Кәсіпорынның қаржылық жағдай аудитінің ақпараттық жүйесін тұрғызу

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ АУДИТІНІҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ТҰРҒЫЗУДЫ НЕГІЗДЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.1 Кәсіпорынды басқарудың мәні, мақсаттары мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.2 «Прогресс» жауапкершілігі шектеулі серіктестік сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
1.3 Ақпарат жүйесінің тағайындалуы және мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
1.4 Ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
1.5 Концептуалды схема ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .46

2 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ АУДИТІНІҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ТҰРҒЫЗУДЫ ЖОБАЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..49
2.1 Ақпараттық жүйедегі есептің орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49
2.2 Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
2.3 Кіріс ақпараты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50
2.4 Шығыс ақпараты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...52
2.5 Ақпараттық база ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
2.6 Программалық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56
2.7 Есеп кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құралдар жабдығын сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...57
2.8 Программалық қамтамасыз ету құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .58

3 АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУЫ МҮМКІН БОЛАТЫН САЛА
3.1 Фирма жағдайын талдаудың қпараттық жүйесін тұрғызуға кететін шығынын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .61
3.2 Ақпараттық өнімді коммерциялық сатуға берілетін кеңестер және нәтижесін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...68

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...70

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71
КІРІСПЕ

Елімізде өтіп жатқан нарықтық қатынастар тек экономиканы дамыту үшін ғана емес, бүкіл қоғамдық өмір үшін де орасан зор маңызы бар екендігін республикамыздың тәуелсіздігінің 10 жыл ішінде атқарылған жұмыстар көз жеткізе дәлелдейді. Реформа қалыптасқан экономикалық қатынастарға елеулі өзгерістер енгізді және сайып келгенде әрбір енбекшінің мүддесін қамтыды. Сондықтан бұған дейін ынта-ықыластың уақыт өткен сайын әлсіремейтіндігінің, қайта арта түсетіндігін өмір көрсетіп отыр.
Нарықтық экономика жағдайында экономикалық қызметтің барлық экономикадағы негізгі буыны – бұл кәсіпорын. Міне, сондықтан да, бұл деңгейде қоғамға қажетті өнім өндіріліп, қызмет көрсетілуі тиіс. Бұған жағдайлар да бар. Өйткені фирмаларда ең білікті мамандар жинақталады. Мұнда ресурстарды үнемдеп жұмсау, жоғары өнімді техникалар мен технологияларды қолдану мәселелері кең түрде шешіледі. Фирмаларда өндірісті және өнімдерді сатуға кететін шығындарды мейлінше азайтуға қол жетеді. Сол сияқты бизнес-жоспарлар әзірленеді, маркетинг қолданылады, тиімді басқару жүйесі – менеджмент іске асырылады.
Нарықтық экономика жағдайында фирма шаруашылықты жүргізудегі негізгі объективті буынға айналады. Мәселе мынада, рыноктық сұранысты еске ала отырып, фирма тек өнім өндіріп қана қоймай, сонымен қатар халықты жұмыспен қамту, жаңадан жұмыс орындарын ашу, еңбекақыларын есептеу т.б. жұмыстарды іске асырған жөн.
Фирма экономикасының даму негізіне қоғамдық өндірістің дамуына объективті экономикалық заңдар жатады. Кез келген ұйымдастырушылық деңгейде экономиканы басқару – бұл экономикалық заңдардың талабына сай өндірістің қызмет етуі.
Қазіргі кезде фирманың мәртебесі, оны құрудың тәртібі мен жойылуы , мүлікті пайдалану, шаруашылық жүргізу, экономикалық және әлеуметтік қызметтер, фирманың мемлекеттік және өзін-өзі басқару органдарымен қатынасы негізінде ұлттық заңдармен реттеледі.
«Кәсіпорын экономикасы» бағамен зерттелуде, оның негізгі міндетін тұжырымдау қажет. Олар анықталатын екі ережемен еріксіз қабылданады және оның мәні мынада:
• фирма меншік нысанына және салалық құрамында болуына қарамастан бірінші буыны халық шаруашылығының экономикалық негізі болып табылады, ақырғы соңында фирманың тиімді жұмыс істеу деңгейі жалпы халық шаруашылығының даму деңгейі мен халықтың әл-ауқатының деңгейіне байланысты болады;
• нарықтық экономикаға өту бұрыннан әрекет еткен шаруашылық тетігін жан-жақты қарастыруды, оның құрылымына жаңа нысандар енгізуді, атап айтқанда, кәсіпкерлік, бәсеке, бизнес-жоспар, еңбек мотивациясы, салық салу, т.б. қажет етеді.
Қайбір фирма болмасын өзінен-өзі тіршілік ете алмайды, ол жалпы экономикамен тікелей байланысты, бірінші жағынан – өндіріс факторы рыногы, екінші жағынан – өткізу рыногы арқылы. Сондықтан да кәсіпорын экономикасы жеке фирмалардың басқа шаруашылық құрылымдарымен қатынасатын рынокпен зерделеуге тиіс. Сонымен ол шаруашылық процесін жалпы және де жеке фирманың мүддесі ретіндегі көзқарасты қарайды.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымының ақпарат жүйесіне негізінен экономикадағы ақпарат жүйесі кіреді - бұл экономика бағытындағы қызметкерлерді, техникалық және программалық жабдықтарды, мәліметтерді өңдеу амалдары мен әдістерді, сондай-ақ нақты бір саладағы ақпараттық жүйені қосатын жоғарғы деңгейде арнайы тұрғызылған ақпарат жүйесі. Экономикадағы ақпарат жүйелерінің кіріс құжаттарына ішкі және сыртқы ақпарат жатса, ал шығыс құжаттарына басқару шешімдерін қабылдауға арналған ақпарат жатады.

Дипломдық жобаны жазудағы басты мақсатым фирманың қаржылық көрсеткіштерін анықтауға арналған ақпарат жүйесін тұрғызу.
Диплом жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі бөлімнен, қолданушыға мүмкін болатын облысының ақпараттық жүйесінің деңгейін бағалаудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. - Казахстанская Правда, 11 октября 1997г
2. Қазақстан Республикасының Конститутциясы. Алматы, 2003
3. Карминский А.М., Нестеров П.В. “Информатизация бизнеса”.
4. “Автоматизированные информационные технологии в экономике”. Учебник под общей ред. И.Т. Трубилина.
5. Н.Б.Бралиева, Қ.С.Байшоланова, Н.Л.Гагарина “Экономикада-ғы ақпараттық жүйелері”. Оқу құралы. Алматы, 2001
6. Н.Б.Бралиева, Л.А.Байбөлекова, Қ.Т.Балашов “Ақпараттық менеджмент негіздері”. Оқу құралы. Алматы: Экономика, 2000
7. Е.Г.Неверова “Исследование проблем баз данных для информационных систем”. Сборник статей “Информационные системы в экономике”. Алматы: Экономика, 1997
8. Н.Б.Бралиева, В.Ф.Тимошенко, Н.Л.Гагарина “Информационные системы бизнеса”. Алматы, 1994
9. Қ.С.Байшоланова “Ақпараттық жүйелер теориясы”. Оқу құралы. Алматы: Экономика, 2002
10. Н.Л.Гагарина “Анализ данных на компьютере”. Алматы: Экономика, 2002
11. Е.Т.Тулегенов, Н.Б.Бралиева, Л.А.Стороженко, И.А.Матвеева “Бухгалтерские информационные системы”. Алматы: Экономика, 2000
12. А.Ө.Биярова “Экономикалық кибернетика”. Оқу құралы. Алматы, 2001
13. Мейірбеков А.Қ., Әлімбетов Қ.Ә. “Кәсіпорын экономикасы” Алматы 2003 ж.
14. Смирнова Т. и др. “Проектирование экономических информационных систем ”.
15. Қ.С. Байшоланова Ақпараттық жүйелер теориясы, Алматы: Экономика -2002ж.
16. Н.Б.Бралиева, Қ.С.Байшоланова, Н.Л.Гагарина “Экономикадағы ақпараттық жүйелері”. Оқу құралы. Алматы, 2001 ж.
17. Н.Б.Бралиева, Л.А.Байбөлекова, Қ.Т.Балашов “Ақпараттық менеджмент негіздері”. Оқу құралы. Алматы: Экономика, 2000 ж.
18. Бралиева Н.Б., Куличихин А.А. “Информационные аспекты создания и функционирования автоматизированных информационных систем”.
19. Төлегенов Е.Т. “Бухгалтерлік ақпарат жүйелері”. Оқу құралы Экономика 2001 ж.
        
        Мазмұны
КІРІСПЕ.....................................................................
..........................................................................3
1 Кәсіпорынның қаржылық жағдай АУДИТІНІҢ ақпараттық жүйесін ... ... ... ... ... ... «Прогресс» ... ... ... ... ... тағайындалуы ... ... ... ... ... Кәсіпорынның қаржылық жағдаЙ АУДИТІНІң ақпараттық жүйесін тұрғызуДЫ
жОБАЛАУ.....................................................................
.................49
1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Есеп ... ... ... ... ... құралдар жабдығын
сипаттау..................................................................
.....................................................................57
8. ... ... ... жүйе деңгейін бағалау және қолдануы мүмкін болатын сала
9. Фирма жағдайын талдаудың қпараттық жүйесін ... ... ... ... ... ... сатуға берілетін кеңестер және нәтижесін
талдау....................................................................
.......................................................................68
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
............................................................70
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... өтіп ... ... ... тек ... дамыту
үшін ғана емес, бүкіл қоғамдық өмір үшін де орасан зор маңызы бар ... ... 10 жыл ... ... ... ... ... Реформа қалыптасқан экономикалық қатынастарға елеулі
өзгерістер енгізді және ... ... ... ... ... ... ... дейін ынта-ықыластың уақыт өткен сайын әлсіремейтіндігінің,
қайта арта түсетіндігін өмір ... ... ... ... ... ... ... негізгі буыны – бұл кәсіпорын. Міне, сондықтан да, ... ... ... өнім ... қызмет көрсетілуі тиіс. Бұған
жағдайлар да бар. Өйткені фирмаларда ең ... ... ... ... ... ... жоғары өнімді техникалар мен технологияларды
қолдану мәселелері кең түрде шешіледі. Фирмаларда өндірісті және ... ... ... ... азайтуға қол жетеді. Сол сияқты бизнес-
жоспарлар әзірленеді, маркетинг қолданылады, тиімді басқару жүйесі ... іске ... ... ... ... ... ... негізгі
объективті буынға айналады. Мәселе мынада, ... ... еске ... фирма тек өнім өндіріп қана қоймай, сонымен қатар халықты жұмыспен
қамту, жаңадан жұмыс орындарын ашу, еңбекақыларын ... т.б. ... ... ... экономикасының даму негізіне қоғамдық өндірістің дамуына
объективті экономикалық заңдар жатады. Кез ... ... ... басқару – бұл экономикалық заңдардың талабына сай өндірістің
қызмет етуі.
Қазіргі кезде фирманың мәртебесі, оны ... ... мен ... ... ... ... ... экономикалық және әлеуметтік
қызметтер, фирманың мемлекеттік және өзін-өзі ... ... ... ... ... ... ... бағамен зерттелуде, оның негізгі міндетін
тұжырымдау қажет. Олар анықталатын екі ережемен еріксіз қабылданады ... мәні ... ... меншік нысанына және салалық құрамында болуына қарамастан
бірінші буыны ... ... ... негізі болып
табылады, ақырғы соңында фирманың тиімді ... ... ... ... ... даму ... мен халықтың әл-
ауқатының деңгейіне байланысты болады;
• нарықтық экономикаға өту ... ... ... ... ... қарастыруды, оның құрылымына жаңа нысандар
енгізуді, атап ... ... ... ... ... ... ... т.б. қажет етеді.
Қайбір фирма болмасын ... ... ете ... ол ... ... ... ... жағынан – өндіріс факторы рыногы,
екінші ...... ... ... ... да ... экономикасы
жеке фирмалардың басқа шаруашылық құрылымдарымен ... ... ... ... ол ... процесін жалпы және де жеке фирманың
мүддесі ретіндегі көзқарасты қарайды.
Нарықтық экономиканың ... ... ... жүйесіне
негізінен экономикадағы ақпарат жүйесі кіреді - бұл экономика бағытындағы
қызметкерлерді, техникалық және программалық ... ... ... мен ... ... ... бір саладағы ақпараттық
жүйені қосатын жоғарғы деңгейде арнайы тұрғызылған ақпарат ... ... ... ... ... ішкі және сыртқы
ақпарат жатса, ал шығыс құжаттарына басқару шешімдерін ... ... ... ... ... ... мақсатым фирманың қаржылық
көрсеткіштерін анықтауға арналған ақпарат жүйесін тұрғызу.
Диплом жұмысы ... ... ... ... ... ... болатын облысының ақпараттық жүйесінің деңгейін
бағалаудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және ... ... ... ... ... ... жүйесін тұрғызуДЫ
негіздеу
1.1 Кәсіпорынды басқарудың мәні, мақсаттары мен міндеттері
Кәсіпкерлік қызметінің мәні және негізгі ерекшеліктері. Нарықтық
қатынастар көптеген адамдардың «өз ... ... ... ... ... ... ... түседі. Ең соңында бұл қызметтің ерекше түрі
– кәсіпкерлік қайраткерліктің пайда болуына әкеп ... ... ...... мен олар ... ... дербес шаруашылық қызметі. Оның көмегімен адамдар тәуекелге бел
буып , ... ... ... ... ... табу ... ... жаңа тұрғыдан түсіндергенде мынадай екі ... ... ... ... бел ... пен
дербестікке, бастаған ісін аяғына дейін жеткізуге, кездескен ... ... ... ... ... ... тапқырлық пен
жаңашылдық танытуға , ғылыми-техникалық прогреске жетуге тікелей қатысты.
Кәсіпкер қабылданған заңға қайшы келмейтін ... ... да ... ... алады. Олар: шаруашылық-өндірістік , сауда-көтерме сату,
жаңартпашылық, ... ... ... және т.б. ... сол ... құнды қағаздар опериациялары.
Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметтің субъектілері мыналар бола
алады:
... ... ... ... ... Адамдардың бірігуі(кәсіпкерлер ұжымы)
Экономиканың қайсысы болмасын өндірістен, экономикалық өнім жасаудан
құралады. Өндіріссіз тұтыну болмайды, тек ... ... ... ... Атап ... ... өнім ... жұмыстар және қызмет
көрсетеді, яғни тұтыну және ұлттық байлықты молайтудың негізін қалайды.
1-сурет. Кәсіпорын ... ... ... – енді ... ... келе жатқан мәселелерді
қаржылық тұрақсыздыққа ұшырауға дейін айқындау. Бұндай мәселелерді ... ... есеп ... және осы ... ... ... ... (басқару сапасы туралы, сыртқы аудиттің сапасы мен
аудиторлардың есеп ... ... ... ... алынатын қаржылық
ақпараттарды талдауды жүзеге асырумен іске ... ... ... ... серіктестік сипаттамасы
1-кесте. Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдаудың негізгі
принциптері
|Принциптері ... ... ... ... ... деректерге негізделеді, оның |
| ... ... ... тұрғыда пайдаланады. |
|Жиынтылығы ... ... ... ... оны ... ... ... |Бір-біріне өзара байланысты экономикалық |
| ... ... ... ... емес. |
|Тұрақтылығы ... ... ... ала ... ... ... |
| ... керек, бірақ оқиғадан оқиғаға дейін емес. |
|Объективтілігі ... ... ... және әділ |
| ... объективтік қорытындылар жасау. |
|Пәрменділігі ... ... ... ... қызметінің |
| ... ... үшін ... ... |
| ... ... ... ... ... ... оны ... |
| ... ... сол ... ... |
| ... ... аз ... ... ... ... және ... қорытындылары бір-бірімен жеңіл|
| ... ... ... ал аналитикалық |
| ... ... ... түрде жүргізуде |
| ... ... ... ... ... ... жүргізу барысында ғылыми негізделген |
| ... мен ... ... алу ... ... бірден-бір басты міндеті – оның ... ... ... ... және ол көрсеткіш жүйелерін немесе қаржы
коэффициентін анықтайды. ... ... ... ... ... топтастыруға болады:
• өтімділік (төлем қабілеттілігі);
• пайдалылық (табыстылық);
• активтерді басқару тиімділігі.
Қаржы ресурстарының ... ... ... ... ... ... ... және сыртқы болып бөлінеді. Ішкі ... ... және ... ... ... ... және ... жүргізудегі
нәтижелілігімен байланысты, ал сыртқы – ... ... ... ... ... ... ... қысқа мерзімді міндеттемесін ... ... ... ... ... деп атайды. Кәсіпорын
өтімділік болып саналады, егер де ... ... іске ... ... өзінің қысқа мерзімді міндеттемесін орындауға жағдайы болса.
1. Тез өтімділік коэффициенті – ... ... ... ... ... ... үлесін көрсетеді.
2. Дебиторлық қарыздардың айналым коэффициенті – егер ... ... ... ... ... құны деп ... сатылса, бірақ төлемақысы әлі де алынбаған болса, онда
дебиторлық қарыздардың айналым коэффициенті бір жылда ... бұл ... ... шартты өлшемін көрсетеді.
3. Несие қарыздарының айналым кезеңі – бұл коэффициент ... ... және ... ... байланысты жеткізушілерге және
несиегер компанияларға қажетті ақы төлеу үшін орта ... Бұл ... ақы ... ... ... несиегерлердің келісіміне, сол сияқты кәсіпорынның қолда
бар босалқы қорларды басқару іскерлігіне байланысты ... ... ... ... ... (несиені өтеу қабілеті) –
ол компанияның қызмет табысының неше рет (дивиденттермен толық
есеп ... ... ... ... ... және
ұзақ мерзімді қарыздардың төлемақысының негізгі сомасының
асқанын көрсетеді.
5. Төлем қабілеттілігінің ... – ол ... ... ... ... пайда және қаржы иелері ) ара
салмағын бейнелейді.
Бұл коэффициент көрсеткіштер кәсіпорын несиегерлерінің қандай деңгейде
қатерден қорғалуын көрсетеді, ... жеке ... ... ... қорыта айтқанда, бұл көрсеткіштер неғұрлым жоғары болса, соғұрлым
кәсіпорындардың қарыздары көп және соғұрым оның ... ... да ... ... ... қозғалыста болады. Бір өндірістік кезең
аралығында олар үш ... ... ... өзгертіп) тұратын ауыпалы
айналым жасайды. Бірінші ... ... ақша ... ... заттарын
сатып алу үшін шарттарды төлеуге ... Бұл ... ... ... ... ... ... өтеді.
Екінші сатыда алынған айналым қорлары өндіріс процесіне тікелей өтіп ,
әуелде ... ... ... және шала ... содан соң
аяқталған өндіріс процесі – ... ... ... ... ... өнім ... ... айналым қорлары өндіріс
саласынан айналыс аясына, қайтадан ақшалай ... ... Бұл ... еңбек құралдарын алуға жұмсалып, жаңа ауыспалы айналымға шығады.
Бірақ, айналым қорлары бірінші сатыдан ... ... ... түрде өтеді
дегенді білдірмейді. Сонымен, бұдан ескеретін жай – әрбір ... ... ... ... ... ... Ол өнімнің тұтынушылық,
технологиялық және оны ... және сату ... ... ... ... мына тәсілмен шығады:
А – Қ ... Ө ... Д – А1 ,
мұнда А- ... ... ... ақша қаражаттары;
Қ - өндіріс құралы;
Ө - өндіріс;
Д - дайын өнім;
А1- өнімді сатудан түскен және ... ... ... ... ... нарықтық жүйе жағдайында кәсіпорын
эконмикасын дамытуда оны айналым ... ... ... ... ... бар. ... қаражаттарының айналымдылығын сипаттайтын
бірнеше көрсеткіштер болады. Олардың ішінде ең ...... ... ... Ол мына ... ... Өқ – ... бір кезеңде өткізілген өнімнің құны.
Оқ – сол кезеңдегі айналым қаражатының орташа қалдығы.
Егер де өткізуден алынған ... бір ... ... , онда ... ... ... сол жылға алынады. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы
және оның ... ... ... ... ... және оның динамикасын талдауы кәсіпорынның
болашағына қажетті әсер етеді. ... есеп ... ол бір ... ... қамтамасыз етеді, ал екінші жағынан - аналитикалық
есепті жүргізуді қамтамасыз етеді. ... ... шот ... баланс түрін көрсетейік.
2 – кесте. Шот түріндегі бухгалтерлік баланс (агрегаттандырылған).
| ... | ... ... ... | F |1. ... қаражат көздері |Ис ... тыс ... | | | ... ... | M |2. ... қаражат | S ... ... | | | ... ... мен шығындар | Z |Ұзақ мерзімді несие және қарыз |Кт |
| | ... | |
| Ақша ... және |Ra ... ... несие және |Кt ... ... ... | ... ... | ... | | | |
| | ... ... және ... |Rp |
| | ... мерзімді міндеттемелер | ... | В ... | В ... ... ... есеп беру ... салыстырмалы аналитикалық
балансын қолданамыз.
3 – кесте. Салыстырмалы аналитикалық баланс.
| | ... ... | ... ... |
|Агригерленген ... |% - тік ... ... | | |
| | ... |Кезең |Кезең |Кезең |
| ... ... ... ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... ... Иммобильденген құралдар (F) | 1357600 | 1387000 | 64,8 | 66,4 ... ... ... (М) | 738200 | 701500 | 35,2 | 33,6 ... ... ... | 539800 |424600 | 25,8 | 20,3 ... (Z) | | | | |
| Ақша ... және ... | 196500 |267400 | 9,4 | 12,8 ... ... ... (Ra) | | | | ... (В) | 2095800 | 2088500 | 100,0 | 100,0 ... ... Өзінің қаражат көздері (Ис) | 1396500 | 1401700 | 66,6 | 67,1 ... ... ... (S) | 699300 | 686800 | 33,4 | 32,9 ... Ұзақ ... ... және | - | - | - | - ... ... (Кт) | | | | ... ... ... және | - | - | - | - ... ... (Кt) | | | | ... ... және ... | 699300 | 686800 | 33,4 | 32,9 ... мерзімді міндеттемелер | | | | ... | | | | ... (В) | 2095800 | 2088500 | 100,0 | 100,0 ... ... ... есеп беру ... ... қолданылатын иммобильденген құралдардың көрсеткіштері мобильді
құралдар көрсеткішінен артық екені көрініп тұр. Қарастырылып отырған жылда
(2005 ж.) айналымнан ... ... ... ... өскен. Кәсіпорынның
жалпы активтерінің құны 7300 теңгеге азайған, осы сәтте иммобильденген
қаржылар 29400 ... ... (1,6 %), ал ... ... ... 36700
теңгеге азайды (1,6 %). Материалдық айналым қаражаттары (қор ... ... ... (5,5 %) және жыл ... 424600 ... құрады.
Қорытынды баланстың азаюын осымен ... ... ... - ... мен тағы ... ... 70900 ... немесе 3,4 пайызға өсуіне
алып келді. Бірақта мобильдік (айналым) қаражаттарының 1/2 ... ... ... Кестеде көрсеткендей кәсіпорынның ... ... мен ... бар жоғы 5200 ... ... 0,5 пайызға
өскен. Кәсіпорын, келтірілген мәліметтерден байқағандай ұзақ мерзімді несие
және қарыз қаржыларын ... ... ... ... өте ... ... басында 699300 теңгені құраған (33,4 %), ал жыл аяғына қарыз 12500
теңге төмендеп (0,5 %), 686800 ... ... (32,9 %). ... ... тез арада несиелік ... өтеу ... ... ... ... арқылы.
Ең қиыны иммобильдік және мобильдік қаражаттар арасындағы арақатнастардың
өзгеруіне баға беру. Бұл арақатнастар көптеген жағдайларға ... ... ... ... ... ... байланысты. Бұл әртүрлі
тең жағдайларындағы өндіріс салаларының айырмашылығы. Кәсіпорынның қажетті
қамтамасыздығын объективті бағалау үшін қосымша талдау жасау қажет.
Өндірістік – шаруашылық қызмет ... ... ... ... ... қалыптасады (толықтырылады). Ол үшін өзінің айналым
қаржылары мен қарыздары ... ... және ... ... несие мен
қарыздар) қолданылады. Қорлар мен ... ... үшін ... ... ... ... келмеуін (артықшылығын немесе тапшылығын)
талдай келе кәсіпорынның ... ... ... ... мен ... ... үшін ... көздердің (өзінің
қаражаттары, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несие мен қарыздар) толық
көрінісі келесі көрсеткіштерде ... ... ... қаражаттарының болуы (Ес). Меншікті қаражат көзінің
көлемімен және негізгі ... мен ... ... ... ... = ИС – ... ЕС — ... айналым қаражаттарының болу; ИС — меншікті
қаражаттарының көздері; F — негізгі қаражаттар мен салымдар.
Біздің мысалымызда:
ЕС = ( есеп беру ... ... = 1396500 – 1357600 = ... = ( есеп беру ... ... = 1401700 – 1387000 = ... мен ... қалыптастыру үшін меншікті айналым қаражаттарының
және ұзақ мерзімді қарыз көздерінің болуы (ЕСД).
Меншікті айналым қаржылары мен ұзақ ... ... және ... ... сияқты
анықталады:
ЕСД = (ИC + КT) – F
Мұндағы: КТ — ұзақ мерзімді несиелер мен ... ... ... = ... беру ... ... = (1396500 + 0) – 1357600 = 38900
ЕСД = (есеп беру кезеңінің ... = (1401700 + 0) – 1387000 = ... ... мен ... ... үшін ... қаржылардың негізгі
көздерінің жалпы көлемі (ЕОБ). Меншікті айналым қаражаттары, ұзақ мерзімді
және қысқа мерзімді несиелер мен ... ... есеп ... = (ИC + KT + Кt) – ... Кt — қысқа мерзімді несиелер мен қарыздар.
Біздің мысалымызда:
ЕОБ = ( есеп беру кезеңінің басында) = (1396500 + 0 + 0) – 1357600 ... = ( есеп беру ... ... = (1401700 + 0 + 0) – 1387000 ... үшін ... ... ... – шаруашылық қызметі үшін
қорлар мен шығындарды қалыптастырады және көлеміне есеп айырысулар жасайды,
ол қорлар мен шығындарды жабу үшін ... ... ... ұзақ
мерімді және қысқа мерзімді несиелер мен қарыздарға) қажетті мөлшерде баға
беруге мүмкіндік береді:
1.Меншікті ... ... ... ... жетіспеушіліг(-)
(±ЕС):
±ЕС = ЕС – Z
Мұндағы: Z — қорлар мен ... ... = ( есеп беру ... ... = 38900 – 539800 = - 500900
±ЕС = ( есеп беру кезеңінің соңында) = 14700 – 424600 = - ... ... ... және ұзақ мерзімді қарыз көздерінің ... ... ... ... (+) ... жетіспеушілігі (-)
(±EСД):
±EСД = EСД - Z.
Біздің мысалымызда:
±ЕСД = ( есеп беру ... ... = 38900 – 539800 = - ... = ( есеп беру ... ... = 14700 – 424600 = - ... Қорлар мен шығындарды қалыптастыру үшін негізгі көздердің жалпы
көлемінің артығы (+) немесе ... (-) ... = EОБ – ... ... = ( есеп беру ... басында) = 38900 – 539800 = - 500900
±ЕОБ = ( есеп беру кезеңінің соңында) = 14700 – 424600 = - ... мен ... ... ... (±ЕС; ±EСД; ±EОБ) ... ... кәсіпорынның қаржылық жағдайын оның ... ... ... ... ... ... тұрақтылықтың түрін (тип) анықтау үшін үш өлшемді көрсеткіштер
қолданған жөн:
,
Мұндағы: x1 = ±ЕС; x2 = ±EСД; x3 = ... (x) ... ... ... дәрежесіне қарай қаржылық жағдайдың төрт түрін (тип) бөліп
көрсетуге болады:
1. Абсолюттік қаржылық ... ... ... ... ... (l; 1; l) ... жағдайдың абсолюттік тұрақтылығы, қорлар мен шығындардың
меншікті ... ... ... жабылғанын көрсетіп тұр. Кәсіпорын
сыртқы ... ... ... ... ... ... практикада сирек
кездесетін түріне (типіне) жатады. ... ... ... бұл ... сана ... ... болмайды, өйткені кәсіпорын ... ... ... ... ... ... ... қаржылық тұарқтылық.
Мына шарттармен анықталады:
±ЕС

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорынның қаржылық негізгі құралдар есебі58 бет
"Ай Ер Нур" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін бойынша өндірістік іс-тәжірибе есебі37 бет
"Бухгалтерлік есеп."31 бет
«TASTOBE RESOURCES» ЖШС42 бет
«Казахцемент» ЖШС-дегі ақша қаражатының есебі мен есеп айырысу есебі79 бет
«Мәдени Мұра» және «Асыл Мұра» бағдарламалары: аудиовизуалды құжаттар мәселелері37 бет
«ОЙЛСТРОЙСЕРВИС» ЖШС-ДЕГІ іс-тәжірибе бойынша есеп беру92 бет
«РПК Бектау» ЖШС-нің шаруашылық - қаржылық қызметі65 бет
«Қазығұрт ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі26 бет
«Қарғалы» акционерлік қоғамының ақша қаржаттарының аудиті78 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь