Қазақстан Республикасының әлеуметтік салымдары және зейнетақы төлемдерін есепке алудың ақпараттық жүйесін тұрғызу

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЛЫМДАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ТҰРҒЫЗУДЫ НЕГІЗДЕУ 5
1.1 Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы 5
1.2 Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу 8
1.3 Жинақтаушы зейнетақы қорларын ұйымдастыру 14
1.4 Жинақтаушы зейнетақы қорларының өз капиталы 18
1.5 Зейнетақы төлеудің мемлекеттік орталығын сипаттамасы 22
1.6 Қазақстан Республикасының зейнетақы төлемдері мен әлеуметтік салымдарды есепке алудағы ақпараттық жүйені тұрғызудың мақсаты мен тағайындалуы 29
1.7 Қазақстан Республикасындағы зейнетақы және әлеуметтік салымдардың ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар 31
1.8 Зейнетақы және әлеуметтік салымдарды есепке алудың ақпараттық жүйесінің концептуалды схемасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...37

2 ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЛЫМДАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ 40
2.1 Есеп қойылымы 40
2.2 Кіріс ақпараттары 41
2.3 Шығыс ақпараттары 43
2.4 Ақпарат базасы 46
2.5 Зейнетақы және әлеуметтік салымдардың есептер кешенін орындау үшін қолданылатын программалық құралдардың сипаттамасы 47
2.6 Зейнетақы және әлеуметтік салымдарды талдау және болжау есептер кешенін шешуге арналған программаға сипаттама 48
2.7 Программалық жабдықтау құрылымы 50
2.8 Зейнетақы төлемдері мен әлеуметтік салымдарды есепке алу программасын пайдаланушыларға нұсқау 52

3 АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МҮМКІН АЙМАҚТАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..54
3.1 Ақпараттық жүйені құруға кететін шығындарды бағалау 54

ҚОРЫТЫНДЫ 60

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 61
КІРІСПЕ

Қазіргі уақытта ақпараттандыру қоғамның негізгі өндірістік күші болып табылады. Қазіргі кезеңнің ерекшелігі – индустриялы экономикадан негізгі қоры ақпараттық қор болып табылатын ақпараттық экономикаға көшу.
Ақпараттандыру өркениеттің дамуындағы объективті заңдылық, қазіргі заман қоғамының дамуына, экономиканы қарқындандыруға, өндірістік және қоғамның өзара байланысының дамуына әсер жасайтын маңызды фактор болып табылады.
Ақпараттандыру қоғамның барлық саласынында жаңа ақпараттық технологияларды тиімді қолдану, өндірістің индустриясын құру және ақпаратты өңдеу арқылы сипатталады. Зейнетақы саласын жетілдірудің маңызды бағыттарының бірі жаңа ақпараттық жүйелерді қолдану болып табылады.
Ақпараттандыру – жалпы компьютерлендіру негізінде біріңғай ақпараттық кеңістік құру.
Дамыған елдердің байлығы, олардың өркениеттілігі қоғамның ақпараттандырылуына байланысты өлшенеді. Соңғы кезде ақпараттық технологиясы дамыған елдерге АҚШ, Жапония, Қытай, Оңтүстік корея, Малайзия сияқты мемлекеттер жатады.
Кез келген қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму дәрежесімен және онымен айналысып қызмет көрсететін мамандардың санымен, біліктілігімен анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, қазіргі ақпараттық технологияларды көп мөлшерде шығарумен оларды соңғы уақыттарда жиі пайдаланып жүрген телекоммуникациялы жүйелерге қосу мәселелерін шешуді қарастырады және де оның алдағы уақыттарда дамуын болжайды. Әрине, бұл жағдайларда ақпарат жүйелері экономикадағы басқарудың қажетті таптырмас құралына айналады. Қазіргі уақыттарда ақпарат жүйелері есептеу техникасынсыз қолмен жасалатын ақпарат жүйелері және автоматтандырылған ақпарат жүйелері болып жіктеледі.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымының ақпарат жүйесіне негізінен экономикадағы ақпарат жүйесі кіреді - бұл экономика бағытындағы қызметкерлерді, техникалық және программалық жабдықтарды, мәліметтерді өңдеу амалдары мен әдістерді, сондай-ақ нақты бір саладағы ақпараттық жүйені қосатын жоғарғы деңгейде арнайы тұрғызылған ақпарат жүйесі. Экономикадағы ақпарат жүйелерінің кіріс құжаттарына ішкі және сыртқы ақпарат жатса, ал шығыс құжаттарына басқару шешімдерін қабылдауға арналған ақпарат жатады.
Нарықтық қатынасқа көшудегі «зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы» механизмдегі қайта құрулар осы Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның ақпараттық жүйе қызметтерінің бөлімдеріне айтарлықтай әсер етті. «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы» Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның ақпараттық жүйесін құру принципі осы Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның иерархиялық құрылымын құрудан көрінеді.
Дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі ретінде Алматы қалалық Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы алынған.
Ұсынылып отырған дипломдық жұмыстың мақсаты «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы» Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның қызметін автоматтандыру болып табылады. «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы» Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның бүкіл Республика көлеміндегі облыстарда және екі қалада (Астана, Алматы) сонымен бірге облыстардағы бүкіл аудандардағы бөлімшелерде халыққа қызмет ету жүйесін автоматтандыру арқылы халыққа қолайлы аталған кәсіпорынның жұмысына тиімді және жеңіл болуын қарастырады.
Дипломдық жұмыс кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі бөлімнен, қолданушыға мүмкін болатын облысының ақпараттық жүйесінің деңгейін бағалаудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады.
Қазақстан Республикасының зейнетақы және әлеуметтік салымдарды есепке алудың ақпараттық жүйесін негіздеу бөлімінде пәндік сала, «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы» Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның сипаттамасы, ақпараттық, программалық, математикалық, техникалық қамтамасыз ету талаптары анықталған және аталған кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылымы берілген, ақпараттық жүйенің концептуалды схемасы көрсетілген.
Екінші бөлімде кәсіпорынның негізгі қызметі, есеп қойылымы, кіріс және шығыс ақпараттар анықталған. Есептер кешенін орындау үшін қолданылатын программалық құралдардың сипаттамасы, программалық жабдықтау құрылымы, «Зейнетақы төлемдері мен әлеуметтік салымдарды есепке алу» ақпараттық жүйесін пайдаланушыларға нұсқау берілген.
Дипломдық жұмыстың үшінші бөлімі «Ақпараттық жүйе деңгейін бағалау және оны қолданудың мүмкін аймақтары» деп аталады. Бұл бөлімде ақпараттық жүйені құруға кеткен шығындарды бағалау және оның экономикалық тиімділігі есептелінген.
Сонымен қатар, дипломдық жұмыстың соңында қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімі және қосымшалар көрсетілген.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. - Казахстанская Правда, 11 октября 1997г
2. Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңы Алматы: 2005 ж.
3. «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы» -Астана 2005ж
4. Справочник нормативных правовых актов, применяемых в работе ГЦВП –Астана 2004 год
5. Системы управления базами данных и знаний: Справочное издание./ Под ред. А.Н. Наумова. - М.: Финансы и статистика.
6. Қ.С. Байшоланова Ақпараттық жүйелер теориясы, Алматы: Экономика -2002ж.
7. Н.Б.Бралиева, Қ.С.Байшоланова, Н.Л.Гагарина “Экономикадағы ақпараттық жүйелері”. Оқу құралы. Алматы, 2001
8. Н.Б.Бралиева, Л.А.Байбөлекова, Қ.Т.Балашов “Ақпараттық менеджмент негіздері”. Оқу құралы. Алматы: Экономика, 2000
9. Н.Б.Бралиева, В.Ф.Тимошенко, Н.Л.Гагарина “Информационные системы бизнеса”. Алматы, 1994
10. Н.Г.Семенова “Автомотизированные информационные технологии в экономике”. Москва, 2000
11. Бралиева Н.Б., Куличихин А.А. “Информационные аспекты создания и функционирования автоматизированных информационных систем”
12. “Информационные системы в экономике”. Учебник под редакцией Дика В.В., Москва, 1999
13. А.Ө.Биярова “Экономикалық кибернетика”. Оқу құралы. Алматы, 2001
14. Қазақстан Республикасының Конститутциясы. Алматы, 2003
15. Карминский А.М., Нестеров П.В. “Информатизация бизнеса”.
16. “Автоматизированные информационные технологии в экономике”. Учебник под общей ред. И.Т. Трубилина.
17. Н.Б.Бралиева, Қ.С.Байшоланова, Н.Л.Гагарина “Экономикадағы ақпараттық жүйелер”. Оқу құралы. Алматы, 2001
18. Е.Г.Неверова “Исследование проблем баз данных для информационных систем”. Сборник статей “Информационные системы в экономике”. Алматы: Экономика, 1997
19. Н.Л.Гагарина “Анализ данных на компьютере”. Алматы: Экономика, 2002
20. Е.Т.Тулегенов, Н.Б.Бралиева, Л.А.Стороженко, И.А.Матвеева “Бухгалтерские информационные системы”. Алматы: Экономика, 2000.
21. К.Ильясов, В.Саткалиева, А.Зейнельгабдин, Б.Сапарбаев, П.Исахова “Государственный бюджет”. Алматы: Республиканский издательский кабинет, 1994
22. Г.А.Титоренко “Автомотизированные информационные технологии в экономике”. Москва, 2000
24. Қазақстан Республикасының Президентінің №359 14 маусымнан 2000 жыл. “2000-2003 жылға Қазақстан Республикасы мемлекетінің ақпараттық қауіпсіздігінің программалық жабдықтауы”.
25. К.Қ.Жүйріков “Қазақстандағы сақтандыру: күрделі мәселелер мен дамудың болашағы”. Алматы, 1994
27. “Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности”. Учеб. пособие для ВУЗ-ов. Под ред. Г.А.Титаренко, В.И. Суворова
28. “Банковское дело” Учебник для ВУЗ-ов. Под ред. В.И.Колесникова и Кроливецкой Л. П.
        
        Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Факультет: Инженерлі экономикалық
Кафедра: Қолданбалы информатика
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының әлеуметтік салымдары және зейнетақы
төлемдерін есепке алудың ақпараттық ... ... 3
1 ... РЕСПУБЛИКАСЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЛЫМДАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ
АҚПАРАТТЫҚ ... ... ... ... ... ... ... қамсыздандыру туралы 5
1.2 Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу 8
1.3 Жинақтаушы зейнетақы қорларын ... ... ... ... ... өз ... 18
1.5 Зейнетақы төлеудің мемлекеттік орталығын сипаттамасы 22
1.6 Қазақстан Республикасының ... ... мен ... ... ... ... ... тұрғызудың мақсаты мен
тағайындалуы 29
1.7 Қазақстан Республикасындағы зейнетақы және әлеуметтік салымдардың
ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар ... ... және ... салымдарды есепке алудың ақпараттық жүйесінің
концептуалды схемасы………………………………………………………................................37
2 ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЛЫМДАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН
ЖОБАЛАУ 40
2.1 Есеп ... ... ... ақпараттары 41
2.3 Шығыс ақпараттары 43
2.4 Ақпарат базасы ... ... және ... ... есептер кешенін орындау үшін
қолданылатын программалық құралдардың сипаттамасы ... ... және ... ... ... және болжау есептер кешенін
шешуге арналған программаға сипаттама 48
2.7 Программалық жабдықтау құрылымы ... ... ... мен ... ... ... алу ... нұсқау 52
3 АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МҮМКІН
АЙМАҚТАРЫ...................................................................
...............................................................54
3.1 Ақпараттық жүйені құруға ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 61
КІРІСПЕ
Қазіргі уақытта ақпараттандыру ... ... ... күші ... ... ... ерекшелігі – индустриялы экономикадан ... ... қор ... ... ақпараттық экономикаға көшу.
Ақпараттандыру өркениеттің дамуындағы объективті заңдылық, ... ... ... ... қарқындандыруға, өндірістік және
қоғамның өзара байланысының дамуына әсер ... ... ... ... ... ... ... жаңа ақпараттық
технологияларды тиімді қолдану, өндірістің индустриясын құру және ақпаратты
өңдеу ... ... ... ... жетілдірудің маңызды
бағыттарының бірі жаңа ... ... ... ... ...... ... негізінде біріңғай ақпараттық
кеңістік құру.
Дамыған елдердің байлығы, олардың өркениеттілігі ... ... ... ... ... ... дамыған елдерге АҚШ, Жапония, Қытай, Оңтүстік корея, Малайзия
сияқты мемлекеттер жатады.
Кез ... ... ... ... ақпараттық қызметтің даму
дәрежесімен және онымен айналысып ... ... ... санымен,
біліктілігімен анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, ... ... көп ... шығарумен оларды соңғы уақыттарда жиі
пайдаланып жүрген телекоммуникациялы ... қосу ... ... және де оның ... ... дамуын болжайды. Әрине, бұл
жағдайларда ... ... ... ... ... ... ... Қазіргі уақыттарда ақпарат ... ... ... ... ақпарат жүйелері және автоматтандырылған
ақпарат жүйелері болып жіктеледі.
Нарықтық экономиканың ... ... ... ... экономикадағы ақпарат жүйесі кіреді - бұл ... ... ... және ... ... мәліметтерді
өңдеу амалдары мен әдістерді, сондай-ақ нақты бір саладағы ақпараттық
жүйені ... ... ... ... ... ... жүйесі.
Экономикадағы ақпарат жүйелерінің кіріс құжаттарына ішкі және ... ... ал ... ... басқару шешімдерін қабылдауға арналған
ақпарат жатады.
Нарықтық қатынасқа көшудегі «зейнетақы төлеу жөніндегі ... ... ... ... осы Республикалық мемлекеттік
қазыналық ... ... жүйе ... бөлімдеріне
айтарлықтай әсер етті. «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы»
Республикалық мемлекеттік қазыналық ... ... ... ... осы ... ... қазыналық кәсіпорынның
иерархиялық құрылымын құрудан көрінеді.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... ... жөніндегі мемлекеттік орталығы алынған.
Ұсынылып отырған дипломдық жұмыстың мақсаты ... ... ... ... Республикалық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорынның қызметін автоматтандыру болып ... ... ... мемлекеттік орталығы» Республикалық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорынның ... ... ... ... және екі ... Алматы) сонымен бірге облыстардағы бүкіл аудандардағы бөлімшелерде
халыққа қызмет ету жүйесін автоматтандыру арқылы халыққа қолайлы ... ... ... және ... ... қарастырады.
Дипломдық жұмыс кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі бөлімнен,
қолданушыға ... ... ... ... ... ... ... қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан
тұрады.
Қазақстан Республикасының зейнетақы және әлеуметтік салымдарды есепке
алудың ақпараттық жүйесін негіздеу бөлімінде пәндік сала, ... ... ... ... Республикалық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорынның сипаттамасы, ақпараттық, ... ... ... ету ... ... және аталған кәсіпорынның
ұйымдастырушылық құрылымы берілген, ақпараттық жүйенің концептуалды схемасы
көрсетілген.
Екінші ... ... ... қызметі, есеп қойылымы, кіріс
және шығыс ақпараттар анықталған. ... ... ... үшін қолданылатын
программалық құралдардың сипаттамасы, программалық ... ... ... мен әлеуметтік салымдарды ... алу» ... ... ... ... ... ... бөлімі «Ақпараттық жүйе деңгейін бағалау
және оны қолданудың мүмкін аймақтары» деп ... Бұл ... ... ... ... ... бағалау және оның экономикалық ... ... ... ... ... ... ... тізімі және қосымшалар көрсетілген.
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ТҰРҒЫЗУДЫ НЕГІЗДЕУ
1.1 Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы
Азаматтарды зейнетақымен қамсыздандырудың ... және ... ... ... ... нысандарына қарамастан, жеке
және заңды тұлғалардың азаматтардың зейнетақымен ... ... іске ... ... ... Республикасының Заңы
белгілеп, реттеп отырады.
Қазақстан Реслубликасының азаматтары ... ... ... ... ... ... ... Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен
азаматтығы жоқ адамдар, егер Қазақстан Республикасының заңдарында ... ... ... ... ... ... ... зейнетақымен қамсыздандырылу құқығын пайдаланады.
Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру ... ... ... ... негізделеді және осы заңнан,
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік қуқықтық актілерінен тұрады.
Егер ... ... ... ... шартта осы Заңдағыдан
өзгеше ережелер белгіленсе, халықаралық ... ... ... ... белгіленген жағдайлар туған ретте Орталықтан
зейнетақы төлемдерін алу құқығына кепілдік берілген.Зейнет жасына ... ... ... ... ... үшін 1998 ... 1 қаңтарға
дейін тағайындалған зейнетақыларын қайта тағайындату құқығы беріледі.
Жинақтаушы зейнетақы қорларында жинақталған ... ... ... ... ... ... ... жағдайда оның отбасына не оны
жерлеген адамға жерлеуге арналған біржолғы төлем ... он ... ... ... ... мөлшерінде төленеді. Ал Ұлы Отан
соғысының қатысушысы немесе ... ... ... ... ... ... ... оның отбасына не оны жерлеуді жүзеге асырған ... ... ... ... отыз бес ... ... көрсеткіш мелшерінде
жерлеуге арналған біржолғы төлем төленеді.
Орталыктан зейнетақы төлемдерін тағайындау: Орталықтан зейнетақы
төлемдері: 2001 ... 1 ... ... 63 жасқа толғанда,
әйелдерге 58 жасқа толғанда тағайыңдалады.
Төтенше және ... ... ... ... 1949 жылғы 29
тамыздан 1963 ... 5 ... ... ... 10 жыл ... азаматтар "Семей
ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен
азаматтарды әлеуметтік қорғау ... ... ... ... ...... жұмыс стажы 25 жылдан кем ... ... 50 ... ...... ... 20 ... кем болмаған жағдайда 45 жасқа
жеткенде зейнетақы тағайындалуына құқылы.
Бес және одан да көп бала ... ... ... жасқа дейін тәрбиелеген
әйелдер 50 жасқа толғанда жасына ... ... ... зейнетақы алуға
қуқылы, аталған зейнетақы жасы ... 1 ... ... жыл ... 6 айға
өсіп отырады, бірақ түтас алғанда 3 жылдан аслауға тиіс.
Орталықган зейнетақы төлемдері өмір бойына ... және ... ... ... үшін ... ... ... кезінде
мыналар есепке алынады:
1) еңбек шарты (келісім-шарт) бойынша жеке және заңды тұлғалар ақы ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік қызмет;
5) кәсіпкерлік қызмет;
6) бірінші топтағы мүгедекке, екінші топтағы жалғызілікті мүгедекке және
өзгенің жәрдем көрсетуіне ... ... ... ... ... ... ... қарт адамдарға күтім жасаған уақыт;
7) атом сынақтары, экологиялық апаттар салдарынан зардап ... не ... ... ... не ... ... 16 ... дейінгі
мүгедекке күтім жасаған уақыт;
8) жұмыс істемейтін ананың жас балаларды бағып-күткен, бірақ әрбір бала 3
жасқа толғаннан аспайтын ... ... 12 жыл ... ... ... ... ... тартылған және қуғын-сүргінге ұшыраған, бірақ
кейін ақталған ... ... ... бас бостандығынан айыру және
жер аудару орындарында жазасын өтеген уақыты;
10) еңбекке жарамды азаматгардың бұрынғы ... ... ... жане ¥лы Отан ... ... ... ... мемлекеттердің
аумағына зорлықпен апарылған адамдардың (жасына қарамастан) сонда ... ... ... және ... ... мәжбүрлеп
ұстайтын басқа да орындарда ұсталған уақыты, егер аталған кезеңдерде бұл
адамдар Отанға ... ... ... ... ... ... мугедектері мен оларға теңестірілген
мүгедектердің мүгедек болған уақыты;
12) бұрынғы кеңес ... ... ... ... ... ... қызметкерлері әйелдерінің (жұбайларының) шетелде
тұрған кезеңі, бірақ жалпы алғанда 10 жылдан аспауға тиіс;
13) офицерлік құрамдағы адамдар, ... ... және ... ... атқаратын әскери қызметшілер әйелдердің мамандығы ... ... ... ... ... жұбайларымен бірге тұрған
кезеңі, бірақ 10 жылдан аспауға тиіс;
14) Қазақстан Республикасының аумағындағы және одан тыс ... ... ... орта оқу ... ... ... және ... біліктілігін арттыру және ... ... ... докторантурада және клиникалық ординатурада, сондай-ақ
күндізгі жоғары және орта діни оқу ... ... ... ... ... ... ... және кен-
құтқару бөлімдерінде олардың ... ... және ... ... ... ... қарамастан;
16) әлеуметтік сақтандыруға қаржы төлеген жағдайда өзге де жұмыс.
Орталықтан зейнетақы тағайындау үшін ... ... ... ... ... да ... алынады:
1) ұрыс қимылдары кезеңінде майдандағы ... ... оның ... ... өтеу ... ... қызмет, сондай-ақ ұрыс қимылдары
кезеңінде партизан отрядтары мен құрамаларында болу, ... ... ... ... мекемелерінде емдеуде болған уақыт - әскери
қызметшілерге еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы ... ... ... ... есеп үшін ... тәртіппен,
2) әскери бөлімдеріндегі жұмыс, оның ішінде еркін жалдамалы құрам ... және осы ... 1) ... ... ... ... басқа,
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қызмет екі есе мөлшерде;
3) Ұлы Отан соғысы ... 1941 ... 8 ... ... 1944 жылғы 27
қаңтарға дейінгі қоршау кезеңінде ... ... ... — үш есе
мөлшерде;
4)12 жастан бастап және одан үлкен жастағы азаматтардың 1941 ... ... ... 1944 ... 27 қаңтарға дейінгі ... ... ... ... ... — екі есе мөлшерде;
5) Ұлы Отан соғысы кезінде басқа мемлекеттердің ... ... ... ... ... ... ... фашистік
концлагерьлерде (геттоларда және соғыс кезеңінде мәжбүрлеп ұстайтын басқа
да ... ... ... егер ... ... бұл ... ... қылмыс жасамаса — екі есе мөлшерде;
6) заңсыз қылмыстық жауапқа тартылған және ... ... ... ... қамауда болған, бас бостандығынан айыру, жер
аудару орындарында жазасын өтеу, бас бостандығын ... ... ... ... ... қоныстандыру орындарында ұсталған және
психиатрлық мекемелерде мәжбүрлеп емдеуде болған уақыты—үш есе ... ... ... ... ... жатқан аудандардағы 1949 жылғы 29
тамыздан бастап 1963 жылғы 5 шілдеге дейінгі ... ... ... әскери
қызмет атқару — үш есе мөлшерде, ал 1963 жылғы 6 шілдеден бастап 1992 ... ... ... ... есе мөлшерде;
8) алапеске және обаға қарсы мекемелерде, иммундық ... ... ... ЖҚТБ-мен ауырған адамдарды емдеу жөніндегі жұқпалы аурулар
мекемелеріндегі жұмыс—екі есе мөлшерде; сот ... ... және ... ... ... жұмыс—Қазақстан Республикасының Үкіметі ... ... ... бір ... есе мөлшерде;
9) толық навигациялық кезең ішінде су көлігіндегі жұмыс бір жыл ... үшін ... ... ... ... ... ... салалар
кәсіпорындарындағы толық маусым ішіндегі жұмыс Қазақстан Республикасының
Үкіметі бекіткен тізім бойынша бір жылғы жұмыс стажына есептеледі.
Еңбек ... 1998 ... 1 ... ... ... ... зейнетақы
төлемдерін есептеу үшін еңбек стажы еңбек кітапшасымен расталады. Ал еңбек
кітапшасы жоқ немесе онда тиісті ... ... ... еңбек стажы жұмыс
туралы мәліметтерді растайтын құжаттардың негізінде не сот ... ... ... ... зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу
Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерінің ... ... ... ... ... қатарынан кез келген 3 жыл жұмыс үшін орташа
айлық табыс негізге алына отырып, 1995 жылғы 1 ... ... ... 1998 ... 1 ... ... кезең үшін орташа айлық
табыстың мөлшері жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... ... ... ... халықты әлеуметтік ... ... ... ... ... ... белгіленеді. 1998
жылғы 1 қаңтарға дейін қажетті еңбек стажынан тыс жұмыс істеген әрбір ... үшін ... ... мөлшері 1 процентке өсіріледі, бірақ ол
зейнетақыны есептеу үшін ескерілетін табыстың 75 ... ... ... Отан ... ... мен ... әскери
қызметшілердің, Қазақсган Республикасының ішкі істер органдарының, ... ... ... ... және ... 1998 ... ... дейін, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен, өндірістердің,
жұмыстардың, кәсіптердің, ... және ... № 1 ... және ... ... ... ... бойынша жеңілдікті
шарттарда тағайындалған адамдардың зейнетақы төлемдері мелшерін ... 1 ... ... ... ... төлемдерінің ең жоғары
мелшері ... ... ... ... ... ... ... 25 еселенген айлық есептік көрсеткіштің 75 процентінен аса
алмайды.
Зейнетақы ... ... үшін 3 ... ... ішіндегі табыс
қатарынан 36 күнтізбелік айдағы жұмыс ішіндегі табыстың ... ... ... бөлу ... ... ... төленетін зейнетақы төлемдерін
есептеуге арналған табыс тиісті жылға арналған республикалық ... ... ... он бес ... ... ... көрсеткіштен аспауға тиіс
Орталықтан зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы арыз ... ... үшін ... стажы мен табысын растайтын құжаттармен
қоса азаматтың тұрғылықты жері бойынша зейнетақы ... ... ... ... ... ... тағайындауды зейнетақы
төлемдерін тағайындаушы орган Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... тағайындау мәселелері бойынша түсіндірме беруге және азаматтардың
тиісті құжаттарды ресімделуіне көмек көрсетуге міндетті.
Орталықтан зейнетақы төлемдерін тағайындауға ... ... ... ... ... органы құжаттар табыс етілген күннен
бастап 10 күн мерзімнен кешіктірмей жүзеге асырады. ... ... ... ... ... ... кейін 5 күннен кешіктірмей
бұл туралы арыз берушіге хабарлайды. Орталықтан ... ... бас ... жағдайда зейнетақы төлемдерін тағайындаушы
органы бас тартудың себептерін жазбаша түрде ... ... ... арыз ... қайтаруға міндетті.
Орталықтан зейнетақы төлемдері зейнетақы тағайындауға өтініш ... ... ... ... жарналарының салымшылары жинақтаушы зейнетақы
қорларына міндетті зейнетақы жарналарын осы ... ... ... ... тиіс. Міндетті зейнетақы жарналарының салымшысы міндетті
зейнетақы жарналарын төлеу үшін бір ғана ... ... ... таңдап
алуға және онымен міндетті ... ... ... ... туралы шарт жасасуға міндетті. Міндетті зейнетақы
жарналарының салымшысына ... ... ... ... зейнетақымен
қамсыздандыру туралы бір мезгілде екі және одан да көп шарт ... ... ... ... зейнетақы жарналарын іс жүзінде екі және одан да
көп жинақтаушы зейнетақы қорына ... не ... бір ... ... зейнетақы қаражатының бір бөлігін басқа жинақтаушы зейнетақы
қорында ... жол ... ... ... ... ... зейнетақы қорына міндетті
зейнетақы жарналарын төлеуден босатылады. Бірінші жөне екінші топтардагы
мүгедектігі бар адамдар, егер ... ... ... ... зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарын ... ... ... Қазақстан Республикасының ұлттық
валютасымен төленеді. Міндетті зейнетақы жарналарының есептелген өсімпұлдың
толық және уақтылы төленуін бақылауды ... ... ... ... ... ... ... жылгы 1 қаңтардағы жағдай бойынша әлеуметтік жеке коды және
(немесе) салық ... ... ... және ... ... зейнетақы
қорларымен жасасқан зейнетақы шарттары жоқ ... ... ... ... тыс ... ... ... кеткен,
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ... ... ... ... ... деп ... кірістерінен ұсталған міндетті
зейнетақы жарналары Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген ... ... ... ... ... ... зейнетақы
жарналары қызметкердің зейнетақы жарналарын есептеу үшін қабылданатын ай
сайынғы табысының он проценті мөлшеріңце ... Бұл ... ... жарналарын есептеу үшін алынатын ай сайы-нғы кіріс ең төменгі
айлық жалақының ... бес ... ... ... ... Адвокаттар,
жеке нотариустер мен жеке кәсіпкерлер үшін ... ... ... ... ... ... ... зейнетақы жарналары Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... он ... белгіленеді, бірақ ең төменгі айлық жалақының он процентінен кем
болмауға және ең ... ... ... ... бес еселенген мелшерінен
жоғары ... ... ... ... жарналарын есептеудің, ұстап
қалудың (есептеп қосудың) және аударудыңтәртібі мен ... ... ... ... ... ... ... қорларына ерікті зейнетақы
жарналарын олармен ерікті ... ... ... ... ... шарт ... ... өз пайдасына өз табысы есебінен
енпзеді. Алушының ... ... ... ... ... ... салынғаннан кейінгі табыс есебінен жүзеге асырған жағдайда
жеке және ... ... ... ... ... ... ... оларды төлеу тәртібі, сондай-ақ зейнетақы телемдерін төлеу
тәртібі ерікті ... ... ... зейнетақымен қамсыздандыру
туралы шарт тараптарының келісімі бойынша белгіленеді.
Ерікті кәсіптік ... ... ... ... ... ... Үкіметі белгілейтін қызметкердің пайдасына
салымшылар өз ... ... ... ... ... ... ... ставкасы ерікті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен
зейнетақымен ... ... шарт ... келісімі бойынша
белгіленеді, бірақ ол қызметкердің ай ... ... он ... ... ... Бұл орайда ерікті кәсіптік зейнетақы жарналарын
есептеу үшін алынатын ай сайынғы ... ... ... Үкіметі
белгілеген тәртіппен анықталады.
Міндетті зейнетақы жарналарының уақтылы ұсталмағаны және аударылмағаны
үшін жауапкершілік: Агент уақтылы ұстамаған (есептемеген) және ... ... ... ... ... салымшы табысты нақты
төлеген және алған ... ... ... ... ... алады немесе
оларды агенттер әрбір кешіктірілген күнге (Орталыққа ... ... ... ... ... Үлттық Банкі белгілеген ... ... ... 2,5 ... ... ... ... міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының ... ... ... ... жарналары толық және (немесе) ... ... ... ... ... зейнетақы жарналары бойынша
жинақталып қалған берешек шегіндегі ақшаны агенттердің банктегі шоттарынан
өндіріп алуға құқылы.Міндетті зейнетақы ... ... ... ... ... ... ... белгілеген тәртіппен агентке
жіберілетін хабарлама негізінде жүргізіледі.
Агенттердің банк шоттарынан міндетті зейнетақы ... ... ... алу ... ... инкассолық өкімі ... ... ... ... ... үшін ... ... ақша болмаған немесе жеткіліксіз болған жагдайда ... ... алып ... Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінде
белгіленген кезектілік тәртібімен жүргізеді.
Салық органдарының шешімі бойынша, егер ... ... ... ... берешек пайдасына өндіріліп алынатын жинақтаушы зейнетақы
қорлары салымшыларының тізімін ... ... және ... ... бойынша берешек болса, банктер және банк операцияларының
жекелеген түрлерін ... ... ... ... банк ... ... ... операцияларын тоқтата тұруға және міндетті
зейнетақы жарналары мен ... ... ... ... нұсқауларды
Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен ... ... банк шоты ... ... ... ... тұру ... шешімнің күшін банк шоты ... ... ... ... ... себептері жойылған күннен кейінгі бір жұмыс
күнінен кешіктірмей шығыс ... ... тұру ... шешім шығарған
салық органы жояды.
Агенттің 6анк шоты ... ... ... органы Қазақстан Рес-
публикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен агенттің ... ... ... ... қорында жинақталған зейнетақы қаражаты бар
адамдардың: жасы елу бес жасқа толғанда және жинақталған зейнетакы ... ... ... ... кем емес ... ... ету үшін
жеткілікті болғанда; егер мугедектігі мерзімсіз белгіленсе, ... ... ... ... ... ... тыс жерлерге
тұрақгы тұруға ... ... ... кету ниетін немесе кету фактісін
растайтын Қазақстан Республикасының ... ... ... табыс
еткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың ... ... ... ... ... ... зейнетақы төлемдерін алуға
құқығы бар.
Жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы жарналары есебінен
жинақталған зейнетақы қаражаты бар адам ... ... ... ... ... ... белгіленген тәртіппен мұраға
қалдырылады.
Ерікті зейнетақы жарналары ... ... ... ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қорларында жинақталған
зейнетақы қаражаты бар мына адамдардың:
• елу бес жасқа толған адамдардың;
• мүгедектердің;
• Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты ... ... ... және кету ниетін немесе кету фактісін растайтын ... ... ... ... ... ... адамдардың
қуқығы пайда болады.
Ерікті зейнетақы жарналары есебінен жинақтаушы зейнетақы ... ... ... бар адам ... ... ... олар
Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен мұраға
қалдырылады.
Ерікті кәсіптік ... ... ... ... ... зейнетақы төлемдеріне: елу жасқа толған; ... тыс ... ... ... ... немесе кеткен және кету
ниетін немесе кету фактісін растайтын Қазақстан Республикасының ... ... ... еткен адамдардың құқығы пайда болады.
Ерікті кәсіптік ... ... ... ... ... ... зейнетақы қаражаты бар адам қайтыс болған жағдайда олар
Қазақстан Республикасының заңцарында белгіленген ... ... ... қорларынан зейнетақы төлемдері жеке зейнетақы
шоттарында ... ... ... бар ... оның жеке ... куәлігі болған жағдайда төленеді.
Алушыға Орталыктан тағайындалған ай сайынғы зейнетақы ... ... ... ... ... төлемдерінің сомасы тиісті қаржы
жылына арналған ... ... ... ... ... ең төмен
зейнетақы мөлшерінен кем болмауы керек. Егер Орталықтан төленетін зейнетақы
телемдерінің мөлшері ең ... ... ... кем ... ... ... ... төлемдері ең төмен зейнетақы мөлшері ... ... ... ... ... ... айырма
ретінде жеке зейнетақы шотындағы жинақталған ... ... ... ... ... ... ... зейнетақы төлемдерінің мөлшерін
есептеуді жүзеге асыру әдістемесін Қазақстан Республикасының Үкіметі
белгілейді. Кесте ... ... ... жүзеге асыру кезеңділігі (ай
сайынғы, тоқсан сайынғы, жыл сайынғы) ... ... ... ... белгіленеді.
Міндетті зейнетақы жарналары, жинақтаушы зейнетақы қорларынан ерікті
кәсіптік зейнетақы жарналары ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру ережесін ... ... ... ... ... ... қалыптасқан жинақгардан зейнетақы
төлемдерін төлеуді жүзеге асырудың тәртібі мен ... ... ... ... ... ... жарналары есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы шарттың талаптарымен анықталады.
Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы ... ... ... кіріс, өсімпұл және жинақтаушы зейнетақы
қорларының комиссиялық ... ... ... ... ... түскен қаражат есебінен қалыптасады.
Заңды және жеке тұлғалардың зейнетақы активтеріне құқығы осы Заңмен
көзделген заттық құқықтар ... ... ... ... ... ... кастодиан-банктің
және зейнетақы активтерін ... ... ... асыратын
ұйымдардың қарыздары бойынша зейнетақы активтері осы ... ... және ... ... ұшырағанда өндіріліп алуға жатпайды.
Жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері тек мына мақсаттарға
ғана жұмсалуы мүмкін:
• тізбесін ... ... ... ... ... зейнетақы төлемдерін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге
асыруға;
• зейнетақы жинақтарын ... ... ... қорына не зейнетақы
анну-итеті бойынша Қазақстан Республикасының заңцарында кезделген
тәртіппен сақтан-дыру ұйымына аударуға;
• қате ... ... ... және өзге де қате есептелген
ақшаны қайтаруға.
... ... ... ... ... ... және ... зейнетақы қаражатын аударуды жүзеге асыруға
байланысты шығы-старды өтеуге.
Алушы қайтыс болған жағдайда оның отбасына не ... ... ... зейнетақы қорлары жерлегені үшін он бес еселенген айлық есептік
керсеткіш шегінде, бірақ жеке зейнетақы шотында бар ... ... ... ... жасайды.
Салымшының жинақтаушы зейнетақы қорларымен жасасатын зейнетақы шарты:
Зейнетақымен ... ... шарт ... ... қоры ... ... ... зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары,
ерікті кәсіптік зейнетақы ... ... ... ... үлгі ... ... ... түрде жасалады.
Міндетті зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары, ерікті
кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен ... ... ... ... ... орган әзірлеп, бекітеді.
Зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт тараптарының және өзге ... ... ... ... қоры өзінің салымшы мен
алушының алдындағы міндеттемелері бойынша өз мүлкімен ғана жауапты болады;
Салымшылар мен ... ... ... ... ... жауап бермейді, дәл сол сияқты жинақтаушы ... ... ... мен ... ... ... ... бермейді;
Жинақтаушы зейнетақы қорларының, ... ... ... ... ... ұйымдар мен кастодиан банктер жауапкершілігінің
талаптары мен ... ... ... заң ... және
шарттармен белгіленеді; Егер жинақталған зейнетақы қаражатын аудару немесе
төлеу кезінде жеке зейнетақы ... ... ... ... ... ... ескеріле отырып, нақты енгізілген міндетті
зейнетақы жарналарының мөлшерінен аз болып ... ал ... ... кемуі жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы
активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның және ... ... ... ... ... зейнетақы қоры инфляция
деңгейін ескере ... өз ... ... ... ... шығынын нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналарының
мөлшеріне ... ... ... міндетті; Жинақталған эейнетақы қаражатын
аударуды және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруды кешіктіруге ... ... ... бұзылған адамның пайдасына Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің қайта қаржыландыру ставкасының 1,5 еселенген мөлшерінде есімпұл
төлеуге міндетті.
1.3 ... ... ... ұйымдастыру
Жинақтаушы зейнетақы қорларының түрлері: ашық және ... ... ... ... ... ... ... істейтін және тұратын
жеріне қарамастан салымшылардан зейнетақы ... ... ... ... зейнетақы қорлары сол жинақтаушы зейнетақы
қорының құрылтайшылары және акционерлері ... ... бір ... ... тұлғалардың алушы-қызметкерлері үшін құрылады.
Жинақгаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғам нысанында ... ... ... ... ... келісім бойынша, ол
белгілеген тәртіппен филиалдар мен өкілдіктер ашуға құқылы.
Жинақтаушы зейнетақы қорының құрылтайшылары мен акционерлері:
Қазақстан Республикасының резиденттері - ... және жеке ... ... ... ... ... ... талаптарды ескере
отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметі ашық ... ... ... мен ... бола алады. Рейтинг агенттіктерінің бірінің
белгілі бір рейтінгі бар Қазақстан Республикасының резидент емес ... ашық ... ... ... құрылтайшысы немесе акционері
бола алады. Рейтинг агенттіктерінің ... мен ең ... ... ... ... ... тіркелген коммерциялық ұйым мәртебесі бар заңды
тұлғалар мен жарғылық капиталына оффшорлық ... ... ... ... немесе аффилиирленген тұлғалар арқылы қатысатын ... ... ... ... ... ... құрылтайшылары
немесе акционерлері бола алмайды. Оффшорлық аймақгардың тізбесін уәкілетті
орган ... ... ашық ... ... қорларының жиынтық жарғылық
капиталы Қазақстан Республикасының барлық ашық жинақтаушы ... ... ... ... капиталының жиырма бес процентінен
аспауы керек.
Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлға қатысатын ... ... ... ... ... мен басқарма мүшелерінің
кемінде үштен бірі Қазақстан Республикасының азаматтары болуы керек. Ашық
жинақтаушы зейнетақы ... ... ... мен ... ... ... емес мүшелері қаржы рыногында қызметін жүзеге
асырушы ұйымдарда үш ... кем емес ... ... ... ... ... табыс етуге міндетті.
Жинақтаушы зейнетақы қорларын мемлекеттік тіркеуді, ... ... ... ... мен толықтырулар енгізуді уәкілетті
органның рұқсаты болған жағдайда Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... мен тәртібі уәкілетті органның нормативтік
құқықтық актілерімен ... ... ... және ... ... жүзеге асыру
жөніндегі қызметті Қазақстан Республикасының заңдарында ... ... ... ... ... ... мен оның ... бас бухгалтер мен
оның орынбасарлары, филиал мен өкілдіктің бірінші басшысы мен ... ... ... қорларының басшы қызметкерлері болып
табылады.
Жинақтаушы зейнетақы қорының ... ... ... ... нормативтік қүқықтық актілерімен белгіленген тәртіппен
онымен міндетті түрде келісілуге тиіс.
Жинақтаушы зейнетақы қорын қайта құру уәкілетті органның ... ... ... ... ... біріктіру, бөліп шығару,
жинақтаушы зейнетақы қорының корпоративтік ... ашық ... ... жүзеге асырылады. Рұқсат беру талаптары мен тәртібі уәкілетті
органның нормативтік қүқықтық актілерімен белгіленеді.
Жинақтаушы зейнетақы қорының ... ... ... ... алу ... мынадай құжаттар қоса тіркеледі:
жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлері жалпы жиналысының оны қайта ... ... ... ... ... уйымдастырудың көзделіп отырған шарттарын,
нысандарын, тәртібі мен мерзімдерін жазылатын құжаттар;
қайта құру нәтижелерінің қаржылық ... ... ... ... қорының және жинақтаушы зейнетақы қорын қайта қурудың нәтижесінде
құрылатын заңды тұлғалардың оны қайта құрғаннан кейінгі ... ... ... ... ... қорын қайта қуруға руқсат алу
туралы өтінішті қужаттардың толық топтамасы ... ... ... ... ... ... ... тиіс.
Қайта ұйымдастырылатын жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілетті органның
қайта ұйымдастыруды жүргізуге руқсатын алған ... ... ... ... күн ... екі баспасөз басылымында мемлекеттік тілде және орыс тілінде
хабарландыру жариялау ... ... ... ... мен ... өзгерістер туралы хабардар етуге міндетті.
Бөлініп шыққан ... ... қоры ... ... ... ... ұйымдастырылған жағдайда зейнетақы жарналарын тарту
жөніндегі ... және ... ... жүзеге асыру жөніндегі
қызметті жүзеге асыруға жаңа лицензия алуға міндетті.
Қайта ұйымдастыру жағдайында ... ... ... ... ... ... нысанында қайта ұйымдастыру кезінде өзінен екі және одан да
көп заңды тұлға бөлініп шыққан жинақтаушы зейнетақы қоры;
2) ... ... ... ұйымдастыру кезінде өзіне басқа жинақтаушы
зейнетақы қорын қосып алған ... ... қоры ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы
жарналарын тарту жөніндегі қызметті және зейнетақы ... ... ... ... ... бар ... негізінде жүзеге асыруға құқылы.
Жинаңтаушы зейнетақы қорын корпоративтік қордан ашық қор етіп, түрін
өзгерткен жағдайда ... ... ... ... қоры да ... ... ... органның жинақтаушы зейнетақы қорын қайта құруға ... мына ... кез ... ... ... ... зейнетақы қоры акционерлері жалпы жиналысының
тиісті шешімдері болмауы;
2) көзделіп отырған қайта ... ... ... мен алушылардың
мүдделеріне нұқсан келтірілуі;
3) көзделіп отырған қайта барудың нәтижесінде Қазақстан Республикасының
монополияға қарсы ... ... ... ... бас ... ... ... уәкілетті органның өзі белгілеген тәртіппен
берген рұқсаты болған кезде жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлері жалпы
жиналысының ... ... ... ... заң ... ... ... шешімі бойынша таратылуы мүмкін.
Жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті түрде тарату: Жинақтаушы ... ... ... ... ... алу ... ... уәкілетті орган
тиісті түрде ресімделген құжаттарды алған ... ... бір ай ... тиіс.
Өтінішке мына құжаттар:
1) акционерлердің жалпы жиналысының ерікті түрде тарату туралы шешімі;
2) ... ... ... ... ... ... ... бағалау;
3) зейнетақы активтерін тапсыру мерзімі мен кезеңдері ... ... және ... ... ... ... ... зейнетақы
қорының өзінің қызметін тоқтатуға әзірлік жоспары;
4) жинақтаушы зейнетақы қорының өз ... ... есеп ... оның ... ... ... күәландыратын баланстық есеп;
5) тарату комиссиясының мүшелеріне кандидаттардың, оның ішінде филиалдарда
не өкілдіктерде қүрылатын бөлімшелерінің тізімі;
6) басқа да қажетті ... қоса ... ... ... ... ... ... рұқсат беруден бас тартқан жағдайда
өз шешімін негіздеуге және бас тартуды жинақтаушы зейнетақы ... ... мен ... назарына жеткізуге тиіс.
Үәкілетті органның ерікті ... ... ... ... ... ... қоры филиалдар мен өкілдіктерді ескере отырып, тарату
комиссиясын құрады.
Таратылатын жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілетті органның ... ... ... ... он күн ішінде салымшылар мен алушыларға
Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына ... екі ... ... ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қорының
таратылуы туралы хабарлауға міндетті.
Барлық кредиторлардың ... ... үшін ... ... ... ... ... қоры банкроттық негізі
бойынша мәжбүрлеп таратылуға жатады.
Жинақтаушы ... ... ... ... ... ... ... байланысты уәкілетті орган оны мәжбүрлеп тарату туралы ... ... ... ... зейнетақы қорын мәжбүрлеп тарату:
1) жинақтаушы зейнетақы қорының банкрот болуына;
2) Қазақстан Республикасының зейнетақымен ... ... ... ... ... ... зейнетақы қоры лицензияларының кері
қайтарылып алынуына;
3) уәкілетті ... ... жеке ... ... ... Республикасының заң актілерінде көзделген басқа да негіздер
бойынша жинақтаушы зейнетақы қорының қызметін тоқтату ... ... ... асырылады.
Жинақтаушы зейнетақы қоры мәжбүрлеп таратылған ... сот он ... ... ... ... мәжбүрлеп тарату туралы шешімнің
көшірмесін уәкілетті органға жібереді.
Сот жинақтаушы зейнетақы қорын ... кері ... ... ... бойынша мәжбүрлеп тарату туралы ... ... ... ... ... Республикасының заңдарында белгіленген
тәртіппен оның лицензиясын кері қайтарып алу туралы мәселені қарайды.
Жинақтаушы зейнетақы қорының лицензиясын қайтарып алу ... ... ... ... ... ... әкімшілікті тағайындайды.
Жинақтаушы зейнетақы қоры жұмысының, оның уақытша әкімшілігін
тағайындаудың ... ... ... ... өкілеттіктері
уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады.
Жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігі өз қызметін уәкілетті
орган ... ... ... ... ... тағайындағанға
дейінгі кезеңде жүзеге асырады.
Жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... ... әкімшіліктің қызметіне бақылауды уәкілетті орган жүзеге асырады.
Жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің есебі уәкілетті
органға және жинақтаушы ... ... ... туралы шешім қабылдаған
сотқа табыс етіледі.
Жинақтаушы ... ... ... ... ... жұмыс туралы
есепті сот бекітеді.
Уақытша әкімшілік тарату комиссиясын ... ... ... күннен бастан он күннен аспайтын мерзімде ... ... ... мен ... ... ... ... зейнетақы қорының құжаттары мен мүлкін уақытша әкімшіліктен
тарату комиссиясының төрағасына беру төрт дана етіп ... ... ... рәсімделеді және оны уәкілетті орган бекітеді. Бекітілген
актінің бір ... іс ... тігу үшін ... жіберіледі.
Жинақтаушы зейнетақы қорының төлем қабілетсіздігі мен ... ... ... ... ... ... ... міндетті өзге де нормалар мен лимиттер, жинақтаушы зейнетақы қоры
капиталының мөлшерін ... ... ... ... ... ... зейнетақы қоры сот шешімімен белгіленген ... ... ... деп танылуы мүмкін. Дәрменсіз жинақтаушы зейнетақы қорын оның
кредиторларының және ... ... ... өз ... ... ... ... рәсіміне жол берілмейді. Тараптардың жинақтаушы зейнетақы
қорының банкроттығы туралы іс ... ... ... жасауына
болмайды.
Ерікті және мәжбүрлеп, оның ішінде ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қорларының тарату комиссиясының ... ... ... ... уәкілетті орган:
1) тарату комиссияларынан атқарған жұмысы туралы ... ... ... ... ... алуға;
2) тарату комиссияларының есептерді және қосымша ақпаратты ұсыну нысанын,
мерзімін және кезеңділігін ... ... ... ... тексеру жүрпзуге;
4) тарату комиссияларының қызметінен Қазақстан ... ... ... мен ... ... бұзу анықталған жағдайда,
бұзушылықтарды жою жөнінде тарату комиссияларының орындауы міндетті жазбаша
ұйғарым шығаруға, ... ... ... ... ... ... белпленген мерзімде жазбаша ұйғарымды орындамаған
жағдайда, кредиторлардың құқықтарын және ... ... ... үшін ... не ... органдарына жүгінуге құқылы.
Тарату комиссиясы Қазақстан Республикасының заңдарын бұзған жағдайда,
тарату комиссиясының төрағасы ... ... ... сәйкес
жауапты болады.
1.4 Жинақтаушы зейнетақы қорларының өз капиталы
Жинақтаушы зейнетақы қорының өз капиталы- ... ... ... ... ... ... комиссиялық сыйақылар;
Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де көздер есебінен
құралады
Жинақтаушы зейнетақы қорларының өз ...... ... ... сомасын шегеріп тастағаннан кейінгі ... ... ... ... ... сыйақысының шекті
шамасын Қазақстан Республикасының Үкіметі:
1) инвестициялық кірістің он бес процентінен;
2) айына зейнетақы активтерінің 0,05 ... ... ... белгілейді.
Комиссиялық сыйақының шамасы жылына ең көбі бір рет ... ... жыл ... ... ... бір ай бұрын жариялануы мүмкін.
Комиссиялық сыйақыны алудың тәртібін Қазақстан ... ... ... ... өз қаражатын пайдаланудан алынған
табыстары көлемінде жинақтаушы зейнетақы қорына тиесілі болады.
Зейнетақымен ... ... ... ... ... ... мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
• Міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агент (будан әрі —агент) —
Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты ... ... ... асыратын
шетелдік заңды тұлғаны қоса алғанда, жеке немесе заңды тұлға, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының заңдарында ... ... ... ... ... шығаратын, ұстап қалатын (есептеп қосатын)
және аударатын ... ... ... филиалдары, өкілдіктері;
• Осы тулғаның аффилиирленген тұлғасы (аффилиирленген тұлға)—шешім
белгілеуге және ... осы ... ... шешімге, соның ішінде шарт
күшіне, ауызша шартты немесе өзге де ... қоса ... ... ... және (немесе) жанама құқығы бар кез келген жеке немесе ... ... ... ... ... осы тұлғаның қызметіне
бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда), сондай-ақ
осы тұлғаға қатысты осындай құқыққа ие ... кез ... жеке ... ... ... ... лауазымды адамдары, оның дауыс беретін
акцияларының он және одан да көп процентін халықтық ... ... бес және одан да көп ... иеленуші акционері міндетті түрде
аффилиирленген ... деп ... ... ... бағалы қағаздар жөніндегі құқыктарды тіркеу мен есепке
алу, құжаттамалық бағалы қағаздарды ... және ... ... алу ... қызметті жүзеге асырушы банк;
• Ерікті зейнетақы жарналарының салымшысы— ерікті зейнетақы жарналары
есебінен зейнетақымен қамсыздандыру ... ... ... ... ... ... алушының пайдасына ерікті зейнетақы жарналарын жүзеге
асыратын жеке немесе заңды тұлға;
• Ерікті кәсіптік ... ... ...... ... ... ... зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа
сәйкес өзінің жеке ... ... ... ... ... ... ... салуды жүзеге асыратын жеке немесе заңды
тұлға; ... ... ... міндетті зейнетақы жарналары есебінеен
зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан және жинақтаушы зейнетақы
қорында жеке ... шоты бар жеке ... ... алу ... — зейнетақы аннуитеті шарты мерзімінен бұрын бұзылған
кезде сақтанушының ... ... ... ... ... ... бар ақша сомасы;
• Диверсификация—зейнетақы активтерінің ... кету ... ... оларды уәкілетті орган белгілеген талаптарға сәйкес қаржы
құралдарына орналастыру;
• Ерікті зейнетақы жарналары — Қазақстан ... ... ... ... ... есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы
шартта белгіленетін ... ... өз ... ... ... ... қорларына салатын ақшасы;
• Ерікті кәсіптік зейнетақы жарналары— Қазақстан Республикасының Үкіметі
белгілейтін кәсіптер тізбесі ... және ... ... және ... ... зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы шартта белгіленген тәртіппен салымшылардың өз
бастамасымен ... ... ... зейнетақы қорларына
салатын ақшасы;
• Зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт — ... ... ... және ... ... ... құқықтық
қатынастарды белгілеу, өзгерту немесе ... ... бір ... ... қоры және ... ... ... мен алушы жасасатын
шарт (келісім);
• Зейнетақылық аннуитет шарты — сақтандыру шарты, оған ... ... ... ... ... ұйымына жинақталған зейнетақы
қаражатының сомасын ... ... ал ... ... сақтанушының
(зейнетақы төлемдерін алушының) пайдасына өмір бойына немесе белгілі бір
уақыт кезеңі ... ... ... жүзеге асыруға міндеттенеді;
• Инвестициялық кіріс—жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін
инвестициялау нәтижесінде алынатын ақша;
• Жеке ... шоты - ... ... ... зейнетақы
қорындағы жеке атаулы шоты, онда Қазақстан Республикасының ... оның ... не ... ... ... ... ... кәсіптік
зейнетақы жарналары, инвестициялық кірісі, өсімпұл және өзге де түсімдер
есепке алынады және содан зейнетақы төлемдері ... ... шарт — ... банк пен оның клиенті ... ... мен ... жауапкершілікпен сақтау және есепке алу туралы шарт;
• Жинақтаушы зейнетақы қоры—зейнетақы жарналарын тартуды және ... ... ... сондай-ақ Қазақстан Реслубликасының
заңдарында белгіленген тәртіппен зейнетақы активтерін инвестициялық
басқару жөніндегі ... ... ... ... ... ... зейнетақы жарналары—осы Заңға сәйкес, жинақтаушы зейнетақы
қорларына Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленетін ... ... ... ... ... ... жүзеге асыратын ұйым —
жинақтаушы зейнетақы ... ... ... инвестициялық
басқаруды жүзеге асыратын заңды тұлға;
• Орталықтан зейнетақы төлемдерін ... ...... органдар;
• Зейнетақы активтері— зейнетақы төлемдері мен аударымдарын, сондай-ақ
жинақтаушы зейнетақы қорларынан аударымдарды Қазақстан ... ... ... ... ... және ... ... ақша, бағалы қағаздар, өзге де қаржы құралдары;
• Жинақталған зейнетақы қаражаты — міндетті ... ... ... ... және ... кәсіптік зейнетақы жарналарын,
инвестициялық кірісті, өсімпұлды және ... осы ... ... ... сәйкес өзге де түсімдерді қоса алғанда,
салымшының ... жеке ... ... ... ... ... ... зейнетақы қорларынан төленетін зейнетақы
төлемдерінің жиынтығы;
• Баспасөз басылымы — ... ... ... ... ... ... ... төлемдерін алушы (бұдан әрі— алушы) — Орталықтан зейнетақы
төлемдері тағайындалған және (немесе) ... ... ... ... алуға құқығы бар жеке адам;
• Пруденциалдық норматив — жинақтаушы зейнетақы қорының және зейнетақы
активтерін ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленетін ... ... ... ... ... ... есеп ... тұлға ретінде
жинақгаушы зейнетақы қорының бухгалтерлік балансына зейнетақы активтерін
енгізбеу;
• Жинақталған ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы мемлекеттік статистикасының уәкілетті
органы есептен шығаратын тұтыну бағалары индексіне үйлестірілген нақты
құны;
• Әлеуметтік жеке код—азаматқа, сондай-ақ осы ... ... ... құқығы қолданылатын адамдарға берілетін тұрақты жеке код;
• Ерікті ... ... ... ... ... ... зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру
туралы шартта белгіленетін ... ... ... ... ... жарналарының ставкасы—жинақтаушы зейнетақы
қорына төленетін, ерікті кәсіптік зейнетақы ... ... ... ... ... және осы ... белгіленген
төлемнің мөлшері;
• Міндетті зейнетақы жарналарының ставкасы— салымшының зейнетақы жарналарын
есептеу ушін ... ... ... ... ... ... қорына төлем мөлшері;
• Сақтандыру ұйымы (сақтандырушы)—уәкілетті органның тиісті лицензиясы
негізінде "өмірді сақтандыру" саласында ... ... ... ... ... ... ... асыратын заңды тұлға;
• Уәкілетті ұйым (бұдан әрі Орталық)—осы Заңның талаптарындағы міндеттерді
жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі ... ... ... ... ... ... қорларының, зейнетақы активтерін
инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың, ... ... ... мен ... ... функциялар мен
өкілеттіктерді жүзеге асыратын мемлекеттік орган /2/.
1.5 Зейнетақы төлеудің мемлекеттік орталығын ... ... ... мемлекеттік орталығы» Республикалық
мемлекеттік кәсіпорны халықты әлеуметтік ... етү ... ... 20 маусымдағы №136-1 ... ... ... ету ... ... ... заңына сәйкес қызмет
етеді. Оның 16 ... ... ... ... ... барлық қалалар
мен аудандарда бөлімшелері бар. Зейнетақы ... ... ... ... ... күні 2500-нан астам адам ... ... ... ... ... және ... ... жұмыс істеген,
тәжірибиелі, білікті ... ... ... ... ... ... ... күннен бастап жұмыс істейді.
Ай сайын Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік ... 3,5 ... ... зейнетақы мен жәрдемақы сомасын төлеумен қатар, 4,5-5
млрд. Теңге көлемінде 10% ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады.
Жыл сайынғы айлық есептік ... және ... ... ... ... ... мен зейнетақы мөлшерін
жоғарлатуға негізделген 1,7 млн-ға жуық шешімдердің ... ... ... мемлекеттік орталығы арқылы дайындалады.
Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік ... ... мен ... әр ... ... ... жөнінде күніне 10
мыңға жуық қабылдаулар жасайды. 1998 жылдың 1 ... ... 6 ... ... ... жеке код берілді, ол Қазақстан Республикасы
тұрғындарының 40%-ынан астамын құрайды.
Соңғы 1,5 жыл ... ... ... жөніндегі мемлекеттік орталығының
техникалық базасын жаңарту әрі нығайту және төлемдерді ... ... ... ... ... ... жаңа тәсілдерді, технологияларды
енгізуде елеулі жұмыстар жүргізілді.
Орталықтандырырған деректер базасы құрылып, жүйелендірілді, 2001 жылдың
тамызынан ... ... ... ... ... ... ... шоттарына зейнетақы мен жәрдемақы сомаларын тікелей аудару басталды.
Бүгінгі күні Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы зейнетақы
мен жәрдемақы ... ... ... ... ... ... ... орталық болып табылады.
Ынтымақтастық жүйе. Бүгінгі күні, ... мен ... ... үйлесімді жүйесі құрылған. Зейнетақы және жәрдемақы төлеу
кідіріссіз жүзеге асырылуда. Зейнетақы төлеу ... ... ... 1999 ... 1 ... мемлекттік әлеуметтік жәрдемақылар төлеу,
1999 жылдың сәуір айынан- арнаулы мемлекеттік ... ал 2000 ... ... ... ... жәрдемақылар төлеу жүзеге асырылуда, сол
жылдың аяғынан бастап Семей ядролық полигоны аймағының ... мен ... ... ... ... ... өтеу ... асырыла бастады. Әлеуметтік төлемдер алушылар саны
1998 жылғы 1,8 млн. Адамнан қазіргі кезде 3,4 млн. адамға ... 2000 ... ... ... ... және ... әлеуметтік қорғау органдары
Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығының аймақтық бөлімшелеріне
зейнетақы мен ... ... ... ... істерін
тапсырды.
2002 жылдың қаңтар-ақпан айларында 1,7 млн. ... ... ... жөнінде жұмыс жүргізілген болатын. Сонымен қатар, айлық
есептік көрсеткіштің өзгеруіне байланысты және Қазақстан ... ... ... ... кейбір заңнамаларға өзгерістер мен
толықтырулар ... ... 2002 ... 21 ... №308 ... сәйкес,
мемлекеттік арнайы жәрдемақы және арнайы мемлекеттік жәрдемақы алушылардың
жәрдемақы мөлшерін қайта есептеу жүргізілді.
Қазақстан Республикасы ... 1999 ... 28 ... №1464
қаулысына сәйкес, Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы Ұлттық
банктің лицензиясын алған банктер мен банкттік ... ... ... ... мен ... ... ... арқылы төлеуді
ұйымдастыру жұмыстарын жүргізеді. Бүгінде, «ТұранАлем» ААҚ, «НаурызБанк»
ААҚ, «Казпошта» ААҚ, «ВалютТранзит банкі» ААҚ, ... ААҚ, ... ... ААҚ, және ... ... ААҚ-мен, «Цесна банкпен» зейнетақы мен
жәрдемақы төлеу жөнінде келісімдер жасалды.
Қатаң статистикалық есеп жүргізілуі және қаржы қорларының ... ... ашық ... ... ... ету Зейнетақы төлеу жөніндегі
мемлекеттік орталығының Еңбек және ... ... ... ... Мемлекеттік кіріс министрлігіне күнделікті ақпарат беріп отыруына
мүмкіндік береді.
Техникалық жағдайы. 2001 жылы ... ... ... ... мамандары мәліметтерді өңдеу технологияларын жүйелеу және
оңтайландыру мақсатында, ... ... ... ... ... ... түрде ұлғайтып, «АИС ЗТМО» бағдарламалық өнімін
пысықтаудан өткізді.
Төлемдік ... ... ... ... ... ... ету әзірленуде.
Құрал-жабдықтардың негізгі мөлшері 1998 жылы ... ... ... 30%-ын ... ... ... ... жиілеп
кетті, жөндеу бағасы жаңа техникалық жабдықтардың бағасымен бірдей.
Осыған байланысты, 2001 жылы ... ... ... төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы жүйенің жұмыс өнімділігін
мейлінше ... және ... ... ... ... беретін
қосымша серверлік жабдықтар сатып алды және осы ... ... 2001 жылы ... ... ... мемлекеттік орталығының
техникалық жарақтандылуы 35%-ға дейін өсті.
2002 жылы жалпы сомасы 222628 мың теңге ... 585 ... ... ... ... 729 ток ... конкурс өткізү, сондай-ақ 2001
жылғы келісімшарттарға сәйкес 297062 мың ... ... ... қосымша
құралдар сатып алу жоспарланды.
2002 жылы Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығының тұтас
жүйесі ... және ... ... ... ... бюджеттен көп
мөлшерде қаражат бөлу біршама азайды.
Даму приоритеті. Даму Концепциясында Зейнетақы төлеу жөніндегі
мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... оның мүмкіндіктерін әлеуметтік ... ... ... ... ... жөніндегі мемлекеттік орталығы арқылы екінші
деңгейлі банктердегі салымшылардың есеп ... ... ... ... ... ол ... уақытта әлеуметтік төлемдер
жөніндегі есептеу палатасының қызметін орындауға мүикіндік ... ... ... ... ... ... шығындарын
азайтуға, аумақтарда әлеуметтік тұрақтылықты қолдауға және әлеуметтік
төлемдердің ... ... ... ... ... ... ... мақсаты
Мекеме қызметінің мақсаты болып мыналар табылады:
• Міндетті зейнетақылық жарнаның есебін жүргізү;
• Зейнетақы, жәрдемақы және дасқа да ... ... ... жүргізілуін
ұйымдастыру;
Жоғарыда аталған мақсатқа жету үшін мекеме мынандай қызмет жасайды:
• Әлеуметтік жеке код берілуі негізінде Қ.Р. халқы жөнінде жеке ... ... ... ... жәрдемақы, арнаулы мемлекеттік
жәрдемақы,мемлекеттік арнаулы жәрдемақы және өзге де әлеуметтік
төлемдер жөнінде ... ... ... Осы ... ... ... ... мемлекеттік жәрдемақы
алушыларға, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға және де 1998
жылдың 1 қаңтарына дейінгі уақытта зейнеткерлікке жасы ... ... ... алты айға толған азаматтарға қызмет етеді және де
зейнетақы, жәрдемақы төлемдерін іске асырады;
• Келісім шарт ... ... ... ... ... ... ... және жеке тұлғаларға ақпарат береді;
• Келісім шарт негізінде жеке ... ... ақша ... жөнінде
қызмет жасайды;
Мекеме өзіндегі рұқсатына байланысты рұқсат ету қызметін атқарады;
Мекемені басқару
Мекемені басқару мемлекеттік органының өкілеттіліктері:
• Мекеменің қызметінің ерекше бағытын анықтау;
... ... ... және ... шаруашылық жоспарларын
қарап бекітеді. Бұған мекеменің қаржылық көрсеткіштері де кіреді.
• Мекеменің шаруашылық есеп жұмысы бойынша жоспарлы көрсеткіштермен қоса
белгіленген уақыт және тәртіп ... ... ... сол арқылы
жұмысына бақылау жасайды.
• 2003 жылдың 10 шілдеден мемлекеттік мекеме басшыларын тағайындау
жөніндегі №685 қаулысына сәйкес ... бас ... ... ... және аттестациядан өткізуге құқылы.
• Бас директордың орынбасарларын және бас есепшіні бас директордың
ұсынысы бойынша тағайындайды және қызметтен босатады.
... ... өз ... ... және ... ... ... сметасын мемлекет тапсырысымен қоса бекітеді.
• Мекеменің еңбек ақы қорын белгілейді.
• Қ.Р. заңдарына сәйкес басқа да ... ... ... ... ... ... бас директор жүргізеді.
Бас директор мекеменің жағдайы жөнінде тікелей өкілетті ... ... ... ... жеке өзі мекеменің барлық қызметіне Қ.Р. заңдарына және осы
жарғыға сәйкес шешім қабылдайды.
Бас директор өз құзырына байланысты:
1. Сенімхатсыз ... ... ... ... ... атынан барлық мекемелер арасында мәселе шешеді;
3. Қ.Р.заңдарының аясында және осы жарғыда қамтылған талаптар көлемінде
мекеме мүліктеріне иелік ... ... ... және ... да ... ... Сенімхат береді;
6. Банктен есеп-шот ашады;
7. Еңбек жөніндегі заңға сәйкес мекемеге және оның барлық бөлімшелеріне
қызметкерлерді жұмысқа қабылдауды, жұмыстан ... де ... ... марапаттайды және сөгіс береді;
8. Мекемелердің барлық қызметкерлеріне міндетті болатындай бұйрық және
нұсқау береді;
9. ... ... ... ... ... мен бас ... тағайындалуға және қызметінен босатүға талап қояды;
10. Мекеменің бас директорының ... ... ... ... ... қызметтік міндетін анықтап береді;
11. Бөлімшелер мен фидиал жөніндегі ... ... ... мен филиалдағы штат кестесін ондағы қызметкерлердің жалақы
мөлшерін бекітеді;
13. Қазақстан Республикасының зхаңдарына және осы жарғыдағы талаптарға сай
басқа да міндеттер атқарады.
Мекеме бас ... ... өз ... ... ... атынан мемлекеттік органдар алдында және басқа да
мекемелердің алдында жауап береді, және мекеме атынан ... ... ... сенімхатсыз мекеме атынан шаруашылық операциялар жасап
келісім шарт жасай алады.
Мекемедегі мамандардың қызметтік өкілеттілігі қызметтік нұсқаулар
арқылы белгіленеді және оны бас ... ... ... мүлігі болып мекемедегі негізгі қаржы, айналым қаржысы және
мекеменің жеке балансында өз құны бар заттар.
Мекеме мүлігі бөлінбейтін мүлік болып ... Ол ... да ... ... ... ... ... құрылуы:
• Мекемеге берілген мүлік;
• Мекеме қызметінің қортындысы бойынша өз табысы (ақшалай, қаржылай);
• Басқа да Қ.Р. заңдарының аясындағы табыстары.
Мекеме өз ... ... ... және ... да ... ... ... өз мүлігіне мемлекеттік құзырлы органның жазба түрдегі
келісімі арқылы іске асырады.
Мекеме өзінің қарамағындағы негізгі қаржыға жататын мүлігін сатуға,
айырбастауға, ... ... ... ... ... мемлекеттік басқару органдары бекіткен, мемлекеттік
тапсырысты орындау кезінде тапқан табыстарының есебінен қаржыланады.
Мекеме жұмысының қортындысындағы оның ... ... ... ... бюджетіне аударылады.
Мекеме өндірген тауарларға бағаны мемлекеттік басқару органдары
тағайындайды.
Еңбек коллективтерімен қарым-қатынасы
Мекеме әкімшілігімен еңбек коллективінің қарым-қатынасы Қ.Р. заңдарына
сәйкес жүргізіледі.
Жұмыс ... ... бас ... Қ.Р. ... сай ... ... ... ақы төлеу қаржысын мемлекеттік басқару органы
белгілейді.
Мекеме қызметкерлерінің еңбек ақысы Қ.Р. өкіметінің 2002 жылдың 11
қаңтарындағы №41 қаулысына сәйкес іске ... және есеп ... өз ... есебін Қ.Р. заңдарына және бухгалтерлік есеп
стандарты саясатына ... бас ... ... ... ... келісілген жоба бойынша жүргізіп, ол есепті мемлекеттік
басқару органына, қаржылық, салық және статистика мекемелеріне есеп ... сол ... ... ... ... ... және қайта ұйымдастырылуы
Мекеменің жойылуы және қайта ұйымдастырылуы Қ.Р. үкіметінің шешімімен
іске асырылады.
Мекеме сонымен бірге азаматтық ... ... да ... ... жойылуы және қайта ұйымдастырылуы мемлекеттік ұйымдастырылу
органы Қ.Р. заң ... ... ... ... ... ... іске асырылады.
Мекеменің қалған мүлкі өкілетті орган арқылы таратылады.
Жойылған меаеменің барлық қарызы өтелген соң ... ... ... ... Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік филиалдар
желісі 1-суретте, ал Алматы қаласының «зейнетақы төлеу жөніндегі
мемлекеттік орталығы» Республикалық ... ... ... ... 2-суретте көрсетілген.
1-сурет. Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығының филиалдар ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
орталығы» Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұйымдық
құрылымы.
1.6 Қазақстан Республикасының зейнетақы төлемдері мен ... ... ... ... ... ... ... мен
тағайындалуы
Қандай болмасын ақпараттық жүйенің ... ... ... ... ... базасына, байланыс ... ... ... саласына байланыссыз кез келген уақытта нақты, толық
ақпарат ұсыну ... ... ... Республикасының зейнетақы және
әлеуметтік салымдарды есепке алудың ақпараттық ... ... ... және ... ... ... аударымдарын жинақтауға
байланысты деректерді электрондық өңдейтін орталық ... ... ... басты міндеті әлеуметтік төлем алушыларға қызмет көрсету
барысында жаңа тәсілдерді, технологияларды енгізуде ... ... ... қол жеткізу, сонымен қатар осыған ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Экономикалық ақпараттар жүйесінің негізгі мақсаттарына байланысты
оның негізгі есебі төмендегідей:
- Зейнетақы мен ... ... ... ... ... әдістердің және технологиялардың тиімділігін арттыру;
- ақпараттар ағымының тиімділігін және оның айқындылығын арттыру;
- ұсынылатын ... ... және дәл ... ... ... ... кешені және ақпарат қорларының орындалуын қамтамасыз ету;
- қызметкерлердің ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асуының бақылауын жақсарту.
«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы» ... ... ... ... ... ... ... зейнетақы мен жәрдемақы алушылардың және жинақтаушы зейнетақы
қорының қызметін автоматтандыру. Жүйенің ақпараттық функционалдық құрылымы
қосымша ... ... ... және болашақта одан әрі қарай дамыту ... ... ... ... ... істеу үшін "достық интерфейсі " және
ақпараттық жүйе қолдануда қарапайым болуы керек.
Ақпараттық жүйені ... ... ... - ... ... жүйесін қазіргі заманғы есептеу техникасы жабдықтары мен экономика
- математикалық әдістермен ... ... ... жобалаудың ерекшелігі
экономикалық объектіні ... ... ... ... ... ... қамтуды қарастыратын жүйелік ыңғайды қолдану ... ... ... ... әр ... ... қатысуымен жүзеге асырылатын
күрделі де, ұзақ еңбекті көп қажет ететін кезең. Тұрғызу кезеңінің барлығы
бөлек сатыларға бөлінеді. Ол ... ... ... ... ... ... тұрғызу кезінде тізбектеліп орындалатын бөліктің бірі.
Тұрғызу кезеңі - бұл жұмысты ұтымды ... мен ... ... ... жалпы сатының бір бөлігі.
Басқарма ақпараттық жүйесі тұтынушы сұранысына байланысты ақпаратты
жинау сақтау, іздеу, ... және ... үшін ... ... ... оның ... саласына тәуелсіз толық және дұрыс ақпаратты ұсынады.
Жүйенің функционалды, ... ... әрі ... даму үшін ... есеп ... қосу үшін ашық болу ... жүйе құру мақсаты - ақпаратты өндіруді автоматтандыру
болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... және басқа құжаттарды толтыруға,
Басқарманың қаржы-несие бойынша ақпаратын өңдеуге уақыт жұмсалмайды.
Ақпараттық жүйе ендірілгенде ақпаратты ... ... ... ... ... ... ... ендірудің негізгі мақсаты:
есеп беруді жинау, сақтау, өңдеу, іздеу және бөлуді ... ... ... жүйенің ақпараттық және программалық қамтамасыз етуді жаңарту;
нақты ... ... ... ... ... ... ... ақпаратты басқару шешімдерін қабылдау үшін қолдану;
есеп беруді автоматтандырылған түрде алу;
бірегей МБ құру.
Сонымен қатар келесілер ... ... ... мәліметтердің дұрыстылығы;
қағазбен жұмыс көлемінің азаюы.
Автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО) – ақпараттың ... ... ... және ... ... функционалды басқаруды
өндейтін нақты қолдану саласы ... ... ... ... орны ... ... ... машинаны тікелей қолданумен байланысты.
Автоматтандырылған жұмыс орнын анықтаудың екі ыңғайы бар: техникалық
және функционалды. Техникалық ақпарат жүйесі құрамында ... ... ... принтер және сканер кіретін минималды құрал жиынтықты
негізінде персоналды компьютер ... ... ... ... ... физикалық модульқұрамына қажет программалық құралдар кіреді, олар
барлық құралдар: операциондық ... ... ... және ... мен ... ... ... жүйесі «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік
орталығы» Республикалық ... ... ... ... үшін арналған профессионалды-бағытталған кіші есептеуіш жүйе
деп қарастыруға болады.
Қазіргі кезде «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік ... ... ... ... ақпараттық жүйесін құру
және ... ... ... ... Кәсіпорынның ақпараттық жүйесін
құрғанда оған жүйелі ... ... келу ... ... өңдеудің
орталықтанған формасы автоматтандырылған жұмыс орнын қолдану ... Бұл ... және ... ... жүйе ... және ЭЕМ -ді
қолданушының қатынасын рационалды етеді.
1.7 ... ... ... және ... ... ... ... талаптар
Ақпарттық жүйе – жеке бөлім мен элементтерге бөлуді ... ... ... ... ... ... алмайтын нәрсені жеке элементтерге бөліп
істей алуға болады. Жүйе элементтері мен бөлімдері неғұрлым нақты әрі толық
бөлінсе, ... ... анық ... ... жүйені функциялау мен құру
үрдісі тиімді болады.
Ақпараттық жүйені құраушы элементтер, ... ... ... ... және ... болып екіге бөлінеді. АЖ-нің функционалды
бөлімі – ішкі жүйе мен ... ... және ... ... ... құрылымнан құралған жиынтық. Функционалды бөлім ішкі ... ... ... ... функционалды ішкі жүйе кешенін құрайды.
Функционалды ішкі жүйе – ... ... ... бөлінген жүйенің
салыстырмалы тәуелсіз бөлігі.
Әрбір кіші жүйе кешен ... ... ... Кіші жүйе – ... ... жеке жүйе ... ... жиыны – нақты белгі бойынша
топталған жиын.
Ақпарат жүйесінің негізгі талаптары ... ... ... автоматтандырылған түрде орындалуы.
Ақпарат жүйесінің құрылымы – ішкі ортамен байланысын ... ... - ... ... салыстырмалы түрдегі тұрақтылығы және жеке
жүйе астары элементтерімен байланысты.
Ақпараттық ресурстар дегеніміз - бір ... ... ... ... ... табылатын мәліметтер жиынтығын айтамыз. Оған
ішкі жадыда ... ... және ... ... ... мен ... жатады /7/.
Ақпарат жүйе ресурстарының келесілеріне талаптар қойылады:
• техникалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
• программалық қаматамасыз етуге қойылатын талаптар;
• ақпаратты қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... талаптар;
• Ұйымдастырумен жабдықтауға қойылатын талаптар;
• Лингвистикалық жабдықтауға қойылатын талаптар;
Техникалық қамтамасыз ету – АЖ ... үшін ... ... ... ... ... жеке ... орындау, оның
шешімдерінен тұрғызылады.Барлық операция үш саты ... ... алу, ... және ... ... саты ... ... үрдісінде пайда болатын алғашқы ақпаратты жинау мен тіркеу
тобынан тұрады. ... ... ... тобы уақыт пен кеңістіктегі мәнін,
формасын, құрылымын, өзгеру операциясын орындайды. Үшінші саты ... ... үшін ... ... ... ... тобы.
Ақпаратты басқару үрдісінің негізгі ... ... ... ... қолданылады: ақпаратты жинау мен тіркеу, ақпаратты
жіберу; ... ... ... ... ... ... ... жіберу құралдары кеңістіктегі мәліметті өңдеу ортасы
мен оны қолданатын жерге өткізуде қолдану. Техникалық құралдар жиынтығы ... ... ... ... ... мен спецификасына тәуелді.
Техникалық қамтамасыз ету келесі талаптарды қанағаттандыруы тиіс:
Ақпараттық жүйенің, есептердің өнімділігін, берілген ... ... ... ... ... етуін орындау қажет;
Жаңа ақпараттандыру объектілерін ЭЕМ және ... ... ... жүйе ... ... ... ... диалогты режимде өңделуін қамтамасыз ету;
Есептеуіш техника құралдарының құрамына бір типтегі, ... ... ... керек.
Қазіргі АЖ-сіне келесі техникалық құралдар кешені кіреді:
есептеу техникасының құралдары;
телекоммуникация мен байланыс құралдары;
/ЛЕЖ/ жабдықтау құралдары;
әртүрлі банк қызметін автоматтандыратын ... ... ... ... пластикалық карточкалар;
ақшамен жұмысын автоматтандыратын құралдар.
Әртүрлі деңгейде құрылған АЖ ... ... ... оның ... мен функционалды мінездемесіне тәуелді.
Сондықтан АЖ ... ... ... құралдарды белгілі бір
параметлерде сақтау,ақпаратты өңдеу мен ... ... ... ... ... ... нысандалады.
Техникалық және программалық құралдардың құрамы келесі міндеттерді
атқаруы ... ... ... ... қол ... ... ... максималды түрде автоматтандыру, техникалық құралдар кешенінің
істен шығып қалғанда ақпараттарды қайта қалпына келтіру және және ... ету, ... ... ... ... ... сақтау
керек.
Зейнетақы және әлеуметтік салымдарды есепке алуда ... ... үшін ... құралдар кешені келесі талаптарды ... Pentium II 500 МГц және одан ... ... ... ... 16 Мб және одан жоғары;
Зерделі сақтаушы құрылғы: 10 Mb және ... 95, 98, Me, NT4, 2000, XP ... ... ... ... ... ... негізгі шарттарына
толығымен сай болуы керек және де жүйе ... ... ету ... ... ... ... түрде тиімді болуы қажет.
Ескерту: Windows 95 программасында жұмыс істегенде, ... ... Explorer 5.0 ... одан жоғары версиясы орнықтырылған ... ... ... ... ... ... Техникалық құралдар кешені
|Техникалық құралдар |Физикалық модуль |Сипаттамалары ... | | ... Іntel Pentіum 4 ... |500MHz және одан ... |
| ... ... |10Mb |
| ... |80Gb |
| ... |19 ... |
| ... |105 батырмалы |
| ... ... |2 ... |
| ... | ... ... |HP LaserJet ...... ...... |Sony – 42S ... ... ... ... қамтамасыздандыру – АЖ мен техникалық құралдар
кешенін функционалдығын қамтамасыздандыру мақсатында ... ... ... Программалық қамтамасыздандыру математикалық негізінде
құрылады да нақты «жұмыс істейтін» ... ... ... ... ... ... қанағаттандыру керек:
– МБ мәліметтер құрамын кеңейту мүмкіндігі;
– МБ ... ... ... жаңа ... ... мен ... өзгеруі;
– қаржы несие функцияларының жоспары мен ... ... МБ ... ... ... мәліметті анықтау үшін іздеу
саласын анықтау;
– шығу мәләметтерін өңдеу мен таңдау әдістерін анықтау.
Пакетті пайдалану ... ... ... болу үшін келесі
мүмкіндіктер қарастырылуы керек:
жұмыстың диалог режимі, яғни меню, ... ... ... ... ... ... ... болуы;
жұмыс үзілгеннен кейін жұмысты қайта жалғастыру мүмкінділігі;
жұмыс істеу барысында керек анықтамалардың шығуы;
тиісті ... ... ... ... ... ... ... үнемдеу бойынша
қолданатын қағидаларын ескеру, яғни олар ыңғайлылық, тираждау ... т.б. ... ... ... ... ... ... үлкен
болуына байланысты программалық қамтамасыз ету келесі талаптарға сәйкес
келуі керек: ... Windows 2000 ... ... ... ... Server 4.0, ... Windows Office, Delphi 7.0. ... жабдықтау
2-кестеде көрсетілген.
2-кесте. Программалық жабдықтау
|Тип ... ... ... ... ... ... ... Wіndows NT ... ... көп |
| |Server 4.0 ... сенімді |
| | ... ОЖ, ... | ... ... |
| | ... |
| ... Wіndows NT ... ЭЕМ үшін ... |
| ... 4.0 ... көп есепті |
| |MS Offіce XP ... ... ОЖ, |
| | |ЛЕЖ ... ... ... Wіndows ХР ... ЛЕЖ үшін ... |
| ... ... ОЖ, ЭЕМ ... ... ... ... |Delphі 7 ... және желідегі |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... |
|МББЖ |Paradox 7 ... база Paradox 7 |
| | ... ... ... |
| | ... ... аттар, |
| | ... ... |
| | ... ... ... ... ... ... ... ... паролі |МБ ... ену ... ... ... ... ... ... қауіп төндіретін әр түрлі вирустарға|
| ... ... ... қамтамасыз етуге қойылатын талаптар. Басқару кезеңі
ақпаратсыз жүзеге асырылмайтындықтан, АЖ-дағы ақпаратпен жабдықтауды
ұйымдастыру өте қажет. Ақпаратпен жабдықтаудың негізгі міндетіне ... ... мен ... ... ... ... енгізу, басқару
шешімдерін қабылдау үшін шығатын ақпаратты беру жатады.
Ақпаратты қамтамасыз ету болып экономикалық ақпаратты кодтау ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету төмендегі
талаптарды қанағаттандыруы керек:
Есептеу жүргізетін объектілер мен субъектілердің сипаттамаларына сәйкес
келуі тиіс, сонымен қатар ... анық және ... ... ... ... есебіне қойылатын талаптарына сай келуі және ... ... ... ... ... ... жіктелуі тиіс;
Ашық ақпаратқа қол жеткізу максималды түрде жеңілдетілгені жөн;
Ақпаратты қамтамасыздандыру ақпараттық ресурстардан (кіретін, ... ... ... ... ... ... ... жүйесіндегі ақпаратпен жабдықтау, жүйеде қолданылатын мөлшерлік –
анықтама ақпаратты және экономикалық ақпарат пен құжаттардың жіктелуін
қамтиды. Ақпаратты жабдықтау і-кестеде көрсетілген.
3-кесте. Ақпараттық жабдықтау
|Элементтер ... ... ... ... ... ... |
|Мәліметтер базасы типі ... ... ... ... жүйе ... ... ... ... ... кезінде парольдер|
| ... ... ... ...... жүйе ... ақпараттық жүйені өңдеудегі математикалық ... ... ... қамтамасыздандыруға келесілер жатады:
1) өңделген ақпарат пен жиналған алгоритм, өңделген әдіс,
2) сортталған мәліметтер, ізделген алгоритмдер.
Математикалық қамтамасыздандыру ... ... ... ... және өңдеу алгоритмін, сонымен қатар ЭЕМ мәліметтерді
енгізу дұрыстылығын ... ... ... ... ... ... шығару
алгоритмдерін құрастыру;
Қолданылатын математикалық әдістер техникалық және программалық ... ... ... ... ... қолданылады: формулалық, таблицалық, блок-
схема, жазбалық.
Математикалық қамтамасыздандыру алгоритмдері келесі ... ... ... ... ... декомпозициялау.
Ұйымдастырумен жабдықтауға қойылатын талаптар. Автоматтандырылған
ақпараттық жүйені тұрғызу мен жұмыс істеудің негізгі шарты ұйымдастырумен
жабдықтау. Ұйымдастырумен жабдықтау дегеніміз – ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... мен жабдықтардың жиынтығы.
Ол ақпараттық жүйені тұрғызу мен қолдануға қатысты ең көлемді мәселелерді
қарастырып және ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ жүйе қызметін реттейтін құқықтық
актілерді қамтиды.
Ақпараттық жүйені тұрғызу – ақпарат ... ... ... мен ... ... ... жүйе ... әрекеттеріне
ену ретін анықтауды қарастыратын күрделі де жұмысы көп кезең.
Ұйымдастырумен жабдықтау ақпараттық жүйенің ... ... ... үшін
өте қажет. Бұл дегеніміз, нақты объектіні басқарудағы экономикалық негізге
сүйенген ... ... және ... ... үшін ...
математикалық әдістер мен үлгілерді, қазіргі заманғы есептеу техникасын,
жаңа ... ... ... өте ... ... ... Жалпы
ұйымдастыру мен жабдықтаудың мақсаты жүйені тұрғызу мен әрі ... ...... ... ... Оған ... ... және жабдықтау бөлімдерінің ұтымды құрылымын ... ... ... ... жұмыстарының жүргізілуін, оның
ендірілуін, таңдауды анықтайтын әдістер мен жабдықтар және құжаттар ... ... ... ... ... ... тұрғызудың,
жұмыс істеу мен модернизациялаудың барлық деңгейлерінде мемлекеттік басқару
ұйымдары және тапсырма ... мен ... ... ... өзара
қатынасты белгілі ережелерге бағындыратын құжат түрінде болып бөлінеді.
Ақпараттық жүйені өңдеу мен ... ... ... экономикадағы нарықтық
қатынастардың әсерінен және техникалық жабдықтар жиынының сапалық ... өсу ... ... ... ... онымен ақпараттық жүйені
қолданушыларды қамтамасыз етуге байланысты тереңдетіле түсуде. ... ... ... ... мен ... ... ұйымдастыру –
құқықтық актілеріндегі және ұйымдастыру - ... ... ... ... ... ... Зейнетақы және әлеуметтік салымдарды есепке алудың ақпараттық
жүйесінің концептуалды схемасы
Концептуалды схема ақпараттық жүйе құру мен оның іс ... ... ... қарастыруда көрсетеді. Ақпараттың ... ... ... ... жүйе ... ... бейнелейді, және негізгі құралдарды анықтайды.
Ақпараттық жүйелер-бұл күрделі жүйе болып ... ... жеке ... мен ... ... тура ... Бірден бүкіл жүйеге жасай алмайтын жұмысты,
бөлек бөлшектерге біртіндеп жасап алу ... ... ... ... бөлінсе, соғұрлым жұйе құру және оны іске асыру нәтижелі
болады.
Әдетте декомпозициялау анықталған ... ... ... ... құрамындағы элементтердің атқару роліне қарай екі
бөлшекке бөледі. Ол функционалды және ... ... ... ... ... ... жатады, ал жабдықтаушы бөлшекке
жабдықтаушы жүйешелер жатады.
Жүйеше ... ... ... ... бөлінген
дербес бөлшегі.
Ақпараттық жүйенің функционалдық бөлшегі- ол жүйешелер немесе есептер
жиыны мен ... ... ... ... ... жиыны.
Функционалдық жүйеше–нақты функциянермен шектелген. Ақпараттық жүйенің
(АЖ) бір бөлігі.
Қамтамасыз ету бөлігі- бұл автоматтандырылған тәртіпте (режимде)
жүйенің қызымет етуі үшін ... ... ... ету ... ... ... техникалық қамтамасыз ету,
бағдарламалық қамту, ақпараттың қамтамасыз ету (АҚ).
Зейнетақы және ... ... ... ... ... ... сызбасы 3-ші суретте көрсетілген.
3 сурет. Концептуалды схема
|Жүйе ... ... |ЭАЖ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... базасын қолдану|
|Кодтау жүйесі ... |
2 ... ЖӘНЕ ... ... ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН
ЖОБАЛАУ
2.1 Есеп қойылымы
Осы жұмыстағы ақпараттық жүйе тұрғызу барысындағы есептер кешені банк
қызметін қадағалау және ... ... ... ... ... мәліметтерді сақтауға, осы мәліметтер негізінде есеп беру, сонымен
қатар шығыс құжаттар формасын алуға арналған.
Зейнетақы және әлеуметтік ... ... ... ... ... ... 4 кестеде көрсетілген.
4- кесте. Есептер кешені
|Есептер | | | | ... ... ... ... ... |
| | ... ... | |
| | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| ... ... |Аударылған | ... ... ... |ЗТМО; ... ... ... |туралы есеп |Әлеуметтік |
|әлеуметті| ... ... ... ... | | ... бойынша|зейнетақы |
|салымдард| ... ... ... ... |
|ы есепке | ... ... ... ... ... мен ... | ... беру ... ... ... | ... | ... ... | | | | |
| ... ... | |
| |ің ... |салымдар |ЗТМО; |
| ... ... есеп ... |
| ... ... ... ... |
| | | ... ... |
| | ... ... ... |қорлары, |
| | ... ... ... ... ... мен |
| | ... беру |туралы |кәсіпорындар |
| | | ... | ... | | | | ... ... ... ... |Қолданушылар |
| | ... ... | |
| | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| ... құру |Кәсіпорындар |Аударылған | |
| ... ... ... ... ... |
| | ... ... есеп |Әлеуметтік |
| | ... ... ... |
| | | ... ... |
| | ... ... беру; |қорлары, |
| | ... ... ... ... ... мен |
| | ... беру ... |кәсіпорындар |
| | | ... | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... |туралы есеп |және |
| | ... ... ... |
| | | ... ... |
| | ... ... ... ... мен |
| | ... ... ... ақысы |кәсіпорындар |
| | ... беру ... | |
| | | ... | |
4 ... жалғасы
2.2 Кіріс ақпараттары
Кіріс ақпараты – бұл клавиатурадан түскен ... ... ... ... ... және ақпараттық жүйелердің функцияларын
орындау үшін қажет.
Кіріс құжаттары және ... ... ... ... өз
кезегінде шапшаң және шартты – ... ... ... бұл ... еңбектік, технологиялық және басқа да нормалар мен
нормативтер және ... ... ... көрсетілген.
Қайта өңдеуге түсетін ақпарат бақылаудан өтуі қажет. Ең аз қажет
етілетін бақылау пайдаланушының визиалды бақылауы болып табылады, ... ... ... ... кезінде бағдарламалық ... ... шешу ... ... әдістер мен бақылау формалары
қарастырылуы қажет. Кіріс ақпараттары 5-кестеде көрсетілген.
5-кесте. Кіріс ақпараттары
|Құжат ... ... |
| | ... көзі ... ... | | ... | ... | | ... ... бойынша|құжат |Алдын – ала |Кәсіпорындар |
| ... | ... ... |
| ... | ... | |
| | | | | ... ... ... |құжат |Алдын – ала |Кәсіпорындар |
| ... есеп беру | ... ... |
| | | ... | ... ... қызметкерлердің тізімі
кіріс құжатының ақпараттық құрылымдық бірлігінің сипаттамасы мен тізімі
|Құжат атауы ... ... ... |KKT ... ... | ... атауы ... ... ... ұзындығы |
| ... | ... ... |5 ... және |z/a kor |15 ... қор | | ... ... |30 ... |rnn |6 ... ... ... ... есеп беру
кіріс құжатының ақпараттық құрылымдық бірлігінің сипаттамасы мен тізімі
|Құжат атауы ... ... ... |ACO ... есеп беру | ... ... ... ... |Реквизит ұзындығы |
| ... | ... ... |5 ... және |z/a kor |15 ... қор | | ... ... |Salim kolemi |30 ... ... ... ақпараты – бұл басқару объектісіне, қызметшіге немесе басқа
басқару жүйелеріне берілетін құжаттар, мәліметтер және сигналдар ... және ... ... функцияларын орындау нәтижесінде
алынған ақпарат. ... ... ... ... Шығыс ақпараттары
|Құжат ... ... |
| ... ... көзі |
| | | |
| | | |
| | | |
| |4 |5 ... ... | | |
| | ... | | |
| | | | | |
|1 | | | | |
| |2 |3 | | ... TEB ... ... ... |Кәсіпорындар |
| ... ... ... | |
| ... беру | ... бойынша | ... ... |2 |3 |4 |5 ... ... бойынша |құжат |Алдын-ала |Әлеуметтік |
| ... беру | ... ... |
| | | ... бойынша |зейнетақы |
| | | | ... және |
| | | | ... ... ... ақысы |құжат |Алдын-ала |Кәсіпорындар |
| ... ... ... | |
| | | ... ... | ... ... салымдар туралы есеп беру шығыс құжаттарының ақпараттық
құрылымдық бірлігінің сипаттамасы және тізімі
|Құжат ... ... ... ... ... TEB ... беру | ... атауы ... ... ... ... |
| ... | ... беру жылы |Esep jili |15 ... ... |10 |
| | | ... және ... | z/a kor |10 ... | | |
| | | ... ... |Kartoteka nomeri |15 |
| | | ... ... ... есеп беру ... ... ... ... сипаттамасы және тізімі
|Құжат атауы ... ... ... есеп беру |KBEB ... ... ... ... |Реквизит ұзындығы|
| ... | ... беру жылы |Esep beru jili |15 |
| | | ... ... ... ataui |10 |
| | | ... ... | Kor ati |7 ... түрі | Salim turi |5 ... ... ... ... |Ailik salim kolemi |5 ... ... ... | Jalpi salim kolemi |10 ... аты-жөні |baskarushi |8 ... ... ... ... |8 ... ... ... туралы анықтама шығыс құжаттарының ақпараттық
құрылымдық бірлігінің сипаттамасы және тізімі
|Құжат атауы ... ... ... ... ... |AATA ... ... ... ... ... |
| ... | |
| ... | ... |kod |15 |
| | | ... ... |10 ... және ... қор |z/a kor |10 ... |esimi |15 ... ... |Salim kolemi |15 ... ... базасы
Ақпарат базасы – бұл ақпараттық жүйенің жұмыс істетуде қолданылатын
реттелген ақпараттың ... ... ... машинадан тыс ақпарат базасы
және машинада ішіндегі ақпарат базасы бөлімдерінен тұрады.
Машинадан тыс ақпарат базасы – ... ... ... ... ... мен ... (сигналдардың), мәлімдемелердің
бірігуін бейнелеп, есептеу техникасыз (ЕТ) адамға ... ... ... ... ... тыс ... базасына жіктеу мен шартты белгілеу
жүйелері, мөлшерлік – анықтама құжаттар, жедел ақпарат жатады. Жіктеу ... ... ... ... ... жазып, ақпаратты есептеу
желісінің жадында ... ... және ... үшін қолданылады. Ал мөлшерлік
– анықтама құжаттар (МАҚ) – шартты- тұрақты ... ... ... ... ... бойы есеп ... өзгеріссіз қолданылатын әр түрлі тәртіптегіш
мөлшерлеулерді, мөлшерлерді және басқа да мәліметтерді құрайды.
Жедел ақпарат дегеніміз – ол ... ... осы ... сәтінде
бейнелейтін, яғни бастапқы, өңделмеген ақпарат. Жедел ақпаратқа әдетте
бухгалтерлік және ... есеп ... ... ... ... ... – бұл ақпараттық жүйені жұмыс істетуде
қолданылатын, машиналық ... ... ... ... ақпарат қорының бөлігі. Мұндағы машиналық тасығыш – ДЭЕМ-ға
ақпаратты автоматты түрде ... ... ... ... қатты магниттік табақшалар, иілгіш магниттік табақшалар,
магниттік ... ... ... ... ... және ... да ... түрі жатады.
Ақпарат массиві – нақты тәсілмен аталған және ... ... ... байланысқан мәліметтердің бірігуі. Ақпарат ... ... – бұл оның ... ... яғни ... ... үшін реквизиттердің тізімін, әрбір реквизиттің ... ... ... ... орналасу тізбегін табу. Ақпарат массиві
қолданылу белгісіне қарай: кіретін, шығатын және ішкі ... ... ... ... ... ... шешу үшін ... және жедел
немесе алғашқы ақпаратты қамтиды. Шығатын ... ... ... ... басылып шығатын мәліметтерді құрайды. Осы ақпарат ... ... ... ... яғни осы ... ... ... ақпарат массивтері тұрақты, сақтаулы, жедел ... ... ... ... ... ... ... мөлшерлік құжаттар
мен анықтамалардан алынып, мәліметтерді өңдеуге дейін қалыптасады және ... ... ... ... Тұрақты ақпарат массивіне жіктегіштер,
анықтамалар, шартты – тұрақты ... ... ... массивтер өзара байланысқан басқа есептерді шешу үшін
қолданылатын ақпаратты жазады. Мысалы, кварталдық есеп ... алу ... ... кіретін айлардағы ақпаратты жинау қажет.
Жедел массивтер жедел құжаттар негізінде тұрғызылады, яғни ... ... ... ... ... ... массивтер әр өңдеу
аралықтарында өзгеріп ... ... ... массивтерді автоматты өңдеуде қажетті
қызмет көрсету ақпаратын құрайды.
Машина ішіндегі ... ... ... есепке, немесе есептер
жиынтығына бағытталған ... ... ... ... ... массивтерді қалыптастыру жолының тәсілімен ұйымдастырылады.
Мәліметтер базасы, ол тікелей мәлімет алуға болатын жадыда, сақтағыш
құрылғыларда сақталып, өзара ... ... ... бірігуін
бейнелеп және АЖ-нің басқару функциясының жүзеге асырылуын ... ... ... ...... ... ... сақтаулы мәліметтердің артықшылығын азайту, мәліметтердің
сыйыспаушылығын және қарама – ... жою, ... шешу ... кең көлемдегі қолданушылардың бірігіп қолдануы, есептерді шешу
программасынан мәліметтердің ... ... ... ... ... және т.б. ... базасын қолдану, ондағы мәліметтерді ... ... бар ... ... ... Оны мәліметтер базасын
басқару жүйесі (МББЖ) деп атайды.
Мәліметтер базасын ... ... – бұл ... жүйені
қолданушылардың қолданбалы есептерден мәліметтерге енуін қамтамасыз ететін,
ақпарат массивтеріне кіру – шығу, оны тиеу, ... үшін ... ... ... ... Мәліметтер базасын Мәліметтер базасын
басқару жүйесімен біріктіріп, мәліметтер банкісі деп атайды. ... ...... ... мен ... ... ... тұрады.
2.5 Зейнетақы және әлеуметтік салымдардың есептер кешенін орындау үшін
қолданылатын программалық құралдардың сипаттамасы
Программалық ... ...... ақпараттық
жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ... ... ... ... ету ... кешенін ұсынады, яғни
мәліметтерді өңдеу процедурасын қамтамасыз ету – ... ... және ... ... ... жобалау болып табылады. Программалар
қамтамасыз ету арнайы және ... ... ... ... жабдықтау құрамына әмбебап құралдар, пакеттер және
бағдарламалар кіреді, бұлар бөлек проблемалар ... ... ... 3 ... ... құралдар класын ерекшелеуге болады:
• қолданбалы пакеттер және ... бұл ... ... ... ... қамтамасыз етеді (мәтіндерді
өзгерту, суреттер салу, ақпараттық массивтерді ... және ... ... программалық жабдықтау.
• жүйелік программалар, бұл әр ... ... ... ... ... ... бағдарламалы
қабықтар, операциялық қабықтар және көмекші ... және ... ... жүйелік бағдарламалық қамтамасыз
етуді ұсынады.
• аспаптық жүйелер, яғни жүйелік бағдарлама, компьютерге жаңа
бағдарлама құру үшін ... ... ... ... ... өте ... құрал
ретінде жұмыстарды орындауға, ... және ... ... ... программа қарапайым қолданушыға ... ... ... да бір ... ... ... ... есептелуі мүмкін. Қолданбалы
программалар кең профильде болуы мүмкін. Қолданбалы программалық жабдықтау
арқылы ... шешу ... ... ... ЭЕМ ... ... ... Қолданбалы программалар пакеті (ҚПП) бағдарлама библиотекасы
сияқты іске асырылуы мүмкін, стандартты ішкі ... ... ... ... ... Басқа жағынан ҚПП интерактивті
ортаны қалпына ... іске ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік салымдарды талдау және болжау есептер кешенін
шешуге арналған программаға сипаттама
Зейнетақы және әлеуметтік салымдарды талдау және ... ... ... МББЖ Paradox 7 ... ... болады.
Delphі –ол программалау ортасы, жоғарғы нәтижелі ... ... ... ... ... ... бөлек жұмыс
станцияларымен қатар серверлер үшін жөндеу және қолғабыста қолдану ... 7 Wіndows 2000 ... Wіndows XP ... ... басқаруымен жұмыс істеуге болады.
Delphі ортасының жұмысындағы ... ... ... ... ... басым бөлігі өндіріс
және бизнеспен байланысты есептерді шешуге бағытталған, яғни дерек ... мен ... ... жабдықтау жиі шешілетін сұрақтар
болады.
Бұл ақпараттық жабдықтаудың ... ... ... Мобильді компиютерлердің көп таралуы;
2.Сандық, мәтіндік, бейнелік және ... ... ... ... және қабылдауға арналған техникалық құралдардың ... ... ... ... ортасы деп аталатын
графикалық ортасы Delphі-дің негізі болып табылады.
(Іntegrated ... ... ІDE ... ...... ... ... Бұл
бағдарламалық технология Delphі-дің ... ... ... ... ... құру кезінде қасиеттерін пайдалана
отырып ... ... ... ... және ... ... өңдеу негізінде кішігірім көлемді бағдарламалық код ... ... ... бұл ... ... құру үшін көп уақытты
үнемдеуге болады.
Delphі-де дерекқор пайдаланылатын, есеп- беру ... ... ... құру өте ... ... жүргізіледі.
Delphі-мен жұмыс істегенде BDE (Borland Database Engіne )-ні
пайдаланып ... ... Date Base-, Paradox -, Fox Pro-, Assess- ... ... қол жеткізе аламыз.
MS Offіce ( Word, Excel, Outlook) - және MS Assess ... ... ... ... Vіsual Basіc for ... ... ... енгізілген тілі бірқалыпсыз есептерді шешуге
мүмкіндік ... ... ... ... ... осы
шешімдерді қолайландыру деп есептесе болады.
Дерек қор ... жаңа ... ... ... ... ... ... дерек қор басқару жүйесі ДҚБЖ болып отыр. Бұл, ... ... ... ... ол ... үйлесімді болып қалып тұр.Сондықтан бұрын
құрылған қосымшаларды келешекте де ... ... ... ... ... мен ... ... байланыстың
көмегімен біртұтастық сақталады.кестедегі қосу,жою,немесе өзгерту
жазылымдарын өңдеу үшін триггерлер және ... ... ... -бұл ... байланысты басқарылатын барлық жағынан жаңа талапқа
сай обьективті бағытталған тіл.
Paradox-ны әртүрлі дайындық деңгейдегі тұтынушылар ... ... ... ... жаңа бастаған тұтынушыға аз уақыт ішінде қарапайым
қосымша құрастыруға дерек қор, кесте, қосымша, ... есеп беру тағы ... ... ... және ... ... құру үшін сәйкес конструктор және
обьективті-бағытталған тілді қолдану қажет.
Paradox – оны ... және ... ... сақтау үшін
пайдаланатын бөлек компоненттер ден тұрады. Paradox -да барлық ... ... ... Бұл ... ... кестелер, индекстер, триггерлер,
кестелер арасындағы қатынастар және сақталушы процедуралар жатады. ... ... ... ... ... ... ... мүмкін. Ол индекстер
жылдам іздестіруде қажет.
Дерек қорға бірден қол жеткізудің ыңғайлы және пайдалы құралы
деректерді ұсынулар ... ... Ол ... ... анықтауға
және ыңғайлы түрде бейнелеп көрсетуге мүмкіндік туғызады. Мұндай жағдай
ақпаратты бірден көріп және басқаруды ... ... ... және
редакциялауда қалыптар, есеп берулер, сұраныстар және ... ... ... ... ... ... құрылымы жалпы ... және ... ... тұрады.
Жалпы жүйелік программалық жүйе – ол ... ... ... ... ... жиі кездесетін есептерді шешуге
арналған,үлкен тұтынушылар шеңберін жабдықтай алатын бағдарламалар жинағын
көрсететін программалық жүйелердің бір ... ... ... ... ... ОЖ әдетте қызметші
бағдарлама толықтырады. Бұл ... ... ... бастапқы
белгісі, сыртқы құрылыстық параметрлері, оперативті ... ... ... ... ... ... ... локольды жүйемен байланысу
жұмыстары жүргізіледі.
Демек, ОЖ – ... ... ... және ... ... ... ... және әлеуметтік салымдарды есепке алуда ... ... Wіndows XP ... ОЖ-сін Mіcrosoft фирмасы ... ... ... Бұл ... мен бағдарламашыларға көп жеңілдік туғызған
және үлкен мүмкіндіктер беретін бағдарлама. Wіndows ОЖ-нің кең таралуы ... үшін ... ... ... Енді ... ... бөлігі Wіndows ОЖ-ін қолданады,с ... ... ... жаңа бағдарламалар тек Wіndows ОЖ ортасында жүргізілетін
болды.
Wіndows XP professіonal файлдармен, ... ... ... мен ... Wіndows ... ... ... жаңа
мүмкіндіктер тұғызды.Бұл мүмкіндіктерді жүзеге асыру үшін ... ... ... сай ... ... ... Мұндай
бағдарламалар Wіndows ортасында ғана орындалады, ... ... Wіndows ... ... немесе Wіndows-қосымшалары деп
аталады. Wіndows бағдарламашылар тұтынушылық интерфейс құруда кең көлемде
қажетті құралдарды ұсынады, сондықтан бағдарламашылар ... ... олар ... ... құралдар ойлап табуға мәжбүр болар еді. Wіndows
бағдарламаның тұтынушылық интерфейсі жоғары дәрежеде ... ... әр ... үшін ... ... жұмыстар жүргізуін
қажет етпейді. Wіndows бір уақытта ... ... ... және бір
бағдарламадан екіншісіне көшуге мүмкіндік береді. ... ... ... алмастыру жұмыстары тұтынушылар
жұмыстарын ... ... және ... ... құру арқылы
шешілетін қиын есептерді оңай шешуге көмектеседі.
Wіndows оперативті жүйесімен бірге Offіce 2000 ... ... ... Offіce 2000 ... ... ... 2000 қосымшаларының құрамы.
-Word мәтіндік процессор.
- Excel ... ... ... Power Poіnt ... дайындау бағдарламасы.
- Access дерек қор басқару жүйесі.
-тағы басқа.
Wіndows-бен жұмыс істеу үшін 100 MHZ және одан ... ... SX және ... ... ... керек. 64 MBt және одан жоғары
көлемді оперативті жағдай ... VGA ... SVGA) ... және ... ... үшін тышқан қажет.\19\.
Арнайы Бағдарламалық жабдықтау. Бұл нақты ... ... ... бағдарламалар жиынтығы. Зейнетақы және ... ... алу ... ... есептер жиынын шешу Delphі 7
қосымшаларын жасау ортасының негізінде жүреді.
Delphі-бұл өте қуатты ... ... Бұл ... сай ... және ... ... ... бірге дербес
интернет ... ... ... комплекстерді құруға мүмкіндік
береді.
Delphі –бағдарлама интерфейсін жылдам құруға мүмкіндік беретіндік
беретіндей, ... ... ... ... бағдарлама құруға арналған.Оны
қарап отырып монитор ... ... ... ... ... қателіктер болмауын бақылайды. Delphі ... ... ... негізделеді.Объективті-бағытталған
бағдарлама –біздің заманымызда күрделі және өте күрделі емес бағдарлама ... ... ең ... ... ... ... кезде экранда көптеген ұяшықтар,
редакторлық ұяшықтар, мәзірлер ... ... ... ... Олар ... ... ... жасамайды. Тек тұтынушы батырмамен ... ... ... осы ... әсер етіп ... іске
қостырады.
Объектілерді екі әдіспен бағдарламаға ... ... ... ... ... және ... ... визуалды
бағдарламалау арқылы қосу.
Визуалды бағдарламалау тұтынушылық интерфейс ... ... ... ... ... ... интеграцияланған өңдеу ортасы өңдеушіге компоненттер
орналасқан форма ... Бұл ... ... ... ... ... жай ... өзгертуге болады.
Жобалау кезінде өңдеуші әруақыт өзінің нәтижесін көріп отырады.
Визуалды бағдарламалаудың ең ... ... ... Delphі
компоненттері автоматты түрде бағдарлама кодын қалыптастырады.
Delphі-дің негізгі есептерінің бірі дерек қормен жұмыс істеуде ... Бұл ... Delphі ... ... ... ... ... программалық қамтамасыз ету – бұл ұйымның шығару
процесіне қатысты және ақпаратты қайта өңдеуде жиі ... ... кең ... ... ... және бағдарлама жиынтығын
ұсынатын бағдарламалық қамтамасыз ету бөлігі. ... ... ... процессорлар, бағдарлама генераторлары, графикалық және мәтіндік
редакторлар, ҚПП, МББЖ және т.б. жатады.
Операциондық жүйелер барлық ... ... ... қорларына жауап
береді. Бірақ жүйелік қамтамасыз етудің бірнеше ... бар, ... ... ... ... Операциондық жүйе персоналды
компьютердегі аппарат құрал оболочкасының ең ... ... ... ... әр ... ... мүмкіншілігі және
архитектурасы әр ... ... ... ... ... сақтауға
және жұмыс істетуге әр түрлі оперативті жадының қорлары қажет. Бағдарламаны
өңдеуге және оны ... ... ... ... бірдей болмайды.
Операциондық жүйе түйіні әдетте сервистік ... ... Осы ... ... сыртқы құрылғылардың параметрлерін
орнату, оперативті жадыны тестілеу және т.б. болып табылады. Операциондық
жүйе аппарат құралдарын ... және ... ... бір ... ... ОЖ ... ... мультимедиа құралдары, енгізілген тасымал
компьютерлері және енгізілген электрондық почтасы бар. Wіndows-98 ... ... ... Offіce деп ... ... ... Бұл ... келесі программалар кіреді:
- Mіcrosoft Word – 2000 XP ... ... ... ... Excel – 2000 XP ... электрондық таблицасы;
- Mіcrosoft PowerPoіnt – 2000 XP Professіonal презентациялық
редакторы;
- Mіcrosoft Access – 2000 XP ... ... ... ... ... Wіndows – 98 ... ... бағдарламалары менпайдалы
қосымшалар жатады. Wіndows – 98 қолданғанда ... ... ... 486DX ... ... одан ... 16Мб кем ... оперативті жады;
- VGA видеоадаптері.
2.8 Зейнетақы төлемдері мен әлеуметтік салымдарды есепке алу программасын
пайдаланушыларға нұсқау
Негізгі терезе элементтері:
Меню элементтері мен батырмалар ... ... ... мүмкіндік береді. Керекті менюді ашу үшін сол батырманың ... басу ... ... мен түрлері. Бұл программада екі төлем түрі
қарастырылған. ... ... ... ... және ... ... ... реестрі. Бұл реестр мекеменің әр қызметкерлерінің
төлем соммаларын енгізу үшін ... ... ... Ағымдағы реестрге сәйкестенеді.
Реестр және төлем тапсырысымен жұмыс істеу батырмасы реестрді толтыру
кезінде негізгі функцияларды атқарады.
Негізгі терезе мәзірі:
Есеп беру. Бұл ... ... есеп ... ... Аударылған төлемдер мәлімдемесі;
• Қорлар бойынша есеп беру;
• Аударылған соммаларды қарау;
• Аударым соммалары туралы анықтама.
Тізімдер. Бұл программада ... ... ... ... кәсіпорындар, зейнетақы қоры және мемлекеттік әлеуметтік
сақтандыру қоры, жеке күәлік, төлем түрлері.
Картотекада ... ... ... ... жаңа есім ... ... ... Сонымен қатар бұнда
қызметкерлердің тізімі мен олардың аударым соммасы туралы анықтама алуға
болады.
Кәсіпорындар анықтамасында бір ғана кәсіпорынмен жұмыс
істейтіндіктен жаңа жазулар қосуға ... ... мен ... ... сақтандыру
қоры. Бұнда мемлекеттің барлық қорларының тізімі бар.
Жеке күәлік және ... ... ... ... ... ... түзетулерді қажет етпейді. Тек төлем түрлерінде
аударым процентін өзгертуге болады.
3 АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОНЫ ... ... ... ... ... құруға кететін шығындарды бағалау
Ақпаратты құруға кететін шығындар тізімі 12-кестеде көрсетілген.
12-кесте. Есепке берілген мәліметтер
|№ ... ... ... ... | ... |бірлігі |рдің |і |
| | | | ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1 ... ... |Кп |мың. Тг. |32,5 | |
| ... | | | | |
| ... енгізуге және |Кп1 |мың. Тг. |9,0 | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... ... |Кп2 |мың. Тг. |35,6 | |
| ... | | | | |
|2 |ПК ... ... |мың. Тг. |60,5 | |
|3 ... ... |Зэ |Мың. тг. |13,4523 | |
| ... | | | | |
|4 ...... |6 | |
| ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
|5 ... бір ... |З |Тг |80 | |
| ... ... | | | | |
|6 ... ... |G | |0,65 | |
| ... | | | | |
|7 ... ... |C | |0,15 | |
| ... ... | | | | |
|8 ... ... |H | |0,41 | |
| ... | | | | ... ... |2 |3 |4 |5 |6 |
|9 |ПК ... ... | |0,925 | ... ... ... |Р |% |10 | ... |ПК ... уақытының |Тэем |Сағ |1728 ... |
| ... қоры | | | ... | | | | |р ... ... шешу уақыты |Тшеш |Сағ |48 ... |
| | | | | ... ... ... ... ... |Мың. |125,0 ... |
| ... | ... | ... | | | | |р ... ... ... ... ... |85,6 ... |
| |көлемі | | | ... | | | | |р ... ... ақпаратының көлемі|Кшығ |Мың. |620,0 ... |
| | | ... | ... | | | | |р ... |Уақыттың нақты жылдық |Қуақ |Сағ |1721 ... |
| ... | | | ... | | | | |рі |
1. ... ... ... ... орындаушы есептейді және олар техникалық
тапсырмаларды, техникалық және жұмыс проекттерін жасауға кеткен шығындар
болып есептеледі. ... ... ... шығындарды жобаны жасаушылардың
еңбек ақыларының сомасын ескере отырып есептейді, бірақ ол ... ... ... ... ... кеткен шығындарға ұқсас
есептеледі.
2. Дербес компьютердің бағасы “Прайс лист” құжатынан алынады.
3. ... ... ... ... ... ... есептеулер жүргізетін жұмысшылар саны.
5. Осы жұмысшылардың орташа сағаттық ... ... ... ... қай ... проект енгізіліп жатқаны
есептеледі.
9. Жасалып жатқан есептер (есептер кешені) үшін ДК-дің қолдану
коэффициенті 1-ден аспауы керек және жұмыс уақытын жалпы қолданудың
бөлігін көрсетеді.
10. ... ... ... ... ... пайызын ескеретін коэффициент,
қолмен шығарылатын, есептер көлеміне автоматтандырылған әдіспен
шығарылатын, есептер көлемінің пайыздық қатынасын құрайды.
11. ДК-дің жұмыс уақытының жылдық қоры ... ... ДК ... ... жылдық қоры
|ДК түрі |Бір ... саны |Бір ... |ПК ... |
| |жұмыс | ... ... қоры |
| ... ... ... | |
| | | ... | ... |8 |1 |216 |1728 ... ... шешу ... ... ... ... онда өңделетін
формалардың саны ескеріледі.
13. Ендірілетін ақпараттардың көлемі әр енгізу формасының ақпарат
көлемінің ... ... Бір ... ... ақпарат көлемі
былай анықталады: бір жолдағы максималды белгілер саны бір құжаттағы
жолдар санына көбейтіледі, ол бір ... ... ... көбейтіледі.
14. Белгілермен өңделетін ақпарат көлемі енгізілетін ақпарат көлемі мен
есептер кешенін шешу үшін ... ... ... сақталатын
ақпараттардың қосындысын береді. Өндірілетін ақпараттар көлемін
Кбайттарға аудару үшін алынған қосындыны 6-ға көбейтіп, 8-ге бөлу ... ... ... ... әр шығу ... ... ... есептеледі. Бір шығу формасының ақпарат көлемі былай
анықталады: бір ... ... ... саны бір ... ... ... ... Бір жұмысшының жұмыс уақытының жылдық қорының есебі
|Көрсеткіштер ... ... ... ... уақыт |Күн |365 ... ... |Күн |104 ... ... |Күн |8 ... ... |Күн |253 ... шықпаған күндер |Күн |37 ... ... |Күн |24 ... ... |Күн |0 ... ... |2 |3 ... |Күн |2 ... | | ... ... жұмыс |Күн |216 ... ... саны | | ... ... |Күн |7 ... саны | | ... ... жылдық |Сағ |1721 ... | | ... = (бір ... ... ... саны – ... ... алдындағы күндер*7
Осыдан: (216-7)*8+7+7=1721сағат
Жобаны ендіру алдындағы жұмысшылардың орындайтын ... (Do) ... ... ...... саны, адам;
Фвр – бір жұмысшының жұмыс уақытының жылдық қоры, сағат;
Do= 4*1721= 6884сағат
Жобаны ендіруге дейінгі жұмысшылардың орындайтын жұмыстарының құны
келесідей есептелінеді:
(Со) мына ... ... ... Dо*з*[(1+g)*(1+C)+H] (2)
мұндағы
Dо – жобаны ендіруге ... ... ... ... – бір ... ... ... тарифтік еңбек ақысы;
g – қосымша еңбек ақыны ескеретін коэффициент;
С – зейнет ақы қорларына ... ... ...... ... коэффициент.
Со= 6884*80*[(1+0,7)*(1+0,15)+0,33]=1258395,2тг=1258,395мың.тг
Ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жағдайында (жобаны енгізгеннен
кейін) еңбек көлемі қызметшілерден қалған жұмыстардан құралады, сонымен
қатар ... ... ... ... кейін жұмысты ұйымдастырумен айналысатын
қызметшілерде қалған жұмыстың жылдық көлемі мына формуламен анықталады:
Dост= Do*(1-p/100) (3)
мұндағы
Do – APM-ді енгізуге дейінгі ... ... ... жылдық
көлемі, сағат;
p – алғашқы көлемнен ДЭЕМ-ға берілетін жұмыс пайызын ескеретін
коэффициент.
Dост= 6884*(1-9/100)=6264,44сағат
Жобаны ендіру жағдайында қызметкерлерде қалған жұмыстар құны мына
формуламен есептеледі:
Сост= Dост*3*[(1+g)*(1+C)+H] ... ... ... (ДК) қолданудың жылдық шығындары 15-кестеде көрсетілген .
15-кесте. ЭЕМ қолдануына кеткен жылдық шығындар
|№ |Шығын баптарының атауы ... |
| | ... |
|1 ... және ... ... ... ... |2,925 |
| |(ЭЕМ ... 5%) | |
|2 |ЭЕМ ... (ЭЕМ ... 12%) |7,02 |
|3 ... кеткен шығындар (ЭЕМ бағасынан 2%) |1,17 |
|4 ... ... (ЭЕМ ... 0,5%) |0,2925 |
| ... ... ... шығындар |11,4075 ... ... ... ... ... ... ... былай есептеледі:
Свц= ... – бір жыл бойы ... ... ...... эксплуатациялық шығындар, мың. тг;
Тэвм – ДК-дің жұмыс уақытының жылдық қоры, сағат;
Треш – есепті шығару уақыты.
Егер жобада есепті шешу ... әр ... ... онда ол ... ... ... ... (3240*2*11,4075)/1728=42,778
Свц2= (216*2*11,4075)/1728=2,851
Свц3= (12*2*11,4075)/1728=0,1584
Кешеннің барлық есептері үшін:
Свц= 42,778+2,851+0,1584=45,7874
Жобаны ендіру жағдайында ақпаратты өңдеудің жылдық шығындары мынаны
құрайды (Савт):
Савт= Свц+Сост ...... ... ... ... өңдеудің эксплуатациялық
шығындары, мың. тг;
Сост – APM жобасын ... ... ... қызметшілерде қалған жұмыс
құны, мың. тг.
Савт= 45,7874+1145139,6тг= 114518563тг= 1145,1853мың. тг
APM (есептер кешенін) енгізуден жылдық экономия (Сapm) мынаған тең:
Сapm= Co-Cавт ... – APM-ді ... ... ... ... кеткен шығындар мөлшері,
мың. тг;
Савт – APM-ді енгізген жағдайда ақпаратты өңдеуге кеткен шығындар
мөлшері, мың. тг.
Сapm= ... ... ... ... ... ... ... өте күрделі үрдіс болып
табылады, ол білікті білімді мамандар қажет етеді. Осы ... ... ... ... болады деп есептейміз.
Дипломдық жұмыстағы қойылған мәселені ... ... ... ... және ... ... ... пәндік саласы толығымен қарастырылды, «Зейнетақы төлеу жөніндегі
мемлекеттік орталығы» ... ... ... ... ... жүйеге қойылатын ақпараттық, программалық,
математикалық, техникалық қамтамасыз ету ... ... және ... ... ... ... ақпараттық жүйенің
концептуалды схемасы көрсетілді.
Екінші бөлімде ... ... ... есеп ... кіріс
және шығыс ақпараттар анықталған. Есептер кешенін орындау үшін ... ... ... программалық жабдықтау ... ... мен ... ... есепке алу» ақпараттық
жүйесін пайдаланушыларға нұсқау берілген.
Дипломдық жұмыстың үшінші бөлімі «Ақпараттық жүйе деңгейін бағалау
және оны ... ... ... деп ... Бұл ... ақпараттық
жүйені құруға кеткен шығындарды бағалау және оның экономикалық тиімділігі
есептелінген.
Сонымен қатар, дипломдық жұмыстың ... ... ... ... және ... ... ... жазу нәтижесінде зейнетақы төлемдері мен әлеуметтік
салымдарды есепке алудың ақпараттық жүйесін құрылды. Осы ... ... ... ... яғни кез ... ... ... тез, уақытысында
алуына мүмкіндік береді.
Дипломдық жұмыста Қазақстан Республикасының зейнетақы төлемдері мен
әлеуметтік салымдарды есепке алу ... яғни ... ... ... ... ... осы ... негізінде
есеп беру, клиенттермен ыңғайлы әрі тез ... ... ... ... ... ... ... сақталады, бұл жағдай ақпаратты
іздеуді жеңілдетеді және алдағы көрсеткіштерді ... ... ... ... жүйеге байланысты жұмысты тез игеруге жағдай
жасайтын нұсқау пайдаланушы үшін ... ... ... ... Н.А. Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и ... всех ... ... Президента страны народу
Казахстана. - Казахстанская Правда, 11 октября 1997г
2. Қазақстан Республикасында ... ... ... ... 2005 ... ... төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы» -Астана 2005ж
4. Справочник ... ... ... ... в ... ГЦВП –Астана
2004 год
5. Системы управления базами данных и знаний: Справочное издание./ Под ред.
А.Н. Наумова. - М.: ... и ... Қ.С. ... Ақпараттық жүйелер теориясы, Алматы: Экономика -2002ж.
7. Н.Б.Бралиева, ... ... ... ... Оқу ... Алматы, 2001
8. Н.Б.Бралиева, Л.А.Байбөлекова, Қ.Т.Балашов “Ақпараттық менеджмент
негіздері”. Оқу құралы. ... ... ... ... ... ... ... системы
бизнеса”. Алматы, 1994
10. Н.Г.Семенова ... ... ... в
экономике”. Москва, 2000
11. Бралиева Н.Б., Куличихин А.А. “Информационные ... ... ... ... информационных систем”
12. “Информационные системы в экономике”. Учебник под редакцией Дика ... ... ... ... ... Оқу ... Алматы, 2001
14. Қазақстан Республикасының Конститутциясы. Алматы, 2003
15. Карминский А.М., ... П.В. ... ... ... информационные технологии в экономике”. Учебник под
общей ред. И.Т. Трубилина.
17. Н.Б.Бралиева, Қ.С.Байшоланова, Н.Л.Гагарина “Экономикадағы ... Оқу ... ... ... Е.Г.Неверова “Исследование проблем баз данных для ... ... ... ... ... в ... Алматы:
Экономика, 1997
19. Н.Л.Гагарина “Анализ данных на компьютере”. Алматы: Экономика, 2002
20. ... ... ... ... ... ... Алматы: Экономика, 2000.
21. К.Ильясов, В.Саткалиева, А.Зейнельгабдин, Б.Сапарбаев, П.Исахова
“Государственный ... ... ... ... кабинет,
1994
22. Г.А.Титоренко “Автомотизированные информационные технологии ... ... ... ... Республикасының Президентінің №359 14 маусымнан 2000 ... ... ... ... ... ... ... жабдықтауы”.
25. К.Қ.Жүйріков “Қазақстандағы сақтандыру: күрделі мәселелер мен дамудың
болашағы”. Алматы, ... ... ... ... в ... ... ... для ВУЗ-ов. Под ред. ... ... ... дело” Учебник для ВУЗ-ов. Под ред. ... ... Л. ... ... ... ... к. 68үй
Шымкент қ
Торекулов к. 2үй
Рай-14*
Қызылорда қ
Жахаева к. 2
Рай-8*
Қостанай қ
Баймағамбет к 5
Рай-18*
Ақтау қ
24 м-н. ... ... к. ... ... к. 68уй
Рай-13*
Қарағанды қ
Жамбыл к. 2
Рай-14*
Орал қ.
Рабочая к. 2
Рай-12*
Көкшетау қ.
Ауэзов к. 214
Рай-18*
Ақтөбе қ.
Асау Барак
Көшесі. 45
Рай-12*
Алматы қ.
АбылайХан д. ... ... би к. ... қ.
Ушанова к. 3
Рай-17*
Атырау қ.
Азаттық д. 65
Рай-7*
«ЗТМО»
Астана қ.
Манас д. 2
Зейнетақы және әлеуметтік салымдарды есепке ... ... ... бөлім
ТЖ
(1 кесте)
ПЖ
(2 кесте)
АЖ
(3 кесте)
Функционалдық бөлім
Зейнетақы және
Әлеуметтік төлемдер жөніндегі есеп беру бөлімі
Ақпараттық база
Кәсіпорындар бойынша қызметкерлердің тізімі
Аударылған салымдар ... есеп ... ... мәліметтер базасы
ЗТМО
ақпараттық базасы
39
Әуезов аудандық бөлімі
Қызметкерлер карточкаларын қалыптастыру
Төлем тапсырыстарын
қалыптастыру
Кәсіпорындар тізімін қалыптастыру
Аударым ақысы туралы анықтама
Алмалы аудандық бөлімі
Қорлар бойынша есеп
Аударылған салымдар ... есеп ... және ... ... ... беру ... ... қор
Картотека номері
Есеп беру жылы
Салым түрі
Кәсіпорын атауы
Қорлар атауы
Ай сайынғы салымдардың көлемі
Салымдардың жалпы көлемі
Басқарушының аты-жөні
Бас бухгалтердің
Аты-жөні
Директор
Кадрлық жұмыс және ... және ... ... бөлімі
ӘЖК
беретін
бөлім
Зейнетақы және
Әлеуметтік төлемдер жөніндегі есеп беру бөлімі
Жалпыжүйелік қамтамасыз ету бөлім
Аудандық
бөлім
Ішкі бухгалтеря бөлімі
Медеу аудандық бөлімі
Бостандық аудандық бөлімі
Түркісіб ... ... ... ... ... құру және ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 58 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Британдық неоконсервативтік әлеуметтік модельдің қалыптасуы мен дамуы. М. Тэтчердің консервативтік үкіметі және жүргізген реформалары73 бет
Тұрғын үй саясатының мемлекеттік бағдарламасы40 бет
Халықтың өмір сүру деңгейін көтерудің әлеуметтік-экономикалық аспектілері27 бет
Қазақстанда әлеуметтік қорғау мәселесін жүзеге асырудағы мемлекеттің рөлі5 бет
Орталықтан зейнетақы тағайындаудағы еңбек өтілі8 бет
"Бейсик тілінде берілген есепке программа құру."20 бет
5 қабатты тұрғын үйдің іргетас құрылысына технологияық карта тұрғызу21 бет
Excel ортасында графиктер мен диаграммаларды тұрғызу7 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
«Сауда фирмаларының тауар қозғалыстарын есепке алу» бағдарламасын әзірлеу65 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь