Жылжымайтын мүлік ипотекасының ұғымы және заңдық базасы

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1. МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ОРЫНДАЛУЫНЫҢ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ
1.1 Міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету әдістерінің түсінігі және түрлері ... 6
1.2 Міндеттеменің орындалуының құқықтық қамтамасыз етілуі ... ... ... ... ... ... ... ..13

2.КЕПІЛДІҢ ТАРИХИ ҰҒЫМЫ МЕН МӘНІ
2.1. Кепілдіктің түсінігі және пайда болу негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18
2.2. Кепіл туралы шарт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25

3. Ипотека ұғымы.
3.1.Жылжымайтын мүлік ипотекасының ұғымы және заңдық базасы ... ... .34
3.2. Ипотека куәлігінің ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
3.3. Ипотекалық несиелеуді ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...47

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...50

Ұсынылған негізгі әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .53

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .55
КІРІСПЕ
Такырыптың өзектілігі: Қоғамдағы демократияландырудың бастама сәті жаңа дәуірінде құрылған құқық жүйесінің азаматтық құқықтық бастамасын өзгерту болып табылады. Егер біз өз мақсатымызды жүзеге асыруда дамуымыздың ішкі және сыртқы факторларын таразыласаң, онда біздің дұрыс бағыт алуымызға мүмкіндік бар /1.56/.
Қазақстан Республикасында соңғы жылдары әлеуметтік, экономикалық және саяси жүйелер өзгеріп экономика нарық кезеңге көшті.
Еліміздегі жургізіліп жатқан құқықтық реформаларды әр саланы қамтып, азаматтардың күнделікті өмір сүруге қажетті құқықтық жағдай туғызды. Соның бірі ретінде Қазақстан Республикасында қолданып журген нормативтік құқықтық актілердің қолданыс аясы бойынша көлемдегі азаматтық құқық болып табылады.
Еліміз нарықтық экономикаға өту саласында мемлекеттік шектік монополистік ролінен негізгі өндірушіден елімізде шығарылған товарларды жеткізушіге және бөлушіге және жеке бөлушіге экономикалық қатынастарды жүргізу аясын кеңейтуге тыйым салудан бас тартты және азаматтық құқықтық мүліктік қатынастарды реттеу аясының кең көлемде жургізілуіне жол ашты.
Азаматтық құқықтық қатынасқа түсушілер арасында белгілі бір шартты міндеттемелік қатынастар арасында құқықтық жағдайы болды, бұл қатынасты реттеуге міндеттемелік құқық қолданылады. Міндеттемелік құқықпен нақты тұлғалар арасындағы құқықтық қатынасты реттейтін яғни бір тұлға басқа тұлғадан белгілі бір әрекетті жасауға талап етуге, ал екінші тұлға мұнда койылатын талапты орындауға міндетті мәнін белгілейтін құқық саласы екенін керсетеді.
Жұмыстың негізгі мақсаты мен міндеттері:
Жұмыстын негізгі мақсаты міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету әдістерінің ерекшелігі, сонымен қатар қандай да болмасын қатынастардың (міндеттемені корғау, міндеттемені орындамағаны үшін жауаптылық) бұзылуының алдын алу және реттеу болып табылады.
Бұл мақсатқа жету ушін келесі міндеттер қойылады:
- міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету әдістері міндеттемені орындауға немесе тисінше орындауға әсер ететін мүліктік сипаттағы шаралар болып табылатындығын анықтау;
- кепіл институтының азаматтық құқықтық қатынастардағы орнын
анықтау;
- ипотеканы кепілдің бір түрі ретінде құқықтық, реттеудің ерекшелігін
ашып көрсету;
- ипотеканың қазіргі таңда азаматтардың өздерінің үй мәселесін
шешудің неггізгі бір жолы ретінде құқықтық қамтамасыз ететін ашып көрсету;
- Қазақстан Республикасының ипотекалық қатынастарды реттеуші
заңдарына саралау жүргізіп, тәжірибедегі кемшіліктерді жою жолын
қарастыру;
- Кепіл институтының теориялық және құқықтық аспектілеріне
байланысты өзекті мәселелерді жан-жақты қарастыру.
Дипломның объектісі мен пәні
Дипломның объектісі азаматтық құқықтағы кепіл институтының түрлері болып табылады. Дипломның пәні кепіл институты оның негізгі элементтері арқылы көрінеді.
Жұмыстың теориялық және тәжірибелік маңыздылығы.
Жұмыста автор Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ипотеканың құқыктық және теориялық мәселелеріне талдау жасау арқылы маңызды мән-жайларын ашып көрсеткен. Сонымен қатар ипотеканың Республикада үлкен сұранысқа ие болып отырғанына терең түсінік берілген. Ипотеканы жүзеге асырудың механизміне талдау берілген. Жұмыс барысында айтылған ойларды тәжірибеде қолдануға болады.
Жұмыстың зерттелу деңгейі. Дипломның зерттеу барысында Сулейменов М.К., Басин Н.Г., Иоффе О.С, Сергеев А.Ф., Толстой Ю.К., Вишневский А.А., Диденко А.Г., Осипов Е.В. және т.б. авторлардың еңбектері пайдаланылады. Сонымен қатар, осы саладағы Қазақстан Республикасының заңдарына анализ берілген.
Қорғауға шығарылған ережелер:
- ипотекаллық, несие беру және қызмет көрсету процедураларын
жеңілдету;
- жылжымайтын мүлікпен жасалатын мәмілелерді тіркеу, оны кепілге
қою, ипотекалық, несие бойынша талап ету құқығын берудің
процедураларын жеңілдетуді құқықтық тұрғыда бекіту;
- заемшыларды әлеуметтік қорғау механизімі құру және заемшыларды қорғаушылармен айналысатын мемлекеттік құрылымды құру нәтижелі болар еді;
- ипотеқалық несиелердің кейінгі рыногын толық құқтық қамтамасыз ету үшін заңдар және өзге де құқықтық актілер жүйесін құру қажет.
Қолданылған әдістер. Осы жұмыста ғылыми танымның талдау, синтез, индукция, дедукция сияқты әдістер қолданылған. Сонымен қатар тарихи,
Ұсынылатын негізгі әдебиет
- Н.Ә. Назарбаев. "Президенттің Қазақстан халқына жолдауы 2030" -
Алматы: "Білім", 1997 ж. 56 бет.
- Н.Ә. Назарбаев. "Президенттің Қазақстан халқына жолдауы 2030" -Алматы: "Білім", 1997 ж. 56 бет. Гражданское право под ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева Часть 1. Стр. 506. Санкт-Петербург, 1996.
- Гражданское право. Том I. М.К.Сулейменов. Ю.Г.Басин стр. 595. Алматы, 2000.
- Гражданское право. Учебник под редакцией Суханова Е.А. М., 1993 г., С. 184.
- Обязательственное право О.С.Иоффе. М., 75. Стр. 154.
- Гражданское право. Том I. М.К.Сулейменов. Ю.Г.Басин А., 2000, стр. 56 - 95.
- Гражданское право. М.К.Сулейменов. Ю.Г.Басин Том I. Стр. 595-596. А., 2000.
- Общее учение об обязательстве. Стр. 233. М., 50 проф. И.Б.Новицкий, проф. Л.А.Лунц.
- О.С.Иоффе Обязательственное право, стр. 155. М., 75.
- КР Азаматтық кодеки. 293, 359 баптар, 1994 ж. 27 желтоқсан. КР 1998 ж. 2 наурызда № 211-298 бапқа өзгерту енгізілді.
- О.С.Иоффе Обязательственное право М., 1975, стр. 157, 158.
- А.А.Вишневский Залоговое право. М., 1995. Стр. 8.
- Поповкин Н.А. Залог, историк воз-ния и развития залоговых отношений //
Нотариус. М., 1997. № 1 (2) с.37.
- Гантовер Л.В. Залоговое и право.- СПб. 1890 г. С. 143.
- Звоницкий А.С. О залоге по русскому праву. Киев, 1917 г., с. 56-59
- Гоцкий Н.Н. Историк залогового права // Нотариус. М., № 1 С. 37-39.
- Замойский Н.Е. Обеспечение договорных обязательств на
предприятий, М. 1982 г., с. 124-125.
- М.К.Сулейменов; Е.Б.Осипов "Залоговое право" Әділет Пресс Алматы 97 ж. 5 бет.
- А.А.Вишневский Залоговое право из Москва. 95 ж. 8-9 б.
- Райхер В.Н. Абсолютные и относительные права. // Известных
экологического факультета Лен-го полит, института. Выпуск 1. 1927 г., с. 221.
- Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-
ое издание, дополненное. М, 1998 г., с. 467.
- Ю.И.Брагинский: А.О.Витрянский. Договорное право. Москва.
Статус, 1997 ж. 404 6.
- ҚР Президентінің 1995 жылгы 23 желтоқсандағы "Козғалмайтын
мүлік жөніндегі Заң күші бар жарлығы „
- КР- Жер кодексі. 20.06.2003 ж.
- А.Г.Диденко. Гражданское законодательство Республики
Казахстан: Статьи, комментарии, практика. Выпуск 11-Алматы ТОО "Баспа",
2001. 61 бет.
- Гражданский Кодекс Республики Казахстан. (Общая часть).
Комментарий. В двух книгах. Книга. 2. Отв ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин.
- Алматы: Жеті жарғы. 1998. 151-152 бет.
- КР А.К. Ерекше бөлім.
- КР Президентің 1995 жылғы 19 мамырдағы "Мемлекеттік
кәсіпорындар туралы". Заң күші бар жарлығы.
- Гражданский Кодекс Республики Казахстан. (Общая часть).
Комментарий. В двух книгах. Книга. 2. Отв. ред. М.К.Сулейменов,
Ю.Г.Басин. - Алматы: Жеті жарғы. 1998. 200 бет.
- Л.А.Кассо. Понятие о залоге в современном праве. М., Статут, 1999. 24-26 бет.
- А.Г.Диденко. Гражданское законодательство Республики
Казахстан: Статьи, комментарии, практика. Выпуск 11-Алматы ТОО "Баспа",
2001. 63 бет.
- Гражданский Кодекс Республики Казахстан. (Общая часть).
Комментарий. В двух книгах. Книга. 2. Отв. ред. М.К.Сулейменов,
Ю.Г.Басин. - Алматы: Жеті жарғы. 1998. 254-263 бет.
- Н. Победоносцев. Курс гражданского права. Первая часть.
Вотчинные права. СПб., 1996. С. 585.
- М.А.Покровский. Основные проблемы гражданского права. М.,
Статут, 1998, с. 214-215.
- Новицкий И.Б. Римское прав. М., 1993 г. с. 96-98.
        
        Жоспар
Кіріспе.....................................................................
............................................................................
............................3
1. МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ОРЫНДАЛУЫНЫҢ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ
1.1 Міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету әдістерінің түсінігі және
түрлері....6
1.2 Міндеттеменің ... ... ... ... ҰҒЫМЫ МЕН МӘНІ
2.1. Кепілдіктің түсінігі және пайда болу
негіздері..............................................................18
2.2. Кепіл ... ... ... ... ... ... және заңдық
базасы.........34
3.2. Ипотека
куәлігінің..................................................................
.......................38
3.3. Ипотекалық несиелеуді
ерекшелігі..................................................................
.............47
Қорытынды...................................................................
............................................................................
................50
Ұсынылған негізгі
әдебиеттер..................................................................
.......................................................53
Қосымшалар..................................................................
............................................................................
...............55
КІРІСПЕ
Такырыптың өзектілігі: Қоғамдағы демократияландырудың ... сәті ... ... ... ... ... ... бастамасын өзгерту
болып табылады. Егер біз өз ... ... ... ... ... сыртқы факторларын таразыласаң, онда біздің дұрыс ... ... бар ... ... ... жылдары әлеуметтік, экономикалық және
саяси жүйелер өзгеріп ... ... ... ... ... ... ... реформаларды әр саланы қамтып,
азаматтардың күнделікті өмір сүруге қажетті құқықтық жағдай туғызды. Соның
бірі ретінде Қазақстан Республикасында қолданып ... ... ... ... аясы ... ... ... құқық болып табылады.
Еліміз нарықтық экономикаға өту ... ... ... ролінен негізгі өндірушіден елімізде ... ... және ... және жеке ... ... қатынастарды
жүргізу аясын кеңейтуге тыйым салудан бас тартты және ... ... ... реттеу аясының кең көлемде жургізілуіне жол ашты.
Азаматтық құқықтық қатынасқа түсушілер арасында ... бір ... ... ... ... жағдайы болды, бұл қатынасты
реттеуге ... ... ... ... құқықпен нақты
тұлғалар арасындағы құқықтық ... ... яғни бір ... ... ... бір ... ... талап етуге, ал екінші тұлға мұнда
койылатын талапты орындауға міндетті мәнін белгілейтін құқық саласы ... ... ... мен ... ... ... ... орындалуын қамтамасыз ету
әдістерінің ерекшелігі, сонымен қатар қандай да болмасын ... ... ... ... үшін ... бұзылуының
алдын алу және реттеу болып табылады.
Бұл мақсатқа жету ушін келесі міндеттер қойылады:
- міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету ... ... ... тисінше орындауға әсер ететін мүліктік сипаттағы
шаралар болып табылатындығын анықтау;
- кепіл институтының ... ... ... ... ипотеканы кепілдің бір түрі ретінде құқықтық, реттеудің ерекшелігін
ашып көрсету;
- ипотеканың ... ... ... ... үй ... неггізгі бір жолы ретінде құқықтық қамтамасыз ететін ашып
көрсету;
- Қазақстан ... ... ... ... саралау жүргізіп, тәжірибедегі кемшіліктерді жою жолын
қарастыру;
- Кепіл институтының теориялық және ... ... ... ... ... ... ... мен пәні
Дипломның объектісі азаматтық құқықтағы кепіл институтының түрлері
болып ... ... пәні ... ... оның ... ... көрінеді.
Жұмыстың теориялық және тәжірибелік маңыздылығы.
Жұмыста автор Қазақстан ... ... ... ... және ... ... талдау жасау арқылы маңызды ... ашып ... ... ... ипотеканың Республикада үлкен
сұранысқа ие ... ... ... ... берілген. Ипотеканы жүзеге
асырудың механизміне талдау ... ... ... ... ойларды
тәжірибеде қолдануға болады.
Жұмыстың зерттелу деңгейі. Дипломның ... ... ... ... Н.Г., ... О.С, Сергеев А.Ф., Толстой Ю.К., Вишневский А.А., Диденко
А.Г., Осипов Е.В. және т.б. авторлардың ... ... ... осы ... ... ... ... анализ берілген.
Қорғауға шығарылған ережелер:
- ипотекаллық, несие беру және ... ... ... ... ... жасалатын мәмілелерді тіркеу, оны кепілге
қою, ипотекалық, несие бойынша талап ету ... ... ... ... ... ... заемшыларды әлеуметтік қорғау механизімі құру және заемшыларды
қорғаушылармен айналысатын мемлекеттік құрылымды құру ... ... ... ... ... ... ... құқтық қамтамасыз
ету үшін заңдар және өзге де құқықтық актілер жүйесін құру қажет.
Қолданылған әдістер. Осы жұмыста ... ... ... ... дедукция сияқты әдістер қолданылған. Сонымен қатар тарихи,
нақтылық және т.б. теориялық қағидалар басшылыққа ... ... ... ... ... ғылыми
басылымдарда жарық көрді.
Дипломның құрылымы мен көлемі. Дипломның құрылымы зерттеудің ... мен ... ... келеді. Ол кіріспеден, екі бөлімнен, қорытындыдан
және пайдаланған қайнар көздерден тұрады. ... ... ... 49 ... ... ... ... ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТІЛУІ
1.1. Міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету әдістерінің түсінігі
және түрлері.
Азаматтық ... ... ... ... көп ... ... және тиісінше орындайды. ... ... ... ... ... ... ... орын алатыны
тағы шындық.
Осыған байланысты заң ... ... ... ... ... ... орындалуын қамтамасыз ету әдістері деп
атауға негіз бар. Бұл әдістер міндеттеме ... ... ... ... ... жүктелуден тұрады, не борышқормен қатар үшінші
тұлғаны міндеттемені орындауға итермелейді. ... ... ... не
мүлікті резароке қылдыру кезінде міндеттемені орындау баспаның есебінен
жүргізлу ... ... ... не ... бір ақша сомасын төлеу бойынша
өкілетті органмен Міндеттеменің берілуі мүмкін (кепілдік).
Тараптарға жүктелген міндеттілерді ... ... ... ... ... ... ... немесе тараптардың
келісімімен бекітіледі.
Міндеттеменің орындалуын ... ету ... ... негізі
міндеттеменің сипатына байланысты болады және негізгі міндеттемені
жарамсыздық кезінде немесе ... ... ... ... оның ... ... ... орындалуын қамтамасыз ететін әдістер ... ... ... және қамтамасыз етудің барлық әдістері санкция түріне
жатпайтындығын ... ... ... ... тура және жанама қосымша
жүктеулерді құрады. Мысалы, борышқордың кепілге салынған мүлкінің есебінен
несие берушінің кепілі беру кезінде оған ... ... ... ... осы ... ... ... орнын толтыру, несие берушінің
айыпталуы бойынша қосымша ... ... ... ... ... ... алудың өзі борышқордың мүддесі жанынан қосымша кедергілер келуі
мүмкін екендігін көрсетеді /2.506/.
Міндеттеме бойынша ... ... ... тек ... ... емес, борышқордың еркіне де байланысты болады. Міндеттемеден
(шартқа нгізделген) бөтеннің әрекетінде құқық пайда болуы ... яғни ... ... ... жалпы ереже бойынша міндеттемені
орындауға мәжбүрлемейтін талап ету құқығын береді. Бұл ереженің бір ғана
артықшылығы меншік құқығы немесе өзге де заттық ... ... ... ... жеке ... шын ... орындалуын мәжбүрлеу мүмкіндігіне алып ... ... ... ... ... ... белгілі бір тәуекелдің
дәрежесімен міндеттемелік қатынастар бойынша міндеттемені орындауға беруді,
міндетті тұлғаның еркімен жүзеге ... ... ... ... ету ... ... дәстүрлі институты болып
табылады. Азаматтық құқықта міндеттеменін орындалуын қамтамасыз ету әдісі
дегеніміз борышкер шарт бойынша өзіне алған міндеттемесін орындамаса ... ... ... ... ... ... қанағаттандыруға
қосымша кепілдікті бекітетін заңмен немесе шартпен қарастырылған ... ... шара ... ... міндеттеме - құқықтық қатынастардың бір түрі ... олар ... ... ... ... Бұл шаралар
өте әртүрлі және көптеген міндеттемемен бірге болғандықтан жалпы шара деп
аталады. Бұл жерде барлық ... ... ... ... белгіленген
қатынастың өзінің сипаттамасымен тыйым салуды қолдануға жататындығы
айтылады.
Бірақ ... ... ... ... бұл ... ... ... тиімді жағдай жасауға әрекетсіз болады. Мынандай жағдай болуы мүмкін,
борышқор міндеттемені орындамайды, бірақ несие ... ... ... не ... ... осы және ... себептермен олардың көлемін
делелдеу жағдайы жоқ екенін ... Онда ... ... ... ... немесе іске аспайтын болып қалады /5.154/.
Несие берушіге шығын келгеніне және орындау құжаты бойынша борышқордағы
бар мүліктің талап етілуіне ... ... ... ... және ... ... болатын қосымша шараларды қамтамасыз
ету үшін міндеттемеге қатысушылардың өздерімен анықталуға ... ... Егер ... ... және өз ... ... ... мемлекет қарайтын болса, онда міндеттеме арнайы қамтамасыз ... не ... ... көрсетуі бойынша, не міндеттеме негізінде
оларға жазылған келісім бойынша қамтамасыз етіледі.
Сондай-ақ несие беруші ... ... ... ... ... ... туындаған шығынды талап етуге құқылы.
Жалпы ереже бойынша кез-келген міндеттеменің орындалуы заңға көрсетілген
жағдайда орындалуын мәжбүрлеу тәртібімен ... ... ... ... ... ... барлық мүлкінің есебінен өндіруге
несие берушінің құқығы қамтамасыз етілгендігін білдіреді.
Заңда немесе шартта көрсетілген жағдайда ... ... ... ... ... ... (міндеттеменің орындауынан
келген барлық шығынды борышқордың барлық өзінің мүлкінің есебінен өтеуі
жауапкершілік түрінде міндеттеменің орындалуына көмектесуші ерекше
құрал ретінде ... ... ... ... міндеттеменің
орындалуын қамтамасыз ету әдістері деп аталады.
Азаматтық құқықта міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету әдістері деп
- ... және ... ... ... ... ... тиісті дәрежеде орындалуына әсер ететін және несие ... ... ... арнайы шаралар түсіндіріледі /5/.
Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету әдістерінің ... ... ... деп ... ... орындалуына қолданылатын жалпы
сипаттағы шаралардан басқа, арнайы қосымша сипаттағы шаралардың кез-келген
міндеттемеге қолданылмай, тек ... мен ... ... келісімімен
ерекше түрде бекітілген міндеттемеге қолданылуын айтамыз. Бұл жердегі
арнайы қамтамасыз ету шараларынан ... ... ету ... ... пайда болады. /6.595./
Сонымен қатар бұл шаралар ереже ретінде мақсатына сәйкес жиналады және
былай бөлінеді:
Борышқордың жауапкершілік дәрежесінің артуы және залалдың ... ... оның ... ... - бұл ... міндеттемені тиісінше
орындамаған немесе орындамаған жағдайда төленетін
айыппұл немесе мерзімін ... ... үшін өсім ... алып төлеп
кіреді;
борышқордың жауапкершіге үшінші тұлғаларға және орындауға ... ... ... - бұл ... ... және ... ... бір заттардың есебінен ... ... ... ... ... ... құқығы ("жекелігіне сенбеймін, заттың
құнына сенемін") - бұл шараға кепіл жатады;
борышқордың ... ... бас ... жағдайда несие
берушіден қайтарымсыз аванс алуға - бұл шараға кепіл пұл жатады;
борышқордың ақшалай міндеттемені қарсы ... ... ... немесе
затты беру міндеттемесі бойынша несие берушіге мідеттемені орындамау ... - бұл ... ... мүлкін алып қалу жатады /7.595-596/.
Міндеттемені қамтамасыз ету ... айып ... ... ... болуышылық, кепіл немесе мүлікті алып қалу сияқты әдістермен ғана
шектелмейтіндігін қажетті түрде ескеру керек.
Сонымен ... ... ... ... басқа да әрекеттерде
міндеттемені қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... қамтамсыз етудің әдістерін "қамтамасыз ету нысандары"
деп көрсетіп кеткен. Осы айтылған түсінікке ... ... ... ... ... ... азаматтардың арасындағы
қатынастарда борышқордың міндеттемені өз ... ... ... ... ... ... несие берушінің өзінің мүддесін сақтауды
бегілеуге және несие берушіге оның құқығын жеңіл әрі тиімді жүзеге ... ... ... ... ету ... кей ... басқада
қызметтерді орындайтынын атап айтатын болсақ, "дәлелдемені шарт жасау
фактісі ... ... ... ... ... шартпен
кепілпұлды беру, және борышқордың өзінің ... ... ... ... ... ... берушіге келетін шығынның көлемін
өтеді (мұндай мән ... айып ... ... ... ... ... орындауына әсер ететін ... ... онда ол ... ... қамтамасыз ету әдістеріне
кіреді. Міндеттемені қамтамасыз ету ... ... ... ... ету ... ... ... арнайы көрсетілген
(мысалы, қаржыландыру шарты бойынша ақшалай талапты беру туралы ... ... ... бекітілген құралдар болуы мүмкін.
Міндеттемені қамтамасыз ету әдістері жалпы ... ... ... ... ... ... яғни оның заңды күйіне
және дұрыстығына байланысты ... ... ... ... ету ... ... ... (қамтамасыз етілген
міндеттеме) негізгі міндеттемеге ... кей ... ғана ... тек ... ... ... ... етуі мүмкін, яғни
заң негізінде пайда болатын талап. Екіншіден ... ... ... беру ... ... міндеттемеге байланысты кезінде
және көп жағдайларда осы негізгі міндеттеме бойынша ... беру ... ... ... ... ... тоқтатылуы негіздеріне
байланыссыз-ақ қамтамасыз етілген міндеттеменің тоқтатылуына әкеп соғады.
Төртіншіден, ... ... ... оңы ... ... ... әкеп соғады.
Дегенмен бұл норма императивтк және басқада шарттық салдар туғызу
мүмкіндігін өріс етпейді. Бірақ қамтамасыз ... ... ... етілген міндеттеменің жарамсыздығына әсер
етпейді, бұл басты міндеттеменің, қосымша міндеттемеден байланысының
тәуелсіздігін көрсетеді.
Негізгі ... ... ... сондай-ақ негізгі міндеттеменің
қосымша міндеттеменің тоқтатылуынан тәуелсіздігін бекітеді. Тек соңғы
ережеден ... ... ... ... ... ... және кейбір
жылжымайтын мүлік ипотекасының заттарын соттан тыс мәжбүрлеу тәртібімен
жузеге ... ... ... ... бұл ... ұстаушы арнайы
кәсіпкерлік ұйымдар тарапынан өрескел пайдаланғаны үшін ... ... ... ... заң шығарушылардың еркімен еріксіз қабылданды.
Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету әдістерінің таңдаушы ... ... ... ... ... не ... етуге жіберілген
міндеттеменің өзінде жазбаша турде жазылуы ... ... ... ... ... сонымен қатар оның жасалу нысанын нотариаттық куәландыруға
және тіпті арнайы тіркеуді талап етеді. Қамтамасыз етудің барлық ... ... ... және оның ... ... ... ... көмектесуден тұрады.
Бірақ негізгі міндеттеменің тиісінше орындалуының мақсаттарына ... әр ... Кей ... ... жауапкершіліктен қашуы негізгі
міндеттемені тиісінше орындауға әсер етеді, (айыппұл ... ... ... ... ... жояды (кепіл, мүлікті
ұстап қалу), егер бұлар ... ... ... ... ... Негізгі міндеттеменің орындалуын ... ... ... ақау ... ... тек негізгі
міндеттеменің орындалуына көрсетілген әдістердің көмегімен жету ... ... ... ... - ... қамтамасыз ету әдістеріне
не жауапкершілік шарасының ... ... не ... ... ... ... айып ... азаматтық құқықтық жауапкершілік шарасына
жатады, ол кепіл, кепіл болушылық ... ... ... ... ... берушінің құқығынан айырмашылығы міндеттеме
бұзылғаннан келген шығынның ... ... ... ... ... азаматты –құқықтық жауапкершілік принципіне
негізделіп, міндеттемені қамтамасыз ету үшін арнайы ... ... ... ... қамтамасыз ету туралы жалпы ереже тек ... ... ... мүмкіндігін көрсетеді. Сондай-ақ қандай да бір міндеттеме
осы аталған немесе басқа да ... ... ... ... ... ... немесе қамтамасыз етудің кейбір әдістері заңдар мен
тараптардың келісімімен көрсетілуі ... ... ... айып ... ... қалу бұлар заңмен) ал басқалары - тараптардың келісімімен
(кепіл пұл) бекітілуге жатады.
Міндеттемені қамтамасыз етудің кей ... ... ... ... ... ... тікелей және сөзсіз байланысты болып қосымша
мүлкінен айырумен, міндеттемені орындамаған ... ... ... жүктеліп бір уақытта заңды жауапкершілік шарасы болып ... ... ... алып қалу, кепілдік және кепіл
болушылық) жауапкершілік шарасына жатпайды, сондай-ақ олардың қолданылуы
тараптардың ... ... ... ... міндеттемені қамтамасыз
ету жағдайларына келген және олардың негізінен пайда болғанын дәлелдеудің
жеке процедурасымен байланысты.
Сонымен ... ... ... ... ... ... ... қолдану аясында бірдей емес. Мысалы, тауар жеткізуші
сатып алушыға аккредитті төлем ... ... ... ... ... ... ... ұстайтын тұлғаның ауыстыруға құқығын ... ... ... ... ... қамтамасыз етуддің бір әдісі, оның
міндетті тауарға өз уақытында төлем төлеу ... ... ... ... заңдармен тек тауар жеткізіліп қатынастарына қолданылғандықтан
аккредиттік нысан ақша есебінің дұрыс нысаны ретінде тараптармен ... жоқ. Айып ... ... ... ету ... бұл ... құралынан
айырмашылығы кез келген міндеттемеге қолданылуы мүмкін, ол кейбір әдістер
заңда тікелей көрсетілген немесе бұл оның ... ... ... ... ... ... міндеттемені қамтамасыз ету әдістерінің өзі тағы да жалпы
және арнайы деп бөлінеді. Арнайы ... ... ... белінбейді,
олар заңдармен белгіленген. Сондықтан бұл қатынастармен тек байланысы
қаралуы ... ... ... азаматтық нормалармен бектіліген, оларға
жоғарыда айтылып кеткен айып ... ... ... ... пұл жатады.
Бұл әдістер заңдық құырылымы бойынша құқық бұзушының міндетін мәжбүрлі
түрде жүзеге асыру ... ... ... ... ... және байланысты емес болып бөлінеді. Осы айтылғандарды өз ... ... ... ... ... ... - ... және кепіл
пұл, аз байланысты емеске - айып ... ... ... және ... Бұл жіктелудің тәжірибелік маңызы әр түрлі болып ... ... ... емес ... ... ... Мұнда
алдын-ала бөлінген мүліктің есебінен орындауды мәжбүрлеп қамтамасыз ету
жеңіл әрі тиімді болады, мұндай бөліну ... ... ... осы ... заңды жауапкершілік шарасы болып табылатын және
болып табылмайтын болып ... ... ... болып
табылмайтындарға - кепіл, кепілдік және кепіл болушылық кіреді. Айып ... пұл ... ... ... белгілі бір мүліктік шығындарды шегеді.
Сондықтанда айып ... ... ... ... ... яғни борышқор
кінәлі болған кезде, егер заңдарда немесе шартта ... ... ... немесе тиісті дәрежеде орындамағаны үшін жауап
береді. Егер борышқор міндеттемені тиісті дәрежеде орындау үшін ... ... ... ... ... ол кінәсіз деп
таңылады. Ал кепіл пұлға келетін ... ... ... ... ... ... ... пұл сомасын ескере отырып, шеккен залалдық орнын
толтыруға міндетті деп көрсетілген /10/.
Кепілге салынған мүліктің есебінен, сондай-ақ кепіл ... ... ... ... өзінің орындалуына не жататындығы
талап етіледі, сондықтан да бұл ... ету ... ... асыру
кезінде кінәлілік ескерілмейді және онымен тек ... ... ... ... ... ... керек. Кепілге салынған мүліктің
есебінен не кепіл болушылықтың немесе кепіл берушінің есебінен ... ... ... ... ... ... ... болушылықпен немесе кепілдікпен
қамтамасыз етілген тұлғаның тек кінәлілік кезінде ... орны ... ... ... ету аясы ... ... ... айырмашылығы кез-келген субъетілердің (айып төлеу, ... ... ... міндеттемелерде тек азаматтардың қатысуымен
(кепіл пұл) және мемлекеттік, ... ... ... ... ... ... міндеттеменің жеке түрлерінің субъектілік құрамын
қоса отырып ... ету ... ... ара ... ... ... ары қарай болатындығы көрсетілсе міндеттеменің қамтамасыз етудің
жеке әдістерінің нақты тәжірибеде қолдануын білсек, ал егер ... ... ... бұл қатынастар кей жағдайда тіпті тар қатынаста
қолдануға әкеп соғады.
Тәжірибеде ең көп кездесетін әрі ... айып ... ... ... өзінің заңдық қасиеті бойынша тікелей кепілпұлмен жалғасады, ал
кепілпұлдың өз ... ... ... бар екенін көрсетеді,
сондай-ақ кепіл болушылық ретінде қолданылатын әдістер басқа да ... ... ... ең ... құрал ретінде болады, бірақ
кепілдікпен белгілі бір ортақ мәнде болады. Сондықтан да айып ... ... және ... ал ... ... кепіл болушылық және кепілдік
қаралады /11.157-158/.
1.2. Міндеттеменің орындалуының ... ... ... ... қамтамасыз етудің ... және ... ... ... ... Міндеттеменің
орындалуының құқықтық қамтамасыз етілуі бұл азаматтық құқыққа тән
қасиет және азаматтық құқықтан ... ... ... ... ... құқықтық қамтамасыз етілуге жатады. (Міндеттеме туралы жалпы
ережелер).
Міндеттемені қамтамасыз ету туралы жалпы ережелер тек ... ... ... ... ... Сол ... қандай да бір
міндеттеме жалпы немесе басқада нақты ... ... ... үшін
тараптардың келісімі немесе заңдардың арнайы нормалары болуы қажет.
Міндеттеменің қамтамасыз етудің кейбір ... ... мен ... ... ... ... алып қалу) көрсетілуі сондай-ақ тараптардың келісімімен
(кепіл пұл) белгіленуі мүмкін.
Міндеттемені қамтамасыз етудің заңмен ... ... бірі ... ... заңмен көрсетілген. Кепіл түрі ретінде ... ... және ... осы міндеттемені құқықтық қамтамасыз етілуіне жол
береді. ... ... ... ... ... ... өкілеттілігінің көлемі бойынша кепіл құқығындағы ипотека
-кепілге ... ... ... ... ... ... бір ... иелігінде
және пайдалануында қалатын кепіл түрі. ... ... ... ... ... ұстаушының иелігіне беретін кепіл түрі болып табылады деп
көрсеткен /12.8/.
Міндеттеменің құқықтық қамтамасыз етілуіне ... ... ... заң ... ипотека жылжымайтын мүлік ипотека деген атаумен
берілген.
Жылжымайтын мүлік ипотекасы - кепілге берілген жылжымайтын мүлік ... үлес ... ... ... ... ... ... мен пайдалануында
қамтитын кепіл түрі. (Жылжымайтын мүлікті ипотекалық шарт арқылы жасайды).
Жылжымайтын мүлік ипотекасы міндеттемелерді қамтамасыз ету жолы ... ... ... ... ... ... мүлік ретінде - жер учаскелері, сондай-ақ үйлер, ғимараттар
және жермен берік байланыстығы өзге де мүліктер, яғни ... ... ... тыс зиян келтірусіз мүмкін болмайтын объектілер танылады.
Ипотека міндеттемені қамтамасыз ететін болғандықтан бұл ... ... ... ... ... ... - ипотекамен толық немесе
ішінара қамтамасыз етілген ... ... өзге де ... ретінде
анықталған. Негізгі міндеттемені ипотекамен қамтамасыз етудің шектері
белгіленген. Ипотека кредит шарты немесе өзге де міндеттеме бойьнша ... ... ... ... толық немесе ипотека ... ... ... ... етуі ... Егер ... өзгеше
көзделмесе, кредит шартын қамтамасыз етуге белгіленген ипотека, сол ... ... ... үшін ... тиесілі сый ақының да
төленуін қамтамасыз етеді. Егер шартта өзгеше көзделмесе, ... ... ... ... қанағаттандыру сәтіндегі көлеміне қарай:
негізгі міндеттемесінің орындалмауынан, мерзімі кешіктірілунен немесе ... ... ... ... ... ... міндеттеменің орындалмауы, орындалу мерзімінің кешіктірілуі
немесе өзге де тиісінше орындалмауы үшін айып ... пұл, ... ... ... не заң ... ... ... адамның акшаның
заңсыз пайдаланғаны үшін айып ақыны қоса қамтамасыз етеді. Ипотека сонымен
қатар: сот шығындарын және кепілге ... ... айып ақы ... ... өзге де ... ... ипотеканы еткізу жөніндегі
шығыстардың өтелуін қамтамасыз етеді.
Кепілге берілген жылжымайтын ... ... ... ... ... шарт - ... ... айқындау туралы талаптардын келісімі
болып табылады. Ипотека шарты жазбаша нысанда жасалып, оған ... ... ... ... сондай-ақ кепіл беруші борышқор болмаса борышқор да қол
қояды. Ипотека шарты мемлекеттік тіркеудің объектісі ретінде мемлекеттік
тіркеуге ... ... ... ... беруші мен кепіл ұстаушының, сондай-ақ заттай кепілдердің аты-
жөні және тұрағы;
негізгі міндеттеменің мәні, оның ... мен ... ... кепіл
берілген жылжымайтын мүліктің тізбесі;
ипотеканың мәні болып табылатын жылжымайтын ... сол ... ... меншігі болып табылатын құқықтық атауы көрсетілуге тиіс.
Кепілге берілген жылжымайтын мүлікті ... ... ... ... өз таңдауына қарай:
кепілге берілген жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару ... ... ... деп ... ... ... ... орындалуын және кімнің меншігі
екеніне қарамастан, кепілге бекіткен жылжымайтын ... айып ... ... ... ... берушінің құқықтары ипотека куәлігін беру ... ... ... ... ... ... немесе ондағы үлесі ипотеканың мәні
болып табылатын тұлға. ... ... оның ... иесінің негізгі
міндеттеме бойынша орындалуды алуға және орындалуды алу мақсатында ... ... ... айып ақы ... ... құқығын куәландыратын
ордерлік бағалы қағаз болып табылады.
Ипотека ... ... ... жүзеге асырудың шарттары және
міндеттемеліктердің орындалуы ипотека шартында ... өз ... ... ... ... ... иесі оны ... берушіге көрсетуге
міндетті. Негізгі міндеттемені орындаған кепіл ... ... ... ... ... ... талап етуге құқылы.
Ипотека куәлігі кепілге беру басқа тұлғаға берілу ... ... ... мен ... ... заңды иесі арасындағы кредит шарты
немесе өзге де міндеттемені қамтамасыз ету үшін кепілге ... ... ... ... ... ... етілген міндеттеме орындалмаған
жағдайда ипотека куәлігінің кепіл ұстаушысы ипотекамен қамтамасыз етілген
негізгі міндеттеме бойынша ... ... ... ... ... құқылы.
Сонымен бірге жалжымайтын мүлік ретінде қаралатын жер учаскелерін
кепілге салу ... ... ... құқығы басқа қамтамасыз ету
құралдарына қарағанда қолдану аясы өте кең көлемде болады. Жер ... ... ... ... ... салуға меншік құқығымен немесе жер пайдалану
құқығын кепілгеке жер учаскесі кепіл нысанасы болуы мүмкін. Жер учаскесін
және жер ... ... ... салуды шектеу жер учаскесіне немесе жер
пайдалану құқығына қатысты мәліметтер жасауға тыйым салынған ... ... және жер ... ... ... ... жол берілмейді. Бұл
табиғи салынған жағдайларға жалпы пайдаланылатын; ... ... ... ... ... ... ... жер иелігі жатады.
Бұлар ипотекалық кредитті қамтамасыз ету үшін жер ... және ... ... ... ... ... пәні ... кепіл берушінің
жер пайдалану құқығы; жеке меншік құқығы болатын жер ... ... ... ... ... жер ... ... жер учаскелер болуы
мүмкін. Жер пайдалану кепілі тұрақты жер пайдалану ... ... және ... шартының мерзіміндегі уақытша ұзақ мерзіміндегі жер
пайдалануға қатысты жүзеге асырылады. Кепілге ... ... ... бір ... нысаналы мақсатқа сай пайдалану мүмкін болса
жер учаскесінің бұл бөлігін жер пайдалану кепілге салуға жол ... жер ... ... ... салынатын жер учаскесінде
орналасқан үйді (ғимаратты) қоса кепілге салмайынша жер ... ... ... жол ... ... жер учаскесінде осындай жағдайда
болады. Жер учаскесін жалға беру нысанында ұзақ мерзімді уақытша ... ... ... ... ... ... ... салуға болады.
Қысқа мерзімді өтеуші уақытша Жер пайдалану құқығы ... ... ... ... ... ... жер учаскесіне жеке меншік құқығы бар
мемлекеттік емес заңды тұлғалар және жеке ... жер ... ... ... бар мемлекеттік емес заңды тұлғалар және жеке тұлғалар
болады.
Кепіл алушы заңды тұлға және жеке тұлға болуы мүмкін. Шартты жер ... ... ... ... ... ... ... жер пайдалану құқығын кепілге ... ... ... етунді кепіл шартына негізделген не
заң актілерінің негізіндегі әдісі, оған сәйкес борышкер кепілмен қамтамасыз
етілген ... ... ... ... ... (кепіл
ұстаушының) кепілге салынған жер учаскесінің ... жер ... ... осы жер ... ... жер ... ... тиеселі тұлғаның
(кепіл берушінің) басқа несие берушілері алдында қайтарып ... ... ... ... ... мүлік кепілін тіркеу туралы не ... ... ... ... ... заңды құқықтарға бар жеке және заңды
тұлғалардыцң құқықтарын ... ... және ... ... осындай мүлік
кепілін тіркеу шараларын көрсеткен.
Жылжымалы мүлік кепіл тіркеу - ... ... ... ... ... бар ... немесе өзге шарттағы мәліметтерді енгізу
жөнінде жылжымалы мүлік кепілін тіркеу кезінде туындайтын ... ... ... ... ... ... мүлік кепілін тіркеу туралы куәлік береді немесе ... да ... ... ... ... ... ... берушінің аталған мүлкіне
үміткер кепіл ұстаушылардың талаптарына қатысты кепіл ұстаушының талаптарын
қанағаттандырудың кезектілігін заң ... ... ... ... ... ұстаушы барлық өзінен кейін тіркелген кепіл
ұстаушылардың алдында, ... ... ... барлық кепіл
ұстаушыларының алдында міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету ... ие ... ... ... ... ... ... әрі дұрыс жұмыс етілуіне септігін тигізеді. Сондай-ақ
заң шығарушылар ... ... ету ... ... және ... мен борышқордың мүддесіне негіздегі тиісті заң нормаларын шығару
керек.
Кепіл институты ... жүз жыл ... ... ... Б.з.д. ғасырда
Вавилонда әртүрлі құндылықтарды алып ... ... ... ... ... ... ... II ғасырдағы Индия ... ... көзі ... да ... /13.37/
Ежелге Римде алғышқы кепіл институты фидуция болады. Ежелгі ... ... ... моральдық маңызы болды. Оны бұзған несие
беруші қатал жазаланды. Кейінірек міндеттемені орындаған борышкерге несие
берушіге ... ... ... ... қою құқығы берілуі (actio Fiducia)
/14.143/
Ресейде ... XIV-XV ... ... айтуынша кепіл туралы алғашқы атаулар ХШ-ХІV
ғасырлардағы ... яғни ... ... ... актілерінен /15.56-59/.
Ресейде 1800 жылы кепіл туралы ереже өзгерді. Бұл банкроттық жарғысының
шығуына байланысты болды. 1800 жыл ... ... ... қою ... ... ... ... Бұл тәртіпті сақтамағанда кепіл
жарамсыз деп танылады. Бұл тәртіпті сақтамаған кепіл жарамсыз деп танылады.
Осы тәртіп 1917 жылғы ... ... ... етті ... ... кең ... тапқан жоқ немесе міндеттеменің орындалуын
қамтамасыз ету әдісі реті деп ... ... ... ... жоқ, өйткені арнайы
заң кеше берушінің кепілге салынған мүлікке талап қоюын шектеді/17.124-
125/.
2.КЕПІЛДІҢ ТАРИХЫ ҰҒЫМЫ МЕН МӘНІ
2.1. ... ... және ... болу ... ... кепіл институтының қай құқық саласына жатқызылуы
жөнінде, яғни кепіл заттық құқыққа жата ма әлде міндеттемелік құқыққа ... - ... қызу ... жүрген болатын.
Соңғы кезде қазақстандық авторлар Е.Б.Осипов пен М.К.Сүлейменов кепіл
заттық, құқықтық сиаптқа ие ... ... ... ... тұр. Бұл ... ... ... және заң шығарушылық ... ... ... ... ... Ары ... М.К.Сүлейменов пен Е.Б.Осипов
сол өзгерістерге кеңірек тоқтап және кепіл құрылымына талдау ... ... ... екі ... ... ... тиіс. Яғни кепіл екі ... ... бір ... ... ... кепіл ұстаушының
арасындағы, екінші жағынан кепіл ... мен зат ... ... ... ... ... ... тәсілі ретінде сипаттауға болады деп
А.А.Вишневскийге сілтеме жасап тоқтайды /18.5/.
Өз кезегінде А.А.Вишневскийде Д. А. Медведевке ... ... ... ... пен ... ... ... қолдап, кепілді
міндеттеменің қамтамасыз етудің заттық тәсілі ретінде ... ... ... кепіл міндеттемелік сипатқа ие болып ... ... ... ... ... ... ... ал заттар
кепілі, міндеттеме кепілі секілді құқықтық табиғатқа ие болуы керек,
сондықтан ... ... ... ... ... керек дейді
/20.221/.
Кепіл әрекеттер жүйесі ретінде. ... - бұл ... Орыс ... әдіс сөзі бір ... ... ... ... қандай-да бір
жұмысты орындау. Кезінде қолданылатын әрекеттер жүйесі ретінде ... және ... өз ... ... ... таза
міндеттемелік-құқықтық сипатқа ие, онда тек кепіл ұстаушы өз құқығын қорғау
үшін мүліктік құқықтық нормалардың кейбір тәсілдерінің таралуы ғана көрініс
табады деп өз ... ... үшін олар ... ... келтіреді.
Соның бірнешеуін келтіре кетейік.
Біріншіден, кепіл пәні болып Азаматтық ... 336 ... ... тек
зат қана емес, сонымен қатар мүліктік құқықтарда (талаптар) ... ... ... өз ... жеке ... ретінде заттық құқықтық пәні
бола алмайды.
Екіншіден, кепіл шарты бойынша кепіл беруші болашақта ие ... ... мен ... да ... пәні бола ... Басқаша айтқанда
кепіл құқығы болашақтағы затқа қарайды. Ал жеке меншік құқығының немесе
басқа да кез-келген ... ... ... ... жоқ. ... ... ... кодексте көрсетілгендей затты берген кезден бастап пайда
болады.
Үшіншіден, кепіл ұстаушы кепіл ... ... өз ... ... бере алады. Талап ету құқығын 2-ші бір тұлғаға беру ... ... ... ... Міне осы ... алға ... ... және С.О.Витрянский өз еңбектерінде
М.К.Сүлейменов пен Е.Б.Осиповтың ҚР Азаматтық кодексінің 316 ... яғни өз ... және ... ... ... ... кеткен
кепіл пәнін, оған зиянсыз ие болған тұлғадан кепіл ұстаушының талап ету
құқығын алға ... ... ... ... ... ... ... қарсы шығады. Заң шығарушы бұл құқықты кепіл ұстаушыға өз
құқығын қорғау үшін, қамтамасыз ету үшін ... ... Осы ... ... кепіл
ұстаушы тек қана кепіл берушінің заңсыз әрекеттерінен ғана қорғанып қоймай,
3-ші тұлғалардың да ... ... ... ... ... ... ... қатыстарына заттық-құқықтық нормаларының кейбір ... ... ғана ... ... ... сөз деп тұжырым жасайды
/22.404/.
Міне ғылымда кепіл табиғаты жөнінде бір-біріне қарсы ... көп. ... және ... да ... ... ... ... отырып, біз
шынында да кепіл табиғатына екіжақтылық сипат ... бір ... ... деп ... Неге ... бұл екі құқықтық институттың ... көп, ... ... ... ең ... ... ол еріп жүру ... қорғаудың абсолютті сипатта болуы. Ал бұл екі белгі ... ... ... ... ... ... Азаматтық кодекстің 323 бабында көрсетілгендей
кепілге салынған мүлік ақылы немесе тегін иеліктен айыру нәтижесінде, ... ... ... ... бойынша мүлікке деген меншік құқығы
немесе шаруашылық жүргізу құқығы кепіл берушіден басқа адамға ... ... ... ... ... Яғни беру ... да кепіл белгісіне жатады
екен. ... ... 316 ... тоқталар болсақ, онда ... ... ... ... тұр. Онда былай деп көрсетілген. Егер
кепілге салынған мүлік кепіл ұстаушыда болған ... ... тиіс ... ... ... мүлікті өзгенің заңсыз иеленуінен, соның ... ... ... де ... ете ... деп ... Дәл осы ... екінші
тармағын қарайтын болсақ, егер шарт ережелері бойынша кепіл ұстаушыға
өзінің кепілге берілген ... ... ... ... реттерде, ал
басқа адамдардан, соның ішінде кепіл ... ... де өз ... да ... ... ... ... байланысты болмаса да жоюды
талап ете алады деп керсетілген. Азаматтық, кодекстің жеке меншікті ... да ... ... қорғауға арналған 15 тарауының 260 бабын, 265
бабын қарайтын болсақ заттық-құқық ... ... де ... Міне ... ... ... ... мен А.А.Вишевский, М.
К.Сулейменов пен Е.Б.Осиповтың пікірлеріне толық қосыламын.
Азаматтық кодекстің 299 бабы кепілге мынадай ... ... ... ... ... берушінің (кепіл ұстаушының), борышқор кепілімен
қамтамасыз етілген міндеттемені орындамаған ... ... ... ... заң ... белгіленген алымда шығарып тастағанда, осы
мулік тиесілі адамның ... ... ... ... ... алдында өз
талабын артықшылықпен қанағаттандыруға құқығы бар міндеттемені атқарудың
осындай әдісі ... деп ... Осы ... біз ... тағы бір ... құқығын көріп отырмыз. Осы құқықты пайдаланып несие беруші
(кепіл беруші) ... ... ... ... берушілер алдында кепілге
салынған мулктен өз талабын қанағаттандыруда артықшылыққа ие ... ... ... ... қамтамасыз етілген несие беруші ... 21 ... және ... ... ... бабында көрсетілгендей
өз талабын қанағаттандыруда екінші орында тұр. Яғни ... ... ... ... берушіге қарағанда артықшылығы бар басқа несие
берушілер бар деген сөз. ... ... ... қатарына Азаматтық
кодекстің 21 бабына сәйкес алимент өндіруге ... ... ... келтірілген зиянды өтеу жөніндегі талаптары бар несие берушілер
кірсе, банкроттық заң ... ... және ... ... ... ... талаптары бар несие берушілер кіреді, демек ... ... ... емес ... ... құқығының қайнар көзіне келейік. ... ... ен ... ... көзі ... ... ... болып табылады. Кодексте кепіл құқыққатынасының ... ... мен ... ... орын ... ... ... пәтерлерді, жер учаскесіне деген құқықты және
өзге де қозғалмайтын мүлкті кепілге салу тәртібі арнайы заң ... Бұл заң ... ... ... Президентінің 1995 жылғы
23 желтоқсанда шыққан "Қозғалмайтын мүлік жөніндегі" Заң күші бар жарлығы
боп табылады /23/. Айта ... ... осы ... 2 ... 3-ші ... жер ... және сол жер учаскесіне деген құқық ... ... ... 20 ... 2003 ... Жер кодексімен
реттеледі /24/.
Егер қозғалмайтын мүлік ипотекасы туралы арнайы заң ... ... онда ... ... көрсетілген кепіл жөніндегі жалпы
ережелер, қозғалмайтын мүлік кепіліне де тарайды.
Сонымен ... ... ... көзі ретінде Қазақстан Республикасы
Президентінің 1995 ... 25 ... ... '"Қозғалмайтын мүлікке деген
құқыктық және солармен жасалған мәліметтерді ... ... ... ... ... /25.61/.
Акционерлік қоғамдармен, басқа да шаруашылық серіктестіктерінің бағалы
кағаздарын кепілге қою бағалы қағаздар туралы заң ... ... ... реттелетіндіктен кепіл құқығынын қайнар көздеріне бағалы қағаздар
және олармен операция жасау туралы нормативтік актілерді де жатқызуымызға
болады. ... ... ... ... ... ... тәсілдердің бірі болып табылады. ... ... ... тәсілдер дегеніміз не? Соған түсінік бере кетсек: ... ... ... ... ... ... шараларын
тағайындау арқылы борышқордың міндеттемені дұрыс орындауына түрткі болатын,
заңмен не шартпен ... ... ... ... шараларды (АК.292
бабының 1 тармағы) Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ететін тәсілдер деп
айтамыз /26.151-152/.
Тәжірибеде кепілді көп жағдайда банктер заңды және ... ... сол ... ... ... ету ушін ... да бір міндеттемені шарт, ол қамтамасыз ететін міндеттеменің ақшалай
соммада көрініс таба алуында. Бұл ... ... ... ... тұр, ... ... міндеттеме бойынша несие беруші өз ... ... ... ... ... Бұл деген сез несие беруші
қамтамасыз етілген міндеттеме бойынша өз ... тек ... ... ... ғана ... ... ... алады деген сез.
Негізінде кепіл қамтамасыз етілетін міндеттемеге тәуелді болады. Ғылым
тілмен айтқанда кепіл басты міндеттемеге ... ... ... ... Азаматтық кодекстің жалпы бөлімінің кепілге арналған ... 3-ші ... ... бұл ... жөнінде тікелей айтылмаған,
бірақ 18 тараудын "Міндеттемені қамтамасыз ету" ... ... ... ... Онда ... ... негізгі міндеттеменің жарамсыздығы, оны
қамтамасыз ететін ... ... (292 баб 3 ... әкеп
соғады. Бұл деген сөз қамтамасыз етілген міндеттеменің жарасыздығы кепіл
жөніндегі шартты жарамсыздығына әкеп ... АК-н 292 ... 2 ... ... ... жөніндегі
шарттын жарамсыздығы негізгі қамтамасыз етілетін ... әкеп ... ... жөніндегі шарттың акционерлік сипаты
жағдайымен ... ... ... етілетін міндеттеменің кез-келген
негізі бойынша тоқтатылуымен кепіл ... ... өз ... ... (АК 322
б.).
Непзінде кепіл екі жағдайда ... ... ... ... ... керсетілгендей кепіл шартқа сай пайда болады және заң құжаттарының
негізінде, егер заң құжаттарында қандай мүлік және ... ... ... ету ушін ... ... деп ... ... көрсетілген міндеттмелердің пайда болуы кезінде туындайды. Жалпы
алғанда кепіл шарт негізінде туындайды. Кепілдің заң ... ... ... ... бір ... боп табылады. Мысал ретінде ... ... ... 441 ... ... Осы ... қарастырылғандай,
егер тараптар арасында өзгеше көзделмесе, несиеге сатылған зат ... ... ... және оны толық төлегенге дейін сатушыда сатылған
затқа деген кепіл ... ... ... ... ... ... токталайық. Мұнда кепілге
мүлік беруші кепіл беруші және мүлікке деген кепіл құқығына ие ... ... ... ... ... негізгі міндеттеме бойынша несие беруші
ғана кепіл ұстаушы бола ... Оған ... ... 299 ... ... ... конструкциясына қарап көз жеткізуімізге болады. Бұл
принцип ары қарай өз дамуын Азаматтық кодекстің 325 бабында тауып ... егер ... ... ... ... ... өз ... біреуге бергісі
келсе, оны ол тек қана кепілмен қамтамасыз етілген негізгі міндеттеме
борышқорға қатысты ... ету ... беру ... ғана ... ... алады.
Кепіл берушіге келетін болсақ, кепіл беруші болып негізгі міндеттеме
бойынша борышқор немесе ез мүлкін борышқор ... ... ... ... ... ушін ... бола ... жағдай болғанда несие берушімен кепіл жөніндегі шартты борышқор
емес ушінші тұлға жасайды.
Жалпы ереже бойынша кепіл беруші болып меншік иесі не ... ... ... ... ... ... құқығына ие тұлға бола алады.
Бұл ереже бұзылған ... ... ... ... ... ... тұлға Азаматтық кодекстің 260, 261 баптарын пайдаланып талап ете
алады.
Жоғарыда керсетіліп кеткендей, мүлікке ... ... ... ие тек ... ... келісімімен ғана бере алады. Заң актілеріне
сәйкес, соның ішінде Азаматтық кодекстін 200 бабы, Қазақстан ... 1995 жылы 19 ... ... ... ... Заң күші бар жарлығының 25 бабында көрсетілгендегі мүлікке
шаруашылық басқару құқығы ... ие боп ... ... егер ... ... жатпайтын, қозғалатын мүлікті не оның жеке ... ... ... ... ... ... қойылмаса, онда ол негізгі
құралдарға жатпайтын қозғалатын мүлікті жеке дара ... ... бере ... /28/.
Тағы да "мемлекеттік кәсіпорындар жөніндегі, жарлықты ашып 12 бабын
қарасақ, біртұтас муліктік кешен ... ... ... ... беру Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен
жүзеге асырылады, ал коммуналдық кәсіпорынды кепілге беру - ... ... ... ... ... ... ... тек қана сол құқыққа ие тұлға бола алады.
Мәселен, жер ... ... ... ... жер учаскесінің меншік иесі
емес, соның жер учаскесін пайдаланушы бола алады. Заң құжаттарымен немесе
шартпен меншік иесінің ... ... ... ... құқығы негізінде
ие болып отырған тұлғаның келісімінсіз затқа деген құқықты сатуға ... онда ол ... ... ... ... меншік иесінің не мүлкке шаруашылық басқару құқығы негізінде ие тұлға
келісімінсіз затқа деген ... ... ... ... ... 302 бабы ... қамтамасыз етілетін талап жөнінде
қарастырылып кеткен. Егер заң құжаттарымен ... ... ... ... ... оның нақты қанағаттандырылатын, негізіндегі
келемейді сыйақыны (мүдде), орындау мерзімін өткізіп алу ... ... айып ... ... салуды, кепілге салынған мүлікті ... ... ... сондай-ақ өндіріп алу жөніндегі шығындарды
етеуді қамтамасыз етеді. Осы баптың 2-ші ... кез ... ... ... ... ... ... белгіленуі мүмкін екенін
көреміз. ... бұл ... ен ... ... ... ... тараптардың кепіл
арқылы қамтамасыз етудің мөлшері жөнінде келсімге келу ... ... ... ... ... келісімінде қамтамасыз етуі
кепіл беруші үшін пәні ... ... ... Бұл ... егер кепілге
салынған мүлік құны кепілмен ... ... ... ... ... асып ... ... ие болады. Мұндай жағдайда, кепіл ұстаушы кепіл
мүлкін сатьп өз талабын ... ... ... ... түрде
кепіл берушіге қайтарып беруге тиіс (АК 319 6 тар).
Жалпы ереже ... атап ... АК 311 ... ... ... ... ... (бұдан кейін кепіл) рұқсат береді. Бірақ та ... ... ... ... Егер ... шек қойылмаса, кепіл беруші кепілге
қойылған мүлікті өзнің басқа да міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін ... ... ... Егер кепіл мүлікпен ақы өндіріп алу жағдайы туындаса,
ал ... ... ... ... берушінің талабын қанағаттандыруға қойылған
болса, онда талапты қанағаттандыру ... ... ... болу ... ... ... (А.К: 310 б). Мүлікті кейінгі кепілге беру кезінде
кепіл беруші міндетті түрде әр кезекті кепілге қоюға құқылы. Егер ... ақы ... алу ... ... ал ... ... бірнеше несие
берушінің талабын қанағаттандыруға ... ... онда ... ... ... ... болу ... байланысты жүзеге асады
(А.К. 310 б). Мүлікті кейінгі кепілге беру кезінде кепіл беруші ... әр ... ... ұстаушыға мүлікке қатысты барлық кепіл жөнінде
хабарлап отыруы керек. Бұл міндетті ... ... ... ... ... кепіл ұстаушы зиян шегетін болса онда кепіл ... ... ... міндетті.
Кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемелер
Мерзімінен бұрын орындау және кепілге салынған мүліктен ақы өндіріп алу
тәртібне тоқталсақ. Азаматтық ... 321 бабы осы ... ... ... сай ... ұстаушы кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемені мерзімнен
тыс бұрын орындауды мына жағдайларда талап ете алады: егер ... ... ... көзделсе де, бірақ соған қарамай кепілге салынған ... ... ... ... және сол мулк ... ... иелігіне кетсе.
Әрине мұндай жағдайда да ұстаушының ... күрт ... ... ... ұстаушының кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемені мерзімнен бұрын
орындалуын талап етуі заңдылық болса ... ... 314 ... керсетілген кепіл мүмкін ауыстыру
ережесі кепіл беруші бұзса және соңғы жағдай егер кепіл ... ... 314 ... 2 ... ... құқығын пайдаланбаса, ол
кепілге салынған мүлік кепіл ұстаушы ... ... ... 312 бабтың
2 тармағы) мән-жайлар бойынша жоғалып кеткен жағдайда кепіл ұстаушының
кепілінің қамтамасыз етілген ... ... ... ... талап
ете алады. Ары қарай осы бабтың 2 тармағына көз ... ... ... ... етілген міндеттеменің мерзімнен бұрын орындалуын талап
ете алатынын. Бұл ... ... ... ... ... ақы ... құқылы екенін көреміз. Ол ушін кепіл беруші кейінгі кепіл жөніндегі
ережелерді бұзуы керек. ... ... ... ... ... ... ... кейінге салуға тыйым салынғанына қарамастан, ... ... ... бір ... ... ету үшін кейінгі кепілге жол береді. Бұл
бірінші ережені бұзу.
Екінші ереже, ол кепіл берушінің ... ... ... ... бұрыннан бар барлық кепілдері женіндегі мәліметтерді хабарлау
міндеті. Міне осы аталған ережелер бұзылатын болса, ... ... ... етілген міндеттеменін мерзімінен бұрын орындалуын талап ете
алады және кепіл ... ақы ... ... ... Дәл осындай құқыққа
кепіл ұстаушы, егер ... ... ... ... ... сақталуын
қамтамасыз етпесе, кепілге салынған мүліктін бүліну немесе ... ... ... жөнінде дереу хабарламаса, ие болады (АК 312 б. 1 тармағы).
сонымен қатар кепіл ұстаушының кепілге ... ... ... ... ... ... тексеруге деген құқысын жүзеге асыруына кепіл беруші
мүмкіндік тудырмаса. Яғни ... ... өз ... жүзеге асыруына кепіл
беруші кедергі жасайтын болса, кепіл ұстаушы жоғарыда айтылган ... ... (АК 312 6. 2 ... кодекстің 315 бабының 2 тармағын ашып көретін болсақ. Кепіл
беруші егер заң ... ... ... ... көзделмесе және кепіл
мәнінен туындалмаса кепіл ұстаушының келісімімен кепілге салынған ... ... ... ... ... басқару иелігінен айыруға, оны
басқа жаққа жолға немесе тегін ... ... ие, өзге де ... ... ... құқылы деп керсетілген. Демек кепіл беруші осы аталған құқығын
тек қана кепіл ұстаушылық келісімімен ғана жүзеге асырады ... сөз. ... ... ереже бұзылған жағдайда да кепіл ұстаушы кепілмен ... ... ... ... ... ... ете ... және кепіл
мүлкінен ақы өндіріп алуға ақылы /29.200/.
2.2. Кепіл туралы шарт
Көп жағдайда кепіл туралы шарт құқық, қатынастарының ... ... ... табылады. Сондықтан да кепіл туралы ... ... ... ... ... ... ... Кепіл туралы шарттын, маңызды
жағдайларының бірі, ол заңмен көрсетілгендей тараптардың арасында кепіл мен
оны бағалау кұны, кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің ... ... ... ... ... болу ... Бұл жағдай міндетті түрде кепіл
туралы шартта көрініс табуы ... ... ... ... ... ... салынған мүліктің қай тараптық иелігінде қалатындығы жөнінде және
сол мүлікті пайдалануға болатындығы не болмайтындығы женінде міндетті түрде
көрсетілуі тиіс. ... ... ... осы ... ... ... оның жарамсыздығына әкеп соғады.
Нгізгі міндеттемені қамтамасыз ету ушін көп ... ... ... ... ... ... кепіл туралы шарттын,
өзінде керсетшуі мүмкін не ... ... ... қосымша да керсетілуі
мүмкін. Кепіл мәні ... ... ... бөлу ... ... өзіне тән
ерекшеліктерін және белгілерін мұқият сипаттап жазу ... Неге ... ... ... көптеген заттардан бөліп алу мүмкіндігі болу керек немесе
кепіл затының топтық белгілерінің ерекшеліктерін жазу ... ... ... салу ... ... ... ... болуы мүмкін. Кепіл
туралы шартта кепіл пәнінің құны шарттың ... ... роль ... ... мәні ... белгілі бір құны бар мүлік болады. Себебі
егер борышқор кепілмен қамтамасыз ... ... ... жағдайда
несие беруші сатылған мүлік құнынан өз талабын қанағаттандыруы керек емес
пе. Сондықтан да ... ... іс ... құнын алдын-ала болжап, шартта
көрсету ... ... ... ... ... өз ... мүмкіндік береді.
Екіншіден, кепіл пәннің құнын алдын-ала болжамды ... ... ... кездейсоқ бүлінуі немесе жойылу жағдайында керек болуы, Кепіл
туралы шартта керсетілген құн болжамды болғандықтан, екі ... оның ... құны ... дау ... ... Егер ... ... иелігіне
берілген мүлік бүлініп не жойылып қалса, кепіл ұстаушының жауапкершілігін
анықтау ... ... ... ... ... ... құны, іс
жүзіндегі құнынан жоғары екенін дәлелдеуге құқы бар өз ... ... оған ... ... құқы бар.
Кепіл туралы шарттың маңызды шарттарының бірі міндеттеменін ... - сол ... ... болуына түрткі болған мән-жайлар. Міне
осы негізгі міндеттемеде керсетіліп, жазылған мән-жайлар, ... ... да ... ... ... Сонымен қатар шарттағы тараптардың аты-
жөндері жазылып, сол негізгі шарттың жасалу уақыты және орны, номері ... ... ... ... етілген міндеттеменін мөлшері жене негізгі міндеттеменің
орындалу мерзімі негізгі міндеттемені рәсімдейтін ... ... ... Осы ... ... ... түрде кепіл шартта көрсетілуі
керек /30.24-26/.
Азаматтық кодекстің 307 бабында орын алған бұл мән-жайлар абсолютті
сипатта ... ... ... ... ... ... шарт
жасалғанда, онда қосымша мән-жайлардың ... ... ... ... айналымдағы тауарларды кепілге салу ... ... ... ... ... ... түрлері сипатталып жазылуы қажет.
Ал "Қозғалмайтын мүлік ипотекасы" Жарлықтың 7 бабында ипотека шартының
маңызды мән-жайларының қатарында құн ... Бұл ... ... ... ... мүмкін еместігімен байланысты
болса керек. Сол себептен егер ... ... ... құны ... жоқ ... онда бұл ... ... шартының
жарамсыздығына әкеп соғады. Осы бапта қарастырылған ипотека шартының ... ... ... болсақ олар мыналар: Кепіл беруші мен кепіл
ұстаушының аты-жөндері мен тұрғылықты жерлері, егер кепіл ... ... ... ... онда ... ... білдіруінің (вещный поручитель)
тұрғылықты жері мен аты-жөні кепілге салынған ... ... ... пәні боп ... ... ... деген кепіл берушіге
тиісті құқының аты.
Азаматтық Кодекстің 307 бабынын 2 тармағында көрсетілгендей ... шарт ... ... ... Бұл ... ... ... әкеп соғады.
Енді кепілді тіркеу мәселесіне тоқталып кетер болсақ.
Егер де кепілге салынған мүлік мемлекттік тіркеуге ... ... ... ... ... ... ... мүлік тіркелетін органда ... ... ... салынатын мүлік тіркелетін органда, сол мүлкті кепілге
салу туралы шарт тіркелмей, одан заңды ... ... яғни ... ... ... салынған мүлікті жария саудаға салып сатқан ретте, сондай-ақ
оны сату ... ... ... ... ... ... етілген
міндеттемені борышқор орындамаған жағдайда, несие берушінің талабын кепілге
салынған мүлік құнынан қанағаттандыру ушін сақталады /31.63/.
Бірақ ... да ... ... ... ... ... Егер ... салынған мүлікті сату нәтижесінде алынған ақша
сомасы несие берушінің талабын ... ... ... ... ... ... ... басқа мүлкінен қанағат алуына құқысы бар. ... ... ... бұл ... да ... берушінің кепіл ұстаушыға
берілетін артықшылық құқысы болмайды. Міне осы ... ... ... ... ... кепіл тіркелуге жататын болса онда кепіл туралы
шарт ... ... ... соғылуы тиіс.
Кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеме орындалғаннан кейін ... ... ... 322 ... 3 тармағы) кепіл берушінің
талабы бойынша (АК-тің 312 бабы 3 тармағы) кепіл ... ... ... ... ... ... ... берушіге дереу кайтаруы
керек. Кепіл ұстаушы бұл ... ... онда ол осы ... ... ... ... көтереді, өтейді (АК-тің 366 бабы).
Кейнгі салынған мүлікті мемлекет мемлекеттің қажеттеліктері үшін заң
құжаттарына сай негіздер мен ... ... алып ... яғни сол ... ... ... ... сонымен қатар реквизициялау немесе ұлт
меншігіне айналдыру салдарынан тоқтатылса және сол ушін ... ... ... ... ... өтем ақы ... ... құқығы оның орнына
берілген.
Бұл жөнінде Азаматтық ... 310 ... ... ... ... ... ... мүлік тіркеуге жатса, онда сол мүлікті кепілге салу туралы
шартта тіркеуге жатады деп айтып кеттік.
Енді мемлекеттік тіркеуге ... ... ... кепілге салу
туралы шартта тіркеуге жатады. Бұл ... 1998 жылы 30 ... ... ... Заңы бар. ҚР ... 5 ... ... туралы шарттың немесе кепіл мәні жазылған басқа шарттын тараптарының
біреуінің талабы бойынша; егер кепіл ... ... ... ... мәні
жазылған шартпен кепілге салынған мүлікті кейінгі кепілге ... ... ... осы ... жағдайларда қозғалатын мүлікті кепілге сату
міндетті түрде тіркелуі қажет. Азаматтық Кодекстін 308 бабында тіркеуде
жургізілетін органдардың жалпы ... ... ... ... Тіркеуде
органдар кепілді тіркеудің реестрін жургізуге және ... ... ... ... ... ... ... салынған мүлікті кепіл
ұстаушылардың келісімінсіз иеліктен шығаруға жол бермеуге міндетті. Сонымен
қатар "Қозғалатын ... ... салу ... тіркеу туралы" Заңда
тіркеуді жүргізетін органның мына міндеттері көрсетілген:
1. ... ... ... жөнінде уақыты, куні жазылған
қолхат беруге;
2. Кепілді ... ... ... арыздан мәліметтерді қозғалатын
мүлік
кейінгі реестірге кіргізуге.
өтініш арызды ұсынған тұлғаға ... ... ... ... ... ... ... Кодекстін, 308 бабына оралсақ кепілмен қамтамасыз ... ... ... ... және мазмұны өзгерген жағдайда қосымша тіркеу
жүргізілуі керек. Сонымен бірге, егер ... ... ... ... ... ... ... болса, реестірге кепілді жаңа меншік ... ... ... ... ... Неге ... ... Кодекстін 323
бабына сай кепіл құқығы ақылы немесе ... ... ... не ... ... ... ... бойынша мүлікке меншік
-құқығы немесе шаруашылық ... ... ... берушіден басқа адамға
көшкен ретте де сақталып калады. ... ... 308 ... ... ... ... ... тіркеуді жүргізлетін органнын
жауапкершілігіне әкеп соғады, егер бұл орындамау ... ... ... ... мүлікке деген құқықты және олармен мәселе жасауды
мемлекеттік тіркеу туралы" ... 31 ... ... ... ... ... ... құқықты және олармен мәселе жасауды мемлекеттік
тіркеу туралы" Заңның 21 бабында да ... ... ... ... беру ... ... келтлрілген, мемлекеттер мазмұнын өзгерту
арқылы келтірілген шығындарды реттеу жөнінде айтылған. ... ... ... ... ... жене берілуге тиіс мәліметтерді қасақана өзгерту,
жасыру іс-әрекеттері заңмен пайдаланған тәртіпте қудаланатындығы ... ... 322 ... ... ... ... орындалуына байланысты кепіл шарты өз күшін жояды, соған орай
осы 2 баптын тармағында көрсетілгендей кепілдің тоқтатылғаны туралы, кепіл
туралы, шарт ... ... ... ... ... Негізгі міндеттемені
орындаған кепіл беру реестірдегі кепіл туралы жазбаның жойылуын ... ... Оған қоса ... ... ... ... кепіл ұстаушы тіркеуді
жүргізетін органға кажетті құжаттар мен жазбаша арыздарды табыс етуге
міндетті. ... ... ... берушінің талабын орындамаған ... ... ... ... ... ... бір ... болса, кепіл ұстаушыдан келтірілген зиянның ... ... ... ... берушінің құқысы бар.
Бұл жағдайда өзінің жалғасын "қозғалмайтын мүлік ... ... 37 ... ... тауып отыр. Ипотека токтатылғаннан кейін ... ... ... ұстаушы ипотеканың тоқтатылғаны жөнінде кепіл берушіге
құжат беруі керек. Соған қоса бұл құжат ипотекалық шарт тіркелген ... ... ... ... ... құқығы дегеніміз - кепіл пәнінің сақталуын қамтамасыз ... ... ... ... ... жиынтығы. Осы мүліктік
құқықтарына тоқтала кетейік, мәселен ... ... 303 ... 2
тармағында көрсетілген кепілге берілген кепіл пәнін иелену ... ... ... 312 бабының 2 тармағында қарастырылған кепіл берушінің кепілінде болып
табылатын ... ... банк ... салынуына керек. Соған байланысты
ақша каражатының кепілі туралы шарт өз кушіне ақша ... банк ... ... ғана ... Міне ... ... ... кепіл ұстаушыда кепіл
құқығы пайда болады.
Құкьқты Мирасқорлық тертібімен кейінге салынған мүлікке деген құқыктық
басқа тұлғаға келуі негізінде кепіл құқығы сақталып қалады. ... 323 ... ... ... ... мүлік ақылы немесе тегін иеліктен айыру нәтежесінде
кепіл берушіден жасқа адамға көшкен ... ... ... ... ... ... салынған мүлік сатылып жіберілуі немесе сыйға тартылу
мүмкін. Сонымен қатар ... ... ... ... ... мүлікке
меншік кұкығы немесе шаруашылық басқару құқығы кепіл берушіден басқа ... ... ... де ... ... ... ... Мәселен, мұрагерлік
жолмен мулікке ие болғанда, заңды тұлғаны қайта құру жолы мен мүлікке ... ... ... ... жана ... иесі ... сол мүлікке
деген шаруашылық басқару құқығына ие ... ... ... ... салынбағанын білген, білмегеніне қарамастан кепіл құқығы
сақталып ... ... ... кұқықтың мирасқорлық тәртібінен болған жана
меншік иесі немесе мүлкке деген шаруашылық ... ... ие ... ... ... ... шарттын тарабы болып шыға келеді де, ... ... мен ... ие ... Егер де ... ... мүлік
кұқықты мираскорлық тәртібімен бірнеше тұлғаның иелігіне өтсе екі ... ... ... шартқа дереу бірнеше кепіл берушілер қатысатын кепіл
туралы шартқа өзгертіледі. ... ... ... бұл ... әрбір кепіл
беруші өз иелк еткен салынған мүліктін бүлініп көлемі бойынша жауапкершкте
болады. Егер де ... ... ... бірнеше тұлғаға өткен кепілге
салынған мүлік бөлінбейтін ... онда ... ... мүлк ... ортақ бірлескен меншігіне айналады. Сондықтан да құқықты
мирасқорлар ортақ кепіл берушілерге айналады. ... ... ... ... ... мешіктен кепіл салынған мүлк кұнымен шектеледі.
Тағы бір айта кетер нәрсе ортақ ... ... ... ... тек ... ... түрткі болмайды, баска негіздерде ортак бірлескен
меншіктің пайда болуына әсер етуі мүмкін болып табылатын ... ... ... ... ... ... ... ақша қаражатының кепілі
туралы шарт өз күшіне ақша ... банк ... ... ... ... Міне ... ... барып кепіл ұстаушыда кепіл құқығы пайда болады.
Құкықты Мираскорлық тертібімен кейінге салынған мүлікке деген құқықтық
басқа тұлғаға келуі негізінде ... ... ... қалады. АК-тің 323 бабы
осы мәселеге арналған.
Кепілге салынған мүлік ақылы немесе тегін иеліктен айыру нәтежесінде
кепіл ... ... ... ... ... кепіл құқығы сақталып қалады.
Мәселен, кепілге салынған мүлік сатылып жіберілуі немесе сыйға тартылу
мүмкін. ... ... ... құқықты мирасқорлық тәртіп бойынша мүлікке
меншік кұқығы немесе шаруашылық басқару құқығы кепіл берушіден басқа адамға
(тулғаға) ... ... де ... құқығы сақталып қалады. Мәселен, мұрагерлік
жолмен мүлікке ие болғанда, заңды тулғаны кайта куру жолы мен ... ... ... ... ... жаңа меншік иесі немесе сол мүлікке
деген шаруашылық басқару ... ие ... ... ... ... ... білген, білмегеніне қарамастан кепіл құқығы
сакталып қалады.
Кепілге салынған мүлікке кұқықтың мираскорлық тәртібінен ... ... иесі ... ... ... ... ... құқығына ие болган тұлға
бірден кепіл туралы шарттын тарабы болып шыға ... де, ... ... мен ... ие ... Егер де ... ... мүлік
кұкықты мирасқорлық тәртібімен бірнеше тұлғаның иелігіне өтсе екі тарап
қатысқан кепіл туралы шартқа ... ... ... ... қатысатын кепіл
туралы шартқа өзгертіледі. Жалпы ереже бойынша бұл жағдайда әрбір кепіл
беруші өз ... ... ... ... ... ... ... болады. Егер де құқықты мирасқорлық тәртібімен бірнеше
тұлғаға өткен кепілге салынған мүлік ... ... онда ... мүлк ... мираскорлардың ортақ бірлескен меншігіне айналады.
Сондықтан да ... ... ... ... ... айналады. Ортақ
кепіл берушілерді жауапкершілік ортақ бірнеше мешшіктеп кепіл ... ... ... Тағы бір айта ... нәрсе ортақ бірлескен менішіктің
пайда болуына тек қана ... ... ... ... ... ... бірлескен меншіктің пайда болуына әсер етуі мүмкін.
Кепіл құқығының пайда болуы жөнінде, кепіл ... ... ... ... қарастырылған сияқтымыз, енді кепілді тоқтату меселесіне
тоқталайық. Азаматтық Кодекстің 322 ... ... мына ... Кепілмен қамтамасыз етілген мідеттеме тоқталғанда. Мідеттеме
орындалуына байланысты тоқтатылуы мүмкін немесе Азаматтық Кодекстің
367 бабында керсетілген негіздер бойынша ... ... ... ... орындалғаннан кейін, оны кепілмен қамтамасыз етудің
мәні болмайды. Яғни кепілдік акцессорлық сипатына ... ... ... ... 312 бабының 3 тармағында кезделген негіздер болған
кезде кепіл берушінің талабынша, АК-тің 312 бабынын; 1 тармағында.
Қарастырылған өз міндеттерін ... ... ... ... ... соның нәтижесінде кепілге салынған мүліктін жойылуы немесе
бүлінуі қаупі ... ... ... беруші кепілдігің, мерзімінен
бұрын тоқтатылуын талап етуге құқысы бар.
3. Кепілге салынған ... ... ... да ... ... ... ... ретте, егер кепіл беруші АК-тің 314
бабының 2 тармағында ... ... ... Жоқ затқа немесе
іс жүзінде тоқтатылған құқыққа кепіл құқығының болмайтыны түсінікті болса
керек.
4. Кепілге ... ... ... ... ... сатқан ретте,
сондай-ақ
оны сату мүлкін болмаған ретте тоқтатылады. Кепілмен қамтамасыз етілген
міндеттемені борышқор орындалмаған жағдайда, несие берушінің ... ... ... ... ... үшін ... /31/.
Бірақ мұндай да негізгі міндеттеме бойынша борышқордың міндеті
тоқтамайды. Егер кепілге ... ... сату ... алынған ақша
соммасы несие берушінің талабын толық колемде қанағаттандыра алмаса, онда
несие беруін борышқордын басқа мүлкінен қанағат ... ... бар. ... кететін нәрсе бұл жағдай да несие берушінің кепіл ұстаушыға
берілетің артықшылық құқысы ... Міне осы ... ... ... екен. Егерде кепіл тіркелуге жататын болса онда кепіл туралы
шарт тіркелген реестрде белгі соғылуы тиіс.
Кепілмен ... ... ... ... ... ... ... (АК-тің 322 бабында 3 тармағы) ... ... ... ... 312 б.З тар) ... ... ... ұстаушы
негізіндегі кепілге салынған мүлікті кепіл берушіге дереу кайтаруы керек.
Кепіл ұстаушы бұл міндетің орындамаса, онда ол осы ... ... ... ... ... ... ... 366 б).
Кейінгі салынған мүлікті мемлекет мемлекеттің кажеттіліктері үшін заң
құжаттарына сай негіздер мен ... ... алып ... яғни сол мүлікке
деген меншік құқығы токатылса, сонымен қатар реквизициялау немесе ұлт
меншігіне ... ... ... жене сол ушің ... ... мүлік немесе тиісінше өтем ақы берілсе, кепіл құқығы оның орнына
берілген мүлікке тарайды, не ... ... ... ... кепіл беруге
тиесілі өтемақы соммасынан өз ... ... ... ие ... ... қоса ... ұстаушы АК-тің, 321 бабының 1
тармағына сәйкес кепілмен қамтамасыз ... ... ... ... талап етуге құқысы бар. Егер де кепіл пәні боп табылатын
мүлік заң кұжаттарында белгіленген тәртіп ... осы ... шын ... иесі ... ... ... ... баиланысты кепіл берушіден
алынып койған жағдайда немесе қылмыс істеген үшін, басқа да ... ... жаза ... ... берушіден алынған ретте бұл мүліктін, кепілге
салынғаны тоқтатылады. Ал кепіл ұстаушы ... ... ... ... бұрын орындалуын талап етуге құқылы.
Кепіл туралы шарт бойынша құқықтардың беру ... 339-347 ... ... ... ... ... шарт бойынша несие берушінің құқытарын
беру туралы ережелерді сақтай отырып өз құқықтарын басқа ... бере ... ... ... ... ... ... және заңдық
базасы.
Қазіргі әдебиеттерде ипотекаға қатысты көптеген анықтамалар
бар, бірақ олардың бірқатарына заңдық негіздеген және ... ... ... деуімізге болмайды.
Өткен тарауда айтып өткеніміздей ... ... ... ... және ... заңы ... борышкердің жер учаскесіңе қойылған
бағананы білдірген. Ипотека шелігін қарастыра отырып К.Пабедоносцев 100 жыл
бұрын кепілдің өте күрделі түрі деп деп атап ... ... заңы ... ете ... экономикалық тұрмыстың жоғары дамуына сәйкес келеді. Онда
қоғам дамыған несие құралың алады, бірақ ол құрал ерекше күтіледі, сақтықты
техникалық ептілік ... ... ... ... ... Осы ... ... бір ғасыр көлемінде ипотекалық қатынастармен байланысты
шаруашылык айналымы қатты өзгеріске ұшырады. Мұндай өзгерісті болуы ... ... ... ... және ... ... ұлғайуы, элементі
ипотека болып табылатын жана экономикалык құрылымдардың пайда ... ... ... етудін талабын күшейте түсуде.
ТМД елдеріне енетін контитендалдық құқық ... ... ... ... ... деп қарастырады.
Ипотека - кепілге салынған мүлік кепіл салушының немесе үшінші бір
жақтын иелігінде және пайдалануында ... ... ... 1917 жылы мынаған көңіл бөлген. Рим құқығында жылжитын
және жылжымайтын кепіл иелікті беру немесе иелікті бермей жургізілуі ... Жана ... ... ... ... ... егер ... иелікті берумен байланысты болса ғана ... күші ... ... ... ... ... ипотека деп қабылданды./34.214-215/
Ежелгі Римде ипотека (hipoteka) грек - египет құқығынан пайда болды.
Ол бойынша ... мәні ... ... де, ... де
қойдырылды, ал несие берушіге міндеттемені орындамаған жағдайда ... ... ... рим ... кепілдің дамыған турі болып табылды. ... ... ... берушінің иелігіне беру қажет болмады. Кепіл беруші
кепілге салынған мүлікті иелену, пайдалану жене ... ету ... ... құқығында ипотеканың пайда болуымен катар, рет-ретімен бірнеше
кепіл құқығы бектлуі мумкін болды. Сонымен ... ... ... ... ... ... болды /35.96-98/.
В.С. Еманің пікірі бойынша "ипотека", термині несиені қамтамасыз етуші
кез - келген кепіл үшін ауыспалы ұғымда қолданылады /36.64/.
1. ... ... ... ... тілегін білдіру
нәтижесінде заңы үшін алады. Өсеиттің жарамсыздығына, онда көрсетілген
тұлғалардың мұрагер ретінде келісім бермеуі әсер етпейді Мұрагерлерден тек
мұраны алу ... одан бас ... ... әсер ... ... бұл ... тек мәміле болады, тағы да біржақтылық.
Кейде өсиетті азаматтың сонғы тілігі деп атайды. Өсиет қалдырушының
өлімінің алдында жасалу ... ... Заң ... ... ... ... өзгертуге немесе жаңа өсиет қалдырушыға кез-келген уақыт береді
Сондықтан өсиет калдырушы заңды түрде өз ... ... сон және ... ... ол ... сонғы тілек ретінде танылады.
2. Өсиет - бұл заңмен ... ... ... ... ... ... ... Өйткені өсиеттің орындалуы өсиет қалдырушының өлімінең кейін
болғандықтан, өсиеттің нысанына сақтамау ... ... ... ... ... сейкес өсиет жазбаша нысанда
жене нотариалды куәланған және де ... орны мен ... ... ... ... ... ... Бұл жағдай өсиетке спецификалық
ерекшелік береді. Өсиеттің құқықтық салдары мұра ашылған сәттен кейін
пайда болады, яғни ... ... ... ... ... ... құқықтык салдары, әрине тек мұраның ашылу ... ... ... Өсиет - тікелей өсиет қалдырушының тұлғасымен байланысты мәміле.
5. Өсиет тек қана жеке ... ... ... өзіндік жасалатын акт
ретінде танылады. Сондыктан бір ... ... ... ... өкімдерін қосылуы жарамсыздыққа алып келеді.
Ипотеканы кепілдің бір турі ретінде қарастыруға болатын ... ол ... ... ... ... ... ... пәнін иелену және
пайдалану құқығын беру болып табылады. Көптеген ... ... ... ... тек козғалмайтын мүлікті кепілге салу деп
түсіндіріледі.
Яғни бұл елдерде мүлікті түріне байланысты (қозғалатын ба, ... ... ... ... Ал бізге Азаматтық кодексте керсетілгендей
кепілге салынған мүліктің түріне ... ... оның ... ... және ... қалуымен байланысты кепілдің бұл ипотека деп
атаймыз. Азаматтық кодекстің 301 ... ... ... мәні ... ... ... және ... құқықтар (талаптар) бола алады.
Бірақ, кейбір мүлік категориялары, кепілің құқыктың ... ... ... иелігінде жене пайдаланып қалуында жол ... ... ол ... ... шектелуі немесе мүлде заң актшерімен тыйым
салынуы мүмкін. Сол себептен мұндаи мүлік категориялары ипотека пәні ... ... ... ... салынған мүлікті пайдалану кезінде алынатын
бөлінетін жемістерге кепіл ... ... ... заң ... ... ғана ... Ал ипотека кезінде бөлінетін
жемістер бөліне салып, ... ... ... ... ... онда
ол жемютер кепіл бола алмайды. Мәселен, бау-бақша ... ... егер ... ... берілген болса, онда кепіл құқығы оның
жемісіне қарай ... ... және оған ... ... ... ... объектілерін ипотекаға койғанда. Осы объектілерді тіркейтін органда,
сол объектілердің ... ... ... ... ... 310 ... кепіл құқығы мүлікке қатысты пайда болуы, сол мүлік тіркеуге
жататын болса, шарт тіркелгеннен кейін пайда болады. ... ... пен оған ... ... ... ол ... кейін жасады деп
танылады. (А.К.155 б.).
Егер де қозғалмайтын мүлікке және оған тенестірілген ... және ... ... ... ... ... бір тарап
жалтаратын болса, онда тіркеу сот шешімімен ... ... ... қозғалмайтын мүліктің ипотекасы үлкен бір такырып болып, ... ... бар. ... да ... ... ... мүлік
ипотекасы туралы" Жарлық шықты, міне осы жарлық ... ... ... ... ... ... ... экономиканың талабымен шығып отырған бұл ... ... және ... да нормативтік актілермен этап ... ... және ... ... ... ... және ... мәміле
жасауды мемлекеттік тіркеу" туралы Жарлықпен тығыз байланысты болады.
"Қозғалмайтын мүлік ипотекасы туралы" Жарлықты ... ... ... несие берудегі қызметін қарқынды түрде жүргізуіне ... ... ... мол уақытына тарту болып ... ... ... ... жоғары өтімділігі несие берушінің
кәсіпкерлерге тәуекелі азайта түседі, ал бұл ... ... ... ... ... ... қарқынды жүргізуге мүмкіндік береді.
Жоғарыда керсетіп кеткендей Жарлық Азаматтық кодекспен байланысты, ... ... ... арасында қарама-қайшылық тура, онда ... ... ... ... ... заң ... ... үстемдігі
болады.
"Қозғалмайтын мүлік ипотекасы туралы" Жарлықтың негізгі бөлімі
қозғалмайтын ... ... ... ... ... ... рәсімделуінің тәртібін бекітуге шарт жасау арқылы ... ... шарт ... ... ... жасалуы тиіс, қозғалмайтын мүлікке деген
құқықты жане олармен мәселе жасауды тіркейтін органда ипотека ... ... ... ... Сонымен қоса ипотекалық шартта "Қозғалмайтын
мүліктік ипотекасы ... ... ... ... 7-ші ... мән-жайлардын ипотекалық шартта міндетті түрде ... ... 6-шы ... ... ... ... ... бағалы қағаз -
ипотекалық ... ... ... ... ... пен
М.К.Сулейменовтын "Заголовое право" атты еңбектерін ашып оқитын болсақ,
онда былай делінген жерлер бар: ... ... ... ... ... ... мүлік ипотекасын, ипотека шартын жасамай-
ақ ипотекалық куәлік беру арқылы рәсімделуге болатынын ... ... ... ... ... жасалып, оған кепіл беруші мен кепіл
ұстаушы, сондай-ақ егер ... ... ... болмаса (заттай кепілгер)
борышқор да қол ... ... ... ... жатады. Ипотека құқығы ипотека
шарты Тіркелген сәттен басталады.
Ипотека ... ... ... ... ... бойынша
жузеге асырылады.
Ипотека шартында мыналар керсетілуге тиіс:
- кепіл беруші мен кепіл ұстаушының, сондай-ақ егер кепіл беруші
(заттай ... ... ... бойынша ... ... ... ... және ... жері ... нгізгі міндеттеменің мәні, оның мөлшері мен орындалу мерзімі;
- кепілге берілген жылжымайтын мүліктің тізбесі мен ... ... мәні ... ... жылжымайтын мүлік сол бойынша
кепіл берушінің меншігі болып табылатын құқықтық атауы (меншік құқығы,
шаруашылық ... ... және ... тараптардың кез-келгенінің өтініші ... ... ... қол ... тиіс және ... тыйым салынбаған өзге де
шарттар.
Ипотека шарты бойынша кепілге берілген жылжымайтын мүлік Қазақстан
Республикасының Азаматтық кодексінің 315-бабынын ... ... ... шығарылған кезде кепіл ұстаушы өз тандауына қарай:
- кепілге ... ... ... ... ... күші ... деп танылуын;
-негізгі міндеттеменің мерзімінен бұрын орындалуын және кімнің меншігі
екеніне қармастан, кепілге берілген жылжымайтын мүліктен айыпақы өндірілуін
талап ... ... ... егер ... ... ... ... сатып алушы
жылжымайтын мүліктін ережелері бұзылып иеліктен шығарылуы туралы оны сатып
алу сәтінде білсе немесе ... тиіс ... онда ... ... ... қамтамасыз етілген міндеттеменің орындалмағаны ушін кепіл
берушімен бірге керсетілген жылжымайтын ... құны ... ... ... ... ... беру, талаптардан бас тарту ережелері
сақтала отырып, ал ипотека куәлігі берілген жағдайда осы Жарлыктың ... ... ... жүзеге асырылады және мемлекетк тіркеуге
жатады.
Ипотека шарты жасалған кезде кепіл беруші, ... бұл ... ... ... де, ... ... ... өзіне белгілі
ипотека затына барлық үшінші ... ... ... ... ұстаушыны
ескертуге тиіс. Бұл ереженің орындалмауы кепіл ... ... ... ... ... немесе ипотека шарты
уағдаластықтарының өзгертілуін талап етуге ... ... ... ипотеканың талаптарын және немесе осы шарт бойынша
кепіл ұстаушының құқықтарын жүзеге ... ушін ... ... ... қоса ... мүмкін.
3.2. Ипотекалық куәлігі
Ипотека куәлігі оның заңды иесінің:
- негізгі міндеттеме бойынша орындалуды алуға;
- негізгі міндеттеме ... ... алу ... ... ... ... айыпақы өндіріп алуға ... ... ... қағаз болып табылады.
Ипотека куәлігі бір данада жасалады және кепіл ұстаушыға беріледі
Ипотека шартының барлық данасында ипотека куәлігінің берілгені ... ... ... үй қарызы немесе онын бір ... ... ... болып табылатын бір ғана жылжымайтын мүлікке қатысты бір ... ... ... жол ... ... ... ... тиіс:
- кұжаттың атауына енгізілген "ипотека куәлігі" сөздері;
- кепіл берушінің аты-жөні (атауы) және тұрғылықты жері (орналасқан
жері);
- кепіл ... ... ... және ... ... егер ... негізгі міндеттеме бойынша кепіл беруші болмаса,
борышқордын аты-жөні (атауы) және ... жері ... ... ... ... жасалған күн мен орны;
- егр олар төленуге тиіс болса, міндеттеменің сомасы мен сыйақының
мөлшерін көрсету;
- егер олар төленуге тиіс болса, негізгі ... ... ... ... ... көрсету, ал егер бұл сома немесе сыйақы
бөлініп
төленуге тиіс болса, тиісті төлемдердің мерзімі мен кезеңділігін
және
әрқайсысының мөлшерін ... ... ... ... ... кепілге берілген жылжымайтын мүліктің тізбесі мен мекен-жайы;
- ипотеканың мәні болып табылатын мүлік кепіл берушінің меншігі болып
табылатын ... ... ... ... мәні болып табылатын жылжымайтын мүлікке немесе осы мүліктің
бір бөлігіне басқа да ипотека куәліктері бар екенін, ... ... ... ... ... ... куәліктерін қоспағанда, бұл
жылжымайтын мүлік немесе онын бір ... ... ... бе немесе оның
өзге де ауыртпалығы бар екенін немесе жоқ ... ... ... ... ... қолы;
- ипотека куәлігінің берілу күні; 13-бап.
Негізгі міндеттемені орындаған кепіл беруші өзіне ипотекалық ... ... ... ... Негізгі міндеттемені ішінара орындаған кепіл
беруші ... ... ... ... туралы ипотекалық
куәлікке жылына бір реттен кем қоюға болмайтын ... ... ... ... ... жаңа ... ... кезде ішінара орындалғаны туралы
белгі міндетті түрде қойылады.
Ипотека ... ... ... болуы не ипотека куәлігінде негізгі
міндеттеменің ішінара орындалғаны туралы белгінің болмауы, егер өзге ... осы ... ... тиісінше оның бөлігінің
орындалмағанан айғақтайды.
Ипотека куәлінің кепіл берушіде болуы, егер өзге жайт ... ... ... ... ... ... 14-
бап.
Ипотека куәлігі бойынша құқықты беру жазбасын (индоссаментті) жасау
жолымен беретін ипотека куәлігінің заңды иесі, егер ... ... ... ... ол ... ... ... деген сөздерді
жазған жағдайда, ипотека ... ... ... ... асырғаны ушін
жауапты болмайды.
Ипотека куәлігін беру және оны кейіннен басқа иелеріне беру ипотеканың
мәні болып табылатын ... ... ... ... ... ... тіркеу үшін белгіленген тәртіппен, мемлекеттік тіркеуге
жатады.
Ипотека куәлігін жөніндегі құқықтарды беру онда ... ... ... ... ... ... және ипотека куәлігін осы тұлғаға
беру арқылы жүзеге ... ... ... куәлігі жөнінде құқықтар берілетін тұлғаның
аты-жөні дәлме-дәл және ... ... ... ... куәлігіндегі
бланкілік берілу жазбасы жарамсыз болып ... ... ... ... керсетілген кепіл ұстаушы , ал егер
бұл бастапкы болып табылмаса - алдаңғы ... ... ... иесі қол ... тиіс.
Ипотека куәлігі бойынша құқықтардың басқа тұлғаға берілуі онымен бірге
негізгі міндеттемелер бойынша құқықтардың да осы тұлғаға берілгенін.
Ипотека ... заңы ... ... міндеттеме бойынша кепіл
ұстаушының құқықтары мен кредитордың құқықтарын коса, оның мазмұнынан
туындайтын барлық ... ... осы ... ... ... ондағы берілу жазбаларының
уздіксіз қатарына ... ... ... иесі ... ... ... ипотека куәлігінің берілу жазбаларын жасаған тұлғалардың
қайсібірінің иелігінен қолды болуы немесе осы ... ... тыс ... ... ... ... ... бұл туралы ипотека куәлігін иесі оны
сатып алған кезде ... ... ... тиіс ... оның иесі ... болып
саналады.
Ипотека куәлігінің басқа тұлғаларға кейінен берілуіне тыйым салатын
ондағы жазбалар жарамсыз деп танылады.
Жоғалтып алған ... ... ... ... сот іс ... ... ... қалпына келтіреді.
Егер жоғалтып алған ипотека куәлігінде жасалған ... ... ... ... ... ... үшін ... берген ипотека куәлігі бойынша
құқықтар қалпына келтірілуі мүмкін.
Сот ... ... ... ... оған ... деген белгі соғып,
ипотека куәлігін көшірмесін береді.
Ипотека ... ... ... ... орындауды
қамтамасыз етуде ипотека куәлігін ... беру ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Ипотека куәлігін кепілге берумен қамтамасыз етілген міндеттеме
орындалмаған жағдайда ипотека куәлігінің кепіл ... ... ... ... осы ... ... көзделген тәртіппен,
шарттармен және салдарлармен өзіне берілуі талап етуге ... ... ... бас ... ... ... ... кепіл
ұстаушысы мұндай құқықтардың өзге ауыстырылуын сот ... ... ... ... ... құқықтар өзге берілген ... ... ... ... ... ... ... қуаты мен негізгі
міндеттеменің шарттарына сәйкес ипотеканың мәнінен айыпақы өндіріп алуға
хақылы.
Ипотека ... ... ... сома ипотека куәлігінің кепіл
ұстаушысынын, борышын ... ... ... жылжымайтын мүлікікті кепілге
берген тұлғаға осы Жарлықтын. 36-бабынын талаптары ескерту беріледі.
Ипотека куәлігінің кепіл ұстаушысы мен ... ... ... ... ... куәлігінде ипотека куәлігінің кепілімен
қамтамасыз етілген ... ... ... ... ... қалу үшін
ипотека куәлігін белгілі бір мерзімі ... ... ... ... ... ... ... кепілдік берілу жазбасы жасалуы мүмкін.
Ипотека куәлігін күтіп:
- одан туындайтын ... ... ... ... ол ... берушіге ерікті берілген ретте;
- егер одан туындайтын талаптар негізгі ... ... ... ... ... ... ... кейін
бір аи еткенге дейін койылмаса;
- ипотеканын мәні жоғалған жағдайда тоқтатылады.
Борышқор негізгі міндеттемені орындамаган жағдайда кепіл ... ... ... сот тәртібімен өткізу;
- егер бұл заң актілерінде немесе ипотека шартында не тараптардын
кейінгі ... ... ... ипотеканы соттан тыс тәртппен
еткізу;
- осы жарлыктын 32-бабына сәйкес ... жок ... ... ... ... мүлікті өз меншігіне келтіру
арқылы
қанағаттандыруға хақылы.
Ипотеканы сот тәртібімен өткізу ... ... ... ... ... ... ... Бұл ретте ипотеканын мәні болып табылатын
жылжымайтын мүлікікті сату іс жургізу ... ... ... ... сату ... ... борышқор жол берген негізгі мінеттемешні бұзушылық аса ... жене ... ... ... ... ... талаптарыньың
мөлшері кепілге берілген мүліктің құны анық сәйкес келмесе, ... ... ... ... ... ... өңдіріп алуға рұқсат берілмеуі
мүмкін.
Ипотека шарты ... ... ... ... ... айыпақы
өндіріп алу туралы шешім қабылданған кезде сот мыналарды анықтап, шешіміне
көрсетуге тиіс;
- оны сату аяқталғаннан кейін ... ... ... ... ... жөніндегі шығыстар сомасын қоспағанда, кепілге берілген
мүліктің құнынан кепіл ұстаушыға ... тиіс ... ... ара ... есептелетін сомалар үшін сыйақы есептелетін
сома,
сыйақынын мөлшері және ол есептелуге тиіс кезең;
құнынан кепіл ... ... ... мәні ... ... ... ... кепілге берілген жылжымайтын мүлікікті өткізу кезінде бастапқы сату
бағасы;
- егер олар ... ... ... ... ... өткізілгенге дейін
сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар;
- кепіл ұстаушының өтініші бойынша дәлелді себептері болса, сот
кепілге берілген жылжымайтын мүліктен ... ... алу ... онын іске ... ... ... шарты бойынша ол қандай жылжымайтын мүлікті кепілге
бергеніне қарамастан, кепіл осы азаматтын кәсіпкерлік қызметті жүзеге
асыруымен байланысты болмаған жағдайда, ... ... ... ... ипотеканын мәні ауыл шаруашылық мақсатындағы
жерлердің құрамындағы жер ... ... ... бір жыл ... ... қалдыруға хақылы.
Кепілге берілген жылжымайтын мүлікті ... ... ... негізгі міндеттеме жөніндегі құқықтары мен міндеттерін
қозғалмайтын жене борышқорды ... ... ... ... ... оған тиесілі сыйақы мен айыпты өтеуден босатпайды.
Егер ... ... ... ... ... ... ... шегінде
кепіл ұстаушынын талаптарын қанағаттандырған болса, сот кепіл берушінін
мәлімдеуі бойынша бұл шешімді өзгертеді.
Ипотеканы өткізуді кейінге қалдыруға ... ... егер ол ... ... ... ... елеулі түрде нашарлатуға
әкелуі мүмкін болса;
- егер кепіл берушіге немесе ... ... ... оны банкрот деп
тану туралы іс қозғалса, жол берілмейді.
Ипотеканы сотттан тыс өткізу ... ... ... ... кепілге берілген мүлікікке сауда-саттық өткізу ... ... ... ... ... ... ... Егер
сенім білдірген тұлға ипотека шартында айкындалса, оны кепіл ... ... ... ... тыс тәртппен қанағаттандыруға, егер:
- жылжымайтын мүліктік ипотекасына басқа тұлғанын немесе органнын
келісімі қажет ... және ... ... ... ... үшін елеулі тарихи, көркемдік немесе өзге де мәдени құндылығы
бар жылжымайтын мүлік ипотеканын мәні болып табылса;
- ортақ меншіктегі және меншік иелеренін ... ... ... соттан тыс тәртіппен қанағаттандыруға жазбаша келісім бермеген
жылжымайтын мүліктік ипотеканын мәні ... ... жол ... ... кепілге берілген мүлікктен айыпақы өндіріп алу тек
сот шешімімен ғана жүргізіледі.
Сауда-саттық өткізілгенге дейін мынадай рәсімдер орындалуға тиіс:
- ... ... ... ... ... ... ... жасап, оны ипотека шарты тіркелген органда тіркейді және оны
кепіл берушіге тапсырады. Хабарламаны тікелей беру ... ... ол ... ... оның ... ... керсетілген мекен-
жайы бойынша тапсырыстық хатпен жіберіледі;
- ... ... ... туралы хабарламадан
туындайтын талаптар қанағаттандырылмаған ... ... ... ... ... ... немесе жіберілген сәттен отыз күннен
ерте немесе (осы тармақтын 1-тармақшасы), сенім білдірген тұлға кепілге
берілген мүлікікке сауда-саттық ... ... ... ... оны ... тіркелген органда тіркейді, кепіл берушіге, сондай-ақ кепіл ұстаушыға
тапсырады және Жарлыктың 28-бабына сәйкес сауда-саттық туралы ресми
құақтандыру жариялайды;
- ... ... ... алғаш рет жарияланған сәттен
бастап сауда-саттық шығарылатын жылжымайтын ... ... ... тыйым салынады, ал егер мәмлелер ... ... ... деп ... ... туралы құлақтандыру алгаш рет жарияланған сәт пен
онын өткізілу сәтіне дейін ... он кун ... ... ... орындалмағаны туралы хабарлама алынғаннан кейін
кепіл беруші ипотеканы өткізуге негіздердің жоқтығы жөнінде кұнымен сотка
жүгінуге хақылы.
Мінеттемелердің орындалмағаны ... ... ... ... ... кепіл берушінің аты-жөні (атауы) жене тұрғылықты жері (орналасқан
жері;
- кепіл ұстаушының аты-жөні ... және ... ... ... ... ... қысқаша баяны;
- негізгі мінедттеменің қорытылған жиынтығы;
- кепілге берілген жылжымайтын мүліктің жорамалды сатылуына дейін
кепіл беруші телеуге тиіс ... өзге де ... ... ... ... барлық бөлшектердің хабарлама алынған сәттен бастап отыз күн ... ... ... ұсыныс;
- ипотеканын мәні болып табылатын жылжымайтын мүлікікке сауда-саттық
өткізудің мүмкіндігі туралы ескерту;
- ... ... ... ... ... тұрғылықты
жері
(орналасқан жері).
Сауда-саттық еткізу туралы хабарламада мынандай деректер болуга тиіс;
- кепіл берушінің аты-жөні ... және ... ... ... ... ... (атауы) және ... ... ... ... ... ... ... және ипотеканы өткізу
есебімен қанағаттандыруға тиіс ... ... ... ... ... ... жалпы сомасы;
- ипотеканын мәні болып табылатын және сауда-саттыққа шығарылатын
жылжымайтын мүліктің атауы, сыны мен сипаттамасы;
- сауда-саттықты өткізудің ... мен ... ... тұлғанын аты-жөні (атауы), тұрғылықты жері (орналасқан
жері) және телефон нөмірі.
Сауда-саттық басталар алдында сенім білдірген тұлға әрбір ... ... ... ... ... ... сатып алу құнын оның
кабілетті екенін растайтын өзге де ... ... ... ... ... ... ... сенім білдірген тұлға ақырғы бағаны ұсынған сауда-
саттыққа қатысушыдан осы соманы толық көлемде қолма-қол ... банк ... ... ... Республикасының заңдарында белгіленген өзге ... ... ... ... ... ... аяқталғаннан кейін
сауда-саттық туралы құлақтандыруда көрсетілген ... және ... ... онын ... ... ... ... етуге хақылы.
Сатып алушы дереу төлем жасаудан бас тартқан не оның сауда-саттық
туралы құлақтандыруда ... ... ... жасау мүмкіндігіне делелді
болмаса, ол сауда-саттыққа қатысушылар құрамынан шығарылады да, ... ... деп ... Оны ... мүмкіндігі болмаған,
сондай-ақ сауда-саттықта сатып алған мүлікке сатып алушы төлем жасамаған
жағдайда, осы Жарлықта белгіленген тәртіппен өткізілетін жаңа ... ... ... ... кепілдік жарнасын енгізуде,
сондай-ақ сауда-саттықты ұтқан жағдайда негізгі міндеттеме ... ... алу ... ... босатылады.
Қатысушылардын кепілдік жарналары сауда-саттық аяқталғаннан кейін
қайтарылуға тиіс. Сауда-саттықты ... ... ... ... ... бағасынан есебіне жатқызылады.
Сауда-саттық аяқталып, сатып алушы ақырғы және өзінен талап етілген
басқада ... ... ... ... сенім білдірілген тұлға оған
сауда-саттықта жылжымайтын мүлікті сатып ... ... ... тапсырады,
онда мынадай меліметтер болуга тиіс:
- сауда-саттықты өткізудің негізгі;
- оны өтеудің орны мен ... ;
- ... ... ... ... атауы, саны мен
сипаттамасы,онын орналаскан жері;
- кепіл беруші-мүліктіктің ... ... ... ... ... жері ... жері);
- сатып алушыныц аты-жөні ... және ... ... жері;
- сатып алушы төлеген сатып алу бағасы ;
- сауда-саттықты елімізген сенім білдірілген тұлғаның аты-жөні ... ... жері ... жері);
Сауда-саттықта жылжымайтын мүліктің сатып алынғаны туралы құжат сенім
білдірілген тұлғаның қойылған қолымен ... ... ... ... ... ... тұлға болып табылса, оның
өкілінің қойған қолы осы заңды тұлғаның мөрімен ... егер ... ... жеке ... болса, онын қолы ... ... ... ... ... ол ... ... алған жылжымайтын
мүлікті беруден, тұрғын уй-жайды босатқысы келмегенше ... бас ... ... ... ... ... ... сотқа жүгінуге хақылы.
Бұл ретте туындаған барлық сот ... ... ... ... алған қаражатынын есебінен өтейді.
1. Егер осы Жарлықта ... ... ... ... ... ... 322-бабында көзделген
негіздер бойынша тоқтатылады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ
кепілге берілген жылжымайтын мүлікті сату арқылы да, оны кепіл
ұстаушының ... ... ... да ... шарты орындалған
жағдайда, кепіл ұстаушы аталған іс-әрекеттер жасалғаннан кейін 15 күн
ішінде кепіл берушіге ... ... ... ... ... ... ... айғақтайтын жазбаша құжатты береді.
2. Ипотекалық шартты жасау кезіне қарай ... ... ... ... ... берілген мүліктік негізгі міндеттеменін
сондай-ақ осындай мүліктік кепіл ұстаушынын меншігіне кеткен кезде,
ипотеканың ... бір ... ... ... ... егер ... куәлік берілмей, тек ипотекалық шарт қана жасалса
онда Азаматтық Кодекстін ... ... ... ... ... ... несиелеудің ерекшелігі
Әдебиеттерде ипотека уғымымен қатар ипотекалық несиелеу термині қатар
қолданылады.
Бұл ... ... ... ... ... мүлікпен қамтамасыз ... ... ... мемлекеттік реестерінде тіркелген және ... ... ... берушілердің қаржылық элементтерін қамтитын жүйе
болып табылады.
Экономикалық мазмұнда ипотекалық ... market ... ... mercado hypotecario (француз), - анықтама түрінде
"экономикалық және қаржы сөздігінде" берілген.
Мұнда ипотекалық кепілдікпен қамтамасыз етілген борыштық міндеттемелер
ғана ... ... ... несиелеу рыногі алғашқы немесе кейінгі деп екіге ... ... ... жылжымайтын мүлікке беру жүзеге асырылады. Осының
нетижесінде бір жағынан несие берушілердін жылжымайтын мүліктік кепілдікпен
қамтамасыз етілген ... ... ... ... ұзақ ... ... болады, екінші жағынан мұндай ұзак мерзімді активтердін пайда болуы
несие берушілердің акта ресурстарының ... ... ... ... ұзақ ... ... капиталдар рыногынан бос қаржыларды Тарту
мәселесі пайда болады, яғни ... ... ... ... ... ... ипотекалық несиелеудің кейінгі рыногы пайда
болады.
Иптоекалык несиелеу кезінде қаржыландырудың экономикалық
механизмі барлық дамыған елдерде бірдей ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Жылжымайтын мүлікік кепілдік несие берген, несие берушінің ... ... ... ... ... ... ету ... түріндегі
активтік не істеу керек екендігі туралы бірнеше варианты бар.
Біріншіден ол ипотекалық несиеге құқықты ... ... ақша ... ... бас ... ... Мұндай бас тартудын механизмі әртурлі
несие, бағалы қағаздар көмегімен. Мысалы ... ... ... ... кеп ... несиелік шарттардағы құқықтардан бас
тарту арқылы ... ... ... механизм арнайы институттардың әрекет
ету кезінде нәтижелі болып табылады. Олар ипотекалық несие сатып алуга
мамандандырылады ... ... ... ... ... ... ипотекалық несиелеудің кейінгі рыногында инвесторларға сату
қамтамасыз етеді.
Екіншіден ... ... ... ... портфелінде калдыра
отырып, несие беруге бағалы кағаздар шығарып Тарту жолымен ақшалай қаржыны
тарта алады. Бұл жерде ... ... ... ... ... орындауды
қамтамасыз ету құралы ретінде ипотекалық кешенге талапты колданады.
Жалпы ереже бойынша мұндай бағалы кағаздардың құқықтық ... ... ... ... ... инкатауттар мамандандырылған
ұйым болып табылады немесе мемлекет тарапынан қатал қадағалауда болады.
Міне континентальды Европанын ... ... ... осындай модельмен
құрылған.
Жоғарыда сипатталып өткен қаржыландыру механизміне ... ... ... ... алғашқы ипотекалық рыногін ұзак ... ... ... ... немесе делдал рөлін атқарады.
Ипотекалық несиелеудің кейінгі рыногі несие берушілердің тұтынуынан бос
ақша қаражаттары ағымын біріктіреді немесе несие қаражатына ... ... ... жузеге асырады.
Ипотекалық несиелеу рыногін алғашкы немесе кейінгі объективті болу
олардың құқықтық механизм заңда ... ... ... ... ... ... толық құқықтық қамтамасыз ету
үшін заңдар жене өзге де құқықтық актілер жүйесін құру ... ... ... ... ... немесе ипотекалық несиелеудің басқа
да субъектіледің, ... ... ... ... ... қатар
ипотекалық несие берушінің қаржыландыру комитетінің қайнар көзі ... ... ... ... не ... ... ... салығын және т.б. қатынастарды реттеуі керек. Аталған заңдар
мен құқықтық актілердің мазмұны және ... ... ... ... ... ... ... жылжымайтын ипотекасы туралы заңдар жүйесіне қатысты, ипотекалық
несие берушілерді қаржыландыру механизмі, ... ... ... ... ... әдісі мен тәсілдерін немесе ипотекалық
рынокты реттеудін басқа да аспектілеріне қатысты жүйе ... ... ... ... ... ... (бұл модель мазмұны мынада
болып табылады, алғашқы ипотекалық рынокты жасаған ипотекалық несиелер
арнайы ... ... ... олар өз кезіндегі алынған
несиелерді әртүрлі тәсілмен пайдаланады: 1) ... ... ... 2) ипотекалық несиелерді, екінші инвесторларға үлес тұрғысында
береді; 3) ипотекалық бағалы қағаздарды ... ... /40.17/ ... /бұл ... ... ... ... берген банк
облигациялық типтеп бағасы қағаздар шығару есебінен ипотекалық ... ... ... ... ... ... несиенің дамуы үшін жақсы база
қалыптасқан. Сонымен қатар рыноктың дамуын тежейтін бірқатар ... ... ... ... ... жасалатын мәмлелерді
рәсімдеу процесіндегі бюрократтықты жатқызуға болады.
Жоғарыда келтірілгенді ескере отырып ... ... ... үй ... шешудің негізгі тәсілі ретінде ипотекалық несиелеуді
дамытуды қарастыру қажет деп санаймыз. Бірақ бұл жерде ... ... ... үйді ... ... ... әрекет етуші заңды
дамытуға бірнеше тұжырымдар келтіруге болады:
- ипотеканы беру және кызмет көрсетудін ... ... ... ... жасалатын мәмілерді тіркеу, оны кейінге
қою, ипотекалық несие бойынша ... ету ... ... ... ... ... ... қорғау механизмін құру
немесе
заемшыларды қорғаумен ... ... ... ... болар еді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Кепіл институты әлі де болса терең, жан-жақты зерттеуді ... ... ... ... ... орай ... кепіл институтына арналған,
зерттеуте бағытталған әдебиеттер, мақалалар өте аз, саусақпен санап алуға
болады. Мұның бір ... ... ... ... даулы мәселелердің
аздығынан болса керек. Сонымен ... ... ... реттейтін нормативтік
құжаттардың өзінде иеліктер байқалады. Мәселен, Азаматтық Кодекстің 311
бабының, 2-ші ... ... ... ... ... тыйым салынбаса,
қайтадан кепілге салуға жол беріледі" деп керсетілген. Осыған байланысты Д.
Братусь өз ... ... ... ... ... шарттармен тыйым
салынбайды, тек кепіл туралы бір ғана шартпен тыйым салынады. Сол себептен
Азаматтық Кодекстін, 311 бабынын 2-ші ... ... ... ... ... тұр" /42.102/ деп өз ... ... Біз бұл пікірді
толық қолдаймыз, неге десеңіз шынында да кепілге салынған мүлікіктік кепіл
берушінің басқа міндеттемесі бойынша ... ... ... ... ... ... салынса, онда кепіл беруші кепілге салынған мүлікуті қайталап
кепілге салуға құқысы жок. Сол себепті біз өз ... ... ... ... Кодекстің 311 бабының 2-ші тармағына ... ... ... ұсыныс білдіргіміз келеді. Сонымен қатар Д.Братусь
аталған Азаматтық Кодекстің 305 бабының 2-ші ... ... ... мына
мәтінді жазылса деп ұсыныс жасайды: "Затты кепілге беруші болып меншік ... ... ... ... оған шаруашылық басқару құқығы бар тұлға
немесе заң құжаттарымен қарастырылған басқа тұлға да бола алады" деп ... Өте ... ... ұсыныс, шынында да аталмыш бапты оқитын болсақ
"Егер заң кепіл құқығын жүзеге теріс ... ... ... ... ... ... ... иесі не меншік иесінің
келісімімен оған шаруашылық басқару құқығы бар одан ... ... ... алады. Бұл норманың деспозициясынан тусінгеніміз, зат құжаттарымен
мемлекеттік кәсіп ... ... ... ... тыйым салынуы мүмкін
екен. Ал енді бұл ... ... ... ... ... жасалып тұр
деп тусіну қиын, Яғни кепіл берушіге арналған 305 баптан кепіл берушілердің
толық тізімін көре ... Еске ... ... ... ... ... ... иесі не мемлекеттік кәсіпорын ғана емес, сонымен қатар кепіл
ұстаушы да ... ... ... А.К. 311 баб.) ... ... мұргері
де (А.К. 323) кепіл ұстаушы кепіл құқығын басқа бір тұлға ... ... ... ... бола алады (325 б. А.К.). Енді ... ... ... ... ... "Кепіл
міндеттемесінен туындайтын дауларды шешу негізінде заңдардың қолданылуы
туралы" 04.08.1995 жылы шыққан.
Сол себептен ... ... ... ... ... қамтамасыз ету әдістері туралы кейбір өзекті
мәселелерді ашып ... ... ... ... ету ... ерекшелігі
қоғамдағы дұрыс қатынастарды реттейді, сонымен ... ... да ... ... қорғау, міндеттемені орындамаған ... ... ... ... алу және ... ... табылады.
Егеменді Қазакстанда міндеттемені қамтамасыз ету әдістері қоғамдық
қатынастардың барлық үлкен топтарын ... ... ... ... ... ... ... туды.
Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету әдістері міндеттемені орындауға
немесе тиісінше орындауға әсер ететін мүлікіктік сипаттағы шаралар болып
табылғандығы анықталған. Осы ... ету ... ... ең
маңыздысы әрі тиімдісі ретінде айып төлеу, ... ... ... ... осы ... жұмыста міндеттеменің орындалуын құқықтық
қамтамасыз ету ... ... Бұл ... ... ... ... және ... өздерінің міндеттемелік шартты
жасау барысында құқыктық қолайлы ... ... ... ... ... қамтамасыз ету әдістері тек қамтамасыз
етіп қана қоймай, жауапкершілікті жуктейтін немесе ... ... ... ... ... бірі ... саналады.
Осыған байланысты міндеттемеге қатысушы ... ... ... алу керектігі көп назар аудартады, нақтырақ ... ... ... ... ... - ... ... олардың
теориялық практикалық мәртебесін анықтау және толық түрде бағалау ... ... ... ... ... ... пәні ... көрініс тапқан
міндеттемені қамтамасыз ету ... бір ... ... осы ... ... заң шығарушыларын практикалық және ... ... ... ... ету ... шарт еркіндігін принципіне
негізделіп жүзеге асырылады.
Қазіргі танда елімізде көптеген міндеттемелер, атап ... ... ... ... (жер учаскілеріне және жер пайдалану құқықтарының
кепіл, ипотека) ... ... өз ... ... жоғалтпай,
коғамда ерекше орын алуда. Сонымен катар жаңа шарттардың түрлері (рента,
факторант, франчайзнит, форфейтинг) пайда ... ... ... міндеттемені қамтамасыз ету әдістері нарықтық экономиканы құқықтық
реттеуде тиімді және ешқандай күмән тудырмайтын құрал ... ... ... ... алға жылжи береді.
Осы орайда айта кету керек, осыған дейін ... ... ... ... ... тауарлардың бірі болып жылжымайтын мүлік болып
табылатындығы белгілі. Жалпы жылжымайтын мүлікті кепілге беру арқылы несие
алудын ... ... ... әрі ... мәні ... ... ... түсті деп айтуға толык негіз бар.
Мен өзімнің осы ... ... ... ... ... ... институтының теориялық және құқықтық
аспектілеріне байланысты өзекті мәселелерді жан-жақты ... ... ... ... ... отырмын.
Менің осы дипломдық жұмысымның негізгі мақсаты болып Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік институтының құқықтық және
теориялық мәселелерін жан-жақты талдау жасау арқылы онын ... ... ашып ... ... ... ... ... Назарбаев. "Президенттің Қазақстан халқына жолдауы 2030" -
Алматы: "Білім", 1997 ж. 56 бет.
Н.Ә. Назарбаев. "Президенттің Қазақстан халқына жолдауы 2030" ... 1997 ж. 56 бет. ... ... под ... ... Часть 1. Стр. 506. Санкт-Петербург, 1996.
Гражданское право. Том I. М.К.Сулейменов. Ю.Г.Басин стр. 595. ... ... ... ... под ... ... Е.А. М., 1993 г., С. 184.
Обязательственное право О.С.Иоффе. М., 75. Стр. 154.
Гражданское право. Том I. М.К.Сулейменов. Ю.Г.Басин А., 2000, стр. 56 - ... ... ... ... Том I. Стр. 595-596. А., ... учение об обязательстве. Стр. 233. М., 50 проф. И.Б.Новицкий, проф.
Л.А.Лунц.
О.С.Иоффе Обязательственное право, стр. 155. М., ... ... ... 293, 359 баптар, 1994 ж. 27 желтоқсан. КР 1998 ж. 2
наурызда № 211-298 ... ... ... ... право М., 1975, стр. 157, 158.
А.А.Вишневский Залоговое право. М., 1995. Стр. 8.
Поповкин Н.А. Залог, историк воз-ния и ... ... ... ... М., 1997. № 1 (2) ... Л.В. ... и право.- СПб. 1890 г. С. 143.
Звоницкий А.С. О залоге по русскому праву. Киев, 1917 г., с. ... Н.Н. ... ... ... // ... М., № 1 С. ... Н.Е. ... договорных обязательств на
предприятий, М. 1982 г., с. 124-125.
М.К.Сулейменов; ... ... ... Әділет Пресс Алматы 97 ж. 5
бет.
А.А.Вишневский Залоговое право из Москва. 95 ж. 8-9 б.
Райхер В.Н. ... и ... ... // Известных
экологического факультета Лен-го полит, института. Выпуск 1. 1927 г., с.
221.
Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского ... ... ... дополненное. М, 1998 г., с. 467.
Ю.И.Брагинский: А.О.Витрянский. Договорное право. Москва.
Статус, 1997 ж. 404 6.
ҚР Президентінің 1995 ... 23 ... ... ... Заң күші бар ... ... Жер кодексі. 20.06.2003 ж.
А.Г.Диденко. Гражданское законодательство ... ... ... практика. Выпуск 11-Алматы ТОО "Баспа",
2001. 61 бет.
Гражданский ... ... ... ... ... В двух книгах. Книга. 2. Отв ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин.
- Алматы: Жеті жарғы. 1998. 151-152 бет.
КР А.К. ... ... ... 1995 ... 19 ... "Мемлекеттік
кәсіпорындар туралы". Заң күші бар жарлығы.
Гражданский Кодекс Республики Казахстан. ... ... В двух ... Книга. 2. Отв. ... - ... Жеті ... 1998. 200 ... ... о ... в ... праве. М., Статут, 1999. 24-26
бет.
А.Г.Диденко. ... ... ... ... комментарии, практика. Выпуск 11-Алматы ТОО "Баспа",
2001. 63 бет.
Гражданский ... ... ... (Общая часть).
Комментарий. В двух книгах. Книга. 2. Отв. ... - ... Жеті ... 1998. 254-263 бет.
Н. Победоносцев. Курс гражданского ... ... ... ... СПб., 1996. С. 585.
М.А.Покровский. Основные проблемы гражданского права. М.,
Статут, 1998, с. 214-215.
Новицкий И.Б. ... ... М., 1993 г. с. ... ... Республики Казахстан, имеющий силу закона,
от 25 декабря 1995 г. N 2727 О государственной регистрации прав
на ... ... и ... с ... ... ... ... РК от 02.12.97 г.
N 189-1; от 24.12.01 г. N 276-II; от 09.08.02 г. N 346-II;
от 29.10.02 г. N 348-II; от 09.07.04 г. N ... ... ... 1. ... ... ... 1 - ... 2. ... кадастр ... 7 - ... 3. ... ... ... 13 - ... 4. ... регистрации отдельных видов прав (статьи 22 - ... 5. ... ... ... ... ... 29 - ... нарушение порядка регистрации
Глава 6. Переходные и заключительные положения ... 31 - ... ... со ... 1 ... Республики Казахстан от 10 декабря
1993 г. "О ... ... ... Республики Казахстан и главам
местных администраций дополнительных полномочий" издаю настоящий Указ.
Глава 1
Общие положения
В статью 1 внесены изменения в ... с ... РК от 09.07.04 г. ... 1. ... и ... в настоящем Указе термины и определения означают следующее:
1) государственная регистрация - процедура учета регистрирующим ... ... и ... ... а также обременений на ... в ... ... настоящим Указом;
2) кадастровый номер - индивидуальный, не повторяющийся на территории
Республики Казахстан код ... ... ... присваивается в
соответствии с процедурой, установленной законодательством, и сохраняется,
пока земельный участок существует как ... ... ... имущество (недвижимость) - земельные участки, а ... ... и иное ... ... связанное с землей, то есть
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их ... ... - ... прав на ... ... в том ... на него определенных прав третьих лиц, арест имущества;
5) правовой ... - ... ... ... зарегистрированных
прав на недвижимое имущество;
6) регистрация сделок - регистрация прав на ... ... из ... ... - ... ... пользования чужим недвижимым
имуществом;
8) поэтапная регистрация прав (обременении прав) на недвижимое ... ... ... проводимое регистрирующим органом на ... ... ... ... ... ... прав ... прав) на недвижимое имущество, не
зарегистрированных в ... ... ... ... в том числе прав (обременении прав), ... до ... ... 2. ... ... ... Объектами государственной регистрации в порядке, установленном
настоящим ... ... ... на недвижимое имущество. Регистрации
подлежат:
1) право собственности;
2) право хозяйственного ведения;
3) право оперативного управления;
4) право землепользования на срок ... ... ... пользования на срок свыше года;
6) право доверительного управления на срок ... ... ... ... иные ... на ... ... а также обременение прав на
недвижимое имущество.
2. Регистрации подлежат также изменение и прекращение прав (обременений)
на ... ... в ... ... и иных ... фактов.
3. Действие настоящего Указа не распространяется на воздушные и морские
суда, а также иные ... к ... ... ... ... 2 ... ... кодекса Республики Казахстан).
Статья 3. Правовое значение государственной регистрации
1. Права на недвижимое имущество, перечисленные в подпунктах 1-8 ... ... 2 ... ... ... с момента их регистрации.
2. Иные права на недвижимое имущество возникают с момента совершения
сделки или наступления ... ... ... как ... ... прав, однако зарегистрированные заинтересованными лицами права имеют
приоритет перед незарегистрированными.
Смотри также: Инструкцию о ... ... и ... ... ... регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Центрами по недвижимости и ... по ... ... при оформлении
сделок с жильем.
Указ дополнен статьей 3-1 в ... с ... РК от 09.07.04 г. ... 3-1. ... регистрация прав (обременении прав) на недвижимое
имущество
1. Поэтапная регистрация прав (обременении прав) на недвижимое имущество
проводится ... ... с ... ... ... о
правообладателях объектов ... ... не ... ... прав (обременении прав) на недвижимое имущество
и сделок с ним.
2. Поэтапная регистрация прав (обременении прав) на недвижимое ... в ... ... ... Республики
Казахстан о государственной регистрации прав на ... ... ... с ... ... взаимодействия государственных органов, территория и ... ... ... прав ... ... на ... определяются Правительством Республики Казахстан.
Статья 4. Обременения, не подлежащие регистрации
Не подлежат регистрации обременения, выступающие как ... ... ... ... ...... ... охране окружающей природной среды и др.), а ... ... ... (право доступа к ... ... и ... ... и ... ... и
т.п.).
Статья 5 изложена в редакции Закона РК от 02.12.97 г. N 189-1 (см. ... 5. ... ... ... прав на ... имущество и сделок с ним
осуществляют Министерство юстиции Республики Казахстан и подведомственные
органам юстиции государственные предприятия.
Указ дополнен ... 5-1 в ... с ... РК от 24.12.01 г. ... 5-1. Сбор за ... ... прав на ... и сделок с ним
За государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним взимается сбор в ... ... ... ... ... ... 6 ... изменения в соответствии с Законом РК от 24.12.01 г. N
276-II (см. стар. ред.)
Статья 6. Плата за информационные услуги
За оказание ... ... ... ... ... ... ... с законодательством.
Также см. приказ Министерства юстиции Республики Казахстан от 29 ... года N 6 Об ... ... ... ... ... ... кадастр
Статья 7 изложена в редакции Закона РК от 02.12.97 г. N 189-1 (см. ... 7. ... ... ... ... ... ... Министерством юстиции Республики Казахстан и
его регистрирующими органами на местах по ... для ... ... ... ... прав на недвижимое имущество и сделок с
ним осуществляется с учетом идентификационных, технических, стоимостных,
правовых, а ... ... ... ... недвижимости, необходимых
для ведения правового кадастра, по месту нахождения ... ... ... в ... ... ... регистрации прав на недвижимое имущество и ... с ним ... ... ... по ... ... привязывается к
земельным участкам и является ... для всех ... ... ... на них ... объектов недвижимости.
4. Все записи о правах на объекты недвижимости, их возникновении,
переходе, ... ... и ... ... ... кадастре кадастровым номером ... ... ... в установленном законодательством порядке государственными
органами, уполномоченными вести ... и ... ... ... ... листа правового кадастра утверждается
Правительством Республики ... см. ... ... по ... ... и юридических лиц
Министерства юстиции Республики Казахстан от 10 декабря 1998 г. N 176 ... ... по ... книги учета запросов, ... ... ... из ... кадастра.
Внесены изменения Законом РК от 02.12.97 г. N 189-1 (см. стар. ред.)
Статья 8. Состав правового кадастра
Правовой кадастр ... ... ... ... ... плана);
2) регистрационной книги;
3) регистрационных дел.
Статья 9 изложена в редакции Закона РК от 02.12.97 г. N 189-1 (см. стар.
ред.)
Статья 9. ... ... ... ... ... ... ... регистрирующий орган
Министерства юстиции Республики ... ... ... ... земельных участков). Земельно-кадастровые карты (схемы)
административного района (города) могут составляться в нескольких ... ... ... карты могут дополняться типографическим
планом земельного участка, ... ... в ... ... ... по ... ... карты учетного квартала.
Статья 10 исключена Законом РК от 02.12.97 г. N 189-1
Статья 10. Последствия изменения границ земельного участка
В ... ... ... ... ... на ... карте
(схеме) кадастровый номер земельного участка аннулируется, и за новыми
земельными участками закрепляются новые ... ... 10. ... книга
1. Регистрационная книга состоит из регистрационных листов на ... ... ... лист состоит из трех разделов:
1) идентификационных характеристик земельного ... ... прав на ... имущество;
3) реестра обременений с выделением залога.
3. Форма регистрационного листа определяется ... ... 11. ... ... ... дело ведется на каждый земельный участок и содержит
копии документов, указанных в регистрационном листе.
2. На земельный ... ... ... номером,
заводится только одно регистрационное дело, за исключением ... ... 25 ... ... ... ... и хранения регистрационных дел.
Статья 12 изложена в редакции Закона РК от 02.12.97 г. N 189-1 (см. ... 12. ... ... и ... земельных участков
1. Объединение и разделение земельных участков осуществляется в порядке,
определяемом законодательством о земле.
2. При объединении и разделении ... ... ... прав
осуществляется в порядке, установленном настоящим Указом.
3. В регистрационных ... и ... ... оформленных на вновь
образованные земельные участки, должны ... ... о ... ... и ... делах, заведенных на земельные
участки до их объединения или разделения.
Глава ... ... ... 13 ... ... в ... с ... РК от 24.12.01 г.
N 276-II (см. стар. ... 13. ... ... для регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ... ... прав на ... ... и сделок с ним осуществляет
регистрационный орган на основании ... ... ... государственного органа, а если право возникло из договора
- на основании заявления ... его ... ... ... ... регистрирующему органу:
1) заявление с просьбой о регистрации права на недвижимое имущество;
2) документы, подтверждающие право на недвижимое имущество;
3) ... ... ... в ... ... сбора за
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Заявитель обязан ... ... ... его ... ... юридического лица - также документы, подтверждающие ... При ... прав ... ... на ... ... о регистрации подписывается всеми собственниками с представлением
каждым из них документов, подтверждающих их ... ... ... ... удостоверяющих их личность. Данное правило
распространяется также на право хозяйственного ведения, право ... и ... ... При ... части недвижимого имущества в ... ... ... ... ... ... на ... должна
включать карту (схему) или общий план, на которых показана сданная в ... или ... ... ... ... ... ... в приеме документов на регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним ... ... по ... ... ... ... по ведению книги учета документов, поступающих на
регистрацию.
См.: Правила по проведению технической ... ... ... для ... ... прав ... ... и сделок с ним (утверждены приказом Председателя
Комитета регистрационной службы Министерства юстиции ... ... 14 ... 1999 г. N ... статью 14 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 29.10.02 ... 348-II (см. ... ... 14. Сроки проведения государственной регистрации
1. Регистрация прав заявителя должна быть произведена в ... ... дней со дня ... ... ... в ... 15 ... в регистрирующий орган.
2. При наличии нескольких заявок на регистрацию одного и того же ... ... по ... ... заявке.
Статья 15. Требования к документам, представляемым на регистрацию
1. Документы, подтверждающие ... ... ... прав на ... ... ... в надлежаще
оформленном виде. Не принимаются документы, имеющие подчистки ... ... ... и иные ... ... а также
документы, исполненные карандашом.
2. Все документы, необходимые для государственной регистрации прав ... ... ... в двух экземплярах, один из которых
должен быть ... или ... ... ... Подлинник
документа (нотариально заверенная копия) после регистрации возвращается
владельцу прав.
Статья 16. ... ... ... ... ... По получении документов на регистрацию прав на недвижимое имущество
регистрирующий орган обязан зарегистрировать дату, час и ... ... ... выдается расписка в получении соответствующих документов на
регистрацию с указанием ... часа и ... ... ... ... ... 17 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 29.10.02 г.
N 348-II (см. стар. ред.)
Статья 17. ... ... ... ... обязан по ходатайству заявителя удостоверить
произведенную ... в ... пяти ... дней со дня ... путем совершения надписи на документе, представленном для
регистрации.
В ... 18 ... ... в ... с ... РК от 09.08.02 ... 346-II (см. ... ред.)
Статья 18. Основания для приостановления государственной регистрации
По заявлению лица, оспаривающего право, за ... ... ... ... ... ... права может быть приостановлена
на срок не ... ... ... Если в ... этого срока лицо, оспаривающее
право, не представит доказательств предъявления им иска, регистрация прав
должна быть осуществлена, а при ... ... ... ... ... права приостанавливается до разрешения дела
судом.
Регистрация права может быть ... на ... ... ... до ... нарушения закона.
Статья 19. Основания для отказа в государственной регистрации
1. В регистрации может быть ... в ... ... ... ... не ... требованиям, установленным
статьями 15 и 22 настоящего Указа;
2) с просьбой о регистрации права ... ... ... В ... ... (статья 18 настоящего Указа) или отказа в
регистрации в правовом кадастре ... ... ... ... ... направляется в письменной ... ... о ... Копия письма помещается в ... ... ... на ... ... 20. Исправление ошибок, допущенных при регистрации
1. Ошибки, допущенные при регистрации, не изменяющие принадлежность,
характер или содержание ... ... ... быть ... ... самостоятельно с уведомлением всех заинтересованных
лиц.
2. Исправление ошибок, изменяющих принадлежность, характер или содержание
зарегистрированного права, ... ... с ... ... ... Если ... прав ... на основании документа,
удостоверенного ... ... ... ... допускается при
условии внесения этим органом соответствующих изменений в указанный
документ.
В ... 21 ... ... в ... с Законом РК от 02.12.97 г.
N 189-1 (см. стар. ред.); Законом РК от 29.10.02 г. N 348-II (см. ... 21. ... к ... ... в правовом кадастре
1. Сведения правового кадастра, кроме ... ... ... ... коммерческой тайне или иной ... ... ... Казахстан тайне, являются общедоступными
и представляются ... ... в ... ... ... Казахстан.
2. Данные о произведенной регистрации и зарегистрированных правах на
недвижимое имущество должны быть представлены ... ... ... ... ... ... а в случаях, предусмотренных законодательством,
бесплатно в срок не ... пяти ... дней с ... его письменного
обращения.
3. Данные о произведенной регистрации и ... ... в ... кадастре бессрочно.
Глава 4
Особенности регистрации
отдельных видов прав
Статья 22. Особенности регистрации сделок с недвижимым имуществом
1. Сделки с недвижимым имуществом, ... ... или ... перечисленные в подпунктах 1 - 8 пункта 1 статьи 2 ... ... ... с ... их ... ... ... не
распространяется на сделки, создающие, изменяющие или прекращающие иные
права на недвижимое имущество.
2. Регистрируемые ... ... ... ... и ... ... ... их лиц, краткое описание объекта недвижимости,
указание его местонахождения, а также регистрируемого права.
3. Если сделка нотариально не удостоверена, ... ... ... подлинность подписей лиц, совершивших сделку, а ... их воли ... Если ... с недвижимым имуществом совершена в надлежащей форме, но
одна из ... ... от ее ... суд ... по ... ... ... решение о регистрации сделки. В этом случае сделка
регистрируется в соответствии с решением суда.
Статья 23. Регистрация прав на ... ... ... ... ... участке
Регистрация прав на недвижимое имущество, расположенное на земельном
участке, ... на ... не ... но ... ... ... ... в том же порядке, как и
регистрация прав на ... ... ... ... земельном участке. При этом ... ... ... условный номер.
Статья 24. Регистрация прав на квартиры и ... ... ... ... ... в ... собственности
1. В зданиях, где отдельные квартиры и/или помещения ... и ... ... ... ... и /или помещение
рассматривается как ... ... ... ... ... ... ... Разные регистрационные номера ... ... ... в ... единого кода земельного участка, ... ... ... ... На ... ... квартиру и/или помещение
заводится отдельное регистрационное дело.
2. В правовом кадастре ... ... ... ... ... ... в
здании с указанием имени (наименования) каждого ... ... ... его ... ... помещения.
3. Изменения владельца квартиры и/или помещения отражается в правовом
кадастре путем добавления имени (наименования) нового ... к ... и ... ... ... выбывшего владельца.
Статья 25. Регистрация сервитутов
Регистрация сервитутов производится в правовом кадастре. К документам
прилагается план ... ... на ... показано расположение
объекта и сфера действия ... 26. ... ... ... ... ... ... имущества государственными юридическими
лицами у физических или негосударственных ... лиц ... ... ... хозяйственного ведения или оперативного управления
производится регистрация права государственной ... 27. ... ... ... решением суда
1. Право на недвижимое имущество, установленное решением суда, подлежит
регистрации на общих основаниях. Регистрирующий орган не вправе ... ... ... ... решением суда.
2. Факты принятия судом постановлений, определений, решений, а также
приговоров, которые касаются прав на ... ... ... ... ... подлежат также факты их обжалования или опротестования.
Статья 28. Регистрация перехода права на недвижимое имущество
Любые изменения права на недвижимое имущество, связанные со ... ... ... ... этих ... должны быть зарегистрированы на
основе документа, в соответствии с которым право на ... ... ... ... ... за ... порядка регистрации
Статья 29. Порядок разрешения споров
Споры связанные с регистрацией прав на ... ... ... ... в том ... ... по ... прохождения границы земельного участка,
разрешаются судом.
Статья 30. Ответственность за ... ... ... и ... о регистрации
Убытки, причиненные заявителю нарушением порядка регистрации и выдачи
информации, подлежат возмещению регистрирующим органом.
Глава ... и ... ... 31. Меры по ... ... ... ... реализации настоящего Указа Правительству Республики Казахстан:
1) привести решения Правительства Республики Казахстан в соответствие с
настоящим Указом;
2) ... ... и ... министерствами, ведомствами и
государственными комитетами Республики Казахстан их ... ... ... настоящему Указу;
3) организовать службы по регистрации прав на ... ... ... с ним в ... ... ... обеспечить передачу функций по регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним ... ... ... ... ... органов государственного управления, осуществляющих государственную
регистрацию прав на недвижимое ... и ... с ... ... ... платы за регистрацию прав на недвижимое имущество ... с ним, а ... за ... ... ... и ... полученных средств;
7) утвердить форму регистрационного листа;
8) принять другие меры, вытекающие из ... ... 32 ... ... 4 в соответствии с Законом РК от 02.12.97 г.
N 189-1
Статья 32. Порядок вступления в силу настоящего Указа
1. ... Указ ... в силу с 1 ... 1996 ... ... возникающие до вступления в силу настоящего Указа, ... при ... что они ... ... ... их возникновении.
3. При переходе ранее существовавших прав на ... ... ... ... ... или прекращении соответствующих прав они подлежат
регистрации на общих основаниях в соответствии с настоящим Указом.
4. ... ... 5 ... ... действует с момента создания в
установленном порядке ... ... при ... ... ... Государственная регистрация прав на ... и ... с ним, ... до ... ... ... ... организациями, созданными в установленном порядке
для регистрации недвижимости, ... ... ... ... ... Назарбаев

Пән: Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 49 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алымдар және оны төлеушілер8 бет
Азаматтық - құқықтық қатынастар15 бет
Азаматтық және ұлттық қоғам3 бет
Азаматтық құқық пен сақтандыру құқығының арақатынасы21 бет
Азаматтық құқық субъектілерінің азаматтық құқықпен өзара байланысы28 бет
Азаматтық құқық қатынастарының ұғымы және олардың түрлері14 бет
Азаматтық құқық ұғымы, пәні, әдісі мен жүйесі20 бет
Азаматтық құқықтағы мерзім түсінігі, түрлері14 бет
Азаматтық құқықтық қатынастар жайлы22 бет
Азаматтық құқықтық қатынастар туралы мәлімет34 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь