорға,
әділет ... ... үшін ... өлу ... ... ісі ... аталы
сөз өрнектеледі. Осындай ... ... ... ... ... терең орын алып, оларды ... іс - ... ... ... Шал, т.б. ақын – жыраулар шығармасында
ерекше сөз ... ... ... елін ... ... ... отбасы, ауыл – аймақ, ел ... ... ... жан
аямаушылық сияқты ізгі қасиеттерді дәріптей отырып, жастардың ... пен ... ... ... ... М. ... ... «Ата – аналарға тәрбие туралы
кеңес» еңбегінде «Бүгінгі жастарды ... ... ... ... ... ... ... белгілі мөлшерде пайдасы бар ... ... ... мәні бар ... ... жат емес.
Халықты сүй, халық үшін ерлік еңбек ет, ел – ... ... ... ... ... ... ... емес, қайта мағыналы, мәнді
сөздер. Сондықтан бұлардың ... ... ... ... ... орнымен пайдалана білсек, нұр ... ... еді» ... Осы тұрғыдан алғанда қазақтың ұлы ... ой – ... оқу – ... ... орынды пайдалана
отырып, оқушы – жастарды ұлтжандылыққа тәрбиелеу - ... ... ... ... ... баға ... ... еңбектерінде ... ... ... ... ...... ... және
т.б.) патриоттық тәрбиеге қойылған талап тілектерін, ой – пікірлерін
көрсете ... ... ... ... – патриоттық тәрбиесіне
деген ықпалын өзінің күнделіктері мен ... ... ... ... өз ... мәдени құндылықтарын ... ... ... ... мәнін көрсете білуі, оған өзінің
көзқарасын ... - ... ... ... елі мен ... ... белгісі, патриоттық сезімі мен ... ... ... ... көрсеткіші. Шоқанның Отанға деген
сүйіспеншілігінің қалыптасуына, патриоттық ... ... ... ... бірнеше факторлар әсер ... Оның ... ... Отанына сүйіспеншілігінің қалыптасуына туған ... ... ... ... ... ... ... батырлары, ғұлама азаматтары тікелей әсер етті ... ... Ол бала ... ... ... ... аңыз -
әңгімелері ... ... ... ... оның ... қалыптасуына әсер етті, туған елінің, ... ... ... ... дәстүрін бағалай білуге
үйретті. ... ... ... оның туған еліне деген
сүйіспеншілігін, өз халқының ... ... ... ... ... ... ... Оның өз халқының тарихын жақсы
білуі, батырлар ... ... ... ... ... әңгімелеуі
кімді де болса таңдандырмай қоймайды. Мысалы, ХҮІІІ ғасыр батырлары
туралы ... аңыз - ... ... ... сол ... ... ... Абылай, Бөгенбай, Жанатай, Сырымбет,
Жәнібек, Байғозы, Оразымбет, Елшібек, ... Баян ... ... ... ... ... ... ханы Қалдан Церенмен ... ... ...... туралы мағлұматтар бар. ... ... мәні өте ... ... олар ХҮІІ ... мән – ... жан – ... танып білуге көмектеседі.
осы оқыиғаларға қатысқан батырлардың адами қасиеттерін, бір – ... ... ... шыдамдылығын, қайсарлығын білуге
жәрдемдеседі. Шоқанның «Едіге» ... ... алуы да, оны орыс ... ... да, эпостық генезисі мен тарихи ... ... ... де ... патриотизмнің бір көрсеткіші
десе болады. Шоқан өзінің үлгі - ... ... ... ... бері тұнып тұрған шежіре тарихын аялау, әрбір ой – тұжырым
қастерлеу, ... ... ... қарашығындай сақтау, оны
патриоттық ... ... ... ... ... азаматтық борышым деп түсінгенін ... және осы ... ... құюға талпынады.
Балалар мен ... ... ... қалыптастыру
мәселесі ұлы абай шығармаларында ... ... ... ... ... ол ... ... шығармаларының рөлін
өте жоғары бағалаған. Оның ... ... бала ... өзінің өлеңдері мен қаар ... өте ... ... ... мен ... ... мен ... – мәтелдері мен жұмбақтарын бала ... ... ... сіңіріп
өсті және ұдайы қалың ... ... өмір бойы ... дәстүр
арасында болды. Небір әдемі айтыстардың, шешендер мен ... ... ... Абай ... ... халықтың ауызекі шығармаларын,
көркем өнердің шебері, эстетика ... ... ақын ... Ол ... қара ... ... тоғызыншы т.б.) және
«Біраз сөз қазақтың түбі ... ... ... атты ... ... ... ... Мақалдарды халықтың өмірімен және ... ... алып ... және ... мәні тұрғысынан
бағалайды, мақал – ... ... ... ... ұлт
жандылық, ынтымақтастық, ел тарихы мәселелеріне аса назар ... ... ... екіжүзділік, барымташылық тәрізді
жағымсыз мінез – құлықтармен ... ... ... ... ... ... ... сөздерінде жастарды имандылыққа
шақырады. Қазақтың ... ... ... ... «Ұят ... иман ... деген мақалдарын келтіре отырып, олардың мазмұнын
дұрыс түсіндіруге ... Абай ... ... ... («Аз
араздықты қуған көп ... ... ... ... болса да,
безері болмайды», «Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, ... ... ... ... ... арқылы халықты ... ... ... тыныштық, ынтымаққа, отансүйгіштікке,
елжандылыққа, татулыққа байланысты дегенді ... Абай ... сөз ... түбі ... ... ... ... зерттеу
еңбегінде балаларды құнды тарихи деректермен таныстырады. ... ... ... ... кезеңдерін баян ете отырып, ... ... түбі бір, түр ... – Майқы би», «Жылан жылы жылыс болды,
жылқы жылы ұрыс ... «Қой жылы ... ... ... сар жолы, Бұланайдың тар жолы» ... ... ... ... оның жорық – сапарымен байланыстырады.
Абайдың бұл арадағы мақсаты – ... ... арғы ... ... ... , «Жеті атасын білмеген ұл - жетесіз» ... өз ... ... ... ... ... Балалар мен жастардың
ұлттық ... ... Абай ... рөлі ерекше.
Оның «Жаз», «Күз», «Қыс», «Жазғытұрым», «Желсіз ... ... ... өлеңдеріндегі туған жер табиғатының әсем ... ... ...... іс - ... балалардың
Отанға, елге, туған жерге деген ... ... сана – ... ... әсер ... ағартушылар қазақ халқының тарихы мен ... ... ... ... ... ... өркендегі өмірін тарихи
тұрғыдан түсінуге ... сол ... ... мен оқиғаларды
әлеуметтік тұрғыдан қарастырған, ... ... ... ... ... ... ... жоғары адамгершілікке шақырған.
Қазақ халқының рухани көсемі, қазақ тілі ... ... ... саяси қайраткер, халқымыздың ұлы ... ... ... балаға мирас болып екі – ақ ... ... ... – бай
тіл, екіншісі – байтақ жер», - деген еді. Біз, ... ... ... ... көзіміздің ... ... ... ұрпаққа
табыстауымыз керек. Ол үшін бізге отансүйгіштік, патриоттық, ...... ... Бұл ... ... ... ... біліммен,
үйренумен, талаптанумен бітеді. Ұлы қасиеттерді ... ... ... ата – ана, тәрбиеші, қоршаған ... ... ... ... шынайы үлгісі – ұстаз.
«Ерлік тәрбиден туады» деп ... ... ... ... саналы өмірін жас ұрпақты ...... ... ... ... ... ... ой – пікірлерін
қалыптастырып, ұлт – мектебінің іргетасын ... бірі – ... ... ... ... аудармашы, ағартушы – демократ С.
Көбеевтің жас ... ... ... ... ... елжандылыққа баулуда еткен ... ... ... С. ... ... ... ... пәндерінің маңызын атай келіп, оқушыларды ... ... ... ... ... ... ... пайдалану
керектігін, әсіресе, өлкетану ... және ... ... ... ... ... ... және соғыс ардагерлерімен
кездесу кештерін өткізіп ... ... ... ... - әдеби
мұраларды да тиімді пайдалану керек ... С. ... ... ... ұзақ ... ... ... қажымай – талмай мектеп
пен ата – ана бірлесе, ... ... ғана ... болады. С.
Көбеев оқушыларды елжандылық ... ... ... тек ... тек сыныпта, тек сабақ ... ғана ... ... қате ... ... С. ... ... өз Отаны үшін
қажетті ... ... ... ата – ... ... орны ... ... зор бағалады. «Ата – ана өзінің ... - ... - ... ақыл айтып, кеңес беріп, оны ... ... ... ... бол, әділ бол, халыққа адал қызмет ет ... ... өте ... ... ... ... ата – ана, ...
туысқаны, ең алдымен, өздері үлгі болулары ... Үй ... ... бос уақыттарында газет, журнал, кітап оқитын болса немесе
үйде ... ... бір ... ... ... бұл ... ... Айталық баланың ата – ана, не ... ... дос, ... – бірі ... ... дос ... да ... адал адамдар екен, ата – ана бұлармен тату – ... ... ... баланың әке – шешесі де ... ... бала мұны ... етеді, еліктейді. Демек, бұл ... – күн ... ... ең ... ... болып табылады. С. Көббев отансүйгіштік
тәрбие ... ана – тілі ... ... ... ... ... жас ұрпаққа білім беру өз ана ... ... ... ... ... ... – ақ С. ... қазақ
балаларын ана – тілінде оқытудың тиімді де ... – бір ... ... ... Ұлт ... ... ең алдымен, өз ... ... ашуы ... Сабақты өзінің ақыл – ой ... ... ... әсер ... ... сөз ... бояулы
да сырлы, асқақ та әсем, ... де ... ... ... ... өмір ... ... көріністерін, адамдар
арасындағы түрлі қарым – ... ... ... ... ... қалыптастыруға ықпал етеді. Оқушыны ана – тілінде
жазылған әңгіме, ... ... ... ... ... арман -
мүддесімен таныстырып, ана ... сол ... ... еліне,
сүйіспеншілік сезімін оятса, балада елжандылық қасиет ... ... ... ана – тілінде қазақ ... ... деп ... С. Көбеев саналы өмірін жас ... ... ... тәрбие мен сапалы ... ... ... ... қауымын сүйетін интернационалист азамат етіп ... ... ... зор ... ... осы ... да күш –
жігерін, ... ... ... ... - деп ... ол, - өз ... халқын сүйе отырып, ... ... ... ... мен тәуелсіздігін құрметтеу рухында тәрбиеленуі тиіс.
Интерноционалдық достықтың жаршысы А. ... ... ... ... ... ... өз еліңе еркіндік дәуірін
бастауға болмайды деген еді. ... ақыл – ... күш ... жұмсап, өз өмірінің жарты ... ... ... С. ... ... ... жолынды жаршы бола білді,
жастарды туған халқын құрметтеуге ... ... ... ... ... ... ... алатын лаңкестермен қарсы ұйымшылдықпен ... ... ... кез ... ... және ішкі күштерге
қарсы тұрудың өзі ... ... ... ... ... ... орай ... тәрбие мәселесі адамзат тарихының
он бойындағы ұрпақтан – ұрпаққа ... келе ... ұлы ... ... ... ... Отанға деген
сүйіспеншілігін, яғни патриоттық санасын дарытуда ... ... ... ... ... ... ... Халық Қаһарманы
Б. Момышұлы ағамыздың ... ... үлгі етіп ... ... және ... толы ... алатын орны ерекше.
Жиырма жылдық өмірін әскер ... ... ... ... соңына дефін әскери – патриоттық ... ... ... ... ... ... атақты генерал И. Панфиловтың
сегізінші ... ... ... ... полк ... командирі қызметін атқарып, ... ... ... ... ... ды ... ... жау қоршауынан алып шықты.
Бұл жөніндегі өлең жырлары арқылы ... рух ... ... ... ... ... ... Александр Бек батыр
ағамыздың ... ... ... тас ... атты ... Осы ... арқылы Бауыржан ағамыздың аты ... ... ...... ... ... жеке адамның
аман – саулығының қоғамдық – мемлекеттік ... ... ... ал мемлекетті нығайту ... – жеке ... ... ... ... ... ... мемлекет
туралы ұғымды жекеадаммен, яғни оның ... ... ... ... ...... білдіреді.
«Ерлік дегеніміз - табиғат сыйы ... ең ... ... ар ... және ... ... абыройын ұятқа қалу, опасыздық
жасап ... болу ... ... ... ... ең ұлы ... азаматтық парызын орындау үшін ... ... ... сайысқа түсе отырып тұтас ұжым ... ... ... оның ... – қатерінде бөлісіп, ... ... жою, ... қанға қанмен аяусыз кек алу ... жеке ... ... ... ... ұмтылу, саналы түрде қауіп – қатерге
бас тігу». «Батылдық – ... - ... ... тәуекелдеумен үйлестіре
алушылық. «Табандылық – батырлардың қалқаны». «Өжеттілік, қайсарлық –
адамның ... ... емес ... ... ... ... ... тігуге тәуекел етушілік, игілікті құлшыныс».
1.2. Бастауыш сынып оқушыларының патриоттық сезімдерін ... ... адам ... туа ... Ол ... ... дұрыс танып білгенде ғана ... ... ... ... ортадан беймәлім нәресте дүниеге келгенде мейірімділік пен
шындықты, батылдықты, ... ... пен ... ... ... Өмірлік тәжірибесі енді ... ... ... ... ... - ... қасиет екенін тани
білуге тәрбиелеу және қалыптастыру маңызды ... ... ... ... ... кезі ... дейінгі жастан басталып
әрі қарай бастауыш сыныптан жан – жақты жүзеге ... ... ... ... ... таныстыруда сезім мүшелерінің
- көру, есту, түйсіну, иіскеу, сипап сезу сезімдері ... ... одан әрі даму ... ... ... отырады. Өйткені алуан
түрлі іс - әрекеттер ... ... ... орта мен ... ... ... сол ... арқылы зерттеп, оны сезініп
сараптама жасайды. Сезім – бұл, адам ... ... оның ... ... ... ... психикалық процес.
Психология ғылымында ғалымдар ... ... ... ... ... құралдарын қазақ ... ... үш ... ... қарастырамыз:
Адамгершілік (моральдық) сезімді жеке ... ... ... ... ... ... өзіне деген эмоциялық қатынас
және ... ... ...... ... ... (сенсорлық) сезімді ақыл - ой процесінде ... жеке дара ... ... ішкі ... қанағат, юмыр,
ирония және жаңалыққа ұмтылуы.
Эстетикалық сезім - әсемдікті ... мен ... ... болған
рахатты, Отанға сүйіспеншілік сезімін жатқызады.
Патриоттық сезім – адамгершілік ... бір ... ... ... ... Ел ... ... орындағы халқының
бейбіт, тынышта өмір сүруі мен ... ... үшін ... етуде.
Осыған орай норма.
Тәрбиеге ең қиын нәрсе – сезе ... ... ... ... ... оларға өзінің ...... ... білу. Баланы сезе білуге жақын адамдарының көздерінен рухани
дүниесін көре ... ... үшін ... бала ... ... сезімдік қасиетін аялай білу керек.
Сонымен баланы елжандылық ... ... ... ... ... ... орта ... мағлұмат беру ... ... орта ... қыр сыры көп, көп ... ... Осы ... қоғамда белсенді әрекет, ... ... ... қауымдарының екіншісіне бөлінеді. Патриотизм ... ... ... ... сөздермен айту жеткіліксіз. Бұл туған
жерге деген сүйіспеншілік, өз ... үшін ... және ... ... ... байланыста екенін ... мен өз ... ... ... ниетінің болуы. ... тек ... ... ғана ... ... ... еңбегімен рухани
өмірінде байқалады. ... ... ... ... ... ... ... оқушыларын осы сезімде ... ... ... ... ма ... Жас ерекшелігінің өзгешеліктерін ескеріп,
балаларды зор ... ... ... ... ... болады.
Бастауыш сыныптың оқушыларында білім көрсеткіші ... ... ... және тек ... жағдайды ғана емес, болашақ ... ... ... ... ... ... жауыздық, әлеуметтік әділетсіздік туралы байымдауларын есітуге
болады: «Неге жер ... ... ... ... өмір ... ... ... біздің еліміздегідей ынтымақтастық жоқ?
Біздің елдің халқы бірліктен ... біз ... ... ... ... ... ... бүлдіршіндеріне кітап,
ойыншықтарымызды жіберейік». Үлкен өмірдегі бүткіл орын алып ... ... ... өз ... ... ... әрбір ұстаз жалғастыра алады. Балаларда үлкендердің ортасына
үлкендердің ортасына ... ...... ... ... туралы, соғыс батырлары туралы, түрлі ... ... ... ... ... ... ... ойнаған ойын түрлерінен де ... Бұл ... ... ... ... ... бейнеленеді. Мысалы олар ... – ұлы ... ... және жаужүрек жауынгерлер болып
ойнайды, космонавт болып ... да ... ... ... ... ... ... мүдде үшін еңбек етуге,
табиғат байлығын қорғауға толыққанды ... ... Ұлы ... жылдары балалар соғысқа суреттерін, өздері ... ... ... ... ... концерттер қойды.
А. И. Герцен: «бүкіл ақыл – ой болмысының негіздері ... ... - ... ... ... ... ... балалардың
жас кезінен бастап, мектеп табалдырығын аттаған жылдары ... ... ... ... ... ... ... кездерін еске алғанымызда,
алдымен балалық ... ... ... бұл ... ... ... атамыздың жайқалған бау – ... ... ... ... ... ... ... әндері.
Бала туылғаннан ана тілін есітеді. Анасының бесік жыры, айтқан
ертегілері ... ... ... ... ... ... ... бөлейді, болашаққа үміт пен үлкен сенім арттырады.
Ертегілер балаға ой ... ... ... ... ... ... күлдіреді ең негізгісі халықтың бағасы жоқ байлығы ... ... ... көмек екенін көрсетеді. Ұрпақтан
– ұрпаққа жалғасып отыратын адамгершілікке, ізгілікке ... ... өз ... бар. ... ... отырып бала өз халқы
нені сүйсе соны сүйеді, неден ... ... ... ...... ... ... де зор ... ... ... де, наз да, ... ... ... деген терең сүйіспеншілік
те бар. ... ...... елге деген, жерге деген, тілге
деген сүйіспеншілікті тәрбиелеудің ... ... ... ... ... үлкен оқиғаларға байланысты
өрбейді. Мысалы үлкен ағасын әскерге ... салу ... ... ... зер ... ... ... тоғысуын
байқаймыз. Бала мұндай кештің ... ... ... және де
арқа сүйер бауыр басқан ағасын ... жыл көре ... ... ... сұрақтар туындайды, ... ... ... Да ... ... астына алады.
➢ Аға, сіз қайда кетіп барасыз?
➢ Әскерге.
... не үшін ... ... еліміздің, халқымыздың, ... ... ата – ... ... тыныштығын
қорғау үшін қажет.
Ағасын әскерге шығарып салу ... ... ... ... ... ақ ... кереметтілігін айтсаңызшы!
Аспанды жамылғы, жерді ... етіп ... дала ... дархан
пейілмен көшіп – қонып жүріп ұрпақ өсірген ... ... осы ... ғайыр даланың ақ білектің күшімен ақ ... ... ... қақтырмай, тұмсықтыға ... ... ... ... бабамның ұрпағысың, құрметті балам!
Сен бүгін ... ... ... ... ... ... ... сау қайт! «Малым – жанымның ... жан – ...... деп ұл – қыз ... ... ... ... жүздерің
жарық, мәртебелерің биік болсын! Жаратушы ием ақ жол, ... ... ... батыр жүректі, ақын ... ... ... ... ... жүйріктігі ғасырлар бойы өшпейтін аңызға
айналған арғымақ жаратып ... ... ... ... ... ... мұңын жоқтап, күннің нүрын, жердің гүлін ... ... ... қосқан ақындардың ұрпағысың. Олай ... ... ... сол ... ... ... атқа ... атқарып қайтуыңа ... Бала бұл ... ... ... түсінуге ақылының әлі де болса ... ... де, ...... дос – ... ... кеш, ... сыйластық сезім, әке – шешенің тілегі,
қариялардың ақ батасы, ... ел ... ... ақтауға
берген жалынды уәдесі, осындай сұлу сезімдерінің сана – ... орын ... ... ... ... ... ... сұлу, ләззат
іздеуіне, сұлу ... ... ... ... жиренуіне, хатта
жақсылыққа ұмтылып, ... ... көп ... ... ... сөздері осының айғағындай.
Баланың өз Отанымен танысуы ... ... ... болады.
Ауладағы гүлдер, бақшадағы ... ... ... көл, ... жағажай, барлығы баланың сезімінде мәңгі ... ... ... ... ... ... ... қалыпастыру өте
қиын, ... ... жас ... ... көп ... алуы ... Кішкентай, әлсіз жер ... ... ... тамырын қатайту үшін бағбан қаншама ... ... ... ... да тап ... ... сезіміне шексіз. Отанын
сүюді елді ... ... ... ана ... ... елді ... ... құрметтеп, сүюді, осындай байлыққа кенелтіп отырған
еңбекшіл халымызды ... ... ... ... ұлттар мен
ұлыстардың бейбітшілік жағдайында өмір ... ... ... ... ... ... ... қажет.
Осындай ұлы сезімдерді тәрбиелеу ... ... ... ... ... танысып, білуге құштарлығы оянғаннан ... ... ... ерен ... ... жарқын болашақ үшін
екенін күнделікті көріп ... ... ... ...... оның өз ... екенін, елінің Отанының азаматы ... ... ... ... үлкендердің көмегінсіз түйсінуі қиындау.
Мақсатты ... ... ... ... ... ... қалыптастырып жетілдіреді.
Ұстаз оқушы мен оны қоршаған әлем ... ... ... ... ... ... сезінуге бағыттайды және реттейді.
Оқушысының өмір тәжірибесінің ... және ... ... еліктеу қабілет күшінің жоғарылығынан бүкіл ... өз ... ... ... алады; ... ... ... т.б. ... үйде ата – ... не
айтылса, бала бойында өмірге деген қарым – ... ... ... ... ... ... ... оқушыларында патриоттық сезімді қалыптастыруда ... ... ... ... ... ... қолдап,
қуаттап, оларды не қызықтыратыны ... ... ... ... ... ... ... жеткен жетістіктерін паш
ететін оқиғаларды ұстаз оқушыларымен әңгімелесіп, ... ... ... ... космосқа ... ма? ... ... танисыңдар ма? Міне,
олардың суреттері ...... ... ... ... Олар ... мақтаныштары! Космоновтардың қандай
тапсырмаларды ... ... ... батырлығын ұстаз
қысқаша әңгімелеп ... ... ... ... ... ... көріп, радио тыңдап, ұшу ... ... өтіп ... ... мәліметтер алып тұруларына кеңес берілу
керек. Балаларда ... ... ... мынадай
бірізділікпен жүзеге ... ... ата – ... ... сыныптастарын, көршілерін және бүкіл адамзатты ... ... ... ... ... ауылын, қаласын, бүкіл
елді сүюге тәрбиелеу.
Бірақ та, ата – ... ... ... ... ... ... де қоса ... жатырмыз деу, қате пікір.
Өкінішке орай, отбасына, жанұясына адалдық ... ... ... ... ... ... жататын оқиғалар белгілі.
Біз балаларды ... ... – ақ ата – ... ... оларға
қолғабыс етуді үйретеміз. Қымбат адамына берілген ізгі ... ... ... және ... – күйінің жақындастығының қажеттілігі,
осының бәрі ... ... ... ... ... қалыптасуына
маңызды. Осы сезімдердің, Отанға деген ... ... ... ... ... ерте өз ата – ... азаматтық
келбетін көріп, олардың ортақ ... үлес ... ... ... ... ... ... алды. Әкесі оны құттықтап,
баласына анасының бұл ... ... ... ... басқа
да жұмысшылармен бірігіп барлық ... ... ... ... ... тоқыған маталары ... ... ... ... ... Баланың анасына деген
мақтаныш сезімі туды, енді ол тек ... ... ғана ... ... ынтық еткен, қызықтырған ... ... ... ... ... ... мен әжелері бар. ... ... ... ... ... ... ... ордендері мен медальдарының
бар ... ... ме? ... не үшін ... ... ... мен
медаль әр адамның ерлігі ... ... ... 8 – март – ... ... күні – мерекесінің
қарсаңында оқушыларға әжелерінің Ұлы Отан соғысы ... не ... ... келуге тапсырма беріледі. Сондағы оқушылардың
әжелері ... ... ... ... – қуаныштарын көрседегі
шексіз таңғалыс – қуаныштарын көрсеңіз: «Менің әжем ... ...... ... ... жұмыс жасады», «Ал, менің әжем
соғыста ... қол – ... ... деп ... ... ... жіберген. Енді олар ата - әжелеріне ... ... ... қалай соғысып, ... ... ... жиі ... ... ... кеңейтіп оларды өздеріне тән ... ... кіші (аз) ... ... ... бір адаммен
бүкіл адамзаттың өмірінің байланыста екенін көрсетудің ... ... ... өте зор. Осы ... ... ата – ... ... еліне деген сүйіспеншілікті арттыруға ықпал
етеді.
Өз қаласы, не ауылына ... ... ...... өту – ... ... ... қажет. Оқушылар қаласының,
ауылының орманының, көлкөлінің, даласының – ... бір ... ... ... . ... ... қандай заводтар, фабрикалар
бар екенін, қаланың ... ... ... ерең ... ... қандай азаматтар бар екенін білгендері жөн. ... ... ... ... ... олардың назарын қаланың қонақжай
жерлеріне, ескерткіштерге, музейге аудару керек, осы кезде бұл ... ... ... көруге, құрбан болған ерлерге тағзым етуге
адамдардың басқа қалалар мен ... ... айта кету ... ... ауылының бәріне қызықты және қымбатты ... ... ... үшін ... сезімін тудырады.
Патриоттық сезімді тәрбиелеуде балаларды халқымыздың әдет-ғұрпына
араластырудың ... мәні бар. ... ... ... сай ... аз ... Олар мемлекетіміздің құрылысының маңызын, ... ... ... еңбек ерлерін құрметтеу, әр кәсіптің
иелерінің мерекесін тойлау, құрбан болған ... еске алу, ... ... ... ... және ... ардаргерлерімен
кездесулер.
Осы дәстүрлерге балаларды қатыстырумен біз оларды ел ... ... ... ... ... ... ... Алғашында бала жеке деректерді қабылдайды да, ... ... ... ... жыл ... ... мен ... әскерге шақырылғандарды шығарып
салу рәсімі болады. Әнмен, жақсы тілектермен ... салу ... ... ... ... ... және не үшін шығарып
салу ... ... ... ... Отан ... ... ... болатындарын айтулары керек. ... ... ... ... әскери киімдегі құрметке ие, батырлық пен
абыройға бөленген. Сондықтан да ... ең ... және ... - ... ... ... солар сияқты батыр, батыл және
епті болғылары келеді. Әскерге шығарып ... ... ... ... өмірі туралы білімдерін жетілдіріп, ойындарын
қызықты ... ... ... ... болған ерлерді еске алу ешқашан
өзгермейді. ... ... ... ... мен обелискілеу
бар. Адамдар ... ... ... ... ... ... ... мен Красный Лучта тірідей кімдердің
тасталғандарын ... ... ... ... көмілгендерін
біздің халық ұмыта алмайды. ... ... о ... балаларымыздың білулері шарт. Бастауыш сынып оқушылары
тек өз ... ғана емес ... да ... ... ... көз алдында баласын ... ... ... ... ... жауынгердің фашист танкісінің астына ... ... ... бала ... та алсын. Балаларды ... ... ... ... да асыра сілтеуге де ... ... ... - күй нерв ... ... ... ... бастамасы болады.
Сынып жетекшісі ата - аналарға Жеңіс ... ... ... ... ... (үлкен ағасын ... ... ... туылған күн, мектепке бару, мектеп бітіру). ... ... ... өміріміз үшін жанын қиған ... ... ... ... ... ... айта ... бір қыры - еңбеккерлерді құрметтеу. Барлық нәрсе
еңбекпен, қолдың ... ... ... ... ... және ... әкелетіні туралы пікір ... ... ... туылуы
керек. Оған көрсетілген еңбектегі ... ... ... ... ерліктен кем түспейді. Ұстаз, ата – аналардың ... қай ... ... ... ... ... еңбегімен ... бұл ... ... жеке ... ... үшін ғана емес, бүкіл ... ... ... ... жиюшылардың еңбегі, мұның ... бола ... Бала ата - ... наубайханаға көп келеді.
Нанның түр – түрі; ақ нан, қара нан, ... ... кім ... ... Кім пісірген ? Дүкенге кім ... Міне ... ... ... ... ... ... қандай бағамен
келетінін, ауа - ... ... ... астықты жинаудың
қиындықтарын, бұл еңбекке біршама кәсіпкерлердің жұмылдырылғандарын
жеңіл және ... ... ... ... ... беруі қажет:
қаланың жұмыскерлері комбаинды жасайды, оған ... ... ... ... ... ... оны ... сатушылар оны сатады. Бастауыш сыныптың оқушылары ... ... ... ... ... ... керек. Осы
біліммен еңбеккер халыққа ... ... ... ... , ... ... ... көптеген елдерде
еңбеккерлердің жұмысы ескерілмей, еңбегі еленбей өте ауыр ... ... ... ... тиек ету ... ... әңгімелерде
ұқыпты, әдепті және сезімтал болу керек. ... ... ... бала қай елде тұрса да өз ... ... ... ... ... айналамыздағы ақиқатты (болмысты) ... ... ... ... қабылдауы, олардың патриоттық
сезімдерін тәрбиелеу ... бола ... ... деген сүйіспеншілік ті
аадамгершілікті тәрбиелеудің тағы да бір пәрменді ... - ... пен ... ... ... әртүрлі жанрдағы көркем ... ... ... ... ... ... ... тәрбиелеу
кезіндегідей оқылған кітаптардың саны ... ... ... ... ... талқылау.
Бастауыш сынып оқушыларында Отанға деген сүйіспеншілік сезімінің
нық және жете ... ... ... білім қажет, елі
туралы ... ... ... ... ... тәрбиелеуде тарихи ... өте ... ... ... ... ... ... Ұлы Отан
соғысы жылдарында адамдардың өшпес ... ... ... ... ... Өз ... ... Отанға деген шексіз берілгендіктің
шынайы мысалдары оқушылар үшін патриотизм ... ... ... кәзіргі тыныс – тіршілігін де оқушылар білуі ...... үшін ... ... ... мен еліміздің
гүлденуіне бағытталған ерен еңбек.
Оқушыларға еліміздің болашағы туралы да, ... ... ... ... ... машиналар жыйналады. Мұндай білімдер
оларды армандауға үйретеді, өз ... ... ... ... да) ... ... алғы шарттарға сүйене отырып, бастауыш ... ... ... ... берерде жоспар құрып алуымыз керек.
Қазақстанның ... ... мен ... мекені екенін, олармен
әрдайым бейбіт қатар өмір сүру ... ... ... ... ... ... ... айтады: жасыл
арман, көгілдір өзен мен ... сары ... мен ... ... ... өте бай: көмір мен алтын, мұнай мен ... ... ... де бар. ... ... мен ... ... бар. Космосқа ұшатын «Байқоңыр» ... да ... ... ... ... ... да бізде
жасалынып, кітаптар да ... ... ...... мен ... да – жақсы өмір сүрулері
үшін, еліміз ештеңеге ... ... үшін өте көп және ... ету ... ... барлық еңбеккерлері жұмысшылар
қызметкерлер, ғалымдар, ауыл ... ... ... күннен –
күнге баий ... үшін ... ... ... ... ... ... үлкендерге ұқсап жақсы еңбек етеді.
Біздің ... ... Бір ... ... ... ... ... грузиндер, қырғыздар, армяндар, ұйғырлар
бірігіп өмір ... ... Олар ... ... істеп еліміздің
байлығын бірге ... ... ... бірге қорғайды. Еліміз
әрдайым осындай бейбіт заманда өмір ... жоқ, ел ... ... құлмат өтті, бірақ ... ... ... ... берді.
Бұл білімдерді оқушылар біртіндеп сабақ ... ... ... ... ... ... ... туралы қажетті
білім алу мен патриоттық сезмді ... ... үшін ... ... ұйымдастырса болады?
Осындай педагогикалық процесті құрудың маңызды әдістерінің ... ... ... ... Әр тақырыпқа белгілі ... ... ... ... ... сәйкестендіріледі. Тақырыптар жыл
бойында қайталанады, ... ... ... ... ... жоспарлау білімді терең ... ... ... ... ... ... ... сезімді
де тәрбиелейді. Мұндай қайталанулар ... ... ... ... ... ... ... – күйінің бейімделуінен яғни
қабылдаудың ... ... ... ол ... ... өшуіне әкеліп соқтырады. Сол үшін, жұмысқа
кірісер ... ... ... мен ... сұрыптап, қандай
мысалдарға балалардың ... ... ... жәй ... ... ... кетумен шектелу керектігін ... ... ... жас ... ... бергім келеді,- деп
жазады В. А. Сухомлинский, - ... ... ... ... ... ... айтарда баланы бұл сәтке терең оймен,
тиянақты ... Бұл сөз ... ... игілікті сезімде болуы
керек...»
Түрлі ... ... әр ... ... бірақ
мәліметтерді тану кезіндегі туындайтын көңілк – күймен ... ... ... ... – Отанға деген сүйіспеншілікке. ... ... ... – күй жағынан бағыты әртүрлі ... ... ... ... туылған күні» «Әскери адам ... және ... ... бір ... ... ... ... ықпал етеді. Сонымен туған жер туралы білімді жетілдіруде,
оқушының ... ... әр ... ... – күйінің
бағдарламасын дұрыс ... ... шарт ... ... ... сабақтан тыс ... ... ... ... ... ... осыған байланысты. Мысалы,
«Отанымыздың ... ... ... ... ... Отанымызды қорғаушыларға деген мақтаныш сезімін оятуымыз
қажет. Осы ... ... ... Отты ... ... ... оқып береді, иллюстрациялар дайынлдап, неміс
фашис ... ... ... ... ... өз көзқарасын білдіреді. Оқушылардың эмоциясына
күштірек әсер ету үшін ... ... ... ... ... ... жауынгерлерді шаршаған, қажыған,
жолдастарынан айрылған. Оның дем ... ... күш ... ... оған ... жоқ. Жау таяп ... ... жер
жоқ». Фашистер Кеңес Мемлекетінің астанасы Мәскеуді басып алуға ... ... ... ... ... ... 316 – ... қатысты. Мәскеу үшін айқаста Б. ... ... ... ... ... ... Өздерінен күшті төрт
есе ... ... бір ай бойы ... ұрыс ... ... ... ұшыратты және едәуір қашыққа қуып тастауы.
Осы әңгімені талқылау ... ... Ұлы Отан ... Отан ... ... жанқиярлық ерлігімен
танысып мақтаныш, ... ... ... Отан ... ... ... ... жағдайға қатыстыру әдісімен:
(«Өздеріңді Каспий теңізінде саяхаттап ... деп ... ... не ... », ... ... ... болмаған үйімізге
қонақ келді. Біз оған не ... ... ... ... әсерін тереңдетуге болады.
«Астана – республикамыздың астанасы» деген сабақты былай жүргізуге
болады:
Тақырыптық ... ... - бас қала ... ... ... ... ... білімдерін таразылау; Астана туралы көбірек
мәлімет ... ... ... ... ... ... Астананы
құрылыс материалдарымен құрастыру.
Дайындық жұмысы. Ұстаздың тапсырмасы оқушылар үйлерінен ... ... ... әкеліп бірге қарап кітап бұрышында
кішірек ... ... ... ... тұратын оқушылар ата –
аналарымен, ұстаздарымен ... ... ... ... ... ... ... материалдары. Астана туралы қала ... ... ... Есіл ... ... ... «Думан» туралы
слайдтар немесе картиналар вазамен гүл, еліміздің ... ... ... ... ... жеке – жеке ... ... салынған.
Сабақтың барысы. Диафильмдер көрсетілетін бөлмеде оқушылар
экранға ... ... ... ... Бұрыштағы үстелде ваза
мен гүл, ... ... ... ... үстенде тағы да
жұлдызшалы конверттермен мен ... ... ... ... ... ... ... сендер қалай ойлайсыңдар, бүгін біз қай тақырыпта
сабақ ... ... ... ... мүмкін ол сендерге
көмектесер... Біз бүгін біздің ... ... ... - ... ... ... ... қала? (бірнеше оқушылар ... ... ... өте ... және әсем қала, - деп жалғастырады ұстаз
әңгімесін. Келіңдер, бәріміз ... ... ... шығайық.
Әрқайсысын Астаналық та, қала қонағы да ... Міне ... ... ... ішінде жұмбақ – слайдтар. Бір ... ... алып ... қоямыз да Астананың бір керемет ... Біз ... ... ал ... ... оқушы –
астаналық, яғни ол бізге сол көрініс туралы тұжырымды және ... ... ... ... ... қойып, әңгімеге
толықтырулар еңгізіп отырады. Кім Астана туралы ... ... ... ... ... ... кеудесіне қызыл жұлдызшаны
тағамыз. Қане, қайсың біздің ... ... ... ... ... болмаса, ұстаз оқушыларды ... ... ... ... ... ... ... Әңгіме құрауға оқушылар тегіс жұмылдырылады. ... ... ... ... ... ... гимні шырқалады.
«Біздің еліміздегі халықтар» тақырыбындағы сабақта ... ... әсер ету ... жағдайлар ойын түрінде беріледі,
яғни дидактикалық ойындар ... ... ... қуыршақтардың
шеруі ұйымдастырылады және т.б. ... ... ... ... ... ... қолданбалы бұйымдары ұнайды.
Елемізді мекендеген ... ... ... ... ... ... ... украинның тоқымасын, грузиннің темір құймасын,
қазақтың киіз үйін көрсетеді. ... ... ... ... ұлттар достығы бұрышынан орын ... ... ... ... сый ... ... ... қолдануға болады. Бұл ойынның іс
- әрекетін де ... ... ... ... ал ... ... ... бұл заттың қай ... ... ... қандай
материалдан жасалғанын, ... ... бар ... ... ... ... ғана ... оны сатып алуына болады. Осындай
дидактикалық ... ... ... ... ... соң ... қолданбалы өнері туралы білімді ... ... ... киімдермен де таныстырып, ... ... ... ... ... ... ... үшін келесі ойынды
жүргізеді: оқушыларға ұлттық ... ... оның қай ... қандай бөліктерден ... ... ... түс ... ... қандай ерешеліктері ... ... ... ... ... ... ... қуыршаққа ұлттық ... ... ... ... биді ... ... ие
болады.
Осындай тақырыптағы сабақтарда көрнекті құралдар, оқушылардың
тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... бәрі сабақтың есте қалуына ықпал етеді.
Ән сабағында ... әр ... ... ... ... ... ойындарын ойнайды. Ән сабағының ... ... ... ... ... өз жұмысын жоспарлағанда басқа
сабақтарда ... ... ... меңгеріп жатқандарынан
хабардар болуы ... ... ... ... ... ... ...
музыка, картиналар, көркем әдебиеттер алады. «Жан дүниесі бай ... ... ... ... ... Сонымен қатар бауырлас
халықтың мәдениетімен, ... ... ... ... ... ол екі
есе байи түспек» деген Абай сөзіне ... ... ... ... ... яғни азаматтың сезімін тәрбиелеудің, патриоттық
сезімін қалыптастырудың ... өте ... ... ... ... терең сезімге айналуы үшін,
ол ... көп ... ... артуы ғана емес, Отан үшін ... ... оның ... ... ... ... ... өз еркімен еңбек етудің ролі ... ... ... ... жеңіл және күрделі емес, сонда да олар ... ... ... ... әсер етеді. Оқушылардың ұжым үшін,
сыныбы үшін өз еркімен ... ... ... ... ... әрдайым не, қалай жасау керектігін өздері сезіне ... осы ... ... ... ... ... ... оқушы тұратын ауланы көгалдандыру, ... ... ... ... ... ... ... жүр, -
дейді әкесі баласына. ... ... келе сала ... ... Кеше біз әкем ... ... көшеге ағаштар ектік, - ... ... ... ... баланың өз Отанының
иесі ретінде тәрбиелейді. ... ... ... ие. ... еңбегі сыныпта да, үйде де бір ... ... ... ... ... түрде ұйымдастырылғаны абзал. 7 – 8 ... ... - өзі ... ... ғана ... ұжым ... ... үшін де тұрақты тапсырмалары болуы тиіс. ... ... үшін ... болмай, шынайылықты көрсеткені
ғана маңызды. Өкінішке орай мектепте де, үйде де ... ... ... ... ... келеді. Үлкендер
балалардың жұмыстарын орындауға даяр ... бұл ... ... сапасына жауапкершілігінің ... алға ... ... талпынбауына әкеліп соғады.
Осы айтылғандардың барлығы патриоттық сезімді ... ... адам ... егер ол ... өнімнің сапасына құлықсыз
болса, онда оны өз ... ... деп айта ... ба? Бастауыш
сынып оқушыларында жұмысқа деген ... ... ...... ... тапсырмаларын орындау кезінде тәрбиеленеді.
Егер оқушыларға мектеп ауласындағы гүлдерді күту ... ... ... ... онда олардан тапсырманың таза
орындалуын көріп өздері жою ... ... ... жерді
қопсыту керек, яғни үлкендердің көмегінсіз не ... ... ... ... Әрине ұстаз көмектеседі, жөн ... ... ... ... ... ... ... Еңбекпен
тәрбиелеудің ұтымды әдісі мақтау мен көтермелеу. ...... ... ... ... талқылап, ортақ іске
жауапкершілігі және белсенділігі ... ... ... іздеп оытру керек.
Қоғамдық мүлікке, туған жердің табиғатына ұқыпты ... ... ... ... оқу ... бәрінен бұрын оқушыларды
тәжірибелік ... ... ... ... ... ... балаға
мысалы нанды қалай өсіретінін ... және ... беру ... ... ... ... ... ол нанды өзі ... ... ... ... өз ... бір бөлігіне
бидай сеуіп, оны ... ... ... ... алуына болады.
Сонда нанды қадірлеу ... ... тез ... ... ... қатал ереже сақталынуы тиіс: нанды тастауға болмайды.
Бірақта әрдайым ... ... нана ... ... ... ... көз ... тасталынады. Бұған жол беруге болмайды.
Бірде мұғалім ... ... ... ... ... ыдысқа жиып
алды да оқушыларға ... ... ... ... ... тастауымыз
керек, себебі сендер оны ұқыпсыз қолданып, тістеп – ... ... Енді мұны кім ... ... ... мен сендерге
болған оқиғаны әңгімелеп берейін.
Бұл ... ... ... ... басып алғылары келді.
Бірақ ленинградтықтар ... пен ... ... ... ... ... бүкіл жолдарды ... ... ... азық – ... ... бүкіл жолдар жабылды. Олар
ленинградтықтарды аштықпен жеңгілері ... Өте қиын ... ... ... ... әр тұрғынына күніне 125 грамм қара нан
берілді. Бұл өте аз, ... ғана ... Осы ... ... ... өте ерте ... ... тұру қажет еді. Үлкендер ерте жұмысқа
кететін де, ... ... ... Олар осы бөліктерді ... ... ... ... ... бәрі бірігіп, нанның бірде
бір қиыршығын түсірмей, ... ... ... Бұл – нан! Бұл ... ... ... ... әскерлер жеңіске ... да ... ... ... ... ... Бірақ,
бірде бір ленинградтықтың есінен, соғыстың 125 ... ... ... ... ... ... ... туралы ойланыңыдар. Қалай түсінгендеріңді ертең
тамақтанға байқармыз. ... ... ... ... ... кесіп
құстарға жем дайындайсыңдар, ол таза бөліктерді ... ... ... жеп ... қорғау жұмыстарын оқушылар ... ... ... көп ... ... жануарларды күту (әсіресе ауылдық
жерлерде), құстарға жем ... ... ... ... «Жасыл ел
ұйымына қолғабыс ету. ... ... ...... ... ... ... сынып оқушыларын патриоттық сезімде тәрбиелеуде – ... рөл ... ... ... ... ... ... танып білгісі, оның белгілі бір ... ... ... ... ... ... дәрігерлердің,
оқушылардың рөлін ойнап оқушылар ... ... ... ... алады. Шығармашылық ойындардың мәні ... ... ... ... арта ... ... ортақ
қызығушылықтың, ортақ ... ... ... Ойын ... ... ... ... түсінігін көрсетеді. Өмірден,
көркем ... ... ... ... әсерлері балалар
ойындарының қайнар көзі ... ... ... ... бірден
ойындарында көрініс табады. ... ... ... ... анық
ұғынуы, үйренгендеріне жете түсінікпен эмоциялық қатынас орнатуы,
көркемәдебиеттегі, ... ... ... ... талпынуы
өте маңызды мәселе. Мұндай ... ... ... рөл ... ... ... ашу үшін, ол балаға ... ... ... ... ... ... ... басқарып отыруы
керек. Ойынды балалардың патриоттық ... ... ... ... ... ... оқушылардың ойын өмірде орын ... ... ... ... әдебиеттерді таңдап, олардың
мазмұнын балалардың ... ... ... ... ... арттырып қажетті эмоциялық үндесуіне жағдай жасау керек;
ұстаз сонымен ... ... ... ... ... ... ... керек. Бұдан басқа, ұстаз балаларды ойынға қажетті
құралдармен, ... ... ... ... ... – кеңестерімен көмектеседі. Шығармашылықты, ... ... ... жеке ... белсенділікті талап ететін – ойын балалардың өз ... ... ... бір ... ... ... ... сынып оқушылары достасып, әңгімелері мазмұнды бала ... ... ... ... ... ... қажеттілігі
қанағаттандырылады. Оқушылар Отан туралы көп ... ... салт – ... ... ... тақырыптағы
ойындардың тәрбиелік ... ... ... ... ... ... ... өмірмен тереңірек тансуға, өзін - өзі жетілдіруге
итермелейтін, бірте – ... ... ... әсіресе әскери
тақырыптағы ойындарда ... ... Оқу ... ... ... ... ... жоғары секіруге, нысананы ... дене ... ... ... тырысады.
Оқушылар бір затқа, көрініске, оқиғаға байланысты өз ... ... ... ... көрсеткілері келеді. Сондықтан ... ... ... ... ... ... қағаздар қойылған
көрме сурет бұрышын дайындап қою ... ... ... ... ... рәміздерімен (ту, Елтаңба),
халық өнерімен, басқа республикалардың ұлттық ... ... ... көркемсурет бұрышына қағаздан, ... осы ... ... оқушылардың қалауына ... ... ... ... ... ... ... қызықты жұмыстарды ойластырады. ... ... ... ата – ... ... безендіру, мейрамдарға зал ... т.б. ата – ... ... ... ... ... көрме
ұйымдастырғанда оқушылар белсенділік танытып, ерекше көрмеге лайықты
мәліметтерді кеңесіп ... ... ... ... ... ... Көрмеге қойылатын ... ... ... ... мен қолдан жасалған заттары, тұрмыстық
заттар, ... ... ... ... ... күні қарсаңында сыныпқа Ұлы Отан ... ... Осы ... ... бала ... ... машиналар әкліп, біреулері жұлдызшаларды қырқып, ... ... ... күніне» арналған кітап пен ... ... ... ... ... ... бала
жұмысқа тартылды. Мереке күні балалардың көңіл – күйі ... олар өлең ... би ... сыныптың әсем безендірілгенін
көріп өте қуанды.
Балалардың әңгімелеріне ... ... ... ... ... ержүрек, көп оқып, көп білгендерін, көп ... ... ... ... ... болу керектіктерін айтты. Мерекеге
дайындық барысында, ұстаз ... жыл ... ... ... ... ... ұсынды. Әркім өзінің жақсы
жұмыстарын таңдап, ... оның ... ... ... ... ... бір – ... татулықта болып, ортақ істі бітіруге
зор ықыласпен кірісті. Ұстаздарының ... ... ... ... ... кітап бұрышын жасады. Оқушылардың іс – ... ... ... осы ... ... күткендерін көрсеткілері келді.
Әртүрлі көрмелер ұйымдастыру, ... ... ... керісінше олардың мінез – құлықтарының жақсаруына әсер
етеді. Олар оқуда да ... да ... ... ... не ... ауыл еңбеккерлеріне не
өсіреді?» ... ... ... ... ... ... ... маталарды, азық – түліктерді, ... ... ... ... Бұл ... ... өте ... олар оны кім және қай жерде, ... ... ... ... сынып оқушылары, жас ерекшелігіне ... ... ... ... көп ... көп талқылауларына тура
келеді. Олар ... мен ауыл ... ... ... ... ... олар еңбек адамдарын,
қадірлеп, өздері де үлкендерге ... ... ... ... және т.б. пайдалы істермен шұғылдануға кіріседі.
Мысалы, бала ... ... ... оған ... ... ... болса: «Міне, сен партаны бүлдірдің, ал ... ... ... деп, осы ... ... - деп дүрс ... арналған көрмелер, әр ұлттың тұрмыстық заттарымен
танысу ... әр ... өз ... ... ... ... және қоғамдық өмірге араласып ... ... ... ... ... тәсілі оқушылардың сабақта ... ... ... ... ... ... мерекенің мәнін дұрыс түсініп, әртүрлі оқиғалар туралы
әңгімелеп, өз ... ... ... Осы ... ... уақыттарын қызықты ... ... ... ... ... игеруге бағыттайды.
Бір бөліммен патриттық сезімді тәрбиелеудің бүкіл қыр – ... ... ... ... да ... сынып оқушыларының ұстаздары
балаларды алғашқы боп Отанмен, қоршаған ... ... ... ... сезімге тәрбиелеудің жолдары әр түрлі
болады, ең ... ... ... ... ... ең керемет сезімді қалыптастыру.
ІІ ... ... ... ... патриоттық сезімдерін
педагогикалық процестер арқылы қалыптастыру.
2.1.Сынып сабақтарында ... ... ... ... ... ... бағыт бағдарлылық.
Көркем шығарма арқылы бастауыш сынып ... ... ... ... әдістерінің түрлері сан алуан. Жалпы
айтқанда, ... ... ... негізгі бір құрамды бөлігі ... ... ... ... ... онда оқыту әдісі
ұғымына сан ... ... ... Мәселен, Ж. Әбиев, С. ... ... ...... ... – міндеттеріне сай
оның мазмұнын оқушыларға меңгертуде ... мен ... амал – ... мен ... ... ... ... дейді. Ал, Ресей профессоры П. И. Пидкасистый: ... ... ... ... ... ... мұғалім мен оқушының
бірлескен іс-әрекеті, - деген анықтама ... ... ... әдістеріне берген анықтамаларын саралай отырып, ... ... ... ... ... ... ... бір мақсатқа
жетуге бағытталған бірлескен іс - ... ... ... ... ... көркем шығарма ... ... ... осы аталған дәстүрлі оқыту ... ... әдіс ... ... ... ... ... оқу –
тәрбие үрдісінде ... ... ... ... ... ... формалары мен түрлерінің ... ... ... шығарма
әдебиет үлгілерін пайдалану нәтижелі болу үшін ... ... ... үй тапсырмасы, сыныптан тыс жұмыстар, факультатив
сабақтар т.б.) түрлендіріп ... ... ... мазмұны оқушыларға проблемалық оқыту ... ... ... ... ... дәсүрлі оқыту (сыныптық –
сабақтық ... ... ... оқу ... ... оқушыларға олардың жас және ... ... ... ... оқыту (мүмкіндік деңгейдегі қиын тапсырмалар беру)
арқылы меңгертіледі.
Көркем ... ... ... ... ... патриоттық
тәрбие беруде оқу – тәрбие үрдісінде дамыта оқытуды жүзеге ... ... ... ... ... ... уақытта жаңа
технологиялардың бірі деп келеді. Дамыта оқытудың негізін Ян ... ... ХҮІІ ... «Ұлы дидактикасында» айтып, талдап
берген. Содан кейін орыс ... К. Д. ... Л. С. ... ... 1969 ... ... ... Л. В.
Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. ... ... Д. ... мен В. ... зерттеулері оқушыны «субъекті» ретінде тануға бағытталады.
Бастауыш ... ана – тілі ... ... ... ... бағыттарын С. Рахметова, Б. Қабатай, ... ...... көруге болады.
Дамыта оқытуды жүзеге асырудың аталған бағыттарына жеке – ... оны ... ... ... ... ... беруде
мұғалім жұмыс жүргізу барысында ... ... ... ... ... төрт деңгейді көздейді:
міндетті деңгей, алгоритмдік деңгей, ... ... ... ... ... ... деңгей тапсырмалары:
- шығарманы қабылдауға, түсінуге, ұғынуға бағытталады;
- жаттап алуға лайықты ... ... ... тапсырмаларға оқып ... ... және ... ... сұрақтар жатады. Үшінші,
эвристикалық деңгейдің ... ... ... ... ... ... қолдана алуға бағыттайды. Төртінші ... ... ... ... ... ... Бала ... айналысады. Мұнда оқушының ... ... ... ... ... өлең ... ... мысалдарды, ертегілерді сахналау жатады.
Ойын арқылы оқытуда оқу үрдісінде ойын ... ... ойын ...... ... нышандарының дамуына
мүмкіндік тудыратын өзіндік ерекшелігі бар ... ... ... ... ... ... ... Оның себебі
мектепке дейінгі кезеңде баланың негізгі ... ... ... ... ... ... оқу ... көшу қиыл болғандықтан
ойын арқылы біртіндеп оқу ... ... Ойын ... ... ... ... сай қолданылады. Көркем ... ... ... ... ... ... айтыс ойындарды жатқызуға ... Олар ... ... жаттықтырып дамытумен ... ... ... да әсер ... ... бірыңғай топтық жұмыс және сараланған топтық
жұмыс ... ... ... ... ... ... топ бірдей
тапсырма орындайды. Сараланған ... ... ... ... мүмкіншілігіне, сұранысына қарай сараланады. Топтық
жұмыстар ... ... ... ... ... жүзеге
асады. Топтық жұмыс барысында оқушылардың ойлау қабілетінің ... ... беру ... ... ... ... сабақ барысында түрлі әдіс – ... ... ... оқу ... ... (оқу, ... ... сызу,
тәжірибе жасау) жағдай жасай ... ... ... неге ... ... ... ... сол арқылы өз ойын қорытып ұғымын
түйіндеуіне жағдай туады. ... ... ... ... оқушыларға
патриоттық тәрбие бағытында ұйымдастырылған сабақты ... ... ... ... мақсаттары: Оқушыларға Мұқағали Мақатаевтың Отан ... ... Осы өлең ... Отан ... ... ... әр
адам үшін маңызын түсіндіру арқылы патриоттық ... ... ой - ... сана – ... ... Ел, өз ... ... ұғымдардың мәнісін түсіндіру.
Сабаққа керекті құралдар: Отан ... ... ...... физикалық - географиялық картасы, суреттер.
Сабақ типі: ... ... ... ... үй ... ... басталады. Себебі
бұрын оқылған Әбдіжәміл Нұрпейісовтың ... жер» ... ... жаңа ұғым ... көшу мүмкіндігі туады. ... ... ... ... жер ... ... ... Жаңа тақырыпты түсіндіру үшін ... Отан ... Әр ... Отан ... ... түсінетіні сұралады.
Мұқағали Мақатаев ... ... кету М. ... ... ... ... ... Оқулықпен жұмыс. Өлеңді ... ... оқу. ... ... бірлесіп талдау. Түсініксіз және жаңа сөздермен
жұмыс ... Өлең ... ... сұрақтарға жауап беру.
Өлеңді оқушыларға іштей және ... ... ... ... Оқулықта берілген тапсырмаларды орындау.
Тақтада ілінген ... ... жер – ... бесік» және «туған
жердің күні де ... түні де ... ... ... сөздің мағынасын
түсіндіру.
Туған жер ... ... ... ... мақал – мәтел
айтқызып, олардың мағынасын ... ... ... ... ... ... көрсету арқылы Отанымыздың кең
байтақ алқабы туралы көздеріне ... ... ... ... ... бір ... көктем күшіне енгенде, екінші шетінде
әлі қыс ... ... ... ... ... ... ... Үйге тапсырма беру. Өлеңді жаттап келу. М. ... ... Отан ... басқа өлеңдерін тауып, ... ... ... ... – ақ осы ... өтілетін «Астана», үшінші
сыныпта «Туған елім - ... «Мен ... ... ... ... т.б. тақырыптарды атауға ... ... «Ол ақын ... ме ... - сияқты мәтіндерде оқушылар
Қабанбай ... ... ... Рысқұлбековтың ерлік істерін
сахналауда, яғни ... ... ... образға еніп, олардың ерлік
істеріне ... ... ... ... ... ... ... деп атауға болады.
Қорыта ... ... ... ана – тілі ... ... арқылы патриоттық тәрбие ... ... ... ... ... зор. ... жаңа ... қабылдауына мүмкіндік туғызып, белсенді іс - ... ... ... оқушылардың санасын, ұлттық ... ... ... ... сүйер ұлан бол!
Сабақтың мақсаты. 1. ... Ұлы Отан ... ... - Б. ... Ә. Молдағұлова, М. Мәметовалардың
өмірімен және ерліктерімен ... 2. ... жас ... патриоттық сезімін қалыптастыру; бейбітшілікті сақтау ... өз ... ... ... ... адал ... 3. Дамытушылық: оқушылардың сөздік ... ... және ... ... ... Мәтінді мазмұндауға
дағдыландыру.
Пәнаралық байланыс: 1. ана ... 2. ... ... 3. ән-күй.
Көрнекілік: Бауыржан Момышұлы, Ілия ... ... ... ...... ... ... тақта диск.
Сабақ барысы: 1. Ұйымдастыру бөлімі; 2. Сабақтың эпиграфы:
«Мен үш ... ...... ... жырын айта алмайтын анадан;
Екіншісі – бір – ... ... ... ... ...... ертегі айтпайтын әжеден». (Б. Момышұлы).
Музыка ойнап тұрады. «Священная война». 1941 жылы 22 ... ... ... 4 – те ... ... ... Кеңес Одағына
соғыс ашты. Соғыстың алғашқы ... – ақ ... ... ... өз ... ... аттанады. Солардың арасында Бауыржан
Момышұлы, Шыңғыстың қос ... Әлия мен ... те ... біз ... Момышұлы, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова
сынды халық ... ... Ол үшін ... ... ... үш топқа бөлеміз.
Оқушылар өз қалауы бойынша үш топқа ... (ой салу ... ... мына әріпке көңіл бөліңіздерші, естеріңізге ... ... Б. ... М. ... Ә. Молдағұлова.
Мәтінмен жұмыс. Әр мәтінмен ... ... ... 1. ... 1
оқушы мәтіннің мазмұнын ... ... 2. Топ ... мәтін бойынша сұрақ құрастырып, сыныпты таныстырады. 3.
Топ: Мәтіндегі ... ойды ... ... ... ... ... ... реті өзгертіліп отырады.
Шығыстың қос жұлдызы. Шығыстың қос ... Әлия мен ... ғана ... адам маңғалатындай ... көп ... ... екуі де анадан жетім қалған. Екеуі де ... ... ... де ... Қазақстан жауынгер батыр ... ... ... ... ... ... Ата – анасынан
ерте айырылып, Әлия туысқандарымен Ленинград қаласына көшіп ... ... ... ... 1914 жылы Әлия 15 ... ... жылы ол өз ... снайкер мектебіне оқуға ... оны ... ... ... ... Әлия ... кетті. Новосокольски
қаласының түбіндегі болған ... 1944 жылы 14 ... ... ... батыр қызы Әлияның есімін білмейтін адам ... ... ... 1. Сан ... ... ... ... 2. Әлия мен Мәншүктің ұқсастықтарын айт.
«Батыр қыз» туралы Е. Естаевтың ... ... ... ... Жау ... ... шықты?
2. Мәншүк жау әскерлеріне қарсы қандай ... ... ... батырлығы қалай бағаланды?
Отан сүйер ұлан бол!
Мен немере сүйіп ... ... ... өте ... ... ... бүлдіршін балғындардың бақытты болашағы үшін ... ер ... ... ... ... жыл ... тірі қалғандардың, бірімін. Мен әскери
адаммын. Біздің айбынды ... ... тойы мен үшін ... ... ... Бұл армия Отан соғысында Отанымыздың бостандығы
мен ... ... ... ...... ... ... тілегім: Отанды
сүйер ұлан болыңдар! Өз Отаныңа ... ... ... ... ... тапсырма. 1. Мәтінді оқу. 2. Мәтінге сұрақ қою ... ... ойды ... ... ... ... ... сұрапыл соғыста не
үшін ... ... ... ... ... бақытты
болашағы үшін. Ол қандай адам ... ... Ол ... адам ... ...... ... тілек айтқан? Жауап: Отанды
сүйер ұлан болыңдар!
Өз Отаныңа ... ... ... ... ... Б. ... «Отан сүйер ұлан болыңдар!», - деп
болашақ ... ... ... - ... ой – ... стратегиясы
бойынша Б. Момышұлы туралы не ... ... ... ... ... ... бойынша оқушыларға Б. Момышұлы туралы
қосымша ... ... ... ... Бұл жердегі
мақсат: ... ... ... ... ... оның ... ... кейін академияда сабақ берген ... ... ... ... ... жазушы болғанын айту ... ... ... ... Б. ... ... пен ... Ә.Нұршайықов,
«Ұшқан ұя» Б. Момышұлы. Ал, егер батыр, ... ...... ... ... ... оның ... зейнеп болады.
Оның аудармасы да бар. (Бұл – ... ... ... ... ... ... ынталандырады).
- Құрметті оқушылар, аты аңызға ... ... ... нақыл сөз, мақал – мәтелдерге айналып, ... ... ... бірі: Отан үшін отқа түс, күймейсің.
Осы мақалға ... ... ... ... Сөз ... ала ... сан есімге тоқтаймыз.
Сабағымызды қорытындылау үшін Венн ... және үш ... ... Оны ... көруге болады.
Үйге тапсырма: 1. Мәтінді мазмұндау. Сан есім. 2. Отан ... ... 3. ... ... ... біздің батырлар туралы
хат жазыңдар.
Қазақ тілін оқыту процесінде ... ... ... ... ... ... мәнерлеп оқу маңызды.
Жаңа технологиялар ... ... ... ... ... ... ... арттырады.
Халқымыз ерлікті құрметтеп, батырлар есімімен мектептер, ...... ... ... ... ... бүгінгі
ұрпақтары бақытты өмір ... Аға ... ... ... ... ... аяқталады.
Әл –Фараби бабамыз музыканың адам психологиясына ... ... ... денені шынықтыратын гимнастика тәріздес, ол адамның жанын
жетілдіреді. ... ... ... одан соң ... оятады,
қиялға жетелейді», - деп пікір айтқан. Ал ұлы ойшыл ... ... адам жан ... ... ... ... – тіршіліктің қандай
да ... мұң – ... ... сыйқырлы күш», - деп, ой
түйіндеген. Халқымыздың ... ... ... ... бай ... ... бар. Атап айтар болсақ: тарихи
әуендер, эпикалық ... ... – салт ... ... ... ... осы фольклорымызбен - ақ ұлттық ... ... ... ...... ... ... тарихи шындық.
Еліміз егемендік алғалы бері ... ... ... ... тәрбиелік мүмкіндіктерін ашып көрсетіп,
нақты ұсыныстар ... 1994 жылы А. ... және ... ... ... бірінші сыныптарына арналған
«Мұрагер» музыка сабағының бағдарламасы ... ...... ... үйрету арқылы халық өнеріне ынтасын
арттыру ... Бұл ... ... ... ... А. Мұқамбетова - «баланың генетикалық мүмкіншіліктерін
ұлттық ... ... ... ... ... Бұл жүйе ... ортаны игеруге, қабылдауға көмектеседі», - деп ... ... ... сүйене ... және ... даму ... ... ... жаңа ... ... жасаған. 1995 жылы М. Х. ... Д. ... У. Ж. ... ... ... ... ...
ай» музыка сабағының ... ... ... ... Ш. ... М. ... Б. Сүлейменовалардың ... ... ... ... ... ... ... балаларға ұлттық тәлім- тәрбие беру
негізінге ... Бұл ... ... ... ... әдет – ... салт – дәстүрлерін, өнерін қадырлейтін, ... ... ... ... және ... ... рухани бай, адамгершілік қасиеті мол және шығармашылықпен
жұмыс атқара ... ... ... ... ... бағытталған.
Қай бағдарлама болса да оның мақсатын ... ... ... ... ... ... ... деңгейіне, шеберлігіне
және сабақты жүргізуге қажетті техникалық құралдар мен ... ... ... ... ... ... фольклорымызда жатқаны белгілі
нәрсе. Фольклорымыздан нәр алып ... бала ... ... ... етіп, өркендеуіне үлес қосатын азамат болып
қалыптасады. ... осы ... ... ... іске ... ... білім беретін мектептердегі музыка пәнінің қосатын
өзіндік үлесі ... ... ... ... ... «Қобызға арналған
күйлер» атты ... төрт ... ... ... екі сағаты
«Қорқыт – күй атасы» деген тақырыпта бұл тақырыпта Қорқыт ... ... ... әндерін тыңдау мен үйрену де материалдары қамтылады.
2.2. Сыныптан тыс ... ... ... сынып оқушысының
патриоттық сезімін қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... тәрбиелеп, олардың сенімін қалыптастыруға болады.
Патриоттық ... ... екі ... ... ... ... орта ең ... тәрбиелеушілік ролге ие болады.
Қоғамдық өмірдегі құбылыстар мен оқиғаларға ... ... ... ... ... ... жатқан барлық оқиғалар мен
құбылыстар халық үні. Сондықтан, оның ... ... ... ... ... онан ... әсерлерімен байсу ең бір ... бірі ... ... – адамның ең қашан есінен кетпейтін дүние туған
ауылы, ... ... әсем ... ... ... ... ... бұлақтардың әсері бір мөлтек.
Патриоттық тәрбиеде ... ... ... ... сүю – ... ... ... өлкені, Республикасын сүю. Табиғатын,
өсімдігі мен жан – жануарын, құсы мен ... Яғни жер ... ... ... тану мен сүю және ... ... сүю – бұл ... сүю деген сөз. Халықтың бір ошағы –
отбасы. ... ... ... – от ... ... ... ... мемлекетінде тұрып ... ... ... сүю. Оның ... ... ... ... атқарған
кәсіптерін, өнерін мәдениеттін ... сүю, ... ... ... ... ... сүю – ана тілінің қыры мен сырын білу, табиғатын меңгеру,
жетілдіру.
Алғашқы ... ... ... сәтінен бастап сүю ... және бұл ... ең бір ... ... ... ... Республикасы - Еуразияның орталық ... ... ... ... – 2724 мың ... км. ... саны 15 млн
адамға жуық. Қазақстанда қазақтар – 53,4%; ... – 30 %; ... ... ... – 2,5 %; ... – 2,4%; ... – 1,4%; Кәрістер – 0,7%
және басқа да ұлт пен ... ... ... ... ... және ... болып табылады. Діни нанымның негізгі бағыттары ... ... ... ...... ... ... басшысы –
Президент. Заң шығаратын ... ...... және Мәжілістен
тұратын Парламент. Атқарушы билігі – республика үкіметі. Ақша бірлігі ... ... ... шығысқа қарай 1 мың км – ге ... ... ... мен ... ... ... ... Өзбекстан және Қырғызстан, шығысында
Қытаймен шектеседі. Мемлекет шекарасының жалпы ... 15 мың км ... ... ... 2,7 млн ... км. жер көлемінен дүние жүзінде 9
– шы орында ... ... ... ... ... ұзындығына байланысты
Қазақстанның климаты кенет континенталды және ... ... ... аудандарда қыс өте суық және ұзақ ... 40 ... ... аяз ... Қар аз, бірақ боран мен ... ... ... ... қыс қоңыржай салқын, ал оңтүстігінде
45 градусқа дейін ыстық ... ... ...... көп ... түгелдей дерлігі аумағына қатты жел соғуы тән.
Қазақстан аумағында өзендер мен ... ... көп. ... ең
бастылары: Ертіс, Жайық, Шу, Сырдария өзендері, ірі көлдерге Балқаш
және ... Арал мен ... ... ... ... ... мен көлдер өте көп.
Қазақстанның жануарлар әлеміде алуан түрлі. Сүтқоректілердің ... ... Шөл ... ... мен ақбөкендер, ... ... ... ... ... мен ... ... аумақтарда
жыртқыштық аңдар: қасқыр, ... ақ ... ... Алтай мен
Тянь – Шань тауларын қоңыр аю, барысы, тиін ... ... 480 түрі бар. ... ... 49 түрі ... ... 11 түрі ... Әр түрлі ... ... 150 – ге жуық түрі ... ... ... құрт ... ... көксерде секілді бағалы кәсіпшілік ... ... мен ... ... мен ... көп.
Әкімшілік тұрғыдан Қазақстан ... ... 14 ... ... ... бағынатын 2 қала бар. Қазақстанда қазіргі
таңда 85 қала, 169 ... 105 кент және 2150 ... ... ... ... мағлұмат жасай кетсек, ... 4 ... ... ... ... Жамбыл және
Алматы облыстары орналасқан. Ауданы 711 мың ... км, ... 5 ... мың ... ... ... өңдеуші өнеркәсіп пен ... ... тән. ... ... ... және ... дамыған, күріш егумен, қой шаруашылығы және ... ірі ... ... ерекшеленеді. Жамбыл облысының
жергілікті ресурстары шикізат ... ... ... және ... ... Қаратауда тау – кең химия ... ... ... тама жасау металл өңдеу, ... ... ... дамыған. Қызылорда облысының Құмкөл жерінде
мұнайдың ірі кең ... ... ... облысында түрлі
металдардың рудалары табылған. Жамбыл ... ... және ... ... Қазастанда 4 облыс: ... ... ... ... ... бар. ... және ... облыстары мұнай және химия
өнеркәсібінің ірі ... ... ... ... кең ... Батыс Қазақстан облысында ауыл шаруашлығы ... ... ... мен қой ... ... ... ірі тау –
кең өнеркәсібі, ... ... ... өнеркәсіптері дамыған, мұнай
шығарылады, хром кең орны ... ... ... аумағы 736
мың шаршы км, халқы шамамен 2 млн ... ... ... аймақ көлемі – 440 мың шаршы км.
Халқы 2,6 млн ... ... ... ... ... және
Қостанай облыстары кіреді. Қазақстанның Елордасы 400 мың ... ... ... ... ... Қазақстан бүгінде ... ... ... ... ... ... рөл ... Бұл
аймақта машина жасау дамыған. Ақмола облысында алтынның, ... ... ... ... ... ... Қостанай
облысында алюминий, Рудный қаласында темір рудасы, әк тас ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанға Қарағанды облысы жатады. ... ... ... қара және түсті металлургияның ірі кәсіпорындары
орналасқан. Облыста көмір және ... ... ... ... Қазақстанда өнеркәсіптік қуаты екі ... және ... ... ... 408 мың шаршы км, халқы 2 млн ... ... ... ... ірі өңдеу өнеркәсібі – Павлодар.
Екібастұз торабы шоғырланған. Сондай – ақ ол ... ... ... болып табылады. Павлодар облысында ауыл шаруашылығы сүт, ... мал ... мен құс ... дамыған.
Халқымыздың рухани келбеті – Ана тілі мен ... ... ... ... ... анық етіп, жасқанбай батыл түрде
айтқан жан жоқ! ... ... ... ... ... ... ... халқын түбінмен құртып жою кезінде 1944 жылы ... ... ... ... ... ... тілі туралы
пікір» атты хат жазды. Бұл ... ... ... ... ... ... ... тілі кедей елді – мәдениетсіз, аналы,
надан ... деп ... Тіл адам ... ... ... өнеркәсібін, мәдениетін, қоғам – құбылыстармен, салт ... ... ...... қай ... ... ... дәлелді мөлшері;
- Ана тілінен бірнеше жағдайлар себеп болып ... ел ... ел ... ... аты ... ұрпақтары бұршақша бытырап,
қардай еріп, құмға сінген судай дерексіз ... ... ... ... ... ... ел, ... кезде аз
болмағандығына тарихта дәлелдер көп;
- Осы таңда қазақ - ... ... ... ... ... ... ... деген ойынды, пікірінді еркін айта ... ....» ... ... жала жауып, теріс – зиянды жағдайлардың ... ... ... ... ... дін ... ... киіп,
сәлдесін орап, тіл бұзушы азамат, азаматшалар да, ... ... ... ... ... келе ... ... (дәлелді
Алматының әр көшесінен табуға болады);
- Қазақ ... ... ... ... ... ... ана тілінің үдесіне жете ... құр ... оған ... ... ұлт ... ... ұлт намысынан
ажырап, «шөре – ... ... арта ... қара ... ... ... ғана болу керек;
- Осы ... ... ... ... мәз болып, ... ... ана ... ... ... оны әліне қарамай ... ... не ... ... ... шалдыр – батпаққа ... ... тіл ... ... ... ... деген
қазақ қызметкерлердің арасынан да кездестіруге ... ...» - деп ... ... ... ... ... ұлы Бауыржан, біздің
қазіргі заманымыздағы халқымыз бен ... ... ... ... тұрғандай.
Бұл халықтың әрбір сөйлемі құнды. Сондықтан осы хатты ... ... ... ...... ... жариялау керек. Осы
хатында Бауыржан Момышұлы 9 түрлі ұсыныс жасайды. ... ... ... тоқталсақ:
1. «1935 – 36 жылдан бастап ... – тілі ... ... ... ... ... дәлелдей отырып, оған айыпкер, кінәлі,
басты газет, родио, ... ... ... ... ... ... қара күйе ... айыпталғаны жөн.»
2. «Қазақстанда қазақ - тілі заң әділдігі ... ... ... ... өз орнына, төрге шығарылып отырғызылып, бұрынғы қалпына
келтіру шаралары тездеп ... ... тіл ... ... ескі ... ... бара ... ескере отырып, іс жүзіне
қатал төңкеріс түрінде асырылуы және ... ... ... ... ... ... ... үкімет, кеңсе, ғылым, оқу,
өндіріс, ... ... ... ... көтеріліп қолға
алынуы
жөн » - дейді.
Осыдан 63 жыл ... ... ... ... ... ... 16 жыл ... да қазақ халқының сормаңдай
болып – тілінен – дінінен – ...... күй ... ... ... ... тілімізді тоздырып, ұрпағымызды аздырғанша,
ертерек іске кіріскен дұрыс. Бұған көрініс, ... ... ... Қазақстан азаматтығынан шығып, өздерінің ... ... жөн. ... ана – ... ... ... ... да мекендерін тапсын. Қазақтардың тарапынан ... ... ... ... ... ... ... керек. Әйтпесе, ғылыми дәлелденген майя мен ... ... ... ... күй ... Олар қол ... ... тіліне, салтына, ұлттық тарихына, көне мәдениеті
мен халықтық тағлымдарына ... ... ... жер ... – келген шала қазақтан: - «Қозы Көрпеш Баян ... ... ... пен ... оқыдыңыз ба?» - деп сұрасаңыз, ... - ... ... аласыз. Олардан, Асан қайғы мен ... ... – ақ ... болады. Мінеки, ана – ... ... – тақ, ... ... ... ... ... бұдан былай ана – тілін қорғапотырған Үкіметті де, Парламентті
де, әр түрлі ... ... ... де, ... ... ... келмейтін басқа ұлт өкілдерін де, қатаң
түрде тәртіпке шақыратын ... ... ... өз ... ... Халықтар ассамблеясының жұмыс істеп ... ... ... болды. Осындағы өздерінің ұлттық мәдениет ... ... ... жер ауып ...... ... ... ұйғыр, түрік, татар, поляк, болғар тағы ... ... ... ... аузындағысын жырып, баспанасына дейін ... ... ... ... көзіңе жас алдырады. Ал егер ... осы ... шын ... мемлекеттік тілді және қазақ
мәдениетін ... ... ... ... ... ... ... берілуі – адамдық парыз.
Жер бетіндегі тіршіліктің пайда болғанына 1 ... ... ... Бір ... ... ... мұхит астында ... ... ... дамып, құрлыққа шыққаннан кейін де, дамудың
екінші сатысына ... тағы да 500 ... ... ... ... Дәл осы ... адам ... да, ана құрсағында бір
клеткадан ... адам ... ... ... жер бетіндегі
тіршілік ... ... ... ... ... анықтаған.
Осы филогенетикалық тылсым құпиялар мен ата – баба зердесін ... ... ... ғана кілт - әр ... ана – ... ... ... ... рас. ... да осы ғылыми
деректі келешекте ақпарат ... ... ... тарату
қажет. Келешек ұрпағына қиянат жасағысы келмейтін адам ... тек қана ана ... ... ... қатар, тағы да назарда ұстайтын бір ... ... бала ... ... ана ... қалыптастыратыны ғылыми
дәлелденіп отыр. Америка ғалымдарының ... ... он ... ... атты ... ... ... фирмасында күні бойы
қызмет ететін, екіқабат француз ... ... тілі ... ... - ... ... бір ... ретінде
келтіреді. Осы деректің растығы қазіргі ерлі – зайыпты қазақ ... де, ... да ... ... ... ... бақшасына,
қазақ мектептеріне берген балалары далада да, көшеде де, үйде ... ... ... ... беретіндігінен айна қатесіз көрініп
отыр.
Ағылшын ғалымы ... ... «Тіл ... ... ... жер бетінен шамамен 24 тіл жойылатындығы көрсетіліпті. Мұндай
кері процеске ... ... ... – рухсыздық, өйткені кез
келген тілдің жойылуы әлемдік ... ... ... ... ... бір ... ... тарихы мен рухани
құндылықтары көз алдымызда тіршілікпен ... ... ... ... ... ... ақын
және қоғам ... ... ... ... ... ... ... қаупінің тұжырымдамасы» бөлімі осы
замандық өркениеттің тіл мен рух ... аса ... ... ... ... ... ... оның мұраларын
пайдаланған да тиімді.
Қазіргі таңда ... ... ... материалдың игіліктерге
бет бұрғандықтан, көптеген елдерде жастар қауымының едәуір ... ... ... төл ... ... – ашық ... шүйіре оқып
жатқан кей студенттер «Қазақстанда қазақ тілі ... ... ... ... елге қайтпаймыз!» деп дауыс көтерді. ... ... ... түрде жауап ... жоқ. «Бұл не ... ... жүз мың АҚШ ... жақын, тіпті, одан да көп
қаржы жұмсап, оқытып жатқан жастарымыздың ... ата – баба ... ... ... да, ... мұндай мамандардың Қазақстанға
қандай қажеті бар?! Бір ғана ... ... ұры ... оқыған
болса, солғұрлым әкемізді танытады. Сондықтан оларды жібермес ... ... ... тапсырту қажет!» - деген ұсынысын Мұхтар
Шаханов ашына айтты.
Әр ... ең ... ...... тілі ... ... өз
анасының тілін, рухани мәдениетін менсінбеу мен мойындамау, және ... ... ... сай руханиятпен ұштастыра алмау ... ... М. ... ... ана» ... байқайтынымыз
туған жер, тіл, салт-дәстүр, туған ... төрт ... ... ... ... бірнеше ұрпағы Шаханов жырларын жаттап өскенін
ешкім жоққа ... ... ... Қазақтың тіліне, өзіне деген
қарсылық Солтүстік мұзды мұхиттай ... ... ... тілімізге
үлкен қауіп төніп тұрған кезде, Мұхтар Шахановтың ... ... ... өлеңдері талай қазақтың ... бері ... ... ой ... ... ... ... компаниясының президенті Ренальдо Гаспарини (2005
жылдың 25 қарашасында «Айқын») былай ... «Мен ... 141 ... ... ... ... өз мемлекетінде өз тілінде ... ... ... ... халықты көрдім, ол ... ... ... ... Дэвид Кристал болса: «Тіл жойыларда ... ... Екі ... ... екі ... ... ... түседі.
Ақырында жеңімпаз мәдениеттің тілінде сөйлеушілер көбейеді. Ал ... ... ... ... ... ... ... емес,
өзінің жас ұрпағы ұяла ... Ана ... ... ... сол
ұрпақ та «жеңімпаз ... ... ... Аға ... – ата ... қанша әуреленсе де, өз балаларына ана ... ... ... Ең ... де ... ата ... ... арқылы, ұрпағымызды ата – ... ... қана ... ... ... түп – ... да
балта шауып жүргенімізді ашып айту керек. ... ата – ... ... ... ... да мол, ... ... зауалы да
көп. Олай ... иісі ... ... ... ... әдейленумен,
алдыңдағы шырағыңның өшкенін сезбей қалып жүрме.
Адам бойындағы үш жүйе – Тән ... – Жан ... – Рухы ... дейін тәрбие үндестік таба алмай ... Біз тек қана ... ... Жан мен Рух ... білмейміз. Содан да Табиғат
пен Адам баласының ... азуы ... ... Бұл ... ...... баяғы заманда – ақ ескерткен: «Егер адмға ең ... ... ... білім мен ғылым үйретсеңіз, ол жүрген ... ... - ... ... ... өзгеге мөңіреп үйренген біздер
есітсекте ... ... жоқ. ... де, бұл ... иісі ... ... ... Ең бастысы, адам тәрбиесінің алтын діңгегі –
Тіл екені аксиомалық ... ... ... ... ... Республикасының
азаматы болғаны үшін мақтаныш сезімін ... ... ... ... ... (1-4) сынып оқушыларымен Мемлекеттік нышандар жөніндегі
олардың түсініктері мен ... ары ... ... ... ... Мұғалім (сынып жетекшісі) мемлекеттік рәміздердің
күнделікті өмірдегі ... ... ... ... ... оның
қажеттілігін нақты түсіндіруге міндетті. Олар ... ... ... ... ... оның мәні ... баса назар
аудару керек. Оушылар Елтаңбаның азаматтардың төл ... ... ... орта мектепті бітіру туралы ... ... ... ... ... төл ... және ... мемлекеттіліктің белгісі ретінде бейнелетіндігін білулері
қажет.
Бастауыш метепте Әнұранды ... ... ... ... мен ... ұжымдық жаттау барысында оның ... ... ... ... ... ... мемлекеттік нышандарын үйрету барысында
алуан түрлі әдіс – ... ... ... ... ... сұрақ – жауаптар, рөлдік дамыту ойындарын, аудио
және бейне материалдарды ... ... ... ... ... сынып оқушыларының түсінігінде рәміздер туралы ұғым
қалыптастыруға төменде ... ... ... жүргізілген
әңгімелер ықпалын ... «Мен және ... ... «Елтаңба, Әнұран,
Ту деген не?», ... ... туы ... неге көп?» т.
б. балалардың білімін тереңдетудің ... ... бірі ... ... ... Осындай іс – шараларға ата – аналарды
белсенді қатыстырған жөн.
Бастауыш сыныптардағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік ... ... ... ... Қазақстан Республикасы рәміздерінің авторларын білу;
- Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерінің ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Әнұранын мемлекеттік тілде орындай білу;
- Кез ... ... ... Республикасының рәміздері ... іс – ... ... ... ... ... елжандылық сезімді, Отанға деген
сүйіспеншілікті, жоғары адамгершілікті, ... өз ... зор ... пен қызығушылықты ... ... ... ... ... өткізу кезінде ... ... ... белгілі тұлғалар мен әскери
адамдардың өмірінен түрлі көріністер мен ... ... ... ... ... Әнұранға деген көзқарастарын ... ... ... беру мекемелерінде патриоттық тәрбие берудегі ең басты,
маңызды ... бірі - ... ... ... ... мен жастардың құрметпен ... ... ... ... позитивтік және сезінулі көзқарасты
қалыптастыру мүмкіншілігін зерттеу ... ... ... ... жылы ... ... ... Кеңесінің сессиясында
республикамыздың Туы, ... және ... ... ... ... ... ... Ал Елтаңбаның авторлары ... және Шота ... ... ... ... Нәжімеденов пен Нұрсұлтан Назарбаев, ал әнін Шәмші ... ... ... 130 – ға жуық ... мен ... тату – тәтті бейбіт өмір ... ... ... ... ... ... қоныс аударған көптеген ұлт пен ұлыстардың
бірлігін ... ... ... парасаттылықпен бірлікке ... ... ... ... арқасында қазақ және ... ... ... ... ісі әрі ... өз ... Адамдар арасындағы достық қарым – ... ... ... халықтардың жалпыұлттық келісімде өмір сүруі дамудың маңызды
факторы ... ... ... ... ... пен диалогты қолдай
отырып, саясат теориясында да, тәжірибеде де ... ... ... қоғам көптеген ұлт өкілдерінен құрылған, олар тек
қана ... ... ... ... ... мен дін ... ... Президент Қазақстан халқына жолдаған үндеуінде.
Бүгінгі таңда ... ... ... ... көп ... ... ... бастамасы болып табылады.
Мемлекеттік рәміздер – жас, ... ... және ... сабақтастығын куәландырады. Сондықтан әр адам ... ... ... нышандарына деген ... ... ... ... ... ... ... нышандарын зерделеу: Тудың, Елтаңбаның, Әнұранның
мәні мен ... ... ... ... ... ... негізін қалаушы бақтардың бірі. Әрбір ... рөлі мен ... ... ... ... Елтаңбасын және
Әнұранын қастерлеу рухында тәрбиеленіп, ... ... ... үшін ... ... сезіну
кереу. Қазақстан Республикасының ... ... ... тән жоғары адамгершілік құндылықтар, таңдаулы
дәстүрлер мен әдет – ғұрыптары ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік Туы – тік ... ... мата ... ... ... күн бейнесі ... ... дала ... ... және ... таяу тік ... ... жолақ бейнеленген. Күн сәулесімен ұлттық өрнек алтын
түстес. Тудың ені мен ... ... 1:2. ... ... ... Республикасы Президентінің резиденциясында
сақталады.
Зеңгір көк түс – ... ... ... ... және құрлықты
бейнелейді. Зеңгір көк түс ... ... ... ... қоймай, сонымен қатар барлық қалықтарда ... пен ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік Тудың бір ... ... ... ... ... ... күн мен дала қыраны бүркіт бейнесі ... ою - ... ... ... ... Туының негізгі
элементтері болып табылады.
Қазақстан Туындағы күн республикасының ... ... ... ... ... ... көрсетеді, әлемдегі барлық елдер
мен ...... ... үшін ашықтығын білдіреді. Өз ... ... күн – ... пен ... ... ... ... бейнесі өте маңызды орын алады,
өйткені онымен бостандық, өзін - өзі ... ... ... ... ... кеңдігі және ой - ... ... ... ... шарықтап ұшқаны рухани ... ... ... тапқырлық пен ержүректілікті ... күн ... ... ... халқымыздың бақыт пен
молшылыққа, ... ... ... ... ... ... құрайтын ұлттық ою - өрнек
халқымыздың ішкі ... ашу ... ... ... ... ою ... түп ... заттар мен оларда қоршайтын дүниенің
құбылыстары ... ... ... ... 5 ... сай ... Туы ... ұлттық мерекесі мен салтанатты күндері
мемлекеттік ... мен ... ... орнатылып,
көтеріледі.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік Туы ... ... ... ... ... сөзі бөлме қабырғасына ілінеді. Сол жерде Елтаңба ... да ... Туды ... ... ... еңбек пен қоғамдық
жұмыста үздік табыстарға жеткен ... ие ... ... ... ... – көгілдір түс
негізінде шаңырақ бейнесі шеңбер ... ... ... – белгі.
Елтаңба идеясының ең басты жүгін арқалап ... ... ... ... ... ... ... күнбезіндегі асыл
шырақ – күн бейнесін елестетсе, уықтары – одан ... ... ... ... әсер ... Қисынын тауып кергелердің
көрінісінде бере ... Әр ... әсем ... ... өз халқымыз, одан қалды қатар тіршілік кешкен ... ... ... бірлесіп, кереге – уықтай кірігіп, күш - жігер
жұмсап, ... тік ... ... ... ...... меңзегендей.
Елтаңба компазиясын құрап тұрған келесі бір ... ... - ... ... ... қос ... бейнесі. Елді нышандарында арғымақ
бейнесін ... - өте ... келе ... үрдіс. Ол геральдика
тілінде арыстанның жүректілігін, ... ... ... ... күшйін, еліктің ғажайып ... ... ... ... ... қалай да жауын жер соқтырар айлакерлігін білдіреді.
Елтаңбаның ... бес ... ... ... Ол ... өміріне бағдар беретін өз жұлдызы сияқты, ол Күн ... ... кие ... ... ... ... жұлдызымыз
жарқырай берсің» деген асыл арманын арқалап тұрғандай.
Өз мемлекетіміздің ... ... әрі биік ... ... ... сол жұлдыздың салған жолына сеніп, қиын ... ... ... жаңа ... ... ... сенім
артуымыз керек.
Елтаңбаның негізгі бояуы алтын түстес. Оған ... көк ... ... ... ... ... бедерлендіріп тұр.
Жалпы, қай жағынан алғанда да ... ... ... ... ... ... ... анық.
Қазақстан Республикасы Әнұранының салтанатты да ... ... ... ... оның ... ойы мен арманын бейнелейді.
Қазақстан ... ... 10 ... ... Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік әнұраның оркестірдің сүйемелдеуімен хормен
орындауға немесе ... ... ... ... ... ... ... Туды көтерген кезде орындалады.
Жиналысқа немесе жиынға ... ... ... ... ... ... тік тұрып оң қолын сол кеудесіне ... ... ... ... және ... аумағында жүрген адамдар Қазақстан ... ... ... Әнұранын құрметтеуге міндетті.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ... ... ... адамдар Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... факультативтік
сабақтарда, сабақтан тыс жұмыстарды өткізу ... ... ... ... және ... мерекелерді өткізу барысында
қалыптастыру қажет.
Еліміздің ... ... ... ... ... ... элменттерін түсіндіру барысында оқушылардың жас
ерекшеліктерін ескеру ... ... ... ... ... ... атты
дипломдық жұмысымдағы негізігі қарастырған мәселелерімнің маңызды,
қоғамның бүгінгі ... ... ... бірі екенін
сезіндім. Жақында Мемлекет басшысы бекіткен 2006 – 2008 ... ... ... азаматтарына патриоттық тәрбие
берудің мемлекеттік бағдарламасында жеке адамды ... ... ... Бұл ретте, ... ... ... – сезімін қалыптастыруда, Отан мүдделерін қорғаудағы ... мен ... ... ... ... ... ... тәрбиешілердің және т.б.) атқарар рөлі де,
жауапкершілігі де ... ... 2007 – 2024 ... арналған орнықты
дамуға көшу ... ... ... ... ... 14 ... №216 ... мақұлданған), орнықты даму
Қазақстанның 2030 ... ... Даму ... ... ... үшін қажет. Орнықты даму ... ... ... 1 ... ... ... ... жарияланған.
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің ... ... ... де ... ... патриотизмді дамытудың шаралары:
➢ патриоттық бағдардағы ... ... ... қызметі арқылы халықтың азаматтық ... ... ... ... ... ... бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысында отансүйгіштік бағыт
пен кәсіби мәдениетті ... ... озық ... ... ... ... ... жолы» атты жаңа кітабын оқып ... ... ... кітаптары түйін сөздің оқу – білім
мәселесіне ... ... ... ... ... ... туған
жеріне деген сүйіспеншілік сезімін тәрбиелейтің ... ... ... ... ... еңбек ету машығын үйрететін бәсекеге ... беру ... де ... екенін айтады.
Отанға деген сүйіспеншілік – патриотизим ата – ... жасы ... ... өркендейді. Бала ата – ... ... ... ... әйгілі қаһармандарға, көш бастайтын ерлерге ... ... ... ... ... ... бұл
кітабы патриотизм, Отанды сүю пәнінен дәріс беретін ... ... десе де, ... ... ... болатын, жаны сергек
жастарды уақыттың алдыңғы шебінде жүруге ... ... ... ... ұлы ... деген сеніміңізді ... ... - ... күш – қуат қосатын аса ... ... – ол сіз бен ... ... ... ...
қатынасымыз. Мен, әрине, кеңестік отансүйгіштік негізде тәрбиелендім,
октябрят, пионер, комсомол ... мүше ... әкем Ұлы ... ардагері болғандықтан, отансүйгіштіктің Отан соғысы кезінде
шынайы ... ... ... келе, Желтоқсан оқиғасы кезінде ешнәрседен тайынбаған
қаншама қазақтың ... мен ... ... ақ ... ... қандары төгілген қазақтың ару қыздарының ... ... ... ... ... осы ... көрген – білгендерімді,
университетте алған білімдерінді ... ... ... ... ... Өз елін сүйетін, өз Отанын ... ... ... ететін, Қазақстандық жастарды ... ... ... ... ... үйренуге, жаманнан жүйренуге
үйретемін. ... ... ... «Бұл ... ... ... ... тәрбиелеуге тағылымды үлес ... және ... мен ... да бар бұл іске ... ... ... ұлтжанды, бауырмал болсақ, мемлекетіміздің
тірегі ... ... ... ... ... ... ... салауатты өмір сүруге, ... ... іс. Оны іске ... жүгі де жеңіл емес.
«Мен жастарға сенемін!», - деп Мағжан Жұмабаев ... ... ... ... де білімді азаматтарды қалыптастыру барша
қоғамның ісі.
Пайдаланған әдебиеттер
1. ... Н. Ә. ... ... ... ... – Алматы: Қазақстан, 1993.
2. Назарбаев Н. Ә. «Қазақстан - 2030»
3. Бержанов Қ., Мусин С. Педагогика ...... ... ... ... Қ. Б., ... – Алматы «Білім» 1993.
5. Жарықбаев Қ. Б., ... ... ... ... туралы. –
Алматы, 1965.
6. Жарықбаев Қ. Б., Қазақтың тәлім – тәрбиелік ой – ... ... ... ... ... В. С. ... ... Москва, 1990.
8. Немов Р. С. Психология. В 3т. – Москва, 1998.
9. ... Р. В. ... ... ... ...... Абрамова Г. С. Практическая психология. – Москва, 2001.
11. Возрастная и педагогическая ... Под. ред М. В. ... ... ... ... В. А. Балаға жүрек жылуы. – Алматы, 1961.
13. Байділдина К. ... ... ...... ... ... Табылдиев Ә. Қазақ этнопедагогикасының және оқыту ... ... ... ... ... ... этнопедагогикасының теориялық негіздері мен
тарихы. – Алматы, 2003.
16. Үсенов Ә., Мәуленов С. Музыка сабағы арқылы ... ... ... ... 2005, №6.
17. Алексеенко А. Н., Қозыбаев М. К., Романов Ю. И. ... ... ... 2001.
18. Макаренко А. С. Избранные педагогические произведения. – Москва,
1956.
19. Макаренко А. С. Ата – аналар ...... ... ... Я. А. Ұлы ... ... Ж., ... білік. – Алматы, Ана тілі, 1993.
22. Кожахметова К. Ж., Таубаева Ш., Жанзакова Ш. ... ... ... ... в логико – структурных схемах. – Алматы, ... ... С. В. ... ... в ... ... ... в контексте роли мужчин в ... ... в ... 2005 ... ... М., ... ... – Алматы, 1996.
25. Ушинский К. Д. Избранные педагогические ...... ... ... Мұхтар. Тілсіздендіру анатомиясы. – Алматы, 2006.
27. Құсайынов А. Қ., ... М. Е., ... Ш. Б. ... ... ...... 2006.
28. Әбиев Ж. Ә., Бабаев С. Б., Құдиярова А. М. ...... ... Т. С. ... мұғалімдердің дидактикалық дайындығын
жетілдіру. – Алматы, ... ... Р. ... ... туралы. – Алматы, 1990.
31. Кәрімбаев Нұрсұлтан Жастарға жол нұсқайтын кітап. – ... 2007. 26 ... ... ... ... и патриотизм. – Каз. правда. 2006.
3 қараша
33. ... Б. Т. ... ... тәрбиелеудегі еліміздегі
бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі. – ... ... ... ... ... ... Ана тілі аспандайтын жыл. 2007 жыл ... жылы деп ...... ... 2007. 19 ... ... ... 2007 – 2024 ... ... ... көшу тұжырымдамасы. – ... ... 2006. ... ... Т. ... оқушыларына ұлттық тәрбие берудегі халық
педагогикасының маңызы. - ... ... 2007 ... ... ... – Хан. ... Момышұлы: Ана тілі және ұлттық
тәрбие. – ... ... 2007. ... ... Г. ... тәрбие беруде ауыз әдебиетінің атқаратын
рөлі – Бастауыш мектеп. 2005. ... ... Ж. ... ... ұлы ... – Алматы. 1996.
40 Әлімбаев М. Халық қажап тәлімгер. – Ана ... ... ... ... Гүлзейнеп. Отансүйгіштік қасиет тәлім – тәрбие мен үлгі -
өнеге ... ...... ... 2006. 15 желтоқсан
42. Указ Президента Республики Казахстан. О ... ... ... ... РК на 2006 – 2008 г. ... ... 2006 12 октябрь.
Қосымша
Кесте №3
Білімін ... ... ... 1. ... ...... -
Момышұлының
батыр. ... ... ... күнд ... Әлия 2. ... ... ... ... ... ... ... ... Мәметова- сөздері, батасы ... ... ... Зат ... есімдік, 3. Әлия ... ... ... мен ... ... Мәметова туралы оқу.
білемін ... ... ... ... ... асыру бағыттары
Деңгейлік Ойын ... ... ... ... ... арқылы тұлғалық қасиеттерді
Міндетті деңгей ... ... ... ... ... ... ... деңгей Айтыс ойындары ... ... ... ... ... |Құн- ... |Психологиялық қатынас|Сезімдік |Формасы ... |
| ... | | ... | | ... |Ел |- ... ауылға, |болмысты, ақиқатты |шынайы |сабақ сабақтан ... ... ... | ... елге ... ... ... |тыс ... ... бол |
| | ... | ... | | |
| | |- ата - баба ... еске ... |құрмет пен |мектептен тыс |салт – дәстүрлер, әдет –|
| | ... | ... ... |ғұрыптар |
| | ... | | | | |
| | |- ... ... ... білу ... ... ... бейнелеу, сөз саз |
| | ... ... ... және ... ... ... |
| | | ... ләззаттау | | | |
| | |- ... ... ... ... |сенім, құрмет|сабақ, ... ... |
| | ... құрметтеп|айту, әсерлену | ... | |
| | ... | | ... іс - | |
| | | | | ... | |
| | |- бір – ... ... ... |ынтымақтастық|ыыныптан тыс |әдебиеттер, салт – |
| | ... ... ... |пен бірлік |мектептен тыс ... |
| | ... ... |Қайырымдылық ... | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| | |- ... ... еске ... ... мен|мерекелік іс- |меркелік дәстүрлер |
| | ... ... ... ... |сыйлау |шаралар | |
| | ... ... ... | | | |
| | ... ... | | | |
| |Тіл |- ана ... сүю, ... қарау, |құрметтеу, |ана тілі, тіл |ана ... ... |
| | ... |дұрыс қабылдау |сүю ... ... |
| | |- ... ... ... ... | | | |
| | ... |көркемдік қабылдау | ... ... |
| | |- ... тіліне |болмысты дұрыс ... |тыс ... ... ... ... |
| | ... ... |қабылдау ... ... ... |
| | | | ... | | ... |Жер |Жер асты және жер |табиғат болмысын ... оның ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... тыс ... |
| | ... ... ... ... ... | |
| | | ... үнем |табиғатты | | |
| | | ... ... |сүю, ... | | ... №2
Патриоттық сезімді қалыптастыру
Кесте №5
Патриоттық сезімді ... ... і ... мен ... – қайшылық сезімдер
шаттану – шаттанбау, сену – сенбеу т.б.
Сезімдік реңдер: қуану, қайғыру, мақтану т.б.
Тәжірибелік ізденістер мен іс - ... ... ғ. ... ... Б. ... Алия, Мәншүк т.б.
ХХ ғ. басындағы алаш азаматтары (А. Байтұрсынов, М. Дулатов, М. Жұмабаев
т.б.)
ХІХ ғ. ұлт ... ... ... ... – ХІХ ғ. ... (Баласағұн, Қожа Ахмет, М. Қашқари, Х. Дулати)
Ежелгі дәуірдегі жазбаша өсиеттер Күлтегін, Білгеқаған Тоныкөк, Оғызнама,
Қорқыт Ата,
Ал - ... ... - ... – мәтелдер
Фольклор
Сезімді
қалыптастыру
табиғи ерекшелік
құралдар
құндылықтар
қағидалар
Ұстаным
Ұлттық патриотизмді тиімді пайдалану
Қазақстандық патриотизм
Сүю
Ар - намыс
Борыш
Сенім
Қағидалар
Ел таңба
Ту
Ән ұран
Ұлттық мәдениет
Фольклор
Бейнелеу өнері, ұлттық ойындар
Өнегелік істер мен ойлар
Халыққа тән ... ... ... ... ... – тәсілдер
Құралдар
Мемлекеттік нышандар
Жер
Ел
Құндылықтар
Тіл
Патриоттық сезімді қалыптастыру
Жеңіс
Отан
Батыр

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 70 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бастауыш сынып оқушыларының патриоттық сезімдерін қалыптастыру мәселелері.32 бет
Балаларды табиғатпен таныстыра отырып, патриоттық сезімге тәрбиелеу26 бет
Бейнелеу өнері арқылы жастардың патриоттық сезімдерін қалыптастыру4 бет
Бейнелеу өнері арқылы оқушылардың патриорттық сезімдерін арттыру71 бет
Жоғары оқу орны студенттерінің патриоттық сезімдерін қалыптастырудың педагогикалық негіздері3 бет
Мектеп жасына дейінгі балаларға патриоттық сезімін қалыптастыру30 бет
Мемлекеттік символдар арқылы патриоттық сезімін қалыптастыру46 бет
Оқушылардың мемлекеттік рәміздерге деген құрмет сезімін тәрбиелеу- патриоттық тәрбие берудің бастапқы қадамы6 бет
Патриоттық сезім3 бет
Педагогикалық процесте оқушылардың елжандылық сезімдерін қалыптастыру (патриоттық тәрбие)60 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь