10 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ1 МАҚСАТЫ
2 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ
3 АНЫҚТАМАЛАР
4 ТАНУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ
Ұйым есепті күннен кейінгі түзетілетін оқиғаларды көрсету үшін оның қаржы есептілігінде танылған соманы түзетуге міндетті.
9. Төменде ұйым не бұрын қаржы есептілігінде танылған сомаларды түзету арқылы, не есепке алу объектілерінің есептілігінде танылмаған баптарды тану арқылы ескеруге міндетті болатын, есепті күннен кейінгі түзетілетін оқиғалардың мысалдары келтіріліп отыр:
(а) ұйымда есепті күні міндеттемесінің болуын растайтын сот ісі бойынша есепті күннен кейін шешім шығару. Ұйым 37-«Бағалау міндеттемелері, шартты міндеттемелер және шартты активтер» IAS сәйкес осы сот ісіне қатысты бұрын танылған кез келген бағалау міндеттемесін түзетеді. Ұйым сот ісі бойынша шешім шығару нәтижесінде 37 IAS Халықаралық стандартының 16-параграфына сәйкес қарастырылатын қосымша куәліктердің пайда болуы негізінде жаңа шартты міндеттемемен шектелмейді.
(b) есепті күннен кейінгі не есепті күні болған активтің құнсыздануы туралы, не есептілікте осы активтің құнсыздануынан шеккен бұрын танылған залалды түзету қажеттілігі туралы дәлелдейтін ақпаратты алу. Мысалы:
(і) сатып алушының есепті күннен кейін болған банкротқа ұшырауы әдетте есепті негізгі қызмет бойынша дебиторлық берешек бойынша залалдың болуын және ұйымның осы дебиторлық берешектің баланстық құнын түзету қажеттігін дәлелдейді;
және
(іі) босалқыларды сату есепті күннен кейін осы босалқыларды сатудың есепті күнгі жай-күйі бойынша ықтимал таза құнының растамасы болып табылуы мүмкін.
(с) есепті күнге дейін сатып алынған активтердің құнын немесе есепті күнге дейін сатылған активтердің құнын есепті күннен кейін анықтау.
(d) егер есепті күні ұйымда есепті күнге дейін заңды міндеттемесі немесе болған оқиғалармен байланысты осындай төлем жасау міндеттемесі болса, пайдаға немесе сыйлықақыға қатысу жоспарлары бойынша төлемдер деңгейін есепті күннен кейін анықтау (19-«Қызметкерлерге берілетін сыйақылар» IAS қараңыз).
(e) қаржы есептілігінің бұрмаланғанын растайтын алаяқтық немесе қателіктер фактісінің анықталуы.

Пән: Сертификаттау, стандарттау
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
10 IAS Халықаралық қаржы есептілігінің стандарты

Есепті күннен кейінгі оқиғалар

Бұл нұсқа 2005 жылғы 31 желтоқсанға дейін шығарылған түзетулері
енгізілген жаңа IFRS-нан туындайтын түзетулерді қамтиды.

10 IAS Халықаралық қаржы есептілігінің стандарты

Есепті күннен кейінгі оқиғалар

Мақсаты

1. Осы Стандарттың мақсаты – мыналарды:
(а) ұйым есепті күннен кейінгі оқиғаларды ескере отырып қаржы
есептілігін түзетуге тиіс болған кезде;
және
(b) ұйым қаржы есептілігі шығаруға бекітілген күнге қатысты
ашуға тиісті ақпаратқа қойылатын талаптарды, сондай-ақ есепті күннен
кейінгі болған оқиғаларды белгілейді.
Сонымен бірге, осы Стандартқа сәйкес, егер есепті күннен кейінгі
оқиғалар қызметтің толассыздығына жол берудің қолданылмайтынын көрсететін
болса, ұйым қызметтің толассыздығын негізге ала отырып өзінің қаржы
есептілігін жасауға тиіс емес.

Қолданылу саласы

2. Осы Стандартты есепті күннен кейінгі болған оқиғалар
туралы ақпаратты есепке алу және ашу кезінде қолдану керек.

Анықтамалар

3. Осы Стандартта мына терминдер төменде көрсетілген
мәндерінде пайдаланылады:
Есепті күннен кейінгі оқиғалар – бұл есепті күн мен қаржы
есептілігін шығаруға бекіту күні арасындағы кезеңде болатын қолайлы,
сондай-ақ қолайсыз оқиғалар. Мұндай оқиғалар екі түрге бөлінеді:
(а) есепті күні болған жағдайларды растайтын (есепті
күннен кейінгі түзетілетін оқиғалар) оқиғалар;
және
b) есепті күннен кейінгі туындаған жағдайларды куәландыратын (есепті
күннен кейінгі түзетілмейтін оқиғалар) оқиғалар.
4. Қаржы есептілігін шығаруға бекіту процесі басқару
құрылымына, нормативтік талаптарға, қаржы есептілігін жасау мен
түбегейлі ресімдеу рәсімдеріне қарай әр түрлі болады.
5. Жекелеген жағдайларда ұйым қаржы есептілігін акционерлерге
қаржы есептілігін оны шығарғаннан кейін бекітуге ұсынуға міндетті.
Мұндай жағдайларда қаржы есептілігі оны акционерлер мақұлдаған күн
емес, керісінше оны бастапқы шығарған күн шығару үшін бекітілген деп
саналады.
Мысал
20Х2 ж. 28 ақпанда ұйым басшылығы 20Х1 ж. 31 желтоқсанда аяқталатын
жыл үшін қаржы есептілігінің алдын ала нұсқасын жасауды аяқтады. 20Х2
ж. 18 наурызда Директорлар кеңесі қаржы есептілігін қарап, оны шығару
үшін бекіткен. 20Х2 ж. 19 наурызда ұйым пайда туралы деректерді және
кейбір қаржы хабарламасын жариялады. 20Х2 ж. 1 сәуірде осы қаржы
есептілігі акционерлерге және басқа да пайдаланушыларға ұсынылады.
20Х2 ж. 15 мамырда акционерлердің жылдық жиналысы қаржы есептілігін
бекітті және 20Х2 ж. 17 мамырда бекітілген қаржы есептілігі реттеуші
органға ұсынылады.
Осы қаржы есептілігі 20Х2 ж. 18 наурызда бекітілді деп саналады
(Директорлар кеңесі қаржы есептілігін шығару үшін бекіткен кездегі
күн).

6. Жекелеген жағдайларда ұйым басшылығы қаржы есептілігін
бақылау кеңесіне бекітуге беруге міндетті (оның құрамына тек атқарушы
емес директорлар ғана енеді). Мұндай жағдайларда басшылық қаржы
есептілігін бақылау кеңесіне ұсынуға рұқсат еткен кезде ол шығару үшін
бекітілген деп есептеледі.
Мысал
20Х2 ж. 18 наурызда ұйым басшылығы қаржы есептілігін бақылау кеңесіне
ұсыну туралы шешім қабылдайды. Бақылау кеңесі тек атқарушы емес
директорлардан ғана қалыптастырылады және оның құрамына ұйым
қызметкерлері мен басқа да тысқары мүдделі тұлғалардың өкілдері кіруі
мүмкін. 20Х2 ж. 26 наурызда бақылау кеңесі қаржы есептілігін бекітеді.
20Х2 ж. 1 сәуірде осы қаржы есептілігі акционерлерге және басқа да
пайдаланушыларға ұсынылады. Акционерлердің жылдық жиналысы 20Х2 ж. 15
мамырда осы қаржы есептілігін мақұлдайды, ал 20Х2 ж. 17 мамырда
реттеуші органға ұсынылады.
Қаржы есептілігі 20Х2 ж. 18 наурызда шығару үшін бекітілген болып
саналады (ұйым басшылығының қаржы есептілігін бақылау кеңесіне ұсыну
туралы шешім қабылдаған күні).

7. Есепті күннен кейінгі оқиғаларға, тіпті егер олар ұйымның
пайдасы туралы деректер немесе басқа да қаржы ақпарат жарияланғаннан
кейін болса да, қаржы есептілігін шығару үшін бекітілген күнге дейінгі
барлық оқиғалар жатады.

Тану және БАҒАЛАу

Есепті күннен кейінгі түзетілетін оқиғалар
8. Ұйым есепті күннен кейінгі түзетілетін оқиғаларды көрсету
үшін оның қаржы есептілігінде танылған соманы түзетуге міндетті.
9. Төменде ұйым не бұрын қаржы есептілігінде танылған
сомаларды түзету арқылы, не есепке алу объектілерінің есептілігінде
танылмаған баптарды тану арқылы ескеруге міндетті болатын, есепті
күннен кейінгі түзетілетін оқиғалардың мысалдары келтіріліп отыр:
(а) ұйымда есепті күні міндеттемесінің болуын растайтын
сот ісі бойынша есепті күннен кейін шешім шығару. Ұйым 37-Бағалау
міндеттемелері, шартты міндеттемелер және шартты активтер IAS
сәйкес осы сот ісіне қатысты бұрын танылған кез келген бағалау
міндеттемесін түзетеді. Ұйым сот ісі бойынша шешім шығару
нәтижесінде 37 IAS Халықаралық стандартының 16-параграфына сәйкес
қарастырылатын қосымша куәліктердің пайда болуы негізінде жаңа
шартты міндеттемемен шектелмейді.
(b) есепті күннен кейінгі не есепті күні болған активтің
құнсыздануы туралы, не есептілікте осы активтің құнсыздануынан
шеккен бұрын танылған залалды түзету қажеттілігі туралы дәлелдейтін
ақпаратты алу. Мысалы:
(і) сатып алушының есепті күннен кейін болған
банкротқа ұшырауы әдетте есепті негізгі қызмет бойынша
дебиторлық берешек бойынша залалдың болуын және ұйымның осы
дебиторлық берешектің баланстық құнын түзету қажеттігін
дәлелдейді;
және
(іі) босалқыларды сату есепті күннен кейін осы
босалқыларды сатудың есепті күнгі жай-күйі бойынша ықтимал
таза құнының растамасы болып табылуы мүмкін.
(с) есепті күнге дейін сатып алынған активтердің құнын
немесе есепті күнге дейін сатылған активтердің құнын есепті күннен
кейін анықтау.
(d) егер есепті күні ұйымда есепті күнге дейін заңды
міндеттемесі немесе болған оқиғалармен байланысты осындай төлем
жасау міндеттемесі болса, пайдаға немесе сыйлықақыға қатысу
жоспарлары бойынша төлемдер деңгейін есепті күннен кейін анықтау
(19-Қызметкерлерге берілетін сыйақылар IAS қараңыз).
(e) қаржы есептілігінің бұрмаланғанын растайтын алаяқтық
немесе қателіктер фактісінің анықталуы.
Есепті күннен кейінгі түзетілмейтін оқиғалар
10. Ұйым есепті күннен кейінгі түзетілмейтін оқиғалардың
салдарын көрсету үшін оның қаржы есептілігінде танылған соманы түзетуге
құқылы емес.
11. Есепті күннен кейін болған түзетілмейтін оқиғалардың
мысалы есепті күн мен қаржы есептілігін шығару үшін бекіту күні
арасындағы инвестициялардың нарықтық құнының төмендеуі болып табылады.
Нарықтық құнның төмендеуі, әдетте, инвестициялардың есепті күнгі жай-
күйіне байланысты болмайды, салдарынан туындайтын жағдайды көрсетеді.
Сондықтан ұйым осындай инвестициялар оның қаржы есептілігінде танылған
соманы түзетпейді. Ұйым осыған ұқсас түрде 21-параграфқа сәйкес қосымша
ақпаратты ашуына тура келуі мүмкін ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
34 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ
14 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ
1 ІAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ
8 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты
Шетелдік валютамен жүргізілетін операциялардың салдары
21 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты
Активтерге жататын субсидиялар туралы ақпарат беру
Қарыздар бойынша шығындар
7 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты
Негізгі құралдардың амортизациясын есептеу әдістері мен есепте бейнеленуі
Пәндер