Халықаралық экономика пәнінен оқу-әдістемелік кешені1 Жұмыс (модульдік) бағдарламасы
2 Пәннің оқу (модульдік) бағдарламасы
3 Студенттерді оқыту бағдарламасы (syllabus)
4 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі
5 Пәннің оқу.әдістемелік қамтамасыз ету картасы
6 Дәрістер кешені (дәрістер тезистері, иллюстративтік және таратпа материалдар, ұсынылатын әдебиеттер тізімі)
7 Семинар (тәжірибе) сабақтарының жоспары
8 Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар
9 Типтік есептеулерді, есептеу.графикалық, зертханалық жұмыстарды, курстық жобаларды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар мен ұсыныстар
10 Студенттердің өзіндік жұмысын орындауға арналған материалдар
11 Оқу, тәжірибеден өту бойынша әдістемелік нұсқаулар, есептік құжаттау нысандары
12 Студенттердің оқу жетістіктерін бақылау және бағалау бойынша материалдары (жазбаша бақылау тапсырмалар, тесттік тапсырмалар, өзін.өзі дайындау үшін сұрақтар тізімі, емтихан билеттері және т.б.)
13 Оқу сабақтарын бағдарламалық және мультимедиялық сүйемелдеу
14 Мамандандырылған дәрісханалар, кабинеттер, мен зертханалар тізімі
«Халықаралық экономика» пәні – бұл тауарлар мен қызметтердің капиталдардың, жұмысшы күші мен технологияның халықаралық айырбасы саласында әртүрлі экономикалық субъектінің өзара әрекеттесуі.
Бұл пәнде қарастырылатын маңызды мәселелерге мемлекеттің тиімді сыртқы экономикалық саясатын жүргізу, мемлекетаралық және үкмітаралық келісімдер мәселері жатады. Халықаралық экономикадағы көптеген заңдар, заңдылықтар мен ережелер көптеген пікір таласты туындатып отыр. Халықаралық экономика теориясының белсенді түрде қалыптасуы халықаралық экономикалық қатынастың және әлеумдік экономиканың жедел дамуы барысында жүзеге асады. «Халықаралық экономика» термині ХХ ғасырдың 90 жылынан бастап кең түрде қолданыла бастады. Алғашқыда халықаралық экономиканы зертеуге деген қызығушылық 1960ж. халықаралық бизнесті жүргізу қажеттілігінен туындады және ол ерекше пән ретінде АҚШ-ң бизнес мектептерінде алғашқы рет оқытыла бастады.
Дербес теориялық пән ретінде халықаралық экономика – ХХ ғасырда қалыптаса бастады. Оның қалыптасуы мен дамуына XVIII-XIX ғасырларда экономика классиктері А. Смит, Д. Рекардо, Д. Милль, А. Маршал үлес қосқан еді.
Сондықтан, халықаралық экономика негізін білмей кәсіпорынмен фирманың сыртқы экономикалық қызметін ұйымдастырудың ерекшелігін анықтау, олардың сыртқы экономикалық байланыстарын басқару саласындағы дұрыс шешімді қабылдау мүмкін емес.
Халықаралық қатынастың құрамы мынадай:
 Халықаралық еңбек бөлінісі.
 Тауар мен қызмет көрсетудің халықаралық саудасы.
 Капиталдармен шетелдің инвестициялық қозғалысы.
 Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы
 Халықаралық валюта – қаржы және несие қатынастары.
 Халықаралық экономикалық – интеграция.
 Халықаралық ғылыми-техникалық және өндірістік қарым-қатынас.
Халықаралық экономика құрамына халықаралық меншік қатынастары мен ұйымдарды жатқызуға болады. Олардың негізгі нысаны – халықаралық сауда.
2. Халықаралық сауда дегеніміз – халықаралық тауар-ақша қатынастары ортасымен әр түрлі елдердің сатып алушылары мен сатушылары арасындағы еңбек өнімдерін (тауар қызметі) айырбастаудың арнайы формасы. Халықаралық сауда - әлемдердің барлық елдерінің сыртқы саудаларының жиынтығы. Бірақ жеке мемлекеттің, аймақтың сыртқы саудасы халықаралық сауданың құрамдас элементі болып табылады.
Халықаралық сауданың даму кезеңдері – келесі сатыдан тұрады:
1 кезең – XVIII-XIX ғ. Мұнда халықаралық сауда айтарлықтай аумаққа жетіп, тұрақты халықаралық тауар-ақша қатынасы сипатына ие болған. Бұл процесс кейбір өнеркәсіптегі дамыған елдерде (Англия, Голландия), ірі машина өндіріснің пайда болуымен сипатталады. Ал экономикасы нашар дамыған (Азия, Африка,Лат. Америка) елдерінде ірі көлемде тұрақты түрде шикізаттарды импорттауға осы елдерге өндірістік тауарды экспорттауға бағытталған
2 кезең- XIX ғ. І жартысы. Мұнда халықаралық сауда бірнеше дағдарыстарды басынан өткізді. Оның біріншісі – 1914-1918 жж арасында дүниежүзілік соғыспен байланысты. Соғыстан кейінгі мерзімде халықарлық сауда орталық жүйесінің құлдырауына ұшырады.
3 кезең – XX ғ ІІ жартысы. Халықаралық айырбас жарылыс сипатына ие болып, халықаралық сауда жағдайындағы қарқынмен дами бастады:
- 1950-1994ж арасында әлемдік сауда айналымы 14 есеге өсті.
Негізгі әдебиеттер:
1. Указ Президента РК «О либерализации внешноэкномической деятельности» от 11 января 1995 г. №2021.
1. «Об иностранных инвестициях» Закон Рк от 27 декабря 1994 г. № 266.
2. «О валютном регулирования» Закон РК от 24 декабря 1996 г
3. «О государственнной поддержке прямых инвестиции» Закон РК от 28 февраля 1997 г
4. Доғалова Г.И. Халықаралық экономика, А:Экономика 2000.
5. Мамыров Н.К., Мадиярова Д.М., Калдыбаева А.Е. Халықаралық экономикалық қатынастар, А.:Экономика, 1998.
6. Халықаралық экономикалық қатынастар/Елемесов Р,Е. Бас. Ред., А.:ҚазҰУ, 2002.
7. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика, М.,1997.
8. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика, М.: МГУ, 1998г.
9. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения:Учебное пособие . М.; 2001.
10. Басовский Л.Е. Мировая экономика:Курс лекций.-М.:ИНФРА-М.2001
11. Мировая экономика,/под ред.Булатова А.-М.:Бек,2000
12. Международная экономические отношения/Под.ред.Елемесова Р.Е-Алматы: Қазақ университеті, 2001.
13. Лебедева С.Л Шлихтер С.Б Мировая экономика.Учебник-М., 2000
14. Спиридонов И.А. Мировая экономика. –М.,1998
15. Кударов В.М. Мировая экономика.-М.:Бек,1999
16. Экономика зарубежных стран.Страны центральной и ВосточнойЕвропы иКитай:учебное пособие под ред. М.Н.Осьмовой.-М.МГУ,1996


Қосымша әдебиеттер

1. Рыночная экономика Казахстана:Проблемы становления и развития. В 2-х томах/Под ред. М.Б.Кенжегузина.-Алматы,2001,том 2.
2. Борг М.З. История мировая экономики М.:Бек,1999
3. Экономикалық теория және нарықтық қатынастардың қалыптасуы. Оқулық. Журнал Ақиқат,1996 ж. 21-бет.
4. Экономика зарубежных стран./Под ред.Подгорлецкого
5. Экономикалық дағдарыс: сипаты, себептері, шығу жолдары.Журнал, Ақиқат, 1993ж. 64-бет.
6. Государственное регулирование экономики в условиях Казахстана (теория, опыт проблемы). Н.К.Мамыров, Ж.О.Ихданов.
7. Истроия мироваой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг. Учебное пособие под. Ред. Марковой А.М.-М.,1995г.
8. Тодаро М.Н.Экономическое развитие.-М.:МГУ,1997г.
9. Журнал «Мировая экономика и международные отношения».
10. Киреев А.Международная экономика.-М.:МО. –ч.1,2-М., 1998,1999гг.
11. МГТУ,1994г.
12. Басовский Л.Е Мировая экономика:Курс лекций.-М:ИНФРА-М,2001
13. Мировая экономика :Курс лекций /под ред. С.Ф.Сутырина.-С-Пб.,2001
14. Мировая экономика :Курс лекций /под ред. И.Н.Николаева.-М.:ЮНИТИ.2000

Пән: Экономика
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 88 бет
Таңдаулыға:   
Қаржы академиясы Сапа менеджмент жүйесі СМЖ ҚА ПП 21-10-2015
Акционерлік қоғамы Құжатталған процедура Күні 11.08.2015 ж.
Пәннің оқу-әдістемелік 88 беттен 1 беті
кешені

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы академиясы АҚ

БЕКІТЕМІН
Оқу-әдістемелік
жұмысы жөніндегі проректор
____________ Нурмухаметов Н.Н.
______________________2015 ж.

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

_________5В050600 – Экономика мамандығы үшін___________________
(шифры, мамандық атауы)
___________________________MezhE 2303_Халықаралық бизнес_________
код және пән атауы

Кредит саны 2
Курс 3
Семестр 4
Дәрістер 15
Тәжірибелік 15
Барлық аудиторлық сағат саны 30 сағат
СОӨЖ 30сағат
СӨЖ 30 сағат
ӨЖ барлық сағат 90 саны сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы 90 сағат
Рубеждік бақылау саны (РБ) 2
Емтихан 4 семестр

Астана 2015
Пәннің оқу-әдістемелік кешені
Құрастырған Мусакулов Олжас Нурланович , магистр, аға оқытушы
(аты-жөні, лауазымы, атағы)

Кафедра Экономика және менеджмент
(қолтаңба)

Экономика және менеджмент
кафедрасының отырысында талқыланды және ұсынылды.

___ _____ 2015ж. №_1 хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ Касенова А.Ж.

____Жоғары білім беру____ факультетінің ОӘК отырысында мақұлданды

_02_ __қыркүйек_ 2015ж. № 1 хаттама

Факультеттің ОӘК төрайымы _________________ Рахимова Г.А.

Келісілді:
ОӘБ басшысы _______________________________ Еркебаева З.Ж.

МАЗМҰНЫ

1 Жұмыс (модульдік) бағдарламасы 4
2 Пәннің оқу (модульдік) бағдарламасы 10
3 Студенттерді оқыту бағдарламасы (syllabus) 14
4 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 16
5 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы 25
6 Дәрістер кешені (дәрістер тезистері, иллюстративтік және
таратпа материалдар, ұсынылатын әдебиеттер тізімі) 26
7 Семинар (тәжірибе) сабақтарының жоспары 49
8 Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар 51
9 Типтік есептеулерді, есептеу-графикалық, зертханалық
жұмыстарды, курстық жобаларды орындау бойынша әдістемелік 54
нұсқаулар мен ұсыныстар
10 Студенттердің өзіндік жұмысын орындауға арналған материалдар 61
11 Оқу, тәжірибеден өту бойынша әдістемелік нұсқаулар, есептік
құжаттау нысандары 63
12 Студенттердің оқу жетістіктерін бақылау және бағалау бойынша
материалдары (жазбаша бақылау тапсырмалар, тесттік тапсырмалар,
өзін-өзі дайындау үшін сұрақтар тізімі, емтихан билеттері және 69
т.б.)
13 Оқу сабақтарын бағдарламалық және мультимедиялық сүйемелдеу 82
14 Мамандандырылған дәрісханалар, кабинеттер, мен зертханалар 85
тізімі

Қаржы академиясы Сапа менеджмент жүйесі СМЖ ҚА ПП 21-10-2015
Акционерлік қоғамы Құжатталған процедура Күні 11.08.2015 ж.
Пәннің оқу-әдістемелік 88 беттен 4 беті
кешені

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы академиясы АҚ

Бекітілді
ОӘЖ бойынша проректор
___________Нурмухаметов Н.Н.
___ _________________2015 ж.

ЖҰМЫС (МОДУЛЬДІК) БАҒДАРЛАМАСЫ

______5В050600 – Экономика және менеджмент мамандығы үшін____
(шифры, мамандық атауы)
__________________________ MezhE 2303 Халықаралық
экономика__________
код және пән атауы

Кредит саны 2
Курс 2
Семестр 4
Дәрістер 15
Тәжірибелік 15
Барлық аудиторлық сағат саны 30 сағат
CОӨЖ 30 сағат
CӨЖ 30 сағат
ӨЖ барлық сағат саны 90 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы 90 сағат
Рубеждік бақылау саны (РБ) 2
Емтихан 4 семестр

Астана 2015
Жұмыс оқу бағдарламасы
5B050600 - Экономика мамандығы үшін оқу бағдарламасы негізінде жасалынды.

Жұмыс бағдарламасын
Құрастырған:Мусакулов Олжас Нурланович магистр, аға оқытушы
(Аты-жөні, лауазымы, ғылыми атағы)

Кафедрасы Экономика және менеджмент ____________

(қолы)

Экономика және менеджмент_____________ кафедрасының
отырысында талқыланды және ұсынылды.

2015 ж. № 1 хаттама

Кафедра меңгерушісі _______________________ Касенова А.Ж.

Жоғары білім беру факультетінің ОӘК отырысында мақұлданды.

02 қыркүйек 2015ж. № 1 хаттама

факультеттің ОӘК төрайымы _____________________ Рахимова Г.А.

Келісілді:
ОӘБ басшысы _______________________________ Еркебаева З.Ж

1. ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

1.1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ

Сабақ түрі
Кредит Барлық Бақылау
Семесттер СӨЖ сағат түрі
р саны саны
Тәжіри
белік ЛаборатоСОӨЖ Барлы
Дәріс сабақтриялық қ
ар сабақтар сағат
3 3 30 15 - 45 90 45 135 Е

1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ҮРДІСІНДЕ АЛАТЫН ОРНЫ

1.1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ
- пәннің атауы және шифрі: Халықаралық экономика;
- модульге жауапты: магистр, аға оқытушы Мусакулов Олжас Нурланович

- пәннің типі: Жалпы таңдау модуль;
- модуль деңгейі: БА
- кредит саны: 2
- аптадағы сағат саны: аптасына 2 сағат
- оқу нысаны: күндізгі
- семестр: 4
- оқитын студенттердің саны: 2 адам;
- модульдің пререквизиттері: Экономикалық теория, Халықаралық
экономика;
- модульдің постреквизиттері: Халықаралық бизенс,
-модуль мазмұны: Халықаралық экономика пәні – бұл тауарлар мен
қызметтердің капиталдардың, жұмысшы күші мен технологияның халықаралық
айырбасы саласында әртүрлі экономикалық субъектінің өзара әрекеттесуі.
- оқу нәтижесі: Халықаралық экономика пәнін зерделеудің объектісі –
бұл тауарлар мен қызметтердің, капиталдың, жұмысшы күші мен
технологиялардың халықаралық айырбас саласында әртүрлі мемлекеттік
сипаттағы экономикалық субъектілердің өзара әрекеттесу саласы. Бұл пәнде
қарастырылатын маңызды мәселелерге мемлекеттердің тиімді сыртқы
экономикалық саясатын жүргізу, мемлекетаралық және үкіметаралық келісімдер
мәселелері жатады. Бұл пән студенттердің экономикалық біліктілігімен елдің
экономикалық өміріне мемлекеттің қатысу формаларын оқытатынын түсіндіруге
ықпал етеді.
кредиттерді алуға берілген шарттар: семинар сабақтарында, СӨЖ, СОӨЖ және
т.б. берілген барлық тапсырмаларды орындау;
- пәннің жалғасуы: 1семестр
- жаңарту күні: 01.09.2015ж.
1.2 Пәнді оқытудың мақсаты
Халықаралық экономика пәні – бұл тауарлар мен қызметтердің
капиталдардың, жұмысшы күші мен технологияның халықаралық айырбасы
саласында әртүрлі экономикалық субъектінің өзара әрекеттесуі.
1.3 Пәнді оқытудың міндеттері:
Бұл пәнде қарастырылатын маңызды мәселелерге мемлекеттің тиімді сыртқы
экономикалық саясатын жүргізу, мемлекетаралық және үкіметаралық келісімдер
мәселелері жатады. Халықаралық экономика термині ХХ ғасырдың 90 жылынан
бастап кең түрде қолданыла бастады. Алғашқыда халықаралық экономиканы
зертеуге деген қызығушылық 1960ж. халықаралық бизнесті жүргізу
қажеттілігінен туындады және ол ерекше пән ретінде АҚШ-тың бизнес
мектептерінде алғаш рет оқытыла бастады.
Дербес теориялық пән ретінде халықаралық экономика бүкіл ХХ ғасыр
бойында қалыптасты. Оның қалыптасуы мен дамуына XVIII-XIX ғасырларда
экономика ғылымының классиктері А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Милль, А. Маршал
үлес қосқан еді.
Сондықтан, халықаралық экономика негізін білмей, кәсіпорын мен
фирманың сыртқы экономикалық қызметін ұйымдастырудың ерекшелігін анықтау,
олардың сыртқы экономикалық байланыстарын басқару саласындағы дұрыс шешімді
қабылдау мүмкін емес.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

2.1 САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Еңбексыйымдылығы
Тақырыптар
Дәрістік сабақтар
Тақырып №1 Халықаралық экономиканың қалыптасуы және 1
құрылымы
Тақырып №2 Халықаралық сауданың классикалық 1
теориялары
Тақырып №3 Өндіріс факторлары арақатынасы теориясы 1
Тақырып №4 Халықаралық саудадағы тепе-теңдік 1
Тақырып №5 Халықаралық сауданың табыстарды бөлуге 1
ықпал етуі
Тақырып №6 Халықаралық сауданың альтернативтік 1
(балама) теориясы
Тақырып №7 Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары 1
Тақырып №8 Капиталдың халықаралық қозғалысы және 1
халықаралық
несиелеу
Тақырып №9 Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы 2
Тақырып №10 Технологияның халықаралық айырбасы 1
Тақырып №11 Халықаралық экономика интеграциясы 1
Тақырып №12 Халықаралық валюталық-қаржылық жүйе 1
Тақырып №13 Валюталық бағам және оны реттеу 1
Тақырып №14 Халықаралық қаржылық нарықтар 1
Тақырып №15 Төлем балансы
Барлығы: 30
Тәжірибелік сабақтар
Тақырып №1 Халықаралық экономиканың қалыптасуы және 1
құрылымы
Тақырып №2 Халықаралық сауданың классикалық 1
теориялары
Тақырып №3 Өндіріс факторлары арақатынасы теориясы 1
Тақырып №4 Халықаралық саудадағы тепе-теңдік 1
Тақырып №5 Халықаралық сауданың табыстарды бөлуге 2
ықпал етуі
Тақырып №6 Халықаралық сауданың альтернативтік 2
(балама) теориясы
Тақырып №7 Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары 1
Тақырып №8 Капиталдың халықаралық қозғалысы және 1
халықаралық
несиелеу
Тақырып №9 Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы 1
Тақырып №10 Технологияның халықаралық айырбасы 1
Тақырып №11 Халықаралық валюталық-қаржылық жүйе 2
Тақырып №12 Халықаралық қаржылық нарықтар 1
Төлем балансы
Тақырып №13 Валюталық бағам және оны реттеу
Тақырып №14 Халықаралық экономика интеграциясы
Барлығы: 15
Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы
Тақырып №1 Халықаралық экономика және 3
оның зерттеу пәні
Тақырып №2 Территориялық еңбек бөлінісі және меншік 3
қатынасы
Тақырып №3 Халықаралық қоғамдық ұдайы өндірістік 3
процесс
Тақырып №4 Халықаралық экономиканың әдістемесі 4
Тақырып №5 Халықаралық экономиканың теориялық 4
негіздері
Тақырып №6 Халықаралық нарық мәні мен мазмұны 4
Тақырып №7 Қазақстанда аймақтық басқару 4
Тақырып №8 Өтпелі кезендегі Қазақстан экономикасын 4
басқару шараларының жүйесі
Тақырып №9 Халықаралық ғылымның құрылуы 4
Тақырып №10 Өндіргіш күштердің дамуы 4
Тақырып №11 Халықаралық экономиканы зерттеудегі 4
отандық мектеп
Тақырып №12 Халықаралық экономикасының теориялық даму 1
бағыттары
Тақырып №13 Халықаралық жоспарлау қажеттілігі 2
Тақырып №14 Өңірлердің әлеуметтік – экономикалық дамуы1
Барлығы: 45
Студенттің өзіндік жұмысы
Тақырып №1 Халықаралық экономиканың қалыптасуы және 3
Статистика құрылымы
пәні мен
міндеттері
Тақырып №2 Халықаралық сауданың классикалық 3
Статистикалытеориялары
қ бақылау
Тақырып №3 Өндіріс факторлары арақатынасы теориясы 3
Статистикалы
қ
мәліметтерді
жинақтау
және топау
Тақырып №4 Халықаралық саудадағы тепе-теңдік 4
Абсолютті
және қатысты
шамалар
Тақырып №5 Халықаралық сауданың табыстарды бөлуге 4
Орташа ықпал етуі
шамалар және
вариация
көрсеткіштер
і
Тақырып №6 Халықаралық сауданың альтернативтік 4
Ішінара (балама) теориясы
бақылау
Тақырып №7 Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары 4
Динамикалық
қатарлар
Тақырып №8 Капиталдың халықаралық қозғалысы және 4
Индекстер халықаралық
несиелеу
Тақырып №9 Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы 4
Тақырып №10 Технологияның халықаралық айырбасы 4
Халық және
еңбек
ресурстарыны
ң
статистикасы
Тақырып№ 11 Халықаралық валюталық-қаржылық жүйе 4
Тақырып №12 Халықаралық қаржылық нарықтар 4
Халықтың Төлем балансы
тұрмыс
деңгейінің
статистикасы
Барлығы: 45


ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиеттер:
1. Указ Президента РК О либерализации внешноэкномической деятельности
от 11 января 1995 г. №2021.

1. Об иностранных инвестициях Закон Рк от 27 декабря 1994 г. № 266.
2. О валютном регулирования Закон РК от 24 декабря 1996 г
3. О государственнной поддержке прямых инвестиции Закон РК от 28
февраля 1997 г
4. Доғалова Г.И. Халықаралық экономика, А:Экономика 2000.
5. Мамыров Н.К., Мадиярова Д.М., Калдыбаева А.Е. Халықаралық экономикалық
қатынастар, А.:Экономика, 1998.
6. Халықаралық экономикалық қатынастарЕлемесов Р,Е. Бас. Ред., А.:ҚазҰУ,
2002.
7. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика,
М.,1997.
8. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика, М.: МГУ,
1998г.
9. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения:Учебное пособие .
М.; 2001.
10. Басовский Л.Е. Мировая экономика:Курс лекций.-М.:ИНФРА-М.2001
11. Мировая экономика,под ред.Булатова А.-М.:Бек,2000
12. Международная экономические отношенияПод.ред.Елемесова Р.Е-Алматы:
Қазақ университеті, 2001.
13. Лебедева С.Л Шлихтер С.Б Мировая экономика.Учебник-М., 2000
14. Спиридонов И.А. Мировая экономика. –М.,1998
15. Кударов В.М. Мировая экономика.-М.:Бек,1999
16. Экономика зарубежных стран.Страны центральной и ВосточнойЕвропы
иКитай:учебное пособие под ред. М.Н.Осьмовой.-М.МГУ,1996

Қосымша әдебиеттер

1. Рыночная экономика Казахстана:Проблемы становления и развития. В 2-х
томахПод ред. М.Б.Кенжегузина.-Алматы,2001,том 2.
2. Борг М.З. История мировая экономики М.:Бек,1999
3. Экономикалық теория және нарықтық қатынастардың қалыптасуы. Оқулық.
Журнал Ақиқат,1996 ж. 21-бет.
4. Экономика зарубежных стран.Под ред.Подгорлецкого
5. Экономикалық дағдарыс: сипаты, себептері, шығу жолдары.Журнал, Ақиқат,
1993ж. 64-бет.
6. Государственное регулирование экономики в условиях Казахстана (теория,
опыт проблемы). Н.К.Мамыров, Ж.О.Ихданов.
7. Истроия мироваой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг.
Учебное пособие под. Ред. Марковой А.М.-М.,1995г.
8. Тодаро М.Н.Экономическое развитие.-М.:МГУ,1997г.
9. Журнал Мировая экономика и международные отношения.
10. Киреев А.Международная экономика.-М.:МО. –ч.1,2-М., 1998,1999гг.
11. МГТУ,1994г.
12. Басовский Л.Е Мировая экономика:Курс лекций.-М:ИНФРА-М,2001
13. Мировая экономика :Курс лекций под ред. С.Ф.Сутырина.-С-Пб.,2001
14. Мировая экономика :Курс лекций под ред. И.Н.Николаева.-М.:ЮНИТИ.2000

2 ПӘННІҢ ОҚУ (МОДУЛЬДІК) БАҒДАРЛАМАСЫ

Алғысөз

Оқу-әдістемелік кешенде студенттің курс бойынша материалдарды игеруі
үшін қажетті материалдар толық қамтылған. Өзіндік жұмыс тапсырмалары үшін
әдебиеттер тізімі де ұсынылған. Курс бойынша жақсы балл алу күнделікті
сабаққа қатысымынсыз мүмкін емес. Сондықтан студенттер сабақ кезінде
сабаққа белсенді қатысуға қызығушылық білдіруі керек. Себебі, қорытынды
бағаны көтеру үшін белгілі бір пайыз көлемін иеленеді. Барлық тапсырмалар
берілген уақытында орындалуы керек және материалдарды талқылау үшін
дайындықпен келуі керек. Сонымен бірге студент сабақ барысында қажетті
ақпараттарды ала алады. Аралық бақылауды және қорытынды емтиханды кешігіп
тапсыруға және қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. Студенттің білімі
практикалық және СОӨЖ, СӨЖ сабақтарында бағаланады.

Пәннің мазмұны

Тақырып 1. Халықаралық экономиканың қалыптасуы және құрылымы
Халықаралық экономика теориясының мәні. Халықаралық экономиканың
қалыптасу тарихы. әлемдік нарықтың және әлемдік шаруашылықтың туындауы.
Халықаралық экономикадғы жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс. Сатылатын және
сатылмайтын тауарлар. Елдің сыртқы саудасы. Халықаралық сауда : түсінігі,
даму қарқындары.
Тақырып 2. Халықаралық сауданың классикалық теориялары
Халықаралық сауда теорияларының тарихи эволюциясы. Меркантилистік
теорияның негізгі идеялары. А.Смиттің абсолюттік артықшылықтар моделі.
Д.Рикардоның салыстырмалы артықшылықтар теориясының дамуы. Альтернативтік
баға. Дж.Ст.Милльдің халықаралық баға теориясы. Салыстырмалы бағаның
қалыптасуы және елдердің мамандануы.
Тақырып 3. Өндіріс факторлары арақатынасы теориясы
Хекшер – Олин моделі. Өндіріс факторларының арақатынасы
теориясын эмпирикалық тексеру және олардың шектеулігі мәселесі. Леонтьев
пародоксы. Пародоксты түсіндіру. Хекшер – Олин теориясын жақтаушы және
оған қарсы шығушы дәйектер.
Тақырып 4. Халықаралық саудадағы тепе-теңдік
Халықаралық сауда теориясындағы сұраныс пен ұсынысты талдаудың мәнісі.
Ф.Эджуорт пен Г.Хэберлердің халықаралық сауда теориясына қосқан үлесі.
Стандартты модельдің негізгі белгілері. Айырбастан түсетін ұтыс және
маманданудан түсетін ұтыс. Жалпы тепе – теңдік моделі. өзара сұраныс. Сауда
шарттары: түсінігі, өлшемі. Кіші және үлкен ел арасындағы сауда.
Тақырып 5. Халықаралық сауданың табыстарды бөлуге ықпал етуі
Халықаралық сауданың табыстарды бөлуге ықпал етуін талдау.
Халықаралық сауданыңғ классикалық теорияларының кемшіліктері. өндіріс
факторларының арақатынасы теориясындағы табыстарды бөлу. Хекшер – Олин –
Самуэльсон теоремасы. Столпер – Самуэльсон теоремасы. Рыбчинский теоремасы.
өндіріс афкторлары модельіндегі саудадан түсетін табыстарды бөлу.
Самуэльсон – Джонс теоремасы.
Тақырып 6. Халықаралық сауданың альтернативтік (балама) теориясы
Масштаб эффектісі негізіндегі сауда. Олигополия және монополиялық
бәсекуе жағдайындағы сауда. Б.Балассаның сала ішіндегі сауда теориясына
қосқан үлесі. Гомогенді тауарлардың халықаралық сала ішіндегі саудасының
себептері. Сала ішіндегі сауда индексі. Р.Вернердің тауардың өмірлік циклы
теориясы. Масштабтың сыртқы және ішкі тиімділігі.
Тақырып 7. Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары
Мемлекеттің халықаралық саудадағы ролі. Протекционизм: мәні және
формалары. Сауда саясатының құралдары: тарифтік, бейтарифтік. Сауда
саясатының сипаты. Халықаралоық сауданы реттеудің кедендік әдістері.
Кедендік траифтің анықтамалары. Баж салығы және оның функциялары.
Тауарлардың кедендік құны. Кедендік эскалация. Тарифтік квота. Экспорттық
тариф. Квоталау. Сандық шектеулер. Лицензиялау және лицензиялардың нақты
формалары. Субсидиялар және олардың түрлері. Демпинг және оның формалары.
Экспорттық несиелеу.
Тақырып 8. Капиталдың халықаралық қозғалысы және халықаралық несиелеу
Әлемдік шаруашылық байланыстардың дамауы және капиталдың халықаралық
мобильділігі дәрежесінің өсуі. Капиталдың халықаралық миграциясы түсінігі.
Кәсіпкерлік және қарыз капиталы. Тікелей және портфельді инвестициялар.
Халықаралық корпорациялардың тікелей шет елдік инвестициялаудың дамуындағы
жетекші ролі. Қарыз капиталының халықаралық қозғалысы. Уақытаралық сауда.
Халықаралық несиелеудің көлемі және құрылымы.
Тақырып 9. Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы
Халықаралық еңбек миграциясының мәні және себептері. Иммиграция.
Эмиграция. Миграциялық сальдо. Миграцияның экономикалық тиімдлігі. Жұмысшы
күші миграциясын мемлекеттік реттеу. Миграцияны бақылау механизмдері.
Иммиграцияны реттеу.
Тақырып 10. Технологияның халықаралық айырбасы
Технологияның халықаралық қозғалысы. Технологиялардың халықаралық
айырбасының механизмдері. Лицензиялар саудасы және лицензиялық төлемдердің
түрлері. Халықаралық техникалық ықпалдастық. Технолгиялардың берілуін
мемлекеттік реттеу.
Тақырып 11. Халықаралық экономика интеграциясы
Экономикалық интеграцияның алғышарттары және мақсаттары. Интеграцияны
бағалаудың принциптері. Интеграцияның динамикалық және статистикалық
тиімділігі. Дамыған және дамушы елдердің интеграциялық қалыптасу және даму
кезеңдері. ТМД және Еуразиялық экономикалық қауымдастық.
Тақырып 12. Халықаралық валюталық-қаржылық жүйе
Халықаралық экономиканың валюталық – қаржылық жүйесі. Валюта түсінігі
және оның түрлері. Валютаның конвертациялығы. Алтын стандарт. Генуя
конференциясы. Алтындевиздік стандарт. Бреттон – Вудс конференциясы. Ямайка
конференциясы. Қалқымалы валюта бағамдар жүйесі. Қазіргі кездегі әлемдік
валюта жүйесі. Евроны енгізу және оның Еуропалық Одаққа мүше елдерге және
әлемдік экономикаға тигізетін салдары..
Тақырып 13. Валюталық бағам және оны реттеу
Валюталық бағам және оның түрлері. Валюталық бағамды котировкалау
тсінігі және оның түрлері. Валюталық бағамның гибридті түрлері. Тепе –
теңдік валюталық бағам.. Шет ел валютасына деген сұраныс пен ұсыныстың
икемділігі. Маршалл – Лернер шарты.. Джейс қисығы. Валюталық бағам
тұрақтылығы.

Тәжірибелік тақырыптардың тізімі
1. Халықаралық экономиканың қалыптасу тарихы, әлемдік нарықтың және
әлемдік шаруашылықтың туындауы.
2. Салыстырмалы бағаның қалыптасуы және елдердің мамандануы.
3. Кіші және үлкен ел арасындағы сауда.
4. Хекшер – Олин – Самуэльсон теоремасы. Столпер – Самуэльсон
теоремасы.Рыбчинский теоремасы.
5. Олигополия және монополиялық бәсекуе жағдайындағы сауда.
6. Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары
7. Капиталдың халықаралық қозғалысы және халықаралық несиелеу
8. Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы
9. Лицензиялар саудасы және лицензиялық төлемдердің түрлері.
10. Халықаралық экономика интеграциясы
11. Халықаралық қаржылық нарықтар
12. Төлем балансы

Пайдаланылған әдебиет тізімі
Негізгі әдебиеттер:
1. Указ Президента РК О либерализации внешноэкномической деятельности
от 11 января 1995 г. №2021.

17. Об иностранных инвестициях Закон Рк от 27 декабря 1994 г. № 266.
18. О валютном регулирования Закон РК от 24 декабря 1996 г
19. О государственнной поддержке прямых инвестиции Закон РК от 28
февраля 1997 г
20. Доғалова Г.И. Халықаралық экономика, А:Экономика 2000.
21. Мамыров Н.К., Мадиярова Д.М., Калдыбаева А.Е. Халықаралық экономикалық
қатынастар, А.:Экономика, 1998.
22. Халықаралық экономикалық қатынастарЕлемесов Р,Е. Бас. Ред., А.:ҚазҰУ,
2002.
23. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика,
М.,1997.
24. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика, М.: МГУ,
1998г.
25. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения:Учебное пособие .
М.; 2001.
26. Басовский Л.Е. Мировая экономика:Курс лекций.-М.:ИНФРА-М.2001
27. Мировая экономика,под ред.Булатова А.-М.:Бек,2000
28. Международная экономические отношенияПод.ред.Елемесова Р.Е-Алматы:
Қазақ университеті, 2001.
29. Лебедева С.Л Шлихтер С.Б Мировая экономика.Учебник-М., 2000
30. Спиридонов И.А. Мировая экономика. –М.,1998
31. Кударов В.М. Мировая экономика.-М.:Бек,1999
32. Экономика зарубежных стран.Страны центральной и ВосточнойЕвропы
иКитай:учебное пособие под ред. М.Н.Осьмовой.-М.МГУ,1996

Қосымша әдебиеттер

15. Рыночная экономика Казахстана:Проблемы становления и развития. В 2-х
томахПод ред. М.Б.Кенжегузина.-Алматы,2001,том 2.
16. Борг М.З. История мировая экономики М.:Бек,1999
17. Экономикалық теория және нарықтық қатынастардың қалыптасуы. Оқулық.
Журнал Ақиқат,1996 ж. 21-бет.
18. Экономика зарубежных стран.Под ред.Подгорлецкого
19. Экономикалық дағдарыс: сипаты, себептері, шығу жолдары.Журнал, Ақиқат,
1993ж. 64-бет.
20. Государственное регулирование экономики в условиях Казахстана (теория,
опыт проблемы). Н.К.Мамыров, Ж.О.Ихданов.
21. Истроия мироваой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг.
Учебное пособие под. Ред. Марковой А.М.-М.,1995г.
22. Тодаро М.Н.Экономическое развитие.-М.:МГУ,1997г.
23. Журнал Мировая экономика и международные отношения.
24. Киреев А.Международная экономика.-М.:МО. –ч.1,2-М., 1998,1999гг.
25. МГТУ,1994г.
26. Басовский Л.Е Мировая экономика:Курс лекций.-М:ИНФРА-М,2001
27. Мировая экономика :Курс лекций под ред. С.Ф.Сутырина.-С-Пб.,2001
28. Мировая экономика :Курс лекций под ред. И.Н.Николаева.-М.:ЮНИТИ.

Қаржы академиясы Сапа менеджмент жүйесі СМЖ ҚА ПП 21-10-2015
Акционерлік қоғамы Құжатталған процедура Күні 11.08.2015 ж.
Пәннің оқу-әдістемелік 88 беттен 14 беті
кешені

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы академиясы АҚ

Бекітілді
ОӘК мәжілісінде
Жоғары білім беру факультеті
Төрайымы____________Рахимова Г.А.
_____ __________________2015ж.

СТУДЕНТТЕРДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ
(Syllabus)

MezhE 2303 Халықаралық эконмика пәні
бойынша____________
код және пән атауы
5B050800 – Экономика мамандығы
үшін__________
(шифр, мамандық атауы)

Кредит саны 2
Курс 2
Семестр 4
Дәрістер 15
Тәжірибелік 15
Барлық аудиторлық сағат саны 30 сағат
CОӨЖ 30 сағат
CӨЖ 30 сағат
ӨЖ барлық сағат саны 90 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы 90 сағат
Рубеждік бақылау саны (РБ) 2
Емтихан 4 семестр

Астана 2015

Силлабус 5B050600 - Экономика мамандығы үшін оқу____
бағдарламасы_______________________ ___________________________

___________________________________ _____ негізінде жасалынды.

__________ Экономика және менджмент___________

кафедрасының мәжілісінде талқыланды және ұсынылды.

2015 ж. Хаттама №

Кафедра меңгерушісі ____________________ Касенова А.Ж.

ОҚЫТУШЫ ЖӨНІНДЕ МӘЛІМЕТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ЖӨНІНДЕ АҚПАРАТ

Экономика және менджмент кафедрасы, жоғарғы білім беру факультеті
(ауд.31)
Курс оқытушылары: – Экономика және менеджмент кафедрасының магистр, аға
оқытушысы Баймуминова Н.Х. 2013 жылдан бастап Қаржылық академияда қызмет
жасайды.
Оқу тәртібінің жүргізілу уақыты мен орны: 3 семестрде сабақ кестесi
бойынша жүргiзiледi

1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОҚУ ҮРДІСІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ
1.1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ
- пәннің атауы және шифрі: Халықаралық экономика ;
- модульге жауапты: магистр, аға оқытушы Баймуминова Н.Х.
- пәннің типі: Жалпы таңдау модуль;
- модуль деңгейі: БА
- кредит саны: 2
- аптадағы сағат саны: аптасына 2 сағат
- оқу нысаны: күндізгі
- семестр: 4
- оқитын студенттердің саны: 2 адам;
- модульдің пререквизиттері: Экономикалық теория, Халықаралық
экономика;
- модульдің постреквизиттері: Халықаралық бизнес.
модуль мазмұны: Халықаралық экономика пәні – бұл тауарлар мен
қызметтердің капиталдардың, жұмысшы күші мен технологияның халықаралық
айырбасы саласында әртүрлі экономикалық субъектінің өзара әрекеттесуі.
- оқу нәтижесі: статистикалық ақпараттарды жинауды, өңдеуді, талдау
әдістемесін білу, нарықтық экономиканы басқаруда қолданылатын жіктемелер
мен топтастыруларды пайдалана білуді, ұлттық шоттардағы макроэкономикалық
көрсеткіштер негізінде экономикалық жағдайды бағалай білуді, экономика
нәтижесін комплексті, өзара байланысты зерттеуді және резервтерді айқындау
үшін экономикалық процестердің статистикалық үлгілерін құра білуді,
статистикалық үлгілер негізінде болжам жасаудың теориясын және әдістемесін
меңгеруді, экономика салалары мен секторлары тұрғысынан экономикалық
әрекеттердің нәтижесін және негізгі пропорцияларды сипаттай білуді,
экономикада табыстың пайда болуы, оның бөлінуі, пайдалануы сияқты
процестерді зерттей білуді, сыртқы экономикалық байланыстарды талдай білуді
үйренеді;
- бақылау түрі: емтихан;
- кредиттерді алуға берілген шарттар: семинар сабақтарында, СӨЖ,
СОӨЖ және т.б. берілген барлық тапсырмаларды орындау;
- пәннің жалғасуы: 4 семестр
- жаңарту күні: 01.09.2015ж.
1.2 Пәнді оқытудың мақсаты
Халықаралық экономика пәні – бұл тауарлар мен қызметтердің
капиталдардың, жұмысшы күші мен технологияның халықаралық айырбасы
саласында әртүрлі экономикалық субъектінің өзара әрекеттесуі.
1.3 Пәнді оқытудың міндеттері:
Бұл пәнде қарастырылатын маңызды мәселелерге мемлекеттің тиімді сыртқы
экономикалық саясатын жүргізу, мемлекетаралық және үкіметаралық келісімдер
мәселелері жатады. Халықаралық экономика термині ХХ ғасырдың 90 жылынан
бастап кең түрде қолданыла бастады. Алғашқыда халықаралық экономиканы
зертеуге деген қызығушылық 1960ж. халықаралық бизнесті жүргізу
қажеттілігінен туындады және ол ерекше пән ретінде АҚШ-тың бизнес
мектептерінде алғаш рет оқытыла бастады.
Дербес теориялық пән ретінде халықаралық экономика бүкіл ХХ ғасыр
бойында қалыптасты. Оның қалыптасуы мен дамуына XVIII-XIX ғасырларда
экономика ғылымының классиктері А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Милль, А. Маршал
үлес қосқан еді.
Сондықтан, халықаралық экономика негізін білмей, кәсіпорын мен
фирманың сыртқы экономикалық қызметін ұйымдастырудың ерекшелігін анықтау,
олардың сыртқы экономикалық байланыстарын басқару саласындағы дұрыс шешімді
қабылдау мүмкін емес.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

2.1 САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Еңбексыйымдылығы
Тақырыптар
Дәрістік сабақтар
Тақырып №1 Халықаралық экономиканың қалыптасуы және 1
құрылымы
Тақырып №2 Халықаралық сауданың классикалық 1
теориялары
Тақырып №3 Өндіріс факторлары арақатынасы теориясы 1
Тақырып №4 Халықаралық саудадағы тепе-теңдік 1
Тақырып №5 Халықаралық сауданың табыстарды бөлуге 1
ықпал етуі
Тақырып №6 Халықаралық сауданың альтернативтік 1
(балама) теориясы
Тақырып №7 Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары 1
Тақырып №8 Капиталдың халықаралық қозғалысы және 1
халықаралық
несиелеу
Тақырып №9 Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы 2
Тақырып №10 Технологияның халықаралық айырбасы 1
Тақырып №11 Халықаралық экономика интеграциясы 1
Тақырып №12 Халықаралық валюталық-қаржылық жүйе 1
Тақырып №13 Валюталық бағам және оны реттеу 1
Тақырып №14 Халықаралық қаржылық нарықтар 1
Тақырып №15 Төлем балансы
Барлығы: 30
Тәжірибелік сабақтар
Тақырып №1 Халықаралық экономиканың қалыптасуы және 1
құрылымы
Тақырып №2 Халықаралық сауданың классикалық 1
теориялары
Тақырып №3 Өндіріс факторлары арақатынасы теориясы 1
Тақырып №4 Халықаралық саудадағы тепе-теңдік 1
Тақырып №5 Халықаралық сауданың табыстарды бөлуге 2
ықпал етуі
Тақырып №6 Халықаралық сауданың альтернативтік 2
(балама) теориясы
Тақырып №7 Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары 1
Тақырып №8 Капиталдың халықаралық қозғалысы және 1
халықаралық
несиелеу
Тақырып №9 Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы 1
Тақырып №10 Технологияның халықаралық айырбасы 1
Тақырып №11 Халықаралық валюталық-қаржылық жүйе 2
Тақырып №12 Халықаралық қаржылық нарықтар 1
Төлем балансы
Тақырып №13 Валюталық бағам және оны реттеу
Тақырып №14 Халықаралық экономика интеграциясы
Барлығы: 15
Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы
Тақырып №1 Халықаралық экономика және 3
оның зерттеу пәні
Тақырып №2 Территориялық еңбек бөлінісі және меншік 3
қатынасы
Тақырып №3 Халықаралық қоғамдық ұдайы өндірістік 3
процесс
Тақырып №4 Халықаралық экономиканың әдістемесі 4
Тақырып №5 Халықаралық экономиканың теориялық 4
негіздері
Тақырып №6 Халықаралық нарық мәні мен мазмұны 4
Тақырып №7 Қазақстанда аймақтық басқару 4
Тақырып №8 Өтпелі кезендегі Қазақстан экономикасын 4
басқару шараларының жүйесі
Тақырып №9 Халықаралық ғылымның құрылуы 4
Тақырып №10 Өндіргіш күштердің дамуы 4
Тақырып №11 Халықаралық экономиканы зерттеудегі 4
отандық мектеп
Тақырып №12 Халықаралық экономикасының теориялық даму 1
бағыттары
Тақырып №13 Халықаралық жоспарлау қажеттілігі 2
Тақырып №14 Өңірлердің әлеуметтік – экономикалық дамуы1
Барлығы: 45
Студенттің өзіндік жұмысы
Тақырып №1 Халықаралық экономиканың қалыптасуы және 3
Статистика құрылымы
пәні мен
міндеттері
Тақырып №2 Халықаралық сауданың классикалық 3
Статистикалытеориялары
қ бақылау
Тақырып №3 Өндіріс факторлары арақатынасы теориясы 3
Статистикалы
қ
мәліметтерді
жинақтау
және топау
Тақырып №4 Халықаралық саудадағы тепе-теңдік 4
Абсолютті
және қатысты
шамалар
Тақырып №5 Халықаралық сауданың табыстарды бөлуге 4
Орташа ықпал етуі
шамалар және
вариация
көрсеткіштер
і
Тақырып №6 Халықаралық сауданың альтернативтік 4
Ішінара (балама) теориясы
бақылау
Тақырып №7 Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары 4
Динамикалық
қатарлар
Тақырып №8 Капиталдың халықаралық қозғалысы және 4
Индекстер халықаралық несиелеу
Тақырып №9 Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы 4
Тақырып №10 Технологияның халықаралық айырбасы 4
Халық және
еңбек
ресурстарыны
ң
статистикасы
Тақырып№ 11 Халықаралық валюталық-қаржылық жүйе 4
Тақырып №12 Халықаралық қаржылық нарықтар 4
Халықтың Төлем балансы
тұрмыс
деңгейінің
статистикасы
Барлығы: 45


4 ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ

№ Студенттердің өзіндік жұмысы Ұсынылатын Бақылау түрі Бақылау
мазмұны әдебиет мерзімдері
1 Тақырып № 1. Халықаралық 1,2 Ауызша сұрау 2 апта
экономиканың қалыптасуы және
құрылымы
2 Тақырып № 2. Халықаралық 3,4 Ауызша сұрау 3 -4апта
сауданың классикалық теориялары
3 Тақырып № 3. Өндіріс факторлары 5,6 Есептер 4-5 апта
арақатынасы теориясы шығару,
Ауызша сұрау
№ Студенттердің өзіндік жұмысы Ұсынылатын Бақылау түрі Бақылау
мазмұны әдебиет мерзімдері
4 Тақырып № 4 Халықаралық 7,8 Презентация 5-6 апта
саудадағы тепе-теңдік Есептер
шығару
5 Тақырып № 5 Халықаралық сауданың9,10 Презентация 7 апта
табыстарды бөлуге ықпал етуі Есептер
шығару
6 Тақырып № 6 Халықаралық сауданың11,12 Презентация 8 апта
альтернативтік (балама) Есептер
шығару
7 Тақырып № 7 Сыртқы сауда саясаты13,14 Презентация 9 апта
және оның құралдары Есептер
шығару
8 Тақырып № 8. Капиталдың 14,15 Презентация 10 апта
халықаралық қозғалысы және Есептер
халықаралық несиелеу шығару
9 Тақырып № 9. Жұмысшы күшінің 16,17 Презентация 12 апта
халықаралық миграциясы Рефераттар,
Есептер
шығару
10 Тақырып № 10. Технологияның 18,19 Презентация 13- апта
халықаралық айырбасы Рефераттар,
Есептер
шығару
11 Тақырып № 11. Халықаралық 21,22 Презентация 14 апта
валюталық-қаржылық жүйе Рефераттар,
Есептер
шығару
12 Тақырып № 12. Халықаралық 22,23 Презентация 15 апта
қаржылық нарықтар Рефераттар,
Есептер
шығару

4.1 МОДУЛЬ БОЙЫНША ТАПСЫРМАНЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ
Оқудың академиялық кезеңі, апта
Бақылау түрі
1
Тәжір Оқу Тест РубежБарлы
СабақибеліӨзіндіктәжіілікРефе рҮй дік ғы
қа к жұмыстарибесұрааттартапсырмте сті
қатыссабақр сі у аларын леу
у тар орындау
Рейтинг 1 7 35 35 - - 10 5 8 100
Рейтинг 2 7 35 35 - - 10 5 8 100

Пән бойынша емтихан емтихан кезеңінде тестілеу нысанында жүргізіледі.
Пән бойынша студенттің білімін қорытынды бағалау келесіні қамтиды:
- 40% емтиханда алған нәтижесін;
- 60% ағымдық үлгірім нәтижелерін.

Қорытынды баға келесі формула бойынша есептеледі

Қорытынды баға =

бұнда, Р1 – бірінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;
Р2 – екінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;
Э – емтихандық бағалаудың проценттік мазмұны.

Студенттердің білімін бағалау жалпы шкаласы

Әріптік жүйе Сандық % - баллдар Дәстүрлі жүйе бойынша
бойынша эквивалент мазмұны бағалау.
бағалау баллдары.
4.0 95-100 Өте жақсы
А
3.67 90-94
А-
3.33 85-89 жақсы
В+
В 3.0 80-84
2.67 75-79
В-
2.33 70-74 қанағаттанарлық
С+
С 2.0 65-69
1.67 60-64
С-
1.33 55-59
Д+
Д 1.0 50-54
F 0 0-49 қанағаттанарлықсыз

Курс саясаты

Дәрісханадағы жұмыс оқылған материалдарды талқылау, ситуациялық
мәселелерді талдау және түрлі жаттығулар орындаудан тұрады. Әрбәр 3 апта
сайын материалдар, яғни лекциялық және практикалық сабақтар сұрақтары мен
тапсырмаларын біріктіретін бақылау жұмысы орындалады. Студенттер барлығы 5
бақылау жұмысын тапсыруы қажет және оны қайта тапсыру қарастырылмаған.
Студенттердің әрбір сабаққа қатысуы оларға ұсынылған материалдарды
одан әрі игеруге байланысты, сондықтан сабақта берілетін материалдарды
талқылауға белсенді қатысуы қажет. Белсенділігі үшін жоғары баға әрбір
сабақта жарияланады.
Студент өзіндік зерттеу жұмысын дайындап өткізуге міндетті. Тақырыпты
өзі таңдауға құқылы. Баға жұмыстың мазмұнына, құрылымы мен баяндалу
тәртібіне және ғылыми теориялық деңгейіне. Сондай ақ безендірілуіне қатысты
қойылады,
Курс шеңберінде екі аралық тест тапсыру қарастырылған. Тест сұрақтары курс
бойынша өтілген материалдар бойынша құрастырылған сұрақтардан тұрады. Курс
соңында қорытынды емтихан қабылданады. Студент жауабы белгіленген бағалау
жүйесіне сәйкес жүргізіледі.
– Сабаққа кешікпеу, Сабақтан кешіккендер кіргізілмейді.
– Сабақ кезіндеұялы телефондарды сөндіріп қою.
– Дәріс уақытысында сабақтан тыс сұрақтарды қарастырмау қажет.
– Сыртқы киіммен аудиторияға кірмеу қажет.
– Оқу процесінде белсенді қатысып отыру қажет,
– Уақытында тапсырмаларды тапсырып отыру тиіс.
– Тапсырманы уақытында орындамаған жағдайда баллдарын кемітіп отыру.
– Себепсіз сабақтан қалмау қажет.
– Сабақтан қалған жағдайда тиісті құжаттарын көрсетуі тиіс.
– Әрбір сабақта қалғаны үшін баллдары кеміп отырады.

4.5 Қорытынды бақылау үшін материалдары
Бақылау үшін сұрақтары

1.Халықаралық экономика теориясының мәні неде?
2.Халықаралық экономиканың қалыптасу тарихы қандай?
3.Халықаралық экономикадағы жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс түсінігі
4.Әлемдік нарықтың және әлемдік шаруашылықтың туындауы
5.Сатылатын және сатылмайтын тауарларды атаңыздар.
6.Елдің сыртқы саудасына сипаттама беріңіздер.
7.Халықаралық сауда : түсінігі, даму қарқындары?
8.Халықаралық сауда теорияларының тарихи эволюциясы?
9.Меркантилистік теорияның негізгі идеялары.
10.А.Смиттің абсолюттік артықшылықтар моделі
11.Д.Рикардоның салыстырмалы артықшылықтар теориясының дамуы.
12.Альтернативтік баға түсінігі
13.Дж.Ст.Милльдің халықаралық баға теориясы дегеніміз?
14.Салыстырмалы бағаның қалыптасуы дегеніміз не?
15.Елдердің мамандануы
16.Халықаралық экономика пәні бойынша арнайы білімдерді алу;
17.тәжірибелік іс – әрекеттер жасау түрінде сол білімдерді бекіту, дамыту,
кеңейту;
18.оқу процесі кестесінің талаптарын орындау;
19.Халықаралық сауда теориясындағы сұраныс элементтерімен танысу;
20.Ұсынысты талдау;
21.Ф.Эджуорт пен Г.Хэберлердің халықаралық сауда теориясына қосқан үлесі.
22.Кіші және үлкен ел арасындағы сауда
23.Халықаралық сауда теориясындағы сұраныс пен ұсынысты талдаудың мәнісі
24.Ф.Эджуорт пен Г.Хэберлердің халықаралық сауда теориясына қосқан үлесі.
25.Стандартты модельдің негізгі белгілері
26.Айырбастан түсетін ұтыс және маманданудан түсетін ұтыс
27.Жалпы тепе – теңдік моделі, өзара сұраныс дегеніміз?
28.Сауда шарттары: түсінігі, өлшемі
29.Кіші және үлкен ел арасындағы сауда
30.Халықаралық экономика пәні бойынша арнайы білімдерді алу;
31.тәжірибелік іс – әрекеттер жасау түрінде сол білімдерді бекіту, дамыту,
кеңейту;
32.оқу процесі кестесінің талаптарын орындау;
33.Мемлекеттің халықаралық саудадағы ролін анықтау;
34.Протекционизм: мәні және формалары;
35.Сауда саясатының құралдары қандай?
36.Халықаралық сауданы реттеудің кедендік әдістер
37.Сауда саясатының сипаты.
38.Халықаралық сауданы реттеудің кедендік әдістері.
39.Кедендік траифтің анықтамалары.
40.Баж салығы және оның функциялары.
41.Тауарлардың кедендік құны. Кедендік эскалация. Тарифтік квота.

42.Лицензиялау және лицензиялардың нақты формалары.
43.Субсидиялар және олардың түрлері. Демпинг және оның формалары.
44.Экономикалық интеграцияның алғышарттары және мақсаттары қандай?
45.Интеграцияны бағалаудың принциптері.
46.Интеграцияның динамикалық және статистикалық тиімділігі.
47.Дамыған және дамушы елдердің интеграциялық қалыптасуы және даму
кезеңдері.
48.ТМД және Еуразиялық экономикалық қауымдастық
49.Халықаралық экономиканың валюталық – қаржылық жүйесі.
50.Валюта түсінігі және оның түрлері.
51.Валютаның конвертациялығы.
52.Алтын стандарт. Генуя конференциясы. Алтындевиздік стандарт.
53.Бреттон – Вудс конференциясы. Ямайка конференциясы. Қалқымалы валюта
бағамдар жүйесі.
54.Қазіргі кездегі әлемдік валюта жүйесі.
55.Евроны енгізу және оның Еуропалық Одаққа мүше елдерге және әлемдік
экономикаға тигізетін салдары.
56.Халықаралық қаржы нарығының құрылымы қандай?
57.Валюталардың халықаралық нарығы дегеніміз?
58.Валюталық нарықтың қатысушылары, функциялары, түрлері.
59..Халықаралық саудадағы валюталық тәуекелдіктер.
60.Несиелік нарықтың құрылымы.

4 ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ

№ Студенттердің өзіндік жұмысы Ұсынылатын Бақылау түрі Бақылау
мазмұны әдебиет мерзімдері
1 Тақырып № 1. Халықаралық 1,2 Ауызша сұрау 2 апта
экономиканың қалыптасуы және
құрылымы
2 Тақырып № 2. Халықаралық 3,4 Ауызша сұрау 3 -4апта
сауданың классикалық теориялары
3 Тақырып № 3. Өндіріс факторлары 5,6 Есептер 4-5 апта
арақатынасы теориясы шығару,
Ауызша сұрау
№ Студенттердің өзіндік жұмысы Ұсынылатын Бақылау түрі Бақылау
мазмұны әдебиет мерзімдері
4 Тақырып № 4 Халықаралық 7,8 Презентация 5-6 апта
саудадағы тепе-теңдік Есептер
шығару
5 Тақырып № 5 Халықаралық сауданың9,10 Презентация 7 апта
табыстарды бөлуге ықпал етуі Есептер
шығару
6 Тақырып № 6 Халықаралық сауданың11,12 Презентация 8 апта
альтернативтік (балама) Есептер
шығару
7 Тақырып № 7 Сыртқы сауда саясаты13,14 Презентация 9 апта
және оның құралдары Есептер
шығару
8 Тақырып № 8. Капиталдың 14,15 Презентация 10 апта
халықаралық қозғалысы және Есептер
халықаралық несиелеу шығару
9 Тақырып № 9. Жұмысшы күшінің 16,17 Презентация 12 апта
халықаралық миграциясы Рефераттар, ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Жоғарғы оқу орындарындағы кредиттік оқыту жүйесі ғылыми-педагогикалық негіздері
Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық білім беру жүйесінде экономиканы оқыту
Оқушылардың жобаны орындауы
Болашақ мұғалімдерді мектеп оқушыларына құқықтық тәрбие беруге даярлау
Пәннің оқу - әдістемелік кешені негізінде ақпараттық технологияларды пайдаланудың әдіснамалық негізі
Компьютерлік презентациялық материалдарды қолдануы және электронды құралдарды дайындау мәселелері
Мұғалімдердің АКТ құзыреттілігінің құрылымы
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫ ҚҰРАЛДАРДЫ ДАЙЫНДАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Автоматты басқару теориясы пәнінен электронды оқулық жасау
Ақпараттық жүйе құру арқылы білім беру процесінің тиімділігін арттыру
Пәндер