Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар бойынша әдебиеттерге қабылданған заңдар мен актілерге шолу

Мазмұны.

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 4

1.Бөлім Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар бойынша әдебиеттерге қабылданған заңдар мен актілерге шолу.
1.1 Бағалы қағаздар туралы әдебиеттер және қабылданған заңдармен нормативтік актілерге шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
1.2 Халық Банкісінің бағалы қағаздармен жүргізілетін операцияларының ережелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
1.3 Бағалы қағаздар рыногы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31

2. Бөлім Бағалы қағаздар мен операциялардың есебі.
2.1 Бағалы қағаздардың түрлері және олардың жіктелуі ... ... ... ... 45
2.2 Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін келісім алу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52
2.3 Бағалы қағаздар мен жүргізілетін операциялардың есебі ... ... 55

3. Бөлім Бағалы қағаздар мен жүргізілетін операциялардың есебін жетілдіру жолдары.
1.1 Бағалы қағаздарды шетел банктеріне жайластырып капитал тарту жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
1.2 Сыртқы және ішкі бағалы қағаздар базарында (рыногында) бағалы қағаздар нарығын қалыптастыру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...78

Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .81

Қосымшалар
Кіріспе.
Нарықтық сипаттағы қазіргі заманғы экономиканың толыққанды қызмет етуі дамыған қор рыногынсыз (оның барлық компонеттерін – борыштық құралдар рыногын, мемлекеттік те, корпоративтік те акциялар рыногы мен туынды бағалы қағаздар рыногын қамтитын) мүмкін емес. Бүгінгі күнге дейін Қазақстанда жоғарыда аталған үш сегменттің алғашқысы ғана қалыптастырудың сәті түсті, ал солардың ішіндегі ең маңыздысы – акциялар рыногының “көгілдір фишкалар” бағдарламасын жүзеге асыруға әлденеше рет әрекет жасалғанымен, әлі күнге дейін нашар дамып отыр. Акциялар рыногын дамыту жөніндегі негізгі міндет – бағалы қағаздардың ауқымды ұсынымын жасауға және оларға деген төлем қабілетті сұранысты қалыптастыруға бағытталған іс-әрекеттер болуы керек. Бұл орайда негізгі мміндет отандық эмитенттердің акциялар ұсынымын қамтамасыз ету болып табылады. Эмитенттер бірқатар объективті және субъективті себептерге байланысты әлі күнге дейін ашық қор рыногына шығуға мүдделілік танытпай келеді.
Мыналар рынокты акциялармен толықтыру жөніндегі негізгі бағыттар бола алады:
1 жекешелендірілген кәсіпорындардың мемлекеттік меншікте қалып отырған акциялар пакетін сату;
2 ұлттық және мемлекеттік компанияларды акционерлендіру және олардың акцияларын биржалық айналысқа шығару. Мемлекеттік мүдделерді қамтамасыз ету үшін осы компаниялардың жарғылық қоры мөлшерін алдымен олардың активтерінің құнын және рыноктағы жағдайы тура көрсететіндей көлемге дейін ұлғайту қажет, ал бұл қайта бағалауға танымал шетелдік аудиторлық компанияларды тарту керек;
3 еліміздегі орта және шағын компаниялардың қор рыногына шығуын ынталандыратын жағдайлар жасау.
Қазақстандық эмитенттердің акцияларына төлем қабілетті сұранысты қамтамасыз ету жөніндегі негізгі бағыттар мыналар болуы керек: а) институттық инвесторлар топтарын, ең бірінше кезекте - өзара қорлар қалыптастыру үшін жағдайлар жасау; ә) Қазақстан рыногына шетелдік портфельді инвесторлар тарту; б) қор рыноыгна жеке инвесторлардың қаржысын тарту.
Бағалы қағаздардың экономикалық мәнін ашуда құжаттың бағалы қағаздар мәртебесінде ие болуы үшін қосымша сапаларын анықтау қажет.
Біріншіден, бағалы қағаздар өз кезегінде меншік титулы нысанында мүліктік құқты (корпорация акциялары, вексельдер, коносаменттер), немесе құжат иесі мен оны шығарушы тұлға арасындағы қарыздық қатынасты куәландыратын ақша құжаты.
Екіншіден, бағалы қағаз қорларды инвестициялау туралы куәландыратын құжат ретінде қызмет етеді. Бұл әсіресе бағалы қағаздардың рөлі мен экономикалық мәнін түсіну үшін өте маңызды. Бұл жерде олар инвестицияның жоғары нысаны ретінде басты рөль ойнайды.
Үшіншіден, бағалы қағаздар – бұл нақты активтерге (акцияларға, чектерге, коносаменттерге, тұрғын үй сертификаттарына), талап етуді көрсететін құжаттар.
Төртіншіден, бағалы қағаздардың экономикалық мәнін түсіну үшін маңызды сәті – олардың табыс әкелуі болып табылады.
Сонымен қатар бағалы қағаздардың өтімділік, айналымдылық, нарықтық сипат, стандарттылық, сериялық сияқты сапалық қасиеттерімен азаматтық айналымда қатысуын атамай өтуге болмайды.
Өтімділіктің астарында бағалы қағаздардың сатылуы нәтижесінде ақша қаражаттарына айналу мүмкіндігі жатыр. . Себебі бағалы қағаздар – бұл тек меншік титулы, табыс алуға құқық беретін, бірақ нақты капитал алуға құқығы жоқ құжат.
Сонымен, бағалы қағаздар шаруашылық қызметте қолданылатын әр түрлі құжаттардың жиыны.
Пайдаланылған әдебиеттер.

1. Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясы.
2. Ќазаќстан Республикасыныњ азаматтыќ кодексі.
3. Ќазаќстан Республикасындаѓы баѓалы ќаѓаздар нарыѓы бойынша нормативті-зањнамалыќ актілер жинаѓы.
4. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондове рынки.М:Изд.ЮНИТИ-1995 ж
5. Карагусов Ф.С. Операции с ценными бумагами в Республике Казахстан. Алматы-1995 ж.
6. Ануарбеков,Шарипбаев А.А. Справочник по ценным бумагам в Республике Казахстан. Алматы-1995 ж.
7. Кулекеев Ж.А. Государственные ценные бумаги в экономике Казахстана/уч. пос.Алматы-1996 ж.
8. Шалгимбаева Г.Н. Рынок ценных бумаг.Алмати-1996 ж.
9. Рубцов Б. Б. Зарубежные фондове рынки: инструменты, структура, механизм функционирования. М.. – 1997ж
10 Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами. М... – 1997
11 Адекенов Г. Банки и фондовый рынок. М...-1997
12. Павлова В. Н. Корпоративне ценные бумаги. М...-1998
Қосымша әдебиеттер:
13. Б. А. Кµшенова Аќша несие банк тер валюта ќатынастары. Алмати 2000
14. Ѓ. С. Сейітќасымов Аќша несие банк тер. Алмати 2001
15. С. Т. Міржаќыпова Банктегі бухгалтерлік есеп
16. Уссоскин В. М. Современные коммерческие банки М. 1994
17. Егемен Қазақстан 26,10,05
18. Егемен Қазақстан Бағалы қағаздар рыногы.
19. Родостовец В Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп
20. Банк ісі.
        
        Мазмұны.
Кіріспе................................................................
..................................... 4
1.Бөлім Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар бойынша әдебиеттерге
қабылданған заңдар мен актілерге шолу.
1. Бағалы қағаздар ... ... және ... ... ... 5
2. ... Банкісінің бағалы қағаздармен жүргізілетін операцияларының
ережелері...........................................................
.................14
3. ... ... ... ... ... мен операциялардың есебі.
1. Бағалы қағаздардың түрлері және олардың жіктелуі................45
2. Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті ... ... ... ... Бағалы қағаздар мен жүргізілетін операциялардың есебі........55
3. Бөлім ... ... мен ... ... ... жолдары.
1. Бағалы қағаздарды шетел банктеріне жайластырып капитал тарту
жолдары.............................................................
.......................................61
2. Сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... етуі
дамыған қор рыногынсыз (оның барлық компонеттерін – ... ... ... те, ... те акциялар рыногы мен туынды бағалы
қағаздар рыногын қамтитын) мүмкін емес. Бүгінгі күнге дейін Қазақстанда
жоғарыда ... үш ... ... ғана ... сәті ... ... ... ең маңыздысы – акциялар рыногының “көгілдір фишкалар”
бағдарламасын жүзеге асыруға әлденеше рет әрекет жасалғанымен, әлі ... ... ... ... Акциялар рыногын дамыту жөніндегі негізгі міндет –
бағалы қағаздардың ауқымды ұсынымын жасауға және ... ... ... ... ... ... ... болуы керек.
Бұл орайда негізгі мміндет отандық эмитенттердің ... ... ету ... ... ... ... ... және
субъективті себептерге байланысты әлі күнге дейін ашық қор ... ... ... келеді.
Мыналар рынокты акциялармен толықтыру жөніндегі негізгі бағыттар бола
алады:
1 жекешелендірілген кәсіпорындардың мемлекеттік меншікте қалып отырған
акциялар пакетін сату;
2 ... және ... ... акционерлендіру және олардың
акцияларын биржалық айналысқа ... ... ... ... ету
үшін осы компаниялардың жарғылық қоры мөлшерін ... ... ... және ... ... тура ... ... дейін ұлғайту
қажет, ал бұл қайта бағалауға танымал шетелдік аудиторлық ... ... ... орта және ... ... қор ... ... жағдайлар жасау.
Қазақстандық эмитенттердің акцияларына төлем қабілетті ... ету ... ... ... ... болуы керек: а)
институттық инвесторлар топтарын, ең ... ... - ... ... үшін жағдайлар жасау; ә) Қазақстан рыногына ... ... ... б) қор ... жеке ... ... қағаздардың экономикалық мәнін ашуда құжаттың бағалы қағаздар
мәртебесінде ие ... үшін ... ... ... ... ... қағаздар өз кезегінде меншік титулы нысанында
мүліктік құқты (корпорация ... ... ... ... иесі мен оны ... тұлға арасындағы қарыздық қатынасты
куәландыратын ақша құжаты.
Екіншіден, бағалы қағаз қорларды ... ... ... ретінде қызмет етеді. Бұл әсіресе бағалы қағаздардың рөлі ... ... ... үшін өте ... Бұл ... олар инвестицияның
жоғары нысаны ретінде басты рөль ... ... ... – бұл ... активтерге (акцияларға,
чектерге, коносаменттерге, тұрғын үй сертификаттарына), талап ... ... ... ... экономикалық мәнін түсіну үшін маңызды
сәті – олардың табыс әкелуі болып табылады.
Сонымен қатар бағалы ... ... ... нарықтық
сипат, стандарттылық, сериялық сияқты сапалық қасиеттерімен азаматтық
айналымда ... ... ... ... ... бағалы қағаздардың сатылуы нәтижесінде ... ... ... ... . ... ... ... – бұл тек
меншік титулы, табыс алуға құқық беретін, бірақ нақты капитал алуға құқығы
жоқ құжат.
Сонымен, ... ... ... ... қолданылатын әр түрлі
құжаттардың жиыны.
1-Бөлім Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар ... ... ... мен ... ... Бағалы қағаздар туралы әдебиеттер және ... ... ... шолу.
Қазақстан Республикасында заң эмиссиялық бағалы қағаздардың және өзге
де қаржы құралдарының шығарылуы, орналастырылуы, ... ... және ... ... қоғамдық қатынастарды бағалы қағаздар ... ... мен ... ... ... ... рыногының қауіпсіз, ашық түрде және тиімді жұмыс істеуін
қамтамасыз ету, ... мен ... ... ... ... ... ... қатысушыларының адал бәсекесін қорғау
мақсатында бағалы қағаздар ... ... мен ... ... Республикасында заңның мақсаттары үшін мынадай
негізгі ұғымдар пайдаланылады:
• агенттік облигация – қаржы агенттігі ... ... ...... қағаздар рыногының брокерлік – диллерлік
қызметті жүзеге ... ... бар және ... ... қағаздарды шығару мен орналастыру жөнінде қызмет
көрсететін кәсіби қатысушысы;
• эмиссиялық бағалы ... ... ... жою – ... ... ... құқықтар объектісі ретінде өмір
сүруін тоқтату;
... ... ...... ... ( ... жиынтығы түрінде) шығарылған бағалы қағаз;
• оқшаулау – ... ... ... тізімі жүйесінде және
нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде бағалы қағаздар ... ...... ... ... ... ... кепілдік беру мақсатында жүзеге
асырылатын уақытша ... ... ... – бағалы қағаздар рыногрының клиенттің ... ... ... және ... көздеп, эмиссиялау
бағалы қағаздар мен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер
жасайтын кәсіби қатысушысы;
• ішкі ...... ... ... ... ... құрамдық бөлімшелерінің ... ... ... мен ... ... және ... ақы төлеу тәртібін реттейтін
құжаттар;
• бағалы қағаздардың қайталама рыногы – орналастырылған бағалы
қағаздардың ... ... ... қағаздар рыногының
субъектілері арасында қалыптасатын құқықтық қатынастар;
• жеке шоттан ... ... ... ... ... ... нақтылы үстаушы беретін және тіркелген тұлғаның эмиссиялық
бағалы қағаздар бойынша ... бір ... ... құқықтарын
растайтын құжат;
• эмиссиялық бағалы қағаздар шығару – эмитентінің эмиссиялық
бағалы қағаздардың азаматтық құқықтар ... ... ... ... іс- ... ... ... болуы және өтелуі осы эмиссиялық ... ... ... ... ... ... белгілі бір
бағалы қағаздардың жиынтығы;(3,7)
• эмиссиялық ... ... ... ... – уәкілетті
орган қалыптастырылатын эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымдары
мен олардың эмитенттері туралы мәліметтердің жиынтығы;
• мемлекеттік ... ... ...... ... ... Үкіметі, жергілікті атқарушы орган
немесе ... ... ... ... болатын қарыз
алуға қатысы жөнінен ұстаушының ... ... ... ... ...... ... сауда-саттықты ұйымдастырушының
тізімінен уақытша немесе тұрақты шығарып тастау;
• қаржы құралдарын ...... ... қаржы құралдары орталық депозитарийдің есепке ... ... ... ... ... ... өтініш беруші – бағалы қағаздар рыногында қызметті жүзеге асыру
мақсатымен уәкілетті ... ... ... еткен заңды тұлға;
• инвестициялар – лизинг шартын ... ... ... ... қоса ... заңды тұлғаның жарғылық ... ... ... ... түрі, сондай-ақ оларға қызмет
үшін пайдаланатын тіркелген активтерді көбейту;
• жеке ...... ... болып табылмайтын
инвестор;
• институциалдық инвестор – Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес жүзеге асыру мақсатымен қаражат тартушы ... ... ... ...... қарыз шарттары бойынша талап
ету құығы ... ... ... кепілін қоса
алғанда ... ... ... ... ... ... ... өзге де жоғары өтімді
активтермен қамтамасыз етілген облигация;
• қаржы ... ... ... ...... мәмілелер жасасу нәтижесінде жүзеге асырылатын есеп
айырысуға қатысушы ... ... ... ... ... ... ... – акционерлік қоғамның шығару
проспектісінде айқындалған ... және ... ... ... ... ... ... жататын бағалы
қағазы;
• мүдделер қақтығысы – бағалы қағаздар ... ... ... ... мүдделері бір – біріне сай
келмейтін жағдай;
• биржадан тыс бағалы қағаздар рыногының баға белгілеу ұйымы ... ... ...... ... ... осы
сауда – саттықты ұйымдастырушы клиенттерінің арасында баға
белгілеу ... ...... ... және техникалық
қамтамасыз етуді жүзеге асыратын заңды тұлға;
• левередж-эмитенттің міндеттемелері мен өз капиталы ... ... ... – қор ... ... ... эмиссиялық бағалы
қағаздарды айналысқа жіберу ... жеке шот – ... ... ... ... жүйесінде
немесе нақтылы ұстауды есепке алу ... бар, ... ... мен ... ... ... ... мәмілелерді
тіркеу және құқықтарын есепке алу мақсаты мен тіркелген тұлғаны
сөсіз бірдеилендіруге мүмкіндік беретін ... ... ... бірдейлендіру нөмірі – эмиссиялық бағалы қағаздарды
бірдейлендіру және ... ... ... уәкілетті орган беретін
әріптік-сандық код;
• мелекеттік емес ... ... ... ... ... ... деп танылған, мермлекеттік емес ұйымдар
шығаратын ... ... және өзге де ... ... ... ... қағаздар рыногы – бағалы қағаздар
айналысының бағалы ... ... ... қаржы
құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құралдарында
мәміле объектісіне және оның қатысушыларына белгіленген талаптар
сақталмай жүзеге асырылмайтын саласы;
• қамтамасыз ... ...... ... ... мүлкінің кепілі мен, кепілдік беру мен және ... ... ... өзге де ... қамтамасыз
етілген облигация;(3,7)
• облигациялық бағдарлама – эмитент бірнеше облигациялар шығаруды,
оның ішінде шығарылымның тиісті проспектісі белгілейтін ... ... мен ... ... ... болатын шетке
облигациялар шығару;
• эмиссиялық бағалы ... ...... ... азаматтық құқықтық мәмілелер жасау;
• жарияланған эмиссиялық бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ... ... – қор биржасы және биржадан тыс
бағалы қағаздар рыногының баға белгілеу ұйымы;
• ұйымдастырылған бағалы қағаздар ... - ... ... ... ішкі ... сәйкес жүзеге
асырылатын эмиссиялық бағалы қағаздар мен қзге де ... ... ... ... ... ... ... – эмитенттің бұрын қайталама
бағалы қағаздар рыногында өзі сатып алған эмиссиялық ... ... әрі ... ... ... ... эмиссиялық консорциумның) жарияланған
эмиссиялық бағалы қағаздардың орналастыруы;
• төлем агенті - банк ... банк ... ... жүзеге асыратын ұйым;
• облигацияларды өтеу – эмитнттің орналастырылған облигацияларды
сыйақы және ... ... ... ... ... сату
мақсатынсыз) немесе оны облигациялар шығару проспектісінде
белгіленген тәртіппен сол ... ... ... ... ... алып қою жөніндегі іс-әрекеті;
• облигацияларды ұстаушылардың өкілі – ... ... ... ... ... ... ... ипотекалық және
өзге де қамтамасыз етілген облигациялар айналысы, облигациялар
бойынша сыйақы ... және ... өтеу ... ... ... ... ... жасайтын ұйым;
• бұйрық – қаржы ... ... ... ... ... ... қаржы құралдарын сатып алуға арналған ақшаға
қатысты белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... кәсіби қатысушысына табыс ететін
құжат;
... ... ... – осы туынды бағалы қағаздардың базалық
активке қатынасы бойынша құқықтарды куәлдандыратын ... ... ... ... қағаздар шығару проспектісі – эмитент, оның
қаржылық жай-күйі, сатылады деп болжанатын ... ... ... ... ... бағалы қағаздардың
саны, оларды шығару, орналастыру, айналыста болуы, девидендтер
(сыйақы )төлеу, өтеу рәсімі мен тәртібі туралы мәліметтер ... ... ... ... алу ... ... ... мүмкін басқа да ақұпарат бар құжат;
• бағалы құағаздар ... ... ... - өз ... ... ... ... нысанында жүзеге
асырылатын және бағалы қағаздар рыногында ... ... ... бар ... тұлға;
• эмиссиялық юбағалы қағаздарды орналастыру – бастапқы ... ... ... ... ... сату;
• тіркеуші – бағалы қағаздар рыногының ... ... ... ... қалыптастыруды, сақтауды және
жүргізуді жүзеге асыратын кәсіби қатысушысы;(3,6,7)
... ... - ... ... органыныњ басшысы жєне онныњ
орынбасары, ±иымныњ алќалы атќарушы органыныњ басшысы жєне оныњ
орынбасары, бас бухгалтер жєне оныњ орынбасары, ±иым ... ... ... ... ќаѓаздар рыногында
ќызметі ж‰зеге ... жєне ... ... ... ... ... негізінде болатын ќ±жаттарѓа ќол ќоюѓа
ќ±ќылы ќ±рылымдыќ бµлімшелердіњ ... ... ... оѓан баѓалау жасауды ж‰зеге асаыратын µзге де
ќызметкерлер;
... ... ±иым – ... ... ... ... бірыњѓаи ережелерімен стандарттарын ... ... ... ... ... т±лѓа;
• своп – екі тараптыњ белгілі бір мерзім ... ... ... мен ќаржы ќ±ралдарын аиырбастау жµніндегі келісімін
куєландыратын туынды баѓалы ќаѓаз;
• баѓалы ќаѓаздарды ±стаушылар ... ...... ... ќаѓаздар жєне белгілі бір уаќыт кезінде
эмиссиялыќ баѓалы ... ... ... ... бірдеилендіруді, бааѓалы ќаѓаздар мен ... ... ... ... туралы мєліметтердіњ
жиынтыѓы, сондаи-аќ осы баѓалы ќаѓаздар боиынша аиналысќа ... ... ... ... ... ... ... уєкілетті органныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актісіне сєикес
µзге де мєліметтер;
• наќтылы ±стауды ... ...... ... ... ... белгілі бір кезінде
оларды ... ... ... мен ... ... ететін баѓалы ќаѓаздардыц ... ... ... ... туралы мєліметтер бар, наќтылы ±стау
ќызметін кµрсететін есеп беру ... ... осы ... ... ... олар ... ... ж‰зеге
асыруѓа арналып тіркелген шектеулердіњ сипаты жєне уєкілетті
органныњ ... ... ... сєикес µзге де
мєліметтер;
• сауда- саттыќты ±иымдастырушыныњ ...... ... ж‰иесінде аиналысќа жіберуге р±ќсат
етілген ќаржы ќ±ралдарыныњ ... ... ... ... ... жасалып, бекітілген тізімі;
• шыѓару ќ±рылымы – шыѓарылатын ... ... ... олардыњ т‰рі, наќтылы ќ±ны (облигациялар ... ... ...... ... рыногыныњ µз клиенттерініњ
арасында ќ±жаттар (аќпараттар) баќылау мен еру ... ... ... ... ... ... – ќаржы ќызметін кµрсету мен т±тынуѓа жєне ќаржы
ќ±ралдарыныњ аиналысына ... ... ... ќор ...... ... ±иымдыќ ќ±ќыќтыќ нысанында
ќ±рылѓан, осы сауда-саттыќты ±иымдастырушыныњ сауда ж‰иесін
паидалана отырып, ... ... ... ... ... –жєне техникалыќ жаѓынан ќамтамасыз етуді ж‰зеге
асыратын зањды ... ...... ... ... рыногында аиналысќа
т‰сетін туынды баѓалы ќаѓаз, оны сатып алушы ... бір ... ... ... ... сєикес базалыќ активті
сатуѓа µзіне міндеттеме алады;
• хеджерлеу – м‰ліктік ... ... ... ... жасау арќылы баѓалы ќаѓаздар рыногыныњ ... мен ... ... ... ... ... баѓамыныњ, сыиаќы ставкаларыныњ немесе µзге
де ыќтимал кµрсеткіштердіњ µзгеруі кезіндегі тєуекелдерден
ќорѓау;
... ...... ... ... белгілі бір
жазбалармен басќа да белгілеулердіњ жиынтыѓы;
• орталыќ депозитарии – ... ... ... ... мен ... ... ... (олардыњ
клиенттерініњ) ќаржы ќ±ралдары боиынша ќ±ќыќтарын есепке алумен
растауды, ... ... ... ... ... мен ... оныњ ... депоненттер
арасындаѓы ќаржы ќ±ралдарымен мємілелер боиынша ... ... ... ... ... ... ... тізімдерініњ ж‰иесін ж‰ргізуді ж‰зеге асыратын кєсіби
ќатысушысы;
• эмиссиялыќ баѓалы ... – бір ... ... ... мен ... ... осы шыѓарылым ‰шін бірыњѓаи
жаѓдаилар негізінде ... ... ... ... ... ... – андерраитерлердіњ эмитентке эмиссиялыќ
баѓалы ќаѓаздарды шыѓару мен орналастыру жµнідегі ќызмет кµрсету
маќсатында ... ... ... шарт ... ... ... – Қазақстан Республикасының зањдарына сєикес эмиссиялыќ
баѓалы ќаѓаздарды шыѓаруды ж‰зеге асыратын зањды т±лѓа.
Қазақстан Республикасының баѓалы ќаѓаздар ... ... ... ... ... ... жєне ... Азаматтыќ кодексінен, µзге де ... ... ... егер ... ... ... халыќаралыќ шартта
осы Зањдаѓыдан µзгеше ережелер бедлгіленсе, халыќаралыќ
шарттыњ ережелері ... егер ... Зањ ... ... ... ... ... банктер, банк операцияларыныњ жекелеген
т‰рлерін ж‰зеге асыратын ... ... ... ... ... ... ... ќорлары шыѓаратын мемлекеттік баѓалы ќаѓаздарды
эмиссиялыќ баѓалы ... ... ... ... жєне µтеу процесінде туындаитын ... ... ... ... бағалы қағаздармен жүргізілетін операцияларының
ережелері.
Басқарма құрылымы 10.07.1998.ж. №281-1 Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... Заңына және Банк
басқармасы орындарының жарғысына сәйкес мыналар болып табылады:
- Жоғары орын басқармасы – акционерлердің ортақ ... ... орны – ... ... ... орын – Басқарма.
- бақылаушы орын – Ревизиялық комиссия.
Акционерлердің ортақ жиналысы. Дайындық ... мен ... ... және ... ... ... жиналысын өткізілуі, ортақ
жиналысты ... ... ... ... және ... ... №281-1«Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының
Заңына қатысты ... шешу ... Банк ... ... ... ... компетенциясын шығарушы Банк жарлығын
ортақ басшылық жүзеге асырады. Сайлау тәртібімен ... ... Банк ... заңдар талабына негізделген акционерлердің ортақ
жиналысымен анықталады.
Банктың атқарушы орны.
Банк қызметінің ... ... ... ... орын
басқарма атқарады. Басқарма акционерлердің ортақ ... мен ... ... ... орындайды. Басқарма заңдар бойынша
қалыптасқан банк тәртібі атынан әрекет ... және ... ... мен Банк ... ... ... басқа да
құжаттармен және ережелермен айналысады.
Ревизиялық комиссия.
Банк басқармасының ... ... ... ... ... функциясын жүзеге асуын акционерлердің ортақ жиналысында
бекітілген тәуелсіз аудитор атқарады. ... ... ... ... Кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелері сайлана алмайды.
Банктің ассоциацияларға, бірлестіктерге және ... ... ... ... ... ... ... тұлғалардың аманатына кепілдік беретін Қазақстан фондының;
- Қазақстандық фондтық Биржаның;
- Қазақстан Республикасының финансистер Ассоциациясының
- Халық Банктің финанстық ... ... SWIFT – тің ... ... ... WESTERN UNION ... аударудың дүниежүзілік систе-масының;
3. Банктің құрылуы мен дамуының ... ... ... ... ... ... ... орын
басушысы болып табылады. Ең алғаш регистрация болған күні 10.10.1991ж.
26.03.1996ж. ... ... ... ... ... ... ... өзгертілді және 18.06.1996ж №1335-1930 ... ... ... ... ... Республикасының юстиция Мминистерствосының
Қарағанды обылысындағы Басқарма юстициясында қайта тіркелді. Қазақстан
Республикасының ... Банк ... ... «Екінші дәрежелі
банктердің халық-аралық стандарттарға өту ... ... №292 ... ... ААҚ ... АБ ... бойынша құрылған.(1,2)
Жалпы ережелер:
«Қазақстан Халық Банк» АҚ – юристік «Қазақстан ... мен ... ... ... ... күші бар. ... ... ... ... ... ұйым ... юристік тұлға банктік қызметті іске асыруға толық құқылы.
Банктің ресми статусы Ұлттық Банктің оның ... ... ... юстицияда банк есебіндегі юристік тұлғаның ... және ... ... ... үшін ... Республикасының
Ұлттық Банктің қолдағы бар лицен-зиясымен ... ... ... Республикасының тұтас банктік системасына кіреді және депозиттік
банк болып табылады. Ұйымдық – ... ...... қоғам.
«Банктің толық фирмалық атауы:
Қазақ тілінде: Акциоенрлік қоғам « Халық банкі »
Орыс тілінде: Акционерное общество «Народный банка»
Банктің қысқартылған фирмалық атауы:
Қазақ ... АҚ « ... банк ... ... АО « Халық банк »
Банк қызметі конституциясымен және Қазақстан ... ... 1995ж 31 ... ... ... ... мен
банктік қызмет туралы» күшіне енген Қазақстан Республикасы президентінің
басқа актілерімен, халықаралық ... ... ... ... ... ... ... Жарлық бойынша оның компетенциясына
қатысты сұрақтарды Қазақстан Республикасының Президенті ... ... ... шешу және қалыптастыру үшін шығарылған Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банктің нормативті актілермен реттеледі.
Банктің мекен жайы – ... ... ... ... қаласы
М.Әуезов көшесі н/ж. ... ... ... ... есеп шоты ... ... тілдері қазақ тілі, орыс тілі болып табылады.
Банк шектеусіз мерзімге құрылады.
Банктік қызмет:
Банктік қызмет болып банктік ... ... ... ... ... Республикасындағы банктер мен банктік ... ... күші бар. ... ... ... қалыптасқан басқа да
банктер операциялары табылады. Халық банкі төмендегі операцияларды жүргізу
үшін банкке лицензия беру құқығына ... ... ... ... ... ... ... тұлғалардың депозитін қабылдау;
- физикалық тұлғалардың депозитін қабылдау;
- банктердің корреспонденциялық есебін және банктік емес ... ... ... ... ... ашу және ... кассалық операциялар: қабылдау, қайта есептеу, ... ... мен ... орау мен ... ... операциялар: юристік және физикалық тұлғалардың ақшалай
аудару жұмысы бойынша тапсырыстарын орындау.
- есепке алу операциялары: вексельдерді және ... да ... ... тұлғалардың қарыздық міндеттерін есепке алу.
- несиелік операциялар: кредиттердің ақшалай формада қойылуы;
- инвестициялық қаражат жарлықшыларының немесе иелерінің тапсырысы
бойынша капиталды ... ... ... ... ... ... құжаттар мен клиенттердің
бағалыларын, оның ішіне сейфтік жәшік, шкаф және ... ... ... ... бойынша қызмет;
- чектердің эмиссиясы;
- инкассаға, акцептке және ... ... ... қабылдау;
- төлем карточкаларын шығару;
- банкнот, монета және құндылықтардың ... ... ... ... валютасымен ұйымның айырбас операциялары.
Негізгі жарғылықтың көрсетілген Банк Қазақстан ... Банк інің ... ... ... мына ... іске ... ... алу, аманатқа, есепке сақтауға және қымбат бағалы металдарды
(алтын, ... ... ... ... металдар) тұтастай
түйіршік түрінде, ұнтақтап, тұздап, ... ... ... жасалған
монеталарды, сондай-ақ қымбат тастар мен қымбат металдардан тұратын
зергерлік бұйымдарды сату және қабылдау;
* ... ... ... және ... ... ... ... қарастыратын үшінші тұоғаға беру,
* келісілген мерзімге жалға ... ... ... ... ... ... ... меншіктік құнды қағаздар эмиссиясын (акциялар, облигациялар,
векселдер және депозиттік сертификаттар);
* факторлық ... ... ... ... ... тәуекелімен қабылдап, төлеу талабына құқықты мүліктену;
* форфейтингтік операциялар: сатып алушының ... ... ... ... алу ... ұзақ ... ... бойынша төлеу.
Акциялар.
Жарғылық фонд 179000 қарапайым атаулы және 1000 ерекше ... ... ... 0 ... бөлінген.
Акция иелеріне акцияның жалпы ... ... ... ... ... қозғалысы акционерлердің реестрінде қойылады.
Банк акциялары тек оның бағасымен толық төленгеннен ... ... оның ... ... ... ... ... кеміне 30
күн ішінде қалыптасқан акция құқылы.
Банк акционерлері Банктен қосымша шығарылған акцияларды сатып алуға
толық ... ... ... ... оның ... бағасынан төмен емес
бағада және барлық акционерлерге ортақ бағада шығарылуы ... ... ақша ... ... тарату және шығындардың орнын толтыру.
Банктің баланстық және таза пайдасы заңдарда қаралған тәртіп бойынша
анықталады.
Банктің таза табысы ... ... және ... ... ... ... ... қалады және резервтік ... ... ... банк ... ... ... шешім бойынша өндірістің дамуына және өзге мақсатқа
бағытталады.
Банк қызметі ... ... ... ... Резервтік және басқа
фондтардың немесе акционерлердің ортақ кеңесінің шешімі бойынша ... ... ... ... оның меншігінде табылатын акционерлер арасында
пропорционалды акциялар санымен таралған таза ... бір ... Банк ... ... ... акционерлердің ортақ
жиналысында анықталған жылдық қорытынды ... ... ... ... бола ... акционерлердің ортақ жиналысымен
кішірейе ... ... бар ... ... дивиденттер және
облигациялар бойынша проценттер олардың шығарылуымен қалыптасады.
Дивиденттер Банк ... ... ... немесе назар аударуға
шығарылмаған акциялармен төленбейді.
Табыстың бір ... Банк ... ... сарапатау немесе
акция түрінде бөлініп таратылуы мүмкін.
Банк фондтары.
Банк міндетті түрде дивиденттер төлегенге дейін табыс ... фонд ... ... ... тәртібі мен кішкентай
өлшемі Халық ... ... ... ... ... мен ... қызметтің іске асуына байланысты шығындардың орнын
толтырумен қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... банк ... даму ... және әлеуметтік даму, құрал-жабдықтар жасаумен
негізгі қаражат, сондай-ақ Банк қызметкерлердің әлеуметтік қажеттіліктері
жасалады. ... ... және ... ... ... ережелер
акциянерлердің ортақ жиналысымен бекітіледі.
Акционерлермен клиенттердің қызығушылығын қамтамасыздандыру. ... өз ... ... боуды қолдайды және Қазақстан Республикасының
Халық банкінің пруденциалды нормативтерімен ... ... ... ... жолымен өзіне қабылдаған міндеттерін толық орындауын
қолдайды. Банк ... ... ... ... ... ... талаптың
ең кіші көлемін бақылай отырып, банктік ... ... ... фонд ... Республикасы заңдарымен қаралмаған жағдайда келісімі
негізінде ... ... ... ... және ... ... ... және басқа мүлкіне, арест сот шешімі ... ... ... ... ... ... операциялар корреспонденттерді қоспағанда кедендік
және салықтық орындардың шешімімен ... ... ал ... тек
Қазақстан Республикасының заңдарында қаралған негіз бойынша ғана болуы
мүмкін. Банктегі юристік және физикалық тұлғалардың ... ... ... да ... ... ... өзінің клиенттері мен корреспонедеттерінің депозиттерін және
конфискациясы сот шешімінің заңды ... енуі ... ғана ... ... сондай-ақ сейфтік жәшіктегі, шкафтағы және банк
мекемелерінде сақталатын ... ... ... ... есепшот номері және нақтылық ... ... ... ... банк басқармасының төрағасы немесе кредит ... ... ... жағдайда ғана, оның орынбасары қол қойған
жазбаша мұқтажы негізінде ... ... ... ... ... ... тұлғаның есеп-шотындағы ақшалай қаражаттың қозғалысы мен
қалдықтары туралы анықтамалар мыналарға беріледі:
- оның ... ... ... ... мен анықтау орындарына;
- сот анықтамасы негізінде олардың өндіріс жұмысындағы сот-тарға;
- тексеруші тұлғаның салық ... ... ... ... орындарына;
- сыртқы экономикалық қызмет атқаратын кеден орындарына.
Физткалық тұлға есеп-шотындағы ақшалай қаражаттың қозғалысы мен
қалдықтары туралы ... ... ... ... шкаф және ... сақталатын оның мүліктерінің бағасы мен характері туралы
мәліметтер мыналарға беріледі:
- нотариуспен расталған сенімхат негізінде физикалық тұлға өкілдеріне;
- егер ... ... ... ... ... сақтауда
тұратын ақшалай қаражаттарына немесе басқада мүлік-теріне арест салынса
немесе ... ... ... ... оның ... ісіндегі алдын-ала тергеу мен анықтау орындарына;
- сыртқы экономикалық қызмет атқаратын ... ... ... есеп-шотының нақтылығы және ондағы ақшалай қаражаттың қалдықтары
туралы анықтамалар, сондай-ақ сейф жәшігінде, ... және ... ... оның ... ... мен характері, нақтылығы
туралы мәлімет-тер аманат иесі дүниеден өткен ... ... ... ... ... оның ... мұралдық тұлғасындағы нотариус кеңсесі мен
соттарға;
Банктің кредиттік қоры.
Банктің кредиттік қоры ... ... ... ... өз ... басқа банктердің акцияларын және
облигациялары бар негізгі фондтар шығарған бағаларды қоспағаанда;
- банк ... ... ... ... ... ... ұйымдар қаражатымен,
- белгілі бірмерзімге және талап еткенге ... ... ... ... ... ... Кеңеспен бекітілген оның
ішкі кредиттік саясатына жүзеге асырушы ... ... ... ... ... мыналарға құқылы:
- кредитберетін ұйымдардан олардың төлей ... ... ... баланстар және есеп алуға, сондай-ақ қойылатын
кредиттерді қалыптастыруға;
- банк ... ... ... ... ... ... жабдықталуына және реконструкцияларына, кеңейтуге, құрылыс бойынша
проектілік шешімдерге эңкспертиза ... ... ... ... ... ... ... кредиттік келісім бойынша өзінің
кредиттік, міндеттерін орындамайтын қарыз алушыларға байланысты мыналарға
құқылы:
* жаңа кредиттерді еркіне ... ... ... ... ... ақшалай қаражаттарына
шара қолдануға;
* Қазақстан Республикасының сүйене отырып ... алу ... ... алушының банкротын мойындатуы туралы арызбен сотқа арыздануға.
Акционерлердің ортақ ... ... ... ... Банк Жарғының фонд көлемінің өзгерісі туралы,
• Банктің Жарғылық фонд көлемінің өзгерісі туралы;
• Қосымша ... ... ... шығарылған акциялардың
бөлінуі мен қосылуы туралы;
• Облигациялық заемдарды шығару тәртібі туралы;
Бақылаушы Кеңес пен Банк Басқармасының ықыласы ... ... ... ... Банк ... ... да сұрақтары
енгізілуі мүмкін.
Жылдық ортақ жиналыстар жыл сайын ең кем ... бір ... ... ... жылдық қорытындысын шығару үшін ... ... ... жиналыстар арасы 15 айсыз өтілмейді. Жылдықтан басқұа
барлық жиналыстар Банк Басқармасымен, ревизиялық ... ... 70 ... бар ... ... ... ... өтетін жері, күні мен ... ... ... жасалуы тиіс. Көрсетілген хабарлама Акционерлердің
Ортақ Жиналысының шақырылуына кем ... 20 күн ... ... ... ... сол ... ... қағазға енбегендердің сұрақтарын
қабылдамауға құқылы.
Акционерлердің Ортақ Жиналысы онда 50 ... ... ... дауыстың 60 пайызынан жоғарысына ие заңды өкілдер қатысқанда ғана
толық құқылы болып табылады. ... жоқ ... ... Банк ... ... ... ... шешім қабылдауға құқылы
Акционерлердің ортақ Жиналысын ... ... ... ... ... мүшесі қызметінен босатылған
жағдайда ол сайланған уақытқа дейін Акционерлердің Ортақ ... оның ... ... ... қалған мерзімдегі құқығына
Акционерлердің Ортақ Жиналысы Бақылаушы Кеңеске жаңа мүше ... ... ... ... ... стратегиялық және тактикалық басқаруы және оның дамуы
бойынша ... ... ... және ... ... ... қатынастардың дамуы, дилингтік және басқа операциялардың,
ішкі кредиттік саясаттың, операция жүргізудегі ... ... ... мен банк қағидалары, міндеттемелік инструкциялардың дамуы)
- филиалдарды, банк өкілдіктерін ашу туралы ... ... ... ... ... банк ... ... қызметіне банк акционерлерінің ортақ
жиналысына, кандидатурасын ұсынады;
- кредиттік бақылаудағы қызметке бақылау жасайды;
- ішкі банктік аудит қызметіне ... ... ... ... ... жасайды, ерекше жауапты шаруашылық
келісімге, кепілдік бітімге, ... ... ... ... ... ... ... жиналысы атқарушы орынның қызметін
бақылау мақсатымен Ревизиялық Комиссия жасайды.
Ревизиялық комиссияның өзінің ... ... ... 60% ... ... ... бойынша тексеру жүргізуі акционерлердің ... ... ... іске ... Ревизия нәтижесі бойынша
ревизиялық комиссия ... ... ... ... кеңестің
немесе банк басқармасының кезектен тыс жиналыс ... ... ... ... ... ... орны болып табылады, Акционерлердің ортақ
жиналысы мен ... ... ... ... компетенциясына
кіретіндерден басқа, оның қазіргі қызметінің барлық мәселесін шешеді.
Басқарма ... ... ... мен ... ... кеңесі
алдында өзіне жүктелген мәселелерді орындауға жауапкершілік алады.
Басқарма оған басқарма ... ... ... ... басқа мүщелерін қосқанда 5 адамнан тұрады.
Банк басқармасы:
- акционерлердің ортақ жиналысы мен банктің ... ... ... шынайы жарғыға байланысты ... ... ... ... мәселелері қарастырады, және солардың негізінде
тиісті материалдар мен ұсыныстар дайындайды;
- келісімдердің, есептің, ... және банк ... ... ... мәселелерін шешеді;
- банк құрылымдық бөліктері туралы ережелер мен ішкі инструкцияларын
бекітеді;
- акционерлердің ... ... мен ... ... ... компетенциясына кіретініне басқа, банктің қазіргі ... ... өзге ... ... ... ... төрағасымен, оның орынбасарымен, сондай-
ақжиналыс ... ... ... ... ... ... Төрағасы.
- өзінің өкілеттігіне байланысты Банктің барлық қызметін басқарады,
- барлық ұйымдарда Банкті ... және Банк ... ... ... ... тәртіппен банк жұмысшыларын белгілейді және босатады,
дисциплиндік жазалар жүктейді.
Банк қызметін тексеру.
Банк қызметіне бақылау мен ... ... ... ... іске асады. Банк қызметінің тексерілуі қазіргі таңда жүріп жатқан
заңдарға байланысты Қазақстан Республикасы-ның Ұлттық Банкімен және ... ... іске ... жылы ... ... ... ... рет кредит тартудың синдикаттық
заем рыногына ... ... ... ... 011,9 млн. теңгеге дейін жетті. Бір ғана 1998 жылдың өзінде банк
552,5 мллн. теңгеден астам ... қол ... Бұл 33 ... ... ... ... ... мүмкіндік жасады. Бағалы қағаздар қоржыны ... млн. ... ... жылы Қазақстан Халық банкінің Басқармасын Әнуәр Ғалимоллаұлы
Сәйденов басқарады.
Ә. Сәйденов ... соң ... ... ... (нетто) акциялардың
бесінші эмиссиясын шығару есебінен 1,8 млрд. теңгеге өсті. Сөйтіп ... ... ... ... ... ... 50%-нан 33,33%
- ға дейін азайды.
2001 жылы Халық банкі шұғыл бетбұрыс жасады. Жүргізілген ... ... ... ... қарауға мүмкіндік жасап, клиенттерге сапалы
қызмет көрсету ... ... да ... ... ... ... ... Республикасының Үкіметіне тиісті
акцияларын сату жөніндегі аукцион өтті. Мемлекеттік акциялар ... - ының ... сату ... 5 ... 180 млн. Теңге ($35 млн.) болса,
нәтижесінде 6 млрд. 90 млн. 550 мың ... ($ 41 млн.) ... ... шектемелі акциялар пакеті Dakot, ... 24” және ... ... ... ... құралған компаниялар тобының
иелігіне көшті.(17,18)
“Қазақстан Халық Банкі АҚ-тың 2005 және 2004 ... 1 ... ... ... мен шығыстар туралы топтастырылған есебі.
Мың теңге
|Баптардың атауы ... |2004 жыл |2003 жыл ... |
| | | | |(+,-) |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... | ... ... ... |
|Корреспондеттік шоттар мен |1 |601864 |194412 |-407452 ... ... ... | | | | ... ... ... мен |2 |338279 |25447 |-312832 ... жалдау бойынша | | | | ... ... ... займдар |3 |27772097 |21445072 |-6327025 ... | | | | ... ... ... |4 |3849145 |2285412 ... |
|РЕПО операциясы бойынша |5 |9432 |23027 |+13595 ... да ... ... |6 |26014 |130132 |+104118 ... ... | ... |9184375 |-3869122 |
|Қызмет көрушілердің шоттары бойынша |7 |8025633 |6629319 ... ... ... ... ... |8 |2788604 |1459475 ... ... ... корреспонденттік |9 |77172 |139079 |+61907 ... мен ... ... | | | | ... берешек бағалы қағаздар |10 |926074 |28711 |-897363 ... | | | | ... ... ... |11 |1007819 |630810 |-377009 ... да ... шығыстар |12 |228195 |296981 |+68786 ... ... ... ... | ... |14919127 |-4624207 |
|құралғанға дейінгі таза пайыздық кіріс| | | | ... ... ... ... |7912735 |4593313 ... ... | | | | ... таза ... | ... |10325814 |-1304785 |
|Алынған дивидендтер |14 |0 |0 | ... ... және ... |15 ... |7582886 ... ... бойынша кірістер | | | | ... ... ... ... |16 |1312950 |1095301 |-217649 ... шығыстар | | | | ... ... ... алу / ... |17 |238605 |-74083 |-164522 ... ... шығындар (НЕТТО) | | | | ... ... және сату ... |-7449 |1392939 ... ... бар ... ... құнының | | | | ... ... ... ... | | | | ... ... ... |19 |1219723 |1223983 |+4260 ... ... ... ,шығыстар , | | | | ... | | | | ... ... ... |20 |492401 |-127792 |-364609 ... ... ... бағалаудан | | | | ... ... ... ... | | | | ... ... ... |21 |196153 |0 |196153 ... ... | | | | ... ... |22 |1242570 |532476 |-710094 ... алумен байланысты емес таза | ... |6435103 ... ... ... | | | | ... ... |23 ... |9208454 |-2403173 |
|Оның ... |24 |6428474 |4785734 ... ... ақы ... және ... | | | | ... | | | | ... ... және тозу |25 |1111526 |1007296 |-104230 ... және ... міндетті төлемдер |26 |1792872 |1513474 |-979398 ... ... ... ... | | | | ... ... | | | | ... шығыстар |27 |1768415 |1876576 |+10816 ... ... | ... |8675887 ... ... ... бойынша шығындарды |28 |1027989 |404238 |-623751 ... ... | | | | ... ... және ... | |10090815 |8271649 ... ... ... ... | | | | ... ... ... шығыстар |29 |1997780 |773465 ... ... ... шығарып тастағанға | |8093035 |7498184 |-594851 ... ... | | | | ... ... |30 |4892 |37906 |+33014 ... ... (шығынның барлығы) | |8088143 |7460278 |-627865 ... ... ... | | | | ... бухгалтер | | | | ... | | | | ... ... ... ... 2005 және 2004 жылдардағы 1-қантардағы
жағдай бойынша топтастырылған жылдық бухгалтерлік балансы.
Мың теңге
|Баптардың атауы ... |2004 жыл |2003 жыл ... |
| | | | |(+,-) ... | | | |5 ... және ... (орталық) |1 |19209974 |9618598 ... ... ... | | | | ... ... ... |2 |29065 |19221 |-9844 ... ... ... |3 ... ... ... ... ... ... резервте| | | | ... ... | | | | ... РЕПО ... ... ... |4 |222449 | |-222449 ... | | | | ... ... ... |5 |9092 |721 |-8371 ... ... ... |6 ... |14255408 |-7225080 |
|шоттар мен салымдар (мүмкін болатын| | | | ... ... ... | | | | ... | | | | ... ... ... займдар |7 |163402 |1599065 ... ... ... ... ... болатын| | | | ... ... ... | | | | ... | | | | ... ... ... |8 |254567793 ... ... ... ... ... ... | | | ... ... ... | | | | ... ... ... ... |9 ... |9675032 |-38690846 ... ... ... | | | | ... тастағанда) | | | | ... ... және |10 |834000 |631579 |-202421 ... ... | | | | ... ... салық талаптары |11 | | | ... ... ... |12 |9131311 |7322490 ... ... ... | | | | ... емес активтер |13 |487689 |234191 |-253498 ... ... ... | | | ... ... ... ... |14 |4123336 |2817134 ... |
|шығындардың резервтерін шегеріп | | | | ... | | | | ... ... | ... ... |-143730658 |
| | | | | ... | | | | ... ... ... |15 |3105277 |4536568 ... ... ... | | | | ... ... ... ... |16 |3852120 |6843726 ... ... ... | | | | ... ... ... |17 |10548 | |10548 ... ... банктік шоттары|18 |230738910 |153403118 |-77335792 |
|мен салымдары | | | | ... ... ... қағаздар |19 |30801458 |-91650 ... ... ... ... |20 |68677959 ... ... ... ... ... |21 |1336717 |2608494 ... ... ... |22 ... |8674254 ... ... міндеттемелері |23 |428216 |359157 |-69059 ... ... ... |24 |450824 |182686 |-268138 ... | | | | ... ... |25 |4130043 |2733265 ... ... ... |26 |330262 |366253 |+35991 ... ... | ... |228081728 |+12991912 |
| | | | | ... ... |27 |217029 |203256 |-13773 |
| | | | | ... капитал | | | | ... ... |28 ... |9896800 ... ... ... | | | | ... ... |29 ... |7422600 ... |
|Артықшылықты акциялар |30 |2474200 |2474200 |2474200 ... ... |31 |2191170 |2191872 |+702 ... ... ... |32 |-16665 |-15739 |-926 ... ... |33 |1690060 |1690059 |-1 ... ... |34 |519462 |148279 |-371183 ... таза ... ... |35 ... |7326987 |-7565659 |
|Капиталдың барлығы. | ... ... ... ... мен меншік капиталдың| ... ... ... |
|барлығы: | | | | ... ... | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... | | | | ... ... ... ... ... ќаѓаздар рыногындаѓы ќызметті лицензиялау.
• Баѓалы ќаѓаздар рыногындаѓы ќызметті ж‰зеге асыру ‰шін лицензиялар
берудіњ талаптары мен тєртібі осы ... жєне ... ... ... ... ... ... алу ‰шін табыс етілген ќ±жаттарды уєкілетті орган ... ... ... мен ол табыс еткен ќ±жаттар осы Зањѓа жєне ЌР-њ
µзге зањдарыныњ талаптарына сєйкес ... ... бір ... кешіктірмей лицензия береді.
Уєкілетті орган ЌР-њ зањ актілеріне белгіленген негіздемелер бойынша
лицензия беруден бас тартуѓа ќ±ќылы.
• Егер лицензия алу ... ... ... ќ±жаттарды ќарау процесінде
осы ќ±жаттарда µтініш беруші, оныњ ќ±рылтайшылары немесе ... ... ... мєліметтері бар екені ... ... ол ... ... мерзімін тоќтата т±руѓа ќ±ќылы.
¤тініш беруші ... ... ... жеке ... ... ... ќарау мерзімі ќайта жањѓыртылады.
Уєкілетті орган ќ±жаттарды кейінгі ќарау мерзімі к‰нтізбелік отыз
к‰ннен аспауы тиіс.
Уєкілетті ... ... ... алу ... ... ќызметі туралы есепті ќарау ‰шін
табыс етілген ќ±жаттарда дєйектемесіз ... ... ... алу ... ... ... ... µзгерістер туралы
аќпарат берілмеген;
• осы Зањѓа белгіленген біліктілік тлаптары саќталмаѓан;
• лицензиат µзін-µзі реттейтін ±йымнаншыќќан ... ... ... ... баѓалы ќаѓаздар рыногындаѓы ќызметін
регламенттейтін зањдары, сондай-аќ µзін-µзі реттейтін ±йымдар мен
лицензиаттыњ ішкі ... ... ... ... нұқсанымен орындалмаған,
• лицензияның қолданылуы ерікті ... ... түру ... ... болван;
• егер лицензиат қызметкерлерінің біліктілік ... ... тұру ... кері ... алу ... ... біліктілік талаптарына сәйкес болмаған;
• мемлекеттік орган Қазақстан Республикасы заңдарының ... ... ... ... ... табыс ету
жөніндегі талаптары орындалмаған ... ... алты айға ... мерзімге тоқтата тұру құқылы.
• Уәкілетті органнан лицензияның қолданылуын тоқтата тұру жазбаша
хабар лама алғаннан ... ... ... ... ... ... жүзеге асару заңсыз болып табылады және
Қазақстан ... ... ... ... соғады.
• Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру себептері жойылған жағдайда
уәкілетті орган ... ... ... ... ... қабылдайды және бұл туралы ... ... ... ... ... ... тоқтата тұру себептері
жойылмаған ... ... ... ... ... негіздер бойынша лицензияны кері қайтарып
алуға құқылы.
Соттың лицензияның бағалы ... ... ... ... тыйым салу туралы заңды ... ... ... ... ... ... лицензияны кері қайтарып алуға міндетті.
• Лицензияның қолданылуы Қазақстан ... заң ... ... ... ... ... уәкілетті органның лицензияның қолданылмауы тоқтата
тұру немесе оны кері қайтарып алу туралы ... ... оның ... ... ... орындау тәртібі
уәкілетті органның ... ... ... қағаздар рыногындағы қызмет туралы есептер
• Лицензиаттар ... ... ... ... ... туралы есептер беруге міндетті.
• Лицензиаттардың бағалы қағаздар рыногындағы ... ... беру ... ... ... және ... ету тәртібі уәкілетті органның ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға шектеулер және
тыйым салу
• Қазақстан Республикасының заң актілерінде ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқығы
жоқ.
• Банктердің және банк ... ... ... ... ... ұйымдарының бағалы қағаздар
рыногындағы қызметі ... ... осы ... ... заң актілерінің талаптары ескеріле отырып
жүзеге асырылады.
Өтініш берушінің ... ... ... ... осы ... ... белгіленген біліктілік талаптарына
сәйкес келмеген ;
• заңда белгіленген тәртіппен ... ... ... ... бар;
• лицензиаттың басшы қызметкері лауазымына кандидатураны
келісуге құжаттарды табыс етердің алдында бір жыл ... ... ... байланысты құқық бұзушылық
жасағаны үшін әкімшілік жауапқа ... ... ... деп танылған ұйымның басшы қызметкері болған
немесе осы адам ұйымның басшы қызметкері лауазымында ... ... ... немесе мәжбүрлеп
таратуға ұшыраған адамның ... ... ... ... жоқ. Осы ... аталаған оқиғалардың бірі
туындағанға дейін әрі кеткенде бір жыл ... ... ... ... болған адамдарға қолданылады және
ол туындағаннан кейін үш жыл бойы ... ... ... ... ... өтпеген адамның
мұндай лауазымды атқаруға құқығы жоқ.
1. Басшы ... ... ... ... ... ... талаптары:
• жоғары білімнің болуын;
• бірінші басшы және оның орынбасары және ... ... ... және ... қағаздар
рыногындағы қызметті ... ... ... ... ... және бақылауды
жүзеге асыратын және оның ... ... ... жасалатын құжаттарға қол қоюға құқығы бар
басшы қызметкер ... ... ... ... ... ... біліктілік куәлігінің
болуын;
• қызметінің негізгі түрі қаржы қызметін көрсету болып
табылатын ... бір інші ... ... бас ... ... кем ... үш жыл, ал ... қызметкерлерінің кем дегенде екі жыл ... ... ... Өтініш берушінің басшы қызметкері лауазымына уәкілетті ... ... ... ... мүмкін.
Уәкілетті орган басшы қызметкердің кандидатурасын келісу
тәртібін ... және ... осы ... 2-тармағында белгіленген
біліктілік талаптарына сәйкестігі туралы шешім қабылдайтын ... ... ... ... ... ... адам ... күнінен
бастап екі ай ішінде ... ... ... ... ... мерзімде біліктілік комиссиясы кандидаттың осы баптығ 1
және 2-тармақтарында ... ... ... анықтайды.
3. Уәкілетті орган мынадай жағдайдларда:
• лицензиаттың қызметі ... ... ... ... ... қызметті
жүзеге асыру ттәртібін белгілейтін ... ... ... ... ... берілген дәйектемесіз
мәлеметтер анықталса;
• бағалы қағаздар рыногындағы ... ... ... ... үшін әкімшілік жауапқа
тартылса ... ... ... үшін ... ... осы ... 1 және ... белгіленген
талаптарға сәйкес еместігі ... ... ... ... ... ... кері қайтарып алуға құқылы;
• Лицензиаттың басшы қызметін атқаруына келісімді
уәкілетті органның кері ... алу сол ... ... қызметкер лауазымын атқаруға тыйым салуға
әкеп соғады.
Брокерлік дилерлік қызметті жүзеге асыру тәртібі;
2.Брокер-дилер ... ... өзге де ... ... нормативтитік құқықтық актілерінде ,өзін-
өзі реттейтін ... ішкі ... ... ... және өзге де ... ... мәмілелер жасау тәртібіне
қойылатын талаптарды ... ... оның ... ... ... ... ... кодекісінде белгіленген тапсырма ... ... ... ... ... ... көрсету шарт
негізінде туындайды.
4.Нақтылы ұстаушы ретіндегі клиенттердің шотын жүргізу ... ... ... ... ... ... бөлімшелер;
-қаржы құралдарымен мәмілелер ... ... ... ... ... мәмілелердің орындалуын, қаржы құралдарын және
сол брокер –дилер клинеттерінің ... ... ... жүзеге асыратын
есеп айрысу бөлімшесі енуге тиіс.
5.Нақтылы ұстаушы ... ... ... ... ... ... есеп айрысу ... ... ... орындауға және керісінше ... құқы ... ... ... ... жоқ ... ... тиым салады. Брокер-дилердің мәмілелер жасауы мыналар
болып табылады.(3,20)
1.Брокер-дилер клиентінің ... ... ... ... ... ... түрлері ,олардың ... ... ... ... нормативтік құқытық актілермен
және брокер-дилердің ішкі ... ... ... орындауды брокер-дилер сол ... ... ... талаптарын сақтай отырып жүзеге
асырады.Егер ... ... ... мәміленің талаптарын өзгерту қажет
болса,брокер-дилер өз іс-әрекетін клиентпен келісіп алу ... ... ... ... ... ... ... клиенттің мүддесі басым екендігін негізге ала отырып
жасауға ... ... ... ... ... эмиссиялық
консорциум ... ... ... ... шғару ... ... ... көрсеуге құқылы .
4.Эмиссиялық консорциумға ... ... ... ... ... жөніндегі бірлескен қызметін жүзеге асырудың
талаптарымен ... ... ... ... ... андеррайтерлердің бірлескен қызметі ... ... ... ... ... ... ... функциялары
- эмиссиялық ... ... ... ... және жауапкершілікті бөлісу
- бірлескен қызмет туралы шарттың қолданылу ... ... ... Эмитент пен андеррайтер (эмиссиялық консорциум) арасындағы қатынастар
жазбаша нысанда жасалған шартпен ... ... ... ... қағаздар шығарылымын
орналастыруды мынандай тәсілмен;
- андеррайтер (эмиссиялық ... ) ... ... ... сату ... бағалы қағаздардың бүкіл шығарылымын
сатып алатын “қатаң ... ... ... эмиссиялық бағалы қағаздарды ... ... ... ... ... жөнінде қолынан келгенше күш-жігерін
жұмсаувға міндеттентін “ең үздік күш ... ... ... ... ... шарт ... ... бағалы қағаздар шығарлымын орналастырудың өзгеде тәсілдерімен
жүзеге асруға құқылы.
1.Бағалы қағаздарды ... ... ... ... ... ... органның нормативтік құқықтық актілеріне ,тіркеушінің
ішкі құжаттарына және ... ... ... ... ... асрады.
Бағалы қағаздарды ұстаушылар ... ... ... ... ... қатысты міндетті болып табылады.
2.Тіркеуші эмитенттің ,оның басшы қызметкерлерінің және ... ... ... ... осы ... дауыс беретін
акцияларының ... он және одан да көп ... ... ...... ... акциялардың бес және одан да ... ) ... ... ... ... ... болмауға тиіс .
3.Бағалы қағазды ұстаушылар туралы мәліметтер ... ... ... ... және ... ішкі ... ... бағалы қағаздарды ұстаушылар ... ... ... қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін ... ... ... ... ... ... қалыптастыру ,сақтаумен жүргізу тәртібі,жеке ... ... және ... ... ... тізбесі
уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленеді.
Тіркеушінің функциялары.
- ... ... ... ... ... ... және сақтау.
- тіркелген ... ... ... ... ... жеке шот ашу:
- тіркелген тұлғаның жеке шоты ... ... ... ... ... ... ... қағаздары бойынша құқықтарын растау;
- бағалы ... ... ... жүгйесін сайма-сай
қалыпында ұстау;
- қайталама бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ... ... тіркеген санына сәкестігін
бақылауды ... ... ... ... ... ... Республикасының Заңдарында
бекітілген жағдайларда немесе эмитенттің қызметі оның бағалы қағаздар
жөнінде ... ... ... негізінде оған бағалы ... ... ... ... ... ... ... осы Заңның 43-бабының 3-тармағына сәйкес , Қазақстан Республикасының
заң актілеріне сәйкес ... ... ... тізілімдерінің
жүйесін құрайтын мәліметтер алуға құқығы бар мемлекеттік ... ... ... Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес өзге де функциялар
болып ... ... ... ... ... ... міндеттері мен
маќсаттары
1. ¤зін-µзі реттейтін ±йымныњ негізгі міндеті µзін-µзі реттейтін ... жєне ... ... ... мен ... сондай-аќ Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ж‰зеге асырудыњ бірыњѓай жаѓдайларын
жасауды ќамтамасыз ету болып ... ... ... ... ... ... өзін - өзі реттейтін ұйым мүшедлерінің ... ... ... мен ... ... ... ... ұйым мүшелерінің қызметін және ... ... ... ... ... туралы заңдарды
сақталуын ... мен ... ... ... ... ... ұйым ... және олардың клиенттердің
құқықтары мен ... ... ... ... ... ... арасындағы дауларды, сондай-ақ
мекемелері олардың клиенттері арасындағы дауларды ... ... ... пен ... органдарында, сот және өзге ... ... ... ұйым ... мүдделерін білдіру
табылады. (3,20)
Өзін-өзі реттейтін ұйымның құқықтық ... ... ... ... мәртебесін заңды тұлға:
- бағалы қағаздар рыногында ... бір ... ... ... асыратын
барлық лицензиаттарын кем дегенде жартысы осы заңды тұлғаның мүшелері
екенін;
- сол ... ... осы ... ... көзделген ішкі
құжаттары уәкілетті органмен келісілген;
- барлық қызметкерлердің ... ... ... ... бар
екені;
- басшы қызметкерлеросы ... ... ... ... емес ... растайтын құжаттар негізінде уәкілетті орган
береді.
Заңды ... ... 1-4 ... талаптарына сәйкес
келмеген жағдайда өзін-өзі ... ұйым ... ... ... ... ... атауына осы ұйым мүшелерінің негізгі
қызметінің Турін көрсететін, сондай-ақ “қауымдастық”, “Одақ”, ... ... ... болуға тиіс.
Өзін-өзі реттейтін ұйымның функциялары.
1. Өзін - өзі реттейтін ұйымның функциялары:
- уәкілетті органға ... ... ... кәсіби қызметті жүзеге
асару тәртібін белгілейтін норматифтік құқықтық ... ... тік ... актілерді әзірлеу жөнінде ұсыныстар беру.
- Бағадлы қағаздар рыногында өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелері
арасында туындайтын ... және ... мен ... ... ... ... ... органның тиісті рұқсаты болған жағдайда бағалы қағаздар
рыногында қызметті ... ... ниет ... ... ... ... және ... оқытуды жүргізу;
- Бағалы қағаздар рыногында қызметті жүзеге асыруға ниет ... ... ... ... ... ... ... процесі не
қатысу;
- өзін-өзі реттейтін ұйым мүшелерінің рейтингтерін жасау ... ... ... бастамасы бойынша өзін-өзі реттейтін ... ... ... ... ... ... рыногында өз мүшелерінің қызметін бақылауды жүзеге
асыру және ... ... ... және өзін-өзі реттейтін
ұйымның ішкі ... ... жол ... өзін-өзі реттейтін ... ... ішкі ... ... ... ... ... қолдану болып табылады.
2. Өзін - өзі реттейтін ұйым өз мүшелерінен коммерциялық, қызметтік және
заңмен қорғалалтын өзгеде ... ... ... кәсіпорын
олардың бағалаы қағаздар рыногындағы қызмет ... ... ... талап етуге құқылы.
3. Өзін-өзі реттейтін ұғым өз мүшелерінің қызметі мәселелрі бойынша
уәкілетті ... ... ... ... ... ... ... реттейтін ұйымның ішкі құжаттары.
1. Өзін - өзі реттейтін ... әшкі ... ... ... ұйымның мүшелері қызметінің ережелері мен
стандарттарын;
- өзі-өзі реттейтін ұйымның өз мүшелерінің қызметіне қатысты бақылау
және ... ... ... ережелерін;
- өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелері арасындағы дауларды және
мүшелерімен олардың ... ... ... шешу ... ... ... ... мүшелігіне қабылдау, мүшелікті тоқтата
тұру және ... ... ... ... шығару ережесін;
- өзін-өзі реттейтін ұйым мүшелерінің кәсіби этика ережелерін;
- жаза қолдану ережелерін;
- өзін-өзі реттейтін ... ... ... ... ... ... тәртібін белгілеуге тиіс.
2.Өзін-өзі реттейтін ұйым өз мүшелерінің ... ... ... ... ... ... ішкі құжаттарын келісу.
1. Өзін-өзі реттейтін ұйымның ішкі құжаттарын өзін-өзі реттейтін
ұйым мүшелерінің ... ... ол ... ... тиіс және оны ... ... ұйым ... жалпы
жиналысы бекітеді.
2. Өзін-өзі реттейтін ұйымның ішкі құжаттары оның ... ... ... ... ... ... ... мүшелері үшін міндетті болады.
3. Уәкілетті орган өзін-өзі реттейтін ұйымның ішкі құжаттары ҚР-ң
заңдарына сәйкес ... ... ... ... бас ... ... бас ... өзін-өзі реттейтін ұйымның ішкі құжаттары
алынған кезден бастап күнтізбелік отыз ... ... ... ұйымға жіберіледі.
Өзін-өзі реттейтін ұйымның өтініш жасауы.
1. Өзін-өзі ұйым уәкілетті органға өзінің ... ... ... өзін-өзі реттейтін ұйым мүшесіне лицензия беру, оны тоқтата тұру
және кері қайтарып алу;
- өзін-өзі реттейтін ұйым ... ... ... ... ... ... ұйымның мүшесін әкімшілік жауапқа тарту бойынша
өтініш жасауға құқылы.
2. Уәкілетті орган өзін-өзі реттейтін ұйым жасаған өтінішті өзін-өзі
реттейтін ... ... ... тиісті шешім қабылдау кезінде
ескеріледі.(3,20)
Өзін-өзі реттейтін ұйымның уәкілетті органмен өзара қатынастары
1. Осы ... және ... ... ... қағаздар рыногы
туралы заңдарында көзделген ... ... ... ... ... ұйымның қызметіне араласуға құқығы
жоқ.
2. Өзін-өзі реттейтін ұйым өз ... ... ... ... ... ... ішкі құжаттарын бұзғаны туралы
сондай-ақ өзін-өзі реттейтін ұйым мүшелеріне қатысты қолданылған
ықпал ету шаралары туралы ақпаратты уәкілетті органның ... ... ... ... өзін-өзі реттейтін ұйым мүшелерінің және оның
клиенттерінің мүдделері ... ... ... актіні
әзірлеу кезінде өзін-өзі реттейтін ұйымның мамандарын ... ... ... ... қабылдау тәртібі.
1. Өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелігіне қабылдау ... ... ... ішкі ... ... ... ... ұйымның мүшелігіне қабылдау туралы өтініш оның
өзін-өзі реттейтін ұйымға түскен кезәнен бастап күнтізбелік ... ... ... ... тізбесі өзін-өзі реттейтін ұйымның
ішкі құжаттарында айқындалатын құжаттар қоса ... ... ... ... ... ... ... өзін-өзі
реттейтін ұйым мүшелерінің кеңесі қабылдайды.
3. Өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелігінеқабылдаудан бас тарту ... ... ... ... мұмкін.
Өзін-өзі реттейтін ұйымға мүшеліктің тоқтатылуы.
2. Өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелігіне шығару өзін-өзі реттейтін
ұйымның ішкі ... ... ... жағдайларда:
- өзін-өзі реттейтін ұйым мүшесінің өтініші бойынша;
- өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшесіне бағалы қағаздар рыногында ... ... ... ... лицензия кері қайтарылып алынған немесе
лицензияның қолданылуы тоқтатылған;
- өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшесі Қазақстан Республикасының заңдарын
және ... ... ... ішкі ... ... жағдайларда жүзеге
асырылады.
2. өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелігіне шығаруға өзін-өзі реттейтін
ұйым мүшелері кеңесінің ... ... ... шешімінің көшірмесі
берілген күннен бастап бір ай ... ... ... жасауы мүмкін.
Өзін-өзі реттейтін ұйым мүшелері клиенттерінің құқықтарымен
мүдделерін қорғау.
1. Өзін-өзі реттейтін ұйым өз ... ... ... қорғауды олардың өтініштерін қарау арқылы жүзеге
асырылады. Өзін-өзі реттейтін ұйым ... ... ... ... және ... ... ... өзін-өзі
реттейтін ұйым мүшесіне қатысты тәртіптік ықпал ету шараларын
қолданады.
2. Өтінішті қараудан заңсыз бас ... ... ... ... ... ... ... шағым жасай алады.
2-Бөлім Бағалы қағаздар мен жүргізілетін операциялардың есебі.
2.1 Бағалы ... ... және ... ... ... түрі ... бағалы қағаздарға тиісті жалпы
және бірдей белгілердің жиынтығы. Бағалы қағаздардың жіктелуі – бұл ... ... ... ... ... ... қағаздар түрлерінің жіктелуі – бұл бір ... ... ... ... ... ... да ... бөлу. Өз
кезегінде түрлерді одан әрі бөлуге болады.
Мысалы: акция – бағалы қағаздардың бір ... ... ... ... немесе көп дауысты, номиналмен немесе ... ... ... ... сонымен қатар мерзімді және мерзімсіз болып бөлінеді.
Мерзімді – оларды шығару кезінде мерзімі ... ... ... ... бағалы қағаздар екі түрге бөлінеді:
- қысқа мерзімді, айналымда бір жылға дейін жүретін;
- ұзақ мерзімді, айналымда бір жылдан жоғары мерзімде ...... ... ... ... қағаздар, яғни олар
шексіз қызмет етеді және бағалы ... ... ... өтеу ... ...... салымы үшін объекті болып
табылатын бағалы қағаздар (акция, облигациялар, фьючерлік келісімде ... емес – ... ... ... ... ... есеп айырысуға
қызмет көрсететін бағалы қағаздар (вексельдер,чектер, коносаменттер).
Эмитенттің құқықтық мәртебесін, инвестициялық және ... ... ... мен басқа факторлар ескергенде қордың
бағалы қағазы үш топқа бөлінеді:
- мемлекеттік;
- муниципалдық;
- мемлекеттік емес.
Мемлекеттік бағалы қағаздар – ... ішкі ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздар. Мемлекеттік
бағалы қағаздар ... ... ... мен ... және жинақ қарыздарының облигациялары кең тараған.
Муниципалдық бағалы қағаздарға жергілікті өкімет органдарының қарыздық
міндеттемлері жатады.
Мемлекеттік емес бағалы ... ... және жеке ... ... ... кәсіпорындардың, ұйымдардың,
банктердің қарыздық міндеттеиелері мен акциялары жатады. Жеке ... жеке ... ... вексельдер, чектер жатуы мүмкін.
Нарықтық бағалы қағаздар екінші нарықта биржадан тыс айналыс шегінде
еркін ... ... және ... ... Ол ... ... ... тыс ұсынылмайды.
Нарықтық емес бағалы қағаздар бір қолдан екінші ... ... ... ... ... ... ... қағаздар борыщқорлық және иемденуші үлесіне бөлінуі өз
кезегінде ақша қаражаттарын пайдаланудың екі ... ... ... әр ... активті меншікке алуға
- уақытша пайдалануға.
Егер бағалы қағаздар салынған ақша сомасын қайтарып беру ... ... ... онда олар ... ... ... ... юанктік сертификаттар, вексельдер және тағы басқа. Иеленуші
бағалы қағаздар активтерге сәйкес ... ... ... Бұл акциялар,
варанттар, коносоменттер және т.б.
Қазырга әлемдік тәжірибеде қолданылатын бағалы қағаздар екі ... ... ... ... ... ... ... да болса бір актив ( тауар, ақша,
капитал, мүлік, әр ... ... және т.б. ) ... ... ... ... қағаздар. Негізгі ... ... ... мен
аблигациялар жатады.
“ Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар нарығы туралы ” заңына
туынды бағалы қағаздар ... өзін ... ... деп ... Туынды
бағалы қағаздар – бұл әр түрлі базистік активтермен бейнеленеген, мүліктік
жағдайда негізделеген ерекше әмбебап ... ... ... ... ... ... варанттар, своптар.
“ Қазақстан Республикасындағы акционерлік қоғам туралы” Заң негізінде
акционерлік қоғам ... ... ... немесе қоғамның
директорлар кеңесінің шешімімен туынды бағалы ... ... ... ... ... ... заңдылықтарға сәйкес варранттарды да
шығаруға құқығы бар. ... ... ... ... да ... ... шығарып орналастыруға құқылы.
Варранттар акционерлік қоғам шығаратын және варрантта бекітілген баға
бойынша бағалы қағаздардың белгілі бір көлемін одан ... алу үшін ... ... туында бағалы қағаздар болып табылады. Қоғам акция
және облигация ... ... ... ... құқы бар.
Туынды бағалы қағаздар санатына ең алдамен депозитарилік қолхаттар
жатады.
Депозитарилік қолхат – бұл шетел эмитентінің бағалы ... ... және елде ... ... ... туынды бағалы қағаздар. Бұл
инвесторлардың шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарын иемдену үшін қаржылық
құрал болып табылады.
Депозитарилік ... ... ... ... ... ... ... ғаламдық
- халықаралық
Қазақстан Республикасында алғаш рет депозитарилік қолхат 1996 жылдың
басыда ...... – банк ” ... ... 1997 ... депозитарилік қолхатты “ Казкоммерцбанк”, 1998 жылы ...... ... ... Бұл компаниялардың ADR котировкасы барлық
ірі қор биржаларында жүргізіледі.
Банк өзінің қызмет етуін ... ... ... ... ... келесі түрлерін шығарады:
- акциялар;
- депозиттік сертификаттар;
- облигациялар;
- бағалы қағаздардың басқа түрлері.
Акция – бұл ... ... ... ... ... туралы куәландыратын және оның иесіне осы қоғамның пайдасының
белгілі бір бөлігін дивидент түрінде алуға құқық беретін ... ... ... қағаз.
Акция ұсынатын құқық көлеміне қарай жай және ... бар ... ... – ақша ... салу ... ... онда
белгіленген салық мерзімі аяқталғаннан кейін олар бойынша пайыз алу құқығын
куәландыратын банктің жазбаша куәлігі. Сертификаттардың екі түрі ... және ... ... сертификаттар заңды тұлғаларға, ал
жинақтық жеке ... ... 1996 жылы 19 ... ... депозиттік сертификаттардың шығарылуымен айналымының” жалпы
Ережесіне ... ... тек ... ... мүмкін. Төленуге
ұсынылған сертификатар уақытында өтелмеген болса, банк депазиторға айып ... ... ... мен ... ... ...... бақылау кеңесі
бекітетін сертификаттардың шығарылуы, айналуы мен өтелуі ... ... ... ... ... ... облигация – бұл
облигацияның немесе басқада мүліктік баламаның онда көрсетілген атаулы
құнын оны ... ... оны ... ... ... ... бағалы
қағаз. Облигация оны ұстаушыға облигацияның атаулы құнынан тұрақты пайызды
немесе басқа мүліктік құқықты алуға құқық береді.
Оның ... ... ... ... ... ... ... деп аталады. Бағалы қағаздардың тұрақты пайызы келесі
формула арқылы табылады.
Табыс = ... ... ... тираждағы ұтыс немесе купонды төлеу жолымен
беріледі.
Қысқа мерзімді ноталар Республиканың Ұлттық банкінің қысқа ... ... ... ... және өтеу ... сәйкес Ұлттық
банк айналысқа шығаратын және тоқсан ... ... ... ... ... дисконтталған бағалы қағаздар.
МЕККАМ – мемлекеттік қысқа мерзімді қазнашылық міндеттемелер. ... ҚР ... ... ... олар мемлекеттік бағалы қағаздар
болып табылады және орнатуға заңдылықтарғасәйкес Қазақстанның екінші бағалы
қағаздар нарығында еркін айналысқа ... ... ... ... қазынашылық міндеттемелерінің
номиналдық құны – 100 теңге. МЕККАМ ұстаушылары Қазақстан РЕспубликасының
резидент және бейрезиденттік заңды және жеке ... ... ... ... мерзімді міндеттемелерді МҚМ тарту көптеген
факторлармен қамтамасыз етеді. Оның негізілеріне ... ... ... ... ... ... ... министрлігі болып
табылатын облигацияларды өтеу, мемлекет Үкіметімен кепілденеді.
- Абсолюттік өтімділік. Тәуелсіз ... ... ... шығаратын мемлекетті бағалы қағаздар арасында, Қазақстанның
мемлекеттік қысқа мерзімді қазынашылық ... ... ... ... уақыттағы олардың төмен инвестициялық тартылуына қарамастан, МҚМ
нарығы шетелдік қаржыландыруаймағында зерттелініп отыр.
- ... ... ... ... бағалы қағаздарының
таңымал факторлардың бірі ... ... ... ... ... қағаздармен тұрақты пайыздық мәмілелер, сонымен қатар олар бойынша
табысқа салық салымбайды.
Мемлекеттік бағалы қағаздарға сонымен қатар – ... ... ... ... МЕКАВМ жатады.
МЕОКАМ – айналым мерзімі екі және үш жыл болатын мемлекеттік ... ... ... ... атынан Қазақстан Республикасы Қаржы
синистірлігі шығарады және Қазақстанның бағалы ... ... ... ... ... жүреді.
МЕАКАМ – айналым мерзімі 10 жыл болатын мемлекеттік арнайы қазынашылық
міндеттеме. Қазақстан Республикасының Үкімет ... ... ... және бағалы қағаздар ... ... ... ... ...... ... үш және одан көп ай болатын мемлекеттік
индекстелген қазынашылық ... ... ... ... ... ... ағымдағы республикасы бюджет тапшылығын
қаржыландыру мақсатында ... және ... ... ... қағаздар нарығында еркін айналысқа түсе алады.(10,15)
МБҚ – мемлекеттік бағалы қағаздар. ... ... ... ... ... ... 364 күн болатын материалдық ... ... ... бюджеттің ағымдағы тапшылығын қаржыландыру
мақсатында шығарады.
АВМЕКАМ – айналым мерзімі 5 жыл, атаулы құны 100 АҚШ ... ... ... ... ... ... – ді шығару зейнетақы
активтерінің есебінен жинақтаушы ... ... ... ... ... ... жинақ облигацяиларын айырбастау жолы
арқылы жүзеге асырылады.
2.2 Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге ... үшін ... ... ... жай банк ісі ... бағалы қағаздар нарығы
қызметінің үлесу мәселелерінің екі ықпалын ... ... ... ... ... ... ... кәсіби
қызметтін кей-бір түрімен (брокерлік, делдалдық, нарықты ұйымдастырушы)
айналысуға болмайды, сондай-ақ инвесторлар ретінде кәсіби емес ... ... ... ... ... ықпал банктеге жай банктік ... ... ... ... ... мен ... келісім берілген. Осы
ықпалға сәйкес банктік инвестициялық операцияларды тәуекелділігін шектеу
қызметтерді тура бөлудің ... ... мен ... ал ... ... ... жүргізу жолымен бағалы қағаздарға банктер-дің
ынталандырылмайтын шамадан тыс ... ... ... ... ... ... асырылуы керек. Қазақстанда банк жүйесі
банктердің әмбебаптылығын – ... ... ... ... қағаздар туралы” Қазақстан ... ... ... ... ақша ... ... қағаздарға
инвестицияланған заңды тұлға – инвестициялық инвестор болып табылады.
Банктер ... ... ... ... бағалы қағаздары
бойынша Ұлттық комиссиядан рұқсат қағаз алған кезде “банктер және банктік
қызмет туралы” заң күші ... ... ... ... және ... банк ... бойынша жүзеге асырылады.
Екінші деңгейдегі банктер бағалы ... ... ... ... ... ... ... атқарады:
- брокерлік және делдалдық қызмет;
- инвестициялар мен қорларды басқару;
- бағалы ... ... ... есеп ... ... костандиондық қызмет,
- тізілімді жүргізу және депозитарийлік қызмет көрсету;
- кеңес ... ... және тағы ... ... ... кәсіптік қызметті жүзеге асыруға келісім алу
үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкке келісі құжаттары ұсынылады:
• кәсіптік қызметті ... ... ... алу үшін ... ұсынылатын кәсіптік қызметке нақты сипаттама, оның құрамына
оларды ... ... ... беретін біліктілік куәлігінің
көшірмесі кіреді.
Бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметті жүзеге асыруға келісім
Қазақстан ... ... банк ... ... ... ... мүмкін, олар келесілерді жүргізеді:
❖ Қазақстан Республикасының аумағындағы заңдылықтарға
сәйкес бір жылдан кем болмайтын ... ... ... де ... да ... ... асырады;
❖ Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген
пруденциялық норматив пен келісім ... ... ... үш ай ... орындалған міндетті
мөлшер мен лимиттерді орындайды;
❖ Қазақстан Республикасының Ұлттық ... және ... ... ... бойынша мерзімі өткен
қарыздары жоқ;
❖ Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... Өз штатында бағалы қағаздар ... ... ... ... құқық беретін біліктілік
куәлігі бар үш маман болу ... ... ... ... ... ... асыруға Қазақстан
Республикасының Ұлттық банкінің келісімін алған банктер бағалы қағаздар
бойынша Ұлттық ... үш ... ... беру ... ... жазуға құқығы
бар. Куәландырылған лицензия ... банк ... ... ... ... ... ... көшірмесін Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісіне оны берген
күннен бастап 5 күн мерзім ... ... ... ... ... ... ... қайтарып алады:
- дұрыс емес мәліметтер анықталған кезде;
- банктің бағалы ... ... ... қызметті реттейтін
заңдылықтар бұзылған жағдайда,
- банктің Ұлттық банк бекіткен пруденциялық нормативтері мен басқа да
орындалған ... ... ... ... банк ... ... алу ... 7 күн мерзім ішінде бағалы
қағаздар бойынша Ұлттық комиссияға хабарлайды. ... банк ... ... кәсіптік қызметті жүзеге асыруға берілген келісімдерді тіркеп
отырады.
2.3 ... ... мен ... ... ... ... баланстық шотында көрсетілетін бағалы қағаздар
операцияларының есебі. “ Бағалы қағаздар ... ... ...... ... ... активті оперциялар бөлімінде және БЭК – ... ... және ... ... ...... ... міндеттеріне келесілер жатады;
• активті операциялар бөлімінде бекітілген барлық мәмілелерді
оперативті рәсімдеу, олардың бухгалтерлік есепте көрсетілуі;
• әрбір ... ... ... ... жолдамалы құжаттарды
бақылау;
• бағалы қағаздар қоржынының сонымен қатар бағалы ... ... ... мәмілелеро есебін жүзеге асыру;
• қаржы нарағында жүргізілетін операциялармен байланысты дербес
шоттар бойынша қаражаттар қозғалысын ... және ... ... ... ... банкіне, бағалы қағаздар
бойынша Ұлттық ... ... ... ... ... ... органдарына уақтылы есеп ұсыну және дайындау.
Көрсетілген міндеттерді жүзеге асыру мақсатында Бэк- офис ... ... ... – офис ... ... ... ... сәйкес
бухгалтерлік есепті жүргізу және рәсімдеу, банктегі және ... ... ... ... ... өткізбе
жасау.
- Бағалы қағаздар операциялары бойынша бухгалтерлік өткізбе жасау.
- Банкаралық несие операциялары бойынша бухгалтерлік өткізбе жасау.
- ... ... және ... ... ... ... үшін қажетті банктің дербес шоттарын ашу және еңгізу.
- Сәйкес журналдарда операциялар және ақша ... ... ... бағалы қағаздар бойынша инвесторлардың “Депо” шоттарын
ашу жүргізу және жабу;
- Инвестормен ақшалай есеп ... ... ... ... ... ... ... есеп жүргізу;
- әрбір инвестордың мемлекеттік бағалы қағаздарына талдаулық есеп
жүргізу және инвесторларға мемлекеттік бағалы ... ... есеп ... ... ... куәліктерді беру;
- кіріс және шығыс құжаттарын тіркеу.
Франт – офистің негізгі міндеттері:
• бағалы қағаздар нарығында валюталық нарықта және ... ... да ... ... ... ... қаржы нарығында қаражаттарды тарту және орналастыру;
• жоғары өтімді бағалы қағаздардың тиімді қоржынының қалыптастыру;
Франт – ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік және мемлекеттік емес бағалы
қағаздармен операцияларын жүзге асыру;
- Банкаралық несие нарығында Ұлттық және ... ... ... Ішкі және ... валюталылық нарықта конверциялық операцияларды
жүргізу;
- Банктіңғ ақша қажеттілігін қамтамассыз ету;
- Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу ... ... ... ... ... және орындау;
- Банктің бос ... ... ... ... және мемлекетік емес бағалы қағаздардың ... ... ... ... ... екінші нарығында және банкаралық
несие ... (БАН) банк ... үшін ... ... ... ... ... Жоғары табысты және өтімді бағалы қағаздар қоржының құру және оны
басқару;
- Инвесторлармен, ... және ... ... ... ... фьючерстік мәміле жасау;
- Мемлекеттік бағалы қағаздарды кепілге ала отырып несиелеу;
- Конъюктураны және әр ... ... ... табыстылығын
талдау.(10,15)
Банктің қазынашылық міндеттемелерімен басқа да жоғары ... ... ... өтімділікті демеу үшін Ұлттық банк ұсынатын
ломбардты несиелерді қамтамасыз ете алады. Банк шығаратын ... ... ... қағаздарды айналысқа шығару кезінде банк оларды атаулы ... ... баға ... ... ... ... бағалы қағаздар бағасы
мен оның атаулы құны арасындағы айырма әр ... ... ... ... ... ... ... қағаздар бойынша сыйақы мөлшерлемесі мен
сыйақының орташа ... ... ... ... ... банк ... ... Теріс – шығарылған бағалы қағаздар бойынша жеңілдік ... Оң - ... ... ... ... ... ... айналысқа жеңілдік ретінде шығару:
• Сатылу сомасына
Дт 1001 “кассадағы қолма-қол ... 2301 ... ... ...... шығарылған басқа да бағалы қағаздар”
• Жеңілдік сомасына
Дт 1803 ... құны мен ... алу ... ... ... ... шығарылған облигациялардың болашақ кезеңдердегі
шығыстары”
Кт 2301 “айналысқа шығарылған облигациялар”
Қайта қаржыландыру операцияларының ... ... ... несие
ретінде көрінеді. Қайта қаржыландыру операциялары бойынша пайыздық шығындар
ай сайын есептеледі:
• Жоғары ... ... ... ... арқылы банктік қайта
қаржыландыру кезінде:
Дт 1050 “банктердің корреспонденттік есепшоттары”
Кт 2300 ... ... ... да ... ... Ломбардтық несиені өтеу кезінде:
Дт 2300 “айналысқа шығарылған басқа да бағалы қағаздар”
Кт 1050 “банктердің корреспонденттік есепшоттары”
Репо және кері Репо ... ... ... ... ... қағаздардың өтімділігі қолдау үшін
сатып алу – сату мәмілесінен басқа қайтадан сатып алу келісімі немесе ... кері Репо ... ... ... ... РЕПО және кері ... ... бағалы қағаздардың екінші нарығындағы екінші
деңгейдегі банктер – алғашқы делдплдардың өтімділігіне ... ... ... ... ... отыр, сонымен қатар мемлекеттік бағалы қағаздар нарығында
өзініңжалпы өтімділігінен оңтайлы әсер етеді.
РЕПО сатып алушысы алатын жай жылдық пайыздық мөлшерлеме жабылу ... ... ... ... айырма қатынасы ретінде 360 күнге есептелген
РЕПО немесе кері РЕПО операцияларының нақты қызмет ету ... ... ... ... және ... формула бойынша есептеледі:
Q= Ps – Po / Po x 360 / t x 100% ... Q – жай ... ... ...... ашу ... – операцияны жабу бағасы;
t - РЕПО қызмет ету кезеңі.
РЕПО және кері РЕПО ... ... үшін ... ... ... ... бас келісім жасауы қажет. Ол күнтізбелік жылға
жасалынады. РЕПО және кері РЕПО ... ... бір күн және ... ... ... сонымен бірге жабу уақыты бағалы қағаздарды
өтеу күніне дейінгі 5 күннен аспауы ... ... ... РЕПО үш ... ... ... ... ашық (операциямерзімі нақты белгіленбеген), мерзімді (бір күннен
жоғары ... ... Банк ... ... ... ... ... қағаздар нарығында жұмыс істей отырып,салымдарды
әртараптандыру қағидасын ұстану ... ... ... активінің сан
алуындығына қол жеткізу. Бұл ... ... ... ... ... ... инвестор өзініңбарлық ақшасын бір компанияның акциясына
салды. Бұл жағдайда ол ... ... ... ... ... ... Егер қаражаттарын бірнеше компаниялардың акцияларына салатын ... ... ... ... ... ... бағамының өзгеруіне
тәуелді болады. Егер де әртараптандыру қағидасын ұстанатын болса, онда ... ... ... (қор) ... деп ... оған тиісті әр түрлі
бағалы қағаздар жиынтығымен байланысты ... ... ... ... тізбелер мен көлемдер қоржын құрылымы деп аталады. Өз кезегінде
олар ... ... ... сипаттамалар жиынтығын ұсынады: бағалы
қағаздар құрамында және көлеміне кіретін құрамды өзгерту.
Осыған сәйкес ... ... ... ... ... ... және ... бөлінеді:
1 сатуға арналған бағалы қағаздар – бұл делдалдың маржасы немесе ... баға ... ... ... ... алынған бағалы
қағаздар.
2 өтеугедейін ұсталатын бағалы қағаздар – ... ... ... ... ... активтері және өтеу мерзімі ... ... ... ... ... ... ... қағаздар – бұл сатуға арналған ... ... ... ... ... ... болып табылмайтын бағалы
қағаздар.(10,12,15)
Осы бағалы қағаздардың әділ құнын қайта бағалау нәтижесі келесілерден
байқлады:
1 ... ... ... ... ...... мен ... сатуға жарамды бағалы қағаздар бойынша – ... мен ... ... осы бағалы қағаздарды сату кезіндегі табыстар мен шығыстар
шотына қайта бағалау нәтижелерін ауыстырумен ... ... ... ... және ... ... ... қағаздар. Банк 2002 жылдың
қантар айында қор биржасынан эмитент 2002 ... ... ... ... ... шығарған және орналастырған бағалы қағаздарды келесі шарттар
бойынша алады:
Саны 1000 ... құны ... ... ... ... жылдық 6 ... ... ... ай ... ... бір бағалы
қағаздар құны 1020,00 ... ... ... ... құны ... ... ... ... ... ... ... жиыны. 5100,00 ... ... ... мен ... ... ... жетілдіру
жолдары.
3.1 Бағалы қағаздарды шетел банктеріне жайластырып капитал тарту жолдары.
“Каспийский Банкі” халықаралық рынок капиталына жалпы ... ... ... үш ... ... орналастыруды жүзеге асырып,
өзінің қабілетін көрсетті.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... шығарылған еурооблигацияларды ... ... және оны ... ... ашық ішкі ... ... ... Сөйтіп “Каспийский” жаңа заңға орай еуробондты орналастырған
қазақстандық алғашқы банк болды.
Алматыда “Каспийский” ... ... ... ... жалпы сомасы
150 миллион АҚШ долларын құрайтын үш жылдық еурооблигацияны ... ... ... ... ... ... мәслихаты болып өтті. Сөз
реті келгенде атап айтарлық мәселе – табысты ... ...... Global Markets ... . ... ... ставкасы - 7,875 пайызды (кіріс – 8 пайыз) құрады, ал орналастыру
құны – 99,672 ... ... s ... ... және “ Fitch Ratings”
рейтингілік агенттіктері еурооблигацияға ... және ... ... ... ... ... өзі ... ұзақ мерзімі рейтингісіне
сәйкес келеді.
Еурооблигациялардың географиялық орналастыру тәртібі төмендегідей:
Азия –31 пайыз, Швейцария –18 ... ... –17 ... АҚШ –8 ... Еуропаның қалған елдері –22 пайыз болса, ТМД елдері үлесі –4 пайыз
болды. Еуробондтарды сатып ... ... ... – негізінен жеке
банктер болды, сөйтіп олардың мұндай маңызды шарадағы үлесі – 48 ... Сол ... ... банктер мен транстілік компаниялар – 23 ... ... ... ... ... – 16 ... ... ақша құралдарын банк тұтынушыларды несиелендіруді және
орта және ... ... ... ... ... мәслихатының құн тәртібіне қойылған бұл ... ... ... АҚ басқарма төрағасы Алексей Миронов, басқарма
төрағасының орынбасары – ... және ... ... АҚ ... Дэн ... ... түрде баяндап берді. Еурооблигацияның
дебюттік, яғни ең алғашқы шығарылымына арналған баспасөз ... ... АҚ ... ... ... ... ... жұмысқа
жоғары баға берумен қатар, мұның өзі банк ... ... ... ... ... ... де атап ... Бұл өнім жаңа ережеге сәйкес алғаш рет шығарылғанына қарамастан,
банк қызметкерлерінің, олардың әріптестерінің, ... ... ... ... Банк пен ... ... агенттігінің қалыптасқан және нақты
жұмысының нәтижесінің айқын кепілі болды. Әсіресе, қандай істе ... ... ... ... мол болатындығын ескерсек, банктің
еурооблигациялардың “Ва2” және “В+” ... ... ... ... атап ... жәйт. Сонымен қатар бұл шара ... ... ... үшін ең маңыздысы – инвесторлардың сенімі десек, бұл
орайда ... ... ... және екі ... ... ... қуаныштымыз. Атап айтарлығы, “Каспийский” еуробондтарды қазақстандық
өзге банктерге қарағанда анағұрлым ... ... ... - ... ... АҚ басқарма төрағасы Алексей Миронов өз пікірін ортаға
салып.(4,13)
“Ситибанк Қазақстан” АҚ басқармасының төрағасы Дэн ... ... ... ... ... ... ...
шын мәнісінде де бірлесе, түсіністікпен еңбек етудің нәтижесі екендігін”
атап ... ... жаңа ... ... ... ... әрі ... мол болатындығын менің ойымша сала ... ... Мен ... ... ... ... бұл ... ауқымды әрі
айтарлықтай істі жүзеге асырғандығын және банкирлердің әрдайым инвесторлар
сенімінен шығуды есте ұстауы қажеттігін айтқым келеді.
Citigroup Global Markets ... ... ... жұмысы алдағы уақытта жалғаса бермек. Шын мәнісінде де ... ие болу – ... ... болумен бірге, жаңа жетістіктерге жол
ашады, - ... ... ... АҚ ... төрағасы Дэн Коннелли.
Сонымен “Каспийский Банкі” АҚ басқармасы ... ... ... қазақстандық әріптестері арасында дебютік ... ... ... ... ... Бір ... ... іс-шараның
сәті түсуінде де емес. Мамандар пікірінше бұл – нақты ... ... ... ... ... “Каспийский Банкі” АҚ басқармасы
төрағасының орынбасары Нұрмұхамет ... ... ... ... ... қана ... сонымен бірге несие саясатында,
инвесторлармен өзара ... ... ... ... ... Біз ... өз ... орай келешегі мол, ең
бастысы, бәсекелестер алдында артықшылыққа ие болатын өнімдерге
басты назар ... ... ... бизнесін одан әрі дамыта
бермекпіз. Соңғы екі ... бұл ... ... ... ... - ... ... Алексеу Миронов өз сөзін қорытындылай
келе.
Қорыта айтқанда, “Каспийскидегі” ... ... ... бағалы қағаздар мен қаржы рыногында іскерлік пен ізденісті
одан әрі жетілдіруге игі ықпал етуде.
Банк ... АҚ ... ... шарт ... Каспийский” Акционерлік қоғамның халықаралық қаржы рыноктарындағы
позициясы барған сайын бекем бола ... ... ... 3 млн ... ... ... ... ашқан болатын,
енді міне, қазақстандық банк тағы бір табысты келісімге қол жеткізіп отыр.
Бұл жолы ... ... ... ... ... синдикатталған кредитті ұзарту туралы шартқа қол қойды. Соған
сәйкес бұған дейін “Банк Каспийскийге” 13 млн.АҚШ доллары сомасында, 6 ... ... ... тағы да жарты жылға ұзартылады және аталған ... млн. ... ... ... Сонымен бірге пайыздық ставкасы
LIBOR+жылдық3,5%-дан ... ... ... АҚШ, Германия, Словения, Біріккен Араб Әмірлігі, Канада және
Қытайдың ірі ... ... ... ... ... қосқан банктер
бұрын 11 болса, енді олардың саны 16-ға ... айта кету ... ... ... ... ... zentralbank Osterreich AG
жүргізген. Мұның бәрі шетелдік инвесторлар ... ... ... ... арта түскенін көрсетеді. Қазақстандық банктің халықаралық
қаржы рыногындағы табысты қадамдары ... ... ... ... ... Томас Хайдике мырза да ерекше атап көрсетті. Ол
өздерінің “Банк Каспийскиймен” тығыз ынтымақтастық жасап ... және оның ... ... жалғаса түсетіндігіне сенім
білдірді.
“Банк Каспийский” Акционерлік қоғамның басқармасы төрағасының бірініші
орынбасары Валерия Кимнің ... ... ... банк ... ... ... қаржыландыруы мақсаттарына
пайдаланылмақ.
“ Қазақстан Халық Жинақ Банкі” акционерлік қоғамы хабарландыру арқылы
облигациялық ... ... ... ... ... Республикасының Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және
қадағалау жөніндегі агенттігі 2005 жылғы 1 ... №В 19-6 етіп ... ... ... туралы хабардар етеді.
1. Эмитенттің толық атауы мен туған жері:
“Қазақстан Халық Жинақ Банкі” акционерлік ... 050046, ... ... к-сі, 97.
2. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеу ... түрі және ... ... ... ... ... ... күні – 2005 жылғы 1 шілде, №В
19-6:
2) бағалы қағаздардың түрі – атаулы купондық ... ... ... ... – НИН KZPC6Y10B195;
4) орналастыруға жататын саны – 300 000 дана
5) шығарылым ...... ... құны – 10 000 (он мың) ... ... ... ... – 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге;
8) шығарылым формасы – құжаттамасыз;
9) қамтамасыз ету әдісі – қамтамасыз етусіз;
10) айналым мерзімі – ... ... ... бастып 10 жыл;
11) купондық сыйақы мөлшері – номиналдық құнының 7,5% ... ... ... ... ... олар ... ... да
ақпаратпен танысу мүмкін болатын “Қазақстан Халық Банкі” ... ... ... ... ... ... Халық Банкі” АҚ, 05046, Розыбакиев к-сі, 97, Алматы
қ., Қазақстан Республикасы, Инвестициялық банкинг департаментінің ... ... ...... Айгүл Асылханқызы.
“Қазақстан қор биржасы” Акцмонерлік қоғамның, 050000, Әйтеке би
к-сі, 67, алматы қ. ... ...... қызметін жоғарыда аталған ... ... ... қ., ... к-сі, 97 ... орналасқан “Halyk
Finance” Акционерлік қоғамның жүзеге асырады, тел: 590 593 ... ... ... қаржы ұйымдарын реттеу және ... ... ... ... ... ... шотын жүргізу
құқығымен бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті ... 2004 ... 27 ... ... мемлекеттік лицензиясы
№0401200928).
Тіркеуші туралы мәліметтер:
“Қор орталығы” ЖАҚ “Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2003 жылғы
16 мамырда берген ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру құқығына арналған №0406200253 лицензия ... ... – жайы : ... қ., ... к-сі, 92, байланыс телефондары:
(3272) 676 344, 676 345.
4. Облигацияларды орналастыру бағасы және олар үшін ... ... ... ... атқарылатын күнге анықталады және келісілген
табыстылық плюс жинақталған ... ... ... ... таза ... ... сатып алу жағдайында төлем теңгемен жүргізіледі:
- қолма-қол ақшасыз формада;
- жеке тұлғалар облигация үшін сондай-ақ қолма – қол ақша ... ... ... және ішкі ... қағаздар базарында (рыногында) бағалы
қағаздар нарығын қалыптастыру жолдары.
Қазақстан Республикасын да заң ... ... ... және ... ... ... ... орналастырылуы, айналыста болуы және өтелу
процесінде туындайтын ... ... ... ... рыногы
субъектілерінің құрылуы мен қызметінің ... ... ... ... ... ашық ... және тиімді жұмыс істеуін
қамтамасыз ету, ... мен ... ... ... ... ... ... қатысушыларының адал бәсекесін қорғау
мақсатында бағалы қағаздар рыногын ... мен ... ... ... да ... мақсаттары үшін мынадай
негізгі ұғымдар пайдаланылады:
• агенттік облигация – қаржы агенттігі шығаратын ... ...... қағаздар рыногының брокерлік – диллерлік
қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар және эмитентке эмиссиялық
бағалы қағаздарды ... мен ... ... ... ... ... құжатсыз бағалы қағаз – құжатсыз нысанда ( электрондық
жазбалардың жиынтығы ... ... ... қағаз;
• брокер – бағалы қағаздар рыногрының клиенттің тапсырмасы
бойынша, соның есебінен және ... ... ... ... мен және өзге де ... құралдарымен мәмілелер
жасайтын кәсіби қатысушысы;
• ішкі құжаттар – бағалы қағаздар рыногы ... ... ... ... ... ... жағдайлары мен тәртібін,
қызмет көрсетуін және оларға ақы ... ... ... бағалы қағаздардың қайталама рыногы – ... ... ... ... бағалы қағаздар рыногының
субъектілері арасында қалыптасатын құқықтық қатынастар;
• эмиссиялық ... ... ... – эмитентінің эмиссиялық
бағалы қағаздардың азаматтық құқықтар объектісі ретінде пайда
болуына ... іс- ... ... ... ... және ... осы ... бағалы қағаздарды
шығару проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатын белгілі ... ... ... ... ... ... мелекеттік тізілімі – уәкілетті
орган қалыптастырылатын эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымдары
мен олардың эмитенттері туралы мәліметтердің жиынтығы;
• мемлекеттік ... ... ...... ... ... ... атқарушы орган немесе Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі болатын ... ... ... ... ... ... ... бағалы қағаз;
• депозитке салу – орталық депозитариийдің депоненттермен ... ... ... ... алуы ... ... қағазды ұстаушы – бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі
жүйесінде тіркелген және ... ... ... ... ... ...... бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары
бойынша міндеттемелердің орындалмауы;
• диллер – ... ... ... ... ... рыногында баға белгілеудің ұсыну және олардың бұқаралық
ақпарат құралдарында жариялау арқылы өз мүдделерін көздеп және
өз есебінен эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де ... ... ... ... ... тіркелген тұлға - құжатты нысанда шығарылған (қағаздары немесе
арнайы техникалық құралдарды пайдаланбай-ақ бағалы қағаздың
мазмұнын ... ... ... өзге де ... ... ... ... тіркелген тұлға бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесінде
жеке шоты бар ... ...... шартын жасасқан кезден бастап лизинг
шарттарын қоса алғанда, заңды тұлғаның ... ... ... мүліктің барлық түрі, сондай-ақ оларға қызмет
үшін пайдаланатын тіркелген ... ... ... ...... қағаздар рыногы субъектісінің
меншігіндегі немесе ... ... ... ... ... ...... Республикасын да инвестицияның жүзеге
асыратын жеке немесе заңды тұлғалар;
• жеке ...... ... ... ... ... инвестор – Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес жүзеге асыру мақсатымен қаражат тартушы заңды тұлға;
• ипотекалық облигация – ... ... ... ... ... құығы кепілімен ипотекалық куәліктердің кепілін қоса
алғанда сондай-ақ тізбесі ... ... ... ... ... өзге де ... ... ... етілген облигация;
• Қазақстандық депозитарийлік қолхат – Қазақстан Республикасының
резиденті емес эмитенттің басқа мемлекеттік заңдарына сәйкес
шығарылған ... ... ... ... бір ... ... ... туынды эмиссиялық бағалы қағаз;
• кастодиан – бағалы қағадар рыногының қаржы құрадлдарының және
клинттер ... ... ... және олар ... ... ... құжатты қаржы құралдарының сақталуы
жөнінде ... ... ... ... оларды сақтауды
жүзеге асыратын кәсіби қатысушысы;(4,8,11)
• клиент – бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысы көрсететін
қызметті пайдаланушы немесе пайдаланғысы ... ... ... ... ...... ... шығару
проспектісінде айқындалған талаптармен және ... ... ... бағалы қағазына айырбасталуға жататын бағалы
қағазы;
• бағалы ... ... ...... ... ... ... бір уақыт кезінде бағалы қағаздар
бойынша сұранымның және ... ... ... ... тыс ... қағаздар рыногының баға белгілеу ұйымы –
акционерлік қоғамның ұйымдық – құқықтық нысанында құрылған, ...... ... ... ... ... арқылы сауда – саттықты ұйымдық және техникалық
қамтамасыз етуді жүзеге ... ... ... ... ... ...... бағалы қағаздарды
бірдейлендіру және есепке алуды жүйелеу уәкілетті орган беретін
әріптік-сандық код;
• мелекеттік емес ... ... ... ... заңдарына сәйкес эмиссиялық деп ... емес ... ... ... ... ... де бағалы қағаздар;
• ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногы – ... ... ... ... ... ... ... сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құралдарында
мәміле объектісіне және оның қатысушыларына белгіленген талаптар
сақталмай жүзеге асырылмайтын саласы;
• облигацияның нақтылы құны – ... ... бұл ... ... купондық облигация бойынша ... ... ... ақшалай көрініс, ... ... ... оны ... төленуге тиісті сома;
• бағалы қағазждарды нақтылы ұстау – ... ... ... ... алу мен ... ... жасалатын мәмілелерді
тіркеу;
• қамтамасыз етілген облигация – эмитент ... ... ... ... мен, кепілдік беру мен және Қазақстан
Республикасының ... ... ... өзге де ... ... облигация;
• облигациялық бағдарлама – эмитент бірнеше облигациялар шығаруды,
оның ішінде шығарылымның тиісті проспектісі белгілейтін әртүрлі
құрылыммен шығару мен ... ... ... ... ... ... эмиссиялық бағалы қағаздар айналысы – қайталама ... ... ... ... жасау;
• жарияланған эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылуын уәкілетті
орган тіркеген бағалы қағаздар;
• опцион – белгіленген нысандағы ... ... ... оны ... белгілі бір мерзім өткеннен кейін опционда көрсетілген
базалық активті ... баға ... ... алу ... сату
құқығына ие болады;
• сауда-саттықты ұйымдастырушы – қор биржасы және ... ... ... ... баға ... ... ... бағалы қағаздар рыногы, - мәмілелер ... ... ішкі ... ... ... ... ... қағаздар мен қзге де қажы
құралдарының ... ... ... ...... саны мен оның ... ... уәкілетті орган белгілеген талаптарға сай ... ... ... ... өздерінің хабарламаларын
және осы Заң мен ҚР-ның өзге де заң ... ... ... ... жататын басқа да ақпаратты жариялау үшін
пайдалануға тиіс мерзімді баспасөз басылымы;
... ... ... ... – эмитенттің бұрын қайталама
бағалы қағаздар рыногында өзі ... ... ... ... бұдан әрі орналастыруын ... ... ... эмиссиялық консорциумның) жарияланған
эмиссиялық бағалы қағаздардың орналастыруы;
• төлем агенті - банк ... банк ... ... ... асыратын ұйым;
• облигацияларды өтеу – эмитнттің орналастырылған ... және ... ... ... ... ... ... немесе оны облигациялар шығару проспектісінде
белгіленген тәртіппен сол ... ... ... ... ... алып қою ... іс-әрекеті;
• облигацияларды ұстаушылардың өкілі – эмитентпен жасалған шарт
негізінде қайталама ... ... ... ... ... де ... етілген облигациялар айналысы, облигациялар
бойынша сыйақы төлеу және оларды өтеу пороцесінде облигацияларды
ұстаушылардың мүдделерін көздеп іс-әркект жасайтын ... ...... ... ... ... тиесілі қаржы
құралдарына немесе қаржы құралдарын сатып алуға арналған ақшаға
қатысты белгілі бір ... ... ... көрсете отырып,
бағалы қағаздар рыногының ... ... ... ... туынды бағалы қағаздар – осы туынды бағалы қағаздардың базалық
активке қатынасы бойынша құқықтарды куәлдандыратын бағалы ... ... ... ... ... ...... оның
қаржылық жай-күйі, сатылады деп болжанатын эмиссиялық бағалы
қағаздар, шығарылымның көлемі, шығарылымдағы бағалы қағаздардың
саны, оларды ... ... ... ... ... ... өтеу ... мен тәртібі туралы мәліметтер жіне
инвесторлардың бағалы қағаздар сатаып алу ... ... ... ... ... да ... бар құжат;
• бағалы құағаздар рыногының кәсіби қатысушысы - өз қызметін
акционерлік қоғамның ... ... ... ... және бағалы қағаздар рыногында ждұмыс істеу үшін
лицензиясы бар заңды ... ... ... – уәкілетті орган белгілеген және
өтініш ... мен ... ... тиіс ... қаржылық
көрсеткіштері;
• эмиссиялық юбағалы қағаздарды орналастыру – бастапқы бағалы
қағаздар рыногында инвесторларға бағалы қағаздарды сату;
... ... ... қағаздар бастапқы бағалы
қағаздар рыногында инвесторлар толық төлеген эмиссиялық бағалы
қағаздар;
...... ... ... ... қағаздарды
ұстаушылардың тізімдері жүйесін қалыптастыруды, сақтауды және
жүргізуді жүзеге ... ... ... ...... бір эмитенттің шамамен алғандағы кредит
қабілетін немесе оның ... ... ... мен
сенімділігін белгілейтін бағаның жеке сан және әріп көсеткіші;
• µзін-µзі реттеитін ±иым – ... ... ... ... бірыњѓаи ережелерімен ... ... ... ... ... зањды т±лѓа;
• баѓалы ќаѓаздарды ±стаушылар тізілімдерініњ ж‰иесі – эмитент,
эмиссиялыќ баѓалы ќаѓаздар жєне ... бір ... ... ... ... боиынша оларды ±стаушылардыњ
ќ±ќыќтарын бірдеилендіруді, бааѓалы ... мен ... ... ... ... ... мєліметтердіњ
жиынтыѓы, сондаи-аќ осы баѓалы ќаѓаздар боиынша аиналысќа ... ... ... ... ... ... сипаты
жєне уєкілетті органныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ ... ... де ... шыѓару ќ±рылымы – шыѓарылатын эмиссиялыќ баѓалы ... ... ... ... ќ±ны (облигациялар ‰шін) туралы
мєліметтер;
• трансфер-агент – баѓалы ... ... µз ... ќ±жаттар (аќпараттар) баќылау мен еру жµнінде ќызмет
кµсететін кєсіби ќатысушысы;
• уєкілетті орган – ... ... ... реттеу мен
ќадаѓалауды ж‰зеге асыратын мемлекеттік ... ... ...... ... кµрсету мен т±тынуѓа жєне ќаржы
ќ±ралдарыныњ аиналысына баиланысты ќатынастардыњ жиынтыѓы;
• ќор биржасы – акционерлік ... ... ... ... осы ... ... ... ж‰иесін
паидалана отырып, оларды тікелеи ж‰ргізу арќылы сауда-саттыќты
±иымдыќ –жєне техникалыќ жаѓынан ќамтамасыз ... ... ... ... ...... ќаѓаздардыњ ±иымдастырылѓан рыногында аиналысќа
т‰сетін туынды баѓалы ќаѓаз, оны сатып алушы белгілі бір мерзім
µткеннен кеиін мєміленіњ талаптарына ... ... ... µзіне міндеттеме алады;
• хеджерлеу – м‰ліктік м‰дделерді жаи-к‰иі ќаржы ... ... ... ... ... ... ... мен шыѓыстарыныњ туындауына баиланысты болатын
баѓаныњ, аиырбастау баѓамыныњ, сыиаќы ставкаларыныњ немесе ... ... ... ... кезіндегі тєуекелдерден
ќорѓау;
• баѓалы ќаѓаз – м‰ліктік ќ±ќыќты куєландыратын белгілі ... ... да ... ... орталыќ депозитарии – баѓалы ќаѓаздар рыногыныњ ќаржы
ќ±рылымдары мен ... ... ... ... ... ... боиынша ќ±ќыќтарын есепке алумен
растауды, ќ±жатты нысанда шыѓарылѓан ќаржы ... мен ... оныњ ... ... ... ... мємілелер боиынша клирингті,
сондаи-аќ ... ... ... ... ... ... ... ж‰иесін ж‰ргізуді ж‰зеге асыратын кєсіби
ќатысушысы;
• эмиссиялыќ баѓалы ќаѓаздар – бір шыѓарылым шегінде біртекті
белгілер мен ... ... осы ... ... бірыњѓаи
жаѓдаилар негізінде аиналысќа т‰сетін баѓалы ќаѓаздар;
• эмиссиялыќ консорциум – андерраитерлердіњ эмитентке эмиссиялыќ
баѓалы ќаѓаздарды ... мен ... ... ... ... ... ќызмет туралы шарт негізінде ќ±ралѓан
бірлестігі;
• эмитент – Қазақстан Республикасының зањдарына сєикес эмиссиялыќ
баѓалы ќаѓаздарды шыѓаруды ... ... ... ... ... Республикасының баѓалы ќаѓаздар рыногы туралы
зањдар ... ... ... жєне ... ... ... осы ... Қазақстан Республикасының µзге де
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерінен т±рады;
• егер Қазақстан Республикасы бекіткен халыќаралыќ шартта осы
Зањдаѓыдан µзгеше ... ... ... шарттыњ
ережелері ќолданылады; егер Қазақстан Республикасының Зањ
актілерінде µзгеше ... осы ... ... банк ... ... ... ... ±иымдар, саќтандыру (ќаита саќтандыру) ±иымдары,
инвестициялыќ ќорлар, жинаќтаушы зеинетаќы ќорлары
шыѓаратын ... ... ... эмиссиялыќ баѓалы
ќаѓаздарды шыѓару, орналастыру, аиналысќа жіберу жєне µтеу
процесінде ... ... ... келе ... ... ... ... рет 1997 жылы кредит
тартудың синдикаттық заем рыногына шықты. Банктің жарғылық ... ... 011 ... 900 мың теңгеге (3011.9 миллион) дейін жетті.
Бағалы қағаздар қаржыны 8941,2 млн ... ... 2000 жылы ... ... акциялардың бесінші эмичиясын шығару есебінен 1,8 миллиард
теңгеге өсті. Сөйтіп ... ... ... ... ... ... 50% - нан 33,33% - ға ... азайды.
2001 жылдың қараша айында банктің Қазақстан Республикасының Үкіметіне
тиісті акцияларын сату жөніндегі ... ... ... ... 33,33% - ның ... сату ... 5 ... 180 млн. теңге (35
млн $) ... ... 6 ... 90 ... 550 мың ... (41 ... ... қағаздар рыногындағы қызметті жүзеге асыру үшін лицензиялар
берудің талаптары мен ... ... ... ... ... ... нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді. Лицензия
алу үшін табыс етілген ... ... ... ... және өтініш
берушімен ол табыс өткен құжаттар Заңға және Қазақстан Республикасының өзге
заңдарының талаптарына сәйкес болған жағдайда бір ай ... ... ...... ... ... Заңы және өзгеде заң
актілерінде, өзін-өзі реттейтін ұйымның ішкі ... ... ... ... және өзге де ... ... ... тәртібіне қойылатын талаптарды сақтауға міндетті. Брокерлер оның
клиенттердің арасындағы ... ... ... ... ... шартының нормалары негізінде қолданылады.
Бағалы қағаздар рыногының өзін-өзі реттейтін ұйымның негізгі ... ... ұйым ... және ... клиенттерінің құқықтары мен
мүдделерін қорғау, сондай-ақ Қазақстан ... ... ... ... ... ... асырудың біріңғай жағдайларын жасауды
қамтамасыз ету болып табылады.
Бағалы ... ... және ... ... екіге бөлінеді.
Эмитенттің құқықтық мәртебесін, инвестициялық және ... ... ... қызығушылығы мен басқа факторларды ескергенде
қордың бағалы қағазы үш топқа бөлінеді:
- мемлекеттік;
- муниципалдық,
- ... ... ... нарығында кәсіптік қызметті жүзеге асыруға келісім алу
үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкісіне келесі құжаттарды ұсынады:
• кәсіптік ... ... ... ... алу үшін өтініш;
• ұсынылатын кәсіптік қызметке нақты сипаттама, оның құрамына оларды
жүзеге асыруға құқық беретін ... ... ... ... ... ... көрсетілетін бағалы қағаздар
операцияларының есебі « бағалы қағаздар ... ... ... » ... ... ... активі операциялар бөлімінде және Бэк-Офис
операцияларды есептеу және рәсімдеу бөлімінде жүргізіледі..
Бағалы қағаздарды шетел ... ... ... Алматыда «
Каспийский банк » Акционерлік қоғамының халықаралық рынок капиталына жалпы
сомасы 150 ... АҚШ ... ... үш ... еурооблигацияны
орналастыруды жүзеге асырып, өзінің қабілеттілігін көрсетті.
Сөйтіп « Каспийский Банкі » жаңа заңға орай еуробондты ... ... банк ... ... ақша ... ... ... және орта – шағын бизнесті несиелендіруді
қаржыландыруға бағыттамақ.
« Қазақстан Халық ... ... » ... ... ... арқылы
облигациялық бағдарлама шегінде субординацияланған купондық облигациялардың
Қазақстан Республикасының қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу ... ... ... 2005 ... 1 ... № В-19-6 етіп ... шығарылымы орналастырылатыны туралы хабардар етті.
Атаулы купондық субординацияланған облигациялар саны 300 000 дана,
номиналдық құны – 10 000 теңге ... ... ... 3 000 000 000 (үш
миллиард) теңгені құрайды.
Қорыта айтқанда жинақталған ... ... ... ... ... рыногында іскерлік пен ізденісті одан әрі
жетілдіруге игі ықпал ... ... ... ... ... ... Республикасыныњ азаматтыќ кодексі.
3. Ќазаќстан Республикасындаѓы баѓалы ќаѓаздар нарыѓы бойынша нормативті-
зањнамалыќ актілер жинаѓы.
4. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондове рынки.М:Изд.ЮНИТИ-1995 ... ... Ф.С. ... с ... ... в ... Казахстан.
Алматы-1995 ж.
6. Ануарбеков,Шарипбаев А.А. Справочник по ценным бумагам в Республике
Казахстан. Алматы-1995 ж.
7. ... Ж.А. ... ... ... в ... ... ж.
8. Шалгимбаева Г.Н. Рынок ценных бумаг.Алмати-1996 ж.
9. Рубцов Б. Б. ... ... ... ... структура,
механизм функционирования. М.. – 1997ж
10 ... Е.В. ... с ... ... М... – ... ... Г. Банки и фондовый рынок. М...-1997
12. Павлова В. Н. Корпоративне ценные бумаги. М...-1998
Қосымша әдебиеттер:
13. Б. А. ... Аќша ... банк тер ... ... ... 2000
14. Ѓ. С. Сейітќасымов Аќша несие банк тер. Алмати ... С. Т. ... ... ... ... ... В. М. ... коммерческие банки М. 1994
17. Егемен Қазақстан 26,10,05
18. Егемен Қазақстан Бағалы қағаздар рыногы.
19. Родостовец В Кәсіпорындағы ... ... Банк ісі.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 77 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
М. Әуезовтың әдебиет тарихы туралы зерттеулері17 бет
Арман мұнай-газ кен орны80 бет
Астың қарында қорытылуы3 бет
Бңбек құқығы туралы11 бет
Бұйрық-жарлық құжаттары7 бет
Даму кезеңіндегі психологиялық ауытқушылық түрлері7 бет
Еңбек қатынастарында қолданылатын заң актілері мен құжаттар, олардың құрылымы.5 бет
Жасөспірімдердің тәрбиесі мен дамуындағы мінез- құлық ауытқушылықтар және оларды жою және алдын алу жолдары3 бет
Заңдылық және құқықтық тәртіп туралы5 бет
Кәсіпорын жұмысы10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь