HTML негіздері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 5

1 HTML НЕГІЗДЕРІ 7
1.1 HTML НЕГІЗДЕРІНЕ КІРІСПЕ 7
1.2 ТЕКСТТЕРДІ ФОРМАТТАУ 10
1.3 ТАҚЫРЫПТАР МЕН АБЗАЦТАРДЫ ФОРМАТТАУ 12
1.4 ТІЗІМДЕР 13
1.5 ГИПЕРСІЛТЕМЕЛЕР 15
1.6 ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛДАРЫ ТУРАЛЫ КІШКЕНЕ ТҮСІНІК 15
1.7 ӨЗІНДІК ГИПЕРСІЛТЕМЕЛЕР 16
1.8 ГРАФИКАНЫ ҚОЮ ТЕГІ 17
1.9 СУРЕТТІ ГИПЕРСІЛТЕМЕ 19
1.10 ФИЛЬМДЕР 19
1.11 ФОНДЫҚ МУЗЫКА 19
1.12 БЕТТЕРДІҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ТУРАЛАУ 20
1.13 ФРЕЙМДЕР. ФРЕЙМДЕР ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 21
1.14 ТАБЛИЦАЛАР 23
1.15 ТАБЛИЦАНЫҢ ТЕГІ 25

2. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТЫ ҚҰРУ 27
2.1 ОҚУЛЫҚТЫҢ МАЗМҰНЫ 27
2.2 ОҚУЛЫҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 28
2.3 ОҚУЛЫҚТЫҢ ТИТУЛ БЕТІ 30

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 35
3.1 ЖҮЙЕНІ ҚҰРУҒА ЖӘНЕ ЕНГІЗУГЕ КЕТКЕН ШЫҒЫН ЕСЕПТЕУЛЕРІ 35
3.2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ СФЕРАСЫНЫҢ ЕСЕПТЕУЛЕРІ 37

4 БИЗНЕС.ЖОСПАР БӨЛІМІ 39
4.1 АННОТАЦИЯ 39
4.2 РЕЗЮМЕ 39
4.3 КӘСІПОРЫННЫҢ СИПАТТАМАСЫ 41
4.4 МЕНЕДЖМЕНТ 42
4.5 ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ 43
4.6 МАРКЕТИНГ ЖОСПАРЫ 44
4.7 ӨНДІРІСТІК ЖОСПАР 45
4.8 ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАР 45

ҚОРЫТЫНДЫ 47

ТҮЙІН 48

ҚОСЫМШАЛАР 50

ҚОСЫМША 1. ТИТУЛ БЕТТІҢ HTML.КОДЫ 50
ҚОСЫМША 2. ОҚУЛЫҚТЫҢ ЕКІНШІ БЕТІНІҢ HTML.КОДЫ 55
ҚОСЫМША 4. 1 ТАРАУДЫҢ МАЗМҰНЫНЫҢ HTML.КОДЫ 56
ҚОСЫМША 5. ТЕСТ БЕТІНІҢ HTML.КОДЫ 57
ҚОСЫМША 6. «ӘДЕБИЕТТЕР» БЕТІНІҢ HTML.КОДЫ 61
ҚОСЫМША 7. “PEREHODKK” БЕТІНІҢ HTML.КОДЫ 62
ҚОСЫМША 8. “ZASTAVKA” БЕТІНІҢ HTML.КОДЫ 63
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 64
КІРІСПЕ

XXI – ғасыр білім мен техниканың дамыған заманы. Негізінен қазіргі заманда барлық өндіріске ыңғайлы сан-алуан программалар түрі бар. Оларды атап өтетін болсақ, Delphi, C++, Pascal, Perl, HTML, Visual Basic тағы сол секілді көптеген программалар бар. Мен осы тілдердың ішінде HTML тілінде дипломдық жұмысымды жасауды ұйғардым. Себебі, бұл тілде Интернет терезелеріне WEB-парақтарын құру болып табылады. Менің дипломдық жұмысымның негізгі мақсаты – HTML тілінде “Дискретті математика” пәнінен электрондық оқулық құру. Қәзіргі кезде негізінен білім жүйесінің барлық сатылары үшін электронды оқулықтар жасаумен шұғылданып келеді. Электронды оқулық студенттер немесе оқушы және оқырман қауым үшін дайын материал. Студенттер мен оқушылар немесе кез-келген оқырман үшін электрондық оқулық өз білімдерін жетілдіріп, толықтырып отыра алатын және нәтижелік емтиханға дайындалуға көмектесетін мәліметтер базасы болып келеді. Электронды оқулықтармен жұмыс істеу әрбір оқушының студенттің немесе кез келген оқырманның өз мүмкіндігін есепке ала отырып, оқып үйрену ісін жеке дара жүргізу болып саналады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты "Дискретті математика" пәні бойынша электронды оқулық дайындау. Бұл мақсатқа жету үшін электрондық оқулықтар, оларды пайдаланудың тиімділіктері, қазіргі кездегі электрондық оқулық жасауға мүмкіндік беретін кұралдар, электрондық оқулық жасауға қойылатын талаптар, тестілеу технологиясы зерттелініп, теориялық мағлұматтар дипломдық жұмыста қарастырылады. Электрондық оқулықты мен негізінен екі нұсқасы бойынша көрсетемін: қазақ және орыс тілдерінде бір формада көрсетіліп шығады. Мен электрондық оқулықты HTML тілінде жазатын болғандықтан, осы тілдің мүмкіндіктеріне қысқаша тоқталып өтсек. HTML – документтері HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – гипертекстті беруді жузеге асыратын протокол) протоколын қолданып жібереді. Бұл протокол жоғарғы дәрежедегі протокол. Өте көп мәліметтер структурасын басқарады. Бұл протоколдың көмегімен Web – көрсеткіштер мен Web – серверлер бір – бірімен сұхбаттасуға мүмкіндік алды. Web – көрсеткіштер қолданушылардан документті алатын Web – сервердің адресін қабылдайды, содан соң серверге HTTP – сұраныс жібереді.
HTML тiлiнде кодтау пайдалануға мүмкiндiгiнше қарапайым, жеңiл етiп ұйымдастырылған. Ол жоғары деңгейлi программалау тiлiне жатпайды.
Ең алдымен Web бет құрудың ең ыңғайлы құралын таңдап алу керек. Әрине ол - HTML тiлi. Бiрақ HTML тiлiнде программалу үшiн арнайы орта құрылмаған. Себебi Web бет құру мен оны безендiруде тек бiр ортаны ғана пайдалану оның мүмкiндiктерiн шектейдi. Сондықтан көп жағдайларда HTML тiлiнде программалау кәдiмгi мәтiндiк редакторлардың көмегiмен жүзеге асырылады да, web беттiң графикалық безендiрiлуi және анимациялық мүмкiндiктерi басқа орталарда iске асырылады. Windows ортасында NotePad (Блокнот) редакторы HTML-дың ең кеңiнен тараған құралы. Ол Windows жүйесiнiң барлық нұсқаларында кездеседi.
XXI – ғасыр білім мен техниканың дамыған заманы болғандықтан, Интернет жүйесінің дамуына байланысты, мен өзімнің дипломдық жұмысымды электрондық оқулық құрумен байланыстырдым.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Ерусалимский Я.М., «Дискретная математика: теория, задачи, приложения». М., Вузовская книга, 1998.
2. Донской А.С., «Дискретная математика», Симферополь, 2000.
3. Кузнецов О.П,, Адельсон-Вельский Г.М., Дискретная математика для инженера. М., Энергоатомиздат, 1988.
4. Лавров И.А., Максимова Л.Л., «Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов». М., Наука, 1975.
5. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А., «Сборник задач по дискретной математике», М., 1975.
6. Мальчук Е.В., «Самоучитель HTML и CSS», М., «Вильямс», 2006.
7. Холмогоров В., «Основы WEB-мастерства: учебный курс», СПб, «ПИТЕР», 2000.
8.Федорчук А., «Как создаются WEB-сайты»:краткий курс», СПб, «ПИТЕР», 2000.
9. WEB-дизайн: книга Якоба Нильсена, СПб, «Символ Плюс», 2001.
10. Яблонский С.Б., «Введение в дискретную математику». М., Высшая школа, 2001.
11. Л.Омельченко, А .Федоров Самоучитель Microsoft Front Page 2000. «ПИТЕР». Санкт-Петербург, 2000.
12. Методическая инструкция. Система менеджмента качества. Дипломное проектирование (дипломная работа). Общие требования к организации, содержанию и проведению. Шымкент, ЮКГУ, 2005.
13. Методические указания по разработке бизнес-планов для студентов технических и экономических специальностей / Уркумбаев М.Ф., Уркумбаев Б.Ф., Аманбаев Б.Б., Акылов Т.К., Есиркепова А.М. Шымкент, ЮКГУ им.М.Ауезова, 2006.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 5
1 HTML НЕГІЗДЕРІ ... HTML ... ... 7
1.2 Тексттерді форматтау 10
1.3 ... мен ... ... 12
1.4 Тізімдер 13
1.5 Гиперсілтемелер 15
1.6 Интернет ... ... ... ... ... Өзіндік гиперсілтемелер 16
1.8 Графиканы қою тегі 17
1.9 Суретті ... ... ... ... ... ... 19
1.12 Беттердің параметрлерін туралау 20
1.13 Фреймдер. Фреймдер дегеніміз не? ... ... ... ... тегі ... ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТЫ ҚҰРУ 27
2.1 ОҚУЛЫҚТЫҢ МАЗМҰНЫ 27
2.2 ОҚУЛЫҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 28
2.3 оқулықтың титул беті 30
3 ... ... ... ... құруға және енгізуге кеткен шығын есептеулері 35
3.2 Экономикалық сферасының есептеулері 37
4 ... ... ... Аннотация 39
4.2 Резюме 39
4.3 КӘСІПОРЫННЫҢ ... ... ... ... Өнімнің сипаттамасы 43
4.6 Маркетинг жоспары 44
4.7 Өндірістік жоспар 45
4.8 Қаржылық жоспар ... ... ... ... 1. ... БЕТТІҢ HTML-КОДЫ 50
ҚОСЫМША 2. ОҚУЛЫҚТЫҢ ЕКІНШІ БЕТІНІҢ HTML-КОДЫ ... 4. 1 ... ... ... 56
ҚОСЫМША 5. ТЕСТ БЕТІНІҢ HTML-КОДЫ 57
ҚОСЫМША 6. «ӘДЕБИЕТТЕР» БЕТІНІҢ ... ... 7. ... БЕТІНІҢ HTML-КОДЫ 62
ҚОСЫМША 8. ... ... ... ... ... ... – ғасыр білім мен техниканың ... ... ... қазіргі
заманда барлық өндіріске ыңғайлы сан-алуан программалар түрі бар. Оларды
атап өтетін ... Delphi, C++, Pascal, Perl, HTML, Visual Basic тағы ... ... ... бар. Мен осы тілдердың ішінде HTML ... ... ... ... ... бұл ... Интернет
терезелеріне WEB-парақтарын құру болып табылады. Менің дипломдық жұмысымның
негізгі мақсаты – HTML ... ... ... ... ... ... ... кезде негізінен білім жүйесінің барлық сатылары үшін
электронды оқулықтар жасаумен шұғылданып ... ... ... ... ... және ... ... үшін дайын материал. Студенттер
мен оқушылар немесе кез-келген оқырман үшін электрондық ... ... ... ... ... ... және нәтижелік емтиханға
дайындалуға көмектесетін мәліметтер базасы ... ... ... ... ... ... ... студенттің немесе кез келген
оқырманның өз мүмкіндігін есепке ала отырып, оқып ... ісін жеке ... ... ... жұмыстың мақсаты "Дискретті математика" пәні бойынша электронды
оқулық ... Бұл ... жету үшін ... оқулықтар, оларды
пайдаланудың тиімділіктері, қазіргі ... ... ... ... ... ... ... оқулық жасауға қойылатын талаптар,
тестілеу технологиясы зерттелініп, теориялық мағлұматтар дипломдық жұмыста
қарастырылады. Электрондық оқулықты мен ... екі ... ... ... және орыс ... бір ... көрсетіліп шығады. Мен
электрондық ... HTML ... ... ... осы ... қысқаша тоқталып өтсек. HTML – документтері HTTP (Hyper
Text Transfer Protocol – гипертекстті ... ... ... ... ... жібереді. Бұл протокол жоғарғы дәрежедегі протокол.
Өте көп мәліметтер структурасын басқарады. Бұл ... ... Web ... мен Web – ... бір – бірімен сұхбаттасуға мүмкіндік
алды. Web – ... ... ... ... Web – сервердің
адресін қабылдайды, содан соң серверге HTTP – ... ... ... ... пайдалануға мүмкiндiгiнше қарапайым, жеңiл ... Ол ... ... ... ... ... ... Web бет құрудың ең ыңғайлы құралын таңдап алу ... ... - HTML тiлi. ... HTML ... ... үшiн ... орта ... Web бет құру мен оны безендiруде тек бiр ортаны ғана пайдалану оның
мүмкiндiктерiн шектейдi. Сондықтан көп ... HTML ... ... ... ... көмегiмен жүзеге асырылады да,
web беттiң графикалық безендiрiлуi және ... ... ... iске ... Windows ... NotePad (Блокнот) редакторы
HTML-дың ең кеңiнен тараған құралы. Ол Windows ... ... ... – ғасыр білім мен техниканың дамыған заманы болғандықтан, Интернет
жүйесінің дамуына байланысты, мен өзімнің дипломдық жұмысымды ... ... ... HTML ... HTML ... ... тілінде жазуды үйрену үшін бұл қандай тіл ... ... ... HTML бұл ... Markup Language ... бөліктеу тілі).
Бұл компьютерлік тіл, оның өзінің ерекше ережелері ... ... HTML – ... ... үшін ... бар ... ... бар файлдарда сақтаймыз. Негізінен HTML – файлдардың html
немесе htm деген кеңейтілулері болады. Бірінші кеңету MS DOS – ... ... ... сәл болса саырақ келеді. Екі кеңейтуді
де қолдана беруге болады. Байқағанымыздай, HTML – ... ... ... ... бірақ түсініксіз сөздермен жазылады. Одан да
мысал келтіріп көрейік.


Алғашқы Web – бет ... ... Web – ... ...
Бұл Web – бет ... құрған мысал болып табылады. Осылай кішкене
беттермен құра бастап, үйрене де түсеміз. Бұл ... ... ... ... htm ... ... ... керек екенін ұмытпаңыз.


Төмендегі сурет 1 – де ... ... Web – ... көп ... алып ... Бірақ мұнда бізге түсініксіз болып отырғаны бұл “>”
, “
ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ
АТЫНДАҒЫ ... ... ... И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М.АУЕЗОВА
 
«АҚПАРАТТЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛЕР» ФАКУЛЬТЕТІ
 
ФАКУЛЬТЕТ
«ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
СИСТЕМ»
 
КАФЕДРА
«ИНФОРМАТИКА»
 

 
ДИСКРЕТТІ
МАТЕМАТИКА
 
ДИСКРЕТНАЯ
МАТЕМАТИКА
 
 ҚОСЫМША 2. ОҚУЛЫҚТЫҢ ЕКІНШІ ... ... ... ... ... 3. ОҚУЛЫҚТЫҢ ҮШІІНШІ БЕТІНІҢ HTML-КОДЫГлава 1ҚОСЫМША 4. 1 ТАРАУДЫҢ МАЗМҰНЫНЫҢ HTML-КОДЫГлава 1


ГЛАВА 1.
ОПЕРАЦИИ НАД МНОЖЕСТВАМИ1. ... ... и ... ... ... ... ... множествами

3. Алгебра
множеств

4. Другие операции
над множествами

5. Подмножество

Тесты по теме
СОДЕРЖАНИЕ

ВЫХОД
ҚОСЫМША 5. ТЕСТ БЕТІНІҢ ... kk ... ... k1;
if((obj.elements[0]).checked) {k1=1};
for (var i=1; i

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 43 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
3d studio max, HTML тілі, Access, Macromedia Flash бағдарламалары21 бет
HTML - базалық технологиясы27 бет
HTML гипертексті20 бет
HTML программасы арқылы құрылған Adobe Photoshop программасының қолдану оқулығы51 бет
HTML синтаксисі14 бет
HTML тілі6 бет
HTML тілі жайында29 бет
HTML тілі және оның құрылымы31 бет
HTML тілі көмегімен Web-парақтарды жасау технологиялары21 бет
HTML тілін пайдаланып Интернетке арналған компьютерлік жұлдыз жорамал бойынша Web-жоба құру58 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь