Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру

М А З М Ұ Н Ы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8

I . тарау КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ...
11
1.1. Кәсіпкерліктің мәні және экономикалық негізі ... ... ... ... ... .. 11
1.2. Кәсіпкерлік істің түрлері.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
1.3. Кәсіпкерлікке қажет экономикалық, әлеуметтік және құқықтық жағдайлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23
II . тарау ОҚО.дағы КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК.ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ ... ... ... ... ...
28
2.1. Шағын және орта кәсіпкерліктің қазіргі жағдайы мен дамуын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
28
2.2. ОҚО.сы бойынша кәсіпкерлік қызметтің 2004.2006ж.ж. дамуын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
30
III .тарау ОҚО.дағы КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК.ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫН БОЛЖАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

52
3.1. ОҚО облысында кәсіпкерлікті дамыту мен қолдауды болжау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
52
3.2. Қызмет көрсетудің жаңа түрлері бойынша бизнес.жоспар 59

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... .. 72
К І Р І С П Е

Қазақстан әлемдік тауарлар, қызметтер, еңбек ресурстары, капитал, осы заманғы идеялар мен технологиялар рыногының шын мәнінде ажырағысыз да серпінді бөлігіне айналуы үшін біз он басты міндетті шешуге тиіспіз.
Бірінші міндет – экономиканың тұрлаулы дамуын жай қамтамасыз етіп, ұстап тұру емес, оның өсуін басқару.
Бізге экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің тұрлаулы сипатын қамтамасыз ету үшін толымды стратегия әзірлеу мен іске асыру, сондай-ақ оның орындалуына қатаң бақылау қажет болады.
Бұл стратегия біздің экономикамыздың жекелеген секторлары мен өндірістерінің нақтылы бәсекелестік артықшылықтарын негізге алып, әлемдік даму үрдістері мен сыртқы рыноктардағы сұранысты ескеруге тиіс.
Бізге ендігі жерде “жинақталған” экономикалық өсуді жай пайдалану емес, осы өсуді нақты басқаруды үйрену, сөйтіп оны сапалық жаңа деңгейдегі экономикалық дамуға ұластыру керек.
Екінші міндет – өңірлік экономикада сапалық жаңа табыстарға жету және жаһандық экономикаға толыққанды қатысуды қамтамасыз ету.
Біз Қазақстанды экономикалық дамудың “өңірлік локомотивіне” – ал еліміз қазірдің өзінде көп мәселеде осындай болып табылады – және оны әлемдік экономиканың табысты “ойыншысына” айналдыра аламыз.
Үшінші міндет – өндіруші сектордың тиімділігін арттыру.
Төртінші міндет – өндірістің шикізаттық емес секторының дамуын, экономикалық әртараптандырылуын қамтамасыз ету өте-мөте маңызды, деді Президент.
Бұл – шағын және орта бизнестің белсенді қатысуы жағдайында Үкіметтің, әкімдердің, мемхолдингтердің жауапкершілігі.
Біздің Үкімет пен әкімдерден экономиканы әртараптандыру жөнінде міне үш жылдан бері жүргізіп келе жатқан жұмысымыздың қайтарымы туралы сұрайтын мезгіл жетті. Мемлекет бұған қаражат жұмсап отыр, бізге бүгінде жұмыс істеліп жатқан 204 нысан туралы айтады. Ал біз осы жылдары не істелінгенін түсінуіміз керек.
Бесінші міндет – өңірлік және жаһандық экономикадағы өзіміздің жаңа рөлімізге сәйкес осы заманғы инфрақұрылымды дамыту [1].
Жаңа жұмыс орындарын құру мен экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз ету басымдығы тұрғысынан елімізде шағын кәсiпкерлiктiң дамуына үлкен мән берiледi.
Нарықтық қатынастардың қалыптасуы кезiнде әсiресе шағын кәсiпкерлiк мемлекеттiк қолдауға мұқтаж болатындығына әлемдiк тәжiрибе куә. Бұл ретте, тiреледi бизнестi бәсекеден қорғауға немесе ол үшiн ерекше "жұмсақ" жағдайлар құруға емес технологиялық жетілдірудiң генерациясы фирмаiшiлiк процестi үнемi ынталандыратын және фирманың бәсекеге қабілеттігін арттыру үшiн оқытатын жағдайларды қамтамасыз етушi шағын және орта кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдаудың нысаны мен мақсаты шешушi мәнге ие.
Қазақстан 2030 даму стратегиясы, Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында" атты 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауы басымдықтары тұрғысынан жұмыстың басты мақсаты шағын және орта кәсiпкерлік субъектiлерi қызметiн барынша кеңейтуге және олардың қызметін жандандыруға бағытталған институционалдық жағдайларды жетiлдiру есебінен Қазақстанның бәсекеге қабiлеттiлігін арттыру болып табылады [18].
Шағын және орта кәсiпкерлiктің қазiргi жағдайы мен дамуының талдамасының нәтижелерiн және шетелдiк тәжiрибенi ескере отырып, алға қойылған мақсатқа жету үшiн аталған бағытта мынадай мiндеттердi iске асыру көзделуде:
Шағын және орта кәсiпкерлiктiң дамуы үшiн заңнамалық негіздің барынша ашықтығын құру;
экономиканы бюрократиясыздандыру және әкiмшiлiк кедергiлердi жою;
шағын және орта кәсiпкерлiкте көлеңкелi айналымды қысқарту;
мемлекетке бейiндi емес функцияларды рыноктiк ортаға, бiрiншi кезекте шағын және орта кәсiпкерлiкке беру;
кластерлiк-желілік ұстаным негiзiнде тiршiлiкке қабiлетті инфрақұрылымдық жүйелердi құру және қамтамасыз ету;
инновациялық экономикаға кәсiпкерлiктiң қатысуы.
Дипломдық жұмыста кәсіпкерліктің теориялық және әдістемелік негіздері туралы мағлұмат алып, оларға талдау жасап, зерттеудегі дағдылар ашылған.
Жұмыстың мақсаты шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына қолайлы жағдай жасауға жәрдемдесуге және қолдауға, шағын бизнесті дамыту үшін жағдай жасауды қамтамасыз етуге, халықтың өзін-өзі жұмыспен қамтуын ұйымдастыру үшін мүмкіндіктерді толық пайдалануға, жұмыс орнының санын арттыруға, ресми және жасырын жұмыссыздықты азайтуға, халықтың өмір сүру деңгейін көтеруге, сонымен қатар облыстық және жергілікті деңгейдегі қолдау шараларының сапасы мен тиімділігін арттыруға бағытталған.
Нарықтық экономика тереңдету қоғамдық өмірімізге әр қилы жаңаша өзгерістерді енгізу отырып өзінің талабын қойып келеді. Нарықтық экономикалық қатынастардың дамуы жағдайында экономикалық реформалардың басты мәселелерінің бірі – жалпы барлық экономиканы және жеке шаруашылық жүргізуші субъектердің қарқынды дамуына жол беретін, сонымен қатар әр түрлі деңгейдегі бюджет табыстарын ұлғайту проблемасын шешуге жағдай жасайтын нарықтық экономика шарттының бірі бәсекелестерді жеңе отырып, сапалық өнім шығару. Қазіргі жағдайда тек осы ғана мақсат нарықтан тығырықтан алып өтіп, нарыққа белсендік тануымызға, нарықтау орнығуымызға алып барады. Жаңа экономикалық дамуда бәсекелестерді жеңу мақсатындағы стратегиялық талаптарды еліміздегі кәсіпорындар мен халқымызға Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев жариялап отыр. Қазақстанның Дүниежүзілік Сауда ұйымына (ДСҰ) кіру мақсаттары көзделіп отыр және мұнда
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына Жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан». Астана, 28 ақпан, 2007ж.
2. Елбасымыздың 2005 жылы 18 ақпанындағы халыққа жолдаған Жолдауы “Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры” АҚ “үлкен қаржылық маркетке”
3. Үмбеталиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік: Оқу құралы – Астана «Фолиант» баспасы, 2005 – 176 б.
4. М.Б. Бисенғазиев, А.Ш.Хамитов. Кәсіпкерлік негіздері. Орал. 2001
5. Г.Ө.Жолдасбаева. Кәсіпорын экономикасы. Алматы. 2002
6. К.Ш.Дүйсенбаев, Э.Т. Төлегенов, Ж.Г. Жұмағалиева. Кәсіпорын қаржылық жағдайын талдау. Алматы, 2001.
7. Пелих А.С. Бизнес-план. – М.: Издательство «Ось-89»6 1998г.-96с.
8. Буров В.П., Морошкин О.К., Новиков О.К. Бизнес-план. Методика составления. Реальный пример. – М.: Изд-во ЦИПКК АП-Отраслевая билиотека «Технический прогресс и повышение квалификации кадров в авиационной промышленности», 1995 – 88с.
9. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі. Өзгертулер мен толықтырулар енгізілген. Алматы. Қазақстан, 2000ж.
10. Қазақстанның экономикасын тұрақтандыру және нарыққа өту бағдарламасы. Алматы, Қазақстан, 1991ж.
11. «Шағын кәсіпкерлікті қолдау мен қорғау» туралы Қазақстан Республикасының Заңы, 1992 жыл. 4 шілде.
12. «Шағын кәсіпкерлікті дамытуды жеделту және оны мемлекеттік қолдау шараларын нығайту» туралы қазақстан Республикасы Президентінің Қаулысы. 1997 жыл, 6 сәуір.
13. «Шағын кәсіпкерлікті қолдау мен қорғау» туралы Қазақстан Республикасының заңы, 1997 жыл. 19 маусым.
14. "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңы
15. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған мемлекеттік Стратегиясы
16. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 мамырдағы «Қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдарға арналған шағын және орта кәсіпкерлікті жедел дамыту бағдарламасын бекіту туралы» №450 қаулысымен бекітілген Бағдарлама
17. Қазақстан Республикасының «Жеке кәсіпкерлік туралы» заңы
18. Қазақстан 2030 даму стратегиясы, Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында"
19. ОҚО бойынша индустриалды-инновациялық дамуының Стратегиялық жоспары, 2004-2015жж. Шымкент, 2003ж.
20. 2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсiпкерлiк субъектілерінің бастамаларын қолдау жөніндегі жеделдетілген шаралар бағдарламасы
21. Оңтүстік Қазақстан облысында кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасы
22. Қазақстанның статистикалық жылнамасы. Алматы, 2005.
23. ОҚО-ың қысқаша статистикалық жылнамасы. Шымкент, 2006.
24. Методическая инструкция СМК дипломное проектирование (дипломная работа) общее требования к организации, содержанию и проведению МИ ЮКГУ 4.7-007-2006. Шымкент
25. Колотаева Л.П., Есиркепова А.М., Кембаева Р.С., Байнеева Ф.Т. 520830 – Экономика мамандығының студенттеріне арналған ғылыми дипломдық жұмыстарды орындаудың әдістемелік нсұқаулығы, ОҚМУ. Шымкент, 2005ж.
26. Үркімбаев М.Ф., Үркімбаев Б.Ф:, Аманбаев Б.Б., Ақылов Т.Қ., Есиркепова А.М. Бизнес-жоспарларды жасау бойынша Әдістемелік нұсқаулар (техникалық және экономикалық мамандықтар үшін). Шымкент. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2006ж.
27. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998-2000 жылдарға арналған іс-қимыл бағдарламасы. Егемен Қазақстан., 1998 жыл. 15 сәуір.
        
        М А З М Ұ Н Ы
| ... 8|
| ... | |
|I - ... ... ... ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ | |
| ... ... |11 ... ... мәні және экономикалық |11 |
| ... | ... ... істің түрлері.. |13 |
| ... | ... ... ... ... әлеуметтік және құқықтық| |
| ... |
| ... | ... - ... ... ... ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ | |
| ... ... |28 ... ... және орта ... қазіргі жағдайы мен дамуын | |
| ... |
| ... | ... ... ... кәсіпкерлік қызметтің 2004-2006ж.ж. дамуын | |
| ... |
| ... | ... ... ... ... ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМЫТУ | |
| ... | |
| ... |
| ... | ... |ОҚО ... ... дамыту мен қолдауды | |
| ... |
| ... | ... |Қызмет ... жаңа ... ... бизнес-жоспар |59 |
| ... |
| ... | |
| ... ... ... |72 |
К І Р І С П Е
Қазақстан әлемдік тауарлар, қызметтер, еңбек ресурстары, ... ... ... мен технологиялар рыногының шын мәнінде ажырағысыз да
серпінді бөлігіне ... үшін біз он ... ... ... ... ... – экономиканың тұрлаулы дамуын жай қамтамасыз етіп,
ұстап тұру емес, оның өсуін басқару.
Бізге экономиканың ... ... ... ... ету үшін ... ... әзірлеу мен іске асыру, сондай-ақ
оның орындалуына ... ... ... болады.
Бұл стратегия біздің экономикамыздың жекелеген ... ... ... ... артықшылықтарын негізге алып, әлемдік
даму үрдістері мен сыртқы рыноктардағы сұранысты ескеруге ... ... ... ... ... өсуді жай пайдалану
емес, осы өсуді нақты басқаруды үйрену, сөйтіп оны сапалық жаңа ... ... ... ... міндет – өңірлік экономикада сапалық жаңа табыстарға жету және
жаһандық экономикаға толыққанды қатысуды қамтамасыз ... ... ... ... ... локомотивіне” – ал еліміз
қазірдің ... көп ... ... ... ... – және оны ... ... “ойыншысына” айналдыра аламыз.
Үшінші міндет – өндіруші сектордың тиімділігін арттыру.
Төртінші міндет – ... ... емес ... ... ... қамтамасыз ету өте-мөте маңызды, деді
Президент.
Бұл – ... және орта ... ... ... ... ... ... жауапкершілігі.
Біздің Үкімет пен әкімдерден экономиканы әртараптандыру жөнінде міне
үш жылдан бері жүргізіп келе ... ... ... ... ... ... ... бұған қаражат жұмсап отыр, ... ... ... ... 204 нысан туралы айтады. Ал біз осы ... не ... ... ...... және жаһандық экономикадағы өзіміздің жаңа
рөлімізге сәйкес осы ... ... ... ... ... ... құру мен ... тұрақты дамуын қамтамасыз ету
басымдығы тұрғысынан елімізде шағын кәсiпкерлiктiң дамуына үлкен ... ... ... ... ... ... кәсiпкерлiк
мемлекеттiк қолдауға мұқтаж болатындығына әлемдiк тәжiрибе куә. Бұл ... ... ... ... немесе ол үшiн ерекше ... ... емес ... жетілдірудiң генерациясы фирмаiшiлiк
процестi үнемi ынталандыратын және фирманың бәсекеге қабілеттігін ... ... ... ... ... ... және орта ... қолдаудың нысаны мен мақсаты шешушi мәнге ие.
Қазақстан 2030 даму стратегиясы, Қазақстан Республикасы Президентінің
"Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси ... ... ... ... ... 18 ... Қазақстан халқына Жолдауы басымдықтары тұрғысынан
жұмыстың ... ... ... және орта ... субъектiлерi қызметiн
барынша кеңейтуге және ... ... ... ... ... жетiлдiру есебінен Қазақстанның бәсекеге
қабiлеттiлігін арттыру болып табылады ... және орта ... ... ... мен ... ... және ... тәжiрибенi ескере отырып, алға қойылған мақсатқа
жету үшiн аталған бағытта мынадай мiндеттердi iске асыру көзделуде:
Шағын және орта ... ... үшiн ... негіздің барынша
ашықтығын құру;
экономиканы бюрократиясыздандыру және әкiмшiлiк кедергiлердi жою;
шағын және орта кәсiпкерлiкте көлеңкелi айналымды қысқарту;
мемлекетке бейiндi емес ... ... ... ... ... және орта ... беру;
кластерлiк-желілік ұстаным негiзiнде тiршiлiкке ... ... құру және ... ету;
инновациялық экономикаға кәсiпкерлiктiң қатысуы.
Дипломдық жұмыста кәсіпкерліктің теориялық және әдістемелік негіздері
туралы мағлұмат алып, ... ... ... зерттеудегі дағдылар ашылған.
Жұмыстың мақсаты шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына қолайлы жағдай
жасауға жәрдемдесуге және ... ... ... ... үшін ... қамтамасыз етуге, халықтың өзін-өзі жұмыспен қамтуын ұйымдастыру
үшін мүмкіндіктерді толық пайдалануға, жұмыс орнының санын арттыруға, ... ... ... ... ... өмір сүру ... ... қатар облыстық және жергілікті деңгейдегі қолдау шараларының сапасы
мен тиімділігін арттыруға бағытталған.
Нарықтық ... ... ... өмірімізге әр қилы жаңаша
өзгерістерді енгізу отырып өзінің ... ... ... Нарықтық
экономикалық қатынастардың дамуы жағдайында экономикалық ... ... бірі – ... ... ... және жеке шаруашылық
жүргізуші субъектердің қарқынды дамуына жол ... ... ... әр ... ... ... ұлғайту проблемасын шешуге жағдай жасайтын
нарықтық экономика шарттының бірі бәсекелестерді жеңе отырып, ... ... ... ... тек осы ғана ... ... тығырықтан алып өтіп,
нарыққа белсендік тануымызға, нарықтау орнығуымызға алып ... ... ... ... жеңу ... ... ... кәсіпорындар мен халқымызға Қазақстан Республикасының
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев жариялап отыр. Қазақстанның Дүниежүзілік
Сауда ... (ДСҰ) кіру ... ... отыр және мұнда
қазақстандықтардың өмір сапасының жылдан жылға ... 2000 ... ... - ні ... ... біздің міндетіміздің орындалу жөніндегі
баяндалып Президентіміз Үкіметке халқымыздың ... ... ... өтеп өтті.
I – тарау. КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ
НЕГІЗДЕРІ
1. Кәсіпкерліктің мәні және ... ... ... ұғым ... ... ... ... қоғамда, ол адамды адамның қанауы, ал кәсіпкер табы ... ... ... – бұл ... ... ... тауар
өндірісімен айырбас арқылы пайда табуымен байланысты. ... ... ... емес, адамдардың ... ... ... ... Сондықта экоомикалық белсенділік, іскерлік
еріксіз немесе еркін болуы қажет.
Кәсіпкерлік – ежелден келе ... ... ... белсенділігі,
қабілеті. Ал оның дамуы орта ғасырдан басталады: көпестер, саудагерлер, қол
өнері қызметкерлері. ... ... ... ... ... иелік ете отырып, өздері сол кәсіпорында қолдап жұмыс істеген.
Бұл тауарлы өндірістің ... ... ... ... ... ... ... капитал пайда болды,
акционерлік қоғамдар құрыла ... ... 1554 жылы ... ... 1660ж. ... ... компаниясы. XVII ғасырдың аяғында
акционерлік банктер іске ... ... ... кәсіпкерлік ерте заманнан келеді. Қазақстанның
көшпелі шаруашылық жағдайында кәсіпкерлік еркін дамыған жоқ. ... Петр ... ету ... ... ... ... бірақ крепостной қоғам
тежеді. Капитализмнің ... ... те ... 1861 ... ... ... жол ... ауыр өнеркәсіп салалары орын алды.
Кәсіпкерліктің субъектісі – жеке ... ... ... ... ... ... (партнерлер): арендалық ұжым, ашық және ... ... ... ... ... бірлестіктер
(корпорациялар).
Кәсіпкерліктің ерекшеліктері:
- дербестік және тәуелсіздік;
- экономикалық ынталылық;
- шаруашылық ... және жеке ... ... экономикалық негізі:
Экономиканың негізін екі фундаментальды ақиқат құрайды және олар ... ... ... ... ... ... ... материалдық қажеттілігі шексіз немесе тойымсыз.
Екінші ақиқат: экономикалық ресурстар шекті немесе ... ... ... не? Бұл – ... өндіруде қолданылатын
барлық табиғат, адам және адамдардың ... ... ... ... ... ... және ... құрылыстары; әртүрлі жабдықтар,
инструменттер, өндірістік туарлар мен ауыл ... ... ... машиналар; әртүрлі транспорт, байланыс құралдары; материалдық
байлақты ... ... ... ... еңбектер; жер және қазбалы
байлықтар. Олар мынандай үлкен екі категорияға бөлінеді:
1. Материалдық ресурстар – жер оның ... ... және ... ... ... – еңбек және кәсіпкерлік қабілеттілік.
Кәсіпкерлік қабілеттілік – адамдардың ерекше таланттылығы. Оны түсіну
үшін кәсіпкердің төрт функциясын түсіну ... ... ... ... жер, ... және еңбекті өнім өндіру
процесіне қосу ынтасын өз жауапкершілігіне алады, яғни ... ... ... ... ісі ... беретініне сенеді.
Кәсіпкер өндіріс процесінде барлық негізгі шешімдерді өз ... ... ... ... іс ... ... – бұл ... коммерциялық негізге жаңа тауар өндіруді, жаңа
технологияны ... ... ... жаңа ... ... жұмыс істейтін кісі.
Кәсіпкер – бұл тәуекелге баратын кісі. Тәуекелге бару үшін ... ... ... талдап, қортындысында не болатынын білген ... ... ... ... ... ... ... көрсетпейді). Кәсіпкер
тек қана өз уақыты, еңбегін, іс қабілеттілігін тәуекелге салмайды, ... ... ... ... және өзінің серіктестерінің немесе
акционерлердің қаржыларын тәуекелге салады.
Кәсіпкер істің ... күші – мол ... ... жағдай. Ең бастысы кәсіпкерлік істерді реттейтін заңдар болуы
шарт. Оған мыналар ... ... ... ... ... туралы заңдар кәсіпкерлікті бюрократтардан қорғайтын заңдар, шағын
және орта бизнесті ... ... ... праволық заңдар т.б [3].
2. Кәсіпкерліктің істің түрлері
Атқаратын міндетіне қарай ... ... ... ... ... ... және ... түрлері бойынша жеке меншік, мемлекеттік, муниципалды, сонымен
бірге қоғамдық құрылымдар меншігі.
Меншіктер саны бойынша ... іс жеке ... ... ... ... ... ... формасы бойынша екіге бөлінеді: 1) ұжымдық – құқықтық
және 2) ұжымдық - ... ... 1. ...... онда екі және одан да көп ... болады. Олар өз
капиталдарын қосады және әрбір мүше өзінің капиталымен жеке жауап ... 1) ... ... ... 2) ... ... ... шектелген жауапкершіліктерімен [3].
Ұжымдар (қоғамдар) өздерінің ... ... ... ... мүшелері ұжымның міндеттемелеріне жауап бермейді.
Олардың жауапкершілігі өздерінің қосқан пайларының ... ... ... ... бар ... ... ... дүние-мүлкімен жауапты.
Акционерлік қоғамдар: ашық және жабық түрде болады:
Кәсіпкерліктің ұжымдық-экономикалық формалары.
1. Концерн – ... ... ... әр ... компаниялардың
бақылау апкеттерін сатып алады.
2. Ассоциация – экономикалық дербес кәсіпорындардың ерікті ... ... ... ... ... экономикалық және әлеуметтік міндеттерді бірігіп шешу.
3. Консорциум – бұл ірі ... ... ... үшін ... өте ... инвестиция) біріккен кәсіпкерлердің бірлестігі.
4. Синдикат – бір саланың кәсіпкерлерін тауар сатуға біріктіру.
5. Финанс - ... тобы – ... ... және сауда капиталының
бірлестігі [4].
Қазір Қазақстанда мынадай ұжымдық-праволық формалы кәсіпкерліктер
құрылуда.
Шаруашылық ...... ... ... ... ... құру ... келісімге қол қояды. Құруға керекті серіктес
мүшелердің қаражаттарын біріктіру. ... ... ... ... ... ... мүше ... табысына пайданы қосып сонан салық
төлейді.
Коммандиттік серіктестік. Барлық серіктестік мүшелері ... ... ... ішінен біреу немесе бірнеше мүшелері зиянның тәуекелін
өздерінің қосқан үлестері мөлшерінде жауапкершілікке алады.
Шектелген ... ... Оның ... ... жауап бермейді, ал зиян тәуекеліне өздерінің үлестерімен
жауап береді.
Қосымша жауапкершілігі бар ... ... ... ... ... ... және ... акционерлік қоғам.
Өндірістік кооперативтер – ерікті түрде біріккен қоғамдар.
Унитарлы кәсіпорын – коммерциялық мекеме, ... ... ... жоқ.
Унитарлық кәсіпорынның мүліктері бөлінбейді. Унитарлық кәсіпорын ... ... ... ... ... ... федералдық
қазына кәсіпорны болып есептеледі [4].
Төмендегі кестеге баса көңіл аударып ... және ... ... болса, барлық жоспарды осыдан бастаған жөн болады.
Схема 1
Кәсіпкерлік істің элементтері
|Бизнес ... ... ... ... ... (2) |керектігін анықтау |басқару (4) ... және |I-ші ... |(3) | ... (1) |кіріспе | | ... ... ... |1. ... |1. Басқару ... ... ... ... ... ... ... мазмұны| | |
| | | | |
| |II-ші ... | | ... ... |1. ... |2. ... бар |2. ... |
|мүмкіндігін іске |сипаттау ... ... ... ... ... ... | | ... Бәсекелестікті|2. Саланы талдау |3. Ресурстың |3. ... ... | ... ... |
| | ... ... ... |3. ... |4. ... |4. ... ... |
|Бизнес-мүмкіндігі|жоспары. ... ... ... ... ... |4. ... |жабдықтаушыларды ... және ... ... ... ... ... | | ... ... ... |5. ... ... ... ... ... |6. Ұйымдастыру |жақындау |факторларын ... мен ... ... ... |
| |7. ... |жасақтау | |
| ... | | ... ... ... | | ... ... | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... ... ... алдын-ала маркетингтік зерттеу жүргізу керек және
қандай тауардың немесе қызмет көрсетудің тұтыным мүмкіндігі мол, оған ... ... ... даму ... ... ... ... бірліктері, өнім өндіру мен оны өткізу процесіндегі ... ... ... ... ... қызметтің нәтижесінде өнім пайда
болатынын жоғарыда айттық. Кәсіпкер екінші сатыда өндіріске қажетті ... ... ... қорытынды мәмілелерді топтауға, өнім
өндіруді бастауға дейін әзірленген заттарды жеткізу мен банкротқа ... ... ... ... ... ... ... сату шаралары кәсіпкерліктің үшінші сатысын құрайды. Бұл
процесс делдал агенттіктер, брокер ... ... өз ... ... Бұл ... ... айрықша жауапты кезеңі [5].
Кәсіпкерлік істің түрлері:
1. Өндірістік кәсіпкерлік
2. Коммерциялық кәсіпкерлік
3. Финанстық кәсіпкерлік
4. Консультациялық кәсіпкерлік
Өндірістік кәсіпкерлік – бұл кәсіпкерліктің ... ... ... ... ... көрсету жүзеге асырылады.
1. Кәсіпкерлікпен айналысу үшін қандай тауар ... ... ... іске ... шұғылдану керектігін білу керек.
2. Одан кейін маркетингтік іспен шұғылдану: ... ... ... ... ... ... энергия т.б.
жабдықтаушылармен ара қатынасты орнату.
3. Келесі ... ... ... а) Негізгі өндірістік қорлар:
ғимараттар, құрылыстар, өндірістік құрал жабдықтарды ... ... ... алу. б) ... айналым қоры: еңбек заттары,
шикізаттар, ... және ... ... отын және ... ... ... ... бөлшектер, сатылып алынатын
құрастыру бөлшектері, полуфабрикаттар, келекшекке керекті шығындарды
жабу көзі. Инструменттер мен ... ... ... ... ... және ... мерзімімен бөлінеді.
4. Алдағы уақыттағы шығындар дегеніміз – бірінші кезеңдегі ... ... ... ... шығындар. Ол шығындар тауар
өніміне тікелей қатынасады.
5. Жұмыс күшін кәсіпкер еңбек биржасы, ... ... ... ... ... ... ... білімі, мамандығы,
тәжірибелілігі жеке қасиеттері т.б. ескерілуі керек.
6. ... ...... қосымша қосуға мүмкіндіктерді
ойластырып, алдын ала есептеу.
7. Финанс қаржыларының керек мөлшерін анықтау ... ... ... ... ... ... шығаруға болады:
Аж = А1 + А2 + А3 + А4 + …+Аn ...... ... ...... қоры; А2 – айналым қоры;
А3 – ақпаратқа жабдықтар; ...... т.б. ... ... ...... ... атқарған жұмысына төлем т.б.
8. Бастапқы капитал: 1) жиналған қор;
2) несиеге ақша алу
9. Өндірістік ... ... ... ... ... және коммерциялық шығындардың, яғни
толық шығындардың айырмасы жалпы пайда болады.
Жалпы пайда = жалпы түсім алу және ... ... ... = Жтүсім - толық шығын (2.2)
Жалпы пайда бұл салық төленгенге дейін пайда
10. Барлық салықтарды, айыптар мен баждарды, ... ... ... – таза ... деп ... ... ... жағдайын бағалау үшін рентабельдік деңгейін
шығарады.
Рентабельдік деңгей = таза пайда / шығындар + төлемдер х 100% ... ... ... ... Бұл ... кәсіпкерлік –
тәуекелділік бизнес. Ол технологиялық жаңалықтардың бір түрі. Бұл ғылыми
зерттеу ... ... ... ... ... көп ... салаларында, бірінші кезекте жоғарғы технологиялық
өндірістерде қолданылады, онда тәуекелділік, тиімділікке кепілдік ... ... ... ... тауар биржалары, сауда
мекемелері. Тауар биржалары ең көп тараған ... ... ... ... ... ... биржаларында тауармен, жабдықтаушылармен сауда
жасаумен бірге, келісім шарттар жасау, яғни фьючерлік айырбас келісімдері
жасалады. ... ... ... ... мерзімді уақыт өткеннен кейін
келісілген бағамен сатады. Мысалы, диханшылардың егін оруға қаражаты жоқ.
Оған ... ақша ... сен 4-5 ... ... ... ... бағамен
сатасың деп келісім шарт жасайды. Ол ... ... ... ... болады.
Тауар биржалары мынандай қызмет атқарады:
- сауда-саттық келісім жасауға делдалдық қызмет атқарады;
- тауар сатуды тәртіпке келтіреді, ... ... ... баға ... ... ... тағы ... бағаға ықпал ететін
факторлар жөнінде мәліметтер жинап жариялайды.
Тауар биржасының ... көп ... ... ... сату ... ... бойынша сату, болашақта тауарлармен тұтынушыларды жабдықтау туралы
шарттар жасаудан тұрады.
Коммерциялық кәсіпкерліктің негізгі жұмысы ... ... алу – ... байланысты. Өндірістік кәсіпкерліктен ... ... ... ... ... ... сатып алып
сатады. Сауда өндірістің жалғасы болып ... ... ... ... ... ... маркетингалық
талдау жасау керек. Жалпы алғанда маркетинг барлық ... ... ... ... ... ... табылады.
Схема 2
Сауда фирмасында маркетингалық жұмыстың бағдарлама – моделі
| ... ... ... ... және ... ... шешімдерін |
|мәліметтер банкасын жасақтау ... ... және ... ... ... реалды мүмкіндігіңді бағалай|
|Тауардың өтімділігін және оның даму |білу, елестету ... ... ... ... ... ... жөнінде |
|Ұсыныс пен сұранысқа ықпал ететін |шешім қабылдау ... ... және оны ... ... және баға ... ... |
|Тауардың сапасы бойынша қойылған | ... сай ... ... анықтау | ... ... ... және ... ... ... байланыстар жасау ... ... ... | ... ... ... ... |
|Жарнамалық қамту ... ... ... ... ... имиджін жасау ... ... ... |
| ... ету |
| ... ... ... ... |
| ... жеке сыртқы бейне беру |
Коммерциялық келісімдер бағдарламасы:
1. – ... ... ... ... жұмысшылар жалдау;
2. – ғимараттар, қоймалар, ұсақ саудаға үй ... алу ... ...... сатып алу, сату;
4. тауар сатып алуға ... ... ... табу және ... пайыз ставкасымен қайтару;
5. – жоспарлауға керекті ақпараттарды табу, жасақтау;
6. – тұтынушыларға тауар сатып, ... ...... ... ... және ... ... мерзімінде төлеу.
Қаржылық кәсіпкерлік.
Қаржылық кәсіпкерлігіне негізінен коммерциялық банкілер және ... ... ... ... – бұл финанс – кредит мекемелері,
негізінен акционерлік типте болады. Олар ... ... ... ... ол үшін пайызставкасымен берген несиесін
қайырады. Банкіде активті және ... ... ... ...... қағаздар нарығы. Ол капиталдың қозғалысын
жеделдетеді және активтердің реалды құнын анықтайды.
Консультативтік кәсіпкерлік.
Консультативтік кәсіпкерлік – бұл ой ... бір ... ... ... ... ... ... саясаттарды жасақтау,
белсенді маркетинг, тәуелсіз кеңестер. Нарыққа бағытталу туралы финанстық,
шаруашылық талдауды ... ... ... ... ... т.б.
көрсетіледі. Консультация (кеңес беру) әдістері: 1) эксперттық консультация
– мұнда маман өз бетімен диагноз қояды, шешімдер жасақтайды және ... ... 2) ... ...... ... клиентпен
белсенді түрде қарым-қатынаста болады, оның өз ойын айтуына ынталандырады,
клиентпен бірге талдау жасайды сонан кейін ұсыныстар белгілейді; 3) ...... оқу, ... ... оқу құралдарын жасақтау т.б.
Практикада бұл үш түрі де аралас болуы мүмкін.
Схема 3
Кәсіпкерлік істің түрлері
|Өндірістік ... ... ... ... ... |Банк ... ... ... ... алу-сату |Сақтандыру ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... өндіру |Сауда-делдалдық |Аудиторлық ... ... ... ... ... |Лизингалық |Өндіріс |
| | | ... |
| | | ... ... | |Қор ... ... ... | | ... ... ... | | | ... | | | |
3. ... ... ... және құқықтық жағдайлар
Кәсіпкерлікпен айналысу үшін ең алдымен оған экономикалық ... ... ... ... қызметтер ұсыну, тауарлардың, қызметтердің алуан
түрлері; тұтынушылардағы ақша-қаражат көлемі, яғни ... ... ... жұмыс орнының артық-кемдігі; қарыз ... ... ақша ... ... ... т.б ... айналысу үшін нарықтың инфрақұрылымы болуы керек: банктер;
шикізат, ... ... ... ... ... ... мекемелер; заң; бухгалтерлік т.б. қызмет көрсететін мекемелер;
еңбекке орналастыру агенттігі; оқу орындары; жарнама; көлік; ... ... т.б. ... ... ... ... ... үшін
тұтынушыларға тауар сатып аларлық қаражаты болуы олардың тауарға, қызметке
деген талғамы, төлем ... бар ... ... ... Оған ... даму ... және діни ... ықпалын тигізеді. Әлеуметтік жағдай
әрбір адамның жұмыс орнындағы жағдайы, еңбек ақы мөлшерімен байланысты.
Елдегi әлеуметтік-экономикалық жағдайдың тұрақтылығы ... және ... ... оң ... ... Республикасы Статистика агенттiгiнiң мәлiметтерi бойынша 2005
жылғы 1 қаңтарда республикада 208,4 мың ... ... ... ... мың ... ... ... орта кәсiпорындар - 10,67 мың. ... ... ... ... ... ... 93,9%-ын құрайды.
Шағын кәсіпкерлікте (заңды тұлғалар) жұмыспен қамтылған азаматтардың
саны 2005 жылғы 1 қаңтарда 524,6 мың ... ... өсу 2003 ... ... ... ... ... ЖIӨ-ге қосқан үлесi 2003 жылы 16,2%-ды құрады, яғни
салыстырмалы түрде шағын және орта кәсiпкерлiк шамамен 25%-ды ... ... - ... ... субъектілерiнiң тауарлар мен
қызметтердi сатудан түскен кiрiстерiнiң артуы 2004 жылы 2003 ... 8,7 %-ды ... ... ... ... ... ... жылдары мүлдем
дерлік өзгерген жоқ. Белсендi ... ... - ... ... ... ... сауда, автомобиль жөндеу және үйде қолданатын
бұйымдар саласы - 40,5%-ы басым ... ... ... ... ... ... жиынтық саны 163,6 мыңы жұмыспен қамтылған
(шағын кәсiпкерлiкте жұмыспен қамтылғандардың жалпы санынан 31 ... жылы ... ... ... ЖIӨ-ден 22,6%-ды құрады, әйтседе
1992 жылдан 1998 жылдар кезеңiнде аталған көрсеткiш ... ... ... ... [6].
Бүгiнгi күнде кәсiпкерлер қос бухгалтерлiк жүргiзе отырып, ... және ... ... ... не ... да ... ... өз қызметтерiн салықтардан жасыруға тырысады.
 
Шағын және орта кәсiпкерлiк саласындағы заңнамаға талдау
 
Бүгiнде Қазақстандағы экономикалық өзгерiстер құқық ... ... ... ... ... ... шағын және орта кәсiпкерлiк
саласында да қалыптасқан.
Мысалы, қолданыстағы құқық жүйесiнде "де юре" ... ... ... кейiн қабылданған нормативтiк құқықтық кесiмдерге қайшы келетiн,
қайшылықтар ... не ... ... ... ... кiшi заңи
кесiмдер бар.
Жоғарыда аталғандар, уәкiлеттi органдар ... ... ... кесiмдерiне және басқа да мемлекеттiк органдардың ... ... ... ... ... ... ... 15 желтоқсандағы жағдай бойынша 10 195 Yкiмет қаулылары, оның
iшiнде жою және ... мен ... ... ... ... деп
есептеледi. Yкiметтiң қолданыстағы қаулыларының 420-сы дербес нормативтiк
құқық кесiмдер тiкелей кәсiпкерлiк қызметтi реттейдi ... ... ... бойынша Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005
жылғы 9 ақпандағы № 124 қаулысымен Қазақстан Республикасының Министрлер
Кабинетiнiң, Қазақстан ... ... 357 ... күші ... ... ... қолданыстағы заңнаманың қолданыстағы заңнама жүйесiнен
заңсыз кесiмдердi "болдырмауды" қамтамасыз ететiн тетiктерi жоқ.
Шағын және орта ... ... ... ... құқықтық
кесiмдi қабылдау қажеттiгiн негіздеу кезiнде орындылығын жан-жақты талдау
және шағын және орта кәсiпкерлiктiң жекелеген ... ... одан әрі ... жүзеге асырылмайды.
Бұдан басқа, қазiргi уақытта нормативтiк құқықтық кесiмдер әрекетiнiң
одан әрi ... ... ... ... ... ... жоқ, мұндай
нәтижелiлiктiң көрсеткiштерi мен өлшемдерi айқындалмаған.
Әкiмшiлiк кедергiлер жеткiлiктi кездесетiн шағын және орта ... ... ... үш ... ... ... және ... тiркеу;
әрекет етуi және дамуы;
тарату.
Жоғарыда аталған әрбiр кезеңде шағын және орта ... ... және ... әсер ... көптеген
проблемалар кездеседi, нәтижесiнде олардың дамуын тежейдi.
Тiркеу, қайта тiркеу және ... ... ... ... қамтитын рұқсат ету жүйесiнiң қолданыстағы
заңнамалық базаны ерекше айта кету ... және ... ... ... ... ... болып табылады.
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес тiркеу және қайта тiркеу рәсiмдерi әр
жерде ... ... ... ... ... құжаттарды қажет етедi.
Рыноктiң ... ... ... ... ... және ... ... қызмет түрлерiн үнемi ... ... ... құжаттарға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуге және тiркеушi
органға хабарлауға, сондай-ақ рұқсаттардың көптеген ... ... ... ... ... және орта ... субъектілері қызметiн
қолдау үшiн "бip терезе" қағидаты бойынша тiркеу мен ... ... ... ... 2,4 млн. ... және орта бизнес субъектілері бар
Францияда тiркеу процесі 24 сағатты құрайды, ... ... ... ... қағидаты бойынша 10 күн iшiнде тiркеледi. Бүгінде Қазақстанда
бизнес - қоғамдастық құптаған осындай жүйе ... ... етуi мен даму ... ... ... ... негізiнен әкiмшілiк
бұзушылықтар орасан көп бақылау-қадағалау функцияларға ие ... ... ... ... ... бақылау және қадағалау мәселелерiн реттейтiн құқықтық нормалар
әртүрлi нормативтік ... ... және бұл ... ... ... кесiм жоқ;
заңнамалық кесiмдерде (Салық, Әкiмшiлiк кодекстерде, кейбiр мемлекеттiк
органдардың мәртебесiн айқындайтын заңдарда және т.б) ... және ... ... тексеруге ерекше ұстанымдар көзделмеген және
сондықтан да мемлекеттік органдардың кәсiпкерлерге ... ... ... ... бiрдей;
тексеру, бақылау және қадағалау мәселелерi бойынша рәсiмдердiң нақты
бiрыңғай сипаты мен бiрыңғай глоссарилерi жоқ. Әртүрлi мемлекеттiк ... ... ... ... ... ... ... тыс, хронометражды, ағымдағы және т.б) қолданады [15];
бақылау-қадағалау органдары жұмысының тиiмдiлігін ... ... ... ... мен ... ... санына
байланысты;
кәсiпкерлiк субъектiлердiң қызметiнде төтенше жағдай туындағанда
(ғимараттың ... ... ... кiсi өлiмi және т.б) ... ... ... ... тұлғаның жауапкершілігі бiр мезетте қаралмайды.
Қазақстан Республикасы Әкiмшiлiк ... ... ... ... ... ... және орта ... тұрақты дамуына кедергi
келтiредi [14].
Атап айтқанда, ... салу ... ... ... ... ... қоспағанда, әкiмшiлiк айыппұлдардың еселенген мөлшерi шағын
кәсiпкерлiк үшiн де және iрi ... үшiн де ... ... ... ... аз және барынша көп мөлшерде (5-тен 2000
айлық есептiк көрсеткiшке дейiн) белгіленген ... ... өз ... ... мүмкіндігі әрбір құқық бұзушыға қатысты жемқорлықтың
туындауына әкеліп соғады.
Сонымен қатар, айыппұлдардың жоғары ... ... өзiн ... ... ... не "аз" пара ... ... таңдауға итермелейдi.
Лицензиялауға, акредаттауға, стандарттауға, сертификаттауға ... ... мен ... ... ... кең көлемдi тiзбесi
iскерлiк белсендiлiктiң, кәсiпкерлiк бастаманың өсуiне кедергі келтiредi.
Бұдан басқа, лицензияны беру ... және одан әрi ... ... ... ... беру ... ... беру, қорытындылау, келiсу)
бар. Бұл iс жүзiнде елде кәсiпкерлiктiң және ... ... және ... ... етуi мен ... тежейдi.
Осылайша, әкiмшiлiк кедергiлердiң ауыртпалығы негiзгi кемшiлiк болып
табылады:
тiкелей әрекет етпейтiн кесiмдер, көптеген кiшi заңи кесiмдер бар;
мәнi ... ... ... ... ... органдар
уәкiлеттiк еткен көптеген мемлекеттiк кәсiпорындар, ... ... ... тыс ... және ... ... ... мемлекеттiк органдар өздерiнiң бақылау-қадағалау, рұқсат беру
және ... ... мен ... ... ... ... мұқтаждықтар үшiн тауарларды (жұмыстар мен қызметтердi)
жеткiзiп беруде шағын және орта ... ... ... ... ... көп ... ... етуi тиiс "Мемлекеттiк сатып алу
туралы" Қазақстан Республикасы Заңының аясында мемлекет пен шағын және орта
кәсiпкерлiктiң өзара ... жеке атап өту ... ... практикада
мемлекеттiк тапсырыс берушiлер шағын және орта кәсiпкерлiк үшiн заңда
көзделген жеңiлдiктердi мүлдем дерлiк ... ...... ОҚО-дағы КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН
ТАЛДАУ
1. Шағын және орта кәсіпкерліктің қазіргі жағдайы мен
дамуын талдау
Елдегi әлеуметтік-экономикалық жағдайдың ... ... және ... ... оң ... ... ... Статистика агенттiгiнiң мәлiметтерi бойынша 2005
жылғы 1 қаңтарда республикада 208,4 мың заңды ... ... ... мың шағын кәсiпорындар құрайды, орта кәсiпорындар - 10,67 мың. ... ... ... субъектілерi жалпы санының 93,9%-ын құрайды.
Шағын кәсіпкерлікте (заңды тұлғалар) ... ... ... 2005 ... 1 ... 524,6 мың ... жетті, өсу 2003 жылғы тиiстi
күнiне ... ... ... ... ... үлесi 2003 жылы 16,2%-ды құрады, яғни
салыстырмалы түрде шағын және орта ... ... 25%-ды ... ... - шағын кәсiпкерлiк субъектілерiнiң тауарлар мен
қызметтердi сатудан ... ... ... 2004 жылы 2003 жылға
қарағанда 8,7 %-ды құрады.
Шағын кәсiпорындардың қалыптасқан салалық құрылымы соңғы жылдары ... ... жоқ. ... ... ... - ... ... жалпы санынан сауда, автомобиль жөндеу және үйде қолданатын
бұйымдар саласы - 40,5%-ы ... ... ... ... кәсiпкерлiк
саласында белсендi халықтың жиынтық саны 163,6 мыңы ... ... ... жұмыспен қамтылғандардың жалпы санынан 31 %-ы).
2003 жылы көлеңкелi экономиканың үлесi ЖIӨ-ден ... ... ... жылдан 1998 жылдар кезеңiнде аталған көрсеткiш орташа ... ... ... ... күнде кәсiпкерлер қос бухгалтерлiк жүргiзе отырып, астыртын
өндiрiспен және жалған ... ... не ... да ... ... өз қызметтерiн салықтардан жасыруға тырысады.
2. ОҚО – сы бойынша кәсіпкерлік қызметтің ... ... ... индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015
жылдарға арналған ... ... жаңа ... жаңа ... орындарын құруға бағдарланған шағын кәсіпкерлікті
дамыту ... ... ... қалыптастыруға бағытталған.
Облысымызда стратегияны орындау қолданыстағы заңнамасының талаптарын
ескере отырып, оның іске асырылуы ... ... ... ... ... Осы мақсатта Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша
кәсіпкерлікті дамыту мен ... ... ... ... ... қабылданды.
Бағдарламаның негізгі мақсаты жалпы аймақтық өнім ... ... орта ... ... жоғарылату. Жаңа жұмыс орындарын ашу ... ... ... жолымен халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз
ету, барлық деңгейдегі бюджеттер үшін салық ... ... ... одан әрі кең ... ... ... ... әл-ауқатын
және өмір сүру деңгейін арттыру болып табылады.
Сонымен қатар, осы ... ... ... ... ... түрде дамыту, ақпаратпен қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру ... ... ... жөніндегі мемлекеттік емес инститтардың
тиімділігін арттыру міндеттемелері қойылды.
Аймақтық бағдарламада көрсетілген ... ... ... 2005 жылы облыс бойынша тіркелген кәсіпкерлік субъектілерінің
саны 115,4 мың ... ... оның ... жеке ... мен шаруа
қожалықтарының саны 102,3 мың бірлікті құрап, онда 247,9 мың адам жұмыспен
қамтылған. 2004 ... осы ... ... ... саны 0,5 ... өсіп, Бағдарламадағы межеден 15,4 мың
бірлікке артты. Тіркелген кәсіпорындың 111,1 бірлігі жұмыс істеп ... 96,2 ... ... ... 1
Кәсіпкерлік субъектілерінің 13,9 мың бірлігі ... ... ... оның ішінде жұмыс істеп тұрғандардың саны 9,6 мың бірлік және
онда 65,5 мың адам ... ... 2005 жылы ... ... ... 314,4 мың адам жұмыс атқарды, бұл көрсеткіш 2004 ... 0,7 ... ... ... ... ... 14,4 ... артық. Ал, облыс бойынша экономикалық белсенді халықтың 30 пайызын
құрайды.
Сурет 2
Алдын ала деректер бойынша 2005 жылы ... ... ... ... ... ... қызметі) өндірген немесе өткен ... ... бұл ... 1,2 пайызға өскен, бұл Бағдарламада
жоспарланған межеден 47,1 пайызға артық [23].
Кәсіпкерлік құрылымдардың өндірген өнімінің
(жұмыс, қызмет көрсету) ... ... ... ... ... ретінде 2005 жылы 1693 кәсіпорын құрылып, 3212
жаңа жұмыс орны ... ... ... ... 11 пайызға
артқан. Шағын бизнестегі құрылымдық ... ... ... өсуі ... сауда және құрылыс салаларында жаңа кәсіпорындардың ашылуына
байланысты, болып отыр [23].
2005 жылы ішінде кәсіпкерлік құрылымдарын қаржылай ... 3 ... ... ... ... ... ... микрокредиттік ұйымдар және
облыстық бюджет арқылы жүргізілді.
2003-2005 жылдар аралығында кәсіпкерлікті қолдау мақсатында облыстық
бюджетте ... ... ... ... ... үшін ... ... 134,0 млн. теңге көлемінде кредит қаражаттары
кәсіпкерлік құрылымдарына бөлініп толығымен игерілді.
Кесте 1
2003-2005 ... ... ... ... ... емес ... кредиттік қаражаттар
| ... |2003 ж. |2004ж. |2005 ж. |
| ... | | | ... ... ... |Млн. ... |17881,2 |22010,5 |21958,0 |
|Микрокредиттік ұйымдар |млн.теңге | |342,3 |793,8 ... ... ... |млн.теңге |254,3 |240,8 |491,0 |
|қоры» АҚ ... ... | | | | ... ... ... ... |546,8 |1576,0 |2205,1 |
|кредиттік серіктестіктер | | | | ... ... ... |653,6 |1138,7 |1721,3 ... ... | | | | ... ... ... |16,4 |25,6 |57,1 |
|фермерлер мен кәсіпкерлерді | | | | ... ... ҚҚ | | | | ... | |19352,3 |25339,9 |27226,3 ... ... ... емес ... кейінгі жылдары
шағын бизнесті қолдауға бағытталған кредит қаражаттарының ... ... ... кеңейту және механизімін өрістетіп дамыту
үшін дөңгелек үстелдер, тренинг, семинарлар өткізілді . Айта ... ... 24-27 ... ...... және Алматылық банк оқу
орталығымен бірлескен “Микроқаржылық ұйымдарының клиенттерін бағалау” атты
семинар өткізілді. Облыстағы 16 ... ... және ... 30 ... ... ... Нәтижесінде облыстағы
микрокредиттік ұйымдардың саны 2003 жылмен салыстырғанда 48 пайызға өсті.
Қазіргі таңда ... 77 ... ... ... ... ... дамыту қоры” АҚ Аймақтық филиалы 2005 жыл ... ... ... ... ... принципі мен
механизімдерімен таныстыру” атты дөңгелек ... және осы ... ... 8 ... ... ... өткізілді. Сонымен бірге,
қорда кәсіпкерлерге бизнес жобаны жасау, құжаттарды рәсімдеу және ... ... ... консультациялар беріледі.
Елбасымыздың 2005 жылы 18 ақпанындағы халыққа жолдаған Жолдауында
“Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры” АҚ ... ... ... айналуға
тиіс екендігі ерекше аталып өткен, бұл мәселе департамент тарапынан ... ... ... ... өз ара ... ... әрі қарай жүргізіп,
кәсіпкерлерлікті қолдаудағы мемлекеттік саясатты орындау мақсатында 2005
жылдың 1 ... ... Қор ... ... қол қойылды.
Меморандумда кәсіпкерлерге арналған насихаттау, ақпаратпен қамтамасыз
етумен, оқыту мен ... ... ... ... және ... ... экономикасына тиімді жобаларды бірлесіп іріктеу жұмыстарымен т. б.
мәселелерін тиімді шешу жолдары ... орта және ... ... ... ... ... ... облыстың ірі және орта кәсіпорындары үшін ... ... ... ... ... ... ... тұтынатын күнделікті тауарларға мониторинг жүргізіліп, оның
74% астамы шетелден келетіндігі анықталды. Аймақ ... ... ... ... ... Облыс теледидары және БАҚ ... ... осы ... ... ... тізімі
жасақталды.
Халық тұтынатын тауарларды шығаруға қызығушылық білдірген ... ... ... оларды үш топқа бөлді: жұмыс ... ... әрі ... дамыту; кәсіпкерлік қызметін енді ұйымдастыратын
тауарөндірушілерді; мүмкіншілігі шектеулі, бірақ дұрыс деп танылған идеясы
бар ... ... ... осы ... ... ... мәселелердің
шешу жолдары қарастырылып, бірқатар ... ... ... ... департаментіне және “Шағын кәсіпкерлікті дамыту
қоры” АҚ Аймақтық филиалына бағытталды.
2003 жылы ... ... ... халықаралық бағдарлама бойынша ... ... ... ... ... асырылып, Бүкіләлемдік банктің Info Dev бағдарламасына
ұсынылған жоба Орталық Азиядағы ең үздік ... және ТМД ... ... ... бірі ... ... Жоба екі жылға есептелген. 2004 жылы осы
бағдарламаның аясында облыстағы ... ... ... ... өнімдер өндірілетіні және тағы басқа деректер негізі құрылды, бұл
мәліметтер Интернет ... ... ... ... ... ... облыс кәсіпкерлеріне өндірілген өнімдерін тек қана республика
көлемінде ғана емес, шет елдерге де ... ... ... ... ... 2005 жылы мамыр айында ашылды. Мәліметтер ... орыс ... ... басылған. Интернет сайтта “Шымкент”, “Туризм”, “Бизнес”
порталдары бар .
2004 жылы шағын бизнес проблемаларын шешу үшін және ... ... мен ... ... ... ... ... он екі аймағында- Арыс, Түркістан, Кентау қалаларында,
Мақтарал, Отырар, Сайрам, Сарыағаш, Созақ ... ... ... ... ... ... ... аталған аймақтарда кәсіпкерлік құрылымдардың басшылары арасында
сауалнама жүргізілді.
Қоғамдық ұйымдармен ... ... ... 2004 ... ОҚО ... ... ... (ЮСАИД) корпорациясы,
«Оңтүстік кәсіпкерлері лигасы» ҚБ және Фармацевтік қызметті қолдау және
дамыту ... ... ... ... ... ... істеу
туралы келісімге қол қойды.
Осы шараның аясында 2005 жылдың ақпан айында облыста шағын және ... ... ... ... ... ... тексерулерінен қорғау туралы дөңгелек үстел және ... шешу ... ... өткізіліп, жұмысшы тобы құрылды.
2004 жылы “Оңтүстік кәсіпкерлерінің бірлестігі” ҚБ ... ... ... іске ... ... ... ұтып алды. Осы жоба аясында 310 кәсіпкермен кеңес өткізілді.
2005 жылы кәсіпкерлікті қолдау, қорғау институттарын және кәсіпкерлік
қызметті ... ... ... ... ... үшін ... Қазақстан
облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаментінің тарапынан “Алам
Partners” ЖШС-гі мен ... ... ... ... ... қол ... ... Қазақстан облысында “Кәсіпкерлікті
құқықтық қолдау орталығы” құрылды. ... ... ... ... ... ... арқылы жоғарылату,
кәсіпкерлік ... ... мен ... ... анықтаған кезінде
шағын кәсіпкерлік субъектілеріне оперативті көмек көрсету, ... ... ... ... ... және ... да ... іске асу кезіндегі ... ... ... субъектілерінің құқықтарын қорғау жұмыстары тегін жүргізілді.
2003-2005 жылдар аралығында департамент мемлекеттік емес ұйымдармен
бірлесіп бақылау-қадағалау ... ... ... ... ... отырып кәсіпкерлердің мәселелері бойынша пресс
конференция, дөңгелек үстелдер, кеңес – семинарлар, ... және ... ... ... түрде ұйымдастырылып отырды. Бұл шараларға облыстың
аудан қалаларындағы кәсіпкерлері тартылды.
Қазақстан республикасы және ... ... ... ... ... ... ... қатысуына
ықпал ûºïàë åòó мақсатында 2003 жылы ... ... ... ... ITECA ... мен облыстық кәсіпкерлікті
қолдау басқармасының арасында шағын және орта ... ... ... ... ... мүмкіндігін қамтамасыз ететін
келісім- шарт ... Осы ... ... ... ... және Атырау қалаларында өткізілген 18 көрмелердің жұмысына ... ... 2004 жылы ... ... ... және Польша
елдерінде өткен көрмелерге облыс кәсіпкерлерінің қатысуын ... ... ... жылы ... ... ... ... өткен “ЕврАЗ ЭС –іскерлік
Америка” халықаралық конгресінің жұмысына қатысты (ААҚ АФ Восход). ... ... ... Ислам Даму Банкісінің ... ... ... [19].
Алматы қаласында 2005 жылдың 24-26 тамызында өтетін Республикалық
“Қанатты әйел-11” ұлттық ... ... мен ... ... бір топ ... ... қатысып жәрмеңкеге өз
тауарларын жарнамалап қайтты.
2005 жылдың қыркыүйек айында ... ... ... ... ... ... Үрімші қаласында өткен 14-ші Халықаралық экономикалық
сыртқы сауда жәрмеңкесінің жұмысына қатысып, ... ... мен ... ... іске ... ... ... 80
адам қосымша жұмыспен қамтылды.
Ағымдағы жылы атқарушы органдарымен кәсіпкерлер арасында тығыз ... ... ету ... ... функцияларын жүзеге
асыратын мемлекеттік органдарында барлығы 14 Эксперттік кеңестер құрылды.
Мемлекеттік әлеуметтік – ... ... ... ... ... құрылымдарын осы шараларға тең әріптес ретінде қатыстыру
және ... ... ... ... 2005 ... 13 сәуірінде
Оңтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлерінің Форумы ... ... ... мен ... ... “Атамекен” жалпыұлттық
одақтың Оңтүстік Қазақстан ... ... ... ... 29
кәсіпкерлік жұмыс берушілерден ... ... ... облыстың барлық
аудан, қалаларында осы одақтың филиалдары құрылды.
Осы шараның аясында “Атамекен” одағы мен жергілікті атқарушы облыстық
құрылымдарымен екі ... ... ... жаңа ... ... ... жеке ... өз ара қатынасын серіктестік, мемлекеттік қолдау мен
ашықтыққа тең қол жеткізу мақсатында “Басымдылық ынтымақтастық пен ... ... ... қол ... ... ОҚО ... ... бірлесе облыс көлемінде
инвестициалық қор құрылды және облыстың 5 ... ... ... бұл ... әрі ... жалғасуда [19].
2005 жылы департамент “Атамекен” ОҚФ Іскерлер ... ... ... ... ... ... атқарушы билік
және кәсіпкерлік», «Шағын кәсіпкерлікті дамытуда конституциялық және
заңнамалық мүмкіндіктерін ... ... ... ... «ҚР «Жеке
кәсіпкерлік туралы» заң жобасын талқылау», «Оңтүстік Қазақстан облысының
сот органдарымен кәсіпкерлік субъектілерінің ... ... ... ... ... және ... атты ... үстелдер өткізілді.
“Шенеунік пен кәсіпкер” акциясының жоспарының аясында 2005 жылдың 1
ақпанында Қазақстан ... Бас ... ... ... ... ... “Заңды тексеру” атты дөңгелек
үстел өткізілді.
Орта және шағын кәсіпкерліктің ... ... ... ... бизнес құрылымы жөніндегі жалпы көрінісін талдау жасау
мақсатында ағымдағы жылы департамент ... ... ... тоқсан сайын сауалнама жүргізіліп отырды, оның бірі - Оңтүстік
Қазақстан салааралық ғылыми – ... ... ... бірлесіп
(ОңҚазСҒТАО) Оңтүстік Қазақстан облысының 2004 – 2015 ... ...... ... ... асыру мақсатында аумақтағы
өндірістік кәсіпорындардағы инновациялық қызметтің конъюнктурасын ...... ... ... зерттеу, әрі осы
саланың қазіргі ... ... ... ... шеңберіне кіргізілген қала, аудандарда экономикалық
жағдайға, оның ... ... ... позитивтік тенденция
қалыптасқан.
Сонымен бірге, кәсіпкерлерге банктік кредитті алуда кепілдікке ... ... ... ... ... ... сыбайластығы, несиені қайтару мерзімінің тиімсіздігі сияқты
бірқатар кедергілер орын алуда.
Кәсіпкерлікті ... ... ... әрі қарай жүргізу
мақсатында 2003-2005 аралықтарында “Оңтүстік ... ... ... дамытудағы жетістіктері үшін байқау өткізіліп тұрды. 2005
жылдың 9 ... ... ... ... кәсіпкерлердің Форумы мен
көрмесі және байқау 10 номинация бойынша өткізілді.
Осы байқаудағы жеңімпаздардың ... ... ... ... ... ... байқауға жіберіліп “АЛМ” ЖШС-
нің директоры ... ... ... ең ... ... ... ... орынға ие болды.
Облыстық басылымдарда, Оңтүстік Қазақстан және ... ... ... ... ... ... ... бойынша 5 мақала
жарияланды және теледидар арқылы “Отандық тауарөндірушілер ” айдары ... ... ... ... басылымында және “Евразия KZ” газетінде
“Кластер-бәсекелестікті дамыту ... атты 2 ... ... ... Президентінің 2005 жылғы 18 ақпандағы «Қазақстан
экономикалық, әлеуметтік және ... ... ... ... атты ... ... ... тапсырмаларын және Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2005 жылғы 12 мамырдағы «Қазақстан ... ... ... ... және орта ... жедел дамыту бағдарламасын
бекіту туралы» №450 қаулысымен бекітілген ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік және ... ... ... Қазақстан облысында кәсіпкерлікті қолдау
және дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған өңірлік ... ... ... 25 ... ... әкімдігінің № 597 Қаулысымен және 6
желтоқсанда облыс маслихатының № 20/202-11 шешімімен бекітілді ... ... ... ... ... ... ... Стратегиясының шеңберінде 2005 ... одан әрі ... ... ... ... облысының
кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың 2006-2008 жылдарға арналған аймақтық
бағдарламасы әзірленіп, қабылданды [19].
Сурет ... ... ... ... субъектілерінің саны 125,7 мың
бірлікті құрады, оның ішінде жеке тұлғалардың саны 111,0 мың ... 261,6 мың адам ... ... ... тұлға ретінде тіркелген
кәсіпорындардың саны 14,7 бірлікке жетіп, оның 10,8 мың ... ... Онда 67,3 мың адам ... ... ... ... осы мерзімімен
салыстырғанда тіркелген кәсіпкерлік құрылымдарының саны 8,9 пайызға артқан.
Облыс бойынша шағын бизнес саласында 330,0 адам ... ... ... ... белсенді халықтың 31,4 пайызын құрайды [23].
Сурет 5
Сурет 6
2006 жыл ... ... ... ... 123,0 ... ... ... қызметі) өндіріп, өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда
3,3 пайызға артқан [23].
Сурет 7
Облыста заңды тұлға ретінде 2007 жылдың 1 ... 1527 ... 3840 жаңа ... орны ... ... ... ... қозғаушы құралдарының
бірі кәсіпкерлікті шағын кәсіпкерлік құрылымдарын қаржылай көмек ... ... ... ... ... ... ... 3 деңгейде
- екінші дәрежелі банктер, қоғамдық ... мен, ... ... ... ... ... ... құрылымдарына жалпы-44327,7 млн.теңге,
оның ішінде екінші дәрежелі банктерден ... ... ... ... қоры” АҚ Аймақтық филиалы –804,6 млн. теңге , ... ... ... – 3186,6 млн. теңге және “Фермерлер ... ... ... ... ... – 92,7 млн ... ... серіктестіктері мен несиелік серіктестіктері-2352,1
млн. теңге, микрокредиттік ұйымдар-1366,4 млн. теңге ... ... ... ... институттардан шағын және орта ... ... ... ... көлемі өткен жылдың осы
мерзімімен салыстырғанда 62,8 ... ... ... ... ... ... бизнес кәсіпкерлеріне мемлекеттік емес ұйымдардан
берілген кредиттік қаражаттар (алдын ала деректер)
млн. тенге
| |2004 |2005 ж |2006 ж ... ... ... (11 ай |22010,5 |21958,0 |36523,1 |
|қорытындысы бойынша) | | | ... ... |342,3 |793,8 |1366,4 ... ... ... қоры»|240,8 |491,0 |804,6 ... | | | ... ... ... |1576,0 |2205,1 |2352,1 ... ... | | | ... кредиттеу қоры» |1138,7 |1721,3 |3186,8 ... ... | | | ... ... ... |25,6 |57,1 |92,7 ... мен ... | | | ... ... ҚҚ | | | ... |25333,9 |27226,3 |44327,7 ... ... салыстырғанда микрокредиттік ұйымдармен берілген несие
көлемі 72,1 пайызға, ал несиелік серіктестіктер арқылы берілген ... 6,7 ... ... ... ... ... және ... шағын
кәсіпкерлікке қатысты мемлекеттік саясатты қалыптастыруға ... ... ... бизнес мүдделерін қолдау және заңды құқықтарын қорғау,
шағын кәсіпкерліктің нормативтік құқықтық базасын ... ... ... ... және ... ...... шешуге кәсіпкерлерді тарту бойынша жұмыстарды іске асыру
мақсатында бірқатар жұмыстар жүргізілді. Атап, айтқанда “Атамекен” ... ... ... ... ... және ... бизнестің экспортқа бағытталған жүйесін
қалыптастыру бойынша ұсыныстар енгізілді.
Осы бағытта ... әрі ... ... департамент тарапынан
кәсіпкерлердің қоғамдық ұйымдары мен бірлестіктерінің ұсыныстарын ескере
отырып, бірқатар ұсыныстар ... ... ... ... өзгерістер енгізу, электрлік ... және ... ... қалыптапстыру, мемлекеттік органдардың жұмысын сыртқы
экономика қызметіне қатысушыларға қолайлы жағдай ... ... ... бойынша шағын және орта кәсіпорындардың
менеджерлері мен ... және ... ... шетелдерде
оқыту және т.б.
Инфрақұрылым жүйесін дамыту мақсатында ОҚО “Атамекен” филиалымен
бірлесе облыста ... ... 15 ... ... ... ... мен ... одағының облыстық филиалы және кедендік
бақылау басқармасы, салық комитеті, ОҚО ... ... ... тіркеу
жөніндегі орталық, ОҚО бойынша техникалық реттеу және метрология жөніндегі
басқармасы, жер қатынастарын басқару ... ... ... арасында
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Бизнес ортада меценаттықты
дамыту ... ... ... қоғамдық ұйымдары мен және бірлестіктерімен ... ... ... ету жүйесін қалыптастыру жұмысы
жүргізілуде. Департамент тарапынан осы ... ... ... ... ... ... ... “Іскер әйелдер Ассоцияциясы” қоғамдық
ұйымының Оңтүстік Қазақстандағы филиалының арасында төрт ... ... ... қол ... одағымен бірлесе Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша
қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы насихаттау ... ... 27-28 ... ... ... ... корпоративтік
жауапкершілік- еліміздің бәсекелестікке ... ... ... шарттың Қазақстанның дамуындағы рөлі» және ... іске ... ... ... ... бәсекеге
қабілеттілігін арттыру» тақырыбтарында семинар-кеңес және ... ... Бұл ... ... ... ... ... қызметкерлер,
кәсіпкерлердің қоғамдық ұйымдары және облыс кәсіпкерлері қатысты [19].
Сонымен қатар, 2005 ... ... ... ... ... ... ... ынтымақтастық меморандумының шеңберінде кәсіпкерлікті
құқықтық қолдау орталығы құрылды. Орталықпен ... ... ... ... бері 1 ... жуық ... субъектілеріне маркетинг,
құқықтық бухгалтерлік мәселермен кеңес берілді.
Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры” аймақтық филиалы 2006 жылы 52 ... 804,6 млн ... ... ... қаражаттар кәсіпкерлік
құрылымдарына бөлінген. Несие қаражатарын бөлу ... ... егер ... 43 жоба 491 млн. ... қаржыландырылған немесе 63 пайызға артқан. 2004
жылы 29 жоба 260,8 ... ... 2004 ... ... ... ... шағын кәсіпкерлік
субъектілеріне арналған консалтинг орталықтары ашылды. ... ... ... кәсіпкерлік субъектілерін ақпаратпен қамтамасыз ету және әр түрлі
мәселерді ... ... ... даму ... ... ... жүргізу. Орталықта кәсіпкерлерге арналған мәселелер бойынша
жоғарғы білікті мамандар ... ... ... және ... ... ... ... бухгалтерлік, маркетингалық және құқықтық
қызметтері бойынша облыстың шағын кәсіпкерлік субъектілерінің ... ... 1054 ... ... берді, соның ішінде 397
бизнесті жаңадан бастағандар, 473-жұмыс ... ... және ... тұрған 184 кәсіпкерге кеңес берілді. Кеңестер негізінен кепілдікке
арналған құжаттарды рәсімдеу, кредит алудың ... ... ... және адвокатура мәселелері, бухгалтерлік есеп, лизинг, ... және ... ... және тағы да ... ... ... ... Президентінің Қазақстан халқына Жолдауын іске
асыру жөніндегі желісінің тиісті іс-шара ... ... ... ... және ... аудандарында қордың өкілдіктері ашылды.
Қазіргі таңда, облыстың қала, аудандарында ... ашу ... ... ... жылы ... және орта ... дамыту Федерациясының”
заңды тұлғалар одағының ... ... ... ... ... ... асыру мақсатында бірлесіп жұмыс істеу
меморандумына екі жақты қол ... ... ... ... ... ... [14].
Федерацияның негізгі қызметі кәсіпкерлік қызметті насихаттау, жаңа
шетелдік технологияларды тарту, ... және орта ... ... іске ... мақсатында (ұлттық диаспорлардың потенциалын пайдалана
отырып) шетелдік кәсіпкерлермен екі жақты қарым қатынастың белсенділігін
арттыру, ақпараттық-талдау жүйелерін, ... және орта ... ... іске ... ... топтарды, консалтингтік, кәсіпкерлікті
қолдайтын, оқу орталықтарын құру т. б. кәсіпкерлік қызметін ... шешу ... ... жылдың 31 наурызында бизнес ... ... ... ... ... ... ... шарасы өткізілді. Бұл
шараға Қазақстан ... ... ... ... кәсіпкерлері,
бақылау- қадағалау функциясын атқаратын мемлекеттік органдар мен қоғамдық
ұйымдардың өкілдері қатысты.
2006 ... 23 ... ... ... ... ... «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті жүргізуге ... ... ... ... ... Республикасының мәдениет және
ақпарат министрілігі және ... және орта ... ... ... ... өткізілді. Семинардың жұмысына бақылау-қадағалау
мемлекеттік органдардың, қоғамдық ... ... және ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
азаматтарының және атқарушы билік ... ... ... ... және ... ... ұйымдастыру және бақылау сипаттарындағы
ұсыныстарды енгізудің нәтижесінде сыбайлас ... ... ... ... ... ... ... оның ішінде әйелдер мен жастар ... ... ... ... ... ... үстелдер”, өткізуді қамтамасыз ету жұмыстары облыс көлемінде
жүргізілуде.
2006 жылы 22-23 ақпан ... ... ... ... ... экономикалық қоғамының ұйымдастыруымен „Әйелдер Еуразиялық
Саммиты” жиынға облыстан бір топ бизнес, ... емес ... ... да ... ... ... ... кәсіпкерлерінің лигасы» қоғамдық ұйымымен
бірлесе «Жастардың әлеуметтік жобалары» жобасы бойынша Оңтүстік ... ... ... ... үйрету мақсатында 2006 ... ... ... ... тренинг-семиналар өткізілді.
Оңтүстік Қазақстан облыстық “Фермерлер мен кәсіпкерлерді қолдау қоры”-
фермерлер мен кәсіпкерлерге, ... ... ... ... 28,9 млн теңгесі немесе 32 пайызы, “Несие беру” Қазақстандық ... 2291,3 млн. ... ... 71,9 ... ... ... беріліп,
қаражаттандырылды. Бөлінген несие қаражаттары ауыл шаруашылығы, сауда ... ... ... ... ... ... ... деңгейде дамыту және қолдау бойынша
іс-шаралары туралы халыққа жеткізу жұмыстары облыстың аудан, қалаларында
жергілікті теледидарларда және ... ... ... жұмысы
тұрақты түрде жүргізіледі.
2006 жылы 14-15 маусымында Аймақаралық «Қазақстан Республикасының
«Жеке кәсіпкерлік ... ... ... ... атты ... ... ... «Жеке кәсіпкерлік ... ... ... ... органдардың рөлі» атты дөңгелек үстел өткізілді. Бұл
жиынға қоғамдық ұйымдардың, мемлекеттік органдардың, ... және ... ... және ... ақпарат құралдарының өкілдері
шақырылды. Сонымен қатар, Жамбыл, ... ... ... ... ... ... қатысты.
2006 жылдың 8 қыркүйегінде облыс тауар өндірушілердің конференциясы
және «Оңтүстік Қазақстан ... ең ... ... мен “Оңтүстік
Қазақстан облысының шағын кәсіпкерлікті дамытудағы жетістіктері үшін”
байқаулары өткізілді.
Конференция ... ... ... ... органдарының
басшылары, Жамбыл және Қызылорда облыстарынан лауазымды қызметкерлері мен
кәсіпкерлердің, ... ... ... ... ... және
«Шағын кәсіпкерлікті дамыту қорының» АҚ өкілдері ... ... ... және ... ... елдiң
тұрақты дамуын қамтамасыз ету, өнiмнiң бәсекелiк түрлерiн шығару мен
экспортты ұлғайту мәселелері ... ... ... ... емес ... бірлесе 4 семинар, 11 тренинг
өткізіліп, 2,0 мыңнан аса ... ... ... Бұл шараларға облыстың
4,0 мыңға жуық кәсіпкерлері тартылды.
2006 жылдың 17 қарашасында ... ... ... ауыл шаруашылық
департаменті және „Оңтүстік Қазақстанда жасалынған” атты аймақаралық ауыл
шаруашылық департаменттің қолдауымен ... және ... ... ... ... ... аудан қалаларының тауарөндірушілері ... ... және ... ұсынылды. Сонымен бірге, ауыл шаруашылық
техникасы керекті анықтамаларымен қоса жарнамаланды [14].
Орта және шағын кәсіпкерліктің нарықтың кейбір сегментеріндегі ... ... ... ... ... ... көрінісін талдау жасау
мақсатында департамент ... ... ... ... ... ... нәтижесін қорытындай келгенде
кәсіопорынді тіркеу кезіндегі ... ... ... санының 78
пайызы кезіккен болса, 30 пайызға жуығы тіркеу алымының ... ... ... 20 ... ... ... кедергіге, 17 пайызы тіркеу
мерзімінің ұзақтығына (10 күннен жоғары) және 10,5 ... ... ... прокуратура, қаржы полициясы) кедергілерін көрсеткен.
Сонымен бірге, кәсіпкерлерге банктік кредитті алуда кепілдікке ... ... ... ... жоғарлығы, банктік
құрылымдардың сыбайластығы, ... ... ... ... ... ... туындап отырғандығы аталған.
Бизнес икубатор «СодБИ»-мен бірлесе жыл ... ... ... ... ... және ... ... құрал-жабдықтар топтамасын
жасау үшін аудан қала кәсіпкерлерінің арасында екі сауалнама жүргізілді.
Департамент тарапынан кәсіпкерліктің инновациялық экономикаға ... ... ... ... ... қорымен және М. Әуезов атындағы ОҚМУ
жанындағы ... ... ... ... тартымды
инновациялық жобаларды ... ... ... ... „Ұлттық инновациялық қор” АҚ басқармасына „Сортаң тұзды
және мақталы ... ... ... ... қажет етпейтін, баяу сіңіріліп
ионоалмастыра алатын экспортқа арналған пигменттолтырғышты ... ... ... технологиясын игеру” және ... ... ... ... ... ішу ... ... жобалау-конструкциялық шешімі” атты бизнес –
жобалар қаржыландыру үшін қарастыруға жолданды.
2006 ... 21-24 ... ... ... ... ... даму перспективасы мен мәселелері» және ... ... ... ... ... ... мақсаты қоғамның инновациялық белсенділігін
арттыру және республиканың ... ... мен ... ... ... ... ... қамтамасыз ету
мәселелерін талқылау болды.
Бұл іс-шара ҚР Индустрия және сауда Министрлігінің бастамасымен ОҚО
кәсіпкерлік және ... ... ОҚО ... ... қоры,
Оңтүстік Қазақстан сауда өнеркәсіп палатасы және «СодБИ» бизнес инкубатор
корпоративтік қордың бірлестігімен өткізілді.
Семинарда ОҚО Мемлекеттік инновация қоры және М. ... ... ... ... ... ... ... семинарға
қатысушылардың назарына ұсынды.
Кәсіпкерлік қызметті насихаттау, қоғамның фундаменталды көзқарасын
өзгертуді, адамдар санасындағы ... ... ... ... ... мемлекеттік саясатының негізгі мақсаты тұрақты түрде кеңейтілетін
кәсіпкерлердің тұтастай орта табты құруға ... Бұл үшін ... ... ... кәсіпкерлікке арналған телехабарлар,
мақалалар шығару ... ... ... ... ... жүргізілуі жоспарланған. Соны орындау мақсатында ақпан айында
«Южный ... ... ... ... атты ... ... мемлекеттік органдардың нақты қызметі саласындағы
өкілеттіктері туралы кітапша басып ... ... ... ... ... ... таңға, сараптама жасалуда. Бұл кітапшаларды
басып шығаруға 2007 жылы бюджеттен қаржы ... ... ... жыл ... ... кәсіпкерлеріне арналған «Өз ісіңді
қалай бастау», «Гранттық ... алу және ... ... ... ... ... ... аспектері», «Кәсіпкерлік
саласында техникалық реттеу және ... ... ... ... ... «Бірінші қабаттағы бизнес»,
«Шетелдік нарыққа қалай шығу ... ... ... ... атты ақпараттық-презентациялық материалдар таратылды.
2006 жылдың 15-16 маусымында өткізілген аймақаралық ... ... ... ... ... қолдану тәжірибесі», 2006
жылдың 21-24 қараша аралығында ... ... ... ... ... ... және 27-28 қыркүйек
аралықтарында „Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін бизнестің
әлеуметтік жауапкершілігін ... ... ... ... ... ... әдістемелік және анықтамалық әдебиеттер
әзірленіп, қатысушыларға тегін ... ... ... ... 1,0 мың аса ... анықтамалық
әдебиеттер мен кітапшалар таратылды.
2006 жылдың 29 тамызында №12/2607 хатпен Қазақстан ... және ... ... ... ... ... акционерлік қоғамның жарғысы; облысаралық ауыл шаруашылық
биржаны құру негіздемесі; өлшемді ... ... ӘКК ... ... ... ... мен ... мемлекеттік және
коммуналдық меншіктің тізімі бойынша құжаттар ... ӘКК құру ... ... ... ... ... ... әкімшілігіне тапсырылды.
III – тарау. ОҚО-ғы КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫН ... ОҚО ... ... ... мен ... болжау
Дүниежүзілік тәжірибе нақты көрсеткенде, нарқытық экономикасы дамыған
елдердің өзінде шағын кәсіпкерлік халық шаруашылығының дамуына, әлеуметтік
мәселелерді шешуге, ... ... ... санын арттыруға едәуір
әсерін тигізеді. Жекелеген елдерде шағын кәсіпкерлік субъектілері ... ... және оны сату ... ... ... мен ... ... қамтылған адамдар саны жағынан алдыңғы орында.
Шағын кәсіпкерлікті дамытуды шетелдік және отандық тәжірибесін талдай
отырып, оның ... ... ... ... шаруашылық жүргізудің
жергілікті жағдайларына жылдам дағдылану; шағын кәсіпкерлік субъектілері
іс-әрекеттерінің тәуелсіздігі; ... ... мен ... ... шығындардың кемдігі, әсіресе басқару кететін
шығындардың; өз ... ... іске ... жеке ... ... мүмкіндіктердің болуы; қаржыға деген ... ... ... ... ... ... өнімге және өндіріске тез арада
өзгеріс ... ... ... ... ... және т.б. ... ... жергілікті рыноктың сұранысын жақсырақ біледі, көп
жағдайда нақты бір ... ... ... ... ірі
кәсіпорындарға қарағанда көптеген адамдарға қажетті қаражаттар бере отырып,
кәсіби жұмысшылар даярлауғажәне тәжірибелік ... ... ... Жекелеген елдерде шағын және орта ... ... ... сан ... да, сондай-ақ тауар өндірудегі,
жұмыс ... ... ... үлес ... ... да басым орынға
ие. Сонымен қатар, шағын кәсіпкерлікте кейбір кемшіліктер де тән, ... ең ... атап өту ... ... тәуекелділіктің көптігі,
соның салдарынан нарықтағы ... ... ... ... ірі ... ... ... басқарудағы кемшіліктері;
басшыларынан жетік біле бермеуі; шаруашылық жүргізу шарттарының өзгеруінің
жоғары сезімталдылығы; қосымша қаржыларды тартуға және ... ... ... ... әріптестердің келісімдерді түзгендегі
сенімсіздігі және сақтығы және т.б ... және орта ... ... ... Елбасы 2006 жылғы
Қазақстан халқына жолдауында шағын және орта бизнесті ... ... ... ... олар – шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуды
түбірлей жаңа идеологиясын құру және кәсіпкерлік ортаның бастамаларын ... үшін ... ... ... мемлекеттік кәсіпорындар мен
мегахолдингтердің, ең ... ірі ... ... өздеріне үйлеспейтін міндеттері шағын және орта ... ... ... ... банк несиелеріне кепілдік беру мен
сақтандыруды жүзеге асыру ... ... ... 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан
халқына «Қазақстан экономикалық-әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында»
Жолдауында және ... ... ... 2005 ... 12 мамырдағы
№450 Қаулысымен ... ... ... шағын және орта
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 2005-2007 жылдарға арналған жедел ... ... ... ... ... мақсатында Оңтүстік
Қазақстан облысында кәсіпкерлікті қолдау мен дамытуды 2006-2008 ... ... ... ... ... 2030 даму стратегиясы, Қазақстан Республикасы Президентінің
"Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында" атты
2005 ... 18 ... ... ... ... басымдықтары тұрғысынан
Бағдарламаның басты мақсаты шағын және орта ... ... ... ... және ... қызметін жандандыруға бағытталған
институционалдық жағдайларды жетiлдiру есебінен Қазақстанның ... ... ... ... ... және орта кәсiпкерлiктің қазiргi жағдайы мен дамуының талдамасының
нәтижелерiн және шетелдiк тәжiрибенi ескере отырып, алға қойылған мақсатқа
жету үшiн ... ... ... мiндеттердi iске асыру көзделуде:
Шағын және орта кәсiпкерлiктiң дамуы үшiн ... ... ... ... ... және әкiмшiлiк кедергiлердi жою;
шағын және орта кәсiпкерлiкте көлеңкелi айналымды қысқарту;
мемлекетке бейiндi емес функцияларды рыноктiк ортаға, бiрiншi кезекте
шағын және орта ... ... ... негiзiнде тiршiлiкке ... ... құру және ... ... ... ... қатысуы.
Жоғарыда аталған мiндеттер мынадай негiзгi шараларды жүзеге асыру арқылы
жүзеге асырылады:
2005 жылы:
тексеру жүргiзу, Қазақстан Республикасының бiр қатар заңнамалық ... ... ... ... және ... және орта ... ... саласында заңнамалық негіздің
барынша ашықтығын қамтамасыз етудi әзiрлеу;
шағын және орта ... ... ... ... бақылау
және қадағалау функцияларына талдау жүргiзу;
шағын және орта кәсiпкерлiк ... ... ... бақылау
және қадағалау функцияларын ... және ... ... ... және орта ... субъектiлерiне кредит беру көлемiн 10 млрд.
теңгеге қосымша ұлғайтуды ... ... ... ... ... қолдау бөлiгінде "Шағын
кәсiпкерлiктi дамыту қоры" АҚ рөлiнiң күшеюiн қамтамасыз ету;
Yлкен қаржы маркетiн құру ... ... ... ... ... ... және акционерлiк компаниялардың
бейiндi емес функцияларына ... ... және ... және орта
кәсiпкерлiкке беру;
шағын және орта кәсiпкерлiк субъектілерiне кредит беру көлемiн 10 ... ... ... ... ... жылы:
шағын және орта кәсiпкерлiк субъектілерiне кредит беру көлемiн 10 млрд.
теңгеге қосымша ұлғайтуды қамтамасыз ету.
Мемлекеттiң жеке сектормен ... ... жаңа ... ... ... ұстаным негiзiнде шағын және орта кәсiпкерлiктi
дамытудың экономикалық моделiн әзiрлеу шағын және орта ... ... жаңа ... және мемлекет пен бизнестiң өзара
қатынасының жаңа идеологиясына көшудi ... ... ... және орта
кәсiпкерлiктi қолдау мен дамыту үшiн ... ... әрi ... ... ... базаны жетiлдiру, салық салу, кредит беру,
инфрақұрылымды ... және т.б) осы ... iске ... ... ... ... ... шеңберiнде қолданылады.
Шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдауға бағытталған мемлекеттік саясат
шараларын іске асырудың ... ... ... облысында кәсіпкерлік
секторы жоғары деңгейге ... десе ... Егер ... таңда
кәсіпкерліктің өрістенуіне оны дамыту үшін жағдайлар жасауға, тексеруші
органдардың бюрократтық іс-әрекеттерімен ... ... ... ... ... ... Қазақстан облысында кәсіпкерлікті қолдаудығ
тағдыр бағыты, ол ... ... ... ... 2005 ... ... шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 35 млн. теңге несие
берілген, ал 2006 жылы 22010,5 млн.теңге ... ... ... ... ... ... сипаттайтын экономикалық көрсеткіштер
экономиканың бұл секторында оң ... ... ... ... ... ... ... халықтың нақты ақшалай табысына ұлғаюынан және
мемлекеттік қолдаудың күшеюінен туындаған [20].
2005 жылдық басына тіркелген кәсіпкерлік құрылымдардың ... ... ... ... ... 114800 ... ... өткен
жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 15% ... ... ... ... ... 97% ... 97% қазіргі уақытта жұмыс
істеп тұрғандар.
1) Заңды тұлға ... ... ... жүргізуші субъектілер саны
12851 бірлікті құрады, оның 9163-і ... ... Жеке ... ... ... ... жүргізуші субъектілер саны
101949 бірлікті құрады, оның 47709-ы жеке кәсіпкерлер, 54240 – ... ... ... ... ... ... жалпы саны ішіндегі жеке
кәсіпкерлер мен шаруа қожалықтарының үлес салмағы 88,8Ғ – ды ... ... ... үлес салмағы 11,2%-ды құрайды.
Жүргізілген мониторинг нәтижесі соңғы жылдары шағын кәсіпкерліктің
тіркелген кәсіпорындары мен оның ... ... ... ... ... деп тұжырымдамауға мүмкіндік береді. Мәліметтер бойынша
тіркелген ... ... ... ... тұлғалар) шамамен 29%-ы,
ал ол орта есеппен 3000 кәсіпорын, ... тұр ... ... ... ... жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар санына қатысты,
кәсіпкерлік дамуына жасалған талдау барысында анықталғанны, ... ... ... ... ... ... және ... салаларында жаңа кәсіпорындар құру ... өсіп ... ... ... кестеде көрсетілген.
Кесте 3
Белсенді кәсіпорындардың шоғырлануы
|№ |Салалар атауы ... |
|1 ... |29,8 |
|2 ... ... |35,5 |
|3 ... және ... |2,5 |
|4 ... ... |1,5 |
|5 ... және ауыл ... өнімдерін қайта |1,5 |
| ... ... | |
|6 ... да ... ... |9,2 ... ... ... 312,2 мың адам ... ол өткен жылдың
тиісті мерзімімен салыстырғанда 5,3 пайызға көп, жеке кәсіпкерлікте 54,9
мың ... ... ... 186,8 мың ... заңды тұлға ретінде
тіркелген шағын бизнес кәсіпорындарында 66,1 мың адам.
Кәсіпкерліктің дамуын мемлекеттік қолдаудың қозғаушы рычагының ... ... ... дамыту болып табылады, мұның
астарында шағын кәсіпкерліктің бүтіндей өндіріс процестерінде және ... ... ... ... ... ... ... және
институттар жиынтығы түсіндіріледі.
Шағын кәсіпорындарын проблемаларын зерттеу және ... ... ... ... ... ... қатысу, билік
органдарында шағын бизнестің мүдделерін қолдау және заңды құқықтарын
қорғау, шағын ... ... ... ... ... ... ... қатысу, маңызды әлеуметтік-экономикалық проблемаларды
шешуге кәсіпкерлерді тарту бойынша жұмыстарды іске асыру – бұл функцияларды
кәсіпкерлердің ... ... ... асырады.
Функционалдық бағыттылығына байланысты инфрақұрылымдық институттардың
құрылымын қаржы институттары, қоғамдық ... ... ... ... және ... ... ... маркетингтің, консалтингтік, оқату орталықтары, халықаралық
институттар айқандайды.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... астам
қоғамдық бірлестіктері және ... ... ... ... қолдау саласында көптеген түрлі институттар бар, ... ... ... мен ... қалыптастырылған.
Экономикалық тұрақтылық пен экономикалық қызметтің ... ... ... ... мен ... ... ұлғайғаны куә
болады. Макроэкономикалық тұрақтылық пен қаржы жүйесінің дамуы коммерциялық
банктердің ... ... ... техникалық жаңаруына,
бәсекелестікке қабілетті жаңа өндірістер ... ... ұзақ ... ... ... Олардың ұлғаюының ... ... ... ... ең көп ... өнеркәсіп, сауда, ауыл
шаруашылығында пайдаланылуда [20].
3.2 Қызмет көрсетудің жаңа түрлері бойынша бизнес-жоспар
Аннотация
Бизнес-жоспар ... ... ... ... Төлеби ауданында,
Момынай ауылы тәулігіне 700 тонна қызылшадан өндіретін кіші қант зауытын
жобалау.
Мекен-жайы: ... ... ... ... ... ... ауылы
Телефон: 8 (547) 6-00-70; 8701 553 02 86
Кіммен жасалған: Абдирахманова Н.М.
Бизнес сферасы: Тамақ өнеркәсібі
Қызметтің негізгі түрлері:
- ауіыл шаруашылық өнімдерін өндіру және ... ... ... ... ... ... мерзімі: 1 қыркүйек 2007 жыл
Бизнес-жоспарды іске асыру мерзімі: 3 жыл 4 ай
Жобаланған объект Оңтүстік Қазақстан ... ... ... ... ... Жобаның жылдық қуаттылығы 224 мың тонна. Қызылша
қант зауытының қуаттылығы тәулігіне 700 тонна қант ... және шикі ... қант алу. ... ... егіндікке жақын орналасқан. Қант құрағын
Куба, Бразилия, Тәжікістан республикалары қамтамасыз етеді. ... ... ... келісім шарттарға тұрған ауданның бюджеттік
кәсіпорындары (ауруханалар, мектептер және тағы басқалар), ... ... ... ... ... шарап өнеркәсібі
«Тау», түрлі сусындар шығаратын, «Шымкент» сыра ... ... ... ... ... ... бағаларын реулирлеп тұруға мүмкіндік
болады.
Жоба барлық ... ... мен ... ... ... ... қант сапасына бақылаушы-жауапты бөлімше
ұйымдастырылған. Бұл ... қант ... ... ... ... ... барлығына жауап береді және шығарылатын қанттың кең
сатылатуына қолайлы жағдайлар жасап, дайын өнімнің өткізілуін ... ... ... барлық сатыларын жүзеге асыратын
бөлімшелер (цехтар мен лабораториялар, шикізат және дайын өнім ... ... ... ... тығыз байланыста жұмыс істейді.
Бұл бөлімшелердің негізгі міндеттері:
- шығарылатын өнімнің сапасын бақылау;
- технологиялық процестің параметрлерін бақылау;
- шығарылатын ... ... ... баппталған іс-шаралар.
2. Резюме
Жобада қойылатын мақсаттарға қол жеткізу үшін ... ... ... жоғары сатылы тиімді құрал-жабдықтарды орнату және негіздеу;
- нарық жүйесіне қанттың жаңа сорттарын шығару және онда тұрақты ... ... ... ... жергілікті көздерін қолдану;
- қант нарығын зерттеу бойынша маркетингтік іс-шаралар комплексін
жүргізу.
Қойылған мақсаттарға қол ... үшін ... ... өзіндік сәйкес
артықшылдықтары мен ерекшеліктері бар. Олар келесілер:
- отандық өнім шығарушыларды қолдау бағытындағы қолдау бағытындағы іс-
шаралар жүйесін жетілдіру;
- ... қант ... шет ... ... «ығыстырып шығаруға»
бағытталған іс-шаралар жүйесі;
- Отандық өнімдерді Халықаралық тағам өнімдерімен сауда-саттық ... ... ... жүйесі.
Жобада шығарылатын дайын өнімінің сапасы өте жоғары. Сапаның мұндай
жоғарылығы прогресивті өндірістік-технологиялық процесті қолдануда. ... ... ... дәмі мен иісі ... және татымды нәзік;
- қант сапасы тұрақтылығы жағынан өте жоғары – көрсеткіш, бірақтар
тәуелсіз лабораторияларының ... оң ... ... шығарылатын қант жоғары бәсекелеске ие, өйткені тұрақтылығы және басқа
да сапа критериялары үлкен ... ... ... өнім бір жыл ... ... 14%-н, екінші жылы
23%-н, үшінші жылы 30%-н игермек. Шығарылатын өнім ең жақын бәсекелестері:
Жамбыл, ... ... қант ... ... бұл ... ... «Шақпақ қант» АҚ-ң дайын өнімі келесідей бір ... ... ... ... дәмдік қасиеттің жоғары болуы;
- тез ергіштігі;
- мөлдір түсі және ... ... сапа ... технологиялық процесс операцияларын (күкірт қышқылымен,
сатурациялық газбен, әк ... ... ... ... арқасында жүзеге
жетіп отыр.
Шығарылатын қанттың бағасы басқа түрлерімен салыстырғанда «орташадан
төмен» болып ... ... ... ... және ... өнім сапасы
туралы кепілдік беру жарнамалық компаниялар арқылы іске асырылады (келісім
бойынша ... ... ... Жарнамаларда қанттың ... ... ... және ... ... сертификаты, жеке
және айқынды атап көрсетіледі. Дайын өнімді сату арнайы ... ... бір ... аралық сауда фирмалар (мысалы, Шымкент сусындары, т.б.)
арқылы жүзеге ... ... ... ... ... ... 5% жеңілдікпен беріледі. Сатып ... ... ... өнім
ақшасын 3 айға дейінгі мерзімде қайтарып беруге мүмкіндік береді.
«Шақпақ қант» АҚ-ң ... ... ... ... ... шығару (жылына
430 мың тонна) және дайын өнімді өткізу болып табылады. Даму ... (3 жыл 4 ай) ... ... ... ... жобаның
қуаттылығын жылына 1095 мың тонна қантқа дейін жеткізуге болады. Аталған
жоспарға қол жеткізу ... ... ... ... және ... жаңа ... көмегімен өткізу нарығын кеңейту арқылы
қамтамасыз етіледі.
Бизнес жоспарға сәйкес жобаға қажетті жалпы ... ... 266 ... мың ... қаражат ұлттық банктен несие түрінде жылына 30%-бен 5 жылға
алынады.
«Шақпақ ... ... ... ... ... дайын өнімді шығару
көлемін арттыруға және өнімді тиімді өткізуге негізделген.
Кәсіпорын мен саланы сипаттау
Қызылша қант зауыты Оңтүстік ... ... ... ... Жоба ... ... қажетті барлық талаптармен
(технологиялық бөлімшелер және әкімшілік ғимараттар) ... ... ... технологиялық процесске қажетті құрал-жабдықтармен
толық жабдықталған. Жобаға қажетті су көздері Түлкібас ауданының ... ... ... ... энергиямен және жылумен
қамтамасыздануын өз жылу электроорталығы (ЖЭО) жүзеге ... ... 23200м2 ... ... ... ... ... және канализация қарастырылған;
- электроэнергиясы тәулігіне 2700 кВт;
- бумен қатамасыз ету.
Қондырғылар талаптардың барлығына жауап береді, стандарт деңгейіне ... ... ... ... ... ... Экономикалық тұрғыдан қант шикі зат көздерінен шығарылған;
- Сапасы жағынан қант өте ... және ... ... қасиеттеріне ие;
- Бәсекелестік қабілеті бойынша қант тұрақты бәсекеге ... ... ... ... өнімге белгілеу саясаты қант бағасымен қант
сапасының оптимальды бағасын ұстап ... ... ... ... 1 кг дайын өнім 147 теңгені құрайды. Дайын өнім 25-50 кг-дық
қаптарда шығарылады.
Арнайы импортты қаптау линиясы ... ... ... ... өнім ... ... жәрмеңкелер мен
көрмелерге белсенді қатысуы;
- өнімге тұрақты бағаны ұстау саясаты;
- өнімнің ... ... ... және ... ... ... сапасын жоғарлату;
- өнімді өткізу барысында берілетін жеңілдіктер;
- өнімді сату және өткізу бойынша әр қилы ... ... ... және ... ... ... ... 1 жылға дейін арттыру, сәйкесінше сапалық
көрсеткішін жоғарлату (қажет болған ... бұл да ... ... ... ... ... ... жоғары болатын қантты шығару үшін жаңа «Шақпақ
қант» ... ... Жоба қант ... ... ... ... ... және әкімшілік ғимарат) құрал-жабдықтармен толық
жабдықталған. Бұған қоса ... ... цех бар, бұл ... ... ... іске асыратын жеңіл және ауыр транспорт ... ... ... басқа аудандарына жоба территориясынан шығару үшін темір
жол және автомобиль транспортты қолданылады.
Қант өндірісінде негізге технологиялық ... ... ... ... ... ... сульфиттар, сүзі
аппараттары.
Технологиялық операцияларды орындау қиындығы, негізі ... ... ... ... ... ... ... АҚ-ы өндірістік
қуатына енгізілген технологиялар нәтижесі бойынша белгіленген ... ... ... және ... тұтыну және олардың тұтыну
бірлігі ... ... ... ... ... бойынша анықталады.
Ұйымдастырушылық жоспар
Жобаның негізгі бөлімшелердің тізімі өндірістің технологиялық
сызбасына сәйкес ... яғни ... ... және негізгі
шикізаттың дайындығын ... ... ... ... ... ... қоюландыру арқылы қоюландыру.
Жобада аталған бөлімшелер арасындағы функционалды байланыс сәйкесінше
қант өндірісінің ... ... ... ... ... ... тобындағы міндеттемелердің бөлінуі жұмысшының
квалификациялық дәрежесіне, жұмыс ... ... және ... ... ... ... жұмысына тағайындалуына
байланысты. Жұмысшының өндірісте атқарған қызметірен, еңбек ... ... ... ... ... ... қант-құмшекері МЕСТ 21 сәйкес болуы қажет: тазалығы
99,75%; редуцирленетін заттардың ... 0,05%; күл ... 0,04%; ... 100 ... ... ... 0,8 ... белгісіне сәйкес,
лығалдылығы 0,14%-дан аспауы қажет.
Қант-құмшекер ақ түсті, кристалдар түрі бірегей болуы қажет. ... ... емес ... және ... ... кетпеген болуы қажет.
Қант-құмшекерінің кристалдарының өлшемі 0,2..2,5мм интервалда болады.
Өлшемі бойынша оны ірі ... ... ... және кіші ... бөліп ажыратады. Қант-құмшекерінің 1 г массасында 1500, 3000 және
5000 кристалдар бар. Қант-құмшекерінің ... ... ... ... және одан ... ... ... микроорганизмдерден
бос және ерімейтін тұнбалары болмағаны дұрыс, ... ... иісі жоқ, ... және ... ... ... бойынша кондитерлік, консервілеу, нан жабу және
тамақ өнеркәсібінің басқа салаларында қолданылатын қант-құмшекері келесі
талаптарға болуы ... ... 99,55%, ... ... ... күл құрамы 0,05%, түстілігі 1,5 шартты белгі, ылғалдылығы 0,15%-дан
аспауы қажет. Қант-құмшекердің түстілігі 1,8 ... ... ... ол ... зауыттарында кристализациялауға ұшырайды.
Өлшемі 1...2 болатын қант-құмшекерінің тығыздығы 846,6 кг/м3 -0а тең.
Қант-құмшекерін ... ... 22-250С ... ... ... ... 50 кг ... джуттан немесе кенафтан жасалған маталы
қаптарда буып-түйеді. («МАталы қаптар» МЕСТ-8516).
Маркетинг ... ... ... ... – Қазақстанның қант нарығында көш
басшыға айналу. Жоспар бойынша «Шақпақ қант» бірінші жылы Қазақстанның ... ... ... жылы ... ал ... жылы 30%-ын игермек. Мұнда
дайын өнімді өткізу шығарылатын дайын өнімнің жоғарғы сапасына негізделеді.
Қант сапасы ... ... ... ... ... түріне
байланысты, атап айтқанда жобада ... ... ... ... ... шығарылатын дайын өнімнің жоғарғы сапасын толығымен
қамтамасыз етеді. Дайын өнімнің ... ... ... компаниялар және
маркетингтік зерттеулер (тікелей қоймадан сатып ... ... ... да ... ... ... мақсаты Қазақстанның қант нарығында «Шақпақ
қант» көш ... ... ... табылады. Нарықта «Шақпақ қант» сұрасының
көлемін жоғарлату үшін ... ... ... ... масштабы жарнамалық компаниялар;
Шығарылған дайын өнім дайын өнімді сақтау қоймасына келіп жиналады, бұл
қоймадан ары қарай тұтынушылар ... ... ... ... ... қаржылық жоспары өндірісті қаржымен қамтамасыз
ету және мәселелерді қарастырады. ... ... ... ... ... ... технологиялық процесін асыру барысында ... ... яғни ... ... нәтижесі көрсетіледі;
- шығарылатын дайын өнімнің пайдасы мен ... ... ... яғни
жобаның рентабельділігі;
- жобада пайданың түсуі мен қажетті мақсаттарға жұмсалуы туралы жоспар,
яғни ақшаны дұрыс ... ... ... көрсеткіштері төмендегі кестеде,
көрсетілген.
Кесте 4
Жобаланған цехтың технико-экономикалық көрсеткіштері
|№ |Көрсеткіштер атауы ... ... ... |
|1 ... ... ... ... |224000 |
|2 ... ... ... ... |
|3 ... капиталды салым |Адам |180,47 |
|4 ... саны ... |209 |
|5 ... ... ... |1071,77 |
|6 |1 ... орташа жылдық жалақысы |Тенге ... |
|7 ... ... құны ... |147230 |
|8 ... деңгейі |% |28,71 |
|9 ... |Мың ... |620480 ... |Өтелу мерзімі |Жыл |3,5 ... ... ... ... |- |0,28 |
| ... | | ... Жасалған технико-экономикалық есептеуге қарап ... ... ... ... ... ... техникалық мүмкін және
экономикалық эффективті.
Менеджмент
Еңбек және еңбек ақы ... ... ... мына ... ... адам ... ... еңбек ақы қоры, орта жылдық еңбек ақы
және орта ... ... ... 5
Еңбек және еңбек ақы бойынша салыстырмалы есептеу
|№ ... ... ... ... |
| ... | | |
| | | ... ... | | | | | |р |
|1 ... саны |209 |179 |12 |16 |2 |
|2 ... ... % |100 |85 |5,68 |7,58 |0,94 |
|3 ... еңбек ақы |59233079,19 |47459159,19 |5634720 |5918400 |220800 |
| ... ... | | | | | |
|4 ... ... ... ... |469560 |369900 |110400 |
| ... ақы, теңге | | | | | |
|5 ... ... ... ... |39130 |30825 |9200 |
| ... ақы, ... | | | | | ... ... үшін ... ... ... ... ... үшін әлеуметтік сақтандыру (10%), ... ... үшін ... 6% ... және ... ... үшін айлық жалақының 20% көлемінде бекітілген.
Сонымен қоса, 2 апталық демалыста сауықтыру орындарында демалу жолдамасының
80% ... ... ... өтеледі.
Ұжымды басқарудағы әлсіз топтарға цехтағы ... 1 ... ... ... қызметкерлер қасына қосып, үйретуге,
біліктілігін ... ... ... ... ... ... ... қарастыру аяқтау келесі мерзімді жүреді:
01.09.2007ж.-01.09.2008ж. Жобаның толық қуатта ... ... ... ... тауарлық күйін толық қамтамасыз ету технологиялық
процестің орындалу графигі бойынша жасалады. Жоба ... ... ... «Шақпақ қант» АҚ-ның өндірістік жоспарына ... ... ... ... ... шығарудың белгіленген мерзімі
01.09.2008ж.
Жобаның тәуекелділігін талдау
Шығарылған өнімді сатудан түсетін ақша дайын өнімді мерзімінен бастап
1 ай ... ... ... ... ... ... материалдардың және дайын өнімнің өндірістік қорлары) 1,5-3
ай көлемінде жүргізіледі.
Сатылатын өнім ... ... онда ... сыйымдалықтарда
сақталады. Бұл сыйымдалықтар тот бастпайтын арнайы ... ... бұл ... сақтау мерзімін арттырады.
Егер мемлекеттің қаржылық нарығында өзгерітер болса және инфляция
көрсеткіші 10%-дан асса, онда барлық ... ... ... ... ... ... ... келешегі экономикалық, әлеуметтік,
саяси және әкімшілік тұрғыда жан-жақты сараланып, түбегейлі жаңа ... ... ... көздеген мақсатымыз да, экономикалық ... ... ... де емес, бұл – қазақстандықтардың тұрмысын ... ... бар ... мүмкіндігі.
Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк
және саяси жедел жаңару жолында" атты 2005 ... 18 ... ... ... ... ... жолдауында мемлекеттiк кәсiпорындар мен
мегахолдингтердiң, ең ... iрi ... ... ... ... ... мiндеттерiн шағын және орта бизнеске
беру жөнiндегі жұмысты тындыру ... ... бұл ... ... ... ... жоспарын, мемлекеттiк кәсiпорындардың
қызметтерi түрлерiн түгендеудi өткiзуден ... ... iске ... бөлiгі болып табылады [2].
Бұл жұмысты өткiзу кезiнде шаруашылық субъектілерінiң қарым-рыноктық
қатынастарына мемлекет қатысуын азайту негiзгi қағидат ... және ... ... ... ...... ... анықтау;
мемлекеттік кәсiпорынның құрылтай ... ... ... келуiн тексеру;
шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсiпорындарды құру
заңдылығын айқындау;
шаруашылық жүргізу ... ... ... ... ... экономикалық орындылығын және тиiмдiлiгін айқындау;
мемлекеттік кәсiпорындарды бәсекелестiк аясына беру мүмкiндiгi жөнiнде
негізделген ... ... ... ... ... талдау жасау үшiн
әдiстемелiк ұсынымдарды әрi қарай әзірлеу.
Жоғарыда баяндалған қағидаттарға сүйене ... ... ... ... алдын ала талдауды жүргізiлдi, ол
ағымдағы жылда-ақ 4892 кәсiпорындардың  iшiнен рыноктық ортаға 1186 ... беру ... ... ... ... ... ... Республикасында шағын және орта
кәсiпкерлiк субъектілерінiң ... ... ... ... бағдарламасын қаржылық қамтамасыз ету көрсетілген ... жыл ... ... ... ... ... шегiнде және
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбайтын көздер ... ... ... [2].
Оңтүстік Қазақстан облысында кәсіпкерлікті қолдаудың тағы бір бағыты
ол облыстық бюджеттен кредиттеу. 1997 ... бері өз ... ... кәсіпкерлерге басым бағыттағы 159 жоба үшін кредит берілген. Оның
ішінде өндірістік секторда – 72,7% ауыл ... -19,8%, ... және ... ... – 7,5%. 2004 жылы ... бюджеттен шағын
кәсіпкерлік субъектілеріне жеңілдетілген сыйақы ставкаларымен 35 млн.теңге
кредит берілген, бір қолға шаққанда 10,5 ... ... іске ... үшін ... ... жыл ... бері 249 ... ашылды.
2005 жылдың 1 қаңтарына екінші деңгейдегі банктердің шағын ... ... ... қаражаты 22010,5 млн.теңгені құрады.
Оның қорытындысы бойынша Оңтүстік қазақстан облысы секілді тұрғыны көп
ірі орталықтың сұранысын қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... жасауға болады. Ресми түрде тіркелген
жұмыссыздарды, сонымен бірге базарларда сауда-саттықпен және басқа да ... ... ... ... ... ... ... аймақта шағын кәсіпкерлік секторын дамытуға еңбек ресурстарының
әлеуеті жеткілікті деуге болады.
Шағын ... ... ... және ... ... ... оның келесі басымдықтарын атауға болады: шаруашылық
жүргізудің жергілікті ... ... ... ... ... іс-әрекетінің тәуелсіздігі; шешімдердің ... ... ... мен ... ... ... ... кететін шығындардың; өз идеяларын, мүмкіншіліктерін іске ... ... үшін зор ... ... ... ... ... шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
белгілі бір қысқа мерзімді тиімділік берген салық жеңілдіктерін беруге және
мемлекеттік қаржы ... ... ... ... ... ... ... Бұл, шағын ... ... мен ... ұзақ ... ... ... экономикалық дамуының мақсаттары мен ... ... ... байланыссыз оның проблемалары тұрғысында қаралуымен
түсіндіріледі.
Негізгі мақсаты ... ... ... ... ... ... жылға дейінгі индустриялық-инновациялық даму стратегиясының қабылдануы
мен іске асырылуын ескере отырып, шағын және орта кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... ... және мемлекет пен жеке сектордың
өзара іс-әрекетінің жаңа идеологиясын жолға қою қажет [15].
Шағын және орта кәсіпкерлік ... ... ... барынша
кеңейтуге және оларды жандандыруға бағытталған институционалдық жағдайларды
жетілдіру есебінен Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін арнайы
жалпы Қазақстандық және өңірлік ... ... ... ... ... ТІЗІМІ
1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына Жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан».
Астана, 28 ... ... ... 2005 жылы 18 ... ... ... ... “Шағын
кәсіпкерлікті дамыту қоры” АҚ “үлкен қаржылық маркетке”
3. Үмбеталиев А.Д., ... Ғ.Е. ... ... және ... ... – Астана «Фолиант» баспасы, 2005 – 176 б.
4. М.Б. Бисенғазиев, А.Ш.Хамитов. Кәсіпкерлік негіздері. Орал. ... ... ... ... ... ... ... Э.Т. Төлегенов, Ж.Г. Жұмағалиева. Кәсіпорын қаржылық
жағдайын талдау. ... ... ... А.С. ... – М.: ... «Ось-89»6 1998г.-96с.
8. Буров В.П., Морошкин О.К., ... О.К. ... ... ... пример. – М.: Изд-во ЦИПКК АП-Отраслевая билиотека
«Технический прогресс и повышение квалификации кадров в ... 1995 – ... ... ... ... ... ... мен толықтырулар
енгізілген. Алматы. Қазақстан, 2000ж.
10. Қазақстанның экономикасын тұрақтандыру және нарыққа өту бағдарламасы.
Алматы, ... ... ... ... ... мен ... туралы Қазақстан
Республикасының Заңы, 1992 жыл. 4 ... ... ... ... жеделту және оны мемлекеттік қолдау
шараларын нығайту» туралы қазақстан Республикасы Президентінің ... жыл, 6 ... ... ... қолдау мен ... ... ... заңы, 1997 жыл. 19 маусым.
14. "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан ... ... ... ... ... ... 2003-2015
жылдарға арналған мемлекеттік Стратегиясы
16. Қазақстан Республикасы ... 2005 ... 12 ... ... ... жылдарға арналған шағын және орта кәсіпкерлікті
жедел дамыту ... ... ... №450 ... ... ... ... «Жеке кәсіпкерлік туралы» заңы
18. Қазақстан 2030 даму ... ... ... ... ... ... және саяси жедел жаңару жолында"
19. ОҚО бойынша индустриалды-инновациялық дамуының Стратегиялық жоспары,
2004-2015жж. Шымкент, ... ... ... арналған Қазақстан Республикасында шағын және орта
кәсiпкерлiк субъектілерінің бастамаларын қолдау жөніндегі жеделдетілген
шаралар бағдарламасы
21. Оңтүстік ... ... ... ... мен ... 2006-
2008 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасы
22. Қазақстанның статистикалық жылнамасы. Алматы, 2005.
23. ... ... ... ... Шымкент, 2006.
24. Методическая инструкция СМК дипломное проектирование (дипломная работа)
общее требования к организации, содержанию и проведению МИ ЮКГУ ... ... ... Л.П., ... А.М., ... Р.С., ... Ф.Т. 520830 ... мамандығының студенттеріне арналған ғылыми дипломдық жұмыстарды
орындаудың әдістемелік нсұқаулығы, ОҚМУ. Шымкент, 2005ж.
26. Үркімбаев М.Ф., Үркімбаев Б.Ф:, ... Б.Б., ... Т.Қ., ... ... ... ... Әдістемелік нұсқаулар (техникалық
және экономикалық мамандықтар үшін). Шымкент. М.Әуезов атындағы ОҚМУ,
2006ж.
27. Қазақстан Республикасы Үкіметінің ... ... ... ... ... ... 1998 жыл. 15 сәуір.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың құқықтық мәселелері105 бет
Кәсіпкерлік және кәсіпкерлік қызметтің теориялық негіздері51 бет
Кәсіпкерлік кызметтің түрлері,классификациясы, мемлекеттік реттелуі Қазақстан Республикасында құрылуы24 бет
Кәсіпкерлік қызметті басқару31 бет
Кәсіпкерлік қызметті дамытуда маркетингтің ролі46 бет
Кәсіпкерлік қызметті дамытуда маркетингтің ролі туралы46 бет
Кәсіпкерлік қызметті жетілдірудегі салық режимінің маңызын ашып көрсету және тиімді жүйесін ұсыну69 бет
Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру28 бет
Кәсіпкерлік қызметті мелекетік-құқықтық реттеу проблемалары10 бет
Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь