“Қазынашылық бюджетінің кірісін бақылаудың” ақпараттық жүйесін талдау

МАЗМҰНЫ

КIРIСПЕ

Ι.тарау. ҚР Қазынашылығы мен оның басқару жүйесiне сипаттама
1.1. Қазынашылықтың сипаты мен құрылымы
1.2. Қазынашылықтың негізгі есептері, қызметтерi, операциялары мен құқықтары
1.3. Қазынашылықтың ақпараттық жүйеге қойылатын талаптар
1.3.1. Ақпараттық жүйенiң құрылымы
1.4. Ақпараттық жүйенiң ресурстарына қойылатын талаптар
1.4.1.Математикалық жабдықтауға қойылатын талаптар
1.4.2.Ақпараттық жабдықтауға қойылатын талаптар
1.4.3.Лингвистикалық жабдықтауға қойылатын талаптар
1.4.4.Программалық жабдықтауға қойылатын талаптар
1.4.5.Техникалық жабдықтауға қойылатын талаптар
1.4.6.Ұйымдастырушылық жабдықтауға қойылатын талаптар

ΙΙ.тарау. “Қазынашылық бюджетінің кірісін бақылаудың” ақпараттық
жүйесін талдау
2.1.“ Қазынашылық бюджетінің кірісін бақылаудың” ақпараттық жүйесiндегi тапсырманың қойылымы
2.2. “Қазынашылық бюджетінің кірісін бақылаудың ” ақпараттық жүйесiнiң концептуалды схемасы
2.3. Ақпараттық жүйедегi тапсырманың сипаттамасы
2.3.1. Кiретiн ақпарат
2.3.2 Шығатын ақпарат
2.3.3. Ақпараттық база
2.3.4 Машинадан тыс ақпараттық база
2.3.5.Ақпараттық моделъ
2.3.6.Қолданылатын жiктегiштер
2.3.7.Машина iшiндегi ақпараттық база
2.4. Программалық жабдықтау
2.4.1.Қолданылатын программалық жабдықтарға сипаттама
2.4.2.Программалық жабдықтаудың құрылымы

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР
КIРIСПЕ

Қазақстан Республикасы экономикасының ақпараттық аспектiсiнiң қызмет етуi мен дамуы уақыт өте келе аса маңызды орын алуда, сондықтан экономиканың барлық нақты жағдайларын ақпараттық кеңiстiкте жариялау арқылы, оны қазақстан Республикасының барлық ресурстарының тиiмдi әсерлесуiн қамтамасыз ететiн ғылымға негiзделген ақпараттық технологиялардың көмегiмен басқаруға мүмкiндiк бередi.
Қазақстан экономикасының нарықтық қатынастарға енуі объективті түрде ақпараттық нарықтың құрылуын талап етеді. Көптеген дамыған елдерде ақпараттық нарық материалдық өндіріс пен қызмет көрсету салаларын нәтижелі түрде қамтамасыз етіп отыр. Ақпарат қазіргі кезде ұлттық стратегиялық ресурстардың бір түріне айырылмас бөлігі бола тұра, ақпараттық өнімдер мен қызметтер нарығында өз сұранысы мен ұсынысына ие.
Қазақстан Республикасы экономикасының ақпараттық аспектісінің қызмет етуі мен дамуы уақыт өте келе аса маңызды орын алуда, сондықтан экономиканың барлық нақты жағдайларын ақпараттық кеңістікте жариялау арқылы, оны Қазақстан Республикасының барлық ресурстарының тиімді әсерлесуін қамтамасыз ететін ғылымға негізделген ақпараттық технологиялардың көмегімен басқаруға мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасындағы жақсы дамып келе жатқан экономика секторларының бірі - банк саласы. Дағдарысты және ифляциялық процесстерді жеңумен байланысты қазіргі Қазақстанның экономикасының проблемалары, банк жүйесінің одан әрі дамуы мен жетілдіруінде орасан зор практикалық мәні бар. Сонымен қатар соңғының дамуы банктің нарыққа шығуын либеризациялау, несие операцияларын жүргізу, банк қызметін талдау, тәукелді басқару және тағы басқада бағыттарды қамтиды.
Қазіргі заманғы банк жүйесі- бұл клиенттерге көрсетілетін дәстүрліжәне дәстүрлі емес әртүрлі қызметтер саласы. Қазақстан нарықтық экономикаға өтуінен кейін, екінші деңгейдегі банктердің салыққа көрсететін жаңа қызметтерінің бірі несие операцияларын жүргізу болып табылады.
Ақшалай қаражаттар нарығын, әсіресе, несиелік қаржыларын реттеу мемлекеттің экономикалық саясатын жүргізу процесіндегі маңызды құралдарының бірі болып табылады. Елдің экономикасында қандай ақша массасы айналыста екендігінен, көптеген экономикалық көрсеткіштер байланысты болады.
Мемлекеттік қазынадағы несие резервтерінің болуы елге сәйкесінше халықаралық экономикалық саясатын жүргізуге мүмкіндік береді. Несие процесстерінің қалай қалыптасқанына байланысты, өзінің тауарларын дүние жүзінің нарығына шығарушы көптеген кәсіпорындар- экспортшылар түсімділігіне тәуелді. Сондықтан мемлекет үшін маңызды міндеттерінің бірі елдің несие қаражаттары нарығын реттеу болып табылады. Яғни осының барлығы мемлекеттік бюджеттің көлеміне байланысты.
Курстық жұмыс қазынашылықтың ақпараттық жүйесiн жасауға негiзделген.
Курстық жұмыстың мақсаты – кез келген уақытта пайдаланушының сұранысына байланысты ақпаратты алып берудi ұйымдастыруға мүмкiндiк беретiн, бухгалтерияда ақпаратты өңдеудi, қазынашылықтың кіріс бюджетін бақылауды автоматтандыруға арналған аудан қазынашылығының ақпараттық жүйесiн құру.
Курстық жұмыс кiрiспеден, экономикадағы ақпараттық жүйе және аудан қазынашылығының ақпараттық жүйесiн жобалау бөлiмдерiнен, қорытындыдан, әдебиеттер тiзiмiнен тұрады.
Кіріс бюджетін бақылау есебi бөлiмiнде пәндiк облыс, ҚР аудан қазынашылығы мен оның басқару жүйесiне сипаттама, ҚР аудан қазынашылығының бөлiмшелерiнде бюджетте жүргiзiлетiн операциялар есебi келтiрiлген.
Экономикадағы ақпараттық жүйе бөлiмiнде ақпараттық жүйенi құрудың маңызы мен мақсаты, ҚР аудан қазынашылығында ақпараттық жүйенiң өмiрлiк циклы, оның ақпараттық, программалық, техникалық, математикалық, лингвистикалық және ұйымдастырушылық жабдықтаулардың құрылымына қойылатын талаптар мен “Қазынашылық кіріс бюджетін бақылаудың” ақпараттық жүйесiнiң концептуалды сызба-нұсқасы берiлген.
“ Бюджет кірісін бақылау” бөлiмiнде “Бюджет кірісін бақылау” есептер кешенiнiң орны анықталып, ақпараттық базаға, математикалық жабдықтау, программалық жабдықтау және пайдаланушы нұсқаулары жазылған.
Қолданылған әдебиеттер:

1. Бабичева Ю.А. Банковское дело: Учебное пособие. – Москва: Экономика, 1996.
2. Бралиева Н.Б., Байшоланова К.С., Гагарина Н.Л. Бизнестегі ақпараттық жүйелер: Учебное пособие для студентов экономических специалъностей. - Алматы: Ратопринт, 1994.
3. Бухгалтерские информационные системы: Учебное пособие/ Тулегенов Э.Т., Бралиева Н.Б., Л.А. Стороженко, И.А. Матвеева. – Алматы: Экономика,1999. – 120 с.
4. Диго С.М. Проектирование баз данных: Учебник. – М.:Финансы и статистика, 1998. – 216 с.
5. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции. – Москва: Банки и биржи, 1997.
6. Жуков Е.Ф. Денъги. Кредит. Банки. - Москва: Банки и биржи, 1999.
7. Инструкция о служебных командировках работников государственных объединений, предприятий и организаций РК на основе кабинета Министров РК от 24 августа 1993, № 20.
8. Камаев В.Д. Учебник по основам экономической теории. – Москва: Владос, 1995.
9. Лаврушин О.И. Банковское дело. – Москва: Финансы и статистика, 1996.
10. Неверова Е.Г. Технология проектирования баз данных и знаний. - Алматы: Экономика, 2000.
11. Ремеев В.П. FOX PRO 2,5 для MS DOS. Описание команд и функций. М.: Фирма “Мистралъ”, 1994.
12. Родостовец В.К. Совершенствование бухгалтерского учета в РК. 1994.
13. Родостовец В.К, Надеева Н.В. Учет расчетов по командировкам. //Бюллетенъ бухгалтера, 1996, июлъ (№ 26), с. 4-14.
14. Сван Т. Delphi 3.0. – Киев: Диалектика, 1997.
15. Сейткасимов Г.С. Денъги. Кредит. Банки. – Алматы: Экономика, 1996.
16. Уткин Э.А. База данных банкира.– Москва: ЭКМОС, 1998.
17. Фаронов В.В. Delphi 7. Учебный курс. - Москва: Нолидж, 2003.
18. Фаронов В.В., Шумаков П.В. Delphi 4. Руководство разработ÷ика баз данных. - Москва: Нолидж, 1999.
19. Шафрин Ю. Основы компъютерной технологии. – Москва: ABF, 1996.
20. Настолъная книга валютного дилера. – Москва: Верба, 1992.
21. Положение о Националъном банке РК.
22. Положения о структурных подразделениях НБРК.
23. Проблемы правового обеспечения репо в Казахстане. - Журнал “Экономическое обозрение”, октябръ, 1998.
24. Сайт “О Националъном банке Республики Казахстан” в Internet, адрес: www.nationalbank.kz.
25. Учет и анализ дебиторской задолженности: анализ счетов. Примеры проводок. Зарубежный опыт. Алматы: БИКО. Библиотечка бухгалтера.
26. Сайт « О Казначействе Республики Казахстан» .
        
        МАЗМҰНЫ
КIРIСПЕ
Ι-тарау. ҚР Қазынашылығы мен оның басқару жүйесiне сипаттама
1.1. Қазынашылықтың сипаты мен құрылымы
1.2. Қазынашылықтың негізгі есептері, ... ... ... Қазынашылықтың ақпараттық жүйеге қойылатын талаптар
1.3.1. Ақпараттық жүйенiң құрылымы
1.4. Ақпараттық жүйенiң ресурстарына қойылатын талаптар
1.4.1.Математикалық ... ... ... ... ... талаптар
1.4.3.Лингвистикалық жабдықтауға қойылатын талаптар
1.4.4.Программалық жабдықтауға қойылатын талаптар
1.4.5.Техникалық жабдықтауға қойылатын талаптар
1.4.6.Ұйымдастырушылық жабдықтауға қойылатын талаптар
ΙΙ-тарау. “Қазынашылық бюджетінің кірісін бақылаудың” ақпараттық
жүйесін талдау
2.1.“ ... ... ... ... ақпараттық жүйесiндегi
тапсырманың қойылымы
2.2. “Қазынашылық бюджетінің кірісін бақылаудың ” ... ... ... ... ... тапсырманың сипаттамасы
2.3.1. Кiретiн ақпарат
2.3.2 Шығатын ақпарат
2.3.3. Ақпараттық ... ... тыс ... ... ... жiктегiштер
2.3.7.Машина iшiндегi ақпараттық база
2.4. Программалық жабдықтау
2.4.1.Қолданылатын программалық ... ... ... ... ... ... ... аспектiсiнiң қызмет
етуi мен дамуы уақыт өте келе аса маңызды орын ... ... ... ... ... ... ... жариялау
арқылы, оны қазақстан Республикасының ... ... ... ... ететiн ... ... ... ... ... ... бередi.
Қазақстан экономикасының нарықтық қатынастарға енуі объективті түрде
ақпараттық нарықтың құрылуын талап етеді. ... ... ... ... материалдық өндіріс пен қызмет көрсету салаларын нәтижелі
түрде қамтамасыз етіп отыр. Ақпарат қазіргі ... ... ... бір ... айырылмас бөлігі бола тұра, ақпараттық өнімдер мен
қызметтер нарығында өз сұранысы мен ұсынысына ие.
Қазақстан Республикасы экономикасының ақпараттық ... ... мен ... ... өте келе аса ... орын алуда, сондықтан
экономиканың ... ... ... ... кеңістікте жариялау
арқылы, оны Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... негізделген ... ... ... мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасындағы жақсы ... келе ... ... бірі - банк ... ... және ... ... байланысты қазіргі Қазақстанның экономикасының проблемалары, банк
жүйесінің одан әрі дамуы мен жетілдіруінде орасан зор ... мәні ... ... соңғының дамуы банктің нарыққа шығуын либеризациялау, несие
операцияларын жүргізу, банк қызметін ... ... ... және ... бағыттарды қамтиды.
Қазіргі заманғы банк жүйесі- бұл клиенттерге көрсетілетін дәстүрліжәне
дәстүрлі емес әртүрлі қызметтер саласы. Қазақстан нарықтық ... ... ... ... ... ... ... жаңа
қызметтерінің бірі несие операцияларын жүргізу болып табылады.
Ақшалай қаражаттар нарығын, әсіресе, несиелік ... ... ... саясатын жүргізу процесіндегі маңызды құралдарының
бірі болып табылады. Елдің экономикасында ... ақша ... ... ... экономикалық көрсеткіштер байланысты болады.
Мемлекеттік қазынадағы несие резервтерінің болуы елге ... ... ... ... мүмкіндік береді. Несие
процесстерінің ... ... ... ... тауарларын дүние
жүзінің нарығына шығарушы көптеген кәсіпорындар- экспортшылар түсімділігіне
тәуелді. Сондықтан мемлекет үшін маңызды міндеттерінің бірі ... ... ... ... болып табылады. Яғни осының барлығы мемлекеттік
бюджеттің көлеміне байланысты.
Курстық жұмыс қазынашылықтың ақпараттық жүйесiн жасауға негiзделген.
Курстық ... ... – кез ... ... пайдаланушының
сұранысына байланысты ақпаратты алып берудi ұйымдастыруға мүмкiндiк
беретiн, ... ... ... ... ... ... ... арналған аудан қазынашылығының ... ... ... ... ... ақпараттық жүйе және аудан
қазынашылығының ақпараттық ... ... ... ... ... ... бюджетін бақылау есебi бөлiмiнде пәндiк облыс, ҚР ... мен оның ... ... ... ҚР ... ... бюджетте жүргiзiлетiн операциялар есебi келтiрiлген.
Экономикадағы ақпараттық жүйе бөлiмiнде ақпараттық жүйенi ... мен ... ҚР ... қазынашылығында ақпараттық жүйенiң ... оның ... ... ... ... және ... жабдықтаулардың құрылымына қойылатын
талаптар мен “Қазынашылық кіріс бюджетін бақылаудың” ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... “Бюджет кірісін бақылау” есептер
кешенiнiң орны анықталып, ақпараттық базаға, ... ... ... және ... нұсқаулары жазылған.
Ι-тарау. ҚР Қазынашылығы мен оның басқару жүйесiне сипаттама
1.1. Қазынашылықтың сипаты мен құрылымы
Еліміздің жоспарлы экономикадан нарықтық ... ... ... ... ... ... үлкен өзгерістер алып келді. Бүгінгі таңда
халық шаруашылығы саласындағы банк жүйесінің экономиканы дамытуда алар ... ... ... 80 ... астам уақыт өзінің клиеттерінің
игілігіне жұмыс ... келе ... ... ең ірі ... ... бүкіл ұлттық көлемдегі филиалдар жүйесін меңгерген,
оның негізі бірқалыптылық және ... ... ... нарықтық қатынастардың дамуы, ... ... ... ... тудырып отыр. Соның ішінде
қаржылық басқару және ... ... ... ... және ... ... қатар қаржылық-несиелік тіреуіштер.
1994 жылдың басында Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... қаржы жүйесінің нормативті және құқықтық
базалар, жаңа механизмнің ... және ... ... атқарылуы туралы
жұмыстар жеңілденді.
Қазақстан Республикасының негізгі қаржылық жоспарының және ... ... ... ... бюджет табылады.
Ол Қазақстан Республикасының республикалық бюджетін және ... ... ... ... біріктіреді.
Қазақстан Республикасының Парламенті бекіткен республикалық ... ... ... ... мемлекеттік бюджеттердің кірістері
қазынашылықта ... және ... ... ... ... ... қарамағында жүріп отырады.
Қазынашылық комитеті республикалық мемлекеттік бюджеттің кассалық
орындалуы – ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Президентінің қаулы және жарлықтарымен,
Қазақстан Республикасы Үкіметінің үкімімен, Қазақстан Республикасының Қаржы
Министрлігінің жарлықтарымен, Қазынашылық комитетінің ... ... ... ... ережесімен барлық бюджет жүйесінің бөлімдері қызмет
жасайды.
1996 жылы шығындарды ... және ... ... екі ... сыныптама бойынша жүрді.
Қазынашылық жүйесінің ... ... ... Орталық банкте
Біріктірілген Қазынашылық Шот (БҚШ) саналады.
1996 жылы 6-шілде айында Қазақстан Ұлттық ... ... Шот ... Оған ... ... ... сомасы облыс
қазынашылығын басқару кезіндегі кассалық кірістері мен шығыстары ... ... ... ... ... Қазынашылық Департаментіне
Біріктірілген Қазынашылық Шотына электронды тапсырыс бойынша түбіртек ... ... ... ... Департаментінің Мәліметтер базасына
автоматты түрде жазылады. Мемлекеттік бюджеттің деңгейін берілген құжатты
өңдеуден өткізіп шығарады, ... ... оны ... басына және Қаржы
Министрлігіне жібереді.
Қазынашылық өзінің ... ... ... ... ... заңдарымен, Президенттің
актілерімен, Қазақстан Республикасы Үкіметінің басқа да нормативті-құқықты
актілермен басқарады.
Қазынашылық– ... ... ... ... заңды
тұлға. Қазынашылықтың мемлекеттік тілде жазылған мөрі және ... ... ... сондай-ақ заңмен сәйкес келетін банкте шоттары бар.
Қазынашылық ... ... ... ... түсе ... ... аты– «Қазақстан ... ... ... комитеті» мемлекеттік мекеме.
Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің белгілеуі бойынша
Қазынашылықты Қазақстан Республикасының Үкіметі босатқан Төраға басқарады.
Қазынашылықтың ... ... ... Министрлігінің құрамындағы
Қазынашылық Комитетінен және әр территория ... ... ... ... ... ... ... республикалық бюджеттің орындалуы;
– республикалық бюджеттегі бухгалтерлік есеп және есеп беру;
– банктегі операциялардағы ... есеп және есеп ... ... ... ... ... ... бюджеттің кассалық орындалуын бақылау;
– бюджеттік есептің әдістемесі;
– технологиялық операциялар және есеп саясаты;
– сонымен ... ... ... қазынашылықты жетілдіру жобасын іске асыру;
– ұйымдық.
Республикалық бюджеттiң жобасын әзiрлеу үшiн ... және ... ... ... ... ... Қазақстан халқына жыл сайынғы
жолдауын ... ... ... ... ... ... Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтiк
жоспары (бұдан әрi - Республиканың ... ... ... органдар бекiткен аумақтарды дамытудың тиiстi кезеңге арналған
экономикалық және әлеуметтiк бағдарламалары ... ... ... ... және жергiлiктi бюджеттердiң жобаларын және ... ... ... ... үшiн ... ... ... Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң жобаларын әзiрлеу ... үш ... ... қамтиды:
      1) республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң жобаларын ... ... ... мен ... ... 2) ... ... болжамды көрсеткiштерiн келiсу және
бюджеттiк бағдарламалар әкімшiлерiнiң бюджеттiк өтiнiмдерiн әзiрлеу;
      3) республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң ... ... ... үш ... ... ... ... бюджеттiң болжамды
көрсеткiштерi мынадай нысан бойынша жасалады:
    1)түсiмдер:
   – кiрiстер (салықтық және салыққа ... ... ... ... ... кiрiстер);
    –алынған ресми трансферттер;
    – несиелердi қайтару;
    2)шығыстар;
    3)бюджет тапшылығы (профицитi);
    4)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттi пайдалану).
4.Алдағы үш жылдық ... ... ... ... ... және тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджеттiң
жобасын әзiрлеу Республиканың индикативтiк жоспарының ... және ... ... Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен үш жылдық кезеңге
арналған республикалық бюджеттің ... ... ... ... ... ... жөнiндегi уәкiлеттi орган ағымдағы жылдың ... ... ... ... ... ... және ... атқарушы органдарына (бұдан әрi - облыстың жергiлiктi атқарушы
органы), өзге де мемлекеттiк органдарға алдағы үш ... ... ... ... ... көлемiн болжамдау, алдағы он жылдық кезеңге
арналған мемлекеттік және мемлекет кепілдiк берген қарыз алу мен ... және ... үшiн ... көрсеткiштердiң тiзбесiн жiбередi.
     6. Орталық атқарушы органдар және ... ... ... өзге де мемлекеттік органдар ағымдағы жылдың 1 сәуiрiне дейiнгi
мерзiмде Қаржы министрлiгi жiберген ... ... ... ... (бұдан әрi - мемлекеттiк бюджеттi болжамдауға арналған
деректер) бюджеттік жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... өзге де мемлекеттiк органдар ағымдағы
жылдың 1 сәуiрiне дейiнгi мерзiмде бюджеттi атқару ... ... ... ... ... республикалық бюджеттiк бағдарламалардың
паспорттарына сәйкес өткен жыл үшiн республикалық бюджеттiк бағдарламаларды
iске асыру туралы есептi бюджеттi ... ... ... ... ... бiр мезгiлде бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органға мынадай
ұсыныстар бередi:
      Республиканың индикативтiк ... ... және ... бағдарламалардың негiзiнде әзiрленген ... үш ... ... ... ... ... жұмсаудың басым
бағыттарының тiзбесi бойынша;
      1-қосымшаға сәйкес нысанда алдағы ... ... ... республикалық және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың ... ... ... ... ... ... ... 8. Қаржы министрлiгi ағымдағы жылдың 15 сәуiрiне дейiнгi ... ... ... ... ... ескере отырып,
Республиканың индикативтiк ... ... ... ... және ... ... ... борыш көлемдерi мен
құрылымы серпiнiнiң есептеулерi және ... ... ... ... ... осы ... ... көрсетiлген нысанда жасалған алдағы үш
жылдық кезеңге арналған Қазақстан Республикасы мемлекеттік ... ... ... үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджеттiң ... ... ... ... ... ... ... секвестрлеуге жатпайтын республикалық және
жергiлiктi бюджеттiк ... ... ... ... мемлекеттiк органдардың ұсыныстары бойынша жасалған
шикiзат секторы ұйымдарының тiзбесiн әзiрлейдi және Республикалық бюджет
комиссиясының ... ... ... ... ... ағымдағы жылдың 20 сәуiрiне дейiнгi
мерзiмде осы тармақта ... ... ... үш ... ... республикалық бюджеттiң қаражатын жұмсаудың басым бағыттарының
тiзбесiн, алдағы қаржы жылында секвестрлеуге жатпайтын республикалық ... ... ... ... ... және ... ... түсетiн түсiмдердiң болжамды көлемдерiн анықтау және оны
кейiннен Қаржы министрлiгi Қазақстан Республикасының ... ... үшiн ... ... ... ... қарайды.
      Республикалық бюджет комиссиясы анықтаған республикалық бюджеттің
қаражатын ... ... ... және ... ... ... ... республикалық және жергiлiктi бюджеттiк
бағдарламалардың тiзбесiн Қаржы ... ... ... әкiмшiлерiне, облыстардың жергiлiктi атқарушы органдарына
жеткiзедi.
      9. Республикалық бюджеттiң қаражатын жұмсаудың басым ... ... ... ... ... ... ... бюджеттердiң арасындағы кірiстердi бөлу нормативтерiн,
қарыз алудың қаржылық шекаралары мен ... ... ... тiзбесiн ескере отырып жасалған республикалық бюджеттiң
тапшылығын ... ... ... ... ... ... ағымдағы жылдың 25 сәуiрiне дейiнгi мерзiмде:
      1) ... үш ... ... ... ... ... болжамды
көрсеткiштерiн;
      республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердi;
      республикалық бюджеттің тапшылығын (профицитiн);
      тиiстi қаржы жылының соңындағы үкiметтiк борыштың ... ... ... ... ... беру ... ... бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бөлiнісiнде
ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар мен ... даму ... ... ... ... жылы iске ... жобаларды ескере отырып,
инвестициялық жобалар бойынша республикалық бюджет шығыстарының лимитiн;
      2) ... ... ... ... мекемелердiң
әрбiр бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша ағымдағы қаржы ... ... ... ... ... берешегiнiң сомаларын
Республикалық бюджет комиссиясының қарауына ұсынады.
      Республикалық бюджет комиссиясы ағымдағы ... 1 ... осы ... 1) тармақшасында көрсетiлген көрсеткiштердi және
республикалық ... ... ... ... бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша ағымдағы
қаржы жылының ... ... ... ... ... ... ... қаржы жылында өтеу көлемiн қарайды және анықтайды.
      10. Инвестициялық жобалар бойынша шығыстар лимиттерiн, сондай-ақ
республикалық ... ... ... ... ... ... отырған қаржы жылында өтеу көлемдерiн
қоспағанда, Республикалық бюджет комиссиясы анықтаған ... ... мен ... даму ... үшiн ... ... лимиттерiн үш жұмыс күнi iшiнде ... ... ... ... ... ... Экономикалық жоспарлау жөніндегі уәкілеттi орган ағымдағы жылы
iске асырылатын ... ... ... ... ... ... инвестициялық жобалар бойынша шығыстар лимитi
шегінде инвестициялық ... ... ... қаржыландыру
тiзбесi мен көлемдерiн қалыптастырады және ағымдағы ... 10 ... ... ... ... комиссиясына енгiзедi.
      Республикалық бюджет комиссиясы ағымдағы жылы iске асырылатын
жобаларды, ... үш ... ... ... ... ... бюджеттен қаржыландыру тiзбесi мен көлемдерiн қарайды ... ... ... ... ... ... 20 ... дейiн
республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкімшілерiне және облыстардың
жергілікті ... ... ... ... ... ... ... қол жеткiзiлуi тиiс белгiлi
бiр түпкi нәтиже бағдарламаның ... ... ... ... ... айқын, нақтылы және қол жетiмдi болуы тиiс.
     Бағдарламаның мақсаты жеке мiндеттерге ... яғни ... ... шешу ... ... және бөлу жолымен неғұрлым ... ... ... мiндеттерi бағдарламаның мақсатын көрсетедi және анық,
айқын, нақты әрi ... ... ... ... ... ... ... негізгi кезеңдерiн білдiруi
тиiс;
     Қаржы министрлiгi мыналарды қарайды:
      осы Ереженiң 12-тармағында ... ... ... ... әрi ... бюджеттiк өтiнiмдердi - олардың Республиканың индикативтiк жоспарына,
республикалық бюджет қаражатын жұмсаудың басым бағыттарына, ... ... мен ... даму ... үшiн ... ... ... жобаларды республикалық бюджеттен
қаржыландыру ... мен ... ... ... ... ... ... берешегiн өтеу
көлемдерiне, ... ... ... белгiленген талаптарға
сәйкестiгi, есептеулердің дұрыстығы мен негiзділігі мәнінде.
      Қаржы министрлiгi осы ... ... ... ... ... шешiмдерiн ескере отырып, ағымдағы
жылдың 20 шілдесiне дейiнгi ... 1) ... үш ... ... ... республикалық бюджеттің мынадай
болжамды көрсеткiштерiн:
      ерекшелiктер бөлінісiнде республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердің
көлемдерiн;
      ағымдағы ... ... және ... ... бөле ... ... (кiшi ... республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бойынша,
оның ішінде ағымдағы қаржы жылы iске ... ... ... отырып,
инвестициялық жобалар бойынша республикалық бюджет шығыстарының көлемдерiн;
      ... ... ... ... ... ... қаржы жылының аяғындағы үкіметтiк борыш лимитiн;
      Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiктерiн беру лимитiн;
      2) алдағы қаржы жылына арналған ... ... ... ... ... бар акционерлiк қоғамдардан және
республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардан түсетiн түсiмдердiң толық
тiзбесiн;
      ... ... ... ... мекемелердiң
республикалық бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша ағымдағы
қаржы жылының басындағы жағдай бойынша ... ... ... ... ... өтеу көлемiн;
      Қазақстан Республикасының Үкiметi резервтерінің мөлшерiн;
      Қазақстан Республикасының мемлекеттiк ... ... ... сомасын;
      айлық жалақының, зейнетақының ең аз ... ... ... ... және жергiлiктi ... ... ... ... ... және ... ... тiзбесiн;
      Заң жобасымен бiр мезгiлде ... ... ... ... үш ... кезеңге арналған республикалық бюджетiнің
болжамды көрсеткiштерiн Қазақстан Республикасының Үкiметiне ... ... ... ... ... ... Республикасының
Үкiметi мақұлдағаннан кейiн Қаржы министрлiгi осы Ереженің 12-тармағында
көрсетiлген келiсiлген болжамды ... ... ... органдарына жеткізеді. Облыстың бюджет комиссиясы ағымдағы жылы
iске ... ... оның ... ... ... iске асырылатын
инвестициялық жобаларды ескере отырып, алдағы үш жылдық кезеңге арналған
инвестициялық жобаларды ... ... ... тiзбесi мен
көлемдерiн қарайды және анықтайды, оларды ... ... ... ... жылдың 1 мамырына дейiн облыстық бюджеттік бағдарламалар
әкiмшiлерiне және аудандардың (қалалардың) жергiлiктi ... ... ... ... болжамды көрсеткiштерiн келiсу және
облыстық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң ... ... 1. ... ... ... ... органдары ағымдағы
жылдың 20 сәуiрiне дейiнгi мерзiмде Бiрыңғай бюджеттiк жiктеме кiрiстерiнiң
жiктемесi бойынша алдағы үш ... ... ... ... ... түсетiн түсiмдердiң болжамын   облыстың
жергiлiктi уәкiлеттi органының келiсуiне ұсынады.
      Аудандардың (қалалардың) ... ... ... ... үшiн ... ... ... атқарушы органдары
қажеттi есептеулердi ұсынады.
      2. Облыстық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi Республиканың
индикативтiк ... ... ... ... ... дамытудың
экономикалық және әлеуметтiк бағдарламалары, алдағы үш жылдық кезеңге
арналған облыстық ... ... ... ... ... ... ... комиссиясы анықтаған облыстық ... ... ... кредиторлық берешегiн өтеу
көлемдерiн ескере отырып, ... ... ... мен ... бағдарламалары үшiн шығыстардың лимиттерi, инвестициялық жобаларды
облыстық бюджеттен қаржыландыру ... мен ... ... ... ... ... ... бюджеттiк өтiнiмдердi Қаржы министрлiгi белгілеген
нысан бойынша жасайды және ағымдағы жылдың 15 ... ... ... ... ... ... ... 3. Облыстық бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi әрбiр бюджеттік
бағдарлама бойынша паспорттардың ... ... және ... ... ... жасайды.
      4. Облыстың жергiлiктi уәкiлеттi органы мыналарды қарайды:
      аудандар ... ... ... ... әрi ... бюджеттiк өтiнiмдердi - олардың Республиканың индикативтiк жоспарына,
Облыстың ... ... ... үш ... ... ... облыстық
бюджет қаражатын жұмсаудың ... ... ... ... мен бюджеттiк даму бағдарламалары үшiн ... ... ... ... облыстық бюджеттен
қаржыландыру тізбесi мен көлемдерiне, облыстық бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттiк мекемелердiң кредиторлық берешегiн өтеу ... ... ... белгіленген талаптарға сәйкестiгi, есептеулердiң
дұрыстығы мен негiздiлiгi мәнiнде.
      Олар бойынша жергiлiктi ... ... ... қоса ... ... ... ... бюджеттiк өтінімдерi, сондай-
ақ ағымдағы жылғы бюджеттiк бағдарламаларды iске  ... ... ... ... ... 25 ... бастап облыстың бюджеттiк
комиссиясының қарауына енгiзiледi.
      Облыстық бюджеттік бағдарламалар ... ... ... ... ... ... қорытындысына нысанын облыстың
жергiлiктi уәкiлеттi органы ... ... 5. ... ... ... облыстық бюджеттiк бағдарламалар
әкiмшілерiнiң бюджеттiк өтiнiмдерiн, облыстың ... ... ... ... және ағымдағы жылдың 15 маусымына дейiнгi
мерзiмде олар бойынша шешiм шығарады.
      6. Облыстың жергiлiктi уәкiлеттi органы осы ... ... ... ... ... ... ... отырып,
ағымдағы жылдың 25 маусымына дейiнгi мерзiмде:
      1) алдағы үш ... ... ... ... ... мынадай
болжамды көрсеткiштерiн:
      ерекшелiктер бөлінісiнде облыстық бюджетке түсетiн түсiмдердiң
көлемдерiн;
      ... ... ... және ... ... бөле отырып, бағдарламалардың (кiшi ... ... ... ... ... ... оның
iшiнде ағымдағы қаржы жылы iске ... ... ... ... жобалар бойынша облыстық бюджет шығыстарының көлемдерiн;
      облыстық бюджет ... ... ... тиiсті қаржы жылының аяғындағы облыстың жергілiкті атқарушы органы
борышының лимитiн;
      облыстың жергiлiктi ... ... ... өтеуге және оған
қызмет көрсетуге арналған шығындардың көлемiн;
      2) алдағы қаржы ... ... ... ... ... ... ... бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң
бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша ағымдағы ... ... ... бойынша қалыптасқан кредиторлық берешегін жоспарланып
отырған қаржы жылында өтеу көлемiн;
      ... ... ... ... ... ... бюджеттен Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... жатпайтын жергiлiктi бюджеттiк ... ... ... ... қарауына енгiзедi.
      7. Осы Ереженiң 5-тармағында көрсетiлген облыстық бюджеттiң болжамды
көрсеткiштерiн ағымдағы жылдың 1 ... ... ... ... ... ... (қалалар) бюджеттерiнiң болжамды көрсеткiштерi бойынша
келiспеушiлiктердi ... ... 1 ... дейiн облыстың бюджет
комиссиясы қарайды және ... ... ... ... ... ... ... әзiрлеу. Аудандар ... ... ... үшiн ... көрсеткiштер мен басымдықтарды
анықтау
      1. Ауданның (қаланың) жергiлiктi ... ... ... ... және ... индикативтік жоспары, аумақтарды
дамытудың экономикалық және әлеуметтiк бағдарламалары, сондай-ақ ... ... үш ... кезеңге арналған аудан ... ... ... ... осы ... ... ... нысан
бойынша жасалған алдағы үш жылдық кезеңге арналған аудан (қала) бюджетiнің
болжамды ... ... және ... ... 15 ... дейiнгi
мерзiмде оларды ауданның (қаланың) бюджет комиссиясының қарауына енгiзедi.
      2. ... ... ... ... көрсеткiштерiнiң негiзiнде
ауданның (қаланың) бюджет комиссиясы облыстың жергiлiктi ... ... ... үшiн ... ... ... кірiстерiнiң жіктемесi
бойынша алдағы үш жылдық кезеңге арналған аудан (қала)
бюджетiне түсетiн түсiмдердiң ... ... және ... 3. ... ... бюджеттерiнен қаржыландырылатын
жергiлiктi бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiлерi (бұдан әрi - ... ... ... ... ... жылдың 1 сәуiрiне
дейiнгi мерзiмде ауданның (қаланың) жергiлiктi уәкiлеттi органына бюджеттік
бағдарламалардың паспорттарына сәйкес ... жыл үшiн ... iске ... ... есептi және мыналар:
      Облыстың индикативтiк жоспарының, аумақтарды дамытудың экономикалық
және салалық (секторалдық) бағдарламалары негiзiнде ... ... ... ... ... аудан (қала) бюджетiнiң қаражатын жұмсаудың басым
бағыттарының ... ... ... ... ... ... органы ағымдағы жылдың 10
сәуiрiне дейiнгi мерзiмде ауданның (қаланың) ... ... ... ... ... енгiзедi.
      Ауданның (қаланың) бюджет комиссиясы анықтаған аудандық (қалалық)
бюджеттің қаражатын жұмсаудың басым бағыттарын және ... ... ... ... ... ... бағдарламалардың тiзбесiн
ауданның (қаланың) жергiлiктi уәкiлеттi органы аудандық ... ... ... ... 4. ... ... ... қаражаты жұмсалуының басым бағыттарын,
аудан ... ... ... түсiмдер болжамын ауданның (қаланың)
жергiлiктi уәкiлеттi органы ағымдағы жылдың 15 сәуiрiне дейiнгi мерзiмде:
      1) ... ... ... ... үш ... ... арналған болжамды
көрсеткiштерiн:
      аудан (қала) бюджетiне түсетiн түсiмдердi;
      ... ... ... ... ... ... (қалалық) бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бөлiнiсiнде
ағымдағы бюджеттік ... мен ... даму ... ... ... ағымдағы жылы iске асырылатын ... ... ... ... ... шығыстардың лимитiн;
      2) аудандық (қалалық) бюджеттен ... ... ... ... ... (кiшi ... бойынша ағымдағы
қаржы жылының басындағы жағдай бойынша қалыптасқан кредиторлық берешегiнiң
сомалары ауданның (қаланың) бюджет комиссиясының қарауына ... ... ... ... ... ... жылдың 20 сәуiрiнен
кешiктiрмей осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетiлген көрсеткiштердi және
аудандық (қалалық) бюджеттен ... ... ... ... (кiшi бағдарламалар) бойынша ағымдағы қаржы жылының
басындағы жағдай бойынша ... ... ... ... ... ... өтеу ... қарайды және анықтайды.
      5. Инвестициялық жобалар бойынша шығыстардың лимиттерiн ... ... ... ... ... ... ... мен бюджеттiк даму бағдарламалары үшiн аудан
(қала) ... ... ... ... ауданның (қаланың)
бюджетiнен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердiң кредиторлық берешегiн
жоспарланып отырған қаржы жылында өтеу ... ... ... ... ... аудандық (қалалық) бюджеттiк бағдарламалардың
әкiмшілерiне үш жұмыс күнi iшiнде жеткізеді.
      Ағымдағы жылы iске ... ... ... ... ... ... жергілiктi бюджет шығыстарының ... ... ... ... ... (қаланың) экономикалық жоспарлау
жөнiндегi жергілiктi уәкілеттi органына үш жұмыс күнi iшiнде жеткiзедi.
      6. ... ... ... ... ... ... ... ағымдағы жылы iске асырылатын жобаларды ескере отырып,
ауданның (қаланың) ... ... ... ... ... ... лимитi шегiнде инвестициялық жобаларды жергiлiктi
бюджеттен қаржыландыру тiзбесi мен ... ... және ... 1 ... ... оларды ауданның жергiлiктi уәкiлетті ... ол ... ... ... ... ... үшiн ... Ауданның (қаланың) бюджет комиссиясы ағымдағы жылы iске асырылатын
жобаларды ескере отырып, алдағы үш жылдық ... ... ... ... ... ... ... қаржыландыру тізбесі мен
көлемдерiн анықтайды, ... ... ... ... уәкiлеттi органы
ағымдағы жылдың 5 мамырына дейiнгi мерзiмде аудандық (қалалық) бюджеттiк
бағдарламалардың әкiмшiлерiне жеткiзедi.
Аудандық ... ... ... ... ... ... 1. Аудандық (қалалық) бюджеттiк бағдарламалар ... ... ... ... ... ... ... экономикалық және әлеуметтік бағдарламалары, аудан
(қала) ... ... ... ... ... негізiнде, ауданның
(қаланың) бюджет комиссиясы анықтаған алдағы үш ... ... ... (қаланың) бюджетiнен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң
кредиторлық берешегiн өтеу көлемдерiн ескере отырып, ағымдағы ... мен ... даму ... үшiн шығыстар лимиттерiнiң,
инвестициялық жобаларды ауданның (қаланың) бюджетiнен қаржыландыру тiзбесi
мен көлемдерi шегiнде алдағы үш ... ... ... бюджеттiк
өтiнiмдердi Қаржы министрлiгi белгiлеген нысан ... ... ... жылдың 15 мамырына дейiнгi мерзiмде ауданның (қаланың) жергiлiктi
уәкiлеттi органына ұсынады.
      2. ... ... ... ... ... ... ... бойынша паспорттардың тиiстi деректерiн және жобаларын
қамтитын бюджеттік өтінiмдердi жасайды.
      3. Ауданның (қаланың) ... ... ... ... олардың Республиканың индикативтiк жоспарына, Облыстың
индикативтiк жоспарына, алдағы үш ... ... ... ... ... ... жұмсаудың басым ... ... ... мен бюджеттiк даму ... үшiн ... ... ... ... ауданның (қаланың)
бюджетiнен қаржыландыру тiзбесi мен көлемдерiне, ... ... ... мемлекеттiк мекемелердiң кредиторлық берешегiн
өтеу көлемдерiне, бюджеттiк ... ... ... ... ... ... мен ... мәнiнде қарайды.
      Олар бойынша жергіліктi уәкiлеттi органның қорытындысын қоса берумен
аудандық (қалалық) бюджеттiк ... ... ... ... ағымдағы жылдың 1 маусымынан бастап өткен жылғы
бюджеттiк бағдарламаларды іске асырудың нәтижелерi туралы ... ... ... ... қарауына енгiзiледi.
      Аудандық (қалалық) бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бюджеттiк
өтінiмдерi бойынша ... ... ... ... нысанын
ауданның (қаланың) жергiлiктi уәкiлеттi органы айқындайды.
     4. Ауданның ... ... ... ... ... ... ... бюджеттiк өтiнiмдерiн, ауданның (қаланың)
жергiлiктi уәкiлеттi органының қорытындыларын қарайды және ... ... ... ... ... олар ... ... шығарады.
      5. Ауданның (қаланың) жергіліктi уәкілеттi органы осы ... ... ... ... ... ... комиссиясының шешімдерін
ескере отырып, ағымдағы ... 25 ... ... ... ... ... ... қарауына мынадай болжамдық көрсеткіштердi
енгiзедi:
      1) алдағы үш жылдық кезеңге арналған ... ... ... ... ... ... түсетiн түсiмдер көлемдерi ерекшелiктер
бөлінісiнде;
      аудан (қала) бюджетi ... ... ... ... мен ... даму бағдарламаларына бөле отырып,
бағдарламалардың (кiшi бағдарламалардың) ... ... ... ... ... ... оның ... инвестициялық
жобалар бойынша;
      аудан (қала) бюджетi тапшылығының (профицитiнің) мөлшерi;
      2) алдағы қаржы жылына ... ... ... ... ... ... бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік
мекемелердің бюджеттiк бағдарламалар (кiшi ... ... ... ... ... ... бойынша қалыптасқан кредиторлық берешегiн
жоспарланып отырған қаржы жылында өтеу ... ... ... органдар резервтерiнің мөлшерi;
      жергiлiктi бюджеттi атқару процесiнде ... ... ... ... ... 6. Осы ... ... көрсетiлген аудан (қала) бюджетінің
болжамды көрсеткiштерiн ағымдағы жылдың 1 ... ... ... ... ... анықтайды.
Аудан (қала) бюджетiнің жобасын мақұлдау
      1. Ауданның ... ... ... ... ... ... комиссиясы анықтаған аудан (қала) бюджетiнің болжамды көрсеткiштерi
негiзiнде алдағы қаржы жылына арналған аудан (қала) бюджетi жобасының ... ... және оны ... жылдың 10 шiлдесiне дейiнгі мерзiмде
ауданның ... ... ... ... ... ... қаржы жылына арналған аудан (қала) бюджетi ... ... ... ... 15 ... ... ... (қаланың) бюджет
комиссиясы анықтайды.
      2. Ауданның (қаланың) жергiлiктi уәкiлеттi органы ауданның (қаланың)
бюджет комиссиясы анықтаған алдағы ... ... ... ... ... жобасының түпкi нұсқасының негiзiнде алдағы қаржы жылына арналған
ауданның ... ... ... ... ... ... жасайды және
ауданның (қаланың) жергiлiктi атқарушы органына ұсынады.
      Аудан (қала) ... ... бiр ... ... ... ... ... алдағы үш жылдық кезеңге арналған аудан (қала)
бюджетiнiң болжамды көрсеткiштерiн ауданның (қаланың) ... ... ... 3. ... ... жергiлiктi атқарушы органы аудан (қала)
бюджетiнiң жобасын мақұлдағаннан ... ... ... ... ... ... жылдың 25 шiлдесiнен кешiктiрмей аудан (қала)
бюджетiнiң болжамын облыстың жергiлiктi ... ... ... 4. ... ... ... атқарушы органдары облыстық
бюджет бекiтiлгеннен кейiн екi апта мерзiмде аудан (қала) ... ... ... ... нақтылайды және аудан ... ... ... мәслихаттың бекiтуiне енгiзедi, ол екi апта
мерзiмнен кешiктiрмей ... ... ... ... ... 5. ... жергiлiктi атқарушы органдары аудандық мәслихаттар
бюджетті бекiту ... ... ... ... бiр апта ... ... ... жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органы
бекiтiлген жергiлiктi бюджеттердiң негiзiнде облыстық (қалалық) бюджет ... ... ... ... ... ұсынады.
Республикалық және жергілікті    
бюджеттердің жобаларын       
әзiрлеу ережесiне         
1-қосымша              
Алдағы қаржы жылында секвестрлеуге жатпайтын ____________
бюджеттiк ... ... ... ... ... ... !Әкім.!Бағ.!Бюджеттік     !Бағдарламаның!өткен!Ағымдағы!    Жылдар |
| N ші N ... ... ... ... ! ... ... !ла. !(кiшi ... !ламаның)     !дың  !жоспары !   үш ... ... ... !ма. ... атауы!міндеттері   !кас. !        !кезеңге |
|арналған ... ... !лар ... ... ... !    ... |
|   !     ! N  !              !             !шығы.!        ... ... ... !    !              !             !стары!        ! ... ! ... ! |
|... ... ... ... ... 2      !       3     !  4  !    5   !  6  !  7  ! 8|
І.             Жалғастырылатын бюджеттік
               бағдарламалар:
           ... ... Жаңа ... ... ... ... ... 1
           2
               Жиыны:                х
---------------------------------------------------------------------------
таблицаның жалғасы:
--------------------------
Р/с! Негіздеме* ! Ескерту
 N !            ... ... ... !   ... ... х
--------------------------
     * Осы бағанда бағдарламаны (кiші бағдарламаны) ... ... ... ... нормативтiк құқықтық кесiмнiң атауын,
нөмiрiн және күнiн көрсету ... ... ... ... жасалған кезде баптардың нөмірлерiн көрсету
қажет.
     Осы нысанға әкiмшiлік шығыстар енгiзiлмейдi.
     Бюджеттiк бағдарламалар
     әкiмшiсiнiң ... ... ... (қолы)          (аты-жөнi, тегi)
Республикалық ... ... ... бағдарламаның әкiмшiсi
__________________________ жылдарға арналған
____________________________________________
(бюджеттік бағдарламаның атауы)
ПАСПОРТЫ
1. Құны
2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi
3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi
4. ... ... ... ... бағдарламаның мiндеттерi
6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi ... ... !Кiшi ... ... !   ... !бағдарлама !ламалардың  !iске асыру  !асыру  !орындаушылар
   !          ... ... ... ... ... ... ... !iс-шаралар  !       !
---------------------------------------------------------------------------
 1 !    2     !      3    !      4     !      5     !   6   !      ... ... ... ... ... нәтижелер
     
1. Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Қазақстан Республикасының
әлеуметтік-экономикалық дамуының орта ... ... ... әрі ... орта мерзімді жоспары), жергілікті ... ... ... ... ... орта ... ... (бұдан әрі -
Өңірдің орта мерзімді жоспары), жергілікті атқарушы орган бекітетін тиісті
әкімшілік-аумақтық бірліктің ... үш ... ... ... ... ... ... (бұдан әрі - Орта мерзімді фискалдық саясат),
мемлекеттік, салалық (секторалдық), ... ... ... ... ... ... ... ахуал және
Республиканың ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары ... ... ... өткен және ағымдағы қаржы жылдарында жергілікті
бюджеттерді атқарудың ... ... ... ... ... ... алдағы қаржы жылына арналған жергілікті
бюджеттердің жобаларын әзірлеудің негізі болып табылады.
2. Жергілікті бюджеттердің ... ... ... ... қамтиды:
1) алдағы қаржы жылына арналған түсімдердің болжамды ... ... ... бағдарламалар мен бюджеттік ... ... ... ... ... ... бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік
өтінімдерді жасауы;
4) жергілікті бюджеттік ... ... ... ... ... ... қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы
шешімінің жобасын әзірлеу.
3. Ағымдағы бюджеттік ... үшін ... ... есептеу кезінде:
1) үш жылдық кезеңге ... ... ... ... маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне ... ... ... мен ... бюджетке алынатын бюджеттік
алулардың көлемдерін қоса алғанда, облыстық бюджет, республикалық маңызы
бар ... ... ... ... көлемінен аспауы тиіс ағымдағы
бюджеттік ... ... ... ... ... ... заттай нормалар;
3) ағымдағы қаржы жылының ағымдағы бюджеттік бағдарламаларының көлемі;
4) бюджеттік ... ... ... ... ... Орта мерзімді
фискалдық саясатта көрсетілген бағыттар;
5) ағымдағы қаржы жылында ... ... ... алып ... ... өзге де ... жағдайлар ескеріледі.
4. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар үшін бюджет шығыстарының лимиттері
облыстық бюджеттік бағдарламалардың, республикалық маңызы бар ... ... ... ... ... ... әрі – бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері) үшін айқындалады. Жалпы ... ... ... ... ... болады.
5. Бюджеттік даму бағдарламалары үшін шығыстардың лимиттері бюджеттік
бағдарламалардың әкімшілері арасында ... ... ... даму ... үшін ... лимиттерінің көлемі облыстық
бюджет, республикалық маңызы бар қаланың, астананың ... ... ... ... мен ағымдағы бюджеттік бағдарламалар үшін шығыстар
лимиттерінің жалпы көлемі ... ... ... есептеледі.
6. Бюджет комиссиясы ағымдағы қаржы жылының 5 шілдесіне ... ... ... ... және ... даму
бағдарламаларына арналған шығыстардың лимиттерін қарайды және мақұлдайды.
7. Бюджет комиссиясы мақұлдаған ағымдағы бюджеттік ... ... ... ... ... бар ... астананың бюджеті
шығыстарының лимиттерін бюджеттік жоспарлау жөніндегі ... ... 3 ... күні ... бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне, ал
бюджеттік даму бағдарламалары үшін ... ... ... ... ... (бағдарламаларды) іріктеу үшін облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың, ... ... ... ... ... органына жеткізеді.
8. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономикалық
жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органы бюджеттік ... ... ... ... ... жөніндегі
өтінімдерін қарау нәтижелері, заңды тұлғалардың жарғылық ... және ... ... ... ... ... ... қаржы-экономикалық негіздемелері негізінде және бюджет
комиссиясы мақұлдаған ... даму ... ... ... ... ... ... жылы мемлекеттік, салалық (секторалдық), өңірлік
бағдарламалар бөлінісінде іске ... ... ... ... ... ... басымды бюджеттік инвестициялық жобалар
(бағдарламалар) тізбесін;
2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға және ұлғайтуға
қатысу арқылы ... ... ... ... ... қалыптастырады және ағымдағы жылдың 15 шілдесіне дейін бюджет
комиссиясының қарауына енгізеді.
9. Бюджет комиссиясы осы Ереженің 8-тармағында көрсетілген ... ... ... ... ... көзі мен ... және оларды іске
асыруға жауапты болатын бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерін айқындайды.
10.Бюджет комиссиясы ... ... ... ... (бағдарламалар) мен заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
қалыптастыруға және ... ... ... ... ... бюджеттік
инвестициялар тізбесін бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті
орган үш күн ішінде бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне жеткізеді.
11. ... ... ... ... ... ... бюджеттік
жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілеттік органға республикалық бюджеттен
берілетін мақсатты трансферттер мен ... ... ... мен ... ... Бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті
уәкілетті орган ... ... ... ... ... бөледі
және оларға үш жұмыс күні ішінде жеткізеді.
12. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік ... ... ... органға республикалық бюджеттен бөлінетін
мақсатты трансферттер мен бюджеттік кредиттер ... ... ... Бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган:
1) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімдерінің ... және ... ... ... ... ... ... сәйкестігін қарайды;
2) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен ұсынылып
отырған бюджеттік бағдарламалардың ... ... ... ... ... ... бюджеттік өтінімдері бойынша
қорытынды дайындайды;
4) аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне ... ... ... ... мен ... ... ... ұсыныс дайындайды.
2. Бюджеттік бағдарламалар ... ... ... ... ... бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті
уәкілетті орган айқындайды.
3. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік ... ... ... ... ... ... ... олар жөніндегі
қорытындысы, сондай-ақ бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті
органның облыстық бюджеттен ... ... ... мен ... ... ... ұсынысы ағымдағы жылдың 25 ... ... ... қарауына енгізіледі.
4. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімдері мен
бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті ... олар ... ... ... ... екі кезеңде енгізілуі мүмкін.
Бірінші кезеңде ағымдағы ... ... ... ... бюджет комиссиясы жаңа әрі қосымша бюджет қаражатын талап ететін,
жеке қаралатын бюджеттік ... ... ... ... ... бағдарламалардың барлық әкімшілері бойынша
тұтастай қарайды.
Екінші ... ... даму ... енгізіледі. Бюджет
комиссиясы бюджеттік өтінімдерді тақырыптық блоктар бойынша ... ... ... ... ... ... ... әкімшілерінің
бюджеттік өтінімдерін қарау кестесін бюджет ... ... ... ... ... енгізілген бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің
бюджеттік өтінімдерін, бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті ... ... ... аудандардың (облыстық маңызы бар
қалалардың) бюджеттеріне облыстық бюджеттен берілетін мақсатты трансферттер
мен ... ... ... ... ұсынысты қарайды және
ағымдағы жылдың 5 қыркүйегіне ... ... олар ... ... ... ... жөніндегі жергілікті уәкілетті орган мен
бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері арасындағы келіспеушіліктерді бюджет
комиссиясы қарайды.
8. Бюджет комиссиясы ... ... ... ... бар ... ... ... бағдарламалары жөнінде түпкілікті
шешім ... ... ... бағдарламалар әкімшілері қосымша
өтінімдер бере ... ... ... ... бар ... ... облыстық
бюджеттен берілетін мақсатты трансферттер мен ... ... ... ... ... ... ... орган
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік ... ... ... ... ... ... ... үш күндік мерзімде облыстық
бюджеттік бағдарламалардың, республикалық маңызы бар қаланың, ... ... ... ... және ... ... комиссиясының шешімдеріне сәйкес келтіреді және оларды
бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті ... ... ... ... ... бар ... ... жобасын әзірлеу
Алдағы қаржы жылына арналған аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетіне
түсетін ... ... ... ... ... ... ... бар қаланың) бюджеттік жоспарлау
жөніндегі жергілікті уәкілетті ... үш ... ... ... ... берілетін бюджеттік субвенциялардың, облыстық бюджет пен
аудан (облыстық маңызы бар қала) ... ... ... ... ... ... ... құрылымына сәйкес аудан (облыстық
маңызы бар қала) бюджетіне түсетін ... ... ... және ... ... (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет
комиссиясының (бұдан әрі - бюджет комиссиясы) ... ... ... ... ... ... жылының 1 тамызына дейінгі
мерзімде алдағы қаржы жылына ... ... ... бар ... ... ... көрсеткіштерін қарайды және мақұлдайды.
Ағымдағы бюджеттік бағдарламаларға және бюджеттік даму бағдарламаларына
ауданның (облыстық маңызы бар ... ... ... ... ... ... ... бар қаланың) бюджет шығыстарының
лимиттерін ауданның (облыстық маңызы бар ... ... ... ... ... органы ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) бюджетінің болжамды ... ... ... ... ... теріс операциялық сальдоның жол берілетін шектегі мөлшері,
Орта мерзімді фискалдық саясатта айқындалған өзге де көрсеткіштер, ауданның
(облыстық маңызы бар ... ... ... жол берілетін шектегі
мөлшері және Өңірдің орта мерзімді ... ... өзге ... ... үш ... кезеңге белгіленген бюджеттік
алулар мен субвенциялардың көлемдері, сондай-ақ ... ... ... ... (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеті түсімдерінің
бюджет ... ... ... ... ... ... ... маңызы бар қаланың) бюджеттік жоспарлау
жөніндегі ... ... ... ... ... бар қаланың) бюджетінің ағымдағы бюджеттік
бағдарламалары үшін бюджет шығыстарының лимиттерін;
ауданның (облыстық маңызы бар ... ... ... ... үшін ... ... лимиттерін бюджет комиссиясының
қарауына енгізеді.
5. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ... ... үшін ... ... лимиттерін есептеу кезінде:
1) облыстық бюджетке алынатын бюджеттік ... ... ... ... ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ағымдағы бюджеттік
бағдарламаларына, қаладағы ауданның, кенттің, ауылдың ... ... ... ... ... ... шығындардың жалпы
көлемі аудан (облыстық маңызы бар ... ... ... ... ... бекітілген заттай нормалар;
3) ағымдағы қаржы жылының ағымдағы бюджеттік бағдарламаларының көлемі;
4) бюджеттік шығыстарды ұлғайту немесе ... ... орта ... ... ... ... ағымдағы қаржы жылында аяқталатын ... ... алып ... ... өзге де ... жағдайлар ескеріледі.
6. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ағымдағы ... ... ... кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық
(селолық) округтің бюджеттік бағдарламалары үшін ... ... ... маңызы бар қаланың) және қаладағы аудан, кент, ауыл
(село), ауылдық ... ... ... ... ... әрі - ... ... бағдарламаларының әрбір әкімшісі үшін айқындалады.
Жалпы лимиттерден шығыстардың жекелеген түрлерін бөліп көрсетуге болады.
7. ... ... ... бар ... ... даму
бағдарламалары үшін шығыстардың лимиттері ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) бюджеттік ... ... мен ... ... ... ... ... Бюджеттік даму бағдарламалары үшін
бюджет шығыстары лимиттерінің көлемі ... ... ... бар қала)
бюджеті шығыстарының жалпы болжамды көлемі мен ауданның ... ... ... ... бюджеттік бағдарламаларын бюджет шығыстары
лимиттерінің жалпы көлемі ... ... ... есептеледі.
8. Бюджет комиссиясы ағымдағы қаржы ... 5 ... ... ауданның ағымдағы бюджеттік бағдарламаларына және (облыстық маңызы
бар қаланың) бюджеттік даму бағдарламаларына ... ... ... және ... Бюджет комиссиясы мақұлдаған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
ағымдағы бюджеттік бағдарламалары үшін шығыстардың лимиттерін ауданның
(облыстық ... бар ... ... ... ... ... органы үш жұмыс күні ішінде ... ... ... ... ... ... әкімшілеріне және әкімдердің
аппараттарына, ал бюджеттік даму бағдарламалары үшін ... ... ... ... ... ... үшін ... маңызы бар қаланың) экономикалық жоспарлау жөніндегі жергілікті
уәкілетті органына жеткізеді.
10. Ауданның (облыстық ... бар ... ... ... жергілікті уәкілетті органы бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің
бюджеттік инвестициялық жобалар (бағдарламалар) жөніндегі өтінімдерін қарау
нәтижелері, заңды тұлғалардың ... ... ... ... қатысу арқылы жүзеге асырылатын бюджеттік инвестициялардың қаржы-
экономикалық негіздемелері ... және ... ... ... даму ... ... ... лимиттері шегінде:
1) ағымдағы қаржы жылында мемлекеттік, салалық (секторалдық), ... ... іске ... ... ... жобаларды
(бағдарламаларды) ескере отырып, басымды бюджеттік инвестициялық жобалар
(бағдарламалар) тізбесін;
2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ... және ... ... ... асырылатын бюджеттік инвестициялар жөніндегі
ұсыныстарды қалыптастырады және ... ... ... 15 ... ... ... ... бар қаланың) бюджет комиссиясының қарауына
енгізеді.
11. Бюджет комиссиясы осы Ереженің 10-тармағында көрсетілген тізбе ... ... ... ... көзі мен ... және ... ... жауапты болатын бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерін айқындайды.
12. ... ... ... басымды бюджеттік инвестициялық
жобалар (бағдарламалар) мен заңды ... ... ... және ... ... арқылы жүзеге асырылатын бюджеттік
инвестициялар тізбесін ауданның (облыстық маңызы бар ... ... ... ... ... ... үш күн ... ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік бағдарламаларының әкімшілері ... ... ... ... ... маңызы бар қаланың) бюджеттік ... ... ... органы облыстық бюджеттен берілетін мақсатты
трансферттер мен бюджеттік ... ... ... мен ... ... ... бар қаланың) бюджеттік ... ... ... бойынша бөледі және оларға үш жұмыс күні
ішінде жеткізеді.
14. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік бағдарламаларының
әкімшілері ауданның (облыстық ... бар ... ... ... ... уәкілетті органына облыстық бюджеттен ... ... мен ... ... ... ... ... (облыстық маңызы бар ... ... ... бюджеттік өтінімдерді жасауы
1. Осы Ереженің 8-тармағына сәйкес жасалған, ... үш ... ... ... ... ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
бюджеттік бағдарламаларының әкімшілері мен әкімдердің ... ... ... бар ... ... жоспарлау жөніндегі жергілікті
уәкілетті органы белгілеген кестеге ... ... ... 25 тамызынан
кешіктірмей ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік жоспарлау
жөніндегі жергілікті уәкілетті органына ... ... ... бар ... ... бағдарламалар
әкімшілерінің бюджеттік өтінімдерін қарау.
1. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік бағдарламалар
әкімшілерінің және ... ... ... ... ... 15-тармағының 1)-3) тармақшаларында көзделген тәртіппен ауданның
(облыстық маңызы бар ... ... ... ... жергілікті
уәкілетті органы қарайды.
2. Ауданның (облыстық маңызы бар ... ... ... және ... ... бюджеттік өтінімдері жөніндегі
қорытындының нысанын ... ... ... бар ... бюджеттік
жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органы айқындайды.
3. Ауданның (облыстық ... бар ... ... бағдарламалар
әкімшілерінің, әкімдер аппараттарының бюджеттік өтінімдері және ... ... бар ... ... ... жөніндегі жергілікті
уәкілетті органының олар жөніндегі ... осы ... ... ... ... ... 10 қыркүйегінен бастап бюджет
комиссиясының қарауына енгізіледі.
4. Бюджет комиссиясының ... ... ... бар ... ... ... және әкімдер аппараттарының бюджеттік
өтінімдерін қарау кестесін бюджет комиссиясының жұмыс органы жасайды.
5. Бюджет комиссиясы ауданның ... ... бар ... ... әкімшілерінің, әкімдер аппараттарының енгізілген ... ... ... ... бар ... ... ... жергілікті уәкілетті органының қорытындысын қарайды және ағымдағы
жылдың 20 қыркүйегіне дейінгі мерзімде олар жөнінде шешім қабылдайды.
6. Ауданның (облыстық ... бар ... ... ... ... ... мен ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) ... ... ... жергілікті уәкілетті органы
арасындағы келіспеушіліктерді ... ... ... ... комиссиясы бюджеттік бағдарламалар жөнінде түпкілікті шешім
қабылдағаннан кейін ауданның (облыстық маңызы бар ... ... ... және ... ... қосымша өтінімдер
бере алмайды.
8. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік ... ... ... үш күндік мерзімде ауданның (облыстық
маңызы бар ... ... ... ... ... ... ... бағдарламаларының паспорттары жобаларын, шығыстардың есептерін
бюджет комиссиясының шешімдеріне сәйкес ... және ... ... ... бар ... ... жоспарлау жөніндегі жергілікті
уәкілетті органына ұсынады.
Тиісті қаржы жылына арналған ауданның (облыстық маңызы бар ... ... ... ... ... ... ... (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік жоспарлау
жөніндегі жергілікті уәкілетті органы бюджет ... ... ... ... ... ... ... аудан (облыстық маңызы бар қала)
бюджеті жобасының түпкілікті ... ... және оны ... ... ... ... ... арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
бюджет жобасын ... және оның ... ... ... ... ... жылының алдындағы жылдың 1 қазанынан кешікпей аяқталады.
2. Ауданның ... ... бар ... ... ... ... уәкілетті органы алдағы қаржы жылына арналған ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың) бюджет жобасының түпкілікті нұсқасы негізінде
алдағы ... ... ... ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеті
туралы мәслихат шешімінің жобасын жасайды және ағымдағы жылдың 15 қазанынан
кеш емес мерзімде оны ... ... ... бар ... ... ... ... ұсынады.
3. Алдағы қаржы жылына арналған ауданның (облыстық маңызы бар ... ... ... ... жобасын ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) жергілікті атқарушы органы ... ... 1 ... ... ... негізгі есептері, қызметтері, ... ... ... және ... ... ... атқарылуын бақылауды
жақсарту;
– Қазынашылықты мемлекеттік ақпараттық жүйемен қызмет ... ... ... ... ... ... ... бюджеттің шығыстарын іске асыру;
Қазынашылық заңды түрде мынадай негiзгi қызметтердi атқарады:
– Мемлекеттік ... ... ... ... ... жылында республикалық бюджеттің шығыстарын қаржыландыру;
– Республикалық бюджеттің ... ... ... Мемлекеттік салықтардың және республикалық және жергілікті бюджеттер
арасындағы төлеулердің бөлінуін қамтамасыз ету;
– Оперативті, айлық, кварталды және жылдық ... ... есеп ... ... ... мерзімді қаржылық жоспарлау;
– Мемлекеттік қарыздарды басқару;
– Қаржылық активтерді басқару;
– Бюджеттерді кірістер бойынша орындау;
– Бюджеттерді шығыстар бойынша орындау;
– Бухгалтерлік ... ... және ішкі ... ҚР ... ... ... ... етуге қатынасады;
- Қазақстан аумағында банктердiң, еншiлес банктердiң ашылуына ... мен ... ... сол ... ... ... түрлерiн жүзеге асыруға рұқсат бередi;
- Банктердiң қызметiн бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады және
пруденциалдық нормативтер ... ... ... бойынша сыйақы (мүдделендiру) пайыз мөлшерлемесiн
реттеудi жүзеге асырады.
Қазынашылық мынадай операцияларды жүргiзедi:
- Бiрiншi кластық эмитенттермен ... алты ... ... ... ... ... ... Мемлекеттiк бағалы қағаздарды сатып алады және сатады;
- ... ... ... ... бiр ... ... бағалы қағаздарды сатып алады және сатады;
- Бюджеттің кірісін бақылайды.
- ... және ... ... жүргiзе отырып, бағалы
қағаздарды, басқа да құндылықтарды ... және ... ... ... операцияларды жүзеге асырады;
- Қажет кезiнде банктерде және қаржы ... ... ... ... ... ... бередi;
- Жарғыға қайшы келмейтiн өз мiндеттемелерiне сай келетiн ... ... ... жүзеге асырады;
1.3.Қазынашылықтың ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар
1.3.1.Ақпараттық жүйенiң ... ... ... – бұл ... ... ... мен ... сыртқы сыртқы ортамен өзара әрекеттесуiн анықтайтын iшкi
кеңiстiктiктi-уақыттық iшкi байланыстар және оның ... ... мен ... ... ... ... тәртiп.
Тапсырмалар тiзiмi 1-кестеде келтiрiлген.
|Тапсырмалардың |Кiретiн ... ... ... ... |көрсеткiштер | ... ... ... ... ... ... ... есебі | ... |
| |ШКО | ... |
| |ККО | | |
| ... есеп | | |
| ... ... | | |
| ... ... | | ... салық |Акциздер ... ... ... ... |ҚҚС | ... ... айырысу есебi|Әлеуметтік салық | ... ... емес | ... |Мiндеттеме |Банктер ... есеп ... | ... ... ... | ... |
| ... | | |
| ... ... | | ... ... ... есеп |Мiндеттеме |Бухгалтерия ... есеп | | ... ... | | ... ... ... ... ... ... ... ... ресурстарына қойылатын талаптар
Ақпараттық ресурс – бұл ақпараттың әр түрлi формаларының (деректердiң,
мәлiметтердiң, фактiлердiң, құжаттардың, есеп берулердiң және ... ... ... сферасы мамандарының, сонымен
қатар, бәсекелестерi алдында маңызды ... ... ... ... ... ... ... талаптар
Математикалық жабдықтау – бұл есептеуiш техникаларын ... шешу мен ... ... ... ... ... және ... жиынтығы.
Қазiргi таңда әрбiр дербес компъютердiң өзiнiң математикалық жабдықтау
жүйесi бар. Оның құрамына машинаның ... ... және ... ... арналған тестер мен бақылау есептерiнен; қарапайым
функцияларды есептеуге ... ... ... ... ... ... әр түрлi әдiстерiн жүзеге асыруға ... ... ... ... арналған қызметтiк
программалар мен программалық- ... ... ... жабдықтауға қойылатын талаптар
Ақпараттық жабдықтау – бұл ақпараттық жүйенiң мақсаттары мен ... ... ... ... ... техникалық құралдар
кешенiнiң дұрыс жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн ... ... ... ... оның ... ... әр ... өзара байланыстыруы қажет, және де төмендегiдей қасиеттердi
қанағаттандыруы тиiс:
Бiртұтастылық қасиетi элементтердiң өзара байланысын ... ... де бiр ... ... ... онда ол ... ... де
өзгерiсiне әкеледi.
Алшақтатылғандық қасиетi жүйенiң ортадан шектетiлу мүмкiндiгiн және
бiр жүйеастына кiретiн жүйеастыларының автономиясын қарастырады.
Адаптивтiлiк – бұл ... ... ... бейiмделе бiлу
қасиетi.
Үйлесiмдiлiк жүйенiң методикалық, ұйымдастырушылық, техникалық және
т.б. аспектiлердiң басқа жүйелермен байланысуын қамтамасыз етедi.
Дұрыс шешiм алу үшiн ... ... ... ... негiзiне
келiп түсетiн ақпараттың толықтылығы, дәлдiлiгi және туралығы, басқарушы
ортаға деректердi жiберудiң мерзiмдiлiгi қойылуы қажет.
Ақпаратты ... ... ... үшiн ... ... және ... жүйелерiн қолдану арқылы қысу қажет.
Ақпаратты жабдықтауды ұйымдастырудың қағидалары:
1) барлық ... ... ... үшiн ақпараттық
жабдықтаудың әдiстемелiк ... ... ... ... және жiберудiң бiр рет орындалуы;
3) келiп түсетiн ... ... ... ... дәлдiлiгi және туралылығы;
5) ауытқу әдiсi бойынша ақпаратты ... ... ... ... ... жiберудiң мерзiмдiлiгi;
7) ақпаратты сығу;
8) ақпараттық жабдықтаудың қызмет ету шығындарын минимизациялау.
Ақпаратты жабдықтауды жобалау мен құру ... ... ... ... ала отырып жасалуы қажет:
Нәтижелер туралы ақпарат келесiдей талаптарға сай болуы тиiс:
▪ аяқталғандылық, анализ жүргiзуге қажеттi есеп беру ... ... ... ... ... құжаттардың дұрыс дайындалуы;
▪ бекiтiлген стандарттарға сәйкестiгi;
▪ анықтылық, ақпарат кез келген пайдаланушыға түсiнiктi болуы
қажет;
▪ қырағылық, ... ... ... ... ... мен ... ... бағаланбауы үшiн, ал мiндеттемелер
мен шығыстар жеткiлiктi бағаланбай қалмауы үшiн абай болушылық
деңгейiн ... ... ... ... ... және мазмұнды болуы
үшiн бiр кезеңнен екiншi кезеңге ... ... ... ... ... өзгерiстер жөнiнде, сонымен қатар,
сол өзгерiстер нәтижелерi жөнiнде ақпараттандырылуы қажет;
▪ кезектiлiк, ... ... ... ... ... ... ... кезеңге кезектестiрiлу арқылы қолданылады.
Енгiзiлетiн және шығарылатын ақпарат келесiдей түрде анықталуы қажет:
▪ басу ... ... ... түрiнде;
▪ өңдеудiң басқа циклдерiнде пайдалану үшiн машина iшiндегi
ақпараттық база ... ... ... ... ... ... – бұл тiл құралдарынң, ғылыми-техникалық
терминдердiң және ақпаратты автоматтандырылан өңдеудiң ... ... ... ақпараттың техникалық құралдарымен тiлдесуiн жеңiлдетету үшiн
пайдаланылатын табиғи тiлдi формалъдау ережелернiң жиынтығы.
Бухгалтерлiк есептегi ... ... тiл ... ... ... ... бөлiмге жататындар: математикалық және табиғи
тiлдер, алгоритмдiк тiлдер және ... мен ... ... ... ... ... деректер базасының тiлдерi, ақпаратты iздеу
тiлдерi және т.б. ... тiлiн ... ... ... ... ... ... программалар пакетiнiң басқа да қолданбалы
программалар пакетiмен оңай байланыстырылуы және ... құру ... ... ... етiлуi қажет.
Лингвистикалық жабдықтауға қойылған талаптарды есепке ала ... ... ... сипаттауды жүйенiң көмегiмен iске асырған жөн.
Бұл жүйе деректер орналасуын, ұйымдастырылуын және көрсетiлуiн қамтамасыз
ететiн анықтамалардың пайдаланылуы ... ... ... талаптар
Программалық жабдықтау – ақпараттық жүйенiң функцияларын iске асыратын
және техникалық құралдар кешенiнiң қызмет ... ... ... ... ... ... талаптар пайдаланушылардың нақты
программалық өнiмге деген ... ... ... мүмкiндiк бередi.
Осындай көзқарас бойынша, пайдаланушымен бақыланатын жоба неғұрлым тартымды
болып келедi.
Есептер кешенiне жасалынып жатқан программалық ... ... iске ... ... ... және ... автоматтандырылған
жұмысшы орындарында есептi шешуге мүмкiндiк беретiн ақпаратты өңдеудi
ұйымдастырудың барлық қажеттi құралдының болуы ... ... құру ... ... ... ... ... қағидалары қарастырылуы тиiс.
Пайдалану икемдiлiгiн арттыру мақсатында келесiдей мүмкiндiктердi
қарастыру қажет:
... ... ... ... ... автоматты түрде шақыру;
▪ үзiлiстен кейiн жұмысты жалғастыру;
▪ ақпараттық массивтер жағдайы туралы анықтамалар беру.
Жүйелiк жабдықтаудың құрамына ... ... жүйе ... ... ... ... ... қамтамасыз етуi, стандартты
программаларды жүктеуi мен орындауы, пайдаланушыға нұсқаулар беруi керек.
Программалық жабдықтау ... етуi ... ... ... және ... ... қызмет көрсету;
▪ функционалдық есептердi шешу;
▪ өзара байланысқан есептердi шешудiң кезектiлiгiн басқару;
... ... және оның ... ... ... ... жұмыс iстеу мен жеткiзiлудiң қарапайымдылығын және
сенiмдiлiгiн;
▪ пайдаланушыдан келiп ... ... ... ... қорғауды, ЭЕМ-ге тек автоматтандырылған жұмысшыларға
ғана қатынауға рұқсат берудi;
▪ қажет болған жағдайда ... ... ... шешуге
мүмкiндiк берудi.
1.4.5.Техникалық жабдықтауға қойылатын талаптар
Есептер ... ... ... ... ... ... iске ... жеткiлiктi болуы қажет.
Жүйенiң қызмет етуiнде ... ... ... ... кiредi:
- басқару құралы;
- ақпаратты енгiзуге мүмкiндiк беретiн клавиатура;
- текстiк және графиктiк ақпаратты кескiндеуге ... ... ... ... ... жұмсақ дискеталар дисководы.
Компъютер типiн таңдау ақпаратты сақтау және жаңылысу болған жағдайда
орнына келтiру, жүйелiк блокқа ... ... ... ... және ... ... программалық жабдықтардың болуымен тығыз
баланысты.
Ақпараттық жүйенiң қызмет етуi үшiн ETHERNET типтес, секундына 100
Мбит ... ... бар, ... ... желiсi пайдаланылады.
1.4.6.Ұйымдастырушылық жабдықтауға қойылатын талаптар
Ұйымдастырушылық жабдықтау ақпараттық жүйенi құру мен оның жұмыс
iстеуiне ... ... ... мен ... ... ... ақпараттық жүйенi құру мен оны қолдануға қатысты
ең көлемдi мәселелердi қарастырады, және де элементтерiнiң құрамын, олардың
өзара байланысын, әрекетiн, ... ... ... ... ... құқықтық актiлердi қамтиды.
Бухгалтерлiк есептегi ақпараттық ... ... – бұл ... ... ... ... мен ... құжаттар құруды, жүйе
элементтерiнiң қызметiне енгiзулердi кезектестiрудi анықтауды қамтитын өте
қиын және күрделi процесс.
Шешiлетiн есептер ... ... ... ... қабылдаудау
процессi кезiнде пайдаланушылардың техникалық жабдықтармен және өзара ... ... етуi ... Есептер кешенiнiң нәтижелi қызмет
етуi үшiн ... ... ... ... ... қажет:
▪ персоналды оқытуды (үйретудi) ұйымдастыру;
▪ технологиялық сипаттаманың талаптарын орындау;
... ... ... ... ... ... орындау;
▪ тек автоматтандырылған жұмысшыларға ғана қатынауды қамтамасыз
ету.
ΙΙ-тарау. ... ... ... бақылаудың” ақпараттық жүйесін
талдау
2.1.“Қазынашылық бюджетінің кірісін бақылаудың” ақпараттық жүйесiндегi
тапсырманың ... жүйе – бұл ... ... ... ... ... ... жаңарту, өңдеу, қайта өңдеу және беру жүйесi.
Барлық ақпараттық жүйелер құрайтын элементтерiнiң рөлi бойынша екi
бөлiмнен тұрады: функционалдық және ... ... жүйе – бұл ... жүйенiң белгiлi бiр функциялармен
шектелген бөлiмi. Өз кезегiнде әрбiр функционалдық жүйе есептер кешендерi
мен есептерге ... ... ... – бұл ... ... ... ... жиынтығы. Ақпараттық жүйенiң тапсырмалар құрамы келесiдей
факторлармен анықталады:
- басқарудың сол бiр ... ... ... ... басқару процедураларын құру мүмкiндiгi;
- басқару персоналының компътерлердi пайдалану деңгейi;
- ... база мен ... ... ... ... ... ... бақылаудың» ақпараттық жүйесiнiң
концептуалды схемасы
Ақпараттық жүйенiң концептуалды схемасы ақпараттық жүйенi құру мен
оның қызмет ... ... ... ... көрсетедi.
Концептуалды схема ақпараттық жүйенiң құрылымы мен оған кiретiн ... ... ... ... ... ... ... жүйелердiң жобалық құжаттарын дайындауда
жүйенiң әртүрлi элементтерiнiң графиктiк интерпретациясы маңызды орын
алады, ... ... ... ... ... ... технологиялық процестерiнде, ... ... ... және т.б. ... ақпараттық жүйенiң концептуалды
схемасы жалпы жүйенi құрудағы әдiстемелiк аспектiлердi кескiндейдi ... ... ... ... оған ... ... жүйелердiң
пәндiк облысын анықтайды. Сонымен бiрге, функционалды бағыныңқы жүйе рөлiн
локалъдi ... ... (ЛЕЖ) және ... немесе желiлi
автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... жүйе екi бөлiмнен тұратын жүйе ... ... ... және ... ... ететiн бөлiмi ақпаратты өңдеу мен жылжу деңгейлерi
арасындағы ақпараттық және ... ... ... ... ... қамтамасыз ететiн бөлiмi келесiдей элементтерден
тұрады: компъютерлiк техникалық құралдар, программалық ... ... ... ... концептуалды схемасы 1-суретте көрсетiлген.
1-сурет. Концептуалды схема
|Жүйе ... ... |АИС ... ... ... |Локалъдi ... желi ... ... ... ... ... | ... Ақпараттық жүйедегi тапсырманың сипаттамасы
Тапсырмалар кешенi Бюджет кірісінің тапсырмасы бойынша деректердi
өңдеуге арналған және ... ... ... ... ... ... енгiзу, өңдеу және түзету;
▪ деректердi жинау және шығарылатын ведомостердi алу, деректердi
балансқа дайындау.
Тапсырмалар ... ... ... ... ...... ... есеп айырысулардың анализiн жасауға мүмкiндiк беретiн
кіріс формаларын алу мен сәйкесiнше ... ... ... ...... жедел мәлiметтер алу, сонымен қатар,
кiретiн және шығатын соммалардың ... ... ... есеп ... үшiн орындалады.
Берiлген тапсырма ақпараттық жүйе құрылымының бiр бөлiгi болып
табылады және басқа да ... өте ... ... болады.
Берiлген тапсырманы орындаудың жиiлiгi мен ұзақтығы уақыт пен ... ... түсу ... байланысты.
Берiлген тапсырмалар кешенiн орындауды автоматтандыру тапсырманы
орындау мерзiмiн ... ... ... ... ... мен дәлдiгiн жоғарылатуға және есептеулердiң
жеделдетiлуiне мүмкiндiк бередi.
Аналитикалық есеп ... ... ... ... бiр ... есеп ... деректер ай сайын берiледi. Кез ... ... ... ... ... ... болып балансты жасауда және тапсырманы одан әрi
жүргiзу мен ... ... ... ... ... ... уақытша сипаттамаларын бас бухгалтер анықтайды.
Осы Қазынашылыққа түскен кірістер Ұлттық банкке келіп ... ... ... ... ... ... жүйе ... екі данасымен
қабылданады. Бірінші дана екінші ... ... ... құжатында
қалады, ал екіншісі банк белгілеп болғаннан кейін төлеушіге қайтарылады.
2.3.1.Кiретiн ақпарат
Кiретiн ақпарат ақпараттық жүйенiң кез ... ... ... орын ... ... ақпараттың тасығыштары болып, алғашқы құжаттар,
магниттiк дисктер және магниттiк ленталар табылады.
Кiретiн ... ... ... ... ... ... Шығыстық кассалық ордер;
▪ Кiрiстiк кассалық ордер;
▪ Аванстық есеп.
Кiретiн ақпараттардың тiзiмi мен ... ... ... ... ... шығыстық кассалық ордердiң, кiрiстiк
кассалық ордердiң және аванстық есептiң құрамы мен ... 3 – ... ... ... ... ... мен құрылымының сипаттамасы
|Аталуы |Идентифика-т|Көрсетiлу |Түсу жиiлiгi ... ... |оры ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... |TD ... ... |Бас ... | | ... ... |
| | | ... | ... |ACW ... ... |Бас |
|кассалық ордер | | ... ... |
| | | ... ... ... |RCW |құжат ... |Бас ... ... | | ... |бухгалтер |
| | | ... ... ... есеп |AR ... |Операцияның |Бас |
| | | ... ... |
| | | ... |Аға |
| | | | ... ... ... ... – бұл ... ... ... орындау
нәтижесiнде алынып, басқару объектiсiне, персоналға және т.б. ... ... ... және ... түрiнде берiлетiн ақпарат.
Шығатын ақпараттың құрамы пен құрылымы 7-кестеде көрсетiлген.
7-кесте. Шығатын мiндеттемелер ... ... мен ... ... |Реквизит типi ... ... ... ... |i4 |4 ... ... |date |8 ... ... |date |8 ... |string |15 ... |string |15 ... ... ... коды |i4 |5 ... ... тұлғаның ТАӘ |string |50 ... |string |50 ... ... |string |3 ... |string |50 ... ... |r8 |8 ... |r8 |8 ... ... ... |r8 (money) |8 ... ... |r8 (money) |8 ... коды |i4 |8 ... ... ... база ... бұл – ... ... ... және пайданушылармен қолданылатын мәлiметтер жиынтығы.
Ақпараттық базаға мыналар кiредi:
▪ ақпараттық массивтер, яғни ақпараттық базаның ... ... ... ... кодтау жүйесi және ақпараттық базаның құрылуы мен
қызмет етуiн ... ... ... ... база ... бөлiнедi: машинадан тыс ақпараттық база және
машина iшiндегi ақпараттық база.
2.3.4. Машинадан тыс ақпараттық база
Машинадан тыс ақпараттық база – бұл ... ... ... ... ... хабарлар, сигналдар және құжаттар жиынтығы түрiндегi
ақпараттық жүйенiң адаммен есептеуiш техника ... ... ... ... ... бiр ... тыс ақпараттық базаға жiктеу және кодтау жүйелерi,
нормативтi-анықтамалық құжаттар және ... ... ... ... ... ... мәлiметтердiң бiртектi жазылуын, оларды тиiмдi iздеу
мен олардың ақпараттық-есептеу жүйесiнiң жадысында қайталанбауын қамтамасыз
етедi. Нормативтi-анықтамалық ... ... ... ... және де есеп ... ұзақ уақыт бойы өзгерiссiз
қолданылатын әр түрлi регламент бойынша бекiтiлген нормативтер, ... т. б. ... ... ... ... ... нақты
уақыттағы күйiн көрсетедi, демек, бұл алғашқы, өңделмеген ақпарат.
Экономикалық ақпараттың жiктегiштерi мен кодтарын жобалау – ақпараттық
жабдықтау мен ... ... ... ең ... ... ... моделъ
Ақпараттық моделъ өзара ақпараттық байланыстарды қарастырады, берiлген
тапсырма кешенi бойынша мәлiметтердi графиктiк түрде суреттейдi және ... ... ... ... ... ақпарат базаға алғашқы құжаттардан енгiзiледi. Автоматтандыру
үшiн келесiдей алғашқы құжаттар қолданылады:
▪ Бюджет ... ... ... ... ... Кiрiстiк кассалық ордер (ККО);
▪ Аванстық есеп.
Алғашқы құжаттар негiзiнде сәйкес ... ... ... ... ... жедел ақпарат файлдары ... Есеп ... ... ... (Persons);
▪ Бөлiмшелер анықтамалығы (Departments);
▪ Банктер анықтамалығы (Cities);
▪ Валюталар анықтамалығы (Currencies).
Мұндай анықтамалықтардың пайдаланылуы мәлiметтер базасына ақпараттарды
енгiзудi жеңiлдетедi және ... ... мен ... ... бюджетінің кірісін бақылаудың ” ақпараттық жүйесiнде
мәлiметтер базасының он ... ... ... Obligations деп аталады. Оған “өтiнiм” алғашқы құжатынан
мәлiметтер енгiзiледi.
Екiншi кесте Persons деп аталады. Оған есеп беретiн ... ... ... ... Departments деп аталады. Оған ... ... ... ... ... Cities деп ... Оған банктер туралы мәлiметтер
енгiзiледi.
Бесiншi кесте Currencies деп аталады. Оған валюталар ... ... ... ... деп ... Оған есеп беретiн тұлғалардың
құжаттары туралы мәлiметтер енгiзiледi.
Жетiншi кесте TD (the traveling document) деп ... Оған ...... құжатынан мәлiметтер енгiзiледi.
Сегiзiншi кесте ACW (the account cash warrant) деп аталады. Оған
“шығыстық кассалық ... ... ... мәлiметтер енгiзiледi.
Тоғызыншы кесте RCW (the receipt cash warrant) деп аталады. ... ... ... ... құжатынан мәлiметтер енгiзiледi.
Оныншы кесте AR (the advance report) деп ... Оған ... ... ... ... ... жiктегiштер
Экономикалық ақпаратты жiктеудiң ең кең қолданылатын жiктеу жүйелерi:
иерархиялық және фасеттiк. Оларға төмендегiдей талаптар қойылады:
- жiктеудiң барлық ... ... ... ... ... сыйымдылық;
- экономикалық тұрғыдан ақтайтын тереңдiк (яғни жiктеме ... ... ... ... ... мүмкiндiк беретiн, сонымен
қатар, жiктеменiң құрылымын бұзбай, қажеттi өзгерiстердi енгiзуге
мүмкiндiк беретiн икемдiлiк;
- жiктеу ... ... – бұл ... ... ... және ... жүйеленген жинағы. Автоматтандырылған экономикалық
ақпаратты өңдеу ұйымы ... ... ... ... және ... сақтау мен iздеудi тиiмдi ... ... ... ... ... өңдеу үшiн оның элементтерiнiң
кодталуын талап етедi.
Жiктеу ұғымымен қарастырылып ... ... мен ... ... ... ... ... белгiлер тобы ... ... ... логикалақ операция түсiндiрiледi.
Жiктеу жүйесi өзара ... мен ... ... ... ... ... ... бiркелкi
орналасуын көрсетедi. Бұл жүйе әр жiктегiшке оның қызмет аясын белгiлейтiн
жiктегiштер кешенiн анықтайды. Жiктеудiң иерархиялық және фасеттiк ... ... ... ... ... ... ... қатынасын орнатуды болжайды. Ең алдымен, бiр белгi бойынша
iрiрек топтарды бөлiп ... ... соң ... iшiне ... ... бойынша
кiшiректерi топтастырылады және т.с.с. Иерархиялық ... ... ... ... мен ... белгiлердiң ретi тән.
Жiктеудiң фасеттiк жүйесi жiктелетiн көптiк ... ... ... ... ... тәуелсiз топтамалар құруымен
сипатталады.
Жiктелетiн топтамалар әртүрлi фасеттерден объекттердi кез ... ... ... ... ... бередi.
Жiктегiш көптеген объекттердi кластарға, классастыларға, топтамаларға,
бiруақытта жiктелетiн топтардың жүйеленген ... ... мен ... таңбаларына және т.б. бөлу заңдылықтарынан ... ... ... ... ... саны кодтың ұзындығы деп аталады.
Кодтарды жобалау кезiнде келесiдей талаптарды ескеру қажет:
- кодтарды минималды ұзындықпен жобалау;
- кодтардың логикалылығы және ... ... ... ... ескеру;
- кодтаудың қолданылатын жүйесi мен жалпыға ортақ белгiлердi ескеру;
- дамудың перспективаларын ескеру.
Кодтаудың ... ... ... ... ... машиналық
тасығыштарда тасуда, өңдеу жүргiзуде, жеткiзуде және т.б. операцияларға
қажеттi ақпаратты өте компактiлi және ... ... ... ... ... – символдық белгiлердi жiктелетiн объектiлердiң өте компактiлi
түрде көрсету ... ... ... ... ... ... ... меншiктеудiң ережелер жиынтығы кодтау
жүйесiн көрсетедi.
Кодтаудың реттiк жүйесi бiр белгiлi, ... және ... ... қолданылады. Оның негiзiнде объекттерге
номенклатурада орналасу ретi ... ... ... ... ... жүйенiң артықшылығы – ... ... ... аз ... және ... ... қатар, реттiк кодтарда объекттердi белгiлерi бойынша топтастыру
қарастылмайды, ал ... жаңа ... ... қабылданған
жiктеменiң бұзылуына алып келедi.
Кодтаудың тiзбектi жүйесi жiктеудiң иерархиялық жүйесiне ... ... ... ... ... ... ... кодына элементтер
қосу арқылы алады. Мұндай жүйе жоғары ақпараттылыққа ие болып табылады.
Аралас жүйе ... ... ... ... ... де,
тәуелсiздiгiмен де сипатталатын үлкен көп ... ... ... Бұл жүйе ... ... ... сүйенедi.
Берiлген тапсырмалар кешенiн шешуде үшiн келесi код ... Код ... есеп ... ... реттiк нөмiрi.
Есеп беретiн тұлғаны кодтауда екi таңбалы код қолданылады және ... ... ... ... ақпараттық база
Машина iшiндегi ақпараттық база ақпараттық жүйеде қолданылатын
мәлiметтер ... ... ... тасығыштарында көрсететiн ақпараттық
базаның бiр бөлiгi.
Машина iшiндегi ақпараттық база машиналық тасығыштарда ... ...... ... түрде ақпаратты ЭЕМ-ге енгiзуге
арналған материалдық объекттер. Оларға ... ... ... (винчестерлер), жұмсақ магниттiк дискiлер ... ... ... ... ... карталар,
фотохромдық тасығыштар, микрофилъмдер, перфокарталар, перфоленталар және
т.б. тасығыш түрлерi. қазiргi кезде жұмсақ магниттiк дискiлер ... және ... ... ... массив – бұл белгiлi бiр тәсiл бойынша ат берiлген және
ұйымдастырылған, ... ... ... ... ... ... ... дегенiмiз оның құрамы мен құрылымын
анықтау, яғни ... ... ... үшiн ... ... әр
реквизиттiң ұзындығы және олардың ақпараттық массивте ... ... ... ... ... ... кiретiн, шығатын және iшкi
болып бөлiнедi. Кiретiн массивтерге ... ... ... ... ... ... тұрады. Осы ақпарат негiзiнде пайдаланушылар
шешiм қабылдайды, яғни осы ... ... ... ... ... тұрақты, сақталатын, жедел және
қызметтiк ... ... ... ... ... ... ... массивтерi) нормативтiк құжаттар мен анықтамалардан
алынады да, ақпаратты өңдеу ... ... және ... есептерiн шешуде қолданылады. Нормативтi-анықтамалық ақпарат
массивтерiне ... ... және ... ... ... ... да өзара байланысқан есептердi шешу үшiн
қажеттi, немесе ... ... ... шешiлетiн есептерде пайдаланатын
ақпаратты жазады.
Жедел массивтер жедел құжаттар негiзiнде жасалады, яғни айнымалы аздап
жиналып тұратын ... ... ... сондықтан оперативтi
массивтердiң мазмұны өңдеу циклы бойында өзгерiп ... ... ... ... ... ... ... тұрады.
Машина iшiндегi ақпараттық база ... ... ... ... локалъдiк есепке немесе тапсырмалар кешенiне
бағдарланған локалъдiк массивтер ... ... ... базасына
енгiзу арқылы.
Деректер базасы есте сақтаудың тiкелей қатынау құралдарында (магниттiк
дискiлерде) сақталатын өзара тәуелдi ақпараттық ... ... және ... ... ... ... iске ... етедi. Деректер базасын құрудың мақсаты – ... ... ... сақаталатын деректердiң қайталанбауын
қамтамасыз ету, деректердiң қарама-қайшылығы мен үйлеспеушiлiгiн жою,
есептi шешу үшiн ... ... ... ... ... шешу ... деректердiң тәуелсiздiгi, деректер базасында
деректердi сақтаудың сенiмдiлiгi және т.б.
Деректер базасын пайдалану ... ... ... ... ... ... талап етедi, мұндай құралдарды деректер
базасын басқару ... деп ... ... ... ... ...... пайдаланушылардың қолданбалы ақпараттық жүйелерiнен қатынауды
қамтамасыз ететiн енгiзу-шығарудың, жүктеудiң, ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... базасын
деректер базасын басқару жүйесiмен қоса деректер банкi деп атайды, яғни
деректер банкiнiң ... екi ... ... ... ... және
деректер базасын басқару жүйесi.
Машина iшiндегi ақпараттық база ... ... ... ... және ... ... дискiлерде, компакт-дискiлерде орналасқан
ақпараттар массивiнен (файлдардан) тұрады.
Машина iшiндегi ақпараттық база Windows операциондық ... NTFS ... ... көмегiмен ұйымдастырылады. Файлдық жүйе –
бұл ақпараттық жүйенiң файлдардан, каталогтардан және оларды табуға және
қатынауға ... ... ... ... бiр ... жүйе ... ... ақпараттық базаны пайдаланушы мен
программист арасында ыңғайлы әдiспен ... ... ... ... ... программалық түрде жасалғандықтан,
массивтердi өңдеуде уақытты үнемдеуге мүмкiндiк бередi.
Массивтердiң суреттемесi 8-кестеде ... ... ... ... атаулары мен
сипаттамалары
|Аталуы ... ... ... ... |Obligations |Мiндеттемелердiң |
| | ... құру ... ... ... |Persons ... ... тұлғалардың|
|анықтамалығы | ... ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... |Cities ... ... ... | ... ... |
|Валюталар анықтамалығы |Currencies ... |
| | ... ... ... беретiн тұлғалардың|Documents |Есеп беретiн тұлғалардың|
|құжаттарының кестесi | ... |
| | ... ... ... ... |TD | ... кірістерінің |
| | ... құру ... ... ... |ACW ... ... |
|кестесi | ... ... |
| | ... ... ... ордер |RCW |Кiрiстiк кассалық ... | ... ... |
| | ... ... есеп ... |AR ... ... |
| | ... құру ... жабдықтау
2.4.1. Қолданылатын программалық жабдықтарға сипаттама
Программалық жабдықтау ақпараттық жүйенiң мақсаттары мен ... ... ... ... ... ... қызметiн
жабдықтауын көрсетедi. Программалық жабдықтау жалпыжүйелiк және ... ... ... ... ... құралдармен қоса, әртүрлi
жеке мәселелiк облыстарға негiзделген пакеттер мен ... да ... ... ... үш ... ... ... болады:
▪ қолданбалы программалық жабдықтаулар – ... ... ... ... ... ... ... және т.б. ) ... ... мен ... пакеттер;
▪ жүйелiк программалық жабдықтар - әртүрлi көмекшi функцияларды
(операциялық жүйе, ... ... ... ... ... орындайтын жүйелiк программалар;
▪ құралдық жүйелер – бұл жаңа ... ... ... ... ... ... ортасын таңдау кезiнде мынадай бiрнеше факторды
ескерген жөн:
▪ нақты ортаға ... ... ... ... мен ... ... ... жобалау құрал-жабдықтарының болуы;
▪ пайдалану кезiнде программаға өзгерту енгiзу мүмкiндiгi;
▪ пайдаланушы интерфейсiн жасау құралдарының болуы;
▪ программаның орындалу жылдамдығы;
... ... ... ... және ... жабдықтаудың құрылымы
Операциялық жүйе компъютердiң барлық ... ... ... ... басқару үшiн қажет екендiгiн бiлемiз. Ол компъютер мен
адам арасындағы байланысты қамтамасыз етедi, бұл ... ... ... ... iске ... ... жүктелетiн және оның барлық құрылғыларының
жұмысын басқаратын арнайы программа.
Операциялық жүйе қолданушымен диалог ұйымдастырады, орындауға басқа
программаларды iске ... ... ... (оперативтi жад,
дискiдегi орынды, т.б.) бөледi.
Адамның көзқарасынша, операциялық жүйе ... ... ... программалар және адам арасында келiстiрушi болып
қызмет етедi. Ол адамға ... iске ... ... ... ... беруге және олардан алуға, ... ... ... ... және оған қосылған құрылғыларды
өзгертуге, ресурстарды қайта бөлуге ... ... ... ... ... ... да, оның операциялық жүйесiмен жұмыс iстеу болып
табылады.
Дербес компъютердi, яғни ... ... ... ... жүзi
бойынша жүздеген миллион адамдар қолданады. Дербес компъютердiң операциялық
жүйесiмен танысу да телефон арқылы звондау және теледидарды қосу, ... ... ... және ... ... бiлу ... қазiргi
қоғамда соншалықты қажеттi болып келедi.
Қазiргi операциялық жүйе – бұл ... жыл ... ... және
мыңдаған құрастырушылар құратын күрделi программалық комплекстер.
Операциялық жүйенiң сипаттамасы ... ... ... ал толық үйрену талай
жылдарға созылуы мүмкiн. ... ... ... ... ... ... көп ... қажетi жоқ – жұмыс iстеудiң жалпы принципiн және негiзгi
операцияларды орындаудың әдiстерiн бiлсе болғаны. Нақты ... ... ... ... дағдыларын меңгермейiнше, онымен жұмыс iстеу
мүмкiн емес; жалпы принциптерiн бiлмейiнше, жүйенi тиiмдi ... ... және ... ... компъютердiң кез келген қолданушысында ерте
ме, кеш пе ... ... ... шеше ... ... ... кезде ОЖ бiзден бiздi қызықтырмайтын
мынадай әрекеттердi: мысалы, белгiлi секторда оқитын ... ... ... ... информацияны оқуды, дискiден бос жердi тауып және
сонда ... ... және т.б. ... Бiз үшiн ... ... әдiсi – операциялық жүйе қамтамасыз ететiн интерфейс маңызды.
Жалпы ... ... ... ... ... компъютерде операциялық жүйенiң екi типi кең
етек алды. Бiрiншi ... ... ... ... ... екi
жүйесi жатады: WindowsXP және Windows 2000 ... ... ... ... ең ... Windows NT жүйесiн
құрастырды. Бiрақ сол кездегi дербес компъютерлердiң қуаттылығы бұл ... ... үшiн ... ... шықты. Компъютердiң қуаттылығына
неғұрлым қарапайым талаптары бар жүйенiң ... ... ... атпен жарыққа шығарылды және бiрден кең таралды. Бұл операциялық жүйе
ЭЕМ қолданушыларының алдыңғы интерфейстерiмен салыстырғанда елеулi ... ... ... ... UNIX ... ... жүйе ... – бұл командалық интерфейсi бар көп есептi көп қолданушылы ОЖ.
Ол 20 жылдан астам ... сол ... ... сенiмдiлiктi талап етушi
есептердi шешетiн ең қуатты компъютерлер үшiн ... ... және Windows ... ... барлық операциялық жүйелердiң
әртүрлiлiгi тамамдалмайды. Көпшiлiкке арналған алғашқы ... ... Apple ... ... Rank Xerox ... – қазiр барлық жерлерде қолданылып жүрген графикалық көп терезелi
интерфейстi алғашқы ... ... ... де осы ... болатын.
Деректер базасын басқару жүйесi. қазiргi таңда ақпараттардың ағымы
үнемi ұлғаюда және бүгiнгi күнде ешқандай анықтамалар ақпаратты ... ... ... ... ... түгiл, оны сыйғыза да алмайды.
Бұл проблеманы шешу үшiн көмекке компъютерлiк технологиялар келедi.
Компъютерде есептеудi жүргiзетiн, графикалық ... ... ... ... программалардан басқа, үлкен көлемдi ақпараттарды сақтау,
өңдеу және iздеу үшiн арнайы программалар бар. Мұндай ... ... ... ... ... деп ... уақытта дербес компъютерлер үшiн реляциялық типтегi ДББЖ екiге
бөлiнедi: локалъдiк және ... ... ДББЖ ... ... ... ДББЖ iрi ... серверлiк жүйелерде
қолданылады. Локалъдiк ДББЖ мынадай түрлерi бар: dBASE, FoxPro, ... және т.б. Ал ... ДББЖ ... түрлерi қолданылады: Oracle, MS
SQL Server, Informix, InterBase және т.с.с.
Деректер базасы негiзiнде үш ... ... ... ...... ... сипатына қарай деректер
базасы фотографиялық және құжаттық болып бөлiнедi. Фотографиялық деректер
базасы ... ... ... ... ... ... туралы
қысқаша мәлiметтерден түрады. құжаттық деректер базасы әр ... ... ... ... ... кең көлемдегi ақпараттардан
тұрады. құжаттық деректер базасы – бұл архив.
Екiншi белгiсi – ақпараттарды сақтау әдiсi бойынша ... ... және ... ... бөлiнедi. Орталықтандырылған
деректер базасында барлық ақпараттар бiр ... ... ... ... ... ... және ... қолданылады және ақпараттың әр ... ... ... сақталуы мүмкiн.
Үшiншi белгiсi – ақпаратты ұйымдастыру құрылымы бойынша деректер
базасы реляциялық, иерархиялық және желiлiк болып ... ... ... құрылымы. Реляциялық деректер базасы деп
өзiнiң құрамды бөлiктерiнiң өзара байланысынан ... ... ... ... ... ол бiр тiк ... кесте құрайды.
Күрделi реляциялық деректер базасы көптеген ... ... ... ... ... ... аты ... – кестелiк деректер базасы.
Кестелердегi деректердiң арқасында қатынастың өте кең ... ... жиi ... – қатарларында объектiлер туралы ақпараттан, ал
бағаналарында ... жеке ... ... ... бар ... типi ... ... келесi тараған типi – бұл әртүрлi объектiлер арасындағы
қатынасты бейнелейтiн “объект-объект” типi болып табылады.
Реляциялық деректер ... ... ... деп, ал ... деп ... Бiр ... деректер базасының бiр ғана объектiсi туралы
ақпараттардан тұрады. Өрiстердiң әрқайсысының жеке өзiне тән ... ... олар ... ... ... Ал ... бiр-бiрiнен
өрiстердiң кiлтiнiң мәнiмен ... ... ... ... ... ... ... мәндерi бар өрiс.
Арнайы программалық жабдықтау
Арнайы программалық жабдықтау – бұл ... ... ... ... ... iске ... үшiн ... программалар жиынтығы және
ақпараттық жүйенiң программалық жабдықтауының бiр бөлiгi.
Программалық кешеннiң құрылымдық схемасы жобаланатын жүйенiң ... мен ... ... және ... ... әрекеттесу
қағидаларын анықтайды. Жобаланатын жүйенiң схемасы иерархиялық ағаш
құрылымын, ... ... ... ... және ... ... Программаларды ақпараттық-анықтамалық классы
қағидасымен құру оларға болашақта оңай өзгертулер мен ... ... ... ... жұмыс iстеу қағидасын өте жеңiл түсiнуге мүмкiндiк
бередi. Диалог ағашын құру үшiн ... ... ... ... ... және ... анықтау қажет. “Қазынашылық
бюджетінің кірісін бақылаудың” программасының диалог ... ... ... ... ... курстық жұмыста “ Қазынашылық бюджетінің кірісін бақылаудың”
есептер ... шешу ... ... (банкке), оның қызметiне және
қолданылатын басқару жүйесiне талдау жасалған. Программалық-техникалық
құралдар, ... ... ... олардың жабдықтау
түрлерiне талаптар қойылған. Сонымен қатар, оның бухгалтерлiк жүйеде алатын
орны да анықталған.
... ... ... бақылаудың ” ақпараттық жүйесi икемдi
және кез келген өзгерiстерге, толықтыруларға ыңғайлы болып келедi. Есептер
кешенiн ... ... ... қажеттi құжаттарын ешқандай
қиындықсыз ... ... ... ... ... ... ... жасайтын, көптеген мүмкiн шешiмдер жиынынан ... ... ... ... формалар мен басқару әдiстерiн iздеу ... ... бiрi ... табылады.
Жұмыс нәтижесiнде ақпараттық жабдықтау жасалып, шешiмдер алгоритмi
жобаланған. Есептер тiзiмi құрылып, ... ... ... басқару
жүйесi элементтерiнiң қызмет ету моделi жобаланған, осы элементтерге
өнiмдiлiк, сенiмдiлiк, ... ... ... ... ... және ... ... негiзделген.
Қолданылған әдебиеттер:
1. Бабичева Ю.А. Банковское дело: Учебное пособие. – Москва: Экономика,
1996.
2. Бралиева Н.Б., ... К.С., ... Н.Л. ... ... ... пособие для студентов экономических специалъностей. -
Алматы: Ратопринт, ... ... ... ... ... ... Тулегенов Э.Т.,
Бралиева Н.Б., Л.А. Стороженко, И.А. Матвеева. – Алматы: Экономика,1999.
– 120 с.
4. Диго С.М. Проектирование баз ... ...... и ... – 216 ... ... Е.Ф. ... и банковские операции. – Москва: Банки и биржи, 1997.
6. Жуков Е.Ф. Денъги. Кредит. Банки. - Москва: Банки и ... ... ... о ... ... ... государственных
объединений, предприятий и организаций РК на основе кабинета Министров РК
от 24 августа 1993, № ... ... В.Д. ... по ... ... теории. – Москва: Владос,
1995.
9. Лаврушин О.И. Банковское дело. – Москва: Финансы и статистика, 1996.
10. ... Е.Г. ... ... баз ... и знаний. - Алматы:
Экономика, 2000.
11. Ремеев В.П. FOX PRO 2,5 для MS DOS. ... ... и ... ... “Мистралъ”, 1994.
12. Родостовец В.К. Совершенствование бухгалтерского учета в РК. 1994.
13. Родостовец В.К, ... Н.В. Учет ... по ... ... 1996, июлъ (№ 26), с. ... Сван Т. Delphi 3.0. – Киев: Диалектика, 1997.
15. Сейткасимов Г.С. Денъги. Кредит. Банки. – Алматы: Экономика, 1996.
16. ... Э.А. База ... ... ... ... 1998.
17. Фаронов В.В. Delphi 7. Учебный курс. - Москва: Нолидж, 2003.
18. Фаронов В.В., ... П.В. Delphi 4. ... ... ... - Москва: Нолидж, 1999.
19. Шафрин Ю. Основы компъютерной технологии. – Москва: ABF, 1996.
20. Настолъная книга валютного дилера. – Москва: Верба, ... ... о ... ... ... ... о ... подразделениях НБРК.
23. Проблемы правового обеспечения репо в Казахстане. - ... ... ... ... Сайт “О ... банке Республики Казахстан” в Internet, адрес:
www.nationalbank.kz.
25. Учет и анализ дебиторской ... ... ... Примеры
проводок. Зарубежный опыт. Алматы: БИКО. ... ... Сайт « О ... ... ... ... ... (жабдықтау) бөлiм
Бухг-ия
Міндеттемелер
Құжат нөмірі, толтырылу датасы, бекітілу ... ... ... ... жабдықтау, санкциялар, есеп беруші тұлға, валюта, сомма, бюджет
лимиті, бос қалдық, орындаушы, банк ... ... ... ... шоттары,
бюджет сомасы
Кіретін салық түрлері бойынша есеп айырысу есебi
Бюджет кірістері есебі
Салықтық емес түсімдермен есеп ... ... ... есеп ... ... беретін тұлғалар
Міндеттемелер
Іссапар куәлігі
Бөлімшелер
Анықтамалықтар
ШКО
Қалалар
ККО
Валюта
Құжаттар
Аванстық есеп
Көмек
Программа туралы
Шығу

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 69 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазынашылық ақпараттық жүйелері9 бет
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қаржылық бақылауының теориялық аспектілерін зерттеу, сонымен қатар Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қаржылық бақылау, іске асыру механизмі66 бет
«Бақылаудың статистикалық әдістері» пәннің оқу-әдістемелік комплексі45 бет
Ішкi бақылаудың негiзгi элементi – түгендеу27 бет
Адамның жеке басын тексеріп қарау кедендік бақылаудың ерекше нысандары ретінде47 бет
Алдыңғы қатарлы мемлекеттердегі қаржылық бақылаудың ұйымдастырылуы8 бет
Балқаш ауданы салық бюджетінің кірісін бақылаудың ақпараттық жүйесін52 бет
Бақылаудың мәні мен маңызы11 бет
Бухгалтерлік есеп - қаржылық бақылаудың ақпарат көзі17 бет
Бухгалтерлік есептілік сапасын бақылаудың негізгі аспектісі ретінде аудиторлық қызметті дамыту20 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь