«Практикалық аудит» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені1 Жұмыс оқу бағдарламасы
2 Магистрантқа арналған Syllabus
3 Пәнді оқу жөніндегі әдістемелік нұсқаулар
4 Пән бойынша оқу.әдістемелік қамтамасыз ету картасы
5 Дәрістер жинағы
6 ОМӨЖ (практикалық сабақтар) жұргізу жөніндегі әдістемелік нұсқаулар
7 МӨЖ ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқаулар
Нарықтық экономиканың дамуы және құрылуы қоғамдағы өндірістік қатынастар мен экономикалық теорияның алдына жаңа міндеттер қойып отыр. Жеке шаруашылық субъектілерін өндірісті басқаруға заңды және жеке тұлғалар әртүрлі жолдармен қатысады. Осындай қатысу түрлерінің бірі болып өндірісті дамытуға қатысу, сондай ақ жарғылық және жұмыс капиталының қалыптасуына инвестиция бағыттау болып табылады.
Кәсіпорынның өндірістік шаруашылығының даму қызметін бақылау, қаражаттар салу және қаражаттар қайда салынғанын анықтау үшін қаржылық жағдайды зерттеу, оқу әр акционердің, кредитордың, инвестордың және құрылтайшының міндеті болып табылады. Ұсынылған қаржылық есептің нақтылығына жауап беру үшін оның аудит бойынша нормативтік құқықтық актілер талабына сәйкестігін қарау керек. Аудит жүргізудің теориялық және әдістемелік негізін сондай ақ аудиторлық пікірдің қалыптасуын білу әр болашақ маман экономист үшін қажет болады.
Осы пәнді оқып үйрену бұрынғы оқытылған пәндердің ой талғамдық жалғасы болып табылады, яғни «Бухгалтерлік есеп негіздері», «Басқару және қаржылық талдау», «Салық салу», «Статистика», «Макро және микроэкономика» және т.б. Аудит пәні бірыңғай өзінің әдістемелік негіздерін және жоғарыда айтылған пәндерден ерекшеленетін мамандандырылған әдістерін қарастырады.
Аудит қаржылық жағдайда талдау жүргізу, өндірістің және т.б. тиімділік деңгейін бағалау үшін сыртқы бақылаушыларға берілген ақпараттың нақтылығын растайды. «Аудит» пәнінің арнайы қаралатын мәселелеріне мыналар жатады «ҚР да аудитті ұйымдастырудың құқықтық базасы», «Аудитордың этикалық кодексі және стандарты», «Аудитордың жұмыс құжаттары және аудиторлық дәлелдемелер», «Маңыздылық», «Аудиторлық тәуекелділік», «Аудиторлық қорытынды», «Аудитті жоспарлау» және т.б.
«Аудит» пәні біруақытта өндіріс процестерінің жеке кезеңдеріне, яғни дайындау, өндіру, сату циклі және қаржы нәтижесін қалыптастыруға т.б. аудит жүргізудің әдістерін үйретеді.
Кірстық оқу барысында аудиторлық дәлелдеме алу және аудиторлық қорытындыны негіздеуге ерекше көңіл бөлінеді.
Бағдарлама осы курстық мазмұнын толық ашады. Ол тиісті заң күші бар заң актілеріне сондай ақ бухгалтерлік есеп және аудит стандарттарына сәйкес жасалынған. Курстық оқуда сондай ақ курстық жұмысты орындау қарастырылады.
1. ҚР Конституциясы - Алматы: Әділет-пресс, 1997.
2. ҚР 2007 жылғы 28.02. № 234-ІІІ заңы «Бухгалтерлiк есеп пен к,аржылық есептілік туралы»
3. ҚР «Аудиторлык. кызмет туралы Заңы» енгізілген өзгертулер және толықгырулармен қоса № 139-11.
5. К,Р Азаматтык, кодексi - Алматы: Борки, 1999
6. К,Р К,ылмыстык. Кодексi Заңы - 16.06.1997 ж. № 167-1 Алматы: Дәyiр, 1998
7. Аудиттің Халықаралық Cтaндapттаp жинағы, Алматы, 2006.
10. Бухгалтерлік есеп Cтандapттapы мен әдiстемелiк ұсынымдары
11. Ержанов М.С. Аудит 1. Базовый учебник Алматы 2005
12. Ажибаева З.Н. Аудит. Учебник. Алматы 2005
13. Абленов Д. Аудит . Оқулық. Алматы 2005

Қосымша әдебиеттер тізімі:
1 Адамс А, Основы аудита. Пер. с анлг. (Под ред. Я.В.Соколова). М.; Аудит, ЮНИТИ, 1995 ж
2 Аренс А, Лоббек Дж. Аудит. Пер. с анлг. Проф.Я.В. Соколова.
3 Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятель-ности предприятия: Уч. пос. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 215 с.
4 Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. - М.: ИИД «Филин«, 1995.
5 Белобжецкий И.А. 'Бухгалтерский учет и внутренний аудит.-В 2-х частях. -М.: Бух учет, 1994.
6 Бухгалтерско-аудиторский портфель.-М.: Саминтэк, 1994.
7 Данилевский Ю.А. Аудит: организация и методика проведения. -М.: Фи-нансы и статистика, 1992.
8 Данилевский Ю.А. Общий аудит, аудит бирж, внеБЮдЖетных Фоцдов и инвестиционных институтов. М.:
9 Бухгалтерский учет, 1996.Данилевский Ю.А. и др. Аудит. -М.: ид ФБК ПРЕСС, 1999.
10 Дюсембаев КШ. Теория аудита: Учебник. -Алматы:Экономика, 1995.
11 Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ финансового положения. Учебник – Ал-маты: Экономика, 2004 –345 с.
12 Ержанов М.С. Теория и практика аудита. - Алматы:Гылым, 1994.
13 . Өтебаев Б.С. Қаржылық таладу. КазУЭФМТ – Астана, 2008.
14 Утибаев Б.С. Финансовый анализ. КазУЭФМТ – Астана, 2007.
15 Кармайкл Д,Р., Бенис М. Стацдарты и нормы аудита.Перевод с анлг. М.: ЮНИТИ 1995.
16 Камышанов П.И. Практический аудит. М.: Финансы и Статистика, 1997.
17 Тулегенов Э.Т. Бухгалтерлiк акдарат жуйесi. Алматы.:Экономика, 2001.
18 Терехов А,А, Аудит. -М.: Финансы и статистика, 1999.
19 Шеремет А,Д., Сейц в.п. Аудит: Учеб. Пособие. -М.:ИНФРА-М, 1999.
20 Укашев Б.Е., Сатмурзаев А,А, Аудит теориясы. Алматы.:1999.
21 Энциклопедия общего аудита. Т.2.М.: 1999.

Пән: Бизнесті бағалау
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 88 бет
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

Бағалау және бизнес кафедрасы

Практикалық аудит пәні бойынша ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

АСТАНА 2010

Мазмұны

1 Жұмыс оқу бағдарламасы 3
2 Магистрантқа арналған Syllabus 7
3 Пәнді оқу жөніндегі әдістемелік нұсқаулар 13
4 Пән бойынша оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы 15
5 Дәрістер жинағы 15
6 ОМӨЖ (практикалық сабақтар) жұргізу жөніндегі әдістемелік 43
нұсқаулар
7 МӨЖ ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқаулар 44Барлығы – 2 кредит
Дәрістер – 15 сағат
Курс – 4
Семинарлар – 15 сағат
Семестр – 7
СОӨЖ – 15 сағат
Қорытынды бақылау – емтихан СӨЖ – 45
сағат
ОӘК Бағалау және бизнес кафедрасы отрысында бекітілген.
Хаттама № _1__ _31__ __тамыз_____ 2010ж.

ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік
комиссиясымен мақұлданған.
Хаттама №_1__ _3__ _қыркүйек_ 2010 ж.

Аудит І,ІІ
Кредит саны - 3

Түсініктеме
Нарықтық экономиканың дамуы және құрылуы қоғамдағы өндірістік
қатынастар мен экономикалық теорияның алдына жаңа міндеттер қойып отыр.
Жеке шаруашылық субъектілерін өндірісті басқаруға заңды және жеке тұлғалар
әртүрлі жолдармен қатысады. Осындай қатысу түрлерінің бірі болып өндірісті
дамытуға қатысу, сондай ақ жарғылық және жұмыс капиталының қалыптасуына
инвестиция бағыттау болып табылады.
Кәсіпорынның өндірістік шаруашылығының даму қызметін бақылау,
қаражаттар салу және қаражаттар қайда салынғанын анықтау үшін қаржылық
жағдайды зерттеу, оқу әр акционердің, кредитордың, инвестордың және
құрылтайшының міндеті болып табылады. Ұсынылған қаржылық есептің
нақтылығына жауап беру үшін оның аудит бойынша нормативтік құқықтық актілер
талабына сәйкестігін қарау керек. Аудит жүргізудің теориялық және
әдістемелік негізін сондай ақ аудиторлық пікірдің қалыптасуын білу әр
болашақ маман экономист үшін қажет болады.
Осы пәнді оқып үйрену бұрынғы оқытылған пәндердің ой талғамдық жалғасы
болып табылады, яғни Бухгалтерлік есеп негіздері, Басқару және қаржылық
талдау, Салық салу, Статистика, Макро және микроэкономика және т.б.
Аудит пәні бірыңғай өзінің әдістемелік негіздерін және жоғарыда айтылған
пәндерден ерекшеленетін мамандандырылған әдістерін қарастырады.
Аудит қаржылық жағдайда талдау жүргізу, өндірістің және т.б. тиімділік
деңгейін бағалау үшін сыртқы бақылаушыларға берілген ақпараттың нақтылығын
растайды. Аудит пәнінің арнайы қаралатын мәселелеріне мыналар жатады ҚР
да аудитті ұйымдастырудың құқықтық базасы, Аудитордың этикалық кодексі
және стандарты, Аудитордың жұмыс құжаттары және аудиторлық дәлелдемелер,
Маңыздылық, Аудиторлық тәуекелділік, Аудиторлық қорытынды, Аудитті
жоспарлау және т.б.
Аудит пәні біруақытта өндіріс процестерінің жеке кезеңдеріне, яғни
дайындау, өндіру, сату циклі және қаржы нәтижесін қалыптастыруға т.б. аудит
жүргізудің әдістерін үйретеді.
Кірстық оқу барысында аудиторлық дәлелдеме алу және аудиторлық
қорытындыны негіздеуге ерекше көңіл бөлінеді.
Бағдарлама осы курстық мазмұнын толық ашады. Ол тиісті заң күші бар заң
актілеріне сондай ақ бухгалтерлік есеп және аудит стандарттарына сәйкес
жасалынған. Курстық оқуда сондай ақ курстық жұмысты орындау қарастырылады.
Пәннің мазмұны
Кіріспе
Аудит пәні екі құрамдас бөліктен тұрады. Бірінші бөлімде Аудит І
негізгі теориялық сұрақтарды қарастырылады, олар бөлек бағытта аудитті
жүргізгенде және Аудит ІІ бөлек бағыттарын аудит жүргізгенде және
ұйымдасытырудың әдістемелері келтірілген.
Бағдарламада Қазақстандағы аудиттің халықаралық стандарттарының
талаптары ескерілген.
Аудит жүргізудің әдістемелік негізгі ретінде халықаралық практикада
кеңінен қолданылатын әдістің амалдар мен халықаралық стандарттар
қабылданған. Қазіргі кезеңде пәннің ролі мен маңызды Қазақстан
экономикасының нарықтық қатынасына көшуімен және есеп жүргізу мен қаржылық
есеп беруге және де сәйкесінше аудитке халықаралық қоғамадастық қойған
талаптарға тығыз байланысты.
Аудит ІІ
1тақырып. Қорытынды қаржылық есеп аудитінің ақпараттық жүйесі, мақсаты және
тәсілдері
Аудиттің ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар. Қаржылық есеп
элементтер аудитінің мақсаты. Қаржылық есептіліктің бөлшектеу кезеңдері.
Аудит жүргізудегі объект бойынша және циклдік амалдар.
2 тақырып. Сатып алу кезеңінің аудиті
Сатып алу кезеңінің шоттарының өзара байланысты және аудиттінің
бағыттары. Сатып алу кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі. Сатып
алу кезеңінің шоттарының дұрыстығын анықтайтын талаптар мен аудит
жүргізілгенде тексерілетін аудиторлық тұжырымдар. Тәуекелділіктің бастапқы
деңгейін анықтау үшін жүргізілетін бақылау тестілері.
3. тақырып. Өндіріс кезеңінің аудиті
Өндіріс кезеңі шоттарының өзара байланысты және аудитінің бағыттары.
өндіріс кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі. өндіріс кезеңі
шоттарының дұрыстығын анықтайтын талаптар мен аудит жүргізілгенде
тексерілетін аудиторлық тұжырымдар. Тәуекелдіктің бастапқы деңгейін анықтау
үшін жүргізілетін бақылау тестілері.
4. тақырып. Қаржылық қорытындының қалыптасуы мен сату кезеңінің аудиті
Сату кезеңі шоттарының өзара байланысты және аудиттің бағыттары.
Қаржылық қорытынды есептің қалыптасуы мен сату кезеңінің аудитін жүргізудің
ақпараттық көзі.
Қаржылық қорытынды есептің қалыптасуы мен сату кезеңі шоттарының
дұрыстығын анықтайтын талаптар мен аудит жүргізгенде тексерілетін
аудиторлық тұжырымдар. Аудит жүргізу барысында тексеруге арналған негізгі
тұжырымдар. Дебиторлық қарыздар аудиті. Бақылау құралдарын тексеру тестері.
5. тақырып. Ақша қаражаттарының аудиті
Кассадағы ақша қаражаттарының аудиті. Банктегі және басқада шоттардағы
ақша қаражаттарының аудиті. Есеп беруге міндетті сомалардың аудиті. Аудит
жүргізілгенде тексерілетін негізгі аудиторлық тұжырымдар. Бақылау
құралдарын тексеру тестер.
6. тақырып. Ұзақ мерзімді активтердің аудиті
Материалдық емес активтердің аудиті. Негізгі құрал жабдықтардың аудиті.
Ұзақ мерзімді активтердің тозуы мен амортизациясының аудиті. Аудит
жүргізгенде тексерілетін негізгі аудиторлық тұжырымдар. Бақылау құралдарын
тексеру тестілері.
7. тақырып. Инвестициялау кезеңінің аудиті
Инвестициялау кезеңі шоттарының өзара байланысы және аудиттің
бағыттары. Инвестициялау кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі.
Инвестициялау кезеңі шоттарының дұрыстығын анықтайтын талаптар.
8. тақырып. Міндетемелер мен капиталдардың аудиті
Капиталдардың аудиті. Қызметкерлер мен еңбек ақы бойынша есеп айырысу
аудиті. Басқа да кредиторлық қарыздар аудиті.
9. тақырып. Аудитте талдау тәсілдерін пайдалану
Тест жүргізгенде қолданалатын аналитикалық әдістер. Аудиттің іс
құжаттарында және қаржылық есепте талдауды пайдалану. Коэффициенттерді
талдау және шешім қабылдау.
10. тақырып. Аудиттің қорытынды кезеңі
Аудиттің қорытынды кзеңінде пайдаланатын аудит тәсілдері. Клиентке
ұсыныстар беру. Аудиторлық қорытындыларды бағалау. Кейінгі болатын
уақиғалар.
11. тақырып. Аудиттің басқа да түрлері және ілеспе қызметтері
Қоршаған ортаның аудиті. Ішкі аудит. Операциялық аудит. Басқа да ілеспе
қызметтер.

Тәжірибелік және семинар сабағының тақырыптық тізбесі
1Аудиттің түрлері, қызметі және мәні. Аудиторлық қызметтің ҚР да даму
тенденциялары. Аудит түрлерінің классификациясы.
2 ҚР аудит қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерге шолу. ҚР
Азаматтық және Қылмыстық кодекстері. ҚР Аудиторлық қызмет туралы
және Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы заңдары
3Аудиттің халықаралық стандарттары қазақстанда және олардың
сипаттмамлары. Аудиторлық кәсіби этика кодексі. Аудиторлық фирманың
жауапкершілігін сақтандыру. Фирмаішлік аудиторлық стандарттар.
4Аудиторлық тәуекел мен оның құрамдастары түсінігі. өзара байланысты
зерттеу.
5Аудиторлық елеулілік
6Аудиторлық дәлелдер және олардың түрлері. Аудиторлық дәлелдер алудың
көздері
7Аудитте дәлелдер алудың аудиторлық жеке шараларын пайдалануды
қарастыру.
8Міндеттерді шешу, ерекше баптары қосымша қарауға құжаттарды құрастыру.
9Аудиторлық құжаттама және оның түрлері. Аудиттің жеке жұмыс құжаттарын
жасау.
10Аудитордың жұмыс сапасын бақылау жүйесінің қағидаларын, шараларын
қарастыру
11Ішкі бақылау жүйесі және оның элементтері
12Бухгалтерлік есеп жүйесін бағалау. Бақылау ортасының элементтерін
бағалау
13Ішкі бақылау құралдарының сенімділігін бағалау
14Ішкі бақылау жүйесінің сенімділігін бағалау. Бақылау құралдарын
тестілеу
15Іріктеу құрылымын анықтау. Аудиторлық шараның көлемін анықтау,
баптарын таңдау және орындау.
16Іріктеу элементтерін сұрыптау әдістері. Іріктеу нәтижесін бағалау
17Алдын ала жоспарлаудың фирмаішілік стандартын жасау
18Аудит жүргізуге келісім шарт және міндетеме хат құрастыру.
19Аудиттің жалпы жоспарын дайындау
20Аудиторлық шаралар бағдарламасы мен бақылау құралдарының тестілерін
іс жүзінде құрастыру
21Мәліметтерді компьютерлік өңдеу жағдайында аудит жүргізу

1.Оқытушы – аға оқытушы Төкенова Береке Имантайқызы
Есеп және аудит кафедрасы, тел. 37-39-05, ішкі – 124
Кеңес беру кафедра кестесіне сәйкес. Сабақты өткізу орны мен уақыты –
сабақ кестесіне сәйкес.
2. Курстың пререквизиттері
• Қаржылық есеп;
• Басқару есебі;
• Экономикалық теория негіздері;
• Макро және микро экономика;
• Салық салу;
• Статистика;
• Қаржылық және басқарушылық талдау;
3. Курстың постреквизиттері
• Қаржылық талдау;
• Дипломдық жұмыс
4 Курстың мақсаты: Кәсіпорында аудитті ұйымдастыру бойынша нарықтық
мәселелер және оның қазіргі нарықтық экономика жағдайында қойылатын
талаптарға сәйкес жүргізу әдістерін оқыту.
5 Курстың міндеттері:
- экономиканы басқару жүйесінде аудиттің маңызын, оның рөлін
түсіндіру;
- шаруашылық субъектісінің барлық ресустарын есепке алу
тәрітібін оқыту, оларды тиімді пайдалануын түсіндіру;
- бухгалтерлік есепті бақылау, мәліметтер жинақтау
мүмкіншіліктерін меңгерту;
- шаруашылық субъектілеріндегі қаражаттарайналымының моделін
және оның салдарынан болатын өзгерістерді түсіндіру;
- кәсіпорында есеп саясатының әр түрлі нұсқаларын таңдауға
болатынын үйрету;
- кәсіпорындағы аудитті ұйымдастыру бойынша нақты жағдайларды
талқылау;
6 Курстың соңында студенттің білуі қажет:
• аудит пәні мен әдістерін, түрлерін;
• кәсіпорын мүлкінің құрамы мен құрылымын және оны жіктеу бағыттары мен
жіктеу мәнін;
• аудиторлық құжаттарды толтыру тәртібін және жіктелуін;
• аудит қорытындысын жасауға қажет дәлелдемелер жинау ;
• кәсіпорынның активтері, капиталы мен міндеттемелер құрамын анықтау,
түгендеу және аудиторлық қорытынды беруді;
• аудиторлық қорытындыларды пайдалана отырып, кәсіпорынның қаржылық
шаруашылық жағдайын бағалауды.

2.Тақырыптық күн тізбелік жоспар
№ Тақырыптар атауы Сағаттар
Дәріс Семинар СОӨЖ СӨЖ
1 Қорытынды қаржылық есеп аудитінің 1 1 1 3
ақпараттық жүйесі, мақсаты және
тәсілдері
Сатып алу кезеңінің аудиті 2 2 2 5
Өндіріс кезеңінің аудиті 2 2 2 5
Қаржылық қорытындының қалыптасуымен сату2 2 2
кезеңінің аудиті 5
Активтер аудиті. Ақша қаражаттарының 1 1 1
аудиті 5
Ұзақ мерзімді активтердің аудиті 1 1 1 5
Инвестициялау кезеңінің аудиті 1 1 1 5
Міндетемелер мен капиталдардың аудиті 2 2 2 5
Аудитта қаржылық талдауды қолдану және 2 2 2
кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау
5
Аудиттің басқа да түрлері және ілеспе 1 1 1
қызметтері 2
Барлығы 15 15 15 45

3.Тақырыптар мазмұны
1 тақырып - Қорытынды қаржылық есеп аудитінің ақпараттық жүйесі, мақсаты
және тәсілдері
• Аудиттің ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар.
• Қаржылық есеп элементтер аудитінің мақсаты.
• Қаржылық есептіліктің бөлшектеу кезеңдері.
• Аудит жүргізудегі объект бойынша және циклдік амалдар.
Семинар жоспары:
• Экономикалық ақпараттың жіктелуі
• Есепті ақпаратқа қойылатын талаптар
• Есептік ақпараттың құрылымы
2 тақырып – Сатып алу кезеңінің аудиті
• Сатып алу кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі.
• Сатып алу кезеңінің шоттарының өзара байланысы және аудитінің
бағыттары.
Семинар жоспары:
• Ішкі бақылау жүйесін бағалау
• Жүргізілуі мүмкін аналитикалық процедуралар
• Мәні бойынша тексеріс жүргізу
3 тақырып – Өндіріс кезеңінің аудиті
• Өндіріс кезеңінің шоттарының өзара байланысы және аудитінің
бағыттары.
• Өндіріс кезеңі аудитін жүргізудің ақпараттық көзі.
Семинар жоспары:
• Ішкі бақылау жүйесін бағалау
• Жүргізілуі мүмкін аналитикалық процедуралар
• Мәні бойынша тексеріс жүргізу
4 тақырып – Қаржылық қорытындының қалыптасуымен сату кезеңінің аудиті
• Қаржылық қорытынды есептің қалыптасуы мен сату кезеңінің аудитін
жүргізудің ақпараттық көзі.
• Дебиторлық қарыздар аудиті.
• Бақылау құралдарын тексеру тестері.
Семинар жоспары:
• Сатып алушылар және тапсырыс берушілерменн есеп айырысуды бақылау
• Ішкі бақылау жүйесін бағалау
• Жүргізілуі мүмкін аналитикалық процедуралар
• Мәні бойынша тексеріс жүргізу
5 тақырып – Активтер аудиті. Ақша қаражаттарының аудиті
• Банктегі, арнайы шоттардағы және кассадағы ақша қаражатының аудиті.
• Аудит жүргізілгенде тексерілетін негізгі аудиторлық тұжырымдар.
Семинар жоспары:
• Ақша қаражатының аудиті;
• Дебиторлық берешекке аудит жүргізу.
• Есепті сома аудитін жүргізу
6 тақырып- Ұзақ мерзімді активтердің аудиті
Негізгі құрал жабдықтардың аудиті.
Ұзақ мерзімді активтердің тозуы мен амортизациясының аудиті.
Аудит жүргізгенде тексерілетін негізгі аудиторлық тұжырымдар.
Бақылау құралдарын тексеру тестілері.
Семнар жоспары:
Ұзақ мерзімді активтерді сақтау, қолдану жағдайларын тексеру
Амортизациялық есептеулердің дұрыстығын тексеру
Негізгі құралдарды жөндеу шығындарының дұрыстығын тексеру
7 тақырып -Инвестициялау кезеңінің аудиті
Инвестициялау кезеңі шоттарының өзара байланысы және аудиттің бағыттары.
Инвестициялау кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі.
Инвестициялау кезеңі шоттарының дұрыстығын анықтайтын талаптар.
Семнар жоспары:
Ішкі бақылау жүйесін бағалау
Жүргізілуі мүмкін аналитикалық процедуралар
Мәні бойынша тексеріс жүргізу
8 тақырып - Міндетемелер мен капиталдардың аудиті
Капиталдардың аудиті.
Қызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп айырысу аудиті.
Басқа да кредиторлық берешектер аудиті.
Семнар жоспары:
Тексерілуі тиіс негізгі тұжырымдар
Бақылау құралдарын тесттілеу
Мәні бойынша тексеріс жүргізу
9 тақырып - Аудитта қаржылық талдауды қолдану және кәсіпорынның қаржылық
жағдайын бағалау
Тест жүргізгенде қолданалатын аналитикалық әдістер.
Аудиттің іс құжаттарында және қаржылық есепте талдауды пайдалану.
Коэффициенттерді талдау және шешім қабылдау.
Семинар жоспары:
Аналитикалық тәсілдерді пайдалана отырып кәсіпорынның қаржылық жағдайына
талдау жүргізу.
Қаржылық коэффициенттер түсінігі мен қолдануы.
Қаржылық коэффициенттер түрлері, оларды есептеу әдістемесі мен қолдану
ерекшіліктері Коэффициенттерді талдау және шешім қабылдау.
10 тақырып- Аудиттің басқа да түрлері және ілеспе қызметтері
Қоршаған ортаның аудиті.
Ішкі аудит. Операциялық аудит.
Басқа да ілеспе қызметтер.
Семинар жоспары:
Экология сферасындақолданылатын нормативтік-құқықтық актілер
Аудиттің ақпараттық базасының құрамы
Экологиялық аудит бағдарламасын құру
Операциялық аудит түрлері

Негізгі әдебиеттер тізімі:
1. ҚР Конституциясы - Алматы: Әділет-пресс, 1997.
2. ҚР 2007 жылғы 28.02. № 234-ІІІ заңы Бухгалтерлiк есеп пен к,аржылық
есептілік туралы
3. ҚР Аудиторлык. кызмет туралы Заңы енгізілген өзгертулер және
толықгырулармен қоса № 139-11.
5. К,Р Азаматтык, кодексi - Алматы: Борки, 1999
6. К,Р К,ылмыстык. Кодексi Заңы - 16.06.1997 ж. № 167-1 Алматы: Дәyiр, 1998
7. Аудиттің Халықаралық Cтaндapттаp жинағы, Алматы, 2006.
10. Бухгалтерлік есеп Cтандapттapы мен әдiстемелiк ұсынымдары
11. Ержанов М.С. Аудит 1. Базовый учебник Алматы 2005
12. Ажибаева З.Н. Аудит. Учебник. Алматы 2005
13. Абленов Д. Аудит . Оқулық. Алматы 2005

Қосымша әдебиеттер тізімі:
Адамс А, Основы аудита. Пер. с анлг. (Под ред. Я.В.Соколова). М.; Аудит,
ЮНИТИ, 1995 ж
Аренс А, Лоббек Дж. Аудит. Пер. с анлг. Проф.Я.В. Соколова.
Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: Уч. пос. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 215 с.
Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. - М.: ИИД
Филин, 1995.
Белобжецкий И.А. 'Бухгалтерский учет и внутренний аудит.-В 2-х частях. -М.:
Бух учет, 1994.
Бухгалтерско-аудиторский портфель.-М.: Саминтэк, 1994.
Данилевский Ю.А. Аудит: организация и методика проведения. -М.: Финансы и
статистика, 1992.
Данилевский Ю.А. Общий аудит, аудит бирж, внеБЮдЖетных Фоцдов и инвестиционных
институтов. М.:
Бухгалтерский учет, 1996.Данилевский Ю.А. и др. Аудит. -М.: ид ФБК ПРЕСС,
1999.
Дюсембаев КШ. Теория аудита: Учебник. -Алматы:Экономика, 1995.
Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ финансового положения. Учебник – Алматы:
Экономика, 2004 –345 с.
Ержанов М.С. Теория и практика аудита. - Алматы:Гылым, 1994.
. Өтебаев Б.С. Қаржылық таладу. КазУЭФМТ – Астана, 2008.
Утибаев Б.С. Финансовый анализ. КазУЭФМТ – Астана, 2007.
Кармайкл Д,Р., Бенис М. Стацдарты и нормы аудита.Перевод с анлг. М.: ЮНИТИ
1995.
Камышанов П.И. Практический аудит. М.: Финансы и Статистика, 1997.
Тулегенов Э.Т. Бухгалтерлiк акдарат жуйесi. Алматы.:Экономика, 2001.
Терехов А,А, Аудит. -М.: Финансы и статистика, 1999.
Шеремет А,Д., Сейц в.п. Аудит: Учеб. Пособие. -М.:ИНФРА-М, 1999.
Укашев Б.Е., Сатмурзаев А,А, Аудит теориясы. Алматы.:1999.
Энциклопедия общего аудита. Т.2.М.: 1999.

Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігі

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

Syllabus

Практикалық аудит
пәнінің 050508 Есеп және аудит мамандығы бойынша оқитын
студенттерге арналған оқу бағдарламасы

Оқу формасы – күндізгі
Кредиттер саны – 2
Курс – 4,
Семестр – 7
Дәрістер көлемі – 15 сағат
Семинарлар көлемі – 15 сағат
Аралық бақылаулар саны – 2
СӨЖ көлемі – 45 сағат
СОӨЖ – 15 сағат
Емтихан – 7 семестрде

Астана - 2009

Студенттерге арналған пән бағдарламасы (Силлабус)
Т. Рысқұлов атындағы Қазақ мемлекеттік басқару академиясының Оқу
әдістемелік бірлестігі. Алматы қ._________________________________ _____
(типтік бағдарламаның атауы, кіммен және қайда бекітілген)
негізінде жоғары оқу орындарының мамандықтарына (Бағыттарына) 050508 Есеп
және аудит______________________________ ____________________
(код және атауы)
және мамандықтың ___ ____________ 2009 ж. бекітілген және оқу жоспарына
сәйкес құрастырылған.

Жұмыс оқу бағдарламасы Есеп және аудит кафедрасының мәжіліс
отырысында қаралып, талқыланған.

___ 200 ___жыл, хаттама №

Кафедра меңгерушісі ______________ проф. Садиева А.С.

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінде қаралып, пайдалануға
ұсынылған

___ 200 ___жыл, хаттама №

Оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы _______________ проф. Утибаев Б.С.

1.Оқытушы – аға оқытушы Төкенова Береке Имантайқызы
Есеп және аудит кафедрасы, тел. 37-39-05, ішкі – 124
Кеңес беру кафедра кестесіне сәйкес. Сабақты өткізу орны мен уақыты –
сабақ кестесіне сәйкес.
4. Курстың пререквизиттері
• Қаржылық есеп;
• Басқару есебі;
• Экономикалық теория негіздері;
• Макро және микро экономика;
• Салық салу;
• Статистика;
• Қаржылық және басқарушылық талдау;
5. Курстың постреквизиттері
• Қаржылық талдау;
• Дипломдық жұмыс
4 Курстың мақсаты: Кәсіпорында аудитті ұйымдастыру бойынша нарықтық
мәселелер және оның қазіргі нарықтық экономика жағдайында қойылатын
талаптарға сәйкес жүргізу әдістерін оқыту.
5 Курстың міндеттері:
- экономиканы басқару жүйесінде аудиттің маңызын, оның рөлін
түсіндіру;
- шаруашылық субъектісінің барлық ресустарын есепке алу
тәрітібін оқыту, оларды тиімді пайдалануын түсіндіру;
- бухгалтерлік есепті бақылау, мәліметтер жинақтау
мүмкіншіліктерін меңгерту;
- шаруашылық субъектілеріндегі қаражаттарайналымының моделін
және оның салдарынан болатын өзгерістерді түсіндіру;
- кәсіпорында есеп саясатының әр түрлі нұсқаларын таңдауға
болатынын үйрету;
- кәсіпорындағы аудитті ұйымдастыру бойынша нақты жағдайларды
талқылау;
6 Курстың соңында студенттің білуі қажет:
• аудит пәні мен әдістерін, түрлерін;
• кәсіпорын мүлкінің құрамы мен құрылымын және оны жіктеу бағыттары мен
жіктеу мәнін;
• аудиторлық құжаттарды толтыру тәртібін және жіктелуін;
• аудит қорытындысын жасауға қажет дәлелдемелер жинау ;
• кәсіпорынның активтері, капиталы мен міндеттемелер құрамын анықтау,
түгендеу және аудиторлық қорытынды беруді;
• аудиторлық қорытындыларды пайдалана отырып, кәсіпорынның қаржылық
шаруашылық жағдайын бағалауды.

2.Тақырыптық күн тізбелік жоспар
№ Тақырыптар атауы Сағаттар
Дәріс Семинар СОӨЖ СӨЖ
1 Қорытынды қаржылық есеп аудитінің 1 1 1 3
ақпараттық жүйесі, мақсаты және
тәсілдері
Сатып алу кезеңінің аудиті 2 2 2 5
Өндіріс кезеңінің аудиті 2 2 2 5
Қаржылық қорытындының қалыптасуымен сату2 2 2
кезеңінің аудиті 5
Активтер аудиті. Ақша қаражаттарының 1 1 1
аудиті 5
Ұзақ мерзімді активтердің аудиті 1 1 1 5
Инвестициялау кезеңінің аудиті 1 1 1 5
Міндетемелер мен капиталдардың аудиті 2 2 2 5
Аудитта қаржылық талдауды қолдану және 2 2 2
кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау
5
Аудиттің басқа да түрлері және ілеспе 1 1 1
қызметтері 2
Барлығы 15 15 15 45

3. Дәрістер, СОӨЖ және СӨЖ тапсырмалар жоспары

ТақырыДәрістер сауалдары СОӨЖ тапсырмалар (семинарлар СӨЖ бойынша
п № жоспары) тапсырмалар
1 Аудиттің ақпараттық Экономикалық ақпараттың Реферат
жүйесіне қойылатын жіктелуі дайындап
талаптар. Есепті ақпаратқа қойылатын презентация
Қаржылық есеп талаптар жасау
элементтер аудитінің Есептік ақпараттың құрылымы
мақсаты.
Қаржылық есептіліктің
бөлшектеу кезеңдері.
Аудит жүргізудегі
объект бойынша және
циклдік амалдар
2 Сатып алу кезеңінің Ішкі бақылау жүйесін бағалау Тапсырмалар
аудитін жүргізудің Жүргізілуі мүмкін аналитикалық орындау
ақпараттық көзі. процедуралар
Сатып алу кезеңінің Мәні бойынша тексеріс жүргізу
шоттарының өзара
байланысы және
аудитінің бағыттары
3 Өндіріс кезеңінің Ішкі бақылау жүйесін бағалау Тапсырмалар
шоттарының өзара Жүргізілуі мүмкін аналитикалық орындау
байланысы және процедуралар
аудитінің бағыттары. Мәні бойынша тексеріс жүргізу
Өндіріс кезеңі
аудитін жүргізудің
ақпараттық көзі.
4 Қаржылық қорытынды Сатып алушылар және тапсырыс Тапсырмалар
есептің қалыптасуы берушілерменн есеп айырысуды орындау
мен сату кезеңінің бақылау
аудитін жүргізудің Ішкі бақылау жүйесін бағалау
ақпараттық көзі. Жүргізілуі мүмкін аналитикалық
Дебиторлық қарыздар процедуралар
аудиті. Мәні бойынша тексеріс жүргізу
Бақылау құралдарын
тексеру тестері
5 Банктегі, арнайы Ақша қаражатының аудиті; Тапсырмалар
шоттардағы және Дебиторлық берешекке аудит орындау
кассадағы ақша жүргізу.
қаражатының аудиті. Есепті сома аудитін жүргізу
Аудит жүргізілгенде
тексерілетін негізгі
аудиторлық тұжырымдар
6 Негізгі құрал Ұзақ мерзімді активтерді Тапсырмалар
жабдықтардың аудиті. сақтау, қолдану жағдайларын орындау
Ұзақ мерзімді тексеру
активтердің тозуы менАмортизациялық есептеулердің
амортизациясының дұрыстығын тексеру
аудиті. Негізгі құралдарды жөндеу
Аудит жүргізгенде шығындарының дұрыстығын тексеру
тексерілетін негізгі
аудиторлық
тұжырымдар.
Бақылау құралдарын
тексеру тестілері
7 Инвестициялау кезеңі Ішкі бақылау жүйесін бағалау
шоттарының өзара Жүргізілуі мүмкін аналитикалық
байланысы және процедуралар
аудиттің бағыттары. Мәні бойынша тексеріс жүргізу
Инвестициялау
кезеңінің аудитін
жүргізудің ақпараттық
көзі.
Инвестициялау кезеңі
шоттарының дұрыстығын
анықтайтын талаптар
8 Капиталдардың аудиті.Тексерілуі тиіс негізгі Тапсырма
Қызметкерлермен тұжырымдар орындау
еңбекақы бойынша есепБақылау құралдарын тесттілеу
айырысу аудиті. Мәні бойынша тексеріс жүргізу
Басқа да кредиторлық
берешектер аудиті
9 Тест жүргізгенде Аналитикалық тәсілдерді Тапсырма
қолданалатын пайдалана отырып кәсіпорынның орындау
аналитикалық әдістер.қаржылық жағдайына талдау
жүргізу.
Аудиттің іс Қаржылық коэффициенттер
құжаттарында және түсінігі мен қолдануы.
қаржылық есепте Қаржылық коэффициенттер
талдауды пайдалану түрлері, оларды есептеу
Коэффициенттерді әдістемесі мен қолдану
талдау және шешім ерекшіліктері
қабылдау
10 Қоршаған ортаның Экология сферасындақолданылатынТапсырма
аудиті. нормативтік-құқықтық актілер орындау
Ішкі аудит. Аудиттің ақпараттық базасының
Операциялық аудит. құрамы
Басқа да ілеспе Экологиялық аудит бағдарламасын
қызметтер. құру
Операциялық аудит түрлері

4. СОӨЖ жүргізу графиги (практикалық сабақтар)
№ Тапсырмалар тақырыбы Бақылау түрі Мерзімісағаты
1 Аудиттің ақпараттық жүйесіне Реферат дайындап 1 1
қойылатын талаптар. Қаржылықпрезентация жасау
есеп элементтер аудитінің
мақсаты.
2 Сатып алу кезеңінің Ауызша бақылау мен 21
шоттарының өзара байланысы рефераттар тексеру
және аудитінің бағыттары
3 Өндіріс кезеңі аудитін Ауызша бақылау мен 3,42
жүргізудің ақпараттық көзі. рефераттар тексеру
Жүргізілуі мүмкін
аналитикалық процедуралар
4 Сатып алушылар және тапсырыс Ауызша бақылау, 5,62
берушілерменн есеп айырысуды рефераттар, есеп
бақылау шығару
5 Ақша қаражатының аудиті; Ауызша бақылау, 71
Дебиторлық берешекке аудит рефераттар, есеп
жүргізу. шығару
Есепті сома аудитін жүргізу
6 Ұзақ мерзімді активтерді Ауызша бақылау, 8,92
сақтау, қолдану жағдайларын рефераттар, есеп
тексеру шығару
Амортизациялық есептеулердің
дұрыстығын тексеру
Негізгі құралдарды жөндеу
шығындарының дұрыстығын
тексеру
7 Инвестициялау кезеңі Ауызша бақылау, 101
шоттарының өзара байланысы рефераттар
және аудиттің бағыттары.
8 Капиталдардың аудиті. Ауызша бақылау, 11,122
Тексерілуі тиіс негізгі рефераттар, есеп
тұжырымдар шығару
Бақылау құралдарын тесттілеу
9 Қаржылық коэффициенттер Ауызша бақылау, 13,142
түрлері, оларды есептеу рефераттар, есеп
әдістемесі мен қолдану шығару
ерекшіліктері
10 Экология Ауызша бақылау, 151
сферасындақолданылатын рефераттар
нормативтік-құқықтық актілер презентациясын өткізу
Аудиттің ақпараттық базасының
құрамы
Экологиялық аудит
бағдарламасын құру
Операциялық аудит түрлері

5.СӨЖ орындау мен тапсыру графигі
№ Тапсырмалар атауы Бақылау нысаны Тапсыру
мерзімі
1 Қаржылық есеп аудитін жүргізудің 1 аптада
ақпараттық базасы Реферат
2 ТМҚ аудитін жүргізу кезеңдері Реферат 2 аптада
3 Өндіріс шығындарын және дайын өнім Реферат 3 аптада
аудитін жүргізу
4 Дебиторлық берешектер аудиті Реферат 4 аптада
5 Басқа да табыстар аудиті Есептемелер 5 аптада
6 Ақша қаражаттары аудитінің Реферат 6 аптада
бағдарламасын құру
7 МАЕ активтер аудитін жүргізу Реферат 7 аптада
8 Инвестиция аудитін жүргізу Реферат 8 аптада
бағдарламасы
9 Еңбек ақы бойынша тексеріс жүргізу менРеферат 9 аптада
ақпараттар көзі
10 Басқа да міндеттемелер аудиті Есептемелер 10 аптада
11 Қаржылық есеп аудиті түсініктері Глоссарий 11 аптада
12 Меншік капитал аудитін жүргізу реті Есептер, реферат12 аптада
13 Қарыжылық жағдайды бағалауға қажет Реферат 13,14 аптада
коэффициенттер мәнін ашу
14 Аудиттің басқа да түрлері Реферат 15 аптада

6. Негізгі әдебиеттер тізімі:
1. ҚР Конституциясы - Алматы: Әділет-пресс, 1997.
2. ҚР 2007 жылғы 28.02. № 234-ІІІ заңы Бухгалтерлiк есеп пен к,аржылық
есептілік туралы
3. ҚР Аудиторлык. кызмет туралы Заңы енгізілген өзгертулер және
толықгырулармен қоса № 139-11.
4. К,Р Азаматтык, кодексi - Алматы: Борки, 1999
5. К,Р К,ылмыстык. Кодексi Заңы - 16.06.1997 ж. № 167-1 Алматы: Дәyiр,
1998
6. Аудиттің Халықаралық Cтaндapттаp жинағы, Алматы, 2006.
7. Бухгалтерлік есеп Cтандapттapы мен әдiстемелiк ұсынымдары
8. Ержанов М.С. Аудит 1. Базовый учебник Алматы 2005
9. Ажибаева З.Н. Аудит. Учебник. Алматы 2005
10. Абленов Д. Аудит . Оқулық. Алматы 2005
11. Адамс А, Основы аудита. Пер. с анлг. (Под ред. Я.В.Соколова). М.;
Аудит, ЮНИТИ, 1995 ж
12. Аренс А, Лоббек Дж. Аудит. Пер. с анлг. Проф.Я.В. Соколова.
13. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия: Уч. пос. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 215 с.
14. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. - М.:
ИИД Филин, 1995.
15. Белобжецкий И.А. 'Бухгалтерский учет и внутренний аудит.-В 2-х частях.
-М.: Бух учет, 1994.
16. Бухгалтерско-аудиторский портфель.-М.: Саминтэк, 1994.
17. Данилевский Ю.А. Аудит: организация и методика проведения. -М.:
Финансы и статистика, 1992.
18. Данилевский Ю.А. Общий аудит, аудит бирж, внеБЮдЖетных Фоцдов и
инвестиционных институтов. М.:
19. Бухгалтерский учет, 1996.Данилевский Ю.А. и др. Аудит. -М.: ид ФБК
ПРЕСС, 1999.
20. Дюсембаев КШ. Теория аудита: Учебник. -Алматы:Экономика, 1995.
21. Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ финансового положения. Учебник – Алматы:
Экономика, 2004 –345 с.
22. Ержанов М.С. Теория и практика аудита. - Алматы:Гылым, 1994.
23. . Өтебаев Б.С. Қаржылық таладу. КазУЭФМТ – Астана, 2008.
24. Утибаев Б.С. Финансовый анализ. КазУЭФМТ – Астана, 2007.
25. Кармайкл Д,Р., Бенис М. Стацдарты и нормы аудита.Перевод с анлг. М.:
ЮНИТИ 1995.
26. Камышанов П.И. Практический аудит. М.: Финансы и Статистика, 1997.
27. Тулегенов Э.Т. Бухгалтерлiк акдарат жуйесi. Алматы.:Экономика, 2001.
28. Терехов А,А, Аудит. -М.: Финансы и статистика, 1999.
29. Шеремет А,Д., Сейц в.п. Аудит: Учеб. Пособие. -М.:ИНФРА-М, 1999.
30. Укашев Б.Е., Сатмурзаев А,А, Аудит теориясы. Алматы.:1999.
31. Энциклопедия общего аудита. Т.2.М.: 1999.

7.Студенттерлің білімін бақылау жұйесі
1. Бақылау түрлері мен әдістері: ауызша және жазбаша, ағымды, аралық және
қорытынды бақылау. Қорытынды бақылау – тест түрінде қабылданатын емтихан,
егерде емтихан тапсырылмаса, онда пән жазғы семестрді қайта окылады.

1 кесте – Баллдарды бөлінуі
Аралық бақылау Аралық бақылау, Қорытынды Қорытынды
барлығысы бақылау баға
РК1 РК2
1 2 3 4 5
15-30 15-30 30-60 20-40 50-100

2 кесте – Білімді бағалау шкаласы
Әріптік баға Сандық баға Баллдың %-дық Дәстүрлі жұйе бойынша
мазмұны баға
А 4.0 95-100
А- 3.67 90-94 өте жақсы
В+ 3.33 85-89
В 3.0 80-84
В- 2.67 75-79 жақсы
С+ 2.33 70-74
С 2.0 65-69
С- 1.67 60-64
Д+ 1.33 55-59
Д 1.0 50-54 қанағаттанарлық
F 0 0-49 қанағаттанарлықсыз

8.Курс саясаты
1.Студенттер сабаққа қалмауға тиіс (оқытушыдан кейін келгендер сабаққа
жіберілмейді). 2.Оқу барысында студенттер тәртіп пен оқу этикасын сақтауға
тиіс: бір бірін тыңдау, тақырыптар бойынша дайындалып келу, сабақта
белсенді болу.
3.Уақытында тапсырмаларды орындамаған және сабаққа қатыспаған үшін қортынды
баға төмендетіледі.

9.ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

КІРІСПЕ
Практикалық аудит пәнінің оқі-әдістемелік кешені осы пән бойынша оқу
процесін ұйымдастыру үшін өнделіп, бекітілген. Бұл кешен 050508 Есеп және
аудит мамандағы студенттеріне арналады және оларды пәннің мазмұны мен оқу
тәртібімен таныстырады.
Кәсіпорынның жалпы стратегиясы төңірегінде дұрыс және рационалды
шешімдер қабылдау үшін басшыларға, әсіресе қаржылық менеджерлерге көптеген
көрсеткіштер мен аналитикалық инструменттер қажет. Қаржылық есептілікті
тексерудің біраз инструменттері осы пәнде қарастырылады.
Жалпы айтқанда, қаржылық есептілікті тексеруді кәсіпорынның өзі және
сыртқы тексерушілер жүргізеді. Кәсіпорын басшылары каржылық талдауды ішкі
бақылауды қамтамасыз ету және қаржылық жағдай мен қаржы басқаруды
талаптарға сай болу мақсаттармен пайдаланады. Қаржылық талдау нәтижелері
тиімді жоспарлау мен оптималды басқару үшін ұсыныстар жасауға қажетті.
Демек, қаржылық есептілікті тексерудің мазмұны мен оның нәтижесін
пайдалануы нақты талдаушылар мен сол нәтижені пайдаланушылардың ынталарына
байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

ПӘНДІ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
Саны, ОқушылаҚамтамаЕскерт
№ Оқу-әдістемелік құралдар атауы дана р саны,сыз у
адам ету, %
1 2 3 4 5 6
Закон Об аудиторской деятельности в РК от2 50 4
20 ноября 1998 года с изменениями и
дополнениями на август 2009
Әбдіқалықов Т.Ә. Аудит және бухгалтерлік 10 20
есеп. Оку куралы. –Алматы, 2000-168 бет.
Абленов Д.О. Аудит негіздері: Оқулық.- 26 52
Алматы: Экономика,
2005.- 400 бет.
Абленов Д.О. Қаржылық бақылау және 10 20
басқарушылық аудит: теориясы, әдіснамасы,
тәжірибесі: Оқу құралы. – Алматы:
Экономика, 2007.- 544 бет.
Нурсеитов Э.О., Нурсеитов Д.Э.
Международные стандарты аудита: принципы и 15
практика: Учебное пособие.- Алматы:
Экономика, 2008.- 478с. 30
Абленов Д.О. Основы аудита: Учебное
пособие.-Алматы: Экономика, 2003.-294с. 11 22
Абленов Д.О. Профессиональный аудит:
Учеб.пособие.- Алматы: Экономика, 2008.-
557с. 16 32
Абленов Д.О. Финансовый контроль и
углубленный аудит: теория, методология,
практика.: Учеб.пособие.- Алматы:
Экономика, 2007.- 608с. 15 30
Агеева Ю.Б.Агеева А.Б.
Аудиторская проверка: практ.пособ.для
аудитора и бухгалтера.- М., 2001.- 144с. 1 2
Ажибаева З.Н. Аудит: Учебник.- Алматы,
2004.- 528с. 27 54
Аренс А., Лоббек Дж.
Аудит.- М., 1995.-560с. 5 10
Аудит банков.- М., 2001.- 352с. 1 2
Аудит предприятия: Учеб. пособие.- М.,
1996.- 448с. 1 2
Богатая И.Н. Аудит для студентов вузов.
Серия Шпаргалка. – Ростов нД: Феникс,
2004.-256с. 3 6
Богатая И.Н., Хахонова Н.Н.
Практикум по аудиту. Серия Высшее
образование. – Ростов нД: Феникс,
2004.-256с. 3 6
Богомолов А.М.,Голощапов Н.А. Внутренний
аудит. организация и методика проведения.-
М., 2000.-192с. 3 6
Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе
управления финансами.- Алматы, 2000.-293с.
7 14
Дюсембаев К.Ш. Теория аудита.Учебник.-
Алматы, 1995.-224с. 2 4
Жарылгасова Б.Т. Международные стандарты
аудита: учеб. пособие. -3-е изд., стер.-
М.: КНОРУС, 2007.- 400с. 5 10
Ковалева О.В., Константинов Ю.П. Аудит.
Учеб.пособие.-М., 2002.- 320с. 1 20

ГЛОССАРИЙ
Глоссарий – аудит кезінде қолданылатын негізгі терминдер мен анықтамалар.
Ол аудиттің барлық стандарттарында терминдердің бірдей түсініктемесін
қамтамасыз етеді.
Талдау (аналитикалық) жұмыстары - маңызды коэффициенттер мен даму бағытын
талдаудан тұрады; оған болжамды ақпараттан ауытқуы немесе айнымалылығы бар
өзгерістер мен өзара байланыстарды кейіннен зерттеу де кіреді.
1. Аудитордың көмекшілері - аудит өткізуге шақырылған, бірақ аудитор емес
қызметкерлер.
2. Аудит – қаржылық есеп аудитінің мақсаты қаржылық есеп барлық маңызды
жағынан қаржылық есепті жасаудың бекітілген негізіне сәйкес жасалғандығы
туралы аудиторға пікір білдіруге мүмкіндік беру. Аудиторлық есепті жасауда
мынадай сөз тіркестері қолданылады: “әділ және анық бейнеленген” немесе
“барлық маңызды жағынан анық жасалған”; бұлар бір-біріне балама терминдер.
Осындай мақсат қаржылық немесе басқа ақпараттар аудитіне де қойылады.
3. Аудитор – аудитқа жауапты тұлға. Бұл термин аудиторлық фирмаға сілтеме
жасағанда да қолданылады (“аудитор” термині ХАС-та аудиторлық және жалғас
қызметтерді сипаттағанда да қолданылады. Жалғас қызметтерді атқарушы
тұлғаның клиенттің қаржылық есебінің аудиторы болу міндет емес.).
4. Сыртқы аудитор – “сыртқы аудитор” және “сырқы аудит ” терминдері
“сыртқы аудиторды” “ішкі аудитордан” айыру үшін қолданылады.
5. Басқа аудитор – негізгі аудитордан бөлек аудитор, ол қаржылық есепке
кіретін, тексерісін негізгі аудитор жүргізген қаржы туралы есепке жауап
береді. “Басқа аудиторлар ” түсінігіне осы немесе басқа атаумен шығатын
қосымша фирмалар, сол сияқты бұл компаниямен байланысы жоқ аудиторлар.
6.Негізгі аудитор – клиенттің қаржылық есебі туралы аудиторлық есеп
дайындауға жауапты аудитор, егер бұл есеп өз бойына клиенттің бір немесе
бірнеше құрама бөлімдері бойынша қаржылық ақпаратты кіргізген және олардың
тексерісін басқа аудитор жүргізген жағдайда.
7. Аудиторлық іріктеу – іріктеу жиынтығы бойынша қорытынды жасауға
таңдалып алынған баптар сипатына қатысты аудиторлық дәлелдемелер жинау
және бағалауға аудиторға мүмкіндік беру үшін 100 пайыздан төмен шоттар
қалдығының баптарына немесе операцияларға қатысты аудиторлық әрекеттерді
пайдалану.
8. Іріктеу бірлігі - жиынтықты құрайтын жекелеген баптар.
9. Аудиторлық фирма – клиентке аудиторлық қызмет көрсететін штатында
серіктері мен жұмыс істетйтін аудиторлары бар ұйым.
10. Арнайы бекітілген аудиторлық есеп – қаржылық ақпараттың тәуелсіз
аудитіне байланысты жасалған есеп, қаржылық есеп бойынша берілген
аудиторлық есептен бөлек, мыналарды қоса:
а) ҚЕХС –тен немесе ұлттық стандарттардан өзгеше бухгалтерлік есептің
негізніде жасалған қаржылық есепті;
ә) қаржылық есептегі өзгешеліктері бар шоттар, шоттар элементтері
немесе баптары;
б) келісім-шарт міндеттеріне сәйкес болу;
г) қорытындыланған қаржылық есеп.
11. Аудиторлық тәуекелдік– қаржылық есеп едәуір бұрмаланған жағдайда
аудитор оған сәйкес емес аудиторлық есеп береді. Аудиторлық тәуекелділік ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Экологиялық сараптама және аудит пәні бойынша Оқу-әдістемелік кешен
Жұмыспен қамтудың арнайы түрлері
Қаржылық аудиттің әдістемесі
Кәсіпорынның энергетикалық балансына шығындарды жіктеу
Қазақстан Республикасында бюджеттік жоспарлау жүйесін қарастыру
«Бастапқы есеп және құжат айналымы» пәннің оқытылуы бойынша әдістемелік ұсыныс
Аудит жұмысын ұйымдастырудың негізгі принциптері
Аудиттің мәні, мақсаттары, міндеттері және маңызы
Батыс Қазақстан Облысынының ауыл шаруашылығының жағдайы және дамуы
«Бастапқы есеп және құжат айналымы» пәні бойынша СӨЖ және ОСӨЖ тапсырмаларын орындауға арналған ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Пәндер