500 т жүзімді иістендірілген мускат шараптарына өңдейтін кішігірім шарап зауытының жобасы

МАЗМҰНЫ

КIРIСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

1. ҒЫЛЫМИ.ЗЕРТТЕУ БӨЛIМI ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1. Шарап Өндiрiсiнiң қазiргi жағдайына әдебиетке шолу ... ... ... .
1.2. Шарап Өндiрiсiне патенттiк шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.3. Дипломдық жұмыстың мақсаты мен мәселелерi ... ... ... ... ... ..
1.4. Шараптың жаңа түрiн шығару бойынша
ұсынылған рекомендациясын жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛIМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1. Шарап Өндiрiсiнiң технологиялық құрылымын
таңдау және оған тоқталу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2. Қосымша материалдар мен шикiзатқа сипаттама ... ... ... ... ... .
2.3. Дайын өнiмге сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4. Өндiрiстiң технохимиялық бақылауы ... ... ... ... ... ... ... ... ..

3. ЕСЕПТІК . ГРАФИКАЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1. Өнімдік есептеме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2. Технологиялық құрал.жабдықтарды сұрыптау мен есептеу ... ..
3.3. Технологиялық желіні үйлестіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4. Өндірістік корпустың көлемін жоспарлау шешімі ... ... ... ... ... ..
3.5. Әнергетикалық есептеулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

4. ТIРШIЛIК ҚАУIПСIЗДIГI ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

5. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ... ... ... ... ... ... ... ...


6. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛIМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

7. БИЗНЕС.ЖОСПАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI ... ... ... ... ..
КІРІСПЕ

XX ғасырдың соңғы он жылдарындағы әлемдік тарихқа қоғамдық әлем танудың терең спалы кезеңі жатады. Нарықтық әкономикалық қатыныстар халықаралық дәрежесін нығайтуға өзінің өзінің моделдерін дамыған елдерге шығаруға демократиялық түрге өту үшін материалдық базасын құруға жағдай жасайды.
Әкономиканы құру алдындағы негізгі тапсырмаға нарықтық негізді жетілдіру өзіндік қатынасты айналдыруға, нарықтық құрылымды түрлендіру, финанс және банк жүйелерін қайта құру, барлық деңгейде басқарудың принципиалды жүйесін туғызу жатады.
Барлық әкономикалық реформалардың тармақтарына аграрлы аумақтар қатысады. Аграрлы аумақтың бір бөлігін жүзім өсіру және шарап жасау саласы республикамыздың әкономикасында үлкен орынға ие. Жүзім өсіру және шарап жасау саласы Орта Азияда ертеден дамыған. XX ғасырдың екінші жартысында Қазақстанның Оңтүстік аймақтарында тамақ өндірісінде қолданды, олар ректификатталған спирт шығарды.
Жүзімнен шарап жасау жылдан жалға өсті. Сонымен бірге жүзім алаңдары да үлкейді, құрғақ, күшті, десертті шарап түрлерін өндіруді және топ жинақты шараптарды шығарды.
Қазіргі уақытта осы өндірістерді отыз мың топ жинақты шөлмек түрлері бар.
70 жылдары республикамызда 20-22 млн дал шарап материалдары өндірілді. Шарап материалдарының негізгі бөліктері шет елдеоге сатылуда, сөйтіп шараптарды 12-13 млн дал көлемге өсті.
Қазақстан республикасының алдына қойған комплексті бағдарламасы шарап жасау өндірісін әрі қарай дамыту керек.
Аурулар мен зақымданған жүзімдіктердің ауданын қайта қалпына келтіру. Асханалық сорттардың ауданын жоғарылату. Ерте, орташа, кеш пісетін жүзім сорттарының жетілу мерзімдерінің құрылысын жақсарту.
Жүзімдіктердің құрылысын өзгерту, асханалық жүзім сорттарының өндірісін жоғарылатумен есептеледі. Жаңа жүзімдіктерді қолдану жүзім сорттарының жоғары егінділігі мен сапасы мен төменгі температураға тұрақтылығы, ауруларға төзімділігі ескертіледі.
Жүзімдіктерді 5-6 ауға дейін жаңа күйінде сақталып тұруымен қамтамасыз етуі. Ұзақ мерзімге сақталатын жүзімдіктердің көлемін жоғарылату.
Салқындатқыш камераларды кеңейту. Темір жол мен автокөлік жолдарын көбейту. Технология мен механикаландыру деңгейін жоғарылату.
Қазіргі уақытта төмендегідей шарап өндірісінің саласы функцияланады.
Тағамдық спирт өндірісі бойынша: Жамбыл спирт зауыты, Қазақ химия өндірісі Шымкент АҚ «Химфарм».
2000 жылға дейін Қазақстанда шарап жасау өндірісінің комплексті дамуында төмендегідей бағдарламалар қарастырылған.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

[2] А.С. СССР № 646977 «Способ получения диффузионного сока из плодово – ягодной или виноградной выжимки»/ Москаленко Р. Н., Макштям И. А., Макштялене З. Б. Б. И. № 231188 от 06.01.76.
1. [5] А. С. СССР № 591175 «Способ утилизации отходов виноделия — виноградных семян» / Мониава И. Ш., Ликашвили Ә. И. Б. И. № 23244025 от 04.02.76.
2. [7] А. С. СССР № 1606004 «Устройство для укладки и сушки гроздей винограда» / Байдюк П. В., Юсупов А. М., Искандаров З. С., Жаникулов Ш., Рахматов О. Б. И. № 4615751 от 06.12.88.
3. [9] А. С. УССР № 7150611 « Устройство для срезания почек виноградной лозы» / Бирюков Ю. В., Думай Л. Б., Василенко П. И. және Смеленский Н. Л. Б. И. № 205881 от 11.09.74.
4. [11] С. СССР № 1588326 « Устройство для обрезки виноградной лозы» / Рыцев Б. П., Григорьев В. Н., Рыцев В. Б. Б. И. № 4286513 от 20.07.87.
5. [13] С. СССР № 1573023 « Способ созревания алкогольных напитков» / Сачаво М. С. Б. И. № 3885876 от 16.04.85.
6. [15] П. С. СССР № 740216 « Способ производства хлебного кваса из концентрата квасного сусла» / Рудольф В. В., Иванов В. С., Ермаков А. А., Якубович Ф. Ф. Б. И. № 2570742 от 13.01.78.
7. 8. [17] П. С. СССР № 7333624 « способ производства хлебного кваса» / Дерканосов Н. И., Маркина Н. С. Б. И. № 2541371 от 09.11.77.
8. 9. [19] П. С. СССР № 605601 « Способ производства концентрата квасного сусла» / Кацева С. А., Аринкина А. И., Сачева Л. Ф., Химичев В. В. Б. И. № 2412167 от 12.10.76.
9. 10. [21] П. С. УССР № 651775 « Способ конвективной сушки винограда» / Кремнев О. А., Боровский В.Р., Мишнаевский Л. М., Грабов Л. Н., Поповский В. Г., Силич А. А., Д. А. Николаева Б. И. № 2450939 от 03.02.77.
10. 11. [23] А. С. СССР № 625680 « Способ получения кормового продукта из отходов винодельческого производства» / Троицкий А. С., Разуваев Н. Н. Б.И. № 2309948 от 04.01.76.
11. 12. [25] А. С. СССР № 614784 « Способ получения белковитаминных добавок из отходов ацетонобутилового и спиртового производства» / Бабаков Ф.П., Пухилевич Ф. М., Клименко Я. А. Б. И. № 1458370 от 17.07.07.
12. [27] А. С. СССР № 620258 « Безалкогольный напиток» / Мехузла Н. А., Шайтуро А. А., Шайтуро Л. Ф. Б. И. № 2455118 от 17.02.77.
13. 14. [29] П. С. КССР № 634731 « Безалкогольный тонизирующий напиток «Сары арка»» / Троицкая В. А., Орехова Н. И., Красавиндер С. П. Б. И. № 2508990 от 22. 07.77.
14. 15. [3]. А.С. № 1717078 Способ получения полисадового әкстракта. / Иванов В.С., Гуркова Л.В., Денисов М.А., Качалай Д.П., Любенко П.Х., Токарева В.И., Чкуба Н.И., Исакян Л.А., Хищенво И.И., Овсяникова Л.И., Тилипчук Л.Р., Лугина Л.Н. Б.И. № 4724791 от 27.07.89.
15. 16. [5]. А.С.СССР. № 1717079. Способ производства напитков брожения из хлебного сырья. / Каданер Я.Д., Вадачкария., Михелаливили Я.И., Маркевич П.И. Б.И. №4733515 от 17.07.89.
16. 17. [7]. А.С.СССР. № 1717081 Способ получения полуфабриката хлебного кваса. / Хорошая Ә.И. Бейненсон И.Ә., Секей Е.З., Рысин А.П., Ильин Е.А., Федосимов В.И. Б.И. № 479 48 24 от 16.11. 89.
17. 18.[9]. А.С.СССР. № 1644878. Способ получения корма из отходов винодельческой промышленности – винной дрожжевой барды. / Параска П.И., Батанов В.М., Цыган Ф.М., Осовский В.А., Труфанова Р.П., Морозан Г.В., Чохля С.В. Б.И. № 4674851 от 05.04.89
18. 19. С.Ф. Родина. Особенности производства и әкспертизы красных натуральных вин. / Виноделие и виноградарство, 2003 № 6 ст. 16-19.
19. 20. С.Ф.Родина Әлитные красные вина России и стран ближнего зарубежье. / Виноделие и виноградарство, 2004 № 2 ст. 30-32.
20. 21. Гержикова В.Г. Загоруйко В.А. Методы контроля качества винодельческой продукции. / Виноделие и виноградарство, 2003 №5 ст. 24-26.
21. 22. Панасюк А.Л., Кузьмина Е.И., Линецкая А.Е., Станкевич О.С. Использование ферментных препаратов для повышения әкстрактивности красных десертных вин. / Виноделие и виноградарство, 2004 № 1 ст. 28-29.
22. Герасимов М. А. «Технология вина» — Москва: Пищепромиздат. 1964, 639 бб.
23. Валуйко Г. Г. «Виноградные вина» — Москва: Пищевая ромышленность. 1978, 254 бб.
24. Анохин И. М., Меожаниан А. А. «Физические процессы виноделия» — Москва: Пищевая промышленность. 1976, 375 бб.
25. «Справочник по виноделию», под редакцией Малтабара В. М., Шырицмана Ә. М. — Москва: Пищевая промышленность. 1973, 480 бб.
26. Кишковский З. Н., Скурихин И. М. « Химия вина» — Москва: Пищевая промышленность. 1976, 312 бб.
27. Нилов В. И., Тюрин С. Т. « Созревание и хранение виноматериалов в крупных резервуарах» — Москва: Пищевая промышленнолть. 1967, 187 бб.
28. «Нормы технологического проектирования, технико-әкономические показателивинодельчиских заводов по переработке винограда» — Москва: Пищевая промышленность. 1976, 811 бб.
        
        Түйін
Дипломдық жұмыстың мезгіліне 500 т жүзімді ... ... ... ... ... жобасы
Өнімдерді есептеу нәтижесі бойынша ... ... ... ... ... деңгейі техникалық-әкономикалық
көрсткіштрдің өсуіне ықпал етеді.
Аннотация
Целью ... ... ... ... ... в сезон 250 т винограда вино ... в ... по ... ... ... ... ... и
уровень автоматизатций к повышению технико – әкономический показатели что
потверждает ... ... ... purpoze of the dergee progekt is designig mini jf 250 t of ... in a seazon on dning ruume ni Rkasetili and floverd wine asel
Akoptid in digre projekt .bu ... promote to of tehnikol and ... that ... ... of the ... ... – жүзімдіктерден ашу процесінің нәтижесінде ұсталып,
алынған өзіне тән дәмі, түсі, хош иісі бар ... ... ... – таңдамалы шараптарды алу үшін шарап материалдарының түрлі
сорттарын араластыру.
Спирт-ректификат – ректификатты колоннада ... ... ... ...... шарап материалдарын араластыру.
Жабыстыру – шарапқа органикалық немесе бейорганикалық сорбенттерін кіргізу
процесі, мақтаның коллоидтар мен шарап әсерлесіп ... ... ...... ... ... роль атқаратын арнайы
ақуыздар.
Асханалық шараптар – жаңа ... ... ... ... ... ... ... – жүзім шырынын толық емес ашудан және ректификатты спиртті
қосып ашытудан тоқтау жолымен алынған шараптар.
Ароматтандырылған шараптар – ... ... ... ... және кешенді шөптер мен купаздау арқылы алынған шараптар.
Ординарлы шараптар – шарапты өңдеуден ... 3 ай ... ... ...... ең ... сорттарынан жасалған, 1,5-4 жыл ұстап
тұрылған шараптар.
НОРМАТИВТІК КӨРСЕТКІШТЕР
МЕСТ – 18963 – 73
МЕСТ – 12963 – 79
МЕСТ – 13962 – 72
МЕСТ – 19963 – ... МЕН ............ – сағат;
Мин – минут;
Т – тонна;
М – метр;
Мкм – микрометр;
См – ...... – мега ...... - пайыздық үлес;
ºС – градус Цельсия;
Вт – Ватт;
кВт – киловатт;
МАЗМҰНЫ
| |КIРIСПЕ………………………………………………………… | ... ... ... | ... ... ... ... жағдайына әдебиетке шолу……….... | ... ... ... ... ... | ... ... жұмыстың мақсаты мен мәселелерi…….........……. | |
|1.4. |Шараптың жаңа ... ... ... | |
| ... ... ... | ... |ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛIМ…………………………….…… | ... ... ... технологиялық құрылымын | |
| ... және оған ... | ... ... ... мен ... ... | |
|2.3. |Дайын өнiмге сипаттама…………………………………....…….. | ... ... ... бақылауы……………….....……….. | ... ...... | |
| ... | ... ... | |
| ... |
| ... | ... |Технологиялық құрал-жабдықтарды сұрыптау мен есептеу...... | |
|3.3. ... ... | |
| ... ... ... корпустың көлемін жоспарлау | |
| ... | ... ... | |
| ... |
| ... | ... ... қауiпсiздiгi ……………….……………… | ... ... ... ... ……………....………… | ... ... ... ... | ... |Бизнес-жоспар …………………………..…………… | |
| ... | |
| ... ... ... | ... ғасырдың соңғы он жылдарындағы әлемдік ... ... ... ... ... ... жатады. Нарықтық әкономикалық қатыныстар
халықаралық дәрежесін нығайтуға өзінің өзінің моделдерін дамыған ... ... ... өту үшін ... ... ... жағдай
жасайды.
Әкономиканы құру алдындағы негізгі тапсырмаға ... ... ... ... ... ... ... түрлендіру,
финанс және банк ... ... ... ... деңгейде басқарудың
принципиалды жүйесін туғызу жатады.
Барлық әкономикалық реформалардың тармақтарына аграрлы ... ... ... бір ... ... ... және шарап жасау саласы
республикамыздың әкономикасында үлкен орынға ие. ... ... және ... ... Орта ... ертеден дамыған. XX ғасырдың екінші ... ... ... тамақ өндірісінде қолданды, олар
ректификатталған спирт шығарды.
Жүзімнен шарап жасау жылдан жалға ... ... ... ... ... үлкейді, құрғақ, күшті, десертті шарап ... ... және ... ... шығарды.
Қазіргі уақытта осы өндірістерді отыз мың топ жинақты шөлмек түрлері
бар.
70. ... ... 20-22 млн дал ... ... Шарап материалдарының негізгі бөліктері шет елдеоге
сатылуда, сөйтіп шараптарды 12-13 млн дал көлемге өсті.
Қазақстан республикасының алдына қойған ... ... ... ... әрі қарай дамыту керек.
Аурулар мен зақымданған жүзімдіктердің ауданын қайта қалпына келтіру.
Асханалық сорттардың ауданын жоғарылату. Ерте, ... кеш ... ... ... ... ... жақсарту.
Жүзімдіктердің құрылысын өзгерту, асханалық жүзім сорттарының
өндірісін жоғарылатумен есептеледі. Жаңа ... ... ... ... егінділігі мен сапасы мен ... ... ... төзімділігі ескертіледі.
Жүзімдіктерді 5-6 ауға дейін жаңа күйінде сақталып тұруымен ... Ұзақ ... ... ... көлемін жоғарылату.
Салқындатқыш камераларды кеңейту. Темір жол мен автокөлік жолдарын
көбейту. Технология мен механикаландыру деңгейін ... ... ... ... өндірісінің саласы функцияланады.
Тағамдық спирт өндірісі бойынша: Жамбыл спирт зауыты, Қазақ химия
өндірісі Шымкент АҚ «Химфарм».
2000 ... ... ... ... жасау өндірісінің комплексті
дамуында төмендегідей бағдарламалар қарастырылған.
Техникалық спирттер мен жүзімдіктерді кеңейту, жоғары сапалы ... ... ... өндірісін 250 мың тоннаға жеткізу. Өзінің шикізат
алаңымен және 7-10 спирт зауытын құру мен ... ... 7.2 млн ... жылы ... ... 10 млн ... ... арақты 7.5 млн далға,
коньякты 150 мың далға, шампан 10 млн дал жылына жеткізу керек.
Коньяк спиртінің көлемін ... ... ... 20 млн дал және
коллекционды шарапты 40 млн шөлмекке сақтау, қуаттылығын көбейту керек.
Дайындау ... ... ... шет ел қондырғылармен
жабдықтау қажет.
Арнайы ... ... ... көбейту.
Республикада полимер жәшік ыдыстарын және буып тию материалдарын
қосымша материалдар мен әлемдік стандарт шарап ... ... ... және ... шара ... дамуы Қазақстан
республикасында туып отыр.
Жүзім өсіру Оңтүстік Қазақстан облысы халықтарының ... ... ... ... ... ... алкогольді өнімдердің
өндірісін және айналымын бақылайтын басқарманың жоспары бойынша алкогольді
өнімдердің сапасын және санын көбейту, ең ... ... ... ... ... өндiрiсiнiң қазiргi жағдайына әдебиетке шолу
В.Г.Гержикова, В.А. Загоруйко. Шарап өнімдерінің сапалығын бақылау
әдістері.
Бастапқы факторлардың бірі ... ... ... ... – қайта
өңдеу өндірісіне келіп түскен шикізатты ... ... ... ... ... ... немесе концентратты қалыптар болып
табылады.
Қазіргі таңда жүзімді технологиялық ... ... ... физика – химиялық және биохимиялық бағалығын, шарап –
материалдары мен ... ... ... ... сапасы
органалептикалық негізделіп ферментативті қышқылдық процестер деп құралады,
химиялық реакция немесе ... ... бір ... ... ... шарап материалдарын ашыту кезінде өтетін классикалық
тоқтамы ... ... ... ... ... ... бірге болады.
Осыдан келе, шарап өнімдерінің кешенді методологиялық бағалығы шикізат
сапалығын ... және ... ... А.Е. Линецкая, О.С. Станкевич.
Десертті қызыл ... ... ... ... ... ... көрсеткіштері бойынша, ферментті препарат қосып қолдана
отырып, олардың әктрактивті әоғары ... және де ... ... дәмнің жұмсақтылығы ... ... ... ... ... отыр.
Ең бастысы ол жүзім жемісі қабығының әсерінен, шараптың қызыл ... ... ... ... ... ... кезеңдерінде
мезганы міндетті түрде термоөңдеуден өткізу қажет.
Қызыл шарап жасайтын өндірістерде ферментті пренолин рун ... ...... ... ... ... өзгеруіне әкеп
соғады.
В.С.Иванов.,Л.В.Гуркова.,М.А.Денисов., Д.П.Качалай., П.Х.Люьенко.,
В.И.Токарева., ... Л.А. ... ... Л.М. ... ... Л.Н.Лугина. Әкстрактты ... ... алу ... айырмашылығы, әкстрактта емдік – профилактикалық және
органалептикалық ... ... ... құрғақ заттар
концентрациясы 65 мас % шамаға жеткенде, ... ... ... де ... ... ... сулы ... араластырады, құрғақ
заттар 74 мас % мәніне жеткенде ғана оның қоймалжыңдығы тұрақталады, мұндай
жағдайда өсімдік өнімдерінен ... сулы ... алу үшін 1 ... 140 мл ... дәріханалық түймедақтың 2 %-ті сулы
әкстрактысын немесе 1 кг ... 190 мл ... ... 5 % ... ... алады немесе 1 кг әкстрактқа 70 мл мөлшерінде жапондық
софордың 2 % -ті сулы ... ... ... 1,6 % -ті ... және де 1 кг ... 1410 мл ... 1: 8 : 2 : 1 : ... көк шайының араластырып алу болады [3].
Я.Д.Каданер, ... ... П.И. ... нан ... ашыту арқылы сусындарды алу әдісі.
Дайын сусындардың салмағын көтеру мақсатында қолданады және олардың
тұрақтылығының жоғарылығы, квасты ... ... ... ... араластырады және квасты есептегенде массаның бір бөлшегі 5
– 15 % және 1 -5 % ... ... ... фильтрлемей тұрып
ашытылу арқылы алынған сусынды ашытқыларын ... алу үшін ... ... ... ... ... ... отырып фильтрлейді,
ал осыдан кейін ашытылу арқылы алынған ... 1 ... бойы ... ... 10С жылдамдықпен қыздырып, пастерлейді, ... 25-35 ... бойы ... оны ... ... салқындатады
[5].
Ә.И. Хорошая, Ә.И.Бейненсон., Е.З.Секей., А.П.Рисин., Е.А.Ильин.,
В.И.Федосимов. Жартылай өнімді нан ... алу ... ... ... көтеру мақсатында, тығыздығы 600-800 кг/м3 ... 25-350С –та ... ... 1-2 мм ... ... кондуктивті әдіспен іске ... және ... ... ... –қа ... қыздырылады да, ал салқындатуды 20-300С
кондуктивті қолданады. ... ... ... ... әкспертизасы және өндірістегі
қажеттілігі.
Жүзімді болжарлы линияда қайта ... ... ... сабағын
ажырата отырып бөледі. Жүзімді қайта өңдегенде мезгаға езілгіш заттардан
құралған ... ... ... ... ... ... ... және ферментті препараттарды қосады: ферменттер активті әсер
ету үшін жылы ... 40-600С –та ... ... ... ... ... мақсатында оларды тазалап және
ұзақ уақыт ұстайды, олардың ... ... ... қалу үшін және ... ... ... Шараптың түсі жүзімнің сортынан оларды алу
тәсіліне және қанша уақыт сақталғанына байланысты ... ... ... ... қалу үшін ... ... технологиялық өңдеу әдістеріне
байланысты.
Шараптың тұнық ... ...... ... ... ... ... ашытқылар; азоттан тұратын жоғары
молекулалық қосылыстар, бояғыш заттар, ақуыз қосылыстары, ... ... ... ... ... ... ... Родина. Россиядағы және ТМД елдеріндегі әлиталық қызыл шараптар.
Россия шарабы. Краснодардағы Черномор жағалауындағы қызыл ... ... ... ... Оның айырмашылығы анар түстес болып келеді.
Хош ... ... ... Оны 3 ... ... ... болады.
Украина шарабы. Одесса шарап зауытында Каберн Савиньон сортты жүзімді
классикалық технологиямен өңдеу арқылы «Оксамит Украина» деген шарап ... ... Бұл ел ... ... ... көзі болып табылады
және де молдовандардың ұлтымен байланысты. Бұл елді мекен Каберне сортынан
құрғақ жоғары сапалы ... ... ... ... Республика бұрынғы СССР – де бірінші болып қызыл түсті
шараптан ... ... ... өте ... ... ... ... Жас
шараптарға емді шөптердің дәнімен ... және де ... ... Ұзақ ... ... ... дәмінде жұмсақтық
пен хош иістілік байқалады.
Армения шарабы. өз уақытнда ...... ... ... ... ... шарап өндірісінде көптеген сапалы өнім әкеліп
жатты.
П.И.Параско., В.М.Батанов., ... ... ... Г.В.Иорозан., С.В. Чокля. Шарап өндірісінде ... ... ... ... ... ... ... төмендету және жемнің сапасын жақсарту ... оның ... ... тазартып барып құлмақты
қоюландырады, ...... ... ... ... ... ... – сулы тұнба түзіледі, гемогенезацияны 20-300С іске
асырады, ал кептіру 90-1100С аралығында өтеді [9].
2. ... ... ... ... М. С. ... ... пісіп жетілу тәсілін» қарастыра
отырып, мұның басқалардан айырмашылығы, Процесстерді тездету арқылы өнімнің
сапалығын ... ... ... ... ... сусындардың
газды ортада атмосфералық қысымы төмен болады. ... В. В., ... В. С., ... А. А., Якубович Ф. Ф. «Өндірісте
нан ... ... сыра ... ... дайындау тәсілін» қарастыра
отырып, мұның басқалардан айырмашылығы, Дайын өнімнің сапалығын көтеру
және ... ... ... ... сыра ... ... ... ашыған кезде 7.8-8.1 г/100г сыра ашытқысы 30-35°С кезінде ... ... ... ... ... ал ашытылған сыра ашытқысын купаждау
кезінде ... ... ... 5-6°С ... ... ... осы ... шыққан 1:2 қатынасқа тең, ал 1 дал ... ... ... ... ... ... қара ... уытын 30-50 г
суспензиясын ашатқымен және де қоспаны да қосып араластырады. [15]
Дерканосов Н. И., Маркина Н. С. ... ... ... дайындау
тәсілі» қарастырылған, басқадан айырмашылығы, Квас сыра ... ... ... ... ... өнімнің
сапасын жақсарту үшін қант шығынының төмендетілуі, су мен концентрлі квас
сыра ашытқысын ... одан сыра ... ... бір ... ... қажет, оған қосымша мальтозаны және де басқа ашытқы заттарын қосады,
ал α- глюкосидазды активті ашытқыларды наубайханаларда ... ол ... тең, 100 дал сыра ... ... кг ... ... осыған орай
концентрлі квас ашытқысының мӨлшері — сыра ашытқысына және қанттың 100 ... ... ... немес 29.4-30.0 ашыған ашытқыны купаждау кезінде
құралады. [17]
Кацева С. А., Аринкина А. И., Сачева Л. Ф., Химичев В. В. ... квас сыра ... ... ... ... басқадан
айырмашылығы, Берілген бір мақсатқа сүйене отырып, сыра ... ... ... ... және ... өнімнің
әкстрактивті заттардың шығуы қарқынды көтерілді, қара бидай ұнын араластыра
отырып, майдаланған арпа уытын және су ... оған ... ... ... уытты қосады да осыдан концентрат ... ... ... ... ... ... П10 мөлшерін 0.3-0.05 % шыққан
өнімнің салмағына қарай болады. [19]
Кремнев О. А., Боровский В.Р., ... Л. М., ... Л. ... В. Г., ... А. А., Д. А. Николаева «Жүзімді кептірудің
конвективті тәсілі» қарастырылған, ... ... ... ... ... ... ... Өнімнің сапалығы
жоғарылайды, кептіру екі кезеңнен тұрады, біріншісінде ... ... ... ал оның ... 60-80 г/кг 3-4 сағ бойы ... ... қолданады, негізінен жүзімнің абсолютті ылғалдылығы 20-30% дейін
болады, ал екіншісі кезеңде 1-2 сағ ... ... ... ... ... жүзімнің абсолютті ылғалдануы 10-12% болса, құрғақ ауаның
ылғалдылығы 5-15 г/кг болады. [21]
Москаленко Р. Н., ... И. А., ... З. Б. ... сығындысынан
немесе жеміс- жидектерден диффузиялық ... ... ... ... басқадан айырмашылығы, Дайын өнімнің сапалығына және
шырынның тағамдық құндылығын көтеру ... ... ... ... ... деген қалдықты қолданады. [2]
Мониава И. Ш., Ликашвили Ә. И. Шарап ... ... ... ... ... ... ... мұның басқадан айырмашылығы,
Жүзім тұқымын толығымен қолдана отырып, ... ... мен май ... ... ... оны кептіріп, бейорганикалық тұздардың сулы
ерітіндісімен әкстрагирлеу ... ... ... ... ... ... одан ақуызды сүзіп алады. [5]
Байдюк П. В., Юсупов А. М., Искандаров З. С., Жаникулов Ш. ... О. Бір шоқ ... ... оны салуға арналған қондырғыны
қарастыра отырып, мұның басқадан айырмашылығы, Бір шоқ ... ... ... ... ... ... жүзімнің кебу кезіндегі
сапасы жақсарады, каркастың ішінде бір-біріне параллель орналасып керілген
сымдардың көмегімен жүзім ... ... етіп ... ... бір
бірімен орналасу қашықтығы 40-50 мм, ал жіптердің диаметрі 0.36-1.05 мм тең
болады. [7]
Бирюков Ю. В., ... Л. Б., ... П. И. және ... Н. ... ... арналған қондырғыны» қарастыра отырып, мұның басқадан
айырмашылығы, Қондырғыда арнайы вальцтер және ... ... ... сабақшаларын кесетін орналасқан және де олар механизмді басқарумен
тығыз ... ... ... және жіберіп отыратын вальцтердің
арасында жүзімнің басындағысын арнайы пышақтармен кесіп тұратын механизммен
тығыз байланысқан. [9]
Рыцев Б. П., ... В. Н., ... В. Б. ... ... ... қондырғыны» қарастырып, мұның басқадан айырмашылығы, ... ... бұл ... ... ... ... қосымша жалпақ көлденең серіппелі қондырғы орналасқан, бұлардың
бұрылу секторының Өсі сабақ тасымалдағыштың ... ара ... ... ... А. С., ... Н. Н. «Шарап өндірісінде қалдықтан— жем
Өнімін алу әдісі» қарастырылған, ... ... Бұл алға ... бірі ... ... ... толығымен қолдануға
мүмкіншілік туындап отыр, шыққан Өнімнің сапасы жақсы болу үшін ... ... ... қолданады, осыған байланысты шарап өнеркәсібінде
басқа бөлек шыққан езінділерді және ... ... ... ... ... ... болады. [23]
Бабаков Ф.П., Пухилевич Ф. М., Клименко Я. А. ... ... ... ... ... ... дәруменді қоспаларды
алу тәсілі» қарастырылған, басқалардан айырмашылығы, мұны ... ... ... ... мен өнім шығысының өсуі ... ... ... ... ... ... оны деканттайды,
алынған тұнбаны арнайы жемдік негіздермен бірге кептіреді, ал одан ... ... ... атап ... оны кептіреді де оны ... ... ... бражка ашытқысы түзіледі. [25]
1.3. Дипломдық жұмыстың мақсаты мен мәселелерi
Шарап жасау өнеркәсіптерінің дамуы бірнеше жаңа мәселелер қойып ... ... және ... ... ... ... байланысқан. Осыған, қолданып жатқан ... ... ... ... мен машиналарды
құрастыру, шикізаттың, ... ... және ... ... ... ... әр ... сатыларында, автоматты бақылаудың ... ... ... уақытта өнімді үнемді және тиімді пайдалану, сонымен ... ... ... ... әкономикалық жақсы дамығанын көрсетеді.
Бірақ шикізаттың және өнімнің сапасын жылдам және толық бақылау тек ... ... мен ... ... ... ... жаңа ... шығару бойынша ұсынылған
рекомендациясын жасау
Шараптың жаңа түрiн шығару бойынша ұсынылған рекомендациясын жасау.
Троицкая В. А., Орехова Н. И., ... С. П. ... ... ... ... дайын өнімнің биологиялық бағалығын кӨтеру
және де ... ... ... байланысты негізделіп
қарастырылып отыр, бұл сусында қосымша түймедақтың сулы – ... ... және ... ... ... ... ... жатса, г/л:
▪ Қант 70.0-90.0
▪ Лимон қышқылы 1.314-1.514
▪ Сулы – спиртті түймедақ тұнбасы 3.5-4.5
▪ Сулы – ... ... ... ... Сулы ... ... жапырағының тұнбасы 2.5-3.5
▪ Тартразин «Ф» 0.008-0.012
▪ Көмірқышқылы 21-25
▪ Су ... ... ... ... ... ... құрылымын таңдау
және оған тоқталу
Екіншілей шарап зауытында негізінен көбінесе күшті және ... ... ... ... жақсарту үшін өнімнің сапасын
жоғарылататын бірнеше технологиялық тәсімдер қолданылады.
Шығарылатын күшті және ... ... түрі көп ... ал олардың
органолептикалық сапасы барлық жағдайда қойылатын талаптарға ... ... ... ... әкстрактылығы мен хош иістілігі түрі оны
корсетпейді. Осы топтағы ... ... ... және ... ... ... шарап өндірісінің негізгі мәселесі.
Әр түрлі шараптардың соның ... ... ... ... ... әсер ... органолептикалық көрсеткіштері бойынша
айырмашылығы бар заттар кіреді. Осы ... ... ... ... ... дәміне және хош иісіне әсер етеді.
Арнайы және десертті шараптардың технологиясының негізгі ерекшелігі
толық әкстракты шарап материалын алу. ... ... ... ... ... Сонымен қатар әкстракт ... ... ... және т. б. ... ... осы түрдегі
шараптардың дәмін және хош ... ... ... ... әр ... ... өзгерістер өтеді, олардың
негізгісі бірнеше түрлі заттардың поликонденсациялануы және полимерленуі.
Арнайы ... ... ... ... және ... ... етеді. Арнайы ликерлы шараптардың түсінің, хош иісінің және дәмінің
пайда ... ... ... ... ... ... ... тән арнайы қасиет беру үшін негізгі сүйеніш болып саналады.
Егер алғашқы шарап материалына әжептеуір дубильді заттар (0.3 г/л ... ... азот (150 г/л) және ... азот (60-70 г/л кем ... ... ... сапалы шарап дайындалады.
Термиялық өңдеу, температураның көтерілуі мен ... ... ... ... ... ... және
дубильді заттармен бірге портвейннің негізі болып саналады. Жылумен өңдеуге
қажетті жалпы оттегінің ... ... ... ... материалындағы
дубильді заттардың мөлшерімен тығыз байланысқан. Шарап материалындағы 0.4-
0.5 г/л дубильді заттардың ... ... ... ... 60-50
мг/л мөлшерінде оттегінің үйлесімді мөлшері 50-60 мг/л.
Жылумен өңдеу барысында бірнеше ... ... ... ... заттар (фенолды)→хинондар
2. Қантты аминді реакциялар →меланоидининдер
3. Меланаендер →қоңыр түс
4.
5. Аминоқышқылдардан альдегидтер ... ... ... ... ... алаңдарында немесе термокамерада, кеспектерде классикалық тәсімі
мен ликерлеу ұзақ, шығыны өте жоғары ыдыстардың соның және ... ... көп ... ... жылдары өндіріске герметикалық ... ... олар ... ... алу ... ... Ординарла
арнайы шарап алу үшін шараптың термикалық ... ірі ... 15-30 ... 50-70 °С ... барлық мезгілде 40-60 мг/л оттегін
енгізіп жүргізіледі. Жоғарғы сапалы арнайы шарап алу үшін ... ... 45-50 °С 75-100 ... ... ... ... ... 20-25 °С 1-1.5 жыл аралығында ұстайды. Ұсынылған тәсімдер де,
кеспекті тәсімдерге тән ... ... бар. ... ШК ... ... ... ... шараптарды термиялық ... ... ... ол ... ... ... массаалмасуының бірден интенсивтенуіне негізделеді. Оған жету үшін
оттегі ортасында ысытылған шарап материалы дисперсияға ұшырайды. ... ... және ... ... ... оттегімен қаныққан материал
жоғарғы температурада жылдам реакцияда қатынасады. Жабық жүйеде шарап
материалын ... ... ... деңгейде оттегімен қанықтыруға
болады.
60 °, 70 °, 80 °С температураларда 6, 5, 4 ... ... ... ... ... ... ... салқындатып дем алуға және
тұрақтандыруға герметикалық ыдыстарға жібереді.
Жаңа тәсілді және ... ... ... қолданғанда
технологиялық циклді бірден қысқартуға болады. Осы тәсілдің қолданудың
әкономикалық нәтижесі өте ... ... ... отырып «яловен» ҒӨҚ
құрастырған ликерлеу әдісін қолданамыз.
Арнайы ликерлы десертті ... ... ... ... ... ... ерекшеленеді.
Десертті шараптарды дайындаудың негізгі ерекшелігі ауаның оттегімен
қанығуын төмендету және ... ... ... 350-400 ... ... Яғни ... үйлесімділігін жоғалтып, дәмінде дөрекілік пайда
болып тегістеледі және ... ... ... ... ... ... түрі пайда болады. Осындай қажетсіз
құбылыстарды жою немесе төмендету үшін ... ... ... ... ... ... шараптың ауамен қатынасуын шектейді. Шарапқа
күшті тотықсыздандырғыштар ... ... ... ауыр
металдардың катиондарынан шарап материалдарымен ... ... ... ... ... ... ... мөлшерін
төмендетеді. Төменгі температурада (10-12 °С) шарап материалдарын сақтайды.
Шарап ... ... ... альдегидтердің хош иісі мен ... ... ... ... ауыстырады.
Барлық технологиялық процесстерде қолданатын жалпы шарап шырынның
немесе шараптың оттегімен аз ... ... ауа ... және ... ... ... қатар шарапта өтетін
толықтану процестерінің ... және ... ... ... ... ... ретінде күкірт тотығын кеңінен
қолданады және шарап оттегімен ... ... ... ... ... ... ... процесстерінің катализаторы ретінде
негізгі мыс, ... ... және ... ... ауыр ... ... және мыс тотықтарының бөлшектенуінің катализаторы ... ... ... ... альдегидтерді, спирттерді,
полифенолды және т. б. шараптағы заттарды тотықтандыратын атомдарды оттегі
пайдаланады. Осы процесстерді жою үшін және ... ... тән ... ... ... үшін ауыр металдардың ... ... ... ... ... процесстің алғашқы сатыларында
босатады. Ауыр металдардың тұздарын сары қан тұзы (СҚТ) ... ... ... ... ... үшін ... ... технологиялық өңдеу тәсілін олардың ерекшеліктері және
физикалық, химиялық қалпы бойынша қабылдайды.
Шараптардың ... ... ... ... беру үшін
пастерлеу қолданады.
Коллоидты және криссталды лайлануға қарсы тұрақтылық беру үшін шарапты
жапсырып салқынмен өңдейді. Өңдеудің осындай түрлері мерзімді және ... ... ... ... әдістері нәтижелі. Осы әдістерде
үздіксіз жұмыс істейтін аппараттар, қондырғылар және сызбалар қолданылады.
Ағынды өңдеудің және ... ... ... ... құрастыратын
жаңа әдістер табылды, олар келесі ережелерге негізделеді: өндіріс ... жеке ... ... ... және ... қолданып,
кезекті ағынды болуы тиіс.
Сызбалардың және аппараттардың құрамына кіретін процесстердің және
аппараттардың ... ... өнім ... ... ... ... үздіксіз жүрісі кіру керек.
Осы мәселені десертті шараптарды ағында өңдеу үшін ... ... ... ... шешуге болады. Нәтижесінде өқдеудің ұзақтылығын
қысқартуға және барлық технологиялық процесстерді ... ... ... ... ... ... әдістері өнім шығынының ... ... ... ... ... ... өндірісінің ең соңғы және жауапты процесс құю
кезінде технологиялық талаптарды ... ... ... ... ... ... ... тудырып, шарап материалын сақтап
жетілдіргендегі және өңдегендегі нәтижені жоққа шығару мүмкін. ... ... ... ... және тасымалдау, қойма АБТҚ жұмыстары негізгі
қолмен жүргізіледі және ауыр ... ... көп ... етеді. Шарапты құю
зауыттарында дайын өнімнің және ... АБТҚ ... ... ... құю ... және АБТҚ жұмыстарын үздіксіз тәсілге
ауыстыру үшін ыдыс өте ... әсер ... Оның ... және т. б. ... жеке ... ... ... және
механикаландыру тәсілдерін пайдалану тығыз ... ... ... МЕСТ ... сәйкес келмейтін ескі ыдыстар қолданады. Осындай
ыдыстарды қолданып механикаландыру мүмкін емес.
Ол қолмен жұмыс істегенде қосымша жұмысшылар санын қажет етеді. ... ... ... ... орнату және жәшіктен алу автоматтарын
қолдану мүмкін емес және дайын өнімді ... және ... ... ... ... жәшіктегі шөлмектердің санын қайтадан анықтау
керек. Нәтижесінде автокөліктердің күту уақыты және дайын өнімді қабылдау-
өткізудегі ... саны екі есе ... ... ескі ... жұмыстың бұрынғы шарттарында жұмысшылардың санын екі ... ... ... ... ... және ... алу
автоматтарын қолданғанда жұмысшылардың санын тағы біраз есе қысқартуға
болады.
Шөлмектерді жәшікке ... ... ... ... босату жұмыстарының механикаландыру ... ... ... ... және ... саны ... ЖС БҒЗV ... бойынша ыдыстарды қораптау тәсілімен
қабылдағанда және дайын өнімді жібергенде 16 жұмысшыны қажет етпейді, сонда
осы ауданда әжептеуір ... ... ... ... Қораптап екі
және үш қабатта жинағанда қоймалардың ауданы қысқарады.
Қазіргі уақытта шарап жасау ... ... ... ... Ағаш ... ... ... үлкен,
төзімсіз, әр айналымнан кейін жөндеуді қажет ... ... және ... ... қиын. Соңғы уақытта шет және
ТМД елдерінің өндірістерінде полимерлі жәшіктерді кеңінен ... АТБҚ ... ... ... ... ... ... мм немесе 1000х1200 мл ... ... ... бір ... қолданады. Жәшіктерді жөндеу қажет емес,
ағашта үнемдеу, жәшіктер тозған соң ... ... ... қолдану,
жәшіктің салмағы 6 кг 1.8 кг төмендейді. Полимерлі жәшіктерді қолданғанда
еңбек жеңілдеп, санитарлы-техникалық ... ... Осы ... ... ... қолданылады, ол ПФА қорапқа жинау және ПРА қораптау, босату,
шөлмекті жәшіктен алу және ... ... ... автоматтарынан, АМЕ-
6 шөлмек жуғыш автоматынан, Б2-ВСӘ жарық әкранынан, ВРА-6А тығындау
автоматынан, ... ... ... ... ... ... және А5-ВВП орау автоматтарынан құралады.
2.2. Қосымша материалдар мен ... ... ... ... ... жеткізіледі және қабылдау
резервуарларына өлшегіш ... ... ... ... ... ... бастапқы купажға және өңдеуге, маркалы шараптар ұстауға
жіберіледі.
Купаждау алдында ... ... ( ... ... ... ... ... таңдайды. Осы ... ... ... еске ... Спирттің мөлшері 5% көп, ал қант
0.2% стандарт талаптарынан ауытқу мүмкін. ... жоқ сау ... ... ... немесе ақауы бар ... ... ... ... ... ... шараптардың химиялық, микробиологиялық
және органолептикалық көрсеткіштерін анықтап, үйлесімді құрамын қабылдайды.
Мұнда сорттың хош ... ... ... ... еске ... өзара қатынастығын шешу үшін алдын- ала лабораториялық купаж
жүргізіледі. Өндірістік купажды араластырғышпен жабдықталған сыйымдылығы 40
мың дал ... ... ... ... ... ... ... купажды
материалдарды айдайды және механикалық араластырғыштармен ... ... ... ... ... ... орта және ... алынған шараптардың сынамаларының тығыздықтары бірдей ... ... ... ... ... ... ... қоспа
лайланады. Ол үшін ... ... ... қарсы тұрақтығын
анықтайды. Шараптарды ауаға оксидазды және темір ... ... ... күн ... (мыс ... анықтау үшін қолқынға) кристалды
лайлануға қарсы тұрақтылығын анықтау үшін ысытуға ... ... ... ... физико-химиялық лайлануға қарсы тұрақсыз болса, онда оны
жапсырады.
Жапсыруды ликерлеуде немесе оған ... ... ... поливалентті (ауыр ) металдарды арнайы тұндыру диметалдау арқылы
босатылады. ... ... ... үшін ... ... алғашқы сатыларында жүргізеді: сары қан тұзы ... ... ... ... ... ... ... темірмен күңгірт көк тұнба, тотықпаған темірмен ашық көк
феррацианид тұнбасын ... СҚТ ... мыс, ... және қорғасын
катиондарымен қатынасады. Кейде ақуызды заттарда тұнбаға ... ... ... ... ... ... анықтайды. 40 мг/ ... ... ... ... ... ... өңдейді, ол 3 мг/ дм3 кем
болса өңделмейді. СҚТ— ерітіндісі жаңа, күн ... ... ... ... ... бар ... бір ... бұрын
СҚТ енгізеді.
Жапсыру дегеніміз — мөлдірлеудің басқарылатын технологиялық операциясы
жапсыруда ... ... ... ... ... енгізіледі. Нәтижесінде бірнеше қоспаларды өзінің ... ... ... ... ... Олар ... ... береді.
Жапсырудан кейін кейін артық металдардан ақуыз және фенолды заттардан
босатылады. ... ... ... ... ... ... ... тығыз байланысқан. Жапсыруда ... ... ... танаттардың пайда болуы, коллоидтардың
адсорбциялануы, түйіршіктердің организациялануы, ұлпаның ... ... ... және ШЖҒЗИ әдәсә бойынша жүргіземіз. Яғни,
оттегі жағдайында ысытылған шарап материал дисперцияланады. ... ... және ... ... ... ... материалы оттегімен
тұрақты қаныққан осы оттегі жоғары температураның әсерінен жылдам реакцияға
қатысады. Оттегімен ... ... ... үшін ... контурда шарап
материалын үздіксіз араластырады, осы контур реактор-ыдысынан (сыйымдылығы
2000 дал) сорғыш (2) жылу ... (9) және ... ... Жылу ... шарап жылдам өткен соң температура 80-85°С
көтеріліп шарап карамельденбейді. Термоөңдеуге ұшырайтын ... ... ... ... 0.3 г/л кем ... керек. Шарап материалының
әкстрактивтілігін жоғарылату үшін «яловин» әкстрактылығын ... ... ... технологиялық әдістерінің негізгі SO2 жоғары мөлшерімен
әкстракциялануын қолданамыз.
Реактор ыдыстың г/м3 ... ... ... шарап материалын
өңдеу температурасына дейін ысытып рециркуляциялайды. Өңдеуді 60 °, 70 °,
80 °С ... 6, 5, 4 ... ... ... ... ... дем алу, тұрақтандыру резервуарларына (11) жібереді.
Технологиялық тәсімнің жүрісі бойынша ... рет ... ... ... ... ... шараптың қалпына сүзгіш материалдардың және
қондарғылардың түрлеріне байланысты қабылдайды. Сүзудің ... ... жөн. Жас сау ... ... ... соң ақуыздар, шарап тасы
және коллоидтар тұнбаға ауысқан соң сүзеді. Тұнбадан шарапты ... ... ... ... ... ... ... жіңішке сүзгіште , ол
құю алднында стерильдегіш сүзгіште сүзеді.
Бірнеше өңдеуден кейін шарапты демалуға ... ... ... ... ... ғана дем ... ... Технологиялық процессте
дем алуға жіберілген шарап әр түрлі дәрежеде ... ... ... ... құрамының тепе-теңдігі бірден бұзылады.
Химиялық ... ... ... ... ... ... ауруларды және ақауларды туғызады. Дем алу сатысында шарапта
теріс құбылыстар пайда болуын анықтайды. Шарапты ... ... ... Осы уақытта спирттің, қанттың және т. б. ... ... және ... ... ... жақсарады.
Оттексіз жағдайда қосымша сақтап ... және ... ... ... ... келтіреді және сапасын жақсартады.
«Қызыл таң» шарабын дайындағанда ... ... ... сақтап
жетілдіреді. Қолданылатын шарап материалдарының химиялық құрамының және
органолептикалық көрсеткіштердің ... ... ... ... ... купаждарды міндетті түде жапсыре керек. Металды
ыдыста сақтап жетілдіреді. Жылумен өңдеудің оңтүстік ауданның табиғи ... ... ... ... ... негізінде жылына екі рет
құйып ауыстыру жүргізеді.
Әр ауыстырып құюдан ... ... ... ... қышқылдың
мөлшері 100 мг/л болу керек.
Десертті шараптарын келесі тәсім бойынша ... ... ... ... ... ... 1 ... Шарап материалын әгализациялау және купаждау 1 күн
3. ВУД-0 мөлдірлегішінде жапсыру 1 ... Дем алу 10 ... ... ... ... өңдеп сүзу 2-5 күн
6. Жылумен өңдеу (пастерлеу) 1 күн
7. Дем алу 20 күн
8. Сүзіп құюға ... ... ... үшін ... ... ... ... нәтижесі бойынша анықтайды. Десертті шараптардың өңдеуін
зертханалық зерттеу нәтижелері бойынша ... ... ... ... СТҚ ... ... Лайланудың басқа түрлеріне ... ... ... Ол үшін жабық құбырлар арқылы шарап
материалын ... ... (2) ... УДВ-5 ... (6) ... ... 6% СҚТ немесе трилон Б ерітіндісі 10-20%
бентонит ... және 0.1% ... ... ... ... ... ... үздіксіз жұмыс істейтін ВУД-0
мөлдірлегішіне орташа сынамасын ... ... ... ... ... әр ауысымда 1-2 талдау жүргізеді.
Жапсырғыш және мөлдірлегіш заттары бар ... ... ... ... 0.3-0.5 м/с болу ... Осы ... ... седиментациялану жылдамдығынан төмен.
Қоспалар үздіксіз түрде тұнба тығыздағышына беріледі, одан мерзімді ... ... ... ... ... шарап материалы өздігінен аралық
резервуарларға беріледі. Шарапқа тұрақтылық беру үшін ... ... ... ... фенолды және азотты қоспалар ... ... ... ... ауысады. Осы заттардың артық мөлшері
лайланудың көзі ... ... ... ... ... ... ... шараптарға қолданады. Салқынмен өңдегенде негізгі
тұздарды ... ... Осы ... шарапта еруі спиртті ... ... ... Оның ... ... ... заттар
қорғау әсеріне иемденген, әсіресе коллоидты қоспалар. Осы ... ... ... ... ... ... босатқанда шараптағы тепе-
теңдікті бұзып тұздар тұнбаға ... ... ... ... ... ... жөн және ... қолданғанда ескі дәмін жақсарту үшін және оларға
бекітілген уақытқа тұрақтылық беру үшін жылдам минус 4-5 °С ... ... екі ... ... ... ... ... жіне
салқынмен өңдеудің ұзақтығы тұздардың тұнбаға түсуіне әсер етеді. Фенолды
және азотты заттар өңдеу режимдеріне ... ... ... сүзу ... ... ... ... үшін шарап материалына өңдеу
алдында, ұнтақталған шарап тасты енгізеді. ... ... ... ... ... ... ... әсер етеді. Нәтижесінде сүзу процесі
жеңілденеді және салқын ... ... ... 4-6 ... дейін
қысқарады.
Шарапты шөлмекке құйғанда бірнеше технологиялық шарттарды және келесі
жұмыстарды бірқалыпты ... ... ... ... ... құюға
тұрақтылығын және шараптарға сәйкестігін, шөлмектің жуылғанын, шөлмекке
құйылғанын, тығындағыштардың өңделініп және ... ... ... үшін шөлмектердің бірнеше түрлерін, түсі және сыйымдылығы ... ... ... барысында ағынды резервуардың, құю автоматының және құбырлардың,
құйылатын шараптың сапасын оның температурасын және толық құйылғанын
бақылайды. Құю үшін шарап ... аз ... ... ... ... аз қатынасудың бір шарасы: шарапты шөлмектің ішкі
қабырғасына беру. Осы тәсілмен құйғанда көп ... ... ... құю ... жүргіземіз (13). Шарапты стерильді құю үшін
стерильді құю ... (15) ... Осы ... ... ... (14) жабдықталған. Яғни, шөлмекке құйылған шарапқа 45-50
мг/л мөлшерге дейін күкіртті қышқыл енгізіледі. Шөлмекке құйылған шарап
көркемделіп сатылуға жіберіледі.
Көмекші материалдардың шығынын есептеу.
Ыдыстарды, ... ... ... ... ... ... және залалсыздандыру үшін кольцийлік соданы, ... ... , ... сода қолданылады.
Әмальданған ыдыстардыөңдеу үшін кальцийлік соданың 100 дал ... 1.25 кг, ал ... ... ... кг ... ... тотығының әр бір метр шарап құбырының ұзындығына шығыны 0.05
кг. Құбырлардың жалпы ұзындығын 1700 м деп ... ... ... мөлшері:
кг
Технологиялық резервуарлардың әр бір 100 дал көлеміне 0.25 кг күкірт
тотығы шығындалады, ал ... ... 100 дал ... ... үшін 0.64 кг ... ... ... жалпы көлемінде:
кг антиформин қажет
Ыдыстардың 100 дал ... ... 0.8 ... ... ... ... ... сыйымдылығы:
кг каустикалық сода қажет
Ыдыстарды дезинфекциялау үшін күкірт тотығының шығыны, барлық көлемге:
кг қажет
Шарап материалының әр бір далына 1.25 г сары қан тұзы ... ... ... ... ... сары қан тұзы ... дал ... материалын сүзу үшін 5 кг ... ... ... ... дал ... материалын 0.6 кг желатин шығындалады. Ол юарлық
көлемге:
кг
1000 дал шарап ... 0.1 кг ... ... ... шарап
материалының жалпы көлеміне:
кг
Бентониттің қажетті мөлшері:
кг
Әр бір 1000 шөлмекті дайын өнімге 1040 дана ... Әр бір ... ... ... ... ... ... тығындағын қажет
Жапсырманың қажетті саны:
дана
Кольеретканың қажетті саны жапсырманың санына тең, яғни ... бір 1000 ... ... ... 0.3 кг ... ... сонда барлық
өнімділікке:
кг
1000 шөлмекті жуу үшін 2 кг кальцийлі сода ... ... ... ... сағаттағы будың шығыны:
1. Жабдықтарды булау үшін:
кг/сағ
2. Пастерлеуге және жылумен өңдеуге:
кг/сағ
3. Шөлмектерді жуу үшін:
кг/сағ
4. 2705 м3 суды 20°С 80°С ... ... ... 2724- ... жылулығы.
418- конденсаттың жылулығы.
кг/сағ=1153.24 т/сағ
Қондырғыда ДКВР2.5/13 түрлі қазан қабылдаймыз, оның өнімділігі 2.5
т/сағ, будың қысымы 13 атм.
2.3. Дайын өнiмге сипаттама
Екіншілей ... ... ... шикізатты үнемі және толық
пайдалану, ... ... ... ... ... ... жаңа ... және автоматтандыру дәрежесі әсер етеді.
Шикізатты үнемі пайдаланатын және дайын ... ... жаңа ... мен ... прогресстің негізгі бағыттары:
▪ өнім түрлерінің және көлемінің көбеюіне байланысты ... ... ... сонымен қатар жартылай
автоматтарды пайдалана білу;
▪ процесстерді интенсивтеу және ... ... ... үшін ... ... ... жеткізу;
▪ өнімнің өзіндік құнын төмендету;
▪ технологиялық ... және ... ... толық
автоматтандыру.
Өндірісті автоматтандыру үздіксіз тәсімдерді қолданумен ... ... ... ... ... ... аппараттар, қондырғылар
және жабдықтар бар. Автоматикалық жабдықтарда жүзімді өңдеудің мерзімді
жұмыс істейтін ... ... ... өте көп. ... ... ... ... арту, босату және тасымалдау— қойма
жұмыстарының үлкен көлемі. ... ... ... көмекші
бөлімшелеріне (ыдыс және тасымалдау цехтарында, дайын өнім қоймасында)
еңбектің ... ... ... еңбек қолданып,
жұмысшылардың саны 1.5-2 есе төмен. ... ... ... ... болашақ сатыда өндірістерді интенсивтеп ... ... ... және ... әдістерді
жақсартуға шөлмектердің, жәшіктердің үнемді түрлерін қолдануға ... ... ... әнергетикалық және еңбекті ресурстардың шығыны
төмендейді. Ғылыми техникалық ... (ҒТП) ... ... ... қорының жоғарылануында және т. б. сол ... ... ... ... ... ... дамуына дайын өнімнің сапасын көтеретін шығындарды
қысқартатын жаңа технология ... әсер ... ... өнім ... ... жаңа ... қолдану шарап жасауды қазіргі
уақытта негізгі мәселе болып саналады. Ғылымның және ... ... ... ... жаңа ... әдістерін қолданып осы
мәселені шешуге болады. Құю тәсілдерінің ішінде дайын өнімге тұрақтылық
беретін автоматты құю ... ... ... үлкен сұранысқа ие және
әкономикалық жағынан өте тиімді.
Арту-босату жұмыстарында ... ауыр ... ... автоматты құю
сызбасын қолданғанда төмендейді. Автоматты құю ... ... ... ... ... ... ... Мысалы:
осы сызбадағы пакетке жинау және пакеттен босату автоматтардың ... ... ... ... өте ... ... 20 жұмысшының
еңбек қолын қажет етпей үнемдеуге болады. Осы автоматтар сағатына 6-10
пакет ... ... ... ... ... полимер
материалдарынан жасалған жәшіктерді кеңінен қолданады. ... ... ... және тасымалдау-қойма жұмыстарында қолданылатын
құралдарды пайдалану шарттарының ... ... және ... ... ... ... ... жақсартылуына;
▪ жәшіктерді пакеттегенде жәшіктерді қайта жөндемеуге;
▪ жәшіктің салмағын төмендетуге (6 кг-нан 1.8 кг дейін) ... ... ... ... еңбек жеңілденеді және өндірістің
санитарлық техникалық жағдайы жақсарады.
Қазіргі уақытта екінші ... ... ... ... жылына 12 млн
шөлмекке көбеюде. Зауытты алғашқы болғанда құю сызбасы жылына 180 мың ... ... ... яғни, құю сызбасының өнімділігі 3000 шөлмек
сағатына.
Ескі екіншілей ... ... құю ... ... ... ... жәшікке орнату және жәшіктен алу, жәшіктерді
қораптау операциялары қолмен ... Осы ... ... 500 ... ... ... еді. Яғни құю сызбасының өнімділігі жобалау үшін
ағынды автоматтандырылған құю сызбасын қолданамыз. Осы ... ... ... ... және ... ... ... жәшіктері қолданылады. Жәшіктерді
пакетке жинау және ... ... ... ... ... ... алу операциялары автоматты түрде өтеді. Сонымен қатар дайын
өнімнің тұрақтылығын қолданамыз.
Автоматты құю ... ... ... зауыттарында құю цехында
қолданғанды шөлмекті өнімнің көлемі, дайын өнімнің ... және ... ... ... ... шараптың шығыны төмендеп еңбек жағдайы
жақсарады.
2.4. Өндiрiстiң ... ... ... ... технологиялық бақылау қнімнің сапасын
жоғарылатуға арналға негізгі шара.
Бақылау объектілері:
1. Шикізат, жартылай өнім негізгі және көмекші материалдар
2. ... ... ... технологиялық процесстер.
3. Дайын өнім.
4. Шығым қалдықтар, шығындар және жарамсыз өнім.
5. Өндірістік бөлімшелер, технологиялық жабдықтар, ыдыстар және
құрал-жабдықтар.
Бекітілген ... ... ... ... ... ... ... материалын қабылдағанда қатынасып қажетті химиялық талдау
жүргізіп оның сапасымен бірге әгализация және купаж жүргізу үшін ... ... ... ... ... әгализация жүргізгенде
зертхананың ережелері ұқыпты араластыруды бақылау. Ол үшін ... және ... ... ... алынатын сынаманың тығыздығын
анықтайды. Бірқалыпты араласқан соң зертхана қанттың, спирттің ... ... және ... ... ... ... түріне және сортына сәйкестігін ... ... ... ... түсіреді. Сонымен ... ... ... ... қолданатын тапсырғыш материалдардың сапасын жапсырғыш
материалдардың ... ... ... ... ... ... ... енгізуінің режимін ұқыпты араластырып,
мөлдірлену барысын және тқнбадан босату уақытын бақылайды. Осы ... ... ... ... көрсетіп түсіреді. Жүзім
шараптарын өңдегенде ақуызды және кристалды лайлануға қарсы тұрақтылығын
тексереді. ... ... ... ... үшін жылу ... ... маңызы келесі зерттелетін шарап (10-15 мл ) ... және ... ... ... ... ... жылы суда ... осы температурада 10 мин аралығында ұстайды. Мөлдірлік дәрежесін
анықтау үшіносындай диаметрлі пробиркаға, осы ... ... ... ... ... ... ... салқындатқан соң сақтау уақытында
зерттелетін және бақылау сынамаларының мөлдірлігін салыстырып тұрақтылығын
анықтайды. Зертхананың қызметіне ... ... ... ... және
дұрыс сұрыпталғанын бақылау кіреді. Зертхана сұрыпталған және ... ... ... жеке ... бақылайды. Зертхана
шөлмектерді жуудың және жібітудің температуралық, қышқылдылық және сілтілік
режимдерін ... ... ... жарық әкран арқылы жарамсыздығын
анықтайды. Сонымен ... ... ... және ... ... және ... ... негізгі назар аударады. Құюдың ... ... құю ... ... қондырғыларының дұрыс
реттелгенін және шөлмекке толық құйылғанын ... ... ... 0.5 л ... ... ... ... бақылайды. Бекітілген
қажетті деңгейінен мл ауытқуы мүмкін. мл; мл. ... ... 3 рет ... 10 ... ... ... шөлмекке
құйылған дайын шараптың химиялық көрсеткіштерін ... ... ... қышқылдықтың мөлшерлерін және шараптың ... ... ауыр ... ... ... күкіртті қышқылдың
мөлшерлерін анықтайды. Егер шарап ... ... ... ... ... болса, онда оны сатуға жіберілмей қайта баптауға ... ... және ... құйылғандығының нәтижелерін зертхана журналдарына
түсіреді. Жарамсыздықтың ұқыптылығына зертхана негізгі назар аудару керек.
Құю цехының ... ... ... ... бақылау керек.
Сатылу орнына дайын өнімді жіберу алдында ... ... ... мөлдірлігін тексереді. Зертхана дайын өнім қоймасындағы ... ... және ... ережелерінің дұрыс орындалуын
бақылайды. Шарап жасау ... ... ... ... ... шарап материалының , жабдықтардың, ыдыстардың, дайын
өнімнің микрожәндіктермен залалдануын алдын-ала ескерту. ... ... ... ... ... ... кіреді.
Кесте 5.
Технологиялық бақылаудың әдістері мен құралдары
|Бақылана|Не |Бақылау |Бақыланатын көрсеткіштер ... ... ... ... ... |бақыланады|орны | | | ... | | | | | ... |Әр ... |Әр ыдыс ... және физико- |Дәм тарту және ... ... ... ... ... | ... көрсеткіштері | ... ... ... | | | | | |
| | | ... түсі және хош иісі | ... ... тән |
| | | ... ... ... ... ... |9.5-12% |
| | | | ... ... | |
| | | ... ... | | |
| | | ... ... ... |Бертран әдісі |0-0.3 г/см3 |
| | | ... ... ... | | |
| | | ... ... ... |7 г/дм3 |
| | | ... ... ... ... әдіс |12 г/дм3 ... |
| | | ... ... ... ... |0.3 ... жоғары емес|
| | | | ... ... | |
| | | ... ... | ... тұрақты |
| | | ... ... ... ... ... ... |
| | | | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |лық цех, |2-3 рет | ... ... |
| ... | | | | |
| ... | | | |
| |ш | | | | ... ... ... спиртінің мөлшері |Айдалған дистиляттың |9.5-12% ... ... ыдыс | | ... | ... құю | | | | | ... | | | | | |
| | | ... ... ... |16-18% ... |
| | | ... таң» | |0-0.3 г/100 см3 2-3 |
| | | | | ... |
| | | ... мөлшері |Титрлеу |7 г/дм3 |
| | | | | |5-6 г/дм3 |
3. ... ... ... ... ... университет
им.М.Ауезова
2.ПЕРЕРАБОТКА ВИНОГРАДА НА СУСЛО ПО БЕЛОМУ СПОСОБУ
СТУДЕНЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Фамилия: Караева И. Группа: ТИ-03-6к1 Кафедра: ... ... ... ... ... и концентрации сахара по сортам % 60.0 40.0.018.6 0.0
Содержание гребней по ... 4.5 0.0 У нас ... ... % 17.0 ... не осветленного сусла, дал/т 75.4 76.1 0.0
Выходы сусла самотека, дал/т 54.3 55.1 ... ... ... ... ... 21.121.0.0 0.0
Выходы сусла высокого давления, дал/т 0.0 0.0 ... ... в ... г/л 56 61 ... ... ... кг ... объем прессового сусла, добавляемого на осветление, % 1869
Нормы потери при ... ... и при ... ... % 0.6 ... сусла при 20С. кг/мЗ 1.079
Вычисление средних значений параметров ... ... ... (%) ... ... содержание гребней
(%) Гр=4.080 Усредненный унос сусла гребнями (%) Угр=16.880 Усредненный
выход не осветленного сусла ... Угр= 75.680 ... ... ... (дал/т) Усс=54.620
Усредненный выход сусла низкого давления (дал/т) Уснд=21.060 Усредненное
содержание взвесей в сусле (%)Взв=58.000
Расчет переработки сырья на сусло
Потери сырья при дроблении ... ... ... ... ... Мвдр=6958000 кг
Масса гребней Мгр=331806.4 кг
Масса жирной мезги Мжм=6626193.6 кг
Масса потери при осветлении сусла Мпос=35000.0 кг
Выход сладкой выжимки Мсв=874553.4 кг
Выход сусла ... ... ... ... ... гущи Усг=1716404.4 л
Масса суслевой гущи Мсг=1852172.0 кг
Осветленное сусло декантацией Усдк=4328795.6 л
МассаМсдк=4671203.2 кг
Объем фугата сусла Уфс=1029842.4 л
Масса Мфс=1111303.2 кг
Объем ... ... ... ... ... ... сусла Мос=5782506.4 кг
Объем Уос=5358638.3 л
МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС
Переработки сырья на ... ... для ... ... | | | ... |л |ВЫХОД |л ... ... ... |37500 ... В | ... ... для ... вин | ... ... | ... |6,00 ... Не | ... ... |12,01 ... | ... ... |12,01 ... | ... сусловые осадки |120,60 ... | ... |3,32 ... | |При ... и ... |127,18 ... | |При ... мезги на сусло |45,58 |
|осветление | | | ... ... ... ... |
| | | | ... ... құрал-жабдықтарды сұрыптау мен есептеу
Технологиялық жобалаудың нормалары бойынша шарап материалы екінші
шарап жасау зауыттарына 8 ай ... ... ал ... 12 ... әр ... дал ... ... беріледі, ал әр айда:
дал шарап материалы шығындалады.
Шарап материалының берілу кестесі
Кесте 4.
|Айлар ... ... ... |
| ... ... | |
| ... | | ... |12893.92 |8595.94 |4297.98 ... ... |8595.94 |8595.96 ... ... |8595.94 ... ... ... |8595.94 ... ... ... |8595.94 |21489.9 ... ... |8595.94 ... ... ... |8595.94 ... |
|Мамыр ... |8595.94 ... ... |0 |8595.94 ... |
|Шілде |0 |8595.94 ... ... |0 |8595.94 ... ... |0 |8595.94 |0 ... ... ... ... үшін ... ... ортадан
тепкіш сорғышын қабылдаймыз, оның өнімділігі 2000 дал сағат 10 күн тәулік
аралығында ... бір рет (8 ... шарп ... ... Оның
қажетті саны:
дана
Мұнда: 2- өлшегіштерге беру және өлшегіштерден босату;
0.75- сорғышты пайдалану коәффиценті.
Сыйымдылығы 1000 дал ... ... ... қажетті саны:
дана
Мұнда: 4-өлшегіштің жұмыс істеу уақыты(1 сағат ішінде толтыру, 2 сағат
ішінде ... 1 — ... ... 3 ... ... деп ... қондырғыға
сыйымдылығы 2000 дал резервуар қабылдаймыз, оның қажетті саны:
дана
Купажды 18 рет жүргіземіз, бір купажды ... ... 2күн, 5000 ... ... ... саны:
дана
Мұнда: 0.8- толтыру коәффиценті.
Демалудың ұзақтылғы 10 тәулік, сыйымдылығы 2000 дал резервуардың
қажетті ... ... 10 ... ... 2000 дал резервуардың
қажетті саны:
дана
Өнімділігі 900 дал/сағ ПР-19.5 түрлі сүзгіштің саны:
Жапсыру үшін ВУД-0 ... ... ... 600- ... ... ... сызбаның саны:
Мұнда: 22-бір айдағы жұмыс күнінің саны.
8-ауысымның ұзақтылығы.
600- сызбаның ұзақтылығы.
0.75- сызбаның жабдықтарын пайдалану ... ... бір ВУД-0 ... бір ... ... үш
ВЦН-20 сорғышынан, үш Е-20аралық ... бір ... бір ВПУ-5 ... қондырғысынан, бір ВСАУ
күкірттегішінен, он Е-20 термос резервуарларынан ... ... дем алу ... ... ... жалпы сыйымдылығы:
Қабылдау дал
Купаждау дал
Аралық дал
ВПО-600 аралық дал
Термос-резервуар дал
Дем алу дал
дал
Сақтау резервуарларының саны:
дана
Құю алдында дем алу резервуарларының қажетті саны:
дана
Құю ... сүзу үшін ... ... ... оның ... ... шарап зауыттарының технологиялық жобалаудың нормалары
бойынша 1.5 млн. дал жыл құятын цехтары 1 ... ... ... ... дал ... құю ... ... саны:
Мұнда: 253-құю күндері.
8- ауысымның ұзақтылығы.
0.9- сызбаның жабдықтарын пайдалану коәффиценті.
Б2-В1В сызбасы бір ВИА-2 ... ... ... алу, бір ... жуғыш, бір Т1-ВРА-6А құю, бір Б2-ВУА ... бір ... бір ... ... мойнын безендіретін, бір акцизды марка
жапсыру, бір ВӘМ жапсырмалау, бір ВУЛ-2 шөлмекті ... ... және бір ... ... ... құралады және бір ПРА-50
түрлі қорапқа жинау автоматтарын қабылдаймыз ПФА-50.
Сызбаға сыйымдылығы 1250 ... бір ... ... ... шараптың көлемін қамтамасыз ететін қабылдаймыз.
Әтикеткалы автоматтардың жіктелуі. Әтикеткалы автоматтар ... ... ... Жұмысшы органдардың қозғалысының сипаты бойынша
(үздіксіз және мерзімді қозғалатын) өңделетін объектінің бөтелкенің орнын
ауыстыру тәсілі бойынша (карусельді және ... ... ... ... ... және вакуум-барабанды) ... ... ... түрі мен саны ... ... екі ... ... немесе онсыз).
ВӘВ автоматында 2 әтикеткалар магазині қолданылады. Екінші жабу
механизмінің орнына орналастырылады.
Т1-ВӘН ... да ... ... ... мұнда «екі қабатты»
әтикеткалар мен кальереткалар магазині және ... ... ... ... ... ... түрде бөтелкелерге әтикетка тасымалдаушыдан өту
кезінде әтике қысу ... ... ... ... желіні үйлестіру
Сапасы жағынан «Акапелла» және «Мускат» сорттарынан жасалған асханалық
ақ және ... ... ... ... МЕСТ талаптарына сәйкес. Табиғи
жүзімді қолданып классикалық технологиямен жасалған. Жүзімнің ... ... ... ... ... ... ... Зертханалық сынама алу;
2. Шикізаттарды қабылдау;
3. Тазалау сеператорына( сабақтарынан айыру) жіберу;
4. ... ... ... жүзім шырынын алу;
5. Стекательдерде қалған жүзімді езу;
6. Алынған шырынды ашытуға жіберу (24-32ºС ... ... ... Дем ... ... Шөлмектерге құю:
12. Орап түю.
Шарапты дем алдыру кезінде шарапты тұнба ... ... ... ... түзілмеу үшін шарапты үнемі бақылап тұру қажет. Сол тұнбаларды
жою үшін немесе алдын алу үшін бентонитпен өңдейді және ... ... ... ... ашу және ... ... қадағалап
отыру керек. Фильтрлеуден кейін шарап үлгісін ... ... ... ... ... ... ... таңда шарап нарығында бірнеше маркалы шараптардың түрі бар.
Бірақ технологиялық жоспар ... ... ... ... ... көрсеткіштері бар. Жүзім ұсынушы шаруашылықтар жеткілікті көлемде
болғандықтан, жүзімді ыңғайлы бағамен сатып аламыз.
Нарықта шарап ... ... ... ... үшін ... қарастыру керек:
• Масштабты жарнамалық компаниялар;
• Алкогольді және алкогольсіз сусындар нарығындағы шарапқа деген
ұсыныс пен сұранысты бақылай отырып, шешім ... ... ... ... ... ... ... жүйелерін дамыту және жетілдіру;
• Дайын өнімнің сапасын жоғарылату;
• Даыйн өнімнің сапасын көтеру үшін дәрумендер мен ферментер арқылы
қасиетін ... ... ... барысында берілетін жеңілдіктер;
• Өнімді сату және өткізу бойынша әр қилы жарнамалар (шығарылатын
өнімнің түрлеріне және ... ... ... нәтижелі. Оларда көбінесе үздіксіз жұмыс істейтін
аппараттар, қондырғылар және сызбалар қолданылады.
Жылдамдатылған тәсілмен шырынды ... ... ... ... өте көп. ... мөлдірлегіштердің түрлеріне
және мөлдірлегіш заттарға байланысты мөлдірлету процесі 30-40 % ... ... ... ... ... автоматтандырылған.
Алынатын мөлдір шырынның саласы жоғары.
Сонымен ... ... ... ... ... ... ... қойып отыр. Ол технология және ... ... ... ... байланысқан. Осыған, қолданып
жатқан жабдықтарды тавтоматтандыру, толық автоматтандырылған аппараттар мен
машиналарды құрастыру, шикізаттың, жартылай ... және ... ... ... процесстің әр түрлі сатыларында, автоматты бақылаудың
жаңа жүйелерін қолдану кіреді.
Қазіргі уақытта өнімді үнемді және тиімді пайдалану, сонымен ... ... ... ... ... жақсы дамығанын көрсетеді.
Бірақ шикізаттың және өнімнің сапасын жылдам және толық бақылау тек ... ... мен ... ... ... шараптарын өндіретін ағынды әдістер өнім шығымының жоғарылауына,
шикізаттын шығынын төмендетуге, еңбек ... ... ... ... және ... ... ... береді.
3.5. Әнергетикалық есептеулер
Әлектроәнергияның шығымын есептеу.
Екінші шарап жасау зауыттарының жабдықтарын орналастыру үшін:
1. Негізгі ... ... ... ... және жеке
әлектроқозғалтқыш қабылдау керек.
2. Құю сызбасындағы күшті автоматтың әлектрлі жүктемесін анықтау.
3. Жарықтандырғыш әлектрлі жүктемені құю цехына анықтау.
4. Құю цехындағы ... ... ... ... ... ... Бір ... әлектроәнергияның шығынын есептеу.
6. Әлектроәнергияның шығымын төмендететін шаралар қолдану.
7. Технологиялық жабдықтардың жетектеріне арналған қозғалтқыштың
қуаттылығын есептеу.
8. ... ... ... ... ... ... а) Жабдықтардың пайдалану коәффицентін Kv және cosφ/tgφ
анықтаймыз.
б) Ең ауыр ауысымдағы жабдықтың орташа белсенді Pa ... Qc ... ... |Pn |∑Pn |Kv |cosφ ... ... | |кВт | | | |
| | ... ... | | ... ... ... резервуарларды жуу |1 дал |0.8 |0.6 |3 |1000 дал ... ... жуу |1 ... |150 |100 |253 |8 ... ... ... жуу |1 сүзгіш |400 |300 |253 |4 ... ... ... жуу |1 ... |200 |253 |3 ... |4*200*253=202400 ... ... жуу |1м |3.6 |2.4 |253 |1700 м ... ... | | | | | | |0 ... автоматын жуу |1 ... |250 |253 |1 ... ... ... ... жуу |1 ... |250 |253 |1 ... ... ... ... жуу |1м |2 |1 |253 |28 ... ... ... жуу ... |1.5 |— |1 ... ... |
| | | | | | ... | ... ... |10 дана |0.15 |0.35 |0.35 ... ... | | | | | ... ... ... жуу |1м2 |1.5 |0.5 |253 |2592 ... ... ... | | | | | ... |3071262 ... ... | | | | | ... ... ... | | | | |5% ... ... ... ... ... ... ... ... |Будың |Шығынның ... ... 1 |
| ... ... ... ... ... |
| | | | | ... |
| | | | | |кг ... ... |1 м3 |1 атм |11 |480 |264000 ... ... |1 м3 |1 атм |11 |3400 |5100 ... | | | | | ... және |1 |1 атм |30 |2 |3000 ... ... ... | | | | ... |1 |1 атм |40 |3 |6000 ... ... | | | | ... | | | | | ... жуғыш |Кг/сағ |1 атм |230 |2024 |465520 ... суды | | | | | ... | | | | | ... ... |1 атм |107 |2024 |433136 ... ... | | | | | ... | | | | | |
4. ... ... ... ... және еңбекті қорғау туралы Қазақстан Республикасының
2004 жылғы 28 ақпандағы N 528 ... Осы Заң ... ... ... ... қоғамдық қатынастарды реттейдi және еңбек
қызметi процесiнде еңбек қауіпсiздігін ... ... ... мен ... сақтауға бағытталған, сондай-ақ еңбек қауіпсiздiгi
және еңбектi ... ... ... ... ... принциптерiн
белгілейдi.
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы ... ... ... ... және ... ... саласындағы негізгі принциптер
мыналар болып табылады:
      1) өндірістік қызмет нәтижелеріне ... ... ... ... ... басымдығы;
      2) қызметкердің өмірі мен денсаулығына өндірістік факторлардың зиянды
әсерінің қайтымсыз салдарына жол бермеу;
      3) қызметкерлердің ... ... және ... қорғау талаптарына
сай келетін еңбек жағдайларына құқықтарын қорғауға мемлекеттің кепілдік
беруі;
      4) нормативтік құқықтық актілерді ... және ... ... ... және ... ... саласында бірыңғай талаптарды белгілеу;
      5) еңбек қауіпсіздігі және ... ... ... ... 6) ... ... оның аумақтық бөлімшелері және жұмыс берушілер
мен қызметкерлер өкілдері арасында еңбек ... және ... ... келісілген iс-қимылдарды қамтамасыз ету;
      7) еңбек қауіпсiздiгiнің және еңбекті қорғаудың жай-күйi туралы
ақпараттың жариялылығы, толымдылығы және ... 8) ... ... қаржыландыруға, нормативтiк құқықтық
актiлерді әзiрлеуге, еңбек қауiпсiздігі және еңбекті қорғау саласында
ғылыми жұмыстар мен зерттеулер жүргiзуге ... ... 9) ... өкiлдерiнiң еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау
жөніндегi мемлекеттік бағдарламаларды қалыптастыруға, еңбек қауіпсiздігі
және еңбектi қорғау нормаларынан ... ... ... актiлердi
әзiрлеуге, сондай-ақ еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы
Қазақстан Республикасы заңдарының сақталуын бақылауды жүзеге асыруға
қатысуы.
Өндірістік санитария мен ... ... 500 мың дана ... ... цехтың технологиясын жасау»
тақырыбы бойынша дипломдық жобада санитарлы-техникалы гигиеналық шартта
мына факторларды ескерген жөн, яғни ... ... мен ... әсер ететін факторлар.
Өндірістік санитария мынадай санитарлық жұмыстарды периодты түрде
жүргізіп отыруды талап етеді, яғни күнделікті ... ... ... ... ... ал ... жұмыс орнын көру рецепторларының реакциясын
есепке ала отырып ... ... ... ... ... ... ... да
компьютермен байланысты болғандықтан, ал ... ... ол ... ... көру ... зиянды әсер етеді.
Өндірістік санитария жұмыс алаңдарында зиянды өндірістік факторлардың
әсерін тоқтататын ... ... және ... іс ... ... ... береді.
Автоматтандырылған жұмыс орындары орнатылған жүмыс жайларында олардың
өлшемі (ауданы, көлемі) ең алдымен оларда ... және ... ... қүралдар комплектісінің санына сәйкес келу керек. ... ... ... ауа тазалығының сәйкес параметрлері
қарастырылады, өндірістік шудан изоляциялауды қамтамасыз ... және ... ... жағдайын қамтамасыз ету үшін санитарлық нормаларды бір
жүмысшыға орнатады, жұмыс ... ... 15 м кем ... ... ... тұйық қоршаулармен салынған алаң ... ... ... ... вентиляциямен қамтылғандықтан ауданы 4,5 м3 ... ... залы мен ... ... ... орындарға арнайы
сұраныстар қойылған. Машина залының ауданы ӘЕМ-ң берілген типінің зауыттағы
техникалық шарттарына сәйкес келуі ... ... ... яғни ... аз ... ... жасанды жарық
немесе араласқан жарықты қолданады. Сонымен қоса қосымша жасанды жарықтану
тек қараңғы кезде ғана емес тәуліктің жарық ... де ... ... ... ... ... дайындалуы еңбектің санитарлы-гигиеналық
шартын жақсартуға, оның өнімділігі мен ... ... ... ... бояу түсі ... ... жүйесіне, оның көңіл күйі мен
соңғы есепте еңбек өнімділігіне ... әсер ... ... ... аумақтарын мақсатты ... ... ... ... бояу ... ... аумағы мен жабдықтың жарықталуы
жүмсақ, жылтырсыз болуы қажет.
Жұмыс орындарындағы метеорологиялық шарттар
«Мерзіміне 500 мың дана шарап ... ... ... ... бойынша дипломдық жобада метеорологиялық шартта мына факторларды
ескерген жөн, яғни ... ... мен ... ... әсер
ететін факторлар.
Өндірістік ортадағы метеорологиялық шарттар — ... ... ауа ... ... адам ... жылу ... анықтайды
және организмнің түрлі жүйелерінің функцияналдық жағдайына, қалыпты
жағдайына, жұмыс ... ... мен ... ... ... Одан қоймай, жылу алмасудың бұзылуынан (салқындап кетуі ... ... ... ... заттардың, вибрациялар мен басқа да ... әсер етуі ... ... жеке дара да ... ... ... адамның функциялдық іс әрекетіне, қалыпты жағдайы мен денсаулығына
үлкен әсерін тигізеді.
Мемлекеттік стандарттармен оптималды ... ... Олар ... комфорт пен жоғары жүмыс қабілеттілігі үшін жайлы
жағдайлар қамтамасыз етеді. Температураның рүқсат ... ... - 18 ... ... ... - 75% шамасында, ауа қозғалысының жылдамдығы — 0,5
м/с, қысым 760-765 мм.сын.бағ.
Жүмыс алаңында қысқы және ... жыл ... ... ... ... ... температураның оптималды және рүқсат
етілген ... ... ... көрсетілген.
1-жүмыстар, отырып, тұрып жасайтын немесе жүрумен байланысты, бірақ
ауыр заттарды көтеріп, жылжытуды, физикалық күшті ... ... ... ... ... ... ... ауыр заттарды жылжытумен
байланысты емес.
3-жүмыстар, жүйелі түрде физикалық күш жұмсауды талап ететін жұмыстар
(10 кг асатын ауыр заттарды ... ... ... 1. ... алаңдарында метеорологиялық жағдайлар
|Жүмыс |Ayat°,°C ... ... |Ауа ... |
| | | ... | ... мал ... имал ... т |опти мал |Рүцса т етілген ... |т | ... | | ... ... | | | ... |ен | | | | ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | |
| | | |
| | | ... |% |
|1 ... ... ... | | ... ... мен құрлыс үйлер |10701820 |28,8 ... ... ... ... |62,05 |
| ... ... ... |33718780 |90,85 |
|2 ... тыс ... ... (10-15% |3371878 |9,15 |
| ... ... | | |
|3 ... толық құны (күрделі |37090658 |100,0 |
| ... | | ... жґне ... ... жґне ... а¶ы ... ... аны¶тау технологиялы¶
бјлiм материалдары, нормативтi жґне зауыт а¶параттары негiзiнде ... ... ... жЅмасшылардыє жЅмыс уа¶ытыныє балансын ¶Ѕру;
- негiзгi жґне ¶осымша жЅмысшылардыє санын ... ... ... жґне ... штатын жґне еєбек а¶ы
¶орын аны¶тау;
- еєбек жґне ... а¶ы ... ... ... уа¶ытыныє балансы
Жѕмыс уа¶ытыныє балансы жазбада ¶абылданµан жЅмысыныє режимiне жґне
жЅмыс кѕшiнiє Ѕза¶тыµына ... бiр орта ... ... ... ¶анша
кѕн жЅмыс iстеу керектiгiн бекiтедi.
Кјптеген химиялы¶ кґсiпорындарда жЅмыс кѕнiнiє Ѕза¶тыµы 7 саµат жґне
жеке жаµдайларда 6 саµат ... жґне ауыр ... ... ... санын аны¶таймыз жґне смета (графигiн ¶Ѕраймыз).
Жѕмыс кѕнiнiє Ѕза¶тыµы 7 саµат болµанда, жалпы iшiндегi жЅмыс ... ... ... ... = ... ... ... Ѕза¶тыµы:
365 х 4 = 91 кѕн
16
Жѕмыс уа¶ытыныє балансын ¶Ѕрастыру кезiнде зауыт берiлгендерiн ескеру
¶ажет.
Жѕмыс¶а келген жЅмысшылар ... ... ... ¶айта есептеу
коәффициентi:
Ізiлiстi јндiрiс ... ... = ... јндiрiс ѕшiн
¬¶айта есептеу=Ткал/Ттиiм
К = 303/272 = 1,12 ѕзiлiстi
К = 274/240 = 1,14 ... ... ... уа¶ытыныє мысал ретiндегi балансы, кѕндер
Кесте 4
|Уа¶ыт шыµындарыныє аталуы ... ... ... ... |
| | ... ... 8 |
| | ... |
| |7 ... ... кѕнi | |
| ... 8 ... ... | |
| ... | ... ... Ткал |365 |365 ... кѕндерi |91 |52 ... ... |- |10 ... ... ... ¶оры |274 |303 ... | | ... ... |34 |32 ... ... ... |24 |21 ... |8 |9 ... ... ... |1 |1 ... | | ... рЅ¶саты бойынша жЅмыс¶а|1 |1 ... | | ... ... жЅмыс уа¶ыты |240 |272 ... ... ¶оры Тәф | | ... ... ... |8 |7 |
|1 ... ... уа¶ыт ¶оры |1920 |1904 ... ... ... ... ... ... ѕшiн ... жґне тґулiктiк
жЅмыс¶а келген жЅмысшылардыє санын бiлу ¶ажет.
Сменадаµы негiзгi јндiрiстiк ... саны ... ... ... ар¶ылы келесi ґдiстермен аны¶талады:
а) ¶ызмет кјрсету мјлшерi бойынша:
РЯВ = Капп х Н¶ кјрсету ... = ... Капп – ... ... - ... кјрсету мјлшерi
б) уа¶ыт мјлшерi бойынша
Рсм = Псм х ... х ... Псм – ... ... јнiм саны;
Нвр – бiр јнiмдi јндiруге ... ... ...... ... ... – јнiм јндiру мјлшерiн асыра ... Їнiм ... ... бойынша
Рсм = Псм
Нвырсм
Мѕндаµы: Нвырсм – бiр жЅмысшыныє смена бойынша јндiрген јнiм
мјлшерi
Жѕмысшылардыє тiзiмдiлiк саны:
Рсп = Ряввсм х Ксмен х ... ... саны ... ... ... сґйкес
¶абылданады.
ЖЅмысшылар санын есептеу
Кесте 5
|№ |Маманды¶тыє аталуы |Раз |Сме |Сме |Тґу |¬ай ... | |ряд ... |на ... |та есеп|iлiк |
| | | ... | ... |теу ... |
| | | ... | ... |коәф. |Рсп |
| | | | | ... | | ... ... ... ... |
|1 ... |V |5 |2 |10 |1,12 |12 |
|2 ... |IV |5 |2 |10 |1,12 |12 |
| ... | |10 | |20 | |24 ... ... ... ... ... кѕту ... |
|1 ... ... |V |1 |2 |2 |1,12 |2 |
|2 ... ... |III |2 |2 |4 |1,12 |4 |
| ... ... | |3 | |6 | |6 ... Аµымды жјндеу жјнiнде: |
|2 ... |IV |2 |2 |4 |1,12 |4 |
| |IIб – ныє ... | |2 | |4 | |4 |
| ... ... ... | | | | | |10 |
| |Цех ... ... | |15 | |30 | |34 |
| ... | | | | | | ... ... а¶ы ... ... еєбек а¶ы ¶орын жобадаµы негiзгi жґне ¶осымша жЅмысшылар
саны мен олардыє жЅмыс уа¶ытыныє ¶оры жґне ... ... ... ... ... ... а¶ы ¶орын есептеу кесте ... ... мен ... ... ... заут ... бекiтiледi.
Жыл бойындаµы адам-саµат шыµындарыныє кјлемi мен саµатты¶ тарифтiк
ставка ар¶ылы тариф бойынша еєбек а¶ы ¶оры ... ... а¶ы ... ... ¶осымша тјлемдер мјлшерi цехтыє жЅмыс
режимiне, премия шамасына байланысты.
Ізiлiстi жЅмыс iстейтiн жаµдайларда ¶осымша тјлемнiє шамасы:
а) екi сменалы жЅмыста – ... ѕш ... ...... ... а¶ы ... ... бјлiнген еєбек а¶ы ¶оры мен з-шi пункт
кјрсеткiштерiн есептегеннен алынµан ¶осымша тјлемнiє ... ... ... бойынша тјленетiн ¶осымша тјлемнiє шамасы
жобалаушы цех ¶Ѕрлысыныє ауданына байланысты. ... ... а¶ы ... тјлеу, мемлекеттiк мiндеттердi орындау жґне таµы бас¶а кiредi)
ауданды¶ коәффициенттi ¶оса есептегендегi еєбек а¶ыныє ... ... ... ... а¶ыныє жылды¶ ¶оры ауданды¶ коәффициенттi ¶оса есептегендегi
негiзгi еєбек а¶ы мен ¶осымша еєбек а¶ыныє ¶осындысынан тЅрады.
Цех ... ... мен ... а¶ы ¶оры.
Цех ¶ызметкерлерiн (персонал) јндiрiс пен бас¶арудаµы ¶иынды¶тарµа,
оныє сипаты мен кјлемiне сґйкес бас¶арудыє типтiк схемаларына ... ... ... ¶ызметкерлер, мамандардыє жала¶ы ¶орын ѕш ґдiспен
аны¶тауµа болады:
1) бекiтiлген бiр айлы¶ ¶ызметтiк оклад бойынша;
2) бiр ... ... ... ... ... ... бекiтiлген минимальдi жала¶ы бойынша.
Айлы¶ мiндеттi оклад зауыт ... ... ... ... ... ... ... Премия кјлемi жала¶ы ¶орынан
25-40% кјлемiнде белгiленедi, жылды¶ ... ¶оры ... жґне ... ... ... ... ¶Ѕралады.
¬ондырµы ¶ызметкерлерiнiє штатын жґне еєбек а¶ы ¶орын есептеу
Кесте 7
|№ |¬ызметтер мен |Адам |Аудан-¶ ... ... ... |
| ... ... ... |коәф. |б-ша | ... |
| | | ... ... | ... |
| | | ... |¶ор, | |а¶ы, |
| | | ... |теєге | ... |
| | | ... | | | |
| | | | | ... ... | |
| | | | | | ... | ... ... |
| |Цех ... |1 |58000 |696000 |35,0 |243600 |939600 ... ... |
| ... |1 |45900 |550800 |35,0 |192780 |743580 |
| ... |1 |39600 |475200 |35,0 |166320 |641520 |
| ... |2 |85500 |1026000 |35,0 |359100 |1385100 ... ... |
| ... |1 |23000 |276000 |25,0 |96600 |372600 |
| ... ... |1 |16000 |192000 |25,0 |67200 |259200 |
| ... |2 |39000 |468000 | |163800 |631800 |
| ... |5 |182500 |2190000 | |766500 |2907900 ... жґне ... а¶ы ... ... ... жґне ... а¶ы бойынша салыстырмалы есептеу мына кјрсеткiштер
ар¶ылы аны¶талады: адам саны, жалпы еєбек а¶ы ¶оры, орта жылды¶ ... ... орта ... ... ... жґне еєбек а¶ы бойынша салыстырмалы есептеу
Кесте 8
|№ |Кјрсеткiштердiє |Барлыµы ... ... |
| ... | | |
| | | ... ... ... ... |
| | | | |лар |дар ... |
|1 ... саны |39 |34 |1 |2 |2 |
|2 ... ... %|100,0 |87,18 |2,56 |5,13 |5,13 |
|3 ... ... а¶ы ... ... |891000 |1385100 |631800 |
| ... ... | | | | | |
|4 ... ... ... ... |891000 |692550 |315900 |
| ... а¶ы, ... | | | | |
|5 ... айлы¶ |40375,4 |39185,8 |78300 |57712,5 |26325 |
| ... а¶ы, ... | | | | ... јзiндiк ¶Ѕнын есептеу
Шикiзат, материалдар, жылу жґне әнергиядан жылды¶
¶ажеттiлiк ¶Ѕнын аны¶тау
Їнiмнiє јзiндiк ¶Ѕнын ... ... ... ... ... ... жґне әнергетикалы¶ ресурстар шыµындарыныє
јсу мјлшерi, заут мґлiметтерi ... ... ... ... мен ... жатады.
Їндiрiстiк ¶уат¶а кеткен шыµынныє мјлшерi бiр жылды¶ жалпы ... јнiм ... ... ... ... ... ... бiр
жылды¶ жалпы шыµынды баµаµа (тариф) ... ... ... ... ... бойынша цехтыє технологиялы¶ ма¶саттары ѕшiн ¶ажет болµан
материалды¶ жґне ... ... ... аны¶тау.
Кесте 9
|№ |Аталуы |Їл ... |Бiр ... ... ¶Ѕны |
| | |Шем ... ... |(јнiм | |
| | ... ... |нiє бір | |
| | | | | ... |
| | | | | |є | |
| | | | | ... | |
| | | | | ... | ... ... материалдар |
|1 ... |дал |1,03 ... |400,7 ... |
|2 ... ... |1,001 |500550 |3,5 |1751925 |
|3 ... ... |1,001 |500550 |0,3 |150165 |
| ... | | | | ... ... ... шыµын |
|1 |Әл. ... ... |0,99 |497070 |5,7 |2833299 |
|2 |Бу ... |0,0093 |4655,2 |2227,6 ... |
|3 ... су |м3 |0,0053 |2687,3 |86,6 ... |
|4 ... су |м3 |0,009 |4537,8 |44,5 ... |
| ... | | | | ... |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... ... | | | | ... |
| |мен ... | | | | | |
| ... | | | | | ... јндiрiстiк шыµындар сметасын ¶Ѕру.
Жалпы јндiрiстiк шыµындар сметасы алда орындалµан ... мен ... ... ... ... формасында
¶Ѕралады.
Жалпы јндiрiстiк шыµындар сметасы
Кесте 10
|№ |Шыµын баптарыныє аталуы ... ... ... ... ... µимараттар, ¶Ѕрал-жабды¶тар |2336328 |
| ... | ... ... кѕту мен iске ... ... | |
| ... | |
| |а) ... ... ... ... ... |2151518,2 |
| |жЅмысшылардыє негiзгi жґне ... ... | |
| |б) ... ... а¶ша аудару (21% -2а |451818,8 |
| ... | ... ... ... аµымдаµы жјндеуге кеткен шыµындар | |
| |а) ... ... ... ... ... | |
| ... ... ... ... |
| |б) ґлеуметтiк ¶ауiпсiздiкке а¶ша ... (21% 3а ... |
| ... | |
| |в) ... ... ... ѕшiн материалдар жґне |1150848 |
| ... ... | ... |Жѕктердi зауытаралы¶ тасымалдау (10-15%; 1,2,3 баптар|801818,5 |
| ... | ... ... ... ... |2907900 ... |¦леуметтiк ¶ауiпсiздiкке а¶ша аудару (21% |610659 |
| |5 ... | ... ... ... мен ... ... ... | |
| |а) ... беру |61286,4 |
| |б) ... ... |
| |в) ... ... ... ету |54396,8 |
| ... 7 бап ... ... ... ... ¶Ѕрылыс ѕйлер мен µимараттарды аµымдаµы |214036,4 |
| ... | ... ... ... ... ... ... |
|10 |Бас¶а да ... ... |
| ... жалпы јндiрiстiк шыµындар ... ... ... ... ... µимараттар., ¶Ѕрал-жабды¶тар аммортизациясы 1,2
кестедегi есептеулерден алынады.
2. ¬Ѕрал-жабды¶тарды кѕтiп, ба¶ылаушы жЅмысшыларµа берiлетiн жала¶ы 6
кестенiє II а ... ... ... аµымдаµы жјндеу жЅмыстары ѕшiн жЅмысшыларµа
берiлетiн жала¶ы 6 кестенiє IIб пункттен ... ... ... ... ... 7 кестеден
алынады.
5. Їндiрiстiк ѕйлер мен µимараттарды ... ету ѕшiн ... ... ... ... беруге кеткен әлектроәнергиясыныє ¶Ѕны (Сәл) тарифi ... әл. ... ¶Ѕны (Тәл) мен жыл ... осы ... ... кјбейтiндiсi ар¶ылы аны¶талады (Рәлжар).
Сәл..жарыµы =Тәл х Рәлжар
Жары¶ беруге кеткен (квт|саµ) әл. әнергиясыныє шыµыны келесi ... ... = Нәл х ... х Нжар х ... Нәл – 1 м2 ... кјлемiн жары¶тандыруµа кеткен әнергия
шыµыны (1м2 ауданына 8-10 Вт саµ. ¶абылданады)
Ттиiм – ... ... ... ... ... ... – кґсiпорын орналас¶ан ауданына жґне ... ... ... ... ... саны
S – жобалау объектiнiє жары¶тандырылµан ауданныє кјлемi,
м2
б) Цех орындарында жылу беру ¶Ѕны (Рп) бу шыµыны мен 1 ... ... (Цп) ... ... ... = Рп х Цп
Бу ¶Ѕнын завод тарифi бойынша алуµа болады. Бу шыµыны ... ... ... = 20 х 24 х 160 х ... 20 – 1м3 ... ... ... мјлшерi, ккал|саµ
160 – жылу беру
24 – ѕздiксiз жЅмыс ... ... ...... ... коәффициентi
Узд – жылу берiлген ¶Ѕрылыс ѕйлерiнiє кјлемi, м3
в) Санитарлы тЅрмысты¶ ¶ажет судыє ¶Ѕны ... ... ... ... ... жґне 1м3 ... ¶Ѕны (Цсу) осы су шыµындары
негiзiнде аны¶талады.
Ссу = (Вхоз + Всан.тех) х Цсу
Шаруашылы¶ ¶ажетке кетен ... су ... ... ... ... = Нтоп х Ттиiм
1000.
мЅндаµы: Нтґу – 1м2ден аудан тґулiктегi су шыµыны, литр (1,0 – 0,5 ... ... ...... ... ... ... ¶оры, кѕн (III 1
бјлiмдi
¶ара)
S – цех еденiнiє ауданы.
Санитарлы техникалы¶ ¶ажет жылды¶ су шыµыны ... ... ... = Нтґу х Ряв х ... Нтґу – ... бiр адамµа кететiн судыє саны, (80-100 л)
а) Рәлжар = 10 х 320 х 8 х 420 = 10752 квт ... Сәл = 10752 х 5,7 = 61286,4 ... Рп = 20 х 24 х 160 х 3368 = 258,66 ... Вхощ = 1,5 х 320 х 6000 = 2880 ... Сотоп = 258,66 х 2227,6 = 576196,3 тенге
е) Всан.тех = 100 х 34 х 320 = 1088 ... Су = ... х 44,5 = 54396,8 ... ... ¶Ѕныныє калькуляциясын ¶Ѕру
Їнiмнiє јзiндiк ¶Ѕныныє калькуляциясы (јнiм бiрлiгiн жґне ... ¶уат 500000 ... ... 11
|№ |Калькуляция баптары ... |Бiр ... |Бiр ... |
| | ... ... |јзiндiк ¶Ѕны|
| | | ... ... | |
| | | ... ... | ... ... материалдар |
|1 ... |дал |400,7 ... ... |
|2 ... ... |3,5 |500550 |1751925 |
|3 ... ... |0,3 |500550 |150165 |
| ... ... пен | | | ... |
| ... | | | | ... ... ... |
|1 |Әл. ... ... |5,7 |497070 |2833299 |
|2 |Бу ... |2227,6 |4655,2 ... |
|3 |Ыстық су |м3 |86,6 |2687,3 ... |
|4 ... су |м3 |44,5 |4537,8 ... |
| ... әнергетикалы¶ | | | ... |
| ... | | | | ... |Негiзгi жЅмыс жала¶ысы |теєге | | ... ... ... бјлу ... ... | | ... |
| ... 21% | | | | |
|V ... ... шыµындар |теєге | | ... ... ... ... ¶Ѕны ... | | | |
| ... ... ... ... | | ... ... |Өндірістік емес шығындар |теєге | | |1382046 |
| ... ... құн ... | | ... ... тѕсiнiктеме:
1. 1, 2 баптар бойынша кјрсеткiштердi аны¶тау ѕшiн 9 кестенi пайдалану
керек.
2. ... ... ... ... ... 6 ... ... алынады.
3. Жалпы шаруашылық шыµындар I бапты есептемегендегi цех шыµындарынан
15-20% ... ... ... емес ... ... ... 2-3% ... алынады.
4. Жалпы јндiрiстiк шыµындар 10 кестеден алынады.
5. Толы¶ јзiндiк ¶Ѕн јндiрiстiк јзiндiк ¶Ѕн, коммерицялы¶ шыµындар
жґне ¶осындыларынан ... ¶Ѕру ... ... ... соє 12 ... тѕрiндегi
јнiмнiє бiр данасыныє јзiндiк ¶Ѕныныє ¶Ѕрылысы аны¶талады.
Їнiмнiє бiр тоннасыныє јзiндiк ¶Ѕныныє ¶Ѕрылымы
Кесте 12
|№ |Калькуляция баптары ... ... ... ... |
| | ... |% |
|1 ... ... жґне жартылай|34,77 |24,67 |
| ... ... | | |
| ... | | |
|2 ... ... кеткен |27,27 |19,35 |
| ... | | |
|3 ... ... бјлу мен |29,62 |21,02 |
| ... ... ... | | |
| ... | | |
|4 ... ... ... |29,29 |20,78 |
|5 ... ... шығындар |17,24 |12,23 |
| ... емес ... |2,76 |1,95 |
| ... јзiндiк ¶Ѕн барлыµы: |140,9 |100,0 ... ... ... ... ... |Өнімнің аты |өл-шем|Жылдық |Кәсіпорын|Бірлік ... ... |
| | ... |ның ... ... |пайданың |
| | |гі ... ... ... ... ... , |
| | | | ... | |тенге |
|1 ... ... ... |500000 |167,0 |140,9 ... ... ... деңгейі жылдық пайдаңың (П) негізгі
өндірістік қорлардың құнымен (Ф) жобаланған ... ... ... (О) ... ... ... *100%
Р= ... ... ... ... ... ... түрле есептелiнедi.
Т= К/П
Т =37090658/13050000 =2,8
жыл
Капиталды құйылымның тиімділік коәффициенті мерзім өтеу ... ... ... табылады. Келесі формуламен анықталады:
Е=1/Т=1/2,8=0,35
Мерзім өтеу және капиталды құйылымның тиімділік ... ... ... ... ... салыстырылады.
Жобалаушы цехтыє негiзгi технико-әкономикалы¶ кјрсеткiштерi
Жобаныє әкономикалы¶ жґне ... ... ... ... ... ... кјрсеткiштердiє
мґлiмет кестесi ¶Ѕрылады.
Жобаланушы цехтыє негiзгi технико-әкономикалы¶ ... ... ... ... ... |Жобаланушы |
| | ... |цех ... |
|1 ... ... ¶уат ... |500000 |
|2 ... ... ... ... ... |
|3 ... ... барлыµы |теєге ... |
|4 ... ... ѕлесi |Теєге/дана |74,18 |
|5 ... ... саны ... |34 |
|6 |Бiр ... еєбек јнiм бiрлiгi |Дана/адам |14705 |
|7 |Бiр ... ... ... ... ... |
| ... ... ... | | |
|8 ... бiр данасыныє јзiндiк ¶Ѕны | теєге |140,9 |
|9 ... | ... ... ... ... ... | % |29,7 ... ... ... ... ... |жыл |2,8 |
| ... | | ... ... ... ... | - |0,35 |
| ... | | ... ... ... жґне ... ... 2
|№ |Жабды¶тыє аталуы |сан|Жабды¶ ¶Ѕны ... ... ... |
| | |ы | ... µа, ... ... |
| | | | ... монтаж, |теєге | |
| | | | |КИП ... | | |
| |
|1 ... ... кѕту ... |
|1 |
|2 ... |IV |
| | ... |% |
|1 ... ... және |34,775 |24,69 |
| ... ... ... | | |
| ... | | |
|2 ... мақсаттарға кеткен|27,27 |19,35 |
| ... | | |
|3 ... ... бөлу ... |21,02 |
| ... ... ... | | |
| ... | | |
|4 ... ... ... |29,29 |20,78 |
|5 ... ... ... |17,24 |12,23 |
| ... емес ... |2,76 |1,95 |
| ... ... құн ... |140,9 |100,0 ... ... және еңбек ақы бойынша салыстырмалы есептеу мына ... ... Адам ... ... ... ақы қоры, орта жылдық еңбек ... орта ... ... ... және еңбек ақы бойынша салыстырмалы есептеу.
|№ |Көрсеткіштерді|Барлығы ... ... |
| |ң ... | | |
| | | ... ... ... |Қызметк|
| | | | | | ... |
|1 ... саны |39 |34 |1 |2 |2 |
|2 ... ... |100,0 |87,18 |2,56 |5,13 |5,13 |
| |% | | | | | |
|3 ... ... |18895727,8|15987827,8 |891000 |1385100 |631800 |
| |ақы ... | | | | | |
| ... | | | | | |
|4 ... ... ... ... |891000 |6925500 |315900 |
| ... ақы, | | | | | |
| ... | | | | | |
|5 ... ... |40375,4 |39185,8 |78300 |57712,5 |26325 |
| ... ақы, | | | | | |
| ... | | | | | ... негізгі бөлімшелерінің тізімі ... ... ... қабылданады, яғни сәйкесінше бастапқы және негізгі
шикізаттың ... ... ... ... жұмыс аиқару
тобындағЖұмысшылардың ... ... ... ... бөлінуі
жұмысшылардың квалификациялық дәрежесі, жұмыс істеу тәжірибесіне ... ... ... күнтізбелік ауысым жұмысына
тағайындалуына байланысты. Жұмысшының өндірісте ... ... ... ... марапатты айлық бекітіледі.
Қаржылық жоспар.
Жобаның қаржылық жоспары өндірісті қаржымен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... жасалады:
• Жобаның технологиялық процесін жүзеге асыру барысында оперативтік
жұмыс жоспары, яғни технологиялық процесстің нәтижесін көрсетеді;
• Шығарылатын дайын өнімнің ... мен ... ... ... ... ... Жобада пайданың түсуі мен қажетті мақсаттарға жұмсалуы туралы
жоспар, яғни ... ... ... ... ... ... ... кестеде
көрсетілген.
Бизнес жоспарға сәйкес жобаға қажетті жалпы қаражат ... ... ... ... ... ... ... түрінде жылына 15% 5 жылға
алынады.
|Жыл |Негізгі қар. қал |15% ... ... |
|1 ... |4527705 ... |
|2 ... |3533507 ... |
|3 ... |1997652 ... |
|4 ... |854487 ... |
|5 |2547765 |99952 ... ... ... ... жоспарлануын толық қарастыру және аяқтау келесі мерзімде
жүреді: 10.08.2007ж – 10.09.2008ж. Жобаның ... ... ... бастау
мерзімі: 10.09.2008ж.
Шығарылатын өнімнің тауарлық күйін толық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... Жоба өндірісіне қажетті
материалдарды алдыру ЖШС «Тұтынушы» өндірістік ... ... ... талдау.
Құрал-жабдықтардың көбісі Ресейден, ТМД елдерінен ... ... ... отыру қарастырылған. Құрал-жабдықтардың бірі
бұзылған жағдайда ... өнім ... ... үшін келісім шартқа
отырған фирмаға тікелей сол күні тапсырыс беріледі.
Егер мемлекеттік қаржылық нарығында өзгерістер ... және ... 10% ... онда ... активтер ұлттық валютаға ауыстырылады.
Қорытынды
Берілген тапсырмаға сәйкес жүзім өңдеу ... цехы ... цех ... ... тоннадан тоннаға жоғартылды. Өнімдер
ӘЕМ есептеліп цехқа қосымша толық автоматтандырылған ... ... ... қажет екендігі анықталып, оған қажетті қосымша материалдар, жылу
әнергиясы, ыстық және ... су ... ... ... ... ... әкологиялық, қауіпсіздік техникасы және
Өндірістік санитария шаралары іске асырылды. Әкономикалық есептеулер арқылы
жобаланған цехтың рентабельділігі 33% екені дәлелденді.
Қолданылған әдебиеттер ... А.С. СССР № 646977 ... ... ... сока из ... ... или виноградной выжимки»/ Москаленко Р. Н., ... И. ... З. Б. Б. И. № 231188 от ... [5] А. С. СССР № 591175 ... утилизации отходов виноделия ... ... / ... И. Ш., Ликашвили Ә. И. Б. И. № 23244025
от 04.02.76.
2. [7] А. С. СССР № 1606004 ... для ... и ... ... / ... П. В., Юсупов А. М., Искандаров З. С., Жаникулов
Ш., Рахматов О. Б. И. № 4615751 от ... [9] А. С. УССР № 7150611 « ... для ... ... ... / ... Ю. В., Думай Л. Б., Василенко П. И. және Смеленский Н.
Л. Б. И. № 205881 от ... [11] С. СССР № 1588326 « ... для ... ... ... ... Б. П., ... В. Н., Рыцев В. Б. Б. И. № 4286513 ... [13] С. СССР № 1573023 « ... ... ... ... /
Сачаво М. С. Б. И. № 3885876 от 16.04.85.
6. [15] П. С. СССР № 740216 « ... ... ... ... ... ... сусла» / Рудольф В. В., Иванов В. С., ... ... ... Ф. Ф. Б. И. № 2570742 от ... 8. [17] П. С. СССР № 7333624 « ... ... хлебного кваса» /
Дерканосов Н. И., Маркина Н. С. Б. И. № 2541371 от ... 9. [19] П. С. СССР № 605601 « ... ... ... ... / Кацева С. А., Аринкина А. И., Сачева Л. Ф., Химичев
В. В. Б. И. № 2412167 от ... 10. [21] П. С. УССР № 651775 « ... ... ... ... Кремнев О. А., Боровский В.Р., Мишнаевский Л. М., Грабов Л. Н.,
Поповский В. Г., ... А. А., Д. А. ... Б. И. № 2450939 ... 11. [23] А. С. СССР № 625680 « ... ... кормового продукта
из отходов винодельческого производства» / Троицкий А. С., Разуваев
Н. Н. Б.И. № 2309948 от ... 12. [25] А. С. СССР № 614784 « ... ... ... из ... ... и ... производства» /
Бабаков Ф.П., Пухилевич Ф. М., ... Я. А. Б. И. № 1458370 ... [27] А. С. СССР № 620258 « ... напиток» / Мехузла Н. А.,
Шайтуро А. А., ... Л. Ф. Б. И. № 2455118 от ... 14. [29] П. С. КССР № 634731 « ... тонизирующий напиток
«Сары арка»» / Троицкая В. А., ... Н. И., ... С. П. ... № 2508990 от 22. ... 15. [3]. А.С. № 1717078 Способ получения ... ... ... В.С., ... Л.В., Денисов М.А., Качалай Д.П., Любенко П.Х.,
Токарева В.И., Чкуба Н.И., Исакян Л.А., Хищенво И.И., Овсяникова ... Л.Р., ... Л.Н. Б.И. № 4724791 от ... 16. [5]. А.С.СССР. № 1717079. Способ производства напитков брожения
из хлебного сырья. / Каданер Я.Д., ... ... ... П.И. Б.И. ... от 17.07.89.
16. 17. [7]. А.С.СССР. № 1717081 Способ получения полуфабриката хлебного
кваса. / Хорошая Ә.И. ... И.Ә., ... Е.З., ... А.П., ... ... В.И. Б.И. № 479 48 24 от 16.11. ... 18.[9]. А.С.СССР. № 1644878. Способ получения корма из отходов
винодельческой ...... ... ... / ... Батанов В.М., Цыган Ф.М., Осовский В.А., Труфанова Р.П., Морозан
Г.В., Чохля С.В. Б.И. № 4674851 от 05.04.89
18. 19. С.Ф. ... ... ... и ... ... вин. / ... и виноградарство, 2003 № 6 ст. 16-19.
19. 20. С.Ф.Родина Әлитные ... вина ... и ... ближнего зарубежье.
/ Виноделие и виноградарство, 2004 № 2 ст. 30-32.
20. 21. ... В.Г. ... В.А. ... ... ... ... / Виноделие и виноградарство, 2003 №5 ст.
24-26.
21. 22. Панасюк А.Л., Кузьмина Е.И., ... А.Е., ... ... ... ... для ... ... десертных вин. / Виноделие и виноградарство, 2004 № 1 ст. ... ... М. А. ... ...... Пищепромиздат. 1964, 639
бб.
23. Валуйко Г. Г. «Виноградные ...... ... ромышленность.
1978, 254 бб.
24. Анохин И. М., Меожаниан А. А. «Физические процессы ... ... ... ... 1976, 375 ... ... по виноделию», под редакцией Малтабара В. М., Шырицмана Ә.
М. — Москва: Пищевая промышленность. 1973, 480 бб.
26. Кишковский З. Н., ... И. М. « ... ...... ... 1976, 312 ... ... В. И., Тюрин С. Т. « Созревание и хранение виноматериалов в
крупных резервуарах» — Москва: Пищевая ... 1967, 187 ... ... ... ... технико-әкономические
показателивинодельчиских заводов по переработке винограда» — Москва:
Пищевая промышленность. 1976, 811 бб.
29. «Нормы технологического ... и ... ... по ... вин.» — Москва: Пищевая промышленность.
1976, 52 бб.
30. Паперко Г. А., Домекевич Т. Н. «Справочное ... по ...... ... 1968, 104 ... ... ... инструкций, правил и нормативных материалов
по винодельческой ... под ... ... Г. Г. ... ... ... 1973, 629 бб.
32. «Сборник технологических инструкций, правил и нормативных материалов»
— Москва: Пищевая промышленность. 1978, 559 ... ... ... по ... под ... Г. Г. — ... Пищевая промышленность. 1969, 612 бб
34. Лабораторный практикум по курсу «Технология вина» Мержаниан А. А.,
Монастырский В. Ф., ... И. Б. и ... под ... Мержаниан А.
А. — Москва: Лесная пищевая промышленность. 1981, 216 бб.
35. Охроменко Н. С., ... С. Т., ... Т. А., ... П. И. ... материалы в виноделии» — ... ... 1977, 160 ... Кишковский З. Н. « Технология вина» — Москва: Издатель литератур и
п/п. 1984.
37. Взвасбен В. « ... ... ... винограда на заводах
первичного виноделия» — Москва: Пищепромиздат. 1975, 245 бб.
38. Емельянов В. Д. « ... ... и ... ... в ... — Москва: Издатель литератур и п/п. 1984.
39. Зарубин В. А. « Технология и техно-химический контроль ... ... ... ... ... Периодический журнал «Виноделие и виноградство» — Москва.
-----------------------
Шнекті
Жүргізушісі бар шынжыр
Тізімі
Рычагты этикетка тасымалдаушысымен
Вакуум- ... ... ... ... ... керек ыдыс
Қалдық
Регенерациялық процесс
Клей дайындау
Шыны ыдысты жуу
Дайындау, ажырату, тазалау
Өнделген шыны ыдыс
Сақталу
Дайын шарап
Шарапты қоймаға жіберу
Шарапты ыдысқа құю
Сақталу мерзімін жазу
Арнайы ... ... ... ... ... ... ... фильтрлеу
Фильтрлеуден өнімді алу
Соңғы фильтрлеу
Өнімді автоматты түрде араластыру
Фильтрлеу
Су спиртін араластыра дайындау
Суды тазалау
Өнімді араластырғыштарға дайындау
Тексеру және сақтау
Тексеру және сақтау
Өнімді ... ... ... ... ... ... ... түрде араластыру
Соңғы фильтрлеу
Фильтрлеуден өнімді алу
Ыдысқа құюдың алдын фильтрлеу
Ректификалық спирт
Қосымша өнім
Су
Буып түю
Арнайы қағаз ... ... ... ... ... ... жіберу
Дайын шарап
Сақталу
Өнделген шыны ыдыс
Дайындау, ажырату, тазалау
Шыны ыдысты жуу
Клей дайындау
Регенерациялық процесс
Қалдық
Түзетілуі керек ыдыс

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 88 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шарап өндірісі4 бет
Жәннәт8 бет
Компьютерлік желілер. Принтерлер10 бет
Кизельгурдық фильтр арқылы, шараптың бағытын жобалап алу19 бет
Өнімділігі 250 тн/жыл жүзім өңдейтін шағын шарап цехының технологиясын жасау92 бет
100 орынды дәмхананың салқын цехының жобасы11 бет
200 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы28 бет
300 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы18 бет
72 пәтерлі тұрғын үй, дүкені мен офис және шаштараз жобасы60 бет
Delphi ортасында тестілеу бағдарламасын құру жобасы39 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь