Жетібай кен орнында өз мәнінде игеру мен пайдаланудың көптеген әдістері қолданылып игеріледі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 5
1.1 Кен орны жайлы жалпы мәліметтер 5
1.2 Кен орнының геологиялық зерттеу және игеру тарихы 5
1.3. Стратиграфия 6
1.4 Тектоника 11
1.5 Мұнайгаздылық 14
1.6 Сулылығы 16

2 ТЕХНИКА .ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 18
2.1 Игерудің ағымдағы жағдайының негізгі көрсеткіштері мен олардың өзгеру динамикасы 18
2.5 Мұнай эмульсияларының түзелуі мен олардың негізгі қасиеттері 25
2.6 Мұнайды дайындауға арналған блокты автоматтандырылған жабдық 26
2.7 Жетібай кен орнында мұнай, газ және суды дайындаудың технологиялық үрдісі мен қолданылатын жабдықтардың технологиялық тәртібі 27
2.8 Мұнай, газ және суды дайындаудың технологиялық үрдісінің сипаты 28
2.10 Мұнай кен орнындағы құбырлардың жіктелуі 30
2.12 Тік гравитациялық сепаратордың сұйық өткізу қабілетін есептеу. 33
2.13 Кәсіпшіліктегі мұнай өткізгіш құбырларының гидравликалық есебі 35

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 39
3.1 “Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасының ұйымдық сипаттамасы 39
3.2 Негізгі және көмекші өндірісті ұйымдастыру 39
3.3 “Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасындағы еңбек ақы мен еңбекті ұйымдастыру ерекшеліктері 40
3.4 Еңбекақы қорының есебі 41
3.5 Жылдық өндірістік шығындардың есебі 44

4. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 48
4.1 Технологиялық үрдісті жүргізудің негізгі қауіпсіздік ережелері. 48
4.2 Өндірістік басқарманың объектілерін статикалық электр қуаты мен найзағайдан қорғау 51
4.3 Топтап өлшейтін қондырғыларды найзағайдан қорғау 52
4.4 Найзағайдың екіншілік әсерінен қорғау 55
4.5 Жерсіңдіруші құрылғының есебі. 56

5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 59
5.1 Атмосфераны, литосфераны, гидросфераны ластану көзі ретінде технологиялық процестерді талдау 59
5.1.1 Атмосфераның ластану себептері 60
5.1.2 Гидросфераның ластану себептері 61
5.1.3 Литосфераның ластану себептері 61
5.2 Ұйымдастырылған шаралар 61
5.3 Инженерлік қорғау және табиғатты қорғау шаралары 62
5.3.1 Атмосфераны қорғау 62
5.3.2 Гидросфераны қорғау 64
5.3.3 Литосфераны қорғау 65

ҚОРЫТЫНДЫ 68

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 70
КІРІСПЕ
Мұнай өнеркәсібі еліміздің экономикасында басты орындардың бірі болып табылып, әсіресе энергетикалық саласының дамуына ерекше зор үлесін қосады.
Жалпы, мұнай өнеркәсібі ауыр және жеңіл өнеркәсіптердің, ауылшаруашылығының және транспорттың дамуын жеделдетеді.
Қазқстан Республикасы - мұнайгаз және газдыконденсат кен орындарына өте бай мемлекеттердің бірі. Осындай көп орындардың басым көпшілігі Республиканың батыс бөлігінде орналасқан. Сонымен қатар осы батыста әлі де жаңа мұнай-газ кен орындары ашылуда.
Көп қабатты ірі мұнайгаз кен орны Жетібай 1961 жылы ашылған. Кен орны ХІ, ХІІ, ХІІІ горизонттар кіретін VI объектіге арналған игеру технологиялық схемасына сәйкес өнеркәсіптік пайдалануға 1969 жылы берілді; ені 2,4 км болатын блоктардағы ұңғыларда үш қатар орналастыра отырып ХІІ – объектінің базистік горизонтын және ХІІІ горизонтты 600х600 м бірдей сетка бойынша бұрғылау ұсынылды.
1972 жылы ІІІ объектінің (ІХб, Х горизонттар) игерілуінің технологиялық схемасы жасалды, соған сәйкес жер қыртысы 600х600 бірдей сетка бойынша бұрғыланады.
1974 жылы ВНИИ қыртыстың мұнай, сол секілді мұнайгаз аймақтарында суды ішкі контурлы түрде айдауды көздейтін ІХ. Х, ХI горизонттардың мұнайгаз қыртыстарын игерудің технологиялық схемасын жасады.
Жоғарыда аталған ескертпелерге сәйкес Жетібай кен орнын барлаудың нақты жобасы үш түрлі нұсқада ұсынылды: 1 нұсқа базалық – ВНИИ жобасы бойынша (1976 ж.) жалпы саны 1643, оның ішінде бұрғылауға арналғаны – 833 болатын ұңғымалармен бұрғылауды жалғастыру; 2 және 3 нұсқалар сеткаларының тығыздығымен ерекшеленеді, мұнда 2 нұсқа үшін барлығы 2279, оның ішінде бұрғылауға арналғаны – 1519 болды, ал 3 нұсқа үшін барлығы 2783, оның ішінде бұрғылауға арналғаны – 2023 ұңғыма болды.
Жер қыртыстарының геологиялық сипаттамасы, пайдалану объектілерінің бөлінуі, ұсынылған нұсқаларда барлауға арналған ұңғымалардың жалпы саны, сондай-ақ мұнай өндірудегі кедергілерді ескерту мәселелері сияқты негізгі ережелер мен қағидалар Барлау басқармасының 17.01.84 жылғы қаралған тиісті материалдарына ұқсас.
Ендіруге 18 жыл бойы тұрақты өндірумен және бекітілген қорларды алумен қамтамасыз ететін 2 нұсқа ұсынылды.
Осы "дипломдық жобаның" негізі болып отырған Жетібай кен орнында өз мәнінде игеру мен пайдаланудың көптеген әдістері қолданылып игеріледі.
Жазылған дипломдық жұмысым осындай кен орнының негізгі мәселелеріне талдау жасауға арналған
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Туякбаев С.Т. Геология и разработка нефтяных месторождений на Мангышлаке.
2. Отчет за 2002 год НГДУ «Жетибаймунайгаз».
3. Муравьев В.М. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин – М. Недра, 1978г.
4. Гиматудинов Ш.К., Дунюшкин И.И. и др. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых и газоконденсатных месторождении – М. Недра, 1988г.
5. Бухаленко Е.И. Нефтепромысловые оборудование: Справочник – 2-е изд. М. Недра, 1990г.
6. Джиенбаев К.И., Лалазарян Н.В. Сбор и подготовка скважины продукции на нефтяных месторождениях. Алматы, 2000г.
7. Уманский Л.М., Уманский М.М. Экономика нефтяной и газовый промышленности. М. Недра, 1974г.
8. Юрчук А.С. Расчет нефтегазовых добычи. М. Недра, 1976г.
9. Оркин К.Г. Расчеты в технологии и техники добычи нефти. Недра, 1967г.
10. Сулейманов М.М. Охрана труда в нефтяной безопасности. 1985г.
11. Домин П.А. Справочник по технике безопасности. 1985г.
        
        Жетібай кен орнында өз мәнінде игеру мен пайдаланудың көптеген әдістері
қолданылып игеріледі
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
1 ... ... ... Кен орны ... ... мәліметтер 5
1.2 Кен орнының ... ... және ... ... ... ... 6
1.4 Тектоника 11
1.5 Мұнайгаздылық ... ... 16
2 ... ... БӨЛІМ 18
2.1 Игерудің ағымдағы жағдайының негізгі көрсеткіштері мен олардың өзгеру
динамикасы 18
2.5 Мұнай эмульсияларының ... мен ... ... ... 25
2.6 Мұнайды дайындауға арналған блокты автоматтандырылған жабдық 26
2.7 ... кен ... ... газ және суды ... технологиялық
үрдісі мен қолданылатын жабдықтардың технологиялық тәртібі 27
2.8 Мұнай, газ және суды дайындаудың технологиялық үрдісінің сипаты ... ... кен ... құбырлардың жіктелуі 30
2.12 Тік гравитациялық сепаратордың сұйық ... ... ... 33
2.13 Кәсіпшіліктегі мұнай өткізгіш құбырларының гидравликалық есебі
35
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... өндірістік басқармасының ұйымдық сипаттамасы 39
3.2 Негізгі және көмекші өндірісті ұйымдастыру ... ... ... басқармасындағы еңбек ақы мен еңбекті
ұйымдастыру ерекшеліктері 40
3.4 ... ... ... ... ... ... ... есебі 44
4. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ... ... ... ... негізгі қауіпсіздік ережелері. 48
4.2 Өндірістік басқарманың объектілерін статикалық электр қуаты мен
найзағайдан қорғау 51
4.3 Топтап өлшейтін ... ... ... ... ... екіншілік әсерінен қорғау 55
4.5 Жерсіңдіруші құрылғының есебі. 56
5 ... ... ... ... ... ... гидросфераны ластану көзі ретінде
технологиялық процестерді талдау 59
5.1.1 Атмосфераның ластану себептері ... ... ... ... ... ... ластану себептері 61
5.2 Ұйымдастырылған шаралар 61
5.3 Инженерлік қорғау және ... ... ... ... ... қорғау 62
5.3.2 Гидросфераны қорғау 64
5.3.3 Литосфераны ... ... ... ... ... ... ... экономикасында басты орындардың бірі болып
табылып, әсіресе энергетикалық саласының дамуына ерекше зор ... ... ... ... ауыр және ... ... және ... дамуын жеделдетеді.
Қазқстан Республикасы - мұнайгаз және газдыконденсат кен орындарына
өте бай ... ... ... көп ... ... ... ... бөлігінде орналасқан. Сонымен қатар осы батыста әлі де
жаңа мұнай-газ кен орындары ... ... ірі ... кен орны Жетібай 1961 жылы ашылған. Кен орны
ХІ, ХІІ, ХІІІ горизонттар кіретін VI ... ... ... ... сәйкес өнеркәсіптік пайдалануға 1969 жылы ... ені 2,4 ... ... ұңғыларда үш қатар орналастыра отырып ХІІ – ... ... және ХІІІ ... 600х600 м ... сетка бойынша
бұрғылау ұсынылды.
1972 жылы ІІІ ... (ІХб, Х ... ... ... жасалды, соған сәйкес жер қыртысы 600х600 бірдей
сетка бойынша ... жылы ВНИИ ... ... сол ... ... ... ішкі контурлы түрде айдауды көздейтін ІХ. Х, ХI горизонттардың
мұнайгаз ... ... ... схемасын жасады.
Жоғарыда аталған ескертпелерге сәйкес Жетібай кен орнын ... ... үш ... нұсқада ұсынылды: 1 нұсқа базалық – ВНИИ ... (1976 ж.) ... саны 1643, оның ... ... ...... ұңғымалармен бұрғылауды жалғастыру; 2 және 3 нұсқалар сеткаларының
тығыздығымен ерекшеленеді, мұнда 2 нұсқа үшін ... 2279, оның ... ... – 1519 ... ал 3 ... үшін барлығы 2783, оның
ішінде бұрғылауға арналғаны – 2023 ұңғыма болды.
Жер қыртыстарының геологиялық сипаттамасы, ... ... ... нұсқаларда барлауға арналған ұңғымалардың жалпы саны,
сондай-ақ ... ... ... ... ... сияқты негізгі
ережелер мен қағидалар Барлау басқармасының 17.01.84 жылғы қаралған тиісті
материалдарына ... 18 жыл бойы ... ... және ... ... ... ... 2 нұсқа ұсынылды.
Осы "дипломдық жобаның" негізі болып отырған Жетібай кен орнында ... ... мен ... ... ... ... игеріледі.
Жазылған дипломдық жұмысым осындай кен орнының негізгі мәселелеріне
талдау жасауға арналған.
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Кен орны ... ... ... кен орны ... ... батыс бөлігінде орналасқан және
әкімшілік жағынан Қазақстан Республикасындағы Маңғышлақ облысының Ералиев
ауданының құрамына кіреді. Кен ... ... елді ... ... ... км), Ералиев аудан орталығы (60 км), Жаңа Өзен қаласында (70 км) ... ... (80 км) ... ... ... ... әлсіз өрнектелген кең (жазық), Оңтүстік-
батыс бағытында жазық болып осал айқындалған көрсетеді. Рельеф (жер бедері)
белгілері 140 тан 170 ... ... ... өзгереді. Ауданның
климаты лездік континенталдық. Атмосфералық жауын-шашын жылына 140 мм ... ... ... минус 33 ºС. Ауаның орташа жылдық температурасы
плюс 10 ºС. Аудан күшті ... және ... ... ... бағыттағы желдер басымырақ. ... тақ боп ... 1 ... ... ... ... мұнай газдылығы 1961 ж. орнықтырылған. Кен
орнындағы мұнай өндіруді «Мангышлакнефть» «Жетыбайнефть» МГӨБ ... ... ... ... ... ... ... жерінде «Ақтау-Жетібай-Өзен-Мақат-Атырау» темір жолы өтіп жатыр.
Жалпы ұзындығы 150 км ... ... ... ... Мұнайды тасымалдау үшін мұнайды жолай қыздыруы бар: Өзен-Атырау
және «Өзен-Жетібай-Ақтау» мұнай ... ... ... ... портына
мұнайды танкерлермен құю айлағы тұрғызылған.
1.2 Кен орнының геологиялық зерттеу және ... ... кен орны ... ... иілімінің Солтүстік беті
өткен жүз жылдықтың ... ... ... бастады. Ауданды едәуір
жоспарлы геологиялық зерттеу 1950-ші жылдардың соңынан бастап басталды.
1962 жылы «Казнефтегеофизика» және «Мангышлак-нефтегеофизика» ... 1:50000 ... МОВ ... ... ... ІІІ-Г
жағылмалы горизонты бойынша солтүстік-батысқа өте ... ... ... ... ... жылдары іле геофизикалық экспедицисымен (А.В. Праршков,
В.А. Попов, В.Л. Рыбак) ... және ... ... ... ... ... алынды.
Турандық геофизикалық экспедициясымен (Н.Я. Купик, А.О. Урсов, В.О.
Быкадоров) Оңтүстік-Маңғышлақ территориясында КМПВ ... ... ... ... ... Стратиграфия
Жетібай кен орнында терең барлау ұңғыларымен жоғарғы триастан неоген-
төрттік жастағы шөгінді жыныстардың ... үш ... ... және ... Юра жүйесіндегі шөгінділері өнеркәсіптік-мұнайлы болып
табылады.
Мезазойлық топ - MZ
Триастық жүйе. (Т3)
Жоғарғы ... ... 18, 28, 33, 63, 66, 71, 73, 92; ... ... ... ... алевро қабатшалары бар
алевролиттермен; саз ... мен ... ... ... ... ... Құмтастар тығыз, сұр ұсақ, түйірлі, саз
балшықты алевролитті. Құмтастардың құрамы кварцтық ... ... ... мускавит және эффузивті жыныстардан ... мен ... ... ... және ... типті сазды-
карбонаттық, сонымен қатар саз балшықты-хлораттық цементпен цементтеліп
кеткен.
Аргиллиттер күкірт-сұрлы, ... ... ... ... ... ... Ашылған қалыңдығы 253 метр.
Жоғарғы триастың ашылған бөлігінде (92 ұңғы) екі бума байқалады.
Аргиллиттер мен ... ... ... бар ... ... ... жоғарғы (2875-2630) керісінше аргиллиттер мен саз балшықтарға
қарағанда құмтастық ... ... ... ... ... юра ... шөгінділері барлық үш бөлімдермен
көрсетілген; орта, жоғарғы және ... ... ... сол ... ... шек ара қазіргі уақытта ... ... ... және әрі ... нақтылауды, айқындауды қажет етеді. Юраның
жалпы қалыңдығы орташа алғанда 1300 метрді құрайды.
Төменгі бөлім (J1)
Төменгі юраның ... құм ... ... саз ... аргиллиттердің кезектелік келуімен сипатталған және де құм ... ... ... ... және ... ... ... алевролиттердің ірі линзаларымен орын ауыстырады.
Төменгі юралық ... сұр, ... ... ... ... бұрыштар айырмашылықтармен көрсетілген.
Құмтастар мен алевролиттердің иілімді материал кварцпен, далалық
шпатпен эффузив және ... ... ... пен ... ... сұр, қалың-сұр,
құмайтты және көмірлі затпен байытылған. Қазіргі уақытта А.А. ... ... ... төменгі юралық қимасында төменгі юра
ярустарының төменгі және ... ... тән екі ... ... ... кешендер Солтүстік Кавказдық ... ... (71 және 92 ... өте ұқсас. Төменгі юралық шөгінділердің
жалпы қалыңдығы 100-120 метрді құрайды.
Ортаңғы бөлім (J2)
Ортаңғы юра бөлімі аалендік, байостық және ... ... ... ... 745-835 ... ... ярус (J2 ... ярустық шөгінділері негізінен сазды-алевролитті және
аргиллитті ... ... ... бар ... ... қалыңдықпен
көрсетілген. Құмтастар орташа, ... және ірі ... ... олар төменгі қалыңдықтарда гравелиттер мен ... ... жиі ... Қима ... жоғары қарай иілмелі
материал жұқаланады және ... ... ұсақ ... ... ... көмірлі, кварц, кремнидің нашар жұмырланған
үгінділерімен, эффузивпен және сирек болса да галькамен көрсетілген.
Әлсіз карбонатты, тығыз, бір шама ... ... ... және жеке ... олар дербес көмірлі қабатшаларды түзеді.
Ярустық жалпы қалыңдығы 165-200 ... ... ... ... ... ХІІ ... горизонттары бар.
Байостық ярус (J2 в)
Байостық жыныстар қалыңдығы аудан бойынша ұсталмаған саз ... және ... бір ... ... ... ... ... жақ бөлігі құмайытты алевролиттік ... ... ... ... бар ... саз ... Жоғарғы жақ
бөлігінде құмтасты ... ... ... қима бойынша құмайтты-сазды
жыныстар шашырақты, ... ... ... ... олар
қиманың төменгі жақ бөлігінде айтарлықтай мөлшерде қабатшаларды ... ... ... орнықтырылған.
Құмтастар сұр, сарылау-сұр, бұрыл, ұсақ ... және ... ... ... жұмырланған. Құмтастардың және
алевролиттердің иілмелі ... ... ... регенерацияланған,
шпаттардан, сонымен қатар кремнилік, ... ... және ... ... ... ... және сирек-кварцты-регенерациялық. Саз балшықтар
негізінен, қанық-сұр, тіпті қара сирек болса да ... ... құм ... көмірленген органикасымен едәуір күшті қанықтырылған, оларда жиі
монайлық топырақтың қалдықтары қатпарланады. ... ... ... фациалдық өзгергіштігі нақтылы қабаттық коорреляцияны айтарлықтай
дәрежеде қиындатады.
Байостық ... ... ... және сулы ... ... жалпы қалыңдығы 335-365 метр.
Баттық ярус (J2 bt)
Баттық ярус үшін олармен көтерілген саз ... ... ... ... ... 30-50 ... дейін болатын ірі құмтастардың
кезектесіп келуі тән. Құмтастар сұр, қанық-сұр, бұрыл-сорғыш-сұр, ұсақ
түйіршікті, ... ... ... ... ... ... ... полимикті, көпшілік бөлігі далалық сипатпен,
хлоридтенген слюидтермен және басқа да жыныстармен, жиі ... ... ... материал жарықшақты. Цемент саз балшықты,
карбонатты, базальт тектес, кварцті-регенерациялық.
Баттық саз балшықтар қанық-сұр, қанық-қоңыр, жасыл-қанық-сұр, тығыз,
құмайытты және ... ... Осы ... ... ... ... байытылғандығы болып
табылады.
Баттық ярусқа VІ,V өнімді және ІV сулы ... ... ... ... 225 ... ... ... юралық жүйе келловейлік, оксфордтық кимериджтік және титондық
ярустармен көрсетілген, ... ... ... ... 450 ... ... ярус (J3 k)
Келловейлік ярустық шөгінділері бағынышты құмайтты-алевролиттік
жыныстардың қабатшасымен көрсетілген, олардың төменгі ... І және ... ... ... ... ... сұр, жасыл-сұр, ұсақ түйіршікті, күшті
алевриттік, нашар ... ... ... ... ... ... ... кварцпен, кремнилік, эффузивті және басқа да ... ... ... ... ... бұрыл түсті, тығыз,
алевритті, құмтасты, монтмориллонитті гидрослюидті құрамды.
Саз балшықтардың ... ... ... және ... құм ... ... жерлерінде, қима бойынша өседі.
Барлық қима бойынша көмірленегн өсімдік қалдықтары кездеседі. Ярустық
орталық бөлігінде түпкі жүйелердің қалдықтары бар ... ... ... ... ... қалыңдығы 87-113 метрді құрайды.
Оксфордтық ярус (J3 о)
Оксфордтық ярус үшін ... ... жақ ... саз ... ... жыныстардың қалыңдығы тән. Саздар тығыз, сұр, жасыл және
бұрыл ... ... ... ... ... монтмориллонитті.
Мергелдер пелигоморфті –микро түйіршікті, сазды-кальцитті, алеврит тектес.
Сол сияқты таза және ... ... ... пелитоморфті, ұсақ кристалды,
жарықшақты, сирек те болса алевролиттің және майда түйіршікті ... аз ... ... Оксфордтық шөгінділері көрінбейтін
үйлесімсіз келловейлік ярустың жыныстарының ... ... ... 230-260 ... ярус (J3 ... ... шөгінділері оксфордтыққа жатады және мергель мен
доломит ... бар 30-50 ... ... және ... ... саз ... алевролиттермен майда
түйіршікті құмтастар мен кристалдық әктастармен көрсетілген. Әктас тілік
ретінде шектелген. ... ... 8-93 ... ... ... бұрыштық үйлесімсіз бор шөгінділері юра шөгінділерінің жуылған
бетінде жатыр және ... ... ... ... ... ... ... бор шөгінділерінің барлық қималарын
төменгі терригенді-карбонаттық, орталық терригенге бөлуге болады. ... 1200 ... жүйе ... ... ... бұрыштық неогенмен бор шөгінділерінің
жуылған бетінде жатады. Палеогендік шөгінділердің ... ... және ... деп ... болады. Жалпы
қалыңдығы 163-203.
Неогендік жүйе (N)
Неогендік шөгінділер ... ... ... ... жақ ... ... ... келген және жоғарғы жақ
бөлігінде ... ... ... ... ... ... ... жатыр. Жалпы қалыңдығы 100-150 метр.
Жоғарыда қима бойынша жалпы қалыңдығы 5-10 метрді құрайтын төрттік
жастағы құмдар мен ... ... ... кен орны ... ... Оңтүстік-Маңғышлақ майысуының
шегінде тұр, оған тән ерекшелік, оның көлденең құмды-ракушкалы ... ... ... ... ... және ... аңғарының
бірнеше тереңдік изомертлік ойысымен айырғандылық болып табылады. Майысудың
солтүстік бортында ... ... ... ... ... олар шағылмалы горизонт бойынша
тіркелетін ... ... ... ... (Димаков А.И., Чвкабаев
С.Б., 1967 ж.)
Солтүстігінде Жетібай-Өзендік тектоникалық саты ... ... жақ ... ... ... әлі де ... ... өзінің
құрамына бір қатар ірі білік тәріздес көтерілулермен майысулар кіретін
Маңғышлақтық дислокация аймағын Оңтүстік-Маңғышлақ ... ... ... тектоникалық сатысы едәуір айқын болып табылады, онда Өзен,
Қарамандыбас, Жетібай, Теңге, Тасболат, Ақтас сияқты бір қатар газ-мұнайлы
кен ... ... олар ... да бір ... ... ... үш
күмбез тәріздес орналасқан тік сызықтар ... ... өз ... ... ... ... Өзендік-Өзен-Қарамандыбас, Асар-Қарамандыбай, Солтүстік Жетібай
құрылымдарымен бірге.
ІІ Жетібайлық-шығыс Жетібай, Ақтас, Оңтүстік-Асарлық ... ... ... ... ... ... бірге.
Осы аймақтардың геологиялық құрылыстардың жалпы ерекшелігі Маңғышлақ
дислокация аймағына қарай бағытта тектоникалық ... ... ... ... ... ... Өзендік тектоникалық сатының барлық
айқындалған құрылымдары антиклиналдық қатпарлары бар, өте тік, батыс шеті
бір шама ... және ... ... ауқымды ассиметриялық ақаулы болып
табылады. Сонымен қатар бөліктен нақты ... ... ... ... ... ... барлық құрылымдар зерттелген болып табылады.
Олардың құрылымдық қабаттарының өте толық ... ... және ... ... ... байланысты. Геологиялық құрылыс тән болып
табылады. Жетібай тектоникалық жағынан ірі ... ... ... қатпарларды білдірді. Турон неоком табаны бойынша құрылымдық
карталарға талдау жасау көрсететіндей қатпарлардың негізі ... және ... орны ... ... ... ... ... сәйкес
келеді, бірақ-та онша үлкен емес ауытқулар бар.
1- кесте Жетібай кен ... ... ... ... ... ... ... бет |жыныстардың құлау |қабаттар-д|өлшемі, км |соңғы |
| ... ... | ... |
| | ... |м |
| ... м |сы | | |
| | | ... өс ... өс | |
| | | ... ... | ... | |60 |26 29 |4,8 6,0 |-270 ... |0 ... | | | |-290 ... |20 *2030/10 |115 |25,3 |4.1/0 |-1275 ... | | | | | ... ... |180 |21,1 |2,0/4,6 |-2230 ... ... ... ... тереңдеген сайын қатпарлардың құлау бұрышы
өседі, ал амплитуда кемиді. Туран табаны бойынша оның ... ... ... жазық төбеге және едәуір жатық қанаттарға ие, төбенің ... ... ... ... әсерінен оны туран ... ... екі онша ... емес ... ... көтерілім байқалады. Оның
иілуі 240 метрді, неоком жату беті бойынша 1225 ... ... ... майысу амплитудасы үш және ондағанға жетеді, және сәйкесінше
батыс бөлігі -113, 3, 31, 27 ... ... ... жақ бөлігінше
салыстырғанда желінген. Оңтүстік бағытта жыныстардың құлауы ... ... және ... ... ... ... бейнеленген.
Жыныс жамылтқы бетінің құрлымдық картасы бойынша шамамен бірдей, құрылымдық
мұрындығы ... ... ... ... ... - ... ... ауқымды кең. 92-ұңғы аумағында амплитудасы 5-7 метр болатын майысу
байқалады.
Әр бір қанаттағы көтерілу кеніштен тысқары жерде ... ... кен орны ... жазықтықты ірі антиклиналдық ... Юра ... ... бет ... оның ... ... ... амплитудасы 65 метр болған кезде. Құрылым айтарлықтай
жатық, құлау бұрышы тереңдік бойынша 2қ-тан ... ... ... ... ... кен орнында жоғары триастықтан бастап төртік
жасқа дейінгі ... тау ... үш ... ... ... юра ... ... өнеркәсіптік мұнайлы болып табылады.
Юра жүйесі төменгі, ортаңғы және ... ... ... ... ... ... саз ... аргиллиттердің жалпы
қалыңдығы 1300 метр болатын қабатшалардың кезектесіп келуімен ... ... ... 10-120 ... ... юра ... аалендік,
байостық және баттық ярустардың шөгінділерінен тұрады. ... ... ХІІ және ХІІІ ... бөлінген. Шөгінділердің жалпы қалыңдығы
165-200 метр. Байостық ... ХІ, Х, ІХ, ... ХІІ ... ... ... ... қалыңдығы 335-365 метр.
Баттық яруста ХІ, V, ІV, ІІІ ... ... ... тұр, ярустың
жалпы қалыңдығы 225 метр. ... ... ... жақ ... І ... ... ... айқындалған. Жоғарғы бөлімнің жалпы қалыңдығы 450-460
метр. Бор ... ... ... 1200 ... ... және
неогендік қабатта сәйкесінше – 170-200 метр және 100-125 метр. Кен орнының
өнімді ... оның ... және қима ... бір ... ... ие. Юра ... қимасында 13 өнімді
горизонттары айқындалған, оларға мұнай және газ кеніштері үйлескен.
Газ кеніштері І ... ... ... ІV ... ...... VІІ (1-6,8+9), VІІІ (а4), ІХ (3+4), Х,Х2
(5,6+7,8+9) және ХІІ горизонттарда, ал ... ... В11 ... ...... ІХ ... және ХІІІ
горизонттарда. Қима мен аудан бойынша өнімді горизонттарының құрылысын
сипаттайтын ... ... ... қасиеттерінің құрылысын
айқындап нақтылау 2-ші кестеде көрсетілген. ХІІІ горизонтта, оның қалыңдығы
орташа алғанда 53 метрді құрайды, А және Б екі ... ... ... ... сәйкесінше төрт үш қабат орнықтырылған. А бумасының «аң ... «а3ң, «а4ң ... екі ... және бір мұнайлы кеніштер
үйлескен. Олардың газдық бөлігінің өлшемдері ... және ... ... ... ... ... 5,8х1,2 километр және
кеніштікі 13,6х3,5 километр, ... ... ... ... «Б», «Б2+Б3» қабатына екі мұнайгазды кеніне байланысты.
Олардың өлшемдері сәйкесінше газдық бөріктікі ... ... ... 17,2х5 ... ... газдық бөліктік 3;8х1,4 километр және
кеніштікі 16х4,2 километр Мпор=0,02.
VІІІ горизонт жоғарыда ... ... ... шамамен 4-17 метр
болатын сазды бөліммен бөлінген.
Горизонт, жалпы қалыңдығы 150-160 метр болатын горизонт бағынышты
мәнге ие, ... аз ... ... бар бір текті тұтас
қалыңдықтықтағы құмтасты-алевролиттік жыныстармен ... ... ... да және ... бойынша да жақсы ұсталған, күнделікті тараумен
сипатталады. Кейін қабаттық, төбелі, табан суы бар ... ... 6,2х2 ... ... ... 7,5х3,2 ... ... астының тиімді қуаттылығы едәуір кең ауқымда толқиды 3,6-дан
20м дейінгі аралықта және орташа ... 8, м-ге тең. ... асты ... ... ... ... ... бар мұнайгаздылы кенішті білдіреді.
Көтерілудің төбе алдындағы бөлігі солтүстік-батыстан, ... ... ... күрделенген, олардың екеуі негізгі төбе келеді.
Нақтылы корреляциямен кеніштің нұсқа сыртындағы ... ... (655 ... және ... ... (68 ... ауданында VІІІ а+б
горизонт тастының жоғарыда жатқан УП горизонтымен бірігіп кеткендігінің екі
онша үлкен емес аймақтары ... ... ... – Қима мен аудан бойынша қабаттардың құрылысы мен таралу
сипаттамасы
|Гори-з|Бума ... ... ... ... ... | |р | ... |құйылу |жату |
| | | | ... ... |
| | | | |КРД, ... |м, |
| | | | ... | | |
| | | ... ... | | |
| |АА |Аа1 |11 |а1 |0,98 |0,18 |2065 |
| | ... |22 |Аа2+а3 |0,90 |0,51 |2170 |
| | |Аа4 |11 |а4 | 0,63 | | |
| | | | | | |0,06 | |
| |ББ |ББ1 |11 |ББ1 | 0,93 | | |
| | | | | | |0,05 | |
| | ... |22 ... | 0,98 |0,94 | ... ... мен гидродинамика бойынша материалдардың негізінде Жетібай
кен орнының қимасындағы геологиялық құрылым мен ... ... ... екі ... ... бөлуге болады: юра және бор.
Юра шөгінділерінің сулары бор шөгінділерінің ... ... ... ... (1109-1110 кг/м3) үлкен және минералдылығы 140-160
г/дм3 ... ... ... Скважинаның орташа шығымы 50 м3/тәу
құрайды. Юра қабат ... ... ... ... ... ... суы №6 ... ашық фонтандауы мүнаймен
бірге алынды. Оның жалпы сұйықтағы мөлшері 35-40 %.
Бор шөгінділері тең, апт және баррем ... ... ... ... құрайды. Төменгі бор сулары тоғыз горизонттан алынды, олардың
шығымы ... 903,7 ... ... жетті. Бұл горизонттардың суларының
тығыздығы 1018-1020 кг/м3 құрайды. Барлық сулар сульфатты-натрийлі ... қана ... ... суы ... ... мен ... су
араластырғыш жыныстар және саздар мен аргиллиттер су тірегіш жыныстар болып
табылады.
Жетібай ауданындағы сормат шөгінділерінің ... ... ... 30 ... ... шығымы аз құдықтар. Құдықтардан алынатын судың
шығымы шамамен 260-330 ... ... ... ... ... ... ... юра және бор горизонттары үшін ... ... ... ... ... ... 6-8 ... әдетте кездеспейді.
Жетібай үшін көбінесе иодтың ... 10-11 ... ... ... ... өнімді горизонттарының (VІІІ-XІ горизонттар) төменгі
қабатында иод ... ... ... ... байкалмайды. Ортаңғы юра
кешеніндегі суларда аммоний 60-тан 130 мг/дм3 ... ... ... ... шегі ... ... юра кешеніндегі сулардың барлық сынамаларынан тадылды.
Оның концентрациясы 20-52 мг/дм3 шегінен аспайды. Көбіне жиі кездесетін ... ... 30-40 ... ... -ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Игерудің ағымдағы жағдайының негізгі көрсеткіштері мен ... ... ... ... кен ... ... 13 ... горизонттар
мен 26 кеніштер анықталды. Олардың: біреуі газды, он үші мұнайгазды және он
екісі мұнайлы кеніштер. Өлшемі мен қоры бойынша ... XII ... ... ... табылады. Кен орынды игеруде төрт объект ... ... ... ... IX бен X, төртінші объект XI, ... ... ... ... және ... объектілер үшін
есептеулер жүргізілмеген.
1976 жылы игерудің кешенді жоспары жасалды. ... ... ... ... бар ... алты объектісі анықталды.
Алайда, жоғарғы (V-VI) ... ... ... жобада қабылданған игерудің негізгі жағдайларынан бас
тартуға тура келді. VIII, X-XII ... ... ... су ... XIII ... ... су ... бассейні болғандықтан еш ықпалсыз
игеріледі. Су айдау XII және X горизонттарға 1973 жылы, ал XIII ... жылы ... ... ... ... ... саны ... мұнай
өндіру де артты. Жетібайда мұнай өндіру 1979 жылы максимал ... ... ... ... болды, ал 1987 жылдан бастап жылына 400 мың ... ... ... Бұл ... осы ... кеніштің жоғары
өнімді қабатшаларын бұрғылаумен және өндіру скважиналарындағы депрессияның
ұлғаюымен түсіндіріледі.
Мұнай өндірудің өсуімен қатар 1972 жылы газ өндіру де өз ... Су ... ... 386,897 мың тоннаға жетіп ... ... 10,2 ... құрады. 1983 жылдан бастап мұнай мен газ өндірудің
төмендеуі өнімділік ... ... ... ... ... ... коэффициенті, сорапты компрессорлы құбырлар мен
шлейфтердегі, түп ... ... ... ... ... ... байланысты
2.1.- кесте. Шикі мұнайдың физика-химиялық қасиеттері
|Көрсеткіштер ... ... кен орны ... Газ ... | ... ... м3/т |58 ... 50 оС- дегі ... ρ Н, ... |
| |4,9 ... ... µН, π*с |34 ... Қату ... оС | ... ... % |0,11 ... |9,2 ... |1,74 ... |23,6 ... | ... Жетібай кен орнында қолданылатын жинау жүйесі
Жетібай кен орнында “Гипровостокнефть” институты жасаған газды ... ... Бұл ... ... ... ... мән ... максимал қабат қысымы және жазда 45 с-ге, қыста 30 с-ге ... ... ... ... тең мұнайдың жоғары газ факторы;
мұнайдың сулануы;
құбыр трассаларының созылыңқығы;
суланған өнімін тасымалдануын жақсарту мақсатында жүйеге ... ... жүйе ... ... ... әдіспен өндіргенде
скважина өнімі қабат энергиясы немесе артық қысыммен лақтыру желістері
арқылы ... ... ... өлшеу қондырғысына келіп түседі.
Берілген бағдарлама бойынша скважиналардың біреуі өлшеуге тұрады, ал қалған
скважиналардың өнімдері сыйымдылығы 50-80 м ... ... ... ... 0,3-0,4 МПа ... ... ... бірінші сатысы
жүреді. Сипарацияланған мұнай құрамында қалған еріген ... ... ... ... да отты ... 50-60С-ге дейін
қыздырылады. Коллектор бойымен жасақтың басына ... ... ... газ ... ... мен мұнайды қыздыруға арналған пештерге
бөліктеп қолданылуы үшін арнай ... ... ... ... Ал ... газ өндіру зауытына (ГПЗ) берілу үшін газ тасымалдау ... ... Бір ... ... (ГУ) ... 28 ... ... қосылады.
“Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасында 14 скважина қосылатын 3 ... ... ... ... да (ГЗУ) ... ... ... ұзындығы 500 метрден аспайтын лақтыру желілері арқылы “Спутник” типті
өлшеу ... ... ... ... скважиналардың шығымдары
кезекпен өлшенеді. Басқа скважиналардың өлшенген өнімі отта, пеште 60-ге
дейін ... да ары ... ... ... топтық қондырғының (ГУ)
газмұнайлы сеператорына түседі. Ыдыста сеперацияның бірінші ... ... ... ... бас ... ... ... басқармада
қабылданған әдеттегі мұнайгаз жинау жүйесіне “Гипровостокнефт” институты
игерген қосымшалар ... ... ... үшін топтық қондырғыларда сұйықты аралық
қыздыру;
- “НОРД” немесе “Турбоквант” ... ... ... әр ... ... жалпы өлшеу.
Жетібай кен орнында жинау жүйесін көпжылдық пайдалануда төмендегідей
қиыншылықтар байқалды:
- мұнайды ... ... шар ... ... ... ... ... “Спутник” қондырғыларында тұз жиналу;
коррозия салдарынан құбырлардың жарылуы құбырлардың ішкі беттерінде ... ... ... ... ... қимасын тарылтып, қалыпты жұмысын
бұзады. Бұл “Спутник” өлшеу қондырғысының ... ... ... Соның салдарынан скважиналардың көлемдік ... ... ... Әсіресе, құбырлардың жарылуынан көп өнімді
шығындаймыз. Тек 1984 жылдың өзінде жарылу ... ... ... ... шығыны 100 мың сомды құрады. Жоғарыда жазылған ... ... ... осы ... ... ... ... аударылды.
2.3 Кен орнында қолданылатын жеке скважиналардың өнімдерін өлшеу мен
есептеу жүйелері.
Кен ... ... ... ... шығымын өлшеу үшін
“Спутник” типтес өлшеу қондырғысы қолданылады. Ол келесі құрал-жабдықтардан
тұрады:
1) Скважинаның көп жүрісті ... - ... ... ... ... Турбинды шығын өлшегіш ТОР-1;
4) Гидрожетек ГП-1;
5) Жергілікті автоматика блогы;
6) КПР-180; КПР-1-150 клапындары.
Өлшеу қондырғысы келесі ... ... ... ... ... ... келте құбырларына кері клапандар
арқылы қосылады. Скважина өнімі құбырлар байланысының бойымен ПСМ-1 ... ... ... де ... коллекторда КПР-80 ажыратқышы арқылы
өлшейтін гидроциклонды сеператорға бағытталады. Гидроциклонды сеператорда
сұйықтың газдан бөлінуі жүреді. Газ ... ... ... газ желісінде
қондырылған денгейді реттеуші кран арқылы ... ... ... өлшенген
сұйықпен араласады. Сұйық сеператордың төменгі ... ... ... ... мұнай деңгейінің жоғарғы шегінен ... ... ... ... берілген жоғарғы деңгейге
жеткенде қалқып шығады. Газ желісіндегі кранды ... әсер ... ... ... және ... сұйық ТОР-1 өлшегіші арқылы
ығыстырылып шығарылады. Сұйықтың деңгейі ... ... газ ... ... ... ... де ... құйылудың жаңа циклы
басталады. Гидроциклонды сеператордағы деңгейді реттегіш ірі ... ... ... ... ... ... ... циклды өтуін
қамтамасыз етеді.
Сұйық мөлшері ТОР-1 өлшегішінде өлшеніп жалпы коллектормен бағытталады.
Өлшенген скважиналардың шығымы ... ... ... ... ... ... ТОР-1 ... дабылдар
беріледі. Сонымен қатар өлшегіштің стрелкалы циферблаты бар. Онда ... ... ... ... ... ... басқармада газды
өлшеу негізінен ДСС типті сильфонды дифманометрлермен жүргізіледі.
Скважинаның газ факторын анықтау ... ... ... ... ... ... бірі екенін айта кету керек. Осы мақсатта
қолданылатын дифманометрлер ... ... ... ... ... ... жиі ... шығып қалады. “Спутник” қондырғысының газ
желісіне қондырылатын бұл шығын өлшегіштер “Агат” газ ... ... ... газ ... ... үшін ... ... Бірақ,
Маңғыстаудағы кен орындарда бұл өлшегіштер келесі себептерге байланысты өз
құнын анықтамады:
- градуирлі қондырғының болмауы;
- ... ... ... ... ... градуирлі жұмыс
жағдайымен сәйкес келмеуі.
Бұл өлшегіштерге өлшеу кезінде газбен бірге сепараторда ... ... та ... ... Сол ... ... ... ортаның тығыздығына қарағанда өлшенетін жұмыс ортасының
тығыздығы тез ... ... ... ... ... 70-80 ... ... жағдайдан шығудың бір жолы газ ... үшін ... ... болып табылады. Қондырғы “Агат” өлшегіші мен
дифманометр - ... ... ... ... ... ... кезінде қондырғы “Спутниктің” газ желісіне қосылады.
2.4 Жинау жүйесінің жұмыстарындағы қиыншылықтар және олармен күресу
Жинау жүйесінің жұмыстарында коррозия, парафин және ... ... ... ... ... шөгуінің негізгі себебі — мұнайды
өндіру мен ... ... ... ... тұру үшін ... суын қолдануға
байланысты.
Құрамында елеулі мөлшерде сульфат - ... бар ... суы ... ... ... Қабат суларында кальций 10000 мг/литрге ... ... ... 200 ... дейін жетеді. Тұз шөгінділері тығыз,
қатпарлы, 79-89( ... ... ... ... емес ... ... ... ингибиторлеу әдісі тұз түзілуімен күрестегі
әдістердің ең ... ... ... ... ... ... орны үшін ... “Виско” және “порексит-7647” ... ... ... ... ... Айдалатын сұйықпен бірге
қабатқа жіберілетін ілеспе - өндірілетін ...... ... ... 10 гр ... ... ... тұз шөгінділерінен қорғау
үшін мұнайды жинау мен дайындау жүйесінде ингибиторларды үнемі ... ... ... молекулалы майлар, сулар, механикалық
қоспалар мен асфальтты – шайырлы заттары бар ... ... ... ... ... ... шөгінділерінің түзілуіне жағдай
жасайтын келесі факторлар:
- Мұнайда, оны суытқан кезде ерітіндіден ... ... ... кездесуі (температура факторы);
- құбырда еркін газдың болуы.
Парафин шөгінділерін еріту СНПХ-7р-1, СНПХ-7р-2 типті ... ... ... сумен жүргізіледі. Парафин шөгінділерін
болдырмау мақсатымен 1972 ... ... ... кен орнындағы барлық
скважиналар қоры бокситті-эпокситті ... бар ... 1984 ... бастап “КазНИПИнефть” институты коррозияға
қарсылық қасиеті жоғары, қышқыл мен қызуға беріктілігі бар ... ... ... Эмаль негізінен кремний, бор, натрий, амоний, титон және
тағы да басқа элементтердің ... ... ... ... ... эмальдау цехында құбыр бөлшектерін осындай эмальмен жабу басталды.
Жабдықтардың парафинделуін азайтудың тағы бір ... ... ... ... ... ... температураны көтеру болып табылады.
Өндірістік басқармада қолданылатын коррозиядан қорғау әдістерінің реті
мынадай:
- ингибиторлеу;
- резервуарлардың ішкі беттерін желімді композициялармен жабу;
- құбырлардың ... ... ... ... ... басқармасында мұнайды дайындаудың орталық
пунктінен (ЦППН) блокты тармақталған ... ... ... ... ... су ... ингибиторлеумен қорғалады. Қорғау үшін Норует-РА-
23/Д шет ел ингибиторы қолданылады. Бұл ... ... 23 г/м ... ... ... тиімділігі 25-92 пайызды көрсетті. Сорапты
компрессорлы құбырлар да коррозияға ұшырайды. ... ... ... ... 3-5 мм/ ... ... ... нақты қызмет ету
мерзімі 1,5-2 жылды ... ... ... ... сыртқы
коррозиядан қорғау катодты қорғаудың көмегімен ... ... ... басқармасында 576 скважина катодты қорғаумен
қамтылған. Қорғайтын құбырлардың ұзындығы 364 шақырымды құрайды. ... ... 50() мен ... фланецтердің болмауының салдарынан
қорғау потенциалының нормативті шамасы толық ... мен ... ... ... толық қамтылмаған. Диаметрі 300-
350 мм мұнай ... ... ... келесі себептерге
байланысты:
- тасымалданатын мұнай эмульсиясының мұнай мен су фазаларына бөлінуі;
- су фазасында ... ... (10 ... ... ... түріндегі электрохимиялық үрдістің күшеюіне әкелетін
құбырдың төменгі бөлігіндегі қорғау ... ... ... ... ... ... қоспалардың (құм, саз, коррозия өнімдері) бөлінуі.
Мұнай қауіпті көрністерден қорғау ... ... ... ... ... Мұнай эмульсияларының түзелуі мен олардың негізгі қасиеттері
Мұнай эмульсиялары дегенде кен орынды игеру ... ... ... ... өзгере алатын мұнай мен қабат суының механикалық
қоспасын түсінеміз. Қабат ... ... ... ... ... түзіледі, олардың түзілу қарқыны ... ... және ... ... ... сораптармен мұнайды өндіргенде мұнайдың эмульсиялануына жағдай
жасайтын ... ... ... бір ... ... саны мен ... ... шығаратын және қабылдайтын ... ... ... мөлшері, сораптың деңгейден төмен батуы, сорап жұмысының
тиімділік дәрежесі. Мұнаймен ... су ... ... ... қатты араласуы жүреді. Соның салдарынан қысым төмендеп, ... ... ... Сол себепті фонтанды скважиналарда берік эмульсиялар
жиі түзіледі. Конпрессорлы скважиналарда да ... ... ... ... ... газлифті, әсіресе эйрлифтіні
қолданғанда ... ... ... ... ... ... ... өндіргенде түзілетін эмульсияның жоғары
беріктігі кейін тиімді ... ... ... ... ... ... ... эмульсияның түзілуіне
құбырлардың қабырғаларындағы ... ... әсер ... ... ... қимасы кішірейеді және мұнай мен судың араласуын
күшейтетін ағынның ... ... ... ... эмульсиялары
кәсіпшілік жағдайларда пайда болатын:
- механикалық энергия;
- газдың ұлғаю ... ... ... ... ... энергия түріндегі энергиялардың
әсерінен ғана ... ... ... ... ... ... дисперстілігімен, тұтқрлығымен, тығыздығымен, электрлік
қасиеттерімен. Бұл шамалардың барлығы бір-бірімен байланысты.
2.6 ... ... ... ... ... жабдық
Жетібай кен орнында УДО-2М және УДО-3М типті деэмульсациялаушы
қондырғылар қолданылады. ... ... ... ... ... арналған. Қондырғы мұнайды дайындау пунктінде монтаждалады.
Деэмульгатормен араласқан эмульсиялы мұнай қыздыру мен тұтындыру ... ... ... жоғарғы бөлігіне келіп түседі. Аппараттың корпусымен
қабығының арасындағы саңылаудан өтіп, ойықтар арқылы қабықтың ішкі ... ... ... ... ... қатпары арқылы өткенде мұнай
эмульсиясы берілген температураға дейін қыздырылады да таратушы коллектор
арқылы екінші ... ... ... ... ... ... судың бөлінуі
жүреді. Бөлінген су ... ... ... ... ... сусыздандырылған мұнай тауарлы парктың резервуарларына
бағытталады. УДО- 3М ... ... оның ... ... ... ... ... Оның екі бөлек жайы бар, онда ... ... мен ... таза ... бағыттау мәселесі шешілген. Бұл
аппараттың кемшілігіне мыналарды жатқызуға болады: алаулы ... ... ... ... сол себепті қыздырғанда сығылатын ... ... ... шар тәріздес құбырлардың қызып кетуі мүмкін, соның
салдарынан оларға күйіктер шөгеді. Бұл ұзақ ... ... ... ... ... ашу мен ... шарт тәріздес құбырларда
механикалық қоспасы бар тығыз тұз қатпарынан тұратын шөгінділердің болуымен
олардың беттерінің түсуін көрсетті. ... ... ... ... ... ... 35 ... төмен көрсеткішке жеткізе алады.
Өндірістік басқармада ... ... ... ... ... ОТ-200 тұндырғыштары, блокты ПТБ-10 типті құбырлы
пештер мен технологиялық резервуарды ... ... ... кен ... ... газ және суды ... ... мен қолданылатын жабдықтардың технологиялық тәртібі
“Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасында мұнайды дайындаудың аралас
әдісі қолданылады. Осы ... кен ... ... ... қолданылады:
1. “Турбоквант” типті турбинді өлшегіштерден мұнайды есепке алу ... 2 ... ОТ-200 ... 4 ... ... арналған УНС-180(85 сораптары 4 ... ... ... үшін ... пештері 3 дана
5. РВС-5000 технологиялық резервуарлары 3 ... ... ... ... 4 ... РВС-5000 суды дайындауға арналған резервуарлар 2 дана
8. Суды қайта айдауға арналған 8НДВ сораптары 6 ... ... ... тәртібі
Номиналь өнімділігі — 10000 т/тәул.
Жылулық қуаты — 10 ккал/сағ
Қыздыратын ортасы — мұнай, мұнай эмульсиясы.
Қыздырудың максимал температурсы — ... ... ... ... — 6,4МПа
Отыны — табиғи немесе ілеспе газ.
Отынның шығыны — 1600 Н. м/г.
Электрлі қозғалтқыштың қуаты — 55 квт.
Блоктар саны — 3 ... ... ... ... ... — мұнай, газ, қабат суы.
Жұмысшы қысымы — 6 МПа
Сынау қысымы — 9 МПа
Ортаның температурасы — 100С-ге дейін
Эмульсияның сулануы — 30 ... ... ... ... — 1 ... ...... т/тәул
2.8 Мұнай, газ және суды дайындаудың технологиялық үрдісінің сипаты
Шикі ... екі ... ... және ... ... (2 ... ... айдау мен дайындау цехына (ЦППН) келіп
түседі. Скважина өнімінің сулануы орта ... 50-60 ... ... 30С. ... ... сұйықтың көлемі тәулігіне 11-13 мың м3-ті
құрайды.
Мұнайды есепке алу пункті (ПУН) мен сүзгілердің алаңына өткесін сулы
мұнай ПТБ-10 ... (2 ... ... түседі де 45-50 С температураға дейін
қыздырылады. ... ... ... ... ... үшін ОГ-200
тұңдырғыштарында (4 дана) ... ... ... жартылай
сусыздандырылған мұнай (сулануы 30 пайыздан аспайды) соңғы ... (КСУ) ... ... 0,098 МПа ... ... мұнайдың
айырылуының екінші сатысы жүреді. Мұнайдан бөлінген газ сепараторлардың
қабылдау алаңынан өтіп, ... ... ... ... ... Газ 0,5 МПа ... сығылғаннан кейін газ жинаушы
коллекторға бөлінеді.
Жартылай ... ... ... сепарациялау қондырғысынан кейін
технологиялық сораптардың қабылдауында болады. Технологиялық ... ... ... (3 ... ... онда 60-70С ... қыздырылады.
Ары қарай мұнай 11, 12, 13 РВС-5000 технологиялық резервуарларға (3
дана) түседі. Мұнда мұнайды ... 5 ... 7 ... ... ... қабатымен жуу арқылы мұнайдан судың толық бөлінуі ... ... ... сорап арқылы 10 РВС-5000 тауарлы ... (4 ... ... ... парк ... кейін
мұнай тұтынушыға тапсырылады.
Тұндырғыштар мен технологиялық резервуарлардан бөлінген ағынды сулар
РВС-5000 тазартылмаған судың резервуары жиналады. ... ... ... су өз ... ... тазартылған судың
резервуарлы - ыдысына құйылады. Резервуардан Жетібай кен ... ... су ... үшін қабат қысымын ұстап тұру жүйесіне сораптар арқылы
сығылып беріледі. Резервуарда ... ... ... ... үшін ... ... беріледі.
Қондырғыда қазіргі уақытта қондырғыдағы бөшкелерге келіп түсетін
“прогалит” реагенттері қолданылады. Реагент бөшкелерден ... 5 м3 ... ... одан ... өлшегіші бар реагенттерге ... ... ... ... Бұл ыдыстан реагент мөлшерлегіш сораптармен
су-мұнайлы эмульсия ағынына беріледі.
2.9 Реагенттер — деэмульгаторлар. Оларды Жетібай кен орнында ... үшін ... ... жағдайларда Маңғыстау мұнайларын ... ... мен ... ... ... шамамен 8 шет
елде және 10 елімізде шығарылған ... ... ... ... қасиеттері әйгілі реагент “Диссольван — 4411”
активтілігімен салыстырылды шет ел реагенттерінен “Сипарол”, ... ... ... ... ... және тағы да басқа
деэмульгаторлар сыналды. “Сипарол” типті реагенттер ... ... ... деэмульгирлеуші қасиетке ие екендігі анықталды. “Антимуллин”
типті деэмульгаторлар сапалы мұнай алуды қамтамасыз ете алмады. “Диссольван-
4411” және “Серво-6602” ... ... ... өтіп ... үшін ... ... ФРГ ... фирмасының “Диссольван-4411”
реагенті 80-120 г/т меншікті шығынмен Толқын мұнайын дайындауда ұзақ уақыт
қолданылды. Бұл ... ... ... ... 0,2-0,5 ... төмендеді. Сонымен қатар Толқын мұнайы үшін меншікті шығыны 100 г/т
болатын ... ... ... ... ... ... меншікті шығыны 128 г/т болатын әйгілі “Дипроксамин
157-65 м” мен ГДР ... ... ... ... ... ... кен орнындағы құбырлардың жіктелуі
Мұнай кен орындары алаңдарындағы скважиналардың өнімдері жиналатын
және тасымалданатын құбырлар мынадай негізгі категорияларға бөлінеді:
1) ... ...... ... газ ... мұнай-газ
құбырлары;
2) сұйық қозғалысының сипатына ...... газ және ... және ... ... арын ... ... – арынды және арынсыз;
4) жұмысшы қысымның шамасына қарай – жоғары қысымды 6,27 МН/м2 (64
кг/см2 ), орташа қысымды ... ... 1,55 МН/м 2 ... төмен қысымды 0,588 МН/м2 (16кг/см2);
5) төселу әдісіне қарай – жер асты, жер беті, ... және су ... ... қарай:
а) скважина сағаларынан топтық өлшеу қондырғыларына дейін созылатын
лақтыру желілері;
б) мұнай, газ және мұнай – газ – су ... ... ... ... ... құбырлары.
Қабат қысымын ұстап тұру мен эксплуатациялық ... ... ... ... ... су ... және
беретін құбырлар келесі категорияларға бөлінеді:
а) өз бастауларын екінші көтерілімнің сорапты ... ... су ... ... су құбырларынан шоғырлы сорапты стансаларға (КНС) дейін
төселетін жеткізуші су құбырлары;
в) шоғырлы сорапты стансадан (КНС) ... ... ... ... су ... ... гидравликалық үлгісі бойынша тармақталмайтын жай құбырлар
және тармақталатын күрделі құбырлар. Сонымен ... ... ... да ... ... Құбырларды жобалаудың негізгі міндеттері.
Мұнай кен орны алаңын орналастырудың жобасын жасаған кезде ең ... кен ... ... ... ... ... орналасуы
басшылыққа алынады.
Аймақтағы құбырдың жағдайын анықтайтын желі құбырдың трассасы ... ... ... ... ... түсірілген бұл желі трассаның
жоспары деп аталады.
Егер аймақтың жер бедері мүмкіндік берсе күрделі ... ... ... ... ... және ... кедергілерді қиып өтуінің
минимал санымен және ... ... ... ... ... ... жоғарыда аталған барлық талаптарды бір уақытта
қанағаттандыру қиын. Сол ... ... ... ... ... қарастырылады да, ... ... ... ... ... кен орында құбырларды жобалау келесідей негізгі сәттерден
құралады:
1) құбырлардың трассаларын таңдау;
2) құбырдың тік бағытта орналасуын оның ... ... ... ... ... ... қималарын тұрғызу;
3) құбырлардың есептік диаметрлерін, сонымен қатар құбырлар бойынша
мұнай, газ және судың шығындарын ... ... ... жылулық және механикалық есебі.
Өздігінен ағатын құбырлар қазіргі уақытта қолданылмайды. ... ... ... ... ... ... түсінік. Себебі, көне кен
орындарда олар әлі де пайдаланылады.
Өздігінен ағатын жинаушы коллектордың ... ... ... ... ... ... ... еңістігімен шектеледі және таулар
мен жоталардың болуы олардың жолын едәуір ұзартады. ... ... ... ... саны да ... - өздігінен ағатын коллектордың трассаларын таңдағанда
қабылданған еңістер коллектордың ... ... ... “газ
қапшықтарының” түзілуін есепке алмайды.
Еркін - өздігінен ... ... ... ... ... ... көлденең қимасын толтыратын учаскелерден алшақтаған жөн.
Себебі бұл ... ... ... ... ... ... құбырлардың трассалары неғұрлым қысқа болуы қажет.
Бұл құрылыс кезінде, әсіресе пайдаланғанда ыңғайлы.
Сораптар арқылы мұнай айдалатын тауарлы ... ... ... ... аз қойылады.
Мұнайдың жоспарланған тасымалдану көлемін қамтамасыз ететін өздігінен
ағатын мұнай құбырларын таңдауға қатал талаптар қойылады.Оларды есептеу ... Тік ... ... ... ... ... есептеу.
Сепаратордың сұйық (мұнай) өткізу қабілетін қадағалағанда негізгі
мақсат сұйықпен бірге ілесетін газдың түйіршігін азайту ... ... ... ... ... ... газ ... шамасы мына үш
факторға байланысты болады:
1) сұйықтың тұтқырлығы;
2) ... ... ... сепаратордағы сұйықтың деңгейінің көтерілу жылдамдығы
Диаметрі Д=1,2м тік ... ... ... ... ... ... ... диаметрі d=24 мкм, тұтқырлығы 11*10-3
Па*c.
Айырудың термодинамикалық жағдайы мынадай: P= 1,6МПа T= 293 ... ... ... – qH= 180 ... тығыздығы –ρH= 850 кг/м3,
газдың әдеттегі жағдайдағы тығыздығы – ρ0= 1,21 кг/м3, тұтқырлығы μг= 0,014
Па*c, сығылу коэффициенті – z = ... ... газ ... ... ... шөгу ... ... өткізу қабілеті, сұйықтың ішінен бөлініп шығатын газ
түйіршіктерінің диаметрі.
Термодинамикалық жағдайға ... газ ... ... ... ... 17,8 ... ρ0 - газ ... стандарттық жағдайдағы мәні, кг/м3.
Cұйық түйіршіктерінің газ ағынында шығу жылдамдығы:
υr=dн2 (ρж ... μг= ... ... шығу ... ... табамыз:
υr=υr/1,2=0,000019/1,2=0,000016м/с
(2.3)
Газ өткізетін сепаратордың тәуліктегі өнімділігі:
V0= 86400 υr πD2 PT0/ 4P0T=
86400*0,000016*3,14*(1,2)2*1,6*106*273/4*0,101325*106*293*1=
230м3/тәулік.
(2.4)
Мұнайдың сепаратор ішіндегі ... ... ... өндіретін өнімнің өнімділігіне байланысты формула бойынша:
υH=qH/86400ρ=180/86400*0,785(1,2)2=0,00184м/с
(2.5)
болып шығады.
Гравитациялық ... ... ... шарт болу керек,
өйткені сұйықтың ішіндегі газ тезірек жоғары көтерілуі ... ... ... ... ... жылдамдығын 1,2-ге көбейеді деп аламыз (а= 1,2)
υг=υжа=0,00184*1,2=0,002208м/c
(2.6)
Стокс формуласы бойынша жоғарыдағы алған коэфициентпен
dг= √18 μH υг / (ρH-ρг) g= ... ... ... ... ... Кәсіпшіліктегі мұнай өткізгіш құбырларының гидравликалық есебі
Құбырлардың гидравликалық есебі төмендегі ... ... ... егер ... бастапқы және соңғы геометриялық белгілері ∆z= zк-
zН, қысымның ... ∆P= P1– P2, ... ... L, ... Д, ... сұйықтың тұтқырлығы √ж мен тығыздығы ρж
белгілі болса құбырдың өтімділік қабілетін Q;
2) соңғы қысым P2, ... ... L, ... Д, ... айырмасы ∆z, көлемдік шығын Q, сұйықтың ... мен ... √ж ... болғанда қажетті бастапқы қысымды
P1;
3) ∆z, ∆P, L, ρж, √ж ... ... ... Q ... шығынын
өткізуге қабілетті құбырдың диаметрін Д.
Ұзындығы L= 130 км ... ... ... ... QH = 240 ... ... ... тығыздығы ρH= 850 ... ... √ = ... м2/с, ... әсер күші (ПӘК) η = 0,5
Мұнай өткізгіш құбырдың басы мен ... ... ... ... және zк= 340 ... ... мұнай өткізетін құбырдың диаметрін, сораптың арынын (айдау
қысымын) және қуат күшін.
Алдымен – кестеден ... ... ... ... байланысты
оның қозғалу жылдамдығын анықтаймыз.Ол υ = 1,2 м/с.
2.3- кесте - Өткізу құбырынан өтетін мұнайдың ... ... ... мен сору және ... ... ... ... кинематикалық тұтқырлығы |Ұсынатын жылдамдық, м/с |
| ... ... ... 0,115 |1,5 | 2,5 |
| | | ... 0,277 |1,3 |2,0 |
| | | ... |1,2 |1,5 |
| | | ... |1,1 |1,2 |
| | | ... 4,380 |1,0 |1,1 |
| | | ... 8,770 |0,8 |1,0 ... υ ... бойынша мұнай өткізу құбырының диаметрін табамыз:
υ=QH/F=4QH/3600 πD2, ... ... ... = 0,266 ... ... ... ... тапқан диаметрге ... ... ... DH = 273 мм және ... δ = 12 мм ... ... ... құбырдың ішкі диаметрін есептейміз:
DВН=DН-2δ=273– 2*12 = 249 ...... ... ... ... құбырдың МЕСТ 8732–78
бойынша кең тараған түрлері
|Құбырдың сыртқы |Қабырғасының қалыңдығына байланысты 1м ... мм ... ... ... (кг) |
| | 10 мм | 11 мм | 12 мм |
| 76 |14,87 |16,28 |17,63 ... |17,76 |19,78 |21,16 ... |21,97 |24,17 |26,31 ... |27,52 |30,33 |33,10 ... |33,29 |36,75 |40,15 ... |35,29 |38,97 |42,59 ... |46,61 |51,54 |56,43 ... |58,60 |64,86 |71,07 ... |70,14 |77,68 |85,18 ... |81,68 |90,51 |99,29 ... |92,55 |102,59 |112,58 ... ... ... қозғалу жылдамдығын қайтадан есептейміз:
4 QH/3600πD2=4*240/3600*3,14* 0,2492 = 1,4 ... ... ... ... ... сұйықтың қозғалысының
тәртібін анықтаймыз:
R е= υ DВН / ... саны Rе > 2300 ... ... ... қозғалысының
тәртібі – турбулентті. Сондықтан гидравликалық ... ... ... шығарамыз:
λ=0,3164/4√Rе=0,3164/Rе 0,25 = 0,3164/ 27050,25 = ... ... ... бойынша орынның үйкелу әсерінен келуін
табамыз:
h mp= λ L/DВН*υ2/2 д = ... ... 2192 ... белгілерді ескерсек,онда:
Hmp=hmp+(zк-zН)=2192+(340-219)=2313м
(2.15)
Осы бойынша тасымалдау қысымын табамыз:
PН=ρждНmp=850*9,81*2313=19,3МПс
(2.16)
Тасымалданатын мұнайдың мөлшері QH=240т/сағ. және қысымы
PН= ... ... ... оны ... үшін ... қуат ... Vж – ... сұйықтың көлемдік мөлшері, м2/с.
Массалы шығымды Qж көлемдік ... ... ... ... түп ... анықтаудың бағдарламасы
Есептің берілгенін енгізіңіз
Ұңғы ... ... ішкі ... ... ... ... (МПа) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... сулануы (%) ... ... ... (кг/м3) ... ... ALPHA= 8,99Е – ... газ ... Gef = %199,9999923702055
Газдысұйық көтерілімінің максимал ұзындығы Hmax= 2020,79
Минимал түп қысымы Pzmin= ... ... ... “Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасының ұйымдық сипаттамасы
“Жетібаймұнайгаз” өндірістік ... жылы ... ... ... ... басқарады, оған тікелей
экономикалық сұрақтар бойынша бастықтың орынбасары, бас бухгалтер, еңбекті
қорғау бйынша бас ... ... ... Бұл ... ... жағынан бір-бірімен байланысты.
Сонымен қатар “Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасының ... ... ... ... бастықтың орынбасары, қөлікпен қамтамасыздандыру
бойынша орынбасар, бас геолог бағынады.
Әр орынбасар өз ... ... өз ... ... ... ... бөлімдер мен цехтарға ие.
“Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасының әкімшілік құрылымы 3.1-
суретте көрсетілген.
3.2 Негізгі және көмекші өндірісті ұйымдастыру
“Жетібаймұнайгаз” ... ... төрт ... бөлімшелердің
тобынан құралған:
- басқару аппараты;
- инженерлік-техникалық қызмет;
- өндірістік қызмет базалары;
- цехтар мен кәсіпорыдар.
Соңғылары тікелей басқарма басшылығына ... ... ... ... негізі және көмекші үрдістерге
бөлінеді.
Өндірістік басқарманың негізгі өндірістік үрдістері – ... газ ... ... ... мен ... ... ... мақсаты-негізгі үрдістер үшін қолайлы
өндірістік жағдай жасау. Оларға мыналар жатады:
- ... ... күту мен ... ... ... энергиямен қамтамасыздандыру;
- материалдық-техникалы жарақтандыру және тағы да басқалар.
Скважиналарды жер асты ... ... ... ... мен дайындау
цехы, жылумен жарақтандыру бөлімшесі басқарманың көмекші өндірісі болып
табылады.
Көмекші үрдістер (бөлімшелер мен ... ... ... де
қиын жұмыстардан алшақтатып, техникалық үрдіске қолайлы әсерін тигізді.
Сонымен ... ... ... атап кету ... ... және ... жұмыстарындағы немесе еңбек құралдарының орнын
ауыстырудағы көмекші үрдістер;
- бақылаушы-топтық қондырғыларда ... ... сай ... құралдарын тексеру мен сынау бойынша;
- зерттеу-өндірістік үрдістердің ... ... ... ... білу;
- геологиялық барлау - пайдалы қазбаларды барлау бойынша.
3.3 “Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасындағы еңбек ақы ... ... ... ... ... ұйымдастыру, соның ішінде мұнай-газ
өндіруші өндірістік басқармада да, жұмысшы кадрларды пайдалану, орналастыру
мен ... ... ... ... ... ... есептеледі. Ол өндіріс
құралдары мен жұмыс уақытын максимал тиімділікпен пайдалануды қамтамасыз
етеді.
Еңбекті ұйымдастыру құрамына:
- ... ... ... мен ... жұмыс тәртібі;
- жұмысшы кадрларды орналастыру;
- еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету;
- жұмысшыларды таңдау, дайындау және ... ... ... ... кіреді;
“Жетібаймұнайгаз” өндірістік басқармасы бойынша 2003 жылдың 1
қаңтарындағы тізімде 942 адам тұр, ... ... ... 759 адам.
Жұмысшыларға еңбекақы төлеу уақытылы – премиалды, келісімді және
жанама – келісімді ... ... ... ... ... ... ІV ... құрайды.
Басқармада соңғы қорытындыларда материалдық қызығушылықты ... ... ... қызметкерлер мен жұмысшыларға
премия беру туралы қаулы игеріліп бекітіледі.
Өндірістік басқарма ... 1 ... ... ... 2003 ... 475 ... ... ішінде өнеркәсіптік - өндірістік қызметкерлердің орташа
еңбекақысы 39 171,825 тенге.
3.4 Еңбекақы қорының ... ... ... ұйымдастыру кадрлардың мәдениет-техникалық
деңгейін арттыруда, оларды ... ... ... ... өнімділігін
жоғарылатуда өте маңызды. Еңбектің саны мен ... сай ақы ... ... ... Еңбек өнімділігінің озық қарқынын қамтамасыз ету үшін
еңбекақы да өсіп отыруы ... Бұл – ... ... міндетті шарты.
Еңбекақы саны мен сапасына сай еңбек етуші қызметшілер мен жұмысшылар
арасындағы ақшалық нысандағы жоспарлы тәртіпті реттейтін ... ... ... ... ... бекітеді. Оның жалпы деңгейін, аудандар
мен мамандықтар бойынша дифференциялануын, тарифтерін және еңбек ақының
нақты ... мен ... ... ... және газ ... ... ... есептеу үшін қандай көрсеткіштерді
пайдаланғанына байланысты еңбек ақының екі нысаны болады. ... ... ... кәсіпорындағы жұмысшылардың саны ... ... ... ... ... ... бойынша шығындардың өзгерісі
есептеледі (тікелей мұнай өндіруге қатысатын жұмысшылар мен ... ... ... ... саны мен ... өзгерген кезде
жалақы қорының өзгеруін еңбекақы жүйесіне байланысты тарифтік ... ... ... саны ғана ... онда ... ... орташа жалақы бойынша еңбек ақы ... ... ... ... ... ... 4200 ... - өндірістік қызметкерлер (ӨӨҚ) еңбекақының мерзімдік
түрінде жұмыс істейтінін ескере отырып, ... ... ... алу ... ... ... – 2
Қосымша жалақыны ескеретін коэффициентті негізгіден 25 пайыз деп
қабылдап, 1,25-ке тең дейміз.
Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... коэффициент – 1,1
Сонда:
ЕАҚ= Минималды жалақы х тарифтік коэффициент х айлар саны х аудандық
коэффициент х территориялық коэффициент х ... ... ... ... саны = 4200 х ... коэффициент х 12 х 1,1 х 1,14 х 1,25 х ӨӨҚ ... 79002 х ... ... х ӨӨҚ саны.
Басқару аппаратының қызметкерлері үшін:
ЕАҚАБП=4200х9,85х12х1,1х1,14х1,25х5 = 3 890 848,5 тенге
Қызметкерлер үшін:
ЕАҚҚЫЗМ=4200х6,87х12х1,1х1,14х1,25х30 = 16 282 312,2 ...... ... үшін:
ЕАҚИТҚ=4200х7,39х12х1,1х1,14х1,25х148 = 86 406 067,44 тенге
Өнеркәсіптік-өндірістік қызметкерлер үшін:
ЕАҚӨӨҚ=4200х5,95х12х1,1х1,14х1,25х759 = 356 776 982,1 ... ... ... көшу ... ... ... ... жүйесін пайдаланады. Берілген жүйе ... ... ... дейінгі барлық қызметкерлердің жалақысы
қызметкердің еңбекақы қорындағы немесе ... ... ... ... жағдайда әрбір қызметкерлердің жалақысының нақты көлемі бірнеше
факторларға тәуелді:
- қызметкерлердің квалификациясына (біліктілігіне) ;
- еңбекке қатысу коэффициентіне ;
- ... ... ...... ... өндірістік басқармасының 2003 жылғы ЕАҚ
есебі (негізгі және қосымша).
|Контингент ... ... ... ... ... | ... |қоры, теңге |
|1 АБҚ |64 847,475 |5 |3 890 848,5 |
|2 ... |45 228,645 |30 |16 282 312,2 |
|3 ИТҚ |48 652,065 |148 |86 406 067,44 ... |39 171,825 |759 |356 776 982,1 ... |197 900,01 |942 |463 356 210,2 ... ... | | |4 633 562,102 ... ... | | |342 883 595,5 ... ... | | |115 839 052,6 ... | | |463 356 210,2 ... ... ... шығындардың есебі
Жаңа техника және әртүрлі енгізілетін техникалық шараларды енгізу
әрқашанда ... ... ... ... ... ... өндіруде
шығындар деңгейі статьялық қосымша шығарылған көлемге сай өзгереді.
Енгізілетін шара шығындар статьясына әсер етеді ... онда ... ... есеп ... есебі
Негізгі техника орнына келетін негізгі құралдарға амортизациялық
төлемдер “құрал – жабдықтарды күту және пайдалану ... ... ... мен жаңа ... сатып алуға салынған күрделі қаржы
салымына байланысты есептелінеді:
Ажылд.= ... ŁNат / ... ... ... ... ... тг;
Nат – жылдық амортизациялық төлемдер нормасы.
“Жетібаймұнайгаз” ... ... ... ... 1212 379 ... = 181 856 850 теңге ... ... ... ... тұрған 93 скважинаның баланстық құны былай есептелінеді:
(3.2)
(3.3)
Сонымен қатар жұмысы уақытша тоқтатылған 105 ... іске ... ... ... құндары:
(3.4)
(3.5)
мұнда, мұнай скважиналарының нормативті уақыт мезгілі – 15 жыл
болғандықтан ... ... ... ... былай болады:
(3.6)
Т- жылдық мерзім
п – скважиналар саны
“Жетібай” кен орнында мұнайды ... үшін ... ... ... ... ... өлшегіштерден мұнайды есепке алу пункті
(ПУН)
2 дана
2. ОГ-200 ... ... ... ... УНС-180х85 сораптары 4 ... ... ... үшін ... ... 3 дана
5. РВС-5000 технологиялық ... 3 ... ... ... резервуарлар ... ... суды ... ... резервуарлар 2 дана
8. Суды қайта айдауға арналған 8НДВ сораптары 6 ... ... ... ... ... ... амортизациялық төлемдерінің есебі – кестеде көрсетілген.
3.2 - кесте. Амортизациялық төлемдер есебі
|Құрал-жабдықтар ... ... ... ... ... |құн, долл |я ... |
| ... | ... ... |
| ... | |% ... долл |
|1.Мұнай скважинасы. | | | | ... ... |198 | | | ... істеп тұрған| | | | ... ... |93 ... |6,7 ... |
| |105 ... |6,7 ... ... | | | | ... ... алу | | | | ... | | | | ... ... |2 |720 |5,2 |74,88 ... ... |426 |9,3 |158,472 ... ... | | | | |
| |4 |1286 |43,3 ... ... |3 |915 |7,2 |197,64 ... технологиялық | | | | ... ... | | | | ... ... |3 |1280 |7,5 |288 ... |4 |1280 |7,5 |384 ... айдауға | | | | ... 8НДВ |2 |638 |8,6 |109,736 ... | | | | |
| |6 |521 |6,3 |196,938 ... |226 ... | ... |
| | ... | ... тг |
| | |тг | | |
4. ... ... ... үрдісті жүргізудің негізгі қауіпсіздік ережелері.
Топтау қондырғылары - өрт қауіпті өндіріс. Өндіріс едәуір мөлшерде өрт
қауіпті өнімдерді ... ... ... деп ... ... ... ... жоғары параметрлерінде (температура, қысым)
улы реагент-деэмульгатордың пайда болуынан ... пен ... ... ... ... ... ... қондарғыларында қызмет ететін персонал олардың жүйелері мен
барлық аппараттарының неге ... ... ... ... мен ... ... ... міндетті.
Жұмысты жүргізгенде "мұнай өнеркәсібіндегі өрт қауіпсіздігінгң ережелері"
мен ... ... ... ... ... жүргізудің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі шаралар
Технологиялық тәртіпте жұмыс істеу үрдістің технологиялық ... ... ... ... және т. б. ) ... ... объектілері мен жабдықтардың жеке түрлерін
пайдалану ережелерін сақтау "Жетібаймұнайгаз" өндірістік ... ... ... мынадай қағидалар мен ережелерге, нұсқауларға сәйкес
жүргізіледі:
- КИПиА құралдары мен жабдықтарының, ... ... ... ... жүйелі тексеру.
- Жеке қорғау құралдарының жұмыс реті мен дұрыс қолданылуын қадағалау.
- ППР графиктерін, құбырларды, жабдықтарды қарау мен ... ... ... дер ... ... ... ... жұмыс істеп тұрған жабдықтар мен аппараттарда ... ... жол ... Газ қауіпті орындарды жөндегенде ұшқын болдырмайтын ... ... ... ... пайдаланғанда төмендегідей үрдісті
жүргізуідің қауіпсіздік талаптары мен ережелері орындалуы ... ... ... ирек ... мүржалардың жағдайларын бақылау;
- мүржалардағы үру кезінде жұмыс тоқтатылу керек;
- пештердегі отының жануының қалыпты тәртібін қадағалау қажет. Барлық
форсункалар бір ... ... ... ұзындықтары бірдей болуы
керек;
- жану камерасын ауамен үрлегенше пештердің ... от ... ... ... бірге конденсат келіп ... газ ... тез ... ... ... ... керек;
- мұржалар жанып кеткен жағдайда ... ... ... ... сәйкес тез тоқтатау қажет.
Газ отынды мұржалы пештерді ... "газ ... ... ... ... тәртіпте емтихан тапсырған
адамдар ғана газ ... ... ... ... хұқылы.
Резервуарлы парктерді пайдаланғанда күтуші персонал құбырлардың ... ... ... ... мен ... үлгісін білуі
керек. Барлық резервуарларда үлгіге ... ... ... белгіленуі
керек.
Резервуарлы парктің территориясындағы барлық өрт сөндіруші саймандар
әрқашан өздерінің арнаулы орындарында толық жұмыс істеп ... ... өз ... ... ... шығыуы керек. Ол
ыдыстардың жапсарларынан сұйық ақса, ыдыстардан қалыпсыз шу ... ... асып ... және тағы да ... ... ... ... журналға қолданған шараларды жазып отыруы қажет.
Резервуар түбінің негізгі металы немесе жапсарларында жырықтар пайда
болса оларды тез босатып, тазалап ... ... ... ... улы ... жұмыс істеудің қауіпсіздік
ережелерін сақтау қажет.
Деэмульгаторларды бөшкелерде сақтағанда
- қатты жабындымен;
- бөшкелерді күн ... ... ... ... ... мен ... жүйеге деэмульгаторларды бергенде
көтерілуі үшін бейімделуіне арналған сталлаждармен;
- жасанды жарықтандырумен;
- құлыппен жабылатын қақпалар және периметрі ... тор ... ... ... ... ... ... қақпалары мен қоршауларында осы заттар үшін
бекітілген белгілер мен "У.Өрт қауіпті" деген жазу болуы ... бар ... ... ... ... ... мен саймандарды пайдаланған жөн.
Бөшкелердің саңылаусыздығын үнемі қадағалап, бүтін емес бөшкелерді тез
босату керек.
Құбырларды, ... ... ... ... ... қолдануға
болмайды.
Деэмульгаторлармен жұмыс істегенде жеке ... ... ... ... заттармен қоса арнайы киім, аяқ киімді пайдалану
кажет.
Деэмульгаторларды ... ... ғана ... ... ... жуу, ... киімдерді жуу мен тазалау, еден жу,
қандайда бір ерітіндіні алу және тағы басқа ... ... ... ... істейтін адам деэмульгаторлардың қауіпсіздігі
мен улылығы туралы хабардар болуы керек. Жарылыс, өрт және деэмульгатормен
уланған кезде алғашқы көмек көрсете ... ... ... ... ... деэмульгаторларды ерітуші булар
болса А маркалы сүзгіш қорабы бар противогаздарды қолдану қажет.
4.2 ... ... ... ... ... ... мен
найзағайдан қорғау
Барлық қондырғылар мен ... ... ... және мұнай өңдеу өнеркәсібін статикалық электр қуатынан қорғау
ережелерімен” қарастырылған талаптар орындалады.
Адамдардың қауіпсіздігі және ғимараттар мен жасақтардың сақталуы үшін,
сонымен ... ... ... ... және ... ... ... жарылыстардан қорғау үшін “ғимараттар мен жасақтардың
найзағайдан қорғанышын ... мен ... ... ... ... ... орнатылады:
- жерге қосатын сымдардың жалпы кедергілерін азйту үшін ... ... ... ... ... ... сондай-ақ сыртында орналасқан резервуарлар, газ
құбырлары, өнім ... ... алу ... ... барлық металл аппараттар статикалық электр қуатының разрядтары
мен найзағайдың екінші пайда болуынан қорғалуы үшін ... ... ... жеке ... ... мен резервуарлардың өз жерсіңдіргіштері
болуы керек ... ... ... ... ... ... Бірнеше
аппараттар мен резервуарларды жерсіңдіруші өткізгішпен тізбектен қосуға
болмайды;
- найзағайдан қорғау мен жерсіңдіруші ... ... ... акт ... ... ... ... графиктер мен
нұскауларға сәйкес мерзімі көрсетілуі қажет;
- мұнай мен тез ... ... ... мен ... ... ... ... болмайды.
Резервуарларды толтырғанда сұйықтың деңгейіне мән берілуі қажет. Өнім
құйылатын құбыр резервуардағы өлі қалдық деңгейінен төмен болуы керек.
Найзагай ... ... мен тез ... ... құюға, сонымен
қатар олардан сынама алуға болмайды.
4.3 Топтап өлшейтін қондырғыларды найзағайдан ... ... ... ... ... ... ... өздігінен ағатын жинау коллекторы, бөлімшелік
саңылаусыздандырлмаған резервуарлар, ... ... ... ... газ ... ... ... Топтап өлшейтін-сепарационды
қондырғы электрлі қондырғылардың құрылғылары ережелерінің (ПУЭ) В-1а ... ... ... ... ... ... ... ережеерінің (ПУЭ) В-1
және В-2 кластарына жататын ғимараттар мен жасақтар құрылғыларына қарай
найзағайдан қорғаудың 1 ... ... ... қондырғылардың объектілері қосылатын, 1 категорияға
жататын ғимараттар мен жасақтар Қазақстанның барлық аймағында ... ... ... ... ... ... қорғау қондырғысының категориясын дұрыс анықтау
қарастыралатын топтап ... ... ... ... ... шарт болып табылатын туралы айтады.
Ғимараттар мен жасақтар қорғау аймағын қамтамасыз ететін жеке ... ... ... ... ... қорғалады.
Топтап өлшейтін қондырғының найзағайдан қорғанышын жобалау ... ... ... ... ... бағыттауыштың қорғау
аймағының құрылысы мен есебі Г.М.Кржижановский ... ... ... әдіс ... ... құрылысқа топтап өлшейтін қондырғы мен ... ... ... жатады. ІІ құрылысқа - бөлімшелік ... ... пен ... ... ІІІ ... - ... газ жинаушы құбыр.
Ұсыныстарға сәйкес берілген жасақ кешенін қорғау үшін 2 ... ... ... жөн. Ол үшін І ... жататын 1-
найзағай бағыттауыштың оптимал биіктігін (h) табамыз.
(4.1)
Берілген жағдайда 1-2 қос қабат ... ... ... ... ... ... ... қашықтық пен найзағай бағыттауыштан жасаққа
дейінгі қашықтықтың қосындысы шамасы керек.
ІІ қрылыс ... ... ... бағыттауыштың оптимал биіктігін
анықтаймыз.
(4.2)
(4.3)
Осылайша 2-найзағай бағыттауыштың және ... бұл ... ... ... ... ... ... ІІ
құрылыс бөлігіне сәйкес және мәндері енгізіледі.
(4.4)
(4.5)
Типтік конструкциясын бағдарлап бірінші және екінші стерженді найзағай
бағыттауыштардың биіктіктерін есептеу үшін 25 м және 35 ... тең ... ... ... бағыттауыштардың есептеу үшін қабылданған
биіктіктерінен шығатын қорғау аймақтары мен тұрғызудың есебіне келеміз.
2-найзағай ... ... ... ... болатын қорғау
аймағын тұрғызамыз. Ол үшін найзағай бағыттауыштан 0,75 h және ... ... А және В ... ... ... бағыттауыштың
төбесі мен 0,8h биіктікте орналасқан В нүктесін түзу сызықпен қосамыз. Екі
сызықтың қиылысу нүктесі арқылы ... ... ... ... қоргау аймағының
шекарасы береді.
денгейдегі 2-найзағай бағыттауыштың қорғау радиусын аңықтаймыз.
болғандықтан мына өрнекті қолданамыз:
(4.6)
Осы ретпен 1-найзағай бағыттауыштың да қорғау радиусын ... ... ... ... төбесінен 2-найзағай бағыттауыштың
пайда болған қорғау аймағымен қиылысына дейін көлденең сызық ... ... Г ... ... ... биіктігіне сәйкес
келеді және алдағы есептеулерде фиктивті найзағай бағыттауыштың төбесі деп
қабылданады.
1-найзағай ... пен ... ... ... қорғау
аймағының жоғарғы шекарасын анықтаймыз. Ол үшін ... ... L ... ... І-І өсте - ... ... 0- нүктесі арқылы доға жүргіземіз.
- шамасын мына ... ... ... мына ... ... аймағының ені деңгейде былай болады:
(4.10)
Сонымен есептеулер көрсеткендей І және ІІ қорғау ... ... ... ... бағыттауыштардың қорғау аймағында орналасқан.
4.4 Найзағайдың екіншілік әсерінен қорғау
Найзағай бағыттауыш қондырғы ... оған ... ... ... ... ... әсер пайда болады, ол электростатикалық индукция
түрінде байқалады. Сондықтан құрылысы бойынша ... ... ... қатысты жасақ (ГЗУ) найзағайдың екіншілік әсерінен қорғауға
жатады.
Электростатикалық индукциядан қорғау үшін объектінің периметрі бойынша
жабдықтың ... ... ... ... ... ... тор
жасау қажет және жеткілікті, сонымен қатар конструкцияның ... мен ... ... Экрандаушы тор негізінен
объектінің металл табаны мен табанға әр 15-20 метр ... ... тік ... ... Тоқ ... арнайы жерсіңдіруші құрылғыға
R=10см радиуспен жалғанады. Электромагнитті индукциядан ... ... ... ... ... жол ... ... арасында
олардың өзара жақындасқан жерлерінде 10 см және одан да аз ... ... 20 см ... ... ... керек.
Құбырлардың элементтері мен қорғалатын жасақта орналасқан басқа да
созылған коммуникацияларды ... бір ... 0,0003 ... ... электр кедергісінің мәнімен шектесуді қамтамасыз ету қажет.
Егер біріккен жерлерде бұл шарт сақталмаса диаметрі 5 ... ... ... ... ... қимасы 2 мм-ден жоғары ... ... ... ... ... Жерсіңдіруші құрылғының есебі.
Жерсіңдіруші найзағай бағыттауыш қондырғының тізбектелген тізбегінің
соңғы элементі болып табылады. Найзағай ... ... ... ... жерге қатысты жеке бөліктерінің тоғын азайтуға арналған.
Тағайындалуы бойынша жерсіңдіршілерді екі түрге бөлеміз:
- найзағайдың ... ... ... кешеніне және жоғары
потенциалдар қорына ... ... ... ... ... ағатын тоқтың импульсті кедергісін (импульсті тәртіп) есептеу
қажет;
- екінші топ үшін ... ... ... ... ... ... яғни ... екіншілі әсерін.
Жерсіңдіруші ретінде грунттық жерсіңдірушіні қабылдаймыз. Жерсіңдірушінің
есебін 380В ... ... ... ... сорапты қондырғы үшін грунттың 10%
ылғалдылығында жүргіземіз.
1) Жердің мүмкін кедергісін R=4 Ом деп қабылдаймыз.
2) ... ... ... мен ... бату ... l=2,5м; ... Грунттың 10% ылғалдылықта байқалған меншікті кедергісі
4) Грунттың есептік кедергісін деп ... ... ... ... тік электродтар үшін мезгілдік (сезонность)
коэффициенті:
қалыпты ... ... ... ... коэффициент.
(4.11)
Грунтқа батырылған қөлденең стержен үшін грунт кедергісін есептейміз.
(4.12)
Мұндағы көлденең электродтар үшін ... ... ... жағдайын ескеретін коэффициент.
(4.13)
5) Бірлік жерсіңдірушілердің кедергілерін анықтаймыз.
а) грунтқа тігінен ... ... ... ... Р=110 Ом- грунттық есептік кедергісі
L=2.5- электродтың ұзындығы
D=10 мм-электродтың диаметрі
t=1.75 м- батырылу тереңдігі
б) грунтқа көлденең ... ... ... жерсіңдірушінің
кедергісі:
(4.15)
6) грунттық жерсіңдірушінің кедергісін анықтаймыз.
(4.16)
Мұндағы мен -тік және ... ... ... ... ... грунтық кедергі қабылданған ... ... ... ... ҚОРҒАУ
Кез келген кен орындағы қолданылып жатқан ... ... ... ... көзі ... табылады.
Бұл “қоршаған отаны қорғау” бөлім толығымен мұнай өнеркәсібіне арналып
жазылған.
Объектің негізгі технологиялық процестері: ... ... ... ... ... ... Көмекші объекттер: жөндеу қызметтері,
лабораториялар, материалдар мен реагенттерді сақтау және т.б.
Көпшілік ... ... ... ... мына ... ластайды:
1. Мұнай және газ кен орындарын өндіру мен игеру процесінде ... ... ... Булану аймағына ілеспе қабат суларын төгу;
3. Кен орнын игеру кезінде ұңғы өнімін жер бетіне төгу;
Мұнай және газ өнеркәсібінің ірі кешендердің және ... ... ... ... ... бар (ауа, су, ... әлемі,
жануарлар әлемі және т.б.). Су қоймасы және жер сфераларына жыл ... ... аса ... ... ... 500 км3 қауіпті су ағындары
және 1 млрд. т. ... ... ... мен көлемі бойынша әр түрлі
аэрозолдар төгіледі.
Мысалы: газды жағу факелдарын жою үшін көп өндірістерде ... ... ... ... ... Атмосфераны, литосфераны, гидросфераны ластану көзі ретінде
технологиялық процестерді ... ... ... кен ... ... табиғи ортаны
ластайтын көздер газ өңдеу ... ... ... ... мұнай тауар
парктері, сораптар, реагенттер қоймасы, тазалау ... газ ... ... парктері, газбен жанатын пештер болып табылады.
Ластауға әсер ететін көздердің бірі Жетібай ... ... ... ... оның негізгі технологиялық процестері мыналар:
Мұнайды 1-ші және 2-ші ... ... ... ... ... ... ... ерітіндісімен газды күкірт сутек пен көмір қышқылдан
тазарту;
Сілті ... ... ... ... ... ... ... алу;
газды дайындау қондырғысы.
Кәсіпорынның жинау жүйесіне сепараторлар, факелдар жүйесі, дренажды
ыдыстар кіреді, сондай-ақ олар атмосфераны ... ... ... ... ... ... ... сутек, көмір сутек, ... ... ... ... ... ... күкірт сутек тотығы,
марганец қосылыстары, кремний қосылыстары, фторидтер, қаракүйе.
Мұнай кен орны, пештер және т.б. ... 4-ші ... ... ... және ... ... 2-ші немесе 3-ші категориясына жатады.
Атмосфераның ластану көздеріне мыналар жатады: пайдалану ұңғылары,
өлшеу қондырғылары, ... ... ... ... ... трубалары, сораптар.
Негізгі тікелей ластануға қатысы барлар мыналар: газды жағу факелдар,
пештерден шығатын трубалар, резервуардың қысымды және ... ... ... ... жоқ ... ... ... – көмір сутек және
күкірт сутек.
5.1.2 Гидросфераның ластану себептері
Мұнай кәсіпшілігі қабат суларына және жер беті ... ... ... ... ... ағын ... пайда болады:
● Мұнай және мұнай өнімдерімен ластанған өндірістік сулар;
● Органикалық заттармен ластанған шаруашылық сулар;
● Қабат және жер беті суларының ... ... ... ... ... тазаланған өндірістік және тұрмыстық
ағын сулары;
2. Жер беті ағын сулары;
3. ... ағын ... ... ... ... ... ілеспе қабат суының төгіліуі;
5. Құбырлардан, ыдыстардан және басқа да құрылымдардан улы сұйық
материалдардың фильтрленгендері;
6. Ластайтын ... ... ... яғни ... және ... ... қонуы;
7. Қалдықтар мен материалдарды сақтау орны, тасымалдау алаңы;
8. Төгілген мұнайлар, газ тазарту өнімдері, реагенттер және т.б.
5.1.3 Литосфераның ... ... ... ... кешендерінің тигізетен кері әсері:
● Ескі нашар цементтелген ұңғылардан ... ... жер ... ... жерге төгілуі және материалдар мен қалдықтардың сақталуы.
5.2 Ұйымдастырылған шаралар
Қоршаған табиғи ортаны ... ... ... ... ... ... ... инженері. Табиғатты қорғау шарасының ... ... 1-ші ... ... ... ... бұзылуының азаюы бойынша
ұйымдастырылған шараларға мыналар кіреді:
● Өндірістегі режимдер мен шикізаттарға ... ... ... ... ... және үйрету;
● Ортаны және тастанды қалдықтарды бақылау жүйесін құру;
Бақылауды қажет ететіндер:
1. Өндірістің аса тиімді прцестерін, аз ... және ... ... ... ... қорларды тиімді пайдалану;
3. Жер беті және қабат суларын өндірістік қалдықтармен ластаудың алдын
алу шаралары;
4. ... ағын ... ... алу ... ... шараларды
іске асыру және өндіріс объектілерін экологиялы қауіпсіз пайдалану;
5. Өндіріс өнімдерінің және соған сай ластандырғыш заттардың ... ... ... ... ... қорғау және табиғатты қорғау шаралары
Жобалау және экологиялық тазалау технологиясын енгізуден, жаңа тазарту
системасын ... ... ... шығарудан басқа әрдайым табиғатты
қорғау шаралары қажет.
5.3.1 Атмосфераны қорғау
Атмосфераның зиянды заттармен ластануын азайту үшін ... ... ... және ... бұзылмауын, беріктігін
қадағалау қажет. Сондай-ақ ластануды шектеу ... ... ... ... ... шектеу бойынша жобада келесі негізгі
технологиялық шешімдер қарастырылады:
ТУ-39-РК1168001-97 ... ... ... ... ... құрамы
аса шектеулі болуы керек.
5.1 кестесінде ауа атмосферасында ... ... ПДК ... сол ... ... ... технологиялық процестер
қарастырылған:
1. газды тазарту;
2. ілеспе ... ... ала ... тоқтап, қондырғыны ауыстырған кезде газдың күкірт сутегімен
бірге шығуын және сақтандырғыш клапандардан газдың ... ... алу ... ыс ... ... ...... Ауа атмосферасындағы зиянды заттардың ПДК-сы
|Заттардың атаулары |Тұрғылықты жерде ... ... ... ... |0,085 // 0,04 мг/м |2,0 мг/м ... ... |0,085 // 0,04 |5,0 мг/м |
| |мг/м | ... |0,2 // 0,04 мг/м |20,0 мг/м ... |0,1 ... |0,00015 мг/м ... |0,05 мг/м |5,0 мг/м ... |1,2 мг/м |300,0 мг/м ... ... |0,01 мг/м | ... ... |0,3 // 0,1 мг/м |1,0 мг/м ... ... |0,2 // 0,06 мг/м |5,0 мг/м ... ... |0,02 мг/м |2,0 мг/м ... |0,2 мг/м |50,0 мг/м ... |0,01 // 0,001 | |
| |мг/м | ... ... |0,002 мг/м | ... |0,00009 // 0,1 |0,8 мг/м |
| |мг/м | ... ... |0,04 мг/м |2,0 мг/м |
| ... ... |0,02 мг/м | ... емес шаң |0,15 // 0,05 | ... | | ... күйе |0,15 |0,05 мг/м ... сутек |0,008 мг/м |10,0 мг/м ... |0,00033 мг/м ... мг/м ... көміртегі |0,03 // 0,005 |3,0 мг/м |
| |мг/м | ... ... |5,0 // 3,0 мг/м |20,0 мг/м ... |1,0 мг/м | ... |1,0 мг/м |10,0 мг/м ... |0,7 мг/м |0,05 мг/м ... ... жер қоймаларына құю рұқсат етілмейді. Ол үшін саға
маңындағы аудандар және бетондалған құдықтар қарастырылады.
5.3.2 Гидросфераны қорғау
Қазіргі жоба ... ... ... үшін ... қарастырылады:
- Механикалық және биологиялық тазартудың жаңа жүйелері;
- Қабат ... ... ... ... ... ... ... аппараттарын қолдану арқылы сумен қамту жүйесін
қолдану;
Амин құрамды ағын суларын микробиологиялық тазарту қарастырылған. Ал,
техгологиялық ... ... және ... емес ... ... ағын ... жер ... төгілуін қарастырылмайды.
Жоғары арынды саңылаусыздандырылған жүйенің орынды пайдалануы қоршаған
ортаны және гидросфераны ластамайды.
Құбырлардан аққан зиянды ... ... ... ластануына жол бермес
үшін жобада мыналар қарастырылады:
1. Канализацияның тазарту ... ... ... технологиялық
процестеріне оралады;
2. Сусызданған механикалық қоспалар қалдықты залалсыздандыру
қондырғысына жөнелтіледі;
3. ... ... ... ... ... түрде мұнайды қондырғыға
жіберу құбыры жабылады;
4. Егер гидродинамикалық зерттеу, жер асты және күрдеоі ... ... онда ... ... және меңгеру кезінде қабат флюиді
шығуы мүмкін;
5. Қабат суларының ластанған аймағындағы қабат суларының ... ... ... ... ... ... ... қорғау
Жер қойнауын ластайтын деңгейді төмендететін шаралар 4-ке бөлінеді.
1. Ұйымдастырылған шаралар;
2. Технологиялық шаралар;
3. ... ... ... ... ... шаралар: қалдықтармен айналысатын ұйым; кен орын
территориясы бойынша техникалар және авто ... ... мен ... ... ... қондырғыны тасымалдау, техникалық
қайта құнарлату кезінде жер бедерінің ... ... ... ... ... қорғау органдарын
бақылайтын игеру жобаларын тексеру және ... жер ... ... бағытталған проектілі-конструкциялық шаралар
шешімдерін қолайлы таңдау.
Санитарлы-эпидемияға қарсы шаралар: ... және ... ... ... ... таңдау және ұйымдастыру; аса қауіпті
инфекциядан адамдарды эпидемияға қарсы қорғауды қамтамасыз ету.
Қазіргі кезде ауыл шаруашылығында ... ... ... ... тұрғыда қарастырылмаған. Осыған байланысты тек қана жерді
мынандай техникалық қайта құнарландыру шаралары қарастырылған:
... ... жер ... ... ... су ағындарын реттеу және т.б.;
Қалдықтарды жою және жинауды ұйымдастыру
Қалдықтардың негізгі жиналатын жерлері:
1. мұнай кәсіпшілігі;
2. құрылыс алаңдары;
3. өндірістік базалар;
4. вахталы ... ... ... ... ... және көмекші алаңдар
бар.
Қалдықтарды жою және жинау ... ... ... ... факторларды
ескеру керек: жергілікті жер бедері мен географияның ерекшеліктері, жердегі
сулардың жағдайы мен ерекшеліктері, жиналған ... ... ... ... жағдайлар, осы территорияның экологиялық
сезімталдығы, ауа ... ... және ... да геологиялық пен
экологиялық жағдайлар.
Литосфераны тиімді қорғайтын мынадай шаралар бар:
● бұрғылау ... ... ... ... ... ескеру;
● құм жолдарының санын шектеу;
● жерді құнарландыру шараларын іске асыру;
● жер жағдайына бақылауды ... әсер ... ... ортаны ластайтын қауіпті заттар шу,
электромагниттік және радияциялық сәулелену, лазерлер және ультрадыбыстар
болып ... ... ... материалдарының, резиналық, металдық
және басқа да бұйымдардың тез бұзылуына себеп ... ... ... ... ... ... ... ең үлкен қауіп төндіреді. Сонымен
бірге жұмысқа қабілеттілікті азайтып және науқастануды көбейте отырып ... да кері әсер ... мен ... кен ... мұнайды жинау жүйесі негізінен қабылданған
орналасу жобасына ... ... ... ... ... ... ... тұрған скважиналардың сағаларында
мұнай-газды қоспаның ... ... ... мұнай жинаудың
“Гипровостокнефть” бір құбырлы жүйесі қолданылады.
Қабылданған ... ... ... ... мұнайды жинау мен
дайындаудың барлық кешенін қамтамасыз етеді. Мұнайды сусыздандыру мұнайды
айдау мен ... ... ... ... ... ... жүзеге
асырылады. Осы жерде мұнайды тұзсыздандыру да жүреді. Деэмульсациядан кейін
сусыздандырылған мұнайдың құрамындағы ... ... 2 ... ... ... 10 қондырғы жұмыс істейді, қондырғылардың әрқайсысының
өнімділігі шегіне жетіп ... ... ... ... ... күшейту қажет. Мұнайды сусыздандырғанда деэмульгатор
ретінде ... ... Ол ... ... көрсетумен
ерекшеленеді. Бірақ ол улы және қауіпті.
Дипломдық жобаның ... ... ... ... мен кәсіпшіліктегі құбыр диаметрінің ... ... ... газ ... ... ... мәселе.
Нашар изоляцияның ... ... ... ... скважиналар ингибиторлық және катодты қорғауға ... ... ... ... дейінгі (ГУ) лақтыру
желілерінде қолданылатын ... ... ... ... оларда
қысқы мерзімде мұнайдың қатуына қарсы келе алмайды. Бұл ... ... ... және ... үзу мен ... іске қосу
жұмыстарындағы қиыншылықтарға себепші болады.
Жабдықтар мен техникалық ... ... ... ... ... ... ішкі ... қорғау үшін Dodіcor V4712
ингибиторы қолданылады. Коррозия жылдамдығы жылына 3-5мм. ... осы ... ... ... Ол ... долларды
құрайды.
Сондықтан, жинау коллекторларын коррозиядан қорғау үшін құбырлардың
ішкі ... ... ... ... ... (СО2) ... үрдісінің
қажеті болмайды. Бұл пайдалану шығындарын азайтады.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Туякбаев С.Т. Геология и ... ... ... ... ... за 2002 год НГДУ ... ... В.М. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин – М. Недра, 1978г.
4. Гиматудинов Ш.К., ... И.И. и др. ... и ... ... ... и газоконденсатных месторождении – М. Недра, 1988г.
5. Бухаленко Е.И. Нефтепромысловые оборудование: Справочник – 2-е изд. ... ... ... К.И., ... Н.В. Сбор и ... ... продукции на
нефтяных месторождениях. Алматы, 2000г.
7. Уманский Л.М., Уманский М.М. ... ... и ... М. Недра, 1974г.
8. Юрчук А.С. Расчет нефтегазовых добычи. М. Недра, 1976г.
9. Оркин К.Г. ... в ... и ... добычи нефти. Недра, 1967г.
10. Сулейманов М.М. Охрана труда в нефтяной безопасности. 1985г.
11. Домин П.А. Справочник по ... ... 1985г.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 66 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шығармашылық шыңдалу – басты бағыт6 бет
Қарағанды қаласындағы Қарағайлы карьері64 бет
8 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты16 бет
Дәстүрлі қазақ шаруашылығын күшпен күйрету науқандары74 бет
Ес пен парасаттың бұзылуы4 бет
Заң актлерін кодификациялау13 бет
Кодификация (сұрыптау) және инкорпорация (реттестіру) құқықтық нормаларды жүйеге келтірудің негізгі жолдары31 бет
Онкологиялық ауруларды сәулемен емдеу әдістері7 бет
Сөздің тура және ауыспалы мағыналары, мақал-мәтел5 бет
Түркия туралы ақпарат4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь