Аграрлық кәсіпкерлікті құқықтық реттеу

МАЗМҰНЫ

КIРIСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4

1. Аграрлық кәсіпкерліктің түрі ретінде шаруа (фермер)
Қожалығы қызметiнiң құқықтық негiздерi
1.1Аграрлық кәсіпкерліктің түрі ретінде шаруа (фермер)
Қожалығының құқықтық Жағдайы Және оның түрлерi ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.2 Аграрлық кәсіпкерліктің түрі ретінде шаруа (фермер)
Қожалығының қызметiн мемлекеттiк тiркеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.3. Аграрлық кәсіпкерлік түрі ретінде шаруа (фермер)
Қожалықтарының қызметін мемлекеттiк қолдау шаралары ... ... ... ... ... 11

2.Аграрлық кәсіпкерліктің түрі ретінде шаруа (фермер)
Қожалығының құрылу тәртібі
2.1 Аграрлық кәсіпкерліктің түрі ретінде шаруа (фермер)
Қожалығының Жерге құқықтарының пайда болу негіздері ... ... ... ... ... 16
2.2 Аграрлық кәсіпкерліктің түрі ретінде шаруа (фермер)
Қожалығының жер меншік немесе жер пайдаланушы ретінде
Құқықтары мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27

3. Аграрлық кәсіпкерліктің түрі ретінде шаруа (фермер)
Қожалығының қызметiн тоқтату шарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54

Қолданылған әдебиеттердiң тiзiмi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...55
Кiрiспе
Мемлекеттiң нарықтық экономикаға негiзделiп қүрылуы қазақстандағы ауылшаруашылығы дамуында күрделi өзгерiстердi талап еттi.
Ауылшаруашылығында Жер негiзгi өндiрiс құралы болып табылады, Сондықтан да шаруа (фермер) қожалықтарының қызметiн үйымдастыру саласында Жер қүқық қатынасын реттеуi үлкен маңызды мәселе, оған Себеп шаруа (фермер) қожалығының дамуына Жер қүқық қатынастарынының түрақты Жағдайы үлкен әсер етедi.
Аграрлық реформаны Жүзеге асырудың бiр бағыты Жер қатынастарын қайта құру болды.
1991 Жылдан бастап қазақстанда Жер реформасы Жүзеге асырылуда. Мұның негiзгi максаты Жерде әртүрлi шаруашылықтарын дамыту нәтижесiнде ауылшаруашылығының өнiмдерiн өндiрушiлер арасында Жердi қайта бөлу. Жер реформасын Жүзеге асыру үрдісiндегi 1991-1995 Ж.Ж. кезеңiнде Жер қатынастарын өзгерту негiзiнде ауылùаруашылығын реформалаудың негiзгi Сұрақтары белгiлендi Және елеулi түрде шешiмiн тапты Және олар ауылшаруашылығы өндiрiсiң нарықтық Жағдайларына өту кезеңiнiң талаптарына Жауап беретiн едi.
1991-1996 Жылдар арасында арнайы Жер қорына 1,5 млн.га Жыртылатын Жерлер енгiзiлдi. Олар бiрiншi кезекте азаматтарға шаруа қожалығын Және Жеке қосалқы шаруашылық Жүргiзу үшiн берiлдi, бұл республика тұрғындарының Жеке шаруашылығы үшiн Жер учаскелерiне сұранысын елеулi түрде қанағаттандыруға мүнкiндiк бердi.
Жер реформасын Жүзеге асыру мақсатында қазақстанда көптеген заңды Және заңға сәйкес актiлер қабылданды, ол мысалы. Қазақстан республикасы 2003 жылғы Жер кодексі2, " Шаруа (фермер) қожалығы туралы заңы"3, " Жеке кәсiпкерлiк туралы заңы". Аталған заңды актiлер қазақстан республикасының конститусиясына сәйкес азаматтардың кәсiпкерлiк қызметiнiң еркiндiк қүқығына мемлекеттiк кепiлдiк жүйесiн қамтамасыз етедi. Қазiргi кезде қазақстанда нарық қатынастары дамуы кезiнде болашақ шаруа (фермер) қожалықтары көбеюде. Себебi, бұлар Жер реформасын негiзгi Және маңызды элменттерiнiң бiрi.
Аграрлық кәсіпкерліктің субъектілерінің дережесі әртүлі болуы мүмкін. Аграрлық кәсіпкрелердің құқықтық жағдайы көп жағдайда субъектінің өзінің ұйымдық нысанымен, аграрлық кәсіпкерлікпен айналысудың мүліктік негізін қалыптастыру тәртібімен, аграрлық сектордағы кәсіпкерлік қызметті жүргізуді ұйымдастыру нысанымен анықталады. Сонымен қатар аграрлық кәсіпкерлердің құқықтық жағдайының ерекшелігін анықтаушы негіздердің барлығы бір-бірімен байланысты, бір-біріне тәуелді.4
22 желтоқсанда 1997 Жылы қазақстан республикасы Үкiметiнiң қазақстан республикасы ауылшаруашылығын 2010 Жылға дейiн даму стратегиясын бекiту туралы қаулысы қабылданды. Бұл құжатқа сәйкес ҚР ауылшаруашылығы 2010 Жылғы дейiн ауыл шаруашылық өнiмдерiн үш есе көбейту, ауылшаруашылығында кедейлiктi төмендету Және ауылшаруашылық тұрғындарын әлеуметтiк қорғау мақсаттарын көздейдi.
5 маусымда 2005 жылы “Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы” Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Ол агроөнеркәсiптiк кешендi дамытуды мемлекеттiк реттеудi жүзеге асырудың құқықтық, ұйымдық, экономикалық және әлеуметтік негіздерін айқындайды.
Қолданылған әдебиеттердiң тiзiмi:
Нормативтiк актiлер:
1 қазақстан республикасының конститусиясы 30 тамыз 1995 Жыл.
2 Шаруа (фермер) қожалығы туралы қазақстан республикасының заңы 31.03.1998 Жыл.
3 Жеке кәсiпкерлiк туралы қазақстан республикасының заңы. 31 қаңтар 2006 Ж.
4 Неке Және отбасы туралы қазақстан республикасының заңы .17 желтоқсан 1998 Ж.
5 Қазақстан республикасының Азаматтық кодексi.
6 Жеке кәсiпкерлiктi қолдау Және қорғау туралы қазақстан республикасының заңы. 19 маусым 1997 Ж.
7 Қазақстан республикасының Жер кодексі .20 маусым 2003 Ж.
8 Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды Және онымен жасалған мәмiлелердi мемлекеттiк тiркеу туралы қазақстан республикасының заңы. 5 желтоқсан 1995 Ж.
9 Жылжымайтын мүлiк ипотекасы туралы қазақстан республикасының заңы. 23 желтоқсан 1995 Ж.
10 Шаруа (фермер) қожалығын жүргізу үшін Қазақстан Республикасының
Азаматында, тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін Қазақстан
Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғасында және оның үлестес
Тұлғасында жеке меншік құқығында, сондай-ақ тауарлы ауыл шаруашылығы
Өндірісін жүргізу үшін шетелдіктерде, азаматтығы жоқ адамдарда және
Шетелдік заңды тұлғаларда уақытша жер пайдалану құқығында болуы мүмкін
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің бір әкімшілік
Ауданның (қаланың) аумағындағы шекті (ең жоғарғы) мөлшерін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 ж. 22 қазандағы N 1071 қаулысы
Арнайы әдебиеттер:

1. Аяганова К.Т. крестьянское хозяйство казахстана. Алматы, 1998.
2. Амирханова И.В. Прававое обеспечение предпринимательства на основе крестьянского (фермерского) хозяства. Алматы, 2004.
3. Аграрное право. Оқулық. 1996
4. Абдраимов Б.Ж вопросы правового механизма обеспечения законности в земельном просессе. Алматы, Жеты Жарғы. 1999.
5. Архипов И.Г. Земельное право республики казахстан. Алматы. 1997.
6. Баландин. Крестьянское хозяйство. МВО. Агропромиздат. 1992
7. Блохин С.Н, Шкарин. Индивидуальный предприниматель: практика руководства и комментарии по организасии ведения индивидуального предпринимательства граждан без образования þридического лиса. М. " Герда ". 1997.
8. Базарбаев Б.Б. Право собственности в крестьянском хозяйстве и вопросы его наследования. Вестник казгу. Þридическая Серия. 1993
9. Вольдман Þ.Н. Об особенностях правового регулирования труда в крестьянском хозяйстве. Хозяйство и право. 1998.
10. Еркинбаева Л.К, рыскалиев Д.У. Право крестьянского хозяйства РК. Оқу құралы. Алматы.1995
11. Есиркепов Т.А. Становление организасионно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий казахстана в условиях рынка. Алматы.1998
12. Кузнесова В. Регистрасия крестьянских хозяйств. Проблемы и пути решения. Хозяйство и право. 1996, 2
13. Кусаинова Л.А. Право землепользования крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях рыночных отношений. Диссертасия на соискание ученой Степени к.þ.н. Алматы. 1997
14. Культелеев С.Т. Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы. – А.,2005.
15. Кодерова Н.А, Барангазиева Л.Б, Налоги для крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях рынка. 1998
16. Погребной А.А. Правовое регулирование деятельности крестянских (фермерских) хозяйств в условиях рынка. М.1992
17. Погребной А.А. Организасионно-правовые формы Создания крестьянских хозяйств. Сов. Государство и право. 1991, 11
18. Пегренко А.А. Экономика кретьянского хозяйства. Алматы. 1993
19. Проблемы и перспективы крестянского (фермерского) хозяйства. Экономика и право РК. 1998, 3
20. Рахметов Е.Ш. Правовые проблемы развития крестьянских хозяйств Украины. ВМУ. Серия 11. Право. 1991, 2
21. Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан. А.,2001.
22. ×аянов А.В. крестьянское хозяйство. М. 1989.
        
        З А Ң  Ф А К У Л Ь Т Е Т I
Табиғи ресурстар Және ... ... ... Ж Ұ М Ы С ... ... ... жұмысының тақырыбы: “ Аграрлық кәсіпкерлікті
Құқықтық реттеу”.
Жұмыс мақсаты: ... ... ... ... қожалығы туралы”
заң негiзiнде, аграрлық кәсіпкерлік ретінде шаруа ... ... ... Және оның ... ... ... айырмашылығын
анықтау, оның құқықтық Жағдайының ерекшелiктерi мен белгiлерiн көрсету,
ауыл шаруашылық кәсiпкерлiкке байланысты құқықтық ... ... ... ... ... құқықтық баға беру.
Көлемi – 56 бет.
Негiзгi Сөздер тiзiмi: кәсіпкерлік, аграрлық кәсіпкерлік, ... ... Жеке ... ... ... Жер ... ... меншік құқығы, мемлекеттік қолдау.
Бітіру жүмысы құрылымы: кiрiспе, үш тарау; қорытынды мен ... ... ... ... ... түрі ретінде шаруа (фермер)
Қожалығы қызметiнiң құқықтық негiздерi
1.1Аграрлық кәсіпкерліктің түрі ретінде шаруа (фермер)
Қожалығының ... ... Және ... ... ... түрі ... ... (фермер)
Қожалығының ... ... ... ... түрі ретінде шаруа (фермер)
Қожалықтарының қызметін мемлекеттiк қолдау шаралары....................11
2.Аграрлық кәсіпкерліктің түрі ретінде шаруа (фермер)
Қожалығының ... ... ... ... түрі ... ... (фермер)
Қожалығының Жерге құқықтарының пайда болу негіздері....................16
2.2 Аграрлық кәсіпкерліктің түрі ретінде шаруа (фермер)
Қожалығының жер меншік немесе жер пайдаланушы ретінде
Құқықтары ... ... ... түрі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... қүрылуы қазақстандағы
ауылшаруашылығы дамуында күрделi өзгерiстердi талап еттi.
Ауылшаруашылығында Жер негiзгi өндiрiс құралы ... ... ... ... ... ... ... үйымдастыру саласында Жер қүқық
қатынасын реттеуi үлкен маңызды мәселе, оған ... ... ... ... Жер ... ... ... Жағдайы үлкен әсер
етедi.
Аграрлық реформаны Жүзеге асырудың бiр ... Жер ... ... ... ... ... ... Жер реформасы Жүзеге асырылуда. Мұның
негiзгi максаты Жерде ... ... ... нәтижесiнде
ауылшаруашылығының өнiмдерiн өндiрушiлер арасында Жердi қайта бөлу. ... ... ... ... ... Ж.Ж. кезеңiнде ... ... ... ... ... ... белгiлендi Және елеулi түрде шешiмiн тапты Және ... ... ... ... өту ... ... беретiн едi.
1991-1996 Жылдар арасында арнайы Жер қорына 1,5 млн.га Жыртылатын Жерлер
енгiзiлдi. Олар бiрiншi кезекте ... ... ... Және ... ... ... үшiн берiлдi, бұл республика тұрғындарының Жеке
шаруашылығы үшiн Жер ... ... ... ... қанағаттандыруға
мүнкiндiк бердi.[1]
Жер реформасын Жүзеге асыру мақсатында қазақстанда көптеген заңды
Және заңға сәйкес ... ... ол ... ... ... ... Жер кодексі2, " Шаруа (фермер) қожалығы туралы заңы"3, " Жеке
кәсiпкерлiк туралы заңы". Аталған заңды ... ... ... ... ... ... ... еркiндiк
қүқығына мемлекеттiк кепiлдiк жүйесiн ... ... ... ... ... ... дамуы кезiнде болашақ шаруа (фермер)
қожалықтары ... ... ... Жер ... ... Және ... ... кәсіпкерліктің субъектілерінің дережесі әртүлі болуы мүмкін.
Аграрлық кәсіпкрелердің құқықтық жағдайы көп жағдайда субъектінің өзінің
ұйымдық ... ... ... ... ... негізін
қалыптастыру тәртібімен, аграрлық сектордағы кәсіпкерлік қызметті жүргізуді
ұйымдастыру нысанымен анықталады. Сонымен қатар аграрлық ... ... ... ... ... ... ... бір-біріне тәуелді.4
22 желтоқсанда 1997 Жылы қазақстан республикасы ... ... ... 2010 ... дейiн даму стратегиясын бекiту
туралы қаулысы қабылданды. Бұл ... ... ҚР ... 2010 ... ауыл шаруашылық өнiмдерiн үш есе ... ... ... Және ауылшаруашылық тұрғындарын әлеуметтiк қорғау
мақсаттарын көздейдi.
5 маусымда 2005 жылы “Агроөнеркәсіптік кешенді және ... ... ... ... туралы” Қазақстан Республикасының заңы
қабылданды. Ол ... ... ... ... ... ... құқықтық, ұйымдық, экономикалық және әлеуметтік ... ... ... түрі ... ... ... ... қызметiнiң
құқықтық негiздерi
1. Аграрлық кәсіпкерліктің түрі ретінде шаруа (фермер) қожалығының
құқықтық Жағдайы Және оның ... ... ... ... (Жалпы бөлiм) шаруа
(фермер) ... ... ұғым ... Және оңы ... ... ... ... Жеке кәсiпкерлiк түрi ретiнде таныды.
1990 Жылы 20 мамырда қабылданған қазсср " Шаруа шаруашылығы туралы"1.
Заңның көптеген ... ҚР ... ... Және өзге де ... ... ... 1995 Жылы 22 ... қабылданған "Жер
туралы " Жарлығының талаптарына сәйкес ... ... ... ... ... ... шаруа
(фермер) қожалығы туралы заңдарды қайта қарау қажеттiлiгi туындайды.
Қазақстан республикасының " Жеке кәсiпкерлiк ... ... ... ... ... Жеке ... бiр түрi ... танылады.
1990 Жылы 20 мамырда қазсср заңына сәйкес келесi ... ... ... дегенiмiз- ауылшаруашылығын бiрлесiп Жүргiзетiн адамдардың
Семьялық, еңбек бiрлестiгi болып танылады. Шаруа шаруашылығының қызметi тек
қана ... ... Жеке ... атқарылады."
31 наурызда 1998 Жылы қабылданған ҚР заңына ... " ... ... дегенiмiз- азаматтардың Жеке кәсiпкерлiктi ... ... ... ... ауылшаруашылығы өнiмiн өндiрумен,
Сондай- ақ осы ... ... Және ... ... ... ... болып табылады".
Бұл анықтамадан мынаны көруге болады, шаруа қожалығының құқықтық
мәртебесiнде ... ... ... ... оның құқықтық Жағдайында
бiрқатар еркшiлiктерiн көрсетуге болады
1.Шаруа (фермер) қожалығы - аграрлық кәсiпкерлiктiң бiр түрi ... ... ... жеке ... ... кіріс алуға
бағытталған, жеке ... ... ... ... және жеке ... ... ... олардың
тәуекелімен және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылатын бастамашылық
қызметі болып танылады.
Бұл қызметтiң субúектiсi ретiнде Жеке және ... ... ... ... (фермер) қожалығына заңды тұлға деген мәртебе берiлмеген, ал ... яғни 1997 ... 19 ... ... Жеке ... туралы
заңымен қожалық заңды тұлға құрмай қызмет жасайтын жеке ... ... ... танылды.
Шаруа (фермер) қожалығына мұндай мәртебе берудi түсiндiретiн болсақ,
заңды тұлғаны құру көптеген шығындарды ... ... ... ... ... ... ... белгiленген мөшерiн төлеу. Заңды
тұлғалар Жеке кәсiпкерлерге қарағанда Салықты көп төлейдi. Заң ... ... ... ... ... ... айтылады, мысалы
ресей заңдары бойынша қожалықтар заңды тұлға болып танылады.
2. Шаруа (фермер) қожалығы ауыл ... ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар, олар басқа ... ... егер ... тиым ... айнасылуға құқығы бар.
Ауылшаруашылығымен байланысты қызмет мiндеттi ... ... ... Жүзеге асырылуы тиіс. Бiздiң пiкiрiмiзше, заңның мұндай
талабы дұрыс, бұл мәселе заңда бiрiншi рет көзделiп отыр. ... ... ... Жер ... беру ... ... осы талапты
негiзге алуды мiндеттейдi, яғни ауылшаруашылық қызметiн ... ... ... ... ... оның ...... ауылшаруашылық
мақсатында Жерлердiң нысаналы пайдалану қағидасын қамтамасыз етедi.
3. Шаруа (фермер) қожалығы отбасылық еңбек бiрлестiгi ... ... ... ... ... тек қана Жанұяның негiзiнде Жүргiзiледi.
Сондықтанда, осы ереженi Жүзеге ... ... ... ... ... ... ... тiзiмi көрсетiлген. Олар келесi азаматтар болып
танылады- Жұбайлар, балалар, ... ... ... ата-аналар, туыстар.
Басқа адамдар 1990 Жылғы заңына сәйкес шаруа қожалықтын ... ... 8 ... 1993 Ж. ... ... ... ... қожалықтың мүшесi ретiнде тану кезiнде
туыстық қатынастары ... ... ғана ... ... ... олар қожалық
қызметiне Жеке еңбектерiмен қатысуы қажет.
Айта кететiн Жай, қожалықтың мүшесi болып ... ... жасы ... ... Ресей заңдарына сәйкес қожалықтың мүшесi ретiнде 16
жасқа толған тұлғалар ... ... ... ... ... қажет. Қандайда болмасын тұлғаны қожалықтың мүшесi ... 14 ... ... Санауға болар едi, Себебi бүл жаста қожалықтың қызметiне
Жеке еңбегiмен қатысуына болады.
Басқа азаматтар ... ... ... ... ... еңбек шарты
негiзiнде жұмыс iстеуге құқылы.
4. Шаруа (фермер) қожалығы тек қана ... ... 1990 ... сәйкес шаруа шаруашылығын тек ҚР азаматтары ғана ... ... ... ал ... ... ... шектеу Жоқ. Былайынша айтқанда, шаруа ... ... ... ... азаматы да болуы мүмкiн. Бiрақ қожалықтың
басшысы ... 18 ... ... ҚР әрекет қабiлеттiлiгi бар ... ... Жаңа ... ... ... ... Және ... қожалығы деген ұғымдар
тең болып танылмайды, олардың айырмашылығы ... ... ... мына түрде құрылуы мүмкiн:
1. Кәсiпкерлiк қызмет бiрлескен, ортақ меншiгiне негiзделген отбасылық
кәсiптiк нысанында Жүзеге асырылатын шаруа ... ... 1998 ... желтоқсанда қабылданған қазақстан республикасындағы "Неке Және отбасы
туралы" заңы [2] неке -отбасы қатынастарын, Сондай-ақ ... ... ... ... ... ... дамуын қазақстан
республикасының мемлекеттiк әлеуметтiк саясатын басым бағыты деп анықтай
отырып, оның құқықтары мен ... ... ... ... ... ... ... бала асырап алудан баладарды тәрбиеге алудың өзге
де нысандарынан туындайтын мүлiктiк Және мүлiктiк емес Жеке құқықтар мен
мiндеттерге байланысты Және ... ... ... мен ... ... ... ... Өзiндiк кәсiпкерлiктi Жүзеге асыруға негiзделген фермерлiк қожалық
ретiнде өзiндiк кәсiпкерлiктi бiр ... ... ... ... ... ... негiзiнде, Сондай-ақ мүлiктi пайдалануға Және оған билiк
етуге Жол беретiн өзге де ... ... ... ... асырылады.
3. Бiрлескен қызмет туралы шарт негiзiнде Жай серiктестiк ... ... ... ... Жай ... ... қызмет туралы шарт негiзiнде құрылады.
Сонымен қатар, қазақстан республикасының заңдарына сәйкес шаруа (фермер)
қожалығының басқа да ... ... ... ... қожалығындағы жұмыстарды орындауға жалдау (еңбек келiсiмi
немесе шарты, келiсiм-шарты) ... ... ... ... ... ... қожалығында жалдау туралы шарт жасасу тәртiбi Қазақстан
Республикасының еңбек ... ... ... ... ... мүшелерi мен қожалықта жалданып жұмыс
iстейтiн ... ... ... заңдарында көзделген барлық
құқықтарды пайдаланады.
Шаруа (фермер) қожалығының басшысы Қазақстан ... ... ... ... ... және ... әлеуметтiк қорғау
органдарында өзiнiң тұрғылықты жерi ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтiк сақтандыру қорына
және басқа органдарға ... ... ... ... өз ... ... ... енгiзедi.
Шаруа (фермер) қожалығында жұмыс iстеген уақыт еңбек кiтапшасы не
Қазақстан Республикасының Зейнетақы ... 1998 ... 1 ... ... ... сақтандыру жарналарының төленгенiн растайтын құжаттар
негiзiнде жалпы және үздiксiз жұмыс стажына есептеледi.
Шаруа (фермер) қожалықтарының ... ... ... ... азаматтарға зейнетақы тағайындау мен ... ... ... ... туралы заңдарында белгiленген
тәртiп пен шарттар ... ... ... ... ... өз
шығындарын алынатын табысының есебiнен жабады. Шаруа (фермер) қожалығының
өндiрiстiк, коммерциялық және өзге де ... шарт ... ... ... ... ... қызметiне, Қазақстан Республикасының
заңдарында көзделгеннен басқа ... ... ... мен
лауазымды адамдар тарапынан араласуға тыйым ... ... ... банк ... ашуға және банктегi өз ақшаларына
иелiк етуге құқылы. Шаруа (фермер) қожалығына салық салу ... ... ... ... тәртiппен жүзеге асырылады,
қолданылып жүрген ... ... ... пен ережелер бойынша мүлкiн,
жер учаскесiн және жер пайдалану құқығын кепiлге салып кредит алуға құқылы.
Шаруа (фермер) ... ... ... ... ... заңдарға сәйкес
жалға алынған және жеке меншiк өндiрiс құрал-жабдықтарын, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... шикiзатты, материалдарды жойылуы немесе зақымдануы жағдайынан
сақтандыруды жүзеге ... беру және оны ... ... ... түрі ... шаруа (фермер) қожалығының
қызметiн мемлекеттiк тiркеу.
Аграрлық кәсіпкерлік ретінде шаруа (фермер) қожалығы өзіне тиесілі жер
учаскесіне жеке ... ... ... ... жер ... ... ... өткізген Сәттен бастап құрылды деп есептелдi.
Аграрлық кәсіпкерлік ретінде ... ... ... мемлекеттiк
тiркеудiң екi түрiнен өтедi.
1. Жер меншік иесі ретiнде өзіне тиесілі жер учаскесіне жеке меншік немесе
жер ... ... ... ... .
2. Жеке ... ... ... құқықтарды мемлекеттiк тiркеу тәртiбi 1995 Жылы 25 ... ... ... ... Және ... ... ... тiркеу туралы” ҚР заңымен реттеледi. [3]
Бұл заңға сәйкес мемлекеттiк тiркеу дегенiмiз - тiркеушi органның меншiк
құқығы Және ... да ... ... ... мүлiкке
ауыртпалықтарды, Сонымен қатар Жер ... ... ... ... ... меншік, соның ішінде жеке меншік құқығы ... ... ... ... Жылжымайтын мүлiкке деген құқықты Және ... ... ... құқық иеленушiнiң немесе өкiлеттi мемлекеттiк
органының өтiнiшiнiң негiзiнде, ал егер құқық шарт негiзiнде ... ... кез ... тарабының өтiнiшiнiң негiзiнде тiркеушi орган (әдiлет
органы) Жүзеге асырады.Тiркеушi органға шаруа (фермер) ... ... ... ... ... ... ... Жер учаскесiне құқықтары бар екенiн дәлелдейтiн құжаттар ... жеке ... ... ... ... ... жер пайдалану құқығы туралы
мемлекеттiк акт, Жер үлесiне құқығы бар екендiгiн дәлелдейтiн куәлiк Және
басқа да).
3. Тiркеушi ... ... ақы ... ... ... құжат.
4. Әрбiр шаруа (фермер) қожалығы мүшесiнiң Жеке басын куәландыратын
құжаттар.
Жер ... ... ... ... Жер ... құқығын тiркеу кезiнде
тiркеу туралы өтiнiш барлық меншiк иелерiмен (Жер ... ... ... (Жер пайдалану) растайтын құжат Және ... ... ... ... ... отырып қол қояды.
Жылжымайтын мүлiкке құқығына Және онымен ... ... ... ... ... бас ... Сол құжаттардың заңда қажетiлген
талаптарға сәйкес еместiгi негiзiнде ғана Жүргiзiледi.
Тiркеуге берiлетiн құжаттарға заң бойынша мына талаптар қойылды:
Жер ... ... ... ... болуын, тоқтатылуын ,өзгеруiн Және
шектеулердi растайтын құжаттар сәйкесiнше рәсiмделген түрiнде ... ... не ... Жазылған не Сызылған Сөздер Және
келiсiлмеген өзгертулер ... ... ... ... ... ... қатысты құқықтарды мемлекеттiк тiркеу үшiн қажеттi
барлық құжаттар екi данадан берiледi, оның бiрi түп ... ... ... ... ... болуы тиiс. Құжаттың түп ... ... ... ... ... ... иесiне
қайтарылады. Жер учаскесiне құқықты тiркеуге байланысты құжаттарды алғаннан
Соң тiркеушi орган ... ... ... күнiн, Сағатын Және ... ... ... негiзiнде өтiнiш иесiне тiркеуге қажеттi
құжаттарды алғаны ... оның ... ... ... ... Және ... отырып қолхат бередi.
Тiркеушi орган өтiнiш ... ... ... ... ... ... ... құжаттарға Жазбалар арқылы куәландыруға мiндеттi.
Мемлекеттiк тiркеудi тоқтату шарттарыда да көрсетiлген. Бұл тiркеу
құқығын шағымданып отырған ... қоса ... ... ... ... бұл
құқықты тiркеу бес күннен аспайтын мерзiмге тоқтатыла тұрады.
Егер осы мерзiм iшiнде құқықты шағымданып отырған тұлға берiлген талап
арызын ... ... ... ... орындалуы тиiс, ал
дәлелдемелер табыс етiлген Жағдайда даулап Жатқан ... ... Сот ... ... ... ... бас ... негiзгi ретiнде бiрiншiден, егер
ұсынылған құжат, заңмен белгiленген талапқа сәйкес ... ... ... ... ... әрекет қабiлеттiлiгi Жоқ азамат ұсынса.
Тiркеуден бас тартылғанда немесе тоқтатылғанда құқықтық кодекстерде тиiстi
Жазбалар Жазылады. Бас ... ... ... ... бас ... Себебi
Жөнiнде Жазбаша түрде хабарлама Жiберледi. Хаттың көшiрмесi осы жылжымайтын
мүлiкке бүрын ашылған iске тiркеледi. Тiркеушi ... ... он ... ... ... ... (фермер) қожалығының Жеке кәсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркеу
тiркеу тәртiбi 2006 жылы 31 қантарда қабылданған "Жеке кәсiпкерлiк ... ... Ол ... ... ... ... ... Салық органдары Жүзеге асырады. Тiркеуден өту үшiн ... болу ... ... ... ... онда ... туралы мәлiматтер Жеке басын
куәландыратын құжаттардың деректерi көрсетiлiу тиiс;
- ақы ... ... ... аталған құжаттар берiлген күнi Жүзеге асырылады.
Шаруа (фермер) қожалығы Жеке кәсiпкер ретiнде барлық уақытта мемлекеттiк
тiркеуден өтуге ... ... ... екi ... ... ... өту ... екенi
көрсетiлген.
Оларға мыналар Жатады:
- Егер бұл қожалықтар тұрақты түрде Жалданбалы еңбектi қолданса;
- кәсiпкерлiк ... ... ... заң ... ... үшiн ... Салық Салынбайтын Жылдық Жиынтық табыс
мөлшерiнен асып ... ... ... ... сәйкес есептелген Жылдық
Жиынтық табысы бар болған Жағдайда.
Егер шаруа (фермер) қожалығы жоғарыда ... ... ... оның ... ... Салынады, яғни Сот шешiмiнiң негiзінде оның
қызметі тоқтатылуы ... ... емес ... ... ... ... ... оның
кәсiпкерлiк қызметтi Жүзеге асыруына кедергi болып табылмайды. Мемлекеттiк
тiркеусiз өз қызметiн Жүзеге асырушы шаруа (фермер) қожалығы ... ... ... ... болып табылмайтына Сiлтеме жасауға құқығы Жоқ.
Шаруа (фермер) қожалығын тiркеу кезiнде өтiнiштi ... ... Жеке ... ... ... ... туралы куәлiк қожалықтын
барлық мүшесiнiң тiзiмiн көрсету арқылы берiледi.
Мемлекеттiк тiркеу үшiн оның ... ... ... зандарында
белгiленген тәртiпп мөлшерiне сәйкес алынады.
1.3. Аграрлық кәсіпкерлік түрі ... ... ... ... ... ... ... бойынша шаруа (фермер) қожалықтарының құқықтарын қорғаудың бiрнеше
тәсiлдерi көрсетiлген[5] :
Бiрiншiден, мемлекеттiк органдардың шаруашылық қызметiне араласпауы.
Мемлекеттiк ... ... ... ... ... ... шаруа
(фермер) қожалығының қызметiне араласпауы тиiс.
Бақылау Және қадағалау функсиясын Жүзеге ... ... ... ... ... ... тексеру Жылына 1 реттен көп болмауы
тиiс, егер де басқаша заң актiлерiнде көрсетiлмесе.
Мұндай шектеулер тексеру материалдары ... ...... ... Жылда бiр реттен көп болатын мемлекеттiк органдардың тексерулері тек
қана ... ... ... ... ... ... аударылуына
байланысты мәселелер туындаған кезде ғана болуы мүмкiн.
Екiншiден, бақылау Жүргiзушi органдардың ... ... ... ... негiзiнде бекiтiлуi тиiс, ол актiде ескертулер Және оларды
Жоþ шаралары мен мерзiмдерi көрсетiлуi тиiс. ... ... ... ... ... болса да қандай негiздермен келiспейтiндiгiн ... ... ... ... ... ... ... қызметке қатысы заңдарға сәйкес түсiндiру, кеңес беру ... да ... ... ... ... ... ... мемлекеттiк органдарға Жолданған ... ... Жеке ... ... тiркеу жасауға, лисензия алуға
Және басқа да Сұрақтар бойынша ақшалай төлемдер алынбауы керек. 31 қантар
2006 Жылы ... ... ... ... ... ... Бұл ... сәйкес шағын кәсiпкерлiктiң субьектiсi ретiнде келесi
тұлғалар болып табылады, ол заңды тұлға ... Жеке ... ... ... ... Саны 50 ... аспайтын Және активтерiнiң
Жалпы қүны орта есеппен бiр Жыл iшiнде алпыс еселенген есептiк көрсеткiштен
аспайтын, кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын заңды ... ... ... мемлекеттiк қолдау келесi бағыттар арқылы Жүзеге
асырылады:
1) Шаруа (фермер) ... ... ... ... ... ақпараттық ресурстарды Сондай- ақ ғылыми
тхникалық ... мен ... ... ... жасау.
2) Шаруа (фермер) қожалығын қолдау мен дамыту үшiн ... ... ... ... ... ... ... қызметiн
қолдау.
Қызметкерлерiнiң Жылдық орташа Саны елу ... ... Және ... ... Жыл iшiндегi активтердiң Жалпы қүны алпыс мың мәрте есеп
көрсеткiштен аспайтын шаруа (фермер) қожалығы.
- табиғи монополист ... ... ... қарсы реттеудi
қолдана отырып, электр энергиясымен, жылумен, сумен ... ... ... үшiн ақы төлеуден заңдарда көзделген тәртiп пен жағдайда
босатылады;
- мемлекет қатысатын екiншi деңгейдегi банктерде ақы ... шот ... ... есептілікті жеке кәсiпкерлер ретiнде оңайлатылған
тәртiппен бередi;
-шарттарын Қазақстан Республикасының Үкiметi ... ... үшiн ... ... кезiнде басым құқықты пайдаланады;
-шағын кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қаржылық қолдау шеңберiнде тиiстi жылға
арналған мемлекеттiк бюджетте белгiленген ... ... ... және ... ... ... сондай-ақ ғылыми-техникалық
талдамалар мен технологиялар;
-шағын кәсiпкерлiктi қолдау үшiн көзделген қаражат есебiнен кадрларды
даярлау, қайта ... және ... ... арттыру iсiн жүргiзедi.
Шаруа (фермер) қожалықтары жекелеген салық түрлерiн есептеу мен төлеудiң
Қазақстан Республикасының Салық кодексiне сәйкес ... не ... ... ... ... өндірісіне инвестицияларды жүзеге асыратын және ... ... ... Қазақстан Республикасының заңды ... ... ... ... ... көзделген
тәртіппен және жағдайларда инвестициялық преференциялар берілуі мүмкін.
Ауыл шаруашылығын дамытуға ... ... ... үшiн ... ... ... туралы заңдарда көзделген тәртiп пен
Жағдайда мынадай Жеңiлiлдiктер мен ... ... ... ... нақты гранттар;
- келiсiм-шарт жасалған кезден бастап табыс Салығынан, Жер Салығын Және
мүлiкке Салынатын Салықтын бес ... ... ... ... ... 100
просентiне дейiн кемiту, Сондай-ақ одан кейiнгi бес Жылға дейiнгi кезеңге
табыс ... Жер ... 50 ... ... ... кемiту,
инвестисиялық Жобаның iске асыру үшiн қажеттi Жабдықтар, шикiзат пен
материалдар импортына кеден бажын ... ... ... ... ... инвестисиялық Жобаларды Жүзеге асыруға қажеттi материалдар мен құралдарды
импорттауды ... ... ... Және ... ... ... мен
преференсиялардың мөлшерi тiкелей инвестисиялардың көлемiне, ... iске ... ... ... мiндеттемелерiне оның өзiн-өзi өтеуiне,
экономика Секторының басымдығына Және басқа ... ... ... кеткендей, шаруа (фермер) қожалықтарының кәсiпкерлiк
қызметiн жақсарту үшiн ... ... ... ... ... ... қызметiнiң нәтижесi бойынша олар табыс Салығын
төлеушi Және ... да ... ... ... ... ... ... табылады.
Шаруа (фермер) қожалықтарын Салық төлеушi ретiнде есепке алу Салық
заңдары негiзiнде Салық органдармен Жүзеге ... ... ... ... Селоны Және агроөндiрiстiк кешендi ... ... ... шаруа (фермер) қожалықтарын Салықтың барлық түрiн төлеуден өзiнiң
қызметiн Жүргiзудегi алғашқы 3 ... ... ... едi, ... ... ... Жер ... төлеушi болып табылатын, ал ол болса Салықтың
басқа түрлерiнен босататын едi.
Ерiктi кәсiпкерлiк шаруа ... ... ... Жоþ үшiн ... ... ... 27.04.98 ... кәсiпкерлiк қызметтiн Жүргiзу үшiн азаматтар мен заңды түлғалардың
қүқықтарын қорғау туралы" Жарлығы қабылданған ... Ол ... ... ... ... ... асыратын мүшелiгi 10 адамнан
аспайтын кiшi ... ... ... ... Жылына 3
реттен көп емес тексерiлуге Жатады Және де ... ... ... ... ... ... ... (фермер) нарығын ... мен ... ... ... ... дамытуды мемлекеттiк қолдаудың
ерекшелiктерi қазақстан ... ... ... ... белгiленген реттердi қоспағанда, мемлекеттiк органдардың Жеке
кәсiпкерлер қызметiне араласуға ... Жоқ. Жеке ... ... ... ... ... ... Және қадағалау қызметiн Жүзеге
асыратын мемлекеттiк органдар, егер заң актiлерiне ... ... ... тексерулер осының алдындағы тексеру актiсiнде ... ... ... ... ... ... болмаса,
Жылына бiр реттен Жиы өткiзуге болмайды. Тексеру материалдары бойынша
қылмыстық iс қозғалған реттерде ... ... ... ... ... ... ... асыратын мемлекеттiк органдар
Жалақының, зейнетақылардың, Жәрдемақылардың уақтылы төленуiн, қазақстан
республикасында ... ... ... ... ... ... аударылу тәртiбiнiң Сақталуын тексерудi Жылына ... Жиі ... ... ... Бақылаушы органдар тексеруiнiң нәтижелерi
екi Жақты акт жасау арқылы ... тиiс, онда ... ... ... ... шаралары мен мерзiмдерi көрсетiледi. Актiде ... ... ... ... мен ... келiспейтiнiн көрсетуге
құқылы.
Мемлекеттiк органдар Жеке кәсiпкерлерге олардың ... ... ... Жүрген заңдарға түсiндiрме, ... Және ... ... ... өзге де ақпарат беруге мiндеттi.
Мемлекеттiк органдардың мұндай ақпарат ... бас ... ... ... ... ... Жер учаскесiн бөлiп беру, лисензия алу,
Сондай-ақ өздерiнiң кәсiпкерлiк ... ... өзге де ... ... ... Жеке кәсiпкерлерден заң актiлерiмен тiкелей
көзделмеген ақша алымдарын алуға болмайды.
01 ... 1999 Жылы ... ... ... ... ... органдармен тексерiс Жүргiзудi тағайындау туралы
актiнi тiркеу ережесi туралы" қаулысына сәйкес қазақстан республикасының
прокуратурасы ... ... ... Және ... Орталығы құрылды.
Бұл орган кәсiпкерлiк Субúектiлерiне тексерiс Жүргiзудi тағайындау ... ... ... ... [6]
Кәсiпкерлiк орган ол актiнi 3 Сағаттың iшiнде тiркеуге ... ... ... ... керек.
Заңның негiзiнде қозгалған немесе тiркелудегi ... ... ... ... тексеру Жүргiзудi тағайындау туралы
актi актi тiркелуге ... ... ... оларға лисензия беру, олардың қызметiн
тексеру, оны тоқтату немесе ... тұру ... ... қоþ ... ... осыған ұқсас басқа да ... ... ... мен заңды
мүдделерi бұзылған ретте Жеке ... ... ... Және лауазымды
адамның iс- әрекетiне орган (лауазымды адам) орналасқан ... ... ... ... бойынша) Жеке кәсiпкерлiк қызмет Жүзеге асырылады
Жер бойынша Сотқа шағымдануға қақылы. Құқық қорғау органдарының қылмыстық
iс қозғауға Және оны ... ... ... Жеке кәсiпкердiң
шағым жасауы қылмыстық, iс ... ... ... тәртiппен Жүзеге
асырылады.
1. Аграрлық кәсіпкерліктің түрі ретінде шаруа (фермер) қожалығының ... ... ... түрі ... шаруа (фермер) қожалығының Жерге
құқықтарының пайда болу негіздері
Жер учаскелерi Қазақстан Республикасының азаматтарына шаруа (фермер)
қожалығын ... үшiн - жеке ... ... ... 49 ... ... уақытша өтеулi жер пайдалану құқығымен, ал шалғайдағы ... ... үшiн ... ... осы Заңға және Қазақстан
Республикасының жер заңдарына сәйкес ... ... жер ... ... ... ... жүргiзу үшiн ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер
учаскесiне жеке меншiк құқығын беру ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының азаматтары жер учаскесiне жеке меншiк
құқығын Қазақстан Республикасының жер ... ... ... ... ... құнына тең бағамен не жеңiлдетiлген ... ... ... ... алу ... төлеу жер учаскесiне жеке меншiк құқығын
алған тұлғаның жазбаша өтiнiшi ... он жыл ... ... ... ... шаруа (фермер) қожалығын жүргiзу үшін жep учаскелерiн беру
уақытша жер пайдалану құқығымен жүзеге ... ... ... ... шаруашылық жүргiзетiн, арнаулы ауыл
шаруашылығы бiлiмi мен бiлiктiлiгi бар, ауыл шаруашылығында iс жүзiндегi
жұмыс ... бар және осы ... ... ... ... кентте
тұратын азаматтар шаруа (фермер) қожалығын жүргiзу үшiн жер ... ... ... ... ... ... ауыл шаруашылығы ұйымдарының
құрамынан шығатын азаматтарға шаруа (фермер) қожалығын жүргiзу үшiн ... ... ... жep ... ... ... кадастрлық бағалау
шаруашылық бойынша (алқаптар бойынша) орта деңгейде болуға тиiс.
Өздерiне тиесілi жер ... ... оның ... ... ... ... шаруашылық серiктестіктердің жарғылық капиталына
салым ретiнде ... ... ... ... ретiнде берген
азаматтар шаруа (фермер) қожалығын ұйымдастыру үшiн ... ... ... ... ... немесе пайын, жер учаскесiн қоса алғанда,
нақтылы бөлiп шығаруға (бөлiсуге) не өздерiнiң қалауы бойынша жер ... ... ... ... алуға құқылы.
Үлестi немесе пайды нақтылы бөлiп шығару ... ... ... ... ... кооператив мүшесiнiң талабы
бойынша және ... ... ... өндiрiстiк кооперативтiң
келiсiмiмен жүзеге асырылады.
Шаруашылық серiктестiкке қатысушының немесе өндiрiстiк кооператив
мүшесiнiң ... ... ... ғана берген жер учаскесi сыйақысыз
нақтылы қалпында қайтарылады.
Қатысушылар (мүшелер) құрамынан шығу және жер учаскесiн бөлiп ... ... ауыл ... ұйымына берiледi.
Шаруа (фермер) қожалығын ұйымдастыру үшiн үлес немесе пай есебiне
нақтылы ... ... жер ... орналасқан жерi шаруашылық
серiктестiктердiң, өндiрiстiк кооперативтердiң ... ... ... ... ... ... ... құжаттарында жер учаскесiн бөлiп шығару (бөлiсу) тәртiбi
болмаған жағдайда, осы ... ... ... ... меншiкке (үлестiк жер пайдалануға) қатысушы болып табылатын
және шаруа (фермер) қожалығын жүргiзу үшiн ... ... ... жер ... үлестiк меншiкке (үлестiк жер пайдалануға)
қатысушылардың жалпы жиналысында ... ... ... (үлестiк
жер пайдаланудағы) жер учаскесiн пайдалану тәртiбiне сәйкес берiледi.
Yлестiк меншiкке (үлестiк жер ... ... жер ... ... ... жөнiндегi алдағы жиналыс туралы хабардар ету оның
өткiзiлетiн ... ... бiр ай ... жазбаша нысанда, қолхат алу арқылы
жүргiзiледi. Тиiсiнше хабарланған жағдайда, үлестiк ... ... ... ... ... олардың өкiлдерiнiң кемiнде елу процентi
қатысқан кезде, жиналыс заңды деп есептеледi. Шешiм ... ... ... ... жер пайдалануға) қатысушылардың немесе олардың
өкiлдерiнiң жай ... ... ... және ... ... жиналыста болған үлестiк меншiкке (үлестiк жep ... ... ... ... ... қол ... учаскесiн пайдалану тәртiбi болмаған кезде үлестiк меншiкке (үлестiк
жер пайдалануға) мүдделi қатысушы жep үлесi (жер ... ... ... ... ... ... ... оның болжамды орналасқан жерiн көрсете
отырып, үлестiк ... ... жер ... ... ... ... ... етуге мiндеттi. Жер учаскесiнiң
орналасқан жерi жөнiндегi мәселе ... ... ... ... не ортақ
меншiкке (ортақ жер пайдалануға) қатысушылардың немесе олардың өкiлдерiнiң
жалпы жиналысының шешiмi негiзiнде ... ... ... ... ... бiр ай iшiнде өткiзiлуге тиiс және ортақ меншiкке (ортақ ... ... ... ... ... ... елу ... жағдайда заңды деп есептеледi. Шешiм жиналысқа қатысқан үлестiк
меншiкке (үлестiк жер ... ... ... ... жай көпшiлiк даусымен қабылданады және хаттамамен ресiмделедi.
Хаттамаға жиналыста болған үлестiк ... ... жер ... ... ... өкiлдерiнiң барлығы қол қояды.
Егер тиiсiнше хабарланған күннен ... бiр ай ... ... ... жер пайдалануға) қатысушылардан қарсылықтар келiп түспесе, жер
учаскесiнiң орналасқан жерi ... ... ... ... ... ... ... маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы
органына өтiнiшi және бөлiп шығарылатын жер ... ... ... қоса берiлген келiсiлген материалдар жер учаскесiне құқық беру үшiн
негiз болып табылады.
Шаруа (фермер) қожалығын жүргiзу үшiн жер ... ... және ... ... үйi бар ... үй ... жер учаскесi меншiк
құқығымен сақталады, ол шаруа (фермер) қожалығы жер учаскесiнiң құрамына
кiрмейдi.
Ауыл ... ... ... ... табылмайтын
азаматтарға шаруа (фермер) қожалығын жүргiзу үшiн жер учаскелерi арнайы жер
қорының жерiнен және ... ... ... ... қожалығын жүргiзу үшiн бiр әкiмшiлiк ауданның (қаланың) шегiнде
Қазақстан Республикасының ... жеке ... ... ... ... шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiнiң шектi (eң ... ... ... ... облыстық (республикалық маңызы бар қала,
астана) өкiлеттi және атқарушы органдардың бiрлескен ұсыныстары негiзiнде
белгiлейдi. 2003 ж. 22 ... N 1071 ... ... ... жүргізу
үшін Қазақстан Республикасының азаматында, ... ауыл ... ... үшін ... ... ... емес заңды
тұлғасында және оның үлестес тұлғасында жеке ... ... ... ауыл ... өндірісін жүргізу үшін шетелдіктерде, азаматтығы
жоқ адамдарда және шетелдік ... ... ... жер пайдалану
құқығында болуы мүмкін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің ... ... ... ... ... (ең жоғарғы) мөлшерін бекіту
туралы” Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен қожалықтарға берілетін
жер учаскелерiнiң шектi (eң ... ... ... ... ... ұйымдастыру үшiн өздерiне арнайы жер қорының жерiнен және босалқы
жерден жер учаскелерiне ... және ... жер ... ... ... азаматтар жер учаскесiнiң орналасқан жерi бойынша ауданның
(облыстық маңызы бар ... ... ... ... ... бередi.
Өтiнiште:
1) Жер учаскесiн пайдалану мақсаты;
2) Оның болжамды мөлшерi;
3) орналасқан жерi;
4) сұралып отырған пайдалану құқығы;
5) басқа жер учаскесiнiң болуы (болмауы);
6) шаруа ... ... ... ... ... учаскесiне құқық беру туралы өтiнiшке шаруа (фермер) қожалығының
басшысы мен мүшелерi қол ... ауыл ... ... ... ... ... ... ауыл шаруашылығы өндiрiсiндегi ... ... ... не тиiстi бiлiмi туралы немесе арнаулы ... ... ... (шартты жер үлесiне құқығы жоқ азаматтар үшiн); салық
төлеушi куәлiгiнiң көшiрмесi және шаруа (фермер) қожалығы басшысының мекен-
жайы қоса ... ... ... ... ... және ортақ меншiктегi
немесе ортақ жер пайдаланудағы жерден шаруа (фермер) қожалығын жүргiзу үшiн
жер учаскелерiн ... ... ... осы ... ... ... ... бөлiп берiлетiн жер учаскесiнiң орналасқан
жерi туралы келiсiлген материалдарды қоса тiркейдi.
Азаматтардың шаруа (фермер) қожалығын жүргiзу үшiн жер ... ... ... ауыл ... ұйымына немесе ортақ меншiкке (ортақ жер
пайдалануға) қатысушыларға берiлетiн өтiнiшiн олар бiр айдың iшiнде қарауға
тиiс. Бұл ... жер ... ... ... ... ауыл шаруашылығы егiс
жұмыстары басталғанға дейiн немесе аяқталғаннан кейiн жүргiзiледi. Басқа
жағдайларда жер ... ... ... шығару ауыл шаруашылығы ... ... ... (ортақ жep пайдалануға) қатысушылардың келiсiмiмен
жүргiзiледi.
Мемлекеттiк ... жер ... ... ... жер ... ... ... өтiнiшi негiзiнде, ауданның (облыстық маңызы ... жер ... ... ... ... ... ... жер
учаскесiн аумақтық аймақтарға бөлуге сәйкес мәлiмделген нысаналы мақсаты
бойынша пайдалану ... ... Жер ... пайдалану
мүмкiндiгi туралы ұсыныстар оны қарау және қорытынды дайындау үшiн ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың) ... ... ... жанындағы
комиссияға берiледi.
Аталған комиссияның қорытындысы негiзiнде жерге орналастыру жобасы және
Қазақстан ... жер ... ... жер ... ... беру ... ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті
атқарушы органының шешiмiнiң жобасы дайындалады.
Осы баптың 3-тармағында көзделген ... жер ... ... ... ... ... маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының
шешiмiн қабылдау үшiн ... ... ... ... ... ... беру ... ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жергілікті атқарушы органының шешiмi жерге ... ... ... ... ... беру ... ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жергілікті атқарушы органының шешiмi тиiстi ... ... ... ... бастап бiр айдан кешiктiрiлмей қабылданып, жер учаскесiне
меншiк құқығын ... жер ... ... беру туралы шешiмнiң көшiрмесi
шешiм қабылданған кезден ... жетi күн ... ... берушiге
тапсырылады.
Жер учаскесiне құқық беруден бас тарту комиссия ... ... ... ... бар ... ... атқарушы органының
шешiмiмен ресiмделедi және шешiмнiң көшiрмесi ол қабылданғаннан кейiн жетi
күн мерзiмде ... ... ... ... ... беру ... ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жергілікті атқарушы органының ... ... ... ... ... жер ... шекараларын белгiлеу жүргiзiледi және аудандардың
(облыстық маңызы бар қалалардың) жер ... ... ... жер ... құқықты куәландыратын тиiстi құжаттарды (жер
учаскесiне жеке меншiк құқығы ... ... ... жер ... ... ... ... өтеусiз жер пайдалану құқығы актiсiн)
бередi.
Жер учаскесiне құқықты куәландыратын құжат шаруа (фермер) ... және ... ... жер ... сәйкес барлық жеке
меншiк иелерiн (жер пайдаланушыларды) көрсете отырып, шаруа ... ... ... (фермер) қожалығының жер учаскесiне құқығы жылжымайтын мүлiкке
құқықтарды және онымен жасалатын мәмiлелердi мемлекеттiк тiркеуден ... ... ... ... ... ... ... үшiн жер учаскелерi бiрыңғай алқап болып
берiледi, бұған жекелеген жер учаскелерi мен ауыл ... ... ... бойынша құндылығы жағынан салғастыруға келмейтiн (азық
дайындау шектеулi болатын, мал жайылымдарын пайдаланудың ... ... ... жер ... жерлер қосылмайды.
Шаруа (фермер) қожалығына берiлген жер учаскесi ортақ бiрлескен немесе
ортақ ... ... ... ... ... ... ... жер пайдалану)
құқығында болады.
Жер учаскесiне жеке меншiк құқығы бар ... ... ... ... пайдалану және билiк ету құқығын өз ... ... ... бiр ... ... ... асырады.
Уақытша жер пайдалану құқығы бap шаруа (фермер) қожалығы көрсетiлген
құқықтарды ... жер ... ... шартқа сәйкес жүзеге асырады.
Шаруа (фермер) қожалығы жеке меншiк құқығындағы жер учаскесiне ... ... ... ... ... ... жер ... бойынша ол мемлекеттiк
тiркеуден өткен күннен бастап және жеңiлдетiлген бағамен сатып алынған жер
учаскесi бойынша - ол ... ... ... ... ... он ... ... мақсатын өзгертпей, ... ... ... ... ... кез келген мәмiле жасай алады.
Шаруа (фермер) қожалығын жүргiзу үшiн уақытша жер пайдалану ... жер ... ... ... ... ... ... жер пайдалануға беруге жол берiлмейдi.
Жер учаскесiне жеке меншiк ... және ұзақ ... ... жер ... ... ... мүлкiнiң құрамына кiредi, онымен ол өз мiндеттемелерi
бойынша жауап бередi.
Шаруа (фермер) қожалығының қүрылуы Жер ... ... ... Бүл
тәртiп қазақстан республикасының Жер туралы ... атап ... ... Және ... үкiмет қаулыларымен түбегейлi анықталған.
Шаруа (фермер) қожалығын Жүргiзу үшiн Жер жеке меншік Және уақытша Жер
пайдалану құқығы ... ... ... 23 және 101 ... сәйкес шаруа (фермер) қожалығын
Жүргiзу үшiн ... Жер ... жеке ... ... ... ... берiледi. [7]Ал, “Шаруа (фермер) қожалығы туралы” ҚР заңының 6
бабына сәйкес қожалық үшiн уақытша ... Жер ... ... ... ... ... құқығы дегенiмiз түлғаның мемлекет ... ... ... (тұрақты) немесе белгiлi мерзiм ... ... ... Және ... ... ... ... ету құқығы болып
танылады.
Шаруа (фермер) қожалығының Жерге құқығы келесi тәртiптер арқаылы пайда
болады:
1. Табыстау;
2. Беру;
3. Әмбебап мирасқорлық ... ... ... ... ... ... - ... (фермер) қожалығына Жерге
жеке меншік немесе жер пайдалану құқықтарын ... ... ... құқықтырды беру дегеніміз түлғаның басқа Жер иесінен жерге жеке
меншік немесе жер пайдалану құқығы беруін ... ... ... ... ... ауысуы дегенiмiз -
Жерге құқықтардың мұрагерлік тәртіппен пайда болғандығын білдіреді.
Жерге құқықтарды тыбыстау, беру Және ... Жер ... ... ... ... ... ... (фермер) қожалығының Жерге құқықтары мынадай негiздер бойынша
туындайды:
1) ... ... ... ... ... ... ... көзделген өзге де негiздер бойынша.
Шаруа (фермер) ... ... ... ... ... ... ... қарастырар болсақ-табыстау.
Шаруа (фермер) қожалығын туралы заңының 8 бабы шаруа (фермер) қожалығына
Жердi беру тәртiбiн реттейдi.[8]
Шаруа ... ... ... ... Жер ... алу ... тұлғалар Жергiлiктi атқарушы органдарға келесi қажеттi ... ... ... ... ... ... ... бiлдiрген азаматтар
Жергiлiктi атқарушы органға Жер беру туралы өтiнiш жасайды.
Өтiнiште ... ... Жер ... ... Жерi, ... қожаларының құрамы, Жер (шартты Жер) үлесiнiң ... ... ... балл ... ... ... Бүл
өтiнiшке аталған шаруашылықтың басшысы мен мүшелер қол ... ... ... ауыл шаруашылық өндiрiсiн Жүргiзу туралы қысқаша
бағдарламасы.
3) Жер (шартты Жер) үлесiн алу үшiн жасалған шарттардың көшiрмесi.
4) Шаруашылық ... ... ... ... ... ... кiтапшасынан көшiрме не тиiстi
бiлiмi туралы немесе арнайы дайындықтан өткенi туралы құжаттар
қосымша ... ... ... Жер ... 23 ... ... ... болмайтын жер учаскелерін қоспағанда мемлекеттік меншіктегі жер
учаскелері азаматтар мен ... емес ... ... жеке ... мүмкін. Қазақстан Республикасының жеке меншігінде шаруа (фермер)
қожалығын, өзіндік қосалқы шаруашылығын жүргізу, ... ... ... ... үй және ... құрылысы үшін, сондай-ақ үйлерді олардың
мақсатына сәйкес қызмет ... ... ... қоса ... өндірістік
және өндірістік емес, оның ішінде тұрғын үйлерді және ... ... ... ... олар ... жер учаскелері болуы мүмкін.
Шаруа (фермер) қожалығын, өзіндік қосалқы шаруашылық жүргізу, орман
өсіру, бағбандық, жеке тұрғын үй және ... ... үшін ... ... ... иесі ... табылатын азамат Қазақстан Республикасының
азаматтығынан шыққан ... ... ... ... алынуға немесе осы
Кодекстің 66 бабының нормаларына сәйкес қайта ресімделуге тиіс.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес ... ... ... тауарлы ауылшаруашылық өндірісін жүргізу, орман өсіру үшін,
үйлерді ... ... ... қызмет көрсетуге арналған жерді қоса
алғанда өндірістік және өндірістік емес, оның ... ... ... ... ... салу үшін ... немесе олар салынған жер учаскелері
болуы мүмкін.
Жер кодексінде ... ... ... ... ауылшаруашылығы
мақсатындағы жер учаскелерi жеке меншiк құқығымен Қазақстан Республикасының
азаматтарына шаруа (фермер) ... ... үшiн және ... ... емес заңды тұлғаларына тауарлы ауыл шаруашылығы
өндiрiсiн жүргiзу және орман өсiру үшiн берiледi.
Ауыл ... ... жер ... жеке ... ... ... негiзде жүргiзiледi.
Шаруа қожалығын және тауарлы ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргiзу үшiн жер
учаскесiне (жер учаскелерiне) жеке меншiк ... ... ... мен ... емес заңды тұлғалардың:
1) жер учаскесiне жеке ... ... жер ... ... ... ... тең ... сатып алуына;
2) жер учаскесiне жеке меншiк құқығын оның кадастрлық ... ... ... ... ... ... алуына болады.
Бұл ретте әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер бойынша жер учаскелерiне
жеңiлдiктi бағаның ... ... ... ... ... Жер ... жеке меншiк құқығын сатып алу ақысын толық төлеген
тұлғаның:
- жер учаскесiмен Қазақстан ... ... ... ... кез ... түрiн жасасуға құқығы бар;
- жер учаскесiне жеке меншiк құқығы мемлекеттiк тiркелген кезден 10 ... ... жер ... Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым
салынбаған мәмiлелердiң кез келген түрiн жасасуға құқығы бар. Бұл ... ... ... ... ... ... сатып алған кезде сатып алу сомасын төлеу жер учаскесiне
жеке меншiк құқығын сатып алатын тұлғаның жазбаша өтiнiшi ... он ... ... мерзiмiн ұзарту арқылы жүргiзiлуi мүмкiн.
Жер учаскелерiн төлеу мерзiмiн ұзарту арқылы алған тұлғаларға учаскенiң
бағасын толық ... ... ... ... ... немесе өтеусiз
пайдалануға беру, шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң жарғылық ... ... ... ... бepу) жасасуға тыйым салынады. Жеңiлдiктi
бағамен төлеу мерзiмi ұзартылып сатылған жер ... ... ... ... алу бағасы толық төленгеннен кейiн он жыл өткен соң ... ... жер ... ... ... оның ... ... кемiнде елу процентiн төлеген жағдайда рұқсат етiледi. Бұл ретте
жер учаскесiнiң сатып алу бағасы төленген бөлiгi ғана кепiл ... ... ... ... жер ... меншiк иесi болып
табылатын азамат Қазақстан Республикасының азаматтығынан шыққан кезде ... ... ... ... тиiс не жер ... ... 10
жылға дейiн жалдау шартымен уақытша жер пайдалану ... бiр жыл ... ... тиiс. Жер ... ... ... ... кезде,
жер учаскесiнiң сатып алу бағасы меншiк иесiне осы учаскенi ... ... баға ... жер ... сатудан түсетiн қаражат есебiнен
төленедi.
Жергiлiктi атқарушы орган жер ... ... ... бас ... ол учаске оның рұқсатымен Қазақстан Республикасының азаматына
сатылуы мүмкiн. Ауылшаруашылық мақсатындағы жер ... ... ... ... ... ... Республикасының азаматтығынан шыққан кезде
жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылуы тиіс немесе жер учаскесіне ... ... ... ... ... мен ... жер ... құқығына бір жыл
ішінде қайта ресімделуі тиіс. Жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылған
жағдайда, жер ... ... алу ... ... ... осы ... ... алған баға бойынша жер учаскелерін сатудан түсетін
қаражат есебінен төленеді. ... ... заң ... ... ... ... ... жер учаскесінің жеке меншік иесі мемлекеттің
органдардың ... да бір ... ... жер ... өз ... пайдалану және оған билік ету құқығын жүзеге асыра алады. Яғни, ... жеке ... ... ... ... азаматтар мен мемлекеттік
емес заңды тұлғаларды айтамыз. Жер Кодексінің 25-ші ... ... ... жоғарыда аталған субъектілер Қазақстан Республикасының заң
актілерінде тиым салынбаған кез-келген мәмілелерді жасасуға құқылы. Сондай-
ақ, жер учаскесінің ... иесі ... оның ... ... ... ... уақытша пайдалануға беруге құқылы. Жер учаскесін уақытша
пайдалану туралы шарт жалдау шарты немесе ... ... ... шарт
нысанында жасалады. Ал, мемлекеттің меншігіндегі жер учаскелерін жеке
меншікке сату немесе ... ... ... ... жер ... және
осы Кодексте, Қазақстан Республикасының өзгеде заң актілерінде, ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылуы
мүмкін. Осының ішінде, мемлекеттің меншігіндегі жер ... ... ... деп, осы ... 50-ші ... ... ... азаматтарына жердің тегін берілуі. Яғни осы бапқа сәйкес
ауылдық жерлерде өзіндік қосалқы шаруашылығын ... үшін ... – 0,25 га; ... ... – 0,15 га; жеке ... үй құрылысы үшін –
0,10 га; бағбандық, саяжай құрылысы үшін – 0,12 га жер ... ... осы ... ... үшін қайталап жер беруге жол берілмейді. Жерге
жеке меншікті ... ... 5 жыл ... аграрлық партия тарапынан
қозғалған. Алайда, экономикалық қиындықтарға байланысты бұл ... ... ... ... Сондықтан ыңғайлы жағдай туындаған ... ... бұл ... ... ... Бұл партияның жетекшісі Рамин
Мадиновтың сөзіне қарағанда жерді уақытша тұтынып ... ... ... ... ... ауыл ... ... жерлер шетелдіктерге
немесе азаматтығы белгісіздерге сатылмауға тиіс. ... ... ... ... деп санайды аграрлық партия өкілдері. Осыдан екі жыл бұрын, яғни
2002 жылы ... ... ... жерге жеке меншік енгізуді
заңдастырғанша алаяқтықты болдырмау үшін ... ... ... болатын, сондай-ақ ... ... үшін ... ... үшін ... ... алып қоюдың механизмін ... ... бұл ең ... ... ... ұлттық тәуелсіздікпен
түсіндірілетін артықшылығының басты әрі айқын анықтамасы болып табылады.
Жалпы жерді жеке ... ... оның ... ... ... ... ... берілген жердің пайдалану мақсатын айқындарда мемлекет
иесінің ... ... ... ... ... Ол
қажеттіліктің қатарына жеке ... үй ... ... жер ... ... малдың жайылымы мен шабындықтар болмақ.
Жерге құқықтарды табыстау мына кезектiлiкке сәйкес Жүргiзiледi:
А) Жер ... ... ... ... ... ... қозғау
(қарау);
Б) Жерге орналастыру жобасын жасау Және бекiту;
В) Жер учаскелерiнiң Жер шекараларын белгiлеу (аймақта);
Г) ... ... ... ... ... дайындау Және беру;
Д) Жерге деген құқыққа мемлекеттiк тiркеу.
Жергiлiктi атқарушы орган берген ... ... үшiн ... құра ... Оның құрамында Жергiлiктi атқарушы органдарының Жерге
орналастыру органдары Және өзге де ... ... ... бола алады.
Жергiлiктi атқарушы орган өтiнiш берiлген күннен бастап бiр айдан
кешiктiрмей Жерге орналастыру жобасы ... Жер ... ... ... ... қабылдайды.
Шаруа (фермер) қожалығын Жүргiзу үшiн Жер учаскелерi келесi тәртiпте
берiледi.
Жер (шартты Жер) үлесiне құқығы бар Және ауыл шаруашылығы ... ... ... ... ... қожалығын Жүргiзу үшiн осы
ұйымдардың Жерiнен Жер учаскелерi берiледi , олардың кадастрлық ... ... ... деңгейде болуға тиiс.
Бұл талап Жергiлiктi атқарушы органдардың Жай ғана Жер учаскесiн емес
ауылшаруашылық өндiрiсiне Жарамды, яғни ... ... ... ... ... ... қожалығын Жүргiзу үшiн Жер учаскелерiн алған Және
ауылда (Селода) ... үйi бар ... ... Жер ... ... Сақталады, ол шаруа (фермер) қожалығы Жер пайдалануының құрамына
енгiзiлмейдi.
Жер (шартты Жер) ... ... Жоқ ... ... ... ... үшiн Жер ... арнайы Жер қоры мен запастағы Жерден
берiледi.
Жерлерi бөлiнуге Жатпайтын ауылшаруашылық ұйымдардың құрамынан шыққан
азаматтарға шаруа ... ... ... үшiн Жер ... ... ... ең ... кезекте берiледi. Жер (шартты Жер) үлесiне ... ... ... ... қожалығын Жүргiзу үшiн Жер учаскелерi арнайы
Жер қоры мен босалқы Жерлерден берiледi.
Арнайы Жер қорынан, елдi мекен Және ... Жер ... ... ... ... ауылшаруашылық бiлiмi Және ... ... ... бар Және Сол ... ... ауылда,
поселкеде тұрақты тұратын азаматтар басым құқыққа ие .
Шаруа (фермер) қожалығын Жүгiзу үшiн уақытша ақысыз Жер ... ... ... қоры ... мен ... Жерлердегi орман шаруашылығы мұқтаждары
үшiн пайдаланылмайтын ауылшаруашылық алқаптарынан заңда белгiленген
тәртiппен ... ... ... Бұл ... ... Жер учаскесiн
тегiн алу мүмкiндiгiн белгiлегенменде, бұл ... Жер ... ... ... бiлдiрмейдi.
Шаруа (фермер) қожалығын Жүргiзу үшiн тұрақты пайдалануда болуы мүмкiн
Жер учаскесiнiң шектi мөлшерiн Жергiлiктi ... мен ... ... ... орган белгiлейдi.
Шаруа (фермер) қожалығын Жүргiзу үшiн Жер учаскелерi елдi мекендердiң
Жерi - ауыл ... ... ... ... да ... 30 қазанда 1996 Жылы "Арнайы Жер қорын құру Және бөлу ... ... ... ... ... Осы қаулыға сәйкес
арнайы Жер қоры ауыл шаруашылығы өнiмдерiн ... ... ... ... ... құрылады.
Арнайы Жер қоры мақсатты пайдалануға Және ... бұза ... ... ... Жерлердiң, Сондай-ақ олардан Жер
учаскелерiнiң иелерi мен Жер пайдаланушылар бас ... ... ... Жер ... ... ... мен талаптарды
қанағаттандыратын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi Жай-күйi ... ... ... ... Жер ... қүру ... органның шешiмi бойынша Жүзеге
асырылады.
Арнайы Жер қорынан Жер учаскелерi бiрiншi кезекте ... ... ... ... үшiн ... ... ауыл шаруашылығы
ұйымдарынан шыққан азаматтарға берiледi .
Бiздiң ... ... Жер ... ... ... ... беру
кезiнде Жергiлiктi атқарушы органдар келесi мәселенi ескеруi тиiс ол ... ... бар Және ауыл ... жүмыс тәжiрибесi бар
Және Сол ауданда, қалада, поселкеде түратын азаматтардың Жер алуда ... бар. Ал ... Жер ... ... азаматтың Жоғарыда көрсетiлген
қасиеттерi Жоқ болса Жергiлiктi атқарушi органдар Жер учаскелерiн уақытша
түрде тегiн беруi ... ... ... ... қоры ... мен ... орман шаруашылығы ... үшiн ... ... заңдарда белгiленген тәртiппен Және шарттарда.
Жергiлiктi атқарушы орган өтiнiш берiлген күннен бастап бiр ... ... ... ... ... Жер ... ... беру
туралы шешiм қабылдайды.
Шаруа (фермер) қожалығын Жүргiзу үшiн ауыл шаруашылығы ұйымының Жер
пайдалануынан Жер ... Жер) ... Жер ... ... кезде өтiнiш
берiлген күннен бастап он күн мерзiм ... Жер ... Жер) ... ... олардың өкiлдерiнiң жиналысы өтуге тиiс, ол ... ... Жерi ... ... мен ... ... (шартты Жер) үлесi иелерiнiң немесе олардың өкiлдерiнiң ... ... қол ... ... ... ... органға берiледi Және Жер
(шартты Жер) есебiне Жер пайдалану құқығын беру туралы шешiм үшiн негiз
болып ... ... беру ... ... ... Жергiлiктi атқарушы
органның шешiмiмен дәлелдi бас ... ... оның ... өтiнiш
берушiге шешiм қабылданған Соң Жетi күн мерзiм iшiнде ... ... ... кез ... Жер ... Сотпен қаралады, Соның iшiнде ... ... ... үшiн Жер ... ... бас тарту да Сот
тәртiбiмен қаралады.
Шаруа (фермер) қожалығын Жүргiзу үшiн Жер учаскесiне жеке меншік ... Жер ... ... ... ... ... ... органның
шешiмiне сәйкес Жер учаскесiнiң шекараларын белгiлейдi, жерге жеке ... Жер ... ... ... дайындау Және беру Жүргiзiледi.
Жер учаскесiнiң шекарасын белгiлеу, ... ... ... ... ... құжаттарды дайындау Және беру қазақстан республикасының
Жер ресурстарын басқару Жөнiндегi агенттiктiң Жергiлiктi ... ... ... ... ... түрі ... ... (фермер) қожалығының жер
меншік немесе жер пайдаланушы ретінде құқықтары мен міндеттері
Шаруа (фермер) қожалығы ... иесі ... ... ... ... ... ... рұқсатынсыз, билік етуге құқылы, яғни
сатуға, сыйға тартуға, айырбастауға, кепiлге беруге мұраға ... ... ... ... үлес ретiнде немесе
кооперативтердiң мүлкiне пай ... ... ... ... осы құқына
сәйкес азаматтық Және Жер заңдарымен тыйым ... өзге де ... ... Ал мемлекеттiк емес үақытша ұзақ мерзiмдi Жер пайдаланушы
ретінде Жер кодексінің 33 бабының 3 ... сай бұл ... ... құқылы, қалған мәмілер жасауға тиім салынған.
Ќазаќстан Республикасыныњ Жер Кодексініњ 64 бабына сєйкес қожалық жердің
меншік иесі немесе жер ... ... ... ... ... Жер ... оныњ ... туындайтын маќсатта пайдалана отырып,
жерде дербес шаруашылыќ ж‰ргізуге;
2. Ауылшаруашылыќ жєне µзге де ... ... жєне ... µндірілген ауылшаруашылыќ µнімі мен жер учаскесін пайдалану
нєтижесінде алынѓан µзге де ... жєне оны ... ... ... шаруашылыќ ж‰ргізу, жедел басќару ќ±ќыѓына;
3. ¤з шаруашылыѓыныњ ... ... жер ... бар ... сазды,
ќиыршыќ тасты жєне басќа да жалпы таралѓан пайдалы ќазбаларды, шымтезекті,
екпелерді, жер ... жєне жер асты ... ... ... ... ... ... тєртіппен пайдалану, сондай-аќ жердіњ µзге де ... ... Жер ... ... ... ... алып ... жаѓдайда
келтірілген залалды толыќ кµлемде µтеп алу;
5. Меншік, шаруашылыќ ж‰ргізу, жедел басќару ќ±ќыѓымен жер ... ... ... ... ... ... µндірістік, т±рмыстыќ жєне
µзге де ‰йлер салу;
6. Белгіленген ќ±рылыс, экологиялыќ, санитарлыќ-гигиеналыќ жєне µзге де
арнаулы талаптарѓа сєйкес суландыру, ... жєне µзге де ... ... ... мен µзге де ... ... ќ±ќыѓы бар.
Ал, осы Кодекстіњ 65-ші бабына сєйкес қожалық ... ... ... ... оныњ ... маќсатына сєйкес, ал уаќытша жер пайдаланѓан
кезде – жер ... беру ... ... жалдау шартына сєйкес
пайдалануѓа;
- ... ... жєне ... ... сєйкес келетін µндіріс
технологиясын ќолдануѓа, халыќтыњ денсаулыѓы мен ќоршаѓан ортаѓа ... ... ... ... ... жєне µзге де ... санитарлыќ-эпидемиологиялыќ, радиациялыќ жєне экологиялыќ
жаѓдайдыњ нашарлатылуына жол бермеуге;
- топыраќтыњ ќ±нарлылыѓын нашарлатуѓа жол ... осы ... ... кµзделген жер ќорѓау жµніндегі шараларды ж‰зеге асыруѓа;
- жер салыѓын жєне зањдар мен шартта кµзделген ... да ... ... ... су ресурстары мен басќа да ... ... ... ... жер ... орналасќан зањдарѓа сєйкес мемлекет
ќорѓайтын тарих, сєулет ескерткіштері, ... м±ра мен ... ... ... ќамтамасыз етуге;
-жер учаскесінде шаруашылыќ жєне µзге де ќызметті ж‰зеге асырѓан кезде
ќ±рылыс, экологиялыќ, ... ... жєне µзге де ... ... ... ... жай-к‰йі мен пайдаланылуы туралы жер ... ... ... ... ... ... етіп отыруѓа;
- басќа меншік иелері мен жер пайдаланушылардыњ ... ... ... ... ... ... алу оныњ біржола жоѓалуын
болѓызбау ‰шін ќажет болѓан жаѓдайларды ќоспаѓанда, басќа ... ... ... ... ... ... алуѓа жол бермеуге;
- осы зањда кµзделген тєртіппен сервитуттар берілуін ќамтамасыз етуге
міндетті.
Жер пайдаланушылардыњ зањ актілерінде жєне ... жер ... ... кµзделген басќа да міндеттері болуы м‰мкін. Жер учаскелерініњ
меншік иелері мен учаскедегі жер пайдаланушылар, егер осы ... ... жер ... ... ... барлыќ міндеттерді
орындайды. Жер учаскесін пайдаланудыњ нысаналы маќсаты мен ... жєне ... ... ... ... ... ... пайдалану талаптарын жер учаскесі меншік ... ... ... µз ... ... ... ... қорғау Жөнiндегi
шараларды Жүзеге ... Жер ... Және ... ... басқада
төлемдердi уақытылы төлеуге, орман, Су Және заңдар көзделген басқада табиғи
ресурстарды пайдалану тәртiбiн Сақтауға Және мемлекет қорғауындағы ... ... ... Жер ... ... Салуды
Жүзеге асырған кезде қолданылып Жүрген арнаулы талаптарды(нормаларды,
ережелердi, нормативтердi) басшылыққа алуға, Жер ... ... ... органдарға уақтылы табыс етiп отыруға, ... мен ... ... ... ... ... топырақтын
қүнарлы қабатын Сыдырып алу оның бiржола Жоғалуын ... үшiн ... Сату ... беру ... оны ... Жол бермеуге, Жөнеде
Сервитуттардың берiлуiн қамтамасыз етуге мiндеттi.
Жер ... ... ... аясына жерге ақы төлеу қағидасын енгізу
яғни, ... ... ... беру ... ... ... жер құқығының
жаңа бір сапасы болып табылады. Жалпы жер учаскелерiнiң ... ... ... ... ... ... және заңға негізделген
нормативтi актiлерiмен реттелiп, жүзеге асырылып отырады. Атап ... 20 ... 2003 жылы ... ... ... Жер
Кодексі, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының осы заң ... ... ... ... Жер учаскелері жеке меншікке ... ... ... ... жер ... жалға берген кезде
олар үшін төлемақының базалық ставкаларын, сондай-ақ жер учаскелерін ... сату ... ... ... туралы Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2003 ... 2 ... № 890 ... Жер учаскесін немесе
жер учаскесін жалдау құқығын сату жөніндегі сауда ... ... ... және ... ... бекіту туралы Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 13 ... №1140 ... ... ... жер учаскелеріне әкімшілік аумақтық ... ... ... ... ... ... ... 2003 жылғы 10 қыркүйектегі № 918 қаулысы, Шаруа /фермер/
қожалығын жүргізу үшін ... ... ... ... ... өндірісін жүргізу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік
емес заңды тұлғасында және оның үлестес тұлғасында жеке ... ... ... ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін шетелдіктерге,
азаматтығы жоқ адамдарда және шетелдік ... ... ... ... құқығында болуы мүмкін ... ... ... бір ... ... ... шекті мөлшерін бекіту
туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 22 ... ... ... 9 ... 3-бөлігіне сәйкес жер ... ... жеке ... беру ... ... ... ... органның
шешімі бойынша ақысы бірден төленіп не төлеу ... ... ... арқылы
жүргізіледі. Жер учаскесін жеке меншікке өтеусіз беру жағдайлары да ... ... ... ... жөн. ... ... ... Республикасының азаматтарына - тұрғын үйдің меншік иелеріне
кондоминиум объектілеріндегі қонымды жер үлесі ретінде;
Қазақстан ... ... ... ... ... үй (қосалқы) шаруашылығын жүргізу, бағбандық, жеке тұрғын үй ... ... ... ... ... өзге де ... кодексінің жаңалығы жер учаскесіне жеке меншік құқығын ... ... жер ... құқығын өтеулі түрде беру (сату) төлемақысы
жер учаскелері үшін төлемақының базалық ... ... ... ... ... ... (бағалау) құны негізінде есептеледі
деген ереже болды. ... ... ... үй ... ... ... жеке тұрғын үй және ... ... үшін ... жер ... ... мақсаты өзгерген жағдайда жер
учаскесінің меншік иесі жер учаскесінің ... ... ... ... Республикасының заңына көзделген кадастрлық (бағалау) құнына тең
болатын соманы жергілікті ... ... ... міндетті екендігі
көзделмеген болатын. Бұл норма біздің көзқарасымыз ... әрі ... әрі ... ... негізделген. Жер кодексін қабылдау
кезінде мемлекеттің ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді жеке меншікке
сатқаннан түсетін ... ... ... ... ... ... Қабылданған Жер кодексіне сәйкес олар Ұлттық қорға аударылады және
заңдарда белгіленген тәртіппен пайдаланылады. Осы ... ... ... ... ... ... жеке меншікке немесе жер пайдалану ... ... және ... қорға аударылатын қаражаттың жұмсалу мақсаты
нақты анықталмаған.
Сонымен қатар, жер құқық қатынастары саласында көп ... ... ... ... Жер ... ауыл ... ... жер
учаскелерінің жеке меншікке берілу мәселелері. Қазіргі таңда аталған мәселе
толық заңдастырылды, мұның өзі нарықтық жағдайға өткен ... ... ... Атап ... жер құқық қатынастарының нарық талаптарына сай
болуы, ... ... ... үшiн ... ... ... ... жасау, азаматтар мен ұйымдардың жерге құқықтарын
қорғау және жер нарығын қалыптастыру т.б. Осыған сәйкес, мемлекетiмiзде ... ... ... ... да және жер ... ... да айтарлықтай өзгерiске ұшырап отыр.
Мемлекетiмiзде ауыл шаруашылық мақсатына арналған ... ... ... жер құқық қатынастары саласында белгiлi бiр ... ... ... ... ... ... ... жердi азаматтық сату-
сатып алу айналымының еркiн объектiсi ретiнде тануға болмайды. ... ... ... ... ... ... атап ... болсақ,:
1. Жердiң нарықтық құны оның адам өмiрi үшiн беретiн ... ... ... бағалай алмайды. Сондықтан жер учаскесiнiң iс
жүзiндегi ақшалай құнын анықтау мүмкiн емес;
2. Жерге ... ... табы ... және ... ... ... ... тұтынуы жерге деген сұранысты күшейтiп отыр;
3. Жер тек адамзат баласымен ғана ... ... ... адам ... ... тiршiлiктiң өзге де жандарымен тұтынылады;
4. Жердiң саны мен сапасы өндiрiстiк қызмет нәтижесiнде, өзге ... ... ... керiсiнше кемiп отырады.[10]
Аталған белгiлермен себептерге байланысты жер ... алу ... және ... ... ... өндiрiстiк қызмет нәтижесiнде
пайда болатын мүлiкпен, өнiммен немесе өзге затпен ... ... ... ... ... ... ... ретiнде тануға
болмайды және табиғи ресурс ретiнде сақталуын, ... және ... ... ... қажет.
Қазақстан Республикасының Жер Кодексiне ... ауыл ... ... ... ... ... Республикасының азаматтары
мен мемлекеттiк емес заңды тұлғаларының жеке ... ... ... ... \фермер\ қожалығын жүргiзу үшiн;
2. Өзiндiк қосалқы шаруашылық жүргiзу үшiн;
3. Орман өсiру үшiн;
4. Жеке тұрғын үй құрылысы үшiн;
5. Саяжай құрылысы үшiн;
6. ... ... мен ... ... ... ... ... жердi қоса алғанда, өндiрiстiк және өндiрiстiк
емес, оның iшiнде тұрғын үйлердi және олардың ... салу ... олар ... жер ... Ауыл шаруашылық тауарлы өндiрiсiн жүргiзу үшiн берiлуi мүмкiн.[11]
Сонымен қатар, жаңадан қабылданған Жер Кодексiне ... ... мен ... мемлекеттiк емес заңды ... ... ... ... жеке ... ... де ... тұлғалардың жеке меншiгiнде үйлердi \құрылыстар мен ғимараттарды\
олардың мақсатына сәйкес ... ... ... ... қоса ... және ... ... оның iшiнде тұрғын Ұйлердi және олардың
кешендерiн салу үшiн немесе олар ... жер ... ... ... осы мақсатқа арналған жер учаскелерi шетел тұлғаларының ... ... ... ... нақты анықталмаған. Демек, заңмен
тiкелей тиым ... ... ... ... ... ... олардың мақсатына сәйкес қызмет көрсетуге арналған жердi ... ... және ... ... оның ... тұрғын үйлердi және
олардың кешендерiн салу үшiн ... олар ... жер ... ... ... сатып ала алады.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiне жеке меншiк құқығын
табыстыру ... ... ... ... Жер ... ... ... факторлары ескере отырып, жер учаскелерiнiң жеке меншiк
құқығымен беру ... ... ... ... ... және ... ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргiзу үшiн жер
учаскесiне жеке меншiк ... ... ... ... ... емес ... тұлғалар келесi жағдайлармен жер учаскесiн сатып ала
алады:
1. Жер учаскесiне жеке меншiк құқығын жер учаскесiнiң кадастрлық құнына
тең бағамен; Бұл ... жер ... ... ... ... басқару жөнiндегi аумақтық орган белгiлейдi.
2. Жер учаскесiне жеке меншiк құқығын оның ... ... ... ... ... Бұл жағдайда әкiмшiлiк-аумақтық
бiрлiктер бойынша жер учаскелерiне жеңiлдiктi бағаның нақты мөлшерiн
Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
Сонымен бірге, Жер ... ... жер ... жеке меншік
құқығын сатып алатын тұлғаның өтініші бойынша жер ... ... ... сатып алу сомасын төлеу он жылға ... ... ... ұзарту
арқылы жүргізіледі. Яғни осыдан көріп отырғанымыздай, ... жер ... жеке ... ... ... төрт ... ... тапқан. Біріншіден, жерді жер учаскесінің кадастрлық бағалау құнына
сәйкес сатып алу; екіншіден жер учаскесін кадастрлық ... ... ... алу сомасын төлеу мерзімін он жылға дейін ұзарту арқылы; үшіншіден
жер учаскесінің кадастрлық құнына қарай ... ... ... ... жер ... кадастрлық құнына қарай айқындалатын
жеңілдікті бағамен сатып алу сомасын төлеу ... он ... ... создыру
арқылы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 10 қыркүйек 2003 ... ... ... ... жер учаскелерiне
жеңiлдiктi бағаның мөлшерiн бекiту туралы ... ... ... жер ... ... ... жеке меншiкке берiлетiн
жер учаскесiнiң кадастрлық құнының 75 пайызы көлемiнде ... ... ... ... осы ... ... жер ... жеке
меншiкке ала алатын тұлғалардың тiзiмi, жеңiлдiктi бағамен ... ... ... ... ... ... шекті мөлшері, ауылшаруашылық
алқаптарының нақты қандай түрлері жеңілдікті бағамен сатылуы мүмкін деген
мәселелер анықталмаған. ... ... жер ... ... ... ... сатудың шектері мен көлемінің анықталмауы осы
жер құқық қатынастары саласында, ... ... жеке ... ... сыбайлас жемқорлыққа әкеліп соғатындығы сөзсіз, сонымен бірге,
Жер кодексінде жоғарыда айтылған жер учаскесін жеке меншікке ... ... ... төлеудің төрт түрлі жағдайының ... ... жер ... ... ... тең ... сатып алу
туралы норма мүлдем жүзеге асырылмай қалуында да үлкен қауіп бар.
Сонымен ... ... ... Жер ... ... жер
учаскесі жеке меншікке барлық жағдайда ақылы түрде берілмейді, тегін беру
нормалары да көрініс ... Жер ... ... ... мынандай мөлшерде тегін беріледі:
1.ауылдық жерлерде өзіндік қосалқы шаруашылық /үй ... және ... қоса ... ... үшін – суарылмайтын жерде 0,25 гектар және
0,15 гектар;
2.жеке тұрғын үй құрылысы үшін – 0,10 ... ... ... ... үшін – 0,12 гектар.
Жер учаскелерінің аталған мақсаттар үшін қайталап ... ... ... Егер жеке ... алынатын жер учаскесінің көлемі ... асып ... ... олар ... ... ... бойынша ақы
төлеу арқылы алынады. Ауылдық елді мекендердің аумағында бос жер болған
жағдайда жеке ... үй ... және ... қосалқы шаруашылық жүргізу
үшін жер учаскелері біртұтас алап болып беріледі делінген. ... бұл ... ... ... ... үшін ... жер ... сонымен қатар, суарылмайтын жерлерден 0,40 гектар жер беріле ме
немесе тек қана бір түрінен беріледі ме ... ... ... Жер
учаскелерін беру нормалары жоғарыда аталған жағдайлардан басқа жеке ... ... ... азаматына шару /фермер/ қожалығын
жүргізу үшін, Қазақстан Республикасының мемлекекттік емес заңды тұлғасында
және оған аффилиирленген ... ... ауыл ... ... үшін ... мүмкін. Сонымен қатар, уақытша жер пайдалану құқығымен
шетелдіктерде, азаматтығы жоқ ... және ... ... тұлғаларда
тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін болуы мүмкін.
Осы мақсатта, Жер кодексiне ... 22 ... 2003 жылы ... ... бiр ... ... аумағында шаруа \фермер\
қожалықтарын жүргiзу үшiн Қазақстан ... ... ... болуы мүмкiн, тауарлы ауылшаруашылық өндiрiсiн жүргiзу үшiн
мемлекеттiк емес заңды тұлғаның және ... тең ... ... ... ... ... сондай-ақ тауарлы ауыл ... ... үшiн ... ... және ... жоқ тұлғалардың уақытша жер
пайдалану құқығында болуы мүмкiн жер учаскелерiнiң шектi мөлшерi жер құқық
қатынастарындағы ... ... ... ... ... ... жердi тауарлы айналымның еркiн объектiсi ретiнде санауға ... және ... ... ... iрi жер ... белгiлi әкiмшiлiк аудан аумағында жер монополиясын ... ... ... ... құқықтық шаралардың бiрi ретiнде танылады. Бұл
норманың пайда болуының өзі, алғашқыда ... ... ... Жер ... жобасы бойынша, Тауарлы ауылшаруашылық өндірісін
жүргізу үшін мемлекеттік емес ... ... және ... тең құқылы
тұлғалардың жеке меншігіндегі және ұзақ ... ... ... және бір ... ауданның аумағында орналасқан
ауылшаруашылық мақсатындағы жер ... ... ... ... ауыл ... ... жалпы ауданының 10 процентінен
аспайтын мөлшерде, шаруа /фермер/ қожалықтарын жүргізу үшін ... ... ... ... ... Ал ... ... жүргізу үшін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалардың уақытша
жер ... және бір ... ... ... орналасқан
ауылшаруашылық мақсаттағы жер учаскелерінің шекті ... ... ауыл ... ... ... ауданының 5 процентінен
аспайтын мөлшерде ... ... ... ... осы ... ... өте
көптеген даулар туындаған болатын. Үкіметтік жобаны ... ... мен ... жоқ ... ... ... ... ие
болып отырғанын көреміз. Яғни шетелдіктер үшін 5 ... ... ... ... қожалығын құратын Қазақстан Республикасының азаматтары үшін
тек қана 1 процент ... ... ... *Сол ... осы ... ... аталған Қазақстан Республикасыны Үкіметінің қаулысы
қабылданған болатын.
Дегенмен, ерекше ... ... бiр ... ... Республикасы Жер
кодексiнiнiң 97-бабына сәйкес, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер ... ... ... мен ауыл ... ... ... ... шаруашылық жолдары, коммуникациялар, тұйық су айдындары, мелиорациялық
жүйе, қора-жайлар мен ғимараттар орналасқан жер жатқызылады. Ал ... ... ... ... ... ... жер, көп ... егiлген жер, шабындықтар мен жайылымдар жатады. Айталық, Қазақстан
Республикасының азаматы көп жылдық ... ... ... мен ... жеке меншiкке сатып алуға ниет бiлдiрген ... ... жер ... құны және ... ... ... ... деген
сұрақ туындайды. Бiрақ бiздiң жер заңдарымызда осы көп ... ... ... мен ... жерлер жеке меншiкке берiлген ... ... ... ... ... ... және жеке меншiкте
немесе жер пайдалану құқығында болуының шектi мөлшерi анықталмаған.
Нақты жер ... ... құны ... ... мемлекеттің жеке
меншікке беретін жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына
сәйкес анықталады. ... ... ... ...... ... жеке меншік құқығын берген кезде немесе уақытша өтеулі жер
пайдалану құқығын ... ... оның ... ... ... айқындауға
арналған жер учаскесінің нормативтік бағасы. Жеке меншікке берілген елді
мекендегі жер учаскелерінің ... құны ... ... ... ... ... ... қолдана отырып анықталады.
Егер бұрын жеке меншікке берілетін жер учаскелерін бағалау үшін ... ... ... ... ... ... негіделген
акті - Үкіметтің қаулысымен реттеліп отырған болса, қазіргі ... ... Жер ... ... ... Бұл өте ... мәселе болып
отыр. Сонымен қатар, Жер Кодексінде жердің кадастрлық /бағалау/ құны деген
ұғымға анықтама берілмеген. Бұл ұғымға ... беру үшін ... ... ... ... анықтап көрелік. Жалпы «кадастр» деген түсініктің
екі түп тамыры бар. Біріншіден «caput» - нақты зат және ... ... ... Ал жер кадастры дегеніміз, ғалымдардың пікірі бойынша кең
мағынада – жерді өндіріс ... ... ... ... ... жиынтығы. Тар мағынада жерді бағалау яғни, жердің табиғи және
шаруашылық жағдайын анықтайтын бағалау мәліметтері деген ... ... ... - Жер ... ... ... ... жерінің
табиғи және шаруашылық жағдайы, жер учаскелерінің орналасқан жері, нысаналы
пайдалануы, мөлшері мен ... ... ... ... ... жер
пайдаланудың есепке алынуы мен жер учаскелерінің кадастрлық құны ... ... ... ... ... ... жағдайымызда, жер
кадастрын тар мағынада, яғни жерді бағалау деп түсінеміз. Қазіргі ... ... ... ... жер ... ... белгілерін
атап көрсетеді. Мысалы, Ю.Г. Жариковтың пікірі бойынша:
«Біріншіден, кадастрда жер ... ... ... ... жер ... жерді жалдау, жер учаскесінің нысаналы
мақсаты, оларды ... ... ... ... ... ... ... сандық жағынан есепке алу мәліметтері, яғни, жер
алаңдарын жер құқық ... ... ... беру ... ... ... ... туралы, яғни, жерді пайдалануға
әсер ететін табиғи сипаты мен белгілеріне /топырақтың механикалық ... ... ... ... – эрозия, тұздану, тапталу белгілері мен
экологиялық технологиялық, қала құрылысы сипаттары/ ... ... ... ... ... ... ... жерді
санаттарға бөлу т.с.с шаралар нәтижесінде алынатын мәліметтер;
Төртіншіден, кадастрда жерді бағалау беріледі, яғни, жер ... ... ... және ... базис ретінде салыстырмалы
бағасын, сонымен бірге, пайдаланудың ... ... ... - ... ... А.Х. Хаджиевтың пікірі, мемлекеттік жер кадастры ... ... ... ... ... және сапалық жағынан есепке
алу; жерді бағалау және тіркеу мақсатында жер учаскелері мен жер ... жер ... ... ... ... – деген пікірге
тоқталған ... ... жер ... жер ... ... және жер ... ... сандық және сапалық жағынан есепке алу, ... ... ... ... ... – деген пікір айтқан болатын. Бұл жағдайда,
ғалым, жерді бағалауды құрамдас бөліктері арқылы ... ... ... ... ... ... ... бағалау мемлекеттік жер
кадастрының ажырамас ... ... ... ... ... ... жердің
кадастрлық /бағалау/ құны дегеніміз – мемлекет жер учаскесіне жеке меншік
құқығын берген кезде немесе уақытша ... жер ... ... сатқан
кезде, жер үшін төлемақының базалық ставкасына жер учаскесінің сапалық жай-
күйіне, орналасуына, ... ... ... ... көрсету орталығынан
қашықтығына байланысты түзету коэффициенттерін қолдана отырып анықталатын
жердің құны.
Осы тұрғыда Ресей ... ... ... ... ... ... ақы төлеу жүйесіне пайдалы болатындай ... ... ... ... ... ... – жердің әртүрлі
санатына байланысты бағалау белдеуі, әкімшілік аудан, қоныстар бойынша ... ... ... ... белгіленіп отырады. Сонымен қатар,
жер нарығының ... ... ... ... ... ... жердің нормативтік бағасын 25 проценттен ... ... ... ... ... ... нормативтік бағасы белгіленген
мақсаттағы жер учаскесінің ... ... 75 ... ... тиіс ... ... нормалардың маңыздылығы жердің нормативтік бағасын
анықтау әдістемесінде және жердің нормативтік ... жер ... ... ... ... Жалпы жердің нормативтік бағасын
белгілеу мемлекеттің нарықтық жер қатынастарын реттеуге қатысудың ... ... ... ... ... Республикасының Жер кодексіне сәйкес, төлемақының базалық
ставкасы және ... ... ... ... анықталатын жер
учаскесінің кадастрлық бағалау құны ... ... ... ... жер ... ... ... біршама
кемшіліктері бар. Бекітілген жер учаскесі үшін төлемақының ... жер ... ... ... ... ... ... Олар
жердің табиғи-ландшафтық, топырақтық сипаттамасын ғана, ал елді ... ... жер ... ... ... ... ... ескереді. Ал Қазақстан Республикасы жерінің аумағының ... ... ... ... ... ... ... және оларға қолданылатын түзету коэффициенттері жалпылыққа
негізделген және жер учаскесінің нарықтық құнын анықтауға ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің
1996 8 мамырда қабылданған /қазіргі кезде заңды күші ... ... ... ... жер ... ... жер ... үшін
төлемақының базалық ставкаларын бекіту туралы қаулысымен 2003 ... Жер ... жеке ... берілген немесе мемлекеттік жер
пайдланушылар жалға брген кезде олар үшін төлемақының базалық ... ... ... көрініс тапқан базалық ставкаларды ... көп ... жоқ ... көз ... 1996 ... ... жыл ... өтті, әрине осы уақыт ішінде нарықтық экономикаға ... жер ... ... өзгерістер пайда болды. Демек, жер
учаскесі үшін төленетін төлемақының базалық ставкаларын ... ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлік ретінде танып
азаматтардың капитал ... ... ... ... ... Жер ... ... әдістемесі қазіргі нарық жағдайының
сұраныс талаптарына жауап ... және жер ... ... ... жер ... өзгерістер ескерілуі тиіс. Осы жағдайда ғана
жердің нарықтық нақты құнын анықтау мүмкін болады. ... жер ... жеке ... ... ... кезде немесе
уақытша өтеулі жер пайдалану құқығын сатқан ... жер үшін ... ... ... ... ... Жер ... немесе жер пайдалану құқығын кепілге қойып, несие алған
жағдайда жерді бағалау үшін;
2. Жер ... ... жер ... құқығын шаруашылық
серіктестіктердің ... ... ... ретінде не өндірістік
кооперативтерге пай ретінде берген жағдайда;
3. Меншік иесін жер ... ... ... ... бөлу ... ... ... белгілеу үшін;
4. Жер учаскелерін немесе пайдалану құқығын шаруашылық ... ... ... кезде және жер учаскесінің немесе жер
пайдалану құқығының құны ... ... ... ... болмаған
өзге де жағдайда, олардың құнын бағалау үшін;
5. Жеке меншік немесе пайдалану құқығындағы нақтыланған жер учаскесі үшін
салынатын ... ... ... ... Жер ... немесе жер пайдалану құқығын ... ... ... жер ... бастапқы бағасын анықтау үшін;
7. Жер учаскесінің кадастрлық ... ... ... ... учаскесінің кадастрлық /бағалау/ құны жердің санатына және олардың
нысаналы мақсатына байланысты анықталады:
- Қазақстан Республикасының ... жеке ... ... ... ... ... бағбандық және саяжай құрылысы үшін ... ... ... артық берілген қосымша жер учаскелерінің
бағалау құны бағаланатын учаскелерге неғұрлым жақын орналасқан ... ... жер ... үшін ... базалық ставкаларына негізделе
отырып, айқындалады.
- Елді мекендердің ... тыс ... ... және ... ... ... ... жүргізу үшін берілген (берілетін) немесе
үйлер (құрылыстар, ғимараттар) мен олардың ... ... ... ... ... ... ғимараттардың) пайдаланылу
мақсатына сәйкес қызмет көрсетуге арналған жерлерді қоса алғанда оларды
бағалау құны облыстық маңызы бар ... ... ... үшін ... жер ... үшін ... ... ставкаларының он
проценті мөлшеріне негізделе отырып айқындалады.
- Астана қаласының, республикалық ... бар ... ... ... аймақта және курортты аймақта орналасқан елді
мекендерде жеке меншікке берілетін жер учаскелері үшін ... ... екі есе ... ... ... 2003 2 ... ... сәйкес
келесі жағдайлар анықталған:
1. Жер учаскелерінің жеке меншікке берілген кезде олар үшін төлемақының
базалық ставкалары;
2. ... ... ... жер ... жер ... ... берген
кездегі олар үшін төлемақының базалық ставкалары;
3. Жер учаскелерін жалдау құқығын сату төлемақысының мөлшері;
Аталған қаулыға сәйкес, жер учаскелерін жеке ... ... ... оларға қызмет көрсетуге арналған жерлерді қоса алғанда, ғимараттар
мен олардың кешендері салынған жерлерді ... ... олар үшін ... ... ... ... метр үшін анықталады. Мысалы: Астана қаласы
үшін 1 шаршы метр 1180 ... ... ... үшін 717 ... ... үшін 190 ... ... Яғни, нақты көріп отырғанымыздай, елді
мекендердің аумағын бағалауына жер ... ... ... мен ... ... ... ... объектілердің
болуы, аумақтық ландшафтық қазынасы, қоршаған ортаның жай-күйі, ... мен ... ... ... әсерін тигізіп отыр. Ал ауыл
шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін жеке меншікке берген ... ... ... ... ... ... гектар үшін анықталады. Сонымен
бірге, ауылшаруашылығы мақсатындағы жер ... ... ... ... ... ... ... сумен қамтамасыз
етілуі, топырақтың тауға жапсарлас болуы, ... ... яғни ... ... ... болатын болса, Ақмола облысы бойынша бір
гектар егістік жер - 49400 теңге, топырағы қызыл ... ... - 18100 ... ... ... суармалы болатын болса, қара топырақты жер үшін –
71900 теңге, ал топырағы қызыл ... ... – 46900 ... ... Қазақстан
Республикасы Жер кодексіне сәйкес, ауыл шаруашылық ... ... ... көп ... ... ... жерлер, шабындықтар мен
жайылымдар жатады. Ауылшаруашылық мақсатындағы жер ... ... ... ... олар үшін ... ... ... анықтайтын
Үкіметтің қаулысына сәйкес, жеке меншікке берілетін егістік, суармалы
егістік, шабындық пен ... үшін ғана ... ... ... белгіленген. Егер Қазақстан Республикасының азаматы ауыл
шаруашылық қызметін ... ... ... жеке ... ... ... көп ... екпелер егілген жерлерді сатып алғысы келген жағдайда
олардың құны қалай анықталады деген сұрақ ... Сол ... ... ... үшін ... ... базалық ставкаларын
заңды тұрғыдан анықтау мақсатында Үкімет қаулысына өзгерістер толықтырулар
енгізу қажеттігі туындап отыр. Яғни жеке меншікке ... ... ... көп ... ... үшін бөлек төлемақының базалық ставкаларын
анықтау қажет немесе анықталу тәртібін қарастыратын ескертпе жасалуы тиіс.
Бұл ... ... ... ... ... ... ... қатар, көп жылдық екпелердің жасы, олардың түрлері мен ... ... ... ұзақтығы ескерілуі қажет.
Түзету коэффиценттері мен аймақтардың ... ... ... ... кенттер мен селолық елді мекендерде - ... ... ... бойынша аудандық өкілді органдардың, ал облыстық ... ... ... және ... ... ... ... және Алматы
қалалық) атқарушы органдарының ұсынысы бойынша облыстық (Астана және Алматы
қалалық) өкілді органдардың шешімімен ... ... ... жүргізу үшін беретін жер учаскелеріне
кадастрлық бағалау құнын айқындау кезінде жер ... ... ... ... ... көрсету орталығынан қашықтығына байланысты
түзету коэффициенттерін қолданады. Қолданылған коэффициенттер арттыратын
немесе керісінше кемітетін болуы ... Жер ... ... ... түрі мен топырақтың ... ... ... ... геоботаникалық, топырақ-мелиорация және басқа зерттеу материалдары
негізінде анықталады.
Түзету коэффициенттері егістік құрамында пайдаланатын жер учаскесінің
құнын белгілеу үшін оның ... ... мен жер ... еңістігіне
қарай келесідей жағдайларда қолданылады:
- егер жердің мелиорациялық жай күйі жақсы болса, яғни, топырағы тұзды емес
және сортаң ... ... ... ... жер асты ... тұщы су – 3 ... ... минералды су – 6 метрден астам болса
– 1,2 ... ... егер ... ... ... ... ... тұзды, сортаңдау, тасы
аз, аздап ... ... ... ... жер асты ... 3-6 метр ... – 0,9 ... қолданылады.
- егер топырақтың жай-күйi қанағаттанарлықсыз – топырағы орташа және ... орта және аса ... ... орта және күштi эррозияға ... онда 0,6 ... ... ... ... ... жер бетінің
еңістігі 1 градусқа дейін – 1; 1-ден 3 градусқа ... – 0,93; 7 ... - 0,86 ... ... ... ... ... пайдаланылатын жер учаскелерінің,
жақсартылған шабындықтар мен жайылымдардың құнын айқындау үшін ... ... ... көп ... шөп ... ... жақсартылған болса – 1,2;
- өсімдік жамылғысының түр-құрамын ... ... ... ...... ... ... жақсы, яғни, ластанбаған, бұта-шілік баспаған, ағаш
өспеген, тассыз, аймақтық өсімдіктердің белгілері ... ... ... ... – 1,2 ... ... ... бұта-шілік басып кеткен, ағаш өскен, тастақ, өсімдік
жамылғысының аймақтық құрылымы бұзылған жер ... ... ... ... ... ... – 0,9; Сонымен қатар, жер бетінің
еңістігі 3 градусқа дейін – 1; ... 6 ... ... – 0,9; ... ... дейін – 0,9; 10,1-ден 20 радусқа дейін – 0,85; 20 градустан астам
болса – 0,5 коэффициенті қолданылады.
Жайылымдық жердің ... үшін де ... ... ... ... Бірақ жер қабатының еңістігі 12 градусқа дейін
болса – 1; ... 20 ... ... – 0,8; 20 ... ...... ... бiрге, жердiң бағалық құнын анықтауға жер учаскесiнiң
суландырылуы және ... ... ... ... да ... ... жер учаскесі сумен қамтамасыз етілген жағдайда, 1,2 коэффициенті, ал
керісінше 0,8 коэффициенті қолданылады. Жер ... ... ... ... қолданылатын коэффициентер қашықтықтық
километрге байланысты қолданылады. Яғни, 5-ке дейін – 1,2; 5-тен ... – 1; ... 20-ға ... – 0,9; ... 30-ға ... – 0,8; 30-дан астам
– 0,7. Ал, жер ... ... ... ... ... және
жолдардың сапасына қарай жер учаскесiнiң құнын ... ... ... және ... тас жол, ... тас ... ... жай жолдар болуы жер учаскесінің кадастрлық ... ... ... ... ретінде қолданылады.
Егер жер учаскесінің кадастрлық ... ... ... ... көп болған жағдайда коэффициенттер көбейтіледі, ... ... ... арналған жер учаскесінің кадастрлық
/бағалау/ ... ... ... ... ... ... ... Үкіметі белгілеген жер үшін төленетін төлемақының базалық
ставкасының 50 ... асып ... ... ... ... жер учаскесінің кадастрлық /бағалау/ ... ... жер үшін ... ... қолданылатын түзету коэффициенттері
тек егістік жерлері және шабындықтар мен жайылымдар үшін анықталған. ... ... ... ... көп жылдық екпелер және тыңайған
жерлер үшін нақты анықталмаған.
Қазақстан Республикасының ... ... жер ... ... құны және жер ... ... құны ... түсініктер бар. Бірақ
аталған ұғымдар мазмұны жағынан жер учаскесінің құнын білдіргенімен, мүлдем
бөлек ... Біз ... ... ... құнының мазмұны мен мәнін
ашқан болатынбыз, енді жердің нарықтық құнын қарастырғанымыз жөн ... ... ... ... ... ... ... Жердің нарықтық құнына белгіленген мерзім ... ... ... ... жер учаскелері ие болуы тиіс.
- Жердің нарықтық құны нарықтағы ... пен ... және ... ... ... бәсекелестік сипатына байланысты болады.
- Жердің нарықтық құны осы жер учаскесінен ... ... ... ... ... ... нәтижеге, яғни түсетін кіріске
байланысты.
- Жердің нарықтық құны ... ... ... Отырады және белгілі
бір күнге ғана белгіленеді.
- Жердің нарықтық құны оның нысаналы мақсатының өзгеруіне, рұқсат ... осы жер ... өзге бір ... бар жоқтығына
байланысты.
- Жер учаскесінің нарықтық құны оның ... ... және өзге ... ... Жер учаскесінің нарықтық құны неғұрлым тиімді ... ... ... экономикалық ақталған, қаржылық тұрғыдан және физикалық
мүмкіндігі айқындалған іс жүзінде пайдалану. Жер учаскесін неғұрлым ... ... ... ... жер учаскесінің нысаналы мақсатына,
пайдалану мүмкіндігіне, жер учаскесі ... ... ... жер ... ... ... ... бөлу қажет.
Сонымен, жердің нарықтық құнының ... ... ... ... ... ... Жер ... орналасқан жері және қоршаған ортасы;
2. Жер учаскесінің нысаналы мақсаты, рұқсат етілген пайдалану және осы жер
учаскесіне басқа бір ... ... ... жер ... ... жер ... ... байланысты әкімшілік немесе
соттың шешімімен анықталған белгілі бір ... ... ... Жер ... физикалық сипаттамасы, яғни, жер бедері, ... ... ... жету ... ... ... ... желілердің, әлеуметтік инфрақұрылым
объектілерін бар екендігі, олардың жақын немесе алыстығы, ... ... ... ... ... Республикасының Жер кодексіне сәйкес, ауыл
шаруашылық мақсатындағы жер учаскелерінің ҚР-ң азаматтары мен ... ... ... жеке ... ... ... ... учаскелерінің де нарықтық құнын анықтау қажеттілігі туындап отыр. ... ... жер ... ... белгілі, ауылшаруашылық
алқаптары және ауылшаруашылығының жұмыс істеуіне қажетті ішкі ... ... ... ... мелиорациялық жүйе, қора-қопсылар
мен ғимараттар орналасқан жерлер болып ... ... жер ... ... құны осы ... ... алқаптарды және ауылшаруашылығының жұмыс істеуіне қажетті
ішкі шаруашылық жолдары, ... ... ... ... ... мен ғимараттар орналасқан жерлерді бағалауға негізделе
отырып анықталады. Сонымен бірге, аталған жер ... ... ... ... ... су ... бар ... жоқтығы да әсерін тигізбей
қоймайды. Ауылшаруашылық алқабы ... ... ... ... барысында
егін өнімділігі ескерілуі, ал көп жылдық екпелерді бағалауда көп жылдық
екпелердің жасы, олардың түрлері мен ... ... ... жер учаскесінің кадастрлық /бағалау/ құны мен нарықтық құнының ара-
қатынасын қарастыратын болсақ, келесі жағдайлар анықталады:
1. Жер учаскесінің ... ... құны мен ... ... ... әр түрлі тұлғалар болуы; Жер учаскесінің кадастрлық бағалау
құны жер ресурстарын басқару ... ... ... жеке меншікке
өтеулі негізде беретін жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына
сәйкес, оған ... ... ... отырып белгілейді. Ал жер
учаскесінің ... ... ... ... ... ... сәйкес органдары анықтайды;
2. Жер учаскесінің кадастрлық бағалау құнын анықтау тәртібінің құқықтық
негіздерін Қазақстан ... Жер ... ... ... ... ... атап ... Жер учаскелері жеке меншікке
берілген кезде, мемлекет немесе мемлекеттік жер пайдаланушылар ... ... олар үшін ... ... ... ... жер учаскелерін
жалдау құқығын сату төлемақысының мөлшерін ... ... ... ... 2003 жылғы 2 ... № 890 ... ... немесе жер учаскесін жалдау құқығын сату жөніндегі сауда саттықты
/конкурстарды, аукциондарды/ ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту ... ... ... 2003 ... 13 ... №1140 ... шаруашылық мақсатындағы жер учаскелеріне әкімшілік аумақтық бірліктер
бойынша ... ... ... ... ... ... 2003 ... 10 қыркүйектегі № 918 қаулысы, Шаруа /фермер/
қожалығын жүргізу үшін Қазақстан ... ... ... ... өндірісін жүргізу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік
емес заңды тұлғасында және оның үлестес тұлғасында жеке ... ... ... ... ... жүргізу үшін шетелдіктерге,
азаматтығы жоқ ... және ... ... ... уақытша жер
пайдалану құқығында болуы ... ... ... ... бір ... ауданның аумағындағы шекті мөлшерін ... ... ... ... 2003 ... 22 ... ... Ал жердің нарықтық құнын анықтау Қазақстан Республикасының Бағалау
қызметі ... ... ... ... Жер ... кадастрлық бағалау құнын анықтау барысында жерді жеке
меншікке меншiкке немесе пайдалану ... беру ... үшiн ақы ... ... ... жер ... тегін беру қағидасы, ауыл
шаруашылық мақсатындағы жер учаскесін ... ... сату ... ... ... алынады, ал жердің нарықтық құнын анықтау
сұраныс пен ұсыныс ... ... ... т.б. ... ... Тәртібі;
6. Қаржыландыру көзі;
7. Қолданылатын аясы;
Сонымен қатар, Қазақстан ... Жер ... ... ... ... жер учаскелерінің нақты тізімін бекіткені өте
орынды /Жер туралы заңда бұл мәселе қарастырылмаған/, мұны Жер ... ... ... ... ... Демек, аталған жер учаскелері
жеке меншікке берілмейді және азаматтық ... ... бола ... ... ... органдарына, мемлекеттік ұйымдар мен мекемелерге
берілген жерлер;
2. Қорғаныс қажеттерi үшiн пайдаланылатын жерлер;
3. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын ... және ... ... ... ... ... жер учаскелері;
4. Кеден қажеттеріне арналған жер учаскелері;
5. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, сауықтыру ... және ... ... жерлер;
6. Орман өсіру үшін жеке меншікке берілген жер учаскелерінде өсірілген
жекеше орман қорының жерін қоспаған жағдайда орман қорының жері;
7. Су ... ... ... ... жағдайда, су
құрылыстары алып жатқан жерлердің жеке ... болу ... ... су ... ... ... темір жол желілері мен ортақ пайдаланудағы ... Жеке ... ... ... мен ... және ... қызмет
көрсетуге қажетті жер учаскелерін қоспағанда, елдi мекендердегi ортақ
пайдаланудағы аумақтар ... жер ... ... жер ... ... ... алып, нарық экономикасына өтудi
жариялағаннан бастап, жер қатынастарын да нарық жағдайына сай ... ... ... ... тең ... үшiн, азаматтар мен ... ... ... қорғау үшiн және жер нарығын дамыту үшiн
құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық жағдайларды ... ... ... ... Республикасында жердi жекешелендiру азаматтар ... емес ... ... ... жеке ... ... етушi фактор ретiнде танылып отыр. Қазiргi нарықтық
жағдайда жерге тек қана мемлекеттiк ... ... ... учаскелерi жекешелендiрудiң объектiсi ретiнде толық ... ... ... ... жекешелендiру туралы заң
күшi бар жарлығына сәйкес, жер учаскесiн жекешелендiру объектiсi
ретiнде қарастырмаған. Жалпы, жекешелендiру дегенiмiз – ... ... ... ... және ... заңды тұлғаларының
меншiгiне сату. Демек, жердi ... ... – жеке ... ... ... жеке ... құқығының пайда болуына бiрден-
бiр негiз болатын ... ... жер ... ... ... сату. Ресей ғалымы В.В. ... ... ...... жеке меншiкке айналдыру, яғни
жердi иелену, пайдалану және ... ету ... ... жеке
тұлғаларға және олардың ұжымдық құрылымдарына өту процесi,- деген
болатын.[15]
Бiрақ, ҚР-ның жер ... ... жер ... жеке ... ... ... табыстау, меншiк құқығын беру, меншiк құқығының ... ... ... ... ... деп ... Яғни, жердi
жекешелендiру жерге жеке меншiк ... ... ... ретiнде
танылмаған. Осы саладағы ғалымдардың пiкiрiн ... ... ... ... ... жер ... ... әдiстерi ретiнде келесi жағдайларды айтып кеткен:
- Мемлекеттiк және муниципалдық ... ... ... және ... ... жеке ... ... Белгiлi жер учаскесiнде орналасқан объектiнi алу барысында;
- Жер ... ... ... алу ... ... ... тұрғыда жердi жекешелендiру жерге жеке меншiк құқығының туындау негiзi
ретiнде танылады деп тұжырым ... ... ... ... жер
учаскесiн мемлекеттiк меншiктен сатып алудан басты айырмашылығы мен
ерекшелiктерiне тоқталып кеткенiмiз жөн ... Ең ... ... ... ... объектiсi ретiнде
мүлiктiк кешен болып табылатын мемлекеттiк кәсiпорын және мемлекеттiк
мекеме орналасқан жерлер танылады. Себебi, жер кодексiне сәйкес, ... ... онда ... ... ... ... құқық
бiрi-бiрiнен ажыратылмайды делiнген болатын. Демек, жер ... ... ... өзге ... ... ... жер учаскесi де жекешелендiрiлуге жатады. Ал жер учаскесiн
мемлекеттен сатып алған ... ... ... ... ... сатып алу тiкелей заңда тиым ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы
Президентiнiң жекешелендiру ... ... ... ... ретiнде сатушы және сатып алушы танылады. Бұл жағдайда
сатушы жекешелендiрудi жүзеге асыруға құзiреттi ... ... ... ... ... ... мемлекеттiк мүлiк
және жекешелендiру комитетi болса, сатып алушы ... ... ... ... жеке ... ... емес заңды
тұлға немесе шетелдiк заңды тұлға болуы мүмкiн. Ал жер ... ... ... алу ... ... ... ... атқарушы органдары болса, сатып алушы тек
Қазақстан Республикасының азаматы немесе ... емес ... ... Осы ... ерекше ескеретiн бiр жайт, шетел заңды
тұлғалары жекешелендiру субъектiсi ретiнде танылып ... Ал ... ... ... жер ... сәйкес, шетел
азаматтары мен заңды тұлғалары жеке ... ... ... Ендi бiр ... жүзеге асырылу тәртiбi мен ...... ... ... ... ... сату, тендер
өткiзу және тiкелей бәсiрелi сату ... ... ... мүлiктi сатып алуға мүдделi тұлға кепiлдiк жарнасын енгiзе
отырып, ... ... ... ... Ең ... ... немесе ең қолайлы жағдайды ұсынған тұлға жеңiп алған және
мемлекеттiк мүлiктi жеке меншiгiне ... ... ... ... танылады.
Аталған тұлға мүлiктi сату сатып алу ... ... ... ... ... он күн ... ... қол қоюы тиiс. Ал
мемлекеттiк меншiктегi жер учаскесiн сату барысында жер ... ... ... ... жер учаскесi орналасқан жердегi жергiлiктi
атқарушы органға өтiнiш жазады. Өтiнiште: жер ... ... оның ... ... ... жерi, ... жер
учаскесiнiң болуы немесе болмауы көрсетiлуге тиiс. Аталған өтiнiш
түскен кезден бастап, үш айға ... ... ... ... ... жер ... тиiстi құқықты табыстау туралы
қабылданған шешiмiнiң көшiрмесi шешiм қабылданған кезден бастап ... ... ... ... ... тиiс. ... бiрге, жер
кодексiне сәйкес, мемлекеттiк меншiктегi және жер ... жер ... ... сату ... ... ... көрсетiлген. Дегенмен бұл жағдайда да сатушы ретiнде жергiлiктi
атқарушы орган өкiлдiк ... ... ... ... мен ... меншiктен жер
учаскесiн сатып алу қатынастарын нақты реттейтiн нормативтiк ... әр ... ... да бiден-бiр айырмашылығы ретiнде
қарастыруға ... ... ... ... ... ... Президентiнiң 23 желтоқсан 1995 ... ... ... заң күшi бар ... ... ... 26 маусым 2000 жылы қабылданған Жекешелендiру
объектiлерiн сату ... ... ... ... реттелсе, ал
мемлекеттiк меншiктен жер учаскесiн сатып алу ... ... жер ... ... Республикасы Үкiметiнiң 2
қыркүйек 2003 жылы қабылданған жер учаскелерi жеке ... ... ... ... ... жер ... жалға берген
кезде олар үшiн төлемақының базалық ставкаларын, сондай-ақ ... ... ... сату төлемақысының мөлшерiн бекiту туралы
қаулысымен және жер учаскесiн немесе жер учаскесiн ... ... ... ... ... және ... туралы ережесiн
бекiту туралы қаулысымен реттеледi.
5. Айырмашылықтың бiрi ретiнде, жекешелендiру объектiсiнiң құнын анықтау
тәртiбi танылады. ... ... жер ... ... объектiсi болып отырған мүлiктiк кешен – ... ... ... енiп кетедi.* Ал жер учаскесiн мемлекеттiк
меншiктен жеке ... ... алу ... жер ... ... базалық ставкаларына түзету коэффициенттерiн ... ... ... құны ... ... Бұл ... ... кадастрлық құны топырақтың құнарлығына, ... ... ... жақын орналасқанына, жер бедерiне
және өзге де қасиеттерiне ... ... жер ... мемлекеттiк меншiктен жеке меншiкке сату барысында
жердi жекешелендiру маңызды орындардың бiрiн ... ... ... 27 желтоқсан 1997 жылы қабылданған Ауыл шаруашылығының 2010
жылға дейiнгi даму стратегиясына сәйкес, дамудың ... ... ... ... ... ... нақты иесiн қалыптастыру
деген болатын. ... ... ... қызметi жермен өте тығыз
байланысты ауылшаруашылығын ... ... ... ... жеке ... беру ... қозғамау мүмкiн емес.
Қазiргi кезде жер қатынастарын реттеу саласында мемлекет саясатының
басты бағыттары ретiнде:
- ... ... ... жер үлесiн дараландыруды аяқтау;
- Азаматтар мен ... ... ... ... ... ... шекарасын ресiмдеудi қамтамасыз ету және ... ... ... ... ... үшiн ... беру;
- Жердi пайдалану режимi және салық салу тәртiбiн анықтау мақсатында
жердi аймақтарға бөлудiң аумақтық сызбасын дайындау;
- ... ... ... жүргiзу танылып отыр.
Қазақстан Республикасында азаматтар мен заңды тұлғалардың жерге
құқықтарын ... ету ... ... ... ... ... ... ету бағдарламасы қабылданған болатын. ... ... ... мен ... ... ... ... ету, олардың құқықтық ... ... ... келесiдей
кезектiлiкпен жүзеге асырылады. Ең алдымен, өзiндiк қосалқы шаруашылық
жүргiзу үшiн, бағбандық, саяжай және жеке ... үй ... үшiн ... ... жер меншiк иелерiнiң құқықтары қамтамасыз етiлуi ... 2000 жылы ... ... саны 3082,5 мың ... ... меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардың 95 пайызы болса, ал қазiргi
кезде жалпы саны 3,2 ... ... ... ... ... ... етудiң
келесi кезектiлiгi шаруа \фермер\ қожалығының еншiсiне тиiп ... ... ... ... жер ... ... ... жер учаскелерi шаруа фермер қожалықтарына жеке ... және ... жер ... құқығымен берiледi. Егер, 2000 жылы
жерге құқықпен қамтамасыз етiлген қожалықтардың саны 91 мың болса, және ... ... ... 81,2 мың ... ... кезде олардың саны
125 мың қожалық болып отыр.
3. Аграрлық кәсіпкерліктің түрі ретінде ... ... ... ... шарттары.
Шаруа (фермер) қожалығының қызметiн тоқтату шарттары екi ... ... ... ... ... ... а) ... болып танылған
Жағдайда; б) егер ол Жеке кәсiпкер ретiнде мемлекеттiк ... ... заң ... ... ... ... бүл заң бұзғандықтар
түзелуге Жатпайтын болса); в) қожалық қызметiн ... ... ... ... ... г) егер ... зандарды Жүйелi
түрде өрескел бұзса (календарлық Жыл бойынша); д) заңда ... ... ... ... Тоқтату шарттарының тобы- ерiктi негiздер болып танылады. Ол мысалы,
егер қожалықтын қызметiн жалғастырғысы ... ... бiр ... ... ... ... адам ... Сондай-ақ банкрот болған
Және Жер пайдалану құқығы тоқтатылған Жағдайларда, шаруа ... ... ... Жерге құқықтары тоқтатылған Жағдайда.
Осы тоқтату шарттарына толық тотайық.
1. Шаруа (фермер) қожалығы өзiне ... Жеке ... жер ... жер ... ... ... түлғаларға оқшаулағанда;
2. Шаруа (фермер) қожалығы өзіне тиесілі меншіктегі жер учаскесін немесе
Жер пайдалану құқығынан бас тартқанда. Қожалық Жер ... 82 ... бұл ... ... ... Жер ... тиесiлi құқықтарды
Сақтауға ниет бiлдiрмей Жердi пайдалану құқығынан бас тарта алады, ... ... ... ... ... бастап үш Жыл өткен Соң мұндай Жер
учаскесi Жергiлiктi атқарушы ... ... етуi ... Сот ... ... қайтарылады. Жер пайдаланушыдан Жер пайдалану құқығын
(Сатып алуға), Жер пайдаланушының мiндеттемелерi бойынша Жер учаскесiнiң
немесе Жер ... ... қүны ... ... Жер ... бойынша Жер учаскесiнiң немесе Жер пайдалану құқығының құны
өндiрiп алыған кезде Жер ... Жер ... Жер ... заңдарда көзделген тәртiппен ауысатын адамға алынған Жер учаскесiне
Жер пайдалану құқығы пайда болған Сәттен бастап тоқтатылады.
3. Жер учаскесi ... ... ... ... яғни ... 84-ші бабына сәйкес Жер учаскесi мемлекеттiк қажеттiлiк ... ... ... Және басқа да мекендердiң бас жоспарлары, аумақтарға бөлу
схемасы Және ... ... ... ... қала ... ... орналастырудың өзге де құжаттамасы мемлекеттiк қажеттiлiк үшiн Жер
учаскелерiн Сатып Мемлекеттiк қажеттiлiк үшiн ... ... ... емес Жер пайдаланушылардан Жер учаскелерiн алу ... ... ... алу тәртiбi бойынша Жүзеге асырылады . Сатып алу
туралы шешiмдi қүзыреттi атқарушы орган ... Және ... ... тiркеу үшiн белгiленген тәртiп бойынша тiркеуге Жатады. Жер
учаскесiнiң меншiк иесiне немесе ... емес Жер ... ... ... ... ... орган Жер учаскесi Сатып алынардан кемiнде бiр
Жыл бұрын Жазбаша түрде хабардар ... тиiс. ... ... Жер ... ақы ... яғни ... алу ... оның мерзiмi Және басқа да шарттары
Жер пайдаланушының ... ... ... алу ... белгiлеу
кезiнде оған Жер учаскесiнiң немесе оны иелену қүқықтарының Және ... ... ... ... ... үшiнùi түлғалар алдындағы өз
мiндеттемелерiн мерзiмнен ... ... ... олар ... қоса ... Жер ... ... байланысты Жер
пайдаланушыға келтiрiлген ... ... ... ... (фермер) қожалығы меншік иесі немесе Жер пайдаланушы ретiнде
өзiне тиесiлi Жерiн мақсатына Сай пайдаланылмай отырған ... ... ... пайдаланылып отырған Жер учаскесi алынғанда.
Қазақстан республикасының Жер ... 92-ші бабы ... ... ... не тұрғын үй құрылысы мен өзге де құрылысқа арналған
учаске, егер Қазақстан ... ... ... ұзақ ... бiр жыл ... ... мақсатында пайдаланылмаған жағдайларда
жер учаскесi заңда көзделген тәртiппен ... ... және ... алып ... мүмкiн. Бұл кезеңге учаскенi игеруге қажеттi
уақыт, ... ... ... ... ... ... пайдалануға
мүмкiндiк бермеген өзге де мән-жайларға байланысты учаскенi мақсаты бойынша
пайдалану ... ... ... ... ... бұза отырып
пайдаланылған жер ... ... иесi мен жер ... ... Жер кодексінің 93-ші бабына сай егер учаскенi пайдалану ... ... ... ... ... ... бұза ... жүзеге
асырылса, атап айтқанда, егер ... ... ... сәйкес
пайдаланылмаса немесе оны пайдалану ауыл шаруашылығы жерi құнарлылығының
едәуiр төмендеуiне не ... ... ... ... әкеп ... ... Республикасының әкiмшiлiк ... ... ... көзделген жазалау шаралары қолданылғаннан кейiн жер учаскесi
меншiк иесiнен және жер пайдаланушыдан алып қойылуы мүмкiн. Мақсаты ... не ... ... ... бұза ... жер ... алып қою ... Жер кодексінің 94-ші бабымен
реттеледі. Оған сәйкес меншiк ... және жер ... ... алып қою жер ... орналасқан жердегі облыстың (республикалық
маңызы бар ... ... ... ... сот ... Жер учаскесiн алып қою туралы талап-арыз меншiк иесiне немесе
жер пайдаланушыға талап-арыз ... ... ... бiр жыл бұрын
учаскенi мақсаты бойынша пайдалану қажеттiгi ... ... ... кейiн және осы уақыт iшiнде жер учаскесiнiң меншiк иесi не жер
пайдаланушы учаскенi ... ... ... ... қажеттi шаралар
қолданбаған жағдайда ғана берiлуi мүмкiн.
 Егер ... ... ... жер пайдаланушының Қазақстан Республикасының
заңдарын бұзуы учаскенi нысаналы мақсатқа сай пайдаланбауында болса, алып
қою туралы талап-арыз бергенге ... жер ... ... ... ... учаскенiң меншiк иесiнiң немесе жер пайдаланушының ... жер ... ... ... ... ... мәселе бойынша
учаске орналасқан жердегі облыстың (республикалық маңызы бар қаланың,
астананың) жергілікті ... ... ... ... ... Бұл
жағдайда учаскенiң нысаналы мақсатын өзгерту туралы мәселе оң шешiлмеген
кезде ғана ... ... ... ... учаскенi меншiк иесiнен немесе жер пайдаланушыдан алып
қойған жағдайда жер ... ... ... ... жер пайдалану құқығы
(жер учаскесiнiң мемлекеттен сатып алынған жалдау құқықтарына ... ... ...... және атқарушылық заңдарында
белгiленген тәртiппен ашық сауда-саттықта сатылады.
Сатудан ... ... ... алып қою ... шегерiле отырып,
бұрынғы меншiк иесiне немесе жер пайдаланушыға ... Бiр жыл ... үш рет ... ... ... ... жер учаскесiн немесе
оларға жер ... ... сату ... ... жағдайда жер учаскесi сот
шешiмiмен арнайы жер қорына қосылады. Тәркiленген ... ... Жол ... Жер ... ... ... негiздер бойынша
тоқтатылады; Жер учаскесi берiлген мерзiм өткенде ... ... ... ... деп тану ... бастап өзiнiң қызметiн тоқтатады. Оның
банкрот деп тану ... ... ... бар ... ... ... ... 7 тарауында көрсетiлген. Аталған ... ... ... ... ... ... банкрот деп Жариялауға оның
Жалақы төлеу ... ... қоса ... ақша ... бойынша
несие берушiлердiң талаптарын қанағаттандыруға, Сондай- ақ өзiне тиесiлi
мүлiктiң есебiнен бþджетке Және бþджеттен тыс ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Банкроттық
Сот шешiмiмен белгiленедi ... ... ... келiсiмi бойынша
борышкер деп Соттан тыс тәртiппен Жарияланады. Шаруа (Фермер) қожалығын
банкрот деп тану ... арыз ... ... ... ... Жүзуге асыруына байланысты азаматтық- құқықтық ... ... ... ... Және ... тыс қорларға төленетiн
мiндеттi төлемдерге қатысты Салық ... мен өзге де ... ... ... ... Шаруа (фермер) қожалығына
банкроттық рәсiмдерiн қолдаған кезде оның кәсiпкерлiк қызметке ... ... ... егер ... мiндеттермелер бойынша орындау
мерзiмi басталса, несие берушiлер де өз талаптарын ... ... ... ... ... деп тану туралы iстi қозғау Және
қарау заңды түлғаларға байланысты тәртiп ерекшелiктерiмен Жүзеге асырылады:
1. Банкроттық ...... ... ... ... ... Банкроттық туралы iстi қозғау борышқордың мүлiгiн Сыртқы басқаруды
тудыратын Жағдайлар болмауы мүмкiн;
3. Кредитордың ... ... ету үшiн ... ... ... Сот iстi ... ... бастап мүлiкке арест Салады, оның
iшiне Сонымен қатар ортақ ... ... де ... Сот ... ... ... екi ... келiсiмге келу үшiн ... 1 айға ... ... ... екi ... келiсiм азаматтық iс
Жүргiзу заңдарының тәртiбi негiзiнде ... ... Екi ... ... ... ... ... уақытысында
борышқор Сотқа өткiзбесе, онда Сот борышқорды банкрот деп Жариялайды;
6. Борышқор- шаруа(фермер) қожалығын банкорт деп тану ...... ... ... ... ... ... алуға байланысты
шешiмiне кедергi болмайды;
7. Кәсiпкерлiк қызметпен байланысты емес ... ... ... ... ... ... ... , онда ол уақытша тоқтатыла түрады;
8. Борышқорды мәмiлелерiн ... деп тану ... ... ... ... оған мүдделi адамдардың өтiнiшi ... ... ... ... Және ... туралы" Заңымен
Жүзеге асырылады.
Шаруа (фермер) қожалықтарын банкрот деп тану ... iстi ... Сот ... ... ... ... ақтау шараларын
(реабилитасионная проседура) қанағаттандыруы мүмкiн.
Шаруа (фермер) қожалықтарының банкроттығы туралы ақтау ... ... ... ... ... ... тәртiппен Жүзеге асырылады,
оның ерекшелiгi мынада:
- Бiрiншiден, ақтау шараларының жоспары ... ... ... 1 ... iшiнде жасалынады;
- Екiншiден, кепiлдiк Және конкурстық креторлардың талаптарының соммасы
Жалпы Сомманың 2/3 ... ... ... ... Сот ... ... Және борышқорды өзiнiң мүлiгiне билiк етуге құқығын Сақтайды.
Шаруа (фермер) қожалықтарын банкрот деп танудың заңның негiзiнде ... ... ... ... ... байланысты мiндеттермелердi орындау мерзiмi
басталды деп есептелiнедi;
2. Кәсiпкерлiк қызметпен ... ... ... ... ... пайыз қосылуы тоқтатылады;
3. Борышқордың барлық атқарушы құжаттары ... одан өтем ... ... тек егер де борышқор адамның өмiрi мен денсаулығына зиян
келтiрсе Және алимент төлеу талаптарын орындау үшiн Жауаптылығы болған
кезден ... ... ... ... ... үшiн ... лисензиясы Сот шешiмiмен
өз әрекетiн тоқтатады.
Қазақстан республикасының "Шаруа (фермер) қожалығы туралы" Заңда
Сонымен қатар, шаруа ... ... өз ... Жер пайдалану құқығын
тоқтатса да тоқтатылады деп көрсетiлген. Шаруа (фермер) қожалығының ... ... ... Жер кодексінің 81 бабында көрсетiлген.
Шаруа (фермер) қожалығының қызметiн ... ... ... ... ... Жатады:
1. Шаруа (фермер) қожалығының Жерге құқығын басқа тұлғаларға оқшаулағанда;
2. Шаруа (фермер) қожалықтарының Жер ... ... бас ... ... ... өз Жер ... құқығынан бас тартқанда
немесе Сондай әрекеттер ... ол Жер ... ... Жер мәртебесiне
иеленiп, есепке алынады.
Сол есепке алынған күннен 1 Жыл өткеннен кейiн Жергiлiктi ... ... ... ... ... ... Жер есепте тұрған уақыт iшiнде басқа адамның пайдалануына
берiлуi мүмкiн.
3. Жер учаскесi берiлген мерзiм аяқталғаннан кейiн.
4. Жер учаскесiн Жалға беру ... ... ... ... Жер ... ... ... тоқтатылғанда;
5.Шаруа (фермер) қожалығынан Жерге құқығын алып (Сатып алып) қойған ... Жер ... ... ... Жер ... немесе Жер
пайдалану құқығының құны өндiрiп алғанда;
- Шаруа (фермер) қожалықтарынан Жер ... ... ... үшiн алып ... ... ... ... алып қоþ (Сатып алу ) ... "Жер ... ... 63-66 ... ... ... Және басқа да мекендердiң бас жоспарлары ,аумақты аймақтарға
бөлу схемасы Және белгiленген тәртiп бойынша бекiтiлген қала ... ... ... өзге де ... ... ... ... учаскелерiн алуға (Сатып алу) негiз болып табылады .
Шаруа (фермер) қожалықтарынан Жер учаскелерiн ... ... алып қоþ ... алу) ... ... ... сәйкес Жүргiзiледi.
Сатып алу туралы шешiм қүзыреттi Жергiлiктi атқарушы органдармен Жүзеге
асырылады. Ол Жөнiнде Жер кодексінің 15,16 ... ... ... 166 бабына сәйкес Сатып алу бағасына мыналар кiредi:
1) жер учаскесiнiң немесе жер пайдалану ... ... ... жемiс ағаштары мен көпжылдық ... қоса ... ... ... ... ... жер ... игеруге, оны пайдалануға, қорғау iс-шараларын
жүргiзуге, топырақ құнарлылығын арттыруға байланысты шығындардың инфляциясы
есепке ... ... ... ... ... жер ... ... тұлғалар алдындағы өз
мiндеттемелерiн мерзiмiнен бұрын тоқтатуына байланысты ... ... ... ... жер учаскесiн алып қоюмен байланысты келтiрiлген
барлық шығын;
5) алынбай қалған пайда енгiзiледi.
Қорытынды
Соңғы кезде қазақстанда зейнет, ... заң ... Жер ... асырылуда. Жер реформасының негiзгi мақсаты азаматтармен заңды
тұлғаларға Жерге меншiк Және ... ... ... ... ... заңды
Және экономикалық Жағынан қамтамасыз ету. Қазiргi таңда, шаруа (фермер)
қожалықтары негiзгi ... ... ... ... ... кодексіне сәйкес Жер жылжымайтын мүлiктiн бiр түрi ... ... ... ... ... Жер пайдалану құқығы, заттық құқықтар болып танылады.
Айтылған мәселелер шаруа (фермер) қожалықтарын нарық ... ... әсер ... ... ... ... қожалығы негiзгi ауылшаруашылық
Жерлерiнiң пайдаланушысы болып табылады. ... ... ... ... ... ... заңды тұлға деген мәртебесi Жоқ
Жеке кәсiпкер болып табылады. Бұл шешiмнiң көптеген Себептерi де ... ... ... қожалықтарын құру кезiнде көптеген Жеңiлдiктер
бередi, мысалы, бұлар заңды тұлға ... ... ... ... құжаттарын дайындамайды, екiншiден, мемлекет тарапынан бұлардың
қызметiне көптеген Жеңiлдiктер берiледi, мысалы, ... ... ... ашу Жағынан Және басқа да Сонымен қатар қазақстан республикасының шаруа
(фермер) қожалығымен байланысты заңдарында кемшiлiктер де орын ... ... ... ... ... ... заңының 3-ші
бабына сәйкес Жеке кәсiпкерлiк екi түрге бөлiнедi: өзiндiк пен бiрлескен.
Осы ... 4 ... ... ... ... ... бiрлескен
кәсiпкерлiктiң бiр түрi болып танылады. Ал шаруа (фермер) қожалығы ... 1-ші ... ... ... өзiндiк кәсiпкерлiк нысанында құрылу
мүмкiндiгi ... ... ... ... қарасақ ол отбасылық еңбек бiрлестiгi
болып танылады. Өзiндiк кәсiпкерлiк нысанында қүрылатын қожалықтар ... ... ... ... ... тән ... ... Менiң пiкiрiмше бұл заңға қайшы келедi деп Санаймын.
Екiншiден, Жер кодесіне сәйкес шаруа ... ... ... ... ... ... деп ... Сонымен қатар, Қазақстанның
азаматтарына жерді жеке меншікке беруде қосымша заңи кепілдіктер ... деп ... ... ... ... ... оның ... ретiнде ата-
аналар, балалары, Жұбайлар былайша айтқанда Жақын туыстар болып табылады.
Бұл Жерде олардың ... ... ... ... ... ... басшысы ретiнде қазақстан республикасының азаматы
болуы көрсетiлген. Менiң ойымша шаруа (фермер) ... тек ... ... ... құру мүмкiндiгi көрсетiлуi дұрыс.
Қолданылған әдебиеттердiң тiзiмi:
Нормативтiк актiлер:
1 қазақстан республикасының конститусиясы 30 тамыз 1995 Жыл.
2 Шаруа (фермер) қожалығы ... ... ... заңы 31.03.1998
Жыл.
3 Жеке кәсiпкерлiк туралы қазақстан республикасының заңы. 31 қаңтар 2006 Ж.
4. Неке Және отбасы туралы қазақстан республикасының заңы .17 ... ... ... ... ... ... Жеке ... қолдау Және қорғау туралы қазақстан республикасының
заңы. 19 маусым 1997 Ж.
7. Қазақстан республикасының Жер кодексі .20 маусым 2003 ... ... ... құқықтарды Және онымен жасалған мәмiлелердi
мемлекеттiк тiркеу туралы қазақстан ... ... 5 ... ... Жылжымайтын мүлiк ипотекасы туралы қазақстан республикасының заңы. 23
желтоқсан 1995 Ж.
10 Шаруа (фермер) қожалығын жүргізу үшін ... ... ... ауыл ... өндірісін жүргізу үшін Қазақстан
Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғасында және оның үлестес
Тұлғасында жеке меншік құқығында, сондай-ақ тауарлы ауыл ... ... үшін ... ... жоқ ... ... ... тұлғаларда уақытша жер пайдалану құқығында болуы мүмкін
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің бір ... ... ... шекті (ең жоғарғы) мөлшерін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 ж. 22 қазандағы N 1071 ... ... ... К.Т. ... ... ... ... 1998.
2. Амирханова И.В. Прававое обеспечение предпринимательства на ... ... ... ... ... ... право. Оқулық. 1996
4. Абдраимов Б.Ж вопросы правового ... ... ... ... ... ... Жеты Жарғы. 1999.
5. Архипов И.Г. Земельное право республики казахстан. Алматы. 1997.
6. Баландин. Крестьянское хозяйство. МВО. Агропромиздат. ... ... С.Н, ... Индивидуальный предприниматель: практика руководства
и комментарии по организасии ведения индивидуального предпринимательства
граждан без образования þридического лиса. М. " Герда ". 1997.
8. Базарбаев Б.Б. ... ... в ... ... и ... ... ... казгу. Þридическая Серия. 1993
9. Вольдман Þ.Н. Об особенностях правового регулирования ... ... ... ... и ... ... Еркинбаева Л.К, рыскалиев Д.У. Право крестьянского хозяйства РК. ... ... ... Т.А. ... ... ... ... казахстана в условиях ... ... В. ... ... хозяйств. Проблемы и ... ... и ... 1996, ... Кусаинова Л.А. Право землепользования ... ... в ... ... ... ... на соискание ученой
Степени к.þ.н. Алматы. 1997
14. Культелеев С.Т. Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы. – ... ... Н.А, ... Л.Б, ... для крестьянских (фермерских)
хозяйств в условиях рынка. 1998
16. Погребной А.А. ... ... ... ... хозяйств в условиях рынка. М.1992
17. Погребной А.А. Организасионно-правовые формы Создания крестьянских
хозяйств. Сов. Государство и ... 1991, ... ... А.А. ... ... хозяйства. Алматы. 1993
19. Проблемы и перспективы крестянского (фермерского) хозяйства. Экономика
и ... РК. 1998, ... ... Е.Ш. ... ... ... ... хозяйств Украины.
ВМУ. Серия 11. Право. 1991, 2
21. Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан. А.,2001.
22. ×аянов А.В. крестьянское ... М. ... ... ... реттеу» атты бітіру жұмысына
СЫН-ПІКІР
Бітіру жұмысы, аграрлық құқықтағы өзекті ... ... ... ... ... ... қожалығы туралы” заң негiзiнде,
аграрлық кәсіпкерлік ретінде шаруа (фермер) қожалығының ... ... оның ... шаруашылық түрлерiнен айырмашылығын анықтау, оның құқықтық
Жағдайының ерекшелiктерi мен ... ... ауыл ... байланысты құқықтық механизмiне қолданыстағы заңдар негiзiнде
талдау жасап құқықтық баға беру.
Жұмыста аграрлық кәсіпкерліктің түрі ретінде шаруа ... ... ... негiздерi, аграрлық кәсіпкерліктің түрі ретінде шаруа
(фермер) қожалығының құқықтық Жағдайы Және оның ... ... ... ... ... түрі ... ... (фермер қожалығының
құрылу тәртібі, аграрлық кәсіпкерліктің түрі ретінде шаруа ... ... ... ... болу ... аграрлық
кәсіпкерліктің түрі ретінде шаруа (фермер)
Қожалығының жер ... ... жер ... ... құқықтары мен
міндеттері кең көлемде сараланған.
Аграрлық кәсіпкерліктің түрі ретінде шаруа (фермер) қожалығының
қызметiн ... ... ... ашып ... сонымен бірге аграрлық кәсіпкерліктің қатынастарын реттейтін
әрекет етуші заңнамаға кең көлемде ... ... бере ... ... мен шет ... ... ... еңбектерін орынды
қолдана білген.
Жұмыстың жқсы жақтары мен қатар ... ... ... ... қателер кездеседі. Автор өз ойын толық ашып көрсетпеген.
Жалпы алғанда бітіру жұмысы жоғары ... ... ... ... ... кемшіліктер жұмыстың маңызын төмендетпейді. ... ... ... қойылған талаптарға толық жауап бере отырып жақсы
деген бағаға лайық.
-----------------------
[1]Àðõèïîâ È. Ã. ҚÐ-íûң æåð құқûғû.1997.139 áåò.
2 ... ... 2003. 26 ... ... Қазақстан. 2006. 12 ақпан
4 Амирханова И.В. Прававое обеспечение предпринимательства на ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының “Неке және отбасы туралы” заңы. 17.12.1998 ж.
[2] “Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалған мәмілелерді
мемлекеттік тіркеу туралы” ҚР ... ... ... ... ҚР ... ... ж.
[4] Еркинбаева Л.К.” Правовое регулирование деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства в РК ”- А., 2000. с.23
[5] ПУАЖ. 1999. № 28. 19 ... ... ... ... ж.
[7] “Егеменді Қазақстан” 09.04.1998 ж.
[8] “Егеменді Қазақстан” 26.07.2003 ... М ... ... ... на ... ... опыт, этапы, реформы.
//Политика и экономика №4 2002 год.
[10] Қазақстан Республикасының Жер кодексі 20 маусым 2003 жыл. ... ... Ш.Б. ... ... ... регистрации прав
на землю., дисс на соискание степени к.ю.н. Алматы 2003 год
[12] ... А.Х. ... ... Республики Казахстан (общая часть) Алматы
2001 год
[13] Алимжанов Б. Правове регулирование рынка земли в ... ... 2003 ... Петров В.В. Новый земельный строй России: формы собственности на землю
и ее приватизации //Вестник МГУ. Серия право.- 1992 год ... ... ... ... ... Культелеев С.Т. Аграрно право РК.- 2005 г.

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 52 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аграрлық қатынастарды экономикалық реттеу146 бет
Экономика пәнінен дәрістер37 бет
Аграрлык реформа және ауыл шаруашылығындағы экономикалық тұрақтылық28 бет
Аграрлық саладағы инновациялық қызмет73 бет
Аграрлық жоғары оқу орындарына сапа менеджмент жүйесін енгізу негізінде ауыл шаруашылығын білікті еңбек ресурстарымен қамтамасыз етуді жетілдіру137 бет
Аграрлық оқу орындарының ашылуы мен даму тарихы186 бет
Аграрлық саланы дамытуға байланысты туындаған экономикадағы теориялар7 бет
Аграрлық саясат9 бет
Аграрлық саясат жайлы100 бет
Аграрлық сектор саласындағы кәсіпкерлік және оның экономикалық рөлі31 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь