Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын қалыптастыру

Мазмұны

Кіріспе

1КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК БАҒДАРЛАМАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1.Өндірістік бағдарламаны қалыптастырудың мәні және мазмұны.
1.2.Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасының құрылымы мен көрсеткіштері
1.3.Өндірістік бағдарламаны әзірлеу әдістемесі.

2 «МЕРКІ ІРІМШІК ЗАУЫТЫ» ЖШС.НЫҢ ӨНДІРІСТІК БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫН ТАЛДАУ
2.1 “Меркі ірімшік зауыты” ЖШС.ның жалпы техника.экономикалық сипаттамасы.
2.2 Кәсіпорынның өнім өндіруі мен өткізуін талдау.
2.3 “Меркі ірімшік зауыты”ЖШС өндірістік бағдарламасының құрылымын талдау

3 КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК БАҒДАРЛАМАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
3.1. “Меркі ірімшік зауыты” ЖШС . да өндірістік бағдарламаны жоспарлауын жақсарту жолдары.
3.2 Нарық жағдайындағы кәсіпорынның өндірістік бағдарламасының қалыптасуының жаңа әдістері.

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе

Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі болып, Президентіміздің 2005 жылдың 19 наурызындағы халыққа Жолдауында айтылғандай “елдің дамуын бесекеге қабілетті экономика құру арқылы жүргізу керек” яғни халықаралық стандарттарға сәйкес келетін кәсіпорындар құрып, өндірістің шикізаттық бағытынан өңдеуші өнеркәсіпке көшудің маңызы зор. Сол арқылы елдің өнеркәсібінде тепе-теңдік орнатуымыз қажет. Мұнайдың шикізат ретінде экспортқа жіберілуін азайтып өз елімізде өңдеу, машина жасау өнеркәсібін дамытып, елдің басты салаларына күрделі қаржы бөлу мәселесі тұр.
Дәстүрлі экономика кезінде мемлекет өнеркәсіптің барлық салаларын бір орталықтан басқарып, кәсіпорындарға мемлекет тарапынан тапсырыс беретін болған. Бұл жағдайда қажеттіліктер салалық министрліктермен анықталатын болған, ал өндірістік бағдарлама ең басты стратегиялық жоспар болып табылатын.
Алайда бір орталықтан басқару кәсіпорындардың өз бетімен қызмет етуіне кедергі келтірді. Олар мемлекеттік стратегияны жүзеге асырушылар ғана болды, оның басты міндеті болып өндірістік бағдарламаны орындау табылды.
Нарықтық экономика жағдайында бір жағынан тұтынушылардың билігі, екінші жағынан кәсіпкерлік іс- әрекеттің бостандығы мемлекеттің араласуының шекті болуы және бәсекелестік өндірістік бағдарламаны жасаудың өзіне үлкен зерттеулер жасауды қажет етті, яғни маркетингтік зерттеулер, бәсекелестерді, тұтынушыларды, мемлекеттік саясатты және тағы басқа әсер етуші факторларды ескеріп өндірістік бағдарламаны жасау.
Дипломдық жұмыс тақырыбының мақсаты болып кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын қалыптастыруда жаңаша ұсыныстарды қарап, оның теориялық және практикалық негіздерін зерттеу.
Дипломдық жұмыстың тақырыбына сай міндеттері болып:
- нарық жағдайында өндірістік бағдарламаның қалыптасуының теориялық негіздерін ашып көрсету;
- өндірістік бағдарламаны жоспарлаудың әдістерін қарастыру;
- сүт өнімдерін өндіретін кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын жасаудағы ерекшеліктерін анықтау;
- кәсіпорынның өндірістік бағдарламасының құрылымын талдау саналады.
Зерттеп отырған кәсіпорынның мәні болып, кәсіпорынның өндірістік бағдарламасының қалыптасу үрдісі болып табылады.
Зерттеудің обьектісіне сүт өнімдерін шығаратын “Меркі ірімшік зауыты”ЖШС-і табылады. “Меркі ірімшік зауыты”ЖШС-і Меркі ауданының алдынғы қатарлы сүт өнімдерін өндіруші кәсіпорын болып табылады. Негізгі қызметі – ауыл шаруашылық шикізаттарын қабылдау, өндіру және қайта қорытып, олардан халық тұтынатын тағам түрлерін шығару болып табылады. Бұл кәсіпорынның басты тапсырмасы қоғамдық тұтынушыларды өз өнімдерімен қанағаттандыру, түскен пайданы еңбек ұжымының мүшелері мен кәсіпорын меншігінің экономикалық - әлеуметтік жақсартуға пайдалану.
Зерттеліп отырған тақырыптың теориялық маңызы, өндірістік бағдарламаны қалыптастырудағы ұсыныстар мен жаңалықтарды енгізу жатады.
Дипломдық жұмыстың құрылымы мен көлемі кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады. Бірінші тарауда – кәсіпорында өндірістік бағдарламаны қалыптастырудың теориялық негіздеріне тоқтала келе,
1. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Президенттің Қазақстан халқына жолдауы,Егемен Қазақстан, 2007ж 28 ақпан.
2. Ильин.Планирование на предприятия, Минск.2000 год,119 -123стр.
3. Егоров В.Н, Варакута С.А. Планирование на предприятий – М инфра 2001 год,118 -125бет
4. Хрипач В.Я, Суша Г.З. Экономика предприятия Минск эконом – пресс, 2000 г, 233 бет.
5. Сергеев И.В. Экономика предприятия, Москва, 1999 ж, 293 бет.
6. Волкова О.И. Экономика предприятия, Москва, 1998 ж,308 бет
7. Бухалков. Внутрифирменное планирование: учебник – М инфра 2000 ж, 211 – 213 бет
8. Есентугелов А. Долгосрочное стратегия развития экономики и размещение производственных сил в Казахстане. Аль – Пари 2000 ж, № 6, 3 бет
9. Дюсембаев К.Ш Анализ финансового положения предприятия, Алматы, 1998 ж 282 бет
10. Савицкая Г.В Анализ хозяйственной деятельности предприятия Минск, 2003 ж, 360 – 369 бет
11. Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия, Москва 2001ж, 211 – 214 бет
12. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия в АПК, Минск 2003 ж,
13. Лопушенская Г.К, Петреев А.Н. Планирование на условиях рынка,уч.пос. Дашков и К 2003 ж
14. Сундетов С.А. Планирование и прогнозирование в условиях рыночной экономике, уч. Пос. 2004 ж, 147 бет
15. Горемыкин П.Р, Планирование на предприятия 2004 ж
16. Бабич Т.Н, Кузьбожев Э.Н, Планирование на предприятия, уч.пос. 2005 ж
17. Морозова Ю.П, Планирование на предприятия, Под. ред М ЮНИТИ 2000ж
18. Бурлибаева Д.Я, Формирование производственной программы предприятия в условиях рыночной экономике, Автореферат 2001 ж
19. Прогнозирование и планирование в условиях рынка, уч.пос Е.А Черныш, Н.П.Молчанова, А.А.Новикова, Т.А.Салтанова, М:приор 1999ж 176 бет
20. Прогнозирование и планирование экономики, под.ред. Г.А.Кандауровой, В.А. Боршевича, М. Современная школа 2005 ж, 476 бет
21
        
        Мазмұны
Кіріспе
1КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК БАҒДАРЛАМАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1.Өндірістік бағдарламаны қалыптастырудың мәні және мазмұны.
1.2.Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасының құрылымы мен көрсеткіштері
1.3.Өндірістік бағдарламаны әзірлеу әдістемесі.
2 ... ... ... ... ... ... ҚАЛЫПТАСУЫН
ТАЛДАУ
2.1 “Меркі ірімшік зауыты” ЖШС-ның жалпы техника-экономикалық сипаттамасы.
2.2 Кәсіпорынның өнім ... мен ... ... “Меркі ірімшік зауыты”ЖШС өндірістік бағдарламасының құрылымын талдау
3 КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК БАҒДАРЛАМАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ НЕГІЗГІ
БАҒЫТТАРЫ
3.1. “Меркі ірімшік зауыты” ЖШС – да ... ... ... ... Нарық жағдайындағы кәсіпорынның өндірістік бағдарламасының
қалыптасуының жаңа ... ... ... ... ... өзектілігі болып, Президентіміздің
2005 жылдың 19 наурызындағы халыққа Жолдауында ... ... ... ... ... құру ... ... керек” яғни халықаралық
стандарттарға сәйкес келетін ... ... ... ... ... ... көшудің маңызы зор. Сол ... ... ... орнатуымыз қажет. Мұнайдың шикізат ... ... ... өз ... ... ... ... өнеркәсібін
дамытып, елдің басты салаларына күрделі қаржы бөлу мәселесі тұр.
Дәстүрлі экономика кезінде мемлекет өнеркәсіптің барлық салаларын ... ... ... ... ... тапсырыс беретін
болған. Бұл жағдайда қажеттіліктер салалық министрліктермен ... ал ... ... ең басты стратегиялық жоспар болып
табылатын.
Алайда бір орталықтан басқару кәсіпорындардың өз бетімен қызмет ... ... Олар ... ... ... ... ғана
болды, оның басты міндеті болып өндірістік бағдарламаны орындау табылды.
Нарықтық экономика жағдайында бір жағынан ... ... ... ... іс- әрекеттің бостандығы мемлекеттің араласуының шекті
болуы және бәсекелестік өндірістік бағдарламаны жасаудың ... ... ... ... ... яғни маркетингтік зерттеулер,
бәсекелестерді, тұтынушыларды, мемлекеттік саясатты және тағы ... ... ... ... өндірістік бағдарламаны жасау.
Дипломдық жұмыс тақырыбының мақсаты болып ... ... ... ... ... қарап, оның теориялық және
практикалық негіздерін зерттеу.
Дипломдық ... ... сай ... ... ... жағдайында өндірістік бағдарламаның қалыптасуының теориялық
негіздерін ашып көрсету;
- өндірістік бағдарламаны жоспарлаудың әдістерін қарастыру;
- сүт ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның өндірістік бағдарламасының құрылымын талдау саналады.
Зерттеп отырған ... мәні ... ... өндірістік
бағдарламасының қалыптасу үрдісі болып табылады.
Зерттеудің обьектісіне сүт өнімдерін шығаратын ... ... ... ... ірімшік зауыты”ЖШС-і Меркі ауданының алдынғы
қатарлы сүт өнімдерін өндіруші кәсіпорын болып табылады. Негізгі ... ... ... ... ... ... және ... қорытып, олардан
халық тұтынатын тағам түрлерін шығару болып табылады. Бұл кәсіпорынның
басты ... ... ... өз ... қанағаттандыру,
түскен пайданы еңбек ... ... мен ... ... - ... ... ... отырған тақырыптың теориялық маңызы, өндірістік бағдарламаны
қалыптастырудағы ұсыныстар мен жаңалықтарды енгізу жатады.
Дипломдық жұмыстың құрылымы мен ... ... үш ... ... ... ... және ... тұрады.
Бірінші тарауда – кәсіпорында өндірістік бағдарламаны қалыптастырудың
теориялық негіздеріне ... ... ... мәні мен ... және ... ... ... факторлары қарастырылады.
Екінші тарауда «Меркі ірімшік зауыты» ЖШС-нің экономикалық ... ... ... ... ... ... жүргізіледі.
Үшінші тарауда кәсіпорынның бағдарламасын қалыптастыруды жетілдірудің
негізгі бағыттары мен оны жақсарту жолдары және кәсіпорынның экономикалық
әлеуетін ... ... ... ... ірімшік зауыты» ЖШС-де кәсіпорынның
өндірістік бағдарламасын арттыру жолдары қарастырылып отыр.
Қорытынды бөлім зерттелу тақырыбының мазмұнына сәйкес оның ... ... ... мен ұсыныстардан тұрады.
Дипломдық жұмысты жазу барысында кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын
қалыптасуының ... және ... ... ... зерттеу
жүргізіле отырып, оның экономикалық мәні, ... ... ... ... ... саясаты, сонымен қатар өндіріске
иновациялық жаңалық енгізу құралы және тағы да ... ... ... ... Дипломдық жұмысты жазу барысында
Қазақстан Республикасының ... ... ... мақалалар мен
оқулықтар интернет сайттарының және ... ... ... ... ... ... ... және шетелдік ғалым
экономистерінің еңбектері, ... ... ... мен ... ... ... ... агенттігінің ақпараттары
қолданылды.
1-Тарау.КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК БАҒДАРЛАМАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
НЕГІЗДЕРІ
1.1.Өндірістік бағдарламаны қалыптастырудың мәні және мазмұны.
Өндірістік бағдарлама тұтынушылар үшін өнім ... кез ... ... ... ... ... кезде әртүрлі
факторларды ескеруді қажет етеді. ... ... ... ... ... ... ... өндіріс (өнеркәсіп, ауылшаруашылық,
құрылыс, тағы басқа) және материалдық емес өндіріс(тасымалдау, сауда, білім
беру, денсаулық сақтау және тағы ... кез ... ... ... ... мен ... болады, сол бойынша мысалға
өнеркәсіпте машина жасау,тігу және тоқыма, аяқ киім тігу өнеркәсіптері ... те өз ... ... ... жол, теңіз, әуе, автомобильдік және
басқа да тасымалдар.
Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасы – тұтынушылардың тапсырысы ...... ... өндірілетін өнімдер мен қызметтердің жиынтығы
болып табылады. Өндірістік ... ... ... ... ... яғни өнім табыстылығы мен капитал рентабельділігінің
жоғары деңгейін ... ... ... ... жоспарларды орындау
үшін кәсіпорын ұзақ мерзімді даму стратегиясын жасайды.(1(
Ұзақ мерзімді стратегияны жасағанда өндірістік бағдарламада ... ... ... циклының ұзақтығын ескерген жөн.Әрбір
тауардың өмірлі циклы 4 кезеңнен ... ... ... жетілуі, ескіруі.
Сатылған өнім көлемі мен тауардың өмірлік циклының ... ... ... ... ... ... қажет етеді және оны құрау кезінде
маркетингтік зерттеулерге сүйену керек.Маркетингтік зерттеуге ... және ... ... ... әсер ... және де ... өндірістік бағдарламаға да әсер етеді. ... орай ... ... оның ... ... ... ... саясатқа
және өндіріс стратегиясына сүйенген жөн.
Диверсификация – капитал мен табыстың ... ... ... және ... ... ... түскен қаражатты бірнеше
обьектілер арасында бөлу.
Өндірістік диверсификация – бір уақытта бір – ... ... ... ... және өнім ... ... ... диверсификациялау алдында нарықтағы сұраныс пен
ұсынысты зерттеу қажет, одан кейін өнімнің қай түрін ... ... ... Кейіннен барып өндірістік бағдарламаның орындалуына
қарай диверсификациялау қажеттілік деңгейі табылады.
Тауарлар мен қызметтердің әр түрлі түрлері ... ... деп ... ... ... ерекше бір
тауарлардың үлес салмағымен сипатталады. ... ... ... ... ... ... жете ... бағдарлама құрастырылады.
Мұнда өндірістің деңгейлері анықталады, олар белгілі уақыт мерзімінде ... ... ... ... құру үшін әртүрлі өндірістік
кезеңдердегі іс ... және ... ... ... графиктерін жете
қарастыру керек. Көптеген жобаларға бірінші кезеңде толық қуаттылыққа жету
мүмкін емес.
Технологиялық, өндірістік және ... ... ... жобаларды жүзеге асырудың үлкен бөлігі осы бірінші кезеңде
үзіледі, бір жағынан сату ... ... ... және ... ену
қиындығы, екінші жағынан өндірістік процестерінің шығындарын меңгеру мүмкін
емес. ... сату ... ... ... ... ортақ
қуаттылығы бірінші жылдары 40 – 50 % ғана жете ... Тек ... ... ... толық қуаттылыққа қол жеткізуге болады. Бұл өнеркәсіптік
бұйымдарды өңдейтін кәсіпорындар ... ... жылы ... қол жеткізуге болады. Бірақ та бұл жерде бірінші жылдың шығару
көлемі кәсіпорын қуаттылығының мүмкіндігімен төмен деңгейде ... ... ... және ... ... ... бағдарламасын, өнімнің шығару көлемдерін жылдарға бөлу ... ... ... ... ... өндірістік бағдарламаны қажет етеді және оны
құрау кезінде маркетингтік ... ... ... ... сүйену жоспарлауға және өндірістік ... ... ... және де өз ... ... ... да әсер ... Осыған
орай өндірістік бағдарламаны жасағанда оның түбінде тауарлық ... ... және ... ... ... жөн.
Диверсификация – капитал мен табыстың тиімділігін жоғалту тәуекелімен
инвестицияланған және басқа жолмен кәсіпорынға түскен ... ... ... ... ... – бір ... бір – ... байланыссыз өнім
түрлерін шығару және өнім ассортиментін кеңейту.
Өндірістік бағдарламаны ... ... ... ... ... зерттеу қажет, одан кейін өнімнің қай ... ... ... ... Кейіннен барып өндірістік бағдарламаның орындалуына
қарай диверсификациялау қажеттілік деңгейі табылады.
Сонымен кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... жатыр. 80 – жылдары кәсіпорынның
тиімділікке ... ... ... ол – ... ... Ол ... ... нарық тұтынушының ғана нарығы сипатына иеленгенде,
кәсіпорын сәттілігі оның потенциалымен ... Екі ... ... бірінікі ғана дұрыс деп айту қате болар еді. ... ... ... бағдарламаны жасағанда нарықтық қағида басты орын
алғанымен ресурстық қағиданың өз ... ... ... оның ... ресурстарын жақсырақ меңгеріп, өндірістік бағдарламаны құраған ... ... ... жоғары болатыны бәріне мәлім.(2(
Ресурстық бағыт ең бірінші өндірістік стратегияның жасалуымен тығыз
байланысты, ал ол ... ... ... оның ... үш ... ... болатынын көрсетті, шығындарды минималдау, сапаға негізделген
және уақыт факторын тиімді пайдалану стратегиясы. Сондықтан да ... жету үшін екі ... да ... ... ... болады.
Негізгі тақырып бойынша толық зерттеулерді келесі тарауларында қарастырытын
боламыз.
1.2.Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасының құрылымы мен көрсеткіштері
Нарық жағдайда ... ... ... ... тактикалық жоспарының
басты бөлімі болып өндірістік бағдарлама табылады. Кәсіпорынның өндірістік
бағдарламасы оның ... өнім ... мен ... ... анықтайды. Сонымен бірге өндірістік бағдарлама қажетті
өндіріс қуатын, жұмысшылар санын, ... мен ... ... ... ... ... ... көптеген басқа жоспарлармен тығыз байланысты:
еңбек және жалақы бойынша, өндіріс ... ... ... ... және ... ... кәсіпорындар біздің жағдайда “Меркі ірімшік зауыты”ЖШС-і
өз өндірістік ... ... ... бойынша, жеке
тұтынушылар тапсырысымен және тағы басқа нарықтық қажеттіліктерді ескере
отырып жасайды.
Мемлекеттік тапсырыстар ... ... ... бар, ... өнім ... ғана ... ... тапсырыстар
экономикасы дамыған барлық елдерде тараған және оның ... ... ... ... ... ... тапсырыстар алған кәсіпорынның
беделін арттырады және ол ... ... ... ... ... негізінен оны ең тиімді және сапалы орындайтын кәсіпорындарға
беріледі.
Өндірістік бағдарлама екі бөлімнен ... өнім ... ... ... және ... ... өндіріс жоспары. Натуралды түрдегі
өндіріс жоспары тауардың ... ... ... ... ... өнім өндіру көрсеткіштерінен тұрады. Натуралды түрдегі өнім
көлемінің өлшеуіштері ретінде: дана, ... ... ... куб және ... ... ... екі түрлі өлшеуіштер қолданылады,мысалға: мата
өндірісінде погондық және ... ... ... ... және ... ... тонна және погондық метрмен. Жоспарда екі өлшеуішті қолдану
өндірістің ... ... мен оның ... ... ... ... ... Арналуы бойынша бірдей, бірақ тұтынушылық
қасиеттері әртүрлі тауарларды жоспарлау ... ... - ... ... қолданылады, мысалға: қуаты бойынша әртүрлі отын ... ... ... ... ... 7000 ... тең ... шартты
отын тоннамен өлшейді.(3(
Құрылыс материалдарын өндіруді жоспарлау шартты қуаттылығы миллион
данамен ... ... ... ... банкамен. Тауардың бірдей түрін
өндіретін, бірақ қуаттылығында, көлемінде, еңбек сиымдылығында айырмашылығы
бар кәсіпорындарда да ... және ...... көрсеткіштер
қолданылады. Ал біздің зерттеп отырған кәсіпорын “Меркі ірімшік ... ... ... данамен өлшенеді. Өнімді натуралды ... ... ... нақты өндірілген өнімді ... ... ... және ... ... ... сәйкестендіруге мүмкіндік
береді. Алайда натуралды өлшеуіштерді ... көп ... ... ... ... ... мен ... шығындарды есептеуді, сатудан түскен табыс пен таза ... ... ете ... Оны ... үшін ақшалай түрдегі өнім
өндіру ... ... ... ... өнім өндіру жоспары келесі көрсеткіштерді қамтиды.
Өткізілген өнім(жалпы табыс), тауарлық өнім, жалпы өнімдер. Бұл ... ... ... ... ... өнім ... ... өнім
болып құны тұтынушымен немесе өткізуші ұйыммен төленген өнім ... Оның ... ... ... жабдықтауға арналған өнімдер
бағасының соммасымен тапсырыс ... ... ... ... ... ... қосалқы бөлшектер, халық тұтынатын ... ... мен ... ... және тағы басқа келісім – шарт
бойынша өткізіліп жатқан өнімдер бағасы болып табылады.
Өткізілген өнімнің жоспарлы көлемі (Пр) ... ... ... ... ± ∆Оnni ± ∆Oni) ... ПTi – ... өнім түрінің тауарлық көлемі, кәсіпорынның ... ... ∆Onni – ... ... басы мен ... ... і – лік дайын өнімнің қалдығының өзгерісі; ∆Oni – жоспарланған
жылдың басы мен ... ... і – лік ... өнімнің жөнелтілген, бірақ
тапсырыс берушімен әлі төленбеген қалдығының өзгерісі; n – тауарлық ... саны (і ... өнім ... ... ... ... ... (Дв)
сипаттайды. Осы сатылған өнім бірлігінің санын бағасына көбейткенге тең.
n
Дв=Пр=∑Дві; ... ... Дві – і ... өнім ... ... түскен кәсіпорынның жалпы
табысы.
Ці-і –лік- өнім түрінің бірлік бағасы (көтерме,келісім бойынша), Oni –
натуралды түрдегі і – лік өнім ... ... ... ... ... ... ... орташа табыста ескерілуі қажет. Бұл
кәсіпорынмен өнімнің бір данасын сатқаннан түсетін ... ... ... ... ... ... кезеңде өткізу бағасын өзгерту жағдайы болғанда орташа табыс
еріксіз орташа бағаға ... ... ... өз ... өндіруге жоспарланған дайын өнім
(техникалық бақылау бөлімімен қабылданып, ... ... ... өткізілген), жартылай фабрикаттар, комплектілік бөлшектер мен
қосалқы бөлшектер, кооперацияланған ... ... ... ... ... тауарлар, толықтай жөндеуге, құрал – жабдықтар ... ... ... ... Ол көтерме бағамен және
салыстырмалы бағалармен ... ... ... ... ... ... екіншісі өндіріс құрылымының өзгерісін, өсу ... ... үшін ... ... ... ... (Пт) келесі формуламен есептеледі:
n
m
Пт=∑(Ani х Ці) + ∑Yi; ... Ani – ... ... і – лік өнім ... ... ... – і ... өнім түрінің қазіргі бағасы; n – тауарлық өнім ... m - ... ... ... түрлер саны.
Тауарлық өнім өндірілген дайын өнім көлемін сипаттайды және ол, өндіріс
шығындарын, ... ... ... және басқа өндіріс
тиімділік көрсеткіштерін есептеу үшін қолданылады.
Жалпы өнім – барлық шығарылған дайын өнім мен ... ... ... ... ... ... аяқталмаған өндіріс. Ол әдетте
салыстырмалы бағамен анықталады.
Жалпы өнім көлемі (Пв) келесі формуламен анықталады.
Пв=Пт+(Нк-Нн)+(Ик-Ин) ... ...... кезеңдегі жылдың басы мен аяғына аяқталмаған
өндірістің қалдықтары ақшалай түрде. Ик, Ин – ... ... басы ... өздері жасаған құрылғылар мен құрал – жабдықтар қалдықтары.
Жоспарлы кезеңде есепті жылмен салыстырғанда өндіріс көлемі қомақты
өзгергенде, ... ... ... ... алып ... ... ... өндіретін болса, жалпы өнімнің құрамындағы аяқталмаған ... ... ... ... ... мен аяқталмаған өндірісі жоқ кейбір
кәсіпорындарда, мысалға тамақ өнеркәсібінде өзіндік ... ... ... ... ... ... Жалпы өнімді жалпы айналымнан ... ... оның ... – барлық бірліктегі өнімдердің соммасы ретінде
түсіндіріледі. Тауарлық және жалпы өнімнің көрсеткіштері ... ... кең өріс ... бір ... ... бар. Олар кәсіпорынның
соңғы жетістіктеріне қосқан өзіндік үлесіне қате мәлімет береді. Ол кейбір
кәсіпорындарда кездесетін ... ... ... ... ... ... өндірістік бағдарламасы жоспарлы кезеңде өндіріс қуатына
сәйкес өнім шығаруға ... ... ... ... ... ... өндіруге жоспарланған көлемнен көп немесе аз ... ... ... ... ... ... ... өндіріс
қуаты табылады. Сондықтан да кәсіпорынның өндіріс қуаты өткізу көлемінен
жоғары болса, ... ... ... көп ... Ал қарама – қарсы
болғанда өнім көлемі өндіріс қуатынан жоғары ... ... ... ... орындалмайды. Бұл орайда өндірістік бағдарлама өндіріс ... ... ... арасындағы ортақ шешімге ... ... ... ... өнім ... ... қана қоймай кәсіпорынның
құрылымдық бөлімдерінің ... ... ... ... ... бөлімдердегі өндірістік жоспарды жасағанда тек қана ... ғана ... ... ... ... аяқталмаған өндірісті есептеу
қажет. Соңғы өнімді ... ... ... ... белгіленеді.
Цехтар бойынша өндіріс көлемі өнімнің жоспарлы өзіндік құнына сәйкес немесе
есепті ішкі өндірісті бағамен ... Кіші – ... ... цехтардың
өндірістік бағдарламасы натуралды және шартты натуралды түрде ... ... ... ... және ... ... есептелінеді.
Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасы бір жылға есептелінеді және ... ... ал ... ... ... ... Құрылымдық
бөлімдерде өндірістік бағдарламаның кішірек кезеңдерге бөлуге болады.
Өндірістік бағдарламаны жасау күрделі ... ... ... өйткені онда
әртүрлі факторлар ... ... ... ... ... немесе есепті кезеңдерде, жоспардың ... ... ... ... және ... ... бойынша өнімді шығару мен өткізу
жоспарының орындалуын тексеру;
- жоспарлы көрсеткіштердің оң ... ... ... ... ... талдау;
- келешектегі өсу қорын анықтау және өндірістің тиімділігін көтеру;
- ... ... ... қорларды пайдаланудағы іс шараларды жасау
мен өнім көлемін және оның сапасын арттыру;
- жеке шараларды енгізудің ... ... ... ... мен жұмыстардың орындалуына жауаптыларды белгілеу,
сонымен қатар іс - әрекеттердің тиімділігін ... ... ... ... және жалпы өнімнің ... ... және ... өсу мен өсім ... есептеуден
басталады. Номенклатура бойынша жоспарды талдау нақты және жоспарлық өнім
шығаруды ... ... ... ... ... ... ... бөлу қажет.
Ассортимент бойынша жоспардың орындалуын бағалау келесі түрде жүре алады:
- ең кіші ... ... ... ... ең кіші ... қамтитын номенклатура қалпы);
- тауардың жалпы тізімінде үлес салмағы бойынша;
- орташа пайыздың ... ал ол өз ... ... ... ... ... қатынасымен анықталады (жоспардан тыс немесе
өндірістік ... ... ... ... ... жоспарға кірмейді).
Мұнда сонымен қатар ассортимент бойынша жоспардың орындалуына сыртқы
және ішкі ... ... ... Жеке номенклатуралық ұстанымнан қиыс
кету өндірістік бағдарламада өзгерістер туғызады. ... ... ... экономикалық көрсеткіштерге әсер етеді.
Шығарған өнім құнының өзгерісі өндіріс құрылымының әсерін орташа бағам
әдісімен анықтауға болады. Бұл үшін ең бірінші өнімнің ... ... ... ... анықтау одан соң, жоспарлы кезеңдегісін анықтайды.
Екеуінің айырмасы ... ... өнім ... ... ... ... қарапайым түрде жетуге болады. Өнім өндіру
жоспарындағы құндық және натуралдық ... ... ... ... ... ... ... түрде). Өндірістік бағдарламаның орындалуын
талдағанда басты орындарының бірін өндірістің ырғақтылығына беруге ... ... - ... ... белгіленген өнімді өндірумен
сипатталады. Өнімді шығару ырғақтылығын есептеу үшін ... ... Ол ... шығарылған өнім көлемі соммасының талдап
отырған уақыт кезегіндегі жоспарлы өнім шығаруға қатынасымен анықталады.
Сонымен бірге ... ... ... ... ... ... өнім
көлемі есептеледі, бірақ ол жоспардың көлемінен артық ... ... ... (Кр) ... ... ... Aзi
i=1
Kp=
n
∑ Ani
i=1
Мұндағы:
Ani – i-лік кезеңде жоспарлы өнім өндірудің натуралды немесе құндық
түрі;
Азі – ... ... ... нақты өнім шығару;
n – есепті кезең ұзақтығы.
Ырғақтылықты бағалау үшін ырғақсыздық коэффициентін есептеуге болады,
ол жоспар бойынша өндірістегі ... және ... ... ... анықталады. Ырғақсыздық коэффициенті – ырғақтылық ... ... ... ... ... жұмыс істесе, ... ... ... болады.
Кәсіпорын ырғақтылық коэффициентін есептеу өнім өндірудің
бірқалыптылығын ... ... ... ... ... ... де мүмкіндік береді. Ырғақтылықтың жоғарлауына ... ... ... өсуін әртүрлі әдіспен есептеуге болады. Оның ең
қарапайым талданып отырған кезеңде жоспарлы және ... ... ... ... ... ... Берілген кезеңдегі талдау өнім
сапасын ... ... Өнім ... талдау келесі көрсеткіштер
жүйесі бойынша жасалуы мүмкін:
- жалпылама көрсеткіштер(жалпы өндірістегі жаңа өнімнің үлес салмағы,
сертификацияланған ... үлес ... ... ... ... үлес
салмағы);
- өнімнің қасиеттерін сипаттайтын бірретті және ... ... ... ... ... жанама көрсеткіштер (ақаудан болған шығындар, сапасыз өнімдер үшін
пеня мен штрафтар, рекламацияны жою үшін шығындар).
Талдау барысында жоғарыдағы ... ... ... керек,
олардың деңгейі бойынша жоспардың орындалуын, олардың өзгерісінің себебін
анықтап, сапаның бағалық көрсеткіштерінің әсерін ... ... ... ... үшін ... әртүрлі әдістер қолданылады.(5(
Баллдық әдіс: оның мәні өнім сапасының орташа есептелген ... Сапа ... ... ... ... және жоспарлы деңгейін салыстыру арқылы есептелінеді. Біздің
зерттеп отырған кәсіпорында ... ... өте ... ... жоспарының орындалуын жалпылама талдау өндіріс көлемі қорын өсуін
анықтауға септігін тигізеді және оның келесі бөлімдерге ... ... ... ... ... жаңа ... ... жасау;
- прогрессивті технологияны енгізу, өндірістік ... және ... ... ... ... мен ... ... еңбекті ғылыми ұйымдастыру;
- түпкілікті жөндеу және негізгі қорларды модернизациялау;
- шикізат, материалдар, отын мен энергияны үнемдеу іс шаралары;
- ғылыми зерттеушілік және ... ... ... ... өнім мен ... ... – экономикалық деңгейлері;
- іс шараларды енгізуді техникалық – экономикалық қорытындылары.
Сатуды жоспарлау жұмыстары тапсырыстар қоржынының ... ... ... ... ... Сату жоспары бұл деңгейде өндірістік
қуатты алдын ала қарастырмай нарықтың сыйымдылығына негіз етіп жасалады.
Сондықтан да ... ... құру ... ... ... ... талап етеді. Талдауға негізінен өзіндік сауда жүйесі
арқылы өтетін ... ... ... жеке тапсырыстары,
диллерлер тапсырыстары, көтерме ... ... ... Тапсырыс
қоржынына өтінімдер мен ... ... ... негізінде тапсырыс
портфелінің номенклатурасы менассортименті ... ... 1. ... ... ... ... ... өнімнің жалпы көлемі, өнімнің әртүрінің
жалпы өнім көлеміндегі ... ... ... ... ... жаңа
және өндірістен алынып тасталынған өнімдердің үлес салмағы, экспорттық
өнімнің үлес ... ... ... ... ... ... жеткізілген бірақ әлі төленбеген өнім көлемі, жоспардан ... мен ... ... ... дер кезінде төлемеу
себептері, ... ... ... ... ... ... салықтық төлемдер мен түсімдер көлемін және басқа да ... әсер ... ... қалыптастырады.
Маркетинг қызметінің жасаған талдауына сүйеніп барлық қызығушылығы
бар мамандар қоржынды өткізу жөнінде қорытынды жасайды және ол ... ... ... ... ... ... бойынша нақты тиімді шешімдер қабылдау үшін кәсіпорынның басты
мамандарынан әртүрлі талдау зерттеу бөлімдерін құрған ... ... ... ... ... ... ... алады. Өндірістік қуатты есептеу негізінде келесі ... ... ... ішкі ... ... өндіріс көлемі,
техникалық қайта қарулану қажеттілігі анықталады.
Кәсіпорынның өндірістік ... – бұл ... ... ... өнім ... саны ... ... Белгілі уақыт мерзімінде
алынған кәсіпорындар ... ... ... ... ... ... ... бойынша өзгертулерді енгізу және бұйымдардың
номенклатурасы өзгерту қажеттілігі туады.(8(
Қалыпты ... ... – бұл бір жыл ... ... ... өнім ... ... ол нарық конъюктурасын зерттеу кезінде
қарастырылып ... ... ... болу ... ... ... ... жұмыс жағдайларында жүзеге асады,
ол құрал – саймандарды орнату ... ... ... ... ... ... ... үзіліс уақыты, тоқтатулар, мейрам
күндер;техникалық қызмет көрсетуге бөлінген уақыт; жұмыс ауысымы ... ... ...... ... ... ... – саймандарды бөлшектер
бойынша қолдану еместігі) және басқару жүйесінде қолданылады.
Номиналды максималды қуаттылық – бұл ... қол ... – ол ... ... ... ... ... болады және
жеткізушімен кепілденеді. Өнімнің максималды шығаруына қол жеткізу үшін
мүмкіншілік шектеріндегі жұмыстарды орындау ... ... ... ету
құралдарын жоспардан тыс қолдану, регламенттелген жұмыстар үшін өндіріс
шығындарын ... ... ... алып келетін материалдар,
детальдар, қор бөлшектері және ... ... ... қажетті қуаттылығын анықтау техника – экономикалық зерттеу
есебі кезінде жүзеге асады:
- нақты бір ... ... ену ... және ... ... талап етілген ресурстардың болуы;
- өндірістің типтері (бірліктік және сериялық);
- шығарылған өнімнің түрлері және көрсетілген қызмет түрлері;
- ... ... ... өндіріс түрінің минималды рентабельділік мөлшері.
Өндірістің минималды рентабельді өлшем көрсеткіші көптеген өндіріс
кәсіпорын және ... ... ... үшін ... ол ... ... ... яғни шығындау көлемі анықталады. Мысалы: күніне
300 тонна өнім шығарушы цемент зауытының қуаттылығы ... емес ... ... мұндай өндіріс үшін ... ... ... ... ... ... пештерден алынатын нарықта бәсекеге түсетін өніммен
бәсекелесе алмайды.
Дамыған елдердің өнеркәсіптік экономиканың көптеген ... ... ... тез өсу ... ие ... Ол
өндіріс масштабының тиімділігімен шартталады. ... және ... ... ... ... Олар кері төмен болады. Өйткені өнім
көлемін ұлғайту өндіріс шығындарының ... алып ... ... ... ... ... кезінде әлемдік
тәжірибеге сүйену керек, өйткені өндіріс шығындары арасында оның ... және ... ... ... да кәсіпорындар осындай өнімді шығару
кезінде өзара байланыса анықталады. Егер ... ... ... ... ... ... ... байланысты қолданылатын болса
өнім бағасы және өндіріс шығындары көтеріледі, ол мемлекет тарапынан ... және ішкі ... ... ... да ... фактор анықталған қуаттылығы бар өндіріс бірліктерінің
жұмысы үшін жиі қолданылатын технология және ...... ... Әрине технология және құрал – саймандарды қуаттылығы төмен
кәсіпорындардың жұмысы үшін ... ... ... ... ... ... болып кетеді. Осы себепке байланысты әртүрлі ... ... ... ... рентабельді өлшеміне қатысты болу
керек. Бұл шарт құрал – саймандар, машина ... ... ... ... ... ... ... үшін өнімнің сериялық шығару үздіксіз
немесе жартылай үздіксіз өндіріс үлкен деңгейіне жеткізілуі тиіс. ... ... ... ... ... ... ... өлшемін
толығымен анықтауға болады және қолданылатын технологиялар мен құрал –
саймандарды да анықтауға болады.
Кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... қуаттылығын және жобаланған сату көлемін жете
бағалау қажет. Бірнеше ... үшін ... ... ... ... ... жаңа өнім, сұраныстан жоғары және бірінші кезеңде сату көлемі бірнеше
жыл бойы ... ... ... ... Бірақ та мұндай жоспарлау
өндіріс қуаттылығын аяғына ... ... ... ... болмауы тиіс.
Өйткені сатудан түскен түсім өндіріс шығындарына тең болады тағы сол сияқты
рентабельділік деңгейі де тең ... ... өсуі және сату ... ... ... қуаттылығы жеткіліксіз болуы мүмкін. Сұраныс және
өндіріс арасындағы өсімі айырылыс ең соңында ... ... ... Егер ... тез ... кеңейту жоспарланса онда белгілі
уақыт мерзімінде нарыққа ену кәсіпорынның қалыпты ... ... ... тууы ... Бұл ... сату ... ... кеңейтуді болашақпен байланыстыру ... ... және сату ... ... ... өзара байланыстылық, бағалар
бойынша сұраныс икемділігі немесе шығындалу арақатынасы қуаттылық, ... ... ... ... ... Әртүрлі өндіріс
деңгейлері кезінде техника – экономикалық ... ... бір ... әсер ету ... ... ... Сонымен қатар әртүрлі
құралдардың баламалы нұсқаулар ... ... ... тууы ... инвестициялық және өндірістік шығындарын екі немесе үш балама
деңгейі үшін анықтау ... ... ... өнім ... әсер ... қажет, ал өнім бағалау кезінде өндіріс қуаттылығы негізінде
жоспарланады және сату ... ... ... ... ... болса, онда әртүрлі зерттеу компоненттерінің тиімді ара қатынасын
анықтайды және коммерциялық тиімділігін көзқарасы бойынша қарастырады.(9(
Әртүрлі жобалар үшін ... ... ... ... үлкен
шығындалған қуаттылықты болжау керек. Мұндай жағдайда шығындар ара қатынасы
– қуаттылық жақсы әсер етеді және ... ... ... ... ... комбинациялар мүмкін болады және ең керектісіне тоқталуымыз
қажет.
Кәсіпорынның қуаттылығы туралы ой нақты жобада мүмкін болатын өндіріс
интеграция ... ... ... ... ... ... ... Инвестициялық шығындарға интеграцияға тәуелді болады, интеграция
деңгейі ... ... ... ... төмен болады.
Кәсіпорынның қуатын есептеу үшін арнайы формулалар жоқ.
Құрастырушы техника – экономикалық зерттеулер өндіріс саласына ... ... ... Бірақ та техника – экономикалық зерттеу кезінде
компоненттердің ара ... оны ... ... әртүрлі іс - ... ... ... әсер ете ... ... ... таңдаумен қатар оның ортақ құндылығын есептеу және ... ... жете ... ... ... негізінде пайда
болуы мүмкін. Жобаны тұтынушыларын жұмыс күші ... ... ... ... сұраныс тек технологияның және құрал – саймандарды анықтаумен
анықталады. ... та ... ... ... персоналды
болуына тәуелді болса, көптеген жобалар үшін сұраныстың жұмыс ... ... ... ... ... анықталады.
Кәсіпорынның өндірістік қуаты дегеніміз – номнеклатура мен ассортимент
бойынша, кәсіпорындардың құралдары мен өндіріс ... ... ... пен өндірісті тиімді ұйымдастыра отырып, ... ... ... ... ... қуат пен ... түсініктері жоспарлы есептерде сәйкес келмейді. Егер ... ... ... ... ... ... ... максималды
көлемін шығаруға жауап берсе, екіншісі жоспарлы кезеңдегі өндіріс ... ... ... ... ... бағдарлама да
өндірістік қуат та бірдей натуралды және құндық түрде көрінеді. Өндірістік
қуатты жоспарлау оның ... әсер ... ... байланысты. Қуатын
есептегенде келесі факторлар ескеріледі: негізгі өндірістік қорларының
құрылымы мен ... ...... ... ... мен ... ... ескіруі, құрал – жабдықтың өндіруінің техникалық нормалары,
өндірістік алаңды пайдалану, ... ... ... қолданылатын
технологиялар, жұмыс істеу режимі, өндіріс пен еңбекті ұйымдастыру деңгейі,
жұмыстың уақыт қоры, шикізат ... мен ... ... ... – тұрақсыз. Қуаттың келесі себептері болады: құрал – жабдықтың ... ... ... өнім ... мен ... ... жұмыс
істеу уақыт қорының төмендеуі, құрал – ... ... ... Бұл ... кері ... да ... ... және жоспарлық қуатты айыра білу қажет. Олардың сәйкес келуі ... ... ... ... ... ... деңгейі келесі
көрсеткіштермен сипатталады: меңгеру ұзақтылығымен жоспарлық қуатты меңгеру
деңгейімен, қуатты пайдалану ұзақтығымен, меңгеру ... ... ... ... ... ... өнім ... жеткенде еңбек
өнімділігі мен рентабелділігі.
Жобаланған қуатты меңгеру ... ... ... – оны ... қол қойған күннен бастап, тұрақты өнім өндіруге дейінгі уақытты
айтамыз. Меңгеру кезеңіндегі ... өнім ... ... ... ... негізінде анықталу қажет. Меңгеру деңгейі – ... ... ... қуаттың меңгерілуі. Ол белгілі кезеңдегі өнім
өндірудің жобалық қуатының қатынасымен анықталады. Кәсіпорынның ... ... ... ... Оны есептеу үшін келесі мәліметтер
қажет: бір стоноктың жұмыс істеу ... ... ... құрал – саймандардың
өнімділігі. ... ... ... ... ... ... құралдардың қуаты арқылы анықталады. Өндірістік ... екі ... ... ... ... бойынша;
- тауарларды жасаудың еңбек сыйымдылығы бойынша.
Үздіксіз өндірістерде өндіріс қуатын ......... ал дискретті өндірісте - өнім шығарудың еңбек сыйымдылығы
бойынша есептелінеді.
1.Агрегаттық өндіріс қуаты (Ма) ... ... ... ... оның уақыт бірлігі өнімділігіне (Эа) көбейткенге тең.
Ма = Фп*Эа ... ... ... агрегаттың жоспарлы жұмыс істеу ... жөн. ... ... ... (Фк), ... (Фр) және жоспарлы
(Фп) түрлері болады. Өндірістік құралдардың күнтізбелік уақыт қорын ... ... да ... қорларын есептеуге болады. Ол күнтізбелік кезеңдегі
күндер санын күндегі сағат санына көбейту ... ... ... ... қоры (Фр) жылдағы күнтізбелік күндер санына (Дк) және
жұмыс ... ... (Дн) мен ... ... жұмыс санына
байланысты.
Фр =(Дк – Дн) *t ... t – ... ... ... ... ... қорының жоспарлы жұмысы (Фп) режимдік қорымен (Фр) жоспарланған
кезеңдегі құрал – жабдықтарды жөндеуге, дұрыстауға, орнатуға кеткен ... ... ... Фр – tn = Фр (1-(tp + tn)/1) ... tp – ... ... салыстырғандағы құрал – жабдықтарды
жөндеуге кеткен уақыт шығындары; tn – ... ... ... ... ... және тағы ... ... уақыт.
2. Учаскенің, цехтың өндірістік қуаты, ол бір ... ... ... ... – бір агрегаттың нормативтік, жылдық
өнімділігін, осындай құрал – ... ... ... ... көбейту
арқылы табылады және өндірудің орындалуының орташа коэффициентін ескерген.
Му = Ма* К*n ... ... ... ... цех ... ... Ол үшін
барлық цехтардың ... ... ... кәсіпорынның қуаты,
диаграммасы құрылады. Машина ... мен ... ... ... цех ... ... цехы саналады. Сонымен кәсіпорынның өндірістік
бағдарламасын құрағанда бір ... ... ... ... екінші
жағынан бар қуатты толық пайдалануға бағыттау қажет.
Өнім өндіруді жоспарлау өндірістік бағдарламада бекітілген өнім өндіру
көлеміне ... ... ... ... ... ... асады.
Сондықтан өндірістік бағдарламаның өндірістік қуатқа негізделіп жасалуы
негізгі шарт ... ... ... ... ... алгоритмі келесідей болады:
1. Тапсырыстар қоржыны талданады.Онда ең үлкен үлес ... бар ... Ол үшін ... өнім түрі мен ... бойынша
сыныпталып, ең көп өткізілген өнім түрі таңдалады.
2. Негізгі өнім ... ... ... қоржынындағы өнімнің бір
түрі ассортиментінің қайта есептелуі жүргізіледі. Қайта есептеу
коэффициенті тауардың әр бір ... ... ... ... ... ... бөлу арқылы анықталады. Содан соң өткізу
жоспары бойынша өнім санын қайта есептеу коэффициентіне көбейтеміз.
Қорытындылар ... да ... ... ... жоспары болып
табылады.
3. Жоспарлы кезеңде орташа ... ... ... талданады.
Жасалған талдау негізінде, қолданылған өндіріс қуаты ... ... ... ... алаң мен ... – жабдықтар
қолдану деңгейі және кәсіпорын өндірісі мен еңбекті пайдалану
деңгейі ... Орта ... ... қуатты пайдалану
коэффициенті – нақты және ... өнім ... ... немесе
жоспарлы орта жылдық өндіріс қуатына бөлу арқылы анықтайды.
4. Бұл кезеңде өндіріс қуатын ... ... ... ... ол
өз кезегінде ішкі өндірістік қорларды пайдалану негізінде жүзеге
асады. Ішкі өндірістік қорларды және қолда бар өндірістік ... ... және ... ... ... ... қор ... құрал – саймандардың тиімді жұмыс істеуі
уақытының жоғарылау қоры. Интенсивті ... ... ... ...... ... және жылдық өнімді
өндіруді ... ... ... ... пайдалану коэффициенті (Кмп)
келесі формуламен есептелінеді:
Кмп = Кмо* j ... Кмо – ... жылы ... ... ... ... – жоспарлы кезеңде қуатты пайдалану коэффициентінің өсу индексі.
5.Жұмыс істеп тұрған өндіріс қуатына негізделіп ... ... ... ... Бұл ... ... екі тәсілі бар. ... ... ... ... бар ... ... мен өнім өндіру
көлемі олардың көлемінің орта жылдық ... ... ... көбейту арқылы анықталады.
6. Өндірістік бағдарлама жоспары өндіріс қуатымен ... оның ... өнім ... ... алатыны тексеріледі. Өндірістік қуаттың толық
пайдалануын есептеу ... және ... ... ... ... ... өндіріс қуатын толық жаппаса оны жабудың жолдарын
іздестіру керек. Ал егер тапсырыс көлемі өндіріс қуатынан артық ... ... ... ... немесе өндірісті кеңейту керек.
Өндірістік бағдарлама мен өндіріс қуатын ... үшін ... ... ... Онда ... және ... орташа жылдық өндірістік
қуат көрсетіледі. Өндірістік қуат балансы өнімнің әр ... ... ... ... ... жылдың басындағы қуаттарды соммалау арқылы
табылады.
7. Өндірістік бағдарлама мен өндіріс қуатының арасында тепе – ... ... ... ... ... ... бағалау
жасалады. Өнімді өткізу көлемі мен ... ... ... жиынтық шығыны төмендейді. Өндіріс көлемі ... ... ... мен одан ... ... ... арта беріп олардың
айырмасы кәсіпорын түсімін құрайды. Өнімге ... ... мен ... ... ... тепе – ... ... бұл нүкте экономикалық
әдебиеттерде шығындардың нүктесі деп аталады. Өндірістік бағдарламаны
қарастыруда ... ... өнім ... шығынсыздық нүктесінде бар
ма, жоқ па анықтауымыз қажет.
Таңдалып отырған жоспардың тиімділігі тағы келесі көрсеткіштерді талдау
арқылы анықтауға ... ... қор ... қор ... ... бір ... өсіміне капитал салымдары, сонымен бірге
негізгі қорларды салыстырмалы үнемдеу (Эоф) есептеледі.
±Эоф = ОПФпл – ОПФо * Jпт ... ОПФо – ... ... ... ... ... ... және есепті жылдары; Jпт – жоспарлы жылы тауарлық ... ... ... ... ... ... бірнеше факторлар әсер етеді, олар:
негізгі өндіріс қорлар бөлігінің қор қайтарымдылығының ... ... ... ... ... ... өзгерісі. Өндірістік бағдарламаның
тиімділігі: өнім рентабелділігін, капитал рентабелділігін және өткізу
рентабелділігін сипаттайды. Өнім ... (Ри) ... (Пв) ... ... (Пч) ... ... тауарлық өнім шығындар соммасына қатынасымен
анықталады.
Ри = Пв/С немесе Пч/С ... ... - ... өткізуден түскен табысты алынған түсімге
бөлу арқылы есептелінеді.(Вр).
Рп = Пв/Вр немесе Пч/Вр ... ... – таза ... ... және ... ... ... құнына бөлу арқылы есептелінеді. Өндірістік іс әрекетті
рентабелділік деңгейі 3 ... ... ... бағдарлама құрылымының ... жылы ... ... ... құны өзгерісі;
- өткізу бағасының өзгерісі.
Талдау барысында аталған факторлардың рентабелділік ... ... ... ... ... жан – ... ... кейін жоба
бекітіліп құрылымдық бөлімшелерге жеткізіледі. Олар ... ... ... ... ... ... ... өндірістік
бағдарламаны орындауға дайындалады. ... ... ... пәні ... ... әдісі мен өндіріс түрі табылады. Бұл кезеңнің
басты міндеті болып өндірістік ... ... ... ... оның орындалуын ұйымдастыру. Бұл ... ... бір ... ... ... жедел – күнтізбелік жоспардың
құрамдарымен жасалады.
Негізгі ... ... ... ... ... ... ... бойынша бөлу.
Ағымдағы жоспарлауда өндірістік бағдарлама әдетте бір жылға ... ішкі және ... ... ... ... өндірістік
бағдарламаны ұзағырақ мерзімге жоспарлау мүмкіндігі ... ... ... ... ... ... ... дайындық, оны кварталдар мен
айларға бөлуден басталады. Өндірістің ырғақтылығы тиімділіктің жоғарылауына
үлкен әсері болса ... ... ... мен ... ... нақтылап
кварталдар мен айларға бөлу қажет. Жылдық міндеттерді ... ... ... ... ... ... ... Өндірістік бағдарламаның
орындалуының жоспары келесі алгоритм бойынша ... ... ... |
|жоспарлы кезеңдер |
|бойынша бөлу |
|Өндірістік ... ... ... жеткізу|
|Бағдарламаны жасау |
|әдісін таңдау ... ... ... ... ... Өндірістік бағдарламаның орындалуының технологиялық схемасы
- тұтынушыларға келісім шартта көрсетілген мерзімде өнімді жеткізу;
- өндірісті кеңейту, өндіріс қуатын пайдалануды жақсарту, сонымен ... іс – ... жаңа ...... мен ... іске қосу мерзімдері;
- барлық өндірістік бөлімшелерді бірдей жүктелуін қамтамасыз ету;
- өндірістің сериялылығын жоғарылату;
- әрбір кварталдағы ... ... ... ... ... мен ауыспалдылығы;
- өнім өткізілуінің мезгілділігі;
- кейбір құралдардың істен шығуын және басқа себептермен тұрып қалу
мүмкіндігі;
- өндірістен ... және ... жоқ ... түрін алып тастап,орнына
жаңа тауарлар енгізу.
Жаппай және ірі сериялық өндірісте, яғни ... өтуі ... ... ... ... бағдарламаны бөлу пропорционалды түрде жұмыс
күніне бөлінеді. Қалған жағдайларда бөлу ... ... ... байланысты жасалады.
Жабдықтау жоспары натуралды түрдегі өнім өндіру мен ... ... яғни ... ... мен ... ... анықталады:
Ппі = Прі - ∆Опі = Пті + ∆Опсі - ∆Опі ... Ппі – і – лік ... ... ... ... ... ... - өнім өткізу көлемі, ∆Опі – жылдың басы мен ... ... ... ... өнім ... өзгерісі.Пті - өнімді шығару жоспары,
∆Опсі – жоспарлы кезеңнің басы мен ... ... ... ... ... ... ... ақыты тұтынушы кәсіпорындармен жасаған ... ... ... ... ... құрылымдық бөлімшелерге дейін жеткізу.
Кәсіпорынның ішкі құрылымы мен мамандануына байланысты өнім ... ... ішкі ... ... ... ... өнімді шығару жоспарына кәсіпорын өзі өндіретін дайын өнімдер
мен ... ... ... ... ... ... келесідей бөлінеді: шығарушы бөлімшелер, өңдеуші бөлімшелер,
дайындаушы бөлімшелер. Өндірістік міндеттердің құрылымы мен ... ... ... ... жедел күнтізбелік жоспарлауға байланысты.
Жоспарлаудың теориясы мен тәжірибесі жедел күнтізбелік жоспарлаудың ... ... ... Оған ... жүйелер кіреді:
- тапсырыстық;
- машина – комплектілі;
- комплектілі – тораптық;
- деталдық.
Өндірістік бағдарламаны цехтарға дейін жеткізген соң ... ... ... Әрине бұл үрдіс өндірістік бағдарламаны жасағанда әрбір
рет жаңадан жасалмайды.
3. Өндірістік бағдарламаны ұйымдастырудың әдісін таңдау.
Өндіру әдісін ... ... ... ... ... ... Өнімді өндірудің ағымдық, партиялық және бірлік түрлері
болады.
“Меркі ірімшік зауыты”ЖШС – ы өнімдерін өндіргенде ... ... ... ... өндірісте көбінесе универсалды құрал – жабдықтар
қолданылады, оның ... ... ... аз ... ... ... жұмыстарды атқарады, сондықтан құрал – ... ... ... ... ... ... таңдалғаннан кейін келесілер
есептелінеді:
- өндірістік циклдың ұзақтығы;
- партиялар көлемі;
- оларды өндіріске енгізу уақыты.
Өндірістік циклдың ұзақтығы ... ... ... ... ... ... көлеміне қарай айналым қорларының көлемі анықталады.
Өндірістік циклдың ұзақтығы деталдар партиясы көлемімен тығыз ... ...... жіктелуін есептеу.
Цехтағы өндіріс жоспары анықталғаннан кейін, өндірістік бағдарлама
құрал – жабдықтардың жүктелуін анықтау қажет. Оны ... ... ... ... ... ... қуатына сәйкестігін табу
керек. Сондықтан да ... ... ... жеке ... Құрал – жабдықтың
жоспарлы жүктелу коэффициентін анықтағанда жылдық өндіріс ... ... және ... ... ... ... ... экономикаға көшу қарсаңында әрбір кәсіпорын өз жұмысын жүргізу
барысында тыңғылықты есептеулердің жасалуын талап етеді.Ол үшін ... ... ... және дәл ... ... ... ... Нақты талдауларды келесі тараулардан
қарастыратын боламыз.
2”МЕРКІ ІРІМШІК ... ... ... БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫН
ТАЛДАУ
2.1 “Меркі ірімшік зауыты” ЖШС-ның жалпы техника-экономикалық
сипаттамасы.
Меркі ірімшік зауытының негізі – 1936 жылы ... Ол ... оның ... сүт өнімдерін өндіретін аудандағы алып
кәсіпорындардың бірі.
Алғашқыда зауыт ... ... ... ... ... ... Меркі ауданында тәулігіне 40 тонна сүт өндіретін алып жаңа ... ... ... ... ... ... 800 ... сүт 800 тоннадан
1200 тоннаға дейін ірімшік ... 40-60 ... ... май ... ... ... аты ... ауданымыздан тыс басқа да
аймақтарға тарай бастады, бұны сол ... ... ... ... марапат қағаздары дәлелдейді. ... ... ... ... ... белгілі себептерге байланысты
көптеген қиындықтарды бастан өткізді. Кәсіпорын бір кездері тығырыққа келіп
тірелді, яғни ... ... ... тағы ... ... ... ... өнімді өткізуде көпшілік қиындықтарға тап болды.
1977 жылдың аяғында зауыт ААҚ ... ... ... ... аталып, ауданда
сондай-ақ облыс деңгейінде алдынғы қатарлы кәсіпорындардың ... ... ... ... ... басшылығында – Айтуленов Дастан атты
азамат. Бүгінгі таңдағы күрделі экономикалық ... ... ... ... ол өз ... ... ... шығарып, оның қарқынды дамуы мен
өндірілетін өнімнің өсуіне әкеліп ... ... ... ... ... «Ресейлік», «Меркілік», «Ойталдық» ірімшіктерін ... ... ... ... ірімшік, шаруа майын және тағы басқа, сүт
тағамдарын шығарады. Кәсіпорын сәтті ... ... ... оны ... ... ... шикізатпен қамтамасыз ету керек. ... ... ең ... ... сүт ... ... ... жоспары шығады.
Шикізаттың тапсырылуы және онымен дер ... ... ... ... ... кепілі болып табылады. Қазіргі кезде сүт тек қана Меркі
ауданынан ... ... ... Т. ... ... ... ... Жуалы аудандарынан және тағы басқа көптеген аймақтарынан
тапсырылады. Бүгінгі ... ... ... 120 адам ... ... Негізгі мамандар үлкен жұмыс өтілі бар біліктілігі жоғары
деңгейдегі қызметкерлер. ... ... ... көп ... ... ... арттыруға арналған. Осы мақсатта 2004 жылы
ірімшік ... ... ... ... ... ... жаңа
пластикалық әйнектермен жасалған есік, ... ... ... ... ... ... қатар өндірілетін өнімнің сапасының жоғары деңгейге жетуінің
тағы бір себебі ол өндірісте ешбір химиялық және ... ... ... ... таза ... пайдалану болып табылады. Сондықтан, рынокта
өнімге деген сұраныс өсуде, оның ішінде Қарағанды, Астана, Алматы, ... ... ... ... ... ... ... нәтижесі өндіріліп жатқан өнімнің ... ... ... 2005 жылы «Food ... - 2005» атты ... ... алты ... және жоғарғы сапалы «Костромдық», «Янтарь», айран, қаймақ, ірімшік
өнімдері атты дипломды иеленді. Осы тектес ... мен ... ... ... компаниялар мен фирмалар бізді танып, ... ... ... ерік ... 2005 жылы ... ... ... енгізуді айқындайды. Соған сәйкес ... ... ... ал олар өз кезегінде барлық сапа көрсеткіштерін
түпкілікті тексеріп, ірімшік өндірісін ... ... ... ... атты ... куәландырды.
Яғни, бұл халықаралық нарықта сауда жасауға ... ... ... ... ... USO ... ... мақсатымыздың
орындалуының алғы шарты еді.
Зауытта жұмысшылардың кәсіптік біліктілігін арттыруға байланысты
аттестациялар ... ... және ... ... шет ... ... ... басшылығы аудандағы ең бірінші болып жалақыны көтеріп, ай сайынғы
жалақының үстінен берілетін сыйақының мөлшерін ... ... ... ... жасайды.
Онда зауыт жұмысшыларына қандай болмысын тағам 50% жеңілдікпен
беріледі. Жыл ... ... ... ... ... ... ... оның ішінде аквопарктерге кәсіпорынның қаражаты есебінен
жіберіп отырады. Келесі кезекте дене сауықтыру шаралары тұр. Қазір «Меркі
ірімшік ... ... ... ... атын ... ... өзіміздің
команда бар. Құлмағамбетов Мұраттың бастамашылығындағы командасын
мақтанышпен айта ... ... және ... өте ... үлестерін қосқан аяулы да
ардақты ардагерлеріміздің құрметіне жыл сайынғы қарттар күні мерекесінде
ардагерлерге ... ... ... ... ... беріліп тұрады.
Қазіргі таңдағы «Меркі ірімшік зауытының» қол ... ... ... ... ... ... ... болады.
Биыл сүт шекерн шығаратын өндіріс цехын іске қостық. Сүт шекері тамақ
өнеркәсібіне кеңінен қолданылады (балалар тағамдары, сусындар, ... ... ... ... ... көлемін 50 тоннаға жеткізіп, 15 жұмыс
орнын ашу ... ... ... ... ... ... көкейкесті мақсаттарының бірі –
қазіргі заманның талаптарына сай келетін жаңа құрал-жабдықтарды ... алу. ... ... ... осындай мақсаттарға жету үшін Меркі
ірімшік зауытының ұжымы талмай қызмет етуде.
“Меркі ірімшік зауытының” ... ... ... сүт ... ... тек ... ғана ... және олар сүттің тазалығын
дәлелдейтін ыдыстарға ... ... ... ... ... ... оның таза ... ықпал
жасайды.
Тоңазытқыштарға,ыдыстарға және тағы басқаны пайдалана отырып,одан
да жоғары қысымды қолданумен сипатталады.
Кострономдық
Голландық
Ойталдық
Меркілік
Сурет3.Өндірістік ... ... ... ... цехтар
- Цехтар – кешенді құю қондырғысы.
- сүт ... ... ... ... бойынша – салқындату цехы.
2. Көмекші цехтар
Кез ... ... ... ... ... ... өндіріс процессі дегеніміз- шикізатты өңдеп,тұтынуға
дайын өнім өндіруге ... ... ... ... өнім ... қарай:
• -негізгі;
• -көмекші;
• -қызмет көрсетуші;
• -басқару.
Негізгі процес технологиялық болып ... ... және ... ... ... ... ... қуаттардың жетілуіне қарай:
• Қолмен атқарылатын операция;
• Машина-қолмен;
• Машиналық;
• Автоматты;
• Ақпаратты болып бөлінеді.
Негізгі операциялардың жиынтығы ... ... ... ... ... операция – бір жұмыс орнында, бір ... ... ... ... еңбек заттарының немесе заттарды ... ... және ... ... ... ... ... процесінің
бөлігі.
Көмекші процесс кәсіпорынның ішкі жүйесінде пайдаланатын ... мен ... ... ... (аспаптарды дайындау, қосалқы
бөлшектер, бумен жабдықтау, сығылған ауа, электр ... ... ... ... және оны ... ... көрсету процесі. Жұмыс нәтижесі ретінде белгілі бір өнім
шығармайтын процесс, оған қатыстылар:
• Тасымалдау;
• Қоймалық операциялар;
• Технологиялық операциялар.
Басқару ... - ... ... ... ... үйлесімділік
бағыттарды реттеу.
Белгілі бір деңгейдегі негізгі процестердің дер ... және ...... және ... ... ... қамтамсыз етуді талап
етеді.
Өндірістік процестерді ... ... ... принциптерді
басшылыққа алады:
• Жекелеген цехтарды ... бір өнім ... ... ... ...... арттырудың шешуші шарты, өнімнің өзіндік
құнын азайтудың кепілі;
• Үйлесімділік. Бұл принцип ... ... ... деңгейлерінің бірдей екенін
білдіреді;
• Қатар даму - өндірістік ... ... ... ... орындалуы. Мақсат
– еңбек аясын кеңейту;
• Аралас даму принципі – бұйымның өндірістік процестен
өту кезеңдері, яғни ... ... ... дайын
өнім шығаруға дейінгі іс-әрекеттерді қамтиды;
• Үздіксіздік принципі. Бұған ... ... ... алуға болады;
• Ырғақтылық – технологиялық ... ... ... ... ... ірімшік зауытының” басқару-әкімшілік ұйымдастыру құрылымына
сипаттама беретін болсақ, ... ... ... оның орындалуын
ұйымдастырып, қарауындағы адамдардың жұмысын бақылаған кезде, ол өзінің ... ... ... ... және ... еңбек сиымдылығы жоғары өндіріске маманданған
іріленген кәсіпорындар, әдетте ,ондаған цехтардан, ... ... ... ... ... ... ... үшін басқарудың
күрделі иерархиялық құрылым құрылады.
Кәсіпорында басқарудың ұйымдық құрылымы төмен тұрған органның жоғары
органға ... ... ... ... ... Мысалы, цехтық
зертхана немесе цехтық бугалтерия жетекшілері зауыттың орталық ... ... бас ... бағынады.
Еңбек бөлінісі атқарушылық белгілері бойынша кәсіпорындар:
-материалды-техникалық қаитамасыз ету;
- маркетинг және өнімді өткізу;
- қаржы;
- жоспарлау;
- бухгалтерлік есеп және есеп беру;
- өндірісті ... ... ... бөлімдерінен тұрады.
Ірі және әр тараптандырылған кәсіпорындарда бұдан басқа жекелеген өнім
түрлері өндірісін басқару үшін арнайы ... ... ... ... ... жасақталады.
Кәсіпорында басқару органының осындай екі бағыттағы қызмет түрі бірдей
шамада қолданылады.Олар жеке тұлғалар мен ... ... ... ... ... мен органдардың нақтылы қызметтері жөніндегі
ережелер негізінде бекітіліп беріледі.
Кәсіпорын әкімшілігіне директор ... ... ... ... өкілеттілігінің белгілі бір бөлігін өзінің орынбасарларына
жүктейді:
- ... ... ... және ... жөнінде;
- инженерлік –техникалық салада;
- кадр және басқада.
Көбінесе кәсіпорында директор орынбасарларының ... ... ... 2-3 адам ... және ... ... , керісінше, директордың бір ғана
орынбасары болады. Директор ... оның ... ... ... жеке ... ғана ... ... бөлім;
- цех;
- лаборатория;
- бюро топтарындағы мамандардың көмегімен атқарады.
Директордың инженерлік-техникалық мәселелер жөніндегі орынбасарына:
- жобалау –конструкторлық бөлімі;
- технологиялық бөлімі;
- ... ... ... бас ... бас ... ... ... бағынады.
Көрсетілген техникалық бөлім және зертхананың шартты түрде басқару
органдарына жатқызуға ... , ... ... ... ... ... ... ету кіреді.
Технологиялық бөлім:
- жаңа бұйымдарды өндіру технологиясын жете зерттейді және ... ... ... ... ... технологиялық тәртіптің сақталуын бақылайды;
- өңделген бұйымдардың сапасын жоғарлатуға және өңдеуге ... ... ... ... ... амалдар қолдану жұмыстарын
ұйымдастырады, атқарады.
Техникалық бақылау бөлімі:
- ... ... ... жаппай бақылау жасауды жүзеге асырады;
- жұмыс орындарына өнім сапасын күнделікті жедел бақылайды;
- кәсіпорында ... ... ... мен ... да ... сапа
жағынан кірістік бақылауын ұйымдастырады;
- жобалау- конструкторлы және технологиялық бөлімдермен ... ... ... ... ... береді.
Бас механик пен бас энергетик қызметі:
- кәсіпорын ауқымында ... ... ... ... ... ... жылу жабдықтары мен бір ... ... ... ... электр мен жылу энегриясын таратуды жолға қояды ;
Кадрлар бөлімі, әдетте, директордың бір орынбасарына немесе директордың
өзіне бағынады.Оған:
- қызметкерлерді жұмысқа алу және ... ... ... ... ... ... тіркейді;
- кадрларды оқытады және қайта даярлайды;
- еңбектің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... басқару қызметінің жалпы мәселелері
қарастырылады.Көлемі жағынан шағын кәсіпорындарда ... ... ... ... ... де ... мүмкін.
Кестені қарастыратын болсақ 2 жылдағы мәліметтер арасында ... бар ... ... Соны 1-ші кесте бойынша талдайық.
Кесте 1- Кәсіпорынның техника – ... ... ... |өлшем |2004 |2005 ... ... |
| | ... | | |+/- ... |
| | | | | | |% |
|1 ... ... | тг |189267494 |193946690 ... |102.5 |
| ... ... | | | | | |
|2 ... ... | тг ... |177635625 |+7853559 |104.6 |
| ... | | | | | |
|3 ... ... | тг ... |17486593 |-1998835 |89.7 |
|4 |Кезең шығындары | тг ... ... |+6287 |138.1 |
|5 ... ... | тг |3019816 ... ... |174.4 |
| ... табыс | | | | | |
|6 ... емес | тг |120119 |937491 |817372 |780.4 |
| ... ... | | | | | |
| ... | | | | | |
|7 ... ... | тг |3139935 ... |-1189 |137.8 |
| |дейінгі табыс | | | | | |
|8 ... | тг |10842 |- |10842 |- |
| ... ... | | | | | |
| ... | | | | | |
|9 ... салғаннан | тг |3129093 |4329289 |1200 |138.4 |
| ... ... | | | | | ... ... ... |522001 |- |-522001 | |
| ... | | | | | ... ... ... | тг |2607092 ... |-1722197 |166.0 |
|12 |Қызметкерлердің |адам |120 |135 |+15 |112.5 |
| ... ... | | | | | ... ... қоры |Тг ... |17010000 |15662736 |126.2 |
|14 ... ... |Тг |9356 |10500 |+1144 |112.2 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... қарастыратын болсақ 2 жылдағы мәліметтер арасында біршама
айырмашылықтардың бар ... ... ... ... түскен табыс деп аталады және ... жылы ... мың ... ... ал оның ... 2005 жылы ... көлемі ұлғайтылды және жаңа технологияларды қолдану арқылы
өнімнің өзіндік құны төмендетіліп отыр.
2-ші көрсеткіш-өткізілген ... ... ... жылы ол
169782066 мың теңгені құраса,есептік жылы бұл көрсеткіш 177635625 мың
теңгеге дейін көтеріліп отыр.Өзіндік құнның ... ... ... ... ... мүмкін.Сонымен қатар шикізатқа,
электрэнергияға кететін шығындардың жоғарлауына әсер етуі мүмкін.
3-ші көрсеткіш-бұл жалпы табыс.2004 жылы 19485428 мың ... ... 2005 жылы ол 17486593 мың ... ... жылмен
салыстырғанда 199883 мың теңгеге жеткен.Базалық жылмен ... мың ... ... ... ... ... бірі өнімді шығаруға кеткен шығындардың көбеюі, өткізілген
өнімнен түскен табыстың өсуі болуы мүмкін.
4-ші көрсеткіш-кезең шығындарына тоқталатын ... ... жылы 22753373 ... ... ... жылы ... мың ... отыр.Есепті жылы шығындар 6287 мың теңгеге дейін жоғарлауда.
Оның себебі 2005 жылы ... ... және ... бойынша
шығындардың жоғарлауы болуы мүмкін.
5-ші көрсеткіш-негізгі қызметтен түскен табыс.Бұл көрсеткіш бойынша
есепті жылы базалық жылмен ... ... 1744 есе, яғни ... теңгеге өсіп отыр.2004 жылы негізгі қызметтен түскен табыс 5266780
мың теңгеге ... ... ... өсіп ... көрсеткіш-Негізгі емес қызметтен түскен табыс.Бұл көрсеткіш
бойынша есептік жылы базалық жылмен салыстыратын болсақ 817 ... ... ... ... ... ... ... мың теңге болған, ал есепті жылы 14095 мың теңге болды. Екі ... 3253 ... ... ... ... ... табыс. Бұл көрсеткіш бойынша
2004 жылы 3139935 мың ... ... ал 2005 жылы 4329289 мың ... ... жыл ... ... ... 1189354 мың теңгеге
көбейген.
9-ші көрсеткіш-Салық ... ... ... Кестеде
көрсетілгендей 2004 жылы 3129093 мың ... ... ... жылы ... ... ... көреміз.
10-ші көрсеткіш-Төтенше жағдайлардағы табыс. Бұл көрсеткіш бойынша
базалық жылы 522001 мың ... ... ... жылы ... ... ... көрсеткіш-таза пайда деп ... ... ... жылмен салыстырғанымызда есептік жылы таза
пайда 166,0 есеге өсіп ... яғни ... 1722197 мың ... ... ... ... ... өнімнен түскен табыс пен
жалпы табыс 2005 жылы өсіп отыр.
12-ші көрсеткіш-Қызметкерлердің орташа тізімі.Базалық 2004 ... ... саны 120 адам ... ... жылы ... 15 ... өсіп,135 адамға жетіп отыр.Бұның басты себебі
өндіріс көлемін ұлғайтуға байланысты жаңа еңбек күші ... ... ... ... ... алынған техникалар жұмысқа алынады.
13-ші көрсеткіш-еңбекақы қоры 2004 жылы 1347264 теңге болған
болатын, ал 2005 жылы ол 17010000 ... өсіп ... ... ... 2005 жылы ... ... қызметкерлерінің саны өскен болатын.Осы
көрсеткіштің еңбекақы қорының өсуіне әсері мол.
14-ші көрсеткіш-Орташа ... ... ... жылы бұл
көрсеткіш 9356 мың теңге болса, 2005 жылы ол 1144 ... ... ... дейін жетті.Бұған шаруа қожалығы ынталандыру жұмыстары
көп әсерін тигізеді, яғни жұмысты жақсы істеген ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыруын талдау.
Жалақы еңбегі үшін марапаттаудың және кәсіпорын ... ... ... ... дене еңбегін, ал
ақшалай сыйақы ой еңбегін марапаттауға арналған.
Зауытта жұмысшылардың еңбегі ... ... ... ... 100 % ... ... ... жалақының 6 % - на тең.
Кесте 2- Қызметкерлердің жалақы қорының құрамы
|Жылдар |Тарифтік |Ынталандыру ... |Жыл ... |Жыл ... және ... |
| ... мен ... ... ... ... ... |
| ... |төлемдер |уақыт үшін|қорытындысы |төлемдері,пайдаланылмаған |
| ... | |ақы ... ... |демалыстың өтемі |
| ... | | ... | |
| ... | | | | |
| ... | | | | ... |13677,9 |380,5 |152,3 |380,5 |152,3 ... |13900,7 |498,0 |242,8 |498,0 |242,8 ... ... ... ... ... ... Жұмысшыларға жарты
құнын төлеп, курорттарға демалуға мүмкіндік берілген. Шаруа ... ... ... ай ... ... беріліп тұрады. Жұмысшылардың
еңбекақысы мерзімдік формада төленеді. Он екі айда бір рет ... ... ... ... ақы ...... ... олардың нақты істеген
уақытына сәйкес ... ... мен ... жағдайын ескере отырып ақы
төлеу.
Мерзімді ақы ... ... ... қолданылады:
-егер жұмысшы өнім өндіруді арттыру процессіне тікелей
араласа алмай,ең ... ... ... ... өнімділігін
анықтаса.
Іскерлік маркетинг жүйесі мен өнімді сату және ... ... сай ... құрал-жабдықтары “Меркі ірімшік
зауытының”тұтынушылық және өндірістік жеңісін жоғары деңгейде ұстауға
жол ... ... сүт ... ... ... ең ... жабдықтар шығарушылардың алдыңғы қатарлы құрал- жабдықтардың ... да ... ... ... ... ... береді.Зауыт сүт
өнімдерін өндіру үшін шикізат өндіретін шетел, сонымен қатар жергілікті
өндіріс құрылымдарымен жұмыс ... ... ... ... ... ... өз ... машина паркі және техникалық базасы орталықтандырылған жеткізу ... ... сүт ... ... ... тұруға толық
мүмкіншілік туғызады. Көлігінің қолайлылығының арқасында ... өзі ... ... жеке ... ірі ... ұйымдарға жеке
меншік дүкендер торабына жеке кәсіпкерлер арқылы түседі. Өнімнің ірі бөлігі
жеке ... ... ... дүкендерде сатылады. Тұрақты
тұтынушыларының арқасында -әскери бөлімдер, балалар үйлері, бала ... ... ... бар.Зауыттың бұл тұтынушыларға тендірде жеңіп
алған ... ... қолы ... ... ... ... арқылы өткізуге және зауыт ... сүт ... ... үшін ... ... ... өнім
орауыштарының сәнділігі мен оның сыртқы түріне көп көңіл бөлінеді.
Сүт өнімдерін сату ... ... ... ... және халыққа қызмет көрсетудің түрлерін үнемі жетілдіріп
түрлендіріп отырады.
Қолайлы бағаның қойылуы және ... ... ... мен ... ... мен өзара сенім деңгейінің ынтымақтастығымен
қамтамасыз етеді. Бәсекелестің ішкі нарықта өндірістік баға ... ... ... ... сүт ... ... төмендету
стратегиясы жүргізіледі. Мұның барлығы ... ... сүт ... ... өте қолайлы етеді.
2.2 Кәсіпорынның өнім өндіруі мен өткізуін талдау.
Өндіру ... мен ... ... бір – ... ... ... ... Өнімді өндірудің шектеулілігі мен сұраныстың көп кезінде
бірінші орынға өнімді өндіру көлемі шығады. Ал ... ... ... ... ... ... өндірістік бағдарламаны жасаудағы
басты фактор болып табылады. Кәсіпорын өнім өндіргенде тек ... ... ... ... ... ... және өткізуді оның сапасы ... ... мен ... тікелей әсер етеді. Сондықтан да ... ... ... рөл ... Оның негізгі міндеттері өнім
өндіру мен өткізудің динамикасын және ... ... ... ... ... басқа факторлардың әсерін анықтау. Өнімді өндіру мен
өткізуді көбейтетін ішкі шаруашылық қорларын анықтау. Анықталған ... ... ... ... мен өткізу көлемі натуралды және құндық түрде анықталуы мүмкін.
Өндіріс ... ... ... ... талдау арқылы алуға
болады.
Өндіру көлемінің негізгі көрсеткіштері болып жалпы және тауарлы өнім
болып ... өнім – ... ... қосқандағы кәсіпорынның барлық
шығарылған өнімдері мен көрсетілген қызметтерінің қосындысы. ... ... ... ...... өндіріс пен ішкі
шаруашылық айналымының ... ... ... пен ... ... ... бойынша кейбір кәсіпорында тауарлық өнім
мен жалпы өнім ... ... ... ... ... жөнелтумен немесе төлеумен анықталады. Ол
жоспарлы, салыстырмалы және нақты қазіргі бағамен көрсетілуі мүмкін. ... ... бұл ... ... ... болды. Өнімді өткізу
өндіріс пен тұтынушы арасында байланыстырушы бірлік болып табылады. Өнімнің
нарықта ... ... мен оған ... ... оның ... ... анықталады. Біздің зерттеп отырған кәсіпорынымыз тамақ жасау саласындағы
Қазақстанда сүт өнімдерін өндіретін өндірістік ... ... ... өте жоғары, оның негізгі тұтынушылары Қазақстанның және ... ... ... және ... ... компаниялар болып
табылады. Сондықтан да кәсіпорындағы өнім ... ... ... ... ... қуатына да сүйенеді. Қазіргі кезде шет елдерден ... ... ... ... алғы ... жасалды. Талдауды өндіріс ... ... және ... ... ... ... ... 3 -Өнімді өндіру мен өткізудің динамикасын талдау.
|№ |Көрсеткіштер |өлшем |2004ж |2005ж |%-к өсу |+,- |
| | ... | | ... ... |
|1 ... ... | | | | | |
|- ... түрінде | | | | | |
| ... |мың тг ... ... |134,7 |+66329 |
|- ... | | | | | |
| | ... |3000,0 |4285 |142,8 |+1285 |
|2 ... көлемі | | | | | |
|- ... ... | | | | | |
| ... |мың тг |189267,5 ... |102,4 |+4679,1 |
|- ... | | | | | |
| | ... |2850 |3100 |108,7 |+250 ... ... ... түрінде 2005 жылы 2004 жылмен салыстырғанда 134,7 –
ке көбейіп отыр, ал өткізу көлемі 102,4– ке орындалып ... ... ... 2004 жылы ... ... ... көлеміне қарағанда төмендігі қоймада
жатып қалған өнімді ... ... Өнім ... ... ... нарығын қамтамасыз етудің бірден – бір жолы ол осы ... ... ... ... күрделі қаржылар бөліп, шетелдік
инвестицияны тарту қажет.
Әрбір кәсіпорын ... ... ... ... ... ... өнімдері болады. Біздің зерттеп отырған кәсіпорынымызда ... көп, ... ... ең негізгі түрінің барлық өнім шығарудағы
үлесін талдасаймыз.Өнімді ... әр ... ... шарт ... ... ... ... әрбір кездерде міндеттемені
орындамаған жақ табыстың төмендеуімен, айыппұл төлеумен сипатталған және
экономикасы дамыған елдерде ... ... ... қалыпта сақтау әдеп –
ғұрыпқа айналған, кез келген ... ... өз ... тұрақты
түрде орындайды, сонымен ... ... ... ... айырылып, өткізу нарықтарын жоғалтып, ... ... ... болады.
Кәсіпорын үшін үлкен орынды мемлекет тарапынан тапсырыстарды орындау
жатады, яғни ол өз кезегінде уақытылы төлем, ... ... ... ... ... өз ... ... осы кәсіпорынның ғана жұмысына зиянын
тигізіп қана қоймай, ол сонымен жұмыс істейтін серіктес фирмаға да ... да ... ... тигізуі мүмкін. Шаруашылық іс - әрекеттің
қорытындыларынан өнімнің ассортименті, ... ... мен ... ... әсер етеді.
Кәсіпорынның өнім ассортименті мен өнім шығару құрылымын жасағанда бір
шетінен өнімге деген сұранысты, екінші жағынан еңбек, шикізат, ... ... және ... ... тиімді үйлестіре білу қажет.
Ассортиментті қалыптастыру жүйесі өз құрамына келесілерді кіргізеді:
- тұтынушылардың ... және ... ... анықтау;
- өндіруге жоспарланған немесе өндіріліп ... ... ... ... ... бұйымның өмірлік циклын қарастырып, ескірген өнімдерді
ассортимент құрамынан алып тастау;
- ассортименттегі ... ... пен ... ... ... бойынша жоспардың орындалуын талдау әдетте арнайы коэффициентін
есептеу негізінде табылатын. Ол ... ... деп ... ... ... ... жоспарлы өндіріске бөлу арқылы есептелінеді.
2.3 “Меркі ірімшік зауыты”ЖШС өндірістік бағдарламасының құрылымын талдау
Қазіргі нарықтық экономика ... кез ... ... ... өз ... ... өнім ... бірнеше жылға болжайды. Ол
ұзақ мерзімдік стратегиялық бағыттарды ... ... бір жолы ... ... ... ... бағдарламаны жасағанда көбінесе нарық сұранысына келіп
тіреледі, сонымен бірге мемлекеттік тапсырыстар, мемлекеттің ... ... әсер ... ... өнім ... мен оны өткізу көлемі теңескен жағдайда,
өнім көлемінің ең тиімді деңгейі анықталады. Кәсіпорын ... бір ... ... ... және ол көп ... орындалмай тұруы немесе
аз уақыттың ... ... ... ... Кәсіпорынның өндірістік
құрылымының өзгеруі көптеген ... ... ... ... таза ... ... ... өндірілген өнім көлемі, материал
сыйымдылық және тағы басқа өнім өндіру мен өнім ... ... ... ... ... әсер ететін факторлар көп. Олардың негізгісі
тауар бағасы мен тауардың ... ... ... өнім ... ... пен материалдарды,
ресурстарды неғұрлым аз пайдаланып, соғұрлым өзіндік құны аз өнім ... Оған ... ... бір жолы ол жоғары технология мен техниканы
тиімді ... ... өнім ... ... та ... аз пайдалануымыз
қажет деп, өнім сапасы туралы ұмытпауымыз ... ... ... ... ... ... өндірілген өнім бәсеке қабілеттілікке
қол жеткізеді.
Қазіргі заман талабына келсек, өнімде көптеген қасиеттердің болуын
қажет етеді, ол ... ... ... ... ... сай ... бағасының арзан болуы, тағы басқа. ... сүт ... ... ... ... ... Оған
жұмысының тиімділігі, төзімділік ... ... ... ... ... бағдарламаның құрылымын талдағанда 2004 жылдың өнім ... мен оның ... ... ... ... анықталады. Оны келесі
“Меркі ірімшік зауыты” ЖШС 2004 жылға арналған ... мен ... өнім ... ... ... көре ... ірімшік зауыты” ЖШС-ның 2004 жылға ... ... ... ... |2004 жыл ... ... | ... | ... |
| | | ... ... ... | ... ... 3.2% ... |75 |100 |97 |7275,0 ... |Малыш 3.6% |тонна |80 |100 |86 |6880,0 ... ... 2.2% ... |72 |100 |92 |6624,0 |
|4 ... 6% ... |85 |100 |98 |8330,0 |
|5 ... 6% ... |85 |100 |96 |8160,0 |
|6 ... 3.2% ... |80 |100 |100 |8000,0 |
|7 ... 2.2% |тонна |73 |100 |91 |6643,0 |
|8 ... 1% ... |65 |100 |92 |5980,0 |
|9 ... % ... |60 |100 |50 |3000,0 |
| ... ... | |900 |802 |60892,0 ... ... 2.2% ... |58 |150 |145 |8410,0 ... |Береке 3.2% |тонна |62 |170 |160 |9920,0 ... ... 3.6% ... |64 |100 |98 |6272,0 ... |Особый майсыз |тонна |65 |180 |175 |11375,0 |
| ... ... |600 |723 |35977,0 ... ... 2.1% ... |70 |120 |110 |7700 ... |Алдиша 6% ... |73 |140 |135 |9855,0 ... ... 15% ... |40 |150 |150 |6000 ... ... 36% ... |62 |200 |200 |12400 ... ... 20% ... |57 |200 |200 |11400 ... |Қаймақ 6% |дана |60 |150 |150 |9000 ... ... 36% ... |45 |150 |150 |6750 ... ... 20% |дана |60 |100 |100 |6000 ... ... 15% ... |43,8 |100 |100 |4380 ... ... ... |47,5 |200 |200 |9500 ... |Жүзім сүзбесі |дана |36 |150 |150 |5400 ... ... ... ... |57 |150 |100 |5700 |
| ... | | |1810 |1745 |94085,0 ... 3000 190945,0 ... ... ... ... ... 25 шығаруға бағытталған және оның
құны 190945,0 мың тенге. Ал ендігі кесте бойынша бұл өндіріс ... ... ... ірімшік зауыты”ЖШС 2005 жылға арналған өндірістік бағдарламасы
|№ |Өнімдер |Өлшем |2005 жыл ... ... | ... | ... |
| | | ... ... ... | ... ... 3.2% ... |75 |100 |97 |7275,0 ... ... 3.6% |тонна |80 |100 |86 |6880,0 ... ... 2.2% ... |72 |100 |92 |6624,0 |
|4 ... 6% ... |85 |100 |98 |8330,0 |
|5 ... 6% |тонна |85 |100 |96 |8160,0 |
|6 ... 3.2% ... |80 |100 |100 |8000,0 |
|7 ... 2.2% ... |73 |100 |91 |6643,0 |
|8 ... 1% ... |65 |100 |92 |5980,0 |
|9 ... % |тонна |60 |100 |90 |5400,0 |
| ... ... | |900 |842 |63292,0 ... ... 2.2% ... |58 |150 |145 |8410,0 ... ... 3.2% ... |62 |200 |200 |12400 ... ... 3.6% ... |64 |100 |98 |6272,0 ... |Особый майсыз |тонна |65 |200 |200 |13000 |
| ... ... |550 |643 |40082 ... ... 2.1% |тонна |70 |200 |180 |12600,0 ... ... 6% ... |73 |200 |200 |14600 ... ... 15% |тонна |40 |250 |230 |9200 ... ... 36% ... |62 |200 |200 |12400 ... ... 20% ... |57 |200 |200 |11400 ... |Қаймақ 6% ... |60 |300 |250 |15000 ... ... 36% |дана |45 |300 |300 |13500 ... ... 20% ... |60 |400 |380 |22800 ... ... 15% ... |46 |200 |200 |9200 ... |Қаймақ |дана |50 |300 |280 |14000 ... ... ... ... |40 |200 |180 |7200 ... ... ... |дана |60 |200 |200 |12000 |
| ... | | |2950 |2800 ... ... 4285 257274,0 ... жылы ... ... дана өнім өндірілмек, ол 2004 жылғы өніммен
салыстырғанда 16,4%-ке артық, сонымен ... ... ... 3%-ке ... ... ... ... жұмыс істеудің алғышарты болып өндірістік
бағдарламаны құру ... ... Оны ... үшін ... факторларды
ескеріп нақты маркетингтік зерттеулермен қатар, экономикалық көрсеткіштерді
анықтап, содан соң шешім қабылдау қажет.
3 КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК БАҒДАРЛАМАСЫН ... ... ... ... ... ... ЖШС – да ... бағдарламаны жоспарлауын
жақсарту жолдары.
Егемендік алғаннан кейінгі бұрынғы КСРО құрамындағы елдермен алдағы
экономикалық және ... ... ... де, ол ... өндірісінің
тоқтауына, сонымен бірге халықтың әл – ауқатынының төмендеуіне алып ... ... ... елде қиын ...... ... ... әрине ол экономикалық өсуді тежейді. ... ... ... ол негізгі құрал – жабдықтардың табиғи және
моралды тозығы, олардың орташа жасы 20 жыл. Ал ... ... 45-50 ... ... ... ... орталықтан белгілеп, өнімнің сапасына
емес санына көп ... ... яғни онда ... тек ... түрі ... Қазіргі кезде шекара ашылып, халықаралық стандарттарға
сай нарыққа кіріп, өнім өндіруге жаңа ... ... ... ... кез келген кәсіпорын өз өнімін жоғарғы технологиямен және
арзан бағамен, барлық үлгілерге сай етіп ... ... ... ... ол ... ... қабілетті бола алмайды, өйткені ... ... ... ... өзіндік құны төмен тауарларды
арзан бағамен алып кіріп, ұлттық тауарлардың бәсекеге қарсы тұра ... ... ... ... ... үшін ең ... сұрақтарының бірі не өндіру
керек, қандай мөлшерде және кім үшін ... ... көп ... ... ... ... ... ең алғаш нарықты зерттеу ... ... ... ... ... сұраныс деңгейін, шығаратын өнімде
алмастырушы тауарлардың тізімін, сапасын, бағасын анықтап, өз ... ... ... ... етіп ... ... ... әртүрлі болғандықтан тұтынушылардың қажеттілігін
қанағаттандыру да ... ... ... ... ... ... ... тауар бағасына, пайдалылығына қарап тауар сатып
алады. Сол сияқты кәсіпорында өз ... ... ... ... ... ... және ... әлеуметтік қорғалмаған бөлігіне
арнап тауар шығаруы керек. Өндірістік бағдарламаны жасағандағы маркетингтік
жобаға сүйену бірден – бір тиімді әдіс ... ... яғни оның ... стратегия, тауарлық саясат және өндіріс стратегиясы жатуы қажет.
Сонымен кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... тұтынушылар неғұрлым көп болса,
соғұрлым өнім көлемі мен ассортименті кеңірек болады.
Сонымен бірге 80 – жылдары ... ... ... ... бір ... ... – ол ресурстық ... ... ... ... ... ... кәсіпорын тиімділігі сала
құрылымы мен ... ... ... Біздің ойымызша нарықтық
бағыт ресурсттыққа қарағанда тиімді, алайда әрбір ... ... ... бағыттарды тиімді үйлестіріп, өзіндік ерекше
стратегиясын таңдай білу ... ... ... ... деп ... ... ... арқылы кәсіпорын ең тиімді деген өндірістік
бағдарламасын ... ... ... ... ... барынша
тиімділікке қол жеткізейін десе, нарықтық – ресурстық ... жөн. ...... ... ... ... ... түсінігін таптық, ол – кәсіпорын таңдаған тауарлық
стратегиясына сәйкес оны ... ... ... ... ... қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған және оны ... ... ... қабілеттілік, табыстылық және басқа
мақсаттарға жеткізетін жоғары ... ... ... ... ... ... бағыт өндірістік бағдарламаны
қалыптастырғанда келесі принциптерді ұстанғандығын қажет етеді: жүйелілік,
релеванттылық, ... тепе – ... ... ... ... ... кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын
жасағанда уақыт факторын ескеруін.
Кәсіпорын ... ... ... ... ... кешіреді, ол:
пайда болуы, тұрақтануы, дамуы, жетілуі және құлдырауы. Әрбір кәсіпорын осы
кезеңдерді өнім ... ... ... қай ... ... ... ... керектігін дәл табуы қажет, сонда ғана ... ... ... ... өмірлік циклының қажетті өнім көлемін,
өткізу ... ... ... өсу ... біле ... оны ... ... бағдарламада ескеруіміз қажет.
Дипломдық жұмыстағы зерттеулер көрсеткендей, ... ... әсер ... ... зерттеген жөн, ол: ішкі және
сыртқы факторлар. Ішкі факторларға: шикізат ресурстары, өндірістің техника
мен ... ... ... ҒТП ... ... қамтамасыз етілуі, т.б. Сыртқы факторларға: экономикаға тән
дамудың циклдығы, сұраныс, бәсекелестік пен ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның өндірістік
бағдарламасында көрініс тауып, кәсіпорын динамикасымен ... ... ... көрсетеді.
Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын қалыптастырғанда тек ... ... ... қана ... кәсіпорынның мақсаттарына
жету жолдарын ескеруі қажет. Бұл жағдайда нарықтың ... мен ... ... жөн. Осы орайда кәсіпорын менеджерлері ... көп ... ... ... анықтау қажет. Сондықтан да
кәсіпорынның өндірістік ... ... ... ... ... мен ... ... тиянақты талдауды қажет етеді. ... ... аз ... немесе керісінше болуы мүмкін.
Өндіріс құрамындағы жоғарғы табыстылықтан төмен табыстылыққа өзгеруі,
сату көлемінің көбейген жағдайында да төмен табысты немесе ... ... ... ... ... ... ... бағдарламасының
құрамын қалыптастырғанда әртүрлі өнімдердің табыстылық деңгейі зерттелуі
қажет. Әдетте ол үшін өнім ... ... ... болсақ, “Меркі ірімшік зауыты” ЖШС – нің өндірістік
бағдарламасын жасағанда үлкен зерттеулерді талап ... ... ... ... өнім ... барлық жағдайлары жасалған, техникасы
мен технологиясы ISO-9000 бағдарламасы ... ... ... ... өнім ... жоғары, бағасы да тұтынушыларды толығымен
қанағаттандырады. Кәсіпорынға тапсырыстар алдын – ала түсіп жатады.
“Меркі ірімшік ... ЖШС – нің ... ... жасаудағы
кездесетін кедергілері ретінде өнім ассортименті мен номенклатурасын
кеңейтуге ... ... ... ... ... ... Бұл
кедергілерді аз уақыт ішінде Бельгияның т.б. ... ... ... алу ... ... ... бірге алдағы уақытта банкттен 6 млн доллар күрделі қаржы 10 –
жылға 8% ставкамен ... Оның 10- ... ... ... ...
8.887 млн доллар. Ол қаржыны жаңа ... ... ... ... ... ... 3.853 млн ... Құрал –жабдықтар Украинадан, Ресейден,
Италиядан әкелінбек. Жалақыны жылына 10% көтере отырып, еңбек ақы ... ... 10538 мың ... ... ... пен ... ... алуға
10 – жылдың аумағында 31.932 млн доллардың ... ... ... ... ... ал жалпы 10 жыл ішіндегі ... тағы ... ... ... – 59.277 млн ... ... ... алынған қаржы көлемі
мұны өтей алмайды, алайда кәсіпорынның өзіндік қаржылары да бар. ... тек қана жаңа ... ... ... тағы басқа кіші шығындарды
жабуға жұмсалады. Осылайша “Меркі ірімшік зауыты” ЖШС – нің өз ... ... ... ... ... мақсат етіп отыр. Ал, ол ... ... ... ... пайда болды. Өндірістің
кеңеюі, әрине өндірістік бағдарламада көрініс табады.
3.2 Нарық ... ... ... ... жаңа әдістері.
Қазақстан экономикасында көрініс тапқан ұзақ уақыттық трансформация
кезеңінен кейін, ол өз ... ... ... ... ... ... жағдайының нашарлауымен қатар жүрді. Ел экономикасына
жан жақты жақсартатын күрделі стратегия қажеттілігі туды. ... ... ел ... шарықтап дамуына кедергі болатын бірнеше
әлеуметтік – экономикалық ... ... ... бастысы өндіріс
аппаратының табиғи және ... ... ...... ... жасы
20 жыл. Ал өнеркәсіпте оның тозу ... 45 – 55 ... ... орай елде ескірген құрал – жабдықтардың жаппай істен шығу ... тұр ... сөз. Ал ол ... үшін ... ... ... қаржыны
талап етеді. Қазақстанға Кеңес ... ... ... ... ... ... қалдырған, яғни тек қана өндіруге бағытталған
экономика. Ол ... ... ... дамыған елдің жоғары ... ... ете ... дәуірдегі ел кен орындарын талан таражға ... ... ... ... ... 60 кіші – гірім ... қиын ... ... ... ... ... кедергі келтіріп отыр.
Осындай кедергілерді толық зерттей келе ... ... ... ... стратегиясын жасай алатындығына көзіміз жетіп отыр. Бұл стратегия
бойынша Қазақстан 2015 жыл ... ... ... ... ... өндіруші саладан өңдеушіге өтуге әрекеттер жасап, ... ... көп ... бөлді. Бірақ бұл аралықта Қазақстан жоғары тиімді және
жоғары бәсеке қабілетті экономика құра ... ол тек қана сол ... ... жылжи алады және мұнда өндіруші сала әлде болса да ең ... ... ... 2015 ... стратегиялық мақсаттар болып:
- Қазақстанның мемлекеттік біртұтастығын және ұлттық қауіпсіздігін
нығайту;
- өңдеуші салаға ... ... ... ... ел ... әлемдік нарыққа бәсекеге қабілетті ету және
интеграциялау;
- экономикалық даму мен ... әл ... орта ... мемлекеттер
қатарына жеткізу, бұл экономикалық өсудің орта жылдық деңгейін ЖҰӨ 5 ... ... ... табылады;
- демократиялық азаматтық қоғам мен тиімді әрі мықты құқылық мемлекет
құру.
Аталған 15 жылдық стратегияның жүзеге асуын үш кезеңге ... ... (2003 - 2005) – бұл ... ... ... экономиканың
біршама дамуы болады. Өндірістің дамуы тұрақсыз, әр салада әр ... ... ... ... үдей ... ЖҰӨ ... ... өсу деңгейі 3 –
4%
2 кезең (2006 - 2010) – ... ... ... Ең ... ... ... аппараттың жаңаруы болады, жаңа салалардың қалыптасуы
болып инвестицияның өсу ... ЖҰӨ ... ... ... ... - 2015) – бұл ... өсімі 8,8 – 9,2% -ті ... ... өсу ... ... ... өсу өңдеуші
саланың басымдылығымен өндіріске жаңа техникамен жоғарғы ... ... ... бұл ... 2015 жылы ... Ол одан ... өсіп жетіле түседі, яғни халық табысы өседі, ұлттық өнімдердің бәсеке
қабілеттілігі артады, экспорт көлемі ... бұл 2015 ... ... ... ... ... ... елде өңдеуші кәсіпорындар көтеріліп, ... және ... ... ... ... өнімдерімен қамтамассыз етуі анық.
Әрине тұрақтанған, қалыптасқан экономика ... ... ... ... әлде ... оңай болуы бәріне түсінікті. Бәсекеге
қабілетті өнім ... тек қана ел ... ғана емес ... ... өз ... ... қажет, сонда елдегі импорт алмастыру саясаты тиімді ... Тағы бір жайт ... ... бірлескен кәсіпорындар ашып
әлемдік нарықта бірігіп шығулары қажет.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... жалпы
өнімнің өсуімен сипатталады. 2001 жылы экономиканың негізгі ... ... ... ... өсу ... 75 % болып отыр. Бұл көрсеткіштер
тек қана экономиканың өсуін ғана ... ... ... ... ... қатар президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың 2004 жылғы халыққа жолдауында
елдің инновациялық-инвестициялық дамуы қарастырылып отыр, яғни оның ... ... елде ... инновациялық жүйені қалыптастыру. Бұл мақсатқа
жету біздегі инновациялық жолды таңдауды, өндірісті ... ... ... ... ... ... стратегияны жүзеге асыру үшін қомақты жұмыс жасауды талап етеді.
Өйткені бүгінгі ... ... ... ... күштің
негізгі элементі болып саналады және ол жоғарғы деңгейде қажет болып ... ... ... ... ... негізінде» және «Әлемдік шикізат
нарықтарында оңтайлы жағдай негізінде қол ... де ... ... ... Н.Ә. ... ... мың ... ғылымы» атты
конференцияда айтқандай: «Жаңа ғасырда тұрақты дамудың стратегиясы болып,
ғылым сыйымды ... ... ... ... ... ... таза
технологияларды мүмкіндігінше тереңірек ... ... ... ... Өз ... ... ... өндірістің тиімділігін
мемлекеттің тұрақты экономикалық даму барысында өндірістік бағдарламаны
қалыптастыруда жатқанын бәрі біледі, ол үшін тек қана ... пен ... ... ... ғана емес ... Қазақстан халқы атсалысуы қажет деп
білем.»
Өнеркәсіптік өндіріс ... ... ... ... ... Тәуелсіздік алғаннан бері өнеркәсіптің дамуы ішкі ... ... ... қалыптасты, ал ол реформалар мен сала
жағдайына мардымсыз әсер етті.
Экономика біздің ... ... ... ал ... ... қарқынына қол жеткізу міндетіміз болып табылады.
Бұған біз өз ... ... ... ... ... дамытудың 2010 жылға дейінгі ... сай қол ... ... ... ... ... ... емес
бәсекелестермен қатаң күресте қол жеткізетініне баршаға ... Біз ... ... қолдаудың оңтайлы рөлі, бір жағынан экономиканы
барынша ырықтандырып, оның ашықтығына қол ... ... ... жасау және белді салаларды дамытуға жеке меншік секторды
тарту ... ... ... жүргізуде деп білемін.
Сондықтан 2007 жылы экономиканы ... ... ... ... ... ... әрі ... ырықтандыру және жүйелі реформаларды жалғастыру
арқылы бәсекелестікті ... мен ... ... ... ... күшейту;
- индустриалды-инновациялық даму стратегиясын күшейту;
- индустриалды-инновациялық даму стратегиясын жүзеге асыру;
- ауылды ... ... ... ... ... ... басты басымдықты бағыттар ішінен машина жасау саласына байланысты
индустриалды-инновациялық дамуға тоқталсақ, ол ... ... ... даму ... анықтау қажет.
Үкімет әлемдік ... ... ... ... талдау жасау арқылы жылдың соңына қарай нақты ... ... ... ... тиімділік беретін үздік халықаралық тәжірибеден
өтуіміз қажет. ... ... ... тоқталсақ, осы жылы «Қазақстан
Инжиниринг» ұлттық компаниясы ... ірі ... ... ... ... ... ... бірлескен мекеме құрады. Біз
ауыл шаруашылық және ... ... ... ... ... Атап
айтқанда, Қазақстандағы дизель зауытының өнімділігін арттырып, «Азия-Авто»
зауытынан «Шкода» автомобилін құрастыруға ауыстыру ... ... ... ... зауытында жүк автомобильдерін
құрастыруды арттыра түскен жөн.
Енді бүкіл салалар бойынша статистикалық мәліметтерді қарастырсақ: ... ... 2005 ... ... өнеркәсіптің өндіріс көлемінің төмендеуі
байқалды, ал 10 жылдық кезеңнің екінші ... ... өсуі ... өсімі жылына 3,1 %-і құрады.
2000 жылы өткен жылмен салыстырғанда өндіру көлемі 15,5 %-і құрады. ... өсу ... ... ... болып қала берді.Өнеркәсіптің көптеген
салаларында өндіру көлемі ... ... және ол орта ... ... ... ... ... соңғы жылдары жоғарғы қарқынмен
келесі салалар ... келе ... ... мұнай химиялық өнеркәсіп, машина
жасау мен металл өңдеу, құрылыс ... ... және ... жылы ... ... ... 2000 млрд теңгеге
өнімдер өндірді, ол 2000 жылмен салыстырғанда 113,8 %-ті ... ... өсуі ... ... ... байқалған.
2003 жылдың қаңтар-маусымдағы өндіру көлемі 2002 ... ... ... ... 8,7 %-ке жоғарлаған.
Өнеркәсіп салаларында 2002 жылы 664,5 мың адам ... ... ... саласында жұмыс істейтіндердің ¼ құрайды. Жұмысшылар жалақысы
орташа республикалық деңгейінін 1,4 есе ... да 23,8 мың ... ... ... ... ... табиғи көлемі, индексі.
|Атауы |2003ж |2004ж |2005ж ... ... |115,5 |113,8 |408,7 ... ... |105,8 |108,5 |950 ... ... |115,8 |115,1 |112,5 ... ... |103,8 |123,7 |107,6 ... |125,0 |101,5 |106,0 ... |128,4 |105,7 |81,3 ... ... |110,8 |100,6 |105,7 ... ... |149,8 |112,4 |112,2 ... және ... |122,2 |154,7 |117,7 ... ... | | | ... ... мен |179,9 |142,1 |91,6 ... | | | ... ... |138,6 |146,1 |108,0 ... өнеркәсіп |122,5 |137,7 |150,5 ... ... |116,1 |108,2 |113,8 ... 10 жылдың ішінде өндірістің салалық құрылымы біршама ... ... ... ... ... ... өндіруші өнеркәсіптің үлесі-
46,9 %, тауар өндірісі-44,3%, электр қуатын, газ және суды өндірумен бөлу
үлесі-8,8%. Егер 2001 жылы ... ... ... ... ... жеңіл және тамақ өндірістері алса, 2000 жылдың ортасына таман ... (23,4%) және ... ... (25,1%), ал 2004 жылы бұл ... ... 60% жатады.Өткен 10 жылдың ішінде ... пен ... ... ... ... ... салалық құрылымының өзгеруіне салаға салынған инвестиция
көлеміне байланысты. 10 жылдың ішінде өнеркәсіпке инвестицияның құйылуы ... Оның ... ең ... ... ... 3 жылда байқалды. Ең
капиталы сыйымды салалар болып, мұнай және газ өнеркәсібі, электрэнергиялық
және ... ... ... ... ... инвестициясының үлкен өнімі
өңдеуші өнеркәсібіне бағытталған.
2005 жылғы экономикалық салалардағы ... ... ... ... ... ... ... барлық салаларында өндірудің
төмендеуі байқалды, бірақ 10 жылдықтың екінші ... ... ... ... ол ... ... 5,8 % құрады.
2001 жылы өңдеуші өнеркәсіпте өсудің алғашқы белгілері ... ... ... 17,4 % ... ... және жеңіл өнеркәсіпте өсу байқалды, ал
машина жасау саласында импорт ... ... ... ... 79,9 % ... 2002 жылы ... ... саласында өсу жалғасын тапты,
бұл саладағы өсу қарқыны 2001 ... ... 142,2 % ... Көлік
құрамдарын өндіру 2,1 есе, машиналар мен құрал-жабдықтардың, электр және
электрондық құрылғылар 1,2 есе ... ... ... ... ... өсуі ... өнеркәсіптегі 2002 жылы сала бойынша алатын
үлестері келесі суретте ... жылы ... ... 937,2 ... Тг. ... өндіріліп, жалпы
өнеркәсіп өндірісінің 47 % құрап ... Бұл ... 397,5 мың адам ... олардың жалақысы 2002 жылы 19,8 млн. тг. құрап отыр.
Машина жасау ... ... үш жыл ... өсу ... жылы – 13,6 % ,2001 жылы – 1,8 есе, 2002 жылы – 1,4 есе. ... ... ... жылдары сала бойынша өндірістің қуаттар орташа есеппен 10 %-ке
төмен жүктелген ... оның ... ... табиғи және
моральды ескіруі болып табылады. Соңғы жылдары сала қарқынды өсіп ... сала ... ... жеделдететін, бағдарлама жасалды.
2002 жылы 2001 жылмен салыстырғанда ... ... 12,4 ... шығару 1,3 есе, видео көшіру мен видео көрсету 1,5 есе,
мұнай-газ өңдеуші құралдарын 4,4 ... ... ... ... республикада видеомагнитафондарды,
тоңазытқыштарды, шаңсорғыштарды ... ... ... өндіру
жанданды «Қазақстантрактор» АҚ Т-95,4 класты жаңа түрін шығаруды бастады.
Оңтүстік Қазақстан облысында (электроаппарат АҚ) күн көзінен ... ... ... және ... вольтты құрылғыларының жетілдіріле
түсуі т.б.
Қазэнергокабель зауыты ТМД бойынша ... ... ... ... ... ... яғни ол ... ... сай өнім ... ... сөз. ... бұл кәсіпорын шеттен
кіретін өнімдердің 25 % алмастырады.
Қазақстанның ... ... ... ... мәліметтер жоғарыда
көрсетілген. Ол бойынша соңғы үш жылдың ішінде машина жасау ... ... ... ... Республикасының президенті Н.Ә. Назарбаевтың
бәсекеге қабілетті экономика құру жөнінде 2004 жылғы жолдауында: «Қазақстан
алдағы дамуын өңдеуші ... ... ... ... қажет» деген.
Осыған орай импорталмастыру саясатына ... яғни ... сай, ... ... ... шығврып, ең алдымен ішкі нарықты
қанағаттандырып, содан соң сыртқы нарықта да өз орынын ... ... Ол үшін ... ... ... ... ... мен
технологияны жаңартып, жұмысшылардың мамандану деңгейін көтеріп, оларды шет
елдерге оқытып, кадрларды ретке келтіру. ... ... ... салық саясатының ретке келтіріп, кәсіпорындардың қаржыларын
легализациялау қажет, ... ... ... ... өз ... ... үшін ... жағдайда ұстап отыр.
Өңдеуші кәсіпорындарды дамыту үшін заңдылықты түпкілікті жөндеп, қаржы
тексеру органдарының қызметтерін бақылап, ... ... ... керек, өйткені қазіргі оны ... ... ... кезінде кемшіліктерді жоюға емес, оларды көбейтіп өз қалталарына
қаражат түсіруге тырысатыны ешкімге құпия емес.
Қазіргі ... ... жері мен ... ... ескере келе
біздің халқымыз ең дамыған елдердің санатында болуымыз қажет, оған жету
үшін біздегі әрбір ... оған өз ... ... ... жете ... Мысал үшін Жапонияны алатын болсақ, ол елде қазба байлықтардың ешбір
түрі жоққа таяу ... ... ... ... ... ... ... кейбір қажеттіліктерінен бас тартуға дайын. Оның өзі бұл ... ... ... дәрежеде екенін дәлелдейді. Сонымен бірге
бұл ел шикізаттардың шектеулі жағдайында ... он ... ... қай ... ... ... дәл ... сол салалар бойынша
үлкен зерттеушілік жұмыстар жүргізіп, қазіргі таңда ... ... ... ... ... басқа елдермен салыстырғанда ҒТП мен ҒТР-дің
және жаңа техника мен технологияның ең дамыған ел болып ... ... ... даму ... ... ... өз ... анықтауы
қажет.
Енді кәсіпорын деңгейіне оралсақ, жоғарыда айтылған ... ... ... бағдарламаны қалыптастыру неғұрлым тұрақты болады.
Нарықтағы сұраныстар тұрақтанып, шикізат өндіру мен ... ... ... өндірістік бағдарламаны, ассортименті тұрақты түрде
кеңейте отырып, жасауға көп жұмысты ... ... Ал ... ... ... ... ... зауыты» келешекте өндірістік
бағдарламасын дамыту жүзеге аса ... ... ... өте ... тек ... бірі өндіріс қуатын төмендігі. Оны да қоғам жақын аралықта
Бельгияның; ... ... ... ... құрал-жабдықтарды
сатып алуды жоспарлауда.
Қорытынды
Сонымен қорыта келе нарық экономикасы қарсаңында жұмыс жасап отырған
кәсіпорындарға қатаң стратегия мен ... ... ... ол өмірдің
талабы. Кәсіпорынның іс - әрекетінің жүзеге асырылуын, жалғасуының негізгі
ол өндірістік бағдарлама. Өндірістік бағдарламаны ... ... ... ... ... отырып жасауы қажет, яғни тұтынушылардың
талғамын, сұраныс деңгейін, ... ... ... ... саясатын, ақша несие ... тағы ... ... әсер ... ... ... жөн. Сонымен бірге тек қана осы
факторларды ескеріп қана ... ... ... ... ... жүзеге
асыруы тиіс, олар: өндірісті кеңейту, жаңа нарықтарға ... жаңа ... ал ең ... ең аз ... ... ... ең көп ... табыс табу.
Қазіргі жағдайда тауарлық саясатқа сәйкес кәсіпорын неғұрлым көп тауар
шығарса, оған кететін шығын азырақ болады. Яғни бұл ... ... ... масштабы заңдылығы бойынша жүзеге асады. Қазір тиімді ... ... ... әр ... ... бақылап, одан қалыспауға тырысуы
қажет. Ол үшін ... ... ... әрі ... ... ... шарт.
Негізгі дүние жүзіндегі белгілі экономикалық әдебиеттерде ... ... ... ... шығындарды минималдау стратегиясы, сапаға
бағытталған стратегия және уақыт факторын тиімді пайдалану стратегиясы.
Өндірістік бағдарлама – ... ... ... ... ... ... ... бағытталған, оны жүзеге асырғанда
кәсіпорынға табыстылықты, ... ... және ... ... ... ... ... сапалы өнімді өндіру
жоспары. Бұл жоспар кәсіпорынның алдағы уақыт ішінде ... ... ... өнім ... ... ... бұл ... орындалмауы мүмкін,
шектен тыс тапсырыстар немесе керісінше тұтынушылардың тапсырыс бермеуі
жоспардың орындалмауы мен 100% артық ... ... ... бола ... ... ... ... тиімді жұмысының негізінде
тұтынушылар қажеттілігі немесе нарықтық бағыт ... ... ... ... ... ... жаңа бір бағыт ұстануымыз
қажет, ол: оны жүзеге асырғанда кәсіпорынға ... ... ... ... ... ... мен стратегиясына сәйкес тұтынушылардың
қажеттілігін ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның өмірлік циклы
тұжырымдамасына негізделуі қажет, өйткені ... ... ... ... ... ішкі қайшылықтары пайда болып, жүйедегі қарама –
қарсылықтар және сыртқы ... өмір сүре ... жаңа ... Олар ... ... стратегия таңдалып, соған сәйкес өндірістік
бағдарлама жасалуы қажет.
Өндірістік бағдарлама жасағанда келесідей жұмыстар жүргізілуі керек:
өнім ... ... ... өнім рентабелділігін анықтау, сату құрылымын
талдап, оның өнім өндіру арасында ... ... ... мен ... ... ... ... өзгерістерді анықтау.
Жасаған талдау барысында “Меркі ірімшік зауыты” ЖШС – ның өндірістік
бағдарламасын меңгеріп, оның ... мен ... ... ... ... ... ... ҒТП даму
деңгейін, өндіріс ... мен ... ... ... мен ... ... ... алға қойылған мақсаттар мен оның ... ... ... ... ... ... ... мен территориясының әлемдегі
тоғызыншы орында және орналасқан жері ... ... ... ... жағындағы көршілерін ескерсек, Европа мен ... ... ... ... айналады десек қателеспейміз. Осындай жағдайда біз
өндіруші өндірістен өңдеушіге алдағы 2015 жылға ... ... ... ... 2015 ... ... индустриялдық – инновациялық
даму бағдарламасында айтып кеткен ... ол үшін тек ... пен ... қана ... ... ... өз ... қосу қажет екенін жеке айтып
кеткен жөн. Қазақстанның осындай байлықтарымен территориясының кеңдігімен,
адам ресурстарының жоғары білімділігімен XXI ... ... ... ... ... ... жоқ.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Жаңа әлемдегі жаңа ... ... ... халқына
жолдауы,Егемен Қазақстан, 2007ж 28 ақпан.
2. Ильин.Планирование на предприятия, Минск.2000 год,119 -123стр.
3. Егоров В.Н, Варакута С.А. Планирование на ... – М ... ... ... ... В.Я, Суша Г.З. ... предприятия Минск эконом – пресс, 2000
г, 233 бет.
5. Сергеев И.В. ... ... ... 1999 ж, 293 ... ... О.И. ... ... Москва, 1998 ж,308 бет
7. Бухалков. Внутрифирменное планирование: учебник – М инфра 2000 ж, 211 ... ... ... А. Долгосрочное стратегия развития экономики и размещение
производственных сил в Казахстане. Аль – Пари 2000 ж, № 6, 3 ... ... К.Ш ... ... ... ... Алматы, 1998 ж
282 бет
10. Савицкая Г.В ... ... ... ... ... 2003
ж, 360 – 369 бет
11. Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и ... ... ... 2001ж, 211 – 214 ... Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия в АПК,
Минск 2003 ж,
13. Лопушенская Г.К, ... А.Н. ... на ... ... и К 2003 ... Сундетов С.А. Планирование и прогнозирование в условиях ... уч. Пос. 2004 ж, 147 ... ... П.Р, ... на ... 2004 ... Бабич Т.Н, Кузьбожев Э.Н, Планирование на предприятия, уч.пос. 2005 ж
17. Морозова Ю.П, ... на ... Под. ред М ... ... ... Д.Я, Формирование производственной программы предприятия в
условиях рыночной ... ... 2001 ... ... и ... в ... рынка, уч.пос Е.А Черныш,
Н.П.Молчанова, А.А.Новикова, Т.А.Салтанова, М:приор 1999ж 176 бет
20. Прогнозирование и планирование ... ... ... ... М. Современная школа 2005 ж, 476 бет
21.
-----------------------
Ірімшік
Айран
Сүтті ұйытуға жібереді.
Сүтті салқындатуға жібереді.
Сүтті ... ... ... тексеру
2.сүтті сүзуге жіберу
2.
Сүт қабылдау
бөлімі
Ряжена
Қаймақ
Жұмыс календары
Жабдықтау мерзімі
Жедел күнтізбелік ... ... ... ... ... нормативтер
Нақты уақыт қоры,
бағдарламаның қор сыйымдылығы
Жоспарлы кезеңдер бөлігіндегі өндіріс жоспары
Құрылымдық бөлімшелердің өндіріс жоспары
Жедел күнтізбелік жоспарлар
Жүктеу коэффициенті,резерв,құрал-жабдықтар
Өндіріс жоспарының
орындалуын талдау
Өнім шығаруды ... ... ... өндірістік бағдарламалар
Өндірістік қуат, тапсырыс қоржыны, өнім қалдығы
Номенклатура,
ассортимент,
ырғақтылық,
сапа
Өндірістік ... ... ... қоры ... құрамы, жұмыс режимі, өнімділік
Тапсырыс қоржынын талдау
Өнім-үлгі
Құрылымы,
тиімділігі
Өндірістік қуатты есептеу
Өндірістік қуат
Өндірісті құндық өлшеммен жоспарлау
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша іс-әрекеттер жасау
Өндірістік бағдарламаны бағалау
Рентабельділік нормасы
Өндіріс және ... ... ... ... тиімділігі
Ұйымдастыру-техникалық шаралар жоспары

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 77 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Нарық жағдайында кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын қалыптастыру53 бет
ЖШС «Жигер» кәсіпорнының өндірістік шаруашылық қызметіне толық талдау жүргізу, кәсіпорынды басқару құрылымын зерттеу, және кәсіпорында негізгі капиталды пайдалану тиімділігін талдау және оның деңгейін арттыру бойынша іс-шаралар жобасын жасау68 бет
Кәсіпорынның айналым капиталын пайдалану тиімділігін жетілдіру жолдары3 бет
Кәсіпорынның ақша қаражаттары66 бет
Кәсіпорынның технико-экономикалық және өндірістік шығындары96 бет
Кәсіпорынның ұзақ мерзімді активтерін талдау5 бет
ТаразЭнергоОрталыққа насостың өнімділігін басқаратын СЭН-ге энергоблоктарды, тартпаның айналу жиілігін өзгерту жолдары арқылы енгізу ұсыныстарын өңдеу79 бет
Ұйым экономикасы97 бет
Өндірісті жоспарлау31 бет
Өнеркәсіп16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь